Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci."

Transkrypt

1 Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH (W TYM PKZP)... 3 IV. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ (W TYM SKO )... 3 V. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI... 4 POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ... 4 VI. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH... 4 VII. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ... 4 VIII. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH USD, EUR, GBP, CHF... 4 IX. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH... 5 Rozdział II KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYCH... 5 I. KARTY DEBETOWE... 5 VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA PAYWAVE, KARTA NIESPERSONALIZOWANA... 5 Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE... 6 I. KREDYTY KONSUMPCYJNE... 6 II. KREDYT MIESZKANIOWY... 6 III. KREDYT Z DOTACJĄ NA BUDOWĘ DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH... 6 IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH... 6 Rozdział IV. INNE USŁUGI... 6 I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM... 6 II. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM... 7 III. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE... 8 IV. USŁUGI RÓŻNE... 8 V. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE... 8 VI. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH

2 Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY Standard Senior e Młodzieżowy 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek został otwarty w przypadku otwarcia rachunku po 20 dniu miesiąca * 0 zł dla Klientów będących uczniami, bądź studentami do 26 roku życia oraz Klientów, których miesięczne wpływy wynoszą min ,00 zł, w przypadku wpływów poniżej obowiązującego minimum naliczana jest opłata 5 zł ** 0 zł za prowadzenie rachunku, jeśli przedstawiciel ustawowy małoletniego jest posiadaczem konta w PBS Zamość 4,00 zł 1,00 zł 0 zł/ 5zł* 0 zł/ 1 zł** 3. Dyspozycja zmiany typu rachunku z Standard/ Senior na e opłata jednorazowa *opłata nie dotyczy nowo otwartych rachunków Klientów, którzy w ciągu ostatnich 6- m-cy nie posiadali 130,00 zł* rachunku w PBS Zamość oraz w przypadku przejścia z rachunku Młodzieżowy na e w ciągu 2 miesięcy od ukończenia 18 roku życia 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w PBS Zamość 5. Wypłata gotówki z rachunku w PBS Zamość - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 6. Przelew w placówce Banku na rachunek: a) w PBS Zamość z zastrzeżeniem pkt.b) b) w PBS Zamość przelew na rachunek bieżący tego samego klienta związany z działalnością gospodarczą w tym rolniczą za przelew c) w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew 2,50 zł 2,50 zł 7,00 zł 2,50 zł d) w innym banku krajowym w systemie SORBNET za przelew Zlecenie stałe na rachunek: a) w PBS Zamość 1,00 zł b) w innym banku krajowym. opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 8. Polecenie zapłaty: a) realizacja z rachunku dłużnika, opłata pobierana z rachunku dłużnika 3,00 zł 2,00 zł b) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, 2,00 zł c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: - prowadzony w PBS Zamość 1,00 zł - w innym banku krajowym. 3,00 zł 9. Centrum Usług Internetowych (CUI) System Bankowości Internetowej. 1) Dostęp do systemu - miesięcznie 2) Przelew na rachunek: a) w PBS Zamość, b) w innym banku krajowym za przelew * 0 zł za 5 pierwszych przelewów w miesiącu składanych przez Centrum Usług Internetowych 0,90 zł 0,90 zł 0 zł/* 0,90 zł 0,90 zł c) w innym banku krajowym zlecenie stałe (przelew z datą przyszłą) za przelew 1,50 zł 1,50 zł 0,90 zł 0,90 zł 3) Wydanie pierwszego tokena 4) za wydanie dodatkowego tokena,wznowienie tokena po upływie terminu ważności 50,00 zł 5) za wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta 150,00 zł 6) nie zwrócenie aktywnego tokena w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy 150,00 zł 7) wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS 10. Wysyłanie przez Bank powiadomienia o zmianie salda rachunku w formie SMS opłaty nie pobiera się za miesiąc,w ktorym usługa była aktywowana - raz w tygodniu 1 zł miesięcznie - po każdej zmianie salda 2 zł miesięcznie 11. Realizacja czeku gotówkowego: 1) w PBS Zamość 2) w bankach stronach Porozumienia w Zrzeszeniu BPS SA 12. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 10,00 zł 13. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,00 zł 14. Inkaso czeku. 6,00 zł 15. Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa - za każdą czynność. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego salda 16. debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany 7,00 zł monit). 2

3 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH (w tym PKZP) 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w PBS Zamość 4. Wypłata gotówki z rachunku w PBS Zamość 5. Przelew w placówce Banku na rachunek: 1) w PBS Zamość z zastrzeżeniem pkt.2) 2) w PBS Zamość przelew na rachunek bieżący tego samego klienta związany z działalnością gospodarczą w tym rolniczą za przelew 3) w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew 3,00 zł 4) w innym banku krajowym w systemie SORBNET za przelew 1 6. Centrum Usług Internetowych (CUI) System Bankowości Internetowej. 1) Dostęp do systemu - miesięcznie 2) Przelew na rachunek: a) w PBS Zamość, b) w innym banku krajowym za przelew 0,90 zł c) w innym banku krajowym zlecenie stałe (przelew z datą przyszłą) za przelew 1,50 zł 3) Wydanie pierwszego tokena 4) za wydanie dodatkowego tokena,wznowienie tokena po upływie terminu ważności 50,00 zł 5) za wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta 150,00 zł 6) nie zwrócenie aktywnego tokena w przypadku rezygnacji z usługi lub 150,00 zł rozwiązania umowy 7) wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS 8) Karta mikroprocesorowa : a) za wydanie pierwszej karty b) za wydanie dodatkowej karty 50,00 zł c) za wznowienie karty po upływie terminu ważności 40,00 zł d) za wydanie karty w miejsce utraconej lub uszkodzonej przez Klienta 70,00 zł e) nie zwrócenie aktywnej karty w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy 70,00 zł 9) Czytnik : a) za wydanie pierwszego czytnika b) za wydanie dodatkowego czytnika 100,00 zł c) nie zwrócenie czytnika w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy 150,00 zł 7. Wysyłanie przez Bank powiadomienia o zmianie salda rachunku w formie SMS: opłaty nie pobiera się za miesiąc,w którym usługa była aktywowana - raz w tygodniu 1 zł miesięcznie - po każdej zmianie salda 2 zł miesięcznie 8. Realizacja czeku gotówkowego: 1) w PBS Zamość 2) w bankach stronach Porozumienia w Zrzeszeniu BPS SA 9. Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 10,00 zł 10. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 1,00 zł 11. Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa - za każdą czynność. 12. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego salda debetowego w rachunku oszczędnościowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). IV. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ (w tym SKO ) 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie lub wymiana książeczki 10,00 zł, SKO 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w PBS Zamość, jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; innych bankach, z którymi Bank BPS S.A. zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 1) w PBS Zamość 7,00 zł 2) innych bankach, uczestników porozumienia w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: a) bez sprawdzania salda, b) ze sprawdzeniem salda, 6. Przelew na rachunek: 1) w PBS Zamość z zastrzeżeniem pkt.2) 3

4 IV. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ (w tym SKO ) 2) w PBS Zamość przelew na rachunek bieżący tego samego klienta związany z działalnością gospodarczą w tym rolniczą za przelew 3) w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew 3,00 zł 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 20,00 zł 8. Likwidacja książeczki. 9. Umorzenie utraconej książeczki V. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Prowadzenie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku w PBS Zamość. 5. Przelew z książeczki na rachunek: a) w Banku PBS Zamość, b) w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew 2,50 zł 6. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce wg kosztów rzeczywistych (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 20,00 zł 8. Likwidacja książeczki. 9. Umorzenie utraconej książeczki VI. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty. 2. Prowadzenie rachunku lokaty. 3. Wpłaty na rachunek lokaty. 4. Przelew na rachunek: 4.1. w Banku PBS Zamość 4.2. w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew 2,50 zł 5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku PBS Zamość prowadzącej rachunek. VII. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. oplaty nie pobiera się za miesiąc,w którym rachunek został otwarty w przypadku otwarcia rachunku po 20 dniu miesiąca 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w PBS Zamość 4. Wypłata gotówki z rachunku w PBS Zamość 5. Przelew na rachunek: a) w PBS Zamość b) w innych bankach. 2,50 zł 6. Wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet. 1,00 zł 7 Wyciąg z konta bankowego: a) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w PBS Zamość b) wysyłany przez PBS Zamość drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu, - częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę. 8 Likwidacja rachunku. VIII. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH USD, EUR, GBP, CHF 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w PBS Zamość 4. Wypłata gotówki z rachunku w PBS Zamość 0,20% min. 3,00 zł 5. Przelew na rachunek: 4

5 VIII. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH USD, EUR, GBP, CHF a) w PBS Zamość b) w innym banku krajowym lub zagranicznym Zgodnie ze stawkami wymienionymi w Rozdziale IV Tabela II niniejszej Taryfy- Przekazy w obrocie dewizowym 6. Wysyłanie przez Bank powiadomienia o zmianie salda rachunku w formie SMS: opłaty nie pobiera się za miesiąc,w którym usługa była aktywowana - raz w tygodniu 1 zł miesięcznie - po każdej zmianie salda 2 zł miesięcznie IX. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 1. Wysyłka wyciągu : a) wysyłany przez PBS Zamość drogą pocztową (na terenie kraju): - listem zwykłym za każdą przesyłkę, opłaty nie pobiera się od wyciągu sporządzanego raz w miesiącu. - listem poleconym za każdą przesyłkę, b) wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: - listem zwykłym, 10,00 zł - listem poleconym, 20,00 zł 2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 20,00 zł 4. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 3,00 zł, max. 20 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego., max. 30 zł za cały rok historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 3,00 zł 10,00 zł przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem PBS Zamość b) z innymi bankami. 20,00 zł 9. Potwierdzenie wykonania blokady środków. Rozdział II KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYCH I. KARTY DEBETOWE 1) : VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana Standard Senior e Młodzieżowy 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty, zmiana rodzaju karty 3. Opłata miesięczna za obsługę karty opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym została wydana karta 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 10,00 zł 5. Transakcje bezgotówkowe 1) 6. Wypłata gotówki 1) : a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami, lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku b) w innych bankomatach w kraju - od transakcji c) w bankomatach za granicą - od transakcji 2,00 % min. 10,00 zł d) w punktach akceptujących kartę w kraju - od transakcji 10,00 zł f) w punktach akceptujących kartę za granicą - od transakcji 2,00 % min. 10,00 zł g) w placówkach Poczty Polskiej - od transakcji 10,00 zł h) w ramach usługi Cashback 2,00 zł 7. Sprawdzanie salda w bankomacie 8. Czasowe zblokowanie / odblokowanie karty 9. Zmiana danych Użytkownika karty 10. Zmiana limitów na karcie 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty - jednorazowo 1 000,00 zł 1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 5

6 Rozdział III. KREDYTY ZŁOTOWE I. KREDYTY KONSUMPCYJNE 1. Prowizja za udzielenie kredytu (płatna jednorazowo od kwoty kredytu): 1.1 "na każdą okazję" 5,00% min. 20,00zł 1.2 "świąteczny" - dla posiadaczy rachunków lub bieżących w PBS Zamość 3,00% min. 20,00zł - dla pozostałych klientów 5,00% min. 20,00zł 1.3 "na realizację marzeń" 2,00% min. 20,00zł 1.4 odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (płatna jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu), - pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu. 2. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu). 2,00% min. 20,00 zł 2,00% min. 20,00 zł II. KREDYT MIESZKANIOWY 1. Opłata przygotowawcza platna jednorazowo od kwoty wnioskowanego kredytu 0,4% min. 30,00 zł max. 200,00 zł 2. Prowizja za udzielenie kredytu (płatna jednorazowo od kwoty kredytu): - do ,00zł - od ,00zł 3,50% min 20,00zł 2,00% III. KREDYT Z DOTACJĄ NA BUDOWĘ DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH 1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu (płatna jednorazowo od kwoty kredytu) 2,00% min.100,00zł IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) płatne jednorazowo od kwoty prolongowanej: - do 3 miesięcy włącznie - powyżej 3 miesięcy 2. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 1 dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu. 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu - płatne jednorazowo od kwoty przyrzeczonej. - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 0,50% min. 20,00zł 1,00% min. 40,00 zł 20,00 zł 0,50% min. 50,00 zł 4. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku - za wyciąg 5. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 20,00 zł 6. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy. 10,00 zł 7. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 20,00 zł 8. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 9. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 7,00 zł 10. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta 50,00 zł Rozdział IV. INNE USŁUGI I. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. 1,00% Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: min. 40,00 zł 2. Warunkowy skup czeków - od łącznej wartości czeków niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową 1,50% min. 20,00 zł 3. Inkaso czeków w walutach - od łącznej wartości czeków w jednej walucie. jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku. 0,25% min. 30,00 zł, max. 300,00 zł 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 1) czeki opiewające na euro walutę- EUR: a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową, 4,00 EUR za jeden czek b) płatne w pozostałych krajach, 10,00 EUR za jeden czek. 2) czeki opiewające na funty angielskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii, 4,00 GBP za jeden czek 3) czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: 6

7 a) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku, 4,00 USD za jeden czek b) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku, 3,00 USD za jeden czek 4) Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii, 15,00 AUD za jeden czek 5) Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii. 50,00 DKK za jeden czek 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego. 1 II. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: a) przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR, 6,00 zł b) przelewy SEPA 2) 12,00 zł c) przelewy regulowane 3) 20,00 zł d) polecenia wypłaty 4) 0,10% z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA, min.20,00 zł, max. 100,00 zł - dla klientów strategicznych, wg. umowy 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) 0,15% min. 20,00 zł, max. 100,00 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 6) 7 + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: a) przekazy pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS 12,00 zł b) przelewy SEPA 12,00 zł c) przelewy regulowane 3) 30,00 zł d) polecenia wypłaty 4) 7) 0,30% min. 30,00 zł, max. 300,00 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 8) 5.1. w EUR,USD i GBP w trybie pilnym 100,00 zł 5.2. w EUR,USD, GBP i PLN w trybie przyśpieszonym 80,00 zł koszty banków Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta. trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) a) przy kwotach nie przekraczających 5000 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej, 50,00 zł b) przy kwotach powyżej 5000 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej, 80,00 zł 8. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu Opłata Non-STP 10) 30,00 zł 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku 3) Przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.c) i 4.d). 9) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.d) i 4.d). Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub 7

8 numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. III. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup i sprzedaż walut obcych. IV. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie kserokopii umowy. 20,00 zł 2. Wydanie opinii o kliencie PBS Zamość ( na wniosek klienta). 20,00 zł 3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec PBS Zamość. zasadę wzajemności y. 10,00 zł lub na zasadach wzajemności 4. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego b) zagranicznego 10,00 zł 5. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku - jednorazowo 2 V. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt. 10,00 zł 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, 10,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od jednego dokumentu, 10,00 zł 1,00% wartości, min. d) innych rzeczy ruchomych. 20,00 zł - opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez PBS Zamość. lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z PBS Zamość oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej, *** VI. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. a) osób prywatnych prowadzone w PBS Zamość b) podmiotów gospodarczych prowadzone w PBS Zamość z zastrzeżeniem pkt 1.d) 0,30% min. 4,00 zł c) prowadzone w innych bankach krajowych z zastrzeżeniem pkt 1.d) 0,50% min. 4,50 zł* d) wpłaty gotówkowe: - za telefon (wpłaty na rzecz wszystkich operatorów ) 2,50 zł - za energię elektryczną 2,00 zł ** -Multimedia Polska SA 1,50 zł - na rzecz Gminy Zamość i jej jednostek organizacyjnych (ZGK, biblioteka, szkoły, przedszkole) 1,50 zł -za gaz do 1000 zł - 2,50 zł powyżej 1000 zł - 0,50% - składki KRUS do 1000 zł - 2,50 zł powyżej 1000 zł - 0,50% - z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych na rzecz wszystkich ubezpieczycieli do 1000 zł - 2,50 zł powyżej 1000 zł - 0,50% - z tytułu czynszów na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych do 1000 zł - 2,50 zł powyżej 1000 zł - 0,50% 2. Wypłaty gotówkowe przekazów dla klientów nie posiadających rachunków w PBS Zamość: 0,50 % min. 4,50 zł lub wg umowy ze zleceniodawcą * w PBS Zamość Oddział Skierbieszów stawka wynosi 0,50% min. 3,20 zł w POB Miączyn stawka wynosi 0,50% min. 3,50 zł ** w PBS Zamość Oddział Skierbieszów stawka od wpłat za energie elektryczną wynosi 1,50 zł *** Stawki za czynności kasowe obowiązujące w POB Hrubieszów określa załącznik Nr 1 do niniejszej Taryfy Stawki za czynności kasowe obowiązujące w POB Tomaszów Lubelski określa załącznik Nr 2 do niniejszej Taryfy 8

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 marca 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 16.03.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 39/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 05.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 67/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 18.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE wrzesień,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo