1.2 PARAMETRY TECHNICZNE: TABELA NR. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.2 PARAMETRY TECHNICZNE: TABELA NR. 1"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i wyposażenia Centrum Ochrony Różnorodności Biologicznej Wydziału Biologii i Biotechnologii w budynku nr 17 przy Placu Łódzkim 1. Budynek nr 17 zlokalizowany jest przy Placu Łódzkim 2 w Olsztynie na działce nr 1/5 obr. 54. Przedmiotowy obiekt jest pierwotnym elementem zespołu budowlanego dawnego szpitala psychiatrycznego w Kortowie (dawny pawilon dla kobiet). Objęty ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 1985r. wpisując zespół do rejestru zabytków woj. warmińskomazurskiego. 1.1 STAN ISTNIEJĄCY Przedmiotowy budynek wybudowany w drugiej połowie XIX wieku (w latach 70-tych XX wieku dobudowano niepodpiwniczone plomby, wyrównując tym samym płaszczyznę elewacji) o rzucie poziomym w kształcie zbliżonym do prostokąta posiadającym dwie kondygnacje nadziemne (parter i I piętro) oraz piwnicę i nieużytkowe poddasze. Obiekt obecnie pełni funkcję dydaktyczną dla szkolnictwa wyższego. W budynku obecnie można wydzielić trzy trakty: trakt pierwotny (istniejący od wybudowania obiektu), trakt środkowy (korytarze), trakt z plombami (uzupełnionymi wtórnie). Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegły ceramicznej pełnej ze stropami stalowo-ceramicznymi, drewnianymi, sklepieniami odcinkowymi (nad piwnicą) oraz w postaci prefabrykowanych płyt żelbetowych ułożonych na belkach stalowych. W części starszej obiekt przykryty drewnianą więźbą dachową o układzie konstrukcyjnym płatwiowo-kleszczowym i pokryciu z dachówki ceramicznej holenderki. Plomby w obiekcie przykryte stropodachami płaskimi z pokryciem papowym. 1.2 PARAMETRY TECHNICZNE: TABELA NR. 1 DANE LICZBOWE KUBATURA m³ POWIERZCHNIA ZABUDOWY m² POWIERZCHNIA CAŁKOWITA m² POWIERZCHNIA UŻYTKOWA m² SZEROKOŚĆ BUDYNKU m DŁUGOŚĆ BUDYNKU m ILOŚĆ KONDYGNACJI 4 WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI PIWNICA 284 WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI PARTERU 400 WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI PIĘTRA I 418 WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI PODDASZA 320 WYSOKOŚĆ BUDYNKU SZCZEGÓŁOWY WYKAZ POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI: Tabela nr.2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH Nr Nazwa Wykończenie posadzki Powierzchnia PIWNICA -1/1 POM. MAGAZYNOWE GRES TECHNICZNY m² -1/2 POM. MAGAZYNOWE GRES TECHNICZNY 7.11 m² -1/4 POM. MAGAZYNOWE GRES TECHNICZNY m² -1/6 Pom. gospodarcze Gres techniczny 3.05 m²

2 -1/7 POM. MAGAZYNOWE GRES TECHNICZNY m² -1/8 KORYTARZ GRES m² -1/12 POM. MAGAZYNOWE GRES TECHNICZNY m² -1/13 POM. MAGAZYNOWE GRES TECHNICZNY m² -1/14 POM. MAGAZYNOWE GRES TECHNICZNY m² -1/15 Pom. gospodarcze Gres techniczny 3.00 m² -1/16 KORYTARZ GRES m² -1/17 Pom. gospodarcze Gres techniczny m² -1/18 Łazienka Gres 4.18 m² -1/19 Pom. gospodarcze Gres techniczny m² -1/20 Magazyn sprzętu Gres techniczny m² -1/22 POM. MAGAZYNOWE GRES TECHNICZNY m² -1/23 TOALETA+NATRYSK GRES 8.05 m² -1/24 SZATNIA MĘSKA GRES 6.93 m² -1/25 TOALETA+NATRYSK GRES 7.91 m² -1/26 SZATNIA DAMSKA GRES m² -1/27 POM. WODOMIERZA GRES TECHNICZNY 7.25 m² -1/28 Serwerownia Gres techniczny 8.25 m² -1/29 POM. MAGAZYNOWE GRES TECHNICZNY m² -1/30 Pomieszczenie rozdzielaczy Gres techniczny 4.80 m² -1/31 Rozdzielnia elektryczna Gres techniczny 9.35 m² 3/28 pom. nieużytkowe, zgodnie z wymaganiami MKZ wyłączne z dostosowania do współczesnej funkcji 1.76 m² K1 Klatka schodowa Gres m² K2 Klatka schodowa Gres m² PARTER razem m² 1/1 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 1/2 Magazynek Gres 2.41 m² 1/3 Korytarz Wykładzina PCV m² 1/4 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 1/5 Sekretariat Wykładzina dywanowa m² 1/7 Pracownia chemiczna Gres m² 1/8 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 1/9 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 1/10 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 1/11 Sala seminaryjna Wykładzina PCV m² 1/12 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 1/13 Szafa Gres 8.36 m² 1/14 Sekretariat Wykładzina dywanowa m² 1/15 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m²

3 1/16 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 1/17 Kierownik Wykładzina dywanowa m² 1/18 Pracownia komputerowa Wykładzina z pokryciem antyelektrostatycznym m² 1/19 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 1/20 Sala dydaktyczna Wykładzina PCV m² 1/21 Sala chemiczna Gres m² 1/22 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 1/23 Toaleta damska + NPS Gres 6.46 m² 1/24 Zaplecze sali Wykładzina PCV m² 1/27 Toaleta pracownicza damska Gres 2.46 m² 1/27a Toaleta pracownicza męska Gres 2.67 m² 1/28 Toaleta męska + NPS Gres 6.59 m² 1/28a Szafa porządkowa Gres 1.73 m² 1/29 Pomieszczenie spalań Gres m² 1/29a Korytarz Gres 8.30 m² 1/30 Szatnia z portiernią Wykładzina PCV m² K1 Klatka schodowa Gres m² K2 Klatka schodowa Gres m² PIĘTRO I razem m² 2/2 Pomieszczenie socjalne Gres m² 2/3 Pom. biurowe 9.39 m² 2/4 Korytarz Gres m² 2/5 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 2/6 Sekretariat Wykładzina dywanowa m² 2/8 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 2/9 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 2/10 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 2/11 Pracownia analiz genetycznych Wykładzina PCV m² 2/12 Pomieszczenie biologii molekularnej Gres m² 2/13 Pracownia biologii molekularnej Gres m² 2/14 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 2/15 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 2/16 Śluza Gres 2.75 m² 2/17 Pokój hodowli in vitro Gres 5.86 m² 2/18 Pracownia kultur tkankowych Gres 9.43 m² 2/19 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 2/20 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 2/21 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 2/22 Pom. przygotowawcze Wykładzina dywanowa m² 2/23 Pracownia botaniki Wykładzina PCV m²

4 2/24 Przedsionek Gres 7.82 m² 2/24a Toaleta pracownicza Gres 1.38 m² 2/25 Pracownia taksonomii roślin Wykładzina PCV m² 2/26 Toaleta damska + NPS Gres 5.56 m² 2/27 Laboratorium Płytki kwasoodporne m² 2/28 Toaleta męska + NPS Gres 5.54 m² 2/30 Laboratorium mikroskopowe Gres m² 2/31 Pomieszczenie biurowe Wykładzina PCV m² 2/32 Pokój przygotowawczy Wykładzina dywanowa m² K1 Klatka schodowa Gres m² K2 Klatka schodowa Gres m² PODDASZE razem m² Winda 2.60 m² 3/1 Pracownia lichenologicznobiologiczna Wykładzina PCV m² 3/2 Pracownia dendrologiczna Wykładzina PCV m² 3/3 Pomieszczenie porządkowe Gres 2.96 m² 3/4 Korytarz Wykładzina PCV m² 3/7 Zielniki Wykładzina PCV m² 3/10 Pom. biurowe Wykładzina dywanowa m² 3/10A Biblioteka Wykładzina PCV 3/11 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 3/12 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 3/14 Pomieszczenie gospodarcze Gres 3.40 m² 3/15 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 3/16 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 3/18 Toaleta męska + NPS Gres 9.77 m² 3/19 Toaleta pracownicza Gres 6.64 m² 3/20 Toaleta damska Gres m² 3/22 Sala seminaryjna m² 3/23 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 3/24 Pomieszczenie biurowe Wykładzina dywanowa m² 3/25 Pomieszczenie socjalne Gres m² 3/26 Pom. biurowe Wykładzina dywanowa m² 3/29 Korytarz Wykładzina PCV 9.88 m² K1 Klatka schodowa Gres m² K2 Klatka schodowa Gres m² m² m²

5 1.4 PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC: Projekt zakłada wykonanie przebudowy budynku oraz adaptacji poddasza polegającej na wydzieleniu pomieszczeń biurowych, sal laboratoryjnych, sal seminaryjnych, pracowni multimedialnych, pomieszczeń magazynowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń pomocniczych (pom. socjalne, gospodarcze i techniczne). Projekt zakłada również dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych, bhp oraz warunków technicznych, (wielkość oraz przeznaczenie pomieszczeń zgodnie z załącznikiem graficznym tj. rysunkami części architektonicznej). Podstawą opracowania są zalecenia konserwatorskie nr MKZ z dnia r. wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz projekt technologiczny opracowany przez mgr Ewę Stręciwilk oraz tech. Bernadetę Małek w lipcu 2012 roku. W obiekcie zakłada się następujące roboty budowlane: Wyburzenie istniejących i budowa nowych ścianek działowych w celu stworzenia nowe układu pomieszczeń; Remont dachu polegający na wymianie deskowania i przekrycia na nowe oraz docieplenie poddasza; Wykonanie nowych biegów schodów prowadzących z poziomu parteru do poziomu piwnicy; Osuszenie oraz odgrzybienie ścian fundamentowych oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku; Wykonanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych; Wykonanie okien połaciowych na poddaszu; Renowacja elewacji; Obniżenie piwnicy zgodnie z częścią rysunkową; Wykonanie obróbek blacharskich oraz odwodnienia dachu; Renowacja oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; Projektowane instalacje zgodzie z punktem 5; Wykonanie zadaszenia istniejących wejść do budynku jako systemowe szklane o konstrukcji ze stali nierdzewnej; usunięcie z elewacji istniejących kratek wentylacyjnych; Przemurowanie partii zniszczonych, spękanych i osłabionych z odtworzeniem pierwotnego wyglądu elewacji w szczególności całej strefy cokołowej i zniszczonych narożników elewacji. Do przemurowań należy używać zapraw na bazie niskoalkalicznego cementu z dodatkiem trasu. oraz cegieł zbliżonych właściwościami i wyglądem do pierwotnych (zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich oraz programem prac konserwatorskich; Miejscowe wzmocnienie cegieł, których dezintegracja nie przekracza 60%. Należy użyć preparatu hydrofilnego krzemoorganicznego. Jeżeli dezintegracja przekracza 60% należy miejscowo wymienić cegły. Do wymiany zastosować cegły o parametrach zbliżonych do oryginału. Zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich oraz programem prac konserwatorskich; Oczyszczenie lica ceglanych ścian z zabrudzeń, wtórnych farb czy pobiał metodą fizykochemiczną za pomocą pary wodnej pod ciśnieniem, ewentualne doczyszczenie preparatami chemicznymi. Zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich oraz programem prac konserwatorskich; Miejscowe uzupełnienie ubytków w cegłach zaprawą barwioną w masie o kolorze i właściwościach fizykochemicznych zbliżonych do oryginału. Zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich oraz programem prac konserwatorskich; Usunięcie zdezintegrowanej spoiny na głębokość ok. 1,5cm i uzupełnienie spoiną barwioną w masie identyczną z oryginalną w kolorze czerwonym. Zaleca się korzystanie z zapraw bezcementowych na bazie trasu lub pucolanów. Zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich oraz programem prac konserwatorskich; Miejsce odsadzki cokołu od elewacji należy zabezpieczyć pokrywając je elastyczną zaprawą odporną na wodę. w odpowiednich kolorach i odpowiednim spadku w celu zabezpieczenia przed bezpośrednim działaniem wody opadowej. Zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich oraz programem prac konserwatorskich; Scalenie kolorystyczne cegieł zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich oraz programem prac konserwatorskich; Wymiana zmurszałych, zdeintegrowanych belek drewnianych. Materiał wykorzystany do rekonstrukcji powinien być wykonany z wysezonowanego drewna tego samego gatunku, co oryginał, powinien powtarzać wymiary pierwotnych belek. Uzupełnienie dużych ubytków metodą flekowania przez wykonanie wstawek z wysezonowanego drewna tego samego gatunku co oryginał. Dezynfekcja istniejącego drewna konstrukcyjnego preparatem owadobójczym,

6 grzybobójczym oraz ognioochronnym. Zabezpieczenie drewna preparatami zmniejszającymi chłonność wilgoci oraz zabezpieczenie przed grzybami i owadami. Prace prowadzić zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich oraz programem prac konserwatorskich; W trakcie prowadzenie robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca pozostawienia tzw. świadków reprezentujących miejsc wypraw tynkarskich z zachowaną pierwotną malarską warstwą. Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich oraz programem prac konserwatorskich; Rekonstrukcję warstwy malarskiej należy wykonać według wytycznych dokumentacji konserwatorskiej przy użyciu farby krzemianowej paroprzepuszczalnej zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich oraz programem prac konserwatorskich; Renowacja stolarki drzwiowej zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich oraz programem prac konserwatorskich; Dezynfekcja muru porażonego mikroorganizmami i roślinnością. Zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich oraz programem prac konserwatorskich; 1.5. Elewacja północno-wschodnia część współczesna Należy skuć istniejący tynk oraz wykonać nowy tynk mineralny na gładko zgodnie z technologią producenta, pomalowany farbą silikonową w kolorze zbliżonym do NCS 4828-Y53R. Cokół wysokości 30cm wykonać z płytek klinkierowych kolorystycznie zintegrowanych elewacją w części zabytkowej. 1.6 Projektowane kominy wentylacji grawitacyjnej Kanały kominów wentylacji grawitacyjnej wykonane z kształtek ceramicznych obłożonych tynkiem cementowo-wapiennym. Ponad dachem obłożone płytką klinkierową zintegrowaną kolorystycznie z istniejącymi kominami. 2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE. 2.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO. Architektura budynku odzwierciedla przejrzysty układ funkcjonalny oraz wpisuje się w otoczenie. Przedmiotowy budynek swą formą i rozwiązaniami zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego powinien nawiązywać do najbardziej wartościowej miejscowej architektury. Zastosowano jednolite rozwiązania przestrzenne i techniczno-materiałowe usprawniające realizację inwestycji, jednocześnie utrzymując ład, harmonię oraz idee estetyczno-formalne. Projekt nie przewiduje zmiany gabarytów oraz formy przedmiotowego budynku. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczony w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi wynosi 1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w których oświetlenie nie jest wymagane ze względów na przeznaczenia wynosi 1:12. Funkcja obiektu zgodna z punktem SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTOCZENIA (ZABUDOWY). Budynek w pełni wpisuje się w istniejące konteksty urbanistyczne miejsca swojego usytuowania. Obiekt nie jest elementem w znaczący sposób oddziałowującym na ukształtowanie krajobrazu. Nie dopuszcza się stosowania innych materiałów wykończeniowych niż te, które są wskazane przez projektanta. Nie przewiduje się istotnych zmian w ukształtowaniu istniejącego terenu, na którym zlokalizowany jest obiekt budowlany. 2.3 SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Obiekt będący w opracowaniu respektuje zasady określone w art.5 uat.1 ustawy Prawo budowlane. 2.4 BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI. Zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektu gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników jak i osób trzecich. 2.5 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. Funkcję obiektu i podział pomieszczeń zaprojektowano w taki sposób, aby w jak najbardziej racjonalny sposób spełniały swoją rolę w trakcie ewakuacji, zgodnie z przepisami ppoż. 2.6 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA. Bezpieczeństwo użytkowania obiektu spełniono dzięki zaprojektowaniu elewacji i pomieszczeń z elementów bezpiecznych dla użytkownika, materiałom wykończeniowym posadzek w zależności od potrzeb antypoślizgowych, kafli kwasoodpornych, kafli i wykładzin odpornych na ścieranie. Budynek posiada zadaszone wejście i balustrady o wymiarach zgodnych z częścią rysunkową. 2.7 WARUNKI HIGIENICZNE I ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA. Spełnienie wymagań realizowane jest poprzez użytkowników obiektu. Zastosowano materiały i wyroby nie stanowiące zagrożenia dla higieny użytkowników. Spełnione są wymagania instalacyjne zgodnie z punktem 5.

7 2.8 OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI. Projektowana inwestycja nie będzie emitować hałasu oraz wibracji przekraczających dopuszczalne normy. 2.9 OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I ODPOWIEDNIA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA PRZEGRÓD. Przegrody zewnętrzne w budynku mają zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U Nr 75 z późniejsza zm. Izolacyjność termiczną. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Zastosowano okna o współczynniku przenikania ciepła poniżej wartości normowych. Nowoczesne wyposażenie odpowiadać będzie wymogom z zakresie ekologii, w tym w SZCZEGÓLNOŚCI ENERGOOSZCZĘDNOŚCI. Ponadto jego parametry techniczne oraz jakość zapewniają dostateczna żywotność i pozwolą na długoletnią, niezawodna eksploatację. Zastosowano rozwiązania umożliwiające efektywne gospodarowanie energią w budynku zmniejszenie jej zużycia i obniżenie kosztów eksploatacji. 4. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych zapewniają urządzenia do pokonywania różnic wysokości, progi w drzwiach nie większe niż 2cm lub ich brak. Otwory drzwiowe w świetle ościeżnicy nie mniejsze niż 90cm. Przewiduje się zewnętrzny podnośnik platformowy pionowy przy wejściu do budynku nr W2 oraz W3. Ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych posiada przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m, zainstalowaną odpowiednio przystosowaną miską ustępową, płaską umywalkę z wyprofilowaniem na podparcia o szerokości cm i głębokości 50-60cm bez postumentów, aby można było podjechać wózkiem do frontu; a także uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych. W budynku zakłada się montaż dźwigu osobowego, który zniesie barierę architektoniczną dla osób niepełnosprawnych, umożliwiając tym samym dostęp tych osób do wyższych kondygnacji zapewniając przy tym POLITYKĘ HORYZONTALNĄ RÓWNOŚCI SZANS. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 4.1 PARAMETRY TECHNICZNE DANE LICZBOWE KUBATURA m³ POWIERZCHNIA ZABUDOWY m² POWIERZCHNIA CAŁKOWITA m² POWIERZCHNIA UŻYTKOWA m² SZEROKOŚĆ BUDYNKU m DŁUGOŚĆ BUDYNKU m ILOŚĆ KONDYGNACJI 4 WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI PIWNICA 284 WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI PARTERU 400 WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI PIĘTRA I 418 WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI PODDASZA 320 WYSOKOŚĆ BUDYNKU m ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIEDNICH Od strony północnej częściowo na zlokalizowany na granicy działki 30,81 m do sąsiedniego budynku. Od strony południowej 18,93 m do sąsiedniego budynku. Od strony wschodniej 33,55 m do sąsiedniego budynku. Od strony zachodniej 20,33 m do sąsiedniego budynku. 4.3 PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH Nie przewiduje się w budynku substancji palnych (w szczególności materiałów niebezpiecznych pożarowo) w większych ilościach niż dopuszczają przepisy) 4.4 PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO NIE DOTYCZY 4.5 KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH.

8 UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, NIEZAKWALIFIKOWANEJ DO ZL I I ZL II POMIESZCZENIA TECHNICZNE, GARAŻE ZL III PM 4.6 OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH. NIE DOTYCZY 4.7 PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE Dopuszczalna strefa pożarowa dla obiektu ZL III wynosi m². W budynku wydzielono pomieszczenia techniczne pożarowo. Strefa nr 1 PIWNICA STREFA PODSTAWOWA ZL III m 2 PARTER STREFA PODSTAWOWA ZL III 856,98 m 2 PIĘTRO I STREFA PODSTAWOWA ZL III m 2 PODDASZE STREFA PODSTAWOWA ZL III m 2 Strefa nr m 2 PIWNICA POM. ROZDZIELACZY (-1/30) PM 6.09 m 2 Strefa nr 3 PIWNICA ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA (-1/5) PM m 2 Poszczególne strefy pożarowe będą wydzielone: Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, serwerowni, pom. wodomierza, pom. transformatorów wydzielone ścianami klasy odporności ogniowej REI 120 EI120, w Otwory w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego powinny być zamknięte i podsiadać klasę odporności ogniowej przypadku nie przekroczenia powierzchni 10% ściany zastosować klasę o polowe niższa. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. Wydzielono pożarowo dwie klatki schodowe. Ze strefy podstawowej wydzielono pożarowo dwa pomieszczenia wentylatorni w poziomie poddasza. 4.8 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH. KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ŚREDNIOWYSOKI B KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU GŁOWNA KONSTRUKCJA NOŚNA R 120 KONSTRUKCJA DACHU R30 STROP REI 60 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA EI 60 ŚCIANA WEWNĘTRZNA EI 30 PRZEKRYCIE DACHU RE 30

9 4.9 WARUNKI EWAKUACJI, OŚWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZEŃSTWA I EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE. Długość przejść, dojść, szerokość wyjść i inne parametry techniczne spełniają wymagania ustalone w warunkach technicznych oznakowane znakami bezpieczeństwa i ewakuacji. Długość przejść ewakuacyjnych: Szerokość korytarzy min. 140 cm Szerokość klatek schodowych min. 120 cm Szerokość spocznika min. 150cm Dla strefy ZLI III długość dojścia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 30m (lecz nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacji) przy co najmniej dwóch 60 m. Dla strefy ZL III w piwnicy zapewniono bezpieczną drogę ewakuacji poprzez dwie oddymiane nadciśnieniowo klatki schodowe (K1, K2) z wyjściem na zewnątrz w poziomie parteru. Z najdalej położonego pomieszczenia w piwnicy do klatki schodowej K1 (jeden kierunek ewakuacji) długość dojścia wynosi 7,87 m. pozioma długość dojścia jest krótsza niż 20m. Z najdalej położonego pomieszczenia w piwnicy do klatki schodowej K1 (jeden kierunek ewakuacji) długość dojścia wynosi 6.94 m. Pozioma długość dojścia jest krótsza niż 20m. Ze strefy PM (pom. nr -1/14) wyjście bezpośrednio na zewnątrz. Dla strefy ZL III na parterze zapewniono bezpieczną drogę ewakuacji poprzez 2 oddymiane nadciśnieniowo klatki schodowe (K1, K2). Z najdalej położonego pomieszczenia na parterze do klatki schodowej K2 (jeden kierunek ewakuacji) droga dojścia wynosi 4.27 m. Pozioma długość dojścia jest krótsza niż 20m. Z najdalej położonego pomieszczenia na parterze do klatki schodowej K1 i klatki K2(dwa kierunki ewakuacji) droga dojścia wynosi m. Pozioma długość dojścia jest krótsza niż 60m. Dla strefy ZL III na piętrze zapewniono bezpieczną drogę ewakuacji poprzez 2 oddymiane nadciśnieniowo klatki schodowe (K1, K2). Z najdalej położonego pomieszczenia na parterze do klatki schodowej K2 (jeden kierunek ewakuacji) droga dojścia wynosi 3.75 m. Pozioma długość dojścia jest krótsza niż 20m. Z najdalej położonego pomieszczenia na parterze do klatki schodowej K1 i klatki K2(dwa kierunki ewakuacji) droga dojścia wynosi m. Pozioma długość dojścia jest krótsza niż 20m. Dla strefy ZL III na poddaszu zapewniono bezpieczną drogę ewakuacji pośrednio przez 2 wydzielone pożarowo (oddymiane nadciśnieniowo) klatki schodowe(k1, K2,) prowadzące do wyjść ewakuacyjnych znajdującego się na parterze. Z najdalej położonego pomieszczenia do klatki schodowej K1 oraz K2 (dwa kierunki ewakuacji) długość dojścia wynosi m. Pozioma długość dojścia jest krótsza niż 60m SPOSÓB ZABEZPIECZENIA POŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ przepusty instalacyjne instalacja odgromowa podłączona do zbrojenia fundamentów pozostałe instalacje w wykonaniu standardowym 4.11 DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE, DOSTOSOWANY DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZYJĘTEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU, A W SZCZEGÓLNOŚCI: STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ, URZĄDZEŃ ODDYMIAJĄCYCH, DŹWIGÓW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH. sieć wodociągowa wewnętrzna p.pożarowa z 9 hydrantami DN 25 piwnica 3 hydranty parter 2 hydranty piętro 2 hydrant poddasze 2 hydrant przeciwpożarowy wyłącznik prądu awaryjne oświetlenie ewakuacyjne system sygnalizacji pożaru nadciśnieniowe oddymianie dwóch klatek schodowych 4.12 WYPOSAŻENIE W GAŚNICE gaśnice proszkowe GP, przyjmując 2 kg masy środka gaśniczego na 100m² powierzchni 4.13 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POŻARU

10 sieć wodociągowa zewnętrzna p.pożarowa z 2 hydrantami HP DN 80 zlokalizowanych w odległości 5-75 m pierwszy i drugi. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru 20 l/s DROGI POŻAROWE. Droga pożarowa jest wymagana. Zapewniono drogę pożarową zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych paragraf 12 ustęp 3 punkt 1, czyli dostęp z drogi pożarowej do 30% obwodu zewnętrznego budynku przy jego rozpiętości (największej szerokości) nie przekraczającej 60m. Uwagi końcowe 1. Prace budowlane prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową, pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 2. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 3. Wymienione konkretne materiały z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostały dobrane jako przykładowe i dostosowane do projektu. Należy stosować materiały wymienione lub równoważne zamienniki o parametrach nie gorszych niż zaproponowane, po uzyskaniu zgody projektanta i Zamawiającego. 4. Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP. 5. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych. 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy postępować wg zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasięgnąć opinii autora projektu. 7. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać inwentaryzację stolarki zgodnie z zaleceniami MKZ. Opracowała: mgr inż. arch. Anna Urban Upr. bud.: BŁ/20/90

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA

1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA 1.1. ZASILANIE 1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA Przedmiotem opracowania jest instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz klapy dymne na korytarzu budynku. Zaprojektowano również

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

c) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

c) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Spis treści 1. Uwagi wstępne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry techniczne 4. Opis formy architektonicznej i funkcji budynku

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 1. Dane ogólne Opis techniczny 1.1 Nazwa i adres inwestora Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku C I piętro z przeznaczeniem na Dział Administracji w Budynku Głównym Segment C 1.2 Inwestor Szpital

Bardziej szczegółowo