Przegląd wydarzeń na rynku funduszy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd wydarzeń na rynku funduszy"

Transkrypt

1 Przegląd wydarzeń na rynku funduszy Nr 18 sierpień 2015 Ekonomia Dane makroekonomiczne z ostatniego miesiąca wspierają wyrażaną w ostatnich miesiącach tezę o stopniowym i umiarkowanym przyspieszeniu ożywienia gospodarczego w Polsce. Pod koniec tego roku rodzime PKB najprawdopodobniej będzie rosło w tempie ok. 4% r/r, podczas gdy na koniec 2014 roku było to 3,3% r/r. Czynnikami, które mają szansę stać za tym przyspieszeniem są inwestycje (m.in. infrastrukturalne, finansowane z budżetu unijnego na lata ) i eksport, przy stabilnym, przeszło trzyprocentowym wzroście popytu wewnętrznego. Korzystnie na popyt na polskie towary za granicą powinna wpływać kontynuacja ożywienia gospodarczego w strefie euro. Jak dotychczas, spływające w 2015 roku dane, wspierają bowiem tezę o stopniowym wychodzeniu Europy Zachodniej ze stagnacji. Przykładowo Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) szacuje, że w 2015 roku PKB regionu wzrośnie o 1,5%, podczas gdy w latach 2013 i 2014 było to odpowiednio 0,4% i +0,8%. Z punktu widzenia polskiej gospodarki ważne jest, że coraz lepsza koniunktura panuje w Niemczech, które są naszym głównym partnerem handlowym. Mimo ożywienia w Polsce nadal mamy do czynienia z deflacją, czyli sytuacją, gdy wartość statystycznego koszyka dóbr i usług wyliczana przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) spada. Ostatnio skala tych spadków nieco się zmniejszyła (do 0,8% r/r), ale nadal pozostaje daleko poniżej celu określonego przez Radę Polityki Pieniężnej na poziomie +2%. mbank.pl

2 Naszym zdaniem oznacza to praktycznie zerowe prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w Polsce, co najmniej do końca obecnej kadencji RPP na początku 2016 roku. Jednocześnie Rada wyraźnie sugeruje, że w obecnym składzie nie chce już także obniżać kosztu pieniądza. Tak więc główna stopa procentowa najpewniej pozostanie na poziomie 1,5% przez co najmniej następne 69 miesięcy. Rynek akcji W lipcu nadal trwała korekta w obrębie dużych spółek notowanych na GPW. Indeks WIG20 stracił wówczas 3,9%. Na tym tle lepiej zachowały się średnie i małe spółki. Obrazujące ich notowania indeksy mwig40 i swig80 zyskały w lipcu odpowiednio 3,5% i 3%. W przypadku obu tych agregatów możemy mówić o pierwszych sygnałach zakończenia majowoczerwcowej korekty. Dla porządku dodajmy, że najszersza miara koniunktury na GPW, jaką jest indeks WIG, spadła w analizowanym okresie 0,9%. Lipcowe wzrosty indeksów swig80 i mwig40 w większym stopniu niż WIG20 odwzorowywały zachowanie indeksów europejskich w tym okresie. Niemiecki DAX zyskał wówczas +3,3%, francuski CAC40 +6,1%, a paneuropejski STOXX ,9%. Agregaty te rosły m.in. dyskontując wyeliminowanie ryzyka bliskiego bankructwa Grecji i jej szybkiego wyjścia ze strefy euro, dzięki udzieleniu przez UE pożyczki pomostowej i wyraźnemu wzrostowi szans na nowe porozumienie z wierzycielami. Z drugiej strony skalę pozytywnych tendencji osłabiło przebicie bańki na lokalnym rynku akcji w Chinach oraz administracyjne działania tamtejszego rządu mające na celu zapobieżenie spadkom. Na tym tle, w oczy może rzucać się słabość dużych spółek, wyrażona w szczególności przytoczoną wyżej wartością spadku indeksu WIG20 w lipcu. Naszym zdaniem jej głównym źródłem były próby dyskontowania w wycenach spółek efektów zapowiedzi polityków dotyczących aktów prawnych, które mogą dotknąć część największych spółek notowanych na GPW. W szczególności dotyczyło to zapowiedzi wprowadzenia podatku bankowego oraz potencjalnie kosztownych dla instytucji finansowych zmian w statusie posiadaczy kredytów w CHF. Ma to duże znaczenie dla naszego rynku, ponieważ banki obejmują ok. 1/3 kapitalizacji GPW. Do tego doszły wypowiadane publicznie pomysły, by niektóre spółki energetyczne dofinansowały nierentowne kopalnie węgla kamiennego oraz spadek cen miedzi, który pociągnął w dół notowania KGHM. Na tym etapie chcielibyśmy zwrócić uwagę, że mamy obecnie do czynienia z zapowiedziami przyszłych działań składanych w trakcie kampanii wyborczej. Jakkolwiek część z proponowanych rozwiązań zostanie najprawdopodobniej przyjęta, to nie znamy ich ostatecznego kształtu i najpewniej go nie poznamy przed końcem wakacji. W przypadku wymienionych wyżej segmentów rynku, za rozsądne na tę chwilę uważamy przyjęcie tezy, że w najbliższych tygodniach zmienność ich notowań może się utrzymać. Jednocześnie stoimy na stanowisku, że sporo negatywnych scenariuszy jest już w cenach, jednak w obliczu utrzymującej się niepewności szanse na silne odbicie w górę są w krótkim terminie niewielkie. W tych warunkach nadal faworyzujemy segment mniejszych spółek, z powodów wskazanych poniżej. Mimo wszystko stoimy na stanowisku, że nasz rynek akcji może być atrakcyjny dla inwestora średnioi długoterminowego. Argumentami za takim stanowiskiem jest postępujące ożywienie gospodarcze i realna, naszym zdaniem, perspektywa dwucyfrowego wzrostu zagregowanych zysków raportowanych przez spółki wchodzące w skład indeksu WIG. Według nas sprzyjać temu będzie w szczególności zoptymalizowana w ostatnich kwartałach baza kosztowa, względnie silny popyt wewnętrzny i rosnący zewnętrzny, a także spadające koszty finansowe oraz niższe ceny surowców. Na to nakłada się, naszym zdaniem, niewygórowana obecnie (po korekcie) wycena polskich spółek. mbank.pl

3 W środowisku postępującego ożywienia gospodarczego i poprawy zagregowanych wyników spółek notowanych na GPW na przestrzeni 2015 roku, a także coraz większego zainteresowania rynkiem akcji, wobec braku alternatyw oferujących co najmniej kilkuprocentowy potencjał wzrostu, za najbardziej prawdopodobny scenariusz na kolejne 612 miesięcy uważamy wzrost wartości polskich indeksów giełdowych. W chwili obecnej jesteśmy najbardziej optymistyczni w kwestii poprawy wyników finansowych w segmencie małych i średnich spółek (szczególnie na tle dużych spółek). Jednocześnie jest to naszym zdaniem segment, w którym względnie najłatwiej jest obecnie znaleźć tematy inwestycyjne o atrakcyjnym potencjale wzrostowym. Oprócz, z natury ryzykownego, segmentu MISiów, za nadal interesujący pomysł uważamy zwiększenie dywersyfikacji geograficznej za pośrednictwem funduszy oferujących ekspozycję na rynki zagraniczne. Rynek obligacji W lipcu została przerwana trwająca przez 5 miesięcy korekta na rynku polskich obligacji skarbowych. Fundusze uniwersalne rodzimego długu skarbowego przeciętnie zyskały wówczas 1%, a tegoroczna strata w segmencie (uwzględniająca silnie wzrostowy styczeń) zmniejszyła się do 0,5%. W naszej ocenie dobry miesiąc stanowił odreagowanie po silnej, wcześniejszej przecenie, w sytuacji, gdy negatywne czynniki dla rynku długu nie wydają się aż tak poważne, by uzasadniać długotrwałą bessę. W szczególności w Polsce nadal mamy do czynienia z deflacją, która najprawdopodobniej będzie ustępować bardzo powoli (czyli powrót do inflacji będzie długotrwały). W związku z tym, Rada Polityki Pieniężnej najpewniej nie podwyższy stóp procentowych, co najmniej do początku 2016 r. i z coraz większym prawdopodobieństwem także w całym 2016 roku. Oznacza to brak presji na dalszy, silny wzrost rentowności polskich skarbówek z tego kierunku (wzrost rentowności to automatyczny spadek cen obligacji skarbowych na rynku wtórnym, co przekłada się na spadek wartości jednostek uczestnictwa funduszu polskich obligacji skarbowych). Do tego dochodzi odreagowanie na rynku obligacji skarbowych w strefie euro po radykalnym zmniejszeniu ryzyka wyjścia Grecji ze strefy euro. W lipcu spadła premia za to ryzyko, co przełożyło się na wzrosty cen obligacji na zagranicznych rynkach bazowych dla polskich skarbówek. Mimo dobrego lipca i wspomnianych pozytywnych czynników, naszym zdaniem, powrót hossy na rynku obligacji jest w kolejnych miesiącach mało prawdopodobny. Osiągnięciu wysokich zysków będzie, w naszej ocenie, przeszkadzać perspektywa rozpoczęcia cyklu podwyżek głównej stopy procentowej przez tamtejszy bank centralny (tzw. FED). Pośrednio przekłada się to na wzrost rentowności polskich skarbówek, ponieważ ich wartość zasadniczo powinna być wyższa niż bardziej bezpiecznych odpowiedników amerykańskich. Inaczej inwestorzy globalni nie mieliby żadnej motywacji by u nas inwestować. mbank.pl

4 Ważąc wszystkie argumenty, z jednej strony uważamy, że trwająca w ostatnich latach hossa na rynku długu skarbowego, jaka np. w 2014 roku pozwoliła uniwersalnym funduszom obligacji generować zyski rzędu nawet 89%, uległa zakończeniu. Z drugiej, stoimy na stanowisku, że niedawne spadki cen obligacji skarbowych były wystarczająco silne, by uwzględnić negatywne czynniki, których rynek jeszcze na przełomie 2014 i 2015 roku zdawał się nie dostrzegać. Innymi słowy, dalsze silne spadki polskich funduszy obligacji skarbowych w II połowie roku wydają się nam mało prawdopodobne. Uważamy, że w tym okresie bardziej prawdopodobne są lekkie wzrosty wartości jednostek uczestnictwa funduszy długu skarbowego. Jednocześnie podtrzymujemy pogląd, że ciekawą alternatywą dla obligacji skarbowych w perspektywie 2015 roku mogą się okazać fundusze polskich obligacji korporacyjnych, w odniesieniu do których zarządzający rzetelnie monitorują ryzyko kredytowe ich emitentów. Powyższy komentarz został przegotowany przez Departament Zarządzania Majątkiem mwealth Management. Bądź na czasie z najlepszymi funduszami w ofercie mbanku Wyniki grup funduszy 1M 24M 36M 48M 60M YTD Akcyjne 0,7% 5,4% 11,5% 25,6% 12,6% 16,1% 4,5% Mieszane 0,4% 4,8% 7,4% 17,7% 11,5% 16,8% 2,9% Obligacji 0,5% 2,9% 8,1% 13,7% 24,5% 28,4% 0,5% Pieniężne 0,2% 1,9% 4,8% 8,8% 14, 18,6% 1, dane na dzień: mbank.pl

5 Poniżej prezentujemy zestawienie TOP 3 Funduszy, które uzyskały najlepszą ocenę w 12to miesięcznym u Analiz Online. TOP 3 Fundusze akcji MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 1M 24M 36M 48M 60M YTD 4,1% 21,3% 42,5% 61,8% 35,8% 39, 9, MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 21,3% Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 3,1% 18,6% 27,3% 56,7% 61,7% 10,8% NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 2,1% 20,9% 37,9% 55,9% 85,5% 89,2% TOP 3 Fundusze mieszane dane na dzień: M 24M 36M 48M 60M YTD Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 1,3% 9,7% 9,6% 18,7% 7,2% 32,8% 32,6% 28,4% 25,6% 32,9% 29,6% 6,5% 7,6% 9,7% NN Zrównoważony (NN FIO) 0,3% 5,8% 10,7% 24,6% 14,6% 22,3% TOP 3 Fundusze obligacji dane na dzień: M 24M 36M 48M 60M YTD Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 1, 5,6% 15,6% 25,2% 0,9% KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 0,6% 7,4% 11,4% 20,6% 30,7% 1,3% 5,6% AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 0,3% 4,2% 9,7% 17,5% 25,8% 2,2% dane na dzień: TOP 3 Fundusze pieniężne UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 1M 24M 36M 48M 60M YTD 0,2% 2,6% 7,4% 13, 18, 24,2% 1,4% UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 0,2% 6,3% 11,5% 18,5% 25,5% 1,1% 2,6% KBC Pieniężny (KBC FIO) 0, 6,3% 10,6% 15,1% 21,2% 1,4% dane na dzień: mbank.pl

6 Nota prawna przeczytaj uważnie Materiał został opracowany na podstawie Rankingu funduszy Analiz Online za okres ostatnich 12 miesiecy, który bazuje na wskazniku wyliczanym na podstawie wskaźnika IR w wersji zmodyfikowanej z tygodniowych stóp zwrotu z ostatnich 52 lub 156 tygodni. Jako benchmark brana jest średnia SAFU wzorzec tworzony na podstawie dziennej średniej arytmetycznej stóp zwrotu funduszy należących do danej, jednolitej pod względem deklarowanej polityki inwestycyjnej grupy według klasyfikacji Analiz Online. Dzienna stopa zwrotu benchmarku równa jest średniej arytmetycznej dziennych stóp zwrotu funduszy przypisanych do grupy, którą reprezentuje benchmark. W dniu pierwszej wyceny jednostki pierwszego funduszu należącego do grupy wartość SAFU jest równa Przyjęte przez nas progi, które wyznaczają granice dla poszczególnych ocen to: 15%, 35%, 65%, 85% Zapoznaj sie z metodologią ów (www.analizy.pl/fundusze/info/index/id/rating_vs_). Przedstawione stopy zwrotu zostały wyliczone na koniec lipca 2015 r. Powyższe dane odnosza sie do przeszłości, przedstawione wyniki nie stanowią gwarancji ich osiągniecia w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w dokumentach określających warunki emisji danego funduszu, prospekcie informacyjnym, prospekcie emisyjnym albo w memorandum informacyjnym. Dokumenty te są dostępne na stronach internetowych poszczególnych emitentów lub funduszy, w ich siedzibach oraz na stronie internetowej mbank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mbank S.A. oświadcza, iż: 1. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego) z dnia 20 marca 2012 roku, 2. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3. na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2007 roku został wpisany na listę agentów firmy inwestycyjnej mwealth Management S.A. (poprzednio BRE Wealth Management S.A.) 4. na podstawie art. 70 ust 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, 5. organem nadzorującym mbank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 14, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa. Wszystkie informacje o ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi, a także szczegółowe warunki i opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. dostępnej na stronie internetowej Regulaminie świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Regulaminie świadczenia przez mbank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych dostępnym na stronie internetowej Wskazane usługi mogą być świadczone tylko na rzecz posiadacza rachunku w mbanku. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. mbank.pl mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: Według stanu na dzień r. kapitał zakładowy mbanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi złotych.

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r.

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r. Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Warszawa, luty 2014r. Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015 Warszawa, dnia 07.08.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Opublikowane w poprzednim miesiącu dane makroekonomiczne nie zmieniają ogólnego obrazu polskiej

Bardziej szczegółowo

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r.

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Warszawa, maj 2014 r. Trigon Polskie Perły FIZ korzyści dla klienta: Oczekiwana wysoka dodatnia stopa zwrotu niezależnie od zmian głównych benchmarków giełdowych;

Bardziej szczegółowo

Prog. gram. BZ WBK-Aviva

Prog. gram. BZ WBK-Aviva Kwartalny biule etyn informacyjny IN PL U lipiec 2015 S Prog gram Inwestycyjny BZ WBK-Aviva Towarzystwa a Ubezpieczeń Świat Niekończąca się grecka historia II kwartał br. na świecie minął pod znakiem problemów

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r.

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Chociaż na początku 2012 r. sytuacja gospodarcza w Polsce wyróżniała się pozytywnie na tle kłopotów finansowych części państw strefy euro, dla wielu obserwatorów

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/2014 06.01.2014 r.

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/2014 06.01.2014 r. Komentarz rynkowy Przełom roku to zwyczajowo czas podsumowań, oceny tego, co było, analizy sukcesów i niepowodzeń oraz wyciągania wniosków. Zwykle przemyślenia takie kończą się snuciem prognoz i planów

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka. II kwartał 2015. Zmiany cen konsumpcyjnych. Cała nadzieja w eksporcie

Polska gospodarka. II kwartał 2015. Zmiany cen konsumpcyjnych. Cała nadzieja w eksporcie II kwartał 2015 Polska gospodarka Polska gospodarka znajduje się w coraz lepszej kondycji. Publikowane w maju dane za I kwartał br., okazały się znacznie lepsze od oczekiwań ekonomistów. Finalne dane,

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami: Investor Top 25 Małych Spółek FIO i Investor Top 5 Małych i Średnich Spółek FIO Czerwiec 213 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami Investors Styczeń 2013 Małe i średnie spółki nadal mają potencjał wzrostowy W komentarzach ze stycznia i

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo