Uzależnienia i patologie społeczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzależnienia i patologie społeczne"

Transkrypt

1 Uzależnienia i patologie społeczne Stan na listopad 2013 Zestawienie zawiera pozycje wydane po 2005 r. Alkoholizm 1. "Jak żyć z ludźmi" : (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży : ćwiczenia grupowe. - Wyd Wwa : Agencja Informacji Użytkowej, Czytelnia 3/K4 2. A child for life [Film] = Wieczne dziecko. - Wwa : "Parpamedia", Czyt. Multi. 0/C 3. Abstynencja : między profilaktyką a terapią / Red. P. Kulbacki. - Wwa : "Parpa", Wypożyczalnia 1/B 4. Alkohol / [red. Joanna Bielan, Małgorzata Ziębińska]. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2010]. Wypożyczalnia 6/A4 5. Alkohol a człowiek / P. Anderson i B. Bamberg. - Wwa : "Parpamedia", Czytelni a 6/A4 6. Alkohol a młodzież / Peter Anderson i Ben Baumberg ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : "Parpamedia", Alkohol w Europie / P. Anderson, B. Baumberg ; Państ. Agencja Rozwiąz. Problemów Alkoholowych. - Wwa : "Parpamedia", Czytelnia 6/A4 8. Alkohol, prochy i ja / B. Rosiek. - Wwa : "Mawit Druk", Wypożyczalnia 8/D 9. Alkoholizm : i grzech i choroba, i... / W. Osiatyński. - Wwa : "Iskry", Wypożyczal nia 3/C1 10. Behawioralna terapia par w leczeniu uzależnienia od alkoholu i narkotyków / T. J. O'Farrell, W. Fals-Stewart. - Wwa : Państ. Agencja Rozwiąz. Probl. Alkoholowych : "Parpamedia", Wypożyczalnia 1/B 11. Biorę odpowiedzialność : program profilaktyczno-edukacyjny / T. Jadczak-Szumiło, K. Kałamajska-Liszcz. - Wwa : "Parpamedia" : Państ. Agencja Rozwiąz. Probl. Alkoholowych, cop Wypożyczalnia 3/K4 12. Czas na wyleczenie : podręcznik : stopnie do wyzdrowienia dla dorosłych dzieci alkoholików / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky ; przekł. Piotr Żak. - Wyd Kielce : "Charaktery", Wypożyczalnia 1/B 1 / 14

2 13. Człowiek spotyka alkohol... : filozoficzne podstawy wychowania do trzeźwości w ujęciu tomistycznym / K. A. Wojcieszek. - Kraków : "Rubikon", Wypożyczalnia 6/A4 14. DDA - autoportret : prawdziwe historie życia osób, które wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym / [red. J. Wawerska-Kus.]. - [Wwa] : "Dywiz", [2009]. Wy pożyczalnia 1/B 15. Diagnoza społeczna w zakresie zagrożeń patologiami na terenie miasta Dąbrowa Górnicza : listopad 2008 / [L. Wieczorek] ; Centrum Usług Edu., Badaw. i Profilakt. dr L. Wieczorek Dąbrowa Górnicza. - Katowice : "Śląsk", Czytelnia, 16. Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym / Iwona Grzegorzewska. - Warszawa : "Scholar", Wypożyczalnia 1/B1 17. Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu / M. [!] Dragan. - Wwa : Uniw. Warszawski, cop Wypożyczalnia 1/B 18. Dwanaście kroków i dwanaście tradycji. - Wwa : Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonim. Alkoholików w Polsce, Wypożyczalnia 2/A 19. Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy. - Wwa : Państwowa Agencja Rozwiąz. Probl. Alkoholowych. - Wwa : "Parpa", Czytelnia, W 1/B 20. Dzieciństwo bez dzieciństwa / J. Wawerska-Kus. - Wwa : Wydaw. Dywiz, Wyp ożyczalnia 1/B 21. Dzieciństwo bez dzieciństwa / Joanna Wawerska-Kus. - Warszawa : Wydawnictwo Dywiz, Wypożyczalnia 1/B 22. Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / Red. Andrzej Steciwko, Iwona Pirogowicz. - Wrocław : "Continuo", Wypożyczalnia 6/A4 23. Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród dorastającej młodzieży w Polsce w XX wieku / A. Zieliński. - Wwa : "Parpamedia", Czytelnia, Wypożyczalnia 3/C 24. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : praktyczne wskazówki : poradnik dla gmin / pod red. M. Zdziarskiego. - Wwa : Fundacja ETOH, Wypożyczalnia 6/A4 25. Harmonizując napięcie : nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień / J. Bylica. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Czytelnia, Wypożyczalnia 6/A4 26. Historia pijaństwa w czasach PRL : polityka, obyczaje, szara strefa, patologie / K. Kosiski. - Warszawa : "Neriton" : Instytut Historii PAN, Czytelnia 3/C 27. Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce / J. I. Klingemann. - Wwa : Uniw. Warszawski. Inst. Profilaktyki Społecznej i Resor., Wypożyczalnia 3/C 28. Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu / J. Lindenmeyer. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psycholog., Wypożyczalnia 6/A4 29. Integracyjna psychoterapia uzależnień : teoria i praktyka / J. Mellibruda, Z. Sobolewska-Mellibruda. - Wwa : Inst. Psychologii Zdrowia ; Polskie Tow. Psycholog., Czytelnia 1/B 2 / 14

3 30. Jak pomagać osobom pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie / J. Fudała. - Wwa : "Parpamedia" : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkohol., Wypożyc zalnia 6/A4 31. Jakość życia współczesnego człowieka : wybrane problemy / pod red. nauk. A. Gawor i A. Głębockiej. - Kraków : "Impuls", Już dość! : życie bez alkoholu / V. Sommer. - Wwa : "Parpamedia", Wypożycz alnia 6/A4 33. Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji / [tł. K. Pacholik.]. - Wwa : "Parpamedia", cop Wypożyczalnia 6/A2 34. Mamusiu, dlaczego? / David Thomas ; tł. Tomasz Piątkowski. - Warszawa : "Hachette Polska", cop Wypożyczalnia 8/D 35. Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej / N. Słowiak. - Kraków : "Impuls", Czytelnia, 36. Miłość przede wszystkim : metoda interwencji w terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych / Jeff Jay, Debra Jay ; tł. Zuzanna Bosacka. - Poznań : "Harbor Point Media Rodzina", cop Wypożyczalnia 1/B 37. Na zdrowie! : jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu / B. T. Woronowicz. - Poznań : "Media Rodzina" ; Wwa : "Parpamedia", Wypożyczalnia 6/A4 38. Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole / M. Wieczorek-Stachowicz. - Wwa : "Parpamedia" : Państ. Agencja Rozwiąz. Problemów Alkoh., [2007]. Wypoży czalnia 3/K5 39. Noe : program profilaktyczny dla młodzieży. Cz. 1 i 2 / K. Wojcieszek. - Wyd. 1 [dodruk]. - Wwa : PARPA, Czytelnia 6/A4 40. Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm / A. Słowik-Gabryelska. - Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, Czytelnia, Wypożyczalnia 6/A4 41. Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym / J. Jarczyńska. - Wwa : Państ. Agencja Rozwiąz. Problemów Alkoh. ; "Parpamedia", Picie kontrolowane : sposoby na umiarkowanie / W. R. Miller, R. F. Munoz. - Wwa : "Parpa", Wypożyczalnia 6/A4 43. Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / B. E. Robinson, J. L. Rhoden. - Wyd Wwa : Państ. Agencja Rozwiąz. Problemów Alkoh. ; "Parpamedia", C zytelnia, Wypożyczalnia 1/B 44. Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / M. Łakomski. - Kraków : "Impuls", Wypożyczalni a 3/K 45. Poradnik lidera działań trzeźwościowych / L. Kapler ; Państ. Agencja Rozwiąz. Problemów Alkoh. Wwa : "Parpamedia", Wypożyczalnia 6/A4 3 / 14

4 46. Problemy dorastającej młodzieży : Rodzina i szkoła w oczach nastolatków - raport z badań empirycznych na Podhalu / B. Stańkowski. - Kraków : "Impuls", Wypo życzalnia 3/C 47. Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / A. Karasowska. - Wwa : Państ. Agencja Rozwiąz. Problemów Alkoh., Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji : cele i zadania, plany sesji, notatki w tle, dokumenty robocze, przeźrocza / [tł. K. Pacholik]. - Wwa : "Parpamedia", cop Wypożyczalnia 6/A4 49. Prosta metoda jak skutecznie kontrolować alkohol / A. Carr. - Wwa : "Betters", cop Wypożyczalnia 6/A4 50. Przemoc, terapia, zadośćuczynienie : z doświadczeń badacza i terapeuty / D. Dyjakon. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wypożyczalnia 1/B 51. Psychologia uzależnień - alkoholizm / L. Cierpiałkowska, M. Ziarko. - Wwa : Wydaw. Akad. i Prof., cop Czytelnia, Wypożyczalnia 1/B 52. Rak duszy : o alkoholizmie / E. Woydyłło. - Kraków : Wydaw. Literackie, Wypo życzalnia 6/A4 53. Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu / A. Margasiński. - Kraków : "Impuls", Wypożyczalnia 6/A4 54. Rodzina z problemem alkoholowym / W. Sztander. - Wyd. 4 popr. - Wwa : Instytut Psychologii Zdrowia ; Polskie Tow. Psycholog., Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików / M. Ryś. - Wwa : PWN, Wypożyczalnia1/B 56. Rozpoznawanie problemów alkoholowych i krótkie interwencje : wytyczne kliniczne dla podstawowej opieki zdrowotnej / [oprac. Skróc. wersji dok., koment. red., przypisy, bibliogr. oraz zał. Jadwiga Fudała.]. - Wwa : "Parpamedia" : Państ. Agencja Rozwiąz. Problemów Alkoh., Wypożyczalnia 6/A4 57. Seksualność dorosłych dzieci alkoholików / M. Filipiak. - Leszno : Wyższa Szkoła Humanist., Spadaj, mięczaku! / A. Ladiges. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wypożyczalnia 8/D 59. Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS / D. Hryniewicz. - Wwa : "Parpamedia", Wypożyczalnia 1/B 60. Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / C. Cungi. - Wwa : "Pax", Wypożyczalnia 6/A4 61. Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży / A. Nowosiadły. - Wwa : Państ. Agencja Rozwiąz. Problemów Alkoh. ; "Parpa", Wypożyczalnia 3/K6 62. Uwarunkowania i funkcje spożywania alkoholu przez sportowców / W. Wrona-Wolny. - Kraków : Akad. Wych. Fizycznego im. B. Czecha, Wypożyczalnia 7/F 63. Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów - kandydatów na nauczycieli : raport z badań / red. nauk. J. A. Malinowski. - Toruń : "Akapit", Wypożyczalnia 6/A4 4 / 14

5 64. Wnioski i zalecenia - alkohol w Europie / P. Anderson i B. Baumberg. - Wwa : "Parpamedia" : Państ. Agencja Rozwiąz. Problemów Alkoh., cop Czytelnia 3/C 65. Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji przestrzennej na występowanie chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu : studium z zakresu medycyny i socjologii / P. W. Gorczyca. - Kraków : "Impuls", Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce : alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć / I. Kaczmarczyk. - Wwa : "Eneteia", Wypożyczalnia 6/A4 67. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / red. N. Ogińska-Bulik. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Zagrożenia uzależnieniami w kontekście polityki społecznej miasta i gminy Mysłowice (Raport z badań) / Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagog. im. Kard. A. Hlonda, Życie z kieliszkiem / C. Uehlinger, M. Tschui. - Wwa : "Świat Książki", Wypoży czalnia 6/A4 70. Życie z kieliszkiem / Claude Uehlinger, Marlyse Tschui ; Tł. Marta Bem. - Warszawa : "Świat Książki", Wypożyczalnia 6/A4 Narkomania 1. "Jak żyć z ludźmi" : (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży : ćwiczenia grupowe. - Wyd Wwa : Agencja Inf. Użytkowej, Czyt elnia 3/K4 2. Alkohol, prochy i ja / B. Rosiek. - Wwa : "Mawit Druk", Wypożyczalnia 8/D 3. Bici biją : etiudy sceniczne o dorastaniu. Cz. 1 / Inka Dowlasz. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, Wypożyczalnia 3/K4 4. Cudowny chłopiec : mój uzależniony syn / David Sheff ; przeł. Ewa Rajewska. - Poznań : "Harbor Point Media Rodzina", cop Wypożyczalnia 8/D 5. Diagnoza społeczna w zakresie zagrożeń patologiami na terenie miasta Dąbrowa Górnicza : listopad 2008 / [L. Wieczorek] ; Centrum Usług Edukac., Badawczych i Profilakt. dr L. Wieczorek Dąbrowa Górnicza. - Katowice : "Śląsk", Czytelnia, 6. Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / Red. A. Steciwko, I. Pirogowicz. - Wrocław : "Continuo", Miłość przede wszystkim : metoda interwencji w terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych / Jeff Jay, Debra Jay ; tł. Zuzanna Bosacka. - Poznań : "Harbor Point Media Rodzina", cop Wypożyczalnia 1/B 8. Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Z. Juczyński. - wyd. 2 uaktual. - Wwa : PZWL, cop Wypożyczalnia 6/A4 9. Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. M. Jędrzejko. - Pułtusk : Akad. Humanist. im. A. Gieysztora ; Wwa : "Aspra-Jr", Wypożyczalnia 6/A4 10. Narkotyki - inni biorą, ty nie musisz / M. Moneta-Malewska, J. Wrześniowska. - Wwa : Wydaw. Szkolne i Pedagog., Czytelnia, Wypożyczalnia 3/K5 5 / 14

6 11. Narkotyki / oprac. tekstu D. Sołdek, A. Nyk. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2010]. Wyp ożyczalnia 6/A4 12. Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / pod red. K. Raczkowskiego. - Wwa : Wydaw. Akad. i Profes., cop Wypożyczalnia 3/F 13. Narkotyki i paranarkotyki : (perspektywa polska) / P. Jabłoński, M. Jędrzejko. - Wwa : "Aspra-Jr", Wypożyczalnia 6/A4 14. Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / H. Kuntz. - Wwa : "Parpamedia", cop Wypożyczalnia 6/A4 15. Narkotyki? Nie, dziękuje / J. Wrześniowska. - Wwa : Wydaw. Szkolne i Pedagog., Wypożyczalnia 3/K 16. Odurzeni : historia narkotyków / R. Davenport-Hines - Wwa : "W.A.B.", Wypożyczalnia 6/A4 17. Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm / A. Słowik-Gabryelska. - Szczecin : Uniw. Szczeciński, Czytelnia, Wypożyczalni 6/A4 18. Polityka narkotykowa : przewodnik "Krytyki Politycznej" / [red. J. Kutyła et al.]. - Wwa : Wydaw. Krytyki Politycznej, Wypożyczalnia 6/A4 19. Postawy młodzieży szkół średnich wobec narkomanii : studium socjologiczne / G. Adamczyk, M. Jeżowski, L. Smyczek. - Lublin : KUL, Problemy dorastającej młodzieży : Rodzina i szkoła w oczach nastolatków - raport z badań empirycznych na Podhalu / B. Stańkowski. - Kraków : "Impuls", Wypo życzalnia 3/C 21. Przegrane dziecko / Julie Myerson ; z ang. przeł. Bożenna Stokłosa ; przekł. wierszy Arkadiusz Nakoniecznik. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop Wypożyczalnia 8/D 22. Przełamać noc : opowieść o wybaczeniu, przetrwaniu i mojej drodze z ulicy na Harvard / Liz Murray ; przeł. Arkadiusz Belczyk. - Bielsko-Biała : Wydaw. Rodzinne, Wypożyczalnia 8/D 23. Seks, narkotyki i czekolada / P. Martin. - Wwa : Muza, Skazana na piekło / Natalie Welsh ; przy współpracy Diane Taylor. - Warszawa : "Hachette Polska", Wypożyczalnia 8/D 25. Spowiedź narkomana / F. Bryła. - Wwa : Wydaw. Philip Wilson, Wypożyczalni a 8/D 26. Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / C. Cungi. - Wwa : "Pax", Wypożyczalnia 6/A4 27. Teologia narkotyku : o psychodelikach, szaleństwie, mistycznej paranoi i powrocie do Edenu / A. Sroka. - Wwa : "Eneteia", Wypożyczalnia 1/B 28. Terapia młodzieży z problemem narkotykowym : podejście skoncentrowane na rozwiązaniach / J. Szczepkowski. - Toruń : "Akapit", Czytelnia 6/A4 29. Uzależnienia jako problem cywilizacyjny XXI wieku : postawy młodzieży studenckiej wobec narkomanii na podstawie badań socjologicznych / Wioletta Knapik. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Uzależnienie od narkotyków : od teorii do praktyki terapeutycznej / Anna Kurzeja (red.). - Warszawa : "Difin", Wypozyczalnia 6/A4 6 / 14

7 31. Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów - kandydatów na nauczycieli : raport z badań / red. nauk. J. A. Malinowski. - Toruń : "Akapit", Wypożyczalnia 6/A4 32. Wyrwany z piekła : świadectwo narkomana / L. Gay. - Poznań : "W drodze", W ypożyczalnia 8/D 33. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / red. N. Ogińska-Bulik. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanist.-Ekonom., Zagrożenia uzależnieniami w kontekście polityki społecznej miasta i gminy Mysłowice (Raport z badań) / Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. A. Hlonda, Palenie tytoniu Dopalacze 1. Dopalacze / K. Warecki. - Radom : "Polwen", Czytelnia, Wypożyczalnia 6/A4 2. Dym : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xun ; przekł. [z ang.] Jagoda Sochoń-Jasnorzewska. - Kraków : "Universitas", cop Wypożyczalnia 9/D 3. Narkotyki i paranarkotyki : (perspektywa polska) / P. Jabłoński, M. Jędrzejko. - Wwa : "Aspra-Jr", Wypożyczalnia 6/A4 4. Nowe oblicza uzależnień / pod red. E. Łuczak. - Olsztyn : Uniw. Warmińsko-Mazurski, cop Palenie tytoniu a fizjologia człowieka [Film]. - Wwa : "Aims Media", b.r.w.. Czut. Multi. 0/C 6. Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm / A. Słowik-Gabryelska. - Szczecin : Uniw. Szczeciński, Czytelnia, Wypożyczalnia 6/A4 7. Prosta metoda jak skutecznie rzucić palenie / A. Carr. - Wwa : "Betters", Wypoż yczalnia 6/A4 8. Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / C. Cungi. - Wwa : "Pax", Wypożyczalnia 6/A4 9. Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół śląskich - zasięg, skutki i przeciwdziałanie / K. Borzucka-Sitkiewicz, K. Sas-Nowosielski. - Kraków : "Impuls", Wypożyczalnia 6/A4 10. Tytoń / Czesław Cekiera. - Lublin : Wydaw. Kul : "Gaudium", Wypożyczalnia 6/A4 11. Uzależnienia / M. Teesson, L. Degenhardt, W. Hall. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psycholog., Wypożyczalnia 6/A4 12. Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów - kandydatów na nauczycieli : raport z badań / red. nauk. J. A. Malinowski. - Toruń : "Akapit", Wypożyczalnia 6/A4 13. Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i niechemicznych / red. nauk. M. Jędrzejko. - Pułtusk : Akad. Humanist. im. A. Gieysztora ; Wwa : 7 / 14

8 "Pedagogium" WSPR, Wypożyczalnia 6/A4 14. Zespół uzależnienia od nikotyny - ujęcie interdyscyplinarne / Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik. - Wrocław : "Continuo", Wypożyczalnia 6/A4 Uzależnienia i patologie społeczne 1. (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Z. Marka i M. Madej-Babuli. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozof.-Pedagog. Ignatianum, Wypożyczalnia 3/K5 2. Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. M. Walancik. - Toruń : "Akapit", Badania problemów społecznych. 2 / pod red. nauk. J. Kwaśniewskiego. - Wwa : Instyt. Prof. Społecznej i Resor. Uniw. Warszawskiego, Czytelnia, 4. Behawioralna terapia par w leczeniu uzależnienia od alkoholu i narkotyków / T. J. O'Farrell, W. Fals-Stewart - Wwa : Państ. Agencja Rozwiąz. Problemów Alkoh. : "Parpamedia", Wypożyczalnia 1/B 5. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym / red. E Krzyżak-Szymańska, A. Szymański. - Mysłowice : Górność. Wyższa Szkoła Pedagog. Im. Kard. A. Hlonda, Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / A. M. Wesołowska. - Wwa : "Poltext", Czytelnia 3/F 7. Człowiek a patologie społeczne / K. Pierzchała, C. Cekiera. - Toruń : Adam Marszałek, Czytelnia, 8. Człowiek i uzależnienia / red. nauk. M. Jędrzejko, D. Sarzała. - Pułtusk : Akad. Humanist. im. A. Gieysztora ; Wwa : "Aspra-Jr", Czytelnia, 9. Diagnoza społeczna w zakresie zagrożeń patologiami na terenie miasta Dąbrowa Górnicza : listopad 2008 / [L. Wieczorek]. - Katowice : "Śląsk", Czytelnia, 10. Dysfunkcjonalność lokalnego społeczeństwa wychowującego / Maria Dąbrowska-Bąk, Katarzyna Pawełek. - Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji ) / T. Sakowicz. - Kraków : "Impuls", Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper ; [rozdz. 5 - współpr. aut. Dariusz Sarzała]. - Wyd. 2 (zm. i poszerz.). - Warszawa : "Aspra-Jr" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, Dzieci ulicy : studium szczególnego problemu miejskiego / Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych / A. Łuczyński. - Lublin : KUL, cop Czytelnia, 8 / 14

9 15. Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / Red. A. Steciwko, I. Pirogowicz. - Wrocław : "Continuo", Dziecko z charakterem : jak wspierać psychikę dziecka, aby ustrzec je przed lękiem, ucieczką w przemoc lub uzależnienia / G. Haug-Schnabel, B. Schmid-Steinbrunner. - Poznań : "Media Rodzina", cop Wypożyczalnia 3/K5 17. Dziewczyna na godzinę : rozmowa z byłą prostytutką / Wanda Mokrzycka. - Kraków : "Salwator", cop Harmonizując napięcie : nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień / J. Bylica. - Kraków : Uniw. Jagielloński, Czytelnia, Wypożyczalnia 6/A4 19. Historia pijaństwa w czasach PRL : polityka, obyczaje, szara strefa, patologie / K. Kosiski. - Wwa : "Neriton" : PAN, Czytelnia 3/C 20. Interpersonalna trauma : mechanizmy i konsekwencje / red. nauk. Agnieszka Widera-Wysoczańska, Alicja Kuczyńska. - Warszawa : "Difin", Wypożyczalnia 1/B 21. Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek. - Warszawa : "Difin", Wypożyczalnia 6/A4 22. Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście / Agnieszka Barczykowska. - Kraków : "Impuls", Kontakty z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / red. B. Kosek-Nita i Danuta Raś. - Wyd. 2 popr. - Katowice : Uniw. Śląski, Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse, zagrożenia, patologie / red. nauk. W. Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe : dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych / J. J. McWhirter. - Wwa : "Parpamedia", Czytelnia, 25. Media jako wyzwanie wychowawcze / pod red. Jerzego Plisa i Artura Mamcarza. - radom : Wyższa Szkoła Handlowa, Czytelnia 3/C 26. Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej / N. Słowiak. - Kraków : "Impuls", Czytelnia, 27. Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej / Natalia Słowiak. - Kraków : "Impuls", Czytelnia, 28. Młode pokolenie - ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wypożyczalni a 3/C1 29. Młodzież - dorośli : zjawiska społeczne : wybrane problemy / red. nauk. T. Sołtysiak, E. Kubiak-Szymborska. - Bydgoszcz : Uniw. im. K. Wielkiego, Wypożyczalnia 3/C 30. Młodzież pogranicza - "świnki", czyli O prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. - Wyd Kraków : "Impuls", Czytelnia, 31. Młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją wobec własnej przyszłości / E. Karmolińska. - Leszno : Wyższa Szkoła Humanist., Nadmierne używanie Internetu : charakterystyka psychologiczna / Katarzyna Kaliszewska. - Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, l Wypożyczalnia 1/B 9 / 14

10 33. Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / H. Kuntz - Wwa : "Parpamedia", cop Wypożyczalnia 6/A4 34. Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole / M. Wieczorek-Stachowicz. - Wwa : "Parpamedia" : Państ. Agencja Rozwiąz. Problemów Alkoh., [2007]. Wypo życzalnia 3/K5 35. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy / A. Szymański. - Wwa : Wyższa Szkoła Pedagog. Tow. Wiedzy Powszech., Wypożyczalnia 3/C1 36. Nowe zadania polityki społecznej : patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życia społecznego / pod red. E. Trafiałek. - Tanobrzeg : Państ. Wyższa Szkoła Zawod. im. prof. S. Tarnowskiego, Wypożyczalnia 3/A 37. Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej / pod red. W. Danilewicz. - Wwa : "Żak", Czytelnia, Wypożyczalnia 3/K7 39. Odmieńcy : antropologiczne studium dewiacji / A. Perzanowski. - Wwa : Instytut Etnologii i Antropologii Kultur. Uniw. Warszaw. : "Dig", Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / S. Kozak. - Wwa : "Difin", Czytelnia 3/C 41. Patologiczny hazard : poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów / A. Derwich-Nowak. - Wwa : "Difin", Wypożyczalnia 6/A4 42. Patologie : praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", Czytelnia, Wypożzyczalnia 3/C1 44. Patologie społeczne / I. Pospiszyl. - Wwa : PWN, Czytelnia, Wypożyczalnia 3/C 45. Patologie społeczne / Red. M. Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanist. im. A. Gieysztora, Czytelnia, 46. Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm / A. Słowik-Gabryelska. - Szczecin : Wydaw. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, Czytelnia, Wypożyczalnia 6/A4 47. Patologie społeczne : wybrane zagadnienia / pod red. M. Borowskiego, R. Dobrzenieckiego. - Płock : "Novum", Wypozyczalnia 3/C 48. Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. - Toruń : "Akapit", Wypożyczal nia 3/C 49. Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / S. Kozak. - Wwa : "Difin", Wypożyczalnia 3/E4 50. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / S. Kozak. - Wwa : "Difin", Czytelnia, 10 / 14

11 51. Podstawy patologii / W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska. - Wwa : PZWL, cop Czytelnia, Wypożyczalnia 6/A2 52. Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście funkcjonowania rodziny / A. R. Solak. - Wwa : Wyższa Szkoła Pedagog. Tow. Wiedzy Powszechnej, Wypożyczalnia 3/E4 53. Problemy dorastającej młodzieży : Rodzina i szkoła w oczach nastolatków - raport z badań empirycznych na Podhalu / B. Stańkowski. - Kraków : "Impuls", Wypo życzalnia 3/C 54. Problemy społeczne : teoria, metodologia, badania / L. Miś. - Kraków : Uniw. Jagielloński, Czytelnia, 55. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży : aktualny stan badań na świecie i w Polsce / S. Grzelak. - Wwa : "Scholar", Czytelnia, 56. Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym : konteksty krajowe i zagraniczne / pod red. nauk. M. Hanulewicza, D. Widelaka. - Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządz. i Administracji : Wydaw. Instytut Śląski, Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 1, diagnoza / red. nauk. M. Deptuła. - Wwa : "Parpamedia" : Agencja Rozwiąz. Prob. Alkoh., Czytelnia, Wypożyczalnia 1/B1 58. Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 2, działania / red. nauk. M. Deptuła. - Wwa : "Parpamedia" : Państ. Agencja Rozwiąz. Prob. Alkoh., Czytelnia, Wypożyczalnia 3/K5 59. Profilaktyka w szkole / Z. B. Gaś. - Wwa : Wydaw. Szkolne i Pedagog., cop Cz ytelnia, Wypożyczalnia 3/K 60. Profilaktyka zagrożeń w praktyce / Z. Klimek. - Jelenia Góra : nakł. aut, Czytel nia, Wypożyczalnia 3/H 61. Przemoc wobec dziecka jako patologia społeczna / L. Kacprzak. - Piła : Państ. Wyższa Szkoła Zawod., Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / K. Biel. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagog. "Ignatianum" ; Kraków : "WAM", Wypożyczal nia 3/C 63. Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej / L. Wieczorek. - Wyd Katowice : "Śląsk", Przestępczość wśród młodzieży : zagrożenia, sposoby przeciwdziałania / red. Anna Komadowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wypożyczalnia 3/K5 65. Psychologia pozytywna / E. Trzebińska. - Wwa : Wydaw. Akad. i Prof., cop W ypożyczalnia 1/B 66. Psychologia stresu / W. Łosiak. - Wwa : Wydaw. Akad. i Prof., cop Czytelnia, Wypożyczalnia 1/B 11 / 14

12 67. Psychologiczno-pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania / red. nauk. J. M. Stanik. - Wwa : Wyższa Szkoła Pedagog. Tow. Wiedzy Powszechnej, Wypoży czalnia 3/C 68. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. K. Hirszel [i in.]. - Wwa : "Difin", Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [i in.]. - Warszawa : "Difin", Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich dziewcząt / J. S. Nowak. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanist.-Ekonom., Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. B. Urban, Jan M. Stanik. - Wyd. 1, 2 dodr. - Wwa : PWN, Czytelnia 3/K8 72. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. B. Urban, J. M. Stanik. - Wyd. 1, 2 dodr. - Wwa : PWN, Czytelnia 3/K8 73. Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. A. Jaworskiej. - Kraków : "Impuls", Czytelnia, Wypożyczalnia 3/K8 74. Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich / M. Kalinowski. - Wwa : Akad. Pedagogiki Spec. im. M. Grzegorzewskiej, Wypoży czalnia 3/K8 75. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie / red. nauk. K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Uniw. Rzeszowski, Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół śląskich - zasięg, skutki i przeciwdziałanie / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Krzysztof Sas-Nowosielski. - Kraków : "Impuls", Wypożyczalnia 6/A4 77. Toksyczni rodzice : jeden z największych bestsellerów psychologicznych / S. Forward. - Wyd Wwa : Wydaw. Jacek Santorski & Co, Wypożyczalnia 1/B 78. Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 2 / pod red. nauk. Wiesława Ambrozika, Anny Kieszkowskiej. - Wyd Kraków : "Impuls", W ypożyczalnia 3/C1 79. Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 / pod red. nauk. Anny Kieszkowskiej. - Kraków : "Impuls", Wypożyczalnia 3/K8 80. Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora J. Konopnickiego / pod red. W. Kubika i B. Urbana. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagog. "Ignatianum" [etc.], Czytelnia 3/C 81. Uwolnić się z sieci : uzależnienie od Internetu / Kimberly Young, Patrice Klausing OSF ; przekł. Gabriela Pindur. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, Wypożyczal nia 1/B 82. Uzależnienia / M. Teesson, L. Degenhardt, W. Hall. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psycholog., Wypożyczalnia 6/A4 83. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / B. T. Woronowicz. - Poznań : "Media Rodzina" :"Parpamedia", cop Czytelnia, Wypożyczalnia 6/A4 12 / 14

13 84. Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / A. Augustynek. - Wwa : "Difin", Wypożyczalnia 6/A4 85. Uzależnienia w praktyce klinicznej : zagadnienia diagnostyczne / pod red. B. Bętkowskiej-Korpała. - Wwa : Państ. Agencja Rozwiąz. Problemów Alkoh. : Wydaw. Edukacyjne Parpamedia, Czytelnia 6/A4 86. Uzależnienie od internetu / Paweł Majchrzak, Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wypożyczalnia, Czytelnia 6/A4 87. Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży / Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk. - Warszawa: "Hachette Polska", Wypożyczalnia, Czytelnia 3/K5 88. Wezwani do działania : zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych / red. I. Niewiadomska, M. Kalinowski : KUL, Wiedza, doświadczenie, praktyka : interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne / pod red. nauk. M. Marczak, B. Pastwy-Wojciechowskiej, M. Błażek. - Kraków : "Impuls", Wypożyczalnia 3/K8 90. Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji przestrzennej na występowanie chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu : studium z zakresu medycyny i socjologii / P. W. Gorczyca. - Kraków : "Impuls", Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd Krasnystaw : "Polianna", Wypożyczalnia 3/H 92. Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, Wypożyczalnia 3/K8 93. Wybrane patologie społeczne : uwarunkowania, przejawy, profilaktyka / M. Baranowska, I. Wiciak. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji. Wydział Wydaw. i Poligrafii, Z problematyki resocjalizacyjnej : patologia społeczna : patologia indywidualna : etiologia kryminalna : kara / E. Bielicki. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Wypożyczalnia 3/F 95. Zachowania dewiacyjne : symptomy, uwarunkowania / pod red. I. Budrewicz. - Bydgoszcz : Wydaw. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Wypożyczalnia 3/C 96. Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. I. Pospiszyl, R. Szczepanik. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanist.-Ekonom., Czytelnia, W 3/C1 97. Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / B. Urban. - Kraków : Uniw. Jagielloński, Zachowania ryzykowne / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Ireneusza Siudema. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zachowania ryzykowne i uzależnienia : zjawisko i uwarunkowania / Mariusz Jędrzejko, Małgorzata Janusz, Marek Walancik. - Warszawa : "Aspra-Jr" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu ; Milanówek : Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. F. Kozaczuk. - Rzeszów : Uniw. Rzeszowski, Zagrożenia dla rodziny : Europa i Polska / pod red. M. Malikowskiego, S. Gałkowskiego. - Rzeszów : Uniw. Rzeszowski, / 14

14 102. Zagrożenia młodzieży na terenie miejscowości Góra / E. Bandoch. - Wwa : "Promotor", Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / red. T. Sołtysiak. - Bydgoszcz : Akad. Bydgoska im. K. Wielkiego, Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / pod red. T. Sołtysiak i M. Kowalczyk-Jamnickiej. - Bydgoszcz : Uniw. im. K. Wielkiego, W ypożyczalnia 3/C 105. Zjawiska patologiczne wśród studentów / pod red. T. Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. K. Wielkiego, Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna / K. Król. - Konin : Wydaw. Państ. Wyższej Szkoły Zawod., Opracowała mgr Anna Kniewel 14 / 14

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA 1. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA

PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA Stan na listopad 2013 PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA 1. Aby być wolnym : logoterapia na co dzień / Eugenio Fizzotti. - Kielce : "Jedność", 2005. Wypożyczalnia 1/B 2. Aschab i kawałek pizzy / Marina Hulia. -

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ)

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ) 1 NOWE UZALEŻNIENIA (bigoreksja, fonoholizm, hazard, kompulsywne objadanie się, lekomania, ortoreksja, pracoholizm, seksoholizm, tanoreksja, zakupoholizm). Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Skawina, 2015 "Sztuka wychowania polega na znajomości środków, przy pomocy których można nadać ciału większą siłę i krzepkość,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 0/B NAUKA I KULTURA Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydaw. Naukowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ sierpień 2009 0/B NAUKA I KULTURA 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce / Jarosław Maciej Zawadzki. - Warszawa : "Świat Książki",

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 0/C MULTIMEDIA Nutki na radości i smutki słuchamy, gramy i śpiewamy! [Dok. dźw.]. - Gdańsk : "Harmonia", [2009]. multimedialna

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009 0/B NAUKA I KULTURA Słownik wiedzy o kulturze / [aut. haseł] Wojciech Antosik [i in. ; red. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz i

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA 40-132 KATOWICE,

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA 40-132 KATOWICE, PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy 40-132 KATOWICE, ul. Ks. kardynała S. Wyszyńskiego 7 tel. 32 2585-784, 32 2583-838, tel./fax 32 2581-815 Nr 3/ NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI,

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 1/2014 NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI styczeń 2014 LITERATURA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ CZERWIEC 2008

ZESTAWIENIE NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ CZERWIEC 2008 ZESTAWIENIE NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ CZERWIEC 2008 0/A LEKSYKONY, INFORMATORY Świat arabski : leksykon : historia, gospodarka, kultura / Zbigniew Landowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza".

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008 0/C MULTIMEDIA A child for life = Wieczne dziecko / producted, directed by Susan Fleisher, Ron Orders. - Warszawa : "Parpamedia",

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. praktyczny. polski. kierunkowy. wybieralny

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. praktyczny. polski. kierunkowy. wybieralny OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod przedmiotu Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28

R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 R. 66(78) Warszawa, 4-10 lipca 2010 r. Nr 28 Poz. 16107-16659 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Nabytki Biblioteki Pedagogicznej na dzień 27 maja 2015 r.

Nabytki Biblioteki Pedagogicznej na dzień 27 maja 2015 r. Nabytki Biblioteki Pedagogicznej na dzień 27 maja 2015 r. 1. A u nas w przedszkolu... : zbiór scenariuszy zajęć adaptacyjnych; praca zbiorowa. Kraków, CEBP 24.12 2015; 85, [3] s., [24] k. tabl. Sygn: Cz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NABYTKÓW Nr 4 (45) / 2014

BIULETYN NABYTKÓW Nr 4 (45) / 2014 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE BIBLIOTEKA I CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ im. Juliusza Słowackiego BIULETYN NABYTKÓW Nr 4 (45) / 2014 JELENIA GÓRA 2014 1 SPIS TREŚCI Spis działów...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Zaburzenia odżywiania Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

Risk-taking Behaviors and Addiction: The Phenomenon, Its Context and Determinants

Risk-taking Behaviors and Addiction: The Phenomenon, Its Context and Determinants Z Z Risk-taking Behaviors and Addiction: The Phenomenon, Its Context and Determinants Warszawa Dąbrowa Górnicza 2013 Recenzent naukowy: dr hab. prof. KUL Roman B. Sieroń Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo