(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP99/00764 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 04.02.1999, PCT/EP99/00764 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP99/00764 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , WO99/43296 PCT Gazette nr 35/99 (51) Int.Cl. A61K 8/365 ( ) A61K 8/60 ( ) A61K 8/67 ( ) A61Q 19/00 ( ) (54) Kosmetyczna kompozycja i emulsja do pielęgnacji skóry (73) Uprawniony z patentu: UNILEVER N.V.,Rotterdam,NL (30) Pierwszeństwo: ,US,09/ (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 15/01 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 05/08 (72) Twórca(y) wynalazku: Ronni Lynn Weinkauf,Edgewater,US Uma Santhanam,Edgewater,US Laura Rose Palanker,Edgewater,US Donald Rick,Edgewater,US John Brian Bartolone,Morelos,MX (76) Uprawniony i twórca wynalazku: (74) Pełnomocnik: Hawrylak Jolanta, PATPOL Sp. z o.o. PL B1 (57) 1. Kosmetyczna kompozycja do pielęgnacji skóry, znamienna tym, że zawiera: (i) korzystny kosmetycznie składnik wybrany z grupy składającej się z retinolu, kwasu retinowego, retinalu, estrów C 2-5 retinylu i ich mieszanin; (ii) glukonolakton i/lub glukarolakton w ilości od 3% do 12% wagowych kompozycji; oraz (iii) kosmetycznie dopuszczalny nośnik. 4. Kosmetyczna emulsja olej w wodzie do pielęgnacji skóry, znamienna tym, że zawiera: (i) hydroksykwas wybrany spośród alfa-hydroksykwasów o wzorze ogólnym (I) MCH(OH)COOH w którym M oznacza H albo nasycony lub nienasycony, prosty lub rozgałęziony łańcuch węglowodorowy zawierający od 1 do 27 atomów węgla w ilości od 0,01% do 20% wagowych kompozycji; (ii) glukonolakton i/lub glukarolakton w ilości od 3% do 12% wagowych kompozycji; oraz (iii) kosmetycznie dopuszczalny nośnik. (I)

2 2 PL B1 Opis wynalazku Wynalazek dotyczy kosmetycznej kompozycji i emulsji olej w wodzie zawierających glukonolakton i/lub glukarolakton jako środek zapobiegający podrażnieniom. Takie kompozycje i emulsje mają zastosowanie w kosmetycznych sposobach pielęgnacji skóry. Tło wynalazku Niektóre składniki używane w produktach stosowanych zewnętrznie na skórę są potencjalnie podrażniające, zwłaszcza dla ludzi o wrażliwej skórze. Na przykład, udowodniono, że hydroksykwasy (HA-y) i retinoidy dostarczają kosmetycznych korzyści takich jak poprawa wyglądu skóry zniszczonej słońcem lub naturalnie postarzałej, odbarwień skóry, traktowanie plam starczych itp. Niestety ich stosowanie w dużych stężeniach okazjonalnie może być związane z podrażnieniami skóry, na przykład zaczerwienieniem i odczuwaniem pieczenia podczas stosowania. Podrażnienia można zmniejszyć przez obniżenie ilości składnika aktywnego w kompozycji albo zmniejszenie penetracji składnika aktywnego przez skórę. Poważną niedogodnością obu tych sposobów jest to, że osłabiają skuteczność kompozycji. Podrażnienia związane z HA można zmniejszyć przez zwiększenie wartości ph kompozycji, ale prowadzi to do zmniejszenia skuteczności z powodu zmniejszenia penetracji HA przez skórę. Pożądane jest zmniejszenie lub wyeliminowanie mocy podrażniającej kwasów HA i/lub retinoidów z jednoczesnym zachowaniem ich skuteczności. Występowanie, częstotliwość i rodzaj podrażnień często zmienia się od użytkownika do użytkownika. Zakres podrażnień u podatnych użytkowników może zmieniać się od łagodnych do ostrych. Typowe symptomy podrażnień obejmują swędzenie (świąd), pieczenie, palenie, mrowienie, napinanie, rumień (zaczerwienienie) lub obrzęk (pęcznienie). Warunki środowiskowe, takie jak nasłonecznienie, wiatr, niskie temperatury i suche powietrze mogą powodować lub zaostrzać podrażnianie. Dodatkowo mydła, detergenty, produkty zmywające, kremy do golenia, alkohol i inne produkty usuwające część chroniących skórę lipidów i/lub wydzieliny mogą zwiększać przepuszczalność skóry i wrażliwość na zewnętrznie stosowane chemikalia, które w innych warunkach nie wywoływałyby podrażnień. Podobnie, skóra może ulegać podrażnieniom na skutek infekcji, ścierania przez golenie, powtarzane lub nadmierne mycie lub kąpiele, wystawianie na działanie słońca lub inne mechaniczne ścieranie lub skaleczenia. Obok chemicznych lub środowiskowych powodów podrażnień wiele osób ma wrodzoną wrażliwość lub genetyczne predyspozycje do podrażnień skóry ( wewnętrzne podrażnienia skóry ). Niezależnie od tego, co jest przyczyną podrażnień podejmuje się wiele wysiłków w kierunku zmniejszenia zakresu podrażniania przez produkty przeznaczone do zewnętrznego stosowania na skórę, poprzez identyfikowanie związków chemicznych mających tendencję do powodowania podrażnień i zmniejszanie ich stężenia lub ich eliminowanie z produktów. Niestety, często nie jest możliwe lub praktyczne identyfikowanie lub eliminowanie wszystkich podrażniających związków chemicznych zwłaszcza wtedy, gdy związki podrażniające są składnikami aktywnymi produktów albo są wymagane dla danej kompozycji, gdy są środkami konserwującymi lub z innych funkcjonalnych powodów. Zatem istnieje potrzeba dostarczenia kompozycji zapobiegającej lub zmniejszającej podrażnienia skóry. Van Scott i in. ujawnili w wielu patentach (na przykład patentach USA o numerach US , US , US i US ) kompozycje kosmetyczne zawierające alfa-hydroksy-kwasy, które mogą występować jako laktony. Glukonolakton i glukarolakton (znane jako lakton kwasu cukrowego ) są wymienione. Jednak inne laktony niepowodujące podrażnień (patrz poniższy przykład 1) są również wspomniane. Van Scott i in. nie ujawnił stosowania żadnego z laktonów do kontrolowania lub zmniejszania podrażniania skóry. Handlowo dostępne produkty z linii Exuviance obejmują wiele produktów z glukonolaktonem. Na przykład, kompozycja dla skóry wrażliwej Exuviance Fundamental Multiprotective Day Cream SPF 15 zawiera glukonolakton. Załączona informacja o produkcie opisuje glukonolakton jako polihydroksykwas i ujawnia, że polihydroksykwasy są łagodniejsze dla skóry niż hydroksykwasy. Jeden z produktów dla skóry wrażliwej jest opisany jako wygładzający tonik. Z załączonej informacji o produkcie wyraźnie wynika, że glukonolakton jest wprowadzony do kompozycji jako składnik przeciwstarzeniowy, jako mniej podrażniająca alternatywa dla hydroksykwasu. Produkt zawiera tradycyjne wygładzające

3 PL B1 3 składniki na przykład ekstrakt aloe vera, i dalej wskazano, że sam glukonolakton nie jest włączony jako środek zapobiegający podrażnieniom. Załączona informacja nie ujawnia stosowania glukonolaktonu do traktowania skóry, która już jest podrażniona. Inny produkt Exuviance, mianowicie Exuviance Essential Multi-Defense Day Cream SPF 15, zawiera glukonolakton w połączeniu z kwasem glikolowym. Znowu w informacji o produkcie nie opisano stosowania glukonolaktonu dla zmniejszania lub kontrolowania jakichkolwiek podrażnień skóry lub podrażnień skóry, które mogą być powodowane przez kwas glikolowy. W rzeczywistości glukonolakton jest stosowany w ilości, która wydaje się niewystarczająca dla złagodzenia podrażnień. W produktach Exuviance glukonolakton jest stosowany jako mniej podrażniająca alternatywa składnika przeciwstarzeniowego hydroksykwasu. Produkt Exuviance nie zawiera glukonolaktonu jako środka zapobiegającego podrażnieniom a informacja o produkcie nie ujawnia, że glukonolakton jest środkiem zapobiegającym podrażnieniom. W przeciwieństwie do tego niniejszy wynalazek jest oparty, przynajmniej w części, na nieoczekiwanym stwierdzeniu, że glukonolakton zmniejsza podrażnienie już podrażnionej skóry i zapobiega podrażnieniom, które mogłyby być powodowane przez zewnętrzne stosowanie na skórze produktu kosmetycznego. Ponadto istnieje uprzedzenie dotyczące stosowania glukonolaktonu jako środka zapobiegającego podrażnieniom, ponieważ glukonolakton jest uważany za składnik podrażniający, chociaż mniej podrażniający niż hydroksykwas. Patrz na przykład Hahn i in. (patent USA nr US ) kolumna 2 wiersze 44-59, gdzie wymieniono glukonolakton jako związek chemiczny, który może powodować, że skóra staje się bardziej wrażliwa na podrażnienia wywoływane przez inne składniki chemiczne zewnętrznie stosowane na skórze.... Zatem niespodziewane i nieoczekiwane jest to, że glukonolakton działa jako środek zapobiegający podrażnieniom na już podrażnionej skórze i jest zdolny do zmniejszenia podrażnienia związanego ze stosowaniem kosmetycznych kompozycji do pielęgnacji skóry. Przedmiotem wynalazku jest kosmetyczna kompozycja do pielęgnacji skóry zawierająca: (i) korzystny kosmetycznie składnik wybrany z grupy składającej się z retinolu, kwasu retinowego, retinalu, estrów C 2-5 retinylu i ich mieszanin; (ii) glukonolakton i/lub glukarolakton w ilości od 3% do 12% wagowych kompozycji; oraz (iii) kosmetycznie dopuszczalny nośnik. Korzystnie taka kompozycja jest emulsją olej w wodzie. Także korzystnie wartość ph kompozycji według niniejszego wynalazku mieści się w zakresie od 3 do 5. Przedmiotem wynalazku jest także kosmetyczna emulsja olej w wodzie do pielęgnacji skóry zawierająca: (i) hydroksykwas wybrany spośród alfa-hydroksykwasów o wzorze ogólnym (I) MCH(OH)COOH w którym M oznacza H albo nasycony lub nienasycony, prosty lub rozgałęziony łańcuch węglowodorowy zawierający od 1 do 27 atomów węgla w ilości od 0,01% do 20% wagowych kompozycji; (ii) glukonolakton i/lub glukarolakton w ilości od 3% do 12% wagowych kompozycji; oraz (iii) kosmetycznie dopuszczalny nośnik. Korzystnie w takiej emulsji hydroksykwas występuje w ilości 2% do 12% wagowych kompozycji. Także korzystnie wartość ph emulsji według niniejszego wynalazku mieści się w zakresie od 3 do 5. Kompozycja i emulsja według niniejszego wynalazku mają zastosowanie w sposobie zmniejszania wrażliwości skóry na podrażnienia (powodowane przez zewnętrzne stosowanie na skórę kompozycji kosmetycznej zawierającej HA-y lub retinoidy jak też wewnętrznie wrażliwej skóry) i/lub pieczenia, sposobu obejmującego zewnętrzne stosowanie na skórę glukonolaktonu i/lub glukarolaktonu. Zatem zgodnie z takim sposobem glukonolakton i/lub glukarolakton może występować obok HA-ów i/lub retinoidów w tej samej kompozycji, albo glukonolakton i/lub glukarolakton może być stosowany w oddzielnej kompozycji. Istne w wynalazku jest stosowanie glukonolaktonu i/lub glukarolaktonu w kompozycjach stosowanych zewnętrznie na skórę dla zmniejszenia i/lub zapobiegania podrażnieniom skóry. Dzięki zewnętrznemu zastosowaniu na skórę glukonolaktonu i/lub glukarolaktonu podrażnianie skóry zmniejsza się lub zostaje wyeliminowane. Stwierdzono, że nie wszystkie znane środki zapobiegające podrażnieniom zmniejszają wywoływanie podrażnień przez HA-y/retinoidy. Ponadto stwierdzono, że nie wszystkie laktony są odpowiednie jako środki zapobiegające podrażnieniom. (I)

4 4 PL B1 Szczegółowy opis wynalazku Wszystkie ilości są podane wagowo w stosunku do wagi kompozycji, jeżeli nie podano inaczej. Glukonolakton i/lub glukarolakton jest niezbędnym składnikiem kompozycji według wynalazku. Określenie glukonolakton obejmuje następujące struktury: delta-glukonolakton glukono-1,5-lakton. Określenie glukarolakton obejmuje następujące struktury: glukaro-3,6-lakton glukaro-1,4-lakton. Glukonolakton i/lub glukarolakton jest stosowany w ilości co najmniej 3%, korzystnie co najmniej 4%, bardziej korzystnie od 3% do 12%, najbardziej korzystnie od 4% do 12% a jeszcze bardziej korzystnie od 4% do 8%. Opisane sposoby i zastosowania wykorzystują glukonolakton i/lub glukarolakton, sam lub w połączeniu z innym potencjalnie podrażniającym składnikiem dla zmniejszania zarówno wewnętrznych podrażnień jak i podrażnień powodowanych przez składnik. Kompozycje według wynalazku obejmują zarówno hydroksykwas jak i pewien retinoid (nie wszystkie retinoidy są potencjalnie podrażniające). Hydroksykwasy zwiększają proliferację i biosyntezy ceramidu w keratynocytach, zwiększają grubość naskórka i zwiększają łuszczenie się normalnego naskórka, co daje większą gładkość i młodszy wygląd skóry. Hydroksykwas może być wybrany z alfa-hydroksykwasów, beta-hydroksykwasów (na przykład kwas salicylowy), innych kwasów hydroksykarboksylowych (np. kwas dihydroksykarboksylowy, kwas hydroksydikarboksylowy, kwas hydroksytrikarboksylowy) i ich mieszanin lub połączeń ich izomerów (DL, D lub L). Korzystnie hydroksykwas jest wybrany z alfa-hydroksykwasów o wzorze ogólnym: MCH(OH)COOH w którym M oznacza wodór lub nasycony lub nienasycony, prosty lub rozgałęziony łańcuch węglowodorowy zawierający od 1 do 27 atomów węgla. Bardziej korzystnie hydroksykwas jest wybrany z kwasu mlekowego, kwasu 2-hydroksyoktanowego, kwasu hydroksylaurylowego, kwasu glikolowego i ich mieszanin. Jeżeli występują izomery to najbardziej korzystnie są izomery L. Należy rozumieć, że w zależności od wartości ph kompozycji hydroksykwas może występować jako sól, na przykład amonowa lub potasowa lub sodowa. Chociaż kompozycje według wynalazku mogą mieć dowolne ph to na ogół wartość ph mieści się w zakresie 2,5 do 10, kompozycje według wynalazku są szczególnie użyteczne gdy mają kwasowe ph (zwłaszcza jeśli zawierają hydroksykwas), korzystnie 3-5 a najbardziej korzystnie ph wynosi 3-4, ponieważ takie kompozycje są szczególnie podrażniające. (I)

5 PL B1 5 Retinoidy zwiększają proliferację keratynocytów in vitro, zwiększają grubość naskórka i zwiększają syntezę kolagenu w skórnych fibroblastach. To skutkuje ochroną przed niszczeniem skóry przez słońce i wygładzeniem pomarszczonej skóry. Określenie retinoidy stosowane w niniejszym opisie obejmuje kwas retinowy, retinol, retinal i estry C(2-5) retinylu. Określenie kwas reinowy obejmuje kwas 13-cis retinowy i wszystkie izomery trans kwasu retinowego. Określenie retinol obejmuje następujące izomery retinolu: wszystkie izomery trans-retinolu, 13- -cis-retinol, 11-cis-retinol, 9-cis-retinol, 3,4-didehydro-retinol. Korzystnymi izomerami są wszystkie izomery trans-retinolu, 13-cis-retinol, 3,4-didehydro-retinol, 9-cis-retinol. Najbardziej korzystne są wszystkie izomery trans-retinolu z powodu ich szerokiej dostępności rynkowej. Ester retinylu jest estrem retinolu. Określenie retinol zostało zdefiniowane powyżej. Estry retinylu odpowiednie do stosowania w niniejszym wynalazku to estry C(2-5) retinolu, korzystnie estry C2 i C3, a najbardziej korzystnie ester C2 ponieważ jest on łatwiej dostępny handlowo. Estry retinylu stosowane w wynalazku są znane również jako: octan retinylu, propionian retinylu, maślan retinylu i pentanonian retinylu. Szczególną korzyścią kompozycji według wynalazku jest to, że większa ilość hydroksykwasów lub retinoidów może być do niej włączana bez powodowania podrażnień skóry. Korzystnie ilość składnika będącego hydroksykwasem w kompozycji zgodnie z wynalazkiem wynosi od 0,01 do 20%, bardziej korzystnie od 2 do 12% a najbardziej korzystnie od 4 do 12% wagowych. Retinoid może występować w kompozycjach według wynalazku w ilości od 33 do IU na gram kompozycji, korzystnie 330 do IU, najbardziej korzystnie 1650 do 6600 IU. Znowu większa ilość retinoidu może być stosowana w kompozycjach według wynalazku bez powodowania podrażnienia skóry z powodu jednoczesnego występowania glukonolaktonu lub glukarolaktonu. Najbardziej korzystne kompozycje według wynalazku zawierające glukonolakton i/lub glukarolakton jako środek zapobiegający podrażnieniom, zawierają retinol i/lub kwas glikolowy i/lub kwas mlekowy, ponieważ jak stwierdzono te składniki powodują podrażnienia, chociaż że są szczególnie skuteczne w dostarczaniu korzyści kosmetycznych. Kompozycje według wynalazku zawierają również kosmetycznie dopuszczalny nośnik działający jako rozcieńczalnik, dyspergator lub nośnik składników aktywnych w kompozycjach, jak też dla ułatwienia ich rozprowadzania podczas stosowania kompozycji na skórze. Nośniki inne niż woda mogą obejmować ciekłe i stałe środki zmiękczające skórę, rozpuszczalniki, środki nawilżające skórę, zagęszczacze i proszki. Szczególnie korzystnym niewodnym nośnikiem jest polidimetylosiloksan i/lub polidimetylofenylosiloksan. Silikonami do stosowania w wynalazku mogą być silikony o lepkości od około 10x10-6 m 2 /s do 10 m 2 /s (10 do centystoksów) w temperaturze 25 C. Szczególnie pożądane są mieszaniny silikonów o małej i dużej lepkości. Takie silikony są dostępne z firmy General Electric Company pod zastrzeżonymi nazwami handlowymi Vicasil, SE i SF, oraz z firmy Dow Corning Company w serii 200 i 550. Ilość silikonu stosowana w kompozycjach według wynalazku mieści się w zakresie od 5 do 95%, korzystnie od 25 do 90% wagowych kompozycji. Ilość nośnika może wynosić od około 2 do około 99% wagowych, korzystnie od około 50 do około 99%, najbardziej korzystnie od około 80 do 99% wagowych całej kompozycji. Zgodnie z wynalazkiem nośnik korzystnie zawiera, co najmniej 60% wagowych wody, liczone na wagę nośnika. Kompozycje według wynalazku są korzystnie emulsjami olej w wodzie, w celu polepszenia przezskórnego dostarczania hydroksykwasów (patrz Sah A., An in vitro study of the efect of formulation variables and product structure on delivery of alpha-hydroxy acid (Lactic acid) to skin, MS Thesis, Departament of Pharmaceutical Sciences of the College of Pharmacy, University of Cincinnati, OH, lipiec 1996). Taka poprawa dostarczania jest często połączona ze zwiększeniem podrażniania/pieczenia co powoduje że stosowanie glukonolaktonu lub glukarolaktonu w takich emulsjach jest szczególnie krytyczne. W korzystnych emulsjach typu olej w wodzie zgodnie z niniejszym wynalazkiem woda stanowi co najmniej 50% wagowych emulsji, najbardziej korzystnie od 50 do 70% wagowych kompozycji. Ewentualne materiały korzystne dla skóry i kosmetyczne adjunkty Różnego rodzaju składniki aktywne mogą występować w kosmetycznych kompozycjach według wynalazku. Składniki aktywne są zdefiniowane jako składniki korzystne dla skóry inne niż środki zmiękczające skórę i inne niż składniki tylko poprawiające fizyczne właściwości kompozycji. Bez ograniczania się do tej kategorii, na ogół przykłady obejmują związki działające przeciwzmarszkowo i środki zapobiegające szkodliwemu działaniu słońca oraz środki do opalania.

6 6 PL B1 Środki zapobiegające szkodliwemu działaniu słońca obejmują materiały powszechnie stosowane do blokowania światła ultrafioletowego. Przykładami są dwutlenek tytanu, pochodne PABA, cynamonian i salicylan. Na przykład, mogą być stosowane metoksycynamonian oktylu i 2-hydroksy-4- -metoksybenzofenon (znany również jako oksybenzon). Metoksycynamonian oktylu i 2-hydroksy-4- -metoksybenzofenon są handlowo dostępne pod zastrzeżonymi nazwami handlowymi odpowiednio Parsol MCX i Benzophenone-3. Dokładna ilość środka zapobiegającego szkodliwemu działaniu słońca stosowana w emulsjach może zmieniać się w zależności od stopnia pożądanej ochrony przed promieniowaniem UV. Inną kategorią funkcjonalnych składników stosowanych w kosmetycznych kompozycjach według wynalazku są zagęszczacze. Zagęszczacz zazwyczaj występuje w ilości od 0,1 do 20% wagowych, korzystnie od około 0,5% do 10% wagowych kompozycji. Przykładami zagęszczaczy są usieciowany poliakrylan dostępny pod zastrzeżoną nazwą handlową Carbopol z firmy B. F. Goodrich Company. Można stosować żywice, takie jak ksantanowa, karragenian, żelatyna, karaja, pektyna i locust beans. W pewnych warunkach funkcja zagęszczania może być spełniona przez materiał służący również jako silikon lub środek zmiękczający skórę. Na przykład, żywice silikonowe o lepkości przekraczającej 10x10-6 m 2 /s (10 centystoksów) i estry, takie jak stearynian glicerolu, mogą spełniać dwie funkcje. Proszki mogą być wprowadzane do kosmetycznych kompozycji według wynalazku. Takie proszki obejmują kredę, talk, ziemię Fuller'a, kaolin, skrobię, glinki smektytowe, chemicznie modyfikowane krzemiany glinowomagnezowe, organicznie modyfikowane glinki montmorylonitowe, uwodniony krzemian glinu, krzemionkę kolidalną, glinowoskrobiowy bursztynian oktenylu, oraz ich mieszaniny. Inne adjunkty mniejszościowych składników mogą również być wprowadzane do kosmetycznych kompozycji. Takie składniki mogą obejmować środki barwiące, środki zmętniające i perfumy. Ilość tych innych składników może wynosić od 0,001% do 20% wagowych kompozycji. Stosowanie kompozycji Kompozycja według wynalazku w pierwszym rzędzie jest pomyślana jako produkt do zewnętrznego stosowania na ludzkiej skórze, zwłaszcza jako środek kondycjonujący i wygładzający skórę, oraz zapobiegający lub zmniejszający występowanie zmarszczek, zmian starczych skóry i/lub uszkodzeń wywołanych przez działanie słońca. Podczas stosowania małą ilość kompozycji, na przykład od 1 do 100 ml nakłada się na odsłonięte obszary skóry, z odpowiedniego pojemnika lub dozownika, i jeżeli to potrzebne następnie rozsmarowuje i/lub wciera się w skórę przy użyciu dłoni, palców lub odpowiedniego urządzenia. Zgodnie ze sposobem według wynalazku, podrażnienia skóry, zarówno wewnętrzne jak i wywoływane przez składnik aktywny, zmniejszają się lub zostają wyeliminowane przez zewnętrzne stosowanie na skórze glukonolaktonu lub glukarolaktonu. Glukonolakton lub glukarolakton mogą występować jednocześnie ze składnikiem aktywnym, albo mogą być stosowane na skórę oddzielnie od składnika aktywnego. Poniższe przykłady bliżej ilustrują wynalazek, ale nie jest on do nich ograniczony. P r z y k ł a d 1 Oceniano potencjalne działanie przeciwzapalne testowanych związków poprzez zdolność związków do hamowania PEG2 wywoływanego przez IL-1alfa. IL-1alfa i PGE2 są dobrze znanymi mediatorami zapalenia w skórze. Patrz Greaves i in. Prostaglandins, leukotrienes, phospholipase, platelet activating factor and cytokines: an integrated approach to inflamation of human skin, Arch. Dermatol. Res. (1988) 280 [supp]:s33-s41. Fibroblasty ludzkiej skóry noworodka (pasaż 5-9) wysiano w gęstości 7500 komórek na dołek w 96-dołkowej płycie do hodowli tkanek (Corning-Costar, Corning, NY). Stosowano medium Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM), o dużej zawartości glukozy (Gibco/Life Technologies, Gaithersburg, MD) uzupełnione 2 mm L-glutaminy, 10% bydlęcego serum płodowego i antybiotyk oraz roztwory przeciwgrzybiczne (wszystkie również z Life Technologies). Po 48 godzinach każdy dołek spłukano dwukrotnie 200 mikrolitrami DMEM bez serum a komórki dozowano 200 mikrolitrowymi porcjami w DMEM + L-glutamina zawierającymi IL-1alfa w stężeniu 1 ng/ml i/lub składnik aktywny. Po sześciu godzinach komórki badano mikroskopowo dla oceny ich żywotności, a medium zbierano i zamrażano do analiz. Każde traktowanie powtarzano czterokrotnie. Test immunologiczny enzymu prowadzono przy użyciu handlowo dostępnego zestawu PGE2 (Amersham, Buckinghamshire, Anglia). Przeciwciało specyficzne PGE2 jest wstępnie pokryte na zestawie mikrolitrowych dołków. Test oparty jest na współzawodnictwie między nieznaczonymi PGE2

7 PL B1 7 (standard lub próbka) a określoną ilością peroksydazy znaczonej PGE2 dla ograniczonej ilości dobrze związanego specyficznego przeciwciała PGE2. Standardy 0, 1, 2, 4, 8, 16 i 32 pg/dołek lub 50 ml medium/dołek stosowano z 50 mikrolitrami/dołek 0,1 M buforu fosforanowego ph 7,5 przez 3 godziny w temperaturze 4 C. Na koniec tej inkubacji dodano 50 mikrolitrów/dołek skoniugowanej PGE2 peroksydazy chrzanu do wszystkich dołków i inkubowano przez 1 godzinę w temperaturze 4 C. Płyty przemyto 4 razy 300 mikrolitrami/dołek 0,01 M buforem fosforanowym ph 7,5 zawierającym 0,5% Tween 20. Dodano 150 mikrolitrów/dołek substratu 3,3',5,5'-tetrametylobenzydyny/nadtlenek wodoru w 20% dimetyloformamidzie i płyty inkubowano dokładnie przez 30 minut w temperaturze pokojowej. Reakcję hamowano przez dodanie 100 mikrolitrów/dołek 1 M kwasu siarkowego. Do oceniania barwy dołków używano spektrofotometru Dynatech MR7000 (Dynatech, Chantilly, VA), odczytywano absorbancję przy 450 nm. Wyrysowano krzywą standardową i ilość PGE2 w próbkach ekstrapolowano z tej krzywej. Przeciwzapalne działanie testowanych związków oceniano przez zdolność związku do hamowania IL-1alfa wywołanej przez PGE2 i wyrażano jako stosunek (A/B) wytworzonego PGE2 w dołkach traktowanych testowanym związkiem + IL-1alfa (A) do komórek traktowanych tylko samym związkiem (B). Statystyczny poziom istotności określano przy użyciu testu t-studenta. Związki przedstawione w Tabelach 1 i 2 testowano przy użyciu metody PGE2 in vitro. Wartość (A/B) mniejsza niż 1 wskazuje, że testowany związek hamuje uwalnianie PGE2 przez IL-1alfa i ma działanie przeciwzapalne, jeżeli jest statystycznie istotne. T a b e l a 1 Traktowanie Stężenie A/B wartość p (A przeciwko B) glukaro-1,4-lakton 0,5 mm 0,6 a 0,020 glukaro-1,4-lakton 5 mm 1,1 0,74 glukaro-3,6-lakton 0,5 mm 0,6 a 0,026 glukaro-3,6-lakton 5 mm 0,9 0,71 d-glukonolakton 0,5 mm 1,0 0,84 d-glukonolakton 5 mm 0,5 a 0,0026 glukono-1,5-lakton 0,5 mm 0,5 a 0,0026 glukono-1,5-lakton 5 mm 0,6 a 0,0011 a : znaczące zmniejszenie wytwarzania PGE2 T a b e l a 2 Traktowanie Stężenie A/B wartość p (A przeciwko B) kwas galaktonowy 0,5 1,1 0,40 kwas galaktonowy 0,05 0,8 0,45 D-galaktonolakton 5 2,1 0,041 D-galaktonolakton 0,5 1,6 0,12 L-galaktonolakton 5 2,3 0,027 L-galaktonolakton 0,5 2,4 0,021 kwas glukarowy 0,05 mm 0,9 0,94 kwas glukarowy 0,5 mm 1,8 0,14 kwas glukonowy 0,5 0,8 0,51 kwas glukonowy 5 mm 0,9 0,77 kwas glukuronowy 0,5 1,0 0,79

8 8 PL B1 ciąg dalszy tabeli kwas glukuronowy 0,05 1,4 0,17 glukuronolakton 0,5 1,7 0,071 glukuronolakton 0,05 1,8 0,075 D-gulonolakton 0,5 0,9 0,71 D-gulonolakton 0,05 0,7 0,057 L-gulonolakton 0,5 1,4 0,094 L-gulonolakton 0,05 1,1 0,59 kwas rybonowy 5 3,0 0,0064 kwas rybonowy 0,5 2,6 0,011 Rybonolakton 5 2,5 0,025 Rybonolakton 0,5 2,6 0,011 Jak widać z wyników przedstawionych w Tabeli 1 glukaro-1,4-lakton, glukaro-3,6-lakton, delta- -glukarolakton i glukono-1,5-lakton znacznie obniżyły wytwarzanie IL-1alfa wywoływanego PGE2 in vitro. P r z y k ł a d 2 Metoda testowania podrażnień Czterokrotna ekspozycja na test płatkowy: celem było porównanie poziomu podrażnienia wywoływanego przez różne testowane materiały po powtarzanych płatkowych zastosowaniach. Materiały testowane utrzymywano w kontakcie ze skórą w warunkach okluzyjnych. Próbki nakładano na zewnętrzną część ramienia osób testujących. Stosowano bandaż (typu Scanpor) do utrzymywania w miejscu płatków (25 mmm Hill Top Chamber z krążkiem wyściółki Webril o średnicy 18 mm). Badania prowadzono na obu ramionach osoby testującej. Płatki umieszczano w zrównoważonej statystycznej kolejności. Płatki stosowano o godz. 9:00 w poniedziałek rano i usuwano o godzinie 9:00 we wtorek rano (24 godzinna ekspozycja). Nowy zestaw płatków stosowano o godzinie 3:00 we wtorek po południu a usuwano we środę rano o godzinie 9:00 (18 godzinna ekspozycja). Trzeci zestaw płatków nakładano o 3:00 po południu we środę a usuwano we czwartek rano o godzinie 9:00 (18 godzinna ekspozycja). Końcowy zestaw płatków stosowano o godzinie 3:00 we czwartek po południu a usuwano w piątek rano o godzinie 9:00 (18 godzinna ekspozycja). Zawsze po usunięciu płatka skórę spłukiwano ciepłą wodą i osuszano. Następnie testowane miejsce zaznaczano chirurgicznym ołówkiem do pisania na skórze dla określenia umiejscowienia i kolejnych zastosowań płatków. Miejsca testowane oceniano o godzinie 3:00 po południu we wtorek, środę, czwartek i piątek przed ponownym nałożeniem płatków. Oczekiwano podrażnienia skóry takiego jak umiarkowane zaróżowienie, suchość i/lub swędzenie. Możliwe było obrzmienie miejsca testowanego. Jeżeli jakiekolwiek miejsce testowe miało umiarkowane zaczerwienie lub jakiekolwiek opuchnięcie przy dowolnej ocenie to na to określone miejsce nie stosowano ponownie płatka. Testowane miejsca na każdym ramieniu były wizualnie oceniane w świetle spójnym przez dwie przeszkolone osoby. Osoba rozpoczynająca pierwszą ocenę prowadziła ją każdego dnia badań. Podczas oceny reakcji miejsca najbardziej zmienione otrzymywały najniższą ocenę punktową. Miejsca drugie pod względem największych zmian otrzymywały drugą najniższą ocenę itp. Nie było wymuszonego oceniania. Jeżeli dwa lub więcej miejsc nie dawały odpowiedzi lub dawały taką samą odpowiedź (brak różnic między miejscami) to oceniano wartość średnią. Jeżeli miejsca zostały zdyskwalifikowane z powodu stopnia podrażnienia to miejscu przypisywano taką wartość punktową jaką uzyskało przed przerwaniem badania. Analiza statystyczna Otrzymane wyniki z testów płatkowych porównywano statystycznie nieparametrycznymi statystycznymi metodami. Testowane materiały zawierające środek zapobiegający podrażnieniom porównywano z odpowiadającymi ich materiałami kontrolnymi zawierającymi tylko hydroksykwas i/lub retinoid,

9 PL B1 9 za pomocą metody Friedman's Rank Sum przy każdej ocenie punktu przez osobę oceniającą działającą jako blok (tj. każda osoba oceniająca testowała każdą próbkę). Wartości p <0,10 uważano za statystycznie znaczące. Kompozycje zawierające składniki przedstawione w Tabelach 3a, 3b i 3c testowano przy użyciu metody testowania podrażnień. 17 obiektów testowano dla Tabeli 3a, 19 obiektów dla Tabeli 3b i 20 dla Tabeli 3c. Otrzymane wyniki przedstawiono w Tabeli 3. Im wyższa suma ocen tym mniejsze podrażnienie. Skład bazowej emulsji Pełna nazwa chemiczna lub nazwa CTA Nazwa handlowa i % składnika aktywnego % wag. woda dejonizowana 46,54 EDTA dwusodowy Sequesterene Na2 0,05 krzemian glinowomagnezowy Veegum Ultra 0,6 Metyloparaben Methyl Paraben 0,15 Simetikon DC AntifoamEmulsion 0,01 glikol butylenowy 1,3 Butylene Glycol 1,3 3,0 hydroksyetyloceluloza Natrosol 250HHR 0,5 gliceryna USP Glicerine USP 2,0 żywica ksantanowa Keltrol ,2 trietanoloamina Triethanolamine 99(%) 1,2 kwas stearynowy Pristerene ,0 propyloparaben NF Propyloparaben NF 0,1 hydroksystearynian glicerylu Naturchem GMHS 1,5 alkohol stearylowy Lanette 18DEO 1,5 palmitynian izostearylowy Protachem ISP 6,0 oktanonian alkoholi C12-15 Hetester FAO 3,0 simetikon Silicone Fluid 200 (50x10-6 m 2 /s) 1,0 cholesterol NF Cholesterol NF 0,5 stearynian sorbitu Sorbitan Stearate 1,0 butylowany hydroksytoluen Embanox BHT 0,05 octan tokoferylu Vitamin E Acetate 0,1 stearynian peg-100 MYRJ 59 2,0 stearoilomleczan sodu Pationic SSL 0,5 palmitynian retinylu Vit.A Palmitate 84% 0,06 kwas hydroksykaprylowy Hydroxy caprylic acid 0,1 woda dejonizowana q.s. do 99,80 alfa-bisabolol Alpha-bisabolol 0,2 ph 7-8 Dodatkowe składniki w poniższych przykładach dodawano w miejsce wody. Wartość ph dostosowywano za pomocą wodorotlenku amonu lub kwasu solnego. Kwas glikolowy stosowano w postaci 70% składnika aktywnego, jak otrzymano.

10 10 PL B1 T a b e l a 3a: Wyniki testu podrażniania Kompozycja Składniki Ocena podrażnienia (dzień 4) 1 Kompozycja bazowa 58,5 2 Kompozycja bazowa + 8% kwasu glikolowego, ph 3,8 52,5 3 Kompozycja #2 + 4% glukonolaktonu, ph 3,8 71,0 a a : znacznie mniej podrażniająca niż kompozycja 2 T a b e l a 3b: Wyniki testu podrażniania Kompozycja Składniki Ocena podrażnienia (dzień 4) 1 Kompozycja bazowa 83,0 2 Kompozycja bazowa + 8% kwasu glikolowego, ph 3,8 66,5 4 Kompozycja #2 + 1% glukonolaktonu, ph 3,8 72,0 b b : nieznacznie mniej podrażniająca niż kompozycja 2 T a b e l a 3c: Wyniki testu podrażnienia Kompozycja Składniki Ocena podrażnienia (dzień 4) 1 Kompozycja bazowa 79,5 2 Kompozycja bazowa + 8% kwasu glikolowego, ph 3,8 72,0 5 Kompozycja #2 + 2% glukonolaktonu, ph 3,8 74,0 b b : nieznaczne mniej podrażniająca niż kompozycja 2 Jak widać z wyników przedstawionych w Tabeli 3a 4% glukonolaktonu (kompozycja 3) znacznie zmniejszyło podrażnienia wywołane przez kompozycję #2 (zawierającą 8% kwasu glikolowego) podczas gdy włączenie 1% lub 2% glukonolaktonu (kompozycja 4 i 5 w Tabelach 3b i 3c) nieznacznie wpływało na podrażnienia wywołane przez 8% kwas glikolowy. P r z y k ł a d 3 Przy użyciu metody testowania podrażnień badano kompozycje zawierające składniki przedstawione w Tabeli 4. Testowano 20 obiektów. Otrzymane wyniki przedstawiono w Tabeli 4. Im wyższa suma punktów tym mniejsze podrażnienie Kompozycja T a b e l a 4: Wyniki testu podrażniania Składniki Ocena podrażnienia (dzień 4) 1 Kompozycja bazowa 68,5 a 2 Kompozycja bazowa (kompozycja #1) + 8% kwasu glikolowego, ph 3, Kompozycja bazowa (kompozycja #1 + 8% glukonolaktonu) 100,5 b a : znacznie mniej podrażniająca niż kompozycja 2 (dzień 2) b : znacznie mniej podrażniająca niż kompozycja 1 i 2 Jak widać z powyższej Tabeli 4 glukonolakton (kompozycja #6) znacznie zmniejszył podrażnienie wywoływane przez bazową kompozycję która nie zawierała kwasu glikolowego. Ten przykład ilustruje, że przedstawiony sposób jest użyteczny do zmniejszania podrażniania skóry nawet w nieobecności silnie podrażniającego hydroksykwasu czy retinolu.

11 PL B1 11 P r z y k ł a d p o r ó w n a w c z y 4 Kompozycje 1 i 7-11 zawierające składniki jak przedstawione w Tabeli 5 testowano przy użyciu metody testowania podrażnień opisanej w Przykładzie 2. Testowano 17 obiektów. Otrzymane wyniki przedstawiono w Tabeli 5. Im niższa suma punktów tym większe podrażnienie. T a b e l a 5: Wyniki testu podrażnienia Kompozycja Składniki Suma punktów (dzień 4) 1 Kompozycja bazowa 74,5 a 7 Kompozycja bazowa + 8% kwasu glikolowego + 0,075% retinolu 61,5 8 Kompozycja #7 + 1% zielonej herbaty 51,0 9 Kompozycja #7 + 0,1% K2 kwasu glicyrohetinowego 54,5 10 Kompozycja #7 + 3% Quench T* 58,5 11 Kompozycja #7 + 3% prepolimeru poliolu -2** 57,0 a : znacznie mniej podrażniająca niż kompozycja #7 * środek zapobiegający podrażnieniom z Centerchem (zawierający wodę, glikol butylenowy, ekstrakt nasion kola, ekstrakt gyuarana i ekstrakt mate) ** środek zapobiegający podrażnieniom z Penederm, Inc. (nazwa CFTA PPG-12/SMDI) Jak widać z wyników przedstawionych w Tabeli 5 żaden z badanych znanych środków zapobiegających podrażnieniom nie był zdolny do znacznego zmniejszenia podrażniania wywołanego przez kompozycję #7 (zawierającą 8% kwasu glikolowego i 0,075% retinolu). Przykłady 5-11 ilustrują kompozycje do stosowania na skórę według wynalazku. Kompozycje wytwarza się w konwencjonalny sposób. Są one odpowiednie do kosmetycznych zastosowań. W szczególności są odpowiednie do stosowania na skórę ze zmarszczkami, skórę chropowatą, suchą, łuszczącą się, postarzałą i/lub zniszczoną działaniem UV dla poprawy jej wyglądu i odczucia, jak również do stosowania na zdrową skórę dla zapobiegania lub opóźniania ich występowania. P r z y k ł a d 5 Przygotowano typową emulsję olej w wodzie mieszczącą się w zakresie wynalazku z następujących składników: Nazwa chemiczna % wagowych glikol propylenowy 1,00 gliceryna 1,00 hydroksyetyloceluloza 0,50 krzemian glinowomagnezowy 0,50 imidazolidynylomocznik 0,50 EDTA czterosodowy 0,05 parafina mikrokrystaliczna 2,00 palmitynian izopropylu 5,00 dimetikon 0,50 cholesterol 0,50 alkohol cetylowy 0,50 kwas izostearynowy 3,00 palmitynian retinylu 0,10 stearynian peg-40 1,00 stearynian peg-100 1,00 stearynian sorbitanu 1,00 delta-glukonolakton 4,00 kwas glikolowy 7,00 wodorotlenek amonu do ph 4,0 woda destylowana qs do 100%

12 12 PL B1 P r z y k ł a d 6 Przygotowano inną typową emulsję olej w wodzie mieszczącą się w zakresie wynalazku z następujących składników: Nazwa chemiczna % wagowych glikol propylenowy 1,00 hydroksyetyloceluloza 0,50 krzemian glinowomagnezowy 0,50 imidazolidynylomocznik 0,20 parafina mikrokrystaliczna 2,00 palmitynian izopropylu 5,00 dimetikon 0,50 cholesterol 0,50 kwas stearynowy 3,00 kwas izostearynowy 1,50 stearynian glicerolu 1,50 stearynian peg-40 1,00 stearynian peg-100 1,00 stearynian sorbitanu 1,00 alkohol cetylowy 0,50 glukaro-3,6-lakton 5,00 kwas glikolowy 10,00 wodorotlenek amonu do ph 3,8 woda destylowana qs do 100% P r z y k ł a d 7 Przygotowano typową dyspersję woda w oleju mieszczącą się w zakresie wynalazku z następujących składników: Nazwa chemiczna % wagowych izostearylowy neopentanonian 20,00 kaprylowy peg-8/glicerydy kw. dekanowego 6,00 oktanonian cetylu 17,00 dioleinian poliglicerylu 15,00 cyklometikon 20,00 izostearynian glicerylu 0,50 kwas izostearynowy 0,50 ceramid III 0,10 ppg-5-cetheth-20 3,00 kwas L-mlekowy/mleczan potasu 6,00 kwas hydroksykaprynowy 0,10 woda dejonizowana 1,30 glukaro-1,4-lakton 10,00 P r z y k ł a d 8 Przygotowano typową emulsję olej w wodzie mieszczącą się w zakresie wynalazku z następujących składników: Nazwa chemiczna % wagowych gliceryna 1,00 EDTA czterosodowy 0,10 alkohol cetylowy 1,00 alkohol stearylowy 1,00 olej mineralny 5,00 dimetikon 1,00 cyklometikon 0,50 dimetikonol 0,20 polyquaternium-37 2,00 steareth-21 1,00 steareth-2 0,50 kwas salicylowy 2,00

13 PL B1 13 delta-glukonolakton 4,00 trietanoloamina do ph 3,0 woda destylowana qs do 100% P r z y k ł a d 9 Przygotowano typową emulsję olej w wodzie mieszczącą się w zakresie wynalazku z następujących składników: Nazwa chemiczna ` % wagowych żywica ksantanowa 0,20 EDTA dwusodowy 0,10 PCA sodu 0,50 diazodynylomocznik 0,30 dwutlenek tytanu 1,00 kwas stearylowy 3,00 cyklometikon 0,30 alkohol cetylowy 0,50 stearynian glicerylowy 0,50 stearynian peg-100 0,50 steareth-2 0,20 lecytyna 0,50 tokoferol 0,20 metoksycynamonian oktylu 6,00 glukono-1,5-lakton 6,00 kwas glikolowy 3,00 kwas malonowy 2,00 kwas mlekowy 2,00 ekstrakt zielonej herbaty 1,00 trietanoloamina do ph 3,8 woda destylowana qs do 100% P r z y k ł a d 10 Przygotowano typową emulsję olej w wodzie mieszczącą się w zakresie wynalazku z następujących składników: Nazwa chemiczna % wagowych kwas retinowy wszystkie izomery trans 0,05 lekka nafta 10,00 stearoksytrimetylosilan i alkohol stearylowy 5,00 dimetikon 2,00 stearynian stearylu 10,00 quaternium-15 3,00 kopolimer peg-22 dodecyloglikolowy 1,00 glukaro-3,6-lakton 3,00 sorbitol 0,50 metyloparaben 0,20 EDTA dwusodowy 0,10 butylowany hydroksytoluen 0,10 woda destylowana qs do 100% P r z y k ł a d 11 Przygotowano typową emulsję olej w wodzie mieszczącą się w zakresie wynalazku z następujących składników: Nazwa chemiczna % wagowych skwalen 20,00 olej makadam 5,00 tetraoktanonian pentaerytriolu 15,00 parafina mikrokrystaliczna 5,00 stearynian glicerylu 3,00 octan tokoferolu 0,50 butylowany hydroksytoluen 0,05

14 14 PL B1 metyloparaben 0,15 propyloparaben 0,15 retinol 0,10 glukaro-1,4-lakton 5,00 cytrynian sodu 1,00 kwas askorbinowy 1,00 glikol butylenowy 2,00 glicerol 2,00 glinka bentonowa 0,20 EDTA dwusodowy 0,05 woda destylowana qs do 100% Zastrzeżenia patentowe 1. Kosmetyczna kompozycja do pielęgnacji skóry, znamienna tym, że zawiera: (i) korzystny kosmetycznie składnik wybrany z grupy składającej się z retinolu, kwasu retinowego, retinalu, estrów C 2-5 retinylu i ich mieszanin; (ii) glukonolakton i/lub glukarolakton w ilości od 3% do 12% wagowych kompozycji; oraz (iii) kosmetycznie dopuszczalny nośnik. 2. Kompozycja według zastrz. 1, znamienna tym, że jest emulsją olej w wodzie. 3. Kompozycja według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że jej ph mieści się w zakresie od 3 do Kosmetyczna emulsja olej w wodzie do pielęgnacji skóry, znamienna tym, że zawiera: (i) hydroksykwas wybrany spośród alfa-hydroksykwasów o wzorze ogólnym (I) MCH(OH)COOH w którym M oznacza H albo nasycony lub nienasycony, prosty lub rozgałęziony łańcuch węglowodorowy zawierający od 1 do 27 atomów węgla w ilości od 0,01% do 20% wagowych kompozycji; (ii) glukonolakton i/lub glukarolakton w ilości od 3% do 12% wagowych kompozycji; oraz (iii) kosmetycznie dopuszczalny nośnik. 5. Kosmetyczna emulsja olej w wodzie do pielęgnacji skóry według zastrz. 4, znamienna tym, że hydroksykwas występuje w ilości 2% do 12% wagowych kompozycji. 6. Kosmetyczna emulsja olej w wodzie do pielęgnacji skóry według zastrz. 4 albo 5, znamienna tym, że jej ph mieści się w zakresie od 3 do 5. (I) Departament Wydawnictw UP RP Nakład 50 egz. Cena 4,00 zł.

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 02.11.2001, PCT/EP01/12732 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 02.11.2001, PCT/EP01/12732 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201779 (21) Numer zgłoszenia: 362757 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.11.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 20.10.2000, PCT/US00/28979 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 20.10.2000, PCT/US00/28979 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203084 (21) Numer zgłoszenia: 349173 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 20.10.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu. DTS MG Co., Ltd.

Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu. DTS MG Co., Ltd. Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu DTS MG Co., Ltd. Objawy starzenia się skóry szyi i dekoltu Podwójny podbródek Głębokie zmarszczki Pigmentacja Fotostarzenie Odwodnienie i suchość Powody starzenia się okolic

Bardziej szczegółowo

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji PL 213904 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213904 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390004 (51) Int.Cl. C25D 3/12 (2006.01) C25D 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176576 (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176576 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176576 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306578 (22) Data zgłoszenia: 29.12.1994 (51) IntCl6: A61K7/06 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1829545. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.2005 05819874.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1829545. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.2005 05819874. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18294 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.0 0819874.8 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 31/7 (06.01) A61K 9/00

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 12 Lipidy - tłuszcze nasycone i nienasycone. Liczba jodowa, metoda Hanusa ilościowego oznaczania stopnia nienasycenia tłuszczu

Ćwiczenie nr 12 Lipidy - tłuszcze nasycone i nienasycone. Liczba jodowa, metoda Hanusa ilościowego oznaczania stopnia nienasycenia tłuszczu Ćwiczenie nr 12 Lipidy - tłuszcze nasycone i nienasycone. Liczba jodowa, metoda Hanusa ilościowego oznaczania stopnia nienasycenia tłuszczu Celem ćwiczenia jest: wykrywanie nienasyconych kwasów tłuszczowych

Bardziej szczegółowo

Koniec z przebarwieniami i piegami

Koniec z przebarwieniami i piegami INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 24.09.2009 r. Koniec z przebarwieniami i piegami Koniec lata to czas, kiedy wiele osób rozpoczyna proces pozbycia się przebarwień będących efektem zbyt intensywnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Substancje powierzchniowo czynne 24.10.2013

Substancje powierzchniowo czynne 24.10.2013 Substancje powierzchniowo czynne 24.10.2013 Budowa spc (surfaktant, tensyd) - są to cząsteczki amfifilowe ogon część hydrofobowa zwykle długi łańcuch alifatyczny (węglowodorowy) głowa część hydrofilowa

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 3 1 9 9 1 6 (22) Data zgłoszenia: 09.05.1997 (5 1) IntCl7: A63B 21/06

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolite] Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 7 7 1 2 (22) Data zgłoszenia: 12.02.1993 (51) IntCl6: A41H3/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.5

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja cery dojrzałej 60+

Pielęgnacja cery dojrzałej 60+ Przyczyny starzenia się skóry oraz sposób pielęgnacji cery dojrzałej. Pielęgnacja cery dojrzałej 60+ JAK DBAĆ O SKÓRĘ PO SZEŚĆDZIESIĄTCE! Eliza Modzelewska 1 S t r o n a Przyczyny starzenia się sko ry

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 (21) Numer zgłoszenia: 331212 ( 13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.07.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

2. Procenty i stężenia procentowe

2. Procenty i stężenia procentowe 2. PROCENTY I STĘŻENIA PROCENTOWE 11 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1. Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8 10 5, c. 0.024, d. 1,8 10 6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2 10 4, c. 3,6 10 3, d. 2,7 10 7, e.

Bardziej szczegółowo

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204536 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 354698 (22) Data zgłoszenia: 24.06.2002 (51) Int.Cl. A61K 38/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188691 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188691 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188691 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 319736 (22) Data zgłoszenia: 29.04.1997 (51) Int.Cl.7 A61K 35/78 A61K

Bardziej szczegółowo

PL 211257 B1. SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce, PL SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce, PL 16.02.2009 BUP 04/09

PL 211257 B1. SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce, PL SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce, PL 16.02.2009 BUP 04/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211257 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383094 (22) Data zgłoszenia: 06.08.2007 (51) Int.Cl. C08K 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I strona 1/9 Test diagnostyczny Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł Część A (0 5) Standard I 1. Przemianą chemiczną nie jest: A. mętnienie wody wapiennej B. odbarwianie wody bromowej C. dekantacja

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658064 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.6 (51) Int. Cl. A61K31/37 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1888024. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2006 06728329.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1888024. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2006 06728329. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1888024 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2006 06728329.1

Bardziej szczegółowo

SYSTEM 4 THERAPEUTIC HAIR SPA

SYSTEM 4 THERAPEUTIC HAIR SPA SYSTEM 4 THERAPEUTIC HAIR SPA Wyjątkowa seria produktów rozwiązująca liczne problemy nękające skórę głowy: Łupież, świąd, zaczerwienienia, przesuszona skóra, nadmierne wydzielanie sebum, przedwczesne wypadanie

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)168530 (13)B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)168530 (13)B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)168530 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1 ) Numer zgłoszenia: 292703 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C06B 31/18 (54)

Bardziej szczegółowo

Yasumi Hydrating nowa linia kosmetyków nawilżających

Yasumi Hydrating nowa linia kosmetyków nawilżających Yasumi Hydrating nowa linia kosmetyków nawilżających FACIAL TONER - nawilżający tonik do twarzy Delikatny tonik przeznaczony do każdego rodzaju cery. Zawiera naturalną betainę, która chroni błonę komórkową

Bardziej szczegółowo

Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy

Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy Prosty i czysty powrót do źródeł pielęgnacji! Nowoczesny koktajl pielęgnacyjny bogaty w cenne witaminy i składniki odżywcze. Gruntowna pielęgnacja oparta na podstawowych

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 29.05.2001, PCT/EP01/06145 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 29.05.2001, PCT/EP01/06145 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203142 (21) Numer zgłoszenia: 352037 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.05.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1600805 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G02C7/04 A01K13/00

Bardziej szczegółowo

Chemia związków węgla

Chemia związków węgla strona 1/7 hemia związków węgla Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Węgiel i jego związki. Proste węglowodory nasycone i nienasycone, alkohole, kwasy karboksylowe,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2008 08787851.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2008 08787851. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.08 0878781.8

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 (21 ) Numer zgłoszenia: 331012 (22) Data zgłoszenia. 29.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

PL 207758 B1. KOBA HENRYK, Jelcz-Laskowice, PL KORNICKI MARIAN, Jelcz-Laskowice, PL 20.02.2006 BUP 04/06

PL 207758 B1. KOBA HENRYK, Jelcz-Laskowice, PL KORNICKI MARIAN, Jelcz-Laskowice, PL 20.02.2006 BUP 04/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207758 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369589 (51) Int.Cl. E01C 23/01 (2006.01) E01C 23/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) N um er zgłoszenia: 312204 (2 2 ) D ata zgłoszenia: 22.06.1994 (86) D ata i num er zgłoszenia m iędzynarodow

Bardziej szczegółowo

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny.

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny. 1 Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym i

Bardziej szczegółowo

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL PL 218025 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391493 (51) Int.Cl. A61K 6/027 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4. Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu

ĆWICZENIE 4. Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu ĆWICZENIE 4 Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu 1. Wprowadzenie Zbyt wysokie stężenia fosforu w wodach powierzchniowych stojących, spiętrzonych lub wolno płynących prowadzą do zwiększonego przyrostu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Dokoocz zdania tak aby były prawdziwe. Wiązanie jonowe występuje w związku chemicznym

Bardziej szczegółowo

PL 214401 B1. Kontener zawierający co najmniej jeden wzmacniający profil oraz sposób wytwarzania takiego profilu

PL 214401 B1. Kontener zawierający co najmniej jeden wzmacniający profil oraz sposób wytwarzania takiego profilu PL 214401 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214401 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378396 (51) Int.Cl. B65F 1/00 (2006.01) B65D 88/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu:

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (21) Numer zgłoszenia: 338426 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.07.1998 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(54) Urządzenie do chłodzenia układu półprzewodnikowego typu tranzystor bipolarny

(54) Urządzenie do chłodzenia układu półprzewodnikowego typu tranzystor bipolarny RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185195 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 323229 (22) Data zgłoszenia: 19.11.1997 (51 ) IntCl7: H01L 23/473

Bardziej szczegółowo

Inteligentna technologia przeciwzmarszczkowa

Inteligentna technologia przeciwzmarszczkowa Inteligentna technologia przeciwzmarszczkowa 2 przeciw oznakom starzenia Inteligentna koncepcja pielęgnacji skóry: możesz pozytywnie wpłynąć na przyszłość skóry. Innowacyjna technologia pielęgnacji skóry

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188278 (13) B1 PL 188278 B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188278 (13) B1 PL 188278 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188278 ( 2 1 ) Numer zgłoszenia: 320491 (22) Data zgłoszenia: 09.06.1997 (13) B1 (51 ) IntCl7: A61L 15/16

Bardziej szczegółowo

PL 178509 B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej

PL 178509 B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178509 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305287 (22) Data zgłoszenia: 03.10.1994 (51) IntCl6: C23C 8/26 (54)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Realizacja Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej Treści wykraczające poza podstawę

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179299 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1) Numer zgłoszenia. 313568 (2 2) Data zgłoszenia: 29.03.1996 (51) IntCl7 F04D 29/08 (54)

Bardziej szczegółowo

Odkryj piękno swoich stóp

Odkryj piękno swoich stóp Odkryj piękno swoich stóp Odkryj piękno swoich stóp Codzienna praca i wysiłek, wielogodzinne przebywanie w niewygodnym, często niezdrowym obuwiu powoduje iż nasze stopy narażone są na działanie wielu szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Oillan med+ Emulsja natłuszczająca do kąpieli dermatologicznej 64 % parafina ciekła 500 ml e / 17 fl. oz. / 200 ml e / 6.8 fl. oz.

Oillan med+ Emulsja natłuszczająca do kąpieli dermatologicznej 64 % parafina ciekła 500 ml e / 17 fl. oz. / 200 ml e / 6.8 fl. oz. Emulsja natłuszczająca do kąpieli dermatologicznej 64 % parafina ciekła 500 ml e / 17 fl. oz. / 200 ml e / 6.8 fl. oz. Wskazania: emulsja przeznaczona jest do kąpieli dermatologicznej podrażnionej, swędzącej,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292871 (22) Data zgłoszenia: 19.12.1991 (51) IntCl6: B65D 1/16 B21D

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837. RZECZPSPLITA PLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EURPEJSKIEG (19) PL (11) PL/EP 1671547 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837.2 (51) Int. Cl. A23B7/154 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306167 (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 (51) IntCl6: G01K 13/00 G01C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2505195. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.2012 12162459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2505195. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.2012 12162459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.12 1216249.7 (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia

Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia USTUPSKA-KUBECZEK Katarzyna Mechanizm działania światła lasera na mieszek włosowy i włos Laser stosowany do zabiegów depilacji działa powierzchownie, nie

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203740 (21) Numer zgłoszenia: 371431 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 25.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

(86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego. 08.07.1994, PCT/AT94/00088

(86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego. 08.07.1994, PCT/AT94/00088 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181344 (21) Numer zgłoszenia: 312565 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia 08.07.1994 (86) Data 1 numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

SUROWCE CHEMICZNE CHEMITEST. Tel.: 063 242 68 53 Faks: 063 242 68 53 E-mail: chemitest@ikonin.pl kom. 693 545 885. ul. Kolejowa 11 62-510 Konin - A -

SUROWCE CHEMICZNE CHEMITEST. Tel.: 063 242 68 53 Faks: 063 242 68 53 E-mail: chemitest@ikonin.pl kom. 693 545 885. ul. Kolejowa 11 62-510 Konin - A - - A - ACESULFAM K ADYPINIAN DWUOKTYLU ALKOHOL BENZYLOWY ALKOHOL FURFURYLOWY ALKOHOL IZOPROPYLOWY ALKOHOL STEARYNOWY AMONIAK 25% roztwór AMONU CHLOREK (salmiak) AMONU FOSFORAN AMONU MOLIBDENIAN AMONU NADSIARCZAN

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858 (21) Numer zgłoszenia. 319132 Urząd Patentowy zgłoszenia. 2 0.0 3.1 9 9 7 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7 B62K 5/02 (54) Rower trójkołowy

Bardziej szczegółowo

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS Polimeraza TaqNovaHS jest mieszaniną termostabilnej polimerazy DNA

Bardziej szczegółowo

PEELING PRZYSZŁOŚCI JUŻ ISTNIEJE

PEELING PRZYSZŁOŚCI JUŻ ISTNIEJE PEELING PRZYSZŁOŚCI JUŻ ISTNIEJE ENERPEEL Wyroby medyczne ENERPEEL opracowane zostały w oddziale TEBITECH firmy GENERAL TOPICS zajmującym się tworzeniem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinach dermatologii

Bardziej szczegółowo

OILLAN BABY Krem przeciw odparzeniom od pierwszych dni życia Do skóry alergicznej, suchej i wrażliwej 40 ml e / 1.36 fl. oz.

OILLAN BABY Krem przeciw odparzeniom od pierwszych dni życia Do skóry alergicznej, suchej i wrażliwej 40 ml e / 1.36 fl. oz. Krem przeciw odparzeniom 40 ml e / 1.36 fl. oz. Krem przeciw odparzeniom Hipoalergiczny krem zapobiega odparzeniom pieluszkowym oraz pielęgnuje delikatną skórę dzieci od 1. dni życia. Tlenek cynku (15%)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2004 04291380.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2004 04291380.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1495753 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2004 04291380.6

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186736

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186736 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186736 (21) Numer zgłoszenia: 328438 (22) Data zgłoszenia: 05.02.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.06.1999, PCT/IL99/00307

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.06.1999, PCT/IL99/00307 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189891 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 344669 (22) Data zgłoszenia: 08.06.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

(54) Sorbent do pozaustrojowego usuwania lipoprotein o niskiej gęstości z krwi lub osocza

(54) Sorbent do pozaustrojowego usuwania lipoprotein o niskiej gęstości z krwi lub osocza RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167750 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 293642 Urząd Patentowy (22) Data z głoszenia: 28.02.1992 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B01J 20/24 B01J

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 160/14 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 579/2014 z dnia 28 maja 2014 r. przyznające odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w

Bardziej szczegółowo

FIG. 1 (19)PL (11)182863 (13)B1 (12)OPIS PATENTOWY PL 182863 B1 A21C9/02

FIG. 1 (19)PL (11)182863 (13)B1 (12)OPIS PATENTOWY PL 182863 B1 A21C9/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 318368 (22) Data zgłoszenia: 07.02.1997 (19)PL (11)182863 (13)B1 (51) IntCl7 A21C9/02 (54) Pręt

Bardziej szczegółowo

PL 218461 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 29.04.2013 BUP 09/13

PL 218461 B1. LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL 29.04.2013 BUP 09/13 PL 218461 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218461 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396686 (22) Data zgłoszenia: 18.10.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 315315 (22) Data zgłoszenia: 17.07.1996 (51) IntCl7: H04M 1/64 H04M

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie

Bardziej szczegółowo

Tersilat, 10 mg/g, krem Terbinafini hydrochloridum

Tersilat, 10 mg/g, krem Terbinafini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tersilat, 10 mg/g, krem Terbinafini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

PL 203378 B1 15.10.2007 BUP 21/07. Marek Kopeć,Kraków,PL Jarosław Krzysztofiński,Warszawa,PL Antoni Szkatuła,Rząska,PL Jan Tomaszewski,Warszawa,PL

PL 203378 B1 15.10.2007 BUP 21/07. Marek Kopeć,Kraków,PL Jarosław Krzysztofiński,Warszawa,PL Antoni Szkatuła,Rząska,PL Jan Tomaszewski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203378 (21) Numer zgłoszenia: 379409 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2006 (13) B1 (51) Int.Cl. E21B 43/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Active SERUM 3 KROKI KOMPLEKSOWEJ PIELĘGNACJI SKÓRY

Active SERUM 3 KROKI KOMPLEKSOWEJ PIELĘGNACJI SKÓRY L biotica Active SERUM efektywne serum o działaniu przeciwzmarszczkowym i liftingującym, z wysoką zawartością składników aktywnych, ukierunkowane na zatrzymanie procesu starzenia się skóry, intensywną

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2242492. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.2009 09712902.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2242492. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.2009 09712902. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2242492 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.09 09712902.7 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 31/473 (06.01) A61P

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Analiza badań kosmetologicznych preparatu Empire (kolagen) pod kątem pielęgnacji skóry naczynkowej

Analiza badań kosmetologicznych preparatu Empire (kolagen) pod kątem pielęgnacji skóry naczynkowej Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla Analiza badań kosmetologicznych preparatu Empire (kolagen) pod kątem pielęgnacji skóry Data sporządzenia analizy: 2014-06-23 Spis treści Metodyka... 3 Wyniki badań

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 317484 (22) Data zgłoszenia: 12.05.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19) PL

(12)OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 319969 (22) Data zgłoszenia: 17.10.1994 (86 ) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie: 338127 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie: 338127 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199125 (21) Numer zgłoszenia: 375989 (22) Data zgłoszenia: 16.07.1998 (62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2005 05716980.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2005 05716980.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1802376 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2005 05716980.7

Bardziej szczegółowo

PL 215396 B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego

PL 215396 B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego PL 215396 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215396 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389424 (51) Int.Cl. F16C 37/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nanocząstki metali w kosmetyce

Nanocząstki metali w kosmetyce IKiP P anocząstki metali w kosmetyce Elżbieta Sikora IChiT, Politechnika Krakowska Projektu nr PIG.01.01.02-12-028/09 unkcjonalne nano i mikrocząstki - synteza oraz zastosowania w innowacyjnych materiałach

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1462149 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.04 04006037.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05789871.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05789871. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1791422 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05789871.0 (51) Int. Cl. A01N1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 219451 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219451 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398538 (22) Data zgłoszenia: 21.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(54)Zastosowanie co najmniej jednego agonisty beta-adrenergicznego jako antagonisty

(54)Zastosowanie co najmniej jednego agonisty beta-adrenergicznego jako antagonisty RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186366 (21) Numer zgłoszenia: 324924 (22) Data zgłoszenia: 01.10.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING Starzenie się skóry jest rezultatem wpływu wielu czynników biologicznych, biochemicznych i genetycznych na indywidualne jednostki. Jednocześnie wpływ czynników zewnętrznych chemicznych i fizycznych determinują

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)187065 (2 1) Numer zgłoszenia: 319023 (22) Data zgłoszenia: 18.03.1997 (13)B1 (51) IntCl7 A63F 9/08 (54) Układanka

Bardziej szczegółowo

Kilka słów wstępu na temat zabiegów pielęgnacji dłoni i stóp:

Kilka słów wstępu na temat zabiegów pielęgnacji dłoni i stóp: Dłonie i stopy Kilka słów wstępu na temat zabiegów pielęgnacji dłoni i stóp: DŁONIE zabieg rozpoczynamy od oczyszczenia dłoni, następnie wykonywany jest peeling w celu usunięcia martwych komórek i przygotowania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: chemia Klasa: IIIa, IIIb Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165947 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292707 (22) Data zgłoszenia: 09.12.1991 (51) IntCl5: B01D 53/04 (54)

Bardziej szczegółowo