PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego) Zamawiający: Adres: Zarządca: Adres: Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza Rynek Starego Miasta 20, Warszawa Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza Rynek Starego Miasta 20, Warszawa Nazwa zamówienia: 1. Modernizacja budynku przy ul. Trawiastej 29, zlokalizowanego na działce nr Ew breb w Warszawie Anin, na potrzeby Muzeum Literatury, obejmująca przekształcenie układu funkcjonalno-uŝytkowego, połączona z nadbudową; Kod zamówienia wg CPV Przebudowa budynków 2. Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego o pawilon magazynowy; Kod zamówienia wg CPV Rozbudowa budynku 3. Zagospodarowanie działki z uwzględnieniem potrzeb modernizowanego budynku; Kod zamówienia wg CPV Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Adres : Warszawa Anin, ul. Trawiasta 29 Opracowanie: mgr inŝ. arch. Grzegorz Kruk mgr inz. Krzysztof Kakowski marzec 2011

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UśYTKOWEGO 1. Strona tytułowa 2. Część opisowa planowanej inwestycji 3 3. Część informacyjna 11 2

3 2. Część opisowa Przedmiotem inwestycji jest: adaptacja istniejącego budynku zlokalizowanego na działce nr ew. 114 obręb w Warszawie Aninie, przy ul. Trawiastej 29, na cele potrzeb Muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie oraz rozbudowa budynku gospodarczego zlokalizowanego na tej samej działce o część magazynowo-pracownianą, Nowe zagospodarowanie działki wynikające z potrzeb budynku adaptowanego i przekształconego budynku gospodarczego. a) Adaptacja istniejącego budynku Decyzją władz miejskich działka przy ul. Trawiastej 29 wraz z istniejącą na niej zabudową została przekazana Muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie. Na działce tej zlokalizowany jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny (z poddaszem uŝytkowym) budynek murowany, dotychczas uŝytkowany m. in. jako przychodnia / ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci. Zamierzeniem nowego uŝytkownika jest zlokalizowanie w tym budynku róŝnych funkcji związanych z działalnością Muzeum A. Mickiewicza. Projekt przewiduje adaptacje budynku w celu zlokalizowania w nim: Zespołu Biblioteki (z cz. ogólnodostępną) na poz. parteru. (czytelnia ogólnodostępna, tzw. gabinet pisarza, magazyny biblioteczne), Pom. magazynowych i pracowni Działu Sztuki na poz. piętra, Pracowni konserwatorskich na poz. II pietra (nadbudowa pracownia mokra, sucha, introligatornia, magazyny), Pracowni technicznych i magazynowa w piwnicach; Program uzupełniają pomieszczenia socjalne, higienicznosanitarne, tech. itp. Zmiana sposobu uŝytkowania wymagać będzie dostosowania poszczególnych adaptowanych pomieszczeń do nowych funkcji. 3

4 Dotychczasowa funkcja budynku wymagała specjalnego specyficznego wyposaŝenia i wykończenia wnętrz. Większość pomieszczeń ma ściany wyłoŝone płytkami ceramicznymi (glazura), a podłogi terrakotą. W związku z tym prace związane z adaptacją wymagać będą znacznych robót związanych z usunięciem tych okładzin. Projekt koncepcyjny nie narusza układu konstrukcyjnego budynku. Przewiduje jedynie wymianę zuŝytej więźby dachowej, łącząc to z przebudową poddasza. Niewielkie podwyŝszenie ścian istniejącego poddasza pozwala na pełne wykorzystanie powierzchni poddasza i zlokalizowanie tam pracowni specjalistycznych. Nowa więźba dachowa drewniana, pokryta blachą st. ocynkowaną, powlekaną na rąbek stojący (np. Ruukki Classic). Obróbki i orynnowanie - nowe systemowe (analog. do pokrycia dachowego). Wysokość budynku (poz. kalenicy) nie ulega podwyŝszeniu. Projekt koncepcyjny wprowadza niewielkie zmiany funkcjonalne w sanitariatach, dostosowując je do nowych potrzeb m. innymi przewidując sanitariat dla osób niepełnosprawnych. W celu udostępnienia części budynku (pom. na parterze: hol, gab. pisarza, czytelnia) dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach inwalidzkich) przy wejściu od str. ul. Trawiastej proponuje się przebudowę schodów (poszerzenie spoczników) i zamontowanie wzdłuŝ poręczy platformy podnośnika. Na skutek wieloletniej eksploatacji bez prowadzenia remontów generalnych budynek uległ znacznemu zuŝyciu technicznemu. W związku z tym a takŝe z uwagi na zmianę funkcji w całym budynku zostanie wymieniona instalacja wodna., kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania (z pozostawieniem kotłowni), odgromowa. Projekt koncepcyjny przewiduje wymianę posadzek i wykonanie nowych tynków w miejsce usuniętych okładzin a takŝe tam wszędzie gdzie tynki uległy destrukcji np. w miejscach gdzie były zawilgocone. Istniejąca stolarka okienna i drzwiowa jest wyeksploatowana i nie spełnia wymagań techniczno uŝytkowych. Projektuje się wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien z parapetami. Szczegółowa specyfikacja stolarki / ślusarki (i in. mat. wykończeniowych) jest zawarta w zał. przedmiarze robót (w kosztorysie ślepym). W budynku przewiduje się wewnętrzny dźwig osobowy o napędzie elektrycznym. W klatkach schodowych podwyŝszenie poręczy i konserwacja okładziny lastrykowej biegów i podestów. W ramach modernizacji przewiduje się docieplenie budynku 10/12 cm styropianu (ew. wełny mineralnej) z cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym. 4

5 Z uwagi na występujące przecieki i zawilgocenia cały budynek naleŝy odkopać, osuszyć i wykonać nową pionową izolacje przeciwwilgociową. Wokół budynku opaska betonowa. Z uwagi na przeznaczenie budynku projektowane są specjalne instalacje ochrony, zabezpieczeń oraz okablowanie strukturalne. Projekt koncepcyjny przewiduje wentylację grawitacyjną (ze wspomaganiem). 5

6 Zestawienie powierzchni po przebudowie i modernizacji (bud. ozn. W) PIWNICE /POZIOM 1/ *P.01 schody 3.03 m2 lastriko *P.02 korytarz m2 płytki ceramiczne *P.02.b szyb wind m2 - *P.03 magazyn ok.1 m2 płytki ceramiczne *P.04 szatnia 6.42 m2 płytki ceramiczne *P.05 łazienka 4.18 m2 płytki ceramiczne *P.06 magazyn m2 płytki ceramiczne *P.07 przedsionek 5.67 m2 płytki ceramiczne *P.08 magazyn 2.95 m2 płytki ceramiczne *P.09 magazyn/zapl.prac.tech m2 płytki ceramiczne *P.10 pracownia tech m2 płytki ceramiczne *P.11 pracownia tech m2 płytki ceramiczne *P.12 magazyn/zapl.prac.tech m2 płytki ceramiczne *P.13 magazyn 4.90 m2 płytki ceramiczne *P.14 kotłownia m2 płytki ceramiczne *P.15 pom. gospodarcze m2 płytki ceramiczne ogółem pow. kondygnacji netto m2 PARTER /POZIOM 0/ *0.01 przedsionek 3.40 m2 lastriko *0.02 klatka schodowa 8.32 m2 lastriko *0.03 korytarz 6.29 m2 płytki ceramiczne *0.04 wc ns/d m2 płytki ceramiczne *0.05 hol wejściowy m2 płytki ceramiczne *0.06 dyŝurka ochrony 6.70 m2 płytki ceramiczne *0.07 przedsionek 8.82 m2 pł.ceram. / lastriko *0.08 gabinet pisarza m2 parkiet *0.09 czytelnia / sala wf m2 płytki ceramiczne *0.10 magazyn biblioteczny m2 Ŝywica epoksydowa *0.11 korytarz 6.66 m2 płytki ceramiczne *0.12 magazyn biblioteczny m2 Ŝywica epoksydowa *0.13 pok. soc m2 płytki ceramiczne *0.14 wc m m2 płytki ceramiczne ogółem pow. kondygnacji netto m2 6

7 PIĘTRO /POZIOM +1/ *1.01 klatka schodowa m2 lastriko *1.02 korytarz 6.29 m2 płytki ceramiczne *1.03 łazienka 2.53 m2 płytki ceramiczne *1.04 szatnia / soc m2 płytki ceramiczne *1.05 pracownia m2 Ŝyw.epoks./wykł.dyw. *1.06 magazyn m2 Ŝywica epoksydowa *1.07 magazyn m2 Ŝywica epoksydowa *1.08 magazyn m2 Ŝywica epoksydowa *1.09 magazyn m2 Ŝywica epoksydowa ogółem pow. kondygnacji netto m2 II PIĘTRO /POZIOM +2, NADBUDOWA/ *2.01 klatka schodowa 6.87 m2 lastriko *2.02 korytarz 6.18 m2 płytki ceramiczne *2.03 szatnia / pom. soc m2 płytki ceramiczne *2.04 łazienka 4.35 m2 płytki ceramiczne *2.05 pom. dokumentacyjno-biurowe m2 płytki ceramiczne *2.06 pracownia mokra m2 płytki ceramiczne *2.07 pracownia sucha m2 płytki ceramiczne *2.08 introligatornia m2 płytki ceramiczne *2.09 korytarz 5.82 m2 płytki ceramiczne *2.10 magazyn m2 Ŝywica epoksydowa *2.11 pracownia m2 Ŝywica epoksydowa *2.12 zapl. sanit m2 płytki ceramiczne *2.13 pracownia m2 Ŝywica epoksydowa *2.14 zapl. sanit m2 płytki ceramiczne ogółem pow. kondygnacji netto m2 ogółem pow. netto całego budynku (W): m2, w tym cz. nadziemna: m2. 7

8 b) Rozbudowa budynku gospodarczego o część magazynowo pracownianą Na terenie działki zlokalizowany jest budynek magazynowo gospodarczy z rampą załadowczą. Projekt przewiduje dobudowanie do budynku gospodarczego budynku przeznaczonego na pomieszczenia pracowni i magazynów zbiorów specjalnych. Połączenie nowej części z istniejącym budynkiem gospodarczym wiatą przejazdową. Nowa część budynku parterowa z poddaszem uŝytkowym, murowana z bloczków ytong ze stropami prefabrykowanymi gęstoŝebrowymi np. Fert przekryta drewnianą więźbą dachową. Dach dwuspadkowy, ocieplony, pokryty blachą st. ocynkowaną, powlekaną na rąbek stojący (np. Ruukki Classic). Obróbki i orynnowanie - nowe systemowe (analog. do pokrycia dachowego). Stolarka okienna i drzwiowa typowa. Ogrzewanie gazowe z lokalnej kotłowni, wentylacja grawitacyjna wspomagana. Instalacje elektryczna, wody i kanalizacji standardowa. W budynku projektowany jest typowy węzeł sanitarny. Tynki wapienno-cementowe, posadzki wg technologii przemysłowe posadzki syntetyczne z Ŝywicy epoksydowej (wylewki samopoziomujące) w części magazynowej, płytki ceramiczne antypoślizgowe. W ramach rozbudowy zostanie zmodernizowany istniejący gospodarczy. budynek Do budynku gospodarczego dobudowana zostanie altana śmietnikowa (ist.). Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy nowego budynku Powierzchnia zabudowy ist. budynku gospodarczego Powierzchnia zabudowy przejazdu ok. 229 m2 ok. 70 m2 ok. 49 m2 Kubatura nowego budynku Kubatura ist. budynku gospodarczego (wraz z wiatą śm.) ok m3 ok. 300 m3 8

9 Zestawienie powierzchni Nowy budynek magazynowy (ozn. P) PARTER /POZIOM 0/ 0.01 przedsionek 5.82 m2 płytki ceramiczne 0.02 hol m2 płytki ceramiczne 0.03 pom. soc m2 płytki ceramiczne 0.04 pracownia m2 Ŝywica epoksydowa 0.05 mag. / kom. przyj./ ekspedycja m2 Ŝywica epoksydowa 0.06 toaleta 4.60 m2 płytki ceramiczne 0.07 pom. gosp. ok. 1 m2 płytki ceramiczne 0.08 schody 4.71 m2 płytki ceramiczne 0.09 magazyn m2 Ŝywica epoksydowa wiata m2 kostka bet. ist. bud. gosp. ogółem pow. kondygnacji netto ok. 40 m2 Ŝywica epoksydowa m2 (bez pow. wiaty i ist. bud. gosp.) PODDASZE /POZIOM +1/ 1.01 klatka schodowa m2 płytki ceramiczne 1.02 pow. magazynowa m2 Ŝywica epoksydowa ogółem pow. kondygnacji netto m2 (bez pow. wiaty i ist. bud. gosp.) ogółem pow. netto całego budynku (P): m2 (bez pow. wiaty i ist. bud. gosp.). Istniejący budynek gospodarczy Powierzchnia magazynowa ok. 40 m2 (netto) 9

10 c) Zagospodarowanie działki W ramach zagospodarowania działki przewiduje się: wykonanie wycinki drzew kolidujących z projektowanym budynkiem magazynowo pracownianym (najprawdopodobniej 1 szt.), wykonanie przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego. likwidację istniejącego zbiornika szamba, wykonanie wjazdu z miejscami do parkowania 3 samochodów, drogi dojazdowej do budynku gospodarczo-magazynowego, wykonanie alejek dojścia do budynku głównego i budynku magazynowego, wykonanie oświetlenia elektrycznego, wykonanie ogrodzenia od strony ul. Trawiastej i od strony sąsiadów, wykonanie projektu zieleni, roboty zw. z zagospodarowaniem pow. biologicznie czynnych. Dane techniczne: Powierzchnia działki Powierzchnia zabudowy budynku modernizowanego Powierzchnia zabudowy pawilonu magazynowego Powierzchnia zabudowy ist. budynku gospodarczego (wraz z rampą i wiatą śmietnikową) Drogi dojazdowe i miejsca parkingowe utwardzone betonową kostką bruk. (gr. 6/8 cm) Pow. utwardzone (miejsca parkingowe i pow. manewrowe) kostką typu ekoraster ok m2 ok. 252 m2 ok. 229 m2 ok. 70 m2 ok. 350 m2 ok. 90 m2 Ogrodzenie od ulicy Trawiastej 40 mb - brama z furtką + furtka do wejścia dla odwiedzających. Ogrodzenie od sąsiadów 105 mb. 10

11 3. Część informacyjna Szczegółowy przedmiar robót zawarto w załączonym opracowaniu pt. kosztorys ślepy, (a takŝe w kosztorysie inwestorskim oddz. tom opracowania). W zw. z wykonaniem PFU na etapie KONCEPCJI nie załączono dodatkowych dokumentów formalnych, niezbędnych w kolejnych fazach opracowania i uzgadniania dokumentacji tj. w ramach projektu budowlanego i wykonawczego. Przed przystąpieniem do wykonania projektu budowlanego naleŝy pozyskać / wykonać: mapę do celów projektowych, wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, inwentaryzację zieleni, inwentaryzację geod., dot. zwłaszcza obiektów rozbudowywanych, ekspertyzę rzeczoznawcy budowlanego nt. moŝliwości rozbudowy ist. budynków i in. W zw. z koniecznością uzgadniania dokumentacji na etapie projektu budowlanego (np. uzgodnienie z rzeczoznawcami ppoŝ., bhp, sanepid., zud, konserwator itp.) rozwiązania funkcjonalne przyjęte w nn. koncepcji mogą ulegać nieznacznym modyfikacjom. Wszelkie decyzje dot. standardu uŝytych materiałów na etapie dalszych prac projektowych (proj. budowlany / wykonawczy / proj. wnętrz naleŝy podejmować po konsultacjach i w uzgodnieniu z Inwestorem. 11

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Zamawiający: Nazwa Inwestycji: PROKURATURA OKRĘGOWA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ w SOPOCIE Adres Inwestycji: SOPOT ul. Grottgera

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie LOKALIZACJA: śabno, DZ NR 1731 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Z/1.Sytuacja 1:500

SPIS ZAWARTOŚCI. Z/1.Sytuacja 1:500 1 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1.Spis zawartości. 2.Opis do zmiany sposobu użytkowania. 3.Uzgodnienia. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Z/1.Sytuacja 1:500 I/1.Rzut piętra inwentaryzacja 1:50 I/2.Rzut więźby inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA Modernizacja budynku NZOZ PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I TERAPII UZALEŻNIEŃ ANIMA w Wałbrzychu w celu poprawy jakości świadczonej opieki zdrowotnej I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego remontu kapitalnego

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień Zał Nr 1 OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku produkcyjno -handlowo-usługowego oraz zmiany jego przeznaczenia na hoteloworestauracyjny (dotyczy piętra i części parteru)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE. 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji

DANE OGÓLNE. 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji DANE OGÓLNE 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji 2. Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa nr1 64-100 Leszno, Al. Zygmunta Krasińskiego nr 2 3. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i adaptacja budynku ZSM przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne

Rozbudowa i adaptacja budynku ZSM przy ul. Nowokościelnej w Tychach na lokale mieszkalne Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ KONCESJODAWCY Koncesjodawca: Gmina Miasto Tychy Nazwa zadania: Koncesja na roboty budowlane w zakresie budownictwa mieszkalnego rozbudowa i adaptacja

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 2 2. Stan istniejący str. 2 3. Projektowana modernizacja str. 3 4. Wielkości liczbowe str. 4 5. Rozwiązania materiałowe str. 4 5.1 Wyburzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo