Szkolenie produktowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie produktowe"

Transkrypt

1 Szkolenie produktowe

2 Autocasco 2

3 Autocasco Co ubezpieczamy? pojazdy mechaniczne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., dopuszczone do ruchu, zarejestrowane lub podlegające rejestracji w RP oraz posiadające ważne badania techniczne 3 wyposażenie podstawowe i dodatkowe sprzęt i urządzenia będące trwałym wyposażeniem pojazdu oraz sprzęt wymagany zgodnie z przepisami (np. gaśnica) Przewożony ładunek i bagaż nie są objęte ochroną

4 Autocasco Zakres ubezpieczenia 4 1 szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu lub jego wyposażenia wskutek zdarzeń losowych 2 utrata pojazdu lub jego wyposażenia wskutek kradzieży OWU Autocasco oparte są o tzw. formułę All-Risk co oznacz, że pojazdy ubezpieczone są od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych - wymienionych w treści umowy.

5 Autocasco Zakres terytorialny 5 Rzeczypospolita Polska oraz państwa europejskie Szkody powstałe wskutek kradzieży nie są objęte ochroną na terenie Białorusi i Ukrainy

6 Autocasco Suma ubezpieczenia 6 Suma Ubezpieczenia jest tożsama z ustaloną w dniu zawarcia umowy wartością pojazdu przy czym: jest ustalana na podstawie wartości pojazdu wraz z jego wyposażeniem na dzień zawarcia umowy ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań może ulec zwiększeniu po wypłacie odszkodowania na warunkach określonych w czasie zawarcia umowy (doubezpieczenie po szkodzie)

7 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 7 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11 lat Zakres ochrony All-risk w Polsce i państwach europejskich All-risk w Polsce i państwach europejskich All-risk w Polsce i państwach europejskich Sposób likwidacji szkód Na podstawie faktur Na podstawie wyceny Na postawie faktur Na podstawie wyceny Tylko na podstawie wyceny Akceptowane koszty robocizny Stawki ASO Stawki warsztatów nieautoryzowanych Stawki warsztatów nieautoryzowanych Akceptowane koszty materiałów i części Części ORYGINALNE z logo producenta (O) Części bez logo producenta pojazdu ale o potwierdzonej przez niego jakości (Q) Części, których producent potwierdza jakość części. Że zostały wyprodukowane ze standardami ustalonymi przez producenta (P) Amortyzacja BRAK BRAK w przypadku likwidacji na podstawie faktur TAK Koszty dodatkowego badania technicznego Odwiezienie pojazdu po naprawie w warsztacie TAK TAK TAK Nowość na rynku TAK TAK BRAK

8 Zasady doboru części w wariantach ubezpieczenia AC: 8 Z jak "zamiennik" Część bez logo producenta pojazdu o niepotwierdzonej jakości, inna niż P. Czy wiesz, że? W rozliczeniach szkód Proama nigdy nie stosuje części Z

9 Autocasco Amortyzacja części 9 W przypadku likwidacji na podstawie wyceny w wariantach Casco Optymalny oraz Casco Komfortowy koszty materiałów i części zamienny ustala się z uwzględnieniem procentowego zużycia części zależnego od okresu eksploatacji. Okres eksploatacji pojazdu Amortyzacja do 3 lat (włącznie) 15% od 3 do 5 lat (włącznie) 25% od 5 do 8 lat (włącznie) 35% od 8 do 10 lat (włącznie) 50% powyżej 10 lat 70%

10 WYCENA WARTOŚĆ FAKTUR ODSZKODOWANIE Autocasco 0dszkodowanie oparte o dowody księgowe Jeżeli odszkodowanie ustalone na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów odszkodowanie przekracza o przynajmniej 30% wysokość ewentualnego odszkodowania ustalonego na podstawie wyceny naprawy odszkodowanie należy się w wysokości wynikającej z wyceny powiększonej o 30% %

11 mini CASCO vs AC OPTYMALNY Proama 11

12 Liczba szkód likwidowanych w 10 dni Liczba szkód po oględzinach i z kalkulacją wykonanymi w ciągu 3 dni Sprawny i przejrzysty proces likwidacji szkody zapewnia wysoki poziom satysfakcji klienta 12 Zdarzenie powodujące szkodę Przyjęcie zgłoszenia i rejestracja szkody Zlecenie dokonania inspekcji pojazdu po szkodzie Inspekcja przez rzeczoznawcę, udostępnienie dokumentacji szkodowej (max 72 godziny od zgłoszenia) 100% 90% 80% 70% 60% Cele Działu Likwidacji Szkód Sporządzenie rozliczenia szkody Ustalenie odpowiedzialności Decyzja: WYPŁATA lub ODMOWA 50% 40% 30% 20% 10% 0%

13 Pakiet korzyści dla Klienta 13 na OC +AC All-risk do 11 lat RP i państwa europejskie 80% szkód z ubezpieczenia AC wypłacamy w ciągu 10 dni Przy bezgotówkowej likwidacji szkody z AC Pokryjemy koszty dodatkowego badania technicznego po szkodzie Odwieziemy samochód pod dom Klienta

14 Autocasco 14 Szkoda całkowita Koszty naprawy ustalone zgodnie z zasadami właściwymi dla danego wariantu ubezpieczenia przekraczają 70% wartości auta W przypadku kradzieży odszkodowanie jest ustalane w wysokości wartości pojazdu obowiązującej w dniu powstania szkody Dodatkowe koszty pokrywane przez Proama Koszty dodatkowego badania technicznego w ramach sumy ubezpieczenia określonych w umowie Koszty usługi odwiezienia pojazdu do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego po zakończeniu prac naprawczych w warsztacie (wariant ASO i Komfortowy szkody powypadkowe).

15 Autocasco Wymagane zabezpieczenia 15 Warunkiem odpowiedzialności Proama za szkody powstałe wskutek kradzieży pojazdu, z wyłączeniem rozboju lub wymuszenia rozbójniczego, jest zainstalowanie w pojeździe urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, pojazdy o wartości do zł muszą mieć zainstalowane przynajmniej jedno takie urządzenie, pojazdy powyżej zł muszą mieć zainstalowane przynajmniej dwa różnego rodzaju urządzenia zabezpieczające.

16 Autocasco Wymagane zabezpieczenia - rodzaje 16 Za urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą uznajemy: autoalarm, elektroniczna blokada uruchomienia silnika (immobiliser), mechaniczna blokada skrzyni biegów, system pozycjonowania pojazdu (np. GPS) wraz z aktualną umową abonencką z firmą realizującą usługi monitoringu, inne zaakceptowane przez Proama atestowane urządzenie lub system urządzeń służących zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, Aktualną listę honorowanych zabezpieczeń można znaleźć na stronie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji:

17 Franszyzy 17 franszyza integralna kwota do której ubezpieczający ponosi całkowite skutki wypadku ubezpieczeniowego, a powyżej której pełną odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczyciel Wysokość franszyzy: 500 zł Franszyza integralna Odszkodowanie Szkodę pokrywa ubezpieczony Szkodę pokrywa ubezpieczyciel

18 Franszyzy 18 franszyza redukcyjna kwota potrącana z odszkodowania niezależnie od jego wysokości Wysokość franszyzy: 0 zł, 500 zł, zł lub zł (do wyboru przez klienta) Franszyza redukcyjna Odszkodowanie Udział własny Część szkody pokrywana przez ubezpieczyciela Część szkody pokrywana przez ubezpieczonego Szkodę pokrywa ubezpieczony Franszyza redukcyjna jest często mylona z udziałem własnym będącym procentową częścią szkody jaką ubezpieczający pokrywa z własnych środków.

19 Assistance Wypadkowy

20 Assistance Wypadkowy Przedmiot i zakres terytorialny 20 przedmiot ubezpieczenia zorganizowanie i pokrycie kosztów usług assistance świadczonych tylko dla kierowcy. zakres terytorialny tylko teren Rzeczpospolitej Polskiej Świadczenia pomocy w ramach Assistance Wypadkowego spełniane są tylko w razie zajścia wypadku pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia.

21 Assistance Wypadkowy Zakres ubezpieczenia 21 Naprawa pojazdu na miejscu wypadku: Zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy pojazdu, w zakresie niezbędnym do kontynuowania jazdy, o ile będzie to możliwe na miejscu wypadku, Limit: 300 zł na jedno zdarzenie. Holowanie pojazdu z miejsca wypadku: Zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania, jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy na miejscu wypadku, do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, Limit: 100 km na jedno zdarzenie. Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej: zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu osoby poszkodowanej, jeżeli Ubezpieczony ponosi winę za spowodowanie wypadku.

22 Assistance Wypadkowy Zakres ubezpieczenia 22 Naprawa pojazdu na miejscu wypadku: Zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy pojazdu, w zakresie niezbędnym do kontynuowania jazdy, o ile będzie to możliwe na miejscu wypadku, Limit: 300 zł na jedno zdarzenie. Holowanie pojazdu z miejsca wypadku: Zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania, jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy na miejscu wypadku, do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, Limit: 100 km na jedno zdarzenie. Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej: zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu osoby poszkodowanej, jeżeli Ubezpieczony ponosi winę za spowodowanie wypadku.

23 Assistance Wypadkowy Zakres ubezpieczenia 23 Serwis informacyjny dla kierowców (bez limitu): Informacja o warsztatach naprawczych w razie awarii pojazdu, Informacja o trasie podróży, Informacja o natężeniu ruchu, Informacja o trasie alternatywnej, Informacja o warsztatach lub sklepach motoryzacyjnych, Informacja o stacjach paliw, Informacja o stacjach kontroli pojazdów, sieci firm wynajmujących samochody, Udzielenie pomocy oraz informacji dotyczących formalności przy zgłaszaniu i wypełnianiu deklaracji wypadkowej.

24 Assistance MIDI

25 25 Midi Assistance jest produktem skomponowanym dla Klientów posiadających starsze pojazdy oraz tych, którzy ze względów finansowych nie decydują się na zakup droższego Super Assistance Silne strony produktu Szeroki zakres usług: Pomoc serwisowa Pomoc w podróży Holowanie z miejsca wypadku do 200 km Naprawa na miejscu zdarzenia Dostawa paliwa i pomoc w razie wlania niewłaściwego Pomoc informacyjna Konkurencyjna cena składka roczna 59 zł Brak franszyzy kilometrowej Brak górnej granicy wieku auta Samochód zastępczy do 3 dni Odwiezienie pojazdu po naprawie Kierowca zastępczy Pomoc w przypadku: Wypadku Kradzieży Innych zdarzeń Przejazdy taksówką Zakwaterowanie dla kierowcy i pasażerów Usługi informacyjne

26 Midi Assistance Wypadkowy Rodzaj usługi Zestawienie usług Midi Assistance Zdarzenie Wypadek Awaria Kradzież Inne Limit odpowiedzialności Naprawa na miejscu 300 zł max. 2 razy; bez kosztów materiałów Holowanie 100 km max. 2 razy Holowanie innego pojazdu - w przypadku gdy Ubezpieczony ponosi winę za spowodowanie wypadku Uwagi Serwis informacyjny - Pomoc informacyjna Naprawa na miejscu Pomoc serwisowa 400 zł max. 2 naprawy wskutek awarii, w tym przebicia koła i rozładowanie akumulatora; anuluje Ass. Wypadkowy; bez kosztów materiałów Holowanie 200 km max. 2 razy; anuluje Ass. Wypadkowy; Parkowanie 200 zł Złomowanie 200 zł Odwiezienie po naprawie 300 zł Dostawa paliwa - max. 2 razy; bez kosztów paliwa Pomoc w razie wlania niewłaściwego paliwa 300 zł max. 2 razy; bez kosztów paliwa Otwarcie pojazdu 200 zł max. 2 razy; Zakwaterowanie Pomoc w podróży 150 zł limit na dobę/osobę; max. 3 doby; liczba osób max. tyle co w dowodzie rej. Pojazd zastępczy - max. 2 razy; max. klasa C; max 3 dni Przewóz taksówką zł/dobę; max. 2 razy; max. 3dni 150 zł Odbiór pojazdu Powrót do domu lub kontynuacja podróży Wizyta osoby bliskiej Kierowca zastępczy 150 zł limit na osobę Hotel: 150 zł Podróż: zł hotel limit/dobę/osobę; max. 3 doby 300 zł w przypadku hospitalizacji > 3 dni lub śmierci kierowcy; max. 2 dni Opieka nad dziećmi 500 zł max. 3 dni, limit na wszystkie zdarzenia

27 Assistance SUPER

28 28 zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia usług assistance dla kierującego ubezpieczonym pojazdem oraz pasażerów Szeroki zakres usług: Usługi informacyjne Samochód zastępczy do 7 dni Naprawa na miejscu zdarzenia Odwiezienie pojazdu po naprawie Dostawa paliwa i pomoc w razie wlania niewłaściwego Kierowca zastępczy Pomoc serwisowa Pomoc w podróży Pomoc informacyjna Konkurencyjna cena składka roczna 169 zł Długi limit pojazdu zastępczego Brak franszyzy kilometrowej Zakres terytorialny: Polska i państwa europejskie Przejazdy taksówką Zakwaterowanie dla kierowcy i pasażerów Transport medyczny Hospitalizacj a Wiek: pojazdy do 10 lat Holowanie do 400 km Pomoc w przypadku: Wypadku Awarii Kradzieży Innych zdarzeń

29 Super Assistance Wypadkow y Zestawienie usług assistance Rodzaj usługi Zdarzenie Wypadek Awaria Kradzież Inne Limit odpowiedzialności Uwagi Naprawa na miejscu 300 zł max. 2 razy; bez kosztów materiałów Holowanie 100 km max. 2 razy Holowanie innego pojazdu - w przypadku gdy Ubezpieczony ponosi winę za spowodowanie wypadku Pomoc informacyjna Serwis informacyjny - Infolinia medyczna - Tłumacz 500 zł tylko EU; max. 2 razy; Pomoc serwisowa Naprawa na miejscu 400 zł 300 euro Holowanie 200 km 300 euro Parkowanie 200 zł 100 euro Złomowanie 200 zł 100 euro max. 2 naprawy wskutek awarii, w tym przebicia koła i rozładowanie akumulatora; anuluje Ass. Wypadkowy; bez kosztów materiałów max. 2 razy; anuluje Ass. Wypadkowy; bez kosztów materiałów Dostawa części 100 euro tylko EU; max. 3 razy; bez kosztów materiałów Odwiezienie po naprawie 300 zł tylko RP Dostawa paliwa - max. 2 razy; bez kosztów paliwa Pomoc w razie wlania niewłaściwego paliwa 300 zł 150 euro Otwarcie pojazdu 200 zł 150 euro Pomoc w podróży Zakwaterowanie 150 zł 80 euro max. 2 razy; bez kosztów paliwa max. 2 razy; limit na dobę/osobę; max. 3 doby; liczba osób max. tyle co w dowodzie rej. Pojazd zastępczy - tylko RP; max. 2 razy; max. klasa C; max. 7 dni Przewóz taksówką 100 zł/dobe; tylko RP; max. 2 razy; max. 7 dni Odbiór pojazdu 150 zł 300 zł pociąg zł samolot Powrót do domu lub kontynuacja podróży 150 zł 300 zł limit na osobę Transport do placówki medycznej 500 euro tylko EU Hospitalizacja euro tylko EU; liczba osób max. tyle co w dowodzie rej. Dostawa leków 100 euro tylko EU; bez kosztów leków Wizyta osoby bliskiej Hotel: 150 zł 80 euro Podróż: zł hotel limit/dobę/osobę; max. 3 doby Kierowca zastępczy 300 zł 200 euro Transport zwłok zł w razie śmierci poza RP Opieka nad dziećmi 500 zł max. 3 dni, limit na wszystkie zdarzenia w przypadku hospitalizacji > 3 dni lub śmierci kierowcy; max. 3 dni w EU i 2 dni w RP

30 Super Assistance Przedmiot i zakres terytorialny 30 przedmiot ubezpieczenia zorganizowanie i pokrycie kosztów usług assistance dla kierowcy oraz pasażerów pojazdu, w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym. zakres terytorialny teren Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych państw europejskich Świadczenia pomocy spełniane są w razie zajścia wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu. Tylko dla pojazdów nie starszych niż 10 lat.

31 Super Assistance Pomoc Serwisowa 31 Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia: Polska ulega zwiększeniu do 400 zł w stosunku do Assistance Wypadkowy państwa europejskie 300 euro Holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia: Polska ulega zwiększeniu do 200 km na jedno zdarzenie, w stosunku do Assistance Wypadkowy państwa europejskie euro na jedno zdarzenie Parkowanie pojazdu: parkowanie pojazdu unieruchomionego na skutek wypadku lub awarii Polska zł na jedno zdarzenie państwa europejskie 100 euro na jedno zdarzenie Złomowanie pojazdu: holowanie pojazdu do najbliższego od miejsca wypadku punktu złomowania i pokrycie kosztów tego złomowania Polska zł na jedno zdarzenie państwa europejskie 100 euro na jedno zdarzenie. Otwarcie pojazdu: Polska zł na jedno zdarzenie państwa europejskie 150 euro na jedno zdarzenie maksymalnie 2 świadczenia w czasie trwania ochrony.

32 Super Assistance Pomoc Serwisowa 32 Dostawa części: dostarczenie części w celu naprawienia pojazdu za granicą, jeżeli w miejscu naprawy pojazdu nie są one dostępne 100 euro na jedno zdarzenie maksymalnie 3 świadczenia w czasie trwania ochrony. Dostarczenie paliwa: dostarczenie paliwa do miejsca zatrzymania pojazdu w ilości pozwalającej na dojechanie tym pojazdem do najbliższej czynnej stacji paliw maksymalnie 2 świadczenia w czasie trwania ochrony. Pomoc w razie wlania do zbiornika niewłaściwego typu paliwa: Polska zł na jedno zdarzenie państwa europejskie 150 euro na jedno zdarzenie maksymalnie 2 świadczenia w czasie trwania ochrony. Odwiezienie pojazdu do klienta: przewóz pojazdu z warsztatu do miejsca zamieszkania właściciela lub do innego miejsca na terytorium Polski 300 zł na jedno zdarzenie

33 Super Assistance Pomoc w podróży dla kierowcy i pasażerów 33 Zakwaterowanie: nocleg w hotelu kierowcy i pasażerów maksymalnie przez 3 doby hotelowe Polska 150 zł na osobę, na jedno zdarzenie państwa europejskie 80 euro na jedną osobę, na jedno zdarzenie Pojazd zastępczy: pojazd zastępczy w razie wypadku, awarii lub kradzieży na terenie Polski, maksymalny czas przysługiwania pojazdu: 7 dni (nie dłużej niż czas naprawy) maksymalnie 2 świadczenia w czasie trwania ochrony. Przewóz taksówką: Możliwość korzystania z taxi w razie wypadku, awarii lub kradzieży na terenie Polski (alternatywa do Pojazdu zastępczego), 100 zł/dobę - maksymalnie przez 7 dni (nie dłużej niż czas naprawy) maksymalnie 2 świadczenia w czasie trwania ochrony. Odbiór pojazdu: podróż kierowcy w celu odbioru naprawionego pojazdu lub odzyskanego po kradzieży, Polska zł na jedno zdarzenie państwa europejskie do równowartości 300 zł (bilet kolejowy)/ 1000 zł (bilet lotniczy) na jedno zdarzenie

34 Super Assistance Pomoc w podróży dla kierowcy i pasażerów 34 Pomoc w powrocie do miejsca zamieszkania lub kontynuacji podróży: podróż do miejsca zamieszkania na terytorium Polski lub kontynuacji podróży w przypadku unieruchomienia pojazdu Polska do 150 zł na osobę na jedno zdarzenie państwa europejskie do równowartości 300 zł na osobę na jedno zdarzenie Hospitalizacja za granicą: hospitalizacja, jeżeli nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie miało miejsce na terytorium państw europejskich 4000 euro w stosunku do wszystkich osób na wszystkie zdarzenia Transport do placówki medycznej: transport do placówki medycznej, jeżeli nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie miało miejsce na terytorium państw europejskich 500 euro na jedno zdarzenie Dostawa leków: dostarczenie leków na terytorium państw europejskich 100 euro na jedno zdarzenie Pomoc w wizycie osoby bliskiej: przejazd osoby bliskiej do miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego Polska dobowy koszt zakwaterowania 150 zł na jedno zdarzenie państwa europejskie dobowy koszt zakwaterowania 80 euro na jedno zdarzenie

35 Super Assistance Pomoc w podróży dla kierowcy i pasażerów 35 Zapewnienie kierowcy zastępczego: wynajem kierowcy zastępczego w celu sprowadzenia pojazdu i pasażerów do ich miejsca zamieszkania na terytorium Polski, jeżeli hospitalizacja kierowcy trwa dłużej niż 3 dni Polska zł na jedno zdarzenie państwa europejskie 200 euro na jedno zdarzenie. Transport zwłok: transport zwłok w razie śmierci za granicą do miejsca pochówku na terytorium RP, do równowartości 1000 zł na jedno zdarzenie. Opieka nad dziećmi: przewóz małoletnich dzieci do wskazanego opiekuna, w razie hospitalizacji Ubezpieczonego i braku możliwości sprawowania opieki przez inne osoby do równowartości 500 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia

36 Super Assistance Pomoc Informacyjna 36 Infolinia medyczna (bez limitów): Informacja o placówkach służby zdrowia, prowadzących zabiegi rehabilitacyjne lub oferujących sprzęt rehabilitacyjny, o działaniu leków, interakcjach z innymi lekami i możliwości ich przyjmowania w czasie ciąży, o zasadach przygotowania zabiegów lub badań oraz o dietach i zdrowym żywieniu, udzielenie Ubezpieczonemu telefonicznej porady przez lekarza dyżurnego Centrum Obsługi Klienta Proama Serwis informacyjny dla kierowców (bez limitów): Informacja o warsztatach naprawczych, trasie podróży, natężeniu ruchu, trasie alternatywnej, warsztatach lub sklepach motoryzacyjnych, stacjach paliw, stacjach kontroli pojazdów, sieciach firm wynajmujących samochody, udzielenie pomocy oraz informacji dotyczących formalności przy zgłaszaniu i wypełnianiu deklaracji wypadkowej Usługi tłumacza: Zorganizowanie i pokrycie kosztów telefonicznej usługi tłumacza, w przypadku pobytu za granicą oraz tylko w razie zajścia wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu maksymalnie 2 telefoniczne konsultacje na jedno zdarzenie.

37

38 NNW Komunikacyjne Przedmiot i zakres terytorialny 38 przedmiot ubezpieczenia życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów pojazdu, w liczbie określonej w jego dowodzie rejestracyjnym. zakres terytorialny Polska oraz państwa europejskie

39 NNW Komunikacyjne 39 Ochrona życia i zdrowia kierującego pojazdem mechanicznym wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz pasażerów tego pojazdu Gwarantujemy: wysoką sumę ubezpieczenia zł na każdą osobę Świadczenie z tytułu śmierci w razie śmierci Ubezpieczonego zostanie wypłacone świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w razie trwałego uszczerbku wypłacone będzie świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku ochronę nie tylko podczas ruchu pojazdu, ale również podczas wsiadania, wysiadania, postoju czy naprawy na trasie.

40 NNW Komunikacyjne Główne wyłączenia odpowiedzialności 40 kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu/ środków odurzających kierowanie pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego działania wojenne, udział Ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach terroryzmu lub sabotażu albo blokadach dróg następstwo oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, samobójstwa lub samookaleczenia rajdy, wyścigi, pokazy, inne zorganizowane imprezy sportowe lub turystyczne, a także treningi do tych imprez działanie umyślne kierującego pojazdem następstwa jakichkolwiek stanów chorobowych, w tym chorób psychicznych, zaburzeń umysłu lub świadomości bądź napadów epileptycznych, jak również wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

41 41

42 NNW Domowe Przedmiot, zakres terytorialny i warunki przystąpienia do ubezpieczenia przedmiot ubezpieczenia życie i zdrowie głównego posiadacza pojazdu, jak też życie i zdrowie jego współmałżonka (jeżeli posiada w momencie zawarcia umowy) oraz wszystkich dzieci (jeżeli posiada w momencie zawarcia umowy), pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 42 Zawarcie ubezpieczenia możliwe jest łącznie z zawarciem ubezpieczenia NNW Komunikacyjnego. Wiek Ubezpieczonego w momencie przystąpienia do ubezpieczenia: ukończone 3 lata i nieukończone 65 lat. Zakres terytorialny: Polska oraz państwa europejskie.

43 Wskazać należy zawsze jako pierwszego w umowie tego współposiadacza, który ma być objęty ochroną. Kto może być objęty ochroną w ramach ubezpieczenia NNW Domowego? Współposiadacze Zawsze posiadacz ubezpieczonego pojazdu 1 43 Jeżeli jest kilku posiadaczy pojazdu wskazanego w umowie, ochroną ubezpieczeniową objęty jest posiadacz wskazany przez Ubezpieczającego jako pierwszy ze współposiadaczy spośród osób fizycznych. Dodatkowo współmałżonek oraz wszystkie dzieci posiadacza pojazdu będący we wspólnym gospodarstwie domowym Osoby ubezpieczone 10 lat 8 lat Posiadacz Pojazdu 35 lat Współmałżonek 33 lata Dzieci 4 lata

44 NNW Domowe Zakres ochrony ubezpieczeniowej 44 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje poniższe trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku: śmierć trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczyciel pokryje również koszty poniesione w związku z koniecznością: nabycia przez niego protez lub środków pomocniczych poddania się przez niego operacji plastycznej pod warunkiem, że zostały one poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.

45

46 Czym jest OCHRONA PRAWNA? 46 uzupełnieniem OC (komplementarność) ochrona konsumenta daje wiedzę co mogę? co mi się należy? usługi specjalistów ochrona przed wysokimi kosztami (ryzyko)

47 Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Przedmiot i zakres terytorialny ubezpieczenia 47 przedmiot ubezpieczenia zorganizowanie lub pokrycie kosztów pomocy prawnej oraz świadczenie usług Telefonicznej Asysty Prawnej komu? właścicielowi lub współwłaścicielowi wskazanego w umowie ubezpieczenia pojazdu mechanicznego zakres terytorialny ochroną są objęte zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium Polski, jeżeli postępowania sądowe, administracyjne i inne toczą się również na terytorium Polski

48 Kiedy działa ochrona? 48 Przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, klient bezskutecznie domaga się odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca wypadku, (np. spór dotyczy wysokości szkody czy stopnia przyczynienia się ubezpieczonego) ubezpieczony próbował ominąć dziecko, które wybiegło na drogę. Samochód wypadł z jezdni i uległ uszkodzeniu. Klient nie wie od kogo ani z jakiego tytułu dochodzić odszkodowania Przy dochodzeniu odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania umów naprawy, holowania i innych dotyczących obsługi pojazdu warsztat samochodowy przedstawił zawyżony rachunek lub też wadliwie dokonał naprawy pojazdu Pojazd został uszkodzony w myjni nienależycie wykonano umowę, przewożąc pojazd w inne miejsce, lub w trakcie holowania (transportu) pojazd uległ uszkodzeniom

49 Kiedy działa ochrona? 49 W postępowaniu karnym albo w sprawach o wykroczenia ubezpieczonemu przedstawiono zarzut spowodowania wypadku drogowego ubezpieczony prowadził pojazd z nadmierną prędkością czy też nie udzielił pierwszeństwa przejazdu w przypadku, gdy ubezpieczonemu zarzuca się popełnienie innych wykroczeń lub przestępstw komunikacyjnych W związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego ubezpieczonemu odebrano dowód rejestracyjny albo prawo jazdy odmawia się zwrotu tychże dokumentów ubezpieczonemu albo chce się ograniczyć uprawnienia ubezpieczonego ubezpieczony został wezwany do ponownego egzaminu ze znajomości przepisów drogowych,, a jego zdaniem brak jest podstawy prawnej do ponownego stawienia się na egzaminie

50 Jakie koszty są pokrywane? 50 koszty procesu sądowego przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, w tym: wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe wszystkich instancji (wpis sądowy, biegli), koszty zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej, koszty wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego reprezentującego Ubezpieczonego przed organami administracji publicznej, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty związane z postępowaniem sądu polubownego

51 Jakie koszty są pokrywane? 51 koszty notarialne poniesione za wymagane przez prawo czynności notarialne, związane z postępowaniami sądowymi lub przesądowymi wskazanymi w OWU, koszty wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu przedsądowym, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie które otrzymał adwokat lub radca prawny z tego tytułu będzie zaliczone na poczet wynagrodzenia należnego za prowadzenie procesu sądowego we wszystkich instancjach. poręczenie majątkowe w ramach 50% SU pożyczka.

52 Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu; 52 Związanych z zarzutem naruszenia zakazu postoju i zatrzymywania; Roszczeń skierowanych wobec Proama. Dla wniosku o uchylenie mandatu karnego, ochrona ubezpieczeniowa nie istnieje gdy kara grzywny jest niższa niż 4,5% sumy ubezpieczenia.

53 53 Poza omówiony zakresem Ochrony Prawnej, klienci otrzymują możliwość korzystania z Telefonicznej Asysty Prawnej. Unikalną cechą usługi jest możliwość bezpośredniego kontaktu z prawnikiem przez telefon, mail czy fax. Usługa dostępna jest 7 dni w tygodniu w godzinach Informacja prawna w tym o obowiązujących procedurach, instytucjach itp., Przesyłanie aktów prawa, wzorów pism, Opinie prawne oraz weryfikacja dokumentów ograniczone do 10 stron.* Przygotowanie dokumentów.* Wskazanie adwokata lub radcy prawnego* * Maksymalnie 4 razy w okresie ubezpieczenia

54 54 Nowość w PROAMA

55 Ubezpieczenie Wsparcie Dziecka 55 jest innowacyjnym produktem w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych, które ma za zadanie zapewnienie cyklicznego wsparcia materialnego dla dziecka, które w wyniku wypadku komunikacyjnego utraci jednego lub dwoje rodziców. Zakres terytorialny : Polska i państwa europejskie Zakres: śmierć ubezpieczonego w wyniku następstwa wypadku komunikacyjnego Ochrona życia głównego posiadacza pojazdu,na który jest wystawiona polisa komunikacyjna. Może również obejmować życie jego współmałżonka lub partnera. Odszkodowanie (wsparcie finansowe) jest wypłacane osieroconym dzieciom, w ramach renty miesięcznej w okresie 10 lat od uzyskania prawa do tej renty. Utrata 1 rodzica: 1 000zł Urata 2 rodziców: 4 000zł Składka: 59 zł

56 Wiek właściciela ok 40 ford mondeo wartość 9 800zł 56

57 PROAMA jest SUPER 57

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Szkolenie produktowe

Szkolenie produktowe Szkolenie produktowe Autocasco 2 Autocasco Co ubezpieczamy? pojazdy mechaniczne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., dopuszczone do ruchu, zarejestrowane lub podlegające rejestracji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie produktowe Autocasco 3 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych z ČESKÁ POJIŠŤOVNA Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Proama Spis treści Rozdział I. Postanowienia wstępne...3 Rozdział II. Ubezpieczenie Autocasco...4 Rozdział III. Ubezpieczenie Assistance...12 Sekcja I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranyc

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Spis treści Rozdział I. Postanowienia wstępne 3 1. Postanowienia ogólne.........................................

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Spis treści Wykaz istotnych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych Proama z uwzględnieniem definicji określonych w tych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PAKIECIE DEALERSKIM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PAKIECIE DEALERSKIM Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych w Pakiecie Dealerskim ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych z Česká pojišťovna Spółka

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 254/2015 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, sumy

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Assistance Start 19 listopada 2012 r. Assistance Auto PLUS24service Nowe warianty ubezpieczenia: Standard Komfort Premium VIP Nowe ubezpieczenie Assistance (taryfa) WARIANTY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Produkty komunikacyjne w Liberty Direct. Maj 2011

Produkty komunikacyjne w Liberty Direct. Maj 2011 Produkty komunikacyjne w Liberty Direct Maj 2011 Ubezpieczenia dobrowolne Rodzaj ubezpieczeń dobrowolnych w Liberty Direct: Autocasco Assistance Ubezpieczenie NNW Ubezpieczenie Szyb Ubezpieczenia dobrowolne

Bardziej szczegółowo

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go.

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radość z jazdy Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. Rozwiązania finansowe

Bardziej szczegółowo

Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole

Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Matryca produktów Mienie od zdarzeń losowych Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych podstawowy zakres wymagany przez banki Dom lub mieszkanie od zdarzeń

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE szkolenie produktowe po egzaminie KNF Październik 2014 r. Opracowanie: DUI WARTA / HDI Co mamy do zaoferowania? HDI WARTA HDI OC HDI AUTOCASCO+ HDI MOTO ASSISTANCE+ HDI SZYBY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY! SZKOLENIE Z PRODUKTÓW LINK4

SERDECZNIE WITAMY! SZKOLENIE Z PRODUKTÓW LINK4 SERDECZNIE WITAMY! SZKOLENIE Z PRODUKTÓW LINK4 UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE Auto Casco GRUPA DOCELOWA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia: 1. Osobowe i ciężarowe do 3,5 tony o zamkniętej części

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOMU POLECAMY UBEZPIECZENIE AC?

KOMU POLECAMY UBEZPIECZENIE AC? Autocasco CZYM JEST AUTOCASCO? Ubezpieczenie autocasco (AC) ma na celu przede wszystkim zrekompensowanie szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jak i jego wyposażenia, gdy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL ZALETY DOM MAX 1 Zawartość pakietu 7 najbardziej pożądanych ubezpieczeń : Mienie od wszystkich ryzyk!!!!!!!!! Assistance wraz z naprawą sprzętu RTV, AGD i concierge!!!!!!!! Elektronika poza miejscem ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu

TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu TRUCK ASSISTANCE Prezentacja programu Główne punkty prezentacji Informacja o Europ Assistance Zakres Programu Składki Schemat funkcjonowania Programu Grupa Europ Assistance Twórca idei assistance na świecie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy KW-P-19/2013 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem zamówienia leasing finansowy fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego dla

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

MINI FLOTY SAMOCHODOWE

MINI FLOTY SAMOCHODOWE MINI FLOTY SAMOCHODOWE PRODUKT MINI FLOTY PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Auto Casco dla samochodów osobowych do 10 lat i dostawczych do 8lat 2. Przyczepki oraz wózki widłowe w zakresie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Warszawa, dnia 31.10.2014 r. DZ/ED/363/2014 Wykonawcy Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty samochodowej spółek GK PGE Numer postępowania: GKP/PGE/0071/2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 1.4. SIWZ. 1.2. Wykonawca przyjmuje do

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej, ustalenie odpowiedzialności oraz proces likwidacji szkód

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej, ustalenie odpowiedzialności oraz proces likwidacji szkód Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej, ustalenie odpowiedzialności oraz proces likwidacji szkód Katowice, 14 grudnia 2016 r. Małgorzata Trybuchowicz Członek Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Ochrona prawna

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE:

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WARIANT UBEZPIECZENIA. WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant ZŁOTY. Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny

WARIANT UBEZPIECZENIA. WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant ZŁOTY. Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny Informacyjna: WARIANT UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia Zakres terytorialny Suma ubezpieczenia Okres ubezpieczenia Warunki zawarcia Rodzaj pomocy informacja serwisowa przekazanie wiadomości pomoc tłumacza

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty nowy produkt dla MSP Warsztaty dla kogo? Dla Przedsiębiorców, których wartość majątku w jednej lokalizacji nie przekracza 10 mln zł, a we wszystkich lokalizacjach 20 mln zł. Dla Przedsiębiorców, których

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA Podstawa: ogólne warunki grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla KLUBU PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 5.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Załącznik numer 14 do siwz UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (02-315 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Europ Assistance Spółkę Akcyjną prawa francuskiego (dalej: Europ Assistance) we współpracy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo