Komentarz analityczny Novo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz analityczny Novo"

Transkrypt

1 Rosja oraz Grecja straszą rynki Sytuacja gospodarcza powiew optymizmu dla europejskiej gospodarki Świat Ostateczny szacunek amerykańskiego PKB wskazuje na to, że gospodarka USA w trzecim kwartale rozwijała się w tempie 5% kwartał do kwartału w ujęciu zannualizowanym najwyższym od 11 lat. Tym samym, wzrost gospodarczy został mocno zrewidowany w górę względem poprzednich odczytów (odpowiednio 3,9% oraz 4,3%), czego przyczyną były przede wszystkim wyższe od oczekiwanych wydatki gospodarstw domowych i spółek. Mieszane nastroje towarzyszą inwestorom po grudniowym posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku. Nastąpiła bowiem zmiana komunikatu wystosowanego po posiedzeniu, w którym stwierdzenie, że stopy procentowe zostaną na obecnym poziomie przez dłuższy czas, zostało zastąpione sformułowaniem, że Fed będzie cierpliwy odnośnie terminu rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej. Z drugiej strony, członkowie FOMC obniżyli nieco swoje oczekiwania dotyczące wysokości stóp procentowych w kolejnych latach względem wrześniowych prognoz, co można tłumaczyć perspektywą dezinflacji wywołaną przez spadające notowania ropy naftowej. Szwajcarski Bank Narodowy dokonał niespodziewanej obniżki stóp procentowych (w tym cięcia stopy depozytowej do ujemnego poziomu). Decyzja ta jest spowodowana oczekiwaniami dalszego łagodzenia polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny, co mogłoby doprowadzić do niepożądanej, z punktu widzenia Szwajcarskiego Banku Narodowego, aprecjacji franka. Coraz bardziej optymistyczne prognozy towarzyszą europejskiej gospodarce. Korzystne perspektywy rysują się przede wszystkim w przypadku niemieckiej gospodarki, dla której najważniejsze wskaźniki wyprzedzające (ZEW, IFO, PMI) sygnalizują silne odbicie tamtejszego przemysłu, za czym stoją m.in. niskie ceny ropy naftowej, a także osłabiające się w dynamicznym tempie euro. Liczba zamówień w niemieckim przemyśle ukształtowała się w październiku na poziomie wyższym o 2,5% niż w zeszłym roku (względem -1% we wrześniu), natomiast nadwyżka handlowa wzrosła z 19 do 22 miliardów euro. Dynamika roczna rosyjskiego PKB osiągnęła w listopadzie ujemną wartość po raz pierwszy od 2009 roku (-0,5% rok do roku). Z rządowych szacunków wynika, że gospodarka może w 2015 roku skurczyć się o 4% na skutek nałożonych na kraj sankcji, gwałtownego załamania cen ropy naftowej oraz silnej deprecjacji rubla. W odpowiedzi na słaby rozwój gospodarczy Japonii w ostatnich kwartałach, rząd kraju Kwitnącej Wiśni zdecydował się na przeznaczenie dodatkowych 27 miliardów dolarów na ożywienie gospodarki. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na roboty publiczne dla regionów dotkniętych katastrofami naturalnymi oraz na pożyczki oprocentowane na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych oraz małych przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych przez obecną sytuację gospodarczą. Według rządowych szacunków, pakiet pomocowy ma spowodować wzrost japońskiego PKB o 0,7%. Polska Wartość wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu w grudniu potwierdza utrzymywanie się pozytywnych tendencji w gospodarce (52,8 względem 53,2 w listopadzie). Średnia wartość wskaźnika w IV kwartale (52,4) zdecydowanie przewyższa wartość dla poprzedniego kwartału (49,3), co sygnalizuje ożywienie przemysłu w kolejnych miesiącach głównie za sprawą dynamicznie rosnących zamówień krajowych oraz, w mniejszym stopniu, eksportowych. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych utrzymała się w listopadzie na poziomie najniższym w historii -0,6% rok do roku. Stoją za tym silne spadki cen paliw (-3,2% miesiąc do miesiąca), będące pokłosiem wysokiej podaży ropy naftowej na światowych rynkach oraz nietypowe dla listopada zachowanie cen żywności, które zniżkowały w ujęciu miesięcznym o 0,1%. Wzrost cen żywności jest hamowany z jednej strony przez wysoką podaż mięsa oraz owoców na krajowym rynku na skutek rosyjskiego embarga, a z drugiej strony jest także rezultatem czynników globalnych, tj. wysokich zapasów m.in. cukru oraz zbóż. Wśród członków Rady Polityki Pieniężnej widoczne są duże rozbieżności poglądów odnośnie dalszego kształtowania polityki pieniężnej w Polsce. Wydaje się jednak, że obecnie dominują poglądy w kierunku utrzymania stóp na dotychczasowym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej wciąż daje wyraźne sygnały, że w centrum zainteresowania znajduje się realna gospodarka, a nie poziom cen. Ujemne wskaźniki inflacyjne są bowiem w dużym stopniu determinowane przez czynniki zewnętrzne (spadające ceny ropy naftowej oraz żywności na globalnych rynkach), na które krajowa polityka pieniężna nie ma wpływu. W październiku została zaraportowana nadwyżka handlowa w wysokości 56 milionów euro (względem 614 milionów odnotowanych we wrześniu). Istotną rolę w kształtowaniu danych może odgrywać załamanie popytu w Rosji eksport do wschodniego sąsiada Polski w okresie styczeń-październik 2014 roku zmalał aż o 13% rok do roku. W tym samym czasie eksport do gospodarek strefy euro (mimo słabej koniunktury na tamtejszych rynkach) wzrósł o 8,3% w ujęciu rocznym. Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła zaledwie o 0,3% rok do roku. Słaby przyrost produkcji należy przypisać w dużej mierze rozczarowującej produkcji górniczej i wydobywczej, jak i koksu oraz produktów rafinacji ropy naftowej, która w listopadzie spadła odpowiednio o 6,7% oraz 4,3% w ujęciu rocznym. Niebagatelne znaczenie ma coraz mniejsza opłacalność wydobycia/produkcji surowców energetycznych ze względu na ich niskie ceny na światowych rynkach. Dynamika sprzedaży detalicznej spadła niespodziewanie z 2,3% w październiku do -0,2% w listopadzie rok do roku w ujęciu nominalnym. Obniżenie tempa wydatków konsumenckich Polaków należy utożsamiać m.in. z ujemną dynamiką cen (deflator sprzedaży detalicznej pogłębił spadki z -1,4% do -1,6%), niską sprzedażą samochodów (-5% rok do roku w cenach stałych) oraz paliw (-6,8%). Ostatnia kategoria jest w dużej mierze wynikiem relatywnie wysokich temperatur w listopadzie. Pozostałe kategorie (w tym żywność, farmaceutyki, odzież i obuwie czy też sprzęt RTV i AGD) przyrastają w solidnym tempie, co powinno mieć pozytywne przełożenie na kolejne odczyty. Listopad przyniósł nieznaczne podwyższenie stopy bezrobocia z 11,3% do 11,4%. Wciąż utrzymuje się wysoka dynamika spływających nowych ofert pracy (24% rok do roku). Liczba bezrobotnych wyrejestrowanych była o 5% wyższa, natomiast liczba nowych zarejestrowanych bezrobotnych o 7,2% niższa niż w ubiegłym roku. Świadczy to zarówno o utrzymujących się pozytywnych tendencjach na rynku pracy, jak i coraz bardziej efektywnych działaniach urzędów pracy. Ostatnie odczyty z rynku pracy zwiastują łagodniejszy niż w poprzednich latach wzrost bezrobocia spowodowany czynnikami sezonowymi w trwającym okresie zimowym. Ostatnie odczyty najważniejszych wskaźników gospodarczych dla Polski, USA i strefy euro Wskaźniki gospodarcze Polska Strefa Euro USA Akt. Poprz. Akt. Poprz. Akt. Poprz. Inflacja -0,6% (XI 2014) -0,6% -0,2% (XII 2014) 0,3% 1,3% (XI 2014) 1,7% Bezrobocie 11,4% (XI 2014) 11,3% 11,5% (XI 2014) 11,5% 5,6% (XII 2014) 5,8% Wzrost PKB 3,3% (IIIQ 2014) 3,5%* 0,8% (IIIQ 2014) 0,8%* 5,0 (IIIQ 2014)* 4,6%* Produkcja przemysłowa 0,3% (XI 2014) 1,6% 0,7% (X 2014) 0,2%* 5,2% (XI 2014) 4,0% Sprzedaż detaliczna -0,2% (XI 2014) 2,3% 1,5% (XI 2014) 1,6% 5,1% (XI 2014) 4,5%* PMI * dane skorygowane. Źródło: GUS, Eurostat, Bloomberg 52,8 pkt (XII 2014) 53,2 pkt 50,6 pkt (XII 2014) 50,1 pkt 53,9 pkt (XII 2014) 54,8 pkt str. 1

2 Paweł Klimkowski Członek Zarządu Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Naszym zdaniem, polski parkiet stał się w grudniu ofiarą złego sentymentu wokół gospodarki rosyjskiej. Perspektywy gospodarcze dla Polski pozostają bowiem optymistyczne. Za inwestowaniem w krajowe spółki przemawiają bardzo dobre odczyty wskaźnika PMI, niskie ceny ropy naftowej czy też osłabienie złotego, które powinno wzmocnić atrakcyjność polskiego eksportu. Rynki akcji problemy Rosji ciężarem dla polskiej giełdy W minionym miesiącu, spadek aż o 14% towarzyszył indeksowi giełdy w Atenach. Zniżkujące wyceny greckich spółek były pokłosiem obaw o gospodarkę w związku z nierozstrzygniętymi wyborami prezydenckimi, skutkujące przeprowadzeniem przedterminowych wyborów parlamentarnych w styczniu. Obawy o gospodarkę Grecji potęguje fakt, iż w sondażach prowadzi skrajnie lewicowa partia Syriza, domagająca się odejścia od polityki oszczędności oraz renegocjacji warunków pakietów pomocowych ze strony troiki (tj. Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Polityczna niepewność w Grecji oraz zawirowania wokół rosyjskiej gospodarki nie przeszkodziły amerykańskim indeksom wspiąć się na kolejne szczyty notowań. Indeks S&P500 osiągnął poziom 2093 punktów. Za rekordami na parkietach stoją wciąż dobre dane makroekonomiczne za Oceanem. Z kolei, warszawski parkiet nie może zaliczyć grudnia do udanych. Na przestrzeni miesiąca WIG stracił na wartości 3,44%. Spadki były napędzane głównie przez indeks dużych spółek (WIG30-4,18%), podczas gdy segment średnich spółek spisywał się na tym tle korzystnie (zniżka o zaledwie 0,06%). Słabe zachowanie krajowych indeksów należy utożsamiać ze wzrastającymi obawami o kondycję rosyjskiej gospodarki, jak i gorszymi od oczekiwań odczytami danych makroekonomicznych dla Polski. Stopy zwrotu z wybranych indeksów giełdowych na przestrzeni ostatniego roku na dzień Źródło: Bloomberg Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M MSCI Emerging Markets 956-4,82% -4,88% -4,63% MSCI Developed Markets ,71% 0,66% 2,93% WIG ,44% -6,31% 0,26% WIG ,18% -7,37% -3,54% mwig ,22% -4,29% 4,13% S&P 500 (USA) ,42% 4,39% 11,39% DAX (Niemcy) ,76% 3,50% 2,65% CAC 40 (Francja) ,67% -3,25% -0,54% Bovespa (Brazylia) ,62% -7,59% -2,91% RTS (Rosja) ,84% -29,63% -45,19% BUX (Węgry) ,13% -6,99% -10,40% XU100 (Turcja) ,52% 14,39% 26,43% Hang Seng (Hong Kong) ,59% 2,93% 1,28% Nikkei (Japonia) ,05% 7,90% 7,12% Spośród rynków wschodzących najsilniejszy wzrost (o ponad 20%) został zaobserwowany na chińskim parkiecie. Zwyżki indeksów były spowodowane dalszym rozluźnianiem polityki pieniężnej (uchyleniem wymogu rezerwy obowiązkowej dla depozytów określonych instytucji finansowych), której celem jest ożywienie akcji kredytowej w Państwie Środka. Działania te stanowią odpowiedź na słabnącą gospodarkę Chin w listopadzie spółki przemysłowe odnotowały najgłębszy od dwóch lat spadek zysków (-4,2% rok do roku). Zachowanie cen akcji na rynkach rozwiniętych i rozwijających się w ostatnim roku. Żródło: MSCI gru13 lut 14 kwi 14 cze 14 sie14 paź 14 gru14 Zachowanie indeksów WIG20 i mwig40 w ostatnim roku. Żródło: Bloomberg MSCI Emerging Markets 90 WIG20 MSCI DevelopedMarkets mwig40 Rynki długu europejskie QE coraz bliżej Naszym zdaniem, najbliższe miesiące mogą być decydujące dla europejskiego oraz polskiego rynku długu. Rozszerzenie programu skupu aktywów o papiery skarbowe jest już niemal przesądzone, o czym świadczą gołębie komunikaty przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego, jak i znajdujące się na coraz niższych poziomach wskaźniki inflacyjne europejskich gospodarek. W przypadku realizacji scenariusza luzowania ilościowego w wersji europejskiej, obligacjom skarbowym może zabraknąć paliwa do dalszych wzrostów, co powinno skutkować masowym odwróceniem od tej klasy aktywów. O możliwości uruchomienia programu skupu papierów skarbowych wypowiadają się głośno zarówno członkowie zarządu Europejskiego Banku Centralnego, jak i sam prezes Mario Rentowności obligacji 10-letnich wybranych rządów w ostatnim roku. Źródło: Bloomberg Obligacje polskie Obligacje amerykańskie Obligacjeniemieckie Obligacje tureckie Obligacje węgierskie Obligacjerosyjskie Draghi. Ceny obligacji skarbowych europejskich gospodarek osiągnęły kolejne historyczne maksima. Rentowność 10-letnich papierów niemieckiego rządu znalazła się na poziomie zaledwie 0,54% na koniec 2014 roku. Wyjątkiem od umacniających się europejskich obligacji były w minionym miesiącu greckie papiery skarbowe. Słabość tamtejszego rynku długu należy wiązać z zawirowaniami politycznymi w tym kraju, stawiające pod znakiem zapytania dalszą przyszłość Grecji w strefie euro. Mimo silnego osłabienia się złotego w następstwie rosnących niepokojów odnośnie perspektyw rosyjskiej gospodarki, rentowność polskich obligacji skarbowych wzrosła w grudniu nieznacznie. Relatywna siła polskiego długu może być łączona z oczekiwaniami użycia kolejnych, niekonwencjonalnych środków łagodzenia polityki pieniężnej przez EBC, jak i z najnowszymi odczytami danych makroekonomicznych (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa), które wypadły zdecydowanie poniżej konsensusu rynkowego, rodząc presję na dalsze obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Rentowności 2-,5-, i 10-letnich obligacji Skarbu Państwa. W ostatnim roku. Żródło: Bloomberg 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Obligacje 10-letnie Obligacje 5-letnie Obligacje2-letnie str. 2

3 Surowce rosnąca podaż wywołuje olbrzymią przecenę ropy naftowej Naszym zdaniem, drożejący dolar oraz częściowa liberalizacja rynku w zakresie zwiększonego eksportu ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych będzie utrzymywać ceny surowca na niskich poziomach przez dłuższy czas. Przyczynami gwałtownej zniżki surowca były podjęta na szczycie OPEC w listopadzie decyzja o podtrzymaniu dotychczasowego wydobycia surowca na dotychczasowym poziomie (mimo ograniczonego popytu) oraz komunikat ze strony amerykańskiego Departamentu Handlu o zniesieniu obowiązującego od 40 lat zakazu eksportu tzw. kondensatu gazowego. Według analityków, na skutek tej decyzji amerykański eksport może wzrosnąć z obecnych 200 tys. do 500 tys. baryłek dziennie w horyzoncie następnego półrocza. Pod wyraźną presją znajdują się niezmiennie od połowy roku notowania miedzi. Słabość cen surowca wynika przede wszystkim ze słabej koniunktury w Chinach, będących największym importerem miedzi. Prognozy wzrostu gospodarczego Państwa Środka są rewidowane w dół, natomiast zyski tamtejszych spółek przemysłowych topnieją w dynamicznym tempie - w listopadzie spadły o 4,2% w ujęciu rocznym. Zgodnie z oczekiwaniami premier Rosji podpisał dekret zakładający nałożenie ceł eksportowych na pszenicę w wysokości 15% wartości zboża +7,5 EUR/t (nie mniej niż 35 EUR/t). Zapowiedź ograniczenia podaży pszenicy z Rosji będącej największym eksporterem zboża przełożyła się na wzrost jego notowań o ponad 2% w grudniu. Zachowanie surowców w ostatnim roku. CRB Index. Żródło: Bloomberg Notowania wybranych surowców na przestrzeni ostatniego roku na dzień Żródło: Bloomberg Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M CRB Index 437,75-3,72% -7,53% -4,08% Ropa naftowa 57,33-18,28% -39,44% -48,26% Miedź 6229,2-1,21% -6,05% -16,81% Złoto 1184,1 0,76% -2,18% -1,51% Pszenica 589,75 2,17% 23,44% -2,56% Waluty złoty pod presją słabnącego rubla Naszym zdaniem, nadchodzące miesiące powinny przynieść umiarkowane umocnienie polskiej waluty. Silna deprecjacja złotego ma swoje podłoże w kłopotach gospodarczych Rosji, jednak w dużej mierze jej skala była spowodowana ograniczoną płynnością w okresie okołoświątecznym. W minionym miesiącu, największą uwagę skupił niewątpliwie rubel. Zmienność notowań rosyjskiej waluty była bardzo wysoka kurs USD/RUB w szczytowym momencie osiągnął poziom 79 wobec 49 z początku miesiąca. Gwałtowne osłabienie rubla ma związek z obawami o kondycję rosyjskiej gospodarki w następstwie silnych spadków ropy naftowej oraz skutków sankcji nałożonych na rosyjski handel. Grudzień przyniósł kontynuację trendu spadkowego na parze EUR/USD. Taniejące euro w stosunku do dolara amerykańskiego stanowi rezultat m.in. zmiany komunikatu Rezerwy Federalnej na bardziej jastrzębie, sugerujący nieuchronne rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku. Z drugiej strony, nie ustają spekulacje wokół zwiększenia skali łagodzenia polityki pieniężnej przez EBC, napędzane przez rozczarowującą aukcję pożyczek dla przedsiębiorstw TLTRO. Całkowita pula środków przeznaczonych na pierwszą rundę programu została bowiem wykorzystana w zaledwie 53%. Wysoka zmienność rosyjskiego rubla nie pozostała bez wpływu na notowania złotego. Na skutek niskiej płynności w okresie okołoświątecznym, złoty mocno się osłabił, sięgając poziomu 4,40 (najwyższego od połowy 2012 roku). Koniec roku przyniósł jednak stabilizację notowań na poziomie 4,30. Deprecjacja polskiej waluty wobec dolara, na skutek znaczącego spadku notowań EUR/USD, była jeszcze silniejsza. Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku na dzień Żródło: Bloomberg Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M USD/PLN 3,5423 5,42% 6,98% 17,18% EUR/PLN 4,2865 2,48% 2,55% 3,18% CHF/PLN 3,5667 2,51% 2,90% 5,35% EUR/USD 1,2098-2,84% -4,22% -11,97% USD/JPY 119,78 0,97% 9,24% 13,74% Alokacja aktywów korzystne perspektywy gospodarki przemawiają za inwestowaniem w akcje Europejski Bank Centralny powinien na początku 2015 roku ogłosić rozszerzenie programu skupu aktywów o obligacje skarbowe. Realizacja takiego scenariusza pozwoli, w myśl zasady kupuj plotki, sprzedawaj fakty, na znaczne odreagowanie na europejskim rynku długu. Rentowności papierów znajdują się na historycznych minimach, natomiast hossa trwa od początku 2014 roku. W związku z tym, spośród funduszy dłużnych rekomendujemy zakup jednostek uczestnictwa Novo Obligacji Przedsiębiorstw, który, w odróżnieniu od rozwiązań opartych na papierach skarbowych, charakteryzuje się większą odpornością na wahania stóp procentowych na rynku. Perspektywy dla polskiej gospodarki na 2015 rok pozostają w naszych oczach obiecujące. Na skutek niskich cen ropy naftowej oraz deprecjacji euro, oczekiwane jest ożywienie gospodarcze w krajach Europy Zachodniej, co wiąże się z rosnącym popytem tychże gospodarek na polskie produkty. Warunki na rynku pracy stale się poprawiają, przekładając się na polepszenie kondycji gospodarstw domowych i, tym samym, przyspieszenie krajowej konsumpcji. Poprawę koniunktury w polskim przemyśle zapowiada str. 3

4 wskaźnik PMI, który w ostatnim kwartale 2014 roku wzrastał w znaczącym tempie. Powyższe czynniki pozwalają sądzić, że polskie spółki w 2015 roku będą w stanie raportować wyniki wyższe od znajdujących się obecnie na niskim poziomie, oczekiwań rynku. Dlatego też rekomendujemy zakup jednostek uczestnictwa subfunduszu Novo Akcji oraz Novo Aktywnej Alokacji. Novo Stabilnego Wzrostu oraz Novo Zrównoważonego Wzrostu to z kolei propozycja dla tych inwestorów, którzy są zainteresowani inwestycją w akcje polskich spółek, jednak cenią sobie mniejszą zmienność wyników. Inne Surowcowe Mieszane Gotówkowe Akcji małych i średnich firm Akcyjne sektorowe Akcyjne Obligacji uniwersalne Obligacji korporacyjnych Obligacji skarbowych Absolutnej stopy zwrotu -0,25 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 Miliardy zł Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem lepszej koniunktury na zagranicznych rynkach akcji, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Udział w zyskach na globalnych parkietach zapewnia subfundusz Novo Akcji Globalnych, który alokuje swoje środki w zagraniczne fundusze akcyjne dobrane w oparciu o szeroką dywersyfikację branżową oraz geograficzną Wyniki funduszy Novo na przestrzeni ostatniego roku (stan na 31 grudnia 2014 r). Źródło: Opera TFI Napływy nowych środków do funduszy w listopadzie2014. Źródło: IZFiA Wartość Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Novo Gotówkowy 136,33 0,6% 1,5% 3,5% Novo Papierów Dłużnych 203,41 2,4% 4,8% 10,8% Novo Obligacji Przedsiębiorstw 225,55 1,3% 2,4% 5,7% Novo Stabilnego Wzrostu 207,28-2,0% 0,3% 1,6% Novo Zrównoważonego Wzrostu 192,65-4,6% -1,6% 0,3% Novo Aktywnej Alokacji 94,53-7,0% -4,0% -1,3% Novo Akcji 213,59-4,4% -0,9% 2,8% Novo Akcji Globalnych 103,91 3,0% - - Podsumowanie roku 2014 rokiem wzrostu w OPERA TFI Rok 2014 był bardzo udany dla funduszy zarządzanych przez Opera TFI. Nie tylko osiągnęły one ponadprzeciętne wyniki, ale w wielu przypadkach zajęły pozycje w ścisłych czołówkach zestawień. Jakość zarządzania aktywami oraz wypracowane stopy zwrotu z inwestycji przełożyły się na największy w historii firmy wzrost aktywów. Największym powodzeniem w minionym roku cieszyły się fundusze o bezpiecznym charakterze, a prym wśród nich wiódł kolejny już rok fundusz Novo Gotówkowy. Najbezpieczniejszy z funduszy Novo, fundusz Novo Gotówkowy pozyskał w 2014 roku ponad 240 mln złotych nowych aktywów. Kolejnym pod względem wzrostu aktywów był fundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw, którego aktywa wzrosły o ponad 100 mln zł. Novo Gotówkowy, uznany w roku ubiegłym przez Analizy Online za najlepszy fundusz w najbezpieczniejszej kategorii funduszy gotówkowych i pieniężnych uzyskał w 2014 wynik 3,46% netto, czyli wynik lepszy niż w nagrodzonym okresie. Fundusz utrzymuje stale najwyższą ocenę 5 w rankingu 3-letnim Analiz Online. Warto podkreślić, że dobry wynik został osiągnięty przy zachowaniu relatywnie niskiego ryzyka inwestycyjnego, co, jak uczą negatywne przykłady z niedalekiej historii, jest istotne szczególnie w tej kategorii funduszy. Największy zysk wśród funduszy dłużnych w minionym roku wygenerował fundusz Novo Papierów Dłużnych. Jego uczestnicy zarobili 10,81% netto, co zapewniło temu funduszowi 2 miejsce rankingu. Fundusz ten charakteryzuje się spójną polityką inwestycyjną inwestując minimum 90% swojego portfela w obligacje skarbowe. Do udanych zaliczył rok także Novo Obligacji Przedsiębiorstw, zyskując dla inwestorów 5,7% netto w 2014 roku. Jest to drugi wynik na tle funduszy dłużnych korporacyjnych. Fundusz ten jest postrzegany przez OPERA TFI, jako najlepsze rozwiązanie na rynku obligacji na rok Wśród funduszy dłużnych zagranicznych 6,14% netto wygenerował fundusz OPERA Avista-plus.pl. OPERA Equilibrium.pl został najlepszym funduszem aktywnej alokacji 2014 roku w zestawieniu Analiz Online. 5 miejsce w tej grupie zajął Novo Aktywnej Alokacji. Również fundusz Novo Akcji z wynikiem 2,61% netto, inwestujący przede wszystkim w krajowe spółki, uzyskał bardzo dobry 6 wynik w całej grupie funduszy akcji krajowych. Warto przy tym zauważyć, że zarówno średnia roczna stopa zwrotu funduszy akcyjnych, jak i indeks dużych krajowych spółek WIG20 osiągnęły ujemne wartości (odpowiednio -3,89% i -3,54%), a główny indeks WIG zyskał na wartości jedynie 0,26%. W ubiegłym roku do parasola Novo FIO dołączył Novo Akcji Globalnych - fundusz inwestujący w 6 starannie wybranych funduszy zarządzanych przez Fidelity Worldwide Investment. Fundusz został uruchomiony w dniu 8 lipca 2014 r., a jego stopa zwrotu do końca ubiegłego roku wyniosła 3,91% netto. Nawiązana relacja pomiędzy Opera TFI a Fidelity Worldwide Investment zaowocowała także utworzeniem pierwszego w Polsce funduszu typowo rentierskiego Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego aktywa inwestowane są w fundusz Fidelity Global Multi Asset Income Fund, którego głównym celem jest wypłata przewidywalnego kwartalnego dochodu inwestorom. Pierwszy taki kupon został wypłacony polskim uczestnikom w listopadzie ubiegłego roku w wysokości 1,4%. Aktywa funduszu po trzech emisjach osiągnęły wartość ok. 50 mln. zł. Reasumując, rok 2014 był niezwykle udanym okresem dla Opera TFI i zarządzanych przez Towarzystwo funduszy. Cały zespół potwierdził swoje wysokie kwalifikacje, które na trudnym rynku, pozwoliły uzyskać bardzo dobre wyniki i zwiększyć aktywa w zarządzaniu. Aktywa funduszy rynku kapitałowego zarządzanych przez Opera TFI zwiększyły się w 2014 roku o niemal 30%, osiągając wartość mln zł, i zwiększając udział OPERA TFI w rynku funduszy inwestycyjnych w Polce. str. 4

5 Fundusze Opera TFI w rankingach za rok 2014 (źródło: analizy.pl) Aktywnej alokacji 1 Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 3,24% 2 ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 2,30% 3 MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 0,93% 4 PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 0,73% 5 Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) -1,31% -5,14% 19 subgo Micro (GO FUND FIZ) -23,21% średnia -5,14% Dłużne zagraniczne 1 MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 14,6% 2 Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 6,1% 3 Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 5,7% 12 Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ (w likwidacji) -1,00% Dłużne polskie 1 UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 11,70% 2 Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 10,81% 37 NWAI Obligacji SFIO (w likwidacji) 1,03% średnia 6,57% Akcji polskich 1 SATURN Agresywny FIZ 41,97% 2 ING Selektywny (ING FIO) 3,92% 3 Inventum Akcji (Inventum FIO) (od zarządzany przez depozytariusza) 3,56% 4 UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 3,21% 5 Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 3,16% 6 Novo Akcji (Novo FIO) 2,81% -3,89% 57 Eques Akcji (Eques SFIO) -17,92% średnia -3,89% Pieniężne i gotówkowe 1 Inventum Pieniężny (Inventum FIO) (od zarządzany przez depozytariusza) 6,63% 2 Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus FIO) 6,01% 3 KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 5,95% 4 SATURN Depozytowy FIZ 4,66% 5 BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 4,11% 6 UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 4,00% 7 Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 3,85% 8 MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 3,80% 9 Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 3,68% 10 KBC Pieniężny (KBC FIO) 3,68% 11 Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 3,67% 12 PKO Płynnościowy SFIO 3,60% 13 Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors SFIO) 3,59% 14 BPS Pieniężny (BPS FIO) 3,46% 15 Novo Gotówkowy (Novo FIO) 3,46% 42 Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 1,56% Średnia FI RPP_UN 3,17% Nota Prawna Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi w żadnym wypadku rekomendacji czy doradztwa inwestycyjnego. Jednocześnie wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do najbliższej przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań zarządzającego na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W skrajnym przypadku może to oznaczać, że oczekiwania te mogą ulec zmianie, także zanim niniejszy dokument dotrze do jego adresata. Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji swojego celu inwestycyjnego ani osiągnięcia zysku przez Uczestnika. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością częściowej lub całkowitej utraty wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji Uczestnik powinien zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz Tabelą Opłat Novo Funduszu Inwestycyjnego, które dostępne są na stronie internetowej www. novofundusze.pl oraz u Dystrybutorów. str. 5

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r.

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r. Styczeń 2015 Polska Sankcje gospodarcze na linii Rosja USA i Unia Europejska, a także słaba koniunktura w strefie euro, sprawiły że większość ekonomistów oczekiwała silnego spowolnienia polskiego PKB w

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka. II kwartał 2015. Zmiany cen konsumpcyjnych. Cała nadzieja w eksporcie

Polska gospodarka. II kwartał 2015. Zmiany cen konsumpcyjnych. Cała nadzieja w eksporcie II kwartał 2015 Polska gospodarka Polska gospodarka znajduje się w coraz lepszej kondycji. Publikowane w maju dane za I kwartał br., okazały się znacznie lepsze od oczekiwań ekonomistów. Finalne dane,

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 21 Warszawa, 10 kwietnia 2014 Będziemy bronić naszego kraju wszystkimi środkami oraz narzędziami, które mamy w naszych rękach takimi słowami premier Arsenij Jaceniuk odpowiada

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny Wydarzenia Wiedza Edukacja Kwiecień 2013 PIONEER Czas na dywidendę Rosnące znaczenie spółek dywidendowych Solidne fundamenty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Wszyscy patrzą na Chiny Gdzie zmierza

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 24 Warszawa, listopad 2014 Warszawa, listopad 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo? Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2015 PIONEER Indyjska gospodarka Z potencjałem, ale też słabościami Program Moja Perspektywa Nowy Portfel Globalny Czy Rosji grozi bankructwo? Felieton prof. Witolda Orłowskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Zarząd Banku przedstawia Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2014 roku Piotr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 22 Warszawa, 13 maja 2014 Rząd prawdopodobnie wpisze w budżecie na 2015 r. wzrost PKB na poziomie 3,8 proc. to zdanie ministra finansów Mateusza Szczurka wypowiedziane

Bardziej szczegółowo