Prawidłowe zasady rozliczania amortyzacja leasing VAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawidłowe zasady rozliczania amortyzacja leasing VAT"

Transkrypt

1 Samochód w firmie Prawidłowe zasady rozliczania amortyzacja leasing VAT Radosław Kowalski

2 Samochód w firmie Prawidłowe zasady rozliczania amortyzacja leasing VAT Radosław Kowalski

3

4 Autor Radosław Kowalski Redaktor merytoryczny Katarzyna Jędrzejewska Redaktor prowadzący Krzysztof Krubski Projekt graficzny okładki Kinga Pisarczyk Korekta Mirosława Jasińska-Nowacka Skład i łamanie Joanna Archacka Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2016, maj 2016 r. ISBN Adres redakcji: Warszawa, ul. Okopowa 58/ Biuro Obsługi Klienta: Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel , , Druk: Mazowieckie Centrum Poligrafii

5 Spis treści Wstęp 5 Rozdział 1. Samochody nie tylko w podatkach 7 Jaki samochód jest osobowy w podatkach dochodowych 8 Samochody z okresu 1 stycznia 31 marca 2014 r. 9 Samochody nabyte przed 1 kwietnia 2014 r. po staremu 10 Samochody sprzed 2014 roku jeszcze inaczej 13 Koszty używania samochodu 15 Samochód jako środek trwały 16 Rozdział 2. Amortyzacja a koszty podatkowe 49 Koszty amortyzacji w czasie długiej naprawy 55 Inne przerwy w wykorzystaniu samochodu 56 Zawieszenie bez amortyzacji 57 Amortyzacja przy korzystaniu przez pracownika na potrzeby osobiste 58 Amortyzacja przy oddaniu w używanie współpracownikowi 62 CZYTELNICY PYTAJĄ 64 Rozdział 3. Koszty używania samochodów inne niż amortyzacja 81 Składki na ubezpieczenie pojazdu 81 Naprawy samochodu a koszty 89 Strata z tytułu utraty i likwidacji pojazdu 92 Podatek od towarów i usług a koszty 93 Koszty używania samochodu udostępnianego pracownikom i współpracownikom 96 Koszty używania samochodów obcych a koszty podatkowe 97 Ewidencja zło konieczne 98 Ewidencja wymogi formalne 99 Limit kosztowy według ewidencji 100 Co to są koszty używania samochodu 102 Prywatny samochód podatnika a koszty i przychód 105 Samochód pracownika na potrzeby pracodawcy 110 Zwrot w formie ryczałtu 111 Zwrot kosztów podróży służbowej 113 Samochody osobowe z zagranicy 115 CZYTELNICY PYTAJĄ 118 3

6 Samochód w firmie Rozdział 4. Na kłopoty leasing 123 Leasing jako droga do nabycia 127 Opłaty leasingowe a koszty w czasie 130 Opłaty leasingowe kosztem tylko gdy spełniają warunek celowości 136 Skutki podatkowe gdy umowa nie spełnia warunków leasingu 141 Wykup samochodu po leasingu 153 CZYTELNICY PYTAJĄ 156 Rozdział 5. Samochody służbowe na potrzeby prywatne pracownika 159 Samochód służbowy: przychód tylko przy korzyści pracownika 160 Ile przychodu ze służbowego samochodu 165 Samochody dla współpracowników 175 CZYTELNICY PYTAJĄ 178 Rozdział 6. Definicja pojazdu samochodowego w VAT 183 Podatek naliczony od zakupów samochodowych 186 Prewspółczynnik 187 Wydatki związane z pojazdami samochodowymi 188 Odliczanie VAT od paliwa 194 Z pełnym odliczeniem 195 Konstrukcyjnie przeznaczone do działalności gospodarczej 195 Pojazdy specjalne 199 Jeśli na inne potrzeby, to z VAT 204 Pojazdy samochodowe z VAT VAT 26 a zasady parkowania 208 Samochody na wynajem i jako towary 211 Korekta przy zmianie sposobu wykorzystania 215 Samochody osobowe a VAT od nieodpłatnego świadczenia 221 CZYTELNICY PYTAJĄ 222 4

7 Wstęp W dzisiejszych czasach samochód, obok komputera i smartfona, jest jednym z podstawowych narzędzi pracy wielu przedsiębiorców i ich pracowników. Niestety, cały czas ustawodawca podatkowy postrzega samochody osobowe jako coś, co ma szczególny charakter i dlatego należy je objąć szczególnymi regulacjami fiskalnymi. Nie chodzi tylko o VAT o czym pamiętają chyba wszyscy podatnicy. Również w podatkach dochodowych prawodawca w specyficzny sposób definiuje samochody osobowe po to, by zastosować wobec nich odrębne regulacje podatkowe. Niestety, odrębne należy czytać jako mniej korzystne dla podatników unormowania niż wobec innych urządzeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej. W praktyce nawet bardziej dotkliwe niż w VAT mogą okazać się ograniczenia wynikające z przepisów regulujących zasady opodatkowania aut podatkami dochodowymi. Dlatego właśnie w naszym praktycznym poradniku pochylamy się nad podatkowymi implikacjami nabycia, korzystania i zbycia samochodów osobowych w VAT, które to auta prawodawca każe nazywać pojazdami samochodowymi. Szczegółowo analizujemy również regulacje o podatkach dochodowych, wskazując, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie ryzyka fiskalne uwzględnić. Pokazujemy także, jakie zachowania mogą przedsiębiorcom pomóc, przynosząc wymierne ale zawsze legalne korzyści podatkowe. Ale VAT, CIT/PIT to nie koniec problemów fiskalnych z podatkami. Jest jeszcze akcyza, o zawiłościach której również wspominamy w naszym poradniku. To jeszcze nie koniec. W niektórych przypadkach transakcja, przedmiotem której jest samochód, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Trzeba o tym pamiętać i należy uwzględnić, planując posunięcia. Przedsiębiorcy używający pojazdów muszą pamiętać również o innych obciążeniach publicznoprawnych, jak np. opłata środowiskowa. Niestety, w praktyce okazuje się, że zwłaszcza osobom fizycznym zdarza się o tym zapominać. Należy więc pamiętać również o takiej opłacie (chociaż nasza książka jest o podatkach, to warto w tym miejscu przypomnieć również o opłacie związanej z używaniem samochodów). Samochody w działalności gospodarczej to w pewnych okolicznościach przyczyna daniny, jaką jest podatek od środków transportu. Dla większości podatników to bardzo odległe wspomnienie, ale nadal część przedsiębior- 5

8 Samochód w firmie ców musi taki podatek deklarować i opłacać na szczęście nie dotyczy on samochodów osobowych. Warto przy okazji analizy fiskalnych implikacji używania w działalności gospodarczej aut przypomnieć o powinnościach w zakresie innych obciążeń publicznoprawnych niż podatkowe, jakie spoczywają na przedsiębiorcach.

9 Rozdział 1 Samochody nie tylko w podatkach W licznych regulacjach ustawodawca podatkowy, nawet jeżeli nie zdecydował się na samodzielnie zdefiniowanie pojęcie samochodu osobowego albo pojazdu samochodowego, nawiązuje, odsyła czy sięga do przepisów o ruchu drogowym. Dlatego warto przypomnieć, co jest pojazdem samochodowym według takich regulacji. Pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, ale pojazdem takim nie jest ciągnik rolniczy. Pojazdem silnikowym jest pojazd, czyli środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane, wyposażony w silnik z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego. Jednym słowem, samochodami osobowymi czy pojazdami samochodowymi mogą być nie tylko samochody sensu stricte, ale również np. motocykle, czterokołowce (quady), pojazdy trójkołowe. Czterokołowiec to z kolei pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla którego masa własna nie przekracza: 1) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, 2) w przypadku przewozu osób 400 kg. Samochodami (pojazdami samochodowymi) nie są motorowery, ciągniki rolnicze, ale również czterokołowce (quady) lekkie. Z uwagi na zastosowane wyłączenie warto wyjaśnić, że: czterokołowiec lekki to czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; ciągnik rolniczy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych; motorower to pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm 3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kw, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Ze względu na treść definicji podatkowych warto w tym miejscu również wskazać, że pojazd specjalny to pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczone 7

10 Samochód w firmie do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. W pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. Jaki samochód jest osobowy w podatkach dochodowych Z uwagi na to, że regulacje podatkowe dotyczące podatków dochodowych traktują w szczególny sposób samochody osobowe, ustawodawca postanowił doprecyzować, co należy klasyfikować jako samochody osobowe. W tym celu, zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych została wprowadzona definicja ustawowa samochodu osobowego. Zaznaczyć należy, że na płaszczyźnie obu ustaw obowiązują takie same sposoby identyfikacji samochodów osobowych. Tak więc, ilekroć prawodawca podatkowy wskazuje na samochód osobowy, musimy wziąć pod uwagę to, że jest nim pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Zgodnie z tym, na co wcześniej wskazaliśmy, chodzi o pojazd inny niż ciągnik rolniczy, motorower i pojazd szynowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Ale to nie koniec definicji samochodu osobowego. Prawodawca postanowił zmodyfikować taką definicję i specjalnie na potrzeby podatków dochodowych zostało zastrzeżone, że jako samochodu osobowego nie kwalifikuje się: a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy, 8

11 Rozdział 1. Samochody nie tylko w podatkach d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o VAT. W szczególny sposób należy przyjrzeć się tej części definicji, która nawiązuje do przepisów ustawy o VAT. Ważne jest, że prawodawca powołał jedynie jedno z odesłań zapisane w art. 86 ustawy o VAT. To oznacza, że samochodami osobowymi: nie są samochody pogrzebowe oraz bankowozy typu A i B, o ile tak bankowozy, jak i pogrzebowe mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony, ale z tej kategorii nie zostały wyłączone samochody, dla których na płaszczyźnie VAT nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu, zachowując prawo do pełnego VAT naliczonego (patrz poniżej). WAŻNE Sposób odesłania, jakim posłużył się prawodawca w ustawach o podatkach dochodowych, przesądza o tym, że za samochody osobowe według takich podatków (dochodowych) uznawane są: 1) pomoc drogowa, mająca nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów, 2) samochody pogrzebowe z więcej niż jednym rzędem siedzeń i o dopuszczalnej masie całkowitej nie wyższej niż 3 tony, nawet jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej podatnika wykorzystującego te pojazdy są usługi pogrzebowe, 3) bankowozy, w tym typu A i B, z więcej niż jednym rzędem siedzeń i o dopuszczalnej masie całkowitej nie wyższej niż 3 tony, nawet jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej podatnika wykorzystującego te pojazdy jest transport wartości pieniężnych. Zaznaczyć trzeba, że podatnik, który korzysta z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i klasyfikuje go jako inny niż osobowy, musi przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów, uzyskać stosowne zaświadczenie i na jego podstawie wpis w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku samochodów specjalnych ich status muszą potwierdzać dokumenty homologacyjne wydane zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Samochody z okresu 1 stycznia 31 marca 2014 r. Samochodem osobowym był wtedy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, czyli tak jak obecnie. Różni- 9

12 Samochód w firmie ca dotyczyła wyłączeń. Zgodnie z nimi podatnik nie uznawał za samochód osobowy: a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który był oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które były oddzielone od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekraczała 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowiła odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, c) pojazdu samochodowego, który miał otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, d) pojazdu samochodowego, który posiadał kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym lub z innych dokumentów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług wynikało, że jest to pojazd specjalny, f) pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a e, w którym liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosiła: 1 jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, 2 jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, 3 lub więcej jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg. W lit. f chodziło faktycznie o pojazdy z homologacją N1. Samochody nabyte przed 1 kwietnia 2014 r. po staremu Obecnie obowiązujące zasady i definicje mają zastosowanie do samochodów nabytych/wytworzonych przez podatnika od 1 kwietnia 2014 r. 10

13 Rozdział 1. Samochody nie tylko w podatkach WAŻNE Określenie nabytych obejmuje również wzięte w używanie na podstawie umowy najmu, leasingu lub umowy o podobnym charakterze po 31 marca 2014 r. (czyli, konsekwentnie samochody używane na podstawie umów zawartych do tego dnia klasyfikowane są według zasad wówczas obowiązujących). Ważne jest, że w podatkach dochodowych prawodawca nie sięga do momentu przyjęcia do używania, a jedynie wskazuje na zdarzenie nabycia (względnie wytworzenia) względnie zawiązania umowy o używanie (jeżeli chodzi o umowy o używanie zawarte przed 1 kwietnia 2014 r.). To oznacza, że zasady sprzed kwietnia 2014 r. są właściwe również wobec pojazdów faktycznie odebranych już po zakończeniu I kwartału 2014 r. Przykład 1 Podatnik (spółka) kupił 31 marca 2014 r. samochód z kratką, który w I kwartale 2014 r. nie był dla celów CIT samochodem osobowym. 31 marca 2014 r. spółka odebrała fakturę sprzedaży i dokumenty do rejestracji. Z uwagi na to, że transakcja została przeprowadzona w godzinach popołudniowych, samochód został zarejestrowany 1 kwietnia i w tym też dniu odebrany. Ale odpisy amortyzacyjne dokonywane są dopiero od maja, tj. od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. Taka sekwencja zdarzeń nie spowodowała klasyfikacji samochodu jako osobowego w CIT. Według przepisów przejściowych, na potrzeby podatku dochodowego pojazd klasyfikowany jest według zasad obowiązujących w I kwartale 2014 r., dzięki czemu nie jest samochodem osobowym. Co ciekawe, poprzednia definicja miała krótki okres ważności, bo zaledwie trzy miesiące. Oznacza to, że używając samochodu sprzed II kwartału 2014 r., podatnik musi dokładnie sprawdzić, która definicja jest właściwa. Podkreślić trzeba, że jest to ważne, gdyż w zależności od sposobu klasyfikacji pojazdu mogą mieć zastosowanie szczególne ograniczenia, ale o tym więcej w dalszej części. Analizując zagadnienie stosowania odpowiednich definicji na przełomie stanów prawnych 31marca/1 kwietnia 2014 r., zaznaczyć trzeba, że chociaż ustawodawca zastosował stosunkowo liberalne zasady (w VAT jest to bardziej restrykcyjnie o tym poniżej), to jednak bardzo istotne są zastrzeżenia, o których za chwilę. Z jednej strony mamy odniesienie do nabycia (wytworzenia) czy podpisania umowy o używanie (a nie faktycznego odbioru pojazdu), jak również brak obowiązku rejestracji w urzędzie skarbowym umów o używanie samochodów zawartych przed 1 kwietnia 2014 r. (na potrzeby podatków dochodowych), z dru- 11

14 Samochód w firmie giej strony musimy pamiętać o zmianie statusu pojazdu. Chodzi o sytuację, w której cały czas korzystamy z pojazdu, ale w pewnym momencie następuje zmiana tablic rejestracyjnych. Przypomnieć trzeba, że na płaszczyźnie regulacji podatkowych pojazdem nabytym jest ten, który został zakupiony, przejęty na własność w wyniku czynności nieodpłatnej (darowizny, zniesienia współwłasności etc.) czy nawet przyjęty w używanie, z tym że uwaga na podstawie umowy leasingu finansowego. Wzięcie samochodu w używanie na podstawie umowy leasingu operacyjnego czy tym bardziej najmu, nawet jeżeli po zakończeniu umowy niemal automatycznie dokonywane jest nabycie, nie stanowi tego nabycia, które pozwalałoby na stosowanie wcześniejszych regulacji, tj. przepisów z dnia rozpoczęcia używania pojazdu. W konsekwencji wykup po leasingu przykład 2 czy zawiązanie kolejnej umowy o używanie przykład 3 przesądzają o konieczności stosowania już nowej definicji, tej właściwej w dniu wykupu lub podpisania nowej umowy. Przykład 2 Firma korzysta z samochodu osobowego, który ma homologację N1. Pojazd wykorzystywany jest na podstawie umowy leasingu zawartej w marcu 2014 r. Dzięki takiej klasyfikacji pojazd ma status samochodu innego niż osobowy, skutkiem czego nie mają wobec niego zastosowania ograniczenia z uwagi na to, że jest to umowa leasingu, sprowadza się do możliwości ujęcia w kosztach całej składki na ubezpieczenie pojazdu. W kwietniu 2016 r. podatnik wykupił samochód i wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Niestety, doradca podatkowy obsługujący spółkę zwrócił uwagę na to, że od momentu wykupu pojazdu z leasingu mają wobec niego zastosowanie ograniczenia kosztowe właściwe dla samochodów osobowych, bo od momentu wykupu pojazd jest takim samochodem. Przykład 3 Przedsiębiorca (osoba fizyczna) korzysta w działalności gospodarczej z samochodu osobowego, który ma homologację N1. Ze względu na to, że pojazd wykorzystywany jest na podstawie umowy leasingu zawartej w marcu 2014 r., cały czas ma status samochodu innego niż osobowy. Umowa została zawiązana na okres 24 miesięcy z wysoką ceną wykupu. W związku ze zbliżającym się końcem umowy podatnik postanowił wystąpić do leasingodawcy z wnioskiem o zawiązanie nowej umowy, a finansujący wyraził na to zgodę. Została podpisana nowa umowa na kolejne dwa lata. Jednak tym razem samochód musi być uznany za osobowy (chociaż to jest cały czas ten sam pojazd, ten sam finansujący i korzystający) i mają wobec niego zastosowanie ograniczenia kosztowe właściwe dla samochodów osobowych (bo kolejna umowa została zawarta po 1 kwietnia 2014 r.). 12

15 Rozdział 1. Samochody nie tylko w podatkach Badając definicję samochodu osobowego w podatkach dochodowych, należy zwrócić uwagę na niezwykle istotną rzecz. Otóż, inaczej niż w VAT, w ustawach o PIT i CIT prawodawca nie przewidział żadnych szczególnych regulacji definiujących samochód, który jest przez podatnika w całości przeznaczony do oddania w używanie swoim klientom. Podobnie przepisy milczą w sprawie samochodów będących towarami handlowymi. To oznacza, że fakt, iż podatnik wykorzystuje pojazdy w taki sposób, nie ma żadnego wpływu na klasyfikację pojazdu. Warto zaznaczyć, że wprowadzając przepisy przejściowe ustawodawca zapomniał, że spółki osobowe (wówczas nawet jeszcze spółka komandytowo-akcyjna) nie są podatnikami podatków dochodowych. Na szczęście takie niedopatrzenie prawodawcy w żaden sposób nie wpłynęło na praktykę (przynajmniej na razie) i regulacje są stosowane również wówczas, gdy korzystającym jest spółka, a nie jej wspólnicy. Przykład 4 W lutym 2014 r. spółka komandytowa zakupiła samochód spełniający warunki do tego, aby sklasyfikowany był jako inny niż osobowy. Według przepisów obowiązujących od kwietnia 2014 r. pojazd winien być zaliczony do samochodów osobowych. Jednak na podstawie przepisu przejściowego, ze względu na nabycie pojazdu przed 1 kwietnia 2014 r., pojazd cały czas jest klasyfikowany w PIT i CIT wspólników (część wspólników to podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a część podatku od osób prawnych) jako samochód ciężarowy. Samochody sprzed 2014 roku jeszcze inaczej Ustawodawca podatkowy najwyraźniej nie lubi, gdy wszystko jest jasne i oczywiste. Zapewne z tego powodu w latach zafundował podatnikom szczególne rozwiązanie w zakresie definiowania samochodu osobowego w ustawach o podatkach dochodowych. W tych latach stosowne regulacje nie były zapisane wprost w ustawie, a w regulacjach przejściowych, a i te nie dość, że weszły w życie z mocą wsteczną (bo ustawa z 15 kwietnia 2011 r. obowiązywała od 1 stycznia 2011 r.), to pierwotnie miały obowiązywać do końca 2012 roku, jednak finalnie skończyły swój żywot rok później, bo z końcem 2013 roku. Zgodnie z nimi samochód osobowy to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: 1) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van; 13

16 Samochód w firmie 2) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; 3) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; 4) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 5) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy. Poz. Przeznaczenie pojazdów specjalnych 1 Agregat elektryczny/spawalniczy 2 Bankowóz 3 Do prac wiertniczych 4 Koparka, koparko-spycharka 5 Ładowarka 6 Do oczyszczania dróg 7 Podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych 8 Pomoc drogowa 9 Do zimowego utrzymania dróg 10 Żuraw samochodowy 11 Pogrzebowy W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w punktach 1 4, po- 14

17 Rozdział 1. Samochody nie tylko w podatkach zwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdzało się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Dopiero od 1 stycznia 2014 r. wróciliśmy do definicji samochodów osobowych zawartej bezpośrednio w ustawach o podatkach dochodowych (zresztą na podstawie tego samego aktu prawnego, który wprowadzał przejściową definicję samochodu osobowego na lata ). Powyższe definicje stosowane są w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczanym na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), jednak już nie wobec podatku płaconego w sposób zryczałtowany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Wprawdzie w przypadku podatku zryczałtowanego nie występują koszty uzyskania (a właśnie na potrzeby kosztów prawodawca definiuje samochody osobowe), jednak charakter pojazdu ma niekiedy znaczenie przy wyznaczaniu kwoty podatku z tytułu sprzedaży o tym w dalszej części książki. Koszty używania samochodu Z łatwością można się domyśleć, że skoro ustawodawca podatkowy tak skrupulatnie definiuje na potrzeby podatków dochodowych pojęcie samochodu osobowego, czyni to, aby nadać podatnikom korzystającym z takich pojazdów jakieś dodatkowe uprawnienia. W tym wypadku takie szczególne traktowanie kosztów związanych z używaniem samochodów sprowadza się do ograniczeń i wyłączeń. W efekcie mamy reglamentację części kosztów podatkowych i zakaz stosowania pewnych, z założenia, preferencyjnych metod amortyzacji środków trwałych, chociaż akurat wyłączenie możliwości szybszej amortyzacji nie zawsze działa na niekorzyść podatnika. Zastanówmy się więc, na co należy zwrócić uwagę przy rozliczeniu kosztów związanych z używaniem samochodów. Prawda jest bowiem taka, że wobec dominacji problematyki VAT od samochodów, wyznaczania i odliczenia podatku naliczonego, jego korekty itp., zagadnienia związane z podatkiem dochodowym niejednokrotnie pozostają nieco w cieniu. Tymczasem niewłaściwe i nieprzemyślane działania w tym zakresie mogą kosztować podatnika znacznie więcej niż ograniczenia w podatku od towarów i usług. Podkreślić należy, że problematyka szczególnego traktowania samochodów osobowych w podatkach dochodowych to zarówno zagadnienia kosztowe, 15

18 Samochód w firmie w tym amortyzacyjne, ale również kwestia zasad wyznaczania dochodu z tytułu zbycia pojazdu. A to nie koniec. Bo do tego dochodzą skądinąd od 2015 roku postrzegane w nowy sposób zagadnienia związane z wykorzystywaniem samochodów służbowych przez pracowników, członków zarządów, managerów, zleceniobiorców, tzw. samozatrudnionych na ich potrzeby prywatne i skutki z tym związane; do tego jeszcze problem paliwa na potrzeby jazd prywatnych, a także wpływ takiego wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych na VAT. Problemy mnożą się. Przyjrzyjmy się tym zagadnieniom i spróbujmy znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania, omińmy kilka pułapek fiskalnych zastawionych (mniej lub bardziej świadomie) przez ustawodawcę podatkowego. Samochód jako środek trwały Jeżeli zamierzamy wykorzystywać w naszej działalności samochód osobowy, urządzenie najczęściej niezbyt tanie, to w pierwszej kolejności przychodzi nam na myśl jego kupno, przyjęcie do używania, amortyzacja w kosztach podatkowych. Właśnie tak powinno być i tak najczęściej jest w przypadku drogich składników majątku, ale niekoniecznie akurat przy samochodach osobowych. W ich przypadku znacznie częściej decydujemy się na leasing. Co ciekawe, do takiego sposobu finansowania odwołują się nawet ci podatnicy, których stać byłoby na to, aby wyłożyć jednorazowo dużą kwotę i kupić samochód (samochody). O co więc tutaj chodzi? Już wiadomo: o pieniądze, i to niejednokrotnie spore. Leasingowi samochodów osobowych poświęcamy bardzo obszerny rozdział, a w tym miejscu pochylmy się nad amortyzacją. To bowiem z ograniczeń dotyczących amortyzacji, i dodatkowo szczególnych regulacji dotyczących obowiązków w przypadku używania samochodów niebędących naszą własnością (CIT) lub środkiem trwałym (PIT), wynika popularność leasingu. Ale wszystko po kolei. Podatnik, który został szczęśliwym posiadaczem samochodu osobowego, a który będzie wykorzystywany w jego działalności, będąc składnikiem majątku przedsiębiorstwa, musi zastanowić się nad tym, czy spełnia on warunki do tego, aby był środkiem trwałym. Aby tak było, pojazd musi być nie tylko własnością lub współwłasnością podatnika przykład 5, ale przede wszystkim winien być kompletny i zdatny do używania w dniu przyjęcia do używania i chodzi tutaj o zdatność faktyczną, jak i formalną przykład 6. Podkreślić należy, że wymóg kompletności jest istotny w momencie przyjęcia do używania. Ewentualna późniejsza awaria jest bez znaczenia, chyba że prowadzi do całkowitej likwidacji pojazdu. Środkami trwałymi są te samochody, których przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok. 16

19 Rozdział 1. Samochody nie tylko w podatkach Moglibyśmy rzec, że każdy pojazd spełnia warunki używalności, jednak tutaj chodzi o przewidywany okres używania u tego konkretnego podatnika przykład 7. Ponadto samochód musi być wykorzystywany w działalności gospodarczej, na potrzeby z nią związane przykład 8. Środkami trwałymi są również te pojazdy, które oddawane są w używanie podmiotom trzecim na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu operacyjnego przykład 9, jak również obce samochody przyjęte do używania w ramach umowy leasingu finansowego, przy czym chodzi o leasing finansowy w znaczeniu podatkowym przykład 10. Zatem przed podjęciem decyzji o klasyfikacji pojazdu niezbędne jest dokonanie analizy okoliczności w kontekście powyższych wymogów. I nie zawsze wszystko jest tak całkowicie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Z drugiej strony, czasami na etapie klasyfikacji składnika majątku, nawet nie zastanawiamy się nad tym, że przecież jesteśmy tylko współwłaścicielem rzeczy. Nad problemem własności czy współwłasności po stronie podatnika nie zastanawiamy się w szczególny sposób, np. w przypadku spółek osobowych prawa handlowego, które przecież (z wyjątkiem spółek komandytowo-akcyjnych) nie są podatnikami podatku dochodowego, a jednocześnie mają tzw. ułomną osobowość prawną. Jednak trzeba pamiętać o własności pojazdu, która musi przypadać na wszystkich wspólników spółki osobowej, jak również cywilnej, jeżeli zamierzamy samochód sklasyfikować jako środek trwały i amortyzować. Gdyby było inaczej, wówczas amortyzacja nie byłaby możliwa przykład 11. Nie wystarczy wnieść do spółki prawo do używania pojazdu konieczne jest objęcie go współwłasnością. Co ważne, w praktyce funkcjonuje, a nawet ma dominującą pozycję, przekonanie, że nie wystarczy współwłasność ułamkowa, a musi mieć ona charakter łączny, jako składnik majątku spółki (spółki osobowe prawa handlowego) lub łączny jako wspólników spółki cywilnej. Cech takich, uzasadniających dokonywanie odpisów amortyzacyjnych ( ) nie będą miały środki, które będą co prawda własnością lub współwłasnością (we współużytkowaniu wieczystym) wspólników spółki cywilnej, ale nie zostały wniesione jako wkład do spółki i w związku z tym nie zostały objęte współwłasnością łączną wspólników. Środki takie mogą być co najwyżej oddane przez tych wspólników spółce jako odrębnemu podmiotowi gospodarczemu do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. W piśmiennictwie akcentuje się («Kodeks cywilny. Komentarz», pod redakcją Z. Resicha, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1972, t. 2, s. 1698), że wspólnik spółki cywilnej może skutecznie rozporządzać prawami, które nie stanowią wspólnego majątku wspólników (współwłasność łączna). Stosunek spółki, jaki łączy wspólnika 17

20 Samochód w firmie ze spółką, nie stoi na przeszkodzie nawiązywaniu przez wspólnika innych stosunków zobowiązaniowych ze spółką. Używane przez spółkę na takiej podstawie środki, jako należące do grupy środków trwałych «obcych», mogłyby być amortyzowane w ramach działalności spółki tylko w razie ich zaliczenia do składników majątkowych «używającego», czyli spółki ( ), na podstawie odrębnych przepisów uchwała składu 7 sędziów NSA z 5 listopada 2001 r., sygn. akt FPS 6/01. Pomimo modyfikacji stanu prawnego co do meritum, uchwała nie utraciła aktualności. Przykład 5 Przedsiębiorca, pan Michał, kupił samochód osobowy wspólnie z synem (tak naprawdę kupił pan Michał, a syna dopisał, by biegł mu staż do AC ). Zatem w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu figuruje zarówno pan Michał, jak i jego syn. W związku z tym przedsiębiorca zaniepokoił się, czy może pojazd traktować jako środek trwały, skoro nie jest jego wyłącznym właścicielem. Postanowił skonsultować się w tej sprawie z doradcą podatkowym. Ten zapewnił pana Michała, że sam fakt, iż jest jedynie współwłaścicielem pojazdu, nie pozbawia go prawa do zaliczenia go do środków trwałych. Zastrzegł jednocześnie, że fakt taki winien być uwzględniony przy wyznaczaniu wartości początkowej środka trwałego. Przykład 6 Podatnik kupił nowy samochód osobowy. Pomimo sprzeciwów sprzedawcy (bo działanie było niezgodne z jego procedurami), podatnik odebrał pojazd jeszcze przed jego rejestracją przysłał po niego lawetę, która zabrała go do nabywcy. Pojazd został odebrany w styczniu, jednak jego rejestracja nastąpiła dopiero w lutym. W takiej sytuacji podatnik nie mógł zaklasyfikować samochodu jako środka trwałego już w styczniu, chociaż faktycznie nim dysponował, gdyż pojazd od początku miał być wykorzystywany zgodnie z jego głównym przeznaczeniem, tj. do jazdy po drogach publicznych, a aby tak było, musiał być zarejestrowany. Przykład 7 Spółka zajmująca się sprzedażą samochodów (będąca dealerem samochodów) wykorzystuje w działalności samochody demonstracyjne. Zazwyczaj pojazdy takie są wprowadzane do ewidencji środków trwałych, gdyż nawet po okresie ich używania jako demonstracyjne pozostają w firmie. W 2016 roku spółka zakupiła nowy samochód luksusowy sprzedawanej marki, który będzie służył jako pojazd demonstracyjny. Zarząd spółki uznał, że pojazd taki jest zbyt drogi, aby pozostał w przyszłości w firmie, i zdecydowano, że po okresie demonstra- 18

21 Rozdział 1. Samochody nie tylko w podatkach cyjnym samochód będzie przeznaczony do sprzedaży. Planowany okres, w którym pojazd będzie służył jako demonstracyjny, to sześć miesięcy, tak aby jego sprzedaż została dokonana w tym samym roku co produkcja. W takiej sytuacji główna księgowa zdecydowała, że samochód nie zostanie sklasyfikowany jako środek trwały. Decyzja księgowej jest właściwa, gdyż przewidywany okres używania pojazdu przez tego podatnika jest krótszy niż rok (trzeba tego okresu pilnować). Zaznaczyć należy, że organy podatkowe często stoją na stanowisku, że jeżeli podatnik wykorzystuje samochód jako demonstracyjny, to nawet jeśli klasyfikuje go jako towar handlowy, winien wprowadzić pojazd do ewidencji środków trwałych, jeżeli okres używania przekroczy rok. Zdaniem organów, dla uniknięcia konieczności zaliczenia pojazdów do środków trwałych nie wystarczy zaprzestać wykorzystywania takiego pojazdu na potrzeby jazd próbnych. Skoro zatem samochód demonstracyjny nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w momencie oddania go do używania (np. z powodu planowanej sprzedaży przed upływem roku), a faktyczny okres jego użytkowania przekroczył rok, Spółka ma obowiązek zaliczenia tego składnika do ewidencji środków trwałych. Wprowadzenie tego składnika do ewidencji środków trwałych po upływie tego okresu należy uznać za ujawnienie środka, o którym mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. W myśl tego unormowania, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z kolei regulacja zawarta w art. 16e ust. 1 u.p.d.o.p. stanowi, że jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku wymienione w art. 16a ust. 1 i art. 16b ust. 1, o wartości początkowej przekraczającej zł, i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich używania przekroczy rok, podatnicy są obowiązani, w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął: 1. zaliczyć te składniki do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia, 2. zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, obliczonych dla środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocz- 19

22 Samochód w firmie nych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, zwanym dalej «Wykazem stawek amortyzacyjnych», a dla wartości niematerialnych i prawnych przy zastosowaniu zasad określonych w art. 16m, 3. stosować stawki amortyzacji, o których mowa w pkt 2, w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych, 4. wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę odsetek wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1; odsetki od różnicy, o której mowa w pkt 2, są naliczane według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu zaliczenia składnika majątku do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku zaliczenia wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku o wartości początkowej przekraczającej zł do kosztów uzyskania przychodów, a następnie zaliczenia tych składników do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przed upływem roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia; w tym przypadku odsetki nalicza się do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (art. 16e ust. 2 u.p.d.o.p.) interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 października 2015 r., nr IBPB 1 2/ /15/AnK. Oczywiście nie w każdym przypadku zmiana klasyfikacji wiąże się z koniecznością korekty kosztowej i zapłaty odsetek. Gdyby podatnik nie rozpoznał wydatków na nabycie pojazdu w kosztach (np. ze względu na traktowanie pojazdu jako towar handlowy), wówczas żadna korekta kosztów nie jest dokonywana, a należy jedynie przeprowadzić ujawnienie środka trwałego. Przykład 8 Przedsiębiorca, osoba fizyczna, zakupił i wprowadził do ewidencji środków trwałych kilka samochodów osobowych. Każdy z nich jest amortyzowany i odpisy zgodnie z przepisami ujmowane są w kosztach podatkowych. W czasie kontroli podatkowej organ zakwestionował prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych amortyzacji od jednego z pojazdów. Urzędnik ustalił w czasie kontroli, że od nowości do samochodu nie został zakupiony nawet jeden litr paliwa, który byłby udokumentowany fakturą, a żona przedsiębiorcy, która nie jest osobą współpracującą ani pracownikiem przedsiębiorcy, przyznała, że to jest samochód, którym ona jeździ, wykorzystując go na potrzeby prywatne. W tej sytuacji organ stwierdził, że pojazd nie może być sklasyfikowany jako środek trwały, gdyż nie jest spełniony warunek wykorzystywania na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 20

w firmie Samochód Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać

w firmie Samochód Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać Samochód w firmie Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać Podatki dochodowe VAT Leasing Auta służbowe na potrzeby prywatne Samochód pracownika a koszty pracodawcy Samochód w firmie Jak kupić jak rozliczać

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1) 585 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy - nowa definicja samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014

Podatek dochodowy - nowa definicja samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014 Podatek dochodowy - nowa definicja samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014 W roku 2014 jesteśmy świadkami znaczących zmian w kwestii podatków. Najszersze zmiany dotknęły Ustawę o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl SAMOCHODY W 2014 r. W 2014 r. dwukrotnie zmienią się przepisy dotyczące odliczenia VAT od nabycia samochodów i wydatków eksploatacyjnych dotyczących używania pojazdów. Od 1 stycznia 2014 r. do czasu wejścia

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte Limit odliczenia ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego 1. Samochód 50%

Bardziej szczegółowo

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Od 1 kwietnia br. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd samochodowy" uważa

Bardziej szczegółowo

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych III. SAMOCHODY Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu 1. Ograniczenia w

Bardziej szczegółowo

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności Wyposażenie, środki trwałe ewidencje Amortyzacja jednorazowa Teksty zebrała i opracowała

Bardziej szczegółowo

Samochód w działalności gospodarczej

Samochód w działalności gospodarczej 20 kwietnia 2010 r. Samochód w działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Definicja samochodu samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej

Bardziej szczegółowo

Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami

Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami Maria Chołuj Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

VAT. od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH UOM 43

VAT. od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH UOM 43 VAT od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, ISBN 978-83-269-2993-9 9 788326 PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH 929939 UOM 43 BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY Rafał Kuciński prawnik, specjalista

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Od 1 kwietnia 2014 r. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd

Bardziej szczegółowo

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014.

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014. Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014. Ustawa z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura ITPB1/4511-1/16/PSZ Data 2016.03.25 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów.

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów. Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów Warszawa, 24 czerwca 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali doradca podatkowy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Druk nr 563 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zmiana odliczeń VAT od samochodów

Zmiana odliczeń VAT od samochodów Zmiana odliczeń VAT od samochodów Autor: Administrator środa, 30 kwiecień 2014 Zmieniony środa, 30 kwiecień 2014 Cech Rzemiosł Drzewnych Zmiana w zakresie odliczeń VAT - samochody - od 01.04.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

18 listopada 2010 r. Samochód osobowy. Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego

18 listopada 2010 r. Samochód osobowy. Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego 18 listopada 2010 r. Samochód osobowy Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Definicja samochodu osobowego 1 Zgodnie z art. 4a pkt9 UoPDOP, samochód osobowy definiowany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług I. Definicja pojazdu samochodowego (art. 2 pkt 34 VATU) Zgodnie z nowymi przepisami za pojazdy samochodowe uznaje się pojazdy samochodowe w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o rachunkowości i innych ustawach

Zmiany w ustawie o rachunkowości i innych ustawach Zmiany w ustawie o rachunkowości i innych ustawach Dnia 15 kwietnia 2011 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585). Celem

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników.

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników. Jakie błędy popełniają najczęściej podatnicy? W trakcie audytów podatkowych dokładnej kontroli badających podlegają zasady wprowadzania do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014

Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 VAT od samochodów po zmianach 1 IV 2014r. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ BYDGOSZCZ WARSZAWA GDYNIA WWW.OSTROWSKI-LEGAL.NET

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU w zakresie podatku od towarów i usług określającego zasady używania samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej po dniu

Bardziej szczegółowo

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i na jakiej podstawie? Ewidencję przebiegu pojazdów, zwaną potocznie kilometrówką, dla celów podatku dochodowego powinni

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych

Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych Warszawa, 17 lutego 2016 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy, ekonomista,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Strona1 OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Zmiany w zakresie opodatkowania nabycia samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 r. Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r. Strona2 Spis treści 1. STAN PRAWNY DO KOŃCA MARCA

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrotpodatku/324631,nowe-zasady-odliczania-vat-od-samochodow-w-2014-roku.html Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w PIT. Kraków,

Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w PIT. Kraków, Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w PIT Kraków, 31.03.2017 Co zostanie omówione w szkoleniu? 1. Definicje pojazdów 2. Kilometrówka - zasady jej prowadzenia, rozliczenie kosztów, stawki

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r.

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zmiany w podatku VAT 2014 Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zwolnienie dla towarów używanych Do 31.12.2013 r. Od 1.1.2014 r. Art. 43 ust. 1 pkt 2 Zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW

NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW Serwis podatkowy VAT luty 2014/nr 63 issn 1899-9905 NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW Komentarz miesiąca W STYCZNIOWEJ DEKLARACJI PODATNICY

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT praktyczne wskazówki eksperta BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony Izba Skarbowa w Bydgoszczy Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony 1 Odliczenie podatku naliczonego Powstanie prawa zasada generalna (art. 86 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Dziennik Ustaw Nr 247 16606 Poz. 1652 1652 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska VAT zakupu + 50% VAT niepodlegającego odliczeniu Prawo do 100% odliczenia VAT Wartość netto z faktury zakupu Podmiot zwolniony z VAT Brakprawadoodliczenia VAT ze względu na status nabywcy Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA INFOR LEX. Wszystko o rozliczaniu samochodu z kratką

BIBLIOTEKA INFOR LEX. Wszystko o rozliczaniu samochodu z kratką BIBLIOTEKA INFOR LEX Wszystko o rozliczaniu samochodu z kratką BIBLIOTEKA INFOR LEX Wszystko o rozliczaniu samochodu z kratką 27 września 3 października 2010 r. nr 2 (2) www.ipp24.pl Spis treści 1. Zakup

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2122 SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność.

Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność. Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność. Znowelizowane od 2007 roku nowe zasady przyspieszonej amortyzacji nowych i używanych składników majątkowych zostały określone w art.

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT. Kraków,

Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT. Kraków, Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT Kraków, 12.04.2017 Co zostanie omówione w szkoleniu? 1. Rodzaje pojazdów 2. Zakup pojazdu odliczenie VAT 3. Rozliczanie kosztów związanych z pojazdem

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym?

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Wspólnicy spółki cywilnej i innych spółek osobowych mogą do celów związanych z działalnością spółki wykorzystywać samochody

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie firmowego auta

Rozliczenie firmowego auta Od początku kwietnia br. można odliczyć cały VAT tylko od pojazdów używanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Do pełnego odliczenia podatku od niektórych pojazdów konieczne będzie prowadzenie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe.

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe. WSTĘP Żaden środek trwały nie wywołuje takiego zainteresowania polskiego ustawodawcy podatkowego jak samochód, a szczególnie samochód osobowy. Ograniczenia dotyczące pojazdów uznanych za samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Poradnik Leasingobiorcy

Poradnik Leasingobiorcy Szanowni Państwo, przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer miesięcznika Poradnik Leasingobiorcy, wydawanego przez Agencję Leasingu i Finansów S.A. Wydawnictwo ma na celu przybliżenie czytelnikom finansowych,

Bardziej szczegółowo

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT...

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT... 3 Spis treści DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT.... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Rodzaj pojazdu

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów?

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Zdarza się, że przedsiębiorca zatrudniający pracownika wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca

PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca Rozliczenia w firmie maj 2014/nr 16 (181) issn 2299-8519 FACHOWY PORADNIK O OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca Auta z kratką nie są już traktowane ulgowo przez fiskusa 2 PODATKI DOCHODOWE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część SAMOCHODY ZMIANY VAT (1.4.2014) II część Sprzedaż pojazdów (używanych) Zwalnia się od podatku: ( ) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

Krywan Tomasz, Płatność gotówką wykluczy ujęcie wydatku w kosztach zmiany w PIT oraz CIT od dnia 1 stycznia 2017 r. Streszczenie

Krywan Tomasz, Płatność gotówką wykluczy ujęcie wydatku w kosztach zmiany w PIT oraz CIT od dnia 1 stycznia 2017 r. Streszczenie Krywan Tomasz, Płatność gotówką wykluczy ujęcie wydatku w kosztach zmiany w PIT oraz CIT od dnia 1 stycznia 2017 r. Opublikowano: ABC Status: aktualny Krywan Tomasz, Płatność gotówką wykluczy ujęcie wydatku

Bardziej szczegółowo

O czym musi pamiętać podatnik VAT kupując obecnie samochód z kratką"?

O czym musi pamiętać podatnik VAT kupując obecnie samochód z kratką? O czym musi pamiętać podatnik VAT kupując obecnie samochód z kratką"? Zakaz odliczeń VAT z tytułu nabycia paliw do napędu samochodów z kratką", które funkcjonalnie w ogóle nie różnią się od samochodów

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor merytoryczny: Anita Jackiewicz DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 I. Zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 roku 1. Wystawianie faktur a) Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej

Bardziej szczegółowo

Korekta VAT po zmianach do 27 lutego 2017 r.

Korekta VAT po zmianach do 27 lutego 2017 r. Korekta VAT po zmianach do 27 lutego 2017 r. FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor: Katarzyna Brzozowska ISBN: 978-83-269-6016-1

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Opinia w sprawie 252/DOR/2013

Opinia w sprawie 252/DOR/2013 Warszawa, 31 października 2013 r. mgr Łukasz Dziamski Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Opinia w sprawie 252/DOR/2013 Podmiot zadający

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdów

Rejestracja pojazdów Rejestracja pojazdów Informacje na temat opłat Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Strona 1 z 7 Artykuł pochodzi z czasopisma: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (836) z dnia 2014-03-20 www.czasopismaksiegowych.pl wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie. Krzysztof Olbrycht doradca podatkowy www.valor.pl. Ryzykowne nabycie

Zdjęcie. Krzysztof Olbrycht doradca podatkowy www.valor.pl. Ryzykowne nabycie Zdjęcie Krzysztof Olbrycht doradca podatkowy www.valor.pl Ryzykowne nabycie KUPUJĄC SAMOCHODY WE WTÓRNYM OBIEGU GOSPODARCZYM NALEŻY WYKAZAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. I NIE CHODZI TU TYLKO O STAN TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Ostatni moment na samochód z kratką

Ostatni moment na samochód z kratką Ostatni moment na samochód z kratką Nowe zasady odliczania VAT-u od nabycia samochodów osobowych oraz innych wydatków z nimi związanych są coraz bliżej wejścia w życie. Rząd przyjął przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Odwrotne opodatkowanie Podatnikami VAT są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

- Omówienie problematyki i rozwiązywanie trudności związanych z rozliczaniem środków trwałych.

- Omówienie problematyki i rozwiązywanie trudności związanych z rozliczaniem środków trwałych. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 639516 Temat: Środki trwłe i wartości prawne i niematerialne - aspekty podatkowe 31 Sierpień Gliwice, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 639516 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady. fakturowania

Nowe zasady. fakturowania BIBLIOTEKA Nowe zasady fakturowania w praktyce Prawidłowe sporządzanie, przesyłanie i przechowywanie faktur Nowe terminy wystawiania dokumentów Poprawianie błędów Sporządzanie faktur oraz not korygujących

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Projekt z dnia 3 stycznia 2016 r. Ustawa z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa 13 grudnia 2010 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Definicja środków trwałych Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien liczyć się z wieloma obowiązkami oraz konsekwencjami podatkowymi, zarówno na gruncie

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.01.27 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K Rafał Styczyński NAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATKI Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie Wielu przedsiębiorców trudni się sprzedażą samochodów używanych. Największą popularnością cieszy się handel samochodami sprowadzonymi z zagranicy, gdyż w

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i Podatki. Samochód w firmie

Rachunkowość i Podatki. Samochód w firmie Rachunkowość i Podatki Wydanie specjalne Wydawca: Rachunkowość sp. z o.o. 00-349 Warszawa, ul. Tamka 18 lok. 29 e-mail: redakcja@rachunkowosc.com.pl tel. 22 828 42 33 tel./faks 22 826 56 21 faks 22 398

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie KSP. (wersja 14.01.021)

Zmiany w programie KSP. (wersja 14.01.021) S t r o n a 1 Logotech-AA Zmiany w programie KSP (wersja 14.01.021) CHORZÓW, MARZEC 2014 S t r o n a 2 S t r o n a 3 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OMÓWIENIE PRZEPISÓW... 5 2.1 Podział samochodów... 5 2.2

Bardziej szczegółowo