Współczesne Narzędzia Obliczeniowe - Python

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współczesne Narzędzia Obliczeniowe - Python"

Transkrypt

1 Współczesne Narzędzia Obliczeniowe - Python mgr. inż. M. Czubenko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych 7 maja 2012

2 Podstawy podstaw Co to jest Python? Krótka historia następca języka ABC (1989) nazwa pochodzi od latającego cyrku do wersji 1.2 wydawany przez CWI (Centrum Matematyki i Informatyki w Amsterdamie) na licencji GPL i od 2.0 Python Software Foundation

3 Podstawy podstaw Pythona aktualnie Wersje: wsparcie wersji 2.x aktualna rozwojowa IronPython (.Net) Jython (Java) PyPy (JIT) Stackless Python (c)

4 Podstawy podstaw Jak instalować Pythona? Systemy Windows - wininstaller Linux - repozytoria MacOS - installer

5 Podstawy podstaw Pythona IDE Anjuta (unix) eric python IDE (niezależny) geany (niezależny) Boa Constructor Komodo IDE (cross) MonoDevelop (cross) PIDA (cross) Spyder (Win/Linux/OS X) PyDev (eclipse plugin) PsVisual (win) SPE (niezależny) Wing (Win/Linux/OS X)

6 Podstawy podstaw Co to jest Python? Filozofia wielo-paradygmatowy obiektowy funkcyjny strukturalny typy dynamiczne garbage collector przenośność - interpreter brak enkapsulacji prawie wszystko jest obiektem

7 Programowanie Ogólnie o programowaniu... Paradygmat strukturalny hierarchiczne dzielenie na bloki omijanie skoków (goto, break, continue, switch) większość języków język stricte strukturalny - Pascal

8 Programowanie Ogólnie o programowaniu... Paradygmat funkcyjny funkcje to wartości podstawowe nacisk na wartościowanie dla danych wejść funkcja zwraca to samo wyjście oparte o rachunek lambda np. List, Scheme, F#

9 Programowanie Ogólnie o programowaniu... Paradygmat obiektowy programy to obiekty abstrakcyjność hermetyzacja polimorfizm dziedziczenie

10 Typy i operacje Przykładowy prosty kod def nwd ( a, b ) : w h i l e b : a, b = b, a%b r e t u r n a

11 Typy i operacje Typy logiczne bool : True lub False null : None wszystko jest prawdą oprócz: 0, 0.0, 0j;, (), [], { };

12 Typy i operacje Typy liczbowe całkowite: int (long w Python 2.x) 4591 zmiennoprzecinkowe: float zespolone: complex j Uwaga typy są automatycznie przedłużane - nie występuje przepełnienie typu; complex zawsze w formacie a+bj np. 2+1j, a nie 2+j;

13 Typy i operacje Operacje na typach liczbowych zapytanie typu: type() arytmetyczne proste: +; -; *; / arytmetyczne złożone: %; //; ** logiczne : ==;!=; <; >; <=; >= konwersje : int(); complex(); float()

14 Typy i operacje Napisy - łańcuchy znaków Unicode: str Napis (Py 3.x) unicode u Napis (Py 2.x) ASCII: bytes b Napis (Py 3.x) str Napis (Py 2.x)

15 Typy i operacje Napisy - łańcuchy znaków Unicode: str (Py 3.x) Napis "Napis" unicode (Py 2.x) u Napis u"napis" ASCII: bytes (Py 3.x) b Napis b"napis" str (Py 2.x) Napis "Napis" Uwaga wielowierszowe w potrójnych lub znaku specjalne Unicode działają \n do momentu r napis wyświetlanie liczb: str(7) repr(9.4)

16 Typy i operacje Kolekcje lista (zmienna): [4.0, string, True] krotka (niezmienna): (4.0, string, True) zbiór (zmienny): {4.0, string, True} słownik (zmienny): { key1 : 1.0, 3: False}

17 Instrukcje If i f warunek : b l o k i n s t r u k c j i e l i f warunek : b l o k i n s t r u k c j i e l s e : b l o k i n s t r u k c j i

18 Instrukcje While w h i l e warunek : b l o k i n s t r u k c j i ( 1 ) continue e l s e : b l o k i n s t r u k c j i ( 2 )

19 Instrukcje For f o r zmienna i n l i s t a : b l o k i n s t r u k c j i ( 1 ) e l s e : b l o k i n s t r u k c j i ( 2 )

20 Instrukcje Funkcje def s i l n i a ( n ) : p r i n t n=, n i f n > 1 : r e t u r n n s i l n i a ( n 1) e l s e : p r i n t k o n i e c r e t u r n 1

21 Instrukcje zaawansowane String - przydatne funkcje n a p i s = Napis k t o r y l e c i s o b i e d a l e j t a b l i c a = n a p i s. s p l i t ( ) n a p i s 2 = Poczatek n a p i s u. j o i n ( i )

22 Instrukcje zaawansowane String - formatowanie Formatowanie krotki napisów n a p i s = Napis k t o r y l e c i n a p i s 2 = s o b i e d a l e j %s=%s % ( n a p i s, n a p i s 2 ) Standardowe wypisanie n a p i s = Napis k t o r y l e c i n a p i s 2 = s o b i e d a l e j i = 16 p r i n t ( n a p i s + n a p i s 2 + s t r ( i ) ) p r i n t ( 2+1=,2+1) p r i n t ( i h 5)

23 Instrukcje zaawansowane Standardowe wejście p r i n t ( H a l t! ) u s e r i n p u t = i n p u t ( Who Goes t h e r e? ) p r i n t ( You may pass, + u s e r i n p u t )

24 Instrukcje zaawansowane Operacje na listach l i s t a = [ b l e, 667, f u j ] l i s t a. i n d e x ( b l e ) l i s t a [ 2 ] l i s t a [ 1 : 2 ] l i s t a. i n s t e r t ( 1, abc ) l i s t a. append ( s t h ) l i s t a. e x t e n d ( [ cde, ] ) l i s t a. r e v e r s e ( ) l i s t a. s o r t ( ) l e n ( l i s t a )

25 Instrukcje zaawansowane Operacje na listach cd... l i s t a = [ b l e, 667, f u j,778, p s i k ] l i s t a [ 1] l i s t a [ 0 : 4 ] l i s t a [0: 1] l i s t a [ 1 : ] l i s t a [ : 2 ] l i s t a. append ( [ cde, ] ) l i s t a. e x t e n d ( [ cde, ] )

26 Instrukcje zaawansowane Operacje na listach cd... l i s t a = [ b l e, 667, f u j,778, p s i k ] b l e i n l i s t a l i s t a. remove ( b l e ) l i s t a. pop ( ) l i s t a 2 = [ p o s z e d l, s o b i e, 5 54] l i s t a 3 = l i s t a +l i s t a 2 l i s t a 3+= l i s t a 2 l i s t a 3 = [ que, qua ] 2

27 Instrukcje zaawansowane Operacje na krotkach k r o t k a = ( b l e, 667, f u j,778, p s i k ) k r o t k a. i n d e x ( f u j ) f u j i n k r o t k a Po co są krotki? do iteracji (szybsze niż listy) zabezpieczenie przed zapisem jako klucz w słowniku (w przeciwieństwie do list) do formatowania tekstu

28 Instrukcje zaawansowane Operacje na słownikach s l o w n i k = { b l e : f u j, p s i k : 6 6 7, f u j : b l e } s l o w n i k [ b l e ] s l o w n i k [ p s i k ]= p o s z e d l d e l s l o w n i k [ p s i k ] s l o w n i k. c l e a r ( ) s l o w n i k. k e y s ( ) s l o w n i k. v a l u e s ( ) s l o w n i k. i t e m s ( )

29 Instrukcje zaawansowane Zmienne, trochę ciekawostek ( x, y, z )=(1,2,3) range ( 1 3 ) ( NIE,MOZE,TAK)= range ( 3 )

30 Instrukcje zaawansowane Wyrażenia listowe l i s t a = [ 1, 2, 5, 9 ] [ e l 2 f o r e l i n l i s t a ]

31 Instrukcje zaawansowane Filtracja list l i s t = [ a, p a r s z y w i e c, dobry, z l y, b r z y d k i, d o l a r, w i e [ e l f o r e l i n l i s t i f l e n ( e l ) >0] [ e l f o r e l i n l i s t i f e l!= b r z y d k i ] [ e l f o r e l i n l i s t i f l i s t. count ( e l )==0]

32 Dalsze elementy Pythona Wyjątki t r y : k=7 p r i n t ( k ) k+ cos except : p r i n t ( w y j a t e k ) e l s e : f i n a l l y :

33 Dalsze elementy Pythona Wyjątki - łapanie except T: except (T1, T2 ) : except T as v : r a i s e

34 Dalsze elementy Pythona Wyjątki - typy A s s e r t i o n E r r o r EOFError I O E r r o r S y n t a x E r r o r I m p o r t E r r o r KeyError F l o a t i n P o i n t E r r o r I n d e x E r r o r TypeError V a l u e E r r o r Z e r o D i v i s i o n E r r o r

35 Dalsze elementy Pythona Wejście - wyjście i n p u t ( ) s y s. s t d i n p r i n t ( ) s y s. s t d o u t

36 Dalsze elementy Pythona Moduły from MODUL import KLASA from s y s import s t d i n

37 Dalsze elementy Pythona Pliki open ( ) r e a d ( ) r e a d l i n e ( ) r e a d l i n e s ( ) w r i t e ( ) c l o s e ( )

38 Dalsze elementy Pythona Przydatne polecenia Kodowanie Pythona # c o d i n g : u t f 8 ord ( a ) c h r ( 9 7 ) ord ( u a ) u n i c h r (378) t y p e (234) l i s t = [ ] d i r ( l i s t ) g e t a t t r ( l i s t, pop )

39 Dalsze elementy Pythona Przydatne polecenia cd... enumerate ( l i s t a ) z i p ( l i s t 1, l i s t 2,... )

40 Dalsze elementy Pythona Definicja funkcji def nazwa ( a r g s ) : Opis f u n k c j i w p l i k u nazwa. d o c c i a l o ;

41 Dalsze elementy Pythona Troszkę o funkcjach Funkcja w Pythonie brak typów argumentów niemożliwość przeciążania funkcji standardowe określanie wartości nazwa=wartosc * - rozszerzenie ostatniego argumentu do postaci tablicy **- rozszerzenie ostatniego argumentu do postaci słownika return x

42 Dalsze elementy Pythona Funkcje anonimowe g = lambda x : g ( 3 ) x 2

43 Dalsze elementy Pythona Moduł import m m. f u n k c j a from m import ; f u n k c j a

44 Charakterystyka ponad 200 modułów pełna lista:

45 Charakterystyka Najpopularniejsze moduły: time sys os math random pickle urllib re cgi socket

46 Systemowe Moduł time gmtime ( 0 ) l o c a l t i m e ( ) # j a k o k r o t k a time ( ) # w sekundach c l o c k ( ) # zwraca c z a s p r o c e s o r a ctime ( ) # k o n w e r s j a sekund na s t r i n g a mktime ( ) # k r o t k a na sekundy s l e e p ( ) s t r p t i m e ( 30 Nov 00, %d %b %y ) s t r f t i m e ( %a, %d %b %Y %H:%M:%S +0000, gmtime ( ) )

47 Systemowe Moduł sys a r g v # argumenty z l i n i i p o l e c e n e x i t ( r e s u l t ) # konczy program path # l i s t a katalogow p o d c z e p i o n y c h do Py v e r s i o n s t d i n s t d o u t s t d e r r g e t s i z e o f ( o b j e c t ) # w b a j t a c h p l a t f o r m g e t w i n d o w s v e r s i o n ( ) # t y l k o w Windzie modules # zaladowane moduly

48 Systemowe Moduł locale g e t l o c a l e ( ) g e t p r e f f e r e d e n c o d i n g ( l o c a l e ) s e t l o c a l e ( ) r e s e t l o c a l e ( )

49 Systemowe Moduł os identyfikacja e n v i r o n # zmienne systemowe e n v i r o n [ HOME ] g e t g i d ( ) g e t g r o u p s ( ) g e t e u i d ( ) g e t l o g i n ( ) g e t p i d ( ) # a n a l o g i c z n i e s e t uname ( )

50 Systemowe Moduł os pliki open ( p l i k ) # o t w i e r a p l i k c l o s e ( p l i k ) # zamyka p l i k r o z n e od p o l e c e n os. # P o l e c e n i a os. open ( p l i k, f l a g i ) # zwraca f i l e d e s c r i p t o r c l o s e ( f d ) c l o s e r a n g e ( fd min, fd max ) d e v i c e e n c o d i n g ( f d ) dup ( f d ) fchmod ( fd, mode ) fchown ( fd, uid, g i d ) f s t a t ( f d ) f s y n c ( f d ) # p i s a n i e po p l i k u r e a d ( fd, b y t e s ) w r i t e ( fd, s t r )

51 Systemowe Moduł os katalogi c h d i r ( path ) f c h d i r ( f d ) getcwd ( ) # c u r r e n t working d i r e c t o r y chmod ( paty, mode ) chown ( path, uid, g i d ) mkdev ( major, minor ) mkdir ( ) remove ( path ) rename ( s r c, d s t ) r m d i r ( path ) s t a t ( path )

52 Systemowe Moduł os procesy e x e c l ( path, arg0,... ) e x e c v ( path, a r g s ) # p r o c e s w m i e j s c u obecnego spawnl ( mode, path, arg0,... ) spawnv ( mode, path, a r t g s ) # nowy p r o c e s u e x i t ( n ) f o r k ( ) k i l l ( pid, s i g ) system ( cammand ) t i m e s ( ) # zwraca p i e c r o z n y c h czasow w a i t ( )

53 Math Moduł array lista zajmująca mniej pamięci dopuszczalne typy: b, B (char), u, h, H (short), i, I, l, L, f, d a r r a y ( l, [ 1, 2, 3, 4 ] ) i t e m s i z e append ( x ) e x t e n d ( i e t a r b l e ) count ( x ) # z l i c z a i l o s c w y s t a p i e n i n d e x ( x ) i n s e r t ( i, x ) pop ( [ i ] ) remove ( x ) r e v e r s e ( ) to ( ) ; from ( ) # bytes, f i l e, l i s t, s t r i n g, u n i c o d e

54 Math Moduł math c e i l ( x ) c o p y s i g n ( x, y ) # from y to x f a b s ( x ) f l o o d ( x ) fmod ( x, y ) # modulo z b i b l i o t e k i C f a c t o r i a l ( x ) f r e x p ( x ) # zamiana na format w y k l a d n i c z y fsum ( i t e r a b l e ) suma l i c z b ## d l a r o z r o z n i e n i a od sum ( i t ) co zwraca p o l a c z o n a i s i n f i n i t e ( x ) i s n a n ( x ) l d e x p ( x, i ) zwraca x 2ˆ i

55 Math Moduł math exp ( x ) expm1 ( x ) # zwraca ( e ˆx) 1 l o g ( x, base ) l o g 1 p ( x ) # l n ( x+1) l o g 1 0 ( x ) pow ( x, y ) s q r t ( x )

56 Math Moduł math d e g r e e s ( x ) r a d i a n s ( x ) gamma( x ) lgamma ( x ) # zwraca l n z gamma( x )

57 Math Moduł random s e e d ( [ x ] ) r a n d r a n g e ( s t a r t, stop, s t e p ) r a n d i n t ( a, b ) c h o i c e ( seq ) s h u f f l e ( seq ) sample ( p o p u l a t i o n, k ) random ( ) b a t a v a r i a t e ( alpha, betha ) e x p o v a r i a t e ( lambd ) gammavariate ( alpha, beta ) g a u s s (mu, sigma ) #s z y b s z e n o r m a l v a r i a t e (mu, sigma ) p a r e t o v a r i a t e ( a l p h a )

58 Math Moduł cmath phase (com ) p o l a r (com ) r e c t ( r, p h i ) exp (com) l o g (com) l o g 1 0 ( com) s q r t (com)

59 Math Moduł fractions F r a c t i o n (num, denum ) F r a c t i o n ( f l o a t ) F r a c t i o n ( dec ) F r a c t i o n ( s t r ) l i m i t d e n o m i n a t o r (max )

60 Parsery Parsery plików xml html configparser argparser

61 Parsery Bazy danych dbm sqlite3

62 Parsery Formatowanie stringów string re

63 Parsery Moduł string - constants a s c i i l e t t e r s a s c i i l o w e r c a s e a s c i i u p p e r c a s e d i g i t s h e x d i g i t s w h i t e s p a c e

64 Parsery Moduł string - Formatter format ( s t r i n g, args, kwargs ) r e p l a c e m e n t f i e l d ::= { [ f i e l d n a m e ] [! c o n v e r s i o n ] [ : f o r m a t s p e c ] } f i e l d n a m e ::= arg name (. a t t r i b u t e n a m e [ e l e m e n t i n d e x ] ) arg name ::= [ i d e n t i f i e r i n t e g e r ] a t t r i b u t e n a m e ::= i d e n t i f i e r e l e m e n t i n d e x ::= i n t e g e r i n d e x s t r i n g i n d e x s t r i n g ::= <any s o u r c e c h a r a c t e r except ] > + c o n v e r s i o n ::= r s a f o r m a t s p e c ::= <d e s c r i b e d i n the n e x t s e c t i o n >

65 Parsery Moduł string - Formatter mini language f o r m a t s p e c ::= [ [ f i l l ] a l i g n ] [ s i g n ] [#] [ 0 ] [ width ] [, ]... [. p r e c i s i o n ] [ t y p e ] f i l l ::= <a c h a r a c t e r o t h e r than } > a l i g n ::= < > = ˆ s i g n ::= + width ::= i n t e g e r p r e c i s i o n ::= i n t e g e r t y p e ::= b c d e E f F.. g G n o s x X %

66 Parsery Moduł string - Formatter przykłady >>> {0}, {1}, {2}. format ( a, b, c ) a, b, c >>> {}, {}, {}. format ( a, b, c ) # 3.1+ o n l y a, b, c >>> {2}, {1}, {0}. format ( a, b, c ) c, b, a >>> {2}, {1}, {0}. format ( abc ) c, b, a >>> {0}{1}{0}. format ( abra, cad ) a b r a c a d a b r a >>> r e p r ( ) shows q u o t e s : {! r } ; s t r ( ) doesn t : {! s }.... format ( t e s t 1, t e s t 2 ) r e p r ( ) shows q u o t e s : t e s t 1 ; s t r ( ) doesn t : t e s t 2

67 Parsery Moduł string - Formatter przykłady >>> width = 5 >>> f o r num i n range ( 5, 1 2 ) :... f o r base i n dxob :... p r i n t ( { 0 : { width }{ base }}. format (num, base=base,... p r i n t ( )

68 Inne Moduły sieciowe ebbrowser http urllib telnetlib ssl socket smtpd, smtplib, poplib, mailbox, imaplib, ftplib cgi, cgitb

69 Inne Moduły narzędziowe Pakery zlib, gzip bz2 zipfile tarfile

70 Inne Moduły narzędziowe Programowanie współbieżne threading multiprocessing subprocess

71 Inne Moduły narzędziowe Różne wave unittest timeit pomiar czasu wykonywania programów curses, tkinter gui

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python Wykład 1. 4 października 2013 Plan wykładu 1 2 3 4 Typy proste Kolekcje Instrukcje w języku (przypomnienie) Wykładowca: Termin wykładu: piątek, 10:15 12:00, sala 119 Strona wykładu http://www.ii.uni.wroc.pl/

Bardziej szczegółowo

3. Biblioteka standardowa Pythona

3. Biblioteka standardowa Pythona Gdańsk, 2014 i plików tekstowych Użyteczne typy danych Biblioteka numeryczna Operacje systemowe i programowanie współbieżne Sieci Inne Standardowa biblioteka Pythona to ok. 200 modułów i ok. 100 podmodułów.

Bardziej szczegółowo

Python wstęp do programowania dla użytkowników WCSS

Python wstęp do programowania dla użytkowników WCSS Python wstęp do programowania dla użytkowników WCSS Dr inż. Krzysztof Berezowski Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Wprowadzenie CHARAKTERYSTYKA JĘZYKA Filozofia języka

Bardziej szczegółowo

Python. Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1

Python. Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1 Python Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1 Cechy języka marketing Obiektowy (dużo prostszy od C++) Darmowy Nie tylko Unix (choć tam najpopularniejszy) Wiele bibliotek (np. Tkinter, czyli interfejs do

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Python Wykład 6. Pliki tekstowe Pliki rekordów Pliki CSV Strumienie

Kurs języka Python Wykład 6. Pliki tekstowe Pliki rekordów Pliki CSV Strumienie Kurs języka Python Wykład 6. Pliki tekstowe Pliki rekordów Pliki CSV Strumienie Operacje na plikach Otwarcie i zamknięcie pliku: fh = open('plik', 'r') Atrybuty: 'r' odczyt 'w' zapis 'a' dopisanie 'r+'

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Plan. krótkie opisy modułów. 1 Uwagi na temat wydajności CPython a. 2 Podstawowe techniki poprawiające wydajność obliczeniową

Plan. krótkie opisy modułów. 1 Uwagi na temat wydajności CPython a. 2 Podstawowe techniki poprawiające wydajność obliczeniową Plan 1 Uwagi na temat wydajności CPython a 2 Podstawowe techniki poprawiające wydajność obliczeniową 3 Podstawowe techniki poprawiające zużycie pamięci krótkie opisy modułów 1 array - jak oszczędzić na

Bardziej szczegółowo

Koło Studentów Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Koło Studentów Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Koło Studentów Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Python programming is fun again! Piotr Wasilewski wasilewski.piotrek (at) gmail.com Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne Plan wykładu Wstęp Język

Bardziej szczegółowo

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program.

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. PYTHON Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. Aby program napisany w danym języku mógł być wykonany, niezbędne

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Programowanie, algorytmy i struktury danych

Programowanie, algorytmy i struktury danych 1/44 Programowanie, algorytmy i struktury danych materiały do wykładu: http://cez.wipb.pl/moodle/ email: m.tabedzki@pb.edu.pl strona: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~tabedzki/ Marek Tabędzki Wymagania

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Środowisko programisty

Środowisko programisty Środowisko programisty 1/34 Środowisko programisty Język Python cz. 1 dr inż. Grzegorz Michalski 24 marca 2014 Środowisko programisty 2/34 Wstęp Uruchamianie interpretera python Wykonywalne skrypty #!/usr/bin/python

Bardziej szczegółowo

Podstawy. Jan Koprowski Politechnika Gdańska, FTiMS Informatyka Stosowana

Podstawy. Jan Koprowski <jan.koprowski@gmail.com> Politechnika Gdańska, FTiMS Informatyka Stosowana Podstawy 1 Plan prezentacji Garść informacji Komentarze Stringi Wbudowane typy liczbowe Konstrukcja print Pobieranie danych Konstrukcja if Konstrukcja if else Konstrukcja if elif else Pętla while Pętla

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Podstawowe konstrukcje programistyczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk (Wydział Fizyki) WP w. II Jesień 2013 1 / 34 Przypomnienie Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Pythonie

Podstawy programowania w Pythonie Podstawy programowania w Pythonie Wykład 1 dr Andrzej Zbrzezny Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie 3 października 2012 dr Andrzej Zbrzezny (IMI AJD) Podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski Informatyka- wykład Podstawy programowania w Pythonie dr Marcin Ziółkowski Instytut Matematyki i Informatyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 23 listopada 2015 r. JĘZYK PYTHON Język Python jest

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki i Programowania (kierunek matematyka stosowana)

Wstęp do Informatyki i Programowania (kierunek matematyka stosowana) Wstęp do Informatyki i Programowania (kierunek matematyka stosowana) Jacek Cichoń Przemysław Kobylański Instytut Matematyki i Informatyki Politechnika Wrocławska Na podstawie: M.Summerfield.Python 3. Kompletne

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wykład nr 1 Język Ruby i framework Rails

Wykład nr 1 Język Ruby i framework Rails Wykład nr 1 Język Ruby i framework Rails Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Konsultacje: czw. 14.00-15.30, pokój 3.211 Historia Rubiego i Railsów 1993 Yukihiro Matsumoto San, Japonia 1995 pierwsze

Bardziej szczegółowo

Programowanie RAD Delphi

Programowanie RAD Delphi Programowanie RAD Delphi Dr Sławomir Orłowski Zespół Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pokój: 202, tel. 611-32-46, e-mial: bigman@fizyka.umk.pl Delphi zasoby Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język PYTHON Podstawowe informacje Python to język skryptowy, interpretowany - co oznacza, że piszemy skrypt, a następnie wykonujemy go za

Bardziej szczegółowo

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji.

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji. JAVA Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym obiektowo, dostarczającym możliwość uruchamiania apletów oraz samodzielnych aplikacji. Java nie jest typowym kompilatorem. Źródłowy kod

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Pętle while, for, do while, instrukcje break, continue, switch 1. Pętle

Pętle while, for, do while, instrukcje break, continue, switch 1. Pętle Pętle while, for, while, instrukcje break, continue, switch 1. Pętle Przykład 1 - Pętla while public class lab4_3 public static void main(string[] args) char ch = 'a'; String s, wynik=""; while ( ch!=

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ruby dla programistów javy

Wstęp do ruby dla programistów javy czyli dlaczego java ssie Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne 26 lutego 2011 Podstawowe cechy Ruby vs Java Wieloparadygmatowy Imperatywny Typowanie Silne Dynamiczne Otwarte klasy Interpretowany Wszystko

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Środowisko programisty

Środowisko programisty Środowisko programisty 1/35 Środowisko programisty Język Python cz. 3 dr inż. Grzegorz Michalski 7 kwietnia 2014 Środowisko programisty 2/35 Kod samotestujący Tworzenie def t e s t e r ( ) : p r i n t

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt Serwer WWW Apache http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Katalog który ma być serwowany Moduły, które mają zostać uruchomione na serwerze m.in. PHP, mod_rewrite Wirtualne

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Python 1

Wstęp do informatyki. Python 1 Wstęp do informatyki Python 1 Python - wprowadzenie Wysokopoziomowy język programowania obiektowego stworzony na początku lat dziewięćdziesiątych XXw. Cechy Pythona: - wszechstronne zastosowania (GUI,

Bardziej szczegółowo

while (test) instrukcja; int i=0; while (i<10) i++; dopóki test prawdziwy wykonuj instrukcję Wykonano: 35% / \ fałsz test prawda instrukcja

while (test) instrukcja; int i=0; while (i<10) i++; dopóki test prawdziwy wykonuj instrukcję Wykonano: 35% / \ fałsz test prawda instrukcja Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 9 2/24 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012 Pracownia nr

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego Podstawy programowania obiektowego Technologie internetowe Wykład 5 Program wykładu Podejście obiektowe kontra strukturalne do tworzenie programu Pojęcie klasy i obiektu Składowe klasy: pola i metody Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład V Rzut okiem na języki programowania 1 Kompilacja vs. interpretacja KOMPILACJA Proces, który przetwarza program zapisany w języku programowania,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 ITA-104 do programowania Informacje o kursie Zakres tematyczny kursu Opis kursu Kurs przeznaczony jest do prowadzenia przedmiotu do programowania

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python Wykład 4. 23 października 2015 Plan wykładu 1 2 Pliki tekstowe Trwałość obiektów CSV Strumienie Plan wykładu 1 2 Pliki tekstowe Trwałość obiektów CSV Strumienie Protokół iteracyjny Producent Umiem dostarczać

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE w C prolog

PROGRAMOWANIE w C prolog PROGRAMOWANIE w C prolog dr inż. Jarosław Stańczyk Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Katedra Genetyki 1 / jaroslaw.stanczyk@up.wroc.pl programowanie w c 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI

SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI Podziękowania XIX Wprowadzenie XXI Dlaczego właśnie Python?...xxii Jak się uczyć pisania kodu...xxii Kto powinien przeczytać tę książkę...xxiii Co jest w tej książce... xxiv Strona

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski Typy danych, zmienne i tablice Tomasz Borzyszkowski Silne typy Javy Java jest językiem wyposażonym w silny system typów. Wywodzi się stąd siła i bezpieczeństwo tego języka. Co to znaczy silny system typów?

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

20. Pascal i łączenie podprogramów Pascala z programem napisanym w C

20. Pascal i łączenie podprogramów Pascala z programem napisanym w C Opublikowano w: WEREWKA J..: Podstawy programowana dla automatyków. Skrypt AGH Nr 1515, Kraków 1998 20. i łączenie podprogramów a z programem napisanym w Ze względu na duże rozpowszechnienie języka, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania

Języki i paradygmaty programowania Języki i paradygmaty programowania WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i INFORMATYKI dr inż. Robert Arsoba Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 2009/2010 Materiały do wykładu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Literatura David Harel. Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Wydanie trzecie. Seria: Klasyka informatyki. Warszawa 2000. Niklaus Wirth. Algorytmy

Bardziej szczegółowo

2. Składnia Pythona. Robert Janczewski. Gdańsk, 2014

2. Składnia Pythona. Robert Janczewski. Gdańsk, 2014 Gdańsk, 2014 Czym jest Python? Python a C Struktura programu Zmienne i zarządzanie pamięcią Przykład Python to język programowania, który został zaprojektowany tak, by można było szybko tworzyć czytelne

Bardziej szczegółowo

Programowanie wieloplatformowe w Java

Programowanie wieloplatformowe w Java Programowanie wieloplatformowe w Java dr Krzysztof Podlaski 1 Kwestie organizacyjne Wykład: 15 godzin Zaliczenie test Ćwiczenia 30 godzin (dr K.Podlaski) Zaliczenie projekt Konsultacje: do ustalenia, Kontakt:

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

Dzi kuj za uwag! Spotkania z Pythonem. Cz ± 1 - podstawy - rozwi zania zada« Michaª Alichniewicz. Gda«sk 2014. Studenckie Koªo Automatyków SKALP

Dzi kuj za uwag! Spotkania z Pythonem. Cz ± 1 - podstawy - rozwi zania zada« Michaª Alichniewicz. Gda«sk 2014. Studenckie Koªo Automatyków SKALP Spotkania z Pythonem Cz ± 1 - podstawy - rozwi zania zada«michaª Alichniewicz Studenckie Koªo Automatyków SKALP Gda«sk 2014 Dzi kuj za uwag! Na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Bardziej szczegółowo

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki Jerzy Nawrocki, Jerzy Nawrocki Wydział Informatyki Politechnika Poznańska jerzy.nawrocki@put.poznan.pl Cel wykładu Programowanie imperatywne i język C Zaprezentować paradygmat programowania imperatywnego

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

Język Python: operacje i obliczenia na danych typów prostych. Wyprowadzanie wyników.

Język Python: operacje i obliczenia na danych typów prostych. Wyprowadzanie wyników. Informatyka II, II tydzień 1 Język Python: operacje i obliczenia na danych typów prostych. Wyprowadzanie wyników. Wstęp: Źródła Pythona są bezpłatne (proponuję wersję 2.4.4, ewentualnie ActivePython 2.4.3.11),

Bardziej szczegółowo

Polecenia wewnętrzne:

Polecenia wewnętrzne: Polecenia wewnętrzne DOS-u znajdują się w pamięci operacyjnej komputera, realizowane przez procesor poleceń COMMANDCOM Polecenia zewnętrzne DOS-u są to pliki ściągane do pamięci operacyjnej każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C Pliki Informacje ogólne Plik jest pewnym zbiorem danych, zapisanym w systemie plików na nośniku danych (np. dysku twardym, pendrive, płycie DVD itp.). Może posiadać określone atrybuty, a odwołanie do niego

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Studia podyplomowe dla nauczycieli INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Przedmiot JĘZYKI PROGRAMOWANIA DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA Autor mgr Sławomir Ciernicki 1/7 Aby

Bardziej szczegółowo

Kalkulator. Programowanie komputerów. Kalkulator możliwe udoskonalenia. Kalkulator. Kalkulator. Kalkulator możliwe udoskonalenia

Kalkulator. Programowanie komputerów. Kalkulator możliwe udoskonalenia. Kalkulator. Kalkulator. Kalkulator możliwe udoskonalenia Programowanie komputerów Relatywnie prosty interfejs użytkownika Złożony algorytm. Elementy obowiązkowe (2,) Klawisze: numeryczne..9, znak dziesiętny (","), operacje arytmetyczne, -, *, /, wynik () oraz

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Programowanie C# mgr in. Dariusz Ku. p. 119A dkus@dune.pol.lublin.pl http://antenor.pol.lublin.pl/~dkus

Programowanie C# mgr in. Dariusz Ku. p. 119A dkus@dune.pol.lublin.pl http://antenor.pol.lublin.pl/~dkus Programowanie C# mgr in. Dariusz Ku p. 119A dkus@dune.pol.lublin.pl http://antenor.pol.lublin.pl/~dkus Translacja kodu Kod ródłowy Java, C# Kompilator Kompilator Kod poredni Interpreter Maszyna wirtualna

Bardziej szczegółowo

JavaScript - korzenie

JavaScript - korzenie JavaScript - korzenie Dowiesz się o historii JavaScript, jego dialektach i wersjach. Poznasz złe i dobre strony języka, a gdy zaskoczy Cię działanie któregoś z jego elementów, będziesz wiedział, gdzie

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania Wykład 2. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18

Języki i paradygmaty programowania Wykład 2. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18 Dariusz Wardowski dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18 Literatura Języki i paradygmaty programowania Wykład 2 1. C. S. Horstman, G. Cornell, core Java 2 Podstawy, Helion 2003

Bardziej szczegółowo

Funkcje i instrukcje języka JavaScript

Funkcje i instrukcje języka JavaScript Funkcje i instrukcje języka JavaScript 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń : zna operatory i typy danych języka JavaScript, zna konstrukcję definicji funkcji, zna pętlę If i For, Do i While oraz podaje

Bardziej szczegółowo

Plan Przegląd podstawowych typów i konstrukcji języka

Plan Przegląd podstawowych typów i konstrukcji języka Plan Przegląd podstawowych typów i konstrukcji języka interpreter i witaj świecie struktura kodu, wcięcia zakresy widoczności zmiennych typy proste, int, float, konwersje podstawowe instrukcje Łukasz Ligowski,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Python. Wykład 14. Marcin Młotkowski. 25 stycznia 2010. Python i Apache Pythonowe platformy aplikacyjne. Dystrybucja aplikacji w U*IX

Kurs języka Python. Wykład 14. Marcin Młotkowski. 25 stycznia 2010. Python i Apache Pythonowe platformy aplikacyjne. Dystrybucja aplikacji w U*IX Wykład 14. 25 stycznia 2010 1 2 Dystrybucja aplikacji w U*IX Python w aplikacjach serwerowych CGI; FastCGI, SCGI: ulepszone CGI; WSGI: Web Server Gateway Interface mod_python Moduł mod_python Moduł do

Bardziej szczegółowo

Wielojęzykowość w aplikacjach J2EE. Tomasz.Skutnik@e-point.pl

Wielojęzykowość w aplikacjach J2EE. Tomasz.Skutnik@e-point.pl e-point SA 7 marca, 2009 Co to jest duży system? Domeny narodowe Warianty językowe Funkcje (ekrany) Klucze lokalizacyjne Tabele językowe w bazie danych Gdzie mogą wystąpić problemy? Środowisko uruchomieniowe

Bardziej szczegółowo

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Programowanie obiektowe Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Polimorfizm,

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 10 JavaScript JavaScript (ECMAScript) skryptowy język programowania powszechnie używany w Internecie. Skrypty JS dodają do stron www interaktywność i funkcjonalności,

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI

DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI Pamięć komputera, dostępna dla programu, dzieli się na cztery obszary: kod programu, dane statyczne ( np. stałe i zmienne globalne programu), dane automatyczne zmienne

Bardziej szczegółowo

Paradygmaty programowania

Paradygmaty programowania Paradygmaty programowania Jacek Michałowski, Piotr Latanowicz 15 kwietnia 2014 Jacek Michałowski, Piotr Latanowicz () Paradygmaty programowania 15 kwietnia 2014 1 / 12 Zadanie 1 Zadanie 1 Rachunek predykatów

Bardziej szczegółowo

Łącza nienazwane(potoki) Łącza nienazwane mogą być używane tylko pomiędzy procesami ze sobą powiązanymi.

Łącza nienazwane(potoki) Łącza nienazwane mogą być używane tylko pomiędzy procesami ze sobą powiązanymi. Przykład: $ ls more Łącza nienazwane(potoki) Łącza nienazwane mogą być używane tylko pomiędzy procesami ze sobą powiązanymi. Tworzenie łącza #include int pipe(int filedes[2]); Przykład: int

Bardziej szczegółowo

Programowanie I C / C++ laboratorium 03 arytmetyka, operatory

Programowanie I C / C++ laboratorium 03 arytmetyka, operatory Programowanie I C / C++ laboratorium 03 arytmetyka, operatory Jarosław Piersa Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2013-02-19 Typ znakowy Typ znakowy Typ wyliczeniowy # include

Bardziej szczegółowo

Systemy Rozproszone Technologia ICE

Systemy Rozproszone Technologia ICE Systemy Rozproszone Technologia ICE Zespół Systemów Rozproszonych () Katedra Informatyki AGH Kraków Kornel Skałkowski skalkow@agh.edu.pl Opracowano na podstawie książki: Henning M, Spruiell M. Distributed

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki

Wstęp do Informatyki Wstęp do Informatyki Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 11 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Wstęp do Informatyki Wykład 11 1 / 52 Pętla for # i n c l u d e

Bardziej szczegółowo