1/2008 (3) STYCZEŃ Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Moja Kariera ISSN: Fot. K. Cebula. Fot. P.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1/2008 (3) STYCZEŃ 2008. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Moja Kariera ISSN: 1897-2551. Fot. K. Cebula. Fot. P."

Transkrypt

1 1/2008 (3) STYCZEŃ 2008 Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Moja Kariera ISSN: Fot. P. Kosowski Obóz motorowodny i nurkowy str. 4 5 P U M a Fot. K. Cebula Budowanie ścieżki kariery str Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej? str Dokumenty aplikacyjne str. 14 Własna firma krok po kroku str

2 Moja Kariera Promocja studentów i absolwentów SGSP Pomoc studentom i absolwentom, poprzez wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się po nim Pomoc pracodawcom w zaistnieniu na Uczelni Doradztwo indywidualne (przez kontakt osobisty rozmowa, telefon, ) oraz grupowe (grupowa praca nad indywidualnymi problemami). Warsztaty i szkolenia fakultatywne przygotowujące studentów do poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia, walki ze stresem, itp. Informatorium - zbieranie, porządkowanie i udostępnianie materiałów informacyjnych, w podręcznej bibliotece, na ulotkach, na stronie www, dotyczących szeroko pojętego rynku pracy i planowania kariery, m.in. możliwości dalszego kształcenia oraz praktycznych rad, np. jak pisać CV czy list motywacyjny. Aktywne pozyskiwanie oraz udostępnianie nadesłanych ofert pracy (stałej i dodatkowej), staży, praktyk zawodowych, wolontariatu. Spotkania z przedstawicielami firm i instytucji na terenie uczelni, które pozwalają zapoznać się z wymaganiami i oczekiwaniami potencjalnego pracodawcy. ZAPRASZAJĄ Przekazywanie ofert pracy, staży, praktyk itp. studentom i absolwentom Prezentacje firm i instytucji na terenie uczelni Przeprowadzanie naboru i preselekcja kandydatów na zlecenie pracodawcy Str. 2 Pracownicy Biura Karier SGSP: Kierownik: st. kpt. mgr Agnieszka Czarnecka psycholog, doradca zawodowy mgr Katarzyna Babula psycholog oraz Wolontariusze (studenci SGSP) KONTAKT: ul. J. Słowackiego 52/ Warszawa Tel /fax: (22)

3 Moja Kariera W tym numerze: Od Redakcji 3 Obóz motorowodny i nurkowy Własna firma krok po kroku Możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej Porozumienie Uczelni Mundurowych (PUMa) Trudne pytania i łatwe odpowiedzi rzecz o sposobach budowania ścieżki kariery Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej? Z przymrużeniem oka Dokumenty aplikacyjne 14 Od Redakcji Cieszę się, że Waszej uwadze mogę polecić kolejny numer magazynu Moja Kariera. W tym wydaniu jak zwykle zamieściliśmy wiele ciekawych artykułów m. in. na temat budowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Naszym nadrzędnym celem jest wyposażenie Was w wiedzę, która ułatwi Wam wejście na rynek pracy i aktywne poruszanie się po nim. Poświęciliśmy też trochę miejsca na sprawy dotyczące działalności studentów SGSP, w tym Samorządu Studenckiego. Zamieściliśmy także zwiastuny istotnych wydarzeń, które będziemy dla Was organizować w pierwszej połowie 2008 roku. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do współtworzenia magazynu, wysyłania na adres Redakcji gotowych artykułów lub propozycji tematów, które Waszym zdaniem warto byłoby poruszyć na łamach Mojej Kariery. Życzę wielu miłych wrażeń podczas lektury magazynu. Przezorny zawsze ubezpieczony Przegląd metod nauczania języków obcych Poznaj swój typ działania (psychotest) !!! Z okazji nadejścia Nowego 2008 Roku przekazuję w imieniu całej Redakcji serdeczne życzenia: wszelkiej pomyślności i tylko dobrych wyborów podczas budowania ścieżki kariery. st. kpt. mgr Agnieszka Czarnecka wraz z zespołem redakcyjnym MOJA KARIERA Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Redaktor naczelna: Agnieszka Czarnecka Zespół redakcyjny: Katarzyna Babula, Robert Błajda, Barbara Sakiewicz Współpraca: Karolina Cebula, Piotr Kosowski Adres redakcji: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, Warszawa tel./fax (022) , Wydawca: Szkoła Główna Służby Pożarniczej Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Artykuły w magazynie zamieszczane są w dobrej wierze. Każdy z autorów przyjmuje odpowiedzialność za zamieszczoną w nich treść. Str. 3

4 Obóz motorowodny i nurkowy W dniach września grupa studentów Akademii Obrony Narodowej - członkowie koła naukowego bezpieczeństwo narodowe - uczestniczyła w obozie szkolenia specjalistycznego, przeznaczonym dla studentów kształcących się na kierunkach związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. W tym przedsięwzięciu brali również udział studenci z zaprzyjaźnionych uczelni: Wyższej Szkoły Policji ze Szczytna, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II-go. Organizowany obóz odbył się w Orzyszu. Projekt ten miał na celu uzyskanie przez studentów kwalifikacji i uprawnień potrzebnych dla systemu obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym: patentu nurkowego z uprawnieniami do samodzielnego nurkowania, do 18 m oraz patentu motorowodnego z możliwością uzyskania uprawnień sternika motorowodnego. Gdański Klub Płetwonurków Neptun prowadzi zgodnie ze swoim statutem działalność szkoleniową i edukacyjną, w szczególności z zakresu uprawiania płetwonurkowania, sportów motorowodnych, żeglarstwa śródlądowego i morskiego, ratownictwa, sportów militarno-obronnych, sportów walki oraz technik wysokościowych i alpinistycznych, strzelectwa kulowego i pneumatycznego. Dlatego też, obóz przygotowany był profesjonalnie a zajęcia odbywały się pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry instruktorów w/w specjalności. Ruch Wspólnot Obronnych, realizując motto W bezpiecznym kraju bezpieczny dom jest dobrowolną, obywatelską i patriotyczną organizacją pozarządową Fot. P. Kosowski Str. 4 Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Gdański Klub Płetwonurków Neptun, natomiast współorganizatorem Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych. Kwalifikację na kurs prowadził Komendant Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego WSO AON. Istotnym elementem kwalifikacji było uzyskanie przez studentów średniej ocen co najmniej 3,75 za ostatni semestr. Należy podkreślić, że obóz został dofinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, co znacznie obniżyło koszty ponoszone przez studentów. skupiającą osoby działające na rzecz zrzeszenia obywateli w celu inicjowania, wspierania i popierania działań związanych z: 1) utworzeniem obrony terytorialnej i jej jednostek organizacyjnych, 2) zapewnieniem ochrony ludności w czasie kryzysów powstałych na skutek klęsk żywiołowych i awarii technicznych, 3) organizowaniem wolontariatu dla zwalczania klęsk żywiołowych i awarii technicznych, a także do samoobrony w czasie wojny, 4) edukacją dla bezpieczeństwa, wychowaniem obywatelskim i patriotycznym. W trakcie trwania obozu WDW Orzysz odwiedził płk dr inż. Zbigniew Piątek, który przeprowadził wykład System obronny państwa. Istotnym celem obozu było podniesienie sprawności fizycznej studentów uczestniczących w zadaniu, zwiększenie ich odporności psychicznej, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, podniesienie umiejętności współdziałania i kierowania zespołem ludzi, powiększenie dotychczasowych umiejętności militarno-obronnych. Dzięki zorganizowanemu projektowi studenci mieli szansę zwiększyć umiejętność racjonalnego zachowania się w sytuacji zagrożenia, a także podnieść poziom posłuszeństwa i zdyscyplinowania. Przedsięwzięcie miało charakter ogólnorozwojowy i jego celem było również: opanowanie umiejętności strzeleckich, technik alpinistycznych i wysokogórskich, a także pierwszej pomocy medycznej, pływania, płetwonurkowania oraz żeglarstwa i sportów motorowodnych. W swym założeniu obóz miał na celu uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu topografii wojskowej, maskowania, poruszania się w terenach leśnych i bagiennych, ochrony przeciwchemicznej, poruszania w warunkach nocnych, nurkowania nocnego. Dzięki treningom Fot. P. Kosowski

5 Obóz motorowodny i nurkowy podczas trwania obozu studenci doskonalili sprawność fizyczną, umiejętności specjalistyczne oraz mogli sprawdzić swoje predyspozycje do zawodowej służby wojskowej, a także do służby w innych formacjach mundurowych. Przyjazd uczestników turnusu nastąpił zgodnie z planem obozu 16 września 2007 roku. Po obiedzie wszyscy zostali zapoznani ze swoimi instruktorami, terenem ośrodka, miejscami treningowymi, regulaminem ogólnym i zasadami zachowania się w ośrodku wczasowym. Ponadto uczestnicy poznali dokładny rozkład dnia, do którego zaliczały się pobudka, zaprawa poranna na dystansie metrów, posiłki, zajęcia treningowe, czas wolny, capstrzyk oraz z programem poszczególnych zajęć specjalistycznych szkolenia strzeleckiego, alpinistycznego i wysokogórskiego, motorowodnego, płetwonurkowania. Zajęcia praktyczne rozpoczynały się po śniadaniu i trwały do kolacji, natomiast teoretyczne od godziny 19 do 22. W ciągu 10 dniowego cyklu wszyscy jego uczestnicy zostali przeszkoleni z w/w specjalnościach oraz otrzymali Warto zaznaczyć, iż uzyskany patent nurka, po odbyciu kursu podstawowego daje nie tylko szansę podniesienia swoich kompetencji i umiejętności w zakresie przydatności do służby w formacjach mundurowych, ale także umożliwia nurkowanie rekreacyjne, praktycznie w każdej bazie nurkowej na świecie oraz pogłębianie wiedzy i doświadczenia w trakcie zaawansowanych kursów nurkowych. Fot. P. Kosowski odpowiednie zaświadczenia. Natomiast patent motorowodny pozwala na pływanie łodzią motorową, skuterem wodnym albo jachtem na silniku. Umożliwia prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kw (81,6 KM) po wodach śródlądowych, prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kw po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. Fot. P. Kosowski W dniach bieżącego roku studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wydziałów IBP i IBC wzięli udział w szkoleniu specjalistycznym w Orzyszu, obejmującym kurs płetwonurkowy (do 18 m) i motorowodnym wraz z elementami wspinaczki i strzelania z borni pneumatycznych. Jednym z celów szkolenia była integracja studentów szkól związanych z bezpieczeństwem kraju oraz nawiązania miedzy nimi ewentualnej współpracy. Razem ze studentami SGSP w szkoleniu wzięli udział studenci Akademii Obronny Narodowej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz studenci z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kurs został zorganizowany prze AON i dofinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Celem tego szkolenia było podwyższenie kwalifikacji związanych z systemem obronności i bezpieczeństwem państwa. Zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane były przez instruktorów Gdańskiego Klubu Płetwonurków NEPTUN. Zakwaterowani byliśmy OKIEM UCZESTNIKÓW: w Wojskowym ośrodku wypoczynkowym w Orzyszu, który jest umiejscowiony nad samym jeziorem Orzysz. Plan dnia był bardzo napięty. Rozpoczynał się pobudką o 7:00 i rozruchem porannym. Zaraz po śniadaniu na apelu przedstawiono nam zadania oraz cel porannych i popołudniowych ćwiczeń. Po kolacji odbywały się zajęcia teoretyczne, po których mieliśmy chwilę czasu wolnego, podczas którego zacieśnialiśmy stosunki ze studentami innych uczelni. Naszym zdaniem kurs przeprowadzony był profesjonalnie i wyczerpująco. Zdobyliśmy nowe umiejętności, które mogą przydać się nam w przyszłej karierze zawodowej, oraz w życiu codziennym. Warto zaznaczyć, że wszyscy studenci naszej szkoły ukończyli kurs zdając egzaminy końcowe. Szklenie nie należało do najłatwiejszych, ale było ciekawym doświadczeniem i pomogło nam przełamać nasze niektóre bariery. Mamy nadzieję, że takiego typu przedsięwzięcia będą podejmowane w przyszłości, co umożliwi nam bardziej efektywną współpracę z innymi formacjami systemu bezpieczeństwa i obronności państwa. Uroczyste wręczenie uczestnikom obozu uzyskanych patentów nastąpiło pod koniec listopada 2007 r. w Akademii Obrony Narodowej. Str. 5 P. Kosowski

6 Ale najpierw... OCEŃ SWOJE PREDYSPOZYCJE PRZEDSIĘBIORCZE POMYŚL, JAKĄ FIRMĘ CHCESZ ZAŁOŻYĆ STWÓRZ BIZNESPLAN ZGROMADŹ KAPITAŁ Formy działalności: * Indywidualna działalność gospodarcza * Spółka cywilna * Spółka jawna * Spółka partnerska * Spółka komandytowa * Spółka komandytowo - akcyjna * Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością * Spółka akcyjna Jedną z najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek jest indywidualna działalność gospodarcza. Szczegóły znajdziesz w poszczególnych "krokach". Krok pierwszy - Urząd gminy Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Osoby rozpoczynające prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej rejestrują się w prowadzonej przez gminy ewidencji działalności gospodarczej, w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy - tj. miejscowości, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. W celu zarejestrowania swojej firmy należy udać się więc do urzędu gminy wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz - zgłoszenie. Wpisu dokonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Druki w poszczególnych urzędach różnią się, ale zawsze zawierają: - imię i nazwisko przedsiębiorcy - nazwę firmy (nieobowiązkowo) - nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy - adres zamieszkania przedsiębiorcy - adres siedziby firmy - rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - miejsce/a wykonywania działalności - datę rozpoczęcia działalności Str. 6 Własna firma krok po kroku Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej otrzymuje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat. Krok drugi - Urząd statystyczny REGON W drugim kroku przedsiębiorca musi uzyskać wpis do REGON. Uczynić to można na dwa sposoby: - złożyć wypełniony formularz w urzędzie statystycznym - osobiście lub wysłać pocztą, w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - złożyć wypełniony formularz w urzędzie gminy lub urzędzie miasta wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji (możliwość taka istnieje od 1 stycznia 2004 r.) Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wypełnia się na formularzu Wniosku RG-1, w którym należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Działalność ta musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczeniem o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Do złożenia wniosku, poza wypełnionym formularzem, potrzebujesz: - kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu) - dowodu osobistego Wydanie REGONu zazwyczaj następuje tego samego lub następnego dnia, ale termin ustawowy to 14 dni - więc w najgorszym wypadku na tyle się należy przygotować. Samo wydanie wniosku jest bezpłatne. Krok trzeci - Bank Firmowe konto bankowe Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej jest otworzenie firmowego konta bankowego. Konto bankowe jest istotne, chociażby ze względu na obowiązek bezgotówkowego rozliczania się z ZUS. Za jego pośrednictwem można także płacić swoje podatki. Możesz wybrać dowolny bank, warto więc wcześniej zapoznać się z poszczególnymi oferta-

7 mi i wybrać ofertę najlepszą dla siebie. Konto firmowe jest zazwyczaj płatne. Do założenia rachunku bankowego niezbędne będą następujące dokumenty: - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczenie o REGON firmy - zaświadczenie o NIP Niekiedy wymagane jest też posiadanie firmowej pieczątki, niezbędnej również przy wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą. Powinna ona jednak zawierać: - oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy) - dane teleadresowe siedziby firmy - numer NIP - numer REGON Krok czwarty - Urząd skarbowy Zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zgłoszenie rejestracyjne VAT W czwartym kroku przedsiębiorcę czeka wizyta w urzędzie skarbowym. W urzędzie skarbowym przedsiębiorca musi wybrać formę rozliczeń opodatkowania spośród czterech dostępnych: - Karta podatkowa, - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, - Podatkowa księga przychodów i rozchodów, - Pełna księgowość Krok piąty - ZUS Zgłoszenie do ubezpieczeń Ostatni V krok to wizyta w ZUS-ie. Przedsiębiorca na zgłoszenie w ZUS-ie ma 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenie do ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZUA natomiast zgłoszenie siebie jako płatnika składek należy złożyć na druku ZUS ZFA. Dokumenty, jakie należy zabrać ze sobą, to kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON oraz oryginały tychże dokumentów do wglądu. Zgłoszenia ZUS ZUA oraz ZUS ZFA są bezpłatne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest ich jedynym źródłem dochodu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom: - emerytalnemu - rentowym - wypadkowemu Podlegają także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz odprowadzają składkę na Fundusz Pracy, dobrowolnie natomiast można opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. Jeśli zatrudniasz pracowników, dodatkowo opłacasz: - składki ZUS dla pracowników - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Musi także podjąć decyzję czy firma będzie płatnikiem VAT. Podatnicy, którzy chcą być VA- Towcami muszą złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne - druk VAT-R. Zgłoszenie VAT wiąże się z opłatą w wysokości 152 zł. Osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą składają również zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1 a ich prywatny numer NIP staje się jednocześnie numerem NIP zakładanej właśnie firmy. Krok szósty: zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy Jeśli nie zatrudniasz pracowników - ten punkt już Cię nie dotyczy. Jeżeli przedsiębiorca - pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności. K.B. *źródło: Str. 7

8 Możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej Koniec przygotowań, unijne dotacje na lata oficjalnie ruszyły. Polska jest gotowa na drugą transzę funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa. Uzupełnia środki własne, ale ich nie zastępuje. Zazwyczaj jest to refundacja kosztów, które beneficjent poniósł. Oznacza to, że na realizację projektów, które otrzymały dotację np. z funduszy strukturalnych, należy najpierw wyłożyć 100% środków z własnej kieszeni. Dopiero później beneficjent otrzymuje zwrot określonej części kosztów w nowych programach będą one mogły sięgnąć 85%. W niektórych programach możliwe jest sfinansowanie tzw. wydatków kwalifikowanych w 100% oraz zaliczkowe otrzymanie części dotacji. Przedsiębiorcy i organizacje będą mogli pozyskać dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne z kilku różnych programów. O tym, który program jest najbardziej odpowiedni i jaki maksymalny udział może mieć dotacja w kwalifikowanych kosztach projektu (zwykle w przedziale od 25% do 70%), będą decydować takie kryteria, jak: wielkość projektu poziom innowacyjności przedsięwzięcia dziedzina, w której działa przedsiębiorca / organizacja wielkość przedsiębiorstwa lokalizacja projektu Kto może się starać o dotację? Przedsiębiorcy, organizacje, instytucje każdy program (lub jego wydzielona część) skierowany jest do zdefiniowanej grupy odbiorców (beneficjantów). W jakich sektorach można uzyskać pomoc: biznesowy publiczny organizacje non-profit Programy operacyjne Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSRO będą realizowane za pomocą programów i projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej + Program Operacyjny Pomoc Techniczna (wspiera instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych). Str. 8 Kiedy dotacja wpłynie na konto? W wypadku dużych dotacji od złożenia wniosku do podjęcia decyzji o dofinansowaniu może upłynąć kilka miesięcy, a nawet rok. Orientacyjne terminy podawane są w komunikatach, w których ogłaszane są konkursy na projekty i w podręcznikach do poszczególnych programów (praktyka jednak zwykle odbiega od tych założeń). W niektórych programach jeszcze po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, prowadzone są dalsze negocjacje dotyczące jej wysokości. Rzadko otrzymuje się całą kwotę z góry. Dotacja wypłacana może być w transzach. Wypłata ostatniej transzy zwykle następuje po ostatecznym rozliczeniu projektu (po złożeniu wniosku o płatność końcową). Zwykle dotację otrzymuje się w formie refundacji, czyli beneficjent najpierw sam musi sfinansować projekt (może się posiłkować kredytami), a potem go rozliczyć. Jeśli instytucja zarządzająca programem jest przekonana, że projekt został prawidłowo przeprowadzony i sfinansowany, podejmuje decyzję o wypłacie dotacji. Przydatne adresy internetowe: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego P o r t a l F u n d u s z y S t r u k t u r a l n y c h Europejski Fundusz Społeczny Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka Regionalna Unii Europejskiej europa.eu/pol/reg/index_pl.htm PKPP Lewiatan Konfederacja Pracodawców Polskich Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Zamówień Publicznych Portal Organizacji Pozarządowych Fundusze Bardzo ważną kwestią jest rozliczenie projektu. Należy się do tego wcześniej przygotować - zapoznać się z zasadami rozliczania, dowiedzieć się, jakiego rodzaju dokumenty i informacje będą wymagane, które dokumenty należy gromadzić. W Polsce działają firmy i organizacje, które pomagają zarówno w przygotowaniu wniosków, jak i w późniejszym ich rozliczaniu. źródło:

9 PUMa W Polsce, jak wiemy, jest ok. 2 mln studentów. Pośród nich są studenci szkół mundurowych, którzy tworzą nieco odmienne i charakterystyczne środowisko akademickie. W związku z tym postanowili połączyć swoje siły tworząc Porozumienie Uczelni Mundurowych. Porozumienie Uczelni Mundurowych zwane PUMą powstało z myślą o integracji studentów szkół mundurowych podchorążych oraz studentów cywilnych, o współpracy międzyuczelnianej ale przede wszystkim aby bronić praw studentów oraz wspierać samorządność studencką na tego swoistego rodzaju uczelniach. W skład PUMy wchodzą uczelnie: Akademia Marynarki Wojennej Gdynia, Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna - Warszawa, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych Wrocław, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Dęblin. Należy dodać, że nasza uczelnia jako jedyna wśród wyżej wymienionych uczelni Ministerstwa Obrony Narodowej, jest publiczną uczelnią służb państwowych nad którą nadzór sprawu j e M in i st e r st wo Spraw We wn ę t r z n yc h i Administracji i cieszy się dużym poważaniem i uznaniem. Fot. K. Cebula Porozumienie Uczelni Mundurowych jest także jedną z Komisji Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, działa na podstawie własnego Regulaminu, reprezentuje swoje środowisko na forum wspomnianego już PSRP, wobec władz uczelni a także władz państwowych. W związku z podpisaniem Porozumienia, w dniach maja 2007 u naszych kolegów w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbył się I Zjazd Porozumienia Uczelni Mundurowych. Zjazd swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Samorządów Studenckich z Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Si Powietrznych, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz z Rady Podchorążych z Wyższej Szkoły Oficerskiej W o j s k L ą d o - w y c h. N a Z j e ź - d z i e skupiono się na ustanowieniu regulaminu PUMy, na wyborze pierwszego Prezydium oraz dyskutowano nad pracami władz Porozumienia. Oprócz paneli dyskusyjnych podczas Zjazdu uczestnicy mieli przyjemność osobiście przywitać się z nowym rektorem AMW kontradmirałem dr Czesławem Dyrczem oraz zrelaksować się i odpocząć wsłuchując się w szum morskich fal oraz w muzykę szanty. Do Prezydium Porozumienia weszli jako Przewodniczący Karol Sikorski - AMW, Wiceprzewodnicząca Marta Lignowska WAT oraz Sekretarz Karolina Cebula SGSP. Prezydium podjęło uchwałę o powołaniu pełnomocnika Krzysztofa Hajłasza WSOWL. Fot. K. Cebula Fot. K. Cebula Mamy nadzieję, że Porozumienie Uczelni Mundurowych będzie skutecznie reprezentować środowisko akademickie uczelni mundurowych wobec władz uczelni oraz na forum Parlamentu Studentów RP. Karolina Cebula Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego SGSP Fot. K. Cebula Str. 9

10 Career (ang.), Karriere (niem.), Kariera (pl.) - jedno słowo, a tak wiele znaczeń, nie tylko dlatego, że w każdym języku brzmi ono trochę inaczej, ale dlatego, że każdy z nas termin ten rozumie w nieco inny sposób. Chociaż rozumiemy go inaczej, to wszyscy zgodnie traktujemy karierę jako sukces! W czym tkwi więc ta różnica? Dla jednych Kariera to bycie kimś ważnym zawodowo np. prezes, dyrektor, kierownik, bądź społecznie- bycie osobą publiczną np. aktor, dziennikarz, polityk. Dla innych to po prostu podjęcie satysfakcjonującej, zgodnej z wykształceniem pracy. Można powiedzieć, że w języku potocznym termin ten oznacza przede wszystkim awans, obejmowanie odpowiedzialnego stanowiska czy też zdobycie uznania w oczach innych (encyklopedia zarządzania). W znaczeniu socjologicznym kariera to termin odnoszący się do pewnej strefy obiektywnych faktów społecznych zmiany pozycji społecznej jednostki, z reguły z niższej na wyższą 1. W sensie naukowym Karierę można zdefiniować jako "zestaw związanych z pracą doświadczeń, zachowań i postaw przejawianych w toku aktywnego zawodowego życia danej osoby 2 ". Możemy wyróżnić dwa wymiary kariery zawodowej: obiektywny (dotyczy rodzajów i liczby pełnionych funkcji oraz osiągniętej pozycji w hierarchii organizacji) i subiektywny (ma ścisły związek z rozwojem osobistym danej osoby, jej aspiracjami, wartościami i potrzebami). Możemy wyróżnić kilka etapów rozwoju kariery: 1. Poszukiwania (do 25 roku życia) wybór zawodu i budowanie wizji kariery (istotny wpływ na nasze decyzje mają np. rodzice, przyjaciele, nauczyciele czy środki masowego przekazu). 2. Ustanowienie (25-35 lat) podjęcie pracy. Na tym etapie dochodzi do konfrontacji wyobrażeń i oczekiwań z rzeczywistością, która często kończy się niezadowoleniem, co skutkuje korektą obranej ścieżki kariery. Charakterystyczną cechą tego etapu jest również duży stopień zaangażowania w wykonywaną pracę, wynikający bądź z chęci dalszego awansu bądź utrzymaniu dopiero co zdobytego stanowiska. 3. Środkowa kariera (35-50 lat) - na tym etapie następuje ocena dotychczasowej kariery i stopień osiągnięcia założonych celów. Najczęściej związane jest to z poważnym zwrotem w życiu zawodowym. Może on być zarówno negatywny (załamanie związane z brakiem osiągnięcia wymarzonego stanowiska) jak i pozytywny (zwiększenie wysiłków w celu osiągnięcia tego, co chcemy). 5. Późna kariera (50-65 lat) - w tym okresie następuje przekazywanie zdobytej wiedzy młodszym pracownikom. Występuje potrzeba bycia poważanym i cenionym przez innych. Jednocześnie etap ten wiąże się z rozpoczęciem poszukiwania nowych zajęć i sposobów spędzania wolnego czasu związanego z przygotowaniem do przejścia na emeryturę. 7. Schyłek (powyżej 65 lat) - jest to etap zakończenia kariery zawodowej i przejścia na emeryturę. Atuty Obszar do pracy *Analiza SWOT 3 Silne Strony (w czym jesteśmy lepsi od innych, co nas pozytywnie wyróżnia, czy posiadamy unikalne zdolności, zasoby, umiejętności...) Szanse (szanse w najbliższym otoczeniu, w skali makro, tendecje, trendy, zmiany technologiczne, czynnik ludzki, kapitał...) wewnętrzne zewnętrzne Słabe Strony (co robimy gorzej niż inni, co wymaga poprawy, nad czym musimy pracować...) Zagrożenia (zagrożenia w najbliższym otoczeniu, w skali makro, postęp technologiczny, czynnik ludzki, finanse...) Znajdź szanse i je wykorzystaj Eliminuj zagrożenia i ich unikaj Str.

11 Rozpoczynając swoją drogę zawodową mamy nadzieję, że podejmiemy zgodną z wykształceniem, aspiracjami i dobrze płatną pracę. To jest cel, który chcemy osiągnąć kształcąc się i podwyższając swoje kwalifikacje. Aby nasz cel był osiągalny musimy też jednak pamiętać o trendach panujących na rynku pracy, a także o innych niezwykle ważnych czynnikach np.: zainteresowaniach, uzdolnieniach, umiejętności, cechach charakteru, temperamentu, systemie wartości i o predyspozycjach zdrowotnych (w niektórych zawodach np. strażak, policjant są one istotnym kryterium). Osiągnięcie sukcesu zawodowego musi być tożsame z osiągnięciem satysfakcji z wykonywanej pracy. Nie każda praca, zawód, czy stanowisko jest dla każdego. Istotnym elementem tej układanki jest zatem świadomość samego siebie. Podejmując decyzję o przebiegu swojej kariery zawodowej warto jest zrobić bilans swoich silnych i słabych stron (*analiza SWOT). Po dokonaniu analizy i podjęciu pracy nad słabymi stronami mamy dużo większe możliwości odniesienia sukcesu zawodowego i również, życiowego (harmonia życia osobistego i zawodowego. W określeniu silnych i słabych stron pomocne mogą być przymiotniki np.: Silne strony ambitny, lojalny, atrakcyjny, łagodny, tolerancyjny, miły, bezpośredni, towarzyski, uczciwy, rzetelny, twórczo myślący, uczynny, otwarty na doświadczenie, aktywny, solidny, spokojny, obowiązkowy, wesoły, odważny, wrażliwy, spostrzegawczy, dobrze wykształcony, opiekuńczy, wytrwały, z inicjatywą, zapobiegliwy, zaradny, skory do pomocy, przedsiębiorczy, szybko podejmujący decyzję, inteligentny, śmiały, komunikatywny, życzliwy... Słabe strony agresywny, niezrównoważony, nieśmiały, niezdolny, mało pewny siebie, niecierpliwy, pochopny, zarozumiały, wybuchowy, chciwy, roztargniony, zazdrosny, nieambitny, zbyt ambitny, niedokładny, zbyt dokładny, nierzetelny zbyt rzetelny, leniwy, wulgarny, lekceważący innych, wybuchowy, złośliwy, pamiętliwy, niezaradny, bez inicjatywy, mało przedsiębiorczy... Znając czynniki, które wpływają na karierę, warto stworzyć plan działania, który pozwoli osiągnąć cel podjąć pracę zgodną z oczekiwaniami. Stworzenie planu urealni chęć podjęcia działań mających na celu zdobycie zatrudnienia. Mój Cel: Kiedy chcę go osiągnąć (data): Dlaczego chcę go osiągnąć: Co stoi na przeszkodzie, żeby go osiągnąć: Kto może mi pomóc w dążeniu do celu: Plan działania Działania jakie podejmę, żeby zdobyć cel: Co zrobię: Kiedy (data) Odkryj karty swojej kariery! Powodzenia!!!! 1 Z. Bauman: Kariera. Cztery szkice socjologiczne. Warszawa: Iskry,1960, s W. Griffin 3 st. kpt. mgr Agnieszka Czarnecka Str. 11

12 Rys. K. Kreński Od rozmowy kwalifikacyjnej zależy nie tylko to, czy dostaniesz się do pracy, ale i to, na jakich warunkach będziesz pracować. Przygotuj się do niej dobrze! Pamiętaj o przygotowaniu do rozmowy: informacji o firmie, stanowisku, płacach, perspektywach informacji o sobie a również: data, adres, dojazd, czas trwania rozmowy, język, imię i nazwisko osoby, która prowadzi rozmowę Podczas rozmowy pracodawca chce dowiedzieć się: dlaczego tu jesteś co możesz zrobić dla firmy jakiego rodzaju osobą jesteś czy może sobie na ciebie pozwolić Pracodawca chce również poznać kompetencje potencjalnego pracownika: zdolności komunikacji słownej umiejętność pracy w zespole rozwiązywanie problemów nawiązywanie kontaktów inicjatywa i samodzielność w działaniu wiedza specjalistyczna organizacja pracy zorientowanie na jakość Obawy pracodawców - czy umiejętności i doświadczenie zawodowe są właściwe i wystarczające - jak szybko pracownik stanie się rentowny dla firmy - czy pracownik nie będzie miał trudności w adaptacji, dopasowaniu się do reszty Str. 12 zespołu - czy pracownik wykaże inicjatywę, niezależność - czy pracownik będzie lojalny i stabilny Na co zwrócić uwagę podczas rozmowy: wygląd/styl postawa miejsce słuchanie/notatki kontakt wzrokowy mimika gesty głos Błędy formalne: stawianie się na rozmowę kwalifikacyjną w towarzystwie osób postronnych (koleżanka, kolega) nieprzestrzeganie standardów biznesowych (sformalizowany ubiór, wyłączony telefon komórkowy) niepunktualne stawienie się na rozmowę; za późno lub zdecydowanie za wcześnie "zapomnienie" podstawowych informacji, takich jak: nazwisko osoby, z którą odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, czy nazwa stanowiska, o które kandydat się ubiega odwoływanie terminu spotkania w tzw. ostatniej chwili lub rezygnacja z ubiegania się o pracę bez uprzedniego powiadomienia Błędy merytoryczne: pobieżne przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej (bez przypomnienia sobie wykonywanych obowiązków czy też wiedzy meryto- Klasyczny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej rozpoczęcie nieformalne przełamanie lodów przedstawienie się kandydata praca zawodowa, przyczyna wyboru firmy, motywacja do pracy na danym stanowisku pytania nawiązujące do dostarczonych dokumentów informacje o stanowisku pracy pytania kandydata, np. o płace informacja co dalej

13 rycznej, potrenowania wypowiedzi w języku obcym) drastyczne zawyżanie lub zaniżanie poziomu znajomości języka obcego lub innych kwalifikacji zawodowych "rozszerzanie" zakresu obowiązków wykonywanych w poprzednich miejscach pracy (standardowo agencje i pracodawcy sprawdzają referencje z poprzednich miejsc pracy) podawanie bardzo oryginalnych zainteresowań, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości w celu wzbudzenia zainteresowania rekrutującego nieumiejętność motywowania własnych wypowiedzi, np. "dlaczego ubiegam się o tę właśnie pracę?" posługiwanie się zasłyszanymi standardowymi wypowiedziami, które nie prezentują prawdziwej osobowości kandydata Najczęściej zadawane pytania: Co Pan/Pani może wnieść do naszej firmy? Dlaczego Pan/Pani chce pracować w naszej firmie? Co Pan/Pani wie o naszej firmie? Jakie są Pana/Pani kwalifikacje? Jak Pan/Pani sobie wyobraża pracę na tym stanowisku? Jak doskonali Pan/Pani swoją wiedzę i umiejętności? Proszę wymienić swoje mocne i słabe strony? Jak wygląda Pana/Pani standardowy dzień pracy? Jaki jest Pana/Pani stosunek do nadgodzin? Jakiej pensji Pan/Pani spodziewa się? Co chciałby/ałaby Pan/Pani robić za pięć lat? Jakie ma Pan/Pani oczekiwania wobec firmy? Jak radzi sobie Pan/Pani z porażkami? Proszę opisać sytuacje, które Pana/Panią stresują. Jak podchodzi Pan/Pani do rozwiązywania problemów? Jak spędza Pan/Pani wolny czas? Z przymrużeniem oka... ;) Rys. Barbara Sakiewicz Str. 13

14 Dokumenty Aplikacyjne Zasady Przygotowania Curriculum Vitae (CV) 1.schludnie i elegancko 2.czytelnie i przejrzyście 3.układ odwrotnie chronologiczny 4.bezbłędnie List Motywacyjny 1. przygotowany pod konkretną ofertę 2. zgodny z oczekiwaniami pracodawcy 3. przedstawia aplikanta w korzystnym świetle 4. zgodny z rzeczywistością Nie ma jednego ogólnego wzoru Dokumentów Aplikacyjnych, a zasady o których mowa są powszechnie uznane i ogólnie stosowane. Dane osobowe (Imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon, , ewentualnie: data urodzenia lub wiek, stan cywilny) Wykształcenie (w odwrotnej chronologii: nazwa ukończonej szkoły, rok ukończenia, uzyskany tytuł) Doświadczenie zawodowe (nazwa instytucji, zajmowane stanowisko, okres zatrudnienia) Kursy i szkolenia (tytuł kursu, nazwa instytucji przeprowadzającej kurs, data, ewentualnie: ilość godzin, opis uzyskanych umiejętności. Tutaj można umieścić praktyki) Umiejętności (znajomość języków obcych - stopień zaawansowania, obsługa komputera, znajomość programów komputerowych, prawo jazdy podać kategorię (ewentualnie: od kiedy i czy bezwypadkowa jazda), inne Działalność pozazawodowa (np. wolontariat, gra w zespole, działalność społeczna, itp.) Zainteresowania (i/lub hobby) (jeśli wpisujemy tą kategorię musimy być przygotowani na ewentualne pytania z tej dziedziny w czasie rozmowy kwalifikacyjnej) Referencje - jeśli chcemy i mamy je faktycznie (podajemy imię i nazwisko osoby która udziela nam referencji, miejsce pracy, stanowisko, telefon /lub , ewentualnie adres pocztowy) Str. 14 *Klauzula (na dole) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) Miejscowość, data Dane osobowe (Imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon, ) Dane adresata (Imię i Nazwisko oraz stanowisko osoby, do której skierowane jest pismo, Dział/Wydział, adres firmy) Informacje: skąd dowiedzieliśmy się o ofercie, o jakie stanowisko się ubiegamy, jakie posiadamy kwalifikacje, co nas motywuje do podjęcia pracy i ewentualną propozycję kontaktu z pracodawcą Własnoręczny podpis Wykaz załączników (np. CV) Przygotowując dokumenty dla pracodawcy musimy!!! pamiętać, że nasza aplikacja zapewne nie będzie jedyną jaką on otrzyma, dlatego warto pomyśleć o elemencie, który wyróżni naszą kandydaturę. Nie można oczywiście przesadzać i zamieszczać np. swojego zdjęcia w stroju kąpielowym na basenie (chyba, że staramy się o pracę ratownika...). Jednym ze sposobów jest przygotowanie dokumentów na dobrej jakości papierze (taki papier nie gniecie się i wygląda bardzo schludnie), w delikatnym deseniu. Stosujemy taką samą kolorystykę do obu dokumentów. Dla potrzeb rekrutacji możemy także stworzyć własną wizytówkę (podobna kolorystyka do dokumentów aplikacyjnych) i dołączamy ją do CV. (c.d. na str. 15)

15 Rys. K. Kreński Do naszego biura często zgłaszany jest problem ubezpieczeń macie wątpliwości, które z nich są obowiązkowe, czy wybrać ubezpieczyciela, który ma podpisaną umowę z uczelnią, czy szukać go samemu. Dlatego postanowiliśmy nieco przybliżyć Wam tę kwestię. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowym ubezpieczeniem, które obowiązuje na każdej uczelni jest ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki niemu zapewniona jest bezpłatna opieka medyczna korzystanie z usług lekarza pierwszego kontaktu, przychodni czy szpitala. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 27 września 2004). Studenci mogą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z różnych tytułów. Obowiązek ubezpieczenia studenta do 26 roku życia, który kształci się w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, spoczywa na jego rodzicach (z tytułu pracy rodziców), jeśli jest na ich wyłącznym utrzymaniu. Student, który pozostaje w stosunku pracy jest ubezpieczony z tytułu pracy. Jeżeli student nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, może go ubezpieczyć uczelnia. Często uczelnie mają podpisane umowy z firmą ubezpieczeniową, więc składkę na ubezpieczenie zdrowotne można zapłacić na uczelni. Dobrowolne ubezpieczenie NNW Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu mamy zagwarantowane bezpłatne leczenie, ale co się stanie, jeżeli ulegniemy wypadkowi, np. złamiemy nogę czy zostaniemy potraceni na pasach czy możemy liczyć na odszkodowanie? Oczywiście, że tak ale musimy mieć wykupione dodatkowo ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Z ubezpieczenia zostanie wypłacone odszkodowanie (jego kwota zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu), które możemy np. przeznaczyć na rehabilitację. NNW jest dobrowolne student sam decyduje, czy je wykupić, może także indywidualnie wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe (ale może także skorzystać z ubezpieczenia grupowego, jakie często oferuje uczelnia). Należy jednak pamiętać, że żadna uczelnia nie może wymagać od studenta tej formy ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC Niektóre firmy oferujące praktyki czy staże dla studentów wymagają od nich ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej). Dzięki niemu nie musimy pokrywać z własnej kieszeni kosztów związanych z wyrządzeniem szkody innym, np. gdy zniszczymy sprzęt czy aparaturę. Często w składce za ubezpieczenie NNW zawarte jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Warto się ubezpieczyć Mimo, iż niektóre ubezpieczenia są dobrowolne warto się ubezpieczyć. Jednak należy zastanowić się, którą firmę i ofertę wybrać. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia (jakie wypadki ono obejmuje). Dobre ubezpieczenie powinno obowiązywać na uczelni i poza nią, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w roku akademickim i w wakacje. Warto także sprawdzić, czy ubezpieczenie dotyczy tylko Polski, czy również wyjazdów zagranicznych. Informacje n.t. świadczeń przysługujących studentom SGSP znajdują się na stronie w zakładce Studenci (c.d.) Wiele niejasności wiąże się też z faktem pisania samego CV, np. czy musi się zmieścić na jednej stronie? Czy CV podpisujemy? Pozwolę sobie odpowiedzieć najpierw na drugie pytanie: jeśli CV jest wysyłane razem z listem motywacyjnym nie musi być podpisane (zawsze natomiast musi być umieszczona na nim klauzula dotycząca wyrażenia zgody na wykorzystanie naszych danych osobowych!). Co do pierwszego pytania, to odpowiedź jest nieco skomplikowana, bo nikt nigdzie nie określił ile stron ma zawierać CV. Zwyczajowo przyjęło się jednak, że najlepiej jak uda się zmieścić wszystkie informacje na jednej stronie, zwłaszcza jak się nie ma jeszcze zbyt dużego doświadczenia zawodowego. Najważniejsza jest dobra czytelność CV. Bardzo ważne!!! Jeśli wysyłamy dokumenty aplikacyjne drogą mailową najlepiej jest stworzyć konto z imieniem i nazwiskiem, nigdy nie używamy np. czy (chyba, że faktycznie mamy takie nazwisko) i zawsze wysyłamy najpierw list motywacyjny, a na drugim miejscu CV. W liście motywacyjnym piszemy też, że jednocześnie wysyłamy własnoręcznie podpisaną korespondencję drogą pocztową. Jeśli nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, a minęło już trochę czasu, można zadzwonić, czy napisać do pracodawcy i spytać czy otrzymał naszą ofertę, może byłby zainteresowany spotkaniem, podczas którego chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące np. wykształcenia czy doświadczenia zawodowego. Bardzo ważne!!! Wytrwałość popłaca! Jeśli kilka razy otrzymamy negatywną odpowiedź, to wcale nie znaczy, że mamy zrezygnować. Zapewniam, że po kilku Nie usłyszycie w końcu Tak jesteśmy zainteresowani współpracą. I tego oczywiście wszystkim życzę! st. kpt. mgr Agnieszka Czarnecka Str. 15 K.B.

16 Powiedz mi, a zapomnę. Naucz mnie, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a nauczę się. Benjamin Franklin Jeśli chcecie wiedzieć, co dzieje się z Wami podczas uczenia języka obcego, jakie są metody uczenia i jak zmieniały się na przestrzeni lat przeczytajcie poniższy artykuł. Metod jest oczywiście wiele i wciąż powstają nowe coraz więcej osób chce uczyć się języków obcych, więc powstają kolejne pomysły na to, jak najszybciej i najprzyjemniej opanować język. Wiadomo także, że ludzie różnią się pod względem sposobów przyswajania informacji jedni wolą uczyć się poprzez słuchanie, inni wzrokowo, a jeszcze inni w ruchu. Są osoby, które preferują uczenie się w grupie oraz takie, które wybierają nauczanie indywidualne. Oczywiście nie należy się łudzić, że istnieje jedna słuszna i skuteczna metoda. Najbardziej skuteczne jest łączenie różnych technik i elementów pochodzących z różnych metod a więc podejście eklektyczne. Należy także pamiętać, że uczenie języka obcego jest procesem kompleksowym i ciągłym. Ważne są solidne podstawy, aby później można było rozwijać swoje umiejętności. Bez naszego zaangażowania nawet najlepsza metoda nie przyniesie oczekiwanych efektów. Przejdźmy teraz do omówienia poszczególnych metod. metoda gramatyczno tłumaczeniowa wywodzi się z metody klasycznej, stosowanej do nauki łaciny i greki. Powstała w XVIII i XIX wieku. Skupia się przede wszystkim na nauczaniu zasad gramatyki i zastosowaniu ich w tłumaczeniu tekstów. Nacisk kładziony jest na umiejętność czytania i tłumaczenia. metoda bezpośrednia powstała pod koniec XIX wieku i stanowiła rewolucję w dziedzinie nauczana języków obcych. Naśladuje proces naturalnego przyswajania języka. Uczone jest słownictwo przydatne w życiu codziennym, gramatyka odgrywa rolę drugorzędną. Język używany jest spontanicznie, kładzie się nacisk na mówienie, gdyż głównym celem jest nauczenie komunikacji, częściowo poprzez myślenie w danym języku. Zajęcia prowadzone są w języku obcym, do nauki wykorzystuje się rzeczywiste przedmioty lub gesty. Nauczyciel i uczeń są w tej metodzie partnerami. metoda audiolingwalna kolejna rewolucyjna metoda, z okresu II wojny światowej. Przystąpienie do wojny Stanów Zjednoczonych wywołało wzrost zapotrzebowania na szybkie nauczenie języków obcych żołnierzy amerykańskich. Celem metody jest szybka nauka umiejętności komunikacyjnych: mówienia i słuchania. Bazuje na założeniu behawioralnym (bodziec reakcja), że uczenie się jest kwestią wykształcenia nawyków językowych, poprzez wielokrotne powtarzanie (tzw. dryl językowy) oraz wprowadzenie systemu nagród, np. słownych (za właściwą reakcję językową uczącego) oraz kar (za błędy językowe). Według tej metody język obcy jest przyswajany mechanicznie, pamięciowo. metoda CLL (The Community Language Learning) czyli grupowe nauczanie języka, jest metodą humanistyczną (powstałą w latach siedemdziesiątych), niekonwencjonalną, stworzoną z myślą o uczeniu dorosłych. Opiera się za założeniu, że dorośli odczuwają lęk przed nauką języka z obawy przed porażką i kompromitacją, gdy będą popełniać błędy. Uczniowie uczą się w grupach, siedząc w kręgu, zaś nauczyciel doradca poza nim. Ważne jest poczucie wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, dlatego nauczyciel nie poprawia błędów. Grupa ma działanie terapeutyczne, odzywają się tylko te osoby, które mają na to ochotę. Celem jest nauka mówienia i rozumienia, przełamanie oporów. metoda The Silent Way tzw. milczący sposób, również metoda humanistyczna z lat siedemdziesiątych. Jej nazwa odnosi się do roli nauczyciela w klasie jako osoba stymulująca uczniów do aktywności przez większość czasu milczy. Nauka języka odbywa się poprzez odkrywanie, polega na ćwiczeniu rozwiązywania problemów, w ciszy i skupieniu. W trakcie procesu nauki, nauczyciel mówi coraz mniej, komunikując się z uczniami za pomocą gestów i przedmiotów, zaś uczeń coraz więcej. Błędy postrzegane są jako naturalny element procesu uczenia. Str. 16

17 metoda TPR (Total Physical Response) tzw. całkowitej odpowiedzi fizycznej, opracowana w latach sześćdziesiątych. Opiera się na teorii, że zapamiętywanie może być wzmacniane przez aktywność ruchową. W metodzie tej uczniowie wykonują praktyczne polecenia w języku obcym, dodatkowo demonstrowane przez nauczyciela, które wymagają ruchu, aby następowało kojarzenie słowa z ruchem. Chodzi o zaktywizowanie całego mózgu lewej półkuli odpowiedzialnej za język oraz prawej odpowiedzialnej za ruch fizyczny. sugestopedia czyli supernauczanie, metoda opracowana pod koniec lat siedemdziesiątych, której istotą jest wprowadzenie umysłu człowieka w stan tzw. relaksu skoncentrowanego, w którym wzrastają możliwości percepcyjne mózgu. Stan odprężenia osiąga się poprzez słuchanie muzyki, zazwyczaj klasycznej. Na sugestopedii oparty jest popularny obecnie system SITA. metoda komunikacyjna obecnie jedna z najczęściej stosowanych, łączy założenia i techniki wcześniej wspominanych metod. Jej głównym celem jest rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym. Zadaniem nauczyciela jest stworzenie jak najwięcej sytuacji do porozumiewania się. Uczeń powinien być aktywny, uczy się używać języka jako narzędzia do wyrażania swoich opinii, poglądów. Język uczony jest kontekstowo, błędy oceniane są dopiero po zakończeniu wypowiedzi, aby proces komunikacji nie był zakłócony. Używane techniki to dialogi, symulacje, odgrywanie ról, zabawy i dyskusje prowadzone w parach lub grupach. Oprócz wymienionych wyżej metod spotykane są inne, tworzone na potrzeby rożnych kursów, np. metoda Callana, której głównym atutem jest pozbycie się zahamowań przed mówieniem w języku obcym czy metoda Helen Doron, stosowana do nauczania dzieci, oparta na procesie naturalnego przyswajania języka. Nie ma cudownych metod, w każdej niezbędny jest wysiłek umysłowy i zaangażowanie. Najefektywniejsza nauka to taka, w której nauczyciel dobiera różne techniki i metody, w zależności od etapu lekcji, materiału językowego, wieku i potrzeb uczniów oraz ich potencjału, a także cech psychologicznych, np. predyspozycji percepcyjnych, ilorazu inteligencji czy cech osobowościowych. Wybierając szkołę językową może warto sprawdzić także, jakie metody są w niej stosowane i czy odpowiadają one Waszym wymaganiom. Katarzyna Babula LITERATURA: Maj-Malinowska B. (2007). Najlepsza metoda czy w ogóle istnieje? <www.scjo.pl/szkola/artykuly.html> Smolarek M. (2004). Metody nauczania języków obcych. Zeszyty naukowe WSOWLąd, Nr 3 (133). Twardowska A. (2007). Metody nauczania języków obcych. Eklektyzm w nauczaniu. <www.nkjolegnica.oswiata.org.pl/data/forum/metody_naucz.htm> Str. 17

18 Poznaj swój typ działania (psychotest) Odpowiedz na poniższe pytania zaznaczając przy każdym właściwą odpowiedź (Tak/Nie). Jeśli po przeczytaniu pytania uważasz, że Cię ono określa, pasuje do Ciebie - zaznacz Tak, jeśli nie zgadzasz się z danym pytaniem w odniesieniu do swojej osoby zaznacz Nie. Pamiętaj, że nie ma tu ani dobrych ani złych pytań, więc odpowiadaj szczerze, bo robisz to dla poszerzenia wiedzy o sobie. Tak Nie 1 Czy kiedykolwiek pełniłeś rolę lidera jakiejś grupy 2 Czy potrafisz słuchać innych 3 Czy rozpoczęte zadanie zawsze doprowadzasz do końca 4 Czy lubisz robić kilka rzeczy w tym samym czasie 5 Czy zdarza Ci się dokładnie analizować problem nad którym pracujesz 6 Czy lubisz zmiany 7 Czy dzielisz się wiedzą z innymi 8 Czy w swojej pracy chciałbyś kierować, kontrolować i planować pracę innych osób 9 Czy dajesz datki żebrzącym na ulicy 10 Czy masz jakieś hobby 11 Czy uważasz się za osobę odpowiedzialną 12 Czy masz wiele różnych zainteresowań 13 Czy wzruszasz się na widok cierpiących zwierząt 14 Czy chciałbyś wykonywać prace badawcze 15 Czy zawsze wykonujesz podjęte zobowiązania 16 Czy mógłbyś wykonywać pracę, która każdego dnia przynosiłaby coś nowego i nieoczekiwanego 17 Czy fascynuje Cię odkrywanie nowych faktów czy prawidłowości 18 Czy chciałbyś pomagać, starszym, chorym, czy niedołężnym 19 Czy lubisz udowadniać swoje racje 20 Czy lubisz wydawać polecenia innym 21 Czy zwykle masz wiele różnych pomysłów 22 Czy praca z innymi ludźmi sprawia Ci dużą przyjemność 23 Czy bywasz ryzykowny w działaniu 24 Czy lubisz wykonywać prace, których rezultat jest mierzalny. 25 Czy jesteś cierpliwy 26 Czy lubisz ponosić odpowiedzialność za pracę którą wykonujesz 27 Czy znajdowanie rozwiązań różnych problemów przychodzi Ci z łatwością 28 Czy lubisz rywalizację Str. 18

19 Oblicz swoje wyniki zliczając wyłącznie odpowiedzi Tak, zgodnie z niżej podanym kluczem. Sprawdź, który typ uzyskał najwięcej punktów i przeczytaj jego charakterystykę. Zastanów się, czy wynik osiągnięty w psychoteście jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami, czy jest zaskoczeniem. Pomyśl nad tym. Pamiętaj, że wybierając zawód, czy pracę w określonym charakterze warto się zastanowić nad swoimi predyspozycjami zawodowymi. KLUCZ I INTREPRETACJA tak tak tak tak Typ 9 Typ 10 Typ kierowniczy społeczny badawczy Wynik: Wynik: Wynik: Wynik: Typ twórczy Osoby, które chciałyby wykonywać prace, których nieodłącznym Elementem jest planowanie, wydawanie poleceń i kontrolowanie. W pracy zawodowej potrzebują dużo samodzielności i niezależności. Nie obawiają się wzięcia odpowiedzialności za siebie i podległe osoby. Charakterystyka osób, które lubią na co dzień przebywać z innymi ludźmi. Są chętne do niesienia pomocy innym. Są dobrymi, aktywnymi słuchaczami. Osoby bardzo uspołecznione, nie lubią wykonywać pracy w izolacji społecznej. Osoby lubiące zgłębiać tajniki wiedzy, opracowywać nowe technologie. Lubią widzieć efekty swojej pracy, którą zawsze doprowadzają do końca. Nie muszą ciągle otaczać się ludźmi, chętnie pracują w samotności. Osoby kreatywne, lubiące innowacyjność. Chętnie podejmują się realizacji nowych zadań. Łatwo adoptują się do nowych warunków, szybko akceptując wszelkie zmiany. Często przejawiają inicjatywę w działaniu. Autor: A. Czarnecka Pomysł zaczerpnięty z: A. Paszkowska-Rogacz Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. Warszawa, 2002 Str. 19

20 Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Nasze najbliższe plany Kalendarium stycznia Targi Work & Travel (SGSP) 10 marca II edycja Akademickich Targów Pracy JOBBING (PKiN) Pierwsza połowa 2008 r. badanie losów zawodowych absolwentów SGSP. Ankieta dostępna będzie na stronie w zakładce Biuro Karier!!! NIE PRZEGAP!!! W następnym numerze m.in.: Mowa ciała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Moja ścieżka kariery kolejny wywiad z absolwentem SGSP Akademickie Targi Pracy JOBBING idea i organizatorzy Jak stworzyć biznesplan Czy masz predyspozycje przedsiębiorcze? - psychotest...

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY PRZEWODNIK PRAKTYKI www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY Najszersza oferta praktyk i konkursów dla studentów! Zapoznaj się z naszą ofertą! Szczegóły na stronach: 44 i 45 Czy SYMULATOR

Bardziej szczegółowo

Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika

Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika Joanna Pieczyńska Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika Koalicja Powrót do wolności Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Warszawa 2007 Koalicja Potwrót do wolności Poszukiwany Poszukiwana

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Sukces na rynku pracy

Sukces na rynku pracy Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Beata Kolan Sukces na rynku pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2)

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2) 1/2007 (2) KWIECIEŃ 2007 Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Moja Kariera ISSN: 1897-2551 Fot. M. Kosowska Fot. A. Czarnecka Praca i życie za granicą Praca w Anglii str. 8-9 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy,

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku, tworzenia dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY DOROTA KRÓL Utwór na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 2.5 Polska Można ten tekst kopiować i rozpowszechniać, ale nie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Jak pisać życiorys i list motywacyjny

Jak pisać życiorys i list motywacyjny P o r a d n i k Jak pisać życiorys i list motywacyjny www.wup-krakow.pl Jak pisać życiorys i list motywacyjny Wprowadzenie WPROWADZENIE Poradnik dostarczy Ci informacji na temat sporządzania dokumentów

Bardziej szczegółowo

ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK. Jak być aktywnym na rynku pracy

ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK. Jak być aktywnym na rynku pracy ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK Jak być aktywnym na rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo