Zysk netto %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zysk netto 2002 68.6 15.9 19.7 13.4 9.3 0.1 0.2 0.7 30.9 6.57 18.4 14.8 23.6% 2003 76.6 16.1 20.6 14.2 10.5 0.2 0.2 0.8 27.4 5.37 18.2 14.2 21."

Transkrypt

1 Materiały budowlane 15 listopada 2004 Polcolorit Oferta publiczna Wycena DCF 4.8 Towar z wyższej półki Wycena porównawcza 4.1 Polcolorit jest najstarszym prywatnym producentem płytek ceramicznych w Polsce. Oferta spółki charakteryzuje się zróżnicowanym i atrakcyjnym wzornictwem oraz częstym wprowadzaniem nowości. Jest to bardzo istotne, gdyż czynniki te decydują w dużym stopniu o sukcesie w branży. Na tle innych polskich producentów spółkę wyróżnia wysoki udział płytek dekoracyjnych oraz nakierowanie na średni i wyższy segment rynku, dzięki czemu uzyskiwane ceny sprzedaży są stosunkowo wysokie. Przychody EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto EPS CEPS BVPS P/E P/BV EV /EBIT EV /EBITDA ROE (%) % % 2004P % 2005P % 2006P % prognozy wyników Millennium DM, mln PLN, wskaÿniki przy cenie akcji 4.45 PLN Rosnący udział rynkowy i eksport Wobec spodziewanej w najbliższych latach stabilizacji na krajowym rynku płytek ceramicznych, dalsza ekspansja spółki jest możliwa jedynie dzięki rosnącemu eksportowi i udziałowi w polskim rynku. Stały wzrost eksportu w przychodach spółki oraz duża chłonność rynków wschodnich uzasadnia prognozę dalszej ekspansji na rynkach zagranicznych. Za wzrostem udziału w polskim rynku przemawia obecność w zaniedbanym przez polskich producentów segmencie wyższym oraz planowane zwiększenie produkcji gresu, w przypadku którego obecne wykorzystanie mocy produkcyjnych wynosi około 90%. Dalsza ekspansja... Celem emisji akcji jest pozyskanie środków na budowę drugiego zakładu produkcyjnego, który będzie umiejscowiony na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Będzie on produkował płytki gresowe oraz granulat do ich produkcji. Po przeprowadzeniu inwestycji, pod koniec 2005 roku, zdolności produkcyjne wzrosną o 50%. Dzięki inwestycji korzystniejsza będzie struktura sprzedaży spółki - zwiększy się udział gresu, będącego bardziej perspektywicznym produktem od glazury i terakoty.... i redukcja kosztów Dzięki przejściu na własny granulat Polcolorit obniży o 3 PLN koszt produkcji jednego m2 gresu. W rezultacie rentowność operacyjna wzrośnie z 18.8% w roku 2005 do 23% w roku 2007 i będzie porównywalna z najbardziej efektywnymi podmiotami w branży. Dzięki inwestycji na terenie SSE spółka zyska także prawo do odliczenia od podatku części kosztów inwestycji, dzięki czemu efektywna stawka podatkowa obniży się do około 12%. Kalendarium publicznej oferty akcji 24 listopada Wide³ki cenowe listopada Book building 26 listopada Publikacja ceny emisyjnej listopada Zapisy na akcje grudzieñ Debiut akcji spó³ki Liczba akcji (mln) 76.0 Kapitalizacja (mln PLN) EV (mln PLN) Free float (mln PLN) G³ówni akcjonariusze Barbara Urbaniak-Marconi % akcji, % g³osów 51.53/66.0 Vittorio Marconi % akcji, % g³osów 4.64/3.26 * dla ceny akcji 4.45 PLN, po emisji, przy za³o eniu emisji mln szt. akcji po cenie 4 PLN Michał Buczyński (022) Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymienione w Rozporządzeniu RM z dnia 21 kwietnia 2004 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu. Niniejszy raport nie jest rekomendacją w rozumieniu w/w rozporządzenia.

2 SPIS TREŚCI Podsumowanie inwestycyjne... 3 Wycena spółki... 5 Wycena metodą DCF... 5 Wycena metodą porównawczą... 6 Cele emisji... 7 Charakterystyka branży... 9 Rynek płytek ceramicznych na świecie... 9 Branża płytek ceramicznych w Polsce Otoczenie konkurencyjne spółki Charakterystyka spółki Historia spółki i opis grupy kapitałowej Produkty i pozycjonowanie na rynku Sprzedaż Struktura kosztów Nakłady inwestycyjne i strategia rozwoju Sytuacja finansowa i prognozy Analiza SWOT Sprawozdania finansowe Spis treœci 1 Strategia spó³ki 3 Przewagi konkurencyjne 4 Czynniki ryzyka 5 Publiczna oferta akcji 8 Wycena 9 Wycena metod¹ porównawcz¹ 11 Wycena metod¹ DCF 12 Metoda implikowanych P/E i P/BV 13 Rynek odzie y 14 Dzia³alnoœæ Artman 16 Historia spó³ki 16 Utworzenie marki House 17 Sieæ dystrybucji 17 Aktywna promocja marki 18 Konkurenci dla marki House 19 Eksport 21 Dostawcy 21 Prognoza wyników finansowych 22 Sprzeda 22 Kosztowna rozbudowa sieci detalicznej 24 Rentownoœæ Polcolorit 2

3 Podsumowanie inwestycyjne Najstarszy prywatny producent płytek ceramicznych w Polsce Polcolorit jest najstarszym prywatnym producentem płytek ceramicznych w Polsce. W ofercie spółki znajduje się pełny asortyment płytek (płytki ścienne, podłogowe, dekoracyjne i gresy). Na tle konkurencji spółkę wyróżnia duży udział dekorów w przychodach. Oferta spółki charakteryzuje się szeroką gamą atrakcyjnych wzorów oraz częstym wprowadzaniem nowości. Jest to bardzo istotne, gdyż są to jedne z kluczowych czynników sukcesu w branży płytek ceramicznych. Stabilizacja popytu w kraju Koniunktura w branży płytek ceramicznych jest kształtowana głównie przez popyt remontowy. Mniejsze znaczenie ma budownictwo mieszkaniowe i koniunktura w szeroko rozumianej branży budowlanej. W latach miał miejsce wzrost popytu wywołany głównie wzmożonymi zakupami przed podwyżką VAT na materiały budowlane. Rok 2005 będzie ostatnim w którym będzie obowiązywać ulga remontowa, dzięki czemu w II połowie roku popyt utrzyma się na wysokim poziomie. W całym roku 2005 spodziewamy się lekkiego spadku popytu -podobnie w roku W następnych latach, kiedy impuls spadku popytu remontowego już osłabnie, popyt na płytki powinien zacząć rosnąć w wyniku zwiększania się inwestycji w budownictwie mieszkaniowym i inwestycyjnym. Popyt na gres będzie rósł najszybciej. Rosnący udział polskich producentów W latach sprzedaż spółki Polcolorit wykazywała wyraźną tendencję wzrostową. Wzrost przychodów, podobnie jak w przypadku pozostałych liczących się polskich producentów, został uzyskany dzięki zwiększeniu eksportu i odebraniu rynku importerom. W roku 2000 polski rynek płytek ceramicznych był w 60% zdominowany przez import. Od tego czasu jego udział znacznie się zmniejszył (ilościowo wynosi 15-20%). Włoscy i hiszpańscy producenci mają obecnie silną pozycję w segmencie wyższym. Polscy producenci odnieśli sukces dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych, uatrakcyjnieniu wzornictwa, poprawie jakości, niższym cenom oraz wysokim kosztom transportu, dającym przewagę producentom miejscowym. W najbliższych latach eksport będzie głównym źródłem wzrostu przychodów branży. Pozycjonowanie w segmencie średnim i wyższym Ilościowy udział spółki w rynku krajowym płytek wyniósł 3.7% w roku Wyższy udział wartościowy wynoszący 4.3%, wynika ze stosunkowo dużego udziału dekorów w przychodach. Dodatkowo średnia cena m2 płytek oferowanego przez spółkę jest wyższa niż w przypadku większości pozostałych polskich producentów - Polcolorit w swojej ofercie nie ma tanich płytek inwestycyjnych. Spółka pozycjonuje się w segmencie średnim i wyższym, w którym konkuruje głównie z wyrobami włoskimi i hiszpańskimi. Dzięki temu Polcolorit ma jeszcze rezerwy wzrostu udziału w polskim rynku kosztem płytek importowanych. Perspektywiczne rynki wschodnie Jeszcze w 2001 roku eksport stanowił jedynie 2.3% sprzedaży spółki. Postępujące nasycenie rynku krajowego oraz atrakcyjne marże realizowane w eksporcie spowodowały, że spółka zintensyfikowała sprzedaż zagranicą. Udział eksportu w sprzedaży wzrósł do 12.4% w roku ubiegłym. Najważniejszym i najbardziej perspektywicznym rynkiem w okresie najbliższych lat jest rynek wschodni (Rosja, Ukraina i Litwa), gdzie spółka lokuje większą część eksportu. W krajach tych obserwowany jest podobny niezaspokojony wzrost popytu jaki miał miejsce 10 lat temu w Polsce. W tym kontekście stan koniunktury w tych krajach (głównie związanej z cenami surowców i stali) oraz stabilizacja systemu prawnego jest bardzo istotna dla spółki. Polcolorit 3

4 Dalsza ekspansja i redukcja kosztów Celem emisji akcji serii C jest pozyskanie środków na budowę drugiego zakładu produkcyjnego, który będzie umiejscowiony na terenie SSE. Będzie on produkował płytki gresowe oraz granulat do ich produkcji. Granulat, będący podstawowym półproduktem do produkcji gresu, Polcolorit obecnie sprowadza z Niemiec. Dzięki produkcji własnego granulatu Polcolorit osiągnie dwa strategiczne cele: uniezależni się od dotychczasowego dostawcy oraz obniży koszty. Koszt produkcji jednego m2 gresu spadnie o 3 PLN. Dzięki usytuowaniu na terenie SSE, Polcolorit uzyska prawo odliczenia od podatku dochodowego 65% poniesionych nakładów inwestycyjnych. Sądzimy, że spółka nie powinna mieć problemów z opanowaniem produkcji granulatu. Dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu rentowności produkcji gresu, kluczowy będzie dobór dostawców głównych składników stosowanych w produkcji granulatu (skalenia i gliny). Biorąc pod uwagę, że prawie wszyscy polscy producenci gresu opierają się na własnym granulacie, nie sądzimy, aby know-how w tym zakresie było poza zasięgiem spółki. Po przeprowadzeniu inwestycji (początek 2006 roku) moce produkcyjne spółki zwiększą się o 50%. Dodatkowo zmieni się struktura asortymentowa - zwiększy się udział gresu, będącego bardziej perspektywicznym produktem od glazury i terakoty. Polcolorit wykorzystuje moce produkcyjne w gresie w 90%, dlatego spodziewamy się dużego popytu na zwiększoną produkcję. Wzrost sprzedaży i zysków Według naszych prognoz sprzedaż w roku bieżącym spółki wyniesie 96.2 mln PLN (wzrost r/r o 25.6%) zysk operacyjny 19.3 mln PLN (wzrost r/r o 20%) oraz zysk netto 16 mln PLN (wzrost r/r o 53.2%). Po III kwartałach realizacja naszej prognozy wynosi odpowiednio 79 %, 86.8% oraz 87%. Decydujący wpływ na dobre wyniki miał okres I połowy roku kiedy miała miejsce eksplozja popytu na materiały budowlane. Z uwagi na prognozowane lekkie pogorszenie koniunktury na rynku płytek w Polsce (prognozujemy spadek cen o 1% po wzroście o 3% w roku bieżącym) oraz wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w gresie (90%) na rok przyszły zakładamy wzrost przychodów o 3.7% oraz lekki spadek marży operacyjnej. Po roku 2005 główny wpływ na osiągane przez spółkę marże będzie mieć zwiększenie sprzedaży gresu (najbardziej rentowny segment rynku płytek) oraz obniżenie kosztu granulatu. Następstwem tego będzie wzrost marży operacyjnej z 18.8% w 2005 roku do 23% w 2007 roku. Ryzyko przeinwestowania w branży Wysokie wskaźniki rentowności osiągane przez prawie wszystkich liczących się producentów płytek ceramicznych w Polsce zachęcają do ciągłego inwestowania w nowe moce produkcyjne. Duża chłonność rynków wschodnich (Rosja, Ukraina) jest dodatkowym czynnikiem. Moce produkcyjne w Polsce wynoszą obecnie 96 mln m2 i są wyższe od krajowego popytu o 21 mln m2. W perspektywie 18 miesięcy przybędzie dalsze 21 mln m2 mocy. Nasilenie konkurencji krajowej uważamy za główny czynnik ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestowaniem w akcje spółki. Taki scenariusz jest możliwy w przypadku wystąpienia problemów ze zbytem na rynkach wschodnich. Wycena Do wyceny akcji spółki zastosowaliśmy dwie metody: dochodową i porównawczą. Na podstawie metody dochodowej jedną akcję spółki wyceniamy na 4.8PLN. Metoda ta w większym stopniu niż porównawcza uwzględnia długookresowe perspektywy i ryzyka związane z inwestowaniem w akcje spółki. W oparciu o metodę porównawczą jedną akcję wyceniamy na 4.1PLN Metoda ta daje bardziej miarodajną wycenę w krótkim okresie i w dużym stopniu jest odbiciem sentymentu panującego obecnie na rynku. Polcolorit 4

5 Wycena spółki Wycena metodą DCF Wyceny akcji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow. Do oszacowania stopy wolnej od ryzyka posłużyliśmy się rentownościami obligacji o stałym oprocentowaniu. Zmianę wolnych przepływów pieniężnych po okresie prognozy przyjęliśmy na poziomie 3%, czyli na poziomie niższym od prognozowanego długoterminowego wzrostu PKB powiększonego o inflację. Za³o enia do modelu wyceny Polcolorit S.A. 2004p 2005p 2006p 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p wielkoœæ rynku polskiego (mln m2) zmiana cen % 3.0% -1.0% 0.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% wartoœæ rynku (mln PLN) sprzeda krajowa Polcolorit (mln PLN) wartoœciowy udzia³ w rynku 3.9% 4.0% 5.2% 5.5% 5.5% 5.5% 5.6% 5.7% 5.8% 5.9% 6.0% sprzeda eksportowa (mln PLN) udzia³ eksportu w sprzeda y 15.0% 17.3% 20.8% 22.5% 24.2% 25.1% 25.1% 25.1% 25.1% 25.1% 25.1% P YTKI moce produkcyjne (mln m2) wykorzystanie mocy 71% 75% 71% 78% 80% 81% 82% 82% 83% 84% 84% wolumen produkcji (mln m2) w tym gresy (mln m2) œrednia cena PLN za m sprzeda p³ytek (mln PLN) DEKORY moce produkcyjne (mln szt.) wykorzystanie mocy 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% wolumen produkcji (mln szt.) œrednia cena PLN za szt sprzeda dekorów (mln PLN) ród³o: szacunki i prognozy Millennium DM Do prognoz na lata wykorzystanych w modelu wyceny przyjęliśmy następujące założenia: - średni kurs EUR=4.3PLN i USD=3.4PLN, - szybszy wzrost eksportu niż sprzedaży krajowej w segmencie płytek, - w segmencie dekorów jednakowa dynamika sprzedaży krajowej i eksportowej, - w segmencie płytek ceny eksportowe i w sprzedaży krajowej podobne, - w segmencie dekorów wyższe ceny sprzedaży eksportowej, Polcolorit 5

6 - część przychodów eksportowych, która jest rozliczana jako sprzedaż licencji (względy celne), jest wykazywana w pozostałych przychodach operacyjnych, - wzrost udziału w rynku krajowym głównie dzięki zwiększeniu produkcji gresu, - od roku 2006 zmniejszenie kosztów materiałów o 3 PLN na m2 gresu jako rezultat przejścia na własny granulat, - po roku 2007 lekki spadek marż w rezultacie wzrostu kosztów płac oraz rosnącej konkurencji. Model wyceny spó³ki Polcolorit metod¹ DCF (mln PLN) 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P >2014 sprzeda zmiana sprzeda y 3.7% 31.7% 12.0% 5.7% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.7% 4.7% mar a EBIT 18.8% 22.8% 23.0% 22.9% 22.8% 22.6% 22.4% 22.2% 21.9% 21.6% EBIT stopa podatkowa 19.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 19.0% amortyzacja inwestycje zmiana kap.obrotowego FCF zmiana FCF % 3% 4% 1% 3% 3% -6% 3.0% d³ug/kapita³ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% stopa wolna od ryzyka 6.9% 6.8% 6.7% 6.7% 6.6% 6.6% 6.6% 6.5% 6.5% 6.4% 5.0% premia kredytowa 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% beta koszt d³ugu 6.4% 6.8% 6.8% 6.8% 6.7% 6.7% 6.6% 6.6% 6.6% 6.0% 4.9% koszt kapita³u 10.6% 10.5% 10.4% 10.5% 10.4% 10.4% 10.3% 10.2% 10.2% 10.2% 8.8% WACC 10.6% 10.5% 10.4% 10.5% 10.4% 10.4% 10.3% 10.2% 10.2% 10.2% 8.8% PV (FCF) wartoœæ DFCF (tys. PLN) 320 d³ug (gotówka) netto -46 wycena Polcolorit S.A. 366 liczba akcji (tys. szt.) wycena na akcjê (PLN) 4.82 ród³o: Millennium DM Nasz model zakłada pełne powodzenie emisji akcji serii C po cenie 4 PLN za akcję. Ma to wpływ na przyjętą liczbę akcji oraz poziom zadłużenia netto. Do obliczenia wartości przypadającej na akcję przyjęliśmy liczbę akcji na koniec bieżącego roku. Jedną akcję spółki wyceniamy na 4.82 PLN. Wycena metodą porównawczą Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest dwóch producentów płytek ceramicznych: Cersanit i Ceramika Nowa Gala. Nowa Gala ma profil działalności bardzo zbliżony do Polcoloritu - obie spółki całość przychodów uzyskują ze sprzedaży płytek ceramicznych oraz są nastawione na średni i wyższy segment rynku. Cersanit pomimo, że zdecydowaną większość przychodów i zysków generuje na sprzedaży płytek ceramicznych, w jego ofercie znajduje się także ceramika sanitarna, meble łazienkowe, wanny oraz armatura. Polcolorit 6

7 Wycena wskaÿnikowa Polcolorit do polskich producentów p³ytek ceramicznych Spó³ka P/BV 2004 EV/ EBITDA 2004P EV/ EBITDA 2005P EV/ EBITDA 2006P EV/ EBIT 2004P EV/ EBIT 2005P EV/ EBIT 2006P P/E 2004P P/E 2005P P/E 2006P Cersanit Nowa Gala Œrednia Wagi dla wskaÿników 7% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% Wycena do wskaÿników œrednich dla Nowej Gali i Cersanitu Wycena Polcolorit (mln PLN) Na akcjê (PLN) Wycena wa ona (PLN) 4.14 Wycena do wskaÿników obliczonych tylko dla Nowej Gali Wycena Polcolorit (mln PLN) Na akcjê (PLN) Wycena wa ona (PLN) 4.12 ród³o: prognozy Millennium DM, raporty spó³ek, ceny z dnia roku (Cersanit 115 PLN, Nowa Gala 7.6 PLN) Wycenę porównawczą oparliśmy na czterech wskaźnikach rynkowych: P/BV, EV/EBITDA, EV/EBIT oraz P/ E. Wyceny uzyskiwane dla poszczególnych wskaźników dają zbliżone wartości. Przeprowadziliśmy wycenę zarówno do średnich wskaźników dla Nowej Gali i Cersanitu, jak i tylko dla wskaźników Nowej Gali, jako że jest to spółka bardziej zbliżona do Polcoloritu pod względem wielkości i asortymentu produkcji. Obie wyceny dają podobne wskazania, przy czym wycena porównawcza tylko do Nowej Gali jest nieznacznie niższa (4.12PLN w porównaniu do 4.14 PLN). Wagi do wskaźników opartych na wynikach finansowych przyjęliśmy na zbliżonym poziomie. Waga dla P/ BV jest stosunkowo niska ze względu na małą miarodajność tego wskaźnika. Na giełdach Europy Zachodniej branża producentów płytek ceramicznych nie jest licznie reprezentowana. Wynika to z dużego rozdrobnienia sektora i braku na rynku płytek ceramicznych dużych graczy. Tłumaczy to częściowo brak branżowych inwestorów zagranicznych w produkcji płytek ceramicznych w Polsce. Nieliczni przedstawiciele tej branży są notowani przy wskaźnikach niższych o 40% niż średnia dla Cersanitu i Nowej Gali. Ich niższa wycena wynika zarówno z gorszych perspektyw rozwoju firm zachodnich niż polskich, jak i z wyższej wyceny całej polskiej giełdy względem parkietów z UE. Cele emisji W ramach oferty publicznej spółka zamierza sprzedać akcji serii C. Nowa emisja ma na celu pozyskanie kapitału na sfinansowanie I etapu inwestycji, mającej na celu zwiększenie mocy produkcyjnych oraz uruchomienie produkcji granulatu do wytwarzania gresu. Na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (podstrefa Piechowice) Polcolorit planuje zbudować swój drugi zakład produkcyjny. Dzięki umiejscowieniu zakładu w specjalnej strefie ekonomicznej spółka uzyska prawo do ulgi w podatku dochodowym w wysokości 65% łącznych nakładów inwestycyjnych. Nowy zakład powstanie w ramach spółki zależnej Ceramika Marconi Sp. z o.o. powołanej w tym celu w roku Spółka ta w dniu 30 grudnia 2003 roku otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Budowa nowego zakładu będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap inwestycji będzie polegał na uruchomieniu produkcji granulatu o Polcolorit 7

8 zdolnościach przerobowych 440 ton dziennie oraz pierwszej linii do produkcji płytek ceramicznych o zdolnościach 2.25 mln m2 gresowych płytek ceramicznych rocznie. Granulat produkowany przez Ceramikę Marconi będzie wykorzystywany do produkcji gresowych płytek ceramicznych wytwarzanych zarówno przez nowy zakład, jak i przez spółkę matkę. Produkcja granulatu jest dla spółki korzystna z uwagi na: - możliwość uniezależnienia się od aktualnego dostawcy tego surowca, - zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, - ograniczenie kosztów zakupu granulatu, w tym kosztów jego transportu z Niemiec, - możliwość ponownego wykorzystania miękkich i twardych odpadów produkcyjnych. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest na jesień 2005 roku, a sprzedaż pierwszych płytek gresowych wyprodukowanych w nowym zakładzie planowana jest na początek roku Według szacunków spółki, łączny koszt realizacji I etapu projektu inwestycyjnego wyniesie 56.3 mln PLN. Będzie on realizowany w latach Składać się na niego będą następujące elementy: - prace projektowe, roboty budowlane i instalacyjne mln PLN - maszyny i urządzenia do produkcji gresu mln PLN - maszyny i urządzenia do produkcji granulatu mln PLN - transport wewnętrzny, sieć komputerowa, laboratorium itp mln PLN Naszym zdaniem środki pozyskane z emisji pozwolą na pokrycie około 75% planowanych nakładów. Biorąc pod uwagę spodziewane przepływy na działalności operacyjnej, pozostałą część nakładów spółka sfinansuje ze środków własnych. W przypadku gdyby wszystkie akcje serii C nie zostały subskrybowane, Polcolorit nie powinien mieć problemu ze sfinansowaniem inwestycji na rynku długu, na co pozwoli obecna bardzo bezpieczna struktura finansowania spółki. Poza akcjami serii C emitowanymi przez spółkę, oferta publiczna będzie obejmować 20 mln akcji serii B, które znajdują się w posiadaniu Pani Barbary Urbaniak-Marconi (założycielki, jednocześnie pełniącej funkcję prezesa zarządu spółki). Sprzedaż tych akcji zostanie przeprowadzona pod warunkiem uplasowania całej emisji akcji serii C. W przypadku subskrybowania wszystkich akcji serii C oraz pełnego powodzenia sprzedaży akcji serii B, obecni akcjonariusze (Pani Barbara Urbaniak-Marconi pełniąca obecnie funkcję prezesa zarządu spółki oraz Pan Vittorio Marconi pełniący obecnie funkcję członka zarządu spółki) zachowają kontrolę nad spółką. Ich udział w kapitale spadnie do 56.2%, natomiast udział w głosach obniży się do 69.3%. Utrzymanie kontroli nad spółką przez Panią Barbarę Urbaniak-Marconi oceniamy bardzo pozytywnie. Dotychczasowy dynamiczny rozwój spółki Polcolorit został osiągnięty głównie dzięki aktywności i działaniom podejmowanym przez założycieli. Główni akcjonariusze zobowiązali się do nie sprzedawania do 12 sierpnia 2006 roku pozostałych akcji, które będą znajdować się w ich rękach po Ofercie Publicznej. Polcolorit 8

9 Struktura akcjonariatu spó³ki Udzia³ w kapitale (obecnie) Udzia³ w kapitale (po emisji) Pozostali 43.8% Vittorio Marconi 5.5% Barbara Urbaniak- Marconi 94.5% Vittorio Marconi 4.6% Barbara Urbaniak- Marconi 51.5% Udzia³ w g³osach (obecnie) Udzia³ w g³osach (po emisji) Pozostali 30.7% Vittorio Marconi 3.6% Barbara Urbaniak- Marconi 96.4% Vittorio Marconi 3.3% Barbara Urbaniak- Marconi 66.0% * przy za³o eniu uplasowania maksymalnej liczby akcji serii C, sprzeda y maksymalnej liczby akcji serii B przez dotychczasowego akcjonariusza ród³o: Millennium DM, Polcolorit S.A W związku z wejściem spółki na giełdę Polcolorit planuje przeprowadzić program motywacyjny przeznaczony dla kadry zarządzającej i kierowniczej oraz swoich kluczowych pracowników. W tym celu spółka wyemituje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego 50 tys. akcji serii D. Akcje będą obejmowane w czterech terminach do końca 2007 roku po cenie 0.1PLN za akcję. Prawo do zapisu na akcje będzie uzależnione od realizacji przez spółkę założonych wyników ekonomicznych przewidzianych w programie motywacyjnym. Biorąc pod uwagę, że akcje serii D będą stanowić jedynie 0.07% kapitału spółki po podwyższeniu, nie sądzimy aby ich ewentualna podaż mogła w istotny sposób wpłynąć na kurs akcji. Ze względu na stosunkowo niewielką wielkość tej emisji, pominęliśmy ich kwestię w trakcie sporządzania prognoz i wyceny spółki. Charakterystyka branży Rynek płytek ceramicznych na świecie Światowa produkcja płytek ceramicznych, w ciągu ostatniej dekady, wzrosła ponad dwukrotnie. W roku 1994 jej wielkość szacowana była na 2.9 mld m2. Obecnie wytwarza się prawie 6 mld m2 płytek rocznie. Największymi producentami płytek ceramicznych są Chiny, Hiszpania, Włochy i Brazylia. Te cztery kraje wytwarzają prawie 2/3 produkcji światowej. Największe i najbardziej znane są europejskie wytwórnie: włoskie Polcolorit 9

10 (Marazzi, Iris, Ceramishe Ricchetti), hiszpańskie (Roca, Porcelanosa, Pamesa), tureckie (Kale Group, Toprak) i niemieckie (Villeroy&Bosch). Największymi eksporterami płytek ceramicznych są producenci z Włoch i Hiszpanii, które na eksport przeznaczają ok. 60% swojej produkcji. Włosi koncentrują się głównie na rynku europejskim i Ameryki Północnej, natomiast Hiszpanie mają bardziej rozproszoną dystrybucję, sprzedając płytki na wszystkich kontynentach. Średnia cena płytek włoskich wynosi 8.7 EUR/m2, płytek hiszpańskich 5.3 EUR/m2. Od lat Włochy i Hiszpania są nie tylko największym producentem glazury i terakoty, ale również promotorem mody i trendów we wzornictwie płytek ceramicznych. Włochy są również liczącym się eksporterem zaawansowanej technologii, cenionej i wykorzystywanej przez producentów na całym świecie. Chiny - największy światowy producent - prawie całą swoją produkcję przeznaczały do tej pory na pokrycie ogromnego popytu wewnętrznego, a eksport chińskich wyrobów ze względu na znaczne koszty transportu kierowany był do krajów sąsiadujących. Produkcja p³ytek ceramicznych w wybranych krajach i na œwiecie (mln m2) Pozycja Kraj CAGR 1 Chiny % 2 Hiszpania % 3 W³ochy % 4 Brazylia % 6 Turcja % 18 Niemcy % 20 Polska % Produkcja œwiatowa % ród³o: Polcolorit S.A., Ceramic World Review; Millennium DM Analiza zmian produkcji w latach pokazuje dynamiczny (średnio rocznie 6.8%) wzrost światowej produkcji płytek ceramicznych, pomimo że w okresie tym nastąpiło spowolnienie wzrostu światowego PKB. Wzrost ten w dużej części to efekt rosnącej skali zastosowań płytek ceramicznych - głównie zwiększającej się popularności gresu. Na tle sięgającej kilkuset lat historii przemysłowej produkcji płytek ceramicznych, technologia produkcji gresu porcelanowego (płytki odpornej na mróz i odznaczającej się bardzo wysoką wytrzymałością) jest stosunkowo młoda, gdyż powstała dopiero na początku lat 80- tych. Wyraźna jest tendencja spadającego udziału największych europejskich producentów (Włoch i Hiszpanii) oraz rosnący udział krajów o tańszej sile roboczej oraz o szybciej rosnących lokalnych rynkach (Chiny, Brazylia i Polska). Biorąc pod uwagę istotny udział kosztu siły roboczej oraz stosunkowo wysokich kosztów transportu, spodziewamy się dalszego stopniowego spadku znaczenia tradycyjnych producentów (Włoch i Hiszpanii) na korzyść dynamicznie rozwijających się nowych liderów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, najwięcej płytek ceramicznych zużywają kraje południowo-europejskie: Hiszpania, Włochy, Portugalia, Grecja. W krajach tych wskaźnik zużycia kształtuje się w granicach od 3.3 do 8 m2/mieszkańca. Wysoki jego poziom bierze swoje źródło z tradycji i klimatu, który sprzyja używaniu "zimnych okładzin". W pozostałych krajach zachodnioeuropejskich wskaźnik zużycia oscyluje wokół 2 m2/mieszkańca. W Polsce wskaźnik ten w 2002 roku kształtował się na poziomie 1.61 m2 na osobę i był zbliżony do zużycia per capita w Niemczech (1.74 m2 na osobę). Zużycie w roku bieżącym będzie wyższe i wyniesie 1.95m2 na osobę. Na tle innych krajów europejskich o zbliżonym klimacie, zużycie płytek ceramicznych w Polsce jest wysokie, biorąc pod uwagę znacznie niższy poziom zamożności oraz fakt, że w Polsce na osobę przypada około dwa razy mniej powierzchni mieszkaniowej niż np. w Niemczech. Spowodowane jest ono trwającym od kilkunastu lat procesem zastępowania tanich substytutów płytek (linoleum, farb, płytek PCW). Polcolorit 10

11 Zu ycie p³ytek ceramicznych per capita w wybranych krajach w 2002 roku Kraj zu ycie ca³kowite (w mln m2) per capita (m2) CAGR 2002 Chiny % 1.36 Brazylia % 2.51 Hiszpania % 8.04 Stany Zjednoczone % 0.84 W³ochy % 3.31 Niemcy % 1.74 Francja % 2.08 Turcja % 1.34 Rosja % 0.53 Portugalia % 6.34 Polska % 1.61 Wielka Brytania % 0.95 Œwiat % 0.86 ród³o: Ceramic World Review; Millennium DM Do znaczących, a jednocześnie perspektywicznych konsumentów płytek ceramicznych należą również: Chiny, Brazylia oraz Stany Zjednoczone. Od kilku lat występuje tu znaczna dynamika wzrostu sprzedaży. Branża płytek ceramicznych w Polsce Rynek płytek ceramicznych W latach 90-tych w Polsce doszło do eksplozji popytu na płytki ceramiczne. Ich sprzedaż wzrosła z poziomu 11.9 mln m2 w roku 1990 do 77.6 mln m2 w roku Wzrost zapotrzebowania na płytki związany był głównie z działalnością modernizacyjną i remontową - nadrabianie zaległości z lat gospodarki socjalistycznej, kiedy płytki ceramiczne były dobrem deficytowym. Wzrost popytu związany był także z nowymi inwestycjami w sektorze użyteczności publicznej, w przemyśle oraz w budownictwie mieszkaniowym. Popyt na płytki wzmacniały również ulgi remontowo - budowlane dla osób fizycznych, a także postęp technologiczny, jaki dokonał się w branży płytek w ostatnich latach. Wytrzymałość mechaniczna płytek gresowych, odporność na mróz i wilgoć oraz na działanie chemikaliów sprawia, że płytki ceramiczne znajdują zastosowanie nie tylko do wykańczania wnętrz mieszkań. Obecnie poza wykańczaniem wnętrz stosuje się je również do wykańczania elewacji budowli użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych oraz klatek schodowych i elewacji budynków mieszkalnych. Za wzrostem zapotrzebowania na płytki ceramiczne nie nadążali obecni w tym czasie na rynku producenci krajowi. Powstałą lukę szybko zapełniły płytki z importu. Udział ilościowy produkcji krajowej na rynku spadł w tym czasie z 80% do poniżej 50%. Na rynku zaczęły królować odznaczające się atrakcyjniejszym wzornictwem i właściwościami fizycznymi płytki włoskie i hiszpańskie. Importowane płytki miały najsilniejszą pozycję pod koniec lat 90-tych kiedy ich udział sięgał 60%. Od tamtego czasu polscy producenci odzyskali znaczną część rynku. Obecnie ponad 80% podaży płytek ceramicznych na rynku krajowym pochodzi od rodzimych producentów. Polcolorit 11

12 Rynek krajowy można podzielić na trzy segmenty uzależnione od grupy docelowej nabywców: - niski - tanie płytki inwestycyjne, - średni - płytki stosowane w budownictwie indywidualnym i przy remontach, - wysoki - płytki o najwyższych parametrach jakościowych i wzorniczych. Polscy producenci mają bardzo silną pozycję w segmencie niskim (konkurencja głównie z Turcji i Chin) i średnim gdzie ich udział jest najwyższy. Płytki zagraniczne (głównie włoskie i hiszpańskie) zachowały znaczną część segmentu wyższego. Według danych GUS, wartość produkcji sprzedanej płytek ceramicznych w 2003 roku wyniosła w Polsce prawie 1.5 mld PLN. Uwzględniając dodatkowo wartość importu i eksportu płytek ceramicznych, wartość krajowego rynku w roku ubiegłym można oszacować na 1.8 mld PLN. Szczyt popytu na płytki ceramiczne w Polsce miał miejsce w 1998 roku. Nie przypadkowo okres ten był jednocześnie szczytem boomu konsumpcyjnego. Dodatkowo popyt był stymulowany przez liczne inwestycje w handel, usługi i w sektor publiczny. Przez kilka następnych lat popyt na płytki ceramiczne zniżkował osiągając swoje minimum w 2002 roku będącym dnem spowolnienia gospodarczego. Od 2003 roku obserwujemy wzrost popytu na rynku krajowym. Szczególnie duży wzrost popytu był widoczny w II połowie 2003 roku. Został on wywołany przez zapowiedzi podwyżki stawki VAT na materiały budowlane od 1 maja 2004 roku oraz obawami mieszkańców odnośnie likwidacji ulgi remontowej już od 2004 roku. W jeszcze większej skali niż pod koniec 2003 roku, wzrost popytu był obserwowany w pierwszych czterech miesiącach roku bieżącego (miesiące bezpośrednio poprzedzające podwyższenie stawki VAT). Spodziewamy się, że w całym 2004 roku wzrost rynku będzie wyższy od obserwowanego w roku ubiegłym. W ostatnich miesiącach bieżącego roku popyt może być jednak nieco niższy niż w 2003 roku. Rosnącej aktywności remontowej Polaków sprzyja także zwiększona dostępność kredytów przeznaczanych specjalnie na te cele. Sprzeda p³ytek ceramicznych na polskim rynku mln m P 2005P 2006P 2007P ród³o: na podstawie "Wokó³ p³ytek ceramicznych" 1/2003, 2/2002, prognozy Millennium DM W Polsce rocznie buduje się ok tys. mieszkań o powierzchni użytkowej 8-9 mln m2 oraz 40 mln m2 budynków biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Jednocześnie istniejące już zasoby mieszkaniowe, szacowane na prawie 12 mln mieszkań, mają łączną powierzchnię użytkową 720 mln m2. Polcolorit 12

13 Według naszych szacunków popyt na płytki ceramiczne w Polsce jest kształtowany przez: - remonty mieszkań (głównie płytki ścienne, podłogowe oraz dekoracje), - budownictwo mieszkaniowe (głównie płytki ścienne, dekoracje, podłogowe oraz w mniejszym zakresie gresy), - pozostałe budownictwo i pozostałe remonty (głównie gresy). Szacujemy, że popyt związany z remontami mieszkań generuje około 60-70% popytu na płytki ceramiczne w Polsce. Zużycie płytek w Polsce jest relatywnie wysokie (w 2002 roku 1.61 m2 na osobę w porównaniu z 1.74 m2 w Niemczech). Taki stan rzeczy wynika z nadrabiania zaległości z lat gospodarki socjalistycznej i związanego z tym zastępowania okładzin dostępnych w tamtym okresie (PCV, wykładziny, farby, itp.) płytkami ceramicznymi. Wszystko wskazuje na to, że w roku 2004 będziemy mieli do czynienia ze szczytem popytu remontowego na płytki ceramiczne. W 2004 roku czynnikiem mobilizującym do przeprowadzania remontów była podwyżka VAT na materiały budowlane. W roku 2006, choć w mniejszym zakresie, takim czynnikiem będzie ostatni rok obowiązywania ulgi remontowej. Biorąc powyższe pod uwagę, spodziewamy się spadku popytu ze strony remontów w latach , a następnie lekkiej tendencji wzrostowej. Szacujemy, że budownictwo mieszkaniowe generuje około 15-20% popytu na płytki ceramiczne. Polska na tle krajów UE charakteryzuje się bardzo słabym rozwojem mieszkalnictwa. Na jedno mieszkanie przypadają około 3 osoby, podczas, gdy w UE wskaźnik ten znajduje się w przedziale 1.09 dla Hiszpanii i 2.9 dla Irlandii. W ostatnich latach miał miejsce systematyczny wzrost liczby budowanych w Polsce mieszkań. Pomimo to, ich liczba na 1000 mieszkańców jest w Polsce wciąż znacznie niższa niż w najmniej rozwiniętych pod tym względem krajach UE. Biorąc pod uwagę znaczne zwiększenie dostępności kredytów mieszkaniowych w ostatnich latach oraz prognozowany wzrost zamożności polskiego społeczeństwa, spodziewamy się dynamicznie rosnącej tendencji w liczbie budowanych mieszkań. Oczekujemy, że w perspektywie 10 lat ich liczba ulegnie podwojeniu z obecnego poziomu około 100 tys. Popyt na płytki ceramiczne generowany przez budownictwo mieszkaniowe powinien wzrosnąć w podobnej skali. Szacujemy, że popyt ze strony pozostałego budownictwa (sklepy, usługi, fabryki, dworce itp.) oraz remontów tych budynków odpowiada za 15-25% popytu na płytki ceramiczne w Polsce. W ostatnich kilku latach w szeroko rozumianej branży budowlanej panowała dekoniunktura. Spadek produkcji budowlano-montażowej wyniósł w 2003 roku i w I poł roku odpowiednio 5.9% oraz 3.2% (poziom robót o charakterze inwestycyjnym był niższy o 4.3%, natomiast sprzedaż robót o charakterze remontowym wzrósł o 0.2%). Spadek w branży budowlanej występował w dwóch ostatnich latach pomimo coraz dynamiczniej rozwijającej się gospodarki. Taki stan rzeczy jest charakterystyczny dla początkowego okresu wzrostu gospodarczego. Oczekujemy, że w najbliższych latach nastąpi znaczny wzrost wartości nakładów inwestycyjnych i związany z tym wzrost w branży budowlanej. Będzie on dodatkowo wspierany przez wzrost inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków UE. Na podstawie powyższej analizy sądzimy, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla krajowego rynku płytek ceramicznych jest lekki spadek popytu w latach Będzie on rezultatem odreagowania po znacznym wzroście popytu przed podwyżką VAT na materiały budowlane oraz rezultatem cofnięcia się mieszkaniowego popytu remontowego w wyniku likwidacji ulgi remontowej od 2006 roku. Spadek popytu zostanie w dużym stopniu zrekompensowany wzrostem zapotrzebowania ze strony budownictwa mieszkaniowego i pozostałego. Począwszy od roku 2007, kiedy impuls spadku popytu remontowego już osłabnie, sprzedaż na rynku krajowym powinna zacząć powoli rosnąć. Polcolorit 13

14 Biorąc pod uwagę, że zwiększy się znaczenie budownictwa mieszkaniowego i pozostałego, spodziewamy się dalszego wzrostu udziału gresu w łącznej sprzedaży płytek w Polsce. Produkcja Jeszcze pod koniec lat 80-tych produkcja płytek ceramicznych w Polsce odbywała się tylko w dwóch spółkach: - w powstałej pod koniec XIX wieku spółce Opoczno, będącej praktycznie monopolistą do końca lat 90- tych na polskim rynku, - w spółce Polcolorit, która przez większość lat 80-tych prowadziła produkcję na zlecenie spółki Opoczno. W czasie ostatnich kilkunastu lat liczba producentów płytek ceramicznych zwiększyła się do siedemnastu (w tym dwie firmy produkujące wyłącznie dekoracje). Zdolności produkcyjne czterech największych (Opoczno, Ceramika Paradyż, Cersanit i Ceramika Tubądzin) stanowią ponad dwie trzecie krajowej produkcji. Większość zakładów produkcyjnych zlokalizowana jest w rejonie Opoczna, gdzie znajduje się prawie 70% wszystkich mocy produkcyjnych. Wynika to z dużej dostępności kadry oraz surowca w tym regionie. Nie bez znaczenia jest także fakt, że założyciele niektórych nowopowstałych producentów płytek są byłymi pracownikami Opoczna SA. Pozostałe zakłady zlokalizowane są w południowo zachodniej i południowej części kraju. W porównaniu do wielkości produkcji z końca lat 80-tych, kiedy to popyt na płytki ceramiczne w Polsce zaczynał gwałtownie rosnąć, wartość produkcji sprzedanej w tym sektorze zwiększyła się o rząd wielkości. Wzrost nastąpił w rezultacie prawie dziesięciokrotnego wzrostu mocy produkcyjnych. W rezultacie przeprowadzonych w ostatnich latach inwestycji, obecne moce produkcyjne krajowego sektora płytek ceramicznych szacujemy na około 96 mln m2. Największe inwestycje zwiększające moce produkcyjne w ostatnim okresie przeprowadziły: Opoczno, Ceramika Paradyż, Ceramika Tubądzin, Ceramika Nowa Gala, Cersanit, Ceramika Gres. Zgodnie z pojawiającym się na rynku zapotrzebowaniem, większość inwestycji służyła rozbudowie potencjału wytwórczego w zakresie gresu. Szacunkowe wykorzystanie mocy produkcyjnych w 2003 roku było stosunkowo wysokie i wynosiło 80-85%. Krajowa produkcja p³ytek ceramicznych (wartoœciowo) mln PLN I kw % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% wartoœæ produkcji p³ytek ceramicznych zmiana r/r (prawa skala) ród³o: GUS, Millennium DM Analizując zmiany wartości krajowej produkcji w ciągu ostatnich kilku lat widoczna jest stabilna tendencja wzrostowa w przedziale 19-24%. Znaczne przyspieszenie nastąpiło w I kw roku co było spowodowane wzmożonymi zakupami przed wprowadzeniem wyższej stawki VAT na materiały budowlane. Polcolorit 14

15 Według GUS w latach 2001, 2002 i 2003 krajowi producenci wyprodukowali odpowiednio 46.2, 61.5 i 75.4 mln m2 płytek. Oznacza to lekką tendencję spadkową cen płytek w tym okresie - uzyskane przychody na jeden m2 sprzedanych płytek wyniosły odpowiednio 21.3, 19.5 i 19.5 PLN. W przypadku Polcoloritu wskaźniki obliczone w ten sam sposób wyniosły 30.6, 29.4 i 30.4PLN. Wyższy poziom tego wskaźnika w przypadku Polcoloritu wynika z większego udziału dekoracji (nie uwzględnianych w mianowniku) oraz nakierowania spółki na segment średni i wyższy. Oferta krajowych producentów ma dominujący udział w segmencie średnim, nakierowanym na budownictwo jednorodzinne oraz remonty. Wyższy segment produktów, skierowany do zamożnych klientów indywidualnych, wciąż zdominowany jest przez płytki importowane. Branża producentów płytek ceramicznych w Polsce od lat notuje stabilnie dobre wyniki finansowe. Rozwój mocy produkcyjnych, spadek popytu na płytki ceramiczne w latach oraz słaby EUR, doprowadziły do spadku rentowności w sektorze w latach 2000 i Po roku 2001 nastąpiła znaczna poprawa głównie dzięki głębokiej restrukturyzacji największego krajowego producenta - Opoczno S.A. Znaczny wzrost wskaźnika rentowności obrotu netto branży w I kw. bieżącego roku był wynikiem wzmożonego popytu na płytki przed podwyżką VAT i jest naszym zdaniem zjawiskiem nie do powtórzenia w następnych kwartałach. WskaŸniki rentownoœci obrotu w sektorze p³ytek ceramicznych 25% 20% 15% 15.6% 14.9% 11.2% 13.8% 19.8% 17.7% WskaŸnik rentownoœci obrotu brutto* 10% 5% 0% 12.5% 11.1% 8.9% 6.1% 4.4% 7.0% 5.7% 11.3% WskaŸnik rentownoœci obrotu netto** I kw * relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci ** relacja wyniku finansowego netto do przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci ród³o: GUS, Millennium DM Obecnie średnia rentowność uzyskiwana przez firmy produkujące płytki ceramiczne jest bardzo wysoka - zarówno na tle całego polskiego przemysłu, jak i w porównaniu do odpowiedników z Europy Zachodniej. Krajowi producenci uzyskują wysokie wskaźniki rentowności mimo uzyskiwania niższych cen w porównaniu z producentami z Europy Zachodniej. Taki stan rzeczy wynika głównie z zastosowania najnowszych technologii produkcji przy jednoczesnych niższych kosztach osobowych i usług. Dekada lat 90-tych charakteryzowała się dynamicznym wzrostem importu płytek ceramicznych do Polski, co było rezultatem dynamicznie rosnącego popytu, którego nie byli w stanie zaspokoić krajowi producenci. Dodatkowo płytki importowane były bardziej atrakcyjne od polskich pod względem wzornictwa i jakości. W roku 1998 prawie 60% płytek sprzedawanych na polskim rynku pochodziło z importu. W 2000 roku przy podobnym udziale płytek importowanych, wartość importu wynosiła ponad 1 mld PLN. Począwszy od roku 2000 mamy do czynienia z szybkim zmniejszaniem się udziału płytek importowanych w polskim rynku. Szacuje się, że obecnie ich udział pod względem ilościowym wynosi 15-20%, natomiast pod względem wartościowym jest o kilka pp. wyższy. Obecnie włoscy i hiszpańscy producenci, którzy dominowali w ostatnich latach w segmencie średnim i wyższym, ograniczają się praktycznie tylko do segmentu wyższego. Polcolorit 15

16 Szybki wzrost znaczenia polskich producentów na krajowym rynku został osiągnięty dzięki znacznemu zwiększeniu mocy produkcyjnych, uatrakcyjnieniu wzornictwa, poprawie jakości, niższym oferowanym cenom oraz wysokim kosztom transportu, który daje producentom miejscowym wysoką rentę lądową. Obecnie polskie płytki ceramiczne pod względem jakościowym nie różnią się od włoskich czy hiszpańskich, będąc jednocześnie bardziej konkurencyjne cenowo. Szybko rosnące moce produkcyjne w branży i stosunkowo wolny wzrost popytu na rynku krajowym, przy jednoczesnych małym już udziale płytek importowanych sugeruje, że eksport będzie stanowił główne źródło wzrostu przychodów branży w najbliższych latach. Szacujemy, że w roku bieżącym około 15%-20% sprzedaży krajowych producentów będzie pochodziło z eksportu, podczas gdy jeszcze w 2001 roku było to tylko 6%. Obecnie import płytek ceramicznych pochodzi tradycyjnie głównie z Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Czech. Ze względu na silną pozycję producentów włoskich i hiszpańskich na rynkach Europy Zachodniej, głównym kierunkiem eksportu polskich producentów są kraje Europy Wschodniej i Południowej (Rosja, Ukraina, Litwa i Czechy). Technologia i surowce Podstawowymi surowcami wykorzystywanymi w produkcji płytek ceramicznych są: - glina, kaolin - skaleń - dolomit. Na podstawie wypowiedzi przedstawicieli branży, prawie wszystkie ww. surowce, o odpowiednich cechach jakościowych wymaganych w produkcji płytek ceramicznych, występują na terenie Polski. Zwiększenie mocy produkcyjnych w sektorze, jakie miało miejsce w ostatnich latach, znacznie zwiększyło popyt na lekkie typy glin w Polsce. Niektórzy polscy producenci importują lekkie gliny z Czech i Ukrainy, co jest podyktowane, niejednokrotnie niższymi cenami za granicą oraz specyficznymi wymaganiami jakościowymi. Natomiast popyt na skaleń jest częściowo zaspokajany importem z Turcji. Materiały do szkliwienia oraz większość wzorów płytek ceramicznych jest kupowana od dostawców z Włoch i Hiszpanii. Maszyny, urządzenia i technologia do produkcji płytek ceramicznych są importowane z Włoch, które są liderem w tej dziedzinie na skalę światową. Polcolorit 16

17 Sieć dystrybucji Sektor dystrybutorów płytek ceramicznych jest w Polsce stosunkowo rozdrobniony. Składa się na niego ponad 2 tys. podmiotów posiadających około 2.5 tys. sklepów. Jedynym liczącym się dystrybutorem są Polskie Składy Budowlane. Największych 500 dystrybutorów kontroluje jedynie około 20% rynku. Coraz bardziej znaczącą rolę zaczynają odgrywać hipermarkety budowlane (Castorama, Praktiker, Leroy Merlin, Nomi i Obi). Dla krajowych producentów są one źródłem regularnych i dużych zamówień. W zamian jednak najczęściej wymuszają one dłuższe terminy spłaty należności oraz mniejsze marże. Najwięksi krajowi producenci posiadają własne autoryzowane sieci sprzedaży oraz hurtownie w różnych regionach kraju. Otoczenie konkurencyjne spółki Spółka prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku, na którym funkcjonuje 17 podmiotów krajowych oraz ok. 200 podmiotów importujących płytki ceramiczne. Na rynku polskim główną konkurencję dla Polcolorit stanowią podmioty lokujące swoje wyroby w segmencie średnim i wyższym. Są to z reguły importerzy oraz część producentów krajowych (zwłaszcza produkujące dekory ceramiczne oraz płytki na indywidualne zamówienie klienta). Na rynkach zagranicznych Polcolorit konkuruje z silnymi podmiotami o ugruntowanej marce i o szerokim geograficznie obszarze działalności. Zdolnoœci produkcyjne w polskim sektorze p³ytek ceramicznych Producent Rok rozpoczêcia produkcji Obecne zdolnoœci prod. (mln m2) Udzia³ Planowany wzrost mocy w okresie 1.5 roku Opoczno % 8.0 Ceramika Parady % 7.0 Cersanit % 0.0 Ceramika Tub¹dzin % b.d. Ceramika Gres % 2.0 Polcolorit % 2.3 Ceramika Nowa Gala % 2.0 ZP Jopex % b.d. Ceramika Pilch % b.d. Cer-Rol % b.d. Ceramika Kopaniny % b.d. Ceramika Eva % b.d. Ceramika Koñskie % b.d. Ceramika Unikat % b.d. Ceramika Avanti % b.d. Nordbud % b.d. Cerkolor % b.d. RAZEM % 21.3 ród³o: Szacunki Polcolorit S.A., Millennium DM Obecnie moce produkcyjne krajowych producentów wynoszą 96 mln m2 płytek ceramicznych rocznie i przekraczają o 21 mln m2 chłonność polskiego rynku. Na najbliższe lata wielu producentów planuje dalsze zwiększenie mocy. Kierunkiem ekspansji są rynki eksportowe. Polcolorit 17

18 Obecną pozycję konkurencyjną spółki Polcolorit charakteryzują: - pozycjonowanie produktów w segmencie średnim i wyższym (segmenty dominujące w krajach Europy Zachodniej i USA) - wyższe ceny za m2, większy udział przychodów ze sprzedaży dekoracji, - stosunkowo wysoka rentowność pomimo wykorzystywania biskwitów i granulatu produkcji zewnętrznej, - szeroki asortyment, interesujące wzornictwo i podążanie za najnowszymi trendami, - brak w ofercie tanich płytek inwestycyjnych (gresu technicznego), - produkcja płytek na indywidualne zamówienie klienta, - produkcja w oparciu o najnowsze światowe rozwiązania technologiczne, - specjalizacja w zakresie produkcji dekorów, - stosowanie systemu zapewnienia jakości ISO 9001, - wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności handlowej na polskim rynku płytek ceramicznych. Charakterystyka spółki Historia spółki i opis grupy kapitałowej Historia spółki liczy 20 lat. W styczniu 1984 roku zostało utworzone przedsiębiorstwo zagraniczne o nazwie Polcolorit, będące pierwszym prywatnym zakładem ceramicznym w Polsce. W latach PZ Polcolorit prowadziło działalność usługową na potrzeby ZZPC OPOCZNO (obecnie Opoczno S.A.) i nie sprzedawało płytek pod własną marką. Głównym asortymentem były płytki dekoracyjne (dekory). W produkcji wykorzystywany był jeden piec elektryczny o wydajności około 70 tys. m2 płytek ceramicznych rocznie. W roku 1987 rozwiązano umowę współpracy z ZZPC OPOCZNO. PZ Polcolorit zaczęło wytwarzać tła do produkowanych dotychczas dekoracji, by móc sprzedawać kompletne zestawy płytek ceramicznych pod własną marką. W okresie ostatnich kilkunastu lat (od końca lat 80-tych) spółka wielokrotnie zwiększyła swoje moce produkcyjne w odpowiedzi na szybko rosnący popyt na płytki ceramiczne w Polsce. Z roku na rok poszerzany był produkowany asortyment, wzbogacany i automatyzowany park maszynowy. Zakład usytuowany jest przy międzynarodowej trasie wiodącej do granicy Polski z Czechami (bezpośrednia bliskość rynku niemieckiego i czeskiego). W listopadzie 2003 roku, jednostka certyfikująca BSI wystawiła spółce audyt certyfikujący w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000. W czerwcu 2004 roku, po przeprowadzeniu audytu certyfikacyjnego, spółka została rekomendowana Polcolorit 18

19 przez British Standards Institution do uzyskania certyfikatu zgodności z normą PN-EN ISO dotyczącą systemu zarządzania środowiskiem. Jedyną spółką zależną jest powołana w 2003 roku spółka Ceramika Marconi Sp. z o.o. w której Polcolorit ma obecnie 100% udziałów w kapitale zakładowym. Spółka została powołana w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie fabryki płytek ceramicznych i granulatu na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Jedyną inwestycją mniejszościową jest 0.67% udział w kapitale zakładowym spółki Grupa Polskie Składy Budowlane Spółka Akcyjna. Produkty i pozycjonowanie na rynku Podstawowym przedmiotem działalności spółki Polcolorit jest produkcja i sprzedaż płytek i listew ceramicznych szkliwionych. Marginalną działalnością jest sprzedaż towarów (3% sprzedaży). Produkty spółki można podzielić generalnie na cztery podstawowe grupy: GRESY - podłogi wytwarzane w technologii jednowypałowej - surową płytkę (uprzednio zaprasowaną z masy granulowanej) pokrywa się szkliwem i zdobi pastami barwnymi, a następnie wypala w piecu. Otrzymuje się płytki o dużej wytrzymałości i małej nasiąkliwości - dzięki czemu są one mrozoodporne. PŁYTKI ŁAZIENKOWE - płytki przeznaczone do wykończenia łazienek (płytki ścienne i część płytek podłogowych). Są one wytwarzane w technologii dwuwypałowej (na uprzednio zaprasowaną i wypaloną płytkę tzw. biskwit nakłada się szkliwo oraz pasty barwne techniką sitodruku i wypala ponownie). PŁYTKI KUCHENNE - płytki przeznaczone do wykończenia kuchni, płytki te produkowane są w technologii dwuwypałowej. DEKORACJE - obejmują wszystkie elementy wykończeniowe do ww. grup asortymentowych, takie jak: dekory, listwy, wałki, londony, rozety oraz asortyment ręcznie malowany specjalnie na zamówienie klienta indywidualnego. W każdej grupie wyrobów występuje od kilku do kilkunastu serii płytek różniących się między sobą kształtem. Obecnie oferowanych jest ponad 50 różnych serii płytek (kilkaset wzorów), przy czym na bieżąco wprowadzane są wciąż nowe serie wyrobów (średnio 5 rocznie). Jest to bardzo istotne, gdyż jednym z kluczowych czynników sukcesu w branży płytek ceramicznych jest produkcja szerokiej gamy płytek o zróżnicowanym i atrakcyjnym wzornictwie, dostosowanym do indywidualnych potrzeb i gustów klientów. Ważne jest też nadążanie za trendami mody światowej. Za wprowadzanie nowych wzorów odpowiedzialna jest komórka nadzorowana osobiście przez Prezesa Zarządu - Panią Barbarę Urbaniak-Marconi. Wprowadzenie wzoru do produkcji poprzedzone jest monitoringiem trendów rynkowych w zakresie wzornictwa i kolorystyki. W tym zakresie spółka opiera się na sygnałach dochodzących z własnych kanałów dystrybucyjnych, jak też dostarczanych przez włoskich przedstawicieli sektora. Nowy wzór plastyczny najpierw prezentowany jest dystrybutorom i ostateczna decyzja o skierowaniu go do produkcji podejmowana jest dopiero po uzyskaniu pierwszych zamówień. Proces produkcyjny opiera się na najnowszych światowych rozwiązaniach technologicznych (know-how Polcolorit 19

20 włoskich i hiszpańskich producentów płytek). Dzięki temu uzyskiwane są niespotykane w innych ceramikach efekty specjalne - np. dekory oraz listwy strukturalne, efekty trójwymiarowości, zdobienie metalami szlachetnymi. Dzięki wysokiemu poziomowi automatyzacji procesów produkcyjnych spółka może szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowanie rynku przy zachowaniu wysokiej efektywności kosztowej. Na tle krajowej konkurencji spółka zaliczana jest do średniej wielkości producentów płytek ceramicznych (roczna produkcja sięga 3.2 mln m2 płytek oraz 5.5 mln sztuk dekoracji). Polcolorit pozycjonuje swą ofertę handlową w średnim i wyższym segmencie cenowym, kierując wyroby przede wszystkim do gospodarstw domowych oraz tzw. odbiorców premium, poszukujących płytki prestiżowej o wyszukanym wzornictwie i wysokiej jakości wykonania. Podstawową przewagą konkurencyjną spółki jest wysoka jakość, szeroki asortyment oraz wyszukane wzornictwo produkowanych wyrobów. Dzięki długiej, dwudziestoletniej obecności na rynku, zastosowaniu najnowszej włoskiej technologii ceramicznej oraz kreowaniu nowoczesnego wzornictwa, Polcolorit produkuje płytki, które konkurują z wyrobami producentów polskich (segment premium i wyższy) i zachodnioeuropejskich. Sprzedaż Wartość sprzedaży W latach przychody ze sprzedaży spółki wykazywały wyraźną tendencję wzrostową. W okresie tym popyt na krajowym rynku płytek ceramicznych obniżył się, natomiast ceny pozostawały stabilne. Polcolorit przeprowadził w tym czasie inwestycje mające na celu zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie gresów oraz rozszerzył ofertę asortymentową o płytki kuchenne. Wzrost przychodów spółki, podobnie jak w przypadku pozostałych liczących się polskich producentów, został uzyskany dzięki zwiększeniu eksportu i wzrostowi udziału rynkowego, który odbył się kosztem płytek importowanych. Naszym zdaniem, korzystny trend sprzedaży Polkolorit odnotuje także w roku bieżącym (wzrost o 25.6%). W przeciwieństwie do lat poprzednich, głównym motorem wzrostu przychodów będzie znaczny wzrost rynku krajowego, który miał miejsce głównie w miesiącach bezpośrednio poprzedzających podwyżkę stawki VAT na materiały budowlane z 7 do 22% z dniem 1 maja Wartoœæ przychodów i udzia³ sprzeda y towarów i materia³ów p 2005p 2006p 2007p mln PLN 10% 8% 6% 4% 2% 0% sprzeda ogó³em udzia³ towarów i materia³ów w przychodach ród³o: Polcolorit S.A., Millennium DM Polcolorit 20

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja prognozy wyników finansowych HTL-STREFA S.A. za 2007 rok

Aktualizacja prognozy wyników finansowych HTL-STREFA S.A. za 2007 rok Aktualizacja prognozy wyników finansowych HTL-STREFA S.A. za 2007 rok Pozycja Aktualna prognoza Poprzednia prognoza Różnica Przychody ze sprzedaży 80.600 95.500-14.900 Zysk netto 4.200 20.500-16.300 Dane

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku

Debiut na NewConnect. 26 lutego 2015 roku Debiut na NewConnect 26 lutego 2015 roku Historia spółki DEBIUT GIEŁDOWY 2015 2014 Rozbudowa mocy produkcyjnych i dalsza modernizacja zakładu Formalne połączenie Gekoplast i Geko-Kart 2013 2012 2011 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju.

Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju. Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju. Jerzy Bernhard, Prezes Zarządu Stalprofil S.A. 7 listopad 2012 1 sty 02 maj 02 wrz 02 sty 03 maj 03 wrz 03 sty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA)

FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA) 1 FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA) Rynek meblowy 22,0% Meble mieszkaniowe RTA Pozostałe 3 Najnowsze technologie produkcji Powierzchnia produkcyjna: 120 000 m 2 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013

ES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013 Prezentacja wyników za I półrocze 2013 1 Branża oświetleniowa spadki w I pół. roku Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0 14,6

Bardziej szczegółowo

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści:

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści: Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii D Pozbud T&R S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy aneks został przygotowany w związku z podwyższeniem

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015. Warszawa, 20 maja 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015 r. Agenda LIBET PODSTAWOWE INFORMACJE Zarząd Libet w skrócie NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SYTUACJA RYNKOWA WYNIKI FINANSOWE Q1 2015 R. PODSUMOWANIE I PLANY

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa

WYNIKI SKONSOLIDOWANE. Raport Roczny marca, Warszawa WYNIKI SKONSOLIDOWANE Raport Roczny 2011 21 marca, Warszawa Podsumowanie finansowe 2011 Rekordowe wyniki w historii Grupy Dynamiczny wzrost zysku netto r/r Wyniku netto Wzrost r/r Poprawa na wszystkich

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Colgate-Palmolive Co. (CL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Colgate-Palmolive jest jednym z wiodących producentów z kategorii zdrowia jamy ustnej, pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. Q Warszawa, 25 listopada 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. Q Warszawa, 25 listopada 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. Q3 2015 Warszawa, 25 listopada 2015 r. Agenda LIBET PODSTAWOWE INFORMACJE Zarząd Libet w skrócie NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SYTUACJA RYNKOWA WYNIKI FINANSOWE Q1-Q3 2015 PODSUMOWANIE I

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016 Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016 1. Grupa BORYSZEW 2. Wyniki za rok 2016 3. Segmenty działalności 4. Prognoza wyników i plany na rok 2017 GRUPA BORYSZEW Jesteśmy jedną z największych grup przemysłowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w 2013 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe w 2013 r. slajdy 11-14 Rynek budowlany w

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 13 lutego 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017. Warszawa, 14 listopada 2016 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2016/2017 Warszawa, 14 listopada 2016 r. Kluczowe wskaźniki I kwartał 2016/2017 (dane skonsolidowane w mln zł, o ile nie zaznaczono inaczej) I kwartał 2016/2017 I kwartał

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM. Prezentacja wyników za III kwartał 2013 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS Prezentacja wyników za III kwartał 2013 Branża oświetleniowa na tle rynku budowlanego Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011

UZASADNIENIE. przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011 UZASADNIENIE przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011 W związku z 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu strona 1/ 5 Przyjmując stanowisko rekomendujące

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży

Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży .pl Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży Autor: Ewa Ploplis Data: 15 grudnia 2016 1 / 15 .pl Rośnie produkcja drobiu w Polsce. W bieżącym roku może być wyższa o 15%, a nawet 17%. Czynnikiem pobudzającym

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

UNIWHEELS AG prezentuje wyniki finansowe za 2016 czwarty rok z rzędu z rekordowym poziomem wolumenu sprzedaży i zysków

UNIWHEELS AG prezentuje wyniki finansowe za 2016 czwarty rok z rzędu z rekordowym poziomem wolumenu sprzedaży i zysków UNIWHEELS AG prezentuje wyniki finansowe za 2016 czwarty rok z rzędu z rekordowym poziomem wolumenu sprzedaży i zysków Znaczący wzrost wolumenu sprzedaży: +12% r/r do 8,8 mln szt. felg Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami?

Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? data aktualizacji: 2016.11.10 Wzrost na rynku handlu spożywczego w Polsce wyniósł 3,4 proc. średniorocznie w latach 2010-2015.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, maj 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Gallaher Group plc (GLH)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Gallaher Group plc (GLH)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Gallaher Group plc (GLH)- spółka notowana na giełdzie londyńskiej. Gallaher Group Plc - międzynarodowa firma zajmująca się produkcją i sprzedażą hurtową wyrobów tytoniowych, z siedzibą w Weybridge (Wielka

Bardziej szczegółowo