ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU"

Transkrypt

1 ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii. Książki 1. Alkohol / Iwona Niewiadomska, Marta Sikorska-Głodowicz. - Lublin : Wydaw. KUL : Wydaw. Gaudium, Alkohol a zachowania problemowe młodzieży : opinie i badania / red. Anna Szymanowska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Alkoholizm : grzech czy choroba? / Wiktor Osiatyński. - Warszawa : Wydaw. ISKRY, cop Alkoholizm : i grzech, i choroba, i... / Wiktor Osiatyński. - Warszawa : Wydaw. ISKRY, cop Człowiek spotyka alkohol... : filozoficzne podstawy wychowania do trzeźwości w ujęciu tomistycznym / Krzysztof Andrzej Wojcieszek. - Kraków : Wydaw. Rubikon, Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell ; przeł. Jadwiga Węgrodzka. - Wyd Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród dorastającej młodzieży w Polsce w XX wieku / Antoni Zieliński ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu / Johannes Lindenmeyer ; przekł. i oprac. Jan Chodkiewicz ; wstęp do wydania polskiego Ewa Woydyłło. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Jak wychować dziecko, które mówi: Nie!!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / Dawid J. Wilmes ; przekł. Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Miłość przede wszystkim : metoda interwencji w terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych / Jeff Jay, Debra Jay ; tł. Zuzanna Bosacka. - Poznań : Media Rodzina, cop

2 14. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Wyd. 1 (2 dodruk). - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne Akapit, Picie kontrolowane : sposoby na umiarkowanie / William R. Miller, Ricardo F. Munoz ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden ; [tł. Monika Szymankiewicz] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Wyd Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Wyd. 4 uzup.. - Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, Poprawa dostępu do leczenia dla osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami : projekt IATPAD / [tł. Monika Swadowska]. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w samorządach lokalnych w 2003 i 2004 roku : zestawienia statystyczne / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska ; [Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych]. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, Program profilaktyczny Szlaban : interwencja wobec sprzedaży alkoholu nieletnim / Krzysztof Wojcieszek ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / red. Przemysław Piotrowski. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, Psychologia uzależnień - alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, cop Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbonikowski, Daria Modrzejewska. - Warszawa : Difin, Rak duszy : o alkoholizmie / Ewa Woydyłło. - Wyd. 1 (dodruk). - Kraków : Wydaw. Literackie, Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu / Andrzej Margasiński. - Kraków : Wydaw. Impuls, Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu / Andrzej Margasiński. - Wyd Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls,

3 30. Socjologia problemów społecznych / Krzysztof Frysztacki. - Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, cop Terapia profesjonalna i samopomocowa w uzależnieniu alkoholowym / Małgorzata Przybysz- Zaremba. - Toruń : Wydaw. Enea Communication, Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 / red. Anna Kieszkowska. - Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, Trudna nadzieja / Anna Dodziuk ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan Tadeusz Woronowicz. - Poznań : Media Rodzina ; Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA, cop Wokół wychowania : rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka / red. Teresa Rostowska, Jan Rostowski ; Wyższa Szkoła Informatyki. - Łódź : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji przestrzennej na występowanie chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu - studium z zakresu medycyny i socjologii / Piotr Wacław Gorczyca. - Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu / Jan Chodkiewicz ; red. Krzysztof Gąsior. - Warszawa : Difin, Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. nauk. Irena Pospiszyl, Renata Szczepanik. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe : dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter, Benedict T. McWhirter, Anna M. McWhirter, Ellen Hawley McWhirter ; [tł. Agnieszka Basaj]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw. Edukacyjne Parpamedia, Życie z kieliszkiem / Claude Uehlinger, Marlyse Tschui ; przeł. Marta Bem. - Warszawa : Świat Książki, 2007 Artykuły z czasopism 1. A kiedy tata wytrzeźwieje... / Lubomira Szawdyn ; rozm. przepr. Jolanta Białek // Psychologia w Szkole , nr 4, s Abstynencja i długość pobytu w ruchu samopomocy a dobrostan psychiczny osób uzależnionych od alkoholu : mediacyjna rola Programu Dwunastu Kroków (1) / Marcin Wnuk // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Abstynencja i picie kontrolowane jako cele terapii / Piotr Szczukiewicz // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 1/2, s

4 4. Abstynencja i redukcja szkód w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu / Joanna Filipek- Krawczyńska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 1/2, s Aktywizacja osób obciążonych problemem alkoholowym / Joanna Drozdowska // Praca Socjalna , nr 6, s Aleksytymia a problemy związane z używaniem alkoholu / Piotr Januszko, Maciej Kopera, Dorota Żuk-Januszko, Maria Radziwoń-Zaleska, Marcin Wojnar // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Alkohol + szkolna wycieczka = kłopoty / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny , nr 5, s Alkohol i narkotyki - doświadczenia młodzieży szkolnej / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Alkohol i przemoc wobec kobiet - komentarz socjologa o wzajemnych związkach / Danuta Duch- Krzystoszek // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Alkohol w internacie - zagrożenia i niepokoje / Krystyna Kutiak-Zakrzewska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Alkohol w szkole / Dariusz Skrzyński // Wszystko dla Szkoły , nr 3, s Alkohol w życiu gimnazjalistów : (raport z badań) / Anita Famuła-Jurczak, Leszek Jurczak // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Alkohol, narkotyki i przemoc w gimnazjum na wsi - doniesienie z badań / Monika Noszczyk- Bernasiewicz // Wychowanie na co Dzień , nr 1/2, s Alkoholizm jako przyczyna patologii życia rodzinnego / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Alkoholizm ludzi starszych w stacjonarnych placówkach opiekuńczych / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna , nr 4, s Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży / Paweł Skoczylas, Marzena Binczycka-Anholcer // Problemy Alkoholizmu , nr 1, dod. s. I-III 17. Aspekty terapii przeciwtytoniowej u osób uzależnionych od alkoholu / Anna Wnorowska [i in.] // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Autorski program działań interwencyjno-wychowawczych nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością, demoralizacją, w szczególności : narkomanią, alkoholizmem i prostytucją / Beata Rosa, Renata Balas, Bożena Bryniarska, Dorota Przystalska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy, , nr 3, s Badanie poliformizmu genu DAT w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych z współwystępującym uzależnieniem od alkoholu / Joanna Hauser, Aleksandra Szczepankiewicz, Monika Dmiytrzak-Węglarz, Maria Skibińska, Agnieszka Słopień, Anna Leszczyńka-Rodziewicz, Piotr Czerski // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s

5 20. Bariery w dostępie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków : komunikat z polskich badań IATPAD / Michał Bujalski // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Bezrobocie i alkoholizm drogą do wykluczenia społecznego - praca socjalna szansą na drogę z powrotem? / Krystyna Faliszek // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Biologiczne mechanizmy współwystępowania uzależnienia od alkoholu i nikotyny / Anna Wnorowska [i in.] // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Biologiczne podłoże współuzależnienia od alkoholu i tytoniu / Anna Wnorowska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 4, s Cele terapii rodzinnej w pracy terapeutycznej z rodzinami z uzależnieniem / Danuta Gruszczyńska, Michał Melonowski // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 4, s Charakterystyka osób z problemami alkoholowymi / Jacek Świst // Problemy Alkoholizmu , nr 1, s "Chcieć to móc" czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu / Zygfryd Juczyński, Artur Juczyński // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s "Chyba jestem czegoś wart" - analiza przypadku wspierania rodziny z problemem alkoholowym / Elżbieta Bielecka, Krzysztof Sawicki // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 3, s Ciemna strona wakacji / Janusz Sierosławski // Psychologia w Szkole , nr 3, s Cykl warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki zachowań problemowych - klasa III gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska // Wszystko dla Szkoły , nr 1, s Cykl zajęć z uczniami "Nie piję! Bo tak!" / Jakub Kołodziejczyk, Krzysztof Ostaszewski // Remedium , nr 7/8, s Cytokiny a wybrane parametry kliniczne u osób hospitalizowanych z powodu uzależnienia od alkoholu / Beata Augustyńska, Marcin Ziółkowski, Izabela Kubiszewska, Beata Łangowska-Grodzka, Damian Czarnecki // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Czy bliskie osoby mogą pomóc? / Aneta Skuza // Problemy Alkoholizmu , nr 2, s Czy wychowanie ma sens? : czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia od alkoholu / Robert Modrzyński // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 3, s Czynniki chroniące dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Sławomir Slaski, Jarosław Jastrzębski // Remedium , nr 4, s Czynniki wpływające na funkcjonowanie poznawcze u osób uzależnionych od alkoholu / Maciej Kopera, Marcin Wojnar, Waldemar Szelenberger // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Delirium tremens : alkoholowy zespół abstynencyjny prosty lub powikłany majaczeniem alkoholowym / Joanna Mikuła // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 1, s

6 37. Diagnostyka pedagogiczna dziecka z rodziny z problemem alkoholowym / Wioletta Junik // Remedium , nr 1, s Dialog Motywujący - budowanie mostu do zmiany : (cz. IV) / Olga Mrozowska, Anna Przenzak // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 4, s Dialog motywujący - budowanie mostu do zmiany : (cz. III) / Anna Przenzak // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 5, s Dialog Motywujący oczami jego twórców : wywiad z dr Williamem R. Millerem oraz z dr Stephenem Rollnickiem / rozm. Olga Mrozowska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 1/2, s Dlaczego niektórzy pacjenci uzależnieni od alkoholu nie mogą przestać pić - perspektywa neuropsychologiczna / Natalia Kuska // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 6, s Dlaczego to takie trudne? : krótki przewodnik po trudnościach pracy z osobą współuzależnioną / Joanna Wawerska-Kus // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 3, s Dobrostan a terapia uzależnień / Leszek A. Kapler // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 6, s Dorosłe dzieci alkoholików : wspomnienia o rodzinie z okresu dzieciństwa / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 3, s Dostępność ekonomiczna napojów spirytusowych a szkody zdrowotne / Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławki // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Dostępność fizyczna alkoholu a szkody zdrowotne / Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski, Katarzyna Dąbrowska // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Dostępność, konsumpcja alkoholu i konsekwencje picia - trzy dekady doświadczeń / Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Dylematy diagnozy nozologicznej zespołu uzależnienia od alkoholu w praktyce terapeuty uzależnień / Roman Wojnar // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 3, s Dylematy diagnozy nozologicznej zespołu uzależnienia od alkoholu w praktyce terapeuty uzależnień : (cz. II) / Roman Wojnar // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 4, s Dzieci z rodzin alkoholowych / Beata Trzęsicka // Edukacja i Dialog , nr 3, s Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym - szansa nz rozwój czy droga ku destrukcji? / Barbara Maciejewska // Nowa Szkoła , nr 8, s Dzieci żyjące w rodzinach z problemem alkoholowym / Teresa Sekuła, Bogdan Sekuła // Głos Pedagogiczny , nr 10, s Dziecko z rodziny alkoholowej w szkole / Bożena Matyjas // Pedagogika Społeczna , nr 1, s

7 54. Efektywność terapii podstawowej alkoholików a niespecyficzne czynniki leczące / Lidia Cierpiałkowska, Jowita Kubiak // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Efektywność wykonania orzeczeń sądowych : o obowiązku leczenia odwykowego / Roman Kulma // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 6, s Fazy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Funkcje poznawcze, struktura i czynność mózgu u osób uzależnionych od alkoholu / Maciej Kopera, Marcin Wojnar, Waldemar Szelenberger // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Funkcjonowanie podopiecznych Stowarzyszenia MONAR - cz. III / Małgorzata Kruk, Jarosław Jastrzębski, Sławomir Ślaski, Aleksandra Woś, Monika Jopkiewicz // Remedium , nr 5, s Funkcjonowanie społeczno-zawodowe podopiecznych Stowarzyszenia MONAR - cz. I / Jarosław Jasrzębski, Małgorzata Kruk, Sławomir Ślaski, Aleksandra Woś, Monika Jopkiewicz // Remedium , nr 1, s Funkcjonowanie społeczno-zawodowe podopiecznych Stowarzyszenia MONAR - cz. II / Małgorzata Kruk, Jarosław Jastrzębski, Sławomir Ślaski, Aleksandra Woś, Monika Jopkiewicz // Remedium , nr 2, s Głód alkoholu - czym jest, jak się go tłumaczy i bada / Jan Chodkiewicz // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 1/2, s Jak alkohol działa na organizm przyszłych matek / Dariusz Adamczyk // Problemy Alkoholizmu , nr 2, s Jakość życia trzeźwiejących alkoholików a skuteczność programów AA i placówek leczenia uzależnień / Jakub Trzebiatowski // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Kilka słów o sytuacji dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym / Joanna Cichla // Praca Socjalna , nr 2, s Kobiety i alkohol : jak piją kobiety? / Jadwiga Fudała // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 6, s Lepsza niż Matka, nieobecny jak Ojciec / Marzenna Kucińska // Charaktery , nr 12, s Małe piwo? / Katarzyna Girczys-Połedniok // Charaktery , nr 10, s Młodzież i alkohol / Joanna Graniger // Psychologia w Szkole , nr 1, s Motywowanie do zmiany w pracy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu / Anna Kurzeja // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 4, s "Na przekór przeciwnościom losu" - jak wzmacniać reziliencję dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Wioletta Junik // Chowanna , t. 1, s Nadużywanie alkoholu a bezdomność / Antoni Zieliński // Alkoholizm i Narkomania , nr 1/2, s

8 72. Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci / Ewa Jarosz // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Nawroty w uzależnieniu od alkoholu : część 3: społeczno-demograficzne i psychologiczne czynniki ryzyka / Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, anna Klimkiewicz // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Nawroty w uzależnieniu od alkoholu : część 1: definicje i modele / Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, Andrzej Jakubczyk // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Nawroty w uzależnieniu od alkoholu : część 2: biologiczne predyktory / Marcin Wojnar, Anna Ślufarska, Michał Lipiński // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Neurobiologiczne źródła uzależnień - perspektywa ewolucyjna i kliniczna / Edward Jacek Gorzelańczyk // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Niektóre problemy przemocy w rodzinie ojca alkoholika / Marian Ochmański // Auxilium Sociale , nr 3/4, s Obraz rodziny w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym / Małgorzata Chojak // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Ocena jakości życia alkoholików przed i po terapii odwykowej : co zmienia się w czasie leczenia? / Jan Chodkiewicz // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Ojcowskie upomnienie rodaków przez Jana Pawła II / ks. Jan Śledzianowski // Wychowanie na co Dzień , nr 4/5, s Picie kontrolowane : badania naukowe, doświadczenia płynące z praktyki oraz debata publiczna w Szwajcarii i Niemczech / Harald Klingeman // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Picie kontrolowane - zagadnienia kliniczne / Marc Sobell, Linda Sobell // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Picie kontrolowane jako sukces moralny i cel społecznych oddziaływań / Robin Room // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Piękni, pijani 20-letni / Sarah Allen Benton ; rozm. przepr. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery , nr 9, s Praca z młodzieżą nadużywającą alkoholu : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Problemowe używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież - przyczyny i uwarunkowania / Łukasz Kołomański // Wychowanie na co Dzień , nr 12, s Problemy emocjonalne dzieci z rodzin z uzależnieniem alkoholowym / Joanna Czado // Kwartalnik Edukacyjny , nr 2, s Problemy nastolatków związane z używaniem substancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s

9 89. Profile osobowości w modelu Wielkiej Piątki u osób uzależnionych od alkoholu rozpoczynających leczenie / Bętkowska-Korpała Barbara [i in.] // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Psychologiczna koncepcja mechanizmów uzależnienia / Jerzy Mellibruda // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Realizacja zadań rozwojowych przez dorastające dzieci alkoholików / Iwona Grzegorzewska // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Relacje pomiędzy dostępnością alkoholu a problemami zdrowotnymi i społecznymi - przegląd literatury / Katarzyna Dąbrowska, Justyna Żulewska // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Rodzina alkoholowa a rozwój i wychowanie dzieci / Elżbieta Łuczak, Małgorzata Przybysz // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 2, s Rodzina dysfunkcyjna a wczesna edukacja jej dziecka / Lucyna Kuśmierczyk // Nauczanie Początkowe /2014, nr 4, s Rodzina jako miejsce integralnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież / Monika Szpringer // Edukacja , nr 3, s Rodzina z problemem alkoholowym w pracy socjalnej / Iwona Grzegorzewska // Praca Socjalna , nr 3, s Rola grupy samopomocy w chorobie alkoholowej / Rajmund Morawski // Praca Socjalna , nr 2, s Rozpowszechnienie myśli i zachowań samobójczych wśród pacjentów lecznictwa odwykowego / Włodzimierz Adam Brodniak, Marek Zwoliński // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży gimnazjalnej w Iławie, / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Ruch Trzeźwościowy w Stanach Zjednoczonych : korzenie amerykańskiej prohibicji / Jerzy Jasiński // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Samowyleczenia - proces przezwyciężania uzależnienia od alkoholu bez pomocy terapeutycznej / Justyna Klingemann // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia , nr 5, s Stygmat społeczny osoby współuzależnionej / Anna Chańko // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 9, s Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym / Renata Małgorzata Ilnicka // Praca Socjalna , nr 5, s Szczerze o uzależnieniach / Anna Kubacka, Piotr Kornaś // Psychologia w Szkole , nr 4, s Teoretyczne wyjaśnienia picia kontrolowanego / Harold Rosenberg // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s

10 106. Terapia osób uzależnionych od alkoholu: lęk i depresja a zasoby osobiste / Jan Chodkiewicz // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Tradycyjne i nowe wskaźniki biologiczne spożywania alkoholu w ilościach szkodliwych dla zdrowia / Ewa Czech, Marek Hartleb // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Typy alkoholizmu u kobiet / Krzysztof Gąsior // Alkoholizm i Narkomania , nr 1/2, s Uwarunkowania środowiskowe trwania w abstynencji alkoholowej / Katarzyna Jakubas // Problemy Alkoholizmu , nr 1, s Uzależnienie od alkoholu : od neurobiologii do nowoczesnej terapii / Jerzy Samochowiec, Jolanta Kucharska-Mazur, Agnieszka Samochowiec // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania problemowe młodzieży gimnazjalnej : zmiany pomiędzy 14. a 16. rokiem życia / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania , nr 1/2, s Wahania popytu na napoje alkoholowe wśród dorastającej młodzieży w różnych okresach minionego wieku / Antoni Zieliński, Janusz Sierosławski // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Współczesna młodzież a używanie alkoholu / Joanna Łukasik // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 6, s Zaburzenia hormonalnej osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w uzależnieniu od alkoholu : przegląd piśmiennictwa / Jan Brykalski, Maria Załuska, Kirk Brower // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Zaburzenia snu u osób uzależnionych od alkoholu / Andrzej Jakubczyk, Julita Wojnar, Marcin Wojnar, Anna Klimkiewicz, Kirk J. Brower // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Zasoby szczęścia a motywacja do picia i ryzyko problemów alkoholowych wśród studentów / Ryszard Poprawa // Alkoholizm i Narkomania , nr 1, s Zmiany w rozpowszechnianiu używania substancji psychoaktywnych wśród gimnazjalistów w latach : zagadkowe wyniki w Iławie // Alkoholizm i Narkomania , nr 2, s Znaczenie impulsywności w przebiegu i rozwoju uzależnienia od alkoholu / Andrzej Jakubczyk, Marcin Wojnar // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA 1. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

ZABURZENIA ODŻYWIANIA ZABURZENIA ODŻYWIANIA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii. Książki 1. Anoreksja,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ)

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ) 1 NOWE UZALEŻNIENIA (bigoreksja, fonoholizm, hazard, kompulsywne objadanie się, lekomania, ortoreksja, pracoholizm, seksoholizm, tanoreksja, zakupoholizm). Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie XLII Zjazd Psychiatrów Polskich Miejsce psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Humanistyczny, socjologia, 2006, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor 1 Adamczyk Marlena 2 Adamiec Karolina Natalia

Bardziej szczegółowo

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Skawina, 2015 "Sztuka wychowania polega na znajomości środków, przy pomocy których można nadać ciału większą siłę i krzepkość,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

3. Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. 103s. sygn.

3. Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. 103s. sygn. ZABURZENIA ODŻYWIANIA (anoreksja, bulimia, otyłość) Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszcz Opracowała

Bardziej szczegółowo

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM Żyć wspólnie odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 22 25 września 2005 roku, Kraków program.indd 1 Copyright

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s.

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s. CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory (książki, czasopisma) zgromadzone w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filii w Lublińcu Czasopisma:

Bardziej szczegółowo

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 WYPALENIE ZAWODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka Wydawnictwa zwarte 1. ANCZEWSKA, Marta Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński Godziny wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI

MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii. Książki 1. Duch

Bardziej szczegółowo

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA 5.08.2005R. ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk Telefon (0...59) 84-23-462 Telefaks (0...59) 84-23-567

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Zaburzenia odżywiania Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE. Piotr Kuraś. Numer albumu: 68422

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE. Piotr Kuraś. Numer albumu: 68422 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Piotr Kuraś Numer albumu: 68422 RESOCJALIZACJA OSÓB BEZDOMNYCH Z UZALEŻNIENIEM ALKOHOLOWYM W CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR-MARKOT W WARSZAWIE Praca

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo