J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl"

Transkrypt

1 J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN (1.1 RC2 build )

2 Dokumentacja Proces tworzenia niniejszego dokumentu zrealizowano przy użyciu darmowego oprogramowania OpenOffice Historia projektu opublikowanie wersji 1.1 RC2 (relase candidate) dodanie przykładu na kod klienta komunikatów JMS; dodanie wstepnej wersji opisu EJB-QL; opracowanie listy tematów projektu; dodanie przykładu obsługi serwera LDAP oraz opis wykorzystania biblioteki log4j; dodanie opisu przykładu komponentu ZoneFacadeBean zawierającego kod obsługi referencji do sesyjnego komponentu ZoneBean; dodanie opisu wykorzystania obiektu Properties oraz parametryzacji komponentów EJB; dodanie przykładu komponentu entity bean CMP 2.0 oraz opisanie wzorca obiektu transferu danych DTO (wersja wstępna); aktualizacja kodu wzorca wyszukiwania usług ServiceLocator o obsługę wyszukiwania lokalnych komponentów EJB (metoda getlocalhome), zmiana nazwy JNDI komponentu fasady z ejb/facadebean na ejb/facade, dodanie opisu wzorca Singleton; dołączenie dodatku na temat ciekawej biblioteki MockEJB (atrapy kontenera EJB) za pomocą której można testować kod komponentów EJB bez użycia serwera J2EE; umieszczenie przykładu realizacji wzorców delegata biznesowego i wyszukiwania usług opublikowanie wersji 1.0; zainicjowanie projektu i ukończenie wersji 1.0 alpha niniejszej dokumentacji do wzorcowego projektu realizowanego w technologii J2EE. Plany rozwojowe opis projektu przy użyciu serwera Apache Geronimo i platformy Eclipse rozszerzenie projektu o nowe elementy platformy 1.4 (głównie WebServices) oraz stworzenie wzorcowej aplikacji cienkiego klienta w JSF; rozbudowa projektu o realizację klientów SOA (np. na platformie.net); rozszerzenie przykładów z wykorzystaniem wzorców projektowych J2EE; implementacja projektu dla serwera JBOSS 4.0 rozszerzenie opisu o XDoclet; -2-

3 Spis treści I. Wstęp Literatura Oprogramowanie...7 II. Serwer aplikacji J2EE Instalacja Uruchomienie serwera...9 III. Sesyjny komponent EJB Zaprojektowanie klasy SessionBean Klasa komponentu sesyjnego EJB FacadeBean.java Zaprojektowanie interfejsu domowego Interfejs domowy - FacadeHome.java Zaprojektowanie interfejsu zdalnego Interfejs zdalny - Facade.java Klasowy diagram UML Tworzenie nowej aplikacji EAR Deskryptor application.xml Deskryptor sun-j2ee-ri.xml Instalowanie komponentu EJB Deskryptory Deskryptor application.xml Deskryptor sun-j2ee-ri.xml Deskryptor ejb-jar.xml Deploy aplikacji EAR IV. Komunikacja klienta z komponentem EJB Przykład prostego klienta Klasa klienta - SimpleClient.java Wzorzec Singleton Klasa wzorca singleton - Singleton.java Klasa testowa - TestSingleton.java Wzorzec Lokalizatora Usług Klasa lokalizatora usługi ServiceLocator.java Klasa wyjątków lokalizatora usługi ServiceLocatorException.java Zmodyfikowana klasa klienta - ServiceLocatorClient.java Klasa właściwości - Properties Fragment kodu z klasy SimpleClient.java Plik właściwości jndi.properies Zmodyfikowany fragment kodu z klasy SimpleClient.java Wzorzec Delegata Biznesowego Klasa delegata biznesowego BusinessDelegate.java Klasa klienta BusinessDelegateClient.java V. Referencje EJB Klasa komponentu sesyjnego - ZoneBean.java Interfejs domowy - ZoneHome.java Interfejs zdalny - Zone.java Interfejs lokalny-domowy ZoneLocalHome.java

4 Interfejs lokalny - ZoneLocal.java Klasa komponentu SessionBean - ZoneFacadeBean.java Interfejs domowy - ZoneFacadeHome.java Interfejs zdalny - ZoneFacade.java Klasa klienta ZoneClient.java Wzorzec adaptera Klasa adaptera SessionBeanAdapter.java Parametryzacja komponentów EJB Fragment kodu z klasy FacadeBean.java Zmodyfikowany fragment kodu z klasy FacadeBean.java Aplikacja webowa WAR...46 VI. Komponenty Entity EJB Utrwalanie danych Komponenty CMP 2.X Klasa komponetnu Entity EJB (CMP) UserBean.java Interfejs zdalny - User.java Interfejs domowy - UserHome.java Interfejs lokalny - UserLocal.java Interfejs lokalny-domowy - UserLocalHome.java GUID Klasa Guid.java Wzorzec Obiektu Transferu Danych Klasa do transferu danych użytkownika - UserData.java Wzorzec Facade Wzorzec Lokalizatora Usług Relacje CMR Metody Finder i Select EJB-QL Składnia zapytania EJB-QL Przykładowe metody findxxx Przykładowe metody selectxxx i selectxxxinentity...56 VII. Transakcje Model ACID w komponentach EJB Wycofanie transakcji Mapowanie metod komponentów EJB Poziomy izolacji transakcji Fragment desktyptora - ejb-jar.xml...59 VIII. JNDI Interfejs Context Fragment pliku SimpleClient.java Interfejs DirContext IX. Ldap Konfiguracja serwera OpenLdap Plik konfiguracyjny serwera OpenLDAP - slap.conf Aplikacja klienta - LdapBrowser Komunikacja z serwerem Przykład prostego klienta LdapClient.java

5 X. Komunikaty JMS Konfiguracja JMS na serwerze J2EE RI Komponent MDB Klasa wzorca adaptera dla MDB MessageDrivenBean.java Klasa komponentu MDB LogBean.java Prosty klient wysyłający komunikaty JMS ServiceLocator rozszerzenie wyszukiwania o kolejki JMS...69 XI. Web Services AXIS XII. Autentykacja i Autoryzacja Role użytkowników Komunikacja SSL XIII. Testy jednostkowe JUnit Projekt Cactus osadzanie testów jednostkowych na serwerze J2EE XIV. Komponent?! Projekt CUBA XV. Log4j Poziomy rejestracji logów Przekierowanie logów Definiowanie wzorca Kod klasy Log4jClient.java Plik właściwości biblioteki log4j log4j.properties...78 XVI. ANT i MAVEN Ant Skrypt ANT'a z J2EE Project build.xml Maven...81 XVII. JBoss i XDoclet JBoss XDoclet XVIII. Geronimo XIX. Atrapa EJB? - MockEJB Aplikcja klienta Zmodyfikawana klasa klienta - SimpleMockClient.java...84 XX. Systemy kontroli wersji - Cvs i Svn CVS SVN Tworzenie repozytorium SVN...87 XXI. UML Diagramy przypadków użycia XXII. Projekt Założenia nazewnicze Diagram klas projektu

6 22.3. Lista tematów Zagadnienia podstawowe XXIII. Zasoby 98 XXIV. Schematy deskryptorów XXV. J2EE RI poprawki i aktualizacje Ścieżka do bazy Cloudscape Plik setenv.bat Bibiblioteka klienta CloudView Plik cloudview.bat Obsługa serwera w Win Gramatyka sun-j2ee-ri_1_3.dtd

7 I.Wstęp Niniejszy dokument stanowi opis szkieletu wzorcowego projektu J2EE wykorzystywanego podczas zajęć z przedmiotu Systemy Rozproszone realizowanego od 2002 roku w Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Elektroniki i Informatyki. W dalszym opisie zastosowano przyrostowy napływ wiedzy przyswajanej wraz z rozbudową opisywanego projektu. Uwaga! Aktualnie jako bazę projektową wykorzystano serwer J2EE RI ze względu na mniejsze wymagania sprzętowe komputerów w porównaniu z J2EE 1.4 bazującym na serwerze SunOne. Z tego względu część platformy 1.4 nie jest poruszana w tym dokumencie. Dokument nie zawiera opisu poszczególnych typów komponentów EJB i stanowi uzupełnienie moich wykładów dostępnych pod adresami: (jsp, servlet) oraz (ejb, jndi, ldap, jms, web services) 1.1. Literatura Przemysław Sołtan Na polskim rynku dostępne są trzy wartościowe pozycje dotyczące poruszanych zagadnień (wszystkie wydane przez Ed Roman, Scott W. Ambler, Tyler Jewell, Enterprise JavaBean. Deepak Alur, John Crupi, Dan Malks, J2EE Wzorce projektowe wydanie drugie ; William Crawford, Jonathan Kaplan, J2EE Stosowanie wzorców projektowych ; Adresy internetowe z wartościowymi materiałami dotyczącymi J2EE: Oprogramowanie Wszelkie wymagane oprogramowanie jest dostępne na stronie domowej przedmiotu Systemy Rozproszone

8 II.Serwer aplikacji J2EE 2.1. Instalacja Serwer zainstalowano w katalogu d:\java\j2ee (można wybrać także lokalizację domyślną). Po instalacji należy dołączyć zmienną środowiskową J2EE_HOME wskazującą jego lokalizację. Rys. 1. Ustawienie zmiennej środowiskowej J2EE_HOME (Windows 2000) Dodatkowo w zmiennej PATH dopisano lokalizację katalogu %J2EE_HOME%\bin serwera w celu łatwiejszego uruchamiania znajdujących się tam skryptów. Rys. 2. Dodanie ścieżki przeszukiwania katalogu %J2EE_HOME%\bin -8-

9 Uwaga! Do prawidłowej pracy serwera aplikacji J2EE RI wymagana jest poprawka dostępna na stronie autora. Umieszczono w niej poprawną biblioteką kliencką do obsługi bazy Cloudscape (IBM) oraz wsparcie w uruchamianiu serwera na systemie Windows98. Uwaga! Występują problemy przy uruchamianiu serwera przy pomocy javy 1.5. Podczas projektowania wykorzystywano java 1.4.1_2 sdk. W przypadku instalacji dwóch wersji java programy należy uruchamiać z poziomu katalogu bin javy 1.4. Od tego momentu można z konsoli DOS wywoływać poszczególne skrypty wymagane przez serwer. Info! Serwer można również uruchamiać z poziomu innych systemów operacyjnych np. Linux'a (ze strony dostępne są odpowiednie wersje instalacyjne) 2.2. Uruchomienie serwera Pierwszym etapem jest uruchomienie serwera baz danych. W implementacji J2EE RI zastosowano serwer Cloudscape (w wersji J2EE 1.4 zmieniono serwer aplikacji na SunOne, a serwer baz danych na PointBase). Otwieramy konsolę DOS (w Windows2000 jest to polecenie cmd.exe) i wpisujemy: cloudscape start Rys. 3. Konsola dos z uruchomionym serwerem bazy danych Cloudscape Po otwarciu kolejnej konsoli wpisujemy: j2ee -verbose i następuje uruchomienie serwera aplikacyjnego J2EE. Info! Podczas uruchamiania serwera wyświetlane zostają informacje o dowiązaniach źródeł baz danych (Binding DataSource) oraz kolejek i fabryk komunikatów (Binding: < JMS). W dalszej części projektu będziemy wykorzystywali źródło bazy danych CloudscapeDB powiązanego nazwą jdbc/cloudscape w celu utrwalania komponentów Entity Bean. -9-

10 Rys. 4. Konsola dos z uruchomionym serwerem aplikacyjnym J2EE Serwer udostepnia testową stronę www pod adresem Rys. 5. Strona startowa serwera J2EE Do zarządzania serwerem wykorzystuje się aplikację grubego klienta uruchomienie programu: deploytool -10-

11 Rys. 6. Deploytool program do zarządzania serwerem J2EE RI Dla ułatwienia pracy z serwerem można stworzyć odnośniki na pulpicie do najczęściej używanych skryptów wraz z wymaganymi parametrami. Rys. 7. Przykładowy folder ze standardowymi skrótami do obsługi serwera J2EE -11-

12 III.Sesyjny komponent EJB Zadanie: zaprojektować komponent sesyjny SessionBean składający się z trzech plików źródłowych (dwóch interfejsów domowego FacadeHome i zdalnego Facade oraz klasy FacadeBean) wywołać przykładową metodę biznesową test() komponentu sesyjnego FacadeBean za pomocą klasy klienta i usługi JNDI Zaprojektowanie klasy SessionBean Jako środowisko projektowe wykorzystano darmową platformę Eclipse. Stworzono przykładowy projekt j2ee_project i dodano bibliotekę j2ee.jar zawierającą niezbedne klasy i interfejsy dla platformy J2EE. Info! Projekt j2ee_project to w rzeczywistości zestaw projektów j2ee_projectx, gdzie X określa numer projektu. Zastosowano numerację przyrostową liczoną od zera w celu porównywania zmian pomiędzy poszczególnymi fazami rozwijanego projektu. Uwaga! Biblioteka j2ee.jar jest dostępna w katalogu %J2EE_HOME%\lib zainstalowanego serwera J2EE RI Rys. 8. Pusty projekt JAVA z dołączoną biblioteką J2EE Info! Dla platformy Eclipse istnieje kilka projektów wspierających tworzenie aplikacji w J2EE: (darmowe Lomboz i JBoss-IDE, czy też komercyjne projekty Omondo ze wsparciem UML, MyEclipse). W ramach zajęć będziemy jednak korzystać ze standardowych narzędzi Eclipse

13 Klasa FacadeBean budowana jest na podstawie interfejsu SessionBean zawartego w bibliotece javax.ejb.sessionbean. Rys. 9. Hierarchia klas i interfejsów dla klasy FacadeBean ( - klasa, -interfejs) Ze względu na zastosowanie interfejsu w klasie muszą zostać zadeklarowane wszystkie metody z nim związane (metody z ramki): setsessioncontext(sessioncontext),ejbremote(),ejbactivate(),ejbpasivate(). Info! Dla lepszego zaobserwowania kolejności wywołana metod w projekcie w niektórych miejscach dodano kod wysyłania komunikaty na System.out: np. System.out.println("[INFO] FacadeUserBean: ejbremove()"); Klasa komponentu sesyjnego EJB FacadeBean.java 1 package systemy.session; 2 3 import javax.ejb.sessionbean; 4 import javax.ejb.sessioncontext; 5 6 public class FacadeBean implements SessionBean { 7 8 public FacadeBean(){} 9 10 public void ejbcreate() { 11 System.out.println("[INFO] FacadeUserBean: ejbcreate()"); 12 } public void ejbactivate() { 15 System.out.println("[INFO] FacadeUserBean: ejbactivate()"); 16 } public void ejbpassivate() { 19 System.out.println("[INFO] FacadeUserBean: ejbpassivate()"); 20 } public void ejbremove() { 23 System.out.println("[INFO] FacadeUserBean: ejbremove()"); 24 } public void setsessioncontext(sessioncontext ctx) { 27 System.out.println("[INFO] FacadeBean: setentitycontext(sessioncontext "+ctx+")"); 28 } //====================================================================== 31 //metoda biznesowa test() 32 //====================================================================== 33 public String test() { 34 System.out.println("[INFO] FacadeBean: test()"); return "test"; 37 } 38 //====================================================================== 39 } Dodatkowo w klasie zdefiniowano jedną testową metodę biznesową test(), której wywołanie powoduje zwrócenie obiektu Stringg zawierajacego tekst test. Info! W dalszych etapach projektowania będziemy dodawać do klasy FacadeBean inne metody bisnesowe podobne jak przykładowa metoda test()

14 3.2. Zaprojektowanie interfejsu domowego Rys. 10. Hierarchia interfejsów dla interfejsu domowego FacadeHome Interfejs domowy - FacadeHome.java 40 package systemy.session; import java.rmi.remoteexception; 43 import javax.ejb.createexception; 44 import javax.ejb.ejbhome; public interface FacadeHome extends EJBHome { Facade create() throws RemoteException, CreateException; } W interfejsie domowym umieszczono metodę Facade create() która będzie zdalnie wywoływana przez kod klienta Zaprojektowanie interfejsu zdalnego Rys. 11. Hierarchia interfejsów dla interfejsu zdalnego Facade Interfejs zdalny - Facade.java 51 package systemy.session; import java.rmi.remoteexception; 54 import javax.ejb.ejbobject; public interface Facade extends EJBObject { public String test() throws RemoteException; //test } W interfejsie zdalnym umieszczono metodę biznesową String test() wywoływaną zdalnie przez klienta. Info! W interfejsie zdalnym umieszcza się deklaracje metod biznesowych zawartych w klasie komponentu EJB. Nie jest konieczne umieszczanie deklaracji dla wszystkich metod biznesowych część z nich może być dostępna prywatnie w obszarze komponentu lub udostępniona przy pomocy interfejsu lokalnego (omówienie interfejsów lokalnych zostanie dokonane w dalszej części projektu) innym klientom uruchamianym przy pomocy jej samej maszyny wirtualnej JAVA

15 3.4. Klasowy diagram UML Zaprojektowano trzy pliki (interfejs domowy, interfejs zdalny oraz klasę komponentu). Pomiędzy interfejsami FacadeHome i Face istnieje zależność <<use>> ponieważ metoda create() zadeklarowana w interfejsie FacadeHome zwraca obiekt zdalny budowany na podstawie interfejsu zdalnego Facade. Reszta zależności nie jest realizowana na poziomie kodu, ale opisywana przy pomocy dodatkowych plików XML deskryptorów. Rys. 12. Diagram UML przedstawiający zaprojektowany komponent EJB (Omondo) Rys. 13. Widok drzewa projektu (Eclipse IDE) Uwaga! Komponet został nazwany FacadeBean (w wykładzie WitajBean) ponieważ w dalszej części opisu na jego bazie będzie realizowany wzorzec Fasady (Facade). Proces projektowania klas jest zakończony. Reszta operacji instalacji komponentu polega na jego konfiguracji przy pomocy deskryptorów. W przypadku serwera J2EE RI wykorzystuje się do tego celu program Deploytool. Info! W przypadku innych serwerów (np. JBOSS) proces generacji deskryptorów i plików Java wraz z instalacją całej aplikacji może być przyspieszony przez użycie narzędzi Xdoclet oraz Ant. Niestety dla serwera J2EE RI brak jest wtyczki umożliwiającej takie rozwiązanie

16 3.5. Tworzenie nowej aplikacji EAR Proces instalacji polega na stworzeni aplikacji EAR. W tym celu wybieramy z menu File New Application i podajemy nazwę archiwum ear np. systemy.ear. Rys. 14. Tworzenie nowej aplikacji - archiwum EAR (Deploytool) Rys. 15. Aplikacja EAR i jej desktyptory (Deploytool) Aplikacja EAR posiada dwa deskryptory: standardowy application.xml or deskryptor określonego serwera dla J2EE RI jest to sun-j2ee-ri.xml (w dodatkowym deskryptorze można deklarować specyficzne właściwości serwera J2EE udostepnione przez danego producenta)

17 Deskryptor application.xml 61 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE application PUBLIC '-//Sun Microsystems, Inc.//DTD J2EE Application 1.3//EN' 'http://java.sun.com/dtd/application_1_3.dtd'> <application> 66 <display-name>systemy</display-name> 67 <description>application description</description> 68 </application> Deskryptor sun-j2ee-ri.xml 69 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE j2ee-ri-specific-information PUBLIC '-//Sun Microsystems Inc.//DTD J2EE Reference Implementation 1.3//EN' 'http://localhost:8000/sun-j2ee-ri_1_3.dtd'> <j2ee-ri-specific-information> 74 <rolemapping /> 75 </j2ee-ri-specific-information> Oba deskryptory są budowane zgodnie z gramatyką zawartą w ich dokumentach DTD Instalowanie komponentu EJB Proces instalacji komponentu EJB polega na mapowaniu zaprojektowanych klas w wyniku czego powstaje deskryptor rozmieszczenia. W tym celu wykorzystuje się wizarda New Enterprise Bean Wizard wywoływany z menu File New Enterprise Bean. Rys. 16. Enterprise Bean Wizard (Deploytool) W procesie mapowania komponentu dokonuje się wyboru plików java, które mają wchodzić w skład naszego komponentu. W tym przypadku będą to: Facade.class, FacadeHome.class oraz FacadeBean.class

18 Uwaga! Należy pamiętać, że dodajemy skompilowany kod naszych klas (bytecode) *.class, a nie ich źródła *.java. Rys. 17. Dodawanie plików klas komponentu EJB (Deploytool) Dodane pliki muszą mieć zachowaną hierarchię pakietów w postaci odpowiednich katalogów (np. systemy.session.facade.class). Rys. 18. Wizard tworzący mapowanie komponentu EJB (Deploytool) -18-

19 W przykładzie zamapowano komponet sesyjny jako stanowy Stateful. Taki komponent będzie mógł reprezentować kod klienta na serwerze J2EE (każdy klient będzie posiadał własną instancję tego komponentu). Info! W przykładzie jest wywoływana prosta metoda test() dla której wystarczy zastosować komponent sesyjny bezstanowy Stateless, ale ze względu na rozbudowę projektu w dalszej części zastosowano odpowiednik stanowy Stateful. Dalsze ustawienia Wizarda pozostawiamy jako domyśle. Są to głównie opcje dotyczące transakcji, konfigurowania parametrów uzytkownika, referencji do innych komponentów EJB, czy zasobów określanych przez nazwy JNDI oraz bezpieczeństwa. Do tych elementów powrócimy w dalszym opisie projektu. Rys. 19. Mapowanie klas komponentu FacadeBean (Deploytool) Uwaga! Należy zwrócić uwagę, żę mapowanie klas komponentów dotyczy nie tylko nazwy klas, ale całej hierarchi pakietów. Ma to szczególne znaczenie podczas definiowania referencji do innych komponentów EJB. Problem ten zostanie omówiony podczas opisu wzorca Fasady Sesji. Ostatnią operacją przed umieszczeniem całego kodu aplikacji EAR na serwerze jest nadanie naszemu komponentowi nazwy JNDI. Gdy zapomnimy to zrobić to program deploytool przypomni nam o tym podczas wywoływania opcji deploy

20 Rys. 20. Wiązanie komponentu z nazwą JNDI (Deploytool) Nazwa JNDI może być dowolna, ale warto zastosować dodatkowe konteksty dla różnych typów zasobów w celu łatwiejszej ich identyfikacji (np. ejb/facadebean). W ten sposób na serwerze zdefiniowane są również inne zasoby np. źródła baz danych (np. jdbc/cloudscape), czy też kolejki komunikatów (np. jms/topic). Dodatkowo poprawność ustawień oraz kod java można sprawdzić przy pomocy weryfikatora (Verifier) poprzez wybór z menu opcji Edit Verifer... Rys. 21. Weryfikacja komponentu (Deploytool Verifier) -20-

21 3.7. Deskryptory Deskryptor application.xml 76 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE application PUBLIC '-//Sun Microsystems, Inc.//DTD J2EE Application 1.3//EN' 'http://java.sun.com/dtd/application_1_3.dtd'> <application> 81 <display-name>systemy</display-name> 82 <description>application description</description> 83 <module> 84 <ejb>ejb-jar-ic.jar</ejb> 85 </module> 86 </application> Deskryptor application.xml zawiera informację, że w aplikacji występuje dodatkowy moduł ejb-jar-ic.jar Deskryptor sun-j2ee-ri.xml 87 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE j2ee-ri-specific-information PUBLIC '-//Sun Microsystems Inc.//DTD J2EE Reference Implementation 1.3//EN' 'http://localhost:8000/sun-j2ee-ri_1_3.dtd'> <j2ee-ri-specific-information> 92 <rolemapping /> 93 <enterprise-beans> 94 <module-name>ejb-jar-ic.jar</module-name> 95 <unique-id>0</unique-id> <ejb> 98 <ejb-name>facadebean</ejb-name> 99 <jndi-name>ejb/facadebean</jndi-name> 100 <ior-security-config> 101 <transport-config> 102 <integrity>supported</integrity> 103 <confidentiality>supported</confidentiality> 104 <establish-trust-in-target>supported</establish-trust-in-target> 105 <establish-trust-in-client>supported</establish-trust-in-client> 106 </transport-config> 107 <as-context> 108 <auth-method>username_password</auth-method> 109 <realm>default</realm> 110 <required>false</required> 111 </as-context> 112 <sas-context> 113 <caller-propagation>supported</caller-propagation> 114 </sas-context> 115 </ior-security-config> 116 <gen-classes /> 117 </ejb> </enterprise-beans> 120 </j2ee-ri-specific-information> Deskryptor sun-j2ee-ri.xml zawiera dodatkowe informacje. Najważniejszą z nich jest mapowanie komponentu FacadeBean jako nazwa JNDI ejb/facadebean. Reszta informacji na razie nie jest istotna i dotyczy dodatkowych ustawień serwera (bezpieczeństwo). Wewnątrz archiwum ejb-jar-ir.jar znajduje się kolejny deskryptor zawierający więcej informacji o przechowywanym komponencie EJB

22 Deskryptor ejb-jar.xml 121 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE ejb-jar PUBLIC '-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Enterprise JavaBeans 2.0//EN' 'http://java.sun.com/dtd/ejb-jar_2_0.dtd'> <ejb-jar> <display-name>systemyejb</display-name> <enterprise-beans> 130 <session> 131 <display-name>facadebean</display-name> 132 <ejb-name>facadebean</ejb-name> 133 <home>systemy.session.facadehome</home> 134 <remote>systemy.session.facade</remote> 135 <ejb-class>systemy.session.facadebean</ejb-class> 136 <session-type>stateful</session-type> 137 <transaction-type>bean</transaction-type> 138 <security-identity> 139 <description></description> 140 <use-caller-identity></use-caller-identity> 141 </security-identity> 142 </session> 143 </enterprise-beans> <assembly-descriptor> 146 <method-permission> </method-permission> 149 </assembly-descriptor> </ejb-jar> 3.8. Deploy aplikacji EAR Proces rozmieszczenia wywołyje się z menu: Tools Deploy. Rys. 22. Eksportowanie biblioteki jar dla aplikacji klienckiej Podczas procesu rozmieszczania można wybrać opcję eksportowania kodu biblioteki JAR służącej do zdalnego wywoływania komponentu

23 Podczas długotrwałego procesu rozmieszczania można przeglądać komunikaty pojawiające się podczas tego procesu na konsoli serwera J2EE oraz programu Deploytool. Rys. 23. Konsola serwera J2EE RI Na podstawie przygotowanego kodu java w procesie rozmieszczania następuje generacja klas. Infrastruktura komunikacji zdalnego wywoływania kodu klienta realizowana jest przy pomocy protokołu RMI-IIOP. W celu generacji wymaganego kodu wykorzystuje się program rmic standardowo dostępny z JDK. Info! Więcej informacji na temat RMI można odnaleźć na witrynie przedmiotu Programowanie dla Sieci - Rys. 24. Konsola programu Deploytool Rys. 25. Zakończenie rozmieszczania aplikacji (Deploytool Deploy) -23-

24 Serwer aplikacji J2EE RI na porcie 9191 udostępnia stronę WWW z której można pobrać archiwum jar z klasami potrzebnymi aplikacjom klienckim do zdalnego komunikowania się z komponentem EJB (stub'y dla komunikacji RMI-IIOP). Rys. 26. Strona www udostępniająca kliencki kod dostępu do komponentu EJB Rys. 27. Podgląd listy aplikacji EAR uruchomionych na serwerze (Deploytool Deploy) Po rozmieszczeniu aplikacji można ją odinstalować bez restartu serwera opcja Undeploy

25 IV.Komunikacja klienta z komponentem EJB Komponent EJB został zainstalowany na serwerze. Serwer ochrania komponent stosując określone zasady bezpieczeństwa (różne poziomy ochrony transakcji oraz autoryzację dostępu do metod komponentu za pomocą ról użytkowników). W przypadku, gdy dla komponentu EJB zdefiniowano interfejsy: domowy i zdalny (np. FacadeHome i Facade) można się z nim skomunikować przy pomocy protokołu RMI-IIOP. W tym celu serwer udostępnia serwer nazewniczy JNDI nasłuchujący na porcie Przykład prostego klienta Zaprezentowany prosty kod klienta realizuje komunikację z komponentem EJB. Następuje wywołanie kodu komunikującego się z serwerem JNDI nasłuchującym na porcie Serwer odnajduje komponent (referencję do obiektu domowego Home) poprzez podanie nazwy JNDI (np. otrzymuję obiekt FacadeHome po podaniu nazwy ejb/facadebean ) Klasa klienta - SimpleClient.java 152 package systemy.client; 153 import java.util.properties; import javax.naming.context; 156 import javax.naming.initialcontext; 157 import javax.rmi.portableremoteobject; 158 import systemy.session.facadehome; 159 import systemy.session.facade; public class SimpleClient { public static void main(string[] args) { Properties env = new Properties(); //J2EE RI env.put("java.naming.factory.initial","com.sun.enterprise.naming.serialinitcontextfactory"); 170 env.put("java.naming.provider.url", "iiop://localhost:1050"); try { Context ctx = new InitialContext(env); 175 Object objref = ctx.lookup("ejb/facadebean"); //nazwa JNDI 176 FacadeHome home = (FacadeHome) PortableRemoteObject.narrow(objref,FacadeHome.class); 177 Facade w = home.create(); System.out.println(w.test()); //test } catch (Exception e) { 182 System.err.println(e); 183 } 184 } 185 } -25-

26 Rys. 28. Pakiet aplikacji klienta i aplikacji J2EE Rys. 29. Diagram UML przedstawiający zaprojektowany komponent EJB (Omondo) z klasą klienta Info! Serwery aplikacyjne posiadają serwer nazw JNDI do którego dostęp realizowany jest przy pomocy tzw. Fabryk. Dodatkowo każdy z serwerów posiada lokalizację i numer port na którym działa usługa nazewnicza JNDI. //JBoss env.put("java.naming.factory.initial","org.jnp.interfaces.namingcontextfactory"); env.put("java.naming.provider.url","localhost:1099"); //SunOne 8 env.put("java.naming.factory.initial","com.sun.jndi.cosnaming.cnctxfactory"); env.put("java.naming.provider.url", "iiop://localhost:3700"); Do przetestowania kodu klasy klienta stworzono nowy projekt j2ee_projectx_client. Do prawidłowej pracy wymagana jest biblioteka j2ee.jar tak jak w przypadku poprzedniego projektu oraz plik systemyclient.jar wygenerowany przez serwer J2EE w procesie rozmieszczenia aplikacji (Deploy)

27 Rys. 30. Klasa klienta wywołana z poziomu Eclipse IDE Po wywołaniu kodu klienta na konsoli pojawia się wynik wywołania metody witaj() komponentu EJB. Rys. 31. Konsola serwera J2EE wyświetla komunikaty System.out zawarte w klasie FacadeBean (wywołanie metod setentitycontext, ejbcreate oraz test) Aplikacja klienta może zostać zrealizowana jako zwykła klasa Java lub też kod może zostać umieszczony w aplikacji web'owej WAR (jako strona JSP, servlet, lub JavaBean). Kod klienta może zostać wywołany zdalnie z innego komputera (innej wirtualnej maszyny Java)

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl 07.11.2002 Co powinieneś znać? Podstawy HTML i XML Programowanie obiektowe w Javie Serwery

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIERUNEK: INFORMATYKA SPECIALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Implementacja warstwy Controller modułu eksperymentalnego

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Mobilny klient Web Serwisów dla urządzeń ipaq Kierunek, rok studiów: Wersja 0.1-9 z dnia 27.05.2008

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood Hibernate Od Nowicjusza do Profesjonalisty Dave Minter Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-693-7 ISBN-10 (pbk): 1-59059-693-5 Original edition Copyright

Bardziej szczegółowo

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Dział anie 1.3.1 Projekt: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Raport częściowy

Bardziej szczegółowo

System do uzgadniania terminów spotkań

System do uzgadniania terminów spotkań Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Wrzeszcz Nr albumu: 209308 System do uzgadniania terminów spotkań Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans 1. Wprowadzenie. 2. Przegląd komponentów EJB. komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 3. Kontener komponentów EJB: JBoss. 1 Enterprise JavaBeans

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Piotr

Bardziej szczegółowo