Materiały z II Konferencji Naukowo-Technicznej "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych", Płock, 2001, str.3-10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały z II Konferencji Naukowo-Technicznej "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych", Płock, 2001, str.3-10."

Transkrypt

1 Materały z II Konferencj Naukowo-Techncznej "Dagnostyka w secach elektroenergetycznych zakładów przemysłoch", Płock, 001, str Andrzej OLENCKI Poltechnka Zelonogórska, Zelona Góra, ul. Podgórna 50, e-mal: Krzysztof URBAŃSKI Poltechnka Zelonogórska, Zelona Góra, ul. Podgórna 50, e-mal: ANALIZATOR CALPORT100 NOWY TREND W DIAGNOSTYCE I EKSPLOATACJI SIECI ENERGETYCZNYCH Omówono analzatory parametrów sec energetycznej w wersj przenośnych walzek pomaroch. Zkłe analzatory umożlwają pomar napęć, prądów, kątów fazoch współczynnków mocy, mocy czynnych, bernych pozornych, ponadto nektóre umożlwają pomar harmoncznych napęć prądów. Omawany analzator umożlwa dodatkowo śwetlane grafczne wektora napęć prądów oraz analzę harmoncznych mocy czynnych bernych, a także, dodatkowo łączy funkcje czterokwadrantowego kontrolnego lcznka energ oprogramowana stacj wzorcownczej. Połączene tych funkcj w jednym przenośnym przyrządze znacza no trend w omawanym obszarze technk. W ręce pracownków służb energetycznych przekazywany jest przyrząd o możlwoścach, które dotychczas mały nelczne laboratora. W celu many dośwadczeń praktycznych, omówono nowe możlwośc dagnozy przyczyn powstawana harmoncznych napęca. 1. OPIS TRENDU Rozwój elektronk technk pomaroch przyczynł sę do pojawena sę nowego rodzaju przyrządu pomarowego analzatora (mernka) parametrów sec energetycznej testera lcznków energ, który łączy w sobe funkcje dwóch przyrządów: analzatora parametrów sec testera lcznków. Analzatory parametrów sec produkowane są w wersj stacjonarnych mernków tablcoch, przenośnych walzek pomaroch stacjonarnych przyrządów laboratoryjnych (tabl.1). Praktyczne wszystke analzatory parametrów sec umożlwają pomar napęć (U), prądów (I), kątów fazoch (ϕ), współczynnków mocy (cosϕ, snϕ), częstotlwośc (f), mocy czynnych (P), bernych (Q) pozornych(s). Analzatory tablcowe zazczaj ne merzą energ czynnej E P, bernej E Q pozornej E S - czasam umożlwają analzę harmoncznych napęć prądów, ale bez grafcznej wzualzacj nków pomarów. Analzatory laboratoryjne, oprócz pełnego zestawu merzonych parametrów sec z energą włączne, umożlwają analzę harmoncznych napęć prądów, oraz często analzę harmoncznych mocy czynnych bernych, wraz z grafczną wzualzacją nków pomarów, a także grafczne śwetlane wektora trójfazowego napęć prądów. Duża dokładność szerok zakres merzonych welkośc okupone są zazczaj dużym gabarytam soką ceną. Część analzatorów laboratoryjnych posażona jest w funkcje czterokwadrantowego testowana lcznków energ oraz, czasam w możlwość testowana lcznków maksymalnych. Testowane lcznków energ jest podstawową funkcją testerów lcznków specjalzowanych przyrządów złożonych z lcznka kontrolnego specjalstycznego oprogramowana stacj wzorcownczej. Część testerów lcznków, szczególne laboratoryjnych, posażana jest w funkcje typowe dla analzatorów parametrów sec, główne w funkcje pomaru napęć, prądów, kątów mocy, rzadzej w funkcje analzy harmoncznych napęć prądów.

2 Tablca 1. Zestawene funkcj analzatorów parametrów sec testerów lcznków energ Częstość stępowana funkcj [%] Analzatory parametrów sec Testery lcznków Funkcja stacjonarne przenośne stacjonarne przenośne stacjonarne tablcowe walzkowe laboratoryjne walzkowe laboratoryjne Pomar U+I+ϕ+cosϕ+f+ 100% 100% 100% 50% 80% +P+Q+S+f+E P +E Q +E S zazczaj czasam czasam U1: 30.1 V P1: 30.5 W U: 30.0 V P: 40.7 W U3: 9.9 V P3: 9.3 W I1: 1.10 A P Σ: W bez pomaru bez pomaru bez pomaru I: 1.17 A Q Σ: 0.33 var I3: A S Σ: VA ϕ1: 1. cosϕ: 0.99 ϕ: 0.9 snϕ : 0.01 f: 50.0Hz ϕ3: 3.7 f : 50.0Hz cosϕ: 1.00 energ E energ E energ E UIϕ PQS UIϕ PQS Analza harmoncznych U+I 0% 40% 90% 10% 40% 100,0% 1: 30,1V : 0,V 0,1% 3: 13,7V 6,0% 4: 0,1V 0,0% 5: 6,5V,8% THD: 9,45% bez grafk czasam z grafką zazczaj z grafką czasam z grafką czasam z grafką U L1 data U L1 Analza harmoncznych P+Q 0% 10% 50% 0% 0% 100,0% 1: 30,1W : -3,0W -10,0% 3: 5,7W,4% 4: -,3W -1,0% 5: -4,6W -,0% THD: 13,45% P L1 data 3%- ± -3% P L1 czasam z grafką zazczaj z grafką Grafka wektorowa 0% 40% 90% 10% 0% U1 I1 L13 U1 I1 L 13 I3 U3 I U 1.00 A 00 V I3 U3 U 1.00 A 00 V Testowane lcznków w czterech -% +% kwadrantach 0s ε: -0.7% P: 345. W 10s 0% 0% 30% 100% 100% 3s par E: kwh maksymalnych 0% 10% 0% 10% 30% 1 : kwh : kwh ε: % Pnst: 34.5 kw t: 1 mn tm: 15_ mn Pmax: kw tme: 1: start tmax reset Calport-100 PRZENOŚNY zmnejszane: gabarytów, masy, poboru mocy WIELOFUNKCYJNY zwększane: lczby funkcj: pełna analza harmoncznych U+I+P+Q, grafka wektorowa, pełne testowane lcznków, dokładnośc, zakresu pomarów

3 W ostatnch latach zmnejszyła sę różnca mędzy analzatoram parametrów sec testeram lcznków jest to szczególne wdoczne w grupe przyrządów laboratoryjnych, oraz pojawły sę nowe przyrządy, które w sobe łączą obe grupy funkcj. Przykładem takch przyrządów jest sera analzatorów parametrów sec testerów lcznków typu Calport100 [1] (klasa dokładnośc 0, lub 0,1), Calport00 [] (klasa 0,05) Calport400 [3] (klasa0,0). Połączene obu grup funkcj w jednym przenośnym przyrządze znacza no trend w omawanym obszarze technk pomarowej welkośc elektroenergetycznych.. PARAMETRY TECHNICZNE Analzator Calport100 jest przenośnym urządzenem elektroncznym łączącym welofunkcyjność (tabl.1) z dużą dokładnoścą klasa 0,1% lub 0,% (tabl.) w szerokm zakrese prądów 0, A z welowarantom prowadzanem danych (śwetlane cyfrowe grafczne, wewnętrzne pamęc, lokalne drukowane na mnaturowej drukarce, transmsja przez nterfejs lub modem analza danych na komputerze PC). Szerok zakres napęć zaslana od 85V do 65V mały pobór mocy typowo około 6VA, umożlwają zaslane analzatora bezpośredno z obwodów pomaroch, tym samym stosowane go na obektach, także w tych mejscach, gdze ne stępuje pomocncze napęce zaslana. Mały gabaryt cężar tylko 4,5kg umożlwają stosowane go równeż w trudnodostępnych mejscach o małej przestrzen. Tablca. Zestawene parametrów analzatora Calport100 Funkcja / parametr Napęce Prąd bezpośredn Zakres 10, ,0V 40, ,0V 10, ,99V 0, ,000A 0, ,000A 0, ,0999A 0, ,0A 5, A 0,05...6A / V 0, ,0499A / ,99V 0, A / V A / V 0,05...6A / V 0, ,0499A / ,99V 0, A / V A / V 0,05...6A / V 0, ,0499A / ,99V 0, A / V A / V Błąd dopuszczalny klasa 0,1 klasa 0, ±0,1% ±0,1%* ±0,1% ±0,1%* ±0,% ±0,%* ±0,% ±0,%* Prąd z cęgam 100A Prąd z cęgam 1000A ±0,5% ±0,5% Moc energa czynna ±0,1% ±0,% pomar bezpośredn ±0,1%* ±0,%* Moc energa czynna pomar cęgam ±0,5% ±0,5% Moc energa berna ±0,% ±0,4% pomar bezpośredn ±0,%* ±0,4%* Moc energa berna pomar cęgam ±0,5% ±0,5% Moc energa pozorna ±0,1% ±0,% pomar bezpośredn ±0,1%* ±0,%* Moc energa pozorna pomar cęgam ±0,5% ±0,5% Rozdzelczość pomaru błędu badanego lcznka "ε" 0,01% 0,01% Kąt fazo pomar bezpośredn ±0, ±0,4 0,0...±360,0 Kąt fazo pomar cęgam ±0,5 ±0,5 Współczynnk mocy cos ϕ sn ϕ 0,00...±1,00 ±0,01 ±0,01 Częstotlwość 45,0...65,0Hz ±0,1Hz ±0,1Hz Wpływ temperatury otoczena 0,1 błędu dopuszczalnego / 1 C w zakrese temperatur C C Wpływ znekształceń 0,1 błędu dopuszczalnego / 1%THD w zakrese...0% Zaslane Wymary masa * wartośc końcowej podzakresu pomaru, błąd dopuszczalny mocy odnesony do wartośc mocy pozornej / Hz / 10VA 0 / 160 / 165 mm / 4,5 kg

4 3. OPIS OPCJI ANALIZY HARMONICZNYCH Opcja analzy harmoncznych umożlwa pomar współczynnków harmoncznych K całkowtego współczynnka odkształcena harmoncznym (całkowty współczynnk znekształceń) THD, w zakrese częstotlwośc od podstawowej do 0-tej harmoncznej, dla napęć, prądów, mocy czynnych mocy bernych każdej z faz L1, L L3, które są oblczane z zastosowanem Dyskretnej Transformaty Fourera według następujących wzorów: U I K U = 100% K I = 100% (1) U1 I1 P Q K P = 100% K Q = 100% () S1 S1 0 = THD U = 100% THD I = 100% (3) 0 0 U I = 1 U 0 = 0 = = 1 THD P = 100% THD Q = 100% (4) 0 0 P Q = 1 P gdze: K U, K I, K P, K Q - współczynnk harmoncznych napęca, prądu, mocy czynnej bernej [%], THD U, THD I - całkowte współczynnk znekształceń napęca prądu [%], THD P, THD Q - całkowte współczynnk znekształceń mocy czynnej mocy bernej [%], U, I - wartośc skuteczne napęca prądu, - rząd (numer) harmoncznej, - moc pozorna perwszej harmoncznej. S 1 Zgodne z normą [4], harmonczne napęca mogą być określane: ndywdualne, jako loraz wartośc skutecznych danej harmoncznej składowej podstawowej współczynnk harmoncznych K, łączne, przez współczynnk THD. Współczynnk harmoncznych K według (1) opsują udzał poszczególnych harmoncznych napęca (prądu) w wartoścach skutecznych perwszych harmoncznych napęć (prądów), natomast współczynnk harmoncznych według () opsują udzał poszczególnych harmoncznych mocy czynnej (bernej) w perwszej harmoncznej mocy pozornej. Realzacja funkcj analzy harmoncznych, szczególne analzy harmoncznych mocy czynnej bernej, bez konecznośc wspomagana sę komputerem, maga zastosowana w przyrządze nowoczesnych elementów elektroncznych o znacznych mocach oblczenoch złożonych algorytmów pomaroch. Natomast sama obsługa funkcj analzy harmoncznych nterpretacja nków pomarów jest stosunkowo prosta, szczególne w tych przypadkach, gdy sposób obsług tej funkcj jest przyjazny dla użytkownka. Na rys.1 przedstawono przykładowe ekrany funkcj analzy harmoncznych. Z pozomu ekranu pomaru napęć, prądów kątów fazoch (rys.1a) może być brany, przez nacśnęce 0 = = 1 I Q

5 C T U F N H R Z 0 V pola " ", ekran pomaru harmoncznych napęca (rys.1b) z prezentacją danych w postac grafcznej. Zmana postac prezentowana danych z grafcznej na numeryczną następuje przez nacskane pola " " (rys.1b 1d) pola "data" (rys.1c). Pole "U" (rys.1c) służy do zmany analzowanej welkośc, natomast pole "L1" (rys.1d) służy do zmany fazy analzowanej welkośc. Ekran pomaru Ekran pomaru Ekran pomaru harmoncznych harmoncznych napęć, prądów napęca dane napęca dane kątów grafczne numeryczne a b c d Ekran pomaru harmoncznych mocy czynnej dane grafczne U1: 30.1 V U: 30.0 V U3: 9.9 V I1: 1.10 A I: 1.17 A I3: A ϕ1: 1. cosϕ: 0.99 ϕ: 0.9 snϕ : 0.01 ϕ3: 3.7 f : 50.0Hz UIϕ PQS U L1 1: 30,1V 100,0% : 30,1V 13,1% 3: 3,4V 1,5% 4: 1,1V 0,5% 5: 0,9V 0,4% U L1 data THD: 14,45% 3%- ± -3% P L1 Analza harmoncznych Postać grafczna lub numeryczna Wybór welkośc: U-I-P-Q-U... Wybór fazy: L1-L-L3-L1... Rys.1. Przykładowe ekrany analzy harmoncznych Przykładowe dane pomarowe, mogą być zapamętywane w wewnętrznej pamęc analzatora w momentach nacskana przycsku, mogą być przesyłane lokalne do komputera PC w celu zapamętywana analzy (rys.), drukowane na mnaturowej drukarce w celu dokumentowana aktualnego stanu sec lub przesyłane na duże odległośc przez modem telefonczny w celu ch zapamętywana analzy, np. w postac profl obcążeń. DATE : TIME : CLIENT : MARCKS AND JOHN : WOODWARD STREET 5 : TEL : FAX : C SER. NO. COMMENT : 3 PHASE METER : 100V 5A : TYPE C5 CL. : BROKEN LEADEN SEAL : OPENED CURRENT CIR. : : : L PHASE U : 31.4 V I : 3.45 A ϕ : 30.0 cosϕ : 0.87 snϕ : 0.50 f : 50.0 Hz THD : 4.1 % P1 : 698 W : % P :.1 W : 0.3 % P3 : 0.0 W : 0.0 % P4 : 0.0 W : 0.0 % P5 : -4.4 W : -3.5 % P6 :.1 W : 0.3 % P7 : 0.0 W : 0.0 % P8 : 0.0 W : 0.0 % P9 : 0.0 W : 0.0 % P10 : 0.0 W : 0.0 % P11 : 0.0 W : 0.0 % P1 : 0.0 W : 0.0 % P13 : 0.0 W : 0.0 % P14 : 0.0 W : 0.0 % P15 : 0.0 W : 0.0 % P16 : 0.0 W : 0.0 % P17 : 0.0 W : 0.0 % P18 : 0.0 W : 0.0 % P19 : 0.0 W : 0.0 % P0 : 0.0 W : 0.0 % 100% 3% ±0,1% 3% 100% Rys.. Schemat możlch połączeń w celu prowadzana analzy danych pomaroch

6 4. SZKODLIWE ODDZIAŁYWANIE WYŻSZYCH HARMONICZNYCH Wyższe harmonczne wołują wele negatywnych zjawsk w systeme przesyłu energ. Energa zawarta w ższych harmoncznych, w ogólnym przypadku, ne przenos "pożytecznej" mocy czynnej do odbornków powoduje jedyne zwększone straty, co przedstawa prostopadłoścan mocy na rys.3 wzór (5): * S = P + Q + K (5) S * P K S Q Rys.3. Prostopadłoścan mocy gdze: S * - moc pozorna modułowa, P - moc czynna, Q - moc berna, K - moc odkształcena. Z rys.3 wzoru (5) wdać, że moc odkształcena K [5], podobne jak moc berna Q, powoduje zwększane mocy pozornej S do wartośc mocy S * przy stałej wartośc mocy czynnej P, co właśne powoduje straty wołane nadmernym poberanem mocy odkształcena. Negatywny wpływ harmoncznych przejawa sę w różnorodny sposób, w znacznym stopnu w zależnośc od rzędu harmoncznej. Z teor prądu trójfazowego wadomo [5], że harmonczne, w zależnośc od rzędu, tworzą układy (wrowana faz) kolejnośc zgodnej, przecwnej zerowej, w szczególnośc: harmonczne rzędu 1, 4, 7, 10,... tworzą układ kolejnośc zgodnej, harmonczne rzędu, 5, 8, 11,... tworzą układ kolejnośc przecwnej, harmonczne rzędu 3, 6, 9, 1,... tworzą układ kolejnośc zerowej. Te harmonczne, które tworzą układ kolejnośc przecwnej, powodują powstawane w slnkach pola magnetycznego o przecwnym kerunku wrowana w stosunku do pola głównego (zjawsko podobne do hamowana przecwprądem), co oznacza ne tylko zwększene strat mocy czynnej, ale zmnejszene mocy slnka, jego przegrzewane w efekce skrócene żywotnośc slnka [6]. Trzeca harmonczna jej neparzyste welokrotnośc dodają sę w przewodze zerom sec czteroprzewodowej - w przypadku braku harmoncznych symetrycznego obcążena, snusodalne prądy fazowe kompensują sę do zera prąd w przewodze zerom ne płyne. W skrajnym przypadku oddzaływana tych harmoncznych, wartość skuteczna prądu zerowego może być 1,73-krotne wększa od wartośc skutecznej prądu fazowego, co przy założenu jednakowego przekroju żył przewodu zerowego przewodów fazoch, oznacza 3-krotne ceplne przecążene przewodu zerowego, które powoduje ne tylko zwększene strat mocy, ale może prowadzć do uszkodzena przewodu zerowego. Każda z harmoncznych, nezależne od rzędu, może powodować rezonanse w systeme energetycznym, które oprócz zwększena strat mocy, mogą powodować dodatkowe szkody, take jak: uszkodzena szyn zborczych w rozdzelnach, spowodowane rezonansom drganam mechancznym, uszkodzena elementów systemu, np. bater kondensatorów, spowodowane rezonansom napęcem lub prądem.

7 5. ZASTOSOWANIE FUNKCJI ANALIZY HARMONICZNYCH DO DIAGNOZY PRZYCZYN POWSTAWANIA HARMONICZNYCH NAPIĘCIA Normy [4] defnują dopuszczalne pozomy tylko harmoncznych napęca, zarówno dopuszczalne pozomy poszczególnych harmoncznych (K U ), jak dopuszczalny pozom wszystkch harmoncznych (THD U ). Harmonczne napęca zaslającego są spowodowane główne przez nelnowe odbornk u odborców. Na rys.4 przedstawono schemat rozpływu mocy w obwodze elektrycznym, który złożony jest ze źródła zaslana o snusodalnej sle elektromotorycznej E dwóch odbornków mocy czynnej jednego odbornka lnowego jednego odbornka nelnowego. Ze źródła zaslana poberana jest przez odbornk nelno moc czynna P' 1(N) przez odbornk lno moc czynna P' 1(L), które odpowadają mocy perwszej harmoncznej. Moc P' 1(N) w częśc równej P O(N) jest przemenana w odbornku nelnom na pracę użyteczną, natomast pozostała jej część jest przetwarzana na moc ższych harmoncznych P h(n), które dostarczane są zwrotne od odbornka do źródła [5]. Harmonczne prądu przepływając przez mpedancję sec (mpedancja zastępcza Z Z ) powodują powstane harmoncznych napęca. Pomar harmoncznych napęca na zacskach wejścoch obwodów obu odbornków pozwala na konane testu na zgodność parametrów sec z normam [4] U L I L1 3%- ± -3% P L1 Z Z P h(n) E P' 1(N) +P' 1(L) P 1(N) P O(N) Źródło zaslana Odbornk nelno P 1(L) P h(l) P O(L) U L I L1 3%- ± -3% P L1 Odbornk lno Rys.4. Rozpływ mocy w obwodze z odbornkem nelnom

8 Na rys.4 pokazano przykładowe nk pomaru harmoncznych na wejścu obwodu odbornka nelnowego wejścu obwodu odbornka lnowego nk pomaru harmoncznych napęca (U), prądu (I) mocy czynnej (P). Jednakowe nk pomaru harmoncznych napęca zblżone nk pomaru harmoncznych prądu, ne pozwalają na dagnozę przyczyny powstawana harmoncznych. Dopero nk pomaru harmoncznych mocy pozwalają na szybką dagnozę, który z odbornków jest źródłem znekształceń. Na ekrane wdma mocy obwodu nelnowego stępują dwa słupk perwszy o wartośc 100% jest proporcjonalny do mocy czynnej perwszej harmoncznej (P 1(N) ) dostarczanej ze źródła zaslana do obwodu nelnowego, a drug o wartośc mnus 6% jest proporcjonalny do mocy czynnej pątej harmoncznej (P h(n) ) twarzanej przez odbornk nelno. Na ekrane wdma mocy obwodu lnowego stępują równeż dwa słupk perwszy o wartośc 100% jest proporcjonalny do mocy czynnej perwszej harmoncznej (P 1(L) ) dostarczanej ze źródła zaslana do obwodu lnowego, natomast drug o wartośc plus 1% jest proporcjonalny do mocy czynnej pątej harmoncznej (P 1(L) ) dostarczanej z sec do odbornka lnowego. Opsany przykład prosty sposób lokalzacj źródeł powstawana harmoncznych napęca przy stosowanu nowoczesnych analzatorów z pełną analzą wdmową napęć, prądów mocy. Po włączenu analzatora w badany obwód, sprawdza sę znak harmoncznych mocy czynnej. Jeżel harmonczna mocy czynnej ma znak dodatn, to źródłem znekształceń jest dostawca energ, jeżel natomast harmonczna mocy czynnej ma znak ujemny, to źródłem mocy czynnej jest użytkownk. 6. WNIOSKI Jedną z funkcj nowoczesnego analzatora parametrów sec testera lcznków energ jest funkcja pełnej analzy wdmowej napęć prądów oraz mocy czynnej bernej. Przyrządy take oferowane są już w małogabarytoch przenośnych walzkach o coraz nższej cene mogą stanowć ndywdualne posażenu brygad służb energetycznych. Analza wdmowa mocy czynnych jest prostym skutecznym środkem do dagnozy przyczyn powstawana harmoncznych napęca, co z kole umożlwa podejmowane dzałań w celu zmnejszana strat mocy szkód w secach energetycznych, spowodowanych znekształcenam. Analza wdmowa mocy, w połączenu z funkcją sprawdzana dokładnośc lcznka energ bezpośredno na obekce, rozszerza możlwośc dagnostyk sec energetycznej. LITERATURA [1] Mernk napęca, prądu mocy elektrycznej (Analzator) typu Calport-100. Instrukcja obsług. Calmet ( Zelona Góra, [] Electrcty Meter and Instrument Calport [3] Portable Calbraton Meter Calport 400. User`s Manual E.00. Hamburger Elektronk Gesellschaft. [4] PN-EN 50160: Parametry napęca zaslającego w publcznych secach rozdzelczych. Projekt normy. [5] Kuśmerek Z.: pomary mocy energ w układach elektro-energetycznych. WNT, Warszawa [6] Grocholsk A.: Harmonalyzer HA-000. Product Catalog. Amprobe Instrument. [7] Katalog frm Alpes Technologes, Amprobe, Ardertem, Calmet, EDI, HEG, Metrol, MTE, Pfsterer, Satec, Schlumberger.

Pomiar mocy i energii

Pomiar mocy i energii Zakład Napędów Weloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CęŜkch PW Laboratorum Elektrotechnk Elektronk Ćwczene P3 - protokół Pomar mocy energ Data wykonana ćwczena... Zespół wykonujący ćwczene: Nazwsko

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadane dośwadczalne ZADANIE D Nazwa zadana: Maszyna analogowa. Dane są:. doda półprzewodnkowa (krzemowa) 2. opornk dekadowy (- 5 Ω ), 3. woltomerz cyfrowy, 4. źródło napęca

Bardziej szczegółowo

ZJAWISKA ENERGETYCZNE I MOCE W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH Z PRZEMIENNYMI PRZEBIEGAMI NAPIĘĆ I PRĄDÓW

ZJAWISKA ENERGETYCZNE I MOCE W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH Z PRZEMIENNYMI PRZEBIEGAMI NAPIĘĆ I PRĄDÓW ZJWK ENERGEYCZNE MOCE W OWODCH ELEKRYCZNYCH Z RZEMENNYM RZEEGM NĘĆ RĄDÓW dr nż. ndrzej Frlt KDEM GÓRNCZO-HNCZ KRKÓW, 19 LOD 015 roblemy roblem z blansowanem mocy energ w stacjach elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości

± Δ. Podstawowe pojęcia procesu pomiarowego. x rzeczywiste. Określenie jakości poznania rzeczywistości Podstawowe pojęca procesu pomarowego kreślene jakośc poznana rzeczywstośc Δ zmerzone rzeczywste 17 9 Zalety stosowana elektrycznych przyrządów 1/ 1. możlwość budowy czujnków zamenających werne każdą welkość

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE POLITHNIKA RZSZOWSKA Katedra Podstaw lektronk Instrkcja Nr4 F 00/003 sem. letn TRANZYSTOR IPOLARNY HARAKTRYSTYKI STATYZN elem ćwczena jest pomar charakterystyk statycznych tranzystora bpolarnego npn lb

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 3. Analiza obwodów RLC przy wymuszeniach sinusoidalnych w stanie ustalonym

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 3. Analiza obwodów RLC przy wymuszeniach sinusoidalnych w stanie ustalonym ĆWCZENE 3 Analza obwodów C przy wymszenach snsodalnych w stane stalonym 1. CE ĆWCZENA Celem ćwczena jest praktyczno-analtyczna ocena obwodów elektrycznych przy wymszenach snsodalne zmennych.. PODSAWY EOEYCZNE

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 2006/2006TX

EUROSTER 2006/2006TX 1 EUROSTER 2006/2006TX 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Dwe temperatury nastawy: komfortowa ekonomczna Przewdzany do pracy w nstalacjach grzewczych klmatyzacyjnych Podtrzymane pamęc EEPROM Zakres pomaru temperatury:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru Pomary fzyczne - dokonywane tylko ze skończoną dokładnoścą. Powodem - nedoskonałość przyrządów pomarowych neprecyzyjność naszych zmysłów borących udzał w obserwacjach. Podawane samego tylko wynku pomaru

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia Ćwiczenie nr 4 Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą składowych symetrycznych, pomiarem składowych w układach praktycznych

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 00/03 cz. I 77 Marcn Pawlak Poltechnka Wrocławska PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH PORTABLE

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Wiadomości do tej pory Podstawowe pojęcia Elementy bierne Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Moc w układach 1-fazowych Pomiary

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Pomiary dawek promieniowania wytwarzanego w liniowych przyspieszaczach na użytek radioterapii

Pomiary dawek promieniowania wytwarzanego w liniowych przyspieszaczach na użytek radioterapii Pomary dawek promenowana wytwarzanego w lnowych przyspeszaczach na użytek radoterap Włodzmerz Łobodzec Zakład Radoterap Szptala m. S. Leszczyńskego w Katowcach Cel radoterap napromenene obszaru PTV zaplanowaną,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

Ćwiczenie: Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską

Bardziej szczegółowo

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model Jadwga LAL-JADZIAK Unwersytet Zelonogórsk Instytut etrolog Elektrycznej Elżbeta KAWECKA Unwersytet Zelonogórsk Instytut Informatyk Elektronk Ocena dokładnośc estymacj funkcj korelacyjnych z użycem modelu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

8. MOC W OBWODZIE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

8. MOC W OBWODZIE PRĄDU SINUSOIDALNEGO OBWODY I SYGNAŁY 8. MOC W OBWODZIE PRĄD SINSOIDALNEGO 8.. MOC CHWILOWA Jeśl na zacskach dójnka SLS ystępje napęcoe ymszene harmonczne, to prąd zmena sę róneż snsodalne z tą samą plsacją Nech () t m sn

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH POMIRY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFZOWE). POMIRY PRĄDÓW I NPIĘĆ W OBWODCH TRÓJFZOWYCH. Pomiary mocy w obwodach jednofazowych W obwodach prądu stałego moc określamy jako iloczyn napięcia i prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Elektryczny układ trójfazowy układ złoŝony z trzech

Wykład 8. Elektryczny układ trójfazowy układ złoŝony z trzech Serwonapędy w automatyce robotyce Wykład 8 Potr Sauer Katedra Sterowana nżyner Systemów Elektryczny układ trójfazowy układ złoŝony z trzech obwodów prądu zmennego o jednakowej częstotlwośc, których napęca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 83 Budownctwo Inżynera Środowska z. 59 (4/1) 01 Bożena BABIARZ Barbara ZIĘBA Poltechnka Rzeszowska ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO Walenty OWIECZKO WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI A IEPEWOŚĆ WYIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO STRESZCZEIE W artykule przedstaono ynk analzy nepenośc pomaru ybranych cech obektu obrazu cyfroego. Wyznaczono

Bardziej szczegółowo

Neural networks. Krótka historia 2004-05-30. - rozpoznawanie znaków alfanumerycznych.

Neural networks. Krótka historia 2004-05-30. - rozpoznawanie znaków alfanumerycznych. Neural networks Lecture Notes n Pattern Recognton by W.Dzwnel Krótka hstora McCulloch Ptts (1943) - perwszy matematyczny ops dzalana neuronu przetwarzana przez nego danych. Proste neurony, które mogly

Bardziej szczegółowo

Zestaw zadań 4: Przestrzenie wektorowe i podprzestrzenie. Liniowa niezależność. Sumy i sumy proste podprzestrzeni.

Zestaw zadań 4: Przestrzenie wektorowe i podprzestrzenie. Liniowa niezależność. Sumy i sumy proste podprzestrzeni. Zestaw zadań : Przestrzene wektorowe podprzestrzene. Lnowa nezależność. Sumy sumy proste podprzestrzen. () Wykazać, że V = C ze zwykłym dodawanem jako dodawanem wektorów operacją mnożena przez skalar :

Bardziej szczegółowo

LAMPY WYŁADOWCZE JAKO NIELINIOWE ODBIORNIKI W SIECI OŚWIETLENIOWEJ

LAMPY WYŁADOWCZE JAKO NIELINIOWE ODBIORNIKI W SIECI OŚWIETLENIOWEJ Przedmiot: SEC NSTALACJE OŚWETLENOWE LAMPY WYŁADOWCZE JAKO NELNOWE ODBORNK W SEC OŚWETLENOWEJ Przemysław Tabaka Wprowadzenie Lampy wyładowcze, do których zaliczane są lampy fluorescencyjne, rtęciowe, sodowe

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

4.1. Komputer i grafika komputerowa

4.1. Komputer i grafika komputerowa 4. 4.1. Komputer grafka komputerowa Ucz 2 3 4 5 6 komputera; zestawu komputerowego; w podstawowym zakrese; zastosowana komputera, acy defnuje komputer jako zestaw omawa zastosowane komputera nauk gospodark;

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK DYNAMICZNYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK DYNAMICZNYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Zakład Metrolog Systemów Pomarowych P o l t e c h n k a P o z n ańska ul. Jana Pawła II 6-965 POZNAŃ (budynek Centrum Mechatronk, Bomechank Nanonżyner) www.zmsp.mt.put.poznan.pl tel. +8 6 665 35 7 fa +8

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA. im. Jarosława Dąbrowskiego ROZPRAWA DOKTORSKA RAFAŁ SZYMANOWSKI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA. im. Jarosława Dąbrowskiego ROZPRAWA DOKTORSKA RAFAŁ SZYMANOWSKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHICZA m. Jarosława Dąbrowskego ROZPRAWA DOKTORSKA RAFAŁ SZYMAOWSKI PRECYZYJE LICZIKI CZASU CMOS FPGA Z DWUSTOPIOWĄ ITERPOLACJĄ Promotor prof. dr hab. nż. Józef KALISZ WARSZAWA 003

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 15. ALGORYTMY GENETYCZNE Częstochowa 014 Dr hab. nż. Grzegorz Dudek Wydzał Elektryczny Poltechnka Częstochowska TERMINOLOGIA allele wartośc, waranty genów, chromosom - (naczej

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Statyczna alokacja kanałów (FCA)

Statyczna alokacja kanałów (FCA) Przydzał kanałów 1 Zarys wykładu Wprowadzene Alokacja statyczna a alokacja dynamczna Statyczne metody alokacj kanałów Dynamczne metody alokacj kanałów Inne metody alokacj kanałów Alokacja w strukturach

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego

Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego Zmodyfkowana technka programowana dynamcznego Lech Madeysk 1, Zygmunt Mazur 2 Poltechnka Wrocławska, Wydzał Informatyk Zarządzana, Wydzałowy Zakład Informatyk Wybrzeże Wyspańskego 27, 50-370 Wrocław Streszczene.

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt

ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt ĆWICZENIE 3 Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w trójkąt 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z rozpływem prądów, rozkładem napięć i poborem mocy w obwodach trójfazowych połączonych w trójkąt:

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

ETIMETR MIERNIKI ANALOGOWE I CYFROWE. Energia pod kontrolą MIERNIKI WSPÓŁCZYNNIKA MOCY I CZĘSTOTLIWOŚCI MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE ETIMETR

ETIMETR MIERNIKI ANALOGOWE I CYFROWE. Energia pod kontrolą MIERNIKI WSPÓŁCZYNNIKA MOCY I CZĘSTOTLIWOŚCI MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE ETIMETR MIERNIKI WSPÓŁCZYNNIKA MOCY I CZĘSTOTLIWOŚCI MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE MIERNIKI PARAMETRÓW SIECI 151 153 154 156 157 MIERNIKI ANALOGOWE I CYFROWE Energia

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L3 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE PD ORAZ PID

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L3 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE PD ORAZ PID ĆWICZENIE LABORAORYJNE AUOMAYKA I SEROWANIE W CHŁODNICWIE, KLIMAYZACJI I OGRZEWNICWIE L3 SEROWANIE INWEREROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W RYBIE PD ORAZ PID Wersja: 03-09-30 -- 3.. Cel ćwczena Celem ćwczena

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E. ( Test kierunkowości )

Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E. ( Test kierunkowości ) Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E. ( Test kierunkowości ) Katowice 2004 Computers & Control Sp. J Al Korfantego 191E 40-153 Katowice www.candc.pl Computers & Control

Bardziej szczegółowo

Inteligentne układy monitorowania i diagnostyki górniczych maszyn transportu poziomego

Inteligentne układy monitorowania i diagnostyki górniczych maszyn transportu poziomego dr nż. ZYGMUNT SZYMAŃSKI Poltechnka Śląska w Glwcach Intelgentne układy montorowana dagnostyk górnczych maszyn transportu pozomego W referace zameszczono przegląd nowoczesnych czujnków przetwornków pomarowych

Bardziej szczegółowo

Grupa: Elektrotechnika, wersja z dn Studia stacjonarne, II stopień, sem.1 Laboratorium Techniki Świetlnej

Grupa: Elektrotechnika, wersja z dn Studia stacjonarne, II stopień, sem.1 Laboratorium Techniki Świetlnej ul.potrowo 3a http://lumen.ee.put.poznan.pl Grupa: Elektrotechnka, wersja z dn. 29.03.2016 Studa stacjonarne, stopeń, sem.1 Laboratorum Technk Śwetlnej Ćwczene nr 6 Temat: Badane parametrów fotometrycznych

Bardziej szczegółowo

Planowanie eksperymentu pomiarowego I

Planowanie eksperymentu pomiarowego I POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Plaowae eksperymetu pomarowego I Laboratorum merctwa (M 0) Opracował: dr ż. Grzegorz Wcak

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 13 Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW

OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW Inżynera Rolncza 8(96)/2007 OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW Jolanta Królczyk, Marek Tukendorf Katedra Technk Rolnczej Leśnej,

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów napięć i prądów przemiennych

Pomiary parametrów napięć i prądów przemiennych Ćwczee r 3 Pomary parametrów apęć prądów przemeych Cel ćwczea: zapozae z pomaram wartośc uteczej, średej, współczyków kształtu, szczytu, zekształceń oraz mocy czyej, berej, pozorej współczyka cosϕ w obwodach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Ćwiczenie nr Badanie obwodów jednofazowych RC przy wymuszeniu sinusoidalnym. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rozkładem napięć prądów i mocy w obwodach złożonych z rezystorów cewek i

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1) 1 Ćwiczenie nr.14 Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego 1. Zasada pomiaru Przy prądzie jednofazowym moc bierna wyraża się wzorem: Q=UIsinϕ (1) Do pomiaru tej mocy stosuje się waromierze jednofazowe typu

Bardziej szczegółowo

PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE

PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE Janusz Wątroba, StatSoft Polska Sp. z o.o. W nemal wszystkch dzedznach badań emprycznych mamy do czynena ze złożonoścą zjawsk procesów.

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY METODĄ STOKESA

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY METODĄ STOKESA WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY METODĄ STOKESA. Ops teoretyczny do ćwczena zameszczony jest na strone www.wtc.wat.edu.pl w dzale DYDAKTYKA FIZYKA ĆWICZENIA LABORATORYJNE.. Ops układu pomarowego

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY

TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY Do transformacji energii elektrycznej w układach trójfazowych można wykorzystać trzy jednostki jednofazowe. Rozwiązanie taki jest jednak nieekonomiczne. Na Rys. 1 pokazano jakie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sztywności zastępczej układu sprężyn

Wyznaczanie współczynnika sztywności zastępczej układu sprężyn Wyznaczane zastępczej sprężyn Ćwczene nr 10 Wprowadzene W przypadku klku sprężyn ze sobą połączonych, można mu przypsać tzw. współczynnk zastępczej k z. W skrajnych przypadkach sprężyny mogą być ze sobą

Bardziej szczegółowo

I. Elementy analizy matematycznej

I. Elementy analizy matematycznej WSTAWKA MATEMATYCZNA I. Elementy analzy matematycznej Pochodna funkcj f(x) Pochodna funkcj podaje nam prędkość zman funkcj: df f (x + x) f (x) f '(x) = = lm x 0 (1) dx x Pochodna funkcj podaje nam zarazem

Bardziej szczegółowo

dy dx stąd w przybliżeniu: y

dy dx stąd w przybliżeniu: y Przykłady do funkcj nelnowych funkcj Törnqusta Proszę sprawdzć uzasadnć, które z podanych zdań są prawdzwe, a które fałszywe: Przykład 1. Mesęczne wydatk na warzywa (y, w jednostkach penężnych, jp) w zależnośc

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania. Wykład Podstawy projektowania A.Korcala

Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania. Wykład Podstawy projektowania A.Korcala Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania Wykład Podstawy projektowania A.Korcala Mechanizmy powstawania zakłóceń w układach elektronicznych. Głównymi źródłami zakłóceń są: - obce pola elektryczne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego

Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego 1 Ćwiczenie nr.13 Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego A. Zasada pomiaru mocy za pomocą jednego i trzech watomierzy Moc czynna układu trójfazowego jest sumą mocy czynnej wszystkich jego faz. W zależności

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki nstrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEMENTY ELEKTRONCZNE TS1C300 018 BAŁYSTOK 013 1. CEL ZAKRES ĆWCZENA LABORATORYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE Załącznk nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Mejscowość Data Przedmot zamówena : Inkubator zamknęty Producent: Nazwa typ : 1 2 3 4 5 Ops parametru Inkubator przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

5. Rezonans napięć i prądów

5. Rezonans napięć i prądów ezonans napęć prądów W-9 el ćwczena: 5 ezonans napęć prądów Dr hab nŝ Dorota Nowak-Woźny Wyznaczene krzywej rezonansowej dla szeregowego równoległego obwodu Zagadnena: Fzyczne podstawy zjawska rezonansu

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 moblny.mertumbank.pl Aktualzacja: grudzeń 2013 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny prąd stały (DC) prąd elektryczny zmienny okresowo prąd zmienny (AC) zmienny bezokresowo Wielkości opisujące sygnały okresowe Wartość chwilowa wartość, jaką sygnał przyjmuje w danej chwili: x x(t) Wartość

Bardziej szczegółowo

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego.

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego. RUCH OBROTOWY Można opsać ruch obrotowy ze stałym przyspeszenem ε poprzez analogę do ruchu postępowego jednostajne zmennego. Ruch postępowy a const. v v at s s v t at Ruch obrotowy const. t t t Dla ruchu

Bardziej szczegółowo

Miernictwo - W10 - dr Adam Polak Notatki: Marcin Chwedziak. Miernictwo I. dr Adam Polak WYKŁAD 10

Miernictwo - W10 - dr Adam Polak Notatki: Marcin Chwedziak. Miernictwo I. dr Adam Polak WYKŁAD 10 Miernictwo I dr Adam Polak WYKŁAD 10 Pomiary wielkości elektrycznych stałych w czasie Pomiary prądu stałego: Technika pomiaru prądu: Zakresy od pa do setek A Czynniki wpływające na wynik pomiaru (jest

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Badanie wpływu asymetrii napięcia zasilającego na pracę sieci

Ćwiczenie 5 Badanie wpływu asymetrii napięcia zasilającego na pracę sieci Ćwiczenie 5 - Badanie wpływu asymetrii napięcia zasilającego na pracę sieci Strona 1/9 Ćwiczenie 5 Badanie wpływu asymetrii napięcia zasilającego na pracę sieci Spis treści 1.Cel ćwiczenia...2 2.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH Jerzy NIEBRZYDOWSKI, Grzegorz HOŁDYŃSKI Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID

Licznik energii z certyfikatem MID Licznik energii z certyfikatem MID 0046 83 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Propozycja modyfkacj klasycznego podejśca do analzy gospodarnośc Przedsęborstwa dysponujące dentycznym zasobam czynnków produkcj oraz dzałające w dentycznych warunkach

Bardziej szczegółowo

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002)

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002) Andrzej Purczyński Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:00) W 10 krokach wyznaczane są: prąd początkowy zwarciowy I k, prąd udarowy (szczytowy)

Bardziej szczegółowo