Czy subwencje w energetyce zapewnią stałe miejsca pracy?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy subwencje w energetyce zapewnią stałe miejsca pracy?"

Transkrypt

1 Czy subwencje w energetyce zapewnią stałe miejsca pracy? Autor: dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. nadzw, Narodowego Centrum Badań Jądrowych (Portal Z pewnością jedną z ważniejszych korzyści dla społeczności lokalnej i kraju, płynącą z rozwoju energetyki jądrowej, jest tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy. Przeciwnicy energetyki jądrowej często twierdzą, że to odnawialne źródła energii (OZE) są czynnikiem zapewniającym wzrost zatrudnienia, dlatego należy rozwijać OZE, a nie budować elektrownie jądrowe (EJ). Spróbujmy zatem przeanalizować te informacje. Miejsca pracy związane z nowymi instalacjami energetycznymi można podzielić na trzy kategorie: urzędnicze, produkcyjne i eksploatacyjne. Poza wymienionymi miejscami pracy bezpośrednio związanymi z danym źródłem energii trzeba uwzględnić również miejsca pracy w dziedzinach pośrednio związanych z daną technologią, np. w dziedzinie zaopatrzenia w środki techniczne, żywnościowe i świadczenia usług dla załogi elektrowni. Oczywiste jest, że przeznaczenie wielu miliardów na subwencje dla OZE musi skutkować utworzeniem pewnej liczby miejsc pracy w każdej z wymienionych wyżej dziedzin. Ale pieniądze dane deweloperom OZE i wspierającym je propagandowo organizacjom lobbystycznym to sumy stracone dla innych dziedzin gospodarki, w których pobudzenie działalności inwestycyjnej także przyniosłoby wzrost zatrudnienia, często znacznie większy niż zatrudnienie w OZE. Ponadto rozwój przemysłu a więc i liczba miejsc pracy w przemyśle danego kraju zależą od cen energii elektrycznej. Jeżeli ceny te są wyższe niż w krajach sąsiednich, to zakłady przemysłowe zostają przeniesione tam, gdzie elektryczność jest tania. Nie ulega żadnej wątpliwości, że energia elektryczna z OZE jest droga, że wymaga subwencji i wpływa niekorzystnie na wysokość cen i stabilność zasilania w energię elektryczną. Dlatego bilans miejsc pracy byłby fałszywy, gdyby ograniczał się do nowych zielonych miejsc pracy nie mówiąc, ile miejsc pracy można byłoby za te same pieniądze utworzyć w innych dziedzinach gospodarki i ile miejsc pracy traci się wskutek bankructwa lub przenosin do innych krajów zakładów przemysłowych potrzebujących taniej energii elektrycznej. Hiszpania- kraj wiodący w rozwoju fotowoltaiki Skutki subwencjonowania OZE można prześledzić na przykładzie Hiszpanii, która przez szereg lat była państwem wiodącym w rozwoju energetyki słonecznej. Dla pobudzenia rozwoju fotowoltaiki rząd hiszpański przyznał wysokie subwencje dla instalacji solarnych i osiągnął zamierzone rezultaty- moc paneli fotowoltaicznych rosła, Hiszpania była liderem a broszury lobbystów OZE podawały, że dzięki rozwojowi instalacji solarnych w Hiszpanii 1

2 przybyły setki tysięcy miejsc pracy. Natomiast naukowcy hiszpańscy ostrzegali, że pieniądze hojnie dawane deweloperom OZE znikają z innych gałęzi gospodarki, a ponoszone przez społeczeństwo koszty jednego miejsca pracy w OZE są bardzo wysokie. W wydanym w marcu 2009 roku raporcie (1) naukowcy z Rey Carlos Universidad wyliczyli, że za każde zielone miejsce pracy utworzone w łatach trzeba było zapłacić 570 tys. euro, przy czym za miejsca pracy w przemyśle wiatrowym trzeba było płacić milion euro. Dwie trzecie miejsc pracy powstało w związku z produkcją i instalacją OZE, jedna czwarta w administracji, marketingu i w biurach projektowych, a tylko jedna dziesiąta miała charakter rzeczywiście trwałych miejsc pracy przy eksploatacji i naprawach OZE. Co najgorsze, utworzenie tych miejsc pracy spowodowało utratę 110 tysięcy miejsc pracy w innych gałęziach gospodarki, co oznacza 2,2 utraconych miejsc pracy na każde zielone nowe miejsce pracy. Wysokie koszty energii wpłynęły ujemnie na koszty produkcji i na zatrudnienie w metalurgii, kopalnictwie, przerobie żywności, napojów i w przemyśle tytoniowym. Każdy zielony megawat mocy powodował utratę średnio 5,2 miejsc pracy w przemyśle. Hasło o tworzeniu nowych zielonych miejsc pracy przez subwencjonowanie zielonej energii okazało się złudnym frazesem. Ponadto zgodnie z przewidywaniami naukowców z Carlos Rey Universidad ciężar przyrzeczonych przez rząd subwencji dla OZE okazał się zbyt duży dla budżetu Hiszpanii. Od 2008 dopłaty do energii słonecznej w Hiszpanii wynosiły 259 za MWh, a cena rynkowa elektryczności 45 /MWh. Spowodowało to zadłużenie budżetu w 2009 r. łączny dług budżetu wobec OZE wyniósł 14,4% deficytu budżetowego Hiszpanii. Gdy okazało się, że budżet nie może podołać podejmowaniu dalszych zobowiązań wobec producentów instalacji fotowoltaicznych, rząd nałożył ograniczenie na liczbę instalacji, jakie można rocznie oddać do eksploatacji. W wyniku tego nastąpiło załamanie rynkowe i utrata pracy dla Hiszpanów. W lipcu 2010 r. rząd hiszpański oznajmił, że rozważa wycofanie się z wcześniej podjętych zobowiązań wobec energetyki słonecznej, bo są one zbyt kosztowne dla budżetu, a w sierpniu 2010 mimo gwałtownych protestów deweloperów OZE subsydia dla energetyki wiatrowej i słonecznej zostały obcięte. W grudniu 2010 r. rząd postanowił zredukować liczbę godzin płatnych dla energii słonecznej o 30%, z 1725 do 1250 h/rok. Oznaczało to złamanie zobowiązań zapisanych w ustawach- ale rząd nie miał innego wyjścia, bo koszty energii słonecznej były zbyt wysokie. Natomiast elektrownie jądrowe muszą w Hiszpanii nadal pracować bo dają tani prąd. W lutym 2012 r. Hiszpańskie Ministerstwo Pracy i Imigracji ogłosiło dane, z których wynika, że od stycznia 2008 roku liczba przedsiębiorstw w tym kraju zmalała o Kryzys najmocniej dotknął firmy zatrudniające od 6 do 50 pracowników. W omawianym okresie upadło takich przedsiębiorstw. (2) Bezrobocie w Hiszpanii przekroczyło 20 procent. Łączne zadłużenie sektora energetycznego w Hiszpanii doszło do 31 miliardów euro (3). Docelowe zobowiązania do spłacenia przez 20 lat wyniosły ponad 126 miliardów euro. A miejsca pracy pozostawały w dużej mierze za granicą. 2

3 Rząd hiszpański wydał w lutym 2012 r. dekret, który tymczasowo zawiesił wszelkie subsydia dla nowych farm wiatrowych, paneli słonecznych, współspalania i spalania odpadów komunalnych. Łącznie zatrzymano subsydia dla 500 MW nowych mocy, co ma zapewnić uniknięcie dalszych strat w wysokości przynajmniej 160 mln euro (4). W maju 2012 roku miasta utonęły w ciemnościach, gdy oświetlenie ulic i autostrad zostało w poszukiwaniu oszczędności energetycznych wyłączone. Bezrobocie rosło nadal, dochodząc do 24 procent (5). Parlament hiszpański w lutym 2013 r. zatwierdził prawo redukujące zdecydowanie płacenie subsydiów dla zielonej energii (6). Zdaniem lobbystów OZE, prawo to, wraz z innymi ustawami wprowadzającymi opodatkowanie wytwarzania energii, praktycznie biorąc przekreśla korzyści dla deweloperów wiatraków, paneli fotowoltaicznych i słonecznych instalacji termicznych. Niemcy- czy najbogatszy kraj Europy będzie stać na energetykę opartą na OZE? Podobne zjawiska wystąpiły w Niemczech. Instalacje fotowoltaiczne uruchomione w styczniu 2013 r. będą otrzymywały przez następne 20 lat w zależności od ich mocy i położenia od 117,8 euro/mwh do 170,2 euro/mwh. Prąd z morskich farm wiatrowych (MFW) jest od 2012 r. subwencjonowany w wysokości 190 euro/mwh. Rodzina 3-osobowa w 2000 r. płaciła miesięcznie 40,6 euro za elektryczność, a w listopadzie 2012 już 75,08 euro. To wzrost dużo szybszy od inflacji. W 2013 r. nastąpił dalszy wzrost dopłaty do zielonej energii wzrosły z 36 euro/mwh w 2012 r. do 55 euro/mwh. Minister środowiska Niemiec Peter Altmaier ostrzegł, że jeśli rząd nie ograniczy subwencji, to do 2022 r. łączne dopłaty do zielonej energii dojdą do 680 miliardów euro (7). Właściciele elektrowni słonecznych i wiatrowych otrzymują 20-letnią gwarancję cen za wytwarzaną energię. Rośnie wysokość subwencji dla producentów, a tym samym również rosną ceny prądu dla konsumentów. Chociaż wiatr wieje za darmo i słońce świeci za darmo, przodownicy w wyścigu do zielonej taniej energii każą swym obywatelom płacić najwięcej: Dania 29, Niemcy 25,28, Włochy 20,1, Hiszpania 19,47 euro/mwh. Wśród krajów EU-15 najmniej płacą Francuzi 13,6 euro/mwh, a za nimi inne kraje wykorzystujące energetykę jądrową Finlandia, Czechy, Bułgaria. Z punktu widzenia miejsc pracy najważniejsze jest jednak, że wobec osłabienia perspektyw dalszych subwencji dla OZE w Niemczech osłabło tempo inwestowania i nastąpiła fala bankructw firm produkujących panele fotowoltaiczne (8). W pierwszych latach rozwoju OZE wydawało się, że przyszłość należy do nich. Ceny akcji firm produkujących panele fotowoltaiczne gwałtowanie rosły. Osiągnęły one wartości maksymalne w 2007 roku. Jedna akcja firmy Centrotherm kosztowała wówczas około 67 euro. Łącznie akcje wielkich niemieckich firm solarnych SolarWorld, SMA Solar, Q-Cells, Conergy, Solon, Solar Millennium, Centrotherm, Phoenix Solar były warte ponad 25 miliardów euro. Obecnie ich łączna wartość wynosi tylko 1.12 mld euro. 3

4 Rys. 1 Indeks RENIXX Świat opisujący globalne notowania firm rozwijających OZE. Tendencja rynku od 2002 roku. Indeks RENIXX World opisujący globalne notowania firm rozwijających OZE spadł w grudniu 2012 ponad 90 proc. poniżej swoich szczytów z 2007 r. (http://www.iwr.de/renixx/pdf/renixx-presentation_english.pdf). Firma Q-Cells, największy producent paneli słonecznych w 2008 roku, zbankrutowała w 2012 roku, podobnie jak szereg mniejszych firm od Solona do Sovello. Bankructwa wystąpiły też w USA, gdzie upadła firma Evergreen Solar, a dwie największe firmy solarne z USA i z Niemiec, First Solar i SolarWorld, poniosły poważne straty i mają ujemne bilanse handlowe. Straty poniosły nawet firmy chińskie. Wzrost zatrudnienia w firmach solarnych okazał się bardzo nietrwały. Jest to tym bardziej sprzeczne z oczekiwaniami, że wysokość subsydiów na jednego pracownika przemysłu fotowoltaicznego w Niemczech jest znacznie wyższa od poziomu dotacji na wydobycie węgla, które dotychczas było uważane za rażący przykład udzielania subwencji państwowych dla określonej gałęzi gospodarki. (9) Łączna wartość subwencji już zapłaconych i przyrzeczonych firmom solarnym, jakie instalowały panele słoneczne w Niemczech od 2000 do końca 2011 roku, wynosi 100 miliardów euro. Będą je musieli spłacać przez wiele lat odbiorcy energii elektrycznej w postaci wyższych rachunków za energię. Planowany wzrost narzutów na OZE odniesionych do całego rachunku za energię elektryczną w Niemczech ma wzrosnąć z 5.68 centa za kwh w 2011 roku do 8.47 centa za kwh w 2020 roku. Zgodnie z planem rozwoju sieci energetycznych zatwierdzonym w listopadzie 2012 roku (10), Niemcy muszą wzmocnić istniejące sieci przesyłowe na długości około 2900 km i potrzebują zbudować 2800 km nowych linii przesyłowych. W październiku 2012 roku prasa niemiecka podawała, że odbiorcy w Niemczech stoją w obliczu rekordowej podwyżki cen zielonej energii. Koszty opłat energetycznych stają się nieznośnym ciężarem dla odbiorców prywatnych, szczególnie dla uboższych rodzin, których dochody realne pozostają od lat na tym samym poziomie. W 2009 roku Niemcy wydali około 100 miliardów euro na energię. 4

5 Natomiast przemysł traci konkurencyjność. Według ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Przemysłu Energetycznego, Niemcy są już na czwartym miejscu na ogólnoświatowej liście krajów o najwyższych stawkach energii elektrycznej dla przemysłu. W wielu krajach azjatyckich i europejskich energia elektryczna jest o ponad 30% tańsza, a w USA i w Rosji o ponad 50% tańsza. Miejsca pracy utworzone w zielonej energetyce powstają kosztem miejsc pracy traconych w innych gałęziach przemysłu z powodu wysokich cen energii. Zależność zielonych miejsc pracy od subsydiów Zależność miejsc pracy od trwania subsydiów jest bardzo wyraźna. Popatrzmy na Vestas, duńską firmę produkującą turbiny wiatrowe. Z początku inwestorzy cieszyli się wspaniałymi dochodami, a akcje firmy zwyżkowały z 34 koron duńskich w 2003 roku do 698 koron. Ale gdy wielkość subsydiów rządowych zmalała, wartość akcji spadła i w 2012 roku wynosiła już tylko 35 koron. W sierpniu 2012 r. firma Vestas ogłosiła, że ponosi straty i zlikwidowała 1400 miejsc pracy, co dało łączną liczbę zwolnień od początku roku równą Vestas planowała zbudowanie zakładów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii do produkcji turbin wiatrowych dla oczekiwanych morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, ale w czerwcu zrezygnowano z tego planu. Studium efektów ogromnych subsydiów niemieckich dla zielonej energetyki wskazuje, że koszty nowych miejsc pracy są wysokie. I tak np. w 2007 roku w sektorze energetyki słonecznej pracowało Niemców, a dodatkowe koszty energii płacone przez wszystkich odbiorców wyniosły 7.2 miliarda euro. Oznacza to euro za jedno miejsce pracy (11). Jednakże miejsca pracy znikają równie szybko jak powstały. Wartość akcji firmy SunTech, największego na świecie producenta ogniw PV wzrosła na giełdzie nowojorskiej w 2005 r. 10-krotnie, a w 2007 roku rosła dalej, z 20 USD do 79 USD. Ale co stało się potem? Dzisiaj można je kupić po 92 centy. Akcje firmy First Solar, która kiedyś była gwiazdą Nasdaq u, spadły z 308 USD w kwietniu 2008 do 23 USD w końcu 2012 (12). Powód malejące subsydia rządowe. Wraz ze spadkiem akcji i działalności znikają też zielone miejsca pracy, chwilowo utworzone dzięki wysokim subsydiom. W marcu 2013 r. ogromna firma Bosch oznajmiła, że wskutek zmniejszenia subwencji na energię słoneczną poniosła w ubiegłym roku straty w wysokości miliarda euro i zamyka swe zakłady produkujące panele słoneczne, co oznacza utratę 3000 miejsc pracy (13). Utrata miejsc pracy w innych gałęziach przemysłu Zdaniem niemieckiej prasy (14), ceny energii w Niemczech eksplodowały wskutek zielonej rewolucji, a cenę za to płacą odbiorcy indywidualni i przemysł. Według ocen ekonomistów, koszty transformacji wyniosą do 2020 roku ponad 170 miliardów euro. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż koszty, które musiałyby ponieść Niemcy w razie wyłączenia Grecji z unii walutowej. Najbardziej wskutek wysokich cen energii cierpi niemiecki przemysł, w szczególności produkcja aluminium, metalu i papieru. 5

6 Wszystkie organizacje przemysłowe narzekają, a wiele musiało już zamknąć swe fabryki. Trzecie co do wielkości w Niemczech zakłady produkcji aluminium Voerdal w Dolnej Nadrenii zgłosiły w lutym 2012 r. bankructwo wskutek wysokich cen energii. Było to przejawem stopniowego procesu spadku uprzemysłowienia w Niemczech oświadczył Ulrich Grillo, prezes niemieckiego stowarzyszenia przemysłu metalowego WirtschaftsVereinigung Metalle (WVM). Produkcja metali, a szczególnie aluminium, jest zagrożona w Niemczech wskutek wysokich cen energii, które nie są konkurencyjne w skali międzynarodowej, oświadczył Grillo. Potężna amerykańska firma chemiczna Dow Chemical ma obecnie w Niemczech 17 fabryk zatrudniających ponad 5000 pracowników. Ze względu na wysokie ceny energii powodowane transformacją energetyczną centrala amerykańska coraz częściej pyta, czy możliwe jest utrzymywanie w Niemczech produkcji, która byłaby konkurencyjna (15). Innym przykładem skutków zielonej transformacji energetycznej jest zamknięcie zakładów produkujących stal nierdzewną w Krefeld. (16) Jak pisze prasa niemiecka, winą za zamknięcie zakładów w Krefeld nie można obarczać konkurencji w Europie Wschodniej, ani kierownictw koncernu ThyssenKrupp w Essen winna jest polityka rządu, która prowadzi do wysokich cen energii. A ceny te stale rosną od 2000 roku cena 1 kilowatogodziny płacona przez zakłady w Krefeld wzrosła trzykrotnie. Przemysł metalowy, od dawna ważny sektor gospodarki Niemiec, już obecnie przenosi swe zakłady do krajów o tańszej energii elektrycznej. W Wielkiej Brytanii gigant przemysłu stalowego Tata oznajmił 22 listopada 2012 r, że zwolni 900 pracowników i zamknie 12 fabryk by zwiększyć swą konkurencyjność. Przedstawiciel rządu Walii, gdzie znajduje się większość zlikwidowanych miejsc pracy oświadczył, że ta bolesna dla ludności decyzja została spowodowana wysokimi cenami energii i niepewnością co do dalszych decyzji rządowych w sprawach energetyki. Wydawanie pieniędzy po to, aby stworzyć subwencjonowane miejsca pracy nie jest dobrym rozwiązaniem. Te miejsca pracy są kosztowne, nie trwają długo, bo wraz z likwidacją dopłat likwidowane są też subwencjonowane zakłady pracy, a co najważniejsze, jeśli jakieś państwo wskutek chwilowych nacisków grup interesu wybiera rozwiązania powodujące wzrost cen energii, to ma to następstwa w postaci ucieczki przemysłu do innych krajów o niższych kosztach energii. Taka ucieczka oznacza nie tylko spadek dochodów krajowych, obniżkę wpływów z podatków, ale także właśnie likwidację miejsc pracy. Wzrostem wybranej gałęzi energetyki można szczycić się wtedy, gdy niesie on za sobą spadek cen energii. Wówczas rozwój danej gałęzi energetyki jest trwały, miejsca pracy są trwałe, a kraj zyskuje, bo dzięki taniej energii przyciąga przemysł, co oznacza wzrost miejsc pracy i wzrost dochodów krajowych, w tym i dochodów z podatków. Miejsca pracy w energetyce jądrowej Taką gałęzią energetyki, opłacalną i dającą miejsca pracy, jest energetyka jądrowa. Zapewnia ona stałe i stabilne dostawy energii elektrycznej przy niskich kosztach i przy zachowaniu czystego powietrza, wody i gleby. W następnym artykule zobaczymy, jak duże są dochody jakie gminy wokoło elektrowni jądrowej, czerpią z obecności energetyki jądrowej. Są to korzyści naprawdę trwałe czas pracy elektrowni jądrowej to 60 lat, a jest bardzo prawdopodobne, że elektrownie jądrowe będą pracowały jeszcze dłużej. Jest to praca dobrze płatna, bo wymaga wysokich kwalifikacji. Aby je zdobyć, pracownicy elektrowni jądrowej 6

7 muszą najpierw przez lata uczyć się zawodu. A to oznacza dalsze miejsca pracy- w szkołach zawodowych i na wyższych uczelniach. W sumie każda megawatogodzina uzyskana z elektrowni jądrowej oznacza pomnożenie miejsc pracy, bo tania energia przyciąga inne gałęzie przemysłu, a to oznacza rozwój kraju i dobrze płatne miejsca pracy dla ludzi poprzez dziesiątki lat. Przypisy: 1. Gabriel Calzada Álvarez PhD., Raquel Merino Jara, Juan Ramón Rallo Julián Study of the effects onemployment of public aid to renewable energy sources Universidad Rey Juan Carlos, March W Hiszpanii zniknęło ponad 100 tys. Przedsiębiorstw PAP : policy-decisions 4. kovufq 5. The Lights Go Out in Green Spain, Ben Sills, Bloomberg, 25 May Renewable Energy Investment Goes Up In Smoke Reuters, 15 February Germany s Green Energy Disaster: Wave Of Solar Bankruptcies Wipes Off Almost 25 Billion Euros Handelsblatt, 11 July Manuel Frondel, Christoph M. Schmidt, Colin Vance: Germany s Solar Cell Promotion: An Unfolding Disaster Ruhr Universitaet Bochum, Ruhr Economic Papers #353, Boichum, Essen, Berlin RWI Essen, Germany s Solar Cell Promotion: Dark Clouds on the Horizon, Renewable Energy: A Nightmare For Green Investors, Patrick Collinson, The Guardian, 12 October Niemiecki gigant wychodzi z biznesu solarnego, 14. Green Energy Transition: Germany Fears De-Industrialisation Handelsblatt, 23 May Merkel s Switch to Renewables: Rising Energy Prices Endanger German Industry, Frank Dohmen and Alexander Neubacher, 02/24/2012 7

Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej

Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej Autor: dr inż. Tomasz Surma, Vestas Poland, Szczecin ( Czysta Energia nr 5/212) Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski nadaje odnawialnym źródłom

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Prezentacja Ernst & Young oraz Tundra Advisory Wstęp Zapomnijmy na chwile o efekcie ekologicznym,

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nieco historii Instalacje naftowe w Polsce, początek XX w. Nieco historii

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wyobraź sobie mamy rok 2025 OZE Jesteśmy w gminie

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiki w Polsce

fotowoltaiki w Polsce { Raport Gramwzielone.pl} Perspektywy fotowoltaiki w Polsce GRAMWZIELONE.PL 2012 Perspektywy fotowoltaiki w Polsce 2012 WSTĘP W grudniu 2011 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało propozycję pakietu ustaw

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Definiowanie polityki Polityka (z gr. poly mnogość, różnorodność; gr. polis państwo-miasto;

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce

Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce FREE ARTICLE Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce Źródło: Raport Rynek fotowoltaiki w Polsce - Podsumowanie 2013 roku Joanna Bolesta, Konrad Rosołek, Aneta Więcka Lipiec, 2014 Rynek fotowoltaiczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Radosław Koropis Warszawa 16 październik 2013 r. DOTYCHCZASOWE WARUNKI SYSTEMU WSPARCIA ANALIZA RENTOWNOŚCI MEW ILE KOSZTUJE ZANIECHANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2014 Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa Sierpień, 2014r. 0 S t r o n a I E O Raport - Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Raport przygotowany przez Zespół

Bardziej szczegółowo

RYNEK FOTOWOLTAICZNY. W Polsce. Instytut Energetyki Odnawialnej. Warszawa Kwiecień, 2013r

RYNEK FOTOWOLTAICZNY. W Polsce. Instytut Energetyki Odnawialnej. Warszawa Kwiecień, 2013r 2013 RYNEK FOTOWOLTAICZNY W Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa Kwiecień, 2013r STRONA 2 2013 IEO RAPORT Rynek Fotowoltaiczny w Polsce Podsumowanie roku 2012 Edycja PIERWSZA raportu Autorzy

Bardziej szczegółowo

Czy inwestowanie w OZE - Odnawialne Źródła Energii jest opłacalne?

Czy inwestowanie w OZE - Odnawialne Źródła Energii jest opłacalne? .pl https://www..pl Czy inwestowanie w OZE - Odnawialne Źródła Energii jest opłacalne? Autor: Ewa Ploplis Data: 24 kwietnia 2017 Czy warto inwestować w OZE? Przedsiębiorcom, którzy zainwestowali w wiatraki

Bardziej szczegółowo

Czy rewolucja energetyczna nadejdzie także do Polski?

Czy rewolucja energetyczna nadejdzie także do Polski? Czy rewolucja energetyczna nadejdzie także do Polski? W najbliższych dniach sejm zadecyduje o przyszłości energetyki odnawialnej w Polsce. Poparcie dla rozwoju tych technologii wyraża aż trzy czwarte społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU

PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W KRAJU Światowy potencjał energii odnawialnej i nieodnawialne Roczny strumień energii promieniowania słonecznego docierający do powierzchni Ziemi przekracza

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia uzyskania 15% OZE w 2020 roku

Zagrożenia uzyskania 15% OZE w 2020 roku Szanse realizacji Pakietu Klimatyczno-Energetycznego (i konsekwencje niezrealizowania) 13 lipca 2010, Warszawa, Centrum Prasowe PAP organizator Procesy Inwestycyjne Zagrożenia uzyskania 15% OZE w 2020

Bardziej szczegółowo

For internal use only

For internal use only Polska nowym przemysłowym liderem Europy? Polski sektor produkcyjny jest drugim najbardziej konkurencyjnym w Europie. Jednocześnie wytworzona w nim warto ść dodana rośnie najszybciej w regionie. Jesteś

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Zielona Energia zarabiaj na energii odnawialnej!

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Zielona Energia zarabiaj na energii odnawialnej! 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Zielona Energia zarabiaj na energii odnawialnej! Okres subskrypcji: 16.09.2011 19.09.2011 Okres trwania lokaty: 20.09.2011 21.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji pięciu

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

CZYSTE ENERGIE na NewConnect Co to są Czyste Energie? 2 Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Co to są Czyste Energie? Światowe Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Postawy ekologów część 2

Postawy ekologów część 2 Postawy ekologów część 2 Autor: Prof. Andrzej Strupczewski - Instytut Energii Atomowej POLATOM ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 3/2010) Koszty inwestycyjne energetyki jądrowej są wysokie i zwykle są

Bardziej szczegółowo

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW K a t o w i c e 2 6. 0 3. 2 0 1 3 r. Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii MIX ENERGETYCZNY W produkcji energii elektrycznej dominują

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Surowce energetyczne a energia odnawialna

Surowce energetyczne a energia odnawialna Surowce energetyczne a energia odnawialna Poznań 6 czerwca 2012 1 Energia = cywilizacja, dobrobyt Warszawa 11 maja 2012 Andrzej Szczęśniak Bezpieczeństwo energetyczne - wykład dla PISM 2 Surowce jako twarda

Bardziej szczegółowo

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej

Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Warszawa, 18 czerwca 2013 Potencjał i ścieżki rozwoju polskiej energetyki wiatrowej Grzegorz Skarżyński Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej doradca zarządu Tundra Advisory sp. z o. o. dyrektor

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika - polskie oraz światowe trendy rozwojowe mgr inż. Łukasz Trzeciak

Fotowoltaika - polskie oraz światowe trendy rozwojowe mgr inż. Łukasz Trzeciak Fotowoltaika - polskie oraz światowe trendy rozwojowe mgr inż. Łukasz Trzeciak MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE AGENDA - ŚWIATOWY TREND - NAJWIĘKSZE RYNKI NA ŚWIECIE - PARYTET

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej

Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej Wprowadzenie i prezentacja wyników do dalszej dyskusji Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC

Bardziej szczegółowo

Duński Plan Energetyczny. Koniec epoki kotłów gazowych i olejowych w Danii

Duński Plan Energetyczny. Koniec epoki kotłów gazowych i olejowych w Danii Duński Plan Energetyczny. Koniec epoki kotłów gazowych i olejowych w Danii W 2010 roku duńska Komisja ds. Zmian Klimatu stwierdziła, że realne jest uniezależnienie się od paliw kopalnych. Na tych danych

Bardziej szczegółowo

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW P o z n a ń 1 7. 0 4. 2 0 1 3 r. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych Dania Strategia Energetyczna 2050 w 2050 r. Dania nie wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych

Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych VI Międzynarodowa Konferencja NEUF 2010 Konsultacje publiczne map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych Stanisław

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII WIATROWEJ NA KONKURENCYJNYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENY ENERGII WIATROWEJ NA KONKURENCYJNYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ CENY ENERGII WIATROWEJ NA KONKURENCYJNYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WIND ENERGY PRICES ON A COMPETITIVE ENERGY MARKET Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV

Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV Oferta szkolenia z zakresu PV: Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV Długo oczekiwana przez cały sektor energetyki odnawialnej Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE)

Bardziej szczegółowo

O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności. i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego.

O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności. i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego. O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego. Czy szczelinowanie zanieczyszcza wody gruntowe? Warstwy wodonośne chronione są w ten sposób,

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

Walka z bezrobociem dzięki rozwojowi OZE

Walka z bezrobociem dzięki rozwojowi OZE Walka z bezrobociem dzięki rozwojowi OZE dr Karolina Jankowska Energia obywatelska dla dobrego klimatu: Otwarta debata o Polsce i jej przyszłości panel pt.: Fakty i mity o zatrudnieniu w energetyce odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Adrian Małachowski Dyrektor Generalny EkoEnergetyka.Eu Czym jest energetyka obywatelska? Energetyka obywatelska to system, w którym osoby prywatne,

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE CO TO JEST FOTOWOLTAIKA? Proces przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną następuje za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne składają się z pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Ambitnie ale realnie. Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce. Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej

Ambitnie ale realnie. Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce. Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Ambitnie ale realnie Mapa drogowa rozwoju OZE w Polsce Analiza Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Polska stoi przed ważnym wyborem optymalnego miksu energetycznego kraju w kontekście potrzeb ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Adam Mroziński. Zasoby energii słonecznej w województwie Kujawsko-Pomorskim oraz ekonomiczne i ekologiczne aspekty jej wykorzystania

Dr inż. Adam Mroziński. Zasoby energii słonecznej w województwie Kujawsko-Pomorskim oraz ekonomiczne i ekologiczne aspekty jej wykorzystania Dr inż. Adam Mroziński Zasoby energii słonecznej w województwie Kujawsko-Pomorskim oraz ekonomiczne i ekologiczne aspekty jej wykorzystania Zasoby energii słonecznej w województwie Kujawsko-Pomorskim Dr

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE

ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE ORZESZE KOPALNIA INNA NIŻ WSZYSTKIE GŁÓWNE PRZESŁANKI Projektu górniczego w Orzeszu Teza - z korzyścią dla otoczenia można wybudowad kopalnię węgla INNOWACYJNA I NOWOCZESNA Koncepcja nowej kopalni Planowany

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty instalacji słonecznych systemów elektro-energetycznych, jako odnawialnego źródła energii fotowoltaicznych

Praktyczne aspekty instalacji słonecznych systemów elektro-energetycznych, jako odnawialnego źródła energii fotowoltaicznych Oferta szkolenia z zakresu PV: Praktyczne aspekty instalacji słonecznych systemów elektro-energetycznych, jako odnawialnego źródła energii fotowoltaicznych Długo oczekiwana przez cały sektor energetyki

Bardziej szczegółowo

Rynek fotowoltaiki w Polsce. Podsumowanie 2013 roku

Rynek fotowoltaiki w Polsce. Podsumowanie 2013 roku Rynek fotowoltaiki w Polsce Podsumowanie 2013 roku Lipiec 2014 Spis treści Streszczenie 7 Rynek fotowoltaiki w Polsce w 2013 roku Charakterystyka rynku fotowoltaicznego w Polsce 8 Rynek fotowoltaiczny

Bardziej szczegółowo

Raport. Przełom w magazynowaniu energii

Raport. Przełom w magazynowaniu energii Raport Przełom w magazynowaniu energii Przełom w magazynowaniu energii 1 2 3 Plan prezentacji: Rozwój technologii magazynowania energii Czy to się opłaca? Wysoka cena energii elektrycznej dla gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Elektrownia OZE szansa dla samorządu Propozycja Stowarzyszenia Energii Odnawialnej:

Elektrownia OZE szansa dla samorządu Propozycja Stowarzyszenia Energii Odnawialnej: Elektrownia OZE szansa dla samorządu Propozycja Stowarzyszenia Energii Odnawialnej: realizacja inwestycji OZE wraz z propozycją rozwiązania problemów ich finansowania. Proponujemy samorządom w Polsce model

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OZE W POLSCE DO ROKU 2020

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OZE W POLSCE DO ROKU 2020 F u n d a c ja n a r z e c z E n e r g e ty k i Z r ó w n o w a żo n e j PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OZE W POLSCE DO ROKU 2020 Cele Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promocji wykorzystania energii z OZE Osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2013 Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa Czerwiec, 2013r. Raport - Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Raport przygotowany przez Zespół Energetyki Słonecznej

Bardziej szczegółowo

PRZYWIDZKA WYSPA ENERGETYCZNA

PRZYWIDZKA WYSPA ENERGETYCZNA PRZYWIDZKA WYSPA ENERGETYCZNA Przyszłość jakiej chcemy ENERGETYCZNA WIZJA PRZYSZŁOŚCI TERENÓW MNIEJ ZURBANIZOWANYCH Gmina stanowi obszar terytorialny gdzie praktycznie realizowany jest proces inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Jan Kazak Wałbrzych, 15 września 2016 r. Czym jest energetyka obywatelska? Energetyka obywatelska to system, w którym osoby prywatne, rolnicy, organizacje,

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa

Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Przychody z produkcji energii w instalacji PV w świetle nowego prawa Autor: Henryk Klein - wiceprezes Zarządu OPA-LABOR, Siemianowice Śląskie ( Czysta Energia nr 2/2012) Sukces lub porażka koncepcji rozwoju

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Ehrenhalt

Włodzimierz Ehrenhalt ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Posiedzenie Seminaryjne Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Energetyka wiatrowa fakty i mity Włodzimierz Ehrenhalt WYKORZYSTANIE ZASOBÓW energia 80% KONSUMENCI AKTYWNI

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie energetyczne

Spółdzielnie energetyczne Spółdzielnie energetyczne Spółdzielnie energetyczne krok w stronę zielonej demokracji [dropcap] [/dropcap]niemiecka transformacja energetyczna oznacza nie tylko zmiany technologiczne i gospodarcze. Przemianie

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności projektów fotowoltaicznych

Analiza opłacalności projektów fotowoltaicznych Analiza opłacalności projektów fotowoltaicznych Autor: Grzegorz Trela - STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych ( Czysta Energia nr 3/2013) Odkąd rozpoczęły się prace nad ustawą o OZE i pojawiły

Bardziej szczegółowo

OZE w Twojej Firmie! m.in. Fotowoltaika,

OZE w Twojej Firmie! m.in. Fotowoltaika, OZE w Twojej Firmie! m.in. Fotowoltaika, Dotacje o tym wszystkim opowiemy Ci podczas bezpłatnego szkolenia i indywidualnego doradztwa! Czy chcesz osiągnąć dochód pasywny, dzięki Odnawialnym Źródłom Energii?

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok 2017 w statystykach PAIiIZ Warszawa, 17 stycznia 2017 r. Światowe przepływy Bezpośrednich Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r.

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Dane na ten temat pojawiają się w serwisach informacyjnych, np. w agencji Bloomberg, są także podawane przez specjalistyczne serwisy informacyjne

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? KONWERSATORIUM Henryk Kaliś Gliwice 22 luty 2011 r podatek od energii KOSZTY POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKA I NIEMCY. wsparcie kogeneracji

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka Prognozy rozwoju energetyki wiatrowej Cele wyznacza przyjęta w 2001 r. przez Sejm RP "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej". Określa ona cel ilościowy w postaci

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Podstawowe informacje o rynku OZE w Niemczech w 2012 roku

SPIS TREŚCI. Podstawowe informacje o rynku OZE w Niemczech w 2012 roku Podstawowe informacje o rynku OZE w Niemczech w 212 roku Podstawowe informacje o rynku OZE w Niemczech w 212 roku 32,4 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice (PV) na koniec roku, które wyprodukowały 27,9

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

PANELE I FARMY FOTOWOLTAICZNE (SOLARNE)

PANELE I FARMY FOTOWOLTAICZNE (SOLARNE) JAK CZERPAĆ ENERGIĘ ZE SŁOŃCA? PANELE I FARMY FOTOWOLTAICZNE (SOLARNE) Produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych nie jest już dziś kaprysem jest ekonomiczną i ekologiczną koniecznością. Kto

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Mimo, że w tym roku upływa już 20 lat od uchwalenia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, to w warunkach globalnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Raport Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r.

Raport Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r. Raport Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r. Podsumowanie Wstęp Energetyka wiatrowa jest dynamicznie rozwijającym się sektorem energetyki odnawialnej na świecie. Obserwowany w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych

Bardziej szczegółowo

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie Joanna Siwińska Dług publiczny, jako % PKB Dług publiczny kraje rozwinięte 1880 1886 1892 1898 1904 1910 1916 1922 1928 1934 1940 1946 1952 1958 1964

Bardziej szczegółowo