InfraStruXure Manager. Instalacja i konfiguracja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "InfraStruXure Manager. Instalacja i konfiguracja"

Transkrypt

1 InfraStruXure Manager Instalacja i konfiguracja

2 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Deze handleiding staat in het Nederlands op de bijgevoegde cd. Este manual está disponible en espańol en el CD-ROM adjunto. Ce manuel est disponible en français sur le CD-ROM ci-inclus. Questo manuale è disponibile in italiano nel CD-ROM allegato. Instrukcja Obsługi w języku polskim jest dostępna na CD. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПРИЛАГАЕТСЯ НА ДИСКЕ (CD). 您 可 以 从 包 含 的 CD 上 获 得 本 手 册 的 中 文 版 本

3 Spis Treści Opis produktu...1 Informacje ogólne Wyposażenie Kontrola przy odbiorze Przerób wtórny Zastrzeżenie Bezpieczeństwo Bezpieczny montaż w szafie Urządzenie zawiera akumulator Instalacja...4 Montaż kontrolera InfraStruXure Manager Mocowanie wsporników montażowych do kontrolera InfraStruXure Manager 4 Montaż kontrolera InfraStruXure Manager oraz przełącznika (lub koncentratora) w obudowie Połączenia komunikacyjne Opis konfiguracji sieci Podłączanie kabli sieciowych do urządzeń w systemie InfraStruXure 7 Prowadzenie kabli sieciowych do przełącznika (lub koncentratora) kontrolera InfraStruXure Manager Instalacja i prowadzenie kabli transmisji danych (prowadzenie alternatywne) 8 Połączenie kontrolera InfraStruXure Manager z przełącznikiem (lub koncentratorem) Podłączenie kontrolera InfraStruXure Manager do sieci LAN użytkownika 9 Włączanie zasilania kontrolera InfraStruXure Manager i przełącznika (lub koncentratora) Odłączanie zasilania od kontrolera InfraStruXure Manager i przełącznika (lub koncentratora) InfraStruXure Manager i

4 Konfiguracja początkowa Konfiguracja kontrolera InfraStruXure Manager Konfigurowanie kontrolera InfraStruXure Manager z sieci prywatnej (APC LAN) 11 Konfigurowanie kontrolera InfraStruXure Manager z sieci publicznej (LAN użytkownika) Odzyskiwanie dostępu do serwera InfraStruXure Manager Włączanie monitorowania zdalnego Informacje o produkcie Panel przedni kontrolera APC InfraStruXure Manager Dane techniczne APC InfraStruXure Manager Rozkład wyprowadzeń portu RS-485 (COM 2) Konfiguracja systemu zarządzania budynkiem Informacje dotyczące systemów podtrzymywania życia Zasady ogólne Przykłady urządzeń podtrzymujących życie Gwarancja i serwis Ograniczona gwarancja Ograniczenia gwarancji Uzyskiwanie pomocy technicznej Zakłócenia częstotliwości radiowych USA FCC Canada ICES Japan VCCI ii InfraStruXure Manager

5 Opis produktu Informacje ogólne Wyposażenie APC InfraStruXure Manager urządzenie zarządzające o rozmiarze 1U. Kontroler InfraStruXure Manager koordynuje funkcje innych urządzeń APC zarządzających systemem InfraStruXure, innych systemów dystrybucji zasilania firmy APC oraz systemów chłodzenia. Wsporniki do montażu w szafie Wsporniki służące do montażu kontrolera InfraStruXure Manager w standardowej obudowie lub szafie 19-calowej (482 mm). Kable zasilające dwa kable zasilające: z wtykami NEMA 5-15P i IEC 320 C13 oraz z wtykami IEC 320 C13 i IEC 320 C14. Należy użyć kabla odpowiedniego do danego zastosowania. Kabel sieciowy kabel sieciowy kategorii 5. InfraStruXure Manager 1

6 Opis produktu: Informacje ogólne Kontrola przy odbiorze Należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie zostały uszkodzone w trakcie transportu, oraz czy dostarczone zostały wszystkie części. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić firmie przewozowej, zaś firmie APC lub sprzedawcy przedstawić wykaz brakujących elementów, uszkodzeń lub informacje o innych problemach. Przerób wtórny Materiały opakowaniowe nadają się do przerobu wtórnego. Prosimy zachować je do wykorzystania w przyszłości lub zutylizować w odpowiedni sposób. Zastrzeżenie Firma American Power Conversion nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na dalszych etapach transportu tego produktu. 2 InfraStruXure Manager

7 Bezpieczeństwo Bezpieczny montaż w szafie Kontroler APC InfraStruXure Manager jest dostarczany ze wspornikami służącymi do montażu w szafie. Wsporniki należy zamontować w miejscu odpowiednim dla danej szafy, a następnie zamontować urządzenie. Urządzenie zajmuje wysokość 1U. Jeśli urządzenie będzie montowane w obudowie, a nie w szafie otwartej, maksymalna temperatura otoczenia panująca w obudowie nie może przekraczać 35 C (95 F). Podczas montażu urządzeń w szafie należy zadbać o to, by nie blokowały one przepływu powietrza niezbędnego do bezpiecznej eksploatacji. Podczas montażu urządzeń w szafie należy uważać, by nie stworzyć zagrożenia wynikającego z nierównomiernych obciążeń mechanicznych. Podłączając urządzenia do obwodu zasilania należy unikać przeciążania obwodów, gdyż mogłoby to pogorszyć skuteczność działania zabezpieczenia nadprądowego i doprowadzić do uszkodzenia okablowania zasilającego. Odpowiednie informacje można znaleźć na tabliczkach znamionowych urządzeń. Urządzenie musi być skutecznie uziemione; dotyczy to zwłaszcza połączeń zasilania (np. gdy używane są moduły PDU niepodłączone bezpośrednio do toru zasilania). Urządzenie zawiera akumulator Urządzenie zawiera niepodlegający wymianie pastylkowy akumulator litowy. Ostrzeżenie Warning Niebezpieczeństwo wybuchu w razie nieprawidłowo przeprowadzonej wymiany baterii. Wymianę baterii należy powierzyć serwisowi firmy APC. Bateria musi być wymieniona na baterię tego samego lub równoważnego typu. Baterię należy zwrócić do firmy APC w celu utylizacji. Ostrzeżenie Warning Kontroler InfraStruXure Manager nie zawiera części, które użytkownik mógłby naprawić lub konserwować samodzielnie. InfraStruXure Manager 3

8 Instalacja Montaż kontrolera InfraStruXure Manager Mocowanie wsporników montażowych do kontrolera InfraStruXure Manager 1. Przymocować lewy i prawy wspornik montażowy do kontrolera InfraStruXure Manager, do każdego wspornika używając dwóch śrub krzyżakowych (na wyposażeniu). Patrz See also także Należy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami montażu przełącznika (lub koncentratora) zamieszczonymi w dokumentacji dostarczonej przez producenta. 4 InfraStruXure Manager

9 Instalacja: Montaż kontrolera InfraStruXure Manager Montaż kontrolera InfraStruXure Manager oraz przełącznika (lub koncentratora) w obudowie Uwaga W niniejszej procedurze opisano montaż urządzeń w obudowie APC NetShelter. Jeśli urządzenia instalowane są w innej szafie, procedura może być inna. Nad przełącznikiem lub koncentratorem należy pozostawić miejsce na poprowadzenie kabli. Aby zamontować kontroler InfraStruXure Manager w obudowie NetShelter: 1. Wsunąć nakrętki koszyczkowe (dostarczone razem z szafą) do pionowych szyn montażowych nad i pod ponumerowanymi otworami. 1 U Ostrzeżenie Warning Każdą nakrętkę koszyczkową należy zakładać poziomo. Nie należy zakładać nakrętek koszyczkowych pionowo, tj. zaczepionych o górną i dolną krawędź kwadratowego otworu. a. Zahaczyć jedną stronę nakrętki koszyczkowej o tylną krawędź otworu. b. Wsunąć nakrętkę koszyczkową do kwadratowego otworu. c. Zaczepić narzędzie do zakładania nakrętek koszyczkowych (należy do wyposażenia) o drugi bok nakrętki i pociągnąć, aby zamocować nakrętkę. InfraStruXure Manager 5

10 Instalacja: Montaż kontrolera InfraStruXure Manager 2. Ustawić otwory montażowe we wspornikach naprzeciwko nakrętek koszyczkowych zamontowanych w kroku 1 i wkręcić po dwie śruby (dostarczone z obudową), aby przymocować wsporniki do obudowy. t Uwaga Przełącznik (lub koncentrator) i kontroler InfraStruXure Manager nie muszą być instalowane w tej samej szafie, tak jak opisano to w tej procedurze. 6 InfraStruXure Manager

11 Połączenia komunikacyjne Opis konfiguracji sieci Kontroler InfraStruXure Manager zarządza innymi urządzeniami APC działającymi w sieci. Jest połączony zarówno z istniejącą siecią (siecią użytkownika), jak i prywatną siecią urządzeń APC (sieć APC), i zarządza podłączonymi urządzeniami APC. W miarę możliwości wszelkie urządzenia APC należy podłączać do sieci APC. Public network Private network ISX manager Managed device 1 User LAN User LAN port APC LAN port APC switch 1 APC switch 2 Managed device 2 Podłączanie kabli sieciowych do urządzeń w systemie InfraStruXure 1. Podłączyć kabel sieciowy kategorii 5 do portu sieciowego na każdym urządzeniu APC lub karcie zarządzającej każdego urządzenia. Uwaga Kontroler InfraStruXure Manager może zarządzać każdym urządzeniem APC wyposażonym w port sieciowy. 2. Podłączyć kable sieciowe kategorii 5 do portów Ethernet w listwach zasilających zamontowanych w szafach oraz do jednostki monitorującej w module PDU InfraStruXure. Jeśli używane jest oprogramowanie PowerChute Network Shutdown współpracujące z zasilaczem UPS systemu InfraStruXure podłączonym do sieci prywatnej, należy Uwaga zakupić drugą kartę zarządzającą Network Management. Kartę tę należy zainstalować w drugim gnieździe zasilacza UPS i podłączyć do sieci publicznej. Druga karta zarządzająca nie jest potrzebna, jeśli zasilacz UPS jest podłączony do sieci publicznej. InfraStruXure Manager 7

12 Instalacja: Połączenia komunikacyjne Prowadzenie kabli sieciowych do przełącznika (lub koncentratora) kontrolera InfraStruXure Manager Prowadzenie górą. Ten punkt dotyczy instalacji w systemie InfraStruXure. 1. Upewnić się, że na obudowach NetShelter oraz modułach PDU systemu InfraStruXure zamontowane są przesłony ekranujące i drabinki kablowe APC. 2. Poprowadzić kable sieciowe kategorii 5 (na wyposażeniu) z każdego urządzenia APC do koncentratora (lub przełącznika). a. Rozpocząć od urządzenia położonego najdalej od przełącznika (lub koncentratora) i użyć najdłuższego z dostarczonych kabli kategorii 5. b. Spiąć kable i poprowadzić wiązki w prowadnicach kablowych wzdłuż rzędów i w razie potrzeby przez drabinki kablowe. 3. Podłączyć kabel sieciowy każdego urządzenia APC do dowolnego dostępnego portu przełącznika (lub koncentratora). Instalacja i prowadzenie kabli transmisji danych (prowadzenie alternatywne) Uwaga Jeśli jest to możliwe, należy poprowadzić kable górą, tak jak opisano to w punkcie Prowadzenie górą na tej stronie. Zastosowanie przesłon ekranujących i drabinek kablowych firmy APC w systemie InfraStruXure ogranicza ryzyko wystąpienia problemów z transmisją danych związanych z napięciami indukowanymi. Jeśli konieczne jest poprowadzenie kabli pod podwyższoną podłogą: Nie należy prowadzić kabli transmisji danych do podłogi przez wnętrze modułu PDU systemu InfraStruXure ani w kanale z kablami zasilającymi, ani w żadnym innym miejscu. Napięcia wyindukowane od kabli zasilających mogą zakłócać transmisję danych. Kable należy poprowadzić z góry modułu PDU systemu InfraStruXure, a następnie w dół do podłogi przez wnętrze pierwszej obudowy NetShelter. Napięcia indukowane mogą także spowodować problemy pod podłogą, gdy kable transmisji danych będą znajdowały się zbyt blisko kabli zasilających. Nawet jeśli od razu po instalacji transmisja danych będzie przebiegać pomyślnie, późniejsze zainstalowanie dodatkowych kabli zasilających inne urządzenia w centrum danych może zakłócić transmisję danych systemu InfraStruXure. 8 InfraStruXure Manager

13 . USB1 CO M 2 RS-4 85 CO M 1 RS-2 32 USB1 CO M 2 RS-4 85 CO M 1 RS-2 32 HDD Monitor Kbd Pwr Res et HDD Monito r Kb d Pwr Link-Rx APC LAN Link-Rx User LAN Reset APC LAN User LAN Instalacja: Połączenia komunikacyjne Połączenie kontrolera InfraStruXure Manager z przełącznikiem (lub koncentratorem) Ten punkt dotyczy instalacji w systemie InfraStruXure. 1. Połączyć port APC LAN kontrolera InfraStruXure Manager z dowolnym portem sieciowym na koncentratorze, używając do tego kabla krosowego kategorii 5 (na wyposażeniu) InfraStruXure Manager Podłączenie kontrolera InfraStruXure Manager do sieci LAN użytkownika 1. Podłączyć port sieci LAN użytkownika do portu User LAN kontrolera InfraStruXure Manager. To User LAN InfraStruXure Manager 2. Podłączyć się do sieci APC. Zob. Konfiguracja początkowa na stronie 11. InfraStruXure Manager 9

14 Instalacja: Połączenia komunikacyjne Włączanie zasilania kontrolera InfraStruXure Manager i przełącznika (lub koncentratora) Po zainstalowaniu kontrolera InfraStruXure Manager oraz przełącznika (lub koncentratora) i wykonaniu wszystkich połączeń komunikacyjnych, należy podłączyć kable zasilające do listwy zasilającej zamontowanej w obudowie, aby zasilić kontroler InfraStruXure Manager. Odłączanie zasilania od kontrolera InfraStruXure Manager i przełącznika (lub koncentratora) Jeśli konieczne jest odłączenie zasilania od kontrolera InfraStruXure Manager i przełącznika (lub koncentratora), należy najpierw zamknąć oprogramowanie zarządzające kontrolera za pomocą interfejsu zarządzania: 1. Z menu System Management (Zarządzanie systemem) wybierz polecenie Server (Serwer), a następnie Shutdown or Reboot Server... (Zamknij lub ponownie uruchom serwer). 2. W oknie Shutdown or Reboot Server (Zamykanie lub ponowne uruchamianie serwera) wybierz opcję Shut Down Server (Zamknij serwer) i kliknij przycisk OK. 3. Po upływie 30 sekund od momentu, w którym dioda LED HDD była aktywna po raz ostatni, odłącz kontroler InfraStruXure Manager i przełącznik (lub koncentrator) od listwy zasilającej. 10 InfraStruXure Manager

15 Konfiguracja początkowa Konfiguracja kontrolera InfraStruXure Manager Aby po raz pierwszy skonfigurować kontroler InfraStruXure Manager, należy nawiązać z nim połączenie i uruchomić kreatora konfiguracji APC InfraStruXure Manager Setup Wizard w interfejsie klienckim. Z kontrolerem można połączyć się na dwa sposoby: Z sieci prywatnej (APC LAN), za pośrednictwem komputera podłączonego do przełącznika (lub koncentratora) APC. Ta metoda jest zalecana, jeśli nie jest znany adres IP kontrolera InfraStruXure Manager w sieci publicznej (LAN użytkownika) lub jeśli w sieci do przypisywania adresów IP nie jest używany serwer DHCP. Z sieci publicznej (LAN użytkownika). Z tej metody można skorzystać, jeśli znany jest adres IP kontrolera InfraStruXure Manager w sieci publicznej (LAN użytkownika). Konfigurowanie kontrolera InfraStruXure Manager z sieci prywatnej (APC LAN) W 1. Podłącz komputer do portu sieciowego przełącznika (lub koncentratora) APC. Komputer musi spełniać następujące wymagania: Musi być skonfigurowany do automatycznego uzyskiwania adresu IP (przy użyciu protokołu DHCP). Musi obsługiwać protokół sieciowy TCP/IP. Musi być na nim zainstalowana przeglądarka Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej. 2. Zwolnij i odnów adres IP komputera, aby przypisać mu adres w sieci APC. 3. Otwórz przeglądarkę Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej i wprowadź adres IP przypisany kontrolerowi InfraStruXure Manager w sieci APC: Domyślny adres kontrolera InfraStruXure Manager w sieci APC to Jeśli z jakiegoś powodu nie można użyć domyślnego adresu IP, użyj adresu Jeśli pojawi się Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, kliknij przycisk Tak, aby pobrać klienta APC InfraStruXure Manager Client. 5. Gdy pojawi się ekran Server Log On (Logowanie na serwerze), jako nazwę użytkownika i hasło wprowadź słowo apc (małymi literami) i kliknij przycisk Connect (Połącz). 6. Na ekranie Confirm (Potwierdzenie) kliknij przycisk Yes (Tak), aby uruchomić kreatora APC InfraStruXure Manager Setup Wizard. Uwaga W wypadku kliknięcia przycisku No (Nie) kreatora będzie można uruchomić w dowolnej chwili. Z menu System Management (Zarządzanie systemem) należy wybrać polecenie Server (Serwer), a następnie Setup Wizard (Kreator konfiguracji). 7. Na stronie kreatora License Key (Klucz licencji) wprowadź klucz licencji, aby kontroler InfraStruXure Manager mógł zarządzać urządzeniami w sieci prywatnej (APC LAN) lub rozpoznawać urządzenia w sieci publicznej (LAN użytkownika) i zarządzać nimi. 8. Po zakończeniu konfigurowania kontrolera InfraStruXure Manager kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć kreatora. InfraStruXure Manager 11

16 Konfiguracja początkowa: Konfiguracja kontrolera InfraStruXure Manager Konfigurowanie kontrolera InfraStruXure Manager z sieci publicznej (LAN użytkownika) W 1. Podłącz komputer do sieci publicznej (LAN użytkownika). 2. Otwórz przeglądarkę Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej i wprowadź adres IP przypisany kontrolerowi APC InfraStruXure Manager. Adres można uzyskać od administratora sieci lub odczytać z serwera DHCP. 3. Jeśli pojawi się Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, kliknij przycisk Tak, aby pobrać klienta APC InfraStruXure Manager Client. 4. Gdy pojawi się ekran Server Log On (Logowanie na serwerze), jako nazwę użytkownika i hasło wprowadź słowo apc (małymi literami) i kliknij przycisk Connect (Połącz). 5. Na ekranie Confirm (Potwierdzenie) kliknij przycisk Yes (Tak), aby uruchomić kreatora APC InfraStruXure Manager Setup Wizard. Uwaga W wypadku kliknięcia przycisku No (Nie) kreatora będzie można uruchomić w dowolnej chwili. Z menu System Management (Zarządzanie systemem) wybierz polecenie Server (Serwer), a następnie Setup Wizard (Kreator konfiguracji). 6. Na stronie kreatora License Key (Klucz licencji) wprowadź klucz licencji, aby kontroler InfraStruXure Manager mógł zarządzać urządzeniami w sieci prywatnej (APC LAN) lub rozpoznawać urządzenia w sieci publicznej (LAN użytkownika) i zarządzać nimi. 7. Po zakończeniu konfigurowania kontrolera InfraStruXure Manager kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć kreatora. 12 InfraStruXure Manager

17 Odzyskiwanie dostępu do serwera InfraStruXure Manager Jeśli nie jest znana (została zapomniana, utracona, itp.) nazwa użytkownika lub hasło umożliwiające administratorowi dostęp lokalny lub jeśli na ekranie na ekranie Authentication Settings (Ustawienia uwierzytelnienia) wybrano opcję RADIUS only (Tylko RADIUS), a serwer RADIUS jest niedostępny, można skorzystać z opisanej niżej procedury w celu odzyskania dostępu do serwera InfraStruXure Manager. 1. Podłączyć komputer do koncentratora w sieci prywatnej. Na komputerze musi być zainstalowany klient InfraStruXure Manager. Jeśli klient nie jest zainstalowany, należy połączyć się z serwerem InfraStruXure Manager i wybrać opcję instalacji klienta, gdy pojawi się odpowiedni monit. 2. Zrestartować serwer InfraStruXure Manager. Uwaga Konieczne może być w tym celu fizyczne odłączenie i ponowne podłączenie kontrolera InfraStruXure Manager do źródła zasilania. 3. Korzystając z klienta InfraStruXure Manager (krok 1) nawiązać połączenie z serwerem InfraStruXure Manager. 4. Po wyświetleniu ekranu Server Log On (Logowanie na serwerze) zalogować się, wpisując nazwę użytkownika admin (małymi literami) w polu Username i hasło apc (małymi literami) w polu Password. Jeśli logowanie nie powiedzie się, należy podjąć kolejną próbę być może nie zakończyło się jeszcze uruchamianie serwera InfraStruXure Manager. Użytkownik musi zalogować się przed upływem ośmiu minut od wyświetlenia Uwaga ekranu Server Log On ; po upływie tego czasu konieczne będzie powtórzenie procedury (krok 1 krok 4). 5. Wybrać polecenie Authentication Settings (Ustawienia uwierzytelnienia) w menu System Management Menu (Zarządzanie systemem), aby wyeliminować problem, który spowodował konieczność użycia tej procedury: Kliknąć opcję Configure Local Users (Konfiguruj użytkowników lokalnych, aby na ekranie Configure local users zdefiniować nazwę użytkownika i hasło zapewniające dostęp administratorowi. Zmienić ustawienie Authentication Method (Metoda uwierzytelnienia) na Local only (Tylko lokalnie). InfraStruXure Manager 13

18 Włączanie monitorowania zdalnego Firma APC może monitorować działanie kontrolera InfraStruXure Manager oraz zarządzanych przezeń urządzeń i powiadamiać użytkownika o zdarzeniach za pośrednictwem poczty , pagera lub telefonu. Aby skorzystać z usługi zdalnego monitorowania firmy APC, Remote Monitoring Service (RMS), wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Event Management (Obsługa zdarzeń) wybierz opcję Remote Monitoring Service 2. W oknie APC Remote Monitoring Service Registration (Rejestracja usługi zdalnego monitorowania) kliknij przycisk RMS Settings... (Ustawienia RMS) w prawym dolnym rogu. 3. W oknie Access RMS Settings (Ustawienia dostępu RMS) kliknij przycisk New RMS Customer (Nowy klient RMS), chyba że już wcześniej przeprowadzono rejestrację w usłudze RMS. 14 InfraStruXure Manager

19 Konfiguracja początkowa: Włączanie monitorowania zdalnego 4. W oknie dialogowym RMS Settings (Ustawienia RMS) wypełnij wszystkie wymagane pola na kartach Contact Information (Informacje kontaktowe) i Company Information (Informacje o firmie), a następnie kliknij przycisk Save (Zapisz). 5. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna APC Remote Monitoring Service Registration. 6. W oknie APC Remote Monitoring Service Registration zaznacz pole wyboru Enable APC s Remote Monitoring Service (Włącz usługę monitorowania zdalnego) i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 7. Przejdź na stronę aby dokończyć konfigurację usługi RMS. InfraStruXure Manager 15

20 Informacje o produkcie Panel przedni kontrolera APC InfraStruXure Manager USB1 COM 2 RS-485 COM 1RS-232 HDD Monitor Kbd 100 Rx/Tx Pwr Reset User LAN APC LAN InfraStruXure Manager Element Funkcja COM 2 RS- 485 Port RS-485 umożliwiający integrację z systemem zarządzania budynkiem (Building Management System, BMS) przy użyciu protokołu MODBUS. USB 1 Port USB 1.1. COM 1 RS-232 Port RS-232. HDD Dioda LED dysku twardego. Świeci na bursztynowo, gdy uzyskiwany jest dostęp do dysku. Pwr Dioda LED zasilania. Świecenie w kolorze zielonym oznacza, że kontroler InfraStruXure Manager jest zasilany. Monitor Port monitora VGA, zarezerwowany do przyszłych zastosowań. Reset Ponownie uruchamia kontroler APC InfraStruXure Manager. Kbd Port klawiatury PS/2, zarezerwowany do przyszłych zastosowań. User LAN Port sieciowy Ethernet służący do podłączania kontrolera do sieci użytkownika. APC LAN Port sieciowy Ethernet służący do podłączania kontrolera do prywatnej sieci APC. 100 Dioda LED szybkości: Wyłączona: oznacza, że sieć działa prawidłowo z szybkością 10 Mb/s. Świeci na bursztynowo: oznacza, że sieć działa prawidłowo z szybkością 100 Mb/s. Rx/Tx Dioda LED odbioru/wysyłania: Miga na zielono: oznacza aktywność portu. Wyłączona: oznacza, że port nie jest aktywny. 16 InfraStruXure Manager

21 Dane techniczne APC InfraStruXure Manager Parametry elektryczne Zasilanie VAC; 50/60 Hz; 0,7 A Parametry fizyczne Wymiary (W Sz G) Urządzenie Wysyłkowe 4,5 43,2 17,2 cm (1,75 17,0 6,75 cala) 21,5 57,78 33,65 cm (8,5 22,75 13,25 cala) Ciężar Ciężar urządzenia Ciężar wysyłkowy 3,0 kg 5,2 kg Parametry środowiska Temperatura Eksploatacja Przechowywanie 5 do 35 C (41 to 95 F) -15 do 50 C (5 do 122 F) Wysokość n.p.m. Eksploatacja 3000 m (10000 stóp) n.p.m. Wilgotność Eksploatacja Przechowywanie 5 wilg. względna 95%, bez kondensacji 5 wilg. względna 95%, bez kondensacji Zgodność z normami Atesty UL, cul, VDE, FCC Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI Class A, ICES-003 Class A, EN55022, EN55024, EN , EN , EN60950, CE InfraStruXure Manager 17

22 Informacje o produkcie: Dane techniczne Rozkład wyprowadzeń portu RS-485 (COM 2) Wyprowadzenie portu COM 2 RS-485 Sygnał RS Nie podłączać 3 RxD/TxD + 4 Zarezerwowane 5 6 Zarezerwowane 7 Nie podłączać 8 RxD/TxD 9 Osłona Masa obudowy Uwaga Port COM 2 RS-485 nie jest wyposażony w terminatory, rezystory ograniczające prąd doziemny ani rezystory podwyższające. Musi je zamontować instalator. Konfiguracja systemu zarządzania budynkiem Aby skonfigurować interfejs systemu zarządzania budynkiem MODBUS -RTU, należy wybrać polecenie Building Management System... (System zarządzania budynkiem) z menu Event Management (Obsługa zdarzeń). 18 InfraStruXure Manager

23 Informacje dotyczące systemów podtrzymywania życia Zasady ogólne Firma American Power Conversion (APC) nie zaleca użytkowania swoich produktów w następujących okolicznościach: W systemach podtrzymywania życia, jeśli awaria lub nieprawidłowe działanie produktu firmy APC może spowodować awarię urządzenia podtrzymującego życie lub wpłynąć znacząco na jego bezpieczne funkcjonowanie bądź skuteczność. W bezpośredniej opiece medycznej. Firma APC nie zamierza świadomie sprzedawać swoich produktów do użytku w wymienionych zastosowaniach, o ile nie otrzyma pisemnego, satysfakcjonującego firmę APC zapewnienia o (a) zminimalizowaniu ryzyka zagrożenia zdrowia lub spowodowania szkód materialnych, (b) przyjęciu przez użytkownika odpowiedzialności za związane z tym ryzyko oraz (c) zapewnieniu odpowiedniej ochrony, zgodnej z okolicznościami, odpowiedzialności firmy American Power Conversion. Przykłady urządzeń podtrzymujących życie Termin urządzenie podtrzymujące życie odnosi się między innymi do analizatorów tlenu dla noworodków, stymulatorów układu nerwowego (używanych w narkozie, łagodzeniu bólu lub do innych celów), urządzeń do autotransfuzji, pomp krwi, defibrylatorów, detektorów i alarmów arytmii, rozruszników serca, systemów do hemodializy, systemów do dializy otrzewnowej, inkubatorów respiracyjnych dla noworodków, respiratorów (dla osób dorosłych i dzieci), respiratorów anestezyjnych, pomp infuzyjnych oraz innych urządzeń oznaczonych jako krytyczne przez Amerykańską Agencję Federalną ds. Żywności i Leków (U.S. FDA). Systemy okablowania dla szpitali oraz zabezpieczenia przed prądem upływowym można zamówić w postaci wyposażenia dodatkowego dla wielu systemów UPS firmy APC UPS. Firma APC nie twierdzi, że tak zmodyfikowane urządzenia posiadają wydany przez APC lub inną organizację certyfikat dopuszczający ich stosowanie w szpitalach ani, że są za takie uznawane. Z tego względu urządzenia te nie spełniają wymogów dopuszczających ich stosowanie w bezpośredniej opiece medycznej. InfraStruXure Manager 19

24 Gwarancja i serwis Ograniczona gwarancja Firma APC gwarantuje, że kontroler InfraStruXure Manager będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez dwa lata od daty zakupu. Zobowiązania wynikające z gwarancji ograniczone są do naprawy lub wymiany, jako jedynego rozwiązania, wadliwych produktów. Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które zostały uszkodzone w wyniku wypadku, niedbalstwa lub wadliwego użycia, bądź też zostały w jakikolwiek sposób zmienione lub zmodyfikowane. Gwarancja przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy produktu. Ograniczenia gwarancji Poza przypadkami określonymi w ramach niniejszej gwarancji firma APC nie udziela innych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w tym gwarancji wynikających z tytułu rękojmi oraz przydatności do określonego celu. Ponieważ ustawodawstwa niektórych państw nie dopuszczają ograniczenia lub wyłączenia domniemanych gwarancji, z tego względu powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Poza przypadkami określonymi powyżej firma APC nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe w wyniku korzystania z produktu, nawet jeśli użytkownik został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. W szczególności firma APC nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty, takie jak utrata zysków lub przychodów, utrata wyposażenia, utrata możliwości korzystania z wyposażenia, utrata oprogramowania, utrata danych, zastosowanie środków zastępczych, roszczenia strony trzeciej, lub inne. Na mocy niniejszej gwarancji użytkownikowi przysługują określone prawa; inne prawa mogą przysługiwać użytkownikowi w zależności od ustawodawstwa danego kraju. Uzyskiwanie pomocy technicznej Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą problemu z kontrolerem InfraStruXure Manager, należy wykonać następujące czynności: 0 1. Zanotować numer seryjny oraz datę nabycia produktu. Numer seryjny można odczytać z tyłu obudowy lub po wybraniu opcji About z menu Help. 2. Skontaktować się telefonicznie z działem pomocy technicznej pod numerem telefonu podanym na tylnej okładce niniejszego dokumentu. Inżynier pomocy technicznej postara się rozwiązać problem telefonicznie. 3. Jeśli konieczny będzie zwrot produktu, inżynier pomocy technicznej przekaże numer autoryzacyjny zwracanego produktu (RMA) Po upływie terminu gwarancji użytkownik zostanie obciążony kosztami związanymi z naprawą lub wymianą sprzętu. 4. Urządzenie należy starannie zapakować. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Należy dołączyć informacje zawierające imię i nazwisko, adres, numer autoryzacyjny RMA oraz numer telefonu kontaktowego, kopię dowodu zakupu oraz czek w celu uregulowania należności, o ile będzie to wymagane. 5. Wyraźnie zanotować numer autoryzacyjny RMA na opakowaniu produktu. 6. Wysłać ubezpieczoną, opłaconą przesyłką pod adres podany przez pracownika biura pomocy technicznej. 20 InfraStruXure Manager

25 Zakłócenia częstotliwości radiowych Ostrzeżenie Warning Zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. USA FCC This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with this user manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference. The user will bear sole responsibility for correcting such interference. Canada ICES This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Japan VCCI This is a Class A product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this equipment is used in a domestic environment, radio disturbance may occur, in which case, the user may be required to take corrective actions. この 装 置 は 情 報 処 理 装 置 等 電 波 障 害 自 主 規 制 協 議 会 (VCCI)の 基 準 に 基 づくクラス A 情 報 技 術 装 置 です この 装 置 を 家 庭 環 境 で 使 用 すると 電 波 妨 害 を 引 き 起 こすことがあり ます この 場 合 には 使 用 者 が 適 切 な 対 策 を 講 ずるように 要 求 されることがあります

Listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej AP9565

Listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej AP9565 Listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej AP9565 Opis Listwa zasilająca AP9565 jest urządzeniem do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej o obciążeniu 16 A, przeznaczonym do zasilania

Bardziej szczegółowo

Pionowe prowadnice kabli do stojaków z 2 lub 4 słupkami (AR8650, AR8651) Instalacja

Pionowe prowadnice kabli do stojaków z 2 lub 4 słupkami (AR8650, AR8651) Instalacja Pionowe prowadnice kabli do stojaków z 2 lub 4 słupkami (AR8650, AR8651) Instalacja Wyposażenie AR8650. AR8650 6 12 6 6 3 6 AR8651. AR8651 6 12 6 6 3 12 Potrzebne narzędzia (nie należą do wyposażenia)

Bardziej szczegółowo

Listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej AP7552

Listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej AP7552 Listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej AP7552 Opis Niniejsza broszura zawiera informacje o montażu i obsłudze AP7552, jednofazowej listwy zasilającej (PDU) do montażu w 19-calowej

Bardziej szczegółowo

Listwa zasilająca do montażu w szafie

Listwa zasilająca do montażu w szafie Listwa zasilająca do montażu w szafie Opis AP7585 i AP7586 to modele podstawowej listwy zasilającej do montażu w szafie o obciążalności 32 A, zapewniające zasilanie 230 V urządzeń montowanych w szafie.

Bardziej szczegółowo

Zestaw do montażu serwera HP klasy N AR8014A

Zestaw do montażu serwera HP klasy N AR8014A Zestaw do montażu serwera HP klasy N AR8014A Zestaw ten służy do montażu serwerów HP klasy N lub rp7400 w obudowie NetShelter SX lub VX. Wspornik dostosowawczy HP (2) Wsporniki przedłużające SX (4) Śruby

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Zestaw do montażu serwera HP klasy L AR8013A

Zestaw do montażu serwera HP klasy L AR8013A Zestaw do montażu serwera HP klasy L AR8013A Zestaw ten służy do montażu serwerów HP klasy L i rp5400 series w obudowie NetShelter SX lub VX. Wyposażenie Śruby Torx M6 12 (16) Nakrętka koszyczkowa M6 (16)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wersja polska. APC Smart-UPS XL SUA48RMXLBP3U. Zewnętrzny moduł akumulatorowy

Instrukcja obsługi Wersja polska. APC Smart-UPS XL SUA48RMXLBP3U. Zewnętrzny moduł akumulatorowy Instrukcja obsługi Wersja polska APC Smart-UPS XL SUA48RMXLBP3U Zewnętrzny moduł akumulatorowy 990-2450 07/2005 Wstęp O urządzeniu SUA48RMXLBP3U podłączony do APC Smart-UPS XL. Jednostki te w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Komplet wsporników do drabinek (AR8168BLK) instalacja

Komplet wsporników do drabinek (AR8168BLK) instalacja Komplet wsporników do drabinek (AR8168BLK) instalacja Informacje ogólne Z niniejszego dokumentu należy korzystać podczas montażu drabinek kablowych na szafach NetShelter SX przy użyciu kompletów wsporników

Bardziej szczegółowo

Instalacja zestawu z szyną wpuszczoną NetShelter SX AR7503, AR7504, AR7508, AR7578

Instalacja zestawu z szyną wpuszczoną NetShelter SX AR7503, AR7504, AR7508, AR7578 Instalacja zestawu z szyną wpuszczoną NetShelter SX AR7503, AR7504, AR7508, AR7578 Elementy zestawu Śruby Torx M6 12 (12) Nakrętka koszyczkowa M6 (12) 6-U 15-U 6-U 15-U Pionowa szyna montażowa 600 mm 6

Bardziej szczegółowo

Montaż. Basic Rack Power Distribution Unit

Montaż. Basic Rack Power Distribution Unit Montaż Basic Rack Power Distribution Unit This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este manual está disponible en español

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Akumulator o przedłużonym działaniu APC UM48RMXLBP2U

Akumulator o przedłużonym działaniu APC UM48RMXLBP2U Instrukcja obsługi Wersja polska Akumulator o przedłużonym działaniu APC UM48RMXLBP2U Do stosowania z modułowym zasilaczem bezprzerwowym APC Smart-UPS 990-1736 01/2004 Wstęp Akumulator SUM48RMXLBP2U służy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Połączenie może wykonać tylko elektryk z odpowiednimi uprawnieniami!

Połączenie może wykonać tylko elektryk z odpowiednimi uprawnieniami! Sposób podłączenia instalacji elektrycznej i awaryjnego wyłącznika zasilania (wyłącznika EPO) do modułu PDU systemu InfraStruXure Połączenie może wykonać tylko elektryk z odpowiednimi uprawnieniami! Niebezpieczenstwo

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

NetworkAIR Podstawa do Klimatyzacji precyzyjnej Montaż

NetworkAIR Podstawa do Klimatyzacji precyzyjnej Montaż NetworkAIR Podstawa do Klimatyzacji precyzyjnej Montaż Identyfikacja elementów Przesłony powietrzne Stopka Wspornik łączący Kierownica powietrza Regulowane nóżki Przedłużenie kierownicy Cokół Moduł elektryczny

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Montaż. Basic Rack Power Distribution Unit for Blade Servers

Montaż. Basic Rack Power Distribution Unit for Blade Servers Montaż Basic Rack Power Distribution Unit for Blade Servers This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este manual está

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Zestaw węży przyłączanych od dołu do szafy chłodzącej dla systemów ARACBH1

Zestaw węży przyłączanych od dołu do szafy chłodzącej dla systemów ARACBH1 Zestaw węży przyłączanych od dołu do szafy chłodzącej dla systemów ARACBH1 Przegląd Zestaw węży przyłączanych od dołu służy do podłączenia wężownicy wymiennika ciepła szafy chłodzącej dla systemów (High-Density

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski

ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g. Szybki start. Wersja 1.00 12/2005. Polski ZyXEL G-570S Bezprzewodowy punkt dostępowy 802.11g Szybki start Wersja 1.00 12/2005 Polski Oglądanie certyfikatów produktu 1 Przejść pod adres www.zyxel.com. 2 Wybrać produkt z listy rozwijanej na stronie

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1600 Smart

Router WiFi AC1600 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie NWA1300-NJ Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie Domyślne dane logowania: Nazwa użytkownika: admin Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Firmware v1.00 Wydanie 1, 03/2011 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Istniejąca sieć > Nowa sieć

Istniejąca sieć > Nowa sieć Instrukcja szybkiej instalacji MODEL: DGL-4300 Istniejąca sieć > Nowa sieć 2004 D-Link Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1750 Smart

Router WiFi AC1750 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21

Instrukcja obsługi. Xperia P TV Dock DK21 Instrukcja obsługi Xperia P TV Dock DK21 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie tyłu podstawki TV Dock...3 Pierwsze kroki...4 Menedżer LiveWare...4 Uaktualnianie Menedżer LiveWare...4 Używanie podstawki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox

Instrukcja obsługi. Rama do twardego dysku 3,5 SATA. Evolve HardBox Instrukcja obsługi Rama do twardego dysku 3,5 SATA Evolve HardBox Ostrzeżenia Evolve HardBox służy do przechowywania danych i nie należy go używać do innych celów. Objaśnienia Ostrzeżenie: niewłaściwe

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Data Distribution Cable System

Data Distribution Cable System Data Distribution Cable System Informacje ogólne Data Distribution Cable System to system połączeń o dużej gęstości, przeznaczony do łączenia szaf zawierających urządzenia komputerowe i telekomunikacyjne.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

P-791R v2 Router G.SHDSL.bis

P-791R v2 Router G.SHDSL.bis P-791R v2 Router G.SHDSL.bis Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Kwiecień 2007 Wydanie 1 DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP http://192.168.1.1 Hasło administratora 1234 Hasło użytkownika user Copyright 2007.

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 Spis treści 1. Instalacja sterowników... 3 a) wymagania... 3 b) lokalizacja sterowników... 3 c) instalacja sterowników... 3 2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji uniwersalnego wzmacniacza sygnału Wi-Fi WN3100RP z gniazdkiem przejściowym

Podręcznik instalacji uniwersalnego wzmacniacza sygnału Wi-Fi WN3100RP z gniazdkiem przejściowym Podręcznik instalacji uniwersalnego wzmacniacza sygnału Wi-Fi WN3100RP z gniazdkiem przejściowym Wprowadzenie Wzmacniacz WN3100RP pozwala rozszerzyć sygnał sieci Wi-Fi o miejsca znajdujące się poza zasięgiem

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MHL to HDMI Adapter IM750

Instrukcja obsługi. MHL to HDMI Adapter IM750 Instrukcja obsługi MHL to HDMI Adapter IM750 Spis treści Wprowadzenie...3 Omówienie podstawki MHL to HDMI Adapter...3 Pierwsze kroki...4 Smart Connect...4 Uaktualnianie Smart Connect...4 Używanie podstawki

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo