UNIWERSYTET ŁÓDZKI. FLOSS jako alternatywa dla prawnie zastrzeżonego oprogramowania na przykładzie małej firmy WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET ŁÓDZKI. FLOSS jako alternatywa dla prawnie zastrzeżonego oprogramowania na przykładzie małej firmy WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Mateusz Rażniewski nr albumu: FLOSS jako alternatywa dla prawnie zastrzeżonego oprogramowania na przykładzie małej firmy Praca magisterska wykonana w Katedrze Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania Promotor: dr Ścibór Sobieski ŁÓDŹ 2007

2 Uprzejmie dziękuję mojemu promotorowi dr. Ściborowi Sobieskiemu za opiekę naukową oraz wszelką pomoc udzieloną mi podczas pisania niniejszej pracy

3 Spis treści Wprowadzenie 3 1 Czym jest FLOSS? Ruch Free Software Poczatki Open Source Licencje i dezorientujaca terminologia Rola FLOSS w biznesie Katedra i Bazar Magiczny Kocioł FLOSS w popularnych zastosowaniach System operacyjny Aplikacje podstawowe Aplikacje użytkowe Pakiet biurowy Oprogramowanie sieciowe Multimedia Rozwiazania biznesowe Indywidualne potrzeby małego przedsiębiorstwa i sposoby ich realizacji Emulacja środowiska Windows/MS-DOS Cel emulacji Popularne sposoby emulacji Emulacja Płatnika Vs Janosik Stabilne środowisko deweloperskie oparte na Open Source Realizacja przykładowego wdrożenia Ocena sytuacji i ustalenie wymagań Proces wdrożenia Problemy wdrożeniowe

4 SPIS TREŚCI Ocena rezultatów Podsumowanie 46 A GNU Public Licence 47 B GNU/Linux distro timeline 61 Bibliografia 62

5 Wprowadzenie Dynamicznie postępujacy rozwój FLOSS, czyli wolnego i otwartego oprogramowania, ma coraz większe znaczenie, już nie tylko dla pasjonatów, ale również w profesjonalnych zastosowaniach. Wysokiej jakości, dostępne w większości za darmo, oprogramowanie może z powodzeniem konkurować z powszechnie stosowanymi, zamkniętymi i prawnie zastrzeżonymi aplikacjami. Coraz częściej prywatni użytkownicy, firmy, a nawet instytucje państwowe skłaniaja się ku otwartym standardom i rozwiazaniom FLOSS. Model rozwoju charakteryzujacy FLOSS jest innowacyjny i efektywny jednocześnie, a zrozumienie mechanizmów jego działania wymaga oderwania od standardowego sposobu myślenia na temat rozwoju oprogramowania. W niniejszej pracy przybliżone zostało środowisko FLOSS, okoliczności w jakich powstało oraz ideologiczne i pragmatyczne przyczyny jego rozwoju. Wyjaśnione zostały również najczęściej powstajace niedomówienia zwiazane z opisywanym zagadnieniem. Przedstawiono niektóre licencje Open Source oraz Wolnego Oprogramowania. Podkreślono także rolę FLOSS w biznesie, zarówno od strony podmiotów wykorzystujacych otwarte rozwiazania jak i firm świadczacych usługi z nimi zwiazane. W dalszej części opisano wybrane aplikacje FLOSS i przedstawiono propozycje realizacji najczęściej występujacych potrzeb małego przedsiębiorstwa. Pracę kończy krótki opis wdrożenia, opartego w znacznej mierze o FLOSS, systemu informatycznego w małej firmie. Pomimo faktu, że pojęcie Open Source obejmuje również w większości Wolne Oprogramowanie, w pracy zdecydowano się rozróżnić 1 obydwa terminy, majac na uwadze fundamentalne różnice dzielace obydwa podejścia. 1 respektujac życzenie Richarda Stallmana

6 Rozdział 1 Czym jest FLOSS? Kod źródłowy programu komputerowego jest zrozumiałym dla programisty ciagiem instrukcji. Reguły zapisu tych instrukcji określa język programowania, w którym dany program jest tworzony. Aby program stał się zrozumiały dla komputera, musi zostać przetworzony na kod maszynowy. Odpowiada za to specjalna aplikacja, zwana kompilatorem danego języka. Po takiej operacji, oprócz kodu źródłowego, otrzymujemy skompilowany kod w postaci binarnej (wynikowej), zwanej też wykonywalna. Obecnie większość oprogramowania opartego o komercyjne licencje rozpowszechniana jest wyłacznie w formie, nieczytelnego dla użytkownika, kodu wynikowego. W konsekwencji, pozbawiony kodu źródłowego użytkownik programu nie jest w stanie samodzielnie dokonać jego modyfikacji. Nie może dostosować go do własnych potrzeb, poznać mechanizmów jego działania ani też upewnić się, że program nie zawiera błędów zagrażajacych bezpieczeństwu danych. Istnieja wprawdzie techniki reverse engineering, takie jak reverse analysis czy dekompilacja, pozwalajace w znaczacy sposób poznać techniczne aspekty działania programu, jednak sa one skomplikowane, kosztowne i w świetle polskiego prawa ograniczone do osiagnięcia kompatybilności pomiędzy programami [1]. Ruchy Free Software oraz wywodzacy się od niego Open Source propaguja dystrybucję oprogramowania ze swobodnym dostępem do kodu źródłowego. 1.1 Ruch Free Software Na przełomie lat 60 i 70 komputery były bardzo kosztowne i służyły jedynie specjalistycznym zastosowaniom. Niemal każdy użytkownik kompu-

7 1.1 Ruch Free Software 5 tera był jednocześnie programista, a kopiowanie czy też modyfikacja programu bez skrępowania aspektem praw autorskich, było rzecza legalna, naturalna i powszechna. Na poczatku lat 70 zaczęto myśleć o oprogramowaniu jako o produkcie samym w sobie. Producenci coraz mniejszych i tańszych komputerów, w miarę upowszechniania się idei komputera osobistego, zaczynali nakładać ograniczenia na użytkowników oprogramowania. Restrykcje ograniczajace możliwość modyfikacji czy redystrybucji kodu źródłowego stały się chlebem powszednim juz w latach 80. W tym samym czasie Richard Matthew Stallman (Rys. 1.1), programista AI Lab w Massachusetts Institute of Technology (MIT), walczył z zacinaja- cym się nieustannie egzemplarzem sieciowej drukarki laserowej. Stallmanowi udało się częściowo obejść problem poprzez modyfikację kodu źródłowego sterownika drukarki. Sprawił on, że w przypadku wystapienia usterki, na ekranach użytkowników oczekujacych na wydruki, pojawiała się stosowna informacja o zacięciu się urzadzenia. Rozwiazanie to pozwalało niezwłocznie zareagować na zaistniały problem. W późniejszym czasie firma Xerox podarowała AI Lab egzemplarz swojego najnowszego modelu drukarki. Była ona o wiele szybsza i dokładniejsza od poprzedniej, jednak charakteryzowała się tym samym problemem. Stallman chcac zmodyfikować jej sterownik natknał się na problem do oprogramowania drukarki nie dołaczono kodu źródłowego. Postanowił więc poprosić wprost o ich udostępnienie i ku swojemu zaskoczeniu spotkał się z odmowa [2]. Wtedy też miało miejsce istotne wydarzenie firma AT&T skomercjalizowała, dostępny wcześniej wraz z otwartymi źródłami, system operacyjny Unix. Jego kod źródłowy został zatajony, co stanowiło poważna przeszkodę na drodze swobodnego rozwoju tego systemu. Frustrację programisty AI Lab wywołana odmowa udostępnienia mu kodów źródłowych sterownika drukarki oraz pojawiajac a się tendencję do nakładania ograniczeń na użytkowników oprogramowania można uznać za poczatki ruchu Free Software. Richard Stallman postanowił wówczas założyć organizację non-profit o nazwie Free Software Foundation (FSF), której głównym celem było wspieranie swobodnego rozwoju Wolnego Oprogramowania i przeciwdziałanie nasilajacej się tendencji ograniczania praw użytkowników. Jednym z bardziej znanych obszarów działania tej organizacji jest nieustannie rozwijany projekt GNU 1, który wraz z napisanym przez Linusa Torvaldsa jadrem systemu Linux 2, stworzył zdobywajacy obecnie coraz 1 GNU s Not Unix (GNU to Nie Unix) 2 LINUs unix lub Linux Is Not UniX

8 1.1 Ruch Free Software 6 Rysunek 1.1: Richard Stallman - założyciel Free Software Foundation, twórca projektu GNU. więcej zwolenników system operacyjny GNU/Linux (rozdz. 2.1). Ponieważ w języku angielskim słowo free oznacza jednocześnie wolny i darmowy, określenie free software wymaga precyzyjnej definicji. Richard Stallman podkreśla zatem, że chodzi o wolność, a dokładnie o wolność użytkowników oprogramowania. FSF opracowało szereg licencji, które można wykorzystać przy tworzeniu oprogramowania. Najpopularniejsza i najpowszechniej używana jest General Public Licence (GPL) lub jej słabszy odpowiednik Lesser General Public Licence (LGPL) 3. W definicji Wolnego Oprogramowania znajdujacej się na oficjalnej stronie FSF 4, określono 4 zasady, które musza zostać spełnione, aby oprogramowanie można było nazwać wolnym. Sa to odpowiednio: Wolność 0: Prawo do użytkowania oprogramowania w dowolnym celu 3 Dokładniejsze przedstawienie licencji znajduje się w rozdziale

9 1.2 Poczatki Open Source 7 Wolność 1: Prawo do analizowania sposobu działania oprogramowania i dostosowywania go do swoich potrzeb. Warunkiem koniecznym jest tutaj dostęp do kodu źródłowego Wolność 2: Prawo do redystrybucji oprogramowania Wolność 3: Możliwość poprawiania programu i upubliczniania swojej pracy dla korzyści całej społeczności 1.2 Poczatki Open Source Wywodzacy się z Free Software ruch Open Source jest bardziej praktycznym spojrzeniem na kwestię otwartych źródeł. Free Software Foundation powstało z myśla o zapewnieniu wolności użytkownikom oprogramowania, dlatego od poczatku podkreślano istotność gwarantowanych wolności. Najważniejszy dla FSF jest aspekt ideologiczny, czyli to, co jest najlepsze dla nieskrępowanego rozwoju społeczeństwa. Ta filozofia pociaga za soba konieczność dostarczania programu wraz z otwartymi źródłami, a korzyści ekonomiczne traktuje jedynie jako dobro dodatkowe. Open Source jest natomiast bardziej techniczna koncepcja niż etycznym przesłaniem. Jakkolwiek nieprawdopodobne może się to wydawać, istnieje wiele modeli biznesowych pozwalajacych czerpać korzyści z oprogramowania dystrybuowanego w oparciu o wolne licencje (rozdz. 1.4). Zauważono, że w kręgach biznesowych korzystniej jest zastapić ideologiczne przesłanie wolności, informacjami o namacalnych korzyściach, jakie niesie ze soba oprogramowanie z otwartymi źródłami. Doprowadziło to do sytuacji, w której obydwa ruchy Free Software jak i Open Source zgadzaja się co do szczegółów technicznych rozwoju oprogramowania, jednak różnia się podstawowymi założeniami [3]. Niebagatelny wpływ na powstanie ruchu Otwartego Oprogramowania miała publikacja Erica Raymonda The Cathedral and the Bazaar, w której autor opisuje dwa modele rozwoju oprogramowania. Jednym z nich jest taki, który przypomina rozwój katedry monumentu precyzyjnie wznoszonego przez samotnych budowniczych w ciszy i spokoju oraz izolacji od świata zewnętrznego. Ten sposób charakteryzował rozwój oprogramowania do 1991 roku. Tak rozwijany był również poczatkowo projekt GNU. Drugim jest model wykorzystany przez Linusa Torvaldsa podczas pracy nad jadrem Linux (rozdz. 2.1). Był to pierwszy powszechnie znany przypadek zastosowania tej metody. Torvalds udostępnił w Internecie kod źródłowy bardzo wczesnej wersji programu, umożliwiajac każdemu wprowadzanie poprawek i rozszerzanie go o nowe funkcje. Ten

10 1.3 Licencje i dezorientujaca terminologia 8 styl tworzenia oprogramowania przypomina bazar hałaśliwe miejsce składajace się z dużej ilości indywidualnych, niestałych elementów [4] [5]. Termin Open Source został zaproponowany przez Chrisa Petersona podczas burzy mózgów na konferencji w Palo Alto w Kalifornii na poczatku lutego 1998 roku. Wtedy też postanowiono porzucić aspekt filozoficzny otwartych źródeł, którym kieruje się FSF i skupić się na konkretnych zastosowaniach otwartego modelu dystrybucji oprogramowania. Richard Stallman nalega, by rozróżniać Otwarte Oprogramowanie od Wolnego Oprogramowania. FSF uznaje zasługi ruchu Open Source, jednak kładzie nacisk na istotę promowania wolności podkreślajac jednocześnie problemy, które może stworzyć czysto praktyczne podejście do otwartości źródeł. Ruchy Wolnego Oprogramowania (Free Software) oraz Otwartego Oprogramowania (Open Source Software) określa się mianem FLOSS (Free/Libre Open Source Software), gdzie słowo Libre zapożyczone zostało z języków francuskiego i hiszpańskiego, ze względu na brak odpowiedniego anglojęzycznego czasownika określajacego wolność wyłacznie w znaczeniu swobody [6]. 1.3 Licencje i dezorientujaca terminologia Ze względu na bardzo duża liczbę rodzajów oprogramowania oraz licencji, na których jest ono wydawane, w rozdziale tym zostana przedstawione wyłacznie najbardziej popularne koncepcje i rozwiazania. Public Domain Dobro Publiczne Status Public Domain oznacza brak jakichkolwiek zastrzeżeń prawnych dotyczacych danego dzieła. Oprogramowanie będace dobrem publicznym można swobodnie kopiować, modyfikować i redystrybuować bez żadnych ograniczeń. W szczególności można dokonać na nim nieznacznej modyfikacji i objać tak zmieniony kod dowolna, nawet najbardziej restrykcyjna licencja.

11 1.3 Licencje i dezorientujaca terminologia 9 Copyleft Lewo Autorskie Większość praw autorskich danego oprogramowania ma na celu ograniczenie swobody jego użytkownika zakaz wprowadzania modyfikacji, brak możliwości redystrybucji i tym podobnych. Copyleft można rozpatrywać jako zwrócenie się w przeciwnym kierunku. Stworzona przez Richarda Stallmana koncepcja Lewa Autorskiego nie ma na celu zniesienia wszystkich ograniczeń, ale nakłada restrykcje, które gwarantuja użytkownikowi wolność, również w dziełach pochodnych. Dzięki tak specyficznemu zastosowaniu prawa autorskiego niemożliwy staje się m. in. przedstawiony wcześniej scenariusz objęcia restrykcyjna licencja nieznacznie zmienionego oprogramowania. Copyleft zezwala na nieograniczone używanie, modyfikowanie i kopiowanie objętej nim pracy, jednak zastrzega, że wszelkie dzieła pochodne musza być objęte tymi samymi prawami. GNU General Public Licence (GNU GPL) Powszechna Licencja Publiczna GNU Podstawowa licencja Wolnego Oprogramowania zalecana do większości zastosowań. Licencja jest typu copyleft. Programy wykorzystujace kod opublikowany w oparciu o GPL, same musza być wydane na licencji GPL, w przeciwnym razie dojdzie do naruszenia praw autorskich. Dowolna inna licencja jest zgodna z GNU GPL, gdy wydane na niej oprogramowanie można połaczyć z oprogramowaniem wydanym na licencji GNU GPL [7]. Do niedawna obowiazywała druga wersja licencji (GNU GPL V2), Wersja trzecia została wydana 29 czerwca 2007 roku. Zmiany w ostatniej wersji obejmuja m. in. kwestie zwiazane z Digital Rights Management (DRM). GNU Lesser General Public Licence (GNU LGPL) Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna GNU Wcześniej znana jako GNU Library General Public Licence Powszechna Licencja Publiczna GNU dla Bibliotek. Nazwa została zmieniona, ponieważ zbyt wielu programistów mylnie ja interpretowało, przez co była wykorzystywana częściej niż było to konieczne. Zastosowanie do biblioteki zwykłej licencji GPL powoduje, że może

12 1.3 Licencje i dezorientujaca terminologia 10 być ona wykorzystywana wyłacznie przez oprogramowanie, które jest wolne. Daje więc twórcom Wolnego Oprogramowania przewagę nad tymi, którzy tworza oprogramowanie nie-wolne. Licencja LGPL natomiast umożliwia wykorzystanie objętej nia biblioteki przez wszystkich, niezależnie od licencji na której opracowywane jest nowo tworzone oprogramowanie. Ruch Wolnego Oprogramowania upatruje zasadność stosowania LGPL w sytuacjach, gdy funkcjonalność oferowana przez bibliotekę jest już ogólnodostępna w innych, konkurencyjnych bibliotekach. Wówczas nie ma żadnej korzyści, która można by odnieść zabraniajac jej używania w nie-wolnym oprogramowaniu. W pozostałych przypadkach zaleca się stosowanie GPL. Zmiana nazwy licencji ma więc na celu zwrócenie uwagi programistów na bardziej odpowiednie jej stosowanie [8]. BSD Licence (original) Pierwotna licencja BSD (określana też jako 4-punktowa licencja BSD) Przejrzysta i prosta w konstrukcji, zawierajaca jedynie cztery podpunkty, licencja Wolnego Oprogramowania. Nie jest zgodna z copyleft, zatem oprogramowanie pochodne można objać nie-wolna licencja. Nie jest również zgodna z GPL ze względu na trzeci podpunkt określany mianem uprzykrzonej klauzuli ogłoszeniowej BSD. Wymaga ona, by wszystkie materiały reklamowe dotyczace produktu objętego ta licencja, zawierały odpowiednia klauzulę o wkładzie, jaki wnieśli w jego powstanie Uniwersytet Berkeley w Kalifornii i jego współpracownicy [9]. Niedogodność tej klauzuli daje o sobie znać w dużych projektach składajacych się z wielu mniejszych aplikacji, z których każda objęta jest delikatnie zmieniona w zależności od podmiotu, któremu należa się podziękowania licencja BSD. Dochodzi wówczas do paradoksalnych sytuacji. Przykładem może być system NetBSD, który w 1997 roku dostarczany był z lista 75 osobnych podziękowań [10]. FSF proponuje, by nie mówić o licencjach typu BSD, lub nawet licencji BSD w odniesieniu do programów niezgodnych z copyleft, gdyż może to sugerować istnienie tylko jednej licencji BSD i w konsekwencji prowadzić do nieświadomego wyboru pierwotnej licencji BSD zamiast zmodyfikowanej licencji BSD. Zamiennie, na określenie licencji niezgodnych z copyleft, radzi się stosować pojęcie licencji typu X11.

13 1.3 Licencje i dezorientujaca terminologia 11 BSD Licence (revised) Zmodyfikowana licencja BSD (określana też jako 3-punktowa licencja BSD) Licencja ta różni się od pierwotnej licencji BSD wyłacznie brakiem podpunktu dotyczacego wspomnianej wcześniej uprzykrzonej klauzuli ogłoszeniowej BSD. Dzięki temu jest licencja nieobjęta zasadami copyleft, jednak zgodna z GPL. Licencja X11 Zgodna z GPL licencja, niebędaca typu copyleft, jest w zasadzie równoważna zmodyfikowanej licencji BSD. Wszystkie powyższe licencje oraz koncepcja copyleft sa ściśle zwia- zane z FLOSS. Drugi front stanowi natomiast oprogramowanie prawnie zastrzeżone (proprietary software). W jego skład wchodza licencje w znacznym stopniu ograniczajace swobodę użytkownika. Oprogramowanie to jest często zamknięte 5 i obejmuje m. in. licencje Shareware i Freeware. W przypadku tej pierwszej program często dystrybuowany jest bez opłat, co pozwala użytkownikowi na wypróbowanie jego funkcjonalności, jednak z dodatkowymi ograniczeniami w postaci braku pewnych możliwości lub ograniczeniem czasowym jego używania. Chcac otrzymać pełna wersję programu, użytkownik musi najczęściej uiścić pewna opłatę licencyjna. Pod nazwa licencji Freeware rozumie się najczęściej 6 programy udostępniane nieodpłatnie 7, które moga być swobodnie redystrybuowane, jednak nie moga być modyfikowane. Termin ten często mylony jest z Wolnym Oprogramowaniem. Równie często popełnianym błędem jest mylenie Wolnego Oprogramowania lub Open Source z darmowym oprogramowaniem. Faktem jest, że większość oprogramowania tworzonego na zasadach FLOSS jest darmowa, jednak regulacje dotyczace opłat sa kwestia zupełnie odrębna. Zależności pomiędzy wyżej przedstawionymi typami oprogramowania i wykorzystywanymi przez nie licencjami, doskonale obrazuje rysunek 1.2 autorstwa Chao-Kuei. 5 dostarczane bez kodu źródłowego 6 Freeware nie ma jasno uzgodnionej definicji 7 niekiedy całkowicie, a niekiedy wyłacznie do użytku domowego

14 1.4 Rola FLOSS w biznesie 12 Rysunek 1.2: Zależności pomiędzy różnymi typami oprogramowania 1.4 Rola FLOSS w biznesie Katedra i Bazar Jak podkreślono w rozdziale 1.2, środowisko FLOSS wzbudziło istotne zainteresowanie świata biznesu, wraz z pojawieniem się w 1997 roku publikacji The Cathedral and the Bazaar Erica Raymonda. Autor eseju jest zarazem programista z wieloletnim doświadczeniem, który napisał i udostępnił publicznie wiele narzędzi Open Source. Poczatkowo twierdził on, że model bazarowy ma szanse sprawdzić się wyłacznie w przypadku małych aplikacji i drobnych narzędzi, nad rozwojem których łatwo jest zapanować. Był przekonany, że istnieje granica złożoności kodu, po przekroczeniu której niemożliwe jest efektywne rozwijanie go ta metoda. Uważał, że bardziej skomplikowane programy powinny powstawać jak katedry: budowane zręcznymi palcami samotnych czarodziei lub grupy dostojnych magów pracujących w pełnym namaszczenia odosobnieniu, bez wersji beta udostępnia-

15 1.4 Rola FLOSS w biznesie 13 nych przed czasem 8. Gwałtowny i niepowstrzymany rozwój Linuksa skłonił Raymonda do weryfikacji swoich pogladów i do zastanowienia się nad możliwościami, jakie roztacza model bazarowy, zarówno przed producentem jak i użytkownikiem oprogramowania. Konsekwencje jego przemyśleń przedstawia wspomniana wyżej publikacja. Zauważono wówczas, że podejście bazarowe niesie ze soba cały szereg niedostrzeganych uprzednio korzyści, których nie posiada model katedralny. Jedna z tych korzyści jest niewatpliwie ogromny wkład pracy rozproszony pomiędzy wszystkich współautorów. Liczba osób moga- cych uczestniczyć w projekcie jest często nieograniczona, a współtwórcami sa niejednokrotnie przyszli użytkownicy tworzonego oprogramowania. Nawet gdy potencjalny użytkownik powstajacej aplikacji nie posiada odpowiednio wysokich umiejętności programistycznych, może uczestniczyć w rozwoju programu poprzez testowanie aktualnych jego wersji oraz dzielenie się swoimi uwagami i życzeniami odnośnie jego działania. Występuje tu pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne, dzięki któremu oprogramowanie od samego poczatku jest na bieżaco testowane, poprawiane i dopasowywane do potrzeb jego użytkowników. Jeżeli dodać do tego możliwość nieskrępowanego wykorzystywania gotowych otwartych rozwiazań 9, otrzymujemy imponujace połaczenie jakości oprogramowania i szybkości jego rozwoju. Wolne i otwarte oprogramowanie jest często tworzone przez grupy indywidualnych programistów, którzy przyłaczaj a się do projektu lub odchodza od niego na różnych etapach jego rozwoju. Motywacja do tworzenia oprogramowania Open Source może być rozmaita. Często programista, który potrzebuje konkretnego narzędzia, zamiast pisać je od nowa przyłacza się do istniejacego już projektu, który w krótszym czasie ma szanse spełnić jego oczekiwania. Wzięcie udziału nawet w małym projekcie może okazać się bardzo efektywnym sposobem na rozwinięcie swoich umiejętności, natomiast uczestnicy większych przedsięwzięć zyskuja sławę i uznanie. Pomijajac aspekt wewnętrznej satysfakcji, znajduja się oni na dużo lepszej pozycji chociażby z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy. Szybki postęp techniczny sprawia, że otwarty model rozwoju jest postrzegany jako dużo bardziej efektywny od zamkniętego. Środowisko FLOSS mówi nawet o doskonałości technologicznej tego modelu. Dzięki 8 Eric Raymond: The Cathedral and the Bazaar, Tłumaczenie: Artur Skura, kwiecień 2001 r. 9 Możliwość tę zapewniaja licencje Wolnego Oprogramowania

16 1.4 Rola FLOSS w biznesie 14 niemu, Otwarte Oprogramowanie może powstawać szybciej i charakteryzować się lepsza jakościa niż to, które powstaje w oparciu o model katedralny. Jednakże jakość oprogramowania zależy tylko i wyłacznie od jego twórców i ich umiejętności wykorzystania możliwości, jakie stwarza otwarty model rozwoju. Co za tym idzie, na rynku rozwiazań FLOSS pojawia się oprogramowanie zarówno wysokiej, jak i niskiej jakości. Propagujac wolne/otwarte oprogramowanie należy zwrócić szczególna uwagę na jasne przedstawienie tej sytuacji. Często fanatyczni zwolennicy FLOSS zapominaja wspomnieć o jego wadach, przez co często nieświadomie tworza obraz oprogramowania doskonałego. Wizja ta skonfrontowana z rzeczywistościa potrafi być przykra i skutecznie zniechęcić użytkownika do korzystania z otwartych rozwiazań. Dlatego Richard Stallman nalega by postrzegać wolność użytkownika jako główna i najistotniejsza wartość Wolnego Oprogramowania, natomiast korzyści praktyczne z niej wynikajace wyłacznie jako przyjemny dodatek do tej wolności. Należy więc unikać idealizowania wolnego modelu rozwoju oprogramowania, a jedynie podkreślać istnienie potencjału, który odpowiednio wykorzystany pozwoli osiagn ać zaskakujaco dobre rezultaty. Światowej sławy komercyjne korporacje coraz częściej doceniaja możliwości, jakie oferuje Open Source i chętnie z nich korzystaja. Już w sierpniu 2003 roku Walt Disney Company wraz z dwiema innymi wytwórniami filmowymi opłaciły stworzenie opartego na Wine (rozdz ) rozwia- zania umożliwiajacego uruchomienie używanego przez nich Adobe Photo- Shop na systemie GNU/Linux. Kiedy w 2001 roku aplikacje takie jak Maya, Houdini czy RenderMan stały się dostępne dla użytkowników Linuksa, Disney stworzył ponad 600 stanowisk roboczych opartych o Red Hat Linux 7.2. Otwarte technologie zaczęły w tych latach wykorzystywać również takie firmy jak DreamWorks SKG czy też Pixar Animation Studios [11] [12] Magiczny Kocioł Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak możliwe jest zarabianie na czymś, co w dużej mierze dostępne jest za darmo? Jak możliwe jest przy tym utrzymanie tak wysokiego standardu, jaki oferuje wolne i otwarte oprogramowanie? Znany z eseju The Cathedral and the Bazaar, Eric Raymond, jest również autorem pracy The Magic Cauldron, w której zajmuje się ekonomicznym aspektem rozwoju oprogramowania, w oparciu o otwarte modele. Autor przyrównuje fenomen dostępnego publicznie, wysokiej jakości, darmowego oprogramowania do magicznego kotła, w którym, po

17 1.4 Rola FLOSS w biznesie 15 wypowiedzeniu odpowiedniego zaklęcia, w cudowny sposób pojawia się pożywne jedzenie. W publikacji przedstawia m. in. uzasadnione ekonomicznie metody czerpania z Open Source wymiernych, finansowych korzyści. Dzieli wartość oprogramowania na wartość użyteczna, która jest charakterystyczna zarówno dla otwartego jak i zamkniętego oprogramowania oraz na wartość dystrybucyjna (sprzedażna) oparta wyłacznie na procesie sprzedaży oprogramowania. Raymond zauważa, że możliwe jest wykorzystanie tylko wartości użytkowej, która jest wprost proporcjonalna do jakości programu. Przy wyjatkowo efektywnym modelu rozwoju Otwartego Oprogramowania może zatem dojść do sytuacji, w której wartość użyteczna Open Source przewyższa jednocześnie wartości użyteczna i dystrybucyjna zamkniętego oprogramowania. Eric Raymond przedstawia otwarte modele rozwoju oprogramowania pozwalajace na czerpanie korzyści finansowych z tzw. sprzedaży niebezpośredniej. Oto niektóre z nich 10 : Loss-Leader/Market Positioner W tym modelu Otwarte Oprogramowanie generuje popyt na oprogramowanie zamknięte. Upowszechnienie wartościowego programu na otwartej licencji działa na zasadzie reklamy. Użytkownik może wypróbować produkt danej firmy, poznać jego jakość i użyteczność, a w konsekwencji zainteresować się innymi, niekoniecznie otwartymi programami. W 1998 firma Netscape Communications zaczęła tracić udział w rynku przegladarek internetowych za sprawa pojawienia się zintegrowanej z systemem Windows przegladarki Internet Explorer (IE). Uwolnienie kodu źródłowego Netscape Navigator (NN) diametralnie przyspieszyło rozwój tej przegladarki. Było to strategiczne posunięcie firmy Netscape Communications, które pomogło jej odzyskać część udziałów w rynku, a dodatkowo zapobiegło całkowitemu jego zmonopolizowaniu przez firmę Microsoft. Widget Frosting Model często wykorzystywany przez producentów sprzętu komputerowego. Aby oferowany sprzęt mógł poprawnie funkcjonować, producent często zmuszony jest dostarczać razem z nim sterowniki 10 zachowano oryginalne nazewnictwo

18 1.4 Rola FLOSS w biznesie 16 i oprogramowanie. Samo oprogramowanie nie przynosi producentowi żadnego zysku, jest jednak niezbędne do tego, aby sprzęt był użyteczny. Uwolnienie kodu tego oprogramowania nie powoduje więc żadnych strat, a ponadto pozwala wykorzystywać zalety modelu bazarowego szybki rozwój, utrzymanie wysokich standardów i dopasowanie do potrzeb użytkownika. Co więcej firmy wydajace sterowniki na otwartych licencjach, często zyskuja lojalnych klientów. Wszystko to przyczynia się do zwiększenia grona nabywców sprzętu, a więc przekłada się na materialny zysk producenta. Give Away the Recipe, Open a Restaurant Źródłem dochodu nie jest sprzedaż oprogramowania, tylko sprzedaż usług z nim zwiazanych. Przy zamkniętym modelu, popyt na te usługi byłby zdecydowanie mniejszy ze względu na dużo mniejsza liczbę użytkowników tego oprogramowania. Accessorizing Obejmuje wszelkiego rodzaju usługi bezpośredniej sprzedaży akcesoriów i gadżetów zwiazanych z FLOSS. Warto zauważyć, że kubek z logo ulubionej dystrybucji Linuksa jest często bezcenny dla oddanego jej użytkownika. Free the Future, Sell the Present Przykładem wykorzystania tego modelu może być dystrybucja oprogramowania wraz z kodem źródłowym, jednak na licencji wymagajacej opłaty za użytek komercyjny. Jednocześnie ustalony zostaje termin zmiany licencji na GPL. Klient dostaje gwarancje jakości oprogramowania, jak również możliwości dostosowania programu do swoich potrzeb. Produkt cieszy się większym zainteresowaniem niż w typowym zamkniętym modelu, a jednocześnie firma może zarabiać na bezpośredniej sprzedaży oprogramowania. Ujemna strona tego modelu jest to, że oprogramowanie, przynajmniej z poczatku, rozwija się podejściem katedralnym.

19 1.4 Rola FLOSS w biznesie 17 Opisane możliwości sa jedynie najbardziej popularnymi. Istnieje wiele dyskusyjnych modeli, a w przyszłości z pewnościa powstana nowe. Nie wyklucza się również wykorzystywania wielu modeli jednocześnie, lub hybrydowych kombinacji powyższych [11] [13].

20 Rozdział 2 FLOSS w popularnych zastosowaniach 2.1 System operacyjny System operacyjny program, badź zbiór programów umożliwiajacych zarzadzanie sprzętem oraz aplikacjami komputera. Podstawowymi funkcjami systemu operacyjnego sa: obsługa pamięci, urzadzeń wejścia/wyjścia, przydział czasu procesora, ustalanie połaczeń sieciowych oraz zarzadzanie plikami [14]. W sekcji tej, wraz z krótka historia rozwoju, przedstawione zostana systemy operacyjne, których wybór jest najczęściej rozważany przez małe firmy. Microsoft Windows Pierwsze wersje systemu Windows były jedynie nakładka graficzna na używany powszechnie system MS-DOS. Od mało popularnej wersji 1.0 (Rys. 2.1), poprzez nieznacznie bardziej udana 2.0, system Windows zdobył wielka popularność wydajac w 1990 roku wersję 3.0 zmodyfikowana w 1992 roku do wersji Przełom stanowił dopiero częściowo 32-bitowy Windows 95, który ukazał się w kilku wersjach i wprowadził szereg innowacji takich jak system Plug and Play, obsługa systemu plików FAT32, obsługa USB czy też funkcje prawego klawisza myszy. Obecnie już rzadko spotykany, został w 1998r. z powodzeniem zastapiony przez używany do dziś Windows 98.

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Historia systemów operacyjnych - Unix

Historia systemów operacyjnych - Unix Historia systemów operacyjnych - Unix Lata 60-te prace na systemem Multisc poprzednikiem Unixa 1969 powstanie systemu Unix 1975 UNIX edition 5 1975 1 BSD 1977 UNIX edition 6 1978 3 BSD 1979 UNIX edition

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna Technologia Informacyjna Oprogramowanie i licencje dr. inż Adam Klimowicz Oprogramowanie Rodzaje oprogramowania System operacyjny Program komputerowy bądź zbiór programów, który zarządza sprzętem oraz

Bardziej szczegółowo

Software is like sex it s better when it s free. Linus Torvalds

Software is like sex it s better when it s free. Linus Torvalds Software is like sex it s better when it s free Linus Torvalds Free and Open Source Software czyli o rozwoju wolnego oprogramowania Ryszard Tanaś http://zon8.physd.amu.edu.pl/~tanas 13 maja 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wolne oprogramowanie

Wolne oprogramowanie Wykład popularny dla młodzieży szkół średnich Wolne oprogramowanie czyli czy można żyć bez PowerPointa Ryszard Tanaś http://zon8.physd.amu.edu.pl/~tanas 2 października 2004 Spis treści 1 Wolne Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

KN FEST 2010. GNU/Linux. Mateusz Probachta (aka Robal): Linux Łagodne wprowadzenie

KN FEST 2010. GNU/Linux. Mateusz Probachta (aka Robal): Linux Łagodne wprowadzenie GNU/ Mateusz Probachta (aka Robal): Łagodne wprowadzenie jest wolnym, otwartym i całkowicie darmowym systemem operacyjnym. Kiedy słyszysz, wyobrażasz sobie nawiedzonych informatyków wpisujących niezrozumiałe

Bardziej szczegółowo

Wykład VI. Wybrane zagadnienia licencjonowania i praw autorskich. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład VI. Wybrane zagadnienia licencjonowania i praw autorskich. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład VI Wybrane zagadnienia licencjonowania i praw autorskich 1 Licencja Licencja na oprogramowanie to umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja

Bardziej szczegółowo

Wolne oprogramowanie. - bądź legalny za darmo

Wolne oprogramowanie. - bądź legalny za darmo Wolne oprogramowanie - bądź legalny za darmo Historia Wolnego Oprogramowania Początki rozwoju oprogramowania Laboratorium AI MIT ( 70) Powstanie projektu GNU (1983) Linux (1991-...) AI MIT GNU (1983) Linux

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin HENRYKOWSKI Nr albumu: 158069 Praca magisterska na kierunku Informatyka Archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania Open Source w Open e-learningu Przykłady zastosowania Co to jest E-learning? E-learning zaawansowana technologicznie forma uczenia się i nauczania na odległość, znana także pod nazwą kształcenia zdalnego.

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania

Wstęp do Informatyki. Klasyfikacja oprogramowania Wstęp do Informatyki Klasyfikacja oprogramowania Oprogramowanie komputerowe Funkcjonalność komputera jest wynikiem zarówno jego budowy, jak i zainstalowanego oprogramowania Komputer danej klasy znajduje

Bardziej szczegółowo

ABIX Cyfrowa edukacja z oprogramowaniem Open Source www.cyfrowaszkola.waw.pl

ABIX Cyfrowa edukacja z oprogramowaniem Open Source www.cyfrowaszkola.waw.pl Informacje o systemie interaktywnym Tablica interaktywna to urządzenie, które przypomina dużą białą tablicę i umożliwia współdziałanie z podłączonym do niej komputerem oraz projektorem multimedialnym.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Alternatywne

Oprogramowanie Alternatywne Wojciech Sobieski Oprogramowanie Alternatywne System Informatyczny Olsztyn 2008-2010 Cele... Ekonomia Firma Cele Konkurencyjność Każda firma realizuje pewne cele i działa w środowisku, w którym obowiązują

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Król Łukasz Nr albumu: 254102

Król Łukasz Nr albumu: 254102 Król Łukasz Nr albumu: 254102 Podstawy o Delphi Język programowania, którego można używać w środowiskach firmy Borland, Embarcadero, Microsoft (Delphi Prism), oraz w środowisku Lazarus. Narzędzia te są

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja - Definicja Użycie oprogramowania w celu stworzenia abstrakcji (iluzji) posiadanych zasobów. Historia Pierwsze szerzej znane zastosowanie: komputer

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne. Wolne oprogramowanie

Narzędzia informatyczne. Wolne oprogramowanie Narzędzia informatyczne. Wolne oprogramowanie Aleksander Denisiuk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, ul. Słoneczna 54 denisjuk@matman.uwm.edu.pl 1 / 20 Wolne oprogramowanie Najnowsza wersja tego dokumentu

Bardziej szczegółowo

S YSTEM O PERACYJNY L INUX W PARCOWNI

S YSTEM O PERACYJNY L INUX W PARCOWNI S YSTEM O PERACYJNY L INUX W PARCOWNI SZKOLNEJ Technologia informatyczna w obecnym czasie zmienia się bardzo szybko i trudno jest za nią nadążyć. Zmieniają się również narzędzia dzięki, którym mamy do

Bardziej szczegółowo

Wolne Oprogramowanie

Wolne Oprogramowanie Technologia informacyjna Wolne Oprogramowanie Aleksander Denisiuk denisjuk@euh-e.edu.pl Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 82-300 Elblag Technologia informacyjna p. 1 Wolne Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

WOLNE OPROGRAMOWANIE w administracji publicznej. Łukasz Jachowicz honey@7thguard.net

WOLNE OPROGRAMOWANIE w administracji publicznej. Łukasz Jachowicz honey@7thguard.net WOLNE OPROGRAMOWANIE w administracji publicznej Łukasz Jachowicz honey@7thguard.net Historia Wolnego Oprogramowania Początki rozwoju oprogramowania Laboratorium AI MIT ( 70) Powstanie projektu GNU (1983)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Q E M U. http://www.qemu.com/

Q E M U. http://www.qemu.com/ http://www.qemu.com/ Emulator procesora Autor: Fabrice Bellard Obsługiwane platformy: Windows, Solaris, Linux, FreeBSD, Mac OS X Aktualna wersja: 0.9.0 Większość programu oparta na licencji LGPL, a sama

Bardziej szczegółowo

Opis administracji terminali ABA-X3 v.1.5.0

Opis administracji terminali ABA-X3 v.1.5.0 Opis administracji terminali v.1.5.0 System terminalowy jest scentralizowany oznacza to, że Użytkownik stacji roboczej (terminala) jest całkowicie uzależniony od konfiguracji wprowadzonej przez Administratora.

Bardziej szczegółowo

Wolne i Otwarte Oprogramowanie w instytucjach publicznych i firmach

Wolne i Otwarte Oprogramowanie w instytucjach publicznych i firmach Wisła, Wrzesień 2008 Wolne i Otwarte Oprogramowanie w instytucjach publicznych i firmach Oprogramowanie Własnościowe Zamknięte, objęte restrykcjami dotyczącymi użytkowania, kopiowania lub modyfikowania

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Linux i Open Source w biznesie

Linux i Open Source w biznesie III KONGRES LINUKSA PROFESJONALNEGO Otwarte oprogramowanie w biznesie otwarte standardy w administracji Warszawa, 24 maja 2007 r. Renata Pasternak Pentor Research International Stanisław M. Stanuch Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Przyjazny system operacyjny - Discovery

Przyjazny system operacyjny - Discovery Mandrakelinux 10.1 Discovery PRZYJAZNY EFEKTYWNY BEZPIECZNY system operacyjny Pulpit Mandrakelinux Przyjazny system Przyjazny operacyjny system-operacyjny Discovery Czym jest Discovery? System Mandrakelinux

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkim autor ma oficjalne prawo do autorstwa utworu, rozpowszechniania go pod wyznaczonym pseudonimem, kontroli nad

Przede wszystkim autor ma oficjalne prawo do autorstwa utworu, rozpowszechniania go pod wyznaczonym pseudonimem, kontroli nad Prawo autorskie Prawa autorskie dzielimy na osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich polegają na powiązaniu nazwiska twórcy z jego dziełem. Nie wygasają, są niezbywalne, nieprzenoszalne i nie można się ich

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 007 Tryb rzeczywisty i chroniony procesora 2 SO i SK/WIN Wszystkie 32-bitowe procesory (386 i nowsze) mogą pracować w kilku trybach. Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

Przykłady wykorzystania edukacyjnych portali internetowych oraz dostępnych tam multimediów

Przykłady wykorzystania edukacyjnych portali internetowych oraz dostępnych tam multimediów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykłady wykorzystania edukacyjnych portali internetowych oraz dostępnych tam multimediów Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Agnieszka Holka Nr albumu: 187396 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

UNIX: architektura i implementacja mechanizmów bezpieczeństwa. Wojciech A. Koszek dunstan@freebsd.czest.pl Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci

UNIX: architektura i implementacja mechanizmów bezpieczeństwa. Wojciech A. Koszek dunstan@freebsd.czest.pl Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci UNIX: architektura i implementacja mechanizmów bezpieczeństwa Wojciech A. Koszek dunstan@freebsd.czest.pl Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci Plan prezentacji: Wprowadzenie do struktury systemów rodziny UNIX

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty Lekcja 4. Program komputerowy - instalacja i uruchomienie 1. Rodzaje programów komputerowych 2. Systemy operacyjne 3. Instalowanie programu 4. Uruchamianie programu 5. Kilka zasad pracy z programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna Technologia Informacyjna ZAŁOŻENIA OPEN SOURCE dr inż. Adam Klimowicz 1. Darmowe rozpowszechnianie Licencja nie może zabraniać nikomu sprzedaży ani przekazywania oprogramowania jako części złożonej dystrybucji

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Kernel Kompilacja jądra

Kernel Kompilacja jądra Kernel Kompilacja jądra systemu Co to jest jądro systemu operacyjnego Jądro systemu operacyjnego jest rozpowszechniane na licencji GNU General Public License (GPL) określonej przez konsorcjum Free Software

Bardziej szczegółowo

-planowaniem oraz przydziałem czasu procesora poszczególnym zadaniom,

-planowaniem oraz przydziałem czasu procesora poszczególnym zadaniom, System System operacyjny oprogramowanie zarządzające sprzętem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika. W celu uruchomienia i kontroli zadań użytkownika system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki dla bioinformatyków

Wstęp do Informatyki dla bioinformatyków Wstęp do Informatyki dla bioinformatyków Wykład 1. Wstęp do Wstępu Bartek Wilczyński bartek@mimuw.edu.pl Po pierwsze - Formalności 2 kolokwia (po 15 pkt) początek XI i koniec XII Dwa programy zaliczeniowe:

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania systemu Linux

Podstawy użytkowania systemu Linux Podstawy użytkowania systemu Linux Pierwsze kroki Instytut Fizyki Teoretycznej UWr 2 września 2005 Plan kursu 1 Pierwsze kroki 2 3 Wyjście na świat 4 Linux w biurze 5 Grafika 6 Multimedia/Rozrywka Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. by pio7rek

Systemy operacyjne. by pio7rek Systemy operacyjne by pio7rek Wymienię trzech potentatów produkujących systemy operacyjne Microsoft Linux Apple Microsoft Microsoft wypuścił 26 dystrybucji na PC. Najbardziej kojarzone dystrybucje na PC

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie?

Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie? Ochrona Własności Intelektualnej cz. VI dr inż.tomasz Ruść Spis treści Na jakich zasadach możemy korzystać z prawa cytatu? Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie? Czy brak informacji

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Techniki Komputerowej. Temat: System operacyjny komputera - charakterystyka

Podstawy Techniki Komputerowej. Temat: System operacyjny komputera - charakterystyka Podstawy Techniki Komputerowej Temat: System operacyjny komputera - charakterystyka System operacyjny (Operating System, skrót OS) oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko

Bardziej szczegółowo

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki Hot Potatoes Zdania z lukami Przyporządkowanie Tworzy spis wszystkich zadań Quizy Krzyżówki Rozsypanki Pakiet Hot Potatoes jest zestawem sześciu narzędzi, kreatorów testów, stworzonym przez Zespół Badawczo-

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Praca przejściowa. Sklep internetowy. Tomasz Konopelski ZIP50-IWZ Katowice 2006

Praca przejściowa. Sklep internetowy. Tomasz Konopelski ZIP50-IWZ Katowice 2006 Praca przejściowa Sklep internetowy Tomasz Konopelski ZIP50-IWZ Katowice 2006 Polski e-commerce Badania rynku Badaniem, które odbyło się w październiku 2001 roku objęto 300 przedsiębiorstw a ich dobór

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie, licencje

Prawa autorskie, licencje Prawa autorskie, licencje Wyjaśnienie pojęć oraz tezy do dyskusji Michał Rad 21.10.2015 Przedstawione w dalszej części wykładu tezy są prywatnym poglądem autora i powinne być traktowane jako głos w dyskusji,

Bardziej szczegółowo

26.X.2004 VNC. Dawid Materna

26.X.2004 VNC. Dawid Materna 26.X.2004 Zastosowanie programu VNC do zdalnej administracji komputerem Autor: Dawid Materna Wstęp W administracji systemami operacyjnymi często zachodzi potrzeba do działania na Pulpicie zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

System UNIX 2. Micha l Tanaś, PhD Adam Mickiewicz University, Faculty of Physics http://www.amu.edu.pl/~mtanas Michal.Tanas@amu.edu.

System UNIX 2. Micha l Tanaś, PhD Adam Mickiewicz University, Faculty of Physics http://www.amu.edu.pl/~mtanas Michal.Tanas@amu.edu. System UNIX 2 Micha l Tanaś, PhD Adam Mickiewicz University, Faculty of Physics http://www.amu.edu.pl/~mtanas Michal.Tanas@amu.edu.pl Debian GNU/Linux GNU = GNU s Not Unix FSF = Free Software Foundation

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych zdalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych zdalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych zdalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, Coraz częściej potrzebujemy dostępu do naszych danych będąc w różnych miejscach na

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Program komercyjny

Rodzaje licencji Program komercyjny Licencja Licencja to dokument, który jest umową pomiędzy producentem a nabywcą programu, określającą szczególne warunki jego użytkowania. Umowa licencyjna polega na zezwoleniu na korzystanie z utworu w

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy

Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy Liczba godzin : 40 Szkolenie skierowane jest dla osób, które chciałyby nabyd podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania programów biurowych.

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Informatyka Stosowana, I rok. Krzysztof Wilk. Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

Systemy operacyjne. Informatyka Stosowana, I rok. Krzysztof Wilk. Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Systemy operacyjne Informatyka Stosowana, I rok Krzysztof Wilk Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania wilk@metal.agh.edu.pl Konsultacje: poniedziałek, 11.30-13; B-4, pok. 207 Systemy operacyjne Wykłady:

Bardziej szczegółowo

III konferencja z cyklu "Wolne oprogramowanie w geoinformatyce" Wrocław 12-13 maja 2011 r.

III konferencja z cyklu Wolne oprogramowanie w geoinformatyce Wrocław 12-13 maja 2011 r. 1 Open source software for Public Administration 2 Wolne oprogramowanie w administracji publicznej obniża koszt informatyzacji pozwala uzyskad dużo więcej za te same pieniądze wolnośd użytkowania, rozpowszechniania,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Tomasz Pawłowski Nr albumu: 146956 Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profilowanie ruchu sieciowego w systemie GNU/Linux

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profilowanie ruchu sieciowego w systemie GNU/Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ferliński Nr albumu: 187386 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Cennik OpenOffice Software Sp. z o. o.

Cennik OpenOffice Software Sp. z o. o. Cennik OpenOffice Software Sp. z o. o. Wersje wielostanowiskowe 2009 OpenOfficePL HOME 2009 BOX OpenOfficePL HOME 2009 BOX DVD OpenOfficePL HOME 2009 upgrade 2009 OpenOfficePL Standard 2009 BOX OpenOfficePL

Bardziej szczegółowo

Linux i Open Source w biznesie Podsumowanie wyników badania

Linux i Open Source w biznesie Podsumowanie wyników badania II KONGRES LINUKSA PROFESJONALNEGO Linux w biznesie Warszawa, Hotel InterContinental, 6 kwietnia 2006 r. Linux i Open Source w biznesie Podsumowanie wyników badania Organizator badania: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. Programy użytkowe i systemy operacyjne

KOMPUTER. Programy użytkowe i systemy operacyjne KOMPUTER Programy użytkowe i systemy operacyjne Programy do redagowania tekstów Programy te mają zazwyczaj wbudowany edytor graficzny, umożliwiają wstawianie grafiki zewnętrznej. Przykłady: Word WordPerfect

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie narzędzi IT w rządowej administracji publicznej. Prezentacja wyników

Wykorzystanie narzędzi IT w rządowej administracji publicznej. Prezentacja wyników 1 1 1 Wykorzystanie narzędzi IT w rządowej administracji publicznej Prezentacja wyników Warszawa, wrzesień 2010 2 Struktura próby The Benchmarking database is updated once a year ankieta on-line, luty

Bardziej szczegółowo

Komputeryzować czy nie?

Komputeryzować czy nie? Komputeryzacja - wątpliwości Komputeryzować czy nie? Czy komputeryzować małą firmę? Czy wdraŝać zintegrowanie systemy do zarządzania w małych i średnich firmach? W jakim...? Ile to będzie...? Czy taka

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania Licencjacka Pracownia Oprogramowania Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Jakub Kowalski, Andrzej Pilarczyk, Marek Kembrowski, Bartłomiej Gałkowski Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura

Bardziej szczegółowo

Dystrybucje Linuksa c.d.

Dystrybucje Linuksa c.d. Dystrybucje Linuksa c.d. Gentoo dla fachowców Gentoo Gentoo dla fachowców brak skompilowanych paczek; system zarządzania Portage Gentoo dla fachowców brak skompilowanych paczek; system zarządzania Portage

Bardziej szczegółowo

MOBILNA PRACOWNIA INNOVATORS-ECO

MOBILNA PRACOWNIA INNOVATORS-ECO MOBILNA PRACOWNIA INNOVATORS-ECO Mobilna pracownia INNOVATORS-ECO jest zaprojektowana w technologii bezprzewodowej, zwiększającej potencjał do wykorzystania komputerów w salach lekcyjnych i poza nimi,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX)

SYSTEMY OPERACYJNE: STRUKTURY I FUNKCJE (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) (opracowano na podstawie skryptu PP: Królikowski Z., Sajkowski M. 1992: Użytkowanie systemu operacyjnego UNIX) W informatyce występują ściśle obok siebie dwa pojęcia: sprzęt (ang. hardware) i oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o. (Oparte na OTRS 3.1.10)

Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o. (Oparte na OTRS 3.1.10) 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 Fax. 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Linux -- u mnie działa!

Linux -- u mnie działa! Linux -- u mnie działa! Wirtualizacja - czyli jak z jednego komputera zrobić 100 Stanisław Kulczycki grung@kce.one.pl Agenda Co to jest wirtualizacja? Zastosowanie Metody wirtualizacji Popularne maszyny

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

System wspomagania zarządzania wirtualizacją

System wspomagania zarządzania wirtualizacją Plan prezentacji: Co to jest wirtualizacja? Przegląd rozwiązań wirtualizacji, plusy i minusy każdego z nich Przegląd gotowych bibliotek które posłużą mi do stworzenia systemu. Interfejs oparty o WWW Co

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi przy pomocy narzędzi Net-SNMP

Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami sieciowymi przy pomocy narzędzi Net-SNMP Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Szymon Klimuk Nr albumu: 187408 Praca magisterska na kierunku Informatyka Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INFORMATYKI

PODSTAWY INFORMATYKI PODSTAWY INFORMATYKI dr inż. Krzysztof Małecki Proprietary software zamknięte oprogramowanie, oprogramowanie własnościowe - posiada restrykcje dotyczące używania i kopiowania, zazwyczaj nakładane przez

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 2 Oprogramowanie i formaty plików. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 2 Oprogramowanie i formaty plików. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej GRAFIKA RASTROWA WYKŁAD 2 Oprogramowanie i formaty plików Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej Oprogramowanie Na rynku istnieje wiele programów do tworzenia i przetwarzania grafiki rastrowej.

Bardziej szczegółowo

SOFTWARE CZYLI WSZYSTKO O OPROGRAMOWANIU

SOFTWARE CZYLI WSZYSTKO O OPROGRAMOWANIU SOFTWARE CZYLI WSZYSTKO O OPROGRAMOWANIU CZEGO SIĘ UCZYMY Proszę o nauczenie się treści ze stron z! przed tytułem. Przez co nauczyć się rozumiem jako umieć opowiedzieć własnymi słowami, a nie wykucie na

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo