Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Polityka prywatności i pliki cookie Informacja zgodnie z art. 13 dekretu z mocą ustawy nr 196/03 Südtirol Marketing (SMG) Südtirol Marketing Pfarrplatz 11 I Bozen (BZ) tel fax: Zgodnie z art. 13 dekretu z mocą ustawy nr 196/2003 przekazujemy Państwu następującą informację: Südtirol Marketing, z siedzibą w I Bozen (Bolzano) (BZ), Pfarrplatz 11, wykorzystuje Państwa dane osobowe w następujących celach: dla celów mailingu reklamowego i rozsyłania okólników, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustaw, rozporządzeń, norm wspólnotowych oraz ustaw z zakresu prawa cywilnego i podatkowego, w celu wypełniania zobowiązań wynikających z umów zawartych z osobą, której dane dotyczą, w celu ochrony wierzytelności i zarządzania zobowiązaniami. Przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych odbywa się elektronicznie. W ramach wymagań określonych przez przepisy ustawowe Südtirol Marketing, Pfarrplatz 11, I Bozen (BZ) gwarantuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz godności osoby, której dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania poufności, jej tożsamości i prawa do ochrony danych osobowych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, w celach wymienionych powyżej Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym osobom/ instytucjom: - organom władzy i administracji publicznej, jeśli przewidują to przepisy prawa - instytucjom kredytowym, z którymi nasza firma utrzymuje relacje biznesowe polegające na zarządzaniu wierzytelnościami/ zobowiązaniami i pośrednictwie w zakresie finansowania - wszelkim osobom fizycznym i / lub prawnym, publicznym i/ lub prywatnym (biurom doradztwa prawnego, administracyjnego i podatkowego, sądom i izbom handlowym itd.), jeżeli przekazanie danych okaże się konieczne lub uzasadnione wykonywaną przez nas działalnością oraz w opisany powyżej sposób powiązane jest z odpowiednimi celami.

2 Przetwarzane przez naszą agencję dane osobowe nie są rozpowszechniane. Przetwarzanie danych może odbywać się przy lub bez pomocy narzędzi elektronicznych, a w każdym razie automatycznych. Obejmuje ono wszystkie operacje przewidziane w art. 4, ust. 1, lit. a) dekretu z mocą ustawy nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. oraz takie, które w danym przypadku są konieczne w procesie przetwarzania danych. Przetwarzanie danych odbywa się zawsze z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, gwarantujących bezpieczeństwo i poufność procesu. Osobie, której dane dotyczą, w każdej chwili przysługuje prawo dochodzenia od Südtirol Marketing swoich praw przewidzianych w art. 7 dekretu 196/2003, który został przywołany poniżej w pełnym brzmieniu: Art. 7- Prawo dostępu do danych osobowych oraz pozostałe prawa 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać informację o istnieniu dotyczących jej danych, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane; ponadto ma ona prawo otrzymać dotyczące jej dane w zrozumiałej formie. 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać informacje o: a) źródle pochodzenia danych osobowych; b) celu i metodach przetwarzania danych; c) wykorzystywanym systemie, o ile dane przetwarzane są elektronicznie; d) najważniejszych danych umożliwiających identyfikację podmiotu uprawnionego, administratora i przedstawiciela wyznaczonego na mocy art. 5 ust. 2; e) podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub o osobach, które mogą wejść w ich posiadanie jako przedstawiciele wyznaczeni na terytorium danego kraju, administratorzy lub pełnomocnicy. 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo domagać się: a) aktualizacji danych, sprostowania lub, jeśli jest tym zainteresowana, uzupełnienia danych; b) skasowania danych przetworzonych niezgodnie z prawem, przekształcenia ich w formę anonimową lub ich zablokowania; dotyczy to także danych, których przechowywanie nie jest wymagane ze względu na cele, dla których zostały zgromadzone, a następnie przetworzone; c) potwierdzenia, że czynności, o których mowa w punkcie a) i b) zostały przekazane do informacji, także co do ich treści, tym podmiotom, którym dane zostały przekazane lub do których zostały rozpowszechnione, za wyjątkiem sytuacji, w której realizacja tego wymogu jest niemożliwa lub wiąże się z koniecznością wykorzystania środków nieproporcjonalnych do chronionego prawa. 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w pełnym zakresie lub częściowo: a) z uzasadnionych przyczyn sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, nawet jeśli dane te są zgodne z celem, w jakim zostały zebrane; b) sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą, jeśli jego celem jest przesyłanie materiałów reklamowych, prowadzenie

3 sprzedaży bezpośredniej, przeprowadzanie badań rynkowych lub przesyłanie komunikatów o charakterze handlowym. Przedmiotowe prawa mogą być zgłaszane zgodnie z art. 7 dekretu z mocą ustawy przez osobę, której dane dotyczą, lub jej pełnomocnika w formie zapytania skierowanego do podmiotu uprawnionego: Agentur Südtirol Marketing (SMG), Pfarrplatz 11, I Bozen (Bolzano) (BZ) tel: fax: Informacja o plikach cookies Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które za pośrednictwem strony internetowej i przy pomocy przeglądarki zapisują się na twardym dysku komputera klienta w celu przechowywania przez pewien okres czasu niewielkich ilości informacji pochodzących ze strony internetowej. Generalnie istnieją różne rodzaje plików cookie; dzielą się one na cookie techniczne i cookie profilujące użytkownika (cookie wykorzystywane w celach marketingowych i reklamowych). Strona korzysta z plików cookie technicznych i profilujących użytkownika. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje. Pliki cookie techniczne są przede wszystkim istotne z punktu widzenia funkcjonalności strony. Zalicza się do nich pliki cookie nawigacji bądź sesyjne, które umożliwiają przyjazne dla użytkownika poruszanie się po stronie. Ponadto strona korzysta z tzw. analitycznych plików cookie, które gromadzą informacje np. o liczbie odwiedzin strony i poruszaniu się użytkowników po stronie. Do grupy technicznych plików cookie zalicza się również pliki cookie funkcyjne, które umożliwiają stronie odtworzenie Państwa wyborów (np. wybranych przez Państwa ustawień filtrowania lub automatycznego ustawienia języka strony). Ponadto istnieją pliki cookie rejestrujące ustawienia, preferencje i operacje użytkownika, a następnie tworzące na ich podstawie profil użytkownika. Są to tzw. pliki cookie profilujące użytkownika. Ich celem jest skojarzenie informacji reklamowych z zainteresowaniami użytkownika i umożliwienie tym samym skierowania reklamy do właściwych grup docelowych. Zaraz po otwarciu strony internetowej korzystającej z takich plików cookie wyświetla się baner informujący użytkownika, że właściciel strony wykorzystuje pliki cookie w celach marketingowych. Dodatkowo zwraca uwagę użytkownika, że strona może dopuszczać pliki cookie innych dostawców. Baner ma łącze do strony ze szczegółowymi informacjami (na której się Państwo teraz znajdują), na której użytkownik może odmówić zgody na umieszczanie plików cookie. Baner umożliwia użytkownikowi wyraźne wyrażenie zgody i wyświetla informację, że poruszając się dalej po stronie użytkownik automatycznie wyraża zgodę na stosowanie plików cookie. Kliknięcie na szczegółowe informacje nie oznacza jeszcze zgody. Baner nie przestaje się wyświetlać po upływie pewnego czasu, lecz wyświetla się tak długo, aż użytkownik albo wyrazi zgodę albo świadomie będzie dalej poruszał się po stronie. Z uwagi na obowiązujące przepisy jesteśmy zobowiązani odnotować decyzję użytkownika i zapisać ją, dzięki czemu przy następnych odwiedzinach na stronie baner już się nie pojawi. Poza tym mogą Państwo generalnie lub wybiórczo odmówić zgody na używanie plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo zaakceptować

4 naszych plików cookie, mogą Państwo wyrazić brak zgody korzystając ze swojej przeglądarki. Odpowiednia funkcja została na różne sposoby rozwiązana w poszczególnych przeglądarkach. Szczegóły znajdą Państwo poniżej. Należy pamiętać, że niezaakceptowanie plików cookie może prowadzić do ograniczeń w działaniu strony. Poniżej przedstawimy, jakie technologie, w jakim celu, w jakim zakresie i jakiego rodzaju stosujemy na naszych stronach w ramach korzystania z ich. Może się zdarzyć, że stosowane będą tzw. pliki cookie podmiotów trzecich (cookie innych reklamodawców). Dodatkowe informacje zamieszczono w odpowiednim rozdziale. Wspomniane pliki cookie podmiotów trzecich mogą Państwo także wyraźnie zablokować w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki. Przegląd stosowanych plików cookie: PHPSESSID: techniczne pliki cookie do zarządzania informacjami dotyczącymi nawigowania z jednej strony na inną (np. koszyk zakupów) utmb: pliki cookie Google Analytics służące do przybliżonego śledzenia częstotliwości wizyt na stronach utmz: pliki cookie Google Analytics służące do śledzenia sposobu wchodzenia na stronę (przez link, przez zakładkę, przez wyszukiwarkę) _dc_gtm_ua : pliki cookie Google Tag Manager dotyczące korzystania z Google Analytics _ga: ogólne pliki cookie Google Analytics cb-enabled: pliki cookie techniczne do zarządzania banerem informujacym o korzystaniu z plików cookie. DoubleClick: pliki cookie Google Adserver Pliki cookie profilujące użytkownika retargeting Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że używane przez nas pliki cookie profilujące użytkownika nie służą nam do zapisywania danych osobowych, jak również w oparciu Państwa dane osobowe nie tworzymy żadnych profili użytkownika. Poprzez pliki cookie profilujące użytkownika nie jest możliwa identyfikacja żadnej osoby. Zapisywane są jedynie informacje, które pozwalają na wykorzystanie informacji przekształconych w formę anonimową do opracowania celowych kampanii marketingowych opartych na zainteresowaniach użytkowników. Jeśli chcą Państwo zapobiec umieszczaniu plików cookie profilujących użytkownika, należy je zablokować bezpośrednio w ustawieniach przeglądarki (patrz opisy poniżej). Tracking (śledzenie) Narzędzie do trackingu Google Analytics W celu stałego udoskonalania i optymalizacji naszej oferty używamy tzw. technologii trackingu. Strona ta korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy internetowej Google Inc. ( Google ). Google Analytics używa plików cookie umożliwiających analizę sposobu korzystania ze strony, której celem jest ustalenie atrakcyjności naszej witryny i udoskonalenie jej wydajności i zawartości. Informacje o korzystaniu ze strony (wraz z Państwa adresem IP) wygenerowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Na zlecenie właściciela tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje dla oceny korzystania przez Państwo ze strony, tworzenia raportów dotyczących

5 ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług na rzecz właściciela związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu. Spółka Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy dane te przetwarzają osoby trzecie na zlecenie Google i/ lub inne podmioty świadczące usługi analiz internetowych. Spółka Google i/ lub podmioty świadczące usługi analiz internetowych nie będą w żadnym wypadku łączyć Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo ewentualnie nie mieć możliwości korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji strony. Ponadto mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz danych dotyczących korzystania przez Państwo ze strony (w tym Państwa adresu IP) jak również przetwarzaniu tychże danych przez Google, poprzez ściągnięcie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ogólne informacje dotyczące Google Analytics oraz ochrony danych znajdą Państwo pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/ ?hl=en Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google i/ lub podmioty świadczące usługi analiz internetowych danych zebranych, w uprzednio opisany sposób i w uprzednio opisanym celu. Remarketing w Google AdWords Używamy Google Remarketing, aby ponownie dotrzeć do klientów przeglądających witryny sieci reklamowej Google (GDN). Google używa plików cookie, które zapisują się na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony. Informacje o korzystaniu ze strony (wraz z Państwa adresem IP) wygenerowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Następnie adres IP skracany jest o trzy ostatnie znaki, dzięki czemu nie jest już możliwe jednoznacznie przyporządkowanie adresu IP. Google przestrzega regulacji w zakresie ochrony danych konwencji US-Safe- Harbor i jest zarejestrowana w programie Safe Harbor Ministerstwa Handlu US. Google używa tych informacji, aby analizować, jak korzystają Państwo ze strony, opracowywać raporty o aktywności na niej dla właściciela strony i aby świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony i Internetu. Również te informacje Google udostępnia w razie potrzeby osobom trzecim, gdy wymagają tego przepisy prawa lub gdy osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. Obcy oferenci, łącznie z firmą Google, wyświetlają ogłoszenia w Internecie. Obcy oferenci, łącznie z firmą Google, stosują zapisane pliki cookie do wyświetlania ogłoszeń na podstawie poprzednich odwiedzin strony przez użytkownika. Google w żadnym przypadku nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi swoimi danymi. Wobec tej formy gromadzenia i zapisywania danych można w dowolnej chwili złożyć sprzeciw ze skutkiem na przyszłość. Stosowanie plików cookies można dezaktywować przechodząc na stronę dezaktywacji reklamy firmy Google.

6 Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku prawdopodobnie nie będzie można wykorzystać wszystkich funkcji strony w ich pełnym zakresie. Korzystając z tej strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zgromadzonych o Państwu przez Google danych w uprzednio opisany sposób i w uprzednio opisanym celu. Wobec tej formy gromadzenia i zapisywania danych można w dowolnej chwili złożyć sprzeciw ze skutkiem na przyszłość. Remarketingu nie stosuje się w odniesieniu do wrażliwych treści strony z danymi osobowymi. Śledzenie konwersji w Google AdWords Strona ta korzysta ponadto z narzędzia Google Conversion Tracking (śledzenie konwersji). Jeśli na naszą stronę trafili Państwo przez ogłoszenie Google, Google AdWords umieszcza w Państwa komputerze plik cookie. Pliki te tracą swoją ważność po upływie 30 dni i nie służą do osobistej identyfikacji. W przypadku, gdy użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta AdWords, a plik cookie nadal jest aktywny, firma Google i jej klienci mogą stwierdzić, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Tak więc nie ma możliwości śledzenia cookie przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zdobyte przy pomocy plików cookie do śledzenia konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords uzyskują informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z zainstalowanym tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji pozwalających na personalną identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, mogą Państwo odmówić umieszczenia potrzebnego do tego pliku cookie poprzez ustawienia przeglądarki, które generalnie dezaktywują automatyczne umieszczanie plików cookie. Pliki cookie do śledzenia konwersji można także dezaktywować, ustawiając przeglądarkę w taki sposób, że będzie ona blokowała pliki cookie z domeny Blokowanie plików cookie ustawieniami przeglądarki Firefox 1. Kliknąć w Menu i Ustawienia. 2. Przejść do karty Prywatność. 3. W sekcji Historia proszę w pozycji Program Firefox: wybrać będzie używał ustawień użytkownika. 4. W pokazujących się opcjach wyboru odznaczyć Akceptuj pliki cookies 5. Kliknąć przycisk OK. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem https://support.mozilla.org/en-us/kb/block-websites-storing-site-preferences Google Chrome 1. Kliknąć w Menu i na Ustawienia. 2. Kliknąć na samym dole Pokaż ustawienia zaawansowane. 3. Kliknąć w sekcji Prywatność na Ustawienia treści. 4. W sekcji Cookies wybrać Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z wutryn. 5. Kliknąć przycisk Gotowe.

7 Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647 Internet Explorer 1. Na pasku menu Narzędzia menu wybrać Opcje internetowe lub gdy pasek menu nie wyświetla się, kliknąć na symbol menu, a następnie Opcje internetowe. 2. Kliknąć na kartę Prywatność. 3. Korzystając z suwaka, mogą Państwo wybierać pomiędzy wieloma poziomami przetwarzania plików cookie. Ustawienie suwaka na samej górze powoduje zablokowanie wszystkich plików cookies. Ustawienie suwaka na samym dole dopuszcza wszystkie pliki cookies. 4. Kliknąć przycisk OK. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: Safari 1. Kliknąć w Ustawieniach Prywatność 2. W sekcji Akceptuj pliki cookie mogą Państwo ustawić, czy i kiedy Safari ma umieszczać na Państwa komputerze pliki cookie stron internetowych. Aby uzyskać dodatkowe informacje należy kliknąć w Pomoc (oznaczoną symbolem znaku zapytania). Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_us Pliki cookie oferentów trzecich są plikami, które przekazywane są od innego oferenta niż ten, którego stronę odwiedza użytkownik. Jeśli użytkownik otwiera stronę i inna jednostka za jej pośrednictwem przenosi pliki cookie, mamy do czynienia z plikami cookie oferentów trzecich. Przykładem na to są wtyczki sieci społecznościowych Facebooka, Twittera i Google+. Typowym ich celem jest umożliwienie i ułatwienie dzielenia się treściami na platformach sieci społecznościowych. Dokładniejsze informacje można uzyskać na stronach informacyjnych oferentów trzecich. Dla przejrzystości podajemy poniżej wszystkich oferentów trzecich, związanych z naszymi wymienionymi powyżej stronami i używających plików cookie oferentów trzecich, i odsyłamy do odpowiednich stron informacyjnych:» Informacje Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/» Facebook (Konfigurcja) z własnego konta. Sekcja Prywatność.» Informacje Twitter: https://support.twitter.com/articles/ » Twitter (Konfiguracja): https://twitter.com/settings/security» Informacja Google i Youtube: Google i Youtube (Konfiguracja):

8 Wtyczki społecznościowe Facebooka (Facebook Social Plugins) Strona ta korzysta z wtyczek społecznościowych sieci społecznościowej facebook.com (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczkę można rozpoznać po logo Facebook lub dodatkowej informacji "Facebook Social Plugin". Wtyczka spełnia następujące funkcje: - Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka - Treści wtyczki przekazywane są bezpośrednio przez Facebooka do Państwa przeglądarki i automatycznie włączane do wtyczki - Facebook otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo tę stronę i, gdy są Państwo zalogowani do Facebooka, Facebook może Państwa wizytę na tej stronie przyporządkować do Państwa konta na Facebooku - Państwa interakcje z wtyczką przekazywane są bezpośrednio przez Państwa przeglądarkę do Facebooka i tam zapisywane. Informacje o celu, zakresie i przetwarzaniu Państwa danych oraz Państwa prawach z tym związanych znajdą Państwo w Informacji Facebook o ochronie danych. Standardowo wtyczka Facebook Social Plugin jest na stronie nieaktywna, dzięki czemu nie następuje transfer danych. Aby aktywować i korzystać z wtyczki Facebook Social Plugin proszę raz kliknąć na wtyczkę z logo Facebooka lub button aktywujący. Wraz z aktywacją buttonu również Państwa będą przekazywane do Facebooka. Przycisk Google +1 Strona korzysta z przycisku Google +1, tj. umieszczanej na stronach internetowych wtyczki sieci społecznościowej Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Przycisk można rozpoznać po opisie +1 lub Google+1. Wtyczka obsługuje następujące funkcje: - Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google - Wtyczka ładuje się bezpośrednio z Google na stronę - Istnieje możliwość, że przekazywane będą takie dane jak dokładna data otwarcia strony, Państwa adres IP i inne dane osobowe - Państwa interakcje z wtyczką będą przekazywane przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio do Google i tam zapisywane. Informacje o celu, zakresie i przetwarzaniu Państwa danych oraz Państwa prawach z tym związanych znajdą Państwo w Informacji Google o ochronie danych. https://developers.google.com/+/web/buttons-policy Standardowo wtyczka Przycisk Google+1 jest na stronie nieaktywna, dzięki czemu nie następuje przekazywanie danych. Aby aktywować i korzystać z wtyczki Przycisk Google+1 proszę raz kliknąć na wtyczkę Przycisk +1 lub button aktywujący. Wraz z aktywacją buttonu również Państwa będą przekazywane do Google.

9 Administratorem danych osobowych jest: Südtirol Marketing (SMG) w osobie prawnego przedstawiciela. Pfarrplatz 11 I Bozen (Bolzano) (BZ) tel fax: Internet: Südtirol Marketing nr wpisu do Izby Handlowej: nr REA BZ nr VAT: IT NIP: Podmiotem odpowiedzialnym za treść jest zgodnie z 6 państwowej umowy o usługach medialnych (MDStV): Südtirol Marketing

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Polityka cookies w serwisie internetowym

Polityka cookies w serwisie internetowym Polityka cookies w serwisie internetowym www.bacca.pl Bacca dokłada wszelkich starań, aby Serwis był wygodny w użyciu. Dla poprawy wygody korzystania z Serwisu korzystamy z plików cookie. Za pomocą technologii

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Administrator Serwisu 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego zasilenia.faktura.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot,

Bardziej szczegółowo

Polityka Cookies. 1. Co to jest plik cookie? 2. Dlaczego korzystamy z Plików Cookies? 3. Z jakich rodzajów Plików Cookies korzystamy?

Polityka Cookies. 1. Co to jest plik cookie? 2. Dlaczego korzystamy z Plików Cookies? 3. Z jakich rodzajów Plików Cookies korzystamy? Polityka s Niniejsza polityka cookies ( Polityka s ) określa, w jaki sposób, z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo Polityka Cookies 1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Kuratorium Oświaty w Opolu. Dokładamy wszelkich starań,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

Instytut-Mikroekologii.pl

Instytut-Mikroekologii.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES Instytut-Mikroekologii.pl Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików cookies serwisu internetowego prowadzonego w domenie Instytut- Mikroekologii.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka?

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka? Cookies REGULAMIN Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do tkkf.tarnobrzeg.pl.

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www. Polityka Prywatności Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisów WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, zwanego dalej Inspektoratem.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie plików cookies

Wykorzystywanie plików cookies Polityka Niniejsza Polityka dotyczy plików i odnosi się do stron internetowych w domenie *.rkantor.com, zwanej dalej ( Serwisem ), których właścicielem jest Raiffeisen Solutions Sp. z o. o z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Stosowanie ciasteczek (cookies)

Stosowanie ciasteczek (cookies) Stosowanie ciasteczek (cookies) Nasza strona używa plików cookies. Informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. Cookies. Polityka dotycząca Ciasteczek

Regulaminy. Cookies. Polityka dotycząca Ciasteczek Regulaminy Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych, należących do Grupy portali i sklepów Zi-Co Sp. z o.o.: - dekarze.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa. Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, odwiedzających

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności http://tanieprojekty24h.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych Beata Dutkiewicz Stan Surowy 95-015 Głowno Ul. Kopernika

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies Polityka Prywatności i Cookies I. Podstawa Prawna: 1.Prawo telekomunikacyjne Art. 173. I. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady dotyczące cookies

Nowe zasady dotyczące cookies Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne.

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne. Cookie Policy 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem Serwisu jest Artur Kowalski http://inzynieria.pro 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi

Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi Stosowanie ciasteczek (cookies) Sklep internetowy wtspartner.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce

Bardziej szczegółowo

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne.

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Cemarol Sp. z o.o. 1. Operatorem Serwisu www.powiat-lebork.com jest Cemarol sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy (76-251), Kobylnica, ul. Główna

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I. PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE. 1. Co to są pliki cookies?

Wstęp ROZDZIAŁ I. PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE. 1. Co to są pliki cookies? Wstęp Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego http://www.biedronka.pl/mojabiedronka (zwanego dalej Serwisem ). Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było dla Państwa wygodne i bezpieczne.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych STAN Z: 01.03.2015 Ogólne wskazówki dotyczące ochrony danych Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas ważna. Właścicielem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Czym są pliki cookies?

Czym są pliki cookies? Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Dane osobowe Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych, rozumie się to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:: a. Zapytanie b. Wniosek Pożyczkowy (uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe Z.Niziński Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl 1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu [adres serwisu, np. www.blink.pl] jest [pełne dane rejestrowe] Serwis

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Styczeń 01, 2017 do odwołania Definicje Polityka Polityka ochrony prywatności JDM, określająca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne,

Bardziej szczegółowo

1. Gromadzenie danych osobowych i sposób ich wykorzystania

1. Gromadzenie danych osobowych i sposób ich wykorzystania Wstęp Spółka Unique Moments Sp. z o.o. oraz Unique Moments Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ceni sobie zaufanie Użytkowników, dlatego też ich dane przechowuje z największą starannością i zachowaniem najwyższych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 2 Administrator Cookies Formularz zapytań Newsletter Serwis Urządzenie Użytkownik

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 2 Administrator Cookies Formularz zapytań Newsletter Serwis Urządzenie Użytkownik POLITYKA PRYWATNOŚCI Poniższy dokument określa Politykę Prywatności stron internetowych www.moto-moto.net.pl i www.kawasaki.moto-moto.net.pl. Administrator szanuje prawo Użytkownika do prywatności oraz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron www Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu zawierająca politykę ochrony plików cookies

Polityka prywatności stron www Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu zawierająca politykę ochrony plików cookies Polityka prywatności stron www Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu zawierająca politykę ochrony plików cookies 2 Spis treści Polityka Prywatności... 4 Polityka dotycząca plików cookies... 7

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Polityka prywatności stron WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu Polityka prywatności stron WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu Polityka Prywatności Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisów WWW Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Blue Media, a także zasady przechowywania i dostępu do informacji przechowywanych na

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności serwisu room8.pl

Polityka Prywatności serwisu room8.pl Polityka Prywatności serwisu room8.pl Wstęp Podstawą przetwarzania danych przez Serwis jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS )

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Spółka Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu zarabianieskuteczne.pl

Polityka prywatności serwisu zarabianieskuteczne.pl Polityka prywatności serwisu zarabianieskuteczne.pl Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem 'zarabianieskuteczne.pl', akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA Prywatności. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

POLITYKA Prywatności. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych POLITYKA Prywatności Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o. Co zawiera niniejszy dokument? Niniejszy dokument zawiera Politykę prywatności i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Jakie dane przetwarzamy?

Wstęp. Jakie dane przetwarzamy? Wstęp Lunching.pl sp. z o.o. ul. Fabrycza 20A 31 553 Kraków NIP: 6751527515 KRS: 0000586924 Operator aplikacji lunching.pl jest Administratorem danych osobowych (Administrator) gromadzonych i przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

Klauzula ochrony prywatności

Klauzula ochrony prywatności Załącznik nr 3 do Regulaminu sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną Klauzula ochrony prywatności przyjęta do stosowania przez: Zieliński

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Początek formularza Dół formularza

Początek formularza Dół formularza Polityka prywatności Polityka prywatności www.narzedziak24.pl Początek formularza Dół formularza Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Alama24.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ekomajty.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ekomajty.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ekomajty.pl Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym ekomajty.pl (dalej jako Sklep Internetowy ). Administratorem

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Portalu

Polityka prywatności Portalu Polityka prywatności Portalu www.mieszko.my Bielsko Częstochowsko Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Spis Treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Zakres i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Druko.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. PLIKÓW COOKIES GoPay Sp. z o.o. jako firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI VI POLAND PODSUMOWANIE GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI

POLITYKA PRYWATNOŚCI VI POLAND PODSUMOWANIE GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI VI POLAND POLITYKA PRYWATNOŚCI Vi Germany GmbH, z siedzibą na ul. Leopoldstrasse 256, 80807 Monachium, Niemcy (zwanej w dalszej części polityki: "VI", "my", "nasz" lub "nas") gromadzi informacje za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 29 ( Warszawa),

Fundacja Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 29 ( Warszawa), POLITYKA COOKIES Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. ZGODA POLITYKA PRYWATNOŚCI I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron www OUW zawierająca politykę ochrony plików cookies

Polityka prywatności stron www OUW zawierająca politykę ochrony plików cookies Polityka prywatności stron www OUW zawierająca politykę ochrony plików cookies Spis treści Polityka Prywatności... 3 Polityka dotycząca plików cookies... 6 Czym są pliki "cookies"?... 6 Do czego używamy

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Używamy plików cookies, aby zapamiętać twoje preferencje. Niesie to następujące skutki:

Używamy plików cookies, aby zapamiętać twoje preferencje. Niesie to następujące skutki: Ciasteczka Używamy plików cookies, aby zapamiętać twoje preferencje. Niesie to następujące skutki: Usunięcie plików cookie spowoduje konieczność aktualizacji twoich preferencji. Jeśli użyjesz innego urządzenia,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl I. Kto jest administratorem danych osobowych abcedukacja pl?

POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl I. Kto jest administratorem danych osobowych abcedukacja pl? POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności rekordlazienki.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych Oświadczenie o ochronie danych dla strony internetowej MyLyconet Wersja pliku: 3.00 (05.2014) Ochrona Państwa danych osobowych stanowi dla firmy Lyoness oraz właściciela niniejszej strony internetowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 4. Za Uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje opiekun.

Regulamin. 4. Za Uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje opiekun. Regulamin 1. Niniejszy regulamin dotyczy autorskich warsztatów plastycznych, organizowanych i prowadzonych przez Organizatora na rzecz Uczestnika, zwanych dalej: "Warsztatami". 2. Przez Organizatora rozumie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności woda.krakow.pl

Polityka prywatności woda.krakow.pl Polityka prywatności woda.krakow.pl Polityka Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących

Bardziej szczegółowo

Przy rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych, które są niezbędne do założenia Konta Użytkownika:

Przy rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych, które są niezbędne do założenia Konta Użytkownika: Wstęp Lunching.pl sp. z o.o. ul. Fabrycza 20A 31-553 Kraków NIP: 6751527515 KRS: 0000586924 Operator aplikacji lunching.pl jest Administratorem danych osobowych (Administrator) gromadzonych i przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem.

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem. Polityka prywatności Niniejsza strona ma służyć komunikacji pomiędzy Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. [ PMPL-D ], a Dystrybutorami wyrobów tytoniowych, w szczególności realizacji Programu Dystrybucyjnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI zgodna z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI zgodna z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI zgodna z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. z siedzibą pod adresem ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 5, 00-546 Warszawa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat ochrony danych

Informacje na temat ochrony danych Informacje na temat ochrony danych Ochrona Państwa danych jest w naszym interesie Czym są dane osobowe? Zasada anonimowego przetwarzania Witamy na naszej stronie internetowej i dziękujemy za zainteresowanie.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

POLITYKA PLIKÓW COOKIE POLITYKA PLIKÓW COOKIE Data aktualizacji: 21-03- 2013 W poniższej Polityce ws. Cookies opisujemy rodzaje plików Cookies oraz inne technologie stosowane na naszej Witrynie i platformie, jak również wyjaśniamy,

Bardziej szczegółowo

Przykład opisu cookies

Przykład opisu cookies 2013 Przykład opisu cookies Niniejszy dokument stanowi przykład jak może wyglądać opis zamieszczony w polityce prywatności lub w regulaminie serwisu lub sklepu internetowego. Zapraszamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies Polityka prywatności i cookies Administratorem danych i operatorem serwisów internetowych (dalej Serwisy ) jest Beliso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03 982), przy ul. Kosmatki 16, NIP: 9521873020,

Bardziej szczegółowo

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A.

STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. POLITYKA PRYWATNOŚCI STOSOWANA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK OLIWA S.A. I. Informacje o podmiocie zbierającym dane osobowe Podmiotem zbierającym dane jest Przedsiębiorstwo Przewozu

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies Polityka prywatności i cookies Preambuła Chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z serwisu www.goscinny.eu. Przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej Polityka ) określa zasady wykorzystywania plików cookies oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES W SERWISIE ( SERWIS )

POLITYKA COOKIES W SERWISIE  ( SERWIS ) POLITYKA COOKIES W SERWISIE WWW.HALOPOŻYCZKA.PL ( SERWIS ) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Cookies. (I) - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk

Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk 1. W celu prawidłowego korzystania z systemu e-krk niezbędne jest: a)połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa: - Internet Explorer 8.0+ lub

Bardziej szczegółowo

Administratorem danych osobowych RehShop.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Administratorem danych osobowych RehShop.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: Polityka prywatności Polityka prywatności RehShop.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności*

Polityka Prywatności* Polityka Prywatności* * Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.morethanbag.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Zasady polityki prywatności SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI. I. Zasady polityki prywatności SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI Sklep/serwis internetowy www.lepiej.net prowadzony jest przez Michalinę Figarską prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą w Krakowie pod adresem: 31-990 Kraków, ul. (NIP: 6781078507,

Bardziej szczegółowo

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Data publikacji dokumentu: 1 czerwca 2014 Spis treści 1 Wstęp...2 2 Definicje...2 2.1 Administrator...2 2.2 Cookies...2 2.3 Cookies Administratora

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mybodie.pl (zwanego dalej: Sklepem ). 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Jak zmienić ustawienia cookies?

Jak zmienić ustawienia cookies? Jak zmienić ustawienia cookies? Pamiętaj, że zablokowanie ciasteczek używanych przez nas może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

********************************************** POLITYKA PRYWATNOŚCI - ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI NA BELLINDA.PL

********************************************** POLITYKA PRYWATNOŚCI - ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI NA BELLINDA.PL PW Polska dostrzega znaczenie ochrony prywatności użytkowników Serwisu bellinda.pl (zwanego dalej Serwisem ) i przywiązuje dużą wagę do jego bezpieczeostwa. W związku z powyższym dostęp do Serwisu i korzystanie

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.ONT.COM.PL W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności i zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz innych informacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności magabi.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. 1. Definicje

Polityka Prywatności. 1. Definicje Polityka Prywatności. 1. Definicje Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: PRONAR PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 103,, wpisana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Portal A sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Portal A sp. z o.o. realizuje politykę

Bardziej szczegółowo