(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP99/00764 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 04.02.1999, PCT/EP99/00764 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP99/00764 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , WO99/43296 PCT Gazette nr 35/99 (51) Int.Cl. A61K 8/365 ( ) A61K 8/60 ( ) A61K 8/67 ( ) A61Q 19/00 ( ) (54) Kosmetyczna kompozycja i emulsja do pielęgnacji skóry (73) Uprawniony z patentu: UNILEVER N.V.,Rotterdam,NL (30) Pierwszeństwo: ,US,09/ (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 15/01 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 05/08 (72) Twórca(y) wynalazku: Ronni Lynn Weinkauf,Edgewater,US Uma Santhanam,Edgewater,US Laura Rose Palanker,Edgewater,US Donald Rick,Edgewater,US John Brian Bartolone,Morelos,MX (76) Uprawniony i twórca wynalazku: (74) Pełnomocnik: Hawrylak Jolanta, PATPOL Sp. z o.o. PL B1 (57) 1. Kosmetyczna kompozycja do pielęgnacji skóry, znamienna tym, że zawiera: (i) korzystny kosmetycznie składnik wybrany z grupy składającej się z retinolu, kwasu retinowego, retinalu, estrów C 2-5 retinylu i ich mieszanin; (ii) glukonolakton i/lub glukarolakton w ilości od 3% do 12% wagowych kompozycji; oraz (iii) kosmetycznie dopuszczalny nośnik. 4. Kosmetyczna emulsja olej w wodzie do pielęgnacji skóry, znamienna tym, że zawiera: (i) hydroksykwas wybrany spośród alfa-hydroksykwasów o wzorze ogólnym (I) MCH(OH)COOH w którym M oznacza H albo nasycony lub nienasycony, prosty lub rozgałęziony łańcuch węglowodorowy zawierający od 1 do 27 atomów węgla w ilości od 0,01% do 20% wagowych kompozycji; (ii) glukonolakton i/lub glukarolakton w ilości od 3% do 12% wagowych kompozycji; oraz (iii) kosmetycznie dopuszczalny nośnik. (I)

2 2 PL B1 Opis wynalazku Wynalazek dotyczy kosmetycznej kompozycji i emulsji olej w wodzie zawierających glukonolakton i/lub glukarolakton jako środek zapobiegający podrażnieniom. Takie kompozycje i emulsje mają zastosowanie w kosmetycznych sposobach pielęgnacji skóry. Tło wynalazku Niektóre składniki używane w produktach stosowanych zewnętrznie na skórę są potencjalnie podrażniające, zwłaszcza dla ludzi o wrażliwej skórze. Na przykład, udowodniono, że hydroksykwasy (HA-y) i retinoidy dostarczają kosmetycznych korzyści takich jak poprawa wyglądu skóry zniszczonej słońcem lub naturalnie postarzałej, odbarwień skóry, traktowanie plam starczych itp. Niestety ich stosowanie w dużych stężeniach okazjonalnie może być związane z podrażnieniami skóry, na przykład zaczerwienieniem i odczuwaniem pieczenia podczas stosowania. Podrażnienia można zmniejszyć przez obniżenie ilości składnika aktywnego w kompozycji albo zmniejszenie penetracji składnika aktywnego przez skórę. Poważną niedogodnością obu tych sposobów jest to, że osłabiają skuteczność kompozycji. Podrażnienia związane z HA można zmniejszyć przez zwiększenie wartości ph kompozycji, ale prowadzi to do zmniejszenia skuteczności z powodu zmniejszenia penetracji HA przez skórę. Pożądane jest zmniejszenie lub wyeliminowanie mocy podrażniającej kwasów HA i/lub retinoidów z jednoczesnym zachowaniem ich skuteczności. Występowanie, częstotliwość i rodzaj podrażnień często zmienia się od użytkownika do użytkownika. Zakres podrażnień u podatnych użytkowników może zmieniać się od łagodnych do ostrych. Typowe symptomy podrażnień obejmują swędzenie (świąd), pieczenie, palenie, mrowienie, napinanie, rumień (zaczerwienienie) lub obrzęk (pęcznienie). Warunki środowiskowe, takie jak nasłonecznienie, wiatr, niskie temperatury i suche powietrze mogą powodować lub zaostrzać podrażnianie. Dodatkowo mydła, detergenty, produkty zmywające, kremy do golenia, alkohol i inne produkty usuwające część chroniących skórę lipidów i/lub wydzieliny mogą zwiększać przepuszczalność skóry i wrażliwość na zewnętrznie stosowane chemikalia, które w innych warunkach nie wywoływałyby podrażnień. Podobnie, skóra może ulegać podrażnieniom na skutek infekcji, ścierania przez golenie, powtarzane lub nadmierne mycie lub kąpiele, wystawianie na działanie słońca lub inne mechaniczne ścieranie lub skaleczenia. Obok chemicznych lub środowiskowych powodów podrażnień wiele osób ma wrodzoną wrażliwość lub genetyczne predyspozycje do podrażnień skóry ( wewnętrzne podrażnienia skóry ). Niezależnie od tego, co jest przyczyną podrażnień podejmuje się wiele wysiłków w kierunku zmniejszenia zakresu podrażniania przez produkty przeznaczone do zewnętrznego stosowania na skórę, poprzez identyfikowanie związków chemicznych mających tendencję do powodowania podrażnień i zmniejszanie ich stężenia lub ich eliminowanie z produktów. Niestety, często nie jest możliwe lub praktyczne identyfikowanie lub eliminowanie wszystkich podrażniających związków chemicznych zwłaszcza wtedy, gdy związki podrażniające są składnikami aktywnymi produktów albo są wymagane dla danej kompozycji, gdy są środkami konserwującymi lub z innych funkcjonalnych powodów. Zatem istnieje potrzeba dostarczenia kompozycji zapobiegającej lub zmniejszającej podrażnienia skóry. Van Scott i in. ujawnili w wielu patentach (na przykład patentach USA o numerach US , US , US i US ) kompozycje kosmetyczne zawierające alfa-hydroksy-kwasy, które mogą występować jako laktony. Glukonolakton i glukarolakton (znane jako lakton kwasu cukrowego ) są wymienione. Jednak inne laktony niepowodujące podrażnień (patrz poniższy przykład 1) są również wspomniane. Van Scott i in. nie ujawnił stosowania żadnego z laktonów do kontrolowania lub zmniejszania podrażniania skóry. Handlowo dostępne produkty z linii Exuviance obejmują wiele produktów z glukonolaktonem. Na przykład, kompozycja dla skóry wrażliwej Exuviance Fundamental Multiprotective Day Cream SPF 15 zawiera glukonolakton. Załączona informacja o produkcie opisuje glukonolakton jako polihydroksykwas i ujawnia, że polihydroksykwasy są łagodniejsze dla skóry niż hydroksykwasy. Jeden z produktów dla skóry wrażliwej jest opisany jako wygładzający tonik. Z załączonej informacji o produkcie wyraźnie wynika, że glukonolakton jest wprowadzony do kompozycji jako składnik przeciwstarzeniowy, jako mniej podrażniająca alternatywa dla hydroksykwasu. Produkt zawiera tradycyjne wygładzające

3 PL B1 3 składniki na przykład ekstrakt aloe vera, i dalej wskazano, że sam glukonolakton nie jest włączony jako środek zapobiegający podrażnieniom. Załączona informacja nie ujawnia stosowania glukonolaktonu do traktowania skóry, która już jest podrażniona. Inny produkt Exuviance, mianowicie Exuviance Essential Multi-Defense Day Cream SPF 15, zawiera glukonolakton w połączeniu z kwasem glikolowym. Znowu w informacji o produkcie nie opisano stosowania glukonolaktonu dla zmniejszania lub kontrolowania jakichkolwiek podrażnień skóry lub podrażnień skóry, które mogą być powodowane przez kwas glikolowy. W rzeczywistości glukonolakton jest stosowany w ilości, która wydaje się niewystarczająca dla złagodzenia podrażnień. W produktach Exuviance glukonolakton jest stosowany jako mniej podrażniająca alternatywa składnika przeciwstarzeniowego hydroksykwasu. Produkt Exuviance nie zawiera glukonolaktonu jako środka zapobiegającego podrażnieniom a informacja o produkcie nie ujawnia, że glukonolakton jest środkiem zapobiegającym podrażnieniom. W przeciwieństwie do tego niniejszy wynalazek jest oparty, przynajmniej w części, na nieoczekiwanym stwierdzeniu, że glukonolakton zmniejsza podrażnienie już podrażnionej skóry i zapobiega podrażnieniom, które mogłyby być powodowane przez zewnętrzne stosowanie na skórze produktu kosmetycznego. Ponadto istnieje uprzedzenie dotyczące stosowania glukonolaktonu jako środka zapobiegającego podrażnieniom, ponieważ glukonolakton jest uważany za składnik podrażniający, chociaż mniej podrażniający niż hydroksykwas. Patrz na przykład Hahn i in. (patent USA nr US ) kolumna 2 wiersze 44-59, gdzie wymieniono glukonolakton jako związek chemiczny, który może powodować, że skóra staje się bardziej wrażliwa na podrażnienia wywoływane przez inne składniki chemiczne zewnętrznie stosowane na skórze.... Zatem niespodziewane i nieoczekiwane jest to, że glukonolakton działa jako środek zapobiegający podrażnieniom na już podrażnionej skórze i jest zdolny do zmniejszenia podrażnienia związanego ze stosowaniem kosmetycznych kompozycji do pielęgnacji skóry. Przedmiotem wynalazku jest kosmetyczna kompozycja do pielęgnacji skóry zawierająca: (i) korzystny kosmetycznie składnik wybrany z grupy składającej się z retinolu, kwasu retinowego, retinalu, estrów C 2-5 retinylu i ich mieszanin; (ii) glukonolakton i/lub glukarolakton w ilości od 3% do 12% wagowych kompozycji; oraz (iii) kosmetycznie dopuszczalny nośnik. Korzystnie taka kompozycja jest emulsją olej w wodzie. Także korzystnie wartość ph kompozycji według niniejszego wynalazku mieści się w zakresie od 3 do 5. Przedmiotem wynalazku jest także kosmetyczna emulsja olej w wodzie do pielęgnacji skóry zawierająca: (i) hydroksykwas wybrany spośród alfa-hydroksykwasów o wzorze ogólnym (I) MCH(OH)COOH w którym M oznacza H albo nasycony lub nienasycony, prosty lub rozgałęziony łańcuch węglowodorowy zawierający od 1 do 27 atomów węgla w ilości od 0,01% do 20% wagowych kompozycji; (ii) glukonolakton i/lub glukarolakton w ilości od 3% do 12% wagowych kompozycji; oraz (iii) kosmetycznie dopuszczalny nośnik. Korzystnie w takiej emulsji hydroksykwas występuje w ilości 2% do 12% wagowych kompozycji. Także korzystnie wartość ph emulsji według niniejszego wynalazku mieści się w zakresie od 3 do 5. Kompozycja i emulsja według niniejszego wynalazku mają zastosowanie w sposobie zmniejszania wrażliwości skóry na podrażnienia (powodowane przez zewnętrzne stosowanie na skórę kompozycji kosmetycznej zawierającej HA-y lub retinoidy jak też wewnętrznie wrażliwej skóry) i/lub pieczenia, sposobu obejmującego zewnętrzne stosowanie na skórę glukonolaktonu i/lub glukarolaktonu. Zatem zgodnie z takim sposobem glukonolakton i/lub glukarolakton może występować obok HA-ów i/lub retinoidów w tej samej kompozycji, albo glukonolakton i/lub glukarolakton może być stosowany w oddzielnej kompozycji. Istne w wynalazku jest stosowanie glukonolaktonu i/lub glukarolaktonu w kompozycjach stosowanych zewnętrznie na skórę dla zmniejszenia i/lub zapobiegania podrażnieniom skóry. Dzięki zewnętrznemu zastosowaniu na skórę glukonolaktonu i/lub glukarolaktonu podrażnianie skóry zmniejsza się lub zostaje wyeliminowane. Stwierdzono, że nie wszystkie znane środki zapobiegające podrażnieniom zmniejszają wywoływanie podrażnień przez HA-y/retinoidy. Ponadto stwierdzono, że nie wszystkie laktony są odpowiednie jako środki zapobiegające podrażnieniom. (I)

4 4 PL B1 Szczegółowy opis wynalazku Wszystkie ilości są podane wagowo w stosunku do wagi kompozycji, jeżeli nie podano inaczej. Glukonolakton i/lub glukarolakton jest niezbędnym składnikiem kompozycji według wynalazku. Określenie glukonolakton obejmuje następujące struktury: delta-glukonolakton glukono-1,5-lakton. Określenie glukarolakton obejmuje następujące struktury: glukaro-3,6-lakton glukaro-1,4-lakton. Glukonolakton i/lub glukarolakton jest stosowany w ilości co najmniej 3%, korzystnie co najmniej 4%, bardziej korzystnie od 3% do 12%, najbardziej korzystnie od 4% do 12% a jeszcze bardziej korzystnie od 4% do 8%. Opisane sposoby i zastosowania wykorzystują glukonolakton i/lub glukarolakton, sam lub w połączeniu z innym potencjalnie podrażniającym składnikiem dla zmniejszania zarówno wewnętrznych podrażnień jak i podrażnień powodowanych przez składnik. Kompozycje według wynalazku obejmują zarówno hydroksykwas jak i pewien retinoid (nie wszystkie retinoidy są potencjalnie podrażniające). Hydroksykwasy zwiększają proliferację i biosyntezy ceramidu w keratynocytach, zwiększają grubość naskórka i zwiększają łuszczenie się normalnego naskórka, co daje większą gładkość i młodszy wygląd skóry. Hydroksykwas może być wybrany z alfa-hydroksykwasów, beta-hydroksykwasów (na przykład kwas salicylowy), innych kwasów hydroksykarboksylowych (np. kwas dihydroksykarboksylowy, kwas hydroksydikarboksylowy, kwas hydroksytrikarboksylowy) i ich mieszanin lub połączeń ich izomerów (DL, D lub L). Korzystnie hydroksykwas jest wybrany z alfa-hydroksykwasów o wzorze ogólnym: MCH(OH)COOH w którym M oznacza wodór lub nasycony lub nienasycony, prosty lub rozgałęziony łańcuch węglowodorowy zawierający od 1 do 27 atomów węgla. Bardziej korzystnie hydroksykwas jest wybrany z kwasu mlekowego, kwasu 2-hydroksyoktanowego, kwasu hydroksylaurylowego, kwasu glikolowego i ich mieszanin. Jeżeli występują izomery to najbardziej korzystnie są izomery L. Należy rozumieć, że w zależności od wartości ph kompozycji hydroksykwas może występować jako sól, na przykład amonowa lub potasowa lub sodowa. Chociaż kompozycje według wynalazku mogą mieć dowolne ph to na ogół wartość ph mieści się w zakresie 2,5 do 10, kompozycje według wynalazku są szczególnie użyteczne gdy mają kwasowe ph (zwłaszcza jeśli zawierają hydroksykwas), korzystnie 3-5 a najbardziej korzystnie ph wynosi 3-4, ponieważ takie kompozycje są szczególnie podrażniające. (I)

5 PL B1 5 Retinoidy zwiększają proliferację keratynocytów in vitro, zwiększają grubość naskórka i zwiększają syntezę kolagenu w skórnych fibroblastach. To skutkuje ochroną przed niszczeniem skóry przez słońce i wygładzeniem pomarszczonej skóry. Określenie retinoidy stosowane w niniejszym opisie obejmuje kwas retinowy, retinol, retinal i estry C(2-5) retinylu. Określenie kwas reinowy obejmuje kwas 13-cis retinowy i wszystkie izomery trans kwasu retinowego. Określenie retinol obejmuje następujące izomery retinolu: wszystkie izomery trans-retinolu, 13- -cis-retinol, 11-cis-retinol, 9-cis-retinol, 3,4-didehydro-retinol. Korzystnymi izomerami są wszystkie izomery trans-retinolu, 13-cis-retinol, 3,4-didehydro-retinol, 9-cis-retinol. Najbardziej korzystne są wszystkie izomery trans-retinolu z powodu ich szerokiej dostępności rynkowej. Ester retinylu jest estrem retinolu. Określenie retinol zostało zdefiniowane powyżej. Estry retinylu odpowiednie do stosowania w niniejszym wynalazku to estry C(2-5) retinolu, korzystnie estry C2 i C3, a najbardziej korzystnie ester C2 ponieważ jest on łatwiej dostępny handlowo. Estry retinylu stosowane w wynalazku są znane również jako: octan retinylu, propionian retinylu, maślan retinylu i pentanonian retinylu. Szczególną korzyścią kompozycji według wynalazku jest to, że większa ilość hydroksykwasów lub retinoidów może być do niej włączana bez powodowania podrażnień skóry. Korzystnie ilość składnika będącego hydroksykwasem w kompozycji zgodnie z wynalazkiem wynosi od 0,01 do 20%, bardziej korzystnie od 2 do 12% a najbardziej korzystnie od 4 do 12% wagowych. Retinoid może występować w kompozycjach według wynalazku w ilości od 33 do IU na gram kompozycji, korzystnie 330 do IU, najbardziej korzystnie 1650 do 6600 IU. Znowu większa ilość retinoidu może być stosowana w kompozycjach według wynalazku bez powodowania podrażnienia skóry z powodu jednoczesnego występowania glukonolaktonu lub glukarolaktonu. Najbardziej korzystne kompozycje według wynalazku zawierające glukonolakton i/lub glukarolakton jako środek zapobiegający podrażnieniom, zawierają retinol i/lub kwas glikolowy i/lub kwas mlekowy, ponieważ jak stwierdzono te składniki powodują podrażnienia, chociaż że są szczególnie skuteczne w dostarczaniu korzyści kosmetycznych. Kompozycje według wynalazku zawierają również kosmetycznie dopuszczalny nośnik działający jako rozcieńczalnik, dyspergator lub nośnik składników aktywnych w kompozycjach, jak też dla ułatwienia ich rozprowadzania podczas stosowania kompozycji na skórze. Nośniki inne niż woda mogą obejmować ciekłe i stałe środki zmiękczające skórę, rozpuszczalniki, środki nawilżające skórę, zagęszczacze i proszki. Szczególnie korzystnym niewodnym nośnikiem jest polidimetylosiloksan i/lub polidimetylofenylosiloksan. Silikonami do stosowania w wynalazku mogą być silikony o lepkości od około 10x10-6 m 2 /s do 10 m 2 /s (10 do centystoksów) w temperaturze 25 C. Szczególnie pożądane są mieszaniny silikonów o małej i dużej lepkości. Takie silikony są dostępne z firmy General Electric Company pod zastrzeżonymi nazwami handlowymi Vicasil, SE i SF, oraz z firmy Dow Corning Company w serii 200 i 550. Ilość silikonu stosowana w kompozycjach według wynalazku mieści się w zakresie od 5 do 95%, korzystnie od 25 do 90% wagowych kompozycji. Ilość nośnika może wynosić od około 2 do około 99% wagowych, korzystnie od około 50 do około 99%, najbardziej korzystnie od około 80 do 99% wagowych całej kompozycji. Zgodnie z wynalazkiem nośnik korzystnie zawiera, co najmniej 60% wagowych wody, liczone na wagę nośnika. Kompozycje według wynalazku są korzystnie emulsjami olej w wodzie, w celu polepszenia przezskórnego dostarczania hydroksykwasów (patrz Sah A., An in vitro study of the efect of formulation variables and product structure on delivery of alpha-hydroxy acid (Lactic acid) to skin, MS Thesis, Departament of Pharmaceutical Sciences of the College of Pharmacy, University of Cincinnati, OH, lipiec 1996). Taka poprawa dostarczania jest często połączona ze zwiększeniem podrażniania/pieczenia co powoduje że stosowanie glukonolaktonu lub glukarolaktonu w takich emulsjach jest szczególnie krytyczne. W korzystnych emulsjach typu olej w wodzie zgodnie z niniejszym wynalazkiem woda stanowi co najmniej 50% wagowych emulsji, najbardziej korzystnie od 50 do 70% wagowych kompozycji. Ewentualne materiały korzystne dla skóry i kosmetyczne adjunkty Różnego rodzaju składniki aktywne mogą występować w kosmetycznych kompozycjach według wynalazku. Składniki aktywne są zdefiniowane jako składniki korzystne dla skóry inne niż środki zmiękczające skórę i inne niż składniki tylko poprawiające fizyczne właściwości kompozycji. Bez ograniczania się do tej kategorii, na ogół przykłady obejmują związki działające przeciwzmarszkowo i środki zapobiegające szkodliwemu działaniu słońca oraz środki do opalania.

6 6 PL B1 Środki zapobiegające szkodliwemu działaniu słońca obejmują materiały powszechnie stosowane do blokowania światła ultrafioletowego. Przykładami są dwutlenek tytanu, pochodne PABA, cynamonian i salicylan. Na przykład, mogą być stosowane metoksycynamonian oktylu i 2-hydroksy-4- -metoksybenzofenon (znany również jako oksybenzon). Metoksycynamonian oktylu i 2-hydroksy-4- -metoksybenzofenon są handlowo dostępne pod zastrzeżonymi nazwami handlowymi odpowiednio Parsol MCX i Benzophenone-3. Dokładna ilość środka zapobiegającego szkodliwemu działaniu słońca stosowana w emulsjach może zmieniać się w zależności od stopnia pożądanej ochrony przed promieniowaniem UV. Inną kategorią funkcjonalnych składników stosowanych w kosmetycznych kompozycjach według wynalazku są zagęszczacze. Zagęszczacz zazwyczaj występuje w ilości od 0,1 do 20% wagowych, korzystnie od około 0,5% do 10% wagowych kompozycji. Przykładami zagęszczaczy są usieciowany poliakrylan dostępny pod zastrzeżoną nazwą handlową Carbopol z firmy B. F. Goodrich Company. Można stosować żywice, takie jak ksantanowa, karragenian, żelatyna, karaja, pektyna i locust beans. W pewnych warunkach funkcja zagęszczania może być spełniona przez materiał służący również jako silikon lub środek zmiękczający skórę. Na przykład, żywice silikonowe o lepkości przekraczającej 10x10-6 m 2 /s (10 centystoksów) i estry, takie jak stearynian glicerolu, mogą spełniać dwie funkcje. Proszki mogą być wprowadzane do kosmetycznych kompozycji według wynalazku. Takie proszki obejmują kredę, talk, ziemię Fuller'a, kaolin, skrobię, glinki smektytowe, chemicznie modyfikowane krzemiany glinowomagnezowe, organicznie modyfikowane glinki montmorylonitowe, uwodniony krzemian glinu, krzemionkę kolidalną, glinowoskrobiowy bursztynian oktenylu, oraz ich mieszaniny. Inne adjunkty mniejszościowych składników mogą również być wprowadzane do kosmetycznych kompozycji. Takie składniki mogą obejmować środki barwiące, środki zmętniające i perfumy. Ilość tych innych składników może wynosić od 0,001% do 20% wagowych kompozycji. Stosowanie kompozycji Kompozycja według wynalazku w pierwszym rzędzie jest pomyślana jako produkt do zewnętrznego stosowania na ludzkiej skórze, zwłaszcza jako środek kondycjonujący i wygładzający skórę, oraz zapobiegający lub zmniejszający występowanie zmarszczek, zmian starczych skóry i/lub uszkodzeń wywołanych przez działanie słońca. Podczas stosowania małą ilość kompozycji, na przykład od 1 do 100 ml nakłada się na odsłonięte obszary skóry, z odpowiedniego pojemnika lub dozownika, i jeżeli to potrzebne następnie rozsmarowuje i/lub wciera się w skórę przy użyciu dłoni, palców lub odpowiedniego urządzenia. Zgodnie ze sposobem według wynalazku, podrażnienia skóry, zarówno wewnętrzne jak i wywoływane przez składnik aktywny, zmniejszają się lub zostają wyeliminowane przez zewnętrzne stosowanie na skórze glukonolaktonu lub glukarolaktonu. Glukonolakton lub glukarolakton mogą występować jednocześnie ze składnikiem aktywnym, albo mogą być stosowane na skórę oddzielnie od składnika aktywnego. Poniższe przykłady bliżej ilustrują wynalazek, ale nie jest on do nich ograniczony. P r z y k ł a d 1 Oceniano potencjalne działanie przeciwzapalne testowanych związków poprzez zdolność związków do hamowania PEG2 wywoływanego przez IL-1alfa. IL-1alfa i PGE2 są dobrze znanymi mediatorami zapalenia w skórze. Patrz Greaves i in. Prostaglandins, leukotrienes, phospholipase, platelet activating factor and cytokines: an integrated approach to inflamation of human skin, Arch. Dermatol. Res. (1988) 280 [supp]:s33-s41. Fibroblasty ludzkiej skóry noworodka (pasaż 5-9) wysiano w gęstości 7500 komórek na dołek w 96-dołkowej płycie do hodowli tkanek (Corning-Costar, Corning, NY). Stosowano medium Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM), o dużej zawartości glukozy (Gibco/Life Technologies, Gaithersburg, MD) uzupełnione 2 mm L-glutaminy, 10% bydlęcego serum płodowego i antybiotyk oraz roztwory przeciwgrzybiczne (wszystkie również z Life Technologies). Po 48 godzinach każdy dołek spłukano dwukrotnie 200 mikrolitrami DMEM bez serum a komórki dozowano 200 mikrolitrowymi porcjami w DMEM + L-glutamina zawierającymi IL-1alfa w stężeniu 1 ng/ml i/lub składnik aktywny. Po sześciu godzinach komórki badano mikroskopowo dla oceny ich żywotności, a medium zbierano i zamrażano do analiz. Każde traktowanie powtarzano czterokrotnie. Test immunologiczny enzymu prowadzono przy użyciu handlowo dostępnego zestawu PGE2 (Amersham, Buckinghamshire, Anglia). Przeciwciało specyficzne PGE2 jest wstępnie pokryte na zestawie mikrolitrowych dołków. Test oparty jest na współzawodnictwie między nieznaczonymi PGE2

7 PL B1 7 (standard lub próbka) a określoną ilością peroksydazy znaczonej PGE2 dla ograniczonej ilości dobrze związanego specyficznego przeciwciała PGE2. Standardy 0, 1, 2, 4, 8, 16 i 32 pg/dołek lub 50 ml medium/dołek stosowano z 50 mikrolitrami/dołek 0,1 M buforu fosforanowego ph 7,5 przez 3 godziny w temperaturze 4 C. Na koniec tej inkubacji dodano 50 mikrolitrów/dołek skoniugowanej PGE2 peroksydazy chrzanu do wszystkich dołków i inkubowano przez 1 godzinę w temperaturze 4 C. Płyty przemyto 4 razy 300 mikrolitrami/dołek 0,01 M buforem fosforanowym ph 7,5 zawierającym 0,5% Tween 20. Dodano 150 mikrolitrów/dołek substratu 3,3',5,5'-tetrametylobenzydyny/nadtlenek wodoru w 20% dimetyloformamidzie i płyty inkubowano dokładnie przez 30 minut w temperaturze pokojowej. Reakcję hamowano przez dodanie 100 mikrolitrów/dołek 1 M kwasu siarkowego. Do oceniania barwy dołków używano spektrofotometru Dynatech MR7000 (Dynatech, Chantilly, VA), odczytywano absorbancję przy 450 nm. Wyrysowano krzywą standardową i ilość PGE2 w próbkach ekstrapolowano z tej krzywej. Przeciwzapalne działanie testowanych związków oceniano przez zdolność związku do hamowania IL-1alfa wywołanej przez PGE2 i wyrażano jako stosunek (A/B) wytworzonego PGE2 w dołkach traktowanych testowanym związkiem + IL-1alfa (A) do komórek traktowanych tylko samym związkiem (B). Statystyczny poziom istotności określano przy użyciu testu t-studenta. Związki przedstawione w Tabelach 1 i 2 testowano przy użyciu metody PGE2 in vitro. Wartość (A/B) mniejsza niż 1 wskazuje, że testowany związek hamuje uwalnianie PGE2 przez IL-1alfa i ma działanie przeciwzapalne, jeżeli jest statystycznie istotne. T a b e l a 1 Traktowanie Stężenie A/B wartość p (A przeciwko B) glukaro-1,4-lakton 0,5 mm 0,6 a 0,020 glukaro-1,4-lakton 5 mm 1,1 0,74 glukaro-3,6-lakton 0,5 mm 0,6 a 0,026 glukaro-3,6-lakton 5 mm 0,9 0,71 d-glukonolakton 0,5 mm 1,0 0,84 d-glukonolakton 5 mm 0,5 a 0,0026 glukono-1,5-lakton 0,5 mm 0,5 a 0,0026 glukono-1,5-lakton 5 mm 0,6 a 0,0011 a : znaczące zmniejszenie wytwarzania PGE2 T a b e l a 2 Traktowanie Stężenie A/B wartość p (A przeciwko B) kwas galaktonowy 0,5 1,1 0,40 kwas galaktonowy 0,05 0,8 0,45 D-galaktonolakton 5 2,1 0,041 D-galaktonolakton 0,5 1,6 0,12 L-galaktonolakton 5 2,3 0,027 L-galaktonolakton 0,5 2,4 0,021 kwas glukarowy 0,05 mm 0,9 0,94 kwas glukarowy 0,5 mm 1,8 0,14 kwas glukonowy 0,5 0,8 0,51 kwas glukonowy 5 mm 0,9 0,77 kwas glukuronowy 0,5 1,0 0,79

8 8 PL B1 ciąg dalszy tabeli kwas glukuronowy 0,05 1,4 0,17 glukuronolakton 0,5 1,7 0,071 glukuronolakton 0,05 1,8 0,075 D-gulonolakton 0,5 0,9 0,71 D-gulonolakton 0,05 0,7 0,057 L-gulonolakton 0,5 1,4 0,094 L-gulonolakton 0,05 1,1 0,59 kwas rybonowy 5 3,0 0,0064 kwas rybonowy 0,5 2,6 0,011 Rybonolakton 5 2,5 0,025 Rybonolakton 0,5 2,6 0,011 Jak widać z wyników przedstawionych w Tabeli 1 glukaro-1,4-lakton, glukaro-3,6-lakton, delta- -glukarolakton i glukono-1,5-lakton znacznie obniżyły wytwarzanie IL-1alfa wywoływanego PGE2 in vitro. P r z y k ł a d 2 Metoda testowania podrażnień Czterokrotna ekspozycja na test płatkowy: celem było porównanie poziomu podrażnienia wywoływanego przez różne testowane materiały po powtarzanych płatkowych zastosowaniach. Materiały testowane utrzymywano w kontakcie ze skórą w warunkach okluzyjnych. Próbki nakładano na zewnętrzną część ramienia osób testujących. Stosowano bandaż (typu Scanpor) do utrzymywania w miejscu płatków (25 mmm Hill Top Chamber z krążkiem wyściółki Webril o średnicy 18 mm). Badania prowadzono na obu ramionach osoby testującej. Płatki umieszczano w zrównoważonej statystycznej kolejności. Płatki stosowano o godz. 9:00 w poniedziałek rano i usuwano o godzinie 9:00 we wtorek rano (24 godzinna ekspozycja). Nowy zestaw płatków stosowano o godzinie 3:00 we wtorek po południu a usuwano we środę rano o godzinie 9:00 (18 godzinna ekspozycja). Trzeci zestaw płatków nakładano o 3:00 po południu we środę a usuwano we czwartek rano o godzinie 9:00 (18 godzinna ekspozycja). Końcowy zestaw płatków stosowano o godzinie 3:00 we czwartek po południu a usuwano w piątek rano o godzinie 9:00 (18 godzinna ekspozycja). Zawsze po usunięciu płatka skórę spłukiwano ciepłą wodą i osuszano. Następnie testowane miejsce zaznaczano chirurgicznym ołówkiem do pisania na skórze dla określenia umiejscowienia i kolejnych zastosowań płatków. Miejsca testowane oceniano o godzinie 3:00 po południu we wtorek, środę, czwartek i piątek przed ponownym nałożeniem płatków. Oczekiwano podrażnienia skóry takiego jak umiarkowane zaróżowienie, suchość i/lub swędzenie. Możliwe było obrzmienie miejsca testowanego. Jeżeli jakiekolwiek miejsce testowe miało umiarkowane zaczerwienie lub jakiekolwiek opuchnięcie przy dowolnej ocenie to na to określone miejsce nie stosowano ponownie płatka. Testowane miejsca na każdym ramieniu były wizualnie oceniane w świetle spójnym przez dwie przeszkolone osoby. Osoba rozpoczynająca pierwszą ocenę prowadziła ją każdego dnia badań. Podczas oceny reakcji miejsca najbardziej zmienione otrzymywały najniższą ocenę punktową. Miejsca drugie pod względem największych zmian otrzymywały drugą najniższą ocenę itp. Nie było wymuszonego oceniania. Jeżeli dwa lub więcej miejsc nie dawały odpowiedzi lub dawały taką samą odpowiedź (brak różnic między miejscami) to oceniano wartość średnią. Jeżeli miejsca zostały zdyskwalifikowane z powodu stopnia podrażnienia to miejscu przypisywano taką wartość punktową jaką uzyskało przed przerwaniem badania. Analiza statystyczna Otrzymane wyniki z testów płatkowych porównywano statystycznie nieparametrycznymi statystycznymi metodami. Testowane materiały zawierające środek zapobiegający podrażnieniom porównywano z odpowiadającymi ich materiałami kontrolnymi zawierającymi tylko hydroksykwas i/lub retinoid,

9 PL B1 9 za pomocą metody Friedman's Rank Sum przy każdej ocenie punktu przez osobę oceniającą działającą jako blok (tj. każda osoba oceniająca testowała każdą próbkę). Wartości p <0,10 uważano za statystycznie znaczące. Kompozycje zawierające składniki przedstawione w Tabelach 3a, 3b i 3c testowano przy użyciu metody testowania podrażnień. 17 obiektów testowano dla Tabeli 3a, 19 obiektów dla Tabeli 3b i 20 dla Tabeli 3c. Otrzymane wyniki przedstawiono w Tabeli 3. Im wyższa suma ocen tym mniejsze podrażnienie. Skład bazowej emulsji Pełna nazwa chemiczna lub nazwa CTA Nazwa handlowa i % składnika aktywnego % wag. woda dejonizowana 46,54 EDTA dwusodowy Sequesterene Na2 0,05 krzemian glinowomagnezowy Veegum Ultra 0,6 Metyloparaben Methyl Paraben 0,15 Simetikon DC AntifoamEmulsion 0,01 glikol butylenowy 1,3 Butylene Glycol 1,3 3,0 hydroksyetyloceluloza Natrosol 250HHR 0,5 gliceryna USP Glicerine USP 2,0 żywica ksantanowa Keltrol ,2 trietanoloamina Triethanolamine 99(%) 1,2 kwas stearynowy Pristerene ,0 propyloparaben NF Propyloparaben NF 0,1 hydroksystearynian glicerylu Naturchem GMHS 1,5 alkohol stearylowy Lanette 18DEO 1,5 palmitynian izostearylowy Protachem ISP 6,0 oktanonian alkoholi C12-15 Hetester FAO 3,0 simetikon Silicone Fluid 200 (50x10-6 m 2 /s) 1,0 cholesterol NF Cholesterol NF 0,5 stearynian sorbitu Sorbitan Stearate 1,0 butylowany hydroksytoluen Embanox BHT 0,05 octan tokoferylu Vitamin E Acetate 0,1 stearynian peg-100 MYRJ 59 2,0 stearoilomleczan sodu Pationic SSL 0,5 palmitynian retinylu Vit.A Palmitate 84% 0,06 kwas hydroksykaprylowy Hydroxy caprylic acid 0,1 woda dejonizowana q.s. do 99,80 alfa-bisabolol Alpha-bisabolol 0,2 ph 7-8 Dodatkowe składniki w poniższych przykładach dodawano w miejsce wody. Wartość ph dostosowywano za pomocą wodorotlenku amonu lub kwasu solnego. Kwas glikolowy stosowano w postaci 70% składnika aktywnego, jak otrzymano.

10 10 PL B1 T a b e l a 3a: Wyniki testu podrażniania Kompozycja Składniki Ocena podrażnienia (dzień 4) 1 Kompozycja bazowa 58,5 2 Kompozycja bazowa + 8% kwasu glikolowego, ph 3,8 52,5 3 Kompozycja #2 + 4% glukonolaktonu, ph 3,8 71,0 a a : znacznie mniej podrażniająca niż kompozycja 2 T a b e l a 3b: Wyniki testu podrażniania Kompozycja Składniki Ocena podrażnienia (dzień 4) 1 Kompozycja bazowa 83,0 2 Kompozycja bazowa + 8% kwasu glikolowego, ph 3,8 66,5 4 Kompozycja #2 + 1% glukonolaktonu, ph 3,8 72,0 b b : nieznacznie mniej podrażniająca niż kompozycja 2 T a b e l a 3c: Wyniki testu podrażnienia Kompozycja Składniki Ocena podrażnienia (dzień 4) 1 Kompozycja bazowa 79,5 2 Kompozycja bazowa + 8% kwasu glikolowego, ph 3,8 72,0 5 Kompozycja #2 + 2% glukonolaktonu, ph 3,8 74,0 b b : nieznaczne mniej podrażniająca niż kompozycja 2 Jak widać z wyników przedstawionych w Tabeli 3a 4% glukonolaktonu (kompozycja 3) znacznie zmniejszyło podrażnienia wywołane przez kompozycję #2 (zawierającą 8% kwasu glikolowego) podczas gdy włączenie 1% lub 2% glukonolaktonu (kompozycja 4 i 5 w Tabelach 3b i 3c) nieznacznie wpływało na podrażnienia wywołane przez 8% kwas glikolowy. P r z y k ł a d 3 Przy użyciu metody testowania podrażnień badano kompozycje zawierające składniki przedstawione w Tabeli 4. Testowano 20 obiektów. Otrzymane wyniki przedstawiono w Tabeli 4. Im wyższa suma punktów tym mniejsze podrażnienie Kompozycja T a b e l a 4: Wyniki testu podrażniania Składniki Ocena podrażnienia (dzień 4) 1 Kompozycja bazowa 68,5 a 2 Kompozycja bazowa (kompozycja #1) + 8% kwasu glikolowego, ph 3, Kompozycja bazowa (kompozycja #1 + 8% glukonolaktonu) 100,5 b a : znacznie mniej podrażniająca niż kompozycja 2 (dzień 2) b : znacznie mniej podrażniająca niż kompozycja 1 i 2 Jak widać z powyższej Tabeli 4 glukonolakton (kompozycja #6) znacznie zmniejszył podrażnienie wywoływane przez bazową kompozycję która nie zawierała kwasu glikolowego. Ten przykład ilustruje, że przedstawiony sposób jest użyteczny do zmniejszania podrażniania skóry nawet w nieobecności silnie podrażniającego hydroksykwasu czy retinolu.

11 PL B1 11 P r z y k ł a d p o r ó w n a w c z y 4 Kompozycje 1 i 7-11 zawierające składniki jak przedstawione w Tabeli 5 testowano przy użyciu metody testowania podrażnień opisanej w Przykładzie 2. Testowano 17 obiektów. Otrzymane wyniki przedstawiono w Tabeli 5. Im niższa suma punktów tym większe podrażnienie. T a b e l a 5: Wyniki testu podrażnienia Kompozycja Składniki Suma punktów (dzień 4) 1 Kompozycja bazowa 74,5 a 7 Kompozycja bazowa + 8% kwasu glikolowego + 0,075% retinolu 61,5 8 Kompozycja #7 + 1% zielonej herbaty 51,0 9 Kompozycja #7 + 0,1% K2 kwasu glicyrohetinowego 54,5 10 Kompozycja #7 + 3% Quench T* 58,5 11 Kompozycja #7 + 3% prepolimeru poliolu -2** 57,0 a : znacznie mniej podrażniająca niż kompozycja #7 * środek zapobiegający podrażnieniom z Centerchem (zawierający wodę, glikol butylenowy, ekstrakt nasion kola, ekstrakt gyuarana i ekstrakt mate) ** środek zapobiegający podrażnieniom z Penederm, Inc. (nazwa CFTA PPG-12/SMDI) Jak widać z wyników przedstawionych w Tabeli 5 żaden z badanych znanych środków zapobiegających podrażnieniom nie był zdolny do znacznego zmniejszenia podrażniania wywołanego przez kompozycję #7 (zawierającą 8% kwasu glikolowego i 0,075% retinolu). Przykłady 5-11 ilustrują kompozycje do stosowania na skórę według wynalazku. Kompozycje wytwarza się w konwencjonalny sposób. Są one odpowiednie do kosmetycznych zastosowań. W szczególności są odpowiednie do stosowania na skórę ze zmarszczkami, skórę chropowatą, suchą, łuszczącą się, postarzałą i/lub zniszczoną działaniem UV dla poprawy jej wyglądu i odczucia, jak również do stosowania na zdrową skórę dla zapobiegania lub opóźniania ich występowania. P r z y k ł a d 5 Przygotowano typową emulsję olej w wodzie mieszczącą się w zakresie wynalazku z następujących składników: Nazwa chemiczna % wagowych glikol propylenowy 1,00 gliceryna 1,00 hydroksyetyloceluloza 0,50 krzemian glinowomagnezowy 0,50 imidazolidynylomocznik 0,50 EDTA czterosodowy 0,05 parafina mikrokrystaliczna 2,00 palmitynian izopropylu 5,00 dimetikon 0,50 cholesterol 0,50 alkohol cetylowy 0,50 kwas izostearynowy 3,00 palmitynian retinylu 0,10 stearynian peg-40 1,00 stearynian peg-100 1,00 stearynian sorbitanu 1,00 delta-glukonolakton 4,00 kwas glikolowy 7,00 wodorotlenek amonu do ph 4,0 woda destylowana qs do 100%

12 12 PL B1 P r z y k ł a d 6 Przygotowano inną typową emulsję olej w wodzie mieszczącą się w zakresie wynalazku z następujących składników: Nazwa chemiczna % wagowych glikol propylenowy 1,00 hydroksyetyloceluloza 0,50 krzemian glinowomagnezowy 0,50 imidazolidynylomocznik 0,20 parafina mikrokrystaliczna 2,00 palmitynian izopropylu 5,00 dimetikon 0,50 cholesterol 0,50 kwas stearynowy 3,00 kwas izostearynowy 1,50 stearynian glicerolu 1,50 stearynian peg-40 1,00 stearynian peg-100 1,00 stearynian sorbitanu 1,00 alkohol cetylowy 0,50 glukaro-3,6-lakton 5,00 kwas glikolowy 10,00 wodorotlenek amonu do ph 3,8 woda destylowana qs do 100% P r z y k ł a d 7 Przygotowano typową dyspersję woda w oleju mieszczącą się w zakresie wynalazku z następujących składników: Nazwa chemiczna % wagowych izostearylowy neopentanonian 20,00 kaprylowy peg-8/glicerydy kw. dekanowego 6,00 oktanonian cetylu 17,00 dioleinian poliglicerylu 15,00 cyklometikon 20,00 izostearynian glicerylu 0,50 kwas izostearynowy 0,50 ceramid III 0,10 ppg-5-cetheth-20 3,00 kwas L-mlekowy/mleczan potasu 6,00 kwas hydroksykaprynowy 0,10 woda dejonizowana 1,30 glukaro-1,4-lakton 10,00 P r z y k ł a d 8 Przygotowano typową emulsję olej w wodzie mieszczącą się w zakresie wynalazku z następujących składników: Nazwa chemiczna % wagowych gliceryna 1,00 EDTA czterosodowy 0,10 alkohol cetylowy 1,00 alkohol stearylowy 1,00 olej mineralny 5,00 dimetikon 1,00 cyklometikon 0,50 dimetikonol 0,20 polyquaternium-37 2,00 steareth-21 1,00 steareth-2 0,50 kwas salicylowy 2,00

13 PL B1 13 delta-glukonolakton 4,00 trietanoloamina do ph 3,0 woda destylowana qs do 100% P r z y k ł a d 9 Przygotowano typową emulsję olej w wodzie mieszczącą się w zakresie wynalazku z następujących składników: Nazwa chemiczna ` % wagowych żywica ksantanowa 0,20 EDTA dwusodowy 0,10 PCA sodu 0,50 diazodynylomocznik 0,30 dwutlenek tytanu 1,00 kwas stearylowy 3,00 cyklometikon 0,30 alkohol cetylowy 0,50 stearynian glicerylowy 0,50 stearynian peg-100 0,50 steareth-2 0,20 lecytyna 0,50 tokoferol 0,20 metoksycynamonian oktylu 6,00 glukono-1,5-lakton 6,00 kwas glikolowy 3,00 kwas malonowy 2,00 kwas mlekowy 2,00 ekstrakt zielonej herbaty 1,00 trietanoloamina do ph 3,8 woda destylowana qs do 100% P r z y k ł a d 10 Przygotowano typową emulsję olej w wodzie mieszczącą się w zakresie wynalazku z następujących składników: Nazwa chemiczna % wagowych kwas retinowy wszystkie izomery trans 0,05 lekka nafta 10,00 stearoksytrimetylosilan i alkohol stearylowy 5,00 dimetikon 2,00 stearynian stearylu 10,00 quaternium-15 3,00 kopolimer peg-22 dodecyloglikolowy 1,00 glukaro-3,6-lakton 3,00 sorbitol 0,50 metyloparaben 0,20 EDTA dwusodowy 0,10 butylowany hydroksytoluen 0,10 woda destylowana qs do 100% P r z y k ł a d 11 Przygotowano typową emulsję olej w wodzie mieszczącą się w zakresie wynalazku z następujących składników: Nazwa chemiczna % wagowych skwalen 20,00 olej makadam 5,00 tetraoktanonian pentaerytriolu 15,00 parafina mikrokrystaliczna 5,00 stearynian glicerylu 3,00 octan tokoferolu 0,50 butylowany hydroksytoluen 0,05

14 14 PL B1 metyloparaben 0,15 propyloparaben 0,15 retinol 0,10 glukaro-1,4-lakton 5,00 cytrynian sodu 1,00 kwas askorbinowy 1,00 glikol butylenowy 2,00 glicerol 2,00 glinka bentonowa 0,20 EDTA dwusodowy 0,05 woda destylowana qs do 100% Zastrzeżenia patentowe 1. Kosmetyczna kompozycja do pielęgnacji skóry, znamienna tym, że zawiera: (i) korzystny kosmetycznie składnik wybrany z grupy składającej się z retinolu, kwasu retinowego, retinalu, estrów C 2-5 retinylu i ich mieszanin; (ii) glukonolakton i/lub glukarolakton w ilości od 3% do 12% wagowych kompozycji; oraz (iii) kosmetycznie dopuszczalny nośnik. 2. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że jest emulsją olej w wodzie. 3. Kompozycja według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że jej ph mieści się w zakresie od 3 do Kosmetyczna emulsja olej w wodzie do pielęgnacji skóry, znamienna tym, że zawiera: (i) hydroksykwas wybrany spośród alfa-hydroksykwasów o wzorze ogólnym (I) MCH(OH)COOH w którym M oznacza H albo nasycony lub nienasycony, prosty lub rozgałęziony łańcuch węglowodorowy zawierający od 1 do 27 atomów węgla w ilości od 0,01% do 20% wagowych kompozycji; (ii) glukonolakton i/lub glukarolakton w ilości od 3% do 12% wagowych kompozycji; oraz (iii) kosmetycznie dopuszczalny nośnik. 5. Kosmetyczna emulsja olej w wodzie do pielęgnacji skóry według zastrz. 4, znamienna tym, że hydroksykwas występuje w ilości 2% do 12% wagowych kompozycji. 6. Kosmetyczna emulsja olej w wodzie do pielęgnacji skóry według zastrz. 4 albo 5, znamienna tym, że jej ph mieści się w zakresie od 3 do 5. (I) Departament Wydawnictw UP RP Nakład 50 egz. Cena 4,00 zł.

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 02.11.2001, PCT/EP01/12732 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 02.11.2001, PCT/EP01/12732 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201779 (21) Numer zgłoszenia: 362757 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.11.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia:

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia: R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) 1 7 7 6 0 7 (21) Numer zgłoszenia: 316196 (13) B 1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.1995

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 20.10.2000, PCT/US00/28979 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 20.10.2000, PCT/US00/28979 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203084 (21) Numer zgłoszenia: 349173 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 20.10.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu. DTS MG Co., Ltd.

Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu. DTS MG Co., Ltd. Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu DTS MG Co., Ltd. Objawy starzenia się skóry szyi i dekoltu Podwójny podbródek Głębokie zmarszczki Pigmentacja Fotostarzenie Odwodnienie i suchość Powody starzenia się okolic

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1648484 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.06.04 047366.4 (97)

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13 PL 222738 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222738 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396706 (22) Data zgłoszenia: 19.10.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie KOD UCZNIA ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP WOJEWÓDZKI Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206658 (21) Numer zgłoszenia: 355294 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207732 (21) Numer zgłoszenia: 378818 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690923 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.02.0 0460002.8 (97)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0 1) Uzupełnij schemat reakcji estryfikacji. Wybierz spośród podanych wzór kwasu karboksylowego A albo B oraz wzór alkoholu 1 albo 2.

Zadanie 2. (0 1) Uzupełnij schemat reakcji estryfikacji. Wybierz spośród podanych wzór kwasu karboksylowego A albo B oraz wzór alkoholu 1 albo 2. Zadanie 1. (0 1) W celu odróżnienia kwasu oleinowego od stopionego kwasu palmitynowego wykonano doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na schemacie. W probówce I wybrany odczynnik zmienił zabarwienie.

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG. 2 F28F 1/32 B60H 3/00. (57) 1. Wymiennik ciepła dla układu klimatyzacji

(19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG. 2 F28F 1/32 B60H 3/00. (57) 1. Wymiennik ciepła dla układu klimatyzacji RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 318582 (22) Data zgłoszenia: 20.02.1997 (19) PL (11)182506 (13)B1 (51) IntCl7 F28F 1/32 B60H

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 28 3 8 2 5 (51) IntCl5: C 07D 499/76 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990

Bardziej szczegółowo

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji PL 213904 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213904 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390004 (51) Int.Cl. C25D 3/12 (2006.01) C25D 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203697 (21) Numer zgłoszenia: 371443 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

złuszczającym, nawilżającym i przeciwstarzeniowym. W naturze kwas ten występuje

złuszczającym, nawilżającym i przeciwstarzeniowym. W naturze kwas ten występuje Nowy zabieg na bazie kwasu mlekowego i Vit C Co to jest kwas mlekowy? Kwas mlekowy należy do grupy kwasów alfa-hydroksylowych (AHA), o działaniu złuszczającym, nawilżającym i przeciwstarzeniowym. W naturze

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/KR96/00238

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/KR96/00238 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327971 (22) Data zgłoszenia: 11.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego 11.12.1996,

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska PL 212206 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212206 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390424 (51) Int.Cl. C07C 31/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

KREMY DO RĄK Produkty Mariza

KREMY DO RĄK Produkty Mariza KREMY DO RĄK Produkty Mariza Skóra dłoni jest delikatna, ponieważ ma mało gruczołów łojowych. Wytwarzana przez te gruczoły tłuszczowa ochrona znika po każdym myciu rąk wodą z mydłem i potrzebuje aż kilku

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 11/09

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208829 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383802 (51) Int.Cl. G01N 31/20 (2006.01) G01N 31/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711158 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.11.2004 04806793.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1829545. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.2005 05819874.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1829545. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.2005 05819874. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18294 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.0 0819874.8 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 31/7 (06.01) A61K 9/00

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176576 (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176576 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176576 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306578 (22) Data zgłoszenia: 29.12.1994 (51) IntCl6: A61K7/06 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania klejów samoprzylepnych, zwłaszcza do łączenia ze sobą niskoenergetycznych materiałów

PL B1. Sposób wytwarzania klejów samoprzylepnych, zwłaszcza do łączenia ze sobą niskoenergetycznych materiałów PL 212558 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212558 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391906 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206451 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371452 (51) Int.Cl. A23L 1/221 (2006.01) A23L 1/0522 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolite] Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 7 7 1 2 (22) Data zgłoszenia: 12.02.1993 (51) IntCl6: A41H3/00

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177342 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307868 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1995 (51) IntCl6: D06F 39/00 D06F

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 12 Lipidy - tłuszcze nasycone i nienasycone. Liczba jodowa, metoda Hanusa ilościowego oznaczania stopnia nienasycenia tłuszczu

Ćwiczenie nr 12 Lipidy - tłuszcze nasycone i nienasycone. Liczba jodowa, metoda Hanusa ilościowego oznaczania stopnia nienasycenia tłuszczu Ćwiczenie nr 12 Lipidy - tłuszcze nasycone i nienasycone. Liczba jodowa, metoda Hanusa ilościowego oznaczania stopnia nienasycenia tłuszczu Celem ćwiczenia jest: wykrywanie nienasyconych kwasów tłuszczowych

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja niemowląt podczas zimy

Pielęgnacja niemowląt podczas zimy emulinka_balbinek_rgb.jpg [1] Fot. Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Strona 3 z 8 Strona 4 z 8 Strona 5 z 8 Strona 6 z 8 18 grudnia 2015 Wiatr, zimne powietrze i mróz podrażniają i wysuszają delikatną skórę dziecka.

Bardziej szczegółowo

Zadanie: 1 (1 pkt) Czy piorąc w wodzie miękkiej i twardej zużywa się jednakowe ilości mydła?

Zadanie: 1 (1 pkt) Czy piorąc w wodzie miękkiej i twardej zużywa się jednakowe ilości mydła? Zadanie: 1 (1 pkt) Czy piorąc w wodzie miękkiej i twardej zużywa się jednakowe ilości mydła? Zadanie: 2 (1 pkt) Woda twarda powoduje tworzenie się kamienia kotłowego. Uzasadnij, pisząc odpowiednie równania

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179807 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 309937 (22) Data zgłoszenia: 09.08.1995 (51) Int.Cl.7: A61K 7/48 (

Bardziej szczegółowo

Keratyna Winogronowa. - Pozostawia gładkie, zdrowe i błyszczące włosy. - redukuje objętość i puszenie się włosów. - Pomaga w codziennej stylizacji

Keratyna Winogronowa. - Pozostawia gładkie, zdrowe i błyszczące włosy. - redukuje objętość i puszenie się włosów. - Pomaga w codziennej stylizacji Keratyna Winogronowa Zalecana w celu maksymalnego wyprostowania włosów. Idealna do grubych i bardzo kręconych włosów oraz do rekonstrukcji włosów uszkodzonych zabiegami chemicznymi i czynnikami środowiskowymi.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1993363 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.07.2006 06762628.3

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 3 1 9 9 1 6 (22) Data zgłoszenia: 09.05.1997 (5 1) IntCl7: A63B 21/06

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Woda i roztwory wodne

Woda i roztwory wodne strona 1/8 Woda i roztwory wodne Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Woda i roztwory wodne zagrożenia cywilizacyjne wynikające z jej zanieczyszczeń. Roztwory,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 28647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.09 091662.2 (13) (1) T3 Int.Cl. C07D 333/28 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 320220 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 23/12

PL B BUP 23/12 PL 216725 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216725 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 394699 (22) Data zgłoszenia: 29.04.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175315 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307287 (22) Data zgłoszenia: 15.02.1995 (51) IntCl6: H04M 1/64 G06F

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169370 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 285544 (22) Data zgłoszenia. 08.06.1990 (51) IntCl6 C11D 1/83 (54)

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie fotostarzeniu ( anti photoaging ) Aleksandra Karaś

Przeciwdziałanie fotostarzeniu ( anti photoaging ) Aleksandra Karaś Przeciwdziałanie fotostarzeniu ( anti photoaging ) Aleksandra Karaś Co to jest fotostarzenie? przedwczesne starzenie się skóry spowodowane wieloma procesami zachodzącymi pod wpływem promieniowania ultrafioletowego.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.5

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188761 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 334235 (22) Data zgłoszenia: 03.12.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Substancje powierzchniowo czynne 24.10.2013

Substancje powierzchniowo czynne 24.10.2013 Substancje powierzchniowo czynne 24.10.2013 Budowa spc (surfaktant, tensyd) - są to cząsteczki amfifilowe ogon część hydrofobowa zwykle długi łańcuch alifatyczny (węglowodorowy) głowa część hydrofilowa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 (21) Numer zgłoszenia: 331212 ( 13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.07.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja cery dojrzałej 60+

Pielęgnacja cery dojrzałej 60+ Przyczyny starzenia się skóry oraz sposób pielęgnacji cery dojrzałej. Pielęgnacja cery dojrzałej 60+ JAK DBAĆ O SKÓRĘ PO SZEŚĆDZIESIĄTCE! Eliza Modzelewska 1 S t r o n a Przyczyny starzenia się sko ry

Bardziej szczegółowo

Temat: Środki do pielęgnacji skóry.

Temat: Środki do pielęgnacji skóry. Temat: Środki do pielęgnacji skóry. 1. Rola środków kosmetycznych do pielęgnacji skóry. 2. Budowa skóry. 3. Składniki środków do pielęgnacji skóry. 4. Podział środków do pielęgnacji skóry. 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1737439 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.03.2005 05731707.5

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę PL 212118 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212118 (21) Numer zgłoszenia: 365023 (22) Data zgłoszenia: 22.01.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Koniec z przebarwieniami i piegami

Koniec z przebarwieniami i piegami INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 24.09.2009 r. Koniec z przebarwieniami i piegami Koniec lata to czas, kiedy wiele osób rozpoczyna proces pozbycia się przebarwień będących efektem zbyt intensywnego korzystania

Bardziej szczegółowo

2. Procenty i stężenia procentowe

2. Procenty i stężenia procentowe 2. PROCENTY I STĘŻENIA PROCENTOWE 11 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1. Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8 10 5, c. 0.024, d. 1,8 10 6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2 10 4, c. 3,6 10 3, d. 2,7 10 7, e.

Bardziej szczegółowo

Pochodne węglowodorów

Pochodne węglowodorów Literka.pl Pochodne węglowodorów Data dodania: 2010-01-12 15:53:16 Autor: Janina Tofel-Bykowa Sprawdzian wiadomości i umiejętności z chemii organicznej w kl. III gimnazjum. I Dokończ zdanie: 1. Nazwa grupy

Bardziej szczegółowo

STASTNIK POLSKA Sp. z o.o., (43) Zgłoszenie ogłoszono: Niepołomice, PL

STASTNIK POLSKA Sp. z o.o., (43) Zgłoszenie ogłoszono: Niepołomice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182704 (2 1) Numer zgłoszenia: 316108 (22) Data zgłoszenia: 16.09.1996 (13) B1 (51) Int.Cl.7 A23L 1/317

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188691 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188691 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188691 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 319736 (22) Data zgłoszenia: 29.04.1997 (51) Int.Cl.7 A61K 35/78 A61K

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177120 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308929 (22) Data zgłoszenia: 02.06.1995 (51) IntCl6: C07D 319/06 (54)

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I strona 1/9 Test diagnostyczny Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł Część A (0 5) Standard I 1. Przemianą chemiczną nie jest: A. mętnienie wody wapiennej B. odbarwianie wody bromowej C. dekantacja

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczanie aktywności lipazy trzustkowej i jej zależności od stężenia enzymu oraz żółci jako modulatora reakcji enzymatycznej.

1. Oznaczanie aktywności lipazy trzustkowej i jej zależności od stężenia enzymu oraz żółci jako modulatora reakcji enzymatycznej. ĆWICZENIE OZNACZANIE AKTYWNOŚCI LIPAZY TRZUSTKOWEJ I JEJ ZALEŻNOŚCI OD STĘŻENIA ENZYMU ORAZ ŻÓŁCI JAKO MODULATORA REAKCJI ENZYMATYCZNEJ. INHIBICJA KOMPETYCYJNA DEHYDROGENAZY BURSZTYNIANOWEJ. 1. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

(30) Pierwszeństwo: (73) (43) Zgłoszenie ogłoszono: (72) Twórca wynalazku: (74) (45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

(30) Pierwszeństwo: (73) (43) Zgłoszenie ogłoszono: (72) Twórca wynalazku: (74) (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: RZECZPO SPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176280 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 306937 (51) IntCl6: B01D 53/047 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.01.1995

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)168530 (13)B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)168530 (13)B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)168530 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1 ) Numer zgłoszenia: 292703 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C06B 31/18 (54)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM 4 THERAPEUTIC HAIR SPA

SYSTEM 4 THERAPEUTIC HAIR SPA SYSTEM 4 THERAPEUTIC HAIR SPA Wyjątkowa seria produktów rozwiązująca liczne problemy nękające skórę głowy: Łupież, świąd, zaczerwienienia, przesuszona skóra, nadmierne wydzielanie sebum, przedwczesne wypadanie

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/IL02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/IL02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208263 (21) Numer zgłoszenia: 361734 (22) Data zgłoszenia: 21.01.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1888024. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2006 06728329.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1888024. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2006 06728329. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1888024 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2006 06728329.1

Bardziej szczegółowo

Yasumi Hydrating nowa linia kosmetyków nawilżających

Yasumi Hydrating nowa linia kosmetyków nawilżających Yasumi Hydrating nowa linia kosmetyków nawilżających FACIAL TONER - nawilżający tonik do twarzy Delikatny tonik przeznaczony do każdego rodzaju cery. Zawiera naturalną betainę, która chroni błonę komórkową

Bardziej szczegółowo

PL B1. Kompozycja kosmetyczna i zastosowanie kompozycji składników aktywnych do wytwarzania kompozycji kosmetycznej

PL B1. Kompozycja kosmetyczna i zastosowanie kompozycji składników aktywnych do wytwarzania kompozycji kosmetycznej PL 220202 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220202 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392344 (22) Data zgłoszenia: 08.09.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165810 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 290029 (22) Data zgłoszenia: 25.04.1991 (51) Int.Cl.5: A23L 1/32 A23L

Bardziej szczegółowo

PL 211257 B1. SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce, PL SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce, PL 16.02.2009 BUP 04/09

PL 211257 B1. SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce, PL SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce, PL 16.02.2009 BUP 04/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211257 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383094 (22) Data zgłoszenia: 06.08.2007 (51) Int.Cl. C08K 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy

Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy Prosty i czysty powrót do źródeł pielęgnacji! Nowoczesny koktajl pielęgnacyjny bogaty w cenne witaminy i składniki odżywcze. Gruntowna pielęgnacja oparta na podstawowych

Bardziej szczegółowo

PL B1 (13) B1 A47G 21/06. DE STER NV, Hoogstraten, BE. Jef De Schütter, Brecht, BE. Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL Spółka z 0.0.

PL B1 (13) B1 A47G 21/06. DE STER NV, Hoogstraten, BE. Jef De Schütter, Brecht, BE. Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL Spółka z 0.0. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174701 (21) Numer zgłoszenia: 314130 (22) Data zgłoszenia: 02.09.1994 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Puławy, PL BUP 20/09. BOLESŁAW KOZIOŁ, Puławy, PL WUP 07/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Puławy, PL BUP 20/09. BOLESŁAW KOZIOŁ, Puławy, PL WUP 07/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209148 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384699 (22) Data zgłoszenia: 14.03.2008 (51) Int.Cl. C05G 3/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 29.05.2001, PCT/EP01/06145 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 29.05.2001, PCT/EP01/06145 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203142 (21) Numer zgłoszenia: 352037 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.05.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658064 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.6 (51) Int. Cl. A61K31/37 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Ferulac Peel jest to profesjonalna, nowa generacja nanopilingów chemicznych. opracowanych w nanotechnologii ułatwiającej głębszą penetracje składników

Ferulac Peel jest to profesjonalna, nowa generacja nanopilingów chemicznych. opracowanych w nanotechnologii ułatwiającej głębszą penetracje składników Kwas FERULOWY+druga warstwa FERULAC PLUS+retinol (SESDERMA) DLa cer: - z głębokimy przebarwieniami - z bliznami po trądzikowymi - suchych i szorstki - zanieczyszczonych Czym jest Kwas Ferulowy? Ferulac

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180869 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314540 (51) IntCl7 C01B 13/10 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 3 0.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 (21 ) Numer zgłoszenia: 331012 (22) Data zgłoszenia. 29.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188540

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188540 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188540 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 327365 (22) Data zgłoszenia: 09.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C10M 169/04 (54)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206115 (21) Numer zgłoszenia: 372199 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

Chemia związków węgla

Chemia związków węgla strona 1/7 hemia związków węgla Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Węgiel i jego związki. Proste węglowodory nasycone i nienasycone, alkohole, kwasy karboksylowe,

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP00/10122 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP00/10122 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198879 (21) Numer zgłoszenia: 364028 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.10.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Skóra jak alabaster innowacja w rozjaśnianiu skóry

Skóra jak alabaster innowacja w rozjaśnianiu skóry INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 22 października 2009 r. Skóra jak alabaster innowacja w rozjaśnianiu skóry Laboratorium Kosmetyczne AVA wprowadziło serię wybielającą do profesjonalnych zabiegów w gabinetach

Bardziej szczegółowo

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204536 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 354698 (22) Data zgłoszenia: 24.06.2002 (51) Int.Cl. A61K 38/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat. PL 216395 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216395 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384627 (51) Int.Cl. G01N 27/00 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL 207758 B1. KOBA HENRYK, Jelcz-Laskowice, PL KORNICKI MARIAN, Jelcz-Laskowice, PL 20.02.2006 BUP 04/06

PL 207758 B1. KOBA HENRYK, Jelcz-Laskowice, PL KORNICKI MARIAN, Jelcz-Laskowice, PL 20.02.2006 BUP 04/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207758 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369589 (51) Int.Cl. E01C 23/01 (2006.01) E01C 23/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181834 (21) Numer zgłoszenia: 326385 (22) Data zgłoszenia: 30.10.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956 (21 ) Numer zgłoszenia: 363388 (22) Data zgłoszenia: 20.10.1997 (13)B1 (51) IntCl7 C05F 11/04 (54) Podłoże

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 02/16

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 02/16 PL 224228 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224228 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 408819 (22) Data zgłoszenia: 11.07.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo