Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe"

Transkrypt

1 Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania Przygotowanie do prowadzenia fizjoterapii i rehabilitacji osób z schorzeniami narządów ruchu, poprzez: rozumienia specyfiki problemów rehabilitacyjnych tej grupy pacjentów, umiejętności postawienie diagnozy rehabilitacyjnej i nakreślenia planu rehabilitacji, umiejętności prawidłowego stosowania ćwiczeń fizycznych i technik terapeutycznych, umiejętności oceny stanu miejscowego i ogólnego pacjenta oraz oceny skuteczności stosowanej rehabilitacji, umiejętności podawania pacjentom właściwych zaleceń rehabilitacyjnych, umiejętności współpracy w zespołach terapeutycznych, rozumienia zasad pierwotnej i wtórnej prewencji schorzeń narządów ruchu. Zagadnienia, których znajomość jest wymagana przed przystąpieniem do zajęć: Anatomia i fizjologia narządów ruchu: Budowa i funkcje układu szkieletowego. Gospodarka wapniowo-fosforanowa i jej regulacja. Metabolizm kości, chrząstek stawowych i układu torebkowo-więzadłowego. Budowa i funkcje układu mięśniowego. Fizjologia układu mięśniowego. Podstawy treningu mięśniowego. Budowa i funkcje układu mięśniowego. Anatomia rdzenia kręgowego i obwodowego układu nerwowego. Fizjologiczne podstawy nerwowej kontroli i koordynacji ruchu. Wysiłek fizyczny a czynność i struktura narządów ruchu. Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, biomechanika kręgosłupa, biodra, kolana, stopy i barku. Podstawy patofizjologii, główne objawy kliniczne i ogólna charakterystyka przebiegu najważniejszych schorzeń narządów ruchu: Zaburzenia metabolizmu wapniowo-fosforanowego (osteoporoza, osteomalacja, krzywica wit.dzależna, krzywica wit.d-oporna). Idiopatyczne zmiany zwyrodnieniowe stawów. Chondromalacja. Zaburzenia statyczne stawów i kości. Zapalenia swoiste i nieswoiste kości i stawów. Reumatoidalne zapalenia stawów. Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych oraz ich przyczepów. Jałowa martwica kości (patogeneza i lokalizacje). Boczne skrzywienia kręgosłupa. Kręgozmyki. Choroba Scheuermanna. Wady wrodzone kręgosłupa. Morfologia i objawy najczęstszych wad wrodzonych i rozwojowych narządów ruchu w obrębie klatki piersiowej, kończyn górnych i dolnych. Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: kręgosłupa szyjnego, kręgosłupa lędźwiowego, barku, łokcia, biodra, kolana, stawu skokowego i stopy. Umiejętności fizjoperapeutyczne wymagane przed przystąpieniem do zajęć: Nawiązanie kontaktu z pacjentem. Zebranie wywiadu z pacjentem. Ocena ogólnego stanu pacjenta (stan świadomości, wydolność ukł.krążenia i oddychania). Ogólna i miejscowa ocena stanu narządów ruchu w oparciu o techniki kinezyterapeutyczne. Biegłość w prowadzeniu ćwiczeń i technik kinezyterapeutycznych. Zalecanie pacjentom samodzielnego wykonywania ćwiczeń.

2 Literatura obowiązkowa: 1. Gaździk T.: Ortopedia i traumatologia dla studentów medycyny. PZWL, W-wa Kramer J.: Ortopedia. Springer PWN, Kubacki J.: Zarys ortopedii i traumatologii. Podręcznik dla studentów rehabilitacji. Wydawnictwo AWF Katowice, Literatura uzupełniająca:. 1. Buckup K.: Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. PZWL, W-wa, Dega W., Senger A.: Ortopedia i rehabilitacja. PZWL, 3. Dziak A.: Bóle krzyża. PZWL, 4. Dziak A.: Ortopedia stopy. WSziP, W-wa Dziak A., Tayara S.H.: Bolesny bark. K-w, Kubacki J.: Alloplastyka stawów w aspekcie zagadnień ortopedycznych i rehabili-tacyjnych. Wydawnictwo AWF Katowice, Tęsiorowski M., Zarzycka M.: Podstawowe zasady wydłużania kończyn. K-w,1998 Plan i organizacja zajęć: Liczba godzin dydaktycznych: wykłady - 13 godzin, ćwiczenia - 26 godzin. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr E.Ciszek Warunkiem przystąpienia do zajęć jest zaliczenie i zdanie egzaminu z przedmiotów: Anatomia, Biochemia, Fizjologia, Biomechanika, Patofizjologia, oraz ze wszystkich przedmiotów fizjoterapeutycznych realizowanych do końca V semestru studiów. Nauczanie kończone jest zaliczeniem praktycznym i teoretycznym, oraz pisemnym egzaminem testowym. Treści wykładów: Podstawowe wiadomości z zakresu ortopedii: definicje, metody leczenia, zadania rehabilitacji w ortopedii. Wady postawy. (1 godz.) Wady wrodzone kończyn górnych i dolnych. (1 godz.) Wady wrodzone i nabyte szyi i tułowia. Wrodzone deformacje kręgosłupa. (1 godz.) Boczne idiopatyczne skrzywienia kręgosłupa. (2 godz.) Współczesne metody operacyjnego leczenia bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa. (1 godz.) Kręgoszczeliny i kręgozmyki. (1 godz.) Zespoły bólowe kręgosłupa. (1 godz.) Jałowe martwice kości. (1 godz.) Choroby nerwowo-mięśniowe. (2 godz.) Zespoły i choroby układowe. (1 godz.) Zmiany zwyrodnieniowe stawów. (1 godz.) Ćwiczenia Prowadzący: dr A.Bac i dr D.Czechowska, miejsce ćwiczeń: Oddział Chirurgii Urazowej i Neuroortopedii, Szpital im.l.rydygiera; dr E.Ciszek, miejsce ćwiczeń: Oddział Ortopedii Szpitala MSWiA w Krakowie; dr med. P.Sosin, miejsce ćwiczeń: Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Szpital im.st.żeromskiego Ćwiczenia kliniczne nr 1 (2 godz.) Anatomia rdzenia kręgowego i obwodowego. Budowa i funkcje układu szkieletowego. Budowa i funkcje układu mięśniowego. Nawiązanie kontaktu z pacjentem. Zebranie wywiadu z pacjentem.

3 Ocena ogólnego stanu pacjenta (stan świadomości, wydolność ukł.krążenia i oddychania). Ogólna i miejscowa ocena stanu narządów ruchu w oparciu o techniki kinezyterapeutyczne. Badanie narządu ruchu: wywiad, badanie fizykalne z badaniem zakresów ruchu, testowanie grup mięśniowych, badanie neurologiczne, testy czynnościowe w badaniu narządu ruchu. Zbieranie wywiadu dotyczącego dolegliwości pacjenta. Badanie ogólnego i miejscowego stanu narządów ruchu. Ćwiczenia kliniczne nr 2 (2 godz.) Wysiłek fizyczny a czynność i struktura narządów ruchu. Fizjologia układu mięśniowego. Podstawy treningu mięśniowego. Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, biomechanika kręgosłupa, biodra, kolana, stopy i barku. Biegłość w prowadzeniu ćwiczeń i technik kinezyterapeutycznych. Zalecanie pacjentom samodzielnego wykonywania ćwiczeń. Usprawnianie chorego unieruchomionego w łóżku. Wpływ immobilizacji na organizm zdrowego i chorego człowieka. Usprawnianie chorego z unieruchomieniem odcinkowym: opatrunek gipsowy, stabilizator zewnętrzny, osteosynteza wewnętrzna. Rehabilitacja chorych po wydłużeniu kończyn. Umiejętność modyfikowania planu rehabilitacji w zależności od zakresu unieruchomienia chorego. Umiejętność pierwotnej i wtórnej prewencji powikłań całkowitego i odcinkowego unieruchomienia chorego. Planowanie rehabilitacji chorych podczas i po wydłużaniu kończyn dolnych. Ćwiczenia kliniczne nr 3 (2 godz.) Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: biodra, kolana. Metabolizm kości, chrząstek stawowych i układu torebkowo-więzadłowego. Idiopatyczne zmiany zwyrodnieniowe stawów. Chondromalacja. Usprawnianie chorych ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcającymi stawu biodrowego

4 Usprawnianie chorych po alloplastyce stawu biodrowego. Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego. Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami stawu biodrowego. Planowanie i nadzór nad rehabilitacji chorych z koksartrozą lub po alloplastyce biodra. Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorych z koksartrozą lub po alloplastyce biodra. Ćwiczenia kliniczne nr 4 (2 godz.) Zaburzenia statyczne stawów i kości. Zapalenia swoiste i nieswoiste kości i stawów. Reumatoidalne zapalenia stawów. Usprawnianie chorych ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcającymi stawu kolanowego Usprawnianie chorych po endoprotezoplastyce kolana. Chondromalacja rzepki, nawykowe zwichnięcia rzepki, choroba Osgood-Schlatter. Choroba Blaunta, koślawość i szpotawość kolan. Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami stawu kolanowego. Planowanie i nadzór nad rehabilitacji chorych z gonartrozą lub po alloplastyce kolana. Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorych z gonartrozą lub po alloplastyce kolana. Ćwiczenia nr 5 (2 godz.) Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika kręgosłupa. Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych oraz ich przyczepów. Fizjoterapia chorych z bólami kręgosłupa lędźwiowego - Przyczyny, rozpoznanie, leczenie, profilaktyka. Dyskopatia, stenoza kanału kręgowa, zmiany zwyrodnieniowe st.kr.piersiowo-lędżwiowego, choroba Baastrupa, niestabilność. Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego. Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami kręgosłupa lędźwiowego.

5 Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych z dyskopatią, spondylozą, stenozą i niestabilnością lędźwiową. Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego. Ćwiczenia kliniczne nr 6 (2 godz.) Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika kręgosłupa. Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: kręgosłupa szyjnego. Fizjoterapia chorych z bólami kręgosłupa szyjnego - etiologia, diagnostyka, terapia i zapobieganie. Niestabilność, zmiany zwyrodnieniowe kr.szyjnego, dyskopatia, niewydolność tt.kręgowo-podstawnych. Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego. Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami kręgosłupa szyjnego. Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych z dyskopatią, spondylozą, stenozą i niestabilnością szyjną oraz zespołem niewydolności tt.kręgowo-podstawnych. Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z zespołami bólowymi kręgosłupa szyjnego. Ćwiczenia kliniczne nr 7 (2 godz.) Fizjologiczne podstawy nerwowej kontroli i koordynacji ruchu. Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika barku. Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych oraz ich przyczepów. Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: barku. Przyczyny dolegliwości bólowych i dysfunkcji ruchowych ok. barku - pierwotne zmiany zwyrodnieniowe, rzs, uszkodzenia stożka rotatorów, zespół cieśni podbrakowej, niestabilność barku, neuropatie uciskowe ok.barku. Diagnostyka kliniczna zespołów bólowych barku. Fizjoterapia pacjentów z zespołami bólowymi barku - modyfikacje w zależności od przyczyny. Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych ok. barku. Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami barku. Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi, rzs, uszkodzeniami stożka rotatorów, zespołem cieśni podbrakowej, niestabilnością barku, neuropatiami uciskowymi ok.barku. Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z zespołami bólowymi barku. Ćwiczenia kliniczne nr 8 (2 godz.)

6 Gospodarka wapniowo-fosforanowa i jej regulacja. Metabolizm kości, chrząstek stawowych i układu torebkowo-więzadłowego. Zaburzenia metabolizmu wapniowo-fosforanowego (osteoporoza, osteomalacja, krzywica wit.dzależna, krzywica wit.d-oporna). Podstawowe wiadomość kliniczne na temat schorzeń metabolicznych kości (osteoporoza, osteomalacja, krzywice, osteogenesis imperfecta). Rehabilitacja chorych z osteoporozą, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy kręgosłupa. Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych chorych z osteoporozą i innymi chorobami metabolicznymi kości. Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych z osteoporozą i innymi chorobami metabolicznymi kości. Zastosowanie metod fizjoterapii w osteoporozie. Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z osteoporozą. Ćwiczenia kliniczne nr 9 (2 godz.) Boczne skrzywienia kręgosłupa. Kręgozmyki. Choroba Scheuermanna. Wady wrodzone kręgosłupa. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja pacjentów z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa. Zespoły kliniczne u chorych z kręgozmykami, przyczyny ześlizgów i rola fizjoterapii w ich leczeniu. Zastosowanie metod fizjopterapii w chr.scheuermanna. Przyczyny, objawy i leczenie kręczu szyi. Znajomość najczęstszych przyczyny bocznych skrzywień kręgosłupa. Rozpoznawanie objawów i dysfunkcji ruchowych chorych z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa. Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa. Zastosowanie metod fizjoterapii w leczeniu następstw skolioz. Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym ze skoliozami. Ćwiczenia kliniczne nr 10 (2 godz.) Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, biomechanika biodra. Morfologia i objawy najczęstszych wad wrodzonych i rozwojowych narządów ruchu w obrębie stawów biodrowych. Jałowa martwica kości (patogeneza i lokalizacje).

7 Schorzenia biodra dziecięcego - wrodzona dysplazja i zwichnięcie biodra, choroba Legg-Calve-Perthesa, młodzieńcze złuszczenie nasady bliższej kości udowej. Znajomość najczęstszych postaci schorzeń st.biodrowych u dzieci. Rozpoznawanie objawów i dysfunkcji ruchowych dzieci ze schorzeniami biodra. Planowanie i nadzór nad rehabilitacją dzieci ze schorzeniami stawów biodrowych. Edukacja i zlecanie ćwiczeń rodzicom dzieci ze schorzeniami kkdd. Ćwiczenia kliniczne nr 11 (2 godz.) Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, stopy. Morfologia i objawy najczęstszych wad wrodzonych i rozwojowych narządów ruchu w obrębie klatki piersiowej i stóp. Wady wrodzone ok.kl.piersiowej_ choroba Sprengla, klatka piersiowa lejkowata, kl.piersiowa kurza. Wady wrodzone stóp - stopy końsko-szpotawe, stopy płaskie, stopa piętowa, przodostopie przywiedzione. Usprawnianie w schorzeniach narządu ruchu u dzieci - wady wrodzone i schorzenia kl.piersiowej, uda, podudzia i stopy. Znajomość najczęstszych postaci schorzeń kl.piersiowej oraz kkdd u dzieci. Rozpoznawanie objawów i dysfunkcji ruchowych dzieci ze schorzeniami stóp. Planowanie i nadzór nad rehabilitacją dzieci ze schorzeniami kp.piersiowej i stóp. Edukacja i zlecanie ćwiczeń rodzicom dzieci ze schorzeniami kkdd. Ćwiczenia kliniczne nr 12 (2 godz.) Anatomia rdzenia kręgowego i obwodowego układu nerwowego. Fizjologiczne podstawy nerwowej kontroli i koordynacji ruchu. Wady wrodzone kręgosłupa. Patoklinika zaburzeń neurologicznych i deformacji kostno-stawowych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową. Rodzaje deformacji kostno-stawowych. Zasady leczenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Definicja, etiologia, obraz kliniczny i podział mózgowego porażenia dziecięcego. Rola leczenia ortopedycznego w usprawnianiu dzieci z m.p.d. Rola leczenia ortopedycznego i fizjoterapeutycznego w terapii chorób mięśni (rdzeniowe atrofie mięśni, dystrofia Duchenne, artrogrypoza).

8 Znajomość najczęstszych postaci schorzeń nerwowo-mięśniowych u dzieci. Rozpoznawanie objawów i dysfunkcji ruchowych dzieci ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi. Planowanie i nadzór nad rehabilitacją dzieci ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi. Edukacja i zlecanie ćwiczeń rodzicom dzieci ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi. Ćwiczenia kliniczne nr 13 (2 godz.) Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, biomechanika kręgosłupa, biodra, kolana, stopy i barku. Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: kręgosłupa, stawu skokowego i stopy. Podstawowe wiadomość kliniczne na temat schorzeń nabytych stóp u dorosłych. Deformacje statyczne stawów i kości, choroby tkanek miękkich, entezopatie, neuropatie stóp. Rehabilitacja i podstawy leczenia zachowawczego chorych z nabytymi schorzeniami stóp u dorosłych. Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych chorych z nabytymi wadami stóp. Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami stóp. Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi, rzs, entezopatiami, zespołem kanału stępu, niestabilnością st.skokowo-goleniowego, zaburzeniami statycznymi stawów i deformacjami kostnymi stóp. Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z zespołami bólowymi stóp. Podstawa zaliczenia ćwiczeń klinicznych są: Obecność na wszystkich zajęciach, Wykazanie przygotowania teoretycznego do ćwiczeń, Wykazanie praktycznych umiejętności prowadzenia rehabilitacji pacjenta z chorobą narządów ruchu. Wymagane pomoce do ćwiczeń: Czysty fartuch lekarski, Obuwie zastępcze, Goniometr, metr krawiecki Do indeksu wpisać należy: Do zaliczeń ćwiczeń: Rehabilitacja w ortopedii - jednego z czterech prowadzących, Do zaliczenia wykładów: Rehabilitacja w ortopedii - dr Elżbieta Ciszek Dodatkowe informacje: dr E.Ciszek, Katedra Rehabilitacji Klinicznej AWF, paw. III, pokój 110, tel Protetyka i ortotyka (kierunek fizjoterapia) Cele nauczania Wyposażenie studentów w wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne związane z zaopatrywaniem osób niepełnosprawnych w protezy i ortezy oraz z wykorzystaniem pomocy technicznych w leczeniu schorzeń ortopedycznych i w procesie rehabilitacji. Zagadnienia, których znajomość jest wymagana przed przystąpieniem do zajęć. Narząd ruchu, jego struktura i funkcja.

9 Biochemiczne podstawy funkcji podpórczej i lokomocyjnej kończyn dolnych. Charakterystyka funkcjonalna kończyn górnych. Budowa i funkcje kręgosłupa. Literatura obowiązkowa: 1. Myśliborski T.: Zaopatrzenie ortopedyczne. PZWL Warszawa 1985r. 2. Dega W.: Ortopedia i rehabilitacja. PZWL Warszawa 1983r. 3. Dega W., Milanowska K.: Rehabilitacja medyczna. PZWL Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Weiss M.: Amputacja Fizjologiczna. PZWL Warszawa 1972 r. 2. Vitali M.: Amputacja i protezowanie. PZWL Warszawa 1985 r. 3. Hulek A.: Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów. PZWL Warszawa 1969 r. 4. Katalogi sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Plan i organizacja zajęć: Liczba godzin dydaktycznych: wykłady - 13 godzin, ćwiczenia 26 godzin. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Elżbieta Ciszek. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest zaliczenie i zdanie egzaminu z przedmiotów: Anatomia, Biomechanika, Patobiomechanika, oraz ze wszystkich przedmiotów fizjoterapeutycznych realizowanych do końca V semestru. Nauczanie końcowe jest zaliczeniem wykładów i ćwiczeń. Treści wykładów (dr E.Ciszek): Organizacja zaopatrzenia ortopedycznego i wyposażenia technicznego w leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (1 godz.). Protetyka kończyn dolnych: poziomy amputacji, konstrukcja i budowa protez, sposoby zawieszania protez, zasady funkcjonowania protez (3 godz.). Protetyka kończyn górnych: charakterystyka kikutów poamputacyjnych elementy składowe protez, źródła energii ruchowej, zawieszenia i układy sterujące (2 godz.). Ortotyka kończyn dolnych: zadania ortotyki w dysfunkcjach kończyn dolnych, konstrukcja i budowa aparatów, obuwia i wkładek ortopedycznych. Ortotyka kończyn górnych: zadania funkcjonalne ortotyki w schorzeniach kończyn górnych, sposoby aparatowania (1 godz.). Ortotyka tułowia i szyi: cele zaopatrzenia ortopedycznego tułowia i szyi, rodzaje kołnierzy, gorsetów i sznurówek ortopedycznych (2 godz.). Sprzęt i środki pomocnicze w rehabilitacji: akcesoria dla protetyki, sprzęt do ćwiczeń, wózki inwalidzkie, środki pomocnicze, podpórki, balkoniki (2 godz.). Ćwiczenia: Prowadzący: dr E.Ciszek, dr D.Czechowska, dr A.Bac, dr.p.sosin, miejsce ćwiczeń: Katedra Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie. Ćwiczenie nr 1 (6 godz.). Konstrukcja i budowa protez kończyn dolnych. Sposoby zawieszania protez kończyn dolnych. Zasady funkcjonowania protez kończyn dolnych. Protezowanie po amputacjach kończyn dolnych.

10 Nabyte umiejętności Zakładanie i zdejmowanie protez kończyn dolnych. Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego. Ćwiczenie nr 2 (4 godz.). Charakterystyka elementów składowych protez kończyn górnych. Źródła energii ruchowej do sterowania protezami kończyn górnych. Zawieszenia i układy sterujące protezami kończyn górnych. Protezowanie po amputacjach kończyn górnych. Nabyte umiejętności Zakładanie i zdejmowanie protez kończyn górnych. Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego. Ćwiczenie nr 3 (4 godz.). Konstrukcja i budowa aparatów na kończyny dolne obuwia i wkładek ortopedycznych. Zadania ortotyki w dysfunkcjach kończyn dolnych. Ortotyka kończyn dolnych. Nabyte umiejętności Zakładanie i zdejmowanie aparatów na kończyny dolne. Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego. Ćwiczenie nr 4 (3 godz.). Sposoby aparatowania kończyn górnych. Zadania funkcjonalne aparatów w schorzeniach kończyn górnych. Ortotyka kończyn górnych.

11 Nabyte umiejętności Zakładanie i zdejmowanie aparatów na kończyny górne. Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego. Ćwiczenie nr 5 (5 godz.). Cele zaopatrzenia ortopedycznego tułowia i szyi. Rodzaje kołnierzy, gorsetów i sznurówek ortopedycznych. Ortotyka tułowia i szyi. Nabyte umiejętności Zakładanie i zdejmowanie kołnierzy, gorsetów i sznurówek ortopedycznych. Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego. Ćwiczenie nr 6 (4 godz.). Rodzaje sprzętu i środków pomocniczych, wózków inwalidzkich. Sprzęt i środki pomocnicze w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Nabyte umiejętności Dobór i zastosowanie sprzętu i środków pomocniczych. Podstawą zaliczenia przedmiotu są: - Obecność na wszystkich zajęciach. - Wykazanie przygotowania teoretycznego do ćwiczeń. - Wykazanie praktycznych umiejętności związanych z zaopatrzeniem ortopedycznym osób niepełnosprawnych oraz wykorzystaniem pomocy technicznych w procesie rehabilitacji. Do indeksu wpisać należy: Do zaliczenia ćwiczeń: Rehabilitacja w ortopedii (Protetyka i ortotyka)- dr Elżbieta Ciszek Do zaliczenia wykładów: Rehabilitacja w ortopedii (Protetyka i ortotyka) - dr Elżbieta Ciszek Dodatkowe informacje: dr E.Ciszek w Katedrze Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie, paw. III, pokój 110, te

SYLABUS. Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

SYLABUS. Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PODSTAWY ORTOPEDII KLINICZNEJ Clinical Orthopedics

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne

Zaopatrzenie ortopedyczne Zaopatrzenie ortopedyczne ZAOPATRZENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ Sprężynowa szyna odwodząca staw ramienny (szyna podpiera staw ramienny wraz z ramieniem i ręką) Wskazania W ostrych zespołach bólowych i urazach barku.

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Student studiów pierwszego stopnia (licencjat)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

Układ mięśniowo-szkieletowy

Układ mięśniowo-szkieletowy WE Układ mięśniowo-szkieletowy Klasyfikuj prace ogólne dotyczące układu mięśniowo-szkieletowego i chorób narządów ruchu u dzieci w WS 270. Klasyfikuj prace: Pielęgniarstwo w chorobach układu mięśniowoszkieletowego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu CELE Student

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii

SYLABUS. Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych seminaria 2012-2013 Promotor Dr hab. med. prof. nadzw. Zbigniew Deskur

Tematy prac dyplomowych seminaria 2012-2013 Promotor Dr hab. med. prof. nadzw. Zbigniew Deskur Promotor Dr hab. med. prof. nadzw. Zbigniew Deskur 1. Ocena wpływu fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii) na stan zdrowia osób z chorobami układu oddechowego (np. astmy). 2. Ocena wpływu fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2015 /2018

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2015 /2018 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2015 /2018 Jednostka Organizacyjna: Katedra Fizjoterapii Zakład Kinezjologii Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj studiów i profil

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcji

Bardziej szczegółowo

ARCUS. OFERTA DLA FIRM by. Ul. Wysłouchów 51/u2, 30-611 Kraków Telefon 012 654 89 87 Kom 601 95 65 25 www.arcus.strefa.pl

ARCUS. OFERTA DLA FIRM by. Ul. Wysłouchów 51/u2, 30-611 Kraków Telefon 012 654 89 87 Kom 601 95 65 25 www.arcus.strefa.pl OFERTA DLA FIRM by ARCUS 2011r Szanowni Państwo Cieszę się, że mogę zapoznać Państwa z działalnością usługową Firmy ARCUS. Jestem przekonany, że firma posiadając szerokie spektrum usług będzie odpowiednim

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w reumatologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w reumatologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w ortopedii

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z ortopedii w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z ortopedii w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z ortopedii w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Styczeń Nr kursu: 720-01-2003 Temat: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Bardziej szczegółowo

Etiopatogeneza: Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem

Etiopatogeneza: Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Definicja: Kręgozmyk prawdziwy jest to wada chorobowa polegająca na ześlizgu kręgów w obrębie kręgoszczeliny na poziomie L5-

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Zaopatrzenie Ortopedyczne Kod

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Fizjoterapia dzieci i niemowląt Fizjoterapia dzieci i niemowląt FORU/H www.e-forum.pl www.e-forum.pl FIZJOTERAPIA DZIECI DNIEMOWLĄT FORU/M Wiedza ^usługach rynku strona 1 Spis treści Spis treści NEUROLOGIA 1 Prawidłowy rozwój dziecka

Bardziej szczegółowo

Zakres umiejętności praktycznych studentów Ortopedia wieku rozwojowego

Zakres umiejętności praktycznych studentów Ortopedia wieku rozwojowego TEMAT ĆWICZEŃ Zakres umiejętności praktycznych studentów Ortopedia wieku rozwojowego ĆWICZENIA (20 godzin) poniedziałek- piątek 8.30-9.45 oraz 10.15-11.30 Miejsce prowadzenia zajęć oddział II D, osoba

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych. Dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski, prof. UWM

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych. Dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski, prof. UWM Kierunek: PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia: Wydział Nauk Medycznych, Katedra i Klinika Rehabilitacji z Przykliniczną Poradnią Rehabilitacyjną, Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA W PRAKTYCE

FIZJOTERAPIA W PRAKTYCE PROGRAM STUDIÓW FIZJOTERAPIA W PRAKTYCE MODUŁ I. Kompleks barkowo-ramienny 20 godzin struktur stawowych i okołostawowych MODUŁ II. Kompleks barkowo-ramienny, kręgosłup szyjny (staw szczytowo-potyliczny

Bardziej szczegółowo

Program praktyki w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych II roku 4 sem. kierunek fizjoterapia

Program praktyki w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych II roku 4 sem. kierunek fizjoterapia Program praktyki w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych II roku 4 sem. kierunek fizjoterapia Forma zajęć Praktyka zawodowa W pracowni fizykoterapii

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KATEDRA I KLINIKA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII. Poznań, dnia 26.V.2011r.

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KATEDRA I KLINIKA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII. Poznań, dnia 26.V.2011r. UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KATEDRA I KLINIKA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 tel. 061 83 10 359 61-545 Poznań fax 061 83 10 163 e-mail: ortopedia@orsk.ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Wstęp Jerzy Kiwerski............................. 13 2. Historia rehabilitacji Marek Krasuski................... 15 3. Współczesne poglądy na rehabilitację Jerzy Kiwerski.........

Bardziej szczegółowo

Kończyny Dolne. Orteza stawu kolanowego z fiszbinami ortopedycznymi i zapięciem krzyżowym AM-OSK-Z/S-X. Zastosowanie: www.reh4mat.com.

Kończyny Dolne. Orteza stawu kolanowego z fiszbinami ortopedycznymi i zapięciem krzyżowym AM-OSK-Z/S-X. Zastosowanie: www.reh4mat.com. Kończyny Dolne Orteza stawu kolanowego z fiszbinami ortopedycznymi i zapięciem krzyżowym AM-OSK-Z/S-X po przebytych urazach stawu kolanowego, niewymagających unieruchomienia stawu kolanowego (skręcenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 ZASADY BADANIA PACJENTA W REHABILITACJI MEDYCZNEJ... 58 WANDA STRYŁA, ADAM M. POGORZAŁA

Rozdział 3 ZASADY BADANIA PACJENTA W REHABILITACJI MEDYCZNEJ... 58 WANDA STRYŁA, ADAM M. POGORZAŁA Spis treści Rozdział 1 ROLA I ROZWÓJ REHABILITACJI WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE.......... 15 1.1. Rys historyczny rozwoju fizjoterapii........................... 15 1.2. Definicje..........................................

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII (wypełnia lekarz specjalista odpowiedni dla schorzenia)

KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII (wypełnia lekarz specjalista odpowiedni dla schorzenia) (pieczątka instytucji kwalifikującej) KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII (wypełnia lekarz specjalista odpowiedni dla schorzenia) Imię i nazwisko... Data urodzenia...waga...wzrost... Adres....

Bardziej szczegółowo

Tom ELSEV IER URRAN&PARTNER REHABILITACJA MEDYCZNA A N D R ZE JA KWOLKA

Tom ELSEV IER URRAN&PARTNER REHABILITACJA MEDYCZNA A N D R ZE JA KWOLKA ELSEV IER URRAN&PARTNER Tom REHABILITACJA MEDYCZNA A N D R ZE JA KWOLKA W y d a n i e d r u g i e D ono o o Pod redakcją Andrzeja Kwolka Tom li Rehabilitacja kliniczna Wydanie drugie ELSEY IER URBAN&rPARTNER

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Lekarski Lekarski nauki kliniczne zabiegowe magisterski stacjonarne polski I II III IV V VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SYLABUS. Lekarski Lekarski nauki kliniczne zabiegowe magisterski stacjonarne polski I II III IV V VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu SYLABUS Lekarski Lekarski nauki kliniczne zabiegowe magisterski stacjonarne polski ORTOPEDIA Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY VI roku ztudiów

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY VI roku ztudiów PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY VI roku ztudiów 1. NAZWA PRZEDMIOTU : REHABILITACJA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Rehabilitacji U.M. w Poznaniu 1. Adres jednostki: Adres: 28 Czerwca 1956 nr 135/147 Tel. /Fax: 61 8310-217 / 61 8310-173

Bardziej szczegółowo

PZWL. Spis treści. I Korekta. Wykaz skrótów Wstęp Dariusz Białoszewski

PZWL. Spis treści. I Korekta. Wykaz skrótów Wstęp Dariusz Białoszewski Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Dariusz Białoszewski CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zasady stosowania metod fizjoterapii w ortopedii i traumatologii narządu ruchu Dariusz Białoszewski, Magdalena Czajkowska, Izabela Korabiewska,

Bardziej szczegółowo

Protetyka i ortotyka. dr n. med. Robert Santorek. 1,5 ECTS F-2-K-PO-03 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Protetyka i ortotyka. dr n. med. Robert Santorek. 1,5 ECTS F-2-K-PO-03 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia. Choroby układu ruchu związane z wiekiem i pielęgniarstwo w ortopedii i reumatologii. Zajęcia kontaktowe

Opis modułu kształcenia. Choroby układu ruchu związane z wiekiem i pielęgniarstwo w ortopedii i reumatologii. Zajęcia kontaktowe Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych: Pediatria

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych: Pediatria KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych: Pediatria 2. Kod modułu 23-CHW 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego 213214 4. Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej 5.

Bardziej szczegółowo

Promotorzy, propozycje tematów prac licencjackich, terminy seminariów dyplomowych i konsultacji

Promotorzy, propozycje tematów prac licencjackich, terminy seminariów dyplomowych i konsultacji Wydział Ochrony Zdrowia Kierunek: FIZJOTERAPIA rok akademicki 2015-2016 Promotorzy, propozycje tematów prac licencjackich, terminy seminariów dyplomowych i konsultacji UWAGA! Osoby, które nie złożą deklaracji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU

KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU WERSJA 2014 Moduł I TMH w ortopedii Dysfunkcje i deformacje stóp dzieci i dorośli pierwotne wtórne zasady korekcji czynnej korekcja

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPII NEURO OGICZ

FIZJOTERAPII NEURO OGICZ FIZJOTERAPII NEURO OGICZ K M i l l J l EDWAI TSGHiitCO TERAPEUTYCZNE W FIZJOTERAPII NEUROLOGICZNEJ SUZANNE TBNIC MARTIN MARY KESSLER Redakcja wydania I polskiego Edward Sauiicz E L S E V IE R URBAN&PARTNER

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA

INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA Nazwa programu kształcenia (kierunku) PIELĘGNIARSTWO Poziom i forma studiów Specjalność: Pielęgniarstwo Ścieżka dyplomowania: studia I stopnia stacjonarne Nazwa przedmiotu: Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Traumatologia sportowa KOD S/I/st/23

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Traumatologia sportowa KOD S/I/st/23 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Traumatologia sportowa KOD S/I/st/23 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS w Cyklu Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym

Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym Marek Jóźwiak Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Neurogenne

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Rodzaj studiów i profil : Nazwa przedmiotu: Tryb studiów Rok Zakład

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3

INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3 INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3 ZAOPATRZENIE ORTOTYCZNE Ortozą nazywamy każde urządzenie kompensujące dysfunkcję układu senso-motorycznego (Wooldrige 1972) Ortoza jest urządzeniem techniczny,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, seminarium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/0 z dnia 0.0.0r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii dziecięcej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU

FIZJOTERAPIA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU FIZJOTERAPIA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu obowiązkowego na Wydziale Lekarskim w roku akademickim 2011/2012

Program nauczania przedmiotu obowiązkowego na Wydziale Lekarskim w roku akademickim 2011/2012 Program nauczania przedmiotu obowiązkowego na Wydziale Lekarskim w roku akademickim 2011/2012 Nazwa przedmiotu: Rehabilitacja Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Wrzosek Nazwiska osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Program Studenckiej Praktyki Zawodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile Kierunek Fizjoterapia

Program Studenckiej Praktyki Zawodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile Kierunek Fizjoterapia Program Studenckiej Praktyki Zawodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile Kierunek Fizjoterapia OBOWIĄZUJE OD 19.03.2010r. 1. Określenie rodzaju i czasu trwania praktyki: PO II semestrze -międzysemestralna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Praktyka z Fizjoterapii klinicznej Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Fizjoterapii

SYLABUS. Praktyka z Fizjoterapii klinicznej Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Fizjoterapii SYLABUS Nazwa przedmiotu Praktyka z Fizjoterapii klinicznej Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Fizjoterapii przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

Program specjalizacji z ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z ortopedii i traumatologii Warszawa 1999 (c)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu TERAPIA MANUALNA Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U - MAS A Ż LECZNICZY. Masaż Leczniczy 2015/2016

S YL AB US MODUŁ U - MAS A Ż LECZNICZY. Masaż Leczniczy 2015/2016 S YL AB US MODUŁ U - MAS A Ż LECZNICZY I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Masaż Leczniczy Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

I. ZałoŜenia programowo organizacyjne praktyk. II. Praktyka z zakresu przedmiotu: Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych,

I. ZałoŜenia programowo organizacyjne praktyk. II. Praktyka z zakresu przedmiotu: Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, Program praktyki zawodowej z Rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów niestacjonarnych - pomostowych Kierunek: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Plan Szkolenia Medical Personal Trainer

Plan Szkolenia Medical Personal Trainer Plan Szkolenia Medical Personal Trainer Zjazd I Dzień 1. (10-18) Pierwszy zjazd poświęcony jest wadom postawy oraz dolegliwościom kręgosłupa. Uczestnicy szkolenia uczą się jak zapobiegać powstawaniu dolegliwości

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Lekarski I (licencjackie)

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Lekarski I (licencjackie) SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: Poziom studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Rehabilitacja Kod modułu LK.3.E.022 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria 2. Kod modułu 23-CHW 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego 213214 4. Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Z zakresu Fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii

Z zakresu Fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii Z zakresu Fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii 1. Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów z chorobą Scheuermanna 2. Postępowanie fizjoterapeutyczne u niemowląt z kręczem szyi 3. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium URZĄDZENIA I SPRZĘT REHABILITACYJNY Facilities

Bardziej szczegółowo

Jednostka realizująca przedmiot - Katedra Rehabilitacji, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka realizująca przedmiot - Katedra Rehabilitacji, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie KIERUNEK LEKARSKI Przedmiot Rehabilitacja Rok studiów/semestr - IV, semestr VII Jednostka realizująca przedmiot - Katedra Rehabilitacji, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Podstawy Fizjoterapii Klinicznej w Pediatrii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Podstawy Fizjoterapii Klinicznej w Pediatrii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy Fizjoterapii Klinicznej w Pediatrii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Biomechanika z elementami ergonomii. Pierwszy

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Biomechanika z elementami ergonomii. Pierwszy YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Biomechanika z elementami ergonomii

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PRAKTYKI KLINICZNE

Przedmiot: PRAKTYKI KLINICZNE Przedmiot: PRAKTYKI KLINICZNE I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii dziecięcej

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii dziecięcej SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii dziecięcej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Niestabilność kręgosłupa

Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa jest to nadmierna ruchomość kręgosłupa wykraczająca poza fizjologiczne zakresy ruchu, wywołująca dolegliwości bólowe lub objawy neurologiczne, również

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy terapii manualnej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym lekarski

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym lekarski SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Ortopedia dziecięca Kod modułu LK.3.F.012 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym lekarski Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 04-05 () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH - Imię i nazwisko studenta Nr albumu CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

BIOMECHANIKA NARZĄDU RUCHU CZŁOWIEKA

BIOMECHANIKA NARZĄDU RUCHU CZŁOWIEKA Praca zbiorowa pod redakcją Dagmary Tejszerskiej, Eugeniusza Świtońskiego, Marka Gzika BIOMECHANIKA NARZĄDU RUCHU CZŁOWIEKA BIOMECHANIKA narządu ruchu człowieka Praca zbiorowa pod redakcją: Dagmary Tejszerskiej

Bardziej szczegółowo

Program praktyki w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych III roku 6 sem. kierunek fizjoterapia

Program praktyki w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych III roku 6 sem. kierunek fizjoterapia Program praktyki w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych III roku 6 sem. kierunek fizjoterapia Forma zajęć Praktyka zawodowa Praktyka w zakresie fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

Katalog Procedur Kręgosłupowych z Użyciem Implantu

Katalog Procedur Kręgosłupowych z Użyciem Implantu Katalog Procedur Kręgosłupowych z Użyciem Implantu 2 Spis Treści Przejście potyliczno-szyjne.....3 Kręgosłup szyjny...4 Dostęp przedni... 5-8 Dostęp przedni i tylny...9 Dostęp tylny....10-14 Przejście

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-5s12-2013 Pozycja planu: D12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4s11-2013 Pozycja planu: D11 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyka w pracowni III 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady wewnątrzkanałowe

Wrodzone wady wewnątrzkanałowe Wrodzone wady wewnątrzkanałowe Występują one w przebiegu wad tworzenia się tzw. struny grzbietowej ( rozwoju kręgosłupa i rdzenia). Określane są inaczej terminem dysrafii. Wady te przyjmują postać: rozszczepu

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwszy

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwszy YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Diagnostyka funkcjonalna i programowanie

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH WYDZIAŁ PRZYRODNICZY, KIERUNEK: FIZJOTERAPIA

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH WYDZIAŁ PRZYRODNICZY, KIERUNEK: FIZJOTERAPIA TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH WYDZIAŁ PRZYRODNICZY, KIERUNEK: FIZJOTERAPIA STUDIA STACJONARNE Temat pracy Znaczenie aktywności fizycznej i jej wpływ na proces starzenia się organizmu. Przydatność fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

II to. Praca zbiorowa: MSZ II Technik Ortopeda pod kierunkiem mgr Bożeny Belcar

II to. Praca zbiorowa: MSZ II Technik Ortopeda pod kierunkiem mgr Bożeny Belcar MAŁY PRZEWODNIK PROFILAKTYKI ORTOPEDYCZNEJ Praca zbiorowa: MSZ II Technik Ortopeda pod kierunkiem mgr Bożeny Belcar II to Łańcut 2002 SPIS TREŚCI Anatomia..3 Rodzaje zniekształceń...4 Kifoza i lordoza...5

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ORiN modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Rehabilitacja i Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

KARTA ZALICZEŃ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

KARTA ZALICZEŃ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie DZIEKANAT WYDZIAŁU Nauk o Zdrowiu 71-210 SZCZECIN, ul. Żołnierska 48 tel. 914800926, fax. 914800943 KARTA ZALICZEŃ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Rok akademicki. Wydział

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA do egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

ZAGADNIENIA do egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej ZAGADNIENIA do egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 1. Miejsce fizjoterapii w rehabilitacji medycznej 2. Związek rehabilitacji z

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 Katedra Fizjoterapii / Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Kierunek:

Bardziej szczegółowo