BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH www.kppsp.chojnice.pl"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH Chojnice Styczeń

2 Z przyjemnością przedstawiam Państwu biuletyn informacyjny, zawierający podsumowanie realizowanych zadań w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w roku W przygotowanej publikacji przedstawione zostały najważniejsze aspekty, odnoszące się do działalności naszej Komendy w minionym roku. Mam nadzieję, że przygotowany materiał poglądowy w znacznym stopniu przybliży państwu zagadnienia dotyczące charakterystyki realizowanych zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chojnickiego. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach mł. bryg. Jacek Knuth 2

3 Spis treści 1 Informacje podstawowe, charakterystyka powiatu Ważniejsze wydarzenia w 2012 roku Wizyta Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chojnickiego Państwowa Straż Pożarna Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy Ilość zdarzeń Analiza całościowa Analiza pożarowa Analiza miejscowych zagrożeń Wybrane zdarzenia z 2012 roku Szkolenie i doskonalenie zawodowe strażaków Działania kontrolno rozpoznawcze Działalność kwatermistrzowska Techniczne wyposażenie w KPPSP Chojnice Zatrudnienie w KP PSP Chojnice Bezpieczeństwo i higiena pracy Analiza finansowa za 2012 rok Ochotnicze Straże Pożarne Plan zamierzeń na rok 2013 w PSP Chojnice

4 1 Informacje podstawowe, charakterystyka powiatu Powiat chojnicki położony jest w południowej części województwa pomorskiego i graniczy: od północy z powiatem bytowskim i kościerskim, od zachodu i południa z powiatem człuchowskim oraz sępoleńskim województwa kujawsko pomorskiego od wschodu z powiatem starogardzkim i tucholskim województwa kujawsko pomorskiego. Granice powiatu chojnickiego mają przeważnie charakter sztuczny, choć w wielu miejscach doliny rzeczne i jeziora nadają im pewne cechy naturalne. Wyznacza je od zachodu na granicy z powiatem człuchowskim i sępoleńskim dolina Kamionki, Moszczenickiej Strugi i częściowo Brdy. Od północnego zachodu, północy i północnego wschodu na granicy z powiatem bytowskim, kościerskim i starogardzkim cechy takie wykazują jeziora Gliśno, Skorzewo, Somińskie i Brzeźno. Najwięcej cech naturalnych ma granica na południowym wschodzie i południu, gdzie na styku z powiatem tucholskim wyznacza ją Czerska Struga i rynna wypełniona jeziorami: Spierewnik, Wysokie, Gockowickie, Grochowskie, Silno, Piastoszyn i Ciechocińskie, oraz na granicy powiatu sępoleńskiego jezioro Mochel. Liczne lasy, rzeki i jeziora stanowią podstawowy składnik krajobrazu powiatu chojnickiego. Sieć rzeczna jest bogata i rozległa na całym terenie powiatu. Wszystkie cieki stałe należą do lewego dorzecza Wisły i płyną zgodnie z nachyleniem terenu w kierunku południowym i południowo-wschodnim. Często przepływają przez liczne jeziora rynnowe. Oprócz naturalnych cieków wodnych w powiecie chojnickim znajduje się kilka sztucznych cieków wodnych. Największym z nich jest Wielki Kanał Brdy. Swój początek ma na zaporze Brdy w Mylofie. Jego łączna długość wynosi około 21 km. Pod względem administracyjnym powiat chojnicki dzieli się na 5 jednostek administracyjnych, w tym: gminy miejskie: Chojnice gminy miejsko-wiejskie Brusy, Czersk gminy wiejskie: Chojnice, Konarzyny 4

5 Poniższy rysunek przedstawia położenie powiatu na mapie Polski z podziałem na powiaty i gminy województwa pomorskiego. 5

6 2 Ważniejsze wydarzenia w 2012 roku (opracował: mł. kpt. Marcin Wróblewski) 2.1 Wizyta Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Dnia 20 stycznia 2012 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach odbyła się uroczystość będąca zwieńczeniem procesu modernizacji trwającego od 2007 roku, w którym przy ścisłej współpracy z KW PSP w Gdańsku oraz władzami samorządowymi gmin i miast oraz powiatu chojnickiego Komenda Powiatowa PSP posiada obecnie nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, samochód specjalny oraz wysokiej jakości sprzęt wykorzystywany i niezbędny w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli naszego powiatu, którym jest: 1. samochód specjalny SH-25, 2. średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault GBA 2,5/25, 3. sprzęt hydrauliczny, 4. kamera termowizyjna, 5. sprzęt ochrony dróg oddechowych, 6. przyczepka ekologiczna z zaporami, separatorem, zbiornikiem vetter, pompą, wanną dekontaminacyjną. Łączny koszt wymienionego samochodu ratowniczo-gaśniczego, samochodu specjalnego oraz sprzętu wyniósł ok. 2 miliony 540 tysięcy złotych, z czego udział KG PSP, KW PSP w Gdańsku wyniósł 1 milion 910 tysięcy złotych, a wkład finansowy samorządów gmin i miast oraz powiatu chojnickiego wyniósł 630 tysięcy. To uroczyste spotkanie symbolizuje zwieńczenie I etapu procesu modernizacji, który zamyka wprowadzenie do służby dn. 03 stycznia 2012 roku ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego RENAULT KERAX 430 dxi 6x6 GCBA 8/50, posiadający zbiornik na wodę o pojemności 8 m 3 oraz autopompę o dużej wydajności 50 hl/min. Zakup realizowany był w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata pod nazwą Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na potrzeby usprawnienia Zintegrowanego Systemu Ratowniczego. Koszt zakupu to 750 tysięcy złotych, z czego 90 6

7 tysięcy złotych pochodzi ze środków finansowych samorządów powiatu chojnickiego: Miasta Chojnice, Gminy Chojnice, Gminy Brusy, Gminy Czersk, Gminy Konarzyny, a pozostała kwota pokryta jest z wymienionego projektu, którego beneficjentem jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Na uroczystości gościliśmy znamienitych gości kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej oraz samorządu gmin i miasta powiatu chojnickiego. Swą obecnością zaszczycili nas: nadbrygadier Marek Kowalski Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Krzysztof Rogiński Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Starosta Powiatu Chojnickiego - Stanisław Skaja, Zastępca Starosty Powiatu Chojnickiego - Przemysław Biesek, Burmistrz Chojnic - Arseniusz Finster, Wójt Gminy Chojnice - Zbigniew Szczepański, Zastępca Burmistrza Czerska - Jan Gliszczyński, Zastępca Burmistrza Brus - Krzysztof Gierszewski, Wójt Gminy Konarzyny - Jacek Warsiński, Etatowy członek zarządu - Marek Szczepański. 7

8 8

9 3 Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chojnickiego (opracował: mł. kpt. Marcin Wróblewski) 3.1 Państwowa Straż Pożarna Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami. Do podstawowych zadań nałożonych na PSP należą: rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, kształcenie kadr dla potrzeb PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności. 3.2 Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy Od roku 1995 funkcjonuje w Polsce organizowany przez Państwową Straż Pożarną Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, będący integralną częścią systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa, którego podstawowym celem jest ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie: pożarów, klęsk żywiołowych, innych miejscowych zagrożeń. KSRG zorganizowany został na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim, krajowym. Na poziomie powiatowym wykonywane są wszystkie podstawowe zadania systemu, związane z obszarem powiatu. Poziomy wojewódzki i krajowy spełniają rolę wspomagającą i 9

10 koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza obszaru danego powiatu lub województwa. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej i inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych bądź też ich zadania ratownicze mieszczą się w kompetencjach własnych. Jest to system o otwartej formule; mogą być do niego włączane kolejne podmioty dysponujące potencjałem przydatnym w likwidacji zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska. Ustawowe zadania realizowane przez PSP oraz jednostki wchodzące w skład KSRG to: walka z pożarami, walka z innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczne, ratownictwo ekologiczne, ratownictwo medyczne. Poniżej mapa z rozmieszczeniem jednostek OSP powiatu chojnickiego 10

11 3.3 Ilość zdarzeń Rodzaj zdarzenia Porównanie z 2011 Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem Zdarzenia w 2012 Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 4% 15% 81% Jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu chojnickiego wyjeżdżały do zdarzeń ogólnie co 7 godz. 58 min do pożarów co 44godz. 55 min do miejscowych zagrożeń co 8 godz. 37 min do fałszywych alarmów co 194godz. 40 min 11

12 Ilość zdarzeń na terenie powiatu w rozbiciu na gminy Gmina miasto Chojnice: gmina Chojnice: miasto i gmina Czersk: miasto i gmina Brusy: gmina Konarzyny: Rodzaj - zdarzenia - pożary - m. zagrożenia fałszywe alarmy - zdarzenia - pożary - m. zagrożenia - fałszywe alarmy zdarzenia - pożary - m. zagrożenia - fałszywe alarmy - zdarzenia - pożary - m. zagrożenia - fałszywe alarmy - zdarzenia - pożary - m. zagrożenia - fałszywe alarmy Procentowy udział zdarzeń w rozbiciu na gminy Zdarzenia m Chojnice Konarzyny 3% Chojnice Czersk Brusy 14% Konarzyny m Chojnice 34% Czersk 28% Chojnice 21% 12 Brusy

13 Wyjazdy do zdarzeń dla jednostek krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Dane zawarte w tabeli dotyczą wyłącznie zdarzeń na terenie administracyjnym powiatu chojnickiego Jednostka JRG Chojnice OSP Czersk OSP Brusy OSP Charzykowy OSP Rytel OSP Leśno OSP Konarzyny OSP Ogorzeliny OSP Swornegacie Analiza całościowa Zdarzenia według rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Miesiąc RAZEM Małe Średnie RAZEM Małe Lokalne Średnie Razem Złośliwe W dobrej wierze Z inst. wykr. Suma Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień RAZEM:

14 Wszystkie zdarzenia w rozbiciu na dni tygodnia Dzień tygodnia Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota ilość Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 14

15 Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego (bez wyjazdów do alarmów fałszywych) Podział administracyjny OGÓŁEM OGÓŁEM JRG OSP KSRG OSP Inne Pojazdy Osoby Pojazdy Osoby Pojazdy Osoby Pojazdy Osoby powiat chojnicki Brusy m. Chojnice Chojnice Czersk Konarzyny Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA Podział administracyjny OGÓŁEM śmiertelne ranni Ratownicy w tym strażacy Inner osoby w tym dzieci Ratownicy w tym strażacy Inne osoby w tym dzieci śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni chojnicki Brusy m. Chojnice Chojnice Czersk Konarzyny Suma

16 3.5 Analiza pożarowa Pożary według wielkości Wielkość pożaru Ilość Mały 189 Średni 6 Duży 0 Bardzo Duży 0 SUMA 195 Pożary w poszczególnych miesiącach Miesiące ilość Styczeń 14 Luty 15 Marzec 38 Kwiecień 28 Maj 13 Czerwiec 10 Lipiec 8 Sierpień 14 Wrzesień 10 Październik 13 Listopad 7 Grudzień 25 SUMA

17 Pożary w rozbiciu na dni tygodnia Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

18 Pożary według rodzaju obiektu Kod obiektu ilość Obiekty użyteczności publicznej 8 Obiekty mieszkalne 51 Obiekty produkcyjne 9 Obiekty magazynowe 3 Środki transportu 15 Lasy (państwowe i prywatne) 10 Uprawy, rolnictwo 16 Inne obiekty 83 SUMA Analiza miejscowych zagrożeń Miejscowe zagrożenia według wielkości Wielkość Miejscowego Zagrożenia Ilość Małe 99 Lokalne 909 Średnie 8 Duże 0 Gigantyczne lub klęska żywiołowa 0 18

19 Rodzaj miejscowego zagrożenia Rodzaj Miejscowego Zagrożenia ilość Silne wiatry 86 Przybór wody 15 Opady śniegu 7 Opady deszczu 103 Chemiczne 0 Ekologiczne 4 Radiologiczne 0 Budowlane 0 Infrastruktury komunalnej 9 W komunikacji drogowej 208 W komunikacji kolejowej 2 W komunikacji lotniczej 0 Na obszarach wodnych 17 Medyczne 126 SUMA

20 Miejscowe zagrożenia według rodzaju obiektu Kod obiektu ilość Obiekty użyteczności publicznej 91 Obiekty mieszkalne 324 Obiekty produkcyjne 44 Obiekty magazynowe 1 Środki transportu 203 Lasy (państwowe i prywatne) 1 Uprawy, rolnictwo 49 Inne obiekty 303 SUMA Miejscowe zagrożenia w poszczególnych miesiącach Miesiące ilość Styczeń 52 Luty 59 Marzec 37 Kwiecień 44 Maj 58 Czerwiec 132 Lipiec 274 Sierpień 152 Wrzesień 66 Październik 42 Listopad 50 Grudzień 50 SUMA

21 Miejscowe zagrożenia w rozbiciu na dni tygodnia Dzień tygodnia Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota ilość

22 3.7 Wybrane zdarzenia z 2012 roku (opracował kpt. Rafał Buszek) W ciągu całego roku 2012 strażacy z JRG w Chojnicach uczestniczyli w 611 zdarzeniach, odnotowali 126 pożarów, 451 miejscowych zagrożeń i 34 alarmów fałszywych. Do najpoważniejszych interwencji można zaliczyć: O godzinie 18:46 do Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie o wypadku autobusu na ul. Angowickiej w Chojnicach. Po przybyciu na miejscu zdarzenia stwierdzono, że autobus uderzył w wiadukt kolejowy. Zabezpieczono teren akcji i przystąpiono do wykonywania dostępu do zakleszczonych osób za pomocą zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych. W sumie trzy osoby poszkodowane w tym jedna osoba (pasażer) chodząca poza pojazdem a dwie czyli kierowca i następny pasażer w pojeździe. Po dotarciu do poszkodowanych udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie osoby poszkodowane z autobusu przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. W między czasie przystąpiono do neutralizacji płynów eksploatacyjnych będących na jezdni. 22

23 w dniu tym doszło do zderzenia dwóch samochodów. Na al. Brzozowej w Chojnicach zderzyły się Mercedes Atego i OpelAstra. Zadysponowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Na miejscu po rozpoznaniu sytuacji stwierdzono, że jedna z pasażerek jest poszkodowana. Udzielano jej kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazano ZRM Chojnice. Działania straży pożarnej polegały za zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów i zebraniu płynów eksploatacyjnych, które wyciekły z rozbitych samochodów za pomocą sorbentu W dniu tym przed godziną dziewiątą doszło do wypadku na ul. Gdańskiej w Chojnicach. Osobowa Skoda zderzyła się z dostawczym Iveco. Na miejsce zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. W wyniku zdarzenia, obrażeń dostała jedna osoba uskarżająca się na ból w klatce piersiowej, której to udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, tuż po ewakuacji z samochodu. Po zakończeniu czynności Policji uprzątnięto jezdnię oraz usunięto wyciek płynów. Cała akcja trwała ponad godzinę a straty wstępnie oszacowano na 10 tysięcy złotych W dniu tym doszło do groźnie wyglądającego wypadku na drodze wojewódzkiej 235 z Brus do Chojnic. Na szczęście dwie osoby podróżujące nie doznały większych obrażeń. Kierujący Seatem zderzył się czołowo z samochodem dostawczym VW Crafter. Na miejsce zdarzenia 23

24 zadysponowano cztery zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, jeden z OSP Brusy. Po przybyciu pierwszego zastępu, zabezpieczono miejsce zdarzenia, udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, po czym przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Następnie miejsce zdarzenia przekazano Policji i właścicielowi samochodu VW Crafter W dniu tym po godzinie szóstej doszło do zdarzenia na przejeździe kolejowym w miejscowości Nieżychowice. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną doszło do zderzenie pociągu osobowego (lokomotywa spalinowa z dwoma wagonami osobowymi) relacji Piła - Chojnice z ciągnikiem rolniczym (ciągnik rolniczy rozpołowiony). Kierowca ciągnika rolniczego na zewnątrz pojazdu przytomny. Z informacji uzyskanych od kierownika pociągu wynika, że w pociągu nie ma osób poszkodowanych, jest 23 pasażerów, pasażerowie na zewnątrz. Z zbiornika paliwa lokomotywy wycieka olej napędowy. Lokomotywa wykolejona przednim wózkiem z szyn. ZRM i policja na miejscu. Przejazd kolejowy zablokowany dla ruchu. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomoc zespołowi ratownictwa medycznego przy poszkodowanym kierowcy ciągnika. Sprawdzeniu pasażerów i obsługi pociągu, przeszukanie wagonów. Ograniczeniu, następnie likwidacji wycieku oleju 24

25 napędowego z zbiornika paliwa lokomotywy. Po czynnościach policji udrożnienie przejazdu kolejowego. Skład pociągu przekazano przedstawicielowi Przewozów Regionalnych Kilka minut przed szesnastą doszło do wypadku drogowego w miejscowości Ciecholewy, gdzie doszło do zderzenie czołowego dwóch samochodów osobowych Fiata Tipo oraz Citoena C5. Dwie osoby z Fiata zakleszczone w pojeździe, przytomne uskarżające się na ogólne potłuczenia. Poszkodowany kierowca z Citroena na zewnątrz pojazdu. Zdarzenie miało miejsce na łuku jezdni. Na miejsce zdarzenia przybyły dwa zastępy z OSP Konarzyny i jeden z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Wykonaniu dostępu do osób zakleszczonych we Fiacie udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazaniu zespołowi ratownictwa medycznego. Następnie neutralizacja plamy oleju sorbentem i przekazanie miejsce zdarzenia Policji O godzinie 12:44 do Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Krojanty samochód ciężarowy wypadł z jezdni i zjechał na pobocze. Na miejsce zdarzenia zadysponowano cztery zastępy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej. Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu, zabezpieczono miejsce zdarzenia, udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowcy samochodu udzielając wsparcia 25

26 psychicznego, równocześnie przystąpiono do sprawdzenia samochodu pod wpływem wycieków paliwa i płynów eksploatacyjnych na szczęście usterek nie stwierdzono Sześć zastępów straży pożarnej, brało udział w akcji gaszenia pożaru w miejscowości Swornegacie. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, jeden z OSP Swornegacie, jeden z OSP Konarzyny i jeden z OSP Brusy. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się że budynek stodoły był już praktycznie zniszczony i przystąpiono do gaszenia pożaru który przedostał się na pobliski budynek mieszkalny, topiąc ocieplenie ze styropianu i opalając podbitkę dachową. Po opanowaniu sytuacji przystąpiono do drobnych prac rozbiórkowych oraz usunięcia i przelewania palącego się drewna opałowego, które składowane było w stodole. Przyczyną pożaru prawdopodobnie było uderzenie pioruna a straty wstępnie oszacowano na sto tysięcy złotych Około 7:45 zastępy strażackie zostały wezwane do Nieżychowic. Z okien jednego z mieszkań wydobywał się gęsty dym. Paliło się jedno z mieszkań. Na miejsce zadysponowano cztery zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wstępnym rozpoznaniu sytuacji, roty wyposażone w sprzęt ochrony dróg oddechowych, po uprzednim sforsowaniu zamkniętych drzwi weszły do palącego się mieszkania. W mieszkaniu panowało sile zadymienie znacznie ograniczające widoczność. Dzięki termokamerze szybko jednak zlokalizowano źródło ognia. Pomimo trudnych 26

27 warunków, udało się dotrzeć do 2 osób poszkodowanych i natychmiast ewakuowano je na zewnątrz, gdzie udzielono im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazano zespołowi Ratownictwa Medycznego. Pożar ugaszono i oddymiono pomieszczenia, a na koniec ponownie sprawdzono dokładnie za pomocą kamery termowizyjnej godz. 15:59 pożar w budynku sklepu wielobranżowego. Jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i jeden zastęp z OSP Czersk. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono miejsca zdarzenia, podano jeden prąd wody na tlące się artykuły tekstylne oraz obuwie. Następnie oddymiono, przewietrzono pomieszczenia i wyniesiono na zewnątrz nadpalone materiały oraz części okopconego asortymentu. Ponadto w trakcie trwania akcji do KDR zgłosiła sie osoba która uczestniczyła w akcji gaszenia pożaru (podjętej przed przybyciem pierwszego zastępu) z objawami zatrucia dymem. Powyższej osobie udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy polegającej na tlenoterapii oraz przekazano ją przybyłemu na miejsce ZRM Tego dnia wczesnym rankiem tuż po godzenie 07:00 doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 212 w kierunku Bytowa. Kierujący samochodem marki Skoda Fabia zjechał poza barierki jezdni do przydrożnego rowu. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i jeden zastęp z OSP Konarzyny. Po przybyciu i zabezpieczeniu 27

28 miejsca zdarzenia, udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy i następnie przekazano zespołowi Ratownictwa Medycznego około godz. 08:56 na trasie Chojnice Brusy doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów, jeden ciężarowy DAF, drugi osobowy VW Vento. Pięć osób poszkodowanych w tym cztery poza pojazdem a jedna zakleszczona. Na miejscu dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i trzy zastępy z OSP z KSRG, Policja i Zespoły ratownictwa medycznego. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozłączeniu instalacji elektrycznej w obu pojazdach, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym będącym poza pojazdem, jednocześnie przystąpiono do wykonania dostępu do osoby zakleszczonej w pojeździe następnie ją ewakuowano i przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Dalsze działania polegały na uprzątniecie miejsca zdarzenia. Jezdnia całkowicie zablokowana, straty wstępnie oszacowano na 7 tyś zł Po godzinie 21:00 Dyżurny Stanowiska Kierowania odebrał telefon od mieszkanki miejscowości Małe Swornegacie, że pali się budynek mieszkalny. Na miejsce pożaru Dyżurny zadysponował cztery zastępy, dwa z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, jeden z OSP Charzykowy i jeden z OSP Doręgowice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że budynek mieszkalny cały objęty ogniem, zagrażający bezpośrednio trzem budynkom sąsiednim. Działania polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia. W pierwszej fazie podano 5 prądów wody: z czego 2 prądy w natarciu na palący się budynek oraz 3 prądy w obronie na sąsiednie budynki. Po lokalizacji pożaru oraz w momencie, gdy pożar przestał stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla obiektów sąsiednich, wszystkie prądy wody skierowano na palący się obiekt w celu całkowitego ugaszenia pożaru. Po opanowaniu pożaru przystąpiono do niezbędnych prac rozbiórkowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku w celu całkowitego dogaszenia pożaru. Na tym działania zakończono. Przyczyna pożaru nie jest znana, a straty wstępnie wyceniono na 300 tyś. zł. 3.8 Szkolenie i doskonalenie zawodowe strażaków (opracował st. kpt. Tomasz Hope, kpt. Rafał Buszek) Szkolenie teoretyczne w roku 2012, planowo przeprowadzono na poszczególnych zmianach służbowych 831 godzin zajęć teoretycznych, gdzie: 28

29 Taktyka działań gaśniczych 171 godzin Wyposażenie techniczne 105 Taktyka działań ratowniczych 102 Prawo i administracja w ochronie ppoż. 132 Bezpieczeństwo i higiena pracy 120 Wychowanie fizyczne 39 Szkolenie medyczne 162 Szkolenie praktyczne planowo w roku 2012 na poszczególnych zmianach służbowych przeprowadzono 599 godzin zajęć praktycznych, gdzie: Taktyka działań gaśniczych 63 godzin Wyposażenie techniczne 167 Taktyka działań ratowniczych 84 Prawo i administracja w ochronie ppoż. 15 Bezpieczeństwo i higiena pracy 51 Wychowanie fizyczne 117 Szkolenie medyczne 102 W roku 2012 poszczególne zmiany służbowe uczestniczyły w ćwiczeniach doskonalących, które planowo trwały 171 godzin, gdzie: Taktyka działań gaśniczych 75 godzin Taktyka działań ratowniczych 51 Szkolenie medyczne 45 Przykładem mogą być ćwiczenia przeprowadzone w dniu Ćwiczenia strażaków na lodzie. Jak co roku w porze zimowej odbywały się ćwiczenia z zakresu ratownictwa na obszarach zalodzonych. Ćwiczenia były symulacją działań w stanach nagłego zagrożenia na obszarach zalodzonych w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Na samym wstępie ćwiczeń dowódca omówił zasady organizacji działań na obszarach zalodzonych, następnie metody zabezpieczenia osób biorących udział w działaniach ratowniczych przebywających na powierzchni lodu i w bezpośredniej jego bliskości, oraz procedury 29

30 udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku podtopienia oraz wychłodzenia osoby poszkodowanej. Ćwiczenia składały sie z kilku etapów. Pierwszy z nich to bezpieczne dotarcie na desce lodowej do osoby poszkodowanej lub zagrożonej. Następny etap to ewakuacja osoby poszkodowanej lub zagrożonej, różnymi metodami, z zastosowaniem deski lodowej ze strefy niebezpiecznej (z powierzchni lodu) do strefy bezpiecznej. Ostatni z elementów to udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazanie Zespołowi Ratownictwa Medycznego, które podczas normalnych działań byłoby obecne przy zdarzeniu. W ćwiczeniu wykorzystano będące na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej tzw. niezatapialne sanie lodowe wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w pagaje, linkę do asekuracji 150m. Przygotowania do tego typu akcji wymagają od ratownika specjalnego postępowania. Ubranie suchego skafandra izolującego go przed wodą, utratą ciepła, zakłada również kamizelkę zabezpieczającą przed utonięciem wyposażoną w linkę bezpieczeństwa, nóż, kolce lodowe oraz element sygnalizacji dźwiękowej(gwizdek). Kolejnymi przykładami ćwiczeń taktyczno bojowych były ćwiczenia w następujących dniach: Pożar w sklepie,,biedronka 30

31 W dniu tym do Stanowiska Kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, od pracownika wpłynęło zgłoszenie o zauważonym pożarze w pomieszczeniu socjalnym, znajdującym się w obiekcie sklepu BIEDRONKA przy ulicy Modrej 4 w Chojnicach, z jedną osobą poszkodowaną. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 2 zastępy strażaków. Do strefy zagrożenia weszły dwie roty wyposażone w sprzęt ochrony dróg oddechowych i przystąpiły do przeszukiwania pomieszczeń w celu znalezienia osoby poszkodowanej, celem bezzwłocznej ewakuacji w strefę bezpieczną, oraz zlokalizowania pożaru i jego ugaszenia. Działania te zostały przeprowadzone przez strażaków sprawnie i skutecznie, przy czujnym dowodzeniu przez kierującego działaniami ratowniczymi, a poszkodowanej kobiecie udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z procedurami. Działania zostały zakończone przewietrzeniem pomieszczeń przy zastosowaniu sprzętu do oddymiania Ćwiczenia wypadek masowy. W godzinach południowych na terenie chojnickiego szpitala odbyły się ćwiczenia symulujące masowy wypadek autobusu z samochodem osobowym. W ćwiczeniach wzięli również udział strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Odbyte ćwiczenia miały na celu ocenić przygotowanie poszczególnych służb do akcji, a przede wszystkim poprawić koordynację działań poszczególnych podmiotów ratowniczych. 31

32 Ćwiczenia w Brusach. W nowym budynku Gimnazjum w Brusach, oddanym do użytku w ubiegłym roku, odbyły się ćwiczenia. Ich głównym założeniem było przeprowadzenie ewakuacji uczniów oraz personelu szkoły, a także sprawdzenie dróg ewakuacyjnych nowego obiektu. Po przybyciu dwóch zastępów OSP Brusy oraz podnośnika hydraulicznego JRG Chojnice okazało się, że w jednym z pomieszczeń na parterze wybuchł pożar powodując zadymienie w korytarzu oraz klatce schodowej. Do gaszenia pożaru przystąpiła jedna rota wyposażona w aparaty ochrony dróg oddechowych, w tym samym czasie po sprawdzeniu obecności uczniów okazało się, że brakuje trójki uczniów. Do przeszukania budynku przystąpiła druga rota strażaków, która w jednej z sal lekcyjnych znalazła zaginioną trójkę. Uczniowie zostali ewakuowani za pomocą podnośnika hydraulicznego na zewnątrz budynku Ćwiczenia w strugach deszczu. W dniu tym wielkie zdziwienie ogarnęło mieszkańców Żychc (gmina Konarzyny), gdy nad ranem do wsi zajechało wiele wozów strażackich wraz z łodziami i przyczepami. Strażacy natychmiast podjęli akcję na jeziorze Życheckim, położonym tuż przy jezdni. W pierwszej kolejności druhowie z OSP Konarzyny ratowali rannego kierowcę samochodu ciężarowego, który wpadł w poślizg i uderzył w drzewo, a przewożony przez niego chemiczny ładunek zaczął rozlewać się do pobliskiego 32

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Działalność dotycząca ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie Miasta Kościerzyny w 2014 r. Kościerzyna, 25.03.2015 r. Działalność kontrolno-rozpoznawcza

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2011 ROK

BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2011 ROK BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2011 ROK KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH www.kppsp.chojnice.pl Chojnice Styczeń 2012 1 Z przyjemnością przedstawiam Państwu biuletyn informacyjny, zawierający

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2013 ROK

BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2013 ROK BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2013 ROK KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH www.kppsp.chojnice.pl 1 Chojnice Styczeń 2014 Z przyjemnością przedstawiam Państwu biuletyn informacyjny, zawierający

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mińsku Mazowieckim woj. mazowieckie PR.0761.8.1.2017 Mińsk Mazowiecki dnia 14 luty 2017 r. Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej. w Pruszkowie. w zakresie działalno Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży y Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalno alności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2013 1 Charakterystyka Powiatu:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Załącznik do pisma PR.13..201 z dnia 25.06.201 roku Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 11.07.201 r. 12.07.201 r. J. Kolber J. Kolber J. Kolber + strażacy 17:00-17:30

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 211 Spis zagadnień: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny B Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Biuletyn informacyjny Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego Jarosz [Wpisz nazwę firmy] 2014-05-08 Olsztyn, kwiecień-czerwiec

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2017 r.

za I kwartał 2017 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU A N A L I Z A DZIAŁAŃ RATOWNICZO - GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO za I kwartał 2017 r. Opracował: mł. bryg. Licznerski Robert mł. ogn.

Bardziej szczegółowo

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego.. PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; Bytów

ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; Bytów ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; 77-00 Bytów Opracowanie: Wydział Operacyjny KPPSP w Bytowie Bytów, 20 maja 2016 r. Cel ćwiczeń 1. Zapoznanie służb ratowniczych, członków PZZK

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym ZASOBY LUDZKIE Prowadzenie działań ratowniczych możliwe jest dzięki dysponowaniu odpowiednimi do sytuacji siłami i środkami.

Bardziej szczegółowo

www.kppsp.chojnice.pl

www.kppsp.chojnice.pl www.kppsp.chojnice.pl Spis treści 1. WYDARZENIA 2009 ROKU... 3 2. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO... 7 2.1. Państwowa Straż Pożarna... 7 2.2. Krajowy System Ratowniczo

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Inspekcyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Pucku celem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) KP PSP PUCK

Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) KP PSP PUCK Metodyka Oceny Gotowości Operacyjnej OSP (KSRG) 01.03.2014 KP PSP PUCK Inspekcja Gotowości Operacyjnej IGO ocena stopnia przygotowania podmiotu (jednostki OSP) do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. W sprawie : przyjęcia specjalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. w.. Województwo.

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. w.. Województwo. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KSIĄŻKA NACZELNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w.. Gmina Powiat Województwo Data założenia SPIS TREŚCI 1. Naczelnicy OSP w latach..(od założenia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2013 Opracowanie programu: 1. bryg.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 05.07.2012 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.5530.3.2012.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. I. TEMAT TEMAT: Koordynacja

Bardziej szczegółowo

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE W I półroczu 2014 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach do dnia 30.06.2014 r. zanotowało 323 zdarzenia, z czego 311 na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego .... (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w (miejscowość) (adres) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2012 roku Pabianice, styczeń 2013 r. Działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim za rok 2011

Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim za rok 2011 Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim za rok 2011 Charakterystyka powiatu Powiat janowski jest jednym z 3 najmniejszych terytorialnie i liczebnie powiatów w województwie

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2015 Sochaczew, styczeń 2016 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Styczeń 2016 rok Przekazuję do Państwa dyspozycji kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIE Informacja dotycząca interwencji w 2008 r. Interwencje straży pożarnych w roku 2008. Bielawa Dzierżoniów m. Dzierżoniów g. Łagiewniki Niemcza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Rajgród, dnia 19.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem o cenę usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu p-poż

Bardziej szczegółowo

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A.

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na pracodawcy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH UZGODNIŁ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU

Bardziej szczegółowo

Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski RAPORT. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia r. I. TEMAT II. ZAŁOŻENIA III. CEL OLZ.ZM.

Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski RAPORT. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia r. I. TEMAT II. ZAŁOŻENIA III. CEL OLZ.ZM. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 05.11. 2010 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.ZM.5320 I-7/10 RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 13 października 2010 r. I. TEMAT Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo specjalistyczne

Ratownictwo specjalistyczne Ratownictwo specjalistyczne Puck, 14 marzec 2015 r. mł.bryg. Jarosław Wszałek Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KP PSP w Pucku Podstawą opracowania,,planu rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA, w Nowym Dworze Mazowieckim

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA, w Nowym Dworze Mazowieckim 1. Zadania podstawowe Załącznik nr 10 do Decyzji Nr 121 Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28.12.2006r. w sprawie Regulaminu pracy i służby REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 139 zdarzeń w tym:33 pożary, 101 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys. zł)

(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys. zł) część 85/20 województwo podlaskie Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa WYDATKI MAJĄTKOWE Plan po zmianach - 1.730 tys. zł (w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE 823 tys.

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2014 roku

za I kwartał 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 137 zdarzeń w tym: 62 pożary, 74 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU. w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie

ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU. w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie w dniu 19 lutego 2002 roku. Szczecin, luty 2002 roku 2 I. Dane podstawowe. 1. Numer ewidencyjny zdarzenia 1601003-0055; 2.

Bardziej szczegółowo

www.998koscierzyna.pl

www.998koscierzyna.pl KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIERZYNIE www.998koscierzyna.pl Przegląd wydarzeń z roku 2012 W dniu 26 maja 2012 roku w miejscowości Korne gmina Kościerzyna odbyły się powiatowe zawody

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Temat: STRUKTURA I ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OSP ORAZ OL PRZWIDZIANE 2h kpt. Grzesiak Mateusz Struktura organizacyjna Związek Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Sułkowicach Przygotował: mgr inż. Jakub Światłoń Podinspektor ds. bhp i ochrony ppoż. Urząd Miejski w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP str. 2 Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej w Polsce i ich zadania; Podstawy prawne funkcjonowania jednostek OSP i ZOSP RP; Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Bardziej szczegółowo

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 8. Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące: a) procedury współpracy Na terenie województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA Komendy Powiatowej PSP w Otwocku

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA Komendy Powiatowej PSP w Otwocku 1 Załącznik nr 2 do Decyzji nr 96/2006 KP PSP w Otwocku z dnia 14.12.2006 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA Komendy Powiatowej PSP w Otwocku 1. Zadania podstawowe Powiatowe Stanowisko Kierowania

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa, 2012 Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR-0340/4/2014. Wg rozdzielnika

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR-0340/4/2014. Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku Malbork 14.01.2014r. PR-0340/4/2014 Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku przesyła do służbowego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny gotowości operacyjnej

Metodyka oceny gotowości operacyjnej Ramowe wytyczne w sprawie sposoby przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczych Straży Pożarnych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wytyczne zostały zaimplementowane na podstawie Ramowych

Bardziej szczegółowo

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny

Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny Prezentację opracował kpt. mgr inż. Bartosz Deberny 11 maja 2006 rok Do pobrania np. ze strony KG PSP www.straz.gov.pl (zakładki: kształcenie>szkolenia>szkolenia OSP) Rodzaje szkoleo organizowanych przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem)

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Załącznik nr 4 do Protokołu walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego* RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Druk należy wypełnić i przekazywać co roku po zebraniach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2007 R.

RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2007 R. Zatwierdzam Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2007 R. I. TEMAT: Działanie PZZK podczas zaistnienia aktu terrorystycznego w siedzibie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014

ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 ZARZĄDZENIE Nr 15.2014 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 26-03-2014 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Podstawowe definicje Inspekcja gotowości operacyjnej zwana dalej inspekcją, to niezapowiedziana kontrola mająca na celu dokonanie oceny stopnia przygotowania podmiotu do podejmowania działań ratowniczych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2016 roku Liczba interwencji w 2016r. Razem:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL

ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL TEMAT: działania ratowniczo gaśnicze w obiektach zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami st. bryg. mgr inż. Paweł Frątczak Rzecznik Komendanta Głównego PSP

Bardziej szczegółowo

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data)

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie inspekcji Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z KSRG oraz spoza systemu. (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU Załącznik nr 8 WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU Dotacje bieżące Dział Rozdział Wyszczególnienie PLAN Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 165 000

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Program szkolenia instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia instruktorów PSP z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa, 2012 Opracowanie merytoryczne: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie, została założona w 1965 roku. Od początku swojego istnienia działalność jednostki była skierowana na pomoc lokalnym mieszkańcom.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA!!! Gminne zespoły reagowania, powiatowe i wojewódzkie zespoły reagowania kryzysowego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA i SZKOLENIOWA

Rozdział 3. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZA i SZKOLENIOWA Działalność ratowniczo-gaśnicza w 2005 r. Analizując statystykę zdarzeń w latach 2004-2005 widać, że w 2005 r nastąpił znaczny spadek pożarów (2004 r. - 480, 2005 r. - 381), oraz niewielki spadek miejscowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 20 kwietnia 2011 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 20 kwietnia 2011 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 07.06. 2011 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.5530.1.5.2011.ZM RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 20 kwietnia 2011 roku. I. TEMAT Koordynacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA

WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA W dniu 5 kwietnia 2004r na odcinku Kraków Tarnów drogi krajowej nr 4 w miejscowości Czyżów nastąpiło rozszczelnienie cysterny

Bardziej szczegółowo