Raport. Realizacja projektu SOS Żagiel. Kurs na trzeźwość! Opracowane przez Organizację Public Relations Image Group

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. Realizacja projektu SOS Żagiel. Kurs na trzeźwość! Opracowane przez Organizację Public Relations Image Group"

Transkrypt

1 Raport Realizacja projektu SOS Żagiel. Kurs na trzeźwość! Organizator Współorganizator 11 lipca 2011

2 Spis treści Alkoholizm charakterystyka problemu... 3 Merytoryczne uzasadnienie problemu... 9 Cel projektu Organizatorzy Uczestnicy Przebieg akcji Opis eventów promocyjnych Dlaczego warto Współpraca Poparli nas OPIS DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Grupy docelowe: Przekaz informacyjny: Hasło przewodnie kampanii Materiały promocyjne: PR w Internecie Eventy Patronat honorowy Media relations WYKAZ PUBLIKACJI Telewizja Radio Prasa Internet OPIS PUBLIKACJI Telewizja Radio Prasa Internet ZESTAWIENIE DODATKOWE ZDJĘCIA KONTAKT Strona 2 z 61

3 Alkoholizm charakterystyka problemu Prawie w każdym państwie na świecie ponad połowa obywateli spożywa alkohol, gdyż jest on łatwo dostępnym środkiem, tanim i przez większość społeczeństwa uważanym za nieszkodliwy. Działanie alkoholu etylowego na mózg jest bardzo złożone, a jego skutki pozornie sprzeczne. Alkohol w niewielkich dawkach stymuluje niektóre komórki i pobudza sfery przyjemności w mózgu, które uwalniają podobne do opium endogenne opioidy magazynowane w organizmie. W wysokich dawkach alkohol upośledza pracę mózgu, hamując działanie kwasu glutaminowego, obniżając aktywność neuroprzekaźników pobudzających, co z kolei obniża aktywność niektórych obszarów w mózgu. 1 Zaburzenia pracy mózgu następują w pewnym określonym porządku. Najszybciej zostaje upośledzona praca filogenetycznie najmłodszych części mózgu płatów czołowych. Dobry humor, który jest wynikiem obniżenia krytycyzmu, przesłania nieprzyjemną rzeczywistość i zwiększa poczucie własnej wartości oraz poczucie przystosowania. Przypadkowi znajomi stają się najlepszymi przyjaciółmi i pełnymi zrozumienia słuchaczami, osoba nietrzeźwa zaś wkracza w wyimaginowany, na ogół przyjemny świat, do którego smutki na razie nie mają wstępu. Zdolność oceny sytuacji ulega upośledzeniu, przez co osoba nietrzeźwa niewłaściwie ocenia swój stan. Rozhamowanie behawioralne powoduje, że człowiek nietrzeźwy dla zaspokojenia swoich zachcianek ulega impulsom, nad którymi w innych sytuacjach panuje. Dalsze picie upośledza zdolność uczenia się, osłabia umiejętność wyciągania wniosków i inne procesy myślowe oraz samokontrolę. U osób pijących szybko daje się zauważyć osłabienie koordynacji ruchów. Najpierw uszkodzeniu ulega koordynacja ruchów subtelnych, zdolność do manipulacji narzędziami, zmienia się pismo, które w znacznym stopniu jest przecież zautomatyzowane. Dalej pojawia się zaburzenie koordynacji ruchów dowolnych, a później zaburzenie zdolności zachowania równowagi w związku z upośledzeniem pracy niektórych struktur móżdżku. Zaburzeniu ulega czucie powierzchniowe i głębokie, odczuwanie zimna, bólu i innych niedogodności. Charakterystyczne dla upojenia alkoholowego jest upośledzenie słuchu. Ponieważ osoba pijana nie słyszy, mówi coraz głośniej, gdyż ma subiektywne złudzenie, że mówi za cicho i inni jej nie słyszą. Porażenie koordynacji wzroku powoduje czasem podwójne widzenie, ponieważ każde oko patrzy osobno i w mózgu pojawiają się dwa osobne obrazy zamiast jednego, stereoskopowego. Zaburzeniu ulega, więc koordynacja mięśni, mowa, wzrok, i procesy myślenia. Pijani uważają na przykład, że są w stanie bezpiecznie prowadzić samochód, chociaż już dawno przekroczyli granice bezpieczeństwa. Gdy poziom alkoholu we krwi osiąga około 5 (występują tu pewne indywidualne różnice), czynności układu nerwowego są całkowicie zaburzone i pijący traci przytomność. Utrata przytomności zdaje się pełnić rolę hamulca bezpieczeństwa, ponieważ stężenie 1 R. C. Carson, J. N. Butcher, S. Mineka: Psychologia zaburzeń, GWP, Gdańsk 2003, s Strona 3 z 61

4 alkoholu we krwi przekraczające 5,5 jest zazwyczaj śmiertelne, chociaż zdarzają się rekordy i to właśnie w Polsce. Stopień zatrucia organizmu na ogół zależy od stężenia alkoholu we krwi (w płynach ciała), a nie od ilości wypitego trunku. Działanie alkoholu na pijących jest różne, w zależności od ich kondycji fizycznej, ilości pokarmu w żołądku i okresu picia. U osób pijących może stopniowo zwiększać się tolerancja na alkohol, co powoduje, że do osiągnięcia pożądanych skutków potrzebne są coraz większe dawki. Kobiety gorzej niż mężczyźni metabolizują alkohol i objawy zatrucia występują u nich zazwyczaj po wypiciu mniejszej jego ilości. Również nastawienie pijących odgrywa ważną rolę; chociaż sprawność ruchowa i intelektualna obniżają się wprost proporcjonalnie do wzrostu zawartości alkoholu we krwi, to jednak niektórym ludziom świadomie tego pragnącym udaje się, nawet po wypiciu znacznych ilości alkoholu, kontrolować swoje zachowanie i ukrywać większość zewnętrznych objawów upojenia alkoholowego. 2 Badania nad mechanizmem działania alkoholu na mózg przynoszą coraz to nowe odkrycia, ale niektóre efekty fizjologiczne jego wpływu są powszechnie znane. Pierwszym jest osłabienie hamulców seksualnych, połączonych ze zmniejszeniem wydolności seksualnej. Szekspir pisał w Makbecie, że alkohol [ ] wywołuje pożądanie, ale osłabia możność jego zaspokojenia. Wiadome jest, że spożycie alkoholu wpływa niekorzystnie na zachowanie człowieka. Pod jego działaniem ludzie robią rzeczy, których nigdy by nie zrobili, wypowiadają słowa, których nigdy by nie powiedzieli i zachowują się tak, jak nigdy by się nie zachowali. Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) alkoholizm został zastąpiony terminem zespół uzależnienia od alkoholu i jest to: ( ) Stan psychiczny, a zazwyczaj również fizyczny, spowodowany piciem alkoholu, charakteryzujący się określonymi zachowaniami bądź innymi reakcjami, w których zawsze okresowo lub stale pojawia się przymus picia alkoholu, po to by doświadczyć jego działania na psychikę, a niekiedy również by uniknąć dyskomfortu powstałego na skutek odstawienia alkoholu; tolerancja alkoholu nie jest konieczną cechą zespołu uzależnienia. 3 Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, chroniczną, nieuleczalną i śmiertelną. 4 Ludzie różnią się podatnością na uzależnienia, ale możemy uznać, że uzależnienie od alkoholu rozwija się w długim okresie, przeciętnie trzech, czterech lat. W porównaniu z heroiną, gdzie uzależnienie następuje po dwukrotnym kontakcie z narkotykiem, jest to czas dość długi. Negatywne skutki picia zależnego nawarstwiają się również w długim okresie czasu. Niekiedy mija dwadzieścia lat zanim dostrzeżemy u alkoholika objawy degradacji poalkoholowej. Przez chroniczność rozumiemy fakt, że alkoholizm nie musi koniecznie przejawiać się ciągłym piciem. Wystarczą powtarzające się epizody picia przeplecione długimi okresami abstynencji i nie możemy mówić, że osoba pijąca nie jest chora w okresach niepicia. Nieuleczalną dolegliwością jest dlatego, że w alkoholizmie, podobnie jak w innych uzależnieniach, nie ma powrotu do bezpiecznego kontaktu z alkoholem. Odwrotnie, każdy kontakt z alkoholem prowadzi do wybuchu masywnych objawów czynnych, które występują w ciągu opilczym. Objawem rezydualnym u alkoholików niepijących jest, paradoksalnie, konieczność 2 R. C. Carson, J. N. Butcher, S. Mineka: op. cit., ss World Health Organization 1992, s V. Johnson: Od jutra nie piję, Warszawa 1989, s. 8. Strona 4 z 61

5 utrzymania abstynencji. Abstynencja nie jest w przypadku alkoholika wyborem stylu życia, ale objawem choroby. Nieleczony alkoholik umiera. Najczęstszymi przyczynami zgonu są choroby wtórne, związane z długotrwałą intoksykacją. Istnieje dobrze udokumentowany związek pomiędzy: 1. spożyciem alkoholu a marskością wątroby; 2. rakami jamy ustnej, gardła, krtani i przełyku (...) oraz wątroby; 3. sugestywne, lecz nie w pełni dowiedzione dane dotyczą raków żołądka, jelita grubego i sutka; 4. spożycie alkoholu wiąże się także ze zwiększonym ryzykiem udaru mózgu, podwyższenia ciśnienia krwi oraz przekrwiennej kardiomiopatii (...); 5. alkohol uszkadza ponadto system żołądkowo-jelitowi (nieżyt żołądka, zapalenie trzustki), system nerwowy i rozrodczy(...). 5 Ważną przyczyną zgonu są rozmaite wypadki i urazy doznane w związku z narażaniem się alkoholika na niebezpieczeństwa. Znane jest również zjawisko zamachów samobójczych podejmowanych przez chorych albo w okresie depresji po ciągu alkoholowym, albo w trakcie trwania psychoz poalkoholowych. Inną czasem występującą przyczyną śmierci jest skojarzenie przez alkoholika disulfiramu z alkoholem. 6 Alkoholizm jest chorobą bio-psycho-społeczną. W chorobie pogarsza się systematycznie stan organizmu, psychiki i społeczne położenie człowieka, aż do wszechstronnej degradacji. Usiłując zidentyfikować przyczyny alkoholizmu, niektórzy badacze podkreślają rolę czynników genetycznych i biochemicznych, inni wskazują na czynniki psychospołeczne, widząc w problemie alkoholowym wzorzec złego przystosowania do stresu życia, jeszcze inni kładli nacisk na czynniki społeczno-kulturowe, takie jak łatwy dostęp do alkoholu i społeczna akceptacja jego nadużywania. Wydaje się, że tak jak w wypadku innych form zachowania nieprzystosowanego może istnieć kilka rodzajów uzależnienia od alkoholu, każdy wywoływany przez nieco odmienny wzorzec czynników biologicznych, psychospołecznych i społeczno-kulturowych. Jak wytłumaczyć fakt, że alkohol, kokaina, opium czy inne substancje działają tak silnie, iż całkowicie podporządkowują sobie niektórych ludzi zaledwie po kilkakrotnym użyciu? Co do tego nie ma jeszcze pełnej zgody wśród specjalistów, ale wydaje się, że w grę wchodzą dwa ważne czynniki. Pierwszym jest zdolność niektórych substancji do pobudzenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za uczucie przyjemności, będące natychmiastową, silną nagrodą. Drugim czynnikiem jest biologiczna struktura lub konstytucja danej osoby, obejmująca zarówno dziedzictwo genetyczne, jak i czynniki środowiskowe (czynniki uczenia się), które powodują coraz silniejsza potrzebę poszukiwania 5 Prewencja w podstawowej opiece zdrowotnej (praca zbiorowa), Wyd. Fundacja Wszystko dla Zdrowia, Łódź 1995, ss Disulfiram związek chemiczny będący substancją czynną w takich preparatach jak anticol i esperal. Blokuje aktywność enzymu rozkładającego aldehyd octowy, powstający w procesie trawienia alkoholu etylowego. Aldehyd octowy jest trucizną wywołującą zaburzenia krążenia i oddechu. Jest stosowany w preparatach podawanych alkoholikom w celu wymuszenia abstynencji. Picie alkoholu po wcześniejszym podaniu disulfiramu może prowadzić do śmierci w wyniku opisanych zaburzeń. Por. J.H. Mendelson, N.K. Mello: The Diagnosis and Treatment of Alcoholism, McGraw-Hill Book Company, NY 1985, s. 317 i 368. Strona 5 z 61

6 substancji wpływających na zmianę stanu umysłu. 7 Rozwój uzależnienia od alkoholu jest procesem skomplikowanym, na który składa się wiele elementów podatność konstytucjonalna i zachęta ze strony środowiska oraz szczególne właściwości biochemiczne pewnych substancji psychoaktywnych. Rola każdego z tych czynników w procesie powstawania nałogu nie została jeszcze w pełni określona (przy czym czynniki te mogą pełnić różne role u różnych ludzi), chociaż każdy z nich zdaje się wydatnie przyczyniać do powstawania uzależnienia. Alkoholizm jest chorobą emocji. Człowiek przeżywa rozmaite stany emocjonalno-uczuciowe, a różni ludzie różnie radzą sobie ze swymi doświadczeniami emocjonalnymi. Alkohol etylowy jest środkiem, za pomocą którego człowiek może manipulować swymi doznaniami w taki sposób, że przestają one być źródłem cierpienia. Alkohol działa szybko, skutecznie, zawsze niezawodnie. Niektórzy ludzie odkrywają, że picie to szybka i łatwa droga zmiany nastroju. Pijący człowiek ma przykre doświadczenia, co wzmacnia tendencję do picia. To tak, jak w Małym Księciu : dlaczego pijesz?, bo wstydzę się, że piję. 8 Picie alkoholu eliminuje z życia pijącego inne źródła gratyfikacji, które ten traci w związku z nałogiem. W końcu stan po wypiciu jest jedyną życiową gratyfikacją, a ponieważ każde picie powoduje obniżenie nastroju, to obawa przed następczą reakcją depresyjną dodatkowo skłania do picia. Efekt ostateczny jest taki, że alkoholik pije nie dla osiągnięcia satysfakcji, ale dla uniknięcia cierpienia spowodowanego brakiem alkoholu. Więc cierpi mimo picia, ponieważ nałóg jest pułapką emocjonalną, a nie rozwiązaniem problemów. Wielu osobom nadużywającym alkoholu przydarza się również palimpsest, czyli ostra amnezja następowa, potocznie zwana przerwą w życiorysie (ang. blackout). Na początku palimpsesty pojawiają się przy wysokim poziomie alkoholu we krwi w tym stanie pijący może prowadzić składną rozmowę lub wykonywać inne dosyć skomplikowane czynności, ale następnego dnia zupełnie nic nie pamięta. U pijących bardzo dużo nawet umiarkowana ilości alkoholu może wywołać luki w pamięci. Innym zjawiskiem związanym z zatruciem alkoholowym jest kac wielu pijących doświadcza go, co pewien czas. Jak dotychczas, nikt nie wyjaśnił dokładnie, skąd biorą się charakterystyczne dla kaca bóle głowy, nudności i zmęczenie, nie zaproponowano tez skutecznego jego leczenia. Nadmierne picie można opisać jako postępujące: z pozoru niedostrzegane przechodzenie z wczesnego, poprzez środkowy do późnego stadium alkoholizmu. Jednak nie u wszystkich alkoholików występuje taki stopniowo rysujący się wzorzec. 9 Termin alkoholik jest powszechnie używany w stosunku do osoby, która ma na tyle poważne problemy z piciem alkoholu, że pogarsza się jej zdrowie, kontakty społeczne i daje się zauważyć negatywny wpływ na sferę zawodową. Podobnie termin alkoholizm odnosi się do uzależnienia od alkoholu, który poważnie zakłóca przystosowanie do życia. Długotrwałe ciągi picia powodują zaburzenia psychiczne nieodwracalne, takie jak: psychodegradacja, otępienie majaczenie alkoholowe (delirium tremens) 7 R. C. Carson, J. N. Butcher, S. Mineka: op. cit., ss A. de Saint-Exupery: Mały Książę, IW PAX, Warszawa 1972, s R. C. Carson, J. N. Butcher, S. Mineka: op. cit., ss Strona 6 z 61

7 halucynoza alkoholowa psychoza Korsakowa. 10 Chociaż wielu badaczy utrzymuje, że alkohol, nawet w małych ilościach, jest niebezpieczną trucizną dla całego organizmu, inni uważają, że w umiarkowanych ilościach większości ludzi nie wyrządza on szkody. Niektóre wyniki badań wykazują, że picie małych ilości czerwonego wina zapobiega chorobie wieńcowej. W przypadku kobiet w ciąży nawet umiarkowaną ilość alkoholu uważa się za niebezpieczną. Stabilne stosunki rodzinne i stabilna opieka rodziców wywierają ogromny wpływ na kształtowanie psychiki dziecka, a właśnie stabilności często brakuje w rodzinach alkoholików. Dzieci nałogowców same są podatne na nałogi. Doświadczenia i nauki, jakie otrzymujemy za młodu od ważnych osób, negatywnie lub pozytywnie skutkują w naszym dorosłym życiu. Uzależnienie rodziców wiąże się z wczesnym sięganiem po narkotyki przez ich dorastające dzieci. Dzieci narażone na wpływ negatywnych wzorców lub negatywne konsekwencje braku należytej opieki często nie sprawdzają się w trudnych sytuacjach życiowych. Takie formujące osobowość doświadczenia mogą mieć decydujący wpływ na to, czy młody człowiek oprze się nieprzystosowanym wzorom, takim jak używanie alkoholu lub narkotyków. Wpływ niekorzystnego przykładu rodziców nie kończy się w momencie przekroczenia progu rodzinnego domu. 11 Oprócz wyżej wymienionych czynników predysponujących do nadużywania alkoholu istnieje potoczna opinia, iż pewne zawody wiążą się z nadmiernym piciem i poważnymi problemami alkoholowymi. Marynarze na przykład słyną ze swego picia; zrozumienie, dlaczego tak się dzieje nie wymaga wielkiego wysiłku. Spędzają bowiem oni dużo czasu w izolowanym męskim środowisku skupiającym się wokół pracy, z niewielkimi możliwościami na wydanie zarobionych pieniędzy. Okresy pracy występują na przemian z wolnym czasem spędzonym w porcie i kontrast pomiędzy warunkami pracy i czasu wolnego zachęca do ucztowania na typowo marynarski sposób. W wojsku alkohol jest dość łatwo dostępny i jest zazwyczaj subsydiowany, co ułatwia wyrobienie nawyku regularnego picia alkoholu w dużych ilościach. Dla innych napoje alkoholowe są jeszcze łatwiej dostępne. Barmani, kelnerzy i karczmarze są stale narażeni na kontakt zarówno z napojami alkoholowymi, jak i ze środowiskiem zachęcającym do picia. Alkoholizm jest częstszy w tych grupach. Innymi grupami ryzyka są dziennikarze i biznesmeni, regularnie zapraszający gości lub znajomych na posiłki w restauracjach opłacane przez ich firmy. Dodatkową komplikacją dla dziennikarzy jest stres nieodłączny od ich pracy. Ich praca charakteryzuje się okresami względnej bezczynności, podczas których alkohol stanowi atrakcyjne oderwanie się od monotonii, kiedy indziej muszą oni pracować w warunkach intensywnego fizycznego i intelektualnego stresu. W takich warunkach alkohol może posłużyć jako środek uspakajający. Poza tym, muszą oni zazwyczaj uporać się z chronicznym stresem powodowanym pracą, która powinna być wykonywana w terminie. Jedną 10 C. Ugniewska: Pielęgniarstwo psychiatryczne, PZWL, Warszawa 1982, s R.C. Carson, J.N. Butcher, S. Mineka: op. cit., ss , 568. Strona 7 z 61

8 z konsekwencji tych warunków jest porównywalnie wysoki poziom alkoholizmu w tym zawodzie. Jednak dziennikarze nie mają monopolu na stres związany z zawodem. Wykonywanie zawodu lekarza powoduje różnego rodzaju stresy i jako grupa zawodowa lekarze nie odznaczają się awersją do alkoholu, mimo świadomości zagrożeń. Bardziej dramatyczne manifestacje tego zjawiska często znajdują się w kolebkach profesji medycznych w szkołach medycznych. Osobnym zagadnieniem jest ryzykowne picie kobiet. Statystycznie rzecz ujmując, kobiety zaczynają pić później i piją mniej, ale szybciej podlegają psychodegradacji. Liczba kobiet korzystających z leczenia odwykowego stale wzrasta i wynosi powyżej 18% leczonych. 12 Czy wzrasta liczba alkoholiczek, czy może wzrasta liczba ujawnionych pijących, pozostaje przedmiotem dyskusji. Szczególnie dramatyczne jest picie kobiet w ciąży. Narażenie mózgu płodu na duże stężenia alkoholu w okresach krytycznych dla rozwoju mózgu może spowodować alkoholowy zespół płodowy (ang. Fetal Alcohol Syndrome, FAS). Dzieci z tym zespołem charakteryzują się niską masą urodzeniową, nieprawidłową konfiguracją twarzy, zaburzeniami słuchu lub lekkim upośledzeniem umysłowym. 13 Ludzie mający problem z piciem to nie tylko marni alkoholicy błąkający się po ulicach miast. Większość z tych osób kontynuuje pracę. Często ich koledzy wiedzą o ich kłopotach, ale z różnych powodów nie zwracają na to uwagi. W niektórych przypadkach cierpi na tym standard pracy możliwy do osiągnięcia przez danego pracownika; czasami następuje kryzys i niemożliwe staje się kontynuowanie sytuacji tak, jak by nic się nie wydarzyło. Niestety, często prowadzi to do wzajemnych nieporozumień, odrzucenia i rekryminacji, których prawdopodobnie można byłoby uniknąć, gdyby bardziej otwarcie potraktowano problem na wcześniejszym etapie. Jednak łatwiej jest to powiedzieć niż zrobić. Istnieje zrozumiała tendencja każdej grupy do unikania niepotrzebnych kłopotów takich jak na przykład rozpoznania w jednym ze swych członków osoby z problemem alkoholowym. W każdym razie, nie ma definitywnych kryteriów, które można by zastosować do ustalenia, kiedy dany poziom picia staje się problemem Podgórska J.: Alkoholiczki [w:] Polityka, nr 30 (2411), 26 lipca N.C. Andreasen: Fascynujący mózg, Wyd. CZELEJ, Lublin 2003, s M. Gossop: Narkomania. Mity i rzeczywistość, PWN, Warszawa 1993, s , op. cit, ss Strona 8 z 61

9 Merytoryczne uzasadnienie problemu Kiedy Philippe Pinel, uczestnik francuskiego ruchu oświeceniowego, twórca nowoczesnej psychiatrii, zaczął traktować chorych psychicznie jak ludzi posiadających pełnię praw do życia w wolności i zdolnych do decydowania o własnym losie, psychiatria wkroczyła na ścieżkę rozwoju w kierunku humanizacji podejścia do człowieka z problemami psychicznymi. Droga ta nie była łatwa, ale wydaje się, że postęp jest wyraźnie widoczny. Ważną rolę odegrał również rozwój psychologii, a w niej przedstawiciele nurtu humanistycznego tacy jak: Ph. G. Zimbardo, C. Haney, W. C. Banks, D. Jaffe, St. Milgra, B. Latane i J. M. Darley, R. D. Laing, D. Cooper, M. Sechaehaye, L. Jefferson, Th. Szasz, Th. J. Scheff, C. R. Rogers, A. H. Maslow, J. F. T. Bugental, S. M. Jourard. W Polsce warto odnotować publikacje takich autorów jak Kazimierz Dąbrowski czy Antoni Kępiński, który umiał tak daleko wejść w świat schizofrenii, że dedykował swą książkę tym, którzy więcej i boleśniej czują - których nazywamy schizofrenikami. W leczeniu uzależnienia od alkoholu było podobnie, chociaż zaznaczała się pewna specyfika. Wymyślano różne cudowne terapie. A to warunkowanie awersyjne za pomocą apomorfiny, wywołującej wymioty w połączeniu z alkoholem. W polskich warunkach (przykład z Łodzi) terapia ta była realizowana według określonej, ponurej procedury. Pacjenci oddziału odwykowego szli na szpitalną świetlicę niosąc, każdy swój, nocnik. Tam otrzymywali zastrzyk z apomorfiny, a następnie duży kieliszek wódki. Wymioty pojawiały się wkrótce. Każdy rzygał na scenie. Popularny do dziś jest, niestety, disulfiram w postaci doustnej anticol, lub w postaci implantu podskórnego lub śródmięśniowego esperal. Wartość tych terapii jednoznacznie ocenia Bohdan Woronowicz: "Stosowanie jakichkolwiek środków farmakologicznych, bez względu na ich skład chemiczny i profil działania, nie może być traktowane, jako leczenie uzależnienia od alkoholu." 15 Do humanizacji leczenia odwykowego walnie przyczynili się sami alkoholicy. W 1935r. spotkało się dwóch mężczyzn: Bil W. (makler giełdowy) i dr Bob (chirurg), w Akron, Ohio (USA). Obaj byli alkoholikami i podejmowali różne próby leczenia, które okazały się beznadziejne. Odkryli, że sama rozmowa o piciu pomaga zachowywać abstynencję. Tak narodził się ruch trzeźwościowy Anonimowych Alkoholików, opisany w kanonicznej książce wydanej przez Bila W., zawierającej Dwanaście Kroków. 16 Doświadczenia ruchu w latach następnych zaowocowały sformułowaniem Dwunastu Tradycji, opublikowanych w 1946 r. W tym czasie ruch rozwija się burzliwie i jest obecny w 170 krajach. W istocie Dwanaście Kroków AA jest programem terapii odwykowej, w której najistotniejszym elementem strategii leczenia jest empirycznie potwierdzony, pozytywny wpływ trzeźwiejącego alkoholika na alkoholika, który rozpoczyna leczenie. W Polsce pierwsze grupy AA pojawiają się w latach pięćdziesiątych, ale ponieważ ówczesne władze nie miały zaufania do społecznych ruchów oddolnych, ich rozwój był powolny. Obecnie, często przy wsparciu Kościoła Katolickiego, ruch AA skupia tysiące ludzi w każdym mieście. To 15 Wikipedia, , godz Bill W., Anonimowi Alkoholicy, 1939 Strona 9 z 61

10 właśnie w ruchu AA należy doszukiwać się zmiany podejścia instytucji państwowych do procesu leczenia odwykowego, choć zmiany te są powolne. W potocznej świadomości pokutują jednak różne przekonania niemające nic wspólnego z poglądami specjalistów. Pierwsze przekonanie: alkoholizm jest uleczalny i można powrócić do picia obyczajowego, zwanego kontrolowanym. Nie, nie można powrócić do picia. Każdy kontakt osoby uzależnionej z alkoholem jest kontaktem zależnym i prowadzi do picia ciągłego. Drugie przekonanie, opozycyjne do poprzedniego: alkoholizm jest nieuleczalny i prowadzi do postępującej degradacji i śmierci. Nie, alkoholik może żyć szczęśliwie, po spełnieniu kilku warunków, między którymi jest abstynencja. Mit trzeci: w leczeniu alkoholizmu konieczne jest stosowanie anticolu czy esperalu i nic więcej nie trzeba. Niewymuszona na drodze biochemicznej abstynencja nie oznacza leczenia, prowadzi jedynie do odroczenia dalszego picia. Terapia jest drogą zdrowienia. Mit czwarty: terapia odwykowa polega na wyuczeniu alkoholika umiejętności utrzymywania abstynencji. Nie. Terapia w przebiegu choroby alkoholowej w pierwszym etapie rzeczywiście ma pomóc w budowaniu motywacji do utrzymania abstynencji. Jednak dalsza praca terapeutyczna ma służyć identyfikacji i usunięciu czynników, które sprzyjały w poprzednim okresie piciu. Ma też wyposażyć alkoholika w takie umiejętności, które pozwolą mu rozwiązywać konflikty wewnętrzne i interpersonalne, bez uciekania się do manipulacji swoim stanem psychicznym środkami psychoaktywnymi. I następny mit: suchy alkoholik to samotny odludek, który w ponurej stagnacji walczy ze sobą o utrzymanie abstynencji. Nieprawda. Trzeźwiejący alkoholik, to człowiek w procesie rozwoju w kierunku realizacji osobistego ideału siebie i wizji świata lepszego od tego, w którym rozwijała się jego choroba. Bardzo ważnym elementem trzeźwienia osób uzależnionych od alkoholu jest poszukiwanie nowych źródeł gratyfikacji. Każdy winien mieć pasję - hobby, w które może się twórczo zaangażować. Poszukiwanie takich celów, niekoniecznie przeżywalnościowo ważnych jest krokiem w kierunku realizacji owej wizji siebie samego. Każdy alkoholik będzie trzeźwiał lepiej, jeśli znajdzie swoją identyfikację - czy to w sporcie, czy malarstwie, rzeźbie, a może budowaniu modeli. Każda dziedzina sztuki, sportu, jest dodatkowym motywem do trzeźwienia. My proponujemy żaglówki. Pływanie daje niezwykłe przeżycia i one mogą sprzyjać budowaniu nowego stylu życia. Strona 10 z 61

11 Cel projektu Celem projektu było wskazanie, że terapia odwykowa to doświadczenie rozwojowe, oparte na procesie twórczym. To nie ponura pokuta prowadząca do punktu wyjścia, ale twórcze poszukiwanie dróg rozwoju osobistego. Organizatorzy Główny organizator projektu SOS Żagiel. Kurs na trzeźwość! to Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej START - stowarzyszenie oświatowe, realizujące zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Uczestniczy w kształceniu dorosłych, młodzieży i dzieci na zasadach partnerstwa z instytucjami oświatowymi oraz udziela wszechstronnej pomocy psychologicznej instytucjom, organizacjom i każdej osobie potrzebującej w zakresie posiadanych możliwości i posiadanych środków. Pomaga zwłaszcza w rozwiązywaniu problemów związanych z: alkoholizmem, narkomanią, przemocą w relacjach interpersonalnych, przemocą w rodzinie, przemocą instytucjonalną, integracją międzypokoleniową, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aktywizacją zawodową i rozwojem zawodowym, rozwojem kompetencji społecznych i zawodowych, opieką nad dzieckiem i wspomaganiem rodzin, niepełnosprawnością. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Wsparcia promocyjnego udzielała Organizacja Public Relations Image Group. Uczestnicy Do udziału w akcji zaprosiliśmy 5086 ośrodków, oddziałów odwykowych, poradni, grup AA i innych instytucji zajmujących się problemami osób uzależnionych od alkoholu w Polsce oraz 339 dużych ośrodków na świecie. Zwróciliśmy się też z prośbą o wsparcie kampanii do opiniotwórczych osób publicznych. Przebieg akcji Akcja przebiegła zgodnie z początkowymi założeniami. Spływ Wisłą po całej Polsce, odbył się w dniach czerwca. W pięciu największych miastach leżących na trasie spływu: Krakowie, Sandomierzu, Warszawie, Toruniu i Gdańsku, odbyły się akcje promocyjne (poniedziałek) - start, Kraków, event w godzinach , (wtorek) Sandomierz, event w godzinach , (środa) dzień przerwy, (czwartek) Warszawa, event w godzinach , (piątek) Toruń, event w godzinach , Strona 11 z 61

12 (sobota) Gdańsk, event w godzinach , koniec. W okresie od kwietnia do czerwca 2011 wszyscy zaproszeni do udziału w kampanii mieli czas na przesłanie swoich listów pożegnalnych do wódki spełniających jednocześnie rolę elementu terapeutycznego. List do wódki to symboliczne pożegnanie alkoholika z nałogiem osobiste wyznanie o wymiarze terapeutycznym. To od autora zależy, co się w nim znajdzie może to być wyznanie żalu, wspomnienie zmarnowanych lat, czy prośba o siłę, aby pozostać w trzeźwości. Pisanie o alkoholu ma skłonić autora do refleksji na temat nałogu i utwierdzić go w przekonaniu, że dokonał właściwego wyboru. Kilkaset listów nadesłanych w trakcie akcji, zostało spalonych, a ich prochy zostały wysypane do morza w Gdańsku, ostatniego dnia kampanii. Trasa spływu Strona 12 z 61

13 Opis eventów promocyjnych W ramach projektu SOS Żagiel. Kurs na trzeźwość! odbył się szereg akcji promujących ideę leczenia uzależnień na wodzie. W każdym dużym mieście na trasie spływu spędziliśmy kilka godzin organizując akcje angażujące społeczność lokalną: Najdłuższy list do wódki wspólnie napisaliśmy najdłuższy list do wódki. Na 10 metrowym pergaminie każdy mógł napisać kilka słów o swoim pożegnaniu z nałogiem, wyrazić emocje związane z alkoholem lub pragnienie zaprzestania picia. Najciekawsze fragmenty listu na bieżąco pojawiały się na stronie internetowej projektu, a sam list został spalony ostatniego dnia rejsu. Jego prochy trafiły do morza. Tarcza z twarzą alkoholu każdy z uczestników miał okazję zmierzyć się z alkoholem osobiście rzucając w jego twarz pustą butelką. W ten sposób chcieliśmy pokazać satysfakcję, jaką daję zwycięstwo nad nałogiem. Skrzynka prawdy Czy mnie też dotyczy ten problem? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Skrzynka prawdy to narzędzie służące autorefleksji. Góra butelek - wizualne przedstawienie smutnej statystyki dotyczącej spożycia alkoholu przez Polaków. Stoisko informacyjne, przy którym można było uzyskać informacje na temat alkoholizmu i dostępnych sposobów radzenia sobie z problemem. Dlaczego warto Alkoholizm to poważny problem społeczny, którego realnej skali nie oddają żadne statystyki. Problem ten dotyczy nas wszystkich - nawet, jeśli nie dotyka bezpośrednio nas, mogą spotkać się z nim nasi bliscy. SOS - Żagiel to całkowicie niekomercyjne przedsięwzięcie, finansowane ze środków własnych organizatorów. Naszym celem było przede wszystkim poinformowanie i niejako wyedukowanie opinii publicznej w problematyce alkoholizmu, jego złożoności i pozytywnych możliwości jego leczenia. Naszą niezbywalną, największą korzyścią jest każde dobro słowo i każdy wyraz poparcia naszej idei. Dzięki temu wierzymy, że uda nam się zmienić coś na lepsze. Chcemy udowodnić, że warto swoje życie budować w taki sposób, by nie opłacało się go przepić. Współpraca Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy ośrodki, grupy i instytucje zajmujące się problemem alkoholizmu dzięki nim mogliśmy trafić do olbrzymiej grupy uzależnionych, którzy sami podjęli próbę walki z nałogiem. Ponadto zaprosiliśmy przedstawicieli mediów, którzy ułatwili nam nagłośnienie problemu i informowanie o nim społeczeństwa. Patronat medialny objęło Radio Łódź. Akcja została objęta patronatem honorowym przez Panią Minister Ewę Kopacz (Ministerstwo Zdrowia), prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza oraz burmistrza Sandomierza - Jerzego Strona 13 z 61

14 Borowskiego. Poparli nas 1. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE FUNDACJA RAZEM BEZPIECZNE STOWARZYSZENIE ALTERNATYWA Z GLIWIC 4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU 5. STAROSTWO POWIATOWE W PODDĘBICACH KRÓLEWSKI FLIS NA WIŚLE STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA AD-ASTRA MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PEPLINIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOŁĘCE -http://gopsdlugoleka.pl/ 10. WRZESNIŃSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW "JANTAR" PORADNIA UZALEŻNIŃ PRZY MSWIA W JELENIEJ GÓRZE 12. STOWARZYSZENIE AZYMUT- ZDROWIE W JELENIEJ GÓRZE 13. STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW GRANICA W PABIANICACH 14. FORUM WOLNYCH OD ALKOHOLU "DEKADENCJA" KRAJOWA RADA ZWIĄZKÓW I STWOARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH ARESZT ŚLEDCZY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZAKŁAD KARNY HRUBIESZÓW ZAKŁAD KARNY ZARĘBA GRUPA WSPARCIA I KLUB ABSTYNENCKI "KAROL" PRZY OSP W WARSZAWIE OPIS DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Działania obejmowały planowanie i realizację wedle następujących założeń: Grupy docelowe: 1) 30+ obojga płci o wysokim statusie społecznym: biznesmeni, pracujący na wysokich stanowiskach, bogaci, inteligentni, wykształceni, oczytani, z dobrym dostępem do informacji. 2) Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA), i współuzależnieni partnerzy życiowi alkoholików. 3) Grupy ryzyka: ludzie wykonujący zawody wymagające kontaktów z ludźmi (psychologowie, pedagodzy, dziennikarze) oraz podejmowania ryzyka (piloci, biznesmeni, menadżerowie, wojskowi, maklerzy giełdowi). Strona 14 z 61

15 Przekaz informacyjny: 1) Alkoholizm jest chorobą emocji. Alkoholicy to często ludzie, którzy nie radzą sobie ze swoją wrażliwością. 2) Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną. Nie można bezpiecznie wrócić do nałogu. Alkoholikom można jedynie pomóc stworzyć mechanizmy powstrzymujące ich przed spożywaniem alkoholu, powstrzymujące rozwój choroby i dalszą degradację. 3) Nakreślenie zakresu problemu. Rozumiemy przez to uświadomienie ludziom, że alkoholizm to choroba systemowa - choruje nie tylko alkoholik ale i jego rodzina. Kolejną ważną rzeczą jest również uświadomienie ludziom, że jest to choroba powszechna dotykająca zarówno biednych i niewykształconych jak i ludzi o wysokim statusie społecznym, która potrafi zabijać nawet przez ponad dwadzieścia lat. 4) Profilaktyka. Prawdziwą profilaktyką jest dobre wychowanie, które pozwoli ludziom powiedzieć nie i zachować kontrolę nad spożywaniem alkoholu. Ważne jest też nauczenie kultury picia. 5) Leczenie jakie powinno spełniać kryteria? a) Odpowiedzialność za leczenie ponosi alkoholik. Nie powinno się do niczego zmuszać, wszystko powinno zależeć od jego wolnej woli. b) Nie powinno się do niczego zmuszać, wszystko powinno zależeć od jego wolnej woli. c) Powinno się postulować by leczenie było całkowicie lub częściowo odpłatne, bo jeśli człowiek dostaje coś za darmo to tego nie ceni. d) DDA i koalkoholicy również wymagają terapii. e) Koalkoholicy odpowiadają za jakość życia dzieci i muszą je przed alkoholikami chronić. f) Należy poszukiwać lepszych źródeł gratyfikacji. Należy swoje życie budować w taki sposób, by nie opłacało się go przepić. g) Alkoholizm może stać się pretekstem do osobistego rozwoju (patrz: punkt e). Hasło przewodnie kampanii: Ostatecznie hasło to: SOS Żagiel. Kurs na trzeźwość! Materiały promocyjne: ULOTKI PLAKATY ROLL UP Strona 15 z 61

16 PR w Internecie: Działania w Internecie obejmowały założenie strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym - Facebook. Oficjalna strona internetowa akcji została założona na początku kampanii, w kwietniu. W ramach spotkań ustalono strukturę strony oraz jej moderatora. Strona była na bieżąco uzupełniania w trakcie kulminacyjnego punktu kampanii, w dniach czerwca. Na stronie internetowej, można było znaleźć odniesienie do bloga prowadzonego przez pomysłodawcę kampanii Grzegorza Paśnikowskiego. Facebook stanowił uzupełnienie strony internetowej oraz możliwość większej aktywności osób zainteresowanych kampanią. Eventy: Podstawowym elementem kampanii były tzw. Listy do wódki. List do wódki to symboliczne pożegnanie alkoholika z nałogiem osobiste wyznanie o wymiarze terapeutycznym. Listy mogli pisać nie tylko trzeźwiejący alkoholicy, ale także ich partnerzy, dzieci, przyjaciele i każdy, kto chciałby włączyć się w akcję. Do 13 czerwca listy można było wysyłać na adres TWP START. W czerwcu, w mieście, w którym zacumowała łódka, listy można było osobiście wrzucać do urny, w której zostały spalone, a następnie wyrzucone do morza w Gdańsku. Ponadto, w ramach projektu SOS Żagiel. Kurs na trzeźwość! został zaplanowany szereg akcji promujących ideę leczenia uzależnień na wodzie. W każdym dużym mieście na trasie spływu spędziliśmy kilka godzin organizując akcje angażujące społeczność lokalną: Najdłuższy list do wódki na 10 metrowym pergaminie każdy mógł napisać kilka słów o swoim pożegnaniu z nałogiem, wyrazić emocje związane z alkoholem lub pragnienie zaprzestania picia. Najciekawsze fragmenty listu regularnie pojawiały się na stronie internetowej projektu, a sam list został spalony ostatniego dnia rejsu. Tarcza z twarzą alkoholu każdy z uczestników miał okazję zmierzyć się z alkoholem osobiście rzucając w jego twarz pustą butelką. W ten sposób chcieliśmy pokazać satysfakcję, jaką daję zwycięstwo nad nałogiem. Skrzynka prawdy Czy mnie też dotyczy ten problem? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Skrzynka prawdy to narzędzie służące autorefleksji. Góra butelek - wizualne przedstawienie smutnej statystyki dotyczącej spożycia alkoholu przez Polaków w postaci człowieka z butelek Józka. Stoisko informacyjne, przy którym można było uzyskać informacje na temat alkoholizmu i dostępnych sposobów radzenia sobie z problemem. Za techniczną realizację odpowiadał pomysłodawca projektu Grzegorz Paśnikowski. W trakcie rejsu próbnego, który odbył się w kwietniu, zostały ustalone miejsca eventów w każdym mieście. W marcu rozpoczęliśmy ubieganie się o pozwolenie na przeprowadzenie akcji w wybranych przez nas lokalizacjach. W czerwcu uzyskane zostały wszystkie potrzebne zgody z każdego z urzędów. Patronat honorowy: Honorowe patronaty przyznali: Prezydent Paweł Adamowicz, Burmistrz Jerzy Borowski Minister Ewa Kopacz. Strona 16 z 61

17 Media relations: a) Listy prasowe: Stworzenie ogólnopolskiej listy prasowej z podziałem regionalnym, uwzględniającym media z województw, w których miały odbyć się eventy: Prasa miesięczniki, dwumiesięczniki, dwutygodniki, tygodniki, dzienniki, kwartalniki. Radio - stacje ogólnopolskie i regionalne TV stacje ogólnopolskie i regionalne. Internet portale medyczne i poradnikowe. W sumie ponad 200 pozycji. b) Monitorowanie mediów bieżące i wsteczne: Wyszukiwanie wszelkich publikacji na temat Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej START i SOS Żagiel. Kurs na trzeźwość!. c) Patronat medialny Radio Łódź objęło akcję patronatem medialnym. d) Tworzenie i dystrybucja informacji prasowych e) Stały kontakt z mediami, w celu uzyskania jak największej liczby publikacji. Strona 17 z 61

18 WYKAZ PUBLIKACJI Telewizja: Kurs na trzeźwość, TVP Kraków, (materiał w pliku) Żagiel trzeźwości, TVP Kielce, (materiał w pliku) Kurs na trzeźwość, Toruń TV, (materiał w pliku) Kurs na trzeźwość, Panorama, (materiał w pliku) Radio: Prasa: Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej START przekonywało do trzeźwego życia, Radio Leliwa, Sandomierz, (materiał w pliku) Kurs na trzeźwość, Polskie Radio Pik, (materiał w pliku) Kurs na trzeźwość, Polskie Radio Jedynka, (materiał w pliku) Antyalkoholowa terapia na Wiśle, Dziennik Gazeta Prawna, str. A Obrali Kurs na trzeźwość, Gazeta Wyborcza Kielce, str Internet: Pożegnalny list, czyli kurs na trzeźwość, Życie Pabianic, Rejs próbny SOS Żagiel, Życie Pabianic, Alkoholicy chwytają za ster, Halo Łódź, Alkoholicy chwytają za ster, czyli rejs po Wiśle, wodniacy.pl, Napisz list do wódki, Onet, Niepijący alkoholicy wyruszyli w rejs do Gdańska, Gazeta Krakowska, Napisz list do wódki, Monar, Łódka walczących z uzależnieniem od alkoholu w Sandomierzu, Radio Kielce, Sandomierzu,ad59edc2d5111e5886fdffd1c835c1b1.html Nietypowa terapia antyalkoholowa na Wiśle, Polskie Radio, Wisła pokona alkohol? Specjalny rejs alkoholików, Newsweek, Antyalkoholowa terapia na Wiśle, Gazeta.pl, Antyalkoholo wa_terapia_na_wisle.html Rejs po Wiśle zamiast picia, Wprost 24, Antyalkoholowa terapia na Wiśle, Gazeta Prawna, Antyalkoholowa terapia na Wiśle, Orange, Wisle,article.html Alkoholicy zmierzą się z Wisłą, Wirtualna Polska, Wisla,wid, ,wiadomosc_prasa.html Niezwykły sposób na walkę z alkoholizmem, Onet, Strona 18 z 61

19 Antyalkoholowa terapia na Wiśle, Interia, Antyalkoholowa terapia na Wiśle, Polska Lokalna Dolnośląskie, Antyalkoholowa terapia na Wiśle, RP.pl, Antyalkoholowa_terapia_na_Wisle_.html.ht ml Wygrali z wódką. Teraz będą walczyć z wodą, dziennik.pl, Kurs na trzeźwość, Wrota Świętokrzyskie, orcmwebportlet_instance_6cae&p_p_action=0&_portlet_content_details_war_editorcmw ebportlet_instance_6cae_contentoid=zw93dn4xzta5njhini1jmtdiltfkm2itodjjni00zje2m GRlNDY3YjN%2BcGx%2BMi4x Niecodzienna akcja w Sandomierz. Obrali kurs na trzeźwość, Gazeta.pl Kielce, Obrali _kurs_na_trzezwosc.html Byli alkoholicy chwytają za ster, Zet News, SOS Żagle, Toruń Radio Plus, Chodzieski kurs na trzeźwość, Dziennik Nowy, Strona 19 z 61

20 OPIS PUBLIKACJI Telewizja 1. TVP Kraków - Kurs na trzeźwość, Zasięg nadawania stacji 17 : Publikacja zatytułowana Kurs na trzeźwość, ukazała się w TVP Kraków 13 czerwca 2011r. w głównym wydaniu Kroniki. Kronika to program, który przekazuje najnowsze informacje z Krakowa oraz Małopolski. Oglądalność poszczególnych wydań dochodzi do 500 tysięcy widzów. Jest to najlepszy program informacyjny XVI Przeglądu i Konkursu Dziennikarskiego Oddziałów Terenowych TVP. Nagranie zawiera najważniejsze elementy akcji SOS Żagiel. Kurs na trzeźwość!, czyli listy pożegnalne do wódki, atrakcje towarzyszące ( Józek człowiek z butelek ) oraz wypowiedzi uczestników projektu, w tym Grzegorza Paśnikowskiego, opowiadającego swoją historię i Andrzeja Kuśmierczyka, tłumaczącego statystyki dotyczące osób dotkniętych problemem alkoholowym. Ponadto, dziennikarka zdecydowała się na zregionalizowanie problemu przez włączenie wypowiedzi młodych osób z jednej z krakowskich szkół. Całość trwająca około 3 minuty oddaje pozytywną ideę przeprowadzanej akcji. Materiał zajmuje 17% czasu trwania programu. 17 Strona 20 z 61

21 Strona 21 z 61

22 2. TVP Kielce - Żagiel trzeźwości, Zasięg nadawania stacji 18 : TVP Kielce obejmuje zasięgiem 95 miejscowości. Publikacja pod tytułem Żagiel trzeźwości, ukazał się w TVP Kielce 14 czerwca 2011r. w Informacjach. Informacje to najpopularniejszy serwis informacyjny województwa świętokrzyskiego, docierający do widzów z terenu niemal całego województwa. Nagranie trwające niespełna dwie minuty, przekazuje wszystkie niezbędne informacje dotyczące akcji SOS Żagiel. Kurs na trzeźwość!, w tym ideę samej akcji, nazwę organizatora, wypowiedź Grzegorza Paśnikowskiego, Moniki Żaczkiewicz, tłumaczącą przesłanie człowieka z butelek Józka Andrzeja Kuśmierczyka, opowiadającego o listach pożegnalnych do wódki oraz Doroty Wieczorek, a także wyjaśnienie przez dziennikarkę pozostałych akcji towarzyszących głównemu wydarzeniu ( skrzynka prawdy oraz tłuczenie butelek) i przekazanie informacji o kontynuacji spływu. Materiał zajmuje 8% czasu trwania programu. 18 Strona 22 z 61

23 Strona 23 z 61

24 3. TV Toruń - Kurs na trzeźwość, TV Toruń to jedyny, codzienny program lokalny w Toruniu docierający do 75% mieszkańców miasta (ponad 120 tys. odbiorców). Tematyka realizowanych audycji własnych nawiązuje do najważniejszych wydarzeń w mieście, a wobec braku w Toruniu oddziału Telewizji Publicznej (istnieje jedynie redakcja toruńska TVP Bydgoszcz) doskonale wypełnia powstałą w tym miejscu niszę. 19 Nagranie pod tytułem Kurs na trzeźwość, ukazało się 17 czerwca 2011r. Trwa około dwie minuty i zawiera podstawowe punkty przekazu - ideę akcji. Materiał został stworzony w oparciu o wcześniej przygotowane informacje prasowe. Znalazły się w nim także wypowiedzi: pomysłodawcy Grzegorza Paśnikowskiego i Andrzeja Kuśmierczyka. Dodatkowym atutem jest wypowiedź Pana Macieja Kałaja alkoholika, który aby wrzucić swój list pożegnalny do wódki, przyjechał aż z Gniezna. 19 Strona 24 z 61

25 4. TVP 2 - Kurs na trzeźwość, Panorama, Panorama jest głównym programem informacyjnym TVP 2 o zasięgu ogólnopolskim. Według danych z 2010r. średnia oglądalność Panoramy to ponad 1,5 mln widzów 20. Publikacja Kurs na trzeźwość. Z Krakowa do Gdańska Wisłą, czyli pożegnanie z alkoholem, ukazała się w Panoramie 19 czerwca 2011r i trwała ponad dwie minuty. Materiał zawiera kompleksowy opis akcji, przygotowany profesjonalnie z uwzględnieniem wielu szczegółów: wyjaśnienie akcji, opis akcji towarzyszących, wypowiedzi uczestników, statystyki dotyczące alkoholizmu w Polsce oraz polskie prawo w zakresie pomocy rodzinom alkoholików. Istotna z punktu widzenia projektu jest wypowiedź przedstawiciela Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która podwyższa rangę całego wydarzenia. Materiał zajmuje 8% czasu trwania programu. 20 Strona 25 z 61

26 Radio 1. Radio Leliwa - Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej START przekonywało do trzeźwego życia, Radio Leliwa nadaje swój program od 16 października 1992 roku. Jest pierwszą stacją komercyjną w południowo-wschodniej Polsce i jedyną regionalną nadającą program na obszarze znajdującym się w widłach Wisły i Sanu. Emituje program na dwóch częstotliwościach: Tarnobrzeg 104,7 FM, Stalowa Wola 93,5 FM. Obejmujemy zasięgiem obszar leżący około 80 km wokół Tarnobrzega i Stalowej Woli. Dociera do największych miast w regionie: Stalowa Wola (69 tys. mieszkańców), Tarnobrzeg (50 tys.), Mielec (62 tys.) i Sandomierz (26 tys.). Radio Leliwa nadaje program muzyczno-informacyjny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na informacje lokalne. Cieszy się wysoką słuchalnością w przedziale od 21 do 31 procent. Najliczniejszą grupę stanowią słuchacze w wieku lat. 21 Publikacja pod tytułem Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej START przekonywało do trzeźwego życia, ukazała się 16 czerwca 2011r. i składała się z dwóch ponad dwudziestosekundowych nagrań. Obydwa nagrania to wypowiedzi Andrzeja Kuśmierczyka dotyczące problemu alkoholizmu w Polsce wraz z tłumaczeniem wykorzystanych na potrzeby projektu statystyk. 21 Strona 26 z 61

27 2. Polskie Radio PIK - Kurs na trzeźwość, Obszar nadawania: województwo kujawsko - pomorskie, północno - wschodnia część woj. wielkopolskiego, południowa część woj. pomorskiego. Nazwy większych miejscowości krańcowych: północ - Starogard Gdański, południe - Gniezno, Konin, wschód - Płock, zachód - Piła. Radio PiK jest liderem słuchalności, wśród lokalnych stacji radiowych na Pomorzu i Kujawach, w szerokiej grupie docelowej 15+. Codziennie PiK-a słucha średnio osób. Dominującą grupą słuchaczy są osoby w wieku 29 i więcej lat z wykształceniem średnim i satysfakcjonującymi dochodami (źródło: SMG/KRC, II-IV 2011 r.). 22 Publikacja pod tytułem Kurs na trzeźwość, ukazała się 17 czerwca 2011r. Trwa niecałe cztery minuty. Materiał zawiera krótki wywiad z Grzegorzem Paśnikowskim oraz dwoma innymi alkoholikami, którzy opowiadają dziennikarce swoją historię. Ponadto, jest również wypowiedź Andrzeja Kuśmierczyka, który tłumaczy ideę listów pożegnalnych do wódki oraz najdłuższego listu pożegnalnego, a także podkreśla rangę problemu choroby alkoholowej, przez m.in. wymienienie najważniejszego jej czynnika. Jest to choroba nieuleczalna (przytoczenie przykładu osoby, która po 25 latach abstynencji ponownie zaczęła nadużywać alkoholu). 22 Strona 27 z 61

28 Strona 28 z 61

29 3. Polskie Radio Jedynka - Kurs na trzeźwość, Jedynka to stacja radiowa o najdłuższej tradycji w Polsce. Najpopularniejsze audycje, takie jak Lato z radiem, Sygnały Dnia, Cztery Pory Roku czy Z kraju i ze świata, towarzyszą radiosłuchaczom od lat i dla wielu Jedynka pozostaje niezmiennie Pierwszym Programem wśród stacji radiowych. Realizując misję rozgłośni publicznej Jedynka dostarcza słuchaczom bogatą ofertę programową: audycje informacyjne, publicystykę krajową i zagraniczną, analizy, komentarze, programy muzyczne, reportaże, słuchowiska oraz audycje o charakterze edukacyjnym i poradniczym. Jak żadna inna stacja radiowa w Polsce, Program 1 może poszczycić się najliczniejszym gronem dziennikarzy nagrodzonych najcenniejszym wyróżnieniem radiowym Złotym Mikrofonem. Kampania reklamowa w Jedynce stanowi skuteczne narzędzie pozyskiwania osób określanych na rynku jako Silver Group dojrzałych, wykształconych, posiadających stałe dochody. Są to lojalni konsumenci, przywiązani do polskich marek. Jedynka umożliwia dotarcie do tej coraz ważniejszej grupy konsumentów atrakcyjnej ze względu na jej rosnący potencjał nabywczy będący następstwem zmiany stylu życia osób dojrzałych, coraz chętniej korzystających z możliwości, jakie stwarza przed nimi współczesny świat. 23 Według badań z początku 2011r. słuchalność Polskiego Radia Jedynki wynosi ponad 13%. 24 Nagranie Kurs na trzeźwość, ukazało się po zakończeniu akcji SOS Żagiel. Kurs na trzeźwość! 28 czerwca 2011r. w formie 43-minutowego reportażu. Materiał stanowi kompleksowe przedstawienie idei całej akcji ( twórcze trzeźwienie ) oraz problemu alkoholizmu w Polsce. Znalazły się w nim wypowiedzi Andrzeja Kuśmierczyka, Grzegorza Paśnikowskiego oraz Doroty Wieczorek, a także wywiad z Panią Ewą (alkoholiczką) oraz opis problemu alkoholowego wśród młodzieży Strona 29 z 61

30 Prasa 1. Dziennik Polski "Dziennik Polski" ukazuje się w województwach małopolskim w sześciu wydaniach lokalnych 25 : Nr Wydanie Powiaty 1 krakowskie grodzki Kraków 2 nowosądeckie gorlicki, limanowski, nowosądecki 3 tarnowskie brzeski, bocheński, dąbrowski, tarnowski 4 Małopolski Zachodniej chrzanowski, olkuski, oświęcimski, suski, wadowicki 5 podhalańskie nowotarski, tatrzański 6 wokół Krakowa ziemski krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki Materiał pod tytułem Antyalkoholowa terapia na Wiśle, ukazał się w małopolskim wydaniu Dziennika Polskiego, na str. A6 14 czerwca 2011r. Zawiera ogólny przebieg akcji, wraz z opisem wydarzeń towarzyszących oraz jednozdaniowymi wypowiedziami Andrzeja Kuśmierczyka, Grzegorza Paśnikowskiego oraz Doroty Wieczorek. 25 Strona 30 z 61

31 2. Gazeta Wyborcza Kielce Wśród lokalnych gazet w województwie świętokrzyskim, Gazeta Wyborcza Kielce zajmuje drugie miejsce z wynikiem 13,32% czytelności (wg wyników badań PBC za okres listopad kwiecień 2011r.) 26 Zasięg: Materiał pod tytułem Obrali Kurs na trzeźwość, ukazał się w Gazecie 15 czerwca 2011r. na drugiej stronie wydania. Tekst relacjonuje wydarzenie w Sandomierzu, ze szczególnym uwzględnienie atrakcji towarzyszącej jakim był człowiek z butelek Józek. Wymienieni są zarówno pomysłodawca projektu Grzegorz Paśnikowski jak i organizator Andrzej Kuśmierczyk (TWP START). 26 Strona 31 z 61

32 Internet 1. Dwie publikacje na (20 maja) 2. Publikacja na (31 maja) 3. Publikacja na (31 maja) 4. Dwie publikacje na (13 czerwca i 14 czerwca) 5. Publikacja na (13 czerwca) 6. Publikacja na (14 czerwca) 7. Publikacja na (14 czerwca) 8. Publikacja na (14 czerwca) 9. Publikacja na (14 czerwca) 10. Publikacja na (14 czerwca) 11. Publikacja na (14 czerwca) 12. Publikacja na (14 czerwca) 13. Publikacja na (14 czerwca) 14. Publikacja na (14 czerwca) 15. Publikacja na (14 czerwca) 16. Publikacja na (14 czerwca) 17. Publikacja na (14 czerwca) 18. Publikacja na (14 czerwca) 19. Publikacja na (14 czerwca) 20. Publikacja na (14 czerwca) 21. Publikacja na (16 czerwca) 22. Publikacja na (17 czerwca) 23. Publikacja na (22 czerwca) Strona 32 z 61

33 Pożegnalny list, czyli kurs na trzeźwość, Życie Pabianic, Strona 33 z 61

34 Rejs próbny SOS Żagiel, Życie Pabianic, Strona 34 z 61

35 Alkoholicy chwytają za ster, Halo Łódź, Strona 35 z 61

36 Alkoholicy chwytają za ster, czyli rejs po Wiśle, wodniacy.pl, Strona 36 z 61

37 Napisz list do wódki, Onet, Strona 37 z 61

38 Strona 38 z 61

39 Strona 39 z 61

40 Niepijący alkoholicy wyruszyli w rejs do Gdańska, Gazeta Krakowska, Strona 40 z 61

41 Napisz list do wódki, Monar, Strona 41 z 61

42 Łódka walczących z uzależnieniem od alkoholu w Sandomierzu, Radio Kielce, Strona 42 z 61

43 Nietypowa terapia antyalkoholowa na Wiśle, Polskie Radio, Strona 43 z 61

44 Wisła pokona alkohol? Specjalny rejs alkoholików, Newsweek, Strona 44 z 61

45 Antyalkoholowa terapia na Wiśle, Gazeta.pl, Strona 45 z 61

46 Rejs po Wiśle zamiast picia, Wprost 24, Strona 46 z 61

47 Antyalkoholowa terapia na Wiśle, Gazeta Prawna, Strona 47 z 61

48 Antyalkoholowa terapia na Wiśle, Orange, Strona 48 z 61

49 Alkoholicy zmierzą się z Wisłą, Wirtualna Polska, Strona 49 z 61

50 Niezwykły sposób na walkę z alkoholizmem, Onet, Strona 50 z 61

51 Antyalkoholowa terapia na Wiśle, Interia, Strona 51 z 61

52 Antyalkoholowa terapia na Wiśle, Polska Lokalna Dolnośląskie, Strona 52 z 61

53 Antyalkoholowa terapia na Wiśle, RP.pl, Strona 53 z 61

54 Wygrali z wódką. Teraz będą walczyć z wodą, dziennik.pl, Strona 54 z 61

55 Kurs na trzeźwość, Wrota Świętokrzyskie, Strona 55 z 61

56 Niecodzienna akcja w Sandomierz. Obrali kurs na trzeźwość, Gazeta.pl Kielce, Strona 56 z 61

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust.2

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń Vademecum problematyki uzależnień - gdzie szukać pomocy Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Autorki opracowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017

Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017 Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017 Spis treści Wprowadzenie... I. Podstawy prawne Programu... II. Uzależnienie od alkoholu w świetle teorii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli

Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Adam Rybarz Profilaktyka zachowań ryzykownych w opinii uczniów klas gimnazjalnych oraz nauczycieli Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr Beaty

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Przybysz-Zaremba. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów

Małgorzata Przybysz-Zaremba. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów Małgorzata Przybysz-Zaremba Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów Olsztyn 2008 1 SPIS TREŚCI Strona Wstęp 4 1. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów jako problem społeczny 7 1.1. Próba

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Seria: Zeszyty Naukowe. Nr 42

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Seria: Zeszyty Naukowe. Nr 42 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 42 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY TRADYCJE RODZINA WWW TERAPIA. Nr 15; jesień 2003

PRZYCZYNY TRADYCJE RODZINA WWW TERAPIA. Nr 15; jesień 2003 Nr 15; jesień 2003 NA OK ADCE: Chłopiec z ulicy Grodzkiej fot. Marta Kubiszyn PRZYCZYNY 5... Skąd się biorą nałogi?, Magdalena Wójtowicz Nadużywanie alkoholu zawsze pełni rolę lekarstwa na trudne uczucia:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Wolni od uzależnień behawioralnych

Wolni od uzależnień behawioralnych Przedstawiona do recenzji publikacja podejmuje w sposób wieloaspektowy niezwykle ważną i aktualną problematykę uzależnień. Nie tylko wypełnia istniejącą na lokalnym rynku wydawniczym lukę, ale z pewnością

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz Niezależne czasopismo o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla pacjentów i ich rodzin, zajmujące się popularyzacją zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym może stanowić doskonały pomost pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec PATRONAT HONOROWY Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec projekt okładki: Wiesław Nadrowski Fundacja

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze

Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Diagnoza i analiza barier utrudniających bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze Opracowanie przygotowane w ramach projektu Efektywni 50+ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej UzaleŜnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski

Bardziej szczegółowo

MARIUSZ WOJTOWICZ KATARZYNA WNUK

MARIUSZ WOJTOWICZ KATARZYNA WNUK MARIUSZ WOJTOWICZ KATARZYNA WNUK Diagnoza i know-how zjawiska bezdomności na warszawskich dworcach pkp s.a. Na okładce wykorzystano zdjęcia autorstwa Olgi Cieślar Projekt, skład i łamanie: TEKST Projekt,

Bardziej szczegółowo

Hazard. Jan Madeyski Studia dzienne, II rok Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Hazard. Jan Madeyski Studia dzienne, II rok Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Hazard Jan Madeyski Studia dzienne, II rok Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Praca roczna napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Aranowskiej Warszawa, 2007 Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Diagnoza i terapia patologicznego hazardu Białobrzegi 10-12 maja 2012 Materiały konferencyjne Ogólnopolska konferencja szkoleniowa Diagnoza i terapia patologicznego

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików Rozdział 20 Terapeutyczne oddziaływania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików 20.1. Wprowadzenie Wspólnota Anonimowych Alkoholików AA stanowi najbardziej znaną na świecie i powszechnie dostępną formę wsparcia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE 3.1. Wpływ alkoholu na organizm konsekwencje doraźne Alkohol etylowy jest chemiczną substancją aktywną biologicznie. Przy analizowaniu problemów alkoholowych zazwyczaj koncentrujemy

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM mgr Tadeusz Wieszczyk UKSW, Warszawa WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 1. Osoby z problemem alkoholowym Problem alkoholowy dotyka w naszym kraju bardzo wielu osób. Wydawać by się

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r.

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DPS - 44060-2 (2)/06 Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin American Cancer Society, Zakład Psychoonkologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i Fundacja TAM I Z POWROTEM przedstawiają: Po diagnozie 1 Poradnik dla pacjentów z chorobą

Bardziej szczegółowo

SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI

SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI ZAKŁAD HIGIENY KATEDRY MEDYCYNY SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU Barbara Purandare SOCJOMEDYCZNE ASPEKTY ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD LEKARZY STAŻYSTÓW NA TERENIE WIELKOPOLSKI

Bardziej szczegółowo