Czy subwencje w energetyce zapewnią stałe miejsca pracy?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy subwencje w energetyce zapewnią stałe miejsca pracy?"

Transkrypt

1 Czy subwencje w energetyce zapewnią stałe miejsca pracy? Autor: dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. nadzw, Narodowego Centrum Badań Jądrowych (Portal Z pewnością jedną z ważniejszych korzyści dla społeczności lokalnej i kraju, płynącą z rozwoju energetyki jądrowej, jest tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy. Przeciwnicy energetyki jądrowej często twierdzą, że to odnawialne źródła energii (OZE) są czynnikiem zapewniającym wzrost zatrudnienia, dlatego należy rozwijać OZE, a nie budować elektrownie jądrowe (EJ). Spróbujmy zatem przeanalizować te informacje. Miejsca pracy związane z nowymi instalacjami energetycznymi można podzielić na trzy kategorie: urzędnicze, produkcyjne i eksploatacyjne. Poza wymienionymi miejscami pracy bezpośrednio związanymi z danym źródłem energii trzeba uwzględnić również miejsca pracy w dziedzinach pośrednio związanych z daną technologią, np. w dziedzinie zaopatrzenia w środki techniczne, żywnościowe i świadczenia usług dla załogi elektrowni. Oczywiste jest, że przeznaczenie wielu miliardów na subwencje dla OZE musi skutkować utworzeniem pewnej liczby miejsc pracy w każdej z wymienionych wyżej dziedzin. Ale pieniądze dane deweloperom OZE i wspierającym je propagandowo organizacjom lobbystycznym to sumy stracone dla innych dziedzin gospodarki, w których pobudzenie działalności inwestycyjnej także przyniosłoby wzrost zatrudnienia, często znacznie większy niż zatrudnienie w OZE. Ponadto rozwój przemysłu a więc i liczba miejsc pracy w przemyśle danego kraju zależą od cen energii elektrycznej. Jeżeli ceny te są wyższe niż w krajach sąsiednich, to zakłady przemysłowe zostają przeniesione tam, gdzie elektryczność jest tania. Nie ulega żadnej wątpliwości, że energia elektryczna z OZE jest droga, że wymaga subwencji i wpływa niekorzystnie na wysokość cen i stabilność zasilania w energię elektryczną. Dlatego bilans miejsc pracy byłby fałszywy, gdyby ograniczał się do nowych zielonych miejsc pracy nie mówiąc, ile miejsc pracy można byłoby za te same pieniądze utworzyć w innych dziedzinach gospodarki i ile miejsc pracy traci się wskutek bankructwa lub przenosin do innych krajów zakładów przemysłowych potrzebujących taniej energii elektrycznej. Hiszpania- kraj wiodący w rozwoju fotowoltaiki Skutki subwencjonowania OZE można prześledzić na przykładzie Hiszpanii, która przez szereg lat była państwem wiodącym w rozwoju energetyki słonecznej. Dla pobudzenia rozwoju fotowoltaiki rząd hiszpański przyznał wysokie subwencje dla instalacji solarnych i osiągnął zamierzone rezultaty- moc paneli fotowoltaicznych rosła, Hiszpania była liderem a broszury lobbystów OZE podawały, że dzięki rozwojowi instalacji solarnych w Hiszpanii 1

2 przybyły setki tysięcy miejsc pracy. Natomiast naukowcy hiszpańscy ostrzegali, że pieniądze hojnie dawane deweloperom OZE znikają z innych gałęzi gospodarki, a ponoszone przez społeczeństwo koszty jednego miejsca pracy w OZE są bardzo wysokie. W wydanym w marcu 2009 roku raporcie (1) naukowcy z Rey Carlos Universidad wyliczyli, że za każde zielone miejsce pracy utworzone w łatach trzeba było zapłacić 570 tys. euro, przy czym za miejsca pracy w przemyśle wiatrowym trzeba było płacić milion euro. Dwie trzecie miejsc pracy powstało w związku z produkcją i instalacją OZE, jedna czwarta w administracji, marketingu i w biurach projektowych, a tylko jedna dziesiąta miała charakter rzeczywiście trwałych miejsc pracy przy eksploatacji i naprawach OZE. Co najgorsze, utworzenie tych miejsc pracy spowodowało utratę 110 tysięcy miejsc pracy w innych gałęziach gospodarki, co oznacza 2,2 utraconych miejsc pracy na każde zielone nowe miejsce pracy. Wysokie koszty energii wpłynęły ujemnie na koszty produkcji i na zatrudnienie w metalurgii, kopalnictwie, przerobie żywności, napojów i w przemyśle tytoniowym. Każdy zielony megawat mocy powodował utratę średnio 5,2 miejsc pracy w przemyśle. Hasło o tworzeniu nowych zielonych miejsc pracy przez subwencjonowanie zielonej energii okazało się złudnym frazesem. Ponadto zgodnie z przewidywaniami naukowców z Carlos Rey Universidad ciężar przyrzeczonych przez rząd subwencji dla OZE okazał się zbyt duży dla budżetu Hiszpanii. Od 2008 dopłaty do energii słonecznej w Hiszpanii wynosiły 259 za MWh, a cena rynkowa elektryczności 45 /MWh. Spowodowało to zadłużenie budżetu w 2009 r. łączny dług budżetu wobec OZE wyniósł 14,4% deficytu budżetowego Hiszpanii. Gdy okazało się, że budżet nie może podołać podejmowaniu dalszych zobowiązań wobec producentów instalacji fotowoltaicznych, rząd nałożył ograniczenie na liczbę instalacji, jakie można rocznie oddać do eksploatacji. W wyniku tego nastąpiło załamanie rynkowe i utrata pracy dla Hiszpanów. W lipcu 2010 r. rząd hiszpański oznajmił, że rozważa wycofanie się z wcześniej podjętych zobowiązań wobec energetyki słonecznej, bo są one zbyt kosztowne dla budżetu, a w sierpniu 2010 mimo gwałtownych protestów deweloperów OZE subsydia dla energetyki wiatrowej i słonecznej zostały obcięte. W grudniu 2010 r. rząd postanowił zredukować liczbę godzin płatnych dla energii słonecznej o 30%, z 1725 do 1250 h/rok. Oznaczało to złamanie zobowiązań zapisanych w ustawach- ale rząd nie miał innego wyjścia, bo koszty energii słonecznej były zbyt wysokie. Natomiast elektrownie jądrowe muszą w Hiszpanii nadal pracować bo dają tani prąd. W lutym 2012 r. Hiszpańskie Ministerstwo Pracy i Imigracji ogłosiło dane, z których wynika, że od stycznia 2008 roku liczba przedsiębiorstw w tym kraju zmalała o Kryzys najmocniej dotknął firmy zatrudniające od 6 do 50 pracowników. W omawianym okresie upadło takich przedsiębiorstw. (2) Bezrobocie w Hiszpanii przekroczyło 20 procent. Łączne zadłużenie sektora energetycznego w Hiszpanii doszło do 31 miliardów euro (3). Docelowe zobowiązania do spłacenia przez 20 lat wyniosły ponad 126 miliardów euro. A miejsca pracy pozostawały w dużej mierze za granicą. 2

3 Rząd hiszpański wydał w lutym 2012 r. dekret, który tymczasowo zawiesił wszelkie subsydia dla nowych farm wiatrowych, paneli słonecznych, współspalania i spalania odpadów komunalnych. Łącznie zatrzymano subsydia dla 500 MW nowych mocy, co ma zapewnić uniknięcie dalszych strat w wysokości przynajmniej 160 mln euro (4). W maju 2012 roku miasta utonęły w ciemnościach, gdy oświetlenie ulic i autostrad zostało w poszukiwaniu oszczędności energetycznych wyłączone. Bezrobocie rosło nadal, dochodząc do 24 procent (5). Parlament hiszpański w lutym 2013 r. zatwierdził prawo redukujące zdecydowanie płacenie subsydiów dla zielonej energii (6). Zdaniem lobbystów OZE, prawo to, wraz z innymi ustawami wprowadzającymi opodatkowanie wytwarzania energii, praktycznie biorąc przekreśla korzyści dla deweloperów wiatraków, paneli fotowoltaicznych i słonecznych instalacji termicznych. Niemcy- czy najbogatszy kraj Europy będzie stać na energetykę opartą na OZE? Podobne zjawiska wystąpiły w Niemczech. Instalacje fotowoltaiczne uruchomione w styczniu 2013 r. będą otrzymywały przez następne 20 lat w zależności od ich mocy i położenia od 117,8 euro/mwh do 170,2 euro/mwh. Prąd z morskich farm wiatrowych (MFW) jest od 2012 r. subwencjonowany w wysokości 190 euro/mwh. Rodzina 3-osobowa w 2000 r. płaciła miesięcznie 40,6 euro za elektryczność, a w listopadzie 2012 już 75,08 euro. To wzrost dużo szybszy od inflacji. W 2013 r. nastąpił dalszy wzrost dopłaty do zielonej energii wzrosły z 36 euro/mwh w 2012 r. do 55 euro/mwh. Minister środowiska Niemiec Peter Altmaier ostrzegł, że jeśli rząd nie ograniczy subwencji, to do 2022 r. łączne dopłaty do zielonej energii dojdą do 680 miliardów euro (7). Właściciele elektrowni słonecznych i wiatrowych otrzymują 20-letnią gwarancję cen za wytwarzaną energię. Rośnie wysokość subwencji dla producentów, a tym samym również rosną ceny prądu dla konsumentów. Chociaż wiatr wieje za darmo i słońce świeci za darmo, przodownicy w wyścigu do zielonej taniej energii każą swym obywatelom płacić najwięcej: Dania 29, Niemcy 25,28, Włochy 20,1, Hiszpania 19,47 euro/mwh. Wśród krajów EU-15 najmniej płacą Francuzi 13,6 euro/mwh, a za nimi inne kraje wykorzystujące energetykę jądrową Finlandia, Czechy, Bułgaria. Z punktu widzenia miejsc pracy najważniejsze jest jednak, że wobec osłabienia perspektyw dalszych subwencji dla OZE w Niemczech osłabło tempo inwestowania i nastąpiła fala bankructw firm produkujących panele fotowoltaiczne (8). W pierwszych latach rozwoju OZE wydawało się, że przyszłość należy do nich. Ceny akcji firm produkujących panele fotowoltaiczne gwałtowanie rosły. Osiągnęły one wartości maksymalne w 2007 roku. Jedna akcja firmy Centrotherm kosztowała wówczas około 67 euro. Łącznie akcje wielkich niemieckich firm solarnych SolarWorld, SMA Solar, Q-Cells, Conergy, Solon, Solar Millennium, Centrotherm, Phoenix Solar były warte ponad 25 miliardów euro. Obecnie ich łączna wartość wynosi tylko 1.12 mld euro. 3

4 Rys. 1 Indeks RENIXX Świat opisujący globalne notowania firm rozwijających OZE. Tendencja rynku od 2002 roku. Indeks RENIXX World opisujący globalne notowania firm rozwijających OZE spadł w grudniu 2012 ponad 90 proc. poniżej swoich szczytów z 2007 r. (http://www.iwr.de/renixx/pdf/renixx-presentation_english.pdf). Firma Q-Cells, największy producent paneli słonecznych w 2008 roku, zbankrutowała w 2012 roku, podobnie jak szereg mniejszych firm od Solona do Sovello. Bankructwa wystąpiły też w USA, gdzie upadła firma Evergreen Solar, a dwie największe firmy solarne z USA i z Niemiec, First Solar i SolarWorld, poniosły poważne straty i mają ujemne bilanse handlowe. Straty poniosły nawet firmy chińskie. Wzrost zatrudnienia w firmach solarnych okazał się bardzo nietrwały. Jest to tym bardziej sprzeczne z oczekiwaniami, że wysokość subsydiów na jednego pracownika przemysłu fotowoltaicznego w Niemczech jest znacznie wyższa od poziomu dotacji na wydobycie węgla, które dotychczas było uważane za rażący przykład udzielania subwencji państwowych dla określonej gałęzi gospodarki. (9) Łączna wartość subwencji już zapłaconych i przyrzeczonych firmom solarnym, jakie instalowały panele słoneczne w Niemczech od 2000 do końca 2011 roku, wynosi 100 miliardów euro. Będą je musieli spłacać przez wiele lat odbiorcy energii elektrycznej w postaci wyższych rachunków za energię. Planowany wzrost narzutów na OZE odniesionych do całego rachunku za energię elektryczną w Niemczech ma wzrosnąć z 5.68 centa za kwh w 2011 roku do 8.47 centa za kwh w 2020 roku. Zgodnie z planem rozwoju sieci energetycznych zatwierdzonym w listopadzie 2012 roku (10), Niemcy muszą wzmocnić istniejące sieci przesyłowe na długości około 2900 km i potrzebują zbudować 2800 km nowych linii przesyłowych. W październiku 2012 roku prasa niemiecka podawała, że odbiorcy w Niemczech stoją w obliczu rekordowej podwyżki cen zielonej energii. Koszty opłat energetycznych stają się nieznośnym ciężarem dla odbiorców prywatnych, szczególnie dla uboższych rodzin, których dochody realne pozostają od lat na tym samym poziomie. W 2009 roku Niemcy wydali około 100 miliardów euro na energię. 4

5 Natomiast przemysł traci konkurencyjność. Według ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Przemysłu Energetycznego, Niemcy są już na czwartym miejscu na ogólnoświatowej liście krajów o najwyższych stawkach energii elektrycznej dla przemysłu. W wielu krajach azjatyckich i europejskich energia elektryczna jest o ponad 30% tańsza, a w USA i w Rosji o ponad 50% tańsza. Miejsca pracy utworzone w zielonej energetyce powstają kosztem miejsc pracy traconych w innych gałęziach przemysłu z powodu wysokich cen energii. Zależność zielonych miejsc pracy od subsydiów Zależność miejsc pracy od trwania subsydiów jest bardzo wyraźna. Popatrzmy na Vestas, duńską firmę produkującą turbiny wiatrowe. Z początku inwestorzy cieszyli się wspaniałymi dochodami, a akcje firmy zwyżkowały z 34 koron duńskich w 2003 roku do 698 koron. Ale gdy wielkość subsydiów rządowych zmalała, wartość akcji spadła i w 2012 roku wynosiła już tylko 35 koron. W sierpniu 2012 r. firma Vestas ogłosiła, że ponosi straty i zlikwidowała 1400 miejsc pracy, co dało łączną liczbę zwolnień od początku roku równą Vestas planowała zbudowanie zakładów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii do produkcji turbin wiatrowych dla oczekiwanych morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, ale w czerwcu zrezygnowano z tego planu. Studium efektów ogromnych subsydiów niemieckich dla zielonej energetyki wskazuje, że koszty nowych miejsc pracy są wysokie. I tak np. w 2007 roku w sektorze energetyki słonecznej pracowało Niemców, a dodatkowe koszty energii płacone przez wszystkich odbiorców wyniosły 7.2 miliarda euro. Oznacza to euro za jedno miejsce pracy (11). Jednakże miejsca pracy znikają równie szybko jak powstały. Wartość akcji firmy SunTech, największego na świecie producenta ogniw PV wzrosła na giełdzie nowojorskiej w 2005 r. 10-krotnie, a w 2007 roku rosła dalej, z 20 USD do 79 USD. Ale co stało się potem? Dzisiaj można je kupić po 92 centy. Akcje firmy First Solar, która kiedyś była gwiazdą Nasdaq u, spadły z 308 USD w kwietniu 2008 do 23 USD w końcu 2012 (12). Powód malejące subsydia rządowe. Wraz ze spadkiem akcji i działalności znikają też zielone miejsca pracy, chwilowo utworzone dzięki wysokim subsydiom. W marcu 2013 r. ogromna firma Bosch oznajmiła, że wskutek zmniejszenia subwencji na energię słoneczną poniosła w ubiegłym roku straty w wysokości miliarda euro i zamyka swe zakłady produkujące panele słoneczne, co oznacza utratę 3000 miejsc pracy (13). Utrata miejsc pracy w innych gałęziach przemysłu Zdaniem niemieckiej prasy (14), ceny energii w Niemczech eksplodowały wskutek zielonej rewolucji, a cenę za to płacą odbiorcy indywidualni i przemysł. Według ocen ekonomistów, koszty transformacji wyniosą do 2020 roku ponad 170 miliardów euro. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż koszty, które musiałyby ponieść Niemcy w razie wyłączenia Grecji z unii walutowej. Najbardziej wskutek wysokich cen energii cierpi niemiecki przemysł, w szczególności produkcja aluminium, metalu i papieru. 5

6 Wszystkie organizacje przemysłowe narzekają, a wiele musiało już zamknąć swe fabryki. Trzecie co do wielkości w Niemczech zakłady produkcji aluminium Voerdal w Dolnej Nadrenii zgłosiły w lutym 2012 r. bankructwo wskutek wysokich cen energii. Było to przejawem stopniowego procesu spadku uprzemysłowienia w Niemczech oświadczył Ulrich Grillo, prezes niemieckiego stowarzyszenia przemysłu metalowego WirtschaftsVereinigung Metalle (WVM). Produkcja metali, a szczególnie aluminium, jest zagrożona w Niemczech wskutek wysokich cen energii, które nie są konkurencyjne w skali międzynarodowej, oświadczył Grillo. Potężna amerykańska firma chemiczna Dow Chemical ma obecnie w Niemczech 17 fabryk zatrudniających ponad 5000 pracowników. Ze względu na wysokie ceny energii powodowane transformacją energetyczną centrala amerykańska coraz częściej pyta, czy możliwe jest utrzymywanie w Niemczech produkcji, która byłaby konkurencyjna (15). Innym przykładem skutków zielonej transformacji energetycznej jest zamknięcie zakładów produkujących stal nierdzewną w Krefeld. (16) Jak pisze prasa niemiecka, winą za zamknięcie zakładów w Krefeld nie można obarczać konkurencji w Europie Wschodniej, ani kierownictw koncernu ThyssenKrupp w Essen winna jest polityka rządu, która prowadzi do wysokich cen energii. A ceny te stale rosną od 2000 roku cena 1 kilowatogodziny płacona przez zakłady w Krefeld wzrosła trzykrotnie. Przemysł metalowy, od dawna ważny sektor gospodarki Niemiec, już obecnie przenosi swe zakłady do krajów o tańszej energii elektrycznej. W Wielkiej Brytanii gigant przemysłu stalowego Tata oznajmił 22 listopada 2012 r, że zwolni 900 pracowników i zamknie 12 fabryk by zwiększyć swą konkurencyjność. Przedstawiciel rządu Walii, gdzie znajduje się większość zlikwidowanych miejsc pracy oświadczył, że ta bolesna dla ludności decyzja została spowodowana wysokimi cenami energii i niepewnością co do dalszych decyzji rządowych w sprawach energetyki. Wydawanie pieniędzy po to, aby stworzyć subwencjonowane miejsca pracy nie jest dobrym rozwiązaniem. Te miejsca pracy są kosztowne, nie trwają długo, bo wraz z likwidacją dopłat likwidowane są też subwencjonowane zakłady pracy, a co najważniejsze, jeśli jakieś państwo wskutek chwilowych nacisków grup interesu wybiera rozwiązania powodujące wzrost cen energii, to ma to następstwa w postaci ucieczki przemysłu do innych krajów o niższych kosztach energii. Taka ucieczka oznacza nie tylko spadek dochodów krajowych, obniżkę wpływów z podatków, ale także właśnie likwidację miejsc pracy. Wzrostem wybranej gałęzi energetyki można szczycić się wtedy, gdy niesie on za sobą spadek cen energii. Wówczas rozwój danej gałęzi energetyki jest trwały, miejsca pracy są trwałe, a kraj zyskuje, bo dzięki taniej energii przyciąga przemysł, co oznacza wzrost miejsc pracy i wzrost dochodów krajowych, w tym i dochodów z podatków. Miejsca pracy w energetyce jądrowej Taką gałęzią energetyki, opłacalną i dającą miejsca pracy, jest energetyka jądrowa. Zapewnia ona stałe i stabilne dostawy energii elektrycznej przy niskich kosztach i przy zachowaniu czystego powietrza, wody i gleby. W następnym artykule zobaczymy, jak duże są dochody jakie gminy wokoło elektrowni jądrowej, czerpią z obecności energetyki jądrowej. Są to korzyści naprawdę trwałe czas pracy elektrowni jądrowej to 60 lat, a jest bardzo prawdopodobne, że elektrownie jądrowe będą pracowały jeszcze dłużej. Jest to praca dobrze płatna, bo wymaga wysokich kwalifikacji. Aby je zdobyć, pracownicy elektrowni jądrowej 6

7 muszą najpierw przez lata uczyć się zawodu. A to oznacza dalsze miejsca pracy- w szkołach zawodowych i na wyższych uczelniach. W sumie każda megawatogodzina uzyskana z elektrowni jądrowej oznacza pomnożenie miejsc pracy, bo tania energia przyciąga inne gałęzie przemysłu, a to oznacza rozwój kraju i dobrze płatne miejsca pracy dla ludzi poprzez dziesiątki lat. Przypisy: 1. Gabriel Calzada Álvarez PhD., Raquel Merino Jara, Juan Ramón Rallo Julián Study of the effects onemployment of public aid to renewable energy sources Universidad Rey Juan Carlos, March W Hiszpanii zniknęło ponad 100 tys. Przedsiębiorstw PAP : policy-decisions 4. kovufq 5. The Lights Go Out in Green Spain, Ben Sills, Bloomberg, 25 May Renewable Energy Investment Goes Up In Smoke Reuters, 15 February Germany s Green Energy Disaster: Wave Of Solar Bankruptcies Wipes Off Almost 25 Billion Euros Handelsblatt, 11 July Manuel Frondel, Christoph M. Schmidt, Colin Vance: Germany s Solar Cell Promotion: An Unfolding Disaster Ruhr Universitaet Bochum, Ruhr Economic Papers #353, Boichum, Essen, Berlin RWI Essen, Germany s Solar Cell Promotion: Dark Clouds on the Horizon, Renewable Energy: A Nightmare For Green Investors, Patrick Collinson, The Guardian, 12 October Niemiecki gigant wychodzi z biznesu solarnego, 14. Green Energy Transition: Germany Fears De-Industrialisation Handelsblatt, 23 May Merkel s Switch to Renewables: Rising Energy Prices Endanger German Industry, Frank Dohmen and Alexander Neubacher, 02/24/2012 7

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia ZIELONE MIEJSCA PRACY

magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia ZIELONE MIEJSCA PRACY 1 2015 magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia ZIELONE MIEJSCA PRACY 1 2015 ZIELONE MIASTO zielone miejsca pracy W NUMERZE: 04 MAPA ZIELONYCH MIEJSC PRACY BRAZYLIA TRZECI KRAJ NA ŚWIECIE POD

Bardziej szczegółowo

nagrody abc inwestowania nr 9 2012 PUBLICEWICZ GADOMSKI ORŁOWSKI fantastyczne jak oszczędzamy O prognozach Po wyborach w Grecji IKE czy IKZE

nagrody abc inwestowania nr 9 2012 PUBLICEWICZ GADOMSKI ORŁOWSKI fantastyczne jak oszczędzamy O prognozach Po wyborach w Grecji IKE czy IKZE GADOMSKI O problemach EURO PUBLICEWICZ jak oszczędzamy ORŁOWSKI O prognozach nr 9 2012 abc inwestowania Magazyn o oszczędz a niu i inwestowaniu uwaga! fantastyczne nagrody w dwóch konkursach BPH TFI Tylko

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIEMIECKI Biuletyn informacyjny nr 3/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie

RYNEK NIEMIECKI Biuletyn informacyjny nr 3/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie RYNEK NIEMIECKI Biuletyn informacyjny nr 3/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Foto: Chris Goldberg (CC BY-NC 2.0) Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Chcemy nowej polityki

Chcemy nowej polityki marzec kwiecień 2013 Nr 2/2013 [014] dodatek do zielono i w poprzek ISSN 1898-8717 08 Wejdź na naszą stronę: www.zielonewiadomosci.pl e k o l o g i a s p o ł e c z e ń s t w o d e m o k r a c j a Chcemy

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika Perspektywy rozwoju w Polsce

Fotowoltaika Perspektywy rozwoju w Polsce KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Fotowoltaika Perspektywy rozwoju w Polsce OPINIE I EKSPERTYZY OE-155 LISTOPAD 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2.

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka co nam się opłaca?

Polska energetyka co nam się opłaca? Polska energetyka co nam się opłaca? Debata ekspercka II Ministerstwo Gospodarki, 26.09.2012r. Prof. dr inż. Andrzej Strupczewski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Dziękuje panie profesorze, postaram

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH KATALOG 2009 www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH Spis treści Na dobry początek czym jest Ekoenergia Opolszczyzny? 5 Stawiamy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

Włoskie zadłużenie publiczne

Włoskie zadłużenie publiczne t. 2 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Grzegorz Górniewicz DŁUG PUBLICZNY WŁOCH NA TLE POZOSTAŁYCH KRAJÓW GRUPY PIIGS Słowa kluczowe: dług publiczny, kryzys finansowy, PIIGS.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Teorii Systemu Rynkowego

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Teorii Systemu Rynkowego SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Teorii Systemu Rynkowego Podyplomowe Studia Relacji inwestorskich i komunikacji finansowej II edycja Marek Andrzej Sieczkowski Numer albumu:

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NIEMIECKI. Nr 34 23.01.2013. Andrzej Ancygier. Rozwój energii odnawialnych w Niemczech i w Polsce: Marsz w przeciwnych kierunkach?

BIULETYN NIEMIECKI. Nr 34 23.01.2013. Andrzej Ancygier. Rozwój energii odnawialnych w Niemczech i w Polsce: Marsz w przeciwnych kierunkach? BIULETYN NIEMIECKI Nr 34 23.01.2013 Andrzej Ancygier Rozwój energii odnawialnych w Niemczech i w Polsce: Marsz w przeciwnych kierunkach? Statystyki Kalendarium od 13 grudnia 2012 do 20 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

RYNEK FOTOWOLTAIKI W POLSCE - DIAGNOZA. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK FOTOWOLTAIKI W POLSCE - DIAGNOZA. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK FOTOWOLTAIKI W POLSCE - DIAGNOZA Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Wstęp... 3 Wprowadzenie do fotowoltaiki... 5 1. Podaż na rynku fotowoltaiki w Polsce...

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW Spis treści: Prolegomena.....2 Podatek VAT w Polsce.......3 Analiza przychodów Państwa a podatek VAT....4 Założenia ujednoliconej stawki podatku VAT.......9 Wady i zalety zmiany

Bardziej szczegółowo

ROSNIE PRODUKCJA I ZUŻYCIE PRĄDU

ROSNIE PRODUKCJA I ZUŻYCIE PRĄDU Lipiec upłynął w Polsce, i nie tylko, pod znakiem niespotykanej fali upałów. Póki co jednak nasza energetyka poradziła sobie z pogodą całkiem nieźle. Rodzi się natomiast w związku z tym pytanie: czy nie

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Warszawa 2012 Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka co nam się opłaca? Debata ekspercka I Ministerstwo Gospodarki, 26.09.2012r.

Polska energetyka co nam się opłaca? Debata ekspercka I Ministerstwo Gospodarki, 26.09.2012r. Polska energetyka co nam się opłaca? Debata ekspercka I Ministerstwo Gospodarki, 26.09.2012r. Zbigniew Kubacki, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki - Szanowni państwo, dzień

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE Rekomendacje jak znieść bariery rozwoju fotowoltaiki na szczeblu krajowym Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (Polish

Bardziej szczegółowo

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK.PL FORSAL.PL NR 88 (3478 W2) ROK 19 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU 348 066 CENA GAZETY (W TYM 8% VAT) Janusz Jankowiak Polska Rada Biznesu

DZIENNIK.PL FORSAL.PL NR 88 (3478 W2) ROK 19 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU 348 066 CENA GAZETY (W TYM 8% VAT) Janusz Jankowiak Polska Rada Biznesu RYS. JAROSŁAW ŁOKIETEK mogą być opłakane prawnik McPrawnicy McPrawo DZIŚ: UWAGA NA SPADEK Z ZAGRANICY! TRZEBA ZAPŁACIĆ PODATEK DWUKROTNIE B5 JUTRO: JAK PRZYJĄĆ LUB ODRZUCIĆ SPADEK Telefoniczne porady prawne

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energetyka rozproszona Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 Opracowanie Spis treści I. Pieniądze rosną na drzewach Wstęp 6 II. Dlaczego twarde aktywa? 17 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 2. Atrakcyjna oferta inwestycyjna 25 3. Szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo