Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 5.6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 5.6 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931843"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS 5.6. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS 5.6 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi KASPERSKY ANTI-VIRUS 5.6 Podręcznik użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 5.6 Instrukcje obsługi KASPERSKY ANTI-VIRUS 5.6 Instrukcje użytkowania KASPERSKY ANTI-VIRUS 5.6 Instrukcja użytkowania KASPERSKY ANTI-VIRUS 5.6 Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 5.6

2 Skrót instrukcji: Uslugi wiadczone zarejestrowanym uytkownikom. 10 ROZDZIAL 2. STRUKTURA I DZIALANIE ALGORYTMU APLIKACJI ROZDZIAL 3. INSTALACJA I DEZINSTALACJA APLIKACJI Instalacja aplikacji na serwerze Linux Instalacja aplikacji na serwerze FreeBSD Lokalizacja plików aplikacji Lokalizacja plików na serwerze Linux Lokalizacja plików na serwerze FreeBSD...

3 Konfiguracja po instalacji Konfiguracja regul uprawnie w systemach SELinux i AppArmor Instalacja modulu Webmin slucego do zarzdzania aplikacj Kaspersky Anti-Virus Usuwanie aplikacji 26 ROZDZIAL 4. INTEGRACJA APLIKACJI Z MTA...

4 Integracja z systemem pocztowym Exim Integracja za kolejk przy uyciu modyfikacji routerów Integracja przed kolejk przy uyciu dynamicznie ladowanej biblioteki Integracja z systemem pocztowym Postfix Integracja za kolejk Integracja przed kolejk Integracja z Milter..

5 Integracja z systemem pocztowym qmail Integracja z systemem pocztowym Sendmail Integracja z systemem pocztowym Sendmail przy uyciu pliku.cf Integracja z systemem pocztowym Sendmail przy uyciu pliku.mc Kaspersky Anti-Virus 5.6 for Linux Mail Server ROZDZIAL 5. OCHRONA ANTYWIRUSOWA RUCHU POCZTOWEGO Konfiguracja grup Definiowanie polityki analizy poczty Tryb skanowania poczty...

6 Skanowanie antywirusowe Filtrowanie zawartoci Akcje stosowane dla obiektów Predefiniowane profile ochrony Profil Recommended.

7 Profil Maximum protection Profil Maximum performance Kopia zapasowa Powiadomienia..

8 Konfiguracja powiadomie Szablony powiadomie Dostosowywanie szablonów powiadomie ROZDZIAL 6. OCHRONA ANTYWIRUSOWA SYSTEMU PLIKÓW Obszar skanowania Tryb skanowania oraz leczenie obiektów

9 Akcje, które zostan zastosowane dla obiektów Skanowanie na danie poszczególnego katalogu Skanowanie zaplanowane Wysylanie powiadomie do administratora. 76 ROZDZIAL 7. AKTUALIZACJA ANTYWIRUSOWYCH BAZ DANYCH Automatyczna aktualizacja antywirusowej bazy danych Aktualizacja antywirusowej baz danych na danie Tworzenie katalogu sieciowego do przechowywania uaktualnie ROZDZIAL 8. ZARZDZANIE PLIKIEM KLUCZA LICENCYJNEGO Przegldanie informacji o kluczu licencyjnym..

10 Odnawianie klucza ROZDZIAL 9. RAPORTOWANIE I STATYSTYKI Raportowanie Statystyki aplikacji. 91 Contents 5 ROZDZIAL 10. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE...

11 Monitorowanie statusu ochrony za porednictwem protokolu SNMP Zastosowanie skryptu instalacyjnego aplikacji Zarzdzanie aplikacj z poziomu wiersza polece Dodatkowe pola informacyjne w wiadomociach Lokalizacja wywietlanego format daty i czasu ROZDZIAL 11. TESTOWANIE DZIALANIA APLIKACJI DODATEK A. INFORMACJE DODATKOWE A.1. Plik konfiguracyjny aplikacji kav4lms.conf...

12 A.1.1. Sekcja [kav4lms:server.settings] A.1.2. Sekcja [kav4lms:server.log]. 111 A.1.3. Sekcja [kav4lms:server.statistics] A.1.4. Sekcja [kav4lms:server.snmp] A.1.5. Sekcja [kav4lms:server.notifications] A Sekcja [kav4lms:filter.settings]...

13 A.1.7. Sekcja [kav4lms:filter.log] A Sekcja [kav4lms:groups] A.1.9. Sekcja [path] 121 A Sekcja [locale] A Sekcja [options]...

14 A Sekcja [updater.path] A Sekcja [updater.options] A Sekcja [updater.report] A Sekcja [updater. actions] 125 A Sekcja [scanner.display].

15 A Sekcja [scanner.options] A Sekcja [scanner. report]. 130 A Sekcja [scanner.container]. 131 A Sekcja [scanner. object]. 132 A Sekcja [scanner. path]

16 A. 2. Plik konfiguracyjny grupy A.2.1. Sekcja [kav4lms:groups.<nazwa_grupy>.definition] A.2.2. Sekcja [kav4lms:groups.<nazwa_grupy>.settings] A.2.3. Sekcja [kav4lms:groups. <nazwa_grupy>.actions] A.2.4. Sekcja [kav4lms:groups.<nazwa_grupy>.contentfiltering] Kaspersky Anti-Virus 5.6 for Linux Mail Server A.2.5. Sekcja [kav4lms:groups.<nazwa_grupy>.notifications] A.2.6. Sekcja [kav4lms:groups.<nazwa_grupy>.backup] A.3. Parametry wiersza polece dla skladnika kav4lms-licensemanager A.4. Kody zwracane skladnika kav4lms-licensemanager...

17 . 146 A.5. Parametry wiersza polece dla skladnika kav4lms-keepup2date A.6. Kody zwracane skladnika kav4lms-keepup2date DODATEK B. KASPERSKY LAB B.1. Inne produkty Kaspersky Lab 150 B.2. Kontakt z firm Kaspersky Lab DODATEK C. PROGRAMY INNYCH PRODUCENTÓW C.1. Biblioteka Pcre.

18 C.2. Biblioteka Expat. 163 C.3. Biblioteka AgentX++v C.4. Biblioteka Agent++v3.5.28a C.5. Biblioteka Boost v C.6. Biblioteka Milter.

19 . 172 C.7. Biblioteka Libkavexim.so ROZDZIAL 1. WSTP Kaspersky Anti-Virus 5.6 for Linux Mail Server (dalej zwany Kaspersky AntiVirus lub aplikacj) umoliwia ochron ruchu pocztowego i systemu plików na serwerach pracujcych pod kontrol systemów operacyjnych Linux lub FreeBSD i wykorzystujcych jeden z programów pocztowych, takich jak: Sendmail, Postfix, qmail lub Exim MTA. Oprogramowanie umoliwia uytkownikowi: Skanowanie w poszukiwaniu zagroe wszystkich systemów plików oraz przychodzcej i wychodzcej poczty elektronicznej. Wykrywanie zainfekowanych, podejrzanych, uszkodzonyczona zostala funkcjonalno statystyk poprzez dodanie statystyk dotyczcych poszczególnych wiadomoci (statystyki typu per-message). Patrz sekcja 9.2 na stronie 91. Obslugiwane s zapytania SNMP dotyczce konfiguracji, statystyk oraz statusu aplikacji. Obslugiwane s take pulapki SNMP. Patrz sekcja 10.1 na stronie 95. Do pakietu aplikacji dodane zostalo narzdzie administracyjne wiersza polece. Moliwe jest zarzdzanie rónymi aspektami funkcjonalnoci aplikacji. Patrz sekcja na stronie Wymagania sprztowe i systemowe Wymagania sprztowe i systemowe dla aplikacji Kaspersky Anti-Virus: Wymagania sprztowe: Procesor Intel Pentium IV, procesor 3 GHz lub szybszy; Przynajmniej 1 GB wolnej pamici RAM; Przynajmniej 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji aplikacji (ilo ta nie obejmuje miejsca niezbdnego do przechowywania kopii zapasowych wiadomoci pocztowych). Jeden z nastpujcych 32-bitowych systemów operacyjnych: o o o o o o Red Hat Enterprise Linux Server 5.2; Fedora 9; SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2; opensuse 11.0; Debian GNU/Linux 4.0 r4; Mandriva Corporate Server 4.0; Wymagania systemowe: 10 Kaspersky Anti-Virus 5.6 for Linux Mail Server o o Ubuntu Server Edition; FreeBSD 6.3, 7.0. Jeden z nastpujcych 64-bitowych systemów operacyjnych: o o o o Red Hat Enterprise Linux Server 5. 2; Fedora 9; SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2; opensuse Linux Jeden z nastpujcych systemów pocztowych: Sendmail 8.12.x lub nowszy, qmail 1. 03, Postfix 2.x, Exim 4.x; Opcjonalnie - program Webmin (www. Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 5.6

20 webmin.com) w celu zdalnej administracji pakietem Kaspersky Anti-Virus; Perl 5.0 lub nowszy (www.perl.org) Uslugi wiadczone zarejestrowanym uytkownikom Kaspersky Lab oferuje szeroki pakiet uslug dla zarejestrowanych uytkowników pakietu Kaspersky Anti- Virus. Uytkownik, który zarejestrowal si i wykupil subskrypcj bdzie mógl korzysta z poniszych uslug podczas trwania okresu licencjonowania: aktualizacja posiadanego oprogramowania; doradztwo zwizane z instalacj, konfiguracj oraz uytkowaniem oprogramowania wiadczone za porednictwem telefonu lub poczty elektronicznej; powiadamianie o pojawieniu si informacji na temat nowych produktów z linii Kaspersky Anti-Virus lub o wystpieniu nowych epidemii wirusów (dla uytkowników zarejestrowanych za porednictwem strony internetowej firmy Kaspersky Lab). Wane: Kaspersky Lab nie udostpnia informacji na i uytkowania systemów operacyjnych i innych technologii. temat dzialania ROZDZIAL 2. STRUKTURA I DZIALANIE ALGORYTMU APLIKACJI Kaspersky Anti-Virus obejmuje nastpujce moduly: Filtr usluga sluca do nawizania polczenia z systemem pocztowym, oddzielny program zapewniajcy interakcj pomidzy Kaspersky Anti-Virus a programem pocztowym MTA. Pakiet dystrybucyjny produktu zawiera moduly dla wszystkich obslugiwanych systemów pocztowych: kav4lms-milter usluga Milter sluca do nawizania polczenia za porednictwem Milter API. kav4lms-filter usluga SMTP sluca do nawizania polczenia z systemami pocztowymi Postfix i Exim. kav4lms-qmail modul do obslugi kolejki pocztowej dla systemu pocztowego qmail. kavmd - usluga centralna aplikacji, oczekiwanie na dania filtra oraz wdraanie dzialania antywirusowego aplikacji chronicej ruch pocztowy. kav4lms-kavscanner zapewnia ochron antywirusow systemów pliku serwera. kav4lms-keepup2date zapewnia aktualizacj antywirusowej bazy danych - pobieranie nowych danych z serwerów aktualizacji Kaspersky Lab lub katalogu lokalnego. kav4lms-licensemanager modul slucy do wykonywania dziala zwizanych z kluczami produktu: instalacja, usuwanie, przegldanie informacji statystycznych. kav4lms.wbm modul wtyczki programu Webmin uywanego do zdalnego zarzdzania aplikacj za porednictwem interfejsu dzialajcego w oparciu o przegldark internetow (opcjonalnie), który umoliwia konfigurowanie i uruchamianie uaktualnie dla antywirusowej bazy danych, przegldanie informacji statystycznych, okrelanie akcji stosowanych dla obiektów w zalenoci od zdefiniowanego stanu oraz monitorowanie wyników aktywnoci aplikacji. 12 Kaspersky Anti-Virus 5. 6 for Linux Mail Server kav4lms-cmd narzdzie sluce do zarzdzania aplikacj Anti-Virus z poziomu wiersza polece. W celu sprawdzenia wiadomoci aplikacja uywa nastpujcego algorytmu: 1. Filtr otrzymuje wiadomo od programu pocztowego MTA. Jeeli filtr oraz usluga centralna uruchomione s na tym samym komputerze, analizie poddawane s nazwy plików wiadomoci, a nie wiadomoci rzeczywiste. Filtr definiuje grupy, do których naley wiadomo, wybiera grup o najwyszym priorytecie (patrz sekcja 5. 1 na stronie 46) oraz przesyla wiadomo w celu dalszej analizy do uslugi centralnej aplikacji. Jeeli nie ma takiej grupy, aplikacja przetworzy tak wiadomo przy uyciu regul dla grupy Default znajdujcej si w pakiecie dystrybucyjnym. Usluga skanuje wiadomo przy uyciu parametrów zdefiniowanych w pliku konfiguracyjnym grupy. W zalenoci od metody zdefiniowanej w profilu, aplikacja moe przeskanowa wiadomo jako pojedynczy obiekt lub uy zloonej metody skanowania: najpierw przeskanuje j jako calo a nastpnie jej poszczególne czci (patrz sekcja 5.2 na stronie 48). Analiza zloona jest dokladniejsza oraz zapewnia wyszy poziom ochrony, mimo e jej wydajno jest w pewnym stopniu nisza. 3. Jeeli skanowanie antywirusowe poczty jest wlczone (patrz sekcja 5.3 na stronie 48), usluga centralna skanuje wiadomo jako pojedynczy obiekt. W oparciu o status przypisany wiadomoci po przeprowadzonym skanowaniu (patrz sekcja na stronie 49) usluga: blokuje dostarczenie wiadomoci, odrzuca j lub zezwala na jej dostarczenie, zastpuje ostrzeeniem, modyfikuje naglówki (patrz sekcja 5.4 na stronie 52). Jeeli specjalne przetwarzanie zdefiniowane jest dla poszczególnych typów szkodliwego oprogramowania (opcja VirusNameList), wówczas w przypadku ich wykrycia wykonane zostan zdefiniowane akcje (opcja VirusNameAction). Kolejno przetwarzania wiadomoci okrelana jest w pliku konfiguracyjnym grupy. Aplikacja tworzy kopi zapasow oryginalnej wiadomoci przed jej przetworzeniem, jeeli opcja ta jest wlczona w ustawieniach grupy. 4. Po przeprowadzonym skanowaniu wiadomoci aplikacja wykonuje jej filtrowanie, jeeli opcja ta jest wlczona w ustawieniach grupy. Filtrowanie moe by wykonywane wedlug nazwy, typu, rozmiaru zalcznika (patrz sekcja niej na stronie 51). Sprawdzanie koczy si zastosowaniem akcji zdefiniowanych w ustawieniach filtrowania w pliku konfiguracyjnym grupy. Obiekty przetwarzane, które odpowiadaj kryteriom filtrowania poddawane s dalszej analizie cz po czci, je- 2. Struktura i dzialanie algorytmu aplikacji 13 eli w ustawieniach grupy wlczona jest metoda zloonego przetwarzania. 5. Podczas sprawdzania poszczególnych czci wiadomoci , aplikacja analizuje jej struktur MIME oraz przetwarza skladniki wiadomoci. Obiekty wiadomoci poddawane s dzialaniom stosownie do stanu przypisanego poszczególnemu obiektowi niezalenie od stanu przypisanego calej wiadomoci. Jeeli po przetworzeniu jako pojedynczy obiekt, wiadomo zdefiniowana zostala jako zainfekowana, ale adne z zagroe nie zostalo wykryte po poddaniu analizie jej poszczególnych czci, aplikacja zastosuje akcj zdefiniowan dla zainfekowanej wiadomoci (opcja InfectedAction). Jeeli poziom zagniedenia obiektu dolczonego do czystej wiadomoci przekracza ograniczenie zdefiniowane w ustawieniach grupy (opcja MaxScanDepth), aplikacja zastosuje akcj zdefiniowan dla wiadomoci, które powoduj wystpienie bldów podczas skanowania (opcja ErrorAction). Podczas przetwarzania obiektów wiadomoci usluga centralna zmienia nazw, usuwa lub zastpuje obiekt ostrzeeniem, dodaje naglówki informacyjne lub zezwala na dostarczenie wiadomoci (patrz sekcja 5. 4 na stronie 52 Zainfekowane wiadomoci s leczone. Aplikacja tworzy kopi zapasow calej oryginalnej wiadomoci przed przetworzeniem jej obiektu, jeeli opcja ta jest wlczona w ustawieniach grupy. 6. Po przeprowadzonym skanowaniu oraz przetworzeniu usluga centralna zwraca wiadomo do filtrowania. Przetworzona wiadomo wraz z powiadomieniami o wynikach skanowania oraz leczeniu przenoszona jest do MTA, nastpnie program ten dostarcza wiadomo e- mail uytkownikom lokalnym lub przesyla j do innych serwerów pocztowych. ROZDZIAL 3. INSTALACJA I DEZINSTALACJA APLIKACJI Przed zainstalowaniem Kaspersky Anti-Virus wykonaj nastpujce czynnoci: Upewnij si, e wymagania sprztowe i programowe odpowiadaj wszystkim wymaganiom (patrz sekcja 1. Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 5.6

21 2 wyej na stronie 9. Utwórz kopie zapasowe plików konfiguracyjnych systemu pocztowego zainstalowanego na serwerze. Sprawd polczenie z Internetem. Zaloguj si do systemu jako uytkownik root lub z poziomu konta posiadajcego uprawnienia administratora. Uwaga! Zalecane jest wykonanie instalacji aplikacji poza godzinami pracy firmy lub w czasie zmniejszonej intensywnoci ruchu pocztowego! 3.1. Instalacja aplikacji na serwerze Linux Kaspersky Anti- Virus jest dystrybuowany w postaci dwóch rónych pakietów instalacyjnych dla systemów Linux. Uyj pakietu odpowiedniego dla posiadanej dystrybucji systemu operacyjnego Linux. Aby zainstalowa aplikacj na serwerach Linux Red Hat, Linux SUSE lub Linux Mandriva, uyj pakietu rpm. Aby rozpocz instalacj Kaspersky Anti-Virus przy uyciu pakietu.rpm, wprowad nastpujce polecenie: # rpm -i <nazwa_pakietu> Uwaga! W celu dokonania konfiguracji po zainstalowaniu aplikacji z pakietu rpm uruchom skrypt postinstall.pl. Domylna lokalizacja skryptu postinstall. pl znajduje si w katalogu /opt/kaspersky/kav4lms/lib/bin/setup/ (na serwerze Linux) i w katalogu /usr/local/libexec/kaspersky/kav4lms/setup/ (na serwerze FreeBSD)! Instalacja i dezinstalacja aplikacji 15 Na serwerach Linux Debian oraz Linux Ubuntu instalacja wykonywana jest z pakietu deb. Aby zainicjowa instalacj Kaspersky Anti-Virus z pakietu.deb, wprowad nastpujce polecenie: # dpkg -i < nazwa_pakietu > Po wprowadzeniu polecenia aplikacja zostanie automatycznie zainstalowana. Po zakoczeniu instalacji wywietlone zostan informacje na temat konfiguracji po instalacji (patrz sekcja 3.4 na stronie 19). Wane! Procedura instalacji aplikacji pod kontrol dystrybucji systemu operacyjnego Nandriva ma pewne wlaciwoci. Aby zezwoli na poprawne uruchomienie instalacji Kaspersky Anti-Virus, upewnij si, e katalog /root/tmp/ uywany do przechowywania plików tymczasowych w systemie operacyjnym oraz konto wykorzystywane do uruchamiania aplikacji (domylnie kluser) posiadaj uprawnienia do zapisywania w katalogu. Musisz zmieni uprawnienia dostpu do katalogu lub ponownie zdefiniowa lub usun zmienne rodowiskowe TMP, TEMP w celu uycia przez system innego katalogu (np. /tmp/) z uprawnieniami wymaganymi do funkcjonowania aplikacji Instalacja aplikacji na serwerze FreeBSD Dla systemów operacyjnych FreeBSD Kaspersky Anti-Virus jest dystrybuowany w postaci pakietu pkg. Aby zainicjowa instalacj Kaspersky Anti-Virus z pakietu pkg, wprowad nastpujce polecenie: # pkg_add <nazwa_pakietu> Po wprowadzeniu polecenia aplikacja zostanie automatycznie zainstalowana. Po zakoczeniu instalacji wywietlone zostan informacje na temat konfiguracji po instalacji (patrz sekcja 3.4 na stronie 19) Lokalizacja plików aplikacji Podczas instalacji aplikacji Kaspersky Anti-Virus, instalator produktu kopiuje pliki aplikacji do katalogów programu znajdujcych si na serwerze. 16 Kaspersky Anti-Virus 5.6 for Linux Mail Server Uwaga! Aby strony man byly dostpne z poziomu polecenia man <nazwa_strony_man>, wykonaj nastpujce czynnoci: dla dystrybucji Debian Linux, Ubuntu Linux, SUSE Linux dodaj nastpujcy wiersz do pliku /etc/manpath. config: MANDATORY_MANPATH /opt/kaspersky/kav4lms/share/man dla dystrybucji Red Hat Linux i Mandriva Linux dodaj nastpujcy wiersz do pliku /etc/man.config: MANPATH /opt/kaspersky/kav4lms/share/man dla dystrybucji FreeBSD dodaj nastpujcy wiersz do nastpujcego pliku /etc/manpath.config: MANDATORY_MANPATH /usr/local/man Jeeli system uywa zmiennej MANPATH, dodaj do listy jego wartoci ciek dostpu do katalogu zawierajcego strony man aplikacji przy uyciu nastpujcego polecenia: # export MANPATH=$MANPATH:<cieka dostpu do katalogu stron man> Lokalizacja plików na serwerze Linux Domylnie wyróni mona nastpujce lokalizacje plików aplikacji Kaspersky Anti-Virus na serwerze Linux: /etc/opt/kaspersky/kav4lms.conf glówny plik konfiguracyjny aplikacji; /etc/opt/kaspersky/kav4lms/ katalog zawierajcy pliki konfiguracyjne Kaspersky Anti-Virus: groups.d/ - katalog zawierajcy pliki konfiguracyjne grup; default.conf plik konfiguracyjny zawierajcy domylne ustawienia grupy; locale.d/strings. en plik zawierajcy teksty wykorzystywane przez aplikacj; profiles/ katalog zawierajcy predefiniowane profile konfiguracji: default_recommended/ katalog zawierajcy domylne pliki konfiguracyjne; high_overall_security/ katalog zawierajcy pliki konfiguracyjne dla profilu wysoki poziom bezpieczestwa; high_scan_speed/ katalog zawierajcy pliki konfiguracyjne dla profilu szybsze skanowanie; templates/ katalog zawierajcy szablony powiadomie; Instalacja i dezinstalacja aplikacji 17 templates-admin/ katalog zawierajcy szablony powiadomie administratora; kav4lms.conf glówny plik konfiguracyjny aplikacji; /opt/kaspersky/kav4lms/ katalog glówny Kaspersky Anti-Virus, zawierajcy: bin/ katalog, który zawiera pliki wykonywalne wszystkich skladników Kaspersky Anti-Virus: kav4lms-cmd plik wykonywalny narzdzia wiersza polece; kav4lms-setup.sh skrypt instalacyjny aplikacji; kav4lms-kavscanner plik wykonywalny modulu skanowania systemu plików; kav4lms-licensemanager plik wykonywalny modulu slucego do zarzdzania kluczami; kav4lms-keepup2date plik wykonywalny modulu aktualizacji; sbin/ katalog, który zawiera pliki wykonywalne uslug aplikacji; lib/ - katalog, który zawiera pliki bibliotek; bin/avbasestest narzdzie sprawdzajce poprawno pobieranych uaktualnie antywirusowych baz danych wykorzystywanych przez modul kav4lms-keepup2date; share/doc/ katalog zawierajcy umow licencyjn oraz dokumentacj dotyczc instalacji; share/man/ katalog zawierajcy pliki podrcznika; share/scripts/ katalog zawierajcy skrypty aplikacji; share/snmp-mibs/ katalog zawierajcy MIB Kaspersky Anti-Virus; share/webmin/ katalog zawierajcy wtyczk aplikacji Webmin; /etc/init.d/ katalog zawierajcy skrypt sterujcy dla uslug aplikacji: kav4lms skrypt sterujcy dla uslugi centralnej aplikacji; kav4lms-filters skrypt sterujcy dla filtra Kaspersky Anti-Virus; /var/opt/kaspersky/kav4lms/ - katalog zawierajcy dane zmiennej Kaspersky Anti-Virus: backup/ katalog zawierajcy kopie zapasowe wiadomoci oraz pliki informacyjne; bases/ katalog zawierajcy antywirusowe bazy danych; bases.backup/ katalog zawierajcy kopi zapasow antywirusowych baz danych; licenses/ katalog zawierajcy pliki kluczy; nqueue/ katalog zawierajcy pliki kolejki pocztowej; patches/ katalog zawierajcy uaktualnienia modulów aplikacji; stats/ katalog zawierajcy pliki statystyk; 18 Kaspersky Anti-Virus 5. 6 for Linux Mail Server updater/ katalog zawierajcy plik informacyjny ostatniej aktualizacji. Uwaga! cieki dostpu zwizane z systemem operacyjnym Linux wykorzystywane s w póniejszych czciach tego dokumentu. Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 5.6

22 Lokalizacja plików na serwerze FreeBSD Domylnie wyróni mona nastpujce lokalizacje plików Kaspersky Anti-Virus na serwerze FreeBSD: /usr/local/etc/kaspersky/kav4lms.conf glówny plik konfiguracyjny aplikacji; /usr/local/etc/kaspersky/kav4lms/ katalog zawierajcy pliki konfiguracyjne Kaspersky Anti-Virus: groups.d/ - katalog zawierajcy pliki konfiguracyjne grup; default.conf configuration file, containing the default groups settings; locale.d/strings.en plik zawierajcy teksty wykorzystywane przez aplikacj; profiles/ katalog zawierajcy predefiniowane profile konfiguracji: default_recommended/ katalog zawierajcy domylne profile konfiguracji; high_overall_security/ katalog zawierajcy pliki konfiguracyjne dla profilu wysokiego poziomu bezpieczestwa; high_scan_speed/ katalog zawierajcy pliki konfiguracyjne dla profilu szybszego skanowania; templates/ katalog zawierajcy szablony powiadomie; templates-admin/ katalog zawierajcy szablony powiadomie administratora; kav4lms.conf glówny plik konfiguracyjny aplikacji. /usr/local/bin/ katalog, który zawiera pliki wykonywalne wszystkich modulów Kaspersky Anti-Virus: kav4lms-cmd plik wykonywalny narzdzia wiersza polece; kav4lms-setup.sh skrypt instalacyjny aplikacji; kav4lms-kavscanner plik wykonywalny modulu skanowania systemu plików; kav4lmslicensemanager plik wykonywalny modulu slucego do zarzdzania kluczami; kav4lms-keepup2date plik wykonywalny modulu aktualizacji; Instalacja i dezinstalacja aplikacji 19 /usr/local/sbin/ katalog, który zawiera pliki wykonywalne uslug aplikacji; /usr/local/etc/rc.d/ katalog zawierajcy skrypty sterujce dla uslug aplikacji: kav4lms. sh skrypt sterujcy dla uslugi centralnej aplikacji; kav4lms-filters.sh skrypt sterujcy dla filtra Kaspersky Anti-Virus; /usr/local/lib/kaspersky/kav4lms/ - katalog zawierajcy pliki bibliotek Kaspersky Anti-Virus; /usr/local/libexec/kaspersky/kav4lms/avbasestest narzdzie sprawdzajce poprawno pobranych uaktualnie antywirusowych baz danych wykorzystywanych przez modul kav4lms-keepup2date; /usr/local/share/doc/kav4lms/ katalog zawierajcy umow licencyjn oraz umow dotyczc instalacji; /usr/local/man/ katalog zawierajcy pliki podrcznika; /usr/local/share/kav4lms/scripts/ katalog zawierajcy skrypty aplikacji; /usr/local/share/kav4lms/snmp-mibs/ katalog zawierajcy MIB Kaspersky AntiVirus; /usr/local/share/kav4lms/webmin/ katalog zawierajcy wtyczk aplikacji Webmin; /var/db/kaspersky/kav4lms/ - katalog zawierajcy dane zmiennej Kaspersky AntiVirus: backup/ katalog zawierajcy kopie zapasowe oraz pliki informacyjne; bases/ katalog zawierajcy antywirusowe bazy danych; bases.backup/ katalog zawierajcy kopi zapasow antywirusowych baz danych; licenses/ katalog zawierajcy pliki kluczy; nqueue/ katalog zawierajcy pliki kolejki pocztowej; patches/ katalog zawierajcy uaktualnienia modulów; stats/ katalog zawierajcy pliki statystyk; updater/ katalog zawierajcy plik informacyjny ostatniej aktualizacji Konfiguracja po instalacji Zaraz po przekopiowaniu plików aplikacji na serwer uruchomiony zostanie proces konfiguracji systemu. Procedura konfiguracji zostanie uruchomiona automatycznie lub musisz uruchomi j rcznie, jeeli meneder pakietu (taki jak rpm) nie zezwoli na uycie interaktywnych skryptów. Aby rcznie uruchomi konfiguracj produktu, wprowad nastpujce polecenie: Linux: 20 Kaspersky Anti-Virus 5.6 for Linux Mail Server # /opt/kaspersky/kav4lms/lib/bin/setup/postinstall.pl FreeBSD: # /usr/local/libexec/kaspersky/kav4lms/setup/postinstall. pl Nastpnie wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Jeeli aplikacja odnajdzie na komputerze pliki konfiguracyjne Kaspersky Anti-Virus 5.5 for Linux Mail Server lub Kaspersky Anti-Virus 5.6 for Sendmail with Mister API, wywietlone zostanie zapytanie o wybór pliku do konwersji i zapisania w formacie biecej wersji produktu. Jeeli wybrany zostanie jeden z plików, wywietlone zostanie zapytanie o zastpienie domylnego pliku konfiguracyjnego znajdujcego si w pakiecie dystrybucyjnym przywróconym oraz skonwertowanym plikiem. Aby zastpi plik konfiguracyjny z pakietu dystrybucyjnego plikiem przywróconym, kliknij yes. Aby anulowa zastpienie, kliknij no. Domylnie skonwertowane pliki konfiguracyjne zapisywane s w nastpujcych katalogach: kav4mailservers /etc/opt/kaspersky/kav4lms/profiles/kav4mailservers5. 5-converted kavmilter /etc/opt/kaspersky/kav4lms/profiles/kavmilter5.6converted 2. Okrel ciek dostpu do pliku klucza. Pamitaj, e jeeli klucz produktu nie jest zainstalowany, podczas instalacji antywirus nie uaktualni baz danych oraz nie utworzy listy chronionych domen; po zainstalowaniu klucza wykonaj te kroki rcznie. 3. Okrel parametry serwera proxy wykorzystywanego do nawizania polczenia z Internetem w nastpujcym formacie: lub proxy>:<port> jeeli serwer proxy wymaga autoryzacji. Jeeli do nawizania polczenia z Internetem nie jest wykorzystywany serwer proxy, kliknij no. Modul aktualizacji kav4lms-keepup2date uyje wartoci do nawizania polczenia ze ródlem uaktualnie. Instalacja i dezinstalacja aplikacji Aktualizacja antywirusowych baz danych. W tym celu kliknij yes. Aby pomin aktualizacj w tym kroku, kliknij no. Moliwe bdzie uruchomienie procedury aktualizacji póniej przy uyciu modulu kav4lmskeepup2date (patrz sekcja 7.2 na stronie 80). Wane: Antywirusowe bazy danych mog by tylko uaktualniane z zainstalowanym kluczem produktu. 5. Automatycznie skonfiguruj aktualizacje antywirusowych baz danych. W tym celu kliknij yes. Aby pomin konfiguracj automatycznych aktualizacji w tym kroku, kliknij no. Moliwa bdzie ich konfiguracja póniej przy uyciu modulu kav4lmssetup (patrz sekcja 7.1 na stronie 79) lub rcznie (patrz sekcja 10.2 na stronie 99). Uwaga! W przypadku integracji produktu z systemem pocztowym qmail, automatyczne aktualizacje powinny by konfigurowane w nastpujcy sposób: # /opt/kaspersky/kav4lms/bin/kav4lms-setup.sh install-cron=updater --user=root --\ 6. Zainstaluj modul Webmin slucy do zarzdzania aplikacj Kaspersky Anti- Virus. Wtyczka sluca do zdalnego zarzdzania zostanie zainstalowana, tylko jeeli aplikacja Webmin zlokalizowana jest w katalogu domylnym. Po zainstalowaniu aplikacji Webmin uytkownik otrzyma informacj na temat konfiguracji modulu w celu jego wspóldzialania z programem. Aby zainstalowa modul Webmin, kliknij yes; aby anulowa instalacj, kliknij no. 7. Zdefiniuj list domen, których ruch pocztowy bdzie chroniony przed wirusami. Wartoci domyln jest localhost, localhost.localdomain. W celu jej uycia kliknij Enter. Aby rcznie okreli list domen, wprowad je w wierszu polece. Aby zdefiniowa kilka wartoci, oddziel je przecinkami; obslugiwane s maski oraz wyraenia regularne. Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 5.6

23 Kropki powinny by zastpione znakiem \. Na przyklad: re:.*\.example\.com Zintegruj aplikacj Kaspersky Anti-Virus z MTA. Moliwe jest zaakceptowanie domylnie sugerowanej metody integracji z MTA lub jej anulo Kaspersky Anti-Virus 5. 6 for Linux Mail Server wanie oraz wykonanie rcznie. Wicej informacji na temat integracji z MTA znajduje si w Rozdzial 4 na stronie 28. Domylnie uywana jest integracja za kolejk z systemem pocztowym Exim oparta na modyfikacji trasy (patrz sekcja na stronie 29 i sekcja niej na stronie 35). Uwaga! Podczas automatycznej integracji z systemem pocztowym Sendmail, skrypt zawsze próbuje modyfikowa plik.mc, poniewa kada kolejna aktualizacja zachowa wprowadzone zmiany. Jeeli plik. mc zawiera kierunki odnoszce si do plików.mc, które nie istniej, wówczas taki plik nie moe by wykorzystany do integracji aplikacji Kaspersky AntiVirus. W takim przypadku zainstaluj pakiet sendmail-cf do integracji przy uyciu pliku.cf. Jeeli plik. mc nie moe zosta wykorzystany do integracji aplikacji, uyj pliku.cf Konfiguracja regul uprawnie w systemach SELinux i AppArmor Aby utworzy modul SELinux z regulami wymaganymi do dzialania aplikacji Kaspersky Anti-Virus, po instalacji aplikacji i jej integracji z systemem pocztowym wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Przelcz SELinux do trybu zezwalajcego: # setenforce Permissive Wylij jedn lub kilka wiadomoci testowych oraz upewnij si, e zostaly poddane skanowaniu oraz dostarczone do odbiorcy. Utwórz modul regul w oparciu o wpisy blokowania: Dla Fedora: # audit2allow -l M kav4lms -i /var/log/messages Dla RHEL: # audit2allow -l -M kav4lms i\ /var/log/audit/audit.log 4. Zaladuj modul regul wynikowych: # semodule -i kav4lms.pp Instalacja i dezinstalacja aplikacji Przelcz SELinux do trybu wymusze: # setenforce Enforcing Jeeli pojawi si nowe wiadomoci audytu dotyczce aplikacji Kaspersky AntiVirus, uaktualnij plik modulu regul: Dla Fedora: # audit2allow -l M kav4lms -i /var/log/messages # semodule -u kav4lms.pp Dla RHEL: # audit2allow -l -M kav4lms -i /var/log/audit/audit.log # semodule -u kav4lms. pp Aby uzyska wicej informacji, odnie si do: RedHat Enterprise Linux: Podrcznik «Red Hat Enterprise Linux Deployment Guide», rozdzial «44. Security and SELinux». Fedora Core: Fedora SELinux Project Pages, Fedora Core 5 SELinux FAQ. Debian: «Configuring the SELinux Policy» podrcznik uytkownika z pakietu «Documentation for Security Enhanced Linux». Aby uaktualni profile AppArmor wymagane do funkcjonowania aplikacji Kaspersky Anti-Virus, po zainstalowaniu oraz integracji aplikacji z systemem pocztowym wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Przelcz wszystkie reguly aplikacji do complain mode: # aacomplain /etc/apparmor.d/* # /etc/init.d/apparmor reload 2. Uruchom ponownie system pocztowy: # /etc/init.d/postfix restart 3. Uruchom ponownie filtry kav4lms i kav4lms: # /etc/init.d/kav4lms restart # /etc/init.d/kav4lms-filters restart 4. Wylij jedn lub kilka wiadomoci testowych oraz upewnij si, e poddane zostaly skanowaniu antywirusowemu oraz dostarczone zostaly do odbiorcy. Uruchom narzdzie sluce do aktualizacji profili: # aalogprof Kaspersky Anti-Virus 5.6 for Linux Mail Server 6. Ponownie zaladuj reguly AppArmor: # /etc/init.d/apparmor reload Przelcz wszystkie reguly aplikacji do trybu wymusze: # aa-enforce /etc/apparmor.d/* # /etc/init. d/apparmor reload 7. Jeeli pojawi si nowe wiadomoci audytu dotyczce aplikacji Kaspersky AntiVirus, wykonaj ponownie krok 5 i 6. Aby uzyska wicej informacji, odnie si do: OpenSuSE i SuSE Linux Enterprise Server: Podrczniki: «Novell AppArmor Quick Start», «Novell AppArmor Administration Guide». Ubuntu: Podrcznik «Ubuntu Server Guide», rozdzial «8. Security» Instalacja modulu Webmin slucego do zarzdzania aplikacj Kaspersky Anti-Virus Aktywno aplikacji Kaspersky Anti-Virus moe by kontrolowana zdalnie za porednictwem przegldarki internetowej przy uyciu programu Webmin. Program Webmin ulatwia zarzdzanie systemami Linux/Unix. Oprogramowanie ma struktur modulow oraz obsluguje przylczanie nowych lub niestandardowych modulów. Dodatkowe informacje o programie Webmin oraz pakiet dystrybucyjny znajduj si na oficjalnej stronie: Pakiet dystrybucyjny Kaspersky Anti-Virus zawiera modul Webmin, który moe by przylczony podczas konfiguracji aplikacji po instalacji (patrz sekcja 3.4 na stronie 19) pod warunkiem, e system ma ju zainstalowany program Webmin lub w okresie póniejszym po jego zainstalowaniu. W sekcji tej znajduje si opis szczególowy procedury wymaganej do przylczenia modulu Webmin slucego do zarzdzania aplikacj Kaspersky Anti-Virus. Jeeli podczas instalacji programu Webmin wybrane zostaly ustawienia domylne, uzyskanie dostpu do programu moliwe jest po zainstalowaniu aplikacji w przegldarce internetowej lczc si z portem za porednictwem HTTP/HTTPS. Instalacja i dezinstalacja aplikacji 25 Aby zainstalowa modul Webmin slucy do zarzdzania aplikacj Kaspersky Anti-Virus, wykonaj nastpujce czynnoci: W celu uzyskania dostpu do programu Webmin z uprawnieniami administratora uyj przegldark internetow. Wybierz zakladk Webmin Configuration w menu programu a nastpnie przejd do sekcji Webmin Modules. Wybierz opcj From Local File w sekcji Install Module i kliknij sunek 1). (Ry- Rysunek 1. Sekcja Install Module 4. Wane: Wybierz ciek dostpu do modulu Webmin produktu i kliknij OK. Modul Webmin jest plikiem mailgw.wbm, który jest domylnie zainstalowany w katalogu /opt/kaspersky/kav4lms/share/contrib/ (dla dystrybucji systemu Linux), lub katalogu /usr/local/share/kav4lms/contrib/ (dla dystrybucji systemu FreeBSD). W komunikacie, który zostanie wywietlony na ekranie potwierdzone zostanie pomylne zainstalowanie modulu Webmin. Moliwe jest uzyskanie dostpu do ustawie aplikacji Kaspersky Anti-Virus poprzez kliknicie jej ikony na zakladce Others (Rysunek 2). 26 Kaspersky Anti-Virus 5.6 for Linux Mail Server Rysunek 2. Ikona aplikacji Kaspersky Anti-Virus na zakladce Others 3.7. Usuwanie aplikacji Usunicie aplikacji Kaspersky Anti-Virus z serwera wymaga uprawnie administratora. Jeeli posiadasz takie uprawnienia w momencie uruchomienia procedury usunicia, zaloguj si jako administrator. Uwaga! Procedura usunicia zatrzyma dzialanie aplikacji bez dodatkowego udzialu uytkownika! Podczas usuwania dzialanie aplikacji zostanie zatrzymane, pliki oraz katalogi utworzone podczas instalacji produktu zostan usunite. Jednak pliki i katalogi utworzone lub zmodyfikowane przez administratora (plik konfiguracyjny aplikacji, pliki konfiguracyjne grup, pliki szablonu powiadomie, kopie zapasowe katalogów, plik klucza) zostan zachowane. Instalacja i dezinstalacja aplikacji 27 Procedura usunicia aplikacji moe by zainicjowana przy uyciu rónych metod w zalenoci od menedera pakietu systemu. Przyjrzyjmy si bliej tym wlanie metod. Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 5.6

KASPERSKY LAB. Kaspersky Anti-Virus 5.6 for Linux Mail Server PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA

KASPERSKY LAB. Kaspersky Anti-Virus 5.6 for Linux Mail Server PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus 5.6 for Linux Mail Server PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S 5. 6 F O R L I N U X M A I L S E R V E R Podręcznik administratora Kaspersky

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3376735

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3376735 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS 4.2. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931785

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931785 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania programu Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux oraz rozpoczynania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942177

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942177 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB ANTI- VIRUS 8.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Oracle database 10g Express edition - darmowa baza danych dla małych i rednich firm

Oracle database 10g Express edition - darmowa baza danych dla małych i rednich firm Oracle database 10g Express edition - darmowa baza danych dla małych i rednich firm Petre Iltchev (Piotr Ilczew) Wysza Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechliskiego e-mail: pilczew@yahoo.com

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 6.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931880

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS 6.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931880 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS 6.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 ENTERPRISE EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3689650

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 ENTERPRISE EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3689650 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 ENTERPRISE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931795

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931795 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ADMINISTRATION KIT 8.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Produkty. KASPERSKY Produkty

Produkty. KASPERSKY Produkty Produkty KASPERSKY Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE KASPERSKY Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Status: Tajemnica handlowa Wersja z dnia: 23 października 2013 Strona: 1 z 8 SPIS TREŚCI 1. Wymagania dla serwera

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO STANDARD ROZWIZANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Opracowanie projektu realizacji i wykonanie prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia usterki systemu komputerowego. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KASPERSKY LAB Kaspersky Administration Kit PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KASPERSKY ADMINISTRATION KIT Podręcznik Użytkownika KASPERSKY ADMINISTRATION KIT Spis treści 1.1. Funkcje i możliwości...7 1.2. Co nowego...8

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Jak zainstalować avast! Free Antivirus 7.x? Następujące wymagania systemowe są zalecane dla instalacji i uruchomienia na komputerze

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA

SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA PANDA Panda Security oferuje trzy sposoby dystrybucji oprogramowania na stacje końcowe: - Lokalne pobranie pliku instalacyjnego z portalu zarządzającego - Generacja instalacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB ANTI- VIRUS 4.2. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET SMART SECURITY 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823216

Twoja instrukcja użytkownika ESET SMART SECURITY 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823216 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET SMART SECURITY 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET SMART SECURITY

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Treść zadania:

Zadanie 1 Treść zadania: Zadanie 1 Treść zadania: 1 2 Komentarz do zadania: Ocenie podlegały następujące elementy projektu: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia do projektu. 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3080251

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB ADMINISTRATION KIT 8.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3080251 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB ADMINISTRATION KIT 8.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KAPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3704979

Twoja instrukcja użytkownika KAPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3704979 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KAPERSKY ANTI-VIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KAPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

Administratorzy systemów, inżynierowie, konsultanci, którzy wdrażają i zarządzają rozwiązaniami opartymi o serwery HP ProLiant

Administratorzy systemów, inżynierowie, konsultanci, którzy wdrażają i zarządzają rozwiązaniami opartymi o serwery HP ProLiant Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL974S HP Insight Control server provisioning Dni: 3 Opis: Adresaci szkolenia Administratorzy systemów, inżynierowie, konsultanci, którzy wdrażają i zarządzają rozwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

COMODO IT & Security manager ABC konsoli w chmurze. str. 1. COMODO IT & Security Manager (ITSM) www: https://dm.comodo.com

COMODO IT & Security manager ABC konsoli w chmurze. str. 1. COMODO IT & Security Manager (ITSM) www: https://dm.comodo.com str. 1 COMODO IT & Security manager ABC konsoli w chmurze COMODO IT & Security Manager (ITSM) www: https://dm.comodo.com str. 2 Produkt COMODO IT & Security Manager (ITSM), do zaimportowania listy urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych.

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Bankowość Internetowa R-Online Biznes. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo