Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013"

Transkrypt

1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie: Ewelina Raczyńska Staszów 2013

2 Wstęp Jedną z najgroźniejszych patologii społecznych naszych czasów jest alkoholizm. Polska jest krajem, w którym picie alkoholu jest powszechnie akceptowane. Powodów zaglądania do kieliszka jest mnóstwo. Chęć odreagowania czy wyluzowania się sprawia, że po alkohol sięgają coraz młodsi nie zdając sobie sprawy z tego, że zbyt częste spożywanie procentowych trunków to prosta droga do uzależnienia. Bagatelizowany alkoholizm powoduje wyniszczenie zdrowotne i psychiczne, a nawet śmierć. Wykaz ten opracowano w związku z dużym zainteresowaniem tematyką alkoholizmu wśród osób korzystających z naszej placówki. Przedstawiony wykaz został zebrany na podstawie: Bibliografii Zawartości Czasopism za lata , Katalogu elektronicznego i kartoteki kartkowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Filia w Staszowie Uzależnienia, Bazy on-line Edukacja artykuły Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. Wykaz zawiera materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Staszowie. Przy opisach książek podano sygnaturę oraz dodano informację Czytelnia w przypadku pozycji dostępnych w Czytelni PBW Filia w Staszowie. Alfabetycznie uporządkowany materiał podzielono formalnie na wydawnictwa zwarte i fragmenty prac zbiorowych oraz wydawnictwa ciągłe obejmujące lata Opisy bibliograficzne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi normami: PN-82/N Opis bibliograficzny książki z poprawką A1 oraz PN- N Opis bibliograficzny artykułów. Dodatkowo część opisów opatrzono adnotacją. Niniejsza publikacja skierowana do nauczycieli i studentów, ma pomóc w sprawnym dotarciu do fachowej literatury na temat uzależnienia od alkoholu. Ewelina Raczyńska

3 Alkoholizm Wydawnictwa zwarte i fragmenty z prac zbiorowych 1. Ackerman, Robert J. : Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering ; przekł. Monika Gajdzińska. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, S : On trochę pije i często bije ; S : Wpływ nadużywania alkoholu na rodzinę ; S : Syndrom upadłego anioła : kobiet i alkohol ; S : Potrzeba pomocy w problemie alkoholowym Sygn Augustynek, Andrzej : Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek. Warszawa : Difin, S : Alkoholizm Sygn Auleytner, Julian : Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Julian Auleytner. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, S : Stara choroba alkoholizm Sygn Badania nad dziećmi alkoholików / [red. Lucyna Zbucka]. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, , [1] s. Sygn Berg, Insoo Kim : Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu : pomaganie osobom z problemem alkoholowym / Insoo Kim Berg, Scott D. Miller ; [przekł. Małgorzata Pawlikowska]. Łódź : Galaktyka, cop s. Sygn

4 6. Bętkowska-Korpała, Barbara ; Ryniak, Jolanta : Pacjent uzależniony od substancji psychoaktywnych // W: Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie / pod red. Barbary Bętkowskiej-Korpały i Józefa Krzysztofa Gierowskiego. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, S Dotyczy uzależnienia od alkoholu. Sygn Boćwińska-Kiluk, Beata : Dwoistość tożsamości alkoholowej w percepcji osobowej i społecznej // W: Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / pod red. Tomasza Bajkowskiego i Krzysztofa Sawickiego. Białystok : Trans Humana, S Sygn Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna : Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz // W: Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne : (rozpoznanie i przeciwdziałanie) / pod red. Anny Nowak. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000, s Sygn Bragdon, Allen D. : Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déjà vo, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotogeniczna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon ; przekł. Liliana Okupniak. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, S : Alkoholizm i inne uzależnienia Sygn Breska, Radosław : Próba oceny efektywności orzeczeń sądowych o zobowiązaniu do leczenia odwykowego komunikat z badań / Radosław Breska, Marek Kobus // W: Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / pod

5 red. Krystyny Marzec-Holki. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, S Sygn Bykowska, Beata : Polityka społeczna wobec zjawiska spożywania alkoholu przez młodzież // W: Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, S Sygn Carson, Robert C. : Psychologia zaburzeń. Vol. 1 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka ; przekł. Władysław Dietrich [et al.]. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, S : Nadużywanie alkoholu i uzależnienie Sygn Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Doroty Rybczyńskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, , [2] s. Zawiera: Przestępstwa i wykroczenia popełniane przez osoby uzależnione od alkoholu komunikat z badań, Oceny efektywności zobowiązania sądowego do leczenia odwykowego przeciwalkoholowego. Sygn Cierpiałkowska, Lidia : Alkoholizm : przyczyny, leczenie, profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Wyd. 2. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, , [1] s. Sygn

6 15. Cierpiałkowska, Lidia : Psychologia uzależnień alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, cop s. Sygn Cierpiałkowska, Lidia : Psychopatologia / Lidia Cierpiałkowska. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop S : Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych Dotyczy m. in. uzależnienia od alkoholu. Sygn Cungi, Charly : Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi ; przeł. Agata Tomaszewska. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, S : Alkohol Sygn Cwer, Andrzej : Alkoholizm w rodzinie a zachowania przestępcze młodzieży w świetle badań wybranej dokumentacji sądowej miasta powiatowego W. komunikat z badań // W: Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, S Sygn Domagała, Barbara : Rodzina w procesie leczenia uzależnienia od alkoholu // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, S Sygn

7 20. Dragan, Małgorzata : Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu / Małgorzata Dragan. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop s. Sygn Durka, Grażyna : Sytuacja rodzinna, szkolna i rówieśnicza uczniów pijących alkohol // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, S Sygn Dymek-Balcerek, Krystyna : Patologie zachowań społecznych : rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI : narkomania, alkoholizm, samobójstwa, grupy subkulturowe, sekty / Krystyna Dymek-Balcerek. Wyd. 3 zm. Radom : Politechnika Radomska, S : Alkoholizm Sygn Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, s. Sygn Dziewiecki, Marek : Nowoczesna profilaktyka uzależnień / Marek Dziewiecki. Kielce : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, S : Alkoholizm jako typowa i najczęstsza forma uzależnień ; S : Przezwyciężanie uzależnienia od alkoholu Sygn

8 25. Fudali, Maria : Zajęcia socjoterapeutyczne a funkcjonowanie dzieci z rodzin alkoholowych w relacjach z rówieśnikami // W: Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej : wybrane próby / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, S Sygn Fudała, Jadwiga : Rozpoznawanie problemów alkoholowych pacjentów / Jadwiga Fudała. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, cop , [1] s. Sygn Grzegorzewska, Iwona : Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym / Iwona Grzegorzewska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. Sygn Grzegorzewska, Iwona : Rodzina z leczącym się alkoholikiem : charakterystyka zjawiska // W: Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń / pod red. Lucyny Golińskiej i Bohdana Dudka. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, S Sygn Grzesiak, Ewa : Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, S : Problemy z alkoholem Scenariusze lekcji: Czym jest alkohol dla współczesnego człowieka?, Spożywanie, nadużywanie czy zwyczajne picie?, Czy istnieje bezpieczne picie?, Alkoholizm choroba całej rodziny? Sygn

9 30. Hołyst, Brunon : Kryminologia / Brunon Hołyst. Wyd. 8. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, S : Alkohol a przestępstwo Sygn Czytelnia 31. Hołyst, Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2 / Brunon Hołyst. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, S : Zapobieganie zjawisku nadużywania alkoholu Sygn Czytelnia 32. Hołyst, Brunon : Wiktymologia / Brunon Hołyst. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, S : Alkoholizm Sygn Czytelnia 33. Iwański, Zbigniew St. : Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej / Zbigniew St. Iwański. Płock : Wydawnictwo Naukowe NOVUM, S : Uzależnienia Zawiera: Alkoholizm, Przyczyny alkoholizmu, Rodzina z problemem alkoholowym, Sytuacja rodzin alkoholików, Profilaktyka, Alkoholizm a resocjalizacja. Sygn Jadczak-Szumiło, Teresa : Biorę odpowiedzialność : program profilaktycznoedukacyjny / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop , [2] s. Program profilaktyczno-edukacyjny na temat nadużywania alkoholu podczas ciąży, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Sygn Jakubowska, Hanna : Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum : ścieżka międzyprzedmiotowa / Hanna

10 Jakubowska. Wyd. 2 popr. Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, , [3] s. Zawiera m. in. scenariusze zajęć dotyczące uzależnienia od alkoholu. Sygn Jarczyńska, Jolanta : Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym / Jolanta Jarczyńska. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, s. Sygn Jarczyńska, Jolanta : Rodzinne uwarunkowania zjawiska używania alkoholu przez młodzież a zadania pracowników socjalnych // W: Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, S Sygn Junik, Wioletta : Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w świetlicy terapeutycznej / Wioletta Junik // W: Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, S Sygn Junik, Wioletta : Wyjaśnianie zagrożeń rozwoju psychospołecznego dzieci z rodzin z problemem alkoholowym // W: Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, S Sygn Jutrzyna, Ewelina : Prointegracyjna terapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z rodzin alkoholowych prowadzona poprzez działania twórcze //

11 W: Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. nauk. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S Sygn Kałużna, Jolanta : Percepcja rodziców-alkoholików przez młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych // W: Zagrożenia życia rodzinnego / pod red. Grażyny Poraj i Jana Rostowskiego. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, S Sygn Kapler, Leszek : Poradnik lidera działań trzeźwościowych / Leszek Kapler. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, s. Sygn Karasowska, Aleksandra : Alkohol w życiu nastolatków : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, s. Sygn Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji / [red. nauk. Artur Mierzecki, Maciej Godycki-Ćwirko]. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop s. Sygn

12 45. Kościelska, Małgorzata : Odpowiedzialni rodzice : z doświadczeń psychologa / Małgorzata Kościelska. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S : Odpowiedzialność za dzieci a alkoholizm matek Sygn Kozak, Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. Warszawa : Difin, S : Alkoholizm choroba chroniczna etiologia i leczenie ; S : Rodziny z problemem alkoholowym wpływ sytuacji na życie w dzieciństwie i w dorosłości (zespół dziecko maltretowane) Sygn Czytelnia 47. Kraska, Renata ; Łopata, Agnieszka : Sąd nad alkoholem // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, S Scenariusz uroczystości szkolnej dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Sygn Kuntz, Helmut : Narkotyki i uzależnienia : wszystko o czym należy wiedzieć / Helmut Kuntz ; [tł. Paweł Wieczorek]. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, s. Zawiera m. in. informacje na temat uzależnienia od alkoholu. Sygn Kurkowski, Cezary : Pomoc i wsparcie rodziny z problemem alkoholowym // W: Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej / pod red. nauk. Ewy Kantowicz. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, S Sygn Kwiatkowski, Piotr : Skala postaw młodzieży wobec alkoholizowania się (nowe narzędzie badawcze) // W: Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci

13 niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S Sygn Kwiatkowski, Piotr : Skala postaw młodzieży wobec alkoholizowania się (nowe narzędzie badawcze) // W: Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. Wyd. 3. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S Sygn Lindenmeyer, Johannes : Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu / Johannes Lindenmeyer ; przekł. Jan Chodkiewicz. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. Sygn Lowe, Geoff : Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley ; [tł. Anna Tabaczyńska]. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. Sygn Łakomski, Marian : Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowanków. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, , [2] s. Założenia integralnego programu profilaktyki uzależnienia alkoholowego młodzieży. Sygn

14 55. Łakomski, Marian : Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. Wyd. 3. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, , [1] s. Założenia integralnego programu profilaktyki uzależnienia alkoholowego. Sygn Malinowski, Jan A. : Agresja i przemoc w zachowaniach młodzieży refleksja nad zjawiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem autodestrukcyjnych doświadczeń alkoholowych // W: Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, S Alkohol źródłem przemocy. Sygn Malinowski, Jan A. : Młodzież a alkohol // W: Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów kandydatów na nauczycieli : raport z badań / red. nauk. Jan A. Malinowski ; przy współpr. Grzegorza Kasprzyckiego. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, S Sygn Margasiński, Andrzej : Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu / Andrzej Margasiński. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Matyjas, Bożena : Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, S : Alkoholizm rodzica(ów) jako przyczyna kryzysu rodzinnego (dzieciństwa) Sygn Mazur, Eliza ; Laurman-Jarząbek, Edyta : Rola alkoholu w genezie zachowań przestępczych dorosłych skazanych // W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne,

15 społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S Sygn Meyer, Robert : Psychopatologia / Robert Meyer ; przekł. Paweł Holas, Małgorzata Palczewska. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, S : Nadużywanie i uzależnienie od alkoholu Sygn Miller, William R. : Picie kontrolowane : sposoby na umiarkowanie / William R. Miller, Ricardo F. Muñoz ; [tł. Krzysztof Mazurek]. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, XIV, 242 s. Sygn Miturska, Halina : Uzależnienie od alkoholu a zaburzenia osobowości u młodzieży // W: Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz. Wrocław : Wydawnictwo Continuo, S Sygn Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański. Kraków : Akademia Pedagogiczna ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, s. Zawiera: Młodzież i szkoła a dramat alkoholizmu rodziny, Środowiskowe uwarunkowania nadużywania alkoholu przez młodzież z wybranych szkół średnich na terenie Bydgoszczy. Sygn

16 65. Niesporek, Andrzej : Uzależnienie od alkoholu // W: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, S Sygn Niewiadomska, Iwona : Alkohol / Iwona Niewiadomska, Marta Sikorska- Głodowicz. Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, s. Sygn Niewiadomska, Iwona ; Misztal, Katarzyna ; Gołek, Magdalena : Zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii // W: Wezwani do działania :zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych / red. Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski. Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, S Sygn Niżankowska-Półtorak, Barbara : Postrzeganie osoby ojca przez dzieci z rodzin z problemem alkoholowym // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / pod red. Franciszka Kozaczuka. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, S Sygn Nowak, Anna : Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie : elementy patologii społecznej i kryminologii / Anna Nowak, Ewa Wysocka. Katowice : Wydawnictwo Naukowe Śląsk, S : Alkoholizm jako choroba i zjawisko patologiczne objawy, typy alkoholizmu, mechanizmy uzależnienia, fazy rozwoju i uwarunkowania Sygn

17 70. Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop s. Zawiera: Nadzór kuratora sądowego nad osobami uzależnionymi od alkoholu w wypadku przymusowego leczenia odwykowego, Współczesne oblicza przemocy jako przejaw choroby alkoholowej, Zmiany w populacji osób pijących alkohol. Sygn Nowe przesłanie nadziei : podręcznik duszpasterstwa trzeźwości / pod red. Marka Dziewieckiego. Wyd. 2. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. Sygn Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. Zawiera: Kierunki rozwoju współczesnej psychologii uzależnień (na przykładzie alkoholizmu), Charakterystyka rodzin alkoholików II typu według Cloningera : rodziny z transmisją i bez transmisji międzypokoleniowej alkoholizmu, Płeć a uzależnienie od alkoholu, Zasoby osobiste a występowanie nawrotów u mężczyzn uzależnionych od alkoholu, Czynniki ryzyka i ochrony w przebiegu rozwoju dzieci alkoholików. Sygn Ostaszewski, Krzysztof : Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. Dotyczy m. in. profilaktyki alkoholizmu. Sygn Picie alkoholu w różnych okresach życia / [red. Alicja Bartosik]. Warszawa : PARPA, s. Sygn

18 75. Pielka, Henryk : Alkoholizowanie się dzieci jako zagrożenie rozwoju człowieka // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / pod red. Mieczysława Plopy. Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej, S Sygn Poćwiadowska, Blanka : Rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców z rodzin z problemem alkoholowym wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym // W: Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 2. Działania / red. nauk. Maria Deptuła. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, S Sygn Polska młodzież zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Karwowskiej. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, s. Zawiera: Używanie alkoholu i środków odurzających przez studentów, Alkohol w etiologii desocjalizacji i wykolejenia przestępczego młodocianych mężczyzn. Sygn Poprawa dostępu do leczenia dla osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami : projekt IATPAD / [tł. Monika Swadowska]. Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, , [1] s. Leczenie osób uzależnionych od alkoholu w krajach europejskich. Sygn Pospiszyl, Irena : Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, S : Alkoholizm Sygn , 26003, 26004

19 80. Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka / red. Czesław Cekiera i Iwona Niewiadomska. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop , [3] s. Zawiera: Rola wartości w utrzymywaniu abstynencji anonimowych alkoholików, Zastosowanie metod terapii kognitywnej w leczeniu osób z problemem alkoholowym. Sygn Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej : s. Zawiera: Rola zasobów radzenia sobie ze stresem w ryzyku uzależniania się od alkoholu, Kondycja psychiczna osób uzależnionych od alkoholu zmiany po psychoterapii. Sygn Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka. Karków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Zawiera: Obraz osobowości alkoholików w różnych fazach leczenia w świetle wyników badań testem SUI, Percepcja własnej rodziny a stopień uwikłania w używanie alkoholu przez nastolatków, Rozmiary, struktura i wzory spożywania napojów alkoholowych przez młodzież, Leczenie odwykowe a postrzeganie przez alkoholika reakcji rodziny na jego chorobę, Sugestia w psychoterapii uzależnień, Wpływ cech osobowości oraz środowiska rodzinnego na spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach, Kampania profilaktyczno-edukacyjna alkohol kradnie wolność, Gotowość nauczycieli do prowadzenia działań profilaktycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu (na podstawie badań własnych). Sygn Rabe-Jabłońska, Jolanta : Uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop S Uzależnienie od alkoholu s Sygn

20 84. Raytek, Helen S. ; Morgan, Thomas J. ; Chung, Nicola M. : Interwencje poznawczo-behawioralne w nadużywaniu alkoholu i uzależnieniu od alkoholu // W: Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce / red. Mark A. Reinecke, David A. Clark ; przekł. Olga i Wojciech Kubińscy, Justyna Giczela. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, S Sygn Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, s. Sygn Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, s. Sygn Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. Zawiera: Alkohol, alkoholizm, alkoholik s ; Oddziaływanie korekcyjne wobec alkoholików w warunkach izolacji penitencjarnej s Sygn , Czytelnia 88. Roman, Ewa : Alkoholizm // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI w. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Pilch. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, S Sygn Czytelnia

21 89. Roszak, Joanna : Kulturowe usankcjonowanie alkoholu i przemocy // W: Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, S Sygn Rybicka-Nowek, Anna ; Lorenowicz, Agata : Profilaktyka uzależnień // W: Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej : (skrypt dla studentów / pod red. Andrzeja Jaczewskiego i Krystyny Komosińskiej. Płock : Wydawnictwo Naukowe NOVUM, S Alkohol profilaktyka alkoholowa s Sygn Seligman, Martin E. P. : Psychopatologia / Martin E. P. Seligman, Elaine F. Walker, David L. Rosenhan ; przekł. Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski. Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop S : Alkohol Sygn Czytelnia Słowik-Gabryelska, Anna : Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm / Anna Słowik-Gabryelska. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, S : Alkoholizm Sygn Sobczyszyn, Urszula : Nadużywanie alkoholu czynnikiem etiologicznym w dokonywaniu przestępstw // W: Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie / pod red. Franciszka Kozaczuka. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, S Sygn

22 94. Sobolewska-Popko, Agnieszka : Ewaluacja zajęć socjoterapeutycznych w grupie dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym walory metody pracy grupowej // W: Ewaluacja w pracy socjalnej : badania, kształcenie, praktyka / pod red. nauk. Joanny Szymanowskiej. Karków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S Sygn Sommer, Viktor : Już dość! : życie bez alkoholu / Viktor Sommer ; przeł. Tomasz Głowik. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, , [9] s. Sygn Sudar-Malukiewicz, Jolanta : Motywy, rozmiary, okoliczności oraz wybrane elementy charakterystyki młodzieży nadużywającej alkoholu // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, S Sygn Sudar-Malukiewicz, Jolanta ; Bukowski, Wojciech : Alkoholizm kobiet niektóre przyczyny i skutki // Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, S Sygn Szczukiewicz, Piotr : Pomaganie osobom dotkniętym chorobą alkoholową a ruch Anonimowych Alkoholików // W: Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, S Sygn

23 99. Szpringer, Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne / Monika Szpringer. Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, S : Problem alkoholizowania się młodzieży ; S : Zjawisko spożywania alkoholu przez nieletnich ; S : Zapobieganie alkoholizmowi Sygn Szpringer, Monika : Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie : diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym / Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarząbek, Andrzej Drapała. Kielce : Wydawnictwo Stachurski, s. Zawiera m. in. badania przeprowadzone w Ostrowcu Św. na temat używania alkoholu przez młodzież szkolną. Sygn Ślaski, Sławomir : Kondycja psychiczna u osób uzależnionych od alkoholu zmiany po psychoterapii // W: Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, S Sygn Ślaski, Sławomir : Zmiany psychiczne i behawioralne u osób uzależnionych od alkoholu roczna katamneza // W: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, S Sygn Śledzianowski, Jan : Alkoholizm wśród dzieci z województwa świętokrzyskiego zagrożeniem rozwoju osobowego i struktury społecznej nowego pokolenia // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie /

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA 1. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Skawina, 2015 "Sztuka wychowania polega na znajomości środków, przy pomocy których można nadać ciału większą siłę i krzepkość,

Bardziej szczegółowo

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM Żyć wspólnie odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 22 25 września 2005 roku, Kraków program.indd 1 Copyright

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ)

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ) 1 NOWE UZALEŻNIENIA (bigoreksja, fonoholizm, hazard, kompulsywne objadanie się, lekomania, ortoreksja, pracoholizm, seksoholizm, tanoreksja, zakupoholizm). Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

3. Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. 103s. sygn.

3. Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. 103s. sygn. ZABURZENIA ODŻYWIANIA (anoreksja, bulimia, otyłość) Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszcz Opracowała

Bardziej szczegółowo

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

ISSN 2353-9569. Edu-wsparcie. czasopismo elektroniczne Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie

ISSN 2353-9569. Edu-wsparcie. czasopismo elektroniczne Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie ISSN 2353-9569 Edu-wsparcie czasopismo elektroniczne Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Nr 2/2014 Ciechanów 2014 Redakcja: Grażyna Brzezińska Bożena Lewandowska Monika Biedrzycka-Gładka e-mail: biuletyn.bpciechanow@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Humanistyczny, socjologia, 2006, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor 1 Adamczyk Marlena 2 Adamiec Karolina Natalia

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r.

Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DPS - 44060-2 (2)/06 Druk nr 256 Warszawa, 12 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017

Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017 Projekt WOJEWÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2012-2017 Spis treści Wprowadzenie... I. Podstawy prawne Programu... II. Uzależnienie od alkoholu w świetle teorii

Bardziej szczegółowo

Marek Gołkowski, Wydawnictwa. Anna Kiermut, Maria. Majewska-Meyers. Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik. Krztoń

Marek Gołkowski, Wydawnictwa. Anna Kiermut, Maria. Majewska-Meyers. Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik. Krztoń Lp. Ibuk ID Tytuł Autor 1 64625 "Gdybym znał dobrze język polski..." Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców Marek Gołkowski, Wydawnictwa Anna Kiermut, Maria Kuc, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej...

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... Wprowadzenie... 3 Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... 12 Co to znaczy kompetentny profilaktyk w szkole?... 15 Instytucje rządowe

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA Projekt z dnia 16 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo