Zysk netto %

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zysk netto 2002 68.6 15.9 19.7 13.4 9.3 0.1 0.2 0.7 30.9 6.57 18.4 14.8 23.6% 2003 76.6 16.1 20.6 14.2 10.5 0.2 0.2 0.8 27.4 5.37 18.2 14.2 21."

Transkrypt

1 Materiały budowlane 15 listopada 2004 Polcolorit Oferta publiczna Wycena DCF 4.8 Towar z wyższej półki Wycena porównawcza 4.1 Polcolorit jest najstarszym prywatnym producentem płytek ceramicznych w Polsce. Oferta spółki charakteryzuje się zróżnicowanym i atrakcyjnym wzornictwem oraz częstym wprowadzaniem nowości. Jest to bardzo istotne, gdyż czynniki te decydują w dużym stopniu o sukcesie w branży. Na tle innych polskich producentów spółkę wyróżnia wysoki udział płytek dekoracyjnych oraz nakierowanie na średni i wyższy segment rynku, dzięki czemu uzyskiwane ceny sprzedaży są stosunkowo wysokie. Przychody EBIT EBITDA Zysk brutto Zysk netto EPS CEPS BVPS P/E P/BV EV /EBIT EV /EBITDA ROE (%) % % 2004P % 2005P % 2006P % prognozy wyników Millennium DM, mln PLN, wskaÿniki przy cenie akcji 4.45 PLN Rosnący udział rynkowy i eksport Wobec spodziewanej w najbliższych latach stabilizacji na krajowym rynku płytek ceramicznych, dalsza ekspansja spółki jest możliwa jedynie dzięki rosnącemu eksportowi i udziałowi w polskim rynku. Stały wzrost eksportu w przychodach spółki oraz duża chłonność rynków wschodnich uzasadnia prognozę dalszej ekspansji na rynkach zagranicznych. Za wzrostem udziału w polskim rynku przemawia obecność w zaniedbanym przez polskich producentów segmencie wyższym oraz planowane zwiększenie produkcji gresu, w przypadku którego obecne wykorzystanie mocy produkcyjnych wynosi około 90%. Dalsza ekspansja... Celem emisji akcji jest pozyskanie środków na budowę drugiego zakładu produkcyjnego, który będzie umiejscowiony na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Będzie on produkował płytki gresowe oraz granulat do ich produkcji. Po przeprowadzeniu inwestycji, pod koniec 2005 roku, zdolności produkcyjne wzrosną o 50%. Dzięki inwestycji korzystniejsza będzie struktura sprzedaży spółki - zwiększy się udział gresu, będącego bardziej perspektywicznym produktem od glazury i terakoty.... i redukcja kosztów Dzięki przejściu na własny granulat Polcolorit obniży o 3 PLN koszt produkcji jednego m2 gresu. W rezultacie rentowność operacyjna wzrośnie z 18.8% w roku 2005 do 23% w roku 2007 i będzie porównywalna z najbardziej efektywnymi podmiotami w branży. Dzięki inwestycji na terenie SSE spółka zyska także prawo do odliczenia od podatku części kosztów inwestycji, dzięki czemu efektywna stawka podatkowa obniży się do około 12%. Kalendarium publicznej oferty akcji 24 listopada Wide³ki cenowe listopada Book building 26 listopada Publikacja ceny emisyjnej listopada Zapisy na akcje grudzieñ Debiut akcji spó³ki Liczba akcji (mln) 76.0 Kapitalizacja (mln PLN) EV (mln PLN) Free float (mln PLN) G³ówni akcjonariusze Barbara Urbaniak-Marconi % akcji, % g³osów 51.53/66.0 Vittorio Marconi % akcji, % g³osów 4.64/3.26 * dla ceny akcji 4.45 PLN, po emisji, przy za³o eniu emisji mln szt. akcji po cenie 4 PLN Michał Buczyński (022) Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymienione w Rozporządzeniu RM z dnia 21 kwietnia 2004 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu. Niniejszy raport nie jest rekomendacją w rozumieniu w/w rozporządzenia.

2 SPIS TREŚCI Podsumowanie inwestycyjne... 3 Wycena spółki... 5 Wycena metodą DCF... 5 Wycena metodą porównawczą... 6 Cele emisji... 7 Charakterystyka branży... 9 Rynek płytek ceramicznych na świecie... 9 Branża płytek ceramicznych w Polsce Otoczenie konkurencyjne spółki Charakterystyka spółki Historia spółki i opis grupy kapitałowej Produkty i pozycjonowanie na rynku Sprzedaż Struktura kosztów Nakłady inwestycyjne i strategia rozwoju Sytuacja finansowa i prognozy Analiza SWOT Sprawozdania finansowe Spis treœci 1 Strategia spó³ki 3 Przewagi konkurencyjne 4 Czynniki ryzyka 5 Publiczna oferta akcji 8 Wycena 9 Wycena metod¹ porównawcz¹ 11 Wycena metod¹ DCF 12 Metoda implikowanych P/E i P/BV 13 Rynek odzie y 14 Dzia³alnoœæ Artman 16 Historia spó³ki 16 Utworzenie marki House 17 Sieæ dystrybucji 17 Aktywna promocja marki 18 Konkurenci dla marki House 19 Eksport 21 Dostawcy 21 Prognoza wyników finansowych 22 Sprzeda 22 Kosztowna rozbudowa sieci detalicznej 24 Rentownoœæ Polcolorit 2

3 Podsumowanie inwestycyjne Najstarszy prywatny producent płytek ceramicznych w Polsce Polcolorit jest najstarszym prywatnym producentem płytek ceramicznych w Polsce. W ofercie spółki znajduje się pełny asortyment płytek (płytki ścienne, podłogowe, dekoracyjne i gresy). Na tle konkurencji spółkę wyróżnia duży udział dekorów w przychodach. Oferta spółki charakteryzuje się szeroką gamą atrakcyjnych wzorów oraz częstym wprowadzaniem nowości. Jest to bardzo istotne, gdyż są to jedne z kluczowych czynników sukcesu w branży płytek ceramicznych. Stabilizacja popytu w kraju Koniunktura w branży płytek ceramicznych jest kształtowana głównie przez popyt remontowy. Mniejsze znaczenie ma budownictwo mieszkaniowe i koniunktura w szeroko rozumianej branży budowlanej. W latach miał miejsce wzrost popytu wywołany głównie wzmożonymi zakupami przed podwyżką VAT na materiały budowlane. Rok 2005 będzie ostatnim w którym będzie obowiązywać ulga remontowa, dzięki czemu w II połowie roku popyt utrzyma się na wysokim poziomie. W całym roku 2005 spodziewamy się lekkiego spadku popytu -podobnie w roku W następnych latach, kiedy impuls spadku popytu remontowego już osłabnie, popyt na płytki powinien zacząć rosnąć w wyniku zwiększania się inwestycji w budownictwie mieszkaniowym i inwestycyjnym. Popyt na gres będzie rósł najszybciej. Rosnący udział polskich producentów W latach sprzedaż spółki Polcolorit wykazywała wyraźną tendencję wzrostową. Wzrost przychodów, podobnie jak w przypadku pozostałych liczących się polskich producentów, został uzyskany dzięki zwiększeniu eksportu i odebraniu rynku importerom. W roku 2000 polski rynek płytek ceramicznych był w 60% zdominowany przez import. Od tego czasu jego udział znacznie się zmniejszył (ilościowo wynosi 15-20%). Włoscy i hiszpańscy producenci mają obecnie silną pozycję w segmencie wyższym. Polscy producenci odnieśli sukces dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych, uatrakcyjnieniu wzornictwa, poprawie jakości, niższym cenom oraz wysokim kosztom transportu, dającym przewagę producentom miejscowym. W najbliższych latach eksport będzie głównym źródłem wzrostu przychodów branży. Pozycjonowanie w segmencie średnim i wyższym Ilościowy udział spółki w rynku krajowym płytek wyniósł 3.7% w roku Wyższy udział wartościowy wynoszący 4.3%, wynika ze stosunkowo dużego udziału dekorów w przychodach. Dodatkowo średnia cena m2 płytek oferowanego przez spółkę jest wyższa niż w przypadku większości pozostałych polskich producentów - Polcolorit w swojej ofercie nie ma tanich płytek inwestycyjnych. Spółka pozycjonuje się w segmencie średnim i wyższym, w którym konkuruje głównie z wyrobami włoskimi i hiszpańskimi. Dzięki temu Polcolorit ma jeszcze rezerwy wzrostu udziału w polskim rynku kosztem płytek importowanych. Perspektywiczne rynki wschodnie Jeszcze w 2001 roku eksport stanowił jedynie 2.3% sprzedaży spółki. Postępujące nasycenie rynku krajowego oraz atrakcyjne marże realizowane w eksporcie spowodowały, że spółka zintensyfikowała sprzedaż zagranicą. Udział eksportu w sprzedaży wzrósł do 12.4% w roku ubiegłym. Najważniejszym i najbardziej perspektywicznym rynkiem w okresie najbliższych lat jest rynek wschodni (Rosja, Ukraina i Litwa), gdzie spółka lokuje większą część eksportu. W krajach tych obserwowany jest podobny niezaspokojony wzrost popytu jaki miał miejsce 10 lat temu w Polsce. W tym kontekście stan koniunktury w tych krajach (głównie związanej z cenami surowców i stali) oraz stabilizacja systemu prawnego jest bardzo istotna dla spółki. Polcolorit 3

4 Dalsza ekspansja i redukcja kosztów Celem emisji akcji serii C jest pozyskanie środków na budowę drugiego zakładu produkcyjnego, który będzie umiejscowiony na terenie SSE. Będzie on produkował płytki gresowe oraz granulat do ich produkcji. Granulat, będący podstawowym półproduktem do produkcji gresu, Polcolorit obecnie sprowadza z Niemiec. Dzięki produkcji własnego granulatu Polcolorit osiągnie dwa strategiczne cele: uniezależni się od dotychczasowego dostawcy oraz obniży koszty. Koszt produkcji jednego m2 gresu spadnie o 3 PLN. Dzięki usytuowaniu na terenie SSE, Polcolorit uzyska prawo odliczenia od podatku dochodowego 65% poniesionych nakładów inwestycyjnych. Sądzimy, że spółka nie powinna mieć problemów z opanowaniem produkcji granulatu. Dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu rentowności produkcji gresu, kluczowy będzie dobór dostawców głównych składników stosowanych w produkcji granulatu (skalenia i gliny). Biorąc pod uwagę, że prawie wszyscy polscy producenci gresu opierają się na własnym granulacie, nie sądzimy, aby know-how w tym zakresie było poza zasięgiem spółki. Po przeprowadzeniu inwestycji (początek 2006 roku) moce produkcyjne spółki zwiększą się o 50%. Dodatkowo zmieni się struktura asortymentowa - zwiększy się udział gresu, będącego bardziej perspektywicznym produktem od glazury i terakoty. Polcolorit wykorzystuje moce produkcyjne w gresie w 90%, dlatego spodziewamy się dużego popytu na zwiększoną produkcję. Wzrost sprzedaży i zysków Według naszych prognoz sprzedaż w roku bieżącym spółki wyniesie 96.2 mln PLN (wzrost r/r o 25.6%) zysk operacyjny 19.3 mln PLN (wzrost r/r o 20%) oraz zysk netto 16 mln PLN (wzrost r/r o 53.2%). Po III kwartałach realizacja naszej prognozy wynosi odpowiednio 79 %, 86.8% oraz 87%. Decydujący wpływ na dobre wyniki miał okres I połowy roku kiedy miała miejsce eksplozja popytu na materiały budowlane. Z uwagi na prognozowane lekkie pogorszenie koniunktury na rynku płytek w Polsce (prognozujemy spadek cen o 1% po wzroście o 3% w roku bieżącym) oraz wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w gresie (90%) na rok przyszły zakładamy wzrost przychodów o 3.7% oraz lekki spadek marży operacyjnej. Po roku 2005 główny wpływ na osiągane przez spółkę marże będzie mieć zwiększenie sprzedaży gresu (najbardziej rentowny segment rynku płytek) oraz obniżenie kosztu granulatu. Następstwem tego będzie wzrost marży operacyjnej z 18.8% w 2005 roku do 23% w 2007 roku. Ryzyko przeinwestowania w branży Wysokie wskaźniki rentowności osiągane przez prawie wszystkich liczących się producentów płytek ceramicznych w Polsce zachęcają do ciągłego inwestowania w nowe moce produkcyjne. Duża chłonność rynków wschodnich (Rosja, Ukraina) jest dodatkowym czynnikiem. Moce produkcyjne w Polsce wynoszą obecnie 96 mln m2 i są wyższe od krajowego popytu o 21 mln m2. W perspektywie 18 miesięcy przybędzie dalsze 21 mln m2 mocy. Nasilenie konkurencji krajowej uważamy za główny czynnik ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestowaniem w akcje spółki. Taki scenariusz jest możliwy w przypadku wystąpienia problemów ze zbytem na rynkach wschodnich. Wycena Do wyceny akcji spółki zastosowaliśmy dwie metody: dochodową i porównawczą. Na podstawie metody dochodowej jedną akcję spółki wyceniamy na 4.8PLN. Metoda ta w większym stopniu niż porównawcza uwzględnia długookresowe perspektywy i ryzyka związane z inwestowaniem w akcje spółki. W oparciu o metodę porównawczą jedną akcję wyceniamy na 4.1PLN Metoda ta daje bardziej miarodajną wycenę w krótkim okresie i w dużym stopniu jest odbiciem sentymentu panującego obecnie na rynku. Polcolorit 4

5 Wycena spółki Wycena metodą DCF Wyceny akcji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow. Do oszacowania stopy wolnej od ryzyka posłużyliśmy się rentownościami obligacji o stałym oprocentowaniu. Zmianę wolnych przepływów pieniężnych po okresie prognozy przyjęliśmy na poziomie 3%, czyli na poziomie niższym od prognozowanego długoterminowego wzrostu PKB powiększonego o inflację. Za³o enia do modelu wyceny Polcolorit S.A. 2004p 2005p 2006p 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p 2012p 2013p 2014p wielkoœæ rynku polskiego (mln m2) zmiana cen % 3.0% -1.0% 0.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% wartoœæ rynku (mln PLN) sprzeda krajowa Polcolorit (mln PLN) wartoœciowy udzia³ w rynku 3.9% 4.0% 5.2% 5.5% 5.5% 5.5% 5.6% 5.7% 5.8% 5.9% 6.0% sprzeda eksportowa (mln PLN) udzia³ eksportu w sprzeda y 15.0% 17.3% 20.8% 22.5% 24.2% 25.1% 25.1% 25.1% 25.1% 25.1% 25.1% P YTKI moce produkcyjne (mln m2) wykorzystanie mocy 71% 75% 71% 78% 80% 81% 82% 82% 83% 84% 84% wolumen produkcji (mln m2) w tym gresy (mln m2) œrednia cena PLN za m sprzeda p³ytek (mln PLN) DEKORY moce produkcyjne (mln szt.) wykorzystanie mocy 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% wolumen produkcji (mln szt.) œrednia cena PLN za szt sprzeda dekorów (mln PLN) ród³o: szacunki i prognozy Millennium DM Do prognoz na lata wykorzystanych w modelu wyceny przyjęliśmy następujące założenia: - średni kurs EUR=4.3PLN i USD=3.4PLN, - szybszy wzrost eksportu niż sprzedaży krajowej w segmencie płytek, - w segmencie dekorów jednakowa dynamika sprzedaży krajowej i eksportowej, - w segmencie płytek ceny eksportowe i w sprzedaży krajowej podobne, - w segmencie dekorów wyższe ceny sprzedaży eksportowej, Polcolorit 5

6 - część przychodów eksportowych, która jest rozliczana jako sprzedaż licencji (względy celne), jest wykazywana w pozostałych przychodach operacyjnych, - wzrost udziału w rynku krajowym głównie dzięki zwiększeniu produkcji gresu, - od roku 2006 zmniejszenie kosztów materiałów o 3 PLN na m2 gresu jako rezultat przejścia na własny granulat, - po roku 2007 lekki spadek marż w rezultacie wzrostu kosztów płac oraz rosnącej konkurencji. Model wyceny spó³ki Polcolorit metod¹ DCF (mln PLN) 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P >2014 sprzeda zmiana sprzeda y 3.7% 31.7% 12.0% 5.7% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.7% 4.7% mar a EBIT 18.8% 22.8% 23.0% 22.9% 22.8% 22.6% 22.4% 22.2% 21.9% 21.6% EBIT stopa podatkowa 19.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 12.0% 19.0% amortyzacja inwestycje zmiana kap.obrotowego FCF zmiana FCF % 3% 4% 1% 3% 3% -6% 3.0% d³ug/kapita³ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% stopa wolna od ryzyka 6.9% 6.8% 6.7% 6.7% 6.6% 6.6% 6.6% 6.5% 6.5% 6.4% 5.0% premia kredytowa 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% beta koszt d³ugu 6.4% 6.8% 6.8% 6.8% 6.7% 6.7% 6.6% 6.6% 6.6% 6.0% 4.9% koszt kapita³u 10.6% 10.5% 10.4% 10.5% 10.4% 10.4% 10.3% 10.2% 10.2% 10.2% 8.8% WACC 10.6% 10.5% 10.4% 10.5% 10.4% 10.4% 10.3% 10.2% 10.2% 10.2% 8.8% PV (FCF) wartoœæ DFCF (tys. PLN) 320 d³ug (gotówka) netto -46 wycena Polcolorit S.A. 366 liczba akcji (tys. szt.) wycena na akcjê (PLN) 4.82 ród³o: Millennium DM Nasz model zakłada pełne powodzenie emisji akcji serii C po cenie 4 PLN za akcję. Ma to wpływ na przyjętą liczbę akcji oraz poziom zadłużenia netto. Do obliczenia wartości przypadającej na akcję przyjęliśmy liczbę akcji na koniec bieżącego roku. Jedną akcję spółki wyceniamy na 4.82 PLN. Wycena metodą porównawczą Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest dwóch producentów płytek ceramicznych: Cersanit i Ceramika Nowa Gala. Nowa Gala ma profil działalności bardzo zbliżony do Polcoloritu - obie spółki całość przychodów uzyskują ze sprzedaży płytek ceramicznych oraz są nastawione na średni i wyższy segment rynku. Cersanit pomimo, że zdecydowaną większość przychodów i zysków generuje na sprzedaży płytek ceramicznych, w jego ofercie znajduje się także ceramika sanitarna, meble łazienkowe, wanny oraz armatura. Polcolorit 6

7 Wycena wskaÿnikowa Polcolorit do polskich producentów p³ytek ceramicznych Spó³ka P/BV 2004 EV/ EBITDA 2004P EV/ EBITDA 2005P EV/ EBITDA 2006P EV/ EBIT 2004P EV/ EBIT 2005P EV/ EBIT 2006P P/E 2004P P/E 2005P P/E 2006P Cersanit Nowa Gala Œrednia Wagi dla wskaÿników 7% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% Wycena do wskaÿników œrednich dla Nowej Gali i Cersanitu Wycena Polcolorit (mln PLN) Na akcjê (PLN) Wycena wa ona (PLN) 4.14 Wycena do wskaÿników obliczonych tylko dla Nowej Gali Wycena Polcolorit (mln PLN) Na akcjê (PLN) Wycena wa ona (PLN) 4.12 ród³o: prognozy Millennium DM, raporty spó³ek, ceny z dnia roku (Cersanit 115 PLN, Nowa Gala 7.6 PLN) Wycenę porównawczą oparliśmy na czterech wskaźnikach rynkowych: P/BV, EV/EBITDA, EV/EBIT oraz P/ E. Wyceny uzyskiwane dla poszczególnych wskaźników dają zbliżone wartości. Przeprowadziliśmy wycenę zarówno do średnich wskaźników dla Nowej Gali i Cersanitu, jak i tylko dla wskaźników Nowej Gali, jako że jest to spółka bardziej zbliżona do Polcoloritu pod względem wielkości i asortymentu produkcji. Obie wyceny dają podobne wskazania, przy czym wycena porównawcza tylko do Nowej Gali jest nieznacznie niższa (4.12PLN w porównaniu do 4.14 PLN). Wagi do wskaźników opartych na wynikach finansowych przyjęliśmy na zbliżonym poziomie. Waga dla P/ BV jest stosunkowo niska ze względu na małą miarodajność tego wskaźnika. Na giełdach Europy Zachodniej branża producentów płytek ceramicznych nie jest licznie reprezentowana. Wynika to z dużego rozdrobnienia sektora i braku na rynku płytek ceramicznych dużych graczy. Tłumaczy to częściowo brak branżowych inwestorów zagranicznych w produkcji płytek ceramicznych w Polsce. Nieliczni przedstawiciele tej branży są notowani przy wskaźnikach niższych o 40% niż średnia dla Cersanitu i Nowej Gali. Ich niższa wycena wynika zarówno z gorszych perspektyw rozwoju firm zachodnich niż polskich, jak i z wyższej wyceny całej polskiej giełdy względem parkietów z UE. Cele emisji W ramach oferty publicznej spółka zamierza sprzedać akcji serii C. Nowa emisja ma na celu pozyskanie kapitału na sfinansowanie I etapu inwestycji, mającej na celu zwiększenie mocy produkcyjnych oraz uruchomienie produkcji granulatu do wytwarzania gresu. Na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (podstrefa Piechowice) Polcolorit planuje zbudować swój drugi zakład produkcyjny. Dzięki umiejscowieniu zakładu w specjalnej strefie ekonomicznej spółka uzyska prawo do ulgi w podatku dochodowym w wysokości 65% łącznych nakładów inwestycyjnych. Nowy zakład powstanie w ramach spółki zależnej Ceramika Marconi Sp. z o.o. powołanej w tym celu w roku Spółka ta w dniu 30 grudnia 2003 roku otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Budowa nowego zakładu będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap inwestycji będzie polegał na uruchomieniu produkcji granulatu o Polcolorit 7

8 zdolnościach przerobowych 440 ton dziennie oraz pierwszej linii do produkcji płytek ceramicznych o zdolnościach 2.25 mln m2 gresowych płytek ceramicznych rocznie. Granulat produkowany przez Ceramikę Marconi będzie wykorzystywany do produkcji gresowych płytek ceramicznych wytwarzanych zarówno przez nowy zakład, jak i przez spółkę matkę. Produkcja granulatu jest dla spółki korzystna z uwagi na: - możliwość uniezależnienia się od aktualnego dostawcy tego surowca, - zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, - ograniczenie kosztów zakupu granulatu, w tym kosztów jego transportu z Niemiec, - możliwość ponownego wykorzystania miękkich i twardych odpadów produkcyjnych. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest na jesień 2005 roku, a sprzedaż pierwszych płytek gresowych wyprodukowanych w nowym zakładzie planowana jest na początek roku Według szacunków spółki, łączny koszt realizacji I etapu projektu inwestycyjnego wyniesie 56.3 mln PLN. Będzie on realizowany w latach Składać się na niego będą następujące elementy: - prace projektowe, roboty budowlane i instalacyjne mln PLN - maszyny i urządzenia do produkcji gresu mln PLN - maszyny i urządzenia do produkcji granulatu mln PLN - transport wewnętrzny, sieć komputerowa, laboratorium itp mln PLN Naszym zdaniem środki pozyskane z emisji pozwolą na pokrycie około 75% planowanych nakładów. Biorąc pod uwagę spodziewane przepływy na działalności operacyjnej, pozostałą część nakładów spółka sfinansuje ze środków własnych. W przypadku gdyby wszystkie akcje serii C nie zostały subskrybowane, Polcolorit nie powinien mieć problemu ze sfinansowaniem inwestycji na rynku długu, na co pozwoli obecna bardzo bezpieczna struktura finansowania spółki. Poza akcjami serii C emitowanymi przez spółkę, oferta publiczna będzie obejmować 20 mln akcji serii B, które znajdują się w posiadaniu Pani Barbary Urbaniak-Marconi (założycielki, jednocześnie pełniącej funkcję prezesa zarządu spółki). Sprzedaż tych akcji zostanie przeprowadzona pod warunkiem uplasowania całej emisji akcji serii C. W przypadku subskrybowania wszystkich akcji serii C oraz pełnego powodzenia sprzedaży akcji serii B, obecni akcjonariusze (Pani Barbara Urbaniak-Marconi pełniąca obecnie funkcję prezesa zarządu spółki oraz Pan Vittorio Marconi pełniący obecnie funkcję członka zarządu spółki) zachowają kontrolę nad spółką. Ich udział w kapitale spadnie do 56.2%, natomiast udział w głosach obniży się do 69.3%. Utrzymanie kontroli nad spółką przez Panią Barbarę Urbaniak-Marconi oceniamy bardzo pozytywnie. Dotychczasowy dynamiczny rozwój spółki Polcolorit został osiągnięty głównie dzięki aktywności i działaniom podejmowanym przez założycieli. Główni akcjonariusze zobowiązali się do nie sprzedawania do 12 sierpnia 2006 roku pozostałych akcji, które będą znajdować się w ich rękach po Ofercie Publicznej. Polcolorit 8

9 Struktura akcjonariatu spó³ki Udzia³ w kapitale (obecnie) Udzia³ w kapitale (po emisji) Pozostali 43.8% Vittorio Marconi 5.5% Barbara Urbaniak- Marconi 94.5% Vittorio Marconi 4.6% Barbara Urbaniak- Marconi 51.5% Udzia³ w g³osach (obecnie) Udzia³ w g³osach (po emisji) Pozostali 30.7% Vittorio Marconi 3.6% Barbara Urbaniak- Marconi 96.4% Vittorio Marconi 3.3% Barbara Urbaniak- Marconi 66.0% * przy za³o eniu uplasowania maksymalnej liczby akcji serii C, sprzeda y maksymalnej liczby akcji serii B przez dotychczasowego akcjonariusza ród³o: Millennium DM, Polcolorit S.A W związku z wejściem spółki na giełdę Polcolorit planuje przeprowadzić program motywacyjny przeznaczony dla kadry zarządzającej i kierowniczej oraz swoich kluczowych pracowników. W tym celu spółka wyemituje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego 50 tys. akcji serii D. Akcje będą obejmowane w czterech terminach do końca 2007 roku po cenie 0.1PLN za akcję. Prawo do zapisu na akcje będzie uzależnione od realizacji przez spółkę założonych wyników ekonomicznych przewidzianych w programie motywacyjnym. Biorąc pod uwagę, że akcje serii D będą stanowić jedynie 0.07% kapitału spółki po podwyższeniu, nie sądzimy aby ich ewentualna podaż mogła w istotny sposób wpłynąć na kurs akcji. Ze względu na stosunkowo niewielką wielkość tej emisji, pominęliśmy ich kwestię w trakcie sporządzania prognoz i wyceny spółki. Charakterystyka branży Rynek płytek ceramicznych na świecie Światowa produkcja płytek ceramicznych, w ciągu ostatniej dekady, wzrosła ponad dwukrotnie. W roku 1994 jej wielkość szacowana była na 2.9 mld m2. Obecnie wytwarza się prawie 6 mld m2 płytek rocznie. Największymi producentami płytek ceramicznych są Chiny, Hiszpania, Włochy i Brazylia. Te cztery kraje wytwarzają prawie 2/3 produkcji światowej. Największe i najbardziej znane są europejskie wytwórnie: włoskie Polcolorit 9

10 (Marazzi, Iris, Ceramishe Ricchetti), hiszpańskie (Roca, Porcelanosa, Pamesa), tureckie (Kale Group, Toprak) i niemieckie (Villeroy&Bosch). Największymi eksporterami płytek ceramicznych są producenci z Włoch i Hiszpanii, które na eksport przeznaczają ok. 60% swojej produkcji. Włosi koncentrują się głównie na rynku europejskim i Ameryki Północnej, natomiast Hiszpanie mają bardziej rozproszoną dystrybucję, sprzedając płytki na wszystkich kontynentach. Średnia cena płytek włoskich wynosi 8.7 EUR/m2, płytek hiszpańskich 5.3 EUR/m2. Od lat Włochy i Hiszpania są nie tylko największym producentem glazury i terakoty, ale również promotorem mody i trendów we wzornictwie płytek ceramicznych. Włochy są również liczącym się eksporterem zaawansowanej technologii, cenionej i wykorzystywanej przez producentów na całym świecie. Chiny - największy światowy producent - prawie całą swoją produkcję przeznaczały do tej pory na pokrycie ogromnego popytu wewnętrznego, a eksport chińskich wyrobów ze względu na znaczne koszty transportu kierowany był do krajów sąsiadujących. Produkcja p³ytek ceramicznych w wybranych krajach i na œwiecie (mln m2) Pozycja Kraj CAGR 1 Chiny % 2 Hiszpania % 3 W³ochy % 4 Brazylia % 6 Turcja % 18 Niemcy % 20 Polska % Produkcja œwiatowa % ród³o: Polcolorit S.A., Ceramic World Review; Millennium DM Analiza zmian produkcji w latach pokazuje dynamiczny (średnio rocznie 6.8%) wzrost światowej produkcji płytek ceramicznych, pomimo że w okresie tym nastąpiło spowolnienie wzrostu światowego PKB. Wzrost ten w dużej części to efekt rosnącej skali zastosowań płytek ceramicznych - głównie zwiększającej się popularności gresu. Na tle sięgającej kilkuset lat historii przemysłowej produkcji płytek ceramicznych, technologia produkcji gresu porcelanowego (płytki odpornej na mróz i odznaczającej się bardzo wysoką wytrzymałością) jest stosunkowo młoda, gdyż powstała dopiero na początku lat 80- tych. Wyraźna jest tendencja spadającego udziału największych europejskich producentów (Włoch i Hiszpanii) oraz rosnący udział krajów o tańszej sile roboczej oraz o szybciej rosnących lokalnych rynkach (Chiny, Brazylia i Polska). Biorąc pod uwagę istotny udział kosztu siły roboczej oraz stosunkowo wysokich kosztów transportu, spodziewamy się dalszego stopniowego spadku znaczenia tradycyjnych producentów (Włoch i Hiszpanii) na korzyść dynamicznie rozwijających się nowych liderów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, najwięcej płytek ceramicznych zużywają kraje południowo-europejskie: Hiszpania, Włochy, Portugalia, Grecja. W krajach tych wskaźnik zużycia kształtuje się w granicach od 3.3 do 8 m2/mieszkańca. Wysoki jego poziom bierze swoje źródło z tradycji i klimatu, który sprzyja używaniu "zimnych okładzin". W pozostałych krajach zachodnioeuropejskich wskaźnik zużycia oscyluje wokół 2 m2/mieszkańca. W Polsce wskaźnik ten w 2002 roku kształtował się na poziomie 1.61 m2 na osobę i był zbliżony do zużycia per capita w Niemczech (1.74 m2 na osobę). Zużycie w roku bieżącym będzie wyższe i wyniesie 1.95m2 na osobę. Na tle innych krajów europejskich o zbliżonym klimacie, zużycie płytek ceramicznych w Polsce jest wysokie, biorąc pod uwagę znacznie niższy poziom zamożności oraz fakt, że w Polsce na osobę przypada około dwa razy mniej powierzchni mieszkaniowej niż np. w Niemczech. Spowodowane jest ono trwającym od kilkunastu lat procesem zastępowania tanich substytutów płytek (linoleum, farb, płytek PCW). Polcolorit 10

11 Zu ycie p³ytek ceramicznych per capita w wybranych krajach w 2002 roku Kraj zu ycie ca³kowite (w mln m2) per capita (m2) CAGR 2002 Chiny % 1.36 Brazylia % 2.51 Hiszpania % 8.04 Stany Zjednoczone % 0.84 W³ochy % 3.31 Niemcy % 1.74 Francja % 2.08 Turcja % 1.34 Rosja % 0.53 Portugalia % 6.34 Polska % 1.61 Wielka Brytania % 0.95 Œwiat % 0.86 ród³o: Ceramic World Review; Millennium DM Do znaczących, a jednocześnie perspektywicznych konsumentów płytek ceramicznych należą również: Chiny, Brazylia oraz Stany Zjednoczone. Od kilku lat występuje tu znaczna dynamika wzrostu sprzedaży. Branża płytek ceramicznych w Polsce Rynek płytek ceramicznych W latach 90-tych w Polsce doszło do eksplozji popytu na płytki ceramiczne. Ich sprzedaż wzrosła z poziomu 11.9 mln m2 w roku 1990 do 77.6 mln m2 w roku Wzrost zapotrzebowania na płytki związany był głównie z działalnością modernizacyjną i remontową - nadrabianie zaległości z lat gospodarki socjalistycznej, kiedy płytki ceramiczne były dobrem deficytowym. Wzrost popytu związany był także z nowymi inwestycjami w sektorze użyteczności publicznej, w przemyśle oraz w budownictwie mieszkaniowym. Popyt na płytki wzmacniały również ulgi remontowo - budowlane dla osób fizycznych, a także postęp technologiczny, jaki dokonał się w branży płytek w ostatnich latach. Wytrzymałość mechaniczna płytek gresowych, odporność na mróz i wilgoć oraz na działanie chemikaliów sprawia, że płytki ceramiczne znajdują zastosowanie nie tylko do wykańczania wnętrz mieszkań. Obecnie poza wykańczaniem wnętrz stosuje się je również do wykańczania elewacji budowli użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych oraz klatek schodowych i elewacji budynków mieszkalnych. Za wzrostem zapotrzebowania na płytki ceramiczne nie nadążali obecni w tym czasie na rynku producenci krajowi. Powstałą lukę szybko zapełniły płytki z importu. Udział ilościowy produkcji krajowej na rynku spadł w tym czasie z 80% do poniżej 50%. Na rynku zaczęły królować odznaczające się atrakcyjniejszym wzornictwem i właściwościami fizycznymi płytki włoskie i hiszpańskie. Importowane płytki miały najsilniejszą pozycję pod koniec lat 90-tych kiedy ich udział sięgał 60%. Od tamtego czasu polscy producenci odzyskali znaczną część rynku. Obecnie ponad 80% podaży płytek ceramicznych na rynku krajowym pochodzi od rodzimych producentów. Polcolorit 11

Zysk netto 2004* 91.5 5.0 8.4 5.9 5.2 0.7 1.1 1.2 6.9 3.75 9.4 5.6 - 2005 99.7 6.8 11.3 6.4 6.2 0.5 0.8 1.3 9.5 3.36 10.3 6.2 45.

Zysk netto 2004* 91.5 5.0 8.4 5.9 5.2 0.7 1.1 1.2 6.9 3.75 9.4 5.6 - 2005 99.7 6.8 11.3 6.4 6.2 0.5 0.8 1.3 9.5 3.36 10.3 6.2 45. Przemysł chemiczny maj 2006 Eurofilms Oferta publiczna Wycena DCF 5.6 Rosnący rynek rozciągliwej folii Wycena porównawcza 5.3 Eurofilms jest drugim w Polsce pod względem wielkości producentem folii stretch

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. W 2012 ROKU Piechowice, 21 marca 2013 r. Spis Treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Podstawowe informacje o POLCOLORIT S.A.... 5 1.2 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. w I półroczu 2014 roku. Piechowice, 1 września 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. w I półroczu 2014 roku. Piechowice, 1 września 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. w I półroczu 2014 roku Piechowice, 1 września 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawa sporządzenia raportu oraz prezentacji danych... 4

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

2004 67.7 8.6 8.9 9.2 7.3 0.29 0.3 0.4 13.6 9.6 7.1 6.8 97.7. 2005p 73.2 10.1 10.4 10.2 8.2 0.26 0.3 0.4 13.6 8.1 8.5 8.2 71.9

2004 67.7 8.6 8.9 9.2 7.3 0.29 0.3 0.4 13.6 9.6 7.1 6.8 97.7. 2005p 73.2 10.1 10.4 10.2 8.2 0.26 0.3 0.4 13.6 8.1 8.5 8.2 71.9 Handel marzec 2006 North Coast oferta publiczna Wycena DCF 4.2 Spółka dla smakoszy Wycena porównawcza 3.9 North Coast jest importem i dystrybutorem wysokiej jakości produktów spożywczych. Odbiorcami towarów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

2004 46.7 8.6 9.4 6.6 5.3 0.4 0.5 0.9 38.2 19.1 20.8 18.9 66.8 2005/6* 82.4 11.4 12.4 8.7 6.5 0.5 0.6 1.7 31.1 9.8 15.7 14.4 41.6

2004 46.7 8.6 9.4 6.6 5.3 0.4 0.5 0.9 38.2 19.1 20.8 18.9 66.8 2005/6* 82.4 11.4 12.4 8.7 6.5 0.5 0.6 1.7 31.1 9.8 15.7 14.4 41.6 Handel wrzesień 2006 Euromark oferta publiczna Reaktywacja Alpinusa Wycena DCF Wycena porównawcza 17.5 15.9 Euromark to największy w Polsce dystrybutor odzieży i sprzętu outdoorowego (ubrania, namioty,

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2009 120.9 2.9 11.1 0.7 0.1 0.01 0.6 1.2 827.4 5.96 41.7 10.7 0.8% 2010e 137.9 4.6 14.6 1.8 1.0 0.06 0.7 1.1 114.6 6.53 31.4 9.9 5.

Zysk netto 2009 120.9 2.9 11.1 0.7 0.1 0.01 0.6 1.2 827.4 5.96 41.7 10.7 0.8% 2010e 137.9 4.6 14.6 1.8 1.0 0.06 0.7 1.1 114.6 6.53 31.4 9.9 5. maj 2011 oferta publiczna usługi medyczne Wycena metodą dochodową: PorÇwnawcza (Europa Zachodnia): PorÇwnawcza (Polska): 7.9 PLN 5.4 PLN 8.1 PLN Zdrowy rozwäj sieci medycznej prowadzi działalność na krajowym

Bardziej szczegółowo

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Opoczno S.A., z siedzibą w Opocznie, Polska, ul. Przemysłowa 5. Adres strony internetowej Spółki: www.opoczno.com Podmiotem Dominującym w stosunku do Spółki i Wprowadzającym jest

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1 Podstawowe informacje o działalności Emitenta 1.1 Wprowadzenie Działalność podstawowa Emitenta polega na produkcji i dystrybucji artykułów wykorzystywanych do

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE OFERTOWYM EMITENT Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Siedziba Adres Ceramika Nowa

Bardziej szczegółowo

GINO ROSSI S.A. Raport analityczny. Kraków, 9 czerwiec 2006. Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

GINO ROSSI S.A. Raport analityczny. Kraków, 9 czerwiec 2006. Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA GINO ROSSI S.A. Raport analityczny Kraków, 9 czerwiec 2006 Remigiusz Sopel - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Gino Rossi S.A. występują następujące umowy i powiązania:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący:

Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: Raport analityczny Oferta Polmos Białystok S.A. ul. Elewatorska 20, 15-950 Białystok Wprowadzający: Skarb Państwa Oferujący: www.penetrator.com.pl, www.doakcji.pl Żubr w akcji Sporządzono: 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc.

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc. Rekomendacja ZPC Otmuchów S.A. Kupuj - cena docelowa: 13,72 PLN Data sporządzenia: 23 lipca 2012r. Wykres 1. ZPC Otmuchów vs WIG-Spożywczy Źródło: Bloomberg Udział w indeksie WIG: Udział w WIG-PL: Udział

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

Krosglass IPO. Raport analityczny 19.12.2007

Krosglass IPO. Raport analityczny 19.12.2007 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 19.12.2007 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Krosglass IPO Dane podstawowe (po emisji)* przedział ceny emisyjnej (zł) 2,5-3,5 w ycena DCF (zł) 3,02 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Marcin Torzewski Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Warszawa 2009-06-09 Spis treści: 1. Profil Spółki Ciech S.A. i Grupy Kapitałowej Ciech... 3 1.1.Historia...

Bardziej szczegółowo

Indykpol, Ekodrob spożywczy

Indykpol, Ekodrob spożywczy RAPORT ANALITYCZNY spożywczy ISSN 1508-308X Warszawa, 8.11.04 Indyk indykowi nierówny Indykpol i Ekodrob są spółkami zajmującymi się produkcją mięsa i przetworów drobiowych, głównie indyczych. Indykpol

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Końskie, 18 marca 2013 roku 1. ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OPIS POWIĄZAŃ

Bardziej szczegółowo

Polwax Przemysł chemiczny Polska

Polwax Przemysł chemiczny Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Polwax Przemysł chemiczny Polska Cena docelowa: 26.1 PLN Raport inicjujący Jeden z dwóch liderów na rynku wyrobów parafinowych w Polsce Prognozujemy EBITDA na poziomie PLN 31.4m

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA w LUBZINIE ZA 2011 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie... 3 1.1. Fabryka Farb i Lakierów

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: Action S.A.

Poznaj spółkę: Action S.A. Poznaj spółkę: Action S.A. Zmodernizowane centrum logistyczne, a wyniki spółki. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści Wstęp... 3 1. Profil spółki

Bardziej szczegółowo

MNI. Przede wszystkim usługi medialne. Media. 28 czerwca 2007

MNI. Przede wszystkim usługi medialne. Media. 28 czerwca 2007 Media 28 czerwca 2007 MNI Przede wszystkim usługi medialne poprzednia rekomendacja: kupuj Cena (27/06/2007) 6.0 Wycena 8.3 Strategicznym segmentem działalności spółki jest świadczenie telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo