Automatyka budynkowa Sterowanie i integracja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyka budynkowa Sterowanie i integracja"

Transkrypt

1 utomatyka budynkowa terowanie i integracja

2 pis treści Po co automatyzować? Zalety automatyzacji 2 3 Jak można automatyzować z WGO? Zarządzanie funkcjami budynku 4 5 terowanie urządzeniami HV 6 7 terowanie oświetleniem 8 11 onitorowanie mediów i systemów zasilania terowanie żaluzjami i roletami okiennymi uilding anagement ystem () Przykładowa struktura komunikacji systemowej ieci nadrzędne w budynkach net/ip Ethernet/odbus TP/IP LonWorks KNX/IP ieci sterowania obiektowego KNX (EI)/TP1 28 R-232/ LI 30 EnOcean 31 P-us 32 -us 33 I 34 truktura Przykład systemu zarządzania budynkiem 35 Komponenty systemu WGO--YTE Oprogramowanie narzędziowe UTOTI OKPIT iblioteki dla automatyki budynkowej Pozostałe wyroby WGO dla budownictwa Kompleksowe rozwiązania dla każdego Wsparcie techniczne WGO online 44 upport i szkolenia 45 Program współpracy WGO olution Provider 46 1

3 Po co automatyzować? Zalety automatyzacji Komfort i bezpieczeństwo Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom nowoczesnego budynku to zadanie spoczywające na barkach projektanta i integratora systemów automatyk. le równocześnie przywilej, bowiem takie prestiżowe realizacje, jakimi są w pełni zautomatyzowane, inteligentne obiekty, stają się znakomitą wizytówką nie tylko inwestora, lecz także projektanta i wykonawcy. o zrealizowania możliwy jest dziś każdy scenariusz reagowania na włamanie, pożar czy zalanie, a nawet symulowanie obecności. To samo dotyczy dostosowywania do indywidualnych upodobań i potrzeb użytkownika takich parametrów jak klimat wnętrza czy oświetlenie. Wystarczy tylko pomyśleć o tym zawczasu i uwzględnić swoje potrzeby w projekcie. Oszczędność energii utomatyka budynkowa w istotny sposób przyczynia się do optymalizacji zużycia energii. Ponieważ nowe przepisy regulujące ten aspekt mają wejść w życie w 2013 roku, już teraz przygotowywane do realizacji budynki powinny spełniać warunki uzyskania certyfikatu energetycznego najwyższej kategorii. Warto uświadomić sobie, że zastosowanie układów regulacji oświetleniem, systemów ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji oraz zasilania urządzeń elektrycznych przyczynia się do znacznego zmniejszenia zużycia energii w stosunku do tradycyjnych rozwiązań oraz jest niezbędne do spełnienia wymogów norm LEE i GREEN uilding. Ochrona środowiska Jednak aspekt ekonomiczny to tylko jedna z przesłanek. Energooszczędność przyczynia się także do zmniejszenia emisji O 2 nawet o 50%. ograniczenie emisji dwutlenku węgla to kolejny wymóg, któremu musi sprostać budownictwo do 2020 roku. Ponadto zapewniające energooszczędność systemy automatyki otwierają drogę do ubiegania się o dotacje z tytułu realizacji przedsięwzięć przyjaznych dla środowiska. Nieograniczone możliwości rozbudowy ystemy automatyki budynkowej można wykorzystywać w każdym obiekcie od domku jednorodzinnego, poprzez biurowiec, aż po tak rozległe obiekty jak stadion czy lotnisko. W każdym z tych przypadków system jest skrojony na miarę i zbudowany według tych samych reguł. Jego rozbudowa nie jest problemem, jeśli wszystkie funkcje zaplanuje się jeszcze na etapie projektu. latego dobrze skoordynowany projekt pozwala zbudować elastyczną i w pełni funkcjonalną instalację automatyki w inteligentnym budynku. obór urządzeń do przyszłych zastosowań schodzi wówczas na dalszy plan, bowiem nadrzędny system sterowania może być uniwersalny i niezależny od systemów sieciowych odpowiedzialnych za poszczególne obszary funkcjonowania budynku. 2 3

4 Jak można automatyzować z WGO? Zarządzanie funkcjami budynku Zarządzanie funkcjami budynku Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii wymagania użytkowników obiektów budowlanych w zakresie komfortu, bezpieczeństwa, możliwości rozbudowy oraz efektywnego wykorzystania energii stale rosną. Nowoczesny budynek powinien być tak zaprojektowany, żeby zmieniające się potrzeby mieszkańców mogły być zaspokajane w sposób szybki, tani i niezakłócający normalnego funkcjonowania. ożna to uzyskać tylko dzięki systemowi nowoczesnej automatyki budynkowej. WGO--YTE oferuje wiele możliwości zarówno na etapie projektowania, jak i rozbudowy oraz zmian funkcjonalnych obiektu. odularność budowy tego systemu, liczne protokoły komunikacyjne, gateway e do różnorodnych podsystemów sieciowych pozwalają na dobór optymalnego rozwiązania do wszystkich funkcji użytkowych budynku, a jego elastyczność umożliwia dowolne zmiany w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu. ystem nadzoru pecjalizowane oprogramowanie wizualizacyjne, zainstalowane na P, w połączeniu z kompletem urządzeń odpowiedzialnych za automatyzację budynku daje użytkownikowi możliwość pełnego zarządzania obiektem i gromadzenia wszystkich danych z podłączonych urządzeń. zięki temu użytkownik ma pełną wiedzę o aktualnym stanie obiektu, może zmieniać parametry pracy systemu oraz wpływać na optymalizację procesów i kosztów. terowanie oświetleniem iuro, sala konferencyjna, laboratorium, pokój w każdym pomieszczeniu należy uwzględnić indywidualne wymagania dotyczące natężenia i reakcji oświetlenia na różne czynniki (poziom nasłonecznienia, obecność ludzi, rodzaje aktywności itp.). Odpowiednia regulacja w połączeniu z ochroną przeciwsłoneczną poprawia komfort użytkowania i pozwala ograniczyć koszty zużycia energii i eksploatacji urządzeń. onitorowanie rozdzielni i mediów prawdzanie stanu wszystkich zabezpieczeń Ograniczenie olśnienia i nadmiernego tworzenie optymalnych dla użytkownika elektrycznych, potwierdzenie stanu nasłonecznienia pomieszczenia i zgodnych z jego oczekiwaniami warunków położenia łączników czy rejestracja w połączeniu z systemami sterowania temperaturowo wilgotnościowych zużycia energii elektrycznej, ciepła oświetleniem i klimatyzacją/ogrzewaniem jest podstawowym zadaniem dobrze i wody to niezwykle istotne elementy umożliwia tworzenie optymalnych zaprojektowanego układu HV. nowoczesnego zarządzania budynkiem procesów regulacji i wpływa na poprawę Odpowiednią regulację i skuteczną wymianę i redukcji kosztów eksploatacji. Pełna samopoczucia użytkownika. To również powietrza zapewnić może elastyczny system informacja o stanie instalacji technicznych ważny element zachowania efektywności automatyki budynkowej, który nie tylko pozwoli 4 pozwala na podejmowanie świadomych energetycznej budynku. na uzyskanie oczekiwanej jakości powietrza, 5 decyzji i szybką reakcję w przypadku awarii lub zagrożeń. terowanie żaluzjami terowanie urządzeniami HV ale również na optymalizację kosztów zużycia ciepła i energii.

5 8 1 X1 X2 8 1 X1 X2 0: W 255: HP 0: W 255: HP T 1 T 2 N UR T 1 T 2 N UR V V E1 E E1 E Tx Rx RT T Tx Rx RT T E1 E E1 E T N UR V E1 E Tx Rx RT T U U E F G H us us us us us us V 24V En En T 1 T 2 24V 1 2 E1 E2 Tx Rx N UR RT T Jak można automatyzować z WGO? terowanie urządzeniami HV Realizowane funkcje: utrzymywanie parametrów temperaturowo wilgotnościowych powietrza optymalizowanie kosztów zużycia energii ochrona elementów składowych systemu przygotowanie ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego i chłodu zapewnienie komfortowych warunków pracy terowanie urządzeniami HV Komfort przebywania w pomieszczeniu jest w znacznym stopniu uzależniony od warunków cieplnych i skutecznej wentylacji. ostosowanie tych czynników do wymagań użytkownika jest podstawowym zadaniem dobrze zaprojektowanego układu HV. Elastyczny system automatyki budynkowej pozwala zapewnić odpowiednią regulację temperatury i wilgotności oraz skuteczną wymianę powietrza, a także zoptymalizować koszty zużycia ciepła i energii. Za pomocą sterowników WGO możliwe jest połączenie w jeden spójny system sterowania wszystkich urządzeń odpowiadających za stworzenie komfortu cieplnego i wentylacyjnego. zięki całej gamie modułów wejściowych i wyjściowych można łatwo podłączać czujniki i elementy wykonawcze instalacji HV, a specjalizowane moduły do komunikacji z klapami i przepustnicami ELIO pozwalają na precyzyjne pozycjonowanie i diagnostykę. Każdy sterownik obsługujący centralę wentylacyjną, kotłownię czy agregat wody lodowej może być połączony za pomocą dowolnego protokołu komunikacyjnego z systemem nadzoru. zięki takiej strukturze cały system klimatyzacji i wentylacji tworzy spójny układ, a regulacja poszczególnych węzłów jest przejrzysta i efektywna energetycznie. entrala wentylacyjna Kotłownia kurtyna powietrzna KNX R wentylator P-U Instalacje nawiewowe i wyciągowe wentylacji napęd klapy klapa dymowa aparat grzewczo- -wentylacyjny światłowód zawór wodny klapa regulacyjna przepływu zawór wodny zawór regulacyjny napęd klapy terowanie komfortem w pomieszczeniach serwer

6 8 X1 X2 1 0: W 255: HP T N UR N UR E F G H X1 X2 T 1 T N UR 1 0: W 255: HP T N N UR E F G H T 1 T 2 N UR T N UR LonWorks ERVIE TTU IO UR E F G H I I I R O O Jak można automatyzować z WGO? terowanie oświetleniem potencjometr regulacji natężenia potencjometr regulacji natężenia I czujka obecności i natężenia panel balast analogowy np. 110 V balast analogowy np. 110 V terowanie oświetleniem W zależności od funkcji pomieszczeń należy w odpowiedni sposób dobierać i kształtować charakter oświetlenia. iuro, recepcja, sala konferencyjna, laboratorium, pokój w każdym pomieszczeniu należy uwzględnić indywidualne wymagania dotyczące natężenia oświetlenia i jego reakcji na różne czynniki (poziom nasłonecznienia, obecność ludzi, rodzaje aktywności, algorytmy czasowe itp.). Odpowiednia regulacja w połączeniu z ochroną przeciwsłoneczną poprawia komfort użytkownika i pozwala ograniczyć koszty zużycia energii i eksploatacji urządzeń, a także nadaje pomieszczeniu prestiżowy charakter. pełnienie tych wszystkich wymagań jest możliwe dzięki programowalnym sterownikom WGO oraz modułom wejść i wyjść, służącym do podłączenia zadajników, paneli ściennych, czujników i elementów wykonawczych. Unikatową cechą systemu WGO jest możliwość jednoczesnego korzystania ze wszystkich aktualnie stosowanych technik: począwszy od sterowania dwustanowego, poprzez analogowe, aż do najbardziej zaawansowanych technicznie magistralnych systemów sterowania (LI, X, KNX). odatkowym atutem sterowników WGO jest nieograniczona wręcz komunikacja z systemami nadzoru poprzez typowe dla automatyki budynkowej protokoły net, L, KNX/IP czy odbus TP/IP. Taka budowa systemu WGO otwiera szerokie możliwości łączenia w jeden system urządzeń wykorzystujących różne techniki komunikacji i sterowania. terowanie dwustanowe sterowanie za pomocą klasycznego osprzętu realizowane funkcje załącz/wyłącz możliwość uzależnienia sterowania od algorytmów czasowych i obecności osób zdalny nadzór nad funkcjami przez system, WWW, ipad terowanie analogowe zmiana natężenia oświetlenia za pomocą zadajników i paneli automatyczna regulacja jasności z wykorzystaniem czujników obecności i natężenia oświetlenia możliwość uzależnienia sterowania od algorytmów czasowych zdalny nadzór przez system do net, Ethernet, L, KNX potencjometr regulacji natężenia I I potencjometr regulacji natężenia do net, Ethernet, L, KNX T 1 T 2 24V E1 E2 Tx Rx E1 E2 1 2 RT T I I R do net, Ethernet, L, KNX I I I O czujka obecności i natężenia I I potencjometr regulacji panel natężenia potencjometr regulacji natężenia V 1 2 E1 E Tx Rx do net, Ethernet, L, KNX O I RT T czujka obecności T 1 T 2 24V E1 E2 Tx Rx E1 E2 1 2 RT T O I balast analogowy I R np. 110 V O O przekaźnik I I balast analogowy np. O 110 V czujka obecności i natężenia panel I V 1 2 E1 E2 Tx Rx przekaźnik I RT T czujka obecności O przekaźnik O balast analogowy np. 110 V O O przekaźnik balast analogowy np. 110 V przekaźnik przekaźnik terowanie cyfrowe za pomocą magistrali LI dowolne typy opraw (żarowe, wyładowcze, LE itd.) możliwość załączania i wyłączania każdej oprawy i regulacja jej strumienia świetlnego programowa zmiana konfiguracji układu automatyczna regulacja natężenia oświetlenia w zależności od informacji z czujników natężenia oświetlenia automatyczna reakcja na określone zdarzenia (wyłączenia zasilania, zanik napięcia, przerwa w komunikacji itp.): pełna informacja diagnostyczna możliwość uzależnienia sterowania od algorytmów czasowych algorytmy czasowe i zdalny nadzór przez system rozdzielenie funkcji sterowania od zasilania oprawy przynależące do scen świetlnych nie muszą być łączone w jeden obwód elektryczny onitorowanie oświetlenia awaryjnego możliwość stworzenia systemu monitorowania oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN indywidualne sterowanie każdą oprawą automatyczna detekcja błędów i awarii automatyczne i ręczne wykonywanie testów elementów systemów wraz zapisem wyników kontrola czasu pracy źródeł światła samodiagnostyka komunikacji informowanie odpowiednich służb o każdej awarii przez i raportowanie i archiwizacja odpowiednich danych o pracy systemu integracja z systemem obsługa przez panel operatorski lub P do net, Ethernet, L, KNX do net, Ethernet, L, KNX modem GPR E E ERVIE V odbus V 1 2 E1 E2 Tx Rx us us 2 E1 E2 Tx Rx R KNX RT T us us 24V 24V balast LI U U RT T us us us us us us En En inwerter z interfejsem LI do oświetlenia awaryjnego panel operatorski (64 urządzenia) (64 inwertery) czujka obecności i natężenia LI 24V 2 E1 E2 Tx Rx us us us us KNX RT T us us 24V 24V panel 10 operatorski do net, Ethernet, L, KNX U U En En V E1 E2 Tx Rx us us us us czujka obecności i natężenia LI antena EnOcean

7 PRG IP PRG RT LonWorks ERVIE TTU IO UR KNX IP LNK T 1 LNK T 2 /PRG IP N/PRG RT UR E F G H X1 X2 0: W 255: HP T 1 T 2 N UR V us us us us E1 E Tx Rx RT T Tx Rx Rx Tx L L2 L3 N IL1 IL2 IL3 N X1 X2 0: W 255: HP T 1 T 2 N UR V us us 1 2 E1 E2 Tx Rx Tx Tx L1 IL1 us us RT T Rx Rx L2 IL L3 N IL3 N m m m V 1 2 E1 E2 Tx Rx us us RT T us us do net, L, KNX Ethernet, Jak można automatyzować z WGO? ERVIE E E R terowanie oświetleniem odbus do net, Ethernet, L, KNX EnOcean modem GPR I KNX inwerter z interfejsem LI do oświetlenia awaryjnego R I czujka obecności (64 inwertery) Pełne możliwości sterowania oświetleniem możliwość wykorzystania wszystkich technik instalacyjnych i standardów sieciowych panel komunikacja EnOcean pozwalająca na operatorski bezprzewodowy sposób sterowania oświetleniem możliwość wykorzystania standardowego osprzętu oraz urządzeń sieciowych (KNX, L itp.) dowolnych producentów pomieszczeniowy panel owy EnOcean 24V 1 2 E1 E2 Tx Rx panel operatorski KNX RT T us us 24V 24V us us us us U U En En us us us us I antena EnOcean O O balast analogowy np V przekaźnik potencjometr regulacji natężenia balast LI (64 urządzenia) inwerter z interfejsem LI do oświetlenia awaryjnego /3.15 3N~50Hz/TN- 400/23~ do net, Ethernet, L, KNX onitorowanie rozdzielni elektrycznej onitorowanie mediów i systemów zasilania iągłe monitorowanie stanu wszystkich zabezpieczeń elektrycznych, potwierdzenie pracy łączników czy rejestracja zużycia energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody to niezwykle istotny element nowoczesnego zarządzania budynkiem i redukcji kosztów eksploatacji. Pełna informacja pozwala na podejmowanie świadomych decyzji i szybką reakcję w przypadku awarii lub zagrożeń. Za pomocą sterowników WGO możliwa jest integracja różnych urządzeń pomiarowych w ramach jednego systemu. oduły dwustanowe dostarczają dane dotyczące stanu łączników i elementów wykonawczych, moduły analogowe umożliwiają pomiary z różnego typu przetworników, moduły specjalne (R-232, R-485, moduł pomiaru mocy) pozwalają na komunikację z ami, zabezpieczeniami czy analizatorami. zczególnie interesujący jest moduł pomiaru mocy, który na podstawie bezpośredniego pomiaru prądów i napięć może dokonać analizy pracy sieci zasilającej i zużycia energii przez odbiorniki. zięki otwartym kanałom komunikacji z systemem (net, KNX, L itp.) użytkownik uzyskuje pełną wiedzę o stanie obiektu i jego efektywności energetycznej. Realizowane funkcje: monitorowanie stanu łączników i zabezpieczeń w rozdzielnicach pomiary prądów i napięć pomiary mocy i energii w obwodach odbiorczych i zasilających informacje o awariach i błędnych stanach urządzeń w rozdzielni optymalizacja zużycia energii poprzez system zdalne informowanie odpowiednich służb o każdej awarii przez i zdalne wykonywanie operacji łączeniowych w rozdzielniach moduł pomiaru mocy 3-fazowej ( ) Jak można automatyzować z WGO? onitorowanie mediów i systemów zasilania onitorowanie mediów Realizowane funkcje: możliwość komunikacji z ami mediów z wykorzystaniem wyjść impulsowych lub sieci komunikacyjnych (odbus, -us) pełna informacja o stanie chwilowego zużycia mediów możliwość optymalizacji kosztów poprzez analizę danych i ograniczenie strat zdalny odczyt na monitorze komputera przez lub WWW zdalne informowanie odpowiednich służb o każdej awarii przez i archiwizacja danych do net, Ethernet, L, KNX kwh t odbus m 3 konwerter R/-us t kj , m 3 ciepła m3 m3 wody ciepła gazu energii elektrycznej t gazu , m 3 analizator sieci energii elektrycznej us ciepła konwerter panel operatorski czujka obecności i natężenia oświetlenia LI LOKLI- ZJ oc zainst. [kw] Oświetlenie dmin.- Nocne 0.01-Hol wejściowy 10 1/3:7 1/3:8 Oświetlenie 0.01-Hol wejściowy 10 1/3:9 Oświetlenie dmin.- Nocne 0.01-Hol wejściowy 10 1/3:10 Oświetlenie 0.01-Hol wejściowy Oświetlenie dmin.- Nocne 0.01-Hol wejściowy 0,4 0,9 0,4 0,9 0,4 XW XW XW XW XW RE/1/3:L24 YYżo 3x1.5 RE/1/3:L25 YYżo 3x1.5 RE/1/3:L26 YYżo 3x1.5 RE/1/3:L27 YYżo 3x1.5 RE/1/3:L28 YYżo 3x /3:11 s 1 s 2 s 1 s s 1 s m3 m3 ciepła wody energii elektrycznej m3 m3 wody analizator sieci H1 x6 H1 x6 H1 x6 H1 x6 H1 x6

8 8 X1 X2 1 0: W 255: HP N UR Jak można automatyzować z WGO? terowanie żaluzjami i roletami okiennymi terowanie żaluzjami i roletami w pomieszczeniach lub na elewacji w znacznym stopniu decyduje o komforcie pracy użytkowników. Jednocześnie powiązanie tego systemu z systemem sterowania oświetleniem w znacznym stopniu wpływa na redukcję kosztów eksploatacji oraz wydłuża żywotność źródeł światła. WGO proponuje kilka różnych wariantów sterowania żaluzjami począwszy od klasycznego sposobu podnoszenia i opuszczania z wykorzystaniem ów sterowniczych podłączonych bezpośrednio do sterowników WGO, poprzez gotowe zestawy w formie skrzynek rozdzielczych WINT (z komunikacją sieciową lub do sterowania lokalnego), na sterowaniu cyfrowym za pomocą specjalistycznej magistrali I skończywszy. Realizowane funkcje: możliwość wykorzystania klasycznej techniki instalacyjnej do sterowania żaluzjami wykorzystanie rozwiązań systemowych (WINT ) i standardów sieciowych (I) pozwala na uproszczenie oprzewodowania i ułatwia diagnostykę urządzeń powiązanie z system oświetlenia podnosi komfort użytkowania i redukuje koszty możliwość uzależnienia od warunków zewnętrznych i algorytmów czasowych zdalny nadzór nad pracą systemu poprzez do net, Ethernet, L, KNX LI / KNX T 1 T V E1 E Tx Rx RT T E1 E R-485 stacja pogodowa I skrzynka WINT / skrzynka WINT do sterowania żaluzjami czujnik natężenia oświetlenia sterowniczy O O napęd żaluzji R-232 R i sterownicze 4 napędy żaluzji napęd żaluzji R-232 / I skrzynka WINT / R napędy żaluzji 120Ω R Ω żaluzje markiza 4 i sterownicze terowanie pojedynczymi napędami za pomocą sieci lub z wykorzystaniem lokalnych ów. W tym układzie możliwe jest podłączenie 16 skrzynek do jednego modułu. roleta maks. 16 skrzynek skrzynka WINT / L / N / PE 16 napędów R napędy żaluzji entralne sterowanie grupą podłączonych napędów. Funkcja może być realizowana np. przez stację pogodową, zegar sterujący lub centralny sterujący. masa góra dół roleta 4 i sterownicze 14 L / N / PE 15

9 Jak można automatyzować z WGO? uilding anagement ystem (), czyli uilding anagement ystem to ogólnie komplet urządzeń i oprogramowania, służących do automatyzacji budynku. pecjalizowane oprogramowanie wizualizacyjne () stanowi bezpośredni łącznik pomiędzy administratorem obiektu a wszystkimi sterowanymi urządzeniami. łuży do: zmiany nastaw parametrów pracy systemu zobrazowania aktualnego stanu obiektu w formie graficznej i tekstowej gromadzenia i udostępniania danych archiwalnych do potrzeb rozliczeń i optymalizacji pracy zarządzania różnorodnymi podsystemami (np. kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy, monitorowanie mediów itp.) kontrola dostępu TTU OK ERROR TTU system automatyki 5 6 OK przeciwpożarowej 8 P TTU OK ERROR ERROR HV sterowanie oświetleniem TTU OK sterowanie żaluzjami ERROR TV telewizja przemysłowa TTU OK ERROR WIN system sygnalizacji włamania i napadu monitoring mediów TTU OK ERROR TTU OK ERROR WGO, dzięki różnorodności komponentów warstwy sterowania, pozwala budować systemy o dowolnej skali komplikacji TTU i dowolnej funkcjonalności. Za pomocą powszechnie 5 6 wykorzystywanych OK interfejsów komunikacyjnych (net, 8 KNX czy ERROR Ethernet/odbus) węzły WGO--YTE mogą być łatwo integrowane z autonomicznymi systemami bezpieczeństwa czy systemami zarządzania. Oferowane oprogramowanie wizualizacyjne typu daje możliwość pełnego zarządzania obiektem i archiwizowania gromadzonych danych. W przypadku mniejszych obiektów możliwe jest tworzenie warstwy wizualizacyjnej i zarządzanie obiektem z wykorzystaniem serwerów WWW wbudowanych bezpośrednio do sterowników WGO i przeglądarek TTU internetowych lub 5paneli 6 operatorskich. OK ERROR

10 Jak można automatyzować z WGO? Przykładowa struktura komunikacji systemowej Warunkiem stawianym rozproszonym, inteligentnym systemom automatyki jest zapewnienie pełnej dyspozycyjności danych istotnych dla procesów zarządzania obiektem. Poprzez sieć Ethernet można uzyskać bezpośredni dostęp do wszystkich niezbędnych danych. odularność systemu pozwala podłączyć do jednego sterownika niemal dowolne kombinacje dwustanowych/analogowych modułów wejść i wyjść oraz modułów do specjalizowanych podsieci. terownik z podłączonymi modułami może funkcjonować jako samodzielne urządzenie sterujące poza nadrzędną siecią obiektową lub jako uniwersalny interfejs w ramach tej sieci. Zgodność ze standardami IT pozwala równocześnie na tworzenie ekonomicznych rozwiązań komunikacyjnych w ramach sieci lokalnej i globalnej (LN, WN, Internet) bez konieczności zbudowania osobnej sieci dla. skrzynki systemowe skrzynki systemowe węzeł sieciowy N 24V E1 E2 1 2 E1 E2 Tx/Rx W UR II piętro Pozwala to na łatwy dostęp do poszczególnych podsystemów, utrzymanie prostej struktury oraz szybki czas reakcji, przy zachowaniu praktycznie nieograniczonej elastyczności. węzeł sieciowy N 24V E1 E2 skrzynki systemowe 1 2 Tx/Rx W UR E1 E2 Przy pomocy WGO--YTE 750 można w sposób kompleksowy podłączyć urządzenia obiektowe do modułów, niezależnie od zastosowanego ostatecznie w aplikacji typu sieci obiektowej I piętro węzły sieciowe węzły sieciowe węzeł sieciowy N 24V E1 E2 1 2 E1 E2 Tx/Rx W UR parter np. Ethernet, net/ip, KNX/IP, odbus TP serwer piwnica panel operatorski Na poziomie warstwy sterowania następuje wymiana danych w podsieciach. Urządzenia wchodzące w skład systemu automatyki przetwarzają sygnały z czujników i sterują elementami wykonawczymi. 18 WGO--YTE wspiera takie protokoły sieciowe jak LI, P-U, KNX/ TP1, -U, EnOcean, I oraz protokoły transmisji szeregowej. Jest więc elementem łączącym różnorodne technologie stosowane w automatyce budynkowej. węzeł sieciowy HV N 24V E1 E2 1 2 E1 E2 Tx/Rx W UR automatyzacja HV klapa dymowa zawór wodny klapa regulacyjna przepływu 19

11 ieci nadrzędne w budynkach net/ip terownik do wszystkich zastosowań terownik net umożliwia podłączanie modułów WGO--YTE do sieci net. ożna go stosować zarówno do automatyzacji pomieszczeń, jak i w układach HV. Generowanie obiektów net la wejść/wyjść przyłączonych do sterownika automatycznie generowane są odpowiednie obiekty net. Przy pomocy oprogramowania WGO PRO można wygenerować kolejne obiekty net, które służą jako interfejs do aplikacji zgodnie z normą IE net jest protokołem komunikacyjnym dla automatyki budynkowej zgodnym IN EN IO net standaryzuje komunikację pomiędzy wyrobami pochodzącymi od różnych producentów. W tym celu określono w normie m. in. profile typów urządzeń, usługi, obiekty komunikacyjne, ich właściwości oraz media transmisji. terownik WGO net/ip odpowiada profilowi net uilding ontroller (-). oftware Oprogramowanie WGO--PRO Oprogramowanie WGO--PRO jest podstawowym narzędziem programistycznym. Zawiera sześć graficznych i tekstowych języków programowania F, L, IL, T, F i F zgodnie z międzynarodowym standardem IE zięki temu każdy użytkownik ma możliwość wyboru języka najdogodniejszego dla siebie i dla potrzeb aplikacji w zakresie automatyki pomieszczeń czy HV. Wykorzystanie przy programowaniu formy graficznej, jak w przypadku języka F, nie tylko ułatwia samo pisanie programu, lecz także jego późniejszą obsługę i serwis. Złącze R-232 Zintegrowane złącze szeregowe R-232 służy do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. Komunikacja terownik udostępnia potrzebne usługi net i umożliwia w ten sposób standardową wymianę danych z innymi urządzeniami net. iblioteki W celu ułatwienia programowania WGO oferuje szereg gotowych bloków funkcyjnych. Ich wybór jest bardzo duży: od prostych zadań realizowanych w pomieszczeniu, jak sterowanie oświetleniem, ściemnianiem, zabezpieczeniem przed olśnieniem, poprzez systemy ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji (HV) i makra systemowe, aż po liczne zadania komunikacyjne. Te ostatnie stanowią interfejsy z systemami LI, EnOcean, P-us oraz umożliwiają wysyłanie -ów i i. Konfigurator WGO dla net Konfigurator WGO jest przydatnym narzędziem do uruchamiania i obsługi sterownika w heterogenicznej sieci net. Interfejs ten umożliwia między innymi definiowanie struktury sieci, adresowanie sterowników oraz konfigurowanie klientów i serwerów. odatkowo można skorzystać z przeglądarki, pozwalającej na wgląd w parametry poszczególnych obiektów net. harakterystyka: profil urządzenia (net uilding ontroller) swobodne programowanie zgodnie z IE modularna budowa węzła złącze R-232 wbudowany serwer WWW Inne zalety wobodnie programowalny sterownik WGO net jest urządzeniem, odpowiadającym zdefiniowanemu w standardzie net typowi urządzenia net-uilding ontroller (-) ze zdefiniowanym Is (net Interoperability uilding locks). Wbudowany serwer WWW Przy pomocy WGO--PRO można łatwo tworzyć graficzne interfejsy do obsługi i wizualizacji i wgrywać je na zintegrowany ze sterownikiem serwer WWW. Z tymi stronami WWW można łączyć się poprzez standardową przeglądarkę internetową z dowolnego komputera podłączonego do sieci TP/IP. Oferty dopełnia bogata paleta modułów net/ip wejść i wyjść oraz modułów specjalnych do podsieci takich jak KNX (EI), P-us Opis wyrobu nr katalogowy 20 wygodne uruchamianie przy pomocy i LI. zięki temu zastosowanie sterownika sterownik net konfiguratora WGO dla net WGO net może być uniwersalne. 21

12 ieci nadrzędne w budynkach Ethernet/odbus TP/IP Ethernet TP/IP odbus TP/IP Protokół odbus TP funkcjonuje na rynku nie od dziś. azuje na znanym od roku 1979 otwartym protokole odbus dla programowalnych systemów sterowania. tosowanie tego powszechnego w przemyśle protokołu jest również popularne w automatyce budynkowej. Nowością jest natomiast to, że obecnie TP/IP wykorzystywany jest w budynkach jako medium transmisji dla ramek odbus (komunikacja klient-serwer bazująca na sieci Ethernet TP/IP). Za szczególną zaletę użytkownik powinien uznać fakt, że odbus jest prostym, wydajnym protokołem, zapewniającym bardzo szybką transmisję danych w sieci Ethernet. Użytkownik sieci odbus TP znajdzie w ofercie WGO szeroką gamę sterowników i wydajnych komputerów przemysłowych do montażu na szynie IN. oftware Oprogramowanie WGO--PRO Oprogramowanie WGO--PRO jest podstawowym narzędziem programistycznym. Zawiera sześć graficznych i tekstowych języków programowania F, L, IL, T, F i F zgodnie z międzynarodowym standardem IE zięki temu każdy użytkownik ma możliwość wyboru języka najdogodniejszego dla siebie i dla potrzeb aplikacji w zakresie automatyki pomieszczeń czy HV. Wykorzystanie przy programowaniu formy graficznej, jak w przypadku języka F, nie tylko ułatwia samo pisanie programu, lecz także jego późniejszą obsługę i serwis. iblioteki W celu ułatwienia programowania WGO oferuje szereg gotowych bloków funkcyjnych. Ich wybór jest bardzo duży: od prostych zadań realizowanych w pomieszczeniu, jak sterowanie oświetleniem, ściemnianiem, zabezpieczeniem przed olśnieniem, poprzez systemy ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji (HV) i makra systemowe, aż po liczne zadania komunikacyjne. Te ostatnie stanowią interfejsy z systemami LI, EnOcean, P-us oraz umożliwiają wysyłanie -ów i i. terownik do wielu zastosowań zy to do sterowania pomieszczeniem, czy też systemem ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji (HV). Wydajne sterowniki WGO są w tej sytuacji zawsze dobrym wyborem. 2-portowy switch Proste podłączenie do sieci Wbudowany serwer WWW Przy pomocy WGO--PRO można łatwo tworzyć graficzne interfejsy do obsługi i wizualizacji i wgrywać je na zintegrowany ze sterownikiem serwer WWW. Z tymi stronami WWW można łączyć się poprzez standardową przeglądarkę internetową z dowolnego komputera podłączonego do sieci TP/IP. Gniazdo karty ożliwość gromadzenia danych z aplikacji i programu użytkowego ikroprzełączniki IP łużą do ustawiania adresu IP harakterystyka Wśród swobodnie programowalnych sterowników WGO do sieci Ethernet do wyboru odbus TP jest wiele wariantów, przeznaczonych do różnych zastosowań. Oznacza to, że oprócz szerokiego spektrum modułów wejściowych, wyjściowych i specjalnych do takich podsieci jak Opis wyrobu nr katalogowy LI dostępne są także sterowniki o różnej konstrukcji. Ponadto zaimplementowany protokół sterownik Ethernet odbus umożliwia szybką i efektywną komunikację w standardowych sieciach Ethernet. sterownik Ethernet WGO--YTE jest od lat z powodzeniem stosowany w automatyce budynkowej i zyskał sterownik Ethernet aprobatę projektantów, instalatorów, integratorów systemów oraz samych użytkowników. To argumenty, które warto wykorzystać. sterownik Ethernet

direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013

direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013 direct budownictwo aplikacje rozwiązania wyroby 1/2013 własne rozwiązania na własnym podwórku / 20 The Squaire leżący wieżowiec / 12 więcej dali w sieci / 8 Wykonawstwo z certyfikatem WAGO / 11 TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Jeden system do wszystkich zastosowań

Jeden system do wszystkich zastosowań Jeden system do wszystkich zastosowań SPIS TREŚCI Automatyzujemy przemysł i budynki 2-3 Sterowniki, interfejsy, moduły I/O 4-5 Rozwiązanie skrojone na miarę WAGO-I/O-SYSTEM 750/752 6-7 System przemyślany

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3

Zawartość. KNX Projektów. Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2. Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Rozwiązania KNX Zawartość Systemy pomiarowe w inteligentnych budynkach 2 Wydajność energii w budynku szkolnym 3 Efektywne wykorzystanie energii w domach 4 Oszczędzanie energii w budynkach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4 direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 SYSTEM KLASY MES WSPIERA PRODUKCJĘ W WAGO / 22 STACJE ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ Wago / 9 wago na kolejowym szlaku / 4 KOPALNIA POD SPECJALNYM NADZOREM

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

EMEA SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku

EMEA SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku Budynki dopasowujące swoje parametry eksploatacyjne do potrzeb przebywających w nich osób oraz dla zapewnienia maksymalnej ochrony środowiska są nie tylko wizją, a stają się już faktem. EMEA SMART House

Bardziej szczegółowo

SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku

SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku http://www.controlyourhouse.pl/ Budynki dopasowujące swoje parametry eksploatacyjne do potrzeb przebywających w nich osób oraz dla zapewnienia maksymalnej ochrony środowiska są nie tylko wizją, a stają

Bardziej szczegółowo

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości direct energetyka czerwiec 2014 GRID SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości STEROWNIK DO TELETECHNIKI W WIRTUALNEJ ELEKTROWNI / str. 12 750 XTR EXTREMALNIE WYTRZYMAŁY

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla sterowania oświetleniem i żaluzjami. Open to Wireless TM rozwiązania i urządzenia bezprzewodowe

Rozwiązania dla sterowania oświetleniem i żaluzjami. Open to Wireless TM rozwiązania i urządzenia bezprzewodowe INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA EKOLOGICZNYCH BUDYNKÓW Przegląd produktów EC Net AX Integracja i zarządzanie instalacjami oparty o technologię Web i HVAC: BACnet i LONWORKS Jakość powietrza i komfort Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog Produktów

TAC Vista Katalog Produktów TAC Vista Katalog Produktów Katalog produktów 2010/2011 Spis treści Informacje ogólne...1 Opis systemów...5 Oprogramowanie... 9 Vista 5.1...10 Wprowadzenie / wstęp...10 TAC Vista 5.1 Serwer...11 TAC Vista

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA. Wyroby i rozwiązania dla sieci zasilających

TELETECHNIKA. Wyroby i rozwiązania dla sieci zasilających TELETECHNIKA Wyroby i rozwiązania dla sieci zasilających INTELIGENTNE TELESTEROWANIE Inwestycja w przyszłość Rewolucja energetyczna niesie pozytywną zmianę dla środowiska naturalnego stanowi jednak gigantyczne

Bardziej szczegółowo

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

LCN. Spis treści. Wprowadzenie Przykłady zastosowań. Dlaczego LCN? Referencje. Podstawy. Przegląd produktów. LCN w przeglądzie

LCN. Spis treści. Wprowadzenie Przykłady zastosowań. Dlaczego LCN? Referencje. Podstawy. Przegląd produktów. LCN w przeglądzie Wprowadzenie Przykłady zastosowań Dlaczego LCN? Referencje Podstawy Przegląd produktów LCN w przeglądzie Spis treści LCN LCN - Perfekcyjne sterowanie budynkiem. 4 Technika stosowana w budynkach, a LCN

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie 01 2010 Moeller dołącza do Eaton strona 2 Wyłączniki taryfowe Z-TS Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + strona 6 strona 8 Xcomfort nowe elementy w systemie strona 3 Szafki natynkowe BC-A estetyczne

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Otwarta komunikacja w świecie Saia PCD

Otwarta komunikacja w świecie Saia PCD BIULETYN INFORMACYJNY FIRMY SABUR ISSN 1898-522X www.sabur.com.pl nr 2[48]/2011 str. 8 10 Otwarta komunikacja w świecie Saia PCD Nie ma rzeczy niemożliwych! Lon on IP SNMP SMTP BACnet M-Bus CAN Modbus

Bardziej szczegółowo

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Nr 2/2014(29) ISSN 1895-5452 BEZPŁATNA GAZETA INFORMACYJNA UNII HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH ektro Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejne

Bardziej szczegółowo

Informacje o produktach 05 / 2015. Gira enet nowy dwukierunkowy system radiowy Prosta modernizacja instalacji elektrycznej

Informacje o produktach 05 / 2015. Gira enet nowy dwukierunkowy system radiowy Prosta modernizacja instalacji elektrycznej Gira enet Informacje o produktach 05 / 2015 www.gira.com/pl Gira enet nowy dwukierunkowy system radiowy Prosta modernizacja instalacji elektrycznej 03 Wprowadzenie 04 Zalety systemu 05 Przegląd systemu

Bardziej szczegółowo

Andover Continuum Katalog produktów

Andover Continuum Katalog produktów Katalog produktów Wydanie: Sierpień 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne...informacje ogólne 3 Charakterystyka systemu...charakterystyka systemu 7 Oprogramowanie...Oprogramowanie 11 Wprowadzenie...Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: ESAWARE nowa generacja HMI, IPC i zdalnego dostępu serwisowego do instalacji automatyki. str. 8 9. Jeszcze szybszy radiomodem RipEX

Temat numeru: ESAWARE nowa generacja HMI, IPC i zdalnego dostępu serwisowego do instalacji automatyki. str. 8 9. Jeszcze szybszy radiomodem RipEX BIULETYN INFORMACYJNY FIRMY SABUR ISSN 1898-522X www.sabur.com.pl nr 2[54]/2014 str. 8 9 Temat numeru: ESAWARE nowa generacja HMI, IPC i zdalnego dostępu serwisowego do instalacji automatyki PCD1.Room

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Katalog przemienników częstotliwości niskiego napięcia PowerFlex. Znakomite parametry. Elastyczne sterowanie.

Katalog przemienników częstotliwości niskiego napięcia PowerFlex. Znakomite parametry. Elastyczne sterowanie. Katalog przemienników częstotliwości niskiego napięcia PowerFlex Znakomite parametry. Elastyczne sterowanie. Katalog przemienników częstotliwości niskiego napięcia PowerFlex Zwiększenie wydajności przy

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo

Magazyn Omron. Wybrane wdrożenia

Magazyn Omron. Wybrane wdrożenia Magazyn Omron Nr 2 Wybrane wdrożenia Dynamicznie zmieniające się trendy i nieustanny rozwój rynków mają ogromny wpływ na kształtowanie się wymagań dotyczących producentów maszyn na całym świecie. Coraz

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo