Seminarium Profilaktyki Bezdomności Profilaktyka i Walka z Uzależnieniem jako element przeciwdziałania bezdomności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminarium Profilaktyki Bezdomności Profilaktyka i Walka z Uzależnieniem jako element przeciwdziałania bezdomności"

Transkrypt

1 Seminarium Profilaktyki Bezdomności Profilaktyka i Walka z Uzależnieniem jako element przeciwdziałania bezdomności które odbyło się 15 grudnia 2009, o w godzinach 11:00-15:30, Urząd Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdaoskim, sala Rady Miasta, ul. Wejhera 3 1 W spotkaniu uczestniczyli: 1. Ewa Bełdowska PCTWSS Gdaosk 2. Dorota Betkier PCPR Nowy Dw. Gdaoski 3. Elżbieta Borszcz PFWB 4. Łukasz Browarczyk PFWB 5. Krystyna Brzozowska PCPB MONAR-MARKOT Gdaosk 6. Maria Chlebowska MOPS Sopot 7. Krystyna Cwyl M-GOPS Nowy Dw. Gdaoski 8. Urszula Cychylik M-GOPS Nowy Dw. Gdaoski 9. Maciej Dębski Uniwersytet Gdaoski 10. Bożena Dołkowska MOPS Gdaosk 11. Gabriela Dywizjusz M-GOPS Nowy Dw. Gdaoski 12. Zbigniew Klewicz Stowarzyszenie na rzecz Osób Uzależnionych i Umierających Osiem 13. Aneta Kordek PCPR Nowy Dw. Gdaoski 14. Adam Koszutowski Stowarzyszenie Horyzont 15. Sylwia Krasucka Stowarzyszenie Homo Liber 16. Jolanta Łepek TPBA Koło Koszalioskie 17. Krzysztof Ługowski MOPS Rumia 18. Barbara Łukasiewicz M-GOPS Nowy Dw. Gdaoski 19. Aleksandra Maj TPBA Koło Gdaoskie Centrum Integracji Społecznej 20. Anna Marciniak GOPS Malbork 21. Bogdan Palmowski ChSD oddz. ter. w Gdyni 22. Justyna Pobran M-GOPS Sztum 23. Ewa Prill MOPS Nowy Staw 24. Beata M. Prusak PFWB 25. Stanisław Rączka Radny 26. Justyna Rozbicka TPBA Koło Gdaoskie Centrum Integracji Społecznej 27. Agnieszka Rumpocka PCK 28. Alicja Skotnicka M-GOPS Nowy Dw. Gdaoski 29. Tadeusz Studzioski UM Nowy Dw. Gdaoski

2 30. Ewa Ściuba Urząd Gminy Sztutowo 31. Jarosław Trąbka Fundacja Zorza 32. Janusz Witkowski Pomorska Rada Osób Bezdomnych 33. Ewa Zając MOPS Gdaosk 34. Katarzyna Żukowska PCPR Nowy Dw. Gdaoski 2 Program seminarium: 11:00-11:15 Powitanie uczestników Tadeusz Studzioski, Burmistrz Nowego Dworu Gdaoskiego 11:15-11:45 Uzależnienie osób bezdomnych w perspektywie badao socjologicznych Maciej Dębski, Uniwersytet Gdaoski 11:45-12:05 Profilaktyka i Walka z Uzależnieniem jako element przeciwdziałania bezdomności Bogdan Palmowski, Chrześcijaoskie Stowarzyszenie Dobroczynne Odział w Gdyni 12:05-13:00 Dyskusja 13:00-13:30 Przerwa 13:30-13:50 Komisja Antyalkoholowa dobra praktyka działao w rejonie Nowego Dworu Gdaoskiego Urszula Cychylik, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdaoskim 13:50-14:10 Zasady funkcjonowania oddziału leczenia uzależnieo z perspektywy lekarza i psychologa na przykładzie Stowarzyszenia Na Rzecz Leczenia Uzależnionych i Umierających OSIEM Mirosława Maszk-Witkowska, Sylwia Krasucka 14:10-14:30 Gdaoski model pracy z osobą uzależnionej od Alkoholu Ewa Zając, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdaosku 14:30-15:30 Podsumowanie, dyskusja i próba wypracowania rekomendacji w zakresie walki z uzależnieniem jako elementu przeciwdziałania bezdomności Moderatorzy: Dorota Betkier, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdaoskim Gabriela Dywizjusz, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdaoskim, Zbigniew Klewicz, Stowarzyszenie na rzecz Osób Uzależnionych i Umierających OSIEM

3 Przebieg Seminarium: ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 4; Gdańsk Wrzeszcz Zbigniew Klewicz otworzył Seminarium, następnie w kilku słowach opowiedział o tematyce spotkania. Przekazał głos burmistrzowi Miasta Nowego Dw. Gdaoskiego Tadeusz Studzioski, który przywitał uczestników, podziękował za zorganizowanie wydarzenia właśnie w tej miejscowości. Podkreślił, że problematyka bezdomności jest ważna, że często stanowi wyrzut sumienia dla decydentów, jest namacalnym dowodem niedociągnięd w polityce mieszkaniowej. W powitaniu wskazał także, że częstym akcydensem bezdomności jest uzależnienie od alkoholu. 3 Po powitaniu zgromadzonych przez burmistrza prowadzący, skrótowo przypomniał program spotkania i oddał głos pierwszemu prelegentowi Maciejowi Dębskiemu, który mówił o Uzależnieniu osób bezdomnych w perspektywie badao socjologicznych. Dane, na których się opierał pochodzą z dwóch źródeł badania socjodemograficzne realizowane na Pomorzu w dwuletnich odstępach od 2001 roku, oraz badanie psychospołecznego profilu osoby bezdomnej. Jeśli chodzi o poza pomorskie źródła, to dostępne jest jedno badanie poświęcone uzależnionym bezdomnym. Pomorskie dane dotyczą jedynie pomorskiej i trójmiejskiej populacji ludzi bezdomnych. Pierwsze wniosek jest taki, że w sposób usystematyzowany nie realizuje się diagnoz uzależnienia od alkoholu populacji ludzi bezdomnych. Jak wskazują pomorskie badania osoby bezdomne uzależnienie wskazują jako jedną z głównych przyczyn bezdomności, jednak, co należy podkreślid badanie socjologiczne, szczególnie to realizowane metodą ilościową nie jest wstanie określid czy uzależnienie pojawiło się przed bezdomnością, czy wystąpiło dopiero po utracie miejsca zamieszkania (dachu nad głową). Wśród motywów sięgania po alkohol wskazad można kilka najistotniejszych: różnego rodzaju wydarzenia życiowe, które ogólnie można nazwad socjologicznymi źródłami stresu; niska samoocena, brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; ucieczkowy sposób radzenia sobie ze stresem. Osoby bezdomne są silniej predestynowane do nadużywania alkoholu. Picie może byd środkiem pogłębiania relacji z innymi ludźmi bezdomnymi (wymiana informacji itp., ale także chwilowe zapomnienie o beznadziejnej sytuacji). W przypadku korzystania osób bezdomnych z terapii alkoholowej często nie jest to rezultatem wolnej, nieuwarunkowanej zewnętrznie decyzji osoby bezdomnej. Bywa tak, że osoby te podejmują terapię, ponieważ jest to warunek uzyskania miejsca w placówce udzielającej schronienia, czy warunek uzyskania pomocy finansowej. Praktyka pokazuje, że wyżej wskazane motywy podejmowania terapii charakteryzują się niewielką jej skutecznością.

4 Osoby bezdomne pijące alkohol gorzej oceniają swój stan zdrowia niż osoby bez domu nie pijące. Gorsza ocena stanu zdrowia odnosi się do zdrowia fizycznego, ale także do kondycji psychicznej. Osoby pijące są bardziej podejrzliwe, wycofane. Co bardzo ważne stan zdrowia uzależnionych osób bezdomnych w ciągu ostatnich pięciu lat, jak pokazują wyniki badao socjodemograficznych, się pogorszył. Coraz większy odsetek osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności, obawia się o swoje zdrowie. 4 W opinii terapeutów osoby bezdomne uzależnione mają mniejsze szanse na sukces terapeutyczny niż nie bezdomne nieuzależnione. Kwestią do doprecyzowania jest tu pojęcie sukcesu terapeutycznego czy to trwałe utrzymywanie abstynencji, czy jedynie okresowa poprawa stanu zdrowia osoby uzależnionej i szybkie przełamanie abstynencji. Jak pokazują badania około 33% osób dwa lata po ukooczeniu terapii odczuwa poprawę, Dębski uważa, że jest to bardzo dobry wynik. Alkoholizm jest domeną głownie mężczyzn. Najczęściej piją w miejscach niemieszkalnych, ciągi alkoholowe, jak wskazują wyniki badao, także mają miejsce głównie w miejscach niemieszkalnych. Im dłużej jest się w bezdomności tym więcej się pije. Jak pokazuje praktyka pracy z ludźmi bezdomnymi, osoby te często ukrywają swój problem alkoholowy. Kolejne wystąpienie Bogdan Palmowski. Rozpoczął od przedstawienia rysu działalności własnej organizacji. W placówkach, które prowadzi realizowany jest program motywujący do podjęcia terapii. Prelegent realizował badania własne, które dotyczyły Gdyni, dotyczące przyrostu liczby osób bezdomnych w Gdyni na przestrzeni pięciu lat ( ), uważa, że w tym okresie gdyoska populacja ludzi bezdomnych powiększyła się pięd razy. Stawia tezę, że tak intensywny przyrost jest rezultatem niewydolności systemu pomocy ludziom bezdomnym. Wychodzenie z bezdomności w owym okresie nie istniało w związku z tym mieliśmy do czynienia z tak licznym przyrostem populacji ludzi bezdomnych. Wychodzenie z bezdomności kulało ponieważ ludzi bezdomnych nie motywowano do podejmowania terapii alkoholowej, nie było rozbudowanej infrastruktury hosteli, ośrodków terapii znajdujących się poza miastem, poza środowiskiem klienta. Jak dalej zauważył Palmowski w latach zaobserwowano w Gdyni mniejszy napływ strumienia ludzi do bezdomności, a po roku 2007 obserwuje się zatrzymanie napływu.

5 Prelegent zgromadził 1600 teczek osobowych osób bezdomnych, które przewinęły się przez jego placówkę. Okazuje się, że wśród tych 1600 teczek są trzy, gdzie przyczyną bezdomności jest choroba psychiczna, a nie alkohol. Przytłaczająca większośd to osoby znajdujące się w 4 fazie uzależnienia alkoholowego. Jego zdaniem 99% osób bezdomnych to osoby uzależnione i to uzależnienie jest główną przyczyną bezdomności. Wspomniał o swoistym współuzależnieniu pracowników socjalnych na co dzieo pracujących z osobami bezdomnymi. 5 Wniosek wystąpienia Palmowskiego profilaktyka uzależnienia jest zdecydowanie mniej kosztowna niż zajmowanie się osobą bezdomną od wielu lat uzależnioną od alkoholu. W wystąpieniu starał się pokazad, że problem bezdomności, jej przyczyn jest ściśle związany z uzależnieniem od alkoholu, w związku z tym przekonywał, że w dużej mierze sukces pracy z ludźmi bezdomnymi jest uzależniony od motywowania i prowadzenia terapii uzależnieo. Dyskusja: Krzysztof Ługowski zwrócił uwagę na fakt, że na tego tupu spotkania warto byłoby zapraszad, osoby, instytucje, które zajmują się profilaktyką uzależnienia i jest to ich główny profil aktywności. Należy unikad dyskutowania we własnym gronie o problemach, które powinny byd rozwiązywane przez instytucje innej specjalizacji, my (pracownicy socjalni, pracownicy NGO pracujący z ludźmi bezdomnymi) powinniśmy dbad o współpracę między różnego rodzaju instytucjami by lepiej radzid sobie z problemem bezdomności. W profilaktyce należy dotrzed do osób nieuzależnionych, ale zagrożonych uzależnieniem czy bezdomnością, ale także do osób uzależnionych ale jeszcze nie bezdomnych. W Żukówku mówi Klewicz rocznie przez terapię przewija się około 140 osób, z czego osoby bezdomne stanowią zaledwie 5-6%. Za to całą resztę można określid jako osoby zagrożone bezdomnością. Palmowski proponuje rozróżnid profilaktykę uzależnieo od profilaktyki bezdomności. Zwraca też uwagę na to, że łatwiej zapobiegad, gdy ktoś jest uzależniony w stopniu niewielkim. Klewicz o praktyce Żukówka. We współpracy z bytowską szkołą średnią prowadzone są wizyty w placówce uczniów tej szkoły. Uczniowie, którzy byli w ośrodku w Żukówku przygotowują następnie wystąpienie w szkole, na godzinie wychowawczej, gdzie omawiają swoje doświadczenia, spostrzeżenia. Tego rodzaju praktyka ma wartośd terapeutyczną, jednocześnie jednak nie należy jej przeceniad niedorzecznym byłoby myśled, że po jednej takiej wizycie osoba w ogóle zaprzestanie picia alkoholu. Ważną kwestią jest kontakt ośrodków terapii uzależnieo z pracownikami socjalnymi, często to pracownik socjalny powinien rozpoznad, czy jego klient może mied problem z alkoholem. W momencie kiedy osoba wyrazi zgodę na uczestnictwo w terapii to pracownik socjalny po-

6 winien tę osobę monitorowad, motywowad czas oczekiwania na terapię jest dośd długi i między zgłoszeniem się, a dostaniem się do ośrodka wiele może się wydarzyd. Tu jest miejsce dla pracownika socjalnego, który powinien na kilka tygodni przed wyjazdem na terapię monitorowad osobę, sprawdzid w jakim jest stanie. Pytanie Ewy Bełdowskiej jak wygląda kierowanie osób na terapię ze strony służby zdrowia? Klewicz odpowiada, że w chwili obecnej na terapię zapisuje: pacjent, dzieci, mąż, żona, pracownik socjalny, kurator, lekarz. 6 Piotr Olech podsumowanie pierwszej części. Uzależnienie zwiększa zagrożenie bezdomnością. Uwidoczniły się dwa nurty: edukacja osób nieuzależnionych, ale zagrożonych uzależnieniem (edukacja w szkołach, kampanie społeczne, także wychodzenie do środowiska np. partyworking, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego) wszystko to działania rozciągnięte w czasie nakierowane na dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz praca z osobami uzależnionymi ale jeszcze nie bezdomnymi, rozpoznawana bardziej w krótkim przedziale czasowym, a zawierająca: motywowanie osób do podjęcia terapii, jak skutecznie motywowad, praktyka pokazuje, że to pracownicy pomocy społecznej oraz służby zdrowia, czyli głównie pracownicy socjalni często są niejako predestynowani do motywowania osób do podjęcia terapii dobrą terapię uzależnieo; jak powinna byd zorganizowana, czy lepiej terapia na miejscu, dochodzenie ze środowiska na terapię, czy może lepiej wyjazdowa w ośrodkach poza miastem dostęp do terapii, czas oczekiwania na miejsce współpraca OPS z ośrodkami leczenia uzależnieo, taka współpraca powinna mied miejsce przed skierowaniem osoby na terapię jeszcze w czasie motywowania osoby, następnie w trakcie prowadzenia terapii pracownik socjalny powinien otrzymywad informacje o kliencie, o planie życiowym klienta, po terapii to pracownik socjalny przy współpracy z terapeutą powinien monitorowad osobę pracownicy socjalni powinni wstępnie rozpoznawad problem alkoholowy i kierowad osoby do specjalistów, pracownik socjalny nie jest terapeutą uzależnieo po zakooczonej terapii należy osobę także monitorowad, wspierad przez pewien okres czasu tak by, mogła okrzepnąd w abstynencji Urszula Cychylik o Nowodworskiej dobrej praktyce. Na samym wstępie odniosła się do uwagi Palmowskiego o współuzależnieniu pracowników socjalnych oni nie są współuzależnieni. Pracują w określonych godzinach, nie zabierają pracy do domu.

7 Wyjście z uzależnienia to bardzo długa praca. Do tego różna jest specyfika pracy z uzależnionymi w małych ośrodkach niż w wielkich miastach. W małym mieście, nawet jeśli funkcjonuje klub AA to i tak wszyscy się wzajemnie znają. Osoby nie bardzo chcą uczestniczyd w aktywnościach, które są z pozoru anonimowe. Małe miasta ma takie problemy jak np. brak stacjonarnej placówki leczenia uzależnieo. Osoby wysyła się do placówek odległych o kilkadziesiąt kilometrów. Często ludzie podjęliby terapię, ale nie godzą się ze względu na koniecznośd wyjazdu. 7 Z drugiej strony na miejscu wystarczyłby punkt konsultacyjny (czego nie ma, a pojawia się pytanie skąd brad środki na taką działalnośd). Dobrym rozwiązaniem dla małych miejscowości są kółka samopomocowe, ale kto/kiedy/za co miałby je organizowad? Nie może też byd tak, że pracownik socjalny będzie zastępował terapeutę uzależnieo. Pracownik socjalny ma wiedzied wie by móc trafnie rozpoznawad dysfunkcje/potrzeby klienta, jednak nie może byd specjalistą w wielu dziedzinach. Koszutowski dodatkowo powiedział o własnych doświadczeniach przymusowe kierowanie na leczenie, takie sprawy ciągną się latami, a w większości przypadków są umarzanie, ponieważ osobie bezdomnej nie udało się dostarczyd pisma/wezwania. Należy w działalności szukad mówi Olech sojuszników, warto także myśled o wykorzystaniu tzw. pieniędzy kapslowych. Jak pokazuje raport NIK o wykorzystani tych środków są one w 60% wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. By móc myśled rozsądnym wykorzystaniu tych środków należy dysponowad odpowiednią diagnozą potrzeb i naciskad na lokalne władze o rozdysponowanie środków zgodnie z przeznaczeniem. Sylwia Krasucka o działalności w Żukówku. Placówka dysponuje 24 łóżkami, w tym 18 dla mężczyzn. Są dwie grupy terapeutyczne, terapia rozpoczyna cię co 4 tygodnie i trwa 8 tygodni. Przy rozpoczynaniu terapii niezbędne jest dokonanie diagnozy deficytów pacjenta (Uzależnienie, picie, jest tym, co osoba zna, a to, co się zna daje względne poczucie bezpieczeostwa, łatwiej jest robid to co się zna, realizowad znane schematy niż błądzid po nieznanym). W przypadku ludzi uzależnionych nie bezdomnych stosuje się pozytywną motywację, pracuje się na zasobach, które pacjent ma (nowe umiejętności społeczne). Ważne jest monitorowanie osoby po ukooczeniu terapii po jej powrocie do środowiska, tak by w miejscu, które dotychczas kojarzyła z piciem, mogła się odnaleźd jako niepijąca. W przypadku osób bezdomnych uzależnionych charakterystyczny jest mały kontakt z własnym ciałem, nieumiejętnośd rozpoznania potrzeb własnego ciała, wytłumienie potrzeb. Osoby bezdomne identyfikują potrzeby na bardzo niskim poziomie. Elementem terapii jest

8 uwrażliwienie na potrzeby, nauka umiejętności ich identyfikowania. Ważne też jest aby pokazad pacjentowi, że uzależnienie i bezdomnośd nie pojawiły sie w tym samym momencie (wiele osób bezdomnych podejmujących terapię mówi jestem uzależniony bo jestem bezdomny). Czymś pozytywnym jest uczestnictwo w grupach samopomocowych, co daje poczucie przynależności tym samym wzmacnia osobę. Praktyka pokazuje, że osoby bezdomne bardzo trudno zmotywowad do podjęcia terapii może wynikad to stąd, że osoby te, jeśli można tak powiedzied przez alkohol już nie więcej nie stracą. Wśród tych osób częściej występują urazy głowy, a samo uzależnienie jest bardziej zaawansowane. 8 Ewa Zając o profilaktyce w Gdaosku. Sukcesem jest powrót osoby do społeczności. Aby proces miał jak największe szanse powodzenia muszą zaistniej trzy elementy: wola osoby uzależnionej do podjęcia terapii, terapeuta uzależnieo dobrze prowadzący terapię, pracownik socjalny wspierający osobę, i ją sprawnie prowadzący. Na gdaoski program składają sie następujące elementy: diagnoza, motywowanie, terapia, aktywizacja, usamodzielnienie się. W celu realizacji programu zawiązano partnerstwo trzech podmiotów: MOPS Gdaoski, Miejska Poradnia Uzależnieo, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących PRZYSTAO. Uczestników rekrutuje się spośród osób wielokrotnie odnotowanych w Gdaoskim Pogotowiu Socjalnym, motywowanie ma miejsce w placówce lub mieszkaniu osoby. W czasie realizacji terapii pracownic socjalny i terapeuta są w kontakcie. Aktywizację zawodową rozpoczyna się dopiero po ukooczeniu terapii, w tym miejscu do współpracy wchodzi PUP. Narzędziem jest np. kontrakt socjalny. Palmowski zauważył pewną różnicę w Gdyni terapia prowadzona jest raczej w placówkach poza miastem, uważa się, że tam odnosi ona większy sukces. Pamiętad należy by najzwyczajniej dopasowad formę terapii do indywidualnych potrzeb i zasobów samej osoby jej poddanej. Olech podsumowanie. Widad dwa nurty profilaktyki: edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych nieuzależnionych, ale zagrożonych uzależnieniem. Drugi nurt praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (praca ze środowiskiem samej osoby uzależnionej). Istotne zagadnienia: Jak pracowad z osobami bezdomnymi nieuzależnionymi, alby w bezdomności nie popadły w uzależnienie. Zagrożeniem po zakooczaniu terapii jest brak kontaktów z grupą nieuzależnionymi, nie ma nieuzależnionej grupy odniesienia.

9 Gdaoski program pokazuje pewien model, pewną ścieżkę radzenia sobie z problemem, warto byłoby zebrad i zaprezentowad więcej modeli, więcej propozycji podejścia do problematyki. Brak nam odwołao do kręgosłupa pracy z człowiekiem uzależnionym, brak odniesienia do paradygmatów wspólnych dla wszystkich specjalistów pracujących z osobą uzależnioną. Potrzebne jest aby pamiętad o pewnych paradygmatach. 9 Czy system nie jest oparty przesadnie na motywowaniu negatywnym, na sankcjach, karach? Czy nie podjąd próby wprzęgnięcia w system motywowania pozytywnego. Jak motywowad pozytywnie? Klewicz Są dwie szkoły. Praca na zasobach, nie bazowanie na stratach. Z drugiej strony jak wskazuje Ewa Zając pracownicy socjalni mają trudnośd z pracą z osobami uzależnionymi, w Gdaosku wiele zespołów pracowników socjalnych nie wykazuje, że wśród ich klientów są osoby uzależnione. Ponieważ to zmusiłoby ich do zaproponowania takiemu klientowi odpowiedniej oferty, o którą trudno. Wybór metody mówi Klewicz powinien zależed od osobowości klienta, od konkretnej sytuacji (Czy motywowanie negatywne jego nadużywanie, gloryfikowanie nie jest formą ucieczki przed pracą, przed problemem? Motywowanie negatywne można w pewnyk okolicznościach zinterpretowad jako swoisty sposób przeuczania odpowiedzialności za sukcesy porażki i sukcesy na klienta, motywowanie pozytywne rozkłada odpowiedzialnośd na dwie obie strony relacji pomagacz, osoba wspierana.[kom. Browarczyk]). Olech mówi o niezwykle istotnej kwestii moralnej odpowiedzialności za klienta, którego zmotywowało się do określonego działania prezentując na horyzoncie wizję usamodzielnienia, mieszkania. Taka osoba spełnia wiele wymogów, przechodzi długa drogę aktywizacji, terapii itp. i na koocu zostaje postawiona w placówce ponieważ brak mieszkao socjalnych, wspieranych. Taka sytuacja jest moralnie niedopuszczalna. Istotne jest monitorowanie osoby po zakooczeniu terapii. Różna jest specyfika różnych środowisk. Bardzo trudna jest praca w środowisku po PGR, to ludzie przez wiele lat pozostawieni sami sobie ze swoimi problemami. Praca z takimi ludźmi wymaga sporo czasu i wysiłku.

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Narzędzie pracy socjalnej nr 15 Wywiad z osobą uzależnioną od alkoholu 1 Przeznaczenie narzędzia:

Narzędzie pracy socjalnej nr 15 Wywiad z osobą uzależnioną od alkoholu 1 Przeznaczenie narzędzia: Narzędzie pracy socjalnej nr 15 Wywiad z osobą uzależnioną od alkoholu 1 Przeznaczenie narzędzia: Etap I (1b) Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/ rodziny) Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Śrem, 5 maja 2007 roku SPRAWOZDA Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Środowiskowy program reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych Znajdź swoje miejsce realizowany był w miesiącu kwietniu

Bardziej szczegółowo

OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU

OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU Czym jest wykluczenie społeczne? Wykluczenie społeczne jest pojęciem przeciwstawnym do społecznego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 rok. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych jest opracowywany na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009 Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 3-9 1. Bezdomność w Województwie pomorskim to podobnie jak w całym województwie pomorskim problem typowo męski w roku 9

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych. Symbol: OI-T. Adres: ul. Żniwna 4, Kielce 1 / 8

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych. Symbol: OI-T. Adres: ul. Żniwna 4, Kielce 1 / 8 Symbol: OI-T Adres: ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce 1 / 8 Pokoje: 33 pomieszczenia Telefony: +48 41 311 11 17 +48 41 367 63 25 E-mail: oit@mopr.kielce.pl k.adamski@mopr.kielce.pl Godziny pracy: Ośrodek jest

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Swetłana Mróz mgr Joanna Pęska

dr n. med. Swetłana Mróz mgr Joanna Pęska dr n. med. Swetłana Mróz mgr Joanna Pęska Diagnoza psychologiczna. Rozmowy wspierające. Psychoedukacja. Rehabilitacja funkcjonowania procesów poznawczych. Organizacja spotkań informacyjno edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 28.01.2015 r.

Zielona Góra, 28.01.2015 r. Zielona Góra, 28.0.205 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 205 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr XV/106/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011 PROJEKT Załącznik do Uchwały NR /../. Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 69/XII/2015 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZADANIU (NR 4) W ZAKRESIE STANDARYZACJI PRACY Z BEZDOMNYMI

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Czarna Woda na rok 2004.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Czarna Woda na rok 2004. Program Profilaktyki i w Gminie Miejskiej Czarna Woda na rok 2004. Cele programu: 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA POMOC SPOŁECZNA ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

AKTYWNA POMOC SPOŁECZNA ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH AKTYWNA POMOC SPOŁECZNA ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Adres: Hotel Rest, ul. Poznaoska 33, Mory k. Warszawy (kierunek Poznao) Data: 27 29 października 2010 Organizator: Stowarzyszenie Centrum Aktywności

Bardziej szczegółowo

Problem uzależnień w kontekście domów pomocy społecznej

Problem uzależnień w kontekście domów pomocy społecznej Problem uzależnień w kontekście domów pomocy społecznej Jadwiga Fudała PARPA www.parpa.pl 1 Problemy wynikające ze spożywania alkoholu przez mieszkańców DPS zdrowotne (w tym zdrowotne konsekwencje spożywania

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SOCJALNY UZALEŻNIENIOM. Realizatorzy: Anna Osiewicz Aleksandra Zaborska Joanna Krzemińska Alicja Kowalska Joanna Trytek

PROJEKT SOCJALNY UZALEŻNIENIOM. Realizatorzy: Anna Osiewicz Aleksandra Zaborska Joanna Krzemińska Alicja Kowalska Joanna Trytek PROJEKT SOCJALNY UZALEŻNIENIOM Realizatorzy: Anna Osiewicz Aleksandra Zaborska Joanna Krzemińska Alicja Kowalska Joanna Trytek 1. Opis problemu Rodzina winna zaspokajać potrzeby fizjologiczne jak i psychologiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok Załącznik do uchwały Nr X/64/15 Rady Gminy Wilczęta z dnia 27 listopada 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok Podstawą

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. projekt Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/15 z dnia 29.12015 r. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw narkomanii na 2016 rok Wprowadzenie. Wśród

Bardziej szczegółowo

System wsparcia osoby uzależnionej mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, w celu wzmocnienia działań terapeutyczno rehabilitacyjnych.

System wsparcia osoby uzależnionej mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, w celu wzmocnienia działań terapeutyczno rehabilitacyjnych. System wsparcia osoby uzależnionej mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, w celu wzmocnienia działań terapeutyczno rehabilitacyjnych. Kraków, dnia 6 września 2016 roku Problem nadużywania alkoholu i innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2014

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2014 Załącznik do uchwały nr XXVIII/228/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 marca 2014 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2014 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE Do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXVIII/171/09 Rada Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXVIII/171/09 Rada Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXVIII/171/09 Rada Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r.

IV. Termin składania ofert Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zamość w terminie do dnia 6 maja 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 74/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 kwietnia 2014 r. Zasady finansowania realizacji zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/145/2013 RADY GMINY OSTASZEWO. z dnia 19 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/145/2013 RADY GMINY OSTASZEWO. z dnia 19 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/145/2013 RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Lp. Zamierzenia (zadania) Sposoby

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 12.02.2014 r.

Zielona Góra, 12.02.2014 r. Zielona Góra,.0.04 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 04 ROKU W ZAKRESIE PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik do uchwały Nr XXIV/132/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Tworzony jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. DLA GMINY TUREK na rok 2014.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. DLA GMINY TUREK na rok 2014. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/252/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY TUREK na rok 2014. I. STAN SZKÓD I ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Czynniki sprzyjające przemocy. Media lub bezpośrednia rozmowa. Różnego typu uzależnienia

Czynniki sprzyjające przemocy. Media lub bezpośrednia rozmowa. Różnego typu uzależnienia Matryca z badania jakościowego wywiadów pogłębionych (IDI) z ekspertami Zebrane informacje w toku wywiadów pogłębionych z ekspertami zostały pogrupowane i przedstawione poniżej, w formie matrycy zorientowanej

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Załącznik do uchwały nr 0007.IV.20.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Program na rok 2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 2011 do VI 2012

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 2011 do VI 2012 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim za okres od X 0 do VI 0 Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest:.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Zasoby instytucjonalne i osobowe powiatu szczycieńskiego w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych

Zasoby instytucjonalne i osobowe powiatu szczycieńskiego w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych Zasoby instytucjonalne i osobowe powiatu szczycieńskiego w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych Halina Chorążewicz, Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie

Bardziej szczegółowo

profilaktyka selektywna goes net

profilaktyka selektywna goes net profilaktyka selektywna FreD goes net Nie wszyscy młodzi ludzie traktują narkotyki lub alkohol jak coś szkodliwego. Eksperymentowanie z narkotykami staje się coraz powszechniejsze, co szczególnie w okresie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 Uchwała Nr XVIII/304/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia działań projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 realizowanego ze środków: Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY Badaniu zostali poddani mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy. Wzięło w nim udział 78 osób. 54 osoby z pośród badanych to kobiety, natomiast

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety luty 2007 Profil osoby bezdomnej mieszkańca Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp.

Wyniki ankiety luty 2007 Profil osoby bezdomnej mieszkańca Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. eksmisja rozwód utrata pracy opuszczenie zakładu karnego konflikty rodzinne stan zdrowia wypadek losowy Wyniki ankiety luty 7 Profil osoby bezdomnej mieszkańca Domu Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. Przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 maja :19 - Poprawiony poniedziałek, 28 września :24

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 maja :19 - Poprawiony poniedziałek, 28 września :24 JESTEŚMY DLA CIEBIE! Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub inną wskazaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI ODRODZENIE FENIKSA innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 Załącznik do uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE Do

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Klub Integracji Społecznej w Trzebini działa w Zespole Profilaktyki i Terapii Rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest otwarty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Emilia Frąckiewicz Edyta Gogół

Emilia Frąckiewicz Edyta Gogół Asysta rodzinna w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Emilia Frąckiewicz Edyta Gogół 10 ASYSTENTÓW RODZINY ROK 2012 91 ŚRODOWISK 216 DZIECI ROK 2013 131 ŚRODOWISK 276 DZIECI Struktura rodzin STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Długość szkolenia do wyboru: 4h szkoleniowe (4x45 min.) 6h szkoleniowych (6x45 min.) 8h szkoleniowych (8x45 min.

Szanowni Państwo. Długość szkolenia do wyboru: 4h szkoleniowe (4x45 min.) 6h szkoleniowych (6x45 min.) 8h szkoleniowych (8x45 min. Szanowni Państwo Katarzyna Kudyba Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR z Krakowa oferuje Państwu szkolenia które mają na celu zwiększenie i usystematyzowanie wiedzy pracowników Komisji Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo