FAS/FAE uszkodzenie płodu wywołane alkoholem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAS/FAE uszkodzenie płodu wywołane alkoholem"

Transkrypt

1 FAS/FAE uszkodzenie płodu wywołane alkoholem

2 Początki 1968 Paul Lemoin (ogólny opis) 1973 D. Smith, K. Jones, Ch. Ulleland, A. Streissguth (dokładny opis cech dysmorficznych oraz zaburzeń układu nerwowego na przykładzie różnych grup etnicznych) FAS Fetal Alcohol Syndrom/Płodowy Zespół Alkoholowy (PZA) FAE Fetal Alcohol Effects/Poalkoholowe Uszkodzenie Płodu lub Skutki Płodowego Działania Alkoholu (SPDA) albo Alkoholowy Efekt Płodowy (nazwa używana na określenie pfas, ARND i ARBD)

3 Triada objawów klinicznych 1. cechy dysmorficzne twarzoczaszki (ulegają normalizacji w miarę dorastania), 2. opóźnienie wzrostu (niskorosłość), 3. uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego Przy potwierdzonej ekspozycji na alkohol w okresie prenatalnym

4 Alkohol jako teratogen Teratogenne działanie alkoholu zależy od: Dawki alkoholu, chociaż w okresie ciąży i nie tylko, każda dawka może okazać się szkodliwa, Okresu ciąży, momentów krytycznych w rozwoju płodu, Kondycji zdrowotnej matki (układ odpornościowy, sposób odżywiania się i in.)

5 Rozróżnianie pojęć W amerykańskim Institute of Medicine opisano różne kondycje zdrowotne/typy zaburzeń związane z prenatalną ekspozycją na alkohol: Pełnoobjawowy FAS (Full FAS) Częściowy FAS (Partial FAS) Związane z alkoholem zaburzenia rozwoju układu nerwowego (ZRUN) (Alcohol Related Neurodewelopmental Disorder) (ARND) Związane z alkoholem wady wrodzone (ZAWW) (Alcohol Related Birth Defects) (ARBD) 1998 wspólna nazwa FAS Spectrum Disorder 2000 FASD Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD)

6 Dane statystyczne W Europie dzieci rodzi się z zespołem FAS Ok. 900 dzieci rodzi się w Polsce z pełnoobjawowym FAS Ok dzieci rodzi się w Polsce ze spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych (FASD)

7 Oświadczenie NOFAS i FASD Center of Excellence: FASD jest ogólnym terminem opisującym spektrum skutków rozwojowych występujących u potomstwa matek pijących alkohol w ciąży. Skutki te mogą obejmować zaburzenia rozwoju fizycznego, umysłowego, zachowania, uczenia się: mogą trwać przez całe życie. Termin FASD nie jest terminem przeznaczonym do wykorzystania w diagnostyce klinicznej. FAS to rozpoznanie medyczne FAS i ARND są często diagnozowane jako przewlekłe zaburzenia rozwojowe i neuropsychiatryczne.

8 Kliniczne postacie ARND Łagodna postać: - Zaburzenia w uczeniu się, - Zaburzony rozwój mowy receptywnej, - Współwystępowanie zaburzeń psychiatrycznych, - Zaburzenia uwagi, impulsywność, - Deficyty funkcji adaptacyjnych i wykonawczych, Umiarkowana postać ARND - Trudności w uczeniu się z opóźnieniem intelektualnym lub bez, - Brak reakcji na leczenie i terapię, - Deficyty pamięci operacyjnej, funkcji osądu, podejmowania decyzji, Ciężka postać ARND (nazywana stateczną encefalopatią) - Uszkodzenie struktury mózgu, - Napady drgawek

9 FASD vs DDA FASD nie zależy od jakości życia rodzinnego, ale od wpływu alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy w okresie płodowym i ma związek z obniżonymi możliwościami funkcjonowania społecznego. Powoduje ponadto wiele ujemnych skutków na przestrzeni całego życia. DDA (bycie tzw. Dorosłym Dzieckiem Alkoholika) ma swoje źródło w środowisku pełnym przemocy i zaniedbania.

10 Kryteria diagnostyczne Ekspozycja na alkohol w okresie prenatalnym Upośledzenie wzrostu przed- i pourodzeniowe z obniżoną wagą ciała i/lub zmniejszony obwód głowy, Zaburzenia OUN (odchylenia w stanie neurologicznym, opóźniony rozwój psychomotoryczny, zaburzenia zachowania, obniżony intelekt) Co najmniej dwa objawy w obrębie twarzoczaszki: mała głowa, małoocze, wąskie szpary powiekowe, niewykształcona rynienka wargi górnej, krótki nos, cieńsza warga górna, spłaszczenie twarzy, Objawom tym towarzyszą inne objawy somatyczne i neurobehawioralne, w tym często poważne wady wrodzone.

11 Diagnoza FAS Wywiad z okresu ciąży, porodu, historia choroby, Ogólne badanie lekarskie, Wywiad dotyczący rozwoju, Ocena cech dysmorficznych twarzy, Badanie psychologiczne (możliwości i deficyty rozwojowe), Badania określające funkcje motoryczne i zdolności adaptacyjne, Badanie rozwoju mowy, ocena możliwości rozumienia i komunikowania się.

12 Objawy pierwotne vs wtórne Objawy pierwotne to takie deficyty, które mają swoje odzwierciedlenie w zaburzeniach OUN i które są zawsze obecne u dziecka z FASD, tzn. istnieją od momentu przyjścia dziecka na świat. Objawy wtórne rozwijają się u dziecka pod wpływem środowiska

13 Zaburzenia pierwotne OUN Narząd wzroku Serce Inne Sfera poznawcza (5-6 lat) Strukturalne i funkcjonalne uszkodzenie mózgu, np. niedorozwój ciała modzelowatego, słabo wykształcone zakręty korowe, mała objętość jądra podstawy mózgu, uszkodzenia móżdżku oraz hipokampa, a co za tym idzie trudności z przyswajaniem i zapamiętywaniem informacji, rozwiązywaniem problemów, koncentracją uwagi, niski iloraz intelektualny Zmarszczka nakątna, opadnięcie powieki, małoocze, zez, niedorozwój nerwu wzrokowego i wynikającego z tego zaburzenia Ubytki przegród komorowych i przedsionkowych, zaburzenia w rozwoju kardiomiocytów, mniejsza masa mięśnia sercowego, upośledzenie kurczliwości włókien Drażliwość, nerwowość, problemy ze ssaniem i karmieniem (małożuchwie, tyłożuchwie), nieprawidłowe napięcie mięśniowe, zaburzenia snu, płacz i stany napięcia, opóźnienia rozwojowe, niezdolność do rozumienia i interpretowania stanów emocjonalnych i mentalnych innych ludzi Deficyt uwagi, problemy z pamięcią, trudności z uczeniem się matematyki, myśleniem abstrakcyjnym, uczeniem się na błędach, upośledzenie myślenia przyczynowo-skutkowego, opóźnienia mowy, zaburzenia mowy,

14 Zaburzenia wtórne Problemy natury psychicznej (90% badanych wykazywało zaburzenia pamięci i depresyjne), Problemy w szkole, przerwana edukacja (70% badanych cierpiało na deficyt uwagi), Kłopoty z prawem (60% dorosłych i 14% dzieci), Pobyt w instytucjach, w tym również w izolacji penitencjarnej (ok % ZK i ok % szpital psychiatryczny), Nieprawidłowe zachowania seksualne (45%), Nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych (ok. 30%)

15 FASD a inne zaburzenia ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, Zespół Aspergera, Zaburzenia więzi, Zaburzenia zachowania (nieprzystosowanie społeczne) Depresja

16 Strategie terapeutyczne Interwencje terapeutyczne powinny obejmować całą rodzinę. Rodzina powinna zrozumieć, że behawioralne i poznawcze kłopoty dziecka nie są jego wyborem. Techniki rehabilitacji poznawczej i behawioralnej. Koordynacja działań rodziny, szkoły i innych placówek. Farmakoterapia jako wyzwanie.

17 Terapia dzieci z FASD Koncepcja integracji sensorycznej dr Jane Ayers. Według tej koncepcji istota problemu przy np. FASD polega na tym, że układ nerwowy nie potrafi uporządkować doznań płynących ze zmysłów (nad- lub podwrażliwość) i nadać im sensu. Zalecana strategia postępowania: Struktura i rutyna, Ograniczenie komunikatów słownych na rzecz polisensorycznych, wzrokowych, słuchowych, czuciowych i kinestetycznych (ucz-powtarzaj-ucz ponownie) Konkretność w komunikacji, Prosty język, Rozwój dużej motoryki, Świadomość bomby zegarowej Organizacja otoczenia

18 Terapia dzieci z FASD Program FAStryga Według tego programu FASD można opisać jako minimalne uszkodzenie mózgu lub zespół psychoorganiczny. Program ten obejmuje: Wywiad diagnoza eksplanacyjno-terapeutyczna, Badanie profilem neurorozwojowym (12 funkcji neurologicznych), a oddziaływanie bazuje na wiedzy o plastyczności mózgu i możliwość tworzenia przezeń nowych połączeń neuronalnych w wyniku neurostymulacji. Wspomaganie funkcji metabolicznych (dieta bezglutenowa i bezmleczna, poprawa kondycji przewodu pokarmowego ograniczenie cukru, konserwantów, podawanie witamin lub ich suplementów, kwasów tłuszczowych (omega-3 i omega-6), terapia choliną, witaminą B3)

19 Czynniki ochronne Zdiagnozowanie FASD przed 6 rokiem życia, Życie w stabilnym i bezpiecznym domu, Brak przemocy wobec dziecka z FASD, Pozostawanie w dobrej sytuacji życiowej przynajmniej przez ok. 3 lata, Doświadczenie dobrej opieki domowej od 8 do 12 r. życia, Diagnoza FAS, a nie FAE Zaspokojenie potrzeb przynajmniej przez część (13%) życia

20 Literatura T. Jadczak-Szumiło, Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD. Studium przypadku. PARPAMEDIA, Warszawa K. Liszcz, M. Klecka, Nie próbuj mocniej. Spróbuj inaczej. Neurorozwojowy program naprawczy. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwaa, Lędziny M. Klecka, M. Janas-Kozik, Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii, PARPA, Warszawa M. Klecka, FAScynujące dzieci. Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków M. Klecka, Ciąża a alkohol. W trosce o dziecko. FAS. PARPAMEDIA, Warszawa

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE

Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE Rozdział III ALKOHOL A ZDROWIE 3.1. Wpływ alkoholu na organizm konsekwencje doraźne Alkohol etylowy jest chemiczną substancją aktywną biologicznie. Przy analizowaniu problemów alkoholowych zazwyczaj koncentrujemy

Bardziej szczegółowo

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Sylwia Wrona Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zespół uzależnienia wg ICD-10 Kompleks

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii ANIDA SZAFRAŃSKA DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. UŚ dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju małego dziecka

Wspomaganie rozwoju małego dziecka ZESZYTY NAUKOWE 1/2014 P E D A G O G I K A Wspomaganie rozwoju małego dziecka pod redakcją Genowefy Pańtak Recenzenci prof. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. dr hab. Waldemar Woźniak Rdakcja naukowa dr Genowefa

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu Wydawnictwo UR 2008 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2009, 1, 8 30 PRACA REDAKCYJNA Ludwika Sadowska 1,2, Monika Mysłek-Prucnal 1, Anna Maria Choińska 1, Artur Mazur

Bardziej szczegółowo

WOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA. "Bez przemocy wobec dziecka - Wola do wychowywania" Warszawa, 29 kwietnia 2010

WOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA. Bez przemocy wobec dziecka - Wola do wychowywania Warszawa, 29 kwietnia 2010 WOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA "Bez przemocy wobec dziecka - Wola do wychowywania" Warszawa, 29 kwietnia 2010 Honorowy Patronat Rzecznika Praw Dziecka Honorowy Patronat Przewodniczącego Rady i Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Program e-twinning. Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat laureatem konkursu Innowacyjna Szkoła i Placówka Oświatowa. Działalność charytatywna Skrzata

Program e-twinning. Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat laureatem konkursu Innowacyjna Szkoła i Placówka Oświatowa. Działalność charytatywna Skrzata P u b l i c z n e P r z e d s z k o l e n r 3 S k r z a t w Z ą b k a c h 2011/2012 W numerze: Publiczne Przedszkole nr 3 Skrzat laureatem konkursu Innowacyjna Szkoła i Placówka Oświatowa Podsumowania

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ. Problemy zdrowia, edukacji, wychowania, resocjalizacji i usamodzielniania dzieci matek pijących alkohol w ciąży

WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ. Problemy zdrowia, edukacji, wychowania, resocjalizacji i usamodzielniania dzieci matek pijących alkohol w ciąży lek. med. Krzysztof Liszcz Toruń Problemy zdrowia, edukacji, wychowania, resocjalizacji i usamodzielniania dzieci matek pijących alkohol w ciąży Niejednokrotnie mówienie o ciąży i alkoholu wywołuje negatywne

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi

PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi PORADNIK dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt Załącznik do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 projekt Białystok 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne dla studentów

Materiały dydaktyczne dla studentów WCZESNE WSPOMAGANIE I REWALIADACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI SENORYCZNYMI /WZROKU I SŁUCHU/ Materiały dydaktyczne dla studentów Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego.

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Według K. Kirejczyka upośledzenie umysłowe to istotnie niższy od przeciętnego

Bardziej szczegółowo

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Agnieszka Piekutowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Rozrabiaka, wiercipięta, rozbrykany urwis, świrus- takie określenia

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka autyzmu. Czym jest autyzm? Epidemio logia

Diagnostyka autyzmu. Czym jest autyzm? Epidemio logia Diagnostyka autyzmu Diagnosing autism Kirsty Yates, Ann Le Couteur Paediatrics and Child Health, 2009; 19: 55 59 tłumaczyła lek. Elżbieta Szczęsny konsultowała prof. dr hab. med. Irena Namysłowska Klinika

Bardziej szczegółowo

Prace oryginalne Original papers

Prace oryginalne Original papers Prace oryginalne Original papers Borgis Świadomość młodzieży szkół średnich na temat ryzyka wystąpienia płodowego zespołu alkoholowego, jako konsekwencji spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży Joanna

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY

PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY PSYCHIATRYCZNY SERWIS NAUKOWY nr 03(08)/2005 ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE Wykraczając poza aktualne standardy II JESIENNA SPIS TREŚCI Wstęp Prof. Stanisław Pużyński Leczenie zaburzeń afektywnych w

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWA STYMULACJA ROZWOJU MOWY DZIECKA Z ZESPOŁEM DANDY-WALKERA STUDIUM PRZYPADKU

WIELOASPEKTOWA STYMULACJA ROZWOJU MOWY DZIECKA Z ZESPOŁEM DANDY-WALKERA STUDIUM PRZYPADKU Mirosława Rządzka Neurologopeda Specjalista wczesnej interwencji www.logopeda.zgora.pl WIELOASPEKTOWA STYMULACJA ROZWOJU MOWY DZIECKA Z ZESPOŁEM DANDY-WALKERA STUDIUM PRZYPADKU 1. Wprowadzenie Zuzia trafiła

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ

BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ s tr. 1 3-1 4 BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ PARTNERZY www.privateden.com BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ BIULETYN RAZEM ŁATWIEJ KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI MÓZGU I ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO W ASPEKCIE FIZJOLOGII I NEUROSTYMULACJI

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):59-94 artykuł oryginaly oryginal article Standardy leczenia otępień Standards in dementia care Andrzej Kiejna 1, Przemysław Pacan 1, Elżbieta Trypka 1, Tomasz Sobów 2,

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna Niepełnosprawność intelektualna Między diagnozą a działaniem Remigiusz J. Kijak Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Program podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia Warszawa 2009 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo