Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008"

Transkrypt

1 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W minionym tygodniu dolar kontynuował trend wzrostowy, osiągając najwyższy od roku kurs wobec euro i koszyka głównych walut. W relacji do euro skutecznym oporem okazał się poziom 1,3880. Tradycyjnie dolara wspierała taniejąca ropa, oraz utrzymująca się awersja inwestorów do ryzyka. Euro traciło także z powodu utrzymujących się opinii, że europejska gospodarka może boleśnie odczuć spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w USA. Komisja Europejska (KE) podała w środę, że tempo wzrostu gospodarki regionu spowolni w 2008 roku o połowę w stosunku do 2007 roku, a inflacja będzie znacznie wyższa niż wcześniej. Według prognoz KE tempo wzrostu gospodarki strefy euro zwolni w 2008 roku do 1,3 procent wobec 1,7 procent oczekiwanych w kwietniu. Inwestorzy liczą, że przejęcie przez rząd USA kontroli nad dwoma największymi pożyczkodawcami hipotecznymi w kraju, Fannie Mae i Freddie Mac, będzie pozytywnym impulsem dla gospodarki. Piątkowe, gorsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej w USA oraz realizacja zysków przez inwestorów, spowodowały powrót kursu euro-dolara do poziomu 1,4140. Wykres 1. Notowania EURUSD - 1 -

2 Rynek stopy procentowej USD i EUR Rządowe gwarancje dla dwóch największych pożyczkodawców hipotecznych w USA przyniosły wzrost cen obligacji i spadek rentowności. Rentowności obligacji 2-letnich w piątkowe popołudnie ustabilizowały się na poziomie 2,16%, podczas gdy ubiegły tydzień kończył rynek na poziomie 2,31%. Impulsem do spadków cen obligacji były także publikacje niższych niż oczekiwano sprzedaży detalicznej i inflacji w cenach producentów. Rozbudziły one oczekiwania na obniżki stóp przez FED. Aktualnie kontrakty terminowe wskazują na blisko 20% prawdopodobieństwo obniżki stóp o 25pb na najbliższym posiedzeniu FED 16 września. Spadały także rentowności obligacji denominowanych w euro. Rentowność 2-letnich bundów spadła względem ubiegłego tygodnia o 15pb za sprawą gorszych danych makro gospodarki strefy euro. Rynek akcji S&P500 Piątkowe otwarcie giełd za oceanem na poziomach zbliżonych do zamknięcia ubiegłego tygodnia pokazuje, że cały wzrost którego byliśmy świadkami w tym tygodniu nie mial trwałego charakteru. Indeksy nowojorskich giełd rosły na początku tygodnia, ponieważ inwestorzy liczyli, że przejęcie przez rząd kontroli nad pożyczkodawcami hipotecznymi Fannie Mae i Freddie Mac ustabilizuje sytuację w sektorze mieszkaniowym w USA i uspokoi światowe rynki finansowe. W niedzielę amerykański rząd przejął kontrolę nad Fannie Mae i Freddie Mac, co w poniedziałek skłoniło inwestorów na całym świecie do powrotu na rynek akcji i zakupu papierów zwłaszcza spółek finansowych. Jednak optymizm inwestorów utrzymał się jedynie do połowy tygodnia. Na obrazie całego tygodnia zaciążył sektor finansowy. Wśród spółek finansowych tracił Lehman Brothers, który zniżkował na skutek doniesień, że firma spotyka się z chętnymi do zakupu jej pionu zarządzania aktywami Neuberger Bernman. Dodatkowo Lehman Brothers poinformował o wyższej od oczekiwań kwartalnej stracie, ale nie ogłosił żadnych konkretnych planów, pozwalających mu na pozyskanie potrzebnego kapitału. Wykres 2. Rynkowe stopy procentowe USD i EUR Wykres 3. Notowania indeksu S&P

3 Rynek finansowy w Polsce Rynek walutowy EURPLN i USDPLN Ze względu na brak krajowych danych makro, złoty pozostawał w tym tygodniu głównie pod wpływem sytuacji na parze eur-usd i podlegał dużym wahaniom. Krajowa waluta podążała w ślad za spadającą w stosunku do dolara walutą europejską. W środę rynek został zaskoczony wypowiedzią premiera Tuska w sprawie przyjęcia wspólnej waluty. Premier stwierdził, iż rząd będzie dążyć do wprowadzenia wspólnej waluty w 2011 roku. Naszym zdaniem taki scenariusz jest niemożliwy, ze względu na konieczność zmiany konstytucji. Jest w niej bowiem napisane, że wyłączne prawo emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej przysługuje Narodowemu Bankowi Polskiemu. W obecnym układzie parlamentarnym zmiana konstytucji jest dziś mało realna, ponieważ opierać będzie się jej największa partia opozycyjna, PiS. Rynek zdyskontował jednak deklarację premiera, wzmocnioną w piątek rano przez ministra finansów, który termin ten potwierdził. W skali tygodnia złoty zyskał 12 groszy do usd i 15 groszy do euro, umacniając się do poziomów odpowiednio 2,3550 i 3,34. Dopóki wzmacniał się będzie dolar, złoty nie będzie miał większych szans na powrót do trwałego trendu wzrostowego. Rynek stopy procentowej Rynek obligacji, choć mniej wrażliwy niż rynek walutowy także dość wyraźnie zareagował na rządowe zapowiedzi przyjęcia wspólnej waluty już w 2011r. Rentowności polskich obligacji spadły wzdłuż całej krzywej. Na krótkim końcu zanotowany spadek wyniósł 15pb względem zamknięcia ubiegłego tygodnia. Wymowniejszy i trwalszy ruch rentowności w dół dotyczył obligacji 10-letnich. Spadły one względem piątkowego zamknięcia o ponad 20pb do 5,78%. Niższe rentowności obligacji z długiego końca utrzymują się za sprawą potwierdzenia przez ministra finansów wcześniejszych zapowiedzi premiera o przyjęciu euro. Przyjęcie euro oznaczałoby, że w Polsce obowiązywałyby stopy Europejskiego Banku Centralnego, które są niższe od aktualnie obowiązujących. Rentowności obligacji 2- letnich, wrażliwych na zmiany stóp procentowych w krótkim terminie, nie utrzymały spadków i rentowności wzrosły już w czwartek, za sprawą rosnącego prawdopodobieństwa kolejnych podwyżek stóp przez RPP, które sprowadzić miałyby inflację do poziomów pozwalających na przyjęcie wspólnej waluty. Wykres 4. Wykres notowań EURPLN i USDPLN Wykres 5. Wykres rentowności 5-letniej obligacji PLN - 1 -

4 Warszawski rynek akcji WIG20 Tydzień upłynął na warszawskim parkiecie pod znakiem spadków. Tylko poniedziałkowa sesja zakończyła się 2-procentowym wzrostem idąc śladem indeksów światowych, gdyż do znacznego poprawienia nastrojów wśród inwestorów przyczyniły się działania rządu Stanów Zjednoczonych na rynku kapitałowym. Do zakupów akcji zachęciła decyzja rządu USA o tymczasowym przejęciu przeżywających problemy kredytodawców hipotecznych Fannie Mae i Freddie Mac. W dalszej części tygodnia ceny akcji na GPW spadały w ślad za rynkami zachodnimi, które źle przyjęły informację o wyższej od oczekiwań stracie Lehman Brothers. Informacja ta pociągnęła silnie w dół cały sektor bankowy. Natomiast zniżce opierały się KGHM Polska Miedź SA oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) SA, gdyż inwestorzy liczą, że w przypadku tego ostatniego Urząd Regulacji Energetyki (URE) zgodzi się w przyszłym tygodniu na podniesienie taryf przez gazowego giganta. Deklaracje premiera dotyczące daty przyjęcia euro wzmocniły złotego, jednak mogą źle wpłynąć na notowania eksporterów. Trudno obecnie liczyć na wzrosty na warszawskiej giełdzie z powodu obaw o kondycję globalnej gospodarki. Brakuje pozytywnych sygnałów na rynku, a po kolejnych słabych danych makroekonomicznych ze świata powracają na nowo obawy o spowolnienie gospodarek. W krótkim terminie impuls dla giełdy mógłaby dać tylko poprawa sytuacji w USA. Wykres 6. Wykres indeksu WIG20-2 -

5 Rynek surowców Ropa naftowa WTI Ceny ropy kontynuowały w tym tygodniu spadki przebijając kolejne ważne poziomy. Cena ropy notowanej w Nowym Jorku spadła do 100,90USD/bbl, co stanowi spadek o 7USD względem ceny zamknięcia ubiegłego tygodnia. Wartość ropy Brent przebiła psychologiczną barierę 100USD/bbl, kończąc tydzien ceną 97USD/bbl. Ropa taniała pomimo długiej listy czynników które powinny podwyższyć jej cenę, takich jak większy od oczekiwanego spadek zapasów ropy i benzyny w USA, zmniejszenie poziomów wydobycia przez Organizację Krajów Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC) na ostatnim posiedzeniu, czy zagrożenie dla instalacji wydobywczych ze strony huraganu Ike. O wiele silniejsze okazały się obawy o spowolnienie światowej gospodarki, które w konsekwencji ograniczyłoby popyt na ten surowiec. Do zniżki cen przyczyniło się umocnienie dolara do najwyższego od roku poziomu względem euro i koszyka głównych walut. Od lipcowych szczytów (147USD/bbl) ceny ropy spadły o ponad 31%. Złoto XAU Opublikowane w ubiegłym tygodniu gorsze od oczekiwań dane o liczbie nowych miejsc pracy w USA, osłabiły dolara wzmacniając złoto. Dzięki temu ubiegły piątek był jedynym dniem wzrostu wartości złotego kruszcu. Nie był to jednak początek zmiany krótkoterminowego trendu spadkowego bo już w poniedziałek cena złota spadała w ślad za rosnącym w siłę dolarem. Względem ubiegłotygodniowego zamknięcia złoto straciło 5,8%. Ceny po których zawierane są obecnie transakcje znajdują się aż 280USD poniżej tegorocznych szczytów notowanych w połowie marca (1030USD/oz). Przyszłość złotego kruszcu zależeć będzie od ceny dolara. Korelecja cen obydwu aktywów - blisko 0,7, wskazuje na możliwość dalszej przeceny złota w przypadku kontynuacji aprecjacji amerykańskiej waluty

6 Wykres 7. Notowanie ceny Ropy Naftowej WTI Wykres 8. Notowanie ceny Złota XAU - 4 -

7 Biuro Produktów Strukturyzowanych Piotr Bułkowski Specjalista ds. Produktów Strukturyzowanych Andrzej Bojanowski Dealer Katarzyna Łukjanow Junior Dealer Piotr Kazimierski Dyrektor Sprzedaży Produktów Skarbowych CitiHandlowy Senatorska Warszawa Niniejsze wykresy i analizy mają jedynie charakter informacyjny. Dostępność i warunki transakcji należy potwierdzić każdorazowo ze Specjalistą Departamentu Produktów Skarbowych SBD. Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Inwestycje w dłużne papiery wartościowe nie są depozytem, nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie SA. Fundusze nie są gwarantowane przez Skarb Państwa lub jakiekolwiek instytucje rządowe. Dotychczasowe stopy zwrotu z dłużnych papierów wartościowych nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Ponadto Bank nie odpowiada za wyniki wykorzystania przedstawionych analiz

8

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. ŁUKASZ WITKOWSKI Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego Open Finance, 12 września 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego Open Finance, 12 września 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego Open Finance, 12 września 2008 r. NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW PKB Japonii spadło w II kw. 2008 roku o 3,0 proc. r/r i o 0,7 proc. w odniesieniu do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 29 luty 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 29 luty 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 29 luty 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 25 pkt bazowych. PKB w Polsce wzrósł w IV kwartale o 6,1 proc.

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 13 czerwca 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 13 czerwca 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 13 czerwca 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Inflacja w maju w Polsce wyniosła 4,4 proc. (r/r). Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła w maju o 1,0 proc. (m/m).

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA. Maj 2010

KOMENTARZ RYNKOWY PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA. Maj 2010 KOMENTARZ RYNKOWY Maj 2010 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE PIOTR NOWAK jednak dezagregacja PKB pozostawia wiele do życzenia i możemy jedynie mieć nadzieję że spadek tak ważnej składowej jak inwestycje, był

Bardziej szczegółowo

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem?

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem? piątek, 31 lipca 2015 PLN i waluty regionu Czy Czesi wprowadzą ujemne stopy? str.2 Raport przygotowali: EUR Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji str.3 USD To była ostatnia próba zagrania

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, wyrównana sezonowo (lewa oś) 6, PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 6,2 proc. (r/r) wobec oczekiwanych 8,6 proc. Deficyt na rachunku obrotów

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank PBC S.A.

Deutsche Bank PBC S.A. Biuro Maklerskie DB PBC Raport tygodniowy 07-14.01.2013 Tydzień na giełdach Miniony tydzień zakończył się spadkiem indeksu WIG20 o ok. 1,7 proc. a piątkowa sesja przyniosła stratę 0,6 proc. Pomimo kolejnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 21 Warszawa, 10 kwietnia 2014 Będziemy bronić naszego kraju wszystkimi środkami oraz narzędziami, które mamy w naszych rękach takimi słowami premier Arsenij Jaceniuk odpowiada

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo