Terapia duchowa w chorobie nowotworowej. Dywagacje laika.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Terapia duchowa w chorobie nowotworowej. Dywagacje laika."

Transkrypt

1 1 Wiktor Chmielarczyk Samodzielna Pracownia Edukacji Onkologicznej Centrum Onkologii im.m. Skłodowskiej Curie w Warszawie Terapia duchowa w chorobie nowotworowej. Dywagacje laika. Wstęp Epidemia nowotworów złośliwych trwa. W Polsce z roku na rok zwiększa się liczba nowych zachorowań. Badania naukowe postępują. Wciąż nie ma jednak zasadniczego przełomu w walce z chorobą nowotworową. Nic dziwnego, że w tej sytuacji poszukiwania idą w różnych kierunkach dotykając i tych wymiarów ludzkiej osoby, które są trudne lub nie możliwe do uchwycenia za pomocą badań doświadczalnych. Ostatnio nawet w naukowo wyrafinowanych komputerowych bazach danych (na przykład PubMed) pojawiają się doniesienia o roli, jaką duchowość i religijność może odgrywać w zmaganiu się z chorobą nowotworową. Poniżej prezentuję autorów, tytuły czasopism, tytuły artykułów oraz przedmiot badania i wnioski. 1. Van Ness PH, Kasi SV., Jones BA Int. J. Psychiatry Med. 2003; 33: RELIGION, RACE, AND BREAST CANCER SURVIVAL OBJECTIVE: The study investigated whether any of four measures of religiousness predicted longer survival for 145 African American and 177 white women diagnosed with breast cancer in Connecticut between January 1987 and March CONCLUSIONS: Exploratory models confirmed that lack of religiousness was associated in this sample with poor breast cancer survival among African American women. 2. Levin JS., Wickramasekera IE., Hirshberg C 1

2 2 Altern. Ther. Health Med. 1998; 4: Is religiousness a correlate of absorption? Implications for psychophysiology, coping, and morbidity OBJECTIVE: to examine the association between absorption and intrinsic and extrinsic religiousness. CONCLUSIONS: The present findings suggest that certain religious cognitions, emotions or experiences may generale and internally focused state that enhances health and attenuates disease through self soothing. 3. Kune GA., Kone S., Watson LF.: Perceived religiousness is protective for colorectal cancer: Data from the Melbourne colorectal Cancer Study. J.R.Soc.Med. 1993; 86: OBJECTIVE: The perceived or self reported degree of religiousness was obtained by interwiew from 715 colorectal patients and 727 age/sex matched community controls, as part of a large comprehensive population based study of colorectal cancer incidence, aetiology and survival. CONCLUSION: Religiousness was a statistically significant protective factor [relative risk (RR=0,70,95% confidence interval) (CI) = 0,6 0,9,P=0,002]. Refleksja Próba realnej oceny wpływu duchowości na przebieg choroby nowotworowej jest bardzo trudna już w punkcie wyjścia, czyli w próbie zdefiniowania tego fenomenu, jakim jest duchowość. Badania biologiczne (szczególnie modna obecnie biology of mind) zakładają istnienie pewnego anatomicznego miejsca w CUN (centralny układ nerwowy) odpowiedzialnego za przeżycia duchowe. Poszukiwania antropologii filozoficznej starają się uchwycić w strukturze człowieka duszę (to, co w nas żyje) i ducha (to, co w nas rozświetla myśli). Teologia twardo stoi da gruncie całkowitej inności świata duchowego (niewidzialnego) i materialnego (widzialnego bezpośrednio lub za pomocą czułych 2

3 3 mierników). Informacje zdobytą poprzez świat niewidzialny traktuje jako objawioną nam przez Boga. Dopuszcza jednak jej rozumowa analizę. W kontekście wiary duchowość może być wewnętrznym przeżywaniem religijności, która z kolei jest zewnętrzną manifestacją aktywności religijnej. Transcendencja Naturalnym punktem wyjścia duchowości jest fenomen transcendencji. W formie rzeczownikowej opisuje on istnienie rzeczywistości innej, wyższej, do której dostęp mają ludzie, którzy po pierwsze tego chcą, po drugie mieli jakieś doświadczenie z tą rzeczywistością (doświadczenie mistyczne). Z kolei forma czasownikowa słowa transcendencja wskazuje na dynamiczność tej innej rzeczywistości, i jej w nas. Fenomen transcendencji, którego podstawowy fakt opisał Ludwik Wittgenstein 1, jest ściśle związany z fenomenem czasu. Dla Wittgensteina transcendencja to możność doświadczania mnie samego przez moje ja jako przedmiotu i /lub podmiotu. Odkrycie w sobie zmysłu transcendencji Ludwik Wittgenstein opisał za pomocą przykładu oka obserwatora oglądającego pole widzenia. Jeżeli to pole widzenia oglądam ja, to nie ma w tym polu widzenia mojego oka. Oko jest poza. Jeżeli chcę zobaczyć moje pole widzenia i moje oko muszę znów znaleźć się powyżej. Ale wtedy znowu sytuacja się powtarza. Moje oko jest znowu poza a tymczasem moje poprzednie oko i pole widzenia uprzedmiotowiłem i połączyłem z polem widzenia. Wniosek z powyższej prostej samoobserwacji jest taki, że cały obiektywny świat ma źródło w moim subiektywnym jego odczuciu, które powstaje gdy oglądam go z zewnątrz, z innego wymiaru. Można mówić o pewnym zmyśle transcendencji. W człowieku odkrywa go i rozwija nie tylko religia, ale szczególnie w naszych zsekularyzowanych czasach, sztuka. Dzięki temu zmysłowi możliwe są spotkania ze światem duchowym manifestujące się eksplozją nadzwyczajnej kreatywności we wszystkich obszarach ludzkiej kultury: w sztuce (okrywanie piękna), nauce (odkrywanie prawdy), etyce (odkrywanie dobra) itd. Czas i transcendencja 1 Wittgenstein L. Tractatus logico philosophicus.(1921). Tłum. B. Wolniewicz. Warszawa

4 4 Mistyk twierdzi, że opuszcza czas i wtedy znajduje się w rzeczywistości duchowej boskiej. Można tu zacytować wiersz wrocławskiego mistyka Angelusa Silesiusa ( ): Jestem sam wiecznością, gdy opuszczam czas i Boga we mnie i mnie w Bogu Mam. Co w oryginale niemieckim brzmi 2 : Ich selbst bin Ewigkeit, wenn ich die Zeit verlasse und mich in Gott und Gott in mich zusammenfasse. Edmund Husserl podobną metodą szuka źródła poczucia w nas czasu. Dochodzi to tego, że podstawowy element odczucia czasowości to jakby subtelny ciągły przepływ pomiędzy kolejnymi tuż przed 3 i teraz. Na tym subiektywnym odczuciu oparła się cała obiektywnie dokumentowana liniowość czasu (po skonfrontowaniu subiektywnej podstawy poczucia czasu z powtarzającymi się zjawiskami astronomicznymi) bez której nie byłoby możliwości przewidywania i planowania w życiu kolejnych cywilizacji 4. Efektywność terapii duchowej W sposób naukowo udokumentowany jedynym schorzeniem, w którym terapia duchowa odniosła największe sukcesy jest alkoholizm. Dwóch odkrywców tej metody dostępnej dla osób wierzących i niewierzących stworzyło 12 punktowy schemat pracy nad własną duchowością. Efektem pracy było powstanie setek klubów Anonimowych Alkoholików (AA) oraz setki trzeźwych anonimowych alkoholików. O społecznym kapitale uratowanym w ten sposób nie sposób zapominać. 2 Angelus Silesius: Cherubinowy wędrowiec. Opole Warszawa: Konwersatorium im. J. v. Eichendorffa; Dom Wydawniczy Elipsa S. 33 Rudolf Husserl: On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time ( ). Translated by J.S. Churchill and edited by Martin Heidegger. Bloomington, IN: Indiana University Press, Liniowość czasu strzałka czasu jest obecna w religijnym przekazie judeochrześcijańskim. W Starym Testamencie to początek i koniec stworzonego przez Boga świata. W Nowym testamencie to Jezus Chrystus jest początkiem i końcem (alfą i omegą) Świata. Chrześcijanie więc wciąż czekają na Jego powtórne przyjście (paruzja). 4

5 5 Powstaje pytanie czy mamy prawo przenosić doświadczenia uzyskane w walce z alkoholizmem na walkę z choroba nowotworową? Czy są punkty styczne pomiędzy chorobą świadomości, jaką jest każde uzależnienie, a chorobą DNA, jaką jest nowotwór złośliwy? Swiadomość DNA Czas Alkoholik lub szerzej, człowiek uzależniony (np. tak modny obecnie pracoholik) nie żyje teraźniejszością. Tylko przeszłością i przyszłością. Pracoholizm z kolei wynika z zaniedbania znaczenia samego aktu pracy (teraźniejszości). Liczy się jej efekt (przyszłość) 5. W pracy lekarza antiquo modo samo badanie (tu i teraz) było aktem odrębnym od lekarza i chorego. W sposób wyraźny różniło się ono od przeszłości i przyszłości (efektu). Było w pewien sposób czymś niezależnym w swojej całości anamnezy badania fizykalnego diagnozy i leczenia. Było aktem zakorzenionym w teraźniejszości. U podstawy tego aktu była życzliwość. Analogicznie do świadomości alkoholika, również komórka nowotworowa (jej DNA) nie żyje teraźniejszością organizmu, który tworzy. Komórkę nowotworową dominuje przeszłość (ewolucyjne doświadczenie przetrwania życia w każdych warunkach) i przyszłość czyli (ekspansja). Czy ta bardzo subtelna analogia wyprowadzona metodą filozoficzną tak bliską profesorowi Józefowi Laskowskiemu ( ) twórcy onkologii teoretycznej, sprawdzi się w praktyce? Wstępne badania demonstrowane w powyższych publikacjach świadczy o tym, że coś w tym jest. Dla zainteresowanych załączam 12 kroków terapii duchowej uzależnień wzorowanej na doświadczeniu AA.. A także refleksje na rozwojem duchowym prowadzonym za pomocą tych kroków zebranych przez założyciela AA Billa W. DWANAŚCIE KROKÓW 5 Zaniedbanie samego aktu pracy jest głównym grzechem utylitaryzmu, który hołduje zasadzie: cel uświęca środki.. 5

6 6 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. 10.Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. 11.Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. 12.Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. 1. DUCHOWY? Nie pozwól, aby Twoje uprzedzenie wobec pojęć duchowych powstrzymało cię od starannego rozważenia, co one dla ciebie znaczą. 2. DOŚWIADCZENIA DUCHOWE 6

7 7 Nie ulega wątpliwości, że wszyscy którym dane było doświadczenie duchowe, twierdzą, iż było ono jak najbardziej realne. Najlepszym tej realności dowodem są wynikłe z tego doświadczenia owoce. Ci, którzy dostąpili owych darów Łaski, stają się ludźmi istotnie odmienionymi, prawie zawsze na lepsze. 3. MODLITWA W AA przekonaliśmy się, że pożytki z modlitwy nie mogą budzić wątpliwości. Obejmują one zarówno wiedzę, jak i doświadczenie. Ci, którzy wytrwali w modlitwie, zdobyli siłę znacznie przewyższającą ich własną oraz mądrość ponad miarę ich naturalnych zdolności. A także coraz większy spokój umysłu, pozwalający zdecydowanie stawić czoło najtrudniejszym problemom. 4. UWOLNIENIE OD OBSESJI W ostatnich stadiach picia wola oporu gdzieś się ulotniła. A jednak, gdy przyznajemy się do całkowitej klęski i stajemy się gotowi wypróbować zasady AA, obsesja picia opuszcza nas i wkraczamy w nowy wymiar doświadczamy wolności płynącej od Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. 5. PRZEBUDZENIE DUCHOWE Czy niepicie to wszystko, czego mamy się spodziewać po przebudzeniu duchowym? Nie; abstynencja to zaledwie sam początek to tylko pierwszy dar pierwszego przebudzenia. Jeśli mamy otrzymać ich więcej, proces przebudzenia musi postępować naprzód. Z czasem odkrywamy, że stopniowo stajemy się zdolni do odrzucenia starej drogi życia tej, która zaprowadziła nas donikąd na rzecz nowej, która zdaje egzamin i wiedzie prosto do celu w każdych okolicznościach. 6. POSZUKIWANIA Tak jak my wszyscy, stawiasz sobie pytania: Kim jestem?... Gdzie żyję?... Dokąd zmierzam? Proces oświecenia przebiega zwykle powoli. Ale w końcu nasze 7

8 8 poszukiwania zawsze przynoszą odpowiedź. Owe wielkie tajemnice kryją się przecież w całkowitej prostocie. 7. ZBIEG OKOLICZNOŚCI? Wiara w Siłę Wyższą niż my sami i cudowne przejawy tej wiary w ludzkim życiu to fakty istniejące tak dawno, od jak dawna istnieje człowiek. 8. SIŁA WYŻSZA Nasze pojęcia Siły Wyższej i Boga, jakkolwiek Go pojmujemy każdemu zapewniają niemal nieograniczony wybór przekonań i praktyk duchowych. 9. ROZWÓJ DUCHOWY Nie jesteśmy świętymi. Rzecz w tym, że naszym pragnieniem jest rozwój duchowy w wyznaczonym kierunku. Zasady wypracowane przez AA są jedynie wytyczną dla ogólnego rozwoju. Chodzi nam bowiem o postęp duchowy, a nie o duchowy ideał. 10. WE WSZYSTKICH NASZYCH POCZYNANIACH Pogodne poświęcenie dla innych, skrupulatnie wykonywane obowiązki, umiejętność pogodzenia się z kłopotami lub radzenia sobie z nimi z Bożą pomocą, przeświadczenie, że w domu i poza domem jesteśmy partnerami we wspólnym wysiłku, niezachwiana świadomość, że w oczach Stwórcy wszystkie istoty ludzkie są jednakowo ważne, dowody na to, że dawana bez zastrzeżeń miłość zawsze zostaje w pełni odwzajemniona, pewność, że już przestaliśmy być odizolowani i samotni w stworzonym przez siebie więzieniu, świadomość, że nie musimy już dłużej tkwić na niewłaściwym miejscu, bo przecież mamy swoje własne miejsce w Boskim porządku rzeczy oto trwałe i zasłużone radości uczciwego życia, których nie zastąpią żadne splendory ani góry dóbr materialnych. 8

Jak żyć Anonimowi Alkoholicy znaleźli drogę.

Jak żyć Anonimowi Alkoholicy znaleźli drogę. Roman Pomianowski Jak żyć Anonimowi Alkoholicy znaleźli drogę. Jestem psychologiem - Przyjacielem Wspólnot AA, Al-Anon i szczególnie mi ostatnio bliskiej Dłużników Anonimowych, o czym więcej w późniejszym

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików Rozdział 20 Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików 20.1. Wprowadzenie Wspólnota Anonimowych Alkoholików AA stanowi najbardziej znaną na świecie i powszechnie dostępną formę wsparcia

Bardziej szczegółowo

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska Daphne K. 12 kroków z Jezusem osobista historia uzdrowienia tłumaczenie Ewa Sroczyńska S RAFIN Kraków 2012 Tytuł oryginału: wydania polskiego: Wydawnictwo Serafin, Kraków 2012 Redakcja Małgorzata Sękalska,

Bardziej szczegółowo

Pomoc uzależnionym i ich rodzinom - rola ruchów samopomocowych - Bohdan T. Woronowicz

Pomoc uzależnionym i ich rodzinom - rola ruchów samopomocowych - Bohdan T. Woronowicz Pomoc uzależnionym i ich rodzinom - rola ruchów samopomocowych - Bohdan T. Woronowicz Wśród różnorodnych systemów społecznego oparcia szczególną rolę odgrywają grupy samopomocowe (wzajemnej pomocy), przeznaczone

Bardziej szczegółowo

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot Cierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie między sensem a bezsensem Studium interdyscyplinarne Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot C ierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie

Bardziej szczegółowo

Pan jest moją mocą źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. (Z Księgi Wyjścia 15, 2)

Pan jest moją mocą źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. (Z Księgi Wyjścia 15, 2) 1. Autor: ks. Wojciech Cichosz 2. Tytuł: Księga uzdrowienia (Posłowie) 3. Źródło: w: K.K. Stolz, Jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Księga uzdrowienia, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2012, s.

Bardziej szczegółowo

Jeżeli Są Państwo Profesjonalistami Członkowie AA Są Gotowi Do Współpracy Z Państwem.

Jeżeli Są Państwo Profesjonalistami Członkowie AA Są Gotowi Do Współpracy Z Państwem. WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW Jeśli jesteś profesjonalistą Wspólnota AA rozwija się w Polsce dzięki przyjaciołom, którzy sami nie są dotknięci problemem, ale którzy mówią o Wspólnocie wskazując cierpiącemu

Bardziej szczegółowo

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System)

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) Charles Haanel, tłumaczenie: Wojciech Luciejewski System Uniwersalnego Klucza był fenomenem swego czasu, wznosząc autora Charlesa F. Haanela tak do wielkiej

Bardziej szczegółowo

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie Dariusz Piórkowski SJ Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Praca bakalaurecka napisana pod kierunkiem ks.

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNA A MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE

POMOC PSYCHOLOGICZNA A MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE ROCZNIKI TEOLOGICZNE Tom LXI, zeszyt 5 2014 ANDRZEJ JASTRZĘBSKI OMI POMOC PSYCHOLOGICZNA A MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND PRAYER FOR INTERNAL HEALING Abstract.Intheprocess

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2.

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. Kościół ma «olbrzymie doświadczenie w sprawach ludzkich»...

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Karmelitańskie

Zeszyty Karmelitańskie Zeszyty Karmelitańskie Pismo poświęcone duchowości Nr 4(61) październik grudzień 2012 DLACZEGOCHCĘŻYĆ POZNAŃ 2012 Wydawca: FLOS CARMELI Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych Redakcja: Marek

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

ŻYJĄC MIĘDZY DWOMA ŚWIATAMI

ŻYJĄC MIĘDZY DWOMA ŚWIATAMI ŻYJĄC MIĘDZY DWOMA ŚWIATAMI Joel S. Goldsmith przekład Grzegorz Wywiał KRAKÓW 2011 Tytuł oryginału: Living Between Two Worlds Copyright 1983 Geri McDonald (córka Joela Goldsmitha) First published 1974

Bardziej szczegółowo

Być szczęśliwym. XIII Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych w Licheniu SPIS TREŚCI

Być szczęśliwym. XIII Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych w Licheniu SPIS TREŚCI XIII Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych w Licheniu Być szczęśliwym... Rozmowa z Janem Budziaszkiem, perkusistą zespołu Skaldowie Co znaczy dla Ciebie być człowiekiem szczęśliwym? Nie powiem

Bardziej szczegółowo

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Folia 156 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Sociologica VI (2014), vol. 1, p. 51 68 Maria Rogińska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska Sacrum ponowoczesne. Nauka i nowa duchowość

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Emil Janusz Piasecki Przywództwo charyzmatyczne na przykładzie działalności i poglądów Roberta Monroe Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Studia Redemptorystowskie. nr 9/2011/1

Studia Redemptorystowskie. nr 9/2011/1 Studia Redemptorystowskie nr 9/2011/1 Studia Redemptorystowskie Pismo naukowe Warszawskiej Prowincji Redemptorystów nr 9/2011/1 Kraków 2011 Kolegium redakcyjne: O. dr Marek Kotyński CSsR O. dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

Psychopatie. Prof. dr med. Antoni Kępiński

Psychopatie. Prof. dr med. Antoni Kępiński Prof. dr med. Antoni Kępiński Psychopatie Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa 1977 Spis treści: Pojęcie psychopatii a system wartości Typ histeryczny Typ psychasteniczny Typ anankastyczny (obsesyjny)

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SPCh CO W NUMERZE

BIULETYN SPCh CO W NUMERZE BIULETYN SPCh Światło w mroku jak pokonać depresję CO W NUMERZE Wstęp / 2 Zdążyć z pomocą wywiad z osobą, która przeszła depresję / 3 10 wskazówek terapeutycznych w leczeniu depresji / 6 Jeden z dwunastu,

Bardziej szczegółowo

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI

RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI RICHARD BANDLER JOHN QRINDER Z ŻAB W KSIĘŻNICZKI JAK ZA POMOCĄ SŁOWA PRZEOBRAZIĆ SIEBIE l SWOJE ŻYCIE przełożyła: Danuta Golec GWP GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE Gdańsk 1995 Tytuł oryginału: Frogs

Bardziej szczegółowo

CZAS JAKO TAJEMNICA W PERSPEKTYWIE TEOLOGICZNEJ

CZAS JAKO TAJEMNICA W PERSPEKTYWIE TEOLOGICZNEJ PERSPEC IVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok IX 2010 Nr 2 (17) ANDRZEJ SOBIERAJ CZAS JAKO TAJEMNICA W PERSPEKTYWIE TEOLOGICZNEJ Nie ma już chyba takiego miejsca w przestrzeni szeroko rozumianej

Bardziej szczegółowo

istnieje coś, czego w sprawie miłości trzeba się nauczyć. Miłość jest sztuką, a jeżeli nią jest to wymaga wiedzy i wysiłku.

istnieje coś, czego w sprawie miłości trzeba się nauczyć. Miłość jest sztuką, a jeżeli nią jest to wymaga wiedzy i wysiłku. Strona1 NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOŚĆ s. Anna Czajkowska Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Sulejówek Prawa autorskie zastrzeżone-proszę nie kopiować i nie publikować bez zgody Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

Anna Głąb. Moralność jako uwaga. logos_i_ethos_2013_2_(35), s. 81 108. Słownik etyczny Iris Murdoch 1

Anna Głąb. Moralność jako uwaga. logos_i_ethos_2013_2_(35), s. 81 108. Słownik etyczny Iris Murdoch 1 logos_i_ethos_2013_2_(35), s. 81 108 Anna Głąb Moralność jako uwaga Słownik etyczny Iris Murdoch 1 Iris Murdoch (1919 1999), słuchaczka wykładów Ludwiga Wittgensteina, wykładowczyni filozofii w Oxfordzie,

Bardziej szczegółowo

Naukowa metoda wzbogacania się

Naukowa metoda wzbogacania się Naukowa metoda wzbogacania się 2007 Wojciech Diechtiar. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten e-book jest prezentem dla Ciebie od www.prawdziwysekret.pl Zachęcam Cię do rozpowszechniania tego e-booka. Możesz

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUŻB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE Benedykt

Bardziej szczegółowo

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM mgr Tadeusz Wieszczyk UKSW, Warszawa WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 1. Osoby z problemem alkoholowym Problem alkoholowy dotyka w naszym kraju bardzo wielu osób. Wydawać by się

Bardziej szczegółowo