UNIWERSYTET ŁÓDZKI. FLOSS jako alternatywa dla prawnie zastrzeżonego oprogramowania na przykładzie małej firmy WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET ŁÓDZKI. FLOSS jako alternatywa dla prawnie zastrzeżonego oprogramowania na przykładzie małej firmy WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Mateusz Rażniewski nr albumu: FLOSS jako alternatywa dla prawnie zastrzeżonego oprogramowania na przykładzie małej firmy Praca magisterska wykonana w Katedrze Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania Promotor: dr Ścibór Sobieski ŁÓDŹ 2007

2 Uprzejmie dziękuję mojemu promotorowi dr. Ściborowi Sobieskiemu za opiekę naukową oraz wszelką pomoc udzieloną mi podczas pisania niniejszej pracy

3 Spis treści Wprowadzenie 3 1 Czym jest FLOSS? Ruch Free Software Poczatki Open Source Licencje i dezorientujaca terminologia Rola FLOSS w biznesie Katedra i Bazar Magiczny Kocioł FLOSS w popularnych zastosowaniach System operacyjny Aplikacje podstawowe Aplikacje użytkowe Pakiet biurowy Oprogramowanie sieciowe Multimedia Rozwiazania biznesowe Indywidualne potrzeby małego przedsiębiorstwa i sposoby ich realizacji Emulacja środowiska Windows/MS-DOS Cel emulacji Popularne sposoby emulacji Emulacja Płatnika Vs Janosik Stabilne środowisko deweloperskie oparte na Open Source Realizacja przykładowego wdrożenia Ocena sytuacji i ustalenie wymagań Proces wdrożenia Problemy wdrożeniowe

4 SPIS TREŚCI Ocena rezultatów Podsumowanie 46 A GNU Public Licence 47 B GNU/Linux distro timeline 61 Bibliografia 62

5 Wprowadzenie Dynamicznie postępujacy rozwój FLOSS, czyli wolnego i otwartego oprogramowania, ma coraz większe znaczenie, już nie tylko dla pasjonatów, ale również w profesjonalnych zastosowaniach. Wysokiej jakości, dostępne w większości za darmo, oprogramowanie może z powodzeniem konkurować z powszechnie stosowanymi, zamkniętymi i prawnie zastrzeżonymi aplikacjami. Coraz częściej prywatni użytkownicy, firmy, a nawet instytucje państwowe skłaniaja się ku otwartym standardom i rozwiazaniom FLOSS. Model rozwoju charakteryzujacy FLOSS jest innowacyjny i efektywny jednocześnie, a zrozumienie mechanizmów jego działania wymaga oderwania od standardowego sposobu myślenia na temat rozwoju oprogramowania. W niniejszej pracy przybliżone zostało środowisko FLOSS, okoliczności w jakich powstało oraz ideologiczne i pragmatyczne przyczyny jego rozwoju. Wyjaśnione zostały również najczęściej powstajace niedomówienia zwiazane z opisywanym zagadnieniem. Przedstawiono niektóre licencje Open Source oraz Wolnego Oprogramowania. Podkreślono także rolę FLOSS w biznesie, zarówno od strony podmiotów wykorzystujacych otwarte rozwiazania jak i firm świadczacych usługi z nimi zwiazane. W dalszej części opisano wybrane aplikacje FLOSS i przedstawiono propozycje realizacji najczęściej występujacych potrzeb małego przedsiębiorstwa. Pracę kończy krótki opis wdrożenia, opartego w znacznej mierze o FLOSS, systemu informatycznego w małej firmie. Pomimo faktu, że pojęcie Open Source obejmuje również w większości Wolne Oprogramowanie, w pracy zdecydowano się rozróżnić 1 obydwa terminy, majac na uwadze fundamentalne różnice dzielace obydwa podejścia. 1 respektujac życzenie Richarda Stallmana

6 Rozdział 1 Czym jest FLOSS? Kod źródłowy programu komputerowego jest zrozumiałym dla programisty ciagiem instrukcji. Reguły zapisu tych instrukcji określa język programowania, w którym dany program jest tworzony. Aby program stał się zrozumiały dla komputera, musi zostać przetworzony na kod maszynowy. Odpowiada za to specjalna aplikacja, zwana kompilatorem danego języka. Po takiej operacji, oprócz kodu źródłowego, otrzymujemy skompilowany kod w postaci binarnej (wynikowej), zwanej też wykonywalna. Obecnie większość oprogramowania opartego o komercyjne licencje rozpowszechniana jest wyłacznie w formie, nieczytelnego dla użytkownika, kodu wynikowego. W konsekwencji, pozbawiony kodu źródłowego użytkownik programu nie jest w stanie samodzielnie dokonać jego modyfikacji. Nie może dostosować go do własnych potrzeb, poznać mechanizmów jego działania ani też upewnić się, że program nie zawiera błędów zagrażajacych bezpieczeństwu danych. Istnieja wprawdzie techniki reverse engineering, takie jak reverse analysis czy dekompilacja, pozwalajace w znaczacy sposób poznać techniczne aspekty działania programu, jednak sa one skomplikowane, kosztowne i w świetle polskiego prawa ograniczone do osiagnięcia kompatybilności pomiędzy programami [1]. Ruchy Free Software oraz wywodzacy się od niego Open Source propaguja dystrybucję oprogramowania ze swobodnym dostępem do kodu źródłowego. 1.1 Ruch Free Software Na przełomie lat 60 i 70 komputery były bardzo kosztowne i służyły jedynie specjalistycznym zastosowaniom. Niemal każdy użytkownik kompu-

7 1.1 Ruch Free Software 5 tera był jednocześnie programista, a kopiowanie czy też modyfikacja programu bez skrępowania aspektem praw autorskich, było rzecza legalna, naturalna i powszechna. Na poczatku lat 70 zaczęto myśleć o oprogramowaniu jako o produkcie samym w sobie. Producenci coraz mniejszych i tańszych komputerów, w miarę upowszechniania się idei komputera osobistego, zaczynali nakładać ograniczenia na użytkowników oprogramowania. Restrykcje ograniczajace możliwość modyfikacji czy redystrybucji kodu źródłowego stały się chlebem powszednim juz w latach 80. W tym samym czasie Richard Matthew Stallman (Rys. 1.1), programista AI Lab w Massachusetts Institute of Technology (MIT), walczył z zacinaja- cym się nieustannie egzemplarzem sieciowej drukarki laserowej. Stallmanowi udało się częściowo obejść problem poprzez modyfikację kodu źródłowego sterownika drukarki. Sprawił on, że w przypadku wystapienia usterki, na ekranach użytkowników oczekujacych na wydruki, pojawiała się stosowna informacja o zacięciu się urzadzenia. Rozwiazanie to pozwalało niezwłocznie zareagować na zaistniały problem. W późniejszym czasie firma Xerox podarowała AI Lab egzemplarz swojego najnowszego modelu drukarki. Była ona o wiele szybsza i dokładniejsza od poprzedniej, jednak charakteryzowała się tym samym problemem. Stallman chcac zmodyfikować jej sterownik natknał się na problem do oprogramowania drukarki nie dołaczono kodu źródłowego. Postanowił więc poprosić wprost o ich udostępnienie i ku swojemu zaskoczeniu spotkał się z odmowa [2]. Wtedy też miało miejsce istotne wydarzenie firma AT&T skomercjalizowała, dostępny wcześniej wraz z otwartymi źródłami, system operacyjny Unix. Jego kod źródłowy został zatajony, co stanowiło poważna przeszkodę na drodze swobodnego rozwoju tego systemu. Frustrację programisty AI Lab wywołana odmowa udostępnienia mu kodów źródłowych sterownika drukarki oraz pojawiajac a się tendencję do nakładania ograniczeń na użytkowników oprogramowania można uznać za poczatki ruchu Free Software. Richard Stallman postanowił wówczas założyć organizację non-profit o nazwie Free Software Foundation (FSF), której głównym celem było wspieranie swobodnego rozwoju Wolnego Oprogramowania i przeciwdziałanie nasilajacej się tendencji ograniczania praw użytkowników. Jednym z bardziej znanych obszarów działania tej organizacji jest nieustannie rozwijany projekt GNU 1, który wraz z napisanym przez Linusa Torvaldsa jadrem systemu Linux 2, stworzył zdobywajacy obecnie coraz 1 GNU s Not Unix (GNU to Nie Unix) 2 LINUs unix lub Linux Is Not UniX

8 1.1 Ruch Free Software 6 Rysunek 1.1: Richard Stallman - założyciel Free Software Foundation, twórca projektu GNU. więcej zwolenników system operacyjny GNU/Linux (rozdz. 2.1). Ponieważ w języku angielskim słowo free oznacza jednocześnie wolny i darmowy, określenie free software wymaga precyzyjnej definicji. Richard Stallman podkreśla zatem, że chodzi o wolność, a dokładnie o wolność użytkowników oprogramowania. FSF opracowało szereg licencji, które można wykorzystać przy tworzeniu oprogramowania. Najpopularniejsza i najpowszechniej używana jest General Public Licence (GPL) lub jej słabszy odpowiednik Lesser General Public Licence (LGPL) 3. W definicji Wolnego Oprogramowania znajdujacej się na oficjalnej stronie FSF 4, określono 4 zasady, które musza zostać spełnione, aby oprogramowanie można było nazwać wolnym. Sa to odpowiednio: Wolność 0: Prawo do użytkowania oprogramowania w dowolnym celu 3 Dokładniejsze przedstawienie licencji znajduje się w rozdziale

9 1.2 Poczatki Open Source 7 Wolność 1: Prawo do analizowania sposobu działania oprogramowania i dostosowywania go do swoich potrzeb. Warunkiem koniecznym jest tutaj dostęp do kodu źródłowego Wolność 2: Prawo do redystrybucji oprogramowania Wolność 3: Możliwość poprawiania programu i upubliczniania swojej pracy dla korzyści całej społeczności 1.2 Poczatki Open Source Wywodzacy się z Free Software ruch Open Source jest bardziej praktycznym spojrzeniem na kwestię otwartych źródeł. Free Software Foundation powstało z myśla o zapewnieniu wolności użytkownikom oprogramowania, dlatego od poczatku podkreślano istotność gwarantowanych wolności. Najważniejszy dla FSF jest aspekt ideologiczny, czyli to, co jest najlepsze dla nieskrępowanego rozwoju społeczeństwa. Ta filozofia pociaga za soba konieczność dostarczania programu wraz z otwartymi źródłami, a korzyści ekonomiczne traktuje jedynie jako dobro dodatkowe. Open Source jest natomiast bardziej techniczna koncepcja niż etycznym przesłaniem. Jakkolwiek nieprawdopodobne może się to wydawać, istnieje wiele modeli biznesowych pozwalajacych czerpać korzyści z oprogramowania dystrybuowanego w oparciu o wolne licencje (rozdz. 1.4). Zauważono, że w kręgach biznesowych korzystniej jest zastapić ideologiczne przesłanie wolności, informacjami o namacalnych korzyściach, jakie niesie ze soba oprogramowanie z otwartymi źródłami. Doprowadziło to do sytuacji, w której obydwa ruchy Free Software jak i Open Source zgadzaja się co do szczegółów technicznych rozwoju oprogramowania, jednak różnia się podstawowymi założeniami [3]. Niebagatelny wpływ na powstanie ruchu Otwartego Oprogramowania miała publikacja Erica Raymonda The Cathedral and the Bazaar, w której autor opisuje dwa modele rozwoju oprogramowania. Jednym z nich jest taki, który przypomina rozwój katedry monumentu precyzyjnie wznoszonego przez samotnych budowniczych w ciszy i spokoju oraz izolacji od świata zewnętrznego. Ten sposób charakteryzował rozwój oprogramowania do 1991 roku. Tak rozwijany był również poczatkowo projekt GNU. Drugim jest model wykorzystany przez Linusa Torvaldsa podczas pracy nad jadrem Linux (rozdz. 2.1). Był to pierwszy powszechnie znany przypadek zastosowania tej metody. Torvalds udostępnił w Internecie kod źródłowy bardzo wczesnej wersji programu, umożliwiajac każdemu wprowadzanie poprawek i rozszerzanie go o nowe funkcje. Ten

10 1.3 Licencje i dezorientujaca terminologia 8 styl tworzenia oprogramowania przypomina bazar hałaśliwe miejsce składajace się z dużej ilości indywidualnych, niestałych elementów [4] [5]. Termin Open Source został zaproponowany przez Chrisa Petersona podczas burzy mózgów na konferencji w Palo Alto w Kalifornii na poczatku lutego 1998 roku. Wtedy też postanowiono porzucić aspekt filozoficzny otwartych źródeł, którym kieruje się FSF i skupić się na konkretnych zastosowaniach otwartego modelu dystrybucji oprogramowania. Richard Stallman nalega, by rozróżniać Otwarte Oprogramowanie od Wolnego Oprogramowania. FSF uznaje zasługi ruchu Open Source, jednak kładzie nacisk na istotę promowania wolności podkreślajac jednocześnie problemy, które może stworzyć czysto praktyczne podejście do otwartości źródeł. Ruchy Wolnego Oprogramowania (Free Software) oraz Otwartego Oprogramowania (Open Source Software) określa się mianem FLOSS (Free/Libre Open Source Software), gdzie słowo Libre zapożyczone zostało z języków francuskiego i hiszpańskiego, ze względu na brak odpowiedniego anglojęzycznego czasownika określajacego wolność wyłacznie w znaczeniu swobody [6]. 1.3 Licencje i dezorientujaca terminologia Ze względu na bardzo duża liczbę rodzajów oprogramowania oraz licencji, na których jest ono wydawane, w rozdziale tym zostana przedstawione wyłacznie najbardziej popularne koncepcje i rozwiazania. Public Domain Dobro Publiczne Status Public Domain oznacza brak jakichkolwiek zastrzeżeń prawnych dotyczacych danego dzieła. Oprogramowanie będace dobrem publicznym można swobodnie kopiować, modyfikować i redystrybuować bez żadnych ograniczeń. W szczególności można dokonać na nim nieznacznej modyfikacji i objać tak zmieniony kod dowolna, nawet najbardziej restrykcyjna licencja.

11 1.3 Licencje i dezorientujaca terminologia 9 Copyleft Lewo Autorskie Większość praw autorskich danego oprogramowania ma na celu ograniczenie swobody jego użytkownika zakaz wprowadzania modyfikacji, brak możliwości redystrybucji i tym podobnych. Copyleft można rozpatrywać jako zwrócenie się w przeciwnym kierunku. Stworzona przez Richarda Stallmana koncepcja Lewa Autorskiego nie ma na celu zniesienia wszystkich ograniczeń, ale nakłada restrykcje, które gwarantuja użytkownikowi wolność, również w dziełach pochodnych. Dzięki tak specyficznemu zastosowaniu prawa autorskiego niemożliwy staje się m. in. przedstawiony wcześniej scenariusz objęcia restrykcyjna licencja nieznacznie zmienionego oprogramowania. Copyleft zezwala na nieograniczone używanie, modyfikowanie i kopiowanie objętej nim pracy, jednak zastrzega, że wszelkie dzieła pochodne musza być objęte tymi samymi prawami. GNU General Public Licence (GNU GPL) Powszechna Licencja Publiczna GNU Podstawowa licencja Wolnego Oprogramowania zalecana do większości zastosowań. Licencja jest typu copyleft. Programy wykorzystujace kod opublikowany w oparciu o GPL, same musza być wydane na licencji GPL, w przeciwnym razie dojdzie do naruszenia praw autorskich. Dowolna inna licencja jest zgodna z GNU GPL, gdy wydane na niej oprogramowanie można połaczyć z oprogramowaniem wydanym na licencji GNU GPL [7]. Do niedawna obowiazywała druga wersja licencji (GNU GPL V2), Wersja trzecia została wydana 29 czerwca 2007 roku. Zmiany w ostatniej wersji obejmuja m. in. kwestie zwiazane z Digital Rights Management (DRM). GNU Lesser General Public Licence (GNU LGPL) Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna GNU Wcześniej znana jako GNU Library General Public Licence Powszechna Licencja Publiczna GNU dla Bibliotek. Nazwa została zmieniona, ponieważ zbyt wielu programistów mylnie ja interpretowało, przez co była wykorzystywana częściej niż było to konieczne. Zastosowanie do biblioteki zwykłej licencji GPL powoduje, że może

12 1.3 Licencje i dezorientujaca terminologia 10 być ona wykorzystywana wyłacznie przez oprogramowanie, które jest wolne. Daje więc twórcom Wolnego Oprogramowania przewagę nad tymi, którzy tworza oprogramowanie nie-wolne. Licencja LGPL natomiast umożliwia wykorzystanie objętej nia biblioteki przez wszystkich, niezależnie od licencji na której opracowywane jest nowo tworzone oprogramowanie. Ruch Wolnego Oprogramowania upatruje zasadność stosowania LGPL w sytuacjach, gdy funkcjonalność oferowana przez bibliotekę jest już ogólnodostępna w innych, konkurencyjnych bibliotekach. Wówczas nie ma żadnej korzyści, która można by odnieść zabraniajac jej używania w nie-wolnym oprogramowaniu. W pozostałych przypadkach zaleca się stosowanie GPL. Zmiana nazwy licencji ma więc na celu zwrócenie uwagi programistów na bardziej odpowiednie jej stosowanie [8]. BSD Licence (original) Pierwotna licencja BSD (określana też jako 4-punktowa licencja BSD) Przejrzysta i prosta w konstrukcji, zawierajaca jedynie cztery podpunkty, licencja Wolnego Oprogramowania. Nie jest zgodna z copyleft, zatem oprogramowanie pochodne można objać nie-wolna licencja. Nie jest również zgodna z GPL ze względu na trzeci podpunkt określany mianem uprzykrzonej klauzuli ogłoszeniowej BSD. Wymaga ona, by wszystkie materiały reklamowe dotyczace produktu objętego ta licencja, zawierały odpowiednia klauzulę o wkładzie, jaki wnieśli w jego powstanie Uniwersytet Berkeley w Kalifornii i jego współpracownicy [9]. Niedogodność tej klauzuli daje o sobie znać w dużych projektach składajacych się z wielu mniejszych aplikacji, z których każda objęta jest delikatnie zmieniona w zależności od podmiotu, któremu należa się podziękowania licencja BSD. Dochodzi wówczas do paradoksalnych sytuacji. Przykładem może być system NetBSD, który w 1997 roku dostarczany był z lista 75 osobnych podziękowań [10]. FSF proponuje, by nie mówić o licencjach typu BSD, lub nawet licencji BSD w odniesieniu do programów niezgodnych z copyleft, gdyż może to sugerować istnienie tylko jednej licencji BSD i w konsekwencji prowadzić do nieświadomego wyboru pierwotnej licencji BSD zamiast zmodyfikowanej licencji BSD. Zamiennie, na określenie licencji niezgodnych z copyleft, radzi się stosować pojęcie licencji typu X11.

13 1.3 Licencje i dezorientujaca terminologia 11 BSD Licence (revised) Zmodyfikowana licencja BSD (określana też jako 3-punktowa licencja BSD) Licencja ta różni się od pierwotnej licencji BSD wyłacznie brakiem podpunktu dotyczacego wspomnianej wcześniej uprzykrzonej klauzuli ogłoszeniowej BSD. Dzięki temu jest licencja nieobjęta zasadami copyleft, jednak zgodna z GPL. Licencja X11 Zgodna z GPL licencja, niebędaca typu copyleft, jest w zasadzie równoważna zmodyfikowanej licencji BSD. Wszystkie powyższe licencje oraz koncepcja copyleft sa ściśle zwia- zane z FLOSS. Drugi front stanowi natomiast oprogramowanie prawnie zastrzeżone (proprietary software). W jego skład wchodza licencje w znacznym stopniu ograniczajace swobodę użytkownika. Oprogramowanie to jest często zamknięte 5 i obejmuje m. in. licencje Shareware i Freeware. W przypadku tej pierwszej program często dystrybuowany jest bez opłat, co pozwala użytkownikowi na wypróbowanie jego funkcjonalności, jednak z dodatkowymi ograniczeniami w postaci braku pewnych możliwości lub ograniczeniem czasowym jego używania. Chcac otrzymać pełna wersję programu, użytkownik musi najczęściej uiścić pewna opłatę licencyjna. Pod nazwa licencji Freeware rozumie się najczęściej 6 programy udostępniane nieodpłatnie 7, które moga być swobodnie redystrybuowane, jednak nie moga być modyfikowane. Termin ten często mylony jest z Wolnym Oprogramowaniem. Równie często popełnianym błędem jest mylenie Wolnego Oprogramowania lub Open Source z darmowym oprogramowaniem. Faktem jest, że większość oprogramowania tworzonego na zasadach FLOSS jest darmowa, jednak regulacje dotyczace opłat sa kwestia zupełnie odrębna. Zależności pomiędzy wyżej przedstawionymi typami oprogramowania i wykorzystywanymi przez nie licencjami, doskonale obrazuje rysunek 1.2 autorstwa Chao-Kuei. 5 dostarczane bez kodu źródłowego 6 Freeware nie ma jasno uzgodnionej definicji 7 niekiedy całkowicie, a niekiedy wyłacznie do użytku domowego

14 1.4 Rola FLOSS w biznesie 12 Rysunek 1.2: Zależności pomiędzy różnymi typami oprogramowania 1.4 Rola FLOSS w biznesie Katedra i Bazar Jak podkreślono w rozdziale 1.2, środowisko FLOSS wzbudziło istotne zainteresowanie świata biznesu, wraz z pojawieniem się w 1997 roku publikacji The Cathedral and the Bazaar Erica Raymonda. Autor eseju jest zarazem programista z wieloletnim doświadczeniem, który napisał i udostępnił publicznie wiele narzędzi Open Source. Poczatkowo twierdził on, że model bazarowy ma szanse sprawdzić się wyłacznie w przypadku małych aplikacji i drobnych narzędzi, nad rozwojem których łatwo jest zapanować. Był przekonany, że istnieje granica złożoności kodu, po przekroczeniu której niemożliwe jest efektywne rozwijanie go ta metoda. Uważał, że bardziej skomplikowane programy powinny powstawać jak katedry: budowane zręcznymi palcami samotnych czarodziei lub grupy dostojnych magów pracujących w pełnym namaszczenia odosobnieniu, bez wersji beta udostępnia-

15 1.4 Rola FLOSS w biznesie 13 nych przed czasem 8. Gwałtowny i niepowstrzymany rozwój Linuksa skłonił Raymonda do weryfikacji swoich pogladów i do zastanowienia się nad możliwościami, jakie roztacza model bazarowy, zarówno przed producentem jak i użytkownikiem oprogramowania. Konsekwencje jego przemyśleń przedstawia wspomniana wyżej publikacja. Zauważono wówczas, że podejście bazarowe niesie ze soba cały szereg niedostrzeganych uprzednio korzyści, których nie posiada model katedralny. Jedna z tych korzyści jest niewatpliwie ogromny wkład pracy rozproszony pomiędzy wszystkich współautorów. Liczba osób moga- cych uczestniczyć w projekcie jest często nieograniczona, a współtwórcami sa niejednokrotnie przyszli użytkownicy tworzonego oprogramowania. Nawet gdy potencjalny użytkownik powstajacej aplikacji nie posiada odpowiednio wysokich umiejętności programistycznych, może uczestniczyć w rozwoju programu poprzez testowanie aktualnych jego wersji oraz dzielenie się swoimi uwagami i życzeniami odnośnie jego działania. Występuje tu pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne, dzięki któremu oprogramowanie od samego poczatku jest na bieżaco testowane, poprawiane i dopasowywane do potrzeb jego użytkowników. Jeżeli dodać do tego możliwość nieskrępowanego wykorzystywania gotowych otwartych rozwiazań 9, otrzymujemy imponujace połaczenie jakości oprogramowania i szybkości jego rozwoju. Wolne i otwarte oprogramowanie jest często tworzone przez grupy indywidualnych programistów, którzy przyłaczaj a się do projektu lub odchodza od niego na różnych etapach jego rozwoju. Motywacja do tworzenia oprogramowania Open Source może być rozmaita. Często programista, który potrzebuje konkretnego narzędzia, zamiast pisać je od nowa przyłacza się do istniejacego już projektu, który w krótszym czasie ma szanse spełnić jego oczekiwania. Wzięcie udziału nawet w małym projekcie może okazać się bardzo efektywnym sposobem na rozwinięcie swoich umiejętności, natomiast uczestnicy większych przedsięwzięć zyskuja sławę i uznanie. Pomijajac aspekt wewnętrznej satysfakcji, znajduja się oni na dużo lepszej pozycji chociażby z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy. Szybki postęp techniczny sprawia, że otwarty model rozwoju jest postrzegany jako dużo bardziej efektywny od zamkniętego. Środowisko FLOSS mówi nawet o doskonałości technologicznej tego modelu. Dzięki 8 Eric Raymond: The Cathedral and the Bazaar, Tłumaczenie: Artur Skura, kwiecień 2001 r. 9 Możliwość tę zapewniaja licencje Wolnego Oprogramowania

16 1.4 Rola FLOSS w biznesie 14 niemu, Otwarte Oprogramowanie może powstawać szybciej i charakteryzować się lepsza jakościa niż to, które powstaje w oparciu o model katedralny. Jednakże jakość oprogramowania zależy tylko i wyłacznie od jego twórców i ich umiejętności wykorzystania możliwości, jakie stwarza otwarty model rozwoju. Co za tym idzie, na rynku rozwiazań FLOSS pojawia się oprogramowanie zarówno wysokiej, jak i niskiej jakości. Propagujac wolne/otwarte oprogramowanie należy zwrócić szczególna uwagę na jasne przedstawienie tej sytuacji. Często fanatyczni zwolennicy FLOSS zapominaja wspomnieć o jego wadach, przez co często nieświadomie tworza obraz oprogramowania doskonałego. Wizja ta skonfrontowana z rzeczywistościa potrafi być przykra i skutecznie zniechęcić użytkownika do korzystania z otwartych rozwiazań. Dlatego Richard Stallman nalega by postrzegać wolność użytkownika jako główna i najistotniejsza wartość Wolnego Oprogramowania, natomiast korzyści praktyczne z niej wynikajace wyłacznie jako przyjemny dodatek do tej wolności. Należy więc unikać idealizowania wolnego modelu rozwoju oprogramowania, a jedynie podkreślać istnienie potencjału, który odpowiednio wykorzystany pozwoli osiagn ać zaskakujaco dobre rezultaty. Światowej sławy komercyjne korporacje coraz częściej doceniaja możliwości, jakie oferuje Open Source i chętnie z nich korzystaja. Już w sierpniu 2003 roku Walt Disney Company wraz z dwiema innymi wytwórniami filmowymi opłaciły stworzenie opartego na Wine (rozdz ) rozwia- zania umożliwiajacego uruchomienie używanego przez nich Adobe Photo- Shop na systemie GNU/Linux. Kiedy w 2001 roku aplikacje takie jak Maya, Houdini czy RenderMan stały się dostępne dla użytkowników Linuksa, Disney stworzył ponad 600 stanowisk roboczych opartych o Red Hat Linux 7.2. Otwarte technologie zaczęły w tych latach wykorzystywać również takie firmy jak DreamWorks SKG czy też Pixar Animation Studios [11] [12] Magiczny Kocioł Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak możliwe jest zarabianie na czymś, co w dużej mierze dostępne jest za darmo? Jak możliwe jest przy tym utrzymanie tak wysokiego standardu, jaki oferuje wolne i otwarte oprogramowanie? Znany z eseju The Cathedral and the Bazaar, Eric Raymond, jest również autorem pracy The Magic Cauldron, w której zajmuje się ekonomicznym aspektem rozwoju oprogramowania, w oparciu o otwarte modele. Autor przyrównuje fenomen dostępnego publicznie, wysokiej jakości, darmowego oprogramowania do magicznego kotła, w którym, po

17 1.4 Rola FLOSS w biznesie 15 wypowiedzeniu odpowiedniego zaklęcia, w cudowny sposób pojawia się pożywne jedzenie. W publikacji przedstawia m. in. uzasadnione ekonomicznie metody czerpania z Open Source wymiernych, finansowych korzyści. Dzieli wartość oprogramowania na wartość użyteczna, która jest charakterystyczna zarówno dla otwartego jak i zamkniętego oprogramowania oraz na wartość dystrybucyjna (sprzedażna) oparta wyłacznie na procesie sprzedaży oprogramowania. Raymond zauważa, że możliwe jest wykorzystanie tylko wartości użytkowej, która jest wprost proporcjonalna do jakości programu. Przy wyjatkowo efektywnym modelu rozwoju Otwartego Oprogramowania może zatem dojść do sytuacji, w której wartość użyteczna Open Source przewyższa jednocześnie wartości użyteczna i dystrybucyjna zamkniętego oprogramowania. Eric Raymond przedstawia otwarte modele rozwoju oprogramowania pozwalajace na czerpanie korzyści finansowych z tzw. sprzedaży niebezpośredniej. Oto niektóre z nich 10 : Loss-Leader/Market Positioner W tym modelu Otwarte Oprogramowanie generuje popyt na oprogramowanie zamknięte. Upowszechnienie wartościowego programu na otwartej licencji działa na zasadzie reklamy. Użytkownik może wypróbować produkt danej firmy, poznać jego jakość i użyteczność, a w konsekwencji zainteresować się innymi, niekoniecznie otwartymi programami. W 1998 firma Netscape Communications zaczęła tracić udział w rynku przegladarek internetowych za sprawa pojawienia się zintegrowanej z systemem Windows przegladarki Internet Explorer (IE). Uwolnienie kodu źródłowego Netscape Navigator (NN) diametralnie przyspieszyło rozwój tej przegladarki. Było to strategiczne posunięcie firmy Netscape Communications, które pomogło jej odzyskać część udziałów w rynku, a dodatkowo zapobiegło całkowitemu jego zmonopolizowaniu przez firmę Microsoft. Widget Frosting Model często wykorzystywany przez producentów sprzętu komputerowego. Aby oferowany sprzęt mógł poprawnie funkcjonować, producent często zmuszony jest dostarczać razem z nim sterowniki 10 zachowano oryginalne nazewnictwo

18 1.4 Rola FLOSS w biznesie 16 i oprogramowanie. Samo oprogramowanie nie przynosi producentowi żadnego zysku, jest jednak niezbędne do tego, aby sprzęt był użyteczny. Uwolnienie kodu tego oprogramowania nie powoduje więc żadnych strat, a ponadto pozwala wykorzystywać zalety modelu bazarowego szybki rozwój, utrzymanie wysokich standardów i dopasowanie do potrzeb użytkownika. Co więcej firmy wydajace sterowniki na otwartych licencjach, często zyskuja lojalnych klientów. Wszystko to przyczynia się do zwiększenia grona nabywców sprzętu, a więc przekłada się na materialny zysk producenta. Give Away the Recipe, Open a Restaurant Źródłem dochodu nie jest sprzedaż oprogramowania, tylko sprzedaż usług z nim zwiazanych. Przy zamkniętym modelu, popyt na te usługi byłby zdecydowanie mniejszy ze względu na dużo mniejsza liczbę użytkowników tego oprogramowania. Accessorizing Obejmuje wszelkiego rodzaju usługi bezpośredniej sprzedaży akcesoriów i gadżetów zwiazanych z FLOSS. Warto zauważyć, że kubek z logo ulubionej dystrybucji Linuksa jest często bezcenny dla oddanego jej użytkownika. Free the Future, Sell the Present Przykładem wykorzystania tego modelu może być dystrybucja oprogramowania wraz z kodem źródłowym, jednak na licencji wymagajacej opłaty za użytek komercyjny. Jednocześnie ustalony zostaje termin zmiany licencji na GPL. Klient dostaje gwarancje jakości oprogramowania, jak również możliwości dostosowania programu do swoich potrzeb. Produkt cieszy się większym zainteresowaniem niż w typowym zamkniętym modelu, a jednocześnie firma może zarabiać na bezpośredniej sprzedaży oprogramowania. Ujemna strona tego modelu jest to, że oprogramowanie, przynajmniej z poczatku, rozwija się podejściem katedralnym.

19 1.4 Rola FLOSS w biznesie 17 Opisane możliwości sa jedynie najbardziej popularnymi. Istnieje wiele dyskusyjnych modeli, a w przyszłości z pewnościa powstana nowe. Nie wyklucza się również wykorzystywania wielu modeli jednocześnie, lub hybrydowych kombinacji powyższych [11] [13].

20 Rozdział 2 FLOSS w popularnych zastosowaniach 2.1 System operacyjny System operacyjny program, badź zbiór programów umożliwiajacych zarzadzanie sprzętem oraz aplikacjami komputera. Podstawowymi funkcjami systemu operacyjnego sa: obsługa pamięci, urzadzeń wejścia/wyjścia, przydział czasu procesora, ustalanie połaczeń sieciowych oraz zarzadzanie plikami [14]. W sekcji tej, wraz z krótka historia rozwoju, przedstawione zostana systemy operacyjne, których wybór jest najczęściej rozważany przez małe firmy. Microsoft Windows Pierwsze wersje systemu Windows były jedynie nakładka graficzna na używany powszechnie system MS-DOS. Od mało popularnej wersji 1.0 (Rys. 2.1), poprzez nieznacznie bardziej udana 2.0, system Windows zdobył wielka popularność wydajac w 1990 roku wersję 3.0 zmodyfikowana w 1992 roku do wersji Przełom stanowił dopiero częściowo 32-bitowy Windows 95, który ukazał się w kilku wersjach i wprowadził szereg innowacji takich jak system Plug and Play, obsługa systemu plików FAT32, obsługa USB czy też funkcje prawego klawisza myszy. Obecnie już rzadko spotykany, został w 1998r. z powodzeniem zastapiony przez używany do dziś Windows 98.

OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH

OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH Robert Nowak Promotor dr inż. Marek Mika

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza. modeli licencjonowania oprogramowania

Analiza porównawcza. modeli licencjonowania oprogramowania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania Przemysław Kulczycki Analiza porównawcza modeli licencjonowania oprogramowania Praca magisterska Promotor: dr Barbara Nowarska Kraków 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI BAZODANOWYCH

CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI BAZODANOWYCH CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI BAZODANOWYCH W ŚRODOWISKU OPEN SOURCE Karol Prażuch 2 Copyright 2006 Karol Prażuch Udziela sie zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania i/lub modyfikacje tego dokumentu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ubuntu. Oficjalny podrêcznik

Ubuntu. Oficjalny podrêcznik Ubuntu. Oficjalny podrêcznik Autorzy: Benjamin Mako Hill, Jono Bacon, Corey Burger, Jonathan Jesse, Ivan Krstiæ T³umaczenie: Adam B¹k, Przemys³aw Szeremiota ISBN: 978-83-246-0846-1 Tytu³ orygina³u: The

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie komponentów Open Source w wytwarzaniu oprogramowania. Czym jest Open Source?

Wykorzystanie komponentów Open Source w wytwarzaniu oprogramowania. Czym jest Open Source? Wykorzystanie komponentów Open Source w wytwarzaniu oprogramowania Czym jest Open Source? Open Source 1. Open Source jest podejściem do projektowania, wytwarzania oraz dystrybucji oprogramowania 2. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Środowisko programisty

Środowisko programisty Środowisko programisty Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Środowisko programisty Grzegorz M. Wójcik Sławomir Kotyra Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Spis treści 4/2008 (160) Aktualności 6. Opis CD 12. Prenumerata PRO 61. Księgozbiór 71

Spis treści 4/2008 (160) Aktualności 6. Opis CD 12. Prenumerata PRO 61. Księgozbiór 71 Spis treści 4/2008 (160) Aktualności 6 Opis CD 12 Prenumerata PRO 61 Zespół Software Developer`s Journal po raz kolejny włożył wiele pracy w przygotowanie czytelnikom ciekawego i interesującego wydania,

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Metodologia Open Source

Metodologia Open Source Metodologia Open Source dr inż. Tomasz Maria Boiński Tomasz Boiński: 1 Współautorzy dr inż. Mariusz Matuszek dr inż. Michał Piotrowski Tomasz Boiński: 2 Agenda Wstęp Czym jest Open Source? Free Software

Bardziej szczegółowo

Projekt strategii rozwoju systemu USOS

Projekt strategii rozwoju systemu USOS Projekt strategii rozwoju systemu USOS Autorzy raportu Dorota Nicewicz-Modrzewska z-ca Dyrektora Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM dr Ścibór Sobieski Dyrektor Centrum

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne na oprogramowanie

Zamówienia publiczne na oprogramowanie Tomasz Barbaszewski Zamówienia publiczne na oprogramowanie Aspekty technologiczne i finansowe FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA POZNAŃ 2010 Publikacja wydana przy wsparciu udzielonym przez Islandię,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Dr inż. Ryszard Myhan

Systemy operacyjne. Dr inż. Ryszard Myhan Systemy operacyjne Dr inż. Ryszard Myhan Status przedmiotu Statut przedmiotu : przedmiot podstawowy kierunkowy Cel i zadania przedmiotu: Przedstawienie podstawowych systemów operacyjnych, zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Michał Wróbel Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek Wydział

Bardziej szczegółowo

INTEROPERACYJNOŚĆ Definicja, Jak ją osiągnąć?, Wybór jako najlepsza praktyka, Wkład Microsoftu w rozwój interoperacyjności oprogramowania

INTEROPERACYJNOŚĆ Definicja, Jak ją osiągnąć?, Wybór jako najlepsza praktyka, Wkład Microsoftu w rozwój interoperacyjności oprogramowania INTEROPERACYJNOŚĆ Definicja, Jak ją osiągnąć?, Wybór jako najlepsza praktyka, Wkład Microsoftu w rozwój interoperacyjności oprogramowania 1. Otwarte Innowacje i wpływ modeli biznesowych na rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 2 Issue 1 (2011) 49-61 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl OTWARTE OPROGRAMOWANIE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Jeśli wiesz o co chodzi z karteczkami

Jeśli wiesz o co chodzi z karteczkami Jeśli wiesz o co chodzi z karteczkami aplikuj teraz! www.adocean-global.com/praca Jesteśmy zespołem młodych ludzi - naszą pasją jest to, co robimy. Nasz zespół został starannie dobrany i jest główną siłą

Bardziej szczegółowo

Technologie bazowe i internetowe do obsługi handlu w Internecie (MYSQL i PHP)

Technologie bazowe i internetowe do obsługi handlu w Internecie (MYSQL i PHP) Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Krzysztof Maliszewski nr albumu: 210590 Praca magisterska na kierunku fizyka techniczna Technologie bazowe i internetowe

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Katedra Oprogramowania PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Porównanie metod inżynierii wstecznej w językach kompilowanych do kodu bajtowego na przykładzie Pythona WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WARSZTATY

SPIS TREŚCI WARSZTATY 02/2009 (170) SPIS TREŚCI 06 Aktualności Rafał Kocisz 33 Opis CD Duży zbiór materiałów do programowania urządzeń mobilnych. BIBLIOTEKA MIESIĄCA 12 OpenCV: komputerowa wizja w praktyce Rafał Kocisz Czy

Bardziej szczegółowo

Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter

Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Dariusz Daniluk Warszawa, czerwiec 2006r. Streszczenie Praca zawiera obszerne

Bardziej szczegółowo

Teorie i badania. Z naszych doświadczeń. Z doświadczeń nauczycieli i szkół. Samokształcenie. Innowacje pedagogiczne.

Teorie i badania. Z naszych doświadczeń. Z doświadczeń nauczycieli i szkół. Samokształcenie. Innowacje pedagogiczne. Drodzy Czytelnicy, 22 stycznia 2008 roku oficjalnie ogłoszono Kapsztadzką Deklarację Otwartej Edukacji, która jest częścią dynamicznie rozwijającego się ruchu na rzecz otwartej edukacji. Jego celem jest

Bardziej szczegółowo

01/2010 (181) SPIS TREŚCI 27 Opis DVD 06 Aktualności Rafał Kocisz BIBLIOTEKA MIESIĄCA 14 Box2D Fizyczny świat w pudełku Rafał Kocisz Znudziło Ci się skryptowanie animacji, czy definiowanie pseudo-realistycznych

Bardziej szczegółowo

OBRAZ POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

OBRAZ POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT SOCJOLOGII GRZEGORZ DOBROWOLSKI OBRAZ POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr hab. Bogdan Gębski prof. US

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wolne i otwarte w administracji publicznej

Oprogramowanie wolne i otwarte w administracji publicznej Oprogramowanie wolne i otwarte w administracji publicznej Przegląd reguł i stanu zastosowań Analiza przygotowana przez zespół Stowarzyszenia Komputer w Firmie Założenia i koordynacja Robert Kamioski Analiza

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Internet w mojej społeczności

Internet w mojej społeczności Internet w mojej społeczności Wykorzystanie technologii informatycznych w rozwoju społeczności lokalnych Marcin Mastykarz Jak wykorzystać IT w rozwoju społeczności lokalnych Bohdan Szafrański Open Source

Bardziej szczegółowo