InfraStruXure Manager. Instalacja i konfiguracja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "InfraStruXure Manager. Instalacja i konfiguracja"

Transkrypt

1 InfraStruXure Manager Instalacja i konfiguracja

2 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Deze handleiding staat in het Nederlands op de bijgevoegde cd. Este manual está disponible en espańol en el CD-ROM adjunto. Ce manuel est disponible en français sur le CD-ROM ci-inclus. Questo manuale è disponibile in italiano nel CD-ROM allegato. Instrukcja Obsługi w języku polskim jest dostępna na CD. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПРИЛАГАЕТСЯ НА ДИСКЕ (CD). 您 可 以 从 包 含 的 CD 上 获 得 本 手 册 的 中 文 版 本

3 Spis Treści Opis produktu...1 Informacje ogólne Wyposażenie Kontrola przy odbiorze Przerób wtórny Zastrzeżenie Bezpieczeństwo Bezpieczny montaż w szafie Urządzenie zawiera akumulator Instalacja...4 Montaż kontrolera InfraStruXure Manager Mocowanie wsporników montażowych do kontrolera InfraStruXure Manager 4 Montaż kontrolera InfraStruXure Manager oraz przełącznika (lub koncentratora) w obudowie Połączenia komunikacyjne Opis konfiguracji sieci Podłączanie kabli sieciowych do urządzeń w systemie InfraStruXure 7 Prowadzenie kabli sieciowych do przełącznika (lub koncentratora) kontrolera InfraStruXure Manager Instalacja i prowadzenie kabli transmisji danych (prowadzenie alternatywne) 8 Połączenie kontrolera InfraStruXure Manager z przełącznikiem (lub koncentratorem) Podłączenie kontrolera InfraStruXure Manager do sieci LAN użytkownika 9 Włączanie zasilania kontrolera InfraStruXure Manager i przełącznika (lub koncentratora) Odłączanie zasilania od kontrolera InfraStruXure Manager i przełącznika (lub koncentratora) InfraStruXure Manager i

4 Konfiguracja początkowa Konfiguracja kontrolera InfraStruXure Manager Konfigurowanie kontrolera InfraStruXure Manager z sieci prywatnej (APC LAN) 11 Konfigurowanie kontrolera InfraStruXure Manager z sieci publicznej (LAN użytkownika) Odzyskiwanie dostępu do serwera InfraStruXure Manager Włączanie monitorowania zdalnego Informacje o produkcie Panel przedni kontrolera APC InfraStruXure Manager Dane techniczne APC InfraStruXure Manager Rozkład wyprowadzeń portu RS-485 (COM 2) Konfiguracja systemu zarządzania budynkiem Informacje dotyczące systemów podtrzymywania życia Zasady ogólne Przykłady urządzeń podtrzymujących życie Gwarancja i serwis Ograniczona gwarancja Ograniczenia gwarancji Uzyskiwanie pomocy technicznej Zakłócenia częstotliwości radiowych USA FCC Canada ICES Japan VCCI ii InfraStruXure Manager

5 Opis produktu Informacje ogólne Wyposażenie APC InfraStruXure Manager urządzenie zarządzające o rozmiarze 1U. Kontroler InfraStruXure Manager koordynuje funkcje innych urządzeń APC zarządzających systemem InfraStruXure, innych systemów dystrybucji zasilania firmy APC oraz systemów chłodzenia. Wsporniki do montażu w szafie Wsporniki służące do montażu kontrolera InfraStruXure Manager w standardowej obudowie lub szafie 19-calowej (482 mm). Kable zasilające dwa kable zasilające: z wtykami NEMA 5-15P i IEC 320 C13 oraz z wtykami IEC 320 C13 i IEC 320 C14. Należy użyć kabla odpowiedniego do danego zastosowania. Kabel sieciowy kabel sieciowy kategorii 5. InfraStruXure Manager 1

6 Opis produktu: Informacje ogólne Kontrola przy odbiorze Należy sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość nie zostały uszkodzone w trakcie transportu, oraz czy dostarczone zostały wszystkie części. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić firmie przewozowej, zaś firmie APC lub sprzedawcy przedstawić wykaz brakujących elementów, uszkodzeń lub informacje o innych problemach. Przerób wtórny Materiały opakowaniowe nadają się do przerobu wtórnego. Prosimy zachować je do wykorzystania w przyszłości lub zutylizować w odpowiedni sposób. Zastrzeżenie Firma American Power Conversion nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na dalszych etapach transportu tego produktu. 2 InfraStruXure Manager

7 Bezpieczeństwo Bezpieczny montaż w szafie Kontroler APC InfraStruXure Manager jest dostarczany ze wspornikami służącymi do montażu w szafie. Wsporniki należy zamontować w miejscu odpowiednim dla danej szafy, a następnie zamontować urządzenie. Urządzenie zajmuje wysokość 1U. Jeśli urządzenie będzie montowane w obudowie, a nie w szafie otwartej, maksymalna temperatura otoczenia panująca w obudowie nie może przekraczać 35 C (95 F). Podczas montażu urządzeń w szafie należy zadbać o to, by nie blokowały one przepływu powietrza niezbędnego do bezpiecznej eksploatacji. Podczas montażu urządzeń w szafie należy uważać, by nie stworzyć zagrożenia wynikającego z nierównomiernych obciążeń mechanicznych. Podłączając urządzenia do obwodu zasilania należy unikać przeciążania obwodów, gdyż mogłoby to pogorszyć skuteczność działania zabezpieczenia nadprądowego i doprowadzić do uszkodzenia okablowania zasilającego. Odpowiednie informacje można znaleźć na tabliczkach znamionowych urządzeń. Urządzenie musi być skutecznie uziemione; dotyczy to zwłaszcza połączeń zasilania (np. gdy używane są moduły PDU niepodłączone bezpośrednio do toru zasilania). Urządzenie zawiera akumulator Urządzenie zawiera niepodlegający wymianie pastylkowy akumulator litowy. Ostrzeżenie Warning Niebezpieczeństwo wybuchu w razie nieprawidłowo przeprowadzonej wymiany baterii. Wymianę baterii należy powierzyć serwisowi firmy APC. Bateria musi być wymieniona na baterię tego samego lub równoważnego typu. Baterię należy zwrócić do firmy APC w celu utylizacji. Ostrzeżenie Warning Kontroler InfraStruXure Manager nie zawiera części, które użytkownik mógłby naprawić lub konserwować samodzielnie. InfraStruXure Manager 3

8 Instalacja Montaż kontrolera InfraStruXure Manager Mocowanie wsporników montażowych do kontrolera InfraStruXure Manager 1. Przymocować lewy i prawy wspornik montażowy do kontrolera InfraStruXure Manager, do każdego wspornika używając dwóch śrub krzyżakowych (na wyposażeniu). Patrz See also także Należy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami montażu przełącznika (lub koncentratora) zamieszczonymi w dokumentacji dostarczonej przez producenta. 4 InfraStruXure Manager

9 Instalacja: Montaż kontrolera InfraStruXure Manager Montaż kontrolera InfraStruXure Manager oraz przełącznika (lub koncentratora) w obudowie Uwaga W niniejszej procedurze opisano montaż urządzeń w obudowie APC NetShelter. Jeśli urządzenia instalowane są w innej szafie, procedura może być inna. Nad przełącznikiem lub koncentratorem należy pozostawić miejsce na poprowadzenie kabli. Aby zamontować kontroler InfraStruXure Manager w obudowie NetShelter: 1. Wsunąć nakrętki koszyczkowe (dostarczone razem z szafą) do pionowych szyn montażowych nad i pod ponumerowanymi otworami. 1 U Ostrzeżenie Warning Każdą nakrętkę koszyczkową należy zakładać poziomo. Nie należy zakładać nakrętek koszyczkowych pionowo, tj. zaczepionych o górną i dolną krawędź kwadratowego otworu. a. Zahaczyć jedną stronę nakrętki koszyczkowej o tylną krawędź otworu. b. Wsunąć nakrętkę koszyczkową do kwadratowego otworu. c. Zaczepić narzędzie do zakładania nakrętek koszyczkowych (należy do wyposażenia) o drugi bok nakrętki i pociągnąć, aby zamocować nakrętkę. InfraStruXure Manager 5

10 Instalacja: Montaż kontrolera InfraStruXure Manager 2. Ustawić otwory montażowe we wspornikach naprzeciwko nakrętek koszyczkowych zamontowanych w kroku 1 i wkręcić po dwie śruby (dostarczone z obudową), aby przymocować wsporniki do obudowy. t Uwaga Przełącznik (lub koncentrator) i kontroler InfraStruXure Manager nie muszą być instalowane w tej samej szafie, tak jak opisano to w tej procedurze. 6 InfraStruXure Manager

11 Połączenia komunikacyjne Opis konfiguracji sieci Kontroler InfraStruXure Manager zarządza innymi urządzeniami APC działającymi w sieci. Jest połączony zarówno z istniejącą siecią (siecią użytkownika), jak i prywatną siecią urządzeń APC (sieć APC), i zarządza podłączonymi urządzeniami APC. W miarę możliwości wszelkie urządzenia APC należy podłączać do sieci APC. Public network Private network ISX manager Managed device 1 User LAN User LAN port APC LAN port APC switch 1 APC switch 2 Managed device 2 Podłączanie kabli sieciowych do urządzeń w systemie InfraStruXure 1. Podłączyć kabel sieciowy kategorii 5 do portu sieciowego na każdym urządzeniu APC lub karcie zarządzającej każdego urządzenia. Uwaga Kontroler InfraStruXure Manager może zarządzać każdym urządzeniem APC wyposażonym w port sieciowy. 2. Podłączyć kable sieciowe kategorii 5 do portów Ethernet w listwach zasilających zamontowanych w szafach oraz do jednostki monitorującej w module PDU InfraStruXure. Jeśli używane jest oprogramowanie PowerChute Network Shutdown współpracujące z zasilaczem UPS systemu InfraStruXure podłączonym do sieci prywatnej, należy Uwaga zakupić drugą kartę zarządzającą Network Management. Kartę tę należy zainstalować w drugim gnieździe zasilacza UPS i podłączyć do sieci publicznej. Druga karta zarządzająca nie jest potrzebna, jeśli zasilacz UPS jest podłączony do sieci publicznej. InfraStruXure Manager 7

12 Instalacja: Połączenia komunikacyjne Prowadzenie kabli sieciowych do przełącznika (lub koncentratora) kontrolera InfraStruXure Manager Prowadzenie górą. Ten punkt dotyczy instalacji w systemie InfraStruXure. 1. Upewnić się, że na obudowach NetShelter oraz modułach PDU systemu InfraStruXure zamontowane są przesłony ekranujące i drabinki kablowe APC. 2. Poprowadzić kable sieciowe kategorii 5 (na wyposażeniu) z każdego urządzenia APC do koncentratora (lub przełącznika). a. Rozpocząć od urządzenia położonego najdalej od przełącznika (lub koncentratora) i użyć najdłuższego z dostarczonych kabli kategorii 5. b. Spiąć kable i poprowadzić wiązki w prowadnicach kablowych wzdłuż rzędów i w razie potrzeby przez drabinki kablowe. 3. Podłączyć kabel sieciowy każdego urządzenia APC do dowolnego dostępnego portu przełącznika (lub koncentratora). Instalacja i prowadzenie kabli transmisji danych (prowadzenie alternatywne) Uwaga Jeśli jest to możliwe, należy poprowadzić kable górą, tak jak opisano to w punkcie Prowadzenie górą na tej stronie. Zastosowanie przesłon ekranujących i drabinek kablowych firmy APC w systemie InfraStruXure ogranicza ryzyko wystąpienia problemów z transmisją danych związanych z napięciami indukowanymi. Jeśli konieczne jest poprowadzenie kabli pod podwyższoną podłogą: Nie należy prowadzić kabli transmisji danych do podłogi przez wnętrze modułu PDU systemu InfraStruXure ani w kanale z kablami zasilającymi, ani w żadnym innym miejscu. Napięcia wyindukowane od kabli zasilających mogą zakłócać transmisję danych. Kable należy poprowadzić z góry modułu PDU systemu InfraStruXure, a następnie w dół do podłogi przez wnętrze pierwszej obudowy NetShelter. Napięcia indukowane mogą także spowodować problemy pod podłogą, gdy kable transmisji danych będą znajdowały się zbyt blisko kabli zasilających. Nawet jeśli od razu po instalacji transmisja danych będzie przebiegać pomyślnie, późniejsze zainstalowanie dodatkowych kabli zasilających inne urządzenia w centrum danych może zakłócić transmisję danych systemu InfraStruXure. 8 InfraStruXure Manager

13 . USB1 CO M 2 RS-4 85 CO M 1 RS-2 32 USB1 CO M 2 RS-4 85 CO M 1 RS-2 32 HDD Monitor Kbd Pwr Res et HDD Monito r Kb d Pwr Link-Rx APC LAN Link-Rx User LAN Reset APC LAN User LAN Instalacja: Połączenia komunikacyjne Połączenie kontrolera InfraStruXure Manager z przełącznikiem (lub koncentratorem) Ten punkt dotyczy instalacji w systemie InfraStruXure. 1. Połączyć port APC LAN kontrolera InfraStruXure Manager z dowolnym portem sieciowym na koncentratorze, używając do tego kabla krosowego kategorii 5 (na wyposażeniu) InfraStruXure Manager Podłączenie kontrolera InfraStruXure Manager do sieci LAN użytkownika 1. Podłączyć port sieci LAN użytkownika do portu User LAN kontrolera InfraStruXure Manager. To User LAN InfraStruXure Manager 2. Podłączyć się do sieci APC. Zob. Konfiguracja początkowa na stronie 11. InfraStruXure Manager 9

14 Instalacja: Połączenia komunikacyjne Włączanie zasilania kontrolera InfraStruXure Manager i przełącznika (lub koncentratora) Po zainstalowaniu kontrolera InfraStruXure Manager oraz przełącznika (lub koncentratora) i wykonaniu wszystkich połączeń komunikacyjnych, należy podłączyć kable zasilające do listwy zasilającej zamontowanej w obudowie, aby zasilić kontroler InfraStruXure Manager. Odłączanie zasilania od kontrolera InfraStruXure Manager i przełącznika (lub koncentratora) Jeśli konieczne jest odłączenie zasilania od kontrolera InfraStruXure Manager i przełącznika (lub koncentratora), należy najpierw zamknąć oprogramowanie zarządzające kontrolera za pomocą interfejsu zarządzania: 1. Z menu System Management (Zarządzanie systemem) wybierz polecenie Server (Serwer), a następnie Shutdown or Reboot Server... (Zamknij lub ponownie uruchom serwer). 2. W oknie Shutdown or Reboot Server (Zamykanie lub ponowne uruchamianie serwera) wybierz opcję Shut Down Server (Zamknij serwer) i kliknij przycisk OK. 3. Po upływie 30 sekund od momentu, w którym dioda LED HDD była aktywna po raz ostatni, odłącz kontroler InfraStruXure Manager i przełącznik (lub koncentrator) od listwy zasilającej. 10 InfraStruXure Manager

15 Konfiguracja początkowa Konfiguracja kontrolera InfraStruXure Manager Aby po raz pierwszy skonfigurować kontroler InfraStruXure Manager, należy nawiązać z nim połączenie i uruchomić kreatora konfiguracji APC InfraStruXure Manager Setup Wizard w interfejsie klienckim. Z kontrolerem można połączyć się na dwa sposoby: Z sieci prywatnej (APC LAN), za pośrednictwem komputera podłączonego do przełącznika (lub koncentratora) APC. Ta metoda jest zalecana, jeśli nie jest znany adres IP kontrolera InfraStruXure Manager w sieci publicznej (LAN użytkownika) lub jeśli w sieci do przypisywania adresów IP nie jest używany serwer DHCP. Z sieci publicznej (LAN użytkownika). Z tej metody można skorzystać, jeśli znany jest adres IP kontrolera InfraStruXure Manager w sieci publicznej (LAN użytkownika). Konfigurowanie kontrolera InfraStruXure Manager z sieci prywatnej (APC LAN) W 1. Podłącz komputer do portu sieciowego przełącznika (lub koncentratora) APC. Komputer musi spełniać następujące wymagania: Musi być skonfigurowany do automatycznego uzyskiwania adresu IP (przy użyciu protokołu DHCP). Musi obsługiwać protokół sieciowy TCP/IP. Musi być na nim zainstalowana przeglądarka Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej. 2. Zwolnij i odnów adres IP komputera, aby przypisać mu adres w sieci APC. 3. Otwórz przeglądarkę Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej i wprowadź adres IP przypisany kontrolerowi InfraStruXure Manager w sieci APC: Domyślny adres kontrolera InfraStruXure Manager w sieci APC to Jeśli z jakiegoś powodu nie można użyć domyślnego adresu IP, użyj adresu Jeśli pojawi się Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, kliknij przycisk Tak, aby pobrać klienta APC InfraStruXure Manager Client. 5. Gdy pojawi się ekran Server Log On (Logowanie na serwerze), jako nazwę użytkownika i hasło wprowadź słowo apc (małymi literami) i kliknij przycisk Connect (Połącz). 6. Na ekranie Confirm (Potwierdzenie) kliknij przycisk Yes (Tak), aby uruchomić kreatora APC InfraStruXure Manager Setup Wizard. Uwaga W wypadku kliknięcia przycisku No (Nie) kreatora będzie można uruchomić w dowolnej chwili. Z menu System Management (Zarządzanie systemem) należy wybrać polecenie Server (Serwer), a następnie Setup Wizard (Kreator konfiguracji). 7. Na stronie kreatora License Key (Klucz licencji) wprowadź klucz licencji, aby kontroler InfraStruXure Manager mógł zarządzać urządzeniami w sieci prywatnej (APC LAN) lub rozpoznawać urządzenia w sieci publicznej (LAN użytkownika) i zarządzać nimi. 8. Po zakończeniu konfigurowania kontrolera InfraStruXure Manager kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć kreatora. InfraStruXure Manager 11

16 Konfiguracja początkowa: Konfiguracja kontrolera InfraStruXure Manager Konfigurowanie kontrolera InfraStruXure Manager z sieci publicznej (LAN użytkownika) W 1. Podłącz komputer do sieci publicznej (LAN użytkownika). 2. Otwórz przeglądarkę Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej i wprowadź adres IP przypisany kontrolerowi APC InfraStruXure Manager. Adres można uzyskać od administratora sieci lub odczytać z serwera DHCP. 3. Jeśli pojawi się Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, kliknij przycisk Tak, aby pobrać klienta APC InfraStruXure Manager Client. 4. Gdy pojawi się ekran Server Log On (Logowanie na serwerze), jako nazwę użytkownika i hasło wprowadź słowo apc (małymi literami) i kliknij przycisk Connect (Połącz). 5. Na ekranie Confirm (Potwierdzenie) kliknij przycisk Yes (Tak), aby uruchomić kreatora APC InfraStruXure Manager Setup Wizard. Uwaga W wypadku kliknięcia przycisku No (Nie) kreatora będzie można uruchomić w dowolnej chwili. Z menu System Management (Zarządzanie systemem) wybierz polecenie Server (Serwer), a następnie Setup Wizard (Kreator konfiguracji). 6. Na stronie kreatora License Key (Klucz licencji) wprowadź klucz licencji, aby kontroler InfraStruXure Manager mógł zarządzać urządzeniami w sieci prywatnej (APC LAN) lub rozpoznawać urządzenia w sieci publicznej (LAN użytkownika) i zarządzać nimi. 7. Po zakończeniu konfigurowania kontrolera InfraStruXure Manager kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć kreatora. 12 InfraStruXure Manager

17 Odzyskiwanie dostępu do serwera InfraStruXure Manager Jeśli nie jest znana (została zapomniana, utracona, itp.) nazwa użytkownika lub hasło umożliwiające administratorowi dostęp lokalny lub jeśli na ekranie na ekranie Authentication Settings (Ustawienia uwierzytelnienia) wybrano opcję RADIUS only (Tylko RADIUS), a serwer RADIUS jest niedostępny, można skorzystać z opisanej niżej procedury w celu odzyskania dostępu do serwera InfraStruXure Manager. 1. Podłączyć komputer do koncentratora w sieci prywatnej. Na komputerze musi być zainstalowany klient InfraStruXure Manager. Jeśli klient nie jest zainstalowany, należy połączyć się z serwerem InfraStruXure Manager i wybrać opcję instalacji klienta, gdy pojawi się odpowiedni monit. 2. Zrestartować serwer InfraStruXure Manager. Uwaga Konieczne może być w tym celu fizyczne odłączenie i ponowne podłączenie kontrolera InfraStruXure Manager do źródła zasilania. 3. Korzystając z klienta InfraStruXure Manager (krok 1) nawiązać połączenie z serwerem InfraStruXure Manager. 4. Po wyświetleniu ekranu Server Log On (Logowanie na serwerze) zalogować się, wpisując nazwę użytkownika admin (małymi literami) w polu Username i hasło apc (małymi literami) w polu Password. Jeśli logowanie nie powiedzie się, należy podjąć kolejną próbę być może nie zakończyło się jeszcze uruchamianie serwera InfraStruXure Manager. Użytkownik musi zalogować się przed upływem ośmiu minut od wyświetlenia Uwaga ekranu Server Log On ; po upływie tego czasu konieczne będzie powtórzenie procedury (krok 1 krok 4). 5. Wybrać polecenie Authentication Settings (Ustawienia uwierzytelnienia) w menu System Management Menu (Zarządzanie systemem), aby wyeliminować problem, który spowodował konieczność użycia tej procedury: Kliknąć opcję Configure Local Users (Konfiguruj użytkowników lokalnych, aby na ekranie Configure local users zdefiniować nazwę użytkownika i hasło zapewniające dostęp administratorowi. Zmienić ustawienie Authentication Method (Metoda uwierzytelnienia) na Local only (Tylko lokalnie). InfraStruXure Manager 13

18 Włączanie monitorowania zdalnego Firma APC może monitorować działanie kontrolera InfraStruXure Manager oraz zarządzanych przezeń urządzeń i powiadamiać użytkownika o zdarzeniach za pośrednictwem poczty , pagera lub telefonu. Aby skorzystać z usługi zdalnego monitorowania firmy APC, Remote Monitoring Service (RMS), wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Event Management (Obsługa zdarzeń) wybierz opcję Remote Monitoring Service 2. W oknie APC Remote Monitoring Service Registration (Rejestracja usługi zdalnego monitorowania) kliknij przycisk RMS Settings... (Ustawienia RMS) w prawym dolnym rogu. 3. W oknie Access RMS Settings (Ustawienia dostępu RMS) kliknij przycisk New RMS Customer (Nowy klient RMS), chyba że już wcześniej przeprowadzono rejestrację w usłudze RMS. 14 InfraStruXure Manager

19 Konfiguracja początkowa: Włączanie monitorowania zdalnego 4. W oknie dialogowym RMS Settings (Ustawienia RMS) wypełnij wszystkie wymagane pola na kartach Contact Information (Informacje kontaktowe) i Company Information (Informacje o firmie), a następnie kliknij przycisk Save (Zapisz). 5. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna APC Remote Monitoring Service Registration. 6. W oknie APC Remote Monitoring Service Registration zaznacz pole wyboru Enable APC s Remote Monitoring Service (Włącz usługę monitorowania zdalnego) i kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 7. Przejdź na stronę aby dokończyć konfigurację usługi RMS. InfraStruXure Manager 15

20 Informacje o produkcie Panel przedni kontrolera APC InfraStruXure Manager USB1 COM 2 RS-485 COM 1RS-232 HDD Monitor Kbd 100 Rx/Tx Pwr Reset User LAN APC LAN InfraStruXure Manager Element Funkcja COM 2 RS- 485 Port RS-485 umożliwiający integrację z systemem zarządzania budynkiem (Building Management System, BMS) przy użyciu protokołu MODBUS. USB 1 Port USB 1.1. COM 1 RS-232 Port RS-232. HDD Dioda LED dysku twardego. Świeci na bursztynowo, gdy uzyskiwany jest dostęp do dysku. Pwr Dioda LED zasilania. Świecenie w kolorze zielonym oznacza, że kontroler InfraStruXure Manager jest zasilany. Monitor Port monitora VGA, zarezerwowany do przyszłych zastosowań. Reset Ponownie uruchamia kontroler APC InfraStruXure Manager. Kbd Port klawiatury PS/2, zarezerwowany do przyszłych zastosowań. User LAN Port sieciowy Ethernet służący do podłączania kontrolera do sieci użytkownika. APC LAN Port sieciowy Ethernet służący do podłączania kontrolera do prywatnej sieci APC. 100 Dioda LED szybkości: Wyłączona: oznacza, że sieć działa prawidłowo z szybkością 10 Mb/s. Świeci na bursztynowo: oznacza, że sieć działa prawidłowo z szybkością 100 Mb/s. Rx/Tx Dioda LED odbioru/wysyłania: Miga na zielono: oznacza aktywność portu. Wyłączona: oznacza, że port nie jest aktywny. 16 InfraStruXure Manager

21 Dane techniczne APC InfraStruXure Manager Parametry elektryczne Zasilanie VAC; 50/60 Hz; 0,7 A Parametry fizyczne Wymiary (W Sz G) Urządzenie Wysyłkowe 4,5 43,2 17,2 cm (1,75 17,0 6,75 cala) 21,5 57,78 33,65 cm (8,5 22,75 13,25 cala) Ciężar Ciężar urządzenia Ciężar wysyłkowy 3,0 kg 5,2 kg Parametry środowiska Temperatura Eksploatacja Przechowywanie 5 do 35 C (41 to 95 F) -15 do 50 C (5 do 122 F) Wysokość n.p.m. Eksploatacja 3000 m (10000 stóp) n.p.m. Wilgotność Eksploatacja Przechowywanie 5 wilg. względna 95%, bez kondensacji 5 wilg. względna 95%, bez kondensacji Zgodność z normami Atesty UL, cul, VDE, FCC Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI Class A, ICES-003 Class A, EN55022, EN55024, EN , EN , EN60950, CE InfraStruXure Manager 17

22 Informacje o produkcie: Dane techniczne Rozkład wyprowadzeń portu RS-485 (COM 2) Wyprowadzenie portu COM 2 RS-485 Sygnał RS Nie podłączać 3 RxD/TxD + 4 Zarezerwowane 5 6 Zarezerwowane 7 Nie podłączać 8 RxD/TxD 9 Osłona Masa obudowy Uwaga Port COM 2 RS-485 nie jest wyposażony w terminatory, rezystory ograniczające prąd doziemny ani rezystory podwyższające. Musi je zamontować instalator. Konfiguracja systemu zarządzania budynkiem Aby skonfigurować interfejs systemu zarządzania budynkiem MODBUS -RTU, należy wybrać polecenie Building Management System... (System zarządzania budynkiem) z menu Event Management (Obsługa zdarzeń). 18 InfraStruXure Manager

23 Informacje dotyczące systemów podtrzymywania życia Zasady ogólne Firma American Power Conversion (APC) nie zaleca użytkowania swoich produktów w następujących okolicznościach: W systemach podtrzymywania życia, jeśli awaria lub nieprawidłowe działanie produktu firmy APC może spowodować awarię urządzenia podtrzymującego życie lub wpłynąć znacząco na jego bezpieczne funkcjonowanie bądź skuteczność. W bezpośredniej opiece medycznej. Firma APC nie zamierza świadomie sprzedawać swoich produktów do użytku w wymienionych zastosowaniach, o ile nie otrzyma pisemnego, satysfakcjonującego firmę APC zapewnienia o (a) zminimalizowaniu ryzyka zagrożenia zdrowia lub spowodowania szkód materialnych, (b) przyjęciu przez użytkownika odpowiedzialności za związane z tym ryzyko oraz (c) zapewnieniu odpowiedniej ochrony, zgodnej z okolicznościami, odpowiedzialności firmy American Power Conversion. Przykłady urządzeń podtrzymujących życie Termin urządzenie podtrzymujące życie odnosi się między innymi do analizatorów tlenu dla noworodków, stymulatorów układu nerwowego (używanych w narkozie, łagodzeniu bólu lub do innych celów), urządzeń do autotransfuzji, pomp krwi, defibrylatorów, detektorów i alarmów arytmii, rozruszników serca, systemów do hemodializy, systemów do dializy otrzewnowej, inkubatorów respiracyjnych dla noworodków, respiratorów (dla osób dorosłych i dzieci), respiratorów anestezyjnych, pomp infuzyjnych oraz innych urządzeń oznaczonych jako krytyczne przez Amerykańską Agencję Federalną ds. Żywności i Leków (U.S. FDA). Systemy okablowania dla szpitali oraz zabezpieczenia przed prądem upływowym można zamówić w postaci wyposażenia dodatkowego dla wielu systemów UPS firmy APC UPS. Firma APC nie twierdzi, że tak zmodyfikowane urządzenia posiadają wydany przez APC lub inną organizację certyfikat dopuszczający ich stosowanie w szpitalach ani, że są za takie uznawane. Z tego względu urządzenia te nie spełniają wymogów dopuszczających ich stosowanie w bezpośredniej opiece medycznej. InfraStruXure Manager 19

24 Gwarancja i serwis Ograniczona gwarancja Firma APC gwarantuje, że kontroler InfraStruXure Manager będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez dwa lata od daty zakupu. Zobowiązania wynikające z gwarancji ograniczone są do naprawy lub wymiany, jako jedynego rozwiązania, wadliwych produktów. Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które zostały uszkodzone w wyniku wypadku, niedbalstwa lub wadliwego użycia, bądź też zostały w jakikolwiek sposób zmienione lub zmodyfikowane. Gwarancja przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy produktu. Ograniczenia gwarancji Poza przypadkami określonymi w ramach niniejszej gwarancji firma APC nie udziela innych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w tym gwarancji wynikających z tytułu rękojmi oraz przydatności do określonego celu. Ponieważ ustawodawstwa niektórych państw nie dopuszczają ograniczenia lub wyłączenia domniemanych gwarancji, z tego względu powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Poza przypadkami określonymi powyżej firma APC nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe w wyniku korzystania z produktu, nawet jeśli użytkownik został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. W szczególności firma APC nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty, takie jak utrata zysków lub przychodów, utrata wyposażenia, utrata możliwości korzystania z wyposażenia, utrata oprogramowania, utrata danych, zastosowanie środków zastępczych, roszczenia strony trzeciej, lub inne. Na mocy niniejszej gwarancji użytkownikowi przysługują określone prawa; inne prawa mogą przysługiwać użytkownikowi w zależności od ustawodawstwa danego kraju. Uzyskiwanie pomocy technicznej Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą problemu z kontrolerem InfraStruXure Manager, należy wykonać następujące czynności: 0 1. Zanotować numer seryjny oraz datę nabycia produktu. Numer seryjny można odczytać z tyłu obudowy lub po wybraniu opcji About z menu Help. 2. Skontaktować się telefonicznie z działem pomocy technicznej pod numerem telefonu podanym na tylnej okładce niniejszego dokumentu. Inżynier pomocy technicznej postara się rozwiązać problem telefonicznie. 3. Jeśli konieczny będzie zwrot produktu, inżynier pomocy technicznej przekaże numer autoryzacyjny zwracanego produktu (RMA) Po upływie terminu gwarancji użytkownik zostanie obciążony kosztami związanymi z naprawą lub wymianą sprzętu. 4. Urządzenie należy starannie zapakować. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Należy dołączyć informacje zawierające imię i nazwisko, adres, numer autoryzacyjny RMA oraz numer telefonu kontaktowego, kopię dowodu zakupu oraz czek w celu uregulowania należności, o ile będzie to wymagane. 5. Wyraźnie zanotować numer autoryzacyjny RMA na opakowaniu produktu. 6. Wysłać ubezpieczoną, opłaconą przesyłką pod adres podany przez pracownika biura pomocy technicznej. 20 InfraStruXure Manager

25 Zakłócenia częstotliwości radiowych Ostrzeżenie Warning Zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. USA FCC This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with this user manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference. The user will bear sole responsibility for correcting such interference. Canada ICES This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Japan VCCI This is a Class A product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this equipment is used in a domestic environment, radio disturbance may occur, in which case, the user may be required to take corrective actions. この 装 置 は 情 報 処 理 装 置 等 電 波 障 害 自 主 規 制 協 議 会 (VCCI)の 基 準 に 基 づくクラス A 情 報 技 術 装 置 です この 装 置 を 家 庭 環 境 で 使 用 すると 電 波 妨 害 を 引 き 起 こすことがあり ます この 場 合 には 使 用 者 が 適 切 な 対 策 を 講 ずるように 要 求 されることがあります

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie AP7922 Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der

Bardziej szczegółowo

Environmental Monitoring Unit

Environmental Monitoring Unit Environmental Monitoring Unit AP9319 Instrukcja instalacji i uruchamiania This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej. Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi Zarządzana listwa zasilająca do montażu w 19-calowej szafie przemysłowej Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcji obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi. Rack Automatic Transfer Switch

Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi. Rack Automatic Transfer Switch Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi Rack Automatic Transfer Switch This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja. Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340

Instalacja i podstawowa konfiguracja. Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340 Instalacja i podstawowa konfiguracja Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM

Bardziej szczegółowo

Vertical Console Port Server AP9290. Montaź

Vertical Console Port Server AP9290. Montaź Vertical Console Port Server AP9290 Montaź Spis treści Informacje wstępne......................1 Informacje ogólne..................... 1 Charakterystyka....................... 1 Odbiór i kontrola......................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji NetBotz Rack Monitor 200 NBRK0200 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi In-Line Current Meter This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi

Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi Instalacja i podstawowa konfiguracja instrukcja obsługi NetBotz Room Monitor 455 NBWL0455 NBWL0456 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Instrukcja obsługi Polski APC Smart-UPS 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Wstęp Ten awaryjny zasilacz bezprzerwowy (UPS) firmy

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika (Wrzesień 2002) Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD

Bardziej szczegółowo

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB Instrukcja obsługi F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00 Polski Spis treści Pierwsze kroki.... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy...

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

RT-N65U. Podręcznik użytkownika. Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit

RT-N65U. Podręcznik użytkownika. Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit RT-N65U Podręcznik użytkownika Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit RT-65U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniając jednoczesne bezprzewodowe przesyłanie strumieni HD; serwer

Bardziej szczegółowo

DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n

DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n Podręcznik użytkownika PL6766 Wydanie poprawione. Styczeń 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N RT-N16 Podręcznik użytkownika Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N Elegancka biało-szara obudowa routera RT-N16 2,4GHz zawiera dużej mocy procesor, zapewniający wysoką przepustowość; obsługa do

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300 Podręcznik użytkownika 4G-N12 Bezprzewodowy modem router LTE N300 PL9553 Wydanie pierwsze Listopad 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji

Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji PL6069 Wydanie pierwsze Styczeń 2011 Copyright 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Home Media Network Hard Drive. Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive

Home Media Network Hard Drive. Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive Home Media Network Hard Drive Instrukcja użytkownika urządzenia Home Media Network Hard Drive Table of Contents Page 2 Table of Contents Table of Contents Jak uzyskać pomoc Podłączanie urządzenia Home

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn PODRĘCZNIK OBSŁUGI Spis treści 1 Części urządzenia Elementy z przodu drukarki... 1-2 Elementy z lewej strony drukarki... 1-2 Elementy wewnątrz drukarki... 1-3 Elementy z tyłu drukarki...

Bardziej szczegółowo