Przewodniczący / Chairpersons Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Oskar Kowalski (Zabrze)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodniczący / Chairpersons Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Oskar Kowalski (Zabrze)"

Transkrypt

1 CZWARTEK

2 Przed południem / morning SALA 1 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Rytmu Serca PTK Working Group on Heart Rhythm DZIŚ I JUTRO ELEKTROTERAPII TODAY AND TOMORROW OF ELECTROTHERAPY Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Oskar Kowalski (Zabrze) Czy ablacja RF całkowicie wyparła już leki antyarytmiczne? Did RF ablation totaly replace antiarrhythmic medications? A. Fuglewicz (Wrocław) Czy grożą nam Oddziały Leczenia Powikłań Elektroterapii? Can we expect the departments of electrotherapy complications? P. Mitkowski (Poznań) Co jutro zamiast klasycznego ICD kamizelki, S-ICD? What tomorrow instead of ICD defibrillation vest, S-ICD? A. Przybylski (Warszawa) Co jutro zamiast klasycznego CRT stymulacja wielopunktowa, epikardialna? What tomorrow instead of CRT multisite pacing, epicardial pacing? M. Sterliński (Warszawa) 2

3 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Choroby Serca u Kobiet Working group on Heart Diseases in Women DYLEMATY I WYZWANIA U KOBIET Z ZABURZENIAMI RYTMU SERCA DILEMMAS AND CHALLENGES CONCERNING WOMEN WITH ARRHYTHMIAS Kalina Kawecka-Jaszcz (Kraków), Ewa Nowalany-Kozielska (Zabrze), Marek Klocek (Kraków) Genetyczne uwarunkowania zaburzeń rytmu a płeć Gender and genetic determinants of arrhythmias E. Biernacka (Warszawa) Nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu serca u kobiet skala problemu Supraventricular and ventricular arrhythmias in women scale of the problem M. Janion (Kielce) Dlaczego ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych jest większe u kobiet? Jak zapobiegać? U kogo nowe leki przeciwkrzepliwe? Why are women marked by higher risk of thromboembolitic complications? How can we prevent them? Who needs novel anticoagulants? A. Undas (Kraków) Zaburzenia rytmu u kobiet w ciąży epidemiologia, rozpoznawanie, postępowanie czy zawsze jednoznaczne? Arrhythmias in pregnancy epidemiology, diagnostics and management are they always unambiguous? Z. Kornacewicz-Jach (Szczecin) 3 Przed południem / morning SALA 2

4 Przed południem / morning SALA 3 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiochirurgii PTK Working Group on Cardiac Surgery CZEGO KARDIOCHIRURG OCZEKUJE OD KARDIOLOGA, PLANUJĄC ZABIEG? WHAT DOES CARDIAC SURGEON EXPECT FROM CARDIOLOGIST DURING SURGERY PLANNING? Michał Krejca (Katowice), Tomasz Kukulski (Zabrze) Czego oczekuję od kardiologa, planując naprawę zastawki aortalnej? What do I expect from cardiologist when I plan aortic valve repair? M. Jasiński (Katowice) Opinia kardiologa/przypadek kliniczny Cardiologist s opinion/clinical case M. Mizia (Katowice) Czego oczekuję od kardiologa, planując plastykę zastawki mitralnej? What do I expect from cardiologist when I plan mitral valvuloplasty? K. Widenka (Rzeszów) Opinia kardiologa/przypadek kliniczny Cardiologist s opinion/clinical case J. Bąk (Rzeszów) Czego oczekuję od kardiologa, planując operację pomostowania tętnic wieńcowych? What do I expect from cardiologist when I plan coronary artery bypass grafting? K. Nowak (Białystok), T. Hirnle (Białystok) Opinia kardiologa/przypadek kliniczny Cardiologist s opinion/clinical case A. Ochała (Katowice) 4

5 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK Working Group on Cardiac Intensive Therapy TRUDNI CHORZY NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII KARDIOLOGICZNEJ DIFFICULT PATIENTS IN CARDIAC INTENSIVE CARE UNIT Beata Średniawa (Zabrze), Bożena Sobkowicz (Białystok) Z ciężkim wstrząsem kardiogennym i zawałem serca With severe cardiogenic shock and myocardial infarction A. Tycińska (Białystok) Z zawałem prawej komory serca With right ventricle myocardial infarction XXX Z zawałem serca i ostrą niewydolnością nerek With myocardial infarction and acute renal failure P. Siwołowski (Wrocław) Polski Rejestr Hipotermii Terapeutycznej Polish Register of Therapeutic Hypothermia Ł. Kołtowski (Warszawa) Podsumowanie sesji Session summary B. Średniawa (Zabrze), B. Sobkowicz (Białystok) 5 Przed południem / morning SALA 4

6 Przed południem / morning SALA 5 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy ANTYKOAGULACJA U CHOREGO Z MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW: OD TEORII DO PRAKTYKI ANTICOAGULATION IN PATIENT WITH ATRIAL FIBRILLATION: FROM THEORY TO PRACTICE Krzysztof J. Filipiak (Warszawa), Artur Mamcarz (Warszawa) Ważne rejestry u chorych z migotaniem przedsionków w Europie i na świecie, co z nich wynika? Important registries of patients with atrial fibrillation in Europe and in the world, what results from them? M. Barylski (Łódź) Nowe doustne leki przeciwkrzepliwe w praktyce klinicznej New oral anticoagulants in clinical practice B. Wożakowska-Kapłon (Kielce) Najtrudniejsza decyzja związana z zastosowaniem antykoagulantu u mojego chorego z migotaniem przedsionków The most difficult decision associated with the use of anticoagulant in my patient with atrial fibrillation R. Dąbrowski (Warszawa) Najtrudniejsza decyzja związana z zaniechaniem antykoagulacji u mojego chorego z migotaniem przedsionków The most difficult decision associated with discontinuation of anticoagulation in my patient with atrial fibrillation I. Gorczyca-Michta (Kielce) 6

7 Przed południem / morning SALA 6 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK Working Group on Cardiological Rehabilitation and Exercise Physiology SZLAGIERY EUROPREVENT HITS FROM EUROPREVENT Ryszard Piotrowicz (Warszawa), Zbigniew Eysymontt (Ustroń) Co nowego w rehabilitacji pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych? What s new in the rehabilitation of patients after acute coronary syndromes? Z. Eysymontt (Ustroń) Postępowanie niefarmakologiczne w niewydolności serca Non-pharmacological management of heart failure J. Wolszakiewicz (Warszawa) Co nowego w prewencji chorób układu krążenia? What s new in the prevention of cardiovascular diseases? P. Jankowski (Kraków) 7

8 Przed południem / morning SALA 7 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Echokardiografii PTK Working Group on Echocardiography PACJENT ZE SZTUCZNĄ ZASTAWKĄ SERCA PATIENT WITH PROSTHETIC VALVE Andrzej Szyszka (Poznań), Zbigniew Gąsior (Zabrze), Piotr Lipiec (Łódź) Badanie wieloośrodkowe ONCOECHO Multicentre ONCOECHO trial E. Płońska-Gościniak (Szczecin) Prawidłowy obraz echokardiograficzny sztucznych zastawek Echocardiography of normal prosthetic valves W. Kosmala (Wrocław) Przeciek okołozastawkowy a echokardiografia w diagnostyce i leczeniu Paravalvular leak. Echocardiography in diagnostics and management P. Pysz (Katowice) Blokowanie sztucznej zastawki Prosthetic valve blockade L. Paluszkiewicz (Bad Oeynhausen, Niemcy) Zapalenie wsierdzia u pacjenta ze sztuczną zastawką Endocarditis in patient with prosthetic valve A. Szyszka (Poznań) Niedopasowanie zastawka pacjent Patient prosthesis mismatch P. Szymański (Warszawa) 8

9 Przed południem / morning SALA 8 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Niewydolności Serca PTK Working Group on Heart Failure DLACZEGO WCIĄŻ TAK LICZNI CHORZY GINĄ W PIERWSZYM ROKU PO ZAWALE? WHY SO MANY PATIENTS STILL DIE DURING THE FIRST YEAR AFTER MYOCARDIAL INFARCTION? Jadwiga Nessler (Kraków), Przemysław Leszek (Warszawa) Pozawałowa niewydolność serca wnioski z Rejestru PL-ACS i innych źródeł Post-myocardial infarction heart failure conclusions from PL-ACS register and other sources M. Gierlotka (Zabrze) Patofizjologia i prewencja pozawałowej przebudowy serca Pathophysiology and prevention of post-myocardial remodelling S. Grajek (Poznań) Możliwości kardiochirurgii w niewydolności serca Potential of cardiac surgery in heart failure J. Sadowski (Kraków) Co poprawić w farmakoterapii i elektroterapii? What can be improved in pharmacotherapy and electrotherapy? K. Kamiński (Białystok) 9

10 Przed południem / morning SALA 9 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK Working Group on Congenital Heart Disease in Young And Adults TRUDNE PRZYPADKI KLINICZNE CZEGO NIE ZNAJDZIEMY W WYTYCZNYCH DIFFICULT CLINICAL CASES WHAT WE WON T FIND IN THE GUIDELINES Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków), Grażyna Brzezińska-Rajszys Podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę Attitude is a little thing that makes a big difference M. Lipczyńska (Warszawa) Chory z przetrwałym kanałem owalnym, po udarze mózgu, z zakrzepicą żył płucnych Patient with patent canal ovale, after stroke with pulmonary vein thrombosis M. Komar (Kraków) Trudny wybór: okluder czy bosentan? (PDA lub ASD z granicznymi PAP) Difficult choice: occluder or bosentan? (PDA or ASD with borderline PAP) J. Kasprzak (Łódź) Ciężarna z zaawansowaną stenozą aortalną i skrajna koarktacja aorty Pregnant woman with advanced aortic stenosis and extreme aortic coarctation O. Trojnarska (Poznań) 10

11 Przed południem / morning SALA 10 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK Working Group on Cardiac Magnetic Resonance Imaging and Computed Tomography TK I MR PERSPEKTYWA 2014 CT AND MRI PERSPECTIVES IN 2014 Tomasz Miszalski-Jamka (Kraków), Cezary Kępka (Warszawa) Choroba niedokrwienna serca w TK: teraźniejszość i przyszłość Ischemic heart disease in CT: the present time and the future M. Kruk (Warszawa) Rezonans magnetyczny nowa perspektywa oceny miokardium Magnetic resonance imaging new perspective on the assessment of the myocardium T. Miszalski-Jamka (Kraków) Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w MR czy warto? Assessment of cardiovascular risk with MRI is it worth? Ł. Małek (Warszawa) Obrazowanie wielomodalne: perspektywa kardiologa nuklearnego Multimodality imaging: nuclear cardiologist s perspective M. Kostkiewicz (Kraków) 11

12 Przed południem / morning SALA 1 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Prewencji i Epidemiologii PTK Working Group on Epidemiology and Prevention KONTROWERSJE W PREWENCJI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA CONTROVERSIES IN PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES Wojciech Drygas (Warszawa), Piotr Podolec (Kraków), Andrzej Rynkiewicz (Gdańsk) Psychospołeczne czynniki ryzyka: czy warto się nimi zajmować w gabiniecie kardiologa? Psychosocial risk factors: are they worth to deal with in a cardiologist s office? Pro: A. Pająk (Kraków) Kontra: G. Kopeć (Kraków) Techniki obrazowe w prewencji chorób układu krążenia mają zasadnicze znaczenie Imaging in cardiovascular disease prevention is essential Pro: T. Miszalski-Jamka (Kraków) Kontra: P. Jankowski (Kraków) Panel dyskusyjny Discussion panel A. Serafin (Warszawa), D. Śliż (Warszawa), R. Topór-Mądry (Kraków), M. Klocek (Kraków), T. Zdrojewski (Gdańsk) 12

13 Przed południem / morning SALA 2 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiologii Nuklearnej PTK Working Group on Nuclear Cardiology KARDIOLOGIA NUKLEARNA W PRAKTYCE KLINICZNEJ NUCLEAR CARDIOLOGY IN CLINICAL PRACTICE Wojciech Szot (Kraków), Mirosław Dziuk (Warszawa) Jak kardiolog może wykorzystać techniki kardiologii nuklearnej w swojej praktyce Nuclear cardiology techniques in clinical practice W. Szot (Kraków) Kardiologiczny zespół X nowoczesna diagnostyka radioizotopowa Cardiac syndrome X modern radionuclide diagnostics S. Piszczek (Warszawa) Zastosowanie scyntygrafii oraz PET w kardiologii w świetle wytycznych ECS 2013 Clinical usage of myocardial perfusion scintigraphy and PET in the light of ECS 2013 Guidelines M. Kostkiewicz (Kraków) Nowoczesne rozwiązania metodyczne w kardiologii nuklearnej Novel methods in nuclear cardiology A. Teresińska (Warszawa) 13

14 Przed południem / morning SALA 3 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiologii Dziecięcej PTK Working Group on Paediatric Cardiology PACJENT W OKRESIE ODLEGŁYM PO KOREKCJI ZESPOŁU FALLOTA PATIENT LONG TIME AFTER TETRALOGY OF FALLOT REPAIR Wanda Kawalec (Warszawa), Bożena Werner (Warszawa), Janusz Skalski (Kraków) Pierwotne techniki korekcji tetralogii Fallota i ich wpływ na wyniki odległe Primary techniques of tetralogy of Fallot repair and their impact on late results B. Maruszewski (Warszawa) Zastosowanie nowoczesnych metod obrazowania do oceny funkcji prawej komory i kwalifikacji do leczenia pacjentów po korekcji zespołu Fallota CT, MRI Implementation of modern imaging methods for right ventricular function assessment and qualification for treatment of patients after tetralogy of Fallot repair CT, MRI M. Śpiewak (Warszawa) Zastosowanie nowoczesnych metod obrazowania do oceny funkcji prawej komory i kwalifikacji do leczenia pacjentów po korekcji zespołu Fallota dopler tkankowy Implementation of modern imaging methods for right ventricular function assessment and qualification for treatment of patients after tetralogy of Fallot repair tissue Doppler R. Pietrzak (Warszawa) 14

15 Leczenie interwencyjne resztkowych zaburzeń hemodynamicznych u pacjentów po korekcji zespołu Fallota Interventional treatment of residual hemodynamic disorders in patients after tetralogy of Fallot repair T. Moszura (Łódź) Wskazania i metody reoperacji pacjentów po korekcji zespołu Fallota Indications and methods of reoperation in patients after tetralogy of Fallot repair M. Kuśmierczyk (Warszawa) Leczenie zaburzeń rytmu serca u pacjentów po korekcji zespołu Fallota Treatment of arrhythmia in patients after tetralogy of Fallot repair W. Bobkowski (Poznań) 15 Przed południem / morning SALA 3

16 Przed południem / morning SALA 4 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Krążenia Płucnego PTK Working Group on Pulmonary Circulation STANDARDY LECZENIA OSTREJ ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ 2014 STANDARDS OF THE MANAGEMENT OF ACUTE PULMONARY EMBOLISM 2014 Adam Torbicki (Otwock), Piotr Pruszczyk (Warszawa), Marcin Kurzyna (Otwock) Diagnostyka ostrej zatorowości płucnej co nowego? Diagnostics of acute pulmonary embolism what s new? Ł. Chrzanowski (Łódź) Ocena prognostyczna kiedy wpływa na decyzje terapeutyczne? Prognostic assessment when does it influence therapeutic decisions? M. Kostrubiec (Warszawa) Leczenie zatorowości płucnej wysokiego i niewysokiego ryzyka Treatment of high-risk and non-high-risk pulmonary embolism B. Sobkowicz (Białystok) Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne odległe powikłanie ostrego zatoru płucnego Thromboembolic pulmonary hypertension late complication of acute pulmonary embolism J. Lewczuk (Wrocław) 16

17 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiologii Sportowej PTK Working Group on Sports Cardiology SERCE SPORTOWCA: KONTEKST BIOLOGICZNY I IMPLIKACJE KLINICZNE ATHLETE S HEART: BIOLOGICAL CONTEXT AND CLINICAL IMPLICATIONS Sanjay Sharma (Londyn), Hubert Krysztofiak (Warszawa) Wprowadzenie: definiowanie przebudowy serca Introduction: defining cardiac remodeling H. Krysztofiak (Warszawa) Przebudowa serca u sportowców: różnicowanie patologii od fizjologii Cardiac remodeling in athletes: differentiating pathology from physiology S. Sharma (Londyn) Szlaki przekazywania sygnałów w przebudowie serca Signaling pathways in cardiac remodeling M. Mączewski (Warszawa) Metody obrazowania do identyfikacji struktury i funkcji serca u sportowców Imaging techniques for identification of structure and function of the heart in athletes W. Król (Warszawa) 17 Przed południem / morning SALA 5

18 Przed południem / morning SALA 6 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Wad Zastawkowych Serca PTK Working Group on Valvular Heart Disease NIEDOMYKALNOŚĆ TRÓJDZIELNA NIEROZWIĄZANY PROBLEM TRICUSPID REGURGITATION AN UNRESOLVED ISSUE Monika Komar (Kraków), Piotr Szymański (Warszawa), Michał Krejca (Katowice) Ocena niedomykalności trójdzielnej problemy i pułapki Pitfalls in the assesment of tricuspid regurgitation J. Kasprzak (Łódź) Niewydolność wielonarządowa w niedomykalności trójdzielnej Multiorgan failure in tricuspid regurgitation T. Kukulski (Zabrze) Leczenie operacyjne niedomykalności trójdzielnej kiedy za wcześnie, kiedy za późno Surgical treatment of tricuspid regurgitation when it is too early and when it is too late T. Hryniewiecki (Warszawa) Percutaneous interventions in tricuspid regurgitation Interwencje przezskórne w niedomykalności trójdzielnej (w jęz. ang) M. Laule (Berlin) 18

19 Przed południem / morning SALA 7 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK Working Group on Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine WSKAZANIA DO TERAPII PRZECIWZAKRZEPOWEJ CZY WIEMY, JAK ROZPOZNAĆ MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW? ANTITHROMBOTIC THERAPY RECOMMENDATIONS DO WE KNOW HOW TO DIAGNOSE ATRIAL FIBRILLATION? Iwona Cygankiewicz (Łódź), Ryszard Piotrowicz (Warszawa) Czy to na pewno migotanie przedsionków? Ocena arytmii w EKG spoczynkowym i długoterminowym monitorowaniu EKG Is it really an atrial fibrillation? Assessment of arrhythmia in resting ECG and long-term ECG monitoring R. Baranowski (Warszawa) Monitorowanie EKG, czy wyłącznie skala CHADS2 w ocenie ryzyka u pacjenta po ablacji? ECG monitoring. Should we use exclusively CHADS2 scoring system for risk assessment in patient after ablation? S. Stec (Warszawa) Migotanie przedsionków wykrywane przez urządzenia wszczepialne Atrial fibrillation detected by implantable devices R. Lenarczyk (Zabrze) Nowe leki przewkrzepliwe w migotaniu przedsionków czy u wszystkich? Novel anticoagulants in atrial fibrillation, are they for everybody? M. Kurpesa (Łódź) Blaski i cienie leczenia przeciwzakrzepowego lub jego braku z punktu widzenia neurologa The good side and the bad side of antithrombotic treatment and the lack of this treatment from neurologist s point of view J. Pera (Kraków) 19

20 Przed południem / morning SALA 8 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK PCS Association of Cardiovascular Interventions KARDIOLOGIA INWAZYJNA W NIEWYDOLNOŚCI SERCA KOLEJNY PRZYCZÓŁEK DO ZDOBYCIA! INVASIVE CARDIOLOGY IN HEART FAILURE NEXT BRIDGEHEAD TO ESTABLISH! Adam Witkowski (Warszawa), Dariusz Dudek (Kraków), Andrzej Ochała (Katowice), Robet J. Gil (Warszawa) Rewaskularyzacja przezskórna w kardiomiopatii niedokrwiennej czy tylko w przypadku dyskwalifikacji od CABG? Percutaneous revascularization in ischemic cardiomyopathy only in case of disqualification from CABG? J. Legutko (Kraków) Regeneracja serca ślepa uliczka czy nowa nadzieja dla pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną? Heart regeneration dead end or new hope for patients with ischemic cardiomyopathy? W. Wojakowski (Katowice) Denerwacja tętnic nerkowych przełom czy efekt placebo? Renal denervation breakthrough or placebo effect? A. Witkowski (Warszawa) Ciężka stenoza aortalna u pacjenta ze skurczową niewydolnością serca kiedy leczenie przezskórne (TAVI lub BAV)? Severe aortic stenosis in patient with systolic heart failure when percutaneous treatment (TAVI or BAV)? A. Ochała (Katowice) 20

21 Ciężka niedomykalność zastawki mitralnej u pacjenta ze skurczową niewydolnością serca czy i kiedy MitraCLIP stanowi optymalną opcję leczenia? Severe mitral regurgitation in patient with systolic heart failure when can MitraCLIP be the optimal treatment option? D. Dudek (Kraków) Przezskórne metody mechanicznego wspomagania krążenia (IABP, ECMO, LVAD) gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Percutaneous methods of mechanical circulatory support (IABP, ECMO, LVAD) where are we now? Where do we head for? M. Gąsior (Zabrze) 21 Przed południem / morning SALA 8

22 Przed południem / morning SALA 9 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej PTK Working Group on Experimental Cardiology MIKRO-RNA GORĄCY TEMAT KARDIOLOGII PRZYSZŁOŚCI MICRO-RNA HOT TOPIC IN PROSPECTIVE CARDIOLOGY Andrzej Beręsewicz (Warszawa), Tomasz Wierzba (Gdańsk) Biogeneza mikrorna i wpływ na regulacje komórkowe Biogenesis and impact of microrna on cellular regulations E. Stępień (Kraków) Znaczenie microrna w diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego Diagnostic power of microrna in cardiovascular diseases K. Kamiński (Białystok) MicroRNA jako cel terapii sercowo-naczyniowych MicroRNA as a target of cardiovascular therapy J. Zalewski (Kraków) Co warto zapamiętać o mikrorna? What is worth remembering about microrna? T. Wierzba (Gdańsk) 22

23 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK Working Group on Nursing and Medical Technique WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO A KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD PACJENTEM KARDIOLOGICZNYM EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY GUIDELINES AND COMPREHENSIVE CARE OF CARDIAC PATIENT Izabella Uchmanowicz (Wrocław), Beata Jankowska-Polańska (Wrocław) Wytyczne ESC w niewydolności serca rola pielęgniarki ESC Gudidelines on heart failure role of the nurse D. Kaszuba (Poznań) Czy można jeszcze poprawić skuteczność kardioprewencji wtórnej? Can we still improve the efficacy of secondary cardioprevention? M. Klajn (Częstochowa) Wytyczne postępowania przy wykonywaniu EKG spoczynkowego Guidelines on preparing rest ECG P. Hetman (Kraków) Wytyczne w rehabilitacji kardiologicznej Guidelines on cardiac rehabilitation I. Młynarczyk (Zabrze) 23 Przed południem / morning SALA 10

24 Po połudnu / afternoon PFIZER 24 SALA 7 SESJA SATELITARNA / SATELLITE SESSION

25 SALA SESJA SATELITARNA / SATELLITE SESSION SERVIER Po połudnu / afternoon RAZ, DWA, TRZY LECZYSZ TY! ONE, TWO, THREE YOU ARE TO TREAT! Piotr Hoffman (Warszawa), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk) KrajobRAZ po latach doświadczenie, którym warto się dzielić Landscape years later experiences worth sharing Stefan Grajek (Poznań) PoDWAliny codziennej praktyki Foundations of everyday practice Andrzej Tykarski (Poznań) PaTRZYmy w przyszłość We look into the future Krzysztof J. Filipiak (Warszawa) RAZ, DWA, TRZY egzamin praktyczny One, two, three practical exam Moderatorzy: Piotr Hoffman (Warszawa), Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk) Uczestnicy: Jarosław D. Kasprzak (Łódź), Andrzej Tykarski (Poznań), Krzysztof J. Filipiak (Warszawa) 25

26 SALA 11 SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Po połudnu / afternoon Prace studenckie Students articles PRACE STUDENCKIE NAGRODZONE PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH KONFERENCJI STUDENCKICH STUDENTS ARTICLES REWARDED DURING ALL-POLAND STUDENTS CONFERENCES Marcin Grabowski (Warszawa), Wojciech Wojakowski (Katowice), Zbigniew Gąsior (Zabrze), Tomasz Rakowski (Kraków) Left atrial appendage systolic function in patients with atrial fibrillation Czynność skurczowa uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków S. Borodzicz (Warszawa), P. Laska (Warszawa) Myocardial injury after noncardiac percutaneus transluminal angioplasty Uszkodzenie mięśnia sercowego w trakcie niekardiologicznych angioplastyk przezskórnych M. Maga (Kraków), A. Waschmann (Kraków), P. Pieczka (Kraków), A. Wolny (Kraków), S. Bartyzel (Kraków), A. Suska (Kraków) Results of redilatation of Andrastent XL/XXL in the treatment of coarctation of the aorta a single centre experience Wyniki ponownego rozprzężania Andrastent XL/XXL w leczeniu koarktacji aorty doświadczenia jednego ośrodka K. Zbroński (Zabrze) 26

27 Is there something in the air? the relationship between the environmental factors and severity of clinical status and short-term prognosis for the patients with non ST-segment elevation myocardial infarction treated in the reference cardiac center Czy coś wisi w powietrzu? Zależności pomiędzy czynnikami środowiskowymi a ciężkością stanu klinicznego i krótkookresowym rokowaniem u pacjentów z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST leczonych w referencyjnym ośrodku kardiologicznym P. Kulesza, M. Kulig, K. Dziadzio (Zabrze) Porównanie anatomicznych barier w dostępie do zatoki wieńcowej przez żyłę główną dolną oraz żyłę główną górną Comparision of anatomical barriers in access to coronary sinus through superior vena cava and inferior vena cava M. Hołda, W. Klimek-Piotrowska, M. Koziej (Kraków) Comparison of the risk factors for death in the patients after different stents implantation Porównanie czynników ryzyka zgonu u pacjentów po implantacjach różnych rodzajów stentów S. Iwańczyk, A. Drewnicki (Poznań) 27 Po połudnu / afternoon SALA 11

28 SALA 12 SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Po połudnu / afternoon Prace studenckie Students articles SESJA PRAC ORYGINALNYCH NOMINOWANYCH DO NAGRODY KOMITETU NAUKOWEGO KONGRESÓW PTK SESSION OF ORIGINAL ARTICLES NOMINATED FOR THE PRIZE OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE Ewa Jankowska (Wrocław), Zbigniwe Siudak (Kraków), Paweł Burchardt (Poznań), Marcin Kurzyna (Otwock), Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Kraków) Postrzeganie atrakcyjności i wieku kobiecych i męskich twarzy przez mężczyzn ze skurczową niewydolnością serca Men s with systolic heart failure perception of attraction and age of male and female faces D. Wiącek, M. Czajkowski, Ł. Tabin, T. Sawicki, A. Rydlewska (Wrocław) Odpowiedź wentylacyjna z chemoreceptorów zależy od stopnia niezgodności między deklarowanym poziomem stresu a stresem mierzonym obiektywnie u zdrowych studentów medycyny Ventilation response from chemoreceptors depends on the degree of mismatch between declared level of stress and the level of stress measured objectively in healthy students of medicine M. Czajkowski, A. Makowska, A. Rydlewska (Wrocław) Czy chorzy poddawani zabiegom rewaskularyzacji obwodowej powinni mieć wykonaną rutynowo koronarografię? Should we perform routine coronarography in patients undergoing peripheral revascularization? Ł. Maciejewski, M. Maj, A. Błachut, A. Wojtaszczuk (Katowice) 28

29 SALA Morfologia dwupłatkowej zastawki aortalnej i jej związek z wymiarem aorty Morphology of bicuspid aortic valve and its relationship with aorta diameter D. Miśkowiec (Łódź) Po połudnu / afternoon Prewencja wtórna po zawale serca w regionach różniących się rozwojem gospodarczym Secondary prevention after mycardial infarction in regions which differ in their economic development A. Undrunas (Gdańsk), P. Kasprzyk (Gdańsk), J. Wojculewicz (Gdańsk), J. Lambrecht (Berno, Szwajcaria), M. Giacomini (Berno, Szwajcaria), Y. Pavelko (Łuck, Ukraina) 29

30 SALA 1 SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Po połudnu / afternoon DYLEMATY W TERAPII PRZECIWKRZEPLIWEJ I PRZECIWPŁYTKOWEJ DILEMMAS OVER ANTICOAGULANT AND ANTIPLATELET THERAPY Tomasz Pasierski (Warszawa), Tomasz Rakowski (Kraków) Jak leczyć przeciwzakrzepowo chorych z chorobą wieńcową i małopłytkowością lub nadpłytkowością? Antithrombotic treatment of patients with coronary artery disease and thrombocytopenia or thrombocytosis M. Podolak-Dawidziak (Wrocław) Jak zmniejszyć ryzyko krwawienia u chorych stosujących przewlekle doustne antykoagulanty? How can we decrease the risk of bleeding in patients receiving long-term oral anticoagulation? A. Undas (Kraków) Kiedy podejrzewać wrodzone lub nabyte zaburzenia krzepnięcia w okresie okołozabiegowym? When should we suspect congenital or acquired thrombophilia in perioperative period? K. Zawilska (Poznań) Krwawienie w czasie terapii przeciwpłytkowej. Jak postępować Bleeding during antiplatelet therapy. Management S. Grajek (Poznań) 30

31 SALA SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION NOWE DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI Z RAPORTU POLTAVI-2013 NEW EXPERIENCES AND CONCLUSIONS FROM POLTAVI-2013 REPORT Po połudnu / afternoon Janina Stępińska (Warszawa), Adam Witkowski (Warszawa), Marian Zembala (Zabrze), Grzegorz Opolski (Warszawa) Wczesne i średnioterminowe wyniki leczenia chorych wysokiego ryzyka z niskogradientową objawową stenozą aortalną Early and medium-term results of treatment of high-risk patients with low-gradient symptomatic aortic stenosis T. Kukulski (Zabrze) Niedomykalność mitralna przed i po TAVI jej wpływ na wczesne i średnioterminowe wyniki leczenia Mitral regurgitation before and after introduction of TAVI influence on early and medium-term results of treatment P. Szymański (Warszawa) Przeciek okołozastawkowy po TAVI w zależności od chorego i rodzaju urządzenia wczesne i średnioterminowe wyniki leczenia Paravalvular leak after TAVI depending on the patient and type of the device early and medium-term results of treatment D. Dudek (Kraków) Analiza przyczyn krwotocznych i naczyniowych u chorych po zabiegu TAVI. Wpływ na wyniki leczenia Analysis of causes of bleeding and vascular complications in patients undergoing TAVI. Influence on results of treatment K. Czerwińska (Warszawa), J. Stępińska (Warszawa) 31

32 SALA 2 Ocena zaburzeń przewodnictwa i wczesnych predyktorów wskazań do stałej stymulacji, ICD i terapii resynchronizującej Assessment of conduction disturbances and early indications for permanent cardiac pacing, ICD and resynchronization therapy Po połudnu / afternoon B. Średniawa (Zabrze) Zabiegi TAVI u chorych z objawową stenozą aortalną wysokiego ryzyka i dwupłatkową zastawką TAVI in patients with symptomatic high-risk aortic stenosis and bicuspid valve J. Kochman (Warszawa) Przyczyna i predykcja wczesnych zgonów po zabiegach TAVI Early deaths after TAVI causes and prediction K. Wilczek (Zabrze) Analiza medyczno-ekonomiczna: kiedy AVR, kiedy TAVI w grupie chorych objawowych ze stenozą aortalną dużego ryzyka Medical economic analysis: when AVR, when TAVI in symptomatic patients with high-rish aortic stenosis M. Zembala (Zabrze) Wnioski z POLTAVI i Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych Conclusions from POLTAVI and National Register of Cardiac Surgery 32

33 SALA SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Po połudnu / afternoon ROZWÓJ ENDOWASKULARNYCH TECHNIK LECZENIA W ZAPOBIEGANIU UDARÓW MÓZGU DEVELOPMENT OF ENDOVASCULAR THERAPEUTIC TECHNIQUES IN THE PREVENTION OF STROKE Stanisław Bartuś (Kraków), Wacław Kuczmik (Katowice) Ocena funkcji poznawczych u chorych po zabiegach stentowania tętnic szyjnych Assesment of cognitive function in patients after carotid artery stenting A. Kabłak-Ziembicka (Kraków) Postęp i rozwój zabiegów endowaskularnych w leczenia miażdżycy tętnic dogłowowych Advances and development of endovascular techniques in the treatment of supraaortic arteries atherosclerosis Wacław Kuczmik (Katowice) Interwencje śródnaczyniowe w krążeniu wewnątrzczaszkowym: kiedy i komu? Endovascular interventions in intracranial cirulation: when and for whom? T. Popiela (Kraków) Zapobieganie udarom mózgu u chorych leczonych kardiochirurgicznie Prevention of stroke in patients undergoing cardiac surgery P. Pieniążek (Kraków) 33

34 SALA 4 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Po połudnu / afternoon Sesja Jubileuszowa Klubu 30 PTK Jubilee Session of Club 30 MŁODZI GNIEWNI CO UDAŁO SIĘ OSIĄGNĄĆ CZŁONKOM KLUBU 30 W CIĄGU OSTATNICH 20 LAT? ANGRY YOUNG PEOPLE WHAT DID MEMBERS OF CLUB 30 ACHIEVE DURING LAST 20 YEARS? Zbigniew Kalarus (Zabrze), Ewa Jankowska (Wrocław), Paweł Burchardt (Poznań) 20 lat Klubu 30 z perspektywy Prezesa PTK 20 years of Club 30 from the perspective of the President of PCS Z. Kalarus (Zabrze) 20 lat Klubu 30 z perspektywy członka Klubu years of Club 30 from the perspective of a member of Club 30 E. Jankowska (Wrocław) Kardiologia prewencyjna i nadciśnienie tętnicze Preventive cardiology and arterial hypertension M. Gruchała (Gdańsk) Niewydolność serca, wady serca i obrazowanie Heart failure, heart defects and imaging K. Stolarz-Skrzypek (Kraków) Kardiologia interwencyjna, elektroterapia i urządzenia wszczepialne Interventional cardiology, electrotherapy and implantable devices W. Wojakowski (Katowice) Panel dyskusyjny Discussion panel Ł. Chrzanowski (Łódź), K.J. Filipiak (Warszawa), M. Plewka (Łódź), W. Wąsek (Warszawa), P. Pruszczyk (Warszawa), K. Narkiewicz (Gdańsk), M. Grabowski (Warszawa) 34

35 SALA SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Po połudnu / afternoon ROZWIĄZANIA TELEMEDYCZNE W KARDIOLOGI / GDZIE JESTEŚMY I CO DALEJ? TELEMEDICAL SYSTEMS IN CARDIOLOGY / WHERE ARE WE NOW AND WHAT NEXT? Przewodniczący / Chairperson Ryszard Piotrowicz (Warszawa), Paweł Kleczyński (Kraków) Rola urządzeń mobilnych i systemów teleopieki w opiece nad pacjentem kardiologicznym: możliwości, dowody, dostępność The role of mobile devices and telecare systems in the care of cardiac patient: capabilities, evidences and availability M. Nedoszytko (Gdańsk) Zastosowanie telemedycyny w prowadzeniu pacjento w z niewydolnos cia serca szybka diagnostyka, przewlekłe monitorowanie, telerehabilitacja, e-edukacja Implementation of telemedicine in the management of patients with heart failure quick diagnostics, long-term monitoring, telerehabilitation and e-learning E. Piotrowicz (Warszawa) mhealth koszty czy efektywność? mhealth costs or effectiveness? P. Balsam (Warszawa) 35

36 SALA 6 SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Po połudnu / afternoon French-German-Polish Session Sesja Francusko-Niemiecko-Polska INNOVATIONS IN PERCUTANEOUS PROCEDURES ZABIEGI PRZEZSKÓRNE NOWOŚCI J. Monsuez (Paris), K. Kuck (Hamburg) Renal artery denervation what is the future (10 min) Denerwacja tętnic nerkowych jaka 2jest jej przyszłość A. Witkowski (Warszawa) Discussion (5 min) / Dyskusja TAVI guidelines and current practice (10 min) TAVI zalecenia i aktualna praktyka B. Iung (Paris) Discussion (5 min) / Dyskusja What s new in invasive electrotherapy (10 min) Co nowego w inwazyjnej elektroterapii K. Kuck (Hamburg) Discussion (5 min) / Dyskusja LAA occlusion role in current antithrombotic treatment (10 min) Zamknięcie uszka lewego przedsionka (LAA) znaczenie w obecnym leczeniu przeciwzakrzepowym M. Grygier (Poznań) Discussion (5 min) / Dyskusja Final discussion / Dyskusja końcowa 36

37 SALA SESJA ABSTRAKTOWA / ABSTRACT SESSION Po połudnu / afternoon SESJA PRAC ORYGINALNYCH NOMINOWANYCH DO NAGRODY KOMITETU NAUKOWEGO KONGRESÓW PTK W DZIEDZINIE NAUKI KLINICZNE SESSION OF ORGINAL ARTICLES NOMINATED FOR THE PRIZE OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE FIELD OF CLINICAL SCIENCES Jury Jacek Legutko (Kraków), Rafał Baranowski (Warszawa), Edyta Płońska-Gościniak (Szczecin), Marianna Janion (Kielce), Lech Poloński (Zabrze) Porównanie odległych wyników przezskórnej i chirurgicznej rewaskularyzacji niezabezpieczonego pnia lewej tętnicy wieńcowej. Dziesięcioletnia obserwacja badnia LEMANS Late Outcomes of Unprotected Left Main Stenting in Comparison With Surgical Revascularization Ten-Year Clinical Follow up of the LEMANS trial P. Buszman, P. Buszman, I. Banasiewicz- Szkróbka, A. Żurakowski, B. Orlik, W. Wojakowski, A. Janas, R. Kiesz, A. Bochenek (Katowice) Embolizacje anomalii naczyniowych wątroby u noworodków z niewydolnością krążenia wtórną do przecieku wewnątrzwątrobowego doświadczenie jednoośrodkowe Transcatheter embolisation of the hepatic vascular anomalies in neonates with severe CHF secondary to hepatic AV shunt one center experience G. Brzezińska-Rajszys, M. Zubrzycka, M. Markiewicz-Kijewska (Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka ), L. Bacewicz, P. Kaliciński, A. Kościesza, B. Rewers, P. Maruszewski, A. Koleśnik (Warszawa) Kiedy nieskuteczna stymulacja resynchronizująca trwa zbyt długo? When a suboptimal biventricular pacing episode is too long? M. Mazurek, R. Lenarczyk, A. Liberska, K. Przybylska-Siedlecka, E. Jędrzejczyk, J. Boidol, J. Kowalczyk, T. Podolecki, O. Kowalski, Z. Kalarus (Zabrze) 37

38 SALA 9 Po połudnu / afternoon Wpływ wieku interwencji chirurgicznej u pacjentów z koarktacją aorty na osoczowe stężenie renalazy i stopień remodelingu naczyniowego Impact of age of surgical repair of aortic coarctation on plasma renalase concentration and markers of vascular remodeling M. Wybraniec (Katowice), B. Czerwieńska (Katowice), K. Mizia-Stec (Katowice), O. Trojnarska (Poznań), J. Chudek (Katowice), M. Wikarek (Katowice), A. Więcek (Katowice) Ergospirometria u pacjentów po przeznaczyniowym wszczepieniu zastawki płucnej w obserwacji rocznej Cardiopulmonary exercise test after percutaneous pulmonary valve implantation, 1 year follow up M. Mazgaj, A. Fronczak, E. Biernacka, E. Piotrowicz, W. Rużyłło, M. Demkow, M. Kowalski, M. Śpiewak, R. Piotrowicz, P. Hoffman (Warszawa) Analiza odkształceń przedsionkowych u młodych sportowców wyczynowych Left atrial strain analysis in young competitive athletes W. Król, M. Konopka, K. Burkhard, I. Jędrzejewska, A. Pokrywka, A. Klusiewicz, J. Chwalbińska, M. Dłużniewski, W. Braksator (Warszawa) 38

39 SALA 10 SESJA ABSTRAKTOWA / ABSTRACT SESSION SESJA PRAC ORYGINALNYCH NOMINOWANYCH DO NAGRODY KOMITETU NAUKOWEGO KONGRESÓW PTK W DZIEDZINIE NAUKI PODSTAWOWE SESSION OF ORGINAL ARTICLES NOMINATED FOR THE PRIZE OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE FIELD OF BASIC SCIENCES Jury Andrzej Beręsewicz (Warszawa), Małgorzata Kurpesa (Łódź), Andrzej Surdacki (Kraków), Mariusz Kruk (Warszawa) Wpływ interleukiny-33 na integralność i funkcje immunomodulujące ludzkiego śródbłonka naczyniowego The effect of interleukin-33 on the integrity and immunomodulatory functions of human endothelium M. Chałubiński, E. Łuczak, K. Wojdan, P. Gorzelak, A. Gajewski, K. Rudnicka, M. Borowiec, M. Mikołajczyk-Chmiela, M. Broncel (Łódź) Potencjał leczniczy macierzystych komórek macierzy serca (CStC) izolowanych z niewydolnego ludzkiego serca w mysim modelu przewlekłego niedokrwienia mięśnia sercowego Therapeutic potential of cardiac stromal stem cells (CStC) isolated from failing human heart in a mice model of chronic myocardial ischemia M. Garbacz (Zabrze), J. Śliwka (Zabrze), T. Jaźwiec (Zabrze), K. Kozieł (Zabrze), M. Jarosz-Biej (Gliwice), T. Niklewski (Zabrze), J. Czapla (Gliwice), S. Matuszczak (Gliwice), E. Wiśniewska (Gliwice), T. Cichoń (Gliwice), R. Smolarczyk (Gliwice), P. Wilczek (Zabrze), M. Zembala (Zabrze), S. Szala (Gliwice), M. Zembala (Zabrze) Dysfunkcja śródbłonka u pacjentów po ostrej zatorowości płucnej. Przyczyna czy skutek? Endothelial dysfunction in patients with history of pulmonary embolism O. Dzikowska-Diduch, M. Kostrubiec, A. Łabyk, A. Wyzgał, J. Domienik-Karłowicz, E. Górska, U. Demkow, P. Pruszczyk (Warszawa) 39 Po połudnu / afternoon

40 SALA 10 Biomarkery dysfunkcji śródbłonka u pacjentów po ostrej zatorowości płucnej z i bez przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego Biomarkers of endothelial dysfunction in patients with history of pulmonary embolism with and without chronic thromboembolic pulmonary hypertension Po połudnu / afternoon O. Dzikowska-Diduch, M. Kostrubiec, D. Wretowski, A. Łabyk, J. Domienik-Karłowicz, E. Górska, U. Demkow, P. Pruszczyk (Warszawa) Wewnątrzkomórkowy metabolizm żelaza kardiomiocytów i miocytów hodowanych w warunkach in vitro Intracellular iron metabolism of cardiomyocyte and myocyte cells in in vitro conditions M. Kasztura, M. Stugiewicz, J. Bania, W. Banasiak, P. Ponikowski, E. Jankowska (Wrocław) 40

41 SALA SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION CUKRZYCA I KARDIOLOGIA W ROKU 2014 DIABETES AND CARDIOLOGY IN 2014 Po połudnu / afternoon Bogna Wierusz-Wysocka (Poznań), Bożena Sobkowicz (Białystok) Stan przedcukrzycowy czy jego rozpoznanie ma znaczenie praktyczne w zapobieganiu cukrzycy i incydentów sercowo-naczyniowych? Prediabetes does this diagnosis have practical significance in the prevention of diabetes and cardiovascular events? B. Wierusz-Wysocka (Poznań) Pacjent diabetologiczny z punktu widzenia kardiologa implikacje praktyczne Patient with diabetes from cardiologist s perspective practical implications A. Tomaszuk-Kazberuk (Białystok) Wytyczne ESC dotyczące cukrzycy, stanu przedcukrzycowego i chorób układu sercowo-naczyniowego spojrzenie okiem diabetologa ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases from diabetes specialist perspective I. Bień (Kraków) Czy nowe wytyczne ESH i ESC spełniają oczekiwania lekarza praktyka? Do new ESH and ESC guidelines fulfil expectations of medical practitioners? W. Musiał (Białystok) 41

42 Po połudnu / afternoon SALA SP SESJA PLAKATOWA / POSTER SESSION SESJA PLAKATOWA PRAC NOMINOWANYCH DO NAGRODY KOMITETU NAUKOWEGO KONGRESÓW PTK POSTER SESSION OF ARTICLES NOMINATED FOR THE PRIZE OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE Jury Piotr Hoffman (Warszawa), Waldemar Banasiak (Wrocław), Hanna Szwed (Warszawa), Karol Kamiński (Białystok) Związek polimorfizmu CYBA c.214c>t genu NADPH oksydazy z ryzykiem wystąpienia zgonu u pacjentów z koronarograficznie potwierdzoną miażdżycą tętnic wieńcowych: 7-letnie badanie prospektywne The association between NADPH oxidase CYBA c.214c>t polymorphism and a risk of death among patients with coronary atherosclerosis: a 7-year prospective study M. Racis, W. Sobiczewski, A. Stanisławska-Sachadyn, M. Wirtwein, E. Bluj, M. Nedoszytko, J. Borzyszkowska, J. Limon, A. Rynkiewicz, M. Gruchała (Gdańsk) Sucha perforacja ściany prawej komory serca częsty mechanizm dysfunkcji elektrody ICD Dry RV wall perforation the frequent mechanism of ICD lead dysfunction A. Kutarski, A. Tomaszewski, W. Brzozowski, K. Oleszczak (Lublin) Białko sst2 i rehospitalizacje z powodu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca w obserwacji rocznej sst2 protein and rehospitalization due to worsening chronic heart failure in one year follow-up K. Wojtczak-Soska, A. Sakowicz, T. Pietrucha, M. Lelonek (Łódź) 42

43 SALA SP Zastosowanie skali SAMe-TT2R2 dla określenia stabilności antykoagulacji warfaryną The use of SAMe-TT2R2 scale to determine the stability of anticoagulation with warfarin Monitorowanie remodelingu elektrycznego lewego przedsionka w standardowym EKG u pacjentów z migotaniem przedsionków Monitoring of left atrial electrical remodelling with standard 12-lead ECG in patients with atrial fibrillation M. Wójcik, R. Błaszczyk, A. Rubaj, A. Sochaj, E. Rychta, I. Leebe, K. Oleszczak, A. Kania, A. Smoleń, A. Głowniak, K. Poleszak, A. Wysokiński (Lublin) Czynniki ryzyka wczesnego zgonu po wypisie u chorych zawałem serca leczonych inwazyjnie Risk factors of early death after discharge in acute myocardial infarction patients treated invasively M. Gąsior, M. Gierlotka, M. Hawranek, M. Tajstra, D. Pres, Ł. Pyka, Z. Kalarus, M. Zembala, L. Poloński (Zabrze) Skuteczność i bezpieczeństwo przezskórnej angioplastyki balonowej tętnic płucnych u chorych z nieoperacyjnym przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym doniesienie wstępne The efficacy and safety of the percutaneus balloon pulmonary angioplasty for inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension preeliminary results S. Darocha, J. Pedowska-Włoszek (Otwock), M. Wieteska, M. Kurzyna (Otwock), R. Pietura (Lublin), A. Torbicki (Otwock) Wpływ wyboru rozmiaru samorozprężalnej zastawki aortalnej w oparciu o jej przerozmiarowanie określone na podstawie badania TK na przeciek około/przezzastawkowy po zabiegu TAVI The impact of the choice of self-expandable aortic valve size based on its oversizing defined through CT imaging peri/transvalvular leak after TAVI procedure P. Chodór, K. Wilczek, R. Przybylski, J. Głowacki, T. Kukulski, W. Streb, T. Niklewski, G. Honisz, T. Podolecki, P. Trzeciak, Z. Kalarus, M. Zembala (Zabrze) 43 Po połudnu / afternoon T. Ciurus, M. Lelonek (Łódź)

44 SALA SP Echokardiografia przezprzełykowa w ocenie morfologii uszka lewego przedsionka w porównaniu do tomografii komputerowej Transoesophageal echocardiography for assessment of left atrial appendage morphology: feasibility and comparison with computed tomography Po połudnu / afternoon B. Zaborska, J. Baran, E. Pilichowska-Paszkiet, M. Sikora-Frąc, I. Michałowska, P. Kułakowski, A. Budaj (Warszawa) Niedomykalność trójdzielna po implantacji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory Tricuspid regurgitation after ICD implantation in patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy O. Woźniak, K. Poślednik, M. Konka, E. Biernacka (Warszawa) 44

45 SALA SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Atrial fibrillation patients presenting with an acute coronary syndrome and/or undergoing stenting: where are we now? Pacjenci z migotaniem przedsionków i ostrym zespołem wieńcowym i/lub poddawani stentowaniu: gdzie jesteśmy? G. Lip (Birmingham, Wielka Brytania) 45 Po połudnu / afternoon UROCZYSTA INAUGURACJA KONGRESU CONFERENCE OPENING CEREMONY

46 SALA 8 SESJA SPECJALNA / SPECIAL SESSION Po połudnu / afternoon Sesja Prezesa PTK i Konsultanta Krajowego Session of the President of PCS and the National Consultant CO DALEJ Z POLSKĄ KARDIOLOGIĄ? WHAT WILL HAPPEN NEXT WITH POLISH CARDIOLOGY? Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Grzegorz Opolski (Warszawa), Zbigniew Kalarus (Zabrze), Piotr Hoffman (Warszawa) Znaczenie narodowych baz danych i ich potencjał analityczny w świetle rejestru AMI-PL (20 min) Importance of national registries and their analytical potention in the eyes of AMI-PL register B. Wojtyniak (Warszawa) Leczenie chorych z zawałem serca w okresie wewnątrzszpitalnym (15 min) Management of patients with myocardial infarction during hospitalization L. Poloński (Zabrze) Leczenie po zawale serca (20 min) Treatment after myocardial infarction T. Zdrojewski (Gdańsk) Gdzie naprawdę jesteśmy w Europie? (15 min) Where are we in Europe? G. Opolski (Warszawa) Przyszłość polskiej kardiologii w nauce (10 min) The future of Polish cardiology in science D. Dudek (Kraków) i w lecznictwie (10 min) and in the treatment Z. Kalarus (Zabrze) 46

D. Dudek (Kraków), W. Wojakowski (Katowice), A. Ochała (Katowice), Denerwacja tętnic nerkowych przełom, czy efekt placebo?

D. Dudek (Kraków), W. Wojakowski (Katowice), A. Ochała (Katowice), Denerwacja tętnic nerkowych przełom, czy efekt placebo? SALA 8 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Sesja Sekcji Niewydolności Serca PTK Dlaczego wciąż tak liczni chorzy giną w pierwszym roku po zawale? Pozawałowa niewydolność serca wnioski z Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Sesja Sekcji Rytmu. Sesja Sekcji Intensywnej

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Sesja Sekcji Rytmu. Sesja Sekcji Intensywnej Czwartek 18.09.2014 2 09:00 10:30 12:45 14:15 Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Rytmu Serca Dziś i jutro elektroterapii Prewencji i Epidemiologii Kontrowersje w prewencji chorób układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji. Sekcji Niewydolności Serca PTK. Kraków, 11-12 czerwca 20115

Program Konferencji. Sekcji Niewydolności Serca PTK. Kraków, 11-12 czerwca 20115 Program Konferencji Sekcji Niewydolności Serca PTK Kraków, 11-12 czerwca 20115 11 czerwca (czwartek) 11 czerwca (czwartek) 15:30-17:00 Sesja 1 - Niewydolność serca w Europie i w Polsce AD 2015 Z. Kalarus

Bardziej szczegółowo

09:00 10:30 Sesja 1 Przewodniczący:

09:00 10:30 Sesja 1 Przewodniczący: 09:00 10:30 Sesja 1 SALA 10 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU Sesja Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK TK i MR Perspektywa 2014 Choroba niedokrwienna serca w TK:

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący / Chairpersons Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Oskar Kowalski (Zabrze)

Przewodniczący / Chairpersons Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Oskar Kowalski (Zabrze) CZWARTEK Przed południem / morning 900 1030 SALA 1 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Rytmu Serca PTK Working Group on Heart Rhythm DZIŚ I JUTRO ELEKTROTERAPII TODAY AND TOMORROW OF ELECTROTHERAPY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY. XV Międzynarodowy Kongres. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6 8 października 2011 r.

PROGRAM RAMOWY. XV Międzynarodowy Kongres. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6 8 października 2011 r. PROGRAM RAMOWY XV Międzynarodowy Kongres Polskiego 15 th International Congress of the Polish Cardiac Society Wrocław, 6 8 października 2011 r. TYPY SESJI CZWARTEK 6 października, przed południem sekcji

Bardziej szczegółowo

9 00 10 30 Sala 1 / ROOM 1

9 00 10 30 Sala 1 / ROOM 1 CZWARTEK THURSDAY 9 00 10 30 Sala 1 / ROOM 1 Przed południem / morning 2014 09 18 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Rytmu Serca PTK Working Group on Heart Rhythm Dziś i jutro elektroterapii

Bardziej szczegółowo

Program. 25 kwietnia 2014 r. 14:00-14:10. Rozpoczęcie konferencji W. Rużyłło (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze), J. Nessler (Kraków) 14:10-15:40; Sesja 1

Program. 25 kwietnia 2014 r. 14:00-14:10. Rozpoczęcie konferencji W. Rużyłło (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze), J. Nessler (Kraków) 14:10-15:40; Sesja 1 Strona1 Program 25 kwietnia 2014 r. 14:00-14:10 Rozpoczęcie konferencji W. Rużyłło (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze), J. Nessler (Kraków) 14:10-15:40; Sesja 1 PATRONAT FIRMY SERVIER Niewydolność serca w

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący / Chairpersons Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Oskar Kowalski (Zabrze)

Przewodniczący / Chairpersons Jarosław Kaźmierczak (Szczecin), Oskar Kowalski (Zabrze) CZWARTEK Przed południem / morning 900 1030 SALA 1 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Rytmu Serca PTK Working Group on Heart Rhythm DZIŚ I JUTRO ELEKTROTERAPII TODAY AND TOMORROW OF ELECTROTHERAPY

Bardziej szczegółowo

10.20 10.40 Zawężenie drogi odpływu lewej komory znaczenie kliniczne, opcje terapeutyczne

10.20 10.40 Zawężenie drogi odpływu lewej komory znaczenie kliniczne, opcje terapeutyczne 09.50 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (I termin) 10.00 11.30 Wytyczne ESC/PTK. Kardiomiopatia przerostowa Prowadzący: P. Ponikowski, M. Demkow, D. Dudek 10.00

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ XXIV ORDYNATORSKIE ZAKOPIAŃSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 12-15 października 2017 Kierownik Naukowy: Śródmiejskie Centrum Kliniczne II Oddział Kardiologii 00-685

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ XXIV ORDYNATORSKIE ZAKOPIAŃSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 12-15 października 2017 Kierownik Naukowy: Śródmiejskie Centrum Kliniczne II Oddział Kardiologii 00-685

Bardziej szczegółowo

9:05-9:20 Prezentacja chorych operowanych w sesji porannej

9:05-9:20 Prezentacja chorych operowanych w sesji porannej VII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE HEART TEAM - Postępy we współczesnej kardiochirurgii i kardiologii. Zabiegi hybrydowe. ECMO Zabrze, 23-24 marca 2011 Środa, 23 marca 2011 AULA SCCS (nowy

Bardziej szczegółowo

VIII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team, w dobie zabiegów małoinwazyjnych i hybrydowych Zabrze, 7-9 marca 2012

VIII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team, w dobie zabiegów małoinwazyjnych i hybrydowych Zabrze, 7-9 marca 2012 VIII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team, w dobie zabiegów małoinwazyjnych i hybrydowych Zabrze, 7-9 marca 2012 Środa, 7 marca 2012 Dział Nauki i Nowych Technologii 17:00 Otwarcie kursu

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ

SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ SYMPOZJUM PODYPLOMOWEJ SZKOŁY KARDIOLOGICZNEJ XXIV ORDYNATORSKIE ZAKOPIAŃSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 12-15 października 2017 Kierownik Naukowy: Śródmiejskie Centrum Kliniczne II Oddział Kardiologii 00-685

Bardziej szczegółowo

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze Zakopane - Kościelisko 5-7 stycznia 2006 r. strona główna 5 stycznia 2006 r. (czwartek) WARSZTATY HOLTEROWSKIE NA TEMAT: ELEKTROKARDIOGRAFICZNA OCENA CHORYCH Z ROZRUSZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

http://kardio2015.altasoft.eu

http://kardio2015.altasoft.eu Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oddział Elektrokardiologii SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

15.20 15.30 Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med.krzysztof Narkiewicz

15.20 15.30 Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med.krzysztof Narkiewicz 15.20 15.30 Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med.krzysztof Narkiewicz 15.30 17.00 Sesja 1. Nowe wytyczne i stanowiska ESC i ESH - co w nich uważam za najważniejsze? Sesja pod patronatem Prezesów PTK

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Obrazowania Kardiologicznego TK, MR, SPECT i PET - Kraków, 26 czerwca 2015

Warsztaty Obrazowania Kardiologicznego TK, MR, SPECT i PET - Kraków, 26 czerwca 2015 Komitet Honorowy Prof. dr hab. n. med. Jan Baron członek zarządu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Prof. dr n. med. Chiara Bucciarelli-Ducci Prezydent Elekt Sekcji Rezonansu Magnetycznego

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Przewodniczący:

CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Przewodniczący: SALA 1 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Czy ablacja RF całkowicie wyparła już leki antyarytmiczne?? A. Fuglewicz, J. Kaźmierczak (Szczecin),

Bardziej szczegółowo

SALA 1 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Przewodniczący:

SALA 1 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Przewodniczący: SALA 1 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Czy ablacja RF całkowicie wyparła już leki antyarytmiczne?? A. Fuglewicz, J. Kaźmierczak (Szczecin),

Bardziej szczegółowo

Interventional CardioVascular Forum (ICVF) Ustroń Winter 2014

Interventional CardioVascular Forum (ICVF) Ustroń Winter 2014 Sesja 1 15:00 17:00 Sesja 2 17:30 19:30 ŚRODA, 5 marzec 13:00-15:00 BADANIE IVUS / FFR SZKOLENIE PRAKTYCZNE DLA LEKARZY, TECHNIKÓW I PIELĘGNIAREK, cz. 1 CZEŚĆ 1: FELLOWS COURSE: PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCEDUR

Bardziej szczegółowo

Warsztaty ABC opisu EKG część Przerwa na kawę Warsztaty ABC opisu EKG część 2

Warsztaty ABC opisu EKG część Przerwa na kawę Warsztaty ABC opisu EKG część 2 8.45 11.45 Warsztaty ABC opisu EKG (dodatkowa opłata zakładka Warsztaty) prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski 8.45 10.00 Warsztaty ABC opisu EKG część 1 10.00

Bardziej szczegółowo

Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Uniwersytet

Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Uniwersytet Rola kardiologii inwazyjnej w zapobieganiu rozwojowi niewydolności serca Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

Interventional CardioVascular Forum (ICVF) Ustroń, Zima CZWARTEK, 23 Marzec

Interventional CardioVascular Forum (ICVF) Ustroń, Zima CZWARTEK, 23 Marzec Sesja 1 9:00 10:30 10:30 11:00 Przerwa Sesja 2 11:00 12:30 CZWARTEK, 23 Marzec Część pierwsza: Sympozjum techników RTG i pielęgniarek Powitanie Marek Król / Paweł Buszman Uwarunkowanie prawne a wyzwania

Bardziej szczegółowo

Program Warsztatów i Konferencji Program of the Workshop and Conference

Program Warsztatów i Konferencji Program of the Workshop and Conference Program Warsztatów i Konferencji Program of the Workshop and Conference Elektroterapia i urządzenia mechaniczne w niewydolności serca VII Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne Electrotherapy and mechanical

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK 5 października 2006

CZWARTEK 5 października 2006 5 października 2006 www.10zjazdptnt.viamedica.pl 25 10.00 11.30 SALA C SESJA OTWARTA DLA PUBLICZNOŚCI I PRASY Dieta a nadciśnienie tętnicze Kalina Kawecka-Jaszcz (Kraków), Andrzej Januszewicz (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA SPTM PTK ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI

VIII KONFERENCJA SPTM PTK ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI VIII KONFERENCJA SPTM PTK PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE W MAŁOINWAZYJNYCH ZABIEGACH, RATOWNICTWIE MEDYCZNYM I REHABILITACJI Warszawa, 5-6 października 2012 r., Hotel Arkadia Royal, ul. B. Czecha 10 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Opieka kardiologiczna w Polsce

Opieka kardiologiczna w Polsce Opieka kardiologiczna w Polsce aktualny stan i wyzwania Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii Grzegorz Opolski Zmiany umieralności z powodu chorób układu sercowonaczyniowego w Polsce w latach 1991-2005

Bardziej szczegółowo

II Konferencję Postępy w kardiologii

II Konferencję Postępy w kardiologii II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacja Dar Serca i Fundacja dla Kardiologii zaprasza na II Konferencję Postępy w kardiologii Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWE ZAKOPIAŃSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 9-12 kwietnia 2015 CZWARTEK 09.04.2015

JUBILEUSZOWE ZAKOPIAŃSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 9-12 kwietnia 2015 CZWARTEK 09.04.2015 2 CZWARTEK 09.04.2015 18.00-20.30 Centrum Kongresowe Belvedere Powitanie Uczestników Jubileuszowych Zakopiańskich Dni Kardiologicznych - kilka słów o Podyplomowej Szkole Kardiologicznej Sesja przy świecach

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Mielczarek. Kliniczne Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

Maksymilian Mielczarek. Kliniczne Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Miejsce przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków dowody z badań klinicznych Maksymilian Mielczarek Kliniczne Centrum

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne - nowe wyzwania

Nowe wytyczne - nowe wyzwania Nowe wytyczne - nowe wyzwania Konferencja Sekcji Niewydolności Serca PTK 10-11 czerwca 2016 roku Poznan Przewodnicząca: prof. dr hab. med. Ewa Straburzynska-Migaj www.symposion.pl Szanowni Państwo, Drogie

Bardziej szczegółowo

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Personel: Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna Chromiński Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Kierownik Pracowni Hemodynamiki: lek. med. Gerard Grossmann Samołyk Kierownik ds. Pielęgniarstwa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2

PROGRAM. Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2 PROGRAM Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2 09.00-10.30 NOWE/INNE NIŻ ANTAGONIŚCI WITAMINY K DOUSTNE LEKI PRZECIKRZEPLIWE (NOAC) konkurs który najlepszy? Pięciu bohaterów i głosowanie publiczności

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA POSTĘPY TERAPII PRZECIWKRZEPLIWEJ I PRZECIWPŁYTKOWEJ

VI KONFERENCJA POSTĘPY TERAPII PRZECIWKRZEPLIWEJ I PRZECIWPŁYTKOWEJ VI KONFERENCJA POSTĘPY TERAPII PRZECIWKRZEPLIWEJ I PRZECIWPŁYTKOWEJ PIĄTEK, 24 LISTOPADA 2017 ROKU 09.00 10.05 Sesja 1. Migotanie przedsionków w codziennej praktyce... Przewodniczący: prof. dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

SALA GŁÓWNA (poziom 0)

SALA GŁÓWNA (poziom 0) 12.00 12.50 Lunch powitalny SALA GŁÓWNA (poziom 0) 12.50 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego I termin 13.00 13.05 Ceremonia otwarcia 13.05 14.35 Trudne decyzje

Bardziej szczegółowo

VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK

VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK NACZELNA RADA LEKARSKA ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA LEKARSKA ODDZIAŁ KIELECKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK Szanowni Państwo Mam zaszczyt

Bardziej szczegółowo

Czwartek, r.

Czwartek, r. Czwartek, 12.04.2018 r. 17:30 18:00 Powitanie Uczestników XXV Zakopiańskich Dni Kardiologicznych - kilka słów o Podyplomowej Szkole Kardiologicznej Prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski 18:00 20:45

Bardziej szczegółowo

Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK. Working Group on. Cardiac Surgery

Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK. Working Group on. Cardiac Surgery czwartek / thursday czwartek 9:00-12:15 / thursday 9:00-12:15 SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL SALA ZABRZE / ZABRZE HALL SALA KATOWICE / KATOWICE HALL SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL SALA

Bardziej szczegółowo

Zawał serca jak przeżyć? Jak powinno wyglądać leczenie?

Zawał serca jak przeżyć? Jak powinno wyglądać leczenie? Akademia Dziennikarzy Medycznych KARDIOLOGIA 2017 Zawał serca jak przeżyć? Jak powinno wyglądać leczenie? Adam Witkowski Klinika Kardiologii i Angiologii Instytut Kardiologii w Warszawie 09.10.2017 Konflikt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

OrganizaTORZY. WSPÓŁOrganizaTOR. PatroNAT HONOROWY. patronat medialny

OrganizaTORZY. WSPÓŁOrganizaTOR. PatroNAT HONOROWY. patronat medialny OrganizaTORZY WSPÓŁOrganizaTOR PatroNAT HONOROWY patronat medialny Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na III Konferencję

Bardziej szczegółowo

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Patronat Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof.

Bardziej szczegółowo

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Lek. Ewelina Anna Dziedzic Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Przedstawimy również nowości dotyczące elektrokardiologii, w większości dostępne już dla naszych pacjentów.

Przedstawimy również nowości dotyczące elektrokardiologii, w większości dostępne już dla naszych pacjentów. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na IV Konferencję W Sercu Łodzi, która odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2016 po raz

Bardziej szczegółowo

80. Wiosenna Konferencja PTK

80. Wiosenna Konferencja PTK 80. Wiosenna Konferencja PTK PIĄTEK, 19 MAJA 2017 ROKU SALA A "KRAKÓW" (POZIOM 1) SALA C "KATOWICE" (POZIOM 1) SALA KONGRESOWA (POZIOM 0) 12.30 Powitalny poczęstunek (SALA EUROPEJSKA, poziom 0) 13.30 13.40

Bardziej szczegółowo

18.07.1897 29.07.1965 Internista, kardiolog, kierownik I Katedry Chorób Wewnętrznych UJ/AM, rektor Akademii Medycznej. W momencie założenia PTK w 1954 roku został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego

Bardziej szczegółowo

Sala: 1. Czy ablacja RF całkowicie wyparła już leki antyarytmiczne?? A. Fuglewicz,

Sala: 1. Czy ablacja RF całkowicie wyparła już leki antyarytmiczne?? A. Fuglewicz, Sala: 1 2014-09-18 Sala: 1 2014-09-18 09:00 10:30 Sesja Sekcji Rytmu Serca PTK Dziś i jutro elektroterapii Przewodniczący: J. Kaźmierczak (Szczecin), O. Kowalski (Zabrze), Czy ablacja RF całkowicie wyparła

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady serca u dorosłych

Wrodzone wady serca u dorosłych Wrodzone wady serca u dorosłych - rozpoznane po raz pierwszy w wieku dorosłym - wada mało zaawansowana w dzieciństwie - nie korygowana - wada po korekcji lub zabiegu paliatywnym w dzieciństwie - niewydolność

Bardziej szczegółowo

CZY MOśNA JESZCZE POPRAWIĆ ROKOWANIE CHORYCH W ZAWALE SERCA?

CZY MOśNA JESZCZE POPRAWIĆ ROKOWANIE CHORYCH W ZAWALE SERCA? CZY MOśNA JESZCZE POPRAWIĆ ROKOWANIE CHORYCH W ZAWALE SERCA? 7 stycznia 2010 r. (czwartek) NIEINWAZYJNE BADANIA OBRAZOWE dr hab. med. Mieczysław Pasowicz dr hab. med. Mirosław Dziuk Sesja I (godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

11 12 kwietnia 2014 roku Wisła, Hotel Gołębiewski, al. ks. Biskupa Juliusza Bursche 3 PROGRAM. www.wiosennakp.ptkardio.pl

11 12 kwietnia 2014 roku Wisła, Hotel Gołębiewski, al. ks. Biskupa Juliusza Bursche 3 PROGRAM. www.wiosennakp.ptkardio.pl 11 12 kwietnia 2014 roku Wisła, Hotel Gołębiewski, al. ks. Biskupa Juliusza Bursche 3 PROGRAM SPONSOR STRATEGICZNY: Złoci Sponsorzy: www.wiosennakp.ptkardio.pl Informacje ogólne Biuro Obsługi konferencji

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 v Wstęp xiii Przedmowa do wydania I polskiego xv Wykaz skrótów xvii 1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 A. Wywiad perinatalny i z okresu ciąży 1 B. Wywiad po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

Wednesday, December 3, 2014 10.00-18.00

Wednesday, December 3, 2014 10.00-18.00 Wednesday, December 3, 2014 10.00-18.00 2 nd Left Main Summit at the 15 th Jubilee New Frontiers in Interventional Cardiology 2014 Venue: International Conferencing and Entertainment (ICE) 17 Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leki przeciwpłytkowe (ASA, clopidogrel) Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfin, acenocumarol) Leki trombolityczne

Bardziej szczegółowo

IX MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team - postępy w nowoczesnej kardiologii i kardiochirurgii Zabrze, 5-6 czerwca 2013

IX MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team - postępy w nowoczesnej kardiologii i kardiochirurgii Zabrze, 5-6 czerwca 2013 Wednesday, March 7th 2012 SCCS Center of Education, Training and New Medical Technologies 17:00 Opening of the Workshop Marian Zembala, Paul Urbanski HOW WE TREAT WOUND INFECTION IN CARDIAC SURGERY? Our

Bardziej szczegółowo

Kardiologia interwencyjna w Polsce w 2012 roku. Raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Kardiologia interwencyjna w Polsce w 2012 roku. Raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kardiologia Polska 2013; 71, 11: 1213 1219; DOI: 10.5603/KP.2013.0313 ISSN 0022 9032 OPINIE, KONSENSUSY, STANOWISKA EKSPERTÓW / EXPERTS OPINIONS AND POSITION PAPERS Kardiologia interwencyjna w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja kardiologiczna-nowe wyzwania w praktyce i odrobina nauki

Rehabilitacja kardiologiczna-nowe wyzwania w praktyce i odrobina nauki Rehabilitacja kardiologiczna-nowe wyzwania w praktyce i odrobina nauki XIX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej Lek. Olgierd Woźniak Streszczenie rozprawy doktorskiej Ocena czynników ryzyka adekwatnych interwencji kardiowerteradefibrylatora u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory. Wstęp Arytmogenna

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Terapia. Resynchronizująca Kurs dla Zaawansowanych. 02-04 kwietnia 2014 Koszalin/Mielno

Terapia. Resynchronizująca Kurs dla Zaawansowanych. 02-04 kwietnia 2014 Koszalin/Mielno Terapia Resynchronizująca Kurs dla Zaawansowanych 02-04 kwietnia 2014 Koszalin/Mielno Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Serdecznie zapraszamy na Kurs Terapia Resynchronizująca, który będzie pierwszym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. V Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. www.kardiologiaprewencyjna.ptkardio.

PROGRAM. V Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. www.kardiologiaprewencyjna.ptkardio. V Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kraków, 16 17 listopada 2012 r. PROGRAM Organizacja: e-mail: kardiologiaprewencyjna@casusmedical.pl Biuro organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2015 Kardiologia inwazyjna - terminologia DIAGNOSTYKA: Koronarografia Cewnikowanie prawego serca Badanie elektrofizjologiczne LECZENIE: Angioplastyka wieńcowa Implantacje

Bardziej szczegółowo

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Jak wspomniano we wcześniejszych artykułach cyklu, strategia postępowania w migotaniu przedsionków (AF) polega albo na kontroli częstości rytmu komór i zapobieganiu

Bardziej szczegółowo

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński SALA 1 14.30-15.50 16.00-16.40 Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie. Terapia

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Tadeusz Osadnik

Dr n. med. Tadeusz Osadnik Dr n. med. Tadeusz Osadnik III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca Laboratorium Genomiki, Śląski Park Technologii Medycznych KardioMED Silesia genomika@kmptm.pl Gdzie jesteśmy?

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 1 grudnia 2016 roku

Czwartek, 1 grudnia 2016 roku Czwartek, 1 grudnia 2016 roku 15.20 15.30 Otwarcie 15.30 17.00 Warsztaty. Podstawy diagnostyki echokardiograficznej w chorobach serca i naczyń Przewodniczący: dr n. med. Ewa Świerblewska, dr n. med. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Kardiologia na rozdrożu

Kardiologia na rozdrożu r. Kardiologia na rozdrożu KOMITET ORGANIZACYJNY: 1) Prof. dr hab. med. Jacek Dubiel Kierownik II Kliniki kardiologii UJ CM, Kraków 2) Dr hab. med. Mirosław Dziuk Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej,

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z KARDIOLOGII

Program specjalizacji z KARDIOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z KARDIOLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok TAVI Od początku XXI wieku rozwija się metoda przezskórnego wszczepienia

Bardziej szczegółowo

Kardiologia Polska 2013; 71, 12: ; DOI: /KP ISSN

Kardiologia Polska 2013; 71, 12: ; DOI: /KP ISSN Kardiologia Polska 2013; 71, 12: 1332 1336; DOI: 10.5603/KP.2013.0344 ISSN 0022 9032 OPINIE, KONSENSUSY, STANOWISKA EKSPERTÓW / EXPERTS OPINIONS AND POSITION PAPERS Wymogi Asocjacji Interwencji Sercowo-

Bardziej szczegółowo

"Optymalny Model Kompleksowej Rehabilitacji. i Wtórnej Prewencji "

Optymalny Model Kompleksowej Rehabilitacji. i Wtórnej Prewencji "Optymalny Model Kompleksowej Rehabilitacji i Wtórnej Prewencji " Skrócony raport z prac zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autorzy: Piotr Jankowski, Maciej Niewada, Andrzej Bochenek,

Bardziej szczegółowo

2nd TAVI Heart Team Poland Conference 19 20 February 2015, Katowice, Poland. THTpoland.com

2nd TAVI Heart Team Poland Conference 19 20 February 2015, Katowice, Poland. THTpoland.com 2nd TAVI Heart Team Poland Conference 19 20 February 2015, Katowice, Poland THTpoland.com In affiliation with: Under official accreditation of: Association of Cardiovascular Interventions of the Polish

Bardziej szczegółowo

KOSZYKI PYTAŃ EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z KARDIOLOGII

KOSZYKI PYTAŃ EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z KARDIOLOGII KOSZYKI PYTAŃ EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z KARDIOLOGII 1. KOSZYK I Kardiologia ambulatoryjna i konsultacyjna (100 pytań) 2. KOSZYK II Kardiologia kliniczna (100 pytań) 3. KOSZYK III Ostre stany kardiologiczne

Bardziej szczegółowo

Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej

Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej Trudni chorzy na sali operacyjnej Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej Anna Dylczyk-Sommer Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdański Uniwersytet Medyczny Deklaruję brak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM. Nagły Zgon Sercowy. Kliniczne i techniczne aspekty zapobiegania nagłej śmierci sercowej. Drugie Sympozjum Zimowe

PROGRAM SYMPOZJUM. Nagły Zgon Sercowy. Kliniczne i techniczne aspekty zapobiegania nagłej śmierci sercowej. Drugie Sympozjum Zimowe PROGRAM SYMPOZJUM Nagły Zgon Sercowy Kliniczne i techniczne aspekty zapobiegania nagłej śmierci sercowej Drugie Sympozjum Zimowe Pałac w Niepołomicach k/ Krakowa 13-14 grudnia 2007 Organizatorzy: Klinika

Bardziej szczegółowo

Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej.

Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej. Adam Sokal Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Kardio-Med Silesia Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej. AF i udar U ok. 1 z 3 chorych

Bardziej szczegółowo

http://kardio2015.altasoft.eu

http://kardio2015.altasoft.eu Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oddział Elektrokardiologii SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Niedomykalność mitralna uwaga na zastawkę trójdzielną Mitral valve regurgitation watch out for tricuspid valve

Niedomykalność mitralna uwaga na zastawkę trójdzielną Mitral valve regurgitation watch out for tricuspid valve SOBOTA 900 1030 SALA 1 SESJA DYDAKTYCZNA / EDUCATIONAL SESSION NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ 2014 MITRAL VALVE REGURGITATION 2014 Piotr Hoffman (Warszawa), Marek Deja (Katowice) Diagnostyka nowości

Bardziej szczegółowo

; 77(3): (IF=2.398;

; 77(3): (IF=2.398; A. Prace oryginalne 1. Rużyłło W., Włodarska E., Demkow M., Śpiewak M., Søndergaard L., Kowalski M., Małek Ł., Petryka J., Siudalska H., Wolski P., Miśko J., Hoffman P., Przeznaczyniowe wszczepienie zastawki

Bardziej szczegółowo

Rejestracja. Zaproszeni Wykładowcy. Komitet Organizacyjny. Punkty Edukacyjne. Miejsce obrad

Rejestracja. Zaproszeni Wykładowcy. Komitet Organizacyjny. Punkty Edukacyjne. Miejsce obrad Rejestracja Zaproszeni Wykładowcy Centrum Kongresowe Belvedere, Sala Retro Lounge, Poziom 0 Czwartek, 20.04 16:00 20:00 Piątek, 21.04 09:00 19:00 Sobota, 22.04 09:00 14:00 Prof. Marianna Bąk Prof. Danuta

Bardziej szczegółowo

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę?

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Piotr Ponikowski Klinika Chorób Serca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Ośrodek Chorób Serca Szpitala Wojskowego we Wrocławiu Niewydolność

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

XVIII ORDYNATORSKIE ZAKOPIAÑSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 10-13 paÿdziernika 2013 CZWARTEK 10.10.2013

XVIII ORDYNATORSKIE ZAKOPIAÑSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 10-13 paÿdziernika 2013 CZWARTEK 10.10.2013 2 CZWARTEK 10.10.2013 18.00-20.30 Sala A - Sala im. Józefa Pi³sudskiego, poziom 2 Powitanie Uczestników XVIII Ordynatorskich Zakopiañskich Dni Kardiologicznych - kilka s³ów o Podyplomowej Szkole Kardiologicznej

Bardziej szczegółowo

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 PLACÓWKA MEDYCZNA 1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją

Bardziej szczegółowo

dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy K. Wranicz Z wyrazami szacunku w imieniu Kierownictwa Naukowego

dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy K. Wranicz Z wyrazami szacunku w imieniu Kierownictwa Naukowego www.wserculodzi.pl dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy K. Wranicz Łódź to miasto o historii złożonej i fascynującej. Dzięki wkładowi czterech różnych kultur stało się prężnie funkcjonującym ośrodkiem przemysłowym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Członkowie AISN PTK Serdecznie zapraszamy na spotkanie Członków Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego poświęcone istotnym problemom dotyczącym

Bardziej szczegółowo

A: Czy nadwaga i otyłość są problemem wśród krakowskiej młodzieży?

A: Czy nadwaga i otyłość są problemem wśród krakowskiej młodzieży? FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UJ CM 1. NAZWA KOŁA: STUDENCKIE KOŁO ANATOMICZNE 2. WYDZIAŁ: LEKARSKI 3. JEDNOSTKA: KATEDRA

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Janina Stępińska Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytut Kardiologii, Warszawa o Abott Potencjalny konflikt interesów

Bardziej szczegółowo

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe?

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? co można jeszcze poprawić? Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Porównanie liczby ppci/mln mieszkańców w 37 krajach (dane za 2007 i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UJ CM 1. NAZWA KOŁA: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH PRZY ODDZIALE INTENSYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Kardiologia Polska 2014; 72, 12: ; DOI: /KP ISSN

Kardiologia Polska 2014; 72, 12: ; DOI: /KP ISSN Kardiologia Polska 2014; 72, 12: 1402 1407; DOI: 10.5603/KP.2014.0235 ISSN 0022 9032 OPINIE, KONSENSUSY, STANOWISKA EKSPERTÓW / EXPERTS OPINIONS AND POSITION PAPERS Statistics regarding interventional

Bardziej szczegółowo

80. Wiosenna Konferencja PTK

80. Wiosenna Konferencja PTK 80. Wiosenna Konferencja PTK PIĄTEK, 19 MAJA 2017 ROKU SALA A "KRAKÓW" (POZIOM 1) SALA C "KATOWICE" (POZIOM 1) SALA KONGRESOWA (POZIOM 0) 12.30 Powitalny poczęstunek (SALA EUROPEJSKA, poziom 0) 13.30 13.40

Bardziej szczegółowo