ACSE Sp. zo.o. Spis treści MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIARÓW FIZYKOCHEMICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACSE Sp. zo.o. Spis treści MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIARÓW FIZYKOCHEMICZNYCH"

Transkrypt

1 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH Spis treści PRZETWORNIKI ph I REDOX DO9403T-R PRZETWORNIKI ph I REDOX DO9785T, DO9765T PRZETWORNIKI KONDUKTNCJI (PRZEWODNOŚCI) DO9786T, DO9766T MIERNIKI ph I REDOX HD205., HD MIERNIKI ph I REDOX HD MIERNIKI KONDUKTNCJI (PRZEWODNOŚCI) HD206., HD MIERNIKI KONDUKTNCJI HD MIERNIKI ph, KONDUKTNCJI I TEMPERTURY HD256., HD MIERNIKI TLENU ROZPUSZCZONEGO I TEMPERTURY HD209., HD CSE Sp. z CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

2 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH PRZETWORNIKI ph I REDOX DO9403T-R ph: -...5pH redox: mV : 0.% ±cyfra Sygnał wyjściowy: m Dwa wyjścia przekaźnikowe Zasilanie: VDC, 24VC lub 230VC Stopień ochrony: IP 64.z Opis Przetworniki DO9403T-R przekształcają sygnał z zewnętrznej elektrody ph na liniowy sygnał prądowy 4 20m. Elektroda jest automatycznie skompensowana temperaturow Wejście pomiarowe jest izolowane galwanicznie od wyjścia. Wyświetlacz LCD pozwala na podgląd parametrów mierzonych i pomocniczych. Budowa i użyte składniki czynią przyrządy dokładnymi i niezawodnymi, zapewniając ich długą żywotność. ktywny wskaźnik Przyrząd współpracuje z elektrodami ph lub redox oraz czujnikami temperatury typu Pt00 podłączonymi 2/4- przewodow Przeznaczony jest do montażu ścienneg Sp Wejście tem- Wejście połączoperaturowe nej elektrody Dane techniczne ph -.00pH ph ( mV) ORP mv Impedancja wejścia >0 Tohm Długość przewodu <50m ekranowany (ok. 5nF) C SE 0.% odczytu ± cyfry ±0.0% ph/ C Pt00 2/4 przewodowy C Prąd pomiarowy 0.5m DC <0m - nie ekranowane Długość przewodu <20m - ekranowane (ok. 2nF) 0.2 C ±0.% odczytu ±2 cyfry ±0.0 C/ C Kompensacja temperatury utomatyczna zgodna z równaniem Nersta elektrody ph m Programowalne proporcjonalne do ph lub mv 0.5% odczytu ±0.02m Izolacja 2500VC przez minutę Wyjścia przekaźnikowe i B Bistabilne, przekaźnikowe 3, 250VC ktywne 24VC lub 230VC, -5/+0%, V, Hz Zasilanie Pasywne VDC (2 - przewodowe) Pracy C Temperatura Przechowywania C, bez kondensacji 0 x 80 x 56mm Obudowa Stopień ochrony IP64 Wyjście prądowe 24 VC lub 230 VC 5 5 ph Pt00 4 przew. 24 VC lub 230 VC * temp ph 9 4 Pt00 2 przew B temp m V = 4 Pt00 4 przew. = B GND m ZEWRZYJ ZCISKI 0 I JEŻELI WYJŚCIE m NIE JEST PODŁĄCZONE Min 9Vcc 6 5 ph m temp 4 B 24 VC lub 230 VC ph m Pasywny przetwornik ktywny przetwornik Pt00 4 przew. 9 = 4 Przykład podłączenia Schematy połączeń. ph 6 * 3 0 temp m B V Regulator m Min 9Vcc Pt00 2 przew. V 9 5 ph 7 B temp m Regulator V+ 3 2 CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

3 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH zewnętrzne Sondy KPI pH / KPI redox +/-999mV, C 5 S7 Es x 7 PG3.5 Sondy KPI 0...4pH / KPI3 redox +/-999mV, C 25.5 x /4 NPT S Klawisze funkcyjne PRG Programowanie parametrów jest aktywowane po naciśnięciu klawisza PRG. Na wyświetlaczy świeci symbol Δ i pojawia się komunikat P, wyświetlany parametr P będzie programowany. Gdy klawisz PRG jest ciągle naciskany, pojawiają się kolejno komunikaty P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P0. Po P0 przyrząd wraca do normalnego trybu. Po wyświetleniu wymaganego parametru można zobaczyć jego wartość przez wciśnięcie klawisza OK. by zmienić wartość wyświetlanego parametru użyj klawiszy i. Ponownie wciśnij klawisz OK aby potwierdzić wartość ustawionego parametru. SET Klawisz do ustawiania progów działania wyjść przekaźnikowych. Na wyświetlaczu pojawiają się symbole Δ i REL, stałe lub migające, wskazując zmieniane progi przekaźników lub B. C/ F - Wciśniecie tego klawisza powoduje zmianę jednostki mierzonej temperatury C lub F. - Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CL aktywuje funkcję ustawienia temperatury. - Wciśniecie tego klawisza podczas kalibracji ph powoduje wyjście z procesu kalibracji bez zapisu danych. ph/mv - Wciśniecie tego klawisza powoduje zmianę jednostki mierzonej mv lub ph. - Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CL aktywuje funkcję kalibracji ph. OK Klawisz OK potwierdza programowane parametry lub wartości progów przekaźników SET i je zapisuje. CL - Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem C/ F aktywuje funkcję ręcznego ustawienia temperatury. - Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem ph/mv aktywuje funkcję kalibracji ph. - Klawisz użyty do potwierdzenia kalibracji ph i ręcznie ustawionej temperatury. - Klawisz zwiększa wyświetlaną wartość podczas fazy programowania parametrów. - Klawisz zwiększa wartość programowaną progów SET. - Klawisz zwiększa wartość podczas kalibracji. - Klawisz zmniejsza wyświetlaną wartość podczas fazy programowania parametrów. - Klawisz zmniejsza wartość programowaną progów SET. - Klawisz zmniejsza wartość podczas kalibracji /4 NPT Ustawienie punktów działania przekaźników SET Wciśnij klawisz SET; na wyświetlaczu pojawi się symbol Δ. Również zaświecą się na wyświetlaczu symbol REL i litera, wskazując wartość progu przełączania przekaźnika. by zmienić wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; miganie symbolu REL i zapalenie litery wskazuje ustawioną wartość odpowiadającą progowi przyłączenia przekaźnika. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; symbol REL i zapalenie litery B wskazuje ustawioną wartość odpowiadającą progowi przyłączenia przekaźnika B. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; miganie symbolu REL i zapalenie litery B wskazuje ustawioną wartość odpowiadającą progowi przyłączenia przekaźnika B. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET, przyrząd zapamiętuje ustawione parametry i powraca do normalnego działania. Znika symbol Δ. Uwaga: podczas ustawienia progów SET (symbol REL jest zapalony lub miga) przyrząd wraca do normalnej pracy jeśli żaden klawisz nie jest naciśnięty przez 2 minuty. Ręczne ustawienie temperatury kompensacji. Jeżeli sonda temperatury nie jest podłączona lub jest uszkodzona na wyświetlaczu miga jednostka temperatury C lub F. W tym przypadku można ustawić wartość kompensacji temperatury ręcznie. Wciśnij razem klawisze CL i C/ F; na wyświetlaczu pojawi się symbol Δ i wyświetlana jest ręcznie ustawiona temperatury z migającą jednostką pomiarową. Użyj klawiszy i aby ustawić wartość temperatury odpowiadającą temperaturze mierzonego płynu. Wciśnij klawisz CL aby potwierdzić tą wartość. Symbol Δ zniknie z wyświetlacza, a przyrząd powróci do normalnego trybu. Kalibracja elektrody ph. Kalibracja offsetu elektrody ph: Zanurz elektrodę w roztworze buforowym (6.86pH). Wciśnij razem klawisze CL i ph/mv; na wyświetlaczu zaświeci się symbol Δ. Użyj klawiszy i, ustaw mierzoną wartość ph jako funkcje temperatury. Wciśnij klawisz CL aby potwierdzić tą wartość, Symbol Δ wyłączy się. Kalibracja nachylenia charakterystyki elektrody ph: Zanurz elektrodę w roztworze buforowym (4.0 lub 9.8 ph). Wciśnij razem klawisze CL i ph/mv; na wyświetlaczu zaświeci się symbol Δ. Użyj klawiszy i, ustaw mierzoną wartość ph jako funkcje temperatury. Wciśnij klawisz CL aby potwierdzić tą wartość, Symbol Δ wyłączy się. UWG: Gdy chcesz wyjść bez zapisania nowej kalibracji wciśnij klawisz C/ F. Przyrząd może automatycznie rozpoznać trzy standardowe roztwory buforowe: 4.0pH, 6.86pH i 9.8pH. Programowane parametry: P Blok wyjść regulacyjnych i wyjścia analogowego ph lub mv. P2 Wartość pv/mv odpowiadająca na wyjściu 4m, może być ustawiona pomiędzy -.00pH i 5.00pH lub pomiędzy -999mV i +999mV. P3 Wartość pv/mv odpowiadająca na wyjściu 20m, może być ustawiona pomiędzy -.00pH i 5.00pH lub pomiędzy -999mV i +999mV. P4 Czas opóźnienia zadziałania przekaźnika, może być ustawiony pomiędzy 0 i 250s P5 Czas opóźnienia zadziałania przekaźnika B, może być ustawiony pomiędzy 0 i 250s P6 Kalibracja sondy Pt00 P7 Kalibracja wyjścia prądowego 4m P8 Kalibracja wyjścia prądowego 20m P9 Kalibracja wejścia napięciowego P0 Wyświetlanie wartości offsetu i nachylenia napięcia elektrody CSE Sp. z Do zmiany jednego z tych parametrów wciskaj klawisz PRG do momentu pojawienia się odpowiedniego parametru na wyświetlaczu. Wciśnij kla- CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax , 47

4 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH wisz OK aby zobaczyć wartość wybranego parametru. Użyj klawiszy i, aby zmienić parametr wyświetlany na wymagany. Następnie wciśnij klawisz OK. Parametr P0 nie może być zmieniony, to tylko może być wyświetlany. Procedura kalibracji parametrów P6-P7-P8-P9 powinna być wykonywana w laboratorium przez pracowników posiadających odpowiednią wiedzę. Kalibracja sondy Pt00 (00 Ω at 0 C) Podłącz sondę Pt00 do przyrządu. Wciskaj klawisz PRG aż do pojawienia się na wyświetlaczu P6. Wciśnij klawisz OK; na wyświetlaczu pojawi się aktualnie mierzona wartość temperatury. Zanurz sondę Pt00 i precyzyjny termometr dla odniesienia w kąpieli o temperaturze początkowej. Poczekaj wystarczająco długo aby odczyt się ustabilizował. Użyj klawiszy i, ustaw wartość mierzonej temperatury za pomocą sondy Pt00, tak żeby odpowiadała wartości wyświetlanej przez termometr referencyjny. Zanurz sondę Pt00 i precyzyjny termometr w kąpieli o temperaturze końcowej. Poczekaj wystarczająco długo aby odczyt się ustabilizował. Użyj klawiszy i, ustaw wartość mierzonej temperatury za pomocą sondy Pt00, tak żeby odpowiadała wartości wyświetlanej przez termometr referencyjny. Wciśnij klawisz OK aby potwierdzić kalibrację. by wyjść z programowania przytrzymaj klawisz PRG. Kalibracja wyjścia analogoweg Podłącz precyzyjny miliamperomierz do wyjścia analogoweg Wciskaj klawisz PRG aż do pojawienia się na wyświetlaczu P7. Wciśnij OK; na wyświetlaczu pojawi się 4.0, wyświetlając wartość kalibrowaną dla 4m. Użyj klawiszy i, ustaw wartość wyjścia prądowego żeby precyzyjny miliamperomierz wskazywał 4,00m. Wciskaj klawisz PRG aż na wyświetlaczu pojawi się P8. Wciśnij klawisz OK; na wyświetlaczu pojawi się 20.0 wyświetlając wartość kalibrowaną dla 20m. Użyj klawiszy i, ustaw wartość wyjścia prądowego żeby precyzyjny miliamperomierz wskazywał wartość 20,0m. Wciśnij klawisz OK aby potwierdzić kalibrację. by wyjść z programowania przytrzymaj klawisz PRG. Kalibracja wejścia napięcioweg Wciskaj klawisz PRG aż do pojawienia się na wyświetlaczu P9. Wciśnij klawisz OK; na wyświetlaczu pojawi się wartość wejścia w mv. Zasymuluj wartość 0 mv na wejściu (jeżeli wartość jest pomiędzy ±25 mv, początek zakresu jest kalibrowany w innym przypadku szerokość zakresu jest kalibrowana). Używając klawiszy i, ustaw wartość napięcia w taki sposób, aby otrzymać prawidłową wartość na wyświetlaczu. Wciśnij kalwisz SET, zaświeci się symbol REL na wyświetlaczu wskazując że przyrząd mierzy ustawione napięcie na wejściu używając drugiej skali pomiarowej. Używając klawiszy i, ustaw wartość napięcia w taki sposób aby otrzymać prawidłową wartość na wyświetlaczu. Wciśnij klawisz SET, zgaśnie symbol REL. Zasymuluj napięcie 450mV na wejściu, odpowiadające wartości pełnego zakresu dla pierwszej skali. Używając klawiszy i, ustaw wartość napięcia w taki sposób aby otrzymać prawidłową wartość na wyświetlaczu. Zasymuluj napięcie 800mV na wejściu, odpowiadające wartości pełnego zakresu dla drugiej skali. Wciśnij klawisz OK aby potwierdzić kalibrację. by wyjść z programowania przytrzymaj klawisz PRG. Wyświetlacz C wskazuje że wyświetlana jest w wartość C F wskazuje że wyświetlana jest w wartość F ph wskazuje że wyświetlana jest wartość ph mv wskazuje że wyświetlana jest w wartość mv wskazuje że przekaźnik jest w stanie zwartym B wskazuje że przekaźnik B jest w stanie zwartym REL - wskazuje, że wartość pokazana odpowiada progom załączania przekaźników lub B - wskazuje, że kalibrowany jest offset napięcia drugiej skali REL miga wskazuje, że wartość pokazana odpowiada progom rozłączania przekaźników lub B Δ - wskazuje że przyrząd jest w trybie nastaw parametrów - wskazuje że progi zadziałania przekaźników i B są zmieniane - wskazuje że wykonywana jest manualna kompensacja temperatury - wskazuje, że kalibrowana jest elektroda ph Sygnały błędu OFL Uwaga która pojawia się podczas, gdy wartość mierzona wyjdzie poza zakres. E Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji ph, wskazuje, że wartość offsetu elektrody jest za duża. E2 Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji ph, wskazuje, że różnica pomiędzy odczytywanymi wartościami mv w dwóch roztworach buforowych jest zbyt duża. E3 Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji ph, wskazuje, że różnica pomiędzy odczytywanymi wartościami mv w dwóch roztworach buforowych jest za mała (ok. 50mV przy 25 C). E4 Błąd odczytu EEPROM. E5 Ostrzeżenie, które pojawia gdy nachylenie charakterystyki jest niższe niż wartość nominalna o 20% albo wskazuje wartość ujemną. E6 Ostrzeżenie, które pojawia gdy nachylenie charakterystyki jest większe niż wartość nominalna o 50%. Sposób zamawiania DO9403T-R: Pasywny lub aktywny przetwornik ph, sygnał wyjściowy m, zasilanie 24VC, wymiary 0x80x56mm. Napięcie zasilania należy podać podczas zamawiania. HD882M00/300: Czujnik temperatury Pt00, klasa B, L=6x300mm. HD882M00/600: Czujnik temperatury Pt00, klasa B, L=6x600mm. HD8642: Roztwór buforowy 4.0pH. HD8672: Roztwór buforowy 6.86pH. HD8692: Roztwór buforowy 9.8pH. HD220: Roztwór buforowy redox 220mV. HD468: Roztwór buforowy redox 468mV. CP5: Przewód podłączeniowy L=5m. Złącze S7/wolne końce. CP5/0: Przewód podłączeniowy L=0m. Złącze S7/wolne końce. CP5S: Przewód podłączeniowy L=5m. Złącze BNC/S7. CP5S/0: Przewód podłączeniowy L=0m. Złącze BNC/S7. KPI 0: Elektroda przemysłowa, przyłącze S7 PG3.5, obudowa szklana, g/gcl nasycony KCI, x0mm, temperatura C,część montażowa wykonana z porowatego teflonu. KPI : Elektroda przemysłowa, przyłącze S7 PG3.5, obudowa z rytonu, g/gcl nasycony KCI, x0mm, temperatura C,część montażowa wykonana z teflonu. KPI : Elektroda platynowa do pomiaru redox, przyłącze S7 PG3.5, ciśnienie do 6bar. KPI 3: Elektroda platynowa do pomiaru redox, przyłącze S7 PG3.5, obudowa z rytonu. CSE Sp. z 472 CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

5 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH PRZETWORNIKI ph I REDOX DO9785T, DO9765T ph: -...5pH redox: mV : 0.% ± cyfra Sygnał wyjściowy: m Dwa wyjścia przekaźnikowe Zasilanie: VDC, 24VC lub 230VC Stopień ochrony: IP 64.z Opis Przetworniki DO9785T i DO9765T przekształcają sygnał z zewnętrznej elektrody ph na liniowy sygnał prądowy 4 20m. Elektroda jest automatycznie skompensowana temperaturow Wejście pomiarowe jest izolowane galwanicznie od wyjścia. Wyświetlacz LCD pozwala na podgląd parametrów mierzonych i pomocniczych. Budowa i użyte składniki czynią przyrządy dokładnymi i niezawodnymi, zapewniając ich długą żywotność. Przyrząd współpracuje z elektrodami ph lub redox oraz czujnikami temperatury typu Pt00 podłączonymi 2/4- przewodow 5 ph -.00pH ph ( mV) ORP mv Impedancja wejścia >0 Tohm Długość przewodu <50m ekranowany (ok. 5nF) SE V Min 9Vcc 2 V Regulator m Min 9Vcc V 0 9 Regulator m 0.0 mm.5 mm 2.0 mm = B GND m ZEWRZYJ ZCISKI 0 I JEŻELI WYJŚCIE m NIE JEST PODŁĄCZONE * PG7 DO 9765T 96.0 mm 6.0 mm 96.0 mm * m 5.0 mm DO 9785T CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax , C Wyjście prądowe 24 VC lub 230 VC m temp temp 56.0 mm ph B 24 VC lub 230 VC ktywny przetwornik Pt00 4 przew Przykład podłączenia Schematy połączeń. ph 9 4 Pt00 2 przew. 0.% odczytu ± cyfry ±0.0% ph/ C Pt00 2/4 przewodowy C Prąd pomiarowy 0.5m DC <0m - nie ekranowane Długość przewodu <20m - ekranowane (ok. 2nF) 0.2 C ±0.% odczytu ±2 cyfry ±0.0 C/ C Kompensacja utomatyczutomatyczna zgodna z równaniem Nersta temperatury na elektrody ph Ręczna C m Programowalne proporcjonalne do ph lub mv 0.5% odczytu ±0.02m Izolacja 2500VC przez minutę Rezystancja obciążenia RLmax= (Vdc-0)/0.022, Wyjścia przekaźnikowe i B Bistabilne, przekaźnikowe 3, 250VC ktywne 24VC lub 230VC, -5/+0%, V, Hz Zasilanie Pasywne VDC (2 - przewodowe) Pracy C Temperatura Przechowywania C, bez kondensacji 0 x 2 x 56mm Obudowa DO9765T Stopień ochrony IP64 96 x 96 x 6mm Obudowa DO9785T Stopień ochrony IP ph Sp Wejście tem- Wejście połączoperaturowe nej elektrody Dane techniczne Pasywny przetwornik

6 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH Sondy KPI pH / KPI redox +/-999mV, C 5 S7 Es x 7 PG3.5 Sondy KPI 0...4pH / KPI3 redox +/-999mV, C 25.5 x /4 NPT S Klawisze funkcyjne PRG ktywuje programowanie parametrów po naciśnięciu klawisza PRG razem z klawiszami i. Na wyświetlaczy pojawia się P, wskazując że programowany będzie parametr P. Gdy klawisz PRG jest kolejno naciskany, pojawiają się P2, P3, P4, P5, P6, P7. Po P7 przyrząd wraca do normalnego trybu. SET Klawisz do ustawiania progów działania wyjść przekaźnikowych. Na wyświetlaczu pojawiają się symbole ON lub OFF, wskazując progi załączania/wyłączania przekaźników lub B. C/ F - Wciśniecie tego klawisza powoduje zmianę jednostki mierzonej temperatury na C lub F. - Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CL aktywuje funkcję ręcznego ustawienia temperatury. - Wciśniecie tego klawisza podczas kalibracji ph powoduje wyjście z procesu kalibracji bez zapisu danych. ph/mv - Wciśniecie tego klawisza powoduje zmianę jednostki mierzonej mv lub ph. - Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CL aktywuje funkcję kalibracji ph. OK Klawisz OK potwierdza programowane parametry lub wartości progów przekaźników SET i je zapisuje. CL - Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem C/ F aktywuje funkcję ręcznego ustawienia temperatury. - Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem ph/mv aktywuje funkcję kalibracji ph. - Klawisz użyty do potwierdzenia kalibracji ph i ręcznie ustawionej temperatury. - Klawisz zwiększa wyświetlaną wartość podczas fazy programowania parametrów. - Klawisz zwiększa wartość programowaną progów SET. - Klawisz zwiększa wartość podczas kalibracji. - Klawisz zmniejsza wyświetlaną wartość podczas fazy programowania parametrów. - Klawisz zmniejsza wartość programowaną progów SET. - Klawisz zmniejsza wartość podczas kalibracji. 22 3/4 NPT CSE Sp. z Ustawienie punktów działania przekaźników SET Wciśnij klawisz SET; na wyświetlaczu pojawi się symbol ON wraz z literą, wskazując że wyświetlana wartość odpowiada progowi załączenia przekaźnika. by zmienić wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; miganie symbolu OFF i zapalenie litery wskazuje ustawioną wartość odpowiadającą progowi wyłączenia przekaźnika. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; na wyświetlaczu pojawi się symbol ON wraz z literą B, wskazując że wyświetlana wartość odpowiada progowi załączenia przekaźnika B. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; miganie symbolu OFF i zapalenie litery B wskazuje ustawioną wartość odpowiadającą progowi wyłączenia przekaźnika B. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET, przyrząd zapamiętuje ustawione parametry i powraca do normalnego działania. Znika symbol CL. Uwaga: podczas ustawienia progów SET (symbole ON lub OFF są zapalone lub migają) przyrząd wraca do normalnej pracy jeśli żaden klawisz nie jest naciśnięty przez 2 minuty. Ustawienie ręcznej kompensacji temperatury. Jeżeli sonda temperatury nie jest podłączona lub jest uszkodzona na wyświetlaczu miga jednostka temperatury C lub F. W tym przypadku można jest możliwa ręczna kompensacja temperatury. Wciśnij razem klawisze CL i C/ F; na wyświetlaczu pojawi się symbol CL. Użyj klawiszy i aby ustawić wartość temperatury odpowiadającą temperaturze mierzonego płynu. Wciśnij klawisz CL aby potwierdzić tą wartość. Symbol CL zniknie z wyświetlacza, a przyrząd powróci do normalnego trybu. Kalibracja DO9785T/DO9765T z elektrodą ph. Kalibracja offsetu elektrody ph Zanurz elektrodę w roztworze buforowym (6.86pH). Wciśnij razem klawisze CL i ph/mv; na wyświetlaczu zaświeci się symbol CL. Użyj klawiszy i, ustaw mierzoną wartość ph jako funkcje temperatury. Wciśnij klawisz CL aby potwierdzić tą wartość, Symbol CL wyłączy się. Kalibracja nachylenia charakterystyki elektrody ph: Zanurz elektrodę w roztworze buforowym (4.0 lub 9.8 ph). Wciśnij razem klawisze CL i ph/mv; na wyświetlaczu zaświeci się symbol CL. Użyj klawiszy i, ustaw mierzoną wartość ph jako funkcje temperatury. Wciśnij klawisz CL aby potwierdzić tą wartość, Symbol CL wyłączy się. Uwaga: Gdy chcesz wyjść bez zapisania nowej kalibracji wciśnij klawisz C/ F. Przyrząd może automatycznie rozpoznać trzy standardowe roztwory buforowe: 4.0pH, 6.86pH i 9.8pH. Programowane parametry: P Blok wyjść regulacyjnych i wyjścia analogowego ph lub mv. P2 Wartość pv/mv odpowiadająca na wyjściu 4m, może być ustawiona pomiędzy -.00pH i 5.00pH lub pomiędzy -999mV i +999mV. P3 Wartość pv/mv odpowiadająca na wyjściu 20m, może być ustawiona pomiędzy -.00pH i 5.00pH lub pomiędzy -999mV i +999mV. P4 Czas opóźnienia zadziałania przekaźnika, może być ustawiony pomiędzy 0 i 255s P5 Czas opóźnienia zadziałania przekaźnika B, może być ustawiony pomiędzy 0 i 255s P6 Kalibracja sondy Pt00, wyjścia prądowego lub napięcioweg P7 Wskazuje wartość napięcia przesunięcia i nachylenia elektrody. by zmienić te parametry wciskaj klawisz PRG aż na wyświetlaczu pojawi się wymagany do zamiany parametr. Użyj klawiszy i aby zmienić wymagany parametr. Wciśnij klawisz OK. Parametr P7 nie może być zmieniony, to tylko może być wyświetlany. Kalibracja wejścia napięcioweg Procedura kalibracji powinna być wykonywana w laboratorium przez wykwalifikowanych pracowników. Wciskaj klawisz PRG aż do pojawienia się na wyświetlaczu P6. Wciśnij klawisz CL cztery razy; na wyświetlaczu pojawi CL na górze wyświetlacza a na dole wartość wejścia w mv. 474 CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

7 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH Zasymuluj wartość 0 mv na wejściu (jeżeli wartość jest pomiędzy ±25 mv, początek zakresu jest kalibrowany w innym przypadku szerokość zakresu jest kalibrowana). Używając klawiszy i, ustaw wartość napięcia w taki sposób, aby otrzymać prawidłową wartość na wyświetlaczu. Wciśnij klawisz SET, na wyświetlaczu pojawi się symbol ON wskazując że przyrząd mierzy napięcie na wejściu przy użyciu drugiej skali pomiarowej. Używając klawiszy i, ustaw wartość napięcia w taki sposób, aby otrzymać prawidłową wartość na wyświetlaczu. Wciśnij klawisz SET, zgaśnie symbol ON na wyświetlaczu. Zasymuluj napięcie 450mV na wejściu, odpowiadające wartości pełnego zakresu dla pierwszej skali. Używając klawiszy i, ustaw wartość napięcia w taki sposób aby otrzymać prawidłową wartość na wyświetlaczu. Zasymuluj napięcie 800mV na wejściu, odpowiadające wartości pełnego zakresu dla drugiej skali. Wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić kalibrację. Kalibracja sondy Pt00 (00 Ω at 0 C) Procedura kalibracji powinna być wykonywana w laboratorium przez wykwalifikowanych pracowników. Podłącz sondę Pt00 do przyrządu. Wciskaj klawisz PRG aż do pojawienia się na wyświetlaczu P6. Wciśnij klawisz CL; na dole wyświetlacza pojawi się symbol CL, a na górze aktualnie mierzona wartość temperatury. Zanurz sondę Pt00 i precyzyjny termometr dla odniesienia w kąpieli o temperaturze początkowej. Poczekaj wystarczająco długo, aby odczyt się ustabilizował. Użyj klawiszy i, ustaw wartość temperatury za pomocą sondy Pt00, tak żeby odpowiadała wartości wyświetlanej przez termometr referencyjny. Zanurz sondę Pt00 i precyzyjny termometr w kąpieli o temperaturze końcowej. Poczekaj wystarczająco długo aby odczyt się ustabilizował. Użyj klawiszy i, ustaw wartość temperatury za pomocą sondy Pt00, tak żeby odpowiadała wartości wyświetlanej przez termometr referencyjny. Wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić kalibrację. Jeśli temperatura wyświetlana przez przyrząd jest pomiędzy +/- C, przyrząd kalibruje offset sondy w innym przypadku kalibruje nachylenie. Kalibracja wyjścia analogoweg Procedura kalibracji powinna być wykonywana w laboratorium przez wykwalifikowanych pracowników. Wciśnij klawisz PRG dwa razy, aż do pojawienia się na wyświetlaczu P6. Podłącz precyzyjny miliamperomierz do wyjścia analogoweg Wciśnij CL dwa razy; na górze wyświetlacza pojawi się symbol CL i na dole 4.0, wskazując kalibrację dla 4m. Użyj klawiszy i, ustaw wartość wyjścia prądowego żeby precyzyjny miliamperomierz wskazywał 4,00m. Wciskaj klawisz CL na górze wyświetlacza pojawi się CL i na dole 20.0, wskazując kalibrację dla 20m. Użyj klawiszy i, ustaw wartość wyjścia prądowego żeby precyzyjny miliamperomierz wskazywał wartość 20m. Wciśnij klawisz OK aby potwierdzić kalibrację. Wyświetlacz C wskazuje że wyświetlana jest w wartość C F wskazuje że wyświetlana jest w wartość F ph wskazuje że wyświetlana jest wartość ph mv wskazuje że wyświetlana jest w wartość mv wskazuje że przekaźnik jest w stanie zwartym B wskazuje że przekaźnik B jest w stanie zwartym ON wskazuje wartość odpowiadającą progom załączenia przekaźników lub B. OFF wskazuje wartość odpowiadającą progom rozłączenia przekaźników lub B. CSE Sp. z Sygnały błędu OFL Uwaga która pojawia się podczas, gdy wartość mierzona wyjdzie poza zakres. E Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji ph, wskazuje, że wartość offsetu elektrody jest za duża. E2 Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji ph, wskazuje, że różnica pomiędzy odczytywanymi wartościami mv w dwóch roztworach buforowych jest zbyt duża. E3 E4 E5 E6 Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji ph, wskazuje, że różnica pomiędzy odczytywanymi wartościami mv w dwóch roztworach buforowych jest za mała (ok. 50mV przy 25 C). Błąd odczytu EEPROM. Ostrzeżenie, które pojawia gdy nachylenie charakterystyki jest niższe niż wartość nominalna o 20% albo wskazuje wartość ujemną. Ostrzeżenie, które pojawia gdy nachylenie charakterystyki jest większe niż wartość nominalna o 50%. Sposób zamawiania DO9785T: Pasywny lub aktywny przetwornik ph, sygnał wyjściowy m, zasilanie 24VC, wymiary 96x96mm, do montażu paneloweg DO9765T: Pasywny lub aktywny przetwornik ph, sygnał wyjściowy m, zasilanie 24VC, wymiary 2x0mm, do montażu ścienneg HD882M00/300: Czujnik temperatury Pt00, klasa B, L=6x300mm. HD8642: Roztwór buforowy 4.0pH. HD8672: Roztwór buforowy 6.86pH. HD8692: Roztwór buforowy 9.8pH. HD220: Roztwór buforowy redox 220mV. HD468: Roztwór buforowy redox 468mV. CP5: Przewód podłączeniowy L=5m do DO9765T. Złącze S7/ wolne końce. CP5/0: Przewód podłączeniowy L=0m do DO9765T. Złącze S7/ wolne końce. CP5S: Przewód podłączeniowy L=5m do DO9785T. Złącze BNC/S7. CP5S/0: Przewód podłączeniowy L=0m do DO9785T. Złącze BNC/S7. KPI 0: Elektroda przemysłowa, przyłącze S7 PG3.5, obudowa szklana, g/gcl nasycony KCI, x0mm, temperatura C, część montażowa wykonana z porowatego teflonu. KPI : Elektroda przemysłowa, przyłącze S7 PG3.5, obudowa z rytonu, g/gcl nasycony KCI, x0mm, temperatura C, część montażowa wykonana z porowatego teflonu. KPI : Elektroda platynowa do pomiaru redox, przyłącze S7 PG3.5, ciśnienie do 6bar. KPI 3: Elektroda platynowa do pomiaru redox, przyłącze S7 PG3.5, obudowa z rytonu. CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

8 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH PRZETWORNIKI KONDUKTNCJI (PRZEWODNOŚCI) DO9786T, DO9766T przewodności: mS temperatury: C Stała elektrody: cm- : 0.5% odczytu ±0.02m Sygnał wyjściowy: m Dwa wyjścia przekaźnikowe Zasilanie: VDC, 24VC lub 230VC Stopień ochrony: IP 64 (IP44).z Przyrząd współpracuje z sondami przewodności oraz czujnikami temperatury typu Pt00 podłączonymi 2/4- przewodow mS 2/4 elektrody Konfigurowana stała celi cm- Sygnał pobudzający mV, Hz, prostokątny 2 elektrody przewodności Impedancja wejścia Pt00 2 przew. C temp 4 V 24 Vac Regulator m Min 9Vdc V Regulator m 56.0 mm.5 mm 0.0 mm 2.0 mm PG7 = m B temp 24 Vac 5 0 Vac DO 9766T 96.0 mm S ms / cm VC lub 230 VC GND m ZWORĘ POMIĘDZY ZCISKMI 0 I * WYKONJ JEŻELI NIE SĄ PODŁĄCZONE Min 9Vdc B 6.0 mm * 96.0 mm Pt00 4 przew m V+ 9 8 ktywny przetwornik S ms / cm Schematy połączeń. 4 elektrody przewodności 2 20 Przykład podłączenia SE Kompen. temp. >0 MOhm < 0m, przewód nieekranowany Długość przewodu < 50m, przewód ekranowany (ok. 2nF) 0.5% odczytu ±2 cyfry ±0.0% / C Pt00 2/4 przewodowy C Prąd pomiarowy 0.5m DC <0m - nie ekranowane Długość przewodu <50m - ekranowane (ok. 5nF) 0.2 C ±0.% odczytu ±2 cyfry ±0.0 C/ C Brak Ręczna Liniowa %/ C: C utomatyczna Liniowa %/ C: C Temp. odniesienia Wybierana 20 C lub 25 C m Programowalne proporcjonalne do przewodności 0.5% odczytu ±0.02m Izolacja 2500VC przez minutę Rezystancja obciążenia RLmax= (Vdc-0)/0.022, Wyjścia przekaźnikowe i B Bistabilne, przekaźnikowe 3, 250VC ktywne 24VC lub 230VC, -5/+0%, V, Hz Zasilanie Pasywne VDC (2 - przewodowe) Pracy C Temperatura Przechowywania C, bez kondensacji 0 x 2 x 56mm Obudowa DO9766T Stopień ochrony IP64 96 x 96 x 6mm Obudowa DO9786T Stopień ochrony IP44 Wyjście prądowe Pasywny przetwornik Sp Wejście temwejście przewodności peraturowe Dane techniczne Opis Przetworniki konduktancji DO9786T i DO9766T przekształcają sygnał z sondy konduktancji z kompensacją temperaturową na liniowy sygnał prądowy 4 20m. Wejście pomiarowe jest izolowane galwanicznie od wyjścia. Wyświetlacz LCD pozwala na podgląd parametrów mierzonych i pomocniczych. Budowa i użyte składniki czynią przyrządy dokładnymi i niezawodnymi, zapewniając ich długą żywotność. 5.0 mm DO 9786T CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

9 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH Klawisze funkcyjne PROG ktywuje programowanie parametrów po naciśnięciu klawisza PRG razem z klawiszami i. Na wyświetlaczy pojawia się P, wskazując że programowany będzie parametr P. Gdy klawisz PRG jest kolejno naciskany, pojawiają się P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Po P8 przyrząd wraca do normalnego trybu. SET Klawisz do ustawiania progów działania wyjść przekaźnikowych. Na wyświetlaczu pojawiają się symbole ON lub OFF, wskazując progi załączania/wyłączania przekaźników lub B. C/ F - Wciśniecie tego klawisza powoduje zmianę jednostki mierzonej temperatury na C lub F. - Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CL aktywuje funkcję ręcznego ustawienia temperatury. - Wciśniecie tego klawisza podczas kalibracji przewodności powoduje wyjście z procesu kalibracji bez zapisu danych. - Wciśniecie tego klawisza powoduje zmianę jednostki mierzonej mv lub ph. χ - Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem CL aktywuje funkcję kalibracji przewodności. OK Klawisz OK potwierdza programowane parametry lub wartości progów przekaźników SET i je zapisuje. CL - Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem C/ F aktywuje funkcję ręcznego ustawienia temperatury. - Wciśniecie tego klawisza razem z klawiszem χ aktywuje funkcję kalibracji ph. - Klawisz zwiększa wyświetlaną wartość podczas fazy programowania parametrów. - Klawisz zwiększa wartość programowaną progów SET. - Klawisz zwiększa wartość podczas kalibracji. - Klawisz zmniejsza wyświetlaną wartość podczas fazy programowania parametrów. - Klawisz zmniejsza wartość programowaną progów SET. - Klawisz zmniejsza wartość podczas kalibracji. Ustawienie punktów działania przekaźników SET Wciśnij klawisz SET; na wyświetlaczu pojawi się symbol ON wraz z literą, wskazując że wyświetlana wartość odpowiada progowi załączenia przekaźnika. by zmienić wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; symbol OFF i litera wskazuje wartość odpowiadającą progowi wyłączenia przekaźnika. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; na wyświetlaczu pojawi się symbol ON wraz z literą B, wskazując że wyświetlana wartość odpowiada progowi załączenia przekaźnika B. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET; symbol OFF i litera B wskazuje wartość odpowiadającą progowi wyłączenia przekaźnika B. by zmienić tą wartość wciśnij klawisze i. Wciśnij klawisz SET, przyrząd zapamiętuje ustawione parametry i powraca do normalnego działania. Uwaga: podczas ustawienia progów SET (świecą symbole ON lub OFF) przyrząd wraca do normalnej pracy jeśli żaden klawisz nie jest naciśnięty przez 2 minuty. Ustawienie ręcznej kompensacji temperatury. Jeżeli sonda temperatury nie jest podłączona lub jest uszkodzona na wyświetlaczu miga jednostka temperatury C lub F. W tym przypadku można jest możliwa ręczna kompensacja temperatury. CSE Sp. z Wciśnij razem klawisze CL i C/ F; na dole wyświetlacza pojawi się symbol CL. Użyj klawiszy i, aby ustawić wartość temperatury odpowiadającą temperaturze mierzonego płynu. Wciśnij klawisz CL aby potwierdzić tą wartość. Symbol CL zniknie z wyświetlacza, a przyrząd powróci do normalnego trybu. Jeżeli chcesz wyjść z procesu kalibracji bez zapisywania nowych parametrów, wciśnij klawisz C/ F. Kalibracja DO9786T/DO9766T z sondą konduktancji. Zanurz elektrodę w roztworze buforowym. Wciśnij razem klawisze CL i χ; na górze wyświetlacza pojawi się symbol CL. Przyrząd może automatycznie rozpoznać dwa standardowe roztwory kalibracyjne: 0. lub 0.0molowy roztwór KCl. Przyrząd mierzy wartość przewodności właściwej w funkcji mierzonej temperatury lub wartości ręcznie ustawionej temperatury. Użyj klawiszy i, ustaw mierzoną wartość przewodności jako funkcje temperatury. Wciśnij klawisz CL aby potwierdzić tą wartość, Symbol CL zgaśnie. Uwaga: Gdy chcesz wyjść bez zapisania nowej kalibracji wciśnij klawisz C/ F. Przed kalibracją sondy ustaw stałą kalibrowanej sondy, za pomocą klawisza PRG i funkcji P2. Jeżeli podczas kalibracji pojawi się komunikat E oznaczający że wzmocnienie sondy jest za duże, wyjdź z programowania za pomocą klawisza C/ F i zwiększ wartość stałej celi. W przypadku gdy pojawi się E2, oznacza to że wzmocnienie sondy jest za małe, wyjdź z procesu kalibracji i zmniejsz wartość stałej celi pomiarowej. Powtórz operację kalibracji. Programowane parametry: P Współczynnik temperaturowy. Może być ustawiony pomiędzy 0 i 4.0%/ C (0 i 2.2%/ C). P2 Stała celi pomiarowej. Może być ustawiona pomiędzy P3 Wartość konduktancji odpowiadająca na wyjściu 4m, może być ustawiona pomiędzy mS. P4 Wartość konduktancji odpowiadająca na wyjściu 20m, może być ustawiona pomiędzy mS. P5 Czas opóźnienia zadziałania przekaźnika, może być ustawiony pomiędzy s P6 Czas opóźnienia zadziałania przekaźnika B, może być ustawiony pomiędzy s P7 Temperatura odniesienia dla pomiaru przewodności. Może być ustawiona wartość 20 lub 25 C. P8 Kalibracja sondy Pt00 lub wyjścia analogowego (patrz kalibracja sondy Pt00 lub wyjścia analogowego). by zmienić te parametry (oprócz P8) wciskaj klawisz PRG aż na wyświetlaczu pojawi się wymagany do zamiany parametr. Użyj klawiszy i aby zmienić wymagany parametr. Wciśnij klawisz OK. Parametr P8 nie może być zmieniony, to tylko może być wyświetlany. Kalibracja sondy Pt00 Procedura kalibracji powinna być wykonywana w laboratorium przez wykwalifikowanych pracowników. Podłącz sondę Pt00 do przyrządu. Wciskaj klawisz PRG aż do pojawienia się na wyświetlaczu P8. Wciśnij klawisz CL; na dole wyświetlacza pojawi się komunikat CL, a na górze aktualnie mierzona wartość temperatury. Zanurz sondę Pt00 i precyzyjny termometr dla odniesienia w kąpieli o temperaturze początku zakresu. Poczekaj wystarczająco długo, aby odczyt się ustabilizował. Użyj klawiszy i, ustaw wartość temperatury za pomocą sondy Pt00, tak żeby odpowiadała wartości wyświetlanej przez termometr referencyjny. Zanurz sondę Pt00 i precyzyjny termometr w kąpieli o temperaturze końca zakresu. Poczekaj wystarczająco długo aby odczyt się ustabilizował. Użyj klawiszy i, ustaw wartość mierzonej temperatury za pomocą sondy Pt00, tak żeby odpowiadała wartości wyświetlanej przez termometr referencyjny. Wciśnij klawisz OK, aby potwierdzić kalibrację. Jeśli temperatura wyświetlana przez przyrząd jest pomiędzy +/- C, przyrząd kalibruje offset sondy w innym przypadku kalibruje nachylenie. Kalibracja wyjścia analogoweg Procedura kalibracji powinna być wykonywana w laboratorium przez wykwalifikowanych pracowników. Wciskaj klawisz PRG, aż do pojawienia się na wyświetlaczu P8. Podłącz precyzyjny miliamperomierz do wyjścia analogoweg Wciśnij CL dwa razy; na górze wyświetlacza pojawi się symbol CL i na dole 4.0, wskazując kalibrację dla 4m. Użyj klawiszy i, ustaw wartość wyjścia prądowego żeby precyzyjny miliamperomierz wskazywał 4,00m. Wciskaj klawisz CL na górze wyświetlacza pojawi się CL i na dole 20.0, wskazując kalibrację dla 20m. Użyj klawiszy i, ustaw wartość wyjścia prądowego żeby precyzyjny miliamperomierz wskazywał wartość 20,0m. Wciśnij klawisz OK aby potwierdzić kalibrację. CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

10 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH Wyświetlacz C wskazuje że wyświetlana jest w wartość C F wskazuje że wyświetlana jest w wartość F µs wskazuje że wyświetlana jest wartość w mikro Simensach ms wskazuje że wyświetlana jest w wartość mili Simensach wskazuje że przekaźnik jest w stanie zwartym B wskazuje że przekaźnik B jest w stanie zwartym ON wskazuje wartość odpowiadającą progom załączenia przekaźników lub B. OFF wskazuje wartość odpowiadającą progom rozłączenia przekaźników lub B. Sygnały błędu OFL Uwaga która pojawia się podczas, gdy wartość mierzona wyjdzie poza zakres. E Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji konduktancji, wskazuje, że wartość wzmocnienia sondy jest za duża. Wciśnij klawisz P2 aby zwiększyć wartość stałej celi pomiarowej. E2 Ostrzeżenie, które pojawia się podczas kalibracji konduktancji, wskazuje, że wartość wzmocnienia sondy jest za mała. Wciśnij klawisz P2 aby zmniejszyć wartość stałej celi pomiarowej. E3 Ostrzeżenie, które wskazuje, że przyrząd nie może rozpoznać automatycznie roztworu użytego do kalibracji. Wciśnij klawisz lub aby wskazanie znikł E4 Błąd odczytu EEPROM. Tabela zależności pomiędzy zakresem i stałą sondą. Zakres przewodności Nominalna stała celi , µS µS µS µS mS mS mS + Tabela zależności pomiędzy temperaturą i rezystncją. Temperatura Rezystancja Temperatura Rezystancja -50 C 80.25Ω 00 C 38.50Ω -25 C 90.5Ω 5 C 47.94Ω 0 C 00.00Ω 50 C 57.32Ω 25 C 09.73Ω 75 C 66.62Ω 50 C 9.40Ω 99 C 75.47Ω 75 C 8.98Ω Obliczanie współczynnika temperaturowego roztworu. Jeżeli współczynnik temperaturowy roztworu nie jest znany, to może być określony przy użyciu DO9786T/DO9766T. Ustaw współczynnik temperaturowy na 0.0%/ C (parametr P). Pomiary powinny być wzięte jak najbliżej punktu roboczego, pomiędzy 5 i 70 C, dla większej dokładności. Umieść sondę w mierzonym roztworze. Poczekaj wystarczająco długo aby odczyt się ustabilizował. Zapisz zmierzoną temperaturę i konduktancję. Zwiększ symulowaną temperaturę o min. 0 C Zapisz zmierzoną temperaturę i konduktancję. Oblicz współczynnik temperaturowy przy użyciu następującej formuły: α=((gx-gy) x 00%)/(Gy(Tx-20)-Gx(Ty-20)) gdzie: Gx to konduktancja w temperaturze Tx Gy to konduktancja w temperaturze Ty CSE Sp. z Ustaw wartość współczynnika temperaturowego jako parametr P. Kalibracja przyrządu do pomiaru przewodności. Pomiar przewodności właściwej zależy od temperatury płynu, który ma być mierzony; ta zależność misi być znana podczas kalibracji. Przewodność Rezystancja 00.0µS 0 000Ω 500.0µS 2 000Ω 000µS 000Ω 5000µS 200Ω 0.00mS 00Ω 50.00mS 20Ω 00.0mS 0Ω 500.0mS 2Ω 000mS Ω Precyzyjny rezystor należy połączyć do końca przewodu, który łączy sondę z przyrządem. Zapewni to większą dokładność kalibrowania. Ny wyłączyć kompensację temperaturową podczas kalibracji przyrządu za pomocą precyzyjnego rezystora. Kalibracja w standardowych roztworach. W tym przypadku również najbardziej uwagę trzeba musi na temperaturę roztworu i czystości celi pomiarowej. Nie zalecana jest kalibracja poniżej 500 μs/cm. Roztwory niską przewodnością właściwą muszą być przechowywane w zamkniętych pojemnikach. Kontakt z powietrzem zwiększy ich wartość z powodu pochłaniania CO2. Przeglądy i utrzymanie celi przewodności właściwej W systemach pomiaru przewodności właściwej w zakładach przemysłowych, jeżeli instalacja została przeprowadzona poprawnie, pomiary są wiarygodne przez długi czas. Ważną rzeczą jest ma wykonywanie prawidłowych i regularnych przeglądów celi pomiarowej. Należy unikać przetarcia przewodu spowodowanego jego ruchami, jak również zmiany geometrii celi pomiarowej spowodowanej poprzez osad która powoduje zmianę stałej celi pomiarowej. Cela pomiarowa zawsze musi być zanurzona w płynie, który ma być mierzony. W przemyśle, pomiary mogą obejmować od bardzo czystej wody do ścieków lub wody zanieczyszczonej przez substancje korozyjne. Dobrą praktyką jest sprawdzenie zgodności materiałów, z których wykonana jest cela pomiarowa i przewód z mierzonym płynem. Należy sprawdzić czy nie ma żadnych pływających ciał, zawieszonych granulek, które mogą mieć większą przewodność lub które mogą się przykleić do wnętrza celi pomiarowej prowadząc do błędnych pomiarów. Cele pomiarowe należy czyścić detergentem lub innymi substancjami odpowiednimi dla materiału, z którego cela jest wykonana. Wybór stałej celi i instalacji. Zakres płynów jakie mają być mierzone determinują użytą do pomiaru stałą celi pomiarowej. Instalacja celi będzie zmieniać się w zależności od aplikacji. Ogólnie rzecz biorąc, następujące punkty muszą być przestrzegane: Wybierz celę pomiarową i jej stałą zgodnie do aplikacji. Użyj odpowiednich materiałów kabla, celi i uchwytów, odpornych na czynniki korozyjne i wpływ czynników atmosferycznych. Czujnik/cela musi być mocno umocowana, w miejscu gdzie będzie łatwo dostępna dla przeglądów. Płyn, w którym czujnik jest zanurzony musi być reprezentatywną częścią całości, która ma być mierzona. Musi występować umiarkowany przepływ płynu aby uaktualniona próbka płynu docierała do elektrod. Nadmierny ruch lub przepływ powoduje turbulencję i pęcherzyki powietrza między elektrodami. Ponieważ pęcherzyk powietrza nie są przewodzące, to zmieniają geometrię i stałą celi pomiarowej. Zainstaluj czujnik w taki sposób aby szlam lub cząstki materiału nie mogły być naniesione do wnętrza sondy. Instalacja celi pomiarowej w zbiornikach, gdzie występują silne prądy utrzymujące cyrkulację może powodować problemy z pomiarowe. Częstotliwość przeglądów i czyszczenia zależy od jakości płynu, w którym cela jest zainstalowana. Kalibracja samego przyrządu za pomocą precyzyjnego rezystora. To jest pewna i dokładna metoda kalibracji samego przyrządu, ale nie pozwala korekcję stałej celi, która może następować, ani ze stanu i czystości celi. Precyzyjny rezystor użyty dla kalibrowania zostanie wybrany zgodnie z zakresem, który ma być kalibrowany. owe wartości: 478 CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

11 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH Sposób zamawiania DO9786T: Pasywny lub aktywny przetwornik konduktancji, sygnał wyjściowy m, zasilanie 24VC, wymiary 96 x 96mm, do montażu paneloweg DO9766T: Pasywny lub aktywny przetwornik konduktancji, sygnał wyjściowy m, zasilanie 24VC, wymiary 2 x 0mm, do montażu ścienneg SPT86: Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudowie POCN, 4 elektrody platynowe, stała K=0.7, przewód,5m, Pt00 2- przewodowy. Temperatura C. SPT40.00: Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudowie szklanej, 2 elektrody ISI36, stała celi K=0.0. Zakres pomiarowy: µS, C. SPTKI0: Przemysłowa sonda konduktancji w obudowie szklanej, 2-ie elektrody platynowe, stała celi K=, przyłącze S7/ PG3, wyjście 2- przewodowe. Temperatura C. SPTKI: Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudowie rytronowej, 2 elektrody grafitowe, stała celi K=.5, przewód,5m, Pt00 4- przewodowy. Temperatura C. SPT Stała K=0.0 ~72 SPT86 Stała K= SPTKI0 Stała K= SPTKI Stała K= SPTKI Stała K=0. Ø 29 3/4 G Ø 4 L=.5 m D=5 S7 ø30 SPTKI: Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudowie rytronowej, 2 elektrody platynowe, stała celi K=0., przewód 5m, Pt00 4- przewodowy. Temperatura C. SPTKI3: Przemysłowa sonda konduktancji i temperatury w obudowie rytronowej, 2 elektrody platynowe, stała celi K=0, przewód 5m, Pt00 4- przewodowy. Temperatura C. HD882M00/300: Czujnik temperatury Pt00, klasa B, L=6x300mm. HD882M00/600: Czujnik temperatury Pt00, klasa B, L=6x600mm. HD8747: Roztwór kalibracyjny C. HD87: Roztwór kalibracyjny 0.mol/l: C. HD874: Roztwór kalibracyjny 0.0mol/l: C. HD87: Roztwór kalibracyjny mol/l: C. CP5T: Przewód podłączeniowy L=5m do SPTKI0. Złącze S7/ wolne końce. CP5/0T: Przewód podłączeniowy L=0m do SPTKI0. Złącze S7/ wolne końce żółty czarny czerwony niebieski biały szary zielony ekran PG3 M 20 Ø 39 0 CSE Sp. z L=5m Ø 29 3/4 G Ø 4 L=5m Ekran Brązowy Zielony Żółty Szary Rożowy Biały CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax , ø40 Ø 3/4 G Ekran Brązowy Zielony Żółty Szary Różowy Biały /2 Ø ø6.2 3/4 G K K 0.7 K 0. Ø 34 K Pt00 Pt00 Pt00 czarny niebieski żółty zielony ekran biały szary czerwony Brązowy Zielony Żółty Szary Różowy Biały Brązowy Zielony Żółty Szary Różowy Biały

12 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH SPTKI3 Stała K=0 Ø 29 3/4 G Ø 4 L=5m Ekran Brązowy Zielony Żółty Szary Różowy Biały CSE Sp. z 3/4 G K 0 Pt00 Brązowy Zielony Żółty Szary Różowy Biały Stała celi Zakres pomiarowraturratury Zakres tempe- Materiał Elektrody Czujnik tempe- Max. ciśnienie Przyłącze SPT K= µS C ISI36-PTFE 2 ISI36 - bar Złącze 4-pinowe SPT 86 K=0.7 5µS...20mS C Pocan 4 platynowe Pt00, 2- przew. 6bar Przewód,5m SPTKI 0 K= 00µS...200mS C Szkło 2 platynowe - 6bar S7 SPTKI K= 00µS...0mS C Rytron 2 platynowe Pt00, 4- przew. 6bar Przewód 5m SPTKI K=0. µs...ms C Rytron 2 platynowe Pt00, 4- przew. 6bar Przewód 5m SPTKI 3 K=0 0µS...200mS C Rytron 2 platynowe Pt00, 4- przew. 6bar Przewód 5m 480 CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

13 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH MIERNIKI ph I REDOX HD205., HD205.2.z Opis Pehmetry cyfrowe HD205. i HD205.2 są przenośnymi przyrządami wyposażonymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD. Przeznaczonymi do pomiaru ph lub redox (ORP) i temperatury za pomocą sond zewnętrznych sond Pt00 lub Pt000 (zanurzeniowych, penetracyjnych lub do powietrza). Kalibracja elektrod może być wykonywana w jednym, dwu lub trzech punktach. Sekwencja punktów kalibracji może być w wybierana z listy 3 roztworów buforowych. Sondy temperatury są wyposażone w automatycznie rozpoznawalny moduł SICRM zawierający dane kalibracji. Model HD205.2 jest dataloggerem. Zapisuje do po pamięci do próbek ph i temperatury, które mogą być przenoszone z przyrządu do komputera PC za pomocą wielostandardowego portu RS232C i USB2.0. Interwał zapisu, drukowania i prędkości transmisji są konfigurowane za pomocą menu. Modele HD205. i HD205.2 wyposażone są w port szeregowy RS232C umożliwiający przesyłane gromadzonych pomiarów w czasie rzeczywistym do komputera PC lub przenośnej drukarki. Funkcje Max, Min i vg obliczają wartości odpowiednio maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach to: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji automatycznego wyłączania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień ochrony IP66. Zakres ph: pH Zakres redox: mV Zakres temperatury: C Pamięć do pomiarów Wyliczanie wartości MIN, MX i średniej Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0 Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie Stopień ochrony IP66 Sp Interfejs komunikacyjny RS232C Prędkość transmisji Bit danych Parzystość Bit stopu Kontrola przepływu Długość przewodu Interwał drukowania Interfejs USB - model HD205.2 Podłączenia Złącze sond temperatury.-2.0 elektrycznie izolowany Gniazdo 8-pinowe męskie wg DIN45326 Złącze pv/mv Gniazdo żeńskie BNC Interfejs szeregowy i USB Złącze 8-pinowe MiniDin Zewnętrzne zasilanie Złącze 2-pinowe (plus w środku) Zakresy pomiarowe ph przyrządu pH 0.0 lub 0.00pH wybierana z menu ±0.00pH Impedancja wejścia >0Ω Błąd C Offset >20mV Nachylenie <50mV/pH lub >63mV/pH Czułość <85% lub >06.5% Temperatura kompensacji C (ręczna/automatyczna) Zakresy pomiarowe mv przyrządu mV 0.mV ±0.mV Dryft po roku 0.5mV/rok CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax , C SE Charakterystyka techniczna przyrządu Przyrząd 85 x 90 x 40mm (L x W x H) Waga 470g (z bateriami) Materiał BS, guma Wyświetlacz 2x4½ cyfry plus symbol Obszar roboczy: 52 x 42mm Warunki eksploatacji Temperatura eksploatacji C Temperatura przechowywania C Wilgotność względna pracy 0 90%RH (bez kondensacji) Stopień ochrony IP66 Zasilanie Baterie 4 baterie.5v typu Czas pracy 200h z bateriami alkalicznymi 800mh Pobór prądu w stanie wyłączenia <20μ Zasilacz zewnętrzny VDC / 000m Bezpieczeństwo przechowanych danych Nieograniczone, nie zależy od stanu naładowania baterii Czas Data i czas Zegar czasu rzeczywistego Max min/miesiąc Pamięć mierzonych wartości (tylko model HD205.2) 2000 stron poh 7 próbek każda Ilość max próbek Interwał zapisu s 3600s ( godzina) RS232C elektrycznie izolowany baud 8 None Xon/Xoff Max 5m s 3600s (godzina)

14 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH Zakresy pomiarowe temperatury przyrządu C 0. C ±0.0 C Dryft po roku 0. C/rok Dane techniczne sond temperatury Pt00 z modułem SICRM Model Zakres TP472I Zanurzeniowa -96 C +500 C ±0.25 C (-96 C +350 C) ±0.4 C (+350 C +500 C) TP472I.0 Zanurzeniowa ±0.25 C (-50 C +350 C) TP473P Penetracyjna ±0.25 C (-50 C +350 C) TP473P.0 Przylgowa TP474C Przylgowa TP474C.0 Przylgowa TP475.0 Do powietrza -50 C +250 C ±0.3 C (-50 C +250 C TP472I.5 Zanurzeniowa TP472I.0 Zanurzeniowa TP49 Zanurzeniowa -70 C +400 C TP49C Przylgowa -70 C +400 C TP49P Penetracyjna -70 C +400 C Dryft 20 C 0.003%/ C Sondy Pt00 4-przewodowe i Pt000 2-przewodowe Model Zakres TP47.00 Pt00, 4-przewodowa TP Pt000, 2-przewodowa C Klasa Dryft C Pt %/ C Pt %/ C Sposób zamawiania HD205.: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD205., 4 baterie alkaliczne.5v, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. Elektrody, sondy temperatury roztwory kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie. HD205.2: W skład kompletu wchodzą: data logger HD205.2, 4 baterie alkaliczne.5v, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. Elektrody, sondy temperatury roztwory kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie. kcesoria do przyrządów HD20CSNM: Kabel transmisji szeregowej RS-232C. C.206: Kabel transmisji USB 2.0 do przyrządów HD2... i.2. HD20/USB: Kabel transmisji USB 2.0. DeltaLog9: Dodatkowe oprogramowanie do transmisji i zarządzania danymi na komputer PC dla Windows 98 do Vista. SWD0: Zasilacz stabilizowany 230Vac/0VDC-000m. HD40.: Przenośna 24-kolumnowa drukarka termiczna, interfejs szeregowy, szerokość papieru 58mm. HD22.2: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z podstawą z wbudowanym mieszadłem magnetycznym, regulowana wysokość ramienia i wymienny uchwyt do elektrod. Zasilany przez zasilacz stabilizowany SWD0 (na zamówienie). HD22.3: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z dowolnie ustawianym ramieniem. Elektrody ph KP20: Elektroda żelowa ph do ogólnego użycia, z złączem S7, obudowa epoksydowa. KP30: Elektroda żelowa ph do ogólnego użycia, przewód ze złączem BNC, obudowa epoksydowa. KP50: Elektroda żelowa ph odpowiednia do różnego rodzaju emulsji i wody zdemineralizowanej, złącze S7, obudowa szklana. KP6: Elektroda napełniona płynem ph z potrójną membraną ceramiczną odpowiednia do różnego do wina, mleka, kremów itp., złącze S7, obudowa szklana. KP62: Elektroda żelowa ph z pojedynczą membraną ceramiczną odpowiednia do czystej wody, lakierów, itp., złącze S7, obudowa szklana. KP63: Elektroda żelowa ph z pojedynczą membraną ceramiczną ogólnego przeznaczenia, lakierów, itp., przewód ze złączem BNC, obudowa szklana. KP6: Elektroda napełniona płynem ph z membraną teflonową odpowiednia do wina, lakierów, emulsji, itp., złącze S7, obudowa szklana. KP70: Penetracyjna elektroda żelowa ph, mikroelektroda 6x70mm, odpowiednia do mięsa, sera, masła, joguru, majonezu itp, złącze S7, obudowa epoksydowa z końcówką szklaną, otwarte złącze. KP80: Penetracyjna elektroda żelowa ph, odpowiednia do śmietany, mleka, materiałów kleistych, itp, złącze S7, obudowa szklana. KP00: Jednolita elektroda żelowa ph, odpowiednia do skóry, papieru, itp, złącze S7, obudowa szklana. CP: Kabel,5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. CP5: Kabel 5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. CP0: Kabel 0m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. CP5: Kabel 5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. Elektody ORP KP90: Platynowa elektroda redox z wymiennym elektrolitem, ze złączem S7, obudowa szklana. KP9: Platynowa elektroda redox (żelowa), ze przewodem m zakończonym złączem BNC, obudowa epoksydowa. Roztwory buforowe ph HD8642: Roztwór buforowy 4.0pH (200ml) HD8672: Roztwór buforowy 6.86pH (200ml) HD8692: Roztwór buforowy 9.8pH (200ml) Roztwory buforowe redox HDR220: Roztwór buforowy redox 220mV (200ml) HDR468: Roztwór buforowy redox 468mV (200ml) Kompletne sondy z modułem SICRM TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt00. Średnica 3mm, długość 300mm. Długość przewodu 2m. TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt00. Średnica 3mm, długość 230mm. Długość przewodu 2m. TP473P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt00. Średnica 4mm, długość 50mm. Długość przewodu 2m. TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt00. Średnica 4mm, długość 50mm. Długość przewodu 2m. TP474C: Sonda przylgowa, czujnik Pt00. Średnica 4mm, długość 230mm, powierzchnia przylgi 5mm. Długość przewodu 2m. TP474C.0: Sonda przylgowa, czujnik Pt00. Średnica 4mm, długość 230mm, powierzchnia przylgi 5mm. Długość przewodu 2m. TP475.0: Sonda do powietrza, czujnik Pt00. Średnica 4mm, długość 230mm. Długość przewodu 2m. TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt00. Średnica 6mm, długość 500mm. Długość przewodu 2m. TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt00. Średnica 6mm, długość 000mm. Długość przewodu 2m. TP49: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt00. Średnica 2.7mm, długość TP49C: Sonda przylgowa, czujnik Pt00. Średnica 4mm, długość TP49P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt00. Średnica 2.7mm, długość Kompletne sondy bez modułu SICRM TP47.00: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt00 4-przewodowa. Średnica 3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze złączem. Długość przewodu 2m. TP47.000: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt000. Średnica 3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. Długość przewodu 2m. TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt00 linią 3 i 4-przewodowych, Pt000 2-przewodowych. CSE Sp. z 482 CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

15 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH MIERNIKI ph I REDOX HD Zakres ph: pH Zakres redox: mV Zakres temperatury: C Wyliczanie wartości MIN, MX i średniej Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie Stopień ochrony IP67.z Opis Pehmetry cyfrowe HD są przenośnymi przyrządami wyposażonymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD, przeznaczonymi do pomiaru ph i redox (ORP) a także temperatury za pomocą zewnętrznych sond zanurzeniowych, penetracyjnych lub do powietrza (Pt00 lub Pt000). Kalibracja elektrody może być wykonana w jednym, dwóch lub trzech punktach 4.0pH, 6.86pH i 9.8pH. Oryginalne sondy wyposażone są w automatycznie wykrywany moduł pamięci SICRM zawierający dane kalibracji fabrycznej. Funkcje Max, Min i vg obliczają odpowiednio wartości maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji automatycznego wyłączania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień ochrony IP67. ±0.mV Dryft po roku 0.5mV/rok Zakresy pomiarowe temperatury przyrządu Pt C Pt C 0. C ±0.0 C Dryft po roku 0. C/rok C SE Sp Charakterystyka techniczna przyrządu Przyrząd 40 x 88 x 38mm (L x W x H) Waga 60g (z bateriami) Materiał BS Wyświetlacz 2x4½ cyfry plus symbol: 52 x 42mm Warunki eksploatacji Temperatura eksploatacji C Temperatura przechowywania C Wilgotność względna pracy 0 90%RH (bez kondensacji) Stopień ochrony IP67 Zasilanie Baterie 3 baterie.5v typu Czas pracy 200 godzin z bateriami 800mh Pobór prądu w stanie wyłączenia 20μ Podłączenia Złącze sond temperatury Gniazdo 8-pinowe męskie wg DIN45326 Złącze ph/mv Złącze żeńskie BNC Zakresy pomiarowe ph przyrządu pH 0.0 ±0.0pH ± cyfra Impedancja wejścia >0Ω Błąd C Offset >20mV Nachylenie <50mV/pH lub >63mV/pH Czułość <85% lub >06.5% Zakresy pomiarowe mv przyrządu mV 0.mV Dane techniczne sond temperatury Pt00 z modułem SICRM Model Zakres TP472I Zanurzeniowa -96 C +500 C TP472I.0 Zanurzeniowa TP473P Penetracyjna TP473P.0 Przylgowa TP474C Przylgowa TP474C.0 Przylgowa TP475.0 Do powietrza -50 C +250 C TP472I.5 Zanurzeniowa TP472I.0 Zanurzeniowa TP49 Zanurzeniowa -70 C +400 C TP49C Przylgowa -70 C +400 C TP49P Penetracyjna -70 C +400 C Dryft 20 C ±0.25 C (-96 C +350 C) ±0.4 C (+350 C +500 C) ±0.25 C (-50 C +350 C) ±0.25 C (-50 C +350 C) ±0.3 C (-50 C +250 C 0.003%/ C Sondy Pt00 4-przewodowe i Pt000 2-przewodowe Model TP47.00 TP Pt00, 4-przewodowa Pt000, 2-przewodowa Zakres C Klasa Dryft C: %/ C Sposób zamawiania HD2305.0: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD2305.0, 3 baterie alkaliczne.5v, instrukcja obsługi, walizka. Elektrody, sondy temperatury roztwory kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie. CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

16 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH Laboratoryjny uchwyt do elektrod z wbudowanym mieszadłem magnetycznym, regulowana wysokość ramienia i wymienny uchwyt do elektrod. Zasilany przez zasilacz stabilizowany SWD0 (na zamówienie). Laboratoryjny uchwyt do elektrod z ustawianym ramieniem. HD22.3: KP30: KP50: KP6: KP62: KP63: KP6: KP70: KP80: KP00: CP: CP5: CP0: CP5: Elektroda żelowa ph do ogólnego użycia, z złączem S7, obudowa epoksydowa. Elektroda żelowa ph do ogólnego użycia, przewód ze złączem BNC, obudowa epoksydowa. Elektroda żelowa ph odpowiednia do różnego rodzaju emulsji i wody zdemineralizowanej, złącze S7, obudowa szklana. Elektroda napełniona płynem ph z potrójną membraną ceramiczną odpowiednia do różnego do wina, mleka, kremów itp., złącze S7, obudowa szklana. Elektroda żelowa ph z pojedynczą membraną ceramiczną odpowiednia do czystej wody, lakierów, itp., złącze S7, obudowa szklana. Elektroda żelowa ph z pojedynczą membraną ceramiczną ogólnego przeznaczenia, lakierów, itp., przewód ze złączem BNC, obudowa szklana. Elektroda napełniona płynem ph z membraną teflonową odpowiednia do wina, lakierów, emulsji, itp., złącze S7, obudowa szklana. Penetracyjna elektroda żelowa ph, mikroelektroda 6x70mm, odpowiednia do mięsa, sera, masła, joguru, majonezu itp, złącze S7, obudowa epoksydowa z końcówką szklaną, otwarte złącze. Penetracyjna elektroda żelowa ph, odpowiednia do śmietany, mleka, materiałów kleistych, itp, złącze S7, obudowa szklana. Jednolita elektroda żelowa ph, odpowiednia do skóry, papieru, itp, złącze S7, obudowa szklana. Kabel,5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. Kabel 5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. Kabel 0m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. Kabel 5m do podłączenia elektrod bez przewodu ze złączem S7, złącza BNC/S7. KP9: Platynowa elektroda redox z wymiennym elektrolitem, ze złączem S7, obudowa szklana. Platynowa elektroda redox (żelowa), ze przewodem m zakończonym złączem BNC, obudowa epoksydowa. Roztwory buforowe ph HD8642: HD8672: HD8692: Roztwór buforowy 4.0pH (200ml) Roztwór buforowy 6.86pH (200ml) Roztwór buforowy 9.8pH (200ml) HDR220: HDR468: Roztwór buforowy redox 220mV (200ml) Roztwór buforowy redox 468mV (200ml) TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt00. Średnica 3mm, długość 300mm. Długość przewodu 2m. Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt00. Średnica 3mm, długość 230mm. Długość przewodu 2m. Sonda penetracyjna, czujnik Pt00. Średnica 4mm, długość 50mm. Długość przewodu 2m. Sonda penetracyjna, czujnik Pt00. Średnica 4mm, długość 50mm. Długość przewodu 2m. Sonda przylgowa, czujnik Pt00. Średnica 4mm, długość 230mm, powierzchnia przylgi 5mm. Długość przewodu 2m. Sonda przylgowa, czujnik Pt00. Średnica 4mm, długość 230mm, powierzchnia przylgi 5mm. Długość przewodu 2m. Sonda do powietrza, czujnik Pt00. Średnica 4mm, długość 230mm. Długość przewodu 2m. Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt00. Średnica 6mm, długość 500mm. Długość przewodu 2m. Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt00. Średnica 6mm, długość 000mm. Długość przewodu 2m. Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt00. Średnica 2.7mm, długość Sonda przylgowa, czujnik Pt00. Średnica 4mm, długość Sonda penetracyjna, czujnik Pt00. Średnica 2.7mm, długość Roztwory buforowe redox Kompletne sondy z modułem SICRM TP472I.0: TP473P: TP473P.0: TP474C: TP474C.0: TP475.0: TP472I.5: TP472I.0: TP49: TP49C: TP49P: Kompletne sondy bez modułu SICRM Sp KP20: KP90:.z Elektrody ph Elektody ORP HD22.2: kcesoria do przyrządów TP47.00: TP47.000: C SE TP47: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt00 4-przewodowa. Średnica 3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze złączem. Długość przewodu 2m. Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt000. Średnica 3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. Długość przewodu 2m. Złącze do podłączania innych sond: Pt00 linią 3 i 4-przewodowych, Pt000 2-przewodowych. 484 CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

17 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH MIERNIKI KONDUKTNCJI (PRZEWODNOŚCI) HD206., HD206.2 Zakres przewodności: mS Zakres rezystywności: MΩ Zakres TDS: g/l Zakres zasolenia: g/l Zakres temperatury: C Pamięć do par pomiarów Wyliczanie wartości MIN, MX i średniej Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0 Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie Stopień ochrony IP66.z Opis Przyrządy HD206. i HD206.2 są przenośnymi przyrządami wyposażonymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD. Przeznaczone są do pomiaru przewodności, rezystywności płynów, ilości cząstek rozpuszczonych w wodzie (TDS), zasolenia i temperatury za pomocą sond zanurzeniowych, penetracyjnych lub przylgowych (Pt00 lub Pt000). Kalibracja sond przewodności może być wykonywana w jednym lub większej ilości punktów 47μS, 43μS, 880μS lub 800μS/cm. Sondy temperatury są wyposażone w automatycznie rozpoznawalny moduł SICRM zawierający dane kalibracji. Model HD206.2 jest dataloggerem. Zapisuje do po pamięci do próbek przewodności i temperatury, które mogą być przenoszone do komputera PC za pomocą wielostandardowego portu RS232C i USB2.0. Interwał zapisu, drukowania i prędkości transmisji są konfigurowane za pomocą menu. Wszystkie modele HD206. i HD206.2 wyposażone są w port szeregowy RS232C umożliwiający przesyłane gromadzonych pomiarów w czasie rzeczywistym do komputera PC lub przenośnej drukarki. Funkcje Max, Min i vg obliczają wartości odpowiednio maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach to: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji automatycznego wyłączania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień ochrony IP66. C SE Charakterystyka techniczna przyrządu Przyrząd 85 x 90 x 40mm (L x W x H) Waga 470g (z bateriami) Materiał BS, guma Wyświetlacz 2x4½ cyfry plus symbol Obszar roboczy: 52x42mm Warunki eksploatacji Temperatura eksploatacji C Temperatura przechowywania C Wilgotność względna pracy 0 90%RH (bez kondensacji) Stopień ochrony IP66 Zasilanie Baterie 4 baterie.5v typu Czas pracy 200h z bateriami alkalicznymi 800mh Pobór prądu w stanie wyłączenia <20μ Zasilacz zewnętrzny VDC / 000m Bezpieczeństwo przechowanych danych CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax , Sp Nieograniczone, nie zależy od stanu naładowania baterii Czas Data i czas Zegar czasu rzeczywistego Max min/miesiąc Pamięć mierzonych wartości (tylko model HD206.2) 2000 stron po 8 próbek każda Ilość Max par próbek [χ- C], [Ω- C], [TDS- C], [zasolenie- C] Interwał zapisu s 3600s (godzina) Interfejs komunikacyjny RS232C RS232C elektrycznie izolowany Prędkość transmisji baud Bit danych 8 Parzystość None Bit stopu Kontrola przepływu Xon/Xoff Długość przewodu Max 5m Interwał drukowania s 3600s (godzina) Interfejs USB - model HD elektrycznie izolowany Podłączenia Złącze sond temperatury Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326 Złącze dla sond przewodn. Gniazdo 8-pin. męskie wg DIN45326 Interfejs szeregowy i USB Złącze 8-pinowe MiniDin Zewnętrzne zasilanie Złącze 2-pinowe (plus w środku) Zakresy pomiarowe przewodności Kceli= µS/cm, rozdz. 0.0µS/cm Kceli= µS/cm, rozdz. 0.µS/cm µS/cm, rozdz. µs/cm mS/cm, rozdz. 0.0mS/cm mS/cm, rozdz. 0.mS/cm Kceli= mS/cm, rozdz. ms/cm ±0.5% ± C

18 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH Zakresy pomiarowe rezystywności cieczy Kceli=0. Do 00MΩ*cm Kceli= Ω*cm, rozdz. 0.Ω*cm Ω*cm, rozdz.ω*cm.00k kω*cm, rozdz.0.0kω*cm 20.00k kΩ*cm, rozdz.0.kω*cm 00.k...999kΩ*cm, rozdz. kω*cm M...0MΩ*cm, rozdz. 0.0kΩ*cm Kceli= Ω*cm, rozdz.0.ω*cm ±0.5% ± cyfra Zakresy pomiarowe TDS (ilości substancji rozpuszczonych w wodzie) Kceli= mg/l (rozdz. 0.05mg/l) Kceli= mg/l (rozdz. 0.05mg/l) mg/l (rozdz. mg/l) g/l (rozdz. 0.0g/l) g/l (rozdz. 0.g/l) Kceli= g/l (rozdz. g/l) ±0.5% ± cyfra Zakresy pomiarowe zasolenia g/l (rozdz. mg/l) g/l (rozdz. 0mg/l) g/l (rozdz. 0.g/l) ±0.5% ± cyfra Zakresy pomiarowe temperatury przyrządu Pt C Pt C 0. C Dryft po roku 0. C/rok Temperatura kompensacji utomatyczna/ręczna 0 00 C z α T wybierany: %/ C Temperatura odniesienia 20 lub 25 C Współczynnik χ/tds Ustawiane wartości stałej K=0.0, K=0., K=, K=0 Stała celi K=0.0cm - Stała celi K=0.0cm - Przewodność (µs/cm) Rezystywność (MΩ*cm) Przewodność (µs/cm) Rezystywność (MΩ*cm) 0.00 µs/cm 000 MΩ*cm 0.0 µs/cm 00 MΩ*cm µs/cm 500 MΩ*cm 0.02 µs/cm 50 MΩ*cm µs/cm 333 MΩ*cm 0.03 µs/cm 33 MΩ*cm µs/cm 250 MΩ*cm 0.04 µs/cm 25 MΩ*cm Dane techniczne sond temperatury Pt00 z modułem SICRM Model Zakres TP472I Zanurzeniowa -96 C +500 C ±0.25 C (-96 C +350 C) ±0.4 C (+350 C +500 C) TP472I.0 Zanurzeniowa ±0.25 C (-50 C +350 C) TP473P Penetracyjna ±0.25 C (-50 C +350 C) TP473P.0 Przylgowa TP474C Przylgowa TP474C.0 Przylgowa TP475.0 Do powietrza -50 C +250 C ±0.3 C (-50 C +250 C TP472I.5 Zanurzeniowa TP472I.0 Zanurzeniowa TP49 Zanurzeniowa -70 C +400 C TP49C Przylgowa -70 C +400 C TP49P Penetracyjna -70 C +400 C CSE Sp. z Dryft 20 C 0.003%/ C Sondy Pt00 4-przewodowe i Pt000 2-przewodowe Model Zakres TP47.00 Pt00, 4- przewodowa TP Pt000, 2- przewodowa TP87.00 Pt00, 4- przewodowa C Klasa TP Pt000, 2- przewodowa Dryft C 0.005%/ C Sposób zamawiania HD206.: HD206.2: W skład kompletu wchodzą: przyrząd HD206., 4 baterie alkaliczne.5v, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. Sondy przewodności, sondy temperatury, roztwory kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie. W skład kompletu wchodzą: data logger HD206.2, 4 baterie alkaliczne.5v, instrukcja obsługi, walizka i oprogramowanie DeltaLog9. Sondy przewodności,, sondy temperatury roztwory kalibracyjne i kable należy zamawiać oddzielnie. kcesoria do przyrządów HD20CSNM: Kabel transmisji szeregowej RS-232C. C.206: Kabel transmisji USB 2.0 do przyrządów HD2... i.2. HD20/USB: Kabel transmisji USB 2.0. DeltaLog9: Dodatkowe oprogramowanie do transmisji i zarządzania danymi na komputer PC dla Windows 98 do Vista. SWD0: Zasilacz stabilizowany 230Vac/0VDC-000m. HD40.: Przenośna 24-kolumnowa drukarka termiczna, interfejs szeregowy, szerokość papieru 58mm. HD22.2: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z wbudowanym mieszadłem magnetycznym, regulowana wysokość ramienia i wymienny uchwyt do elektrod. Zasilany przez zasilacz stabilizowany SWD0 (na zamówienie). HD22.3: Laboratoryjny uchwyt do elektrod z ustawianym ramieniem. Roztwory kalibracyjne przewodności HD8747: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.00mol/l, 47µS/cm HD874: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.0mol/l, 43µS/cm HD87: Standardowy roztwór kalibracyjny 0.mol/l, 880µS/cm HD87: Standardowy roztwór kalibracyjny mol/l, 800µS/cm Kompletne sondy z modułem SICRM TP472I: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt00. Średnica 3mm, długość 300mm. Długość przewodu 2m. TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt00. Średnica 3mm, długość 230mm. Długość przewodu 2m. TP473P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt00. Średnica 4mm, długość 50mm. Długość przewodu 2m. TP473P.0: Sonda penetracyjna, czujnik Pt00. Średnica 4mm, długość 50mm. Długość przewodu 2m. TP472I.5: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt00. Średnica 6mm, długość 500mm. Długość przewodu 2m. TP472I.0: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt00. Średnica 6mm, długość 000mm. Długość przewodu 2m. TP49: Sonda zanurzeniowa, czujnik Pt00. Średnica 2.7mm, długość TP49C: Sonda przylgowa, czujnik Pt00. Średnica 4mm, długość TP49P: Sonda penetracyjna, czujnik Pt00. Średnica 2.7mm, długość Kompletne sondy bez modułu SICRM TP47.00: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt00 4-przewodowa. Średnica 3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 4-przewodowy ze złączem. Długość przewodu 2m. TP47.000: Sonda zanurzeniowa z czujnikiem Pt000. Średnica 3mm, długość 230mm. Kabel podłączeniowy 2-przewodowy ze złączem. Długość przewodu 2m. TP47: Złącze do podłączania innych sond: Pt00 linią 3 i 4-przewodowych, Pt000 2-przewodowych. 486 CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

19 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH Sondy przewodności z modułem SICRM 56 6 K=0.7 5µS...200mS/cm C 4-eletrody platynowe cela pom.- Pocan L=.5m 7 D=5 40 ~72 SP K= µS...9.9µS/cm 2- eletrody platynowe cela pom. ISI36 Teflon SPT0G K=0 500µS...200mS/cm C 2-eletrody platynowe cela pom. szklana 0 56 SPTG K= 0µS...0mS/cm C 2-eletrody platynowe cela pom. szklana 7 D=5.5.z SPT0G L=.5m K=0. 0.µS...500µS/cm C 2- eletrody platynowe cela pom. szklana /2 SP06T L=.5m Sp D= L=.5m 30 Kod CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax , C SE D=5.5

20 MIERNIKI I PRZETWORNIKI DO POMIRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH MIERNIKI KONDUKTNCJI HD Zakres przewodności: mS Zakres rezystywności: MΩ Zakres TDS: g/l Zakres zasolenia: g/l Zakres temperatury: C Wyliczanie wartości MIN, MX i średniej Funkcje: HOLD, REL i auto-wyłączanie Stopień ochrony IP67.z Opis Konduktometry cyfrowe HD są przenośnymi przyrządami wyposażonymi w duży i czytelny wyświetlacz LCD, przeznaczonymi do pomiaru przewodności, ilości substancji rozpuszczonych w wodzie (TDS), zasolenia także temperatury za pomocą sond zanurzeniowych, penetracyjnych lub do powietrza (Pt00 lub Pt000). Kalibracja sond przewodności może być wykonywana w jednym lub większej ilości punktów 47μS, 43μS, 880μS lub 800μS/cm. Oryginalne sondy wyposażone są w automatycznie wykrywany moduł pamięci SICRM zawierający dane kalibracji fabrycznej. Funkcje Max, Min i vg obliczają odpowiednio wartości maksymalną, minimalną i średnią. Pozostałe funkcje zawarte w przyrządach: pomiar względny REL, funkcja HOLD i wyłącznie funkcji automatycznego wyłączania przyrządu. Przyrządy posiadają stopień ochrony IP67. C SE Sp Charakterystyka techniczna przyrządu Przyrząd 40x88x38mm (LxWxH) Waga 60g (z bateriami) Materiał BS Wyświetlacz 2x4½ cyfry plus symbol: 52x42mm Warunki eksploatacji Temperatura eksploatacji C Temperatura przechowywania C Wilgotność względna pracy 0 90%RH (bez kondensacji) Stopień ochrony IP67 Zasilanie Baterie 3 baterie.5v typu Czas pracy 200 godzin z bateriami 800mh Pobór prądu w stanie wył. 20μ Podłączenia Złącze sond Gniazdo 8-pinowe męskie wg DIN45326 Zakresy pomiarowe przewodności Kceli= µS/cm (rozdz. 0.0µS) Kceli= µS/cm (rozdz. 0.µS) µS/cm (rozdz. µs) mS/cm (rozdz. 0.0mS) mS/cm (rozdz. 0.mS) mS/cm (rozdz. ms) Kceli=0 ±0.5% ± C Zakresy pomiarowe rezystywności cieczy Kceli=0. Do 00MΩ*cm Kceli= Ω*cm (rozdz. 0.Ω*cm) Ω*cm (rozdz. Ω*cm).00k kΩ*cm (rozdz. 0.0kΩ*cm) 20.00k kΩ*cm (rozdz. 0.kΩ*cm) 00.k...999kΩ*cm (rozdz. kω*cm) M...0MΩ*cm (rozdz. MΩ*cm) Kceli= Ω*cm (rozdz. 0.Ω*cm) ±0.5% ± cyfra Zakresy pomiarowe TDS (ilości substancji rozpuszczonych w wodzie) Kceli= mg/l (rozdz. 0.05mg/l) Kceli= mg/l (rozdz. 0.05mg/l) mg/l (rozdz. mg/l) g/l (rozdz. 0.0g/l) g/l (rozdz. 0.g/l) Kceli= g/l (rozdz. g/l) ±0.5% ± cyfra Zakresy pomiarowe zasolenia g/l (rozdz. mg/l) g/l (rozdz. 0mg/l) g/l (rozdz. 0.g/l) 488 ±0.5% ± cyfra Zakresy pomiarowe temperatury przyrządu Pt C Pt C 0. C Dryft po roku 0. C/rok Temperatura kompensacji utomatyczna/ręczna 0 00 C z αt wybierany: %/ C Temperatura odniesienia 20 lub 25 C Współczynnik χ/tds Ustawiane wartości stałej K=0.0, K=0., K=, K=0 Stała celi K=0.0cm- Przewodność (µs/cm) Rezystywność (MΩ*cm) 0.0 µs/cm 00 MΩ*cm 0.02 µs/cm 50 MΩ*cm 0.03 µs/cm 33 MΩ*cm 0.04 µs/cm 25 MΩ*cm Dane techniczne sond temperatury Pt00 z modułem SICRM Model Zakres TP472I Zanurzeniowa -96 C +500 C TP472I.0 Zanurzeniowa TP473P Penetracyjna TP473P.0 Przylgowa TP474C Przylgowa TP474C.0 Przylgowa TP475.0 Do powietrza -50 C +250 C TP472I.5 Zanurzeniowa TP472I.0 Zanurzeniowa TP49 Zanurzeniowa -70 C +400 C TP49C Przylgowa -70 C +400 C TP49P Penetracyjna -70 C +400 C Dryft 20 C ±0.25 C (-96 C +350 C) ±0.4 C (+350 C +500 C) ±0.25 C (-50 C +350 C) ±0.25 C (-50 C +350 C) ±0.3 C (-50 C +250 C 0.003%/ C CSE Sp. z, ul. Pachońskiego 2, Kraków, tel/fax ,

Miernik wielofunkcyjny z pamięcią DO9847 - Test-Therm

Miernik wielofunkcyjny z pamięcią DO9847 - Test-Therm Miernik wielofunkcyjny z pamięcią DO9847 - Test-Therm DO9847 to przenośny wielofunkcyjny miernik z pamięcią, umożliwiający podłączenie różnorodnych sond pomiarowych. Kompaktowa obudowa i różnorodność sond

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140 Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100 Instrukcja obsługi Numer produktu: 101140 Wersja: 12/08 Strona 1 z 9 Uruchamianie, kalibracja, przeprowadzanie pomiaru Kalibracja Przed pierwszym użyciem miernika

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PRĄDOWY PP 2000-pH

PRZETWORNIK PRĄDOWY PP 2000-pH PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel./fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel: (071) 337 20 95, 337 20 20, 337 08 79 www.teleko.pl e-mail: biuro@teleko.pl PRZETWORNIK PRĄDOWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 . Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 CE Wprowadzenie Dziękujemy za zakup mikroprocesorowego wodoodpornego miernika temp. model 7011 ph/mv. Umożliwia on pomiar szerokiego

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.K Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputer oraz pamiętanie

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

Czujniki w technologii ARC. Pomiary fizykochemiczne. Do pomiarów: - ph/redox - przewodności - tlenu rozpuszczonego

Czujniki w technologii ARC. Pomiary fizykochemiczne. Do pomiarów: - ph/redox - przewodności - tlenu rozpuszczonego Pomiary fizykochemiczne Do pomiarów: - ph/redox - przewodności - tlenu rozpuszczonego Wydanie październik 2012 Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Introl Sp. z o.o. 40-519 Katowice, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 : -200...850 C Element pomiarowy: Pt100 : IP40 iskrobezpieczne EiaIICT4/T6 wg ATEX FlexTop 2201 są przetwornikami temperatury z wyjściem, dedykowanymi wyłącznie dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 804. Dwukanałowy termometr laboratoryjny do sond Pt100 -RTD

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 804. Dwukanałowy termometr laboratoryjny do sond Pt100 -RTD INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 804 Dwukanałowy termometr laboratoryjny do sond Pt100 -RTD WPROWADZENIE CHY804 to 4 1 / 2 cyfrowy, kompaktowy, przenośny przyrząd pomiarowy przeznaczony do współpracy z zewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS MIKOM s.c. Grzegorz Idzikowski, Jacek Moczulewski ul. Tyrmanda 40/12 54-608 Wrocław tel: 501291951 mikom@pnet.pl OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS Urządzenie OSTER jest połączeniem

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r.

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, styczeń 2002 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Sp. z o.o. 53-021 Wrocław ul. Korfantego 28 tel. 071/339 82 39, fax 071/339 73 79 tel. 071/339 87 56, NIP 899-22-97-851 dtrans p31 Przetwornik ciśnienia Typ 402050

Bardziej szczegółowo

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY

MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY MPI-C MPI-CL MPI-CN WIELOKANAŁOWY REJESTRATOR ELEKTRONICZNY 16 lub 8 uniwersalnych wejść analogowych 4 lub 2 wejścia dwustanowe 16 kanałów obliczeniowych 8 wyjść przekaźnikowych funkcje alarmowo-sterujące

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI 1. Mikroprocesorowe wyświetlacze / alarmy W pełni konfigurowalne Wejścia dla temperatury, ciśnienia, siły, prądu zmiennego, napięcia, częstotliwości W pełni konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.47 Zastosowanie Monitorowanie ciśnienia Regulacja i sterowanie ciśnienia Monitorowania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-401 LICZNIK PRZEPŁYWU Z REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia analogowe 2 wejścia typu PULS 2 kanały obliczeniowe 4 półprzewodnikowe wyjścia przekaźnikowe funkcje alarmowo-sterujące Opcjonalne wyjście analogowe

Bardziej szczegółowo

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013 20130107-1150 Email: WWW: biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl Oferta Firmy 2013 Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia

Bardziej szczegółowo

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia NOWOŚĆ W pełni zautomatyzowany kalibrator ciśnienia z wbudowaną pompką elektryczną umożliwiającą generowanie ciśnienia w zakresie od -0.9 do 40 bar Dokładność 0.02% zakresu Dwa wbudowane zakresy 25mbar,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

0...+50 C, wilgotność maksymalnie 85%rH

0...+50 C, wilgotność maksymalnie 85%rH WRF04 CO2 / LK CO2 Zastosowanie: Czujnik przeznaczony jest do pomiaru stężenia dwutlenku węgla, temperatury oraz wilgotności ( opcje ) w miejscach przebywania ludzi. Do pomiaru CO2 używana jest metoda

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów czujniki Pojemnościowe zalety: ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów www.contrinex.com 241 czujniki Pojemnościowe

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-525 Indeks: WMPLMPI525 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0

Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0 Roger Access Control System Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE ASCD-1 to wyświetlacz matrycowy LED z zegarem. ASCD-1 stanowi uzupełniający

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

ADT222A Precyzyjna kalibracja przyrządów!

ADT222A Precyzyjna kalibracja przyrządów! CECHY Symulacja RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, impulsów itp. Pomiar RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, imp., ON/OFF, ciśnienia Dokładność symulacji 0,02% rdg + 0,005% FS Wbudowany zasilacz 24VDC dla przetworników

Bardziej szczegółowo

Miernika poziom dźwięku UT351/352

Miernika poziom dźwięku UT351/352 Miernika poziom dźwięku UT351/352 Instrukcja obsługi Wstęp Mierniki poziomu dźwięku modele UT351 oraz UT352 (zwane dalej miernikami), to stabilne, wygodne oraz bezpieczne w użyciu mierniki. Mierniki te

Bardziej szczegółowo

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Bezdotykowy termometr na podczerwień w kompaktowej obudowie w kształcie pistoletu. Pomiar odbywa się poprzez wycelowanie w obiekt i przyciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PC-100 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZETWORNIK CIŚNIENIA PC-100 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY T1249

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY T1249 PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY T1249 temperatura czujnika / 4 20 ma klasa dokładności: 0.05 separacja galwaniczna 2kV zasilanie z wyjściowej pętli prądowej w pełni programowalny obudowa o szerokości 12.5mm

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Miernik drgań do zastosowań przemysłowych. Model 407860

Miernik drgań do zastosowań przemysłowych. Model 407860 Miernik drgań do zastosowań przemysłowych. Model 407860 Wstęp. Gratulujemy zakupu miernika drgań model 407860 firmy Extech. Miernik 407860 szczególnie nadaje się do pomiarów poziomów drgań w przemyśle

Bardziej szczegółowo

ADT221A Precyzyjna kalibracja przyrządów!

ADT221A Precyzyjna kalibracja przyrządów! CECHY Symulacja RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, impulsów itp. Pomiar RTD, TC, ma, mv, V, Ω, Hz, impuls., przeł. ON/OFF Dokładność symulacji 0,02% rdg + 0,005% FS Wbudowany zasilacz 24VDC dla przetworników 2-przew.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1997 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK NATĘŻENIA OŚWIETLENIA AX-L230. Instrukcja obsługi

CYFROWY MIERNIK NATĘŻENIA OŚWIETLENIA AX-L230. Instrukcja obsługi CYFROWY MIERNIK NATĘŻENIA OŚWIETLENIA AX-L230 Instrukcja obsługi I.INSTRUKCJA Cyfrowy miernik natężenia oświetlenia jest precyzyjnym urządzeniem służącym do pomiaru natężenia oświetlenia (luxy, stopoświece)

Bardziej szczegółowo

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6TE

RS485 MODBUS Module 6TE Wersja 1.4 15.10.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250

INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250 APAR - BIURO HANDLOWE 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 Tel. 22 853-48-56, 22 853-49-30, 22 101-27-31 E-mail: automatyka@apar.pl Internet: www.apar.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250 wersja bez wyświetlacza wersja

Bardziej szczegółowo

DWM 1000 / 2000 przepływomierze i sygnalizatory elektromagnetyczne 2/6

DWM 1000 / 2000 przepływomierze i sygnalizatory elektromagnetyczne 2/6 KROHNE 10/2000 D 20 DW10 02 E KROHNE Polska Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk DWM 1000 / 2000 Przepływomierze i sygnalizatory elektromagnetyczne Pomiar i monitoring przepływu elektrycznie

Bardziej szczegółowo

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl Miernik wilgotności temperatury i ciśnienia atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa WSRT-800-01. v.0.43. 24.02.2014r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa WSRT-800-01. v.0.43. 24.02.2014r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa WSRT-800-01 v.0.43 24.02.2014r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Części składowe... 2 3. Dane techniczne... 3 4. Parametry toru radiowego... 4 5. Uruchomienie centrali radiowej

Bardziej szczegółowo