Alkoholizm zestawienie bibliograficzne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alkoholizm zestawienie bibliograficzne"

Transkrypt

1 Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Zainteresowanych czytelników zapraszamy do skorzystania z tematycznego zestawienia bibliograficznego. Opracowania zostały dodatkowo wzbogacone o sygnatury. 1. ABC alkoholu : artykuły publikowane w British Medical Journal / współaut. A. Paton ; tł. Jerzy Lipski, Piotr Zaborowski; współaut. Ignacy Wald. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985, ISBN: sygn Alkoholizm a bezpieczeństwo i higiena pracy / Leonard Gan. - Warszawa : Społeczny Komitet do Walki z Alkoholizmem, sygn Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / Barbara Fatyga, Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński, Przemysław Zieliński. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999, ISBN: sygn Alkohol a zdrowie i kultura człowieka / Jerzy Lisiewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986, ISBN: sygn Alkohol i kierowca. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2001, ISBN: sygn. Br Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne / red. Ignacy Wald ; współaut. Antoni Bielewicz. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986, ISBN: sygn Alkoholizm / Neil Kessel, Henry Walton. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, sygn Alkoholizm a bezpieczeństwo i higiena pracy / Leonard Gan. - Warszawa : Społeczny Komitet do Walki z Alkoholizmem, sygn Alkoholizm : bibliografia. T.1. Od XVI w. do 1969 r., Warszawa, 1993, ISBN: sygn. Br Alkoholizm : bibliografia. T oraz uzupełnienia za lata poprzednie, Warszawa, 1993, ISBN: sygn. Br 0614 p 11. Alkoholizm jest chorobą / Bohdan T. Woronowicz. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998, ISBN: X. sygn Badania nad dziećmi alkoholików / [red.] Lucyna Zbucka ; [tł.] Justyna Kotlicka. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 200, ISBN: sygn Badanie trzeźwości / Bronisław Puchowski. - Wyd.2 poprawione. - Warszawa : Ministerstwo Zdrowia, sygn (Bez)radność wychowania...? : praca zbior. / red. Zbigniew S.J. Marek, Magdalena Madej-Babul. - Kraków : WyŜsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum Wydawnictwo WAM, 2007, ISBN: sygn Biała logika : (literaccy klasycy alkoholizmu) / Witold Kotowski. - Ciechanów : SKP ZG, sygn ; Biblioterapia w środowisku współuzaleŝnionych z grup rodzinnych Al-Anon / red. Bronisława Woźniczka-Paruzel. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002, ISBN:

2 sygn Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania / Andrzej Jaczewski. - Wyd.3 rozszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "śak", 2005, ISBN: X. sygn Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Cz.1 / Andrzej Jaczewski. - Wyd.2. - Warszawa : Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne, 1995, ISBN: sygn Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Cz.2 / Andrzej Jaczewski. - Wyd.2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, ISBN: sygn Chcę, aby on nie pił / Daniela Soszyńska. - Warszawawa : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, 1982 sygn Czas uzdrowić swoje Ŝycie : przewodnik do pracy nad sobą : Kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen L. Cermak, Jaques Rutzky ; tł. [z ang.] Jolanta Pasternak-Winiarska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998, ISBN: sygn Człowiek i psychologia / Krzysztof Bąk [i in.] ; rys. Bartłomiej Gaweł ; oprac. i red. Justyna Rybakiewicz. - Wyd.2. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo "Park", 2005, ISBN: sygn Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności : = księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Kozieleckiemu / red. ElŜbieta Aranowska, Maryla Goszczyńska. - Wwa : Wydawnictwo SCHOLAR, 2006, ISBN: sygn Czym się dzisiaj trujemy? / przedm. Jan Markiewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986, ISBN: sygn ; Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006, ISBN: sygn Dzieci alkoholików : jak je rozumieć, jak im pomagać / wyb. i oprac. Alicja Pacewicz. - Wwa : Polska Liga Trzeźwość, 1994, ISBN: sygn Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell ; tł. Jadwiga Węgrodzka. - Wyd.2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999, ISBN: sygn BRAK ISBN 28. Dziecko i wódka / Hanna Tomaszewska. - Poznań : Instytut Naukowo - Wydawniczy Ruchu Ludowego "Polska", sygn Encyklopedia bioetyki : personalizm chrześcijański, głos Kościoła / red. Andrzej Muszala ; aut. Janusz Andres. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005, ISBN: sygn p 30. Encyklopedia pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało. - Warszawa : "Innowacja", 1993, sygn p; p; 31. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1. A-F / red. wydawnictwa Marek Śnieciński ; red. prowadzący wydawnictwa Ewa RóŜycka ; oprac. redakcyjne Urszula Śmietana ; red. nauk. i przewod. komitetu red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "śak", 2003, ISBN: X. sygn p 32. Encyklopedia socjologii. T.1. A-J / przew. kom. red. Władysław Kwaśniewicz. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998, ISBN: sygn p

3 33. Gry i hazard : uzaleŝnienia dzieci w okresie dorastania / Mark Griffiths ; tł. Anna Sawicka- Chrapkowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004, ISBN: sygn Integralna profilaktyka uzaleŝnień w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Marek Dziewiecki. - Kraków : "Rubikon", [2003], ISBN: sygn Klinika alkoholizmu / Anatolij Aleksandrovic Portnov, Irina Nikolaevna Pâtnickaâ ; tł Wojciech Moczulski. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, sygn Kryminologia / Brunon Hołyst. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, sygn Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd.5 zmienione. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, sygn Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1989, ISBN: sygn Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986, ISBN: sygn Losy Ŝyciowe i przestępczość młodych alkoholików / Paweł Zakrzewski. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, sygn Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm : problemy wieku młodzieńczego ( i nie tylko) : poradnik bibliograficzny : poradnik bibliograficzny / red. tomu ElŜbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1999, ISBN: sygn p 42. Młodość - trzeźwość : scenariusze audycji i programów scenicznych. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, sygn Młodość - trzeźwość : 86' 87' : wybór uczniowskich prac literackich. - Wyd Warszawa : Bivar, sygn ; Myśmy gorycz zmienili na wino : motyw alkoholu we współczesnej prozie polskiej / Józef Rurawski. - Warszawa : Agencja Informacji UŜytkowej "Bivar", 1994, ISBN: sygn Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" / Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz ; tł. [z ang.] Agnieszka Basaj. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999, ISBN: sygn Na zdrowie! : jak poradzić sobie z uzaleŝnieniem od alkoholu / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2008, ISBN: sygn Nie muszą być przestępcami / Jan Malec. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ [Centralnej Rady Związków Zawodowych], sygn Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzaleŝnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Rubikon", 2001, ISBN: sygn Nowe przesłanie nadziei : podręcznik duszpasterstwa trzeźwości / Marek ks. Dziewiecki. - Wwa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000, ISBN: sygn Nowoczesna profilaktyka uzaleŝnień / Marek Dziewiecki. - Wyd.2. - Kielce : Wydawnictwo: Jedność, 2000, ISBN: sygn

4 51. Obyczaj, nawyk czy choroba? / Jerzy Fiutowski. - Wyd Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981, ISBN: sygn Ocena skuteczności karnej interwencji sądowej wobec alkoholików znęcających się nad członkami swojej rodziny / Jarosław Sienkiewicz. - Wwa : Wydawnictwo Prawnicze, sygn Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Wwa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, ISBN: sygn , Patologie wśród dzieci i młodzieŝy : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. - Poznań : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007, ISBN: sygn Picie alkoholu w róŝnych okresach Ŝycia / red. Alicja Bartosik ; tł. Andrzej Bidziński. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000, ISBN: sygn Picie młodzieŝy a style Ŝycia w rodzinie / Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley ; [tł. z ang.] Anna Tabaczyńska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000, ISBN: sygn Pijaństwo : interpretacje problemu społecznego / Kazimierz Frieske, Robert Sobiech. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984, ISBN: x. sygn Pije Kuba... : pozycja inspirowana ksiąŝką Benny Andersena i Petera Schlolera "Hvad skal vi drikke - eller hvorfor ikke", / Marcin Brykczyński ; il. Robert Maciej. - Warszawa : Agencja Informacji UŜytkowej BIVAR, 1995, ISBN: sygn. Br Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden ; tł. Monika Szymankiewicz [i in.]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998, ISBN: sygn PomóŜ uzaleŝnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Kraków : "Impuls", 2007, ISBN: sygn , Poradnictwo pedagogiczne / RóŜa Pawłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986, ISBN: X. sygn ; Profilaktyka uzaleŝnień / Zbigniew Bronisław Gaś. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, ISBN: sygn Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. - Wyd Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006, ISBN: sygn Psychopatologia / red. Arnold A. Lazarus, Andrew M. Colman ; tł. Joanna Gilewicz. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2001, ISBN: sygn Psychopatologia / Robert Meyer ; tł. Paweł Holas, Małgorzata Palczewska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003, ISBN: X. sygn Psychoterapia : teoria : podręcznik akademicki / red.nauk. Lidia Grzesiuk. - Wwa : ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2005, ISBN: sygn Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.1 / red.nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Wwa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2007, ISBN: t.1. sygn

5 68. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.1 / red.nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Wwa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2008, ISBN: t.1. sygn p 69. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.1 / red.nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, ISBN: t.1. sygn Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.2 / red.nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Wwa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2008, ISBN: t.2. sygn p 71. Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.2 / red.nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Wwa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2007, ISBN: t.1-2. sygn , Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T.2 / red. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008, ISBN: t.1-2. sygn Ryzyko uzaleŝnień / Czesław Cekiera. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,1994, ISBN: sygn Ryzyko uzaleŝnień / Czesław Cekiera. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001, ISBN: sygn Społeczne uwarunkowania alkoholizowania się nieletnich / Helena Kołakowska-Przełomiec. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979, ISBN: sygn Tam i stamtąd : zjawiska psychologiczne w chorobie alkoholowej / Maria Krół-Fijewska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Psychologiczne : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, sygn Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisy wykonawcze. - Stan prawny na dzień 13 maja 1983 r. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1983, ISBN: sygn UzaleŜnienie alkoholowe / Tadeusz Kulisiewicz. - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982, ISBN: sygn UzaleŜnienia : modele kliniczne i techniki terapeutyczne dla terapeutów / Maree Teesson, Louisa Degenhardt, Wayne Hall ; tł. Zofia Pelc. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, ISBN: sygn Wiktymologia / Brunon Hołyst. - Wyd.3 zm. i poszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006, ISBN: sygn Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików : hipipotam w pokoju stołowym : dziedziczenie nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście ze współuzaleŝnienia / Tommy Hellsten ; tł. Dobrowolski Andrzej Niewinny, Beata Niewinna. - Łodź : Wydawnictwo Ravi, 2005, ISBN: sygn Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce : alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć, Warszawa, 2008, ISBN: syg W trosce o trzeźwość Narodu : sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku oraz antologia ich pism. T.3 / red. Marian P. Romaniuk. - Wwa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000, ISBN: sygn Zachowania dewiacyjne młodzieŝy w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, ISBN: sygn

6 ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1) Abstynencja i długość pobytu w ruchu samopomocy a dobrostan psychiczny osób uzaleŝnionych od alkoholu. Mediacyjna rola Programu Dwunastu Kroków (1) / Marcin Wnuk // Alkoholizm i narkomania. 2007, t. 20, nr 4, s ) Abstynencja i długość pobytu w ruchu samopomocy a dobrostan psychiczny osób uzaleŝnionych od alkoholu. Mediacyjna rola Programu Dwunastu Kroków (2) / Marcin Wnuk // Alkoholizm i narkomania. 2007, t. 20, nr 4, s ) Adekwatność programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach uŝywania alkoholu przez młodzieŝ/ Jolanta Jarczyńska // Wychowanie na co dzień. 2001, nr 10/11, s ) Aktywizacja osób obciąŝonych problemem alkoholowym / Joanna Drozdowska // Praca Socjalna. 2007, nr 6, s ) Alkohol, doping farmakologiczny a agresja kibiców piłkarskich / Adam Bieleniewicz // Świat problemów. 2007, nr 6, s ) Alkohol i sport / Andrzej Lubiński // Świat problemów. 2007, nr 6, s ) Alkohol kradnie wolność / J.Wencel // "Problemy Alkoholizmu" 1999, nr 4,s.12. 8) Alkohol oszukuje / Agnieszka Chudy // Wszystko dla Szkoły , nr 6, s ) Alkohol w internacie - zagroŝenia i niepokoje / Krystyna Kutiak-Zakrzewska // Wychowanie na co dzień , nr 10-11, s ) Alkohol w Polsce i krajach Unii Europejskiej // Świat problemów. 2007, nr 7, s ) Alkohol - kluczem do dorosłości? / Małgorzata Tomaszewska // Wychowanie na co dzień , nr 10-11, s ) Alkoholizm a zagroŝenie wykluczeniem społecznym / Krzysztof Piatek // Wychowanie na co dzień , nr 10-11, s ) Alkoholizm chorobą rodzinną / Monika Zamarlik-Mazurek, Witold Mazurek // Wychowawca. 2008, nr 11, s ) Alkoholizm czy narkomania / Mieczysław Wojciechowski // Problemy Alkoholizmu , nr 1, s. /A- B/ wkładka. 15) Alkoholizm i kazirodztwo / Monika Borowiec - Budziłowicz // Problemy Alkoholizmu , nr 1, s. /V - VI/ wkładka. 16) Alkoholizm i samobójstwa / Agata Woźniak-Krakowian // Problemy Alkoholizmu , nr 6, s ) Alkoholizm i samoświadomość / Zbigniew Zaborowski // Problemy Alkoholizmu , nr 12, s ) Alkoholizm jako przyczyna patologii Ŝycia rodzinnego / Sylwester Bębas // Wychowanie na co dzień , nr 10/11, s ) Alkoholizm ludzi starszych w stacjonarnych placówkach opiekuńczych / Andrzej Mielczarek // Praca socjalna. 2007, nr 4, s ) Alkoholizm młodzieŝy // Problemy Alkoholizmu. 2005, nr 2-3, s. / XV/ wkładka. 21) Alkoholizm rodziców a adaptacja dzieci w szkole / Małgorzata Sfora // Problemy Alkoholizmu , nr 2, s. [I - IV] wkładka. 22) Alkoholizm u kobiet na przykładzie jednego przypadku klinicznego / Elena Zgonnikowa // Problemy Alkoholizmu , nr 4, s ) Alkoholizm w rodzinie a odpowiedzialność rodzicielska / Władysław Dykcik // Problemy Alkoholizmu , nr 3, s. /I-II/ wkładka. 24) Alkoholizm wśród dzieci i młodzieŝy / Paweł Skoczylas, Marzena Binczycka-Anholcer // Problemy Alkoholizmu. 2006, nr 1, s. /I/ wkładka. 25) Alkoholizm - problem nie tylko dorosłych / Lucyna Sobczak // Wychowanie na co dzień. 2000, nr 6, s

7 26) Alkoholizm - problem nie tylko dorosłych / Lucyna Sobczak // Wychowanie na co dzień , nr 12, s ) Alkoholizowanie się nieletnich i jego konsekwencje / Agata Tyburska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 9, s ) Alkoholowy dom i Ŝycie z alkoholikiem / M. Kucińska // Świat Problemów , nr 10, s ) Ankieta w szkole / Iza Desperak // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 3-4, s ) Anonimowi Alkoholicy znaleźli drogę / Roman Pomianowski // Świat Problemów. 2008, nr 7, s ) A przecieŝ moŝe być inaczej : montaŝ o tematyce antyalkoholowej / Wioletta Pietruszka // Wszystko dla Szkoły , nr 1, s ) Badanie polimorfizmu genu DAT w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych z współwystępującym uzaleŝnieniem od alkoholu / Joanna Hauser, Aleksandra Szczepankiewicz, Monika Dmitrzak-Węglarz // Alkoholizm i narkomania. 2007, t. 20, nr 2, s ) Być dzieckiem alkoholika / Witold Skrzypczyk // Świat Problemów. 2008, nr 12, s ) Cele i strategie wychowania w trzeźwości / Stefan Masztalski, Mirosław Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 4, s ) Cele i strategie wychowania w trzeźwości / Sabina Nikodemska // Świat Problemów. 2000, nr 6, s ) Charakterystyka osób z problemami alkoholowymi / Jacek Świst // Problemy Alkoholizmu. 2006, nr 1, s ) Chyba jestem czegoś wart - analiza przypadku wspierania rodziny z problemem alkoholowym / ElŜbieta Bielecka // Opieka Wychowanie Terapia , nr 3, s ) Chrońmy dorosłych! Piotr Kulbacki // Świat problemów. 2007, nr 2-3, s ) Chrześcijańskie podejście do terapii uzaleŝnień / Joanna Mikuła // Świat Problemów. 2008, nr 8, s ) Cierpliwość, wytrwałość, pokora / Jerzy Rządzki // Świat problemów. 2007, nr 2-3, s ) Cnotliwy terapeuta = cnotliwy pacjent? / Jacek Kasprzak // Świat Problemów. 2008, nr 7, s ) Coraz więcej skazanych przechodzi przez nowe programy terapeutyczne // Świat problemów. 2008, nr 4, s ) Co robić? Mały poradnik // Świat problemów. 2007, nr 5, s ) Co słychać u Pełnomocników? // Świat problemów. 2007, nr 5, s. I-VIII (wkładka). 45) Co słychać w Fundacji ETOH? / Aneta Zdunek // Świat problemów. 2007, nr 12, s ) Co słychać w Warszawie // Świat Problemów. 2009, nr 2, s ) Co trzyma Dorosłe Dzieci Alkoholików w pokoju dziecięcym? / Zofia Sobolewska-Mellibruda // Świat problemów. 2007, nr 11, s ) Cykl warsztatów dla młodzieŝy z zakresu profilaktyki zachowań problemowych - klasa III gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska // Wszystko dla Szkoły , nr 1, s ) Cytokiny a wybrane parametry kliniczne u osób hospitalizowanych z powodu uzaleŝnienia od alkoholu / Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Izabela Kubiszewska i in. // Alkoholizm i narkomania. 2007, t. 20, nr 2, s ) Czas na kolejne kroki / Agnieszka Czerkawska-Kopiel // Świat Problemów. 2009, nr 1, s ) Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieŝy / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania , t. 20, nr 3, s , bibliogr.. 52) Czasem wystarczy tylko zadać dobre pytanie // Świat problemów. 2008, nr 2, s ) Czego nie wiedzą ojcowie? / Krzysztof A. Wojcieszek // Świat problemów. 2007, nr 1, s ) Czterdzieści lat Apostolstwa Trzeźwości // Świat Problemów. 2008, nr 8, s ) Czy bliskie osoby mogą pomóc? / Aneta Skuza //Problemy Alkoholizmu. 2006, nr 2, s ) Czy nasza rodzina moŝe być szczęśliwa? / Aneta Zdunek // Świat Problemów. 2008, nr 7, s ) Czynniki psychospołeczne w kształtowaniu postawy trzeźwości u młodzieŝy / Małgorzata Tatala // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 4, s ) Czynniki ryzyka, czynniki chroniące i indeksy tych czynników w badaniach nad zachowaniami problemowymi nastolatków / Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Bobrowski // Alkohol i narkomania. 2008, t. 21, nr 2, s ) Czynniki zagraŝające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików / Krzysztof Gąsior // Alkoholizm i narkomania. 2008, t. 21, nr 3, s

8 60) Czy Polski moŝe nie być? / Krzysztof A. Wojcieszek // Świat problemów. 2007, nr 10, s ) Czysta kraina trzeźwości / Czesław Urlich // Świat problemów. 2007, nr 4, s ) DDA trudna droga do uleczenia ran / GraŜyna Płachcińska // Świat problemów. 2007, nr 1, s ) Diagnoza, terapia i profilaktyka uzaleŝnień na terenie średnich miast aglomeracji górnośląskiej / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska // Wychowanie na co dzień , nr 1-2, s ) Dlaczego coraz więcej dziewcząt pije alkohol? / Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Świat problemów. 2008, nr 3, s ) Dlaczego jest potrzebna wczesna diagnoza dla dzieci z FAS? / Teresa Jadczak-Szumiło // Świat Problemów. 2008, nr 12, s ) Dlaczego jeździmy niebezpiecznie? // Świat Problemów. 2008, nr 16, s ) Dlaczego ludzie piją alkohol? / Marta Balcer // Problemy Alkoholizmu. 2004, nr 3-4, s ) Dla porządnego spędzania czasu, czyli czym jest klub abstynencki / Hanna Gęściak-Wojciechowska // Świat Problemów. 2009, nr 1, s ) Dobra - to wczesna profilaktyka / Irena WILCZYŃSKA // Opieka Wychowanie Terapia , nr 1, s ) Docenić rolę ojca / Agnieszka Widera Wysoczańska // Świat problemów. 2007, nr 1, s ) Dorosłe dzieci alkoholików wspomnienia o rodzinie z okresu dzieciństwa / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2009, nr 3, s ) Drogowskaz do nowego i radosnego Ŝycia / Barbara // Świat problemów. 2007, nr 4, s ) Duchowny charakter Programu Dwunastu Kroków a jakość Ŝycia Anonimowych Alkoholików / Marcin Wnuk // Alkoholizm i narkomania. 2007, t. 20, nr 3, s ) Dwadzieścia lat minęło / Krzysztof Lorenc // Świat Problemów. 2009, nr 2, s ) Dwadzieścia lat obecności AA w Zakroczmiu / Piotr AA // Świat problemów. 2007, nr 1, s ) Dwadzieścia lat posłannictwa trzeźwości osobom uwięzionym w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju / Józef Nawój // Świat Problemów. 2008, nr 12, s ) Dysfunkcje i patologie w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 9, s. (2-5). 78) Dzieci alkoholików w szkole / Bernadeta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 4, s ) Dzieci i alkohol / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła , nr 10, s ) Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym / Jolanta Terlikowska // Świat Problemów. 2009, nr 2, s ) Dzieje się, dzieje! // Świat problemów. 2008, nr 3, s ) Dziewięć miesięcy bez alkoholu Ogólnopolska kampania edukacyjna CiąŜa bez alkoholu 2007 // Świat problemów. 2007, nr 8, s. I (wkładka). 83) Dziękuję, to mi szkodzi zajęcia z profilaktyki uzaleŝnień / Agnieszka Karasiewicz // Wychowanie na co dzień. 2009, nr 1-2, s. IV-VII (wkładka metodyczna). 84) Dziś jestem trzeźwa // Świat Problemów. 2008, nr 7, s ) Emocjonalne odpowiedzi młodzieŝy na zachowania dewiacyjne rówieśników / Tadeusz Kluz // Wychowanie na co dzień , nr 1-2, s ) Europejski plan działania w sprawie alkoholu // Problemy Alkoholizmu. 2001, nr 1, s ) FAS i procenty // Świat Problemów. 2008, nr 10, s ) Fazy uŝywania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieŝy i młodych dorosłych / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i narkomania. 2008, t. 21, nr 4, s ) Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych: wczoraj, dziś i jutro / Marek Pajor, Waldemar Pajor // Świat problemów. 2007, nr 4, s. I-VI (wkładka). 90) Gminy wiodące kontra reszta Polski / Katarzyna Łukowska // Świat Problemów. 2008, nr 10, s. I-IV (wkładka). 91) Gospodarcze znaczenie problemów alkoholowych wg Raportu Alkohol w Europie // Świat problemów. 2007, nr 5, s ) Granice terapii uzaleŝnienia i psychoterapii / Leszek Kapler // Świat Problemów. 2001, nr 11, s ) Historia jednego przypadku // Świat problemów. 2007, nr 8, s ) Ignorowany? / Tadeusz Pulcyn // Świat problemów. 2008, nr 2, s ) I nie wódź mnie na pokuszenie // Świat Problemów. 2008, nr 5, s ) ILE naprawdę Polak pije? / Barbara Olszewska // Problemy Alkoholizmu. 2000, nr 1, s ) Infuła tylko była trzeźwa / Janusz Tazbir // Mówią Wieki , nr 10-11, s

9 98) Inne motta / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. 2008, nr 11, s ) Instrumentalne samopodawanie alkoholu przez szczury linii WHP i WLP / Wanda Dyr., Paulina Rok- Bujko, Wojciech Kostowski Wnuk // Alkoholizm i narkomania. 2007, t. 20, nr 3, s ) Internet Gateway: europejskie zasoby internetowe na temat narkotyków, alkoholu, tytoniu i uzaleŝnień / GraŜyna Herczyńska, Justyna Klingemann // Alkoholizm i narkomania. 2007, t. 20, nr 2, s ) Interwencja w chorobie alkoholowej / Dariusz Zwierzchowski // Świat Problemów. 2008, nr 5, s ) Izby wytrzeźwień potrzebne od zaraz? // Świat Problemów. 2008, nr 11, s ) Jak alkohol działa na organizm przyszłych matek / Dariusz Adamczyk // Problemy Alkoholizmu. 2006, nr 2, s ) Jak integrują się polskie firmy? / Andrzej Lubiński // Świat problemów. 2007, nr 5, s ) Jak obiektywnie nauczać o alkoholu i alkoholizmie? : Refleksje i porady pedagoga / Adam Knap // Opieka Wychowanie Terapia , nr 1, s ) Jaka profilaktyka w nadchodzącym wieku? / Jolanta Koczurowska // Świat Problemów. 1999, nr 12, s ) Kampania CiąŜa bez alkoholu ruszyła! // Świat problemów. 2007, nr 9, s. VII-VIII (wkładka). 108) Kampania Pijani kierowcy zero tolerancji w Małopolsce // Świat Problemów. 2008, nr 6, s. IV (wkładka). 109) Kilka słów o sytuacji dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym / Joanna Cichla // Praca socjalna. 2008, nr 2, s ) Koalicja klubów abstynenckich / Leszek A. Kapler // Świat Problemów. 2008, nr 8, s. VI (wkładka). 111) Kobieta i alkohol. Co z tego wynika? // Świat problemów. 2008, nr 3, s ) Komunikat: Bariery w dostępie do leczenia osób uzaleŝnionych od alkoholu i narkotyków. Komunikat z polskich badań IATPAD / Michał Bujalski // // Alkoholizm i narkomania. 2008, t. 21, nr 4, s ) "Konar" - program profilaktyki uzaleŝnień alkoholowych / Anna KOWAL // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 1, s ) Koncepcja terapeutyczna M. Seligmana / Jacek Świst // Problemy Alkoholizmu. 2006, nr 2, s ) Konflikty emocjonalne w tle ryzyka uzaleŝnień / Renata Walczak // Problemy Alkoholizmu. 2004, nr 3-4, s ) Kraków, Miechów, Zielonki : jak działa system / Mariusz Bartkowicz // Świat Problemów. 2009, nr 1, s ) Krok za krokiem ku zdrowieniu / Bohdan T. Woronowicz // Świat problemów. 2007, nr 4, s ) Kryzysy rozwojowe a profilaktyka wieku dojrzałego / Piotr Szczurkiewicz // Świat problemów. 2007, nr 2-3, s ) Krzysztof, Nie widziałem syna trzynaście lat // Świat problemów. 2007, nr 1, s ) Lepiej zapobiegać niŝ leczyć : profilaktyka uzaleŝnień w szkole / Barbara śurakowska // Wszystko dla Szkoły , nr 1, 1-3 s. 121) Life skills Nowa jakość w profilaktyce / Witold Skrzypczyk // Świat problemów. 2007, nr 10, s ) Lider działań trzeźwościowych kto to taki? / Leszek A. Kapler // Świat Problemów. 2008, nr 7, s ) List do przyjaciela / Piotr Szczukiewicz // Świat Problemów. 2009, nr 2, s ) Listy dorosłych dzieci alkoholików // Świat problemów. 2007, nr 1, s ) Maltretowane dzieci a alkohol : Raport WHO 2006 // Niebieska Linia , nr 2, s ) Małopolska młodzieŝ problem uzaleŝnień // Świat Problemów. 2008, nr 6, s. IV (wkładka). 127) Mapa polskich problemów alkoholowych A.D.2007 // Świat problemów. 2007, nr 7, s ) Marketing i reklama alkoholu refleksje nad kulturowymi uwarunkowaniami picia alkoholu Joanna Mikuła // Świat Problemów. 2008, nr 11, s. I-VIII (wkładka). 129) Mentalność zwycięzcy czyli wolni do dobra / Marek Dziewiecki // Świat problemów. 2007, nr 8, s ) Metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) w surowicy chorych z polineuropatią alkoholową w odniesieniu do polineuropatii cukrzycowej / GraŜyna Michałowska-Wender, GraŜyna

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2013 (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Dzień Bez Alkoholu( 1 czerwca) Alkoholizm (zestawienie bibliograficzne)

Dzień Bez Alkoholu( 1 czerwca) Alkoholizm (zestawienie bibliograficzne) Dzień Bez Alkoholu( 1 czerwca) Alkoholizm (zestawienie bibliograficzne) Wydawnictwa zwarte 1. Abstynencja między profilaktyką, a terapią / pod red. Piotra Kulbackiego. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU RODZINA Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. 3. Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2000. 274 s. sygn.

ALKOHOLIZM. 3. Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2000. 274 s. sygn. ALKOHOLIZM Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, opracowane na podstawie zbiorów Filii PBW w Nakle nad Notecią. Wydawnictwa zwarte: 1. Alkoholizm ojców a sytuacja

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja więźniów

Resocjalizacja więźniów Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Resocjalizacja więźniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. programy profilaktyczne i scenariusze zajęć

ALKOHOLIZM. programy profilaktyczne i scenariusze zajęć ALKOHOLIZM programy profilaktyczne i scenariusze zajęć Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2012 Druki zwarte 1. Bałandynowicz A.: System psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji a

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej)

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień

Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) DZIECKO W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM. DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1986 2016 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Dorosłe dzieci alkoholików

Dorosłe dzieci alkoholików Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dorosłe dzieci alkoholików zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2010 2 Wydawnictwa ciągłe 1. Bętowska-Korpała, Barbara

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008) Wydawnictwa zwarte 1. ALKOHOL a zachowania problemowe młodzieży : opinie i badania / [red. Anna Szymanowska]

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM DZIECI I MŁODZIEŻY

ALKOHOLIZM DZIECI I MŁODZIEŻY PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA FILIA W

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013 Załącznik do uchwały Nr XXX/280/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek

Bardziej szczegółowo

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY (FAS)

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY (FAS) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych ul. M. Skłodowskiej Curie 4 tel.3413074, fax./tel./341-19-84 www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej.

Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej. Wybór i opracowanie : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu)

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu metodycznego RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) KsiąŜki: 1. Carr Janet Pomoc dziecku upośledzonemu

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008

PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 Opracowanie: Maciej Sztorc. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Dzieci ulicy Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki /

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zgodnie z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982r. samorządy gminne mają obowiązek realizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - 1. Historia klubów sportowych Górnego Śląska i Zagłębia oraz regionów ościennych 2. Biografia znanych sportowców: trenerów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2013 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Cyberprzemoc

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Cyberprzemoc Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Cyberprzemoc - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży - alkoholizm

Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży - alkoholizm Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży - alkoholizm zestawienie bibliograficzne za lata 1998-2003 Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Ojcostwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Ojcostwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Ojcostwo Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005)

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) AUTYZM (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) Wydawnictwa zwarte 1. Autyzm / Hanna Olechnowicz // W : Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku / pod red. Tadeusza Pilcha.- Warszawa : Wydaw.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIA ZACHOWANIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

ZABURZENIA ZACHOWANIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE ZABURZENIA ZACHOWANIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE I WYDAWNICTWA ZWARTE: 1. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban // Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, sygn. 32042. 2. Arteterapia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2016 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach F i l i a w e W ł o s z c z o w i e Młodociane matki zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Anna Klimczyk Włoszczowa, marzec 2016 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm

Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 1 MIEJSKI PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : przewodnik. - Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2010. - 96 s. ; 21 cm. - Na

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM A MŁODZIEŻ. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte

ALKOHOLIZM A MŁODZIEŻ. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte ALKOHOLIZM A MŁODZIEŻ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. ABSTYNENCJA - między profilaktyką a terapią / pod red. Piotra Kulbackiego. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Załącznik do Uchwały Nr XIX/110/2009 z dnia 26 marca 2009r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Podstawowym celem programu jest: 1. 1. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , Żłobki Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych ZBIORY

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 UCHWAŁA NR 31/V/VI/2011 RADY GMINY LINIA z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 28.01.2015 r.

Zielona Góra, 28.01.2015 r. Zielona Góra, 28.0.205 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 205 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2016 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 Nazwa zadania Lp. zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok Załącznik do uchwały Nr XIII/86/11 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania I. Postanowienia ogólne Problemów Alkoholowych na 2012 rok Gminny Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/339/ Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca r. Wykaz ofert-wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok Załącznik do uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zachowania ryzykowne wybór materiałów dostępnych w PBW w Kielcach oraz w zasobach Internetu

Zachowania ryzykowne wybór materiałów dostępnych w PBW w Kielcach oraz w zasobach Internetu Zachowania ryzykowne wybór materiałów dostępnych w PBW w Kielcach oraz w zasobach Internetu Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 1. Alkohol : postawy i zachowania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK.

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA Załącznik nr 1, do Uchwały nr XVIII/129/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Sieroctwo Wydawnictwa zwarte: Czeredrecka Barbara: Potrzeby psychiczne sierot społecznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. ISBN 83-202-0657-X. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 29 grudnia 2009r.

U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 29 grudnia 2009r. U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej). - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej). - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976 RYSUNEK DZIECKA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. CYBULSKA-PISKOREK Jadwiga : Twórczość plastyczna dziecka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE TEATROTERAPIA Zestawienie bibliograficzne sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Mieć czas dla dziecka to początek wszelkiego wychowania.

Mieć czas dla dziecka to początek wszelkiego wychowania. Mieć czas dla dziecka to początek wszelkiego wychowania. Karl Hesselbacher Standardowa pula zajęć pedagoga szkolnego obejmuje m.in. następujące działania: Współpraca z dyrekcją szkoły i nauczycielami w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Parchowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK Załącznik do uchwały nr XXXIV/199/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2005 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r.

UCHWAŁA NR V/39/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. UCHWAŁA NR V/39/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Golczewo

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo