UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2012/2013"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2012/2013 Zielona Góra 2013

2 Materiały do publikacji zostały przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów organizacyjnych uczelni i przez nich akceptowane OFICYNA WYDAWNICZA UNIWERSYTETU ZIE LO NO GÓR SKIE GO Zielona Góra, ul. Podgórna 50 tel./faks (068) /64, Druk: Zak³ad Poligrafii UZ

3 Spis treści Wydziały Wydział Artystyczny... 6 Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Pion Rektora Dyrektor ds. Ekonomiczno-kadrowych Dział Analiz i Planowania Dział Osobowy Dział Socjalny Sekcja BHP Biuro Prawne Biuro Promocji Rzecznik Prasowy Big Band Akademickie Radio Index Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Stanowisko ds. Obronnych Stanowisko ds. Obrony Cywilnej Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pion Prorektora ds. Rozwoju Dział Programów Unijnych / Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych Oficyna Wydawnicza Wydawnictwo Dział Dystrybucji i Marketingu Zakład Poligrafii Centrum Komputerowe Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

4 4 Spis treści Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Park Naukowo-Technologiczny Pion prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Dział Nauki Dział Współpracy z Zagranicą Biblioteka Uniwersytecka i Biblioteki Specjalistyczne Dział Aparatury Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Pion prorektora ds. studenckich Biuro Karier Sekcja Rekrutacji Dział Spraw Studenckich Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze Archiwum UZ Pion Prorektora ds. jakości Kształcenia Sekcja ds. Jakości Kształcenia Sekcja ds. Organizacji Kształcenia Sekcja ds. Monitorowania Obciążeń Dydaktycznych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Pion Organizacyjny kanclerza Jednostki bezpośrednio podległe kanclerzowi Dział Inwestycji Kancelaria Ogólna Zastępca kanclerza ds. ekonomiczno-finansowych Kwestor Kwestura Zastępca kanclerza ds. technicznych Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Dział Gospodarczy Dział Obsługi Informatycznej Dział Techniczny Dział Zaopatrzenia Administracja Domów Studenckich Ośrodek Jeździecki

5 Wydziały

6 Wydział Artystyczny 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych Dziekan prof. Piotr Szurek Prodziekan ds. Studenckich kw. art. I st. Bartłomiej Stankowiak Instytut Muzyki Dyrektor Zastępca Dyrektora Zakład Dyrygowania Zakład Dydaktyki Instrumentalnej Zakład Teorii Muzyki Zakład Dydaktyki Muzyki dr hab. Jerzy Szymaniuk, prof. UZ dr Tomasz Kienik Kierownik dr hab. Bogumiła Tarasiewicz, prof.uz Kierownik II st. kw. art. Ryszard Zimnicki, prof. UZ Kierownik dr Katarzyna Kwiecień-Długosz, ad. Kierownik prof. dr hab. Janina Fyk Instytut Sztuk Wizualnych Dyrektor Zastępca Dyrektora Zakład Malarstwa Zakład Grafiki Zakład Multimediów Zakład Architektury Wnętrz i Rzeźby Pracownia Historii i Teorii Sztuki dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ Kierownik prof. Stanisław Kortyka Kierownik prof. Andrzej Bobrowski Kierownik prof. Paulina Komorowska-Birger Kierownik dr hab. Piotr Szwiec Kierownik dr Patrycja Wilczek-Sterna 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów (odrębnie dla studiów zawodowych i magisterskich) Studia dzienne Studia pierwszego stopnia: Architektura Wnętrz Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej Grafika Jazz i Muzyka Estradowa Malarstwo Studia drugiego stopnia: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej Malarstwo Studia niestacjonarne brak 2.2. Studia podyplomowe brak 2.3. Studia doktoranckie brak

7 Wydział Artystyczny Liczba studentów wg systemu kształcenia (z uwzględnieniem specjalności) dzienne: 247 zaoczne: brak wieczorowe: brak 2.5. Liczba słuchaczy studiów podyplomowych brak 2.6. Liczba słuchaczy studiów doktoranckich brak 2.7. Liczba absolwentów ogółem (od momentu powstania wydziału według stanu na ) ogółem 1696 w tym: stacjonarne 1038 niestacjonarne Liczba absolwentów wg systemu kształcenia od do i za rok akademicki 2012/2013 stacjonarne studia pierwszego stopnia Architektura wnętrz 16 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 10 Grafika 7 Jazz i muzyka estradowa 4 Malarstwo 5 studia drugiego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 2 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 10 Malarstwo 7 studia jednolite magisterskie Malarstwo 2 niestacjonarne: studia pierwszego stopnia Architektura wnętrz 9 Razem Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2012/2013 (dane na ) studia pierwszego stopnia Architektura wnętrz 25 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 9 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 13 Grafika 11 Jazz i muzyka estradowa 8 Malarstwo 7 studia drugiego stopnia Malarstwo 11

8 8 Wydziały Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 8 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Na rok akademicki 2013/2014 (limity) stacjonarne studia pierwszego stopnia Architektura wnętrz 25 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 12 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 15 Grafika 15 Jazz i muzyka estradowa 8 Malarstwo Ocena trendów rekrutacyjnych (porównanie zainteresowania kandydatów poszczególnymi kierunkami i specjalnościami, analiza przyczyn zachodzących zmian, sformułowanie prognoz) W lipcowym naborze (2013/2014) ranking kierunków pierwszego stopnia przedstawia się następująco: Studia pierwszego stopnia grafika (1,4 osoby na 1 miejsce), jazz i muzyka estradowa (0,75 osoby na 1 miejsce), malarstwo st. I stopnia (0,13 osoby na 1 miejsce), architektura wnętrz (0,64 osoby na 1 miejsce), edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (0,5 osoby na 1 miejsce), edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia I stopnia (0,2 osoby na 1 miejsce). Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbędzie się we wrześniu Rekrutacja na wszystkie kierunki WA ma charakter konkursowy (sprawdziany kwalifikacyjne). Ze względu na nie zakończoną rekrutację na studia I stopnia, trudno mówić o jej finalnym wyniku. Porównanie do analogicznego momentu (wyniki I naboru) w poprzednim roku akademickim nie wskazuje znaczących zmian. Instytut Sztuk Wizualnych Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek grafika, jednak odnotowano tu nieznaczne tendencje spadkowe. Spadek występuje także w przypadku kierunku malarstwo (w obu przypadkach są to niewielkie różnice rzędu dziesiątych części ułamka), natomiast stałość wyniku utrzymuje edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz architektura wnętrz. Należy jednak zaznaczyć, iż wielu kandydatów ubiegających się o przyjęcie na cieszący się największym zainteresowaniem kierunek grafika zaznaczyła w podaniach równoległe zainteresowanie architekturą wnętrz, malarstwem i edukacją plastyczną na wypadek niemożności przyjęcia na grafikę. Instytut Muzyki Liczba kandydatów utrzymuje się na podobnym poziomie. Ilościowe zainteresowanie kierunkami EASM i JIME jest podobne. Stosunkowo najwięcej kandydatów (ilościowo) interesuje się wokalistyką jazzową. W prognozie należy brać pod uwagę niż demograficzny.

9 Wydział Artystyczny 9 3. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich: 3.1. Pomoc materialna w roku akademickim 2012/2013 (z uwzględnieniem liczby studentów, którym przyznano świadczenia i kwoty pomocy) stypendia socjalne liczba 54 na kwotę zł zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania liczba 31 na kwotę zł stypendium rektora dla najlepszych studentów liczba 16 na kwotę zł stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych liczba 8 na kwotę zł zapomogi liczba 12 na kwotę zł 3.2. Wymiana studentów z zagranicą (liczba studentów wyjeżdżających, przyjętych w UZ oraz podstawa współpracy z zagranicznym ośrodkiem naukowym) liczba studentów wyjeżdżających: 5 liczba studentów przyjeżdżających: 4 Wyjazdy: Instituto Politechnico de Leira-Portugalia (2 osoby), Uniwersytet Falmouth College-Wielka Brytania (2 osoby), Rezeknes Augstskola-Łotwa (1 osoba) Przyjazdy: Rezeknes Augstskola-Łotwa (3 osoby), Instituto Politechnico de Leira-Portugalia (1 osoba) Działalność studentów (organizacje studenckie, koła naukowe, działalność kulturalna) Studenci Instytutu Muzyki prowadzili szeroką działalność kulturalną uczestnicząc w popisach, koncertach, festiwalach, a zwłaszcza uroczystym koncercie z okazji Roku Lutosławskiego (Filharmonia Zielonogórska), koncertach Big-Bandu UZ, warsztatach muzycznych (Joshua Abrams, Jaques Kubą Seguin i grupą ODD LOT, warsztaty z Gabrielem Ferrandinim Piotr Łykowski, Lüchow, Mińsk, Chodzież, Sulechów, Włocławek, Gospel Joy-Poznań,), przeglądach artystycznych, współpracowali z działalnością zespołu Vox Humana, tworzyli własne formacje muzyczne (Blue Dreaming Cat, Flava Flow Project Bevin, Kapela Wesoła 24, Day after Day, Muzzolla). Studenci kierunku JiME angażowali się w działalność koncertową: M. Burzyński, Koncert z projektem Swingujące mikrofony z udziałem uczestników programu telewizyjnego Bitwa na Głosy (Artur Caturian, Monika Kręt) w Zielonej Górze, Klub Studencki WySPa, Zielona Góra, Piekarnia Cichej Kobiety, Zielona Góra, Harlem Club, Środy Jazzowe Klub Marten, Zielona Góra Klub Elektrownia, Żagań, Gala Ambasadora, Nowa Sól, Nowosolski Dom Kultury. Brali udział w działalnościach Stowarzyszeń i Szkół (MOKiS Bielawa, Stowarzyszenie Miłośników Polesia, Kapela Koźlarska, Centrum Edukacji Art-Mega Wolsztyn, SOA Żagań, grupa teatralna czego nigdy, Dom Kultury Klub Skolwin, OKSiR Łęknica, Jarmark Łużycki oraz Łęknica Zielona Góra, Harlem Club Święto Parku Mużakowskiego Miasto Szczecin). Krzysztof Gostkowski prowadził intensywną działalność indywidualną (płyta CD GP Jazz i trasa koncertowa). Studenci uczestniczyli także w intensywnym życiu koncertowym Big- Bandu UZ pod kierunkiem dra hab. J. Szymaniuka. Studenci Instytutu Sztuk Wizualnych działają w Kole Naukowym Pracownia Wolnego Wyboru (PWW), które w br. akademickim włączyło się przede wszystkim w prace organizacyjne tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Drzewo życia wciąż zielone. Uczelnia miejscem sztuki tworząc wieloosobowy wolontariat. Natomiast Koło Naukowe Architektów Wnętrz corocznie bierze udział w międzyuczelnianych plenerach badawczo-naukowych dotyczących archiwizowania architektury olęderskiej w regionie Nowego Tomyśla. Ważnym osiągnięciem było stworzenie przez studentów przy wsparciu wykładowców ISW pisma GrinZin. Studenci Instytutu wykazują aktywność artystyczną w ramach indywidualnych projektów artystycznych

10 10 Wydziały (muzycznych i plastycznych). Na szczególne wyróżnienie zasługują studenci biorący udział w wystawach indywidualnych, zbiorowych oraz w wydarzeniach muzycznych: WYSTAWY INDYWIDUALNE: Patryk Wierzchoś, Początek Galeria Bunkier Kultury, Zielona Góra, Michał Sarnowski, Biomasa, Galeria ZPAP ProArte, kurator J. Nau, Zielona Góra, Weronika Tysz, Agata Rowecka, Daria Grabsztunowicz, Schemat, Piekarnia Cichej Kobiety, kurator R. Czarkowski, Zielona Góra, Magda Chołuj, Po między, wystawa dyplomowa, Fundacja Salony, , Zielona Góra Łukasz Zbroja, wystawa dyplomowa, Galeria Krzywy Komin, 2013 Zielona Góra Aleksandra Kurzawa, malarstwo, Galeria EfKa, 2012 Katarzyna Muzolf, Galeria EfKa, 2013 DZIAŁANIA ZBIOROWE: Udział studentów w Festiwalu Nauki 2013, projekt Nie wadzę! połączenie sztuki z ekologią, autor i opiekun: mgr Mirosław Gugała Warsztaty projektowe DESIGN plus PRZEMYSŁ"; innowacyjne projekty dla przestrzeni biurowych praca zespołowa studentów z dwóch uczelni i trzech kierunków: architektury wnętrz, architektury i urbanistyki z Uniwersytetu Zielonogórskiego, wzornictwa z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Instytut Sztuk Wizualnych, , kurator: dr hab. Piotr Szwiec, Zielona Góra X Dni Niemieckie; wystawa pokonkursowa plakatów X DNI NIEMIECKICH, Cholewa Daria/ Grafika II rok, Kasprowicz Agata/ Grafika III rok, Harabin Iwona/ Grafika II rok; Banasik Dorota/Grafika II rok; Graczyk Marika/ Grafika II rok; Kochan Aleksandra/Grafika II rok; Kondracka Natalia/Grafika II rok; Sarnowski Michał/ EASP III rok; Wieszczeczyńska Anna/ Grafika II rok. Udział w wystawie towarzyszącej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Drzewo życia wciąż zielone. Uczelnia miejscem sztuki (w ramach prezentacji pracowni ISW) 3.4. Szczególne osiągnięcia studentów (nagrody i wyróżnienia) Instytut Muzyki Szul Konieczna Katarzyna laureatka Ogólnopolskiego Festiwalu Stare Po Nowemu, Strzelin, oraz Festiwalu Piosenki Dziecięcej Morska Nutka, Międzyzdroje. Marek Kliszczak III miejsce w Przeglądzie Piosenki Religijnej Vincentiana Filip Pietrzak laureat Biesiady Koźlarskiej 2012 w Zbąszyniu Maciej Burzyński laureat Konkursu Kompozytorskiego i nagrody Dziekana Wydziału Artystycznego 2013 za utwór For You Maciej Burzyński III Nagroda z Big Bandem Karol Band na XVIII Ogólnopolskim Big Band Festiwalu w Nowym Tomyślu Instytut Sztuk Wizualnych Emilia Guz otrzymała honorowe wyróżnienie w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Projekt Edukacja Artystyczna na najlepszy dyplom z kierunku Edukacja Artystyczna (promotor ad. Piotr Czech), organizatorzy: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Centrum Kultury Zamek, Poznań Patrycja Morawska została laureatką konkursu na plakat promujący Uniwersytet Zielonogórski 2013.

11 Wydział Artystyczny 11 Patrycja Morawska wraz z Michałem Bielerzewskim zostali laureatami konkursu na logo akcji Responsib All Day dla Wyborowej S.A.; Zielona Góra 2013 Konkurs na plakat promujący X Dni Niemieckie: Daria Cholewa I nagroda, Agata Kasprowicz II nagroda, Iwona Harabin III nagroda 3.5. zaangażowanie wydziału w sprawy studenckie oraz formy współpracy z przedstawicielami wydziałowego samorządu studenckiego (np. starosta, opiekun grupy, roku, indywidualne konsultacje, propozycje aktywizacji środowiska studenckiego w życiu wydziału i uczelni) Studenci Instytutu Muzyki z pomocą starosty roku mają możliwość kontaktu z Samorządem Studenckim. Są także członkami Rady Instytutu i Rady Wydziału. Ze względu na niewielką ilość studentów w Instytucie w wielu sprawach mogą bezpośrednio zwracać się do Pedagogów w ramach indywidualnych konsultacji. Instytut Sztuk Wizualnych wspiera i inicjuje działania twórcze i organizacyjne studentów. Przykładem mogą być wspomniane powyżej wydarzenia, w których studenci wzięli czynny, kreatywny udział. Współpraca organizacyjna Międzynarodowej Konferencji Naukowej Drzewo życia wciąż zielone. Uczelnia miejscem sztuki : m.in.: oprowadzanie grup po wystawie, dokumentowanie fotograficzne i filmowe wykładów, wystaw, warsztatów i projektów, itp. Udział w wystawie towarzyszącej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Drzewo życia wciąż zielone. Uczelnia miejscem sztuki w ramach prezentacji pracowni ISW. Zakład Architektury Wnętrz i Rzeźby ISW i firma MIKOMAX byli organizatorem projektu badawczo rozwojowego MIKOMAX SMART OFFICE w ramach warsztatów projektowych DESIGN plus PRZEMYSŁ ; dotyczących innowacyjnych projektów dla przestrzeni biurowych. Było to przedsięwzięcie i praca zespołowa studentów z kierunków: architektury wnętrz, architektury i urbanistyki z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wzornictwa z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Powstałe projekty zostały zaprezentowane na ww. konferencji w Instytucie Sztuk Wizualnych. Projekt prowadzony był w dniach , Zielona Góra. Koordynatorzy projektu Park Zmysłów : mgr Karolina Spiak i dr Patrycja Wilczek-Sterna w ramach projektu rewitalizacji Parku Tysiąclecia (organizatorzy: Fundacja Salony, Galeria BWA w Zielonej Górze) z udziałem studentów ISW kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz beneficjentów Fundacji Szansa dla Niewidomych oddział w Zielonej Górze przeprowadzili trzydniowe warsztaty, których celem było opracowanie programu przystosowania Parku Tysiąclecia do potrzeb mieszkańców, w tym także osób niewidomych. Prezentacja dokumentacji powstałej w trakcie projektu miała miejsce w czasie trwanie konferencji Złote drzewo życia wciąż zielone. Uczelnia miejscem sztuki. Udział studentów kierunku grafika w projekcie ekologiczno-artystycznym Nie wadzę w ramach Festiwalu Nauki, którego autorem i koordynatorem był mgr Mirosław Gugała. Udział studentów ISW konkursie na plakat promujący X Dni Niemieckie; koordynator: mgr Paweł Andrzejewski. Opieka naukowa nad kołami naukowymi ISW: Koło Naukowe PWW: prof. Jarosław Dzięcielewski; Koło Naukowe Architektów Wnętrz; dr hab. Piotr Szwiec. Opieka kuratorska pracowników Instytutu Sztuk Wizualnych nad galeriami Instytutu, promującymi dorobek artystyczny studentów; głównie Galeria Ef-Ka (prof. P. Komorowska- Birger), Galeria Na Dole (mgr M. Lalko), a także Galeria Rektorat (ad. Z. Polus). Współredagowanie przez studentów i wykładowców pisma GrinZin

12 12 Wydziały 4. Kadra 4.1. Stan i struktura zatrudnienia profesor zwyczajny 2 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 4 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 15 doktor habilitowany 2 adiunkt 19 starszy wykładowca z doktoratem 1 starszy wykładowca bez doktoratu 3 wykładowca 3 lektor 1 asystent 3 Razem: 53 pracownicy inżynieryjno-techniczni 3 administracja 6 Razem: 9 Ogółem: Obsada kadrowa kierunków studiów na dzień 1 sierpnia 2013 r. (wg przepisów o minimach kadrowych) Architektura wnętrz profesor zwyczajny profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 2 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 3 doktor 2 Razem: 7 Grafika profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor 4 Razem: 8 Malarstwo profesor zwyczajny profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 3 doktor 4 Razem: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor 3 Razem: 7 Jazz i muzyka estradowa profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora

13 Wydział Artystyczny 13 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor 2 Razem: 5 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 8 doktor 6 Razem: Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w roku akademickim 2012/2013 stopień naukowy doktora nauk uzyskali: brak stopień naukowy doktora habilitowanego nauk uzyskali: brak tytuł profesora sztuk plastycznych uzyskali: prof. Paulina Komorowska-Birger na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani: brak zakończone przewody habilitacyjne (oczekujące na zatwierdzenie przez CK) brak wnioski o nadanie tytułu profesora (oczekujące na zatwierdzenie przez CK) (kw. rt. II st. Juliusz Karcz, prof. UZ oczekuje na podpis Prezydenta) 4.4. Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich 4.5. Obciążenia dydaktyczne Nazwa jednostki organizacyjnej Pensum Liczba godzin ponadwymiarowych obliczeniowych Liczba godzin w tym: za studia zaoczne Liczba godzin efektywnych Niedociążenia IM ISW Razem Wydział Liczba sal przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych Rodzaj sal dydaktycznych Liczba Powierzchnia (w m 2 ) liczba studentów przypadająca na 1 m 2 powierzchni dydaktycznej* wykładowe 7 293,0 0,84 ćwiczeniowe ,3 0,25 seminaryjne 2 54,0 4,60 Razem ,3 0,19 * dotyczy studentów studiów dziennych 4.7. Ocena posiadanej wydziałowej bazy dydaktycznej (ew. niedostatek powierzchni, stan techniczny pomieszczeń, stan nasycenia aparaturą audiowizualną, warunki prowadzenia zajęć itp.) Konieczny jest remont budynku Instytutu Muzyki przy ul. Szafrana 11 (drzwi, okna, elewacja, wentylacja). Brak bliskości Biblioteki Muzycznej. Brak sali koncertowej i Studia Nagrań. Liczba pomieszczeń i instrumentów jest odpowiednia, baza audiowizualna jest corocznie poszerzana i aktualizowana w ramach możliwości. Baza dydaktyczna i warunki prowadzenia zajęć Instytutu Sztuk Wizualnych są dobre. Instytut w miarę możliwości finansowych stale uzupełnia i unowocześnia zasoby aparatury wciągu ostatnich lat wzbogacił je w znaczący sposób. Instytut dba o wyposażenie pracowni,

14 14 Wydziały przeprowadza remonty. Czynnikiem rozwojowym dla jednostki byłaby rozbudowa budynku dydaktycznego o nowe powierzchnie wykładowe i pracownie a także studia do indywidualnych realizacji. Zauważa się niedostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nieliczne sale wymagają odnowienia. 5. Działalność naukowo-badawcza 5.1. Badania własne Instytut Muzyki Kierownik tematu mgr Artur Majewski 5.2. Działalność statutowa: Instytut Muzyki Kierownik tematu dr hab. Jerzy Szymaniuk, prof. UZ Instytut Sztuk Wizualnych Kierownik tematu dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ Temat pracy własnej Trąbka w awangardzie jazzu XXI wieku Temat pracy statutowej Muzyka we współczesnej kulturze i edukacji Temat pracy statutowej Intermedialność w sztuce. Współczesny język sztuki jako pole relacji medialnych 5.3. Projekty badawcze Urządzenie do fuzzingu szkła prof. Paulina Komorowska-Birger Międzynarodowe oraz finansowane przez Unię Europejską Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w ramach Wizyt Przygotowawczych dr hab. Jolanta Konstańciuk-Sipowicz SANTANDER Badanie związków kulturowych polsko-iberyjskicj dr Artur Pastuszek, dr hab. Radosław Czarkowski prof. UZ SANTANDER Green Town of Jazz w poszukiwaniu flamenco dr hab. Jerzy jerzy Szymaniuk prof. UZ Munch Research Project kooperacja Uniwersytetu w Oslo, Muzeum Narodowego w Oslo i Muzeum Edwarda Muncha, Norwegia, dr Lidia Głuchowska Transfers, Appropriations and Functions of Avant-Gard in Central and Northern Europe, , Centre Interuniversitaire d'études Hongroises et Finlandaises (CIEH&CIEFi Paris 3) & l'institut Finlandais de Paris, Francja, dr Lidia Głuchowska Internationality of the European Avant-Garde Uniwersytet w Gronningen, Holandia, dr Lidia Głuchowska Stypendium pobytowe Research Council of Norway przygotowujące do otwarcia przewodu habilitacyjnego. Temat projektu habilitacyjnego: Munch, Vigeland, Przybyszewski. Transmedialny transfer kulturowy od Skandynawii po Bałkany XIX/XX w. Kierownik tematu: dr Lidia Głuchowska, Instytut Sztuk Wizualnych Krajowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji brak 5.4. Organizowane konferencje naukowe Międzynarodowa Konferencja Naukowa Złote drzewo życia wciąż zielone. Uczelnia miejscem sztuki,

15 Wydział Artystyczny maja 2013, Instytut Sztuk Wizualnych (współpraca BWA w Zielonej Górze); kierownicy naukowi: prof. Paulina Komorowska-Birger, dr Artur Pastuszek; kierownik organizacyjny: dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof.uz 5.5. Wyposażenie w aparaturę badawczą: Liczba komputerów PC: 28 w tym nabytych w roku akademickim 2012/2013: 4 Liczba stacji roboczych: Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: w tym serwerów: 5.6. Współpraca naukowa z zagranicą (proszę wymienić współpracujące ośrodki, zakres problematyki badawczej oraz realizowane projekty) Prof. Janina Fyk porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem im. Filozofa Konstantyna w Nitrze ( Słowacja) i Uniwersytetem Masaryka w Brnie (Czechy). Wizyta pilotażowa w Nitrze dr K. Kwiecień-Długosz: nawiązanie współpracy i wizyta pilotażowa Wietnam, Uniwersytet w Thanh Hoa; Wizyta pilotażowa Wydziału Nauk i Edukacji Uniwersytetu w Kadyksie. Wśród gości byli: prof. Francisco Pavon Rabasco (koordynator Erasmusa, z Instytutu Dydaktyki), prof. Sara Roman Garcia (Dyrektor Instytutu Dydaktyki Wychowania Fizycznego, Plastyki i Muzyki). Prof. UZ Andrzej Tuchowski MUSIC AND PROPAGANDA IN THE SHORT 20TH CENTURY, Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, Uniwersytet w Grenadzie, miejsce: Uniwersytet w Pistoi (Włochy), maja 2012, ref.: The totalitarian rhetoric of struggle march rhythms in the service of propaganda and ideological indoctrination in Poland under Stalinist dictatorship ( ), dr hab. Andrzej Tuchowski; Falmouth University College (Wielka Brytania), sztuki plastyczne (sztuki piękne, sztuki projektowe), dr Patrycja Wilczek-Sterna; Universite Rennes 2 Haute Bretagne (Francja), sztuki plastyczne (sztuki piękne, sztuki projektowe), dr Patrycja Wilczek-Sterna; Rezeknes Augstskola (Łotwa) sztuki plastyczne (sztuki projektowe), dr Anna Owsian- Matyja; Instituto Politecnico de Leira (Portugalia) sztuki plastyczne (sztuki piękne), dr Anna Owsian-Matyja; UO/Uniwersytet Ostrawski, Czechy współpraca artystyczno-dydaktyczna. Członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach i związkach twórczych: European Network for Avant-Garde and Modernism Studies; Nordic Avant-Garde Research Network; Polska Rada Naukowa w Niemczech (przy PAN w Berlinie); Grupa Robocza Polskich i Niemieckich Historyków i Konserwatorów Sztuki; Polsko-Niemieckie Towarzystwo Literackie Wir ; Roger Loewig Gesellschaft e.v., dr Lidia Głuchowska 5.7. Ocena działalności naukowej Wydziału (osiągnięcia, specyficzne czynniki hamujące działalność naukową, odsetek nauczycieli akademickich angażujących się w pracę badawczą, przedstawienie zamierzeń naukowych wydziału w najbliższej przyszłości) Profil zainteresowań kadry ogniskuje działalność naukową Wydziału Artystycznego wokół trzech dziedzin: sztuki plastyczne (19), sztuki muzyczne (17) oraz nauki humanistyczne (6). W zakresie działań artystycznych dominuje działalność twórcza prowadzona przez pracowników indywidualnie. Efekty prowadzonych badań naukowych zostały natomiast upublicznione w 2

16 16 Wydziały monografiach pracowników IM oraz w ramach konferencji Złote drzewo życia wciąż zielone. Uczelnia miejscem sztuki zorganizowanej przez ISW. W planach na najbliższy rok jest zorganizowanie 2 konferencji naukowych oraz uzyskanie przez 4 pracowników stopnia doktora habilitowanego. Aktywność naukowa kadry Wydziału oraz jego polityka kadrowa mają na celu uzyskanie w perspektywie kilku lat uprawnień do nadawania stopnia doktora w zakresie sztuk plastycznych i sztuki muzycznej. 6. Działalność wydawnicza 6.1. Monografie naukowe [1] Barbara Literska: Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012, 790 s., ISBN [2] Rafał Robert Ciesielski: Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki? Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012, ISBN Rozdziały w monografiach [1]; Oxford University Press; The Oxford Critical and Cultural History of Modernist Magazines: Volume III, Europe ; Poznań and Łódź: National Modernism and the International Avant-Garde: Zdrój ( ); Yung-Yidish (1919); and Tel-Awiw ( ); Lidia Głuchowska;Oxford, Part II, s , ISBN: [2]; Brepols; Verdi Reception (Studies on Italian Music History, vol. VII);Socio-Political, Ideological and Aesthetical Contexts of the Reception of Verdi s Oeuvre in Poland in the 19th Century; Andrzej Tuchowski; Turnhout, 2013, s , ISBN: [3]; Brepols; Grandeur et finesse : Chopin, Liszt and the Parisian Musical Scene (Speculum Musicae, Vol. XX);From Lyricism to Ecstasy: Chopin s Apotheoses. Recapitulations, Their Impact on Liszt and on Other Composers of European Neo-Romanticism; Andrzej Tuchowski; Turnhout, 2013, s , ISBN: [4]; Peeters; Transnationality, Internationalism and Nationhood : European Avant-Garde in the First Half of the Twentieth Century (Groningen Studies in Cultural Change, Vol. XLVIII);The Inter-, Trans- and Postnationality of the Historical Avant-Garde. Introduction; Hubert F. van den Berg, Lidia Głuchowska; Leuven Paris Walpole, Ma, 2013, s. IX-XX, ISBN: [5]; Peeters; Transnationality, Internationalism and Nationhood : European Avant-Garde in the First Half of the Twentieth Century (Groningen Studies in Cultural Change, Vol. XLVIII); The New World of the Avant-Garde and the New States in Central Europe. Perspectives on a Postnational and Postcolonial New Art History. Postface; Lidia Głuchowska; Leuven Paris Walpole, Ma, 2013, s , ISBN: [6]; Von der Heydt-Museum;Der Sturm : Band II: Aufsätze;Polnische Künstler und Der Sturm : Enthusiasten und Polemiker. Nationale und transnationale Narrative des postkolonialen Avantgarde- und Modernediskurses; Lidia Głuchowska; Wuppertal, 2012, s , ISBN: [7]; L Harmattan;Transferts, appropriations et fonctions de l avant-garde dans l Europe intermédiaire et du nord (Cahiers de la Nouvelle Europe, 16/2012); From Transfer to Transgression Yiddish Avant-Garde a Network within the Universal Network of the International Movement or a Complementary One?; Lidia Głuchowska; Paris, 2012, s , ISBN: [8]; Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów; Kompozytor i jego świat. Bronisław Kazimierz Przybylski in memoriam; Symbolika światła w muzyce w kontekście eschatologicznym Te lucis ante terminum... ; Andrzej Tuchowski; Łódź, 2012, s , ISBN:

17 Wydział Artystyczny 17 [9]; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego; Analiza dzieła muzycznego = Musical Analysis: historia theoria praxis; Symbolika marsza w II Symfonii Olimpijskiej Zbigniewa Turskiego; Andrzej Tuchowski; Wrocław, Tom II, s , ISBN: [10]; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki?; Internetowe oblicza krytyki muzycznej; Tomasz Kienik; Zielona Góra, 2012, s , ISBN: [11]; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki?; Omówienia z informatorów programowych jako forma krytyki muzycznej. Filharmonia Krakowska wobec twórczości Tadeusza Bairda; Barbara Literska; Zielona Góra, 2012, s , ISBN: [12]; Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki?; Jazz jako przedmiot krytyki muzycznej; Rafał Ciesielski; Zielona Góra, 2012, s , ISBN: Inny dorobek wydziału w minionym roku akademickim (nie uwzględniony w powyższych punktach; również zamierzenia, których z różnych względów nie udało się zrealizować w roku akademickim 2004/2005) Spośród najważniejszych osiągnięć artystycznych pracowników ISW wymienić należy: wystawy indywidualne: Kunst Die Ich Liebe, Museum Junge Kunst, Frankfurt(Oder), Niemcy, , Ryszard Woźniak Miejsce bez pocztówki; BZWBK, Wrocław, Polska, 05/ /01/2013, Norman Smużniak Cytaty, Galeria BWA, Gorzów Wlkp., Polska, Magdalena Gryska Wystawa wieloaspektowa, Rondo Sztuki, Katowice, Polska, , Paulina Komorowska-Birger W altanie czasu Półportrety spotkanie 27, Galeria XXI, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa, Polska, 01/04/2012, Leszek Krutulski W altanie czasu spotkanie 33, Oddział Sztuki Nowoczesnej, Pałac Opatów w Oliwie, Polska, Leszek Krutulski Pribeh o pomijivosti Opowiadanie o przemijaniu, Lomnice nad Popelkou, Czechy, 19/04/2012, Leszek Krutulski Konsekracja XIII, Galeria Rogatka, Radom, Polska, 03/2012, Jarosław Dzięcielewski realizacje z zakresu projektowania: Piotr Czech HISTORIA ZIELONEJ GÓRY. Dzieje miasta do końca XVIII wieku, tom I; projekt graficzny okładki, oraz stron tytułowych i działowych; ISBN: HISTORIA ZIELONEJ GÓRY. Dzieje miasta w XIX i XX wieku; tom II; projekt graficzny okładki, oraz stron tytułowych i działowych; ISBN: Agata Brajerska-Mazur, Filutka z filigranu paraduje w cudzym losie; Wisława Szymborska w anglojęzycznym przekładzie Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh; projekt graficzny okładki, oraz stron tytułowych; ISBN: Jacek Papla Przegląd Narodowościowy ; okładka; Oficyna Wydawnicza UZ Jarosław Bąbka, Zachowania kooperacyjne... ; okładka; Oficyna Wydawnicza UZ Rafał Ciesielski, Krytyka muzyczna ; okładka; Oficyna Wydawnicza UZ Barbara Literska, Tadeusz Baird ; okładka; Oficyna Wydawnicza UZ

18 18 Wydziały 30-lecie OIRP w Poznaniu, okładka, strona tytułowa, typografia, układ albumu, zaproszenie, plakat; UAM w Poznaniu, Gala OIRP, Bogumił Kaczmarek Ławka miejska wielowariantowa dla alei Marcinkowskiego w Poznaniu wystawy zbiorowe: WYSTAWA OKOLICZNOŚCIOWA. Łódź Kaliska, Gruppa, Luxus i Koło Klipsa, Galeria Propaganda (Appendix 2), Warszawa, Polska, 17 XII 30 I 2012, Ryszard Woźniak Cudotwórca i jego pięciu kolegów, Galeria Milano, Warszawa, Polska, 21 II 17 III 2012, Ryszard Woźniak Pokolenie 80 Polityczny protest? Artystyczna kontestacja? Wystawa sztuki niezależnej tworzonej przez artystów, których artystyczny debiut przypadł na lata , Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Polska, 15 V 26 VIII 2012, Ryszard Woźniak Uśpiony kapitał, sztuka z kolekcji Barbary i Andrzeja Bonarskich, Oranżeria Pałacu w Wilanowie, Warszawa, Polska, (ISBN: ), 29 V 29 VII 2012, Ryszard Woźniak WYSTAWA OKOLICZNOŚCIOWA. Łódź Kaliska, Gruppa, Luxus i Koło Klipsa, Galeria BWA w Olsztynie (wystawa przeniesiona z Galerii Propaganda w Warszawie), Polska, 17 XII, Ryszard Woźniak Czy dzisiejsza sztuka jest romantyczna?; wystawa dydaktyków katedry malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu; Galeria Kobro ; A.S.P. w Łodzi; Polska, styczeń 2012; Norman Smużniak Horizonte/Horyzonty, The Absent and the Present/ Nieobecne i obecne; Malarstwo instalacje obiekty; Museum der Fotografie, Goerlitz, Niemcy; ; Norman Smużniak Przestrzeń między nami ( Space between us ; Der Raum zwischen uns ); wystawa z okazji 25 rocznicy partnerstwa miast Wrocław i Wiesbaden, Kunstahaus, Kunsthalle, Rathaus; Wiesbaden; Niemcy; 11/10-5/11/2012; Norman Smużniak Malarstwo-czyli co?; wystawa towarzysząca sympozjum artystyczno-naukowemu; Galeria Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności ASP we Wrocławiu; Polska, 14-30/11/2012; Norman Smużniak Salon International de l Estampe et du Dessin, Grand Palais, Paryż, Francja, Piotr Szurek ST ART, 17 eme Foire Europeenne de Art Contenporain de Strasbourg, Parc Expo, Strasbourg, Francja, Piotr Szurek Pour Saluer l Avenir, Galerie Koralewski, Paryż, Francja, Piotr Szurek Uczta u mistrzów, Pałac Sztuki, TPSP, Kraków, Polska, Stanisław Kortyka V Międzynarodowy Konkurs Rysunku, Muzeum Architektury, Wrocław, Polska, Stanisław Kortyka Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice, Polska, Andrzej Bobrowski Outside, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, Polska, Andrzej Bobrowski, Maryna Mazur Światłoczułe, Galeria BWA w Zielonej Górze, Polska, , Alicja Lewicka- Szczegóła, Paulina Komorowska-Birger, Patrycja Wilczek Sterna Światło i materia, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra, Polska, Paulina Komorowska- Birger Geometria i Metafora, Galeria Forum Kultury, Łódź, Polska, Paulina Komorowska-Birger Wrocław = Szkło, Dom Sztuki, Rzeszów, Polska, Paulina Komorowska-Birger

19 Wydział Artystyczny 19 Wrocławskie szkło dziś, Centrum Dziedzictwa Szkła, Krosno, Polska, Paulina Komorowska-Birger Geometria i Metafora w miniaturze, Galeria Na Piętrze, Koszalin, Polska, Paulina Komorowska-Birger Wizje media, pięciu artystów z Poznania, SMTG, Kraków, Polska, Jacek Papla PERFIDIA PERFORMANCE II, Galeria XX1, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa, Polska, , Leszek Krutulski W altanie czasu spotkanie 34, Galeria Sztuki Współczesnej ASP im. E.Gepperta we Wrocławiu, Nadodrze, Polska, Leszek Krutulski Konteksty 2, II Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej, Sokołowsko, Polska, Leszek Krutulski Rysunek x Rysunek x Rysunek, galeria PWW, Galeria EfKa, ISW UZ, Zielona Góra, Polska 6, Przestrzenie Szpitala dla nerwowo chorych w Obrzycach k/ Międzyrzecza, Polska, Radosław Czarkowski Wystawa Studentów i Pedagogów ISW UZ, Galeria ASP, Gdańsk, Polska Wystawa Studentów i Pedagogów ISW UZ, Galeria Humberta, ASP Kraków, Polska Salon Jesienny '12, wystawa zbiorowa artystów środowiska lubuskiego, Galeria MOS, Gorzów Wielkopolski, Polska Spośród najważniejszych osiągnięć artystycznych pracowników IM wymienić należy: nagrania muzyczne DOROTA KAPAŁA ; utrwalenie techniką cyfrową audialną utworów: A. Corelli Concerto op. 6 nr 8 i J. Quantz Koncert fletowy G dur, Polskie Radio S.A. z siedzibą w W-wie, al. Niepodległości 77/85 [partia klawesynu] JERZY SZYMANIUK Płyta DVD Teatr Nasz Koncert Live wykonawcy: Jadwiga Kuta (śpiew), Jerzy Główczewski (saksofony), Tadeusz Kuta (prowadzenie i śpiew), Jakub Olejnik (kontrabas), Zbigniew Lewandowski (perkusja), Jerzy Szymaniuk (eper. Klawiszowe, opieka artystyczna), Jacek Szreniawa (kier. Muzyczne, klarnet. Gitary, śpiew) Producent Teatr Nasz ARTUR MAJEWSKI Unimaginable Game Vytvornia OM, CD 009, 2012 r. Artur Majewski trąbka, kornet, elektronika, Anna Kaluza saksofon altowy, Bostian Simon saksofon tenorowy, Marko Karlovcec epertua altowy, Marcin Ciupidro wibrafon, Rafał Mazur akustyczna gitara basowa wybrane koncerty publiczne dr hab. Jerzy Szymaniuk, prof. UZ 22 listopada 2012, VIII GREEN TOWN OF JAZZ, Aula UZ, Zielona Góra; wykonawcy: Adam Bałdych, Wojciech Myrczek, Paulina Gołębiowska, Tomasz Jędrzejewski, Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego p/d Jerzego Szymaniuka. 30 listopada 2012, Teatr Zdrojowy, Szczawno Zdrój, program Od Sinatry do Presleya; wykonawcy: Krzysztof Kiljański, Old Friends Orchestra p/d Jerzego Szymaniuka. 12 grudnia 2012, PIEŚNI BOŻONARODZENIOWE, Aula UZ; artyści soliści: Janusz Szrom, Eleni, Anna Maria Mbayo, Thomas Sanchez, Chór Akademicki Uniwersytetu Zie lo nogórskiego, Chór Vox Humana, Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrygent Jerzy Szymaniuk, dyrygent Bartłomiej Stankowiak prof. Dorota Frąckowiak-Kapała ; koncert kameralny, partia klawesynu w: J.Pachelbel-Kanon, C.Ph.E. Bach Koncert A dur, J. Quantz Koncert G dur, F. dem Grossen III Koncert fletowy, Tokyo Opera City Hall, Tokio, Japonia

20 20 Wydziały ; koncert kameralny, partia solowa fortepianu w: J. Kaczmarek Utwory muzyki filmowej, W. Kilar Utwory muzyki filmowej, Toppan Hall, Tokio, Japonia ; koncert kameralny, partia klawesynu w: J. Pachelbel-Kanon, C.Ph.E. Bach Koncert A dur, J. Quantz Koncert G dur, F. dem Grossen III Koncert fletowy, Kobe Bunka Hall, Osaka, Japonia kw. art. I st. Anna Ulwańska Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej; Recital Wokalny A. Ulwańska, Ludmiła Pawłowska fortepian; w programie wokalna muzyka rosyjska: pieśni P. Czajkowskiego, M. Glinki, M. R.-Korsakowa i romanse rosyjskie , Czerwieńsk, sala Domu Kultury; Koncert Jubileuszowy Wykonawcy: Anna Ulwańska (sopran), Dominik Żmijewski (skrzypce), Bartłomiej Stankowiak (fortepian) Sala Witrażowa Muzeum Ziemi Lubuskiej; Półrecital wokalny A. Ulwańska sopran i Ludmiła Pawłowska fortepian w programie pieśni polskie S. Moniuszki, S. Niewiadomskiego, M. Karłowicza, oraz romanse rosyjskie A. Gurilowa, Filharmonia w Zielonej Górze; 2 koncerty Muzyka Polska. Wykonawcy: A. Ulwańska sopran, R. Zimnicki fortepian, J. Kotowski skrzypce. dr Inga Lewandowska ; koncert galowy XVI Jazz Camping Kalatówki organizowany przez Zbigniewa Namysłowskiego (Zakopane, Polska). dr hab. Bogumiła Tarasiewicz ; koncert kameralny; Koncert z okazji Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Zielonej Górze; Bogumiła Tarasiewicz (mezzosopran), Tadeusz Domanowski (fortepian); Uniwersytet Zielonogórski, Górzykowo Winnica; ; koncert kameralny; Bogumiła Tarasiewicz (mezzosopran), Quodlibet Orchestra; Dworek Myśliwski w Przychodzku ; koncert kameralny; Koncert z okazji benefisu Henryka Krakowiaka; Bogumiła Tarasiewicz (mezzosopran), Quodlibet Orchestra, Urząd Gminy Świdnica, Letnicki Majątek Artystyczny ; recital wokalny; Koncert z okazji Narodowego Świeta Niepodległości, Bogumiła Tarasiewicz (mezzosopran), Joanna Szczerska (fortepian), ); Urząd Miasta i Gminy Czerwieńsk, sala Ratusza w Czerwieńsku ; koncert kameralny; W hołdzie Ojczyźnie, Besta Dunin-Wąsowicz (sopran), Bogumiła Tarasiewicz (mezzosopran), Jarosław Bodakowski (baryton), Joanna Szczerska (fortepian), Centrum Kultury MUZA w Lubinie ; koncert kameralny; Koncert z okazji 25-lecia Działalności DPS w Tursku, Bogumiła Tarasiewicz (mezzosopran), Quodlibet Orchestra, Sulęciński Ośrodek Kultury , recital wokalny; Recital pieśni łemkowskich w ramach Świdnickiej Jesieni ; Bogumiła Tarasiewicz (mezzosopran), Julian Tatarynowicz (fortepian); Muzeum Środkowego Nadodrza w Świdnicy ; koncert kameralny; Bogumiła Tarasiewicz (mezzosopran), Jakub Kotowski (skrzypce), Rafał Ciesielski (klarnet), Bartłomiej Stankowiak (fortepian); Zielona Góra, Hotel Amadeus , recital wokalny, Kolędować Małemu, Bogumiła Tarasiewicz (mezzosopran), Bartłomiej Stankowiak (fortepian), kolędy i pastorałki, Dom Kultury w Kolsku , recital wokalny, Kolędować Małemu, Bogumiła Tarasiewicz (mezzosopran), Bartłomiej Stankowiak (fortepian), kolędy i pastorałki, sala Międzynarodowego Centrum Muzycznego Wschód-Zachód

21 Wydział Artystyczny 21 kw. art. II st. Ryszard Zimnicki , koncert symfoniczny z okazji Święta Niepodległości, W. Kilar, A. Kurylewicz, W. Kazanecki muzyka filmowa /partia fortepianu/, sala MCM, Filharmonia Zielonogórska, Zielona Góra , koncert kameralny Boże Narodzenie XXI w., F.Chopin Scherzo h-moll op. 20, J.Massenet Medytacja z opery Thais /partia fortepianu, G.F. Telemann I cz. Sonaty f-moll /partia fortepianu/, L. Ganne Andante na flet i ork. /partia fortepianu/, aula Instytutu muzyki UZ, Wydział Artystyczny, Zielona Góra , koncert symfoniczny Koncert Świąteczny, J.S. Bach III Koncert Brandenburski G-dur /partia b.c. cembalo, w Ii cz. organy solo/, sala MCM Filharmonii Zielonogórskiej, Zielona Góra kw. art. I st. Bartłomiej Stankowiak koncert w ramach 12 Dnia Papieskiego, Totus Tuus, chór Cantus Polonicus, Bartłomiej Stankowiak pozytyw. mgr Artur Majewski Klub Alchemia, Kraków koncert duetu Mikrokolektyw w ramach festiwalu Krakowska Jesień Jazzowa, kompozycje własne, materiał z płyt: Revisit (Delmark, 2009, DE 591) oraz Dew Point (Delmark, 2010, DVD 1597) Claudia Cassidy Theater, Chicago Cultural Center, Chicago, Il, USA koncert premierowy projektu Artur Majewski Quartet w ramach Umbrella Music Festival w składzie: Artur Majewski trąbka, kornet, Harrison Bankhead kontrabas, Joshua Abrams kontrabas, Steve Hunt perkusja; kompozycje własne / materiał improwizowany Klub IKUWO, Greifswald, Niemcy koncert duetu Mikrokolektyw w ramach festiwalu polenmarkt, kompozycje własne, materiał z płyt: Revisit (Delmark, 2009, DE 591) oraz Dew Point (Delmark, 2010, DVD 1597) kompozycje dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ Koncert symfoniczny w ramach sesji Na drodze do nowej harmonii organizowanej przez Katedrę Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu Akademii Muzycznej w Krakowie, prawykonanie Concerto grosso na trzy akordeony i orkiestrę smyczkową, wyk: Janusz Pater, Paweł Paluch Jerzy Mądrawski, Akademicka Orkiestra Smyczkowa ze Lwowa, dyr. Volodymyr Syvochip, Aula Florianka, Akademia Muzyczna Kraków. Wykonanie premierowe , Koncert kameralny w ramach XXXI Międzynarodowego Festiwalu Jeunesses Musicales, prawykonanie Tango na dwa akordeony, wyk. Janusz Pater, Jerzy Mądrawski, Kielce, Muzeum Historii Kielc. Kolejne wykonanie , Recital solowy, UMFC Warszawa, Sala Koncertowa Wydz. VII w Białymstoku, wyk.: Maciej Frąckiewicz, Te lucis ante terminum na akordeon, Kolejne wykonanie , Recital solowy, Te lucis ante terminum na akordeon Hochschule fuer Musik, Detmold, Niemcy, wyk. Maciej Frąckiewicz , Recital solowy, Te lucis ante terminum na akordeon Pałac Skierniewicki, wyk. Maciej Frąckiewicz. mgr Artur Majewski Muzyka do krótkometrażowego filmu animowanego Dróżnik Artur Majewski kompozytor, trąbka, instr. perkusyjne

22 22 Wydziały Film dostępny na DVD Polskie Debiuty 2012 wydawca: Studio Munka działające przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. opracowania twórcze i aranżacje dr hab. Jerzy Szymaniuk, prof. UZ Przybieżeli do Betlejem pasterze trad., arr. Jerzy Szymaniuk Joy to the world Trad. (Isaac Watts), arr. Mervyn Warren/ Zdzisław Babiarski, woods, brass arr. Jerzy Szymaniuk I love the Lord Richard Smallwood, ar. Richard Smallwood/ Zdzisław Babiarski, woods, brass arr. Jerzy Szymaniuk Stary walc Z. Drabik, A. Lewandowski, ar. Jerzy Szymaniuk 8. Priorytetowe zamierzenia wydziału do realizacji w roku akademickim 2013/2014 Do najważniejszych zadań Wydziału należą: rozwój kadry naukowej Wydziału ze szczególnym uwzględnieniem młodych pracowników naukowych, prace nad przygotowaniem wniosków o uzyskanie praw do nadawania stopni naukowych, kontynuacja i rozwijanie współpracy z innymi uczelniami artystycznymi w Polsce (realizacja wspólnych wystaw, warsztatów artystycznych), kontynuacja i poszerzenie współpracy z uczelniami artystycznymi za granicą, Organizacja konferencji naukowych w IM: Jazz w polskiej kulturze muzycznej oraz Współczesne i historyczne metody kształcenia głosu. Poprzez aktywność na polu naukowym i artystycznym Wydział Artystyczny UZ zamierza nadal spełniać kulturotwórczą rolę na terenie województwa Lubuskiego.

23 Wydział Ekonomii i Zarządzania 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych Dziekan prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. zw. UZ Prodziekani ds. Nauki dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ ds. Jakości Kształcenia dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ ds. Studenckich dr inż. Piotr Kułyk, prof. UZ Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. zw. UZ Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. zw. UZ Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem prof. dr hab. inż. Jan Jagielski, prof. zw. UZ Katedra Makroekonomii i Finansów prof. dr hab. Eulalia Skawińska, prof. zw. UZ Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej dr hab.gernot Zellmer, prof. UZ Zakład Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ Zakład Inżynierii Zarządzania dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Zakład Logistyki dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zakład Psychologii Zarządzania dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ Zakład Stosunków Międzynarodowych dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ Zakład Zarządzania Administracją Publiczną dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Zakład Zarządzania Strategicznego i Marketingu dr inż. Wiesław Danielak Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik p.o. Kierownika 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne oraz niestacjonarne kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE kierunek EKONOMIA kierunek ZARZĄDZANIE

24 24 Wydziały studia drugiego stopnia studia stacjonarne oraz niestacjonarne kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE kierunek ZARZĄDZANIE 2.2. Studia podyplomowe (wraz z liczbą słuchaczy): Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (65 słuchaczy) 2.3. Liczba studentów wg systemu kształcenia studia stacjonarne 1940 studia niestacjonarne 1030 Razem: LICZBA ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów ogółem (wg prowadzonych przez wydział kierunków studiów od ich uruchomienia wg stanu na 15 sierpnia 2013 r.) Kierunek Zarządzanie studia stacjonarne 3457 studia niestacjonarne 5132 Kierunek Ekonomia studia stacjonarne 380 studia niestacjonarne 148 Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe studia stacjonarne 411 studia niestacjonarne 284 Razem: Liczba absolwentów wg systemu kształcenia za rok 2012/2013 (od do ): kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia studia stacjonarne 77 studia niestacjonarne 23 studia drugiego stopnia studia stacjonarne 108 studia niestacjonarne 116 kierunek EKONOMIA studia pierwszego stopnia studia stacjonarne 154 studia niestacjonarne 18 kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia studia stacjonarne 115 studia niestacjonarne 56 studia drugiego stopnia studia stacjonarne 67 studia niestacjonarne 64 Razem: 798

25 Wydział Ekonomii i Zarządzania Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2011/2012 (stan na ) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunki: Zarządzanie 155 Ekonomia 210 Bezpieczeństwo Narodowe 223 studia stacjonarne drugiego stopnia kierunki: Zarządzanie 178 Bezpieczeństwo Narodowe 158 studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunki: Zarządzanie 63 Ekonomia 58 Bezpieczeństwo Narodowe 79 studia niestacjonarne drugiego stopnia kierunki: Zarządzanie 154 Bezpieczeństwo Narodowe Na rok akademicki 2012/2013 (limity) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie limit 150 kierunek Ekonomia limit 180 kierunek Bezpieczeństwo Narodowe limit 180 drugiego stopnia kierunek Zarządzanie limit 120 kierunek Bezpieczeństwo Narodowe limit 120 studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie limit 120 kierunek Ekonomia limit 90 kierunek Bezpieczeństwo Narodowe limit 120 drugiego stopnia kierunek Zarządzanie limit 120 kierunek Bezpieczeństwo Narodowe limit Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich: 3.1. Pomoc materialna w roku 2011/2012 ( ) stypendium socjalne liczba 582 na kwotę zł zwiększenie stypendium socjalnego liczba 277 na kwotę zł stypendium rektora dla najlepszych studentów liczba 202 na kwotę zł stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych liczba 82 na kwotę zł zapomogi liczba 84 na kwotę zł

26 26 Wydziały 3.2. Wymiana studentów z zagranicą (liczba studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających) Studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania mogą uczestniczyć w programie Uczenie się przez całe życie / Erasmus (The Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus). Studenci mają możliwość studiowania w: 1. TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA, CZECHY 2. BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITÄT COTTBUS, NIEMCY 3. TECHNISCHE UNIVERSITAT KAISERLAUTERN, NIEMCY 4. HOCHSCHULE WISMAR, NIEMCY 5. INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA, PORTUGALIA 6. UNIVERSITY OF IASI, RUMUNIA 7. SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, SŁOWACJA 8. YALOVA UNIVERSITESI, TURCJA 9. YASAR UNIVERSITESI, TURCJA 10. AHI EVRAN UNIVERSITESI, TURCJA 11. UNIVERSITA DI PISA, WŁOCHY W roku akademickim 2012/2013 zrealizowano wyjazd dziewięciu studentów oraz cztery wyjazdy pracowników w ramach LPP Erasmus. Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ przyjął trzy osoby ze Słowacji na semestr studiów na kierunku Zarządzanie. Z Wydziału Ekonomii i Zarządzania nie zgłosił się żaden student na wyjazd w ramach Programu MOST Działalność studentów Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania funkcjonuje 12 kół naukowych. Są to następujące koła: 1. Koło Naukowe Coachingu Psychologicznego 2. Koło Naukowe Controllingu 3. Koło Naukowe EKO-Zarządzania 4. Koło Naukowe Etycznego Biznesu 5. Koło Naukowe Logistyki 6. Koło Naukowe Manager Zakład Zarządzania Strategicznego 7. Koło Naukowe Negocjacji i Komunikowania NiK 8. Koło Naukowe Rachunkowości 9. Koło Naukowe Space marketingu 10. Koło Naukowe Strategicznego Zarządzania Bezpieczeństwem 11. Koło Naukowe Zarządzania 12. Koło Naukowe Zarządzania Projektami Członkowie ww. kół naukowych uczestniczą aktywnie w organizowanych na Wydziale konferencjach, seminariach, szkoleniach, wyjazdach studyjnych, imprezach naukowo-artystycznych, realizują własne badania naukowe, współtworzą artykuły i publikacje naukowe, realizują projekty wdrożeniowe, organizują spotkania ze znanymi osobistościami, prowadzą działalność społeczną oraz biorą czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach ogólnouczelnianych typu: Festiwal Nauki, Dni otwarte dla kandydatów na studia czy Akcje ekologiczne. W kole Eko-zarządzanie powstał projekt badawczy nt. Ocena i optymalizacja zintegrowanej polityki produktowej UE w aspekcie promowania myślenia w kategorii cyklu życia i kreowania zrównoważonych wzorców konsumpcji wśród obywateli UE. Projekt ten uzyskał prestiżowy Diamentowy Grant.

27 Wydział Ekonomii i Zarządzania SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW (nagrody i wyróżnienia) Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego: Martyna ADAMCZYK, Filip BUDA, Łukasz DANKOWSKI, Tomasz DUDZIŃSKI, Maciej GAWRON, Anna KOWALEWICZ, Grzegorz MAĆKOWIAK, Anna MITURA, Edyta PIETRASIK, Anna ROGIŃ- SKA, Ewelina WIŚNIEWSKA, Kamil WOŹNICA, Kamila ZAGAJEWSK, Jagoda ZBOROWSKA. 4. Kadra 4.1. Stan i struktura zatrudnienia (stan na dzień ) profesor zwyczajny 4 (+ dwa zatrudnienia od ) profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 2 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 14 docent 0 adiunkt z habilitacją 1 adiunkt 45 starszy wykładowca z doktoratem 0 starszy wykładowca języka obcego bez doktoratu 4 wykładowca języka obcego 3 asystent z doktoratem 1 asystent 12 Razem: 82 osoby pracownicy inżynieryjno-techniczni 0 administracja 16 Razem: 16 osób Ogółem: 98 osób 4.2. Obsada kadrowa kierunków studiów stan na dzień 1 października 2010 r. kierunek Ekonomia profesor zwyczajny 2 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 5 doktor habilitowany 0 Razem: 8 kierunek Zarządzanie profesor zwyczajny 2 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 4 doktor habilitowany 0 Razem: 6 kierunek Bezpieczeństwo Narodowe profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 8 doktor habilitowany 0 Razem: Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w 2012/2013 r. zakończone przewody habilitacyjne: dr hab. inż. Karolina Mazur, dr hab. Piotr Marszałek, wnioski o nadanie tytułu profesora (oczekujące na zatwierdzenie przez CK): 1

28 28 Wydziały 4.4. Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich Nagrody Rektora przyznane w 2012 za rok 2011: Tytuł, stopień, imię i nazwisko Rodzaj nagrody Stopień Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek za osiągnięcia naukowe I stopnia Dr inż. Karolina Mazur za osiągnięcia naukowe II stopnia Dr inż. Janusz Adamczyk za osiągnięcia naukowe II stopnia Prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, dr inż. Hanna Bortnowska, dr inż. Patrycja Łychmus, dr inż. Marta Moczulska 4.5. Obciążenia dydaktyczne Nazwa jednostki organizacyjnej Wydział Ekonomii i Zarządzania (godz. zlecone) Pensum Liczba godzin niedociążenia obliczeniowych Liczba godzin w tym: studia niestacjonarne zespołowa w dziedzinie naukowej Liczba godzin efektywnych Liczba godzin ponadwymiarowych I stopnia Języki obce Wydział Ekonomii i Zarządzania Razem Wydział Ekonomii i Zarządzania Liczba sal przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych wykładowe 0 ćwiczeniowe ,3 m 2 seminaryjne 4 102,6 m 2 laboratoryjne ,3 m 2 Razem m 2 5. Działalność naukowo-badawcza 5.1. Działalność statutowa(tematy realizowane w roku akademickim 2012 /2013 Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1 Prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. zw. UZ Jednostka: Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji 2 Dr hab.gernot Zellmer, prof. ZU Jednostka: Zakład Controllingu i Informatyki Eko - no micznej 3 Prof. dr hab. Eulalia Skawińska Jednostka: Zakład Makroekonomii i Finansów 4 Prof. dr hab. inż. Jan Jagielski Jednostka: Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem 5 Dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Jednostka: Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej 6 Dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ Jednostka: Zakład Psychologii Zarządzania 7 Dr inż. Wiesław Danielak Jednostka: Zakład Zarządzania Strategicznego Zarządzanie zmianami i innowacyjnością pracowników a kultura organizacyjna. Kształtowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych Integracja obszarów logistyki finansów i rachunku kosztów w systemie klasy ERP Ekonomika sektora publicznego w strefie euro i Unii Europejskiej Bilans rozwoju województwa lubuskie po akcesji do Unii Europejskiej w wybranych obszarach zarządzanie bezpieczeństwem Funkcjonowanie podmiotów w gospodarce opartej na innowacjach i wiedzy Diagnoza i profilaktyka patologii i zagrożeń w miejscu pracy Zarządzanie strategiczne w dobie globalizacji

29 Wydział Ekonomii i Zarządzania 29 8 Prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. zw. UZ Jednostka: Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną 9 Prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Wydział Ekonomii i Zarządzania 10 Dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Jednostka: Zakład Zarządzania Administracją Publiczną 11. Dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ Jednostka: Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości 5.2. Projekty badawcze Międzynarodowe oraz finansowane przez UE Zależności występujące w strukturalnych i społecznych instrumentach zrównoważonego rozwoju organizacji Wsparcie potencjału naukowego pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania w realizacji ścieżki kariery naukowej Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na rozwój regionów w aspektach; ekonomicznych, kulturowych i prawnych Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce URBAN CREATIVE POLES Celem projektu UCP jest wdrożenie i zastosowanie dobrej praktyki w sektorze publicznym w zakresie promocji przemysłu kreatywnego oraz bazy dla innowacyjności w wysiłkach o stworzenie gospodarki opartej na wiedzy: usprawnienie warunków ramowych oraz zainicjowanie funkcjonowania międzynarodowych klastrów przemysłu kreatywnego, promocja przedsiębiorczości oraz konkurencyjności w przemyśle kreatywnym, podwyższenie rozpoznawalności poprzez marketing i tworzenie sieci międzynarodowych, wykorzystanie potencjału w rozwijaniu podupadłych obszarów miejskich poprzez alokację przemysłu kreatywnego w takich właśnie obszarach. W dalszej kolejności celem konsorcjum jest stymulowanie przyszłej polityki (nowa generacja Programów Operacyjnych) oraz wdrożenie dobrze zorganizowanego systemu zarządzania wiedzą tak aby inne miasta mogły powielać udane rozwiązania. Współpraca międzynarodowa pomiędzy pięcioma porównywalnymi miastami i finansowanie poprzez projekty regionalne pozwala na wdrożenie dobrej praktyki i jej szerokie rozpowszechnienie. Realizacja projektu finansowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego bieżących problemów gospodarczo-społecznych. Temat projektu: Biznes w nauce, nauka w biznesie rozwój pracowników firm i jednostek naukowych w województwie lubuskim. (1/POKL/8.2.1/2012) Krajowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt własny w dyscyplinie marko- i mikroekonomia (numer grantu N N ) pt. Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami w województwie lubuskim w kontekście rozwoju zrównoważonego. Został on przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną, w składzie; dr inż. Joanna Zarębska (kierownik projektu), dr Brygida Cupiał oraz dr inż. Janusz Adamczyk. Diamentowy grant: wniosek studentki studiów II stopnia kierunku Zarządzanie na realizacje projektu Ocena i optymalizacja Zintegrowanej Polityki Produktowej (IPP) UE w aspekcie promowania myślenia w kategorii cyklu życia i kreowania zrównoważonych wzorców konsumpcji, wśród obywateli Unii (identyfikacja percepcji ekoznaków wśród konsumentów polskich, niemieckich i belgijskich). Opiekunem naukowym projektu jest Pani prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. zw.uz KRAJOWE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI Rola logistyki odzysku w kreowaniu wartości dodanej u producentów tworzyw (numer wniosku 2011/01/B/HS4/02881) przygotowany przez dr hab. inż. Krzysztofa Witkowskiego

30 30 Wydziały Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu logistyki odzysku na kreowanie wartości dodanej u producentów tworzyw sztucznych. Przesłanką wyboru tworzyw sztucznych jest fakt ich wszechstronnego zastosowania, np. w opakowalnictwie, budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym. Ważną kwestią jest także to, że produkcja, tworzyw wywiera znaczący wpływ na środowisko, przyczyniając się m.in. do zużycia tak cennego zasobu jakim jest ropa naftowa. Modelowanie wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (numer umowy z NCN 4039/B/H03/2011/40 z dnia ) Głównym celem projektu jest opracowanie systemu szybkiego prototypowania dopuszczalnych wariantów wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, dedykowanych realizacji nowego przedsięwzięcia produkcyjnego. Skuteczność działania platformy warunkuje odpowiednia metoda planowania sieci w warunkach występowania ograniczeń zasobowych, kosztowych i logistycznych rozproszonych geograficznie firm. W efekcie opracowano system szybkiego prototypowania wirtualnych organizacji, co pozwoli na: sprawne generowanie wariantów wirtualnych sieci produkcyjnych, zdolnych do realizacji nowych przedsięwzięć, redukcję kosztów realizacji nowo realizowanych przedsięwzięć produkcyjnych poprzez odpowiedni dobór przedsiębiorstw oraz obsługi magazynowo transportowej, ułatwienie sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw wydzierżawianie wolnych mocy produkcyjnych, podniesienie produktywności firm biorących udział w realizacji przedsięwzięć produkcyjnych Organizowane konferencje naukowe (nazwa, termin, krajowa lub międzynarodowa) XIV KRAJOWA KONFERENCJA z cyklu NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM NZP MAJA 2012 HOTEL SPA & WELLNESS WILLA PARK W ŻAGANIU Konferencja jest cyklicznie powtarzana, następna odbędzie się w 2014 roku. Organizator: Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji WEZ Prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Zachodzące przemiany w otoczeniu organizacji wymuszają zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tworzenie nowych koncepcji. Celem obrad była wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w różnych obszarach jego działalności w zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej International conference on IT Solutions in Logistics Tematem konferencji były aktualne i przyszłe trendy w zastosowaniu informatycznych technologii w logistyce, związane szczególnie z następującymi obszarami: zaawansowane planowanie i harmonogramowanie komputerowe aplikacje w logistyce systemy ERP, CRM, SCM systemy controllingowe w logistyce Wyposażenie w aparaturę badawczą: liczba komputerów PC: 150 liczba stacji roboczych: 60 (w laboratoriach) liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 220 w tym serwerów: 2

31 Wydział Ekonomii i Zarządzania Ocena działalności naukowej Wydziału Wydział posiada kategorię B. Na Wydziale realizowane są naukowe granty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Pracownicy Wydziału publikują w wysoko punktowanych wydawnictwach, w tym z tzw. Listy filadelfijskiej. Celem Wydziału jest uzyskanie kolejnych habilitacji w najbliższym roku oraz uzyskanie praw doktoryzowania w dyscyplinie zarządzanie. W roku akademickim 2012/2013 trzech pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania uzyskało stopnie naukowe doktora (dr Robert Wysocki, dr Maciej Dzikuć, dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko) oraz dwóch pracowników stopień doktora habilitowanego (dr hab. Piotr Marszałek, dr hab. inż. Karolina Mazur). W roku akademickim 2013/2014 planowane jest zakończenie dwóch przewodów doktorskich oraz dwóch przewodów habilitacyjnych w naukach ekonomicznych. Ponadto, w roku akademickim 2012/2013 realizowano na wydziale Diamentowy Grant, prowadzony przez studentkę Wydziału Ekonomii i Zarządzania Annę Andrykiewicz, pt. Ocena i optymalizacja Zintegrowanej Polityki Produktowej (IPP) UE w aspekcie promowania myślenia w kategorii cyklu życia i kreowania zrównoważonych wzorców konsumpcji, wśród obywateli Unii Europejskiej (identyfikacja percepcji ekoznakowania wśród konsumentów polskich, niemieckich i belgijskich) (numer projektu: 0175/DIA/2012/41), finansowany przez NCN. Opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, wykonawcą Anna Andrykiewicz. Projekt realizowano w terminie od do Działalność wydawnicza 2012 czerwiec 2013 r Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (wydawnictwa zwarte): ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH, SKRYPTACH, PUBLIKACJE KONFERENCYJNE W WYDAWNICTWACH KSIĄŻKOWYCH (rozdziały w wydawnictwach zwartych): Artykuły w czasopismach (w tym w czasopismach z listy filadelfijskiej): Publikacje recenzowane (artykuły w innych wydawnictwach ciągłych, roczniki, zeszyty naukowe): Patenty, wzory użytkowe: brak 6.6. Prace zbiorowe (redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism): periodyki naukowe wydawane na wydziałach Czasopismo naukowe Management, język angielski, redaktor naczelny prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. zw. UZ. Czasopismo Management jest międzynarodowym czasopismem prezentującym wyniki badań teoretycznych oraz empirycznych z zakresu nowoczesnego zarządzania w różnych sferach funkcjonowania organizacji przedsiębiorstw. Czasopismo posiada międzynarodową radę naukową. Czasopismo jest notowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopism: BazTech, Celdes, CNPIEC,EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Microsoft Academic Search, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), Summon (Serials Solutions/ ProQuest), TDOne (TDNet), TEMA Technik und Management, WorldCat (OCLC). Artykuły prezentowane w czasopiśmie otrzymują 7 pkt wg listy MNiSW. 7. Inny dorobek wydziału w minionym roku akademickim 1. Projekt NBP Studia podyplomowe z zakresu historii i funkcjonowania strefy Euro (Unii Gospodarczej i Walutowej) 2. Projekt własny w dyscyplinie marko- i mikroekonomia pt. Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami w województwie lubuskim w kontekście rozwoju zrów-

32 32 Wydziały noważonego. Analiza systemowa z wykorzystaniem techniki LCA i GIS do optymalizacji gospodarki odpadami. Został on przygotowany i zrealizowany w 2013 roku przez pracowników Katedry Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną, w składzie; dr inż. Joanna Zarębska (kierownik projektu), dr Brygida Cupiał oraz dr inż. Janusz Adamczyk. W projekcie uczestniczy również dr Robert Dylewski z Zakładu Teorii i Metod Optymalizacji z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Celem naukowym projektu zbadanie i ocena regionu lubuskiego pod względem poziomu ekoefektywności systemu regionalnej gospodarki odpadami oraz specyfiki uwarunkowań lokalnych w gospodarce odpadami (z wykorzystaniem techniki LCA Life Cycle Assessment i GIS do oceny różnych systemów zagospodarowania odpadów wraz z testowaniem metody analizy kosztów wykorzystującej program Umberto). Ogólna kwota projektu wynosi zł 3. Projekt Rola logistyki odzysku w kreowaniu wartości dodanej u producentów tworzyw sztucznych, realizowany przez dr hab. inż. Krzysztofa Witkowskiego, prof. UZ. Celem poznawczym projektu jest poszukiwanie uniwersalnego narzędzia umożliwiającego kwantyfikację i kwalifikację zintegrowanych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych powstałych w wyniku odzysku i recyklingu zużytych tworzyw sztucznych. Celem aplikacyjnym projektu jest opracowanie metody rozrachunku ekologiczno-ekonomicznego procesów logistyki odzysku zmierzającej do zmniejszenia zużycia surowców i energii przez producentów tworzyw sztucznych, co w efekcie końcowym przekłada się na poprawę wskaźnika efektywności ekologicznej, który dla podmiotów gospodarczych oznacza tworzenie większej wartości przy mniejszych nakładach zasobów naturalnych, materiałów i energii przy jednoczesnym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska. 4. Diamentowy grant: wniosek studentki studiów II stopnia kierunku Zarządzania opis Anna Andrykiewicz Diamentowy grant nt. Ocena i optymalizacja Zintegrowanej Polityki Produktowej (IPP) UE w aspekcie promowania myślenia w kategorii cyklu życia i kreowania zrównoważonych wzorców konsumpcji, wśród obywateli Unii Europejskiej (identyfikacja percepcji ekoznakowania wśród konsumentów polskich, niemieckich i belgijskich) (numer projektu: 0175/ DIA/2012/41), finansowany przez NCN. Opiekunem naukowym jest Prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, wykonawca Anna Andrykiewicz. Projekt realizowany w terminie od do Modelowanie wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (numer umowy z NCN 4039/B/H03/2011/40 z dnia ) Projekt realizowany przez dr hab. inż. Sebastiana Saniuka, prof. UZ. Głównym celem projektu jest opracowanie systemu szybkiego prototypowania dopuszczalnych wariantów wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, dedykowanych realizacji nowego przedsięwzięcia produkcyjnego. Skuteczność działania platformy warunkuje odpowiednia metoda planowania sieci w warunkach występowania ograniczeń zasobowych, kosztowych i logistycznych rozproszonych geograficznie firm. W efekcie opracowany system szybkiego prototypowania wirtualnych organizacji pozwoli na: sprawne generowanie wariantów wirtualnych sieci produkcyjnych zdolnych do realizacji nowych przedsięwzięć, redukcję kosztów realizacji nowo realizowanych przedsięwzięć produkcyjnych poprzez odpowiedni dobór przedsiębiorstw oraz obsługi magazynowo-transportowej, ułatwienie sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw wydzierżawienie wolnych mocy produkcyjnych, podniesienie produktywności firm biorących udział w realizacji przedsięwzięć produkcyjnych.

33 Wydział Ekonomii i Zarządzania Realizacja projektu (PROJECT INTERREG IVB Priorytet 1: Sprzyjanie innowacjom w ramach BSR. Tytuł projektu: Rozwój I Promocja Potencjału Przemysłu Kreatywnego w średniej wielkości miastach Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt obejmuje pięć miast z Państw obszaru Morza Bałtyckiego Cottbus (Niemcy), Tartu (Estonia), Zielona Góra (Poland), Linkoping (Szwecja) oraz Kłajpeda (Litwa). Układ partnerski jest skonstruowany w sposób pozwalający na wdrożenie projektu w sposób integrujący poszczególne obszary, połączenie rozwoju gospodarczego z rozwojem zdolności produkcyjnych oraz podniesieniem statusu określonych lokalizacji (Istota Inkubatora Przemysłu Kreatywnego). Zadaniem nadrzędnym jest wsparcie eliminujące defragmentację sektora kreatywnego, brak współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, trudności z dostępem do kapitału inwestycyjnego oraz niewykorzystany potencjał w zakresie rozpoznawalności na rynku. Partner wiodący: Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus. Czas trwania projektu wrzesień 2010 grudzień Budżet ,00 Euro. Koordynator projekt: Sławomir Kotylak. 7. Kontynuacja otrzymanych czterech stypendiów naukowych finansowanych przez Urząd Marszałkowski województwa lubuskiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Stypendia naukowe przydzielono pracownikom jednostki w ramach postępowań konkursowych dla wybitnych doktorantów realizujących badania naukowe oraz kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia województwa lubuskiego. W ramach postępowania przyznano cztery stypendia naukowe (WND-POKL /10). Wybrane tematy: Rola specjalnych stref ekonomicznych w rozwoju klastrów branży motoryzacyjnej (Kierownik projektu Alina Piątyszk-Pych), Wpływ ekoinnowacji w zrównoważonym rozwoju regionu lubuskiego (Kierownik projektu Leszek Kaźmierczak-Piwko), Zarządzanie portfelem projektów w jednostkach samorządu terytorialnego (kierownik projektu Robert Wysocki); Kreowanie marki województwa lubuskiego poprzez zastosowanie technologii informatycznych (kierownik projektu Agnieszka Perzyńska). 8. Priorytetowe zamierzenia wydziału do realizacji w roku akademickim 2012/2013 Oprócz zamierzeń dotyczących sfery naukowej (opisane w punkcie 5.7), najbardziej pożądana w roku akademickim 2013/2014 byłaby realizacja następujących priorytetów: 1. W zakresie dydaktyki: permanentne doskonalenie efektów kształcenia, z uwzględnieniem oczekiwań pracodawców i KRK, doskonalenie elastycznego planu studiów, dalsze rozszerzenie o nowe studenckie koła naukowe i udział studentów w badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale oraz we współpracy międzynarodowej, rozszerzenie wymiany studenckiej w ramach programów dydaktycznych Unii Europejskiej, zwiększenie liczby skryptów, pomocy dydaktycznych, instrukcji laboratoryjnych, uruchomienie nowych kierunków studiów: prawo decyzja z dnia administracja złożony wniosek logistyka Uchwała nr 322/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. oraz decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa z dnia 9 lipca 2013 r.

34 34 Wydziały 2. W zakresie nauki: stały rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, wspieranie działań nauczycieli akademickich w celu uzyskania stopni i tytułów naukowych uzyskanie uprawnień do nadawanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu pozyskanie kadry profesorskiej z uznanych ośrodków krajowych i zagranicznych, ścisła współpraca Wydziału z sektorem nauki, przemysłu i administracji publicznej, sukcesywne uzupełnianie zbiorów bibliotecznych. 3. W zakresie organizacji i finansów: opracowanie, wdrożenie i permanentna aktualizacja systemu szkoleń, modernizacja pomieszczeń dydaktycznych i bazy laboratoryjnej, minimalizacja kosztów funkcjonowania Wydziału Ekonomii i Zarządzania, dążenie do zwiększenia dochodów Wydziału Ekonomii i Zarządzania z tytułu płatnych form studiów, studiów podyplomowych, działalności komercyjnej itp., systematyczne promowanie Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

35 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych Dziekan Prodziekani Instytut Inżynierii Elektrycznej Dyrektor: Z-ca Dyrektora: Zakład Systemów Elektroenergetycznych (ZSE) Zakład Energoelektroniki (ZE) Instytut Informatyki i Elektroniki Dyrektor: Z-ca Dyrektora dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ dr hab. inż. Andrei Karatkevich, prof. UZ dr inż. Jacek Rusiński dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ. dr hab. inż. Robert Smoleński kierownik: dr hab. inż. Adam Kemski,prof. UZ. kierownik: dr hab. inż. Zbigniew Fedczak, prof. UZ. dr inż. Piotr Mróz dr inż. Tomasz Gratkowski Zakład Technik Informatycznych (ZTI) kierownik: dr inż. Wojciech Zając Zakład Inżynierii Komputerowej (ZIK) kierownik: dr inż. Marek Węgrzyn Zakład Elektroniki i Układów Mikroprocesorowych (ZEUM) kierownik: dr inż. Krzysztof Urbański Instytut Metrologii Elektrycznej Dyrektor: Z-ca Dyrektora: Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych (ZMSP) Zakład Teorii Obwodów (ZTO) dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ dr inż. Leszek Furmankiewicz Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Dyrektor: Z-ca Dyrektora: kierownik: doc. d inż. Emil Michta kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Miłek prof. dr hab. inż. Józef Korbicz prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński Zakład Robotyki i Systemów Sterowania (ZRSS) kierownik: dr hab. inż. Andrzej Janczak prof. UZ Zakład Systemów Informatycznych i Obliczeń Inteligentnych (ZSOI) kierownik: dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ. Zakład Teleinformatyki i Bezpieczeństwa Komputerowego (ZTBK) kierownik: prof. dr hab. Roman Gielerak

36 36 Wydziały 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne kierunek: Automatyka i Robotyka specjalność: Automatyka Przemysłowa Komputerowe Systemy Sterowania i Diagnostyki kierunek: Elektrotechnika specjalność: Cyfrowe Systemy Pomiarowe Elektroenergetyka i Energoelektronika Systemy Pomiarowe i Elektroenergetyka kierunek: Elektronika i Telekomunikacja specjalność: Aparatura Elektroniczna Elektronika Przemysłowa Teleinformatyka kierunek: Informatyka specjalność: Inżynieria Systemów Mikroinformatycznych Przemysłowe Systemy Informatyczne Sieciowe Systemy Informatyczne studia niestacjonarne kierunek: Automatyka i Robotyka specjalność: Automatyka Przemysłowa Komputerowe Systemy Sterowania i Diagnostyki kierunek: Elektrotechnika specjalność: Cyfrowe Systemy Pomiarowe Elektroenergetyka i Energoelektronika Systemy Pomiarowe i Elektroenergetyka kierunek: Elektronika i Telekomunikacja specjalność: Aparatura Elektroniczna Elektronika Przemysłowa Teleinformatyka kierunek: Informatyka specjalność: Inżynieria Systemów Mikroinformatycznych Przemysłowe Systemy Informatyczne Sieciowe Systemy Informatyczne studia drugiego stopnia studia stacjonarne kierunek: Automatyka i Robotyka specjalność:

37 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 37 Komputerowe Systemy Automatyki kierunek: Elektrotechnika specjalność: Cyfrowe Systemy Pomiarowe Elektroenergetyka i Energoelektronika Systemy Pomiarowe i Elektroenergetyka kierunek: Informatyka specjalność: Inżynieria Komputerowa Inżynieria Systemów Informatycznych Przemysłowe Systemy Informatyczne Zintegrowane Systemy Informatyczne studia niestacjonarne kierunek: Automatyka i Robotyka specjalność: Komputerowe Systemy Automatyki kierunek: Elektrotechnika specjalność: Cyfrowe Systemy Pomiarowe Elektroenergetyka i Energoelektronika Systemy Pomiarowe i Elektroenergetyka kierunek: Informatyka specjalność: Inżynieria Komputerowa Inżynieria Systemów Informatycznych Przemysłowe Systemy Informatyczne Zintegrowane Systemy Informatyczne studia doktoranckie studia stacjonarne 4 letnie w zakresie automatyki i robotyki, informatyki, elektrotechniki Studia podyplomowe (wraz z liczbą słuchaczy): Liczba słuchaczy Liczba studentów wg systemu kształcenia (bez uwzględnienia rekrutowanych na rok 2012/2013) studia stacjonarne 494 studia niestacjonarne 267 studia doktoranckie 26 Razem: LICZBA ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów ogółem (wg prowadzonych przez wydział kierunków studiów od ich uruchomienia wg stanu na 31 lipca 2013 r.) Automatyka i Robotyka 68 Elektrotechnika 3482 Elektronika i Telekomunikacja 385 Informatyka 4390 studia stacjonarne 4572 studia niestacjonarne 3753

38 38 Wydziały studia doktoranckie 32 Razem: Liczba absolwentów wg systemu kształcenia za rok 2012/2013 (od do ): studia pierwszego stopnia studia stacjonarne kierunek: Automatyka i Robotyka (ogółem18 osób) specjalność: Automatyka Przemysłowa Komputerowe Systemy Sterowania i Diagnostyki kierunek Elektrotechnika (ogółem 5osób) specjalność: Cyfrowe Systemy Pomiarowe Systemy Pomiarowe i Elektroenergetyka kierunek Elektronika i Telekomunikacja (ogółem 19 osób) specjalność: Aparatura elektroniczna Teleinformatyka kierunek Informatyka (ogółem 43 osoby) specjalność: Inżynieria Systemów Mikroinformatycznych Przemysłowe Systemy Informatyczne Sieciowe Systemy Informatyczne studia niestacjonarne kierunek: Automatyka i Robotyka (ogółem 10 osób) specjalność: Komputerowe Systemy Sterowanie i Diagnostyki kierunek Elektrotechnika (ogółem 12 osób) specjalność: Cyfrowe Systemy Pomiarowe Elektroenergetyka i Energoelektronika kierunek Elektronika i Telekomunikacja (ogółem 4 osoby) specjalność: Aparatura Elektroniczna Elektronika Przemysłowa kierunek Informatyka (ogółem 11 osób) specjalność: Inżynieria Oprogramowania Inżynieria Systemów Mikroinformatycznych Sieciowe Systemy Informatyczne 7 osób studia drugiego stopnia studia stacjonarne kierunek: Automatyka i Robotyka (ogółem 6 osób) specjalność: Komputerowe Systemy Automatyki kierunek Elektrotechnika (ogółem 16 osób) 7 osób 11 osób 1 osoba 4 osoby 7 osób 12 osób 15 osób 8 osób 20 osób 10 osób 7 osób 5 osób 2 osoby 2 osoby 1 osoba 3 osoby 6 osób

39 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 39 Systemy Pomiarowe i Elektroenergetyka kierunek Informatyka (ogółem 34 osób) Inżynieria Komputerowa Inżynieria Oprogramowania Inżynieria Systemów Informatycznych Przemysłowe Systemy Informatyczne studia niestacjonarne kierunek: Automatyka i Robotyka (ogółem 1 osoba) specjalność: Komputerowe Systemy Automatyki kierunek Elektrotechnika (ogółem 21 osób) specjalność: Elektroenergetyka i Energoelektronika Systemy Pomiarowe i Elektroenergetyka kierunek Informatyka (ogółem 10 osób) specjalność: Inżynieria Komputerowa 6 osób Inżynieria Oprogramowania studia doktoranckie 5 osób Razem: 16 osób 12 osób 6 osób 12 osób 4 osób 1 osoba 16 osób 5 osób 4 osoby 215 osób 2.5. Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2012/2013 rekrutacja letnia (stan na ) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunki i specjalności studiów: Automatyka i Robotyka Elektronika i Telekomunikacja Elektrotechnika Informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia kierunki i specjalności studiów: Automatyka i Robotyka Elektrotechnika Informatyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunki i specjalności studiów: Automatyka i Robotyka Elektronika i Telekomunikacja Elektrotechnika Informatyka studia niestacjonarne drugiego stopnia kierunki i specjalności studiów: Automatyka i Robotyka Elektrotechnika Informatyka 40 osób 37 osób 31 osób 136 osób 16 osób 6 osób (kierunek nie uruchomiony) 14 osób 21 osób 14 osób (kierunek nie uruchomiony) 21 osób 32 osoby 21 osób 32 osoby 19 osób

40 40 Wydziały rekrutacja zimowa (stan na ) studia stacjonarne drugiego stopnia kierunki i specjalności studiów: Automatyka i Robotyka 3 osoby (kierunek nie uruchomiony) Elektrotechnika 6 osób (kierunek nie uruchomiony) Informatyka 14 osób RAZEM: 467 (stacjonarne 305, niestacjonarne 162) Na rok akademicki 2013/2014 (limity) studia stacjonarne pierwszego stopnia (ogółem 330 miejsc) w tym: kierunek, specjalność Automatyka i Robotyka Elektronika i Telekomunikacja Elektrotechnika Informatyka drugiego stopnia w tym: kierunek, specjalność Automatyka i Robotyka Elektrotechnika Informatyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia (ogółem 255 miejsc) w tym: kierunek, specjalność Automatyka i Robotyka Elektronika i Telekomunikacja Elektrotechnika Informatyka drugiego stopnia w tym: kierunek, specjalność Automatyka i Robotyka Elektrotechnika Informatyka limit 75 miejsc 60 miejsc 45 miejsc 150 miejsc (ogółem 105 miejsc) limit 30 miejsc 30 miejsc 45 miejsc limit 60 miejsc 30 miejsc 45 miejsc 120 miejsc (ogółem 150 miejsc) limit 45 miejsc 45 miejsc 60 miejsc studia doktoranckie kierunek limit automatyka i robotyka, informatyka, elektrotechnika 15 miejsc RAZEM: 855 miejsc (stacjonarne 450, niestacjonarne 405) Ocena trendów rekrutacyjnych Przeprowadzona rekrutacja w okresie ostatnich trzech lat wskazuje w skali globalnej na niewielkie zmniejszanie się liczbę kandydatów chętnych do studiowania na wydziale. Jakkolwiek tendencja spadkowa słabnie w stosunku do lat Zaistniała sytuacja wskazuje

41 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 41 na pewne pozytywne trendy, przy wyraźnym spadku liczby młodzieży kończących egzaminem maturalnym szkoły ponadgimnazjalne, nie zauważamy proporcjonalnego spadku liczby rekrutowanych studentów. Sądzimy, że jest to efekt podejmowanych na wydziale w ostatnich latach wysiłków w nieustannym dostosowywaniu programu studiów do oczekiwań rynku pracy, oraz coraz aktywniejszą współpracą ze szkołami ponadgimnazjalnymi. W rekrutacji 2012/2013 na studia stacjonarne łączna liczba kandydatów w stosunku do roku poprzedniego spadła o około 11%, natomiast na studiach niestacjonarnych zmalała o około 8%. Spadki zaznaczają się praktycznie na każdym kierunku studiów, trybie i formie wyjątek stanowią jedynie niestacjonarne studia II stopnia na kierunkach automatyka i robotyka oraz elektrotechnika. W przypadku tych kierunków pozyskano wielu absolwentów szkół zawodowych, głównie z północnej części Dolnego Śląska. Niezwykle niskie jest zainteresowanie studiami II stopnia w rekrutacji zimowej. Prawdopodobnie jest to efektem opóźnienia w składaniu i obronach prac inżynierskich studentów stopnia I, którzy dopiero po półrocznej przerwie podejmują nauką na stopniu II. Na wydziale podjęto w ostatnich miesiącach działania na rzecz zmotywowania studentów I stopnia do składania prac inżynierskich w wyznaczonym terminie udzielając zgody na przedłużenie tylko w wyjątkowych przypadkach. Istnieje przypuszczenie, że, w warunkach zapotrzebowania na rynku pracy na absolwentów naszego wydziału, kilkumiesięczna przerwa pomiędzy ukończeniem studiów I stopnia a rekrutacją na stopień II jest powodem rezygnacji ze studiów II stopnia wielu potencjalnych kandydatów. 3. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich: 3.1. Pomoc materialna w roku 2010/2011 stypendium socjalne liczba 157 na kwotę ,50 zł zwiększone stypendium socjalne liczba 86 na kwotę ,00 zł stypendium rektora dla najlepszych studentów liczba 74 na kwotę ,00 zł stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych liczba 30 na kwotę ,00 zł stypendium za wyniki w sporcie liczba 0 na kwotę 0,00 zł zapomogi liczba 8 na kwotę 5 888,00 zł stypendia dla najlepszych doktorantów liczba 9 na kwotę ,00 zł 3.2. Wymiana studentów z zagranicą (liczba studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających) wyjeżdżających przyjeżdżających 3.3. Działalność studentów 6 osób 3 osoby Studenci aktywnie współuczestniczą w życiu Wydziału. Wybrani przedstawiciele uczestniczą aktywnie w Radzie Wydziału. Studenci rozwijają swoje zainteresowania naukowe w ramach sześciu Kół Naukowych. Koło Naukowe Projektowania Systemów Cyfrowych fantasic funkcjonuje od początku lat 90. Tematyka prac koła obejmuje projektowanie, modelowanie i syntezę układów cyfrowych w językach HDL. Opiekunowie Koła: dr inż. Marek Węgrzyn, dr inż. Remigiusz Wiśniewski. Adres strony www: Koło Naukowe Testowania Oprogramowania, Sprzętu Komputerowego i Aparatury Pomiarowej Test IT zostało powołane aby pomagać firmom i instytucjom w sprawdzeniu poprawności działania oprogramowania, sprzętu komputerowego, aparatury pomiarowej czy strony WWW. Opiekun Koła dr inż Marek Florczyk.

42 42 Wydziały Koło Naukowe Grafiki komputerowej zostało powołane z inicjatywy studentów, zainteresowanych rozwijaniem umiejętności, związanych z cyfrowymi technikami przetwarzania obrazu, animacjami i szeroko rozumianą grafiką komputerową. W trakcie jego działalności zainteresowania uległy rozszerzeniu o techniki kompresji obrazu, metody oceny jakości przetwarzania oraz zagadnienia optymalizacyjne. Opiekun Koła dr inż. Wojciech Zając. Koło Naukowe Informatyki UZ.NET: celem działalności jest przede wszystkim rozwój zainteresowań i umiejętności jego członków, m.in. w zakresie projektowania i modelowania aplikacji, programowania, prezentacji. Koło również stanowi forum dyskusji na temat praktyk studenckich, czego wymiernych efektem są praktyki studentów w firmach tworzących oprogramowanie w technologii.net. Działalność Koła jest elementem szerszej współpracy Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji z firmą Microsoft w ramach programu IT Academy. Wymiernym efektem tej współpracy było zorganizowanie, po raz szósty, jednodniowego seminarium IT Academic Day. W seminarium wzięło udział ponad 100 studentów i 50 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Opiekunowie koła: prof. zw. dr hab. inż. Marian Adamski, dr inż. Piotr Bubacz, dr inż. Anna Pławiak-Mowna. Koła Naukowego PESUZ: tematyka prac dotyczy rozwijania zainteresowań studentów w zakresie szeroko rozumianej nowoczesnej energoelektroniki. Praktycznymi efektami prac koła są samochód elektryczny, elektrownia słoneczna oraz energometr. Opiekun koła: dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ. Adres strony: Koła Naukowego SEP: Celem działalności Koła jest propagowanie elektrotechniki, zachęcanie do studiowania kierunków technicznych, a przede wszystkim solidne i profesjonalne wykonywanie projektów naukowych. Opiekun koła: dr inż. Sławomir Piontek. Adres strony: Szczególne osiągnięcia studentów (nagrody i wyróżnienia) Drużyna TheRunkles zakwalifikowała się do drugiej rundy konkursu Imagine Cup 2012 w kategorii Projektowanie Oprogramowania przygotowali jedną z 50 najlepszych prac w Polsce. W skład drużyny wchodzili: Szymon Trawiński, Paweł Gaczyński, Kamil Feliszewski, Tomasz Rokicki oraz mentor dr inż. Piotr Bubacz. Studenci z drużyny RoboWarriors wzięli udział w kolejnej edycji ogólnopolskich zawodów robotyki PozRobot, które odbyły się 14 kwietnia 2012 w Poznaniu. Tym razem zespół w składzie Damian Kowalów, Mariusz Buciakowski, Joanna Flisak i Piotr Szepelawy (opiekun: dr inż. Wojciech Paszke) zajął 10. miejsce. 4. Kadra 4.1. Stan i struktura zatrudnienia (stan na dzień ) profesor zwyczajny 6 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 2 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 15 docent 1 adiunkt z habilitacją 4 adiunkt 46 starszy wykładowca z doktoratem 3 starszy wykładowca bez doktoratu 0 wykładowca 2 asystent z doktoratem 1 asystent 5 Razem: 85

43 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 43 pracownicy inżynieryjno-techniczni 17 administracja 14 Razem: 31 Ogółem: Obsada kadrowa kierunków studiów stan na dzień 1 października 2009 kierunek Automatyka i Robotyka profesor zwyczajny 2 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 4 doktor habilitowany 0 Razem: 6 kierunek Elektronika i Telekomunikacja profesor zwyczajny 0 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 3 doktor habilitowany 0 Razem: 3 kierunek Elektrotechnika profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 5 doktor habilitowany 0 Razem: 7 kierunek Informatyka profesor zwyczajny 3 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor habilitowany 1 Razem: 7 kierunek Inżynieria Biomedyczna profesor zwyczajny 0 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 1 doktor habilitowany 1 Razem: 2 kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 0 doktor habilitowany 0 Razem: Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w 2012/2013 roku: Wszczęcie przewodów doktorskich: 4 Rafał Józefowicz, Łukasz Stefanowicz, Kamil Kontorski, Paweł Dąbrowski Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych: 4 Iwona Grobelna, Michał Zając, Beata Zięba, Marek Kopeć

44 44 Wydziały Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych: 3 Robert Smoleński, Maciej Patan, Radosław Kłosiński Wszczęcie procedur habilitacyjnych: 0 Uzyskanie tytułu profesora nauk technicznych: 0 Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego: 0 Wnioski o nadanie tytułu profesora (oczekujące na zatwierdzenie przez Prezydenta RP): Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich Nagrody Rektora przyznane w 2012 za rok 2011: Tytuł, stopień, imię i nazwisko Rodzaj nagrody Stopień Dr inż. Błażej Cichy Dr inż. Jacek Kaniewski Dr inż. Łukasz Hładowski Prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev Dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ Dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ Dr inż. Marcin Jarnut Dr inż. Robert Smoleński Dr inż. Krzysztof Sozański Prof. dr hab. inż. Aleksander Barkalov Dr hab. inż. Larysa Titarenko, prof. UZ Dr inż. Anna Pławiak-Mowna Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński Dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ Doc. dr inż. Emil Michta Dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ Dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ 4.5. Obciążenia dydaktyczne Nazwa jednostki organizacyjnej WEIT (godz. zlecone) Instytut Informatyki i Elektroniki Instytut Inżynierii Elektrycznej Instytut Metrologii Elektrycznej Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Pensum Liczba godzin ponadwymiarowych obliczeniowych Liczba godzin Indywidualna dydaktyczna Indywidualna dydaktyczna Indywidualna dydaktyczna Zespołowa za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej Zespołowa za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej Indywidualna organizacyjna Zespołowa za szczególne osiągnięcia organizacyjne w tym: studia niestacjonarne Liczba godzin efektywnych I stopnia I stopnia Liczba godzin niedociążenia WEIT języki obce Razem Wydział W uzupełnieniu do danych zawartych w powyższej tabeli informuję, że za zgodą J.M. Rektora UZ godziny wpisane w Instytutach: Inżynierii Elektrycznej, Informatyki i Elektroniki jako niedociążenia (16 i 90) zostały zrealizowane w ramach zajęć na studiach niestacjonarnych.

45 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Liczba sal przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych Rodzaj sal dydaktycznych Liczba Powierzchnia Liczba studentów przypadających na 1 m 2 powierzchni dydaktycznej* wykładowe 8 765,6 1,48 ćwiczeniowe ,92 seminaryjne 3 109,8 10,32 laboratoryjne ,57 Razem ,4 0,36 5. Działalność naukowo-badawcza 5.1. Działalność statutowa (tematy realizowane w roku akademickim 2012/2013) Lp. Kierownik tematu Temat pracy dr hab. inż. A. Obuchowicz, prof. UZ Wspomaganie rozwoju naukowego i zawodowego pracowników wydziału 2 dr hab. inż. R. Rybski, prof. UZ Analiza i synteza systemów pomiarowo-sterujących 3 dr hab. inż. G. Benysek, Prof. UZ Badania właściwości nowych energoelektronicznych układów elastycznego sterowania jakością energii elektrycznej w systemach zasilających prądu przemiennego 4 dr inż. P. Mróz Komputerowo wspomagane projektowanie systemów informacyjnych 5 prof. dr hab. inż. J. Korbicz Systemy informatyczne i ich zastosowania w technice i medycynie dr hab. inż. A. Obuchowicz, Prof. UZ Wspomaganie rozwoju naukowego i zawodowego pracowników wydziału 7 dr hab. inż. R. Rybski, prof. UZ Analiza i synteza systemów pomiarowo-sterujących 8 dr hab. inż. G. Benysek, Prof. UZ Badania właściwości nowych energoelektronicznych układów elastycznego sterowania jakością energii elektrycznej w systemach zasilających prądu przemiennego 9 dr inż. P. Mróz Komputerowo wspomagane projektowanie systemów informacyjnych 10 prof. dr hab. inż. J. Korbicz Systemy informatyczne w nowoczesnych układach sterowania i medycyny 5.2. Młodzi naukowcy 2012 Lp. Kierownik/Opiekun naukowy Temat 1 dr inż. Arkadiusz Bukowiec Zintegrowane projektowanie sprzętu i oprogramowania dr inż. Jacek Kaniewski Dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ (mgr inż. Łukasz Sobolewski) dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ (mgr inż. Paweł Filipczuk) dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ (mgr inż. Grzegorz Rutkowski) dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ (mgr inż. Andrzej Czajkowski) Analiza i badania własciwości transforamtorów hybrydowych w systemach dwustronnie zasilanych Wpływ dodatkowych wektorów wejściowych sieci neuronowej GMDH na wyniki prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu UTC (PL) Segmentacja i ekstrakcja cech obrazów mikroskopowych materiału pozyskanego metodą biopsji cienkoigłowej Zautomatyzowany system rozpoznawania jednostek chorobowych na podstawie sekwencji EEG Opracowanie i praktyczna weryfikacja metod optymalizacji w sterowaniu predykcyjnym z wykorzystaniem dynamicznych sieci neuronowych

46 46 Wydziały dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. ZU (mgr inż. Krzysztof Kontorski) dr hab. inż. Larysa Titarenko, prof. UZ (mgr inż. Olena Hebda) dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ (mgr inż. Marcel Luzar) Badanie wpływu wielkości pasożytniczych na dokładność cyfrowego niezrównoważonego komparatora impedancji Opracowanie metod kodowania stanów orientowanych na matrycowy układ mikroprogramowalnego automatu Moore a Implementacja algorytmów odpornej diagnostyki uszkodzeń urządzeń wykonawczych i czujników pomiarowych w przyborniku GMDH Toolbox 5.3. Projekty badawcze Międzynarodowe oraz finansowane przez UE Krajowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki projekt własny ( ), pt. Zaburzenia elektromagnetyczne i metody ich ograniczania w systemach rozproszonych zawierających przekształcania energii elektrycznej (kierownik: dr inż. Robert Smoleński) projekt promotorski ( ), pt. Modelowanie matematyczne stanów ustalonych i przejściowych w przekształtnikach prądu przemiennego (kierownik: prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev) projekt promotorski ( ), pt. Proceduralne modelowanie obiektów trójwymiarowych z wykorzystaniem hybrydy gramatyki kształtu i morfingu (kierownik: dr hab. inż. Sławo mir Nikiel, doktorant mgr Tomasz Zawadzki) projekt habilitacyjny ( ), pt. Synteza schematów iteracyjnego sterowania z uczeniem z użyciem teorii procesów powtarzalnych i metod częstotliwościowych (kierownik: dr inż. Wojciech Paszke) projekt własny ( ), pt. Diagnostyka nowotworu piersi na podstawie obrazów mikroskopowych materiału pozyskanego metodą bezaspiracyjnej biopsji cienkoigłowej (kierownik: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ) projekt własny ( ), pt. Predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia w nieliniowych układach automatyki (kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz) projekt własny ( ), pt. Teoria i zastosowania procesów powtarzalnych i systemów wielowymiarowych (nd) (kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski) projekt własny ( ), pt. Hierarchiczna specyfikacja behawioralna, formalna weryfikacja i synteza blokowa sterowników logicznych w strukturach SoPC (kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Adamski) projekt rozwojowy ( ),pt. Badania właściwości interfejsów energoelektronicznych bez magazynu energii elektrycznej typu DC w systemach smart grid (kierownik: dr inż. Paweł Szcześniak) projekt rozwojowy ( ), pt. Pasożytnicze zjawiska elektromagnetyczne w nowoczesnych układach przekształcania energii elektrycznej (kierownik: mgr inż. Piotr Leżyński) Krajowe finansowane przez Narodowe Centrum badań i rozwoju projekt rozwojowy ( ), pt. Liniowe i międzyliniowe, układy dynamicznego odtwarzania napięcia (DVR), na podstawie falowników PWM z opcjonalnymi zasobnikami i źródłami energii (kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ) projekt rozwojowy ( ), pt. System pomiarowy do wzorcowania rezystorów wzorcowych o małych wartościach rezystancji w zakresie częstotliwości akustycznych (kierownik: dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ)

47 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Organizowane konferencje naukowe Konferencja międzynarodowa: XI CONFERENCE-SEMINAR International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation Termin: , Miejsce: Zielona Góra Jednostka organizująca: Instytutu Metrologii Elektrycznej, Instytut Inżynierii Elektrycznej Kontakt: dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ, Strona informacyjna: Konferencja międzynarodowa: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems Termin: , Miejsce: Łagów Lubuski Jednostka organizacyjna: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Kontakt Strona informacyjna: Konferencja międzynarodowa: The Workshops on Model-Oriented Date Analysis and Optimum Design Termin: , Miejsce: Łagów Lubuski Jednostka organizacyjna: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Kontakt Strona informacyjna: Konferencja krajowa X Konferencja Naukowa Informatyka-sztuka czy rzemiosło KNWS 2013 Termin: , Miejsce: Łagów Lubuski Jednostka organizująca: Instytut Informatyki i Elektroniki Kontakt: dr inż. Andrzej Popławski, Strona informacyjna: Wyposażenie w aparaturę badawczą: Liczba komputerów PC: 529 w tym nabytych w roku akademickim 20011/2012: 17 Liczba stacji roboczych: 481 Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 445 w tym serwerów: Współpraca naukowa z zagranicą Fachhochschule Giessen-Friedberg, Wydział Elektrotechniki i Techniki Informacji, Tematyka: Inteligentne czujniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych. Koordynatorzy: prof. W. Miczulski, prof. R. Rybski (IME), prof. A.Slemeyer (G-F), Fachhochschule Giessen-Friedberg, Wydział Matematyki, Nauk Przyrodniczych i Informatyki, Tematyka: Autonomiczne systemy pomiarowo-sterujące. Koordynatorzy: prof. R. Rybski, doc. E. Michta (IME), prof. A.Schumann-Luck (G-F), Fachhochschule Giessen-Friedberg, Wydział Matematyki, Nauk przyrodniczych i Informatyki, Tematyka: Zaawansowane zastosowania informatyki. Koordynatorzy: prof. D. Uciński, prof. S. Nikiel, prof. A.Schumann-Luck (G-F), Fachhochschule Giessen-Friedberg, Wydział Elektrotechniki i Techniki Informacji, Tematyka: Energoelektronika w układach kondycjonowania i oszczędzania energii elektrycznej oraz kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych. Koordynatorzy: prof. Z. Fedyczak, prof. I. Korotyeyev (IIE), prof. M.Klytta (G-F), Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho UNESP w Brazylii (Wydział Informatyki i Statystyki) (Instytut Informatyki i Elektroniki. Rok podpisania: 2003). Tematyka: mikroelektronika. Koordynator: prof. M. Adamski,

48 48 Wydziały Uniwersytet Techniczny w Ilmenau (Niemcy). Tematyka: Zastosowanie sieci Petriego w projektowaniu systemowych układów cyfrowych, techniki formalne w projektowaniu niezawodnych sterowników logicznych. Koordynator: prof. M. Adamski, Współpraca w ramach programu Socrates Erasmus z Instytutem Elektroniki Przemysłowej Uniwersytetu Minho. Tematyka: Projektowanie reprogramowalnych sterowników logicznych. Koordynator prof. M. Adamski, Fernuniversität Hagen (Niemcy); Tematyka: Reprogrammable logic controllers for safety critical control applications. Koordynatorzy: prof. M. Adamski, prof. W. A. Halang (FH), Department of Communication Systems of the Institute of Automation and Communication of Magdeburg (IFAK). Tematyka: Badania nad modelami sterowników w językach HDL do zastosowania w układach interfejsowych. Koordynatorzy: prof. M. Adamski, prof. P. Neumann (IFAK), Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Niemcy). Tematyka: Formalna analiza systemów dyskretnych z wykorzystaniem sieci Petriego oraz systemów osadzonych i testowania systemów cyfrowych. Koordynatorzy: prof. M. Adamski, prof. M. Heiner (BTU), prof. H. T. Vierhaus (RTU), Instytut Cybernetyki Technicznej Narodowej Akademii Nauk Białorusi (Mińsk). Tematyka: Metody specyfikacji współbieżnych układów sterowania binarnego. Koordynatorzy: prof. M. Adamski, prof. A. Zakrievskij (ANB), Białoruski Państwowy Uniwersytet Informatyki i Radioelektroniki (BSUIR). Tematyka: Zastosowanie sieci Petriego w projektowaniu cyfrowych układów automatyki. Koordynator: prof. M. Adamski. Uniwersytet w Mariborze. Tematyka: Programowanie systemów czasu rzeczywistego. Koordynator: prof. M. Colnaric (UM), Universidade Nova de Lisboa (Portugalia). Tematyka: Modelowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka UML oraz sieci Petriego. Koordynator prof. M. Adamski, prof. L. Gomes (UNL), Narodowa Politechnika Doniecka (Katedra Elektronicznych Maszyn Liczących), Tematyka: Formalne metody syntezy automatów skończonych. Koordynatorzy: prof. M. Barkalov, prof. S. A. Kovalov (NPD), The Industrial Electronic Department of Faculty of Electronics of the National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute (NTUU KPI ) w Kijowie. Koordynator: Instytut Inżynierii Elektrycznej UZ, Cranfield University, Defence College of Management and Technology, UK, Shrivenham, Swindon, Wilts SN6 8LA. Tematyka: Grupa rozwijania energoelektroniki (Power Electronics Development Group). Koordynatorzy: prof. Grzegorz Benysek, prof. Patric Chi-Kwong Luk (CU), Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Niemcy. Tematyka: Realizacja projektu w zakresie zielonej energii. Koordynatorzy: prof. Grzegorz Benysek, prof. Harald Schwarz (BTU), Helmut Schmidt University/University of the Federal Armed Forces Hamburg, Niemcy. Tematyka: Wykorzystanie układów energoelektronicznych w systemach z odnawialnymi źródłami energii. Koordynatorzy: prof. Grzegorz Benysek, prof. Detlef Schulz, Tallinn University of Technology, Estonia. Tematyka: Wykorzystanie układów energoelektronicznych w systemach z odnawialnymi źródłami energii. Koordynatorzy: prof. Grzegorz Benysek, prof. Dmitri Vinnikov (TUT), Industrial Electronic Department of Faculty of Electronics of the National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute (NTUU KPI ). Tematyka: Zawansowane

49 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 49 systemy sterowania układów energoelektronicznych. Koordynatorzy: prof. Zbigniew Fedyczak, prof. Valeri Żhujkov (NTUU KPI ), University of Hull, Wielka Brytania. Tematyka: Diagnostyka procesów detekcja i lokalizacja uszkodzeń. Koordynatorzy: prof. Józef Korbicz, prof. Ronald J. Patton (UH), Polytechnical University of Catalunya, Barcelona, Hiszpania. Tematyka: Sztuczne sieci neuronowe w układach diagnostyki i sterowania. Koordynatorzy: prof. Józef Korbicz, prof. Joseba Quevedo (PUC), Utah State University, Logan, UT. Tematyka: Optymalizacja położeń mobilnych czujników pomiarowych. Koordynatorzy: prof. Dariusz Uciński, Prof. Yang Quan Chen (USU), University of Southampton, Wielka Brytania. Tematyka: Teoria i zastosowania procesów powtarzalnych. Koordynatorzy: prof. Krzysztof Gałkowski, prof. Eric Rogers (US), University of Wuppertal, Niemcy. Tematyka: Układy wielowymiarowe nd. Koordynatorzy: prof. Krzysztof Gałkowski, prof. Anton Kummert (UW), University of Hong Kong, Chiny. Tematyka: Sterowanie i filtracja procesów powtarzalnych. Koordynatorzy: prof. Krzysztof Gałkowski, prof. James Lam (UHG), University Poitiers, POLONIUM, Tematyka: Procesy powtarzalne, LMI. Koordynatorzy: prof. Krzysztof Gałkowski, prof. Driss Mehdi (UP), Shanghai Normal University, Chiny, Tematyka: Współpraca kadry naukowej i studentów obejmująca dyscypliny: automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika i informatyka. Koordynator: prof. J. Korbicz, prof. K.Patan 5.7. Ocena działalności naukowej Wydziału Wydział systematycznie zwiększa swój potencjał kadrowy i laboratoryjny. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika (od 2002 roku), oraz trzy uprawnienia nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach elektrotechnika (od 1995 roku), informatyka(od 2001 roku), oraz automatyka i robotyka (od 2011 roku). W roku akademickim wszczęto procedury o nadanie tytułu profesora dwóm pracownikom wydziału: dr hab. inż. Larysa Titarenko, prof. UZ i dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ. Dla dwóch kolejnych procedur (dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ i dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ) powołano właściwe komisje. W minionym roku akademickim trzech pracowników wydziału uzyskało stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: dr hab. inż. Radosław Kłosiński, dr hab. inż. Robert Smoleński i dr hab. inż. Maciej Patan. Dwa kolejne postępowania habilitacyjne (dr inż. Krzysztof Sozański, dr inż. Wojciech Paszke zostały uruchomione na koniec roku akademickiego. Następnych dwóch adiunktów przygotowuje monografie habilitacyjne (dr inż. Leszek Furmankiewicz, dr inż. Marcin Mrugalski). Należy przy tym zwrócić uwagę, że nasi doktorzy habilitowani oraz habilitanci ostatnio wydają monografie habilitacyjne w znanym wydawnictwie Springer Verlag (15 monografii w ciągu 5 lat). W tym roku akademickim stopień doktora nauk technicznych uzyskał jeden pracownik wydziału: pani dr inż. Iwona Grobelna. Ważnym dla Wydziału jest również to, że Wydział nadaje stopnie naukowe doktora studentom prowadzonych przez Wydział studiów III stopnia (doktoranckich). W tym roku kolejnych trzech słuchaczy tego typu studiów uzyskało stopnie naukowe doktora nauk technicznych a czterem kolejnym wszczęto przewody doktorskie. Świadczy to o docenianiu wysokiego poziomu naukowego wydziału przez inne jednostki gospodarcze i uczelniane. Aktualny dorobek naukowy pracowników wydziału, ścisłe kontakty z czołowymi ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie, niska jak na warunki krajowe średnia wieku w grupie profesorów i adiunktów pozwalają optymistycznie patrzeć na przyszłość wydziału. Bardzo dynamiczne wzrasta liczba wysoko wykwalifikowanej własnej kadry naukowej. Aktualnie większość pracow-

50 50 Wydziały ników spośród profesorów doktorów habilitowanych to osoby, które uzyskały te stopnie i tytuły będąc pracownikami wydziału. Bazę materialną dla działalności naukowej stanowią laboratoria badawcze: Laboratorium Automatyki i Robotyki Laboratorium Środowiskowe Kompatybilności Elektromagnetycznej, Laboratorium Nowoczesnych Metod i Technik Pomiarowych, Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów i Procesorów Sygnałowych, Laboratorium Układów Energoelektronicznych, Laboratorium CAD Systemów Cyfrowych, Laboratorium Komputerowych Systemów Sterowania, Laboratorium Technik Multimedialnych, Laboratorium Systemów Informacyjnych, Laboratorium Programowalnych Sterowników Logicznych, Lokalna Akademia CISCO, oraz nowoczesny klaster obliczeniowy zbudowany i pracujący w strukturach Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych. O poziomie prowadzonych badań naukowych świadczy między innymi udział wydziału w międzynarodowych projektach badawczych i projektach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O uznaniu dorobku naukowego wydziału również świadczy m.in.: nagroda naukowa PAN dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ, został laureatem Nagrody Naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Wyróżnienie zostało przyznane za monografię habilitacyjną Artificial Neural Networks for the Modeling and Fault Diagnosis of Technical Process (Springer, 2008) oraz cykl ośmiu artykułów. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 8 grudnia 2011 w siedzibie Wydziału w Warszawie. Prof. Krzysztof Patan znalazł się w grupie 7 nagrodzonych w 2011 roku osób w Polsce. powołanie prof. Józefa Korbicza na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, (pierwszego na ziemi Lubuskiej) członkostwo prof. Mariana Miłka i prof. Wiesława Miczulskiego w Komitecie Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, powołanie prof. Zbigniewa Fedyczaka i dr hab. Adama Kempskiego na członków Komitetu Elektrotechniki; PAN powołanie prof. Dariusza Ucińskiego na członka Technical Committee on Distributed Parameter Systems w IEEE Control Systems Society, USA, przewodniczący Oddziału Control Systems Society Polskiej Sekcji IEEE powołanie profesora Józefa Korbicza na przewodniczącego a dr Macieja Patana na sekretarza Komisji Cybernetyki Technicznej O/PAN w Poznaniu powołanie profesorów: Krzysztofa Gałkowskiego, Andrzeja Obuchowicza, Krzysztofa Patana, Andrzeja Pieczyńskiego i Marcina Witczaka na członków Komisji Cybernetyki Technicznej O/ PAN w Poznaniu powołanie prof. Mariana Adamskiego na członka Sekcji Mikroelektroniki, Komitet Elektroniki; PAN powołanie dr Anny Pławiak-Mownej na wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu Prace naukowe na wydziale prowadzi około 80% zatrudnionych nauczycieli akademickich. Wyniki prac naukowych realizowanych w roku 2012 zostały zaprezentowane w 170 publikacjach, w tym 15 monografiach naukowych i książkach (głównie wydawanych języku angielskim), 12 rozdziałach w monografiach i pozycjach książkowych, 88 artykułach w czasopismach krajowych i zagranicznych w tym 30 indeksowanych w Journal Citation Reports, ponadto w 55

51 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 51 recenzowanych i publikowanych referatach konferencyjnych, w tym 6 konferencji indeksowanych w bazie Web of Science. Do osiągnięć zespołów naukowych należy zaliczyć intensywną współpracę międzynarodową, w której biorą udział profesorowie jako koordynatorzy oraz adiunkci i doktoranci. Współpraca ta obejmuje zarówno wspólne badania, jak i udział w realizacji programu Socrates. Zespoły badawcze wydziału organizowały cztery konferencje naukowe, w tym trzy międzynarodowe. Na szczególną uwagę zasługuje organizacja prestiżowej konferencji The Workshops on Model-Oriented Date Analysis and Optimum Design, która gromadzi najwybitniejszych badaczy z zakresu analizy danych, a udział w tej konferencji jest możliwy tylko w przypadku personalnego zaproszenia przez Komitet Naukowy. Realizacja badań naukowych wymaga ciągłej rozbudowy bazy laboratoryjnej. Środki finansowe uzyskiwane na ten cel z międzynarodowych projektów badawczych, projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zmniejszającej się liczby prac badawczych dla przemysłu nie pokrywają w pełni zapotrzebowania na aparaturę badawczą i narzędzia programistyczne. Środków finansowe na prace statutowe i własne stanowi uzupełnienie możliwości rozbudowy bazy laboratoryjnej przeznaczonej na badania podstawowe. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie powyższe osiągnięcia zostały uzyskane w prowizorycznych warunkach lokalowych, podczas generalnego remontu docelowej siedziby wydziału. W najbliższej przyszłości zamierzenia naukowe wydziału będą koncentrowały się wokół dotychczasowych głównych kierunków badań. Planuje się, że prace te będą realizowane w ramach międzynarodowych projektów badawczych i projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W szczególności będzie intensyfikowana dalsza współpraca z zagranicą, szczególnie w kontekście Programu Ramowego UE. Udział w takich projektach to priorytetowy kierunek działań w przyszłości Informacja o głównych kierunkach prac jednostki Wydział realizuje swoje zadania w różnych obszarach: Dydaktycznym: wprowadzenie kształcenia zgodnie z procesem bolońskim. W tym zakresie będzie rozwijana wymiana międzynarodowa studentów. Aby to umożliwić prowadzone są prace nad rozwijaniem oferty prowadzenia zajęć w języku angielskim. Od roku akademickiego2010/2011 na wydziale są prowadzone studia II stopnia na trzech kierunkach oraz wraz z Wydziałem Mechanicznym prowadzone są studia II stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna. W roku akademickim 2011/2012 po uzyskaniu uprawnień doktoryzowania w dyscyplinie Automatyka i Robotyka rozszerzono zakres dyscyplin prowadzonych studiów III stopnia. Aktualnie od roku 2012/2013 są prowadzone studia III stopnia w dyscyplinach Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka. Badawczym: rozwijane będą projekty badawcze w zakresie innowacyjnych technologii. Aktualnie w ramach Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego zespoły pracowników Wydziału uczestniczą w trzech laboratoriach uruchamianych w ramach parku: Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji Technologie Dla Zdrowia Człowieka, Centrum Technologii Informatycznych W uzupełnieniu należy zaznaczyć, że w części ww. laboratoriami kierują pracownicy Wydziału. Ponadto będą intensyfikowane prace nad zgłaszaniem grantów własnych, celowych i rozwojowych. Współpracy z jednostkami gospodarczymi regionu. Planuje się zintensyfikowanie prac nad przygotowaniem się wraz z przedsiębiorstwami i władzami samorządowymi do programów operacyjnych LRPO w ramach działań gospo-

52 52 Wydziały darka innowacyjna oraz EFS w następnym okresie programowania Ponadto rozwijane będą prace, przy współpracy z placówkami medycznymi regionu, nad rozwijaniem Centrum Telemedycyny Ziemi Lubuskiej. Od roku akademickiego 2009/2010 na Wydziale zorganizowano przy współpracy z jednostkami przemysłowymi dni akademickie (Academic Day). Do najważniejszych należy zaliczyć IBM Academic Day, Simens Academic Day, Lumel&Tespol Academic Day. Ponadto od roku 2010/2011 realizowane są cykl spotkań ze studentami i pracownikami Wydziału w ramach kilku akademii: IBM, Hewlett Packard, Mazel. W roku akademickim 2011/2012 uruchomione zostały kolejne akademie z firmami IBM, SIMENS, REC i MA- ZEL. Na zakończenie tych akademii studenci uzyskali certyfikaty ukończenia akademii. Realizowane w ramach procesu dydaktycznego akademie stanowią unikalną, niekiedy w skali kraju (akademie firmy SIMENS, REC jedyne w Polsce), formę zapraszania przedstawicieli przemysłu do prowadzenia dodatkowych zajęć dla studentów. Wraz z Urzędem Miasta Zielona Góra Wydział rozwija współpracę z Samorządem miasta Zittau i Hochschule Zittau-Görlitz w celu realizacji wspólnych badań w projektów zgłaszanych w ramach transgranicznej współpracy Saksonia-Lubuskie. Wraz z Lubuskim Parkiem Przemysłowym Wydział włączył się w budowę Klastra Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Aktualnie przygotowana jest do podpisu, przez około 20 firm regionu, umowa o utworzeniu klastra. Podnoszenia pozycji Wydziału między innymi poprzez: organizowanie konferencji międzynarodowych i krajowych. Instytuty jako jednostki wewnętrzne Wydziału przygotowują corocznie cykliczne konferencje międzynarodowe i krajowe. W roku 2012/2013 odbyły się 3 konferencje międzynarodowe i 1 krajowa. Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk ubiega się o prawo do organizacji prestiżowej konferencji naukowej European Control Conference w 2015 roku. Uniwersytet Zielonogórski jest współinicjatorem wniosku, obok Politechniki Wrocławskiej proponowanego gospodarza spotkania. rozwijanie współpracy z kolejnymi zagranicznymi uczelniami. publikowanie w prestiżowych czasopismach. Rozwój kadry poprzez uzyskiwanie tytułów i stopni naukowych. Promocja kierunków kształcenia w celu zwiększenia liczby kandydatów na studia. 6. Działalność wydawnicza (za 2012 r.) 6.1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (wydawnictwa zwarte): 10 [1] Springer Science+Business Media (Lecture Notes in Control and Information Sciences, Vol. 425);Optimal sensor networks scheduling in identification of distributed parameter systems; Maciej Patan; Berlin Heidelberg, 2012, XII, 266 s., ISBN ;25,00;1;1;25,00; [2] UNITECH; Organization and design of central processing unit: the classical principles; Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Vladimir Opanasenko; Donetsk, 2012, 331 s., ISBN ;25,00;3;2;25,00; [3] Springer-Verlag (Power Systems);Conducted electromagnetic interference (EMI) in smart grids; Robert Smoleński; London, 2012, 160 s., ISBN ;25,00;1;1;25,00; [4] University of Zielona Góra Press; The classical principles of organization and design of central processing unit; Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda; Zielona Góra, 2012, 290 s., ISBN ;25,00;3;3;25,00; [5] University of Zielona Góra Press (Lecture Notes in Control and Computer Science, Vol. 20);Behavioral specification diversification of reconfigurable logic controllers; Michał Doligalski; Zielona Góra, 2012, 209 s., ISBN ;25,00;1;1;25,00; [6] University of Zielona Góra Press (Lecture Notes in Control and Computer Science, Vol. 23);Application of hypergraphs in decomposition of discrete systems; Monika Wiśniewska; Zielona Góra, 2012, 100 s., ISBN ;25,00;1;1;25,00;

53 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 53 [7] University of Zielona Góra Press (Lecture Notes in Control and Computer Science, Vol. 21);Analysis and control of multi-dimensional (nd) spatio-temporal systems with non-causal spatial variables; Błażej Cichy; Zielona Góra, 2012, 153 s., ISBN ;25,00;1;1;25,00; [8] University of Zielona Góra Press (Lecture Notes in Control and Computer Science);Graphic specification of programs for reconfigurable logic controllers using Unified Modeling Language; Grzegorz Bazydło; Zielona Góra, 2012, 117 s., ISBN ;25,00;1;1;25,00; [9] Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego; Weryfikacja modelowa specyfikacji sterowników logicznych; Iwona Grobelna; Zielona Góra, 2012, 174 s., ISBN ;20,00;1;1;20,00; [10] Wydaw. HELION; Programowanie współbieżne : systemy czasu rzeczywistego; Paweł Majdzik; Gliwice, 2012, 316 s., ISBN ;20,00;1;1;20,00; 6.2. ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH, PODRĘCZNIKACH, SKRYPTACH, PUBLIKACJE KONFERENCYJNE W WYDAWNICTWACH KSIĄŻKOWYCH (rozdziały w wydawnictwach zwartych): 12 [1] Virtualization as a support tool for teaching the information technologies at higher educational level / Andrzej Czajkowski // W: ICT in educational design : processes, materials, resources / ed. by E. Baron-Polańczyk. Vol. 2.- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 s ISBN: [2] On the GMDH approach to robust fault detection of non-linear dynamic systems / Józef Korbicz, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // W: Advances in control theory and automation : monograph dedicated to Professor Tadeusz Kaczorek on the occasion of his eightieth birthday / ed. by M. Busłowicz, K. Malinowski.- Białystok : Printing House of Białystok University of Technology, 2012 s ISBN: [3] Transfer of quantum continuous variable and qudit states in quantum networks / Marek Sawerwain, Roman Gielerak// W: Computer networks : 19th international conference, CN 2012 / ed. A. Kwiecień, P. Gaj, P. Stera.- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2012 (Communications in Computer and Information Science ; 291) s ISBN: DOI: / [4] Adaptive splitting and selection algorithm for classification of breast cytology images / Bartosz Krawczyk, Paweł Filipczuk, Michał Woźniak // W: Computational collective intelligence : technologies and applications : 4th International Conference ICCCI 2012 / ed. N. T. Nguyen, K. Hoang, P. Jędrzejowicz. Vol. 1.- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2012 (Lecture Notes in Artificial Intelligence : Subseries of Lecture Notes in Computer Science ; 7653) s ISBN: [5] Porównanie metod prognozowania do wyznaczania poprawek dla UTC(PL) [dokument elektroniczny] / Łukasz Sobolewski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach (Konferencje ; 17) , s. [4] CD-ROM : bibliogr., wykr., summ. [6] Ograniczenia cyfrowego przetwornika impedancji AD5933 [dokument elektroniczny] / Łukasz Macioszek // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach (Konferencje ; 17) , s. [5] CD-ROM : bibliogr., rys., wykr., summ. [7] Introduction / Grzegorz Benysek // W: Power theories for improved power quality / ed. G. Benysek, M. Pasko.- London : Springer, 2012 (Power Systems) s ISBN: DOI: / [8] Realization of a digital control algorithm / Krzysztof Sozański // W: Power theories for improved power quality / ed. G. Benysek, M. Pasko.- London : Springer, 2012 (Power Systems) s ISBN: DOI: / [9] Control and application of parallel active compensators / Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // W: Power theories for improved power quality / ed. G. Benysek, M. Pasko.- London : Springer, 2012 (Power Systems) s ISBN: DOI: / [10] Practical application of series active compensators / Jacek Kaniewski // W: Power theories for improved power quality / ed. G. Benysek, M. Pasko.- London : Springer, 2012 (Power Systems) s ISBN: DOI: / [11] Odnawialne i kogeneracyjne źródła energii pomocniczej dla obiektów budowlanych w skali mikro / Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // W: Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej wybrane problemy i wyzwania.- Warszawa : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2012 s ISBN: [12] Control interpreted Petri Nets model checking and synthesis / Iwona Grobelna // W: Petri Nets manufacturing and computetr science / ed. by P. Pawlewski.- [B.m.] : InTech, 2012 s ISBN: [dostęp: ] DOI: /2578

54 54 Wydziały 6.3. Artykuły w czasopismach (publikacje recenzowane): 88 w tym w czasopismach z listy filadelfijskiej: 30 [1] JCR: Iterative learning control for spatio-temporal dynamics using Crank-Nicholson discretization / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // Multidimensional Systems and Signal Processing , Vol. 23, s : bibliogr., wykr., summ DOI: /s [2] JCR: Output information based iterative learning control law design with experimental verification / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Zhonglun Cai, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin // Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control Transactions of the ASME , Vol. 134, s. [10] : bibliogr., rys., wykr. [3] JCR: Fault-tolerant control strategy for actuator faults using LPV techniques: application to a two degree of freedom helicopter / Saúl Montes De Oca, Vicenç Puig, Marcin Witczak, Łukasz Dziekan // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science , Vol. 22, no 1, s : bibliogr., rys., tab., wykr., summ. DOI: /v y [4] JCR: Neural networks for modelling and fault detection of the inter-stand strip / Eugen Arinton, Sergiu Caraman, Józef Korbicz // Control Engineering Practice , Vol. 20, no 7, s : bibliogr., rys., tab., summ. DOI: /j.conengprac [5] JCR: GPU-based parallel algorithms for transformations of quantuum states expressed as vectors and density matrices / Marek Sawerwain // Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics , Vol. 7203, s DOI: / _22 [6] JCR: Sensor network scheduling for identification of spatially distributed processes / Dariusz Uciński // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science , Vol. 22, no 1, s : bibliogr., rys., summ. DOI: /v [7] JCR: Nonlinear model predictive control of a boiler unit: a faul tolerant control study / Krzysztof Patan, Józef Korbicz // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science , Vol. 22, no 1, s : bibliogr., rys., tab., summ. DOI: /v [8] JCR: Distributed scheduling of sensor networks for identification of spatio-temporal processes / Maciej Patan // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science , Vol. 22, no 2, s : bibliogr., rys., tab., summ. DOI: /v [9] JCR: State-space GMDH neural networks for actuator robust fault diagnosis / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // Advances in Electrical and Computer Engineering , Vol. 12, no 3, s : bibliogr., rys., wykr., summ. DOI: /AECE [10] JCR: Wzorzec czasu i częstotliwości dyscyplinowany systemem GPS / Michał Doligalski, Sławomir Nikiel, Jarosław Żołyński // Przegląd Elektrotechniczny , nr 8, s : bibliogr., rys., tab., wykr., summ. [11] JCR: Self-organising agent communities for autonomic resource management / Mariusz Jacyno, Seth Bullock, Nicholas Geard, Terry Payne, Michael Luck // Adaptive Behavior , s. [67] : summ..- [in press] [12] JCR: Control law design for discrete linear repetitive processes with non-local updating structures / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // Multidimensional Systems and Signal Processing , s. [20] : bibliogr., rys., tab., wykr., summ..- [online first] DOI: / s y [13] JCR: Insufficiencies of practical BIBO stable n-d systems / Sam Schauland, Joerg Velten, Anton Kummert, Krzysztof Gałkowski // Multidimensional Systems and Signal Processing , s. [13] : bibliogr., rys., wykr., summ..- [online first] DOI: /s [14] JCR: Professor Tadeusz Kaczorek : 80th Jubilee / Jerzy Klamka, Józef Korbicz // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science , Vol. 22, no 2, s [15] JCR: Influence of the GMDH neural network data preparation method on UTC(PL) correction prediction results / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski // Metrology and Measurement Systems , Vol. 19, no 1, s : bibliogr., rys., tab., wykr., summ. [16] JCR: Ocena dokładności cyfrowej estymacji podstawowych parametrów sygnałów / Sergiusz Sienkowski // Przegląd Elektrotechniczny , nr 3a, s : bibliogr., tab., wykr., summ. [17] JCR: Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji wzorcowania multimetrów i kalibratorów / Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski, Paweł Zawadzki // Przegląd Elektrotechniczny , nr 1b, s : bibliogr., rys., tab., summ. [18] JCR: Matrix-reactance frequency converters using an low frequency transfer matrix modulation method / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak // Electric Power Systems Research 2012, Vol. 83, no 1, s : bibliogr., rys., tab., wykr., summ. DOI: /j.epsr

55 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 55 [19] JCR: Electric vehicle charging infrastructure in Poland / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut // Renewable and Sustainable Energy Reviews , Vol. 16, no 1, s : bibliogr., rys., wykr., summ. DOI: /j.rser [20] JCR: AC/DC/DC interfaces for V2G applications EMC issues / Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Adam Kempski // IEEE Transactions on Industrial Electronics , iss. 99, s. [6] : bibliogr., rys., wykr., summ. DOI: /TIE [21] JCR: Wektorowa technika modulacji ograniczająca napięcie zaburzeń wspólnych w trójpoziomowym falowniku napięcia / Piotr Leżyński, Adam Kempski, Robert Smoleński // Przegląd Elektrotechniczny , nr 4b, s : bibliogr., rys., tab., summ. [22] JCR: Implementation of the Cascade Matrix Reactance Frequency Converter using Space Vector Modulation method / Grzegorz Tadra // Przegląd Elektrotechniczny , nr 4b, s : bibliogr., rys., tab., wykr., summ. [23] JCR: Rozwiązanie stanu ustalonego matrycowo-reaktancyjnego przekształtnika prądu przemiennego / Beata Zięba // Przegląd Elektrotechniczny , nr 11a, s : bibliogr., rys., tab., summ. [24] JCR: Wyznaczanie P-inwariantów i pokrycia sieci Petriego z wykorzystaniem programowania liniowego / Robert Dylewski, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny , nr 3a, s : bibliogr., rys., summ. [25] JCR: Application of hypergraphs to the reduction of the memory size in the Microprogrammed Controllers with Address Converter / Marian Adamski, Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Łukasz Stefanowicz // Przegląd Elektrotechniczny , nr 8, s : bibliogr., rys., tab., summ. [26] JCR: Kodowanie makrostanów rekonfigurowalnego sterownika matrycowego na podstawie struktury topologicznej interpretowanej sieci Petriego / Jacek Tkacz, Marian Adamski // Przegląd Elektrotechniczny , nr 8, s : bibliogr., rys., tab., summ. [27] JCR: Wyznaczanie pokrycia sieci Petriego przez SM-komponenty z wykorzystaniem przeszukiwania grafów / Andrei Karatkevich, Remigiusz Wiśniewski // Przegląd Elektrotechniczny , nr 8, s : bibliogr., rys., tab., summ. [28] JCR: Koncepcja i realizacja systemu wnioskującego Gentzena z wykorzystaniem RDBMS IBM DB2 / Adam Gaczyński, Jacek Tkacz, Michał Doligalski // Przegląd Elektrotechniczny , nr 8, s : bibliogr., rys., summ [29] JCR: Wzorzec czasu i częstotliwości dyscyplinowany systemem GPS / Michał Doligalski, Sławomir Nikiel, Jarosław Żołyński // Przegląd Elektrotechniczny , nr 8, s : bibliogr., rys., tab., wykr., summ. [30] JCR: On the relation between correlation dimension, approximate entropy and sample entropy parameters, and a fast algorithm for their calculation / Sebastian Żurek, Przemysław Guzik, Sebastian Pawlak, Marcin Kośmider, Jarosław Piskorski // Physica A , Vol. 391, no 24, s : bibliogr., rys., wykr., summ. DOI: /j.physa [31] Automatic nuclei detection on cytological images using the firefly optimization algorithm / Paweł Filipczuk, Weronika Wojtak, Andrzej Obuchowicz // Lecture Notes in Bioinformatics : subseries of Lecture Notes in Computer Science , Vol. 7339, s : bibliogr., rys., tab., summ. [32] The hybrid algorithm for procedural generation of virtual scene components / Tomasz Zawadzki, Dominik Kujawa // Lecture Notes in Computer Science: Advances in visual computing : 8th International Symposium, ISVC , Vol. 7432, s DOI: / [33] Automatic shape generation based on quadratic four-dimensional fractals / Adam Goiński, Tomasz Zawadzki, Sławomir Nikiel // Lecture Notes in Computer Science: Computer vision and graphics : International Conference, ICCVG , Vol. 7594, s : bibliogr., rys., tab., summ. DOI: / [34] Aesthetic-driven simulation of GUI elements deployment / Paweł Dąbrowski, Sławomir Nikiel, Daniel Skiera, Mark Hoenig, Juergen Hoetzel // Lecture Notes in Computer Science: Computer vision and graphics : International Conference, ICCVG , Vol. 7594, s : bibliogr., rys., tab., summ. DOI: / [35] Visual rating for given deployments of Graphical User Interface elements using shadows algorithm / Daniel Skiera, Mark Hoenig, Juergen Hoetzel, Sławomir Nikiel, Paweł Dąbrowski // Lecture Notes in Computer Science: Advances in visual computing , Vol. 7432, s : bibliogr., rys., summ. DOI: DOI: / _68 [36] Porównanie i ocena metod klasyfikacji sygnałów EEG / Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 4, s : bibliogr., tab., wykr., summ. [37] GLCM and GLRLM based texture features for computer-aided breast cancer diagnosis / Paweł Filipczuk, Thomas Fevens, Adam Krzyżak, Andrzej Obuchowicz // Journal of Medical Informatics & Technologies , Vol. 19, s : bibliogr., rys., tab., summ.

56 56 Wydziały [38] Hybrid of shape grammar and morphing for procedural modeling of 3D caves / Tomasz Zawadzki, Sławomir Nikiel, Korneliusz Warszawski // Transactions in GIS , s. [15] : bibliogr., rys., summ. DOI: /j x [39] Cells for cell phones : using cellular automata to simulate crowds for mobile games / Sławomir Nikiel // Game Developer Magazine , Vol. 19, no 5, s : bibliogr., rys., tab. [40] Storage strategy tools / M. J. Addis, Mariusz Jacyno, M. Hall-May, R. Wright // International Association of Sound and Audiovisual Archives Journal , Vol. 38, s. [11] [41] Co nowego w JSF 2.2 / Andrzej Marciniak // Programista : Magazyn Programistów i Liderów Zespołów IT , nr 5, s : rys. [42] Inner product: fast caves! easily model caves with shape grammar and morphing / Tomasz Zawadzki // Game Developer Magazine , s ; : bibliogr., rys..- com/issue/2012/june/july [dostęp: ] [43] Dwufazowy cyfrowy generator napięć sinusoidalnych do zastosowań w dokładnych pomiarach impedancji / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 1, s : bibliogr., rys., wykr., summ. [44] Model M/G/1 PS w procesie modelowania mechanizmu CSMA-CA sieci standardu IEEE / Dariusz Eljasz, Jacek Bojarski // Studia Informatica , Vol. 33, no 3A, s : bibliogr., rys., tab., wykr., summ. [45] Wpływ parametrów funkcji celu na dobór nastaw okresów w elastycznym modelu szeregowania zadań / Piotr Powroźnik // Studia Informatica , Vol. 33, no 3A, s : bibliogr., rys., tab., wykr., summ. [46] Właściwości metody programowej korekcji błędów częstotliwościowych transformatora prądowego w zakresie nieliniowej pracy przy pomiarach mocy / Leszek Furmankiewicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 9, s : bibliogr., rys., tab., wykr., summ. [47] Budowa budżetu niepewności z zastosowaniem metody Monte Carlo do analizy właściwości algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów / Mariusz Krajewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 9, s : bibliogr., tab., wykr., summ. [48] Zintegrowany cyfrowy system zabezpieczeń i pomiarów dla rozdzielni średniego napięcia / Maria Szperkowska, Władysław Sieluk, Robert Szulim // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 9, s : bibliogr., rys., summ. (pkt: 7) [49] Integracja systemów pomiarowo-sterujących z urządzeniami Video IP / Robert Szulim // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 9, s : bibliogr., rys., tab., summ. [50] Sieci ZigBee w systemach Smart Metering / Emil Michta // Pomiary, Automatyka, Kontrola. 2012, Vol. 58, nr 10, s : bibliogr., rys., summ. [51] Wyznaczanie parametrów dwójnika zasilanego prądem sinusoidalnie zmiennym z użyciem algorytmu o minimalnej złożoności obliczeniowej / Przemysław Krzyk // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 10, s : bibliogr., rys., wykr., summ. [52] Szacowanie funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego metodą Monte Carlo / Sergiusz Sienkowski, Jadwiga Lal-Jadziak, Elżbieta Kawecka // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 10, s : bibliogr., tab., wykr., summ. [53] Wpływ doboru parametrów sieci neuronowej GMDH na wyniki prognozy poprawek dla krajowej skali czasu UTC(PL) / Łukasz Sobolewski // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 10, s : bibliogr., wykr., summ. [54] Zastosowanie podwójnego szeregu Fouriera do analizy matrycowo-reaktancyjnego przekształtnika częstotliwości prądu przemiennego / Beata Zięba, Igor Korotyeyev // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 1, s : bibliogr., rys., wykr., summ. [55] Analysis of three-phases matrix reactance frequency converter with two pulsations of control signal / Igor Korotyeyev, Beata Zięba // Archives of Electrical Engineering , Vol. 61, no 3, s : bibliogr., rys., wykr., sum. DOI: /v [56] Control of three phase matrix frequency converters on base of first harmonics method in space with two time variables / Igor Korotyeyev, Marius Klytta // Tehnična Elektrodinamika , no 2, s : bibliogr., rys., summ. [57] Steady state analysis in PWM inverters based on two dimensional laplace transform / Igor Korotyeyev // Tehnična Elektrodinamika : Silova elektronika ta energoefektivnist , no 4, s : bibliogr., rys., wykr., summ. [58] Algorytmy sprawdzania liczników energii elektrycznej / Mariusz Życiak // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 1, s : bibliogr., rys., summ.

57 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 57 [59] Dostosowanie funkcjonalności systemu edukacji w zakresie kardioimplantów do potrzeb osób z dysfunkcjami / Anna Pławiak-Mowna, Kamil Mielcarek // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 1, s : bibliogr., rys., summ. [60] Conception of partial specification of logic controller deterministic state machine / Grzegorz Łabiak // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 1, s : bibliogr., rys., sum. [61] Optimization of control unit based on construction of CPLD / Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Łukasz Smoliński // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 1, s : bibliogr., rys., tab., summ. [62] Kodowanie klas POLC w mikroprogramowanych układach sterujących / Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 1, s : bibliogr., rys., tab., wykr., summ. [63] Synthesis of FSMs based on architectural decomposition with joined multiple encoding / Arkadiusz Bukowiec // International Journal of Electronics and Telecommunications , Vol. 58, no 1, s : bibliogr., rys., tab., summ. DOI: /v [64] UML modelling in rigorous design methodology for discrete controllers / Grzegorz Łabiak, Marian Adamski, Michał Doligalski, Jacek Tkacz, Arkadiusz Bukowiec // International Journal of Electronics and Telecommunications , Vol. 58, no 1, s : bibliogr., rys., tab., summ. DOI: /v [65] Petri net based specification in the design of logic controllers with exception handling mechanism / Michał Doligalski, Marian Adamski // International Journal of Electronics and Telecommunications , Vol. 58, no 1, s : bibliogr., rys., tab., summ. DOI: /v [66] Regułowy model logiczny rekonfigurowalnego sterownika logicznego do weryfikacji i syntezy / Iwona Grobelna // Studia Informatica , Vol. 33, no 1, s : bibliogr., rys., wykr., summ. [67] Testowanie mierników migotania światła flikermetrów / Andrzej Olencki // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 6, s : bibliogr., rys., wykr., summ. [68] Rozproszony system sterowania o architekturze GALS projektowany z wykorzystaniem sieci Petriego / Arkadiusz Bukowiec // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 6, s : bibliogr., rys., wykr., summ. [69] Inhibitor and enabling arcs in logic controller design / Iwona Grobelna, Michał Grobelny // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 6, s : bibliogr., rys., wykr., summ. [70] Platforma do zarządzania zadaniami wielokrotnego użycia / Tomasz Gratkowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 6, s : bibliogr., rys., tab., summ. [71] Diagramy aktywności UML w projektowaniu rekonfigurowalnych sterowników logicznych / Michał Grobelny, Iwona Grobelna // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 7, s : bibliogr., rys., tab., summ. [72] Projektowanie sterowników logicznych z wykorzystaniem łuków zezwalających i zakazujących sieci Petriego / Iwona Grobelna, Michał Grobelny // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 7, s : bibliogr., rys., tab., summ. [73] Zastosowanie układów reprogramowalnych FPGA w projekcie Inteligentny Dom / Łukasz Stefanowicz, Remigiusz Wiśniewski, Marek Węgrzyn // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 7, s : bibliogr., rys., summ. [74] Wielomianowy algorytm wyznaczania hipergrafu współbieżności w sieciach Petriego swobodnego wyboru / Remigiusz Wiśniewski, Monika Wiśniewska, Marian Adamski // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 7, s : bibliogr., rys., tab., summ. [75] Synthesis of Moore FSM with encoding of collections of microoperations implemented with ASIC / Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 6, s : bibliogr., rys., tab., summ. [76] Ocena cyklu życia (LCA) w sektorze energetycznym / Robert Dąbrowski, Maciej Dzikuć // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 9, s : bibliogr., tab., wykr., summ. [77] Zastosowanie kalibratorów do adiustacji, wzorcowania i sprawdzania przyrządów pomiarowych / Andrzej Olencki, Ireneusz Zalewski // Elektro.info [online] , nr 9, s. [2] : bibliogr., rys. [78] The problems of transition predicates construction in hierarchical concurrent controllers / Grzegorz Łabiak // International Journal of Electronics and Telecommunications , Vol. 58, no 4, s : bibliogr., rys., summ. [79] Hierarchical configurable Petri net modeling in VHDL / Michał Doligalski, Marian Adamski // International Journal of Electronics and Telecommunications , Vol. 58, no. 4, s : bibliogr., rys., summ. DOI: /v y

58 58 Wydziały [80] Szacowanie funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego metodą Monte Carlo / Sergiusz Sienkowski, Jadwiga Lal-Jadziak, Elżbieta Kawecka // Pomiary, Automatyka, Kontrola , Vol. 58, nr 10, s : bibliogr., tab., wykr., summ. [81] Synthesis of macro Petri nets into FPGA with distributed memories / Arkadiusz Bukowiec, Marian Adamski // International Journal of Electronics and Telecommunications , Vol. 58, no 4, s : bibliogr., rys., tab., wykr., summ. DOI: /v x [82] Structural decomposition as a tool for the optimization of an FPGA-based implementation of a mealy FSM / Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Alexander A. Barkalov, Jr. // Cybernetics and Systems Analysis , Vol. 48, no 2, s : bibliogr., rys., tab., summ. [83] Strukturnaa dekompozicia kak sredstvo optimizacii shemy avtomata mili na PLIS / Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Alexander A. Barkalov, Jr. // Kibernetika i Sistemnyj Analiz , T. 48, no 2, s : bibliogr., rys., tab. [84] Realizacia na plis avtomata Mura s kodirovaniem naborov mikrooperacij / Alexander Barkalov, R.V. Malceva, K. A. Soldatov // Radioelektronni i Kompjuterni Sistemi , no 7 (59), s : bibliogr., rys., tab., summ. [85] Apparaturnaa realizacia algoritma strocnoj mezpiksel noj interpolacii / Alexander Barkalov, R.V. Malceva, Mohammad Junis // Radioelektronni i Kompjuterni Sistemi , no 6 (58), s : bibliogr., rys., summ. [86] Optimizacia shemy avtomata Mura, realizemoj v bazise PLIS / Alexander Barkalov, R.V. Malceva, K.A. Soldatov // Radioelektronika Informatika Upravlinnja , no 1(26), s : bibliogr., rys., tab., summ. BibTeX (pkt: 0). [87] Metod kodirovaniâ naborov fragmenta peremennyh / Alexander Barkalov, Y.E. Vizor, A.V. Matvienko // Kompjuterni Zasobi, Merezita Sistemi , no. 11, s : bibliogr., rys., tab., wykr., summ. [88] Modeli ustrojstva upravlenia s obšej pamatju orientirovannye na PLIS / Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, A.S. Lavrik // Upravlauscie Sistemy i Masiny , no. 5, s : bibliogr., rys., tab., wykr., summ Publikacje recenzowane (artykuły w innych wydawnictwach ciągłych, roczniki, zeszyty naukowe): 55 [1] WoS: Breast fibroadenoma automatic detection using k-means based hybrid segmentation method / Paweł Filipczuk, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz // W: IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: from nano to macro ISBI Barcelona, Hiszpania, Bryan : Conference Management Service, Inc., 2012, s [CD-ROM].- ISBN: [2] WoS: New frequency domain based stability tests for 2D linear systems / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Paolo Rapisarda, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert // W: Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2012 : 17th international conference. Międzyzdroje, Polska, Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk Sp.j., 2012, s [CD-ROM].- ISBN: [3] WoS: Actuators and sensors fault diagnosis with dynamic, state-space neural networks / Marcel Luzar, Andrzej Czajkowski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2012 : 17th international conference. Międzyzdroje, Polska, Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk Sp.j., 2012, s [CD-ROM].- ISBN: [4] WoS: Experimentally verified iterative learning control based on repetitive process stability theory / Paweł Dabkowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Zhonglun Cai, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin, Zdenek Hurak, Anton Kummert // W: Proceedings of the American Control Conference ACC Montreal, Kanada, [Madison] : Omnipress, 2012, s [CD-ROM].- ISBN: [5] WoS: Analysis and classification of EEG data : an evaluation of methods / Krzysztof Patan, Grzegorz Rutkowski // W: 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICA- ISC. Zakopane, Polska, [B. m.], Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7268, s [6] WoS: Stability analysis of the neural network based fault tolerant control for the boiler unit / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC. Zakopane, Polska, [B. m.], Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7268, s

59 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 59 [7] Sierpinski jelly. Iterated function systems as elastic bodies / Paweł Filipczuk, Sławomir Nikiel, Korneliusz Warszawski // W: Proceedings of the International Conference on Computer Graphics Theory and Applications GRAPP Rome, Włochy, [B. m.] : SciTePress Science and Technology Publications, 2012, s [CD-ROM].- ISBN: [poster] [8] Hardness data synthesis for height-field based landscape models / Korneliusz Warszawski, Sławomir Nikiel, Tomasz Zawadzki // W: Sympozium GIS Ostrava 2012 : proceedings. Ostrava, Czechy, Ostrava : VSB Technical University of Ostrava, 2012, s. [8] CD-ROM.- ISBN: [9] A GMDH neural network approach to the actuator fault diagnosis / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // W: Development and Application Systems DAS 2012 : 11th international conference. Suceava, Rumunia, Suceava : Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2012, s [10] Simulation of visual assessment for the given deployment of graphical user interface elememts / Daniel Skiera, Mark Hoenig, Juergen Hoetzel, Paweł Dąbrowski, Sławomir Nikiel // W: Proceedings 26th European Conference on Modelling and Simulation ECMS Koblenz, Niemcy, [B. m.] : ECMS, 2012, s ISBN: [11] Simulation of aesthetic rating of CAD layouts / Daniel Skiera, Mark Hoenig, Juergen Hoetzel, Paweł Dąbrowski, Sławomir Nikiel // W: 10th International Industrial Simulation Conference. ISC Brno, Czechy, Brno, 2012, s [12] Model predictive control approach using the state space neural networks / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Patan // W: 10th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis ACD Copenhagen, Dania, [B. m.], 2012, s. [6] [13] Model-based sensors fault detection for two-tank system / Marcel Luzar, Marcin Witczak // W: 10th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis ACD Copenhagen, Dania, [B. m.], 2012, s. [5] [14] Sensor fault estimation in the framework of model predictive control. Boiler case study / Krzysztof Patan, Józef Korbicz // W: 8th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes SAFEPROCESS Mexico City, Meksyk, [B. m.], 2012, s [CD-ROM] [15] Towards unknown input filters for non-linear stochastic systems without a fault decoupling effect / Rafał Józefowicz, Marcin Witczak, Łukasz Dziekan // W: 8th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes SAFEPROCESS Mexico City, Meksyk, [B. m.], 2012, s [CD-ROM] [16] Determination of an unknown input distribution matrix for non-linear discrete-time stochastic systems / Rafał Józefowicz, Marcin Witczak, Vicenç Puig // W: 20th Mediterranean Conference on Control and Automation MED. Barcelona, Hiszpania, [B. m.], 2012, s [CD-ROM] [17] Wave repetitive process approach to a class of ladder circuits / Bartosz Palucki, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert, Błażej Cichy // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems ISCAS Seoul, Korea, [B. m.], 2012, s [CD-ROM].- ISBN: [18] Repetitive process based iterative learning control design using frequency domain analysis / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: IEEE International Conference on Control Applications CCA Dubrovnik, Chorwacja, [B. m.], 2012, s ISBN: [19] Iterative learning control under parameter uncertainty and failures / Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: IEEE International Symposium on Intelligent Control ISIC Dubrovnik, Chorwacja, [B. m.], 2012, s [20] Repetitive process based iterative learning control for a two motors system / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Lan Zhou, Yong He, Anton Kummert // W: IEEE International Conference on Control Applications CCA Dubrovnik, Chorwacja, [B. m.], 2012, s ISBN: [21] A predictive fuzzy fault-tolerant control scheme for tunnel furnace / Łukasz Dziekan, Marcin Witczak // W: 8th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes SAFEPROCESS Mexico City, Meksyk, [B. m.], 2012, s [CD-ROM] [22] Design of an unknown input observer for fault diagnosis of non-linear systems with state constraints / Marcin Witczak, Vicenç Puig, Łukasz Dziekan // W: 8th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes SAFEPROCESS Mexico City, Meksyk, [B. m.], 2012, s [CD-ROM]

60 60 Wydziały [23] Mobile sensor motion planning for identification of a contamination source using iterative dynamic programming / Paweł Ziemniak // W: Mechatronic Systems and Materials MSM 2012 : the 8th international conference. Białystok, Polska, Białystok : Białystok University of Technology, 2012, s. 24 [abstr.] [24] HGPST T-FTS: odbiornik GNSS z modułem wzorca czasu i częstotliwości / Michał Doligalski, Sławomir Nikiel, Jarosław Żołyński // W: Informatyka sztuka czy rzemiosło KNWS 12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska, [Zielona Góra], 2012, s. [2] CD-ROM [25] Hybrid of shape grammar and morphing for procedural modeling of 3D caves / Tomasz Zawadzki, Sławomir Nikiel, Korneliusz Warszawski // W: Sympozium GIS Ostrava 2012 : proceedings. Ostrava, Czechy, Ostrava : VSB Technical University of Ostrava, 2012, s. [abstr.] CD-ROM.- ISBN: [26] On the control of discrete linear repetitive processes using previous pass windowed information / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2012 : 17th international conference. Międzyzdroje, Polska, Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk Sp.j., 2012, s. 52 [abstr.].- ISBN: CD-ROM [27] Porównanie i ocena metod klasyfikacji sygnałów EEG / Grzegorz Rutkowski, Krzysztof Patan // W: Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2012 : XI sympozjum : streszczenia referatów. Krynica- Zdrój, Polska, Kraków, 2012, s ISBN: [28] Characterization of a digitizer for a low value resistor calibration system in the audio-frequency band / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: Conference on Precision Electromagnetic Measurements CPEM Washington, DC, USA, : IEEE Conference Publications, 2012, s [CD-ROM].- ISBN: [29] Symulator NS-2 w modelowaniu bezprzewodowych sieci sensorowych bazujących na IEEE / Dariusz Eljasz, Emil Michta // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s ISBN: [30] Selekcja informacji jako metoda identyfikacji anomalii w zbiorach danych testowych / Marek Florczyk // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s ISBN: [31] Właściwości metody programowej korekcji błędów częstotliwościowych transformatora prądowego w zakresie nieliniowej pracy przy pomiarach mocy / Leszek Furmankiewicz // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s ISBN: [32] Koncepcja wykorzystania bota do wykrywania obszarów o podobnych parametrach w zbiorach danych pomiarowych reprezentowanych w postaci plików graficznych / Marcin Janiszewski, Marek Florczyk // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s ISBN: [33] Metoda pomiaru stosunku impedancji typu R-C z eliminacją błędów od impedancji pasożytniczych / Kamil Kontorski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s ISBN: [34] Budowa budżetu niepewności z zastosowaniem metody Monte Carlo do analizy właściwości algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów / Mariusz Krajewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s ISBN: [35] Algorytm wyznaczania parametrów dwójnika zasilanego prądem sinusoidalnie zmiennym o minimalnej złożoności obliczeniowej / Przemysław Krzyk // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s ISBN: [36] Porównanie dokładności estymatorów wartości średniokwadratowej wyznaczonych z zastosowaniem kwantowania deterministycznego, randomizowanego i pseudorandomizowanego / Jadwiga Lal-Jadziak, Sergiusz Sienkowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s ISBN:

61 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 61 [37] Porównanie właściwości czasowych wybranych rozwiązań Ethernetu przemysłowego / Adam Markowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s ISBN: [38] Sieci ZigBee w systemach Smart Metering / Emil Michta // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s ISBN: [39] Weryfikacja doświadczalna zastosowania algorytmu GRASP w elastycznym modelu szeregowania zadań / Piotr Powroźnik // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s ISBN: [40] Ocena właściwości metrologicznych modułu próbkującego do systemu wzorcowania resystorów wzorcowych prądu przemiennego / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s ISBN: [41] Zastosowanie metody Monte Carlo do szacowania funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego / Sergiusz Sienkowski, Elżbieta Kawecka, Jadwiga Lal-Jadziak // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s ISBN: [42] Wpływ doboru parametrów sieci neuronowej GMDH na wynik prognozy poprawki dla krajowej skali czasu UTC(PL) / Łukasz Sobolewski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s ISBN: [43] CZIP-PRO nowa generacja systemu cyfrowych zabezpieczeń i pomiarów dla rozdzielni SN / Maria Szperkowska, Władysław Sieluk, Robert Szulim // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s ISBN: [44] Zastosowanie urządzeń Video IP w systemach pomiarowo sterujących / Robert Szulim // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s ISBN: [45] Sposób sprawdzania dokładności urządzeń pomiarowych / Piotr Mróz, Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski // W: Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki PPEEm 2012 : materiały XV jubileuszowego sympozjum. Gliwice, Polska, Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 32, s ISBN: [46] Space vector modulation techniques for common mode voltage elimination in the three-level voltage source inverter / Piotr Leżyński // W: Topical problems in the field of electrical and power engineering : doctoral school of energy and geotechnology II : 11th international symposium. Pärnu, Estonia, Tallinn : Tallinn University of Technology, 2012, s ISBN: [47] A comparison of basic properties of the integrated and cascade matrix-reactance fraquency converters / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Grzegorz Tadra, Marius Klytta // W: 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition EPE-PEMC Novi Sad, Serbia, [B. m.], 2012, s. [6] CD-ROM.- ISBN: [48] Voltage harmonic distortion measurement issue in smart-grid distribution system / Jarosław Luszcz, Robert Smoleński // W: Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility APEMC Singapore, Singapur, [B. m.], 2012, s ISBN: [49] Aggregated conducted interferences generated by group of asynchronous drives with deterministic and Random modulation / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Jarosław Luszcz // W: Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility APEMC Singapore, Singapur, [B. m.], 2012, s ISBN: [50] State of the art of active power electronic transformers for smart grids / Indrek Roasto, Enrique Romero-Cadaval, Joao Martins, Robert Smoleński // W: 38th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON Montreal, Kanada, [B. m.], 2012, s [51] EMI generated by power electronic interfaces in smart grids / Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński // W: International Symposium on Electromagnetic Compatibility EMC EUROPE Rome, Włochy, [B. m.], 2012, s. [5]

62 62 Wydziały [52] Sterowanie przekształcaniem energii w falowniku kaskadowym / Piotr Leżyński, Adam Kempski // W: Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : nauka dla przemysłu przemysł dla nauki i-mitel 2012 : VII lubuska konferencja naukowo-techniczna. Przyłęsko k. Gorzowa Wlkp., Polska, [B. m.], 2012, s. [7] CD-ROM.- ISBN: [53] Koncepcja energoelektronicznego interfejsu sieciowego do systemów prosumenckich / Marcin Jarnut // W: Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki PPEEm 2012 : materiały XV jubileuszowego sympozjum. Gliwice, Polska, Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 32, s ISBN: [54] Kompatybilność urządzeń elektronicznych a błądzenie losowe Pearsona / Jacek Bojarski, Robert Smoleński // W: XLI Konferencja Zastosowań Matematyki : konferencja ogólnopolska. Zakopane- Kościelisko, Polska, Warszawa, 2012, s. 3.- [abstrakt] [55] Construction and analysis of a laboratory model of a gamma Stirling engine / Daniel Fekieta // W: Young scientists towards the challenges of modern technology : 7th International PhD Students and Young Scientists Conference. Warsaw, Polska, Warsaw, 2012, s. 32 [abstr.] 6.5. Patenty, wzory użytkowe: Prace zbiorowe (redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism): 5 [1] Power theories for improved power quality / (Red.) Grzegorz Benysek, Marian Pasko.- London : Springer, 2012, 213 s. - ISBN: DOI: / [2] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science / (Red.) Józef Korbicz. Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2012, Vol. 22, no ISSN: X [3] Multidimensional Systems and Signal Processing / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Nicholas P. Karampetakis.- New York : Springer, 2012, Vol. 23, spec. iss DOI: /s [4] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Spec. iss. : advances in control and fault-tolerant systems / (Red.) Józef Korbicz, Didier Maquin, Didier Theilliol.- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2012, Vol. 22, no 1.- ISSN: X [5] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Spec. section : analysis and control of spatiotemporal dynamic systems / (Red.) Dariusz Uciński, Józef Korbicz.- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2012, Vol. 22, no 2.- ISSN: X 6.7. periodyki naukowe wydawane na wydziałach (tytuł, redaktor naczelny, nakład) [1] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS); angielski; (red.) Korbicz J.; czasopismo zarejestrowane w Journal Citation Reports. Międzynarodowy kwartalnik AMCS, wydawany jest na Wydziale. Jego założycielem w 1991 i redaktorem naczelnym jest prof. Józef Korbicz. Kwartalnik jest indeksowany przez wiele instytucji międzynarodowych, a od 2008 roku znajduje się w produktach Thomson Scientific, czyli na tzw. liście filadelfijskiej. [2] Seria wydawnicza Monografie. W ramach tej serii, wydawanej od roku 2003, ukazało się 7 monografii będących w większości podstawami do wszczęcia procedur habilitacyjnych na naszym Wydziale. [3] Lecture Notes in Control and Computer Science; angielski; 2008; zwarte. W ramach tej serii, wydawanej od roku 2003, ukazało się 15 anglojęzycznych monografii opartych na pracach doktorskich pracowników Wydziału po ich obronach. Treści monografii, w stosunku do dysertacji, zostały poprawione i uzupełnione, w szczególności uwzględniono uwagi recenzentów rozprawy doktorskiej [4] Wydziałowa seria: Prace naukowe z Elektrotechniki i Elektroniki. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach tej serii, wydawanej od roku 2003, ukazały się 3 w języku polskim monografie oparte na pracach doktorskich pracowników Wydziału po ich obronach. Treści monografii, w stosunku do dysertacji, zostały poprawione i uzupełnione, w szczególności uwzględniono uwagi recenzentów rozprawy doktorskiej

63 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Inny dorobek wydziału w minionym roku akademickim W zakresie działalności dydaktycznej kontynuowano: Realizację projektów międzynarodowych w ramach programu Socrates/Erasmus, które umożliwiają studentom starszych lat odbycie stażu zagranicznego w europejskich ośrodkach uniwersyteckich (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania); Realizację (na podstawie porozumienia z MTH Giessen-Friedberg, Niemcy) zintegrowanych studiów zagranicznych, które pozwalają studentom kierunków automatyka i robotyka, elektrotechnika i informatyka uzyskać podwójny dyplom magistra inżyniera: polski i niemiecki; Uruchomienie kolejnego nowoczesnego laboratoriów badawczego w zakresie: Automatyki i Robotyki i Automatyzacji. W zakresie działalności naukowo-badawczej: Współpraca z placówkami medycznymi regionu w zakresie zastosowań teleinformatyki w medycynie Telemedycyna. Aktualnie przygotowywany jest wraz z placówkami medycznymi regionu projektu badawczo-wdrożeniowego w zakresie Telemedycyna. Pierwszym etapem będzie utworzenie w Zielonej Górze Centrum Teleradiologii. Udział Wydziału w tym projekcie obejmuje badania w zakresie transmisji obrazów radiologicznych oraz zastosowanie zaawansowanych technik rozpoznawania obrazów do budowy systemu doradczego dla lekarza radiologa. Rozwijanie współpracy naukowej i organizacyjnej z Towarzystwami naukowymi i branżowymi. Wydział współpracuje z: 1. Lubuskie Towarzystwo Naukowe (LTN) Prezesem jest Prof. Józef Korbicz, pracownik Wydziału, w komisjach Towarzystwa jest wielu pracowników Wydziału, 2. Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki. Członkami towarzystwa jest kilku pracowników Wydziału. 3. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) Przewodniczącym zarządu Oddziału Zielonogórskiego jest prof. Józef Korbicz, członkami Oddziału Zielonogórskiego są pracownicy Wydziału. W roku akademickim 2011/2012 Oddział Zielonogórski został odznaczony złotą odznaką PTETiS za upowszechnianie i krzewienie elektrotechniki i elektroniki w Polsce. 4. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) na Wydziale jest, poza kołem pracowniczym, aktywne studenckie koło SEP. Instytut Inżynierii Elektrycznej w maju 2011 roku został uhonorowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich medalem im. prof. Stanisława Fryzego za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze na rzecz rozwoju przemysłu elektrotechnicznego i popieranie ruchu stowarzyszeniowego. 8. Priorytetowe zamierzenia wydziału do realizacji w roku akademickim 2012/2013 Główne priorytety: rozwój kadry, głównie uzyskiwanie tytułu profesora i stopnia doktora habilitowanego przez pracowników Wydziału, w najbliższych trzech latach realnym jest uzyskanie 4 tytułów profesora, 3 stopni doktora habilitowanego i 5 stopni doktora; rozwijanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi w zakresie wymiany pracowników naukowych i studentów oraz poprzez uruchamianie nowych projektów badawczy bilateralnych oraz w ramach programów UE; zwiększenie oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych w ramach programu Socrates;

64 64 Wydziały uruchomienie kształcenia w zakresie studiów II i III stopnia na kierunkach: Automatyka i Robotyka, Informatyka oraz Elektrotechnika dla obcokrajowców; rozwijanie oferty edukacyjnej przez rozwój kadry i modernizację laboratoriów na wszystkich kierunkach prowadzonych na wydziale. W ostatnich latach zrealizowano kilka projektów aparaturowych na kwotę około 7 mln zł. Plany najbliższe to kolejne wnioski na kwotę około 10 mln zł; rozwój współpracy naukowej i edukacyjnej z małymi i średnimi przedsiębiorstwami regionu, w tym celu przygotowujemy wniosek w ramach programu PO KL o dofinansowanie tych zadań. W najbliższych dwóch latach planujemy uruchomić studia o profilu praktycznym. dalsze rozwijanie współpracy z innymi wydziałami Uniwersytetu w zakresie rozwijania kierunków kształcenia, w których wskazane jest wprowadzenie nowoczesnych technik głownie w obszarze informatycznym oraz rozwijanie współpracy z zespołami z innych wydziałów w zakresie wspólnych prac badawczych; Przygotowanie do powrotu i adaptacja organizacji pracy w budynku wydziału po kapitalnym remoncie, który jest aktualnie realizowany.

65 Wydział Fizyki i Astronomii 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych Dziekan Prodziekani INSTYTUT ASTRONOMII Dyrektor Z-ca Dyrektora Zakład Zakład Radioastronomii Zakład Astrofizyki INSTYTUT FIZYKI Dyrektor Z-ca Dyrektora prof. dr hab. Giorgi MELIKIDZE prof. dr hab. Andrzej DRZEWIŃSKI prof. dr hab. Andrzej MACIEJEWSKI dr hab. Jarosław KIJAK, prof. UZ Kierownik dr Wojciech LEWANDOWSKI dr Olaf MARON dr hab. Mirosław R. DUDEK, prof. UZ dr Henryk TYGIELSKI Zakład Kierownik Zakład Fizyki Teoretycznej dr hab. Krzysztof URBANOWSKI, prof. UZ Zakład Metod Matematycznych Fizyki prof. dr hab. Piotr ROZMEJ Zakład Spektroskopii Materiałów Funkcjonalnych dr hab. Bohdan PADLYAK, prof. UZ Zakład Fizyki Materiałowej i Medycznej dr hab. Mirosław R. DUDEK, prof. UZ Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych prof. dr hab. Andrzej DRZEWIŃSKI Zakład Optyki i Inżynierii Kwantowej dr hab. Wiesław LEOŃSKI, prof. UZ 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne kierunek ASTRONOMIA specjalność: astrofizyka komputerowa kierunek FIZYKA specjalność: fizyka środowiska, fizyka komputerowa kierunek FIZYKA TECHNICZNA specjalność: fizyka medyczna studia niestacjonarne Wydział nie prowadzi. studia drugiego stopnia studia stacjonarne kierunek ASTRONOMIA specjalność: astrofizyka komputerowa kierunek FIZYKA specjalność: fizyka środowiska, fizyka komputerowa, fizyka ogólna, fizyka teoretyczna studia niestacjonarne Wydział nie prowadzi.

66 66 Wydziały studia jednolite magisterskie studia stacjonarne Wydział nie prowadzi. studia niestacjonarne Wydział nie prowadzi. studia doktoranckie z FIZYKI i ASTRONOMII dziedzina: nauki fizyczne, dyscyplina fizyka / astronomia 2.2. Studia podyplomowe (wraz z liczbą słuchaczy): Wydział nie prowadzi Liczba studentów wg systemu kształcenia studia stacjonarne ASTRONOMIA studia I stopnia specjalność: astrofizyka komputerowa (I rok) ASTRONOMIA studia II stopnia specjalność: astrofizyka komputerowa (I i II rok) FIZYKA studia I stopnia specjalność: fizyka komputerowa, Fizyka środowiska (II i III rok) FIZYKA TECHNICZNA studia I stopnia specjalność: fizyka medyczna (I rok) FIZYKA studia II stopnia sp.: fizyka ogólna, fizyka środowiska, fizyka teoretyczna (I i II rok) studia niestacjonarne Wydział nie prowadzi. 1 osoba 2 osoby 8 osób 7 osób 8 osób studia doktoranckie z FIZYKI i ASTROMONII studia III stopnia (doktoranckie), dziedzina: nauki fizyczne dyscyplina: fizyka / astronomia(i, III, IV rok) 23 osoby Razem: LICZBA ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów ogółem (wg prowadzonych przez wydział kierunków studiów od ich uruchomienia wg stanu na 14 sierpnia 2013 r.) studia stacjonarne Kierunek Studia jednolite magisterskie Studia I stopnia Studia II stopnia Studia III stopnia Astronomia Fizyka Fizyka techniczna Razem studia niestacjonarne Kierunek Studia wyższe zawodowe Studia magisterskie Astronomia 0 0 Fizyka Fizyka techniczna 0 0 Razem Liczba absolwentów wg systemu kształcenia za rok 2012/2013 (od do ): studia pierwszego stopnia

67 Wydział Fizyki i Astronomii 67 studia stacjonarne kierunek: ASTRONOMIA specjalność: astrofizyka komputerowa 0 kierunek: FIZYKA specjalność: Fizyka komputerowa 1 studia niestacjonarne Wydział nie prowadzi. studia drugiego stopnia studia stacjonarne kierunek: ASTRONOMIA specjalność: astrofizyka komputerowa 1 kierunek: FIZYKA specjalność: Fizyka komputerowa 2 studia niestacjonarne Wydział nie prowadzi. studia jednolite magisterskie studia stacjonarne Wydział nie prowadzi studia niestacjonarne Wydział nie prowadzi. studia doktoranckie z FIZYKI i ASTRONOMII dziedzina: nauki fizyczne, dyscyplina fizyka / astronomia 2 Razem: Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2012/2013 (stan na ) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunki i specjalności studiów: kierunek: ASTRONOMIA specjalność: astrofizyka komputerowa 0 kierunek: FIZYKA specjalność: Fizyka komputerowa 0 kierunek: FIZYKA TECHNICZNA specjalność: Fizyka medyczna 8 osób przyjęto studia stacjonarne drugiego stopnia kierunki i specjalności studiów: kierunek: ASTRONOMIA specjalność: astrofizyka komputerowa 0 kierunek: FIZYKA specjalność: Fizyka komputerowa 7 osób przyjęto studia niestacjonarne pierwszego stopnia Wydział nie prowadzi kierunki i specjalności studiów: studia niestacjonarne drugiego stopnia Wydział nie prowadzi kierunki i specjalności studiów: studia stacjonarne doktoranckie z FIZYKI i ASTRONOMII dziedzina: nauki fizyczne, dyscyplina fizyka / astronomia 6 osób przyjęto

68 68 Wydziały Na rok akademicki 2013/2014 (limity) studia stacjonarne pierwszego stopnia, w tym: kierunek, specjalność limit 30 kierunek: ASTRONOMIA specjalność: astrofizyka komputerowa kierunek: FIZYKA specjalność: Fizyka komputerowa, Fizyka ogólna, Fizyka środowiska kierunek: FIZYKA TECHNICZNA specjalność: Fizyka medyczna drugiego stopnia, w tym: kierunek, specjalność limit 20 studia stacjonarne drugiego stopnia kierunki i specjalności studiów: kierunek: ASTRONOMIA specjalność: astrofizyka komputerowa kierunek: FIZYKA specjalność: Fizyka komputerowa, Fizyka ogólna, Fizyka środowiska, Fizyka teoretyczna studia niestacjonarne Wydział nie prowadzi studia doktoranckie kierunek limit 15 studia stacjonarne doktoranckie z FIZYKI i ASTRONOMII dziedzina: nauki fizyczne, dyscyplina fizyka / astronomia Ocena trendów rekrutacyjnych kierunek: ASTRONOMIA (3-letnie studia zawodowe licencjackie) od uruchomienia kierunku zainteresowanie maleje, liczba kandydatów oscyluje poniżej limitów przyjęć; kierunek: FIZYKA (3-letnie studia zawodowe licencjackie) zaznacza się duży spadek zainteresowania kierunkiem. 3. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich: 3.1. Pomoc materialna w roku 2012/2013 Rodzaj stypendium Liczba studentów Kwota dla najlepszych doktorantów ,00 dla najlepszych studentów ,00 zwiększenie stypendium socjalnego* ,00 stypendium socjalne ,50 stypendia specjalne dla niepełnosprawnych* ,00 zapomogi ,00 stypendium doktoranckie ,00 zwiększenie stypendium doktoranckiego ,00 Ogółem ,50 * Tych studentów nie wlicza się do ogółu.

69 Wydział Fizyki i Astronomii Wymiana studentów z zagranicą (liczba studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających) W ramach programu ERASMUS na Wydział Fizyki i Astronomii w roku akademickim 2012/2013, na kierunek: Fizyka została skierowana 1 osoba z Hiszpanii na cały rok akademicki (2 semestry). Ponadto dwóch studentów z Malty przebywało na praktyce w Instytucie Fizyki W ramach programu ERASMUS z Wydziału Fizyki i Astronomii w roku akademickim 2012/2013, wyjechało trzech studentów (dwóch na Maltę, jeden do Hiszpanii) oraz jeden doktorant do Grecji Działalność studentów: INSTYTUT ASTRONOMII Obsługa stacji bolidowej w ramach Polskiej Sieci Bolidowej Wykonywanie standardowych obserwacji astronomicznych. INSTYTUT FIZYKI Członkowie koła naukowego PIN brali udział w bachanaliowym projekcie hakaton, gdzie wykorzystując zdobyte na zajęciach umiejętności z programowania, tworzyli projekt grupowy. Spotkania członków koła, na których można swobodnie rozmawiać o swoich pomysłach, motywują do pracy o charakterze naukowym, czego dowodem jest współpraca dwóch członków koła z Maltańską grupą naukową. Wyniki symulacji komputerowych przeprowadzonych na Malcie stanowią podstawę do wielu przyszłych publikacji. Kolejni członkowie koła przygotowują się do wyjazdu na Maltę w przyszłym roku akademickim w ramach programu ERAZMUS i zamierzają również oprócz obowiązkowych zajęć, współpracować na uczelni w grupie naukowej Szczególne osiągnięcia studentów (nagrody i wyróżnienia) 4. Kadra 4.1. Stan i struktura zatrudnienia (stan na dzień ) INSTYTUT ASTRONOMII profesor zwyczajny 4 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 4 docent 0 adiunkt z habilitacją 0 adiunkt 5 starszy wykładowca z doktoratem 0 starszy wykładowca bez doktoratu 0 wykładowca 0 asystent z doktoratem 0 asystent 1 Razem: 14 pracownicy inżynieryjno-techniczni 1 administracja 2 (w tym 1 referent techniczny) Razem: 3 Ogółem: 17 INSTYTUT FIZYKI profesor zwyczajny 2 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 9

70 70 Wydziały docent 0 adiunkt z habilitacją 0 adiunkt 7 starszy wykładowca z doktoratem 2 starszy wykładowca bez doktoratu 0 wykładowca 0 asystent z doktoratem 0 asystent 1 Razem: 21 pracownicy inżynieryjno-techniczni 4 administracja 1 Razem: 5 Ogółem: Obsada kadrowa kierunków studiów stan na dzień 1 października 2012 r. INSTYTUT ASTRONOMII kierunek ASTRONOMIA studia I stopnia profesor zwyczajny 4 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 1 doktor habilitowany 0 Razem: 5 kierunek ASTRONOMIA studia II stopnia profesor zwyczajny 4 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 4 doktor habilitowany 0 Razem: 8 INSTYTUT FIZYKI kierunek FIZYKA studia I stopnia profesor zwyczajny 2 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 5 doktor habilitowany 0 Razem: 7 kierunek FIZYKA studia II stopnia profesor zwyczajny 2 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 5 doktor habilitowany 0 Razem: 7 kierunek FIZYKA TECHNICZNA studia I stopnia profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 4 doktor habilitowany 0 Razem: 5

71 Wydział Fizyki i Astronomii Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w 2012/2013 r. Uzyskane stopnie doktorskie: mgr Dinh Thuan BUI (doktorant) dyscyplina: fizyka w dniu 14 maja 2013 roku. Temat: Structured continuum effects in optical processes (Efekty związane z kontinuum ze strukturą w zjawiskach optycznych) mgr Quoc Khoa DOAN (doktorant) dyscyplina: fizyka w dniu 14 maja 2013 roku. Temat: Exactly soluble stochastic models in quantum optics (Modele stochastyczne dokładnie rozwiązywalne w optyce kwantowej). mgr Grzegorz Piotr SŁOWIK (osoba z zewnątrz) dyscyplina: fizyka w dniu 16 kwietnia 2013 roku. Temat: Nasycenie Mikrofalowe I Wzbudzenia Termiczne W Macerałach Węglowych mgr Sebastian Grzegorz ŻUREK (asystent w Instytucie Fizyki) dyscyplina: fizyka w dniu 9 lipca 2013 roku. Temat: Zmienność i złożoność szeregów czasowych RRw badaniach rytmu serca Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich Nagrody Rektora przyznane w 2012 za rok 2011: Tytuł, stopień, imię i nazwisko Rodzaj nagrody Stopień prof. dr hab. Janusz GILA prof. dr hab. Giorgi MELIKIDZE dr hab. Jarosław KIJAKA, prof. UZ dr hab. Dorota ROSIŃSKA, prof. UZ dr Krzysztof KRZESZOWSKI dr Wojciech LEWANDOWSKI dra Krzysztofa MACIESIAKA dr Olaf MARON Prof. dr hab. Andrzej Drzewiński Dr hab. Wiesław Leoński, prof. UZ Dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ Dr inż. Artur Barasiński Dr Bartosz Brzostowski Dr Piotr Jachimowicz Mgr Sebastian Żurek Dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ 4.5. Obciążenia dydaktyczne Nazwa jednostki organizacyjnej INSTYTUT ASTRO- NOMII Pensum Liczba godzin ponadwymiarowych obliczeniowych INSTYTUT ASTRONOMII Nagroda zespołowa INSTYTUT FIZYKI Nagroda zespołowa Indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne Liczba godzin w tym: studia niestacjonarne Liczba godzin efektywnych II stopnia I stopnia Liczba godzin niedociążenia INSTYTUT FIZYKI

72 72 Wydziały 4.6. Liczba sal przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych INSTYTUT ASTRONOMII INSTYTUT FIZYKI wykładowe 1 wykładowe 1 ćwiczeniowe 1 ćwiczeniowe 0 seminaryjne 0 seminaryjne 0 laboratoryjne 2 laboratoryjne 8 komputerowe 0 komputerowe 4 Razem 4 Razem Działalność naukowo-badawcza 5.1. Badania własne (tematy realizowane w 2012 r.) Lp. Kierownik tematu Temat pracy INSTYTUT ASTRONOMII 1 Dr hab. Jarosław Kijak Modelowanie mechanizmu ewolucji widma radiowego pulsara PSR B w układzie podwójnym z gwiazdą Be LS 2883 w ramach rozwoju specjalności: astrofizyka i radioastronomia pulsarów oraz gwiazd neutronowych w IA UZ 2 Dr hab. Jarosław Kijak Pomiary poszerzenia pulsu pulsarów radiowych jako efekt rozpraszania sygnału w ośrodku międzygwiazdowym w ramach rozwoju specjalności: astrofizyka i radioastronomia pulsarów oraz gwiazd neutronowych w IA UZ 3 Dr Wojciech Lewandowski Badanie scyntylacji promieniowania PSR B w ramach rozwoju specjalności: astrofizyka i radioastronomia pulsarów oraz gwiazd neutronowych w IA UZ Dr hab. Van CAO LONG, prof. UZ mgr Agnieszka Żaba Prof. dr hab. Piotr ROZMEJ mgr Łukasz Rutkowski Dr hab. Wiesław LEOŃSKI, prof. UZ mgr Dinh Thuan Bui Dr hab. Van CAO LONG, prof. UZ mgr Quoc Khoa Doan INSTYTUT FIZYKI Elektromagnetycznie indukowana przezroczystość z uwzględnieniem struktury Zeemana. Model wzrostu powierzchni w ujęciu stochastycznych równań Burgersa. Zjawiska optyczne w układach z kilkoma poziomami autojonizującymi. Wpływ fluktuacji lasera na różne zjawiska optyczne 5 Mgr Sebastian ŻUREK Badanie procesu translokacji polimerów przez błony komórkowe. 6 7 Dr inż. Artur BARASIŃSKI Dr Piotr JACHIMOWICZ Zastosowanie akceleratorów graficznych do analizy numerycznych szczeliny Haldane a w łańcuchowych układach magnetycznych w ramach rozwoju specjalności: badania teoretyczne dotyczące magnetyzmu molekularnego w IF UZ. Opis ciężkich i superciężkich jąder nieparzystych w ramach modelu makroskopowo-mikroskopowego z uwzględnieniem efektu blokowania w ramach rozwoju specjalności: fizyka jądrowa w IF UZ Działalność statutowa (tematy realizowane w roku akademickim 2012/2013) Lp. Kierownik tematu Temat pracy INSTYTUT ASTRONOMII 1 Prof. dr hab. Janusz Gil Badania astrofizyczne w reżimie relatywistycznym 2 Prof. dr hab. Janusz Gil Szybko zmienne źródła astrofizyczne

73 Wydział Fizyki i Astronomii Dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ Dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ INSTYTUT FIZYKI Fizyka układów skończenie wymiarowych w opisie klasycznych i kwantowych Fizyka układów liniowych i nieliniowych w opisie klasycznych i kwantowych 5.3. Projekty badawcze Międzynarodowe oraz finansowane przez UE INSTYTUT ASTRONOMII European Re-Integration Grant; 7 Program Ramowy; PERGOS-GA Astronet-II; 7 Program Ramowy, Grant Agrement No Okres realizacji projektu: Koordynator projektu: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski Nr umowy: POMOST/2012-6/11 Temat projektu: Numerical tools for astrophysics of compact objects Projekt Fundacji Nauki Polskiej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Okres realizacji projektu: Krajowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego INSTYTUT ASTRONOMII Nr grantu: N N Rodzaj grantu: promotorski Temat: Analiza pulsów pojedynczych w pulsarach radiowych na wysokich częstotliwościach obserwacyjnych Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Kierownik tematu: dr hab. Jarosław Kijak Nr grantu: N N Rodzaj grantu: własny Temat: Gwiazdy neutronowe i czarne dziury jako źródła promieniowania grawitacyjnego. Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Kierownik tematu: dr hab. Dorota Rosińska Nr umowy: UMO-2011/03/D/ST9/00656 Temat: Polarymetryczne obserwacje białych karłów typu DC oraz masywnych układów rentgenowskich z gwiazdami Be Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Kierownik tematu: dr Agnieszka Słowikowska Nr umowy: UMO-2012/05/B/ST9/03924 Temat: Zagadka mechanizmu promieniowania radiowego pulsarów. Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Kierownik tematu: prof. dr hab. Janusz Gil Współudział w projekcie ASPERA. Nr umowy: UMO-2013/01/ASPERA/ST9/00001 Temat: Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Członek Rady Zarządzającej z ramienia UZ: dr hab. Dorota Rosińska 5.4. Organizowane konferencje naukowe (nazwa, termin, krajowa lub międzynarodowa) INSTYTUT ASTRONOMII VII Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii, r.

74 74 Wydziały INSTYTUT FIZYKI współorganizacja konferencji: The 9 th Conference of Functional and Nanostructured Materials FNMA 2012, Grecja, Ateny, września 2012 r. (międzynarodowa) Wyposażenie w aparaturę badawczą: INSTYTUT ASTRONOMII Liczba komputerów PC: 61 (w tym 20 Notebooków) w tym nabytych w roku akademickim 2012/2013: 10 Liczba stacji roboczych: 1 Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 61 w tym serwerów: 2 INSTYTUT FIZYKI Liczba komputerów PC: 101 w tym nabytych w roku akademickim 2011/2012: 0 Liczba stacji roboczych: 95 Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 94 w tym serwerów: WSPÓłPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ (ośrodki naukowe, tematyka współpracy, koordynator) INSTYTUT ASTRONOMII 1) Department of Physics, University of Nevada, Las Vegas, USA pulsary radiowe 2) Center for Plasma Astrophysics, Tbilisi, Gruzja pulsary, fizyka plazmy 3) National Centre for Radio Astrophysics, Pune University Campus, Pune, Indie pulsary radiowe 4) Institut d Astrophysique de Paris, Paryż, Francja kosmologia 5) Universite Pierre et Marie Curie, Paryż, Francja mechanika nieba 6) Institut National des Sciences Appliguées de Rouen, Francja mechanika nieba 7) Centre d Etude Spatiale des Rayonnements, Tuluza, Francja gwiazdy neutronowe i czarne dziury 8) Observatoire de Bordeaux, Floirac, Francja gwiazdy neutronowe 9) Observatoire de Paris, Meudon, Cedex, Francja kosmologia 10) Department of Astronomy, University of California, Berkeley, USA kosmologia INSTYTUT FIZYKI Instytut Fizyki Optycznej we Lwowie, Ukraina Uniwersytet w Vinh, Wietnam 5.7. Ocena działalności naukowej Wydziału INSTYTUT ASTRONOMII W roku 2012 opublikowano 32 prac w czasopismach filadelfijskich, 0 w innych publikacjach recenzowanych oraz 22 prace konferencyjne. Instytut Fizyki Opublikowano: 29 publikacji w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports, 4 publikacji w czasopismach recenzowanych, anglojęzycznych, 2 autorstwa w rozdziałach monografii w języku angielskim.

75 Wydział Fizyki i Astronomii 75 Pracownicy Instytutu Fizyki brali również czynny udział w konferencjach międzynarodowych, w tym jako wykładowcy na zaproszenie z wykładami Informacja o głównych kierunkach prac jednostki Instytut Fizyki W roku 2012 realizowany był temat: Fizyka układów skończenie wymiarowych w opisie klasycznym i kwantowym. Celem badań było utrzymanie i wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Fizyki poprzez badania podstawowe w zakresie fizyki teoretycznej i doświadczalnej. Dalszy rozwój Instytutu Fizyki to nowe zadania badawcze, przygotowanie nowych specjalności naukowo-badawczych przy realizacji tematu badawczego, występowanie o wnioski grantowe, poszerzenie współpracy naukowej o inne ośrodki badawczo-naukowe. Prace badawcze dotyczyły zagadnień teoretycznych i eksperymentu: teoria: optyka kwantowa, fizyka wysokich energii, fizyka cząstek elementarnych, fizyka ciała stałego, metody matematyczne fizyki, fizyka statystyczna, metody modelowania układu wielu cząstek, metody analizy statystycznej szeregów czasowych, eksperyment: spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), spektroskopia rezonansu ferromagnetycznego (FMR), nowe materiały na bazie szkieł porowatych z nanocząstkami magnetycznymi, fizyka centrów luminescencji defektów (domieszkowych i radiacyjnych) w ciałach stałych, własności magnetyczne i optyczne materiałów uporządkowanych i nieuporządkowanych. Najważniejsze osiągnięcia: optyka kwantowa: określono parametr umożliwiający detekcję splątania kwantowego w okładach ze stanami z zakresu widma ciągłego. Pokazano, że możliwe jest otrzymanie splątania elektronów w układzie dwuatomowym z poziomami autojonizującymi. Wykazano związki właściwości tego splątania z charakterem widma fotoelektronów, optyka kwantowa: pokazanie, że kerrowski sprzęgacz optyczny (ang. Kerr optical coupler) wzbudzany za pomocą procesu parametrycznego może zachowywać się jak nieliniowe daje możliwość generacji maksymalnie splątanych stanów Bella w układzie qutrit-qutrit, optyka kwantowa: zbadano wpływ fluktuacji zewnętrznego pola laserowego na efekt elektromagnetycznie indukowanej przezroczystości w układach zawierających stany kontinuum ze strukturą. Wyprowadzono analityczne wyrażenia opisujące to zjawisko pokazując, że pozycja i szerokość okien przezroczystości istotnie zależą od fluktuacji pola, fizyka wysokich energii: analiza drugich statycznych barier rozszczepieniowych w obszarze wybranej grupy jąder aktynowców Z=90-98 przy użyciu 6-wymiarowych sieci energii potencjalnych służących do zasadniczego lokalizowania położeń drugich punktów siodłowych i uzyskanie bardzo dobrej zgodności z danymi eksperymentalnymi tj. statystycznie około dwukrotnie dokładniejsze ich odtworzenie w porównaniu do innych zaawansowanych modeli, takich jak: FRLDM lub LSD, magnetyzm molekularny: pokazano oraz zweryfikowano w oparciu o eksperyment dla [Mn(TPP)O 2 PHPh] H 2 O, jak dla związków typu Single Chain Magnets o S=2 z silną anizotropią, gdzie osie łatwe nie są współliniowe, za pomocą analizy polowych krzywych namagnesowania można wyznaczyć energię korelacji oraz wartość całki wymiany, magnetyzm molekularny: zbadano własności molekuł magnetycznych Cr 7 MF 8 (O 2 CH) 16 (w skrócie Cr 7 M) gdzie M=Cr, Cd, Ni, nanocząstki magnetyczne: opracowanie metody wypełniania krzemionki nanocząstkami magnetycznymi Fe3O4 w wyniku procesów dyfuzji z zawiesiny wodnej nanocząstek magnetycznych,

76 76 Wydziały nanocząstki magnetyczne: wykazanie obecności buforowania ph przez nanocząstki magnetyczne w postaci zawiesiny wodnej, fizyka statystyczna: wyznaczenie przy pomocy metody renormalizacji za pomocą macierzy gęstości postaci potęgowej poprawek w opisie zjawiska kondensacji kapilarnej, cząstki elementarne: wykazanie, że energia tzw. zwanej fałszywej próżni dąży do energii prawdziwej próżni jak 1/t 2, co uzasadnia celowość badania modeli kosmologicznych ze stałą kosmologiczną zawierającą dodatkowy zależny od czasu t człon proporcjonalny do 1/t 2, symetrie: w przypadku jednowymiarowej zdeformowanej algebry Heisenberga znaleziono związek między minimalną długością i funkcją deformacji algebry, fizyka nieliniowa: uzyskanie numerycznych rozwiązań równań Volterry z zaburzeniem (przy kilku rodzajach zaburzeń mających sens fizyczny), fizyka matematyczna: opracowano efektywną metodę wyznaczania spektrów układów kwantowych opisywanych w ramach reprezentacji bargmannowskiej dla przypadku, gdy układ zapisuje przy pomocy równania różniczkowego drugiego rzędu, fizyka matematyczna: sklasyfikowano całkowalne zaburzenia hamiltonowskich układów z potencjałami radialnymi o dwóch i trzech stopniach swobody. fizyka matematyczna: zbadano całkowalność przy pomocy różniczkowej teorii Galois układu typu korbacz (rodzaj potrójnego wahadła) i układu: hantla + punkt materialny oddziałujące grawitacyjnie, metody analizy statystycznej: przygotowanie oprogramowania do wyznaczania części nadmiarowej i rezerwuaru ciśnienia tętniczego, powiązanie ciśnienia nadmiarowego z ciśnieniem wzmocnienia, fizyka medyczna: algorytmiczne powiązanie entropii z próby z wymiarem korelacyjnym, fizyka medyczna: rozwój koncepcji asymetrii rytmu serca, zastosowanie w bezdechu sennym, spektroskopia: Synteza i wstępne badania związków typu Cu 1.4 Mn 1.6 O 4 o różnym obła dowaniu (0,5%; 1%; 2%; 5%; 10%, 25%) na wybranych nośnikach (zeolity HY, NaY, krzemionka) metodami: spektroskopii EPR, a także technik XRD, UV-vis, IR, oraz testów katalitycznych, spektroskopia: zarejestrowanie i przeanalizowanie widma EPR, absorpcji optycznej, luminescencji (wzbudzenia i emisji) oraz kinetyki luminescencji szkieł boranowych o składzie CaB 4 O 7 i LiCaBO 3, domieszkowanych Cr 2 O 3 w ilościach 0,5 i 1,0 mol. %. Na podstawie tych badań ustalono właściwości spektroskopowe i optyczne szkieł CaB 4 O 7 :Cr i LiCaBO 3 :Cr oraz struktura elektronowa i lokalna domieszkowych centrów chromu, fizyka szkieł: Zmierzenie i przeanalizowanie widma FMR w paśmie X nanocząstek magnetycznych (Ni/C i Fe 3 O 4 ) jak swobodnych tak i wprowadzonych do krzemianowych diamagnetycznych szkieł porowatych z różną teksturą w temperaturze pokojowej oraz serii Ni-Al i Mg-Zn nanoferrytów o różnym składzie i rozmiarze nanocząstek w zakresie temperatur K, fizyka szkieł: zbadany, przeanalizowany i zinterpretowany efekt generacji drugiej harmoniki (Second Harmonic Generation, SHG, długość fali λ SHG = 532 nm) promieniowania lasera Y 3 Al 5 O 12 :Nd 3+ (λ G = 1064 nm) przy optycznej termopolaryzacji w serii boranowych szkieł o składach Li 2 B 4 O 7, LiKB 4 O 7, CaB 4 O 7, and LiCaBO Działalność wydawnicza (za 2012 r.) 6.1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (wydawnictwa zwarte) Instytutu Fizyki Rozdziały w monografii: 1. Mirosław R. Dudek, N. Guskos, Marcin Kośmider. Thermal effects on the ferromagnetic resonance in polymer composites with magnetic nanoparticles fillers W: Smart nano-

77 Wydział Fizyki i Astronomii 77 particles technology/ ed. by A.A. Hashim - Rijeka: InTech, 2012, s , ISBN: Van Cao Long. Structured continuum in various optical phenomena W: Quantum optics: physics and applications I/ ed. W. Leoński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s , ISBN: Artykuły w czasopismach (Publikacje recenzowane) w tym w czasopismach z listy filadelfijskiej INSTYTUT ASTRONOMII [1] Necessary conditions for the existence of additional first integrals for Hamiltonian systems with homogeneous potential / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, Haruo Yoshida // Nonlinearity , Vol. 25, no 2, s (JCR) [2] Very fast photometric and X-ray observations of the intermediate polar V2069 Cygni (RX J ) / Iiham Nasiroglu, Agnieszka Słowikowska, Gottfried Kanbach, F. Haberl // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , Vol. 420, no 4, s (JCR) [3] The near-infrared detection of PSR B and its nebula / Roberto Mignani, A. de Luca, W. Hummel, A. Zajczyk, B. Rudak, G. Kanbach, Agnieszka Słowikowska // Astronomy & Astrophysics , Vol. 544, s. [9] (JCR) [4] On the HU Aquarii planetary system hypothesis / Krzysztof Goździewski, Iiham Nasiroglu, Agnieszka Słowikowska, Klaus Beuermann, Gottfried Kanbach, Dariusz Gauza, Andrzej Maciejewski, Robert Schwarz, Axel D. Schwope, Tobias C. Hinse, Nader Haghighipour, Vadim Burwitz, Mariusz Słonina, Arne Rau // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , Vol. 425, no 2, s (JCR) [5] Integrable variational equations of non-integrable systems / Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska // Regular and Chaotic Dynamics , Vol. 17, no 3-4, s (JCR) [6] Single-pulse analysis of PSR B at 8.35 GHz and carousel circulation time / Sneha Honnappa, Wojciech Lewandowski, Jarosław Kijak, Avinash A. Deshpande, Janusz Gil, Olaf Maron, Axel Jessner // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , Vol. 421, no 3, s (JCR) [7] On the pulse-width statistics in radio pulsars - III. Importance of the conal profile components / Krzysztof Maciesiak, Janusz Gil, Giorgi Melikidze // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , Vol. 424, no 3, s (JCR) [8] A time-variable, phase-dependent emission line in the X-ray spectrum of the isolated neutron star RX J / A. de Luca, D. Salvetti, A. Sartori, P. Esposito, A. Tiengo, S. Zane, R. Turolla, F. Pizzolato, Roberto Mignani, P.A. Caraveo, S. Mereghetti, G.F. Bignami // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , Vol. 421, no. 1, s. L72-L76 (JCR) [9] Constraining the optical emission from the double pulsar system J / F.R. Ferraro, Roberto Mignani, C. Pallanca, E. Dalessandro, B. Lanzoni, A. Pellizzoni, A. Possenti, M. Burgay, F. Camilo, N. D Amico // Astrophysical Journal , Vol. 749, no. 1, s. [6] (JCR) [10] VLT and Suzaku observations of the Fermi pulsar PSR J / Roberto Mignani, M. Razzano, P. Esposito, A. de Luca, M. Marelli, S. R. Oates, P. Saz-Parkinson // Astronomy & Astrophysics , Vol. 543, s. [9] JCR) [11] A new low magnetic field magnetar: the 2011 outburst of swift J / N. Rea, G.L. Israel, P. Esposito, J.A. Pons, A. Camero-Arranz, Roberto Mignani, R. Turolla, S. Zane, M. Burgay, A. Possenti // Astrophysical Journal , Vol. 754, no. 1, s. [13] (JCR)

78 78 Wydziały [12] X-ray follow-up observations of the two \gamma-ray pulsars PSR J and PSR J / B. Pancrazi, N.A. Webb, W. Becker, I. Cognard, L. Guillemot, A.B. Hill, M. Jackson, Roberto Mignani, N. Rea // Astronomy & Astrophysics , Vol. 544, s. [6] (JCR) [13] The identification of the optical companion to the binary millisecond pulsar J in the galactic field / C. Pallanca, Roberto Mignani, E. Dalessandro, F.R. Ferraro, B. Lanzoni, A. Possenti, M. Burgay, E. Sabbi // Astrophysical Journal , Vol. 755, no. 2, s. [6] (JCR) [14] Optical and X-ray observations of candidate isolated neutron stars in the G supernova remnant / Roberto Mignani, A. Tiengo, A. de Luca // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , Vol. 425, no. 3, s (JCR) [15] The XMM-Newton serendipitous ultraviolet source survey catalogue / M.J. Page, C. Brindle, A. Talavera, M. Still, S.R. Rosen, V.N. Yershov, H. Ziaeepour, C.F. Mason, M. Cropper, A.A. Breeveld, N. Loiseau, Roberto Mignani, A. Smith, P. Murdin // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , Vol. 426, no. 2, s (JCR) [16] Swift follow-up observations of candidate gravitational-wave transient events / P.A. Evans, J.K. Fridriksson, N. Gehrels, J. Homan, J.P. Osborne, M. Siegel, A. Beardmore, P. Handbauer, J. Gelbord, [et. al.], Dorota Rosińska, [et. al.] // Astrophysical Journal Supplement Series , Vol. 203, no 2, s. 28 (JCR) [17] Search for gravitational waves associated with gamma-ray bursts during ligo science run 6 and virgo science runs 2 and 3 / J. Abadie, B. P. Abbott, R. Abbott, T.D. Abbott, M. Abernathy, T. Accadia, F. Acernese, C. Adams, R. Adhikari, [et. al.], Dorota Rosińska, [et. al.] // Astrophysical Journal , Vol. 760, no. 12, s. [18] (JCR) [18] Erratum: Search for gravitational waves from binary black hole inspiral, merger and ringdown [Phys. Rev. D (2011)] / J. Abadie, B.P. Abbott, R. Abbott, M. Abernathy, T. Accadia, F. Acernese, C. Adams, R. Adhikari, P. Ajith, [et. al.], Dorota Rosińska, [et. al.] // Physical Review D , Vol. 86, s. [3] (JCR) [19] The characterization of Virgo data and its impact on gravitational-wave searches / J. Aasi, J. Abadie, B.P. Abbott, R. Abbott, T.D. Abbott, M. Abernathy, T. Accadia, F. Acernese, C. Adams, [et. al.], Dorota Rosińska, [et. al.] // Classical and Quantum Gravity , Vol. 29, no 15, s (JCR) [20] All-sky search for gravitational-wave bursts in the second joint LIGO-Virgo run / J. Abadie, B.P. Abbott, R. Abbott, T.D. Abbott, M. Abernathy, T. Accadia, F. Acernese, C. Adams, R. Adhikari, [et. al.], Dorota Rosińska, [et. al.] // Physical Review D , Vol. 85, s. [15] (JCR) [21] Upper limits on a stochastic gravitational-wave background using LIGO and Virgo interferometers at Hz / J. Abadie, B.P. Abbott, R. Abbott, T.D. Abbott, M. Abernathy, T. Accadia, F. Acernese, C. Adams, R. Adhikari, [et. al.], Dorota Rosińska, [et. al.] // Physical Review D , Vol. 85, no 12, s. [14] (JCR) [22] Search for gravitational waves from intermediate mass binary black holes / J. Abadie, B.P. Abbott, R. Abbott, M. Abernathy, T. Accadia, F. Acernese, C. Adams, R. Adhikari, C. Affeldt, [et. al.], Dorota Rosińska, [et. al.] // Physical Review D , Vol. 85, s. [13] (JCR) [23] First low-latency LIGO+Virgo search for binary inspirals and their electromagnetic counterparts / J. Abadie, B.P. Abbott, R. Abbott, T.D. Abbott, M. Abernathy, T. Accadia, F. Acernese, C. Adams, R. Adhikari, [et. al.], Dorota Rosińska, [et. al.] // Astronomy & Astrophysics , Vol. 541, s. [12] (JCR)

79 Wydział Fizyki i Astronomii 79 [24] Publisher s note: all-sky search for gravitational-wave bursts in the first joint LIGO- GEO-Virgo run [Phys. Rev. D 81, (2010)] / J. Abadie, B.P. Abbott, R. Abbott, T. Accadia, F. Acernese, R. Adhikari, P. Ajith, B. Allen, G. Allen, [et. al.], Dorota Rosińska, [et. al.] // Physical Review D , Vol. 85, s. [2] (JCR) [25] Publisher s Note: Search for gravitational waves from binary black hole inspiral, merger, and ringdown [Phys. Rev. D 83, (2011)] / J. Abadie, B.P. Abbott, R. Abbott, M. Abernathy, T. Accadia, F. Acernese, C. Adams, R. Adhikari, P. Ajith, [et. al.], Dorota Rosińska, [et. al.] // Physical Review D , Vol. 85, s. [2] (JCR) [26] All-sky search for periodic gravitational waves in the full S5 LIGO data / J. Abadie, B.P. Abbott, R. Abbott, T.D. Abbott, M. Abernathy, T. Accadia, F. Acernese, C. Adams, R. Adhikari, [et. al.], Dorota Rosińska, [et. al.] // Physical Review D , Vol. 85, no. 2, s. [18] (JCR) [27] Implementation and testing of the first prompt search for gravitational wave transients with electromagnetic counterparts / J. Abadie, B.P. Abbott, R. Abbott, T.D. Abbott, M. Abernathy, T. Accadia, F. Acernese, C. Adams, R. Adhikari, [et. al.], Dorota Rosińska, [et. al.] // Astronomy & Astrophysics , Vol. 539, s. [15] (JCR) [28] Publisher s note: search for gravitational waves from compact binary coalescence in LIGO and Virgo data from S5 and VSR1 [Phys. Rev. D 82, (2010)] / J. Abadie, B.P. Abbott, R. Abbott, M. Abernathy, T. Accadia, F. Acernese, C. Adams, R. Adhikari, P. Ajith, [et. al.], Dorota Rosińska, [et. al.] // Physical Review D , Vol. 85, no. 8, s (JCR) [29] Search for gravitational waves from low mass compact binary coalescence in LIGO s sixth science run and Virgo s science runs 2 and 3 / J. Abadie, B.P. Abbott, R. Abbott, T.D. Abbott, M. Abernathy, T. Accadia, F. Acernese, C. Adams, R. Adhikari, [et. al.], Dorota Rosińska, [et. al.] // Physical Review D , Vol. 85, s. [12] (JCR) [30] Thirty years of pulsar studies at ESO. The Italian contribution / Roberto Mignani // Memorie Della Societa Astronomica Italiana , Vol. 83, no. 4, s (JCR) [31] The NoEMi (Noise Frequency Event Miner) framework / T. Accadia, F. Acernese, M. Agathos, P. Astone, G. Ballardin, F. Barone, M. Barsuglia, A. Basti, T.S. Bauer, [et. al.], Dorota Rosińska, [et. al.] // Journal of Physics : Conference Series , Vol. 363, no. 1, s (JCR) [32] Noise monitor tools and their application to Virgo data / T. Accadia, F. Acernese, M. Agathos, P. Astone, G. Ballardin, F. Barone, M. Barsuglia, A. Basti, T.S. Bauer, [et. al.], Dorota Rosińska, [et. al.] // Journal of Physics : Conference Series , Vol. 363, no. 1, s (JCR) Instytutu Fizyki 1. P. Guzik, Jarosław Piskorski, P. Barthel, A. Bauer, A. Müller, N. Junk, K. Ulm, M. Malik, G. Schmidt. Heart rate deceleration runs for postinfarction risk prediction. Journal of Electrocardiology, 2012, Vol. 45, no 1, s A. Lukš, J. Peřina Jr., Wiesław Leoński, V. Peřinová. Entanglement between an autoionizing system and a neighboring atom. Physical Review A, 2012, Vol. 85, no 1, s Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska, H. Yoshida. Necessary conditions for the existence of additional first integrals for Hamiltonian systems with homogeneous potential Nonlinearity, 2012, Vol. 25, no 2, s Tomasz Masłowski, Anatol Nowicki, A.V. Tkachuk. Deformed Heisenberg algebra and minimal lenght. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2012, Vol. 45, s. [5]

80 80 Wydziały 5. Piotr Jachimowicz, M. Kowal, J. Skalski. Secondary fission barriers in even-even actinide nuclei. Physical Review C, 2012, Vol. 85, no 5, s A. Kowalewska-Kudłaszyk, J. K. Kalaga, Wiesław Leoński, Van Cao Long. Kullback - Leibler quantum divergence as an indicator of quantum chaos. Physics Letters A, 2012, Vol. 376, no 15, s Sylwia Kondej, J. Vaz, Jr. Fractional Schrödinger operator with delta potential localized on circle. Journal of Mathematical Physics, 2012, Vol. 53, s Sylwia Kondej. Resonances induced by broken symmetry in a system with a singular potential. Annales Henri Poincaré, 2012, s. [17] 9. Quoc Khoa Doan, Van Cao Long, Wiesław Leoński. Electromagnetically induced transparency for \lambda-like systems with a structured continuum and broad-band coupling laser. Physica Scripta, 2012, Vol. 147, s. [5] 10. A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, J. Peřina Jr. Generalized Bell states generation in a parametrically excited nonlinear coupler. Physica Scripta, 2012, Vol. 147, s. [3] 11. P. Rechnia, A. Malaika, Lidia Najder-Kozdrowska, M. Kozłowski. The effect of ethanol on carbon-catalysed decomposition. International Journal of Hydrogen Energy, 2012, Vol. 37, iss. 9, s G. Kamieniarz, P. Kozłowski, M. Antkowiak, P. Sobczak, T. Ślusarski, D. M. Tomecka, Artur Barasiński, Bartosz Brzostowski, Andrzej Drzewiński, A. Bieńko, J. Mroziński. Anisotropy, geometric structure and frustration effects in molecule-based nanomagnets. Acta Physica Polonica A, 2012, Vol. 121, no 5-6, s Bartosz Brzostowski, T. Ślusarski, G. Kamieniarz. DFT study of octanuclear molecular chromium-based ring using new pseudopotential parameters. Acta Physica Polonica A, 2012, Vol. 121, no 5-6, s Sebastian Żurek, Marcin Kośmider, Andrzej Drzewiński, J.M.J. Van Leeuwen. Translocation of polymers in a lattice model. European Physical Journal E, 2012, Vol. 35, s. [7] 15. Dinh Thuan Bui, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, K.W. Wojciechowski. Computer simulation of solitary waves in a common or auxetic elastic rod with both quadratic and cubic nonlinearities. Physica Status Solidi B-Basic Research, 2012, s. [7] 16. Bohdan Padlyak, W. Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, B. Pieprzyk, Adam Drzewiecki, V. Adamiv, J. Burak, I. Teslyuk. Synthesis and optical spectroscopy of the lithium tetraborate glasses, doped with terbium and dysprosium. Optica Applicata, 2012, Vol. 42, no 2, s Bohdan Padlyak, W. Ryba-Romanowski, R. Lisiecki, V.T. Adamiv, Ya. V. Burak, I.M. Teslyuk. Synthesis, EPR and optical spectroscopy of the Cr-doped tetraborate glasses. Optical Materials, 2012, Vol. 34, no 12, s Bohdan Padlyak, S. Mudry, Y.O. Kulyk, Adam Drzewiecki, V.T. Adamiv, Y.V. Burak, I.M. Teslyuk. Synthesis and X-ray structural investigation of undoped borate glasses. Materials Science-Poland, 2012, Vol. 30, no 3, s Bartłomiej Zapotoczny, Mirosław R. Dudek, N. Guskos, J. Kozioł, Bohdan Padlyak, Marcin Kośmider, E. Rysiakiewicz-Pasek. FMR study of the porous silicate glasses with Fe3O4 magnetic nanoparticles fillers. Journal of Nanomaterials, 2012, s. [7] 20. Quoc Khoa Doan, Van Cao Long, Wiesław Leoński. A broad-band laser-driven double Fano system-photoelectron spectra. Physica Scripta, 2012, Vol. 86, no 4, s. [6] 21. Sebastian Żurek, P. Guzik, S. Pawlak, Marcin Kośmider, Jarosław Piskorski. On the relation between correlation dimension, approximate entropy and sample entropy parameters, and a fast algorithm for their calculation. Physica A, 2012, Vol. 391, no 24, s

81 Wydział Fizyki i Astronomii Jarosław Piskorski, P. Guzik. Compensatory properties of heart rate asymmetry. Journal of Electrocardiology, 2012, Vol. 45, no 3, s R. Ricca-Mallada, E.R. Migliaro, Jarosław Piskorski, P. Guzik. Exercise training slows down heart rate and improves deceleration and acceleration capacity in patients with heart failure. Journal of Electrocardiology, 2012, Vol. 45, no 3, s J. Wykrętowicz, P. Guzik, T. Krauze, R. Marciniak, M. Komarnicki, Jarosław Piskorski, H. Wysocki, A. Wykrętowicz. Fibrinogen and d-dimer in contrasting relation with measures of wave reflection and arterial stiffness. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, 2012, s. [6] 25. Andrzej Maciejewski, Maria Przybylska. Integrable variational equations of non-integrable systems. Regular and Chaotic Dynamics, 2012, Vol. 17, no 3-4, s Małgorzata Zubaszewska, A. Gendiar, Andrzej Drzewiński. Capillary condensation in a square geometry with surface fields. Physical Review E, 2012, Vol. 86, no 6, s B. Bandrowski, A. Karczewska, Piotr Rozmej. Numerical solutions to fractional perturbed Volterra equations. Abstract and Applied Analysis, 2012, Vol. 2012, s. [19] 28. Artur Barasiński, G. Kamieniarz, Andrzej Drzewiński. Magnetization-based assessment of correlation energy in canted single-chain magnets. Physical Review B, 2012, Vol. 86, iss. 21, s E. Orłowska-Baranowska, E. Abramczuk, M. Grabowski, D. Zakrzewski, M. Miłkowska, A. Galas, K. Czerwińska, T. Hryniewiecki, R. Baranowski, Jarosław Piskorski. Factors affecting long-term survival after aortic valve replacement. Kardiologia Polska, 2012, T. 70, nr 11, s Publikacje recenzowane (Artykuły w innych wydawnictwach ciągłych, roczniki, zeszyty naukowe) INSTYTUT ASTRONOMII Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars / (red.) Wojciech Lewandowski, Olaf Maron, Jarosław Kijak; San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, ISBN: Instytutu Fizyki 1. R. Baranowski, Jarosław Piskorski. CRP zwiastunem zmian w zespołach QRS czy tylko zależność statystyczna? Kardiologia Polska, 2012, T. 70, nr 7, s Krzysztof Urbanowski, Jarosław Piskorski. Late time behavior of unstable particles. Journal of Nuclear and Particle Physics, 2012, Vol. 2, no. 3, s Dariusz Woźniak, Andrzej Drzewiński. Matrix-product states for the Ising model in a transverse field W: Acta Physicae Superficierum , Vol. 12, s Wiesław Leoński. Quantum Optics: Physics and Applications I, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012, ISBN Patenty, wzory użytkowe: 6.5. Prace zbiorowe (redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) 6.6. periodyki naukowe wydawane na wydziałach (tytuł, redaktor naczelny, nakład) 7. Inny dorobek wydziału w minionym roku akademickim

82 82 Wydziały 8. Priorytetowe zamierzenia wydziału do realizacji w roku akademickim 2013/2014 W roku akademickim 2013/2014 realizowany będzie temat badawczy: Fizyka układów liniowych i nieliniowych w opisie klasycznym i kwantowym w ramach tego tematu planowe są: 1. Badania w zakresie optyki kwantowej Kontynuacja i rozwinięcie dotychczasowej tematyki badawczej. W szczególności badania dotyczące: korelacji kwantowych w układach ze stanami autojonizującymi, wpływu różnych czynników na procesy autojonizacji, zjawisk nagłej śmierci i odrodzenia splatania kwantowego w nieliniowych układach optycznych, korelacji kwantowych opisanych za pomocą tzw. quantum discord, destylowalności splątania kwantowego, poszukiwania wskaźników chaosu kwantowego w układach kwantowo-optycznych, wskaźników kwantowości układów optycznych. Badanie zjawiska elektromagnetycznie indukowanej przezroczystości (EIT) w kontekście wyników doświadczalnych uzyskanych w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Zadania badawcze podjęte są przez grupę dr hab. Wiesława Leońskiego z pracownikami Zakładu, prof. UZ i dr hab. Van Cao Longa, prof. UZ. 2. Metody matematyczne układów kwantowych Nowe zadania to: uogólnienie metody wyznaczania spektrów układów kwantowych opisywanych w ramach reprezentacji bargmannowskiej z wykorzystaniem wronskianu na przypadek gdy układ reprezentowany jest przez n-wymiarowy układ równań różniczkowych zwyczajnych. Następnie metoda ta zostanie zastosowana do 3-wymiarowego układu Rabiego i układu 2-qubitów. Planowane jest szczegółowe przebadanie warunku normalizowalności funkcji falowej pod kątem zastosowania asymptotyki równań i ich formy normalnej Birkhoffa. Metoda ta zostanie zastosowana do n-fotonowego uogólnienia układu Rabiego. Tematyka realizowana będzie przez dr hab. Marię Przybylską, prof. UZ ze współpracownikami. Układy kwantowe z deformacją kontynuacja (dr Sylwia Kondej). Badanie własności luminoforów przy zastosowanie różnych metod obliczeniowych DFT oraz metod chemii kwantowej (dr Bartosz Brzostowski). 3. Fizyka jądrowa Kontynuacja badań stabilności ciężkich i superciężkich jąder atomowych (prof. dr hab. Piotr Rozmej, dr Piotr Jachimowicz). 4. Cząstki elementarne, symetrie Nowe zadania: zbadanie własności średnich czasowych energii stanu nietrwałego i szybkości rozpadu w wybranych modelach kwantowych, oszacowanie wielkości możliwych efektów związanych z własnościami stanów nietrwałych w obszarze czasów znacznie większych niż czas życia (dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ) Nieliniowe deformacje czasoprzestrzeni i ich związek ze strukturą algebraiczną przestrzeni dualnej przestrzeni pędów (dr hab. Anatol Nowicki, prof. UZ). 5. Fizyka nieliniowa Kontynuacja badań rozwiązań solitonowych w równaniach nieliniowej optyki (dr hab. Van Cao Longa, prof. UZ z grupą) i innych zagadnieniach fizyki (prof. dr hab. Piotr Rozmej ze współpracownikami) i badania nad nowymi metodami numerycznymi dla rozwiązań solitonowych (dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ ze współpracownikami). 6. Zagadnienia całkowalności Nowe zadania to zbadanie dynamiki kilku układów typu wielokrotne wahadła z wykorzystaniem różniczkowej teorii Galois w sytuacji, gdy znane są rozwiązania szczególne w postaci analitycznej jak i dla przypadku, gdy rozwiązania szczególne wyznaczone są numerycznie.

83 Wydział Fizyki i Astronomii 83 Planowane jest badanie całkowalności układów spinów Tematyka realizowana będzie przez dr hab. Marię Przybylską, prof. UZ ze współpracownikami. 7. Magnetyzm molekularny Kontynuacja zadania: kwantowy opisem SCM. Planowane jest zastosowanie metody TMRG do opisu blokowych łańcuchów [Mn-Ni-Mn] (dr Artur Barasiński). Kontynuacja- modelowanie niskowymiarowych kwantowych magnetyków molekularnych (prof. dr hab. Andrzej Drzewiński). Nowe zadanie: badanie własności molekuł i łańcuchów magnetycznych z zastosowaniem różnych metod DFT (Siesta, AbInit, Wien2k) oraz w ramach formalizmu Falicova-Kimballa (dr Bartosz Brzostowski). 8. Nanostruktury/nanomateriały Nowe zadania: przygotowanie nowych materiałów magnetycznych (o własnościach superparamagnetycznych) z nanocząstkami na bazie tlenku żelaza (dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ ze współpracownikami). Badania wsparte będą symulacjami komputerowymi. Zaplanowano badania kontroli reakcji przeciwciało-antygen (Ab-Ag) w warunkach zdalnego ogrzewania zmiennym polem magnetycznym o częstościach radiowych zawiesiny nanocząstek magnetycznych (dr hab. Mirosław R. Dudek, prof. UZ ze współpracownikami). Rozpoczęte zostaną badania kontroli wydzielania się leku z układów porowatych. 9. Spektroskopia EPR/FMR, luminescencja Planowane zadania: Spektroskopia MAS (Magic Angle Spinning) NMR jąder izotopów 6 Li, 7 Li i 11 B w serii niedomieszkowanych kryształów i szkieł boranowych o składach chemicznych Li 2 B 4 O 7, LiB 3 O 5, LiCaBO 3, LiKB 4 O 7 i SrB 4 O Badanie efektywności i parametrów generacji laserowej centrów Cr, Nd 3+ i Er 3+ w szkłach boranowych o różnym składzie. Spektroskopia EPR w paśmie X i optyczna w zakresie UV-Vis-IR jonów elementów przejściowych i ziem rzadkich (V, Ni, Ce, Gd, Eu i innych) w szkłach boranowych o różnym składzie. 3+ Badania luminescencji jonów Cr w szkłach boranowych o różnym składzie w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych w szerokim zakresie temperatur (4-300 K). Spektroskopia FMR w pasmach X i Q w szerokim zakresie temperatur (4-300 K) nanocząstek magnetycznych (Ni/C, Fe 2 O 3, nanoferryty o różnym, składzie etc.) w szkłach porowatych i innych matrycach diamagnetycznych z nieuporządkowaną i dobrze uporządkowaną strukturą i geometrią por. 10. Metody i modele fizyki statystycznej Nowe zadanie: wpływ ograniczoności układu na termodynamiczny efekt Casimira, modelowanie układów z anizotropią typu oś łatwa (prof. dr hab. Andrzej Drzewiński ze współpracownikami). Kontynuacja badań: własności zmiennoprądowe przewodnictwa protonowego w modelu dyfuzj protonów w przypadku jedno i dwuwymiarowej sieci (dr Tomasz Masłowski, prof. dr hab. Andrzej Drzewiński). Kontynuacja zadania translokacja polimerów (dr Marcin Kośmider) 11. Fizyka medyczna Kontynuacja zadania: rozwój asymetrii rytmu serca. Nowe badania: zagadnienie rezerwuaru ciśnienia tętniczego oraz ciśnienia nadmiarowego, próba usunięcia niefizjologicznych parametrów dopasowania modelu do pomiarów, początek badań nad skalowaniem w biomedycznych szeregach czasowych. Pracami kieruje dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ ze współpracownikami dr Marcin Kośmider, mgr Sebastian Żurek. Przewidywane efekty naukowe to publikacje w renomowanych czasopismach, monografie, nowe współprace naukowe, nowe stopnie naukowe.

84 Wydział Humanistyczny 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych DZIEKAN PRODZIEKAN ds. Nauki i Jakości Kształcenia PRODZIEKAN ds. Studenckich INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ Dyrektor Zastępca Dyrektora dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ dr Robert Buczek dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ dr Tomasz Ratajczak ZAKŁAD LITERATURY DAWNEJ, BIBLIOTEKOZNAWSTWA I EDYTORSTWA Kierownik dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Pracownia Nauk Pomocniczych i Literatury Popularnej. Kierownik dr Tomasz Ratajczak, adiunkt Pracownia Edytorstwa; Kierownik dr hab. Sławomir Kufel profesor UZ mgr Katarzyna Grabias-Banaszewska doktorant Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury. Kierownik dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ ZAKŁAD LITERATURY ROMANTYZMU I POZYTYWIZMU Kierownik dr hab. Marta Ruszczyńska, prof. UZ ZAKŁAD LITERATURY XX i XXI WIEKU Kierownik dr hab. Maria Januszewicz, prof. UZ Pracownia Literatury Współczesnej (po 1945 r.). Kierownik dr hab. Anna Szóstak, prof. UZ ZAKŁAD TEORII I ANTROPOLOGII LITERATURY Kierownik dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną. Kierownik dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ Pracownia Komparatystyki i Dyskursów Okołoliterackich. Kierownik dr hab. Grzegorz Kubski ZAKŁAD DYDAKTYKI LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO Kierownik dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ ZAKŁAD I GRAMATYKI HISTORYCZNEJJĘZYKA POLSKIEGO I DIALEKTOLOGII Kierownik dr hab. Katarzyna Węgorowska, prof. UZ Pracownia Dialektologii. Kierownik dr hab. Katarzyna Węgorowska, prof. UZ ZAKŁAD STYLISTYKI Kierownik dr Cezary Piątkowski (pełniący obowiązki) ZAKŁAD HISTORII I PRAGMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO Kierownik prof. dr hab. Stanisław Borawski ZAKŁAD KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ Kierownik prof. zw. dr hab. Marian Bugajski INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Dyrektor Z-ca Dyrektora ZAKŁAD LEKSYKOLOGII I PRAGMALINGWISTYKI Kierownik prof. zw. dr hab. Elisaveta Kotorova ZAKŁAD GRAMATYKI I HISTORII JĘZYKA NIEMIECKIEGO Kierownik dr hab. Michaił Kotin, prof. UZ dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ dr Cezary Lipiński

85 Wydział Humanistyczny 85 ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY KRAJÓW NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO Kierownik dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ ZAKŁAD NAJNOWSZEJ LITERATURY NIEMIECKIEJ i MEDIÓW Kierownik dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ INSTYTUT NEOFILOLOGII Dyrektor Z-ca Dyrektora ZAKŁAD FILOLOGII ANGIELSKIEJ Kierownik dr Leszek Szymański ZAKŁAD FILOLOGII ROMAŃSKIEJ Kierownik dr Elżbieta Jastrzębska prof. dr hab. Andrzej Ksenicz dr Aleksandra Urban-Podolan Pracownia Glottodydaktyki Romańskiej; Kierownik dr Elżbieta Jastrzębska Katedra Filologii Wschodniosłowiańskiej Kierownik dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO Kierownik dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ ZAKŁAD LITERATUR WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH Kierownik prof. dr hab. Andrzej Ksenicz INSTYTUT FILOZOFII Dyrektor Zastępca Dyrektora ZAKŁAD ETYKI Kierownik dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ ZAKŁAD FILOZOFII KULTURY Kierownik dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ ZAKŁAD HISTORII FILOZOFII Kierownik prof. dr hab. Lilianna Kiejzik ZAKŁAD LOGIKI I METODOLOGII NAUK Kierownik prof. zw. dr hab. Kazimierz Jodkowski ZAKŁAD ONTOLOGII I TEORII POZNANIA Kierownik dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ INSTYTUT HISTORII Dyrektor Zastępca Dyrektora ZAKŁAD ARCHEOLOGII i HISTORII STAROŻYTNEJ Kierownik dr hab. Bogdan Bobowski, prof. UZ ZAKŁAD HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJ Kierownik dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ ZAKŁAD HISTORII NOWOŻYTNEJ XVI-XVIII wieku Kierownik prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski ZAKŁAD HISTORII XIX-XX wieku Kierownik dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ prof. dr hab. Lilianna Kiejzik dr Paweł Walczak dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ dr Hanna Kurowska

86 86 Wydziały ZAKŁAD HISTORII NAJNOWSZEJ Kierownik prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski ZAKŁAD DEMOGRAFII I HISTORII GOSPODARCZEJ Kierownik prof. dr hab. Tomasz Jaworski ZAKŁAD HISTORII Nauki i Kultury Kierownik dr hab. Dariusz Dolański prof. UZ ZAKŁAD NAUK POMOCNICZYCH HISTORII I Archiwistyki Kierownik dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ Pracownia Epigrafiki. Kierownik prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka Pracownia Heraldyczna. Kierownik prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski Pracownia Badań Regionalnych Pracownia Atlasu Historycznego Województwa Lubuskiego. Kierownik prof. dr hab. Tomasz Jaworski INSTYTUT POLITOLOGII Dyrektor Zastępca Dyrektora ZAKŁAD POLITYKI PUBLICZNEJ Kierownik dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Kierownik dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ ZAKŁAD TEORII I METODOLOGII BADAŃ POLITYCZNYCH Kierownik dr hab. Wiesław Hładkiewicz, prof. UZ ZAKŁAD SYSTEMÓW POLITYCZNYCH I KOMINIKACJI POLITYCZNEJ Kierownik dr hab. Andrzej Małkiewicz, prof. UZ ZAKŁAD HISTORII NAJNOWSZEJ I MYŚLI POLITYCZNEJ Kierownik dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Kierownik dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ Pracownia Studiów Niemcoznawczych Kierownik dr hab. Olgiert Kiec, prof. UZ 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów Studia stacjonarne pierwszego stopnia filologia filologia germańska filologia rosyjska filologia angielska filologia romańska filologia polska filozofia historia politologia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo specjalności: I lata: Nauczycielska dr hab. Ryszard Zaradny, prof. UZ dr Joanna Markiewicz-Stanny

87 Wydział Humanistyczny 87 Administracja, handel i usługi Stosunki międzynarodowe Dziennikarstwo Traduktologia Biznes i turystyka Nauka a religia Zarządzanie dokumentacją i informacją Edukacja interkulturowa II lata: Nauczycielska Translatoryka Marketing polityczny Edytorstwo Zarządzanie dokumentacją i informacją Bibliotekarstwo edukacyjne Broker informacji Filologia ros. z j. angielskim Filozofia ogólna III lata: Nauczycielska Translatoryka Marketing polityczny Edytorstwo informatyczne Zarządzanie dok. i inf. Bibliotekarstwo edukacyjne Translatoryka biznesowa Filozofia ogólna studia stacjonarne drugiego stopnia historia politologia filologia filologia germańska filologia rosyjska filologia polska filozofia specjalności: I lata: Nauczycielska Administracja europejska i rozwój regionalny Polityka międzynarodowa i bezpieczeństwo Komunikacja medialna Translatoryka z j. angielskim Biznes i turystyka Etyka w życiu publicznym Archiwistyka Translatoryka w j. niemieckim

88 88 Wydziały II lata: Nauczycielska Administracja europejska Integracja europejska Komunikacja medialna Archiwistyka Dokumentacja dziedzictwo kulturowego Turystyka historyczna Literaturoznawstwo Lingwistyka Translatoryka biznesowa Komunikacja i współdziałanie społeczne Studia niestacjonarne I st. filologia filologia germańska filologia angielska filologia romańska filologia rosyjska filologia polska filozofia historia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo politologia specjalności: I lata: Nauczycielska Administracja, handel i usługi II lata: Nauczycielska Translatoryka Literaturoznawstwo Lingwistyka III lata: Nauczycielska Translatoryka Bibliotekarstwo edukacyjne Edytorstwo informatyczne Marketing polityczny studia niestacjonarne drugiego stopnia historia politologia filologia filologia germańska filologia rosyjska filologia polska filozofia

89 Wydział Humanistyczny 89 specjalności: I lata: Nauczycielska Polityka międzynarodowa Administracja europejska Translatoryka II lata: Integracja europejska Administracja europejska Ustrojoznawstwo Archiwistyka Zarządzanie dokumentacją i informacją Studia niestacjonarne wieczorowe 2.2. Studia podyplomowe WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z EDUKACJĄ EUROPEJSKĄ ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO ETYKA 2.3. Studia doktoranckie Historia Liczba studentów wg systemu kształcenia stacjonarne: 1048 niestacjonarne: 225 doktoranckie 75 razem: doktorantów Liczba słuchaczy studiów podyplomowych Razem: 82, w tym absolwentów: 79 Liczba słuchaczy studiów doktoranckich Razem: 75 Liczba absolwentów ogółem: 531 Liczba absolwentów wg systemu kształcenia za rok 2012/2013 stacjonarne pierwszego stopnia 242 stacjonarne drugiego stopnia 176 niestacjonarne pierwszego stopnia 45 niestacjonarne drugiego stopnia 68 Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2012/2013 (liczby kandydatów) stacjonarne pierwszego stopnia 557 stacjonarne drugiego stopnia 272 niestacjonarne pierwszego stopnia 98 niestacjonarne drugiego stopnia 105 Razem: 1032 studia doktoranckie stacjonarne 46

90 90 Wydziały OCENA TRENDÓW REKRUTACYJNYCH Zauważa się stałą tendencje spadkową w odniesieniu do wszystkich kierunków, zarówno jeśli chodzi o studia stacjonarne jak i niestacjonarne. Kandydaci zauważają konieczność bardzo elastycznego reagowania i wprowadzania wciąż modyfikacji do proponowanych kierunków i specjalności. Współczesny rynek edukacyjny jest niezwykle dynamiczny i pozyskiwanie kandydatów musi to uwzględniać. Dlatego też WH wprowadza nowości w postaci nowych specjalizacji i kierunków (np. kulturoznawstwo w roku akad. 2013/14), bo tylko w ten sposób można pozostać atrakcyjnym na rynku (planujemy na przykład poszerzenie oferty studiów neofilologicznych, wprowadzamy ofertę nowych studiów podyplomowych). Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich Pomoc materialna w roku akademickim 2012/2013 stypendia socjalne 341 (kwota zł,-/miesiąc) stypendia socjalne w zwiększonej wysokości- 203 (kwota zł/ miesiąc stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 67 (kwota zł/miesiąc) stypendia rektora dla najlepszych studentów 120 (kwota zł,-/miesiąc) stypendia dla najlepszych doktorantów 16 (kwota zł/miesiąc) zapomogi 53 (kwota zł,-/miesiąc) zwiększenie stypendium doktoranckiego 10 (kwota zł/miesiąc) stypendia doktoranckie 6 (kwota zł/miesiąc) Wymiana studentów z zagranicą W ramach programu ERASMUS w wymianie uczestniczyło 42 studentów Wydziału. Działalność studentów (działalność kulturalna, koła naukowe) Koło Młodych Romanistów Koło Miłośników Kultury Alternatywnej TRATWA Koło Naukowe Miłośników Filozofii Koło Naukowe Miłośników Literatury Niemieckiej Koło Naukowe POLIT Koło Naukowe Studentów Nauk Politycznych Adiatur et Altera Pars Koło Naukowe Politologów Agora Koło Naukowe Historyków Studentów Studenckie Koło Językowe SEM Koło Naukowe Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Koło Miłośników Języka Polskiego Unia Debat Oksfordzkich Koło Literaturoznawcze Dziennikarskie Koło Naukowe Faktor Koło Naukowe Edytorów i Bibliologów Rama Studenckie Koło Epigraficzne Studenckie Koło Archeologiczne Działalność naukowa i popularyzatorska studentów Wydziału rozwija się bardzo dobrze, czego wyrazem jest powstawanie nowych kół. Ponadto nasi studenci współpracują z mediami regionalnymi radiem, telewizją, prasą oraz kwartalnikiem Pro Libris. Szczególne osiągnięcia studentów W roku akademickim 2012/13 student III roku studiów doktoranckich Andrzej Łuczak otrzymał stypendium Ministra Administracji i Cyfryzacji (https://mac.gov.pl/wiadomosci/minister-boni-przyznal-stypendia-dla-studentow-pochodzenia-romskiego/).

91 Wydział Humanistyczny 91 Kadra Stan i struktura zatrudnienia profesor zwyczajny 13 profesor nadzwyczajny 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 41 docent 0 adiunkt z hab. 4 adiunkt 97 starszy wykładowca z doktoratem 8 starszy wykładowca bez doktoratu 10 wykładowca 10 asystent 7 lektor 0 Razem: 191 pracownicy inżynieryjno-techniczni 0 administracja 18 Razem: 18 Ogółem: 209 Obsada kadrowa kierunków studiów na dzień filologia profesor zwyczajny 4 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 8 Razem: 12 filologia polska profesor zwyczajny 3 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 9 dr hab. na stanowisku adiunkta 4 Razem: 17 filozofia profesor zwyczajny 2 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 6 Razem: 8 historia profesor zwyczajny 4 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 11 Razem: 15 politologia profesor zwyczajny 0 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 7 Razem: 7

92 92 Wydziały Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w 2012/2013 roku: Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskali: (3) Dr Andrjek Kotin, dr Mirosława Kubasiewicz, dr Gerda Nogal Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskali: (6) Dr hab. Marek Smoluk, dr hab. Joanna Zawodniak, dr hab. Magdalena Steciąg, dr hab. Joanna Dudek, dr hab. Robert Piotrowski, dr hab. Radosław Sztyber Na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani: (2) Prof. dr hab. Andrzej Ksenicz, prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak Wnioski o nadanie tytułu profesora: 4 Wydział Humanistyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, a także stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Ponadto Instytut Filozofii posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. W roku akademickim 2012/2013: Liczba promocji doktorskich osób nie będących pracownikami Wydziału Humanistycznego: 5 Liczba promocji doktorskich osób będących pracownikami Wydziału: 0 Liczba przeprowadzonych przewodów habilitacyjnych osób będących pracownikami Wydziału Humanistycznego: 1 Liczba przeprowadzonych przewodów habilitacyjnych osób nie będących pracownikami Wydziału Humanistycznego: 1 Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich Wyróżnienie nagrodą Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2011 roku: NAGRODA ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I STOPNIA 1. prof. UZ dr hab. Leszek Belzyt, 2. prof. UZ dr hab. Bohdan Halczak, 3.prof. UZ dr hab. Wiesław Hładkiewicz, NAGRODA ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE II STOPNIA 1. dr hab. Bogdan Bobowski, 2. dr hab. Cezary Lipiński, 3. dr Robert Piotrowski, NAGRODA ZA ZESPOŁOWE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE II STOPNIA 1. prof. UZ dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ dr hab. Sławomir Kufel, 2. prof. UZ dr hab. Anna Szóstak, dr Radosław Sztyber, 3. prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka, dr Marceli Tureczek, 4. prof. zw. dr hab. Marian Bugajski, prof. UZ dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ dr hab. Paweł Zimniak, 5. prof. UZ dr hab. Małgorzata Mikołajczak, dr Fatima Nowak-Małolepsza, prof. UZ dr hab. Rober Skobelski, dr Ireneusz Wojewódzki, 6. dr Magdalena Jurewicz- Nowak, dr Dorota Szagun, 7. dr Elżbieta Jastrzębska, dr Agnieszka Kałużna, dr Małgorzata Szymczak, nagroda zespołowa za osiągnięcia organizacyjne 1. prof. UZ dr hab. Stefan Dudra, dr Mirosław Świt, dr Andrzej Gillmeister, dr Piotr Krycki, dr Hanna Kurowska, dr Agnieszka Łobodziec, dr Łukasz Młyńczyk, dr Tomasz Ratajczak, dr Aleksandra Urban-Podolan, dr Paweł Walczak.

93 Wydział Humanistyczny 93 Obciążenia dydaktyczne Obciążenia dydaktyczne na Wydziale Humanistycznym lp. Jednostka Pensum 0. Wydział Humanistyczny (godz. zlecone) 1. Instytut Filologii Germańskiej Niedociążenia obliczeniowych Liczba godzin w tym: za studia niestacjonarne Liczba godzin efektywnych stacj.+niestacj Liczba godzin ponadwymiarowych Instytut Filologii Polskiej Instytut Filozofii Instytut Historii Instytut Neofilologii Instytut Politologii WH Języki Obce Wydział Humanistyczny Liczba sal przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych wykładowe 4 (262,7 m kw.) ćwiczeniowe 39 (1.349,10 m kw.) seminaryjne pracownie, laboratoria 4 (161,00 m kw.) razem 47 (1.772,80 m kw) Ocena posiadanej wydziałowej bazy dydaktycznej Baza dydaktyczna jest wystarczająca, natomiast w najbliższym czasie konieczne jest jej unowocześnienie, przede wszystkim remonty i modernizacje pomieszczeń. W przyszłym roku powinna też nastąpić poprawa wyposażenia w sprzęt dydaktyczny, głównie powiększenie zasobów komputerowych. Działalność naukowo-badawcza Działalność statutowa- potencjał badawczy w 2012: 1. Tekst w aspekcie mediatyzacji i narratologii Kierownik: dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej 2. Język polski w ujęciu historycznym i współczesnym, zagadnienia stylistyki, onomastyki i dialektologii. Literatura polska w jej dziejowym rozwoju, obiegi literatury, zagadnienia bibliologii i edytorstwa. Teoria i antropologia literatury. Tożsamość narodowa i treści kształcenia w nowoczesnej dydaktyce literatury i języka polskiego Kierownik: dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Polskiej 3. Języki i literatury wschodniosłowiańskie XIX i XX w. Kierunki rozwoju literatury i języka angielskiego w XIX i XX w. Literatura francuska oraz język literacki w procesie rozwojowym XIX i XX w. Kierownik: dr hab. Andrzej Ksenicz, prof. UZ Jednostka: Instytut Neofilologii 4. Problematyka logiki, teorii i historii filozofii w perspektywie synchronicznej i diachronicznej Kierownik: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ Jednostka: Instytut Filozofii 5. Historia społeczeństw pogranicza Kierownik: dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii 6. Polityka historyczna w Europie Środkowej i Wschodniej Kierownik: dr hab. Ryszard Zaradny, prof. UZ Jednostka: Instytut Politologii

94 94 Wydziały Działalność statutowa potencjał badawczy w 2013: 1. Tekst w aspekcie mediatyzacji i narratologii Kierownik: dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ. Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej 2. Język polski w ujęciu historycznym i współczesnym, zagadnienia stylistyki, onomastyki i dialektologii. Literatura polska w jej dziejowym rozwoju, obiegi literatury, zagadnienia bibliologii i edytorstwa. Teoria i antropologia literatury. Tożsamość narodowa i treści kształcenia w nowoczesnej dydaktyce literatury i języka polskiego Kierownik: dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ Jednostka: Instytut Filologii Polskiej 3. Języki i literatury wschodniosłowiańskie XIX i XX w. Kierunki rozwoju literatury i języka angielskiego w XIX i XX w. Literatura francuska oraz język literacki w procesie rozwojowym XIX i XX w. Kierownik: dr hab. Andrzej Ksenicz, prof. UZ Jednostka: Instytut Neofilologii 4. Problematyka logiki, teorii i historii filozofii w perspektywie synchronicznej i diachronicznej Kierownik: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik Jednostka: Instytut Filozofii 5. Historia społeczeństw pogranicza Kierownik: dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ Jednostka: Instytut Historii 6. Polityka historyczna w Europie Środkowej i Wschodniej. Rozwój regionu lubuskiego i jego współpraca z partnerami Kierownik: dr hab. Ryszard Zaradny, prof. UZ Jednostka: Instytut Politologii Projekty badawcze Międzynarodowe oraz finansowane przez Unię Europejską Englobe: Oświecenie i historia globalna. Partnerzy w projekcie: Universität Potsdam Universidade de Coimbra Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Technische Universität Berlin National University of Ireland Galway Middle East Technical Univeristy Ankara Consejo Superior de Investigaciones Científicas Madrid Queens University Belfast Uniwersytet Zielonogórski- Instytut Historii Krajowe 1. Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej do 1815 r. (województwo lubuskie) (własny) Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka. Jednostka: Instytut Historii. Czas trwania data rozpoczęcia: data zakończenia: Fundusze: Historia języka i wspólnot komunikatywnych polskich w 50 wykładach Kierownik projektu: prof.dr hab.stanisław Borawski, Jednostka: Instytut Filologii Polskiej. Czas trwania data rozpoczęcia: data zakończenia: Fundusze: Pawła Florenskiego ( ) filozofia wszechjedności Kierownik projektu: mgr Justyna Kroczak, Jednostka: Instytut Filozofii. Czas trwaniadata rozpoczęcia: data zakończenia: Fundusze: Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni Kierownik projektu: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik, Jednostka: Instytut Filozofii. Czas trwania- data rozpoczęcia: data zakończenia: Fundusze: 42640

95 Wydział Humanistyczny 95 Konferencje naukowe 1. Konferencja krajowa z udziałem gości zagranicznych Konteksty Frankofonii: edukacja, kultura, praca (Język konferencji: francuski, polski) Termin: , Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Neofilologii, Zakład Filologii Romańskiej. Kontakt: dr Elżbieta Jastrzębska, Strona informacyjna: konferencje_pl.html. Współorganizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE w Zielonej Górze, Koło Młodych Romanistów 2. Konferencja krajowa z udziałem gości zagranicznych Tożsamość w komunikowaniu (Język konferencji: polski) Termin: , Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Zakład Komunikacji Jezykowej Instytut Filologii Polskiej. Kontakt: prof. dr hab. Marian Bugajski; dr Magdalena Steciąg, uz.zgora.pl. Strona informacyjna: 3. Konferencja krajowa Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze (Język konferencji: polski) Termin: marzec- grudzień 2013, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej. Kontakt: dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ tel.: ; dr Magdalena Hawrysz tel.: Konferencja międzynarodowa Literatury i języki wschodniowsłowiańskie wobec swego czasu historycznego (Język konferencji: polski, rosyjski, białoruski, ukraiński) Termin: , Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instutut Neofilologii. Kontakt: prof. dr hab. Andrzej Ksenicz; dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ; dr Aleksandra Urban-Podolan, Konferencja krajowa Warsztaty tematyczno-metodologiczne Totalitarne mitologizacje kultury hiszpańskiej (problem metodologiczno-badawczy w perspektywie polskiej) w ramach projektu badawczego Badanie związków kulturowych polsko-iberyjskich oraz polsko-iberoamerykanskich (Język konferencji: polski, hiszpański) Termin: , Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej. Kontakt: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ; dr Tomasz Ratajczak, Strona informacyjna: Współorganizator: Pracownia Rysunku i Intermediów Instytutu Sztuk Wizualnych UZ; Pracownia Teorii Sztuki Instytutu Sztuk Wizualnych UZ 6. Konferencja krajowa z udziałem gości zagranicznych Żydzi w dziejach pogranicza polsko- niemieckiego (Język konferencji: polski, niemiecki) Termin: , Miejsce: Muzeum Ziemi Lubuskiej, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, Jednostka organizująca: Instytut Historii. Kontakt: prof. dr hab. Tomasz Jaworski tel.: ; dr Hanna Kurowska tel.: , Strona informacyjna: Współorganizator: Towarzystwo Studiów Łużyckich, Polskie Towarzystwo Historyczne O/Zielona Góra, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Studenckie Koło Archeologów, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej 7. Konferencja krajowa Zielonogórskie Seminaria Literaturoznawcze (Język konferencji: polski) Termin: styczeń grudzień 2013, Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej. Kontakt: dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ; dr Dorota Kulczycka, pl. Strona informacyjna: Współorganizator: Dziekan Wydziału Humanistycznego UZ; Instytut Neofilologii, Instytut Germanistyki

96 96 Wydziały 8. Konferencja międzynarodowa Narodowe oraz europejskie dziedzictwo kulturowo-literackie w programach nauczania i podręcznikach szkolnych (Język konferencji: polski, francuski, rosyjski) Termin: , Miejsce: Pobierowo, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej, Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego. Kontakt: dr hab. Beata Kędzia- Klebeko, prof. US; dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ, Współorganizator: Uniwersytet Szczeciński, Katedra Filologii Romańskiej 9. Konferencja krajowa Świat Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej w literaturze i sztuce (Język konferencji: polski) Termin: , Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej, Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego. Kontakt: dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ, Strona informacyjna: uz.zgora.pl. Współorganizator: Urząd Gminy w Zielonej Górze; Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Zielonej Górze 10. Konferencja krajowa Włoska kultura między tradycją a postmodernizmem (Język konferencji: polski, włoski) Termin: , Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instutut Neofilologii. Kontakt: dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz, Strona informacyjna: 11. Konferencja międzynarodowa Trójstronne, międzynarodowe polsko-niemiecko-francuskie kolokwium studenckie. Niemiecki ruch oporu w czasach narodowego socjalizmu w dokumentach Kręgu z Krzyżowej (Język konferencji: niemiecki) Termin: , Miejsce: Krzyżowa, Jednostka organizująca: Wydział Humanistyczny. Kontakt: dr Marek Biszczanik; mgr Liliana SadowskaWspółorganizator: Université d Angers, Francja; Uniwersität Vechta, Niemcy 12. Konferencja krajowa z udziałem gości zagranicznych Ogólnopolski Festiwal Krótkiego Matrażu Francuskojęzycznego (Język konferencji: polski, francuski) Termin: , Miejsce: Zielona Góra, Kino Nysa, Jednostka organizująca: Zakład Filologii Germańskiej, Koło Młodych Romanistów. Kontakt: Laurent Vavon; Irmina Jakubas, Współorganizator: Stowarzyszenie Artownia, Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce, Urząd Miasta Zielona Góra, Parlament Studencki UZ 13. Konferencja międzynarodowa Trudna historia i jej wymiar europejski w edukacji (Język konferencji: polski, angielski, francuski) Termin: , Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Jednostka organizująca: Instytut Historii. Kontakt: dr hab. Bogumiła Burda, prof.uz, tel.: ; dr Małgorzata Szymczak, tel , zgora.pl. Współorganizator: Polskie Towarzystwo Historyczne Wyposażenie w aparaturę badawczą Liczba komputerów PC:216 Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 197 Współpraca naukowa z zagranicą THIEC teaching History for Europe in Common międzynarodowy projekt naukowo- dydaktyczny z udziałem Helsingin yliopisto, Uniwersytet Kolomna. Universidade do Porto, Université de Caen Basse-Normandie, Széchenyi István Egyetem Győr, którego celem

97 Wydział Humanistyczny 97 jest opracowanie narzędzi do nauczania historii i edukacji nauczycieli historii w zakresie tzw. polityki pamięci. współpraca z fundacją Püchlera Stiftunge Fürst Püchler Pauch. Bad Muskau, Niemcy, Instytut Filozofii i Katedra Filozofii Prawa Uniwersytetu w Mediolanie Włochy, współpraca niesformalizowana z Towarzystwem Naukowym Łosiewskije cztienija przy Bibliotece Rosyjskiej Filozofii i Kultury w Moskwie Rosja, Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg; Friedrich-Schiller-Universität Jena; University of Latvia Ryga, współpraca z Instytutem Teologii Prawosławnej Saint Serge w Paryżu, umowa bilateralna z Uniwersytetem Wileńskim; Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie dr hab. M. Łuczyk Białoruska Akademia Nauk prof. B. Tichoniuk Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Hercena w Sankt Petersburgu dr hab. P. Stasińska, prof. UZ, dr hab. M. Łuczyk, prof. UZ, dr N. Bielniak, dr A. Urban-Podolan, dr A. Łazar-Kinal Uniwersytet Pedagogiczny w Hradec Kralove prof. dr hab. A. Ksenicz Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu prof. dr hab. A. Ksenicz Uniwersytet w Cean (Francja) dr E. Jastrzębska Uniwersytet w Istanbule, Turcja dr hab. M. Smoluk, prof. UZ Facultade de Filoloxia, Universidade da Coruña, Hiszpania. dr hab. M. Smoluk, prof. UZ Universidad de Alcalá, Hiszpania. dr hab. M. Smoluk, prof. UZ Distancia, UNED, Madryt, Hiszpania dr hab. M. Smoluk, prof. UZ Współpraca naukowa wykłady na zaproszenie Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu Lwowskiego um. Iwana Franka 2012 r. Współpraca naukowa temat badawczy Nowy regionalizm w badaniach literackich Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Poczdamie 2012 r. Współpraca naukowa Kubański Uniwersytet Państwowy Udział w kolegium redakcyjnym periodyku Slowianska Fantastika Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Intytut Slawistyki 2012 r. Współpraca międzynarodowa pracowników IFP ma dwa aspekty. Pierwszy wiąże się z udziałem w badaniach ogólnohumanistycznych (w tym językoznawczych i literaturoznawczych) i zastosowaniem współczesnych metodologii do badań w obrębie projektów międzynarodowych i interdyscyplinarnych oraz własnych. Drugi związany jest ze wsparciem w badaniach i kształceniu polonistycznym za granicą, co czynimy utrzymując kontakty ze slawistami niemieckimi (Bonn, Poczdam, Drezno) i polonistami z Uniwersytetu Lwowskiego i Wileńskiego, naukowcami z Danii. Ocena działalności naukowej Wydziału Podstawową formą aktywności pracowników Wydziału są: kształcenie studentów i działalność naukowa. Wykładnikiem tych działań są uzyskiwane corocznie awanse naukowe, działalność w różnorakich organizacjach, przygotowane konferencje, a także współpraca z ośrodkami w Polsce i za granicą. Do najistotniejszych osiągnięć naukowych Wydziału trzeba w ubiegłym roku akademickim zaliczyć wyraźne sprofilowanie badań. Pojawiły się nowe płaszczyzny dociekań, dla przykładu kulturoznawcze, antropologiczne, etnologiczne i kognitywne. W połączeniu z dotychczasowymi (historycznymi, filozoficznymi, politologicznymi) dobrze rokują na przyszłość. Nie bez znaczenia są też badania wychodzące na arenę

98 98 Wydziały międzynarodową, w tym przede wszystkim dotyczące nowoczesnego językoznawstwa, w wymiarze ekolingwistyki. Działalność wydawnicza Liczba publikacji ogółem: w recenzowanych wydawnictwach z listy JCR: 0 w innych recenzowanych czasopismach międzynarodowych: 36 w czasopismach recenzowanych o zasięgu krajowym: 113 w czasopismach z listy ERIH: 12 Liczba wydanych monografii ogółem: monografie lub podręczniki akademickie w języku angielskim lub podstawowym: 28 rozdziały w monografiach lub podręcznikach akademickich w języku angielskim lub podstawowym: 154 monografie lub podręczniki akademickie w języku polskim lub innym (nie podstawowym): 57 rozdziały w monografiach lub podręcznikach akademickich w języku polskim lub innym (nie podstawowym): 223

99 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych Dziekan Prodziekani Instytut Budownictwa dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ Dyrektor Zastępca Dyrektora Zakład Budownictwa Ogólnego Zakład Dróg i Mostów Zakład Geotechniki i Geodezji Zakład Konstrukcji Budowli Zakład Mechaniki Budowli Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ dr inż. Gerard Bryś kierownik: dr inż. Beata Nowogońska kierownik: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ kierownik: dr inż. Waldemar Szajna kierownik: prof. dr hab. inż. Piotr Aliavdin kierownik: dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ kierownik: dr inż. Sławomir Łotysz Instytut Inżynierii Środowiska Dyrektor Zastępca Dyrektora prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak dr inż. Ireneusz Nowogoński Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów kierownik: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ Zakład Hydrologii i Geologii Stosowanej kierownik: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ Zakład Ekologii Stosowanej kierownik: dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych kierownik: dr inż. Teresa Nowak Zakład Technologii Wody Ścieków i Odpadów kierownik: dr inż. Sylwia Myszograj Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska kierownik: mgr inż. Tadeusz Butrymowicz KATEDRA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI Kierownik prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać Zakład Teorii Architektury i Projektowania Architektonicznego Zakład Teorii i Historii Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków Zakład Sztuk Plastycznych i Wizualnych kierownik: kierownik: kierownik: Kierownicy nowo utworzonych Zakładów zostaną powołani na wrześniowej Radzie Wydziału. 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów studia pierwszego stopnia studia stacjonarne

100 100 Wydziały kierunek Architektura i Urbanistyka Budownictwo Inżynieria Środowiska studia niestacjonarne kierunek Architektura i Urbanistyka Budownictwo Inżynieria Środowiska studia drugiego stopnia studia stacjonarne kierunek Architektura i Urbanistyka specjalność: Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne kierunek Budownictwo specjalność: Drogi i Mosty Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych kierunek Inżynieria Środowiska specjalność: Urządzenia Sanitarne Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów studia niestacjonarne kierunek Budownictwo specjalność: Drogi i Mosty Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie Technologia i Organizacja Budownictwa kierunek Inżynieria Środowiska specjalność: Urządzenia Sanitarne studia doktoranckie na kierunku budownictwo I i II rok na kierunku Inżynieria Środowiska I rok Studia podyplomowe (wraz z liczbą słuchaczy): Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków 20 słuchaczy, Odnawialne źródła energii 30 słuchaczy Liczba studentów wg systemu kształcenia studia stacjonarne studia niestacjonarne 560 studia doktoranckie 19 Razem: LICZBA ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów ogółem (wg prowadzonych przez wydział kierunków studiów od ich uruchomienia wg stanu na r.) studia stacjonarne studia niestacjonarne Razem: 6 204

101 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Liczba absolwentów wg systemu kształcenia za rok 2012/2013 (od do ) studia pierwszego stopnia studia stacjonarne I stopnia kierunek Architektura i Urbanistyka 42 osoby Budownictwo 55 osób Inżynieria Środowiska 63 osoby studia niestacjonarne I stopnia kierunek Budownictwo 28 osób Inżynieria Środowiska 24 osoby studia drugiego stopnia studia stacjonarne kierunek Budownictwo specjalność: Drogi i Mosty Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie kierunek Inżynieria Środowiska specjalność: Urządzenia Sanitarne Zaopatrzenie w Wodę, Uniesz. Śc.i Odp. studia niestacjonarne kierunek Budownictwo specjalność: Drogi i Mosty Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie Technologia i Organizacja Budownictwa kierunek Inżynieria Środowiska specjalność: Urządzenia Sanitarne 2.5. Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2011/2012 (stan na r.) 13 osób 42 osoby 20 osób 8 osób 11 osób 15 osób 11 osób studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Architektura i Urbanistyka 63 Budownictwo 218 Inżynieria Środowiska 86 studia stacjonarne drugiego stopnia (stan na luty 2013 r.) kierunek Architektura i Urbanistyka specjalność: Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 36 kierunek Budownictwo specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie 32 Renowacja Budynków i Modern. Obsz. Zabudow. 15 kierunek Inżynieria Środowiska specjalność: Urządzenia Sanitarne 40 studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek Budownictwo 83 Inżynieria Środowiska 39 studia niestacjonarne drugiego stopnia kierunek Budownictwo specjalność: Drogi i Mosty osoby

102 102 Wydziały Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie 25 kierunek Inżynieria Środowiska specjalność: Urządzenia Sanitarne Na rok akademicki 2012/2013 (limity) studia stacjonarne pierwszego stopnia, w tym: kierunek Architektura i Urbanistyka limit 75 Budownictwo limit 240 Inżynieria Środowiska limit 160 drugiego stopnia, w tym: kierunek Architektura i Urbanistyka limit 60 osób Budownictwo limit 120 osób Inżynieria Środowiska limit 120 osób studia niestacjonarne pierwszego stopnia, w tym: kierunek Architektura i Urbanistyka limit 60 Budownictwo limit 120 Inżynieria Środowiska limit 80 drugiego stopnia, w tym: kierunek Budownictwo limit 90 Inżynieria Środowiska limit 120 studia doktoranckie kierunek Budownictwo limit 10 Inżynieria Środowiska limit Ocena trendów rekrutacyjnych W roku 2011 przyjęliśmy na studia stacjonarne I stopnia: 69 studentów na architekturę i urbanistykę, 247 studentów na budownictwo, 106 studentów na inżynierię środowiska. W roku 2012 przyjęliśmy na studia stacjonarne I stopnia: 63 studentów na architekturę i urbanistykę, 218 studentów na budownictwo, 86 studentów na inżynierię środowiska. Wyraźnie obserwuje się wzrost zainteresowań kierunkami technicznymi. Tegoroczna rekrutacja jeszcze trwa, ale prawdopodobnie przyjmiemy podobną liczbę studentów na architekturę i urbanistykę oraz budownictwo. Zdecydowanie największe zainteresowanie dotyczy kierunku Budownictwo, natomiast zauważa się tendencję spadkową na kierunek Inżyniera Środowiska. Na studia niestacjonarne nie uda się nam pewnie przyjąć tylu studentów ile przyjęliśmy w roku ubiegłym. Rekrutacja trwa, ale o tej porze w roku ubiegłym liczba chętnych do podjęcia studiów niestacjonarnych była większa. Wyjątkiem jest kierunek budownictwo. W przypadku tego kierunku prawdopodobnie uda się nam zrekrutować około 100 studentów, czyli podobnie jak w roku ubiegłym. 3. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich: 3.1. Pomoc materialna w roku 2012/2013 I Stypendium socjalne: w semestrze zimowym 1495 wypłat na kwotę ,00 w semestrze letnim 1082 wypłaty na kwotę ,00

103 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 103 razem w roku akademickim 2012/ wypłat na kwotę ,00 II Stypendium socjalne z funduszu OKS: w semestrze zimowym 4 wypłaty na kwotę 2 596,00 w semestrze letnim 4 wypłaty na kwotę 2 596,00 razem w roku akademickim 2012/ wypłat na kwotę 5 192,00 III Stypendium socjalne doktoranci: w semestrze zimowym 5 wypłat na kwotę 1 000,00 w semestrze letnim 4 wypłaty na kwotę 800,00 razem w roku akademickim 2012/ wypłat na kwotę 1 800,00 IV Zwiększenie stypendium socjalnego: w semestrze zimowym 991 wypłat na kwotę ,00 w semestrze letnim 748 wypłat na kwotę ,00 razem w roku akademickim 2012/ wypłat na kwotę ,00 V Zwiększenie stypendium socjalnego z funduszu OKS: w semestrze zimowym 4 wypłaty na kwotę 720,00 w semestrze letnim 4 wypłaty na kwotę 720,00 razem w roku akademickim 2012/ wypłat na kwotę 1 440,00 VI Stypendium rektora dla najlepszych studentów: w semestrze zimowym 631 wypłat na kwotę ,50 w semestrze letnim 394 wypłaty na kwotę ,00 razem w roku akademickim 2012/ wypłat na kwotę ,50 VII Stypendium rektora dla najlepszych studentów z funduszu OKS: w semestrze zimowym 25 wypłat na kwotę ,00 w semestrze letnim 24 wypłaty na kwotę ,00 razem w roku akademickim 2012/ wypłat na kwotę ,00 VIII Stypendium dla najlepszych doktorantów: w semestrze zimowym 60 wypłat na kwotę ,00 w semestrze letnim 48 wypłat na kwotę ,00 razem w roku akademickim 2012/ wypłat na kwotę ,00 IX Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: w semestrze zimowym 163 wypłaty na kwotę ,00 w semestrze letnim 110 wypłat na kwotę ,00 razem w roku akademickim 2012/ wypłaty na kwotę ,00 X Zapomogi: w semestrze zimowym 56 wypłat na kwotę ,00 w semestrze letnim 42 wypłaty na kwotę ,00 razem w roku akademickim 2012/ wypłat na kwotę ,00 XI Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia: łącznie w roku akademickim 2012/ wypłata na kwotę ,00 (liczba studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających) Studentka II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka, Ewelina Owoc odbyła praktyki indywidualne w ramach programu ERASMUS w biurze Integral Projekt GmbH & Co. KG AM Spreeufer 1 (E-Werk) Cottbus Deutschland / Germany. Praktykę odbywała w terminie r.

104 104 Wydziały 3.3. Działalność studentów Studenckie Naukowe Koło Architektury i Konserwacji Zabytków. Opiekun: dr hab. inż. Wojciech Eckert Koło Naukowe Mechaniki Komputerowej. Opiekun: dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ Naukowe Koło Mostowe. Opiekun: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ Koło Naukowe Konstruktorów: Eksperymentalna i Numeryczna Analiza Konstrukcji Inżynierskich. Opiekun: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ Koło Naukowe Historii Techniki. Opiekun: dr inż. arch. Sławomir Łotysz Koło Naukowe Czysta Woda. Opiekun: dr inż. Barbara Jachimko Wydziałowe Koło Naukowe Skamieniali. Opiekun: mgr Anna Asani 3.4. Szczególne osiągnięcia studentów (nagrody i wyróżnienia) Alicja Bienias studentka II roku studiów magisterskich (studia II stopnia) na kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego została laureatką wojewódzkiego etapu tegorocznej edycji konkursu Studencki Nobel. Natalia Kożuchowska studentka III roku studiów I stopnia na kierunku budownictwo, otrzymała na rok akad. 2012/2013 stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, nagrody Rektora za osiągnięcia i działalność w semestrze zimowym i letnim 2012/2013: Bryk Tomasz, student inżynierii środowiska; Burda Michał, student budownictwa; Fruzińska Róża, doktorantka inżynierii środowiska; Frontczak Piotr, student budownictwa; Gostkowska Katarzyna, studentka inżynierii środowiska; Jakowicz Dariusz, student inżynierii środowiska; Lechów Hanna, doktorantka inżynierii środowiska; Możejko Marika, studentka budownictwa; Ratuszna Agata, studentka budownictwa; Sidelnik Tomasz, student inżynierii środowiska; Śliwa Małgorzata, studentka budownictwa; Załucka Katarzyna, studentka architektury i urbanistyki. Alicja Bienias, Sandra Dawidowicz, Justyna Duda, Marta Jakubowska, Jacek Samek, Piotr Waliński październik 2012 laureaci I etap kwalifikacji oraz uczestnicy warsztatów architektonicznych pt. Habitat: architektura socjalna organizowanych w ramach Szkoły Naukowej Habitat. Organizatorem był Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk Sekcja Architektury. Katarzyna Dudek luty 2013, wyróżnienie w konkursie i prezentacja projektów podczas 50. International Paris Air Show Le Bourget czerwca 2013 r. laureatka II etapu ogólnopolskiego Konkursu na grafikę samolotu typu Flaris. pt. Zaprojektuj odrzutową grafikę. Organizatorem Konkursu była firma Metal-Master, Podgórzyn Producent marki Flaris. Marek Kaja luty 2013, wyróżnienie w konkursie i prezentacja projektów podczas 50. International Paris Air Show Le Bourget czerwca 2013 r. laureatka II etapu ogólnopolskiego Konkursu na grafikę samolotu typu Flaris. pt. Zaprojektuj odrzutową grafikę. Organizatorem Konkursu była firma Metal-Master, Podgórzyn Producent marki Flaris. Emilia Pieróg, Jakub Omachel zespół maj 2013, I miejsce w Konkursie na Zagospodarowanie placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra przy współudziale Katedry Architektury i Urbanistyki WILiŚ. Dawid Jankowiak maj 2013, II miejsce w Konkursie na Zagospodarowanie placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra przy współudziale Katedry Architektury i Urbanistyki WILiŚ.

105 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 105 Joanna Konig, Samanta Michalewicz zespół maj 2013, wyróżnienie w Konkursie na Zagospodarowanie placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra przy współudziale Katedry Architektury i Urbanistyki WILiŚ. Wojciech Łuczak maj czerwiec 2013, Nagroda główna oraz realizacja wg. zwycięskiej autorskiej koncepcji w Konkursie na tarczę zegarową w budynku Alpha Business Center, Polska Wełna w Zielonej Górze. Konkurs organizowany przez Zarząd Alpha Business Center, Polska Wełna Amfilada 2 oraz przez Katedrę Architektury i Urbanistyki WILiŚ pod patronatem Dziekana WILiŚ dr hab. inż. Jakuba Marcinowskiego, prof. UZ. Daria Żołód, Przemysław Jachimowski, Jacek Samek zespół maj 2013, Nagroda w Konkursie na koncepcję tarczy zegarowej w budynku Alpha Business Center, Polska Wełna w Zielonej Górze. Konkurs organizowany przez Zarząd Alpha Business Center, Polska Wełna Amfilada 2 oraz przez Katedrę Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ. Katarzyna Rzepczyńska maj 2013, Nagroda w Konkursie na koncepcję tarczy zegarowej w budynku Alpha Business Center, Polska Wełna w Zielone Górze. Konkurs organizowany przez Zarząd Alpha Business Center, Polska Wełna Amfilada 2 oraz przez Katedrę Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ. Agnieszka Aksamitowska maj 2013, wyróżnienie w Konkursie na koncepcję tarczy zegarowej w budynku Alpha Business Center, Polska Wełna w Zielonej Górze. Konkurs organizowany przez Zarząd Alpha Business Center, Polska Wełna Amfilada 2 oraz przez Katedrę Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ. Dawid Jankowiak maj 2013, wyróżnienie w Konkursie na koncepcję tarczy zegarowej w budynku Alpha Business Center, Polska Wełna w Zielonej Górze. Konkurs organizowany przez Zarząd Alpha Business Center, Polska Wełna Amfilada 2 oraz przez Katedrę Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ. Ewa Markiewicz, Mariola Antonowicz zespół maj-czerwiec 2013, wyróżnienie w Konkursie na koncepcję tarczy zegarowej w budynku Alpha Business Center, Polska Wełna w Zielonej Górze. Konkurs organizowany przez Zarząd Alpha Business Center, Polska Wełna Amfilada 2 oraz przez Katedrę Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ. Kamil Buchwald czerwiec 2013, wyróżnienie nagroda publiczności w Konkursie na koncepcję tarczy zegarowej w budynku Alpha Business Center, Polska Wełna w Zielonej Górze. Konkurs organizowany przez Zarząd Alpha Business Center, Polska Wełna Amfilada 2 oraz przez Katedrę Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ. Mateusz Frąszczak maj 2013, I Nagroda w Konkursie na koncepcję iluminacji budynku Alpha Business Center, Polska Wełna w Zielonej Górze. Konkurs organizowany przez Zarząd Alpha Business Center, Polska Wełna Amfilada 2 oraz przez Katedrę Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ. Aureliusz Szkop maj 2013, Wyróżnienie Jury oraz nagroda internautów w Konkursie na koncepcję iluminacji budynku Alpha Business Center, Polska Wełna w Zielonej Górze. Konkurs organizowany przez Zarząd Alpha Business Center, Polska Wełna Amfilada 2 oraz przez Katedrę Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ. Elżbieta Ziomek maj 2013, Wyróżnienie w Konkursie na koncepcję iluminacji budynku Alpha Business Center, Polska Wełna w Zielonej Górze. Konkurs organizowany przez Zarząd Alpha Business Center, Polska Wełna Amfilada 2 oraz przez Katedrę Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ. Emilia Pieróg, Jakub Omachel zespół maj 2013, Wyróżnienie w Konkursie na koncepcję iluminacji budynku Alpha Business Center, Polska Wełna w Zielonej Górze. Konkurs organizowany przez Zarząd Alpha Business Center, Polska Wełna Amfilada 2 oraz przez Katedrę Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ.

106 106 Wydziały Agnieszka Aksamitowska, Yogili Chiari Arcia Justyna Łankowska, Adrian Mazur, Ewelina Skrzypczak Maciej.Slimak, Aureliusz Szkop, Piotr Witowski, Ewa Markiewicz, Mariola Antonowicz, Natalia Żeletko,Tajchert Krzysztof, Adrian Pieńkosz, Joanna Śmietańska, Małgorzata Kurmańska, Paulina Rzadkowska, Magdalena Drupka, Nikoletta Mikłaszewicz, Sylwia Gortych, Magdalena Kozik, Karolina Firuta, Mateusz Frąszczak, Mateusz Klimek, Samanta Michalewicz, Kacper Słota, Tomasz Wojtyniak, Przemysław Jachimowski, Elżbieta Ziomek, Łukasz Adamus, Emilia Pieróg, Jakub Omachel 4 zespoły czerwiec 2013, udział w warsztatach iluminacyjnych organizowanych przez Katedrę Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ, firmę Philips oraz Alpha Business Center, Polska Wełna w ramach programu pt. Architekci Światła dawna Polska Wełna Daria Żołód czerwiec 2013, wyróżnienie za nadesłaną pracę konkursową w I etapie kwalifikacyjnym do ogólnopolskich studenckich warsztatów architektonicznych Stwórz»reklamę«Trójmiasta wstępniak OSSA Gdańsk Organizator konkursu i ogólnopolskich studenckich warsztatów architektonicznych pt. Stan skupienia jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury, Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich, Instytut Kultury Miejskiej. Bartosz Kucuń czerwiec 2013, wyróżnienie za nadesłaną pracę konkursową w I etapie kwalifikacyjnym do ogólnopolskich studenckich warsztatów architektonicznych Stwórz»reklamę«Trójmiasta wstępniak OSSA Gdańsk Organizator konkursu i ogólnopolskich studenckich warsztatów architektonicznych pt. Stan skupienia jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury, Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich, Instytut Kultury Miejskiej. 4. Kadra 4.1. Stan i struktura zatrudnienia (stan na dzień r.) profesor zwyczajny 5 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 6 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 14 docent adiunkt z habilitacją adiunkt 40 starszy wykładowca z doktoratem 11 starszy wykładowca bez doktoratu 4 wykładowca 2 asystent z doktoratem 2 asystent 12 Razem: 96 pracownicy inżynieryjno-techniczni 14 administracja 11 Razem: 25 Ogółem: Obsada kadrowa kierunków studiów stan na dzień 1 października 2012 r. kierunek Architektura i Urbanistyka profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 3

107 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 107 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor habilitowany Razem: 6 kierunek Budownictwo profesor zwyczajny 2 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 4 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 4 doktor habilitowany Razem: 10 kierunek Inżynieria Środowiska profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 7 doktor habilitowany Razem: Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w 2012/2013 roku: wszczęte przewody doktorskie, habilitacyjne oraz wnioski o nadanie tytułu nauko wego dr inż. Maria Mrówczyńska wszczęty przewód habilitacyjny, listopad 2012, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej; mgr inż. Marek Springer praca doktorska pt. Analiza ścian zewnętrznych pod kątem Budownictwa Zrównoważonego na przykładzie planowanego budynku LCZBiE UZ uchwała Rady Wydziału z dnia r., promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, promotor pomocniczy: dr inż. Janusz Adamczyk; mgr inż. Leszek Rostocki praca doktorska pt. Hybrydowe źródła ciepła z kotłami stałopalnymi i gazowymi agregatami kogeneracyjnymi uchwała Rady Wydziału z dnia r., promotor: dr hab. inż. Paweł Malinowski, prof. PWr., promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Ziembicki; mgr inż. Paweł Błażejewski praca doktorska pt. Nośność wyboczeniowa stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem uchwała Rady Wydziału z dnia r., promotor: dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ, mgr Ewa Patalas praca doktorska pt. Efektywność przejść dla zwierząt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie autostrady A2 uchwała Rady Wydziału z dnia r., promotor: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, mgr Zuzanna Fedyczak praca doktorska pt. Toksyczny wpływ lipidoregulatorów obniżających cholesterol na organizmy wodne uchwała Rady Wydziału z dnia r., promotor: dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ mgr inż. Hanna Lechów praca doktorska pt. Podatność tynków akrylowych na zjawisko biodeterioracji elewacji zewnętrznych w budownictwie uchwała Rady Wydziału z dnia r., promotor: dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ mgr Agnieszka Śliwińska praca doktorska pt. Związki humusowe w glebach inicjalnych rekultywowanych terenów powydobywczych uchwała Rady Wydziału z dnia r., promotor: dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ zakończone przewody doktorskie, habilitacyjne oraz wnioski o nadanie tytułu naukowego dr hab. inż. Mieczysław Kuczma uzyskał tytuł profesora nauk technicznych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia r.

108 108 Wydziały dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ przewód habilitacyjny na podstawie dorobku naukowego oraz monografii Transport wilgoci w przegrodach budowlanych z materiałów kapilarno-porowatych Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Białostockiej z dnia r.; dr inż. Jakub Kostecki praca doktorska p.t. Efektywność fitoremediacji Cu i Pb przez wybrane gatunki drzew w strefie ochronnej Huty Miedzi Głogów, promotor: dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ, Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dnia r.; dr inż. Tomasz Warężak praca doktorska p.t. Wpływ oczyszczalni hydrofitowych na stężenia związków biogennych w wodach podziemnych, promotor: dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ, promotor pomocniczy: dr inż. Sylwia Myszograj, Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dnia r.; dr inż. Rafał Pązik praca doktorska p.t. Wykorzystanie odwiertu jako źródła i upustu ciepła do ogrzewania i chłodzenia, promotor: dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ, Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia r.; dr inż. Jarosław Rusin praca doktorska p.t. Dynamika ciągłych układów sprężonych poddanych działaniu obciążeń ruchomych, Uchwała Rady Politechniki Wrocławskiej z dnia r.; mgr inż. Arkadiusz Denisiewicz praca doktorska pt. Modelowanie dwuskalowe związków konstytutywnych betonu z proszków reaktywnych i ich badania doświadczalne; promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia r., 4.4. Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich Nagrody Rektora przyznane w 2012 za rok 2011: Tytuł, stopień, imię i nazwisko Rodzaj nagrody Stopień dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ indywidualna za osiągnięcia naukowe I dr inż. arch. Sławomir Łotysz indywidualna za osiągnięcia naukowe II dr inż. Jacek Korentz zespołowa za osiągnięcia naukowe II dr inż. Maria Mrówczyńska zespołowa za osiągnięcia naukowe II dr inż. Beata Nowogońska zespołowa za osiągnięcia naukowe II dr inż. arch. Janina Kopietz-Unger, prof. UZ zespołowa za osiągnięcia naukowe II dr inż. Marta Skiba zespołowa za osiągnięcia naukowe II dr inż. Piotr Sobierajewicz zespołowa za osiągnięcia naukowe II dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ dr hab. inż. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ dr inż. Sylwia Myszograj prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak dr inż. Anna Staszczuk dr inż. Anna Asani dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk dr inż. Marek Dankowski dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ zespołowa za osiągnięcia naukowe Za uzyskanie tytułu profesora za doktorat z wyróżnieniem za doktorat z wyróżnieniem za doktorat z wyróżnieniem indywidualna za osiągnięcia organizacyjne indywidualna za osiągnięcia organizacyjne II

109 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Obciążenia dydaktyczne Nazwa jednostki organizacyjnej Instytut Budownictwa Instytut Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki WILiŚ Języki obce Pensum Liczba godzin ponadwymiarowych obliczeniowych Liczba godzin w tym: studia niestacjonarne Liczba godzin efektywnych Liczba godzin niedociążenia Liczba sal przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych Rodzaj sal dydaktycznych Liczba Powierzchnia (w m 2 ) Liczba studentów przypadająca na 1 m 2 powierzchni dydaktycznej* Wykładowe 3 367,00 3,14 Ćwiczeniowe ,99 1,69 Seminaryjne 9 395,86 2,92 Razem ,85 0,80 5. Działalność naukowo-badawcza 5.1. Badania MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH (tematy realizowane w 2012 r.) Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1 mgr inż. Paweł Błażejewski 2 mgr inż. Arkadiusz Denisiewicz Geometrycznie i materiałowo nieliniowe analizy numeryczne powłok sferycznych poddanych działaniu ciśnienia zewnętrznego. Algorytm dwuskalowej numerycznej homogenizacji betonów z proszków reaktywnych. 3 mgr inż. Artur Juszczyk Analiza numeryczna konstrukcji prętowych. 4 dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk Wykorzystanie osadów ściekowych. 5 mgr inż. Jakub Kostecki Fitoremediacja metali ciężkich z gleb terenów przemysłowych Działalność statutowa (tematy realizowane w roku akademickim 2012/2013) Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1 dr hab. inż. prof. UZ Jakub Marcinowski 2 dr hab. inż. prof. UZ Wojciech Eckert Wspieranie rozwoju naukowego pracowników naukowo-badawczych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Problemy konstrukcyjne, materiałowe oraz technologiczne i organizacyjne budownictwa 3 prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać Humanizacja środowiska miejskiego na wybranych przykładach województwa lubuskiego, Zielona Góra 4 prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Ryzyko zagrożenia środowiska i możliwości jego minimalizacji Projekty badawcze Międzynarodowe oraz finansowane przez UE Zgoda na przedłużenie działań Projektu Studia podyplomowe: Budownictwo Energooszczędne, Audyting oraz Ocena Energetyczna Budynków polegająca na realizacji nowych studiów Odnawialne Źródła Energii w ramach Priorytetu 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. Działania

110 110 Wydziały 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Poddziałania Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie umowa nr UDA-POKL /10 pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie została zawarta w dniu r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koordynator projektu: dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ, okres realizacji: Krajowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Strategiczny projekt badawczy NCBiR pt: Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków : Zadanie badawcze nr 6 Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła, kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Organizowane konferencje naukowe (nazwa, termin, krajowa lub międzynarodowa) Architektura i Urbanistyka Zeroenergetyczna: Co potrzebne jest do osiągnięcia możliwości realizacji budynku zeroenergetycznego w Polsce?, Przed jakimi wyzwaniami stoją miasta, architekci, inwestorzy?, Zielona Góra, , krajowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa Perspektywy działalności kompleksu wydobywczo- energetycznego w województwie lubuskim, Zielona Góra r.; krajowa. VII Konferencja Naukowo-Techniczna Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych, Zielona Góra, , krajowa IV Konferencja Naukowa Mechanika Ośrodków Niejednorodnych, Zielona Góra Łagów, , krajowa z udziałem naukowców zagranicznych I Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria i kształtowanie środowiska Zielona Góra, r., krajowa 5.5. Wyposażenie w aparaturę badawczą: Liczba komputerów PC: 307 w tym nabytych w roku akademickim 2012/2013: 16 Liczba stacji roboczych: 156 Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 262 w tym serwerów: Współpraca naukowa z zagranicą (ośrodki naukowe, tematyka współpracy, koordynator) BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITÄT,BTU COTTBUS: Rozwój miast i regionów, inżynieria miejska, Janina Kopietz-Unger. prof.uz, i prof., Mattias Koziol, BTU; Fakultat 4, Lehrstuhl Wassertechnik und Siedlungwasserbau hydrologia, ochrona przeciwpowodziowa umowa o współpracy dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ; (BTU) i Hochschule Lausitz (HL) w Cottbus Lausitzer FEM-Symposium, wymiana studentów w ramach programu ERASMUS), koordynator: prof. dr hab. inż. M. Kuczma. Technische Universität Dresden (TUD) w Dreźnie: współorganizacja i udział w cyklicznym kolokwium Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics Colloquium, koordynator: prof. dr hab. inż. M. Kuczma, międzynarodowe co-semestralne spotkania Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics- Colloquium; tematyka współpracy: prezentacja w języku angielskim bieżących osiągnięć naukowych, rezultatów badań w laboratoriach uczelnianych, dr inż. Bożena Kuczma;

111 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 111 European Research Council (ERC), Bruksela, temat współpracy: peer reviewer, koordynator: prof. dr hab. inż. M. Kuczma, ECCOMAS Committee on Computational and Applied Mathematics (ECCAM); temat współpracy: członek reprezentujący Polskę w tej europejskiej organizacji, zgłaszanie kandydatów do konkursów i recenzowanie prac zgłaszanych na konkursy ECCOMAS, koordynator: prof. dr hab. inż. M. Kuczma, Politechnika w Eindhoven (Holandia) współpraca w międzynarodowym projekcie badawczym Making Europe, którego efektem jest udostępniona we wrześniu 2012 wystawa wirtualna Inventing Europe, dr inż. arch. Sławomir Łotysz; Porozumienie o współpracy między Białoruskim Republikańskim Instytutem Budownictwa Instytut BelNIIS i Uniwersytetem Zielonogórskim, od 2009 r. Koordynatorem współpracy ze strony UZ jest prof. dr hab. inż. Piotr Aliawdin. Temat współpracy: Plan Przedsięwzięć dla realizacji współpracy naukowo-technicznej między RUP Instytut BelNIIS i Uniwersytetem Zielonogórskim. W ramach tej współpracy r. w Mińsku, Białoruś, odbył się seminarium na temat Projektowanie i produkcja betonowych elementów i konstrukcji, zgodnie z normami europejskimi z udziałem ekspertów z Polski i Litwy. Były wygłoszony referaty dr hab. inż Jakuba Marcinowskiego, profesora UZ, oraz dr hab. inż. Józefa Wranika, profesora UZ. Prace w Międzynarodowym Komitecie ECCS TWG 8.4. Od 2008 r. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ jest członkiem grupy roboczej TWG 8.4 ECCS (European Convention for Constructional Steelwork, Task Working Group 8.4 Shells). Zespół ekspertów wchodzących do tej grupy roboczej opracowuje europejskie wytyczne projektowania powłokowych konstrukcji stalowych. Od 2013 roku jest też członkiem trzech grup ewolucyjnych powołanych przez CEN (European Committee for Standardization). Te grupy europejskich ekspertów zajmują się wprowadzaniem korekt do Eurokodów dotyczących projektowania konstrukcji stalowych: EN Silosy, EN Zbiorniki, EN Konstrukcje powłokowe. Litewski Uniwersytet Techniczny im. Gediminasa, Wilno w tym Uniwersytecie odbyła się 11. Międzynarodowa konferencja naukowa Współczesne Materiały, Konstrukcje i Technologii Budowlane (Modern Buildings Materials, Structures and Techniques: MBMST-2013). W Radzie naukowej konferencji MBMST-2013 Uniwersytet Zielonogórski reprezentował prof. Piotr Aliawdin. Instytut für Wasserwirtschaft, Siedlungswasserbau und Okologie GMBH, Weimar, Coudray Straße 4 współpraca w zakresie ochrony przeciwpowodziowej współpraca niesformalizowana dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ; Czech Technical University in Prague ochrona przeciwpowodziowa współpraca niesformalizowana dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ; Al-balqa Applied University, Zarka University College, Jordania zagadnienia dotyczące opracowania strategii ponownego wykorzystania ścieków oczyszczonych w Jordanii, umowa w trakcie podpisywania jest już wysłana, podpisana w Jordanii, powinna być na dniach; dr inż. Sylwia Myszograj; Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt, Universität Stuttgart, Niemcy tematyka współpracy: badanie wpływu konwekcji swobodnej na proces krzepnięcia cieczy w kanałach cylindrycznych, krzepnięcie wilgotnych materiałów porowatych, badanie wpływu warstwy przyściennej przepływającej cieczy na proces krzepnięcia umowa o współpracy koordynator: dr hab. inż. Z. Lipnicki, prof. UZ. UNIVERSITÄT KARLSRUHE/KIT- odnowa energetyczna miast i osiedli, Janina Kopietz- Unger, prof. UZ, Dr, Ing. Steffie Gawlik KIT

112 112 Wydziały 5.7. Ocena działalności naukowej Wydziału Do głównych osiągnięć pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska należy zaliczyć: dużą aktywność w zakresie rozwoju naukowego młodych pracowników naukowych publikowanie w czasopismach recenzowanych wyników badań i obserwacji związanych z prowadzoną działalnością naukową w Instytutach prezentowanie wyników badań i obserwacji związanych z działalnością naukową na forum konferencji międzynarodowych w kraju i zagranicą. Instytut Budownictwa Osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013: uzyskanie tytułu profesora nauk technicznych przez pracownika Instytutu: dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia r. uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk technicznych przez pracownika Instytutu: dr inż. Abdrahman Alsabry, Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Białostockiej z dnia r. uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych przez pracownika Instytutu: mgr inż. Arkadiusz Denisiewicz, Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dnia r. mgr inż. Jarosław Rusin, Uchwała Rady Politechniki Wrocławskiej z dnia r. Stypendium ( zł) dla doktorantów przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu systemowego Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego, realizowanego z Poddziałania Regionalne Strategie Innowacji, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, beneficjent mgr inż. Arkadiusz Denisiewicz, opiekun naukowy prof. dr hab. inż. M. Kuczma. Dr inż. Bożena Kuczma: nadzór naukowy wykonanych plansz dydaktycznych z Wytrzymałości Materiałów. Dr inż. Bożena Kuczma: udział w Komitecie Organizacyjnym IV Konferencji Naukowej Mechanika Ośrodków Niejednorodnych, Zielona Góra Łagów, 6-9 czerwca 2013 r. i referat: A nonlinear model of steel-concrete composite beams. Dr inż. arch. Sławomir Łotysz opublikowanie monografii naukowej Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych i otwarcie na jej podstawie przewodu habilitacyjnego w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Instytut Inżynierii Środowiska Osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013: uzyskanie przez dr. hab. inż. Andrzeja Jedrczaka tytułu profesora nauk technicznych postanowieniem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z dnia r. uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych przez pracownika Instytutu: mgr inż. Jakub Kostecki, Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dnia r.; obrona rozprawy doktorskiej osoby niezatrudnionej w Instytucie: mgr inż. Tomasz Warężak uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia r.; mgr inż. Rafał Pązik absolwent studiów doktoranckich (WILiŚ, kierunek IŚ); Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia r.;

113 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 113 otwarcie 3 przewodów doktorskich: mgr Agnieszka Śliwińska, obrona pracy powinna nastąpić w 2015 r.; mgr inż. Hanna Lechów, obrona pracy powinna nastąpić w 2015 r.; mgr Zuzanny Fedyczak, obrona pracy powinna nastąpić w 2015 r.; opublikowanie przez pracowników Instytutu: 2 monografii naukowych, 36 artykułów w czasopismach (publikacje recenzowane), w tym 7 w czasopismach z listy filadelfijskiej, 24 artykułów w innych czasopismach recenzowanych, 3 rozdziałów w monografiach, 9 artykułów w materiałach konferencyjnych i uzyskanie 3 patentów; realizacja projektu badawczego: Program strategiczny: Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6 Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła, kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński (realizację projektu zakończono w czerwcu 2013 r.); złożenie 11 wniosków o finansowanie projektów badawczych: Złożenie wniosku w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego Nauka i biznes to dobre połączenie (Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości) dr inż. Katarzyna Łuszczyńska Wniosek o grant międzynarodowy, złożony w sierpniu 2012 r. przez: Instytut für Wasserwirtschaft, Siedlungswasserbau und Okologie GMBH Weimar (Niemcy) oraz Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski, dotyczący ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Nysy Łużyckiej. Opracowano koncepcję projektu, harmonogram Projektu badawczego: Produkcja chłodu z ciepła sieciowego. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych ogłoszonego przez NFOŚiGW. Opracowano i uzgodniono z partnerem (Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.) koncepcję projektu badawczego Produkcja chłodu z ciepła sieciowego obejmującą podział zadania na dwie wzajemnie powiązane części. W części I zostaną wykonane prace przygotowawcze, których celem będzie wybór obiektu badawczego, opracowanie stanowiska badawczego oraz wykonanie jego projektu technicznego. Celem tej części będzie również nadzór nad projektem i realizacją inwestycji polegającej na modernizacji i dostosowaniu budynku do funkcji Centrum Przyrodniczego. W części I projektu oprócz prac przygotowawczych i wstępnych analiz symulacyjnych zostaną również opracowane dokumenty merytoryczne niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, np. w ramach programu priorytetowego Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych ogłoszonego przez NFOŚiGW. Opracowano i uzgodniono część II projektu. Przygotowano harmonogram i wycenę badań, które po wniesieniu uwag i korekt wynikających z przygotowanej dokumentacji do wniosku o dofinansowanie, będą podstawą do opracowania szczegółowego Planu Realizacji Projektu Badawczego, w którym zostaną zawarte szczegółowe opisy prac badawczych i wdrożeniowych wraz z ostatecznym harmonogram ich realizacji. We współpracy z Politechniką Wrocławską opracowano koncepcję projektu badawczego Inteligentny system zarządzania pracą źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych oraz złożono wniosek o dofinansowanie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w konkursie Innotech, ścieżka In-Tech. Geochemia wybranych zanieczyszczeń gleb na obszarach miejskich / Fuga2 (NCN) / marzec 2013.

114 114 Wydziały Zastosowanie odpadów komunalnych do produkcji kondycjonerów glebowych / Zadanie badawcze w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich / czerwiec Fitoremediacja metali ciężkich z terenów przemysłowych / Zadanie badawcze w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich / czerwiec Zastosowanie kompostów z odpadów komunalnych i osadów ściekowych do poprawiania właściwości gleb / Akcelerator Innowacji centrum synergii biznesu i nauki / maj Szkolenie z możliwością stażu zagranicznego / Zarządzanie własnością intelektualną klucz do sukcesu w relacjach nauki z biznesem (EuroSpin) / maj 2013 Kraków, nieprzyjęty. Szkolenie z możliwością stażu zagranicznego / Zarządzanie własnością intelektualną klucz do sukcesu w relacjach nauki z biznesem (EuroSpin) / czerwiec 2013 Zielona Góra, przyjęty na szkolenie, nie na staż. Osiągnięcia Zakładu Ochrony i Rekultywacji Gruntów: zakończono cykl badań na obszarze strefy ochronnej Huty Miedzi Głogów celem odzwierciedlenia zmian glebowych oraz w drzewostanie pod wpływem immisji pierwiastków śladowych; na ich podstawie opracowano pracę doktorską mgr inż. Jakuba Kosteckiego Efektywność fitoremediacji miedzi i ołowiu wybranych gatunków drzew w strefie ochronnej Huty Miedzi Głogów ; promotor: dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ; obrona odbyła się ; zakończono badania terenowe i laboratoryjne oraz opracowano rozprawę doktorską w toku przygotowania do obrony mgr inż. Róży Fruzińskiej Czynniki ryzyka środowiskowego na terenach przemysłu metalowego ; promotor: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ; praca w fazie oczekiwania na wybór recenzentów; obrona planowana jest na listopad roku 2013; opracowywano wyniki badań terenowych oraz laboratoryjnych celem uchwycenia przebiegu początkowej fazy procesu kształtowania się gleb ze skał nadkładu (gruntu bezglebowego) na terenach pokopalnianych, związanych z wydobyciem odkrywkowym węgla brunatnego w rejonie Łęknicy w woj. lubuskim; kontynuowano analizę oddziaływania materiałów odpadowych różnego pochodzenia budowlanych, komunalnych, przemysłowych, deponowanych do gleb obszarów zurbanizowanych i rekultywowanych obszarów poprzemysłowych na wzrost i rozwój roślin terenów zieleni miejskiej; kontynuowano gromadzenie danych i ich opracowywanie na temat obszaru przyszłych działań kompleksu wydobywczo-energetycznego, gm. Gubin-Brody; inwestor PGE Gubin Sp. z o.o.; wstępne wyniki rozważań zaprezentowano m.in. na forum Senatu R.P. Greinert A., Węgiel brunatny szansą dla rozwoju województwa lubuskiego, ; mat.konf.:http://www. senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/agenda/seminaria/2012/120529/ wegiel1.pdf nawiązano współpracę z PGE Gubin Sp. z o.o. odnośnie problematyki wydobycia węgla brunatnego w regionie lubuskim i problemów z tym związanych; koordynator współpracy ze strony UZ: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ; w ramach współpracy

115 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 115 zorganizowano konferencję naukową pt.: Perspektywy działalności kompleksu wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim, Zielona Góra r., Konkurs Młodych Adeptów Nauki Węgiel brunatny szansą dla regionu lubuskiego, rozstrzygnięcie Zielona Góra r., konkurs prac dyplomowych Węgiel brunatny szansa i wyzwania, rozstrzygnięcie Zielona Góra r., I Konferencję Naukowo-Techniczną Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Zielona Góra r. Zakład brał aktywny udział w działaniach promocyjnych kierunku inżynieria środowiska oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska; m.in.: odczyty i zajęcia dla uczniów szkół średnich, Festiwal Nauki. Osiągnięcia Zakładu Technologii Wody, Ścieków i Odpadów: Zakończony przewód doktorski mgr inż. Tomasza Warężaka; Zakończono opracowanie rozpraw doktorskich mg inż. Aleksandry Sieciechowicz pt. Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych na plantacji wierzby energetycznej (promotor prof. dr hab. inż. January Bień); Zakończono opracowanie rozpraw doktorskich mgr Marty Mazurkiewicz (doktorantka) pt. Niekonwencjonalne systemy usuwania związków azotu ze ścieków (promotor: dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ); Zakończono opracowanie rozpraw doktorskich mgr inż. Jolanty Machnikowskiej, pt. Wpływ termicznej hydrolizy osadów na proces fermentacji metanowej (promotor: dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ); Zorganizowano obóz naukowy dla studentów, Bronkowo, Prace rekultywacyjne jeziora Błeszno (opiekun naukowy dr inż. Barbara Jachimko); Uruchomiono program promocji ZTWŚO dla licealistów: Od pomysłu do realizacji projektu, czyli jak zainwestować w przyszłość. Zajęcia laboratoryjne; Opracowano program studiów podyplomowych Gospodarka wodno-ściekowa terenów niezurbanizowanych ; Aktywnie uczestniczono w Lubuskich Obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska; wykład, stoisko informacyjne, , Urząd Marszałkowski, Zielona Góra; Zorganizowano wyjazdy dydaktyczne dla studentów III roku studiów na: oczyszczalnię ścieków w Łężycy, SUW Zacisze, Zielona Góra oraz na Jezioro Błeszno w ramach jego monitoringu Podpisano umowę o współpracy z firmą SIGMA. Osiągnięcia Zakładu Ekologii Stosowanej: prowadzono dalsze doświadczenia mające na celu określenie stopnia toksyczności grzybów pleśniowych i wydzielanych przez nie metabolitów wtórnych (mikotoksyn) na stan fizjologiczny i przeżywalność bioindykatorów; prowadzono prace nad zjawiskami biodeterioracji budynków, w tym biokorozji elewacji zewnętrznych, pracownicy ZES brali czynny udział w Międzynarodowej Konferencji Mikotoksyny i grzyby pleśniowe organizowanej prze Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ( ), udział w Konferencji Lubuskie Dni Wody, Kargowa. Polska 2013; otwarcie dwóch przewodów doktorskich: mgr inż. Hanny Lechów oraz mgr Zuzanny Fedyczak; finalizowanie pracy doktorskiej mgr Wandy Czyżewskiej pt. Zastosowanie metod biologicznych do oceny zagrożenia cyjanotoksycznego w wodzie do picia.

116 116 Wydziały Osiągnięcia Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych: Zakończono realizację projektu badawczego Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła, którego głównym celem było określenie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła i energii elektrycznej, przy uwzględnieniu funkcjonujących rozwiązań tradycyjnych lokalnych i grupowych źródeł ciepła, lokalnych zasobów odnawialnych nośników energii, relacji zużycia energii na potrzeby c.o., c.w.u., went. i techn. do zużycia energii elektrycznej (dla obiektów, które mogą być zasilane z lokalnych lub osiedlowych układów mikrokogeneracyjnych). W ramach projektu przygotowano i uruchomiono stanowiska badawcze układów mikrokogeneracji gazowej w budynku biurowym oraz w mikrosieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych. Stanowiska te zapewniły dostęp do bardzo dużej ilości danych pomiarowych, które wykorzystano do weryfikacji prowadzonych badań teoretycznych oraz do sprawdzenia zasadności instalowania urządzeń kogeneracyjnych w budynkach mieszkalnych i biurowych. Najważniejszym efektem realizacji projektu badawczego jest zbudowany system ekspercki GreenCGB (Generator Rekomendacji Efektywnej Energii na Cele Grzewcze Budynku), przeznaczony do rekomendacji źródeł energii dla budynku lub grupy budynków. Wynikiem analizy przeprowadzanej przez system ekspercki jest lista rekomendacji źródeł energii dla pojedynczego budynku lub dla grupy budynków, która może być szeregowana pod względem trzech kryteriów jednocześnie, tzn. wskaźników energetycznych, emisji CO2 i szacowanych kosztów inwestycyjnych lub z uwzględnieniem tylko jednego kryterium. Opracowano i uzgodniono z partnerem (Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.) koncepcję projektu badawczego Produkcja chłodu z ciepła sieciowego obejmującą podział zadania na dwie wzajemnie powiązane części. W części I zostaną wykonane prace przygotowawcze, których celem będzie wybór obiektu badawczego, opracowanie stanowiska badawczego oraz wykonanie jego projektu technicznego. Celem tej części będzie również nadzór nad projektem i realizacją inwestycji polegającej na modernizacji i dostosowaniu budynku do funkcji Centrum Przyrodniczego. W części I projektu oprócz prac przygotowawczych i wstępnych analiz symulacyjnych zostaną również opracowane dokumenty merytoryczne niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, np. w ramach programu priorytetowego Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych ogłoszonego przez NFOŚiGW. Opracowano i uzgodniono część II projektu. Przygotowano harmonogram i wycenę badań, które po wniesieniu uwag i korekt wynikających z przygotowanej dokumentacji do wniosku o dofinansowanie, będą podstawą do opracowania szczegółowego Planu Realizacji Projektu Badawczego, w którym zostaną zawarte szczegółowe opisy prac badawczych i wdrożeniowych wraz z ostatecznym harmonogram ich realizacji. We współpracy z Politechniką Wrocławską opracowano koncepcję projektu badawczego Inteligentny system zarządzania pracą źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych oraz złożono wniosek o dofinansowanie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w konkursie Innotech, ścieżka In-Tech. Zakończono badania w budynkach inwentarskich dotyczące wpływu dodatku celulozy pochodzącej z recyklingu na mikroklimat i dobrostan zwierząt gospodarskich oraz badania polowe dotyczące wykorzystania obornika słomiastego i celulozowego;

117 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 117 Zakończono wstępny etap badań zmienności przepływu w sieci kanalizacyjnej m. Głogowa. Zorganizowano wyjazd dydaktyczny dla studentów II roku studiów magisterskich do Wodociągów Zielonogórskich. Pracownicy ZSiIS brali czynny udział w programach promocyjnych UZ, takich jak Festiwal Nauki, Targi Edukacyjne. Osiągnięcia Zakładu Hydrologii i Geologii Stosowanej: kontynuowano współpracę z jednostkami zagranicznymi, w tym: BTU Cottbus (Niemcy), Instytut für Wasserwirtschaft + Siedlungswasserbau und Okologie GMBH (Niemcy) oraz Instytutem Termodynamiki na Uniwersytecie w Stuttgarcie (Niemcy), kontynuowano współpracę z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze oraz Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, zrealizowano następujące tematy bieżące; hydrologia zbiorników retencyjnych w miejscowości Małomice wykonano badania geologiczno-hydrologiczne, oparte o: analizę materiałów archiwalnych, kartowanie hydrologiczne, analizę jakości wód powierzchniowych i badania geologiczne. Głównym celem przeprowadzonych badań była poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców miasta i gminy Małomice. Wyniki badań wykazały, że skutecznym rozwiązaniem w tym zakresie może być modernizacja przedmiotowych zbiorników retencyjnych. Ponadto, badania mogą zaowocować utworzeniem lokalnego centrum rekreacji wodnej, co znacznie podniesie atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną regionu, geośrodowiskowe uwarunkowania lubuskich szlaków wodnych w 2012 r. przeprowadzono badania dotyczące wskaźników jakości wód i bilansu wodnego w zlewni rzeki Paklica, zagospodarowanie wód opadowych temat zrealizowano na przykładzie m. Rozłogi (gmina Świebodzin). W wyniku badań opracowano koncepcję odwodnienia obszaru, wskazując jednocześnie na różne możliwości zagospodarowania wód opadowych, geologia stosowana opracowano dokumentację pt. Ocena oddziaływania na przyrodę skutków zniesienia zakazu eksploatacji w obszarze chronionego krajobrazu. Praca dotyczyła wydobywania do celów gospodarczych kruszywa z koryta Bobru. Celem przeprowadzonych badań było przygotowanie wniosku o zniesieniu zakazu eksploatacji kruszywa w strefie chronionego krajobrazu, a następnie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, opracowano monografię pt. Ekofizjografia województwa lubuskiego rozpoznanie i charakterystyka stanu i funkcjonowania podstawowych elementów środowiska w zakresie budowy geologicznej, zasobów surowcowych, rzeźby terenu oraz wód podziemnych dla województwa lubuskiego aktualizacja i możliwości wykorzystania. Temat zrealizowano w zakresie: 1. wód podziemnych i ich wykorzystania (celem przedstawienia syntetycznej charakterystyki hydrogeologicznej warunków występowania wód podziemnych w obszarze województwa lubuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznanych w tym rejonie głównych poziomów (pięter) użytkowych), 2. zasobów surowców mineralnych (temat obejmował syntetyczny opis złóż surowców mineralnych, z uwzględnieniem rodzaju kopaliny, zasobów złóż i ich zagospodarowania, charakterystyki obszarów prognostycznych i perspektywicznych, charakterystyki głównych kierunków zagospodarowania złóż oraz obszarów prognostycznych i perspektywicznych w nawiązaniu do założeń polityki ochrony środowiska),

118 118 Wydziały mechanika płynów i termodynamika przeprowadzono badania teoretyczne i eksperymentalne w zakresie krzepnięcia cieczy przepływającej w kanałach o różnych kształtach geometrycznych i zmiennym ułożeniu względem kierunku pionowego, z uwzględnieniem oporu cieplnego warstwy przejściowej, przeprowadzono badania teoretyczne i eksperymentalne akumulatorów ciepła wykorzystujących ciepło przemiany fazowej materiałów PCM (phase change material), przeprowadzono badania teoretyczne dotyczące odlewania ciągłego cienkich prętów metalowych, wykonano badania teoretyczne nad wykorzystaniem ciepła zgromadzonego w gruncie przy pomocy odwiertów geotermalnych Informacja o głównych kierunkach prac jednostki Instytut Budownictwa Problemy konstrukcyjne, materiałowe oraz technologiczne i organizacyjne budownictwa: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych zasady, metody, instrumenty przydatne w badaniach naukowych oraz w przedsięwzięciach praktycznych. Transport wilgoci w przegrodach budowlanych z materiałów kapilarno-porowatych. Diagnostyka budynków wykonanych w technologii tradycyjnej. Architektoniczno-budowlane problemy miejskich systemów fortyfikacyjnych. Wykorzystanie rudy darniowej jako materiału budowlanego. Numeryczna i eksperymentalna ocena nośności oraz niezawodności elementów konstrukcyjnych. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych, systemów neuronowo rozmytych oraz algorytmów genetycznych do rozwiązywania zadań z geodezji inżynieryjnej. Numeryczne modelowanie współdziałania budowli i podłoża. Eksperymentalna inżynieria gruntowa. Przyczyny powstawania deformacji powierzchni terenu na obszarze dawnego górnictwa podziemnego węgla brunatnego. Występowanie węgla brunatnego w Zielonej Górze i okolicach i jego wpływ na przydatność terenu na cele budowlane. Metody analityczne i komputerowe nieliniowej mechaniki materiałów i konstrukcji. Mechanika konstrukcji warstwowych z uwzględnieniem zjawisk reologicznych i delaminacji. Mechanika betonów wysokowartościowych z proszków reaktywnych. Problemy konstrukcyjne i technologiczne obiektów komunikacyjnych o konstrukcji gruntowo-powłokowej. Numeryczne i eksperymentalna inżynieria gruntowa. Zastosowanie systemów rozmytych w geodezji inżynierskiej. Kopalnie węgla brunatnego na terenie Zielonej Góry. Metody analityczne i komputerowe nieliniowej mechaniki materiałów i konstrukcji. Metody komputerowe i doświadczalne nieliniowej mechaniki materiałów i konstrukcji. Badania i analiza procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych w budownictwie inwestycyjnym oraz remontowym oraz w obiektach niekubaturowych. Nośność wyboczeniowa stalowych powłok sferycznych. Propozycje zmian w zapisach europejskich zaleceń projektowych. Wzmocnienie słupów i belek żeliwnych spotykanych w rewitalizowanych obiektach historycznych.

119 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 119 Zapewnienie odpowiedniej charakterystyki energetycznej oraz racjonalizacji zużycia energii modernizowanych budynków i zespołów urbanistycznych oraz w projektowaniu uwzględnia warunków klimatycznych danego obszaru. Projektowanie, wykonawstwo i nadzorowanie niskoemisyjnych budynków, obiektów budowlanych o stałej lub tymczasowej konstrukcji i obiektów małej architektury. Organizacja procesów zagospodarowania przestrzennego niskoemisyjnego obszaru. Wykorzystywania energii z odnawialnych źródeł. Stosowania materiałów i technologii zapewniających efektywność energetyczną budynku i zespołu urbanistycznego. Audyting i monitorowanie energetyczne budynku. Projektowanie zgodnie z zasadą uprzedniego zapewnienia ograniczenia potrzeb energii na ogrzewanie i chłodzenie do poziomów optymalnych pod względem kosztów. Analizy opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii i określania trwałości poszczególnych elementów budynku w odniesieniu do ich szacunkowego ekonomicznego cyklu życia. Instytut Inżynierii Środowiska Prace badawcze prowadzone w Zakładzie Ochrony i Rekultywacji Gruntów dotyczą następujących zagadnień: rekultywacja terenów poprzemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów po wydobyciu węgla brunatnego; fitoremediacja metali ciężkich z gleb strefy ochronnej KGHM przez wybrane gatunki roślin drzewiastych; miastotwórcze znaczenie terenów poprzemysłowych, na tle ich stanu geochemicznego; gleby antropogeniczne terenów miejskich i przemysłowych; depozyty gromadzone na terenach miejskich, jako potencjalne źródła ryzyka środowiskowego. Wskazywane kierunki badań wpisują się w wizję tworzenia szkoły rekultywacji terenów miejskich i poprzemysłowych. W jej ramach szczególny nacisk położony jest na rekultywację specjalną, jako wiodącą ku wielosektorowemu wykorzystaniu powierzchni. Pogłębiane są też działania nad technologią rekultywacji terenów pokrytych gruntami fitotoksycznymi po eksploatacji węgla brunatnego, w związku z wizją rozpoczęcia wydobycia tego surowca w regionie lubuskim na dużą skalę. W Zakładzie Technologii Wody, Ścieków i Odpadów działalność naukowa dotyczy następujących kierunków badawczych: oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów; biologiczne przetwarzanie odpadów organicznych; produkcja i wykorzystanie biowodoru; toksyczność w procesie biodegradacji; dezintegracja odpadów komunalnych i osadów ściekowych; przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych; rekultywacja wód zbiorników pokopalnianych; modelowanie i optymalizacja procesu oczyszczania ścieków w oparciu o frakcjonowanie ChZT; niekonwencjonalne systemy usuwania azotu ze ścieków. W Zakładzie Ekologii Stosowanej rozwijane są trzy kierunki badawcze: ocena zagrożenia mikotoksycznego w budownictwie mieszkaniowym; ocena zagrożenia cyjanotoksycznego w wodach powierzchniowych i ujmowanych do celów wodociągowych;

120 120 Wydziały biodeterioracja materiałów budowlanych z uwzględnieniem elewacji zewnętrznych, badania mikrobiologiczne w urządzeniach klimatyzacyjnych, Działalność naukowa w Zakładzie Sieci i Instalacji Sanitarnych skupia się wokół następujących zagadnień badawczych: wpływ dodatku włókien celulozowych do ściółki słomiastej na kształtowanie mikroklimatu w budynku inwentarskim; optymalizacji i integracji miejskich systemów energetycznych; podniesienia efektywności energetycznej systemów i układów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do budowy hybrydowych źródeł ciepła i energii elektrycznej w warunkach zabudowy miejskiej; rozpraszania źródeł energii w jednostkach osadniczych w oparciu o skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła (agregaty mikro- i minikogeneracyjne); opis matematyczny i statystyczny zjawiska opad-odpływ; badanie przelewów burzowych o szerokiej krawędzi przelewowej oraz analiza wzajemnego oddziaływania szeregowo umieszczonych przelewów bocznych bez dedykowanych elementów dławiących. W Zakładzie Hydrologii i Geologii Stosowanej realizowane są następujące kierunki badawcze: parametry geotechniczne gruntów, hydrogeologiczne uwarunkowania geoinżynierskie, charakterystyka wód powierzchniowych, środki stosowane w zimowym utrzymaniu dróg analiza zwiększenia ich skuteczności i ograniczenia szkodliwości dla środowiska, ochrona przeciwpowodziowa, geośrodowiskowe uwarunkowania lubuskich szlaków wodnych, krzepnięcie przepływającej cieczy, badania modelowe odwiertów geotermalnych. Katedra Architektury i Urbanistyki Projektowanie nowych niskoenergetycznych i niskoemisyjnych budynków i zespołów urbanistycznych wg zasad zrównoważonego rozwoju oraz dostosowanych do możliwości ekonomicznych polskiego społeczeństwa, Organizacja procesów zagospodarowania przestrzennego niskoemisyjnego obszaru, Wykorzystywania energii z odnawialnych źródeł, Stosowanie materiałów i technologii zapewniających efektywność energetyczną budynku i zespołu urbanistycznego, Humanizacja środowiska miejskiego na wybranych przykładach województwa lubuskiego, Zielona Góra 6. Działalność wydawnicza (za 2012 /2013 r.) 6.1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (wydawnictwa zwarte): ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH, PODRĘCZNIKACH, SKRYPTACH, PUBLIKACJE KONFERENCYJNE W WYDAWNICTWACH KSIĄŻKOWYCH: Artykuły w czasopismach (Publikacje recenzowane): 63 w tym w CZASOPIŚMIE WYRÓŻNIONYM W JCR: 7 w tym w CZASOPIŚMIE WYRÓŻNIONYM W ERIH: 6.4. Publikacje recenzowane (Artykuły w innych wydawnictwach ciągłych, roczniki, zeszyty naukowe): 75

121 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Patenty, wzory użytkowe: Prace zbiorowe (redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism): periodyki naukowe wydawane na wydziałach (tytuł, redaktor naczelny, nakład) Civil and Environmental Engineering Reports; Mieczysław Kuczma, Andrzej Greinert; od 150 do 300 egzemplarzy; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, seria Inżynieria Środowiska; Andrzej Greinert, od 100 do 150 egzemplarzy 7. Inny dorobek wydziału w minionym roku akademickim Pozytywna ocena Wydziału w zakresie akredytacji instytucjonalnej przez Polską Komisję Akredytacyjną, uchwała z dnia 21 lutego 2013 r. 25 lutego 2013 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów z siedzibą w Warszawie przyznała Wydziałowi Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo. Instytut Budownictwa Realizacja wielu ekspertyz i opracowań naukowo technicznych na zlecenie jednostek zewnętrznych. Wartość ekspertyz brutto w okresie do wyniosła: 179 tys. PLN. Ekspertyza dotycząca nierównomiernych osiadań budynku przy ul. Staffa 5-7 Nominacja dr hab. inż. Tadeusza Chrzana na Biegłego Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Dr inż. Bożena Kuczma: objęła funkcję opiekuna naukowego Koła Młodych PZITB. Dr hab. inż. Tadeusz Chrzan: Ukończenie studiów podyplomowych z Audyt i ocena energetyczna budynków. Dr hab. inż. Tadeusz Chrzan: Opracowanie 3 sylabusów dla kierunku Inżynieria Kosmiczna. Dr inż. Marek Talaga Członek senackiej komisji ds. nowego regulaminu studiów. Dr inż. Marek Talaga Wielokrotne uczestnictwo w komisjach dyplomowych. Dr inż. Marek Talaga Organizacja wycieczek studentów na budowy. Dr inż. Marek Talaga Organizacja prezentacji systemu deskowań dla studentów. Instytut Inżynierii Środowiska Rozszerzenie zakresu akredytacji Centralnego Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska o analizy odpadów (skład morfologiczny i zapotrzebowanie na tlenu (AT4)); decyzja Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, wydana w dniu 21 lutego 2013 r. Akceptacja Rady Wydziału w sprawie powołania od roku 2014 nowego kierunku studiów architektura krajobrazu. Uruchomienie studiów podyplomowych: Gospodarka wodno-ściekowa terenów niezurbanizowanych. Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w regionie. Nawiązanie współpracy z PGE Gubin Sp. z o.o. w zakresie środowiskowych uwarunkowań eksploatacji i energetycznego wykorzystania węgla brunatnego ze złóż Gubin-Brody. Realizacja prac na rzecz przemysłu: Realizacja zadań w ramach projektu Miejski budynek Jutra 2030 Zlecenie Grupa przedsiębiorców Mostostal Warszawa S.A., Acciona Nieruchomości Sp. z o.o., Instytut Techniki Budowlanej ( PLN ,99 PLN PLN) w latach ;

122 122 Wydziały Wykonanie analiz i opracowanie raportu końcowego zlecenie od Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (36.080PLN PLN PLN) w latach ; Wykonanie ekspertyzy badań dotyczących spełnienia wymagań technicznych i technologicznych Określonych w Rozp. Min. Środ. z r. W 2012 r. zostały wykonane analizy laboratoryjne dla mniejszych firm na łączną wartość ,06 PLN. Katedra Architektury i Urbanistyki WYSTAWY Wystawa prac studentów 1 roku st. 2 stopnia AiU dot. koncepcji budynków niskoemisyjnych realizowanych na kierunku Architektura i Urbanistyka UZ Projekty Domów Niskoenergetycznych. Prace prezentowane były w czasie Międzynarodowej konferencji VII FORUM ENERGETYCZNE, BUDOWNICTWO NISKOEMISYJNE NOWY MODEL POLITYKI GOSPODARCZEJ, Sopot, , Instytut Wschodni (dr inż. arch. Janina Kopietz- Unger, prof. UZ, mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk, mgr inż. arch. Michał Golański); Wystawa prac studentów 1 roku st. 2 stopnia AiU dot.koncepcji budynków niskoemisyjnych realizowanych na kierunku Architektura i Urbanistyka UZ Projekty Domów Niskoenergetycznych Prace prezentowane były w czasie konferencji KRAJOBRAZY ZURBANIZOWANE, Gdańsk 3 grudnia 2012, Urząd Marszałkowski, Politechnika Gdańska. Wydział Architektury (dr inż. arch. Janina Kopietz-Unger, prof.uz, mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk, mgr inż. arch. Michał Golański); Wystawa pokonkursowa prac studenckich dot. koncepcji zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Zielonej Górze (wspólna przestrzeń dla dworców PKP i PKS, galeria handlowo-usługowa oraz połączenie obszarów po obu stronach torów). Wystawa organizowany przez Katedrę Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ. Przestrzeń wystawiennicza bud A-8, 3 piętro, WILIŚ UZ (dr inż. arch. Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, dr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska); Wystawa pokonkursowa prac studenckich dot. koncepcji tarczy zegarowej oraz iluminacji budynku Alpha Business Center, Polska Wełna w Zielonej Górze. Wystawa organizowany przy współudziale Katedry Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ oraz przez Zarząd Alpha Business Center, Polska Wełna- Amfilada 2. Foyer WILIŚ UZ (prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać, mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk mgr inż. arch. Michał Golański, mgr Joanna-Legierska-Dutczak); Wystawa historyczna oraz pokonkursowa prac studenckich dot. koncepcji tarczy zegarowej oraz iluminacji budynku Alpha Business Center, Polska Wełna w Zielonej Górze. Wystawa organizowany przy współudziale Katedry Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ oraz przez Zarząd Alpha Business Center, Polska Wełna Amfilada 2, Gazety Lubuskiej. Przestrzeń wystawiennicza budynku Alpha Business Center, ul. Wrocławska 11b, Zielona Góra, dn obecnie (prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać, mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk, mgr inż. arch. Michał Golański, współpraca: mgr Joanna-Legierska-Dutczak, dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz); Wystawa prac studenckich dot. miasta Zielona Góra. Wystawa organizowany przy współudziale Katedry Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ w ramach DNI NAUKI Przestrzeń wystawiennicza w budynku Ratusza, Zielona Góra, dn obecnie (dr Michał Pszczółkowski koordynator, opracowanie graficzne mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk). KONKURSY STUDENCKIE Konkurs na Zagospodarowanie placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra przy współudziale Katedry Architektury

123 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 123 i Urbanistyki WILiŚ UZ. (dr inż. arch. Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, dr inż. Anna Bazan- Krzywoszańska, mgr inż.arch Agnieszka Kochańska); Konkurs na Koncepcję zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Zielonej Górze (wspólna przestrzeń dla dworców PKP i PKS, galeria handlowo-usługowa oraz połączenie obszarów po obu stronach torów) przy współudziale Katedry Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ (dr inż. arch. Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, dr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska); Konkurs na koncepcję tarczy zegarowej w budynku Alpha Business Center, Polska Wełna w Zielone Górze. Konkurs organizowany przy współudziale Katedry Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ oraz przez Zarząd Alpha Business Center, Polska Wełna Amfilada 2. prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać, mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk, mgr inż. arch. Michał Golański, współpraca: mgr Joanna-Legierska-Dutczak, Konkurs na koncepcję iluminacji budynku Alpha Business Center, Polska Wełna w Zielone Górze. Konkurs organizowany przy współudziale Katedry Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ oraz przez Zarząd Alpha Business Center, Polska Wełna Amfilada 2 (prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać, mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk, mgr inż. arch. Michał Golański, współpraca: mgr Joanna-Legierska-Dutczak). WARSZTATY Studenckie warsztaty iluminacyjne organizowane przez Katedrę Architektury i Urbanistyki WILiŚ UZ, firmę Philips oraz Alpha Business Center, Polska Wełna w ramach programu pt. Architekci Światła budynek dawnej Polskiej Wełny Warsztaty odbywały się na WILiŚ UZ oraz w budynku Alpha Business Center, ul. Wrocławska 11b, Zielona Góra, dn (prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać, mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk mgr inż. arch. Michał Golański, mgr Joanna-Legierska-Dutczak, dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz); WYKŁADY OTWARTE Wykład otwarty prof.dr inż. arch. Zbigniewa Bacia pt. HABITATY PUSTYNI kib butze (prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać, współpraca: mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk, mgr inż. arch. Michał Golański, mgr Joanna Legierska-Dutczak, dr inż. arch. Piotr Sobiera jewicz). WYJAZDY STUDIALNE Wyjazd studialny studentów III roku AiU, BERLIN-HAMBURG; Warsztaty studialne dla studentów III roku Architektury i Urbanistyki, termin (Berlin-Poczdam- Magdeburg-Brunszwik-Wolfsburg-Hamburg), dr inż. arch. Janina Kopietz-Unger, prof. UZ. INNE Projekty medali okolicznościowych dla WILIŚ, KAIU oraz UZ (w realizacji), prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać, mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk, mgr inż. arch. Michał Golański. 8. Priorytetowe zamierzenia wydziału do realizacji w roku akademickim 2013/2014 Instytut Budownictwa Wzmocnienie liczebne grupy pracowników samodzielnych nauczających na kierunku Budownictwo, Dalszy rozwój kadry naukowej w tym zwłaszcza: publikacja monografii habilitacyjnej dr inż. Jacka Korentza; Maksymalnie efektywnie wykorzystać posiadaną nowoczesną aparaturę badawczą do prowadzenia badań naukowych na wysokim krajowym i europejskim poziomie oraz badań usługowych na rzecz przemysłu.

124 124 Wydziały W pełni wdrożyć posiadaną aparaturę w proces dydaktyczny. Co najmniej utrzymać obecną naukową wydajność, mierzoną ilością publikowanych prac na wysokim poziomie jakościowym. Utrzymać wysoką częstotliwość organizacji konferencji naukowych, utrzymać ich poziom oraz rangę w kraju i zagranicą. Zwiększyć pozyskiwanie grantów zapewniających dofinansowanie działalności Insty tutu. Zintensyfikować wymianę zagraniczną pracowników i studentów. Zintensyfikować współpracę naukowo-techniczną z przemysłem i jednostkami administracji rządowej i samorządowej zwłaszcza województwa lubuskiego. Wdrożenie eurokodów do dydaktyki. Współpraca z miastami granicznymi woj. lubuskiego związana z rewitalizacją centrów miast. Dr inż. Bożena Kuczma: planowana publikacja monografii (pracy doktorskiej): Analiza statyczno-wytrzymałościowa zespolonych belek stalowo-betonowych o podatnych łącznikach. Dr inż. Bożena Kuczma: konstrukcje zespolone, zgłoszenie referatu i planowany czynny udział w cyklicznej konferencji Konstrukcje Zespolone na UZ. Dr inż. Bożena Kuczma: współorganizacja Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics Colloquium w październiku 2013 r. na UZ. Dr hab. inż Wojciech Eckert, prof. UZ, dr inż. arch. Sławomir Łotysz, dr inż. Beata Nowogońska: planowany udział w konferencji naukowej Definiowanie przestrzeni architektonicznej, Politechnika Krakowska, listopad Dr hab. inż. Tadeusz Chrzan: Planowane zgłoszenie dwóch wniosków patentowych. Dr hab. inż. Tadeusz Chrzan: Planowane otwarcie 2 przewodów doktorskich doktorantów z obecnego II roku studiów doktoranckich. Instytut Inżynierii Środowiska 1. W zakresie dydaktyki Rozwijanie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi w regionie; Rozbudowa i modernizacja stanowisk dydaktycznych; Zwiększenie udziału w programach kształcenia przedmiotów inżynieryjno-technicznych, pokazów technicznych i zajęć terenowych; Wprowadzenie do programów studiów wykładów monograficznych w języku angielskim, a w dalszym etapie (w ciągu 5 lat) uruchomienie kształcenia w języku angielskim; Przeprowadzenie naboru na studia doktoranckie. 2. W zakresie badań naukowych Uczestnictwo w Programach badawczych finansowanych przez Unię Europejską oraz realizacja projektów finansowanych przez NCN oraz NCBiR. Uczestnictwo we wspólnych programach badawczych ze znacznymi inwestorami regionalnymi, finansowanymi przez Unię Europejską. Kontynuacja i rozszerzenie współpracy z przemysłem i jednostkami administracji lokalnej. Kontynuacja prac związanych z uzyskaniem tytułu naukowego doktora habilitowanego: finalizacja prac badawczych związanych z pracami habilitacyjnymi dr inż. Sylwii Myszograj, dr inż. Barbary Jachimko, dr inż. Piotra Ziembickiego oraz dr inż. Ireneusza Nowogońskiego. Kontynuacja prac związanych z uzyskaniem stopnia naukowego doktora: mgr inż. Róży Fruzińskiej praca doktorska pt. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Studium na przykładzie zakładów Beuchelt Co.-Zastal w Zielonej Górze otwarcie przewodu doktorskiego nastąpiło w dniu r.,

125 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 125 promotor: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ, obrona pracy powinna nastąpić w roku 2013; mgr inż. Arkadiusz Rojna (uczestnik studiów doktoranckich na kierunku Inżynieria Środowiska), praca doktorska pt. Analiza zmienności współczynnika filtracji w gruntach niespoistych uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ, z dnia r., promotor: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ; obrona pracy powinna nastąpić w bieżącym roku; inż. Marty Gawron, praca doktorska pt. Wpływ położenia i geometrii zewnętrznej materiałów PCM na proces uwalniania i akumulacji ciepła; otwarcie przewodu doktorskiego nastąpiło w dniu r., promotor: dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ, obrona pracy powinna nastąpić w roku 2015; Dalsza specjalizacja zespołów badawczych, w celu wykształcenia szkół naukowych wokół głównych kierunków badań rozwijanych w Instytucie. Poprawa dorobku publikacyjnego pracowników naukowo-dydaktycznych, z naciskiem na czasopisma wysoko punktowane i obecne w bazie ISI. Cykliczna edycja i podniesienia rangi czasopism: Civil and Environmental Engineering Reports oraz Zeszyty Naukowe UZ, Seria Inżynieria Środowiska. 3. W zakresie współpracy z przemysłem i władzami regionu Rozwój współpracy między Wydziałem i organami administracji państwowej, samorządu regionu oraz podmiotami gospodarczymi celem wykorzystania potencjału naukowego dla rozwiązywania problemów lokalnych: Współpraca z Polską Grupą Energetyczną odnośnie rozwoju energetyki w regionie lubuskim opartej o lokalne zasoby węgla brunatnego w zakresie oddziaływań środowiskowych, rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. Współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze w sferze rekultywacji leśnej terenów po innych formach zagospodarowania oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów leśnych regionu. Katedra Architektury i Urbanistyki Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej: Wzmocnienie liczebne grupy pracowników samodzielnych nauczających na kierunku Architektura i Urbanistyka. Przewiduje się, że następujące osoby uzyskają habilitację: dr inż. arch. Marta Skiba, dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz, dr Michał Pszczółkowski, Dalszy rozwój młodej kadry naukowej w tym wszczęcie i zakończenie przewodów doktorskich. Przewiduje się, że doktoraty uzyskają wszystkie osoby (młoda kadra do 35 lat, zatrudnione na stanowisku asystenta: mgr inż. arch. Michał Golański, mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk); Dalszy rozwój kadry naukowej, zwłaszcza wszczęcie i zakończenie przewodów doktorskich. Przewiduje się, że doktoraty uzyskają wszystkie osoby zatrudnione na stanowisku asystenta: mgr inż. Rafał Dudzik. Rozwój kierunku kształcenia Architektura i Urbanistyka wzmocnienie liczebne grupy pracowników samodzielnych nauczających na kierunku Architektura i Urbanistyka (jak w p.8.1.a), uzyskanie oddzielnych pomieszczeń na potrzeby kształcenia w dziedzinie projektowania architektonicznego oraz pracowni malarstwa i rzeźby poprzez adaptację budynku stołówki, przekształcenie Katedry Architektury i Urbanistyki w oddzielny Instytut Architektury i Urbanistyki.

126 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych Dziekan Prodziekani Zakład Algebry i Geometrii Zakład Analizy Matematycznej Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej Zakład Równań Funkcyjnych Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii Zakład Zastosowań Informatyki 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ prof. dr hab. Marian Nowak dr Robert Dylewski p.o. Kierownika dr Joanna Skowronek-Kaziów Kierownik prof. dr hab. Marian Nowak Kierownik prof. dr hab. Andrzej Nowak p.o. Kierownika dr Elżbieta Sidorowicz Kierownik prof. dr hab. Jerzy Motyl Kierownik prof. dr hab. Janusz Matkowski Kierownik prof. dr hab. Roman Zmyślony Kierownik dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ studia pierwszego stopnia studia stacjonarne informatyka i ekonometria specjalność: systemy informacyjne statystyka i ekonometria matematyka specjalność: matematyka z informatyką w ekonomii matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach informatyka matematyczna modelowanie matematyczne nauczycielska matematyka i informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne informatyka i ekonometria specjalność: systemy informacyjne statystyka i ekonometria matematyka specjalność: matematyka z informatyką w ekonomii matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach informatyka matematyczna modelowanie matematyczne nauczycielska - matematyka i informatyka

127 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 127 studia jednolite magisterskie studia stacjonarne informatyka i ekonometria specjalność: systemy informacyjne studia doktoranckie z matematyki (stacjonarne) 2.2. Studia podyplomowe (wraz z liczbą słuchaczy): 2.3. Liczba studentów wg systemu kształcenia (dane na dzień ): studia stacjonarne 133 (bez studentów, którzy zdali egz. dypl.) w tym: studia pierwszego stopnia informatyka i ekonometria 21 matematyka 71 studia drugiego stopnia informatyka i ekonometria 23 matematyka 18 studia niestacjonarne 0 studia doktoranckie 10 Razem: LICZBA ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów ogółem (wg prowadzonych przez wydział kierunków studiów od ich uruchomienia wg stanu na 15 lipca 2013 r.) informatyka i ekonometria (studia stacjonarne i niestacjonarne) 480 matematyka (studia stacjonarne i niestacjonarne) studia doktoranckie z matematyki (studia stacjonarne) 12 Razem: Liczba absolwentów wg systemu kształcenia za rok 2012/2013 (od do ): studia pierwszego stopnia 14 studia stacjonarne 14 informatyka i ekonometria 1 matematyka 13 studia drugiego stopnia 16 studia stacjonarne 16 informatyka i ekonometria 5 matematyka 11 studia jednolite magisterskie 2 studia stacjonarne 2 informatyka i ekonometria 2 matematyka 0 studia niestacjonarne 0 studia doktoranckie z matematyki (stacjonarne) 1 Razem: 33

128 128 Wydziały 2.5. Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2011/2012 (stan na ) studia stacjonarne 122 pierwszego stopnia 93 w tym: informatyka i ekonometria 18 matematyka 75 drugiego stopnia 29 w tym: informatyka i ekonometria 13 matematyka 16 studia niestacjonarne Na rok akademicki 2013/2014 (limity) studia stacjonarne 300 pierwszego stopnia 240 w tym: informatyka i ekonometria limit 60 inżynieria danych limit 90 matematyka limit 90 drugiego stopnia 60 w tym: informatyka i ekonometria limit 30 matematyka limit 30 studia doktoranckie 5 matematyka limit Ocena trendów rekrutacyjnych Liczby przyjętych kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia na koniec I naboru ( ) wynosiły: matematyka 17 osób informatyka i ekonometria 7 osób inżynieria danych 49 osób W rekrutacji na kierunek informatyka i ekonometria utrzymuje się stała, choć poniżej limitów rekrutacyjnych, liczba kandydatów. Pomimo zmniejszającej się liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, liczba ta nie odbiega znacznie od tej z poprzedniego roku. Liczba kandydatów na kierunek matematyka zmalała do poziomu z przed dwóch lat. Znaczny wzrost w zeszłym roku był spowodowany uzyskaniem pozytywnej oceny projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim wystawionej przez NCBiR i zakwalifikowaniem go do finansowania w ramach tzw. kierunków zamawianych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W sumie przyjęto jednak o 13 osób więcej (22%) po pierwszym naborze ze względu na uruchomienie nowego kierunku inżynieria danych. 3. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich 3.1. Pomoc materialna w roku 2012/2013 stypendium socjalne studenci 59 stud. na kwotę zł

129 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 129 stypendium socjalne doktoranci 3 dokt. na kwotę zł zwiększ. stypendium socjal. studenci 29 stud. na kwotę zł zwiększ. stypendium socjal. doktor. 2 dokt. na kwotę zł stypendium rektora dla najlepszych stud. 9 stud. na kwotę zł stypendium dla najlepszych doktorantów 7 dokt. na kwotę zł stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 9 stud. na kwotę zł zapomogi studenci 9 stud. na kwotę zł zapomogi doktoranci -- na kwotę 3.2. Wymiana studentów z zagranicą (liczba studentów wyjeżdżających i przyjeżdzających) Program Erasmus: 1 student przyjazd z Turcji Program Erasmus: 1 student wyjazd (Technische Universitat Dresden Niemcy) 3.3. Działalność studentów Koło Naukowe muzg (Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Zielonogórskiego im. Stanisława Ulama) opiekun naukowy dr Tomasz Bartnicki Koło Naukowe Fatal-Error opiekun naukowy dr inż. Janusz Jabłoński, dr inż. Mariusz Hałuszczak Koło Naukowe Matematyki Stosowanej opiekun naukowy dr Jacek Bojarski, dr Maciej Niedziela Koło Naukowe Przyszłych Nauczycieli Matematyki TRANS-MISJA opiekun naukowy dr Andrzej Kisielewicz Przygotowanie VI pikniku wydziałowego dla pracowników i studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Udział studentów w Festiwalu Nauki oraz organizacji międzynarodowego konkursu Matematyka bez granic. Organizacja Balu Matematyka 2013 dla pracowników i studentów WMIiE. Udział w Dniu otwartym Dziewczyny do ścisłych Szczególne osiągnięcia studentów (nagrody i wyróżnienia) nagroda Rektora UZ 7 stud.+2 dokt. na kwotę zł stypendium UZ dla uczestników I roku studiów doktoranckich 1 dokt. na kwotę zł stypendium doktoranckie 2 dokt. na kwotę zł zwiększenie stypendium doktoranckiego 4 dokt. na kwotę zł 3.5. Omówienie zaangażowania Wydziału w sprawy studenckie oraz formy współpracy z przedstawicielami wydziałowego samorządu studenckiego Na WMIiE dużą uwagę zwraca się zarówno na sprawy materialne studentów, jak i ich działalność naukową i organizacyjną. Bardzo sprawnie działają członkowie Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Studenckich Kół Naukowych, a także przedstawiciele studentów wybrani do Rady Wydziału, Parlamentu Studenckiego oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, z którymi konsultowane są wszystkie sprawy dotyczące organizacji kształcenia. Studenci WMIiE aktywnie działają w akcjach promocyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Festiwal Nauki, Salon Maturzystów, Dni otwarte). Zorganizowali oni również dla studentów i pracowników WMIiE piknik integracyjny oraz Bal Matematyka.

130 130 Wydziały 4. Kadra 4.1. Stan i struktura zatrudnienia (I etat, stan na dzień ) profesor zwyczajny 5 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 4 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 8 docent 0 adiunkt z habilitacją 1 adiunkt 21 starszy wykładowca z doktoratem 6 starszy wykładowca bez doktoratu 2 wykładowca 1 asystent z doktoratem 6 asystent 1 Razem: 55 pracownicy inżynieryjno-techniczni 5 administracja 6 Razem: 11 Ogółem: Obsada kadrowa kierunków studiów stan na dzień 1 października 2012 informatyka i ekonometria profesor zwyczajny 0 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 2 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 4 doktor habilitowany 0 Razem: 6 matematyka profesor zwyczajny 4 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 2 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 1 doktor habilitowany 1 Razem: Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w 2012/2013 roku: stopień naukowy doktora nauk matematycznych uzyskali: ---- wszczęte przewody doktorskie 1pracownik; 3 doktoranci stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych uzyskali: dr Ewa Drgas- Burchardt wszczęte postępowanie habilitacyjne 1 wszczęte postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora tytuł profesora nauk matematycznych uzyskali: wnioski o nadanie tytułu profesora (przekazane do Kancelarii Prezydenta R.P.): na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani: prof. dr hab. Andrzej Cegielski, prof. dr hab. Witold Jarczyk, prof. dr hab. Jerzy Motyl

131 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich Nagrody Rektora przyznane w 2012 za osiągnięcia w roku 2011: Tytuł, stopień, imię i nazwisko Rodzaj nagrody Stopień prof. dr hab. Andrzej Cegielski uzyskanie tytułu naukowego profesora --- prof. dr hab. Jerzy Motyl uzyskanie tytułu naukowego profesora --- prof. dr hab. Janusz Matkowski prof. dr hab. Andrzej Nowak dr hab. Włodzimierz Łenski, prof. UZ dr Tomsza Małolepszy dr Bogdan Szal dr Dorota Głazowska dr inż. Andrzej Kasperski dr Marek Malinowski dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ dr Ewa Drgas-Burchardt dr Robert Dylewski dr Anna Fiedorowiecz dr Magdalena Łysakowska dr Maciej Niedziela prof. dr hab. Marian Nowak dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ naukowa 1 (zespołowa) naukowa 1 (zespołowa) naukowa 2 (zespołowa) naukowa 2 (zespołowa) mgr inż. Andrzej Majczak organizacyjna --- Wnioski o Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami za osiągnięcia w roku 2012 złożono w Biurze Rektora Obciążenia dydaktyczne Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Nazwa jednostki organizacyjnej Pensum Liczba godzin niedociążenia obliczeniowych Liczba godzin w tym: studia niestacjonarne Liczba godzin efektywnych Liczba godzin ponadwymiarowych Liczba sal przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych Rodzaj sal dydaktycznych Liczba Powierzchnia (w m 2 ) wykładowe** 6 973,2 ćwiczeniowe** ,2 Liczba studentów przypadająca na 1 m 2 powierzchni dydaktycznej* seminaryjne 2 44,60 3,20 laboratoryjne 3 91,20 1,56 * dotyczy studentów studiów dziennych ** sale ogólnodostępne (użytkownicy: WMIiE, WEiZ, WFiA, WILiŚ) Ogólny stan techniczny pomieszczeń dydaktycznych jest dobry. Jednak oczekiwanych wymogów nie spełniają tablice zainstalowane w pomieszczeniach dydaktycznych oraz system wentylacji i klimatyzacji budynku.

132 132 Wydziały 5. Działalność naukowo-badawcza 5.1. Działalność statutowa Lp. Kierownik zadania badawczego 1 dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ Kierownik zadania badawczego 1 prof. dr hab. Andrzej Cegielski Zadania badawcze w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego Matematyka i jej zastosowania w ekonomii, naukach technicznych i naukach podstawowych Zadania badawcze w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Metody rozwiązywania nierówności wariacyjnych. 2 dr Sebastian Czerwiński Problem kolorowania grafów różnicowych, szczególnie kolorowania regularnego. Hipoteza o samotnym biegaczu dotycząca kolorowania regularnego. 3 dr Anna Fiedorowicz Badanie własności zbiorów dominujących i podziałów grafów 4 dr hab. Anna Karczewska Stochastyczne równania Volterry z szumem nieskończenie wymiarowym. 5 dr Tomasz Małolepszy Analiza rozwiązań nietrywialnych równań całkowych Volterry. Badanie kryteriów istnienia rozwiązań wybuchających dla równań całkowych Volterry. Badanie maksymalnego przedziału istnienia wybuchających rozwiązań równań całkowych Volterry. Zastosowanie równań całkowych Volterry w teorii spalania. 6 dr hab. Mariusz Michta Wielowartościowe całki stochastyczne Paley a-wienera oraz Yeh a -Wienera, wielowartościowe równania stochastyczne oraz równania stochastyczne w przestrzeni zbiorów rozmytych. 7 dr Anna Fiedorowicz Własności zbiorów dominujących i uogólnionych kolorowań grafów. 8 dr Sebastian Czerwiński Addytywne kolorowanie grafów. 9 dr Magdalena Łysakowska Wybrane zagadnienia z teorii zbiorów wypukłych 10 dr Tomasz Małolepszy Równania całkowe Volterry w modelach fizycznych. 11 dr hab. Mariusz Michta Wielowartościowe równania stochastyczne, inkluzje stochastyczne i ich zastosowania w teorii zbiorów rozmytych. 12 dr Joachim Syga Wielowartościowe stochastyczne równania różniczkowe Projekty badawcze Międzynarodowe oraz finansowane przez UE Krajowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Badanie własności koalicji i zbiorów bezpiecznych w grafach rozumianych jako podzbiory wierzchołków spełniające określone warunki Kierownik projektu: mgr Katarzyna Jesse-Józefczyk Własności skojarzeń stabilnych w modelach typu Gale a-shapleya Kierownik projektu: dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ Konstruktywne metody znajdowania równowag w dużych gospodarkach Kierownik projektu: dr Łukasz Balbus Nierówności wariacyjne dla problemów punktów stałych operatorów quasi-nieoddalających Kierownik projektu: mgr Rafał Zalas 5.3. Organizowane konferencje naukowe (nazwa, termin, krajowa lub międzynarodowa) 15th Workshop Hereditarnia 2012, , międzynarodowa 16th Workshop Hereditarnia 2013, , międzynarodowa

133 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wyposażenie w aparaturę badawczą: Liczba komputerów PC: 120 w tym nabytych w roku akademickim 2012/2013: 8 Liczba stacji roboczych: --- Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 120 w tym serwerów: Współpraca naukowa z zagranicą (ośrodki naukowe, tematyka współpracy, koordynator) Instytut Matematyki Uniwersytetu P.J. Šafárika w Koszycach (Słowacja), dr Elżbieta Sidorowicz, Kolorowanie grafów; University of Johannesburg (RPA), mgr Katarzyna Jesse-Józefczyk, Dominowanie w grafach; University of South Africa, Pretoria (RPA), dr Ewa Drgas-Burchardt, Własności dziedziczne grafów; Technische Universität Ilmenau (Niemcy), prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki, Podziały grafów; Technische Universität Freiberg (Niemcy), dr Elżbieta Sidorowicz, Podziały grafów; Technische Universität Braunschweig (Niemcy), prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki, Uogólnione totalne kolorowanie grafów; LaBRI, Universite Bordeaux 1 (Francja), dr Elżbieta Sidorowicz, Tęczowa spójność grafów; Karl-Franzens-Universität Graz (Austria), prof. dr hab. Witold Jarczyk, prof. dr hab. Janusz Matkowski, Równania funkcyjne jednej zmiennej, teoria iteracji; Sichuan University, Chengdu (Chiny), dr Justyna Jarczyk, prof. dr hab. Witold Jarczyk, prof. dr hab. Janusz Matkowski., Równania iteracji liniowych, wielowartościowe pierwiastki iteracyjne; Zhanjiang Normal University, Zhanjiang (Chiny), dr Justyna Jarczyk, prof. dr hab. Witold Jarczyk, Równania iteracji liniowych; Debreceni Egyetem Matematikai Intézet, Debrecen (Węgry), dr Justyna Jarczyk, prof. dr hab. Witold Jarczyk, prof. dr hab. Janusz Matkowski, Niezmienniczość średnich, funkcje wypukłe, twierdzenia typu Hahna-Banacha; Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (Węgry), prof. dr hab. Witold Jarczyk, prof. dr hab. Janusz Matkowski, Funkcje wypukłe i prawie wypukłe na grupach; Universidad Central de Venezuela, Caracas (Wenezuela), dr Dorota Głazowska, prof. dr hab. Janusz Matkowski, Operatory Niemyckiego, średnie niezmiennicze; Universidad Complutense, Madryt (Hiszpania), prof. dr hab. Marian Nowak, Analiza funkcjonalna i teoria miary; Universidad de Sevilla (Hiszpania), prof. dr hab. Marian Nowak, Teoria miary i całki; University of Central Florida, Orlando (USA), dr hab. Włodzimierz Łenski, dr Bogdan Szal, Teoria aproksymacji; Dalian University (Chiny), dr Andrzej Kasperski, Analiza bioprocesów z dozowaniem impulsowym; New University of Lizbon, (Portugalia), prof. dr hab. Roman Zmyślony, Estymacja i testowanie hipotez w mieszanych modelach liniowych; University of Maryland, Baltimore (USA), prof. dr hab. Roman Zmyślony, Testowanie i estymacja w modelach liniowych; Technion, Haifa (Izrael), prof. dr hab. Andrzej Cegielski, Problemy wspólnych punktów stałych;

134 134 Wydziały Universität Dresden (Niemcy), prof. dr hab. Andrzej Cegielski, Nierówności wariacyjne; University of Ballarat (Australia), dr hab. Krzysztof Przesławski, Własności ciał wypukłych; Universidad de Santiago de Chile, Santiago (Chile), dr hab. Anna Karczewska, Deterministyczne i stochastyczne równania Volterry z zaburzeniami; Scientific and Technological Development (CONICYT) and the Superior Council of the National Fund for Scientific & Technological Development (FONDECYT) (Chile), dr hab. Mariusz Michta, Fuzzy integrals and fuzzy systems; University of Technology, Beijing, (Chiny), Nonlinear Mathematics for Uncertainty and Its Applications (NLMUA2011), Beijing, dr hab. Mariusz Michta, Fuzzy integrals and fuzzy systems; Department of Statistics and Actuarial-Financial Mathematics of the University of the Aegean (Grecja), prof. dr hab. Jerzy Motyl, dr hab. Mariusz Michta, Stochastic differential equations; Chiba Institute of Technology (Japonia), prof. dr hab. Janusz Matkowski, Równania funkcyjne i ich zastosowania Ocena działalności naukowej Wydziału Wydział zanotował w roku akademickim 2012 / 2013 wiele sukcesów w zakresie działalności naukowej. Dorobek publikacyjny pracowników Wydziału Pracownicy Wydziału opublikowali w 2012 roku 71 artykułów naukowych, w tym 56 w czasopismach z listy JCR. W 2013 roku (według stanu na do 31lipca ) pracownicy Wydziału opublikowali 24 artykuły, w tym 17 w czasopismach z listy JCR. Ponadto, dwie monografie naukowe pracowników Wydziału zostały wydane w renomowanym wydawnictwie Springer monografia prof. dr. hab. Andrzeja Cegielskiego Iterative Methods for Fixed Point Problems in Hilbert Spaces w serii Lectures Notes in Mathematics oraz monografia prof. dr. hab. Michała Kisielewicza Stochastic Differential Inclusions and Applications w serii Springer Optimization and Its Applications. Awanse naukowe pracowników Wydziału i uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale: W maju 2013roku Rada Wydziału wszczęła postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora nauk matematycznych dr. hab. Włodzimierzowi Łenskiemu. We wrześniu 2012 roku Rada Wydziału nadała stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych dr Ewie Drgas- Burchardt. We wrześniu 2012 został otwarty przewód habilitacyjny dr Bogdanowi Szalowi, który uzyskał już 4 pozytywne recenzje i oczekuje na przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego planowanego na październik 2013 roku. W 2013 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM zastał otwarty przewód doktorski mgr Katarzynie Jesse-Józefczyk. W roku akademickim 2012/2013 Rada Wydziału wszczęła 3 przewody doktorskie uczestnikom studiów doktoranckich na Wydziale: mgr. Maciejowi Kozarynowi, mgr. Kamilowi Świątkowi i mgr Joannie Krasińskiej. Przewody habilitacyjne i doktorskie pracowników innych uczelni prowadzone na Wydziale: W grudnie 2012 roku Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora habilitowanego pracownikowi Politechniki Poznańskiej, dr Małgorzacie Migdzie. Ponadto, w grudniu

135 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii roku Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora mgr. Adamowi Bohonosowi z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W maju 2013 roku Rada Wydziału wszczęła postępowania habilitacyjne dr Małgorzacie Wróbel z Akademii Pedagogicznej w Częstochowie i dr. Wiesławowi Królikowskiemu z Politechniki Częstochowskiej. Pozycja Wydziału w rankingu jednostek prowadzących studia matematyczne: W rankingu kierunków studiów, opracowanym na rok 2013 przez Perspektywy i Rzeczpospolitą, matematyka prowadzona na Wydziale została sklasyfikowana na 17 miejscu w grupie 34 akademickich polskich uczelni prowadzących ten kierunek. Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że ta pozycja jest zdecydowanie wyższa, jeśli pominąć dwa kryteria o charakterze uznaniowym ustalane na podstawie ankiet: ocena przez kadrę akademicką oraz preferencje pracodawców, a pozostać przy trzech mierzalnych kryteriach o obiektywnym charakterze. Matematyka na UZ sklasyfikowana jest odpowiednio na: 14 miejscu pod względem liczby publikacji, 11 miejscu pod względem cytowań, 8 miejscu pod względem tzw. h-indexu, który mierzy jednocześnie liczebność i znaczenie publikacji w określonej dziedzinie nauki. Pozycja Wydziału w rankingu jednostek ekonomicznych: W rankingu umieszczonym w bazie IDEAS prowadzonej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Connecticut (USA) Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ, mimo iż formalnie nie jest wydziałem ekonomii, znalazł się w pierwszej dziesiątce pośród instytucji ekonomicznych z naszego kraju, a prof. Andrzej Nowak w rankingu uczonych został sklasyfikowany na siódmym miejscu w kraju. Ponadto: z inicjatywy Wydziału nadano w czerwcu 2013 roku godność doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego Profesorowi Lechowi Górniewiczowi, wybitnemu polskiemu matematykowi zasłużonemu dla rozwoju polskiej matematyki, w szczególności ośrodka zielonogórskiego, prof. dr hab. Janusz Matkowski został wyróżniony III nagrodą w ogólnopolskim konkursie im. Marka Kuczmy za najlepsze prace w dziedzinie równań funkcyjnych, organizowanym przez Uniwersytet Śląski, prof. dr hab. Andrzej Nowak był jednym z trzech redaktorów specjalnego tomu Dynamic Games and Applications, poświęconego 60 rocznicy opublikowania przez laureata tegorocznej nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych Lloyda. Shapleya pierwszej pracy z gier stochastycznych. przygotowano ocenę parametryczną Wydziału dla Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Informacja o głównych kierunkach prac jednostki Na Wydziale prowadzono badania w następujących obszarach: w zakresie analizy funkcjonalnej kontynuowano badania dotyczące teorii operatorów na przestrzeniach funkcyjnych w szczególności operatory ciągłe i słabo zwarte na przestrzeniach funkcji ciągłych z topologiami ścisłymi. Uzyskano operatorowe wersje klasycznych twierdzeń teorii miar wektorowych. Badano również operatory na przestrzeniach ograniczonych funkcji silnie mierzalnych.

136 136 Wydziały w zakresie teorii aproksymacji badano szeregi Fouriera funkcji prawie okresowych. Uzyskano wyniki dotyczące przybliżeń z użyciem różnych charakterystyk dewiacji oraz mocnej sumowalności szeregów Fouriera. Badano własności aproksymacyjne różnych klas funkcji. w zakresie inkluzji różniczkowych i stochastycznych praca badawcza skupiona była na zagadnieniach dotyczących inkluzji stochastycznych i równań różniczkowych uwzględniających niepewności pochodzenia stochastycznego. Udowodniono istnienie oraz jednoznaczność rozwiązań takich równań i inkluzji. Badano również wielowartościowe deterministyczne równania różniczkowe, losowe rozmyto-wartościowe równania różniczkowe, wielowartościowe stochastyczno równania różniczkowe. Badano równania Volterry z zaburzeniami, funkcyjne inkluzje stochastyczne z opóźnionym argumentem i zastosowania miar semimartyngałowych do inkluzji stochastycznych. Opracowano nową metodę w teorii stochastycznego sterowania optymalnego. Badano własności wielowartościowych całek stochastycznych. w zakresie matematyki dyskretnej i jej zastosowań w informatyce kontynuowano badania dotyczące kolorowania (podziałów i dekompozycji grafów ) i diagrafów, w szczególności kolorowania acyklicznego, gwiaździstego oraz rozgrywanego kolorowania grafów. Wyznaczony został acykliczny indeks chromatyczny nietrywialnej podklasy grafów planarnych oraz grafów otrzymanych przez podział krawędzi. Rozpatrywane były algorytmy podziałów grafów w trybie off- i on-line i ich zastosowania w optymalizacji dyskretnej. Badana była efektywność algorytmu dynamicznego kolorowania grafów z pewnymi ograniczeniami. Badano własności dziedzicznych grafów, struktur dominujących w grafach i hipergrafach oraz ich zastosowań, grafów i klas Ramseya oraz rozgrywanego kolorowania. w zakresie równań funkcyjnych i teorii iteracji prowadzone badania dotyczyły: regularności rozwiązań równań funkcyjnych jednej zmiennej, linearyzacji dyfeomorfizmów, jednostajnej wypukłości pewnych F-przestrzeni. Wprowadzono nowe pojęcie średniej losowej i badano jego własności pod kątem uśredniania, jak również probabilistyki. Ponadto, prowadzono badania takich zagadnień jak: zbiory wypukłe w półgrupach abelowych; operatory lokalnie określone; pierwiastki iteracyjne; funkcje sprzęgające; grupy iteracji i funkcje przemienne w przestrzeniach kartezjańskich; półgrupy iteracji zawierające funkcje wypukłe [wklęsłe, afiniczne] w sensie uogólnionym; zanurzalność w półgrupę iteracji; asymptotyka układów dynamicznych; twierdzenia odwrotne do nierówności Minkowskiego i Höldera; niezmienniczość średnich; zastosowania równań funkcyjnych w zagadnieniach stabilności. w zakresie statystyki matematycznej kontynuowano badania dotyczące konstrukcji testów opartych na modyfikacji estymatorów uzyskanych metodą największej wiarygodności. Korzystając z własności szybkości zbieżności estymatorów, pokazano konstrukcję testów lepszą od klasycznych metod w sensie kontroli poziomu istotności. Prowadzono prace w zakresie zastosowań statystyki do analizy zaburzeń generowanych przez wiele równocześnie pracujących urządzeń elektrycznych. w zakresie teorii optymalizacji prowadzono badania nad metodami hybrydowymi dla nierówności wariacyjnych na zbiorze punktów stałych operatorów quasinieoddalających, a także badania nad wykorzystanie metod optymalizacji do analizy sieci Petriego. w zakresie teorii gier i ekonomii matematycznej prowadzono badania nad użytecznościami rekurencyjnymi w wieloetapowych procesach decyzyjnych; procesami decyzyjnymi z uogólnionym dyskontowaniem; zagadnieniami programowania dynamicznego i gier z uogólnionym dyskontowaniem; równaniami typu Bellmana. Ponadto badano własności skojarzeń stabilnych w modelach typu Gale a-shapleya. w zakresie geometrii kombinatorycznej kontynuowano badania nad własnościami podziałów geometrycznych przestrzeni euklidesowej na kostki jednostkowe. W szczególności, zajmowano się własnościami podziałów w niskich wymiarach, podziałami mającymi

137 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 137 nietrywialne grupy symetrii oraz kombinatoryką podziałów. Udowodniono, że hipoteza Wallisa o samotnym biegaczu jest asymptotycznie prawdziwa. Uzyskano rozmaite częściowe rezultaty wokół tak zwanej hipotezy 123 dotyczącej kolorowania grafów. w zakresie metod kryptograficznyh i zadań modelowania w e-gospodarce prowadzono badania nad modelowaniem systemów inteligencji biznesowej z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji oraz zagadnieniami bezpieczeństwa w sieci. Prowadzono prace w zakresie projektowania, modelowania i symulacji bioprocesów (patent nr P32294). Opracowano i implementowano nowe metody analizy DNA. Uzyskane w ramach tych badań wyniki mogą zostać wykorzystane w medycynie. 6. Działalność wydawnicza (rok 2012 oraz do 31 lipca 2013) 6.1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (wydawnictwa zwarte): Artykuły w czasopismach (Publikacje recenzowane): 95 (w tym 71 w roku 2012) w tym w czasopismach z listy JCR: 73 (w tym 56 w roku 2012) 6.3. Publikacje recenzowane (artykuły w innych wydawnictwach ciągłych, roczniki, zeszyty naukowe): Patenty, wzory użytkowe: Prace zbiorowe (redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism): periodyki naukowe wydawane na wydziałach (tytuł, redaktor naczelny, nakład) Na Wydziale wydawane są cztery czasopisma naukowe o zasięgu międzynarodowym: Discussiones Mathematicae Differential Inclusions, Control and Optimization Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jerzy Motyl Redaktor honorowy: prof. dr hab. Michał Kisielewicz Nr ISSN , wydawane są 2 zeszyty rocznie, nakład 150 egz. każdy Discussiones Mathematicae General Algebra and Applications Redaktor naczelny: prof. Klaus Denecke (Poczdam, Niemcy) Nr ISSN , wydawane są 2 zeszyty rocznie, nakład 150 egz. każdy Discussiones Mathematicae Graph Theory Redaktor naczelny: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki Nr ISSN , wydawane są 4 zeszyty rocznie, nakład 200 egz. każdy Discussiones Mathematicae Probability and Statistics Redaktor naczelny: prof. dr hab. Roman Zmyślony Nr ISSN , wydawane są 2 zeszyty rocznie, nakład 150 egz. każdy 7. Inny dorobek wydziału w minionym roku akademickim Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału przez Polską Komisję Akredytacyjną. Powierzenie przez Kolegium Dziekanów i Dyrektorów trzynastu jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych Wydziałowi Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego organizacji Piątego Kongresu Młodych Matematyków w 2014 roku. Wyróżnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej dla projektu unijnego Wespół w zespół z Matematyką bez Granic, realizowanego przez Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego (dr Krystyna Białek). Realizacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim na I roku kierunku matematyka, w ramach tzw. studiów zamawianych. Opracowanie i przyjęcie strategii rozwoju Wydziału do roku 2020.

138 138 Wydziały Przygotowanie programu kształcenia na innowacyjnym kierunku studiów inżynieria danych, skuteczna promocja i udana rekrutacja na studia od roku 2013/2014 oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie z dotacji projakościowej wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji na tym kierunku. Przygotowanie programu nowej specjalności analityka biznesowa na studiach drugiego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria. Utworzenie na Wydziale Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki. Udział pracowników w Festiwalu Nauki. Udział pracowników w organizacji międzynarodowego konkursu Matematyka bez granic. Prowadzenie kursów wyrównawczych z matematyki dla studentów kierunków ścisłych i technicznych. Prowadzenie kursu wspomagającego przygotowania do matury z matematyki Zdaj matmę na maksa (około 200 maturzystów). Promocja matematyki wśród młodzieży poprzez: udział pracowników w warsztatach przeznaczonych dla najmłodszych Matematyka i kredki; udział pracowników w wykładach, warsztatach, prezentacjach przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Zielonej Górze i woj. lubuskim; udział pracowników w V Regionalnych Mistrzostwach Matematycznych w Lubsku i w Mini Festiwalu Nauki we Wschowie; udział studentów w Dniach Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.; udział pracowników i studentów w Dniach Otwartych Tylko dla dziewczyn, akcja Dziewczyny do ścisłych w Warszawie i Zielonej Górze; spotkania z uczniami zielonogórskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorących udział w konkursach i olimpiadach matematycznych. Cykl wykładów dla pracowników, studentów i doktorantów prowadzonych przez profesora Armina Hoffmanna (Uniwersytet Techniczny Ilmenau). Organizacja cotygodniowych naukowych seminariów wydziałowych z udziałem wybitnych naukowców z kraju i zagranicy. Przeprowadzenie konkursu na najlepszą pracę magisterską. 8. Priorytetowe zamierzenia wydziału do realizacji w roku akademickim 2013/20014 Utrzymanie wysokiej aktywności naukowej pracowników, doktorantów i studentów. Wszczęcie kolejnych postępowań habilitacyjnych i przewodów doktorskich. Składanie wniosków o granty naukowo-badawcze. Rozwój badań interdyscyplinarnych. Doskonalenie systemu zapewniania jakości kształcenia i monitorowanie efektów kształcenia. Modernizacja kształcenia matematycznego na kierunkach ścisłych, technicznych, przyrodniczych i społecznych. Przygotowanie oferty studiów podyplomowych w zakresie analizy danych. Rozszerzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie kształcenia i prac badawczych. Promocja działalności dydaktycznej i badawczej Wydziału.

139 Wydział Mechaniczny 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych stan na Dziekan Prodziekani dr hab. inż. Sławomir Kłos,prof. UZ dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ prodziekan ds. nauki dr inż. Dariusz Michalski prodziekan ds. studenckich Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Dyrektor Z-ca Dyrektora Zakład Inżynierii Jakości Zakład Logistyki i Systemów Informatycznych Zakład Zintegrowanych Systemów Produkcyjnych Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn Dyrektor Z-ca Dyrektora Zakład Obróbki Ubytkowej i Eksploatacji Maszyn Zakład Automatyzacji Procesów Produkcyjnych Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych Zakład Budowy i Eksploatacji Pojazdów Zakład Inżynierii Biomedycznej dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ dr inż. Michał Sąsiadek Kierownik dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ Kierownik dr inż. Waldemar Woźniak Kierownik prof. dr hab. inż. Taras Nahirny prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein dr inż. Daniel Dębowski Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej Kierownik: dr inż. Mariusz Jenek Kierownik: prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki Kierownik dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ Kierownik: dr inż. Mariusz Michalski PO Kierownika: dr inż. Władysław Papacz Kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ Dyrektor Z-ca Dyrektora dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ dr Ryszard Matysiak Zakład Dydaktyki Techniki, Informatyki i Przedmiotów Zawodowych Zakład Inżynierii Środowiska Pracy i BHP Zakład Podstaw Techniki Zakład Automatyki i Technik Komputerowych Zakład Technologii Drewna Kierownik: dr hab. Stanisława Danuta Frejman, prof. UZ Kierownik: dr hab. inż. Edward Kowal, prof. UZ Kierownik: dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ PO Kierownika: dr inż. Piotr Gawłowicz Kierownik: dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów Studia pierwszego stopnia, inżynierskie

140 140 Wydziały studia stacjonarne Bezpieczeństwo i Higiena Pracy specjalności: bez specjalności Edukacja Techniczno-Informatyczna specjalności: Przetwórstwo Drewna, Inżynieria Środowiska Pracy i BHP Inżynieria Biomedyczna specjalności: Biomechanika i Biomateriały w Medycynie Elektronika i Informatyka w Medycynie Mechanika i Budowa Maszyn specjalności: Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów Konstrukcyjno-Menadżerska Technologia Maszyn Technologia Drewna specjalności: Mechaniczna Technologia Drewna Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalności: Inżynieria Jakości Zarządzanie Logistyczne Zarządzanie Produkcją i Usługami studia niestacjonarne Bezpieczeństwo i Higiena Pracy specjalności: bez specjalności Mechanika i Budowa Maszyn specjalności: Eksploatacja Maszyn Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów Konstrukcyjno-Menedżerska Technologia Drewna specjalność: Mechaniczna Technologia Drewna Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalności: Inżynieria Jakości Zarządzanie Logistyczne Zarządzanie Produkcją i Usługami Studia drugiego stopnia, magisterskie studia stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna specjalności: Inżynieria Środowiska Pracy i BHP Zastosowanie Technik Komputerowych Inżynieria Biomedyczna specjalności: bez specjalności

141 Wydział Mechaniczny 141 Mechanika i Budowa Maszyn specjalności: Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów Konstrukcyjno-Menedżerska Technologia Maszyn Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalności: Inżynieria Jakości Zarządzanie Logistyczne studia niestacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna specjalności: Inżynieria Środowiska Pracy i BHP Mechanika i Budowa Maszyn specjalności: Eksploatacja Maszyn Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów Konstrukcyjno-Menedżerska Technologia Maszyn Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalności: Inżynieria Jakości Zarządzanie Logistyczne Zarządzanie Produkcją i Usługami 2.2. Studia podyplomowe w 2012 roku (wraz z liczbą słuchaczy): 154 Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość 54 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Liczba studentów wg systemu kształcenia studia stacjonarne: 1086 studia niestacjonarne: 793 Razem: LICZBA ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów ogółem (wg prowadzonych przez wydział kierunków studiów od ich uruchomienia wg stanu na 12 lipca 2013 r.) Edukacja Techniczno-Informatyczna: 1289 Inżynieria Biomedyczna 86 Mechanika i Budowa Maszyn: 5380 Technologia Drewna: 19 Wychowanie Techniczne: 3203 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 1463 Razem: Liczba absolwentów wg systemu kształcenia za rok 2012/2013 (wg stanu na 12 lipca 2013 r.): Studia pierwszego stopnia, inżynierskie

142 142 Wydziały studia stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna: 6 bez specjalności: 6 Inżynieria Biomedyczna: 25 specjalności: Biomechanika i Biomateriały w Medycynie: 13 Elektronika i Informatyka w Medycynie: 12 Mechanika i Budowa Maszyn: 36 specjalności: Automatyzacja i Organizacja Procesów Produkcyjnych: 4 Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów: 10 Konstrukcyjno-Menedżerskiej: 7 Technologia Maszyn: 15 Technologia Drewna: 12 specjalności: Mechaniczna Technologia Drewna: 12 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 52 specjalności: Inżynieria Jakości: 17 Zarządzanie Logistyczne: 10 Zarządzanie Produkcją i Usługami: 25 studia niestacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna 16 bez specjalności: 16 Mechanika i Budowa Maszyn: 22 specjalności: Automatyzacja i Organizacja Procesów Produkcyjnych: 1 Eksploatacja Maszyn 5 Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów: 1 Konstrukcyjno-Menedżerska: 13 Technologia Maszyn: 2 Technologia Drewna: 11 specjalność: Mechaniczna Technologia Drewna: 11 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 31 specjalności: Inżynieria Jakości: 8 Zarządzanie Logistyczne: 3 Zarządzanie Produkcją i Usługami: 20 studia drugiego stopnia, magisterskie studia stacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna: 19 specjalności: Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość: 6 1 Inżynieria Środowiska Pracy i BHP: 18 Inżynieria Biomedyczna: 8 bez specjalności: 8

143 Wydział Mechaniczny 143 Mechanika i Budowa Maszyn: 14 specjalności: Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów: 4 Konstrukcyjno-Menedżerska: 4 Technologia Maszyn: 6 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 17 specjalności: Inżynieria Jakości: 5 Zarządzanie Logistyczne: 8 Zarządzanie Produkcją i Usługami: 4 studia niestacjonarne Edukacja Techniczno-Informatyczna: 18 specjalności: Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość: 1 Inżynieria Środowiska Pracy i BHP: 17 Mechanika i Budowa Maszyn: 23 specjalności: Automatyzacja i Organizacja Procesów Produkcyjnych: 2 Eksploatacja Maszyn: 12 Konstrukcyjno-Menedżerska: 9 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 27 specjalność: Inżynieria Jakości: 9 Zarządzanie Logistyczne: 10 Zarządzanie Produkcją i Usługami: Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2012/2013 (stan na dzień r.) studia stacjonarne pierwszego stopnia: 336 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 96 Edukacja Techniczno-Informatyczna: 7 Inżynieria Biomedyczna: 31 Mechanika i Budowa Maszyn: 67 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 135 studia stacjonarne drugiego stopnia: 120 Edukacja Techniczno-Informatyczna: 46 Inżynieria Biomedyczna: 15 Mechanika i Budowa Maszyn: 38 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 21 studia niestacjonarne pierwszego stopnia 198 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 55 Edukacja Techniczno-Informatyczna: 2 Mechanika i Budowa Maszyn: 62 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 79 studia niestacjonarne drugiego stopnia: 135 Edukacja Techniczno-Informatyczna: 22 Inżynieria Biomedyczna: 6

144 144 Wydziały Mechanika i Budowa Maszyn: 66 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: Na rok akademicki 2013/2014 (limity) studia stacjonarne pierwszego stopnia: 450 w tym: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy: 120 Edukacja Techniczno-Informatyczna: 60 Inżynieria Biomedyczna: 60 Mechanika i Budowa Maszyn: 90 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 120 drugiego stopnia: 180 na sem. letni 120 w tym: Edukacja Techniczno-Informatyczna: Inżynieria Biomedyczna: Mechanika i Budowa Maszyn: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: studia niestacjonarne pierwszego stopnia: 390 w tym: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy: 120 Edukacja Techniczno-Informatyczna: 60 Mechanika i Budowa Maszyn: 90 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 120 drugiego stopnia: 180 na sem. letni 120 w tym: Edukacja Techniczno-Informatyczna: Inżynieria Biomedyczna: Mechanika i Budowa Maszyn: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: Ocena trendów rekrutacyjnych W roku akademickim 2012/2013 wyniki rekrutacji nieznacznie zmalały w porównaniu z rokiem 2011/2012. Ogółem na Wydziale Mechanicznym na studia stacjonarne pierwszego stopnia przyjęto 336 osób, czyli o 13 osób mniej niż w roku ubiegłym, natomiast na studiach stacjonarnych drugiego stopnia liczba przyjętych zmalała o 18 osób (120 przyjętych w roku 2012/2013, 138 przyjętych w roku akademickim 2011/2012). Podobnie przedstawia się sytuacja na studiach niestacjonarnych. Na studia niestacjonarne pierwszego stopnia przyjęto o 48 osób mniej niż w roku poprzednim. Liczba przyjętych spadła z 246 do 198. Na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia liczba osób przyjętych zmniejszyła się o 5 w porównaniu z rokiem akademickim 2011/2012 i wyniosła 135 osób w roku akademickim 2012/2013. Tendencję wzrostową wykazują tylko dwa kierunki. Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia jest to kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, na którym zwiększono limit i przyjęto 135 osób, czyli o 15 więcej niż w roku ubiegłym. Drugim kierunkiem jest Mechanika

145 Wydział Mechaniczny 145 i Budowa Maszyn na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia, na który to przyjęto 66 osób, natomiast w roku poprzednim zaledwie 39. Wydział Mechaniczny kandydatom na studia pierwszego stopnia zaproponował w roku ubiegłym nowy kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Zainteresowanie nim nadal jest duże, mimo, iż na studia stacjonarne przyjęto 96, czyli o 10 osób mniej niż w roku 2011/2012, natomiast na studia niestacjonarne 55 osób, czyli o 13 mniej niż rok temu. Nadal maleje zainteresowanie kierunkiem Edukacja Techniczno-Informatyczna. Studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna nie udało się uruchomić, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia liczba przyjętych spadła z 48 do 46, natomiast na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia przyjęto 22 osoby, czyli o 19 mniej niż w roku poprzednim. W roku akademickim 2012/2013 nie uruchomiono kierunku Inżynieria Biomedyczna na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia z uwagi na brak zainteresowania. Na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia liczba osób przyjętych kształtowała się na podobnym poziomie co w roku ubiegłym (31 przyjętych na studia pierwszego stopnia i 15 przyjętych na studia drugiego stopnia). 3. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich: 3.1. Pomoc materialna w roku 2012/2013 stypendium socjalne: 294 na kwotę zł stypendium socjalne w zwiększonej wysokości: 148 na kwotę zł stypendium Rektora dla najlepszych studentów: 128 na kwotę zł stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: 52 na kwotę zł zapomogi: 47 na kwotę zł 3.2. Wymiana studentów z zagranicą (liczba studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających) 1. FH Würzburg Schweinfurt Niemcy 1 student wyjazd na jeden semestr w ramach programu Erasmus Sheffield Hallam University Wielka Brytania: 1 student wyjazd na jeden semestr w ramach programu Erasmus Wankel SuperTec GmbH Burger 1 student wyjazd w ramach praktyk. Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Niemcy: 10 studentów koła naukowego OST-WEST Management wyjazd na warsztaty naukowe 2. Politechnika Katalońska Hiszpania 2 studentów przyjazd w ramach programu Erasmus na okres jednego roku. Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Niemcy: 37 studentów przyjazd na warsztaty naukowe 3.3. Działalność studentów Studenci Wydziału Mechanicznego podobnie jak w poprzednich latach w sposób aktywny uczestniczą w różnych dziedzinach życia Uniwersytetu Zielonogórskiego: naukowej (poprzez działalność w kołach naukowych), sportowej (poprzez uczestnictwo z sukcesami w zawodach sportowych w ramach różnych dyscyplin na arenie nawet międzynarodowej), organi-

146 146 Wydziały zacyjnej (są przedstawicielami w Parlamencie Studenckim, Europejskim Forum Studentów AEGEE, z zaangażowaniem działają w ramach Rady Wydziału, Radach Mieszkańców Domów Studenckich, Wydziałowej Komisji Stypendialnej). Koło naukowe OST-WEST Management powstało przy zakładzie Logistyki i Systemów Informatycznych. Opiekunami naukowym koła są Prof. Sławomir Kłos i dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska. Członkowie Koła Naukowego OST-WEST Management w roku akademickim 2012/2013 przeprowadzili następujące działania: 1. Organizacja polsko-niemieckiej konferencji Sztuczne DNA ( Künstliche DNA ). W dniu w auli Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się polsko-niemiecka konferencja Sztuczne DNA ( Künstliche DNA ). Patronat nad konferencją objął Prof. Sławomir Kłos, Dziekan Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Niniejsze spotkanie zorganizowane zostało przez Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (prof. Roman Stryjski, dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska) w ramach współpracy z Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU Cottbus), Lehrstuhl Industrielle Informationstechnik der BTU Cottbus (Prof. Uwe Meinberg, Prof. Irene Krebs) w obszarze projektu: Zaprezentowanie i wprowadzenie sztucznego DNA w regionie przygranicznym Brandenburg. woj. lubuskie, który jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie) Brandenburgia , w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Partnerami w projekcie są również Policja Landu Brandenburg (p. Kati Prajs, p. Ulrich Jobst) i Policja w Gorzowie Wlkp. (p. Zbigniew Pytka). 2. Udział w wyjeździe studyjnym Cottbus/Niemcy Opracowanie wyników ankiet w ramach realizowanych prac badawczych Prof. Sławomira Kłosa i dr inż. Justyny Patalas-Maliszewskiej pt.: Transfer wiedzy w sieciowych przedsiębiorstwach produkcyjnych luty-marzec Udział w Międzynarodowych Warsztatach Ost-West Management 2013: Wurzburg, , Lubiatów: Członkowie koła wraz ze studentami z FH Würzburg-Schweinfurt przeprowadzili analizę potencjalnego rynku w europie dla przedsiębiorstwa produkcyjnego z województwa lubuskiego MB-Pneumatyka. Warsztaty naukowe koła naukowego OST-WEST Management odbywają się od 1996 roku zaś współpraca z Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt datuje się od 1991 roku kiedy były organizowane konferencje kooperacyjne z udziałem polskich i niemieckich przedsiębiorstw. Od początku tej współpracy w konferencjach kooperacyjnych i warsztatach naukowych OST-WEST Managemant wzięło już udział wiele setek studentów z kraju i zagranicy. 5. Zebranie materiału badawczego w ramach współpracy Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego z Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU Cottbus), Lehrstuhl Industrielle Informationstechnik der BTU Cottbus dot. prac badawczych: Osoby niewidome i niedowidzące na uczelniach wyższych i na rynku pracy Koło naukowe Nowoczesne Zarządzania Produkcją powstało w 2010 roku przy zakładzie Zintegrowanych Systemów Produkcyjnych. Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Marek Kokot. Celem koła jest rozwijanie przez studentów swoich umiejętności, które mają uzupełnić wiadomości nabywane na zajęciach. Studenci koła naukowego brali udział lub organizowali w roku akademickim 2012/2013: wyjazdy szkoleniowe do firm Solaris, Browary Wielkopolskie S.A., Volkswagen Polska S.A., tygodniowy wyjazd szkoleniowy na Uniwersytet w Pilznie w ramach projektu wirtualnego rzeczywistego wytwarzania inżynierskiego 3D (Virtual Reality Manufactury),

147 Wydział Mechaniczny 147 Międzynarodowym Projekcie nt Współpracy Projektowej Inżynierów z Przemysłem ( International Workshop on Engineering and Industrial Design Cooperation Designers3+ WORKSHOP 2013) w Uniwersytecie Technicznym w Pilznie, Koło Naukowe BiomedUZ zostało utworzone w 2008 r. przy Zakładzie Bioinżynierii Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn. Koło skupia studentów kierunku Inżynierii Biomedycznej, opiekunem Koła jest dr inż. Tomasz Klekiel, natomiast patronat honorowy sprawuje dr hab. inż. Elżbieta Krasicka- Cydzik prof. UZ. Członkowie Koła brali czynny udział między innymi w: 1. Międzynarodowym Studenckim Sympozjum Naukowym Między Biotechnologią, a Ochroną Środowiska interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrodników ; 2. wycieczkę edukacyjną do firmy Aesculap-Chifa z siedzibą w Nowym Tomyślu. Zwiedzający mieli okazję zapoznać się z procesami produkcyjnymi zarówno stentów wieńcowych, cewników balonowych do PTCA, cewników balonowych uwalniających paklitaksel, jak i narzędzi ( chirurgicznych, stomatologicznych); 3. wycieczkę edukacyjną której celem było zwiedzanie Plastinarium w Guben (Niemcy). Wizyta w tym miejscu pozwoliła na dokładniejsze zapoznanie się z anatomią człowieka oraz odkrycie tajemnic ludzkiej natury. Pierwsza część wizyty była poświęcona historii anatomii i rozwójowi anatomii jako nauki oraz technikom konserwacji w tym zakresie. Następnie w warsztacie pokazowym pracownicy na oczach widzów tworzyły plastynaty ludzi i zwierząt. Studenci mogli obejrzeć proces preparacji zwłok. Sposób prezentacji wyników prac budzi wiele kontrowersji. Wrażenia były mieszane między fascynacją a głębokim szacunkiem do życia. Dla każdego było to na pewno nowe, aczkolwiek bardzo interesujące doświadczenie; 4. Dwunastu członków KN BiomedUZ reprezentowało Uniwersytet Zielonogórski na II Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Biomedycznej OKiBEDu (Kraków) Studenci przedstawili cztery referaty: Opracowanie projektu i algorytmu sterowania protezy dłoni (Kornelia Zaborowska, Marcin Michalski, Michał Czerniawski, Rafał Adamczyk, Weronika Wojtak, Tomasz Klekiel), Wykorzystanie elektrochemicznej dezaktywacji kompleksów cyklamu z niklem przez lizozym w czujniku wirusa HIV (Katarzyna Arkusz, Hetal Kiran Patel, Vasant Kumar, Elżbieta Krasicka-Cydzik), Próba opracowania platformy biosensora trzeciej generacji dla H2O2 na powierzchni tytanu pokrytej nanorurkami TiO2 (Jowita Łoin, Agnieszka Kaczmarek, Elżbieta Krasicka-Cydzik), i Identyfikacja EMG jako sygnału sterującego (Ada Andrynowska, Magdalena Kokoszka, Tomasz Klekiel). Dużymm sukcesem było wyróżnienie dwojga naszych reprezentantów w kategorii Wyzwania, w której oceniano przede wszystkim stopień trudności realizowanego tematu oraz sposób jego przedstawienia: I miejsce zajęła Katarzyna Arkusz, III miejsce zajął Michał Czerniawski; 5. w wyjeździe do Volkswagen Motor Polska SA. Fabryka montująca silniki samochodowe znajduje się w Polkowicach zajmuje się montażem silników samochodowych. Na miejscu produkowanych jest 5 elementów (wały korbowe, korbowody), pozostałe są dostarczane przez inne firmy. Studenci mieli możliwość zapoznania się z linią produkcyjną wałów korbowych, strefą montażową silników, a także laboratoriami metrologicznymi: chemicznym, fizycznym, elektrycznym oraz mechanicznym. Zwiedzano także tzw. hamownię, gdzie testowane są już gotowe silniki. Volkswagen Motor Polska oferuje studentom praktyki, gdzie mogą nabyć praktyczne umiejętności i zweryfikować swoje umiejętności; 6. w III Międzynarodowej Konferencji Studentów w ZG. KONSTRUKCJA, TECHNOLOGIA, EKSPLOATACJA I EKOLOGIA W MECHANICE. W konferencji uczestniczyli studenci z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Polski. Na konferencji była przedstawiana praca studentek UZ z kierunku Inżynierii Biomedycznej: Korneli Zaborowskiej i Ady Andrynowskiej: Pomiar odkształceń w układzie mostka Wheatstone`a z wykorzystaniem wzmacniacza INA122. Opiekunem

148 148 Wydziały naukowym był dr Inż. Tomasz Klekiel. Artykuł został opublikowany w książce wydanej przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego; 7. w II Plenerowym Seminarium Naukowym w Lubiakowie, w którym udział wzięli wykładowcy oraz studenci wszystkich roczników inżynierii biomedycznej. Podczas dwóch sesji zarówno studenci jak i pracownicy Zakładu Bioinżynierii dyskutowali na tematy zainteresowań naukowych członków seminarium, prezentowali własne badania naukowe i ustalali program dalszej współpracy. Działalność Kół Naukowych 3P (opiekun koła dr inż. Tomasz Belica) oraz Mechatronika (opiekun koła dr inż. Piotr Kuryło) w roku akademickim 2011/2012 została tymczasowo zawieszona z powodu braku studentów. Koło naukowe Konstrukcja-Technologia-Eksploatacja powstało w 2006 roku. Prowadzone jest przez Zakład Obróbki Ubytkowej i Eksploatacji Maszyn (opiekun Koła dr inż. Albert Lewandowski). Działalność Koła związana jest z konstrukcją elementów w oprogramowaniu 3D jak i nowoczesnymi technologiami wytwarzania w programach SolidWORKS, Catia, Inventor, AlphaCAM i EdgeCAM.W roku akademickim 2011/2012 jeden student brał czynny udział w organizowanym przez CNS Solutions Ogólnopolskim Konkursie Projektowania (tematem projektu był wyczynowy fotel samochodowy do pojazdów sportowych). Prowadzone były również w dwóch grupach zajęcia szkoleniowe (dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych), których celem było przygotowanie studentów do międzynarodowej certyfikacji posługiwania się programem SolidWORKS. Etapem finalnym było uzyskanie przez wyżej wymienionych studentów (12 osób) międzynarodowego certyfikatu firmy CNS Solutions. Akademicki Związek Motorowy powstał w 2004 r. przy Zakładzie Budowy i Eksploatacji Pojazdów Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego pomysłodawcą, założycielem oraz opiekunem jest Zdzisław Wałęga. Celem Stowarzyszenia jest poszerzanie wiedzy motoryzacyjnej oraz współudział w inicjowaniu i koordynacji imprez związanych z motoryzacją. W roku zakończony został projekt budowy lekkiego pojazdu typu Buggy z hybrydową jednostką napędową, na który opiekun AZM Zdzisław Wałęga uzyskał od darczyńców pomoc finansową w wysokości zł oraz materiały, części i podzespoły. AZM zbudował także miejski skuter elektryczny zwany Azetemkiem, którego premiera odbyła się przy obecności lokalnych mediów oraz TVP-2. Członkowie AZM zostali zaproszeni na cykl imprez promujących pt. Telewizyjne miasteczko cyfrowe, podczas których prezentowano miejski skuter w całym województwie. Oprócz tego, że członkowie Koła pojawiły się m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Skwierzynie i Krośnie Odrzańskim, te audycje transmitowany były na całe Województwo Lubuskie. Rozpoczęto innowacyjny projekt wózka inwalidzkiego, na który otrzymano dofinansowanie w kwocie złotych. Projekt cieszy się aprobatą władz uczelni. Prezentacje na Festiwalu Nauki stały się wieloletnią tradycją AZM. Eksponowano miejski skuter elektryczny, który otwierał całą imprezę. Najmłodszym prezentowano budowę i cykl pracy tradycyjnego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym. Stanowisko cieszyło się dużą popularnością. AZM jest organizatorem wielu wyjazdów edukacyjnych. W czerwcu odwiedzono targi motoryzacyjne AMI w Lipsku, natomiast w listopadzie we fabryce samochodów użytkowych Volkswagen w Poznaniu. Dzięki kontaktom i uprzejmości pana Zdzisława Wałęgi studenci mogły zobaczyć jedyną na świecie linię produkcyjną samochodów Volkswagen Caddy oraz Caddy Maxi. Od 2007 Członkowie AZM współorganizują Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia w Mechanice. W zeszłym roku

149 Wydział Mechaniczny 149 konferencja odbyła się na Uniwersytecie Technicznym Stankin w Moskwie, uczestniczyło w niej 5 studentów AZM wygłaszając swoje referaty. Studenci AZM korzystają z możliwości poszerzania swoich kwalifikacji. Rozpoczęto kurs spawania metodą MAG 135. Rozpoczęto także współpracę z firmą TECHBUD, dla której wykonuje się kompleksowe badania silnika o zapłonie samoczynnym pod kątem rozkładu temperatury, drgań elementów oraz emitowanego podczas pracy hałasu. Na podstawie przeprowadzonych badań powstaną dwie prace dyplomowe członków AZM. Koło Naukowe Młodych Dydaktyków (KNMD) działa od października 2005 roku z inicjatywy grupy studentów III i IV roku kierunku Edukacja techniczno-informatyczna i zostało zarejestrowane w Rejestrze Kół Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Opiekunem Koła jest dr Eunika Baron-Polańczyk. Działalność i projekty KNMD skoncentrowane są wokół następujących celów: 1) wdrażanie studentów do pracy badawczej; 2) promowanie nowoczesnej dydaktyki; 3) inspirowanie studentów do aktywnego poznawania podejścia do edukacji techniczno-informatycznej; 4) wdrażanie członków Koła do samodzielnej działalności badawczej; 5) rozpowszechnianie ciekawych aktywizujących metod nauczania-uczenia się; 6) wykorzystywanie nowoczesnej techniki (metod i narzędzi ICT) do projektowania multimedialnych materiałów dydaktycznych (wspomagających proces kształcenia); 3) promowanie Zakładu Dydaktyki Techniki, Informatyki i Przedmiotów Zawodowych. PUBLIKACJE. W roku 2013 KNMD opublikowało książkę Czas wolny i zainteresowania studentów w fotografii, red. E. Baron-Polańczyk, Oficyna Wydaw. UZ, Zielona Góra SEMINARIA i PROJEKTY. (1) W roku 2010 KNMD brało czynny udział projekcie fotograficznym Czas wolny studentów. Był to międzynarodowy projekt naukowo-dydaktyczny Fotografia i film jako medium relacji psychopedagogicznych. Temporalna wizualizacja czasu wolnego studentów. Owocem jest wydana wyżej wymieniona publikacja. (2) KNMD, w dniach r., brało czynny udział w organizacji II Kongresu Profesjologicznego PROFERG 2013 zorganizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ergonomiczne (oddział Zielona Góra)Członkowie Koła Uczestniczyli w obradach poświęconych problematyce kształtowania potencjału zawodowego pracowników organizacji, analizie problemów pracy i edukacji pracowników i w tym zakresie funkcjonowania organizacji oraz kształtowania warunków pracy (3) Członkowie KNMD brali czynny udział w cyklicznie organizowanym przez Koło Naukowe działające przy Katedrze Mediów i Technologii Informacyjnych UZ Seminarium Naukowym nt. Media i technologie informacyjne w edukacji i komunikacji społecznej, Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów (w dniach: , ). (4) Cykl spotkań Seminaria pt. Fotografia jako medium poznawania zainteresowań i spędzania czasu wolnego. Program: 1. Fotografia w ujęciu technicznym wyjaśnienie pojęć; historia fotografii; współczesna fotografia cyfrowa; budowa i zasada działania aparatu (analogowego i cyfrowego) ; 2. Fotografia w ujęciu technicznym podstawowy podział technik fotograficznych; aparaty cyfrowe i kryteria ich doboru (zakupu); fotografia tradycyjna a analogowa; fotografia makro (sprzęt i obiektywy) ; 3. Fotografia a proces nauczania i uczenia się fotografia dydaktyczna; fotografia a edukacja; fotografia a edukacja medialna; fotografia a kształtowanie osobowości; fotografia bez aparatu a rozwój kulturalny ; 4. Zainteresowania wyjaśnienie pojęć; klasyfikacja zainteresowań; metody badania zainteresowań; determinanty rozwoju zainteresowań ; 5. Czas i czas wolny próba zdefiniowania pojęć; czynniki kształtujące pojęcie czasu wolnego; funkcje czasu wolnego (w świetle badań środowiskowych) ; 6. Czas wolny a działalność społeczna o charakterze dobrowolnym i bezinteresownym ; 7. Fotografia jako medium wizualizacji czasu wolnego i poznania zainteresowań studentów (raport z badań) ; (5) Współpraca z Zespołem Szkół

150 150 Wydziały Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze. Prezentacja założeń projektu współpracy dydaktyczno-naukowej ( ). Debata nt. Rola i zakres współpracy studentów ze szkołą ( ). Współpraca polega na przeprowadzaniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez studentów gdzie uczestnikami będą uczniowie w gimnazjum; (6) Projekt Chemia dla każdego. Cel: poprawa wyników nauczania i pomoc uczniom w usystematyzowaniu wiedzy z zakresu chemii ( ); (7) Międzynarodowe Seminarium Naukowe Zaufanie w globalnym świecie, zorganizowane przez Uniwersytet Szczeciński Instytut Pedagogiki oraz Koło Naukowe Pedagogiki Informacyjnej (czynny udział) ; (8) Łagów Lubuski wyjazd integracyjny członków Koła Naukowego Młodych Dydaktyków oraz Koła Naukowego Info-Arche, opracowanie celów i strategii współpracy ( ); Koło naukowe ERGO-STUDENT działa od grudnia Powstało z inicjatywy studentów IV roku kierunku ETI oraz dr Grzegorza Dudarskiego, który jest opiekunem Koła. Działalność Koła Naukowego Ergo-Student skupia się w czterech głównych nurtach: 1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz pogłębianie wiedzy w zakresie ergonomii, fizjologii pracy, antropometrii, prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Umożliwienie studentom wymiany doświadczeń z pracownikami instytucji i firm związanych z ochroną pracy. 3. Prowadzenie prac badawczych oraz publikacja indywidualnych osiągnięć studentów na stronie internetowej Koła (www.ergo-student.wm.uz.zgora.pl) 4. Integracja środowiska studenckiego i naukowego W ramach działalności studenci Koła Ergo-Student biorą czynny udział w konferencjach naukowych, corocznym Festiwalu Nauki. W ubiegłym roku zorganizowano zajęcia terenowe/ warsztaty w przemyśle, na terenie zakładów pracy: Elektrociepłownia Zielona Góra S.A., Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Nordis. Koło naukowe posiada własną stronę internetową, na której publikowane są artykuły studentów dotyczące problematyki ochrony pracy oraz propagowania ergonomii i jej zastosowań w technice Szczególne osiągnięcia studentów (nagrody i wyróżnienia) 14 studentów Wydziału Mechanicznego za swoją aktywną działalność m.in. w organizacjach studenckich, Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz Wydziałowej Komisji Stypendialnej zostało wyróżnionych Nagrodą Rektora (7 studentów nagrodą II stopnia oraz 7 nagrodą III stopnia). Joanna Filik i Kornelia Zaborowska, studentki kierunku Inżynieria Biomedyczna, otrzymały w roku akademickim 2012/2013 stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia. Uczestnictwo 15 studentów w międzynarodowej konferencji KONSTRUKCJA, TECHNO- LOGIA, EKSPLOATACJA I EKOLOGIA W MECHANICE organizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski. 4. Kadra 4.1. Stan i struktura zatrudnienia (stan na dzień ) profesor zwyczajny 6 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 13 docent 0 adiunkt z habilitacją 1 adiunkt 42 starszy wykładowca z doktoratem 10

151 Wydział Mechaniczny 151 starszy wykładowca bez doktoratu 0 wykładowca 2 asystent z doktoratem 0 asystent 11 Razem: 86 pracownicy inżynieryjno-techniczni 20 administracja 14 Razem: 34 Ogółem: Obsada kadrowa kierunków studiów stan na dzień 1 października 2012 r. kierunek Mechanika i Budowa Maszyn profesor zwyczajny 2 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 4 doktor habilitowany 0 Razem: 6 kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji profesor zwyczajny 2 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 3 doktor habilitowany 1 Razem: 6 kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 5 doktor habilitowany Razem: 6 kierunek Inżynieria Biomedyczna profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 4 doktor habilitowany Razem: 5 kierunek Technologia Drewna profesor zwyczajny profesor nadzwyczajny z tytułem profesora profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor habilitowany Razem: 2 kierunek

152 152 Wydziały Bezpieczeństwo i Higiena Pracy profesor zwyczajny profesor nadzwyczajny z tytułem profesora profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor habilitowany Razem: Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w roku akademickim 2012/2013: stopień doktora habilitowanego uzyskali: 1. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska. stopień doktora uzyskali: 1. dr inż. Agnieszka Kaczmarek, 2. dr inż. Paweł Bachman Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich Nagrody Rektora przyznane w 2012 za rok 2011: Tytuł, stopień, imię i nazwisko Rodzaj nagrody Stopień dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ Nagroda za całokształt dorobku II dr Eunika Baron Polańczyk Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II prof. dr hab. inż. Eugene Feldhstein Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II dr inż. Sebastian Saniuk Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe II dr hab. Inż. Elżbierta Krasicka Cydzik, prof. UZ dr inż. Krzysztof Łasiński dr inż. Daniel Dębowski, dr inż. Grzegorz Dudarski, dr inż. Julian Jakubowski, dr inż. Tomasz Klekiel, dr inż. Piotr Kuryło, dr inż. Ryszard Matysiak, dr inż. Dariusz Michalski, dr inż. Anna Saniuk dr inż. Robert Barski, dr inż. Tomasz Belica, dr inż. Mariusz Jenek, mgr inż. Agnieszka Kaczmarek, mgr inż. Krzysztof Kujawa, dr inż. Marek Rybakowski, dr inż. Marek Sałamaj, dr inż. Mirosław Żygadło 4.5. Obciążenia dydaktyczne (dział kształcenia) Nazwa jednostki organizacyjnej Pensum Liczba godzin niedociążenia obliczeniowych Nagroda indywidualna za osiągnięcia organizacyjne Nagroda indywidualna za osiągnięcia organizacyjne Nagroda zespołowa za osiągnięcia organizacyjne Nagroda zespołowa za osiągnięcia organizacyjne Liczba godzin w tym: studia niestacjonarne Liczba godzin efektywnych Liczba godzin ponadwymiarowych WM (godz. zlecone) Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją WM Języki Obce Razem Wydział I I

153 Wydział Mechaniczny Liczba sal przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych Sala Liczba Powierzchnia w m 2 wykładowe 7 531,8 ćwiczeniowe 2 48,8 seminaryjne ,6 laboratoryjne ,6 Razem ,8 5. Działalność naukowo-badawcza 5.1. Działalność statutowa (tematy realizowane w roku 2011, które przeszły na rok 2012) Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1. Prof. dr hab. inz. Eugene Feldshtein Kształtowanie własności eksploatacyjnych elementów maszyn. 2. Dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof UZ Modelowanie procesów technologicznych pracy i edukacji 3. Dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ Technologie informatyczne w inżynierii produkcji 5.2. Krajowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nanostructured titanium oxide sensors for biomedical measurements (Sensory na bazie Ti/nanostrukturalny TiO2 do zastosowań medycznych) realizowany w ramach MNT-ERA-NET ( ) Kierownik dr hab inż. E.Krasicka-Cydzik, prof. UZ 5.3. Organizowane konferencje naukowe (nazwa, termin, krajowa lub międzynarodowa) II Międzynarodowy Kongres Profesjologiczny PROFERG czerwca 2013 roku Konferencja międzynarodowa: Międzynarodowe Warsztaty Naukowe OST-WEST Management 2013 (Język konferencji: angielski), Wyposażenie w aparaturę badawczą: skaningowy mikroskop elektronowy JEOL 7600F z oprzyrządowaniem, tokarka dydaktyczna EMCO TM 02 sterowana numerycznie, frezarka dydaktyczna EMCO F1 Tester T-05 do badań właściwości tribologicznych; Tester T-02 do badań własności smarowych; Profilografometr PGM-1C do pomiaru i analizy chropowatości, falistości powierzchni, wyposażony jest w program analizy 2D i 3D, dający możliwość kompleksowej oceny struktury geometrycznej powierzchni. Twardościomierz ZwickZHV-10 do pomiaru twardości metodami Vickersa, Brinella, Knoopa. Stanowisko jest wyposażone w oprogramowanie do analizy wyników Testexpert. Uniwersalny przyrząd przenośny do pomiaru chropowatości TR-200 Przenośny bipotencjostat/galwanostat U-stat 400 Wirówka uniwersalna 320 z wyposażeniem Goniometr PG-3 Napylarka próżniowa Przyrząd pomiarowy ATLAS z naczyniem korozymetrycznym Potencjostat galwanostat PGSTAT 100 z modułem CD i przetwornikami Moduł elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej METROHM AUTOLAB EQCM Elektromiograf spirometr SPRMTR-RRM-044 z programem spirometrii komputerowej SPIDA, spektrofotometr Spectroflex 6600,

154 154 Wydziały biuret cyfrowy Solarus (Hirschmann), mikroskop stereoskopowy XTL IV, mikroskop Delta Optical XTL, oscyloskop cyfrowy OWON 25MHZ-100MS/s (PDS5022S), hamownia podwoziowa HPS 1000 KM inny sprzęt (elektrolizery, suszarki, sterylizatory, PH-metry, czujniki różnych typów, mierniki wielkości fizycznych różnych typów, tester systemów i in.), Laboratorium Metrologii posiada Świadectwa Wzorcowania wydane przez Urząd Miar. Świadectwo obejmuje wzorcowanie płytek wzorcowych poza kl.0, wzorcowanie płytek kątowych (Johansona, Kushnikova), wzorcowanie przyrządów pomiarowych, suwmiarkowych i mikrometrycznych, pomiary na mikroskopie uniwersalnym w zakresie długości i kąta (pierścienie, sprawdziany gwintowe i trzpieniowe, pomiary zarysu gwintu), pomiary parametrów chropowatości powierzchni 2D i 3D Współpraca naukowa z zagranicą (ośrodki naukowe, tematyka współpracy, koordynator) Uniwersytet Poczdamski, Uniwersytet Tarnopolski współpraca naukowa (konferencje, wspólne badania, wymiana doświadczeń w zakresie dydaktyki techniki, informatyki i przedmiotów zawodowych, koordynator dr hab. Bogusław Pietrulewicz. Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta, Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva: Współudział w Projekcie No. 002STU- 4/2013 Construction of an educational laboratory for fire reconstruction on a laboratory scale. Współpraca wspólnych zespołów badawczych w zakresie badań nad współczesnymi problemami ergonomii i bezpieczeństwa pracy; koordynator: dr inż. Marek Rybakowski, dr Grzegorz Dudarski. Wymiana pracowników w ramach programu ERASMUS (dr inż. Marek Rybakowski, dr Grzegorz Dudarski, dr Czesław częstochowski, dr Eunika Baron-Polańczyk, dr inż. Anna Saniuk, dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska, dr hab. inż. Sławomir Kłos). Nord-Trøndelag University College w Steinkjer (Norwegia). Koordynatorzy: prof. Per Arne Godejord i dr Eunika Baron-Polańczyk. Program: 1) zapoznanie z infrastrukturą i programami studiów w Nord-Trøndelag University College; 2) prezentacja Instytutu Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polska; 3) dyskusja z kadrą Nord- Trøndelag University College o metodach i projektowaniu uczenia się wspieranego ICT. Cel: nawiązanie stałej współpracy z Nord-Trøndelag University College w Levanger. Nesna University College, Department of Computer Science (Norwegia), Koordynatorzy: prof. Hallstein Hegerholm i dr Eunika Baron-Polańczyk. Problemy: ICT i wyzwania współczesnej edukacji. Program: Seminarium, temat: ICT in Educational Design Processes, Materials, Resources (Department of Computer Science: Hallstein Hegerholm, Laila Johansen Matberg, Beata Godejord, Geir Borkvik); 2) Wykład, temat: Designing in Computer-Aided Didactic Activity ; 3) Dyskusja z kadrą uniwersytecką dotycząca wykorzystywania technik informacyjnych w procesie nauczania; część II 1) Seminarium, temat: ICT in Educational Design Processes, Materials, Resources (Department of Computer Science). Zagadnienia: 1) Projektowanie procesu dydaktycznego-wychowawczego planowanie jednostek lekcyjnych/ metodycznych wspomaganych narzędziami i metodami ICT; planowanie zajęć wykorzystujących w swej strategii multimedialne środki dydaktyczne (media cyfrowe); 2) Projektowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych mediów edukacyjnych (materiałów prezentacyjnych, programów komputerowych/ internetowych, pakietów dydaktycznych itp.); 3) Projektowanie infrastruktury teleinformatycznej i zasobów ICT koniecznych do wykorzystywania

155 Wydział Mechaniczny 155 mediów edukacyjnych platformy edukacyjne, e-learning, narzędzia informatyczne (sprzęt i oprogramowanie). Wykłady dla studentów pedagogiki obejmujące nastepujacą tematykę: 1. TECHNICAL AND INFORMATICS EDUCATION IN POLISH EDUCATIONAL SYSTEM (in the light of the core curriculum), 1.1. The formal stages of education in Poland, 1.2. The core curriculum general education, 1.3. Technical education goals and objectives, content (grades I-III, grades IV-VI, lower secondary school), 1.4. Informatics education goals and objectives, content (grades I-III, grades IV-VI, lower secondary school, upper secondary school); 2. PREPARING TEACHERS FOR CONDUCTING TECHNICAL AND COMPUTER CLASSES, 2.1. Reforms of Polish educational system Technical and IT education, 2.2. The genesis and importance of the problem, 2.3. Curricular guidelines for the studies. Międzynarodowy projekt naukowo-badawczy ICT in Educational Design ICTinED (nt. Wykorzystywanie metod i narzędzi ICT w projektowaniu edukacyjnym). Koordynator projektu dr Eunika Baron-Polańczyk, University of Zielona Gora, (Poland). Uczestnicy projektu 30 osób/ pracownicy nauki z następujących ośrodków akademickich: Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology in Polkowice, Nicolaus Copernicus University, School of Exact Sciences USKW in Warsaw, TenStep Western Poland TenStep Regional Partner, University of Silesia in Katowice, University of Szczecin, University of Warsaw, University of Zielona Góra (Poland); University of Ostrava, VŠB-Technical University of Ostrava (Czech Republic); Comenius University in Bratislava, Constantine the Philosopher University in Nitra, Matej Bel University of Banská Bystrica, University of Economics in Bratislava (Slovak Republic); Russian State Technological University K.E. Ciolkowski in Moscow, Moscow State University of Railway Transport (Russia); Nesna University College, Nord-Trondelag University College (Norway). Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Niemcy, Zarządzanie przedsiębiorstwem, koordynator: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ. Brandenburgische Technische Universtitaet Cottbus, Niemcy, Zarzadzanie wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych, koordynator: dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska. Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, Słowacja, Zarzadząnie kapitałem intelektulanym w przedsiębiorstwach produkcyjnych, koordynator: dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska. Centrum Modelowania Matematycznego Akademii Nauk Ukrainy, Lwów, Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych, koordynator: prof. dr hab. inż. Taras Nahirny, University of West Bohemia in Pilsen, Czechy, Komputerowe modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych, koordynator: dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ. Slovak University of Technology, Słowacja, Technologie Informatyczne, koordynator: dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ. Wyższa Szkoła Techniczna w Wildau, Inżynieria produkcji, koordynator: dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ. Międzynarodowy Projekt Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Międzynarodowe Warsztaty Naukowe OST-WEST Management uczestników: pracowników naukowych oraz studentów z Europy. Międzynarodowy projekt w ramach współpracy Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (Prof. Roman Stryjski, dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska) z Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU Cottbus), Lehrstuhl Industrielle Informationstechnik der BTU Cottbus (Prof. Uwe Meinberg, Prof. Irene Krebs) w obszarze projektu: Zaprezentowanie i wprowadzenie sztucznego DNA w regionie przygranicznym Brandenburg-woj. Lubuskie, który jest współfinansowany ze środ-

156 156 Wydziały ków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie)-brandenburgia , w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Międzynarodowy projekt w ramach współpracy Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (prof. Sławomir Kłos, dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska) z Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU Cottbus), Lehrstuhl Industrielle Informationstechnik der BTU Cottbus (Prof. Uwe Meinberg, Prof. Irene Krebs) w obszarze projektu: Vorbereitung des Konzeptes des deutschen Studiengangs»Wirtschaftsingenieurwesen«an der Mechanischen Fakultät an der Universität Zielona Góra, który jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie) Brandenburgia , w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Ocena działalności naukowej Wydziału Biorąc jako kryterium liczbę i rodzaj publikacji, należy podkreślić poprawę w stosunku do okresu poprzedniego w zakresie liczby publikacji w czasopismach wysoko punktowanych (czasopisma JCR i z listy MNiSzW za 9 punktów). Dla dalszej poprawy sytuacji powinno się systematycznie zwiększać liczbę tego typu publikacji, rozszerzając między innymi grono osób publikujących. Ograniczona powinna natomiast zostać liczba prac publikowanych jako tzw. rozdziały w monografiach, gdyż jako zbyt nisko punktowane. są mało przydatne z punktu widzenia kryteriów kategoryzacji naukowej jednostek przypisanych do grup jednorodnych o profilu technicznym. Za bardzo ważne osiągnięcie należy uznać realizację przez pracownika Wydziału, Panią dr hab. inż. Elżbietę Krasicką-Cydzik, prof. UZ, międzynarodowego projektu badawczego, finansowanego przez Narodowy Centrum Badań i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (punkt 5.3). Znacznym osiągnięciem było przyznanie przez MNiSzW Pani Katarzynie Arkusz, studentce kierunku Inżynieria Biomedyczna, Diamentowego Grantu na kontynuowanie badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem Pani dr hab. inż. E. Krasickiej-Cydzik, prof. UZ Informacja o głównych kierunkach prac jednostki Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego ma strukturę instytutową. Każdy z trzech instytutów prowadzi charakterystyczne dla swego profilu naukowego oraz dydaktycznego prace badawcze, które w ramach działalności statutowej ujmowane są w ramy trzech ogólnie sformułowanych zadań badawczych: 1. Kształtowanie własności eksploatacyjnych elementów maszyn; 2. Modelowanie procesów technologicznych, pracy i edukacji; 3. Technologie informatyczne w inżynierii produkcji. W ramach każdego z wymienionych zadań głównych realizowane są każdego roku inne cząstkowe zadania badawcze. Udokumentowane stopniami i tytułami naukowymi oraz dorobkiem publikacyjnym kwalifikacje kadry naukowej Wydziału Mechanicznego UZ obejmują szereg dyscyplin naukowych. W związku z tym na Wydziale w ramach działalności statutowej prowadzone są badania w obrębie wielu, wymienionych poniżej w porządku alfabetycznym, dyscyplin naukowych: 1. Automatyka i robotyka, 2. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, 3. Budowa i eksploatacja maszyn, 4. Drzewnictwo, 5. Fizyka,

157 Wydział Mechaniczny Informatyka, 7. Inżynieria materiałowa, 8. Inżynieria biomedyczna, 9. Inżynieria produkcji, 10. Mechanika, 11. Metalurgia, 12. Nauki o zarządzaniu, 13. Pedagogika, 14. Socjologia. W ramach zadania Kształtowanie własności eksploatacyjnych elementów maszyn prowadzono badania dotyczące: kształtowania własności odlewów poprzez kształtowanie fizyko- chemicznych właściwości ciekłych metali i stopów, kształtowania własności elementów maszyn drogą obróbki cieplnej, kształtowania własności elementów maszyn poprzez kształtowanie fizyko- chemicznych właściwości warstwy wierzchniej, kształtowania odporności korozyjnej materiałów za pomocą powłok ochronnych, zastosowania nanomateriałów i nanotechnologii do produkcji implantów oraz biosensorów, reologii materiałów elektromagnetycznych (tzw. materiały inteligentne); reologii płynów o złożonych równaniach konstytutywnych, w szczególności: reologii uogólnionych płynów drugiego rzędu, reologii płynów z mikrostrukturą; trybologii ze szczególnym uwzględnieniem teorii smarowania płynami reologicznie złożonymi, w szczególności: teorii smarowania łożysk ślizgowych krzywopowierzchniowych, teorii smarowania łożysk z porowatą wkładką, teorii smarowania łożysk o chropowatych powierzchniach, teorii smarowania magnetohydrodynamicznymi i ferromagnetycznymi cieczami. sterowania optymalnego i w czasie rzeczywistym obiektami skupionymi, zastosowania alternatywnych materiałów pędnych w budowie pojazdów, kształtowania własności ekologicznych pojazdów. W ramach zadania Modelowanie procesów technologicznych, pracy i edukacji realizowano badania dotyczące: kształtowania warunków pracy, doskonalenia procesów pracy, zarządzania warunkami pracy, przygotowania i rozwoju zawodowego człowieka, rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych. W ramach zadania Technologie informatyczne w inżynierii produkcji prowadzono prace dotyczące: opracowania efektywnych informatycznych systemów wspomagających produkcję w oparciu o model SaaS (ang. Software as a Service), opracowania metodyki ciągłej poprawy efektywności informatycznych systemów wspomagających zarządzanie klasy ERP, tworzenia nowych metod i narzędzi do efektywnego zarządzania systemami produkcyjnymi ze szczególnym uwzględnienie redukcji kosztów procesów logistyki produkcji,

158 158 Wydziały opracowania metodyki projektowania wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie ograniczeń zasobowych i logistycznych, opracowania komputerowej implementacji metodyki szybkiego prototypowania wirtualnej organizacji działającej w warunkach B2B. opracowania efektywnej metody zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zastosowania technik mikroprocesorowych do badania i kontroli procesów technologicznych, opracowania metod budowy systemów doradczych dla wybranych dziedzin inżynierii produkcji, modelowania procesów logistycznych związanych z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją wyrobów w celu usprawnienia procesu zarządzania łańcuchem dostaw SCM (ang. Supply Chain Management), opracowania metod planowania i sterowania przebiegu procesów logistycznych w sieciach powiązanych przedsiębiorstw produkcyjnych, zastosowania technik mikroprocesorowych do badania i kontroli procesów technologicznych, rozwoju własnych programów komputerowych do statystycznej kontroli procesów produkcyjnych, zastosowania systemów informatycznych do modelowania i szybkiego prototypowania wyrobów, opracowania metodyki zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących prototypową produkcję jednostkową, zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w procesach kontroli jakości i wsparcia obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych; opracowanie metody oceny efektywności pracowników wiedzy w przedsiębiorstwach produkcyjnych; opracowanie modeli decyzyjnych dotyczących doboru pracowników wiedzy w przedsiębiorstwach produkcyjnych w aspekcie podnoszenia poziomu innowacyjności w tych przedsiębiorstwach; opracowanie modeli zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sieciowych; wykorzystania metod sieciowych w celu optymalizacji szeregowania zadań; modelowania statystycznego w inżynierii produkcji. 6. Działalność wydawnicza (za 2012 r.) 6.1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (wydawnictwa zwarte): 6 szt Artykuły w czasopismach (publikacje recenzowane): 50 w tym w czasopismach z listy filadelfijskiej: Publikacje recenzowane (artykuły w innych wydawnictwach ciągłych, roczniki, zeszyty naukowe): Patenty, wzory użytkowe: 0 uzyskane i 3 złożone 6.5. Prace zbiorowe (redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism): Periodyki naukowe wydawane na wydziałach International Journal of Applied Mechanics and Engineering kwartalnik, redaktor naczelny prof. dr hab. inż. Edward Walicki, nakład 300 egz.

159 Wydział Mechaniczny 159 Problemy Profesjologii półrocznik. Red. naczelny Bogusław Pietrulewicz, nakład 250 egz. 7. Inny dorobek wydziału w minionym roku akademickim Prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz został wybrany w skład Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk na kadencję , został też powołany przez Komisję Budowy Maszyn PAN, Oddział w Poznaniu w skład Rady Programowej Kwartalnika Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji w latach Zrealizowana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Ferdynanda Romankiewicza praca dyplomowa Pauliny Barańskiej pt. Analiza możliwości poprawy jakości wybranych odlewów z siluminów w Odlewni LUMEL S.A. została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach na prace dyplomowe z zakresu odlewnictwa. Dr inż. Marek Rybakowski w dniu 2 maja 2013 r. został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Europejskiego Instytutu Nauki i Badań z siedzibą w Słowacji, w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa. 8. Priorytetowe zamierzenia wydziału do realizacji w roku akademickim 2013/2014 Za priorytetowe uznaje się złożenie wniosku do MNiSzW o sfinansowanie restrukturyzacji Wydziału oraz przygotowanie Wydziału do planowanej przez MNiSzW kategoryzacji jednostek według nowych reguł. W celu przygotowania się do kategoryzacji przewiduje się: rozwój kadry, kontynuacja prac związanych z restrukturyzują Wydziału Mechanicznego, istotne zwiększenie liczby publikacji w punktowanych przez MNiSzW czasopismach (poprawa efektywności publikacyjnej pracowników naukowo-dydaktycznych to jedno z istotnych zamierzeń władz Wydziału. Zamierzenie planuje się realizować drogą różnych form wspierania aktywności badawczej potwierdzonej publikacjami punktowanymi w MNiSzW (poprawa warunków prowadzenia badań, odpowiednia polityka nagradzania aktywności naukowej)), dalsze wsparcie finansowe wydawanych na Wydziale periodyków z listy MNiSzW, uporządkowanie struktury laboratoriów naukowo-badawczych, zintensyfikowanie współpracy naukowej z zagranicą, zintensyfikowanie współpracy z przemysłem, prowadzenie polityki racjonalnego wykorzystywania środków przeznaczonych na działalność B+R (zakup materiałów i aparatury do badań; budowa własnych instalacji badawczych), prowadzenie polityki wspierającej udokumentowaną publikacjami aktywność naukową pracowników.

160 Wydział Nauk Biologicznych 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych Dziekan prof. zw. dr hab. Leszek Jerzak Prodziekani prof. zw. dr hab. Beata Gabryś dr Artur Wandycz Kierownicy Katedr: Katedra Biologii Molekularnej prof. zw. dr hab. Michał Stosik Katedra Biotechnologii prof. nadzw. dr hab. Jacek Kozioł Katedra Botaniki i Ekologii prof. zw. dr hab. Beata Gabryś Katedra Ochrony Przyrody prof. zw. dr hab. Leszek Jerzak Katedra Zoologii prof. zw. dr hab. Grzegorz Gabryś Muzeum Przyrodnicze prof. zw. dr hab. Leszek Jerzak 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów STUDIA STACJONARNE Biotechnologia studia I stopnia Ochrona środowiska studia I stopnia, Ochrona środowiska studia II stopnia, specjalność: Kształtowanie terenów zieleni Ochrona zasobów naturalnych Biotechnologia w ochronie środowiska Biologia studia I stopnia Biologia studia II stopnia Biologia środowiska Biologia molekularna STUDIA NIESTACJONARNE Ochrona środowiska studia I stopnia, Ochrona środowiska studia II stopnia, specjalność: Kształtowanie terenów zieleni Biotechnologia w ochronie środowiska Ochrona zasobów naturalnych Biologia studia I stopnia 2.2. STUDIA PODYPLOMOWE W roku akademickim 2012/2013 Wydział Nauk Biologicznych nie prowadził studiów podyplomowych STUDIA DOKTORANCKIE Studia doktoranckie zostaną uruchomione od roku akademickiego 2013/2014 na kierunkach biologia oraz ochrona środowiska.

161 Wydział Nauk Biologicznych LICZBA STUDENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA (z uwzględnieniem specjalności) stan na 15 x 2012 stacjonarne: Ochrona środowiska studia I stopnia: 37 Ochrona środowiska studia II stopnia: Kształtowanie terenów zieleni Ochrona zasobów naturalnych Biotechnologia w ochronie środowiska Biologia studia I stopnia Biologia studia II stopnia Biologia środowiska Biologia molekularna Biotechnologia Ogółem studia stacjonarne: 356 niestacjonarne: Ochrona środowiska studia II stopnia: 58 Ochrona zasobów naturalnych: 58 Ogółem studia niestacjonarne: LICZBA ABSOLWENTÓW OGÓŁEM (WG PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ KIERUNKÓW STUDIÓW OD ICH URUCHOMIENIA DO 1 SIERPNIA 2012) ochrona środowiska 1811 biologia 265 biotechnologia LICZBA ABSOLWENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZA ROK 2012/2013 stacjonarne: Biotechnologia studia I stopnia: 23 Biologia studia I stopnia 10 Biologia studia II stopnia 31 Biologia molekularna: Biologia środowiska: Ochrona środowiska studia I stopnia: 9 Ochrona środowiska studia II stopnia: Kształtowanie terenów zieleni: Biotechnologia w Ochronie Środowiska Ochrona Zasobów Naturalnych niestacjonarne: Ochrona środowiska studia II stopnia: Kształtowanie terenów zieleni: Ochrona przyrody Biotechnologia w ochronie środowiska 2.7. WYNIKI REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011(stan na ) stacjonarne: kandydaci przyjęci Biologia studia I stopnia: Ochrona środowiska studia I stopnia: 22 14

162 162 Wydziały Ochrona środowiska studia II stopnia: Kształtowanie terenów zieleni: Ochrona zasobów naturalnych Biotechnologia w ochronie środowiska Biologia studia II stopnia Biologia środowiska Biologia molekularna Biotechnologia niestacjonarne: kandydaci Biologia studia I stopnia: 2 0 Ochrona środowiska studia I stopnia: 6 0 Ochrona środowiska studia II stopnia: w tym na specjalnościach: Kształtowanie terenów zieleni: Ochrona zasobów naturalnych Biotechnologia w ochronie środowiska Biologia studia II stopnia Biologia środowiska Biologia molekularna NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 (LIMITY PRZYJĘĆ) stacjonarne: przyjęci Ochrona środowiska studia I stopnia: 60 Ochrona środowiska studia II stopnia: 90 Biologia studia I stopnia Biologia studia II stopnia Biotechnologia studia I stopnia 60 niestacjonarne: Ochrona środowiska studia I stopnia: 30 Ochrona środowiska studia II stopnia: 90 Biologia studia I stopnia Biologia studia II stopnia OCENA TRENDÓW REKRUTACYJNYCH Od paru lat wyraźnie daje się zauważyć spadek liczby kandydatów zarówno na studia stacjonarne jak i w jeszcze większym stopniu niestacjonarne. 3. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich: 3.1. Pomoc materialna w roku 2012/2013 stypendium socjalne liczba 89 na kwotę ,00 zwiększenie styp. socjalnego liczba 52 na kwotę ,00 dla najlepszych studentów liczba 28 na kwotę ,00 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych liczba 9 na kwotę ,00 zapomogi liczba 18 na kwotę , WYMIANA STUDENTÓW Z ZAGRANICĄ Karbowiak Weronika Brandenburgische Technische Universitat Cottbus

163 Wydział Nauk Biologicznych Działalność studentów Koło Naukowe Biologów jest najdłużej działającym kołem naukowym na Wydziale Nauk Biologicznych. Powstało w 2002 roku, jego opiekunem naukowym jest dr Krystyna Walińska. Studenci mogą działać w ramach dwóch Działów: Biologii Molekularnej (sekcja Mikrobiologii i Genetyki, sekcja Biochemii i Biologii Komórki i sekcja Bioinformatyki) i Przyrodniczego (sekcja Zoologiczna, Ornitologiczna, Badań Bezkręgowców, Botaniki i Antropologiczna). Koło Naukowe Biologów UZ przez cały okres swojej działalności prowadziło aktywną działalność, realizując założenia organizacyjne i programowe. Sekcji ORNITOlogicznej Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego sekcja powstała w 2004 roku. Opiekunem jest dr Marcin Bocheński. Koło LOP, opiekunem jest prof. zw. dr hab. Leszek Jerzak. Przewodniczącym koła jest Damian Markulak. Członkowie LOP uczestniczyli w organizacji dorocznego Festynu Bocianiego w Kłopocie oraz badaniach ornitologicznych w okolicach Zaboru, Kłopotu, Lasu Odrzańskiego, zbiorników wodnych w okolicach Raduszca i Dychowa SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW (NAGRODY I WYRÓŻNIENIA) W roku akademickim 2012/2013 czworo studentów otrzymało nagrodę Rektora za pracę w Wydziałowej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej OMÓWIENIE ZAANGAŻOWANIA WYDZIAŁU W SPRAWY STUDENCKIE ORAZ FORMY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO. 4. Kadra 4.1. Stan i struktura zatrudnienia (stan na dzień r.) profesor zwyczajny: 4 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora: 4 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego: 11 docent: adiunkt z habilitacją: adiunkt: 22 starszy wykładowca z doktoratem: starszy wykładowca bez doktoratu: 2 wykładowca: asystent: 6 asystent z doktoratem: Razem: 49 pracownicy inżynieryjno-techniczni: 8 administracja: 7 obsługa: 9 Razem: 21 Ogółem: Obsada kadrowa kierunków studiów stan na dzień 1 października 2012 r. kierunek: Ochrona Środowiska profesor zwyczajny 3 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 3 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 2 doktor habilitowany Razem: 8

164 164 Wydziały kierunek: Biologia profesor zwyczajny 3 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 3 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 5 doktor habilitowany Razem: 11 kierunek: Biotechnologia profesor zwyczajny 0 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 4 doktor habilitowany Razem: Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej w 2012/2013 roku: 4.4. Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich Nagrody Rektora przyznane w 2012 za rok 2011: Tytuł, stopień, imię i nazwisko Rodzaj nagrody Stopień Prof. dr hab. Leszek Jerzak Nagroda indywidualna za uzyskanie tytułu naukowego I Prof. dr hab. Lidia Latanowicz Nagroda indywidualna II Dr hab. Grzegorz Iszkuło Nagroda indywidualna II Prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Nagroda indywidualna II Dr Artur Wandycz Nagroda indywidualna II 4.5. Obciążenia dydaktyczne Nazwa jednostki organizacyjnej Wydział Nauk Biologicznych (godz. zlecone) Pensum Liczba godzin niedociążenia obliczeniowych Liczba godzin w tym: studia niestacjonarne Liczba godzin efektywnych Liczba godzin ponadwymiarowych WNB-Języki Obce Wydział Nauk Biologicznych Podsumowanie Liczba sal przeznaczonych do realizacji zajęć Dydaktycznych wykładowe 3 ćwiczeniowe 14 seminaryjne 9 laboratoryjne 38 Razem Działalność naukowo-badawcza 5.1. Badania własne (tematy realizowane w 2012 r.) Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1 dr inż. Jan Cichocki Morfologia porównawcza płuc i drzewa oskrzelowego krajowych gatunków gryzoni z rodzaju Microtus Schrank 2 prof. dr hab. Beata Gabryś Marginalne układy fitocenotyczne na Polesiu Ukraińskim

165 Wydział Nauk Biologicznych 165 dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik Analiza poziomu ekspresji genu adhezyny fimbrialnej typu 1 fimh wśród komensalnych szczepów E. coli wyizolowanych od ludzi dorosłych 3 dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik Ocena stopnia rozpowszechnienia oporności typu ESBL na antybiotyki wśród komensalnych szczepów Escherichia coli izolowanych od zdrowych dorosłych ludzi 4 dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Synteza i fizykochemiczne badania nanocząstek magnetycznych o potencjalnych zastosowaniach biomedycznych 5 dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Zastosowanie spektrometrii atomowej i cząsteczkowej w analizie wybranych gatunków miodu 6 dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Zastosowanie spektrometrii atomowej oraz cząsteczkowej w analizie miodów oraz zmian zachodzących w czasie ich przechowywania 5.2. Działalność statutowa(tematy realizowane w roku akademickim 2011/2012) Lp. Kierownik tematu Temat pracy 1 Prof. dr hab. Beata Gabryś Biologia i ekologia wybranych grup roślin 2 Prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Biologia, ekologia i filogeneza wybranych grup zwierząt 3 Prof. dr hab. Leszek Jerzak Strategie ochrony bioróżnorodności w różnych środowiskach 4 Dr hab. Jacek Kozioł Synteza i właściwości funkcjonalizowanych nanocząstek magnetycznych. Badania nad zastosowaniem technik membranowych w produkcji hydrolizatów skrobiowych 5 Prof. dr hab. Leszek Jerzak Pozyskiwanie, preparowanie i przechowywanie materiałów zwierzęcych do badań DNA na poziomie populacyjnym, filogeograficznym i filogenetycznym 6 Prof. dr hab. Michał Stosik Molekularne podstawy zmienności organizmów 5.3. Projekty badawcze Międzynarodowe oraz finansowane przez UE T: Zakup wyposażenia dla prac naukowo-badawczych związanych z tworzeniem baz danych o bioróżnorodności w województwie lubuskim finansowany ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Priorytet III. Ochrona i Zarządzanie Zasobami Środowiska Przyrodniczego Działanie 3.3 Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym Krajowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1. T: Czynniki kształtujące strukturę genetyczną komensalnych escherichia coli wykorzystania schematu molekularnych metod do analizy porównawczej izolatów od zdrowego bydła i świń (własny) Kierownik Tematu: dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej Czas Trwania Data Rozpoczęcia: 2010 Data Zakończenia: 2012 Fundusze: ,00 2. T: Rozpowszechnienie genów wirulencji Escherichia coli i ich ekspresji oraz zróżnicowanie genotypów i fenotypów oporności na antybiotyki wśród komensalnych izolatów pochodzących od zdrowych zwierząt (własny) Kierownik Tematu: Prof. dr hab. Michał Piotr Stosik, Jednostka: Katedra Biologii Molekularnej Czas Trwania Data Rozpoczęcia: Data Zakończenia: Fundusze: T: próba określenia podstaw molekularnych (mutacji) nowej dziedzicznej anemii hemolitycznej związanej z brakiem palmitoilacji białka MPP1 ; kier. Tematu dr Dżamila Bogusławaska, Katedra Biologii Molekularnej; data rozpoczęcia data zakończenia: Fundusze: ,00

166 166 Wydziały Współfinansowane przez Urząd Miasta Zielona Góra 5.4. Organizowane konferencje naukowe (nazwa, termin, krajowa lub międzynarodowa) W dniach 8-10 listopada 2012 r. na Wydziale Nauk Biologicznych odbyło się VII Międzynarodowe Studenckie Sympozjum Naukowe Od Biotechnologii do Ochrony Środowiska. Wydarzenie to było interdyscyplinarnym spotkaniem młodych przyrodników (studentów i doktorantów), corocznie organizowanym przez aktywnie działające na wydziale Koło Naukowe Biologów (KNB). Kierownikiem naukowym i koordynatorem była dr Krystyna Walińska (opiekun naukowy KNB), kierownikiem organizacyjnym Kinga Jakubowska, a funkcję web mastera pełniła Ita Szczepańska. Współorganizatorem VII MSSN był Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.W skład Komitetu Naukowego wchodzili wykładowcy pracujący na Wydziale Nauk Biologicznych: dr hab. Joerg Berner (prof. UZ), prof. dr hab. Beata Gabryś, prof. dr hab. Michał Stosik, dr hab. Bartłomiej Najbar (prof. UZ), dr hab. Zbigniew Jakubiec (prof. UZ), dr Zbigniew Zawada, dr Agnieszka Janiak Osajca, dr Agnieszka Mirończyk, dr Elżbieta Heger, dr Krystyna Walińska, dr Ewa Nowacka Chiari, dr inż. Julia Nowak-Jary, mgr Justyna Mazurek, mgr Olaf Ciebiera. Konferencja Ptaki Miast odbyła się w dniach września 2012 roku w siedzibie Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego i miała charakter ogólnokrajowy. Na konferencję przybyło łącznie 55 osób z czego 5 osób przybyło z zagranicy (Słowacja 1 osoba, Czechy 1 osoba, Białoruś 2 osoby, Niemcy 1 osoba). Organizatorami konferencji był Wydział Nauk Biologicznych UZ oraz Sekcja Ornitologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Konferencję zorganizowano we współpracy z: LOP Zielona Góra; RDLP Zielona Góra; RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim; Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Miasta Zielona Góra. W Skład Komitetu Naukowego weszli: prof. dr hab. Leszek Jerzak, prof. dr hab. Jerzy Bańbura, prof. dr hab. Maciej Luniak, prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, dr hab. Joerg Boehner, dr Jacek Nowakowski. W Skład Komitetu Organizacyjnego weszli: dr Marcin Bocheński, dr hab. Dariusz Wysocki, dr Piotr Indykiewicz, dr Marcin Polak, mgr Olaf Ciebiera Wyposażenie w aparaturę badawczą: Kontrolowany przez komputer PC zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem DAD, RID oraz fluorescencyjnym firmy Perkin Elmer, Skaner laserowy do wizualizacji i dokumentacji materiałów Personal Molecular Imager FX system firmy BioRad, Spektrofluorymetr LS 55 firmy PerkinElmer, Autoklaw Extended, Pompa próżniowa Milipore, Wytrząsarka kołowa uniwersalna, Łaźnia wodna osobista, Wirówka Sigma z wyposażeniem, Mikroskopy studenckie i stereoskopowe, Procesor ultradźwiękowy VC-750 SONIVS, Komora Dźwiękoszczelna, Amplifikatory Dna Termocykler Biometra Tpersonal, Cheef Mapper Ii (Firma Bio-Rad), Aparat Do Elektroforezy Pulsowej, Maxi-Tgge (Firma Biometria) System Elektroforezy Denaturującej Temperaturowo, Rotor Gene (Firma Corbetta) Aparat Do Amplifikacji Dna W Czasie Rzeczywistym,

167 Wydział Nauk Biologicznych 167 Skaner Laserowy Do Wizualizacji I Dokumentacji Materiałów Personal Molecular Imager Fx System Firmy Birad, Versadoc Mp 4000 System Ccd Dedykowany Do Dokumentacji I Analizy Materiałów Znakowanych Firmy Biodra, Komory Laminarne, Inkubator Co2 Do Hodowli Komórkowych, Aparaty Do Elektroforezy Białkowej I Kwasów Nukleinowych, Aparat Do Transferu Białek, Elektroporator, Wirówka Hematokrytowa, System Do Elektronicznej Rejestracji Żerowania Mszyc Wraz Z Oprogramowaniem Do Analizy Danych, Zintegrowany System Do Analizy Obrazu (Mikroskop Biologiczny Z Systemem Nomarskiego Plus Oprogramowanie Do Analizy Obrazu), Mikroskopy Świetlne, Detektor Ultradźwięków, Nadajniki Gps. Laboratoria wyposażone są w podstawowe wyposażenie, takie jak: lodówki, zamrażarki, zmywarki, autoklawy, zestawy do filtracji i demineralizacji wody, dygestoria, wagi laboratoryjne i analityczne, wytrząsarki laboratoryjne. Liczba komputerów PC: 78 w tym nabytych w roku akademickim 2012/2013: 5 Liczba stacji roboczych: 78 Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 78 w tym serwerów: Współpraca naukowa z zagranicą (ośrodki naukowe, tematyka współpracy, koordynator) 1. Vihn University, 2. Vietnam National University-Hanoi, 3. Hanoi Agricultural University, 4. University of South Africa, Pretoria, RPA, E.C. Reynhardt, Mechanizmymagnetycznej relaksacji jądrowej indukowane transferem protonu w wiązaniuwodorowym i rotacją hamowaną grupy metylowej, 5. AO/ASIF Research Institute, Department of Polymers, Clavadelerstrasse, Davos, Szwajcaria, Długołańcuchowe poliprenole roślinne i ich zastosowanie w modyfikacji bioresorbowalnych struktur polimerowych, 6. Uniwersytet w Poczdamie, prof. Dieter Walschlager, Choroby bocianów oraz bakterie we krwi bocianów Ocena działalności naukowej Wydziału W 2011 r. wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. W marcu 2013 r. wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie ochrona środowiska. w 2012 r. kierunek biologia uzyskał pozytywną ocenę polskiej komisji akredytacyjnej. wcześniej pozytywną ocenę otrzymał już kierunek ochrona środowiska. Od roku akademickiego 2013/14 WNB uruchamia studia doktoranckie na kierunkach biologia i ochrona środowiska. W maju 2013 r. dr Iwona Sergiel uzyskała stopień naukowy doktora na politechnice Wrocławskiej.

168 168 Wydziały 5.8. Informacja o głównych kierunkach prac jednostki 6. Działalność wydawnicza (za 2011 r.) 6.1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (wydawnictwa zwarte): W roku 2012 ukazała się 1 monografia, 12 rozdziałów w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych 6.2. Artykuły w czasopismach (Publikacje recenzowane): w tym w czasopismach z listy filadelfijskiej: Pracownicy Wydziału są autorami 35 artykułów jakie ukazały się w roku Publikacje recenzowane (Artykuły w innych wydawnictwach ciągłych, roczniki, zeszyty naukowe): Pracownicy Wydziału są autorami 1 publikacji recenzowanej 6.4. Patenty, wzory użytkowe: Pracownicy Wydziału Nauk Biologicznych są autorami 3 patentów 6.5. periodyki naukowe wydawane na wydziałach (tytuł, redaktor naczelny, nakład) International Studies on Sparrows 7. Inny dorobek wydziału w minionym roku akademickim W 2012 roku otwartych zostało 5 przewodów doktorskich, które zostaną przeprowadzone na Wydziale Nauk Biologicznych: 1. MGR ANNA WRÓBLEWSKA T: BEHAWIORALNE EFEKTY ZASTOSOWANIA WYBRANYCH NATURALNYCH I STRUKTURALNIE MODYFIKOWANYCH TERPENOIDÓW WOBEC MSZYCY BRZOSKWINIOWEJ MYZUS PERSICEA (SULZ) 2. MGR OLAF CIEBIERA T: KLESZCZE (ACARI: IXODIDA) PASOŻYTUJĄCE NA PTAKACH (AVES) MIGRUJĄCYCH PRZEZ POLSKIE WYBRZEŻE BAŁTYKU 3. MGR BEATA KOIM-PUCHOWSKA T: KONDYCJA ROŚLIN W WARUNKACH STRESU ŚRODO- WISKOWEGO 4. MGR INŻ. PIOTR PUCHOWSKI T: WPŁYW ŚRODOWISKA NA MECHANIZMY OBRONNE I KONDYCJĘ BOGATKI PARUS MAJOR 5. MGR PRZEMYSŁAW SZWAJKOWSKI T: WPŁYW WARUNKÓW TERMICZNYCH ŚRODOWISKA NA OBRAZ TRZUSTKI WEWNĄTRZWYDZIELNICZEJ WYBRANYCH GATUNKÓW KRĘGOW- CÓW 6. W 2013 R. OTWARTO PRZEWÓD DOKTORSKI MGR JUSTYNY MAZUREK PODŁOŻE GE- NETYCZNE LEKOOPORNOŚCI U KOMENSALNYCH E.COLI IZOLOWANYCH OD ZDROWYCH ZWIERZĄT W TRAKCIE PREWENCYJNEJ ANTYBIOTYKOTERAPII I PO JEJ ZAKOŃCZENIU. W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 NA WYDZIALE NAUK BIOLOGICZNYCH OTWARTE WYKŁADY PROWADZIŁ LAUREAT POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA PROF. ROBERT THOMAS. WYKŁADY BYŁY PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM. ODBYŁO SIĘ 8 SPOTKAŃ POD HA- SŁEM CLIMATE CHANGE. LECTURE TITLES: INTRODUCTION 1. HISTORY OF GLOBAL CLIMATE: IS THE WORLD NOW GETTING WARMER? 2. OBSERVING THE CONSEQUENCES OF CLIMATE WARMING: REMOTE SENSING. 3. WHY IS THE WORLD GETTING WARMER? THE GREENHOUSE EFFECT. 4. CLIMATE MODELS: HOW DO THEY WORK, SHOULD WE BELIEVE THEM, AND WHAT DO THEY PREDICT?

169 Wydział Nauk Biologicznych WHAT SHOULD BE DONE TO SLOW WARMING, AND PREPARE FOR IT? AND WHAT IS ACTUALLY BEING DONE? 6. FUTURE CONSEQUENCES: OPTIMISTIC, REALISTIC, AND PESSIMISTIC. FOOD, WATER, ENVIRONMENT, SPECIES SURVIVAL, AND SEA-LEVEL RISE. 7. LIFE ON EARTH IN 2100? W DNIACH MAJA ODBYŁY SIĘ SPOTKANIA POD HASŁEM FASCYNUJĄCY ŚWIAT ROŚLIN TO CZĘŚĆ MIĘDZYNARODOWEJ AKCJI, KTÓRA ODBYŁA SIĘ POD AUSPICJAMI EUROPEJSKIEJ ORGANIZACJI NAUK O ROŚLINACH (EPSO EUROPEAN PLANT SCIENCE ORGANIZATION). JEJ CEL TO PRZEDSTAWIENIE PRACY LUDZI, DLA KTÓRYCH NAJWIĘKSZĄ FASCYNACJĄ SĄ ROŚLINY, A TAKŻE PRZEKAZANIE PRZESŁANIA, ŻE WIEDZA O ROŚLINACH JEST NIEZMIERNIE WAŻNA DLA ROZWOJU ROLNICTWA, ZRÓWNOWAŻONEGO WYTWARZA- NIA ŻYWNOŚCI, A TAKŻE OGRODNICTWA I LEŚNICTWA. W ZIELONEJ GÓRZE POD HASŁEM TAJEMNICE DRZEW DR HAB. GRZEGORZ ISZKUŁO ORAZ DR DMYTRO IAKUSHENKO ZORGANIZOWALI SPACERY PO PARKU PIASTOWSKIM. SPECJALIŚCI PODZIELILI SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ DOTYCZĄCĄ RODZIMYCH I OBCYCH GATUNKÓW DRZEW ROSNĄCYCH W PARKU ORAZ OBJAŚNIALI PROCESY EKOLOGICZNE ZACHODZĄCE W ZBIOROWISKACH ROŚLINNYCH. WYKŁAD SZTUKA PRZETRWANIA, CZYLI JAK PRZEŻYĆ W RÓŻNYCH WARUNKACH ŚRO- DOWISKA PROWADZIŁ DR PIOTR REDA. ZAJĘCIA ODBYŁY SIĘ W OGRODZIE BOTANICZNYM UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. BYŁA TO TAKŻE OKAZJA DO OBEJRZENIA RÓŻNOROD- NYCH PRZYSTOSOWAŃ ROŚLIN DO ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE ROŚLIN UPRAWIANYCH W NASZYM OGRODZIE. 11 STYCZNIA 2013 R. NA WYDZIALE NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONO- GÓRSKIEGO ODBYŁA SIĘ DRUGA EDYCJA NOCY BIOLOGÓW, OGÓLNOPOLSKIEGO WYDARZE- NIA UPOWSZECHNIAJĄCEGO WIEDZĘ O ŻYCIU I JEGO PRZEJAWACH. PODOBNIE, JAK W ROKU UBIEGŁYM. W TYM ROKU, BIOLODZY CZEKALI NA GOŚCI W 21. JEDNOSTKACH NAUKOWYCH WYDZIAŁACH PRZYRODNICZYCH 18. UCZELNI ORAZ W TRZECH OGRO- DACH BOTANICZNYCH. DZIĘKI WSPARCIU REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO, PROF. TADEUSZA KUCZYŃSKIEGO, GOŚCIE WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTE- TU ZIELONOGÓRSKIEGO MIELI OKAZJĘ UCZESTNICZENIA W 10. SPECJALNIE NA TĘ OKAZJĘ PRZYGOTOWANYCH PROJEKTACH W FORMIE LABORATORIUM, WARSZTATU, POKAZU LUB WYKŁADU. ŁĄCZNIE PRZYGOTOWANO MIEJSCA DLA PONAD 400. OSÓB. ZAJĘCIA ODBYWAŁY SIĘ W DWÓCH SIEDZIBACH WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH PRZY UL. MONTE CASSINO 21B ORAZ PRZY UL. PROF. ZYGMUNTA SZAFRANA 1. W DNIACH PAŹDZIERNIKA 2012 R. W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM LEŚNIK W ŁAGOWIE ODBYŁA SIĘ KOLEJNA KONFERENCJA DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW PRZYROD- NICZYCH UNIWERSYTETÓW POLSKICH. TYM RAZEM GOSPODARZEM TEGO CYKLICZNE- GO, ORGANIZOWANEGO CO PÓŁ ROKU SPOTKANIA, BYŁ WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. KONFERENCJA ZOSTAŁA ZORGANIZOWANA PRZY WYDATNEJ POMOCY FINANSOWEJ REKTORA UZ PROF. TADEUSZA KUCZYŃSKIEGO ORAZ WSPARCIU SPONSORÓW REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W ZIELONEJ GÓRZE ORAZ FIRMY STELMET. W KONFERENCJI WZIĘLI UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELE NARODO- WEGO CENTRUM NAUKI ORAZ NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW, EKSPERT BOLOŃSKI. W SPOTKANIU WZIĘŁO UDZIAŁ 45 UCZESTNIKÓW REPREZENTUJĄCYCH 15 UCZELNI. W roku akademickim 2012/2013 w Ogrodzie Botanicznym odbyła się trzecia Wystawa Kotów organizowana wspólnie z Alternatywą Zielonogórską (25 maja 2013 r.). 1 czerwca 2013 r. odbyła się kolejna impreza z Okazji Dnia Dziecka. 25 stycznia 2013 r. odbył się I Zimowy Dzień Otwarty w Ogrodzie.

170 170 Wydziały 20 listopada 2012 r. wizytował w Ogrodzie Botanicznym dr Keith Bensusan dyrektora Ogrodu Botanicznego w Giblarterze (Gibraltar Botanic Gardens). 17 kwietnia 2013 r. Wydział Nauk Biologicznych oraz Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka zorganizowało seminarium dr Adama Próchnika A.P. Instruments Sp. z o. o. pt.: Pomiar wielkości cząstek nano i potencjału zeta metodą spektroskopii z korelacją fotonową (PCS). Nasz Wydział w piątym roku swej działalności, w najnowszym rankingu miesięcznika Perspektywy (nr 5, maj 2012) i Rzeczpospolitej, w rankingu grup kierunków studiów kierunki przyrodnicze zajmuje 17 miejsce wśród 50 uczelni w Polsce. W tej samej kategorii Wydział Nauk Biologicznych wśród wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego plasuje się w czołówce. 12 czerwca 2013 r. odbył się wykład otwarty dr. Georga Moskwy pt. Ciągłość ekologiczna rzek. 8. Priorytetowe zamierzenia wydziału do realizacji w roku akademickim 2013/2014 rozwój naukowy kadry habilitacja ( dr Artur Wandycz, dr Ewa Nowacka-Chiari) w roku akademickim 2013/2014; uzupełnienie i skatalogowanie zbiorów dydaktycznych i naukowych; wyposażenie w sprzęt optyczny sal ćwiczeniowych i pracowni magisterskich (w realizacji); finalizacja wieloletniego projektu Ssaki województwa lubuskiego w formie monografii; kontynuacja badań fauny i flory chronionych obiektów województwa lubuskiego; rozwój badań naukowych w obszarze nanobiotechnologii jako tematu wiodącego dla Katedry Biotechnologii poprzez udział w realizacji projektu finansowanego z LRPO pn. Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka w ramach Parku Naukowo- Technologicznego UZ (okres realizacji projektu ); podnoszenie jakości dydaktyki poprzez podnoszenie jakości bazy aparaturowej oraz udział studentów drugiego stopnia studiów w badaniach naukowych tak w ramach procesu dydaktycznego jak i wykonywanych prac dyplomowych; zwiększenie zatrudnienia w grupie nauczycieli akademickich w związku z rozwojem Wydziału (uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie biologia i oraz z ochrony środowiska).

171 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 1. Kierownictwo Wydziału i jego jednostek organizacyjnych Dziekan: Prodziekani: Instytut Socjologii Dyrektor: Zastępca Dyrektora Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych Zakład Socjologii Ogólnej Zakład Socjologii Wiedzy Zakład Metodologii Socjologii Katedra Zdrowia Publicznego Kierownik Pracownia Pielęgniarstwa dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ Prodziekan ds. Kształcenia dr Ewa Skorupka Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ dr Dorota Szaban dr hab. Hans Peter Mueller, prof. UZ kierownik dr hab. Krystyna Janicka, prof. UZ kierownik prof. zw. dr hab. Mirosław Chałubiński kierownik prof. zw. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński kierownik prof. zw. dr hab. med. Jan Łącki dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich kierownik KATEDRA SEKSUOLOGII, PORADNICTWA I RESOCJALIZACJI Kierownik prof. zw. dr hab. Zbigniew Izdebski Pracownia Psychologii dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ kierownik Zakład Metodologii Badań Społecznych dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ kierownik Katedra PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ Kierownik Zakład Animacji Kultury i Andragogiki prof. zw. dr hab. Zdzisław Wołk dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ kierownik KATEDRA OPIEKI, TERAPII I PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ Kierownik dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ KATEDRA TEORII I FILOZOFII WYCHOWANIA Kierownik dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ Zakład Pedagogiki Szkolnej dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ KATEDRA PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ Kierownik dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogik i dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ kierownik Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych Kierownik dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ

172 172 Wydziały Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych Kierownik dr Ewa Nowicka Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych Kierownik dr Jacek Jędryczkowski Katedra Wychowania Fizycznego Kierownik Zakład Przyrodniczych Podstaw Wychowania Fizycznego i Sportu Zakład Społecznych Podstaw Wychowania Fizycznego i Sportu Pracownia Kształcenia Językowego 2. Działalność dydaktyczna 2.1. Kierunki studiów dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ p.o. kierownika dr Andrzej Mroczkowski Kierownik dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ Kierownik mgr Beata Burchardt Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne kierunek: Pedagogika specjalność: Animacja kultury Edukacja medialna i informatyczna Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka Pomoc społeczna i socjoterapia Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym kierunek: Pielęgniarstwo kierunek: Praca socjalna kierunek: Socjologia kierunek: Wychowanie fizyczne Studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek: Pedagogika specjalność: Animacja kultury Edukacja medialna i informatyczna Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka Pomoc społeczna i socjoterapia Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym kierunek: Pielęgniarstwo studia pomostowe kierunek: Socjologia kierunek: Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Studia stacjonarne kierunek: Pedagogika

173 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 173 specjalność: Animacja kultury Edukacja medialna i informatyczna Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka Pomoc społeczna i socjoterapia Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym kierunek: Socjologia Studia drugiego stopnia Studia niestacjonarne kierunek: Pedagogika specjalność: Animacja kultury Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka Pomoc społeczna i socjoterapia Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym kierunek: Socjologia studia doktoranckie brak 2.2. Studia podyplomowe (wraz z liczbą słuchaczy) Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna 36 Kwalifikacje pedagogiczne 76 Logopedia z Terapią Pedagogiczną 126 Terapia Pedagogiczna 10 Terapia Zaburzeń Zachowań Adolescentów i Osób Dorosłych 39 Oligofrenopedagogika Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 46 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 17 Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjna 55 Terapia Pedagogiczna i Pedagogika Zdolności 23 Menedżer Sportu 31 Ekonomia Społeczna 27 W roku akademickim 2013/2014 planowane jest uruchomienie nowych studiów podyplomowych pn.: Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński, których kierownikiem będzie dr Mirosława Nyczaj-Drąg. Studia mają charakter doskonalący i przygotowują do specjalistycznego, samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych metodami Montessori oraz Planu Daltońskiego w placówkach opiekuńczych i terapeutycznych, w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w innych sytuacjach pedagogicznych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka (nauczanie domowe) Liczba studentów wg systemu kształcenia wg stanu na dzień r. studia stacjonarne 1584 studia niestacjonarne 779 studia doktoranckie brak Razem: 2363

174 174 Wydziały 2.4. LICZBA ABSOLWENTÓW OGÓŁEM (według prowadzonych przez wydział kierunków studiów od ich uruchomienia według stanu na 24 lipca 2013 r.) Pedagogika Socjologia Pielęgniarstwo 487 Wychowanie fizyczne 501 Razem: LICZBA ABSOLWENTÓW WG SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZA ROK 2012/2013 Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne kierunek: Pedagogika specjalność: Animacja kultury 71 Edukacja medialna i informatyczna 21 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 75 Opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego 51 Pomoc społeczna i socjoterapia 65 Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym 131 Kierunek: Pielęgniarstwo 90 Kierunek: Socjologia 55 Kierunek: Wychowanie fizyczne 59 Studia pierwszego stopnia Studia niestacjonarne kierunek: Pedagogika specjalność: Animacja kultury 1 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 47 Opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego 42 Pomoc społeczna i socjoterapia 40 Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym 57 Kierunek: Pielęgniarstwo (pomostowe) 75 Kierunek: Socjologia 13 Kierunek: Wychowanie fizyczne 27 Studia drugiego stopnia Studia stacjonarne kierunek: Pedagogika specjalność: Animacja kultury 22 Edukacja medialna i informatyczna 6 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 21 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka 33 Pomoc społeczna i socjoterapia 40 Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym 67 Kierunek: Socjologia 17 Studia drugiego stopnia Studia niestacjonarne

175 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 175 kierunek: Pedagogika specjalność: Animacja kultury 5 Edukacja medialna i informatyczna 9 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 43 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka 33 Pomoc społeczna i socjoterapia 106 Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym 90 Kierunek: Socjologia Wyniki rekrutacji W roku akademickim 2012/2013 (stan na ) Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunki i specjalności studiów: Pedagogika Animacja kultury 69 Edukacja medialna i informatyczna 29 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 71 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka 67 Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym 146 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo 75 Kierunek studiów: Praca socjalna 46 Kierunek studiów: Socjologia 46 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 90 Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunki i specjalności studiów: Pedagogika Animacja kultury 66 Edukacja medialna i informatyczna 27 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 54 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka 74 Pomoc społeczna i socjoterapia 69 Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym 147 Kierunek studiów: Socjologia 49 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunki i specjalności studiów: Pedagogika Animacja kultury 5* Edukacja medialna i informatyczna 3* Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 26 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka 21 Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym 40 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo (pomostowe) 95 Kierunek studiów: Praca socjalna 11* Kierunek studiów: Socjologia 8* Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 23 Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunki i specjalności studiów: Pedagogika Animacja kultury 7* Edukacja medialna i informatyczna 7*

176 176 Wydziały Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 31 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka 70 Pomoc społeczna i społeczna 46 Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym 59 Kierunek studiów: Socjologia 6* * nie uruchomiono kierunku/specjalności kandydatom zaproponowano inną specjalność Na rok akademicki 2013/2014 (limity) Studia stacjonarne pierwszego stopnia w tym: kierunek, specjalność limit PEDAGOGIKA Animacja kultury 100 Edukacja medialna i informatyczna 60 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 100 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka 100 Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym 180 Kierunek studiów: Praca socjalna 100 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo 75 Kierunek studiów: Socjologia 100 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 110 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia w tym: kierunek, specjalność limit PEDAGOGIKA Animacja kultury 40 Edukacja medialna i informatyczna 40 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 60 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka 60 Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym 100 Kierunek studiów: Praca socjalna 60 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo (pomostowe) 95 Kierunek studiów: Socjologia 60 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 60 Studia stacjonarne drugiego stopnia w tym: kierunek, specjalność limit PEDAGOGIKA Animacja kultury 60 Edukacja medialna i informatyczna 30 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 90 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka 90 Pomoc społeczna i socjoterapia 75 Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym 150 Kierunek studiów: Socjologia 90 Studia niestacjonarne drugiego stopnia w tym: kierunek, specjalność limit PEDAGOGIKA Animacja kultury 35 Edukacja medialna i informatyczna 35

177 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 177 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 75 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka 75 Pomoc społeczna i socjoterapia 60 Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym 90 Kierunek studiów: Socjologia Ocena trendów rekrutacyjnych 2013/2014 Studia stacjonarne pierwszego stopnia w tym: kierunek, specjalność złożone dokumenty/liczba miejsc PEDAGOGIKA Animacja kultury 28/100 Edukacja medialna i informatyczna 9/60 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 66/100 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka 32/100 Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym 98/180 Kierunek studiów: Praca socjalna 33/100 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo 103/75 Kierunek studiów: Socjologia 19/100 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 90/110 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia w tym: kierunek, specjalność złożone dokumenty/liczba miejsc PEDAGOGIKA Animacja kultury 3/40 Edukacja medialna i informatyczna 4/40 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 13/60 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka 6/60 Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym 15/100 Kierunek studiów: Praca socjalna 11/60 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo 108/95 Kierunek studiów: Socjologia 3/60 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne 12/60 Ogłoszone zostały II nabory na studia: stacjonarne I stopnia na kierunkach Pedagogika, Socjologia, Wychowanie fizyczne, oraz na studia niestacjonarne I stopnia na kierunkach: Pedagogika, Pielęgniarstwo, Praca socjalna, Socjologia, Wychowanie fizyczne, które trwać będą do 16 września 2013 r. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwa do 16 września 2013 r. Od kilku lat zauważono tendencje spadkowa jeśli chodzi o studia niestacjonarne, głównie studia pierwszego stopnia. Trzeba będzie zmodyfikować ofertę kształcenia kilku specjalności lub w to miejsce zaproponować nowe, na które od dłuższego czasu nie nabierany kandydatów. 3. Podstawowe dane dotyczące spraw studenckich: 3.1. Pomoc materialna w roku akademickim 2012/2013 stypendium socjalne świadczeń /średnio miesięcznie 749 os. na ogólną kwotę ,00 zł / średnio miesięcznie ,11 zł. Zwiększenie stypendium socjalnego świadczeń/ średnio miesięcznie 405 os. na ogólną kwotę ,00 zł /średnio miesięcznie ,00 zł.

178 178 Wydziały Stypendium rektora dla najlepszych studentów świadczeń / średnio miesięcznie 276 os. na ogólną kwotę ,50 zł / średnio miesięcznie ,83 zł. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 1246 świadczeń / średnio miesięcznie 138 os. na łączną kwotę ,00 zł / średnio miesięcznie ,00 zł. zapomogi 154 świadczenia / średnio miesięcznie 17 os. na łączną kwotę ,00 zł / średnio miesięcznie ,11 zł. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 3 osoby / łączna kwota to ,00 zł (wypłata jednorazowa dla 1 osoby to ,00 zł) Wymiana studentów z zagranicą ERASMUS Studenci wyjeżdżający: Donata Marczenia, Justyna Szumigała studentki III roku AK SD studiowały w roku Akademickim 2012/2013 we Francji w Nanterre L`Université Paris Ouest Nanterre La Defense] (Francja).Opiekunem była dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ; Marcelina Stachowiak studentka III roku EWiP studiowała w roku akademickim 2012/2013 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Hradec Kralove. Opiekunem naukowym i organizacyjnym była dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ; Beata Kubaczyk, Martyna Wawrzyniak studentki III roku PSiS SP studiowały w semestrze zimowym 2012/2013 w Åbo Akademi Vasa (Finlandia). Opiekunem naukowym była dr Marzanna Farnicka; Aleksandra Gaweł studentka EWiP SD studiowała w semestrze zimowym 2012/2013 na Uniwersytecie w Lipsku (Niemcy). Opiekunem naukowym była dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ; Ernest Staniak student I roku RzPS SD oraz Paulina Piosik studentka III roku, PSiS SP w semestrze letnim 2012/2013 na Uniwersytecie w Lipsku (Niemcy). Opiekunem naukowym była dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ; Anna Ligocka studentka EWiP SP studiowała semestrze zimowym 2012/2013 w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberoku (Słowacja). Opiekunem naukowym był dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ. Studenci przyjeżdżający: Colett Neumann z Uniwersytetu w Lipsku, studiowała EWiP SP w roku akademickim 2012/2013 (dwa semestry) na WPSiNoZ. Opiekunem naukowym była dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ; student Javier Rodenas Pined z Uniwerystetu w Kadyksie studiował EMiI SP w semestrze zimowym 2012/2013 na WPSiNoZ. Opiekunem naukowym z ramienia Wydziału był dr Jarosław Wagner. studenci Jimenez Saborido Rocio, Valera Bueno Patricia, Lopez Pardo Lucia z Universidad de Castilla La Mancha, studiowali EWiP SP w semestrze letnim na WPSiNoZ. Opiekunem naukowym z ramienia Wydziału była dr Elżbieta Kołodziejska. Zgłoszenie kursu dla studentów ERASMUSA: Introduction to Psychology dr Katarzyna Grunt-Meyer; Wyjazdy pracowników: dr Marzanna Farnicka, dr Krzysztof Wąż, mgr Joanna Rogowska wyjeżdżali do Åbo Akademi Vasa (Finlandia); dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ przygotowała i przeprowadziła wykłady (5 godzin) na Uniwersytecie w Lipsku (Niemcy) w ramach programu Erasmus;

179 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 179 dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka przygotowała i przeprowadziła wykłady (5 godzin) na Uniwersytecie w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) w ramach programu Erasmus; dr Ewa Bochno przygotowała i przeprowadziła wykłady (5 godzin) na Latvjas Uniwersitate (Łotwa) oraz na Uniwersytecie w Lipsku (Niemcy) w ramach programu Erasmus. Dla nawiązania dalszych kontaktów z Uniwersytetem w Nanterre (Francja) w dniach r. przebywali Dziekan i Prodziekan Wydziału dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ i dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ. Wyjazd zaowocował zaplanowaniem serii wykładów dr hab. Ewy Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ w ramach programu ERASMUS w maju w roku Działalność studentów Na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu funkcjonują następujące studenckie koła naukowe: Koło Naukowe Info Arche Koło Mrowisko 2 Koło Naukowe reanimacja Stowarzyszenie Animatorów Kultury Vaganti Koło Naukowe Pedagogów Wolontariuszy Koło Naukowe Socjologów Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Opiekuńczej Studenckie Koło Naukowe In Corpore Studenckie Seksuologiczne Koło Naukowe Studenckie Koło Naukowe Kontakt Studenckie Koło Naukowe Kooperacja Studenckie Koło Naukowe Pomocy Dzieciom z Trudnościami Edukacyjnymi Studenckie Koło Naukowe Prison Studenckie Koło Naukowe KIWANIS Junior New Way Zielona Góra Studenckie Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci W minionym roku akademickim Koło Naukowe Socjologów podejmowało następujące działania: 1. Współorganizacja wykładu dr Alexandry Gheondea-Eladi Volunteering A case study of Romania r. 2. Projekt badawczy STER Strategia Efektywnego Rozwoju projekt miał na celu zarówno zbadanie wpływu doświadczeń edukacyjnych studentów Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunek rozwoju ich karier, jak również promocję Uniwersytetu Zielonogórskiego na zewnątrz, poprzez zachęcenie do nawiązania współpracy między studentami obydwu uczelni. 3. Uczestniczono w panelu dyskusyjnym Społeczna Odpowiedzialność Biznesu czy istnieje w województwie lubuskim? r. 4. Uczestniczono w warsztatach dla studentów Komunikacja i Praca w Grupie jako Elementy Odpowiedzialnego Biznesu r. 5. Dokonano wyboru nowego zarządu Koła. Do najważniejszych działań Seksuologicznego Koła Naukowego w roku akademickim 2012/2013 należało: 1. Uczestnictwo w obchodach Światowego Dnia Walki z HIV i AIDS (pokaz filmu o transmisji wirusa HIV, przeprowadzenie konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS). 2. Prowadzono zajęcia z edukacji seksualnej w Zespole Szkół Akademickich Lotnik w Zielonej Górze.

180 180 Wydziały Studenci zrzeszeni w strukturach Koła Naukowego Studentów UZ Psychologii Wsparcia i Rozwoju, pod opieką dr Marzanny Farnickiej zrealizowali następujące przedsięwzięcia: 1. Realizacja projektu badawczego: Rytuały. 2. Przeprowadzenie prowokacji ulicznej Efekt widza. Studenckie Penitencjarne Koło Naukowe PRISON pod opieka dr Barbary Toroń w ramach działalności koła przeprowadziło m.in. następujące działania: 1. Udział w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inkluzja społeczna poprzez resocjalizację a kreowanie nowej tożsamości skazanych, 50-lecie Zakładu Karnego w Krzywańcu. 2. Udział w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Twórczość więzienna a praca penitencjarna studentów, zorganizowanej wspólnie z Aresztem Śledczym w Zielonej Górze. 3. Zorganizowanie Debaty Oxfordzkiej: Dzieciobójstwo żądza zabijania, czy akt rozpaczy. 4. Zrealizowanie hospitacji w Zakładzie Karnym w Rawiczu. Koło Naukowe Pedagogów Wolontariuszy pod opieką dr Ewy Bochno zorganizowało warsztaty szkoleniowe dla studentów, prowadziło opiekę nad wolontariatem w szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, instytucjach opieki zastępczej, akcjami charytatywnymi, np. Podaruj Dzieciom Skrzydła (z Caritas Zielona Góra). Zorganizowano i prowadzono projekty miejskie dla dzieci oraz warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Festiwalu Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego: r. Pomysłowe Dzieci (projekt miejski). Koło Info-Arche w minionym roku akademickim: brało udział w warsztatach w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Płotach, studenci EMiI uczestniczyli w Targach Edukacyjnych w Krakowie. W kwietniu 2013 r. koło Info-Arche nawiązało współpracę z Publiczną Szkołą Podstawową w Żarach. Zaprojektowano stronę tytułową do publikacji książki pt. Edukacyjne konteksty nowych mediów przez członka koła Info-Arche Justynę Mosiewicz. Koło Artystyczno-Naukowe Mrowisko pod opieką mgr Jarosława Dulęby organizowało i uczestniczyło w licznych plenerach, warsztatach i Akademii Twórczego Działania cyklicznych zajęciach dla młodzieży i dorosłych. Zorganizował wystawę fotograficzną w pubie Bachus pod ratuszem i ekspozycję starych aparatów w ramach Festiwalu Nauki r. Studencki Teatr Tańca działający przy Zakładzie Animacji Kultury i Andragogiki opiekun dr Marek Zadłużny. Skupia studentów animacji kultury, zajęcia odbywają się w Domu Harcerza i w Mrowisku w sali tanecznej, co sprawia, że członkowie zespołu czują się związani z tymi miejscami. W ramach bieżącego sezonu twórczego zespół nie odniósł wymiernych sukcesów artystycznych, ale był zapraszany na gościnne prezentacje. Studenci pokazywali swój repertuar taneczno-teatralny w różnych przestrzeniach m.in. były to: Wieczór z Teatrem Tańca ZOK Amfiteatr; Ponoworoczne Konfrontacje Teatrów POKOT 2013 Teatr Lubuski; Teatr Fizyczny Kontratakuje Żarski Dom Kultury; Młodzieżowe Spotkania Teatralne MOST ZOK Amfiteatr; Pokazy w ramach wernisażu wystawy Inne przestrzenie w Zakładzie Animacji Kultury i Andragogiki; Ogólnopolski Festiwal Alternatywnych Teatrów Tańca w Słupsku; Międzynarodowe Spotkania Artystyczne Experyment Zbąszyń Koło Naukowe Pedagogiki Opiekuńczej działające od 1997 roku, pod kierunkiem i opieką dr hab. Grażyny Gajewskiej, prof. UZ, koncentrowało się głównie na pomocy i wspieraniu rodzin zastępczych oraz pomocy osobom starszym i z chorobą Alzheimera. Koło Naukowe Pomocy Dzieciom z Trudnościami Edukacyjnymi działa od 2003 roku pod kierunkiem dr Anety Rudzińskiej-Rogoży i skupiało się na prowadzeniu szeroko rozumianej

181 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 181 pomocy terapeutycznej dzieci z ryzykiem dysleksji, m.in. badaniach ryzyka dysleksji w wybranych przedszkolach i szkołach w Zielonej Górze. Pod opieką dra Andrzeja Mroczkowskiego rozpoczęło swoją działalność w 2012 roku Koło Naukowe Biomechaników Sportu. Członkowie Koła uczestniczyli m.in. w badaniach z zakresu biomechaniki skoków na trampolinie, badaniach nad wykorzystaniem trenażera obrotowego do nauki technik obrotowych w sporcie, pracach wdrożeniowych w kierunku zgłoszenia prawa ochronnego na wzór użytkowy Hełm do ćwiczeń obrotów na głowie, Numer: W Studenckie Koło Przyjaciół Dzieci pod opieką dr Mirosławy Nyczaj-Drąg w minionym roku akademickim zrealizowało: obchody Dnia Dziecka, w dniu r. w Starym Kisielinie inscenizacje 3 przedstawień teatralnych dla dzieci w wykonaniu studentów specjalności EWiP. Zorganizowano wystawę fotograficzną Dziecko w obiektywie członków Koła TPD w Uniwersytecie Zielonogórskim w dniach od r. do r. w ramach Wydziałowych Dni Nauki. W ramach seminarium naukowego pt. Doświadczenia edukacyjne i zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji zorganizowano przedstawienie teatralne pt. W krainie barw w wykonaniu studentów I roku EWiP SD. W działaniach członków ww. koła wspierała swoją pomocą dr Anetta Soroka-Fedorczuk. W roku akademickim 2012/2013 zainicjowały swoją działalność : 1. Studenckie Koło Naukowe Wiktymologii i Kryminalistyki pod opieką naukową dra Ernesta Magdy. 2. Studenckie Koło Wsparcia Seniorów pod opieką naukową dr Doroty Niewiedział. 3. Koło Naukowe Społecznych Problemów Sportu Fit Power pod opieką naukową dr hab. Piotra Godlewskiego, prof. UZ 3.4. Szczególne osiągnięcia studentów: Studentka Colett Neumann (Universitatet Leipzig) została laureatką konkursu Interstudent 2012 zorganizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, pod honorowym patronatem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kategorii najlepsza studentka studiująca w Polsce z zagranicy poziom studia I stopnia opiekun naukowy dr hab. Inetta Nowosad prof. UZ. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013 otrzymywali studenci Wydziału PSiNoZ: Adriana Łogożna studentka III roku studiów I stopnia, kierunek Pedagogika, specjalność: RzPS, Piotr Grudzień student III roku studiów I stopnia, kierunek Socjologia, Joanna Łochowska studentka I roku studiów II stopnia, kierunek Pedagogika, specjalność: POWiP. Piotr Grudzień Złoty Medalista Paraoplimpiady w deblu, III rok socjologii, I stopień, studia stacjonarne, Łukasz Knap został laureatem konkursu branżowego w kategorii branża społeczna na etapie uczelnianym. Student przeszedł do etapu ogólnopolskiego. Studenci animacji kultury Michalina Sempoch, Donata Marczenia, Agnieszka Czerson, Piotr Wawruch tworzą Studencki Teatr Fizyczny prowadzony przez mgra Marka Zadłużnego. Zespół zdobył tytuł laureata Ponoworocznych Konfrontacji Teatrów z Pogranicza oraz drugie miejsce na Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych Zwierciadła. Osiągnięcia sportowe studentów: AKROBATYKA trampolina mężczyzn Łukasz Burdziak (I rok) złoty medal w skokach synchronicznych ( r., Rzeszów)

182 182 Wydziały Łukasz Burdziak, Patryk Kurowski (I rok) srebrny medal w skokach drużynowych ( r., Rzeszów) TENIS STOŁOWY Marcin Skrzynecki (I rok) złoty medal Igrzysk Paraolimpijskich w tenisie stołowym w klasie 6-8 (wrzesień 2012, Londyn) Łukasz Dzikowski (III rok) srebrny medal dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w klasyfikacji Uniwersytetów Akademickie Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym ( r., Kraków). LEKKOATLETYKA Michalina Kwaśniewska (skok wzwyż) (III rok) srebrny medal Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (Bydgoszcz) kwalifikacja na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy (Tampere, Finlandia) złoty medal dla Uniwersytetu Zielonogórskiego Akademickie Mistrzostwa Polski (Łódź) złoty medal dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w klasyfikacji Uniwersytetów Akademickie Mistrzostwa Polski (Łódź). JEŹDZIECTWO Paula Kędziora (III rok) reprezentowała Uniwersytet Zielonogórski w Akademickich Mistrzostwach Polski w jeździectwie ( r., Wrocław). PIŁKA RĘCZNA Kamil Gessner, Mariusz Rogoziński, I liga (sezon 2012/2013) Karol Wojtas, Artur Radny, Cyprian Kociszewski, Paweł Jakób, Mateusz Kłosowski, Marek Kwiatkowski, Łukasz Kawęcki, Konrad Walkowiak, Przemysław Karp, II liga (sezon 2012/2013) SIATKÓWKA Mikołaj Marianski, Wiktor Zasowski, Robert Bitner, Piotr Gałka, Maciej Baumgarten, Łukasz Klucznik, Bartosz Likindorf, Paweł Gajowczyk, Dominik Wrotkowski, Mateusz Kazimierczak, Łukasz Tobys, Anna Wodrowska, Marta Kotarska, II liga (sezon 2012/2013). 4. KaDra 4.1. Stan i struktura zatrudnienia na dzień r. profesor zwyczajny 3 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 5 profesor nadzwyczajny bez tytułu naukowego 21 adiunkt z habilitacją 2 adiunkt 78 starszy wykładowca z doktoratem 10 starszy wykładowca bez doktoratu 3 wykładowca 6 asystent 12 Razem: 140 pracownicy inżynieryjno-techniczni 1 administracja 25 Razem: 26 Ogółem: Obsada kadrowa kierunków studiów na dzień 1 października 2012 r. PEDAGOGIKA profesor zwyczajny 2

183 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 183 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 9 doktor habilitowany 1 Razem: 12 PRACA SOCJALNA profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 1 doktor habilitowany 0 Razem: 3 PIELĘGNIARSTWO profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 1 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 0 doktor habilitowany 0 Razem: 2 SOCJOLOGIA profesor zwyczajny 1 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 5 doktor habilitowany 0 Razem: 7 WYCHOWANIE FIZYCZNE profesor zwyczajny 0 profesor nadzwyczajny z tytułem profesora 0 profesor nadzwyczajny bez tytułu profesora 4 doktor habilitowany 0 Razem: Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej: W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, w maju 2013 r. wystąpiono do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z wnioskiem o zmianę uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora z nauk humanistycznych na nauki społeczne w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez CKds.SiT. W związku z faktem, iż wzmocnił się potencjał naukowy socjologów, w czerwcu br. został powołany Zespół pod przewodnictwem Dziekan Wydziału dr hab. Ewy Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ, który zajmuje się przygotowywaniem wniosku do CK o nadanie Wydziałowi nowych uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia. W roku akademickim 2012/2013 na Wydziale otwarto 2 przewody doktorskie: mgr Marcina Juwy oraz mgr Marii Jamruszki-Grzeluszki. W maju br. mgr Katarzynie Walentynowicz-Moryl wszczęto przewód doktorski w PAN w Instytucie Socjologii i Filozofii. Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Wydziale uzyskały dwie osoby: Marek Zadłużny i Ewa Piwowarczyk.

184 184 Wydziały r. dr Ewa Pasterniak-Kobyłecka uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogik. Kolokwium habilitacyjne odbywało się na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W roku akademickim 2012/2013 dr Małgorzata Czerwińska, dr Jarosław Bąbka, dr Beata Trzop, dr Iwona Grzegorzewska, dr Ryszard Małachowski opublikowali rozprawy habilitacyjne i złożyli wnioski o wszczęcie przewodów habilitacyjnych. W wyniku podjętych działań: 18 kwietnia 2013 r. otwarto przewód habilitacyjny dr Małgorzacie Czerwińskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie pracy Słowem potrafię wszystko. O piśmienniczości osób z niepełnosprawnością wzroku: Studium bibliologiczno- tyflologiczne. 14 maja 2013 r. nastąpiło otwarcie przewodu habilitacyjnego dr Jarosławowi Bąbce na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, na podstawie pracy pt: Zachowania kooperacyjne w sytuacjach zadaniowych u młodzieży w okresie wczesnej adolescencji. Analiza porównawcza młodzieży pełnosprawnej i z różnymi ograniczeniami sprawności. 21 czerwca 2013 r. wszczęto przewód habilitacyjny dr Beacie Trzop na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie pracy pt: Dojrzałe, spełnione, niezależne? Kobiety 50+ w socjologicznym zwierciadle. 27 czerwca 2013 r. otwarto przewód habilitacyjny dr Iwonie Grzegorzewskiej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie pracy Odporność psychiczna dzieci alkoholików. 11 lipca 2013 r. nastąpiło otwarcie przewodu habilitacyjnego dra Ryszarda Małachowskiego na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW we Wrocławiu na podstawie pracy pt. Działalność wychowawcza księdza Aleksandra Zienkiewicza na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej i Dolnym Śląsku. 3 lipca 2013 r. dr Maciej Małolepszy uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Uzyskał także staż naukowy w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu. Dr Barbara Toroń ukończyła opracowanie monografii habilitacyjnej pt: Przestępczy styl życia biografia skazanych mężczyzn i kobiet przebywających w jednostkach penitencjarnych. Przewidziany termin otwarcia przewodu habilitacyjnego jesień 2013 r. Postanowieniem z dnia 3 lipca 2013 r. Prezydent RP nadał dr hab. Zdzisławowi Wołkowi, prof. UZ tytuł naukowy profesora nauk społecznych. Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki został wybrany do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na lata Rada Wydziału poparła kandydaturę prof. dr hab. Zdzisława Wołka na członka Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Dr Elżbieta Kołodziejska została powołana na pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia. Dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ został zaproszony do współpracy w Radzie Naukowej Międzynarodowego Czasopisma Naukowego Review of European Studies Nagrody i wyróżnienia nauczycieli akademickich Dr Alexandr Azarkevitch, pracownik Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki r. z rąk Wojewody Łódzkiego pani Jolanty Chełmińskiej otrzymał Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenie to należy do najbardziej prestiżowych odznaczeń, nadawane jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej oraz działalności kulturalnej. Medal został nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

185 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 185 Uniwersytet Zielonogórski uzyskał drugie wyróżnienie w konkursie na najlepszy projekt programu Uczenie się przez cale życie pod hasłem Rozwijanie kluczowej kompetencji umiejętności uczenia się w kategorii instytucjonalnej. Projekt był realizowany przez 3 lata przez hab. Inettę Nowosad, prof. UZ, studenci wyjeżdżali do Niemiec (Lipsk) oraz do Czech (Hradec Kralove). Efektem tego projektu było opracowanie i powstanie 3 podręczników w języku niemieckim, polskim i czeskim. Do konkursu zgłoszono 163 projekty, a po ocenie ekspertów zewnętrznych nasz projekt uzyskał drugie wyróżnienie. Dr Dorota Bazuń, dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna, dr Magdalena Pokrzyńska zostały wyróżnione Odznaką Honorowego Sybiraka za publikację Matki Sybiraczki losy i pamięć. Polskie kobiety zesłane w głąb ZSRR, odznakę przyznał Związek Sybiraków Polskich (2012). W/w osoby były nominowane do nagrody Lubuski Wawrzyn Naukowy za książkę o matkach Sybiraczkach ( 2013). Nagrody Rektora przyznane nauczycielom akademickim za osiągnięcia w 2011 r: Tytuł, stopień, imię i nazwisko Rodzaj nagrody Stopień prof. dr hab. Mirosław Chałubiński za uzyskanie tytułu naukowego profesora dr hab. Mariusz Kwiatkowski indywidualna za osiągnięcia naukowe pierwszy dr Iwona Grzegorzewska indywidualna za osiągnięcia naukowe drugi dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ indywidualna za osiągnięcia naukowe drugi dr hab. Hans Peter Muller, prof. UZ indywidualna za osiągnięcia naukowe drugi dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska indywidualna za osiągnięcia naukowe drugi dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ indywidualna za osiągnięcia naukowe drugi dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ mgr Beata Burchardt dr Elżbieta Kołodziejska dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ dr Jarosław Wagner dr hab. Marzenna Magda-Adamoiwcz, prof. UZ, dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ, dr Jacek Jędryczkowski, dr Anna Korlak-Łukasiewicz, dr Katarzyna Kochan, dr Sylwia Słowińska, dr Krzysztof Wąż dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ, dr Dorota Bazuń, dr Grażyna Biczysko, dr Joannna Frątczak- Mueller, dr Ewa Skorupka, dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ, dr Beata Trzop 4.5. Obciążenia dydaktyczne indywidualna dydaktyczna indywidualna organizacyjna indywidualna organizacyjna indywidualna organizacyjna indywidualna organizacyjna zespołowa organizacyjna zespołowa organizacyjna Obciążenia dydaktyczne na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Nazwa jednostki organizacyjnej Pensum Niedociążenia obliczeniowych Liczba godzin w tym: za studia niestacjonarne Liczba godzin efektywnych Liczba godzin ponadwymiarowych Instytut Socjologii Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych Katedra Wychowania Fizycznego Katedra Zdrowia Publicznego Katedra Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej

186 186 Wydziały Katedra Pedagogiki Społecznej Katedra Teorii i Filozofii Wychowania WPSiNoZ Pracownia Kształcenia Językowego Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej i Historii Wychowania Zakład Animacji Kultury i Andragogiki Zakład Pedagogiki Szkolnej Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauki o Zdrowiu Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauki o Zdrowiu godziny zlecone Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauki o Zdrowiu umowy pracowników z zewnątrz Podsumowanie Liczba sal przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych Rodzaj sal dydaktycznych Liczba Powierzchnia (w m 2 ) wykładowe ,36 ćwiczeniowe ,82 seminaryjne ,63 laboratoryjne/komputerowe 8 424,46 Razem , Ocena posiadanej wydziałowej bazy dydaktycznej Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu jest zlokalizowany w kilku obiektach Uczelni. Główna siedziba Wydziału, gdzie urzędują Władze Dziekańskie mieści się w budynku A-16 przy al. Wojska Polskiego 69. Część zakładów funkcjonuje w innych budynkach i tak: przy ul. Energetyków2, przy Al. Wojska Polskiego 86 MROWISKO, przy ul. Wyspiańskiego 58. Zakład Animacji Kultury i Andragogiki posiada specjalistyczną bazę dydaktyczną dostosowaną do prowadzonej specjalności. Są to pracownie do zajęć warsztatowych, artystycznych, m.in.: sala taneczna, sala teatralna, wielofunkcyjna sala wystawowo-studyjno-teatralna, pracownia lalek, ciemnie fotograficzne i studio-atelier do sesji fotograficznych, mieszczące się w Mrowisku. Mankamentem jest natomiast niski standard tych pomieszczeń, poprzez brak remontu, o który Wydział stara się od lat, stare niefunkcjonalne meble i bardzo skromne wyposażenie w sprzęt elektroniczny wspomagający dydaktykę i bieżącą pracę naukową Zakładu (brak m.in. takiego wyposażenia, jak: komputery, kamery i aparaty cyfrowe, aparatura nagłaśniająca i oświetleniowa, dyktafony, duże monitory-telewizory, projektory multimedialne itp.). W minionym roku akademickim podjęto starania o pozyskanie pomieszczeń przy al. Wojska Polskiego dla Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki po przeniesionej do nowej siedziby Bibliotece UZ. W październiku 2012r. przesłano pisma do Władz Uczelni w tej sprawie, jedno z nich było wystosowane wspólnie z Dziekanem Wydziału Humanistycznego. Odbyły się spotkania Władz Dziekańskich, Kanclerza UZ oraz przedstawiciela Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, podczas którego przeprowadzono oględziny budynku i pomieszczeń zajmowanych przez ZAKiA. Część tych pomieszczeń jest dzierżawionych przez UZ. Niezbędne

187 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 187 jest przygotowanie profesjonalnej sali tanecznej, teatralnej i fotograficznej oraz doposażenie w profesjonalne urządzenia. Odpowiednim miejscem byłyby pomieszczenia po bibliotece UZ w budynku A-16 przy Al. Wojska Polskiego 69. Obecnie organizowana jest pracownia anatomiczno-fizjologiczna w Katedrze Wychowania Fizycznego, w której zgromadzono eksponaty kostne, atlasy anatomiczne, plansze dotyczące układów, fantom, szkielety, 13 tomową Encyklopedię Biologiczną. Planowany jest zakup nowoczesnej bieżni do badań wysiłkowych. Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych zarządza trzema systemami informatycznymi dostępnymi dla wszystkich studentów i pracowników Wydziału e-kmti platforma e-learningowa, KMTI-TV telewizja internetowa, ankiety system ankietowy. Dla zainteresowanych pracowników organizowane były cykliczne szkolenia z ww. systemów. W ramach programu MSDNAA Wydział posiada dostęp do oprogramowania firmy Microsoft dostępnego dla wszystkich pracowników i studentów. Licencjami zarządza Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych. Studenci w ramach zajęć dydaktycznych mają możliwość zapoznania się ze specjalistycznym oprogramowaniem do analizy danych ilościowych (SPSS). Ocena stanu bazy dydaktycznej mimo systematycznego doposażenia, występuje niedostateczne nasycenie aparaturą audiowizualną (brak wystarczającej liczby rzutników multimedialnych w salach dydaktycznych, nawet wykładowych), brak rolet w oknach, co utrudnia wizualizację treści zajęć. W tym roku akademickim dał się odczuć brak płynności finansowej niezwykle długo trwało oczekiwanie na naprawę sprzętu audiowizualnego, który, bardzo intensywnie eksploatowany wymaga bieżących napraw, a nawet wymiany. 5. Działalność naukowo-badawcza 5.1 (tematy realizowane w roku akademickim 2012/2013) Kierownik tematu dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ prof. dr hab. Zbigniew Izdebski dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ Prof. dr hab. Zdzisław Wołk prof. dr hab. Jan Łącki dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ Temat pracy własnej Zmiany strukturalne, ustawowe, behawioralne podmiotów działających w obszarze szkolnictwa wyższego. Współczesne przemiany w opiece, terapii i profilaktyce społecznej. Autonomia i samorządność szkół społecznych oraz publicznych na przykładzie województwa lubuskiego. 1) Seksualność i obyczajowość współczesnych Polaków w kontekście cyklu życia zdrowie seksualne w okresie prokreacyjnym, zagrożenia i czynniki ochronne okresu dorastania, wczesne rodzicielstwo, nieletni sprawcy przemocy seksualnej. 2) Diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja, możliwość oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych wykorzystujących mechanizmy wsparcia społecznego w grupach osób dostosowanych i niedostosowanych społecznie w ujęciu interdyscyplinarnym. 3) Dojrzałość osób skazanych za różne przestępstwa w tym seksualne oraz diagnoza stylu życia przestępców. Animacja i edukacja kulturalna różne konteksty. Długotrwałe bezrobocie jako wspólny problem służb socjalnych i służb zatrudnienia. Jakość życia oraz wybrane problemy zdrowotne i społeczne osób po 60 roku życia. Wymiary przemian współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

188 188 Wydziały dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ Edukacja wobec wyzwań XXI wieku. Rozwój morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży oraz studentów w aspekcie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Aktywność ruchowa (fizyczna) młodzieży studiującej kierunki pedagogiczne i związane z medycyną i zdrowiem w kontekście stylu życia, sylwetki absolwenta i jego kompetencji zawodowych. Zmiana szkoły zmiany w szkole. dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Lubuski Sondaż Społeczny dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ 5.3. Projekty badawcze 1) Media i technologie informacyjne w globalnej przestrzeni edukacyjno-komunikacyjnej. 2) Cyfrowy świat dziecka. Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej nowe przestrzenie. Projekt badawczy, który zrealizowany został w 2012 r. realizowany przez zespół z Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki projekt badawczy, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, Priorytet III Obserwatorium kultury. Badania dotyczyły inicjatywy kulturalne ulokowanych poza ramami tradycyjnych instytucji kultury i oświaty w województwie lubuskim. Na podstawie wstępnej diagnozy dokonano wyboru 21 najciekawszych, najoryginalniejszych i do tej pory słabo rozpoznanych działań i ich inicjatorów (grup nieformalnych, osób prywatnych, organizacji, podmiotów gospodarczych), a następnie poddano je/ich pogłębionemu badaniu. Zebrane informacje pozwoliły skonstruować wirtualną lubuską mapę nowych inicjatyw kulturalnych. Efektem projektu jest także raport z badań w wersji on-line oraz w wersji drukowanej. Autorami rozdziałów są pracownicy Zakładu: dr Sylwia Słowińska (kierownik i koordynator projektu), dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ, dr Małgorzata Olejarz, dr Marek Zadłużny, mgr Jarosław Dulęba. Mgr Jarosław Dulęba realizował następujące projekty: 1. Projekt: 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (wykonawcza warsztaty fotograficzne POLAROID) Projekt EU: Leader: Międzynarodowe warsztatu RECYKLE IT! (główny realizator warsztatów) Nowina Projekt EU Infrastruktura i Środowisko: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (wykonawca edukacja artystyczna cykl warsztatów fotograficzno-animacyjnych, cykl warsztatów teatralno-inscenizacyjnych) Ziębice projekt w ramach PO KL: Uczę się, poznaję, zmieniam Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej (realizator, cykl warsztatów fotograficznych, animacji ruchu) Wrocław Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Warsztaty fotograficzno-animacyjne na obszarze LGD Wrzosowa kraina, Bolesławiec-Gromadka 2013 r. Projekt badawczy Reforma polskiej procedury karnej. Celem realizowanego projektu jest ocena przygotowanej przez Komisję Kodyfikacyjną reformy polskiej procedury karnej zmierzającej do zwiększenia kontradyktoryjności dr hab. Maciej Małolepszy. Projekt badawczy: Karalność prostytucji w polskim i niemieckim prawie karnym. Celem projektu jest pokazanie, na ile rozwiązania niemieckie przyczyniły się do poprawy sytuacji prostytutek, co było głównym powodem ich wprowadzenia. Obok ujęcia normatywnego tego zagadnienia szczególnym zainteresowaniem badawczym będą objęte problemy związane ze ściganiem przestępstw związanych z prostytucją dr hab. Maciej Małolepszy.

189 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 189 Projekty badawcze kontynuowane przez pracowników: dr Agnieszka Nowicka Opieka i wsparcie w rodzinie osób dotkniętych chorobą Alzheimera dr Jolanta Lipińska-Lokś Dziecko z niepełnosprawnością w mikrośrodowisku klasy szkolnej dr Ewa Janion Rodzice i lekarze w procesie leczenia dziecka długotrwale chorego dr Aneta Rudzińska-Rogoża Nowe obszary diagnozy i terapii dzieci z trudnościami edukacyjnymi. W Zakładzie Metodologii Badań Społecznych realizowany jest temat: Zmiany strukturalne, ustawowe, behawioralne podmiotów działających w obszarze szkolnictwa wyższego ; W ramach tego tematu dr Edyta Mianowska wzięła udział w VIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Jakość życia w pracy i poza nią, w Zawadach k. Częstochowy, r. z wystąpieniem: Odroczona dorosłość czas pracy, nauki czy rozrywki?, w której prezentowała wyniki badania studentów UZ, zrealizowanego z dr hab. Ewą Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ w pierwszym kwartale 2011 r. Dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ wzięła udział w trzech konferencjach, na których prezentowała dotychczas rozpoznane wątki w badaniu różnych aspektów funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Niektóre wątki analiz są dopiero podejmowane system ocen stosowanych w nauce. Tytuły wystąpień konferencyjnych oraz miejsca ich realizacji to: II Ogólnopolski Kongres Politologiczny, Poznań r. wystąpienie: Wiedza nauka edukacja a transformacje postkomunistyczne. Zarys problematyki; Badania społeczne dawniej i dziś seminarium metodologiczne połączone z jubileuszem 80 urodzin prof. Edwarda Hajduka Zielona Góra, r. Kryteria oceny stosowane w nauce; Konferencja Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności, r. Lublin, wystąpienie: Kryteria dokonywania ocen wytworów naukowych; Międzynarodowe oraz finansowane przez Unię Europejską W 2012 r. zakończyła się realizacja projektu badawczego dotyczącego wykluczenia społecznego i marginalizacji dzieci i młodzieży województwa lubuskiego, kierowanego przez dr hab. Grażynę Miłkowską, prof. UZ z udziałem pracowników Katedry Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej oraz prof. dr hab. Zdzisława Wołka z zespołem pracowników z Katedry Pedagogiki Społecznej. Projektu realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim pn. Życie Lubuszan współczesność i perspektywy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt był finansowany ze środków unijnych; jego Liderem był Urząd Marszałkowski, Partnerem Uniwersytet Zielonogórski. W trakcie realizacji Projektu zrealizowano szereg przedsięwzięć: przeprowadzono badania wśród 2508 gimnazjalistów województwa lubuskiego, przeprowadzono badania ankietowe w 119 szkołach gimnazjalnych województwa, przeprowadzono 250 badań jakościowych, organizowano dwie konferencje i dwa seminarium naukowe: Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy konferencja promująca projekt Seminarium metodologiczne Dorośli i młodzież lubuska prezentacja wyników badań Młodzież Lubuska 2012 seminarium naukowe dla dyrektorów szkół i pedagogów szkolnych.

190 190 Wydziały Efektem projektu są publikacje: Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy pod red. naukową prof. Bogumiły Burdy oraz Przewodnik do badań terenowych pod red. naukową dr hab. Grażyny Miłkowskiej, prof. UZ i prof. dr hab. Zdzisława Wołka. Dobiega końca realizacja projektu: Akademicki Klub Integracji Społecznej. Projekt powstał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Kapitał Ludzki; Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej; Działania 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu Akademicki Klub Integracji Społecznej (AKIS) jest aktywizacja zawodowa 60 osób w wieku (15-64 lat), zameldowanych na obszarze województwa lubuskiego, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego i rozwijanie lubuskiego sektora ekonomii społecznej, w ramach utworzonego podmiotu integracji społecznej Klubu Integracji Społecznej. Projekt AKIS adresowany jest do rodziców, którzy ze względu na niepełnosprawność, zaburzenia psychiczne swoich dzieci czy ich długotrwałą chorobę, przynależność do mniejszości etnicznych (w wieku szkolnym i przedszkolnym m.in. dzieci i młodzież wypadająca z systemu szkolnego) znajdują się w kręgu osób wykluczonych społecznie oraz zawodowo. W ramach projektu udziela się pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Działania projektu obejmują m.in.: Szkolenia rodziców dzieci niepełnosprawnej (kursy językowe, komputerowe oraz zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników), Integrację społeczną budowanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i długotrwale chorych, Pomoc psychologiczną, prawną i socjalną, Opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć rodziców. Zaufanie ponad granicami realizowany jest projekt pod kierownictwem dr hab. Mariusza Kwiatkowskiego, prof. UZ. Zespół polski projektu: Joanna Frątczak-Mueller, Dorota Bazuń, Magdalena Pokrzyńska, Anna Mielczarek-Żejmo. Partnerem niemieckim w projekcie jest dr hab. Steffen Gross z Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie) Brandenburgia , Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz budżetu państwa. Numer projektu FMP 516/2012. Międzynarodowy projekt Eurosupport VI: Developing a training and resource package for improving the sexual and reproductive health of people living with HIV/AIDS in Europe na lata: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, dr Joanna Dec. Nasąpiło zakończenie i podsumowanie projektu. Międzynarodowy projekt realizowany w ramach Programu Zdrowia EAHC (Executive Agency for Health and Consumers), Młodzieżowa agresja seksualna i wiktymizacja (Y-SAV Youth Sexual Aggression & Victimization, European Network Addressing Youth Sexual Aggression & Victimization ), Koordynatorzy: Rutgers Risso Groep World Population Foudation (Holandia), Uniwersytet Utrecht (Holandia) przy współpracy z Uniwersytetem Poczdamskim (Niemcy) oraz Uniwersytetem Sztokholmskim (Szwecja) prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, dr Andrzej Zygadło. Międzynarodowy projekt Special Education Paraprofessionals: Perceptions of preservice preparation, supervision, and ongoing developmental training in the USA and Poland.

191 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 191 A comparative study dr hab. Zdzisława Janiszewska Nieścioruk, prof. UZ koordynator projektu badawczego (wspólnie z dr D. Kopeć, UAM) Międzynarodowy projekt naukowo-badawczy: Socjopedagogiczne konteksty rehabilitacji osób niepełnosprawnych dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ. Międzynarodowy projekt naukowo-badawczy: Jakość życia osób z niepełnosprawnością w Polsce i we Włoszech dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ. Katedra Teorii i Filozofii Wychowania wspólnie z dr hab. Grazyną Miłkowską, prof. UZ uczestniczy w międzynarodowych badaniach porównawczych: Studium in Osteuropa: Ausgewälte Aspekte (Analysen, Befunde). Projekt finansowany jest ze środków DAAD. Głównym koordynatorem projektu jest Prof. W. Schubarth z Department Erziehungswissenschaft, Universität Potsdam, Niemcy. Pracownicy Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej realizują następujące projekty badawcze: 1. dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ, Rozwój teorii wychowania przedszkolnego w Polsce i Czechach a praktyka projekt badawczy Pedagogical Faculty Morawska Ostrava, 2012 r. 2. dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. UZ dr Iwona Kopaczyńska Porównanie kształcenia uczniów Republice Czeskiej i w Polsce w ramach obszaru edukacyjnego Człowiek i jego świat badania międzynarodowe, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu w Hradec Kralove dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. UZ, dr Iwona Kopaczyńska, dr Agnieszka Olczak, Aktywność dziecka zdolnego w przedszkolu i szkole projekt badawczy Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu w Hradec Kralove Krajowe finansowane przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego 1. dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ w ramach projektu badawczego MNiSW Nr N N realizuje temat Badania nad rozwojem sportu w Polsce w procesie przemian ideologicznych i społecznych lat Kto wygrywa a kto przegrywa w wyborach parlamentarnych: od formalnej teorii do analiz empirycznych. Projekt międzynarodowy z finansowaniem z NCN grant: 2012/05/E/ HS6/03556, z ramienia IS UZ dr Justyna Nyćkowiak. 3. Doświadczenia na rynku prac, a ryzyko bezrobocia i szanse powrotu do pracy w latach Integracja analizy ilościowej i jakościowej Grant zespołowy (MNiSzW, NR NN ), realizowany w IFiS PAN, dr kier. Irina Tomescu-Dubrow IFiS PAN, z ramienia IS UZ dr hab. Krystyna Janicka, prof. UZ. 4. Struktura społeczna w Polsce, Analiza dynamiczna w kontekście międzynarodowym (POLPAN 2011/02/A/HS6/?00238), Grant zespołowy, realizowany w IFiS PAN z ramienia IS UZ prof. dr hab. K. M. Słomczyński (kierownik projektu) oraz dr hab. Krystyna Janicka, prof. UZ. 5. Krajobraz Kulturowy (prof. UAM dr hab. Beata Frydryczak (kierownik), dr Mieszko Ciesielski Kolegium Europeistycze w Gnieźnie (filia UAM). Grant/UMO 2011/01BHS z ramienia IS UZ dr Dorota Angutek. 6. dr Edyta Mianowska oraz dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ przystąpiły do zespołu, który przygotował koncepcję i uzyskał finansowanie na realizację projektu: Inicjatywy z udziałem osób 50+, który ma służyć diagnozie kapitału społecznego mieszkańców województwa lubuskiego (o czym szerzej zostało napisane w punkcie 5.7 przy Zakładzie Animacji Kultury i Andragogiki).

192 192 Wydziały Projekty inne (zespołowe) 1. dr Danuta Chmielewska-Banszak Tomasz Banaszak, Instytu Filozofii UZ, Etos nauki i naukowca. Perspektywa interdyscyplinarna. 2. dr Danuta Chmielewska-Banszak (IS UZ), mgr Katarzyna Walentynowicz-Moryl, Specyfika stresu pracy nauczycieli akademickich. 3. dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, dr Justyna Nyćkowiak, mgr Katarzyna Walentynowicz- Moryl, mgr Tomasz Kołodziej, Doświadczenia edukacyjne i środowisko rodzinne młodzieży rozpoczynającej studia: szanse i zagrożenia dla rozwoju edukacyjnej samosterowności Projekt zgłoszony na 9 konkurs NCN (2013/09/B/HS6/02599). 4. dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ, dr Dorota Szaban, Wizerunek Uniwersytetu Zielonogórskiego, ocena efektów kształcenia oraz własnej aktywności ekonomicznej w przekonaniach absolwentów. Edycja 2013 Finansowanie z budżetu UZ. 5. dr Anna Mielczarek-Żejmo, dr Joanna Frątczak-Muller, Rodziny wielodzietne w województwie lubuskim, przy współpracy z Fundacją Centrum Rodziny, Zielona Góra. Pracownicy Katedry Wychowania Fizycznego realizują następujące projekty badawcze: Sport w Polsce na tle przemian ustrojowych lat Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne studentów i studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dymorfizm budowy somatycznej w grupach wysokości ciała. Projekty inne (indywidualne): 1. dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ, Badania dotyczące obszarów działalności gospodarczej (branż) podmiotów ekonomii społecznej w gminie Drezdenko Projekt finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (listopad 2012 kwiecień 2013). Nieprzejrzystość. Bariery merytokracji kadrowej w sektorze publicznym sfinalizowana praca habilitacja. 2. dr Dorota Bazuń, Społeczno-kulturowy świat fitness. Organizacje, uczestnicy i interakcje. 3. dr Dorota Angutek, Kulturowe wymiary krajobrazu. Antropologiczne studium recepcji przyrody na prowincji: od teorii do empirii, rozprawa habilitacyjna. 4. dr Martyna Roszkowska, Inteligencja polska. Czy naprawdę koniec historii? - rozprawa habilitacyjna. 5. dr Artur Kinal, W ramach projektu dotyczącego redefinicji przestrzeni miejskiej realizowane są dwa podprojekty: Miasto jako plac zabaw oraz Partyzantka miejska. 6. dr Danuta Chmielewska-Banaszak: 6.1. Poznanie ucieleśnione, Relacja mistrz uczeń w nauce, Efekty zmian systemowych w nauce i szkolnictwie wyższym, Wiedza naukowa a praktyka społeczna. Konstruktywizm w psychologii poznawczej. 7. mgr Agnieszka Urbaniak, Mediacje jako forma rozwiązywania konfliktów w ponowoczesnym społeczeństwie. Stan obecny. Perspektywy rozwoju. 8. dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Ubodzy wielodzietni. 9. dr Anna Mielczarek-Żejmo, Społeczne definiowanie granicy rozprawa habilitacyjna. 10. dr Lech Szczegóła, Zasoby i koszty partycypacji obywatelskiej w Polsce Organizowane konferencje naukowe 1. Międzynarodowa konferencja pn.: Edukacja dziecka według Planu Daltońskiego w teorii i praktyce. Termin r. 2. III seminarium studenckie z cyklu Spotkania z pedagogika wczesnoszkolną pt.: Budowanie profesjonalizmu nauczyciela wczesnej edukacji. Termin: r. 3. Konferencja naukowa pn: Metoda integracji sensorycznej. Termin: r.

193 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Wykłady otwarte prowadzone przez prof. dr hab. Radmiłę Burgovicową z Uniwersytetu w Ostrawie na temat: Współczesny charakter edukacji dziecka w czeskim przedszkolu. Działania nauczyciela przedszkola wspomagającego rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Gotowość dziecka do podjęcia edukacji i jej ocena. Termin: r. 5. Konferencja naukowa pn. Jakość i warunki życia, a procesy demograficzne w Europie Środkowej w czasach nowożytnych. Termin: r. 6. Konferencja naukowa pn. Przeszczep Rodzinny Bezcenny Dar na temat. Transplantacji i krwiodawstwa. Termin: r. 7. Międzynarodowe seminarium naukowe pn: Kształcenie pracowników socjalnych, wychowawców w Polsce i we Francji. Termin: r. 8. Seminarium naukowe pn. Kształcenie pracowników socjalnych, wychowawców w Polsce i we Francji. Termin: r. 9. Seminarium naukowe pn. Badania społeczne dawniej i dziś połączone z Jubileuszem 80-tych urodzin Profesora Edwarda Hajduka. Termin r. 10. Konferencja międzynarodowa pn: Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka. Termin: r. 11. Debatę oxfordzką nt. Edukacja domowa. Termin: r. 12. Wykład otwarty w ramach seminarium metodologicznego pn. Realizacja idei Lifelong Learning i współpracy międzynarodowej w organizacjach i towarzyszeniach edukacji nieformalnej na pograniczu polsko-czesko-niemieckim w latach Funkcje zakładane i realizowane. Termin: r. 13. Akcja studentów skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczącą zagrożeń związanych z zarażeniem się HIV. Termin: r. 14. Seminarium naukowe podsumowujące projekt badawczy pn. Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej nowe przestrzenie, realizowany przez Zakład Animacji Kultury i Andragogiki. Termin: r. 15. Debata oxfordzka nt. Dzieciobójczynie żądza zabijania czy akt rozpaczy?. Termin: r. 16. Seminarium naukowe pn. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje niemonogamicznych praktyk seksualnych w trwałych związkach. Termin: r. 17. Konferencja naukowa pn.: Wiedza, rozwój, wspólne działanie sukces ekonomii społecznej inaugurująca I edycję studiów podyplomowych Ekonomia społeczna. Termin: r. 18. IV konferencja naukowa pn. Twórczości więziennej, pt. Twórczość więzienna a praca penitencjarna studentów. Termin: r. 19. Wykład otwarty pt. Rozwiązanie zewnętrzne czy wewnętrzne? Polski kryzys 1980/1981. Nowe dokumenty dotyczące planowanej interwencji zbrojnej NRD w Polsce. Termin r. 20. I seminarium naukowe pn. Przedszkole szansą na sukces. Termin: r. 21. Wykłady gościnne dr Anny Rurki z L Université Paris Ouest Nanterre la Défense we Francji w ramach programu Erasmus Uczenie się przez całe życie. Tematyka wykładów dotyczyła: Problematyki kształcenia profesjonalistów w obszarze społeczno-wychowawczym we Francji: historia, teraźniejszość i nowe wyzwania oraz Współpracy pomiędzy rodzinami a służbami środowiskowej pomocy społeczno-wychowawczej: od problemów do potrzeb? Termin r. 22. VIII Zielonogórskie Dni Pedagogiki Mediów pn. My i media. Termin r. 23. Seminarium naukowe pn. Dokąd zmierzamy w wychowaniu przedszkolnym w poszukiwaniu wartości w edukacji małego dziecka w XXI wieku. Termin r.

194 194 Wydziały 24. Konferencja naukowa pn. Dzieci żołnierze, o wykorzystywaniu dzieci w konfliktach zbrojnych. Termin: r. 25. Konferencja naukowa pn. Szczęście. Przejawy, konteksty, sposoby osiągania, idee promujące. Termin: r. 26. Seminarium naukowe pn. Doświadczenia edukacyjne i zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji. Termin: r. 27. Seminarium naukowe pn. Wpływ reakcji otoczenia na wykorzystywanie seksualne dziecka a dalsze funkcjonowanie ofiary studium przypadku z wykorzystywaniem 4-czynnikowego modelu powstawania traumy seksualnej. Termin: r. 28. Konferencja naukowa pn. Codzienność szkoły. Teoria-badania-praktyka. Termin: r. 29. Konferencja naukowa pn. Inkluzja społeczna poprzez resocjalizację, a kreowanie nowej tożsamości skazanych połączona z uroczystymi obchodami 50-lecia Zakładu Karnego w Krzywańcu oraz obchodami jubileuszu 75-lecia prof. dr hab. Kazimierza Pospiszyl. Termin: r. 30. III Socjobranie pn. Perspektywy zielonogórskiej socjologii. Termin: r. 31. II międzynarodowa konferencja logopedyczna Logopedia versus specjalne potrzeby edukacyjne. Termin: r. 32. Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym Debata o Sztuce Kochania zorganizowana z okazji otwarcia Parku Miłości im. Dr Michaliny Wisłockiej w Lubniewicach. Termin: r Wyposażenie w aparaturę badawczą: Liczba komputerów PC: 211 w tym nabytych w roku akademickim 2011/2012: 30 Liczba stacji roboczych: 0 Liczba komputerów przyłączonych do sieci LAN: 211 w tym serwerów: 2 Pracownia biomechaniki wyposażona jest w następujące urządzenia i sprzęt: ramę stabilizacyjną do pomiaru siły i momentów sił kończyn górnych i dolnych, trenażer typu równia pochyła, platforma dynamometryczna model PLA5-2D-RW do badania sił odbicia, składowej pionowej i poziomej. Oprogramowanie umożliwia również wykorzystanie platformy na trenażerze równi pochyłej. Trenażer obrotowy umożliwiający wyznaczanie momentu bezwładności ciała człowieka (numer wniosku o zastrzeżenie patentowe P z dnia r.), jak również służące do treningu w wykonywaniu technik obrotowych. W pracowni znajduje się dodatkowe wyposażenie: zestaw goniometrów, platforma do wyznaczania środka ciężkości (typu dźwignia jednostronna), siłomierz, twister. Urządzenia typu platforma dynamometryczna i trenażer obrotowy posiadają oprogramowanie komputerowe. Wybrane pozycje aparaturowe dostępne w laboratoriach KWF wykorzystywane w badaniach naukowych oraz w pracy dydaktycznej. Analizator RJL (Body Impedance Analyser), model tetrapolowy oraz analizator Akern BIA 101, który posiada oprogramowanie pod Windows 98/XP i zawiera moduł przeznaczony do badania dzieci powyżej 2 lat. Analizatory służą do badania składu ciała metodą pomiaru impedancji bioelektrycznej (BIA), zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie (w kg i %), LBM (w kg i %), zawartości wody w organizmie (w kg i %), a także relacje masy pozakomórkowej do masy komórkowej oraz ilościowe zawartości sodu do potasu.

195 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 195 Sprzęt antropometryczny: antropometry, cyrkle kabłąkowe duże i małe, cyrkle suwakowe, fałdomierze, dynamometry, spirometry, wagi do pomiaru masy ciała, ciśnieniomierze. Wymienione instrumentaria są wykorzystywane w badaniach naukowych oraz w pracy dydaktycznej pracowników KWF i studentów. W budynku przy ul. Energetyków 2, dwie pracownie komputerowe do dydaktyki są dobrze wyposażone, ale konieczne będzie w najbliższej przyszłości zakupienie nowych komputerów Współpraca naukowa z zagranicą Wydział współpracuje z następującymi Uczelniami poprzez wymianę studentów i wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych. Uniwersytet Poczdamski, Departament Nauk o Wychowaniu, prof. W. Schubarth, dr A. Seidel; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Hercena w St. Petersburgu, Rosja, prof. E. Piskunowa, dr I. Gutnik wspólne badania i konferencje, seminaria naukowe. W 2013 r. podpisano umowę pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Poleskim Uniwersytet Państwowym (Republika Białoruś) dotyczącą poszerzenie kontaktów naukowych oraz partnerstwa pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Białorusi, w tym: rozwój bezpośrednich kontaktów i współpracy między stronami, a w szczególności prowadzenia wspólnych badań, wygłaszania referatów, prowadzenia wykładów, seminariów, organizowania staży; kształcenie kadr na wszystkich poziomach, kierunkach i specjalnościach będących przedmiotem obustronnego zainteresowania; popieranie organizowania wspólnych spotkań naukowych, konferencji i sympozjów. dr hab. Magda-Adamowicz, prof. UZ współpracuje naukowo z prof. nadzw. dr hab. R. Burkovicova Uniwersytet w Ostrawie porozumienie bilateralne. dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. UZ nawiązała współpracę z dr Anne Ryan i Leah O Toole z Marino Institute of Education in University of Dublin, Irlandia porozumienie bilateralne, dr Mirosława Nyczaj-Drąg oraz dr Anetta Soroka-Fedorczuk zorganizowały międzynarodową konferencję pt. Edukacja dziecka według planu daltońskiego w teorii i praktyce w dniu r. Gośćmi honorowymi konferencji byli przedstawiciele Dalton International z Holandii Roel Röhner Prezydent Holenderskiej Fundacji Dalton International oraz Paul Bruijn Wiceprezydent Dalton. dr Mirosława Nyczaj-Drag oraz dr Anetta Soroka-Fedorczuk nawiązały współpracę z Katholieke Pabo Zwolle University w Zwolle w Holandii. Tematyka współpracy: Plan Daltoński w przedszkolu i szkole. dr Agnieszka Olczak, współpracuje z Oslo and Akershus University College of Applied Sciences w Norwegii. dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ oraz mgr Magdalena Brzozowska prowadziły zajęcia seminaryjne na Uniwersytecie w Erfurcie nt. Nutzen und Grenzen international vergleichender Schulleistungsuntersuchungen für Steuerungsprozesse im Bildungswesen (Korzyści (zalety) i ograniczenia międzynarodowych badań porównawczych w zakresie osiągnięć uczniów w procesie kierowania oświatą) styczeń, lipiec 2013r. dr Justyna Nyćkowiak współpracuje z IFiS PAN oraz partnerami zagranicznymi w ramach projektu Kto wygrywa a kto przegrywa w wyborach parlamentarnych: od formalnej teorii do analiz empirycznych. Główny badacz, Joshua Kjerulf Dubrow pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk od 2007 roku. Ponadto zespół badawczy składa się

196 196 Wydziały z ekspertów z Polski (dr Justyna Nyćkowiak IS UZ), Węgier (dr Carsten Schneider), i Ukrainy (dr Natalia Pohorila). W projekcie biorą udział także specjaliści ze Stanów Zjednoczonych: Jakub Zieliński i Sheri Kunovich. Projekt będzie również obejmować doktorantów z Europy. NCN grant: 2012/05/E/HS6/ dr Ewa Janion, dr Aneta Rudzińska-Rogoża i dr Jolanta Lipińska-Lokś w ramach programu Erasmus uczestniczyły w wyjeździe studyjnym, odbyły staż zagraniczny w Uniwersytecie Pedagogicznym w Hradec Kralove r. Zrealizowały po 6 godzin wykładów dla studentów pedagogiki Uniwersytetu w Hradec Kralove. Ponadto nawiązały współpracę z Pełnomocnikiem ds. Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu w Hradec Kralove i dokonały wymiany doświadczeń z pracownikami Katedry Pedagogiki dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ od kilku lat współpracuje z L`Université Paris Ouest Nanterre La Defense (Francja). Obszary wspólnych poszukiwań i dyskusji: opieka i wychowanie w Polsce i we Francji: pedagogiczna praca z rodziną, opieka dzienna i instytucjonalna, instytucje socjalno-wychowawcze, system opieki i wychowania, system kształcenia opiekunów-wychowawców i służb społeczno-wychowawczych (pracowników socjalnych). W ramach współpracy dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ zorganizowała przyjazd studyjny 20 studentów z L`Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Francja) wraz wykładowcą dr Anną Rurka w październiku 2012r. Goście uczestniczyli w zorganizowanym przez prof. G. Gajewską międzynarodowym seminarium naukowym nt. Kształcenie pracowników socjalnych, wychowawców w Polsce i we Francji [wraz z dr Anną Rurka jako opiekunem] r. Zorganizowała również przyjazd dr Anny Rurka do Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach r. Dr A. Rurka prezentowała wykłady nt.: Kształcenie profesjonalistów w obszarze społeczno-wychowawczym we Francji: historia, teraźniejszość i nowe wyzwania. (Formation des intervenants socio-éducatifs en France: histoire, temps présent et les nouveaux défis). Współpraca pomiędzy rodzinami a służbami środowiskowej pomocy społeczno-wychowawczej: od problemów do potrzeb? (Collaboration entre les services éducatifs d aide á domicile et les familles aux besoins multiples?) W dniach r. dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ, dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ oraz dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ i dr Edyta Mianowska uczestniczyli w siedzibie Rady Europy w Strasburgu w konferencji poświęconej organizacjom pozarządowym (OING) na zaproszenie EUROCEF COMITE EUROPEEN D`ACTION SPECIALISEE POUR L`ENFANT ET LA FAMILLE DANS LEUR MILIEU DE VIE. dr Małgorzata Czerwińska brała czynny udział w międzynarodowym kolokwium naukowym: HISTOIRE DE LA CÉCITÉ ET DES AVEUGLES Représentations, institutions, archives. Une perspective internationale Pari r. dr Dorota Bazuń z Instytutu Socjologii UZ współpracuje z: dr Alexandrą Gheondea Eladi z Akademii Nauk w Bukareszcie (Rumunia) praca nad wspólnym projektem dotyczącym sytuacji rodzin osób chorych w Polsce i w Rumunii, dr hab. Rozalią Bako i dr Balazs Teledgy, Instytut Socjologii, Węgierski Uniwersytet Sapientia w Transylwanii (Rumunia) współpraca w zakresie przygotowania oferty Erasmus dla studentów socjologii obu uczelni oraz w zakresie przygotowania wspólnego projektu badawczego. dr Nadją Messerschmidt Berlin, współpraca w zakresie przygotowania tekstu do Rocznika Lubuskiego. W ramach stypendium Erasmus Turcja, Uniwersytete Gazi w Ankarze, kwiecień 2012 wygłosiła 3 wykłady: Polish society brief characteristic and selected problems, Sociology of body challenges of new branch of sociology,

197 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 197 Polish labour market the situation of the youths. dr hab. Krystyna Janicka, prof. UZ Członek Reasearch Commitee Social Mobility and Stratification (RC 28), CONSIRT Cross-National Studies: Interdisciplinary Research and Training program (IFiS PAN i Ohio State University) współpraca przy realizacji projektów badawczych. dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ Romanian Academy Bucharest Euroregion Sprewa Nysa Bóbr badania, konferencje, ekspertyzy.- Zakwalifikowany do uczestnictwa w programie Erasmus. Planowany pobyt w Finlandii (Abo Akademii w Turku) r. dr Anna Mielczarek-Żejmo przyznanie grantu na realizację zajęć dydaktycznych na Lapland University, Finlandia (Maj 2014). prof. dr hab. Zbigniew Izdebski Kinsey Institute, Indiana University, USA, tematyka: Seksualność człowieka, zachowania seksualne; Open Society Foundations New York, USA, tematyka: Zdrowie seksualne osób uzależnionych od narkotyków; University Medical College of Wisconsin, USA, tematyka: Etyka w prowadzeniu badań, profilaktyka HIV/AIDS; Berliner AIDS Hilfe, Berlin, Niemcy, tematyka: Profilaktyka HIV/AIDS/STI, pomoc osobom żyjących z HIV/AIDS; Social Pedagogische Institute, Berlin, Niemcy, tematyka: Profilaktyka, diagnostyka i terapia HIV/AIDS/STI w krajach Unii Europejskiej; Uniwersytet Utrecht w Holandii, Rutgers Nisso Groep Europejski projekt przeciwdziałania przemocy seksualnej wśród młodzieży; Unit of HIV/STI Epidemiology and Control, Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgia, tematyka: Profilaktyka HIV/AIDS, zdrowie seksualne i reprodukcyjne osób żyjących z HIV/AIDS; Uniwersity of Potsdam, Department of Psychology, Europejski projekt przeciwdziałania przemocy seksualnej wśród młodzieży. dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ The Howard University Washington DC, USA, tematyka: rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Universita di Macerata, Włochy, tematyka: jakość życia osób z niepełnosprawnością. dr Joanna Dec World Health Organisation (WHO), tematyka: Zdrowie reprodukcyjne; European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC), tematyka: Zdrowie reprodukcyjne; International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN), tematyka: Zdrowie seksualne i reprodukcyjne, wychowanie seksualne, seksualność młodzieży, profilaktyka HIV/AIDS; United Nations Population Fund (UNFPA), tematyka: Zdrowie seksualne i reprodukcyjne; Reproductive Health Supplies Coalition, Bruksela, Belgia, tematyka: Zdrowie reprodukcyjne; Szwedzkie Towarzystwo Wychowania Seksualnego RFSU, Malmo, Szwecja, tematyka: Wychowanie seksualne; International Federation of Professional Abortion and Contraception Associates (FIAPAC), tematyka: Zdrowie seksualne i reprodukcyjne. dr Marzanna Farnicka Abo Akademi University w Finlandii, współpraca z prof. Heleną Hurme, program ERASMUS, teaching, r.; Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilznie wyjazd studyjny oraz wykłady w ramach projektu współpracy; Uniwersytet Mateja Bela (Węgry) przygotowywanie Grantu Wyszehradzkiego dr hab. Maciej Małolepszy Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, tematyka: Prawo karne, Europejskie prawo karne. dr Andrzej Zygadło Współpraca z University College South Denmark wymiana doświadczeń w obszarze nauk o zdrowiu planowane wizyty studyjne; Współpraca z Department of Psychology, University of Potsdam.

198 198 Wydziały dr Katarzyna Grunt-Mejer Współpraca badawcza z Katarzyną Peichert z Universitat Autónoma de Barcelona; Współpraca badawcza z Christine Campbell z St Mary s University College, London; Współpraca badawcza z Antón Castellanos Usigli z World Association of Sexual Health, Mexico. dr Dorota Niewiedział Współpraca z dr Barbarą Romero, założycielką Ośrodka Terapii Chorób Otępiennych w Bad Aibling w Niemczech. dr Elżbieta Kołodziejska jest wydziałowym koordynatorem wymiany ERASMUS i była opiekunem naukowym trójki studentów, którzy przyjechali na semestr studiów z Universidad de Castilla La Mancha; (nazwiska studentów w dziale dotyczącym ERASMUSa); dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ przebywała w dniach w Uniwersytecie Nanterre we Francji w celu nawiązania nowych kontaktów naukowych. Zaowocowały one zaproszeniem na konferencję o organizacjach pozarządowych, która odbyła się w Komisji Europejskiej, w Komitecie ds. edukacji i kultury w Strasburgu w dniach r. W konferencji uczestniczyły dr Edyta Mianowska i dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ. dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ nawiązała także współpracę z prof. Matthiasem Theodorem Vogtem muzykologiem, zajmującym się historią kultury i historią polityki z Hochschule Zittau/Görlitz. W ramach współpracy była na seminarium niemiecko-węgiersko-polskim w Görlitz w ramach Internationale Studienwoche Junge Kunst In Mitteleuropa r. oraz współuczestniczy w badaniu studentów, artystów i menagerów sztuki w Zielonej Górze. Obecnie realizowane jest badanie przy użyciu ankiety elektronicznej (http:// a prezentacja wyników badań zaplanowana jest na listopad 2013 r Ocena działalności naukowej Wydziału Największym i najbardziej znaczący przedsięwzięciem ZMBS w roku akademickim 2012/2013 było seminarium metodologiczne połączone z jubileuszem 80 urodzin prof. Edwarda Hajduka twórcy i przez wiele lat kierownika Zakładu, zatytułowane Badania społeczne dawniej i dziś. Seminarium odbyło się w Uniwersytecie, w kampusie B r z udziałem Prezydenta Miasta pana Janusza Kubickiego oraz prof. Hansa Merkensa z Freie Universität z Berlina, z którym zespół prof. Hajduka przez okres dziesięciu lat od początku lat 90. ściśle współpracował badając postawy młodzieży polskiej i niemieckiej. Pracownicy Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych zajmowali się: Opracowaniem multimedialnego kursu Edytor tekstu LibreOffice Writer (23 interaktywne filmy). Opracowaniem multimedialnego kursu (od podstaw) tworzenia stron internetowych i ich multimedialnych komponentów. Tworzeniem bazy filmów edukacyjnych (nagrania z TV) na potrzeby przedmiotów prowadzonych w Katedrze. Podjęciem współpracy ze szkołami w ramach, której kontynuowany będzie projekt Bezpieczne media dla dzieci i młodzieży. Szkoły i przedszkola, z którymi zostały podpisane porozumienia: Miejskie Przedszkole nr 25 Bajka w Zielonej Górze, Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze, Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze, Szkoła Podstawowa na 10 w Zespole Szkół w Żarach, Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze. Udziałem w organizacji konkursu dla uczniów klas IV-VI ze stwierdzoną dysleksją, pod hasłem Ortografia bez tajemnic w Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze.

199 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 199 Organizacją i opieką nad przebiegiem praktyk pedagogicznych specjalności: edukacja medialna i informatyczna, Organizacją wizyty (17 czerwiec 2013 r.) dzieci z przedszkola na Uniwersytecie Zielonogórskiemu. Przygotowaniem wykładu oraz filmu poświęconego tematyce bezpiecznego korzystania z mediów. Zakład Animacji Kultury i Andragogiki prowadzi badania naukowe w ramach wiodącego tematu Animacja i edukacja kulturalna różne konteksty. W ramach tych badań dr Małgorzata Olejarz monitoruje drogi życiowe absolwentów animacji kultury i metodą biograficzną rekonstruuje proces edukacji całożyciowej jako podstawy stawania się animatorem kultury. Dr Sylwia Słowińska bada polskie i niemieckie koncepcje edukacji kulturalnej oraz aktywizację środowisk lokalnych przebiegające poprzez nietradycyjne instytucje kultury i inne nowe inicjatywy aktywności środowiskowej. Dr Alexandr Azarkevitch rozpoczął procedurę postępowania w przewodzie habilitacyjnym w zakresie choreografii i sztuki tańca. Mgr Jarosław Dulęba finalizuje rozprawę doktorską z filozofii kultury dotyczącą przemocy i brutalizacji współczesnej sztuki. W roku 2012 zespół badaczy z Zakładu zrealizował i rozliczył grant badawczy finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej nowe przestrzenie. Grant zakończył się opracowaniem raportu końcowego i zorganizowaniem seminarium naukowego. W roku 2013 pracownicy Zakładu utworzyli mieszany, interdyscyplinarny zespół badawczy złożony z pracowników Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, który otrzymał nowy grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Inicjatywy z udziałem osób 50+, dotyczący monitorowania ofert kulturalnych budujących kapitał społeczny dorosłych po pięćdziesiątym roku życia na obszarze województwa lubuskiego. W obu projektach badawczych (grantach) koordynatorem i autorem koncepcji teoretyczno-metodologicznej była dr Sylwia Słowińska z Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki. Dr Małgorzata Olejarz (redaktor naczelny) i dr Sylwia Słowińska (sekretarz i redaktor językowy) w roku 2012 utworzyły z cyklu wydawniczego Dyskursy Młodych Andragogów punktowane czasopismo naukowe o tym samym tytule. dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ jest redaktorem naczelnym Rocznika Lubuskiego, wysoko punktowanego czasopisma naukowego (ostatnio 7). Główne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w Katedrze Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego to: 1. Społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju fizycznego i motorycznego młodzieży szkół średnich Zielonej Góry. 2. Badania tendencji zmian cech morfofunkcjonalnych dzieci i młodzieży województwa lubuskiego. 3. Badania z zakresu biomechaniki człowieka. 4. Uwarunkowania rozwoju biologicznego noworodków Ziemi Lubuskiej. 5. Sprawność motoryczna i zachowania zdrowotne pozytywne i negatywne wśród wybranych uczniów województwa lubuskiego. 6. Badania z zakresu historii kultury fizycznej. 7. Zachowania prozdrowotne i styl życia młodzieży akademickiej UZ. 8. Sprawność motoryczna młodzieży akademickiej w ujęciu rytmów sezonowych. 9. Skład ciała młodzieży akademickiej w ujęciu rytmów sezonowych. 10. Społeczne i środowiskowe uwarunkowania kształtowania się postawy ciała dzieci. Czynnikami hamującym rozwój jest niewystarczająca ilość środków finansowych na badania własne i organizację konferencji. Mimo podejmowanych prób aktywizacji pracowników, Wydział pozyskuje zbyt mało grantów. W roku akademickim 2012/2013 złożono 8 wniosków

200 200 Wydziały do Narodowego Centrum Nauki, wszystkie przeszły do drugiego etapu oceny, ale częściowo nie uzyskały wystarczająco wysokiej oceny, a tym samym, nie otrzymały dofinansowania Informacja o głównych kierunkach prac jednostki Kontynuacja projektów badawczych, dalszy rozwój naukowy pracowników, prowadzenie badań naukowych częściowo odpowiadających zapotrzebowaniu środowiska lokalnego. Działalność naukowa Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki skupiała się wokół tematyki edukacji kulturalnej i animacji kultury w różnych kontekstach środowiskowym, dyscyplinowym, temporalnym. W tę tematykę wpisują się badania dr Małgorzaty Olejarz, która rozpoznaje światy uczenia się studentów, w tym animatorów kultury, dr Sylwii Słowińskiej prowadzącej badania instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych przestrzeni edukacji kulturalnej różnych środowisk oraz prof. Bogdana Idzikowskiego badającego aktywizację społeczno-kulturalną środowisk lokalnych. Od jesieni 2011 roku zespół kierowany przez dr Sylwią Słowińską pracował nad koncepcją badań terenowych dotyczących interesujących, nowych inicjatyw kulturalnych w województwie lubuskim. Projekt takich badań został złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i na początku 2012 roku uzyskał pozytywną opinię ekspertów i wsparcie finansowe tego resortu w ramach Priorytetu III Obserwatorium kultury Zakończony został projekt zatytułowany Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej nowe przestrzenie, który od marca 2012 roku był realizowany pod kierunkiem dr Sylwii Słowińskiej. Był to samodzielnie opracowany koncepcyjnie i realizowany w terenie grant badawczy pracowników Zakładu, który obejmował wszystkie gminy i powiaty województwa lubuskiego, w tym także nieformalne środowiska i osoby fizyczne tworzące nowe przestrzenie aktywności społeczno-kulturalnej. Efektem tych badań jest opracowanie elektronicznej mapy nowych inicjatyw w kulturze lubuskiej oraz dokładne zmonitorowanie wybranych dwudziestu najbardziej interesujących inicjatyw/podmiotów. dr Małgorzata Olejarz i dr Sylwia Słowińska powołały nowe czasopismo naukowe Dyskursy Młodych Andragogów, przemianowane z cyklu wydawniczego pod tym samym tytułem. Dr M. Olejarz została redaktorem naczelnym, a dr S. Słowińska sekretarzem redakcji. Czasopismo to aplikuje o uzyskanie indeksu punktowego i wpisanie na listę punktowanych czasopism naukowych. Prof. Bogdan Idzikowski jest redaktorem naczelnym Rocznika Lubuskiego, punktowanego czasopisma naukowego Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, a w roku 2012 dodatkowo został redaktorem tematycznym tomu 38, cz.2 tego Rocznika zatytułowanego Heterogeniczna versus homogeniczna tożsamość pedagogiki. dr Małgorzata Olejarz i mgr Jarosław Dulęba finalizują pracę naukową o charakterze awansowym (na stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego), a dr Sylwia Słowińska opracowała harmonogram działań umożliwiających uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika według nowej procedury awansowej. Dr Alexandr Azarkevitch zrealizował w roku 2011/12 trzy spektakle choreograficzne w zawodowych teatrach dramatycznych, muzycznych i operowych oraz dokonał ich cyfrowej rejestracji jako podstawy do wszczęcia przewodu habilitacyjnego w zakresie sztuki choreograficznej. W Katedrze Mediów i Technologii Informacyjnych główne kierunki prac skupiały się na: możliwości edukacyjno-wychowawczych technologii informacyjnych, modelu multimedialnego modułu edukacyjnego stosowanego w kształceniu zdalnym, zastosowaniu technologii informacyjnych w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych, mediach i multimediach w środowisku wychowawczym małego dziecka, środowisku Web 2.0 w życiu społecznym. Instytut Socjologii specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce pogranicza, jednym z głównych celów prac badawczych jest wszechstronna diagnoza regionu. Badaniu poddane

201 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 201 zostały zachowania ekonomiczne Polaków. Młodzież i edukacja. Rodziny i gospodarstwa domowe w dobie przemian rynkowych. Zakład Metodologii Badań Społecznych będzie kontynuował badania dotyczące różnorodnych form aktywności studentów. Opracowana zostanie monografia autorstwa dr hab. Ewy Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ i dr inż. Edyty Mianowskiej dotycząca form aktywności od dydaktycznej, poprzez wolontariacką. Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji prowadzi badania w zakresie społecznych i kultowych uwarunkowań seksualności człowieka, relacji w związkach i obyczajowości seksualnej. Prowadzone są także prace nad problemem specyfiki metodologii badań seksualności człowieka. Pracownicy katedry (prowadzącej kierunek resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym) realizują programy badawcze dotyczące szeroko pojętych oddziaływań resocjalizacyjnych realizowanych w zakładach zamkniętych i w środowisku lokalnym, w tym, między innymi, na temat zastosowań kulturotechniki w pracy ze skazanymi oraz wykorzystania asystentów pracy we wspomaganiu adaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających zakłady karne. Ważnymi obszarami aktywności naukowej pracowników Katedry są także badania z różnych obszarów psychologii a także rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 6. Działalność wydawnicza (rok 2012/2013 r.) 6.1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (wydawnictwa zwarte): Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) Artykuły w czasopismach: Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych: Patenty, wzory użytkowe: materiały konferencyjne: Prace zbiorowe (redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism): Raporty, recenzje, konkursy: 0 7. Inny dorobek wydziału w minionym roku akademickim Warto podkreślić bardzo dużą aktywność pracowników na rzecz środowiska naukowego na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym, ścisłą współpracę z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta, stowarzyszeniami i fundacjami. Oto wybrane inicjatywy i działania: współpraca z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze, Urzędem Miasta oraz Fundacją Bezpieczne Miasto wspólna organizacja przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych do młodzieży, współpraca z Komendą Wojewódzką Ochotniczych Hufców Pracy; współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym i Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Dziecka Krzywdzonego; organizacja opieki wolontariackiej studentów na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych, dzieci ze świetlic terapeutycznych; praca wolontaryjna na rzecz osób starszych; ścisła współpraca z instytucjami wsparcia i placówkami opiekuńczo wychowawczymi, m.in. Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Domem Dziecka w Świebodzinie, Zespołem Szkół Specjalnych, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Przytoku, Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Zaborze, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Ośrodkiem Kuratorskim.

202 202 Wydziały Pracownicy Katedry Seksuologii Poradnictwa i Resocjalizacji prowadzą bardzo intensywną współpracę z lokalnym środowiskiem, interesariuszami zewnętrznymi z instytucjami i organizacjami, są to, między innymi: placówki oświatowe (szkoły i przedszkola), sąd i prokuratura (opiniowanie psychologiczno-sądowe małoletnich ofiar przemocy seksualnej i nieletnich sprawców przestępstw seksualnych), poradnia psychologiczno-pedagogiczna (program Równe szanse wolontariat dla studentów), zakłady karne (praktyki, wolontariat studentów, Caritas, itp. W tym roku została reaktywowana umowa o współpracy pomiędzy KWF UZ a władzami miasta Zielona Góra w zakresie nieodpłatnego korzystania z obiektów sportowych (pływalnia, stadion lekkoatletyczny, hala akrobatyczna) na potrzeby studentów kierunku wychowanie fizyczne. Ponadto: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Prezydencie Miasta, a także członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat. dr Małgorzata Czerwińska jest konsultantem Polskiego Związku Niewidomych, członkiem Zarządu Głównego, Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. dr Helena Ochonczenko opiekuje się Radą Studentów Niepełnosprawnych UZ. Bierze też udział w roli eksperta w panelach eksperckich organizowanych przez firmę ASM Centrum Badań i Analiz Rynku w ramach badania Analiza wpływu wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL na sytuację osób bezrobotnych 45+ i osób niepełnosprawnych na rynku pracy. dr Katarzyna Kochan jest członkiem w International Society for Historical and Systematic Research on Schoolbooks, badania nad elementarzami dwujęzycznymi polsko-niemieckimi wspólny z badaczem niemieckim Wendelinem Sroką artykuł Anton R. Onderka 19 th century advocate of bilingual schooling in Upper Silesia and author of a Polish-German primer w Reading Primers International Newsletter, nr 7, r. Pracownicy i współpracownicy Katedry SPiR realizowali w roku akademickim 2012/2013 zadania związane z poradnictwem psychologicznym i specjalistycznym, zwłaszcza adresowanym do studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zadania z tego zakresu Katedra realizuje jako kontynuację działalności realizowanej poprzednio przez Poradnię Młodzieżową UZ. Poradnictwo realizowane jest w specjalnie przystosowanych do tego pomieszczeniach w siedzibie Katedry, w budynku A-22 Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ulicy Energetyków 2. Oferta pomocy skierowana jest głównie do studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale sporadycznie obejmuje również pomoc młodzieży i młodym osobom dorosłym zamieszkującym w Zielonej Górze. Rejestracją pacjentów, ich obsługą oraz pozyskiwaniem funduszy na realizację zadań pomocowych zajmują się pracownicy administracji zatrudnieni w Katedrze. Ich zadaniem jest udzielanie informacji (także telefonicznej) klientom potrzebującym pomocy oraz umawianie klientów (gdy sytuacja tego wymaga) ze specjalistami na wizyty. W takich przypadkach, gdy problem klienta wykracza poza możliwości lub specyfikę prowadzonej pomocy pracownicy kierują zainteresowanych do odpowiednich poradni specjalistycznych, instytucji i organizacji. Aktualnie te zadania realizują dwie osoby: Barbara Szelest oraz Adrian Tabaczuk. Są to osoby nowozatrudnione, które zastąpiły dotychczasowych pracowników mgr Joannę Rogowską i mgr Anetę Nowakowską (przebywa na urlopie wychowawczym). Ponieważ praca ta wymaga specyficznych kompetencji (specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z kontaktem z pacjentami) zmiany kadrowe są bardzo niekorzystne, wymagają opanowania przez nowozatrudnione osoby tych kompetencji.

203 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 203 Realizacja omawianej działalności Katedry jest możliwa dzięki środkom z budżetu Uniwersytetu Zielonogórskiego (grant dydaktyczny), a także w wyniku stałej współpracy ze Stowarzyszeniem Do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią PRO-ECPAT, które pozyskuje na tę działalność (granty miasta Zielona Góra). Obecnie poradnictwem w ramach działalności Katedry zajmują się cztery osoby: prof. Zbigniew Izdebski, dr Marzanna Farnicka, mgr Mirosław Popielecki, mgr Paweł Trzciński. Prof. Izdebski oraz dr Farnicka realizują poradnictwo na zasadzie wolontariatu. Mgr Popielecki częściowo rozliczany jest ze środków fundacji Pro-Ecpat, częściowo ze środków Uniwersytetu. Mgr Trzciński w ramach swojego zatrudnienia w Katedrze. Rejestracja odbywa się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Katedry. Poradnia przyjmuje średnio ok. 16 pacjentów tygodniowo, co daje liczbę około 700 wizyt pacjentów w ciągu roku (studenci sporadycznie przyjmowani są także w okresie przerwy wakacyjnej i ferii zimowych). Poradnictwo skierowane jest do studentów UZ ewentualnie ich partnerów, którzy mogą być spoza Uniwersytetu, jeżeli kwestia dotyczy pary. Poradnictwo jest indywidualne bądź skierowane do par. Najczęściej występujące problemy są natury adaptacyjnej, relacyjnej, behawioralnej (np. złe funkcjonowanie w nowym środowisku, samotność). Inną grupą problemów są te związane z uzależnieniami (od alkoholu, narkotyków czy hazardu). Kolejną grupą osób zgłaszających się są ofiary przemocy fizycznej lub psychicznej. Jeśli chodzi o profil poradnictwa seksuologicznego, to pacjenci zgłaszają problemy z identyfikacją płciową, przemocą seksualną, zagadnieniami związanymi z HIV i AIDS, uzależnieniem od seksu, transseksualizmem, problemami relacji w związkach, zdradą czy prostytucją. Główne formy terapeutyczne to interwencja kryzysowa oraz poradnictwo polegające na wsparciu. Studenci mogą nie tylko uzyskać informacje i bezpośrednią pomoc, ale również zaopatrzyć się bezpłatnie w materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki, w tym sposobów zabezpieczania się przed zakażeniem wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Prowadzona jest również bezpłatna dystrybucja prezerwatyw dzięki współpracy z KC AIDS oraz inicjatywie Studenckiego Seksuologicznego Koła Naukowego. Kampania informacyjna odbywa się przez media uniwersyteckie, które informują, że w Katedrze istnieje możliwość otrzymania porady psychologicznej lub seksuologicznej oraz na zajęciach prowadzonych przez pracowników Katedry na różnych wydziałach. Zapotrzebowanie na działalność, pomimo ograniczonych możliwości docierania z ofertą jest duże, od pojedynczych porad poprzez dłuższe okresy spotkań terapeutycznych. Uczestnictwo pracowników Zakładu Pedagogiki Szkolnej w Ogólnopolskich Seminariach Naukowych Zadaniowego Zespołu Pedagogiki Szkolnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN Organizacja oraz współprowadzenie dr Ewy Bochno z prof. dr hab. Marią Dudzikową, Ogólnopolskich Seminariów Naukowych Zadaniowego Zespołu Samokształceniowego Doktorów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Prof. dr hab. Zdzisław Wołk oraz dr Elżbieta Lipowicz włączeni zostali do Zespołu zajmującego się opracowaniem Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata Priorytetowe zamierzenia wydziału do realizacji w roku akademickim 2013/2014 W perspektywie planów poszerzenia oferty kształcenia jest dążenie do uruchomienia kształcenia studentów na poziomie studiów magisterskich w zakresie wychowania fizycznego. W roku akademickim 2012/2013 złożona została dokumentacja o uruchomienie tych stu-

204 204 Wydziały diów, jednakże otrzymaliśmy raport, w którym komisja wskazała na pewnego rodzaju braki i nieodciągnięcia. Obecnie zespół pracowników Katedry dokonuje poprawek i modyfikacji, aby we wrześniu 2013r. ponownie przesłać do PKA nową dokumentację. Pozyskano nowego samodzielnego pracownika, którego zatrudnienie w UZ nastąpi z dniem r r. Rada Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji zamknęła przewód doktorski i dopuściłado recenzji rozprawę doktorską mgr inż. Michała Grobelnego; planowane zamknięcie przewodu doktorskiego pn: Transformacja diagramów aktywności języka UML do sieci Petriego sterowania jesień 2013 r. Planowana jest finalizacja przewodu doktorskiego mgra Krzysztofa Stanikowskiego Środowisko Web 2.0 w życiu społecznym słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Oblicza aktywności sieciowych. Przewiduje się rozpoczęcie procedur związanych z uzyskaniem stopnia naukowego doktora mgr Magdaleny Brzozowskiej, mgr Pauliny Woźniak-Chojnackiej. W roku akademickim 2013/2014 planowane jest opracowanie wersji roboczej pracy habilitacyjnej (dr Ewa Bochno). Dr Mirosława Nyczaj-Drąg opublikuje monografię habilitacyjną pt. (Po)Nowoczesne dziecko i dzieciństwo w rodzinie z klasy średniej. Złożenie książki habilitacyjnej pt. Jąkanie w perspektywie biograficznej planuje dr Ewa M. Skorek, jak również dr Katarzyna Kochan pracuje nad publikacją habilitacyjną pt. Edukacja domowa we współczesnej Polsce. Na rok akademicki 2013/2104 planuje opublikować monografię dr Agnieszka Nowicka Opieka nad człowiekiem chorym na Alzheimera którą Autorka pragnie uczynić podstawą do ubiegania się o wszczęcie procedury habilitacyjnej. W nadchodzącym roku akademickim grupa socjologów dr Beata Trzop, dr Dorota Angutek, dr Danuta Chmielewska Banaszak oraz dr Lech Szczegóła najprawdopodobniej sfinalizują swoje przewody habilitacyjne, przyczyniając się do wzmocnienia sytuacji kadrowej jednostki. W roku 2014 Instytut Socjologii będzie obchodził swoje 20-lecie swojej działalności. W związku z jubileuszem jednostki planowana jest konferencja Wymiary spójności społecznej. Koncepcje. Diagnozy. Dylematy w październiku 2014r. Planowany jest także współudział w organizacji konferencji Zaufanie ponad granicami 20 lat Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr Konferencja z udziałem najważniejszych dla Euroregionu SNB osób ma na celu zaprezentowanie osiągnięć tej instytucji a także podyskutowanie na temat porażek. Postawione zostaną pytania na temat perspektyw rozwoju Euroregionu. Konferencja będzie także okazją do zaprezentowania wyników badań zrealizowanych w ramach projektu Zaufanie ponad granicami i udzielenia rekomendacji, które być może pomogą usprawnić działalność prowadzoną przez pracowników E SNB. Kolejnym aspektem, który zamierzamy uwzględnić w ramach tej konferencji jest dyskusja na temat relacji polsko niemieckich na pograniczu i zmian jakim te relacje podlegały. Planowany termin konferencji marzec W Katedrze Mediów i Technologii Informacyjnych planowany jest zakup sprzętu i uruchomienie nowej pracowni komputerowej. Zespół pracowników naukowo-dydaktycznych realizował będzie projekt badawczy: Ja i media. Pracownicy Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej planują: opublikowanie 3 monografii wieloautorskich tytuły robocze i redakcja: 1) Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontaktów społecznych (red.) I. Kopaczyńska, M. Magda-Adamowicz; 2) Pedagogika przedszkolna. Obszary i poszukiwania (red.) M. Magda- Adamowicz, A. Olczak; 3) Dziedziny kształcenia w klasach I-III (red.), L. Kataryńczuk-Mania, M. Magda -Adamowicz opublikowanie monografii M. Magda-Adamowicz, Children s creativity in a systemic perspective, Toruń 2013.

205 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 205 dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ jest pomysłodawcą, kierownikiem i realizatorem badań nad Środowiskiem rodzinnym dzieci twórczych ; pomysłodawcą kierownikiem i realizatorem międzynarodowego projektu: Polska i czeska edukacja przedszkolna po transformacji ; dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. UZ dokona podsumowania badań porównawczych w ramach projektu badawczego z Uniwersytetem w Hradec Kralove i opracuje monografię, zaprojektowała wspólne narzędzia badawcze i podjęła badania w ramach projektu badawczego pt. Konstruowanie wiedzy w szkole we współpracy z Uniwersytetem w Dublinie reprezentowanym przez A. Ryan i L. O Toole; dr Agnieszka Olczak realizuje badania i popularyzuje znaczenia edukacji przedszkolnej, demokratyzacji w edukacji. Organizacja II Seminarium Naukowego nt. Przedszkole szansą na sukces; dr Anetta Soroka-Fedorczuk kontynuuje badania dotyczące doświadczeń edukacyjnych i zawodowych nauczycieli wczesnej edukacji. Planowane jest opublikowanie nagrodzonych pamiętników 2 publikacje 1. Sukcesy w doświadczeniach nauczycieli wczesnej edukacji. Pamiętniki dyplomowanych nauczycieli, 2. Start w zawodzie nauczyciela. Pamiętniki dyplomowanych nauczycieli, opublikowanie pracy współautorskiej: Portrety dziecięce. Planowane konferencje naukowe: grudzień 2013 r. Szkoła (nie) dla wszystkich? Edukacja domowa ; kwiecień 2014 r. V konferencji: Uczelnia bez barier ; kwiecień 2014 r. II Międzynarodowe Seminarium Naukowego na temat: Wyzwania nauczyciela wobec uczniów chorych oraz niepełnosprawnych w systemie kształcenia specjalnego, inkluzywnego i integracyjnego; czerwiec 2014 r. V Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej na UZ; czerwiec 2014 r. III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Modele opieki logopedycznej w Europie. wrzesień 2014 r. konferencja metodologiczna poświęcona metodom badań jakościowych (organizator: Zakład Metodologii Badań Społecznych i osoby współpracujące). Pracownicy Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki uczestniczyć będą w konferencjach krajowych związanych z problematykę edukacji kulturalnej i animacji kultury oraz uczenia się ludzi dorosłych. Dr Sylwia Słowińska zamierza opublikować książkę Indywidualność i wspólnotowość w animacji kultury. Kontynuowane będą prace w ramach projektu badawczego Inicjatywy z udziałem osób 50+ a rozwój kapitału społecznego w woj. lubuskim diagnoza i ewaluacja, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium kultury. Projekt realizowany na terenie województwa lubuskiego w latach Badania mają na celu identyfikację inicjatyw kulturalnych, które angażują osoby w wieku 50+, określenie form, obszarów oraz częstotliwości ich występowania. W kręgu zainteresowania leżą inicjatywy kreowane głównie przez tzw. tradycyjne instytucje kultury. Pracownicy Katedry Seksuologii Poradnictwa i Resocjalizacji będą kontynuowali badania w obszarach, które do tej pory były uznawane za priorytetowe tj. dotyczące seksualności i obyczajowości współczesnych Polaków w kontekście cyklu życia zdrowie seksualne w okresie prokreacyjnym, zagrożenia i czynniki ochronne okresu dorastania, wczesne rodzicielstwo, nieletni sprawcy przemocy seksualnej, oraz dotyczące diagnozy, profilaktyki, resocjalizacji, możliwości oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych wykorzystujących mechanizmy wsparcia społecznego w grupach osób dostosowanych i niedostosowanych społecznie w ujęciu interdyscyplinarnym.

206 206 Wydziały W przyszłym roku akademickim planujemy zorganizowanie ważnych spotkań naukowych i opublikowanie opracowań zbiorowych, w których zostaną zaprezentowane wyniki dotychczasowych badań. Do zadań tych można, między innymi zaliczyć: Przygotowanie do wydania tomu Rocznika Lubuskiego (II nr 2014) w którym umieszczone zostaną, między innymi, materiały stanowiące dorobek XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pod hasłem: Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki. Opublikowanie opracowania Psychoseksualne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w relacjach z otoczeniem społecznym (red. Z. Izdebski). Opracowanie monografii naukowej Czynniki ryzyka i zasoby dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, praca zbiorowa. Organizacja sympozjum tematycznego Pedagogika seksualna obszary zainteresowań badawczych, które ma się odbywać w ramach VIII Zjazdu Pedagogicznego w Gdańsku, w dniach września 2013 r. Organizacja (wspólnie z Katedrą Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego) Konferencji naukowej Edukacja seksualna stan uwarunkowania dobre praktyki, która odbędzie się w Warszawie listopada 2013 r. Udział w organizacji 37 międzynarodowej konferencji CICA maj-czerwiec 2014 (dr M Farnicka, dr I.Grzegorzewska. Kontynuacja otwartych seminariów naukowych dla pracowników i studentów w dwóch terminach: jesień wiosna. Opracowanie programu i uruchomienie studiów podyplomowych Edukacja seksualna. Wychowanie do życia w rodzinie (dr K. Wąż). Działania prewencyjne w pracy policji i służb socjalnych (dr B. Toroń). Pracownicy Katedry będą w roku akademickim 2013/2014 nadal realizowali zadania związane z poradnictwem psychologicznym i specjalistycznym, zwłaszcza adresowanym do studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Organizacja konferencji międzynarodowej: Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, która odbędzie się listopada 2013 r. w Zielonej Górze. Organizacja II Międzynarodowego Seminarium Naukowego na temat: Wyzwania nauczyciela wobec uczniów chorych oraz niepełnosprawnych w systemie kształcenia specjalnego, inkluzywnego i integracyjnego, Zielona Góra, kwiecień 2014 Pracownicy Katedry Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej nadal będą aktywnie uczestniczyć w badaniach i konferencjach międzynarodowych i krajowych a także w przedsięwzięciach naukowo-badawczych na rzecz środowiska lokalnego. Będzie kontynuowany program przeciw agresji i przemocy Słoneczniej. Zamierzeniem na kolejny rok akademicki jest dalsze zacieśnienie współpracy z ośrodkami zagranicznymi, głównie Universite Paris Ouest Nanterre La Defense we Francji, Uniwersytetem Pedagogicznym w Hradec Kralove, oraz podjęcie współpracy w uniwersytetem w Bratysławie i Rownem. Władze Wydziału będą kontynuowały starania o poprawę warunków lokalowych do prowadzenia pracy naukowej i dydaktycznej. Wielu pracowników, głównie z Instytutu Socjologii weźmie udział w dniach r. w XV zjeździe socjologicznym w Szczecinie. Liczna grupa pracowników Wydziału w dniach r. weźmie udział w VIII zjeździe pedagogicznym w Gdańsku. Kontynuowane będą prace naukowe w dotychczasowych obszarach zainteresowań.

207 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów

208 Pion Rektora Dyrektor ds. Ekonomiczno-kadrowych Podległe Dyrektorowi ds. Ekonomiczno kadrowych jednostki to: a) Dział Analiz i Planowania (4 osoby), b) Dział Osobowy (8 osób), c) Dział Socjalny (6 osób), d) Sekcja ds. BHP (3 osoby). Dyrektor zajmuje się koordynowaniem prac planistycznych w Uczelni oraz koordynuje i nadzoruje działalność podległych jednostek. Uczestniczy również w przygotowywaniu wniosków dotyczących pozyskania środków pomocowych dla Uniwersytetu, w szczególności z funduszy i programów unijnych. Ważnymi zadaniami w minionym okresie było uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Podkomitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Równie ważnym zadaniem był udział w pracach Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. (jako Członek Rady Nadzorczej) oraz Aglomeracji Zielonogórskiej. W 2012 r. opracowano zgodnie z Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym kosztochłonność kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski. W 2012 sporządzono Analizę ekonomiczną Uniwersytetu Zielonogórskiego za lata Na jej podstawie przygotowywane są sprawozdania, m.in. do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W minionym okresie przygotowano: a) Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2012 r., b) Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r. c) Prognozę wybranych elementów planu finansowego uczelni na lata Przygotowano prowizorium budżetowe oraz budżet Uczelni na 2013 r. W związku ze zmianą przepisów i wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych, opracowano zmiany Zasad Zarządzania Gospodarką Finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zmiany dotyczyły przede wszystkim rozliczania, w tym ewidencjonowanie kosztów w podziale na koszty kształcenia (koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz koszty pozostałej działalności dydaktycznej. Dostosowano obowiązujące dotychczas zasady gospodarki finansowej do znowelizowanych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W wyniku wejścia w życie Rozporządzenia zmieniły się zasady określania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowy algorytm podziału dotacji wprowadzony rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 lutego 2013 r. Formuła algorytmiczna podziału dotacji zawiera elementy takie, jak podstawa naliczenia dotacji z roku poprzedniego, która stanowi 65% podziału dotacji na dany rok, oraz odpowiedzialne za podział 35%

209 Pion Rektora 209 dotacji składniki projakościowe. W związku ze zmianą sposobu podziału dotacji, zmianie uległ model podziału środków pomiędzy jednostki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ważnym zadaniem jest udział w realizacji Projektu Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej realizowanym w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kolejnym, ważnym zadaniem było uczestniczenie w aktualizacji dokumentacji dotyczącej pozyskania środków na budową Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie oraz Przebudowę Budynku Dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Dział Analiz i Planowania Podstawowymi obowiązkami Działu Analiz i Planowania są opracowywanie i wprowadzanie parametrów ekonomiczno finansowych do zdecentralizowanego Systemu Zarządzania Gospodarką Finansową UZ, na podstawie, którego przygotowywane są roczne plany rzeczowo- finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz koordynacja tych planów. W dziale prowadzony jest rejestr kosztów wg układu planu rzeczowo- finansowego wydziałów i pionów oraz np. subkont powstałych z narzutów. Na podstawie rejestru kosztów sporządzane są okresowe informacje z realizacji planu rzeczowo finansowego oraz roczne sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych Uczelni. Pracownicy działu współdziałają z właściwymi służbami wydziałów i pionów w zakresie bieżącego monitorowania stanu realizacji budżetu tych jednostek. Po zakończeniu każdego miesiąca Dział Analiz i Planowania sprawdza zgodność zaewidencjonowanych danych z ewidencją księgową. W przypadku niezgodności wprowadzone zostaną odpowiednie korekty uzgodnione z pełnomocnikiem wydziału czy pionu. Pracownicy Działu uczestniczą w opracowywaniu analiz ekonomicznych, np. w zakresie określania kosztów jednostkowych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz prognozy dotyczące zagadnień finansowo budżetowych, rekrutacji studentów, rozwoju bazy dydaktycznej, dokonywanie oceny efektywności ekonomicznej zamierzeń rozwojowych Uniwersytetu, badanie efektywności przedsięwzięć gospodarczych oraz inicjowanie doskonalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu itp. Pracownicy Działu uczestniczą w przygotowaniu materiałów dla Komisji ds. Budżetu i Finansów jak. W minionym okresie Komisja zajmowała się zagadnieniom związanym z budżetem Uniwersytetu Zielonogórskiego, jego podziałem na piony UZ, tworzeniem planu rzeczowo- finansowego. Komisja zajmowała się również opiniowaniem zasad zawartych w Zasadach Zarządzania Gospodarką Finansową. Dział Analiz i Planowania prowadzi ewidencje i kontrole zamówień składanych przez jednostki organizacyjne oraz prowadzi kontrole umów pod względem finansowym. W 2013 r. został również zmieniony załącznik nr 1 do ZZGF UZ plan rzeczowo-finansowy i zatwierdzony nowy z podziałem pozycji na działalność ogólną, działalność studencką oraz na działalność naukowo-badawczą. W bieżącym roku 2013 pracownicy Działu Analiz i Planowania oraz Centrum Komputerowego, oprócz zadań realizowanych dotychczas, wprowadzali zmianę dotyczącą narzutów ogólnouczelnianych. Zgodnie z nowym zarządzeniem został stworzony nowy mechanizm w systemie Dziekanat, który umożliwia samoczynnie i automatycznie przeliczać narzuty na poszczególne konta. Pod koniec roku 2013 Dział Analiz i Planowania będzie przygotowywał dane związane z prowizorium budżetowym oraz budżetem Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2014.

210 210 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Dział Osobowy 1. WYRÓŻNIENIA PRACOWNIKÓW W minionym roku akademickim pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali wyróżnieni wysokimi odznaczeniami państwowymi. Otrzymali je: KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. prof. dr hab. Janusz Matkowski KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. dr inż. Janusz Baranowski 2. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI 1. mgr Ewa Adaszyńska 2. mgr Ryszard Błażyński 3. prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk 4. prof. dr hab. Leszek Jerzak 5. inż. Henryk Michalak SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI 1. dr Krystyna Białek 2. dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ 3. mgr Władysław Leśniak 4. mgr Ewa Nodzyńska 5. dr Janina Wallis BRĄZOWY KRZYZ ZASŁUGI 1. mgr Tomasz Grzybowski MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIA SŁUŻBĘ 1. Henryk Adamek 2. Stanisław Charczuk 3. Dorota Danowska 4. Elżbieta Delikat 5. Alina Derucka 6. prof. dr hab. Janina Fyk 7. Janusz Hlus 8. mgr Izabela Jasińska 9. Krystyna Jędrzejewska 10. II st. kwalif. art. Juliusz Karcz, prof. UZ 11. Halina Karpeta 12. Marzena Kiernowicz 13. Barbara Kleszcz 14. Arkadiusz Kokociński 15. Alicja Kominek 16. Krzysztof Krawczyk 17. Elżbieta Kulik 18. mgr Grażyna Marcinowska 19. Ewa Marzec 20. Halina Masklak 21. Jolanta Mazgajczyk

211 Pion Rektora lic. Kazimierz Mazur 23. Alina Misiuk 24. Krystyna Nowak 25. Jan Ostrowski 26. mgr Ewa Piotrowska 27. Witold Piskorski 28. Daniela Pituła 29. mgr inż. Jerzy Rybicki 30. Henryk Tracz 31. Regina Ułasik-Kancelarczyk 32. Ryszard Wasilewski 33. mgr inż. Leszek Wilczyński 34. II st. kwalif. art. Ryszard Zimnicki, prof. UZ 35. Jan Zommer MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBE 1. Andrzej Bobrowski 2. mgr inż. Tadeusz Chronowski 3. lic. Małgorzata Dęga 4. inż. Maria Dudek 5. mgr Teresa Dzierzba 6. inż. Roman Espenschid 7. mgr inż. Tadeusz Gil 8. mgr Edyta Kochańska 9. mgr Kazimierz Krawczyk 10. mgr Maria Krawczyk 11. dr Barbara Literska 12. lic. Wioleta Michalak 13. Jarosław Mikołajczak 14. II st. kwalif. art. Bartłomiej Stankowiak 15. mgr inż. Małgorzata Stuce 16. Grzegorz Zatoński MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIA SŁUŻBĘ 1. mgr inż. Agata Czora 2. inż. Tomasz Hołderny 3. dr inż. Piotr Kuryło 4. dr inż. Dariusz Michalski 5. mgr Barbara Panek-Sarnowska 6. mgr Sławomir Szumalo 7. mgr Marta Świrydziuk 8. mgr inż. Joanna Woś MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1. dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ 2. II st. kwalif. art. Juliusz Karcz, prof. UZ 3. prof. Stanisław Kortyka 4. dr inż. Włodzimierz Kujanek 5. mgr Jolanta Maria Pacewicz-Johansson 6. dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ

212 212 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów 7. mgr Krzysztof Wieliczko 8. II st. kwalif. art. Ryszard Woźniak, prof. UZ 2. R0TACJE I ZWOLNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 2.1. ADIUNKCI ROTACJA W roku akademickim 2012/ osobom upływał termin mianowania na czas nieokreślony na stanowisku adiunkta. 27 osobom upłynął termin mianowania na czas określony na stanowisku adiunkta 21 osobom upłynął termin umowy o pracy na czas określony na stanowisku adiunkta 3 osobom wręczono wypowiedzenie, w stosunku do 24 osób zostały podjęte decyzje o dalszym zatrudnieniu na zasadzie umowy o pracę na czas określony 11 osób została uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego 9 osobom przedłużono okres zatrudnienia w związku z przebywaniem na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie macierzyńskim i wychowawczym. 2 osoby po upływie mianowania zostaną zatrudnione na stanowisku pracownik niebędący nauczycielem akademickim 2.2. ASYSTENCI ROTACJA W roku akademickim 2012/2013 przewidziano do rotacji 8 osób, którym upłynie 8-letni termin mianowania na stanowisku asystenta, 3 osobom wręczono wypowiedzenie, 3 osobom nie wręczono wypowiedzenia ze względu na przebywanie na urlopie wychowawczym, urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie bezpłatnym. 18 osobom upływa termin zatrudnienia (mianowanie, umowa o pracę) na czas określony 10 osób uzyskało przedłużenie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 1 osoba uzyskało stopień doktora 8 osobom nie przedłużono zatrudnienia, ponieważ upłynął im 8-letni okres zatrudnienia na stanowisku asystenta 1 osoba po upływie mianowania została zatrudniona na stanowisku pracownik niebędący nauczycielem akademickim 3. TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE W minionym roku akademickich 4 nauczycieli akademickich uzyskało tytuł profesora nadzwyczajnego, 9 osób otrzymało stopień doktora habilitowanego, a 8 osób uzyskało stopień doktora. 4. EMERYCI I RENCIŚCI W roku akademickim zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. nr 164 poz wygaśnie stosunek pracy nauczycielami akademickimi, którzy ukończyli 67 lat: nauczycielem akademickim, który ukończył 70 lat: Kurt Muller W minionym roku akademickim emerytury i renty inwalidzkie otrzymali: pracownicy będący nauczycielami akademickimi dr hab. inż. Eugeniusz Kuriata, prof. UZ; prof. Stanisław Kortyka; dr Andrzej Kraiński; dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Adam Tramś, Mariusz Wawrzyniak, Jerzy Wiśniewski

213 Pion Rektora WYKAZ ZMARŁYCH dr Grażyna Mazurkiewicz; dr hab. inż. Jerzy jerzy Mutwil, prof. UZ; prof. dr hab. Krzysztof Niemiec; I st. kw. art. Zenon Polus Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami akademickimi dzień 31 lipca 2013 r. (bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Nauk Biologicznych Wydział Mechaniczny Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Artystyczny Wydział Humanistyczny Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Wydział Fizyki i Astronomii Pion Prorektora ds. Studenckich Pion Prorektora ds. Rozwoju Pion Prorektora ds. Nauki i Współpr. z Zagranicą Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia Pion Rektora Pion Kanclerza Razem Prac. nauk-techn. Prac. bibliot. Administracja Obsługa Razem pełnozatr niepełnozatr pełnozatr niepełnozatr 0,5 0,75 0,75 2 pełnozatr niepełnozatr 3 1,25 4,25 pełnozatr niepełnozatr 0,5 0,5 pełnozatr niepełnozatr 0,5 0,5 pełnozatr niepełnozatr pełnozatr niepełnozatr 0,25 0,25 pełnozatr niepełnozatr pełnozatr niepełnozatr 0,75 0,75 pełnozatr niepełnozatr 0,75 0,75 pełnozatr niepełnozatr pełnozatr niepełnozatr 7,38 7,38 pełnozatr niepełnozatr 1 1,5 2,5 pełnozatr niepełnozatr 0,25 0,25 pełnozatr niepełnozatr 5,05 5,05 pełnozatr niepełnozatr 3 3 pełnozatr niepełnozatr 4,5 1 20,93 0,75 27,18

214 214 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w osobach na dzień 31 lipiec 2013 r. (bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych) Prof. zw. Adiunkt z hab. starszy wykładowca Prof. nadzw. Prof. wizytujący Docent Adiunkt wykładow ca Asystent z dr Asystent Lektor / Instruktor/ Jednostka organizacyjna Razem z tyt. dr hab. dr mgr pełnozatrud Prorektor ds. Jakości Kształcenia Prorektor ds. Studenckich niepełnozatrud pełnozatrud niepełnozatrud Wydział Artystyczny pełnozatrud Wydział Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu niepełnozatrud pełnozatrud niepełnozatrud Wydział Humanistyczny pełnozatrud Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska niepełnozatrud pełnozatrud niepełnozatrud pełnozatrud niepełnozatrud pełnozatrud niepełnozatrud Wydział Mechaniczny pełnozatrud Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii Wydział Nauk Biologicznych niepełnozatrud pełnozatrud niepełnozatrud pełnozatrud niepełnozatrud pełnozatrud niepełnozatrud Pion Rektora pełnozatrud Razem niepełnozatrud pełnozatrud niepełnozatrud

215 Pion Rektora 215 Dział Socjalny Skład osobowy działu Kierownik: mgr Alicja Nolka Specjalista ds. socjalnych: mgr Emil Kumka Osoby zatrudnione w Ośrodkach Szkoleniowo-Wypoczynkowych: Łagów: Piotr Płotecki, Apolonia Kumka (pracownik sezonowy) Lubrza: Kazimiera Ulatowska Lubiatów: jerzy Szatkowski, Andrzej Bukowski, Krystyna Bukowska Karłów: mgr Ryszard Nita Zakres działań 1. Ustalanie potrzeb w zakresie warunków socjalno-bytowych i imprez kulturalnych pracowników Uniwersytetu. 2. Sporządzanie projektów rocznych planów działalności socjalnej i uzyskanie opinii Związków Zawodowych działających w Uniwersytecie. 3. Organizowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanych z różnymi formami wypoczynku w ciągu roku: wczasy rodzinne, wyjazdy rekreacyjne sobotnio-niedzielne, wypoczynek sobotnio-niedzielny, wycieczki turystyczne zagraniczne. 4. Organizowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozpatrywaniem i przyznawaniem pożyczek na cele mieszkaniowe oraz zapomóg bezzwrotnych koordynacja pracy Komisji ds. Mieszkaniowych i Komisji ds. Socjalnych. Realizacja opieki socjalnej, obejmującej pracowników oraz emerytów i rencistów Uniwersytetu, będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. 5. Obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 6. Prowadzenie ewidencji działalności socjalnej. 7. Kierowanie działalnością ośrodków Wypoczynkowo-Szkoleniowych Uniwersytetu. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szczegółowe zasady przeznaczania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń finansowanych z tego funduszu określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Fundusz tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w sposób określony przez aktualnie obowiązujące przepisy. Warto wspomnieć o bardzo istotnej stronie działalności socjalnej, mianowicie o wymienionej wyżej, pomocy finansowej w formie pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe oraz zapomogi bezzwrotnej udzielanej osobom uprawnionym, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej, materialnej i życiowej. Kwota, która została przeznaczona na pomoc dla najtrudniej sytuowanych pracowników oraz emerytów i rencistów UZ, pokrywa roczne potrzeby działalności typowo pomocowej prowadzonej przez Dział Socjalny. O taki rodzaj pomocy bezzwrotnej ubiega się rocznie ok. 132 osoby. Z pomocy finansowej w formie pożyczki zwrotnej udzielanej na cele mieszkaniowe, w 2012 roku skorzystało 88 osób na ogólna kwotę ,00 zł. Osoby uprawnione mogą skorzystać również z innych form działalności socjalnej, prowadzonych w Uniwersytecie, takich jak: dofinansowanie do wypoczynku letniego oraz świadczenie świąteczne,

216 216 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów dofinansowanie do zajęć sportowych ( nauka jazdy konnej, karnety na basen, fitness, tenis stołowy), dofinansowanie do imprez kulturalnych i turystycznych. Ogólny zakres wydatkowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2012 r. został ujęty w poniższej tabelce : Koszty planowane Realizacja planowana Środki wykorzystane ,00 Dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. Co miesiąc, w zależności od potrzeb ,00 Pożyczki na cele mieszkaniowe Co miesiąc, w zależności od potrzeb ,00 Dofinansowanie do wypoczynku letniego i świadczenia świąteczne ,00 Wypoczynek sobotnio-niedzielny, turystyka, imprezy kulturalne, działalność sportowa Kwiecień, czerwiec i grudzień. W zależności od potrzeb ,00 Zapomogi. Co miesiąc, w zależności od potrzeb , , , , , ,00 Razem ,41 Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe Uniwersytet Zielonogórski posiada do dyspozycji osób uprawnionych, cztery ośrodki wypoczynkowo-szkoleniowe. Trzy z nich znajdują się nad lubuskimi jeziorami w miejscowościach: Łagów Lubuski, Lubrza i Lubiatów. Ostatni mieści się w Górach Stołowych Kotliny Kłodzkiej, w miejscowości Karłów położonej pod Szczelińcem. Sekcja BHP Sekcja BHP, zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy pełni funkcje organu doradczego, wykonawczego i kontrolnego pracodawcy. 1. Skład osobowy, zadania i warunki pracy Obsada osobowa składa się z 3 etatowych pracowników, w tym: 2 specjalistów bhp 1 pracownik zatrudniony na: 1/2 etatu referenta administracyjnego i 1/2 etatu inspektora bhp. W okresie sprawozdawczym praca Sekcji była ukierunkowana na stałe dostosowanie procedur zarządzania bezpieczeństwem pracy do zmieniających się przepisów i standardów bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, doradztwie, szkoleniu pracowników i kadry kierowniczej uczelni, obowiązkowemu szkoleniu studentów pierwszych lat studiów oraz kontroli warunków pracy. Działalność Sekcji W okresie sprawozdawczym działalność koncentrowała się na: prawidłowej współpracy z jednostkami nadzoru w zakresie warunków pracy, tj. Państwowym Okręgowym Inspektorem Pracy, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Służbą Zdrowia, itd.: kontroli warunków pracy i nauczania, działalności interwencyjnej, udziale w odbiorach budowlanych, nowych i remontowych budynków i urządzeń,

217 Pion Rektora 217 prowadzeniu instruktaży, szkoleń i doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów, prowadzeniu dochodzeń powypadkowych działalności profilaktycznej, opracowaniu i wdrażaniu procedur, prowadzeniu wymaganej ewidencji i nadzoru nad: profilaktyką badań pracowników, ochroną wzroku, wyposażeniem pracowników w odzież ochronną, środki ochrony i środki higieny osobistej oraz zaopatrzeniem pracowników w posiłki i napoje profilaktyczne. 2. W poszczególnych punktach zakresu obowiązków służby bhp, odnotowano: Badania profilaktyczne Sekcja BHP prowadzi bezpośrednią organizację profilaktycznych badań lekarskich pracowników; wstępnych, okresowych i kontrolnych. Badania wstępne oraz badania kontrolne wykonywane w przypadkach zwolnienia chorobowego pracownika trwającego powyżej 30 dni są wykonywane na bieżąco. Zapobiegawczo, w celu obniżenia zagrożenia wirusem kleszczowego zapalenia mózgu (wariant europejski), tężcem lub wścieklizną, szczepieniami ochronnymi obejmujemy pracowników Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Zakładu Biologii, Biologii Molekularnej, Studium WF i Działu Gospodarczego, którzy mogą być narażeni na ww. zagrożenia biologiczne. W przypadku pracowników Wydziału Biologii wykonujących badania na ścianie wschodniej z potencjalnym zagrożeniem błonicą, szczepienia przeciw tężcowe są rozszerzone na tężec z błonicą. Profilaktyką i ochroną zapobiegawczą przed ewentualnymi zagrożeniami podlegają studenci pielęgniarstwa odbywający praktyki w szpitalach. Utrzymano profilaktyczne stosowanie dodatkowych środków ochrony osobistej oraz płynnego mydła grzybobójczo-bakteriobójczego w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, w celu ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami mikrobiologicznymi pracowników Mikrobiologii i Bibliotek oraz przed ewentualnym zagrożeniem bakteriami lub grzybami pracowników Bibliotek oraz Centralnego Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska. Pracownicy obsługi technicznej są objęci badaniami profilaktycznymi dopuszczającymi do pracy na wysokości i w zależności od zakresu czynności pracownika i wykonywanych przez niego czynności, są kierowani na badania dopuszczające do pracy na wysokości do 3 lub powyżej 3 metrów. Badaniom dopuszczającym pracownika do pracy na wysokości do 3m podlega także część pracowników bibliotek z uwagi na wykorzystywanie w pracy drabinek rozstawnych. Aktualnie profilaktykę medyczną pracowników prowadzi Poradnia Medycyny Pracy Centrum Medycznego ALDEMED w Zielonej Górze. Obowiązki uczelni w tym zakresie są wypełniane właściwie i zgodnie z obowiązującym prawem. W zakresie ochrony nadzoru narządu wzroku pracowników oraz zaopatrzenia pracowników w okulary korygujące wzrok, (wynikające z obowiązku realizacji postanowień rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.Nr 148, poz. 973), u pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych). Zgodnie z obowiązującymi procedurami, prowadzimy stały nadzór w tym zakresie. Należy podkreślić że średni koszt wykonania okularów korygujących wzrok ulega ciągłemu wzrostowi i kształtuje się na poziomie zł. Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora UZ nr 6 z 16 stycznia 2002 r. pracownicy otrzymują refundację kosztów wykonania okularów korygujących wzrok do wysokości 180 zł.

218 218 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Kwota refundacji w zdecydowanej większości przypadków nie pokrywa ciągle wzrastających kosztów wykonania okularów korygujących wzrok. Podniesienie kwoty refundacji kosztów było by zasadne. Obowiązki uczelni w tym zakresie są wypełniane zgodnie z obowiązującym prawem. W zakresie zaopatrzenia pracowników w napoje orzeźwiające, (wynikające z obowiązku realizacji rozporządzenia RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60, poz. 279, przeciwdziałające negatywnemu oddziaływaniu wysokich temperatur na organizm człowieka): Z zapewnieniem obowiązku przestrzegania procedur: przetargowej i wydawania napojów, Sekcja nadzoruje dostarczanie pracownikom napojów chłodzących. Woda mineralna jest dostarczana pracownikom w ilościach pokrywających zapotrzebowanie. W okresie zimowym, wszyscy pracownicy zatrudnieni na otwartej przestrzeni otrzymują ciepłe napoje i posiłki profilaktyczne. Obowiązki uczelni w tym zakresie są wypełniane właściwie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą, środki ochrony i środki higieny osobistej Sekcja BHP nadal prowadzi dokumentację oraz bezpośrednie zaopatrzenie i wyposażenie pracowników w odzież roboczą, środki ochrony, środki do utrzymania higieny osobistej pracowników oraz wyposażenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapewnia to stały nadzór nad realizacją przetargu, bieżący nadzór ponoszonych kosztów oraz bieżącą realizację zaopatrzenia pracownika w szytą na miarę i spełniającą wymogi odzież roboczą, środki ochrony, środki higieny osobistej. Obowiązki uczelni w tym zakresie są wypełniane właściwie i zgodnie z obowiązującym prawem. W zakresie szkoleń pracowników wynikające z rozporządzenia MPiPS z r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy Dz.U. Nr. 62, poz.285 z 1996 r.): Na bieżąco są prowadzone szkolenia wstępne ogólne wszystkich nowo zatrudnianych pracowników zakresie bhp i ochrony ppoż.. Pracownicy przyjmowani do pracy posiadają ważne szkolenia. W własnym zakresie przeprowadzamy szkolenia okresowe wszystkich pracowników, pracowników kierujących pracownikami oraz pracowników wskazanych do prowadzenia szkoleń stanowiskowych nowo zatrudnianych lub przenoszonych na inne stanowiska pracy pracowników. Inne szkolenia W zależności od potrzeb prowadzimy szkolenia pracowników wykonujących pracę na wysokości (do 3 oraz powyżej 3 metrów) włącznie z częścią pracowników bibliotek wykorzystujących w pracy drabinki rozstawne. Szkolenia w tym zakresie są prowadzone po uzyskaniu przez pracowników dopuszczenia do wykonywania takich prac przez lekarza medycyny pracy. Obowiązki uczelni w tym zakresie są wypełniane właściwie i zgodnie z obowiązującym prawem. Z uwagi na konieczność realizacji przepisów (rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U.Nr 128, poz. 897 z 2007r.), które w 2 nałożyło na uczelnie obowiązek prowadzenia w ramach zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów z zaliczeniem,

219 Pion Rektora 219 szkolenia wszystkich studentów rozpoczynających studia, prowadzimy wymagane szkolenia z wszystkimi studentami rozpoczynającymi naukę. Obowiązek uczelni w tym zakresie jest wykonywany na bieżąco. Nadal nie posiadamy zaplecza w formie niedużej sali szkoleniowej której posiadanie zdecydowanie ułatwiłoby możliwości organizacji i prowadzenia szkoleń pracowników a zwłaszcza studentów w mniejszych, osobowych grupach. Choroby zawodowe W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono przypadku wystąpienia choroby zawodowej. Wypadki przy pracy W 2012 r. (rok kalendarzowy i sprawozdawczość GUS) zgłoszono 10 zdarzeń o charakterze wypadkowym. Jedno zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym nie zostało uznane za wypadek przy pracy. Uznanych i zatwierdzonych przez ZUS zostało 9 wypadków przy pracy. Absencja chorobowa wynikająca z wypadków przy pracy wyniosła 217 dni. Wskaźniki statystyczne (W cz ) wskaźnik częstotliwości wypadków od całości wynosi 6,00 (W c ) wskaźnik ciężkości wypadków wynosi 24,11 W grupach zawodowych wypadkowość przedstawia się następująco: nauczyciele akademicki 1 wypadek bez wykorzystania zwolnienia lekarskiego, administracja 3 wypadki 36 dni zwolnienia chorobowego, pracownicy pozostali: konserwator, pracownik gospodarczy, ogrodnik, koniuszy 5 wypadków 181 dni zwolnienia chorobowego. W zakresie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Zgodnie z wymogami oraz Zarządzeniem nr 6, Rektora UZ z dnia 9 marca 2004r. opracowano ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Ogólny stwierdzony poziom ryzyka zawodowego w poszczególnych grupach zawodowych przyjęto jako ryzyko akceptowalne i stan ten jest utrzymywany. W wyniku weryfikacji oceny ryzyka wdrożono i utrzymano dodatkowe szczepienia ochronne oraz zapobiegawcze działania profilaktyczne. Z uwagi na wymóg prawny, nakładający obowiązek ciągłej weryfikacji oceny ryzyka zawodowego, jest ono ciągle sprawdzane i weryfikowane. Kontrole i opinie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 kontroli warunków pracy i nauki, stanu technicznego budynków, pomieszczeń, pomieszczeń socjalnych oraz dróg, dojść wewnętrznych, chodników, parkingów, a w odpowiedzi na pytania i wnioski, wydano 32 opinie. Na bieżąco są uzgadniane i opracowywane instrukcje stanowiskowe dla stanowisk pracy. W zakresie kontroli wykonywanej przez zewnętrzne jednostki nadzoru. Kontrole prowadzone przez Państwowego Okręgowego Inspektora Pracy oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego nie wykazały poważniejszych uchybień a wynikające z naturalnego zużycia w trakcie normalnej eksploatacji obiektów uchybienia i wydawane zalecenia były na bieżąco i bez zastrzeżeń realizowane.

220 220 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów biuro prawne Stan zatrudnienia: 5 pracowników, w tym 2 radców prawnych: mgr Monika Duchoń, mgr Krystyna Teluk. Biuro Prawne w minionym roku akademickim (tj. od 1 października 2012 do 30 września 2013 r.) kontynuowało wykonywanie zadań określonych w regulaminie organizacyjnym UZ. Działalność Biura w zakresie prawnym skupiła się w szczególności na: udzielaniu organom kierowniczym Uniwersytetu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, udzielaniu jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu pomocy prawnej w sprawach dotyczących ich zakresu działania, w szczególności jednostkom wchodzącym w skład Pionu Rektora, Pionu Kanclerza oraz Pionu Prorektora ds. Studenckich, opiniowaniu pod względem prawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych Uniwersy tetu, poza tym: uczestniczono w pracach Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz odpowiadano na pytania prawne związane z przeprowadzonymi na Uniwersytecie Zielonogórskim wyborami kolegialnych i jednoosobowych organów Uniwersytetu, uczestniczono w pracach związanych z określeniem efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego stopnia oraz dla studiów doktoranckich, uczestniczono w pracach dotyczących postępowania rekrutacyjnego, uczestniczono w pracach związanych z opracowaniem zmian Statutu UZ i projektów uchwał okołostatutowych, uczestniczono w pracach dotyczących planowanego zbycia nieruchomości położonych w Lubiatowie, Karłowie oraz Lubrzy, kontynuowano udział w sprawach składek ZUS-u od umów zawieranych w latach wcześniejszych przez Uniwersytet Zielonogórski, świadczono pomoc prawną w związku z zasadami zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Zielonogórskim w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uczestniczono w pracach związanych z realizacją planów dotyczących Parku Naukowo- Technologicznego, udzielano pomocy prawnej Rzecznikom Dyscyplinarnym Uniwersytetu Zielonogórskiego ds. nauczycieli akademickich oraz studentów, uczestniczono w 47 sprawach sądowych (łącznie z toczącymi się postępowaniami przed sądami apelacyjnymi), wydano na piśmie 52 opinii w różnego rodzaju sprawach dotyczących Uniwersytetu dla różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, przygotowywano pisma w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących studentów, kontynuowano przygotowywanie projektów pism w różnego rodzaju sprawach dotyczących Uniwersytetu Zielonogórskiego, opiniowano i przygotowywano na wniosek poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni umowy, projekty umów, aneksy do umów, statuty kół naukowych, uczestniczono w pracach związanych ze zmianami regulaminu organizacyjnego UZ oraz kontynuowano opracowywanie tekstu ujednoliconego obowiązującego regulaminu organizacyjnego UZ,

221 Pion Rektora 221 opiniowano i przygotowywano: zmiany regulaminu organizacyjnego UZ, zmiany regulaminu pracy, zmiany regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla doktorantów UZ i zasady przyznawania zwiększeń stypendiów, regulamin organizacyjny Centrum Komputerowego UZ, regulamin studiów podyplomowych, regulamin organizacyjny studiów podyplomowych, regulamin studiów na UZ, regulamin studiów doktoranckich na UZ, regulaminy organizacyjne wydziałów, zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, zmiany regulaminu organizacyjnego Oficyny Wydawniczej UZ. Działalność Biura w minionym roku akademickim w zakresie organizacyjnym związana była głównie z: obsługą posiedzeń Senatu, udziałem w Kolegium Rektorskim, redagowaniem i ewidencjonowaniem wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu, prowadzeniem internetowego serwisu w/w aktów prawnych, bieżącą analizą struktur organizacyjnych Uniwersytetu, opracowywaniem informacji dla miesięcznika Uniwersytet Zielonogórski, opracowywaniem materiałów do elektronicznego tygodnika NiUZ. W minionym roku akademickim: odbyło się 9 posiedzeń Senatu UZ, z każdego posiedzenia Senatu UZ sporządzono protokół i wyciąg z protokołu posiedzenia, opublikowano i wprowadzono do internetowej bazy aktów prawnych: 155 uchwał Senatu UZ, 120 zarządzeń JM Rektora, 78 załączników do ww. uchwał i zarządzeń, poza tym w internetowej bazie aktów prawnych: uaktualniono 12 razy załącznik nr 2 do zarządzenia nr 49 z dn r. w sprawie wprowadzenia kodów jednostek organizacyjnych; uaktualniono 3 razy załączniki nr 3 i 4 do zarządzenia nr 45 z dn r. w sprawie wprowadzenia kodów jednostek organizacyjnych pól spisowych ewidencji majątkowej. BIURO PROMOCJI Najważniejszym zadaniem Biura Promocji jest prowadzenie ciągłej kampanii rekrutacyjnej, której celem jest przekonanie uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych by podjęli studia stacjonarne na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz ich starszych kolegów, by podjęli studia niestacjonarne na UZ. Rozpoczęto ją od przygotowania materiałów informacyjnych zawierających wiadomości o poszczególnych Wydziałach, ich ofertę edukacyjną, zasady i kalendarz rekrutacji, a także aktualności dotyczące pomocy materialnej dla studentów, możliwości uzyskania stypendium i nagród oraz miejsca w akademiku. Wydano ulotki o każdym z Wydziałów adresowane dla kandydatów na studia zarówno I, jak i II stopnia. Dołączono do tego ulotkę ogólnouczelnianą. Były one rozdawane podczas targów edukacyjnych, w których pracownicy Biura brali bezpośredni udział, zostały wysłane (pakiety dotyczące I stopnia) do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w województwach: lubuskim, dolnośląskim i zachodnim pasie Wielkopolski. Trafiały również

222 222 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów do uczniów podczas naszych wizyt w szkołach oraz podczas odwiedzin uczniów na poszczególnych Wydziałach UZ. Od września 2012 r. do czerwca 2013 r. pracownicy Biura brali udział w następujących imprezach adresowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych: Salon Maturzystów 2012 Poznań r.; Salon Maturzystów 2012 Zielona Góra r.; Salon Maturzystów 2012 Szczecin września 2012 r.; Salon Maturzystów 2012 Wrocław września 2012 r.; VI Głogowskie Targi Edukacyjne ; IV Legnickie Prezentacje Edukacyjne ; III Powiatowe Targi Edukacyjne w Sulechowie ; IX Dni Doradztwa Zawodowego w Wolsztynie ; XI Targi Edukacyjne ABSOLWENT 2013 Gorzów ; II Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego Wschowa ; XI Targi Edukacyjne ABSOLWENT 2013 Zielona Góra ; XVII Targi Edukacyjne, TALENT EDUKACJA SUKCES Poznań ; XI Targi Edukacyjne ABSOLWENT 2013 Leszno ; Dodatkowe działania mające na celu promocję Uniwersytetu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych polegały na organizacji przez BP wizyt pracowników naukowo-dydaktycznych UZ bezpośrednio w szkołach lub organizacji wizyt uczniów na poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu. Na przykład: w lutym br. kilkuosobowa reprezentacja UZ odwiedziła IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowaliśmy spotkanie promujące kierunki ścisłe, w którym uczestniczyło ponad 200 uczniów ze szkół województwa lubuskiego i Wielkopolski. Odbyło się ono 4 marca br. w auli przy ul. Podgórnej 50. W trzeciej dekadzie kwietnia UZ wziął udział w ogólnopolskiej akcji Dziewczyny do ścisłych. To wspólny projekt Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Jej celem jest zachęcenie uczennic szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów na kierunkach ścisłych oraz inżynierskich. Pięć Wydziałów UZ przygotowało dzień otwarty, podczas którego zaplanowano wykłady, doświadczenia i prezentacje. Ponadto wykonano własne plakaty oraz gadżety. Pod koniec kwietnia reprezentacja Uniwersytetu brała udział w Dniu Eksperymentatora w Nowej Soli, który został zorganizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elektryk. W ostatniej dekadzie maja br. odbył się w Zespole Szkół im. St. Staszica we Wschowie mini-festiwal nauki. Natomiast 11 czerwca br. przedstawiciele UZ odwiedzili Zespół Szkół w Zgorzelcu. Na uczelni do najczęściej odwiedzanych Wydziałów należały Wydziały: Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Ekonomii i Zarządzania, Fizyki i Astronomii, Inżynierii Lądowej i Środowiska, Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Mechaniczny oraz Nauk Biologicznych. BP promuje Uniwersytet na portalach internetowych. Szczegółowe opisy uczelni znajdują się na następujących serwisach internetowych: Obszerny opis uczelni znajduje się również na rosyjskojęzycznym portalu: com; Na innych stronach www znajdują się wizytówki UZ. Ponadto od czerwca do września 2013 r. na portalach: (w województwach: lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim), oraz (Dolny Śląsk i Wielkopolska) są wyświetlane banery promujące UZ. Na początku lipca 2013 r. do 80 tys. użytkowników w wieku od 18 do 25 lat z 3 interesujących nas województw (lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie) trafił mailning z ofertą edukacyjną UZ.

223 Pion Rektora 223 Biuro Promocji jest głównym organizatorem i koordynatorem Festiwalu Nauki. X Festiwal Nauki pod hasłem The best of odbył się w dniach czerwca 2013 r. Patronat honorowy nad Festiwalem objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewoda Lubuski, Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Prezydent Miasta Zielona Góra. Dziesiąta, jubileuszowa edycja Festiwalu Nauki aż prosiła się o pewien rodzaj podsumowań. Stąd wziął się jej tytuł The best of najlepsze z najlepszych. Poszczególne Wydziały Uniwersytetu zostały poproszone o przygotowanie najlepszych ich zdaniem projektów z poprzednich lat w nowych aranżacjach. Każdy z nich przygotował po jednym projekcie, dlatego mogliśmy się zmieścić na zielonogórskim rynku wokół Ratusza. Wszyscy autorzy i uczestnicy projektów widzieli się nawzajem. Stanowiliśmy pewną wspólnotę, a nad nami górowała scena, na której też bez przerwy coś się działo. W pierwszy dzień festiwalu w niedzielę 16 czerwca br. dziesięć Wydziałów przedstawiło 10 głównych projektów. Ponadto można było wysłuchać dwóch bardzo interesujących wykładów. Prof. dra hab. Janusza Gila, astronoma, Grom z jasnego nieba od Wilkanowa do Czelabińska o spadających na Ziemię meteorytach oraz o skutkach, jakie wywołały. Drugi wykład Tak naprawdę istnieje tylko jedno zwierzę dra Zbigniewa Zawady z Wydziału Nauk Biologicznych dotyczył budowy anatomicznej kręgowców, która na przestrzeni milionów lat ulegała jedynie nieznacznym modyfikacjom. Dr Z. Zawada zilustrował tę tezę unikalnymi zdjęciami swojego autorstwa. Dla uatrakcyjnienia niedzielnej oferty Uniwersytetu pojawiły się dodatkowe 3 projekty przygotowane przez studentów Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, adresowane do dużych i małych. Hitem były koncerty na scenie: Big Bandu pod dyrekcją J. Szymaniuka z grupą Zielonsi oraz zespołu Cadillac. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sportowe przygotowane przez sekcje capoeiry oraz rugby AZS UZ. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudziły czwarte otwarte mistrzostwa szachowe o puchar JM Rektora. Drugiego dnia Festiwalu 9. Wydziałów UZ (z powodu remontu nie przyjmował WEIT) zaprosiło mieszkańców miasta i regionu do siebie. Tegorocznym partnerem Festiwalu Nauki był Lubuski Regionalny Program Operacyjny. Festiwal został zrealizowany dzięki pomocy finansowej miasta Zielona Góra. Sponsorami Festiwalu byli: PGE Gubin, sp. z o.o., PGNiG S.A. oraz Bank Millennium S.A. Na Biurze Promocji spoczywała cała logistyka przedsięwzięcia. Przyjmowano projekty zaproponowane przez Wydziały, przygotowano scenariusz imprezy, wniosek do MNiSW, współpracowano z partnerem Festiwalu i ze sponsorami, utrzymywano ścisłe kontakty z autorami projektów aż do dnia Festiwalu oraz ze wszystkimi niezbędnymi przy realizacji Festiwalu działami administracji UZ. Przygotowano program Festiwalu, wydany następnie w formie broszury, zaproszenia dla VIP-ów i do szkół, plakaty, a także treści na stronę www. fn.uz.zgora.pl. Przygotowano konferencję prasową informująca o Festiwalu Nauki. Do mediów wysłano komunikaty prasowe o tym wydarzeniu. Wśród ważnych wydarzeń z życia uczelni, w przygotowaniu których uczestniczyli pracownicy Biura Promocji należy wymienić: współorganizację inauguracji roku akademickiego. Miała ona miejsce r. Zadania BP polegały m.in. na: przygotowaniu i druku materiałów wydawniczych: afiszy, zaproszeń i programów oraz organizacji obsługi medialnej uroczystości. równolegle, w dniach 9-11 października 2012 r. odbywała się Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Przygotowano nań materiały konferencyjne, zaproszenia i programy, czuwano nad ich drukiem, zorganizowano również obsługę medialną konferencji.

224 224 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów kolejna konferencja miała miejsce od 6 do 8 marca 2013 r. Była to Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Tym razem zadania pracowników BP polegały na: przygotowaniu materiałów konferencyjnych, organizacji sekretariatu konferencji, przygotowaniu koncertu Big-Bandu dla gości konferencji, organizacji pobytu osób towarzyszących rektorom, w tym wycieczki po Powiecie Zielonogórskim. bardzo zbliżone zadania pełniono podczas konferencji Uniwersyteckiej Komisji ds. Nauki, która miała miejsce od 4 do 6 lipca br. organizacja uroczystości przyznania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr. hab. Lechowi Górniewiczowi, która odbyła się 10 czerwca 2013 r. Nasza rola polegała na przygotowaniu zaproszeń i programu uroczystości oraz plakatów. Działalność wydawnicza i informacyjna Biura Promocji Od września 2012 r. do czerwca 2013 r. ukazało się 8 numerów Miesięcznika Społeczności Akademickiej UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, z czego jeden był wydaniem specjalnym (wrzesień 2012 r.), a 2 ukazały się jako numery podwójne (grudzień 2012 styczeń 2013 oraz kwiecień maj 2013). W lutym 2013 r. wydano mini-folder o UZ. Ponieważ jego nakład szybko się rozszedł, w sierpniu 2013 r. ukazało się jego II wydanie, także w językach obcych angielskim i rosyjskim. W lipcu 2013 r. w ramach promocji projektu Przebudowa budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Biuro Promocji przygotowało ulotkę informacyjną w formacie A4 oraz 20-stronnicową broszurę formatu B5 dotyczącą Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz jego modernizacji. Opracowano również treść spotu radiowego promującego modernizację Wydziału. Trwają prace nad przygotowaniem albumu o UZ, który zostanie wydany na inaugurację roku akademickiego 2013/2014. Stale prowadzony jest serwis informacyjny na stronie głównej W okresie październik 2012 czerwiec 2013 r. zajmowano się także cotygodniowym opracowaniem newsletterów: NiUZ a oraz LUZik a. Przygotowano projekty i zlecono druk billboardów promujących zarówno całą uczelnię, jak i nowo otwierane kierunki na poszczególnych Wydziałach. Pozostała działalność promocyjna Już od 10. lat trwa akcja Uniwersytet Dzieciom. Jesienią 2012 r. Biuro Promocji ogłosiło i przeprowadziło wśród dzieci pracowników Uniwersytetu konkurs na projekt kartki bożonarodzeniowej. Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały paczki ze słodyczami, a zwycięzcy konkursu dodatkowo nagrody. Zostały one wręczone w Teatrze Lubuskim im. L. Kruczkowskiego r. podczas spotkania JM Rektora i Jego Małżonki z dziećmi biorącymi udział w konkursie. Organizacja Koncertu Bożonarodzeniowego dla pracowników UZ ( r.). Nasze działania polegały na przygotowaniu koncertu od a do z. Natomiast 3 czerwca 2013 r. w hali sportowej UZ odbyła się kolejna Spartakiada Świetlic Terapeutycznych, którą przygotowało i przeprowadziło Biuro Promocji UZ wspólnie ze Studium Wychowania Fizycznego UZ. Nagrody wręczała Małżonka JM Rektora prof. Alicja Kuczyńska.

225 Pion Rektora 225 Biuro Promocji kontynuowało także akcję Pomagajmy sobie. Pomagano w przygotowaniu do druku ulotek zachęcających do przekazania 1 proc. podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego, pod opieką których są chorzy będący jednocześnie pracownikami UZ (albo członkami ich rodzin) lub studentami. Kilkakrotnie udzielono pomocy w przewozie do lekarza do Poznania dziecka Krzysztofa Kujawy pracownika Wydziału Mechanicznego. Aktualizowano stronę internetową akcji Pomagajmy sobie. Przeprowadzono konkurs na plakat promujący Uniwersytet Zielonogórski wśród studentów Wydziału Artystycznego UZ. Przygotowano regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i oświadczenie uczestnika konkursu oraz umowy dla zwycięzcy konkursu; zamieszczono regulamin na stronie internetowej Biura Promocji. Wzięto udział w obradach jury konkursu. Przygotowano także reklamy prasowe i banery na różne strony internetowe promujące Uniwersytet Zielonogórski, jego Wydziały oraz poszczególne kierunki. Dodatkowa działalność na rzecz innych jednostek Przygotowano okładki dla miesięcznika Inspiracje do numerów: grudniowego w 2012 r., marcowego oraz sierpniowego w 2013 r. Na przełomie lutego i marca 2013 r. na zamówienie Rady Studentów Niepełnosprawnych przygotowano projekt ich ulotki. Opracowano kosztorys organizacji zajęć na UZ dla grupy 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach promocji kierunków ścisłych, technicznych i biologicznych. Na prośbę kierownictwa Ogrodu Botanicznego przygotowano plakat na Dzień Dziecka oraz dyplomy dla uczestników warsztatów. Przygotowano webbanery na stronę z okazji konferencji przygotowywanych na UZ, informacji o grantach. Przygotowano projekty: dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczeń ukończenia kursów dokształcających. Na podstawie wzorów opracowano nowe szablony dyplomów doktora oraz doktora habilitowanego (po 3 wersje oraz wersja angielska). Opracowano materiały graficzne związane z organizacją na UZ różnego rodzaju spotkań i konferencji np. wizyty Ambasadora Białorusi, spotkania z Aniołami Biznesu, II Kongresu Profesjologicznego PROFERG 2013 (Wydział Mechaniczny). Opracowano graficzne interpretacje rankingów naukowych szkół wyższych (projekty, wydruki próbne, konsultacje, korekty). Pomagano w pracach nad materiałami wydawniczymi związanymi z DHC. Przygotowano dyplomy (ich projekt, wydruki próbne, konsultacje i druk) dla finalistów Konkursu Filmozoficznego (Instytut Filozofii), Przygotowano plakat z ofertą studiów na politologię w ramach akcji Oferta 40 plus (projekt, wydruki próbne, konsultacje, przygotowanie plików do druku i oddanie do druku). Udział w imprezach zewnętrznych Od października do końca listopada 2012 r. pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz pracownicy Biura Promocji uczestniczyli w projekcie TVP Gorzów Cyfrowe Miasteczko Telewizyjne, odwiedzając różne miejscowości województwa lubuskiego i promując cyfrową telewizję naziemną. W styczniu 2013 r. współuczestniczono jako juror obok Zielonogórskiego Ośrodka Kultury i Jefferson s Catering w II Miejskim Turnieju Poloneza z udziałem zielonogórskich maturzystów.

226 226 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów W ostatnią niedzielę czerwca 2013 r. wspólnie z przedstawicielami 8 wydziałów UZ pracownicy Biura Promocji uczestniczyli w Dniu Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. prezentując szeroką ofertę edukacyjną uczelni. RZECZNIK PRASOWY I. REKRUTACJA Bieżące informacje o rekrutacji ( w mediach ukazało się 51 informacji dotyczących rekrutacji na UZ będących efektem wysłanej informacji prasowej): Prasa: Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza, Cogito, Tydzień Lubuski ; Telewizje: RTV Lubuska, TVP Gorzów Wlkp., TV UZ; Radio: Radio Zachód, Radio Zielona Góra, Radio PLUS, Radio INDEX, Radio ESKA, Radio PLUS; Portale: gazetalubuska.pl, gazeta.wiadomości.pl, dlastudenta.pl, dlamaturzysty.pl, naszemiasto.pl, wzielonej.pl, zachod.pl, rtvlubuska.pl, cogito.pl, tydzienlubuski.pl, rzg.pl, infoludek.pl, news.365, ONET, money.pl, naukawpolsce.pl, wyborcza.pl, tvp.pl, Wirtualna Polska, You Tube. II. KONFERENCJE PRASOWE W minionym roku zorganizowano 12 konferencji prasowych: konferencje prasowe rektora UZ (np. inauguracja roku akademickiego, sytuacja finansowa UZ); konferencje prasowe związane z ważnymi wydarzeniami na uczelni (np. uzyskanie uprawnienia do doktoryzowania z ochrony środowiska, uzyskanie uprawnień do habilitowania z astronomii i budownictwa, pierwsza ocena instytucjonalna WILiŚ, KRUP, UKN, ranking naukowy, itp.); konferencje prasowe zwołane na życzenie organizatorów konferencji, imprez, itp. (np. konferencja astronomiczna, Bachanalia, wyjazd studentów do Maroka, itp.). III. UMOWY I POROZUMIENIA Organizacja obsługi medialnej i prowadzenie uroczystości podpisania umów i porozumień przez Uniwersytet: umowa z Bankiem SANTANDER; porozumienie ze środowiskami prawniczymi w sprawie powołania kierunku prawo; porozumienie Biura Karier z Okręgowym Inspektoratem Pracy; porozumienie Biura Karier z Izbą Celną; umowa z Uniwersytetem Trzeciego Wieku; umowa z Uniwersytetem z Hong Duc (Wietnam). IV. PATRONATY MEDIALNE Na prośbę organizatorów zorganizowano patronaty medialne dla: I KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA organizowanej w dniach czerwca 2013 r. przez Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego patronat medialny: Gazety Lubuskiej, TVP Gorzów Wlkp., Radia ZACHÓD. Koncertu z okazji Roku Witolda Lutosławskiego organizowanego przez Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego patronat medialny: Gazety Lubuskiej, TVP Gorzów Wlkp., Radia ZACHÓD.

227 Pion Rektora 227 V. WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI UCZELNIANYMI Między innymi: organizacja debaty przedstawicieli kierunków humanistycznych z dziennikarzami na temat studiowania kierunków humanistycznych; organizacja kampanii informacyjnej na temat kierunku politologia 40+; pomoc przy organizacji obsługi medialnej wydarzeń na wydziałach i w innych jednostkach UZ, np.: spotkanie z Gabem Gotthardem aniołem biznesu (prorektor ds. rozwoju), ocena instytucjonalna WM, Noc Biologów, itp. stała współpraca z Ogrodem Botanicznym (ferie w ogrodzie, wiosenne otwarcie ogrodu, wystawa kotów, Dzień Dziecka, itp.) VI. GAZETA LUBUSKA comiesięczna wkładka Od marca 2013 r. do grudnia 2013 r. w Gazecie Lubuskiej ukazuje się 4-stronicowa wkładka pt. STREFA NAUKI co słychać na Uniwersytecie Zielonogórskim. Publikacja ukazuje się w ostatni wtorek miesiąca do końca sierpnia ukazało się 6 edycji wkładki. VII. MEDIA Stała współpraca ze wszystkimi (!) redakcjami mediów lokalnych, regionalnych oraz prasy ogólnopolskiej. Odpowiedzi na zapytania dziennikarzy oraz informowanie o aktualnych wydarzeniach na UZ. Średnio miesięcznie do prasy wysyłane są 16,2 informacje prasowe: VIII. KRONIKA MIASTA ZIELONA GÓRA Ważniejsze wydarzenia uniwersyteckie odnotowywane są w Kronice Miejskiej (dzięki ścisłej współpracy z Kronikarzem Miasta). IX. MONITORING MEDIÓW Codzienny monitoring prasy (główne tytuły ogólnopolskie i lokalne), mediów elektronicznych i internetu. X. MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Od września do lipca wydano 8 numerów miesięcznika. BIG BAND 1. Zakres pracy Organizacja i prowadzenie prób całościowych Organizacja i prowadzenie prób sekcyjnych Uczestnictwo w przygotowaniach do koncertów Organizacja i prowadzenie prób generalnych przed koncertami Współorganizacja i udział w koncertach organizowanych przez UZ Działalność koncertowa Praca organizacyjna dotycząca funkcjonowania orkiestry Wybór i opracowywanie repertuaru orkiestry Praca twórcza w zakresie kompozycji Praca twórcza w zakresie aranżacji programu Rozpisywanie głosów

228 228 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Działania promocyjne Działania organizacyjne 2. Przygotowane projekty artystyczne oraz ich realizacja Przygotowanie programu koncertowego z udziałem Adama Bałdycha, Wojciecha Myrczka, Krzysztofa Kiljańskiego Przygotowanie koncertu kolęd Pieśni Bożonarodzeniowe Praca nad projektem koncertu z udziałem Krystyny Prońko Prace nad projektem cyklu koncertów związanych z 15-leciem Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego 3. Napisane aranżacje na big band / inna praca twórcza PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM PASTERZE trad., ar. Jerzy Szymaniuk JOY TO THE WORLD Trad. (Isaac Watts), ar. Mervyn Warren/ Zdzisław Babiarski, woods, brass arr. Jerzy Szymaniuk I LOVE THE LORD Richard Smallwood, ar. Richard Smallwood/ Zdzisław Babiarski, woods, brass arr. Jerzy Szymaniuk Re aranżacja programu kolęd Re aranżacja utworów TYPISH JAZZ, SILVER SERENADE Kontynuacja pracy TRYPTYK BAŁKAŃSKI na big band i solistów, Kontynuacja pracy nad własną kompozycją NATANNA na big band i solistów, Praca nad partyturami utworów na solistów, orkiestrę symfoniczną i big band. 4. Koncerty [1] 22 listopada 2012, VIII GREEN TOWN OF JAZZ, Aula UZ, Zielona Góra; wykonawcy: Adam Bałdych, Wojciech Myrczek, Paulina Gołębiowska, Tomasz Jędrzejewski, Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego p/d Jerzego Szymaniuka. Program: THE HEALER, komp. Wilton Gaynair, ar. Peter Herbolzheimer; TYPISH JAZZ, komp. Krzysztof Komeda, ar. Jerzy Szymaniuk; SILVER S SERENADE, Horace silver, ar. Jerzy Szymaniuk; SIMONE, komp. Frank Foster, ar. Jerzy Szymaniuk; THE LADY IS A TRAMP Lorenz Hart, Richard Rodgers, Dave Wolpe; MY ONE AND ONLY LOVE, Robert Mellin, Guy Wood, ar. Jan Ptaszyn Wróblewski; IN FULL SWING Lennie Niehaus; FRACKLE FACE Sammy Nestico; TAKE THE A TRAIN, Billy Strayhorn, Duke Ellington, ar. Dave Wolpe; LESTER LEAPS IN, Lester Young, ar. Jerzy Szymaniuk; SIMONE Frank Foster, ar. Jerzy Szymaniuk; ALL OF ME G. Marks, ar. Lennie Niehaus; ALMOST LIKE BEING IN LOVE Alan Jay Lernert, Frederick Loewe, ar. Lennie Niehaus; ROUTE 66 Bobby Troup, ar. Jerzy Szymaniuk. [2] 12 grudnia 2012, PIEŚNI BOŻONARODZENIOWE, Aula UZ; artyści soliści: Janusz Szrom, Eleni, Anna Maria Mbayo, Thomas Sanchez, Chór Akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Chór Vox Humana, Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrygent Jerzy Szymaniuk, dyrygent Bartłomiej Stankowiak Program: GDY ŚLICZNA PANNA trad., ar. Jerzy Szymaniuk; GOD BLESS THE CHILD Arthur Herzog, Billie Holiday, ar. Jerry Nowak; PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI trad., ar. Jerzy Szymaniuk; MERRY CHRISTMAS BABY Lue Baxter, Johnny Moore, ar. Jerzy Szymaniuk; SILENT NIGHT Franz Gruber, Joseph Mohr, ar. Jerzy Szymaniuk; LITTLE DRUMMER BOY trad., ar. Jerzy Szymaniuk; AMAZING GRACE trad., ar. Jerzy Szymaniuk; I LOVE THE LORD Richard Smallwood, ar. Richard Smallwood/ Zdzisław Babiarski, woods, brass arr. Jerzy Szymaniuk; JOY TO THE WORLD Trad. (Isaac Watts), ar. Mervyn Warren/ Zdzisław

229 Pion Rektora 229 Babiarski, woods, brass arr. Jerzy Szymaniuk; PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM PASTERZE trad., ar. Jerzy Szymaniuk. [3] 7 marca 2013, koncert w Górzykowie; program Od Sinatry do Presleya; wykonawcy: Krzysztof Kiljański, Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego p/d Jerzego Szymaniuka. Program: TAKE THE A TRAIN, Billy Strayhorn, Duke Ellington, ar. Dave Wolpe; IT S ONLY A PAPER MOON, Harold Arlen, ar. Jerry Nowak; RELAX Tepper, Bennett, ar. Jerzy Szymaniuk; ALL OF ME G. Marks, ar. Lennie Niehaus; IN THE WEE SMALL HOURS OF THE MORNING Bob Hilliard, ar. David Mann; I VE GOT YOU UNDER MY SKIN Cole Porter, ar. Trevor Vincent; ALMOST LIKE BEING IN LOVE Alan Jay Lernert, Frederick Loewe, ar. Lennie Niehaus; I CAN T STOP LOVING YOU Don Gibson, ar. Jerzy Szymaniuk; ROUTE 66 Bobby Troup, ar. Jerzy Szymaniuk; SUMMER WIND Johnny Mercer, Henry Mayer, ar. Dave Wolpe; FEVER John Davenport, Eddie Cooley, ar. Roger Holmes; THE LADY IS A TRAMP Lorenz Hart, Richard Rodgers, Dave Wolpe. [4] 16 czerwca 2013, Festiwal Nauki, THE BEST OF, Scena przy Ratuszu; artyści: Zespół wokalny z programu TV Bitwa na Głosy, studenci Instytutu Muzyki UZ; soliści: Paulina Gołębiowska, Natalia Iwaniec, Maciej Sławny, Mateusz Pollun oraz Sandra Hohlfeld, Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego p/d Jerzego Szymaniuka. Program: THE LADY IS A TRAMP Lorenz Hart, Richard Rodgers, Dave Wolpe.; I CAN T STOP LOVING YOU Don Gibson, ar. Jerzy Szymaniuk; ROUTE 66 Bobby Troup, ar. Jerzy Szymaniuk; IN A MELLOW TONE D. Ellington, ar. Janusz Kowalski; ALMOST LIKE BEING IN LOVE Alan Jay Lernert, Frederick Loewe, ar. Lennie Niehaus; PROUD MARY J.C. Fogerty, ar. Jacek Tarkowski, woods, brass arr. Jerzy Szymaniuk; I FEEL GOOD James Brown, ar. Jacek Tarkowski, woods, brass arr. Jerzy Szymaniuk; I WANT YOU BACK F. Perren, A. Mizelli, B. Gordy, D. Richards, ar. Jacek Tarkowski, woods, brass arr. Jerzy Szymaniuk; SEPTEMBER M. White, Al McKay, A. Willis, ar. Jacek Tarkowski, woods, brass arr. Jerzy Szymaniuk; WHEN YOU BELIEVE S. Schwartz, K. Edmonds, ar. Jacek Tarkowski; LOVE STONED N. Hills, J. Timberlake, T. Mosley, ar. Jacek Tarkowski; PODARUJ MI TROCHĘ SŁOŃCA Ewa Bem, ar. Jacek Tarkowski, woods, brass arr. Jerzy Szymaniuk. 5. Udział muzyków big bandu w warsztatach OTWARTE WARSZTATY JAZZOWE 6 marca 2013 (środa), Aula IM (04), ul. Szafrana 19 godz. 11:00-12:30, wykład pt. Rola basu w zespole godz. 13:00-14:30, zajęcia praktyczne wykładowca: Joshua Abrams (USA) kontrabas, gitara basowa, guimbri prowadzenie: Artur Majewski 7 marca 2013 (czwartek), Aula IM (04), ul. Szafrana 19 godz. 12:00-14:00 Rola perkusji w jazzowej sekcji rytmicznej (zajęcia praktyczne) wykładowca: Przemysław Jarosz perkusja OTWARTE WARSZTATY PERKUSYJNE 18 i 19 kwietnia 2013, aula Instytutu Muzyki, ul. Szafrana 19, Zielona Góra wykładowca: Gabriel Ferrandini 6. Plany koncertowe i organizacyjne: Przygotowania do koncertu w ramach IX GREEN TOWN OF JAZZ, lipiec sierpień 2013; Przygotowania do koncertów z okazji 15-lecia Big Bandu UZ, kwiecień sierpień 2013;

230 230 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Partner Filharmonia Zielonogórska, współpraca w zakresie przygotowania programu i koncertu 29 listopada 2013; kwiecień sierpień 2013; Praca nad przygotowaniem repertuaru na sezon artystyczny , czerwiec sierpień 2013; Opracowanie planu artystycznego na sezon artystyczny , czerwiec sierpień 2013; Działania promocyjne; Działania organizacyjne: powołanie menadżera Big Bandu UZ i Chóru UZ, określenie zadań (zakup pulpitów, strojów, nawiązywanie kontaktów partnerskich); Przygotowanie wydania płyty z okazji jubileuszu; Prace nad realizacją projektu w ramach Santander Universidades Moblity Fund. Akademickie Radio Index W roku akademickim 2012/2013 najważniejszymi celami funkcjonowania Akademickiego Radia Index uczyniliśmy: Wzmocnienie i utrzymanie pozycji na lokalnym rynku medialnym jako radia o nowoczesnym formacie, które dostarcza informacji i rozrywki na wysokim poziomie; Promowanie kapitału intelektualnego oraz bazy społeczno-instytucjonalnej Uniwersytetu Zielonogórskiego poprzez szereg audycji publicystycznych i informacyjnych; Szkolenie studentów i młodzieży licealnej w zakresie pracy dziennikarza radiowego. Cele te realizowano poprzez dotarcie do odbiorców (studentów, uczniów, nauczycieli, pracowników, mieszkańców Zielonej Góry) z przekazem w dziedzinie informacji, objaśniania, poradnictwa oraz wymiany opinii i poglądów na temat życia akademickiego Uniwersytetu Zielonogórskiego (m.in. oferta studiów, bieżące wydarzenia na uczelni), miasta oraz regionu. Realizowano także cel promocji Akademickiego Radia Index w Zielonej Górze poprzez akcje marketingowe, organizację inicjatyw kulturalnych i zwiększenie liczby rozmów emitowanych na antenie (z politykami, artystami polskimi i zagranicznymi, reprezentantami kultury studenckiej itd.). W omawianym okresie z Akademickim Radiem Index współpracowało 45 studentów i uczniów. Byli/są oni przygotowywani do pełnienia określonych funkcji w radiu (reporterów, serwisantów, realizatorów dźwięku, prezenterów, autorów audycji). Główne działania merytoryczne zrealizowane w minionym roku: 1. Emisja programów publicystycznych i informacyjnych prowadzonych przez studentów, uczniów, pracowników Radia. Prowadzono audycje muzyczne, słowno-muzyczne oraz słowne (w tym serwisy informacyjne). 2. Prowadzenie codziennych wywiadów na żywo z pracownikami UZ (wykładowcami, pracownikami administracji), przedstawicielami instytucji kultury, politykami, artystami. 3. Organizacja/współorganizacja wydarzeń na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz w województwie lubuskim jako metoda promowania Akademickiego Radia Index wśród społeczności akademickiej i lokalnej, wsparcie i promocja inicjatyw organizowanych przez jednostki UZ lub koła naukowe czy jednostki samorządowe, pozytywne kreowanie rzeczywistości i umacnianie więzi społecznych środowiska akademickiego oraz lokalnego. Pracownicy Akademickiego Radia Index oraz studenci uczestniczyli lub inicjowali m.in. następujące wydarzenia w omawianym okresie:

231 Pion Rektora 231 prowadzenie Warsztatów Dziennikarskich dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych program szkolenia obejmował między innymi tematykę organizacji pracy redakcji radiowej, pracę reportera, DJ a, realizatora dźwięku i emisji, serwisanta, redaktora muzycznego, redaktora programowego. W szkoleniu udział wzięło 38 uczestników studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz uczniów zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych; współorganizacja wydarzeń w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zielonej Górze realizacja projektu Szafa Grająca (goście WOŚP zamawiali utwory w Akademickim Radiu Index, przekazywali pozdrowienia poprzez skonstruowaną przez pracowników Akademickiego Radia Index drewnianą szafę, którą obsługiwali dziennikarze Akademickiego Radia Index), a także zbiórka pieniędzy przez studentów dla WOŚP do puszki Akademickiego Radia Index; aktywne uczestnictwo w Festiwalu Nauki 2013 w czasie trwania Festiwalu pracownicy Akademickiego Radia Index gościli w plenerowym studiu radiowym pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego, udzielających wywiadów promujących festiwalowe projekty swoich wydziałów; przygotowano także specjalną ramówkę na dzień Festiwalu Nauki, wszystkie wejścia dj skie były poświęcone przedstawianiu szczegółowego programu, zapraszaniu zielonogórzan do udziału w imprezie oraz połączeniom na żywo ze studiem na deptaku; aktywne uczestnictwo w Targach Pracy Etat 2013 na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzenie Targów Pracy przez pracowników Akademickiego Radia Index, obsługa medialna wydarzenia; zorganizowanie spotkania autorskiego z pisarzem Krzysztofem Koziołkiem, absolwentem UZ spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Zielonogórskim, wzięli w nim udział studenci oraz pracownicy UZ, Krzysztof Koziołek przedstawił wykład pt. Reguły tworzenia kryminału skandynawskiego, spotkanie było także okazją do promocji działalności absolwenta UZ oraz jego książek; współpraca z zielonogórskimi instytucjami kultury m.in. RCAK, ZOK, Lubuski Teatr. Patronowanie organizowanym przez instytucje wydarzeniom i inicjatywom, obsługa medialna; przeprowadzenie inicjatywy Wakacje z Radiem Index przeprowadzono rekrutację do Akademickiego Radia Index w zielonogórskich szkołach ponadgimnzajalnych. Zainteresowani uczniowie rozpoczęli praktykę w radiu pod nadzorem indywidualnych opiekunów (pracowników radia i studentów); współpraca z Klubem Stelmet Falubaz Zielona Góra przedstawiciele klubu zwrócili się do Akademickiego Radia Index z propozycją udzielenia nam stałej akredytacji w zamian za transmitowanie i relacjonowanie meczów żużlowych na żywo na naszej antenie. Współpraca została nawiązana, studenci prowadzą transmisje z meczów oraz dodatkowy, codzienny serwis informacyjny podający informacje związane z żużlem. Współpraca zaowocowała zwiększeniem popularności Radia w Zielonej Górze; przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla studentów w ramach projektu Urban Creative Poles (Rozwój i Promocja Potencjału Przemysłu Kreatywnego w średniej wielkości miastach Regionu Morza Bałtyckiego) realizowanego w ramach Programu Baltic Sea Region. Warsztaty przeprowadzili pracownicy Akademickiego Radia Index dla studentów, absolwentów UZ i mieszkańców Zielonej Góry; Powyższe działania sprzyjają popularności naszej stacji i są okazją do pozyskania nowych słuchaczy, dowodzą także profesjonalizmu Radia Index (nadawanie na żywo z terenu dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu, przygotowanie ciekawych relacji, przeprowadzanie

232 232 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów rozmów na żywo spoza studia) i mocno akcentują obecność i pozycję rozgłośni studenckiej w naszym mieście. Obecnie w Akademickim Radiu Index emitowanych jest, oprócz codziennych wydań serwisu informacyjnego z Uniwersytetu Zielonogórskiego, 16 audycji. Są to programy autorskie słowne, muzyczne lub słowno-muzyczne. Zachowano ustalenia programowe sprzed roku dotyczące wejść prezenterskich, które nadal związane są w większości z Uniwersytetem Zielonogórskim i Zieloną Górą oraz regionem. Plany na przyszłość na nadchodzący rok akademicki 2013/2014 zaplanowano dalsze działania zmierzające do powiększenia słuchalności Akademickiego Radia Index. Słuchalność obecnie wynosi od 4 do 5% w Zielonej Górze. Planowane jest zwiększenie ilości serwisów informacyjnych oraz poszerzenie oferty programowej o programy związane z życiem lokalnym, zachowując jednocześnie w największej liczbie audycje dotyczące spraw akademickich. Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan działalności audyt wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych (dotyczy to również w uczelni publicznej) obejmuje rok kalendarzowy (2013), natomiast sprawozdanie z działalności jednostek i służb administracyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego składane na ręce JM Rektora dotyczy głównie minionego roku akademickiego. W związku z powyższym w celu pogodzenia obu odrębnych okresów sprawozdawczych niniejsze sprawozdanie przedstawiono łącznie podając przy każdym zadaniu czas jego realizacji. 1. Wewnętrzna podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: Pismo Pani Dyrektor Biura Rektora z dnia 24 czerwca 2013 r. 2. Wewnętrzna struktura organizacyjna jednostki składającej sprawozdanie; Zgodnie z art. 280 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami, stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego na Uniwersytecie Zielonogórskim podlegają bezpośrednio JM Rektorowi. Takie podporządkowanie zapewnia niezależność oraz organizacyjną odrębność wykonywania w uczelni zadań określonych w planie audytu. 3. Etatyzacja stanowisk ds. audytu wewnętrznego stanowisko dwuosobowe. audytor 4/5 etatu. specjalista ds. audytu wewnętrznego ½ etatu. 4. Działania wykonane przez audytora wewnętrznego przy udziale Specjalisty ds. audytu wewnętrznego: 1) W czerwcu 2012 r. Audytor Wewnętrzny przedstawił sprawozdanie z audytu przeprowadzonego w ramach działalności statutowej. Zadanie miało charakter zadania doradczo- sprawdzającego. Wynik działalności audytowej szczegółowo omówiono na dwóch naradach z udziałem pracowników Działu Nauki. Uwaga: w okresie wakacyjnym (2012 r.) nastąpiła przerwa w zatrudnieniu Audytora Wewnętrznego. 2) w sierpniu 2012 r. Audytor Wewnętrzny w trybie podobnym do obecnego złożył JM Rektorowi sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok akademicki.

233 Pion Rektora 233 3) W październiku 2012 r. nowo wybranym Władzom Uczelni Audytor Wewnętrzny przedstawił ocenę stanu wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Zielonogórskim. 4) W listopadzie 2012 r. po odbytej w Zielonej Górze Konferencji Rektorów Audytor Wewnętrzny w uzgodnieniu z JM Rektorem wystosował pismo do Departamentu Strategii Zespołu ds. projektów systemowych PO.KL. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ujednolicenia systemu analizy ryzyka w resorcie (uczelniach publicznych). 5) W terminie wskazanym przez ustawę o finansach publicznych tj. do końca grudnia 2012 r. audytor opracował i przedłożył JM Rektorowi plan audytu na rok ) JM Rektor przedłożony plan zaakceptował. 7) Plan obejmuje zadania zapewniające oraz czynności doradcze tj.; Zadanie nr 1: Audyt działalności służb Kanclerza nadzorujących realizację umowy w zakresie zabezpieczenia i dozoru mienia uczelni. Zadanie nr 2: Audyt działalności służb Kanclerza nadzorujących realizację umowy w zakresie utrzymania czystości w uczelni. Zadanie nr 3: Audyt realizacji planu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowej pracowników oraz osób zarządzających w Uniwersytecie Zielonogórskim. Zadanie nr 4: Audyt przedsięwzięć podjętych przez JM Rektora oraz kierownictwo uczelni zmierzających do opracowania i przedstawienia Senatowi Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego misji i strategii uczelni. 8) W planie na rok 2013 ujęto również dwie czynności doradcze: Zadanie nr 5: Doradztwo w zakresie wyboru biegłych rewidentów. Zadanie nr 6: Ocena podstawowych elementów systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Zielonogórskim według stanu na r. 9) Kopie Planu Audytor Wewnętrzny przekazał do naszego Ministerstwa. 10) W lutym 2013 r. Audytor Wewnętrzny przedłożył na Kolegium Rektora z udziałem Dziekanów Wydziałów opracowanie pt. System finansów publicznych obowiązujący w uczelniach publicznych w roku ) Audytor wewnętrzny w okresie od listopada 2012 r. do marca 2013 r. przeprowadził wraz z Specjalistą ds. audytu wewnętrznego postępowanie audytowe zadania nr 1 i 2. Postępowanie audytowe obu zadań obejmowało swym zasięgiem wszystkie podstawowe jednostki dydaktyczne uczelni (wydziały) oraz wszystkie obiekty dydaktyczne i studenckie Uniwersytetu Zielonogórskiego (Domy studenckie) Z postępowania audytowego sporządzono sprawozdanie, które przedłożono JM Rektorowi oraz kierownikom audytowanych jednostek. W obecności Kanclerza i jego Zastępcy ds. Technicznych oraz pracowników służb gospodarczych szczegółowo omówiono uwagi, zalecenia i rekomendacje przedstawione w sprawozdaniu. Z spotkań roboczych Audyt Wewnętrzny sporządził dla JM Rektora notatkę służbową. Notatka służbowa jest obecnie przedmiotem dalszej analizy. 12) W okresie styczeń-marzec 2013 r. Audytor wewnętrzny przedstawił JM. Rektorowi kolejno: Informacje o swej pracy w roku 2012 oraz sprawozdanie z realizacji planu audytu za rok ) Sprawozdanie to oraz informację zgodnie z procedurą audytu wewnętrznego przekazano do Komitetu Audytu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Finansów. 14) W ramach dodatkowych prac doradczych audytor wewnętrzny współpracował; z zespołem ds. nowelizacji regulaminu organizacyjnego, z komisją ds. wyboru biegłych rewidentów, zespołem oceniającym stan kontroli zarządczej za rok 2012.

234 234 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów 15) Oba stanowiska tj. Audytor wewnętrzny, Specjalista ds. audytu wewnętrznego sporządzili dokumentacje swych codziennych prac oraz obiegu przychodzących i wychodzących dokumentów (praca zlecona na zewnątrz) i przekazali ją do dalszej analizy w ustalonym terminie. 16) Oba stanowiska uczestniczyły w dwóch szkoleniach (naradach zorganizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) poświęconych audytowi wewnętrznemu oraz systemowi zarządzania w uczelniach publicznych. Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 1. Informacje ogólne stanowisko podlega bezpośrednio JM Rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego, wymiar czasu pracy na Stanowisku ds. Kontroli Wewnętrznej wynosi ½ etatu, kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest na podstawie rocznego planu kontroli obejmującego rok kalendarzowy. 2. Wewnętrzna podstawa prawna funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Zarządzenie nr 94 Rektora UZ z dnia 8 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Zielonogórskim. 3. Założenia działań kontrolnych: Postępowanie kontrolne w Uniwersytecie Zielonogórskim opiera się na następujących, podstawowych zasadach: obiektywizmie i rzetelności, czyli bezstronnym i zgodnym z rzeczywistym stanem rzeczy dokonywaniu ustaleń dotyczących jednostek organizacyjnych objętych kontrolą oraz rzetelnym ich przedstawieniu, pisemności, czyli zarówno postępowanie dowodowe, jak i prezentowanie ustaleń i ocen następuje w formie pisemnej, zapewnieniu kontrolowanemu aktywnego udziału w postępowaniu kontrolnym, zwłaszcza przez możliwość składania wyjaśnień oraz oświadczeń dotyczących przedmiotu kontroli. Dzięki działaniom prowadzonym w ramach wewnętrznej kontroli instytucjonalnej Kierownictwo Uniwersytetu zdobywa pewność, że procesy, za które ono odpowiada, przebiegają w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo wystąpienia błędu czy nieekonomicznych lub nieskutecznych praktyk. 4. Podstawowe działania zrealizowane przez pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. Kontroli Wewnętrznej w okresie sprawozdawczym 1) sporządzenie oraz przedłożenie, w miesiącu grudniu 2012 r., JM Rektorowi Planu kontroli wewnętrznej na 2013 rok. Plan kontroli został zatwierdzony; 2) realizacja następujących tematów kontroli wewnętrznych, prowadzonych na podstawie upoważnień JM Rektora: kontrole problemowe przeprowadzone w 2012 r.: kontrola realizacji polityki kadrowej wywołanej Uchwałą Senatu nr 269 z dn oraz Zarządzeniem nr 35 z dn Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, w tym szczególnie w zakresie zmian w angażach oraz zakresach obowiązków pracowników

235 Pion Rektora 235 administracyjnych w Zakładzie Przyrodniczych Podstaw Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Zakładzie Społecznych Podstaw Wychowania Fizycznego i Sportu powołanych w Katedrze Wychowania Fizycznego Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu; kontrola zaległych należności wobec Uniwersytetu Zielonogórskiego wykazanych w 2011 r. (kontrola zakończona w 2013 r.); kontrole problemowe przeprowadzone w 2013 r.: kontrola porównywalności i spójności danych dotyczących liczb studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych wprowadzanych do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym o nazwie POL-on oraz sprawozdań o studiach wyższych GUS (obejmująca II półrocze 2011 oraz 2012 roku); system udzielania pełnomocnictw i upoważnień funkcjonujący w Uniwersytecie Zielonogórskim (kontrola w okresie sprawozdawczym, czyli w roku akademickim 2012/1013, nie została zakończona. Natomiast zgodnie z założeniami i planem kontroli do końca 2013 r. wszelkie czynności związane z tą kontrolą w terminie zostaną zrealizowane); 3) opracowanie oraz przedłożenie JM Rektorowi, w miesiącu marcu 2013 r., raportu z realizacji planu kontroli za rok 2012, w którym zostały zawarte m.in.: szczegółowa charakterystyka kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wykaz jednostek organizacyjnych Uczelni, które zostały objęte kontrolą wraz z terminami i zakresami kontroli oraz wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości. W efekcie przeprowadzonych kontroli JM Rektor UZ uzyskał rzetelne i obiektywne informacje o funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych Uczelni. StanowiskO ds. Obronnych 1. Skład osobowy Ppłk rez. mgr Zbigniew Noszczyk 1/2 etatu. 2. Opracowane dokumenty normatywne i sprawozdawczość opracowanie i wysłanie do MNiSW informacji dotyczącej pozamilitarnych przygotowań obronnych Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2012 rok, opracowanie Plan szkolenia obronnego Uniwersytetu Zielonogórskiego na 2013 r. wykonanie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, opracowywanie Kart Realizacji Zadań Operacyjnych, opracowano i uzgodniono z WKU Zielona Góra obsadę etatową Stałego Dyżuru Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. 3. Realizacja zadań organizacyjno-planistycznych uaktualniono Plan Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w miesiącu grudniu przesłano do WKU wykazy reklamowania pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. 4. Realizacja szkolenia i upowszechniania obronności W okresie sprawozdawczym uczestniczono w: udział w szkoleniu obronnym zorganizowanym przez Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego październik 2012 r. oraz maj 2013 r.,

236 236 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów przeprowadzenie szkolenia na temat Uruchomienie i pełnienie SDR oraz udział w treningu alarmowania i ostrzegania, udział w treningu uruchomienia SDR przez Biuro Dyrektora Generalnego MNiSW w czerwcu 2013 r., praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji budynków A-29, A-10, A-11, A-19, A-23, C-1, C-2, C-3 i A Logistyczne zabezpieczenie działań obrony cywilnej Inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze przeprowadził kontrolę gospodarki magazynowej utrzymania sprzętu OC w Uniwersytecie Zielonogórskim. Dokumentacja bez zastrzeżeń, stan gospodarki sprzętem OC dobry, opracowano dokumentację do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu OC, listopad 2012 r., uaktualniono ewidencję materiałową OC i uzgodniono stan ewidencyjny sprzętu z BZK UM w Zielonej Górze, luty 2013 r., dokonano okresowej konserwacji sprzętu w magazynie OC, luty-kwiecień 2013 r. 6. Zadania do wykonania w nadchodzącym roku akademickim dokonanie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, opracować i przesłać w miesiącu grudniu do WKU wykazy reklamowanych pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego, opracować Karty Realizacji Zadań Operacyjnych, uczestniczyć w konferencji specjalistów ds. obronnych w MNiSW i realizacja postawionych zadań na konferencji, konserwacja okresowa sprzętu w magazynie OC, opracowanie i wysłanie do MNiSW informacji dotyczącej pozamilitarnych przygotowań obronnych Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2013 r. 7. Bariery i trudności w realizacji zadań brak dostępu do komputerowej bazy danych osobowych uniemożliwia na bieżąco aktualizację ewidencji wykładowców akademickich i pracowników administracji UZ do celów ewidencji obronnej. STANOWISKO ds. OBRONY CYWILNEJ 1. Skład osobowy Mjr rez. inż. Janusz Zbieski 1/2 etatu 2. Opracowane dokumenty normatywne i sprawozdawczość opracowano Plan Działania Obrony Cywilnej Uniwersytetu Zielonogórskiego na 2013 r.; przesłano do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze informacje o: aktualizacji planów obrony cywilnej; szkoleniu formacji OC w 2011 r.; stanie formacji obrony cywilnej Uniwersytetu Zielonogórskiego na dzień r. aktualizacji planu ochrony zabytków;

237 Pion Rektora 237 o szkoleniu formacji obrony cywilnej Uniwersytetu Zielonogórskiego w r.; stanie ilościowym niebezpiecznych substancji chemicznych magazynowanych, przechowywanych na ternie uczelni; uaktualnieniu dokumentacji systemu wewnętrznego alarmowania Uniwersytetu Zielonogórskiego; 3. Realizacja zadań organizacyjno-planistycznych uaktualniono Plan OC Uniwersytetu Zielonogórskiego i załączniki do Planu OC: Ewakuacja doraźna z zagrożonych obiektów Uniwersytetu Zielonogórskiego (Procedury); Plan uodpornienia obiektów Uniwersytetu Zielonogórskiego na rażące działanie środków walki; Plan zaciemniania i wygaszania oświetlenia w Uniwersytecie Zielonogórskim w razie ataku powietrznego; Plan ochrony dóbr kultury i ważnej dokumentacji; Plan działania plutonu ratownictwa ogólnego 4. Realizacja szkolenia i upowszechniania obrony cywilnej przeprowadzono: instruktaż dla obsług portierni wchodzących systemu wewnętrznego alarmowania UZ w celu przygotowania ich do treningu alarmowania; siedmiogodzinny trening alarmowania z wewnętrznym systemem alarmowania UZ; praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji budynków A-29, A-10, A-11, A-19, A-23, C-1. C-2, C-3, i A Logistyczne zabezpieczenie działań obrony cywilnej Inspektor WZK Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze przeprowadził kontrolę dokumentacji OC oraz gospodarki magazynowej sprzętem OC w Uniwersytecie Zielonogórskim. Dokumentacja bez zastrzeżeń oraz stan gospodarki sprzętem OC dobry. uaktualniono ewidencję materiałową OC i uzgodniono stan ewidencyjny sprzętu z WZK UM w Zielonej Górze; opracowano dokumentację do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej. 6. Zadania do wykonania w nadchodzącym roku akademickim realizacja zadań zgodnie z Planem Działania Obrony Cywilnej Uniwersytetu Zielonogórskiego na 2013 r.; przeprowadzenie reorganizacji formacji obrony cywilnej; opracowanie Planu ochrony dóbr kultury po oddaniu do użytkowania nowego budynku biblioteki uniwersyteckiej. 7. Bariery i trudności w realizacji zadań Brak ustawy o ochronie ludności regulującej podstawowe zasady działania OC w sytuacjach kryzysowych.

238 238 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów STANOWISKO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 1. Działalność w zakresie ochrony informacji niejawnych Informacje niejawne w Uniwersytecie Zielonogórskim realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 13 sierpnia 2010 r. (Dz.U ) oraz związane z nią Rozporządzenia. W Uniwersytecie Zielonogórskim przetwarzane są informacje niejawne o klauzuli Zastrzeżone oraz Poufne, sprawy dotyczące ochrony informacji niejawnych prowadzone są przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych. Dopuszczenie pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego do dostępu do informacji niejawnych przeprowadza Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych na wniosek Rektora UZ. Dostęp do informacji niejawnej o klauzuli tajności ZASTRZEŻONE lub POUFNE odbywa się na wniosek Rektora UZ w sytuacji, gdy zatrudniony pracownik może mieć w ramach pełnionych obowiązków służbowych styczność z dokumentami zawierającymi informacje niejawne. W roku akademickim 2012/2013 przeprowadzono postępowanie sprawdzające, zakończone wydaniem Poświadczenia Bezpieczeństwa, dopuszczającego do informacji niejawnej o klauzuli Poufne, bądź wydano Upoważnienia dopuszczające do informacji niejawnej o klauzuli Zastrzeżone łącznie 15 pracownikom UZ. Dopuszczenie pracowników do dostępu do informacji niejawnych związane jest także z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Ochrony. Pracownicy zapoznawani są z obowiązującymi przepisami, są także informowani o odpowiedzialności karnej za ujawnianie informacji niejawnej. Szkolenie przeprowadzane jest także wobec osób, posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, którym kończy się ważność wydanego w latach wcześniejszych Zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Obecnie dopuszczonych do informacji niejawnej o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz POUFNE jest 185 pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. W trakcie wykonywania swoich obowiązków Pełnomocnik współpracuje m.in. z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Sądem Okręgowym, Kartoteką Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych. W Uniwersytecie Zielonogórskim Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych współpracuje z Inspektorem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratorem Sieci Teleinformatycznej. Ponadto Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych ściśle współpracuje z osobami zatrudnionymi na stanowiskach ds. Obronnych i Obrony Cywilnej. Pełnomocnik Ochrony prowadzi Kancelarie Dokumentów Niejawnych oraz sprawuje nadzór nad dokumentami znajdującymi się w Kancelarii. W Kancelarii przechowywane są dokumenty o klauzuli tajności zastrzeżone oraz poufne. Dokumenty poufne i zastrzeżone rejestrowane są w specjalnych rejestrach oraz Dziennikach. W roku Akademickim 2012/2013 Pełnomocnik Ochrony informacji Niejawnych opracował nowe dokumenty wymagane przepisami Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych. Powstał Plan Ochrony Informacji Niejawnych na Uniwersytecie Zielonogórskim, opracowana została Instrukcja, dotycząca sposobu oraz trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą»zastrzeżone«, opracowana została Instrukcja, dotycząca sposobu oraz trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą»poufne«, powstał Wykaz osób dopuszczonych do informacji niejawnej w Uniwersytecie Zielonogórskim. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych prowadzi także działania zmierzające do opracowania kolejnych dokumentów, wymaganych przepisami Ustawy oraz obowiązujących Rozporządzeń.

239 Pion Prorektora ds. Rozwoju Prorektor ds. Rozwoju, dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ sprawuje bezpośredni nadzór nad pięcioma jednostkami działającymi w ramach Uniwersytetu Zielonogórskiego: I. Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych; II. Oficyna Wydawnicza; III. Centrum Komputerowe; IV. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii; V. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; VI. Park Naukowo-Technologiczny. Obsługą administracyjną pionu zajmuje się Sekretariat, do którego zadań należy: 1) prowadzenie i ewidencjonowanie korespondencji, przesyłanie jej do załatwienia właściwym osobom lub jednostkom organizacyjnym zgodnie z dekretacją oraz dbałość o jej terminowe załatwienie; 2) prowadzenie terminarza spraw, zebrań, spotkań i narad, udział w przygotowaniu oraz protokołowaniu zebrań i narad organizowanych przez przełożonego; 3) wykonywanie prac organizacyjno-administracyjnych dla potrzeb przełożonego; 4) wykonywanie prac związanych z obowiązkami Pełnomocnika ds. Budżetu pionu Prorektora ds. Rozwoju; 5) składanie zamówień na materiały i sprzęt biurowy; 6) dbałość o właściwe stosowanie pieczęci i stempli, prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do przełożonego. W ramach działalności merytorycznej jednostki podległe Prorektorowi ds. Rozwoju prowadziły prace związane z realizacją przypisanych im w Regulaminie Organizacyjnym zadań: Dział Programów Unijnych / Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych Dział Programów Unijnych (DPU) zajmuje się zagadnieniami związanymi z pozyskiwaniem środków dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, pochodzących z funduszy i programów współfinansowanych przez Unię Europejską. Dział wspiera merytorycznie jednostki uczelniane ubiegające się o środki, a także prowadzi systematyczny nadzór merytoryczny i administracyjny nad realizacją projektów miękkich oraz inwestycyjnych poprzez kontrolę: prowadzonej dokumentacji, zgodności wydatkowania środków z wytycznymi unijnymi oraz rozliczeniem projektów. Ponadto na wniosek Zespołu Oceny Projektów wydaje opinie dotyczące wniosków aplikacyjnych składanych przez jednostki uczelniane w związku z postępowaniami konkursowymi ogłaszanymi przez instytucje zarządzające programami UE w Polsce. Środki unijne dają możliwość realizowania wielu form kształcenia, pozyskiwania środków na badania, aparaturę oraz inwestycje. W roku 2012/2013 Uniwersytet Zielonogórski realizuje bądź zrealizował 15 projektów dofinansowywanych z funduszy UE na łączną kwotę przekraczającą złotych,

240 240 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Pracownicy działu koordynują w porozumieniu z innymi jednostkami organizacyjnymi przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków z funduszy UE, na bieżąco poszukują informacji o możliwościach pozyskiwania środków UE dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, monitorują a następnie rozpowszechniają na UZ informacje o ogłoszonych konkursach i naborach wniosków do poszczególnych Programów Operacyjnych, na bieżąco śledzą dokumenty programowe oraz akty prawne dotyczące zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy UE, przyjmują formularze zgłoszeniowe zawierające propozycję tworzenia projektów, które po wstępnej weryfikacji przekazują do oceny Zespołowi Oceny Projektów, kompletują dokumentację źródłową i wymagane załączniki przedkładanych wniosków, sprawdzają ich poprawność od strony technicznej i formalnej z warunkami konkursów. Pracownicy działu sprawdzają również zgodność załączonych kalkulacji kosztów i poszczególnych pozycji ujętych w budżecie projektu z aktualnie obowiązującymi Uniwersytet aktami prawnymi oraz z kwalifikowalnością wydatków i wytycznymi do poszczególnych programów unijnych. W Dziale Programów Unijnych prowadzony jest centralny rejestr wniosków składanych oraz rejestr wszystkich projektów realizowanych przez UZ. Dział Programów Unijnych uczestniczy pośrednio w realizacji wszystkich projektów realizowanych przez UZ m.in. poprzez doradztwo merytoryczne i techniczne. W DPU archiwizowane są informacje o wszystkich wydatkach dotyczących operacji finansowych dotyczących poszczególnych projektów, sprawdzane są wszystkie zamówienia, faktury oraz rachunki potwierdzające realizacje zakupów i usług dokonanych w ramach realizowanych projektów pod względem zgodności z kosztorysem i budżetem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie oraz pod kątem spełniania unijnych wymogów dotyczących opisu oraz formalnej kwalifikacji wydatku. Pracownicy działu zapewniają także podstawową obsługę administracyjną w projektach, w których koszty osobowe nie są kosztami kwalifikowanymi i nie mogą być ujęte w kosztorysie projektu. W okresie objętym sprawozdaniem DPU zapewnił obsługę administracyjną m.in. dla projektów: Budowa Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego na kwotę PLN, Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej na kwotę PLN, Przebudowa bazy dydaktycznej UZ pod potrzeby kierunków technicznych na kwotę PLN realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Przebudowa Budynku Dydaktycznego WEIiT UZ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę PLN. Zarządzeniem nr 58 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego od dnia 1 lipca 2013 roku w miejsce Działu Programów Unijnych powołano Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych. Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych znajduje się w Pionie Prorektora ds. Rozwoju. Powstałą Jednostką kieruje Dyrektor Biura, któremu podlegają Sekcja Programów Unijnych oraz Sekcja Projektów Rozwojowych. Ogółem w roku akademickim 2012/2013 na Uniwersytecie Zielonogórskim realizowano: Projekty twarde inwestycyjne: 1) Budowa Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego na kwotę PLN; 2) Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej na kwotę PLN; 3) Przebudowa bazy dydaktycznej UZ pod potrzeby kierunków technicznych na kwotę PLN; 4) Przebudowa Budynku Dydaktycznego WEIiT UZ na kwotę PLN; 5) Park Naukowo-Technologiczny UZ na kwotę PLN; 6) BTU Współpraca w zakresie zielonej energii na kwotę PLN.

241 Pion Prorektora ds. Rozwoju 241 Projekty miękkie szkoleniowe, edukacyjne (realizowane przez Wydziały): 1) Akademicki Klub Integracji Społecznej PLN; 2) Studia Podyplomowe: Budownictwo Energooszczędne, Auditing oraz Ocena Energetyczna Budynków PLN; 3) Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit Status und Prestige der Nachbarsprachen im polnisch-sächsischen Grenzgebiet PLN; 4) Unowocześnienie programów, poprawa jakości kształcenia oraz otwarcie nowej specjalności ekofizyka na kierunku fizyka w Uniwersytecie Zielonogórskim PLN; 5) URBAN CREATIVE POLES (UCP) na kwotę PLN; 6) Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim na kwotę PLN; 7) Biznes w nauce nauka w biznesie rozwój pracowników firm i jednostek naukowych w województwie lubuskim na kwotę PLN; 8) Dolne Łużyce i południowa część województwa lubuskiego krajobraz kulturowy w centrum Europy na kwotę PLN; 9) Zaufanie ponad granicami na kwotę PLN. Oficyna Wydawnicza Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego jest pozawydziałową, ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, działającą na podstawie Statutu UZ. Całością prac Oficyny Wydawniczej UZ kieruje Dyrektor Redaktor Naczelny Oficyny. Politykę wydawniczą kształtuje Rada Wydawnicza powoływana na początku każdej kadencji nowych władz Uczelni. W skład obecnej Rady wchodzą: dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, Prorektor ds. Rozwoju przewodniczący, mgr Ryszard Błażyński, Dyrektor Oficyny Wydawniczej UZ sekretarz, prof. dr hab. inż. Marian Adamski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, dr Rafał Ciesielski Wydział Artystyczny, dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, prof. dr hab. Beata Gabryś Wydział Nauk Biologicznych, dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ Wydział Humanistyczny, dr hab. inż. Van Cao Long, prof. UZ Wydział Fizyki i Astronomii, prof. dr hab. Marian Nowak Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ Wydział Mechaniczny, dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ Wydział Ekonomii i Zarządzania, prof. dr hab. Zdzisław Wołk Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. W Oficynie Wydawniczej działają trzy podjednostki, w których pracuje 16 osób (na 16 pełnych etatach): 1) Wydawnictwo (6 etatów), 2) Dział Dystrybucji i Marketingu (3 etaty), 3) Zakład Poligrafii (6 etatów). Poniżej przedstawiono realizacje zadań w roku akademickim 2012/2013 dla poszczególnych działów:

242 242 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Wydawnictwo Na podstawie planu wydawniczego w roku akademickim 2012/2013 wydano następującą liczbę tytułów: Wydział Liczba tytułów Wydział Humanistyczny 27 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 15 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 1 Wydział Mechaniczny 3 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 4 Wydział Ekonomii i Zarządzania 7 Wydział Artystyczny 2 Wydział Nauk Biologicznych 2 Wydział Fizyki i Astronomii 1 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 0 Jednostki pozawydziałowe 3 Razem Wśród 65 publikacji naukowych wydano: 5 prac profesorskich, 12 prac habilitacyjnych 25 monografie, 17 prac zbiorowych, 3 serie, 3 czasopisma. Dział Dystrybucji i Marketingu 65 tytułów Oficyna Wydawniczej UZ dokonała sprzedaży książek naukowych na kwotę ,14 zł. Pracownicy tego działu uczestniczyli w trzech ogólnopolskich imprezach targowych. W 2012 r. pracownicy Oficyny brali udział w Targach Książki w katowickim Spodku: Czytanie jest modne!. Na targach było prawie stu wystawców, 50 pisarzy i setki zwiedzających. Gościli na XVI Poznańskich Dniach Książki Naukowej (2012 r.) organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyli także w XIX Wrocławskich Targach Książki Naukowej (2013 r.). W ramach Czwartku Lubuskiego w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida 23 maja 2013 r. odbyła się promocja wydanej przez OW UZ książki Miejsce i tożsamość. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii pod redakcją dr hab. prof. UZ Małgorzaty Mikołajczak przy współudziale Kamili Gieby i Mariki Sobczak. Spotkanie moderował Wojciech Kozłowski. Ponadto wydawnictwa wzbogacają konferencje naukowe organizowane przez Uniwersytet Zielonogórski. Zakład Poligrafii W okresie sprawozdawczym Poligrafia wykonała 253 zlecenia o łącznej, jednostkowej objętości 2141 arkuszy drukarskich. Ogółem wyprodukowano na podstawie zleceń egzemplarzy publikacji o łącznej objętości arkuszy drukarskich. Produkcję poligraficzną w minionym roku akademickim ilustruje tabela:

243 Pion Prorektora ds. Rozwoju 243 Typ publikacji Liczba pozycji Nakład w szt./egz. Obj. jedn. w ark. druk. Produkcja w ark. druk. Wartość usług w zł Monografie , , ,74 Prace zbiorowe , , ,23 Skrypty , , ,47 Periodyki naukowe , , ,54 Materiały konferencyjne , , ,74 Materiały informacyjne , , ,48 Podręczniki , , ,85 Zeszyty naukowe , , ,56 Akcydensy , , ,97 Razem , , ,58 W porównaniu do okresu sprawozdawczego 2011/2012 liczba przyjętych zleceń wzrosła z 230 do 253 pozycji, a wartość usług o ponad 77 tysięcy złotych. W okresie sprawozdawczym Oficyna Wydawnicza UZ wydała drukiem 137 publikacji książkowych w tym 65 w pełnym opracowaniu wydawniczym (redakcja, redakcja techniczna, opracowanie graficzne oraz korekta wydawnicza). W okresie sprawozdawczym dokonano w Oficynie Wydawniczej UZ także szereg zmian organizacyjnych. O trzy osoby zmniejszyło się zatrudnienie w Zakładzie Poligrafii. Wpływ na ten stan rzeczy miało unowocześnienie parku maszynowego polegające na przejściu od technologii druku offsetowego do technologii opartej na wykorzystaniu maszyn druku cyfrowego. O dwie osoby zmniejszył się także stan zatrudnienia w Dziale Dystrybucji i Marketingu. Została zlikwidowana Księgarnia Oficyny Wydawniczej UZ (kampus B). Centrum Komputerowe Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego (CKUZ) funkcjonuje w strukturze Uczelni jako jednostka ogólnouczelniana i na koniec czerwca 2013 roku w Centrum Komputerowym zatrudnionych było 16 osób na pełnych etatach. W ramach struktury organizacyjnej Centrum Komputerowego funkcjonują trzy pracownie: Pracownia Administratorów CK, Pracownia Oprogramowania i Komputeryzacji Zarządzania UZ oraz Pracownia Usług Multimedialnych. W strukturze Centrum Komputerowego funkcjonuje również Zespół Eksploatacji i Zarządzania Sieci Komputerowej ZielMAN, którego zadaniem jest obsługa, funkcjonującej już ponad 16 lat, Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN powołanej w 1997 roku w wyniku porozumienia Rektorów Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej jako metropolitalnej miejskiej sieci komputerowej w Zielonej Górze. Zarządzaniem i administrowaniem sieci ZielMAN zajmowało się w roku akademickim 2012/ osób. Byli to pracownicy Uniwersytetu zatrudnieni w ramach umów-zleceń. Koszty zatrudnienia tych osób pokrywane były ze środków przydzielonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach tzw. dotacji SPUB-MAN przeznaczonych na funkcjonowanie sieci miejskiej oraz ze środków wypracowanych przez Centrum Komputerowe w ramach prowadzonej działalności usługowej. Potrzeba zatrudnienia takiej liczby osób o określonych kwalifikacjach została zatwierdzona odpowiednimi uchwałami Rady Użytkowników Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN. W okresie ostatniego roku Przewodniczącym Rady Użytkowników był doc. dr inż. Emil Michta. Funkcję koordynatora sieci ZielMAN odpowiedzialnego, między innymi, za sprawy

244 244 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) oraz sprawy finansowe pełnił dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ Prorektor ds. Rozwoju. Funkcje realizowane przez Centrum Komputerowe Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, w ramach którego funkcjonuje Zespół ZielMAN, przygotowuje wszystkie projekty związane z rozwojem Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu oraz Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN. W ramach tych zadań opracowano wnioski do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie na rok 2013 dotacji na rozbudowę i utrzymanie Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN. W lipcu 2012 roku Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego zakończyło realizację projektu PIONIER pt. Platforma Obsługi Nauki PLATON Etap I: Kontener usług wspólnych. Projekt ten był realizowany od 2009 roku na podstawie umowy Nr POIG /08, pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Liderem projektu Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w Poznaniu, gdzie Uniwersytet Zielonogórski występuje w projekcie jako Partner stosowna umowa została podpisana pomiędzy Liderem projektu i Uniwersytetem Zielonogórskim w czerwcu 2009 roku. Koordynatorem całego projektu był dr inż. Maciej Stroiński z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, natomiast Koordynatorem lokalnym projektu na Uniwersytecie Zielonogórskim był dr inż. Janusz Baranowski, dyrektor Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , Priorytet 2. Infrastruktura sfery B + R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych. Całkowite wydatki na realizację projektu to kwota ,25 PLN. Udział Uniwersytetu Zielonogórskiego w budżecie projektu to ,41 PLN. Projekt PLATON został zakończony w trzecim kwartale 2012 roku, ale przeprowadzony w drugim kwartale 2012 r. w Centrum Komputerowym Uniwersytetu Zielonogórskiego jako Partnera projektu audyt projektu uzyskał bardzo dobrą ocenę w zakresie realizacji projektu tak od strony merytorycznej jak i finansowej. Cel projektu to rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu było wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych: wideokonferencji, eduroam, obliczeń kampusowych, powszechnej archiwizacji, naukowej interaktywnej telewizji, dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce. Cztery z podanych wyżej usług tzn. wideokonferencji, eduroam, obliczeń kampusowych i naukowej interaktywnej telewizji zgodnie z podpisaną umową zostały już zrealizowane na Uniwersytecie Zielonogórskim na początku 2012 roku. Usługa powszechnej archiwizacji nie była realizowana przez Uniwersytet Zielonogórski w ramach projektu PLATON. W ramach projektu na Uniwersytecie Zielonogórskim zbudowano, między innymi: Studio telewizyjne z wyposażeniem, Salę wideokonferencyjną, System dostępu bezprzewodowego na bazie którego uruchomiono usługę eduroam, Systemu klastrowego typu Blade firmy IBM do obliczeń kampusowych dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pierwszym widocznym efektem realizowanych w projekcie PLATON zadań było uruchomienie na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego Systemu dostępu bezprzewodowego i uzupeł-

245 Pion Prorektora ds. Rozwoju 245 nienie tego systemu o dodatkowych 50 szt. punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dwoma kontrolerami. Aktualnie funkcjonuje na Uniwersytecie Zielonogórskim około 150 Punktów dostępu bezprzewodowego i liczba ich jest sukcesywnie zwiększana. Usługa eduroam, zapewnia nieodpłatny dostęp na terenie Zielonej Góry do Internetu bezprzewodowego pracownikom i studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego. Analiza tego ruchu w sieci ZielMAN w czasie roku akademickiego wykazała, że do sieci bezprzewodowej dołącza się ponad 1200 użytkowników z komputerami i innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi (telefony komórkowe), a z uwagi na to, że były to połączenia wielokrotne, dziennie realizowano kilkanaście tysięcy połączeń do sieci bezprzewodowej. Drugim zadaniem zrealizowanym w ramach projektu PLATON, jako Usługa wideokonferencji, był zakup i uruchomienie na Uniwersytecie Zielonogórskim bardzo nowoczesnego Systemu wideokonferencyjnego. W skład Systemu wideokonferencyjnego wchodzi terminal wideokonferencyjny, telewizor 52 calowy, projektor wraz z głośnikami i oprogramowanie. System ten wykorzystywany był, między innymi, przez Dział Inwestycji do konsultacji z projektantami z Olsztyna przygotowującymi projekty inwestycji na potrzeby Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz Wydział Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji w czasie obrad Komisji ds. habilitacji oraz przez Centrum Komputerowe w czasie realizacji projektów unijnych PLATON i NewMAN. System ten był wykorzystywany również w czasie przygotowania nowych wniosków inwestycyjnych na rok 2013 i 2014 w Centrum Komputerowym UZ w ramach Konsorcjum PIONIER. Wnioski te dotyczyły nowego systemu zarządzania siecią ZielMAN i zwiększenia jej bezpieczeństwa. Jeden z projektów, a dotyczący zarządzania siecią ZielMAN i siecią PIONIER jest po pozytywnej weryfikacji merytorycznej w ramach Programu Badań Stosowanych (Ogólnopolski System Automatycznego Udostępniania Zasobów Sieciowych dla Środowiska Naukowego akronim PIONIER BoD). Drugi z zgłoszonych projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (akronim MAN-HA) jest weryfikowany pod względem formalnym ma zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa sieci PIONIER i akademickich sieci metropolitalnych, między innymi, takich jak Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN. Koszty sumaryczne obu projektów to kwota około 19 mln złotych i na taką kwotę zostały zgłoszone wnioski przez Konsorcjum PIONIER. Działalność Trzecim zadaniem zrealizowanym w 2012 roku w ramach Projektu PLATON było Studio telewizyjne (logo które zlokalizowane zostało w budynku Wydziału Matematyki Informatyki i Ekonometrii. Zadanie zrealizowane zostało w projekcie jako Usługa naukowej interaktywnej telewizji HD. W celu wyposażenia studia telewizyjnego zakupione zostały serwery, sprzęt wizyjny. Zbudowane Studio telewizyjne i Sala wideokonferencyjna są intensywnie wykorzystywane do realizacji innych projektów unijnych jak np. opisany niżej Projekt NewMAN oraz promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego w Internecie, jak również na potrzeby rekrutacji na studia. W okresie od lipca 2012 r. do czerwca 2013 roku Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego zrealizowała 109 materiałów filmowych w postaci newsów i zapowiedzi, trwających łącznie 6 godz. 33 min. dotyczących uroczystości, konferencji, imprez i innych wydarzeń odbywających się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ponadto przeprowadzono i zarejestrowano 43 wywiady z władzami uczelni dotyczące spraw akademickich oraz wywiady prezentujące sylwetki naukowców UZ i ich prace badawcze. Łączny czas wszystkich wywiadów, to: 8 godz. i 45 min. Ponadto zrealizowano 18 większych produkcji w postaci kilku- i kilkunastominutowych reportaży, relacji, rejestracji, filmów o charakterze informacyjno-promocyjnym, trwających

246 246 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów łącznie ok. 6 godz., w tym m.in.: wideokonferencje na Uniwersytecie Zielonogórskim, inaugu racja roku akademickiego, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Jubileusz prof. Hajduka, Nasi astronomowie budują radioteleskop, badania naszych naukowców na zamówienie NCN, Noc Biologów 2013, V Gala Inżyniera, Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata dla szkolnictwa wyższego, Dni Erasmusa na UZ, Targi Edukacyjne, Zielona energia projekt UZ i BTU Cottbus, Targi Pracy 2013, Dziewczyny do ścisłych, Uczelnia miejscem sztuki, Bachanalia 2013, Festiwal Nauki 2013, Warsztaty w ramach projektu URBAN CREATIVE POLES. Wszystkie zarejestrowane materiały filmowe są udostępnione na stronie zakładka Telewizja Uniwersytecka. Czwartym zdaniem zakończonym w 2012 roku w ramach Projektu PLATON było zakupieniei uruchomienie klastrów lokalnych w ramach tzw. Usług obliczeniowych. W 2012 r. w Centrum Komputerowym Uniwersytetu Zielonogórskiego zakończony został projekt dotyczący rozwoju infrastruktury informatycznej w sieciach metropolitalnych pod tytułem Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki NewMAN. Projekt ten pozwolił na rozbudowę istniejącej Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN i funkcjonującej jako sieć szkieletowa o przepustowości 1Gb/s (ZielMAN 1G) o nowe urządzenia sieciowe znanej firmy Juniper w wyniku czego zbudowana została na potrzeby Uniwersytetu Zielonogórskiego szerokopasmowa sieć szkieletowa o przepustowości 10 Gb/s (ZielMAN 10G). Sieć ZielMAN 10G funkcjonuje od pierwszego kwartału 2012 roku i łączy wszystkie Kampusy Uniwersytetu Zielonogórskiego na terenie Zielonej Góry, węzeł w Centrum Logistyki Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Liderem projektu było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu, natomiast Uniwersytet Zielonogórski występował tu jako Partner projektu. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , Priorytet 2. Infrastruktura sfery B + R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz Technologie informacyjne i telekomunikacyjne. Projekt pn. Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki NewMAN zakładał wybór, zakup i uruchomienie nowoczesnych urządzeń sieciowych, działających w ramach istniejącej infrastruktury sieci miejskich MAN wśród których występuje Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN. Realizacja tego projektu pozwoliła, między innymi, na zwiększenie przepustowości sieci MAN, zestawianie dynamicznych połączeń wirtualnych i dedykowanych kanałów na żądanie wykorzystywanych przez uczelnie i instytucje naukowe przy realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. Zastosowanie nowoczesnej technologii ma zapewnić integrację połączeń pomiędzy zespołami badawczymi reprezentującymi różne dziedziny nauki. Projekt był dofinansowywany ze środków publicznych w ramach działania PO IG 2.3 jako 100% wydatków kwalifikowanych. W ramach projektu NewMAN doposażonych zostało sprzętowo 21 środowiskowych teleinformatycznych sieci nauki, poprzez zakup i wdrożenie w sieciach MAN, przełączników szkieletowych i przełączników dostępowych wykorzystujących technologie 1-Gigabit i 10-Gigabit Ethernet. W ramach tego projektu uruchomiono w Zielonej Górze nowa sieć szkieletową w technologii 10-Gigabit Ethernet, wykorzystującą istniejące łącza światłowodowe i zbudowane w roku 2012 nowe łącza światłowodowe (Łącze z Kampusu A (budynek A0) do Nowego Kisielina do Parku Naukowo-Technologicznego Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Syrkiewicza 6, łącze pomiędzy Kampusem B przy ul. Wojska Polskiego 69 i węzłem przy ul. Monte Casino 21a, łącze pomiędzy Rektoratem przy ul. Licealnej 9 i węzłem przy ul. Ogrodowej 3b) w ramach Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN.

247 Pion Prorektora ds. Rozwoju 247 Aktualnie na terenie Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli Uniwersytet Zielonogórski poprzez swoje Centrum Komputerowe zarządza siecią światłowodową o długości ponad 110 km, w tym posiada ponad 56,5 km własnych linii światłowodowych w Zielonej Górze (50 km), Sulechowie (3,5 km), Nowej Soli (3 km) i dzierżawi od innych operatorów około 58,5 km. Z usług sieci ZielMAN korzysta wiele urzędów administracji publicznej, szkół i organizacji, m.in. Urząd Miasta Zielona Góra, Urząd Miasta Sulechów, Urząd Miasta Nowa Sól, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Urząd Starosty Zielonogórskiego, Urząd Starosty Nowosolskiego, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze, Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze, Szpital w Sulechowie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, Ochotniczy Hufiec Pracy w Zielonej Górze, CKUiP w Zielonej Górze, GDDKiA w Zielonej Górze, ZUTW itp. Środki finansowe i inwestycje W wyniku zgłoszenia w 2012 roku wniosków do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w roku 2013 przyznano Uniwersytetowi Zielonogórskiemu Centrum Komputerowemu dotację SPUB-MAN na funkcjonowanie sieci miejskiej ZielMAN w wysokości ,00 PLN oraz dotację MAN 2013 na rozbudowę sieci światłowodowej ZielMAN i zakup sprzętu sieciowego w wysokości ,00 PLN. Inwestycje przeprowadzone w latach 2012 i 2013 związane były z rozbudową Uczelnianej Sieci Komputerowej oraz sieci ZielMAN i dofinansowywane zostały z dotacji Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą i dotacji w ramach projektu PLATON. Dotyczyło to, między innymi, zakupów i realizacji inwestycji takich jak: a) Zakup sprzętu do realizacji dodatkowych punktów dostępu bezprzewodowego na terenie uczelni, b) Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych do obsługi Centrum Komputerowego, c) Przystosowanie pomieszczeń w budynku A4 na potrzeby Centrum Komputerowym w związku z remontem budynku A2 w Kampusie A, d) Budowa nowych linii światłowodowych na terenie Kampusu A i Kampusu B oraz pomiędzy nimi na potrzeby projektu NewMAN. W roku 2012 na zakup sprzętu oraz na rozbudowę i modernizację węzłów Uczelnianej Sieci Komputerowej USK i Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN Uniwersytet Zielonogórski wydał kwotę ponad 1 mln PLN w tym ,00 PLN to dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a ponad ,00 PLN to środki własne Uniwersytetu Zielonogórskiego pozyskane z usług realizowanych przez Centrum Komputerowe UZ. Przy realizacji wszystkich nowych inwestycji budowlanych przyjęto, że w zakresie dotyczącym sieci komputerowych są one konsultowane z Centrum Komputerowym. W roku 2012 i 2013 dotyczyło to, między innymi, inwestycji związanych z sieciami strukturalnymi i światłowodowymi dla nowych lub modernizowanych budynków Uniwersytetu Zielonogórskiego, a między innymi: Nowej Biblioteki Uniwersyteckiej, Budowy Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie. Pracownicy Centrum Komputerowego uczestniczyli w projektowaniu i odbiorze technicznym tych sieci. Pracownicy CK UZ biorą udział we wszystkich przetargach dotyczących zakupu sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania, które są organizowane na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wniosek inwestycyjny na rok 2013 składany w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczący rozbudowy sieci MAN dla środowiska zielonogórskiego (sieć ZielMAN) został opracowany w Centrum Komputerowym. Wniosek ten zostały bardzo pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznało na rok 2013 naszej uczelni dotację w wysokości ,00 złotych (MAN).

248 248 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Usługi świadczone przez Centrum Komputerowe Centrum Komputerowe, podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2012 i 2013 świadczyło w pełnym zakresie usługi internetowe na terenie Zielonej Góry, Sulechowa, Nowej Soli oraz byłego województwa zielonogórskiego. Dostęp do Internetu świadczony był dla dwóch jednostek akademickich tzn. dla Uniwersytetu Zielonogórskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Z danych otrzymanych z tych jednostek wynika, że do sieci ZielMAN podłączone było około 4300 komputerów. W minionym roku z miejsca zamieszkania, do Uczelnianej Sieci Komputerowej i Internetu, dołączonych było za minimalną odpłatnością, ponad 300 pracowników Uczelni za pomocą łączy Ethernet. W Domach Studenta do sieci ZielMAN podłączonych było ponad 1100 studentów. Sieć bezprzewodowa istniejąca na uczelni pozwalała na podłączenie się nieodpłatnie do sieci Internet ponad 2000 użytkowników dziennie, którzy logowali się nawet razy w ciągu dnia. Posiadane przez Centrum Komputerowe uprawnienia do świadczenia usług internetowych pozwalały również świadczyć usługi dla ponad 120 firm, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz dla osób fizycznych. W ramach usług transmisji danych i dostępu do Internetu Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, wykorzystując infrastrukturę sieci ZielMAN, zapewnia połączenie Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta i powiatu Zielona Góra zlokalizowane w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze przy ul. Kasprowicza z Urzędem Miejskim w Zielonej Górze, Urzędem Starosty Zielonogórskiego znajdujących się na ul. Podgórnej 22 i ul. Podgórnej 5 oraz Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów a także z I Komisariatem Policji na Osiedlu Pomorskim. Stosowne umowy z tymi instytucjami zostały podpisane przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. W Centrum Komputerowym Uniwersytetu Zielonogórskiego świadczone są również usługi dotyczące obsługi fotograficznej, która w roku akademickim 2012/2013 związana była z ponad 100 wydarzeniami na Uniwersytecie Zielonogórski i w Zielonej Górze. Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego dysponuje odpowiednią bazą sprzętową oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną, dzięki czemu jest w pełni przygotowane do występowania z ofertą usług dla środowiska miasta oraz województwa. Działalność szkoleniowa Centrum Komputerowe uczestniczy w programie CISCO Networking Academy od stycznia 2001 roku i posiada uprawnienia Akademii CISCO do prowadzenia szkoleń na poziomie CCNA: CCNA R&S (Routing and Switching) oraz CCNA Security. Dostęp do sieci PIONIER i Internetu Obecnie Uczelniana Sieć Komputerowa Uniwersytetu Zielonogórskiego połączona jest poprzez sieć miejską ZielMAN z z akademicką siecią PIONIER łączami GigabitEthernet o przepustowości 2x10 Gb/s i 2x1Gb/s z wykorzystaniem linii światłowodowych zbudowanych w ramach projektu PIONIER Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W minionym roku wykorzystywane było dodatkowe łącze o skalowalnej przepustowości 450 Mb/s do sieci Level3. To wydzielone łącze pozwoliło świadczyć dodatkowe usługi internetowe na rzecz nowych użytkowników spoza sfery nauki, a między innymi, Szpitalowi Wojewódzkiemu w Zielonej Górze, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego, Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wlkp., Urzędowi Starosty Zielonogórskiego, Urzędowi Starosty Nowosolskiego, oraz Urzędom w Sulechowie i Nowej Soli. Uniwersytet Zielonogórski jako jednostka wiodąca sieci ZielMAN podpisała wraz z innymi jednostkami wiodącymi sieci akademickich porozumienie o budowie ogólnokrajowej sieci optycznej w ramach programu PIONIER.

249 Pion Prorektora ds. Rozwoju 249 W ramach tego Porozumienia w Zielonej Górze od 2003 roku funkcjonuje węzeł sieci PIONIER, który jest połączony włóknami światłowodowymi z węzłami w Poznaniu, Gubinie i we Wrocławiu. Inwestycja ta pozwoliła środowisku naukowemu regionu na dostęp do sieci Internet łączami o większej przepustowości oraz zwiększyła niezawodność pracy sieci z uwagi na osiągniętą redundancję połączeń. Inwestycja ta została zakończona w 2011 roku. W okresie od 2003 roku do 2013 roku została zbudowana sieć światłowodowa pod nazwą PIONIER, którą zarządza Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu jako jednostka wiodąca sieci PIONIER. Aktualnie sieć PIONIER to infrastruktura światłowodowa składająca się z 27 węzłów, 93 węzłów regeneracyjnych, 6494,26 km linii światłowodowych, z których 5.432,96 km są własnością środowiska naukowego reprezentowanego przez Radę Konsorcjum PIONIER, której Uniwersytet Zielonogórski jest członkiem i jednym z założycieli. Działalność badawcza realizowana w Centrum Komputerowym Centrum Komputerowe uczestniczyło w dwóch projektach pt. PLATON i NewMAN, które zostały zakończone 2012 roku. Dostęp do zbudowanej w Centrum Komputerowym Uniwersytetu Zielonogórskiego infrastruktury informatycznej w postaci sieci ZielMAN, jej powiązanie z siecią PIONIER i prowadzone projekty badawcze PLATON i NewMAN, które są w fazie zachowania ich trwałości projektów przez okres pięciu lat są ważnymi atutami dla uczestników Programów Ramowych Unii Europejskiej, Programów Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, budowy Parku Naukowo-Technologicznego UZ w Nowym Kisielinie oraz rozwoju kadry naukowej na uczelni. Centrum Komputerowe w roku 2012 i 2013 wystąpiło w ramach Konsorcjum PIONIER do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dwoma projektami: Ogólnopolski System Automatycznego Udostępniania Zasobów Sieciowych dla Środowiska Naukowego akronim PIONIER BoD, Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności akronim MAN-HA. Projekty te są aktualnie analizowane pod względem formalnym i merytorycznym. Zadania zrealizowane w ramach USK UZ Podstawowym zadaniem Centrum Komputerowego jest obsługa Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Zielonogórskiego (USK UZ). W roku akademickim realizowane były kompleksowe działania. Bieżące administrowanie serwerami SUN Solaris: HOOK, VEGA, LORD, ANTARES, SIRIUS (w tym aktualizacja oprogramowania systemowego oraz oprogramowania dodatkowego). Przygotowanie założeń do projektu nowej serwerowni CK UZ w budynku A0 i konsultowanie projektu realizowanego przez firmę zewnętrzną w ramach przetargu. Uruchomienie i instalacja nowego serwera w technologii Blade oraz oprogramowania do wirtualizacji (VMware) na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej i Centrum Komputerowego. Uruchomienie 12 wirtualnych serwerów usługowych dla Biblioteki Uniwersyteckiej i Centrum Komputerowego w oparciu o serwery typu Blade i oprogramowanie VMware. Instalacja oraz konfiguracja serwera HELIOS (Oracle DB). Instalacja środowiska systemowego nowego serwera produkcyjnych baz danych (serwer Helios, platforma IBM Blade, system Oracle Linux), developerskich baz danych (serwer Rodos, platforma VMWare, system Oracle Linux), zapasowych baz danych (serwer Rodos, platforma VMWare, system Oracle Linux). Instalacja środowiska systemowego nowego serwera aplikacyjnego WWW (serwer Oas, platforma VMWare, system Oracle Linux). Instalacja i konfiguracja oprogramowania Oracle na wymienionych wyżej serwerach. Opracowanie i wdrożenie środowiska automatycznej replikacji (godzinne okno czasowe) danych z serwerów produkcyjnych na serwery zapasowe. Opracowanie i wdrożenie środowiska półautomatycznego uaktualniania baz developerskich danymi z baz produkcyjnych (na życzenie programistów). Wdrożenie wśród programistów rozwiązania ułatwiającego dokumentowanie istniejących w bazach struktur danych (oparte o TOAD Data

250 250 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Modeler). Przeprowadzenie migracji baz danych z serwera Vega (Oracle 10g) na serwer Helios (Oracle 11g). Przeprowadzenie migracji z serwera WWW Lord (Internet Application Serwer 9i) na serwer WWW Oas (Oracle Web Tier / Oracle HTTP Server 11g). Wdrożenie protokołu SSL na wszystkich uczelnianych portalach opartych o bazy danych Oracle. Bieżąca obsługa systemu poczty elektronicznej dla studentów UZ (w tym cotygodniowe generowanie bieżących zbiorów formularzy studenckich kont poczty elektronicznej dla poszczególnych wydziałów). Bieżąca obsługa zgłoszeń w systemie IP-Master (konfiguracja serwisów DHCP oraz DNS na podstawie zgłoszeń w systemie IP-Master). Bieżąca obsługa systemu backupu sieciowego. Zarządzanie siecią USK UZ (konfiguracja urządzeń tworzących USK UZ). Bieżąca obsługa sieci w Kampusach A, B, C, D (konfiguracja oraz serwis urządzeń, usuwanie usterek). Prowadzenie dokumentacji bieżącego stanu łączy światłowodowych. Udział w Komisjach przetargowych w związku z zakupem sprzętu i oprogramowania na potrzeby Uniwersytetu. Aktualizacja oprogramowania Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Wdrożenie i utrzymanie usługi WebVPN umożliwiającej zdalne korzystanie z zasobów UZ. Utrzymanie i rozwijanie systemu globalnej autentykacji z wykorzystaniem protokołu LDAP. Dotychczas z systemu korzystają następujące usługi: poczta elektroniczna, system antyspamowy, WebVPN, Eduroam. Docelowo system ma być wykorzystywany przez : system operacyjny Solaris jak bazę kont systemowych. Zabezpieczanie konfiguracji serwerów DNS (HOOK, LORD) dla potrzeb Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przygotowanie i wdrożenie nowych konfiguracji uwzględniającej zmiany w sieci. Zakładanie nowych oraz bieżąca obsługa istniejących kont użytkowników. Zakładanie nowych domen, obsługa aliasów pocztowych, uruchamianie nowych serwerów wirtualnych na potrzeby nowych prezentacji WWW. Reinstalacja systemu operacyjnego (najnowsza wersja FreeBSD) serwera obsługującego użytkowników z ul. Prostej, Szafrana, Wazów oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Bieżąca administracja systemu autoryzacji opartej na oprogramowaniu FreeRadius. (usługa wykorzystywana w szyfrowanym dostępie do sieci bezprzewodowych). Rozbudowa oraz bieżąca administracja systemu monitorowania wykorzystania sieci bezprzewodowych UZ. Instalacja nowych bezprzewodowych punktów dostępu do sieci USK UZ oraz Internetu. Rozbudowa oraz utrzymywanie poprawnie działających i bezpiecznych dla USK UZ wydzielonych segmentów sieci, w której działają bezprzewodowe punkty dostępu do Internetu (hot-spoty) dla studentów i pracowników UZ. Bieżąca administracja serwera zapewniającego zdalny dostęp do konsol szeregowych serwerów i urządzeń. Serwisy WWW i bazy danych Ważnym zadaniem realizowanym przez Centrum Komputerowe UZ jest prezentowanie Uczelni w ramach serwisu WWW w Internecie. W minionym roku akademickim w Centrum Komputerowym opracowano, wykonano lub realizowano statutowe działania przypisane Centrum Komputerowemu. Bieżąca obsługa głównego serwisu WWW UZ (www.uz.zgora.pl) oraz serwisów www innych pionów i jednostek uczelnianych. Utrzymywanie systemu zarządzania adresami IP na UZ (IP Master). Administrowanie bazą mysql na potrzeby jednostek uczelnianych. Bieżące zarządzanie bazą danych ORACLE (podstawową oraz testową). Aktualizacja platformy programowej ORACLE (serwery baz danych i aplikacji). Prace związane z utrzymaniem baz danych i serwera aplikacji Oracle. Obsługa użytkowników Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej wraz z zarządzaniem systemem dlibra. Administrowanie serwisem prasowym UZ na potrzeby Biura Promocji. Realizacja zadań informatycznych w ramach: Wirtualnych Dni Otwartych www. online.uz.zgora.pl; Dni Otwartych ON-LINE; Młodzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wsparcie funkcjonowania Bazy Aparatury Naukowej UZ BAN. Zarządzanie bazami danych MySQL na potrzeby użytkowników ZMSK ZielMAN. Aktualizacja i modernizacja mapy kampusów oraz obiektów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bieżąca obsługa usługi WebVPN umożliwia-

251 Pion Prorektora ds. Rozwoju 251 jącej zdalne korzystanie z zasobów UZ. Rozbudowa studia nagrań i montaż materiałów TV w ramach nowego Studia telewizyjnego UZ Uruchomienie systemu CMS do obsługi Pionu Prorektora ds. Studenckich. System DZIEKANAT W minionym roku akademickim pracownicy Centrum komputerowego zajmowali się obsługą i rozbudową systemu dziekanat 2.3 w ramach którego wykonano prace podstawowe oraz związane z rozwojem całego systemu. Koordynowanie i wydruk Elektronicznej Legitymacji Studenckiej na rok akademicki 2012/2013. Poprawa komunikacji i weryfikacji przesyłania danych pomiędzy systemami SELS i Dziekanat 2.3. Opracowanie specyfikacji kart elektronicznych do wydruku i personalizacji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Koordynowanie i wykonanie prac dotyczących przydzielania stypendiów, edycja modułu. Wykonanie exportu danych do systemu Polon. Wprowadzenie nowych kryteriów przydzielania stypendiów do systemu, edycja pakietów i raportów. Edycja i wdrażanie nowych raportów z modułu Stypendia oraz do GUS-u. Przygotowanie modułu Finansowego do nowego okresu rozliczeniowego Optymalizacja procesów i zasobów systemu Dziekanat 2.3. Utworzenie i wdrożenie nowej wersji kart osiągnięć studenta. Koordynacja oraz wprowadzenie kolejnych wersji suplementów zgodnymi ze wzorami Ministerstwa, dla trzech wersji językowych. Przebudowa modułu Finansowego i planu RF o nowe funkcjonalności, zmiana obiegu dokumentów. Współudział w opracowaniu i implementacji nowego systemu elektronicznej dokumentacji procesu rekrutacji (formularz, decyzja, rejestr wysłanych decyzji). Wymiana danych miedzy systemem Krem a systemem Dziekanat 2.3. Utworzenie nowych raportów w module Finanse na potrzeby kontroli finansowej. Współudział w administracji serwerem bazy danych instancja Systemu Dziekanat 2.3, Oracle11g. Opracowanie nowych umów za studia niestacjonarne zgodnie z rozporządzeniem. Administracja serwerem systemu SELS SQLServer2005, opracowanie systemu backupów, dodatkowych mechanizmów archiwizacji oraz weryfikacji poprawności przesyłanych danych. Definiowanie nowych poziomów systemu oraz zakładanie nowych kont użytkowników. Przygotowanie dokumentacji technicznej systemu Dziekanat 2.3. Udział w pracach nad poprawą i wydajnością systemu Dziekanat 2.3. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ (CPTT) jest jednostką w Pionie Prorektora ds. Rozwoju. W Centrum zatrudnionych jest 4 pracowników, w tym: trzech na 3/4 etatu i jedna osoba na cały etat. Działalność jednostki została dofinansowana w ramach projektu Enterprise Europe Network B2Europe West Poland (7. Program Ramowy Program na rzecz Przedsiębiorczości i Konkurencyjności CIP) oraz w ramach projektu Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, a także w ramach świadczenia usług konsultacyjnych w zakresie rozwiązań innowacyjnych, stosowanych w przedsiębiorstwach sektora MŚP dla firm województwa lubuskiego wydawanie opinii o innowacyjnych technologiach. Działalność w roku akademickim 2012/2013: Projekt Enterprise Europe Network B2Europe West Poland (umowa nr Poland B2 Europe West Poland 2 i nr Poland B2 Europe West Poland 3).

252 252 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Jest to inicjatywa koordynowana przez Komisję Europejską, mająca na celu wspieranie biznesu, powstała w wyniku zintegrowania działalności dotychczas istniejących sieci Euro Info Centres i Innovation Relay Centres. Umożliwiło to zaoferowanie kompleksowych usług dla MSP, pomagając tym samym rozwinąć potencjał i zdolności innowacyjne tych przedsiębiorstw. Działania CPTT w projekcie EEN, zgodnie z założeniami, polegają przede wszystkim na: 1) udzielaniu informacji i doradzaniu w zakresie funkcjonowania rynku wewnętrznego w obszarach: prawa wspólnotowego, finansowania przedsiębiorstw, polityki badawczo-rozwojowej, przetargów publicznych; 2) pośredniczeniu w zgłaszaniu do Komisji Europejskiej uwag/zastrzeżeń do funkcjonowania rynku wewnętrznego. 3) wsparciu w rozwijaniu współpracy transgranicznej (wyszukiwanie partnerów biznesowych, misje, wsparcie negocjacji); 4) udzielaniu informacji i doradzaniu w zakresie rozwoju innowacji poprzez wykorzystanie prac badawczych w przedsiębiorstwach; 5) opracowaniu opinii o innowacyjności dla MŚP; 6) przeprowadzaniu audytów w MŚP; 7) wyszukiwaniu i wdrażaniu nowych technologii, 8) organizowaniu spotkań branżowych, wizyt w firmach, organizowaniu misji zagranicznych, szkoleń z wprowadzania innowacji na wszystkich poziomach; 9) opracowywaniu profili technologicznych firm; 10) organizowaniu szkoleń na temat 7. PR i możliwości wykorzystania środków przez MSP; 11) współpracy z partnerami sieci w konsorcjum B2Europe West Poland, w Polsce i Europie. W roku akademickim 2012/2013 z usług naszego ośrodka skorzystało około 240 podmiotów gospodarczych, w tym przedstawiciele sektora MŚP, jednostki naukowe oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Przeprowadzono następujące seminaria i warsztaty: 1) 24 października 2012 r. warsztaty nt. Koła jakości. Metody usprawniania pracy w małych grupach metodą na podniesienie konkurencyjności organizacji działających na rynku europejskim 2) 29 października 2012 r. Gorzów Wlkp. seminarium nt. Zmiany zasad egzaminowania spawaczy stali w nowej normie europejskiej PN-EN 287-1:2011 i projekcie normy międzynarodowej ISO/DIS :2010 3) 7 listopada 2012 r. Dychów warsztaty nt. Międzynarodowe standardy rachunkowości dyrektywy unijne 4) 23 listopada 2012 r. warsztaty nt. Model 5 S jako system usprawniający zarządzanie firmą i podnoszący jej konkurencyjność na rynku Unii Europejskiej. 5) 10 grudnia 2012 r. Gorzów Wlkp. szkolenie nt. Najnowsze zmiany w normie ISO 19011:2011 (PN EN ISO 19011:2012). 6) 16 kwietnia 2013 r. Nowy Kisielin szkolenie nt. Pozyskiwanie środków z EFS na szkolenia i doradztwo dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 7) 27 czerwca 2013 r. Żary szkolenie nt. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec możliwością ekspansji polskiego przedsiębiorcy. W trakcie realizacji projektu, w roku akademickim 2012/2013, wprowadzono do europejskich baz danych 14 kooperacyjnych i 6 technologicznych profili firm z terenu naszego województwa. Dzięki temu lubuscy przedsiębiorcy będą mogli zainteresować firmy europejskie swoją ofertą i technologią. Rezultatem działań CPTT było podpisanie 6 międzynarodowych umów handlowych i transferu technologii pomiędzy MŚP z Lubuskiego i UE. Centrum było współorganizatorem spotkań brokerskich w Istambule ( ), w Hanowerze

253 Pion Prorektora ds. Rozwoju 253 ( ) na Malcie ( ) oraz uczestniczyło w wizycie studyjnej do Pilzna w Czechach ( ). Łącznie w powyższych wydarzeniach wzięło udział 16 przedsiębiorców z Lubuskiego. Ponadto przeprowadzono 4 audyty technologiczne, które miały na celu opisanie potencjału technologicznego firmy, a także wskazanie możliwości dalszego rozwoju firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Projekt Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (umowa nr 13/PMKI/U/ /2011) Projekt ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nauki i gospodarki dotyczące wzajemnej współpracy. Celem Programu jest zwiększenie aktywności publicznych organizacji badawczych i przedsiębiorców w zakresie komercjalizacji wiedzy, w szczególności poprzez: 1) rozwój systemów komercjalizacji wyników B+R z publicznych organizacji badawczych do przedsiębiorstw, 2) zintensyfikowanie w publicznych organizacjach badawczych działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej dotyczącej komercjalizacji wiedzy, 3) promowanie przedsiębiorczości wśród studentów, absolwentów i pracowników uczelni oraz pracowników jednostek naukowych. Oczekiwanym efektem realizacji Programu jest wzrost liczby komercjalizowanych technologii i rozwiązań oraz: 1) rozwój sieci jednostek organizacyjnych wspierających przedsiębiorczość naukowców, 2) znaczące zwiększenie efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne wspierające przedsiębiorczość, 3) upowszechnienie informacji o możliwościach i korzyściach wynikających z tworzenia firm na bazie własności intelektualnej a w dalszej kolejności powstawanie tego typu firm, 4) rozpowszechnienie dobrych praktyk dotyczących komercjalizacji wiedzy i ochrony praw własności intelektualnej. W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono dedykowane studentom i pracownikom UZ następujące szkolenia i warsztaty: 1) 29 stycznia 2013 r. Możliwości finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych metody finansowania ; 2) 24 maja 2013 r. Zarządzanie innowacjami teoria i praktyka ; 3) 10 czerwca 2013 r. Innowacyjna metoda zarządzania przedsiębiorstwem ; 4) 21 czerwca 2013 r. Projektowanie innowacyjnych produktów i usług. W czerwcu 2013 r. zorganizowano dla studentów Wydziału Mechanicznego wyjazdy do wyróżniających się firm województwa lubuskiego, wdrażających innowacyjne technologie: do Zakładu Produkcyjnego Młyn Julia Sp. z o.o. oraz UNIPACO S.A. w Kostrzynie n/odrą. W ramach realizacji projektu przedstawiciele CPTT UZ, dr inż. Roman Kielec i dr inż. Michał Sąsiadek, odwiedzili: w dniach r. 8. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON INNOWACJE, w Gdańsku; w dniach luty 2013 r. w Kielcach uczestniczyli w targach dotyczących czterech obszarów: XVI Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki, XI Targi Odnawialnych Źródeł Energii, XIV Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu, VI Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań; w dniach kwietnia 2013 r. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie wzięli udział w XV Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab. Przedstawiciele CPTT UZ realizujący projekt, dr inż. Roman Kielec i dr inż. Michał Sąsiadek ponadto uczestniczyli w trzech warsztatach naukowych: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka w dniach r. w Krakowie; Innowacja i transfer technologii, które odbyły się w Wiśle, w dniach r.; Komercjalizacja badań

254 254 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów naukowych w dniach r. w Hoczewie; Szczegółowe sprawozdania z powyższych wyjazdów znajdują się na stronie projektu (http://www.cptt.uz.zgora.pl/wng/). Inne zadania Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, wykorzystując potencjał naukowo-badawczy pracowników Uczelni przygotowało w roku akademickim 2012/2013, szereg opinii o innowacyjnych technologiach produkcji różnych firm lubuskich. W roku akademickim 2012/2013 CPTT UZ w ramach swojej działalności nawiązało współpracę i podpisało stosowne porozumienia z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Fundacją Przedsiębiorczość z Żar oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) jest jednostką w Pionie Prorektora ds. Rozwoju. Inkubator powstał z inicjatywy Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Urzędu Miasta Zielona Góra. Poszczególne zadania oraz działalność statutowa jednostki w pierwszej połowie roku sprawozdawczego została dofinansowana przez Urząd Miasta Zielona Góra. W AIP zatrudnionych jest 2 pracowników, w tym dyrektor na ¾ etatu. W roku akademickim 2012/2013 w Inkubatorze funkcjonuje 12 firm reprezentujących następujące dziedziny: automatyka przemysłowa, outsourcing marketingowy, grafika komputerowa, projektowanie i serwis stron WWW, elektrotechnika i elektronika, projektowanie wnętrz, doradztwo finansowe. Partnerzy W celu zapewnienia stabilności działania Inkubatora, Uniwersytet Zielonogórski podpisał porozumienie o współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra. Ponadto w celu promocji Inkubatora i firm w nim działających nawiązano współpracę z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, czego efektem jest między innymi uczestnictwo w pracach Rady Nadzorującej przedstawiciela OPZL. Inkubator kontynuuje współpracę z działającym na Uniwersytecie Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współpraca ta ma na celu wypromowanie funkcjonujących w ramach Inkubatora firm oraz ułatwienie im kontaktu z firmami regionu lubuskiego. W roku akademickim 2012/2013 kontynuowano w partnerstwie z pomiędzy Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, Wrocławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym i Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice realizację projektu finansowanego z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości kontynuuje współpracę ze Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Głównym celem działalności Inkubatora jest pomoc studentom, absolwentom oraz pracownikom nauki mającym pomysł na własny biznes w zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. Projekt R(E)wolucje Firm Akademickich W roku akademickim 2012/2013 kontynuowano w partnerstwie pomiędzy Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, Wrocławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym i Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice realizację projektu finansowanego z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą R(E)wolucje Firm Akademickich.

255 Pion Prorektora ds. Rozwoju 255 W raportowanym okresie zorganizowane zostały cztery spotkania networkingowo -szkoleniowe dla firm akademickich związanych z instytucjami realizującymi projekt. Wyjazdy podzielone zostały na dwie edycje (po dwa spotkania na jedną edycję). Po każdych z dwóch spotkań spośród dwudziestu uczestniczących firm (po pięć firm związanych z każdym z czterech miast) w drodze konkursu zostały wybrane firmy uczestniczące w wyjeździe studyjnym. I tak po pierwszych dwóch spotkaniach zostały wybrane firmy uczestniczące w wyjeździe studyjnym do Doliny Krzemowej. Po kolejnych dwóch wybrane zostaną firmy uczestniczące w wyjeździe studyjnym do Finlandii). Spotkania networkingowo-szkoleniowe pozwoliły na nawiązanie kontaktów z firmami z innych instytucji, wymianę doświadczeń i umiejętności. Szkolenia zrealizowane podczas spotkań (Innowatyka, Kształtowanie przewagi konkurencyjnej na rynku, Zarządzanie projektem, Wybrane techniki skutecznych negocjacji z elementami wywierania wpływu) poszerzyły biznesową wiedzę uczestników. Zakres merytoryczny szkoleń ustalony został w oparciu o potrzeby uczestników. W raportowanym okresie w ramach realizacji projektu wyprodukowano 8 filmów promujących firmy oraz instytucje biorące udział w projekcie: 1) Odc. 1 pt. Pasja przekuta w biznes. 2) Odc. 2 pt. Preinkubacja. 3) Odc. 3 pt. Dotacja na rozpoczęcie działalności. 4) Odc. 4 pt. Kiedyś było trudno. 5) Odc. 5 pt. Firmy szybkiego wzrostu 6) Odc. 6 pt. Efekt synergii. 7) Odc. 7 pt. Jednoosobowe firmy inżynierskie. 8) Odc. 8 pt. Droga na giełdę. W ramach zadania Konsorcjum zrealizowało 2 wyjazdy studyjne do wiodących światowych ośrodków wspierania innowacji, prowadzących na szeroką skalę działania związane z internacjonalizacją start-upów do Doliny Krzemowej w USA oraz do Finlandii do Otaniemi Technology Hub. Uczestnicy (przedsiębiorcy) wyjazdów studyjnych zostali wyłonieni w drodze konkursów, w każdej z serii szkoleń, na drugim z kolei spotkaniu networkingowo-szkoleniowym. W wyjazdach uczestniczyli także przedstawiciele Konsorcjum. W obu wyjazdach wzięło udział łącznie 28 uczestników. Wyjazd Studyjny do Doliny Krzemowej W wyjeździe wzięło udział 16 osób. Przedsiębiorcy, wraz z przedstawicielami Konsorcjum, przebywali w Palo Alto w USA w dniach od 22 września do 26 września. Celem wyjazdu była promocja polskiej technologii w Dolinie Krzemowej i pogłębienie wiedzy przedstawicieli firm uczestniczących w projekcie na temat powodów, dla których to w tym regionie ulokowanych jest większość światowej klasy firm technologicznych, zapoznanie z zagadnieniami ochrony własności intelektualnej, zasad współpracy z firmami z USA oraz sposobów pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy. Konsorcjum przedstawiło polskim firmom dobre praktyki i pokazało, w jaki sposób krajowi przedsiębiorcy mogą wejść na rynek światowy, zainteresować swoją ofertą inwestorów i zbudować firmę o globalnym zasięgu. Środkiem służącym realizacji tego celu były dwudniowe warsztaty. W warsztatach prelegentami byli przedstawiciele następujących firm i organizacji: Explora International, Threshold Ventures Foley and Lardner, Opus Capital Ventures, Band of Angels, Silicon Valley Bank oraz Eurocal Group. Niezwykle istotnym elementem warsztatów była również możliwość prezentacji swoich pomysłów przez polskie firmy przed przedstawicielem Band of Angels. Część prezentacji spotkała się z uznaniem odbiorców, co zaowocowało podjęciem dalszych rozmów. Uczestnicy szkoleń zdobyli również wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne przedstawianie

256 256 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów firmy klientom i inwestorom. Ponadto uczestnicy wyjazdu studyjnego zwiedzili Plug & Play Incubator, Google, Tesla Motors oraz wzięli udział w Blackbox Startups. Wyjazd studyjny do Otaniemi Technology Hub w Finlandii w Helsinkach Wyjazd studyjny do Otaniemi Technology Hub w Helsinkach odbył się w terminie 8-11 kwietnia 2013 r. Do wyjazdu w ramach Projektu zaproszeni zostali najlepsi menadżerowie wyłonieni z poszczególnych inkubatorów. Wyjazd studyjny miał umożliwić im zapoznanie się z najlepszymi technologiami i funkcjonowaniem Fińskich firm w branży IT. Przedsiębiorcy mieli również okazję zaprezentować swoje pomysły przed międzynarodowym gremium biznesowym. Podczas pobytu delegacja wzięła udział w szeregu prezentacji osiągnięć w kompleksie Otaniemi Technopolis: Active Life Village, Open Innovation House, Aalto Desing Factory, Startup Sauna. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z pomieszczeniami typu: warsztaty, studio, galerie, montownie itp., które to są wykorzystywane przez inkubator w celu nie tylko rozwijania talentów i wymiany doświadczeń przez kadrę i studentów, ale często również służą, jako miejsce spotkań młodzieży akademickiej. Uczestnicy delegacji z Polski mieli możliwość zaprezentowania dorobku i wiedzy. W celu nawiązania współpracy polskie firmy miały możliwość wymiany myśli technologicznej przy okazji organizowanych tam targów Networking oraz HealthSPA. Zapoznano się z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie technologii. Uczestnicy skorzystali z pomocy doradców biznesowych w postaci osobistego coachingu biznesowego. Spotkania te służyły między innymi ustaleniu celów biznesowych, analizie zachowań przedsiębiorstw na rynku jak również kreowaniu swojego wizerunku jak i produktu bądź oferty firmy. Delegacja z Polski została również przyjęta przez Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach Pana Janusza Niesyto. Park Naukowo-Technologiczny Strategicznym celem Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego jest tworzenie warunków do wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału regionu oraz stymulowanie rozwoju przemysłu szczególnie w obszarach zaawansowanych technologii. Do głównych zadań PNT UZ należą: badania naukowe, wsparcie transferu technologii i wdrażania innowacyjnych rozwiązań do przemysłu, wspieranie nowopowstających przedsiębiorstw innowacyjnych, pobudzanie rozwoju ekonomicznego regionu. W chwili obecnej w Parku Naukowo- Technologicznym są zatrudnione 3 osoby na pełny etat, natomiast 4 osoby współpracują w ramach umów cywilno-prawnych jako kierownicy projektów. W ramach PNT UZ działa już Centrum Logistyczne PNT i Platforma na rzecz Nauki i Gospodarki i powstają Centra Naukowo-Badawcze (CNB PNT UZ): 1) Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, 2) Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka, 3) Centrum Technologii Informatycznych, 4) Inkubator Przedsiębiorczości. Zakres prac inwestycyjnych w Parku Naukowo-Technologicznym Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki czas realizacji zadania: marzec 2009 kwiecień 2011, wartość całkowita zadania: ,65 zł, w tym dofinansowanie z LRPO ,83 zł,

257 Pion Prorektora ds. Rozwoju 257 Centrum Logistyczne PNT i Platformy na rzecz nauki i Gospodarki stanowi zaplecze dla kolejno powstających Centrów Naukowo-Badawczych i Inkubatora Przedsiębiorczości. W dążeniu do samodzielności finansowej przygotowywane będą i realizowane kolejne projekty zmierzające do podnoszenia kwalifikacji pracowników naukowych i administracyjnych całego Parku Naukowo-Technologicznego. W CL PNT swoją siedzibę mają również: Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny, Aglomeracja Zielonogórska, Lubuskie Trójmiasto. Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego jest współfinansowany ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Łączna kwota inwestycji wynosi ,00 PLN, z czego dofinansowanie z LRPO stanowi: ,97 PLN (85%), a wkład własny ,03 PLN (15%). Zakończenie działań w projekcie zaplanowano na grudzień 2013 r. Zadania realizowane w ramach projektu: Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii wartość całkowita zadania: PLN, w tym dofinansowanie z LRPO PLN. Tematyka badań, które prowadzone będą w Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii znajdzie swoje zastosowanie również w przemyśle regionu. Z uwagi na silnie rozwijającą się branże: budowlaną i energetyczną (zwłaszcza w zakresie zielonej energii istnieją szanse i realne możliwości do występowania o wspólne projekty z firmami, które zapewnią prowadzenie prac wdrożeniowych i badań znajdujących zastosowanie w przemyśle. Wskazuje na to dotychczasowe doświadczenie w realizacji prac zleconych-badawczych. Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka wartość całkowita zadania: PLN, w tym dofinansowanie z LRPO: PLN. Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia człowieka stanowi bardzo ambitny plan stworzenia nowoczesnego ośrodka badawczego. Według dotychczasowych opisów projektu wydaje się, że będzie to najnowocześniejszy ośrodek tego typu w regionie, zajmujący się ogólnie pojętymi naukami o życiu. Rezygnacja z części laboratoriów na rzecz stworzenia Inkubatora Technologicznego umożliwi studentom i absolwentom Uczelni zakładania innowacyjnych firm i korzystania z zaplecza aparaturowego PNT. Centrum Technologii Informatycznych wartość całkowita zadania: PLN, w tym dofinansowanie z LRPO: PLN. Z uwagi na fakt, że Centrum to będzie zajmowało się technologiami informatycznymi zakłada się, że będzie atrakcyjne dla firm regionu. Już w chwili obecnej trwają prace i negocjacje z firmami regionu mające na celu złożenie wspólnych projektów w ramach funduszy struktu ralnych, które zapewnia wykorzystanie potencjału kadry naukowej przyszłego Centrum oraz sprzętu zakupionego z dotacji Urzędu Miasta w 2009 r. Inkubator Przedsiębiorczości wartość całkowita zadania: PLN, w tym dofinansowanie z LRPO: PLN. Inkubator składać się będzie z trzech połączonych części głównych: budynku biurowego z zapleczem technicznym i socjalno-gospodarczym, części produkcyjno magazynowej oraz łącznika komunikacyjnego, obsługującego cześć produkcyjno-magazynową. Inkubator stanowić będzie element merytorycznego wsparcia oferowanego przez PNT UZ lokalnym firmom w pierwszej fazie ich działalności poprzez: stworzenie możliwości powstawania i inkubacji nowych firm, wsparcie dla firm w zakresie prowadzenia działalności, transferu wiedzy i technologii, umożliwienie korzystania przez firmy z bazy aparaturowo-laboratoryjnej PNT.

258 258 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Niezależnie od prac budowlano-montażowych na obiektach, w czerwcu 2013 roku Uniwersytet Zielonogórski podpisał umowę z Wykonawcą na uzbrojenie i zagospodarowanie terenu należącego do PNT. Bez wykonania tego zadania nie byłby możliwy dojazd do obiektów oraz podłączenie budynków do mediów. Prace potrwają w okresie czerwiec-grudzień Umowa opiewa na kwotę ,00 PLN. Zmiany wprowadzone w obiekcie Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka oraz uzbrojenie terenu PNT znalazły się we Wniosku o zmiany złożonym do Departamentu LRPO w maju 2013 r. W chwili obecnej przeprowadzana jest procedura aktualizacji Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie. Uniwersytet Zielonogórski ubiegać się będzie o dodatkowe środki na pokrycie kosztów uzbrojenia i zagospodarowania terenu PNT. Trwają również prace nad powołaniem spółki celowej, będącej własnością Uniwersytetu Zielonogórskiego, która zarządzać będzie laboratoriami oraz przestrzeniami przygotowanymi pod inkubację przedsiębiorczości w ramach projektu budowy Parku. Ponadto będzie spełniała rolę operatora w procesie komercjalizacji wyników prac badawczych powstających na Wydziałach lub w ramach prac koordynowanych przez Park. Projekty realizowane Współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ) i Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (BTU) w zakresie zielonej energii Projekt jest realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) Brandenburgia Priorytet 2 Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki". Umowa o dofinansowanie na realizację projektu została podpisana w maju 2012 r. Okres realizacji zadań obejmuje okres 3 lat: od stycznia 2012 r. do grudnia 2014 r. Wartość całkowita projektu to: ,06 EUR, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej wyniesie 85% wartości tj ,90 EUR. Partnerami projektu obok Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego z Cottbus, są również miasta Zielona Góra i Cottbus. Realizacja projektu wpłynie na transgraniczny transfer wiedzy i technologii pomiędzy ośrodkami akademickimi tj. Uniwersytetem Zielonogórskim i Brandenburskim Uniwersytetem Technicznym, które są jednymi z większych w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. W ramach projektu UZ zostaną przygotowane dwa pod-projekty: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych kierownik tematu: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński; Transgraniczna infrastruktura polsko-niemiecka, dla poprawy stanu środowiska naturalnego kierownik tematu: dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ. W ramach pierwszego podprojektu planuje się budowę na terenie przyległym do Parku Naukowo-Technologicznego UZ w Nowym Kisielinie dwóch identycznych, pod względem zastosowanych materiałów budowlanych budynków laboratoryjno-doświadczalnych, które będą posiadały zróżnicowane technologicznie systemy wentylacyjne oraz grzewcze. Efektem pracy będzie zaproponowanie rynkowi modelowych rozwiązań budynków, przy uwzględnieniu izolacyjności cieplnej i rodzaju wentylacji. W ramach drugiego podprojektu na terenach wsparcia podjęte zostaną działania zmierzające w kierunku intensyfikacji wykorzystywania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej w instalacjach przydomowych oraz w ruchu kołowym. Na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ) oraz Brandenburskiego Technicznego Uniwersytetu (BTU) zostaną zbudowane dwie instalacje zasilane ze źródeł odnawialnych energii elektrycznej. Następnie w ramach projektu zostanie zbudowane mobilne laboratorium elektryczne pojazd charakteryzujący się minimalną emisją hałasu oraz szkodliwych substancji. Uruchomiona zostanie również ogólnodostępna platforma multimedialna, pozwalająca na ciągły monitoring on-line parametrów pracy siłowni obu partnerów projektu.

259 Pion Prorektora ds. Rozwoju 259 Realizacja projektu stworzy badawcze podstawy o charakterze innowacyjnym w celu rozwijania współpracy pomiędzy UZ i BTU. Projekt będzie miał również znaczny wpływ na budowę transgranicznego systemu innowacji, który jest ważnym elementem determinującym postęp polsko-niemieckiego regionu przygranicznego w zakresie badań i rozwoju. Grupami docelowymi będą mieszkańcy polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego, kadra naukowa oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego i Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Województwie Lubuskim i na terenie Brandenburgii. Urban Creative Poles Urban Creative Poles- Rozwój i Promocja Potencjału Przemysłu Kreatywnego w średniej wielkości miastach Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt realizowany w ramach: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Program Regionu Morza Bałtyckiego, w okresie Projekt realizowany jest w pięciu krajach: Polska (Zielona Góra), Niemcy (Cottbus), Litwa (Klaipeda), Estonia (Tartu), Szwecja (Linkoping). Partnerem wiodącym jest Cottbus (Brandenburg University of Technology). Cele i zadania projektu: pozyskiwanie inwestorów przez miasta, kreowanie większej ilości oraz lepszych miejsc pracy, stabilizacja i wzrost zatrudnienia, marketing międzynarodowy, kreatywny przemysł prekursor nowych form gospodarczych: dynamiczne i mobilne przedsiębiorstwa organizują się w sieci, aby przy wsparciu rozwiązań high-tech wytwarzać produkty, których centralnym punktem jest kreatywność (design, architektura, sztuka komputerowa). Budżet projektu stanowi kwota: ,00 EUR, w tym wkład EFRR (85%): EUR, wkład własny: ,00 EUR. W roku akademickim 2012/2013 podjęto działania gwarantujące dobry przepływ informacji pomiędzy partnerami projektu poprzez ciągłe komunikowanie się. Wzmocniono współpracę z Urzędem Miasta Zielona Góra poprzez działania doskonalące współpracę (organizacja wspólnych spotkań, uczestnictwo w komisjach Rady Miasta). Opracowano także plan marketingu i wydarzeń. Plan określa kampanie prowadzone na rzecz klastrów oraz w związku z marketingiem lokalizacji. Plany opisują ramy czasowe, zakres i charakter narzędzi internetowych oraz drukowanych PR oraz określonych wydarzeń dla poszczególnych sektorów. Projekt planu marketingu i wydarzeń powstał w oparciu o liczne obserwacje i analizę SWOT sporządzoną dla branży przemysłu kreatywnego w Zielonej Górze. Zawarto w nim próbę rozwoju dostosowaną do potrzeb i możliwości badanej branży. W dniach lutego 2013 zorganizowano ósme partnerskie spotkanie w Zielonej Górze z udziałem wszystkich partnerów projektu. W lipcu 2013 roku zorganizowano warsztaty przemysłu kreatywnego w ramach projektu. Warsztaty dotyczyły następujących obszarów przemysłu kreatywnego: IT TECHNOLOGY, 3 lipca 2013; REKLAMA WIZUALNA, 4 lipca 2013; MEDIA I FOTOGRAFIA, 5 lipca Celem organizowanych spotkań i współpracy z przedsiębiorcami przemysłu kreatywnego było zapoznanie się z ich opinią dotyczącą stworzenia Centrów Coachingu w Zielonej Górze. W trakcie spotkań został przedsiębiorcom przedstawiony plan coachingu i mentoringu, który jest początkowym etapem w kierunku rozwoju nowych inicjatyw i rozwiązań w zakresie przemysłu kreatywnego w Zielonej Górze. Organizacja takich spotkań stwarza możliwość zapoznania się z aktualnym stanem rozwoju przemysłu kreatywnego. Wiedza i doświadczenie pozyskane w trakcie spotkań i współpracy stają się początkiem do rozwoju nowych, ciekawych inicjatyw i rozwiązań w zakresie przemysłu kreatywnego, a także do opracowania jeszcze skuteczniejszych działań dotyczących przemysłu kreatywnego, wspierania i promowania firm CCI w Zielonej Górze.

260 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Biurem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą kieruje Dyrektor Biura Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, któremu podlegają następujące jednostki organizacyjne: 1) Sekretariat, 2) Pełnomocnik ds. Budżetu, 3) Dział Nauki, 4) Dział Współpracy z Zagranicą. Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą koordynuje na Uniwersytecie Zielonogórskim działalność naukowo-badawczą prowadzoną w ramach: działalności statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego, dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym), działalności upowszechniającej naukę, inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej. Rozliczenie przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w latach: 2012 i 2013 opisują poniższe podrozdziały. Rozlicznie zostało przygotowane na podstawie danych liczbowych podanych przez Kwesturę (granica błędu z zaokrągleń: do 1 zł). 1. Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego w 2012 r. W 2012 r. wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymały dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w łącznej wysokości zł. Środki pozostałe z 2011 r. powiększyły ją o zł do łącznej kwoty zł. Dotacja została podzielona zgodnie z Zasadami Zarządzania Gospodarką Finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zarządzeniem nr 33 Rektora UZ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości narzutów i odpisów ogólnouczelnianych, w następujący sposób: dotacja ogółem brutto: zł, z tego: koszty pośrednie Uczelni: zł dotacja dla wydziałów netto: zł Całkowity podział dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

261 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 261 Lp. Tab. 1. Podział dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2012 r. [w zł] Wydział Kwota dotacji (brutto) Koszty pośrednie Kwota dotacji (netto) 1 Wydział Artystyczny Wydział Humanistyczny Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 4 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Nauk Biologicznych Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Mechaniczny Razem W 2012 r. na realizację 97 zadań badawczych wydziały poniosły nakłady w łącznej wysokości zł. Szczegółowe wykorzystanie środków dotacji netto na zadania badawcze przedstawia poniższa tabela. Lp. Tab. 2. Wykorzystanie środków dotacji netto na zadania badawcze w 2012 r. [w zł] Wydział Liczba zadań badawczych Kwota dotacji brutto na 2012 r. + pozostałość środków netto dotacji z 2011 r. Wykorzystanie środków (netto) 1 Wydział Artystyczny Wydział Humanistyczny Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 4 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Nauk Biologicznych Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 9 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Mechaniczny Razem Wysokość środków pozostałych z roku 2012 zwiększających dotację w 2013 r. przedstawia się następująco (netto): Wydział Artystyczny: zł Wydział Humanistyczny: zł Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu: zł Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii: zł

262 262 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Wydział Fizyki i Astronomii: Wydział Ekonomii i Zarządzania: Wydział Nauk Biologicznych: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji: Wydział Mechaniczny: Razem: zł zł zł zł zł 0 zł zł 2. Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2012 r. W 2012 r. wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymały dotację celową na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w łącznej wysokości zł. Dotacja została podzielona zgodnie z Zasadami Zarządzania Gospodarką Finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zarządzeniem nr 33 Rektora UZ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości narzutów i odpisów ogólnouczelnianych, w następujący sposób: dotacja ogółem brutto: zł, z tego: koszty pośrednie Uczelni: zł dotacja dla wydziałów netto: zł Całkowity podział dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2012 r. przedstawia poniższa tabela. Tab. 3. Podział dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2012 r. [w zł] Lp. Wydział Kwota dotacji (brutto) Koszty pośrednie Kwota dotacji (netto) 1 Wydział Artystyczny Wydział Humanistyczny Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 4 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Nauk Biologicznych Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Mechaniczny Razem W 2012 r. na realizację 96 zadań badawczych w wydziały poniosły nakłady w łącznej wysokości zł. Szczegółowe wykorzystanie środków dotacji netto na zadania badawcze przedstawia poniższa tabela.

263 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 263 Lp. Tab. 4. Wykorzystanie środków dotacji netto na zadania badawcze w 2012 r. [w zł] Wydział Liczba zadań badawczych Kwota dotacji brutto na 2012 r. + pozostałość środków netto dotacji z 2011 r. Wykorzystanie środków (netto) 1 Wydział Artystyczny Wydział Humanistyczny Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 4 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Nauk Biologicznych Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 9 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Mechaniczny Razem Wysokość środków pozostałych z roku 2012 zwiększających dotację w 2013 r. przedstawia się następująco (netto): Wydział Artystyczny: zł Wydział Humanistyczny: zł Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu: zł Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii: zł Wydział Fizyki i Astronomii: 0 zł Wydział Ekonomii i Zarządzania: zł Wydział Nauk Biologicznych: zł Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: zł Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji: zł Wydział Mechaniczny: zł Razem: zł 3. Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego w 2013 r. W 2013 r. wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymały dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w łącznej wysokości zł. Dotacja została podzielona zgodnie z Zasadami Zarządzania Gospodarką Finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zarządzeniem nr 123 Rektora UZ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich (narzutów) i odpisów ogólnouczelnianych, w następujący sposób: dotacja ogółem brutto: zł, z tego: koszty pośrednie Uczelni: zł kwota dotacji netto: zł Całkowity podział dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2013 r. przedstawia poniższa tabela.

264 264 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Lp. Tab. 5. Podział dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2013 r. [w zł] Wydział Kwota dotacji (brutto) Koszty pośrednie Kwota dotacji (netto) 1 Wydział Artystyczny Wydział Humanistyczny Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 4 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Nauk Biologicznych Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Mechaniczny - Razem Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2013 r. W 2013 r. wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymały dotację celową na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w łącznej wysokości zł. Dotacja została podzielona zgodnie z Zasadami Zarządzania Gospodarką Finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zarządzeniem nr 123 Rektora UZ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich (narzutów) i odpisów ogólnouczelnianych, w następujący sposób: dotacja ogółem brutto: zł, z tego: koszty pośrednie Uczelni: zł kwota dotacji netto: zł Całkowity podział dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2013 r. przedstawia poniższa tabela. Tab. 6. Podział dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2013 r. [w zł] Lp. Wydział Kwota dotacji (brutto) Koszty pośrednie Kwota dotacji (netto) 1 Wydział Artystyczny Wydział Humanistyczny Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 4 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Ekonomii i Zarządzania

265 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydział Nauk Biologicznych Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Mechaniczny Razem Festiwal Nauki, Zielona Góra 2013 Festiwal Nauki jest imprezą popularno-naukową, organizowaną przez Uniwersytet Zielonogórski. Odbył się on już po raz dziesiąty w dniach czerwca 2013 roku pod honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego a także Marszałka Województwa Lubuskiego i Prezydenta Zielonej Góry. Dziesiąta, jubileuszowa edycja Festiwalu Nauki odbyła się pod hasłem The best of najlepsze z najlepszych. Poszczególne Wydziały Uniwersytetu zostały poproszone o przygotowanie najlepszych ich zdaniem projektów z poprzednich lat w nowych aranżacjach. Każdy z nich pokazał po jednym projekcie, które skupiły się wokół Ratusza. Podczas festiwalu zaprezentowano również kilka pasjonujących wykładów a wszyscy nasi goście mogli pobawić się rodzinnie przy scenie festiwalowej. Uniwersytet integrował po raz kolejny społeczność akademicką z mieszkańcami Zielonej Góry. Oferta poniedziałkowa została zrealizowana jak zawsze w obiektach i na terenie Uniwersytetu, by w ten sposób przybliżyć uczniom specyfikę warsztatu pracy naukowca i artysty oraz zaprezentować namiastkę życia studenta. Ta część święta nauki została, jak w latach ubiegłych, skierowana szczególnie na potrzeby i zainteresowania szkół wszystkich poziomów (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne). Sale wykładowe i laboratoria naszych Wydziałów zostały otwarte dla uczestników, prezentując specjalnie dla nich przygotowane prelekcje i pokazy. 10. edycja Festiwalu okazała się wielkim sukcesem, o czym świadczyło ogromne zainteresowanie mieszkańców miasta i regionu, w tym także uczniów szkół wszystkich szczebli. Do tego faktu przyczyniło się wielu pracowników i studentów Uczelni zaangażowanych w jej realizację. Ścisła współpraca Komitetu Programowo-Organizacyjnego Festiwalu, któremu przewodniczył prof. dr hab. Janusz Gil Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a w skład którego wchodzili mgr Ewa Tworowska-Chwalibóg Kierownik Biura Promocji Główny Koordynator oraz mgr inż. Katarzyna Bubacz Dyrektor Biura Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Koordynatorzy wraz z organizatorami z ramienia Uczelni i koordynatorami Wydziałowymi sprawili, że Festiwal Nauki stał się wizytówką Uczelni, promując nasze działania w sposób tak pozytywnie przyjmowany przez lokalną społeczność. DZIAŁ NAUKI Dział Nauki koordynuje działalność naukowo-badawczą na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzoną w ramach: projektów badawczych, projektów rozwojowych, projektów celowych, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, ponadto koordynuje prace związane z: rozwojem kadry naukowej a szczególnie wnioskowaniem o przyznanie tytułu profesora, zatwierdzeniem habilitacji i doktoratów,

266 266 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów występowaniem z wnioskami do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, występowaniem z wnioskami o przyznanie nagród dla nauczycieli akademickich przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Główne prace prowadzone w Dziale Nauki w roku akademicki 2012/2013 to: szeroka akcja informacyjna na temat ogłaszanych konkursów przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, konsultacje oraz sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym poprawności sporządzanych wniosków o finansowanie działalności badawczej oraz sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym sporządzonych raportów rocznych i końcowych projektów badawczych obejmujących: 1. projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki pod nazwą OPUS, SO- NATA BIS, MAESTRO, FUGA, ETIUDA, SYMFONIA, HARMONIA, SONATA, PRELUDIUM 2. projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI oraz IUVENTUS PLUS 3. projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowanie i wygłoszenie prezentacji nt. Granty i stypendia dla doświadczonych naukowców oraz Programy krajowe dla młodych naukowców dla pracowników naukowych UZ w ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, koordynowanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie pozyskiwania danych niezbędnych do przygotowania sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego, opracowywanie informacji i zestawień statystycznych z zakresu prac badawczych i rozwoju kadry, współudział w opracowaniu planu rzeczowo-finansowego Uczelni w zakresie prac badawczych, ocena formalna wniosków o zgłoszenie konferencji oraz raportów z zarejestrowanych konferencji. Na bieżąco prowadzona była współpraca z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni a także Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz z innymi jednostkami administracji państwowej. W Dziale Nauki zatrudnionych jest na pełnym etacie 3 pracowników. Działalność naukowo-badawcza Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzona była według zatwierdzonego planu zadaniowo-finansowego, zgodnie z ustalonym systemem ekonomiczno-finansowym. 1. Projekty badawcze 1.1. Realizacja projektów badawczych w 2012 r. Badania naukowe w 2012 r. prowadzono w ramach dotacji: Narodowego Centrum Nauki 29 projektów badawczych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 2 projekty badawcze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 projekty badawcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 projekt badawczy Uniwersytet Zielonogórski otrzymał w 2012 r. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki finansowe na realizację prac naukowych w ramach projektów badawczych w wysokości zł.

267 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 267 Z uzyskanej dotacji finansowano realizację 35 projektów badawczych, w tym: 29 projektów badawczych z dotacji Narodowego Centrum Nauki z czego: 10 projektów badawczych realizowano na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 6 projektów badawczych realizowano na Wydziale Ekonomii i Zarządzania 5 projektów badawczych realizowano na Wydziale Fizyki i Astronomii 2 projekty badawcze realizowano na Wydziale Humanistyczny 2 projekty badawcze realizowano na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 2 projekty badawcze realizowano na Wydziale Nauk Biologicznych 1 projekt badawczy realizowano na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 1 projekt badawczy realizowano na Wydziale Artystycznym 1 projekt rozwojowy (Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji) z dotacji NBCiR 1 projekt strategiczny (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) z dotacji NBCiR 1 projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu) 1 projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i 2 projekty pn. Diamentowy Grant (Wydział Humanistyczny, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Ekonomii i Zarządzania), finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekty badawcze realizowane w 2012 roku przedstawia poniższa tabela. Tabela 1. Projekty badawcze realizowane w 2012 roku Lp. Wydział Artystyczny Temat projektu Kierownik projektu Projekty badawcze (finansowane przez Narodowe Centrum Nauki) Termin realizacji (liczba miesięcy, wg umowy) 1. Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja (hab.) Dr Barbara Literska m-ce Wydział Ekonomii i Zarządzania 1. Rola logistyki odzysku w kreowaniu wartości dodanej u producentów tworzyw sztucznych 2. Ocena poziomu efektywności gospodarki odpadami w województwie lubuskim w kontekście rozwoju zrównoważonego. Analiza systemowa z wykorzystaniem techniki LCAiGIS do optymalizacji gospodarki odpadami 3. Kontrakt psychologiczny w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej organizacji sektora wysokich technologii(hab.) 4. Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie (hab.) 5. Modelowanie wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (hab.) 6. Zarządzanie portfelem projektów w jednostkach samorządu terytorialnego (promotorski) Dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ Dr inż. Joanna Zarębska Dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Dr inż. Wiesław Danielak Dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ Dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ (doktorant: mgr Robert Wysocki) m-ce m-ce m-cy m-ce m-cy m-cy Przyznane środki w zł

268 268 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji 1. Diagnostyka nowotworu piersi na podstawie obrazów mikroskopowych materiału pozyskanego metodą bezaspiracyjnej biopsji cienkoigłowej (własny) 2. Predykcyjne sterowanie tolerujące uszkodzenia w nieliniowych układach automatyki (własny) 3. Teoria i zastosowania procesów powtarzalnych i systemów wielowymiarowych (nd) 4. Zaburzenia elektromagnetyczne przewodzone i metody ich ograniczenia w rozproszonych systemach generacji i przekształcania energii elektrycznej (własny) 5. Hierarchiczna specyfikacja behawioralna, formalna weryfikacja i synteza blokowa rekonfigurowalnych sterowników logicznych w strukturach SoPC (własny) 6. Badania właściwości interfejsów energoelektronicznych bez magazynu energii elektrycznej typu DC w systemach smart grid 7. Synteza schematów iteracyjnego sterowania z uczeniem z użyciem teorii procesów powtarzalnych i metod częstotliwościowych (hab.) 8. Proceduralne modelowanie obiektów trójwymiarowych z wykorzystaniem hybrydy gramatyki kształtu i morfingu (promotorski) 9. Modelowanie matematyczne stanów ustalonych i przejściowych w przekształtnikach prądu przemiennego (promotorski) 10. Pasożytnicze zjawiska elektromagnetyczne w nowoczesnych układach przekształcania energii elektrycznej Wydział Fizyki i Astronomii 1. Polarymetryczne obserwacje białych karłów typu DC oraz masywnych układów rentgenowskich z gwiazdami Be 2. Gwiazdy neutronowe i czarne dziury jako źródło promieniowania grawitacyjnego (własny) 3. Analiza pulsów pojedynczych w pulsarach radiowych na wysokich częstotliwościach obserwacyjnych (promotorski) 4. Radio magnetary :niedipolowe pole magnetyczne gwiazd neutronowych a fizyka promieniowania magnetarów 5. Zastosowanie miar bazujących na korelacjach międzymodowych w badaniach chaosu kwantowego (promotorski) Wydział Humanistyczny 1. Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej do 1815r. (woj. lubuskie) Dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski Dr hab. inż. Robert Smoleński Prof. dr hab. inż. Marian Adamski Dr inż. Paweł Szcześniak Dr inż. Wojciech Paszke Dr hab. inż. Sławomir Nikiel prof. UZ (doktorant: mgr Tomasz Zawadzki) Prof. dr hab. inż. Igor Korotyeyev (doktorant: mgr Beata Zięba), m-cy m-cy m-cy m-cy m-cy m-cy m-cy m-ce m-ce Mgr inż. Piotr Leżyński m-cy Dr Agnieszka Słowikowska Dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ Dr hab. Jarosław Kijak(doktorant: mgr Snehy Honnappy) m-cy m-cy m-cy Mgr Andrzej Szary m-ce Dr hab. Wiesław Leoński, prof. UZ (doktorant: mgr Joanna Kaluga) Prof. dr hab. Joachim Zdrenka m-cy m-cy 2. Semantyka nazw w języku polskim (hab.) Dr Piotr Kładoczny m-cy

269 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 269 Wydział Matematyki,Informatyki i Ekonometrii 1. Własności skojarzeń stabilnych w modelach typu Gale a-shapleya(własny) 2. Badanie własności koalicji i zbiorów bezpiecznych w grafach rozumianych jako podzbiory wierzchołków spełniające określone warunki Wydział Nauk Biologicznych 1. Czynniki kształtujące strukturę genetyczną komensalnych Escherichia coli wykorzystania schematu molekularnych metod do analizy porównawczej izolatów od zdrowego bydła i świń (własny) 2. Rozpowszechnienie genów wirulencji Escherichia coli i ich ekspresji oraz zróżnicowanie genotypów i fenotypów oporności na antybiotyki wśród komensalnych izolatów pochodzących od zdrowych)zwierząt (własny) Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 1. Badania nad rozwojem sportu w Polsce w procesie przemian ideologicznych i społecznych lat (własny) Dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ Mgr Katarzyna Jesse- Józefczyk Dr hab. Katarzyna Baldy Chudzik, prof. UZ Prof. dr hab. Michał Stosik Dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ Projekty rozwojowe (finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) 1. System pomiarowy do wzorcowania rezystorów wzorcowych o małych wartościach rezystancji w zakresie częstotliwości akustycznych Dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ m-ce m-ce m-ce m-cy m-cy m-cy Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Wydział Humanistyczny 1. Historia języka i wspólnot komunikatywnych polskich w 50 wykładach Prof. dr hab. Stanisław Borawski Diamentowy Grant (program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 1. Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/TiO2 Ocena i optymalizacja Zintegrowanej Polityki Produktowej ( IPP) w aspekcie promowania myślenia w kategorii cyklu życia i kreowania zrównoważonych wzorców konsumpcji, wśród obywateli Unii Katarzyna Arkusz (Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji) Anna Andrykiewicz (Wydział Ekonomii i Zarządzania) m-ce m-cy m-cy Edukacja Kulturalna i Diagnoza Kultury (finansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 1. Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej nowe przestrzenie Dr Sylwia Słowińska m-cy Strategiczne projekty badawcze (finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) 1. Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu scentralizowanych źródeł ciepła 1.2. Realizacja projektów badawczych w 2013 r. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński m-ce W 2013 roku Uniwersytet Zielonogórski uzyskał finansowanie nowych 10 projektów badawczych, które przedstawia poniższa tabela.

270 270 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Tabela 2. Wykaz projektów zakwalifikowanych do finansowania w 2013 r. decyzje Narodowego Centrum Nauki Lp. Temat projektu Kierownik projektu 1. Zagadka mechanizmu promieniowania radiowego pulsarów. 2. Próba określenia podstaw molekularnych (mutacji) nowej dziedzicznej anemii hemolitycznej związanej z brakiem palmitoilacji białka MPPI 3. Pawła Florenskiego ( ) filozofia wszechjedności. 1. Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku. Rozważania o przyjaźni. 2. Opracowanie i analiza kosmologiczna katalogu galaktyk z całego nieba na podstawie przeglądu satelitarnego WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) 3. Konstruktywne metody znajdowania równowag w dużych gospodarkach 4. Zaawansowane metody sterowania i diagnostyki z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji w działaniu procesów przemysłowych o szybkiej dynamice 1. Konkurs Etiuda stypendium doktorskie,,nierówności wariacyjne dla problemów punktów stałych operatorów quasi-nieoddalających Decyzje NCN grudzień 2012 Termin realizacji (liczba miesięcy, wg umowy) Prof. dr hab. Janusz Gil m-cy Dr Dżamila Bogusławska m-cy Mgr Justyna Kroczak m-ce Decyzje NCN maj 2013 Prof. dr hab. Lilianna Kiejzik m-ce Dr Maciej Bilicki m-cy Dr Łukasz Balbus m-cy Mgr inż. Andrzej Czajkowski Decyzje NCN lipiec m-cy Mgr Rafał Zalas m-cy decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego listopad 2012 Dokończenie projektu Corpus inscriptionum Poloniae T.X, Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej do 1815r. (województwo lubuskie) Prof. dr hab. Joachim Zdrenka decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Inicjatywy z udziałem osób 50+ a rozwój kapitału społecznego w woj. lubuskim diagnoza i ewaluacja m-cy Dr Sylwia Słowińska m-ce Przyznane środki w zł W 2013 r. w Uczelni jest realizowanych ogółem 31 tematów badawczych: 25 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, 1 projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2 projekty w ramach Narodowego Programu Humanistyki finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1 projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2 projekty studenckie (Diamentowy Grant) finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Są to tematy będące kontynuacją prac w ramach podpisanych umów oraz tematy rozpoczynające realizację nowych projektów badawczych w bieżącym roku.

271 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 271 Na konkursy ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki (termin zakończenia konkursów 17 czerwiec 2013 r.): OPUS 5 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, PRELUDIUM 5 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, SONATA 5 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora), Pracownicy naukowi naszego Uniwersytetu zgłosili 38 wniosków o finansowanie prac badawczych. Rozstrzygnięcie konkursu będzie pod koniec 2013 r. 2. Prace badawcze i usługowe umowne W omawianym okresie kontynuowana była współpraca z jednostkami gospodarczymi w ramach tzw. prac umownych (na zlecenie tych jednostek) w celu rozwiązania istotnych problemów inżynierskich. Wartość prac zarejestrowanych w roku 2012 wyniosła zł. 3. Rozwój naukowy W minionym roku akademickim pracownicy naszej Uczelni uzyskali: 3 tytuły naukowe profesora, 17 stopni naukowych doktora habilitowanego (w tym 5 przewodów habilitacyjnych odbyło się na Uniwersytecie Zielonogórskim, a 12 przewodów habilitacyjnych przeprowadzono na innych uczelniach), 15 stopni naukowych doktora (w tym 7 obron doktorskich odbyło się na Uniwersytecie Zielonogórskim i 8 na innych uczelniach). Imienny wykaz osiągnięć naukowych pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawiają poniższe tabele. Tabela 1. Pracownicy UZ, którzy uzyskali tytuł profesora w roku akademickim 2012/2013 Lp. Imię i nazwisko Wydział Data nadania tytułu 1 Prof. dr hab. Zdzisław Wołk Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak Wydział Humanistyczny Prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger Wydział Artystyczny Tabela 2. Pracownicy UZ, którzy uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale UZ w roku akademickim 2012/2013 Lp. Imię i nazwisko Wydział 1 Dr hab. inż. Maciej Patan Wydział Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji 2 Dr hab. Ewa Drgas-Burchardt Wydział Matematyki Informatyki i Telekomunikacji Data zatwierdzenia stopnia przez Radę Dr hab. Marek Smoluk Wydział Humanistyczny Dr hab. inż. Radosław Kłosiński Wydział Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji 5 Dr hab. inż. Robert Smoleński Wydział Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji

272 272 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Tabela 3. Pracownicy UZ, którzy uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego na innej Uczelni w roku akademickim 2012/2013 Lp. Imię i nazwisko Wydział 1 Dr inż. Justyna Patalas- Maliszewska Wydział Mechaniczny Data zatwierdzenia stopnia przez Radę Pozytywne kolokwium Dr hab. Magdalena Steciąg Wydział Humanistyczny Dr hab. Joanna Dudek Wydział Humanistyczny Dr hab. Robert Piotrowski Wydział Mechaniczny Dr hab. Radosław Sztyber Wydział Humanistyczny Dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Dr hab. Maciej Małolepszy Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Dr hab. Joanna Zawodniak Wydział Humanistyczny Dr hab. Abdrahman Alsabry Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Dr hab. Mariusz Kwiatkowski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Dr hab. inż. Karolina Mazur Wydział Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Grzegorz Iszkuło Wydział Nauk Biologicznych Tabela 4. Pracownicy UZ, którzy uzyskali stopień naukowy doktora na Wydziale UZ w roku akademickim 2012/2013 Lp. Imię i nazwisko Wydział Data zatwierdzenia stopnia przez Radę 1 Dr Longin Dzieżyc Wydział Humanistyczny Dr Marek Zadłużny Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Dr Sebastian Żurek Wydział Fizyki i Astronomii Dr inż. Arkadiusz Denisiewicz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Dr inż. Dariusz Eljasz Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Dr inż. Jakub Kostecki Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Dr inż. Iwona Grobelna Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Tabela 5. Pracownicy UZ, którzy uzyskali stopień naukowy doktora na innej Uczelni w roku akademickim 2012/2013 Lp. Imię i nazwisko Wydział Data zatwierdzenia stopnia przez Radę 1 Dr inż. Agnieszka Kaczmarek Wydział Mechaniczny Dr inż. Paweł Bachman Wydział Mechaniczny Dr Gerda Nogal Wydział Humanistyczny Dr inż. Jarosław Rusin Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Dr inż. Iwona Sergiel Wydział Nauk Biologicznych Dr Mirosława Kubasiewicz Wydział Humanistyczny Dr inż. Maciej Dzikuć Wydział Ekonomii i Zarządzania Dr Robert Wysocki Wydział Ekonomii i Zarządzania W tym czasie na Uniwersytecie Zielonogórskim zakończono 2 przewody habilitacyjne oraz 11 przewodów doktorskich dla osób nie będących pracownikami UZ.

273 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Promocje doktorskie, dyplomy habilitacyjne, doktorat honoris causa Dział Nauki koordynował organizację uroczystości wręczenia dyplomu honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz był organizatorem uroczystości wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. 20 listopada 2012 r. miała miejsce dwunasta w historii Uczelni uroczystość promocji doktorskich. Odbyła się ona w obecności władz Uniwersytetu, promotorów prac doktorskich oraz rodzin młodych naukowców. Dyplomy odbierało 24 doktorów z: Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 5 doktorów (1 elektrotechnika, 4 informatyka), Wydziału Fizyki i Astronomii 2 doktorów (1 fizyka, 1 astronomia), Wydziału Humanistycznego 2 doktorów (historia), Instytutu Filozofii 1 doktor (filozofia), Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska 3 doktorów (2 inżynieria środowiska, 1 budownictwo), Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 5 doktorów (matematyka), Wydziału Mechanicznego 2 doktorów (budowa i eksploatacja maszyn), Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 4 doktorów (pedagogika), Podczas uroczystości wręczono także dyplomy habilitacyjne. Dyplomy odbierało czterech doktorów habilitowanych. Z Wydziału Humanistycznego 3 osoby oraz z Wydziału Matematyki Informatyki i Ekonometrii 1 osoba. 18 kwietnia 2013 r. na wniosek Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął uchwałę o nadaniu godności doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego wybitnemu matematykowi, prof. dr. hab. Lechowi Górniewiczowi. Obowiązki promotora w postępowaniu o nadanie tytułu DHC pełnił prof. Michał Kisielewicz, a zewnętrzne opinie przygotowały Senaty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uroczystość wręczenia dyplomu honoris causa prof. dr. hab. Lechowi Górniewiczowi, w obecności władz Uniwersytetu, promotora, recenzenta, wybitnych przedstawicieli polskiej nauki oraz pracowników Uniwersytetu i rodziny Profesora, odbyła się 10 czerwca 2013 r. w Auli uniwersyteckiej. 4. Konferencje naukowe W roku akademickim 2012/2013 na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się 54 konferencje naukowe w tym 17 międzynarodowych i 37 konferencji o zasięgu krajowym. Dział Współpracy z Zagranicą Dział Współpracy z Zagranicą UZ zajmuje się koordynacją wszelkich działań związanych z podejmowaniem przez pracowników i studentów współpracy z uczelniami i innymi ośrodkami z zagranicy. Jednostka realizuje następujące zadania: centralna koordynacja programu Uczenie się przez całe życie/erasmus Mobilność pomoc i koordynacja w opracowywaniu wniosków, umów, porozumień dotyczących współpracy bilateralnej, umów międzyrządowych, międzynarodowych projektów badawczych i innych, prowadzenie Lokalnego Punktu Kontaktowego 7 Programu Ramowego UE.

274 274 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów pozyskiwanie i promocja ofert stypendialnych dla studentów i pracowników UZ, prowadzenie ewidencji, dokumentacji i sprawozdawczości związanej z działaniami jednostki, promocja uczelni za granicą, formalne czynności związane z wyjazdami pracowników UZ za granicę oraz przyjazdem cudzoziemców do naszej Uczelni. 1. Współpraca bilateralna W roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Zielonogórski był związany 55 umowami bilateralnymi z partnerami z zagranicy. W ramach współpracy realizowano wymianę kadry naukowej i studentów, prowadzono wspólne badania naukowe, realizowano program podwójnego dyplomu, realizowano współpracę także w ramach projektów międzynarodowych. Naszymi głównymi partnerami pozostają uczelnie europejskie, choć współpracujemy również z uczelniami np. z Wietnamu. W roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Zielonogórski zawiązał porozumienia o współpracy z nowymi partnerami zagranicznymi, do których należą: Państwowy Uniwersytet Techniczny w Wołogdzie, Instytut Biznesu i Prawa w Sankt-Petersburgu, Państwowy Uniwersytetem im. P.M. Maszerowa w Witebsku, Poleski Uniwersytet Państwowy w Pińsku, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Uniwersytet Masaryka oraz Uniwersytet Hong Duc z Wietnamu. W ramach umów bilateralnych funkcjonuje również program Zintegrowanych Studiów Zagranicznych (Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji z Technische Hochschule Mittelhessen dawnej Fachhochschule Giessen Friedberg). Współpraca naukowa i dydaktyczna na Uniwersytecie realizowana jest również poza umowami dwustronnymi. 2. Tematy badawcze realizowane w ramach umów międzyrządowych W roku akademickim 2012/2013 realizowano wspólne badania w ramach umów międzyrządowych. Tematy badawcze realizowane pomiędzy partnerami: Shanghai Normal University, College of Mechanical and Electronic Engineering a Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych (koordynator: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ), polsko-chińska współpraca naukowowo-techniczna w ramach umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej, okres realizacji r. China University of Mining & Technology, School of Information and Electrical Engineering a Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych (koordynator: dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ), polsko-chińska współpraca naukowowo-techniczna, okres realizacji r. W trakcie oceny są 2 projekty zgłoszone przez Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu we współpracy z Czechami. 3. Działalność promocyjna i informacyjna Dział Współpracy z Zagranicą prowadzi działania informacyjne pracowników naukowych oraz studentów o konkursach, programach stypendialnych, programach rządowych i międzynarodowych, grantach, sympozjach, konferencjach, projektach badawczych. Przekazane zostały informacje między innymi o konkursach na projekty oraz stypendia dla naukowców i studentów w ramach programów, instytucji i fundacji takich jak: Minister-

275 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 275 stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegio, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Europejska Fundacja Naukowa (ESF), Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, fundusze norweskie (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy), Programy NATO (NATO Science For Peace and Security (SPS) oraz Program Stażowy NATO), Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Max Weber Programme (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji), Fundacja Alexandra von Humboldta, Bawarskie Centrum Szkół Wyższych do Spraw Współpracy z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią (BAYHOST), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS), stypendium Deutsche Bundesstiftung Umwelt i inne. W dniach lutego 2013 r. DWZ zorganizował Dni Erasmusa, przedsięwzięcie promocyjne mające na celu zachęcenie studentów do korzystania z wymiany międzynarodowej. Spotkania ze studentami i prezentacje odbywały się na obu Kampusach uczelni. Ponadto na Kampusach odbywały się spotkania na temat Programu Erasmus dla studentów i pracowników konkretnych Wydziałów czy kierunków studiów, m.in. na: Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Wydziale Humanistycznym i Wydziale Artystycznym, Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Studentka Colett Neumann z Niemiec studiująca (pedagogika) na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach wymiany Programu Erasmus została wyróżniona tytułem najlepszego studenta zagranicznego studiującego w Polsce przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w konkursie Interstudent 2012 w kategorii studia licencjackie. Zgłoszenie do konkursu zostało przygotowane przez opiekunkę studentki dr hab. Inettę Nowosad, prof. UZ oraz Dział Współpracy z Zagranicą. W maju 2013r. pracownicy Działu Współpracy z Zagranica uczestniczyli w ERASMUS Congress and Exhibition 2013, ERACON 2013 odbywającym się w Poznaniu. Podczas konferencji Uniwersytet Zielonogórski miał swoje stoisko promocyjne, które cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników imprezy. Ponadto Dział brał udział w wydarzeniach promujących uczelnię m.in. Targach Edukacyjnych Absolwent Stypendia i projekty międzynarodowe Studenci i pracownicy uczelni korzystają sukcesywnie z dostępnych stypendiów zagranicznych i projektów międzynarodowych. Wykaz pozyskanych stypendiów zawiera Tabela 1, wykaz realizowanych projektów międzynarodowych zawiera Tabela 2. Tabela 1. Stypendia zagraniczne Imię i nazwisko Wydział Uczelnia przyjmująca, Kraj Źródło finansowania mgr Ewa Świętek WH Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy mgr Ewa Świętek WH National Taiwan University, Tajwan mgr Justyna Kroczak WH Centrum Synergicznej Antropologii w Moskwie, Rosja Dr Jolanta Sipowicz WA Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii, Norwegia Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (umowa międzyrządowa) Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (umowa międzyrządowa) Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

276 276 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Tabela 2. Projekty międzynarodowe realizowane na UZ Lp. Tytuł projektu Finansowanie 1. Eurosupport VI: Developing a training and resource package for Improving the sexual and reproductive health of people living with HIV/ AIDS 2. Uczestnictwo zespołu POLGRAW w obserwatorium fal grawitacyjnych VIRGO 3. Sensowy na bazie Ti/nanostrukturalny TiO2 do zastosowań medycznych Jednostka realizująca Okres realizacji UE/Program Zdrowie WPSiNoZ MNISW/projekt międzynarodowy niewspółfinansowany NCBR/projekt międzynarodowy niewspółfinansowany w ramach sieci ERA-NET/ MNT WFiA WM ENGLOBE Enlightenment and Global History 7 PR UE/Ludzie WH The Astrodynamics Network (Astronet-II), 7 PR UE/Ludzie WFiA ProMoPs Probing models of pulsars through multi wavelength observations 7. Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina 8. Międzynarodowe Warsztaty Naukowe OST- WEST Management PR UE/Ludzie WFiA NCN/ w ramach programu ASPERA PER ASPERA AD ASTRA Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej WFiA WM 2013 Ponadto, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach tzw. Standard Grant przyznał dofinansowanie na realizacje projektu pt. Festival od Science as a platform for insensyfying cooperation between V4 region universities, którego koordynatorem jest Słowacki Uniwersytet Technologiczny w Bartysławie, a partnerem Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ. Projekt będzie realizowany w roku akademickim 2013/14. W trakcie oceny jest projekt pt. The 15th Workshop on Graph Theory Colourings, Independence and Domination złożony również do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (w ramach tzw. Small Grant) przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. 5. Międzynarodowe Programy Edukacyjne Program Uczenie się przez całe życie W roku akademickim 2012/2013 współpraca w ramach Programu opierała się o umowy z 109 uczelniami europejskimi (m.in. z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Czech, Słowacji, Hiszpanii i Portugalii). Na rok akademicki 2012/2013 Uczelnia otrzymała grant w łącznej wysokości ,00 EUR, w tym: ,00 EUR na stypendia dla studentów (wyjazd na studia SMS); ,00 EUR na stypendia dla studentów (wyjazd na praktyki SMP); ,00 EUR na stypendia dla pracowników na wyjazdy w celach dydaktycznych (STA); 4000,00 EUR na stypendia dla pracowników wyjeżdżającej w celach szkoleniowych (STT); ,00 EUR na działania wspierające wymianę (OM). Środki grantu na organizację wymiany wykorzystano między innymi na: realizację wizyt monitorujących postępy studentów przebywających na wymianie; obsługę administracyjną Programu; przygotowanie materiałów promocyjnych udział w konferencjach i przedsięwzięciach promocyjnych integrację studentów zagranicznych

277 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 277 Mobilność studentów Z wyjazdów na studia i praktyki za granicą skorzystało 87 studentów dziewięciu wydziałów. Do naszej Uczelni przyjechało w ramach wymiany Erasmus 22 studentów. Mobilność kadry W ramach wymiany pracowników zrealizowano w sumie 47 wyjazdów w celach dydaktycznych i szkoleniowych. Pobyt dydaktyczny na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach programu Erasmus odbyło 17 nauczycieli akademickich. Tabela 3. Zestawienie liczbowe wyjazdów w ramach Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus realizowanych w roku 2012/2013 Wydział/Jednostka wyjazd na studia Studenci wyjazd na praktyki wyjazdy w celach dydaktycznych Pracownicy wyjazdy w celach szkoleniowych Wydział Artystyczny 5 Wydział Humanistyczny Wydział Fizyki i Astronomii 2 4 Wydział Ekonomii i Zarządzania 9 6 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 6 7 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 2 1 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 1 Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych 1 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Dział Współpracy z Zagranicą 1 Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych 1 Tabela 4. Zestawienie liczbowe przyjazdów w ramach Programu Uczenie się przez całe życie/erasmus realizowanych w roku 2012/2013 Wydział/Jednostka przyjazd na studia Studenci przyjazd na praktyki przyjazd w celach dydaktycznych Pracownicy przyjazd w celach szkoleniowych Wydział Artystyczny 4 Wydział Humanistyczny 2 4 Wydział Fizyki i Astronomii 1 1 Wydział Ekonomii i Zarządzania 2 1 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 3 2 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 1 Wydział Mechaniczny 3 4 Wydział Nauk Biologicznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 5 6

278 278 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów W roku akademickim 2012/2013 poszerzyło się grono partnerów uczelni. Podpisane zostały umowy bilateralne z następującymi uczelniami: PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE STEIERMARK, Austria University of Lapland, Finlandia UNIVERSITE D'ANGERS (rozszerzenie umowy), Francja GEORG AUGUST UNIVERITAET GOETTINGEN, Niemcy TECHNISCHE HOCHSCHULE WILDAU, Niemcy UNIVERSITÄT POTSDAM (rozszerzenie umowy), Niemcy GAZI UNIVERSITY (rozszerzenie umowy), Turcja COMENIUS Dział Współpracy z Zagranica pełni funkcję punktu informacyjnego programu Comenius w zakresie akcji: Asystentura Comeniusa. W ramach akcji studenci UZ mają możliwość uzyskania stypendium Programu na odbywanie praktyk i staży w zagranicznych instytucjach oświatowych. Do zadań punktu należy rozpowszechnianie informacji nt. oferty programu dla studentów. 6. Lokalny Punkt Kontaktowy 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej Funkcjonowanie Punktu Kontaktowego związane jest z prowadzeniem promocji i rozpowszechnianiem informacji nt. europejskich programów i grantów, ze szczególnym uwzględnieniem 7 Programu Ramowego UE. W ramach działań informacyjnych Punkt organizował następujące szkolenia i warsztaty: Temat: Warsztaty pisania wniosków o granty indywidualne Marie-Curie. Data: 9 maja 2013 r. Adresaci/liczba: pracownicy naukowi / 12 os. Zaproszeni goście/eksperci: Paweł Kaczmarek Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych w Poznaniu. Temat: Programy Europejskiej Agencji Kosmicznej. Data: 20 grudnia Adresaci/ liczba: pracownicy uczelni, doktoranci / 19 os. Zaproszeni goście/eksperci: dr Krzysztof Maciesiak Wydział Fizyki i Astronomii Temat: Kariera naukowa w Europie oferta dla młodych naukowców. Data: 6 listopada 2013 r. Adresaci/ilość: pracownicy naukowi, doktoranci / 34 os. Zaproszeni goście/eksperci: Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Progra mów Ramowych Unii Europejskiej, dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska stypendystka Marie Curie, Bożena Bieżańska Dział Nauki UZ Ponadto w ramach działalności Punktu umożliwia się pracownikom naukowym i doktorantom uczelni uczestniczenie w przedsięwzięciach podnoszących ich kwalifikacje i wiedzę na temat realizacji projektów. Ze środków przeznaczonych na działalność Punktu sfinansowano między innymi uczestnictwo w następujących szkoleniach: Jak napisać wniosek do Programu Ramowego UE? 2 os. Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 4 os. Warsztaty szkoleniowe w zakresie finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej 4 os. Do końca 2013 roku planowana jest realizacja kolejnych działań informacyjnych, między innymi szkolenie z zakresu programu Horyzont 2020 oraz programów krajowych finansujących projekty naukowe. Na jesieni planuje się organizację wizyty studyjnej w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na działalność Punktu Kontaktowego w roku 2013 zostało przyznane dofinansowanie MNISW w wysokości PLN.

279 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wyjazdy kadry akademickiej i przyjęcia gości W roku akademickim 2012/2013 zrealizowano 611 wyjazdów pracowników i studentów Uczelni za granicę. Wyjazdy dotyczyły głównie: udziału pracowników w międzynarodowych konferencjach, sympozjach i seminariach 192 wyjazdy; najczęściej wygłaszano referaty na konferencjach w krajach europejskich, ale również w takich krajach jak USA czy Wietnam. staży naukowych, kwerend, szkoleń i warsztatów dla kadry naukowo-dydaktycznej 45 wyjazdów, realizowano wyjazdy do Francji, Niemiec, Belgii, Włoch i Indii. konsultacji naukowych 10 wyjazdów podejmowania działalności dydaktycznej i naukowej 64 wyjazdy udział w projektach międzynarodowych, wizytach studyjnych 107 wyjazdów udział w targach i wystawach 5 wyjazdów wyjazdy zagraniczne studentów w ramach wymiany osobowej, praktyk studenckich, udziału w konferencjach, seminariach, szkoleniach, warsztatach studenckich oraz wyjazdów na stypendia 143 wyjazdy innych celów: np. organizacyjnych i reprezentujących Uczelnię 45 wyjazdów. Wyjazdy były finansowane, bądź dofinansowywane, oprócz wymienionych programów międzynarodowych, głównie z działalności statutowej Uczelni, i grantów badawczych. Inne źródła finansowania to przede wszystkim: działalność dydaktyczna, a także środki Rektora, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Prorektora ds. Studenckich. Ilość zagranicznych wyjazdów służbowych realizowanych przez poszczególne wydziały przedstawia poniższa tabela: Tabela 5. Zestawienie liczbowe zagranicznych wyjazdów realizowanych w roku 2012/2013 (oprócz wymiany Erasmus) Wydział Liczba wyjazdów Wydział Artystyczny 8 Wydział Humanistyczny 77 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 44 Wydział Fizyki i Astronomii 55 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 31 Wydział Ekonomii i Zarządzania 15 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 14 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 81 Wydział Nauk Biologicznych 23 Wydział Mechaniczny 63 Uniwersytet odwiedziło 100 zagranicznych gości, m.in. z Czech, Malty, Szwecji, Niemiec, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Wietnamu, Indii, Kolumbii i Japonii. Zaproszeni goście uczestniczyli w międzynarodowych konferencjach, prowadzili gościnne wykłady oraz wspólne badania w ramach umów bilateralnych, międzyrządowych lub w ramach europejskich projektów badawczych.

280 280 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA I BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE W latach 2012/2013 realizowany był kolejny etap kompleksowego planu rozwoju biblioteki, który przebiegał dwutorowo i dotyczył rozwoju infrastruktury informatycznej biblioteki oraz budowy nowoczesnej biblioteki. Etap ten obejmował prace dotyczące: 1. Realizacji i zakończenia projektu budowy nowej biblioteki uniwersyteckiej. 2. Przygotowania zbiorów bibliotek sieci uczelnianej do nowej organizacji i strefy wolnego dostępu (typowanie, klasyfikowanie, oznaczanie i kodowanie zbiorów w module SWD i zabezpieczenia w technologii radiowej RFID). 3. Przeprowadzki biblioteki do nowej siedziby. 4. Rozbudowy kompleksowego systemu zarządzania biblioteką Prolib. 5. Rozbudowy oprogramowania biblioteki cyfrowej i cyfrowej biblioteki dla osób z dysfunkcją wzroku. 6. Szkolenia zespołu do wdrożenia zmian i obsługi nowych programów. 7. Dostosowania dokumentacji prawnej biblioteki do nowej organizacji (zmiany struktury systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, aktualizacja regulaminu organizacyjnego biblioteki i jej struktury organizacyjnej, nowego składu kierowniczego, regulaminu udostępniania zbiorów i funkcjonowania poszczególnych agend bibliotecznych, zakresów działalności poszczególnych działów bibliotecznych, nowych zakresów obowiązków pracowników, itd.). 8. Audytu Regionalnego Ośrodka Informacji Normalizacyjnej i Patentowej i utrzymania certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI). To kolejny rok intensywnych prac nad modernizacją i zmianami, których efektem jest nowoczesna biblioteka z nowoczesną infrastrukturą i unowocześnionym zintegrowanym systemem zarządzania. Realizując końcowy etap kompleksowego planu rozwoju biblioteki przewidzianego na lata , biblioteka zakończyła realizację projektu budowy nowej biblioteki i jej nowoczesnej infrastruktury informatycznej, zakończyła też zmiany w systemie komputerowym, wprowadzając w 2013 r. obcojęzyczną wersję internetowego katalogu zbiorów OPAC WWW, graficzną wersję modułu wypożyczeń oraz graficzny moduł kontroli zbiorów. Wzbogaciła Zielonogórską Bibliotekę Cyfrową i Cyfrową Bibliotekę dla Niewidomych o specjalistyczne oprogramowanie odczytujące dokumenty, programy udźwiękawiające, profesjonalne narzędzie do tworzenia plików DjVu i rozpoznania znaków (OCR), oprogramowanie graficzne, do kompresji obrazu, do tworzenia i odtwarzania plików w formacie DAISY oraz programy do tworzenia dokumentów publikowanych w bibliotekach cyfrowych. To dopełnienie działań, których efektem było pozyskanie nowoczesnego serwera i nowej wersji oprogramowania Progress, nowej wersji programu bibliotecznego Prolib M21, nowego formatu opisu danych MARC21 standardu światowego, wspólnej dla całej sieci bibliotecznej bazy danych i bazy czytelników, elektronicznej wypożyczalni wspólnej dla wszystkich bibliotek systemu, elektronicznego systemu rozliczeń, a także nowoczesnych radiowych systemów zabezpieczeń i kontroli oraz systemu wolnego dostępu. W grudniu 2012 r. zakończyła się realizacja budowy nowej biblioteki, a cały projekt rozliczony został w styczniu 2013 r. Jest to realizacja popularnej w świecie idei biblioteki otwartej, bez barier przestrzennych i organizacyjnych, z wolnym dostępem do zbiorów i usług. Budynek jest nowoczesny, oparty na standardach europejskich i założeniach nowoczesnego budownictwa bibliotecznego. System kontroli i zabezpieczenia zbiorów zaprojektowany

281 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 281 został w nowoczesnej technologii radiowej RFID. Biblioteka pomieści ponad milion książek i czasopism oraz ok. 400 tys. zbiorów specjalnych. Przeprowadzka biblioteki do nowej siedziby trwała od marca do września 2013 r. Kalendarz prac obejmował szereg działań, które tworzyły etapy dotyczące: 1. Przygotowania zbiorów do nowej organizacji. 2. Wytypowania, sklasyfikowania, oznakowania i zakodowania zbiorów do strefy wolnego dostępu około 250 tys. książek i czasopism. 3. Przenoszenia około miliona zbiorów, a także sprzętów i zespołów pracowniczych z całego kampusu uniwersyteckiego. 4. Zagospodarowania przestrzeni bibliotecznej i jej układów funkcjonalnych (strefy użytkowej i bibliotecznej, galerii, wypożyczalni, pracowni bibliotecznych, sal szkoleniowych, dydaktycznych, komputerowych, czytelni specjalistycznych, pokoi pracy indywidualnej i grupowej, pomieszczeń socjalnych). 5. Organizacji zbiorów w strefach wolnego dostępu na czterech poziomach bibliotecznych około 250 tys. zbiorów w obrębie dziedzin i klas. 6. Wdrożenia systemu informacji wizualnej (oznakowania wizualnego budynku, oznaczenia graficznego poziomów, stref użytkowych, struktury i układu zbiorów, zawartości działów, klas, regałów, itp.). 7. Testowania nowych systemów zabezpieczenia i kontroli zbiorów. 8. Uruchamiania nowych systemów wypożyczeń i zwrotów w systemie RFID. 9. Reinstalacji systemu komputerowego biblioteki. 10. Wdrożenia nowych modułów (obcojęzycznego katalogu OPAC WWW, graficznej wersji modułu wypożyczalni, kontroli zbiorów, modułu SWD, RFID). 11. Przygotowania nowych legitymacji typu mifare dla pracowników uczelni. 12. Przejęcia i ewidencji majątku nowej biblioteki, oznaczania sprzętów, tworzenia nowych pól odpowiedzialności. 13. Inwentaryzacji dotychczasowego dobytku biblioteki. 14. Łączenia zasobów bibliotecznych i ich nowej organizacji, tworzenia nowych stref odpowiedzialności, ubytkowania i zmiany miejsca użytkowania. Nowa biblioteka funkcjonuje od kwietnia br. W pełnej idei działać będzie od nowego roku akademickiego 2013/2014. Na otwarcie bibliotekarze sklasyfikowali około zbiorów do obszaru wolnego dostępu, kodując je w nowoczesnych systemach elektronicznych. Od stycznia do lipca br. w nowej bibliotece odbyło się około 45 ważnych wydarzeń związanych z działalnością naukową, dydaktyczną, kulturalną i artystyczną uczelni (konferencje naukowe, debaty, wystąpienia, prelekcje, pokazy, seanse filmowe, promocje, itd.). W przestrzeni bibliotecznej odbyły się też imprezy pozauczelniane związane z działalnością miasta. Biblioteka pozyskała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejną dotację na działalność upowszechniającą naukę. Jest to już czwarte dofinansowanie zadań związanych z rozwojem infrastruktury informacyjnej biblioteki, kompleksowego systemu zarządzania, oprogramowania biblioteki cyfrowej oraz przygotowania zbiorów do nowej biblioteki. Wysokość dotacji pozyskanych od listopada 2011 do lipca 2013 r. wynosi zł. Środki pozyskane na realizację zadań przewidzianych w 2012 r. to zł. Biblioteka zaktualizowała dokumentację prawną, wewnętrzne akty regulujące zasady jej działania. W marcu 2012 r. senat zatwierdził nowy regulamin organizacyjny biblioteki oraz zmiany w jej strukturze, dostosowane do nowych zapisów w statucie uczelni. Budowa nowej biblioteki, nowa organizacja systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni i jej zbiorów, spowodowały konieczność kolejnych zmian i aktualizacji prawnych.

282 282 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów 1. System biblioteczno-informacyjny Do sierpnia 2013 r. system biblioteczno-informacyjny uczelni tworzyła Biblioteka Uniwersytecka wraz z jej trzema specjalistycznymi filiami: Biblioteką Neofilologiczną, Biblioteką Sztuki i Biblioteką Muzyczną. Sieć bibliotek działała w jednolitym systemie organizacyjnym i wspólnym finansowaniu, pod zwierzchnictwem dyrektor biblioteki, jako część pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W nowej kadencji rektorskiej na lata zwierzchnikiem biblioteki został prof. Janusz Gil Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Na stanowisko dyrektora biblioteki senat zatwierdził dotychczasową dyrektor Ewę Adaszyńską, stanowisko wicedyrektora zachowała Aleksandra Motała. W 2012 r. uaktualniona została prawna dokumentacja biblioteki regulamin organizacyjny biblioteki, jej struktura organizacyjna, regulamin udostępniania zbiorów, regulaminy i instrukcje wewnętrzne dotyczące zasad organizacji, kontroli i bezpieczeństwa zbiorów. W marcu senat zatwierdził nowy Regulamin Organizacyjny Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz ze zmianami w strukturze organizacyjnej. Regulamin zaakceptowany wcześniej przez Radę Biblioteczną określa: miejsce biblioteki w strukturze uczelni, jej status i zadania, sposoby zarządzania, strukturę organizacyjną, umocowanie bibliotek specjalistycznych w systemie bibliotecznym, ich podległość i strukturę, kompetencje dyrektora, zawiera też rozdział dotyczący pracowników. Kolejne biblioteki specjalistyczne: Muzyki i Sztuki, powołane zostały jako filie Biblioteki Uniwersyteckiej. Zmiany struktury organizacyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczyły przekształcenia ośrodków informacji normalizacyjnej i patentowej w Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej. Zachowane zostały zasady funkcjonowania ośrodka, uściślone o procedury stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji SZBI. W związku z rozwojem infrastruktury bibliotecznej i zwiększonym zakresem działalności, sekcja ds. komputeryzacji biblioteki przekształcona została w dział. W styczniu 2012 r. po akceptacji Rady Bibliotecznej zmieniony został Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego i bibliotek specjalistycznych, dostosowany do nowych zapisów, zmian programowych oraz organizacyjnych. Przyjęte zostały: Regulamin Komisji Inwentaryzacyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Regulamin Selekcji Zbiorów i Postępowania z Materiałami Zbędnymi, zgodne z zasadami ewidencji materiałów bibliotecznych. Po uruchomieniu elektronicznych wypożyczalni bibliotek specjalistycznych opracowane zostały zasady i wewnętrzne procedury dotyczące wypożyczeń i udostępnień wspólne dla całej sieci bibliotecznej. W związku z nową organizacją biblioteki związaną z pozyskaniem nowej siedziby w 2013 r. opracowana została nowa struktura sieci biblioteczno-informacyjnej uczelni i nowa struktura organizacyjna biblioteki uniwersyteckiej, nastąpiły zmiany kierownicze i personalne w obrębie nowych działów. Opracowany został nowy regulamin organizacyjny biblioteki i nowy regulamin udostępniania zbiorów, nowe zakresy pracy działów oraz nowe opisy stanowisk. Zmiany wdrożone zostaną w nowym roku akademickim 2013/ Współpraca Biblioteka jest członkiem ogólnopolskich konsorcjów akademickich współfinansujących dostęp do specjalistycznych baz wiedzy i zbiorów elektronicznych, korzysta też z finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego baz i serwisów wydawców w ramach krajowych licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki. Dzięki tej współpracy biblioteka umożliwia swoim czytelnikom dostęp do wydawnictw elektronicznych w zdalnym dostępie sieciowym.

283 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 283 Przy tworzeniu zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej biblioteka współpracuje z wydziałami uczelni oraz instytucjami naukowymi miasta i regionu. ZBC jest częścią Federacji Bibliotek Cyfrowych prowadzonej przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu (PCSS). PCSS jest liderem wielu projektów, które prowadzi w imieniu federacji, pozyskując pieniądze na ich realizację. Dzięki tej współpracy zbiory biblioteki cyfrowej prezentowane są na specjalistycznych portalach, w repozytoriach i serwisach Open Access, portalu Europeana, DART-Europe, w projekcie Manuscriptorium, bazie ScientificCommons, Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLT) i in. Biblioteka prowadzi Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej autoryzowany przez Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie i Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach tej współpracy biblioteka pozyskuje corocznie zbiory nowych norm, opisów patentowych, wzorów użytkowych i towarowych. Ośrodek działa na potrzeby regionu, a jego zbiór należy do największych w województwie. Liczy on dokumentów drukowanych, bazy elektroniczne obejmują e-norm i e-patentów. Od 1997 r. biblioteka współtworzy bazę zawartości polskich czasopism technicznych,baz- Tech, a od 2010 r. BazTol portal cyfrowy zasobów sieciowych z nauk technicznych, wspólnie z 16 uczelniami i instytutami naukowymi. BazTech jest częścią Wirtualnej Biblioteki Nauki. Biblioteka tworzy bazę dorobku naukowego pracowników SKEP, zgodnie są z zasadami opracowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowuje też roczne raporty na potrzeby wydziałów. Biblioteka współpracuje z centrum komputerowym we wspólnych uczelnianych projektach. Program biblioteczny Prolib współdziała z uczelnianym systemem Dziekanat poprzez moduł Student. Odpowiada on za transmisję danych z obu systemów i poprawność danych bazy czytelników. Daje też możliwość uczestnictwa czytelników biblioteki w uczelnianym systemie rozliczeń elektronicznych, tzw. elektronicznej obiegówce, którą biblioteka współtworzyła. Biblioteka uczestniczy w projekcie KARO katalogu rozproszonych bibliotek polskich, który umożliwia prezentację zbiorów bibliotek polskich, ułatwia poszukiwania i kwerendy naukowe oraz wymianę międzybiblioteczną. W ramach umowy z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego importuje do bazy bibliotecznej Prolib hasła wzorcowe z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych, posadowionej na serwerze BUŚ. Od 2002 r. uczestniczy w krajowym projekcie pod nazwą Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce. Pozwala on na wypracowanie standardów i norm dla bibliotek na podstawie analizy porównawczej danych statystycznych dostarczanych zespołowi ds. standardów dla bibliotek naukowych. Biblioteka opracowuje coroczne zestawienia statystyczne do ogólnopolskich ankiet, rankingów, akredytacji kierunków, potrzeb ministerstwa, wydziałów, bibliotek, mediów, urzędów, GUS. Oryginalną i nowatorską ideę kontynuuje działająca od 2002 r. Artoteka, która współpracuje z artystami z wielu środowisk twórczych kraju i zagranicy. Ma na swoim koncie 78 wystaw i spotkań z artystami i uznaną kolekcję dzieł sztuki współczesnej, pozyskaną w darze od twórców. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim, biblioteka realizuje zakupy książek dla całej uczelni do euro. Odpowiada także za przygotowanie materiałów merytorycznych do procedur przetargowych na zakup polskich i zagranicznych czasopism dla uczelni. Pracownicy biblioteki uczestniczyli w realizacji projektu budowy biblioteki uniwersyteckiej, współpracowali z zespołem architektów Biura Architektonicznego NOW w Łodzi w tworzeniu planów przestrzennych, układów organizacyjnych i funkcjonalnych, wyposażaniu biblioteki i jej systemów, opracowaniu i wdrożeniu informacji wizualnej.

284 284 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Zespół programowy biblioteki uczestniczył w przetargach związanych z realizacją projektu nowej biblioteki dotyczących wyposażenia, promocji i reklamy, systemu informacji wizualnej. Współpracował z inżynierem kontraktu oraz działem inwestycji, projektów unijnych i kwesturą, firmami wyposażającymi bibliotekę, tworzącymi systemy informacji i promocji biblioteki. Dyrektor biblioteki jako kierownik merytoryczny projektu odpowiada za jego realizację i działanie. Biblioteka współpracuje z 200 bibliotekami, galeriami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą. Uczestniczy w krajowej i zagranicznej wymianie międzybibliotecznej. Pozyskuje też dary od instytucji i osób prywatnych. W 2012 r. otrzymała w darze zbiory o wartości zł. Biblioteka prowadzi wymianę międzybiblioteczną z innymi bibliotekami krajowymi i zagranicznymi. W 2012 r. pozyskała zbiory o wartości zł. Zbiory do wymiany pozyskuje nieodpłatnie z oficyny wydawniczej uniwersytetu, a także od innych wydawców uczelnianych. W ramach zawartych porozumień biblioteka prowadzi wypożyczalnię międzybiblioteczną, sprowadzając zbiory z innych bibliotek krajowych i zagranicznych. Dzięki profesorowi Stanisławowi Borowskiemu z Wydziału Humanistycznego biblioteka pozyskała dwutysięczny zbiór literatury slawistycznej przekazany w darze przez dra Martina Rammelmeyera. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy kolejny już rok biblioteka korzysta z pomocy stażystów. Na etatach finansowanych przez Urząd Pracy w 2012 r. w bibliotece pracowały 2 osoby. W ramach porozumienia z uczelnią biblioteka prowadzi praktyki dla doktorantów, studentów Wydziału Humanistycznego i Artystycznego, a także praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Staż odbyło 10 osób. Biblioteka organizuje zajęcia z przysposobienia bibliotecznego i informacji naukowej dla studentów pierwszych lat oraz zlecone zajęcia dotyczące warsztatu informacyjnego i obsługi baz. Pracownicy biblioteki prowadzą zajęcia na studiach licencjackich i podyplomowych z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Wydziale Humanistycznym, a także zajęcia z normalizacji na Wydziale Elektrotechniki. 2. Zbiory Księgozbiór biblioteki akademickiej jest największym i najbardziej wartościowym zbiorem naukowym w regionie lubuskim. Biblioteka kompletuje księgozbiór z zakresu sztuki, nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, ścisłych, biologicznych, ekonomicznych i technicznych. Zbiory mają charakter uniwersalny, preferujący dyscypliny reprezentowane przez uczelnię. Liczą one około jednostek i obejmują różne typy dokumentów zgodnych z kierunkami kształcenia i potrzebami środowiska Stan zbiorów Według stanu z r. zasób biblioteki liczy ponad dokumentów i obejmuje: wolumenów książek, jednostek zbiorów specjalnych: rękopisów i starodruków jednostki, dokumentów kartograficznych jednostki, dokumentów graficznych jednostek, druków muzycznych jednostki, dokumentów audiowizualnych jednostek, dokumentów życia społecznego jednostki,

285 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 285 mikrofilmów i mikrofisz jednostek, patentów jednostek, norm jednostek, innych wydawnictw jednostki, wolumenów wydawnictw ciągłych w wersji drukowanej (łącznie ok tytułów czasopism bieżących i archiwalnych): tytułów czasopism w prenumeracie bieżącej polskich, 110 zagranicznych oraz tytułów czasopism elektronicznych w zdalnym dostępie sieciowym, wydawnictw: Springer, Kluwer, Elsevier, Academic Press, Wiley, Blackwell, i in. Zbiory sieciowe obejmują: e-książek, ok e-wydawnictw w ramach wielodziedzinowych baz danych, tytułów e-czasopism, e-norm, wydawnictw z kolekcji cyfrowych Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej, 51 wielodziedzinowych i tematycznych baz danych odpowiadających profilowi uczelni oraz 190 baz danych na nośnikach Przyrost zbiorów W 2012 r. zbiory biblioteczne powiększyły się o jednostek, pozyskanych zgodnie z polityką gromadzenia w drodze zakupu jednostki oraz wymiany i darów jednostek. Niezależnie od tego biblioteka zorganizowała dostęp do ok wydawnictw: e-książek, e-czasopism, baz danych, e-norm i in. zasobów cyfrowych w ramach baz danych ze zbiorów bibliotecznych. Wartość pozyskanych przez bibliotekę zbiorów wynosi w 2012 r zł. Biblioteka współpracuje z 200 bibliotekami, galeriami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą. Uczestniczy w krajowej i zagranicznej wymianie międzybibliotecznej. Pozyskuje też dary od instytucji i osób prywatnych. W 2012 r. otrzymała zbiory z darów o wartości zł. Tab. 1. Przyrost zbiorów według sposobów pozyskania w 2012 r. Rodzaj zbiorów Kupno Dary i wymiana Razem Książki wol wol wol. Zbiory specjalne 476 jedn jedn jedn. Czasopism wol. 784 wol wol. Wydawnictwa elektr. na nośnikach* 3 jedn. 28 jedn. 31 jedn. Razem wol./ jedn wol./ jedn wol./ jedn. * Tabela nie obejmuje bieżącego dostępu do 300 tys. wydawnictw sieciowych W 2012 r. biblioteka pozyskała nieodpłatnie: wol. książek (606 z wymiany bibliotecznej, z darów, 626 z oficyny i wydziałów uczelni), 421 tytułów czasopism (248 z wymiany międzybibliotecznej i 173 z wydziałów uczelni i innych instytucji razem 784 wol.), jednostek zbiorów specjalnych (1.760 opisów patentowych z Urzędu Patentowego

286 286 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Rzeczpospolitej Polskiej oraz 650 wydawnictw audiowizualnych, muzycznych, graficznych, kartograficznych z darów prywatnych i fundacji), 28 jednostek wydawnictw elektronicznych, ponadto: e-normy przekazane z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach zawartej umowy, 30 sieciowych baz danych i serwisów wydawców w ramach krajowej licencji narodowej finansowanej przez MNiSW. Udział w konsorcjach i sponsorowane bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki umożliwiają dostęp do ponad zagranicznych wydawnictw elektronicznych: czasopism, książek, artykułów, indeksów cytowań naukowych i innych specjalistycznych wydawnictw. Są to zasoby, do których biblioteka umożliwia zdalny dostęp także spoza sieci uczelnianej w ramach 51 baz danych z własnych zasobów Kontrola i selekcja zbiorów Zgodnie z perspektywicznym planem poprawy stanu zbiorów bibliotecznych od kilku lat na bieżąco wykonywane są prace związane z kontrolą zbiorów ich selekcją, inwentaryzacją i melioracją. Porządkowanie zbiorów jest częścią polityki gromadzenia i profilowania zbiorów, ma też ścisły związek z planowaniem powierzchni magazynowych dla nowości oraz poprawną informacją o zbiorach zawartą w komputerowej bazie danych. W wyniku selekcji i kontroli zbiorów ubytkowano materiały biblioteczne ( jednostki zbiorów specjalnych i wolumenów książek), zestawiono też braki względne. Skontrum i selekcję przeprowadzono: w Bibliotece Neofilologicznej, w zbiorze książek niemieckojęzycznych, w Bibliotece Muzycznej w zbiorach książek i druków muzycznych, W Bibliotece Sztuki w zbiorach książek, w zbiorach czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w zbiorach magazynowych z zakresu nauk humanistycznych ubytkowano 866 pozycji, magazynach i czytelniach specjalistycznych oddziału nauk technicznych ubytkowano wol. książek, w zbiorze mikrofisz i mikroform ubytkowano jednostek. W trakcie przygotowania zbiorów do nowej biblioteki i jej nowej organizacji w 2013 r. uporządkowane zostały księgozbiory dziedzinowe książek wszystkich czytelni. Zbiory zagubione oznaczone zostały statusem braku względnego. Część zbiorów przeznaczona została do wolnego dostępu, a część przeniesiona do magazynu wypożyczalni. Kolejny rok ze zbiorów książek nowych wyodrębniany jest sukcesywnie zasób XIX-wiecznych wydawnictw, wymagający specjalnej ochrony ze względu na postępującą degradację tzw. kwaśnego papieru. W 2012 r. wyodrębnionych zostało kolejnych 285 książek przekazanych do Działu Zbiorów Specjalnych, do nowej wydzielonej kolekcji. Zbiór podlega nowej wycenie, konserwacji i opracowaniu. Tab. 2. Stan zbiorów bibliotecznych w 2012 r. Rodzaj zbiorów Przybyło Ubyło Stan z Książki wol wol wol. Zbiory specjalne jedn jedn jedn. Czasopisma wol. 6 wol wol. E-zbiory na nośnikach 31 jedn jedn. Razem zbiorów wol./ jedn wol./jedn wol./jedn. Tabela nie uwzględnia sieciowych zbiorów elektronicznych liczących ok. 300 tys. dokumentów

287 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wartość zbiorów Wartość zbiorów zgromadzonych przez bibliotekę w 2012 r. wynosi zł. To suma zbiorów zakupionych przez bibliotekę za zł i wartość pozyskanych przez nią darów w kwocie zł. Biblioteka pozyskuje dary od instytucji, fundacji i osób prywatnych, uczestniczy też w krajowej i zagranicznej wymianie międzybibliotecznej. Na sumę zł zakupionych zbiorów złożyły się następujące wartości: 1. książek zł, 2. zbiorów specjalnych zł, 3. czasopism polskich zł, 4. sieciowych baz danych zł, 5. wydawnictw elektronicznych na nośnikach zł. Na sumę zł darów złożyły się następujące wartości: 1. książek zł (finansowanie wydziałów zł, wartość wymiany międzybibliotecznej zł, darów indywidualnych zł, wartość darów wydawnictwa uczelnianego zł), 2. zbiorów specjalnych zł (wartość zbiorów graficznych z darów artystów zł, wartość opisów patentowych przekazanych z UPRP zł, pozostałych darów zł). Dużą wartość ma zbiór e-norm przekazanych z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach zawartej współpracy. Uzupełniana na bieżąco kolekcja jest rodzajem depozytu, który nie jest rejestrowany w księgach inwentarzowych biblioteki. 3. czasopism (wartość czasopism zakupionych ze środków wydziałów zł, wymiany międzybibliotecznej, zł, innych darów zł), 4. sieciowych baz danych i wydawnictw elektronicznych zł (środki wydziału zł, wartość licencji krajowej zł i darów 195 zł). Na źródła zł darów złożyły się: 1. biblioteki uczestniczące w wymianie międzybibliotecznej, które przekazały zbiory o wartości zł (książki za zł, czasopisma za zł, zbiory specjalne za 320 zł), 2. Oficyna Wydawnicza UZ, która przekazała książki włączone do inwentarza o wartości zł, 3. wydziały UZ, które sfinansowały i przekazały zbiory o wartości zł (książki za zł, czasopisma zagraniczne za zł, bazy danych za zł), 4. MNiSW finansujące bazy licencji krajowych o wartości zł, 5. instytucje naukowe i osoby indywidualne, które przekazały zbiory o wartości zł (książki za sumę zł, czasopisma za zł, wartość darów graficznych artystów o wartości , zbiory specjalne za sumę zł, zbiory elektroniczne za 195 zł). Biblioteka prowadzi wymianę międzybiblioteczną z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi. Zbiory do wymiany pozyskuje nieodpłatnie z oficyny wydawniczej i wydawców uczelnianych. W 2012 r. ramach działań na rzecz wymiany międzybibliotecznej biblioteka: otrzymała z oficyny wydawniczej i redakcji wydziałów uczelni wydawnictw o wartości zł (989 książek na sumę zł i numerów czasopism na sumę zł), włączyła do zbiorów i zainwentaryzowała 469 wydawnictw uczelnianych na sumę zł (460 książek o wartości zł i 9 tytułów czasopism o wartości 518 zł), wysłała do innych bibliotek w kraju i za granicą książek i czasopism wydanych w oficynie wydawniczej i wydawnictwach uczelni o wartości zł (306 książek na sumę zł i numery czasopism na sumę zł),

288 288 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów pozyskała z innych bibliotek zbiory o wartości zł (600 książek na sumę zł, 447 czasopism za zł, 16 zbiorów specjalnych za 320 zł ). Rodzaj zbiorów Tab. 3. Wartość zbiorów zgromadzonych w 2012 r. w zł Środki biblioteczne Sposób pozyskania Dary Razem w zł Książki Zbiory specjalne Czasopisma Zbiory elektroniczne * Razem * Obejmują licencjonowane e-bazy, serwisy e-czasopism, e-książki, a także e-wydawnictwa na nośnikach. Tab. 4. Wartość czasopism, serwisów wydawców i baz danych w zł w 2012 r. Rodzaj zbiorów Zakup Dary, wymiana, przekaz Razem w zł Czasopisma pol. * Czasopisma zagr. ** Serwisy wyd., bazy *** Razem * Koszty prenumeraty bieżącej czasopism polskich płatne są w roku prenumeraty ze środków biblioteki. ** Koszty prenumeraty bieżącej czasopism zagranicznych płatne są w dwóch ratach w dwóch kolejnych latach ze środków wydziałów *** Koszt baz danych płatnych ze środków biblioteki Jak co roku biblioteka zorganizowała przetarg na zakup czasopism polskich i zagranicznych dla całej uczelni. Przetarg na dostawę czasopism polskich w latach 2012 i 2013 wygrała firma Ruch, a na dostawę czasopism zagranicznych firma ARS Polona. Zakup czasopism zagranicznych finansują wydziały. Wzrasta dostęp do czasopism zagranicznych w wersji elektronicznej, nie zwiększa się natomiast wartość zakupu czasopism zagranicznych w wersji drukowanej. Tab. 5. Czasopisma zagraniczne w 2012 r. Rok Liczba tytułów Wartość pakietu w zł Udostępnianie zbiorów Do czasu uruchomienia nowego budynku biblioteka wypożyczała swoje zbiory w dwóch wypożyczalniach zlokalizowanych w kampusach uniwersyteckich i wypożyczalniach lokalnych bibliotek specjalistycznych. Zbiory udostępniała także na miejscu, w dwóch czytelniach ogólnych i dziewięciu specjalistycznych. Oferowała czytelnikom specjalistyczne księgozbiory dziedzinowe, profilowane zgodnie z potrzebami uczelni, w ramach funkcjonujących wydziałów. Od marca biblioteka rozpoczęła przeprowadzkę do nowego budynku i stopniowo oddawała go do użytku. Od kwietnia 2013 r. w nowym budynku działalność rozpoczęła wypożyczalnia. Pełny dostęp do połączonych zbiorów oraz możliwość wykorzystania wszystkich nowoczesnych systemów biblioteka zaoferuje od października nowego roku akademickiego 2013/2014. Nowa biblioteka jest nowoczesna. Sposób ukształtowania przestrzeni, organizacja zbiorów i usług, służą realizacji popularnej w świecie idei biblioteki bez barier przestrzennych

289 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 289 i organizacyjnych. Czytelnicy mają bezpośredni dostęp do zbiorów i usług rozplanowanych w wydzielonych obszarach wiedzy. Mogą korzystać ze zbiorów drukowanych i zasobów sieciowych oraz z bogatej oferty usług informacyjnych, opartych na nowoczesnych technologiach. Jest to najbardziej efektywna organizacja przestrzeni, która skłania czytelnika do aktywnych poszukiwań pośród bogatej kolekcji piśmiennictwa. Nowa biblioteka ma 600 różnorodnych miejsc do pracy naukowej i dydaktycznej, a także wielofunkcyjną przestrzeń do działań edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych. Oferuje na początek wolny dostęp do zbiorów dziedzinowych i dokumentów sieciowych. Oferuje też usługi informacyjne na wysokim poziomie. Biblioteka jest przyjazna, nastawiona na różnorodne oczekiwania i potrzeby użytkowników, w pełni przystosowana do obsługi osób o różnym rodzaju niepełnosprawności. Do wypożyczalni zapisanych jest użytkowników: studentów, pracowników i osób spoza uczelni. W 2012 r. z biblioteki jej zbiorów i usług skorzystało czytelników. Tab. 6. Ilość odwiedzin czytelników w 2012 r. W wypożyczalniach W czytelniach i agendach Razem w BU Tab. 7. Wypożyczenia i udostępnianie zbiorów tradycyjnych w 2012 r. Wypożyczenia na zewnątrz Udostępnienia w czytelniach Razem Biblioteka prowadzi wypożyczalnię międzybiblioteczną, sprowadzając zbiory z innych bibliotek krajowych i zagranicznych. W 2012 r. biblioteka zamówiła dla swoich czytelników pozycji z bibliotek krajowych i zagranicznych. Odpowiedziała na 390 zamówień innych bibliotek polskich i zagranicznych. Biblioteka oferuje też zbiory i usługi elektroniczne w zdalnym dostępie sieciowym. Liczba czytelników Tab. 8. Statystyka Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej w 2012 r. Liczba udostępnionych zbiorów Liczba wygenerowanych stron Liczba przeszukiwań Statystyka elektronicznej oferty przygotowanej przez bibliotekę w 2012 r. wykazała: osób korzystających z baz danych i e-czasopism internetowych sesji ze stacji roboczych w bibliotece osoby korzystające z ZBC (ponad osób od 2006 r.) wykorzystanych publikacji w ZBC ( wygenerowanych stron) osób korzystających z internetowego serwisu bibliotecznego osób korzystających z internetowego systemu OPAC WWW. Katalog umożliwia przeglądanie, zamawianie, rezerwowanie i prolongatę zamówień. Działają wypożyczalnie wszystkich bibliotek sieci uczelnianej wyszukiwań w katalogu internetowym OPAC WWW 2.6. Opracowanie zbiorów W ramach perspektywicznych planów tworzenia elektronicznych baz zasobów własnych, w 2012 r. kontynuowane były prace nad:

290 290 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów 1. Bazą książek, czasopism, dokumentów dźwiękowych, muzycznych, kartograficznych i elektronicznych. Biblioteczna baza danych liczy egzemplarzy zasobu i rejestruje tytułów różnych kategorii materiałów. W 2012 r. przybyło numerów inwentarzowych zbiorów. Po połączeniu baz danych posadowionych na dwóch serwerach scalonych zostało tytułów książek. Na bieżąco porządkowane są indeksy i hasła lokalne. 2. Opisem zbiorów XIX w. wydzielono i opracowano 285 książek. Wyodrębniony zbiór książek XIX w. liczy obecnie pozycji. 3. Digitalizacją zbiorów drugiego obiegu i utworzeniem ich wersji elektronicznych zakończono cyfrowe prace nad kolekcją książek liczącą tytułów. Część tych zbiorów prezentowana jest w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. 4. Digitalizacją zbiorów do kolekcji biblioteki cyfrowej zdigitalizowano i wprowadzono 844 dokumenty skanów. 5. Katalogowaniem zbiorów graficznych. 6. Melioracją i kontrolą lokalnej bazy haseł wzorcowych: formalnych i przedmiotowych w celu scalenia zbędnych powtórzeń powstałych po połączeniu baz. 7. Sukcesywnym zastępowaniem haseł przedmiotowych z bazy nauk technicznych utworzonych wg własnego słownika, hasłami importowanymi z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych w języku haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. 8. Poprawianiem na bieżąco haseł przedmiotowych, zgodnie z wytycznymi Biblioteki Narodowej. 9. Sukcesywnym zastępowaniem lokalnych haseł formalnych i opisów bibliograficznych hasłami i opisami importowanymi z bazy NUKAT i BN. 10. Wprowadzeniem do bazy bibliotecznej numerów inwentarzowych zbiorów Biblioteki Neofilologicznej. 11. Oklejaniem kodami dostępu książek bibliotek specjalistycznych (Biblioteki Sztuki i Biblioteki Muzyki w 2012 r. oznakowano ok pozycji. 12. Tworzeniem słownika klasyfikacji wewnętrznej dla zbiorów nauk technicznych i muzycznych. 13. Typowaniem zbiorów technicznych i muzycznych do strefy wolnego dostępu sklasyfikowano dodatkowo ok zbiorów. 14. Oznaczaniem i kodowaniem zbiorów wolnego dostępu w elektronicznych systemach SWD i RFID od października 2012 r. do sierpnia 2013 r. opracowano ok książek i czasopism. 15. Systemem Komputerowej Ewidencji Publikacji SKEP wprowadzono opisów. 16. Bazą zawartości czasopism technicznych BazTech wprowadzono opisów artykułów i opisów bibliografii załącznikowej Ochrona i konserwacja zbiorów Przy Dziale Zbiorów Specjalnych działa Pracownia Konserwacji, która zajmuje się pracami restauracyjnymi cennych zbiorów bibliotecznych należących do zasobów narodowych i kolekcji artystycznych. Prace prowadzone są systematycznie i obejmują głównie zbiory zabezpieczone. W 2012 r. z materiałów zgromadzonych przez bibliotekę wykonane zostały prace konserwatorskie, które objęły następujące kolekcje i grupy materiałów: 1. Starodruki rekonstrukcja opraw skórzanych książek XVI-XVII w., sztukowanie bibułą japońską uszkodzonych stron, uzupełnianie papierem czerpanym zdefektowanych zbiorów. 2. Zbiory XIX-wieczne (książki i druki ulotne) rekonstrukcja opraw broszurowych książek, wyklejek, sztukowanie kart, odkwaszanie. 3. Zbiory kartograficzne sztukowanie bibułą japońską oraz papierem czerpanym zdefektowanych map.

291 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Zbiory graficzne oprawy zabezpieczające zbiory, passe-partout, oraz cyfrowe kopie grafiki współczesnej, regionalnej, fotografii artystycznej oraz starych pocztówek. 5. Oprawy dla cennych wydawnictw książek nowych. Dział Zbiorów Specjalnych prowadzi działania mające na celu wyodrębnienie druków XIX-wiecz nych z ogólnego zasobu książek nowych. Zbiór ten wymaga szczególnej opieki konser watorskiej ze względu na samodestrukcję papieru o wysokim ph. Zbiór podlega renowacji, powtórnej wycenie, nowym oznaczeniom, jest też opracowany i wprowadzony do bazy kompu terowej. Stanowi odrębną chronioną kolekcję. W 2012 r. do Działu Zbiorów Specjalnych przekazanych zostało z magazynu kolejnych 285 książek. Wyodrębniony zbiór liczy obecnie wol. Formą ochrony zbiorów jest też proces digitalizacji, który biblioteka prowadzi już kolejny rok. W 2012 r. zdigitalizowano 844 obiekty ( skanów) rękopisów, starodruków, map, zbiorów graficznych, czasopism, książek nowych i XIX-wiecznych oraz rozpraw doktorskich. Digitalizacji podlegał także chroniony zbiór wydawnictw drugiego obiegu. Zakończyły się prace nad ich elektroniczną wersją. Biblioteka ma już pełną elektroniczną wersję całego zbioru liczącego książek. 3. Działalność biblioteki 3.1. Działalność informacyjna Biblioteka Uniwersytecka pełni funkcję ośrodka informacji naukowej zapewniając dostęp do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach naukowych. Pełni też funkcję Regionalnego Ośrodka Informacji Normalizacyjnej i Patentowej. Zbiór norm, patentów i wzorów użytkowych należy do największych w województwie lubuskim. Biblioteka zarządza wiedzą i dystrybuuje elektroniczną informację i zasoby zgodnie z potrzebami wydziałów. Poprzez usługę VPN oferuje dostęp do zbiorów elektronicznych także spoza uczelni. Biblioteka prezentuje pełny serwis informacyjny aktualizowany na bieżąco. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej skorzystało w 2012 r. ponad osób, z OPACA WWW ponad osób. Biblioteka oferuje elektroniczne zamawiane publikacji do zbiorów, zamawianie cyfrowych kopii do zasobów biblioteki cyfrowej oraz elektroniczne zamawianie zbiorów z innych bibliotek. Wprowadziła nowe formy komunikacji społecznej z użytkownikami: blogi, facebook, elektroniczny przekaz informacji i usługi mailowe, gadu-gadu. Dział Informacji Naukowej prowadzi kwerendy i poszukiwania bibliograficzne do prac naukowych na zlecenie pracowników, a także szkolenia w zakresie obsługi programów bibliotecznych, baz danych, wydawnictw multimedialnych, dostępów do czasopism elektronicznych. Prowadzi także zajęcia z przysposobienia bibliotecznego i informacji naukowej oraz normalizacji dla studentów różnych kierunków na zlecenie wykładowców. Pracownicy biblioteki uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez wydawców baz, konsorcja, firmy komputerowe, biblioteki. Sami organizują także szkolenia dla swoich czytelników oraz dla pracowników biblioteki Bazy danych i serwisy wydawców Biblioteka zgromadziła i zarządza pełnotekstowymi, bibliograficznymi, abstraktowymi i bibliometrycznymi bazami danych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, technicznych i ekonomicznych w wersji elektronicznej (w ofercie ma 51 baz sieciowych i 190 na nośnikach). Kontynuuje dostęp do serwisów wydawców, m. in. czasopism Elseviera, Springera, Kluwera, Akademic Press, zasobów American Chemical Society (ACS), American Institute of Physics (AIP), American Physical Society (APS), ACM Digital Library, wydawnictw PWN, wielodziedzinowych baz EBSCO, PROQUEST, Mathematical Review, Inspec, Jstor, baz cytowań Web of Know-

292 292 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów ledge, Scopus, Wiley& Blackwell, Lex Wolters Kluwer, a także baz patentowych i prawnych. Biblioteka kontynuuje dostęp do programowych narzędzi obsługujących bazy danych Link Solver z listą A-Z. Udział w konsorcjach, sponsorowane przez MNiSW bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz pozostałe e-zasoby biblioteczne umożliwiają dostęp do wydawnictw sieciowych Bazy biblioteczne BazTech Biblioteka współtworzy krajową bazę techniczną BazTech oraz bazy własne: dorobku naukowego pracowników SKEP, bazy biblioteczne Prolib oraz bazy biblioteki cyfrowej ZBC. Od 1997 r. biblioteka współtworzy bazę zawartości polskich czasopism technicznych BazTech, a od 2010 r. portal cyfrowy zasobów sieciowych nauk technicznych BazTol, wspólnie z 16 uczelniami i instytutami naukowymi w Polsce. W 2012 r. Biblioteka Uniwersytecka wprowadziła do ogólnopolskiej bazy technicznej opisy bibliograficzne artykułów oraz opisów bibliografii załącznikowej. Opisy bibliograficzne artykułów Tab. 9. Dane dotyczące bazy technicznej BazTech za 2012 r. Liczba opisów bibliograficznych Opisy bibliografii załącznikowej Liczba zbibliografowanych artykułów System Komputerowej Ewidencji Publikacji SKEP Rejestruje dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z zasadami opisów bibliograficznych, wymogami uczelni i zasadami MNiSW. SKEP generuje raporty zgodnie z kategoriami osiągnięć naukowych i oceną publikacji obowiązującą w ministerstwie. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne autorów UZ i 6364 współautorów spoza UZ. W 2012 r. opracowano nowe opisy bibliograficzne. Baza SKEP wzbogacona została o moduł do opracowania bibliografii artystycznej, zgodnie ze specyfiką twórczości muzycznej i plastycznej na zasadach opracowanych przez MNiSW. Baza dorobku artystycznego SKEP ART rejestruje dzieła oraz działalność artystyczną na bieżąco i retrospektywnie 10 lat do tyłu. Tab. 10. Dane dotyczące bazy SKEP łącznie z dorobkiem artystycznym za 2012 r. Kategoria publikacji Przybyło w 2012 r. Łączna liczba opisów Artykuły w czasopismach Artykuły w innych wydaw. ciągłych Referaty konferencyjne Wydawnictwa zwarte, też wystawy, koncerty Wydaw. zwarte rozdz., też wystawy, koncerty Redakcje Recenzje Patenty/wzory użytkowe Raporty techniczne Prace doktorskie Razem Trwają prace nad włączeniem bazy SKEP do uczelnianego systemu Dziekanat dla wykorzystania zawartych w nim informacji i spójnego łączenia i przekazywania danych.

293 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Bazy biblioteczne systemu Prolib Bazy biblioteczne komputerowego systemu zarządzania biblioteką Prolib tworzone są w programie Prolib w wersji M21 i formacie opisu danych MARC21. Bazy obejmują wszystkie kategorie materiałów bibliotecznych, które posiada biblioteka. Na koniec 2012 r. baza zawierała numerów inwentarzowych różnorodnych dokumentów i tytułów książek, czasopism, dokumentów kartograficznych, dźwiękowych i muzycznych. Po połączeniu baz scalonych zostało opisów, powstało nowych. Od marca 2012 r. funkcjonuje wspólna dla całej sieci bibliotecznej, zintegrowana baza biblioteczna, posadowiona na nowym serwerze w oprogramowaniu Progress Enterprise, zakupionym ze środków MNiSW. Procedury scalania wspólnych opisów bibliotecznych przygotowane z firmą Max Elektronik umożliwiły połączenie tylko części opisów, dlatego też baza wymaga stałego, systematycznego porządkowania. Na bieżąco scalane są i porządkowane indeksy, kartoteki haseł wzorcowych, opisy bibliograficzne, hasła przedmiotowe, oznaczenia dokumentów, lokalizacja, itp. Połączona baza porządkowana jest zgodnie z przyjętymi zasadami opisów bibliograficznych dla poszczególnych kategorii dokumentów oraz zasadami klasyfikacji przedmiotowej Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Opisy importowane są z centralnej kartoteki haseł wzorcowych bazy NUKAT i bazy Biblioteki Narodowej. W połączonej bazie powstaje baza haseł wzorcowych tworzona na bieżąco. Wspólna dla całej sieci bibliotecznej jest też baza czytelników, których dane biblioteka przejmuje z uczelnianego systemu Dziekanat. Obie bazy są kompatybilne i poprzez moduł Student przekazują i modyfikują dane studentów. W systemie elektronicznych wypożyczeń funkcjonują wszystkie biblioteki sieci. W czerwcu 2012 r. uruchomiona została elektroniczna wypożyczalnia Biblioteki Muzycznej i Biblioteki Sztuki, a wcześniej Biblioteki Neofilologicznej. Wypożyczalnie lokalne bibliotek specjalistycznych funkcjonują jako wypożyczalnie niezależne od wypożyczalni głównych, ale ze wspólną dla całej sieci bazą czytelników. Biblioteka UZ prezentuje swoje bazy w projekcie KARO za pomocą protokołu Z39. KARO to katalog rozproszonych bibliotek polskich, który umożliwia prezentację zbiorów bibliotek polskich, ułatwia poszukiwania i kwerendy naukowe oraz wymianę międzybiblioteczną Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa Działa od października 2005 r. Jej celem jest zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, dziedzictwa kulturowego oraz dokumentów dotyczących regionu. Zasoby ZBC współtworzone są przez bibliotekę uczelnianą we współpracy z wydziałami uczelni oraz instytucjami naukowymi miasta i regionu. W zbiorach ZBC jest ponad dokumentów, które obejmują m.in. rozprawy doktorskie i habilitacyjne, czasopisma akademickie, publikacje pracowników uczelni, a także cenne zasoby kulturowe (m.in. rękopisy, starodruki, mapy, dzieła z kolekcji artystycznych biblioteki, wydawnictwa podziemne, unikatowe kolekcje regionalne, itp.). Zasoby biblioteki wirtualnej tworzone są zgodne z przyjętymi standardami europejskimi. ZBC jest częścią Federacji Bibliotek Cyfrowych, która oferuje dostęp do półtora miliona obiektów cyfrowych wraz z ich metadanymi. Na bazie biblioteki cyfrowej działa Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla Osób Niewidomych. Poszerza ona ofertę cyfrową o publikacje chronione prawem autorskim tytułem szczególnego typu dozwolonego użytku osobistego autorów, na podstawie zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utworzenie wydzielonej kolekcji dla osób z dysfunkcją wzroku

294 294 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów to forma przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Kolekcja liczy 100 książek i jest systematycznie powiększana. Jest to pierwsza biblioteka cyfrowa dla niewidomych w oprogramowaniu dlibra i jedna z nielicznych w kraju. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla Niewidomych była prezentowana na konferencjach naukowych w Poznaniu, Opolu i Gdańsku oraz popularyzowana w prasie lokalnej oraz fachowych czasopismach krajowych. Z ZBC skorzystało osób, jej zbiór liczy ponad pozycji. W 2012 do zasobów biblioteki wprowadzone zostały 844 dokumenty, przygotowane (wybrane, zeskanowane, sfotografowane, przetworzone w programach graficznych) przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej oraz studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej praktykujących w bibliotece. Wprowadzone dokumenty Tab. 11. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dane za 2012 r. Liczba skanów Liczba odwiedzin Liczba wygenerowanych stron Liczba wyświetlonych publikacji Liczba wyszukiwań Tab. 12. Liczba przygotowanych skanów wg kategorii materiałów dane za 2012 r. Czasopisma i gazety Książki Elementarze Pocztówki Inne Razem Zbiory biblioteki cyfrowej prezentowane są na specjalistycznych portalach, repozytoriach i serwisach Open Access: na portalu Europeana, DART-Europe, w projekcie Manuscriptorium, bazie ScientificCommons, itp. Działa Blog Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej informujący o ważnych dla środowiska naukowego wydarzeniach związanych z przestrzenią informacyjną oraz blog towarzyszący budowie nowej biblioteki. Blogi, jako popularne narzędzie komunikacji, są kolejną formą propagowania wiedzy oraz kontaktów z czytelnikami. Rozbudowane zostało oprogramowanie Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej ze środków MNiSW na działalność upowszechniającą naukę. Biblioteka zakupiła specjalistyczne oprogramowanie odczytujące dokumenty, programy udźwiękawiające dla osób niewidomych oraz profesjonalne narzędzie do tworzenia plików DjVu i rozpoznania znaków (OCR). Dzięki kolejnej dotacji ministerialnej biblioteka zaplanowała bazę szkoleniowo-edukacyjną, warsztat pracy dla redaktorów obsługujących bibliotekę cyfrową ze specjalistycznym oprogramowaniem do pełnej obróbki plików cyfrowych. Zakupiła oprogramowanie graficzne, do kompresji obrazu, do tworzenia i odtwarzania plików w formacie DAISY oraz programy do tworzenia dokumentów publikowanych w bibliotekach cyfrowych Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej Jego zadaniem jest kompletowanie specjalistycznej literatury oraz obsługa czytelników w zakresie informacji normalizacyjnej i patentowej, zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i naukowymi środowiska akademickiego i regionu. Zbiór ośrodka należy do największych w województwie, liczy dokumentów ( norm i patentów), elektronicznych norm i elektronicznych opisów patentowych, wynalazków, wzorów użytkowych i towarowych. Na potrzeby ośrodka działa rzecznik patentowy doradca i rzeczoznawca pomocny przy tworzeniu dokumentacji autorskiej projektów i wynalazków. W 2012 r. ośrodek wzbogacił się o opisów i wzorów użytkowych przekazanych z urzędu patentowego oraz norm w wersji elektronicznej, przekazanych z komitetu normalizacyjnego.

295 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 295 Ośrodek powołany został w marcu 2012 r. z przekształcenia i połączenia działających wcześniej dwóch agend: Regionalnego Ośrodka Informacji Normalizacyjnej, autoryzowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie oraz Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej, autoryzowanego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie umowy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w Warszawie, biblioteka wdrożyła utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji w ośrodku, potwierdzony świadectwem stosowania SZBI. Ośrodek podlega corocznym audytom nadzoru przeprowadzanym przez pracowników PKN-u, a także systematycznym audytom wewnętrznym prowadzonym przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników biblioteki. Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu pracownicy związani z ośrodkiem przeszkoleni zostali na specjalistycznych kursach i seminariach organizowanych przez PKN oraz inne uprawnione do tego instytucje. Ostatni audyt przeprowadzony został przez Wydział Certyfikacji PKN we wrześniu 2012 r., a kolejny przewidziany jest w roku bieżącym. Współpraca z PKN zakłada korzystne dla biblioteki warunki bezpłatnego pozyskiwania i tworzenia zbiorów norm Działalność upowszechnieniowa Działalność upowszechnieniowa prowadzona przez bibliotekę objęła następujące formy promocji: 1. Prezentację zbiorów własnych poprzez prelekcje i pokazy dla studentów, licealistów, naukowców, gości biblioteki i uczelni. 2. Wystawy organizowane w ramach sesji, konferencji i spotkań naukowych. 3. Popularyzowanie biblioteki i jej zbiorów podczas imprez cyklicznych (Festiwal Nauki, Tydzień Bibliotek, Dni Niemieckie, itp.). 4. Wspieranie akcji organizowanych przez stowarzyszenia społeczne na cele charytatywne. 5. Spotkania, dyskusje i wykłady w ramach działalności Artoteki. 6. Wystawy w Galerii Grafiki Biblioteki Sztuki. 7. Prezentację zbiorów bibliotecznych w uczelniach i szkołach, muzeach, placówkach naukowych i kulturalnych w kraju i za granicą. 8. Pokazy cymeliów organizowane przez Dział Zbiorów Specjalnych dla studentów, gości uczelni, bibliotekarzy oraz uczniów. 9. Pokazy organizowane przez Pracownię Konserwacji Książki. 10. Wykorzystanie zbiorów bibliotecznych jako materiałów ilustracyjnych w wydawnictwach uczelnianych i regionalnych. 11. Tworzenie bibliografii pracowników uczelni w dostępie on-line. 12. Miesięczne wykazy nowości na stronie internetowej biblioteki. 13. Biblioteczne strony internetowe. 14. Informatory i ulotki dotyczące biblioteki i zbiorów. 15. Promocję biblioteki w prasie fachowej i mediach lokalnych. 16. Krok po Kroku. Elektroniczny przewodnik po bibliotece dla studentów I roku. 17. Katalogi wystaw organizowanych przez bibliotekę. 18. Wydawnictwa elektroniczne towarzyszące uroczystościom i wydarzeniom akademickim. 19. Publikacje dotyczące biblioteki, jej zbiorów i działalności. 20. Prezentacje elektroniczne dotyczące biblioteki. 21. Informacje o aktualnych wydarzeniach bibliotecznych w elektronicznym informatorze uczelnianym NIUZ. 22. Prezentację zbiorów w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. 23. Udział ZBC w projektach krajowych i międzynarodowych. 24. Popularyzowanie dorobku Zielonogórskiej Biblioteki dla niewidomych w kraju.

296 296 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów 25. Blogi biblioteczne upowszechniające ważne informacje, wydarzenia i zasoby: Blog ZBC odnoszący się do zagadnień bibliotek cyfrowych i przestrzeni informacyjnej, a także blog związany z budową biblioteki uniwersyteckiej i problemami nowoczesnego budownictwa bibliotecznego. 26. Popularyzowanie nowej biblioteki uniwersyteckiej na stronach internetowych Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Oprogramowanie Gadu-Gadu Widget, popularne narzędzie do bezpośredniej komunikacji i zapytań. Elektroniczny formularz Zapytaj Nas kierowany do młodych ludzi jest formą kontaktów z użytkownikami biblioteki. 28. Elektroniczną formę propozycji zakupu zbiorów kierowaną bezpośrednio do biblioteki. 29. Usługę SSL VPN (WebVPN) dla studentów i pracowników uniwersytetu dostępu do licencjonowanych zasobów sieciowych spoza biblioteki. 30. Szkolenia studentów i pracowników z obsługi baz danych, dostępu do czasopism elektronicznych, poszukiwań internetowych, obsługi elektronicznych katalogów bibliotecznych, tworzenia zasobów biblioteki cyfrowej. 31. Zajęcia dydaktyczne dla studentów. 32. Pomoc w przygotowywaniu bibliografii do prac naukowych Działalność wystawiennicza i promocyjna Działalność wystawienniczą prowadzi Biblioteka Sztuki i Biblioteka Uniwersytecka. Od 2002 r. przy Bibliotece Sztuki działa Galeria Grafiki organizująca cykle wystaw sztuki współczesnej. Ma ona na swoim koncie 78 wystaw i spotkań z wybitnymi artystami polskimi i zagranicznymi z różnych środowisk polskich i zagranicznych. Wystawy poświęcone życiu naukowemu uczelni i promowaniu swoich zbiorów Biblioteka Uniwersytecka organizuje, wykorzystując powierzchnie wystawiennicze w kampusie A i B. Wystawy organizują pracownicy zbiorów specjalnych i informacji naukowej. W latach 2012/2013 biblioteka zorganizowała i pomogła w organizacji następujących wystaw towarzyszących różnym wydarzeniom uczelnianym: 2012 r. 1. I 40-lecie Akademickiego Środowiska Muzycznego w Zielonej Górze, 2. I Jamajka. Moje podróże wystawa prof. Wiesława Hładkiewicza, 3. II Reżyser, reżyser, 4. III Nie ma dziecka jest człowiek. Obchody roku Janusza Korczaka, 5. IV Paryż, Paryż Dni Frankofonii, 6. IV Wystawa prof. Janusza Matkowskiego z okazji 70. urodzin, 7. V Leszek Krutulski Opowieść o przemijaniu, 8. V Biblioteka ciągle w grze. Stadiony świata Tydzień bibliotek 2012, 9. V Cześć starym księgom. Prezentacja zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej Tydzień bibliotek 2012, 10. V Czasopisma dla kobiet z XIX i XX wieku ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Tydzień bibliotek 2012, 11. V Prezentacja Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej dla Niewidomych Tydzień bibliotek 2012, 12. V Prezentacja nowego budynku biblioteki uniwersyteckiej Tydzień bibliotek 2012, 13. VI Najpiękniejszy ze światów. Festiwal Nauki 2012,

297 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą VI Ziemia dla człowieka człowiek dla Ziemi. Festiwal Nauki 2012, 15. VI Biblioteka bez papieru prezentacja Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowe. Festiwal Nauki 2012, 16. VI Profesor Marian Piotr Kaźmierowski doktor honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 17. IX Pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Regionalia w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Zielonej Górze, 18. X Życie muzyczne Dolnego Śląska na przestrzeni dziejów, 19. X Zielonogórskie środowisko akademickie , 20. X Zielona Góra, jakiej już nie ma wystawa fotografii Leszka Krutulskiego towarzysząca wykładowi Bogumiły Husak z Instytutu Germanistyki, 21. XI Jubileusz prof. Edwarda Hajduka, 22. XII Oblicza natury. Wystawa fotografii, 23. XII Impreza promująca zakończenie projektu budowy nowej biblioteki uniwersyteckiej I Chiny wczoraj i dziś wystawa fotografii prof. Wiesława Hładkiewicza, 2. I Italia wystawa fotografii, 3. IV Dni Frankofonii, 4. V W kraju winnic i złocistej oliwy wystawa fotografii Anny Polak, 5. VI Profesor dr hab. Lech Górniewicz Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Biblioteka Uniwersytecka zaprezentowała swoje zbiory graficzne kolekcję 173 plakatów o tematyce filmowej na festiwalu Play Poland Film Festiwal, organizowanym przez Polish Art Europe. Zbiory Biblioteki UZ prezentowane były od czerwca do grudnia 2012 r. na wystawach w Edynburgu, Glasgow, Belfaście, Londynie, Birmingham, Oslo, Ottawie i Liverpoolu. To kolejny już cykl festiwalu, w ramach którego biblioteka prezentuje swoje zbiory artystyczne. Trwa kolejna edycja festiwalu Play Poland Film Festiwal 2013 r., również z udziałem biblioteki prezentującej swoje unikatowe kolekcje plakatów. W ramach działalności Artoteki Grafiki odbyły się następujące działania, które obejmowały indywidualne wystawy w Galerii Sztuki oraz cykliczne Spotkania w bibliotece reprezentujące różne postawy i media: I Grzegorz Hańderek: Grafiki z cyklu Powierzchowność/exterior, 2. III Mateusz Otręba: Przewodnik osobisty. Wystawa i wykład towarzyszący, 3. IV Zygmunt Rafał Strent: Grafika bezużyteczna. Wystawa i wykład towarzyszący, 4. VI Stanisław Kortyka: Z natury gwasze i rysunki. Wystawa, 5. VI Stanisław Kortyka: Inspiracje. Wykład towarzyszący wystawie, 6. X Z kolekcji Artoteki Grafiki. Wystawa i towarzyszący jej wykład Janiny Wallis, 7. XI Wyrwane z kontekstu. Wystawa Agnieszki Rożnowskiej, 8. XII Ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wystawa towarzysząca uroczystości zakończenia projektu budowy nowej biblioteki uniwersyteckiej II Głowy Wystawa prac Anny Szydłowskiej, 2. IV Judyta Bernaś: Z zacisza grafiki i obiekty, 3. VI Prace dyplomowe Cezarego Bednarczyka. Wzorem lat ubiegłych biblioteka przygotowała w 2012 r. program obchodów ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem Biblioteka ciągle w grze! To nawiązanie do piłkarskiego

298 298 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów EURO, uświadamia miejsce biblioteki w społeczeństwie i jej infrastrukturze. W grze, jaka się toczy o uczestnictwo w aktywnym działaniu społecznym, biblioteki dysponują wszechstronnością udostępnianych zbiorów, różnorodnością form i coraz lepszymi warunkami lokalowymi. W Tygodniu Bibliotek BU zorganizowała cykl wystaw, spotkań, prezentacji i wykładów: 1. Biblioteka ciągle w grze. Stadiony świata, 2. Leszek Krutulski Opowieść o przemijaniu wystawa fotografii, 3. Zygmunt Rafał Strent: Grafika bezużyteczna. Wystawa i wykład towarzyszący, 4. Cześć starym księgom. Prezentacja zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej, 5. Czasopisma dla kobiet z XIX i XX wieku wystawa, 6. Prezentacja Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej dla Niewidomych, 7. Prezentacja nowej biblioteki uniwersyteckiej spotkanie ze studentami niepełnosprawnymi. Biblioteka dziewiąty już raz uczestniczyła w Festiwalu Nauki Przygotowała ofertę, która obejmowała: 1. Wystawę towarzyszącą obchodom uroczystości nadania godności doktora honoris causa uczelni, 2. Wystawę Najpiękniejszy ze światów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, 3. Wystawę nawiązującą do sportowego wydarzenia EURO 2012, 4. Prezentacje zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej dotyczących ochrony naturalnego środowiska i problemów ekologii, 5. Przygotowany przez Bibliotekę Sztuki cykl wystaw i spotkań z artystami. Ze względu na intensywne prace związane z przygotowaniami i przeprowadzką do nowej siedziby, biblioteka zrezygnowała z udziału w obchodach Tygodnia Bibliotek i Festiwalu Nauki w 2013 r Zbiory specjalne i Artoteka Na kolekcje zbiorów specjalnych biblioteki składają się zespoły rękopisów, starodruków, zbiorów kartograficznych oraz graficznych. Zbiory biblioteczne i kolekcje artystyczne są źródłem wiedzy o kulturze czasów współczesnych i historycznych, dokumentacją różnych przejawów twórczości naukowej, intelektualnej, artystycznej i kulturowej, Biblioteka gromadzi je od początków swojej działalności. Są to zbiory zaliczane do narodowych zasobów bibliotecznych. W ramach Oddziału Zbiorów Specjalnych funkcjonują: Sekcja Starodruków i Zbiorów XIX-wiecznych Sekcja Kartografii Sekcja Grafiki Pracownia Konserwacji Książki Zespoły rękopisów i starodruków liczą jednostki i obejmują rękopisy dawne dotyczące głównie naszego regionu oraz starodruki od XVI do 1800 r. polonika (615 jedn.) i druki obce (1.125 jedn.). Zbiory specjalne obejmują także cenniejsze XIX-wieczne wydania poloników i extraneów. Wśród nich jest m.in. pierwsze paryskie wydanie Pana Tadeusza A. Mickiewicza z 1834 r. Zbiór XIX-wieczny liczy woluminów. Zbiory kartograficzne liczą jednostek. Zabytkowe atlasy, mapy oraz plany miejscowości i słynnych bitew pochodzą m.in. z pracowni J. Jansoniusa, J. Blaeu, J. Danckerta oraz rodziny Homanów. Najstarszy atlas, Cosmographia Sebastiana Munstera wydana w Bazylei pochodzi z 1554 r. Kolekcja dzieł sztuki gromadzona przez lata jest formą dokumentacji różnych przejawów twórczości artystycznej w kraju i w regionie. Liczy ona jednostek i składa się z na-

299 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 299 stępujących zespołów: Grafiki dawnej (ok. 750 jednostek), która obejmuje ryciny od XVII do XIX w., głównie drzeworyty, miedzioryty i litografie. Wśród prac przeważają dzieła o tematyce biblijnej, portrety pisarzy, artystów, uczonych i świętych, widoki miast, pomniki architektury i sceny rodzajowe. Polskiej grafiki współczesnej od 1900 r. po lata dziewięćdziesiąte XX w. (ok. 930 jednostek), która obejmuje dzieła wybitnych artystów kilku pokoleń, wykonane różnymi technikami graficznymi. W kolekcji znajdują się m.in. prace W. Skoczylasa, A. Lama, T. Kulisiewicza, L. Lewickiego, S. Dawskiego, J. Tarasina, R. Artymowskiego, M. Jaromskiego, J. Berdyszaka, i wielu innych. Są one przeglądem pewnych zjawisk, tematów, technik, stylów i tendencji w sztuce najnowszej. Zbiór Biblioteki Uniwersyteckiej uzupełnia Biblioteka Sztuki w ramach Aroteki Grafiki tworząc reprezentację współczesnej grafiki polskiej z ostatnich kilkunastu lat. Grafiki lubuskiej (ok. 650 jednostek), która jest przeglądem plastyki lubuskiej od pionierskiego okresu lat pięćdziesiątych (S. Słocki, K. Felchnerowski, M. Szpakowski, W. Nowicki, H. Gwizdała, A. Kowalski) do lat późniejszych. Plakatów (ok jednostek) głównie o tematyce teatralnej, filmowej i muzycznej, projektowanych, m.in. przez twórców Polskiej Szkoły Plakatu: H. Tomaszewskiego, R. Cieślewicza, J. Lenicę, J. Młodożeńca, W. Świerzego, a także przez innych wybitnych artystów: F. Starowiejskiego, M. Górowskiego, A. Sadowskiego, W. Wałkuskiego, J. Czerniawskiego, A. Klimowskiego, W. Świerzego, A. Pągowskiego i innych. Jest to jeden z największych zbiorów bibliotecznych w Polsce. Zbioru ekslibrisów twórców polskich i obcych (ok jednostek) charakteryzującego znanych i nieznanych kolekcjonerów, miłośników i właścicieli księgozbiorów prywatnych, bibliotek, wydawnictw i instytucji. Pokazuje mistrzów znaku i alegorii w wielu wymiarach twórczych. Teki grafiki reprintowej i wydawnictw ilustracyjnych (ok. 130 jednostek). Fotografii artystycznej zawierającej prace: B. Schlabsa J. Beneša, A. Lukysa, M. Nakayamy, J. Salmon, N. Lach-Lachowicz (Natalii LL), Z. Rytki, M. Smoczyńskiego, L. Szurkowskiego, A. Żakowicza J. Berdyszaka, a także pełną dokumentację artystyczną J. Olka i G. Przyborka. Zbiór zachowuje fragmentaryczne, jednostkowe świadectwa ludzkich działań w czasie. Jest przykładem poszukiwań artystycznych i intelektualnych, eksperymentów formalnych, próbą szukania nowych dróg dla fotografii. Pocztówek dotyczących województwa w jej dawnych granicach historycznych (ok jednostek). Zbiory specjalne przeniesione do nowej biblioteki zyskały nowe pomieszczenia i warunki odpowiadające przechowywaniu kolekcji zaliczanych do narodowych zasobów bibliotecznych. W galerii nowej biblioteki prezentowane będą prace uznanych artystów polskich i zagranicznych oraz dorobek plastyków lubuskich. W strukturze zbiorów specjalnych funkcjonuje Pracownia Konserwacji Książki, do zadań której należy: wykonywanie współczesnych, artystycznych opraw książek, odtwarzanie opraw starych książek według oryginalnych wzorów, rekonstrukcja starych kart, chemiczne czyszczenie i odświeżanie starodruków, zbiorów graficznych i kartograficznych, drukowanie ekslibrisów, konserwacja zbiorów bibliotecznych. Pracownia Konserwacji Książki dorobiła się specjalistycznego sprzętu ważnego w konserwacji zbiorów dawnych. Wyposażona została w ramach środków na realizację projektu budowy nowej biblioteki.

300 300 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Obok Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej działa założona w 2002 r. Artoteka. Jej zadaniem jest uchwycenie najważniejszych osiągnięć sztuki najnowszej w dziedzinie grafiki i fotografii artystycznej. Artoteka zakłada nie tylko tworzenie kolekcji artystycznych, dokumentowanie sztuki, gromadzenie specjalistycznych zbiorów, ale także organizowanie różnorodnych działań otwartych dla środowiska: wystaw, pokazów, prezentacji, wykładów, dyskusji i spotkań z najwybitniejszymi twórcami. Ma być obrazem sztuki najnowszej, informować o jej stanie i osiągnięciach, koncentrować się na najbardziej doniosłych wydarzeniach w kulturze i sztuce. Artoteka Grafiki ma na swoim koncie 78 wystaw i spotkań z artystami. Są to otwarte dla wszystkich prezentacje, debaty, dyskusje i spory na temat aktualnej problematyki sztuki współczesnej. Biblioteka prowadzi profesjonalną Galerię Sztuki uznaną w środowisku artystycznym kraju. Współpracuje z 100 galeriami, biurami wystaw i akademiami artystycznymi. W kolekcji Artoteki znajdują się dzieła graficzne najwybitniejszych współczesnych twórców polskich i obcych. Kolekcje utworzone są z darów artystów, liczą one 315 prac, a ich wartość wynosi zł. Uzupełniają one zbiór dzieł sztuki Biblioteki Uniwersyteckiej, gromadzony od początków jej działalności, o najnowsze prace graficzne i fotograficzne. Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki kontynuowała artystyczny projekt pt. Grafika na tle sztuki XX i XXI wieku. W ramach działań prezentowała dzieła wybitnych twórców współczesnych z dziedziny grafiki. Cykl wystaw, spotkań i seminariów rozpoczęty w 2002 r. składa się z projektów rozszerzających wiedzę o sztuce. Jest on przeznaczony dla studentów, pedagogów i osób spoza środowiska naukowego. 4. Komputerowy system zarządzania biblioteką Prolib W bibliotece działa kompleksowy system zarządzania biblioteką Prolib, pozwalający na pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem, wyszukiwaniem, wypożyczaniem i kontrolą materiałów bibliotecznych. Biblioteczna sieć komputerowa liczy 151 stanowisk. Do dyspozycji studentów przeznaczone jest 58 stanowisk, które umożliwiają dostęp do: osiągnięć naukowych, baz danych i serwisów wydawców, bibliotecznych programów i zbiorów elektronicznych, stanowisk dla osób z dysfunkcją wzroku, stanowisk do edycji tekstu, elektronicznych katalogów zbiorów bibliotecznych, elektronicznej wypożyczalni umożliwiającej komputerowe zamawianie i rezerwowanie zbiorów, a także prolongatę wypożyczeń. Program obsługi czytelników wzbogacony jest o dodatkowe opcje. System wysyła automatycznie na adres mailowy czytelnika informacje przypominające o terminie zwrotu książki, informację, że zamówiona książka przygotowana jest do odbioru, wskazówki, co zrobić, gdy rezerwacja zamieni się w zamówienie, zawiadomienie o rozpoczęciu naliczania kary za niedotrzymanie terminu zwrotu książki. W systemie elektronicznych wypożyczeń funkcjonują wszystkie biblioteki systemu. Biblioteka oferuje czytelnikom możliwość korzystania z internetu bezprzewodowego. Rejestracja studentów pierwszych lat w bibliotecznej bazie czytelniczej odbywa się poprzez transmisję danych z uczelnianego systemu rekrutacji Dziekanat. Funkcje karty bibliotecznej dla studentów pełni elektroniczna legitymacja studencka ELS. Czytelnicy spoza uczelni mogą zarejestrować się samodzielnie przez internetowy OPAC WWW.

301 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Modernizacja Biblioteka zakończyła ostatni etap planu modernizacji biblioteki zaplanowany na lata W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono nowy serwer i sprzęt, nową wersję oprogramowania Progress, nowe moduły do programu komputerowego, oprogramowanie do kontroli i selekcji zbiorów, oprogramowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz biblioteki cyfrowej (specjalistyczne oprogramowanie odczytujące dokumenty, programy udźwiękawiające, profesjonalne narzędzie do tworzenia plików DjVu i rozpoznania znaków OCR, oprogramowanie graficzne, do kompresji obrazu, do tworzenia i odtwarzania plików w formacie DAISY oraz programy do tworzenia dokumentów publikowanych w bibliotekach cyfrowych). Zakończono też migrację systemu do nowej wersji Prolib M21 w połączeniu z konwersją danych do formatu MARC21. Prace przygotowawcze do tej operacji trwały w bibliotece ponad rok i obejmowały: porządkowanie opisów bibliograficznych i inwentarzowych, porządkowanie danych czytelników, intensywne testowanie baz po dwóch konwersjach próbnych, zgłaszanie uwag, negocjacje z wykonawcą, naukę obsługi nowego oprogramowania. Częścią tego planu były cykle specjalistycznych szkoleń pracowników biblioteki prowadzone przez wyszkolonych liderów w zakresie MARC21 i Proliba M21. Biblioteka podpisała umowę z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego na import danych z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych do bazy Prolib. Dla podniesienia jakości usług bibliotecznych połączone zostały bazy danych, tzn. opisów bibliograficznych, opisów inwentarzowych, danych czytelników i danych o wypożyczeniach. Realizację tego projektu biblioteka rozpoczęła od przyłączenia się do nowoczesnego serwera typu blade z oprogramowaniem do wirtualizacji środowisk systemów operacyjnych i systemem operacyjnym Linux Red Hat Enterprise Academic Edition. Następnym zrealizowanym etapem planów był zakup ze środków ministerstwa up grade u oprogramowania środowiskowego Progress do wersji Enterprise oraz testowanie próbnej bazy scalonej i przygotowanie jej do uruchomienia, które nastąpiło w marcu Od tego czasu dostęp do baz katalogów bibliotecznych odbywa się tylko poprzez internetowy OPAC WWW. Rozszerzenie dostępu do internetu, w tym do internetowych katalogów biblioteki i ZBC umożliwiły również zakupione wcześniej terminale z oprogramowaniem. W celu usprawnienia zarządzania i kontroli terminali uruchomiony został serwer Windows. Pomieszczenia z terminalami zostały włączone do uczelnianego systemu monitoringu z użyciem kamer. Aby wypełnić misję biblioteki otwartej w nowym budynku biblioteki, zakupiony został i wdrożony system zabezpieczenia i identyfikacji zbiorów w technologii radiowej (RFID Radio Frequency IDentification), a także system wolnego dostępu SWD do prezentacji zbiorów w nowej organizacji. System RFID jest częścią planów inwestycyjnych nowej biblioteki i sfinansowany został ze środków projektu. Zakup części etykiet RFID, modułu SWD, procedur wspomagających przygotowanie zbiorów do nowych systemów i szkolenia zespołu sfinansowało ministerstwo ze środków na upowszechnianie nauki. Pod nadzorem bibliotecznych specjalistów dziedzinowych biblioteka opracowała nową klasyfikację wewnętrzną dla zbiorów wolnego dostępu, opartą na systemie Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej ze strukturą wpisaną do bazy bibliotecznej Prolib. Wytypowany do obszaru wolnego dostępu zbiór ok wydawnictw sklasyfikowany jest zgodnie z nową strukturą. Dobiega końca kodowanie zbiorów w module wolnego dostępu SWD i module zabezpieczeń radiowych RFID oraz sygnowanie i oklejanie kodami klasyfikacji i identyfikacji zbiorów. W 2012 r. zorganizowane zostały wypożyczalnie lokalne Biblioteki Muzycznej i Biblioteki Sztuki, wcześniej Biblioteki Neofilologicznej. Wszystkie biblioteki systemu mają wspólną bazę czytelniczą, funkcjonują zgodnie z jednolitymi zasadami programowymi, ale z oddzielną

302 302 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów ewidencją wypożyczeń lokalnych. W systemie elektronicznych wypożyczeń funkcjonuje cała sieć bibliotek systemu uczelni. Wprowadzenie elektronicznych wypożyczeń w sieci bibliotecznej pozwoliło bibliotece na włączenie się w obieg elektronicznych rozliczeń uczelni, tzw. elektroniczną obiegówkę. W tym celu w czerwcu 2012 r. dopracowany został, wspólnie z Centrum Komputerowym UZ oraz firmą Max Elektronik moduł Student, odpowiedzialny za transmisję danych pomiędzy systemem bibliotecznym Prolib i systemem uczelnianym Dziekanat. Elektroniczna obiegówka działa od lipca 2012 r. W 2013 r. biblioteka wdrożyła obcojęzyczną wersję internetowego katalogu zbiorów OPAC WWW, graficzną wersję modułu wypożyczeń oraz kontroli zbiorów. Wzbogaciła Zielonogórską Bibliotekę Cyfrową o nowe oprogramowanie. Opłacone zostały roczne polisy serwisowe gwarantujące sprawne działanie systemów bibliotecznych, przy czym system licencjonowania oprogramowania Prolib/Progress został zmieniony na pakietowy, co w efekcie spowodowało obniżenie opłat serwisowych w skali roku serwisowego. Opłacono też serwisowanie oprogramowania dlibra. W związku z modernizacją oprogramowania dokonano koniecznych zakupów nowych zestawów komputerowych za zł. Odnowiono licencje na oprogramowanie antywirusowe. W 2012 r. wydatki na informatyzację biblioteki wyniosły zł ( zł to koszty uczelni, zł to dotacja MNiSW). Ministerstwo sfinansowało również zakup części etykiet RFID do kodowania zbiorów za zł, pozostała część za zł sfinansowana została z dotacji rektora. 5. Budżet biblioteki Biblioteka posiada własny budżet przeznaczony na zakup zbiorów, komputeryzację, oprogramowanie, opłatę polis serwisowych, a także na zakup sprzętu, szkolenia, oprawę i konserwację zbiorów, naprawy i utrzymanie biblioteki. W 2012 r. było to zł. Dodatkowo biblioteka pozyskała środki z MNiSW na działalność upowszechniającą naukę w wysokości zł, przeznaczone na informatyzację biblioteki. Na zabezpieczenie zbiorów w nowej bibliotece otrzymała też z puli rektora kwotę zł przeznaczoną na zakup etykiet RFiD. Środki na utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych, remonty i zakup sprzętu oraz osobowy fundusz płac bibliotekarzy pochodzą z budżetu centralnego uczelni Wydatki biblioteki W 2012 r. wydatki biblioteki wyniosły w poszczególnych kategoriach: 1. Zbiory ogółem zł (z dotacją wydziałów zł) książki zł (z dofinansowaniem wydziałów zł), czasopisma zł (z dofinansowaniem wydziałów zł), zbiory elektroniczne zł (z dofinansowaniem wydziałów zł), zbiory specjalne zł. 2. Koszty komputeryzacji zł ( zł koszty biblioteki, zł dotacja MNiSW) sprzęt komputerowy zł z budżetu biblioteki, oprogramowanie dla programu Prolib, biblioteki cyfrowej, osób niepełnosprawnych, procedury porządkujące, itd zł ( zł koszty biblioteki, zł dofinansowania MNiSW), polisy serwisowe zł z budżetu biblioteki, 3. Etykiety RFiD zł ( zł dotacja rektora, dofinansowanie MNiSW).

303 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Płace i fundusz osobowy wraz z pochodnymi zł ze środków uczelni. 5. Usługi, koszty administrowania, naprawy, konserwacja, itp zł z budżetu biblioteki. 6. Szkolenie personelu, konferencje, delegacje, studia podyplomowe zł łącznie z dofinansowaniem MNiSW. 7. Utrzymanie pomieszczeń zł łącznie z kosztami osobowymi pracowników obsługi, ze środków uczelni. 6. Infrastruktura techniczna, przechowywanie i ochrona zbiorów 6.1. Warunki lokalowe W 2012 r. Biblioteka Uniwersytecka działała w dwóch kampusach uniwersyteckich, Oddział Nauk Technicznych, Ścisłych i Ekonomicznych w kampusie A, Oddział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Biblioteka Neofilologiczna i Biblioteka Muzyczna w kampusie B, Biblioteka Sztuki przy Instytucie Sztuk Wizualnych. W grudniu 2012 r. zakończył się projekt budowy nowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Jest to budynek o kubaturze ,80 m 3, powierzchni zabudowy liczącej 1498,83 m 2 i powierzchni całkowitej 8 016,01 m 2. Część użytkowa wynosi 6203,66 m 2, a techniczne zaplecze budynku, przyłącza i ciągi komunikacyjne 1088,93 m 2. Budynek składa się z kondygnacji podziemnej i pięciu kondygnacji nadziemnych. Pomieści ponad milion zbiorów książek i czasopism, ok. 700 tysięcy wol. w zamkniętym magazynie o zabudowie zwartej i około 450 tysięcy w części otwartej biblioteki. Projekt zakłada około 600 miejsc do pracy indywidualnej i grupowej w wydzielonych strefach cichych i głośnych, miejsca do szkoleń, seminariów i pracy dydaktycznej, spotkań naukowych i kulturalnych, a także do działań artystycznych. Czytelnicy mają do dyspozycji stanowiska komputerowe, rozmieszczone na całej przestrzeni bibliotecznej (w wypożyczalni, przy zbiorach w wolnym dostępie, w pracowniach multimedialnych i komputerowych, w kabinach do pracy indywidualnej i w pokojach pracy zespołowej). Mogą korzystać z bogatej oferty usług bibliotecznych i informacyjnych opartych na nowoczesnych technologiach. Nowością jest zabezpieczenie i kontrola zbiorów w systemie radiowym RFID, organizacja zbiorów strefy wolnego dostępu w elektronicznym systemie SWD, a także możliwość samodzielnego wypożyczania i zwrotu książek. Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sposób ukształtowania przestrzeni, organizacja zbiorów i usług służą realizacji popularnej w świecie idei biblioteki otwartej bez barier przestrzennych i organizacyjnych. Jest to biblioteka otwarta na czytelnika, oferująca przyjazne i atrakcyjne otoczenie, bezpośredni dostęp do zbiorów i zasobów sieciowych, bogatą ofertę usług bibliotecznych i informacyjnych oraz profesjonalnie przygotowany zespół. 7. Pracownicy 7.1. Etaty W 2012 r. w bibliotece zatrudnionych było 76 osób na 74 1/2 etatu. W ciągu roku nastąpiły przesunięcia w obrębie działów związane z wymianą kadr spowodowaną urlopami wychowawczymi, macierzyńskimi, bezpłatnymi, długimi zwolnieniami lekarskimi, a także czasowym zatrudnieniem nowych osób. Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania biblioteki i jednoczesnej realizacji wielu zadań terminowych związanych z budową nowej siedziby i modernizacją systemu komputerowego, biblioteka korzystała z doraźnej pomocy 10 praktykantów. Dzięki porozumieniu z Urzędem Pracy w bibliotece pracowały 2 stażystki na etatach finansowanych przez Urząd Pracy.

304 304 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Przed Biblioteką stawiane są nowe zadania, związane z rozwojem komputeryzacji, uruchamianiem nowej biblioteki, przygotowaniem zbiorów do nowej organizacji, potrzebami czytelników i rozwojem instytucji, pozyskiwaniem pieniędzy na realizację zadań tematycznych i modernizację. Nowe zadania pracownicy godzą ze stałymi obowiązkami związanymi z obsługą czytelników, komputeryzacją, tworzeniem baz, współpracą w ramach programów i działaniem na rzecz środowiska. Obowiązki związane z realizacją planów rozwoju biblioteki oraz prace bieżące spowodowały konieczność dyspozycyjności pracowników różnych działów wobec stawianych zadań, w zależności od rocznych i okresowych planów pracy oraz zadań terminowych (klasyfikacja i przygotowanie zbiorów do nowej biblioteki, tworzenie wspólnej bazy sieci bibliotecznej, digitalizacja zbiorów, tworzenie zasobów biblioteki cyfrowej, scalanie księgozbiorów dziedzinowych, szkolenie pracowników, zastępstwa, plany nowej biblioteki, modernizacji systemu komputerowego, przeprowadzka i organizacja nowej biblioteki itp.) Przygotowanie zawodowe pracowników W związku z rozszerzeniem działalności bibliotek i wyzwaniem, jakim jest aktywne uczestnictwo w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, rozszerzył się zakres wymagań stawianych bibliotekarzom zatrudnionym w hybrydowej bibliotece uczelnianej. Narzuca ona konieczność stałego pogłębiania umiejętności zawodowych i obowiązek dokształcania przez cały okres zawodowej aktywności. Tab. 13. Poziom wykształcenia pracowników bibliotecznych Wykształcenie Pracownicy Etaty Z tytułem doktora* 5* 4 Wyższe wykształcenie bibliotekarskie** Inne wykształcenie wyższe 22 21,5 Licencjat 2 2 Średnie 6 6 Razem 76 74,5 * w tym 1 osoba po habilitacji i 1 ze statusem bibliotekarza dyplomowanego ** w tym studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej W 2012 r. studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, ukończyło 5 osób. Jedna osoba zdobyła status bibliotekarza dyplomowanego Dokształcanie zawodowe i szkolenia Realizacja planów rozwoju biblioteki i jej infrastruktury informacyjnej, zarządzanie wiedzą i zbiorami wymagają stałych specjalistycznych szkoleń. Realizacja planów rozwoju komputerowego biblioteki, projektu budowy nowej biblioteki oraz wdrożenie nowych modułów i systemów określiły charakter kolejnych cyklów szkoleń. Szkolenia finansowane były ze środków projektu budowy i MNiSW. W 2012 r. pracownicy biblioteki uczestniczyli w 49 konferencjach, seminariach, warsztatach i szkoleniach organizowanych z obsługi nowych programów bibliotecznych, baz danych, specjalistycznego oprogramowania, języków informacyjno-wyszukiwawczych, klasyfikacji, systemów zabezpieczeń, rzecznictwa patentowego, kreatywności, krajowych ram kwalifikacji, itp. 5 osób ukończyło studia kierunkowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W 2012 r. łączna liczba godzin przeznaczonych na specjalistyczne szkolenia, praktykę i studia w przemnożeniu przez liczbę 342 uczestniczących i uczących się bibliotekarzy wyniosła godziny.

305 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 305 Tab. 14. Statystyka odbytych szkoleń i studiów w 2012 r. Rok Liczba szkoleń Liczba uczestników Liczba godzin Prace związane z projektem nowej biblioteki i rozwojem systemu komputerowego W 2012 i 2013 r. trwały prace nad zakończeniem planów rozwoju biblioteki, które przebiegały dwutorowo i obejmowały działania związane z realizacją projektu budowy nowej biblioteki oraz działania dotyczące informatyzacji i rozwoju systemu komputerowego biblioteki wdrożenia nowych technologii, systemów, modułów i oprogramowania. Kontynuowane były prace dotyczące przygotowania zbiorów do nowej organizacji. Zespół roboczy powołany do realizacji projektu pracował wspólnie z zespołem architektów nad wyposażeniem i organizacją przestrzeni biblioteki, jej zagospodarowaniem oraz układami funkcjonalnymi, a także opracowaniem systemu informacji wizualnej. Przygotowany został wykaz mebli i sprzętu bibliotecznego oraz szczegółowy plan zagospodarowania pomieszczeń. Opracowana została specyfikacja do przetargu na zakup i wyposażenie nowej biblioteki, oraz specyfikacja dotycząca systemu informacji wizualnej dla budynku i zbiorów. Zespół programowy współpracował z firmą wyposażającą bibliotekę i tworzącą system wizualny, nadzorował wyposażanie biblioteki i wdrożenia systemu, odpowiadał za realizację całości zgodnie z zawartymi umowami. Nadzorował i uczestniczył też w promocji i reklamie projektu. Przygotowywał materiały reklamowe, współorganizował imprezy promujące projekt, współpracował z mediami, tworzył stronę internetową projektu. Współpraca ze specjalistami branżowymi dotyczyła z kolei rozwiązań komputerowych, systemów zabezpieczenia zbiorów oraz kontroli dostępu. Zespół programowy określił szczegółowe potrzeby komputerowe. Przygotował specyfikację do przetargu na zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania bibliotecznego oraz etykiet RFID. Opracował też program nowych rozwiązań komputerowych oraz systemu zabezpieczenia zbiorów, wspólnie z uczelnianym centrum komputerowym oraz firmami zajmującymi się komputeryzacją i systemami ochrony zbiorów. Kolejny rok poświęcony był na przygotowania zbiorów do nowej organizacji typowanie i klasyfikowanie zbiorów, techniczne opracowanie (oznakowanie i etykietowanie) oraz kodowanie w nowych systemach wolnego dostępu SWD i kontroli radiowej RFID. Umożliwia to samodzielne wypożyczenie i zwrot książek bez pośrednictwa bibliotekarzy. Do strefy wolnego dostępu wytypowany i przygotowany został zbiór książek i czasopism. Zajmowały się tym powołane w tym celu zespoły wyłonione spośród pracowników całej biblioteki. Prace nad technicznym przygotowaniem wyłonionych zbiorów trwać będą do września, potem odbywać się będą na bieżąco. Od marca 2013 r. rozpoczęła się przeprowadzka do nowej biblioteki, która następowała etapami do połowy września. Od kwietnia rozpoczęło się stopniowe uruchamianie biblioteki, organizowanie strefy wolnego dostępu, całej przestrzeni bibliotecznej i użytkowej, tworzenie stanowisk pracy, uruchamianie nowych systemów. Kierownikiem merytorycznym projektu jest dyrektor biblioteki, która uczestniczyła we wszystkich działaniach na rzecz projektu oraz nadzorowała wdrożenia i wyposażenie biblioteki, odpowiada też za jej funkcjonowanie oraz merytoryczną realizację całości. Realizowany był ostatni etap planu rozwoju komputerowego biblioteki opracowany na lata

306 306 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów W ramach realizacji poszczególnych etapów biblioteka unowocześniła serwer i oprogramowanie, rozbudowała sieć biblioteczną, dostosowała program i format opisu danych bibliograficznych do standardów światowych, zaplanowała zmianę rozwiązań systemu komputerowego i systemu identyfikacji i ochrony zbiorów w nowej bibliotece, wzbogaciła oprogramowanie biblioteki cyfrowej i oprogramowanie dla obsługi osób z dysfunkcją wzroku. W ramach planów modernizacji systemu komputerowego wybrana grupa liderów bibliotecznych uczestniczyła w cyklu szkoleń z programu Prolib M21 oraz formatu MARC21 prowadzonych przez ekspertów z Uniwersytetu Śląskiego i firmy Max Elektronik. Szkolenia odbyły się na bazie próbnej przygotowanej przez zielonogórską firmę. Celem szkolenia było przygotowanie wiodącej grupy pracowników do obsługi nowej wersji formatu i programu komputerowego we wszystkich modułach bibliotecznych, administracji systemu, zasobu i egzemplarza dzieła oraz katalogu OPAC WWW. Liderzy przeszkolili pozostałą grupę pracowników odpowiedzialnych za gromadzenie, inwentarz oraz opracowanie formalne i rzeczowe różnych kategorii materiałów bibliotecznych. Zespół odpowiedzialny za tworzenie bazy danych pracował nad porządkowaniem opisów bibliograficznych przed konwersją do nowego programu. Przygotowanie danych trwało do czerwca 2011 r., wymagało konsultacji i ustaleń z producentem programu. Baza w nowej wersji Prolib M21 w formacie MARC21 uruchomiona została w lipcu 2011 r. Scalenie baz wszystkich bibliotek systemu bibliotecznego nastąpiło w marcu 2012 r. W trakcie przygotowania biblioteki do przeprowadzki nastąpiło też przejęcie i ewidencja majątku nowej biblioteki, oznaczenie sprzętów, tworzenie nowych pól odpowiedzialności. Przeprowadzone zostały prace przygotowawcze do inwentaryzacji dotychczasowego dobytku biblioteki. Nastąpiło łączenie majątku biblioteki, jej wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Powstały nowe pola spisowe, sprzęt rozmieszczony został w nowej organizacji, ubytkowany został sprzęt zdezelowany, część sprzętów zmieniła miejsce użytkowania. Trwały prace nad zmianami organizacji biblioteki i całego systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni. Przygotowywana była nowa dokumentacja prawna dostosowana do zaplanowanych zmian. Część obowiązków zawodowych pracowników działów gromadzenia zbiorów oraz administracji, przeznaczona jest na sprawy księgowo-finansowe, prawne, ekonomiczne i proceduralne. Ze względu na obowiązujące procedury bibliotekarze uczestniczą w zespołach odpowiedzialnych za realizację zadań zgodnych z obowiązującym prawodawstwem. Odpowiadają też za obsługę programów ewidencyjno-finansowych Dziekanat i komputerowy system Prolib. Pracownicy biblioteki prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych oraz studiach licencjackich z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej organizowanych przez uczelnię. Prowadzą też szkolenia i zajęcia z przysposobienia bibliotecznego oraz informacji naukowej na użytek studentów, magistrantów, doktorantów na zlecenie wykładowców. W 2012 r. biblioteka przeprowadziła 150 godzin szkoleń dla 1778 studentów. Biblioteka prowadzi praktyki zawodowe dla bibliotekarzy oraz praktyki studenckie. W 2012 r. praktykę odbyło 10 studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (765 godzin). Pracownicy uczestniczyli w przygotowaniu wniosków i materiałów do programów unijnych oraz programów bibliotecznych finansowanych przez MNiSW. Wnioski dotyczyły budowy nowej biblioteki, oraz środków na informatyzację biblioteki

307 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 307 DZIAŁ APARATURY 1. Zamówienia realizowane w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. Lp. Znak sprawy Nazwa postępowania 1 RR-T-8A/2012 Dostawa sukcesywna sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Zielonogórskiego (II procedura) 2 RR-T- 11A/2012 Dostawa zintegrowanego systemu do badań urządzeń energoelektronicznych dla Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (II procedura) 3 RR-T-13/2012 Dostawa mikroskopu sił atomowych (AFM) 4 RR-T- 14A/2012 Dostawa etykiet RFID dla Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego (II procedura) 5 RR-T-15/2012 Dostawa kserokopiarek oraz urządzeń audiowizualnych dla Uniwersytetu Zielonogórskiego 6 RR-T-16/2012 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Zielonogórskiego 7 RR-T-17/2012 Dostawa systemu zasilania awaryjnego wraz z urządzeniami do dystrybucji zasilania oraz systemem monitorowania dostępu dla Uniwersytetu Zielonogórskiego 8 RN-T-18/2012 Wyposażenie pracowni pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego 9 RN-T-20/2012 Dostawa systemu rdzeniowych usług sieciowych (DNS, DHCP, IPAM) 10 RN-T-21/2012 Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia urządzenia i aparatura dla budynku Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji. 11 RN-T-22/2012 Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia urządzenia i aparatura dla budynku Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii 12 RN-T-23/2012 Dostawa urządzeń audiowizualnych dla Uniwersytetu Zielonogórskiego 13 RN-T-1/2013 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Zielonogórskiego Wartość szacunkowa zamówienia brutto PLN Wartość z umowy brutto PLN Uwagi , ,50 Umowa: U/RR-T-8A/ , ,57 Wartość umowy netto U/RR-T-11A/ , ,56 Umowa: U/RR-T-13/ , ,50 Umowa: U/RR-T-14A/ , ,80 Umowy: U/RR-T-15A/2012 U/RR-T-15B/2012 U/RR-T-15C/ , ,90 Umowy: U/RR-T-16A/2012 U/RR-T-16B/2012 U/RR-T-16C/ , ,00 Umowa: U/RR-T-17/ , ,36 Umowa: U/RN-T-18/ , ,45 Umowa: U/RN-T-20/ Realizacja: Inżynier Kontraktu Realizacja: Inżynier Kontraktu , ,60 Umowa: U/RN-T-23/ , ,54 Umowy: U/RN-T-1A/2013 U/RN-T-1B/2013

308 308 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów 14 RN-T-2/2013 Dostawa aparatury dla Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego 15 RN-T-2A/2013 Dostawa aparatury dla Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (II procedura) 16 RN-T-3/2013 Dostawa projektorów oraz sprzętu nagłaśniającego dla Uniwersytetu Zielonogórskiego 17 RN-T-4/2013 Sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Zielonogórskiego 18 RN-T-6/2013 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Zielonogórskiego 19 RN-T-7/2013 Dostawa mobilnego laboratorium elek trycz nego, dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz platformy multimedialnej w ramach projektu Współpraca UZ i BTU w zakresie»zielonej energii«realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej Program Operacyjny Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia RN-T-8/2013 Dostawa sukcesywna sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Zielonogórskiego 21 RN-T-9/2013 Wykonanie oprogramowania systemu wizualizacji współpracującego z uczelnianym systemem dostępu Dziekanat dla przebudowywanego budynku Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 22 RN-T-10/2013 Ucyfrowienie obrazowych pracowni diagnostycznych 23 RN-T-11/2013 Dostawa mikroskopu sił atomowych (AFM) , ,19 Umowy: U/RN-T-2/A/2013 U/RN-T-2/B/2013 U/RN-T-2/C/2013 U/RN-T-2/D/2013 U/RN-T-2/E/ , postępowanie w toku , ,10 Umowy: U/RN-T-3A/2013 U/RN-T-3B/2013 U/RN-T-3C/ , postępowanie w toku , postępowanie w toku , postępowanie w toku , postępowanie w toku , Realizacja: Inżynier Kontraktu Realizacja: Inżynier Kontraktu , postępowanie w toku Łączna szacunkowa wartość zamówień realizowanych w przetargach nieograniczonych w roku akademickim 2012/2013 wyniosła: ,65 PLN 2. Zamówienia realizowane w trybie z wolnej ręki zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. Lp Znak sprawy Nazwa postępowania Wartość z umowy brutto PLN 1 RR-T-12/WR/2012 Zakup dodatkowych procedur do systemu Prolib M21 oraz rocznej polisy serwisowej na oprogramowanie Progress/Prolib M21 dla Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Zielonogórskiego 2 RN-T-5/WR/2013 Przedłużenie świadczenia usług serwisowych oraz usług powdrożeniowych oprogramowania MAXeBiznes dla Uniwersytetu Zielonogórskiego , ,02 Łączna wartość zawartych umów w trybie z wolnej ręki w roku 2012/2013 wyniosła: ,20 PLN

309 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Zamówienia realizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. zawarte umowy Lp Nr umowy Przedmiot umowy 1 U/RR-T-PU/11/2012 Dostawa oprogramowania Intel Cluster Studio 2011 w wersji edukacyjnej wraz z usługą rocznego wsparcia serwisowego 2 U/RR-T-PU/16/2012 Dostawa licencji bezterminowej oprogramowania StruxureWare Data Center Expert do zarządzania urządzeniami UPS i listwami zasilającymi wraz z rocznym wsparciem serwisowym Wartość umowy brutto PLN , ,45 3 U/RR-T-PU/18/2012 Dostawa licencji oprogramowania firm Adobe i Corel ,30 4 U/RR-T-PU/19/2012 Usługa przedłużenia wsparcia serwisowego na okres 12 miesięcy dla macierzy dyskowej, na biblioteki taśmowe oraz na przełącznik FC Brocade 5 U/RR-T-PU/20/2012 Dostawa elektrycznej aparatury pomiarowej dla Instytutu Inżynierii Elektrycznej 6 U/RR-T-PU/21/2012 Dostawa 4 szt. ekranów elektrycznych rozwijanych dla Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego 7 U/RR-T-PU/22/2012 Dostawa upgradu oprogramowania CiscoWorks 3.x do Cisco Prime Infrastructure devices wraz z trzyletnim supportem 8 U/RR-T-PU/23/2012 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z oprogramowaniem 9 U/RR-T-PU/24/2012 Dostawa aparatury pomiarowej wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Metrologii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego 10 U/RN-T-PU-25/2012 Wykonanie i wdrożenie zadania pt: Wykonanie oprogramowania systemu wizualizacji współpracującego z uczelnianym systemem dostępu Dziekanat dla nowego budynku Biblioteki UZ, w ramach projektu Budowa Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. 11 U/RN-T-PU/26/2012 Wykonanie usługi: wykonanie portalu Internetowego projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim 12 U/RR-T-PU/27/2012 Dostawa transformatorów dla Instytutu Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego U/RR-T- PU/28/ U/RN-T- PU/1/ U/RN-T- PU/3/ U/RN-T- PU/4/ U/RN-T- PU/5/ U/RN-T- PU/6/ U/RN-T- PU/7/ U/RN-T- PU/8/ U/RN-T- PU/10/ U/RN-T- PU/11/2013 Dostawa spektrofotometru UV-2310II dla Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn Uniwersytetu Zielonogórskiego Stworzenie i aktualizacja strony projektu Biznes w nauce, nauka w biznesie... Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stworzenie i uruchomienia strony internetowej Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego , , , , , , , , , , , ,50 Dostawa licencji oprogramowania TRNSYS ,50 Opracowanie interfejsu graficznego do oprogramowania System Ekspercki 5 412,00 Opracowanie serwisu internetowego prezentującego wyniki projektu 5 500,00 Dostawa sond prądowych dla Instytutu Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego Świadczenie kompleksowej usługi serwisu gwarancyjnego dla drukarek do dyplomów Olivetti PR2E P10X Dostawa licencji oprogramowania TRINZIC V820 wraz z usługą rocznego wsparcia serwisowego Dostawa egzemplarza oprogramowania STATISTICA wraz z licencją typu Site-License , , , ,00

310 310 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów U/RN-T- PU/12/2013 Dostawa pieca rurowego typ PTF 12/38/250 z kontrolerem PC 442/6 w wersji poziomej dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego , /2012 Serwis maszyny wytrzymałościowej INSTRON , /PCSS/2012 Usługa migracji systemu Libra do wersji 5 dla Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej 7 158,60 26 Pakiet oprogramowania edukacyjnego 1 230,00 27 Oprogramowanie Prestiż dla Wydziału Mechanicznego 55, /ADMN/2012 Roczna aktualizacja oprogramowania program LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka , Roczna licencja na oprogramowanie SAS ,85 Łączna wartość zawartych umów w roku akademickim 2012/2013 wyniosła: ,99 PLN Lp Numer umowy/zamówienia 4. Zamówienia realizowane zgodnie z art. 6a Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Przedmiot umowy 1 U/RR-T-PU/17/2012 Dostawa drukarki Zebra ZM E-5000T dla Uniwersytetu Zielonogórskiego 2 U/RN-T-PU/9/2013 Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego Wartość z umowy brutto PLN , ,60 3 RN-T 430/2013 Dostawa notebooka 4 958,00 4 RN-T 836/2013 RN-T 842/2013 Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Zielonogórskiego ,57 Łączna wartość zawartych umów zgodnie z art. 6a w roku 2012/2013 wyniosła: ,77 PLN Czas okres 5. Drobne zamówienia i naprawy realizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. Liczba zrealizowanych zamówień Łączna kwota Sierpień ,93 Wrzesień ,69 Październik ,13 Listopad ,86 Grudzień ,98 Styczeń ,75 Luty ,41 Marzec ,18 Kwiecień ,84 Maj ,98 Czerwiec ,51 Lipiec ,52 Łączna wartość drobnych zamówień i napraw w roku akademickim 2012/2013 wyniosła: ,78 PLN

311 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą W roku akademickim 2012/2013 zostały wykonane następujące prace z zakresu ewidencji majątku UZ: Prowadzenie rejestru środków trwałych UZ, wystawianie dokumentów OT i PT dla przyjmowanych na stan środków trwałych. W ciągu ostatniego roku akademickiego przyjęto na stan Uniwersytetu lub rozbudowano 523 środki trwałe. Przeprowadzanie likwidacji, wystawianie dokumentów likwidacyjnych środków trwałych i wyposażenia. W ciągu ostatniego roku akademickiego zlikwidowano 161 środków trwałych i 96 urządzeń wchodzących na stan jako wyposażenie. Uczestnictwo w Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej (mgr inż. Mariusz Więckowski jako z-ca przewodniczącego). Uczestnictwo w Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej (mgr inż. Mariusz Więckowski jako z-ca przewodniczącego, inż. Sławomir Mielcarz jako sekretarz). CENTRUM KULTURY JĘZYKA NIEMIECKIEGO Rolą Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego (CKiJN UZ) jest działanie na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego. Tym samym w pracach Centrum realizowane są wytyczne płynące z polsko-niemieckich umów z lat 1990 i 1991, oraz z umowy kulturalnej z roku W swoich działaniach CKiJN skupia się szczególnie na kwestiach związanych z nauką języka sąsiada i sprawami działań związanych z kulturą na polsko-niemieckim pograniczu CKiJN współorganizowało wystawę na z okazji 30-lecia działań honorowego obywatela Zielonej Góry Pana Eckehardta Gärtnera na rzecz miasta Zielona Góra. Wystawa miała miejsce podczas Winobrania w Filharmonii Zielonogórskiej Odbyły się X Dni Niemieckie Przewodniczący jury w 11 Powiatowym Konkursie Poezji Niemieckiej dla Szkół Podstawowych w Kożuchowie. Konkursy te mają z zadanie m.in. popularyzację języka niemieckiego w szkołach Na zaproszenie dr Jolanty Kosteckiej z UZ odbyło się spotkanie informacyjne dla Studentów kierunku Animacja Kulturalna na temat możliwości współpracy polsko-niemieckiej w kulturze. Na seminarium Dialog poprzez Sztukę również zaproszono studentów W Zielonogórskim Ratuszu odbyło się kolejne spotkanie Polsko-Niemieckiego Klubu Dyskusyjnego na którym podsumowano X Dni Niemieckie Spotkanie w BWA z dziennikarzem Gazety Lubuskiej promującym książkę Grünberg o przedwojennej Zielonej Górze. W związku z kontaktem z Zespołem Szkół Dr. Rahn przesłano na ręce Dyrekcji Szkoły i Dyrektora Fundacji propozycję zorganizowanie wraz Teatrem Lubuskim letnich warsztatów teatralnych dla Uczniów z sieci tych szkół Po raz siódmy na zaproszenie klubu towarzysko-charytatywnego Kiwanis Frankfurt/O CKJN gościło we Frankfurcie/O na uroczystości Neujahresempfang. Podczas przerwy koncertu omawiano program polsko-niemieckiego Dnia Kultury (Kulturtag) dla dzieci w maju tego roku. Jako członek zielonogórskiego Klubu Kiwanis mgr Barbara Krzeszewska-Zmyslony podjęła współpracę ze stroną niemiecką w 2006 roku W Polsko-Niemieckim Biurze Promocji i Informacji Turystycznej pokazaliśmy film dokumentalny : Cich pod prąd w ramach działalności tej jednostki.

312 312 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Podczas balu charytatywnego w Koźminie CKJN zaprezentowało około 30 wycinanek Pani Eriki Schirmer, które to wycinanki zostały wraz z innymi przekazane przez Autorkę w gestię CKiJN UZ podczas X Dni Niemieckich Udział w imprezie Zapusty Łużyckie: zorganizowanej przez zielonogórski RCAK i Euroregion S-N-B w Sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Wraz z Prezesem Euroregionu S-N-B panem Czesławem Fiedorowiczem CKJN odbyło wizytę w redakcji Gazety Wyborczej. Red. Artur Łukasiewicz obiecał zaangażować się w promocję przyszłych Dni Polsko-Niemieckich na UZ Na zaproszenie działającego od 30 lat w Koźminie Wlkp. stowarzyszenia Z pomocy narodziła się przyjaźń pokazano w tamtejszym Gimnazjum film dokumentalny: Cicho pod prąd, przekazano też informacje na temat historii i działań CKiJN UZ Spotkanie w RCAK wraz z Prezesem Czesławem Fiedorowiczem w/s udziału Studentów w obchodach 100-lecia Ogrodu Róż w pobliskim Forst W budynku Rektoratu UZ odbyło się spotkanie w/s organizacji I. Dni Polsko-Niemieckich. W spotkaniu uczestniczył Prezes Euroregionu S-N-B Pan Czesław Fiedorowicz. Hasło Dni jak dobrze mieć sąsiada spotkało się z akceptacja uczestników spotkania Uczestnictwo w jury konkursu na stypendium szkole w Zespole Szkół Dr. Rahn CKJN w osobie Pani Barbary Krzeszewskiej Zmyślony wraz z Dr. Krystyna Walińska z Wydziału Nauk Biologicznych i Prezesem Euroregionu S-N-B odbyło spotkanie w Ogrodzie Zoologicznym w Cottbus w celu nawiązania współpracy. Dzięki naszym kontaktom Studenci UZ mogli dwukrotnie skorzystać z zaproszenia do zwiedzenia tego obiektu Spotkanie na Wydziale Artystycznym UZ i rozmowa ze Studentami Pana Pawła Andrzejewskiego na temat idei plakatu na I. Dni polsko-niemieckie i zaproszenie ich do udziału w Seminarium :Dialog poprzez Sztukę, które planowane jest podczas I. Dni Niemieckich. Na seminarium chcemy zaprosić również niemieckich Studentów Od polskiego listopada do niemieckiego maja w Muzeum Ziemi Lubuskiej wernisaż wystawy na temat wypadków historycznych obrazujących pozytywną współprace polsko -niemiecką sprzed blisko 200 laty. Szkoda, że tak ważna wystawa nie została nagłośniona przez lokalne media CKJN uczestniczyło w tej imprezie W Szkole Podstawowej w Cybince zaprezentowano dzieciom Spotkanie ze sztuką niemiecką, czyli wycinanki Pani Eriki Schirmer, których CKiJN stało się depozytariuszem. Spotkanie to stało się również spotkaniem z językiem niemieckim, gdyż w naszym regionie język te powinien być traktowany w sposób szczególny Wraz z dr Jolantą Kostecką z Kierunku Animacji Kulturalnej UZ oraz Prezesem Euroregionu S-N-B byliśmy w Hochschule Lausitz (FL) na spotkaniu w/s współpracy. Obie Uczelnie łączy umowa o współpracy odpisana w 2004 roku. Rozmawialiśmy z prof. Kirstin Bromberg i innymi osobami z jej Instytutu na temat m.in. udziału Studentów niemieckich w I. Polsko-Niemieckich w Zielonej Górze w Na zaproszenie znajomego dziennikarza z Heuerswerda CKJN było honorowym gościem na wernisażu wystawy wycinanek Pani Eriki Schirmer w lokalnym Domu Kultury Z wizyta roboczą przybyła na UZ Pani Prof. Kirstin Bromberg z FL Cottbus. Na spotkaniu w Rektoracie obecny był Prezes Euroregionu S-N-B Pan Czesław Fiedorowicz W ramach działań Klubu Kiwanis CKJN uczestniczyło w spotkaniu polskich i niemieckich dzieci w Kulturtag (tłumacz) Przewodniczący jury V Olimpiady Języka Niemieckiego dla przedszkoli. Z polskiej strony uczestniczyło w niej 6 przedszkoli i dwa przedszkola ze strony niemieckiej, gdzie nauczaniu jest język polski.

313 Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 313 W czerwcu p. Elżbieta Przybyła, (tłumacz Pani prof. Bromberg z HL Cottbus) potwierdziła udział Studentów z FL Cottbus w Dniach Polsko-Niemieckich. I wystąpienie w roli partnera w staraniach naszych o środki do Euroregionu S-N-B. W lipcu przesłano z naszej strony program Dni do BTU CS (jest nowa nazwa obu niem. uczelni po fuzji (BTU Cottbus i HL Cottbus) Podczas spotkania niemieckich (z Cottbus) i polskich nauczycieli (Zielone Góra) w Łagowie Lubuskim Pani Barbara Krzeszewska-Zmyslony wygłosiła referat na temat potrzeby Nauki języka sąsiada na pograniczu. Obecnie w przygotowaniu jest wniosek do Biura Euroregionu S-N-B w sprawie dofinansowania zaplanowanych na I. Dni Polsko-Niemieckich.

314 Pion Prorektora ds. Studenckich BIURO KARIER 1. Informacje ogólne Biuro Karier powstało wraz z utworzeniem Uniwersytetu Zielonogórskiego a w roku akademickim 2012/2013 zatrudniało specjalistów-doradców studentów oraz specjalistę ds. praktyk studenckich i programów unijnych. 2. Realizacja zadań W dziale świadczono następujące usługi: prowadzono doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) dla studentów i absolwentów pomagano w zaprezentowaniu się pracodawcom (przygotowywano do poszukiwania pracy, sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, odbycia rozmowy kwalifikacyjnej itp.), poszukiwano i udostępniano: oferty pracy stałej, czasowej, w charakterze wolontariusza oraz propozycje odbycia staży i praktyk zawodowych w kraju i za granicą, załatwiano sprawy formalne związane z indywidualnymi praktykami zawodowymi (sporządzano umowy, instrukcje praktyk, skierowania oraz rozliczano z odbytych praktyk), dostarczano informacje o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, językowych, stypendiach w kraju i za granicą, a także o studiach podyplomowych, organizowano bezpośrednie kontakty studentów i absolwentów z pracodawcami, m.in. poprzez umożliwienie prezentacji firm na terenie uczelni, targów pracy itp., udostępniano: różnego typu katalogi, ulotki informacyjne różnych firm poszukujących pracowników, stażystów lub praktykantów, informacje o zawodach (opisy zawodów i stanowisk pracy), prasę zawierającą aktualne oferty i informacje na temat rynku pracy, takie jak: Gazeta Wyborcza, Gazeta Lubuska, Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, materiały dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej, informacje dotyczące prawa pracy, adresy internetowe pomocne przy szukaniu pracy, analizy rynku pracy w województwie lubuskim. Przekazano studentom i absolwentom ponad 1500 sztuk informatorów Kariera 2012/13, magazynów Kariera Plus IT, Kariera biznes, finanse, bankowość, Kariera FMCG, handel i sprzedaż. Rozprowadzono wśród studentów ponad 1000 egzemplarzy przewodnika Pracodawcy oferty praktyk, pracy i staży. Stale dostępny był także magazyn Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Biznes Lubuski, a także Biuletyn Informacyjny WUP w Zielonej Górze. Ponadto w porozumieniu Fundacją ProRegio otrzymano do nieodpłatnego przekazania studentom i absolwentom 100 egz. publikacji Własność Intelektualna poświęconej transferowi wiedzy i technologii. Oprócz tego we współpracy z PIP w stałej ofercie są broszury: Bezpiecznie od startu, Wynagrodzenie za pracę, Stop dyskryminacji, Mobbing, Rodzice w pracy, Czas pracy, Praca w wakacje.

315 Pion Prorektora ds. Studenckich 315 Dzięki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazano studentom publikację pod tytułem: Powiedz nie molestowaniu seksualnemu w pracy, a tym, których interesowała praca za granicą publikacje EURESu: Szukasz pracy w Europie? czy poradnik: Szansa w Niemczech. Pozyskano i zamieszczono na stronie 670 ofert pracy, co stanowi wzrost liczby ofert w porównaniu do roku ubiegłego o 57,2%. Udzielono 5900 porad osobom zainteresowanym ofertami pracy umieszczonymi na stronie internetowej Biura Karier Targi pracy 16 marca 2013 roku w holu Wydziału Mechanicznego zorganizowano jedenastą edycję targów pracy Etat 2013, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno ze strony studentów i absolwentów UZ, jak i przedsiębiorców poszukujących wysoko wykwalifikowanej kadry. W tym roku w targach wzięło udział blisko sześćdziesięciu wystawców. Po raz pierwszy we współpracy z niemieckim Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. [CIT GmbH] członkiem Niemieckiego Zrzeszenia Spółek Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju z Forstu w Niemczech przeprowadzono reklamę targów w przygranicznej prasie niemieckiej. Wystawcy uczestniczący w targach musieli oferować faktyczne miejsca pracy, praktyk lub staży. Reprezentowali oni szeroko pojęty świat biznesu, mediów, organizacji pozarządowych i instytucji pośrednictwa pracy. Wspólnie zaprezentowali się pracodawcy ze Świebodzina, (Euro-Box Sp. z o.o., Kico-Polska Sp. z o.o., Lemberg Polska Sp z o.o., Recaro Aircraft Seating, Schnug-Polska Sp. z o.o, Seco/ Warwick Europe S.A.), którzy pod jednym banerem reklamującym świebodzińskie przedsiębiorstwa zapraszali studentów do pracy w swoim mieście. Po raz kolejny wzięli udział w targach nasi stali kooperanci tacy jak: LUG, Nokia Siemens Networks, Skanska czy Streamsoft, ale nie brakowało też takich, którzy uczestniczyli w targach po raz pierwszy (z Wrocławia, Poznania czy Gorzowa Wlkp.) i zobowiązali się przyjeżdżać w kolejnych latach. Impreza wzbudziła duże zainteresowanie wśród studentów. Wielu z nich miało ze sobą gotowe CV, a niektórzy portfolia dokumentujące dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Po raz kolejny dużym zainteresowaniem cieszyła się Loża Ekspertów, w której zainteresowani mogli indywidualnie porozmawiać ze specjalistami z różnych dziedzin. I tak w Loży można było uzyskać fachową pomoc przedstawicieli m.in.: Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Rzecznika Patentowego, Państwowej Inspekcji Pracy, czy Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Praktyki zawodowe Praktyka zawodowa wynikająca z planu studiów jest integralną częścią studiów wyższych. Stanowi istotny element przygotowania zawodowego studenta do przyszłej pracy, a jej zaliczenie jest obowiązkowe. Biuro Karier zajmuje się indywidualnymi praktykami studentów wykraczającymi po za plan studiów, a często również kierunek studiów. Pozwala to na ewaluację własnej drogi rozwoju zawodowego, zdobycie różnorodnych doświadczeń oraz kształtowanie umiejętności praktycznych w oparciu o podbudowę teoretyczną. W roku akademickim 2012/13 podpisano 150 porozumień z różnorodnymi instytucjami i przedsiębiorstwami, którzy przyjęli naszych studentów na praktyki indywidualne. Opracowano ponad 100 nowych instrukcji praktyk. Przyjęto i wpisano do bazy ofert praktyk i staży ponad 100 ogłoszeń z różnych firm i instytucji skierowanych do studentów i absolwentów różnych kierunków i specjalności. W lutym 2013 roku podpisano nowe porozumienie z Izbą Celną w Rzepinie, na mocy którego już 4 studentów podjęło praktykę indywidualną w Urzędzie Celnym w Zielonej Górze.

316 316 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Kontynuowano podpisane wcześniej porozumienia pomiędzy Uczelnią a I Oddziałem ING Banku Śląskiego, Narodowym Funduszem Zdrowia Oddziałem w Zielonej Górze, Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej Górze oraz wydawcą Gazety Lubuskiej Spółką z o.o. Media Regionalne Oddziałem w Zielonej Górze. Ponadto kontynuowano porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Miteinander Wohnen i przedsiębiorstwem Wohnungswirtschaft z Frankfurtu nad Odrą a Uniwersytetem Zielonogórskim, w sprawie odbywania praktyk indywidualnych przez studentów UZ w świetlicy socjoterapeutycznej. W tym roku skorzystało z tych praktyk 10 studentów. Odbywano bezpośrednie spotkania ze studentami poszczególnych wydziałów propagujące ideę praktyk indywidualnych. Wyjaśniano na bieżąco, szereg spraw związanych z praktykami zarówno studentom jak i pracodawcom. Tab. 1. Praktyki zawodowe Rodzaj studiów Liczba uczestników Praktyki ciągłe studentów studiów dziennych i zaocznych 3298 Praktyki indywidualne 150 Praktyki śródroczne studentów studiów stacjonarnych i zaocznych 204 Inne wydziałowe 134 Łącznie Praca w zakresie pomocy obcokrajowcom Biuro Karier udzielało informacji dotyczących rekrutacji na Uniwersytet Zielonogórski zagranicznym kandydatom na studia oraz sprawowało opiekę nad studentami obcokrajowcami studiującymi na naszej uczelni współpracując w tym zakresie z Sekcją Rekrutacji UZ. Ponadto kontynuowało współpracę ze Studium Europy Wschodniej w ramach Programu Kalinowskiego II Gra Miejska Studentów UZ Bieg do kariery Po raz drugi zorganizowano Grę Miejską Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest to konkurs będący rodzajem podchodów, realizowany na terenie miasta, gdzie punktami kontrolnymi były instytucje rynku pracy, miejsca które trzeba odwiedzić rozpoczynając działalność gospodarczą, miejsca gdzie można przeanalizować własne preferencje zawodowe, otrzymać pomoc przy planowaniu własnej ścieżki kariery, a także podpowiedzi gdzie zdobyć fundusze na założenie czy rozwój firmy. Studenci bawiąc się, zdobywali jednocześnie potrzebną wiedzę, rozwijali swoje kompetencje miękkie takie jak: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, szybkość podejmowania decyzji i inne. Walczono o cenne nagrody rzeczowe (pozyskane od sponsorów), a także o praktykę indywidualną w PGNiG, dostosowaną do kierunku studiów Światowy Tydzień Przedsiębiorczości Po raz pierwszy zorganizowano na naszej uczelni ŚTP tydzień podczas którego ludzie całego świata skupiają swoją uwagę na idei przedsiębiorczości. Podstawowym celem działań inicjowanych w trakcie ŚTP jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. Polska bierze udział w wydarzeniach ŚTP po raz piąty, natomiast nasze województwo po raz pierwszy. Wartym podkreślenia jest fakt, że BK UZ jest prekursorem tego typu działań na naszym terenie. W ramach tygodnia we współpracy z OPZL zorganizowano indywidualne konsultacje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Studenci i absolwenci dowiedzieli się jak założyć własną firmę,

317 Pion Prorektora ds. Studenckich 317 jak obliczyć należny podatek, jaka jest możliwość dofinansowania planowanego przedsięwzięcia, z jakiego konkretnego programu finansowanego z Funduszy Europejskich lub krajowych skorzystać, gdzie się udać w celu otrzymania dotacji i w jaki sposób ją rozliczyć Ogólnopolski Tydzień Kariery Biuro Karier od samego początku, w tym roku po raz piąty, uczestniczyło w organizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Studentom UZ zaproponowano szereg możliwości wynikających z przygotowanego programu, maksymalnie wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Ponieważ budynki naszej uczelni wraz z wydziałami są rozproszone po całym mieście, w ramach Open Office od poniedziałku do piątku spotykano się ze studentami bezpośrednio na wydziałach. Stworzono wspólne stoisko z Fundacją Dr Clown i Akademią Przyszłości, zachęcające studentów do działalności wolontariackiej. Ponadto na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbył się Samsung Open Day w ramach, którego studenci uczestniczyli w wykładzie na temat technologii stosowanych w Samsungu i zapoznali się z prezentacją firmy oraz ofertą pracy, staży i praktyk. To nie jedyna firma, która odwiedziła UZ. Z Poznania przyjechała spółka Sii z prezentacją, Jak znaleźć dobrą pracę na rynku IT oferty pracy dla inżynierów spotkanie z praktykami z którą zapoznała się ponad setka studentów Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji. W ramach OTK zaproszono na UZ specjalistę z Akademii Młodych Dyplomatów z Warszawy z prezentacją zawodu dyplomaty, a także możliwości ścieżek kariery w innych zawodach związanych z dyplomacją. W spotkaniu uczestniczyli głównie studenci politologii i zarządzania, a także pedagodzy i humaniści. Ponadto studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania wzięli udział w prezentacji firmy Precision Marketing Group od lat oferującej studentom możliwość odbycia płatnej praktyki w USA. Wszyscy, którzy chcieliby podszkolić język angielski w biznesie, nabyć umiejętności komunikacyjne, kompetencje kulturowe czy zarobić trochę pieniędzy podczas płatnej praktyki dowiedzieli się, co trzeba zrobić, jakie ponieść koszta oraz ile można zyskać uczestnicząc w programie. Spotkanie odbywało się w języku angielskim. Całość naszych działań została doceniona na szczeblu ogólnopolskim i BK UZ otrzymało wyróżnienie od Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej Za wkład w rozwój poradnictwa zawodowego w Polsce i działania podjęte w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2012 oraz nagrodę od prezesa firmy PROGRA Sp.z o.o. z Gdańska w postaci oprogramowania dla poradnictwa zawodowego Piramida Kariery przygotowanie do spotkania z pracodawcą Spotkania z prawnikami W bieżącym roku akademickim sformalizowano działania w ramach już czwartej wspólnej akcji Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze i Biura Karier UZ pt. Nie połam nóg w drodze do kariery- podstawowe informacje dla podejmujących pierwszą pracę. Podpisano oficjalne porozumienie o współpracy. Tegoroczną aktywność skoncentrowano na przybliżeniu studentom ostatnich lat studiów zagadnień związanych z nawiązaniem stosunku pracy. Dystrybuowano poradniki z zakresu prawa pracy. Zajęcia odbywały się w obu kampusach UZ, a także przy ul. Wiśniowej i Energetyków Organizacja warsztatów Zaproponowano studentom i absolwentom udział w szeregu warsztatów np.: Coaching jako droga do rozwoju osobistego, Planowanie kariery zawodowej, Rozmowa kwalifikacyjna,

318 318 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów autoprezentacja, Komunikacja interpersonalna z elementami wystąpień publicznych, Aktywne metody poszukiwania pracy, Poznaj siebie w kontekście planowania kariery zawodowej, Marketing sieciowy MLM, Wystąpienia publiczne, Dokumenty aplikacyjne, Kariera bez granic czyli jak poprawnie przygotować aplikację, aby zainteresować pracodawcę i pracować w międzynarodowym środowisku i inne. Ponadto wspólnie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów zorganizowano warsztaty asertywności przeznaczone wyłącznie dla studentów z niepełnosprawnością. Większość warsztatów odbywała się w salce szkoleniowej Biura Karier, ale niektóre odbywały się także bezpośrednio na wydziałach. Zanotowano znaczący wzrost liczby studentów biorących udział w warsztatach aż o 78% Inne działania Biura Przeprowadzono szeroką akcję promocyjną Biura Karier wśród studentów podczas inauguracji roku akademickiego. Dystrybuowano ulotki reklamujące pracę biura na wydziałach oraz podczas indywidualnych spotkań ze studentami. Prezentowano własną stronę internetową, konto na Facebooku, w serwisie uczelnianym LUZIK, w UZetce, w mediach, na portalu wzielonej.pl oraz na stronie internetowej UZ. Przedstawiono ofertę biura na spotkaniach z pracodawcami np. Valmet Automotiv, Saint Gobain Sekurit Hanglas, Beta-Activ GBR, Xlogics, Swiss Krono Group Żary. Przeprowadzono szóstą edycję programu Absolwent Extra oraz rozpoczęto prace nad stworzeniem Złotej Listy Absolwentów UZ. Biuro Karier kierowało pracami związanych z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów UZ w wyniku, czego stworzono pierwszy kompleksowy raport: Wizerunek Uniwersytetu Zielonogórskiego, ocena efektów kształcenia oraz własnej aktywności ekonomicznej w przekonaniach absolwentów. Dobrowolny udział w badaniu losów zawodowych absolwentów propagowano za pośrednictwem strony www oraz ulotek własnych i Biura Promocji UZ. Uczestniczono w ogólnopolskich badaniach Trandance Graduate Barometer oraz Universum My future career. Rozpoczęto współpracę z właścicielką przedsiębiorstwa OMNI MODO z Nowej Soli w celu przeprowadzenia pilotażowej edycji programu MENTORING dla studentek, które chcą otworzyć własną firmę. W związku z tym, że na początek zaplanowano skorelowanie tylko jednego mentora i jednego studenta (bazując na doświadczeniach niemieckich biur karier), świadomie nie prowadzono szerokiej akcji reklamowej zamieszczono tylko krótką informację o projekcie na stronie internetowej BK. Obecnie trwają dalsze prace w celu pozyskania innych mentorów. Wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji zorganizowano studentom udział w Akademii REC, której głównym celem jest pomoc studentom informatyki w zdobyciu doświadczenia zawodowego pod okiem doświadczonych programistów pracujących w REC. Zadaniem Akademii jest również promocja nowoczesnych metod szeroko pojętej informatyki ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej inżynierii oprogramowania. Uczestniczono w promowaniu na terenie uczelni konkursów związanych z rozwojem zawodowym np.: Tesco Ekstraklasa, StreamSoft, PZU, Grasz o staż, XVII Edycji Programu Stypendialnego DBU, konkursu REC, VIII edycji konkursu VERBA VERITATIS, konkursu RE- VITARE, X edycji Programu Kariera, turnieju programistycznego BCC, konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwiązań internetowych w technologii JAVA, konkursów na prace magisterskie np.: dotyczące idei uczenia się przez całe życie w kontekście zdobywania nowych kwalifikacji; gospodarki odpadami opakowaniowymi, Teraz Polska itp. Uczestniczono w pracach Zespołu ds. Promocji Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego oraz w pracach Zespołu Badania Rynku Pracy.

319 Pion Prorektora ds. Studenckich 319 Współpracowano z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Nasi studenci w siedzibie naszego biura i OPZL korzystali z bezpłatnych konsultacji w zakresie tworzenia własnej firmy, czy organizowania spółdzielni pracy. Kontynuowano współpracę z Randstad sp. z o.o. (wchodzącą w skład holenderskiego Randstad Holding nv.) wiodącą na polskim rynku agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej, która ponownie nieodpłatnie przeprowadziła warsztaty dla studentów i absolwentów UZ pt. Assesment Center. Wcześniej studenci mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie Oko w oko z rekruterem tajemnice Assessment Center przeprowadzonym przez Specjalistę ds. Rekrutacji i Rozwoju z Provident S.A. z Warszawy. Studentom Wydziału Artystycznego zorganizowano spotkanie z Radosławem Hutnikiem i doktorem Robertem Barskim dyrektorem AIP, pod hasłem: Jak zaistnieć i przetrwać w biznesie artystycznym, podczas którego studenci mieli możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń o prowadzeniu firmy z artystą absolwentem WA UZ, który z powodzeniem prowadzi działalność biznesową w Polsce i zagranicą. Udzielano porad pracodawcom różnych przedsiębiorstw i pracownikom dydaktycznym UZ w zakresie opracowywania opinii i referencji dla praktykantów, studentów i absolwentów, ponadto prowadzono szereg działań związanych z organizacją Konwentu Pracodawców. Kontynuowano projekcje filmów szkoleniowych dla studentów i absolwentów, gdzie największą popularnością cieszyły się filmy: Mowa ciała w praktyce oraz Jak wywrzeć dobre wrażenie na innych. Nawiązano współpracę z nowo utworzonym Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, z którym zaplanowano cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dla studentów, dotyczących tworzenia spółdzielni socjalnych, jako jednej z możliwości stworzenia miejsca pracy dla siebie i innych. 3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Biura Karier Pracownicy podnosili swoje kompetencje i kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych konferencjach i szkoleniach związanych z rynkiem pracy i misją Biur Karier m.in. w: ogólnopolskiej konferencji: Innowacyjna działalność Biur Karier w dobie globalizacji i permanentnego kryzysu gospodarczego ; w spotkaniu konferencyjno-szkoleniowym: Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn ; w konferencjach: Krajowe ramy kwalifikacji zmiana dla edukacji i rynku pracy, Kursy kwalifikacyjne droga do zdobycia nowego zawodu, Glos biznesu różnorodność procentuje, Oczekiwania Lubuskiego rynku pracy deficytowa informacja zawodowa, Mentoring innowacyjna metoda aktywacji. Kierownik BK reprezentował UZ na Kolokwium Polsko- Niemieckim pt. Zmiany socjalnej infrastruktury szkolnictwa wyższego. Nowe zadania w zakresie obsługi nowych grup studentów. Ponadto uczestniczono w dwóch kongresach. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów dobre praktyki oraz Kariera i Rozwój Zawodowy Pracowników PROFEG SEKCJA REKRUTACJI Rekrutacja na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013 przeprowadzona została na podstawie uchwały nr 395 z dn. 25 maja 2011 r. Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013 z p.zm., zatwierdzonej przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

320 320 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów 1. Rekrutacja na studia wyższe pierwszego stopnia Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone było w oparciu o konkursy świadectw dojrzałości na kierunkach prowadzonych wcześniej: astronomia, automatyka i robotyka, bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe, biologia, biotechnologia, budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia polska, filozofia, fizyka, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, pedagogika, pielęgniarstwo, politologia, praca socjalna socjologia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji. W roku akademickim 2012/2013 uruchomiono nowy kierunek: fizyka techniczna Rekrutacja w oparciu o egzaminy praktyczne i konkursy świadectw była przeprowadzona na kierunkach: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo,

321 Pion Prorektora ds. Studenckich 321 pedagogika spec. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, wychowanie fizyczne. 2. Rekrutacja na studia wyższe drugiego stopnia Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia przeprowadzono na podstawie punktacji za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia oraz na podstawie innych elementów postępowania rekrutacyjnego określonego w przepisach szczegółowych do ww. uchwały na kierunkach: astronomia, automatyka i robotyka, bezpieczeństwo narodowe, biologia, budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, elektrotechnika, filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska, filologia polska, filozofia, fizyka, historia, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, pedagogika, politologia, socjologia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji. Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia na podstawie egzaminu praktycznego i konkursu dyplomów przeprowadzono na kierunkach: architektura i urbanistyka edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, malarstwo pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne zarówno pierwszego i drugiego stopnia prowadzona w semestrze zimowym została zakończona ostatecznie 29 września 2012 roku. W semestrze letnim rekrutacja została zakończona 13 marca 2013 roku).

322 322 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Nazwa kierunku Wyniki rekrutacji 2012/2013 na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, semestr zimowy Studia pierwszego stopnia Studia drugiego stopnia kandydaci przyjęci kandydaci przyjęci Architektura i urbanistyka Architektura wnętrz Astronomia 2 1 Automatyka i robotyka Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo narodowe Biologia Biotechnologia Budownictwo Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Edukacja techniczno-informatyczna Ekonomia Elektronika i Telekomunikacja Elektrotechnika Filologia polska Filologia, filologia angielska Filologia, filologia germańska Filologia, filologia romańska Filologia, filologia rosyjska Filozofia Fizyka Fizyka techniczna 9 7 Grafika Historia Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informatyka Informatyka i ekonometria Inżynieria biomedyczna Inżynieria środowiska Jazz i muzyka estradowa 20 8 Malarstwo Matematyka Mechanika i budowa maszyn Ochrona środowiska Pedagogika Pielęgniarstwo Politologia Praca socjalna Socjologia Wychowanie fizyczne Zarządzanie Zarządzanie i inżynieria produkcji Razem

323 Pion Prorektora ds. Studenckich 323 Nazwa kierunku Wyniki rekrutacji 2012/2013 na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, semestr zimowy Studia pierwszego stopnia Studia drugiego stopnia kandydaci przyjęci kandydaci przyjęci Architektura i urbanistyka 7 0 Architektura wnętrz 5 4 Automatyka i robotyka Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Bezpieczeństwo Narodowe Biologia Budownictwo Edukacja techniczno-informatyczna Ekonomia Elektronika i Telekomunikacja Elektrotechnika Filologia polska Filologia, filologia angielska Filologia, filologia germańska Filologia, filologia romańska 4 4 Filologia, filologia rosyjska Filozofia Historia Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 3 3 Informatyka Inżynieria biomedyczna Informatyka i ekonometria 0 0 Inżynieria środowiska Matematyka Mechanika i budowa maszyn Ochrona środowiska Pedagogika Pielęgniarstwo Politologia Praca socjalna Socjologia Wychowanie fizyczne Zarządzanie Zarządzanie i inżynieria produkcji Razem

324 324 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Wyniki rekrutacji 2012/2013 na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, semestr letni Nazwa kierunku Studia stacjonarne Studia niestacjonarne kandydaci przyjęci kandydaci przyjęci Architektura i urbanistyka Automatyka i robotyka Budownictwo Edukacja techniczno-informatyczna Elektrotechnika Informatyka Inżynieria biomedyczna Inżynieria środowiska Mechanika i budowa maszyn Zarządzanie i inżynieria produkcji Razem Rekrutacja na studia doktoranckie Rekrutacja na studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013 przeprowadzona została na podstawie uchwały nr 524 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 z p.zm. W proponowanych kandydatom dziedzinach nauki znalazły się następujące dyscypliny: astronomia / fizyka, budownictwo, automatyka i robotyka / elektrotechnika / informatyka, historia / historia filozofii / historia literaturoznawstwa inżynieria środowiska matematyka. Wyniki rekrutacji 2012/2013 na studia doktoranckie Nazwa kierunku Limit Kandydaci Przyjęci Astronomia/Fizyka Automatyka i Robotyka/Elektrotechnika/Informatyka Budownictwo Historia Inżynieria środowiska Matematyka Ogółem Promocja oferty rekrutacyjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sekcja Rekrutacji mocno zaangażowała się w promowanie kierunków studiów na wszelkiego rodzaju targach nauki, szkolnictwa i edukacji. Odbywało się to między innymi na zasadzie prezentacji stoisk UZ w innych miastach i województwach. Przygotowywano do druku treści folderów, ulotek, ofert edukacyjnych, plakatów i informatorów dotyczących naboru na studia. Pracownicy Sekcji uczestniczyli w imprezie Salon Maturzystów przedstawiając ofertę studiów przyszłym abiturientom.

325 Pion Prorektora ds. Studenckich 325 Sekcja aktywnie prowadziła działalność informacyjną organizowaną przez Uniwersytet Zielonogórski pod nazwą Wirtualne Dni Otwarte. W ramach tej prezentacji wszystkie wydziały, organizacje studenckie i koła naukowe dokonywały ilustracji wizualnej, jak i informacyjnej poprzez komunikatory (Gadu-Gadu, Skype, poczty elektronicznej). Była to niepowtarzalna okazja zobaczenia uczelni od środka bez wychodzenia z domu. Pracownicy sekcji czynnie uczestniczyli w rozpoczęciu roku akademickiego m.in. poprzez przygotowanie wyznaczonych kandydatów na studentów i doktorantów do immatrykulacji. Udzielano listownie i telefonicznie wszelkich odpowiedzi związanych z rekrutacją, zarówno osobom indywidualnym, jak i instytucjom. Redagowano również informacje na temat zasad przyjęć na UZ, dla przedstawicieli promujących uczelnie wyższe np. dla wydawnictwa PERSPEKTYWY. Prowadzono, modyfikowano i na bieżąco aktualizowano stronę internetową związaną z wszelkimi sprawami i informacjami dotyczącymi naboru na studia (oferta rekrutacyjna, rejestracja internetowa, wykaz dokumentów i opłat oraz kalendarz rekrutacji, a po zakończeniu kolejnych naborów ich wyniki). 5. Zakres współpracy Sekcji Rekrutacji z innymi jednostkami uczelni. Pracownicy Sekcji przygotowali projekt zmian i uzupełnień uchwały rekrutacyjnej 2012/2013, a także projekt uchwały rekrutacyjnej na rok 2013/2014, zgodnie z regulacjami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Redagowano również taki dokument dla studiów doktoranckich 2012/2013. Pracownicy, w miarę zachodzących zmian w systemie rekrutacyjnym, wnoszą wiele istotnych modyfikacji do modułu Rekrutacja działającego w uczelnianym systemie informatycznym Dziekanat. Monitorowane są na bieżąco wszystkie akty prawne dotyczące zasad rekrutacji w szkolnictwie wyższym, uznawalności wykształcenia (świadectw maturalnych i dyplomów studiów wyższych), problematyki podejmowania studiów przez cudzoziemców itp. Sekcja Rekrutacji rozpoczęła na szerszą skalę przyjmowanie na studia cudzoziemców. W tym celu został zmodyfikowany formularz rejestracji internetowej, a także procedura naboru osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż obywatele polscy. Wszelka pomoc dotyczyła informacji związanych z interpretacją ustaw i rozporządzeń odnoszących się do przyjmowania obcokrajowców na studia. Porad udzielano w języku angielskim, mailowo, telefonicznie, jak i osobiście w Sekcji. Została utworzona specjalna zakładka na stronie internetowej dla cudzoziemców, gdzie mogli oni zdobyć podstawowe informacje z zakresu rekrutacji, opłat, wykazu obowiązujących ich dokumentów oraz wiele wyjaśnień związanych z nostryfikacją świadectw i dyplomów, legalizacją dokumentów, apostille itp. W związku z prowadzeniem naboru dla obcokrajowców, pracownicy sekcji zobowiązani byli do sporządzenia sprawozdania o liczbie rekrutowanych i przyjętych na studia cudzoziemców do Komendanta Głównego Straży Granicznej. W realizacji swoich zadań Sekcja Rekrutacji współpracowała z Biurem Promocji, Biurem Prawnym, Działem Spraw Studenckich wszystkimi wydziałami UZ, a także ministerstwem, szkołami ponadgimnazjalnymi i mediami. Koordynowane są wszelkie prace związane ze stosowaniem Krajowego Rejestru Matur, umożliwiającego wykorzystanie ich oryginalnych wyników znajdujących się w elektronicznych bazach danych wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych. Po raz kolejny rejestr sprawdził się w szybkim, bezpiecznym i wiarygodnym przetworzeniu wyników matur na potrzeby procesu rekrutacji. Sekcja Rekrutacji zobowiązana jest do corocznego sprawozdania EN-1, przekazywanego do MNiSW w terminie do 5 października oraz umieszczania w systemie POL-on danych

326 326 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów z tego sprawozdania, dotyczących ilości kandydatów i przyjętych na studia. Do w/w systemu wprowadzano również dane dotyczące odpłatności za studia. Dział spraw studenckich 1. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Zasady, rodzaj, wysokość oraz warunki i tryb przyznawania świadczeń pieniężnych pomocy materialnej określały regulaminy, dla studentów Regulamin pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego stanowiący załącznik do zarządzenia nr 70 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego i dla doktorantów Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego stanowiący załącznik do zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego, opracowane na podstawie art. 186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Prorektor ds. Studenckich w porozumieniu z Parlamentem Studenckim UZ i Radą Doktorantów UZ ustalił szczegóły regulaminów dotyczące wysokości, sposobu przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych pomocy materialnej. Dział Spraw Studenckich wspólnie z Biurem Prawnym uczestniczył w opracowaniu regulaminów. Dział Spraw Studenckich, w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich, zorganizował akcję informacyjną dla pracowników dziekanatów i członków wydziałowych komisji stypendialnych na temat zmian wniesionych do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UZ. Zorganizowano spotkanie informacyjne z zakresu zmian wprowadzonych w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów i Regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów. Dział przygotował niezbędne materiały informacyjne dla studentów i doktorantów na temat możliwości ubiegania się o pomoc materialną. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem pomocy materialnej dla studentów UZ, student mógł ubiegać się o pomoc materialną w formie: 1) stypendium socjalnego, 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, 6) zapomogi. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem pomocy materialnej dla doktorantów UZ, doktorant mógł ubiegać się o pomoc materialną w formie: 1) stypendium socjalnego, 2) zapomogi, 3) stypendium dla najlepszych doktorantów, 4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Studenci i doktoranci ubiegający się o przyznanie świadczeń pieniężnych pomocy materialnej mogli składać wnioski w trzech terminach ( 4 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów UZ oraz 4 Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów UZ). Okres, na jaki były przyznane świadczenia pieniężne, był uzależniony od terminu złożenia wniosku oraz planu studiów zgodnego z organizacją roku akademickiego. Na wniosek złożony w terminie od 1 do 15 października stypendia były przyznawane odpowiednio na 9 lub 5 miesięcy, na wniosek złożony w terminie od 1 do 15 marca świadczenia były przyznawane na 4 miesiące. Student i doktorant, który nie skorzystał z prawa złożenia wniosku w wyżej wymienionych terminach, mógł złożyć wniosek w innym terminie. W tym przypadku świadczenia były przyznawane od następnego miesiąca po miesiącu złożenia wniosku.

327 Pion Prorektora ds. Studenckich 327 Stypendium socjalne W roku akademickim 2012/2013 do 15 października 2012 r. w dziekanatach przyjęto od studentów 2554 wnioski i od doktorantów 28 wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, od 16 do 31 października 2012 r. od studentów 105 wniosków, w listopadzie 2012 r. 112 wniosków od studentów i 1 wniosek od doktoranta, w grudniu 2012 r. 34 wnioski od studentów, w styczniu 2013 r. 18 wniosków od studentów i 1 wniosek od doktoranta, w lutym 2013 r. 18 wniosków od studentów, od 1 do 15 marca 2013 r. 84 wnioski od studentów (z rekrutacji od semestru letniego 2012/2013), w marcu 2013 r. 26 wniosków od studentów, w kwietniu 2013 r. 7 wniosków od studentów. Dział koordynował prace dziekanatów związane z tą czynnością, służył pomocą w rozwiązywaniu problemów budzących wątpliwości w kwestii ustalania dochodu na jednego członka rodziny studenta. Wysokość dochodu była podstawą do przyznania tego świadczenia. Dział nawiązał kontakt z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Gminy i innymi jednostkami w celu wyjaśnienia wątpliwych sytuacji. Stypendia przyznawały wydziałowe komisje stypendialne. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych W roku akademickim 2012/013 do 15 października 2012 r. w dziekanatach przyjęto od studentów 356 wniosków i od doktorantów 7 wniosków o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, od 16 do 31 października 2011 r. 20 wniosków od studentów, w listopadzie 2012 r. 22 wnioski od studentów i 1 wniosek od doktoranta, w grudniu 2012 r. 12 wniosków od studentów, w styczniu 2013 r. 10 wniosków od studentów, w lutym 2013 r. 5 wniosków od studentów, od 1 do 15 marca 2013 r. 10 wniosków od studentów (z rekrutacji od semestru letniego 2012/2013), w marcu 2013 r. 5 wniosków od studentów, w kwietniu 2013 r. 1 wniosek od studentów, w maju 2013 r. 2 wnioski od studentów. Student mógł otrzymywać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu na jednym przez siebie wskazanym kierunku, na którym studiuje. Stypendia przyznawały wydziałowe komisje stypendialne. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i dla doktorantów Dział przygotował informacje o zasadach przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów oraz dziekanatów. Po zebraniu wniosków zgłoszonych przez rady wydziałów oraz zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Studenckich, dział przesłał dokumentację do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wysłano do oceny 30 wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów. Minister przyznał 6 stypendiów dla studentów na rok akademicki 2012/2013. Wysłano także do oceny 5 wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów. Minister nie przyznał stypendiów dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki W roku akademickim 2012/2013 do 15 października 2012 r. w dziekanatach przyjęto od studentów 1321 wniosków i od doktorantów 17 wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium socjalnego, od 16 do 31 października 2012 r. 30 wniosków od studentów, w listopadzie 2012 r. 43 wnioski od studentów i 1 wniosek od doktoranta, w grudniu 2012 r. 10 wniosków od studentów, w styczniu 2013 r. 4 wnioski od studentów, w lutym 2013 r. 7 wniosków od studentów, od 1 do 15 marca 2013 r. 55 wniosków (z rekrutacji od semestru letniego 2012/2013), w marcu 2013 r. 9 wniosków, w kwietniu 2013 r. 2 wnioski. Stypendia przyznawały wydziałowe komisje stypendialne.

328 328 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Zapomogi Świadczenie to otrzymywał student i doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski przyjmowane były przez dziekanaty w ciągu całego roku akademickiego, a decyzję o przyznaniu zapomogi podejmowały wydziałowe komisje stypendialne. Część świadczeń, zgodnie z regulaminem, na drodze odwoławczej przyznała odwoławcza komisja stypendialna, jako druga instancja, jako ponowne rozpatrzenie sprawy. Całość dokumentacji związanej z pracą OKS przygotował Dział Spraw Studenckich. Do OKS, jako drugiej instancji, wpłynęło 213 wniosków. W roku akademickim 2012/2013 jeden student złożył skargę na decyzję odwoławczej komisji stypendialnej i dwóch doktorantów na decyzję rektora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 2. Fundusz świadczeń pieniężnych pomocy materialnej Fundusz świadczeń pieniężnych pomocy materialnej (fundusz stypendialny) dla studentów tworzony jest z dotacji budżetu państwa. W roku akademickim 2012/2013 fundusz stypendialny wynosił zł, ponadto z roku budżetowego 2011 pozostawiono kwotę zł w rezerwie na rok budżetowy 2012 (w roku ak. 2011/2012 fundusz stypendialny wynosił zł). Zgodnie z porozumieniem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, Parlamentu Studenckiego oraz Rady Doktorantów podjęto decyzję o podziale części funduszu pomocy materialnej studentów i doktorantów, stanowiącej uczelniany fundusz stypendialny studentów i doktorantów przeznaczony na świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2012/2013, na fundusz stypendialny studentów i fundusz stypendialny doktorantów. W Dziale Spraw Studenckich, na podstawie informacji z dziekanatów o liczbie osób uprawnionych do otrzymania stypendiów o charakterze socjalnym, liczbie studentów każdego wydziału oraz liczbie studentów niepełnosprawnych, przygotowano projekt podziału funduszu na poszczególne rodzaje świadczeń. Prorektor ds. Studenckich dokonał podziału funduszu na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego i Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podział funduszu obrazuje tabela 1. Tab. 1. Podział funduszu świadczeń pieniężnych pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2012/2013 Wyszczególnienie Studenci Doktoranci Fundusz stypendialny ogółem zł zł Stypendium socjalne zł zł Zwiększenie stypendium socjalnego zł zł Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych zł zł Stypendium rektora dla najlepszych studentów zł X Stypendium dla najlepszych doktorantów X zł Zapomogi zł zł OKS zł zł Rezerwa Prorektora ds. Studenckich zł zł 2.1. Przyznane świadczenia Liczbę przyznanych świadczeń pieniężnych z funduszu pomocy materialnej w roku akademickim 2012/2013 ilustruje tabela 2.

329 Pion Prorektora ds. Studenckich 329 Tab. 2. Liczba świadczeń pieniężnych przyznanych z funduszu pomocy materialnej w roku akademickim 2012/2013 Wyszczególnienie Studenci Doktoranci Stypendium socjalne Zwiększenie stypendium socjalnego Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium rektora dla najlepszych studentów 1014 Stypendium dla najlepszych doktorantów 62 Zapomogi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia ministra za wybitne osiągnięcia następującym studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego: 1. Adriana Łogożna (kierunek: pedagogika, Wydział Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu), 2. Joanna Filik (kierunek: inżynieria biomedyczna, Wydział Mechaniczny), 3. Kornelia Zaborowska (kierunek: inżynieria biomedyczna, Wydział Mechaniczny), 4. Natalia Kożuchowska (kierunek: inżynieria środowiska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), 5. Piotr Grudzień (kierunek: socjologia, Wydział Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu), 6. Joanna Łochowska (kierunek: pedagogika, Wydział Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu) Wypłata świadczeń W Dziale Spraw Studenckich sporządzano listy wypłat świadczeń w systemie DZIEKANAT. Realizacja przebiegała sprawnie i bez opóźnień. Wypłaty świadczeń pieniężnych pomocy materialnej dokonywane były przez Dział Finansów na podstawie list sporządzonych przez Dział Spraw Studenckich w oparciu o dane z dziekanatów. Dział na bieżąco i w zestawieniach miesięcznych prowadził kontrolę wykorzystania funduszu stypendialnego w ramach podziału przedstawionego w tabeli Domy studenta Przydział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2012/2013 dla studentów po I roku studiów odbył się w czerwcu 2012 r. zgodnie z regulaminem przyznawania miejsc w domach studenckich UZ, wprowadzonym Zarządzeniem nr 56 Rektora UZ z dnia 10 czerwca 2013 r. Miejsca przyznawane były na podstawie liczby punktów uzyskanych za dochód na osobę w rodzinie studenta i odległość miejsca stałego zameldowania od uczelni. Dział Spraw Studenckich weryfikował dane z elektronicznego formularza. Miejsca w domach studenckich przyznał Prorektor ds. Studenckich. Przydział miejsc w domach studenckich dla przyjętych na I rok studiów odbywał się we wrześniu na podstawie punktów uzyskanych za odległość od miejsca stałego zameldowania do uczelni. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich UZ wprowadzony Zarządzeniem nr 56 Rektora UZ z dnia 10 czerwca 2013 r. określił zasady, wg których studenci i doktoranci ubiegający się o miejsce w DS na rok 2012/2013 mogą składać wniosek wypełniając elektroniczny formularz na swoim indywidualnym koncie w studenckim module. Dział współpracował z Centrum Komputerowym przy zmianie systemu składania wniosków o miejsce w DS na formę elektroniczną. Opisano miedzy innymi jakie dane muszą być umieszczone w formularzu do wypełnienia przez studentów starszych lat i przyjętych na I rok studiów, jaki powinien być obieg dokumentu i sposób jego rejestracji a w trakcie roku akademickiego weryfikowano nieprawidłowości systemu i wskazywano modyfikacje.

330 330 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów W roku akademickim 2012/2013 uczelnia dysponowała 1747 miejscami w 6 akademikach, w tym w DS. Vicewersal 195, DS. Rzepicha 287, DS. Piast 306 (po odjęciu 45 miejsc na potrzeby WEIiT na czas remontu), DS. Ziemowit 456, SBM 197, DS. Wcześniak 306 miejsc. Miesięczna opłata za miejsce w DS. wnoszona przez studenta uzależniona była od liczby miejsc w pokoju. W domach studenckich Vicewersal i Piast wnoszono opłatę w wysokości 240 zł (pokój 2-osobowy), 195 zł (3-osobowy) i 165 zł (4-osobowy), w domach studenckich Rzepicha i Ziemowit wnoszono opłatę w wysokości 315 zł (pokój 1-osobowy), 255 zł (2-osobowy), 210 zł (3-osobowy) i 180 zł (4-osobowy) oraz SBM i Wcześniak wnoszono opłatę w wysokości 285 zł (pokój 1-osobowy), 225/240/255 zł (2-osobowy) w zależności od powierzchni, 180 zł (3-osobowy) plus opłata za media. Dział uczestniczył w przygotowaniu projektu zarządzeń dotyczących stawek za zamieszkanie w domach studenckich w okresie wakacji oraz w kolejnym roku akademickim Stołówki W roku akademicki 2012/2013 na terenie Uczelni nie funkcjonowały stołówki. Studenci i doktoranci mogli korzystać z punktów małej gastronomii rozmieszczonych w budynkach Uczelni Inne stypendia Dział prowadził akcję informacyjną oraz zajmował się wypłatą świadczeń poza funduszem pomocy materialnej. W roku akademickim 2012/2013 wypłacano następujące świadczenia: stypendium Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego dla studentów w semestrze zimowym złożono jeden wniosek, wnioskodawca był nieuprawniony, w semestrze letnim odstąpiono od ogłoszenia naboru do tych stypendiów, jednorazowo 93 nagrody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za działalność dla studentów i doktorantów w semestrze zimowym (studenci 77, doktoranci 16) i 46 nagród Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za działalność w semestrze letnim (studenci 35, doktoranci 11). Ponadto w roku akademickim 2012/2013 dział obsługiwał administracyjnie i przygotowywał dokumentację zbiorczą Dziekańskich Komisji Stypendiów Doktoranckich, m.in. przyjęto dokumentację z wydziałów, sporządzono zestawienia zbiorcze, przygotowano projekty pism oraz projekty decyzji dla doktorantów. Prace nadzorował Prorektor ds. Studenckich, a JM Rektor podejmował decyzje w sprawie następujących stypendiów: 1. stypendium Uniwersytetu Zielonogórskiego dla uczestników pierwszego roku studiów doktoranckich oraz cudzoziemców odbywających studia doktoranckie, jako stypendyści uczelni (złożono 19 wniosków, z czego przyznano 5 stypendiów); 2. stypendium doktoranckie dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego (złożono 76 wniosków, z czego przyznano 21 stypendiów); 3. zwiększenie stypendium doktoranckiego dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego (złożono 78 wniosków, z czego przyznano 32 stypendiów. Dział przygotował, przy udziale biura prawnego, dokumentację i projekt dwóch skarg wniesionych za pośrednictwem Uczelni do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 3. Ubezpieczenia zdrowotne studentów Od 3 lipca 2008 r. w Dziale Płac znajduje się centralna komórka zajmującą się ubezpieczeniami zdrowotnymi pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (poprzednio znajdowała się w Dziale Spraw Studenckich). Dział nadal prowadził akcję informacyjną dla studentów i doktorantów UZ w tym zakresie.

331 Pion Prorektora ds. Studenckich Działalność koordynacyjno-informacyjna działu Współpraca z dziekanatami Dział Spraw Studenckich ustalił na rok akademicki 2012/2013 harmonogram prac związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń pomocy materialnej oraz przydzielaniem miejsc w domach studenckich. Dział przygotował również informacje dotyczące terminów składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej w formie ogłoszeń, plakatów i komunikatów radiowych oraz wystąpień w telewizji regionalnej i uczelnianej. Na bieżąco kontrolowano wykorzystanie funduszu stypendialnego przez poszczególne wydziały. Współpraca z Działem Finansów W każdym miesiącu dział sporządzał, przekazywał i uczestniczył w dokonywaniu wczytywania danych do przelewu wypłat świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz na bieżąco korygował, przy współpracy dziekanatów i Działu Finansów, np. błędne numery kont, zwroty z banków i inne dane. Współpraca z Kwesturą Dział na bieżąco współpracował z Kwesturą w celu sprawdzenia zgodności zaksięgowanych wypłat świadczeń z funduszu stypendialnego. Przygotowywane były również miesięczne zestawienia INF-1 dotyczące liczby studentów niepełnosprawnych. Współpraca z Administracją Domów Studenckich Po wprowadzeniu Zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Administracji Domów Studenckich oraz zmiany struktury organizacyjnej Pionu Kanclerza, administrowaniem domów studenckich od sierpnia 2010 r. zajmuje się Administracja Domów Studenckich. Dział dokonał podziału miejsc w domach studenckich i przekazał listy studentów z przydziałem miejsca do poszczególnych domów studenckich. Ustalił, przy współudziale ADS, terminy kwaterowania. W trakcie roku akademickiego, na podstawie zweryfikowanych w dziale wniosków, Prorektor ds. Studenckich systematycznie dokonywał przydziałów wolnych miejsc. Dział nadzorował i prowadził dokumentację dotycząca odpowiedzialności mieszkańców DS. w przypadku naruszenia Regulaminu mieszkańca domu studenckiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 48 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 lipca 2006 r. Zgodnie z Zarządzeniem nr 63 Rektora UZ z dnia 26 czerwca 2013 r. wprowadzono nowy regulamin mieszkańca. Współpraca z Parlamentem Studenckim Uniwersytetu Zielonogórskiego Dział współpracował z Parlamentem Studenckim w zakresie wprowadzenia zmian do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UZ, regulaminu przyznawania miejsc w DS. UZ i Regulaminu mieszkańca DS. Dział konsultował projekt zarządzenia dotyczącego opłat za DS. w okresie wakacji i w kolejnym roku akademickim. Koordynował również ustalenia składu wydziałowych komisji stypendialnych i odwoławczej komisji stypendialnej. Ponadto Dział koordynował i nadzorował prace dotyczące podziału środków na działalność studencką na podstawie złożonych przez poszczególne organizacje studenckie projektów z preliminarzami kosztów. Podział funduszu zatwierdził Prorektor ds. Studenckich na wniosek Parlamentu Studenckiego UZ. Dział prowadził i kontrolował na bieżąco wydatki w ramach przydzielonych kwot. Pracownicy Działu uczestniczyli przy organizacji spotkań Prorektora ds. Studenckich ze wszystkimi organizacjami studenckimi działającymi na Uniwersytecie Zielonogórskim. Spotkania te poświęcone były bieżącym sprawom dotyczącym działalności uczelni i życia studenckiego.

332 332 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Współpraca z Radą Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego Dział Spraw Studenckich współpracował z Radą Doktorantów UZ w sprawach związanych z zakresem zadań działu, a dotyczących słuchaczy studiów doktoranckich. Współpraca dotyczyła między innymi projektu regulaminu pomocy materialnej, projektu regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego, projektu zarządzenia dotyczącego zasad oceny kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich oraz trybu postępowania przy ich przyznawaniu, regulaminu przyznawania miejsc w DS UZ i regulaminu mieszkańca DS, projektu zarządzenia dotyczącego opłat za DS, podziału funduszu stypendialnego na rok akademicki 2012/2013, ustalenia składu wydziałowych komisji i odwoławczych komisji stypendialnych. Współpraca z Biurem Promocji Dział Spraw Studenckich przygotował materiały przedstawiające pomoc materialną, zaplecze bytowe i działalność studencką, które udostępniane były kandydatom na studia podczas imprez promujących uczelnię w Zielonej Górze i województwie. Pracownicy działu podczas Wirtualnych Dni Otwartych (on line), udzielali informacji kandydatom na studia w zakresie pomocy materialnej i zaplecza bytowego. Pracownicy działu udzielali lokalnym mediom wywiadów, dotyczących bieżących spraw (terminy zakwaterowania w DS, Bachanalia, świadczenia pomocy materialnej). Strona internetowa Dla usprawnienia przepływu informacji Dział Spraw Studenckich aktualizował na bieżąco stronę internetową która zawierała informacje dotyczące działalności działu, regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich i zasad udzielania świadczeń z funduszu pomocy materialnej. Student mógł pobrać ze strony internetowej działu m.in. aktualne formularze wniosków oraz informacje na temat ubezpieczeń zdrowotnych oraz grupowego ubezpieczenia NNW. Na stronie internetowej zamieszczone były informacje o terminach składania wniosków i innych ważnych sprawach socjalno-bytowych. 5. Działalność studencka Dział prowadził nadzór nad stroną finansową przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje studenckie, realizowanych ze środków uczelni oraz nadzorował, z pomocą Biura Prawnego, stronę formalno-prawną tej działalności. Organizacje studenckie czynnie uczestniczyły w życiu kulturalnym studentów korzystając z funduszu na działalność przydzielonego poszczególnym kołom. Dział zajmował się bieżącą ewidencją i rozliczaniem delegacji, publikacji, zorganizowanych imprez i innych przedsięwzięć. Formy aktywności studenckiej organy samorządu studenckiego: Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Studencka Komisja Wyborcza, Komisja Rewizyjna i inne, organy samorządu doktorantów: Rada Doktorantów UZ, Doktorancka Komisja Wyborcza, Komisja Rewizyjna i inne, organizacje i stowarzyszenia studenckie: Zrzeszenie Studentów Polskich, Akademicki Związek Sportowy, Akademicki Związek Motorowy, Europejskie Forum Studentów AEGEE, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Lubuskie Studenckie Forum Business Centre Club, Rada Studentów Niepełnosprawnych UZ, Erasmus Student Network UZ, Stowarzyszenie Mediów Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego. naukowe koła studenckie: 149 zarejestrowanych na Uczelni, Chór Akademicki UZ,

333 Pion Prorektora ds. Studenckich 333 teatry: Trupa Teatralna Sekcji Języka Francuskiego, Teatr Czego Nigdy, kluby sportowe: Klub Uczelniany AZS UZ (14 sekcji, ok. 400 członków), Ośrodek Jeździecki Uniwersytetu Zielonogórskiego w Raculce. Inne formy działalność kulturalna klubów studenckich: Gęba, U Ojca, prasa studencka: Gazeta Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego Uzetka, redagowana przez Stowarzyszenie Mediów Studenckich, studenckie radio INDEX. Na Uniwersytecie Zielonogórskim zarejestrowanych jest 149 kół naukowych, z których ok. 70 bierze czynny udział w podejmowaniu szeregu inicjatyw społecznych i kulturalnych na rzecz studentów Uczelni, nawiązuje kontakty z uczelniami całej Europy, a także działa w strukturach europejskich organizacji studenckich. Profile kół odzwierciedlają strukturę dydaktyczną naszej uczelni, obejmując swoim działaniem kierunki artystyczne, humanistyczne, pedagogiczne, matematyczne i techniczne. Koła naukowe zrzeszają ponad 1800 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przedstawiciele kół naukowych i organizacji studenckich z dużym zaangażowaniem włączyli się w akcję promocyjną Młodzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego prezentując swoją działalność, a także życie studenckie na Uczelni, zachęcając uczniów kilkudziesięciu szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia studiów w Uniwersytecie Zielonogórskim. Klub Uczelniany AZS prowadził zajęcia w 14 sekcjach sportowych, m.in. sekcji piłki ręcznej mężczyzn (II liga państwowa), sekcji piłki siatkowej mężczyzn (II liga państwowa), tenisa stołowego (II liga państwowa), rugby (II liga państwowa). Uczelnia przeznaczyła w roku budżetowym tys. zł, a w roku budżetowym tys. zł na działalność kół naukowych, Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Rady Doktorantów UZ, czasopisma i nagrody Rektora. Środki dla Klubu Uczelnianego AZS przyznane są, zgodnie z zawartą umową, poza środkami na działalność studencką. Koła i organizacje studenckie w okresie od stycznia do sierpnia 2013 wykorzystały około 82% środków z przyznanej przez uczelnię dotacji na działalność w 2013 roku. Dofinansowanie zostało wykorzystane między innymi na zorganizowanie kilku konferencji tematycznych i warsztatów na uczelni oraz udział członków kół i Parlamentu Studenckiego w konferencjach organizowanych przez inne środowiska studenckie w Polsce, a także za granicą. W ramach przydzielonego budżetu w kwocie zł ( zł z funduszu na działalność kół i organizacji oraz zł z rezerwy rektora) i pozyskanych środków wniesionych przez współorganizatora w dniach maja 2013 r. zorganizowano Dni Kultury Studenckiej Bachanalia Organizatorem imprezy był Parlament Studencki. Pomocą służyli między innymi Prorektor ds. Studenckich, Dział Spraw Studenckich, Biuro Prawne, Kwestor, Dział Zaopatrzenia i Dział Techniczny. Organizacja przedsięwzięcia pozwoliła przedstawicielom kół naukowych i organizacji studenckich na aktywne włączenie się w jego realizację. W programie Bachanaliów 2013 znalazło się szereg imprez towarzyszących między innymi wystawy, koncerty, warsztaty, konkursy. Dni Kultury Studenckiej Bachanalia 2913 cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno studentów naszej Uczelni, jak i mieszkańców miasta Zielona Góra. Ponadto Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego: reprezentował Uniwersytet Zielonogórski na konferencjach organizowanych przez PSRP (Konwent Przewodniczących Warszawa, posiedzenia komisji branżowych Warszawa, Krajowa Konferencja w Kościelisku),

334 334 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów reprezentował Uniwersytet Zielonogórski na Forum Uczelni Technicznych (Białystok, Opole, Szczecin) oraz Forum Uniwersytetów Polskich (Katowice, Wrocław), organizował Premiery Studenckie w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze ( Chory z urojenia, Sen nocy letniej, Siostrunie ), zorganizował wyjazd szkoleniowo-turystyczny dla studentów członków Parlamentu Studenckiego, Studenckiej Komisji Wyborczej i Rewizyjnej oraz członków innych organów kolegialnych Uczelni do Karłowa, zorganizował wyjazd dla studentów UZ do Sejmu RP, połączony ze zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego, przeprowadził promocję dobrowolnych ubezpieczeń NNW dla studentów, zorganizował koncert akustyczny Biby i Spennera w Klubie Studenckim Wyspa, uczestniczył w obozie szkoleniowym Eddu Camp w Borowicach k/ Karpacza, zorganizował wyjazd dla studentów UZ do Opery Wrocławskiej na spektakl Otello oraz wyjazd turystyczny dla studentów UZ do Pragi, zorganizował Studencki Dzień Kobiet w Klubie Studenckim Wyspa, współorganizował Dzień Kabaretowy oraz Wielkie Grillowanie w trakcie Dni Kultury Studenckiej Bachanalia 2013, zorganizował wyjazdowe posiedzenie PS UZ w Lubiatowie, uczestniczył w Letniej Szkole Liderów Samorządowych w Olsztynie. Rada Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego: współorganizowała, wraz ze Studenckim Kołem Archeologów, konferencję Żydzi w dziejach pogranicza polsko-niemieckiego, doktoranci uczestniczyli w: Międzynarodowej Konferencji Naukowej International Medieval Congress 2013 w Leeds/ Wielka Brytania, Międzynarodowej Konferencji Language Processing and Inteligent Information Systems w Warszawie oraz w konferencji Człowiek między Bogiem, zwierzęciem a komputerem w Kielcach. Koła naukowe i organizacje studenckie zrealizowały między innymi następujące przedsięwzięcia: Koło Naukowe OST-WEST Management organizacja wyjazdu studyjnego do Brandenburgische Technische Universität Cottbus/ Niemcy oraz do Fachhochschule Würzburg/ Niemcy w ramach programu współpracy z zagranicą, organizacja Międzynarodowych Warsztatów Naukowych OST-WEST Management 2013 w Lubiatowie, Koło Naukowe UZ.NET organizacja konferencji naukowej Microsoft Academic Day na Uniwersytecie Zielonogórskim, Europejskie Forum Studentów AEGEE organizacja Europejskiego Dnia Języków oraz szkoleń dla studentów Local Training Course w Przytoku oraz w Lubiatowie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży uczestnictwo w IV Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej KSM w Siedlcach, Koło Naukowe muzg organizacja I Balu Matematyka na UZ oraz Pikniku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Koło Naukowe Języka i Kultury Włoskiej organizacja Krajowej Konferencji Naukowej Włoska kultura między tradycją a postmodernizmem, Koło Młodych Romanistów organizacja Międzynarodowych Dni Frankofonii w Zielonej Górze oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Krótkiego Metrażu Francuskojęzycznego, Koło Naukowe Pracownia Wolnego Wyboru organizacja wyjazdu studenckiego do Warszawy w celu zwiedzania współczesnych galerii,

335 Pion Prorektora ds. Studenckich 335 Koło Naukowe Solum et Uniwersum udział w konferencjach naukowych w Katowicach i Warszawie, Koło Naukowe Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych Info-Arche organizacja warsztatów Mówimy nie zagrożeniom medialnym dla dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Płotach, udział w Targach Edukacyjnych w Krakowie, Koło Naukowe Studentów Filozofii organizacja Sympozjum Filozoficznego (Karłów- Kudowa Zdrój), Koło Naukowe Socjologów udział w projekcie badawczym STER- Strategia Efektywnego Rozwoju na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademickie Koło Fotograficzne FLESZ realizacja projektu Kalendarz Uniwersytecki 2012, organizacja wycieczki naukowej do Krakowa, Akademicki Związek Motorowy realizacja projektów: Udoskonalenie prototypu skutera elektronicznego pod względem napędu oraz linii konstrukcyjnej ramy nośnej, Wykonanie lekkiego pojazdu typu Buggy, Prototyp wózka inwalidzkiego, organizacja wyjazdu dla studentów do Fabryki Samochodów Osobowych w Mlada Bolesław (Czechy), Katolickie Koło Studentów PAIS organizacja Wigilii Akademickiej (we współpracy z PS UZ) oraz konferencji Szczęście przejawy, konteksty, sposoby osiągania, idee promujące (Zielona Góra), Koło Naukowe Krótkofalowców UZ, Studenckie Koło Naukowe SEP UZ udział w Ogólnopolskim Dniu Młodego Elektryka w Częstochowie, Koło Naukowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci organizacja konferencji Edukacja dziecka według Planu Daltońskiego w teorii i praktyce (Zielona Góra), Koło Naukowe Kiwanis Junior New way organizacja projektu Prawa dziecka na co dzień dla wychowanków placówek opiekuńczych, Studenckie Koło Epigraficzne udział w krajowych konferencjach naukowych, Koło Doktorantów Literaturoznawców udział w krajowych konferencjach naukowych, Koło Naukowe Rusycystów organizacja Imprezy Rosyjskiej dla studentów UZ, udział w III wielkopolskim dyktandzie ortograficznym języka rosyjskiego w Poznaniu, organizacja Dni Kultury Rosyjskiej; Koło Naukowe Biologów udział w VII Międzynarodowym Studenckim Sympozjum Naukowym Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska w Zielonej Górze, udział w konferencji Chów Zwierząt Egzotycznych w Poznaniu, udział w IX Międzynarodowej Konferencji we Lwowie YOUTH AND PROGRESS OF BIOLOGY, organizacja wyjazdu studyjnego do Parku Branitz i Ogrodu Zoologicznego w Cottbus (Niemcy), Koło Animatorów Kultury Mrowisko2 udział w VI Międzynarodowym Konkursie Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa w Łodzi, organizacja warsztatów fotograficznych Akademia Twórczego Rozwoju, realizacja projektu ANIMATORY 2013, Koło Naukowe Germanica udział w Międzynarodowym Trójstronnym Kolokwium Studenckim w Stapelfeld w Niemczech, Studenckie Koło Archeologów organizacja warsztatów naukowych w Białymstoku, współorganizacja konferencji Żydzi w dziejach pogranicza polsko niemieckiego (wraz z Radą Doktorantów UZ), Rada Studentów Niepełnosprawnych UZ udział w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Studentów Niepełnosprawnych w Częstochowie, Koło Naukowe Młodych Dydaktyków opracowanie publikacji Czas wolny studentów w fotografii pod red. Euniki Baron-Polańczyk (wydanej w Oficynie Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2013 roku),

336 336 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Koło Naukowe Kooperacja organizacja I Seminarium naukowego Przedszkole szansą na sukces (Zielona Góra), Koło Naukowe BIOMEDUZ udział w VII Międzynarodowym Studenckim Sympozjum Naukowym Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska w Zielonej Górze, Koło Naukowe Mostowe udział w konferencji Wrocławskie Dni Mostowe, Studenckie Koło Naukowe Informatyki i Elektroniki realizacja projektu Radiowy system komunikacji i sterowania w budynku inteligentnym, Akademickie Koło Jeździeckie Zagończyk organizacja cyklu wykładów dla studentów, Koło Naukowe TRANS-MISJA organizacja I Balu Matematyka na UZ oraz Pikniku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Penitencjarne Koło Naukowe PRISON udział w konferencji naukowej Resocjalizacja w środowisku otwartym mit czy rzeczywistość w Toruniu oraz w konferencji Resocjalizacja, reintegracja, inkluzja,.. w Warszawie, udział w konferencji naukowej Współczesne problemy penitencjarystyki: człowiek starzejący się w obliczu izolacji więziennej w Zakładzie Karnym w Czarnem, Wydziałowe Koło Naukowe Skamieniali organizacja wycieczki naukowej do Bóbrki k. Krosna, Niezależne Zrzeszenie Studentów UZ organizacja Przeglądu Studenckich Zespołów Muzycznych Bitwa Kapel II w Klubie Wyspa, Nowoczesne Zarządzanie Produkcją organizacja wyjazdu dla studentów UZ do zakładów: Solaris Bus & Coach S.A oraz Kompania Piwowarska S.A. Browar Poznań, organizacja wyjazdu studyjnego na Uniwersytet Techniczny w Pilznie w ramach programu współpracy z zagranicą, Koło Naukowe Czysta Woda organizacja obozu naukowego dla członków koła nad Jeziorem Błeszno. Ponadto członkowie kół i organizacji studenckich w roku akademickim 2012/2013 wzięli udział w licznych naukowych konferencjach, seminariach oraz warsztatach o zasięgu lokalnym i krajowym. Projekty zrealizowane przy udziale PS UZ: Bal Przebierańców Otrzęsiny Architektury 2012/2013 pt. Koniec świata organizowane przez studentów kierunku architektura i urbanistyka, V Gala Inżynierów organizowana przez studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środo wiska, Z indexem w podróży MAROKO TRIP studencka wyprawa przez Europę do Wrót Sahary, konferencja naukowa Dzieci żołnierze, o wykorzystywaniu dzieci w konfliktach zbrojnych organizowana przez Koło Naukowe Kryminalistyki i Wiktymologii, Silent Party impreza muzyczna w Klubie U Ojca, imprezy sportowe (Bieg o Puchar Rektora, Makaron Cup, Volleyball Student Cup, Bachanaliowy Turniej Piłki Nożnej, Wielki Mecz w Piłkę Nożną Campus A vs Campus B, Raculka z innej bajki) organizowane przez AZS w trakcie Dni Kultury Studenckiej Bachanalia Dofinansowanie umożliwia studentom naszej uczelni organizowanie imprez i spotkań oraz nawiązanie kontaktów z innymi ośrodkami uniwersyteckimi w kraju i w Europie. Tak prowadzona działalność sprzyja poznaniu tradycji, zwyczajów, języka i kultury innych krajów. Studenci w praktyce doskonalą umiejętności organizacyjne. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności ułatwiają im start w życie zawodowe.

337 Pion Prorektora ds. Studenckich 337 Aktywność studentów, członków kół naukowych, umożliwia współpracę z kadrą naukową, która ukierunkowuje i pomaga w samodzielnych próbach zdobywania doświadczeń naukowych poprzez liczne publikacje, udział w programach badawczych, wolontariat na rzecz różnych środowisk. Stwarza to możliwość doboru najlepszych do pozostania na uczelni i tworzenia młodej kadry naukowej. Dofinansowanie działań studentów w kołach naukowych jest dopełnieniem podstawowego obowiązku uczelni w zakresie kształcenia i wychowania młodych ludzi. Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych W roku akademickim 2012/2013 na Uniwersytecie Zielonogórskim studiowało 546 studentów legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, z czego 49 wymagało ciągłej i systematycznej pomocy Pełnomocnika w zakresie kształcenia i badań naukowych. Ponadto wsparcie, pomoc oraz działania Pełnomocnika dotyczyły następujących obszarów: pomocy w zakresie dydaktyki i kształcenia, likwidowaniu barier architektonicznych, rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej, sportu, pomocy materialnej, opieki nad Radą Studentów Niepełnosprawnych UZ, współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami zewnętrznymi. Udzielono różnych porad, od tych, które wiążą się ze statusem prawnym i akademickim studenta niepełnosprawnego, po całkiem prozaiczne instrukcje pomocowe. Odbywało się to podczas spotkań z Pełnomocnikiem w biurze, telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną. Z porad i konsultacji korzystali zarówno studenci niepełnosprawni i ich rodzice, jak i nauczyciele akademiccy, między innymi opiekunowie grup studenckich, w których są niepełnosprawni studenci. Skala potrzeb okazała się duża, trudna do oszacowania liczbowego. Pełnomocnik podejmował działania interwencyjne: 1) na wszystkich wydziałach UZ w sprawach: zmiany i wyboru specjalności, zmiany formy egzaminu i zaliczenia, zmiany przeprowadzenia egzaminu praktycznego (dot. laboratoriów), zmiany przeprowadzenia egzaminów z języków obcych, 2) w Dziale Spraw Studenckich odnośnie do pomocy materialnej i miejsc w domach studenckich, przystosowanych do specyficznych potrzeb studentów niepełnosprawnych; 3) w Dziale Inwestycji i w Dziale Gospodarczym w sprawach dotyczących poprawy infrastruktury technicznej uczelni pod kątem niepełnosprawnych studentów. Pełnomocnik interweniował również w instytucjach zewnętrznych. Prośby dotyczyły najczęściej interwencji w sprawie utraty określonej ulgi lub pomocy, bądź zmiany rozstrzygnięcia instytucji przyznającej pomoc (powiatowego centrum pomocy rodzinie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ośrodka pomocy społecznej), np. w sprawie: dopłaty do zakupu leków, przedmiotów ortopedycznych (np. protez, aparatów ortopedycznych, obuwia ortopedycznego, wózka inwalidzkiego), środków pomocniczych (np. okularów, aparatów słuchowych), sprzętu elektronicznego, oprogramowania komputerowego, a także turnusu rehabilitacyjnego, pomocy w likwidacji barier architektonicznych oraz w komunikowaniu się. Niepełnosprawni studenci kwestionowali nadto orzeczony w ich przypadku przez powiatowy

338 338 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów i wojewódzki zespół orzekający stopień niepełnosprawności. Pełnomocnik pomagał również w sprawach związanych z realizacją przepisów prawa o ruchu drogowym, tj. dotyczących wydawania karty parkingowej, parkowania pojazdów, opłat za parkowanie. Interwencje były podejmowane w takich urzędach administracji rządowej i samorządowej, jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), Miejski Zakład Komunikacji (MZK), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W tym zakresie ścisła była również współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. Osób Niepełnoprawnych, ze Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, działającą przy Prezydencie Miasta Zielona Góra, Wojewódzką Radą ds. Osób Niepełnosprawnych działającą przy Zarządzie Województwa Lubuskiego oraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Szczególnie istotne z punktu widzenie interesów studentów z niepełnosprawnościami był udział w obradach Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Zielona Góra Pełnomocnik. Cykliczne spotkana z Radą pozwoliły rozwiązać wiele problemów związanych z kształceniem studentów z niepełnosprawnościami oraz pokonać lub ograniczyć wiele barier, w tym szczególnie urbanistycznych. Szczególną uwagę skupiono na zmianach dotyczących programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Student II, którego realizacja od stycznia 2013 r. przeszła na samorządy powiatowe. Ze względu na liczne pytania i wątpliwości w tym zakresie, zgłaszane od studentów, wraz z Zielonogórskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi powiatowymi centrami pomocy społecznej z terenu województwa lubuskiego uzgodniono wspólne stanowisko, które przedstawiono PFRON. Celem było ujednolicenie standardów aplikowania o środków na ten cel do PCPR przez studentów, uwzględniając przy tym ofertę i standardy nauczania na UZ. W ramach swoich kompetencji Pełnomocnik uczestniczył w przygotowaniach do udziału Uniwersytetu Zielonogórskiego w programie MOST. Zadaniem biura było opracowanie diagnozy dostępności poszczególnych budynków wydziałowych do specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. W minionym okresie owocna okazała się współpraca w zakresie rekrutacji nowych studentów. Pomimo dużego odpływu absolwentów, na studia na UZ zdecydowało się 190 osób z niepełnosprawnością. Świadczy to, iż infrastruktura techniczna i społeczna UZ spełnia oczekiwania osób niepełnosprawnych. W całym procesie rekrutacji Pełnomocnik udzielał porad i konsultacji kandydatom na studia, uwzględniając ich stopień i rodzaj niepełnosprawności, predyspozycje oraz kierunek studiów. Z inicjatywy Pełnomocnika i Rady Studentów Niepełnosprawnych przeprowadzono akcję promocyjną w szkołach na terenie Zielonej Góry, Żar i Świebodzina. Studenci z niepełnosprawnością, a także ich wolontariusze informowali przyszłych absolwentów szkół średnich o szansach i możliwościach podjęcia nauki na różnych kierunkach oferowanych przez naszą uczelnię. W 2012 r. Pełnomocnik wraz z Działem Technicznym UZ rozliczył projekt inwestycyjny w celu likwidacji barier architektonicznych. Z puli Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego pozyskano 400 tys. zł. na budowę windy w budynku A-0 oraz platform schodowych, Wydziału Ekonomii i Zarządzania, przy ul. Podgórnej 50. W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się, przy współpracy z pracownikami dydaktycznymi Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, gromadzono podręczniki w formie alternatywnej (elektronicznej i wielko czcionkowej), przeznaczonych dla studentów z dysfunkcją wzroku. W planach projektu zakłada się zgromadzenie takiego zbioru w budynku nowej biblioteki. Inną inicjatywą Pełnomocnika z zakresu likwidowania barier w komunikowaniu się było przeprowadzenie rekrutacji uczestników kursu języka migowego. Kurs taki może być dofinansowany przez PFRON w wysokości 90% planowanych kosztów. W związku z trudna procedurą aplikacji

339 Pion Prorektora ds. Studenckich 339 wniosków przez Fundusz, Pełnomocnik pomagał w ich wypełnianiu od strony merytorycznej. Do projektu zgłosiło się 154 studentów. Pierwszy kurs, dla 12 studentów, zorganizowano wraz z Polskim Związkiem Niewidomych w Zielonej Górze w marcu 2013 r. Ze względu na opóźnienia płatności przez PFRON następne kursy planowane są na IV kwartał br. Wraz z Fundacją Szansa dla Niewidomych w Zielonej Górze wdrożono projekt, którego celem była kompleksowa aktywizacja zawodową osób niewidomych i niedowidzących. Projekt odbywał się poprzez szkolenia nabycia i podniesienia umiejętności zawodowych oraz podjęcie pracy przez uczestników projektu. Inicjatywą Pełnomocnika z zakresu aktywizacji i rehabilitacji zawodowej było również zorganizowanie stażu pracowniczego w LUG Light Factory Sp. z o.o. Dzięki przychylności Zarządowi firmy, szczególnie Pani wiceprezes Iwonie Witkowskiej staż zaliczyło 5 absolwentów, z czego 2 otrzymało zatrudnienie. W ciągu 4 lat współpracy pracę w Firmie LUG otrzymało 4 niepełnosprawnych absolwentów UZ. W październiku 2012 roku Akademicki Związek Motorowy UZ rozpoczął realizację projektu Budowa wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym sterowanego sensorycznie. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o pomoc w sfinansowaniu kosztów uczestnictwa w projekcie studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, które są osobami niepełnosprawnymi. Na projekt przeznaczono 12 tys. zł. W minionym roku akademickim, wspólnie z KS AZS UZ, podjęto działania w zakresie sportu niepełnosprawnych studentów. Skupiono się głownie na organizacji zajęć na basenie, siłowni i strzelnicy Systematyczne treningi zaowocowały sukcesami niepełnosprawnych studentów w różnych dyscyplinach sportowych (4 medale na mistrzostwach polski studentów niepełnosprawnych w pływaniu, które odbyły się w Poznaniu). We wrześniu 2012 r. został zorganizowany turnus sportowy sekcji boccia w Kołobrzegu. W roku akademickim 2012/2013 Pełnomocnik opracował informacje dla: Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Jednym z zadań Pełnomocnika jest sprawowanie opieki nad Radą Studentów Niepełnosprawnych. Rada zrzesza wszystkich studentów, którzy są zainteresowani problematyką niepełnosprawności występującą w środowisku akademickim Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poprzez wspólne działania w zakresie likwidacji barier architektonicznych oraz mentalnych, członkowie Rady starali się rozwiązywać problemy, z jakimi borykają się niepełnosprawni studenci UZ. Studenci niepełnosprawni mogli liczyć na pomoc w nauce dzięki koleżeńskiej pomocy oraz współpracy z wolontariuszami. Członkowie Rady brali udział we wszelkich działaniach mających na celu polepszenie wizerunku osób niepełnosprawnych i ułatwieniu tym osobom edukacji na poziomie akademickim. W tam zakresie współpracowali ze wszystkimi jednostkami Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wolontariusze zrzeszeni w Radzie udzielali się również jako przewodnicy studentów niewidomych i niedowidzących oraz jako asystenci studentów niesłyszących i poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2009 r. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego powołał przy Pełnomocniku Kapitułę Wolontariatu Osób Niepełnosprawnych. Misją Kapituły Wolontariatu Osób Niepełnosprawnych jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzację idei wolontariatu wśród młodzieży akademickiej, jak również wyróżnianie studentów Certyfikatem Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej. Wyróżniani w ten sposób, powinni cechować się bezinteresowną pracą na rzecz studentów z niepełnosprawnością oraz w sposób szczególny i znaczący wnosić wkład w działania na ich rzecz. Celem jest również inspirowanie do działań młode osoby, które chcą rozwijać się oraz pracować i tworzyć coś wartościowego dla innych.

340 340 Piony Organizacyjne Rektora i Prorektorów Kapituła zebrała się w czerwcu 2013 r. Na posiedzeniu rozpatrzono 12 wniosków. Niestety żaden nie spełniał warunków formalnych przyznania certyfikatu. Tradycją na Uniwersytecie Zielonogórskim stało się organizowanie w październikowej imprezy (przy współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych) Dzień białej laski oraz grudniowego happeningu z okazji Światowego dnia osób niepełnosprawnych. W grudniu 2012 r. zorganizowano międzynarodowe w ramach cyklicznego seminarium Uczelnia bez barier, odbywającego się co dwa lata, Problemy i potrzeby studentów niepełnosprawnych. W tej edycji jego uczestnicy dyskutowali o problemach i potrzebach studentów niepełnosprawnych oraz barierach, jakie napotykają. Na seminarium przybyli goście z Czech, Niemiec i z Polski. Liczną grupę reprezentowali Pełnomocnicy Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów z innych uczelni krajowych. Przybyli pełnomocnicy z: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Państwowych Szkło Zawodowych z Gorzowa Wlkp., Legnicy, Głogowa oraz Wałbrzycha. Ponadto gośćmi specjalnymi seminarium byli: Pani Lucie Misařová, PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. oraz PhDr. Kamila Ruzickova, Ph.D. z Univerzita Hradec Králové. Jak pokazuje praktyka Seminarium z cyklu Uczelnia bez barier, zorganizowane już po raz piąty, było naprawdę świetnym sposobem na zwrócenie uwagi nie tylko studentów naszej uczelni, ale chociażby i mediów, na problemy osób niepełnosprawnych. Na przełomie kwietnia i maja 2013 r. Pełnomocnik przebywał na stażu pracowniczym w ramach programu ERASMUS. Staż odbywał się w Uniwersytecie w Ostrawie (Republika Czeska). Celem stażu było pozyskanie wiedzy na temat teorii i praktyki rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, zapoznanie się z instrumentami prawnymi, finansowymi i organizacyjnymi systemu kształcenia i rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych studentów w Czechach. Ponadto w ramach stażu zapoznano się z osiągnięciami badawczymi i rozwiązaniami praktycznymi w zakresie rehabilitacji i kształcenia akademickiego osób z niepełnosprawnością. Dzięki temu pozyskano materiał komparatystyczny, wzbogacający działania Pełnomocnika Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów. Staż taki powinien zaowocować przełożeniem dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia osób niepełnosprawnych, rehabilitacji społecznej oraz ich adaptacji do warunków Polskich. MIĘDZYWYDZIAŁOWE CENTRUM Edukacyjno-Badawcze Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze zostało utworzone z dniem 1 marca 2013 r. na bazie znie sionej w strukturach Wydziału Mechanicznego Katedry Edukacji Technicznej, w opar ciu o Zarządzenie nr 21 Rektora UZ wsparte Uchwałą Senatu nr 85 z dnia 27 lutego 2013 roku. Aktualny skład osobowy MCEB, liczbę i strukturę zatrudnionych nauczycieli akademickich, przedstawia poniż sza tabela. Stanowisko Liczba zatrudnionych Prof. zwyczajny 0 Prof. nadzwyczajny 3 Adiunkt 16 Asystent 5 Razem 24

341 Pion Prorektora ds. Studenckich 341 Pracownicy MCEB prowadzą zajęcia dydaktyczne zlecone z innych wydzia łów, głównie z Wydziału Mechanicznego UZ. W myśl regulaminu jednostki zaproponowano dwie osoby na członków Rady Centrum. Zaproponowani pracownicy zostali zatwierdzeni Uchwałą Senatu UZ nr 117 z dnia 29 maja 2013 r. W dniu 12. czerwca br. odbyło się pierwsze zebranie Rady Międzywydziałowego Centru