ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU"

Transkrypt

1 ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii. Książki 1. Alkohol / Iwona Niewiadomska, Marta Sikorska-Głodowicz. - Lublin : Wydaw. KUL : Wydaw. Gaudium, Alkohol a zachowania problemowe młodzieży : opinie i badania / red. Anna Szymanowska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Alkoholizm : grzech czy choroba? / Wiktor Osiatyński. - Warszawa : Wydaw. ISKRY, cop Alkoholizm : i grzech, i choroba, i... / Wiktor Osiatyński. - Warszawa : Wydaw. ISKRY, cop Człowiek spotyka alkohol... : filozoficzne podstawy wychowania do trzeźwości w ujęciu tomistycznym / Krzysztof Andrzej Wojcieszek. - Kraków : Wydaw. Rubikon, Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell ; przeł. Jadwiga Węgrodzka. - Wyd Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród dorastającej młodzieży w Polsce w XX wieku / Antoni Zieliński ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu / Johannes Lindenmeyer ; przekł. i oprac. Jan Chodkiewicz ; wstęp do wydania polskiego Ewa Woydyłło. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Jak wychować dziecko, które mówi: Nie!!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / Dawid J. Wilmes ; przekł. Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Miłość przede wszystkim : metoda interwencji w terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych / Jeff Jay, Debra Jay ; tł. Zuzanna Bosacka. - Poznań : Media Rodzina, cop

2 14. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Wyd. 1 (2 dodruk). - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne Akapit, Picie kontrolowane : sposoby na umiarkowanie / William R. Miller, Ricardo F. Munoz ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden ; [tł. Monika Szymankiewicz] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Wyd Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Wyd. 4 uzup.. - Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, Poprawa dostępu do leczenia dla osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami : projekt IATPAD / [tł. Monika Swadowska]. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w samorządach lokalnych w 2003 i 2004 roku : zestawienia statystyczne / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska ; [Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych]. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, Program profilaktyczny Szlaban : interwencja wobec sprzedaży alkoholu nieletnim / Krzysztof Wojcieszek ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / red. Przemysław Piotrowski. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, Psychologia uzależnień - alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, cop Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbonikowski, Daria Modrzejewska. - Warszawa : Difin, Rak duszy : o alkoholizmie / Ewa Woydyłło. - Wyd. 1 (dodruk). - Kraków : Wydaw. Literackie, Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu / Andrzej Margasiński. - Kraków : Wydaw. Impuls, Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu / Andrzej Margasiński. - Wyd Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls,

3 30. Socjologia problemów społecznych / Krzysztof Frysztacki. - Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, cop Terapia profesjonalna i samopomocowa w uzależnieniu alkoholowym / Małgorzata Przybysz- Zaremba. - Toruń : Wydaw. Enea Communication, Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 / red. Anna Kieszkowska. - Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, Trudna nadzieja / Anna Dodziuk ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan Tadeusz Woronowicz. - Poznań : Media Rodzina ; Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA, cop Wokół wychowania : rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka / red. Teresa Rostowska, Jan Rostowski ; Wyższa Szkoła Informatyki. - Łódź : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji przestrzennej na występowanie chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu - studium z zakresu medycyny i socjologii / Piotr Wacław Gorczyca. - Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu / Jan Chodkiewicz ; red. Krzysztof Gąsior. - Warszawa : Difin, Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. nauk. Irena Pospiszyl, Renata Szczepanik. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe : dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter, Benedict T. McWhirter, Anna M. McWhirter, Ellen Hawley McWhirter ; [tł. Agnieszka Basaj]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw. Edukacyjne Parpamedia, Życie z kieliszkiem / Claude Uehlinger, Marlyse Tschui ; przeł. Marta Bem. - Warszawa : Świat Książki, 2007 Artykuły z czasopism 1. A kiedy tata wytrzeźwieje... / Lubomira Szawdyn ; rozm. przepr. Jolanta Białek // Psychologia w Szkole , nr 4, s Abstynencja i długość pobytu w ruchu samopomocy a dobrostan psychiczny osób uzależnionych od alkoholu : mediacyjna rola Programu Dwunastu Kroków (1) / Marcin Wnuk // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Abstynencja i picie kontrolowane jako cele terapii / Piotr Szczukiewicz // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 1/2, s

4 4. Abstynencja i redukcja szkód w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu / Joanna Filipek- Krawczyńska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 1/2, s Aktywizacja osób obciążonych problemem alkoholowym / Joanna Drozdowska // Praca Socjalna , nr 6, s Aleksytymia a problemy związane z używaniem alkoholu / Piotr Januszko, Maciej Kopera, Dorota Żuk-Januszko, Maria Radziwoń-Zaleska, Marcin Wojnar // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Alkohol + szkolna wycieczka = kłopoty / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny , nr 5, s Alkohol i narkotyki - doświadczenia młodzieży szkolnej / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Alkohol i przemoc wobec kobiet - komentarz socjologa o wzajemnych związkach / Danuta Duch- Krzystoszek // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Alkohol w internacie - zagrożenia i niepokoje / Krystyna Kutiak-Zakrzewska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Alkohol w szkole / Dariusz Skrzyński // Wszystko dla Szkoły , nr 3, s Alkohol w życiu gimnazjalistów : (raport z badań) / Anita Famuła-Jurczak, Leszek Jurczak // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Alkohol, narkotyki i przemoc w gimnazjum na wsi - doniesienie z badań / Monika Noszczyk- Bernasiewicz // Wychowanie na co Dzień , nr 1/2, s Alkoholizm jako przyczyna patologii życia rodzinnego / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Alkoholizm ludzi starszych w stacjonarnych placówkach opiekuńczych / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna , nr 4, s Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży / Paweł Skoczylas, Marzena Binczycka-Anholcer // Problemy Alkoholizmu , nr 1, dod. s. I-III 17. Aspekty terapii przeciwtytoniowej u osób uzależnionych od alkoholu / Anna Wnorowska [i in.] // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Autorski program działań interwencyjno-wychowawczych nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością, demoralizacją, w szczególności : narkomanią, alkoholizmem i prostytucją / Beata Rosa, Renata Balas, Bożena Bryniarska, Dorota Przystalska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy, , nr 3, s Badanie poliformizmu genu DAT w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych z współwystępującym uzależnieniem od alkoholu / Joanna Hauser, Aleksandra Szczepankiewicz, Monika Dmiytrzak-Węglarz, Maria Skibińska, Agnieszka Słopień, Anna Leszczyńka-Rodziewicz, Piotr Czerski // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s

5 20. Bariery w dostępie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków : komunikat z polskich badań IATPAD / Michał Bujalski // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Bezrobocie i alkoholizm drogą do wykluczenia społecznego - praca socjalna szansą na drogę z powrotem? / Krystyna Faliszek // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Biologiczne mechanizmy współwystępowania uzależnienia od alkoholu i nikotyny / Anna Wnorowska [i in.] // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Biologiczne podłoże współuzależnienia od alkoholu i tytoniu / Anna Wnorowska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 4, s Cele terapii rodzinnej w pracy terapeutycznej z rodzinami z uzależnieniem / Danuta Gruszczyńska, Michał Melonowski // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 4, s Charakterystyka osób z problemami alkoholowymi / Jacek Świst // Problemy Alkoholizmu , nr 1, s "Chcieć to móc" czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu / Zygfryd Juczyński, Artur Juczyński // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s "Chyba jestem czegoś wart" - analiza przypadku wspierania rodziny z problemem alkoholowym / Elżbieta Bielecka, Krzysztof Sawicki // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 3, s Ciemna strona wakacji / Janusz Sierosławski // Psychologia w Szkole , nr 3, s Cykl warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki zachowań problemowych - klasa III gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska // Wszystko dla Szkoły , nr 1, s Cykl zajęć z uczniami "Nie piję! Bo tak!" / Jakub Kołodziejczyk, Krzysztof Ostaszewski // Remedium , nr 7/8, s Cytokiny a wybrane parametry kliniczne u osób hospitalizowanych z powodu uzależnienia od alkoholu / Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Izabela Kubiszewska, Beata Łangowska-Grodzka, Damian Czarnecki // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Czy bliskie osoby mogą pomóc? / Aneta Skuza // Problemy Alkoholizmu , nr 2, s Czy wychowanie ma sens? : czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia od alkoholu / Robert Modrzyński // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 3, s Czynniki chroniące dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Sławomir Slaski, Jarosław Jastrzębski // Remedium , nr 4, s Czynniki wpływające na funkcjonowanie poznawcze u osób uzależnionych od alkoholu / Maciej Kopera, Marcin Wojnar, Waldemar Szelenberger // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Delirium tremens : alkoholowy zespół abstynencyjny prosty lub powikłany majaczeniem alkoholowym / Joanna Mikuła // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 1, s

6 37. Diagnostyka pedagogiczna dziecka z rodziny z problemem alkoholowym / Wioletta Junik // Remedium , nr 1, s Dialog Motywujący - budowanie mostu do zmiany : (cz. IV) / Olga Mrozowska, Anna Przenzak // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 4, s Dialog motywujący - budowanie mostu do zmiany : (cz. III) / Anna Przenzak // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 5, s Dialog Motywujący oczami jego twórców : wywiad z dr Williamem R. Millerem oraz z dr Stephenem Rollnickiem / rozm. Olga Mrozowska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 1/2, s Dlaczego niektórzy pacjenci uzależnieni od alkoholu nie mogą przestać pić - perspektywa neuropsychologiczna / Natalia Kuska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 6, s Dlaczego to takie trudne? : krótki przewodnik po trudnościach pracy z osobą współuzależnioną / Joanna Wawerska-Kus // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 3, s Dobrostan a terapia uzależnień / Leszek A. Kapler // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 6, s Dorosłe dzieci alkoholików : wspomnienia o rodzinie z okresu dzieciństwa / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 3, s Dostępność ekonomiczna napojów spirytusowych a szkody zdrowotne / Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławki // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Dostępność fizyczna alkoholu a szkody zdrowotne / Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski, Katarzyna Dąbrowska // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Dostępność, konsumpcja alkoholu i konsekwencje picia - trzy dekady doświadczeń / Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Dylematy diagnozy nozologicznej zespołu uzależnienia od alkoholu w praktyce terapeuty uzależnień / Roman Wojnar // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 3, s Dylematy diagnozy nozologicznej zespołu uzależnienia od alkoholu w praktyce terapeuty uzależnień : (cz. II) / Roman Wojnar // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 4, s Dzieci z rodzin alkoholowych / Beata Trzęsicka // Edukacja i Dialog , nr 3, s Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - szansa nz rozwój czy droga ku destrukcji? / Barbara Maciejewska // Nowa Szkoła , nr 8, s Dzieci żyjące w rodzinach z problemem alkoholowym / Teresa Sekuła, Bogdan Sekuła // Głos Pedagogiczny , nr 10, s Dziecko z rodziny alkoholowej w szkole / Bożena Matyjas // Pedagogika Społeczna , nr 1, s

7 54. Efektywność terapii podstawowej alkoholików a niespecyficzne czynniki leczące / Lidia Cierpiałkowska, Jowita Kubiak // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Efektywność wykonania orzeczeń sądowych : o obowiązku leczenia odwykowego / Roman Kulma // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 6, s Fazy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Funkcje poznawcze, struktura i czynność mózgu u osób uzależnionych od alkoholu / Maciej Kopera, Marcin Wojnar, Waldemar Szelenberger // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Funkcjonowanie podopiecznych Stowarzyszenia MONAR - cz. III / Małgorzata Kruk, Jarosław Jastrzębski, Sławomir Ślaski, Aleksandra Woś, Monika Jopkiewicz // Remedium , nr 5, s Funkcjonowanie społeczno-zawodowe podopiecznych Stowarzyszenia MONAR - cz. I / Jarosław Jasrzębski, Małgorzata Kruk, Sławomir Ślaski, Aleksandra Woś, Monika Jopkiewicz // Remedium , nr 1, s Funkcjonowanie społeczno-zawodowe podopiecznych Stowarzyszenia MONAR - cz. II / Małgorzata Kruk, Jarosław Jastrzębski, Sławomir Ślaski, Aleksandra Woś, Monika Jopkiewicz // Remedium , nr 2, s Głód alkoholu - czym jest, jak się go tłumaczy i bada / Jan Chodkiewicz // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 1/2, s Jak alkohol działa na organizm przyszłych matek / Dariusz Adamczyk // Problemy Alkoholizmu , nr 2, s Jakość życia trzeźwiejących alkoholików a skuteczność programów AA i placówek leczenia uzależnień / Jakub Trzebiatowski // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Kilka słów o sytuacji dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym / Joanna Cichla // Praca Socjalna , nr 2, s Kobiety i alkohol : jak piją kobiety? / Jadwiga Fudała // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 6, s Lepsza niż Matka, nieobecny jak Ojciec / Marzenna Kucińska // Charaktery , nr 12, s Małe piwo? / Katarzyna Girczys-Połedniok // Charaktery , nr 10, s Młodzież i alkohol / Joanna Graniger // Psychologia w Szkole , nr 1, s Motywowanie do zmiany w pracy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu / Anna Kurzeja // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 4, s "Na przekór przeciwnościom losu" - jak wzmacniać reziliencję dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Wioletta Junik // Chowanna , t. 1, s Nadużywanie alkoholu a bezdomność / Antoni Zieliński // Alkoholizm i Narkomania , nr 1/2, s

8 72. Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci / Ewa Jarosz // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Nawroty w uzależnieniu od alkoholu : część 3: społeczno-demograficzne i psychologiczne czynniki ryzyka / Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, anna Klimkiewicz // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Nawroty w uzależnieniu od alkoholu : część 1: definicje i modele / Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, Andrzej Jakubczyk // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Nawroty w uzależnieniu od alkoholu : część 2: biologiczne predyktory / Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, Michał Lipiński // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Neurobiologiczne źródła uzależnień - perspektywa ewolucyjna i kliniczna / Edward Jacek Gorzelańczyk // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Niektóre problemy przemocy w rodzinie ojca alkoholika / Marian Ochmański // Auxilium Sociale , nr 3/4, s Obraz rodziny w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym / Małgorzata Chojak // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Ocena jakości życia alkoholików przed i po terapii odwykowej : co zmienia się w czasie leczenia? / Jan Chodkiewicz // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Ojcowskie upomnienie rodaków przez Jana Pawła II / ks. Jan Śledzianowski // Wychowanie na co Dzień , nr 4/5, s Picie kontrolowane : badania naukowe, doświadczenia płynące z praktyki oraz debata publiczna w Szwajcarii i Niemczech / Harald Klingeman // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Picie kontrolowane - zagadnienia kliniczne / Marc Sobell, Linda Sobell // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Picie kontrolowane jako sukces moralny i cel społecznych oddziaływań / Robin Room // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Piękni, pijani 20-letni / Sarah Allen Benton ; rozm. przepr. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery , nr 9, s Praca z młodzieżą nadużywającą alkoholu : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Problemowe używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież - przyczyny i uwarunkowania / Łukasz Kołomański // Wychowanie na co Dzień , nr 12, s Problemy emocjonalne dzieci z rodzin z uzależnieniem alkoholowym / Joanna Czado // Kwartalnik Edukacyjny , nr 2, s Problemy nastolatków związane z używaniem substancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s

9 89. Profile osobowości w modelu Wielkiej Piątki u osób uzależnionych od alkoholu rozpoczynających leczenie / Bętkowska-Korpała Barbara [i in.] // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Psychologiczna koncepcja mechanizmów uzależnienia / Jerzy Mellibruda // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Realizacja zadań rozwojowych przez dorastające dzieci alkoholików / Iwona Grzegorzewska // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Relacje pomiędzy dostępnością alkoholu a problemami zdrowotnymi i społecznymi - przegląd literatury / Katarzyna Dąbrowska, Justyna Żulewska // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Rodzina alkoholowa a rozwój i wychowanie dzieci / Elżbieta Łuczak, Małgorzata Przybysz // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 2, s Rodzina dysfunkcyjna a wczesna edukacja jej dziecka / Lucyna Kuśmierczyk // Nauczanie Początkowe /2014, nr 4, s Rodzina jako miejsce integralnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież / Monika Szpringer // Edukacja , nr 3, s Rodzina z problemem alkoholowym w pracy socjalnej / Iwona Grzegorzewska // Praca Socjalna , nr 3, s Rola grupy samopomocy w chorobie alkoholowej / Rajmund Morawski // Praca Socjalna , nr 2, s Rozpowszechnienie myśli i zachowań samobójczych wśród pacjentów lecznictwa odwykowego / Włodzimierz Adam Brodniak, Marek Zwoliński // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży gimnazjalnej w Iławie, / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Ruch Trzeźwościowy w Stanach Zjednoczonych : korzenie amerykańskiej prohibicji / Jerzy Jasiński // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Samowyleczenia - proces przezwyciężania uzależnienia od alkoholu bez pomocy terapeutycznej / Justyna Klingemann // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 5, s Stygmat społeczny osoby współuzależnionej / Anna Chańko // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 9, s Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym / Renata Małgorzata Ilnicka // Praca Socjalna , nr 5, s Szczerze o uzależnieniach / Anna Kubacka, Piotr Kornaś // Psychologia w Szkole , nr 4, s Teoretyczne wyjaśnienia picia kontrolowanego / Harold Rosenberg // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s

10 106. Terapia osób uzależnionych od alkoholu: lęk i depresja a zasoby osobiste / Jan Chodkiewicz // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Tradycyjne i nowe wskaźniki biologiczne spożywania alkoholu w ilościach szkodliwych dla zdrowia / Ewa Czech, Marek Hartleb // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Typy alkoholizmu u kobiet / Krzysztof Gąsior // Alkoholizm i Narkomania , nr 1/2, s Uwarunkowania środowiskowe trwania w abstynencji alkoholowej / Katarzyna Jakubas // Problemy Alkoholizmu , nr 1, s Uzależnienie od alkoholu : od neurobiologii do nowoczesnej terapii / Jerzy Samochowiec, Jolanta Kucharska-Mazur, Agnieszka Samochowiec // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania problemowe młodzieży gimnazjalnej : zmiany pomiędzy 14. a 16. rokiem życia / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania , nr 1/2, s Wahania popytu na napoje alkoholowe wśród dorastającej młodzieży w różnych okresach minionego wieku / Antoni Zieliński, Janusz Sierosławski // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Współczesna młodzież a używanie alkoholu / Joanna Łukasik // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 6, s Zaburzenia hormonalnej osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w uzależnieniu od alkoholu : przegląd piśmiennictwa / Jan Brykalski, Maria Załuska, Kirk Brower // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Zaburzenia snu u osób uzależnionych od alkoholu / Andrzej Jakubczyk, Julita Wojnar, Marcin Wojnar, Anna Klimkiewicz, Kirk J. Brower // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Zasoby szczęścia a motywacja do picia i ryzyko problemów alkoholowych wśród studentów / Ryszard Poprawa // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Zmiany w rozpowszechnianiu używania substancji psychoaktywnych wśród gimnazjalistów w latach : zagadkowe wyniki w Iławie // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Znaczenie impulsywności w przebiegu i rozwoju uzależnienia od alkoholu / Andrzej Jakubczyk, Marcin Wojnar // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) DZIECKO W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM. DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1986 2016 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU RODZINA Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014

Bardziej szczegółowo

Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień

Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Dzieci ulicy Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki /

Bardziej szczegółowo

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2013 (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008) Wydawnictwa zwarte 1. ALKOHOL a zachowania problemowe młodzieży : opinie i badania / [red. Anna Szymanowska]

Bardziej szczegółowo

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008

PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 Opracowanie: Maciej Sztorc. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2012 Druki zwarte 1. Bałandynowicz A.: System psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji a

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne zagadnienia uzależnienia od alkoholu./ Moduł 131..: Patologia zachowań społecznych 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM DZIECI I MŁODZIEŻY

ALKOHOLIZM DZIECI I MŁODZIEŻY PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA FILIA W

Bardziej szczegółowo

Dzień Bez Alkoholu( 1 czerwca) Alkoholizm (zestawienie bibliograficzne)

Dzień Bez Alkoholu( 1 czerwca) Alkoholizm (zestawienie bibliograficzne) Dzień Bez Alkoholu( 1 czerwca) Alkoholizm (zestawienie bibliograficzne) Wydawnictwa zwarte 1. Abstynencja między profilaktyką, a terapią / pod red. Piotra Kulbackiego. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej)

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm

Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (bibliografia w wyborze)

Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (bibliografia w wyborze) Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (bibliografia w wyborze) ARTYKUŁY: 1. Analiza treści bajek terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym/ Anna Gimerska. // Biblioterapeuta. - 2014,

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Skarżysko

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej.

Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej. Wybór i opracowanie : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. programy profilaktyczne i scenariusze zajęć

ALKOHOLIZM. programy profilaktyczne i scenariusze zajęć ALKOHOLIZM programy profilaktyczne i scenariusze zajęć Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział

Bardziej szczegółowo

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY (FAS)

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA) PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY (FAS) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych ul. M. Skłodowskiej Curie 4 tel.3413074, fax./tel./341-19-84 www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

15. Niebezpieczne zabawy - młodzież z gimnazjum na wsi a uzależnienia / Dorota Doktór // W: Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i

15. Niebezpieczne zabawy - młodzież z gimnazjum na wsi a uzależnienia / Dorota Doktór // W: Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i 1 PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2009-2015 Opracowanie: Maciej Sztorc. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 05.12.2015

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE I ICH ROLA W NAUCZANIU

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE I ICH ROLA W NAUCZANIU EGZAMINY ZEWNĘTRZNE I ICH ROLA W NAUCZANIU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM A MŁODZIEŻ. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte

ALKOHOLIZM A MŁODZIEŻ. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte ALKOHOLIZM A MŁODZIEŻ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. ABSTYNENCJA - między profilaktyką a terapią / pod red. Piotra Kulbackiego. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W ZAMOŚCIU

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W ZAMOŚCIU Tytuł : Alkoholizm Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2009-2016 Wyboru dokonał(a) : Anna Mandziuk LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU Wydawnictwa zwarte: 1. Alkohol i

Bardziej szczegółowo

Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA

Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis-Akredytacja PARPA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/03/7294/2820 Cena netto 6 300,00 zł Cena brutto 6 300,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Ojcostwo Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 28.01.2015 r.

Zielona Góra, 28.01.2015 r. Zielona Góra, 28.0.205 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 205 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005)

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) AUTYZM (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) Wydawnictwa zwarte 1. Autyzm / Hanna Olechnowicz // W : Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku / pod red. Tadeusza Pilcha.- Warszawa : Wydaw.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r.

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r. Wykaz nowości - wrzesień r. 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 12.02.2014 r.

Zielona Góra, 12.02.2014 r. Zielona Góra,.0.04 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 04 ROKU W ZAKRESIE PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA RYZYKOWNE WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY Zestawienie bibliograficzne w wyborze

ZACHOWANIA RYZYKOWNE WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY Zestawienie bibliograficzne w wyborze ZACHOWANIA RYZYKOWNE WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY Zestawienie bibliograficzne w wyborze DRUKI ZWARTE: 1. Czerwińska-Jasiewicz Maria: Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Czas wolny / B. Matyjas

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Lp. Zamierzenia (zadania) Sposoby

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2016 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 Nazwa zadania Lp. zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży

Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2005 Wybór i opracowanie Małgorzta Pronobis Kielce 2005 2 1. Agresja

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku Filia w Raciborzu WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE NIEŚMIAŁOŚĆ (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Załącznik do Uchwały Nr XIX/110/2009 z dnia 26 marca 2009r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Podstawowym celem programu jest: 1. 1. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIA ZACHOWANIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

ZABURZENIA ZACHOWANIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE ZABURZENIA ZACHOWANIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE I WYDAWNICTWA ZWARTE: 1. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban // Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, sygn. 32042. 2. Arteterapia

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W MEDIACH. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

PRZEMOC W MEDIACH. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) PRZEMOC W MEDIACH (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2006) Wydawnictwa zwarte 1. BRAUN-GAŁKOWSKA, Maria Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawca klasy

Nauczyciel wychowawca klasy Jadwiga Górecka Dorota Kulawiak Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Filia w Lelowie Nauczyciel wychowawca klasy zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte : 1. Babiuch

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Szkolenia dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Szkolenia dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015/2016 Szkolenia dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015/2016 Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania i zakres działań 1. Alkohol etylowy jako: substancja psychoaktywna substancja

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Dorosłe dzieci alkoholików

Dorosłe dzieci alkoholików Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dorosłe dzieci alkoholików zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2010 2 Wydawnictwa ciągłe 1. Bętowska-Korpała, Barbara

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE AUTORYTET RODZICÓW (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Agnieszka Grzelczyk Wydział Udostępniania Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Rodzina rozbita Wydawnictwa zwarte: Dąbrowska Justyna: Zrozumieć dziecko. Wyd. 2 popr. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. ISBN 83-89566-06-0, Kłótnie między rodzicami

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - 1. Historia klubów sportowych Górnego Śląska i Zagłębia oraz regionów ościennych 2. Biografia znanych sportowców: trenerów

Bardziej szczegółowo

Stres dzieci i młodzieży

Stres dzieci i młodzieży Stres dzieci i młodzieży Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009 Wszystkie pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Dla ułatwienia korzystania podano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r.

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/429/13. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 grudnia 2013

UCHWAŁA NR XXXVIII/429/13. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 grudnia 2013 UCHWAŁA NR XXXVIII/429/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wschowa na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

MACIERZYŃSTWO NIELETNICH

MACIERZYŃSTWO NIELETNICH TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE MACIERZYŃSTWO NIELETNICH Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu

Bardziej szczegółowo

Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku

Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku redakcja naukowa Małgorzata Ciczkowska-Giedziun Ewa Kantowicz Toruń 2010 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr IV/16/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015r.

U c h w a ł a Nr IV/16/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015r. U c h w a ł a Nr IV/16/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2015 rok. Na

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok Uchwała Nr XXXII/229/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo