HUTA ŁABĘDY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HUTA ŁABĘDY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO:"

Transkrypt

1 HUTA ŁABĘDY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO: DOSTAWA I MONTAŻ ROZDZIELNIC I MOSTÓW NISKIEGO NAPIĘCIA DO HUTY labędy NR POSTĘPOWANIA Hl/3/Nlb/2015 I. Zamawiający: HUTA ŁABĘDY ul. Zawadzkiego Gliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie "Przetargu nieograniczonego". II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż rozdzielnie i mostów niskiego napięcia wg poniższej specyfikacji. 1.1 Dostawa: L.p. Nazwa Nr rysunku Rozdzielnice nn 1. Rozdzielnica stojąca nn T1.1 kompletna z wyposażeniem T1-T Rozdzielnica stojąca nn T1.2 kompletna z wyposażeniem T1-T Rozdzielnica stojąca nn T1.3 kompletna z wyposażeniem T1-T Rozdzielnica stojąca nn T2 kompletna z wyposażeniem T1-T Rozdzielnica stojąca nn T3 kompletna z wyposażeniem T1-T Rozdzielnica stojąca nn T4 kompletna z wyposażeniem T1-T Rozdzielnica stojąca nn T5 kompletna z wyposażeniem T1-T Rozdzielnica potrzeb własnych wisząca RPW-1 kompletna z wyposażeniem T1-T Rozdzielnica potrzeb własnych wisząca RPW-2 kompletna z wyposażeniem T1-T Rozdzielnica potrzeb własnych wisząca RPW-2.1 kompletna z wyposażeniem T1-T Rozdzielnica potrzeb własnych wisząca RPW-3 kompletna z wyposażeniem T1-T Rozdzielnica potrzeb własnych wisząca RPW-4 kompletna z wyposażeniem T1-T Rozdzielnica potrzeb własnych wisząca RPW-5 kompletna z wyposażeniem T1-T Mosty szynowe nn 1. Szynoprzewód T1.1 typu XP 3200A IP55 wg normy EN T1-T Szynoprzewód T1.2 typu XP 2500A IP55 wg normy EN T1-T Szynoprzewód T1.3 typu XP 3200A IP55 wg normy EN T1-T Szynoprzewód T2 typu XP 3200A IP55 wg normy EN T1-T Szynoprzewód T3 typu XP 3200A IP55 wg normy EN T1-T Szynoprzewód T4 typu XP 4000A IP55 wg normy EN T1-T Szynoprzewód T5 typu XP 3200A IP55 wg normy EN T1-T J'2fll SIWZ HU3/N Ib/2015 str. 1 /17

2 HUTA ŁABĘDY Rozdzielnice nn Rozdzielnice gotowe do podłączenia, w obudowie z blachy stalowej, rozdzielnice niskiego napięcia typu xenergy, zasilane z transformatorów TR1.1, TR 1.2, TR1.3, TR2, TR3, TR4, TR5, produkcji firmy Eaton, w formie szeregowej zabudowy szafowej z systemami montażowymi, opatrzonymi odpowiednimi badaniami typu, według normy lec/en (VDE 0660 part 500), lec/en (VDE 0660 part 600-2). Rozdzielnice muszą posiadać podejścia kablowe od dołu oraz muszą mieć przystosowane pola kablowe i przyłącza wyłączników/szyn dla przyłączenia kabli w ilościach i przekrojach przewidzianych w ich schematach. Opisy pól, aparatury, jak i przełączników, sygnalizatorów itd. na elewacji rozdzielnicy (nr rys ) mają być w postaci tabliczek grawerowanych. Dane techniczne Parametry rozdzielnicy zasilanej z TR1.1 : Typ: xenergy Producenł: Eaton Electric Wytrzymałość mechaniczna IK10 Stopień ochrony IP31 wg DIN EN Klasa ochrony I, z przewodem ochronnym Kategoria przepięcia III Zgodność z normami lec/en /3, lec/en /2 Znamionowe napięcie pracy Ue 690V Napięcie izolacji Uimp 8kV Znamionowy prąd szyn głównych le do 3200A Znamionowy prąd zwarciowy Icw do 1OOkA(1s) Forma wygrodzenia 28/48 Kolor RAL 7035 Głębokość 600mm Parametry rozdzielnicy zasilanej z TR1.2: Typ: xenergy Producent Eaton Electric Wytrzymałość mechaniczna IK10 Stopień ochrony IP31 wg DIN EN Klasa ochrony I, z przewodem ochronnym Kategoria przepięcia III Zgodność z normami lec/en /3, lec/en /2 Znamionowe napięcie pracy Ue 690V Napięcie izolacji Uimp 8kV Znamionowy prąd szyn głównych le do 2000A Znamionowy prąd zwarciowy Icw do 100kA (1s) Forma wygrodzenia 28/48 Kolor RAL 7035 Głębokość 600mm Parametry rozdzielnicy zasilanej z TR1.3: Typ: xenergy Producent Eaton Electric Wytrzymałość mechaniczna IK1O Stopień ochrony IP31 wg DIN EN Klasa ochrony I, z przewodem ochronnym Kategoria przepięcia III Zgodność z normami lec/en /3, lec/en /2 Znamionowe napięcie pracy Ue 690V Napięcie izolacji Uimp 8kV Znamionowy prąd szyn głównych le do 2500A Znamionowy prąd zwarciowy lew do 1ODkA (1 s) SIWZ HU3/Nlb/2015 str.2/17

3 HUTA ŁABĘDY Forma wygrodzenia 28/48 Kolor RAL 7035 Głębokość 600mm Parametry rozdzielnicy zasilanej z TR2: Typ: xenergy Producent: Eaton Electric Wytrzymałość mechaniczna IK10 Stopień ochrony IP31 wg DIN EN Klasa ochrony I, z przewodem ochronnym Kategoria przepięcia III Zgodność z normami lec/en /3, lec/en /2 Znamionowe napięcie pracy Ue 690V Napięcie izolacji Uimp 8kV Znamionowy prąd szyn głównych le do 3200A Znamionowy prąd zwarciowy lew do 1OOkA(1s) Forma wygrodzenia 28/48 Kolor RAL 7035 Głębokość 600mm Parametry rozdzielnicy zasilanej z TR3: Typ: xenergy Producent: Eaton Electric Wytrzymałość mechaniczna IK10 Stopień ochrony IP31 wg DIN EN Klasa ochrony I, z przewodem ochronnym Kategoria przepięcia III Zgodność z normami lec/en /3, lec/en /2 Znamionowe napięcie pracy Ue 690V Napięcie izolacji Uimp8kV Znamionowy prąd szyn głównych le do 3200A Znamionowy prąd zwarciowy lewdo 1OOkA(1s) Forma wygrodzenia 28/48 Kolor RAL 7035 Głębokość 600mm Parametry rozdzielnicy zasilanej z TR4: Typ: xenergy Producent: Eaton Electric Wytrzymałość mechaniczna IK10 Stopień ochrony IP31 wg DIN EN Klasa ochrony I, z przewodem ochronnym Kategoria przepięcia III Zgodność z normami lec/en /3, lec/en /2 Znamionowe napięcie pracy Ue 690V Napięcie izolacji Uimp8kV Znamionowy prąd szyn głównych le do 4000A Znamionowy prąd zwarciowy lewdo 100kA (1s) Forma wygrodzenia 28/48 Kolor RAL 7035 Głębokość 800mm SIWZ HU3/Nlb/2015 str. 3/17

4 HUTA ŁABĘDY Parametry rozdzielnicy zasilanej z TR5: Typ: xenergy Producent: Eaton Electric Wytrzymałość mechaniczna IK10 Stopień ochrony IP31 wg DIN EN Klasa ochrony I, z przewodem ochronnym Kategoria przepięcia III Zgodność z normami lec/en /3, lec/en /2 Znamionowe napięcie pracy Ue 690V Napięcie izolacji Uimp8kV Znamionowy prąd szyn głównych le do 3200A Znamionowy prąd zwarciowy lewdo 100kA (1s) Forma wygrodzenia 2B/4B Kolor RAL 7035 Głębokość 600mm Wyłączniki główne Jako wyłączniki główne w stacjach T1, T2, T3, T4, T5 w rozdzielnicach nn O,4kV, 0,63kV, 0,69kV należy zastosować wyłączniki powietrzne typu IZMX40 produkcji firmy Eaton Electric o następujących parametrach i funkcjach: Zdolność łączeniowa: Parametr Wartość Opis Ue 440/690 V AC Znamionowe napięcie pracy 3200 Aw TR Aw TR2 In 3200 Aw TR3 Prąd znamionowy 4000 Aw TR Aw TR5 Icu 66 ka w T1.1, T2, T3, Graniczna znamionowa zdolność wyłączania zwarcia przy znamionowym napięciu T4, T5 pracy Ue Zakresy nastaw wyzwalacza elektronicznego typu V: Parametr Wartość Opis Ir (0,5-1,0) x In Nastawa zabezpieczenia przeciążeniowego t 2-24 s Zwłoka czasowa przy 6 x Ir (krzywa 1 2 t) lso 0(2-10) x Ir Nastawa zabezpieczenia zwarciowego tsd ms Zwłoka czasowa przy 8 x Ir (krzywa 1 2 t) tsd ms Zwłoka czasowa, charakterystyka płaska (2-12) x In Nastawa zabezpieczenia zwarciowego, bezzwłocznego Wykonanie wysuwne W standardzie 2 styki przemienne Możliwość sprawdzenia bloku zabezpieczeń testerem Sygnalizacja stanu wyzwolenia na bloku zabezpieczeń Mechaniczne blokowanie wyłącznika po wyzwoleniu Blok zabezpieczeń przystosowany do plombowania SIWZ HU3/Nlb/2015 str. 4/17

5 HUTA ŁABĘDY Wyłączniki odpływowe Jako zabezpieczenie obwodów wyjściowych w stacjach transformatorowych T1, T2, T3, T4 I T5 w rozdzielnicach nn O,4kV, 0,63kV, 0,69kV należy zastosować wyłączniki kompaktowe typu IZMX40 i NZM o następujących parametrach: a) Wyłączniki IZMX40 Zdolność łączeniowa: Parametr Wartość Opis Ue 440/690 V AC Znamionowe napięcie pracy In Od Prąd znamionowy leu 66 ka w T1.1, T1.2, T2, T3, T4, T5 105 ka w T1.3 Zakresy nastaw wyzwalacza elektronicznego typu V: Graniczna znamionowa zdolność wyłączania zwarcia przy znamionowym napięciu pracy Ue Parametr Wartość Opis I, (0,5-1,0) x In Nastawa zabezpieczenia przeciążeniowego tr 2-24 s Zwłoka czasowa przy 6 x I, (krzywa 1 2 t) lsd 0(2-10) x I, Nastawa zabezpieczenia zwarciowego tsd ms Zwłoka czasowa przy 8 x I, (krzywa 1 2 t) tsd ms Zwłoka czasowa, charakterystyka płaska (2-12) x In Nastawa zabezpieczenia zwarciowego, bezzwłocznego Wykonanie stacjonarne W standardzie 2 styki przemienne Możliwość sprawdzenia bloku zabezpieczeń testerem Sygnalizacja stanu wyzwolenia na bloku zabezpieczeń Mechaniczne blokowanie wyłącznika po wyzwoleniu Blok zabezpieczeń przystosowany do plombowania b) Wyłączniki IZMX40 Zdolność łączeniowa: Parametr Wartość Opis Ue 440/690 V AC Znamionowe napięcie pracy In Do 2500 Prąd znamionowy leu 66 ka w T1.1, T1.2, T2, T3, T4, T5 105kAwT1.3 Graniczna znamionowa zdolność wyłączania zwarcia przy znamionowym napięciu pracy Ue Zakresy nastaw wyzwalacza elektronicznego typu V: Parametr Wartość Opis I, (0,5-1,0) x In Nastawa zabezpieczenia przeciążeniowego tr 2-24 s Zwłoka czasowa przy 6 x I, (krzywa 1 2 t) lsd 0(2-10) x I, Nastawa zabezpieczenia zwarciowego tsd ms Zwłoka czasowa przy 8 x I, (krzywa 1 2 t) tsd ms Zwłoka czasowa, charakterystyka płaska (2-12) x In Nastawa zabezpieczenia zwarciowego, bezzwłocznego Wykonanie stacjonarne W standardzie 2 styki przemienne SIWZ HU3/Nlb/2015 str.5/17

6 HUTA ŁA8ĘDY Możliwość sprawdzenia bloku zabezpieczeń testerem Sygnalizacja stanu wyzwolenia na bloku zabezpieczeń Mechaniczne blokowanie wyłącznika po wyzwoleniu Blok zabezpieczeń przystosowany do plombowania c) Wyłączniki NZM2, NZM3 i NZM4: Zdolność łączeniowa: Parametr Wartość Opis Ue 400/415 V AC Znamionowe napięcie pracy 800A A dla NZMN4 In 250A - 630A dla Prąd znamionowy NZMN3 1OOA- 250A dla NZM2 leu 50 ka dla T1.1, T2, T3, T4, T5 1OOkAdla T1.2,T1.3 Graniczna znamionowa zdolność wyłączania zwarcia przy znamionowym napięciu pracy Ue Zakresy nastaw wyzwalacza elektronicznego typu AE: Parametr Wartość Opis I, (0,5-1,0) x In Nastawa zabezpieczenia przeciążeniowego I; 0(2-12) x In Nastawa zabezpieczenia bezzwłocznego łso 0(2-10) x I, Nastawa zabezpieczenia zwarciowego Wykonanie stacjonarne W standardzie możliwość diagnostyki elektroniki wyłącznika i odczytu historii zdarzeń Możliwość ręcznego sprawdzenia mechanizmu wyzwalającego Pomiar Jako urządzenia pomiarowe za wyłącznikami głównymi w polach zasilających w rozdzielnicach nn O.4kV w stacjach transformatorowych T1, T1.2, T1.3,T2, T3, T4 I T5 należy zastosować mierniki parametrów sieci typu Diris A40 oraz przekładniki prądowe (legalizowane) typu ASTW32 produkcji firmy Eaton Electric o następujących parametrach: Miernik parametrów sieci Diris A40: 1. Pomiar podstawowych parametrów sieci: Prądy, napięcia, częstotliwość, moc, współczynnik mocy, licznik energii elektrycznej, licznik godzin, analiza zawartości harmonicznych 2. Komunikacja - Ethernet (Modbus TCP lub Jbus/Modbus RTU przez TCP i serwer stron www) 3. Alarmy we wszystkich mierzonych wielkościach elektrycznych 4. Wyjścia - Alarmy S. Zasilanie pomocnicze Przekładniki prądowe ASTW32 Klasa pomiaru Klasa 1 Pobór mocy 15 VA Prąd pierwotny Od 2000A do 3200A Prąd wtórny 5A Do pomiaru prądów za wyłącznikami odpływowymi należy zastosować amperomierze typu EQ72 oraz przekładniki prądowe typu ASTW12 i ASTW6 produkcji Eaton Electric o następujących parametrach: SIWZ HU3/Nlb/2015 str.6/17

7 HUTA ŁABĘDY Amperomierze EQ Klasa pomiaru Klasa 1.5 według DIN i VDE 410 Rodzaj pomiaru pośredni Obudowa DIN Sposób montażu Mocowanie zatrzaskowe, pozycja pionowa Strona wtórna przekładnika 5A Pobór mocy 0.7VA Podłączenie zabezpieczone przed dotykiem Przekładniki prądowe ASTW12 Klasa pomiaru 1 Pobór mocy 15 VA Prąd pierwotny Od 600A do 1600A Prąd wtórny 5A Przekładniki prądowe ASTW6 Klasa pomiaru 1 Pobór mocy Prąd pierwotny Prąd wtórny Od 2.5 do 10 VA Od 1OOAdo 600A 5A Mosty szynowe nn Połączenie transformatorów wraz rozdzielnicami głównymi wykonać za pomocą szynoprzewodów niskonapięciowych produkcji firmy Eaton Electric, o prądach znamionowych 2500A, 3200A oraz 4000A. Szynoprzewód należy wykonać z przewodników aluminiowych. Z uwagi na prawidłowe odprowadzanie ciepła obudowa powinna być aluminiowa malowananajlepiej w kolorze rozdzielnie RAL7035. Stopień ochrony minimum IP55. Szynoprzewody powinny być zgodne z obowiązującą normą dotyczącą szynoprzewodów EN : Połączenie głowicy transformatorowej wraz z transformatorem wykonać za pomocą połączenia elastycznego wykonanego, jako plecionka miedziana. Dane techniczne mostu szynowego transformatora TR1.1 : Prąd znamionowy (dla temperatury otoczenia 40 C) 3200 A Znamionowe napięcie pracy - Ue 1000 V Znamionowy poziom izolacji - Ui 1000 V Stopień ochrony IP55 Liczba przewodników 3L+N+PE (obudowa) Wymiary zewnętrzne 226 x 443 Materiał przewodników (L+N) Aluminium Materiał przewodnika ochronnego (PE - obudowa) Aluminium Znamionowy prąd cieplny 1-sekundowy 100 ka Znamionowy prąd szczytowy (udarowy) 220 ka Rezystancja R20 (w temperaturze 20 C) przewodników L+N 0,0202 moim Reaktancja - X przewodników L+N 0,0041 moim lmpedancja - Z przewodników L+N 0,0206 moim Ciężar 45,1 kg I m Dane techniczne mostu szynowego transformatora TR1.2: Prąd znamionowy (dla temperatury otoczenia 40 C) 2500 A Znamionowe napięcie pracy - Ue 1000 V Znamionowy poziom izolacji - Ui 1000 V Stopień ochrony IP55 Liczba przewodników 3L+N+PE (obudowa) Wymiary zewnętrzne 226 x 373 Materiał przewodników (L+N) Aluminium SIWZ HU3/Nlb/2015 str

8 HUTA ŁABĘDY Materiał przewodnika ochronnego (PE - obudowa) Aluminium Znamionowy prąd cieplny 1-sekundowy 100 ka Znamionowy prąd szczytowy (udarowy) 220 ka Rezystancja R20 (w temperaturze 20 C) przewodników L+N 0,0227 mo/m Reaktancja - X przewodników L+N 0,005 moim Impedancja - Z przewodników L+N 0,0232 moim Ciężar 35,9 kg I m Dane techniczne mostu szynowego transformatora TR1.3: Prąd znamionowy (dla temperatury otoczenia 40 C) 3200 A Znamionowe napięcie pracy - Ue 1000 V Znamionowy poziom izolacji - Ui 1000 V Stopień ochrony IP55 Liczba przewodników 3L+PE (obudowa) Wymiary zewnętrzne 226 x 443 Materiał przewodników (L+N) Aluminium Materiał przewodnika ochronnego (PE - obudowa) Aluminium Znamionowy prąd cieplny 1-sekundowy 100 ka Znamionowy prąd szczytowy (udarowy) 220 ka Rezystancja R20 (w temperaturze 20 C) przewodników L+N 0,0202 moim Reaktancja - X przewodników L+N 0,0041 moim Impedancja - Z przewodników L+N 0,0206 moim Ciężar 45,1 kg I m Dane techniczne mostu szynowego transformatora TR2: Prąd znamionowy (dla temperatury otoczenia 40 C) 3200 A Znamionowe napięcie pracy - Ue 1000 V Znamionowy poziom izolacji - Ui 1000 V Stopień ochrony IP55 Liczba przewodników 3L+N+PE (obudowa) Wymiary zewnętrzne 226 x 443 Materiał przewodników (L+N) Aluminium Materiał przewodnika ochronnego (PE - obudowa) Aluminium Znamionowy prąd cieplny 1-sekundowy 100 ka Znamionowy prąd szczytowy (udarowy) 220 ka Rezystancja R20 (w temperaturze 20 C) przewodników L+N 0,0202 moim Reaktancja - X przewodników L+N 0,0041 moim Impedancja - Z przewodników L+N 0,0206 moim Ciężar 45,1 kg I m Dane techniczne mostu szynowego transformatora TR3: Prąd znamionowy (dla temperatury otoczenia 40 C) 3200 A Znamionowe napięcie pracy - Ue 1000 V Znamionowy poziom izolacji - Ui 1000 V Stopień ochrony IP55 Liczba przewodników 3L+N+PE (obudowa) Wymiary zewnętrzne 226 x 443 Materiał przewodników (L+N) Aluminium Materiał przewodnika ochronnego (PE - obudowa) Aluminium Znamionowy prąd cieplny 1-sekundowy 100 ka Znamionowy prąd szczytowy (udarowy) 220 ka Rezystancja R20 (w temperaturze 20 C) przewodników L+N 0,0202 moim Reaktancja - X przewodników L+N 0,0041 moim Impedancja - Z przewodników L+N 0,0206 mo/m Ciężar 45,1 kg / m SIWZ HU3/Nlb/2015 str. 8/17

9 HUTA ŁABĘDY Dane techniczne mostu szynowego transformatora TR4: Prąd znamionowy (dla temperatury otoczenia 40 C) 4000 A Znamionowe napięcie pracy - Ue 1000 V Znamionowy poziom izolacji - Ui 1000 V Stopień ochrony IP IP55 Liczba przewodników 3L+N+PE (obudowa) Wymiary zewnętrzne 226 x 523 Materiał przewodników (L+N) M Aluminium Materiał przewodnika ochronnego (PE - obudowa) Aluminium Znamionowy prąd cieplny 1-sekundowy 100 ka Znamionowy prąd szczytowy (udarowy) 220 ka Rezystancja R20 (w temperaturze 20 C) przewodników L+N 0,0136 moim Reaktancja - X przewodników L+N 0,0034 moim Impedancja - Z przewodników L+N 0,0140 moim Ciężar 52,5 kg I m Dane techniczne mostu szynowego transformatora TR5: Prąd znamionowy (dla temperatury otoczenia 40 C) 3200 A Znamionowe napięcie pracy - Ue 1000 V Znamionowy poziom izolacji - Ui 1000 V Stopień ochrony IP55 Liczba przewodników 3L+N+PE (obudowa) Wymiary zewnętrzne 226 x 443 Materiał przewodników (L+N) Aluminium Materiał przewodnika ochronnego (PE - obudowa) Aluminium Znamionowy prąd cieplny 1-sekundowy 100 ka Znamionowy prąd szczytowy (udarowy) 220 ka Rezystancja R20 (w temperaturze 20 C) przewodników L+N 0,0202 moim Reaktancja - X przewodników L+N 0,0041 moim Impedancja - Z przewodników L+N 0,0206 moim Ciężar 45,1 kg I m 1.2. Montaż: Rozdzielnice należy zamontować w pomieszczeniach stacji transformatorowo-rozdzielczych T1, T2, T3, T4, T5, na terenie Huty labędy SA w Gliwicach, na wykonanej wcześniej przez Zamawiającego konstrukcji wsporczej pod szafy rozdzielcze. Po wykonaniu montażu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną (osobno dla każdej rozdzielnicy), w tym m.in.: - protokoły obligatoryjnych prób i pomiarów pomontażowych przeprowadzonych przez Wykonawcę (m.in. stan izolacji przewodów elektrycznych, - karta gwarancyjna, - deklaracja zgodności, badanie wyrobu), - instrukcja eksploatacji rozdzielnicy, - schemat rozdzielnicy, - widok rozmieszczenia aparatury, - certyfikaty głównych wyłączników mocy producenta aparatury, - instrukcja obsługi analizatora sieci, - świadectwa badań kontrolnych przekładników (legalizacja), - szkolenie pracowników Inwestora w zakresie obsługi rozdzielnicy. Wszystkie części składowe dokumentacji technicznej muszą być w języku polskim. j?ji' SIWZ HU3/Nlb/2015 str

10 HUTA ŁABĘDY 2. Założenia do projektu i niezbędne informacje do projektowania dostępne są na stronie internetowej HUTY labędy SA (http://www.hutalab.com.pl/pl/) w zakładce "Przetargi". III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. IV. Opis przygotowania oferty. 1. Ofertę należy sporządzić wg dołączonego Formularza Ofertowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ). 2. Oferta oraz wszystkie Załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. 3. Dokumenty w języku obcym dołączone do oferty składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 4. Oferta powinna być opatrzona spisem treści. 5. Oferta oraz wszystkie Załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i Załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe upoważnienie lub pełnomocnictwo. 6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę. 7. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie Załączniki powinny być kolejno ponumerowane (również strony niezapisane), a oferta zszyta lub spięta w sposób utrudniający jej naruszenie. 8. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu. 10. Inwestor dopuszcza wykonanie zadania przez Zespół podwykonawców lub Konsorcjum celowe dla tego zadania, zastrzegając sobie obowiązek zgłoszenia przez Oferenta podwykonawcy lub współwykonawcy do akceptacji przez Inwestora. V. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty. 1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym opakowaniu. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca. 2. Opakowanie zawierające oferty powinno być zaadresowane w następujący sposób: HUTA labędy Biuro Inwestycji (Nlb) ul. Zawadzkiego Gliwice 3. Na opakowaniu należy umieścić dane Wykonawcy (nazwę, dokładny adres i NIP) oraz temat przedmiotu przetargu: DOSTAWA I MONTAŻ ROZDZIELNIC I MOSTÓW NISKIEGO NAPIĘCIA DO HUTY labędy NR POSTĘPOWANIA - Hl/3/Nlb/2015 nie otwierać do dnia: ; godz. 13:00 4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta. Na opakowaniu należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie z dopiskiem,.zmiana OFERTY". VI. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 4 miesięcy od daty upływu terminu składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VII. Termin wykonania zamówienia. 1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: około 3 miesięce od daty podpisania umowy. 2. Oferent powinien przedstawić harmonogram wykonania zamówienia. SIWZ HU3/Nlb/2015 str. 10/17

11 HUTA ŁABĘDY VIII. Cena oferowana przedmiotu zamówienia. 1. Cena ofertowa powinna zawierać: 1.1. Cenę za urządzenia 1.2. Cenę za montaż i uruchomienie Forma rozliczeń może być zaproponowana przez Oferenta. 2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 3. Cena powinna obejmować wszystkie prace projektowe niezbędne do wykonania prac opisanych w punkcie Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym łączną kwotę podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia oferty). 5. Cena ofertowa jest ceną stałą i nie podlega indeksacji. IX. Zastrzeżenie o warunkach i formie płatności. 1. Preferowany termin płatności nie krótszy niż 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego, wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia lub etapu realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. 2. Płatność faktury będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy. X. Negocjacje i warunki zawarcia umowy. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji, w tym ceny z wybranymi Wykonawcami, których oferty zostały przyjęte do dalszego postępowania. W negocjacjach ze strony Wykonawcy muszą uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele. Stosowne pełnomocnictwa winne być dołączone do oferty lub dostarczone Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem negocjacji. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o wynikach postępowania. 3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przejęte przez Inwestora kryteria wyboru. 4. Zawarcie umowy nastąpi po uzyskaniu zgody Zarządu Spółki HUTY ŁABĘDY SA 5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 6. W przypadku jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę. XI. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - w okresie ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 3 usługi tożsame lub podobne z przedmiotem zamówienia. XII. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty. 1. Formularz Ofertowy zawierający dane Wykonawcy oraz proponowaną cenę za przedmiot przetargu (wg wzoru przedstawionego w (Załączniku Nr 1 do SIWZ). 2. Wypełnione Oświadczenie (Załącznik Nr 2 do SłWZ). 3. Oryginał lub kopia posiadanych (poświadczona za zgodność z oryginałem, oryginał do wglądu) posiadanych uprawnień. 4. Wykaz wykonanych prac oraz Referencje, w celu potwierdzenia iż Wykonawcy przystępujący do przetargu posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Referencje muszą odpowiadać swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości zamówienia, dat wykonania oraz zawierać informację, że usługa została wykonana w sposób należyty okresie ostatnich 5 lat. SIWZ HU3/Nlb/2015 str. 11 / 17

12 HUTA ŁABĘDY 5. Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnych zaświadczeń naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Wszystkie dokumenty składane przez dostawcę lub wykonawcę winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. XIII. Termin i miejsce składania ofert. 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w: HUTA labędy Biuro Inwestycji (Nlb) ul. Zawadzkiego Gliwice pokój nr 8 w terminie do dnia: roku; do godziny 12:00 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania. XIV. Kryteria wyboru ofert. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania przyczyny. 2. Dokonując oceny ofert Zamawiający uwzględni między innymi: a. cenę ofertową z wszelkimi poniesionymi kosztami, b. oferowany termin realizacji zamówienia, c. posiadane doświadczenie i referencje, d. termin płatności, e. oferowany okres gwarancyjny. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków zamówienia, w tym ceny z wybranymi Wykonawcami, których oferty zostały przyjęte do dalszego postępowania. W negocjacjach ze strony Wykonawcy muszą uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele. Stosowne pełnomocnictwa winne być dołączone do oferty lub dostarczone Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem negocjacji. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie do 7 dni od daty wezwania do podpisania umowy, w wysokości 20 % wartości umowy netto. 2. Wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dokonać na konto: przed podpisaniem umowy z adnotacją na dowodzie wpłaty hasła: "Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, postępowanie nr Hl/3/Nlb/2015". 3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. O uznaniu przez Zamawiającego, że zabezpieczenie w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. SIWZ HU3/Nlb/2015 str. 12/17

13 HUTA ŁABĘDY 6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna winno być zdeponowane u Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca. 7. Odmowa wniesienia zabezpieczenia w wymaganej formie, jest obligatoryjną przesłanką utraty wadium na rzecz Zamawiającego. 8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zwróci 50% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Pozostała część stanowić będzie zabezpieczenie dobrego wykonania robót w czasie okresu trwania gwarancji i zostanie niezwłocznie zwrócona po zakończeniu tego okresu. XVI. Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu: r. o godzinie 13:00, w siedzibie Zamawiającego tj. HUTA ŁABĘDY, ul. Zawadzkiego Otwarcie ofert jest niejawne. XVII. Warunki umowy 1. Warunki umowy zostaną uzgodnione po wyborze Wykonawcy zamówienia. XVIII. Tryb udzielania wyjaśnień 1. Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają w godzinach od : - w zakresie technicznym: Gerard Szolc - Kierownik Projektów Technologii i Osprzętu - tel. (32) , - w sprawach procedury przetargowej: Piotr Wymazała Kierownik Zespołu Przetargów i Zamówień Publicznych - tel. (32) , Pytania należy zadawać drogą elektroniczną. Odpowiedzi zamieszczane będą na stronie internetowej HUTY ŁABĘDY XIX. Tryb ogłaszania wyników przetargu. 1. Wynik przetargu zostanie opublikowany na stronie internetowej HUTY LABĘDY SA w dniu r. XX. Postanowienia końcowe 1. Oferta nie podlega zwrotowi. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty jak również uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn. 3. Z tytułu wykluczenia, odrzucenia ofert Wykonawcą nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo bezpośrednich rokowań z Wykonawcą w części jawnej bądż niejawnej przetargu. Załączniki: 1. Formularz Ofertowy. 2. Oświadczenie wykonawcy 3. Miejsca powstawania dymów i oparów oleistych (rysunek) ZATWIERDZAM WICEPREZES ZARZĄDU DS. INWESTYCJI Grzegorz Lukas Gliwice, dnia r. (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych) SIWZ HU3/Nlb/2015 str. 13/ 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OBEJMUJĄCEGO: WYKONANIE FUNDAMENTÓW LINII PRODUKCJI RUR WRAZ. Z WYKAŃCZALNIĄ NA HALI PRODUKCYJNEJ I MAGAZYNOWEJ NA TERNIE HUTY ŁABĘDY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Wyposażenie pól 110 kv stacji Mościska i Mory w zabezpieczenie odcinkowe Konstancin - Jeziorna, marzec

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU

WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej obiektów WPWiK Sp. z o.o. zasilanych z sieci 20 kv do wymogów Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. KRAKODLEW Spółka Akcyjna. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków

ZAPYTANIE OFERTOWE. KRAKODLEW Spółka Akcyjna. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków Kraków, dn. 10.05.2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE STANOWISKA DO BADAŃ NAD PROCESAMI SFEROIDYZACJI Z ODCIĄGIEM, POWIĘKSZENIE DOŁÓW ZALEWOWYCH W NAWIE II HALI PRODUKCYJNEJ,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NUMER SPRAWY: ZP 1/2015 Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo Ul. Słoneczna 4 07-300 Ostrów Mazowiecka Tel./Fax 29 74 62050 e-mail: zss-ost-maz@neostrada.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111 Strona 1 z 111 Strona 2 z 111 S P E C Y F I K AC J A I S T O T N Y C H W AR U N K Ó W Z AM Ó W I E N I A DOTYCZĄCA ZAKUPU SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO (zamówienie wspólne liniowe Oddziałów PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych w tym m.in.

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) procedura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. A. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa www.cmdik.pan.pl sekretariat@cmdik.pan.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo