Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Polityka prywatności i pliki cookie Informacja zgodnie z art. 13 dekretu z mocą ustawy nr 196/03 Südtirol Marketing (SMG) Südtirol Marketing Pfarrplatz 11 I Bozen (BZ) tel fax: Zgodnie z art. 13 dekretu z mocą ustawy nr 196/2003 przekazujemy Państwu następującą informację: Südtirol Marketing, z siedzibą w I Bozen (Bolzano) (BZ), Pfarrplatz 11, wykorzystuje Państwa dane osobowe w następujących celach: dla celów mailingu reklamowego i rozsyłania okólników, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustaw, rozporządzeń, norm wspólnotowych oraz ustaw z zakresu prawa cywilnego i podatkowego, w celu wypełniania zobowiązań wynikających z umów zawartych z osobą, której dane dotyczą, w celu ochrony wierzytelności i zarządzania zobowiązaniami. Przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych odbywa się elektronicznie. W ramach wymagań określonych przez przepisy ustawowe Südtirol Marketing, Pfarrplatz 11, I Bozen (BZ) gwarantuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz godności osoby, której dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania poufności, jej tożsamości i prawa do ochrony danych osobowych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w celach wymienionych powyżej Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym osobom/ instytucjom: - organom władzy i administracji publicznej, jeśli przewidują to przepisy prawa - instytucjom kredytowym, z którymi nasza firma utrzymuje relacje biznesowe polegające na zarządzaniu wierzytelnościami/ zobowiązaniami i pośrednictwie w zakresie finansowania - wszelkim osobom fizycznym i / lub prawnym, publicznym i/ lub prywatnym (biurom doradztwa prawnego, administracyjnego i podatkowego, sądom i izbom handlowym itd.), jeżeli przekazanie danych okaże się konieczne lub uzasadnione wykonywaną przez nas działalnością oraz w opisany powyżej sposób powiązane jest z odpowiednimi celami.

2 Przetwarzane przez naszą agencję dane osobowe nie są rozpowszechniane. Przetwarzanie danych może odbywać się przy lub bez pomocy narzędzi elektronicznych, a w każdym razie automatycznych. Obejmuje ono wszystkie operacje przewidziane w art. 4, ust. 1, lit. a) dekretu z mocą ustawy nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. oraz takie, które w danym przypadku są konieczne w procesie przetwarzania danych. Przetwarzanie danych odbywa się zawsze z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, gwarantujących bezpieczeństwo i poufność procesu. Osobie, której dane dotyczą, w każdej chwili przysługuje prawo dochodzenia od Südtirol Marketing swoich praw przewidzianych w art. 7 dekretu 196/2003, który został przywołany poniżej w pełnym brzmieniu: Art. 7- Prawo dostępu do danych osobowych oraz pozostałe prawa 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać informację o istnieniu dotyczących jej danych, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane; ponadto ma ona prawo otrzymać dotyczące jej dane w zrozumiałej formie. 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać informacje o: a) źródle pochodzenia danych osobowych; b) celu i metodach przetwarzania danych; c) wykorzystywanym systemie, o ile dane przetwarzane są elektronicznie; d) najważniejszych danych umożliwiających identyfikację podmiotu uprawnionego, administratora i przedstawiciela wyznaczonego na mocy art. 5 ust. 2; e) podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub o osobach, które mogą wejść w ich posiadanie jako przedstawiciele wyznaczeni na terytorium danego kraju, administratorzy lub pełnomocnicy. 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo domagać się: a) aktualizacji danych, sprostowania lub, jeśli jest tym zainteresowana, uzupełnienia danych; b) skasowania danych przetworzonych niezgodnie z prawem, przekształcenia ich w formę anonimową lub ich zablokowania; dotyczy to także danych, których przechowywanie nie jest wymagane ze względu na cele, dla których zostały zgromadzone, a następnie przetworzone; c) potwierdzenia, że czynności, o których mowa w punkcie a) i b) zostały przekazane do informacji, także co do ich treści, tym podmiotom, którym dane zostały przekazane lub do których zostały rozpowszechnione, za wyjątkiem sytuacji, w której realizacja tego wymogu jest niemożliwa lub wiąże się z koniecznością wykorzystania środków nieproporcjonalnych do chronionego prawa. 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w pełnym zakresie lub częściowo: a) z uzasadnionych przyczyn sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, nawet jeśli dane te są zgodne z celem, w jakim zostały zebrane; b) sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą, jeśli jego celem jest przesyłanie materiałów reklamowych, prowadzenie

3 sprzedaży bezpośredniej, przeprowadzanie badań rynkowych lub przesyłanie komunikatów o charakterze handlowym. Przedmiotowe prawa mogą być zgłaszane zgodnie z art. 7 dekretu z mocą ustawy przez osobę, której dane dotyczą, lub jej pełnomocnika w formie zapytania skierowanego do podmiotu uprawnionego: Agentur Südtirol Marketing (SMG), Pfarrplatz 11, I Bozen (Bolzano) (BZ) tel: fax: Informacja o plikach cookies Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które za pośrednictwem strony internetowej i przy pomocy przeglądarki zapisują się na twardym dysku komputera klienta w celu przechowywania przez pewien okres czasu niewielkich ilości informacji pochodzących ze strony internetowej. Generalnie istnieją różne rodzaje plików cookie; dzielą się one na cookie techniczne i cookie profilujące użytkownika (cookie wykorzystywane w celach marketingowych i reklamowych). Strona korzysta z plików cookie technicznych i profilujących użytkownika. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje. Pliki cookie techniczne są przede wszystkim istotne z punktu widzenia funkcjonalności strony. Zalicza się do nich pliki cookie nawigacji bądź sesyjne, które umożliwiają przyjazne dla użytkownika poruszanie się po stronie. Ponadto strona korzysta z tzw. analitycznych plików cookie, które gromadzą informacje np. o liczbie odwiedzin strony i poruszaniu się użytkowników po stronie. Do grupy technicznych plików cookie zalicza się również pliki cookie funkcyjne, które umożliwiają stronie odtworzenie Państwa wyborów (np. wybranych przez Państwa ustawień filtrowania lub automatycznego ustawienia języka strony). Ponadto istnieją pliki cookie rejestrujące ustawienia, preferencje i operacje użytkownika, a następnie tworzące na ich podstawie profil użytkownika. Są to tzw. pliki cookie profilujące użytkownika. Ich celem jest skojarzenie informacji reklamowych z zainteresowaniami użytkownika i umożliwienie tym samym skierowania reklamy do właściwych grup docelowych. Zaraz po otwarciu strony internetowej korzystającej z takich plików cookie wyświetla się baner informujący użytkownika, że właściciel strony wykorzystuje pliki cookie w celach marketingowych. Dodatkowo zwraca uwagę użytkownika, że strona może dopuszczać pliki cookie innych dostawców. Baner ma łącze do strony ze szczegółowymi informacjami (na której się Państwo teraz znajdują), na której użytkownik może odmówić zgody na umieszczanie plików cookie. Baner umożliwia użytkownikowi wyraźne wyrażenie zgody i wyświetla informację, że poruszając się dalej po stronie użytkownik automatycznie wyraża zgodę na stosowanie plików cookie. Kliknięcie na szczegółowe informacje nie oznacza jeszcze zgody. Baner nie przestaje się wyświetlać po upływie pewnego czasu, lecz wyświetla się tak długo, aż użytkownik albo wyrazi zgodę albo świadomie będzie dalej poruszał się po stronie. Z uwagi na obowiązujące przepisy jesteśmy zobowiązani odnotować decyzję użytkownika i zapisać ją, dzięki czemu przy następnych odwiedzinach na stronie baner już się nie pojawi. Poza tym mogą Państwo generalnie lub wybiórczo odmówić zgody na używanie plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo zaakceptować

4 naszych plików cookie, mogą Państwo wyrazić brak zgody korzystając ze swojej przeglądarki. Odpowiednia funkcja została na różne sposoby rozwiązana w poszczególnych przeglądarkach. Szczegóły znajdą Państwo poniżej. Należy pamiętać, że niezaakceptowanie plików cookie może prowadzić do ograniczeń w działaniu strony. Poniżej przedstawimy, jakie technologie, w jakim celu, w jakim zakresie i jakiego rodzaju stosujemy na naszych stronach w ramach korzystania z ich. Może się zdarzyć, że stosowane będą tzw. pliki cookie podmiotów trzecich (cookie innych reklamodawców). Dodatkowe informacje zamieszczono w odpowiednim rozdziale. Wspomniane pliki cookie podmiotów trzecich mogą Państwo także wyraźnie zablokować w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki. Przegląd stosowanych plików cookie: PHPSESSID: techniczne pliki cookie do zarządzania informacjami dotyczącymi nawigowania z jednej strony na inną (np. koszyk zakupów) utmb: pliki cookie Google Analytics służące do przybliżonego śledzenia częstotliwości wizyt na stronach utmz: pliki cookie Google Analytics służące do śledzenia sposobu wchodzenia na stronę (przez link, przez zakładkę, przez wyszukiwarkę) _dc_gtm_ua : pliki cookie Google Tag Manager dotyczące korzystania z Google Analytics _ga: ogólne pliki cookie Google Analytics cb-enabled: pliki cookie techniczne do zarządzania banerem informujacym o korzystaniu z plików cookie. DoubleClick: pliki cookie Google Adserver Pliki cookie profilujące użytkownika retargeting Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że używane przez nas pliki cookie profilujące użytkownika nie służą nam do zapisywania danych osobowych, jak również w oparciu Państwa dane osobowe nie tworzymy żadnych profili użytkownika. Poprzez pliki cookie profilujące użytkownika nie jest możliwa identyfikacja żadnej osoby. Zapisywane są jedynie informacje, które pozwalają na wykorzystanie informacji przekształconych w formę anonimową do opracowania celowych kampanii marketingowych opartych na zainteresowaniach użytkowników. Jeśli chcą Państwo zapobiec umieszczaniu plików cookie profilujących użytkownika, należy je zablokować bezpośrednio w ustawieniach przeglądarki (patrz opisy poniżej). Tracking (śledzenie) Narzędzie do trackingu Google Analytics W celu stałego udoskonalania i optymalizacji naszej oferty używamy tzw. technologii trackingu. Strona ta korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy internetowej Google Inc. ( Google ). Google Analytics używa plików cookie umożliwiających analizę sposobu korzystania ze strony, której celem jest ustalenie atrakcyjności naszej witryny i udoskonalenie jej wydajności i zawartości. Informacje o korzystaniu ze strony (wraz z Państwa adresem IP) wygenerowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Na zlecenie właściciela tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje dla oceny korzystania przez Państwo ze strony, tworzenia raportów dotyczących

5 ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług na rzecz właściciela związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu. Spółka Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy dane te przetwarzają osoby trzecie na zlecenie Google i/ lub inne podmioty świadczące usługi analiz internetowych. Spółka Google i/ lub podmioty świadczące usługi analiz internetowych nie będą w żadnym wypadku łączyć Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo ewentualnie nie mieć możliwości korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji strony. Ponadto mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz danych dotyczących korzystania przez Państwo ze strony (w tym Państwa adresu IP) jak również przetwarzaniu tychże danych przez Google, poprzez ściągnięcie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ogólne informacje dotyczące Google Analytics oraz ochrony danych znajdą Państwo pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/ ?hl=en Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google i/ lub podmioty świadczące usługi analiz internetowych danych zebranych, w uprzednio opisany sposób i w uprzednio opisanym celu. Remarketing w Google AdWords Używamy Google Remarketing, aby ponownie dotrzeć do klientów przeglądających witryny sieci reklamowej Google (GDN). Google używa plików cookie, które zapisują się na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony. Informacje o korzystaniu ze strony (wraz z Państwa adresem IP) wygenerowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Następnie adres IP skracany jest o trzy ostatnie znaki, dzięki czemu nie jest już możliwe jednoznacznie przyporządkowanie adresu IP. Google przestrzega regulacji w zakresie ochrony danych konwencji US-Safe- Harbor i jest zarejestrowana w programie Safe Harbor Ministerstwa Handlu US. Google używa tych informacji, aby analizować, jak korzystają Państwo ze strony, opracowywać raporty o aktywności na niej dla właściciela strony i aby świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony i Internetu. Również te informacje Google udostępnia w razie potrzeby osobom trzecim, gdy wymagają tego przepisy prawa lub gdy osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. Obcy oferenci, łącznie z firmą Google, wyświetlają ogłoszenia w Internecie. Obcy oferenci, łącznie z firmą Google, stosują zapisane pliki cookie do wyświetlania ogłoszeń na podstawie poprzednich odwiedzin strony przez użytkownika. Google w żadnym przypadku nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi swoimi danymi. Wobec tej formy gromadzenia i zapisywania danych można w dowolnej chwili złożyć sprzeciw ze skutkiem na przyszłość. Stosowanie plików cookies można dezaktywować przechodząc na stronę dezaktywacji reklamy firmy Google.

6 Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku prawdopodobnie nie będzie można wykorzystać wszystkich funkcji strony w ich pełnym zakresie. Korzystając z tej strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zgromadzonych o Państwu przez Google danych w uprzednio opisany sposób i w uprzednio opisanym celu. Wobec tej formy gromadzenia i zapisywania danych można w dowolnej chwili złożyć sprzeciw ze skutkiem na przyszłość. Remarketingu nie stosuje się w odniesieniu do wrażliwych treści strony z danymi osobowymi. Śledzenie konwersji w Google AdWords Strona ta korzysta ponadto z narzędzia Google Conversion Tracking (śledzenie konwersji). Jeśli na naszą stronę trafili Państwo przez ogłoszenie Google, Google AdWords umieszcza w Państwa komputerze plik cookie. Pliki te tracą swoją ważność po upływie 30 dni i nie służą do osobistej identyfikacji. W przypadku, gdy użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta AdWords, a plik cookie nadal jest aktywny, firma Google i jej klienci mogą stwierdzić, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Tak więc nie ma możliwości śledzenia cookie przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zdobyte przy pomocy plików cookie do śledzenia konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords uzyskują informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z zainstalowanym tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji pozwalających na personalną identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, mogą Państwo odmówić umieszczenia potrzebnego do tego pliku cookie poprzez ustawienia przeglądarki, które generalnie dezaktywują automatyczne umieszczanie plików cookie. Pliki cookie do śledzenia konwersji można także dezaktywować, ustawiając przeglądarkę w taki sposób, że będzie ona blokowała pliki cookie z domeny Blokowanie plików cookie ustawieniami przeglądarki Firefox 1. Kliknąć w Menu i Ustawienia. 2. Przejść do karty Prywatność. 3. W sekcji Historia proszę w pozycji Program Firefox: wybrać będzie używał ustawień użytkownika. 4. W pokazujących się opcjach wyboru odznaczyć Akceptuj pliki cookies 5. Kliknąć przycisk OK. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem https://support.mozilla.org/en-us/kb/block-websites-storing-site-preferences Google Chrome 1. Kliknąć w Menu i na Ustawienia. 2. Kliknąć na samym dole Pokaż ustawienia zaawansowane. 3. Kliknąć w sekcji Prywatność na Ustawienia treści. 4. W sekcji Cookies wybrać Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z wutryn. 5. Kliknąć przycisk Gotowe.

7 Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647 Internet Explorer 1. Na pasku menu Narzędzia menu wybrać Opcje internetowe lub gdy pasek menu nie wyświetla się, kliknąć na symbol menu, a następnie Opcje internetowe. 2. Kliknąć na kartę Prywatność. 3. Korzystając z suwaka, mogą Państwo wybierać pomiędzy wieloma poziomami przetwarzania plików cookie. Ustawienie suwaka na samej górze powoduje zablokowanie wszystkich plików cookies. Ustawienie suwaka na samym dole dopuszcza wszystkie pliki cookies. 4. Kliknąć przycisk OK. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: Safari 1. Kliknąć w Ustawieniach Prywatność 2. W sekcji Akceptuj pliki cookie mogą Państwo ustawić, czy i kiedy Safari ma umieszczać na Państwa komputerze pliki cookie stron internetowych. Aby uzyskać dodatkowe informacje należy kliknąć w Pomoc (oznaczoną symbolem znaku zapytania). Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_us Pliki cookie oferentów trzecich są plikami, które przekazywane są od innego oferenta niż ten, którego stronę odwiedza użytkownik. Jeśli użytkownik otwiera stronę i inna jednostka za jej pośrednictwem przenosi pliki cookie, mamy do czynienia z plikami cookie oferentów trzecich. Przykładem na to są wtyczki sieci społecznościowych Facebooka, Twittera i Google+. Typowym ich celem jest umożliwienie i ułatwienie dzielenia się treściami na platformach sieci społecznościowych. Dokładniejsze informacje można uzyskać na stronach informacyjnych oferentów trzecich. Dla przejrzystości podajemy poniżej wszystkich oferentów trzecich, związanych z naszymi wymienionymi powyżej stronami i używających plików cookie oferentów trzecich, i odsyłamy do odpowiednich stron informacyjnych:» Informacje Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/» Facebook (Konfigurcja) z własnego konta. Sekcja Prywatność.» Informacje Twitter: https://support.twitter.com/articles/ » Twitter (Konfiguracja): https://twitter.com/settings/security» Informacja Google i Youtube: Google i Youtube (Konfiguracja):

8 Wtyczki społecznościowe Facebooka (Facebook Social Plugins) Strona ta korzysta z wtyczek społecznościowych sieci społecznościowej facebook.com (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczkę można rozpoznać po logo Facebook lub dodatkowej informacji "Facebook Social Plugin". Wtyczka spełnia następujące funkcje: - Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka - Treści wtyczki przekazywane są bezpośrednio przez Facebooka do Państwa przeglądarki i automatycznie włączane do wtyczki - Facebook otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo tę stronę i, gdy są Państwo zalogowani do Facebooka, Facebook może Państwa wizytę na tej stronie przyporządkować do Państwa konta na Facebooku - Państwa interakcje z wtyczką przekazywane są bezpośrednio przez Państwa przeglądarkę do Facebooka i tam zapisywane. Informacje o celu, zakresie i przetwarzaniu Państwa danych oraz Państwa prawach z tym związanych znajdą Państwo w Informacji Facebook o ochronie danych. Standardowo wtyczka Facebook Social Plugin jest na stronie nieaktywna, dzięki czemu nie następuje transfer danych. Aby aktywować i korzystać z wtyczki Facebook Social Plugin proszę raz kliknąć na wtyczkę z logo Facebooka lub button aktywujący. Wraz z aktywacją buttonu również Państwa będą przekazywane do Facebooka. Przycisk Google +1 Strona korzysta z przycisku Google +1, tj. umieszczanej na stronach internetowych wtyczki sieci społecznościowej Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Przycisk można rozpoznać po opisie +1 lub Google+1. Wtyczka obsługuje następujące funkcje: - Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google - Wtyczka ładuje się bezpośrednio z Google na stronę - Istnieje możliwość, że przekazywane będą takie dane jak dokładna data otwarcia strony, Państwa adres IP i inne dane osobowe - Państwa interakcje z wtyczką będą przekazywane przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio do Google i tam zapisywane. Informacje o celu, zakresie i przetwarzaniu Państwa danych oraz Państwa prawach z tym związanych znajdą Państwo w Informacji Google o ochronie danych. https://developers.google.com/+/web/buttons-policy Standardowo wtyczka Przycisk Google+1 jest na stronie nieaktywna, dzięki czemu nie następuje przekazywanie danych. Aby aktywować i korzystać z wtyczki Przycisk Google+1 proszę raz kliknąć na wtyczkę Przycisk +1 lub button aktywujący. Wraz z aktywacją buttonu również Państwa będą przekazywane do Google.

9 Administratorem danych osobowych jest: Südtirol Marketing (SMG) w osobie prawnego przedstawiciela. Pfarrplatz 11 I Bozen (Bolzano) (BZ) tel fax: Internet: Südtirol Marketing nr wpisu do Izby Handlowej: nr REA BZ nr VAT: IT NIP: Podmiotem odpowiedzialnym za treść jest zgodnie z 6 państwowej umowy o usługach medialnych (MDStV): Südtirol Marketing

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Wprowadzenie

Polityka prywatności. Wprowadzenie Polityka prywatności Wprowadzenie Poniższy dokument określa politykę prywatności firmy Travian Games GmbH z siedzibą Wilhelm-Wagenfeld Straβe 22, 80807 w Monachium, w Niemczech (określanej dalej mianem

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady i warunki

Ogólne zasady i warunki Ogólne zasady i warunki Niniejsza gra obsługiwana jest przez firmę Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straβe. 22, 80807 Monachium, Niemcy zwaną dalej TRAVIAN GA- MES. Usługi związane z umową dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Czym są pliki cookies?

Czym są pliki cookies? Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu Wymagania w zakresie regulacji monitoringu Wstęp...2 1. Cel i zakres pożądanych regulacji...9 2. Proponowane definicje...16 3. Obowiązki informacyjne, jakie powinny wykonać podmioty stosujące monitoring,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

JAK NIE ZOSTAĆ SPAMEREM

JAK NIE ZOSTAĆ SPAMEREM JAK NIE ZOSTAĆ SPAMEREM Czyli co robić, jak pisać i jak wysyłać e-maile by nie mieć na bakier z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Piotr Majewski, redaktor CzasNaE-Biznes () Majewski Business

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo