Zamojskie Studia i Materiały ZAMOŚĆ 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamojskie Studia i Materiały ZAMOŚĆ 2012"

Transkrypt

1 Zamojskie Studia i Materiały ZAMOŚĆ 2012 Rok wyd. XIV, zeszyt 1(35) Fizjoterapia Rafał Sapuła 1,2,3, Iwona Głowacka 4, Andrzej Lesiak 1, Wiesław Siwek 1, Krzysztof Mataczyński 1,5 1 Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu 2 Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 3 Zamojska Klinika Rehabilitacji WSZiA w Zamościu 4 Absolwentka kierunku Fizjoterapia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu 5 SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Ocena efektywności pacjentów w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa Streszczenie Wstęp. Zespoły bólowe kręgosłupa to szybko narastająca choroba cywilizacyjna. Ocenia się, iż % dorosłej populacji doświadcza bólów kręgosłupa. Występują one u ok. 90% populacji po 40 roku życia. Cel. Ocena skuteczności pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa oraz współistnieją wielopoziomową dyskopatią w oparciu o wybrane parametry. Materiał i metoda. Ocenie poddano 37 pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa, w przebiegu choroby zwyrodnieniowej ze współistniejącą wielopoziomową dyskopatią. Badania przeprowadzono w Zamojskiej Klinice Rehabilitacji WSZiA w Zamościu w oparciu o autorską ankietę oraz badanie kliniczne. Pacjenci badani byli dwukrotnie w dniu rozpoczęcia i zakończenia trwającej 3 tygodnie w warunkach oddziału dziennego. Program obejmował zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapię oraz mobilizacje. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wyniki i wnioski. Fizjoterapia w zespołach bólowych kręgosłupa prowadzona w warunkach ambulatoryjnych zmniejsza dolegliwości bólowe oraz nasilenie objawów korzeniowych. Leczenie usprawniające powoduje istotną poprawę ruchomości kręgosłupa lędźwiowego. Rehabilitacja badanej grupy nie wpłynęła na zmianę czucia powierzchniowego oraz odruchów rozciągowych. Słowa kluczowe: zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, dyskopatia, rehabilitacja

2 34 Zamojskie Studia i Materiały Wstęp Zespoły bólowe kręgosłupa to szybko narastająca choroba cywilizacyjna. Są one najczęstszą przyczyną wizyt pacjentów w gabinetach lekarskich i ośrodkach rehabilitacyjnych, natomiast drugim pod względem częstości powodem niesprawności fizycznej i absencji w pracy osób poniżej 45 roku życia. Ocenia się, iż % dorosłej populacji doświadcza bólów kręgosłupa. Występują one u ok. 90% populacji po 40 roku życia. Najrzadziej dotyczą odcinka piersiowego (2 5%), natomiast najwięcej dolegliwości występuje w odcinku lędźwiowym (ok %). Większość dolegliwości bólowych pleców ma charakter ostry i ustępuje w ciągu 3 miesięcy. Bóle, które trwają dłużej niż 3 miesiące, określane są przewlekłymi. Przeważająca część przypadków dotyczy zaburzenia statystyki i czynności kręgosłupa, określanych też jako konflikt kostno-dyskowo-nerwowy [11]. Etiologia dolegliwości bólowych jest bardzo złożona, jednak w większości przyczyna związana jest ze zmianami mechanicznymi w obrębie krążka międzykręgowego oraz ze zmianami zwyrodnieniowymi struktur jednostki ruchowej kręgosłupa w danym segmencie [4]. Znacznie rzadziej procesem chorobowym objęte są więzadła lub mięśnie. Niekiedy przyczyną zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa są urazy lub stan zapalny (zapalenie kręgów, zapalenie kręgów i krążków międzykręgowych) lub procesy ekspansywne w kanale kręgowym czy bezpośrednio obejmujące korzenie nerwowe (np. nerwiaki). Zespoły bólowe mogą również wystąpić w wyniku rzutowania bólu z innych okolic (np. rzekomokorzeniowy ból w przypadku zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych) [2, 8]. Czynnikami ryzyka wystąpienia zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa są nadwaga, wiek (ponad 40 lat), niewydolność mięśni brzucha i tułowia, przebyte ciąże, niewłaściwa mechanika ciała w czasie pracy w pozycjach wymuszonych i niekorzystnie obciążających kręgosłup. Nie bez znaczenia pozostają także czynniki psychologiczne. Zaburzenia osobowości ze skłonnością do depresji, hipochondrii lub reaktywnej ucieczki w chorobę, nakładając się na objawy somatyczne zespołu bólowego kręgosłupa, stanowią bardzo niekorzystną prognozę [3, 10]. Skuteczność leczenia bólów krzyża zależy od precyzyjnej diagnozy, polegającej na stwierdzeniu, która struktura wywołuje ból, jak również na właściwym rozpoznaniu rodzaju zaburzenia. Leczenie bólów kręgosłupa jest trudne i musi być kompleksowe. Kompleksowość postępowania leczniczego wynika z istoty choroby i powikłań, jakie jej towarzyszą [5]. Mimo stałego doskonalenia i opracowywania technik operacyjnych, dużą rolę odgrywa leczenie usprawniające, któremu należy nadać odpowiednią rangę. Duże znaczenie ma też profilaktyka. Właściwa edukacja, mająca na celu zmianę niewłaściwych nawyków i wskazanie, jak się posługiwać własnym kręgosłupem, mogą być potężną bronią w walce o zdrowie [6, 9]. Cel pracy Celem pracy była ocena skuteczności pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa i współistnieją wielopoz. dyskopatią w oparciu o wybrane parametry. Materiał i metoda Ocenie poddano 37 pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa, w przebiegu choroby zwyrodnieniowej ze współistniejącą wielopoziomową dyskopatią.

3 Rafał Sapuła i inni Ocena efektywności pacjentów w zespołach bólowych Wiek pacjentów zawierał się pomiędzy 25 a 78 rokiem życia. W badanej grupie było 14 mężczyzn i 23 kobiety. Badania przeprowadzono w Zamojskiej Klinice Rehabilitacji WSZiA w Zamościu w oparciu o autorską ankietę oraz badanie kliniczne. Pacjenci badani byli dwukrotnie w dniu rozpoczęcia i zakończenia trwającej 3 tygodnie w warunkach oddziału dziennego. Program obejmował zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapię opartą na ćwiczeniach gibkościowych, stabilizujących, wzmacniających gorset mięśniowy, mięśnie obręczy biodrowej, kończyn dolnych oraz elementach mobilizacji tkanek miękkich i kręgosłupa. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wartości analizowanych parametrów ze względu na ich nominalną skalę pomiaru scharakteryzowano przy pomocy liczności i odsetka. Do oceny istnienia różnic bądź zależności między analizowanymi parametrami użyto tabel wielodzielczych i testu jednorodności lub niezależności χ 2. Przyjęto 5% błąd wnioskowania i związany z nim poziom istotności p 0,05 wskazujący na istnienie istotnych statystycznie różnic lub zależności. Analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe STATISTICA v. 7.1 (StatSoft, lska). Uzyskane wyniki przedstawiono w tabelach i na rycinach. W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę badanej grupy. Tab. 1. Charakterystyka badanej grupy Wyszczególnienie Liczność % ,9 Wiek , ,0 Płeć kobieta 23 62,2 mężczyzna 14 37,8 Miejsce zamieszkania wieś 16 43,2 miasto 21 56,8 podstawowe 6 16,2 Wykształcenie średnie 22 59,5 wyższe 9 24,3 kawaler/panna 8 21,6 Stan cywilny żonaty/mężatka 26 70,3 wdowiec/wdowa 1 2,7 rozwiedziony/rozwiedziona 2 5,4 pracuje 17 45,9 Praca bezrobotna/y 9 24,4 rencista/rencistka 5 13,5 emeryt emerytka 6 16,2 siedzący 12 32,4 Tryb życia umiarkowanie aktywny 15 40,6 aktywny 10 27,0 35

4 Zamojskie Studia i Materiały Wyniki W wyniku przeprowadzonej stwierdzono istotną poprawę ruchomości kręgosłupa ocenianą próbą palce-podłoga (p < 0,05), testem Schobera (p < 0,05) oraz pomiarami liniowymi (p < 0,05). Graficzną prezentację przedstawiają odpowiednie tabele. Stwierdzono istotną poprawę zakresu ruchomości kręgosłupa lędźwiowego w wyniku przeprowadzonej (p < 0,05). Stwierdzono istotne zmniejszenie nasilenia objawów korzeniowych po przeprowadzonej (p < 0,05). Nie stwierdzono zmiany stopnia czucia powierzchniowego z wynikiem po (p > 0,05). Stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie odczuwania bólu u pacjentów po przebytej (p > 0,05). Stwierdzono, iż rehabilitacja wpływa istotnie na zmniejszenie bólu sytuacyjnego przed jak i po (p = 0,05). Tab. 2. równanie próby palec-podłoga przed i po 0 15 cm cm cm cm cm 0 15 cm 13 (35,1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) cm 0 (0%) 2 (5,4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) cm 0 (0%) 3 (8,1%) 7 (18,9%) 0 (0%) 0 (0%) cm 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (24,3%) 0 (0%) cm 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (5,4%) 1 (2,7%) χ 2 = 94,45 p < 0,00001 po cm cm cm cm 0 15 cm 0 15 cm cm cm cm cm Rys. 1. Graficzne porównanie próby palce-podłoga u pacjentów przed i po Tab. 3. równanie testu Schobera przed i po 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 1 cm 1 (2,7%) 3 (8,1%) 0 (0%) 0 (0%) 2 cm 0 (0%) 6 (16,2%) 9 (24,3%) 1 (2,7%) 3 cm 0 (0%) 0 (0%) 5 (13,5%) 2 (5,4%) 4 cm 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (27,0%) χ 2 = 43,83 p < 0,

5 Rafał Sapuła i inni Ocena efektywności pacjentów w zespołach bólowych po 4cm 3cm 2cm 1cm 1cm 2cm 3cm 4cm Rys. 2. Graficzne prezentacja testu Schobera przed i po Tab. 4. równanie zakresu ruchu kręgosłupa w odcinku lędźwiowym przed i po zgięcie wyprost skłon w prawo skłon w lewo skręt zgięcie 1 (2,7%) 2 (5,4%) 1 (2,7%) 0 (0%) 0 (0%) wyprost 0 (0%) 5 (13,5%) 9 (24,4%) 0 (0%) 0 (0%) skłon w prawo skłon w lewo 0 (0%) 0 (0%) 6 (16,2%) 2 (5,4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (18,9%) 1 (2,7%) skręt 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (8,1%) χ 2 = 7,48 p < 0,00001 skręt po skłon w lewo skłon w prawo wyprost zgięcie zgięcie wyprost skłon w prawo skłon w lewo skręt Rys. 3. Graficzne porównanie ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym u pacjentów przed i po 37

6 Zamojskie Studia i Materiały Tab. 5. równanie występowania objawów korzeniowych przed i po dodatni ujemny dodatni 18 (48,6%) 1 (2,8%) χ 2 = 29,52 ujemny 0 (0%) 18 (48,6%) p < 0,00001 po ujemny dodatni dodatni ujemny Rys. 4. Graficzne porównanie objawów korzeniowych u pacjentów przed i po Tab. 6. równanie czucia powierzchniowego przed i po zachowane osłabione zachowane 32 (86,5%) 1 (2,7%) χ 2 = 1,64 p = 0,2 osłabione 4 (10,8%) 0 (0%) po osłabione zachowane osłabione zachowane Rys. 5. Graficzne porównanie czucia powierzchniowego u pacjentów przed i po Tab. 7. równanie odczuwania bólu przed i po lekki (1-4) średni (5-6) silny (7-10) lekki (1-4) 2 (5,4%) 1 (2,7%) 0 (0%) średni (5-6) 13 (35,1%) 2 (5,4%) 0 (0%) silny (7-10) 13 (35,1%) 4 (10,8%) 2 (5,4%) χ 2 = 34,92 p = 0,

7 Rafał Sapuła i inni Ocena efektywności pacjentów w zespołach bólowych po silny (7-10) średni (5-6) lekki (1-4) lekki (1-4) średni (5-6) silny (7-10) Rys. 6. Graficzne porównanie oceny bólu u pacjentów przed i po Tab. 8. równanie sytuacyjnego bólu przed i po pojawia się po lekkim ustępuje po odpoczynku pojawia się po lekkim ustępuje po odpoczynku jest ciągły pojawia się w pozycji stojącej pojawia się po długotrwałym 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2,7%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (16,2%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (8,1%) jest ciągły 1 (2,7%) 3 (8,1%) 6 (16,2%) 5 (13,5%) 8 (21,7%) pojawia się w pozycji stojącej pojawia się po długotrwałym 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2,7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (8,1%) χ 2 = 26,56 p = 0,05 po pojawia się po długotrwałym pojawia się w pozycji stojącej jest ciągły ustępuje po odpoczynku pojawia się po lekkim zgięcie wyprost skłon w prawo skłon w lewo skręt Rys. 7. Graficzna prezentacja oceny bólu sytuacyjnego przed i po 39

8 Zamojskie Studia i Materiały Wnioski Fizjoterapia realizowana w oddziale dziennej w zespołach bólowych dolnego kręgosłupa powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz zmniejszenie nasilenia objawów korzeniowych. Leczenie usprawniające powoduje istotną poprawę ruchomości kręgosłupa lędźwiowego Rehabilitacja badanej grupy nie wpłynęła na zmianę czucia powierzchniowego oraz odruchów rozciągowych. Literatuta 1. Dwornik M., Białoszewski D., Kiebzak W., Łyp M.: Korelacja wybranych elementów badania przedmiotowego ze skutecznością leczenia fizjoterapeutycznego u pacjentów z przewlekłymi bolami krzyża, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2007, 9(3), s Dreyer S.J., Dreyfuss P.H., Low back pain and the zygapophysial joints, Archives of Physical, Medicine & Rehabilitation, 1996, 77, Fryomoyer J.W., Cats-Barill W.L., An overview of the incidence and costs of low back pain, Orfhopaedic Clinics of North America, 1997, 22, s Hartman L., dręcznik technik osteopatycznych w leczeniu manualnym kręgosłupa i stawów obwodowych, ZL NATURA, Warszawa Kwolek A., Rehabilitacja Medyczna, Urban & Partner, Wrocław Laughin A., Bóle kręgosłupa, ASTRUM, Wrocław Molas A., Mataczyński K., Sapuła R., Fizjoterapia w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, Zamojskie Studia i Materiały, 2004, 2, s demski R., Neurologia, diagnostyka i leczenie, Urban & Partner, Wrocław Rąpała K., Zespoły bólowe kręgosłupa zagadnienia wybrane, PZWL, Warszawa Tancred B., Tancred G., Implementation of exercise programmes for prevention and treatment of low back pain, Physiotherapy, 1996, 82(3), s Żytkowski A., Durda A., Etiopatogeneza zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowokrzyżowego, Terapia, 2005, 12. Evaluation of the effectiveness of rehabilitation patients with low back pain Abstract Introduction. Low back pain is a fast-growing disease of civilization. It is estimated that % of the adult population experiences low back pain. They occur in about 90% of the population after 40. The aim of study. Evaluation of the effectiveness of rehabilitation in patients with osteoarthritis of spine and with coexisting multi-level discopathy based on selected parameters. Material and method. Studied 37 patients with low back pain with spondyloarthrosis and with coexisting multi-level discopathy. The study was conducted in Rehabilitation Clinic of Zamość University of Management and Administration, based on the author s questionnaire and clinical examination. Patients were examined twice, the first day of rehabilitation and second time in the last day of rehabilitation. 40

9 Rafał Sapuła i inni Ocena efektywności pacjentów w zespołach bólowych The rehabilitation program included treatments of physiotherapy, kinesitherapy and mobilizations. The results were statistically analyzed. Results and conclusions. Physiotherapy for outpatient conditions with low back pain reduce pain and ischias symptoms. Rehabilitation treatment improved mobility of spine. Rehabilitation of the study group did not alter the surface sensation and stretch movement. Keywords: low back pain, spodylosis lumbalis, spondyloarthrosis, discopathy, rehabilitation 41

МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2013. V.3. P. 206-213 УКРАЇНИ. 2013. Т.3. С. 206-213

МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2013. V.3. P. 206-213 УКРАЇНИ. 2013. Т.3. С. 206-213 YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2013. V.3. P. 206-213 УКРАЇНИ. 2013. Т.3. С. 206-213 УДК 616.8 ZESPOŁY BÓLOWE SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA U LEKARZY-STOMATOLOGÓW Renata SKALSKA-IZDEBSKA

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski

mgr Danuta Garczyk Praca na stopień doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej Promotor: Dr hab. med. Roman Jankowski Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I mgr Danuta Garczyk Zadowolenie chorego jako wyraz jakości opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu

Bardziej szczegółowo

Efekty rehabilitacji chorych z udarem mózgu po operacyjnym leczeniu złamania szyjki kości udowej

Efekty rehabilitacji chorych z udarem mózgu po operacyjnym leczeniu złamania szyjki kości udowej Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 26, 1, 1 7 Greta Czarnecka, Mariusz Drużbicki, Andrzej Kwolek Efekty rehabilitacji chorych z udarem mózgu po operacyjnym leczeniu złamania szyjki kości

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Aktywnoœć fizyczna pięćdziesięciolatków Physical activity of people in their fifties

Aktywnoœć fizyczna pięćdziesięciolatków Physical activity of people in their fifties GERONTOLOGIA POLSKA 2014, 4, 159-165 ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL paper Aktywnoœć fizyczna pięćdziesięciolatków Physical activity of people in their fifties Ewa Zasadzka, Sylwia Kropińska, Mariola Pawlaczyk

Bardziej szczegółowo

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk Adres redakcji: Wydział Śląskiej Akademii Medycznej ul. Jedności 2, 41-200 Sosnowiec Konsultacyjna

Bardziej szczegółowo

Ocena fotogrametryczna zaburzeń postawy ciała w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych

Ocena fotogrametryczna zaburzeń postawy ciała w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Joanna GOLEC 1,2 Agnieszka ZIEMKA 1 Elżbieta SZCZYGIEŁ 2,3 Dorota CZECHOWSKA 1 Agata MILERT 4 Agnieszka KRESKA-KORUS 5 Edward GOLEC 1,6 Ocena fotogrametryczna zaburzeń

Bardziej szczegółowo

Człowiek w świecie zdrowia, sportu i ekonomii

Człowiek w świecie zdrowia, sportu i ekonomii Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu Człowiek w świecie zdrowia, sportu i ekonomii The human in the world of health, sport and economics Redakcja naukowa Radosław Muszkieta Walery

Bardziej szczegółowo

Instytut Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 5

Instytut Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 5 PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE Aluna Fizykoterapia skojarzona w wybranych schorzeniach narządu ruchu przykładowe zastosowania kliniczne oraz rezultaty badań naukowych Combined physical therapy in chosen

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia funkcjonalne stawów skroniowo-żuchwowych; konieczność współpracy specjalistów fizjoterapii i stomatologii

Zaburzenia funkcjonalne stawów skroniowo-żuchwowych; konieczność współpracy specjalistów fizjoterapii i stomatologii ROZDZIAŁ IV ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2013 ZDROWIE I DOBROSTAN 1 Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie The Institute of

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KOLEGIUM REDAKCYJNE EDITORIAL COMMITTEE Redaktor Naczelny Editor-in-Chief dr hab. Maria Danuta Głowacka Zastępcy Redaktora Naczelnego Vice Editor-in-Chief dr hab.

Bardziej szczegółowo

VI Sympozjum. Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki

VI Sympozjum. Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki VI Sympozjum Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa, 4 marca 2011 1 VI Sympozjum

Bardziej szczegółowo

WPŁYW REGULARNYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NA JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET W TRAKCIE CHEMIOTERAPII RAKA PIERSI

WPŁYW REGULARNYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NA JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET W TRAKCIE CHEMIOTERAPII RAKA PIERSI Nowiny Lekarskie 2013, 82, 3, 215 221 KATARZYNA HOJAN, OWIDIA OZGA-MAJCHRZAK, MARTA LISZKA WPŁYW REGULARNYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NA JAKOŚĆ ŻYCIA KOBIET W TRAKCIE CHEMIOTERAPII RAKA PIERSI THE IMPACT OF

Bardziej szczegółowo

Cervical spine injuries in victims of road accidents in cases evaluated in Department of Forensic Medicine, Poznan University of Medical Sciences

Cervical spine injuries in victims of road accidents in cases evaluated in Department of Forensic Medicine, Poznan University of Medical Sciences Żaba Orzecznictwo C i wsp. Lekarskie Obrażenia 2010, kręgosłupa 7(2): 89-93 szyjnego ofiar wypadków drogowych na podstawie przypadków opiniowanych... 89 Obrażenia kręgosłupa szyjnego ofiar wypadków drogowych

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY SPONSORZY PATRONI MEDIALNI

PARTNERZY SPONSORZY PATRONI MEDIALNI 1 PARTNERZY SPONSORZY PATRONI MEDIALNI 2 VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe

Bardziej szczegółowo

NR 2 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 21 ISSN-1230-8323

NR 2 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 21 ISSN-1230-8323 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 21 NR 2 2013 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Dyskopatia lędźwiowa u dzieci aspekt neurochirurgiczny

Dyskopatia lędźwiowa u dzieci aspekt neurochirurgiczny CHILD NEUROLOGY NEUROLOGIA DZIECIĘCA Vol. 15/2006 Nr 30 PRACA POGLĄDOWA/REVIEW PAPER Dyskopatia lędźwiowa u dzieci aspekt neurochirurgiczny Lumbar disc herniation in childhood neurosurgical aspect Marek

Bardziej szczegółowo

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 3 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Chorzy po pierwszym zawale serca w obserwacji odległej analiza w grupach wiekowych

Chorzy po pierwszym zawale serca w obserwacji odległej analiza w grupach wiekowych Ann. Acad. Med. Siles. 2006, 60, 6 PRACA ORYGINALNA Katarzyna Mizia-Stec, Katarzyna Kańczuga, Weronika Zwolińska, Paweł Kumor, Agnieszka Niedojadło-Kumor, Zbigniew Gąsior Katedra i Klinika Kardiologii

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE. Balneofizjoterapia a gospodarka lipidowa ustroju. Balneotherapy in Regard to Organism s Lipid Parameters

PRACE ORYGINALNE. Balneofizjoterapia a gospodarka lipidowa ustroju. Balneotherapy in Regard to Organism s Lipid Parameters PRACE ORYGINALNE Piel. Zdr. Publ. 2015, 5, 2, 151 158 ISSN 2082-9876 Copyright by Wroclaw Medical University Jadwiga Kuciel-Lewandowska A D, Małgorzata Paprocka-Borowicz E, F Balneofizjoterapia a gospodarka

Bardziej szczegółowo

STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE

STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE Spis treści SPIS SKRÓTÓW... 3 1. CEL STANOWISKA... 5 2. PRZEWLEKŁY BÓL KRĘGOSŁUPA (CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW KRĘGOSŁUPA)...

Bardziej szczegółowo

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP 439 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 4, 439 451 Ewa Szeliga 1,2, Monika Bal-Bocheńska 1,2, Ewelina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W TRYBIE ZAOCZNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu

Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu PRACA POGLĄDOWA Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu Hospital rehabilitation in patients after brain tumor operation Jarosław Pasek 1, Tomasz Pasek 2, Piotr Ładziński 3, Aleksander

Bardziej szczegółowo

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Ocena obciążenia psychofizycznego oraz zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji. w dziedzinie FIZJOTERAPIA

Program specjalizacji. w dziedzinie FIZJOTERAPIA CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w dziedzinie FIZJOTERAPIA Program podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy

Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy : 39 43 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE POGLĄDOWE REVIEWS Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy PL ISSN 1734-3402 Vestibular rehabilitation

Bardziej szczegółowo

Buflomedil associated with pentoxifylline in the treatment of patients with intermittent claudication. Opened, randomised, one-centre-based study

Buflomedil associated with pentoxifylline in the treatment of patients with intermittent claudication. Opened, randomised, one-centre-based study ORIGINAL PAPER Acta Angiol. Vol. 9, No. 3, pp. 19 122 Copyright 23 Via Medica ISSN 1234 95X Buflomedil associated with pentoxifylline in the treatment of patients with intermittent claudication. Opened,

Bardziej szczegółowo