METODY I ZASADY OCENY POSTAWY CIAŁA O P R A C O W A N I E :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODY I ZASADY OCENY POSTAWY CIAŁA O P R A C O W A N I E :"

Transkrypt

1 METODY I ZASADY OCENY POSTAWY CIAŁA O P R A C O W A N I E : M I R O S Ł A W A O W C Z A R E K

2 Co to jest postawa ciała? Postawa ciała to indywidualne ukształtowanie ciała i poszczególnych odcinków tułowia oraz nóg w pozycji stojącej. Co to jest postawa prawidłowa? Postawa prawidłowa to taka, która występuje w dostatecznie dużym odsetku, aby można ją było uznać za znamienną dla danego wieku, a jednocześnie jest charakterystyczna dla dzieci zdrowych, o poprawnym rozwoju fizycznym i psychicznym oraz wydolności ruchowej. A co to jest postawa nawykowa? Postawa nawykowa jest rzeczywistą postawą człowieka i to ona powinna być przedmiotem badania lekarskiego w odróżnieniu od postawy wymuszonej. 2

3 Prawidłowa postawa ciała charakteryzuje się : prostym ustawieniem głowy fizjologicznymi wygięciami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i prostym w płaszczyźnie czołowej dobrze wysklepioną klatką piersiową, przednia ściana klatki piersiowej jest częścią ciała najdalej wysuniętą ku przodowi dobrze podpartą miednicą na głowach kości udowych prostymi kończynami dolnymi i prawidłowo wysklepionymi stopami 3

4 Postawę dziecka możemy ocenić dopiero przy pierwszych samodzielnych próbach stania. Kręgosłup bowiem posiada już wtedy wykształcone przodowy gięcie w odcinku szyjnym i lekkie tyłowygięcie w odcinku piersiowo-lędźwiowym. Plecy małego dziecka są lekko zaokrąglone, kończyny dolne ustawione w lekkim zgięciu w stawach biodrowych i kolanowych. Brzuch mocno uwypuklony, w związku z bardzo słabymi mięśniami jego ściany. W okresie 7-8 lat przodowygięcie lędźwiowe coraz wyraźniej się kształtuje w odcinku lędźwiowym i zmniejsza się nadmierne uwypuklenie brzucha. W latach szkolnych, aż do okresu dojrzewania(pierwsze objawy) u dzieci występuje wyraźne stonizowanie postawy, która jest dość prężna i mocna. W okresie dojrzewania ma miejsce ponowne pogorszenie postawy. Postawę cechuje wtedy niedbałość i wiotkość. Brzuch znów się uwypukla, plecy są często nadmiernie okrągłe. Głowa pochylona ku przodowi. U dziewczyn, w obrębie kończyn dolnych występuje niekiedy tyłowygięcie w stawach kolanowych oraz często wysunięte ku przodowi barki (chcąc ukryć piersi). Kończyny górne zaś, zwisają nie wzdłuż bocznej powierzchni tułowia, lecz przesunięte są ku przodowi, co pogłębia bardziej okrągłość pleców i stwarza obraz zapadniętej klatki piersiowej. Koniec okresu dojrzewania, to ponowne kształtowanie się dobrej postawy. Następuje wtedy ostateczne uformowanie się przodowygięcia w lędźwiowym odcinku kręgosłupa, brzuch znowu staje się płaski, silnie rozwija się tkanka mięśniowa. Okres ten trwa przez kilkanaście lat. Powyżej 35-tego roku życia może wystąpić ponowne pogorszenie postawy. 4

5 Co to jest postawa wadliwa? Postawa wadliwa jest wtedy, gdy pewne jej elementy odbiegają od wzorca postawy poprawnej, a odchylenia te są odwracalne. Co to są wady postawy ciała? Wady postawy to zmiany w układzie kostnym, błędy,,trzymania się, są to także zaburzenia przestrzennego ukształtowania ciała. Wady postawy są wynikiem zmian patologicznych, to odchylenia od ogólnie przyjętych cech postawy prawidłowej. Wady postawy można podzielić na proste i złożone. Proste, określamy jako błędy postawy. A zmiany strukturalne oraz różnorodne deformacje w obrębie narządu ruchu nazywamy wadami budowy. 5

6 W przebiegu rozwoju wady da się wyróżnić trzy charakterystyczne okresy: 1. Okres zmian czynnościowych - jedne grupy mięśni ulegają osłabieniu i rozciągnięciu, a w innych występuje wzmożone napięcie i ich skrócenie. 2. Okres powstawania przykurczy (więzadeł, ścięgien, mięśni) - zalecana interwencja ćwiczeniami korekcyjnymi, która może być jeszcze całkowicie skuteczna. 3. Okres zmian strukturalnych, czyli utrwalonych przykurczy - powstałe w tym okresie wady uznawane są jako patologiczne, a ćwiczenia korekcyjne pozwalają jedynie na zapobieganiu dalszemu postępowaniu wady. Całkowita likwidacja wady jest już niemożliwa i często wymaga złożonego postępowania rehabilitacyjnego. 6

7 Metody oceny postawy ciała Znalezienie zatem praktycznego sposobu oceny postawy ciała jest niezwykle trudne, przede wszystkim ze względu na to, że jest to cecha niezwykle labilna i indywidualna. Literatura podaje niezliczenie wiele pomysłów na uniwersalną metodę oceny postawy ciała. Niestety, biorą one pod uwagę zupełnie różne kryteria i pozostają w sprzeczności ze sobą nawzajem. 7

8 Rodzaje metod 8 A. Wzrokowa ocena sylwetki kryterium oceny stanowią tu wzorce typy postawy, do których przyrównuje się badanego. Wśród typologii postaw na pierwsze miejsce wybija się podział Staffela, niemieckiego lekarza ortopedy, który opierał się na kryterim przedniotylnych krzywiznach kręgosłupa i ustalił 5 typów postawy.

9 B. Wzrokowa ocena wybranych elementów postawy mówi o ułożeniu poszczególnych odcinków i punktów ciała; na podstawie opinii o zarysie sylwetki, otrzymuje się analityczny opis elementów składowych postawy i wymienia się jego wady. 9

10 Wzrokowa analiza wybranych elementów postawy pozwala lokalizować spostrzeżone wady, co umożliwia wytyczenie właściwej drogi postępowania korekcyjnego. Ma zaletę, bo pokonuje trudności wynikające z indywidualnego zróżnicowania postaw ciała konieczność kwalifikowania badanego do jakiegoś typu postawy. Zarysowały się tu dwa sposoby badania : sposób opisowy i sposób punktowania. Sposobem metody opisowej jest schemat, który wprowadził w Niemczech Klapp. Sposób punktowania stosował Kasperczyk, w tej metodzie autor dokonywał bezpośredniej obserwacji wybranych elementów budowy i postawy ciała. 10

11 C. Metoda sylwetek zarejestrowanych za pomocą fotografii i konturografii umożliwia porównanie i ocenę postawy przez wielu obserwatorów, pozwala też na powrót do obrazu sylwetki badanego nawet po dłuższym upływie czasu i korygowanie opinii o niej. Fotografią posługiwano się w ten sposób, że porównywano zdjęcia badanego do opracowanego wcześniej wzorca postaw, poprzez nakładanie na siebie fotogramów. wkrótce zdjęcie przestało zadowalać badaczy, zaczęto więc ustawiać badanych na tle kratownicy o określonych wymiarach pól, co pozwalało na ustalenie pomiarów długościowych, symetrii itp. 11

12 12

13 D. Metody oceny poszczególnych elementów postawy ciała przy użyciu różnego rodzaju aparatury pomiarowo rejestrującej: np. tzw. Przyrządy kołeczkowe, w których badany wyciska kształt swojego kręgosłupa, opierając się o rząd pionowo ustawionych ruchomych kołeczków. Najprostszym rozwiązaniem była metoda citometrii odciskanie zarysu kręgosłupa na miękkim drucie ołowianym, przez co uzyskiwano model przednio tylnych krzywizn kręgosłupa w skali 1 : 1. Bardziej skomplikowane w swej konstrukcji były przyrządy pomiarowe, umożliwiające dokonanie pomiaru dowolnego punktu w przestrzeni. Konstruowano je w celu oceny krzywizn kręgosłupa. Do takich przyrządów można zaliczyć,,liniometr Howlanda, sporządzony do oceny wielkości konta nachylenia miednicy w stosunku do tułowia. 13

14 E. Metody oparte na kryterium linii pionowych i poziomych, linii symetrycznych kątów, na zasadzie równowagi mechanicznej i symetrii ciaław której podstawowym warunkiem poprawnej postawy ciała jest zrównoważenie poszczególnych elementów ciała. Warunek ten uznano za istotny ze względu na prawo fizyczne, które przeniesiono na grunt biomedycyny, mówiąc o tym, ż ciało utrzymuje równowagę, jeśli rzut jego środka ciężkości nie wykracza poza granice postawy. Na podstawie tego twierdzenia powstał test Cramptona badany staje przodem do ściany tak, aby palce jego nóg dotykały ściany. Jeśli badany posiada prawidłową budowę ciała to klatka piersiowa i nos powinny być oddalone o ściany o 5 cm. W ustawieniu tyłem kontakt ze ścianą powinny mieć: pięty, łydki, pośladki, łopatki i potylica. Lordoza lędźwiowa nie powinna przekraczać grubości dłoni. Wielu autorów tej metody przyjęło pionową linię ciężkości za zasadnicze kryterium oceny postawy ciała. Niektórzy wyznaczyli również pionową linię postawy, eksperymentalnie środek ciężkości ciała w pozycji stojącej. 14

15 Metody oceny postawy ciała oparte na zasadzie linii pionowych metoda Stafforda. Zakłada ona, iż w postawie poprawnej linia pionowa winna przebiegać : - przy ustawieniu badanego bokiem przez : wyr. Sutkowy, 7-my krąg szyjny, środek szczytu barku, 5-ty krąg lędźwiowy, środek krętarza wielkiego, głowę kości strzałkowej i przednią krawędź kostki zewn. - przy ustawieniu tyłem : przez guzowatość potyliczną zewn., linię wyr. Kolczystych kręgosłupa, szparę międzypośladkową. - przy ustawieniu przodem : przez kolec biodrowy przedni górny, środek rzepki, środek połączonych kostek, punkt między I a II palcem stopy. 15

16 Uproszczone badanie ortopedyczne Mnogość metod oceny wad postawy ciała sprawia, że wybór jej musi być podyktowany celem i charakterem prowadzonych badań. Dla potrzeb nauczyciela najodpowiedniejsza wydaje się być ocena na podstawie uproszczonych badań ortopedycznych oraz testów funkcjonalnych. 16

17 A. Oględziny z przodu wyznaczamy linie poziome, poprzez połączenie punktów położonych symetrycznie względem siebie, po obu stronach ciała. W warunkach prawidłowych linie te są równoległe względem siebie i do podłoża. Wyznacza się również linię pionową. B. Oględziny z boku linia pionowa biegnie przez wyrostek sutkowaty, barkowy łopatki, krętarz większy kości udowej, głowę strzałki i nieco w przód od kostki bocznej. C. oględziny z tyłu linia pionowa przebiega przez guzowatość potyliczną zewnętrzną, wyrostki kolczyste wszystkich kręgów, szparę pośladkową, środek odległości między kłykcami przyśrodkowymi kolan i kostek wewnętrznych stóp i pada na środek płaszczyzny podparcia stóp. 17

18 Nowoczesne techniki badania postawy ciała 18 Technika Mory Technika ta polega na wykorzystaniu fotogrametrii odtwarzanie kształtu i położenia oraz mierzeniem obiektów przestrzennych na podstawie fotogramów, czyli specjalnych zdjęć fotograficznych. Technika Mory polega na załamywaniu się wiązki światła jest to interferencja fal świetlnych, w rezultacie czego uzyskuje się obraz w układzie warstwicowym, który jest poddany analizie. Rutynowe badania przeprowadza się w pozycji stojącej. Badany ustawiony jest tyłem do kamery (aparatu), w stałej odległości 3,2 m, na tle jasnego ekranu. Możliwa jest rejestracja obrazu z uwzględnieniem innych parametrów i wczytaniu w komputer pożądanych danych. Dalsze opracowanie odbywa się już bez udziału badanego.

19 19

20 Metoda ISIS Metoda ta jest wykorzystywana głównie do diagnostyki kręgosłupa, a w szczególności do wykrywania skolioz. Deformacja kręgosłupa wywołuje charakterystyczne zmiany kształtu powierzchni pleców. ISIS ujmuje kształt powierzchni pleców w 3 różnych płaszczyznach, wykorzystując strukturę światła, a w szczególności projekcję pewnego,,wzoru wiązki świetlnej na badany obiekt. Kamera TV i projektor światła umieszczone są w ściśle określonych pozycjach. Projektor emituje światło, które pada kolejno płaszczyznami od góry do dołu naświetlanego obiektu. Dla ułatwienia pracy oznacza się punkty anatomiczne na ciele badanego. 20

21 Testy funkcjonalne W badaniu postawy określają stopnie przykurczy w stawach kręgosłupa, biodrowych i ramiennych, niewydolność badanych grup mięśniowych, zakres ruchów w stawach, chwiejność tułowia oraz inne niezbędne informacje, będące wskazówkami postępowania korekcyjnego z danym dzieckiem. 21 Test Degi określa deficyt zgięcia i wznosu kończyn górnych Test Thomasa stwierdza przykurcz w stawie biodrowym i skrócenie więzadła biodrowo udowego Test Apleya określa deficyt odwodzenia i rotacji kończyny górnej Test Longego określa przyurcz zginaczy kończyny dolnej i niewydolność mięśni prostowników w następstwie lordozy lędźwiowej Test P- P - określa przykurcz mięśni kulszowogoleniowych Test Obera określa przykurcz powięzi szerokiej uda Test Mattiasa pozwala stwierdzić chwiejność tułowia, trudność utrzymania w pionie nad miednicą, niewydolność mięśni długich Test Bertranda Adamsa pozwala ujawnić asymetrię pleców, nawet wtedy gdy nie występuje jeszcze wyraźny garb żebrowy Test Seyfrieda powala stwierdzić niewydolność mięśniową w stopie płaskiej Test lateralizacji tułowia określa skoliozę zrównoważoną lub niezrównoważoną Test ABD określa przykurcz obdukcyjny Test Schobera określa sztywność kręgosłupa w odcinku lędźwiowym Test Otta określa sztywność kręgosłupa w odcinku piersiowym Test Trandelenburga wykazuje niedomogę czynnościową mięśna pośladkowego średniego

22 Metody badania stóp 22 Ocena stóp podobnie jak ocena postawy ciała nie należy do łatwych i prostych. Istnieje wiele metod jej badania, jest to z jednej strony zjawisko korzystne, z drugiej zaś stwarza sytuację, w której wyniki badań uzyskiwane różnymi metodami są nieporównywalne. W ocenie budowy stopy i jej wydolności należy większą uwagę zwrócić na jej rozwój fizjologiczny.

23 Jedną z metod diagnozowania stóp jest plantokonturografia. Plantogram to odbitka podeszwowej części stopy, a plantokonturogram, to odbitka podeszwowej częśc stopy wraz z obrysem konturem stopy. Istnieją dwa sposoby oceny odbitek stóp : 1. Porównanie plantogramu badanego z wzorcowymi typami stóp, które pracowali Bochenek i Clarke. 23

24 2. Wykreślanie odpowiednich kątów i wskaźników charakteryzujących budowę stopy, np. kąt alfa, beta, gamma, kąt Clarke a, wskaźnik Ky i wskaźnik W. 24

25 Koślawość palucha (kąt alfa) to kąt zawarty pomiędzy styczną do przyśrodkowego brzegu stopy, a styczną przeprowadzoną z punktu C do zewnętrznego brzegu palucha. Norma kąta alfa wynosi 0-9 stopni. Koślawość palca małego (kąt beta) wyznaczamy go tak samo, jak kąt alfa, ale po stronie zewnętrznej stopy. Norma kąta beta wynosi 0-5 stopni. Kąt piętowy (kąt gamma) jest wyznaczany przez dwie styczne do wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi stopy. Styczne te przecinają się poza piętą tworząc kąt gamma. Norma wynosi stopni. 25

26 Kolejną wadą postawy, którą bardzo łatwo rozpoznać i zdiagnozować jest płaskostopie. Najczęstszą przyczyną stopy płaskiej jest dysproporcja pomiędzy obciążeniem statycznym a wydolnością układu więzadłowomięśniowego. Lokalizacja spłaszczenia pozwala wyróżnić : Stopę płaską podłużnie z koślawością kości piętowej lub bez koślawości Stopę płaską poprzecznie z paluchem koślawym lub bez Stopę płasko koślawą ze wzniesieniem obu łuków 26

PROGRAM WŁASNY Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SPDP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

PROGRAM WŁASNY Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SPDP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM PROGRAM WŁASNY Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SPDP Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Opracowanie: mgr Joanna Bek mgr Przemysław Góźdź OPOLE 2011 SPIS

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ 11.05.2013 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres e-mail] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Eleonora Pacewicz Dobór ćwiczeń w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej

Eleonora Pacewicz Dobór ćwiczeń w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej Eleonora Pacewicz Dobór ćwiczeń w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej. Koszalin 2008 SPIS TREŚCI Wstęp.. Rozdział pierwszy Mechanizm utrzymania osiowej równowagi kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej...

Bardziej szczegółowo

BADANIA PRZESIEWOWE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM CZ. I

BADANIA PRZESIEWOWE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM CZ. I BADANIA PRZESIEWOWE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM CZ. I mgr pielęgniarstwa Angelika Szyłobryt Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pielęgniarka rodzinna NZOŚR Puls-Medic w Gdańsku, prowadząca

Bardziej szczegółowo

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Wydział Wojskowo Lekarski Oddział Fizjoterapii Tomasz Szkudlarek Nr albumu 092023 Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA KLAS I-III

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA KLAS I-III GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA KLAS I-III (program autorski) Autor: mgr Justyna Pasternak POZNAŃ 2010r. Spis treści WSTĘP... 3 I. Charakterystyka wad postawy... 4 1. Wady kręgosłupa:... 4 a) plecy okrągłe....

Bardziej szczegółowo

Gry i zabawy uczą prawidłowej postawy

Gry i zabawy uczą prawidłowej postawy Autorski Program Profilaktyki Wad Postawy Dla edukacji wczesnoszkolnej SOSW w Słubicach Gry i zabawy uczą prawidłowej postawy Program oraz ilustracje ćwiczeń opracowała: Agnieszka Araszewska Słubice, maj

Bardziej szczegółowo

KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski )

KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski ) KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski ) AKINEZJA brak lub upośledzenie wykonywania ruchów, które bardzo często określa się mianem niedowładu. Wywołane jest uszkodzeniem obwodowego narządu ruchu,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie

Bardziej szczegółowo

W przyszłość bez barier

W przyszłość bez barier Program profilaktyczny z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów/uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej w Łysowie - zajęcia korygujące wady postawy realizowane w ramach projekty W przyszłość bez barier PO KL.09.01.02-14-071/13

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI GIMNASTYKA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNA BOCZNE SKRZYWIENIA KRĘGOSŁUPA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP

PROGRAM AUTORSKI GIMNASTYKA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNA BOCZNE SKRZYWIENIA KRĘGOSŁUPA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP PROGRAM AUTORSKI GIMNASTYKA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNA BOCZNE SKRZYWIENIA KRĘGOSŁUPA ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP Autor programu: mgr Agata Golasińska - nauczyciel rehabilitant ruchowy w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową

Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową Methods of rehabilitation of children with myelomeningocele Ewa Matuszczak, Wojciech Dębek, Adam Hermanowicz, Marzanna

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

VI Sympozjum. Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki

VI Sympozjum. Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki VI Sympozjum Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa, 4 marca 2011 1 VI Sympozjum

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA ERGONOMIA czyli jak pracować wygodniej, zdrowiej i bezpieczniej Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu krótki poradnik, który zawiera

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu Wydawnictwo UR 2008 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2009, 1, 8 30 PRACA REDAKCYJNA Ludwika Sadowska 1,2, Monika Mysłek-Prucnal 1, Anna Maria Choińska 1, Artur Mazur

Bardziej szczegółowo

Wszystko dla Twojego zdrowia

Wszystko dla Twojego zdrowia Profilaktyka Jak uniknąć bólu pleców? Wszystko dla Twojego zdrowia www.medicover.pl Ból pleców potrafi skutecznie popsuć każdemu dobry humor i pokrzyżować plany. Często pojawia się już w ciągu dnia, podczas

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zespół redakcyjny

Szanowni Państwo, Zespół redakcyjny Szanowni Państwo, Bieżący numer poświęcamy aktywności ruchowej oraz prezentacji bieżących działań Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Życzymy miłej lektury i zapraszamy do współtworzenia kolejnego

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA - Kuba RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA URAZÓW W GRACH ZESPOŁOWYCH

PRACA MAGISTERSKA - Kuba RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA URAZÓW W GRACH ZESPOŁOWYCH PRACA MAGISTERSKA - Kuba RODZAJE I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA URAZÓW W GRACH ZESPOŁOWYCH 1 I. Wstęp... 3 1. Charakterystyka gier zespołowych... 6 1.1 Piłka ręczna... 7 1.2 Piłka koszykowa... 9 1.3 Piłka siatkowa...

Bardziej szczegółowo

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Ocena obciążenia psychofizycznego oraz zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Paweł Grala

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Paweł Grala Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Paweł Grala Leczenie operacyjne zastarzałych złamań końca dalszego kości promieniowej oraz przezstawowych złamań kości piętowej propozycje własnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ aktywności ruchowej w basenie solankowym na podstawowe czynności życiowe i odczucia bólu

Wpływ aktywności ruchowej w basenie solankowym na podstawowe czynności życiowe i odczucia bólu Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk o Zdrowiu Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Jacek Błaszczyk Nr albumu: 239679 Praca magisterska na kierunku Fizjoterapia Wpływ aktywności ruchowej

Bardziej szczegółowo

Mamo, tato. mam wadę postawy. Poradnik dla nauczycieli i rodziców.

Mamo, tato. mam wadę postawy. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Mamo, tato mam wadę postawy. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Cierpienie jest zawsze wielką próbą nie tylko sił fizycznych, ale i duchowych Jan Paweł II Opracowała: mgr Małgorzata Smoleń 1. Wstęp Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej

Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów. mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Technika Alexandra jako niezbędna pomoc w nauczaniu początkujących flecistów mgr Dorota Wilk nauczyciel fletu PSM I stopnia w Kolbuszowej Spis treści: Wstęp 3 Rozdział I Co to jest Technika Alexandra?...

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ WPŁYW USZKODZENIA MIĘŚNIA NADGRZEBIENIOWEGO NA STABILNOŚĆ I MOBLINOŚĆ OBRĘCZY BARKOWEJ PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska. Tomasz Kuśmierczyk. Deskryptory punktów w analizie morfologicznej obrazów trójwymiarowych twarzy

Praca dyplomowa inżynierska. Tomasz Kuśmierczyk. Deskryptory punktów w analizie morfologicznej obrazów trójwymiarowych twarzy Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2009/2010 Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Kuśmierczyk Deskryptory punktów

Bardziej szczegółowo