Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe"

Transkrypt

1 Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania Przygotowanie do prowadzenia fizjoterapii i rehabilitacji osób z schorzeniami narządów ruchu, poprzez: rozumienia specyfiki problemów rehabilitacyjnych tej grupy pacjentów, umiejętności postawienie diagnozy rehabilitacyjnej i nakreślenia planu rehabilitacji, umiejętności prawidłowego stosowania ćwiczeń fizycznych i technik terapeutycznych, umiejętności oceny stanu miejscowego i ogólnego pacjenta oraz oceny skuteczności stosowanej rehabilitacji, umiejętności podawania pacjentom właściwych zaleceń rehabilitacyjnych, umiejętności współpracy w zespołach terapeutycznych, rozumienia zasad pierwotnej i wtórnej prewencji schorzeń narządów ruchu. Zagadnienia, których znajomość jest wymagana przed przystąpieniem do zajęć: Anatomia i fizjologia narządów ruchu: Budowa i funkcje układu szkieletowego. Gospodarka wapniowo-fosforanowa i jej regulacja. Metabolizm kości, chrząstek stawowych i układu torebkowo-więzadłowego. Budowa i funkcje układu mięśniowego. Fizjologia układu mięśniowego. Podstawy treningu mięśniowego. Budowa i funkcje układu mięśniowego. Anatomia rdzenia kręgowego i obwodowego układu nerwowego. Fizjologiczne podstawy nerwowej kontroli i koordynacji ruchu. Wysiłek fizyczny a czynność i struktura narządów ruchu. Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, biomechanika kręgosłupa, biodra, kolana, stopy i barku. Podstawy patofizjologii, główne objawy kliniczne i ogólna charakterystyka przebiegu najważniejszych schorzeń narządów ruchu: Zaburzenia metabolizmu wapniowo-fosforanowego (osteoporoza, osteomalacja, krzywica wit.dzależna, krzywica wit.d-oporna). Idiopatyczne zmiany zwyrodnieniowe stawów. Chondromalacja. Zaburzenia statyczne stawów i kości. Zapalenia swoiste i nieswoiste kości i stawów. Reumatoidalne zapalenia stawów. Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych oraz ich przyczepów. Jałowa martwica kości (patogeneza i lokalizacje). Boczne skrzywienia kręgosłupa. Kręgozmyki. Choroba Scheuermanna. Wady wrodzone kręgosłupa. Morfologia i objawy najczęstszych wad wrodzonych i rozwojowych narządów ruchu w obrębie klatki piersiowej, kończyn górnych i dolnych. Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: kręgosłupa szyjnego, kręgosłupa lędźwiowego, barku, łokcia, biodra, kolana, stawu skokowego i stopy. Umiejętności fizjoperapeutyczne wymagane przed przystąpieniem do zajęć: Nawiązanie kontaktu z pacjentem. Zebranie wywiadu z pacjentem. Ocena ogólnego stanu pacjenta (stan świadomości, wydolność ukł.krążenia i oddychania). Ogólna i miejscowa ocena stanu narządów ruchu w oparciu o techniki kinezyterapeutyczne. Biegłość w prowadzeniu ćwiczeń i technik kinezyterapeutycznych. Zalecanie pacjentom samodzielnego wykonywania ćwiczeń.

2 Literatura obowiązkowa: 1. Gaździk T.: Ortopedia i traumatologia dla studentów medycyny. PZWL, W-wa Kramer J.: Ortopedia. Springer PWN, Kubacki J.: Zarys ortopedii i traumatologii. Podręcznik dla studentów rehabilitacji. Wydawnictwo AWF Katowice, Literatura uzupełniająca:. 1. Buckup K.: Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. PZWL, W-wa, Dega W., Senger A.: Ortopedia i rehabilitacja. PZWL, 3. Dziak A.: Bóle krzyża. PZWL, 4. Dziak A.: Ortopedia stopy. WSziP, W-wa Dziak A., Tayara S.H.: Bolesny bark. K-w, Kubacki J.: Alloplastyka stawów w aspekcie zagadnień ortopedycznych i rehabili-tacyjnych. Wydawnictwo AWF Katowice, Tęsiorowski M., Zarzycka M.: Podstawowe zasady wydłużania kończyn. K-w,1998 Plan i organizacja zajęć: Liczba godzin dydaktycznych: wykłady - 13 godzin, ćwiczenia - 26 godzin. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr E.Ciszek Warunkiem przystąpienia do zajęć jest zaliczenie i zdanie egzaminu z przedmiotów: Anatomia, Biochemia, Fizjologia, Biomechanika, Patofizjologia, oraz ze wszystkich przedmiotów fizjoterapeutycznych realizowanych do końca V semestru studiów. Nauczanie kończone jest zaliczeniem praktycznym i teoretycznym, oraz pisemnym egzaminem testowym. Treści wykładów: Podstawowe wiadomości z zakresu ortopedii: definicje, metody leczenia, zadania rehabilitacji w ortopedii. Wady postawy. (1 godz.) Wady wrodzone kończyn górnych i dolnych. (1 godz.) Wady wrodzone i nabyte szyi i tułowia. Wrodzone deformacje kręgosłupa. (1 godz.) Boczne idiopatyczne skrzywienia kręgosłupa. (2 godz.) Współczesne metody operacyjnego leczenia bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa. (1 godz.) Kręgoszczeliny i kręgozmyki. (1 godz.) Zespoły bólowe kręgosłupa. (1 godz.) Jałowe martwice kości. (1 godz.) Choroby nerwowo-mięśniowe. (2 godz.) Zespoły i choroby układowe. (1 godz.) Zmiany zwyrodnieniowe stawów. (1 godz.) Ćwiczenia Prowadzący: dr A.Bac i dr D.Czechowska, miejsce ćwiczeń: Oddział Chirurgii Urazowej i Neuroortopedii, Szpital im.l.rydygiera; dr E.Ciszek, miejsce ćwiczeń: Oddział Ortopedii Szpitala MSWiA w Krakowie; dr med. P.Sosin, miejsce ćwiczeń: Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Szpital im.st.żeromskiego Ćwiczenia kliniczne nr 1 (2 godz.) Anatomia rdzenia kręgowego i obwodowego. Budowa i funkcje układu szkieletowego. Budowa i funkcje układu mięśniowego. Nawiązanie kontaktu z pacjentem. Zebranie wywiadu z pacjentem.

3 Ocena ogólnego stanu pacjenta (stan świadomości, wydolność ukł.krążenia i oddychania). Ogólna i miejscowa ocena stanu narządów ruchu w oparciu o techniki kinezyterapeutyczne. Badanie narządu ruchu: wywiad, badanie fizykalne z badaniem zakresów ruchu, testowanie grup mięśniowych, badanie neurologiczne, testy czynnościowe w badaniu narządu ruchu. Zbieranie wywiadu dotyczącego dolegliwości pacjenta. Badanie ogólnego i miejscowego stanu narządów ruchu. Ćwiczenia kliniczne nr 2 (2 godz.) Wysiłek fizyczny a czynność i struktura narządów ruchu. Fizjologia układu mięśniowego. Podstawy treningu mięśniowego. Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, biomechanika kręgosłupa, biodra, kolana, stopy i barku. Biegłość w prowadzeniu ćwiczeń i technik kinezyterapeutycznych. Zalecanie pacjentom samodzielnego wykonywania ćwiczeń. Usprawnianie chorego unieruchomionego w łóżku. Wpływ immobilizacji na organizm zdrowego i chorego człowieka. Usprawnianie chorego z unieruchomieniem odcinkowym: opatrunek gipsowy, stabilizator zewnętrzny, osteosynteza wewnętrzna. Rehabilitacja chorych po wydłużeniu kończyn. Umiejętność modyfikowania planu rehabilitacji w zależności od zakresu unieruchomienia chorego. Umiejętność pierwotnej i wtórnej prewencji powikłań całkowitego i odcinkowego unieruchomienia chorego. Planowanie rehabilitacji chorych podczas i po wydłużaniu kończyn dolnych. Ćwiczenia kliniczne nr 3 (2 godz.) Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: biodra, kolana. Metabolizm kości, chrząstek stawowych i układu torebkowo-więzadłowego. Idiopatyczne zmiany zwyrodnieniowe stawów. Chondromalacja. Usprawnianie chorych ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcającymi stawu biodrowego

