Alkoholizm zestawienie bibliograficzne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alkoholizm zestawienie bibliograficzne"

Transkrypt

1 Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Zainteresowanych czytelników zapraszamy do skorzystania z tematycznego zestawienia bibliograficznego. Opracowania zostały dodatkowo wzbogacone o sygnatury. 1. ABC alkoholu : artykuły publikowane w British Medical Journal / współaut. A. Paton ; tł. Jerzy Lipski, Piotr Zaborowski; współaut. Ignacy Wald. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985, ISBN: sygn Alkoholizm a bezpieczeństwo i higiena pracy / Leonard Gan. - Warszawa : Społeczny Komitet do Walki z Alkoholizmem, sygn Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / Barbara Fatyga, Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński, Przemysław Zieliński. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999, ISBN: sygn Alkohol a zdrowie i kultura człowieka / Jerzy Lisiewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986, ISBN: sygn Alkohol i kierowca. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2001, ISBN: sygn. Br Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne / red. Ignacy Wald ; współaut. Antoni Bielewicz. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986, ISBN: sygn Alkoholizm / Neil Kessel, Henry Walton. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, sygn Alkoholizm a bezpieczeństwo i higiena pracy / Leonard Gan. - Warszawa : Społeczny Komitet do Walki z Alkoholizmem, sygn Alkoholizm : bibliografia. T.1. Od XVI w. do 1969 r., Warszawa, 1993, ISBN: sygn. Br Alkoholizm : bibliografia. T oraz uzupełnienia za lata poprzednie, Warszawa, 1993, ISBN: sygn. Br 0614 p 11. Alkoholizm jest chorobą / Bohdan T. Woronowicz. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998, ISBN: X. sygn Badania nad dziećmi alkoholików / [red.] Lucyna Zbucka ; [tł.] Justyna Kotlicka. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 200, ISBN: sygn Badanie trzeźwości / Bronisław Puchowski. - Wyd.2 poprawione. - Warszawa : Ministerstwo Zdrowia, sygn (Bez)radność wychowania...? : praca zbior. / red. Zbigniew S.J. Marek, Magdalena Madej-Babul. - Kraków : WyŜsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum Wydawnictwo WAM, 2007, ISBN: sygn Biała logika : (literaccy klasycy alkoholizmu) / Witold Kotowski. - Ciechanów : SKP ZG, sygn ; Biblioterapia w środowisku współuzaleŝnionych z grup rodzinnych Al-Anon / red. Bronisława Woźniczka-Paruzel. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002, ISBN:

2 sygn Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania / Andrzej Jaczewski. - Wyd.3 rozszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "śak", 2005, ISBN: X. sygn Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Cz.1 / Andrzej Jaczewski. - Wyd.2. - Warszawa : Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne, 1995, ISBN: sygn Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Cz.2 / Andrzej Jaczewski. - Wyd.2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, ISBN: sygn Chcę, aby on nie pił / Daniela Soszyńska. - Warszawawa : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, 1982 sygn Czas uzdrowić swoje Ŝycie : przewodnik do pracy nad sobą : Kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen L. Cermak, Jaques Rutzky ; tł. [z ang.] Jolanta Pasternak-Winiarska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998, ISBN: sygn Człowiek i psychologia / Krzysztof Bąk [i in.] ; rys. Bartłomiej Gaweł ; oprac. i red. Justyna Rybakiewicz. - Wyd.2. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo "Park", 2005, ISBN: sygn Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności : = księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Kozieleckiemu / red. ElŜbieta Aranowska, Maryla Goszczyńska. - Wwa : Wydawnictwo SCHOLAR, 2006, ISBN: sygn Czym się dzisiaj trujemy? / przedm. Jan Markiewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986, ISBN: sygn ; Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006, ISBN: sygn Dzieci alkoholików : jak je rozumieć, jak im pomagać / wyb. i oprac. Alicja Pacewicz. - Wwa : Polska Liga Trzeźwość, 1994, ISBN: sygn Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell ; tł. Jadwiga Węgrodzka. - Wyd.2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999, ISBN: sygn BRAK ISBN 28. Dziecko i wódka / Hanna Tomaszewska. - Poznań : Instytut Naukowo - Wydawniczy Ruchu Ludowego "Polska", sygn Encyklopedia bioetyki : personalizm chrześcijański, głos Kościoła / red. Andrzej Muszala ; aut. Janusz Andres. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005, ISBN: sygn p 30. Encyklopedia pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało. - Warszawa : "Innowacja", 1993, sygn p; p; 31. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1. A-F / red. wydawnictwa Marek Śnieciński ; red. prowadzący wydawnictwa Ewa RóŜycka ; oprac. redakcyjne Urszula Śmietana ; red. nauk. i przewod. komitetu red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "śak", 2003, ISBN: X. sygn p 32. Encyklopedia socjologii. T.1. A-J / przew. kom. red. Władysław Kwaśniewicz. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998, ISBN: sygn p

3 33. Gry i hazard : uzaleŝnienia dzieci w okresie dorastania / Mark Griffiths ; tł. Anna Sawicka- Chrapkowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004, ISBN: sygn Integralna profilaktyka uzaleŝnień w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Marek Dziewiecki. - Kraków : "Rubikon", [2003], ISBN: sygn Klinika alkoholizmu / Anatolij Aleksandrovic Portnov, Irina Nikolaevna Pâtnickaâ ; tł Wojciech Moczulski. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, sygn Kryminologia / Brunon Hołyst. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, sygn Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd.5 zmienione. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, sygn Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1989, ISBN: sygn Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986, ISBN: sygn Losy Ŝyciowe i przestępczość młodych alkoholików / Paweł Zakrzewski. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, sygn Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm : problemy wieku młodzieńczego ( i nie tylko) : poradnik bibliograficzny : poradnik bibliograficzny / red. tomu ElŜbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1999, ISBN: sygn p 42. Młodość - trzeźwość : scenariusze audycji i programów scenicznych. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, sygn Młodość - trzeźwość : 86' 87' : wybór uczniowskich prac literackich. - Wyd Warszawa : Bivar, sygn ; Myśmy gorycz zmienili na wino : motyw alkoholu we współczesnej prozie polskiej / Józef Rurawski. - Warszawa : Agencja Informacji UŜytkowej "Bivar", 1994, ISBN: sygn Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" / Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz ; tł. [z ang.] Agnieszka Basaj. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999, ISBN: sygn Na zdrowie! : jak poradzić sobie z uzaleŝnieniem od alkoholu / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2008, ISBN: sygn Nie muszą być przestępcami / Jan Malec. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ [Centralnej Rady Związków Zawodowych], sygn Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzaleŝnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Rubikon", 2001, ISBN: sygn Nowe przesłanie nadziei : podręcznik duszpasterstwa trzeźwości / Marek ks. Dziewiecki. - Wwa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000, ISBN: sygn Nowoczesna profilaktyka uzaleŝnień / Marek Dziewiecki. - Wyd.2. - Kielce : Wydawnictwo: Jedność, 2000, ISBN: sygn

4 51. Obyczaj, nawyk czy choroba? / Jerzy Fiutowski. - Wyd Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981, ISBN: sygn Ocena skuteczności karnej interwencji sądowej wobec alkoholików znęcających się nad członkami swojej rodziny / Jarosław Sienkiewicz. - Wwa : Wydawnictwo Prawnicze, sygn Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Wwa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, ISBN: sygn , Patologie wśród dzieci i młodzieŝy : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. - Poznań : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007, ISBN: sygn Picie alkoholu w róŝnych okresach Ŝycia / red. Alicja Bartosik ; tł. Andrzej Bidziński. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000, ISBN: sygn Picie młodzieŝy a style Ŝycia w rodzinie / Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley ; [tł. z ang.] Anna Tabaczyńska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000, ISBN: sygn Pijaństwo : interpretacje problemu społecznego / Kazimierz Frieske, Robert Sobiech. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984, ISBN: x. sygn Pije Kuba... : pozycja inspirowana ksiąŝką Benny Andersena i Petera Schlolera "Hvad skal vi drikke - eller hvorfor ikke", / Marcin Brykczyński ; il. Robert Maciej. - Warszawa : Agencja Informacji UŜytkowej BIVAR, 1995, ISBN: sygn. Br Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden ; tł. Monika Szymankiewicz [i in.]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998, ISBN: sygn PomóŜ uzaleŝnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Kraków : "Impuls", 2007, ISBN: sygn , Poradnictwo pedagogiczne / RóŜa Pawłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986, ISBN: X. sygn ; Profilaktyka uzaleŝnień / Zbigniew Bronisław Gaś. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, ISBN: sygn Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. - Wyd Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006, ISBN: sygn Psychopatologia / red. Arnold A. Lazarus, Andrew M. Colman ; tł. Joanna Gilewicz. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2001, ISBN: sygn Psychopatologia / Robert Meyer ; tł. Paweł Holas, Małgorzata Palczewska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003, ISBN: X. sygn Psychoterapia : teoria : podręcznik akademicki / red.nauk. Lidia Grzesiuk. - Wwa : ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2005, ISBN: sygn Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.1 / red.nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Wwa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2007, ISBN: t.1. sygn

5 68. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.1 / red.nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Wwa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2008, ISBN: t.1. sygn p 69. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.1 / red.nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, ISBN: t.1. sygn Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.2 / red.nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Wwa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2008, ISBN: t.2. sygn p 71. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.2 / red.nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Wwa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2007, ISBN: t.1-2. sygn , Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.2 / red. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008, ISBN: t.1-2. sygn Ryzyko uzaleŝnień / Czesław Cekiera. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,1994, ISBN: sygn Ryzyko uzaleŝnień / Czesław Cekiera. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001, ISBN: sygn Społeczne uwarunkowania alkoholizowania się nieletnich / Helena Kołakowska-Przełomiec. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979, ISBN: sygn Tam i stamtąd : zjawiska psychologiczne w chorobie alkoholowej / Maria Krół-Fijewska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Psychologiczne : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, sygn Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisy wykonawcze. - Stan prawny na dzień 13 maja 1983 r. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1983, ISBN: sygn UzaleŜnienie alkoholowe / Tadeusz Kulisiewicz. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982, ISBN: sygn UzaleŜnienia : modele kliniczne i techniki terapeutyczne dla terapeutów / Maree Teesson, Louisa Degenhardt, Wayne Hall ; tł. Zofia Pelc. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, ISBN: sygn Wiktymologia / Brunon Hołyst. - Wyd.3 zm. i poszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006, ISBN: sygn Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików : hipipotam w pokoju stołowym : dziedziczenie nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście ze współuzaleŝnienia / Tommy Hellsten ; tł. Dobrowolski Andrzej Niewinny, Beata Niewinna. - Łodź : Wydawnictwo Ravi, 2005, ISBN: sygn Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce : alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć, Warszawa, 2008, ISBN: syg W trosce o trzeźwość Narodu : sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku oraz antologia ich pism. T.3 / red. Marian P. Romaniuk. - Wwa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000, ISBN: sygn Zachowania dewiacyjne młodzieŝy w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, ISBN: sygn

6 ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1) Abstynencja i długość pobytu w ruchu samopomocy a dobrostan psychiczny osób uzaleŝnionych od alkoholu. Mediacyjna rola Programu Dwunastu Kroków (1) / Marcin Wnuk // Alkoholizm i narkomania. 2007, t. 20, nr 4, s ) Abstynencja i długość pobytu w ruchu samopomocy a dobrostan psychiczny osób uzaleŝnionych od alkoholu. Mediacyjna rola Programu Dwunastu Kroków (2) / Marcin Wnuk // Alkoholizm i narkomania. 2007, t. 20, nr 4, s ) Adekwatność programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach uŝywania alkoholu przez młodzieŝ/ Jolanta Jarczyńska // Wychowanie na co dzień. 2001, nr 10/11, s ) Aktywizacja osób obciąŝonych problemem alkoholowym / Joanna Drozdowska // Praca Socjalna. 2007, nr 6, s ) Alkohol, doping farmakologiczny a agresja kibiców piłkarskich / Adam Bieleniewicz // Świat problemów. 2007, nr 6, s ) Alkohol i sport / Andrzej Lubiński // Świat problemów. 2007, nr 6, s ) Alkohol kradnie wolność / J.Wencel // "Problemy Alkoholizmu" 1999, nr 4,s.12. 8) Alkohol oszukuje / Agnieszka Chudy // Wszystko dla Szkoły , nr 6, s ) Alkohol w internacie - zagroŝenia i niepokoje / Krystyna Kutiak-Zakrzewska // Wychowanie na co dzień , nr 10-11, s ) Alkohol w Polsce i krajach Unii Europejskiej // Świat problemów. 2007, nr 7, s ) Alkohol - kluczem do dorosłości? / Małgorzata Tomaszewska // Wychowanie na co dzień , nr 10-11, s ) Alkoholizm a zagroŝenie wykluczeniem społecznym / Krzysztof Piatek // Wychowanie na co dzień , nr 10-11, s ) Alkoholizm chorobą rodzinną / Monika Zamarlik-Mazurek, Witold Mazurek // Wychowawca. 2008, nr 11, s ) Alkoholizm czy narkomania / Mieczysław Wojciechowski // Problemy Alkoholizmu , nr 1, s. /A- B/ wkładka. 15) Alkoholizm i kazirodztwo / Monika Borowiec - Budziłowicz // Problemy Alkoholizmu , nr 1, s. /V - VI/ wkładka. 16) Alkoholizm i samobójstwa / Agata Woźniak-Krakowian // Problemy Alkoholizmu , nr 6, s ) Alkoholizm i samoświadomość / Zbigniew Zaborowski // Problemy Alkoholizmu , nr 12, s ) Alkoholizm jako przyczyna patologii Ŝycia rodzinnego / Sylwester Bębas // Wychowanie na co dzień , nr 10/11, s ) Alkoholizm ludzi starszych w stacjonarnych placówkach opiekuńczych / Andrzej Mielczarek // Praca socjalna. 2007, nr 4, s ) Alkoholizm młodzieŝy // Problemy Alkoholizmu. 2005, nr 2-3, s. / XV/ wkładka. 21) Alkoholizm rodziców a adaptacja dzieci w szkole / Małgorzata Sfora // Problemy Alkoholizmu , nr 2, s. [I - IV] wkładka. 22) Alkoholizm u kobiet na przykładzie jednego przypadku klinicznego / Elena Zgonnikowa // Problemy Alkoholizmu , nr 4, s ) Alkoholizm w rodzinie a odpowiedzialność rodzicielska / Władysław Dykcik // Problemy Alkoholizmu , nr 3, s. /I-II/ wkładka. 24) Alkoholizm wśród dzieci i młodzieŝy / Paweł Skoczylas, Marzena Binczycka-Anholcer // Problemy Alkoholizmu. 2006, nr 1, s. /I/ wkładka. 25) Alkoholizm - problem nie tylko dorosłych / Lucyna Sobczak // Wychowanie na co dzień. 2000, nr 6, s

7 26) Alkoholizm - problem nie tylko dorosłych / Lucyna Sobczak // Wychowanie na co dzień , nr 12, s ) Alkoholizowanie się nieletnich i jego konsekwencje / Agata Tyburska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 9, s ) Alkoholowy dom i Ŝycie z alkoholikiem / M. Kucińska // Świat Problemów , nr 10, s ) Ankieta w szkole / Iza Desperak // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 3-4, s ) Anonimowi Alkoholicy znaleźli drogę / Roman Pomianowski // Świat Problemów. 2008, nr 7, s ) A przecieŝ moŝe być inaczej : montaŝ o tematyce antyalkoholowej / Wioletta Pietruszka // Wszystko dla Szkoły , nr 1, s ) Badanie polimorfizmu genu DAT w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych z współwystępującym uzaleŝnieniem od alkoholu / Joanna Hauser, Aleksandra Szczepankiewicz, Monika Dmitrzak-Węglarz // Alkoholizm i narkomania. 2007, t. 20, nr 2, s ) Być dzieckiem alkoholika / Witold Skrzypczyk // Świat Problemów. 2008, nr 12, s ) Cele i strategie wychowania w trzeźwości / Stefan Masztalski, Mirosław Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 4, s ) Cele i strategie wychowania w trzeźwości / Sabina Nikodemska // Świat Problemów. 2000, nr 6, s ) Charakterystyka osób z problemami alkoholowymi / Jacek Świst // Problemy Alkoholizmu. 2006, nr 1, s ) Chyba jestem czegoś wart - analiza przypadku wspierania rodziny z problemem alkoholowym / ElŜbieta Bielecka // Opieka Wychowanie Terapia , nr 3, s ) Chrońmy dorosłych! Piotr Kulbacki // Świat problemów. 2007, nr 2-3, s ) Chrześcijańskie podejście do terapii uzaleŝnień / Joanna Mikuła // Świat Problemów. 2008, nr 8, s ) Cierpliwość, wytrwałość, pokora / Jerzy Rządzki // Świat problemów. 2007, nr 2-3, s ) Cnotliwy terapeuta = cnotliwy pacjent? / Jacek Kasprzak // Świat Problemów. 2008, nr 7, s ) Coraz więcej skazanych przechodzi przez nowe programy terapeutyczne // Świat problemów. 2008, nr 4, s ) Co robić? Mały poradnik // Świat problemów. 2007, nr 5, s ) Co słychać u Pełnomocników? // Świat problemów. 2007, nr 5, s. I-VIII (wkładka). 45) Co słychać w Fundacji ETOH? / Aneta Zdunek // Świat problemów. 2007, nr 12, s ) Co słychać w Warszawie // Świat Problemów. 2009, nr 2, s ) Co trzyma Dorosłe Dzieci Alkoholików w pokoju dziecięcym? / Zofia Sobolewska-Mellibruda // Świat problemów. 2007, nr 11, s ) Cykl warsztatów dla młodzieŝy z zakresu profilaktyki zachowań problemowych - klasa III gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska // Wszystko dla Szkoły , nr 1, s ) Cytokiny a wybrane parametry kliniczne u osób hospitalizowanych z powodu uzaleŝnienia od alkoholu / Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Izabela Kubiszewska i in. // Alkoholizm i narkomania. 2007, t. 20, nr 2, s ) Czas na kolejne kroki / Agnieszka Czerkawska-Kopiel // Świat Problemów. 2009, nr 1, s ) Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieŝy / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania , t. 20, nr 3, s , bibliogr.. 52) Czasem wystarczy tylko zadać dobre pytanie // Świat problemów. 2008, nr 2, s ) Czego nie wiedzą ojcowie? / Krzysztof A. Wojcieszek // Świat problemów. 2007, nr 1, s ) Czterdzieści lat Apostolstwa Trzeźwości // Świat Problemów. 2008, nr 8, s ) Czy bliskie osoby mogą pomóc? / Aneta Skuza //Problemy Alkoholizmu. 2006, nr 2, s ) Czy nasza rodzina moŝe być szczęśliwa? / Aneta Zdunek // Świat Problemów. 2008, nr 7, s ) Czynniki psychospołeczne w kształtowaniu postawy trzeźwości u młodzieŝy / Małgorzata Tatala // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 4, s ) Czynniki ryzyka, czynniki chroniące i indeksy tych czynników w badaniach nad zachowaniami problemowymi nastolatków / Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Bobrowski // Alkohol i narkomania. 2008, t. 21, nr 2, s ) Czynniki zagraŝające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików / Krzysztof Gąsior // Alkoholizm i narkomania. 2008, t. 21, nr 3, s

8 60) Czy Polski moŝe nie być? / Krzysztof A. Wojcieszek // Świat problemów. 2007, nr 10, s ) Czysta kraina trzeźwości / Czesław Urlich // Świat problemów. 2007, nr 4, s ) DDA trudna droga do uleczenia ran / GraŜyna Płachcińska // Świat problemów. 2007, nr 1, s ) Diagnoza, terapia i profilaktyka uzaleŝnień na terenie średnich miast aglomeracji górnośląskiej / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska // Wychowanie na co dzień , nr 1-2, s ) Dlaczego coraz więcej dziewcząt pije alkohol? / Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Świat problemów. 2008, nr 3, s ) Dlaczego jest potrzebna wczesna diagnoza dla dzieci z FAS? / Teresa Jadczak-Szumiło // Świat Problemów. 2008, nr 12, s ) Dlaczego jeździmy niebezpiecznie? // Świat Problemów. 2008, nr 16, s ) Dlaczego ludzie piją alkohol? / Marta Balcer // Problemy Alkoholizmu. 2004, nr 3-4, s ) Dla porządnego spędzania czasu, czyli czym jest klub abstynencki / Hanna Gęściak-Wojciechowska // Świat Problemów. 2009, nr 1, s ) Dobra - to wczesna profilaktyka / Irena WILCZYŃSKA // Opieka Wychowanie Terapia , nr 1, s ) Docenić rolę ojca / Agnieszka Widera Wysoczańska // Świat problemów. 2007, nr 1, s ) Dorosłe dzieci alkoholików wspomnienia o rodzinie z okresu dzieciństwa / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2009, nr 3, s ) Drogowskaz do nowego i radosnego Ŝycia / Barbara // Świat problemów. 2007, nr 4, s ) Duchowny charakter Programu Dwunastu Kroków a jakość Ŝycia Anonimowych Alkoholików / Marcin Wnuk // Alkoholizm i narkomania. 2007, t. 20, nr 3, s ) Dwadzieścia lat minęło / Krzysztof Lorenc // Świat Problemów. 2009, nr 2, s ) Dwadzieścia lat obecności AA w Zakroczmiu / Piotr AA // Świat problemów. 2007, nr 1, s ) Dwadzieścia lat posłannictwa trzeźwości osobom uwięzionym w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju / Józef Nawój // Świat Problemów. 2008, nr 12, s ) Dysfunkcje i patologie w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 9, s. (2-5). 78) Dzieci alkoholików w szkole / Bernadeta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 4, s ) Dzieci i alkohol / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła , nr 10, s ) Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym / Jolanta Terlikowska // Świat Problemów. 2009, nr 2, s ) Dzieje się, dzieje! // Świat problemów. 2008, nr 3, s ) Dziewięć miesięcy bez alkoholu Ogólnopolska kampania edukacyjna CiąŜa bez alkoholu 2007 // Świat problemów. 2007, nr 8, s. I (wkładka). 83) Dziękuję, to mi szkodzi zajęcia z profilaktyki uzaleŝnień / Agnieszka Karasiewicz // Wychowanie na co dzień. 2009, nr 1-2, s. IV-VII (wkładka metodyczna). 84) Dziś jestem trzeźwa // Świat Problemów. 2008, nr 7, s ) Emocjonalne odpowiedzi młodzieŝy na zachowania dewiacyjne rówieśników / Tadeusz Kluz // Wychowanie na co dzień , nr 1-2, s ) Europejski plan działania w sprawie alkoholu // Problemy Alkoholizmu. 2001, nr 1, s ) FAS i procenty // Świat Problemów. 2008, nr 10, s ) Fazy uŝywania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieŝy i młodych dorosłych / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i narkomania. 2008, t. 21, nr 4, s ) Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych: wczoraj, dziś i jutro / Marek Pajor, Waldemar Pajor // Świat problemów. 2007, nr 4, s. I-VI (wkładka). 90) Gminy wiodące kontra reszta Polski / Katarzyna Łukowska // Świat Problemów. 2008, nr 10, s. I-IV (wkładka). 91) Gospodarcze znaczenie problemów alkoholowych wg Raportu Alkohol w Europie // Świat problemów. 2007, nr 5, s ) Granice terapii uzaleŝnienia i psychoterapii / Leszek Kapler // Świat Problemów. 2001, nr 11, s ) Historia jednego przypadku // Świat problemów. 2007, nr 8, s ) Ignorowany? / Tadeusz Pulcyn // Świat problemów. 2008, nr 2, s ) I nie wódź mnie na pokuszenie // Świat Problemów. 2008, nr 5, s ) ILE naprawdę Polak pije? / Barbara Olszewska // Problemy Alkoholizmu. 2000, nr 1, s ) Infuła tylko była trzeźwa / Janusz Tazbir // Mówią Wieki , nr 10-11, s

9 98) Inne motta / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. 2008, nr 11, s ) Instrumentalne samopodawanie alkoholu przez szczury linii WHP i WLP / Wanda Dyr., Paulina Rok- Bujko, Wojciech Kostowski Wnuk // Alkoholizm i narkomania. 2007, t. 20, nr 3, s ) Internet Gateway: europejskie zasoby internetowe na temat narkotyków, alkoholu, tytoniu i uzaleŝnień / GraŜyna Herczyńska, Justyna Klingemann // Alkoholizm i narkomania. 2007, t. 20, nr 2, s ) Interwencja w chorobie alkoholowej / Dariusz Zwierzchowski // Świat Problemów. 2008, nr 5, s ) Izby wytrzeźwień potrzebne od zaraz? // Świat Problemów. 2008, nr 11, s ) Jak alkohol działa na organizm przyszłych matek / Dariusz Adamczyk // Problemy Alkoholizmu. 2006, nr 2, s ) Jak integrują się polskie firmy? / Andrzej Lubiński // Świat problemów. 2007, nr 5, s ) Jak obiektywnie nauczać o alkoholu i alkoholizmie? : Refleksje i porady pedagoga / Adam Knap // Opieka Wychowanie Terapia , nr 1, s ) Jaka profilaktyka w nadchodzącym wieku? / Jolanta Koczurowska // Świat Problemów. 1999, nr 12, s ) Kampania CiąŜa bez alkoholu ruszyła! // Świat problemów. 2007, nr 9, s. VII-VIII (wkładka). 108) Kampania Pijani kierowcy zero tolerancji w Małopolsce // Świat Problemów. 2008, nr 6, s. IV (wkładka). 109) Kilka słów o sytuacji dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym / Joanna Cichla // Praca socjalna. 2008, nr 2, s ) Koalicja klubów abstynenckich / Leszek A. Kapler // Świat Problemów. 2008, nr 8, s. VI (wkładka). 111) Kobieta i alkohol. Co z tego wynika? // Świat problemów. 2008, nr 3, s ) Komunikat: Bariery w dostępie do leczenia osób uzaleŝnionych od alkoholu i narkotyków. Komunikat z polskich badań IATPAD / Michał Bujalski // // Alkoholizm i narkomania. 2008, t. 21, nr 4, s ) "Konar" - program profilaktyki uzaleŝnień alkoholowych / Anna KOWAL // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 1, s ) Koncepcja terapeutyczna M. Seligmana / Jacek Świst // Problemy Alkoholizmu. 2006, nr 2, s ) Konflikty emocjonalne w tle ryzyka uzaleŝnień / Renata Walczak // Problemy Alkoholizmu. 2004, nr 3-4, s ) Kraków, Miechów, Zielonki : jak działa system / Mariusz Bartkowicz // Świat Problemów. 2009, nr 1, s ) Krok za krokiem ku zdrowieniu / Bohdan T. Woronowicz // Świat problemów. 2007, nr 4, s ) Kryzysy rozwojowe a profilaktyka wieku dojrzałego / Piotr Szczurkiewicz // Świat problemów. 2007, nr 2-3, s ) Krzysztof, Nie widziałem syna trzynaście lat // Świat problemów. 2007, nr 1, s ) Lepiej zapobiegać niŝ leczyć : profilaktyka uzaleŝnień w szkole / Barbara śurakowska // Wszystko dla Szkoły , nr 1, 1-3 s. 121) Life skills Nowa jakość w profilaktyce / Witold Skrzypczyk // Świat problemów. 2007, nr 10, s ) Lider działań trzeźwościowych kto to taki? / Leszek A. Kapler // Świat Problemów. 2008, nr 7, s ) List do przyjaciela / Piotr Szczukiewicz // Świat Problemów. 2009, nr 2, s ) Listy dorosłych dzieci alkoholików // Świat problemów. 2007, nr 1, s ) Maltretowane dzieci a alkohol : Raport WHO 2006 // Niebieska Linia , nr 2, s ) Małopolska młodzieŝ problem uzaleŝnień // Świat Problemów. 2008, nr 6, s. IV (wkładka). 127) Mapa polskich problemów alkoholowych A.D.2007 // Świat problemów. 2007, nr 7, s ) Marketing i reklama alkoholu refleksje nad kulturowymi uwarunkowaniami picia alkoholu Joanna Mikuła // Świat Problemów. 2008, nr 11, s. I-VIII (wkładka). 129) Mentalność zwycięzcy czyli wolni do dobra / Marek Dziewiecki // Świat problemów. 2007, nr 8, s ) Metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) w surowicy chorych z polineuropatią alkoholową w odniesieniu do polineuropatii cukrzycowej / GraŜyna Michałowska-Wender, GraŜyna

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA 1. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ)

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ) 1 NOWE UZALEŻNIENIA (bigoreksja, fonoholizm, hazard, kompulsywne objadanie się, lekomania, ortoreksja, pracoholizm, seksoholizm, tanoreksja, zakupoholizm). Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Skawina, 2015 "Sztuka wychowania polega na znajomości środków, przy pomocy których można nadać ciału większą siłę i krzepkość,

Bardziej szczegółowo

ISSN 2353-9569. Edu-wsparcie. czasopismo elektroniczne Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie

ISSN 2353-9569. Edu-wsparcie. czasopismo elektroniczne Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie ISSN 2353-9569 Edu-wsparcie czasopismo elektroniczne Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Nr 2/2014 Ciechanów 2014 Redakcja: Grażyna Brzezińska Bożena Lewandowska Monika Biedrzycka-Gładka e-mail: biuletyn.bpciechanow@gmail.com

Bardziej szczegółowo

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM mgr Tadeusz Wieszczyk UKSW, Warszawa WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 1. Osoby z problemem alkoholowym Problem alkoholowy dotyka w naszym kraju bardzo wielu osób. Wydawać by się

Bardziej szczegółowo

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu.

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Humanistyczny, socjologia, 2006, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor 1 Adamczyk Marlena 2 Adamiec Karolina Natalia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM Żyć wspólnie odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 22 25 września 2005 roku, Kraków program.indd 1 Copyright

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Marek Gołkowski, Wydawnictwa. Anna Kiermut, Maria. Majewska-Meyers. Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik. Krztoń

Marek Gołkowski, Wydawnictwa. Anna Kiermut, Maria. Majewska-Meyers. Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik. Krztoń Lp. Ibuk ID Tytuł Autor 1 64625 "Gdybym znał dobrze język polski..." Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców Marek Gołkowski, Wydawnictwa Anna Kiermut, Maria Kuc, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA

MINISTERSTWO ZDROWIA MINISTERSTWO ZDROWIA Załącznik do Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2005 roku (zgodnie z artykułem 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2016

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2016 Załącznik do Uchwały Nr IV/23/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2016 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński Godziny wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Redaktorzy prowadzący i redakcja merytoryczna: Piotr Jabłoński Bogusława Bukowska Jan Czesław Czabała

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Golec: pieniądze to nie wszystko. Łatwiej przyznać się do bankructwa niż do choroby alkoholowej twierdzi Jacek santorski

Łukasz Golec: pieniądze to nie wszystko. Łatwiej przyznać się do bankructwa niż do choroby alkoholowej twierdzi Jacek santorski rozmowa miesiąca Łatwiej przyznać się do bankructwa niż do choroby alkoholowej twierdzi Jacek santorski 20 nr 5 cena 7,50 zł miesięcznik: edukacja profilaktyka zdrowie problemy uzależnień pomoc społeczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA Projekt z dnia 16 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE. Piotr Kuraś. Numer albumu: 68422

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE. Piotr Kuraś. Numer albumu: 68422 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Piotr Kuraś Numer albumu: 68422 RESOCJALIZACJA OSÓB BEZDOMNYCH Z UZALEŻNIENIEM ALKOHOLOWYM W CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR-MARKOT W WARSZAWIE Praca

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo