Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK

2 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom 8 3. Polityka Bezpieczeństwa - podstawowy schemat przepływu informacji w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa informacji 9 II. SERVICE DESK Service desk - elementy docelowe Service desk procedury Service desk zadania uczestników Service desk Clear Quest Service desk Baza wiedzy Service desk Główne rodzaje zgłoszeń realizowanych w Service Desk Service desk Podstawowy schemat przepływu informacji w Service Desk (po zakończeniu wdrożenia Bazy wiedzy oraz ClearQuest ) 13 III. START/ PIERWSZE KROKI Pierwsze logowanie do aplikacji Następne logowania do aplikacji 18 2

3 3. Wybór profilu użytkownika Menu 22 IV. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE Rejestracja danych dotyczących wniosku o dofinansowanie Edycja danych dotyczących wniosku o dofinansowanie Zarządzanie danymi dotyczącymi wniosków o dofinansowanie 42 V. DUŻE PROJEKTY Rejestracja danych dotyczących wniosków o dofinansowanie dużych projektów Edycja danych dotyczących wniosków o dofinansowanie dużych projektów Zarządzanie danymi dotyczącymi wniosków o dofinansowanie dużych projektów 62 VI. UMOWY/ DECYZJE O DOFINANSOWANIU Rejestracja danych dotyczących umowy/ decyzji o dofinansowaniu Wprowadzenie danych o umowie/decyzji na podstawie wprowadzonego wcześniej wniosku o dofinansowanie Wprowadzenie danych o umowie/decyzji bez wprowadzonego wcześniej wniosku o dofinansowanie Opis formularza umowy/decyzji o dofinansowanie Rejestracja zmian do umowy o dofinansowanie /decyzji 81 3

4 3. Edycja danych dotyczących umowy o dofinansowanie/ decyzji Edytowanie wcześniejszych wersji umowy/decyzji Zarządzanie danymi dotyczącymi umów o dofinansowanie/ decyzji 84 VII. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Rejestracja danych dotyczących wniosku o płatność Edycja danych dotyczących wniosków o płatność Zarządzanie danymi dotyczącymi wniosków o płatność 104 VIII. KONTROLE Rejestracja informacji o przeprowadzonej kontroli projektu Edycja danych dotyczących kontroli Zarządzanie danymi dotyczącymi kontroli 111 IX. PROGRAMY OPERACYJNE Informacja o Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia Informacja o Programie Operacyjnym Wprowadzanie i edycja danych dotyczących Informacji o PO 114 X. ORACLE DISCOVERER 130 4

5 1. Informacje ogólne Połączenie z Oracle Discoverer Plus 131 XI. PROGNOZY WYDATKÓW Prognozy wydatków na podstawie danych z umów/decyzji o dofinansowanie oraz wniosków o płatność Prognozy wydatków w oparciu o szacunki instytucji Rejestracja danych dotyczących prognozy wydatków w oparciu o szacunki instytucji 141 XII. REJESTR OBCIĄŻEŃ NA PROJEKCIE Wprowadzenie danych dotyczących obciążeń na projekcie Wprowadzenie danych dotyczących informacji ogólnych Wprowadzenie danych dotyczących Kwot do odzyskania / Kwot wycofanych Wprowadzenie danych dotyczących Kwot odzyskanych Walidacja i zapisanie danych 167 XIII. DEKLARACJA WYDATKÓW Rejestracja Deklaracji wydatków Wprowadzanie danych dotyczących Deklaracji wydatków Wprowadzanie danych dotyczących Rejestru wydatków 177 5

6 1.3 Wprowadzanie danych dotyczących Wydatków w podziale na oś priorytetową/ działanie/ poddziałanie Wprowadzanie danych dotyczących Rejestru kwot odzyskanych Wprowadzanie danych dotyczących Kwot odzyskanych w podziale na oś priorytetową/ działanie/ poddziałanie Wprowadzanie danych dotyczących Rejestru kwot wycofanych Wprowadzanie danych dotyczących Kwot wycofanych w podziale na oś priorytetową/ działanie/ poddziałanie Moduł Deklaracje IC Wprowadzanie danych dot. Deklaracji wydatków IC 192 XIV. WSKAŹNIKI POSTĘPU RZECZOWEGO Wybór zakładki Wskaźniki postępu rzeczowego Rejestracja wskaźników postępu rzeczowego Wprowadzanie danych dotyczących nowego wskaźnika postępu rzeczowego na zakładce Lista wskaźników Edycja danych na zakładce Lista wskaźników Usuwanie wskaźnika postępu rzeczowego z zakładki Lista wskaźników Wyszukiwanie danych dotyczących wskaźników Tworzenie powiązań wskaźnik typ projektu kategoria interwencji Dodawanie nowej kategorii interwencji na zakładce Wskaźniki w kategoriach / w bloku Kategoria interwencji (temat priorytetowy) Usuwanie kategorii interwencji z zakładki Wskaźniki w kategoriach / bloku Kategoria interwencji (temat priorytetowy) 208 6

7 6.3. Dodawanie nowego wskaźnika do wybranej kategorii interwencji oraz powiązanie wskaźnika z typem projektu Edycja danych na zakładce Wskaźniki w kategoriach / w bloku Wskaźniki w kategorii Usuwanie danych na zakładce Wskaźniki w kategoriach / w bloku Wskaźniki w kategorii Ewidencja bazowych i docelowych wartości wskaźników postępu rzeczowego oraz przypisanie wskaźników do odpowiednich poziomów wdrażania Edycja danych na zakładce Wartości wskaźników Usuwanie wartości wskaźnika postępu rzeczowego z zakładki Wartości wskaźników 214 ZAŁĄCZNIKI: 1. Słowniki form prawnych i typów beneficjentów 2. Wskazówki w zakresie numeracji i identyfikacji dokumentów Prognozy wydatków, Poświadczenia i deklaracje wydatków 3. Określenie wartości pola numer NIP w KSI (SIMIK 07-13) dla beneficjentów, którzy nie posiadają NIP 4. Zasady rejestrowania danych dotyczących projektów zintegrowanych w KSI (SIMIK 07-13) 7

8 I. Bezpieczeństwo Polityka bezpieczeństwa KSI (SIMIK 07-13) określa zasady i środki ochrony wszystkich elementów tego systemu oraz informacji w nim przetwarzanych. Uwaga: Każdy Użytkownik KSI (SIMIK 07-13) musi zostać przeszkolony w zakresie Polityki Bezpieczeństwa. Za przeszkolenie Użytkowników odpowiadają administratorzy merytoryczni w poszczególnych instytucjach. 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa Administratorzy Merytoryczni IK NSRO (AM IK NSRO) Administratorzy Merytoryczni w Instytucji Zarządzającej (AM IZ) Administratorzy Merytoryczni w Instytucji (AM I) Użytkownicy Koordynatorzy SIMIK Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Uwaga: Adresy AM I, AM IZ, Koordynatorów SIMIK wraz z przydziałem do poszczególnych programów operacyjnych zamieszczone są na stronie MRR: 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom Po utworzeniu konta w KSI (SIMIK 07-13), nowemu Użytkownikowi zostają udostępnione poniższe dokumenty z zakresu Polityki Bezpieczeństwa KSI (SIMIK 07-13): Wykaz skrótów (używanych w dokumentach dot. Polityki Bezpieczeństwa) oraz procedury: 8

9 Procedura bezpieczeństwa haseł Użytkowników Procedura rozpoczynania, zawieszania i kończenia pracy w systemie przez Użytkownika Instrukcja Postępowania Użytkownika w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa informacji Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK oraz instrukcja powiadamiania Koordynatora/Administratora Merytorycznego przez Użytkownika w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa informacji Opis szkoleń z bezpieczeństwa Uwaga: Postępowanie w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa informacji zostało również opisane w Tymczasowych procedurach zgłaszania problemów/zmian/incydentów dot. naruszenia bezpieczeństwa informacyjnego, zamieszczonych na stronie MRR: które zostaną zastąpione w przyszłości przez dokument: Service Desk dla Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, który także zostanie zamieszczony na ww. stronie MRR. 3. Polityka Bezpieczeństwa - podstawowy schemat przepływu informacji w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa informacji Zgłoszenie incydentu dot. naruszenia bezpieczeństwa informacji Przełożony Użytkownika Użytkownik Postępowanie zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa obowiązującą w Instytucji Użytkownika. (I poziom obsługi incydentu) Koordynator SIMIK (do wiadomości AM I lub AM IZ oraz zawsze do AM IK NSRO na adres (Analiza i rozwiązanie problemu) ABI Powrót do spisu treści 9

10 II. Service desk 1. Service desk - elementy docelowe Docelowo Service Desk będzie składał się z poniższych elementów: 1. Procedury dotyczące Service Desk 2. Administratorzy Merytoryczni, Koordynatorzy SIMIK 3. W pełni wdrożone narzędzie informatyczne Clear Quest 4. Wdrożona baza wiedzy 2. Service desk procedury Do czasu pełnego wdrożenia narzędzia informatycznego Clear Quest (służącego do zgłaszania problemów/zmian/incydentów) będą stosowane: Tymczasowe procedury zgłaszania problemów/zmian/incydentów dot. naruszenia bezpieczeństwa informacyjnego. Dokument zamieszczony jest na stronie MRR: Po pełnym wdrożeniu Clear Quest stosowany będzie dokument: Service Desk dla Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, który zostanie zamieszczony na ww. stronie MRR. 10

11 3. Service desk zadania uczestników Administratorzy Merytoryczni i Koordynatorzy SIMIK stanowią pierwszy poziom wsparcia dla Użytkowników. Zadania Użytkowników, Administratorów Merytorycznych i Koordynatorów SIMIK zostały szczegółowo określone w procedurach dot. Service Desk, o których mowa powyżej w punkcie 5. Adresy AM I, AM IZ, Koordynatorów SIMIK wraz z przydziałem do poszczególnych programów operacyjnych zamieszczone są na stronie MRR: 4. Service desk Clear Quest Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające rejestrowanie i obsługę zgłoszonych problemów/zmian/incydentów dot. naruszenia bezpieczeństwa informatycznego. Będzie udostępnione Administratorom Merytorycznym i Koordynatorom SIMIK Nie będzie udostępnione Użytkownikom. 5. Service desk Baza wiedzy Jest to baza danych, w której zebrane zostaną i udostępnione: informacje typu FAQ. informacje opracowane na podstawie odpowiedzi na problemy zgłoszone poprzez Clear Quest. Z Bazy wiedzy korzystać będą mogli wszyscy Użytkownicy KSI (SIMIK 07-13). Baza wiedzy zaprojektowana zostanie w postaci nowego modułu systemu KSI (SIMIK 07-13). 11

12 6. Service desk Główne rodzaje zgłoszeń realizowanych w Service Desk Zgłoszenia mogą dotyczyć: Problemu merytorycznego (jest to wadliwe merytorycznie działanie KSI (SIMIK 07-13) lub SIMIKXML lub Oracle Discoverer, niezgodne z opisem wymagań) Problemu obsługowego (jest to problem związany z obsługą lub użytkowaniem KSI (SIMIK 07-13)lub SIMIKXML lub Oracle Discoverer) Problemu technicznego (jest to problem związany z: 1. nieprawidłowym technicznym działaniem KSI (SIMIK 07-13)lub SIMIKXML lub Oracle Discoverer lub innej aplikacji lub 2. nieprawidłowym działaniem stacji roboczej użytkownika lub 3. nieprawidłowym działaniem sieci użytkownika lub 4. inny problem nie będący problemem merytorycznym lub obsługowym) Zmian (zmiana w KSI (SIMIK 07-13)lub SIMIKXML spowodowana nowymi wymaganiami) Naruszenia bezpieczeństwa (jest to zdarzenia zdefiniowane w dokumencie "Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa informacji" Polityki Bezpieczeństwa) 12

13 7. Service desk Podstawowy schemat przepływu informacji w Service Desk (po zakończeniu wdrożenia Bazy wiedzy oraz ClearQuest ) Zgłoszenie Problemu/zmiany/incydentu dot. naruszenia bezpieczeństwa informacji Baza wiedzy podstawowy poziom wsparcia merytorycznego (umieszczona na stronie internetowej aktualizowana. Użytkownik powinien przed zgłoszeniem problemu zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w bazie) Użytkownik ClearQuest narzędzie do rejestracji i obsługi zgłoszeń AM I Koordynator SIMIK AM IZ AM IK NSRO Legenda: - zgłoszenie - informacja zwrotna - dostęp do ClearQuest - samodzielne zapoznanie się z informacjami w Bazie wiedzy Powrót do spisu treści 13

14 III. Start/ Pierwsze kroki STOSOWANE SKRÓTY I OZNACZENIA PO Program Operacyjny NSRO - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia KE Komisja Europejska IK NSRO Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia IZ Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym IP Instytucja Pośrednicząca IP II - Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) RM Rada Ministrów KSI (SIMIK 07-13) Krajowy System Informatyczny SIMIK dla perspektywy AM- Administrator merytoryczny KSI (SIMIK 07-13) AM IK NSRO Administrator merytoryczny w Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia AM IZ - Administrator merytoryczny w Instytucji Zarządzającej AM I Administrator merytoryczny w Instytucji (Pośredniczącej/ Pośredniczącej II stopnia) <Nazwa pola> pole bezwzględnie wymagane do wypełnienia <Nazwa pola> - pole fakultatywne lub wypełniane automatycznie 1. Pierwsze logowanie do aplikacji W celu pierwszego zalogowania się do aplikacji KSI (SIMIK 07-13) należy uruchomić przeglądarkę: a) Internet Explorer 6+ (wersja 6.0 i powyżej) b) Mozilla Firefox 2+ (wersja 2.0 i powyżej) 14

15 Uwaga: Przed przystąpieniem do pracy w systemie należy sprawdzić ustawienia w przeglądarkach internetowych i wyłączyć możliwość blokowania wyskakujących okienek. W tym celu: a) w przypadku przeglądarki Internet Explorer 6+ należy w górnym pasku przycisków wybrać menu Narzędzia i wyłączyć opcję blokowania wyskakujących okienek. b) w przypadku przeglądarki Mozilla Firefox 2+ należy wybrać w menu narzędzia funkcję Opcje i w zakładce Treść wyłączyć opcję zablokuj wyskakujące okienka. W pasku adresu należy wpisać odpowiedni adres: w celu zalogowania się do bazy szkoleniowej: https://www.0713.simik.gov.pl/szkol/flogin/flogin.aspx w celu zalogowania się do bazy produkcyjnej: https://www.0713.simik.gov.pl/prod/flogin/flogin.aspx Uwaga: Ze względu na bezpieczny protokół połączenia z KSI (SIMIK 07-13) należy pamiętać aby w adresie była odpowiednia nazwa domeny https://... Każdy użytkownik ma dwa odrębne konta do bazy szkoleniowej i bazy produkcyjnej. Podczas logowania należy zwrócić uwagę, do której bazy loguje się użytkownik. Po załadowaniu strony wyświetli się okno Logowanie, gdzie należy wpisać nazwę użytkownika przekazaną za pomocą poczty elektronicznej przez administratora merytorycznego IK NSRO. Następnie należy wybrać przycisk Przypomnienie hasła. 15

16 Potem należy wpisać ponownie swój login i wybrać przycisk Wyślij nowe hasło, a następnie wybrać przycisk tutaj. Hasło jest przesyłane do użytkownika niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany we Wniosku o nadanie/ zmianę uprawnień do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK zgłaszającego uprawnienia danego Użytkownika. Użytkownik wpisuje swój login i otrzymane hasło, a następnie wybiera przycisk Podłącz. Uwaga: Przekazane za pomocą poczty elektronicznej hasło wykorzystuje się tylko raz - podczas pierwszego logowania do Systemu. 16

17 Po wybraniu przycisku Podłącz System wymusza zmianę hasła. Po zatwierdzeniu zmiany hasła i wyborze przycisku Zmień hasło i loguj użytkownik zostaje poinformowany, że hasło zostało zmienione i aby wejść do KSI (SIMIK 07-13) należy wybrać przycisk tutaj. Uwaga: Użytkownik wprowadza nowe, unikalne, które będzie wykorzystywane w dalszej pracy w KSI (SIMIK 07-13). Nowe hasło powinno składać się z minimum 8 znaków, zaczynać się od litery i zawierać co najmniej 2 cyfry. Przykład prawidłowo skonstruowanego hasła: aaaa12aa 17

18 2. Następne logowania do aplikacji W pasku adresu należy wpisać odpowiedni adres: w celu zalogowania się do bazy szkoleniowej: https://www.0713.simik.gov.pl/szkol/flogin/flogin.aspx w celu zalogowania się do bazy produkcyjnej: https://www.0713.simik.gov.pl/prod/flogin/flogin.aspx Uwaga: Ze względu na bezpieczny protokół połączenia z KSI (SIMIK 07-13) należy pamiętać aby w adresie była odpowiednia nazwa domeny https://... Każdy użytkownik ma dwa odrębne konta do bazy szkoleniowej i bazy produkcyjnej. Podczas logowania należy zwrócić uwagę, do której bazy loguje się użytkownik. Po załadowaniu strony wyświetli się okno Logowanie, gdzie należy wpisać nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybrać przycisk Podłącz. 18

19 W przypadku kiedy występują problemy z zalogowaniem się do KSI (SIMIK 07-13) i pojawia się komunikat Niepoprawny użytkownik lub hasło należy sprawdzić, czy login i hasło zostało poprawnie wprowadzone (np. sprawdzić wielkość wprowadzanych znaków). Jeśli użytkownik nie pamięta swojego hasła istnieje możliwość uzyskania nowego hasła poprzez przycisk. W celu uzyskania nowego hasła użytkownik powinien podać swój login wówczas System automatycznie nada nowe hasło użytkownika, które zostanie przesłane na adres poczty elelktronicznej podany w karcie nadania/zmiany uprawnień użytkownika. Uwaga: Po ponownym zalogowaniu się użytkownika do KSI (SIMIK 07-13) przy wykorzystaniu hasła otrzymane mailowo System automatycznie będzie wymagał od użytkownika zmiany hasła, analogicznie jak przy pierwszym logowaniu. 19

20 Jeżeli użytkownik wykona 5 kolejnych nieudanych prób logowań do Systemu, to nastąpi zablokowanie konta użytkownika na kilka minut. Po ok. 2 minutach użytkownik może ponownie spróbować się zalogować (nowe 5 kolejnych prób logowania) lub wybrać opcję przypomnienia hasła. Uwaga: Po 20 min bezczynności od zalogowania do KSI (SIMIK 0713) użytkownik zostaje automatycznie wylogowany. Aby ponownie wejść do systemu konieczne jest powtórzenie procesu autoryzacji użytkownika (Logowanie). Jeżeli podczas logowania do systemu użytkownik napotka na komunikat Konto zablokowane przez administratora to oznacza to, że konto użytkownika jest nieaktywne ze względu na przekazanie informacji o wycofaniu użytkownika. Jeśli konto zostało zablokowane na skutek nie aktywowania go w wymaganym terminie, użytkownik powinien przekazać do AM IK NSRO prośbę odblokowanie konta. Po odblokowaniu konta użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu informacje o możliwości jego ponownego aktywowania wraz ze stosowną instrukcją postępowania.. Powrót do spisu treści 20

21 3. Wybór profilu użytkownika Funkcjonalność związana z profilem jest wykorzystywana w sytuacji, gdy użytkownik ma możliwość edytowania danych w więcej niż jednym programie operacyjnym. Wówczas przyporządkowywane mu są odpowiednie profile użytkownika (dwa lub więcej). Wyboru profilu użytkownika dokonuje się poprzez podświetlenie kursorem menu Logowanie Wybór profilu i naciśnięcie przycisku właściwego profilu. obok Uwaga: Większość użytkowników KSI (SIMIK 07-13) nie będzie wykorzystywała tej funkcji z uwagi na przyporządkowanie tylko jednego profilu. 21

22 4. Menu Widok systemu KSI (SIMIK 07-13) zawsze składa się z trzech bloków informacji I Blok menu systemu, który zawiera zakładki do następujących modułów: Administracja Logowanie Projekty Wnioski o dofinansowanie, Duże projekty Umowy/decyzje o dofinansowanie Wnioski o płatność Kontrole Rejestr obciążeń na projekcie Programowanie Informacje o NSRO Informacje o PO Prognozy i płatności 22

23 Prognozy wydatków szacunki Deklaracje IC Deklaracje wydatków własne instytucji Deklaracje wydatków przychodzące do instytucji Wybór właściwej pozycji menu następuje poprzez podświetlenie za pomocą kursora, a następnie kliknięcie na odpowiedniej zakładce w górnej części okna ekranu. II Blok - Informacje o użytkowniku, gdzie zawarte są informacje takie jak: login użytkownika, który jest zalogowany do bazy Imienny profil użytkownika, szczególnie ważny w przypadku obsługi przez tego samego użytkownika kilku programów operacyjnych skrót nazwy instytucji, w której pracuje użytkownik III Blok Nawigacja po systemie, składająca się z: informacji w którym miejscu systemu znajduje się użytkownik w danej chwili Przycisku Koniec pracy - umożliwiającego wylogowanie z systemu nr wersji systemu na której pracuje użytkownik Powrót do spisu treści IV. Wnioski o dofinansowanie Podmiot zamierzający zrealizować projekt współfinansowany z funduszy strukturalnych występuje do instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy strukturalnych z formalnym wnioskiem, którego zawartość określa Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym. Wniosek taki podlega weryfikacji formalnej oraz ocenie merytorycznej. Uwaga: W KSI (SIMIK 07-13) rejestrowane są wyłącznie informacje z wniosków o dofinansowanie, które spełniają wymogi formalne, a więc przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. Dane z wniosku o dofinansowanie rejestrowane są zatem tylko raz po pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku Natomiast po zakończeniu procesu oceny w systemie aktualizowane są informacje o statusie wniosku. 23

24 Poniższy schemat prezentuje standardowy przebieg procesu oceny wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem etapów wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13) 24

25 1. Rejestracja danych dotyczących wniosku o dofinansowanie W celu wyboru zakładki Wnioski o dofinansowanie należy rozwinąć pozycję menu Projekty. Po wybraniu zakładki Wnioski o dofinansowanie Użytkownik przechodzi do rejestru wniosków o dofinansowanie. W celu wprowadzenia danych o nowym wniosku o dofinansowanie należy wybrać ikonę Dodaj wniosek. 25

26 Zostaje wyświetlony formularz Nowy wniosek. Należy przystąpić do wypełniania kolejnych rubryk formularza. BLOK STATUS WNIOSKU Uwaga: Przed rozpoczęciem wprowadzania numeru wniosku (sygnatury) proszę określić najpierw poziom wdrażania projektu. Należy uzupełnić pole <Numer wniosku (sygnatura)>. Numer wniosku powinien być nadawany zgodnie z zasadami jednolitej numeracji dokumentów opisanymi w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej w załączniku nr 2. 26

27 Na pole <Numer wniosku (sygnatura)> została nałożona maska wprowadzania danych. Pierwsza część numeru Identyfikator poziomu wdrażania uzupełnia się automatycznie, następnie użytkownik, korzystając z ikony wybiera dwucyfrowy kod regionu. Użytkownik ma możliwość wyboru wartości z 17 elementowej listy rozwijalnej. Następnie użytkownik wprowadza trzyznakowy numer kolejny wniosku o dofinansowanie projektu (NRK): od 001 do 999. W przypadku wyczerpania dostępnych numerów użytkownik ma możliwość kontynuowania numeracji z wykorzystaniem kolejnych liter alfabetu wówczas konstrukcja NRK będzie składała się z dużej litery oraz dwóch cyfr: od A01 do Z99. Po wprowadzeniu numeru kolejnego wniosku użytkownik określa z rozwijanej listy dwucyfrowy rok złożenia wniosku z następującymi wartościami do wyboru: 07;08;09;10;11;12;13;14;15 Przykład poprawnej sygnatury wniosku o dofinansowanie w KSI (SIMIK 07-13): POIG /00 W polu <Data przyjęcia> należy wprowadzić datę złożenia pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta we właściwej instytucji przyjmującej wnioski, korzystając z ikony kalendarza, w kolejności rok miesiąc dzień. Uwaga: Jeśli procedura naboru w danej instytucji przewiduje kilka etapów składania wymaganych dokumentów (np. oddzielnie wniosek o dofinansowanie i oddzielnie studium wykonalności) lub wprowadzono etap tzw. preselekcji, wówczas w polu <Data przyjęcia> należy wprowadzić datę złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie (o ile Instrukcja wykonawcza instytucji przyjmującej wniosek nie przewiduje inaczej). <Status wniosku> to pole identyfikujące aktualny stan zaawansowania oceny danego wniosku o dofinansowanie. Przy rejestracji nowego wniosku o dofinansowanie jako domyślna ustawiona jest wartość w trakcie oceny. 27

28 Uwaga: Po zakończeniu procesu oceny wniosku o dofinansowanie użytkownik ma obowiązek aktualizacji pola <Status wniosku>. W tym celu musi wyszukać w rejestrze właściwą pozycję zawierającą zapisane dane o projekcie, a następnie dokonać edycji danych i zmiany statusu. Użytkownik ma możliwość wybrania następujących wartości pola <Status wniosku>: - lista rezerwowa gdy projekt został oceniony pozytywnie, ale np. z powodu ograniczonych środków nie uzyskał dofinansowania i został umieszczony na liście rezerwowej, - odrzucony gdy projekt nie został oceniony pozytywnie lub został oceniony pozytywnie i nie trafił na listę rezerwową, - zatwierdzony wówczas gdy projekt przeszedł wszystkie wymagane etapy i ostatnim krokiem pozostaje podpisanie umowy o dofinansowanie. BLOK INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Za pomocą ikony znajdującej się obok pola <Program operacyjny> należy wybrać odpowiednią nazwę programu operacyjnego z wyświetlonego słownika. Dostępne wartości są zależne od poziomu uprawnień użytkownika. Za pomocą ikony znajdującej się obok pola <Oś priorytetowa> należy wybrać odpowiednią nazwę osi priorytetowej z wyświetlonego słownika. Dostępne wartości są zależne od poziomu uprawnień użytkownika. Za pomocą ikony znajdującej się obok pola <Działanie> należy wybrać odpowiednią nazwę działania z wyświetlonego słownika. Dostępne wartości są zależne od poziomu uprawnień 28

29 użytkownika. Pole <Poddziałanie> ma charakter fakultatywny, a więc nie ma obowiązku jego wypełniania. W przypadku, gdy w ramach wybranego działania występują poddziałania należy za pomocą ikony znajdującej się obok pola <Poddziałanie> wybrać odpowiednią nazwę poddziałania z wyświetlonego słownika. Dostępne wartości są zależne od poziomu uprawnień użytkownika. Należy wypełnić pole <Tytuł projektu>. Maksymalna ilość znaków to W polu <Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu> należy wprowadzić datę z wniosku, korzystając z ikony kalendarza. Korzystając z kalendarza należy wprowadzić datę w kolejności rok miesiąc dzień. Uwaga: Wprowadzając dane dotyczące planowanej daty rozpoczęcia realizacji projektu należy wziąć pod uwagę ustalenia i wytyczne wydane przez instytucję zarządzającą danym programem operacyjnym. W sytuacji, gdy instytucja zarządzająca nie określiła wymagań w tym zakresie, należy wprowadzić datę planowanego poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowalnego w ramach projektu lub datę planowanego podpisania umowy o dofinansowanie. W polu <Planowana data zakończenia realizacji projektu> należy wprowadzić datę z wniosku, korzystając z ikony kalendarza. Korzystając z kalendarza należy wprowadzić datę w kolejności rok miesiąc dzień. Uwaga: Przy wprowadzaniu danych dotyczących planowanej daty zakończenia realizacji projektu 29

30 należy wziąć pod uwagę ustalenia i wytyczne wydane przez instytucję zarządzającą danym programem operacyjnym. W sytuacji, gdy IZ nie określiła wymagań w tym zakresie, należy wprowadzić datę planowanego poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu lub datę złożenia wniosku o płatność końcową. W polu <Wartość ogółem> należy wprowadzić informację o całkowitej wartości projektu obejmującej wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. W polu <Wydatki kwalifikowane> należy wprowadzić informację o wartości wydatków kwalifikowalnych. W polu <Wnioskowane dofinansowanie> należy wprowadzić informację o wartości wsparcia, o które ubiega się wnioskodawca. Pole <% dofinansowania> jest wyliczane automatycznie jako procentowa relacja wartości wsparcia, o które ubiega się wnioskodawca, do wartości wydatków kwalifikowanych. Pole <Planowany cross-financing> należy zaznaczyć w przypadku zastosowania tego mechanizmu w danym projekcie. Wartości dopuszczalne w polu to TAK i NIE. Domyślną wartością ustawioną w systemie jest NIE. 30

31 Pole <Duży projekt> było wprowadzone na wczesnym etapie projektowania Systemu i umożliwiało wprowadzenie informacji, czy projekt stanowi duży projekt w rozumieniu przepisów rozporządzenia wspólnotowego 1083/2006. Uwaga: W sytuacji, gdy użytkownik stwierdzi, że wprowadzany do systemu projekt stanowi duży projekt w rozumieniu przepisów rozporządzenia wspólnotowego 1083/2006 powinien zakończyć pracę w menu wnioski o dofinansowanie i przejść do zakładki duże projekty w menu głównym. BLOK MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU W polu <Projekt realizowany na terenie całego kraju> domyślnie ustawiona jest wartość TAK. W sytuacji gdy projekt jest realizowany na terenie całego kraju lub nie jest możliwe jednoznaczne przypisanie miejsca realizacji projektu do konkretnego województwa lub kilku województw wówczas należy pozostawić zaznaczono pole. W sytuacji, gdy jest możliwe określenie miejsca realizacji projektu i wskazanie konkretnego województwa/powiatu/gminy lub kilku województw/powiatów/gmin wówczas pole powinno zostać odznaczone. Po odznaczeniu tego pola pojawi się nowe okno wraz linkiem pozwalającym na uszczegółowienie danych dotyczących miejsca realizacji projektu. Użytkownik powinien kliknąć na link i rozpocząć proces wybierania dostępnych wartości. 31

32 W polach wyboru znajdują się wartości słownikowe odnoszące się do jednostek podziału terytorialnego tj. <Województwo>, <Powiat> i <Gmina>. Przycisk pozwala na rozwinięcie każdej z list. Zapisanie wybranych wartości następuje poprzez wybranie ikony Dodanie kolejnego województwa, powiatu czy gminy odbywa się poprzez kliknięcie ikony. W systemie można określić miejsce realizacji projektu wybierając kilka województw, powiatów lub gmin. Uwaga: Nie można powtarzać już raz wprowadzonej lokalizacji. Jeśli projekt nie jest realizowany na terenie całego kraju, wówczas należy określić przynajmniej w jakim województwie jest realizowany. Dane dotyczące powiatu i gminy są opcjonalne. Uwaga: Nie należy mylić bloku miejsce realizacji projektu z polem <obszar realizacji> w bloku klasyfikacja projektu, który nie ma nic wspólnego ze stosowaną w Polsce klasyfikacją w zakresie podziału terytorialnego. Obszar realizacji jest jedną z grup kodów klasyfikacyjnych zaproponowanych w przepisach prawa wspólnotowego. 32

33 BLOK KLASYFIKACJA PROJEKTU W bloku Klasyfikacja projektu użytkownik dokonuje opisu projektu za pomocą pogrupowanych według kryteriów kodów klasyfikacyjnych kategorii interwencji funduszy. Uwaga: Dla jednego projektu należy wprowadzić tylko jeden kod klasyfikacyjny w ramach danej grupy kodów. Jako pierwszy wybierany jest <Temat priorytetu>. Na rozwijalnej liście słownikowej znajdują się kody i nazwy tematów priorytetu. Przycisk pozwala na rozwinięcie listy. Należy wybrać z rozwijanej listy wyboru odpowiednią <Formę finansowania> projektu. Przycisk pozwala na rozwinięcie listy. Należy wybrać z rozwijanej listy odpowiedni dla projektu <Obszar realizacji> wartość. Przycisk pozwala na rozwinięcie listy. Należy wybrać z rozwijanej listy wyboru odpowiedni dla projektu <Dział gospodarki>. Przycisk pozwala na rozwinięcie listy. BLOK INFORMACJE O BENEFICJENCIE Uwaga: Przed przystąpieniem do wprowadzania danych na temat Beneficjenta należy sprawdzić czy nie został on już wcześniej wprowadzony do systemu. Jeżeli Beneficjent o danym NIP nie występuje na liście beneficjentów istnieje możliwość dodania go do listy z poziomu tego bloku. Dokonanie wyboru beneficjenta z listy jest możliwe po naciśnięciu ikony, znajdującej się obok pola <NIP beneficjenta>. 33

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Cykl Ŝycia projektu 1 SPIS TREŚCI I. BEZPIECZEŃSTWO 7 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 7 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Zarządzanie finansowe

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Zarządzanie finansowe Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Zarządzanie finansowe 1 SPIS TREŚĆI I. DEKLARACJA WYDATKÓW 3 1. Rejestracja Deklaracji wydatków 7 1.1 Wprowadzanie danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020) Status: Wersja zatwierdzona Ostatnia modyfikacja:

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Informacja dla firm partnerskich Microsoft: Realizacja kursów następuje w trybie szkoleń

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.5) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Raporty Wersja: 1.2 Data: 2014-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i logowanie do aplikacji SIOEPKZ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE Spis treści 1 Rejestracja i logowanie... 2 2 Publikowanie karty usługi... 8 3 Zatwierdzanie formularza Karty usługi... 21 4 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r.

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: Windows Linux

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ

Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ Instrukcja aktywacji konta Portalu Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewo dzkiego NFZ Portal Personelu Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przeznaczony jest dla lekarzy mających zawartą ważną umowę upoważniającą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA W CENTRALNEJ APLIKACJI STATYSTYCZNEJ W ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, udostępniony został mechanizm pozwalający na zarejestrowanie nowej jednostki

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE Instrukcje złożenia wniosku o dofinansowanie działań Mobilność-konsorcja w programie Erasmus na rok akademicki 2013/14 Dotyczy: wyjazdów studentów na praktykę realizowanych przez konsorcja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole krzyŝowe Stan na dzień 21.09.2011 1 SPIS TREŚĆI 1. KONTROLE KRZYśOWE REJESTROWANE W KSI (SIMIK 07-13) 3 2. REJESTRACJA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie https://budzet.krakow.pl Opracowane przez: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.01 Strona 1 Zawartość 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2016

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka dla Wnioskodawców niebędących placówkami oświatowymi (dostawcy organizacje, władze działające w imieniu placówek oświatowych) Wybrane pojęcia Należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie przegląd funkcjonalności

Wprowadzenie przegląd funkcjonalności Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

25 lat. Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych

25 lat. Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych Katarzyna Jakubowska Główny specjalista DepartamentRozwoju Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)

jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZA etpp 1 WPROWADZENIE Elektroniczny formularz etpp utworzony został w ramach projektu Ogólnodostępna Platforma Informacji Tereny Poprzemysłowe (OPI-TPP) i stanowić będzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo