BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH www.kppsp.chojnice.pl"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY ZA 2012 ROK KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH Chojnice Styczeń

2 Z przyjemnością przedstawiam Państwu biuletyn informacyjny, zawierający podsumowanie realizowanych zadań w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w roku W przygotowanej publikacji przedstawione zostały najważniejsze aspekty, odnoszące się do działalności naszej Komendy w minionym roku. Mam nadzieję, że przygotowany materiał poglądowy w znacznym stopniu przybliży państwu zagadnienia dotyczące charakterystyki realizowanych zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chojnickiego. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach mł. bryg. Jacek Knuth 2

3 Spis treści 1 Informacje podstawowe, charakterystyka powiatu Ważniejsze wydarzenia w 2012 roku Wizyta Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chojnickiego Państwowa Straż Pożarna Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy Ilość zdarzeń Analiza całościowa Analiza pożarowa Analiza miejscowych zagrożeń Wybrane zdarzenia z 2012 roku Szkolenie i doskonalenie zawodowe strażaków Działania kontrolno rozpoznawcze Działalność kwatermistrzowska Techniczne wyposażenie w KPPSP Chojnice Zatrudnienie w KP PSP Chojnice Bezpieczeństwo i higiena pracy Analiza finansowa za 2012 rok Ochotnicze Straże Pożarne Plan zamierzeń na rok 2013 w PSP Chojnice

4 1 Informacje podstawowe, charakterystyka powiatu Powiat chojnicki położony jest w południowej części województwa pomorskiego i graniczy: od północy z powiatem bytowskim i kościerskim, od zachodu i południa z powiatem człuchowskim oraz sępoleńskim województwa kujawsko pomorskiego od wschodu z powiatem starogardzkim i tucholskim województwa kujawsko pomorskiego. Granice powiatu chojnickiego mają przeważnie charakter sztuczny, choć w wielu miejscach doliny rzeczne i jeziora nadają im pewne cechy naturalne. Wyznacza je od zachodu na granicy z powiatem człuchowskim i sępoleńskim dolina Kamionki, Moszczenickiej Strugi i częściowo Brdy. Od północnego zachodu, północy i północnego wschodu na granicy z powiatem bytowskim, kościerskim i starogardzkim cechy takie wykazują jeziora Gliśno, Skorzewo, Somińskie i Brzeźno. Najwięcej cech naturalnych ma granica na południowym wschodzie i południu, gdzie na styku z powiatem tucholskim wyznacza ją Czerska Struga i rynna wypełniona jeziorami: Spierewnik, Wysokie, Gockowickie, Grochowskie, Silno, Piastoszyn i Ciechocińskie, oraz na granicy powiatu sępoleńskiego jezioro Mochel. Liczne lasy, rzeki i jeziora stanowią podstawowy składnik krajobrazu powiatu chojnickiego. Sieć rzeczna jest bogata i rozległa na całym terenie powiatu. Wszystkie cieki stałe należą do lewego dorzecza Wisły i płyną zgodnie z nachyleniem terenu w kierunku południowym i południowo-wschodnim. Często przepływają przez liczne jeziora rynnowe. Oprócz naturalnych cieków wodnych w powiecie chojnickim znajduje się kilka sztucznych cieków wodnych. Największym z nich jest Wielki Kanał Brdy. Swój początek ma na zaporze Brdy w Mylofie. Jego łączna długość wynosi około 21 km. Pod względem administracyjnym powiat chojnicki dzieli się na 5 jednostek administracyjnych, w tym: gminy miejskie: Chojnice gminy miejsko-wiejskie Brusy, Czersk gminy wiejskie: Chojnice, Konarzyny 4

5 Poniższy rysunek przedstawia położenie powiatu na mapie Polski z podziałem na powiaty i gminy województwa pomorskiego. 5

6 2 Ważniejsze wydarzenia w 2012 roku (opracował: mł. kpt. Marcin Wróblewski) 2.1 Wizyta Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Dnia 20 stycznia 2012 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach odbyła się uroczystość będąca zwieńczeniem procesu modernizacji trwającego od 2007 roku, w którym przy ścisłej współpracy z KW PSP w Gdańsku oraz władzami samorządowymi gmin i miast oraz powiatu chojnickiego Komenda Powiatowa PSP posiada obecnie nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, samochód specjalny oraz wysokiej jakości sprzęt wykorzystywany i niezbędny w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli naszego powiatu, którym jest: 1. samochód specjalny SH-25, 2. średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault GBA 2,5/25, 3. sprzęt hydrauliczny, 4. kamera termowizyjna, 5. sprzęt ochrony dróg oddechowych, 6. przyczepka ekologiczna z zaporami, separatorem, zbiornikiem vetter, pompą, wanną dekontaminacyjną. Łączny koszt wymienionego samochodu ratowniczo-gaśniczego, samochodu specjalnego oraz sprzętu wyniósł ok. 2 miliony 540 tysięcy złotych, z czego udział KG PSP, KW PSP w Gdańsku wyniósł 1 milion 910 tysięcy złotych, a wkład finansowy samorządów gmin i miast oraz powiatu chojnickiego wyniósł 630 tysięcy. To uroczyste spotkanie symbolizuje zwieńczenie I etapu procesu modernizacji, który zamyka wprowadzenie do służby dn. 03 stycznia 2012 roku ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego RENAULT KERAX 430 dxi 6x6 GCBA 8/50, posiadający zbiornik na wodę o pojemności 8 m 3 oraz autopompę o dużej wydajności 50 hl/min. Zakup realizowany był w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata pod nazwą Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na potrzeby usprawnienia Zintegrowanego Systemu Ratowniczego. Koszt zakupu to 750 tysięcy złotych, z czego 90 6

7 tysięcy złotych pochodzi ze środków finansowych samorządów powiatu chojnickiego: Miasta Chojnice, Gminy Chojnice, Gminy Brusy, Gminy Czersk, Gminy Konarzyny, a pozostała kwota pokryta jest z wymienionego projektu, którego beneficjentem jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Na uroczystości gościliśmy znamienitych gości kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej oraz samorządu gmin i miasta powiatu chojnickiego. Swą obecnością zaszczycili nas: nadbrygadier Marek Kowalski Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Krzysztof Rogiński Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Starosta Powiatu Chojnickiego - Stanisław Skaja, Zastępca Starosty Powiatu Chojnickiego - Przemysław Biesek, Burmistrz Chojnic - Arseniusz Finster, Wójt Gminy Chojnice - Zbigniew Szczepański, Zastępca Burmistrza Czerska - Jan Gliszczyński, Zastępca Burmistrza Brus - Krzysztof Gierszewski, Wójt Gminy Konarzyny - Jacek Warsiński, Etatowy członek zarządu - Marek Szczepański. 7

8 8

9 3 Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chojnickiego (opracował: mł. kpt. Marcin Wróblewski) 3.1 Państwowa Straż Pożarna Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami. Do podstawowych zadań nałożonych na PSP należą: rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, kształcenie kadr dla potrzeb PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności. 3.2 Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy Od roku 1995 funkcjonuje w Polsce organizowany przez Państwową Straż Pożarną Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, będący integralną częścią systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa, którego podstawowym celem jest ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie: pożarów, klęsk żywiołowych, innych miejscowych zagrożeń. KSRG zorganizowany został na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim, krajowym. Na poziomie powiatowym wykonywane są wszystkie podstawowe zadania systemu, związane z obszarem powiatu. Poziomy wojewódzki i krajowy spełniają rolę wspomagającą i 9

10 koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza obszaru danego powiatu lub województwa. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej i inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych bądź też ich zadania ratownicze mieszczą się w kompetencjach własnych. Jest to system o otwartej formule; mogą być do niego włączane kolejne podmioty dysponujące potencjałem przydatnym w likwidacji zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska. Ustawowe zadania realizowane przez PSP oraz jednostki wchodzące w skład KSRG to: walka z pożarami, walka z innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczne, ratownictwo ekologiczne, ratownictwo medyczne. Poniżej mapa z rozmieszczeniem jednostek OSP powiatu chojnickiego 10

11 3.3 Ilość zdarzeń Rodzaj zdarzenia Porównanie z 2011 Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem Zdarzenia w 2012 Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 4% 15% 81% Jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu chojnickiego wyjeżdżały do zdarzeń ogólnie co 7 godz. 58 min do pożarów co 44godz. 55 min do miejscowych zagrożeń co 8 godz. 37 min do fałszywych alarmów co 194godz. 40 min 11

12 Ilość zdarzeń na terenie powiatu w rozbiciu na gminy Gmina miasto Chojnice: gmina Chojnice: miasto i gmina Czersk: miasto i gmina Brusy: gmina Konarzyny: Rodzaj - zdarzenia - pożary - m. zagrożenia fałszywe alarmy - zdarzenia - pożary - m. zagrożenia - fałszywe alarmy zdarzenia - pożary - m. zagrożenia - fałszywe alarmy - zdarzenia - pożary - m. zagrożenia - fałszywe alarmy - zdarzenia - pożary - m. zagrożenia - fałszywe alarmy Procentowy udział zdarzeń w rozbiciu na gminy Zdarzenia m Chojnice Konarzyny 3% Chojnice Czersk Brusy 14% Konarzyny m Chojnice 34% Czersk 28% Chojnice 21% 12 Brusy

13 Wyjazdy do zdarzeń dla jednostek krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Dane zawarte w tabeli dotyczą wyłącznie zdarzeń na terenie administracyjnym powiatu chojnickiego Jednostka JRG Chojnice OSP Czersk OSP Brusy OSP Charzykowy OSP Rytel OSP Leśno OSP Konarzyny OSP Ogorzeliny OSP Swornegacie Analiza całościowa Zdarzenia według rodzaju i wielkości w rozbiciu na miesiące Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Miesiąc RAZEM Małe Średnie RAZEM Małe Lokalne Średnie Razem Złośliwe W dobrej wierze Z inst. wykr. Suma Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień RAZEM:

14 Wszystkie zdarzenia w rozbiciu na dni tygodnia Dzień tygodnia Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota ilość Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 14

15 Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego (bez wyjazdów do alarmów fałszywych) Podział administracyjny OGÓŁEM OGÓŁEM JRG OSP KSRG OSP Inne Pojazdy Osoby Pojazdy Osoby Pojazdy Osoby Pojazdy Osoby powiat chojnicki Brusy m. Chojnice Chojnice Czersk Konarzyny Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA Podział administracyjny OGÓŁEM śmiertelne ranni Ratownicy w tym strażacy Inner osoby w tym dzieci Ratownicy w tym strażacy Inne osoby w tym dzieci śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni śmiertelne ranni chojnicki Brusy m. Chojnice Chojnice Czersk Konarzyny Suma

16 3.5 Analiza pożarowa Pożary według wielkości Wielkość pożaru Ilość Mały 189 Średni 6 Duży 0 Bardzo Duży 0 SUMA 195 Pożary w poszczególnych miesiącach Miesiące ilość Styczeń 14 Luty 15 Marzec 38 Kwiecień 28 Maj 13 Czerwiec 10 Lipiec 8 Sierpień 14 Wrzesień 10 Październik 13 Listopad 7 Grudzień 25 SUMA

17 Pożary w rozbiciu na dni tygodnia Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

18 Pożary według rodzaju obiektu Kod obiektu ilość Obiekty użyteczności publicznej 8 Obiekty mieszkalne 51 Obiekty produkcyjne 9 Obiekty magazynowe 3 Środki transportu 15 Lasy (państwowe i prywatne) 10 Uprawy, rolnictwo 16 Inne obiekty 83 SUMA Analiza miejscowych zagrożeń Miejscowe zagrożenia według wielkości Wielkość Miejscowego Zagrożenia Ilość Małe 99 Lokalne 909 Średnie 8 Duże 0 Gigantyczne lub klęska żywiołowa 0 18

19 Rodzaj miejscowego zagrożenia Rodzaj Miejscowego Zagrożenia ilość Silne wiatry 86 Przybór wody 15 Opady śniegu 7 Opady deszczu 103 Chemiczne 0 Ekologiczne 4 Radiologiczne 0 Budowlane 0 Infrastruktury komunalnej 9 W komunikacji drogowej 208 W komunikacji kolejowej 2 W komunikacji lotniczej 0 Na obszarach wodnych 17 Medyczne 126 SUMA

20 Miejscowe zagrożenia według rodzaju obiektu Kod obiektu ilość Obiekty użyteczności publicznej 91 Obiekty mieszkalne 324 Obiekty produkcyjne 44 Obiekty magazynowe 1 Środki transportu 203 Lasy (państwowe i prywatne) 1 Uprawy, rolnictwo 49 Inne obiekty 303 SUMA Miejscowe zagrożenia w poszczególnych miesiącach Miesiące ilość Styczeń 52 Luty 59 Marzec 37 Kwiecień 44 Maj 58 Czerwiec 132 Lipiec 274 Sierpień 152 Wrzesień 66 Październik 42 Listopad 50 Grudzień 50 SUMA

21 Miejscowe zagrożenia w rozbiciu na dni tygodnia Dzień tygodnia Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota ilość

22 3.7 Wybrane zdarzenia z 2012 roku (opracował kpt. Rafał Buszek) W ciągu całego roku 2012 strażacy z JRG w Chojnicach uczestniczyli w 611 zdarzeniach, odnotowali 126 pożarów, 451 miejscowych zagrożeń i 34 alarmów fałszywych. Do najpoważniejszych interwencji można zaliczyć: O godzinie 18:46 do Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie o wypadku autobusu na ul. Angowickiej w Chojnicach. Po przybyciu na miejscu zdarzenia stwierdzono, że autobus uderzył w wiadukt kolejowy. Zabezpieczono teren akcji i przystąpiono do wykonywania dostępu do zakleszczonych osób za pomocą zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych. W sumie trzy osoby poszkodowane w tym jedna osoba (pasażer) chodząca poza pojazdem a dwie czyli kierowca i następny pasażer w pojeździe. Po dotarciu do poszkodowanych udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie osoby poszkodowane z autobusu przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. W między czasie przystąpiono do neutralizacji płynów eksploatacyjnych będących na jezdni. 22

23 w dniu tym doszło do zderzenia dwóch samochodów. Na al. Brzozowej w Chojnicach zderzyły się Mercedes Atego i OpelAstra. Zadysponowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Na miejscu po rozpoznaniu sytuacji stwierdzono, że jedna z pasażerek jest poszkodowana. Udzielano jej kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazano ZRM Chojnice. Działania straży pożarnej polegały za zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów i zebraniu płynów eksploatacyjnych, które wyciekły z rozbitych samochodów za pomocą sorbentu W dniu tym przed godziną dziewiątą doszło do wypadku na ul. Gdańskiej w Chojnicach. Osobowa Skoda zderzyła się z dostawczym Iveco. Na miejsce zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. W wyniku zdarzenia, obrażeń dostała jedna osoba uskarżająca się na ból w klatce piersiowej, której to udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, tuż po ewakuacji z samochodu. Po zakończeniu czynności Policji uprzątnięto jezdnię oraz usunięto wyciek płynów. Cała akcja trwała ponad godzinę a straty wstępnie oszacowano na 10 tysięcy złotych W dniu tym doszło do groźnie wyglądającego wypadku na drodze wojewódzkiej 235 z Brus do Chojnic. Na szczęście dwie osoby podróżujące nie doznały większych obrażeń. Kierujący Seatem zderzył się czołowo z samochodem dostawczym VW Crafter. Na miejsce zdarzenia 23

24 zadysponowano cztery zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, jeden z OSP Brusy. Po przybyciu pierwszego zastępu, zabezpieczono miejsce zdarzenia, udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, po czym przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Następnie miejsce zdarzenia przekazano Policji i właścicielowi samochodu VW Crafter W dniu tym po godzinie szóstej doszło do zdarzenia na przejeździe kolejowym w miejscowości Nieżychowice. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną doszło do zderzenie pociągu osobowego (lokomotywa spalinowa z dwoma wagonami osobowymi) relacji Piła - Chojnice z ciągnikiem rolniczym (ciągnik rolniczy rozpołowiony). Kierowca ciągnika rolniczego na zewnątrz pojazdu przytomny. Z informacji uzyskanych od kierownika pociągu wynika, że w pociągu nie ma osób poszkodowanych, jest 23 pasażerów, pasażerowie na zewnątrz. Z zbiornika paliwa lokomotywy wycieka olej napędowy. Lokomotywa wykolejona przednim wózkiem z szyn. ZRM i policja na miejscu. Przejazd kolejowy zablokowany dla ruchu. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomoc zespołowi ratownictwa medycznego przy poszkodowanym kierowcy ciągnika. Sprawdzeniu pasażerów i obsługi pociągu, przeszukanie wagonów. Ograniczeniu, następnie likwidacji wycieku oleju 24

25 napędowego z zbiornika paliwa lokomotywy. Po czynnościach policji udrożnienie przejazdu kolejowego. Skład pociągu przekazano przedstawicielowi Przewozów Regionalnych Kilka minut przed szesnastą doszło do wypadku drogowego w miejscowości Ciecholewy, gdzie doszło do zderzenie czołowego dwóch samochodów osobowych Fiata Tipo oraz Citoena C5. Dwie osoby z Fiata zakleszczone w pojeździe, przytomne uskarżające się na ogólne potłuczenia. Poszkodowany kierowca z Citroena na zewnątrz pojazdu. Zdarzenie miało miejsce na łuku jezdni. Na miejsce zdarzenia przybyły dwa zastępy z OSP Konarzyny i jeden z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Wykonaniu dostępu do osób zakleszczonych we Fiacie udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazaniu zespołowi ratownictwa medycznego. Następnie neutralizacja plamy oleju sorbentem i przekazanie miejsce zdarzenia Policji O godzinie 12:44 do Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Krojanty samochód ciężarowy wypadł z jezdni i zjechał na pobocze. Na miejsce zdarzenia zadysponowano cztery zastępy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej. Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu, zabezpieczono miejsce zdarzenia, udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowcy samochodu udzielając wsparcia 25

26 psychicznego, równocześnie przystąpiono do sprawdzenia samochodu pod wpływem wycieków paliwa i płynów eksploatacyjnych na szczęście usterek nie stwierdzono Sześć zastępów straży pożarnej, brało udział w akcji gaszenia pożaru w miejscowości Swornegacie. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, jeden z OSP Swornegacie, jeden z OSP Konarzyny i jeden z OSP Brusy. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się że budynek stodoły był już praktycznie zniszczony i przystąpiono do gaszenia pożaru który przedostał się na pobliski budynek mieszkalny, topiąc ocieplenie ze styropianu i opalając podbitkę dachową. Po opanowaniu sytuacji przystąpiono do drobnych prac rozbiórkowych oraz usunięcia i przelewania palącego się drewna opałowego, które składowane było w stodole. Przyczyną pożaru prawdopodobnie było uderzenie pioruna a straty wstępnie oszacowano na sto tysięcy złotych Około 7:45 zastępy strażackie zostały wezwane do Nieżychowic. Z okien jednego z mieszkań wydobywał się gęsty dym. Paliło się jedno z mieszkań. Na miejsce zadysponowano cztery zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wstępnym rozpoznaniu sytuacji, roty wyposażone w sprzęt ochrony dróg oddechowych, po uprzednim sforsowaniu zamkniętych drzwi weszły do palącego się mieszkania. W mieszkaniu panowało sile zadymienie znacznie ograniczające widoczność. Dzięki termokamerze szybko jednak zlokalizowano źródło ognia. Pomimo trudnych 26

27 warunków, udało się dotrzeć do 2 osób poszkodowanych i natychmiast ewakuowano je na zewnątrz, gdzie udzielono im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazano zespołowi Ratownictwa Medycznego. Pożar ugaszono i oddymiono pomieszczenia, a na koniec ponownie sprawdzono dokładnie za pomocą kamery termowizyjnej godz. 15:59 pożar w budynku sklepu wielobranżowego. Jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i jeden zastęp z OSP Czersk. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono miejsca zdarzenia, podano jeden prąd wody na tlące się artykuły tekstylne oraz obuwie. Następnie oddymiono, przewietrzono pomieszczenia i wyniesiono na zewnątrz nadpalone materiały oraz części okopconego asortymentu. Ponadto w trakcie trwania akcji do KDR zgłosiła sie osoba która uczestniczyła w akcji gaszenia pożaru (podjętej przed przybyciem pierwszego zastępu) z objawami zatrucia dymem. Powyższej osobie udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy polegającej na tlenoterapii oraz przekazano ją przybyłemu na miejsce ZRM Tego dnia wczesnym rankiem tuż po godzenie 07:00 doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 212 w kierunku Bytowa. Kierujący samochodem marki Skoda Fabia zjechał poza barierki jezdni do przydrożnego rowu. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i jeden zastęp z OSP Konarzyny. Po przybyciu i zabezpieczeniu 27

28 miejsca zdarzenia, udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy i następnie przekazano zespołowi Ratownictwa Medycznego około godz. 08:56 na trasie Chojnice Brusy doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów, jeden ciężarowy DAF, drugi osobowy VW Vento. Pięć osób poszkodowanych w tym cztery poza pojazdem a jedna zakleszczona. Na miejscu dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i trzy zastępy z OSP z KSRG, Policja i Zespoły ratownictwa medycznego. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozłączeniu instalacji elektrycznej w obu pojazdach, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym będącym poza pojazdem, jednocześnie przystąpiono do wykonania dostępu do osoby zakleszczonej w pojeździe następnie ją ewakuowano i przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Dalsze działania polegały na uprzątniecie miejsca zdarzenia. Jezdnia całkowicie zablokowana, straty wstępnie oszacowano na 7 tyś zł Po godzinie 21:00 Dyżurny Stanowiska Kierowania odebrał telefon od mieszkanki miejscowości Małe Swornegacie, że pali się budynek mieszkalny. Na miejsce pożaru Dyżurny zadysponował cztery zastępy, dwa z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, jeden z OSP Charzykowy i jeden z OSP Doręgowice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że budynek mieszkalny cały objęty ogniem, zagrażający bezpośrednio trzem budynkom sąsiednim. Działania polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia. W pierwszej fazie podano 5 prądów wody: z czego 2 prądy w natarciu na palący się budynek oraz 3 prądy w obronie na sąsiednie budynki. Po lokalizacji pożaru oraz w momencie, gdy pożar przestał stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla obiektów sąsiednich, wszystkie prądy wody skierowano na palący się obiekt w celu całkowitego ugaszenia pożaru. Po opanowaniu pożaru przystąpiono do niezbędnych prac rozbiórkowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku w celu całkowitego dogaszenia pożaru. Na tym działania zakończono. Przyczyna pożaru nie jest znana, a straty wstępnie wyceniono na 300 tyś. zł. 3.8 Szkolenie i doskonalenie zawodowe strażaków (opracował st. kpt. Tomasz Hope, kpt. Rafał Buszek) Szkolenie teoretyczne w roku 2012, planowo przeprowadzono na poszczególnych zmianach służbowych 831 godzin zajęć teoretycznych, gdzie: 28

29 Taktyka działań gaśniczych 171 godzin Wyposażenie techniczne 105 Taktyka działań ratowniczych 102 Prawo i administracja w ochronie ppoż. 132 Bezpieczeństwo i higiena pracy 120 Wychowanie fizyczne 39 Szkolenie medyczne 162 Szkolenie praktyczne planowo w roku 2012 na poszczególnych zmianach służbowych przeprowadzono 599 godzin zajęć praktycznych, gdzie: Taktyka działań gaśniczych 63 godzin Wyposażenie techniczne 167 Taktyka działań ratowniczych 84 Prawo i administracja w ochronie ppoż. 15 Bezpieczeństwo i higiena pracy 51 Wychowanie fizyczne 117 Szkolenie medyczne 102 W roku 2012 poszczególne zmiany służbowe uczestniczyły w ćwiczeniach doskonalących, które planowo trwały 171 godzin, gdzie: Taktyka działań gaśniczych 75 godzin Taktyka działań ratowniczych 51 Szkolenie medyczne 45 Przykładem mogą być ćwiczenia przeprowadzone w dniu Ćwiczenia strażaków na lodzie. Jak co roku w porze zimowej odbywały się ćwiczenia z zakresu ratownictwa na obszarach zalodzonych. Ćwiczenia były symulacją działań w stanach nagłego zagrożenia na obszarach zalodzonych w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Na samym wstępie ćwiczeń dowódca omówił zasady organizacji działań na obszarach zalodzonych, następnie metody zabezpieczenia osób biorących udział w działaniach ratowniczych przebywających na powierzchni lodu i w bezpośredniej jego bliskości, oraz procedury 29

30 udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku podtopienia oraz wychłodzenia osoby poszkodowanej. Ćwiczenia składały sie z kilku etapów. Pierwszy z nich to bezpieczne dotarcie na desce lodowej do osoby poszkodowanej lub zagrożonej. Następny etap to ewakuacja osoby poszkodowanej lub zagrożonej, różnymi metodami, z zastosowaniem deski lodowej ze strefy niebezpiecznej (z powierzchni lodu) do strefy bezpiecznej. Ostatni z elementów to udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazanie Zespołowi Ratownictwa Medycznego, które podczas normalnych działań byłoby obecne przy zdarzeniu. W ćwiczeniu wykorzystano będące na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej tzw. niezatapialne sanie lodowe wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w pagaje, linkę do asekuracji 150m. Przygotowania do tego typu akcji wymagają od ratownika specjalnego postępowania. Ubranie suchego skafandra izolującego go przed wodą, utratą ciepła, zakłada również kamizelkę zabezpieczającą przed utonięciem wyposażoną w linkę bezpieczeństwa, nóż, kolce lodowe oraz element sygnalizacji dźwiękowej(gwizdek). Kolejnymi przykładami ćwiczeń taktyczno bojowych były ćwiczenia w następujących dniach: Pożar w sklepie,,biedronka 30

31 W dniu tym do Stanowiska Kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, od pracownika wpłynęło zgłoszenie o zauważonym pożarze w pomieszczeniu socjalnym, znajdującym się w obiekcie sklepu BIEDRONKA przy ulicy Modrej 4 w Chojnicach, z jedną osobą poszkodowaną. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 2 zastępy strażaków. Do strefy zagrożenia weszły dwie roty wyposażone w sprzęt ochrony dróg oddechowych i przystąpiły do przeszukiwania pomieszczeń w celu znalezienia osoby poszkodowanej, celem bezzwłocznej ewakuacji w strefę bezpieczną, oraz zlokalizowania pożaru i jego ugaszenia. Działania te zostały przeprowadzone przez strażaków sprawnie i skutecznie, przy czujnym dowodzeniu przez kierującego działaniami ratowniczymi, a poszkodowanej kobiecie udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z procedurami. Działania zostały zakończone przewietrzeniem pomieszczeń przy zastosowaniu sprzętu do oddymiania Ćwiczenia wypadek masowy. W godzinach południowych na terenie chojnickiego szpitala odbyły się ćwiczenia symulujące masowy wypadek autobusu z samochodem osobowym. W ćwiczeniach wzięli również udział strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Odbyte ćwiczenia miały na celu ocenić przygotowanie poszczególnych służb do akcji, a przede wszystkim poprawić koordynację działań poszczególnych podmiotów ratowniczych. 31

32 Ćwiczenia w Brusach. W nowym budynku Gimnazjum w Brusach, oddanym do użytku w ubiegłym roku, odbyły się ćwiczenia. Ich głównym założeniem było przeprowadzenie ewakuacji uczniów oraz personelu szkoły, a także sprawdzenie dróg ewakuacyjnych nowego obiektu. Po przybyciu dwóch zastępów OSP Brusy oraz podnośnika hydraulicznego JRG Chojnice okazało się, że w jednym z pomieszczeń na parterze wybuchł pożar powodując zadymienie w korytarzu oraz klatce schodowej. Do gaszenia pożaru przystąpiła jedna rota wyposażona w aparaty ochrony dróg oddechowych, w tym samym czasie po sprawdzeniu obecności uczniów okazało się, że brakuje trójki uczniów. Do przeszukania budynku przystąpiła druga rota strażaków, która w jednej z sal lekcyjnych znalazła zaginioną trójkę. Uczniowie zostali ewakuowani za pomocą podnośnika hydraulicznego na zewnątrz budynku Ćwiczenia w strugach deszczu. W dniu tym wielkie zdziwienie ogarnęło mieszkańców Żychc (gmina Konarzyny), gdy nad ranem do wsi zajechało wiele wozów strażackich wraz z łodziami i przyczepami. Strażacy natychmiast podjęli akcję na jeziorze Życheckim, położonym tuż przy jezdni. W pierwszej kolejności druhowie z OSP Konarzyny ratowali rannego kierowcę samochodu ciężarowego, który wpadł w poślizg i uderzył w drzewo, a przewożony przez niego chemiczny ładunek zaczął rozlewać się do pobliskiego 32

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE... KOMENDA POWIIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOWIIE S P R A W O Z D A N I E z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie w 2014r. Wołów, marzec 2015r. 1. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego

INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu INFORMACJA Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o realizacji zadań w 2011 roku. Poznań, styczeń 2012 rok Strona 2

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sied straży pożarnych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011. /do słuŝbowego wykorzystania/

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011. /do słuŝbowego wykorzystania/ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W BOCHNI ZA ROK 2011 /do słuŝbowego wykorzystania/ Strona 2 Szanowni Państwo! Biuletyn Informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr XXXIII/284/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH PO.0332.1.2015 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2014 roku Pabianice, styczeń 2015 r.

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpoŝarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sieć straŝy poŝarnych,

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008 Katowice, 13 lutego 2009 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Podsumowanie działalności Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2012 oraz informacje bieżące

INFORMACJA PRASOWA. Podsumowanie działalności Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2012 oraz informacje bieżące INFORMACJA PRASOWA Podsumowanie działalności Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2012 oraz informacje bieżące OSOBY DO KONTAKTU: Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu st. kpt. Sławomir Brandt kom.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 7/74 Lipiec / Sierpień 2009 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW

Bardziej szczegółowo

Konferencja szkoleniowa pn. Zmiana sposobu użytkowania obiektów pofabrycznych. Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Konferencja szkoleniowa pn. Zmiana sposobu użytkowania obiektów pofabrycznych. Zabezpieczenia przeciwpożarowe IZBA RZECZOZNAWCÓW Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Łodzi Konferencja szkoleniowa pn. Zmiana sposobu użytkowania obiektów pofabrycznych. Zabezpieczenia przeciwpożarowe Izba Rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Dla Obiektu Szkoły Podstawowej Nr 21 w Elblągu ul. Godlewskiego 1 OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Elbląg, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP - ZASADNOŚĆ OPRACOWANIA, ZAKRES

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Witold Nocoń Szymon Kokot-Góra Arkadiusz Cytawa Piotr Grzyb. Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych

Witold Nocoń Szymon Kokot-Góra Arkadiusz Cytawa Piotr Grzyb. Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych Witold Nocoń Szymon Kokot-Góra Arkadiusz Cytawa Piotr Grzyb Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej Kraków 2012

Bardziej szczegółowo

Nr 4 październik 2001 numer bezpłatny

Nr 4 październik 2001 numer bezpłatny BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa ISSN 1642-8420 Nr 4 październik 2001 numer bezpłatny W NUMERZE MIĘDZY INNYMI: I Powiatowy Zwyczajny Zjazd Związku OSP RP w Brzozowie * Pierwsze dyplomy w Niepublicznej Szkole

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Prezydent Miasta Sieradza Jacek WALCZAK Sieradz, dn. SIERADZ - 2013 Strona 1 z 194 SPIS TREŚCI Lp. Temat Strona CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo