Współczesne Narzędzia Obliczeniowe - Python

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współczesne Narzędzia Obliczeniowe - Python"

Transkrypt

1 Współczesne Narzędzia Obliczeniowe - Python mgr. inż. M. Czubenko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych 7 maja 2012

2 Podstawy podstaw Co to jest Python? Krótka historia następca języka ABC (1989) nazwa pochodzi od latającego cyrku do wersji 1.2 wydawany przez CWI (Centrum Matematyki i Informatyki w Amsterdamie) na licencji GPL i od 2.0 Python Software Foundation

3 Podstawy podstaw Pythona aktualnie Wersje: wsparcie wersji 2.x aktualna rozwojowa IronPython (.Net) Jython (Java) PyPy (JIT) Stackless Python (c)

4 Podstawy podstaw Jak instalować Pythona? Systemy Windows - wininstaller Linux - repozytoria MacOS - installer

5 Podstawy podstaw Pythona IDE Anjuta (unix) eric python IDE (niezależny) geany (niezależny) Boa Constructor Komodo IDE (cross) MonoDevelop (cross) PIDA (cross) Spyder (Win/Linux/OS X) PyDev (eclipse plugin) PsVisual (win) SPE (niezależny) Wing (Win/Linux/OS X)

6 Podstawy podstaw Co to jest Python? Filozofia wielo-paradygmatowy obiektowy funkcyjny strukturalny typy dynamiczne garbage collector przenośność - interpreter brak enkapsulacji prawie wszystko jest obiektem

7 Programowanie Ogólnie o programowaniu... Paradygmat strukturalny hierarchiczne dzielenie na bloki omijanie skoków (goto, break, continue, switch) większość języków język stricte strukturalny - Pascal

8 Programowanie Ogólnie o programowaniu... Paradygmat funkcyjny funkcje to wartości podstawowe nacisk na wartościowanie dla danych wejść funkcja zwraca to samo wyjście oparte o rachunek lambda np. List, Scheme, F#

9 Programowanie Ogólnie o programowaniu... Paradygmat obiektowy programy to obiekty abstrakcyjność hermetyzacja polimorfizm dziedziczenie

10 Typy i operacje Przykładowy prosty kod def nwd ( a, b ) : w h i l e b : a, b = b, a%b r e t u r n a

11 Typy i operacje Typy logiczne bool : True lub False null : None wszystko jest prawdą oprócz: 0, 0.0, 0j;, (), [], { };

12 Typy i operacje Typy liczbowe całkowite: int (long w Python 2.x) 4591 zmiennoprzecinkowe: float zespolone: complex j Uwaga typy są automatycznie przedłużane - nie występuje przepełnienie typu; complex zawsze w formacie a+bj np. 2+1j, a nie 2+j;

13 Typy i operacje Operacje na typach liczbowych zapytanie typu: type() arytmetyczne proste: +; -; *; / arytmetyczne złożone: %; //; ** logiczne : ==;!=; <; >; <=; >= konwersje : int(); complex(); float()

14 Typy i operacje Napisy - łańcuchy znaków Unicode: str Napis (Py 3.x) unicode u Napis (Py 2.x) ASCII: bytes b Napis (Py 3.x) str Napis (Py 2.x)

15 Typy i operacje Napisy - łańcuchy znaków Unicode: str (Py 3.x) Napis "Napis" unicode (Py 2.x) u Napis u"napis" ASCII: bytes (Py 3.x) b Napis b"napis" str (Py 2.x) Napis "Napis" Uwaga wielowierszowe w potrójnych lub znaku specjalne Unicode działają \n do momentu r napis wyświetlanie liczb: str(7) repr(9.4)

16 Typy i operacje Kolekcje lista (zmienna): [4.0, string, True] krotka (niezmienna): (4.0, string, True) zbiór (zmienny): {4.0, string, True} słownik (zmienny): { key1 : 1.0, 3: False}

17 Instrukcje If i f warunek : b l o k i n s t r u k c j i e l i f warunek : b l o k i n s t r u k c j i e l s e : b l o k i n s t r u k c j i

18 Instrukcje While w h i l e warunek : b l o k i n s t r u k c j i ( 1 ) continue e l s e : b l o k i n s t r u k c j i ( 2 )

19 Instrukcje For f o r zmienna i n l i s t a : b l o k i n s t r u k c j i ( 1 ) e l s e : b l o k i n s t r u k c j i ( 2 )

20 Instrukcje Funkcje def s i l n i a ( n ) : p r i n t n=, n i f n > 1 : r e t u r n n s i l n i a ( n 1) e l s e : p r i n t k o n i e c r e t u r n 1

21 Instrukcje zaawansowane String - przydatne funkcje n a p i s = Napis k t o r y l e c i s o b i e d a l e j t a b l i c a = n a p i s. s p l i t ( ) n a p i s 2 = Poczatek n a p i s u. j o i n ( i )

22 Instrukcje zaawansowane String - formatowanie Formatowanie krotki napisów n a p i s = Napis k t o r y l e c i n a p i s 2 = s o b i e d a l e j %s=%s % ( n a p i s, n a p i s 2 ) Standardowe wypisanie n a p i s = Napis k t o r y l e c i n a p i s 2 = s o b i e d a l e j i = 16 p r i n t ( n a p i s + n a p i s 2 + s t r ( i ) ) p r i n t ( 2+1=,2+1) p r i n t ( i h 5)

23 Instrukcje zaawansowane Standardowe wejście p r i n t ( H a l t! ) u s e r i n p u t = i n p u t ( Who Goes t h e r e? ) p r i n t ( You may pass, + u s e r i n p u t )

24 Instrukcje zaawansowane Operacje na listach l i s t a = [ b l e, 667, f u j ] l i s t a. i n d e x ( b l e ) l i s t a [ 2 ] l i s t a [ 1 : 2 ] l i s t a. i n s t e r t ( 1, abc ) l i s t a. append ( s t h ) l i s t a. e x t e n d ( [ cde, ] ) l i s t a. r e v e r s e ( ) l i s t a. s o r t ( ) l e n ( l i s t a )

25 Instrukcje zaawansowane Operacje na listach cd... l i s t a = [ b l e, 667, f u j,778, p s i k ] l i s t a [ 1] l i s t a [ 0 : 4 ] l i s t a [0: 1] l i s t a [ 1 : ] l i s t a [ : 2 ] l i s t a. append ( [ cde, ] ) l i s t a. e x t e n d ( [ cde, ] )

26 Instrukcje zaawansowane Operacje na listach cd... l i s t a = [ b l e, 667, f u j,778, p s i k ] b l e i n l i s t a l i s t a. remove ( b l e ) l i s t a. pop ( ) l i s t a 2 = [ p o s z e d l, s o b i e, 5 54] l i s t a 3 = l i s t a +l i s t a 2 l i s t a 3+= l i s t a 2 l i s t a 3 = [ que, qua ] 2

27 Instrukcje zaawansowane Operacje na krotkach k r o t k a = ( b l e, 667, f u j,778, p s i k ) k r o t k a. i n d e x ( f u j ) f u j i n k r o t k a Po co są krotki? do iteracji (szybsze niż listy) zabezpieczenie przed zapisem jako klucz w słowniku (w przeciwieństwie do list) do formatowania tekstu

28 Instrukcje zaawansowane Operacje na słownikach s l o w n i k = { b l e : f u j, p s i k : 6 6 7, f u j : b l e } s l o w n i k [ b l e ] s l o w n i k [ p s i k ]= p o s z e d l d e l s l o w n i k [ p s i k ] s l o w n i k. c l e a r ( ) s l o w n i k. k e y s ( ) s l o w n i k. v a l u e s ( ) s l o w n i k. i t e m s ( )

29 Instrukcje zaawansowane Zmienne, trochę ciekawostek ( x, y, z )=(1,2,3) range ( 1 3 ) ( NIE,MOZE,TAK)= range ( 3 )

30 Instrukcje zaawansowane Wyrażenia listowe l i s t a = [ 1, 2, 5, 9 ] [ e l 2 f o r e l i n l i s t a ]

31 Instrukcje zaawansowane Filtracja list l i s t = [ a, p a r s z y w i e c, dobry, z l y, b r z y d k i, d o l a r, w i e [ e l f o r e l i n l i s t i f l e n ( e l ) >0] [ e l f o r e l i n l i s t i f e l!= b r z y d k i ] [ e l f o r e l i n l i s t i f l i s t. count ( e l )==0]

32 Dalsze elementy Pythona Wyjątki t r y : k=7 p r i n t ( k ) k+ cos except : p r i n t ( w y j a t e k ) e l s e : f i n a l l y :

33 Dalsze elementy Pythona Wyjątki - łapanie except T: except (T1, T2 ) : except T as v : r a i s e

34 Dalsze elementy Pythona Wyjątki - typy A s s e r t i o n E r r o r EOFError I O E r r o r S y n t a x E r r o r I m p o r t E r r o r KeyError F l o a t i n P o i n t E r r o r I n d e x E r r o r TypeError V a l u e E r r o r Z e r o D i v i s i o n E r r o r

35 Dalsze elementy Pythona Wejście - wyjście i n p u t ( ) s y s. s t d i n p r i n t ( ) s y s. s t d o u t

36 Dalsze elementy Pythona Moduły from MODUL import KLASA from s y s import s t d i n

37 Dalsze elementy Pythona Pliki open ( ) r e a d ( ) r e a d l i n e ( ) r e a d l i n e s ( ) w r i t e ( ) c l o s e ( )

38 Dalsze elementy Pythona Przydatne polecenia Kodowanie Pythona # c o d i n g : u t f 8 ord ( a ) c h r ( 9 7 ) ord ( u a ) u n i c h r (378) t y p e (234) l i s t = [ ] d i r ( l i s t ) g e t a t t r ( l i s t, pop )

39 Dalsze elementy Pythona Przydatne polecenia cd... enumerate ( l i s t a ) z i p ( l i s t 1, l i s t 2,... )

40 Dalsze elementy Pythona Definicja funkcji def nazwa ( a r g s ) : Opis f u n k c j i w p l i k u nazwa. d o c c i a l o ;

41 Dalsze elementy Pythona Troszkę o funkcjach Funkcja w Pythonie brak typów argumentów niemożliwość przeciążania funkcji standardowe określanie wartości nazwa=wartosc * - rozszerzenie ostatniego argumentu do postaci tablicy **- rozszerzenie ostatniego argumentu do postaci słownika return x

42 Dalsze elementy Pythona Funkcje anonimowe g = lambda x : g ( 3 ) x 2

43 Dalsze elementy Pythona Moduł import m m. f u n k c j a from m import ; f u n k c j a

44 Charakterystyka ponad 200 modułów pełna lista:

45 Charakterystyka Najpopularniejsze moduły: time sys os math random pickle urllib re cgi socket

46 Systemowe Moduł time gmtime ( 0 ) l o c a l t i m e ( ) # j a k o k r o t k a time ( ) # w sekundach c l o c k ( ) # zwraca c z a s p r o c e s o r a ctime ( ) # k o n w e r s j a sekund na s t r i n g a mktime ( ) # k r o t k a na sekundy s l e e p ( ) s t r p t i m e ( 30 Nov 00, %d %b %y ) s t r f t i m e ( %a, %d %b %Y %H:%M:%S +0000, gmtime ( ) )

47 Systemowe Moduł sys a r g v # argumenty z l i n i i p o l e c e n e x i t ( r e s u l t ) # konczy program path # l i s t a katalogow p o d c z e p i o n y c h do Py v e r s i o n s t d i n s t d o u t s t d e r r g e t s i z e o f ( o b j e c t ) # w b a j t a c h p l a t f o r m g e t w i n d o w s v e r s i o n ( ) # t y l k o w Windzie modules # zaladowane moduly

48 Systemowe Moduł locale g e t l o c a l e ( ) g e t p r e f f e r e d e n c o d i n g ( l o c a l e ) s e t l o c a l e ( ) r e s e t l o c a l e ( )

49 Systemowe Moduł os identyfikacja e n v i r o n # zmienne systemowe e n v i r o n [ HOME ] g e t g i d ( ) g e t g r o u p s ( ) g e t e u i d ( ) g e t l o g i n ( ) g e t p i d ( ) # a n a l o g i c z n i e s e t uname ( )

50 Systemowe Moduł os pliki open ( p l i k ) # o t w i e r a p l i k c l o s e ( p l i k ) # zamyka p l i k r o z n e od p o l e c e n os. # P o l e c e n i a os. open ( p l i k, f l a g i ) # zwraca f i l e d e s c r i p t o r c l o s e ( f d ) c l o s e r a n g e ( fd min, fd max ) d e v i c e e n c o d i n g ( f d ) dup ( f d ) fchmod ( fd, mode ) fchown ( fd, uid, g i d ) f s t a t ( f d ) f s y n c ( f d ) # p i s a n i e po p l i k u r e a d ( fd, b y t e s ) w r i t e ( fd, s t r )

51 Systemowe Moduł os katalogi c h d i r ( path ) f c h d i r ( f d ) getcwd ( ) # c u r r e n t working d i r e c t o r y chmod ( paty, mode ) chown ( path, uid, g i d ) mkdev ( major, minor ) mkdir ( ) remove ( path ) rename ( s r c, d s t ) r m d i r ( path ) s t a t ( path )

52 Systemowe Moduł os procesy e x e c l ( path, arg0,... ) e x e c v ( path, a r g s ) # p r o c e s w m i e j s c u obecnego spawnl ( mode, path, arg0,... ) spawnv ( mode, path, a r t g s ) # nowy p r o c e s u e x i t ( n ) f o r k ( ) k i l l ( pid, s i g ) system ( cammand ) t i m e s ( ) # zwraca p i e c r o z n y c h czasow w a i t ( )

53 Math Moduł array lista zajmująca mniej pamięci dopuszczalne typy: b, B (char), u, h, H (short), i, I, l, L, f, d a r r a y ( l, [ 1, 2, 3, 4 ] ) i t e m s i z e append ( x ) e x t e n d ( i e t a r b l e ) count ( x ) # z l i c z a i l o s c w y s t a p i e n i n d e x ( x ) i n s e r t ( i, x ) pop ( [ i ] ) remove ( x ) r e v e r s e ( ) to ( ) ; from ( ) # bytes, f i l e, l i s t, s t r i n g, u n i c o d e

54 Math Moduł math c e i l ( x ) c o p y s i g n ( x, y ) # from y to x f a b s ( x ) f l o o d ( x ) fmod ( x, y ) # modulo z b i b l i o t e k i C f a c t o r i a l ( x ) f r e x p ( x ) # zamiana na format w y k l a d n i c z y fsum ( i t e r a b l e ) suma l i c z b ## d l a r o z r o z n i e n i a od sum ( i t ) co zwraca p o l a c z o n a i s i n f i n i t e ( x ) i s n a n ( x ) l d e x p ( x, i ) zwraca x 2ˆ i

55 Math Moduł math exp ( x ) expm1 ( x ) # zwraca ( e ˆx) 1 l o g ( x, base ) l o g 1 p ( x ) # l n ( x+1) l o g 1 0 ( x ) pow ( x, y ) s q r t ( x )

56 Math Moduł math d e g r e e s ( x ) r a d i a n s ( x ) gamma( x ) lgamma ( x ) # zwraca l n z gamma( x )

57 Math Moduł random s e e d ( [ x ] ) r a n d r a n g e ( s t a r t, stop, s t e p ) r a n d i n t ( a, b ) c h o i c e ( seq ) s h u f f l e ( seq ) sample ( p o p u l a t i o n, k ) random ( ) b a t a v a r i a t e ( alpha, betha ) e x p o v a r i a t e ( lambd ) gammavariate ( alpha, beta ) g a u s s (mu, sigma ) #s z y b s z e n o r m a l v a r i a t e (mu, sigma ) p a r e t o v a r i a t e ( a l p h a )

58 Math Moduł cmath phase (com ) p o l a r (com ) r e c t ( r, p h i ) exp (com) l o g (com) l o g 1 0 ( com) s q r t (com)

59 Math Moduł fractions F r a c t i o n (num, denum ) F r a c t i o n ( f l o a t ) F r a c t i o n ( dec ) F r a c t i o n ( s t r ) l i m i t d e n o m i n a t o r (max )

60 Parsery Parsery plików xml html configparser argparser

61 Parsery Bazy danych dbm sqlite3

62 Parsery Formatowanie stringów string re

63 Parsery Moduł string - constants a s c i i l e t t e r s a s c i i l o w e r c a s e a s c i i u p p e r c a s e d i g i t s h e x d i g i t s w h i t e s p a c e

64 Parsery Moduł string - Formatter format ( s t r i n g, args, kwargs ) r e p l a c e m e n t f i e l d ::= { [ f i e l d n a m e ] [! c o n v e r s i o n ] [ : f o r m a t s p e c ] } f i e l d n a m e ::= arg name (. a t t r i b u t e n a m e [ e l e m e n t i n d e x ] ) arg name ::= [ i d e n t i f i e r i n t e g e r ] a t t r i b u t e n a m e ::= i d e n t i f i e r e l e m e n t i n d e x ::= i n t e g e r i n d e x s t r i n g i n d e x s t r i n g ::= <any s o u r c e c h a r a c t e r except ] > + c o n v e r s i o n ::= r s a f o r m a t s p e c ::= <d e s c r i b e d i n the n e x t s e c t i o n >

65 Parsery Moduł string - Formatter mini language f o r m a t s p e c ::= [ [ f i l l ] a l i g n ] [ s i g n ] [#] [ 0 ] [ width ] [, ]... [. p r e c i s i o n ] [ t y p e ] f i l l ::= <a c h a r a c t e r o t h e r than } > a l i g n ::= < > = ˆ s i g n ::= + width ::= i n t e g e r p r e c i s i o n ::= i n t e g e r t y p e ::= b c d e E f F.. g G n o s x X %

66 Parsery Moduł string - Formatter przykłady >>> {0}, {1}, {2}. format ( a, b, c ) a, b, c >>> {}, {}, {}. format ( a, b, c ) # 3.1+ o n l y a, b, c >>> {2}, {1}, {0}. format ( a, b, c ) c, b, a >>> {2}, {1}, {0}. format ( abc ) c, b, a >>> {0}{1}{0}. format ( abra, cad ) a b r a c a d a b r a >>> r e p r ( ) shows q u o t e s : {! r } ; s t r ( ) doesn t : {! s }.... format ( t e s t 1, t e s t 2 ) r e p r ( ) shows q u o t e s : t e s t 1 ; s t r ( ) doesn t : t e s t 2

67 Parsery Moduł string - Formatter przykłady >>> width = 5 >>> f o r num i n range ( 5, 1 2 ) :... f o r base i n dxob :... p r i n t ( { 0 : { width }{ base }}. format (num, base=base,... p r i n t ( )

68 Inne Moduły sieciowe ebbrowser http urllib telnetlib ssl socket smtpd, smtplib, poplib, mailbox, imaplib, ftplib cgi, cgitb

69 Inne Moduły narzędziowe Pakery zlib, gzip bz2 zipfile tarfile

70 Inne Moduły narzędziowe Programowanie współbieżne threading multiprocessing subprocess

71 Inne Moduły narzędziowe Różne wave unittest timeit pomiar czasu wykonywania programów curses, tkinter gui

JĘZYK PYTHON NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Dr Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.pan.pl ] Strona kursu: http://us4us.eu/wydarzenia/kursy/

JĘZYK PYTHON NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Dr Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.pan.pl ] Strona kursu: http://us4us.eu/wydarzenia/kursy/ JĘZYK PYTHON NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA Dr Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.pan.pl ] Strona kursu: http://us4us.eu/wydarzenia/kursy/ 1 2 PYTHON - WSTĘP 3 Języki kompilowane.c.o.exe Plik z kodem źródłowym

Bardziej szczegółowo

Programowanie w językach skryptowych

Programowanie w językach skryptowych Programowanie w językach skryptowych Wykład 1: Wprowadzenie do języków skryptowych 1 Plan wykładu Wykłady są po 2 godziny tygodniowo przez pierwszą połowę semestru. Wykład1 Przypomnienie z Pythona, Przykładowe

Bardziej szczegółowo

JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ]

JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ] JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ] PLIKI, DANE, FORMATY, KONWERSJE 2 Moduły do obsługi plików sys, os, os.path podstawowe funkcje plikowe fileinput otwiera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po języku Python

Przewodnik po języku Python Przewodnik po języku Python Wydanie 2.3 Guido van Rossum Fred L. Drake, Jr., editor 27 października 2004 PythonLabs Email: python-docs@python.org Copyright c 2001 Python Software Foundation. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Zanurkuj w Pythonie Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2005-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Python. Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1

Python. Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1 Python Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1 Cechy języka marketing Obiektowy (dużo prostszy od C++) Darmowy Nie tylko Unix (choć tam najpopularniejszy) Wiele bibliotek (np. Tkinter, czyli interfejs do

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie przykładów prezentujących zastosowania języka Python w bioinformatyce

Opracowanie przykładów prezentujących zastosowania języka Python w bioinformatyce POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI Katedra Informatyki i Automatyki Opracowanie przykładów prezentujących zastosowania języka Python w bioinformatyce Autor:

Bardziej szczegółowo

Język programowania Java. Marek Wojciechowski

Język programowania Java. Marek Wojciechowski 1 Język programowania Java Marek Wojciechowski 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko

Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko Windows PowerShell Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko Czym jest PowerShell? Windows PowerShell (WPS) to oparte na platformie.net środowisko przeznaczone do zarządzania systemem operacyjnym z poziomu

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 6 Programowanie w F# Spis treści. Marek Sawerwain. 8 maja 2012. Notatki. Notatki

Platforma.NET Wykład 6 Programowanie w F# Spis treści. Marek Sawerwain. 8 maja 2012. Notatki. Notatki Platforma.NET Wykład 6 Platforma.NET Wykład 6 Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 8 maja 2012 V1.1 1/ 52 Platforma.NET Wykład 6 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Błyskawiczny kurs języka Python od podstaw do prostej strony opartej o microframework Flask.

Błyskawiczny kurs języka Python od podstaw do prostej strony opartej o microframework Flask. Błyskawiczny kurs języka Python od podstaw do prostej strony opartej o microframework Flask. Marius Rejdak mariuswol@gmail.com #inf.aei.polsl.pl @ QuakeNet 2 / 44 Agenda 1. Filozofia języka 2. REPL 3.

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Ruby. Wprowadzenie. Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240

Ruby. Wprowadzenie. Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240 Ruby. Wprowadzenie Autor: Michael Fitzgerald T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 978-83-246-1229-1 Tytu³ orygina³u: Learning Ruby Format: B5, stron: 240 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY

JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA- UWAGI WSTĘPNE Informacje ogólne Kontakt: email: dburak@wi.zut.edu.pl Konsultacje: pok.116 WI 2 Materiały: http://detox.wi.ps.pl Zakres

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2006-2014

Programowanie 2006-2014 1. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu? Programowanie 2006-2014 a) C/C++ b) PHP c) Turbo Pascal d) Java 2. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy a) znajdowaniu

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA dr inż. Jerzy Sas, e-mail jerzy.sas@pwr.wroc.pl (w tytule e-mail'i: EDU-PP...) Literatura: 1. Grębosz J. Symfonia C++, Oficyna Kalimach, Kraków, 2000, 2005 2. Grębosz J. Pasja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania Łukasz Kuszner http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Wykład, 2012/13 : Strona 1 z 78 1. Zasady Cel Poznać podstawy języka C, zbudować dobre podstawy do dalszej nauki programowania.

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 3 Programowanie w C# Część 1/3. Spis treści. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Notatki.

Platforma.NET Wykład 3 Programowanie w C# Część 1/3. Spis treści. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Notatki. Platforma.NET Wykład 3 Programowanie w C# Część 1/3 Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 29 marca 2012 V1.1 1/ 63 Spis treści Wprowadzenie Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Python Wykład 6. Pliki tekstowe Pliki rekordów Pliki CSV Strumienie

Kurs języka Python Wykład 6. Pliki tekstowe Pliki rekordów Pliki CSV Strumienie Kurs języka Python Wykład 6. Pliki tekstowe Pliki rekordów Pliki CSV Strumienie Operacje na plikach Otwarcie i zamknięcie pliku: fh = open('plik', 'r') Atrybuty: 'r' odczyt 'w' zapis 'a' dopisanie 'r+'

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Platforma.NET (.NET Framework) stanowi zintegrowane, niezależne od języka programowania środowisko programistyczne służące do wytwarzania i uruchamiania aplikacji lokalnych, internetowych

Bardziej szczegółowo