Komentarz analityczny Novo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz analityczny Novo"

Transkrypt

1 Rosja oraz Grecja straszą rynki Sytuacja gospodarcza powiew optymizmu dla europejskiej gospodarki Świat Ostateczny szacunek amerykańskiego PKB wskazuje na to, że gospodarka USA w trzecim kwartale rozwijała się w tempie 5% kwartał do kwartału w ujęciu zannualizowanym najwyższym od 11 lat. Tym samym, wzrost gospodarczy został mocno zrewidowany w górę względem poprzednich odczytów (odpowiednio 3,9% oraz 4,3%), czego przyczyną były przede wszystkim wyższe od oczekiwanych wydatki gospodarstw domowych i spółek. Mieszane nastroje towarzyszą inwestorom po grudniowym posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku. Nastąpiła bowiem zmiana komunikatu wystosowanego po posiedzeniu, w którym stwierdzenie, że stopy procentowe zostaną na obecnym poziomie przez dłuższy czas, zostało zastąpione sformułowaniem, że Fed będzie cierpliwy odnośnie terminu rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej. Z drugiej strony, członkowie FOMC obniżyli nieco swoje oczekiwania dotyczące wysokości stóp procentowych w kolejnych latach względem wrześniowych prognoz, co można tłumaczyć perspektywą dezinflacji wywołaną przez spadające notowania ropy naftowej. Szwajcarski Bank Narodowy dokonał niespodziewanej obniżki stóp procentowych (w tym cięcia stopy depozytowej do ujemnego poziomu). Decyzja ta jest spowodowana oczekiwaniami dalszego łagodzenia polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny, co mogłoby doprowadzić do niepożądanej, z punktu widzenia Szwajcarskiego Banku Narodowego, aprecjacji franka. Coraz bardziej optymistyczne prognozy towarzyszą europejskiej gospodarce. Korzystne perspektywy rysują się przede wszystkim w przypadku niemieckiej gospodarki, dla której najważniejsze wskaźniki wyprzedzające (ZEW, IFO, PMI) sygnalizują silne odbicie tamtejszego przemysłu, za czym stoją m.in. niskie ceny ropy naftowej, a także osłabiające się w dynamicznym tempie euro. Liczba zamówień w niemieckim przemyśle ukształtowała się w październiku na poziomie wyższym o 2,5% niż w zeszłym roku (względem -1% we wrześniu), natomiast nadwyżka handlowa wzrosła z 19 do 22 miliardów euro. Dynamika roczna rosyjskiego PKB osiągnęła w listopadzie ujemną wartość po raz pierwszy od 2009 roku (-0,5% rok do roku). Z rządowych szacunków wynika, że gospodarka może w 2015 roku skurczyć się o 4% na skutek nałożonych na kraj sankcji, gwałtownego załamania cen ropy naftowej oraz silnej deprecjacji rubla. W odpowiedzi na słaby rozwój gospodarczy Japonii w ostatnich kwartałach, rząd kraju Kwitnącej Wiśni zdecydował się na przeznaczenie dodatkowych 27 miliardów dolarów na ożywienie gospodarki. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na roboty publiczne dla regionów dotkniętych katastrofami naturalnymi oraz na pożyczki oprocentowane na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych oraz małych przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych przez obecną sytuację gospodarczą. Według rządowych szacunków, pakiet pomocowy ma spowodować wzrost japońskiego PKB o 0,7%. Polska Wartość wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu w grudniu potwierdza utrzymywanie się pozytywnych tendencji w gospodarce (52,8 względem 53,2 w listopadzie). Średnia wartość wskaźnika w IV kwartale (52,4) zdecydowanie przewyższa wartość dla poprzedniego kwartału (49,3), co sygnalizuje ożywienie przemysłu w kolejnych miesiącach głównie za sprawą dynamicznie rosnących zamówień krajowych oraz, w mniejszym stopniu, eksportowych. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych utrzymała się w listopadzie na poziomie najniższym w historii -0,6% rok do roku. Stoją za tym silne spadki cen paliw (-3,2% miesiąc do miesiąca), będące pokłosiem wysokiej podaży ropy naftowej na światowych rynkach oraz nietypowe dla listopada zachowanie cen żywności, które zniżkowały w ujęciu miesięcznym o 0,1%. Wzrost cen żywności jest hamowany z jednej strony przez wysoką podaż mięsa oraz owoców na krajowym rynku na skutek rosyjskiego embarga, a z drugiej strony jest także rezultatem czynników globalnych, tj. wysokich zapasów m.in. cukru oraz zbóż. Wśród członków Rady Polityki Pieniężnej widoczne są duże rozbieżności poglądów odnośnie dalszego kształtowania polityki pieniężnej w Polsce. Wydaje się jednak, że obecnie dominują poglądy w kierunku utrzymania stóp na dotychczasowym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej wciąż daje wyraźne sygnały, że w centrum zainteresowania znajduje się realna gospodarka, a nie poziom cen. Ujemne wskaźniki inflacyjne są bowiem w dużym stopniu determinowane przez czynniki zewnętrzne (spadające ceny ropy naftowej oraz żywności na globalnych rynkach), na które krajowa polityka pieniężna nie ma wpływu. W październiku została zaraportowana nadwyżka handlowa w wysokości 56 milionów euro (względem 614 milionów odnotowanych we wrześniu). Istotną rolę w kształtowaniu danych może odgrywać załamanie popytu w Rosji eksport do wschodniego sąsiada Polski w okresie styczeń-październik 2014 roku zmalał aż o 13% rok do roku. W tym samym czasie eksport do gospodarek strefy euro (mimo słabej koniunktury na tamtejszych rynkach) wzrósł o 8,3% w ujęciu rocznym. Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła zaledwie o 0,3% rok do roku. Słaby przyrost produkcji należy przypisać w dużej mierze rozczarowującej produkcji górniczej i wydobywczej, jak i koksu oraz produktów rafinacji ropy naftowej, która w listopadzie spadła odpowiednio o 6,7% oraz 4,3% w ujęciu rocznym. Niebagatelne znaczenie ma coraz mniejsza opłacalność wydobycia/produkcji surowców energetycznych ze względu na ich niskie ceny na światowych rynkach. Dynamika sprzedaży detalicznej spadła niespodziewanie z 2,3% w październiku do -0,2% w listopadzie rok do roku w ujęciu nominalnym. Obniżenie tempa wydatków konsumenckich Polaków należy utożsamiać m.in. z ujemną dynamiką cen (deflator sprzedaży detalicznej pogłębił spadki z -1,4% do -1,6%), niską sprzedażą samochodów (-5% rok do roku w cenach stałych) oraz paliw (-6,8%). Ostatnia kategoria jest w dużej mierze wynikiem relatywnie wysokich temperatur w listopadzie. Pozostałe kategorie (w tym żywność, farmaceutyki, odzież i obuwie czy też sprzęt RTV i AGD) przyrastają w solidnym tempie, co powinno mieć pozytywne przełożenie na kolejne odczyty. Listopad przyniósł nieznaczne podwyższenie stopy bezrobocia z 11,3% do 11,4%. Wciąż utrzymuje się wysoka dynamika spływających nowych ofert pracy (24% rok do roku). Liczba bezrobotnych wyrejestrowanych była o 5% wyższa, natomiast liczba nowych zarejestrowanych bezrobotnych o 7,2% niższa niż w ubiegłym roku. Świadczy to zarówno o utrzymujących się pozytywnych tendencjach na rynku pracy, jak i coraz bardziej efektywnych działaniach urzędów pracy. Ostatnie odczyty z rynku pracy zwiastują łagodniejszy niż w poprzednich latach wzrost bezrobocia spowodowany czynnikami sezonowymi w trwającym okresie zimowym. Ostatnie odczyty najważniejszych wskaźników gospodarczych dla Polski, USA i strefy euro Wskaźniki gospodarcze Polska Strefa Euro USA Akt. Poprz. Akt. Poprz. Akt. Poprz. Inflacja -0,6% (XI 2014) -0,6% -0,2% (XII 2014) 0,3% 1,3% (XI 2014) 1,7% Bezrobocie 11,4% (XI 2014) 11,3% 11,5% (XI 2014) 11,5% 5,6% (XII 2014) 5,8% Wzrost PKB 3,3% (IIIQ 2014) 3,5%* 0,8% (IIIQ 2014) 0,8%* 5,0 (IIIQ 2014)* 4,6%* Produkcja przemysłowa 0,3% (XI 2014) 1,6% 0,7% (X 2014) 0,2%* 5,2% (XI 2014) 4,0% Sprzedaż detaliczna -0,2% (XI 2014) 2,3% 1,5% (XI 2014) 1,6% 5,1% (XI 2014) 4,5%* PMI * dane skorygowane. Źródło: GUS, Eurostat, Bloomberg 52,8 pkt (XII 2014) 53,2 pkt 50,6 pkt (XII 2014) 50,1 pkt 53,9 pkt (XII 2014) 54,8 pkt str. 1

2 Paweł Klimkowski Członek Zarządu Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Naszym zdaniem, polski parkiet stał się w grudniu ofiarą złego sentymentu wokół gospodarki rosyjskiej. Perspektywy gospodarcze dla Polski pozostają bowiem optymistyczne. Za inwestowaniem w krajowe spółki przemawiają bardzo dobre odczyty wskaźnika PMI, niskie ceny ropy naftowej czy też osłabienie złotego, które powinno wzmocnić atrakcyjność polskiego eksportu. Rynki akcji problemy Rosji ciężarem dla polskiej giełdy W minionym miesiącu, spadek aż o 14% towarzyszył indeksowi giełdy w Atenach. Zniżkujące wyceny greckich spółek były pokłosiem obaw o gospodarkę w związku z nierozstrzygniętymi wyborami prezydenckimi, skutkujące przeprowadzeniem przedterminowych wyborów parlamentarnych w styczniu. Obawy o gospodarkę Grecji potęguje fakt, iż w sondażach prowadzi skrajnie lewicowa partia Syriza, domagająca się odejścia od polityki oszczędności oraz renegocjacji warunków pakietów pomocowych ze strony troiki (tj. Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Polityczna niepewność w Grecji oraz zawirowania wokół rosyjskiej gospodarki nie przeszkodziły amerykańskim indeksom wspiąć się na kolejne szczyty notowań. Indeks S&P500 osiągnął poziom 2093 punktów. Za rekordami na parkietach stoją wciąż dobre dane makroekonomiczne za Oceanem. Z kolei, warszawski parkiet nie może zaliczyć grudnia do udanych. Na przestrzeni miesiąca WIG stracił na wartości 3,44%. Spadki były napędzane głównie przez indeks dużych spółek (WIG30-4,18%), podczas gdy segment średnich spółek spisywał się na tym tle korzystnie (zniżka o zaledwie 0,06%). Słabe zachowanie krajowych indeksów należy utożsamiać ze wzrastającymi obawami o kondycję rosyjskiej gospodarki, jak i gorszymi od oczekiwań odczytami danych makroekonomicznych dla Polski. Stopy zwrotu z wybranych indeksów giełdowych na przestrzeni ostatniego roku na dzień Źródło: Bloomberg Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M MSCI Emerging Markets 956-4,82% -4,88% -4,63% MSCI Developed Markets ,71% 0,66% 2,93% WIG ,44% -6,31% 0,26% WIG ,18% -7,37% -3,54% mwig ,22% -4,29% 4,13% S&P 500 (USA) ,42% 4,39% 11,39% DAX (Niemcy) ,76% 3,50% 2,65% CAC 40 (Francja) ,67% -3,25% -0,54% Bovespa (Brazylia) ,62% -7,59% -2,91% RTS (Rosja) ,84% -29,63% -45,19% BUX (Węgry) ,13% -6,99% -10,40% XU100 (Turcja) ,52% 14,39% 26,43% Hang Seng (Hong Kong) ,59% 2,93% 1,28% Nikkei (Japonia) ,05% 7,90% 7,12% Spośród rynków wschodzących najsilniejszy wzrost (o ponad 20%) został zaobserwowany na chińskim parkiecie. Zwyżki indeksów były spowodowane dalszym rozluźnianiem polityki pieniężnej (uchyleniem wymogu rezerwy obowiązkowej dla depozytów określonych instytucji finansowych), której celem jest ożywienie akcji kredytowej w Państwie Środka. Działania te stanowią odpowiedź na słabnącą gospodarkę Chin w listopadzie spółki przemysłowe odnotowały najgłębszy od dwóch lat spadek zysków (-4,2% rok do roku). Zachowanie cen akcji na rynkach rozwiniętych i rozwijających się w ostatnim roku. Żródło: MSCI gru13 lut 14 kwi 14 cze 14 sie14 paź 14 gru14 Zachowanie indeksów WIG20 i mwig40 w ostatnim roku. Żródło: Bloomberg MSCI Emerging Markets 90 WIG20 MSCI DevelopedMarkets mwig40 Rynki długu europejskie QE coraz bliżej Naszym zdaniem, najbliższe miesiące mogą być decydujące dla europejskiego oraz polskiego rynku długu. Rozszerzenie programu skupu aktywów o papiery skarbowe jest już niemal przesądzone, o czym świadczą gołębie komunikaty przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego, jak i znajdujące się na coraz niższych poziomach wskaźniki inflacyjne europejskich gospodarek. W przypadku realizacji scenariusza luzowania ilościowego w wersji europejskiej, obligacjom skarbowym może zabraknąć paliwa do dalszych wzrostów, co powinno skutkować masowym odwróceniem od tej klasy aktywów. O możliwości uruchomienia programu skupu papierów skarbowych wypowiadają się głośno zarówno członkowie zarządu Europejskiego Banku Centralnego, jak i sam prezes Mario Rentowności obligacji 10-letnich wybranych rządów w ostatnim roku. Źródło: Bloomberg Obligacje polskie Obligacje amerykańskie Obligacjeniemieckie Obligacje tureckie Obligacje węgierskie Obligacjerosyjskie Draghi. Ceny obligacji skarbowych europejskich gospodarek osiągnęły kolejne historyczne maksima. Rentowność 10-letnich papierów niemieckiego rządu znalazła się na poziomie zaledwie 0,54% na koniec 2014 roku. Wyjątkiem od umacniających się europejskich obligacji były w minionym miesiącu greckie papiery skarbowe. Słabość tamtejszego rynku długu należy wiązać z zawirowaniami politycznymi w tym kraju, stawiające pod znakiem zapytania dalszą przyszłość Grecji w strefie euro. Mimo silnego osłabienia się złotego w następstwie rosnących niepokojów odnośnie perspektyw rosyjskiej gospodarki, rentowność polskich obligacji skarbowych wzrosła w grudniu nieznacznie. Relatywna siła polskiego długu może być łączona z oczekiwaniami użycia kolejnych, niekonwencjonalnych środków łagodzenia polityki pieniężnej przez EBC, jak i z najnowszymi odczytami danych makroekonomicznych (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa), które wypadły zdecydowanie poniżej konsensusu rynkowego, rodząc presję na dalsze obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Rentowności 2-,5-, i 10-letnich obligacji Skarbu Państwa. W ostatnim roku. Żródło: Bloomberg 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Obligacje 10-letnie Obligacje 5-letnie Obligacje2-letnie str. 2

3 Surowce rosnąca podaż wywołuje olbrzymią przecenę ropy naftowej Naszym zdaniem, drożejący dolar oraz częściowa liberalizacja rynku w zakresie zwiększonego eksportu ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych będzie utrzymywać ceny surowca na niskich poziomach przez dłuższy czas. Przyczynami gwałtownej zniżki surowca były podjęta na szczycie OPEC w listopadzie decyzja o podtrzymaniu dotychczasowego wydobycia surowca na dotychczasowym poziomie (mimo ograniczonego popytu) oraz komunikat ze strony amerykańskiego Departamentu Handlu o zniesieniu obowiązującego od 40 lat zakazu eksportu tzw. kondensatu gazowego. Według analityków, na skutek tej decyzji amerykański eksport może wzrosnąć z obecnych 200 tys. do 500 tys. baryłek dziennie w horyzoncie następnego półrocza. Pod wyraźną presją znajdują się niezmiennie od połowy roku notowania miedzi. Słabość cen surowca wynika przede wszystkim ze słabej koniunktury w Chinach, będących największym importerem miedzi. Prognozy wzrostu gospodarczego Państwa Środka są rewidowane w dół, natomiast zyski tamtejszych spółek przemysłowych topnieją w dynamicznym tempie - w listopadzie spadły o 4,2% w ujęciu rocznym. Zgodnie z oczekiwaniami premier Rosji podpisał dekret zakładający nałożenie ceł eksportowych na pszenicę w wysokości 15% wartości zboża +7,5 EUR/t (nie mniej niż 35 EUR/t). Zapowiedź ograniczenia podaży pszenicy z Rosji będącej największym eksporterem zboża przełożyła się na wzrost jego notowań o ponad 2% w grudniu. Zachowanie surowców w ostatnim roku. CRB Index. Żródło: Bloomberg Notowania wybranych surowców na przestrzeni ostatniego roku na dzień Żródło: Bloomberg Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M CRB Index 437,75-3,72% -7,53% -4,08% Ropa naftowa 57,33-18,28% -39,44% -48,26% Miedź 6229,2-1,21% -6,05% -16,81% Złoto 1184,1 0,76% -2,18% -1,51% Pszenica 589,75 2,17% 23,44% -2,56% Waluty złoty pod presją słabnącego rubla Naszym zdaniem, nadchodzące miesiące powinny przynieść umiarkowane umocnienie polskiej waluty. Silna deprecjacja złotego ma swoje podłoże w kłopotach gospodarczych Rosji, jednak w dużej mierze jej skala była spowodowana ograniczoną płynnością w okresie okołoświątecznym. W minionym miesiącu, największą uwagę skupił niewątpliwie rubel. Zmienność notowań rosyjskiej waluty była bardzo wysoka kurs USD/RUB w szczytowym momencie osiągnął poziom 79 wobec 49 z początku miesiąca. Gwałtowne osłabienie rubla ma związek z obawami o kondycję rosyjskiej gospodarki w następstwie silnych spadków ropy naftowej oraz skutków sankcji nałożonych na rosyjski handel. Grudzień przyniósł kontynuację trendu spadkowego na parze EUR/USD. Taniejące euro w stosunku do dolara amerykańskiego stanowi rezultat m.in. zmiany komunikatu Rezerwy Federalnej na bardziej jastrzębie, sugerujący nieuchronne rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku. Z drugiej strony, nie ustają spekulacje wokół zwiększenia skali łagodzenia polityki pieniężnej przez EBC, napędzane przez rozczarowującą aukcję pożyczek dla przedsiębiorstw TLTRO. Całkowita pula środków przeznaczonych na pierwszą rundę programu została bowiem wykorzystana w zaledwie 53%. Wysoka zmienność rosyjskiego rubla nie pozostała bez wpływu na notowania złotego. Na skutek niskiej płynności w okresie okołoświątecznym, złoty mocno się osłabił, sięgając poziomu 4,40 (najwyższego od połowy 2012 roku). Koniec roku przyniósł jednak stabilizację notowań na poziomie 4,30. Deprecjacja polskiej waluty wobec dolara, na skutek znaczącego spadku notowań EUR/USD, była jeszcze silniejsza. Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku na dzień Żródło: Bloomberg Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M USD/PLN 3,5423 5,42% 6,98% 17,18% EUR/PLN 4,2865 2,48% 2,55% 3,18% CHF/PLN 3,5667 2,51% 2,90% 5,35% EUR/USD 1,2098-2,84% -4,22% -11,97% USD/JPY 119,78 0,97% 9,24% 13,74% Alokacja aktywów korzystne perspektywy gospodarki przemawiają za inwestowaniem w akcje Europejski Bank Centralny powinien na początku 2015 roku ogłosić rozszerzenie programu skupu aktywów o obligacje skarbowe. Realizacja takiego scenariusza pozwoli, w myśl zasady kupuj plotki, sprzedawaj fakty, na znaczne odreagowanie na europejskim rynku długu. Rentowności papierów znajdują się na historycznych minimach, natomiast hossa trwa od początku 2014 roku. W związku z tym, spośród funduszy dłużnych rekomendujemy zakup jednostek uczestnictwa Novo Obligacji Przedsiębiorstw, który, w odróżnieniu od rozwiązań opartych na papierach skarbowych, charakteryzuje się większą odpornością na wahania stóp procentowych na rynku. Perspektywy dla polskiej gospodarki na 2015 rok pozostają w naszych oczach obiecujące. Na skutek niskich cen ropy naftowej oraz deprecjacji euro, oczekiwane jest ożywienie gospodarcze w krajach Europy Zachodniej, co wiąże się z rosnącym popytem tychże gospodarek na polskie produkty. Warunki na rynku pracy stale się poprawiają, przekładając się na polepszenie kondycji gospodarstw domowych i, tym samym, przyspieszenie krajowej konsumpcji. Poprawę koniunktury w polskim przemyśle zapowiada str. 3

4 wskaźnik PMI, który w ostatnim kwartale 2014 roku wzrastał w znaczącym tempie. Powyższe czynniki pozwalają sądzić, że polskie spółki w 2015 roku będą w stanie raportować wyniki wyższe od znajdujących się obecnie na niskim poziomie, oczekiwań rynku. Dlatego też rekomendujemy zakup jednostek uczestnictwa subfunduszu Novo Akcji oraz Novo Aktywnej Alokacji. Novo Stabilnego Wzrostu oraz Novo Zrównoważonego Wzrostu to z kolei propozycja dla tych inwestorów, którzy są zainteresowani inwestycją w akcje polskich spółek, jednak cenią sobie mniejszą zmienność wyników. Inne Surowcowe Mieszane Gotówkowe Akcji małych i średnich firm Akcyjne sektorowe Akcyjne Obligacji uniwersalne Obligacji korporacyjnych Obligacji skarbowych Absolutnej stopy zwrotu -0,25 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 Miliardy zł Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem lepszej koniunktury na zagranicznych rynkach akcji, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Udział w zyskach na globalnych parkietach zapewnia subfundusz Novo Akcji Globalnych, który alokuje swoje środki w zagraniczne fundusze akcyjne dobrane w oparciu o szeroką dywersyfikację branżową oraz geograficzną Wyniki funduszy Novo na przestrzeni ostatniego roku (stan na 31 grudnia 2014 r). Źródło: Opera TFI Napływy nowych środków do funduszy w listopadzie2014. Źródło: IZFiA Wartość Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Novo Gotówkowy 136,33 0,6% 1,5% 3,5% Novo Papierów Dłużnych 203,41 2,4% 4,8% 10,8% Novo Obligacji Przedsiębiorstw 225,55 1,3% 2,4% 5,7% Novo Stabilnego Wzrostu 207,28-2,0% 0,3% 1,6% Novo Zrównoważonego Wzrostu 192,65-4,6% -1,6% 0,3% Novo Aktywnej Alokacji 94,53-7,0% -4,0% -1,3% Novo Akcji 213,59-4,4% -0,9% 2,8% Novo Akcji Globalnych 103,91 3,0% - - Podsumowanie roku 2014 rokiem wzrostu w OPERA TFI Rok 2014 był bardzo udany dla funduszy zarządzanych przez Opera TFI. Nie tylko osiągnęły one ponadprzeciętne wyniki, ale w wielu przypadkach zajęły pozycje w ścisłych czołówkach zestawień. Jakość zarządzania aktywami oraz wypracowane stopy zwrotu z inwestycji przełożyły się na największy w historii firmy wzrost aktywów. Największym powodzeniem w minionym roku cieszyły się fundusze o bezpiecznym charakterze, a prym wśród nich wiódł kolejny już rok fundusz Novo Gotówkowy. Najbezpieczniejszy z funduszy Novo, fundusz Novo Gotówkowy pozyskał w 2014 roku ponad 240 mln złotych nowych aktywów. Kolejnym pod względem wzrostu aktywów był fundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw, którego aktywa wzrosły o ponad 100 mln zł. Novo Gotówkowy, uznany w roku ubiegłym przez Analizy Online za najlepszy fundusz w najbezpieczniejszej kategorii funduszy gotówkowych i pieniężnych uzyskał w 2014 wynik 3,46% netto, czyli wynik lepszy niż w nagrodzonym okresie. Fundusz utrzymuje stale najwyższą ocenę 5 w rankingu 3-letnim Analiz Online. Warto podkreślić, że dobry wynik został osiągnięty przy zachowaniu relatywnie niskiego ryzyka inwestycyjnego, co, jak uczą negatywne przykłady z niedalekiej historii, jest istotne szczególnie w tej kategorii funduszy. Największy zysk wśród funduszy dłużnych w minionym roku wygenerował fundusz Novo Papierów Dłużnych. Jego uczestnicy zarobili 10,81% netto, co zapewniło temu funduszowi 2 miejsce rankingu. Fundusz ten charakteryzuje się spójną polityką inwestycyjną inwestując minimum 90% swojego portfela w obligacje skarbowe. Do udanych zaliczył rok także Novo Obligacji Przedsiębiorstw, zyskując dla inwestorów 5,7% netto w 2014 roku. Jest to drugi wynik na tle funduszy dłużnych korporacyjnych. Fundusz ten jest postrzegany przez OPERA TFI, jako najlepsze rozwiązanie na rynku obligacji na rok Wśród funduszy dłużnych zagranicznych 6,14% netto wygenerował fundusz OPERA Avista-plus.pl. OPERA Equilibrium.pl został najlepszym funduszem aktywnej alokacji 2014 roku w zestawieniu Analiz Online. 5 miejsce w tej grupie zajął Novo Aktywnej Alokacji. Również fundusz Novo Akcji z wynikiem 2,61% netto, inwestujący przede wszystkim w krajowe spółki, uzyskał bardzo dobry 6 wynik w całej grupie funduszy akcji krajowych. Warto przy tym zauważyć, że zarówno średnia roczna stopa zwrotu funduszy akcyjnych, jak i indeks dużych krajowych spółek WIG20 osiągnęły ujemne wartości (odpowiednio -3,89% i -3,54%), a główny indeks WIG zyskał na wartości jedynie 0,26%. W ubiegłym roku do parasola Novo FIO dołączył Novo Akcji Globalnych - fundusz inwestujący w 6 starannie wybranych funduszy zarządzanych przez Fidelity Worldwide Investment. Fundusz został uruchomiony w dniu 8 lipca 2014 r., a jego stopa zwrotu do końca ubiegłego roku wyniosła 3,91% netto. Nawiązana relacja pomiędzy Opera TFI a Fidelity Worldwide Investment zaowocowała także utworzeniem pierwszego w Polsce funduszu typowo rentierskiego Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego aktywa inwestowane są w fundusz Fidelity Global Multi Asset Income Fund, którego głównym celem jest wypłata przewidywalnego kwartalnego dochodu inwestorom. Pierwszy taki kupon został wypłacony polskim uczestnikom w listopadzie ubiegłego roku w wysokości 1,4%. Aktywa funduszu po trzech emisjach osiągnęły wartość ok. 50 mln. zł. Reasumując, rok 2014 był niezwykle udanym okresem dla Opera TFI i zarządzanych przez Towarzystwo funduszy. Cały zespół potwierdził swoje wysokie kwalifikacje, które na trudnym rynku, pozwoliły uzyskać bardzo dobre wyniki i zwiększyć aktywa w zarządzaniu. Aktywa funduszy rynku kapitałowego zarządzanych przez Opera TFI zwiększyły się w 2014 roku o niemal 30%, osiągając wartość mln zł, i zwiększając udział OPERA TFI w rynku funduszy inwestycyjnych w Polce. str. 4

5 Fundusze Opera TFI w rankingach za rok 2014 (źródło: analizy.pl) Aktywnej alokacji 1 Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 3,24% 2 ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 2,30% 3 MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 0,93% 4 PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 0,73% 5 Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) -1,31% -5,14% 19 subgo Micro (GO FUND FIZ) -23,21% średnia -5,14% Dłużne zagraniczne 1 MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 14,6% 2 Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 6,1% 3 Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 5,7% 12 Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ (w likwidacji) -1,00% Dłużne polskie 1 UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 11,70% 2 Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 10,81% 37 NWAI Obligacji SFIO (w likwidacji) 1,03% średnia 6,57% Akcji polskich 1 SATURN Agresywny FIZ 41,97% 2 ING Selektywny (ING FIO) 3,92% 3 Inventum Akcji (Inventum FIO) (od zarządzany przez depozytariusza) 3,56% 4 UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 3,21% 5 Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 3,16% 6 Novo Akcji (Novo FIO) 2,81% -3,89% 57 Eques Akcji (Eques SFIO) -17,92% średnia -3,89% Pieniężne i gotówkowe 1 Inventum Pieniężny (Inventum FIO) (od zarządzany przez depozytariusza) 6,63% 2 Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus FIO) 6,01% 3 KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 5,95% 4 SATURN Depozytowy FIZ 4,66% 5 BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 4,11% 6 UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 4,00% 7 Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 3,85% 8 MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 3,80% 9 Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 3,68% 10 KBC Pieniężny (KBC FIO) 3,68% 11 Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 3,67% 12 PKO Płynnościowy SFIO 3,60% 13 Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors SFIO) 3,59% 14 BPS Pieniężny (BPS FIO) 3,46% 15 Novo Gotówkowy (Novo FIO) 3,46% 42 Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 1,56% Średnia FI RPP_UN 3,17% Nota Prawna Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi w żadnym wypadku rekomendacji czy doradztwa inwestycyjnego. Jednocześnie wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do najbliższej przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań zarządzającego na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W skrajnym przypadku może to oznaczać, że oczekiwania te mogą ulec zmianie, także zanim niniejszy dokument dotrze do jego adresata. Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji swojego celu inwestycyjnego ani osiągnięcia zysku przez Uczestnika. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością częściowej lub całkowitej utraty wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji Uczestnik powinien zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz Tabelą Opłat Novo Funduszu Inwestycyjnego, które dostępne są na stronie internetowej www. novofundusze.pl oraz u Dystrybutorów. str. 5

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? 2012 roku przyniósł dobre stopy zwrotu: ponad 20 proc. dla funduszy polskich akcji i ponad 10 proc.

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r.

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy marzec 2011 2 Inwestycje Potencjał wzrostu kategorii aktywów

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment. Warszawa lipiec pec2012 r.

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment. Warszawa lipiec pec2012 r. Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa lipiec pec2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy lipiec 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Jaki kurs dolara po podwyżce?

Jaki kurs dolara po podwyżce? Jaki kurs dolara po podwyżce? Umocnienie dolara w wyniku podwyżki stóp procentowych przez FED, osłabienie euro i złotego to najczęściej omawiane scenariusze dotyczące aktualnej sytuacji na rynku. Te analizy

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Październik 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Październik 2014 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku W pierwszym półroczu bieżącego roku fundusze akcji polskich przyniosły przeciętne zyski, co było odzwierciedleniem nieznacznego wzrostu głównych indeksów GPW, które oscylowały w obrębie 1 %. Sprzyjający

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, lipiec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy lipiec 2013 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy marzec 2013 2 Subfundusz UniKorona

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 31 stycznia 2013 r. Wydarzenia rynkowe 2012 r. W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje Rok 2012 na rynkach finansowych jest już za nami. Pomimo dużej zmienności

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Przegląd wydarzeń. na rynku funduszy

Przegląd wydarzeń. na rynku funduszy Przegląd wydarzeń na rynku funduszy Nr 36, Luty 2017 Rynek akcji Styczeń był dobrym miesiącem dla posiadaczy funduszy polskich akcji. Wyraźnie wzrosły wówczas wszystkie trzy podstawowe indeksy na GPW,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów na czwartkowej aukcji zaoferuje obligacje skarbowe WZ0126 i DS0726 łącznie za 2-4 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 12 lutego 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SYTUACJI RYNKOWEJ PODSUMOWANIE MARZEC 2012

PRZEGLĄD SYTUACJI RYNKOWEJ PODSUMOWANIE MARZEC 2012 KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Opublikowane w marcu dane makroekonomiczne miały lekko negatywny wydźwięk. Martwi przede wszystkim trudna sytuacja na rynku pracy bezrobocie w lutym pozostawało na bardzo wysokim

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 19 sierpnia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje Czy najgorsze mamy już za sobą? Lipiec i sierpień są z reguły spokojnym okresem

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 21 lutego 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje NA GPW NISKO, CORAZ NIŻEJ Inwestorzy z warszawskiej GPW nie mieli zbyt wielu powodów

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 26 lipca 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje Lepiej w strefie EURO Od połowy lipca na warszawskim parkiecie utrzymuje się wakacyjny

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 14 lutego 2014 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r.

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Miniony rok należał do bardzo udanych dla inwestorów na rynku obligacji. Strategie oparte na tej klasie aktywów w skali globalnej pozwoliły

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek.

Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Duże zyski przyniosły inwestorom w 2010 roku fundusze koncentrujące się na akcjach polskich spółek. Dla inwestorów, którzy ulokowali pieniądze w funduszach inwestycyjnych miniony rok nie był zły. Co prawda

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 8 stycznia 013 Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 01) W grudniowym u funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku information ratio, zadebiutowało 5 rozwiązań. W zestawieniu

Bardziej szczegółowo

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe,

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje skarbowe OK0717 i PS0420 za 4-6 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca TRU M P OLINA NA RYNKACH W L ISTOPADZ IE

Podsumowanie miesiąca TRU M P OLINA NA RYNKACH W L ISTOPADZ IE DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LISTOPADA NA RYNKACH AKCJI LISTOPAD POD WPŁYWEM WYBORÓW W USA Indeksy w USA osiągnęły najwyższe poziomy w historii Wzrost rentowności obligacji w większości

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy 2 Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE W połowie mijającego miesiąca zespół przeprowadził kolejną podróż inwestycyjną,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 22 marca 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje GRECJA, CYPR KTO NASTĘPNY? Wydarzeniem, które w tym tygodniu kształtowało nastroje

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo