Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie"

Transkrypt

1 L. p. Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ( dla pacjentów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym) Wyszczególnienie 2008 rok I. Porady i zabiegi 1. Porada lekarska a /lekarz 25,- b/lekarz specjalista z wyjątkiem psychiatry lub psychologa 6. Zastrzyk domięśniowy lub podskórny 5,- 7. Zastrzyk dożylny 15,- 8. Pomiar ciśnienia tętniczego 5,- 9. Konsylium lekarskie: - za każdego lekarza 60,- - opinia konsylium 180,- 10. Podłączenie kroplówki 11. Pobieranie krwi 3,- 12. Testy skórne 13. Lewatywa 14. Płukanie żołądka 15. Toaleta całego ciała 25,- 16. Mierzenie temperatury 2,- 17. Zakładanie sond żołądkowych II. Chirurgia 1. Zwykły opatrunek pierwotny lub jego zmiana: a/ opatrunek zwykły i toaleta rany 25,- b/ opatrunek specjalny 2. Nakłucia diagnostyczne i lecznicze a/ klatki stawowej, powierzchniowego krwiaka torbieli lub ropnia b/ jamy stawowej, wodniaka jądra głębiej położonego lub torbieli 3. Miejscowe wyłączenie układu nerwowego (blokada) cena 2. Porada psychiatryczna lub psychologiczna, 60,- 3. Konsultacja lekarska 60,- 4. Konsultacja lekarska w Ambulatorium Izby Przyjęć 60,- 5. Wydanie zaświadczenia lekarskiego dla celów sądowych na podstawie badania ( obdukcji)

2 4. Nacięcia: a/ ropnia pojedynczego tkanek miękkich b/ mnogich ropni 100,- 5. Zabiegi z zakresu małej chirurgii : a/ wycinanie pojedynczych guzków b/ wycinanie mnogich guzków c/ inne zabiegi (np.: usunięcie wrastającego paznokcia) 100,- 6. Zaopatrzenie chirurgiczne rany: a/ prostej b/powikłanej 1 7 Wykonanie doraźnego unieruchomienia w zwichnięciach lub złamaniach kierowanych do dalszego leczenia poza poradnią : a/ w razie urazu obejmującego drobne stawy i kości a/ w razie urazu obejmującego duże stawy i kości III. Ortopedia 1. Założenie opatrunku (gipsowego) bez konieczności nastawienia : a/ na dłoń lub stopę b/ na przedramię lub podudzie 60,- c/ na całą kończynę górną lub dolną 100,- 2. Założenie szyny gipsowej 3. Nastawienie zwichnięcia 100,- 4. Nastawienie złamania a/ prostego 60,- b/ powikłanego 1 5. Zdjęcie opatrunku gipsowego IV. Urologia 100,- 1. Płukanie pęcherza moczowego 2. Założenie lub zmiana cewnika 3. Odprowadzenie uwięźniętego napletka 70,- 4. Jednorazowy zabieg rozszerzenia cewki moczowej 5. Odprowadzenie skrętu jądra 70,- V. Ginekologia 1. Badanie cytologiczne 2. Badanie cytohormonalne 100,- 3. Drobne zabiegi: elektrokoagulacja i podobne 100,- 4. Usunięcie polipa z próbnym wyłyżeczkowaniem szyjki 200,- i jamy macicy

3 5. Próbne wyłyżeczkowanie jamy macicy 200,- 6. Założenie spirali wewnątrzmacicznej 200,- 7. Pobranie i badanie histopatologiczne wycinka 1 8. Badanie flory bakteryjnej pochwy, stopnia czystości, na 70,- obecność rzęsistka lub drożdżaków 9. Zapis KTG 15,- Skaryfikacja pęcherzyków Nabota VI. Laryngologia 2. Płukanie uszu 3. Przedmuchiwanie trąbek słuchowych : 5, a/ balonem Politzera Usunięcie ciała obcego : a/ z ucha b/ z nosa c/ z gardła d/ z krtani 6. Punkcja jednej zatoki szczękowej 7. Paracenteza jednego ucha 8. Założenie przedniej tamponady nosa 9. Usunięcie tamponady nosa 10,- 10. Nacięcie ropnia : a/ ucha zewnętrznego b/ języka c/ okołomigdałowego c/ poszerzenie ujścia ropnia okołomigdałowego d) przegrody nosa 15. Sączki Badanie akumetryczne słuchu VII. Okulistyka 1. Badanie dna oka w cenie wizyty w cenie wizyty 2. Badanie refrakcji w połączeniu z dobieraniem szkieł 3. Zgłębnikowanie i płukanie dróg łzowych 11,- 4. Usunięcie ciała obcego a/ ze spojówki 5,- b/ z rogówki 11, Opatrunek uszny z lekiem 15,- 12. Badanie audiometryczne 27,- 13. Spirometria (z opisem) 27,- 14. Badanie ślinianek ( palpacyjne ) 15,-

4 5. Usunięcie gradówki 51,- 6. Badanie pola widzenia a/ bez opisu b/ z opisem 60,- 7. Mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego 10,- 8. Widzenie barw na lampie Wilczka 10,- VIII. Dermatologia 1. Krioterapia parami azotu (poj. zmiana) 2. Kriochirurgia ( poj. zmiana) 3. Elektrokoagulacja X. Inne badania 1. Badanie elektrokardiologiczne (EKG) z interpretacją 2. Znieczulenie miejscowe 3. Tlenoterapia 12,- 4. Próba wysiłkowa na bieżni 60,- 5. Badanie holtera 75,- 6. Test głodowy 7. Sigmoidoskopia Rektoskopia 12. Rektoskopia z biopsją 13. ECPW 14. Kolonoskopia 15. Kolonoskopia z biopsją Gastrofiberoskopia Gastrofiberoskopia + ocena histopatologiczna ( w tym 1 bloczek, każdy następny po 30,00 zł) Gastrofiberoskopia + test na Helicobacter Pyroli Kolonoskopia z polipectomią Pobranie materiału podczas gastroskopii+ocena histopatologiczna (w tym jeden bloczek, każdy następny po 30,00 zł) Pobranie materiału podczas kolonoskopii+ocena histopatologiczna (w tym jeden bloczek, każdy następny po 30,00 zł) Pobranie materiału podczas rektoskopii+ocena histopatologiczna (w tym jeden bloczek, każdy następny po 30,00 zł) ,- 75,- 90,- 90,- 2 90,- 1 1

5 XI Zabiegi fizykoterapeutyczne Lampa Solux 1. 3,- Lampa kwarcowa 2. Przych. Sp. Nr 1,2,3 3,- 3. Okłady cieplne (parafinowe) Przych. Sp Nr 3 4,- 4. Ultradźwięki 5. Terapuls Przych. SP Nr 2 6. Magnetronik Przych. Sp. Nr 1, Sp. Nr 3 7. Laser Przych. Sp. Nr 3 8,- 8. Jonoforeza 9. Elektrostymulacja 10. Galwanizacja 5,- 11. Interdyn 12. Diadynamik 13. Diatermia krótkofalowa Przych.Sp.Nr1 14. Masaż wirowy całej kończyny Przych.Sp.Nr 3 8,- 15. Masaż wirowy(częśc.) kończyny Przych.Sp.Nr Bicze szkockie Przych. Sp.Nr 3 13,- 17. Inhalacje 4,- 18. Masaż całego kręgosłupa Przych. Sp.Nr1,2,3 13,- 19. Masaż części ciała 8,- 20. Ćwiczenia indywidualne (15 ) Przych. Sp.Nr1,2,3 10,- Ćwiczenia grupowe (15 ) 21. Przych. Sp.Nr1,2,3 4,- 22. Ćwiczenia na przyrządach ( 15' ) Przych. Sp.Nr1,2,3 23. Pionizacja, nauka chodzenia Przych. Sp.Nr1,2,3 10,- 24. Gimnastyka przy porażeniu połowiczym 1. XII. dgn. laboratoryjna Badanie ogólne moczu 2. Badanie moczu na cukier 5,30 3. Dobowa utrata cukru w moczu 5,30 4. Próba Addisa lub Hamburgera 7,- 5. OB 4,- 6. Morfologia krwi z rozmazem 7,50 Płytki krwi 7. (weryfikacja mikroskopowa) 8. Retikulocyty 8,-

6 9. Czas krwawienia lub krzepnięcia 4,- 10. Czas protrombinowy 6, Leukocytoza 7, Glukoza we krwi (każde oznaczenie) 5, Glukoza z palca 4, Mocznik (surowica lub mocz) 6, Kreatynina (surowica lub mocz) 6, Kwas moczowy (surowica lub mocz) 7,- 17. Białko całkowite albo albuminy 7, Elektroforeza białek surowicy 19. Cholesterol całkowity 6, HDL-Cholesterol 10,- 21. LDL-Cholesterol 8,- 22. Trójglicerydy 7, Lipidogram 32,- 24. Bilirubina całkowita 7,- 25. Próba tymolowa 5, Na lub K (surowica lub mocz) 27. Wapń (surowica lub mocz) 28. Ca 2++ 7,- 29. Chlorki (surowica lub mocz) 8,- 30. Fosforany (surowica lub mocz) 8, Żelazo w surowicy 8,- 32. Całkowita zdolność wiązania żelaza TIBC 12, WR 4, PCT 52,- 35. Aminotransferaza AST lub ALT 7,- 36. Fosfataza alkaliczna 7, Kwaśna fosfataza 11, Kwaśna fosfataza sterczowa Gammaglutamylotranspeptydaza 9,- 40. Dehydrogenaza mleczanowa LDH 11, Kinaza kreatynowa CK 8,- 42. Kinaza kreatynowa - izoenzym MB amylaza (surowica lub mocz) 11,- 44. APPT - czas koalinowo-kefalinowy 8, Fibrynogen 9,- 46. PSA 17,- 47. ASO 17,- 48. Test lateksowy 49. Test przejaśnienia 3, Próba potowa 51. Odczyn Wallerego Rossa 16, Badanie kału ogólne 8,- 53. Badanie kału na pasożyty 15,- 54. Badanie kału na krew utajoną 8,- 55. Badanie kału na barwniki żółciowe

7 56. Badanie kału na resztki pokarmowe 12,- 57. Test ciążowy 10,- 58. Białko w moczu 59. Białko w moczu dobowym 8,- 60. Białko Benca-Jonesa 9,- 61. Krzywa cukrowa 14,- 62. Test LE 63. Mg 9,- 64. CRP Rozmaz krwi obwodowej 5, Oporność osmotyczna erytrocytów 67. Immunoglobuliny AMG IgA po 18,- 68. IgM po 18,- 69. IgG po 18,- 70. Profil wchłaniania żelaza (5 pobrań) 28,- 71. Bilirubina-bezpośrednia 6, Bilirubina pośrednia 4, Bilirubina całkowita 7,- 74. Antygen Giardia- Lamblia (w kale) 31,- 75. TSH 15,- 76. FT4 14,- 77. Markery kardiologiczne CKMB- masa 23,- Troponina 1 (CTNI) 25,- 78. Test na obecność przeciwciał przeciwko Helicobacter Pyroli 18, Test w kierunku mononukleozy zakaźnej 1 Równowaga kwasowo-zasadowa 9, Wapń całkowity 83. HBS 11,- 84. Toxoplazmoza IgG 24,- 85. IgM 28,- 86. Pobranie krwi 3,- 87. IgE całkowite 22,- 88. D-dimery Alkohol etylowy 18,- 90. Jakościowy Panel podstawowy 75,- 91. Jakościowy Panel wziewny 75,- 92. Jakościowy Panel pokarmowy 75,- 93. HbA1c 26,3 94. Płyn mózgowo rdzeniowy 18,- 95. Badanie ogólne płynu z jam ciała : - podstawowe 10,5 -LDH 11,2 - cukier 5,3 - białko -trójglicerydy 7,3 -amylaza 11,- - cholesterol 6,50 - hematokryt 5,30 - bilirubina 12,- 96. Borelioza IgG IgM

8 XIII. Badania serologiczne 1. Grupa krwi (+ Rh) pojed. 27,- Grupa krwi (+ Rh) pojed.u dzieci do 4 lat 12,- 2. Badanie weryfikacyjne grupy krwi do dokumentu tożsamości bad. podwójne 41,- KREWKARTA 11,- 3. Odpis grupy krwi 5,- 4. Przeglądowe badanie alloprzeciwciał odpornościowych 5. Wykonanie próby zgodności (1 lub 2 jednostki KKCz) Każda następna jednostka 40, 10,- 6. Badanie w kierunku anemii autoimmunohemolitycznej 22,- 7. BTA - bezpośredni test antyglobulinowy 8. Oznaczanie słabej odmiany antygenu D Oznaczanie miana anty-d Kwalifikacja do podania Gamma anty-d 11. Badanie w kierunku konfliktu matczyno- płodowego w układzie ABO 34,- 12. Badanie w kierunku konfliktu matczyno- płodowego w układzie Rh 13. Oznaczenie fenotypu z układu Rh i antygenu Kell 34,- XIV. Badania cytogenetyczne 1. Kariotyp 3 2. Ph Badanie nasienia 70,- 4. Sex chromatyna 60,- XV. Radiologia cena 1. RTG klatki piersiowej PA 25,- 2. RTG klatki piersiowej PA i boczne RTG klatki piersiowej boczne lub skośne - 1 projekcja 2. RTG klatki piersiowej PA i boczne z kontrastem 3. RTG klatki piersiowej boczne z kontrastem RTG klatki piersiowej PA dzieci do lat 6 3. RTG klatki piersiowej boczne dzieci do lat 6 4. RTG klatki piersiowej PA i boczne z kontrastem dzieci do lat 6 RTG szczytów płucnych 4. Skopia klatki piersiowej 5. RTG mostka boczne 25,- RTG żeber ( 1 projekcja ) 5. RTG żeber ( 2 projekcje ) 6. RTG tchawicy z kontrastem w przełyku AP i boczne ( tarczycy ) Badania Radiologiczne czaszki 1. RTG czaszki PA i boczne - za każdą dodatkową projekcję 15,- 2. RTG siodełka tureckiego 3. RTG uszu - Schuller, Chausse, Guille porównawcze - za każdą projekcję 25,- 4. RTG podstawy czaszki 5. RTG nosa 15,- 1

9 6. RTG łuku jarzmowego - 1 projekcja 7. RTG żuchwy PA - za każdą następną projekcję 15,- 8. RTG zgryzowe 25,- 9. RTG zęba 9,- 10. RTG skośne żuchwy 11. RTG stawów skroniowo- żuchwowych ( 2 zdjęcia) - czynnościowe 4 zdjęcia 25,- 12. RTG kanałów nerwów wzrokowych m. Rhese - ( 2 zdjęcia) 13. RTG zatok bocznych nosa 14. RTG oczodołów - PA, półosiowe i boczne (urazowe) 15. RTG oczodołów w kierunku ciała obcego ( 2 projekcje na 1 filmie) 16. RTG transorbitalne piramid Schuller II 25,- 17. RTG dna jamy ustnej - ślinianki przeglądowe Badania Radiologiczne kręgosłupa 1. RTG kręgosłupa szyjnego AP i boczne lub boczne i skośne 2. RTG kręgosłupa szyjnego celowane na C1- C2 - ( AP i boczne ) 3. RTG kręgosłupa szyjnego boczne 4. RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe- 1 projekcja 15,- 5. RTG pogranicza szyjno- piersiowego AP i boczne 6. RTG kręgosłupa piersiowego AP i boczne 7. RTG kręgosłupa piersiowego boczne 8. RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP i boczne 9. RTG kręgosłupa lędźwiowego - czynnościowe- 1 projekcja 25,- 10. RTG kręgosłupa lędżwiowego - skośne - 1 projekcja Badania Radiologiczne miednicy 1. RTG kości krzyżowej lub ogonowej AP i boczne 2. RTG miednicy lub stawów biodrowych dorośli 3. RTG miednicy lub stawów biodrowych - dzieci do lat 6 4. RTG stawu biodrowego - 1projekcja 5. RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP 6. RTG stawów krzyżowo-biodrowych skośne (2 projekcje) 7. RTG spojenia łonowego AP 8. RTG spojenia łonowego czynnościowe 9. RTG kręgosłupa piersiowo-lędżwiowego AP na stojąco Badania Radiologiczne kończyny górnej 1. RTG łopatki AP i boczne 2. RTG obojczyka 3. RTG stawu mostkowo-obojczykowego 4. RTG stawu barkowego AP 5. RTG stawu barkowego osiowe 25,- 6. RTG kości ramieniowej - 2 projekcje 7. RTG kości ramieniowej transtorakalne 8. RTG stawu łokciowego - 2 projekcje

10 9. RTG przedramienia - 2 projekcje 10. RTG kości nadgarstka - 2 projekcje 25,- 11. RTG ręki 2 projekcje 12. RTG palców ręki - 2 projekcje 15,- 13. RTG obu rąk AP - porównawcze 14. RTG obu rąk - 2 projekcje (PA+skosy) 15. Określenie wieku kostnego ( ręka PA ) 25,- Badania Radiologiczne kończyny dolnej 1. RTG kości udowej - 2 projekcje 2. RTG stawu kolanowego - 2 projekcje 3. RTG obu stawów kolanowych - 2 projekcje ( AP+boczne) 60,- 4. RTG osiowe rzepki 5. RTG kości podudzia - 2 projekcje 6. RTG stawu skokowego - 2 projekcje 7. RTG obu stawów skokowych - 2 projekcje (AP+boczne) 8. RTG kości piętowych - 1 projekcja 9. RTG stopy - 2 projekcje 10. RTG obu stóp AP i boczne - porównawcze 11. RTG palców stopy - 2 projekcje 15,- Badania Radiologiczne jamy brzusznej 1. RTG przeglądowe jamy brzusznej 2. RTG przeglądowe jamy brzusznej i miednicy małej 3. RTG przeglądowe jamy brzusznej u dzieci do 6 lat 4. RTG podżebrza 25,- RTG- inne 1. Lokalizacja ciała obcego 2. Zdjęcie celowane w obrębie jednego narządu - 1 projekcja 10,- 3. Lokalizacja sondy XII-czej 4. Opis zdjęć własnych - konsultacja radiologiczna 15,- 5. RTG klatki piersiowej przyłóżkowe - dorośli 6. RTG klatki piersiowej przyłóżkowe - dzieci 7. RTG kości przyłóżkowe - 1 projekcja Kontrastowe badania radiologiczne 1. Badanie kontrastowe przełyku 70,- 2. Badanie kontrastowe żołądka i XII -cy 100,- 3. Badanie kontrastowe jelita cienkiego - dorośli 1 4. Badanie kontrastowe jelita cienkiego - dzieci 90,- 5. Badanie kontrastowe jelita grubego per os 1 6. Badanie kontrastowe jelita grubego - wlew doodbytniczy 190,- 7. Cholecystografia doustna 80,- 8. Cholecystografia dożylna 180,- 9. Cholecystografia Biliscopin 30 ml Cholangiografia przez dren Kehra ,- 11. Cholangiografia śródoperacyjna ECPW HSG 1 1

11 14. Urografia morfologiczna 190,- 15. Urografia minutowa (Kontrast uropolina) Cystografia dorosłych 110,- 17. Cystouretrografia mikcyjna u dzieci 100,- 18. Pielografia wstępująca Uretrografia wstępujaca 100,- 20. Urografia +tomo nerek Radiculografia lędźwiowa 160,- 22. Fistulografia 70,- 23. Flebografia - kończyna 1 XVI.Badanie mammograficzne 1. Mammografia 2. Mammografia jednej piersi 3. Mammograficzne zdjęcie celowane XVII. Badania ultrasonograficzne 1. Ultrasonografia tarczycy 2. Ultrasonografia jamy brzusznej 3. ECHO serca 4. ECHO serca z Dopplerem 5. Ultrasonografia stawu biodrowego 6. Ultrasonografia prostaty 7. Ultrasonografia jąder 8. Ultrasonografia ślinianek 9. Ultrasonografia sutka 10. USG narządów miednicy mniejszej - ginekologiczne 11. USG położnicze 12. USG szyi 13. USG dużych stawów (barkowego,kolanowego,innych) 14. USG mięśni i ścięgien 15. USG wybiórcze jednego narządu 16. USG jam opłucnej 17. USG mózgowia przez ciemiączko 18. USG naczyń jednej okolicy ciała 55,- 19. Biopsja sutków pod kontrolą USG 60,- 15,- 59,- 55,-

12 20. Biopsja sutków pod kontrolą USG + bad.histopatologiczne Biopsja tarczycy, ślinianek lub węzłow chłonnych pod kontrolą USG ,- Cennik usług medycznych w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla pacjentów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Lp. Wyszczególnienie cena 1. Porada lekarza specjalisty 25,00 2. Ćwiczenia wg metod neurokinezjologicznych (VOJTY lub BOBATH) 30` / 60` 3. Ćwiczenia indywidualne z dzieckiem 30` 25,00 4. Gimnastyka przy porażeniu połowiczym (terapia ręki) 30` 25,00 80,- 30,,00 / 50,00 Cennik usług medycznych obowiązujących w Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej 4 w Rzeszowie dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. 1. Koszt procedur w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie: I. Oddział Urazowo- Ortopedyczny: 1. Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego ( bez protezy) ,00 zł 2. Artroskopia lecznicza stawu ,00 zł 3. Zespolenie złamania w obrębie kończyny górnej ,00 zł 4. Zespolenie złamania w obrębie kończyny dolnej ,00 zł II. Oddział Ginekologiczno Położniczy 1. Zabiegi w obrębie macicy i oraz przydatków ,00 zł 2. Procedury zabiegowe na pochwie, sromie i szyjce macicy ,00 zł 3. Poród naturalny ,00 zł 4. Cięcie cesarskie ,00 zł 5. Zabiegi laparoskopowe ,00 zł III. Oddział Chirurgii Naczyniowej 1. Zabiegi na naczyniach żylnych ,00 zł 2. Zabiegi w zakresie serca,osierdzia i dużych naczyń ,00 zł IV. Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii 1. Laparotmia zwiadowcza ,00 zł 2. Laparatomia z uwolnieniem zrostów otrzewnowych ,00 zł 3. Procedury okołoodbytnicze u dorosłych ,00 zł 4. Resekcja odbytnicy ,00 zł 5. Przepuklina udowa i pachwinowa ,00 zł 6. Usunięcie wyrostka robaczkowego ,00 zł 7. Amputacje ,00 zł 8. Biopsja i miejscowe wycięcie tkanki piersi w schorzeniach nienowotworowych piersi ,00 zł 9. Procedury zabiegowe związane z gruczołami dokrewnymi ,00 zł 10.Cholecystektomia ,00 zł 11. Laparoskopowa cholecystektomia ,00 zł 12. Duże zabiegi na jelitach ,00 zł 13. Ewakuacja guza zaotrzewnowego (ropień) ,00 zł 14. Przetoczenie krwi (1 jednostka KKCz) - 400,00 zł 15. Badanie śródoperacyjne (INTRA) od narządu - 110,00 zł 16. Inna uretroskopia ,00 zł 17. Badanie cytologiczne od narządu - 108,00 zł 18. badanie histopatologiczne (1 bloczek) - 30,00 zł 19. Częściowe usunięcie nerki ,00 zł

13 20. Kurs w Szkole Rodzenia - 300,00 zł 2. Wszelkie świadczenia wykonywane w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie nie zawarte w pkt.1 są wyceniane wg stawki za 1 osobodzień : 1. Oddział Anestezjoogii i Intensywnej Terapii ,00 zł /1 osobodzień 2. Oddział Chirurgii Naczyniowej - 350,00 zł / 1osobodzień 2. Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii - 350,00 zł / 1osobodzień 3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy - 400,00 zł / 1osobodzień 4. Oddział Chorób Wewnętrznych - 250,00 zł / 1osobodzień 5. Oddział Urazowo Ortopedyczny - 350,00 zł / 1osobodzień 6. Oddział Dziecięcy - 320,00 zł / 1osobodzień

14 Cennik na usługi z zakresu utylizacji i sterylizacji 1. UTYLIZACJA pudełko na igły pudełko tekturowe małe pudełko tekturowe duże -8,5 4. wiaderko -9 STERYLIZACJA 1. narzędzia w pakiecie o szerokości 5-7,5cm 2,50 2. narzędzia w pakiecie o szerokości cm 3,00 3. narzędzia w pakiecie o szerokości 20-25cm 4,00 Wynajem pomieszczeń (m 2 ) miesięcznie 1. Działalność medyczna 12,00 25,00 2. Działalność gospodarcza 22,00 60,00

15 Cennik z zakresu żywienia w Stołówce Szpitalnej 1. Obiad dla osób nie będących pracownikami SP ZOZ Nr.1 10,-

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie L. p. Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ( dla pacjentów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym) Wyszczególnienie 2008 rok I. Porady i zabiegi

Bardziej szczegółowo

I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena

I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena Cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla osób nieubezpieczonych oraz innych osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów L p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 27-221 Poz. 193

Monitor Polski Nr 27-221 Poz. 193 Monitor Polski Nr 27-221 Poz. 193 się ceny urzędowe (Monitor Polski Nr 25, poz. 192), zarządza się, co następuje: 1. Wzarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr14/2015 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 11.03.2015r. CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2013 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 05.06.2013r. CENNIK SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2013 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 05.06.2013r. CENNIK SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2013 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 05.06.2013r. CENNIK SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE 1. PORADNIA CHIRURGICZNA 1 Porada lekarska 50,00 zł 2 Opatrunek zwykły lub

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Obowiązujący od 01.07.2013r.

Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Obowiązujący od 01.07.2013r. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Obowiązujący od 01.07.2013r. Kod kasy

Bardziej szczegółowo

Cennik Procedur i Usług Medycznych Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Cennik Procedur i Usług Medycznych Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach Cennik Procedur i Usług Medycznych Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach Obowiązuje od 01.01.2015r. 1 Cennik procedur i usług medycznych. Rodzaj cena Konsultacja specjalistyczna bez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Zakładowy cennik usług zdrowotnych i badań diagnostycznych

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Zakładowy cennik usług zdrowotnych i badań diagnostycznych Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Zakładowy cennik usług zdrowotnych i badań diagnostycznych 1. Cennik opłat badań laboratoryjnych: l.p. Rodzaj badania

Bardziej szczegółowo

Szpitalny Oddział Ratunkowy / Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Szpitalny Oddział Ratunkowy / Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna I 1 Porada lekarska Nie obejmuje badań diagnostycznych, doliczane wg cennika 50,00 2 Konsultacja specjalistyczna nie dotyczy 50,00 3 Konsultacja specjalistyczna ginekologiczno - położnicza + koszt USG

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH SPZOZ w KRAŚNIKU

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH SPZOZ w KRAŚNIKU CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH SPZOZ w KRAŚNIKU I. BADANIA LABORATORYJNE 1. Badanie ogólne moczu 5,00 zł 2. Badanie moczu na cukier i aceton 5,00 zł 3. Badanie moczu na białko 5,00 zł 4. OB. 3,00 zł 5. Morfologia

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY. 20 luty 2012 roku. Szpital Wojewódzki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego

CENNIK KOMERCYJNY. 20 luty 2012 roku. Szpital Wojewódzki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego Strona 1 z 20 CENNIK KOMERCYJNY Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 tel ( 068 ) 329-62 - 00 fax ( 068 ) 327-02

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto Lp. Kod Usługa Cena netto I Koszty hotelowe jednego osobodnia w oddziale szpitalnym 1 4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 4500 Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.działdowska 1 tel.: 52-27-380 tel/fax : 621-41-55 e-mail: szpital@litewska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Strona 1 z 34 MEDYCZNYCH Kopia nr: Własność: Żadna część niniejszej procedury nie może być zmieniana ani kopiowana bez wiedzy i zgody Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością STANOWISKO DZIAŁ DATA

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach obowiązujących od 1.05.2015 r.

Cennik Usług Medycznych WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach obowiązujących od 1.05.2015 r. I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2 Hematologia.. 2 Serologia.. 2 Biochemia.. 3 Analityka ogólna.. 5 Markery nowotworowe. 5 Badania hormonalne. 6 Diagnostyka infekcji. 6 Bakteriologia.. 7 Badania wykonywane

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

CENNIK USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE S t r o n a 1 CENNIK USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE obowiązuje od 15 października 2010 roku S t r o n a 2 I. IZBA PRZYJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Cennik Lp. Wyszczególnienie Cena zł. 1 2 3

Cennik Lp. Wyszczególnienie Cena zł. 1 2 3 Cennik Lp. Wyszczególnienie Cena zł. 1 2 3 PORADY, ZABIEGI I INNE 1 Porada lekarska: a) lekarz p.o.z. 50,00 b) lekarz specjalista 70,00 c) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny pracy 70,00 d) lekarz

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA OTOLARYNGOLOGIA Nazwa / opis zabiegu / rozpoznanie Cena dla pacjenta w PLN procedura implant razem 1 Ablacja podniebienia 2 500,00-2 500,00 2 Adenotomia dziecka 2 500,00-2 500,00 3 Adenotomia osoby dorosłej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Usługi medyczne Ekg Ekg z opisem Kroplówka Nebulizacja leku dostarczonego przez pacjenta w nebulizatorze ultradzwiękowym Pomiar ciśnienia tętniczego

Bardziej szczegółowo

Szpital Lipno Sp. z o.o.

Szpital Lipno Sp. z o.o. Numery telefonów Lp. Jednostka / Oddział Nr telefonu 1. Pracownia Endoskopowa 054 288 02 01 2. EKG i EEG 054 288 02 26 3. Tomograf Komputerowy 054 288 03 95 4. Pracownia Serologii z Bankiem Krwi 054 288

Bardziej szczegółowo

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I tylko dla pacjentów nieubezpieczonych SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I Nazwa procedury Kod produktu Kod procedury Cena dla pacjenta 1. Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 5.09.01.0000001

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 Indeks Opis J.M. Cena brutto 1 Hospitalizacja na oddziale szpitalnym pobyt NFZ* 2 Pobyt opiekuna osoby hospitalizowanej na oddziale

CENNIK 2015 Indeks Opis J.M. Cena brutto 1 Hospitalizacja na oddziale szpitalnym pobyt NFZ* 2 Pobyt opiekuna osoby hospitalizowanej na oddziale CENNIK 2015 Indeks Opis J.M. Cena brutto 1 Hospitalizacja na oddziale szpitalnym pobyt NFZ* 2 Pobyt opiekuna osoby hospitalizowanej na oddziale szpitalnym doba 10,00 zł 3 Pobyt pacjenta w ZOL doba 100,00

Bardziej szczegółowo

pieczątka Zakładu Zał nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego z dnia 31.03.2014r Nr 4/2014 Dyrektora SPZOZ im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu

pieczątka Zakładu Zał nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego z dnia 31.03.2014r Nr 4/2014 Dyrektora SPZOZ im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu CENNIK ŚWIADCZEŃ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu obowiązujący od 0.04.204r. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH LABORATORIUM OGÓLNE Analityka Ogólna

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Aneks 3) Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH Strona1 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH obowiązujący od dnia 02.01.2013 I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2 Hematologia.. 2 Serologia.. 2 Biochemia.. 2 Analityka

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO HEMATOLOGIA CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 1. OB 3,00 zł 2. Retikulocyty 6,00 zł 3. Morfologia krwi obwodowej z żyły (18 parametrów) 8,00 zł 4. Morfologia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I POZOSTAŁYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z O.O. NA ROK 2014

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I POZOSTAŁYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z O.O. NA ROK 2014 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Naszą Troską Troską Jakość Usług Medycznych Ambicją Ambicją CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I POZOSTAŁYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GŁOGOWSKI SZPITAL

Bardziej szczegółowo