4 Usprawnianie chorych po alloplastyce stawu biodrowego. Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego. Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami stawu biodrowego. Planowanie i nadzór nad rehabilitacji chorych z koksartrozą lub po alloplastyce biodra. Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorych z koksartrozą lub po alloplastyce biodra. Ćwiczenia kliniczne nr 4 (2 godz.) Zaburzenia statyczne stawów i kości. Zapalenia swoiste i nieswoiste kości i stawów. Reumatoidalne zapalenia stawów. Usprawnianie chorych ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcającymi stawu kolanowego Usprawnianie chorych po endoprotezoplastyce kolana. Chondromalacja rzepki, nawykowe zwichnięcia rzepki, choroba Osgood-Schlatter. Choroba Blaunta, koślawość i szpotawość kolan. Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami stawu kolanowego. Planowanie i nadzór nad rehabilitacji chorych z gonartrozą lub po alloplastyce kolana. Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorych z gonartrozą lub po alloplastyce kolana. Ćwiczenia nr 5 (2 godz.) Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika kręgosłupa. Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych oraz ich przyczepów. Fizjoterapia chorych z bólami kręgosłupa lędźwiowego - Przyczyny, rozpoznanie, leczenie, profilaktyka. Dyskopatia, stenoza kanału kręgowa, zmiany zwyrodnieniowe st.kr.piersiowo-lędżwiowego, choroba Baastrupa, niestabilność. Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego. Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami kręgosłupa lędźwiowego.

5 Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych z dyskopatią, spondylozą, stenozą i niestabilnością lędźwiową. Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego. Ćwiczenia kliniczne nr 6 (2 godz.) Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika kręgosłupa. Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: kręgosłupa szyjnego. Fizjoterapia chorych z bólami kręgosłupa szyjnego - etiologia, diagnostyka, terapia i zapobieganie. Niestabilność, zmiany zwyrodnieniowe kr.szyjnego, dyskopatia, niewydolność tt.kręgowo-podstawnych. Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego. Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami kręgosłupa szyjnego. Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych z dyskopatią, spondylozą, stenozą i niestabilnością szyjną oraz zespołem niewydolności tt.kręgowo-podstawnych. Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z zespołami bólowymi kręgosłupa szyjnego. Ćwiczenia kliniczne nr 7 (2 godz.) Fizjologiczne podstawy nerwowej kontroli i koordynacji ruchu. Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika barku. Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych oraz ich przyczepów. Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: barku. Przyczyny dolegliwości bólowych i dysfunkcji ruchowych ok. barku - pierwotne zmiany zwyrodnieniowe, rzs, uszkodzenia stożka rotatorów, zespół cieśni podbrakowej, niestabilność barku, neuropatie uciskowe ok.barku. Diagnostyka kliniczna zespołów bólowych barku. Fizjoterapia pacjentów z zespołami bólowymi barku - modyfikacje w zależności od przyczyny. Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych ok. barku. Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami barku. Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi, rzs, uszkodzeniami stożka rotatorów, zespołem cieśni podbrakowej, niestabilnością barku, neuropatiami uciskowymi ok.barku. Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z zespołami bólowymi barku. Ćwiczenia kliniczne nr 8 (2 godz.)

6 Gospodarka wapniowo-fosforanowa i jej regulacja. Metabolizm kości, chrząstek stawowych i układu torebkowo-więzadłowego. Zaburzenia metabolizmu wapniowo-fosforanowego (osteoporoza, osteomalacja, krzywica wit.dzależna, krzywica wit.d-oporna). Podstawowe wiadomość kliniczne na temat schorzeń metabolicznych kości (osteoporoza, osteomalacja, krzywice, osteogenesis imperfecta). Rehabilitacja chorych z osteoporozą, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy kręgosłupa. Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych chorych z osteoporozą i innymi chorobami metabolicznymi kości. Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych z osteoporozą i innymi chorobami metabolicznymi kości. Zastosowanie metod fizjoterapii w osteoporozie. Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z osteoporozą. Ćwiczenia kliniczne nr 9 (2 godz.) Boczne skrzywienia kręgosłupa. Kręgozmyki. Choroba Scheuermanna. Wady wrodzone kręgosłupa. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja pacjentów z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa. Zespoły kliniczne u chorych z kręgozmykami, przyczyny ześlizgów i rola fizjoterapii w ich leczeniu. Zastosowanie metod fizjopterapii w chr.scheuermanna. Przyczyny, objawy i leczenie kręczu szyi. Znajomość najczęstszych przyczyny bocznych skrzywień kręgosłupa. Rozpoznawanie objawów i dysfunkcji ruchowych chorych z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa. Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa. Zastosowanie metod fizjoterapii w leczeniu następstw skolioz. Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym ze skoliozami. Ćwiczenia kliniczne nr 10 (2 godz.) Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, biomechanika biodra. Morfologia i objawy najczęstszych wad wrodzonych i rozwojowych narządów ruchu w obrębie stawów biodrowych. Jałowa martwica kości (patogeneza i lokalizacje).

7 Schorzenia biodra dziecięcego - wrodzona dysplazja i zwichnięcie biodra, choroba Legg-Calve-Perthesa, młodzieńcze złuszczenie nasady bliższej kości udowej. Znajomość najczęstszych postaci schorzeń st.biodrowych u dzieci. Rozpoznawanie objawów i dysfunkcji ruchowych dzieci ze schorzeniami biodra. Planowanie i nadzór nad rehabilitacją dzieci ze schorzeniami stawów biodrowych. Edukacja i zlecanie ćwiczeń rodzicom dzieci ze schorzeniami kkdd. Ćwiczenia kliniczne nr 11 (2 godz.) Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, stopy. Morfologia i objawy najczęstszych wad wrodzonych i rozwojowych narządów ruchu w obrębie klatki piersiowej i stóp. Wady wrodzone ok.kl.piersiowej_ choroba Sprengla, klatka piersiowa lejkowata, kl.piersiowa kurza. Wady wrodzone stóp - stopy końsko-szpotawe, stopy płaskie, stopa piętowa, przodostopie przywiedzione. Usprawnianie w schorzeniach narządu ruchu u dzieci - wady wrodzone i schorzenia kl.piersiowej, uda, podudzia i stopy. Znajomość najczęstszych postaci schorzeń kl.piersiowej oraz kkdd u dzieci. Rozpoznawanie objawów i dysfunkcji ruchowych dzieci ze schorzeniami stóp. Planowanie i nadzór nad rehabilitacją dzieci ze schorzeniami kp.piersiowej i stóp. Edukacja i zlecanie ćwiczeń rodzicom dzieci ze schorzeniami kkdd. Ćwiczenia kliniczne nr 12 (2 godz.) Anatomia rdzenia kręgowego i obwodowego układu nerwowego. Fizjologiczne podstawy nerwowej kontroli i koordynacji ruchu. Wady wrodzone kręgosłupa. Patoklinika zaburzeń neurologicznych i deformacji kostno-stawowych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową. Rodzaje deformacji kostno-stawowych. Zasady leczenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Definicja, etiologia, obraz kliniczny i podział mózgowego porażenia dziecięcego. Rola leczenia ortopedycznego w usprawnianiu dzieci z m.p.d. Rola leczenia ortopedycznego i fizjoterapeutycznego w terapii chorób mięśni (rdzeniowe atrofie mięśni, dystrofia Duchenne, artrogrypoza).

8 Znajomość najczęstszych postaci schorzeń nerwowo-mięśniowych u dzieci. Rozpoznawanie objawów i dysfunkcji ruchowych dzieci ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi. Planowanie i nadzór nad rehabilitacją dzieci ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi. Edukacja i zlecanie ćwiczeń rodzicom dzieci ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi. Ćwiczenia kliniczne nr 13 (2 godz.) Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, biomechanika kręgosłupa, biodra, kolana, stopy i barku. Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: kręgosłupa, stawu skokowego i stopy. Podstawowe wiadomość kliniczne na temat schorzeń nabytych stóp u dorosłych. Deformacje statyczne stawów i kości, choroby tkanek miękkich, entezopatie, neuropatie stóp. Rehabilitacja i podstawy leczenia zachowawczego chorych z nabytymi schorzeniami stóp u dorosłych. Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych chorych z nabytymi wadami stóp. Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami stóp. Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi, rzs, entezopatiami, zespołem kanału stępu, niestabilnością st.skokowo-goleniowego, zaburzeniami statycznymi stawów i deformacjami kostnymi stóp. Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z zespołami bólowymi stóp. Podstawa zaliczenia ćwiczeń klinicznych są: Obecność na wszystkich zajęciach, Wykazanie przygotowania teoretycznego do ćwiczeń, Wykazanie praktycznych umiejętności prowadzenia rehabilitacji pacjenta z chorobą narządów ruchu. Wymagane pomoce do ćwiczeń: Czysty fartuch lekarski, Obuwie zastępcze, Goniometr, metr krawiecki Do indeksu wpisać należy: Do zaliczeń ćwiczeń: Rehabilitacja w ortopedii - jednego z czterech prowadzących, Do zaliczenia wykładów: Rehabilitacja w ortopedii - dr Elżbieta Ciszek Dodatkowe informacje: dr E.Ciszek, Katedra Rehabilitacji Klinicznej AWF, paw. III, pokój 110, tel Protetyka i ortotyka (kierunek fizjoterapia) Cele nauczania Wyposażenie studentów w wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne związane z zaopatrywaniem osób niepełnosprawnych w protezy i ortezy oraz z wykorzystaniem pomocy technicznych w leczeniu schorzeń ortopedycznych i w procesie rehabilitacji. Zagadnienia, których znajomość jest wymagana przed przystąpieniem do zajęć. Narząd ruchu, jego struktura i funkcja.

9 Biochemiczne podstawy funkcji podpórczej i lokomocyjnej kończyn dolnych. Charakterystyka funkcjonalna kończyn górnych. Budowa i funkcje kręgosłupa. Literatura obowiązkowa: 1. Myśliborski T.: Zaopatrzenie ortopedyczne. PZWL Warszawa 1985r. 2. Dega W.: Ortopedia i rehabilitacja. PZWL Warszawa 1983r. 3. Dega W., Milanowska K.: Rehabilitacja medyczna. PZWL Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Weiss M.: Amputacja Fizjologiczna. PZWL Warszawa 1972 r. 2. Vitali M.: Amputacja i protezowanie. PZWL Warszawa 1985 r. 3. Hulek A.: Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów. PZWL Warszawa 1969 r. 4. Katalogi sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Plan i organizacja zajęć: Liczba godzin dydaktycznych: wykłady - 13 godzin, ćwiczenia 26 godzin. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Elżbieta Ciszek. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest zaliczenie i zdanie egzaminu z przedmiotów: Anatomia, Biomechanika, Patobiomechanika, oraz ze wszystkich przedmiotów fizjoterapeutycznych realizowanych do końca V semestru. Nauczanie końcowe jest zaliczeniem wykładów i ćwiczeń. Treści wykładów (dr E.Ciszek): Organizacja zaopatrzenia ortopedycznego i wyposażenia technicznego w leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (1 godz.). Protetyka kończyn dolnych: poziomy amputacji, konstrukcja i budowa protez, sposoby zawieszania protez, zasady funkcjonowania protez (3 godz.). Protetyka kończyn górnych: charakterystyka kikutów poamputacyjnych elementy składowe protez, źródła energii ruchowej, zawieszenia i układy sterujące (2 godz.). Ortotyka kończyn dolnych: zadania ortotyki w dysfunkcjach kończyn dolnych, konstrukcja i budowa aparatów, obuwia i wkładek ortopedycznych. Ortotyka kończyn górnych: zadania funkcjonalne ortotyki w schorzeniach kończyn górnych, sposoby aparatowania (1 godz.). Ortotyka tułowia i szyi: cele zaopatrzenia ortopedycznego tułowia i szyi, rodzaje kołnierzy, gorsetów i sznurówek ortopedycznych (2 godz.). Sprzęt i środki pomocnicze w rehabilitacji: akcesoria dla protetyki, sprzęt do ćwiczeń, wózki inwalidzkie, środki pomocnicze, podpórki, balkoniki (2 godz.). Ćwiczenia: Prowadzący: dr E.Ciszek, dr D.Czechowska, dr A.Bac, dr.p.sosin, miejsce ćwiczeń: Katedra Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie. Ćwiczenie nr 1 (6 godz.). Konstrukcja i budowa protez kończyn dolnych. Sposoby zawieszania protez kończyn dolnych. Zasady funkcjonowania protez kończyn dolnych. Protezowanie po amputacjach kończyn dolnych.

10 Nabyte umiejętności Zakładanie i zdejmowanie protez kończyn dolnych. Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego. Ćwiczenie nr 2 (4 godz.). Charakterystyka elementów składowych protez kończyn górnych. Źródła energii ruchowej do sterowania protezami kończyn górnych. Zawieszenia i układy sterujące protezami kończyn górnych. Protezowanie po amputacjach kończyn górnych. Nabyte umiejętności Zakładanie i zdejmowanie protez kończyn górnych. Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego. Ćwiczenie nr 3 (4 godz.). Konstrukcja i budowa aparatów na kończyny dolne obuwia i wkładek ortopedycznych. Zadania ortotyki w dysfunkcjach kończyn dolnych. Ortotyka kończyn dolnych. Nabyte umiejętności Zakładanie i zdejmowanie aparatów na kończyny dolne. Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego. Ćwiczenie nr 4 (3 godz.). Sposoby aparatowania kończyn górnych. Zadania funkcjonalne aparatów w schorzeniach kończyn górnych. Ortotyka kończyn górnych.

11 Nabyte umiejętności Zakładanie i zdejmowanie aparatów na kończyny górne. Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego. Ćwiczenie nr 5 (5 godz.). Cele zaopatrzenia ortopedycznego tułowia i szyi. Rodzaje kołnierzy, gorsetów i sznurówek ortopedycznych. Ortotyka tułowia i szyi. Nabyte umiejętności Zakładanie i zdejmowanie kołnierzy, gorsetów i sznurówek ortopedycznych. Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego. Ćwiczenie nr 6 (4 godz.). Rodzaje sprzętu i środków pomocniczych, wózków inwalidzkich. Sprzęt i środki pomocnicze w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Nabyte umiejętności Dobór i zastosowanie sprzętu i środków pomocniczych. Podstawą zaliczenia przedmiotu są: - Obecność na wszystkich zajęciach. - Wykazanie przygotowania teoretycznego do ćwiczeń. - Wykazanie praktycznych umiejętności związanych z zaopatrzeniem ortopedycznym osób niepełnosprawnych oraz wykorzystaniem pomocy technicznych w procesie rehabilitacji. Do indeksu wpisać należy: Do zaliczenia ćwiczeń: Rehabilitacja w ortopedii (Protetyka i ortotyka)- dr Elżbieta Ciszek Do zaliczenia wykładów: Rehabilitacja w ortopedii (Protetyka i ortotyka) - dr Elżbieta Ciszek Dodatkowe informacje: dr E.Ciszek w Katedrze Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie, paw. III, pokój 110, te

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W TRYBIE ZAOCZNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: PODSTAWY FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W NEUROLOGII

PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: PODSTAWY FIZJOTERAPII KLINICZNEJ W NEUROLOGII Podstawy Fizjoterapii Klinicznej w Neurologii. Data opracowania: 01.07. 2009. Katedra Rehabilitacji Klinicznej Zakład Rehabilitacji w Neurologii i Psychiatrii PLAN REALIZACJI PRZEDMIOTU: PODSTAWY FIZJOTERAPII

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji. w dziedzinie FIZJOTERAPIA

Program specjalizacji. w dziedzinie FIZJOTERAPIA CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w dziedzinie FIZJOTERAPIA Program podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA III ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII JEDNOLITE STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE Łódź 2007 REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Kujawa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia ODDZIAŁ FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I ROK studiów drugiego stopnia r. ak. 2009/2010 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Zakres merytoryczny szkoleń

Załącznik nr 6 Zakres merytoryczny szkoleń Załącznik nr 6 Zakres merytoryczny szkoleń PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Szkolenie nr 1 Terapia manualna kręgosłupa Szkolenie powinno

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową

Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową Methods of rehabilitation of children with myelomeningocele Ewa Matuszczak, Wojciech Dębek, Adam Hermanowicz, Marzanna

Bardziej szczegółowo

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych Al. Daszyńskiego 22, 31-537 Kraków, e-mail: biuro@msoon.org

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych Al. Daszyńskiego 22, 31-537 Kraków, e-mail: biuro@msoon.org OBYWATELSKI PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE Konsekwencje społeczne: Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SPDP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

PROGRAM WŁASNY Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SPDP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM PROGRAM WŁASNY Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SPDP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Opracowanie: mgr Joanna Bek mgr Przemysław Góźdź OPOLE 2011 SPIS

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MEDYCYNIE RODZINNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii Program dla lekarzy,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA - Kuba RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA URAZÓW W GRACH ZESPOŁOWYCH

PRACA MAGISTERSKA - Kuba RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA URAZÓW W GRACH ZESPOŁOWYCH PRACA MAGISTERSKA - Kuba RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA URAZÓW W GRACH ZESPOŁOWYCH 1 I. Wstęp... 3 1. Charakterystyka gier zespołowych... 6 1.1 Piłka ręczna... 7 1.2 Piłka koszykowa... 9 1.3 Piłka siatkowa...

Bardziej szczegółowo

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Wydział Wojskowo Lekarski Oddział Fizjoterapii Tomasz Szkudlarek Nr albumu 092023 Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ 'J[KPUFSBQFVUB 4QFDKBMJvDJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Anatomia z fizjologią Rok studiów: 1 Semestr:

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo