Waldemar Machała. Sedacja w OIT. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Waldemar Machała. Sedacja w OIT. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW"

Transkrypt

1 Waldemar Machała Sedacja w OIT Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW

2 nieprzyjemne doznania chorego leczonego w OIT Ból. Strach. Niepokój. Przemęczenie. Dusznośd. Bezsennośd. Brak obecności współmałżonka, lub przyjaciół. Wdrożone procedury. Bezradnośd zdanie się na pomoc innych. Trudności w połykaniu. Hałas. Budzenie w środku nocy. Samotnośd. Myślenie o śmierci (widok osób umierających). Koszmary senne. Depresja.

3 Leki używane w OIT powodujące zaburzenia snu Rodzaj leku Zaburzenia snu Prawdopodobny mechanizm NLPZ Adrenalina/ Noradrenalia, dopamina Β-blokery Skrócenie czasu snu, spłycenie snu. Bezsennośd Bezsennośd, koszmary senne Inibitory syntezy prostaglandyn. Agonizm w stosunku do receptorów adrenergicznych α1. Dodatkowo (dopamina) działanie agonistyczne w stosunku do receptorów D2. Mechanizm ośrodkowy. Amiodaron Koszmary senne Nieznany. Kortykosteroidy Bezsennośd Zmniejszenie wydzielania melatoniny. Aminofilina Bezsennośd, skrócenia czasu snu, spłycenie snu. Antagonizm w stosunku do receptora adenozynowego. Chinolony Bezsennośd Inhibicja receptorów kw. -aminomasłowego t. A. Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny Skrócenie czasu snu, spłycenie snu. Podwyższenie aktywności serotoninergicznej. Fenytoina Przerywany sen. Zahamowanie wpływu Ca2+ przez neuronalne kanały jonowe.

4 nomenklatura i definicje Pobudzenie psychoruchowe zwiększenie aktywności ruchowej, jęczenie, usiłowanie wyjścia z łóżka, usuwania kaniuli, cewników i drenów oraz urządzeo służących monitorowaniu; skojarzone z pobudzeniem układu autonomicznego. Analgezja uśmierzenie bólu. Niepokój lęk, strach, nerwowośd. Zaburzenia funkcji poznawczych zaburzenia pamięci oraz zdolności analitycznych, splątanie, oceny sytuacji. Delirium - majaczenie ostre zaburzenia stanu świadomości z brakiem możliwości porozumienia, spląteaniem, zaburzeniami myślenia i wyrażania myśli, zaburzeniami stanu świadomości. Sen. Ból. Sedacja (anxiolysis) zmniejszenie lęku i pobudzenia.

5 czynności farmakologiczne - sedacja w KAiIT, UM w Łodzi - ZASADY Jedynym problem lekarza musi byd ustalenie wskazao do terapii, a nie odpowiedź na pytanie: co jest taosze? Nie ma chorych lepszych (droższe leki) i gorszych (taosze leki). W wyborze leków sedacyjnych (także przeciwbólowych) należy się kierowad: Rozpoznaniem. Rokowaniem. Korzyściami wynikającymi w zastosowania leków o krótkim czasie działania: Szybsza ocena neurologiczna. Szybszy powrót czynności oddechu. Inne (d/n).

6 czynności farmakologiczne - sedacja w KAiIT, UM w Łodzi Ocena stanu ogólnego (GCS/ Ramsey). Wiara w to, że boli (także u głęboko nieprzytomnego). Problemy z oceną stopnia uszkodzenia mózgowia (CT/ MRI/ scyntygrafia). Problemy z oceną bólu. Brak wypracowanego standardu monitorowania głębokości snu: BIS. Entropia. EEG. AEP. Unikanie unieruchomienia. Ekstubacja tak szybko jak się uda; tracheotomia/ PEG. Przy POChP permisywna hiperkapnia. Ogromne problemy z zespołem abstynencji alkoholowej (alkohol przez sondę, IV?).

7 czynności farmakologiczne - sedacja w KAiIT, UM w Łodzi Nacisk na czynności niefarmakologiczne. Nieopioidowe leki przeciwbólowe (m.in. Paracetamol). Opioidy: Remifentanyl. Sufentanyl. Morfina. Tramadol. Propofol. Midazolam. Haloperidol. Techniki znieczulenia przewodowego.

8 czynności farmakologiczne - sedacja w KAiIT, UM w Łodzi Środki zwiotczające mięśnie: Jako środek dodatkowy (obok p-bólowych i nasennych). Dla diagnostyki (CT/ MRI). Dla transportu. Dla terapii (HBO).

9 Niesienie ulgi w bólu i cierpieniu.

10 Czynności niefarmakologiczne. Czynności farmakologiczne: Sedacja oparta na analgezji. Sedacja oparta na lekach uspokajających. Sedacja oparta na anestetykach wziewnych. Formy mieszane.

11 czynności niefarmakologiczne Zwracanie się do pacjenta (forma). Dbałośd o tzw. porę doby (noc jest od spania, a nie nadrabiania zaległości z dnia). Uprzedzanie o planowanym wykonywaniu czynności. Edukowanie chorego (ale i zespołu): Uzależnienie pacjenta (błędne przekonanie, że opioidy mogą spowodowad uzależnienie). Określenie dawki (na podstawie potrzeb, a nie arbitralnie przyjętych wartości). Cisza (w czasie wykonywania czynności i w czasie nocy).

12 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na analgezji Monitorowanie bólu: Skala przymiotnikowa (Adjective Rating Scale). VAS. Skala numeryczna (NRS): 3 2 (w spoczynku). 4 5 (w czasie kaszlu). PHHPS (skala bólu Szpitala Księcia Henryka): 1 (realnie).

13 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na analgezji PHHPS (skala bólu Szpitala Księcia Henryka): Stopień odczuwania Objawy bólu 0 Brak bólu w czasie kaszlu. 1 Dolegliwości bólowe w czasie kaszlu, ale nie w czasie głębokiego oddychania. 2 Ból jedynie w czasie głębokiego oddychania. 3 Lekki ból w spoczynku. 4 Silny ból w spoczynku

14 Monitorowanie sedacji: Skala Ramsey a. Skala RASS The Richmond Agitation-Sedation Scale. Skala sedacji Addenbrooke a. Skala sedacji Cook a.

15 Monitorowanie sedacji: Skala Ramsey a. Stopieo Opis sedacji 1 Pacjent niespokojny, pobudzony. 2 Pacjent współpracujący, uspokojony, zorientowany. 3 Pacjent śpiący, odpowiada jedynie na polecenia. 4 Pacjent śpiący, żywa odpowiedź na ukłucie. 5 Pacjent śpiący, leniwa odpowiedź na ukłucie. 6 Pacjent śpiący, brak odpowiedzi na ukłucie.

16 Sedacja w OIT Skala RASS The Richmond Agitation-Sedation Scale.

17 Monitorowanie sedacji: Skala sedacji Addenbrooke a. Stopieo Opis sedacji 1 Pobudzony 2 Przytomny. 3 Śpiący, reagujący na głos. 4 Śpiący, reagujący na odsysanie z tchawicy. 5 Śpiący, nie reagujący na bodźce. 6 Śpiący, wiotkośd kooczyn. 7 Śpiączka.

18 Monitorowanie sedacji: Skala sedacji Cook a. Stopieo sedacji Punkty Przytomny Senny Lekka sedacja Umiarkowana sedacja 11-8 Ciężka sedacja 7-5 Śpiączka <4 Otwieranie oczu Spontaniczne Na polecenie Na ból Brak reakcji nie otwiera Reakcja na czynności pielęgnacyjne Spełnia polecenia Ruchy skoordynowane Ruchy nieskoordynowane Nie reaguje Kaszel Spontaniczny - silny Spontaniczny - osłabiony Tylko na odsysanie Brak Oddech Spontaniczny pacjent niezaintubowany Spontaniczny pacjent zaintubowany SiMV, CMV z triggerem Walczy z respiratorem Brak Gotowośd do porozumiewania się Tak Nie

19 i p-bólowych Monitorowanie sedacji dla remifentanylu: SAS = 2-4 PUNKTY PI<2 PUNKTY SAS (Sedation Agitation Scale) 7 - niebezpiecznie pobudzony. 6 - bardzo pobudzony. 5 pobudzony. 4 - spokojny, współpracujący. 3 uspokojony. 2 - silnie uspokojony. PI (Pain Intensity) 1 - brak bólu. 2 - łagodny ból. 3 umiarkowany. 4 - poważny ból. 5 - bardzo poważny. 6 najsilniejszy możliwy ból. 1 - brak kontaktu.

20 Pożądane cechy anestetyku dożylnego: Stabilnośd w roztworze. Brak bólu w czasie iniekcji i uszkadzania tkanek przy wynaczynieniu. Brak uwalniania histaminy. Krótki czas do wystąpienia działania. Szybki metabolizm najlepiej do nieczynnych metabolitów. Efektywny klirens. Nieznaczny wpływ na układ krążenia i oddechowy. Zmniejszenie mózgowego przepływu krwi metabolizmu mózgowego. Przewidywalny i całkowity powrót świadomości. Brak pooperacyjnych działao niepożądanych (nudności, wymioty, ból głowy).

21 Mechanizm działania anestetyków dożylnych związany jest z ich hamowaniem neurotransmitera, którym jest kwas -aminomasłowy (GABA). Aktywacja kompleksu GABA powoduje zwiększenie przebłonowego prądu chlorkowego, skutkiem czego jest hyperpolaryzacja i czynnościowa blokada neuronów postsynaptycznych. Barbiturany i propofol opóźniają dysocjację GABA z receptorem.

22 Benzodwuazepiny.

23 Benzodwuazepiny: Działanie przeciwlękowe, uspokajające, nasenne, przeciwdrgawkowe, miorelaksujące. Niepamięd następcza. Midazolam; diazepam; lorazepam. Metabolizowane w wątrobie, wydalane przez nerki. Niższe dawki u starszych pacjentów, z niewydolnością krążenia i niewydolnością wątroby. Synergizm z opioidami. Słaba eliminacja przez hemodializę. Przedłużona infuzja powoduje wydłużenie sedacji po odstawieniu leku: Kumulacja leku w OUN. Kumulacja aktywnego metabolitu (hydroksymidazolam) w niew. nerek. Hamowanie P-450 przez inne leki. Niewydolnośd wątroby.

24 Benzodwuazepiny: Dawkowanie w oparciu o idealną masę ciała (należną, a nie rzeczywistą). Diazepam Midazolam Lorazepam Dawka wstępna 0,03 0,1 mg/ kg 0,02 0,08 mg/ kg 0,02 0,06 mg/ kg Początek działania 2-5 min. 1-5 min min. Czas działania 2-4 godz. 1-2 godz. 2-6 godz. Dawka podtrzymująca 20 mg/ co 4 godz. 0,04 0,2 mg/ kg/ godz. 0,01 0,1 mg/ kg/ godz. Siła działania 1x 3x 6x Rozpuszczalnośd w tłuszczach 1x 1,5x 0,5x Aktywny metabolit Tak Tak Nie Dawkowanie przy GFR< 10 ml/ min. Bez zmian Zmniejszone do 50% Bez zmian

25 Benzodwuazepiny działania niepożądane: Toksyczne działanie glikolu propylenowego (subst. pomocnicza w diazepamie i lorazepamie): Podrażnienie żył obwodowych. Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Pobudzenie psychoruchowe. Kwasica metaboliczna. Zespół abstynencyjny: Szczególnie przy przedłużonym wlewie. Pod koniec sedacji benzodwuazepinami rozważyd konwersję do wlewu propofolu: 1,5 mg/ kg/ godz.

26 Benzodwuazepiny antagonista (flumazenil): Osiąga maksymalne stężenie w mózgu po 5 10 min. od momentu podania IV. Czas połowiczego rozpadu: 1 godz. Usuwa niewydolnośc oddechową spowodowaną przedawkowaniem benzodwuazepin. Dawka: 0,1 1 mg IV. Wysokie prawdopodobieostwo powtórnej sedacji (resedacja).

27 Propofol.

28 Propofol: Propofol 2,6 dwuizopropylofenol. Początek prac nad preparatem 1970 r. Pierwsze próby kliniczne Kay i Rolly (1977 r.). Początkowo stabilizowany - Cremophorem EL. Obecnie stabilizowany - 1% olejem sojowym, 2,25% glicerolem i 1,2% fosforanami z jaj. Dodatek EDTA (0,005%) chroni przed wzrostem bakterii. ph - 7. Znane są dwie postaci: 1 i 2%.

29 Propofol: Szybki metabolizm zachodzący w wątrobie, którego skutkiem są rozpuszczalne w wodzie metabolity, wydalane przez nerki. Metabolizm propofolu zależy od wątrobowego przepływu krwi, chod sugerowany jest metabolizm pozawątrobowy. Uważa się, że dużą rolę w tym rodzaju metabolizmu odgrywają płuca, które powodują eliminację 30% pierwotnie podanej dawki jednorazowej w ramach pierwszego przejścia. W czasie wlewu ciągłego stężenie propofolu ulega obniżeniu o 20-30% w odniesieniu do podawanej dawki, z pojawieniem się metabolitu: 2,6-dwuizopropylu-1,4-chinolonu (po stronie krążenia dużego tętniczego). W czasie badao doświadczalnych wykazano, że propofol może byd metabolizowany przez nerki i jelito cienkie. Ponieważ zasadniczą rolę w metabolizmie odgrywa cytochrom P-450, efektywnośd eliminacji propofolu zależała będzie od podawania innych leków metabolizowanych przez ten cytochrom.

30 Propofol: Średni czas połowiczej dystrybucji wynosi 2-8 minut. Połowiczny czas półtrwania: 1-3 godz.

31 Propofol: Farmakokinetyka propofolu zależy od płci, masy ciała, chorób współistniejących, wieku i przyjmowanych leków. Zmiany w rzucie serca zmieniają stężenie propofolu w surowicy, zarówno po podaniu dawki bolusowej, jak w czasie wlewu ciągłego. Podwyższenie rzutu serca zmniejsza stężenie propofolu w surowicy i odwrotnie. W czasie wstrząsu krwotocznego stężenie propofolu ulega podwyższeniu o 20%. Z chwilą dekompensacji wstrząsu stężenie propofolu w surowicy wzrasta w sposób niekontrolowany. Kobiety maja większą objętośd dystrybucji i wyższy klirens.

32 Propofol: Wpływ anestetyków dożylnych na mózgowy przepływ krwi (CBF) i zapotrzebowanie mózgu na tlen (CMRO2).

33 Zalety propofolu: Propofol podobnie, jak tiopental nie potencjalizuje bloku nerwowo-mięśniowego powodowanego zarówno preparatami depolaryzującymi, jak i niedepolaryzującymi. Propofol powoduje miorelaksację, uławiającą intubację. Propofol nie stwarza ryzyka wywołania nadcieplności złośliwej. Stosowanie propofolu (czy w dawce pojedynczej, czy w ciągłym wlewie) nie zmienia odpowiedzi na podanie ACTH (skutkującej podwyższeniem syntezy kortyzolu). Propofol nie zaburza czynności wątroby, nie powoduje zaburzeo hematologicznych, czy zmian w krzepnięciu. Jakkolwiek stosowanie oleju sojowego In vitro może powodowad agregację płytek krwi. Propofol nie zmienia odpowiedzi immunologicznej.

34 Zalety propofolu: Nie uwalniania histaminy. Ma działanie przeciwwymiotne w dawce pojedynczej = 10 mg. Powoduje ustąpienie świądu, wywołanego podpajęczynówkowym podaniem opioidów i będących skutkiem cholestazy. Zmniejsza chemotaksję leukocytów, ale bez osłabiania ich zdolności bójczej, przylegania i fagocytozy. Dla porównania tiopental powoduje zahamowanie wszystkich aktywności chemotaktycznych. Propofol jednak hamuje fagocytozę i zdolności bójcze Staphylococcus aureus i Escherichia coli.

35 Propofol ograniczenia (ból w czasie podawania): Mniejszy dzięki emulsji MCT/LCT. Mniejsza ilośd wolnego propofolu w fazie wodnej (mniejsza bolesnośd w miejscu wstrzyknięcia w przypadku Propofolu 1% MCT/LCT w porównaniu z Propofolem LCT).

36 Propofol - ograniczenia: Podawania propofolu nie zaleca się w ostrym zapaleniu trzustki. Ból w czasie podawania. Występowanie mioklonii, bezdechu, obniżenia ciśnienia tętniczego krwi i bardzo rzadko zakrzepowe zapalenie żył. Ból jest mniejszy niż przy podawaniu etomidatu, porównywalny jak przy metohexitalu i większy niż przy podawaniu tiopentalu. Mioklonie najczęściej występują po propofolu, rzadziej po tiopentalu, potem po etomidacie i metoheksitalu. Występowanie bezdechu jest zbliżone po podaniu propofolum i tiopentalu, chod po propofolu utrzymuje się on>30 sekund. Propofol lepiej niż tiopental zabezpiecza pacjentów przed hipertensją i tachykardią spowodowaną intubacją. PIS propofol infusion syndrome rzadki, ale opisywany - jeżeli WCIV wynosił min. 5 mg/ kg/ godz. > 48 godz. (kardiomiopatia, ostra niewydolnośd serca, kwasica metaboliczna, miopatia, hiperkaliemia, hepatomegalia, lipemia).

37 Kryteria rozpoznania PIS: Kwasica metaboliczna. Postępująca niewydolnośd serca. Oraz dodatkowo jedno z poniższych: Rabdomioliza. Hipertrójglicerydemia. Ostra niewydolnośd nerek. Roberts RJ i wsp.: Incidence of propofol-realated infusion syndrome in critically ill adults: a prospective, multicenter study. Critical Care 2009; 13: 169

38 Propofol Infusion Syndrome - zapobieganie Zalecenia: Society of Critical Care Medicine. American College of Chest Physicians g/kg/min - dawka rekomendowana do sedacji w sztucznej wentylacji. 83 g/kg/min. - powyżej 48 h może wywoład PIS. 100 g/kg/min. - wymaga intensywnego nadzoru w kierunku PIS.

39 Propofol - dawkowanie Dawka wstępna 0,25 2,5 mg/ kg Początek działania < 1 min. Czas budzenia Dawka podtrzymująca min. 1,5 4,5 mg/ kg/ godz. Aktywne metabolity Depresja oddechowa Nie Tak

40 Barbiturany.

41 Barbiturany - tiopental. Synteza dożylnych leków znieczulających: Amytal 1929 r. Pentobarbital (Nembutal) 1930 r. Heksobarbital (Evipan) 1932 r. Thiopental 1934 r. Pierwsze użycie tiopentalu - Waters ( r.).

42 Tiopental: Podanie pojedycznej dawki tiopentalu.

43 Tiopental - ograniczenia i przeciwwskazania: Niemała częśd objawów ubocznych jest nieprzewidywalna i zależy od kondycji pacjenta, wieku, stanu układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Uczucie smak czosnku, czy cebuli - przy podawaniu leku (40% pacjentów), reakcje uczuleniowe, miejscowe drażnienie tkanek (przy wynaczynieniu), przejściowa pokrzywka (karku, twarzy i szyi). Sporadycznie reakcje o charakterze wstrząsu anafilaktycznego. Po podaniu czkawka, skurcz mięśni. Depresja układu sercowo-naczyniowego; zmniejszenie siły skurczu mięśnia sercowego: Działanie inotropowo ujemne. Zmniejszenie wymiaru komór. Przejściowe zmniejszenie aktywności współczulnej). tachykardia (10-36%); zwiększenie zużycia tlenu przez serce. W hipowolemii podanie tiopentalu zmniejsza rzut serca o 69%.

44 Tiopental - dawkowanie: Dawka indukcyjna: 1-4 mg/ kg mc. Dawka podtrzymująca: 1-4 mg/ kg/ godz.

45 Butyrofenony.

46 Butyrofenony haloperidol: Hamowanie neurotransmisji dopaminozależnej w mózgu i zwojach podstawy. Działanie przeciwwymiotne. Niewielki wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Szeroki margines bezpieczeostwa: Brak wpływu na układ oddechowy, serce i ciśnienie tętnicze krwi. Wyjątek w hipowolemii i przyjmowaniu β-blokerów i u chorych z wywiadem o ch. różnokształtnego częstoskurczu komorowego). Uwaga na złośliwy zespół neuroleptyczny: Hipertermia. Uogólniona sztywnośd mięśni. Rabdomioliza. Zalecane podawanie w dawkach pojedynczych (długi czas działania). Dawka początkowa: 0,5 5 mg. Jeżeli brak efektu po min. powtórzenie dawki.

47 Butyrofenony haloperidol dawkowanie: Nasilenie lęku Dawka (mg) Nieznaczne 0,5-2 Średnie 5-10 Ciężkie Podanie pojedynczej dawki dożylnej. 2. Obserwacja w ciągu minut; ocena reakcji: Przy braku reakcji podad ponownie dawkę leku, lub Dodad 1 mg lorazepamu. 3. Przy ponownym braku reakcji zmienid lek na inny lek sedacyjny. 4. Podanie ¼ dawki wstępnej co 6 godz. w celu podtrzymania sedacji.

48 Deksmedetomidyna.

49 Deksmedetomidyna. Działa kardioprotekcyjnie. Zmniejsza odpowiedź stresową: Zahamowanie wyrzutu katecholamin. Zmniejszenie osoczowego stężenia katecholamin.

50 Deksmedetomidyna. Agonista receptora adrenergicznego α2. Trzy podtypy receptora α2 (A, B, C); sedacja po aktywacji A i C (miejsce sinawe górnej części pnia mózgu). Mechanizm działania przeciwbólowego: Ośrodkowy efekt stymulacji receptorów adrenergicznych w pniu mózgu i rogach tylnych rdzenia kręgowego. Obwodowy efekt aktywacji receptorów adrenergicznych zwojów nerwowych korzeni tylnych. Synteza 1986 r. Działanie: Uśmierzające ból. Przeciwlękowe. Uspokajające. Sympatykolityczne.

51 Deksmedetomidyna. Obniża MAC (np. dla izofluranu o 90%). Zmniejsza drżenia mięśniowe (po anestezji, w zespole abstynencyjnym). Łagodzi objawy zespołu odstawienia (alkohol, opioidy, BDA). Zmniejsza mózgowy przepływ krwi i nie wpływa na ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe. Działa przeciwbólowo.

52 Deksmedetomidyna działania niepożądane: Bradykardia. Zmiany w ciśnieniu tętniczym krwi (wpierw hipertensja, później hipotensja). Zwolnienie częstości oddechów. Zmniejszenie wydzielania śliny, soku żołądkowego i trzustkowego. Zwolnienie motoryki żołądka. Deksmedetomidyna niedogodności: Krótki czas wlewu (24 godz.): Możliwośd wystąpienia objawów: Sympatykolitycznych. Związanych z wpływem na nerw błędny.

53 Deksmedetomidyna dawkowanie: Fiolki: 0, 2 mg (2 ml; 1 ml=0,1 mg). Strzykawka: 50 ml; 1 ml=4 µg. Dawka nasycająca: 0,6 µg/ kg/ godz. podawane przez 10 min. Dawka podtrzymująca: 0,2 0,7 µg/ kg/ godz. Nie zaleca się obniżad dawki < 0,4 µg/ kg/ godz. jeżeli nie nabierze się pewności, że pacjent nie współpracuje dobrze z lekarzem.

54 Deksmedetomidyna posiada swojego antagonistę: Atipamezole

55 Sedacja oparta na anestetykach wziewnych.

56 Sedacja oparta na anestetykach wziewnych.

57 Sedacja oparta na anestetykach wziewnych.

58 Sedacja oparta na anestetykach wziewnych. Sewofluran, izofluran. Minimalna objętośd oddechowa: 350 ml. Utrata wilgoci (RR: 12/ min.; VT: 750 ml): 5 mg/ l. Przestrzeo bezużyteczna: 100 ml. Waga: 50 g. Sedacja izofluran (ET): 0,3-0,4%/ obj. Działanie przeciwdrgawkowe izofluran (ET): 0,9%.

59 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Sedacja oparta na lekach przeciwbólowych: Nieopioidowe leki przeciwbólowe/ paracetamol/ metamizol. Opioidowe leki przeciwbólowe.

60 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Działanie kliniczne opioidów i nieopioidowych leków przeciwibólowych: Hamują odczuwanie bólu w stopniu zależnym od dawki (mniejsze odczuwanie bólu, pomimo istnienia świadomości o jego odczuwaniu).

61 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Niesteroidowe leki przeciwzapalne + paracetamol. Lek Droga podania Dawka Częstośd powtarzania (mg) Ibuprofen PO Co 4-6 godz. Ketolorak IM (wstępna) mg co 4-6 godz. Naproksen PO Co 12 godz. Metamizol IV 0,5 5,0/ dobę Paracetamol IV 1000 Co 6 godz.

62 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe. Analgezja Opioid Siła działania Bardzo silna Sufentanyl 1000 Fentanyl Remifentanyl Alfentanyl Butorfanol 8-11 Umiarkowana Metadon 1,5 Morfina 1 Nalbufina 0,5-0,8 Pentazocyna 0,3 Słaba Kodeina 0,2 Petydyna 0,1 Bardzo słaba Tramadol 0,05-0,07

63 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe. Dożylna. Morfina. Fentanyl. Remifentanyl. Sterowana przez pacjenta. Zewnątrzoponowa.

64 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: morfina. Dawka wstępna: Początek działania: Czas działania: Prędkośd wlewu: 0,01-0,15 mg/ kg min. 2-3,5 godz. 0,07 0,5 mg/ kg/ godz. Siła działania: 1x. Rozpuszczalnośd w tłuszczach: 1x. Aktywne metabolity: Morfino-3-glukuronian (pobudzenie OUN z drgawkami mioklonicznymi). Morfino-6-glukuronian (silne działanie analgetyczne). Uwalnianie histaminy: Tak. Dawkowanie przy GFR< 10 ml/ min. o 50%.

65 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: fentanyl. Dawka wstępna: Początek działania: Czas działania: Prędkośd wlewu: 0,35-0,5 µg/ kg 1-2 min min. 0,7-10 µg/ kg/ godz. Siła działania: 100 x. Rozpuszczalnośd w tłuszczach: 600x. Aktywne metabolity: nie. Kumulacja w tkance tłuszczowej przy wlewie > 4 godz. Uwalnianie histaminy: nie. Dawkowanie przy GFR< 10 ml/ min. o 0-50%.

66 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl. Remifentanyl - charakterystyka: Jest metabolizowany przez esterazy osoczowe, tkankowe i znajdujące się erytrocytach. Metabolizm nie zmienia się w chorobach zaburzających aktywnośd pseudocholinoesterazy w osoczu (wrodzonych i nabytych). Podanie inhibitorów cholinoesterazy nie wpływa na metabolizm RFNT. Klirens RFNT duży (bo metabolizm tkankowy). Kumulacja obwodowa ograniczona. Przedawkowanie praktycznie niemożliwe

67 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl. Farmakokinetyka RFNT niezmieniona we wszystkich grupach wiekowych. U pacjentów>65 rż klirens RFNT o ½ - zalecane zmniejszenie dawki o ½. U otyłych podawanie RFNT w oparciu o masę należną. Noworodki: Zwiększona objętośd dystrybucji (jak wszystkie pochodne piperydyny). Niezmieniony czas Zwiększony klirens (inaczej niż wszystkie pochodne piperydyny). połowiczej eliminacji Łatwo przenika przez łożysko (farmakokinetyka płodowa niezmieniona).

68 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl - korzyści 1. Szybki początek i koniec działania: Natychmiastowe dostosowanie leku do potrzeb pacjenta. 2. Brak efektu kumulacji: Kontrola bólu bez ryzyka przedawkowania. 3. Brak rozwoju tolerancji: Niezmieniane dawkowanie. 4. Szybki powrót funkcji życiowych: Skrócenie czasu wentylacji mechanicznej. Minimalizacja ryzyka depresji oddechowej. Szybszy czas wypisania i poprawa wykorzystania zasobów OIT. Potencjalne korzyści ekonomiczne związane z krótszą hospitalizacją. 5. Możliwośd przerwania infuzji i oceny neurologicznej.

69 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl - korzyści 5. W odniesieniu do wątroby i nerek: Fentanyl i sufentanyl są metabolizowane w płucach i wątrobie, morfina w nerkach. Metabolizm remifentanylu jest niezależny od tych narządów i lek można podawad u chorych z niewydolnością wielu narządów. Jednak w niewydolności nerek skutki kumulacji kwasu remifentanilowego (4600x razy słabszy metabolit remifentanylu) mogą byd widoczne przy stosowaniu powyżej 3 dni.

70 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl - korzyści 6. W odniesieniu do układu sercowo-naczyniowego: Umiarkowany wpływ na parametry hemodynamiczne (BP, HR). Nasilony efekt depresyjny ze środkami uspakajającymi. 7. W odniesieniu do mózgu - protekcja: Wynikająca ze stabilności krążenia brak wahao ciśnienia perfuzyjnego i obniżenie ICP u pacjentów z obrażeniami mózgu i po operacjach neurochirurgicznych. 8. W odniesieniu do układu endokrynnego obniżenie stężenia hormonów stresu (gł. adrenaliny).

71 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl działania niepożądane Bardzo często: Hipotensja. Nudności, wymioty. Zaparcia (konieczny -monitoring, leki prokinetyczne, Lactulosa). Często: Depresja oddechowa, która nie jest groźna dla pacjenta OIT wentylowanego respiratorem. Sporadycznie: Bradykardia. Bezruch komór serca. Uczulenie.

72 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl dawkowanie 1. Rozpocząd infuzję od 6 g/ kg/ godz. 2. Jeśli zachodzi potrzeba - zwiększyd prędkośd o 1,5 g/ kg/ godz. co 5 minut mg fiolkę remifentanylu rozpuścid w 50 ml (1 ml = 0,1 mg). 4. Jeżeli przy prędkości wlewu 12 g/ kg/ godz.: Brak właściwego poziomu SAS: Dołączyd propofol maks.- 4 mg/ kg/ godz. + 1 mg midazolamu. Brak właściwego poziomu IP: Można zwiększyd dawkę maks. do 45 g/ kg/ godz.

73 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl zakooczenie terapii Stopniowe zmniejszanie szybkości wlewu do 6 g/ kg/ godz. w ciągu 1 godziny poprzedzającej rozintubowanie. Po rozintubowaniu szybkośd zmniejszad o 25% co 10 minut, aż do zatrzymania wlewu - w międzyczasie włączenie alternatywnych leków przeciwbólowych. Przepłukanie kaniuli po zakooczeniu wlewu.

74 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe droga dożylna: remifentanyl zakooczenie terapii Remifentanyl podobnie jak inne opioidy może wywoład uzależnienie. W KAiIT USK im. WAM-CSW w Łodzi stosowana jest: Klonidyna w dawce 3x g/ dobę. Klonidyna: Zmniejsza nadmierne (w zespole odstawienia) pobudzenie neuronów, szczególnie noradrenergicznych oraz struktur jądra miejsca sinawego.

75 czynności farmakologiczne - sedacja oparta na lekach przeciwbólowych Opioidowe środki przeciwbólowe. Sterowana przez pacjenta. Lek Dawka (mg) Karencja (min.) Morfina 0, Fentanyl 0,02 0,1 3-10

76 czynności farmakologiczne użycie środków zwiotczających mięśnie Środki zwiotczające mięśnie: ARDS, ze znacznymi trudnościami w prowadzeniu wentylacji mechanicznej. Ciężkie zamknięte obrażenie czaszkowo-mózgowe z podwyższeniem ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Tężec.

77 Dziękuję http//:www.machala.info

Szkoła bólu. Uśmierzanie bólu pooperacyjnego.

Szkoła bólu. Uśmierzanie bólu pooperacyjnego. Waldemar Machała Szkoła bólu. Uśmierzanie bólu pooperacyjnego. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej- CSW Nieprzyjemne doznanie czuciowe

Bardziej szczegółowo

Porównanie sedacji opartej na lekach nasennych i lekach przeciwbólowych

Porównanie sedacji opartej na lekach nasennych i lekach przeciwbólowych Porównanie sedacji opartej na lekach nasennych i lekach przeciwbólowych British Journal of Anaesthesia 98(1) 2007 Opracował: lek. Rafał Sobański Sedacja krytycznie chorych pacjentów: - Wyłączenie świadomości.

Bardziej szczegółowo

Środki stosowane do znieczulenia ogólnego

Środki stosowane do znieczulenia ogólnego Środki stosowane do znieczulenia ogólnego Znieczulenie ogólne - elementy Anestezia głęboki sen (Hypnosis-sen) Analgesio-zniesienie bólu Areflexio-zniesienie odruchów Atonia - Relaxatio musculorumzwiotczenie

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machala UWAGI PRAKTYCZNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA SEDACJI W ODDZIALE INTENSYNWEJ TERAPII ZASTOSOWANIE PRECEDEXU.

Waldemar Machala UWAGI PRAKTYCZNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA SEDACJI W ODDZIALE INTENSYNWEJ TERAPII ZASTOSOWANIE PRECEDEXU. Waldemar Machala UWAGI PRAKTYCZNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA SEDACJI W ODDZIALE INTENSYNWEJ TERAPII ZASTOSOWANIE PRECEDEXU. Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

Remifentanyl podstawowy opioid znieczuleń ambulatoryjnych

Remifentanyl podstawowy opioid znieczuleń ambulatoryjnych Waldemar Machała Remifentanyl podstawowy opioid znieczuleń ambulatoryjnych VIII Konferencja Naukowo Szkoleniowa Szczyrk, 5 marca 2008 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Katedra Anestezjologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

TIVA TCI. Target Controlled Infusion. Konstancja Grzybowska

TIVA TCI. Target Controlled Infusion. Konstancja Grzybowska TIVA TCI Target Controlled Infusion Konstancja Grzybowska TCI-DEFINICJA Automatyczny system regulujący szybkość wlewu leku, dostosowując go do oczekiwanego stężenia w osoczu i tkance efektorowej/mózg/

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz... 13

ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz... 13 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 ZARYS HISTORII ANESTEZJOLOGII I JEJ PRZYSZŁOŚĆ Janusz Andres, Bogdan Kamiński, Andrzej Nestorowicz...... 13 ROZDZIAŁ 2 CELE ZNIECZULENIA I MOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNEJ ANESTEZJOLOGII

Bardziej szczegółowo

Leczenie bólu i sedacja w warunkach

Leczenie bólu i sedacja w warunkach Leczenie bólu i sedacja w warunkach Przeżywalność ofiar wypadku zależy od postępowania: Świadków zdarzenia. Służb ratunkowych, przybyłych na miejsce wypadku: Straży Pożarnej. Policji. Medycznych służb

Bardziej szczegółowo

LECZENIE BÓLU OPARZENIOWEGO U DZIECI

LECZENIE BÓLU OPARZENIOWEGO U DZIECI LECZENIE BÓLU OPARZENIOWEGO U DZIECI Krzysztof Kobylarz, Iwona Szlachta-Jezioro, Ma³gorzata Maciejowska-Sata³a 15 Ból jest sta³ym objawem choroby oparzeniowej. Leczenie go u dzieci jest zadaniem niezwykle

Bardziej szczegółowo

Środki znieczulające. dożylne. Dominik Nguyen IV rok I WL

Środki znieczulające. dożylne. Dominik Nguyen IV rok I WL Środki znieczulające dożylne Dominik Nguyen IV rok I WL ZASTOSOWANIE Obecnie dożylne środki znieczulające stosowane są głównie na etapie indukcji znieczulenia. Rzadziej używa się ich do podtrzymania anestezji

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta Uwaga: Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta Ta Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta jest wynikiem

Bardziej szczegółowo

Anestetyczne środki dożylne. Izabela Duda

Anestetyczne środki dożylne. Izabela Duda Anestetyczne środki dożylne Izabela Duda Receptory komórkowe Wyspecjalizowane białka odbierające informacje ze środowiska zewnątrzkomórkowego i przekazujące je do odpowiednich elementów efektorowych

Bardziej szczegółowo

Wanda Siemiątkowska - Stengert

Wanda Siemiątkowska - Stengert Wanda Siemiątkowska - Stengert Wpływ zabiegu odsysania z tchawicy na ciśnienie śródczaszkowe i układ krążenia noworodków wymagających wentylacji zastępczej, po zastosowaniu różnej premedykacji farmakologicznej.

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Uwaga: Niniejsze zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. FENTANYL WZF, 50 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań. Fentanylum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. FENTANYL WZF, 50 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań. Fentanylum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta FENTANYL WZF, 50 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań Fentanylum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Wpływ umiarkowanej hiperwentylacji na głębokość anestezji wywołanej dożylnym wlewem propofolu u chorych poddawanych operacjom wewnątrzczaszkowym

Wpływ umiarkowanej hiperwentylacji na głębokość anestezji wywołanej dożylnym wlewem propofolu u chorych poddawanych operacjom wewnątrzczaszkowym Marcin Antoni Siciński Wpływ umiarkowanej hiperwentylacji na głębokość anestezji wywołanej dożylnym wlewem propofolu u chorych poddawanych operacjom wewnątrzczaszkowym Rozprawa na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

Scanofol 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań dla psów i kotów

Scanofol 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań dla psów i kotów Scanofol 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań dla psów i kotów NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Scanofol 10 mg/ml emulsja do wstrzykiwań dla psów i kotów SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie w laparoskopii

Znieczulenie w laparoskopii Journal of Clinical Anesthesia, 2006 Anesthesia for laparoscopy: a reviev Znieczulenie w laparoskopii Frederick J.Gerges, Ghassan E. Kenazi, Samar I. Jabbour Khoury Szpital Uniwersytecki w Bejrucie Opracował:

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA RAKA TRZUSTKI

EPIDEMIOLOGIA RAKA TRZUSTKI CZY WSPÓŁCZESNE METODY FARMAKOLOGICZNEGO LECZENIA BÓLU NOWOTWOROWEGO WPŁYWAJĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW Z RAKIEM TRZUSTKI? praca wykonywana pod kierunkiem: dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Waldemara

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sufentanil Chiesi 50 µg /ml, roztwór do wstrzykiwań Sufentanilum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia. przyczyny, objawy, leczenie. Beata Telejko

Hipoglikemia. przyczyny, objawy, leczenie. Beata Telejko Hipoglikemia przyczyny, objawy, leczenie Beata Telejko Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Definicja hipoglikemii w cukrzycy Zespół objawów

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sufentanil Chiesi 5 µg/ml, roztwór do wstrzykiwań Sufentanilum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Opioidowe leki przeciwbólowe

Opioidowe leki przeciwbólowe Ból Opioidowe leki przeciwbólowe Nieprzyjemne czuciowe i emocjonalne doświadczenie, które pojawia się, jako ostrzeżenie o uszkodzeniu tkanek. Ból to odczucie subiektywne, nie zawsze związane z nocycepcją!

Bardziej szczegółowo

Mechanizm odpowiedzi krążeniowej na ciężki uraz czaszkowo-mózgowy. Izabela Duda

Mechanizm odpowiedzi krążeniowej na ciężki uraz czaszkowo-mózgowy. Izabela Duda Mechanizm odpowiedzi krążeniowej na ciężki uraz czaszkowo-mózgowy Izabela Duda 1 Krążeniowe Systemowe powikłania urazu czaszkowomózgowego Oddechowe: pneumonia, niewydolność oddechowa, ARDS, zatorowość,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO HYPNOMIDATE, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 2 mg etomidatu (Etomidatum).

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz najczęściej używanych skrótów 10 ANESTEZJOLOGIA POŁOŻNICZA 13

Spis treści. Wykaz najczęściej używanych skrótów 10 ANESTEZJOLOGIA POŁOŻNICZA 13 Spis treści Wykaz najczęściej używanych skrótów 10 ANESTEZJOLOGIA POŁOŻNICZA 13 1. Ogólne problemy anestezji położniczej 15 1.1. Zmiany fizjologiczne spowodowane ciążą 15 1.1.1. Zmiany ogólne 15 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE I POSTĘPOWANIE Z CEWNIKAMI ZEWNĄTRZOPONOWYMI W CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE

ZASTOSOWANIE I POSTĘPOWANIE Z CEWNIKAMI ZEWNĄTRZOPONOWYMI W CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE I POSTĘPOWANIE Z CEWNIKAMI ZEWNĄTRZOPONOWYMI W CENTRUM ONKOLOGII W WARSZAWIE Tabela nr 1 UNERWIENIE NARZĄDÓW narząd nerwy rdzeniowe ilość segmentów płuco Th2 Th10 9 przełyk Th4 Th5 2 żołądek

Bardziej szczegółowo

TIVA-TCI. Konstancja Grzybowska

TIVA-TCI. Konstancja Grzybowska TIVA-TCI Konstancja Grzybowska TIVA /Total Intravenous Anaesthesia/ Znieczulenie całkowicie dożylne TCI /Target Controlled Infusions/ Kontrolowana infuzja dożylna TIVA-METODY Sterowana ręcznie- system

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO HYPNOMIDATE, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 2 mg etomidatu (Etomidatum).

Bardziej szczegółowo

Hemodynamic optimization fo sepsis- induced tissue hypoperfusion.

Hemodynamic optimization fo sepsis- induced tissue hypoperfusion. Hemodynamic optimization fo sepsis- induced tissue hypoperfusion. Sergio L, Cavazzoni Z, Delinger RP Critical Care 2006 Opracował: lek. Michał Orczykowski II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. PLOFED 1%, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji (Propofolum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. PLOFED 1%, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji (Propofolum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA PLOFED 1%, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji (Propofolum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Midazolam Chiesi 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Midazolamum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

DO ROZWAŻENIA NA KAŻDYM STOPNIU DRABINY:

DO ROZWAŻENIA NA KAŻDYM STOPNIU DRABINY: DRABINA ANALGETYCZNA schemat opracowany na potrzeby terapii bólów nowotworowych, który można stosowad także w innych stanach bólowych jako pewną wytyczną. DO ROZWAŻENIA NA KAŻDYM STOPNIU DRABINY: -koanalgetyki,

Bardziej szczegółowo

Odrębności znieczulenia pacjentów otyłych do zabiegów laparoskopowych

Odrębności znieczulenia pacjentów otyłych do zabiegów laparoskopowych 66 Zasady postępowania anestezjologicznego Odrębności znieczulenia pacjentów otyłych do zabiegów laparoskopowych Coraz więcej zabiegów u osób otyłych jest wykonywanych metodą laparoskopową. Jest to związane

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Hypnomidate, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Etomidatum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Hypnomidate, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Etomidatum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Hypnomidate, 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Etomidatum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące postępowania przeciwbólowego w ginekologii i położnictwie

Rekomendacje dotyczące postępowania przeciwbólowego w ginekologii i położnictwie Rekomendacje dotyczące postępowania przeciwbólowego w ginekologii i położnictwie W dniach 12 i 1 stycznia 2007 roku w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą Zespól Ekspertów Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE do intubacji noworodka JEŚLI TAK, TO JAK?

ZNIECZULENIE do intubacji noworodka JEŚLI TAK, TO JAK? ZNIECZULENIE do intubacji noworodka JEŚLI TAK, TO JAK? A. Piotrowski Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii II Katedra Pediatrii UM w Łodzi Intubacja Ból - waga problemu Ból zwiększa

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

TO SIĘ ZDARZYŁO W CENTRUM ONKOLOGII

TO SIĘ ZDARZYŁO W CENTRUM ONKOLOGII TO SIĘ ZDARZYŁO W CENTRUM ONKOLOGII Witold Lepieszko Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Irmina Śmietańska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdański Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

-Ulotka dla pacjenta-

-Ulotka dla pacjenta- -Ulotka dla pacjenta- Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie głębokości znieczulenia

Monitorowanie głębokości znieczulenia Monitorowanie głębokości znieczulenia Anestezjologiczne Koło Naukowe ANKONA Warszawski Uniwersytet Medyczny Bartosz Kijewski Składowe znieczulenia ogólnego Niepamięć (amnezja) Sen (utrata przytomności)

Bardziej szczegółowo

Śmierć mózgu. Janusz Trzebicki I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

Śmierć mózgu. Janusz Trzebicki I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM Śmierć mózgu Janusz Trzebicki I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM Proces śmierci Przerwanie czynności neurologicznych OUN Zatrzymanie czynności serca Zatrzymanie czynności oddechowej Śmierć

Bardziej szczegółowo

CIBA-GEIGY Sintrom 4

CIBA-GEIGY Sintrom 4 CIBA-GEIGY Sintrom 4 Sintrom 4 Substancja czynna: 3-[a-(4-nitrofenylo-)-0- -acetyloetylo]-4-hydroksykumaryna /=acenocoumarol/. Tabletki 4 mg. Sintrom działa szybko i jest wydalany w krótkim okresie czasu.

Bardziej szczegółowo

STAN PADACZKOWY. postępowanie

STAN PADACZKOWY. postępowanie STAN PADACZKOWY postępowanie O Wytyczne EFNS dotyczące leczenia stanu padaczkowego u dorosłych 2010; Meierkord H., Boon P., Engelsen B., Shorvon S., Tinuper P., Holtkamp M. O Stany nagłe wydanie 2, red.:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO PARACETAMOL HASCO, 80 mg, czopki PARACETAMOL HASCO, 125 mg, czopki PARACETAMOL HASCO, 250 mg, czopki PARACETAMOL HASCO, 500 mg,

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odnośnych punktach druków informacyjnych do produktów

Aneks III. Zmiany w odnośnych punktach druków informacyjnych do produktów Aneks III Zmiany w odnośnych punktach druków informacyjnych do produktów Uwaga: Zmiany wprowadzone w odnośnych punktach druków informacyjnych do produktów są efektem przeprowadzenia procedury przekazania

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta TRANXENE 20, 20 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Dikalii clorazepas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

JAKO POWIKŁANIE BLOKAD CENTRALNYCH. Andrzej Daszkiewicz, Aleksandra Kwosek, Hanna Misiołek

JAKO POWIKŁANIE BLOKAD CENTRALNYCH. Andrzej Daszkiewicz, Aleksandra Kwosek, Hanna Misiołek NADMIERNA SEDACJA JAKO POWIKŁANIE BLOKAD CENTRALNYCH Andrzej Daszkiewicz, Aleksandra Kwosek, Hanna Misiołek Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem

Bardziej szczegółowo

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Dr n. med. Krzysztof Powała-Niedźwiecki Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 1. Do OIT będą

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 589 Poz. 86 Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Leki antykachektyczne. lek. med. Marta Bijak-Ulejczyk Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Leki antykachektyczne. lek. med. Marta Bijak-Ulejczyk Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Leki antykachektyczne lek. med. Marta Bijak-Ulejczyk Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Grupy leków czyli co mamy środki stymulujące apetyt leki modulujące pracę przewodu pokarmowego leki anaboliczne/antykataboliczne

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amiokordin Amiodaroni hydrochloridum 150 mg / 3 ml, roztwór do wstrzykiwań

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amiokordin Amiodaroni hydrochloridum 150 mg / 3 ml, roztwór do wstrzykiwań ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Amiokordin Amiodaroni hydrochloridum 150 mg / 3 ml, roztwór do wstrzykiwań Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r.

Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r. Piotr Burda Biuro In formacji T oksykologicznej Szpital Praski Warszawa Konferencja SAMOLECZENIE A EDUKACJA ZDROWOTNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ETYKA Kraków, 20.04.2009 r. - Obejmuje stosowanie przez pacjenta

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej

Aneks II Zmiany w drukach informacyjnych produktów leczniczych zarejestrowanych w procedurze narodowej Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną immunoglobulinę anty-t limfocytarną pochodzenia króliczego stosowaną u ludzi [rabbit anti-human thymocyte] (proszek

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum) - witaminy K 1.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum) - witaminy K 1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VITACON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum)

Bardziej szczegółowo

PODWYŻSZONE CIŚNIENIE WEWNĄTRZCZASZKOWE U DZIECI INTRACRANIAL PRESSURE ICP

PODWYŻSZONE CIŚNIENIE WEWNĄTRZCZASZKOWE U DZIECI INTRACRANIAL PRESSURE ICP PODWYŻSZONE CIŚNIENIE WEWNĄTRZCZASZKOWE U DZIECI INTRACRANIAL PRESSURE ICP Nadmierne ciśnienie wewnątrz niepodatnego sklepienia czaszki, upośledzające funkcje neurologiczne. PRZYCZYNY ICP Wynik zmian zwiększających

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO TRANXENE 10 mg kapsułki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 kapsułka zawiera 10 mg klorazepatu soli dwupotasowej

Bardziej szczegółowo

Nitraty -nitrogliceryna

Nitraty -nitrogliceryna Nitraty -nitrogliceryna Poniżej wpis dotyczący nitrogliceryny. - jest trójazotanem glicerolu. Nitrogliceryna podawana w dożylnym wlewie: - zaczyna działać po 1-2 minutach od rozpoczęcia jej podawania,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia Starzenie na poziomie narządowym

Spis treści Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia Starzenie na poziomie narządowym Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA 11. Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Laura Wołowicka... 3 Wybrane informacje demograficzne... 3 Światowe tendencje demograficzne... 4 Europejskie badania demograficzne...

Bardziej szczegółowo

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Revertor 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów Chlorowodorek atypamezolu

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Revertor 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów Chlorowodorek atypamezolu Revertor 5 mg/ml 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: CP-Pharma

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika. Tramadol Vitabalans, 50 mg, tabletki Tramadoli hydrochloridum

Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika. Tramadol Vitabalans, 50 mg, tabletki Tramadoli hydrochloridum Ulotka dla pacjenta: Informacja dla użytkownika Tramadol Vitabalans, 50 mg, tabletki Tramadoli hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna kapsułka miękka zawiera 30 mg dekstrometorfanu bromowodorku (Dextromethorphani hydrobromidum).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna kapsułka miękka zawiera 30 mg dekstrometorfanu bromowodorku (Dextromethorphani hydrobromidum). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TUSSIDEX, 30 mg, kapsułki miękkie 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna kapsułka miękka zawiera 30 mg dekstrometorfanu bromowodorku (Dextromethorphani

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta MIDANIUM, 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań MIDANIUM, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Midazolamum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

Cepetor 1 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów

Cepetor 1 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów Akceptuję Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Torecan (Thiethylperazinum) 6,5 mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań

Torecan (Thiethylperazinum) 6,5 mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

2. Etiopatogeneza astmy... 14 2.1. Układ oddechowy... 14 2.2. Układ krążenia... 16

2. Etiopatogeneza astmy... 14 2.1. Układ oddechowy... 14 2.2. Układ krążenia... 16 INTENSYWNA TERAPIA STANU ASTMATYCZNEGO 1. Definicja... 13 2. Etiopatogeneza astmy... 14 2.1. Układ oddechowy... 14 2.2. Układ krążenia... 16 3. Obraz kliniczny... 17 3.1. Rozpoznanie... 17 3.2. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Gl. '8X O ~~24 72 83, II, 817 40~ ~:;;, Pawia" 3418, te124 71 32. . Glaxo Sp. z 0.0..

Gl. '8X O ~~24 72 83, II, 817 40~ ~:;;, Pawia 3418, te124 71 32. . Glaxo Sp. z 0.0.. Glaxo 111 N Gl.. Glaxo Sp. z 0.0.. Oddzial W warszaw\e Jana Pawia II 34/6 141 Warszawa, A. W PL fax 247129 '8X O ~~24 72 83, II, 817 40~ ~:;;, Pawia" 3418, te124 71 32 OZla. IInformacji.. Naukowej 00-141

Bardziej szczegółowo

Oxycodon w terapii bólu ostrego. Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej SUM Katowice

Oxycodon w terapii bólu ostrego. Hanna Misiołek. Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej SUM Katowice Oxycodon w terapii bólu ostrego Hanna Misiołek Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej SUM Katowice Charakterystyka Oksykodon (Oxycodonum) organiczny związek chemiczny, strukturalnie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY 1.Kryteria kwalifikacji 1.1 Leczenia interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu:

Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu: Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktu: Olamide, 10 mg, tabletki VI.2 VI.2.1 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu leczniczego Olamide przeznaczone do wiadomości

Bardziej szczegółowo

ANEKS III ODPOWIEDNIE CZĘŚCI CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTKI DLA PACJENTA

ANEKS III ODPOWIEDNIE CZĘŚCI CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTKI DLA PACJENTA ANEKS III ODPOWIEDNIE CZĘŚCI CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTKI DLA PACJENTA Uwaga: Niniejsze zmiany do streszczenia charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta są wersją obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Setronon, 8 mg, tabletki powlekane Ondansetronum

Setronon, 8 mg, tabletki powlekane Ondansetronum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Setronon, 8 mg, tabletki powlekane Ondansetronum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud Tabletki, 4 mg. Tizanidinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud Tabletki, 4 mg. Tizanidinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sirdalud Tabletki, 4 mg Tizanidinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. RELANIUM 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań Diazepamum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. RELANIUM 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań Diazepamum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta RELANIUM 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań Diazepamum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machała. Oddział Małopolski PTAiIT Krynica Zdrój, 11 grudnia 2009 r.

Waldemar Machała. Oddział Małopolski PTAiIT Krynica Zdrój, 11 grudnia 2009 r. Waldemar Machała Oddział Małopolski PTAiIT Krynica Zdrój, 11 grudnia 2009 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

Zespół S u d e cka /

Zespół S u d e cka / ANDRZEJ ZYLUK Zespół S u d e cka / algodystrofia / CRPS DIAGNOSTYKA I LECZENIE prof. dr hab. n. med. A N D R Z E J Z Y L U K Zespół Sudecka / a lg o d y s tro fia / CRPS DIAGNOSTYKA I LECZENIE & PZWL Spis

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

- 2 - Ponieważ Tracrium jest związkiem hipotonicznym, nie wolno podawać go do kaniuli przeznaczonej do przetaczania krwi.

- 2 - Ponieważ Tracrium jest związkiem hipotonicznym, nie wolno podawać go do kaniuli przeznaczonej do przetaczania krwi. - 2 - Podczas podawania leku Tracrium u części pacjentów może dojść do uwalniania histaminy. Dlatego Tracrium należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których na podstawie wywiadu stwierdza się możliwość

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta TRANXENE 20, 20 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Dikalii clorazepas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Przerywanie bloku nerwowo-mięśniowego.

Przerywanie bloku nerwowo-mięśniowego. Waldemar Machała Przerywanie bloku nerwowo-mięśniowego. Oddział Łódzki, dn. 09 lutego 2010 r. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud Tabletki, 4 mg. Tizanidinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sirdalud Tabletki, 4 mg. Tizanidinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sirdalud Tabletki, 4 mg Tizanidinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją

Bardziej szczegółowo

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Definicja NS to zespół kliniczny, w którym wskutek dysfunkcji serca jego pojemność minutowa jest zmniejszona w stosunku do zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Większość leków przeciwbólowych można zaliczyć do jednej z następujących. 1) analgetyki nieopioidowe: paracetamol i niesteroidowe leki przeciwzapalne;

Większość leków przeciwbólowych można zaliczyć do jednej z następujących. 1) analgetyki nieopioidowe: paracetamol i niesteroidowe leki przeciwzapalne; 1 Definicja i epidemiologia bólu nowotworowego. Zasady leczenia bólu nowotworowego według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Grupy Ekspertów Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej (EAPC) i polskich

Bardziej szczegółowo

Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe

Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe We wszystkich obecnie dyscyplinach zabiegowych obowiązuje standard profilaktyki przeciwzakrzepowej z zastosowaniem heparyn (zwłaszcza drobnocząsteczkowych).

Bardziej szczegółowo

Leczenie bólu pooperacyjnego u dzieci. Andrzej Piotrowski

Leczenie bólu pooperacyjnego u dzieci. Andrzej Piotrowski Leczenie bólu pooperacyjnego u dzieci Andrzej Piotrowski Ból - co to takiego? Nieprzyjemne doznania pod wpływem bodźców uszkadzających tkanki, lub zagrażających ich uszkodzeniem Międzynarodowe Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte

Bardziej szczegółowo

Anna Durka. Opiekun pracy: Dr n. med. Waldemar Machała

Anna Durka. Opiekun pracy: Dr n. med. Waldemar Machała Anna Durka Zastosowanie aktywowanego białka C (Xigris) u pacjentów leczonych z powodu ciężkiej sepsy w II Zakladzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK nr 2 im. WAM w Łodzi. Opiekun pracy: Dr n. med.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15687 Poz. 1597 1597 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na

Bardziej szczegółowo

znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych i

znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych i Leki przeciwkrzepliwe a anestezja regionalna Anestezja regionalna znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Amiokordin, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Amiokordin, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Amiokordin, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Poltram, 50 mg, kapsułki Tramadoli hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Poltram, 50 mg, kapsułki Tramadoli hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Poltram, 50 mg, kapsułki Tramadoli hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

System aepex ocena głębokości znieczulenia na miarę XXI wieku?

System aepex ocena głębokości znieczulenia na miarę XXI wieku? A n n a D u r k a System aepex ocena głębokości znieczulenia na miarę XXI wieku? Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej II Zakład Anestezjologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo