Komentarz analityczny Novo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz analityczny Novo"

Transkrypt

1 Rosja oraz Grecja straszą rynki Sytuacja gospodarcza powiew optymizmu dla europejskiej gospodarki Świat Ostateczny szacunek amerykańskiego PKB wskazuje na to, że gospodarka USA w trzecim kwartale rozwijała się w tempie 5% kwartał do kwartału w ujęciu zannualizowanym najwyższym od 11 lat. Tym samym, wzrost gospodarczy został mocno zrewidowany w górę względem poprzednich odczytów (odpowiednio 3,9% oraz 4,3%), czego przyczyną były przede wszystkim wyższe od oczekiwanych wydatki gospodarstw domowych i spółek. Mieszane nastroje towarzyszą inwestorom po grudniowym posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku. Nastąpiła bowiem zmiana komunikatu wystosowanego po posiedzeniu, w którym stwierdzenie, że stopy procentowe zostaną na obecnym poziomie przez dłuższy czas, zostało zastąpione sformułowaniem, że Fed będzie cierpliwy odnośnie terminu rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej. Z drugiej strony, członkowie FOMC obniżyli nieco swoje oczekiwania dotyczące wysokości stóp procentowych w kolejnych latach względem wrześniowych prognoz, co można tłumaczyć perspektywą dezinflacji wywołaną przez spadające notowania ropy naftowej. Szwajcarski Bank Narodowy dokonał niespodziewanej obniżki stóp procentowych (w tym cięcia stopy depozytowej do ujemnego poziomu). Decyzja ta jest spowodowana oczekiwaniami dalszego łagodzenia polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny, co mogłoby doprowadzić do niepożądanej, z punktu widzenia Szwajcarskiego Banku Narodowego, aprecjacji franka. Coraz bardziej optymistyczne prognozy towarzyszą europejskiej gospodarce. Korzystne perspektywy rysują się przede wszystkim w przypadku niemieckiej gospodarki, dla której najważniejsze wskaźniki wyprzedzające (ZEW, IFO, PMI) sygnalizują silne odbicie tamtejszego przemysłu, za czym stoją m.in. niskie ceny ropy naftowej, a także osłabiające się w dynamicznym tempie euro. Liczba zamówień w niemieckim przemyśle ukształtowała się w październiku na poziomie wyższym o 2,5% niż w zeszłym roku (względem -1% we wrześniu), natomiast nadwyżka handlowa wzrosła z 19 do 22 miliardów euro. Dynamika roczna rosyjskiego PKB osiągnęła w listopadzie ujemną wartość po raz pierwszy od 2009 roku (-0,5% rok do roku). Z rządowych szacunków wynika, że gospodarka może w 2015 roku skurczyć się o 4% na skutek nałożonych na kraj sankcji, gwałtownego załamania cen ropy naftowej oraz silnej deprecjacji rubla. W odpowiedzi na słaby rozwój gospodarczy Japonii w ostatnich kwartałach, rząd kraju Kwitnącej Wiśni zdecydował się na przeznaczenie dodatkowych 27 miliardów dolarów na ożywienie gospodarki. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na roboty publiczne dla regionów dotkniętych katastrofami naturalnymi oraz na pożyczki oprocentowane na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych oraz małych przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych przez obecną sytuację gospodarczą. Według rządowych szacunków, pakiet pomocowy ma spowodować wzrost japońskiego PKB o 0,7%. Polska Wartość wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu w grudniu potwierdza utrzymywanie się pozytywnych tendencji w gospodarce (52,8 względem 53,2 w listopadzie). Średnia wartość wskaźnika w IV kwartale (52,4) zdecydowanie przewyższa wartość dla poprzedniego kwartału (49,3), co sygnalizuje ożywienie przemysłu w kolejnych miesiącach głównie za sprawą dynamicznie rosnących zamówień krajowych oraz, w mniejszym stopniu, eksportowych. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych utrzymała się w listopadzie na poziomie najniższym w historii -0,6% rok do roku. Stoją za tym silne spadki cen paliw (-3,2% miesiąc do miesiąca), będące pokłosiem wysokiej podaży ropy naftowej na światowych rynkach oraz nietypowe dla listopada zachowanie cen żywności, które zniżkowały w ujęciu miesięcznym o 0,1%. Wzrost cen żywności jest hamowany z jednej strony przez wysoką podaż mięsa oraz owoców na krajowym rynku na skutek rosyjskiego embarga, a z drugiej strony jest także rezultatem czynników globalnych, tj. wysokich zapasów m.in. cukru oraz zbóż. Wśród członków Rady Polityki Pieniężnej widoczne są duże rozbieżności poglądów odnośnie dalszego kształtowania polityki pieniężnej w Polsce. Wydaje się jednak, że obecnie dominują poglądy w kierunku utrzymania stóp na dotychczasowym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej wciąż daje wyraźne sygnały, że w centrum zainteresowania znajduje się realna gospodarka, a nie poziom cen. Ujemne wskaźniki inflacyjne są bowiem w dużym stopniu determinowane przez czynniki zewnętrzne (spadające ceny ropy naftowej oraz żywności na globalnych rynkach), na które krajowa polityka pieniężna nie ma wpływu. W październiku została zaraportowana nadwyżka handlowa w wysokości 56 milionów euro (względem 614 milionów odnotowanych we wrześniu). Istotną rolę w kształtowaniu danych może odgrywać załamanie popytu w Rosji eksport do wschodniego sąsiada Polski w okresie styczeń-październik 2014 roku zmalał aż o 13% rok do roku. W tym samym czasie eksport do gospodarek strefy euro (mimo słabej koniunktury na tamtejszych rynkach) wzrósł o 8,3% w ujęciu rocznym. Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła zaledwie o 0,3% rok do roku. Słaby przyrost produkcji należy przypisać w dużej mierze rozczarowującej produkcji górniczej i wydobywczej, jak i koksu oraz produktów rafinacji ropy naftowej, która w listopadzie spadła odpowiednio o 6,7% oraz 4,3% w ujęciu rocznym. Niebagatelne znaczenie ma coraz mniejsza opłacalność wydobycia/produkcji surowców energetycznych ze względu na ich niskie ceny na światowych rynkach. Dynamika sprzedaży detalicznej spadła niespodziewanie z 2,3% w październiku do -0,2% w listopadzie rok do roku w ujęciu nominalnym. Obniżenie tempa wydatków konsumenckich Polaków należy utożsamiać m.in. z ujemną dynamiką cen (deflator sprzedaży detalicznej pogłębił spadki z -1,4% do -1,6%), niską sprzedażą samochodów (-5% rok do roku w cenach stałych) oraz paliw (-6,8%). Ostatnia kategoria jest w dużej mierze wynikiem relatywnie wysokich temperatur w listopadzie. Pozostałe kategorie (w tym żywność, farmaceutyki, odzież i obuwie czy też sprzęt RTV i AGD) przyrastają w solidnym tempie, co powinno mieć pozytywne przełożenie na kolejne odczyty. Listopad przyniósł nieznaczne podwyższenie stopy bezrobocia z 11,3% do 11,4%. Wciąż utrzymuje się wysoka dynamika spływających nowych ofert pracy (24% rok do roku). Liczba bezrobotnych wyrejestrowanych była o 5% wyższa, natomiast liczba nowych zarejestrowanych bezrobotnych o 7,2% niższa niż w ubiegłym roku. Świadczy to zarówno o utrzymujących się pozytywnych tendencjach na rynku pracy, jak i coraz bardziej efektywnych działaniach urzędów pracy. Ostatnie odczyty z rynku pracy zwiastują łagodniejszy niż w poprzednich latach wzrost bezrobocia spowodowany czynnikami sezonowymi w trwającym okresie zimowym. Ostatnie odczyty najważniejszych wskaźników gospodarczych dla Polski, USA i strefy euro Wskaźniki gospodarcze Polska Strefa Euro USA Akt. Poprz. Akt. Poprz. Akt. Poprz. Inflacja -0,6% (XI 2014) -0,6% -0,2% (XII 2014) 0,3% 1,3% (XI 2014) 1,7% Bezrobocie 11,4% (XI 2014) 11,3% 11,5% (XI 2014) 11,5% 5,6% (XII 2014) 5,8% Wzrost PKB 3,3% (IIIQ 2014) 3,5%* 0,8% (IIIQ 2014) 0,8%* 5,0 (IIIQ 2014)* 4,6%* Produkcja przemysłowa 0,3% (XI 2014) 1,6% 0,7% (X 2014) 0,2%* 5,2% (XI 2014) 4,0% Sprzedaż detaliczna -0,2% (XI 2014) 2,3% 1,5% (XI 2014) 1,6% 5,1% (XI 2014) 4,5%* PMI * dane skorygowane. Źródło: GUS, Eurostat, Bloomberg 52,8 pkt (XII 2014) 53,2 pkt 50,6 pkt (XII 2014) 50,1 pkt 53,9 pkt (XII 2014) 54,8 pkt str. 1

2 Paweł Klimkowski Członek Zarządu Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Naszym zdaniem, polski parkiet stał się w grudniu ofiarą złego sentymentu wokół gospodarki rosyjskiej. Perspektywy gospodarcze dla Polski pozostają bowiem optymistyczne. Za inwestowaniem w krajowe spółki przemawiają bardzo dobre odczyty wskaźnika PMI, niskie ceny ropy naftowej czy też osłabienie złotego, które powinno wzmocnić atrakcyjność polskiego eksportu. Rynki akcji problemy Rosji ciężarem dla polskiej giełdy W minionym miesiącu, spadek aż o 14% towarzyszył indeksowi giełdy w Atenach. Zniżkujące wyceny greckich spółek były pokłosiem obaw o gospodarkę w związku z nierozstrzygniętymi wyborami prezydenckimi, skutkujące przeprowadzeniem przedterminowych wyborów parlamentarnych w styczniu. Obawy o gospodarkę Grecji potęguje fakt, iż w sondażach prowadzi skrajnie lewicowa partia Syriza, domagająca się odejścia od polityki oszczędności oraz renegocjacji warunków pakietów pomocowych ze strony troiki (tj. Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Polityczna niepewność w Grecji oraz zawirowania wokół rosyjskiej gospodarki nie przeszkodziły amerykańskim indeksom wspiąć się na kolejne szczyty notowań. Indeks S&P500 osiągnął poziom 2093 punktów. Za rekordami na parkietach stoją wciąż dobre dane makroekonomiczne za Oceanem. Z kolei, warszawski parkiet nie może zaliczyć grudnia do udanych. Na przestrzeni miesiąca WIG stracił na wartości 3,44%. Spadki były napędzane głównie przez indeks dużych spółek (WIG30-4,18%), podczas gdy segment średnich spółek spisywał się na tym tle korzystnie (zniżka o zaledwie 0,06%). Słabe zachowanie krajowych indeksów należy utożsamiać ze wzrastającymi obawami o kondycję rosyjskiej gospodarki, jak i gorszymi od oczekiwań odczytami danych makroekonomicznych dla Polski. Stopy zwrotu z wybranych indeksów giełdowych na przestrzeni ostatniego roku na dzień Źródło: Bloomberg Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M MSCI Emerging Markets 956-4,82% -4,88% -4,63% MSCI Developed Markets ,71% 0,66% 2,93% WIG ,44% -6,31% 0,26% WIG ,18% -7,37% -3,54% mwig ,22% -4,29% 4,13% S&P 500 (USA) ,42% 4,39% 11,39% DAX (Niemcy) ,76% 3,50% 2,65% CAC 40 (Francja) ,67% -3,25% -0,54% Bovespa (Brazylia) ,62% -7,59% -2,91% RTS (Rosja) ,84% -29,63% -45,19% BUX (Węgry) ,13% -6,99% -10,40% XU100 (Turcja) ,52% 14,39% 26,43% Hang Seng (Hong Kong) ,59% 2,93% 1,28% Nikkei (Japonia) ,05% 7,90% 7,12% Spośród rynków wschodzących najsilniejszy wzrost (o ponad 20%) został zaobserwowany na chińskim parkiecie. Zwyżki indeksów były spowodowane dalszym rozluźnianiem polityki pieniężnej (uchyleniem wymogu rezerwy obowiązkowej dla depozytów określonych instytucji finansowych), której celem jest ożywienie akcji kredytowej w Państwie Środka. Działania te stanowią odpowiedź na słabnącą gospodarkę Chin w listopadzie spółki przemysłowe odnotowały najgłębszy od dwóch lat spadek zysków (-4,2% rok do roku). Zachowanie cen akcji na rynkach rozwiniętych i rozwijających się w ostatnim roku. Żródło: MSCI gru13 lut 14 kwi 14 cze 14 sie14 paź 14 gru14 Zachowanie indeksów WIG20 i mwig40 w ostatnim roku. Żródło: Bloomberg MSCI Emerging Markets 90 WIG20 MSCI DevelopedMarkets mwig40 Rynki długu europejskie QE coraz bliżej Naszym zdaniem, najbliższe miesiące mogą być decydujące dla europejskiego oraz polskiego rynku długu. Rozszerzenie programu skupu aktywów o papiery skarbowe jest już niemal przesądzone, o czym świadczą gołębie komunikaty przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego, jak i znajdujące się na coraz niższych poziomach wskaźniki inflacyjne europejskich gospodarek. W przypadku realizacji scenariusza luzowania ilościowego w wersji europejskiej, obligacjom skarbowym może zabraknąć paliwa do dalszych wzrostów, co powinno skutkować masowym odwróceniem od tej klasy aktywów. O możliwości uruchomienia programu skupu papierów skarbowych wypowiadają się głośno zarówno członkowie zarządu Europejskiego Banku Centralnego, jak i sam prezes Mario Rentowności obligacji 10-letnich wybranych rządów w ostatnim roku. Źródło: Bloomberg Obligacje polskie Obligacje amerykańskie Obligacjeniemieckie Obligacje tureckie Obligacje węgierskie Obligacjerosyjskie Draghi. Ceny obligacji skarbowych europejskich gospodarek osiągnęły kolejne historyczne maksima. Rentowność 10-letnich papierów niemieckiego rządu znalazła się na poziomie zaledwie 0,54% na koniec 2014 roku. Wyjątkiem od umacniających się europejskich obligacji były w minionym miesiącu greckie papiery skarbowe. Słabość tamtejszego rynku długu należy wiązać z zawirowaniami politycznymi w tym kraju, stawiające pod znakiem zapytania dalszą przyszłość Grecji w strefie euro. Mimo silnego osłabienia się złotego w następstwie rosnących niepokojów odnośnie perspektyw rosyjskiej gospodarki, rentowność polskich obligacji skarbowych wzrosła w grudniu nieznacznie. Relatywna siła polskiego długu może być łączona z oczekiwaniami użycia kolejnych, niekonwencjonalnych środków łagodzenia polityki pieniężnej przez EBC, jak i z najnowszymi odczytami danych makroekonomicznych (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa), które wypadły zdecydowanie poniżej konsensusu rynkowego, rodząc presję na dalsze obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Rentowności 2-,5-, i 10-letnich obligacji Skarbu Państwa. W ostatnim roku. Żródło: Bloomberg 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Obligacje 10-letnie Obligacje 5-letnie Obligacje2-letnie str. 2

3 Surowce rosnąca podaż wywołuje olbrzymią przecenę ropy naftowej Naszym zdaniem, drożejący dolar oraz częściowa liberalizacja rynku w zakresie zwiększonego eksportu ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych będzie utrzymywać ceny surowca na niskich poziomach przez dłuższy czas. Przyczynami gwałtownej zniżki surowca były podjęta na szczycie OPEC w listopadzie decyzja o podtrzymaniu dotychczasowego wydobycia surowca na dotychczasowym poziomie (mimo ograniczonego popytu) oraz komunikat ze strony amerykańskiego Departamentu Handlu o zniesieniu obowiązującego od 40 lat zakazu eksportu tzw. kondensatu gazowego. Według analityków, na skutek tej decyzji amerykański eksport może wzrosnąć z obecnych 200 tys. do 500 tys. baryłek dziennie w horyzoncie następnego półrocza. Pod wyraźną presją znajdują się niezmiennie od połowy roku notowania miedzi. Słabość cen surowca wynika przede wszystkim ze słabej koniunktury w Chinach, będących największym importerem miedzi. Prognozy wzrostu gospodarczego Państwa Środka są rewidowane w dół, natomiast zyski tamtejszych spółek przemysłowych topnieją w dynamicznym tempie - w listopadzie spadły o 4,2% w ujęciu rocznym. Zgodnie z oczekiwaniami premier Rosji podpisał dekret zakładający nałożenie ceł eksportowych na pszenicę w wysokości 15% wartości zboża +7,5 EUR/t (nie mniej niż 35 EUR/t). Zapowiedź ograniczenia podaży pszenicy z Rosji będącej największym eksporterem zboża przełożyła się na wzrost jego notowań o ponad 2% w grudniu. Zachowanie surowców w ostatnim roku. CRB Index. Żródło: Bloomberg Notowania wybranych surowców na przestrzeni ostatniego roku na dzień Żródło: Bloomberg Wartość Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M CRB Index 437,75-3,72% -7,53% -4,08% Ropa naftowa 57,33-18,28% -39,44% -48,26% Miedź 6229,2-1,21% -6,05% -16,81% Złoto 1184,1 0,76% -2,18% -1,51% Pszenica 589,75 2,17% 23,44% -2,56% Waluty złoty pod presją słabnącego rubla Naszym zdaniem, nadchodzące miesiące powinny przynieść umiarkowane umocnienie polskiej waluty. Silna deprecjacja złotego ma swoje podłoże w kłopotach gospodarczych Rosji, jednak w dużej mierze jej skala była spowodowana ograniczoną płynnością w okresie okołoświątecznym. W minionym miesiącu, największą uwagę skupił niewątpliwie rubel. Zmienność notowań rosyjskiej waluty była bardzo wysoka kurs USD/RUB w szczytowym momencie osiągnął poziom 79 wobec 49 z początku miesiąca. Gwałtowne osłabienie rubla ma związek z obawami o kondycję rosyjskiej gospodarki w następstwie silnych spadków ropy naftowej oraz skutków sankcji nałożonych na rosyjski handel. Grudzień przyniósł kontynuację trendu spadkowego na parze EUR/USD. Taniejące euro w stosunku do dolara amerykańskiego stanowi rezultat m.in. zmiany komunikatu Rezerwy Federalnej na bardziej jastrzębie, sugerujący nieuchronne rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku. Z drugiej strony, nie ustają spekulacje wokół zwiększenia skali łagodzenia polityki pieniężnej przez EBC, napędzane przez rozczarowującą aukcję pożyczek dla przedsiębiorstw TLTRO. Całkowita pula środków przeznaczonych na pierwszą rundę programu została bowiem wykorzystana w zaledwie 53%. Wysoka zmienność rosyjskiego rubla nie pozostała bez wpływu na notowania złotego. Na skutek niskiej płynności w okresie okołoświątecznym, złoty mocno się osłabił, sięgając poziomu 4,40 (najwyższego od połowy 2012 roku). Koniec roku przyniósł jednak stabilizację notowań na poziomie 4,30. Deprecjacja polskiej waluty wobec dolara, na skutek znaczącego spadku notowań EUR/USD, była jeszcze silniejsza. Zmiany kursów walut na przestrzeni ostatniego roku na dzień Żródło: Bloomberg Kurs Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 12M USD/PLN 3,5423 5,42% 6,98% 17,18% EUR/PLN 4,2865 2,48% 2,55% 3,18% CHF/PLN 3,5667 2,51% 2,90% 5,35% EUR/USD 1,2098-2,84% -4,22% -11,97% USD/JPY 119,78 0,97% 9,24% 13,74% Alokacja aktywów korzystne perspektywy gospodarki przemawiają za inwestowaniem w akcje Europejski Bank Centralny powinien na początku 2015 roku ogłosić rozszerzenie programu skupu aktywów o obligacje skarbowe. Realizacja takiego scenariusza pozwoli, w myśl zasady kupuj plotki, sprzedawaj fakty, na znaczne odreagowanie na europejskim rynku długu. Rentowności papierów znajdują się na historycznych minimach, natomiast hossa trwa od początku 2014 roku. W związku z tym, spośród funduszy dłużnych rekomendujemy zakup jednostek uczestnictwa Novo Obligacji Przedsiębiorstw, który, w odróżnieniu od rozwiązań opartych na papierach skarbowych, charakteryzuje się większą odpornością na wahania stóp procentowych na rynku. Perspektywy dla polskiej gospodarki na 2015 rok pozostają w naszych oczach obiecujące. Na skutek niskich cen ropy naftowej oraz deprecjacji euro, oczekiwane jest ożywienie gospodarcze w krajach Europy Zachodniej, co wiąże się z rosnącym popytem tychże gospodarek na polskie produkty. Warunki na rynku pracy stale się poprawiają, przekładając się na polepszenie kondycji gospodarstw domowych i, tym samym, przyspieszenie krajowej konsumpcji. Poprawę koniunktury w polskim przemyśle zapowiada str. 3

4 wskaźnik PMI, który w ostatnim kwartale 2014 roku wzrastał w znaczącym tempie. Powyższe czynniki pozwalają sądzić, że polskie spółki w 2015 roku będą w stanie raportować wyniki wyższe od znajdujących się obecnie na niskim poziomie, oczekiwań rynku. Dlatego też rekomendujemy zakup jednostek uczestnictwa subfunduszu Novo Akcji oraz Novo Aktywnej Alokacji. Novo Stabilnego Wzrostu oraz Novo Zrównoważonego Wzrostu to z kolei propozycja dla tych inwestorów, którzy są zainteresowani inwestycją w akcje polskich spółek, jednak cenią sobie mniejszą zmienność wyników. Inne Surowcowe Mieszane Gotówkowe Akcji małych i średnich firm Akcyjne sektorowe Akcyjne Obligacji uniwersalne Obligacji korporacyjnych Obligacji skarbowych Absolutnej stopy zwrotu -0,25 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 Miliardy zł Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem lepszej koniunktury na zagranicznych rynkach akcji, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Udział w zyskach na globalnych parkietach zapewnia subfundusz Novo Akcji Globalnych, który alokuje swoje środki w zagraniczne fundusze akcyjne dobrane w oparciu o szeroką dywersyfikację branżową oraz geograficzną Wyniki funduszy Novo na przestrzeni ostatniego roku (stan na 31 grudnia 2014 r). Źródło: Opera TFI Napływy nowych środków do funduszy w listopadzie2014. Źródło: IZFiA Wartość Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Novo Gotówkowy 136,33 0,6% 1,5% 3,5% Novo Papierów Dłużnych 203,41 2,4% 4,8% 10,8% Novo Obligacji Przedsiębiorstw 225,55 1,3% 2,4% 5,7% Novo Stabilnego Wzrostu 207,28-2,0% 0,3% 1,6% Novo Zrównoważonego Wzrostu 192,65-4,6% -1,6% 0,3% Novo Aktywnej Alokacji 94,53-7,0% -4,0% -1,3% Novo Akcji 213,59-4,4% -0,9% 2,8% Novo Akcji Globalnych 103,91 3,0% - - Podsumowanie roku 2014 rokiem wzrostu w OPERA TFI Rok 2014 był bardzo udany dla funduszy zarządzanych przez Opera TFI. Nie tylko osiągnęły one ponadprzeciętne wyniki, ale w wielu przypadkach zajęły pozycje w ścisłych czołówkach zestawień. Jakość zarządzania aktywami oraz wypracowane stopy zwrotu z inwestycji przełożyły się na największy w historii firmy wzrost aktywów. Największym powodzeniem w minionym roku cieszyły się fundusze o bezpiecznym charakterze, a prym wśród nich wiódł kolejny już rok fundusz Novo Gotówkowy. Najbezpieczniejszy z funduszy Novo, fundusz Novo Gotówkowy pozyskał w 2014 roku ponad 240 mln złotych nowych aktywów. Kolejnym pod względem wzrostu aktywów był fundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw, którego aktywa wzrosły o ponad 100 mln zł. Novo Gotówkowy, uznany w roku ubiegłym przez Analizy Online za najlepszy fundusz w najbezpieczniejszej kategorii funduszy gotówkowych i pieniężnych uzyskał w 2014 wynik 3,46% netto, czyli wynik lepszy niż w nagrodzonym okresie. Fundusz utrzymuje stale najwyższą ocenę 5 w rankingu 3-letnim Analiz Online. Warto podkreślić, że dobry wynik został osiągnięty przy zachowaniu relatywnie niskiego ryzyka inwestycyjnego, co, jak uczą negatywne przykłady z niedalekiej historii, jest istotne szczególnie w tej kategorii funduszy. Największy zysk wśród funduszy dłużnych w minionym roku wygenerował fundusz Novo Papierów Dłużnych. Jego uczestnicy zarobili 10,81% netto, co zapewniło temu funduszowi 2 miejsce rankingu. Fundusz ten charakteryzuje się spójną polityką inwestycyjną inwestując minimum 90% swojego portfela w obligacje skarbowe. Do udanych zaliczył rok także Novo Obligacji Przedsiębiorstw, zyskując dla inwestorów 5,7% netto w 2014 roku. Jest to drugi wynik na tle funduszy dłużnych korporacyjnych. Fundusz ten jest postrzegany przez OPERA TFI, jako najlepsze rozwiązanie na rynku obligacji na rok Wśród funduszy dłużnych zagranicznych 6,14% netto wygenerował fundusz OPERA Avista-plus.pl. OPERA Equilibrium.pl został najlepszym funduszem aktywnej alokacji 2014 roku w zestawieniu Analiz Online. 5 miejsce w tej grupie zajął Novo Aktywnej Alokacji. Również fundusz Novo Akcji z wynikiem 2,61% netto, inwestujący przede wszystkim w krajowe spółki, uzyskał bardzo dobry 6 wynik w całej grupie funduszy akcji krajowych. Warto przy tym zauważyć, że zarówno średnia roczna stopa zwrotu funduszy akcyjnych, jak i indeks dużych krajowych spółek WIG20 osiągnęły ujemne wartości (odpowiednio -3,89% i -3,54%), a główny indeks WIG zyskał na wartości jedynie 0,26%. W ubiegłym roku do parasola Novo FIO dołączył Novo Akcji Globalnych - fundusz inwestujący w 6 starannie wybranych funduszy zarządzanych przez Fidelity Worldwide Investment. Fundusz został uruchomiony w dniu 8 lipca 2014 r., a jego stopa zwrotu do końca ubiegłego roku wyniosła 3,91% netto. Nawiązana relacja pomiędzy Opera TFI a Fidelity Worldwide Investment zaowocowała także utworzeniem pierwszego w Polsce funduszu typowo rentierskiego Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego aktywa inwestowane są w fundusz Fidelity Global Multi Asset Income Fund, którego głównym celem jest wypłata przewidywalnego kwartalnego dochodu inwestorom. Pierwszy taki kupon został wypłacony polskim uczestnikom w listopadzie ubiegłego roku w wysokości 1,4%. Aktywa funduszu po trzech emisjach osiągnęły wartość ok. 50 mln. zł. Reasumując, rok 2014 był niezwykle udanym okresem dla Opera TFI i zarządzanych przez Towarzystwo funduszy. Cały zespół potwierdził swoje wysokie kwalifikacje, które na trudnym rynku, pozwoliły uzyskać bardzo dobre wyniki i zwiększyć aktywa w zarządzaniu. Aktywa funduszy rynku kapitałowego zarządzanych przez Opera TFI zwiększyły się w 2014 roku o niemal 30%, osiągając wartość mln zł, i zwiększając udział OPERA TFI w rynku funduszy inwestycyjnych w Polce. str. 4

5 Fundusze Opera TFI w rankingach za rok 2014 (źródło: analizy.pl) Aktywnej alokacji 1 Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 3,24% 2 ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 2,30% 3 MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 0,93% 4 PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 0,73% 5 Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) -1,31% -5,14% 19 subgo Micro (GO FUND FIZ) -23,21% średnia -5,14% Dłużne zagraniczne 1 MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 14,6% 2 Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 6,1% 3 Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 5,7% 12 Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone FIZ (w likwidacji) -1,00% Dłużne polskie 1 UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 11,70% 2 Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 10,81% 37 NWAI Obligacji SFIO (w likwidacji) 1,03% średnia 6,57% Akcji polskich 1 SATURN Agresywny FIZ 41,97% 2 ING Selektywny (ING FIO) 3,92% 3 Inventum Akcji (Inventum FIO) (od zarządzany przez depozytariusza) 3,56% 4 UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 3,21% 5 Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 3,16% 6 Novo Akcji (Novo FIO) 2,81% -3,89% 57 Eques Akcji (Eques SFIO) -17,92% średnia -3,89% Pieniężne i gotówkowe 1 Inventum Pieniężny (Inventum FIO) (od zarządzany przez depozytariusza) 6,63% 2 Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus FIO) 6,01% 3 KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 5,95% 4 SATURN Depozytowy FIZ 4,66% 5 BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 4,11% 6 UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 4,00% 7 Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 3,85% 8 MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 3,80% 9 Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 3,68% 10 KBC Pieniężny (KBC FIO) 3,68% 11 Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 3,67% 12 PKO Płynnościowy SFIO 3,60% 13 Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors SFIO) 3,59% 14 BPS Pieniężny (BPS FIO) 3,46% 15 Novo Gotówkowy (Novo FIO) 3,46% 42 Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 1,56% Średnia FI RPP_UN 3,17% Nota Prawna Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi w żadnym wypadku rekomendacji czy doradztwa inwestycyjnego. Jednocześnie wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do najbliższej przyszłości, stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań zarządzającego na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W skrajnym przypadku może to oznaczać, że oczekiwania te mogą ulec zmianie, także zanim niniejszy dokument dotrze do jego adresata. Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji swojego celu inwestycyjnego ani osiągnięcia zysku przez Uczestnika. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością częściowej lub całkowitej utraty wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji Uczestnik powinien zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz Tabelą Opłat Novo Funduszu Inwestycyjnego, które dostępne są na stronie internetowej www. novofundusze.pl oraz u Dystrybutorów. str. 5

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? 2012 roku przyniósł dobre stopy zwrotu: ponad 20 proc. dla funduszy polskich akcji i ponad 10 proc.

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Październik 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Październik 2014 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, lipiec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy lipiec 2013 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy marzec 2013 2 Subfundusz UniKorona

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku W pierwszym półroczu bieżącego roku fundusze akcji polskich przyniosły przeciętne zyski, co było odzwierciedleniem nieznacznego wzrostu głównych indeksów GPW, które oscylowały w obrębie 1 %. Sprzyjający

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 12 lutego 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 14 lutego 2014 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r.

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Miniony rok należał do bardzo udanych dla inwestorów na rynku obligacji. Strategie oparte na tej klasie aktywów w skali globalnej pozwoliły

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE W połowie mijającego miesiąca zespół przeprowadził kolejną podróż inwestycyjną,

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe,

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa czerwiec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy czerwiec 2013 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Prognoza walutowa dla walut grupy G4. raport specjalny Ebury

Prognoza walutowa dla walut grupy G4. raport specjalny Ebury Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Prognoza walutowa dla walut grupy G4 raport specjalny Ebury Dolar amerykański (USD) Jak powszechnie przewidywano, na październikowym posiedzeniu w sprawie polityki monetarnej

Bardziej szczegółowo

Brazylijski rynek akcji

Brazylijski rynek akcji Brazylijski rynek akcji Komentarz rynkowy Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Marzec 2012 Na rynku brazylijskim widzimy szansę na znaczący wzrost cen akcji ze względu na rozpoczęty cykl

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 19 sierpnia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje Czy najgorsze mamy już za sobą? Lipiec i sierpień są z reguły spokojnym okresem

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas FIO Wyniki zarządzania. Dane na 30.09.2015

BNP Paribas FIO Wyniki zarządzania. Dane na 30.09.2015 BNP Paribas FIO Wyniki zarządzania Dane na 30.09.2015 BNP Paribas FIO Akcji Okresowe stopy zwrotu BNP Paribas FIO Akcji BNP Paribas FIO Akcji vs. benchmark (12M) * 1 miesiąc 31 sierpień 2015-30 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I 120 DŁUŻNY W STREFIE EURO WIG20 mwig40 swig80 80 70 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 70 1/3/2014 6/3/2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 14 (337), 29.01.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 14 (337), 29.01.2015 r. -paź- 7-paź- -lis- -lis- 7-lis- -lis- -gru- 8-gru- -gru- -gru- 9-gru- -sty- -sty- 9-sty- 6-sty- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Kwiecień 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Kwiecień 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 28 czerwca 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje WARSZAWSKA GPW NAJGORSZE MA JUŻ ZA SOBĄ? 2160 punktów to poziom do jakiego spadł

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Czerwiec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 2013/12/27 2014/06/27 2014/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 140 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 140 130 WIG20 mwig40 swig S&P500

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO NEWSLETTER NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0 05 00 90 85 WIG0 WIG50 80 75 WIG50 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 5 05 85 NIKKEI 75 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH kwietnia 2015 roku NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO 2013/12/27 20/06/27 20/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 130 120 WIG20 mwig40 swig 2013/12/27 20/06/27 20/12/27

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 07 czerwca 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje Rynki rozwinięte pod presją stanowiska FED Za sprawą wystąpienia Bena Bernanke,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? Na początku marca br. nasz zespół

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniLokata

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Prognozy gospodarcze IBnGR Gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował swoje najnowsze prognozy makroekonomiczne dla

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła spore osłabienie amerykańskiej waluty. Ruch był dość niespodziewany, zwłaszcza po piątkowych, dobrych danych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Inwestycyjny

Tygodnik Inwestycyjny Tygodnik Inwestycyjny 08 czerwca 2010 1 Zmiany procentowe indeksów i cen surowców w okresie 28.05 04.06. 2010 Indeksy-Polska Indeksy-Europa Indeksy-Świat WIG -2,31 % DJ STOX600 0,21 % DJIA -2,02 % WIG20-2,98

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik inwestycyjny

Kwartalnik inwestycyjny Kwartalnik inwestycyjny Komentarze, opinie, podsumowania W tym numerze: 6 # styczeń 2016 Cytat wydania W swoim życiu musisz tylko kilka rzeczy zrobić dobrze, pod warunkiem, że nie robisz zbyt wielu rzeczy

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniLokata

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015

Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015 Komentarz tygodniowy 20-27.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Wskaźnik III kw. 2014 II kw. 2015 III kw. 2015 PKB, r/r 3,3 % 3,3 % 3,5 % Popyt krajowy, r/r 5,6 % 3,1 % 3,2 %

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas FIO Wyniki zarządzania. Dane na 30.11.2015

BNP Paribas FIO Wyniki zarządzania. Dane na 30.11.2015 BNP Paribas FIO Wyniki zarządzania Dane na 30.11.2015 BNP Paribas FIO Akcji Okresowe stopy zwrotu BNP Paribas FIO Akcji BNP Paribas FIO Akcji vs. benchmark (12M) 1 miesiąc 30 październik 2015-30 listopad

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku.

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku. Rok 200 był to pierwszy rok, w którym za zarządzanie aktywami funduszy odpowiadał własny zespół inwestycyjny PKO TFI. W poprzednich latach usługa zarządzania aktywami była wykonywana przez Credit Suisse

Bardziej szczegółowo