PRZEDMIAR ROBÓT NR 7/KZ/13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT NR 7/KZ/13"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT NR 7/KZ/13 NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKOŁ ŁĄCZNOŚCI IM. PROF. ST. FRYZEGO MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZE- CIWPOŻAROWEJ - HYDRANTOWEJ ADRES INWESTYCJI : GLIWICE, UL. WARSZAWSKA 35 INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. PROF. ST. FRYZEGO ADRES INWESTORA : GLIWICE, UL. WARSZAWSKA 35 BRANŻA : INSTALACYJNA DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2013 KODY CPV : Roboty instalacyjne hydrauliczne

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja instalcji wodociągowej przeciwpożarowejhydrantowej na terenie budynku Zespołu Szkół Łączności im. Prof. Stanisława Fryzego w Gliwicach Istniejąca instalację hydrantową w budynkach HP, BDO, BDZ, BB, HS należy odciąć a wszystkie istniejące hydranty w tych budynkach należy zaślepić, tak przygotowana instalacja może być wykorzystana do celów bytowych Istniejącą instalację wodną przeciwpożarową obsługującą budynek BPI należy rozłączyć z istniejąca instalacją bytową w piwnicy i połączyć z nowoprojektowaną instalacją p.poż zgodnie z rzutem piwnicy. Odcinki rurociągu z PP omijające słupy należy wymienić na stalowe. Dla budynków HP, BDO, BDZ, BB, HS zaprojektowano instalację wodociągową przeciwpożarową zasilającą wewnętrzne hydranty DN25 i DN 52 rozmieszczone zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji. Zasilanie instalacji przeciwpożarowej odbywać się będzie z istniejącego przyłącza DN100. Na przyłączu wodomierz DN50 należy zdemontować, a w jego mejsce należy zamontować wodomierz sprzężony DN65 np. MWN/JS Powogaz lub inny równoważny. Za wodomierzem na instalacji wodociągowej należy zabudować zawór wody i zawór antyskażeniowy klasy EA. Instalację należy doprowadzić do pomieszczenia hydrofora i w nim zabudować trójnik stalowy DN80, który rozdzielać będzie przyłącze na część bytowo-gospodarcza i część wodociągową przeciwpożarową Instalacja zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych, jako poziomy i piony przeciwpożarowe o średnicy DN80,DN,65, DN50, DN40 i DN25, DN15. Poziomy instalacji hydrantowej zaplanowano w piwnicy pod stropem. Piony instalacji hydrantowej zostaną wykonane w bruzdach ściennych, lokalizacja zgodnie z rzutami budynku. Instalacja zasilać będzie hydranty DN25 z wężem półsztywnym 30m zabudowane w szafce podtynkowej oraz hydranty DN52 z wężem półsztywnym 20m zabudowane w szafce podtynkowej Podstawa opracowania Przedmiary robót Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji technicznej oraz z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego każdej pozycji przedmiaru robót przyporządkowano numer specyfikacji technicznej zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru

3 ZESTAWIENIE DZIAŁÓW KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do 1 DEMONTAŻE WĘZEŁ POMIAROWY I HYDROFOROWY INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ DROBNE ROBOTY BUDOWLANE

4 1 DEMONTAŻE 1 KNR 4-02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr mm m d STWiOR inst. 48 m 48,000 RAZEM 48,000 2 KNR-W 4-02 Demontaż rurociągu z PP o śr mm o połączeniach zgrzewanych m d STWiOR inst. 10 m 10,000 RAZEM 10,000 3 KNR-W 4-02 Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm d STWiOR inst ,000 4 KNR-W 4-02 Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej d STWiOR inst ,000 5 KNR-W 4-02 Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 50 mm d STWiOR inst. 1 1,000 6 KNR 4-02 Demontaż zaworu przelotowego o śr. 50 mm d STWiOR inst. 5 5,000 RAZEM 5,000 7 KNR 4-02 Demontaż fitra dn 50 d STWiOR inst. 1 1,000 8 KNR 4-02 Demontaż manometru kpl. d STWiOR inst. 6 kpl. 6,000 RAZEM 6,000 2 WĘZEŁ POMIAROWY I HYDROFOROWY 9 KNR 2-15 Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść z rur i ksztaltek żeliwnych o śr. kpl. d mm do wodomierzy srubowych STWiOR inst. 1 kpl. 1, KNR 2-15 Wodomierze śrubowe o śr.nom. 65 mm d Wodomierz sprzężone MWN/JS 65/4,0-S STWiOR inst. 1 1, KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 50 mm d Zawór kulowy odcinający gwintowany dn 50 STWiOR inst. 1 1, KNR 2-15 Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 80 mm d Zawór kul. stalowy kołn.1,6 MPa fi 80mm + kołn.gwintowany stal.1,0-1,6mpa fi 80mm STWiOR inst. 6 6,000 RAZEM 6, KNR 2-15 Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 80 mm d Izolator przepływów zwrotnych zawór antyskażeniowy z możliwością nadzoru, klasy EA, DN80 PN10 STWiOR inst. 1 1, KNR 2-20 Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe o śr. 80 mm d Filtr siatkowy z brązu kołnierzowy DN80, siatka ze stali nierdzewnej STWiOR inst. 1 1,

5 15 KNR 7-08 Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym,przepustnicą lub rezystorem ukl. d Zawór elektromagnetyczny 2-drogowy z serwosterowaniem DN50, typ EV220B STWiOR inst. 1 ukl. 1, KNR 7-08 Montaż mierników,regulatorów,bloków regulacyjnych,elem.tablicowych,członów dod.i d przetworników o masie do 2 kg Presostat KPI 35 STWiOR inst. 1 1, KNR 0-35 manometr tarczowy fi bar + kurek manometryczny + rurka syfonowa d STWiOR inst. 4 4,000 RAZEM 4, KNR 2-15 Zbiorniki hydroforowe o poj. 200 dm3 d Zestaw hydroforowy Hydro MPC-E 2 CRIE kW PM - 1 kpl Zbiornik membr. GT-H-80 PN10 G1 V - 1 szt Zab. p. sucho. H.MPC przet.0-4bar - 1 szt STWiOR inst. 1 1, KNR-W 2-15 Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. nominalnej 32 mm d STWiOR inst. 1 1,000 3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ 20 KNR 2-15 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz. m d gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych STWiOR inst. 215 m 215,000 RAZEM 215, KNR 2-15 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz. m d gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych STWiOR inst. 150 m 150,000 RAZEM 150, KNR 2-15 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 40 mm stalowe ocynkow.o połącz. m d gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych STWiOR inst. 55 m 55,000 RAZEM 55, KNR 2-15 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 50 mm stalowe ocynkow.o połącz. m d gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych STWiOR inst. 550 m 550,000 RAZEM 550, KNR 2-15 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 65 mm stalowe ocynkow.o połącz. m d gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych STWiOR inst. 85 m 85,000 RAZEM 85, KNR 2-15 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 80 mm stalowe ocynkow.o połącz. m d gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych 26 KNR 2-15 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy d itp. o śr.nominalnej 25 mm STWiOR inst ,000 RAZEM 25, KNR 2-15 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy d itp. o śr.nominalnej 50 mm STWiOR inst. 1 1, KNR-W 2-15 Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce - tylko montaż d STWiOR inst ,

6 29 KNR-W 2-15 Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie - tylko montaż d STWiOR inst. 4 4,000 RAZEM 4, KNR-W 2-15 Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 50 mm montowany na ścianie - tylko montaż d STWiOR inst. 1 1, KNR 2-15 Szafki hydrantowe wnękowe d Hydrant HW 25 W-20/30 UN z wężem półsztywnym 30 m w szafkach p/t, korpus szafy przygotowany do montażu zaworu hydrantowego z pawej lub lewej strony STWiOR inst , KNR 2-15 Szafki hydrantowe naścienne d Hydrant HW 25 N-20/30 UN z wężem półsztywnym 30 m w szafkach p/t, korpus szafy przygotowany do montażu zaworu hydrantowego z pawej lub lewej strony STWiOR inst. 4 4,000 RAZEM 4, KNR 2-15 Szafki hydrantowe naścienne d Hydrant HW 52 N-15/20 UN z wężem półsztywnym 20 m w szafkach p/t, korpus szafy przygotowany do montażu zaworu hydrantowego z pawej lub lewej strony STWiOR inst. 1 1, Włączenie instalacji projektowanej do istniejącej instalacji stalowej dn 65 kpl d.3 kalk. własna STWiOR inst. 1 kpl 1, Włączenie instalacji projektowanej do istniejącej instalacji PP dz 63 kpl d.3 kalk. własna STWiOR inst. 2 kpl 2,000 RAZEM 2, Badanie wydajności i ciśnienia projektowanej i istniejącej instalacji p.poż kpl d.3 kalk. własna STWiOR inst. 1 kpl 1, KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. m d do 65 mm) STWiOR inst m 1.055,000 RAZEM 1.055, KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. m d do 150 mm) 39 KNR-W 2-15 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m d STWiOR inst m 1.145,000 RAZEM 1.145, KNR 0-34 Izolacja rurociągów Dn 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm ( m d E) STWiOR inst. 215 m 215,000 RAZEM 215, KNR 0-34 Izolacja rurociągów dn 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm ( m d E) STWiOR inst. 150 m 150,000 RAZEM 150, KNR 0-34 Izolacja rurociągów dn 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm ( m d E) STWiOR inst. 55 m 55,000 RAZEM 55,

7 43 KNR 0-34 Izolacja rurociągów Dn 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm ( m d E) STWiOR inst. 550 m 550,000 RAZEM 550, KNR 0-34 Izolacja rurociągów Dn 65 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm ( m d E) STWiOR inst. 85 m 85,000 RAZEM 85, KNR 0-34 Izolacja rurociągów Dn 80 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm m d (J) 4 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE 46 KNR 4-01 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm - d przez strop STWiOR inst , KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej d STWiOR inst ,000 RAZEM 12, KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej d STWiOR inst ,000 RAZEM 16, Przejście p.poż. w pionie między kondygnacjami na rurę stalową dn 25 STWiOR inst. 3 3,000 RAZEM 3, Przejście p.poż. w poziomie między ścianami na rurę stalową dn 15 STWiOR inst. 2 2,000 RAZEM 2, Przejście p.poż. w poziomie między ścianami na rurę stalową dn 25 STWiOR inst. 2 2,000 RAZEM 2, Przejście p.poż. w poziomie między ścianami na rurę stalową dn 50 STWiOR inst ,000 RAZEM 16, Przejście p.poż. w poziomie między ścianami na rurę stalową dn 65 STWiOR inst. 1 1, Przejście p.poż. w poziomie między ścianami na rurę stalową dn 80 STWiOR inst. 5 5,000 RAZEM 5, Przejście p.poż. w poziomie między ścianami na rurę stalową dz 63 STWiOR inst. 2 2,000 RAZEM 2, KNR 4-01 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm d STWiOR inst , KNR 4-01 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. d STWiOR inst ,000 RAZEM 12,

8 58 KNR 4-01 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. d STWiOR inst ,000 RAZEM 16, KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.iii z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach d o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach STWiOR inst ,000 RAZEM 56, KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.iii z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach d o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach STWiOR inst , KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m d KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z m d cegieł 63 KNR 4-01 Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 2 d Wnęki pod hydranty STWiOR inst. 0,70*0,75*21 m 2 11,025 RAZEM 11, KNR 2-02 Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw m 2 d Płyta Fermacell FC Firepanel A1 płyta 15mm, 2000x 1250x 15 mm STWiOR inst. 50 m 2 50,000 RAZEM 50, KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych m 2 d spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem STWiOR inst. 240 m 2 240,000 RAZEM 240, KNR 2-02 Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach m 2 d Demontaż sufitu podwieszanego R,S=0,3, M=0 STWiOR inst. 130 m 2 130,000 RAZEM 130, KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach m 2 d R,S=0,3 M=0 - demontaż STWiOR inst. 130 m 2 130,000 RAZEM 130, KNR 2-02 Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach m 2 d Sufit podwieszny STWiOR inst. 130 m 2 130,000 RAZEM 130, KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach m 2 d STWiOR inst. 130 m 2 130,000 RAZEM 130, KNR-W 2-02 Boazeria z listew drewnianych o szer. do 45 mm m 2 d R=0,3 Demontaż STWiOR inst. 78 m 2 78,000 RAZEM 78,

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ tom 1 Technologia i automatyka Obiekt: Zespół budynków produkcyjno biurowych, ul. Mrówcza 243, Warszawa Inwestor: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Bema 70

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Bema 70 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa, ul. Bema 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Remont kotłowni gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu

Remont kotłowni gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu Branża: Gazownicza Rodzaj: Inwestorski Wspólny Słownik Zamówień: 15-2011 Inwestorski P 11. Remont kotłowni gazowej wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazu Strona tytułowa obmiaru Remont kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Umowa " WARS" Pracownia architektoniczna Tomasz Mach

Przedmiar robót. Umowa  WARS Pracownia architektoniczna Tomasz Mach Umowa " WARS" Pracownia architektoniczna Tomasz Mach Przedmiar robót Wymiana instalcji centralnego ogrzewania, Instalacji wod-kan, instalacji p.poŝ. i gazów medycznych instalacja ciepła technolog Obiekt

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Rodzaj projektu: Projekt budowlany. Instalacje Sanitarne

Rodzaj projektu: Projekt budowlany. Instalacje Sanitarne Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Instalacja oddymiania mechanicznego oraz przebudowa wodnej instalacji hydrantowej i centralnego ogrzewania klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Firma R-M Projekt Radosław Mieczkowski 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 17C/43 tel. kom. 0-509-405-930 e-mail radoslaw.mieczkowski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA 5.2.1. Podstawa opracowania 5.2.2. Zakres opracowania 5.2.3. Stan istniejący 5.2.4. Uzbrojenie terenu 5.2.5. Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 `````````````````````````````````````````````````

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` POWIAT LUBACZOWSKI ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 1. Część ogólna 1.1. Określenie przedmiotu specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, uzgodnienia z Inwestorem, normy i wytyczne projektowania, ocena stanu technicznego urządzeń.

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...1 SPIS RYSUNKÓW...2 OŚWIADCZENIE...3 OPIS TECHNICZNY...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Instalacja ogrzewcza...4 4. Instalacja gazowa...5 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny:

OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny: OPRACOWANIE ZAWIERA I. Opis techniczny: Część A - Podstawa opracowania Część B - Instalacja wewnętrzna wod-kan Część C - Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków Część D - Instalacja c.o. Część E Technologia

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA

STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA REJESTR: 15/2012 ZADANIE: 55136 STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA ZADANIE INWESTYCYJNE BUDOWA MYJNI POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH ORAZ KOŁOWYCH W OBIEKCIE NR 3 CWSLąd

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo