Podręcznik instalowania i konfigurowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik instalowania i konfigurowania"

Transkrypt

1 IBM Security Directory Serer Wersja Podręcznik instalowania i konfigurowania SC

2

3 IBM Security Directory Serer Wersja Podręcznik instalowania i konfigurowania SC

4 Uwaga Przed korzystaniem z tych informacji oraz z produktu, którego dotyczą, należy przeczytać informacje ogólne znajdujące się w sekcji Uwagi na stronie 259. Uwagi do edycji Uwaga: Niniejsze wydanie dotyczy wersji produktu IBM Security Directory Serer (numer produktu 5724-J39) i wszystkich jego późniejszych wersji oraz modyfikacji, o ile nie zostanie inaczej zaznaczone w nowych wydaniach. Copyright IBM Corporation 1998, 2014.

5 Spis treści Informacje o tej publikacji ii Dostęp do publikacji i terminologii ii Ułatwienia dostępu iii Szkolenia techniczne ix Informacje o wsparciu ix Sprawdzone procedury w zakresie bezpieczeństwa... ix Rozdział 1. Planowanie instalacji Rozdział 2. Przegląd instalacji Wymagania dotyczące miejsca na dysku Przygotowanie nośnika instalacyjnego Pobieranie oprogramowania z serwisu Passport Adantage Struktura katalogów w pobranych plikach Wymagania wstępne dotyczące instalacji Pakiety wymagane wstępnie w różnych systemach operacyjnych Wymaganie wstępne dla klienta LDAP w systemach PowerPC LE Użytkownik i grupa idsldap Metody instalowania Rozdział 3. Instalowanie za pomocą programu IBM Installation Manager.. 21 Przegląd programu IBM Installation Manager Obsługiwane systemy operacyjne Typy pakietów instalacyjnych w produkcie IBM Security Directory Serer Wytyczne dotyczące instalacji Komponenty produktu IBM Security Directory Serer.. 24 Modyfikowanie instalacji produktu IBM Security Directory Serer Domyślne położenia instalacji Repozytoria instalacji Uruchamianie instalacji Uruchamianie instalacji za pomocą startera Uruchamianie instalacji przez konfigurację preferencji repozytorium Instalowanie przy użyciu programu IBM Installation Manager Instalacja w trybie cichym Instalacja cicha przy użyciu pliku odpowiedzi Rozdział 4. Modyfikowanie za pomocą programu IBM Installation Manager.. 39 Modyfikowanie funkcji za pomocą programu IBM Installation Manager Rozdział 5. Pliki dziennika programu IBM Installation Manager Rozdział 6. Odpytywanie o pakiety serwera IBM Security Directory Serer. 45 Rozdział 7. Instalowanie i konfigurowanie w trybie rodzimym za pomocą skryptów Przewodnik przejścia instalacji Instalowanie pakietów serwera IBM Security Directory Serer w systemach Linux, Solaris i HP-UX Sprawdzanie dziennika instalacji Rozdział 8. Instalowanie IBM DB Rozdział 9. Pakiet IBM Jaa Deelopment Kit dla IBM Security Directory Serer Rozdział 10. Instalowanie pakietu IBM Global Security Kit Instalowanie pakietu IBM Global Security Kit komendą installp Instalowanie pakietu IBM Global Security Kit z użyciem programów narzędziowych w systemie Linux Instalowanie pakietu IBM Global Security Kit z użyciem programów narzędziowych w systemie Solaris Instalowanie pakietu IBM Global Security Kit z użyciem programów narzędziowych w systemie HP-UX Instalowanie pakietu IBM Global Security Kit w systemie Windows Instalowanie pakietu IBM Global Security Kit w trybie cichym w systemie Windows Rozdział 11. Instalowanie pakietów językowych Pakiety językowe do zainstalowania Instalowanie pakietów językowych za pomocą programów narzędziowych systemu operacyjnego Rozdział 12. Instalowanie z użyciem programów narzędziowych systemu operacyjnego Instalowanie z użyciem programów narzędziowych w systemie AIX Pakiety przeznaczone do instalacji w systemie AIX.. 67 Instalacja za pomocą programu SMIT Instalowanie za pomocą komendy installp Instalowanie z użyciem programów narzędziowych w systemie Linux Pakiety przeznaczone do instalacji w systemie Linux 73 Copyright IBM Corp. 1998, 2014 iii

6 Instalowanie z użyciem programów narzędziowych w systemie Linux Instalowanie z użyciem programów narzędziowych w systemie Solaris Pakiety przeznaczone do instalacji w systemie Solaris 76 Instalowanie z użyciem programów narzędziowych w systemie Solaris Instalowanie z użyciem programów narzędziowych w systemie HP-UX Pakiety przeznaczone do instalacji w systemie HP-UX Itanium Instalowanie z użyciem programów narzędziowych w systemie HP-UX Rozdział 13. Sprawdzanie funkcji serwera IBM Security Directory Serer. 83 Weryfikowanie funkcji serwera IBM Security Directory Serer przy użyciu programu IBM Installation Manager. 83 Weryfikowanie funkcji serwera IBM Security Directory Serer w systemie Windows Weryfikowanie pakietów serwera katalogów IBM Security 85 Sprawdzanie wersji programu Web Administration Tool 85 Weryfikowanie instalacji pakietu IBM Global Security Kit w systemie Windows Weryfikowanie instalacji pakietu IBM Global Security Kit w systemach AIX, Linux, Solaris i HP-UX Rozdział 14. Aktualizowanie instancji starszej wersji Konfigurowanie środowiska przed aktualizacją instancji 90 Aktualizowanie instancji z poprzedniej wersji za pomocą komendy idsimigr Aktualizowanie instancji starszej wersji na innym komputerze Obsługiwane systemy operacyjne w operacji aktualizacji instancji zdalnej Aktualizowanie zdalnej instancji z poprzedniej wersji za pomocą komendy idsimigr Dowiązania do serwerowych i klienckich programów narzędziowych Rozdział 15. Migrowanie danych i rozwiązań z instancji poprzedniej wersji 97 Migrowanie instancji z bazą danych DB2 ESE do instancji z bazą danych DB2 WSE Migrowanie rozwiązania zarządzania dziennikami Migrowanie rozwiązania SNMP Migrowanie rozwiązania synchronizacji z Actie Directory Migrowanie konfiguracji poprzedniej wersji programu Web Administration Tool idswmigr Ręczne migrowanie narzędzia Web Administration Tool Rozdział 16. Ręczne wdrażanie programu Web Administration Tool Samodzielne instalowanie wbudowanego serwera WebSphere Application Serer Domyślne porty programu Web Administration Tool Wdrażanie programu Web Administration Tool na wbudowanym serwerze WebSphere Application Serer. 111 Wdrażanie programu Web Administration Tool na serwerze WebSphere Application Serer Uruchamianie wbudowanego serwera aplikacji WebSphere obsługującego program Web Administration Tool Dostęp do narzędzia Web Administration Tool Zatrzymywanie serwera aplikacji 116 Tryb HTTPS we wbudowanym serwerze WebSphere Application Serer Wycofanie wdrożenia programu Web Administration Tool na wbudowanym serwerze WebSphere Application Serer Rozdział 17. Planowanie konfigurowania instancji Użytkownicy i grupy powiązane z instancją serwera katalogów Reguły nazewnictwa Wymagania dotyczące tworzenia użytkowników i grup Planowanie konfiguracji Obsługa standardu UTF Korzystanie ze standardu UTF-8 na serwerze katalogów Tworzenie pliku LDIF z wartościami UTF-8 za pomocą narzędzi serwera Obsługiwane zestawy znaków IANA Znaki ASCII o kodach od 33 do Rozdział 18. Tworzenie i administrowanie instancją Uruchamianie narzędzia Instance Administration Tool 131 Uruchamianie programu Instance Administration Tool, aby zaktualizować instancję Tworzenie instancji serwera katalogów Tworzenie instancji za pomocą programu Instance Administration Tool Tworzenie instancji serwera katalogów Tworzenie instancji serwera katalogów z ustawieniami niestandardowymi Tworzenie instancji serwera proxy z własnymi ustawieniami Tworzenie instancji za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend Aktualizowanie instancji poprzedniej wersji przy użyciu programu Instance Administration Tool Aktualizowanie zdalnej instancji poprzedniej wersji przy użyciu programu Instance Administration Tool. 148 Tworzenie instancji na podstawie istniejącej instancji 151 Tworzenie kopii istniejącej instancji za pomocą narzędzia Instance Administration Tool Tworzenie kopii istniejącej instancji za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend Uruchamianie i zatrzymywanie serwera katalogów i serwera administracyjnego Uruchamianie i zatrzymywanie serwera katalogów i serwera administracyjnego i IBM Security Directory Serer: Podręcznik instalowania i konfigurowania

7 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera katalogów i serwera administracyjnego za pomocą narzędzi dla wiersza komend Modyfikowanie konfiguracji instancji serwera katalogów 157 Otwieranie programu Configuration Tool z programu Instance Administration Tool Modyfikowanie ustawień TCP/IP instancji Modyfikowanie ustawień TCP/IP instancji za pomocą narzędzia Instance Administration Tool Modyfikowanie ustawień TCP/IP instancji za pomocą programów narzędziowych wiersza komend Wyświetlanie informacji o instancji Wyświetlanie informacji o instancji za pomocą narzędzia Instance Administration Tool Wyświetlanie informacji o instancji za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend Usuwanie instancji serwera katalogów Usuwanie instancji za pomocą narzędzia Instance Administration Tool Usuwanie instancji za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend Rozdział 19. Weryfikowanie struktury katalogów Rozdział 20. Konfigurowanie instancji 167 Uruchamianie programu Configuration Tool Uruchamianie i zatrzymywanie serwera katalogów i serwera administracyjnego za pomocą narzędzia Configuration Tool Uruchamianie i zatrzymywanie serwera katalogów i serwera administracyjnego za pomocą narzędzia Configuration Tool Uruchamianie i zatrzymywanie serwera katalogów i serwera administracyjnego za pomocą narzędzi dla wiersza komend Zarządzanie nazwą wyróżniającą podstawowego administratora instancji Zarządzanie nazwą DN podstawowego administratora za pomocą programu Configuration Tool Zarządzanie nazwą DN podstawowego administratora za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend Zarządzanie hasłem podstawowego administratora instancji Zarządzanie hasłem podstawowego administratora za pomocą programu Configuration Tool Zarządzanie hasłem podstawowego administratora za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend 173 Konfiguracja bazy danych dla instancji serwera katalogów Konfigurowanie bazy danych dla instancji za pomocą narzędzia Configuration Tool Konfigurowanie bazy danych dla instancji za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend Zarządzanie hasłem administratora bazy danych DB2 179 Modyfikowanie hasła administratora bazy danych DB2 przy użyciu programu narzędziowego Configuration Tool Modyfikowanie hasła administratora bazy danych DB2 za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend Dekonfiguracja bazy danych z instancji serwera katalogów Dekonfigurowanie bazy danych dla instancji za pomocą narzędzia Configuration Tool Dekonfigurowanie bazy danych dla instancji za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend 183 Optymalizowanie bazy danych Optymalizowanie bazy danych za pomocą programu Configuration Tool Optymalizowanie bazy danych za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend Konserwowanie bazy danych Konserwacja bazy danych za pomocą programu Configuration Tool Konserwacja bazy danych za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend Tworzenie kopii zapasowej serwera katalogów Tworzenie kopii zapasowej bazy danych instancji serwera katalogów za pomocą narzędzia Configuration Tool Tworzenie kopii zapasowej instancji serwera proxy za pomocą narzędzia Configuration Tool Odtwarzanie serwera katalogów Odtwarzanie kopii zapasowej bazy danych serwera katalogów za pomocą narzędzia Configuration Tool. 190 Odtwarzanie instancji serwera proxy z kopii zapasowej za pomocą narzędzia Configuration Tool. 191 Strojenie serwera katalogów w celu poprawienia wydajności Konfigurowanie strojenia wydajności serwera katalogów za pomocą narzędzia Configuration Tool. 193 Konfigurowanie strojenia wydajności serwera katalogów za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend Zarządzanie dziennikiem zmian instancji serwera katalogów Konfigurowanie dziennika zmian za pomocą programu Configuration Tool Konfigurowanie dziennika zmian za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend Dekonfigurowanie dziennika zmian za pomocą programu Configuration Tool Dekonfigurowanie dziennika zmian za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend Konfiguracja przyrostka Dodawanie przyrostka za pomocą narzędzia Configuration Tool Dodawanie przedrostka za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend Usuwanie przyrostka za pomocą narzędzia Configuration Tool Usuwanie przyrostka za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend Zarządzanie schematem Zarządzanie plikiem schematu za pomocą narzędzia Configuration Tool Zarządzanie plikiem schematu za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend Spis treści

8 Konfigurowanie sprawdzania poprawności schematu za pomocą programu Configuration Tool Zarządzanie danymi LDIF Importowanie danych LDIF za pomocą programu Configuration Tool Sprawdzenie poprawności danych LDIF za pomocą programu Configuration Tool Eksportowanie danych LDIF za pomocą programu Configuration Tool Synchronizowanie z Actie Directory Konfigurowanie i uruchamianie synchronizacji z Actie Directory Konfigurowanie synchronizacji z katalogiem Actie Directory za pomocą narzędzia Configuration Tool Konfigurowanie synchronizacji z katalogiem Actie Directory za pomocą programu narzędziowego dla wiersza komend Rozdział 21. Automatyczne uruchamianie instancji serwera katalogów podczas uruchamiania systemu operacyjnego Konfigurowanie automatycznego uruchamiania dla instancji serwera katalogów w systemie Windows Konfigurowanie automatycznego uruchamiania dla instancji serwera katalogów w systemie UNIX Rozdział 22. Strategia związana ze strategią poprawek Instalowanie pakietów poprawek przy użyciu programu IBM Installation Manager Instalacja pakietów poprawek w trybie cichym Instalowanie pakietów poprawek przy użyciu skryptów rodzimych Rozdział 23. Deinstalowanie IBM Security Directory Serer: przegląd Rozdział 24. Deinstalowanie serwera IBM Security Directory Serer i innego wymaganego oprogramowania Deinstalowanie przy użyciu programu IBM Installation Manager Deinstalacja przy użyciu programu IBM Installation Manager Deinstalacja cicha przy użyciu pliku odpowiedzi Deinstalowanie w trybie cichym za pomocą komendy imcl uninstall Deinstalacja serwera IBM Security Directory Serer za pomocą programów narzędziowych systemu operacyjnego Deinstalowanie z użyciem programów narzędziowych w systemie AIX Deinstalowanie z użyciem programów narzędziowych w systemie Linux Deinstalowanie z użyciem programów narzędziowych w systemie Solaris Deinstalowanie z użyciem programów narzędziowych w systemie HP-UX Deinstalacja bazy danych IBM DB2 za pomocą komend DB Deinstalacja pakietu IBM Global Security Kit za pomocą programów narzędziowych systemu operacyjnego Deinstalacja pakietu IBM Global Security Kit za pomocą programu SMIT Deinstalacja pakietu IBM Global Security Kit komendą installp Deinstalacja pakietu IBM Global Security Kit z użyciem programów narzędziowych w systemie Linux 238 Deinstalacja pakietu IBM Global Security Kit z użyciem programów narzędziowych w systemie Solaris Deinstalacja pakietu IBM Global Security Kit z użyciem programów narzędziowych w systemie HP-UX Deinstalacja pakietu IBM Global Security Kit w systemie Windows Deinstalowanie pakietów językowych Deinstalacja pakietów językowych za pomocą programów narzędziowych systemu operacyjnego Dodatek A. Język DSML Dodatek B. Ładowanie przykładowej bazy danych i uruchamianie serwera. 245 Dodatek C. Samodzielne aktualizowanie pliku ldapdb.properties 247 Dodatek D. Ułatwienia dostępu w produkcie Security Directory Serer Indeks Uwagi i IBM Security Directory Serer: Podręcznik instalowania i konfigurowania

9 Informacje o tej publikacji Produkt IBM Security Directory Serer, poprzednio zwany IBM Tioli Directory Serer, to implementacja firmy IBM serwera katalogów LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) przeznaczona dla następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows AIX Linux (System x, System z, System p i System i) Solaris Hewlett-Packard UNIX (HP-UX) (Itanium) Publikacja IBM Security Directory Serer - Podręcznik instalowania i konfigurowania zawiera informacje na temat instalowania, konfigurowania i deinstalowania produktu IBM Security Directory Serer. Zawiera również informacje na temat aktualizowania ze starszej wersji. Dostęp do publikacji i terminologii Ta sekcja zawiera: Listę publikacji w Biblioteka produktu IBM Security Directory Serer. Odsyłacze do Publikacje elektroniczne na stronie iii. Odsyłacz do Serwis WWW IBM Terminology na stronie iii. Biblioteka produktu IBM Security Directory Serer Następujące dokumenty są dostępne w bibliotece produktu IBM Security Directory Serer: IBM Security Directory Serer, Version Product Oeriew, GC Zawiera informacje na temat produktu IBM Security Directory Serer, nowych funkcji w bieżącym wydaniu oraz informacje o wymaganiach systemowych. IBM Security Directory Serer, Version Quick Start Guide, GI Ułatwia rozpoczęcie pracy z produktem IBM Security Directory Serer. Zawiera krótki opis i diagram architektury produktu, jak również odsyłacz do serwisu z dokumentacją oraz instrukcje instalacyjne. IBM Security Directory Serer, wersja Podręcznik instalowania i konfigurowania, SC Zawiera kompletne informacje na temat instalowania, konfigurowania i deinstalowania produktu IBM Security Directory Serer. Obejmuje informacje na temat aktualizowania z poprzedniej wersji produktu IBM Security Directory Serer. IBM Security Directory Serer, Version Administration Guide, SC Zawiera instrukcje wykonywania zadań administracyjnych za pomocą programu Web Administration Tool oraz programów narzędziowych wiersza komend. IBM Security Directory Serer, Version Reporting Guide, SC Opisuje narzędzia i oprogramowanie służące do tworzenia raportów dla produktu IBM Security Directory Serer. IBM Security Directory Serer, Version Command Reference, SC Opisuje składnię oraz sposób użytkowania programów narzędziowych uruchamianych z wiersza komend dostarczanych z produktem IBM Security Directory Serer. Copyright IBM Corp. 1998, 2014 ii

10 Ułatwienia dostępu IBM Security Directory Serer, Version Serer Plug-ins Reference, SC Zawiera informacje na temat pisania wtyczek serwera. IBM Security Directory Serer, Version Programming Reference, SC Zawiera informacje na temat pisania aplikacji klienckich LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) w językach C oraz Jaa. IBM Security Directory Serer, Version Performance Tuning and Capacity Planning Guide, SC Zawiera informacje na temat strojenia serwera katalogów w celu uzyskania lepszej wydajności. Opisuje wymagania dotyczące dysku oraz inne wymagania sprzętowe dla katalogów o różnych wielkościach oraz o rozmaitych prędkościach odczytu i zapisu. Opisuje znane scenariusze działania dla każdego z tych poziomów katalogu oraz wykorzystanie pamięci wewnętrznej i dyskowej; sugeruje również reguły postępowania. IBM Security Directory Serer, Version Troubleshooting Guide, GC Zawiera informacje na temat możliwych problemów oraz działań naprawczych, które należy przeprowadzić przed zgłoszeniem problemu do działu wsparcia IBM dla oprogramowania. IBM Security Directory Serer, Version Error Message Reference, GC Zawiera listę wszystkich komunikatów ostrzegawczych oraz komunikatów o błędach zawiązanych z produktem IBM Security Directory Serer. Publikacje elektroniczne IBM umieszcza publikacje produktu oraz ich aktualizacje w następujących lokalizacjach: Serwis WWW z dokumentacją produktu IBM Security Directory Serer Pod adresem com.ibm.ibmds.doc/welcome.htm wyświetlana jest strona powitalna dla tego produktu. IBM Security Systems Documentation Central i strona powitalna Serwis IBM Security Systems Documentation Central zawiera alfabetyczną listę wszystkich publikacji dla produktu IBM Security Systems. Znajdują się tam również odsyłacze do dokumentacji związanej z konkretną wersją danego produktu. W serwisie Welcome to IBM Security Systems documentation znajduje się wprowadzenie, odsyłacze i ogólne informacje na temat dokumentacji produktu IBM Security Systems. Centrum publikacji IBM W serwisie można skorzystać z niestandardowych funkcji wyszukiwania w celu odnalezienia wszystkich szukanych publikacji IBM. Serwis WWW IBM Terminology Serwis WWW terminologii IBM zawiera w jednym miejscu terminologię dla całej biblioteki produktów. Jest on dostępny pod adresem terminology. Ułatwienia dostępu to opcje, których zadaniem jest pomoc użytkownikom niepełnosprawnym fizycznie (na przykład mającym trudności z poruszaniem się lub niedowidzącym) w korzystaniu z produktów oprogramowania. W pracy z niniejszym produktem pomagają technologie pozwalające posługiwać się słuchem podczas korzystania z interfejsu iii IBM Security Directory Serer: Podręcznik instalowania i konfigurowania

11 Szkolenia techniczne Informacje o wsparciu użytkownika. Wykorzystując wszystkie opcje graficznego interfejsu użytkownika, można także posługiwać się klawiaturą zamiast myszy. Więcej informacji znajduje się w dodatku Ułatwienia dostępu w publikacji IBM Security Directory Serer - przegląd produktu. Aby uzyskać informacje na temat szkoleń technicznych, przejdź do serwisu WWW IBM Education pod adresem: Wsparcie firmy IBM pomaga podczas rozwiązywania problemów związanych z kodem i procedurami, instalowaniem i korzystaniem. Serwis WWW działu wsparcia dla oprogramowania IBM jest dostępny pod adresem probsub.html. Publikacja IBM Security Directory Serer - Podręcznik rozwiązywania problemów zawiera następujące informacje: Jakie informacje należy zgromadzić przed skontaktowaniem się z działem wsparcia IBM. Różne metody kontaktowania się z działem wsparcia IBM. Sposób korzystania z programu IBM Support Assistant. Instrukcje oraz zasoby służące do samodzielnego określenia i rozwiązania problemu. Uwaga: Na karcie Społeczność i wsparcie w Centrum informacyjnym produktu znajdują się dodatkowe zasoby dotyczące wsparcia. Sprawdzone procedury w zakresie bezpieczeństwa Bezpieczeństwo systemu IT wymaga ochrony systemów i informacji poprzez zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na niewłaściwy dostęp z wewnątrz i z zewnątrz organizacji. Niewłaściwy dostęp może spowodować, że informacje zostaną zmienione, zniszczone, przywłaszczone lub niewłaściwie wykorzystane albo systemy mogą zostać uszkodzone lub niewłaściwe wykorzystane, w tym również do ataków na inne systemy. Żaden system ani produkt informatyczny nie jest całkowicie bezpieczny. Żaden pojedynczy produkt, usługa czy zabezpieczenie nie gwarantują pełnej skuteczności ochrony przed niewłaściwym użyciem lub dostępem. Systemy, produkty i usługi IBM zostały zaprojektowane jako część kompleksowego rozwiązania w zakresie zabezpieczeń, obejmującego niezbędne dodatkowe procedury operacyjne i mogącego wymagać większej skuteczności innych systemów, produktów czy usług. IBM NIE GWARANTUJE, ŻE SYSTEMY, PRODUKTY CZY USŁUGI SĄ ODPORNE NA DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE W ZŁEJ WIERZE LUB BEZPRAWNIE ANI ŻE TAKIE SYSTEMY, PRODUKTY CZY USŁUGI ZABEZPIECZĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZED TAKIMI DZIAŁANIAMI OSÓB TRZECICH. Informacje o tej publikacji ix

12 x IBM Security Directory Serer: Podręcznik instalowania i konfigurowania

13 Rozdział 1. Planowanie instalacji Przed zainstalowaniem produktu IBM Security Directory Serer należy podjąć szereg decyzji na temat sprzętu, oprogramowania, ról użytkowników, bezpieczeństwa itp. Przewodnik przejścia Aby zainstalować serwer, należy skorzystać z listy kontrolnej znajdującej się w tej sekcji. W przypadku aktualizacji wcześniejszej wersji nie należy korzystać z tej listy kontrolnej. Odpowiednie instrukcje zawiera Rozdział 14, Aktualizowanie instancji starszej wersji, na stronie 89. Aby zainstalować serwer: 1. Przeczytaj krótki przegląd, aby zaznajomić się z komponentami produktu IBM Security Directory Serer, które zainstalujesz: 2. Upewnij się, że spełnione są minimalne wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania. Informacje o wymaganiach zawiera sekcja Wymagania dotyczące miejsca na dysku na stronie Zainstaluj produkt IBM Security Directory Serer za pomocą programu IBM Installation Manager. 4. W czasie restartu systemu na platformie Windows zaloguj się jako użytkownik, który był zalogowany podczas instalacji. 5. Użyj programu Instance Administration Tool, aby zarządzać instancjami serwera katalogów. 6. Opcjonalnie sprawdź instalację i konfigurację, ładując przykładowy plik LDIF do bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Dodatek B, Ładowanie przykładowej bazy danych i uruchamianie serwera, na stronie Uruchom instancję serwera katalogów oraz program Web Administration Tool, jeśli został zainstalowany. 8. Więcej informacji na temat konfigurowania i używania serwera oraz programu Web Administration Tool znajduje się w sekcji Administrowanie dokumentacji produktu IBM Security Directory Serer. Jeśli został zainstalowany pełny serwer katalogów i chcesz zaplanować organizację bazy danych, patrz Planowanie konfiguracji na stronie 124. Copyright IBM Corp. 1998,

14 2 IBM Security Directory Serer: Podręcznik instalowania i konfigurowania

15 Rozdział 2. Przegląd instalacji Należy przygotować komputer i wybrać tryb instalowania produktu IBM Security Directory Serer odpowiedni dla danego środowiska. Program instalacyjny wykorzystujący program IBM Installation Manager jest dostępny w systemach Windows, Linux64 i AIX. Odpowiednie opakowujące programy instalacyjne są dostępne dla produktu IBM Security Directory Serer w systemach UNIX (oprócz systemów Linux 64 i AIX). Za pomocą programu instalacyjnego wykorzystującego program Installation Manager można zainstalować produkt IBM Security Directory Serer z interfejsu GUI lub w trybie instalacji cichej. Wymagania dotyczące miejsca na dysku W celu pomyślnego zainstalowania produktu IBM Security Directory Serer i innego wymaganego oprogramowania, na komputerze musi być dostępna odpowiednia ilość miejsca na dysku. Wymagania dotyczące miejsca na dysku zmieniają się w zależności od systemu operacyjnego oraz wybranych do zainstalowania funkcji produktu IBM Security Directory Serer i innego oprogramowania. Wymagania dotyczące miejsca na dysku w systemie Windows Uwaga: Jeśli zostaną wybrane do zainstalowania funkcje pełnego serwera i serwera proxy, należy dodać wielkość pakietów Client SDK, IBM Jaa Deelopment Kit i Jaa Client. Tabela 1. Wymagania dotyczące miejsca na dysku dla funkcji produktu IBM Security Directory Serer i innego wymaganego oprogramowania w systemie Windows Funkcja do zainstalowania Miejsce na dysku wymagane do instalacji (w MB) Pakiet Software Deelopment Kit klienta 25 MB IBM Jaa Deelopment Kit 200 MB Klient Jaa 124 MB Wdrożony program Web Administration Tool 440 MB (zawiera wbudowaną wersję WebSphere Application Serer i program Web Administration Tool wdrożony we wbudowanej wersji WebSphere Application Serer) Wdrożenie narzędzia Web Administration Tool w istniejącym wbudowanym serwerze WebSphere Application Serer lub serwerze WebSphere Application Serer Serwer podstawowy Serwer proxy (należy dodać wielkości dla pakietu SDK klienta, klienta Jaa i serwera podstawowego) Serwer pełny (należy dodać wielkości dla pakietu SDK klienta, klienta Jaa i serwera podstawowego) IBM DB2 IBM Global Security Kit 260 MB 23 MB 40 MB 8MB 763 MB 11 MB Copyright IBM Corp. 1998,

16 Wymagania dotyczące miejsca na dysku w systemie AIX Uwaga: Jeśli zostaną wybrane do zainstalowania funkcje pełnego serwera i serwera proxy, należy dodać wielkość pakietów Client SDK, IBM Jaa Deelopment Kit i Jaa Client. Tabela 2. Wymagania dotyczące miejsca na dysku dla funkcji produktu IBM Security Directory Serer i innego wymaganego oprogramowania w systemie AIX Funkcja do zainstalowania Miejsce na dysku wymagane do instalacji (w MB) Pakiet Software Deelopment Kit klienta 8 MB IBM Jaa Deelopment Kit 200 MB Klient Jaa 91 MB Wdrożony program Web Administration Tool 443 MB (zawiera wbudowaną wersję WebSphere Application Serer i program Web Administration Tool wdrożony we wbudowanej wersji WebSphere Application Serer) Wdrożenie narzędzia Web Administration Tool w istniejącym wbudowanym serwerze WebSphere Application Serer lub serwerze WebSphere Application Serer SSL dla narzędzia Web Administration Serwer podstawowy Serwer proxy (należy dodać wielkości dla pakietu SDK klienta, klienta Jaa i serwera podstawowego) Serwer pełny (należy dodać wielkości dla pakietu SDK klienta, klienta Jaa i serwera podstawowego) IBM DB2 IBM Global Security Kit 500 MB 51 MB 39 MB 4MB 12 MB 1250 MB 16 MB Wymagania dotyczące miejsca na dysku w systemie Linux Uwaga: Jeśli zostaną wybrane do zainstalowania funkcje pełnego serwera i serwera proxy, należy dodać wielkość pakietów Client SDK, IBM Jaa Deelopment Kit i Jaa Client. Tabela 3. Wymagania dotyczące miejsca na dysku dla funkcji produktu IBM Security Directory Serer i innego wymaganego oprogramowania w systemie Linux Funkcja do zainstalowania Miejsce na dysku wymagane do instalacji (w MB) Pakiet Software Deelopment Kit klienta 9 MB IBM Jaa Deelopment Kit 200 MB Klient Jaa 166 MB Wdrożony program Web Administration Tool 443 MB (zawiera wbudowaną wersję WebSphere Application Serer i program Web Administration Tool wdrożony we wbudowanej wersji WebSphere Application Serer) 4 IBM Security Directory Serer: Podręcznik instalowania i konfigurowania

Podręcznik instalacji i konfiguracji

Podręcznik instalacji i konfiguracji IBM Tioli Directory Serer Podręcznik instalacji i konfiguracji wersja 5.2 SC85-0109-00 IBM Tioli Directory Serer Podręcznik instalacji i konfiguracji wersja 5.2 SC85-0109-00 Uwaga Przed korzystaniem z

Bardziej szczegółowo

DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows

DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows Wersja 9 Wydanie 5 DB2 - Wprowadzenie do instalowania i administrowania w środowisku Linux i Windows Zaktualizowano w grudniu 2010 GC85-0298-03 DB2 wersja

Bardziej szczegółowo

Rational Application Developer

Rational Application Developer Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-04 Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-04 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych tu informacji

Bardziej szczegółowo

Rational Application Developer

Rational Application Developer Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych tu informacji

Bardziej szczegółowo

Serwery DB2 - Krótkie wprowadzenie

Serwery DB2 - Krótkie wprowadzenie IBM DB2 Universal Database Serwery DB2 - Krótkie wprowadzenie Wersja 8 GC85-0082-00 IBM DB2 Universal Database Serwery DB2 - Krótkie wprowadzenie Wersja 8 GC85-0082-00 Przed skorzystaniem z tych informacji

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie - suplement

Instalowanie i konfigurowanie - suplement IBM DB2 Universal Database Instalowanie i konfigurowanie - suplement Wersja 8 GC85-0059-00 IBM DB2 Universal Database Instalowanie i konfigurowanie - suplement Wersja 8 GC85-0059-00 Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC85-0410-00 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

DB2 Connect - Podręcznik użytkownika

DB2 Connect - Podręcznik użytkownika IBM DB2 Connect 10.5 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Aktualizacja: październik 2014 SC85-0508-01 IBM DB2 Connect 10.5 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Aktualizacja: październik 2014 SC85-0508-01

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 IBM Business Monitor Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 ii Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008 Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 Novell Open Workgroup Suite Small Business Edition 2.0 www.novell.com Podręcznik administrowania i instalowania programu Novell Open Workgroup Suite

Bardziej szczegółowo

IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0. Przegląd produktu IBM Business Process Manager

IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0. Przegląd produktu IBM Business Process Manager IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0 Przegląd produktu IBM Business Process Manager ii Przegląd Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały udostępnione

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych IBM SPSS Statistics Wersja 22 Przewodnik administratora licencji wielokrotnych Spis treści Przewodnik administratora....... 1 Zanim rozpoczniesz............. 1 Tworzenie kopii zapasowych oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Podręcznik instalacji Spis treści 1. Instalacja produktu Acronis Backup & Recovery 10... 3 1.1. Quick Start Guide Acronis Backup & Recovery 10 komponenty...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5. z technologią Brightmail

Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5. z technologią Brightmail Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5 z technologią Brightmail Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r.

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control, wersja 12.1 Release Update 1 Zaktualizowano: wtorek, 25 października

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik szybkiego uruchamiania Bitdefender GravityZone Przewodnik szybkiego uruchamiania Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Wersja produktu: 12.1.5

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania For Enterprise and Medium Business Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r.

Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r. Uwagi o wersji programu Symantec Endpoint Protection 12.1, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1 i Symantec Network Access Control 12.1 Zaktualizowano: piątek, 24 czerwca 2011 r. Uwagi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4, C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Podręcznik administratora licencji autoryzowanych użytkowników

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Podręcznik administratora licencji autoryzowanych użytkowników IBM SPSS Statistics Wersja 22 Podręcznik administratora licencji autoryzowanych użytkowników Spis treści Podręcznik administratora....... 1 Zanim rozpoczniesz............. 1 Tworzenie kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38)

Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38) Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38) 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zabroniona jest reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez

Bardziej szczegółowo