Współczesne Narzędzia Obliczeniowe - Python

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współczesne Narzędzia Obliczeniowe - Python"

Transkrypt

1 Współczesne Narzędzia Obliczeniowe - Python mgr. inż. M. Czubenko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych 7 maja 2012

2 Podstawy podstaw Co to jest Python? Krótka historia następca języka ABC (1989) nazwa pochodzi od latającego cyrku do wersji 1.2 wydawany przez CWI (Centrum Matematyki i Informatyki w Amsterdamie) na licencji GPL i od 2.0 Python Software Foundation

3 Podstawy podstaw Pythona aktualnie Wersje: wsparcie wersji 2.x aktualna rozwojowa IronPython (.Net) Jython (Java) PyPy (JIT) Stackless Python (c)

4 Podstawy podstaw Jak instalować Pythona? Systemy Windows - wininstaller Linux - repozytoria MacOS - installer

5 Podstawy podstaw Pythona IDE Anjuta (unix) eric python IDE (niezależny) geany (niezależny) Boa Constructor Komodo IDE (cross) MonoDevelop (cross) PIDA (cross) Spyder (Win/Linux/OS X) PyDev (eclipse plugin) PsVisual (win) SPE (niezależny) Wing (Win/Linux/OS X)

6 Podstawy podstaw Co to jest Python? Filozofia wielo-paradygmatowy obiektowy funkcyjny strukturalny typy dynamiczne garbage collector przenośność - interpreter brak enkapsulacji prawie wszystko jest obiektem

7 Programowanie Ogólnie o programowaniu... Paradygmat strukturalny hierarchiczne dzielenie na bloki omijanie skoków (goto, break, continue, switch) większość języków język stricte strukturalny - Pascal

8 Programowanie Ogólnie o programowaniu... Paradygmat funkcyjny funkcje to wartości podstawowe nacisk na wartościowanie dla danych wejść funkcja zwraca to samo wyjście oparte o rachunek lambda np. List, Scheme, F#

9 Programowanie Ogólnie o programowaniu... Paradygmat obiektowy programy to obiekty abstrakcyjność hermetyzacja polimorfizm dziedziczenie

10 Typy i operacje Przykładowy prosty kod def nwd ( a, b ) : w h i l e b : a, b = b, a%b r e t u r n a

11 Typy i operacje Typy logiczne bool : True lub False null : None wszystko jest prawdą oprócz: 0, 0.0, 0j;, (), [], { };

12 Typy i operacje Typy liczbowe całkowite: int (long w Python 2.x) 4591 zmiennoprzecinkowe: float zespolone: complex j Uwaga typy są automatycznie przedłużane - nie występuje przepełnienie typu; complex zawsze w formacie a+bj np. 2+1j, a nie 2+j;

13 Typy i operacje Operacje na typach liczbowych zapytanie typu: type() arytmetyczne proste: +; -; *; / arytmetyczne złożone: %; //; ** logiczne : ==;!=; <; >; <=; >= konwersje : int(); complex(); float()

14 Typy i operacje Napisy - łańcuchy znaków Unicode: str Napis (Py 3.x) unicode u Napis (Py 2.x) ASCII: bytes b Napis (Py 3.x) str Napis (Py 2.x)

15 Typy i operacje Napisy - łańcuchy znaków Unicode: str (Py 3.x) Napis "Napis" unicode (Py 2.x) u Napis u"napis" ASCII: bytes (Py 3.x) b Napis b"napis" str (Py 2.x) Napis "Napis" Uwaga wielowierszowe w potrójnych lub znaku specjalne Unicode działają \n do momentu r napis wyświetlanie liczb: str(7) repr(9.4)

16 Typy i operacje Kolekcje lista (zmienna): [4.0, string, True] krotka (niezmienna): (4.0, string, True) zbiór (zmienny): {4.0, string, True} słownik (zmienny): { key1 : 1.0, 3: False}

17 Instrukcje If i f warunek : b l o k i n s t r u k c j i e l i f warunek : b l o k i n s t r u k c j i e l s e : b l o k i n s t r u k c j i

18 Instrukcje While w h i l e warunek : b l o k i n s t r u k c j i ( 1 ) continue e l s e : b l o k i n s t r u k c j i ( 2 )

19 Instrukcje For f o r zmienna i n l i s t a : b l o k i n s t r u k c j i ( 1 ) e l s e : b l o k i n s t r u k c j i ( 2 )

20 Instrukcje Funkcje def s i l n i a ( n ) : p r i n t n=, n i f n > 1 : r e t u r n n s i l n i a ( n 1) e l s e : p r i n t k o n i e c r e t u r n 1

21 Instrukcje zaawansowane String - przydatne funkcje n a p i s = Napis k t o r y l e c i s o b i e d a l e j t a b l i c a = n a p i s. s p l i t ( ) n a p i s 2 = Poczatek n a p i s u. j o i n ( i )

22 Instrukcje zaawansowane String - formatowanie Formatowanie krotki napisów n a p i s = Napis k t o r y l e c i n a p i s 2 = s o b i e d a l e j %s=%s % ( n a p i s, n a p i s 2 ) Standardowe wypisanie n a p i s = Napis k t o r y l e c i n a p i s 2 = s o b i e d a l e j i = 16 p r i n t ( n a p i s + n a p i s 2 + s t r ( i ) ) p r i n t ( 2+1=,2+1) p r i n t ( i h 5)

23 Instrukcje zaawansowane Standardowe wejście p r i n t ( H a l t! ) u s e r i n p u t = i n p u t ( Who Goes t h e r e? ) p r i n t ( You may pass, + u s e r i n p u t )

24 Instrukcje zaawansowane Operacje na listach l i s t a = [ b l e, 667, f u j ] l i s t a. i n d e x ( b l e ) l i s t a [ 2 ] l i s t a [ 1 : 2 ] l i s t a. i n s t e r t ( 1, abc ) l i s t a. append ( s t h ) l i s t a. e x t e n d ( [ cde, ] ) l i s t a. r e v e r s e ( ) l i s t a. s o r t ( ) l e n ( l i s t a )

25 Instrukcje zaawansowane Operacje na listach cd... l i s t a = [ b l e, 667, f u j,778, p s i k ] l i s t a [ 1] l i s t a [ 0 : 4 ] l i s t a [0: 1] l i s t a [ 1 : ] l i s t a [ : 2 ] l i s t a. append ( [ cde, ] ) l i s t a. e x t e n d ( [ cde, ] )

26 Instrukcje zaawansowane Operacje na listach cd... l i s t a = [ b l e, 667, f u j,778, p s i k ] b l e i n l i s t a l i s t a. remove ( b l e ) l i s t a. pop ( ) l i s t a 2 = [ p o s z e d l, s o b i e, 5 54] l i s t a 3 = l i s t a +l i s t a 2 l i s t a 3+= l i s t a 2 l i s t a 3 = [ que, qua ] 2

27 Instrukcje zaawansowane Operacje na krotkach k r o t k a = ( b l e, 667, f u j,778, p s i k ) k r o t k a. i n d e x ( f u j ) f u j i n k r o t k a Po co są krotki? do iteracji (szybsze niż listy) zabezpieczenie przed zapisem jako klucz w słowniku (w przeciwieństwie do list) do formatowania tekstu

28 Instrukcje zaawansowane Operacje na słownikach s l o w n i k = { b l e : f u j, p s i k : 6 6 7, f u j : b l e } s l o w n i k [ b l e ] s l o w n i k [ p s i k ]= p o s z e d l d e l s l o w n i k [ p s i k ] s l o w n i k. c l e a r ( ) s l o w n i k. k e y s ( ) s l o w n i k. v a l u e s ( ) s l o w n i k. i t e m s ( )

29 Instrukcje zaawansowane Zmienne, trochę ciekawostek ( x, y, z )=(1,2,3) range ( 1 3 ) ( NIE,MOZE,TAK)= range ( 3 )

30 Instrukcje zaawansowane Wyrażenia listowe l i s t a = [ 1, 2, 5, 9 ] [ e l 2 f o r e l i n l i s t a ]

31 Instrukcje zaawansowane Filtracja list l i s t = [ a, p a r s z y w i e c, dobry, z l y, b r z y d k i, d o l a r, w i e [ e l f o r e l i n l i s t i f l e n ( e l ) >0] [ e l f o r e l i n l i s t i f e l!= b r z y d k i ] [ e l f o r e l i n l i s t i f l i s t. count ( e l )==0]

32 Dalsze elementy Pythona Wyjątki t r y : k=7 p r i n t ( k ) k+ cos except : p r i n t ( w y j a t e k ) e l s e : f i n a l l y :

33 Dalsze elementy Pythona Wyjątki - łapanie except T: except (T1, T2 ) : except T as v : r a i s e

34 Dalsze elementy Pythona Wyjątki - typy A s s e r t i o n E r r o r EOFError I O E r r o r S y n t a x E r r o r I m p o r t E r r o r KeyError F l o a t i n P o i n t E r r o r I n d e x E r r o r TypeError V a l u e E r r o r Z e r o D i v i s i o n E r r o r

35 Dalsze elementy Pythona Wejście - wyjście i n p u t ( ) s y s. s t d i n p r i n t ( ) s y s. s t d o u t

36 Dalsze elementy Pythona Moduły from MODUL import KLASA from s y s import s t d i n

37 Dalsze elementy Pythona Pliki open ( ) r e a d ( ) r e a d l i n e ( ) r e a d l i n e s ( ) w r i t e ( ) c l o s e ( )

38 Dalsze elementy Pythona Przydatne polecenia Kodowanie Pythona # c o d i n g : u t f 8 ord ( a ) c h r ( 9 7 ) ord ( u a ) u n i c h r (378) t y p e (234) l i s t = [ ] d i r ( l i s t ) g e t a t t r ( l i s t, pop )

39 Dalsze elementy Pythona Przydatne polecenia cd... enumerate ( l i s t a ) z i p ( l i s t 1, l i s t 2,... )

40 Dalsze elementy Pythona Definicja funkcji def nazwa ( a r g s ) : Opis f u n k c j i w p l i k u nazwa. d o c c i a l o ;

41 Dalsze elementy Pythona Troszkę o funkcjach Funkcja w Pythonie brak typów argumentów niemożliwość przeciążania funkcji standardowe określanie wartości nazwa=wartosc * - rozszerzenie ostatniego argumentu do postaci tablicy **- rozszerzenie ostatniego argumentu do postaci słownika return x

42 Dalsze elementy Pythona Funkcje anonimowe g = lambda x : g ( 3 ) x 2

43 Dalsze elementy Pythona Moduł import m m. f u n k c j a from m import ; f u n k c j a

44 Charakterystyka ponad 200 modułów pełna lista:

45 Charakterystyka Najpopularniejsze moduły: time sys os math random pickle urllib re cgi socket

46 Systemowe Moduł time gmtime ( 0 ) l o c a l t i m e ( ) # j a k o k r o t k a time ( ) # w sekundach c l o c k ( ) # zwraca c z a s p r o c e s o r a ctime ( ) # k o n w e r s j a sekund na s t r i n g a mktime ( ) # k r o t k a na sekundy s l e e p ( ) s t r p t i m e ( 30 Nov 00, %d %b %y ) s t r f t i m e ( %a, %d %b %Y %H:%M:%S +0000, gmtime ( ) )

47 Systemowe Moduł sys a r g v # argumenty z l i n i i p o l e c e n e x i t ( r e s u l t ) # konczy program path # l i s t a katalogow p o d c z e p i o n y c h do Py v e r s i o n s t d i n s t d o u t s t d e r r g e t s i z e o f ( o b j e c t ) # w b a j t a c h p l a t f o r m g e t w i n d o w s v e r s i o n ( ) # t y l k o w Windzie modules # zaladowane moduly

48 Systemowe Moduł locale g e t l o c a l e ( ) g e t p r e f f e r e d e n c o d i n g ( l o c a l e ) s e t l o c a l e ( ) r e s e t l o c a l e ( )

49 Systemowe Moduł os identyfikacja e n v i r o n # zmienne systemowe e n v i r o n [ HOME ] g e t g i d ( ) g e t g r o u p s ( ) g e t e u i d ( ) g e t l o g i n ( ) g e t p i d ( ) # a n a l o g i c z n i e s e t uname ( )

50 Systemowe Moduł os pliki open ( p l i k ) # o t w i e r a p l i k c l o s e ( p l i k ) # zamyka p l i k r o z n e od p o l e c e n os. # P o l e c e n i a os. open ( p l i k, f l a g i ) # zwraca f i l e d e s c r i p t o r c l o s e ( f d ) c l o s e r a n g e ( fd min, fd max ) d e v i c e e n c o d i n g ( f d ) dup ( f d ) fchmod ( fd, mode ) fchown ( fd, uid, g i d ) f s t a t ( f d ) f s y n c ( f d ) # p i s a n i e po p l i k u r e a d ( fd, b y t e s ) w r i t e ( fd, s t r )

51 Systemowe Moduł os katalogi c h d i r ( path ) f c h d i r ( f d ) getcwd ( ) # c u r r e n t working d i r e c t o r y chmod ( paty, mode ) chown ( path, uid, g i d ) mkdev ( major, minor ) mkdir ( ) remove ( path ) rename ( s r c, d s t ) r m d i r ( path ) s t a t ( path )

52 Systemowe Moduł os procesy e x e c l ( path, arg0,... ) e x e c v ( path, a r g s ) # p r o c e s w m i e j s c u obecnego spawnl ( mode, path, arg0,... ) spawnv ( mode, path, a r t g s ) # nowy p r o c e s u e x i t ( n ) f o r k ( ) k i l l ( pid, s i g ) system ( cammand ) t i m e s ( ) # zwraca p i e c r o z n y c h czasow w a i t ( )

53 Math Moduł array lista zajmująca mniej pamięci dopuszczalne typy: b, B (char), u, h, H (short), i, I, l, L, f, d a r r a y ( l, [ 1, 2, 3, 4 ] ) i t e m s i z e append ( x ) e x t e n d ( i e t a r b l e ) count ( x ) # z l i c z a i l o s c w y s t a p i e n i n d e x ( x ) i n s e r t ( i, x ) pop ( [ i ] ) remove ( x ) r e v e r s e ( ) to ( ) ; from ( ) # bytes, f i l e, l i s t, s t r i n g, u n i c o d e

54 Math Moduł math c e i l ( x ) c o p y s i g n ( x, y ) # from y to x f a b s ( x ) f l o o d ( x ) fmod ( x, y ) # modulo z b i b l i o t e k i C f a c t o r i a l ( x ) f r e x p ( x ) # zamiana na format w y k l a d n i c z y fsum ( i t e r a b l e ) suma l i c z b ## d l a r o z r o z n i e n i a od sum ( i t ) co zwraca p o l a c z o n a i s i n f i n i t e ( x ) i s n a n ( x ) l d e x p ( x, i ) zwraca x 2ˆ i

55 Math Moduł math exp ( x ) expm1 ( x ) # zwraca ( e ˆx) 1 l o g ( x, base ) l o g 1 p ( x ) # l n ( x+1) l o g 1 0 ( x ) pow ( x, y ) s q r t ( x )

56 Math Moduł math d e g r e e s ( x ) r a d i a n s ( x ) gamma( x ) lgamma ( x ) # zwraca l n z gamma( x )

57 Math Moduł random s e e d ( [ x ] ) r a n d r a n g e ( s t a r t, stop, s t e p ) r a n d i n t ( a, b ) c h o i c e ( seq ) s h u f f l e ( seq ) sample ( p o p u l a t i o n, k ) random ( ) b a t a v a r i a t e ( alpha, betha ) e x p o v a r i a t e ( lambd ) gammavariate ( alpha, beta ) g a u s s (mu, sigma ) #s z y b s z e n o r m a l v a r i a t e (mu, sigma ) p a r e t o v a r i a t e ( a l p h a )

58 Math Moduł cmath phase (com ) p o l a r (com ) r e c t ( r, p h i ) exp (com) l o g (com) l o g 1 0 ( com) s q r t (com)

59 Math Moduł fractions F r a c t i o n (num, denum ) F r a c t i o n ( f l o a t ) F r a c t i o n ( dec ) F r a c t i o n ( s t r ) l i m i t d e n o m i n a t o r (max )

60 Parsery Parsery plików xml html configparser argparser

61 Parsery Bazy danych dbm sqlite3

62 Parsery Formatowanie stringów string re

63 Parsery Moduł string - constants a s c i i l e t t e r s a s c i i l o w e r c a s e a s c i i u p p e r c a s e d i g i t s h e x d i g i t s w h i t e s p a c e

64 Parsery Moduł string - Formatter format ( s t r i n g, args, kwargs ) r e p l a c e m e n t f i e l d ::= { [ f i e l d n a m e ] [! c o n v e r s i o n ] [ : f o r m a t s p e c ] } f i e l d n a m e ::= arg name (. a t t r i b u t e n a m e [ e l e m e n t i n d e x ] ) arg name ::= [ i d e n t i f i e r i n t e g e r ] a t t r i b u t e n a m e ::= i d e n t i f i e r e l e m e n t i n d e x ::= i n t e g e r i n d e x s t r i n g i n d e x s t r i n g ::= <any s o u r c e c h a r a c t e r except ] > + c o n v e r s i o n ::= r s a f o r m a t s p e c ::= <d e s c r i b e d i n the n e x t s e c t i o n >

65 Parsery Moduł string - Formatter mini language f o r m a t s p e c ::= [ [ f i l l ] a l i g n ] [ s i g n ] [#] [ 0 ] [ width ] [, ]... [. p r e c i s i o n ] [ t y p e ] f i l l ::= <a c h a r a c t e r o t h e r than } > a l i g n ::= < > = ˆ s i g n ::= + width ::= i n t e g e r p r e c i s i o n ::= i n t e g e r t y p e ::= b c d e E f F.. g G n o s x X %

66 Parsery Moduł string - Formatter przykłady >>> {0}, {1}, {2}. format ( a, b, c ) a, b, c >>> {}, {}, {}. format ( a, b, c ) # 3.1+ o n l y a, b, c >>> {2}, {1}, {0}. format ( a, b, c ) c, b, a >>> {2}, {1}, {0}. format ( abc ) c, b, a >>> {0}{1}{0}. format ( abra, cad ) a b r a c a d a b r a >>> r e p r ( ) shows q u o t e s : {! r } ; s t r ( ) doesn t : {! s }.... format ( t e s t 1, t e s t 2 ) r e p r ( ) shows q u o t e s : t e s t 1 ; s t r ( ) doesn t : t e s t 2

67 Parsery Moduł string - Formatter przykłady >>> width = 5 >>> f o r num i n range ( 5, 1 2 ) :... f o r base i n dxob :... p r i n t ( { 0 : { width }{ base }}. format (num, base=base,... p r i n t ( )

68 Inne Moduły sieciowe ebbrowser http urllib telnetlib ssl socket smtpd, smtplib, poplib, mailbox, imaplib, ftplib cgi, cgitb

69 Inne Moduły narzędziowe Pakery zlib, gzip bz2 zipfile tarfile

70 Inne Moduły narzędziowe Programowanie współbieżne threading multiprocessing subprocess

71 Inne Moduły narzędziowe Różne wave unittest timeit pomiar czasu wykonywania programów curses, tkinter gui

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python Wykład 1. 4 października 2013 Plan wykładu 1 2 3 4 Typy proste Kolekcje Instrukcje w języku (przypomnienie) Wykładowca: Termin wykładu: piątek, 10:15 12:00, sala 119 Strona wykładu http://www.ii.uni.wroc.pl/

Bardziej szczegółowo

3. Biblioteka standardowa Pythona

3. Biblioteka standardowa Pythona Gdańsk, 2014 i plików tekstowych Użyteczne typy danych Biblioteka numeryczna Operacje systemowe i programowanie współbieżne Sieci Inne Standardowa biblioteka Pythona to ok. 200 modułów i ok. 100 podmodułów.

Bardziej szczegółowo

Python wstęp do programowania dla użytkowników WCSS

Python wstęp do programowania dla użytkowników WCSS Python wstęp do programowania dla użytkowników WCSS Dr inż. Krzysztof Berezowski Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Wprowadzenie CHARAKTERYSTYKA JĘZYKA Filozofia języka

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Python Wykład 6. Pliki tekstowe Pliki rekordów Pliki CSV Strumienie

Kurs języka Python Wykład 6. Pliki tekstowe Pliki rekordów Pliki CSV Strumienie Kurs języka Python Wykład 6. Pliki tekstowe Pliki rekordów Pliki CSV Strumienie Operacje na plikach Otwarcie i zamknięcie pliku: fh = open('plik', 'r') Atrybuty: 'r' odczyt 'w' zapis 'a' dopisanie 'r+'

Bardziej szczegółowo

Python. Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1

Python. Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1 Python Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1 Cechy języka marketing Obiektowy (dużo prostszy od C++) Darmowy Nie tylko Unix (choć tam najpopularniejszy) Wiele bibliotek (np. Tkinter, czyli interfejs do

Bardziej szczegółowo

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program.

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. PYTHON Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. Aby program napisany w danym języku mógł być wykonany, niezbędne

Bardziej szczegółowo

Plan. krótkie opisy modułów. 1 Uwagi na temat wydajności CPython a. 2 Podstawowe techniki poprawiające wydajność obliczeniową

Plan. krótkie opisy modułów. 1 Uwagi na temat wydajności CPython a. 2 Podstawowe techniki poprawiające wydajność obliczeniową Plan 1 Uwagi na temat wydajności CPython a 2 Podstawowe techniki poprawiające wydajność obliczeniową 3 Podstawowe techniki poprawiające zużycie pamięci krótkie opisy modułów 1 array - jak oszczędzić na

Bardziej szczegółowo

Koło Studentów Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Koło Studentów Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Koło Studentów Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Python programming is fun again! Piotr Wasilewski wasilewski.piotrek (at) gmail.com Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne Plan wykładu Wstęp Język

Bardziej szczegółowo

Programowanie, algorytmy i struktury danych

Programowanie, algorytmy i struktury danych 1/44 Programowanie, algorytmy i struktury danych materiały do wykładu: http://cez.wipb.pl/moodle/ email: m.tabedzki@pb.edu.pl strona: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~tabedzki/ Marek Tabędzki Wymagania

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Środowisko programisty

Środowisko programisty Środowisko programisty 1/34 Środowisko programisty Język Python cz. 1 dr inż. Grzegorz Michalski 24 marca 2014 Środowisko programisty 2/34 Wstęp Uruchamianie interpretera python Wykonywalne skrypty #!/usr/bin/python

Bardziej szczegółowo

Podstawy. Jan Koprowski Politechnika Gdańska, FTiMS Informatyka Stosowana

Podstawy. Jan Koprowski <jan.koprowski@gmail.com> Politechnika Gdańska, FTiMS Informatyka Stosowana Podstawy 1 Plan prezentacji Garść informacji Komentarze Stringi Wbudowane typy liczbowe Konstrukcja print Pobieranie danych Konstrukcja if Konstrukcja if else Konstrukcja if elif else Pętla while Pętla

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Cechy C++ Język ogólnego przeznaczenia Można programować obiektowo i strukturalnie Bardzo wysoka wydajność kodu wynikowego

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Podstawowe konstrukcje programistyczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk (Wydział Fizyki) WP w. II Jesień 2013 1 / 34 Przypomnienie Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Pythonie

Podstawy programowania w Pythonie Podstawy programowania w Pythonie Wykład 1 dr Andrzej Zbrzezny Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie 3 października 2012 dr Andrzej Zbrzezny (IMI AJD) Podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski Informatyka- wykład Podstawy programowania w Pythonie dr Marcin Ziółkowski Instytut Matematyki i Informatyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 23 listopada 2015 r. JĘZYK PYTHON Język Python jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Wykład nr 1 Język Ruby i framework Rails

Wykład nr 1 Język Ruby i framework Rails Wykład nr 1 Język Ruby i framework Rails Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Konsultacje: czw. 14.00-15.30, pokój 3.211 Historia Rubiego i Railsów 1993 Yukihiro Matsumoto San, Japonia 1995 pierwsze

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki i Programowania (kierunek matematyka stosowana)

Wstęp do Informatyki i Programowania (kierunek matematyka stosowana) Wstęp do Informatyki i Programowania (kierunek matematyka stosowana) Jacek Cichoń Przemysław Kobylański Instytut Matematyki i Informatyki Politechnika Wrocławska Na podstawie: M.Summerfield.Python 3. Kompletne

Bardziej szczegółowo

Programowanie RAD Delphi

Programowanie RAD Delphi Programowanie RAD Delphi Dr Sławomir Orłowski Zespół Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pokój: 202, tel. 611-32-46, e-mial: bigman@fizyka.umk.pl Delphi zasoby Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2.

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.2. Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.2. Instrukcje strukturalne PHP Instrukcje strukturalne Instrukcja grupująca (blok instrukcji) Instrukcja warunkowa, if-else Instrukcja wyboru, switch-case

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Programowanie funkcyjne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk(Wydział Fizyki) WP w. XIV Jesień 2013 1 / 25 Paradygmaty programowania Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ruby dla programistów javy

Wstęp do ruby dla programistów javy czyli dlaczego java ssie Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne 26 lutego 2011 Podstawowe cechy Ruby vs Java Wieloparadygmatowy Imperatywny Typowanie Silne Dynamiczne Otwarte klasy Interpretowany Wszystko

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Część 4 życie programu

Część 4 życie programu 1. Struktura programu c++ Ogólna struktura programu w C++ składa się z kilku części: część 1 część 2 część 3 część 4 #include int main(int argc, char *argv[]) /* instrukcje funkcji main */ Część

Bardziej szczegółowo

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język PYTHON Podstawowe informacje Python to język skryptowy, interpretowany - co oznacza, że piszemy skrypt, a następnie wykonujemy go za

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Pętle while, for, do while, instrukcje break, continue, switch 1. Pętle

Pętle while, for, do while, instrukcje break, continue, switch 1. Pętle Pętle while, for, while, instrukcje break, continue, switch 1. Pętle Przykład 1 - Pętla while public class lab4_3 public static void main(string[] args) char ch = 'a'; String s, wynik=""; while ( ch!=

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Dr inż. Sławomir Samolej D102 C, tel: 865 1766, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Cechy programowania strukturalnego Możliwość

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mechatronika 2012/2013 Błędy obliczeń. Python.

Technologie Informacyjne Mechatronika 2012/2013 Błędy obliczeń. Python. Technologie Informacyjne Mechatronika 2012/2013 Błędy obliczeń. Python. 1. Cel laboratorium Celem laboratorium jest znalezienie przez studentów przykładów błędów popełnianych przez komputery podczas prostych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Python 1

Wstęp do informatyki. Python 1 Wstęp do informatyki Python 1 Python - wprowadzenie Wysokopoziomowy język programowania obiektowego stworzony na początku lat dziewięćdziesiątych XXw. Cechy Pythona: - wszechstronne zastosowania (GUI,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji.

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji. JAVA Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym obiektowo, dostarczającym możliwość uruchamiania apletów oraz samodzielnych aplikacji. Java nie jest typowym kompilatorem. Źródłowy kod

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE w C prolog

PROGRAMOWANIE w C prolog PROGRAMOWANIE w C prolog dr inż. Jarosław Stańczyk Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Katedra Genetyki 1 / jaroslaw.stanczyk@up.wroc.pl programowanie w c 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

Środowisko programisty

Środowisko programisty Środowisko programisty 1/35 Środowisko programisty Język Python cz. 3 dr inż. Grzegorz Michalski 7 kwietnia 2014 Środowisko programisty 2/35 Kod samotestujący Tworzenie def t e s t e r ( ) : p r i n t

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI

SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI Podziękowania XIX Wprowadzenie XXI Dlaczego właśnie Python?...xxii Jak się uczyć pisania kodu...xxii Kto powinien przeczytać tę książkę...xxiii Co jest w tej książce... xxiv Strona

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

while (test) instrukcja; int i=0; while (i<10) i++; dopóki test prawdziwy wykonuj instrukcję Wykonano: 35% / \ fałsz test prawda instrukcja

while (test) instrukcja; int i=0; while (i<10) i++; dopóki test prawdziwy wykonuj instrukcję Wykonano: 35% / \ fałsz test prawda instrukcja Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 9 2/24 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012 Pracownia nr

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski Typy danych, zmienne i tablice Tomasz Borzyszkowski Silne typy Javy Java jest językiem wyposażonym w silny system typów. Wywodzi się stąd siła i bezpieczeństwo tego języka. Co to znaczy silny system typów?

Bardziej szczegółowo

Współczesne Narzędzia Obliczeniowe

Współczesne Narzędzia Obliczeniowe M. Czubenko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych 2 października 2013 Przedmiot: Współczesne narzędzia obliczeniowe Skład przedmiotu Wykład

Bardziej szczegółowo

Współczesne Narzędzia Obliczeniowe

Współczesne Narzędzia Obliczeniowe M. Czubenko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych 2 października 2013 Przedmiot: Współczesne narzędzia obliczeniowe Skład przedmiotu Wykład

Bardziej szczegółowo

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt Serwer WWW Apache http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Katalog który ma być serwowany Moduły, które mają zostać uruchomione na serwerze m.in. PHP, mod_rewrite Wirtualne

Bardziej szczegółowo

Wykład 1

Wykład 1 Wstęp do programowania 1 Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 1 Wprowadzenie Cel wykładów z programowania proceduralnego Wykład jest poświęcony językowi C i jego

Bardziej szczegółowo

1 P roste e t ypy p d a d n a ych c - c ąg ą g d a d l a szy 2 T y T py p z ł z o ł żo ż ne e d a d n a ych c : T BLICE

1 P roste e t ypy p d a d n a ych c - c ąg ą g d a d l a szy 2 T y T py p z ł z o ł żo ż ne e d a d n a ych c : T BLICE 1. Proste typy danych- ciąg dalszy 2. Typy złożone danych : TABLICE Wykład 3 ZMIENNE PROSTE: TYPY WBUDOWANE Typy zmiennoprzecinkowe: float double long double Różne rozmiary bajtowe. W konsekwencji różne

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python Wykład 4. 23 października 2015 Plan wykładu 1 2 Pliki tekstowe Trwałość obiektów CSV Strumienie Plan wykładu 1 2 Pliki tekstowe Trwałość obiektów CSV Strumienie Protokół iteracyjny Producent Umiem dostarczać

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego Podstawy programowania obiektowego Technologie internetowe Wykład 5 Program wykładu Podejście obiektowe kontra strukturalne do tworzenie programu Pojęcie klasy i obiektu Składowe klasy: pola i metody Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Programowanie wieloplatformowe w Java

Programowanie wieloplatformowe w Java Programowanie wieloplatformowe w Java dr Krzysztof Podlaski 1 Kwestie organizacyjne Wykład: 15 godzin Zaliczenie test Ćwiczenia 30 godzin (dr K.Podlaski) Zaliczenie projekt Konsultacje: do ustalenia, Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Programowanie robota mobilnego E-puck w języku Python

Programowanie robota mobilnego E-puck w języku Python Programowanie robota mobilnego E-puck w języku Python Joanna Ratajczak Mirela Kaczmarek 1 Zasady bezpieczeństwa W trakcie pracy z robotem E-puck, rys. 1, należy zachować ostrożność. Pod żadnym pozorem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Ćwiczenie 1. Podstawy. Wprowadzenie do programowania w języku C. Katedra Metrologii AGH

Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Ćwiczenie 1. Podstawy. Wprowadzenie do programowania w języku C. Katedra Metrologii AGH Laboratorium Podstaw Informatyki Kierunek Elektrotechnika Ćwiczenie 1 Podstawy Wprowadzenie do programowania w języku C Kraków 2010 Twój pierwszy program w C Program w języku C, jak i w wielu innych językach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 ITA-104 do programowania Informacje o kursie Zakres tematyczny kursu Opis kursu Kurs przeznaczony jest do prowadzenia przedmiotu do programowania

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Python. Wykład 13. Marcin Młotkowski. 18 stycznia Rozszerzenia Pythona w C Python/C API. 2 Osadzanie Pythona w C

Kurs języka Python. Wykład 13. Marcin Młotkowski. 18 stycznia Rozszerzenia Pythona w C Python/C API. 2 Osadzanie Pythona w C Wykład 13. 18 stycznia 2010 1 Rozszerzenia Pythona w C Python/C API 2 3 Problemy łączenia dwóch języków Zagadnienia problemy z różnymi typami danych (listy, kolekcje, napisy); przekazywanie argumentów

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C Literatura: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie Język Ansi C, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2007 http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/index.html Scott E. Gimpel, Clovis L. Tondo Język Ansi C. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania

Języki i paradygmaty programowania Języki i paradygmaty programowania WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i INFORMATYKI dr inż. Robert Arsoba Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 2009/2010 Materiały do wykładu

Bardziej szczegółowo

20. Pascal i łączenie podprogramów Pascala z programem napisanym w C

20. Pascal i łączenie podprogramów Pascala z programem napisanym w C Opublikowano w: WEREWKA J..: Podstawy programowana dla automatyków. Skrypt AGH Nr 1515, Kraków 1998 20. i łączenie podprogramów a z programem napisanym w Ze względu na duże rozpowszechnienie języka, szczególnie

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Język C++ Różnice między C a C++

Język C++ Różnice między C a C++ Język C++ Różnice między C a C++ Plan wykładu C a C++ Różnice ogólne Typy Deklaracje zmiennych C++ jako rozszerzenie C Domyślne argumenty funkcji Przeciążanie funkcji Referencje Dynamiczny przydział pamięci

Bardziej szczegółowo

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki

Jerzy Nawrocki, Wprowadzenie do informatyki Jerzy Nawrocki, Jerzy Nawrocki Wydział Informatyki Politechnika Poznańska jerzy.nawrocki@put.poznan.pl Cel wykładu Programowanie imperatywne i język C Zaprezentować paradygmat programowania imperatywnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI

DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI Pamięć komputera, dostępna dla programu, dzieli się na cztery obszary: kod programu, dane statyczne ( np. stałe i zmienne globalne programu), dane automatyczne zmienne

Bardziej szczegółowo

Dzi kuj za uwag! Spotkania z Pythonem. Cz ± 1 - podstawy - rozwi zania zada« Michaª Alichniewicz. Gda«sk 2014. Studenckie Koªo Automatyków SKALP

Dzi kuj za uwag! Spotkania z Pythonem. Cz ± 1 - podstawy - rozwi zania zada« Michaª Alichniewicz. Gda«sk 2014. Studenckie Koªo Automatyków SKALP Spotkania z Pythonem Cz ± 1 - podstawy - rozwi zania zada«michaª Alichniewicz Studenckie Koªo Automatyków SKALP Gda«sk 2014 Dzi kuj za uwag! Na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Język Python: operacje i obliczenia na danych typów prostych. Wyprowadzanie wyników.

Język Python: operacje i obliczenia na danych typów prostych. Wyprowadzanie wyników. Informatyka II, II tydzień 1 Język Python: operacje i obliczenia na danych typów prostych. Wyprowadzanie wyników. Wstęp: Źródła Pythona są bezpłatne (proponuję wersję 2.4.4, ewentualnie ActivePython 2.4.3.11),

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki sem. I 2014/2015 studia zaoczne Elektronika i Telekomunikacja!

Podstawy Informatyki sem. I 2014/2015 studia zaoczne Elektronika i Telekomunikacja! Podstawy Informatyki sem. I 2014/2015 studia zaoczne Elektronika i Telekomunikacja! Krzysztof Grudzień kgrudzi@kis.p.lodz.pl! Zbigniew Chaniecki zch@kis.p.lodz.pl 1 program zajęć - wykład Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego 1/23 Podstawy programowania obiektowego wykład 8 polimorfizm, wyjątki, kolekcje generyczne Na poprzednim wykładzie: dziedziczenie jest sposobem na utworzenie nowej klasy na podstawie klasy już istniejącej,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for. Autor: Piotr Fiorek

Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for. Autor: Piotr Fiorek Nazwa implementacji: Nauka języka Python pętla for Autor: Piotr Fiorek Opis implementacji: Poznanie innego rodzaju pętli, jaką jest pętla for w języku Python. Składnia pętli for jest następująca: for

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład V Rzut okiem na języki programowania 1 Kompilacja vs. interpretacja KOMPILACJA Proces, który przetwarza program zapisany w języku programowania,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Literatura David Harel. Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Wydanie trzecie. Seria: Klasyka informatyki. Warszawa 2000. Niklaus Wirth. Algorytmy

Bardziej szczegółowo

2. Składnia Pythona. Robert Janczewski. Gdańsk, 2014

2. Składnia Pythona. Robert Janczewski. Gdańsk, 2014 Gdańsk, 2014 Czym jest Python? Python a C Struktura programu Zmienne i zarządzanie pamięcią Przykład Python to język programowania, który został zaprojektowany tak, by można było szybko tworzyć czytelne

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009

Informatyka 1. Plan dzisiejszych zajęć. zajęcia nr 1. Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 Informatyka 1 zajęcia nr 1 Elektrotechnika, semestr II rok akademicki 2008/2009 mgr inż.. Paweł Myszkowski Plan dzisiejszych zajęć 1. Organizacja laboratorium przedmiotu 2. Algorytmy i sposoby ich opisu

Bardziej szczegółowo

Programowanie w środowiskach graficznych. Wykład 3 Język C#

Programowanie w środowiskach graficznych. Wykład 3 Język C# Programowanie w środowiskach graficznych Wykład 3 Język C# 1 Zagadnienia 1. Wprowadzenie 2. Przestrzenie nazw 3. Typy, parametry, konwersje 4. Klasy 5. Instrukcje sterujące 6. Właściwości 7. Interfejsy,

Bardziej szczegółowo