Materiały z II Konferencji Naukowo-Technicznej "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych", Płock, 2001, str.3-10.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały z II Konferencji Naukowo-Technicznej "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych", Płock, 2001, str.3-10."

Transkrypt

1 Materały z II Konferencj Naukowo-Techncznej "Dagnostyka w secach elektroenergetycznych zakładów przemysłoch", Płock, 001, str Andrzej OLENCKI Poltechnka Zelonogórska, Zelona Góra, ul. Podgórna 50, e-mal: Krzysztof URBAŃSKI Poltechnka Zelonogórska, Zelona Góra, ul. Podgórna 50, e-mal: ANALIZATOR CALPORT100 NOWY TREND W DIAGNOSTYCE I EKSPLOATACJI SIECI ENERGETYCZNYCH Omówono analzatory parametrów sec energetycznej w wersj przenośnych walzek pomaroch. Zkłe analzatory umożlwają pomar napęć, prądów, kątów fazoch współczynnków mocy, mocy czynnych, bernych pozornych, ponadto nektóre umożlwają pomar harmoncznych napęć prądów. Omawany analzator umożlwa dodatkowo śwetlane grafczne wektora napęć prądów oraz analzę harmoncznych mocy czynnych bernych, a także, dodatkowo łączy funkcje czterokwadrantowego kontrolnego lcznka energ oprogramowana stacj wzorcownczej. Połączene tych funkcj w jednym przenośnym przyrządze znacza no trend w omawanym obszarze technk. W ręce pracownków służb energetycznych przekazywany jest przyrząd o możlwoścach, które dotychczas mały nelczne laboratora. W celu many dośwadczeń praktycznych, omówono nowe możlwośc dagnozy przyczyn powstawana harmoncznych napęca. 1. OPIS TRENDU Rozwój elektronk technk pomaroch przyczynł sę do pojawena sę nowego rodzaju przyrządu pomarowego analzatora (mernka) parametrów sec energetycznej testera lcznków energ, który łączy w sobe funkcje dwóch przyrządów: analzatora parametrów sec testera lcznków. Analzatory parametrów sec produkowane są w wersj stacjonarnych mernków tablcoch, przenośnych walzek pomaroch stacjonarnych przyrządów laboratoryjnych (tabl.1). Praktyczne wszystke analzatory parametrów sec umożlwają pomar napęć (U), prądów (I), kątów fazoch (ϕ), współczynnków mocy (cosϕ, snϕ), częstotlwośc (f), mocy czynnych (P), bernych (Q) pozornych(s). Analzatory tablcowe zazczaj ne merzą energ czynnej E P, bernej E Q pozornej E S - czasam umożlwają analzę harmoncznych napęć prądów, ale bez grafcznej wzualzacj nków pomarów. Analzatory laboratoryjne, oprócz pełnego zestawu merzonych parametrów sec z energą włączne, umożlwają analzę harmoncznych napęć prądów, oraz często analzę harmoncznych mocy czynnych bernych, wraz z grafczną wzualzacją nków pomarów, a także grafczne śwetlane wektora trójfazowego napęć prądów. Duża dokładność szerok zakres merzonych welkośc okupone są zazczaj dużym gabarytam soką ceną. Część analzatorów laboratoryjnych posażona jest w funkcje czterokwadrantowego testowana lcznków energ oraz, czasam w możlwość testowana lcznków maksymalnych. Testowane lcznków energ jest podstawową funkcją testerów lcznków specjalzowanych przyrządów złożonych z lcznka kontrolnego specjalstycznego oprogramowana stacj wzorcownczej. Część testerów lcznków, szczególne laboratoryjnych, posażana jest w funkcje typowe dla analzatorów parametrów sec, główne w funkcje pomaru napęć, prądów, kątów mocy, rzadzej w funkcje analzy harmoncznych napęć prądów.

2 Tablca 1. Zestawene funkcj analzatorów parametrów sec testerów lcznków energ Częstość stępowana funkcj [%] Analzatory parametrów sec Testery lcznków Funkcja stacjonarne przenośne stacjonarne przenośne stacjonarne tablcowe walzkowe laboratoryjne walzkowe laboratoryjne Pomar U+I+ϕ+cosϕ+f+ 100% 100% 100% 50% 80% +P+Q+S+f+E P +E Q +E S zazczaj czasam czasam U1: 30.1 V P1: 30.5 W U: 30.0 V P: 40.7 W U3: 9.9 V P3: 9.3 W I1: 1.10 A P Σ: W bez pomaru bez pomaru bez pomaru I: 1.17 A Q Σ: 0.33 var I3: A S Σ: VA ϕ1: 1. cosϕ: 0.99 ϕ: 0.9 snϕ : 0.01 f: 50.0Hz ϕ3: 3.7 f : 50.0Hz cosϕ: 1.00 energ E energ E energ E UIϕ PQS UIϕ PQS Analza harmoncznych U+I 0% 40% 90% 10% 40% 100,0% 1: 30,1V : 0,V 0,1% 3: 13,7V 6,0% 4: 0,1V 0,0% 5: 6,5V,8% THD: 9,45% bez grafk czasam z grafką zazczaj z grafką czasam z grafką czasam z grafką U L1 data U L1 Analza harmoncznych P+Q 0% 10% 50% 0% 0% 100,0% 1: 30,1W : -3,0W -10,0% 3: 5,7W,4% 4: -,3W -1,0% 5: -4,6W -,0% THD: 13,45% P L1 data 3%- ± -3% P L1 czasam z grafką zazczaj z grafką Grafka wektorowa 0% 40% 90% 10% 0% U1 I1 L13 U1 I1 L 13 I3 U3 I U 1.00 A 00 V I3 U3 U 1.00 A 00 V Testowane lcznków w czterech -% +% kwadrantach 0s ε: -0.7% P: 345. W 10s 0% 0% 30% 100% 100% 3s par E: kwh maksymalnych 0% 10% 0% 10% 30% 1 : kwh : kwh ε: % Pnst: 34.5 kw t: 1 mn tm: 15_ mn Pmax: kw tme: 1: start tmax reset Calport-100 PRZENOŚNY zmnejszane: gabarytów, masy, poboru mocy WIELOFUNKCYJNY zwększane: lczby funkcj: pełna analza harmoncznych U+I+P+Q, grafka wektorowa, pełne testowane lcznków, dokładnośc, zakresu pomarów

3 W ostatnch latach zmnejszyła sę różnca mędzy analzatoram parametrów sec testeram lcznków jest to szczególne wdoczne w grupe przyrządów laboratoryjnych, oraz pojawły sę nowe przyrządy, które w sobe łączą obe grupy funkcj. Przykładem takch przyrządów jest sera analzatorów parametrów sec testerów lcznków typu Calport100 [1] (klasa dokładnośc 0, lub 0,1), Calport00 [] (klasa 0,05) Calport400 [3] (klasa0,0). Połączene obu grup funkcj w jednym przenośnym przyrządze znacza no trend w omawanym obszarze technk pomarowej welkośc elektroenergetycznych.. PARAMETRY TECHNICZNE Analzator Calport100 jest przenośnym urządzenem elektroncznym łączącym welofunkcyjność (tabl.1) z dużą dokładnoścą klasa 0,1% lub 0,% (tabl.) w szerokm zakrese prądów 0, A z welowarantom prowadzanem danych (śwetlane cyfrowe grafczne, wewnętrzne pamęc, lokalne drukowane na mnaturowej drukarce, transmsja przez nterfejs lub modem analza danych na komputerze PC). Szerok zakres napęć zaslana od 85V do 65V mały pobór mocy typowo około 6VA, umożlwają zaslane analzatora bezpośredno z obwodów pomaroch, tym samym stosowane go na obektach, także w tych mejscach, gdze ne stępuje pomocncze napęce zaslana. Mały gabaryt cężar tylko 4,5kg umożlwają stosowane go równeż w trudnodostępnych mejscach o małej przestrzen. Tablca. Zestawene parametrów analzatora Calport100 Funkcja / parametr Napęce Prąd bezpośredn Zakres 10, ,0V 40, ,0V 10, ,99V 0, ,000A 0, ,000A 0, ,0999A 0, ,0A 5, A 0,05...6A / V 0, ,0499A / ,99V 0, A / V A / V 0,05...6A / V 0, ,0499A / ,99V 0, A / V A / V 0,05...6A / V 0, ,0499A / ,99V 0, A / V A / V Błąd dopuszczalny klasa 0,1 klasa 0, ±0,1% ±0,1%* ±0,1% ±0,1%* ±0,% ±0,%* ±0,% ±0,%* Prąd z cęgam 100A Prąd z cęgam 1000A ±0,5% ±0,5% Moc energa czynna ±0,1% ±0,% pomar bezpośredn ±0,1%* ±0,%* Moc energa czynna pomar cęgam ±0,5% ±0,5% Moc energa berna ±0,% ±0,4% pomar bezpośredn ±0,%* ±0,4%* Moc energa berna pomar cęgam ±0,5% ±0,5% Moc energa pozorna ±0,1% ±0,% pomar bezpośredn ±0,1%* ±0,%* Moc energa pozorna pomar cęgam ±0,5% ±0,5% Rozdzelczość pomaru błędu badanego lcznka "ε" 0,01% 0,01% Kąt fazo pomar bezpośredn ±0, ±0,4 0,0...±360,0 Kąt fazo pomar cęgam ±0,5 ±0,5 Współczynnk mocy cos ϕ sn ϕ 0,00...±1,00 ±0,01 ±0,01 Częstotlwość 45,0...65,0Hz ±0,1Hz ±0,1Hz Wpływ temperatury otoczena 0,1 błędu dopuszczalnego / 1 C w zakrese temperatur C C Wpływ znekształceń 0,1 błędu dopuszczalnego / 1%THD w zakrese...0% Zaslane Wymary masa * wartośc końcowej podzakresu pomaru, błąd dopuszczalny mocy odnesony do wartośc mocy pozornej / Hz / 10VA 0 / 160 / 165 mm / 4,5 kg

4 3. OPIS OPCJI ANALIZY HARMONICZNYCH Opcja analzy harmoncznych umożlwa pomar współczynnków harmoncznych K całkowtego współczynnka odkształcena harmoncznym (całkowty współczynnk znekształceń) THD, w zakrese częstotlwośc od podstawowej do 0-tej harmoncznej, dla napęć, prądów, mocy czynnych mocy bernych każdej z faz L1, L L3, które są oblczane z zastosowanem Dyskretnej Transformaty Fourera według następujących wzorów: U I K U = 100% K I = 100% (1) U1 I1 P Q K P = 100% K Q = 100% () S1 S1 0 = THD U = 100% THD I = 100% (3) 0 0 U I = 1 U 0 = 0 = = 1 THD P = 100% THD Q = 100% (4) 0 0 P Q = 1 P gdze: K U, K I, K P, K Q - współczynnk harmoncznych napęca, prądu, mocy czynnej bernej [%], THD U, THD I - całkowte współczynnk znekształceń napęca prądu [%], THD P, THD Q - całkowte współczynnk znekształceń mocy czynnej mocy bernej [%], U, I - wartośc skuteczne napęca prądu, - rząd (numer) harmoncznej, - moc pozorna perwszej harmoncznej. S 1 Zgodne z normą [4], harmonczne napęca mogą być określane: ndywdualne, jako loraz wartośc skutecznych danej harmoncznej składowej podstawowej współczynnk harmoncznych K, łączne, przez współczynnk THD. Współczynnk harmoncznych K według (1) opsują udzał poszczególnych harmoncznych napęca (prądu) w wartoścach skutecznych perwszych harmoncznych napęć (prądów), natomast współczynnk harmoncznych według () opsują udzał poszczególnych harmoncznych mocy czynnej (bernej) w perwszej harmoncznej mocy pozornej. Realzacja funkcj analzy harmoncznych, szczególne analzy harmoncznych mocy czynnej bernej, bez konecznośc wspomagana sę komputerem, maga zastosowana w przyrządze nowoczesnych elementów elektroncznych o znacznych mocach oblczenoch złożonych algorytmów pomaroch. Natomast sama obsługa funkcj analzy harmoncznych nterpretacja nków pomarów jest stosunkowo prosta, szczególne w tych przypadkach, gdy sposób obsług tej funkcj jest przyjazny dla użytkownka. Na rys.1 przedstawono przykładowe ekrany funkcj analzy harmoncznych. Z pozomu ekranu pomaru napęć, prądów kątów fazoch (rys.1a) może być brany, przez nacśnęce 0 = = 1 I Q

5 C T U F N H R Z 0 V pola " ", ekran pomaru harmoncznych napęca (rys.1b) z prezentacją danych w postac grafcznej. Zmana postac prezentowana danych z grafcznej na numeryczną następuje przez nacskane pola " " (rys.1b 1d) pola "data" (rys.1c). Pole "U" (rys.1c) służy do zmany analzowanej welkośc, natomast pole "L1" (rys.1d) służy do zmany fazy analzowanej welkośc. Ekran pomaru Ekran pomaru Ekran pomaru harmoncznych harmoncznych napęć, prądów napęca dane napęca dane kątów grafczne numeryczne a b c d Ekran pomaru harmoncznych mocy czynnej dane grafczne U1: 30.1 V U: 30.0 V U3: 9.9 V I1: 1.10 A I: 1.17 A I3: A ϕ1: 1. cosϕ: 0.99 ϕ: 0.9 snϕ : 0.01 ϕ3: 3.7 f : 50.0Hz UIϕ PQS U L1 1: 30,1V 100,0% : 30,1V 13,1% 3: 3,4V 1,5% 4: 1,1V 0,5% 5: 0,9V 0,4% U L1 data THD: 14,45% 3%- ± -3% P L1 Analza harmoncznych Postać grafczna lub numeryczna Wybór welkośc: U-I-P-Q-U... Wybór fazy: L1-L-L3-L1... Rys.1. Przykładowe ekrany analzy harmoncznych Przykładowe dane pomarowe, mogą być zapamętywane w wewnętrznej pamęc analzatora w momentach nacskana przycsku, mogą być przesyłane lokalne do komputera PC w celu zapamętywana analzy (rys.), drukowane na mnaturowej drukarce w celu dokumentowana aktualnego stanu sec lub przesyłane na duże odległośc przez modem telefonczny w celu ch zapamętywana analzy, np. w postac profl obcążeń. DATE : TIME : CLIENT : MARCKS AND JOHN : WOODWARD STREET 5 : TEL : FAX : C SER. NO. COMMENT : 3 PHASE METER : 100V 5A : TYPE C5 CL. : BROKEN LEADEN SEAL : OPENED CURRENT CIR. : : : L PHASE U : 31.4 V I : 3.45 A ϕ : 30.0 cosϕ : 0.87 snϕ : 0.50 f : 50.0 Hz THD : 4.1 % P1 : 698 W : % P :.1 W : 0.3 % P3 : 0.0 W : 0.0 % P4 : 0.0 W : 0.0 % P5 : -4.4 W : -3.5 % P6 :.1 W : 0.3 % P7 : 0.0 W : 0.0 % P8 : 0.0 W : 0.0 % P9 : 0.0 W : 0.0 % P10 : 0.0 W : 0.0 % P11 : 0.0 W : 0.0 % P1 : 0.0 W : 0.0 % P13 : 0.0 W : 0.0 % P14 : 0.0 W : 0.0 % P15 : 0.0 W : 0.0 % P16 : 0.0 W : 0.0 % P17 : 0.0 W : 0.0 % P18 : 0.0 W : 0.0 % P19 : 0.0 W : 0.0 % P0 : 0.0 W : 0.0 % 100% 3% ±0,1% 3% 100% Rys.. Schemat możlch połączeń w celu prowadzana analzy danych pomaroch

6 4. SZKODLIWE ODDZIAŁYWANIE WYŻSZYCH HARMONICZNYCH Wyższe harmonczne wołują wele negatywnych zjawsk w systeme przesyłu energ. Energa zawarta w ższych harmoncznych, w ogólnym przypadku, ne przenos "pożytecznej" mocy czynnej do odbornków powoduje jedyne zwększone straty, co przedstawa prostopadłoścan mocy na rys.3 wzór (5): * S = P + Q + K (5) S * P K S Q Rys.3. Prostopadłoścan mocy gdze: S * - moc pozorna modułowa, P - moc czynna, Q - moc berna, K - moc odkształcena. Z rys.3 wzoru (5) wdać, że moc odkształcena K [5], podobne jak moc berna Q, powoduje zwększane mocy pozornej S do wartośc mocy S * przy stałej wartośc mocy czynnej P, co właśne powoduje straty wołane nadmernym poberanem mocy odkształcena. Negatywny wpływ harmoncznych przejawa sę w różnorodny sposób, w znacznym stopnu w zależnośc od rzędu harmoncznej. Z teor prądu trójfazowego wadomo [5], że harmonczne, w zależnośc od rzędu, tworzą układy (wrowana faz) kolejnośc zgodnej, przecwnej zerowej, w szczególnośc: harmonczne rzędu 1, 4, 7, 10,... tworzą układ kolejnośc zgodnej, harmonczne rzędu, 5, 8, 11,... tworzą układ kolejnośc przecwnej, harmonczne rzędu 3, 6, 9, 1,... tworzą układ kolejnośc zerowej. Te harmonczne, które tworzą układ kolejnośc przecwnej, powodują powstawane w slnkach pola magnetycznego o przecwnym kerunku wrowana w stosunku do pola głównego (zjawsko podobne do hamowana przecwprądem), co oznacza ne tylko zwększene strat mocy czynnej, ale zmnejszene mocy slnka, jego przegrzewane w efekce skrócene żywotnośc slnka [6]. Trzeca harmonczna jej neparzyste welokrotnośc dodają sę w przewodze zerom sec czteroprzewodowej - w przypadku braku harmoncznych symetrycznego obcążena, snusodalne prądy fazowe kompensują sę do zera prąd w przewodze zerom ne płyne. W skrajnym przypadku oddzaływana tych harmoncznych, wartość skuteczna prądu zerowego może być 1,73-krotne wększa od wartośc skutecznej prądu fazowego, co przy założenu jednakowego przekroju żył przewodu zerowego przewodów fazoch, oznacza 3-krotne ceplne przecążene przewodu zerowego, które powoduje ne tylko zwększene strat mocy, ale może prowadzć do uszkodzena przewodu zerowego. Każda z harmoncznych, nezależne od rzędu, może powodować rezonanse w systeme energetycznym, które oprócz zwększena strat mocy, mogą powodować dodatkowe szkody, take jak: uszkodzena szyn zborczych w rozdzelnach, spowodowane rezonansom drganam mechancznym, uszkodzena elementów systemu, np. bater kondensatorów, spowodowane rezonansom napęcem lub prądem.

7 5. ZASTOSOWANIE FUNKCJI ANALIZY HARMONICZNYCH DO DIAGNOZY PRZYCZYN POWSTAWANIA HARMONICZNYCH NAPIĘCIA Normy [4] defnują dopuszczalne pozomy tylko harmoncznych napęca, zarówno dopuszczalne pozomy poszczególnych harmoncznych (K U ), jak dopuszczalny pozom wszystkch harmoncznych (THD U ). Harmonczne napęca zaslającego są spowodowane główne przez nelnowe odbornk u odborców. Na rys.4 przedstawono schemat rozpływu mocy w obwodze elektrycznym, który złożony jest ze źródła zaslana o snusodalnej sle elektromotorycznej E dwóch odbornków mocy czynnej jednego odbornka lnowego jednego odbornka nelnowego. Ze źródła zaslana poberana jest przez odbornk nelno moc czynna P' 1(N) przez odbornk lno moc czynna P' 1(L), które odpowadają mocy perwszej harmoncznej. Moc P' 1(N) w częśc równej P O(N) jest przemenana w odbornku nelnom na pracę użyteczną, natomast pozostała jej część jest przetwarzana na moc ższych harmoncznych P h(n), które dostarczane są zwrotne od odbornka do źródła [5]. Harmonczne prądu przepływając przez mpedancję sec (mpedancja zastępcza Z Z ) powodują powstane harmoncznych napęca. Pomar harmoncznych napęca na zacskach wejścoch obwodów obu odbornków pozwala na konane testu na zgodność parametrów sec z normam [4] U L I L1 3%- ± -3% P L1 Z Z P h(n) E P' 1(N) +P' 1(L) P 1(N) P O(N) Źródło zaslana Odbornk nelno P 1(L) P h(l) P O(L) U L I L1 3%- ± -3% P L1 Odbornk lno Rys.4. Rozpływ mocy w obwodze z odbornkem nelnom

8 Na rys.4 pokazano przykładowe nk pomaru harmoncznych na wejścu obwodu odbornka nelnowego wejścu obwodu odbornka lnowego nk pomaru harmoncznych napęca (U), prądu (I) mocy czynnej (P). Jednakowe nk pomaru harmoncznych napęca zblżone nk pomaru harmoncznych prądu, ne pozwalają na dagnozę przyczyny powstawana harmoncznych. Dopero nk pomaru harmoncznych mocy pozwalają na szybką dagnozę, który z odbornków jest źródłem znekształceń. Na ekrane wdma mocy obwodu nelnowego stępują dwa słupk perwszy o wartośc 100% jest proporcjonalny do mocy czynnej perwszej harmoncznej (P 1(N) ) dostarczanej ze źródła zaslana do obwodu nelnowego, a drug o wartośc mnus 6% jest proporcjonalny do mocy czynnej pątej harmoncznej (P h(n) ) twarzanej przez odbornk nelno. Na ekrane wdma mocy obwodu lnowego stępują równeż dwa słupk perwszy o wartośc 100% jest proporcjonalny do mocy czynnej perwszej harmoncznej (P 1(L) ) dostarczanej ze źródła zaslana do obwodu lnowego, natomast drug o wartośc plus 1% jest proporcjonalny do mocy czynnej pątej harmoncznej (P 1(L) ) dostarczanej z sec do odbornka lnowego. Opsany przykład prosty sposób lokalzacj źródeł powstawana harmoncznych napęca przy stosowanu nowoczesnych analzatorów z pełną analzą wdmową napęć, prądów mocy. Po włączenu analzatora w badany obwód, sprawdza sę znak harmoncznych mocy czynnej. Jeżel harmonczna mocy czynnej ma znak dodatn, to źródłem znekształceń jest dostawca energ, jeżel natomast harmonczna mocy czynnej ma znak ujemny, to źródłem mocy czynnej jest użytkownk. 6. WNIOSKI Jedną z funkcj nowoczesnego analzatora parametrów sec testera lcznków energ jest funkcja pełnej analzy wdmowej napęć prądów oraz mocy czynnej bernej. Przyrządy take oferowane są już w małogabarytoch przenośnych walzkach o coraz nższej cene mogą stanowć ndywdualne posażenu brygad służb energetycznych. Analza wdmowa mocy czynnych jest prostym skutecznym środkem do dagnozy przyczyn powstawana harmoncznych napęca, co z kole umożlwa podejmowane dzałań w celu zmnejszana strat mocy szkód w secach energetycznych, spowodowanych znekształcenam. Analza wdmowa mocy, w połączenu z funkcją sprawdzana dokładnośc lcznka energ bezpośredno na obekce, rozszerza możlwośc dagnostyk sec energetycznej. LITERATURA [1] Mernk napęca, prądu mocy elektrycznej (Analzator) typu Calport-100. Instrukcja obsług. Calmet (www.calmet.com.pl), Zelona Góra, [] Electrcty Meter and Instrument Calport 00. [3] Portable Calbraton Meter Calport 400. User`s Manual E.00. Hamburger Elektronk Gesellschaft. [4] PN-EN 50160: Parametry napęca zaslającego w publcznych secach rozdzelczych. Projekt normy. [5] Kuśmerek Z.: pomary mocy energ w układach elektro-energetycznych. WNT, Warszawa [6] Grocholsk A.: Harmonalyzer HA-000. Product Catalog. Amprobe Instrument. [7] Katalog frm Alpes Technologes, Amprobe, Ardertem, Calmet, EDI, HEG, Metrol, MTE, Pfsterer, Satec, Schlumberger.

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwczene 8 BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane studentów z dzałanem modelu pompown zaslanej przez ną sec wodocągowej. Podczas ćwczena przeprowadzane jest

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 00/03 cz. I 77 Marcn Pawlak Poltechnka Wrocławska PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH PORTABLE

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego Ryszard Kutyłowsk Optymalzacja topolog kontnuum materalnego Ofcyna Wydawncza Poltechnk Wrocławskej Wrocław 2004 Recenzje Leszek MIKULSKI Paweł ŚNIADY Opracowane redakcyjne korekta Mara IZBICKA Copyrght

Bardziej szczegółowo

BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU

BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU POLITECHNIKA GDAŃSKA LESZEK JARZĘBOWICZ BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU GDAŃSK 2012 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych NAFTA-GAZ luty 013 ROK LXIX Zygmunt Burnus Instytut Nafty Gazu, Kraków Problematyka waldacj metod badań w przemyśle naftowym na przykładze benzyn slnkowych Wprowadzene Waldacja metody badawczej to szereg

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *)

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) Wojcech KRAJEWSKI ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) STRESZCZENIE W artykule przeprowadzono analzę dokładnośc metod:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV REALIZACJA BADA

ROZDZIAŁ IV REALIZACJA BADA ...ne tra ngdy czasu na ogldane s za sebe, kto moe c włane dogana... ROZDZIAŁ IV REALIZACJA BADA 4. Wstp Poprawne przygotowane bada oparte o przedstawone zasady realzacj, omówone w poprzednm rozdzale dotycz

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: 2015-03-01. i = uwagi: Π=nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!

Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: 2015-03-01. i = uwagi: Π=nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian! Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: 2015-03-01 Sps treśc. system OptmaGSM system NeoGSM termnale GSM, moduły GSM system SmartPLC - IQPLC system SmartPLC - SmplePLC system SmartPLC - OneLnkPLC,

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH

Szymon Chojnacki MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH MODELOWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM DANYCH TEKSTOWYCH Szymon Chojnack Zakład Wspomagana Analzy Decyzj, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1 WPROWADZENIE Gospodarka krajów rozwnętych podlega

Bardziej szczegółowo

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów Andrzej Boroweck Open Offce Calc arkusz kalkulacyjny Przykłady zadań dla geodetów Kraków 2004 . Podstawowe nformacje. Wstęp OpenOffce.0 jest funkcjonalne równowaŝny paketow StarOffce 6.0, obejmując najwaŝnejsze

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Zbigniew Kamiński

Dr hab. inż. Zbigniew Kamiński Dr hab. nż. Zbgnew Kamńsk Katedra Budowy Eksploatacj Maszyn Poltechnka Bałostocka Ul. Wejska nr 5C, 5-35 Bałystok, Polska E-mal: z.kamnsk@pb.edu.pl Modelowane matematyczne zaworu sterującego hamulcam przyczepy

Bardziej szczegółowo

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1

POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Donata Kopańska-Bródka Tomasz Wachowcz Unwersytet Ekonomczny w Katowcach POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Wprowadzene Począwszy od lat 80. ubegłego stuleca, kedy to narodzła sę

Bardziej szczegółowo

Waldemar Maciejko Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w.maciejko@abw.gov.pl. Streszczenie.

Waldemar Maciejko Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w.maciejko@abw.gov.pl. Streszczenie. Waldemar Macejko Buro Badań Krymnalstycznych Agencj Bezpeczeństwa Wewnętrznego w.macejko@abw.gov.pl Wpływ transmsj głosu z wykorzystanem telefon nternetowej VoIP na skuteczność automatycznego systemu krymnalstycznej

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk*

Mieczysław Borysiewicz*, Wanda Kacprzyk* Ochrona Środowska Zasobów Naturalnych nr 54, 01 r. Meczysław Borysewcz*, Wanda Kacprzyk* Oceny ryzyka w transporce kolejowym materałów nebezpecznych, Cz. II modele oblczenowe 1 Rsk Assessment of Ral Transportaton

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego ZADANIE XI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "nterkom - dostawa wdrożene wewnętrznego systemu komunkacyjnego przywoławczego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Medyczny system przywoławczy

Bardziej szczegółowo

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej...

1 Metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalizacji wielokryterialnej... 1 Metody optymalzacj welokryteralnej.... 1 1.1 Ogólna charakterystyka problemu.... 1 1.2 Tradycyjne metody optymalzacj welokryteralnej.... 3 1.2.1 Metoda ważonych kryterów.... 3 1.2.2 Metoda optymalzacj

Bardziej szczegółowo

Biomechanika sportu. Modelowanie matematyczne w biomechanice sportu. Maria S. Zakynthinaki, James R. Stirling

Biomechanika sportu. Modelowanie matematyczne w biomechanice sportu. Maria S. Zakynthinaki, James R. Stirling Bomechanka sportu 59 Istneje ścsła zależność pomędzy zmęczenem a ampltudą częstotlwoścą drżena fzjologcznego męśn. Badane wysokoczęstotlwoścowych składowych drżena może posłużyć do przewdywana momentu

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 13 Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM

Bardziej szczegółowo

MEMBRANY SELEKTYWNE I PROCESY MEMBRANOWE

MEMBRANY SELEKTYWNE I PROCESY MEMBRANOWE Membrany teora praktyka MEMBRANY SELEKTYWNE I PROCESY MEMBRANOWE Józef CEYNOWA Wydzał Chem, Unwersytet M. Kopernka, Toruń ul, Gagarna 7, 87-100 Toruń e-mal: ceynowa@chem.un.torun.pl 1. WPROWADZENIE Procesy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A.

WARUNKI PRENUMERATY REALIZOWANEJ PRZEZ RUCH S.A. KOLEGUM REDAKCYJNE: prof. dr hab. Tadeusz Walczak (redaktor naczelny, tel. 22 608-32-89, t.walczak@stat.gov.pl), dr Stansław aradysz (zastępca red. nacz.), prof. dr hab. Józef Zegar (zastępca red. nacz.,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony

Bardziej szczegółowo