TERAPIA MANUALNA HOLISTYCZNA PROGRAM KURSU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERAPIA MANUALNA HOLISTYCZNA PROGRAM KURSU"

Transkrypt

1 TERAPIA MANUALNA HOLISTYCZNA PROGRAM KURSU WERSJA

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Moduł I... 6 Podstawowe pojęcia w modelu dynamicznym rozumienia procesów chorobowych oraz procesów zdrowienia Bodźce zabiegowe stosowane w TMH: biomechaniczne, odruchowe oraz słowne...8 Zespół segmentu ruchowego kręgosłupa (srk)...10 Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania Terapii Manualnej Holistycznej...10 Techniki badawcze...11 Techniki zabiegowe...12 Klinika Terapia edukacyjna Autoterapia Moduł II Seans zabiegowy...17 Reakcje pozabiegowe...17 Techniki badawcze segmentu ruchowego kręgosłupa (srk) c.d...18 Techniki zabiegowe segmentów ruchowych kręgosłupa c.d...18 Techniki zabiegowe dla stawu krzyżowo-biodrowego (skb) c.d...19 Techniki zabiegowe dla stawów żeber...19 Techniki zabiegowe w dysfunkcjach struktur połączenia głowowo-szyjnego...19 Klinika Zespół czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego...20 Terapia edukacyjna Autoterapia Moduł III Miednica...24 Stawy krzyżowo-biodrowe - celowane techniki badawcze (powtórka) i zabiegowe...24 Segmenty ruchowe kręgosłupa lędźwiowego i przejścia piersiowo-lędźwiowego...24 Kręgosłup piersiowy środkowy i górny...25 Techniki mobilizacji uruchamiających specyficzne elementy gry stawowej stawów kończyn dolnych...25 Klinika Zespoły lędźwiowe (l) oraz lędźwiowo-krzyżowe (l/s)...25 Zespół zaburzeń czynności odcinka piersiowego środkowego kręgosłupa (Thm)...27 Terapia edukacyjna Autoterapia Centrum Terapii Manualnej. 2

3 Wprowadzenie Terapia Manualna Holistyczna obchodzi w tym roku (2014) trzydziestopięciolecie powstania i rozwoju. W swojej koncepcji uznaje niepodważalne znaczenie nauk medycznych jako podstawy w badaniu, diagnozie oraz leczeniu. Medycyna poczyniła ogromne postępy w ratowaniu życia oraz leczeniu chorób organicznych. Z jakiegoś powodu nie zajmuje się jednak wystarczająco wydajnie leczeniem chorób o charakterze pierwotnym - pochodzenia czynnościowego. A jest to, jak obliczono, ok. 80% przyczyn wszystkich chorób gnębiących człowieka. Ponadto, co ważne, chorobom organicznym towarzyszą także zaburzenia czynności. Dysfunkcyjność więc wydaje się być zjawiskiem powszechnym. Co zatem jest istotą dysfunkcji, zaburzeń czynności i w ślad za tym, chorób czynnościowych? Wielodziesięcioletnie badania zachowania się organizmu pod wpływem różnych bodźców, wykazały, iż istotą reakcji jest czynnościowo zmieniony stan tkanek. Dotyczy on przede wszystkim struktur łącznotkankowych. Co ważne, zmiana ta nie jest rejestrowana przez obiektywne badania medyczne! Chory cierpi a medycyna nie znajduje przyczyny Ta patologiczna czynnościowo aktywność tkankowa towarzyszy wszystkim poznanym stanom chorobowym naszego organizmu. Przy jej pomocy można wytłumaczyć dysfunkcje rozpoznawane różnymi technikami badania przez prowokowanie ale także badaniem ruchomości fizjologicznej, parafizjologicznej, zmianami strukturalnymi itd. Tą drogą można także wytłumaczyć przenoszenie się zaburzeń czynności z narządu ruchu na układ wegetatywny. Jest to zjawisko powszechne, dzięki niemu można usprawiedliwić wpływ zaburzeń czynności na generowanie objawów praktycznie we wszystkich dziedzinach medycyny a w tym terapii manualnej. Ponadto, co bardzo ważne, reaguje zmianą swojego stanu na stres psychiczny. Dzięki temu reakcje narządu ruchu na bodźce psychogenne stają się czytelne i można je skutecznie wykorzystać w procesach poznawania indywidualnej patogenezy oraz w skutecznej terapii chorób czynnościowych a także we wspomaganiu leczenia chorób organicznych. Tę patologiczną czynnościowo aktywność tkankową nazwaliśmy roboczo: czynnościową zmianą stanu tkanek (CZST). Jej niezwykłe cechy wykorzystujemy w praktyce terapeutycznej, dzięki ich poznaniu i dalszemu poznawaniu system TMH stał się niezwykle skuteczny w rozwiązywaniu problemów ludzkich pochodzenia pierwotnego. Stanowi istotę niniejszego programu kursu. Program ten jest więc wynikiem obserwacji sposobu reagowania chorych na przeciążenia cywilizacyjne oraz na zadawane bodźce lecznicze. Zweryfikowała Centrum Terapii Manualnej. 3

4 go bezwzględnie codzienna, wieloletnia praktyka terapeutyczna, liczona w dziesiątkach tysięcy udokumentowanych zabiegów. W drodze naturalnej selekcji pozostały w nim tylko takie sposoby myślenia oraz techniki diagnostyczne i zabiegowe, które dynamicznie inicjowały i dalej stymulowały indywidualne procesy lecznicze. Realizuje autorski program oparty o znajomość cech patologicznej czynnościowo aktywności tkankowej, co ją zasadniczo wyróżnia z wszystkich pozostałych szkól terapii manualnej. Terapia Manualna Holistyczna rozpoczęła swój rozwój w oparciu o takie szkoły i takich twórców medycyny manualnej jak: Robert Maigne (Francja), Karel Lewit (Czechy), Karl Sell, Hans P. Bischoff, Herbert Frisch (Niemcy), Freddi Kaltenborn (Norwegia) i in. Na program ten pewien wpływ wywarła także osteopatia - Lauri Hartman (Anglia) oraz medycyna czaszkowo-krzyżowa (E. Upledger). Fizyczność oraz sfera psychiczno-duchowa jest traktowana w TMH jako integralna całość. Wzajemne zależności pomiędzy nimi widać w oparciu o aktualną wiedzę fizjologiczną (Selye, Traczyk i inni) oraz wiedzę i doświadczenie praktyczne. Zależności te wykorzystuje się w pracy z pacjentami. Jest to niezbędne do osiągnięcia pełnego sukcesu leczniczego! W rezultacie takiego połączenia powstał spójny, samodzielny, bardzo skuteczny system, w którym terapeuta jest wyposażony w teoretyczne i praktyczne możliwości całościowego oddziaływania nie tylko na narząd ruchu ale na całą osobowość. System ten niejako wymusza rozwój merytoryczny a także osobisty ludzi biorących udział w procesie leczniczym. Mamy tutaj na myśli zarówno terapeutę jak i chorego! Zrealizowanie zatem niniejszego programu wyposaży uczestników w rzeczywiste a przede wszystkim skuteczne i bezpieczne, umiejętności badania, diagnozy i efektywnego leczenia manualnego zaburzeń czynności i ich skutków. Integralną częścią Terapii Manualnej Holistycznej jest osobiste zaangażowanie pacjenta w proces leczniczy. Wdrażamy zatem edukację w zakresie autoterapii. Jej celem jest: po rozpoznaniu patogenezy i zaprzestaniu negatywnego stymulowania, samodzielne uczestniczenie w procesie zdrowienia i dalej podtrzymywania zdrowia. Centrum Terapii Manualnej. 4

5 Terapia manualna w modelu holistycznym jest zwartym systemem zajmującym się leczeniem zaburzeń czynności narządu ruchu, ujmując go jako sferę integrującą osobowość człowieka. W następstwie tych zaburzeń pojawia się czynnościowa zmiana stanu tkanek okołostawowych, które przyjmują charakter patologicznej aktywności biologicznej. Świadomie oraz aktywnie podąża za dynamiczną zmiennością organizmu. Do tej zmienności dostosowuje swoje procedury diagnostyczne a także lecznicze. Bodźcami są zabiegi biomechaniczne, odruchowe oraz słowo. Ich zadaniem jest pozytywne stymulowanie osobowości ludzkiej do uruchomienia a następnie podtrzymywania procesów zdrowienia. Częścią autoterapii jest w TMH tzw. Terapia Edukacyjna. Przedmiotem jej zainteresowania są reakcje psychogenne narządu ruchu. Pokażemy praktycznie związki pomiędzy nimi a także podstawowe formy terapii edukacyjnej. Ich celem jest rozpoznawanie a następnie redukowanie negatywnych wzorców reagowania narządu ruchu na stres psychiczny. Terapia edukacyjna to zespół procedur psychiczno-fizycznych służących korygowaniu przeciążających wzorców reagowania tkankami narządu ruchu na stres. Program opracowany został dla trzech modułów podstawowych oraz dalszych trzech specjalistycznych. Codziennie pracujemy 8 godzin: 6,5 godziny przeznaczamy na terapię manualną oraz podstawy terapii edukacyjnej. Następne 1,5 godziny poświęcamy nauczaniu autoterapii zaburzeń czynności narządu ruchu wraz z ich skutkami. Centrum Terapii Manualnej. 5

6 Moduł I Koncepcja terapii manualnej holistycznej. Techniki badawcze, techniki zabiegowe. 5 dni - 60 godzin dydaktycznych Terapii Manualnej Holistycznej, w tym: 45 godzin terapii manualnej 9 godzin autoterapii 6 godzin terapii edukacyjnej 1. Rys historyczny medycyny manualnej. 2. Powstanie i rozwój Terapii Manualnej Holistycznej (TMH). 3. Modele rozumienia patogenezy oraz terapii zaburzeń czynności narządu ruchu zaburzenia czynności narządu ruchu pochodzenia pierwotnego model mechanistyczny model mechanistyczny rozwinięty model dynamiczny. 4. Sfery osobowości dynamika wzajemnych interakcji psychiczno-duchowa środowiskowo-społeczna parietalna (narząd ruchu) narządów wewnętrznych płynów ustrojowych filogenetyczno-ontogenetyczna 5. Narząd ruchu jest sferą integrującą osobowość. Podstawowe pojęcia w modelu dynamicznym rozumienia procesów chorobowych oraz procesów zdrowienia. 1. System układów obwodów regulacji. 2. Dostęp do aferencji. 3. Test kontrolny. 4. Szlak migrenowo wegetatywny. Centrum Terapii Manualnej. 6

7 5. Stymulowanie negatywne. 6. Przeciążenie statyczne. 7. Czynnościowa zmiana stanu tkanek generuje ból i inne objawy chorobowe, w tym wegetatywne przypomina stany zapalne wytwarza dostęp do aferencji pamięć tkankowa przenoszenie informacji różnymi drogami przez czynnościową aktywność tkankową można wytłumaczyć wpływ stresu na reakcje zmianami biomechanicznymi może wywierać wpływ na zmianę obrazu krwi. aktywność biologiczna tkanek w patologii czynnościowej cechy CZST w obrazie klinicznym cechy CZST w badaniu palpacyjnym stany zapalne, stany miejscowo zapalne podrażnienie tkankowe. trzy fazy rozwoju biologicznej aktywności CZST faza ukrytych zaburzeń czynności statycznych narządu ruchu faza stanów subklinicznych CZST faza stanów klinicznych CZST problem zwiastunów dolegliwości dlaczego nie możemy się wyleczyć? strukturalne następstwa CZST bólowe następstwa CZST wegetatywne następstwa CZST rodzaje aktywności CZST w patologii czynnościowej punkty maksymalnie bolesne punkty spustowe punkty swoiste dla dysfunkcji stawowych czynnościowe zmiany stanu tkanki podskórnej. Centrum Terapii Manualnej. 7

8 8. CZST a zaburzenia czynności stawowych CZST a odblokowanie, nastawianie, przestawianie, wciskanie itd. cel terapii manualnej w modelu holistycznym zaburzeń czynności narządu ruchu organizm leczy się przez wykorzystanie zasobów własnych do normalizacji chiropraktyka i osteopatia sukcesy lecznicze nomenklatura w medycynie manualnej techniki i filozofia medycyny ludowej zasoby własne osobowości skrajne obszary na skali percepcji w dostępie do aferencji czynnościowa zmiana stanu tkanek w stanach przed i pooperacyjnych CZST jako reakcja na bodźce zarówno chorobowe jak i lecznicze CZST w tkankach okołostawowych odbiorcy informacji odbiorcy nadawcy informacji. 9. Inne cechy czynnościowej zmiany stanu tkanek: interakcje pomiędzy strukturami anatomicznymi cechującymi się CZST łańcuchy przyczynowo-skutkowe zaburzeń jako refleks biograficzny pamięć tkankowa w wywiadzie oraz badaniu palpacyjnym droga choroby czynnościowej. Bodźce zabiegowe stosowane w TMH: biomechaniczne, odruchowe oraz słowne 1. Zakresy ruchu w stawie i zależne od nich techniki zabiegowe ruch czynny charakterystyka i zastosowanie w terapii zaburzeń czynności: mobilizacje czynne trening siłowy mięśni. ruch bierny: mobilizacje bierne własne mobilizacje bierne Centrum Terapii Manualnej. 8

9 badanie i mobilizacje gry stawowej granica fizjologiczna ruchu - mobilizacje z impulsem granica anatomiczna ruchu 2. Techniki zabiegowe stosowane w TMH techniki biomechaniczne: mobilizacje bierne z impulsem (manipulacje) mobilizacje bierne pulsowane mobilizacje bierne własne mobilizacje czynne zasada bezbolesności i ruchu przeciwnego techniki odruchowe: mobilizacje uciskowe punktów maksymalnie bolesnych mobilizacje uciskowe punktów spustowych jako próba terapii oraz element diagnozy różnicujące terapia łuku atlasu wg Arlen`a terapia odruchowa zaburzeń czynności narządu żucia igłoterapia mobilizacje per rectum cechy odruchowe zabiegu biomechanicznego techniki tkanek miękkich: poizometryczna relaksacja mięśni techniki powięziowe mobilizacje uciskowe stref komórkowo-bólowych trening wzmacniający mięśnie fazowe techniki słowne znaczenie jatrogenne przekazu werbalnego znaczenie jatrogenne przekazu niewerbalnego sugestie werbalne do procesu zdrowienia w oparciu o fizjologiczne reakcje w teście kontrolnym oraz edukację techniki relaksacyjne Centrum Terapii Manualnej. 9

10 stymulacje porządkujące w narządzie ruchu w pracy z myślami w pracy z uczuciami autosugestie. Zespół segmentu ruchowego kręgosłupa (srk). 1. Stawy międzywyrostkowe kręgosłupa i ich zadanie w przenoszeniu informacji. 2. Czynności biomechaniczne segmentu ruchowego kręgosłupa. 3. Czynności nerwowo-odruchowe srk. 4. Wpływ czynnościowej zmiany stanu tkanek na ww. Czynności srk. 5. Przednia gałąź nerwu rdzeniowego. 6. Tylna gałąź nerwu rdzeniowego. 7. Strefy komórkowo-bólowe tkanki podskórnej. 8. Więzadła międzykolcowe i więzadło nadkolcowe. 9. Blokada śróddyskowa. 10.Wypuklina oraz przepuklina pierścienia włóknistego i wypadnięcie jądra miażdżystego jako przypadek szczególny. 11.Konflikt dyskowo-korzeniowy aktywny i nieaktywny, stany mieszane. 12.Znaczenie zaburzeń dyskowych dla czynności stawu międzywyrostkowego. 13.Zasady terapii zachowawczej w konflikcie dyskowo-korzeniowym aktywnym i nieaktywnym. Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania Terapii Manualnej Holistycznej 1. Wskazania edukacja w zakresie profilaktyki zdrowia w wymiarze teoretycznym oraz praktycznym zaburzenia czynności narządu ruchu (w tym psychogenne) i ich następstwa wspomaganie leczenia w chorobach strukturalnych i chorobach organicznych Centrum Terapii Manualnej. 10

11 terapia zaburzeń czynności narządu ruchu po wyleczeniu choroby organicznej i strukturalnej. 2. Przeciwwskazania bezwzględne w stosowaniu technik biomechanicznych w niektórych chorobach organicznych (nowotwory, gruźlica, choroby reumatyczne i inne stany zapalne, osteoporoza) bezwzględne w stosowaniu technik biomechanicznych w niektórych chorobach strukturalnych (wypadnięcie jądra miażdżystego, kręgozmyk, neoartroza unkowertebralna, artrozy) względne w stosowaniu technik biomechanicznych przy nadruchomości ogólnej i miejscowej względne do stosowania technik odruchowych. Techniki badawcze Techniki badawcze. Punkty orientacyjne kręgosłupa. Anatomia palpacyjna. Badanie równowagi statycznej miednicy. 1. Miednica stawy krzyżowo-biodrowe jako rejon kluczowy ciała ruchomość stawu krzyżowo-biodrowego: ruchy ślizgowe ruchy rotacyjne nutacja kontrnutacja ruchy kontralateralne. badanie równowagi statycznej miednicy: ocena statyki miednicy ocena czynności statycznych miednicy - objawy wyprzedzania. biomechaniczna analiza uzyskanych danych dla wyboru kierunku zabiegowego stawów krzyżowo-biodrowych. Centrum Terapii Manualnej. 11

12 2. Badanie zaburzeń czynnościowych stawów miednicy: krzyżowo-biodrowych (sskb), biodrowych (ssb) oraz spojenia łonowego dystrakcja w stawie biodrowym punkty swoiste dla dysfunkcji stawu biodrowego test Patrick`a Kubis`a punktów swoistych dla dysfunkcji stawu krzyżowo-biodrowego (skb) wg K. Sell`a badanie palpacyjne gry stawowej skb badanie spojenia łonowego. 3. Badanie prowokowaniem struktur segmentu ruchowego kręgosłupa mobilizacje uciskowe więzadła nadkolcowego mobilizacje uciskowe więzadeł międzykolcowych mobilizacje uciskowe tkanek okołostawowych stawu międzywyrostkowego badanie srk przez wyrostki kolczyste. 4. Techniki badawcze w zespołach łuku atlasu połączenie głowowo-szyjne jako rejon kluczowy ciała badanie palpacyjne ruchomości atlasu badanie symetrii położenia atlasu. Techniki zabiegowe. 1. Techniki zabiegowe niespecyficzne dla stawów krzyżowo-biodrowych mobilizacje uderzeniowe niespecyficzne mobilizacje uderzeniowe uspecyficznione: S1, S3 brzusznie kołysanie stawu krzyżowo-biodrowego mobilizacje skb przez rotacje talerza biodrowego w przód i w tył zabieg krzyżowo-brzuszny dla S3 brzusznie technika z wyskoku dla S1 brzusznie mobilizacje obwodzeniem w stawie biodrowym dla potrzeb równowagi statycznej miednicy. Centrum Terapii Manualnej. 12

13 2. Techniki zabiegowe niespecyficzne dla segmentów ruchowych kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego (Th/L) oraz lędźwiowego (L) kołysanie oscylacja. 3. Techniki zabiegowe niespecyficzne dla segmentów ruchowych kręgosłupa piersiowego środkowego (Thm) pchnięcie kranialne. 4. Techniki zabiegowe w zespołach łuku atlasu (Oo/C): mobilizacje opukiwaniem przez wyrostki poprzeczne atlasu poizometryczna relaksacja mięśni podpotylicznych mobilizacje czynne i bierne kierunków zabiegowych Oo/C terapia struktur wchodzących w interakcje z mięśniami podpotylicznymi technika normalizacji napięcia spoczynkowego struktur podpotylicznych. 5. Technika wykonywania mobilizacji uciskowych fałdu skórnego w strefach zmiany stanu tkanki podskórnej: Klinika test na znikanie bólu kontynuowanie mobilizacji uciskowych fałdu skórnego częstotliwość i czas wykonywania zabiegu autoterapia impuls skórny przeciwwskazania do stosowania mobilizacji uciskowych fałdu skórnego. 1. Zespół łuku atlasu wg. Arlena, zespół połączenia głowowo-szyjnego jako rejon kluczowy (rozwinięcie podczas kursu specjalistycznego) patogeneza objawy terapia. 2. Nierównowaga statyczna miednicy patogeneza znaczenie dla całego organizmu objawy Centrum Terapii Manualnej. 13

14 terapia. 3. Podsumowanie. Terapia edukacyjna 1. Mechanizmy reagowania anatomicznych struktur narządu ruchu na stres psychiczny. wzorce rodzicielskie: reakcje strukturami dna miednicy (zespół matki nękającowikłającej) reakcje strukturami systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego (zespół ojca tyrana). postawy ciała niskiej samooceny: reakcje strukturami brzusznego mechanizmu wspomagania prostowania i stabilizacji tułowia zaburzenia w oddychaniu. typy zawieszenia emocji w ciele: reakcje odcinkiem szyjnym kręgosłupa reakcje odcinkiem piersiowym i piersiowo/lędźwiowym kręgosłupa. nadmierne napięcie spoczynkowe ( opancerzenie ). brak umiejętności ruchu biernego. chorobowe następstwa psychogennych dysfunkcji narządu ruchu. 2. Cele korekcji przeciążających wzorców reagowania na stres: osiągnięcie optymalnej sprawności ciała osiągnięcie optymalnej sprawności umysłu osiągnięcie optymalnej sprawności ducha osiągnięcie równowagi pomiędzy wszystkimi sferami osobowości. 3. Nieumiejętność porozumiewania się jako główna przyczyna psychogennych zaburzeń czynności narządu ruchu i ich następstw. Autoterapia 1. Cel zajęć : Centrum Terapii Manualnej. 14

15 nauka umiejętności nauczania chorych autoterapii: program indywidualny, mający na celu wspomaganie bieżącego procesu terapeutycznego, ułatwiający przetrwanie fazy ostrych dolegliwości bólowych i/lub wegetatywnych program całościowy mający za zadanie doprowadzić układ mięśniowy do równowagi statycznej profilaktyka dolegliwości narządu ruchu rozpoznawanie mechanizmów negatywnego stymulowania przeciążających narząd ruchu, a pochodzących z różnych sfer osobowości rozwój osobisty terapeuty rozpoznawanie zasobów własnych, doskonalenie tych cech osobowości, które są niezbędne do pracy w systemie medycyny manualnej holistycznej. 2. Omówienie metod wykorzystywanych w autoterapii: nauka ruchu biernego normalizacja napięcia spoczynkowego mięśni pozycje rozciągające tkanki okołostawowe stawu biodrowego program biodro poizometryczna relaksacja mięśni stretching mobilizacje uciskowe punktów maksymalnie bolesnych mobilizacje skóry i tkanki podskórnej mobilizacje czynne mobilizacje bierne własne techniki powięziowe techniki pracy z przeponą trening wzmacniający mięśnie fazowe trening autogenny wg Schultza jako przygotowanie do pracy z myślami i uczuciami. 3. Przyczyny powstawania mięśniowej nierównowagi statycznej: czynniki antygrawitacyjne psychogenne korzeniowe pseudokorzeniowe Centrum Terapii Manualnej. 15

16 odruchowe strukturalne mieszane. 4. Ruch bierny, jego rola dla zdrowia i zdrowienia, przyczyny braku umiejętności ruchu biernego. Sposoby nauczania ruchu biernego: wg Jakobsona (świadome napięcie mięśni oraz rozluźnienie), kołysanie (zapamiętywanie stanu rozluźnienia) wykorzystanie pamięci rozluźnienia i przeniesienie na określoną partię ciała. 5. Mięśnie podudzia znaczenie dla czynności statycznych i dynamicznych narządu ruchu, anatomia, objawy CZST, techniki autoterapii: m. brzuchaty m. płaszczkowaty m. strzałkowy długi m. strzałkowy krótki m. piszczelowy przedni m. piszczelowy tylny 6. Mięśnie uda anatomia, funkcja, badanie, objawy CZST, techniki autoterapii: m. prosty uda mm przywodziciele m. dwugłowy uda m. naprężacz powięzi szerokiej 7. Autoterapia powięzi kończyny dolnej: rozcięgna podeszwowego, powięzi podkolanowej, szerokiej, pośladkowej. 8. Trening relaksacyjno-koncentrujący wg Schultza techniki dyrektywne, elementy treningu wg Jacobsona. Centrum Terapii Manualnej. 16

17 Moduł II Techniki badawcze, techniki zabiegowe segmentów ruchowych kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych, stawów żeber. Zespół czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego 5 dni - 60 godzin dydaktycznych Terapii Manualnej Holistycznej, w tym: 45 godzin terapii manualnej 9 godzin autoterapii 6 godzin terapii edukacyjnej Seans zabiegowy 1. rytuał 2. wywiad 3. dokumentacja z dotychczasowego leczenia 4. badanie manualne 5. planowanie procesu terapeutycznego 6. umowa terapeutyczna 7. rokowania 8. test kontrolny 9. wybór techniki zabiegowej 10.próba zabiegowa 11.zabieg 12.test kontrolny 13.zabieg twórczy 14.edukacja w zakresie autoterapii 15.edukacja w zakresie czynników negatywnego stymulowania wprowadzenie do terapii edukacyjnej. Reakcje pozabiegowe 1. natychmiastowe test kontrolny Centrum Terapii Manualnej. 17

18 2. zagrożenie reakcją wegetatywną 3. przestymulowanie 4. reakcje pozabiegowe opóźnione 5. reakcje pozabiegowe późne 6. stymulowanie negatywne 7. wyjście ze strefy zagrożenia nawrotem ze strefy subklinicznej CZST 8. zmiana topografii bólu 9. zmiana rodzaju objawu 10.refleks biograficzny 11.rodzaje przebiegów reakcji pozabiegowych po zabiegu poprawa, po kilku godzinach, dniach gwałtowne pogorszenie po zabiegu poprawa utrzymuje się jakiś czas (minuty, godziny dni) potem nawrót do stanu wyjściowego bez żadnych reakcji szybka poprawa do zniknięcia objawu włącznie poprawiło się na tyle, że z takim bólem mogę już żyć. 12.Obserwacje reakcji pozabiegowych i ich znaczenie. Techniki badawcze segmentu ruchowego kręgosłupa (srk) c.d. 1. badanie srk przez prowokowanie: badanie punktów swoistych dla dysfunkcji (psd) srk dla kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego oraz szyjnego (wg Karla Sell`a za Bischoff`em) badanie psd z kresy karkowej górnej 2. badanie objawów wyprzedzania srk 3. badania wykorzystywane w zespołach Th/L 4. badanie stawów żeber przez psd. Techniki zabiegowe segmentów ruchowych kręgosłupa c.d. 1. czynniki zwiększające ryzyko zabiegowe: zbyt długi czas zbyt długa droga Centrum Terapii Manualnej. 18

19 zbyt duża siła. 2. techniki zabiegowe niespecyficzne dla odcinka lędźwiowego (L) i piersiowego dolnego (Thi) kręgosłupa: techniki na boku mobilizacje przez wyrostki kolczyste 3. techniki zabiegowe niespecyficzne dla odcinka piersiowego środkowego (Thm) kręgosłupa: technika pochyła chwyt skrzyżno-kranialny 4. technika zabiegowa dla czynnościowego przejścia szyjno-piersiowego (C/Th) techniki rotacyjno-trakcyjne dla C7 Th4 5. niespecyficzne techniki zabiegowe dla srk szyjnego C2 C6 ślizgi doboczne ślizgi doczaszkowe (ręczny glisson). Techniki zabiegowe dla stawu krzyżowo-biodrowego (skb) c.d. 1. techniki poziome 2. skok pantery 3. impuls przez klatkę. Techniki zabiegowe dla stawów żeber 1. mobilizacje doczaszkowe z wdechem 2. mobilizacje doogonowe z wydechem 3. terapia dysfunkcji stawu 1-go żebra 4. terapia dysfunkcji żebra 11-go i 12-go. Techniki zabiegowe w dysfunkcjach struktur połączenia głowowoszyjnego 1. ślizgi grzbietowe i brzuszne Oo/C1 2. mobilizacje brzuszne C1. Centrum Terapii Manualnej. 19

20 Klinika Zespół czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego 1. Struktury anatomiczne czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego. 2. Patogeneza dysfunkcji czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego (Th/L). zespół hiperlordozy lędźwiowej niewydolność brzusznego mechanizmu wspomagania prostowania tułowia psychogenność jako ważna przyczyna dysfunkcji Th/L nabyte i wrodzone zmiany strukturalne czynnościowego przejścia Th/L 3. Objawy chorobowe generowane przez czynnościową zmianę stanu tkanek struktur Th/L. objawy chorobowe CZST segmentów ruchowych Th8 - L2, w tym zespół Th12 i L1 objawy CZST stawów żeber 8-12 objawy CZST tkanki podskórnej z unerwienia grzbietowego i brzusznego powyższych ssrk objawy CZST poszczególnych kwadrantów (szczególnie środkowych i dolnych m. prostego brzucha objawy CZST okostnej koniuszka żebra 12-go objawy CZST m. biodrowo-lędźwiowego objawy CZST m. czworobocznego lędźwi (m. quadratus lumborum) objawy CZST m. prostownika grzbietu (m. erector spinae) znaczenie struktur brzusznego mechanizmu prostowania tułowia. 4. Badanie czynnościowego przejścia Th/L wywiad analiza dokumentacji z dotychczasowego leczenia. ocena zdjęć rtg badanie segmentów ruchowych czynnościowego przejścia Th/L badanie stawów żeber badanie palpacyjne okrężnicy Centrum Terapii Manualnej. 20

21 badanie m. prostego brzucha badanie punktu grzebieniowego tylnego i bocznego badanie zespołu Th12, L1 badanie zespołu hiperlordozy lędźwiowej badanie czynnościowej zmiany stanu tkanki podskórnej badanie cech psychogenności w czynnościowym przejściu Th/L badanie dowolnego sterowania oddychaniem typy zawieszenia emocji w ciele badanie interakcje ssrk Th/L z wrażliwymi na psychogenność zespołami struktur badanie równowagi statycznej miednicy badanie mięśni znamionowych dla czynnościowego przejścia Th/L badanie w zespole koniuszka żebra 12-go badanie indywidualnych związków przyczynowo-skutkowych struktur Th/L. badanie testem kontrolnym. 5. Terapia dysfunkcji czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego zabiegi typu odruchowego mobilizacje stawów żeber i rozciąganie struktur międzyżebrowych. zabiegi poprzez mięśnie związane z czynnościowym przejściem Th/L. zabiegi biomechaniczne. 6. Podsumowanie. Terapia edukacyjna 1. Elementy porozumiewania się wewnętrznego wartości: ostateczne pośrednie. Cechy celów życiowych służących harmonii (równowadze) zrównoważenie konkretność Centrum Terapii Manualnej. 21

22 wymierność adekwatność marzenia. Techniki ułatwiające realizację i osiąganie celów życiowych: ustalenie hierarchii ważności prawo przyciągania rytuał osiągania. 2. Świadomość prosperująca i świadomość ubóstwa (wg N. Zacharewicz) wzorce rodzicielskie widoczne w sposobie funkcjonowania jednostki inicjujące znaczenie myśli. 3. Cykle energetyczne Autoterapia entuzjazm, optymizm, kryzys oczyszczanie, rozwój świadome osiąganie. 1. Mięśniowa równowaga statyczna. 2. Podstawy anatomiczno fizjologiczne układu mięśniowego: mięśnie toniczne, fazowe, posturalne, odruch na rozciąganie, mechanizm hamowania wtórnego klasycznie i według najnowszych badań. 3. Mięśnie podpotyliczne; anatomia, funkcja, badanie, objawy CZST: m. kośny górny głowy m. skośny dolny głowy m. prosty tylny mniejszy głowy m. prosty tylny mniejszy głowy m. prosty boczny głowy. 4. Techniki autoterapii mm podpotylicznych poizometryczna relaksacja mobilizacje uciskowe przyczepów mięśni podpotylicznych. 5. Mięśnie karku; anatomia, funkcja, badanie, objawy CZST: Centrum Terapii Manualnej. 22

23 część zstępująca m. czworobocznego m. dźwigacz łopatki m. prostownik grzbietu w odcinku szyjnym. 6. Zasady poizometrycznej relaksacji w/w mięśni wykonywane z osobą pomagającą oraz samodzielnie praktyczny trening odpowiedniego przekazu słownego oraz pracy z chorym. 7. Mięśnie piersiowe; anatomia, funkcja, badanie, objawy CZST. 8. Trening autogenny wg Schulza techniki dyrektywne. Centrum Terapii Manualnej. 23

24 Moduł III Techniki zabiegowe specyficzne dla stawów krzyżowo-biodrowych, segmentów ruchowych odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa. Techniki uruchamiające specyficzne. Elementy gry stawowej stawów kończyn dolnych. Klinika: zespoły lędźwiowe (l) oraz lędźwiowo-krzyżowe (l/s) zespół zaburzeń czynności odcinka piersiowego środkowego kręgosłupa (thm) 5 dni - 60 godzin dydaktycznych Terapii Manualnej Holistycznej, w tym: 45 godzin terapii manualnej 9 godzin autoterapii 6 godzin terapii edukacyjnej Miednica 1. Cechy miednicy w równowadze statycznej (powtórka). 2. Badanie równowagi statycznej miednicy (powtórka ). Stawy krzyżowo-biodrowe - celowane techniki badawcze (powtórka) i zabiegowe. 1. Topografia punktów nadmiernej wrażliwości uciskowej swoistych dla dysfunkcji skb. 2. Zastosowanie zasady bezbolesności i ruchu przeciwnego. 3. Zapis topografii i zapis funkcji. 4. Mobilizacje z impulsem (manipulacje) skb technika w leżeniu na boku dla S1 technika w leżeniu na boku dla S3. Segmenty ruchowe kręgosłupa lędźwiowego i przejścia piersiowolędźwiowego 1. Celowane techniki badawcze segmentu ruchowego (powtórka). 2. Długa dźwignia, krótka dźwignia zabiegowa zasady bezpieczeństwa. Centrum Terapii Manualnej. 24

25 3. Osiąganie granicy fizjologicznej ruchu poprzez budowania bariery - komponenty. 4. Celowane techniki zabiegowe w pozycji siedzącej chorego. 5. Celowane techniki zabiegowe w pozycji leżącej na boku cd. Kręgosłup piersiowy środkowy i górny 1. Techniki badawcze segmentu ruchowego (powtórka). 2. Chwyt skrzyżno-kranialny z impulsem dla odcinka piersiowego środkowego (Thm) (powtórka). 3. Technika z impulsem dla Thm w leżeniu na plecach. 4. Zabieg trakcyjny z impulsem przez kolano dla górnego odcinka piersiowego (Ths). 5. Inne techniki celowane dla Thm oraz Ths. Techniki mobilizacji uruchamiających specyficzne elementy gry stawowej stawów kończyn dolnych 1. Stawy stopy. 2. Stawy kości podudzia. 3. Stawu kolanowego. Klinika Zespoły lędźwiowe (l) oraz lędźwiowo-krzyżowe (l/s) 1. Struktury Lm, Li, S. 2. Patogeneza zaburzeń czynności oraz CZST struktur związanych z segmentami ruchowymi kręgosłupa lędźwiowego środkowego (Lm), lędźwiowego dolnego (Li) oraz kości krzyżowej (S) nierównowaga statyczna miednicy mięśniowa nierównowaga statyczna zespół dna miednicy niewydolność brzusznego mechanizmu wspomagania prostowania i stabilizacji tułowia Centrum Terapii Manualnej. 25

PROGRAM KURSU. Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich

PROGRAM KURSU. Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich PROGRAM KURSU Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich MODUŁ I Koncepcja Terapii Manualnej Holistycznej. Miednica, stawy biodrowe, segmenty ruchowe kręgosłupa lędźwiowego i przejścia piersiowo-lędźwiowego.

Bardziej szczegółowo

Centrum Terapii Manualnej

Centrum Terapii Manualnej AUTOTERAPIA DYSFUNKCJI NARZĄDU RUCHU Z ELEMENTAMI TERAPII MANUALNEJ Moduł 1. PROGRAM KURSU Wprowadzenie Znaczenie i cele autoterapii w terapii dolegliwości narządu ruchu: - program minimum, indywidualny

Bardziej szczegółowo

TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU

TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU Dla stomatologów, foniatrów, laryngologów, okulistów i fizjoterapeutów WERSJA 2014.2 20 godzin akademickich zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU

KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU WERSJA 2014 Moduł I TMH w ortopedii Dysfunkcje i deformacje stóp dzieci i dorośli pierwotne wtórne zasady korekcji czynnej korekcja

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z PROGRAMU KURSU TERAPII MANUALNEJ W MODELU HOLISTYCZNYM CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z PROGRAMU KURSU TERAPII MANUALNEJ W MODELU HOLISTYCZNYM CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z PROGRAMU KURSU TERAPII MANUALNEJ W MODELU HOLISTYCZNYM CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Część I- techniki badawcze P.I.1 Anatomiczne punkty orientacyjne kręgosłupa. P.I.2 Technika wykonywania

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTYCZNY TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ PROGRAM KURSU Moduł II

KURS SPECJALISTYCZNY TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ PROGRAM KURSU Moduł II KURS SPECJALISTYCZNY TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ PROGRAM KURSU Moduł II WERSJA 08.2014 Spis treści Istotne dla czynności statycznych elementy zdjęć rtg przeglądowych. Zadania diagnostyki radiologicznej

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTYCZNY TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ PROGRAM KURSU Moduł I

KURS SPECJALISTYCZNY TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ PROGRAM KURSU Moduł I KURS SPECJALISTYCZNY TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ PROGRAM KURSU Moduł I WERSJA 08.2014 Spis treści Igłoterapia łącznotkankowych pól punktów spustowych...3 Zespoły więzadeł stawu krzyżowo-biodrowego...4

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rakowski. Terapia manualna. holistyczna. tom 1. Poznań 2011

Andrzej Rakowski. Terapia manualna. holistyczna. tom 1. Poznań 2011 1 Andrzej Rakowski Terapia manualna holistyczna tom 1 Poznań 2011 2 Autorzy fotografii i ilustracji Andrzej Rakowski Danuta Rakowska Katarzyna Polańska-Bebejewska Jacek Bakutis Copyright Poznań 2011 by

Bardziej szczegółowo

MODUŁ II Kolano, stopa. Neurologia kliniczna cz. 1.

MODUŁ II Kolano, stopa. Neurologia kliniczna cz. 1. MODUŁ II Kolano, stopa. Neurologia kliniczna cz. 1. 1. Anatomia palpacyjna 1.1 Anatomia palpacyjna kolana, podudzia, stopy Elementy kostne: Rzepka Kość piszczelowa Guzowatość przednia piszczeli Śródlinia

Bardziej szczegółowo

Spis Tabel i rycin. Spis tabel

Spis Tabel i rycin. Spis tabel Spis Tabel i rycin Spis tabel 1. Podział stawów ze względu na ilość osi ruchów i ukształtowanie powierzchni stawowych. 20 2. Nazwy ruchów w stawach człowieka w pozycji anatomicznej..... 21 3. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w terapii skolioz, metodyka i aparatura SKOL-AS PROGRAM SZKOLENIA. I dzień 9:00-18:45

Innowacyjność w terapii skolioz, metodyka i aparatura SKOL-AS PROGRAM SZKOLENIA. I dzień 9:00-18:45 Innowacyjność w terapii skolioz, metodyka i aparatura SKOL-AS PROGRAM SZKOLENIA I dzień 9:00-18:45 I. Wprowadzenie i dyskusja moderowana 1. Morfofizjologiczne podstawy metody SKOL-AS. a) Współzależność

Bardziej szczegółowo

Terapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy

Terapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy Terapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy WERSJA 2015 Dno miednicy to anatomiczny kompleks struktur mięśniowych, powięziowych, więzadłowych, kostnych, stawowych oraz nerwowych i narządowych, który

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA. - Techniki segmentów szyjnych. - z impulsem do skłonu bocznego w leżeniu tylem. - Techniki AA (C1/C2)

ZAGADNIENIA. - Techniki segmentów szyjnych. - z impulsem do skłonu bocznego w leżeniu tylem. - Techniki AA (C1/C2) ZAGADNIENIA Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z: - anatomią i biomechaniką kolumny kręgosłupa i miednicy w kontekście zabiegów manipulacyjnych - definicją i podstawowymi koncepcjami manipulacyjnymi

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ Patronat naukowy : Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Oddział Śląski Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Oddział Śląski Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ

WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ WIELOSPECJALISTYCZNY KURS MEDYCYNY MANUALNEJ Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Oddział Śląski Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA CHIROPRAKTYKI Opis modułów kursu chiropraktyczego

AKADEMIA CHIROPRAKTYKI Opis modułów kursu chiropraktyczego KURS AKADEMIA CHIROPRAKTYKI Opis modułów kursu chiropraktyczego i zadania Moduł 1 historii chiropraktyki i jej filozofii ze szczególnym uwzględnieniem chiropraktyki McTimoney- Corley a(mctc); zasadności

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE METODY W TERAPII MANUALEJ

NAJWAŻNIEJSZE METODY W TERAPII MANUALEJ Metoda Hartmana Badanie Ocena stanu klinicznego tej metodzie bazuje na trzech podstawowych elementach: - wywiad podczas wywiadu poszukujemy odpowiedzi na pytania: jaki rodzaj dysfunkcji jest obecny jakie

Bardziej szczegółowo

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU MIĘŚNIE GRZBIETU POWIERZCHOWNE

Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU MIĘŚNIE GRZBIETU POWIERZCHOWNE Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PODZIAŁ MIĘŚNI GRZBIETU Mięśnie grzbietu dzieli się na dwie grupy: - warstwę bardziej powierzchowną stanowią mięśnie związane ze szkieletem kończyny górnej - do warstwy głębokiej

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA MANUALNA CO LECZY TERAPIA MANUALNA? ŚWIADOMOŚĆ KOMPETENCJI

MEDYCYNA MANUALNA CO LECZY TERAPIA MANUALNA? ŚWIADOMOŚĆ KOMPETENCJI MEDYCYNA MANUALNA Medycyna manualna to ukierunkowane działanie diagnostyczne i terapeutyczne, za pomocą manualnych rękoczynów, którego celem jest zniesienie odwracalnych dysfunkcji w obrębie narządów ruchu.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu TERAPIA MANUALNA Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRASKIEJ SZKOŁY MEDYCYNY MANUALNEJ: TERAPIA MANUALNA PROGRAM SZKOLENIA:

SZKOLENIE PRASKIEJ SZKOŁY MEDYCYNY MANUALNEJ: TERAPIA MANUALNA PROGRAM SZKOLENIA: SZKOLENIE PRASKIEJ SZKOŁY MEDYCYNY MANUALNEJ: TERAPIA MANUALNA PROGRAM SZKOLENIA: Moduł I A : techniki tkanek miękkich, techniki relaksacji mięśni. Cel modułu: uczestnicy szkolenia poznają techniki diagnostyczno

Bardziej szczegółowo

5dni / 35godzin (7h zajęć / 1h na lunch w sumie 8h dziennie) pon-pt; godz. 09:00-17:00

5dni / 35godzin (7h zajęć / 1h na lunch w sumie 8h dziennie) pon-pt; godz. 09:00-17:00 William Huhn Method - Advanced Clinical Trigger Point From Understanding to Implementing [ Od zrozumienia do realizacji ] TRIGGER POINT COURSE - www.rehabilitacja-warszawa.pl Punkty spustowe - kurs w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Osteopatia w rehabilitacji i praktyce lekarza specjalisty

Osteopatia w rehabilitacji i praktyce lekarza specjalisty PREZENTUJE OSTEOPATIA www.przychodniamorska.pl SKRÓT MERYTORYCZNY WYKŁADU SPOTKANIA EDUKACYJNEGO PT. Osteopatia w rehabilitacji i praktyce lekarza specjalisty Prowadzący wykład: mgr Tomasz Lewandowski

Bardziej szczegółowo

B IB LIO TEKA SPECJALISTY

B IB LIO TEKA SPECJALISTY B IB LIO TEKA SPECJALISTY o Zbigniew Arkuszewski Mrozili, Medycyny manualnej ATLAS ZABIEGÓW - KRĘGOSŁUP SZYJNY Kraków 200 9 SPSS TREŚCI Skróty stosowane w tekście... 9 Oznaczenia rycin... 9 1. Część ogólna

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2012/2013

rok szkolny 2012/2013 Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych W zdrowym ciele proste plecy Realizator Hanna Antoń Termin 20 XI 2012r. - Liczba godzin 60 rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Plan Szkolenia Medical Personal Trainer

Plan Szkolenia Medical Personal Trainer Plan Szkolenia Medical Personal Trainer Zjazd I Dzień 1. (10-18) Pierwszy zjazd poświęcony jest wadom postawy oraz dolegliwościom kręgosłupa. Uczestnicy szkolenia uczą się jak zapobiegać powstawaniu dolegliwości

Bardziej szczegółowo

PLECY WKLĘSŁE. Slajd 1. (Dorsum concavum) Slajd 2. Slajd 3 OPIS WADY

PLECY WKLĘSŁE. Slajd 1. (Dorsum concavum) Slajd 2. Slajd 3 OPIS WADY Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PLECY WKLĘSŁE (Dorsum concavum) OPIS WADY W większości przypadków istotą wady jest pogłębienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej połączone ze zmianami w jej zasięgu i kształcie.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11 Gcla'isk SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11 CZĘŚĆ PIERWSZA ZESPOŁY ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH NARZĄDÓW RUCHU...17 1. Zaburzenia czynności ruchowych stawów kręgosłupa oraz stawów kończyn... 19 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do samodzielnej pracy z pacjentem Terapia manualna jako nowoczesna terapia bólów stawów i kręgosłupa

Przygotowanie do samodzielnej pracy z pacjentem Terapia manualna jako nowoczesna terapia bólów stawów i kręgosłupa Przygotowanie do samodzielnej pracy z pacjentem Terapia manualna jako nowoczesna terapia bólów stawów i kręgosłupa Historia i początki terapii manualnej Hipokrates z Kos (4 w.p.n.e.)- pierwszy zapis na

Bardziej szczegółowo

SKOLIOZY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 RODZAJ SKOLIOZY. BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (scoliosis)

SKOLIOZY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 RODZAJ SKOLIOZY. BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (scoliosis) Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 SKOLIOZY BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (scoliosis) Jest to odchylenie osi anatomicznej kręgosłupa od mechanicznej w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. Skolioza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ na rok szkolny 2010/2011

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ na rok szkolny 2010/2011 PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ na rok szkolny 2010/2011 ZADANIA OGÓLNE: 1. Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała. 2. Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające

Bardziej szczegółowo

PIR poizometryczna relaksacja mięśni

PIR poizometryczna relaksacja mięśni PIR poizometryczna relaksacja mięśni Pojęcie PIR może wydawać się nam obce jednak to nic innego jak jedna z najlepszych technik rozciągania mięśni poprzez zastosowanie niewielkiego oporu. Rozciąganie to

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i terapia funkcjonalna w wybranych problemach bólowych

Diagnostyka i terapia funkcjonalna w wybranych problemach bólowych Diagnostyka i terapia funkcjonalna w wybranych problemach bólowych Motoryczność człowieka Motoryczność podstawowa obejmuje takie przejawy wzorca ruchowego jak: mobilność, stabilność, koordynacja ruchowa

Bardziej szczegółowo

Tematyka wykładów i ćwiczeń z kinezyterapii

Tematyka wykładów i ćwiczeń z kinezyterapii Tematyka wykładów i ćwiczeń z kinezyterapii Zasadniczym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz systematyką, metodyką i techniką wykonywania ćwiczeń leczniczych,

Bardziej szczegółowo

8. Badanie obręczy kończyny górnej

8. Badanie obręczy kończyny górnej 8. Badanie obręczy kończyny górnej Program badania 1. Oglądanie barku 2. Czynne i bierne ruchy obręczy kończyny górnej unoszenie i opuszczanie obręczy kończyny górnej przednie i tylne ruchy obręczy kończyny

Bardziej szczegółowo

JAK CHRONIĆ SWÓJ KRĘGOSŁUP

JAK CHRONIĆ SWÓJ KRĘGOSŁUP JERZY STODOLNY JOANNA STODOLNA-TUKENDORF JAK CHRONIĆ SWÓJ KRĘGOSŁUP ------------------------ PORADNIK DLA K A Ż D E G O --------- sk NATURA WYDAWNICTWO NATURA POPULARNEGO PORADNIKA dr n. med. Jerzy Stodolny

Bardziej szczegółowo

Schemat stosowania poszczególnych CMD

Schemat stosowania poszczególnych CMD Schemat stosowania poszczególnych CMD 13 produktów do stosowania osobno lub w połączeniu w zależności od przypadku klinicznego ZABIEGI w przypadku bólu kręgosłupa: MD-Neck, MD-Thoracic, MD-Lumbar: do stosowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia. ANATOMIA CZYNNOŚCIOWA UKŁADU RUCHU CZŁOWIEKA Autor; dr Ida Wiszomirska

Wybrane zagadnienia. ANATOMIA CZYNNOŚCIOWA UKŁADU RUCHU CZŁOWIEKA Autor; dr Ida Wiszomirska Wybrane zagadnienia ANATOMIA CZYNNOŚCIOWA UKŁADU RUCHU CZŁOWIEKA Autor; dr Ida Wiszomirska 1. Nazwy kości oraz powierzchnie stawowe tych kości. 2. Podział połączeń: połączenia ścisłe (stałe) i wolne (ruchome).

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO -

GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO - Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNA WPROWADZENIE Zadania gimnastyki Gimnastyka wyrównawcza to zasób i rodzaj ćwiczeń, które mają skompensować pewien niedobór ruchowy zarówno pod

Bardziej szczegółowo

Niestabilność kręgosłupa

Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa jest to nadmierna ruchomość kręgosłupa wykraczająca poza fizjologiczne zakresy ruchu, wywołująca dolegliwości bólowe lub objawy neurologiczne, również

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu

Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu J AKUB L I S O W S K I W O J C I E C H H A G N E R Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu Bóle kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

3 Techniki Blagrave a

3 Techniki Blagrave a 55 Techniki Blagrave a Terapeuta występujący na zdjęciach: Peter Blagrave.1 Podstawy 56.2 Techniki tkanek miękkich 56.2.1 Rozciąganie mięśni przykręgosłupowych w leżeniu przodem 56.2.2 Skrzyżowane rozciąganie

Bardziej szczegółowo

ZOFIA IGNASIAK WYDANIE II ELSEYIER URBAN&PARTNER

ZOFIA IGNASIAK WYDANIE II ELSEYIER URBAN&PARTNER ZOFIA IGNASIAK ELSEYIER URBAN&PARTNER WYDANIE II Zofia Ignasiak Anatomia układu ruchu Wydanie II Elsevier Urban & Partner Wrocław \ Spis treści J Wstęp... I. Plan budowy ciała ludzkiego... Okolice ciała

Bardziej szczegółowo

Zespoły bólowe kręgosłupa

Zespoły bólowe kręgosłupa Zespoły bólowe kręgosłupa W około 70-80% przypadków pierwszego spotkania pacjenta i lekarza nie daje ustalić się dokładnie przyczyny bólów kręgosłupa. Świadczy to o złożoności tego problemu. Mimo tego

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTYCZNY TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ PROGRAM KURSU Moduł III

KURS SPECJALISTYCZNY TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ PROGRAM KURSU Moduł III KURS SPECJALISTYCZNY TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ PROGRAM KURSU Moduł III WERSJA 08.2014 Spis treści Objawy ZDM...5 Badanie... 7 Terapia... 7 Zespół systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego...8 Zespoły czynnościowego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kliniczne metody OMT Kaltenborn Evjenth.

Zastosowanie kliniczne metody OMT Kaltenborn Evjenth. Zastosowanie kliniczne metody OMT Kaltenborn Evjenth. ZESPÓŁ KANAŁU NADGARSTKA Wywiad: chory skarży się na dokuczliwe mrowienia, cierpnięcia, kłucia w obrębie ręki, najczęściej nocą między godziną 2 a

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA W PRAKTYCE

FIZJOTERAPIA W PRAKTYCE PROGRAM STUDIÓW FIZJOTERAPIA W PRAKTYCE MODUŁ I. Kompleks barkowo-ramienny 20 godzin struktur stawowych i okołostawowych MODUŁ II. Kompleks barkowo-ramienny, kręgosłup szyjny (staw szczytowo-potyliczny

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM 1 Nazwa seminarium: Odcinek Szyjny ( C ) diagnoza odcinka szyjnego kręgosłupa, techniki tkanek miękkich, techniki artykulacyjne

SEMINARIUM 1 Nazwa seminarium: Odcinek Szyjny ( C ) diagnoza odcinka szyjnego kręgosłupa, techniki tkanek miękkich, techniki artykulacyjne SEMINARIUM 1 Odcinek Szyjny ( C ) diagnoza odcinka szyjnego kręgosłupa, techniki tkanek miękkich, techniki artykulacyjne 1. Anatomia i biomechanika odcinka C 2. Testy diagnostyczne / ortopedyczne / rutyna

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik masażysta 322[12]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik masażysta 322[12] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik masażysta 322[12] Zadanie egzaminacyjne Do gabinetu masażu w zakładzie opieki zdrowotnej zgłosiła się pacjentka ze skierowaniem

Bardziej szczegółowo

Jolanta Kujawa 1, Michał Dwornik 2. Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jolanta Kujawa 1, Michał Dwornik 2. Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL, Warszawski Uniwersytet Medyczny Jolanta Kujawa 1, Michał Dwornik 2 Ocena porównawcza skuteczności metody neuromobilizacji i tradycyjnego postępowania fizjoterapeutycznego u chorych z zespołem bólowym części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Kręgozmyk, choroba Bechterowa, reumatyzm stawów, osteoporoza

Kręgozmyk, choroba Bechterowa, reumatyzm stawów, osteoporoza Kręgozmyk, choroba Bechterowa, reumatyzm stawów, osteoporoza Kręgozmyk (spondylolisteza) - jest to zsunięcie się kręgu do przodu (w kierunku brzucha) w stosunku do kręgu położonego poniżej. Dotyczy to

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące urazy w bieganiu. Mateusz Derlecki PT, MT, MSC

Najczęściej występujące urazy w bieganiu. Mateusz Derlecki PT, MT, MSC Najczęściej występujące urazy w bieganiu Mateusz Derlecki PT, MT, MSC Słowa wstępu o samym bieganiu Bieganie jest obecnie najbardziej popularnym sportem amatorskim w Polsce i na świecie Liczba osób biegających

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA KRĘGOSŁUPA

MECHANIKA KRĘGOSŁUPA MECHANIKA KRĘGOSŁUPA KRZYWIZNY FIZJOLOGICZNE KRĘGOSŁUPA Prawidłowo zbudowany kręgosłup dorosłego człowieka tworzy w płaszczyźnie strzałkowej linię łamaną przypominającą sinusoidę. Odcinek krzyżowy i piersiowy

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA KOŃCZYNY DOLNEJ - OBRĘCZ MIEDNICZNA I STAW BIODROWY

MECHANIKA KOŃCZYNY DOLNEJ - OBRĘCZ MIEDNICZNA I STAW BIODROWY MECHANIKA KOŃCZYNY DOLNEJ - OBRĘCZ MIEDNICZNA I STAW BIODROWY POŁĄCZENIA OBRĘCZY KOŃCZYNY DOLNEJ Kończyna dolna wolna łączy się z tułowiem za pośrednictwem obręczy kończyny dolnej. Trzy kości obręczy kończyny:

Bardziej szczegółowo

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE ŻYCIA ZASADY DOBORU TECHNIKI LECZNICZEJ

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE ŻYCIA ZASADY DOBORU TECHNIKI LECZNICZEJ ZASADY DOBORU TECHNIKI LECZNICZEJ Istniejąca rozmaitość szkół, zróżnicowanych technik, chwytów i metod leczenia manualnego, często dotyczącego tego samego odcinka lub segmentu kręgosłupa, obliguje do ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka

Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka Rozwój gospodarczy, dokonujący się we wszystkich obszarach życia ludzi, wiąże się nieodzownie ze zmianą dominującej pozycji ciała człowieka. W ciągu doby,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie do metody OMT Kaltenborn Evjenth. Magdalena Dziak, Paulina Pytlos, Krystyna Sypek

Wprowadzanie do metody OMT Kaltenborn Evjenth. Magdalena Dziak, Paulina Pytlos, Krystyna Sypek Wprowadzanie do metody OMT Kaltenborn Evjenth Magdalena Dziak, Paulina Pytlos, Krystyna Sypek Medycyna manualna Manus (ręka) - medycyna ręczna, wywodzi się ze starożytnej medycyny ludowej Jest to ręczne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TERAPII MANUALNEJ WG PLAATSMANA II ETAP

KONCEPCJA TERAPII MANUALNEJ WG PLAATSMANA II ETAP Kurs: KONCEPCJA TERAPII MANUALNEJ WG PLAATSMANA II ETAP www.plaatsman-concept.com Prowadzący: Ger Plaatsman MMT, MASc, PT, BSc. Termin kursu: 17-22 Lipiec 2015 Opole Ilość osób: max. 30 Cena II etapu:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U - MAS A Ż LECZNICZY. Masaż Leczniczy 2015/2016

S YL AB US MODUŁ U - MAS A Ż LECZNICZY. Masaż Leczniczy 2015/2016 S YL AB US MODUŁ U - MAS A Ż LECZNICZY I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Masaż Leczniczy Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

BOŻENA PRZYJEMSKA TERAPIA CZ ASZKOWO -KRZYŻO W A SKUTECZNE TECHNIKI LECZENIA. STUDIO ASTROPSYCHOLOGII jeszcze lepsze jutro

BOŻENA PRZYJEMSKA TERAPIA CZ ASZKOWO -KRZYŻO W A SKUTECZNE TECHNIKI LECZENIA. STUDIO ASTROPSYCHOLOGII jeszcze lepsze jutro BOŻENA PRZYJEMSKA TERAPIA CZ ASZKOWO -KRZYŻO W A SKUTECZNE TECHNIKI LECZENIA 9 STUDIO ASTROPSYCHOLOGII jeszcze lepsze jutro BOŻENA PRZYJEMSKA TERAPIA CZ ASZKGW G -KRZYŻOWA SKUTECZNE TECHNIK! LECZENIA «?

Bardziej szczegółowo

mgr Grzegorz Witkowski Układ mięśniowy

mgr Grzegorz Witkowski Układ mięśniowy mgr Grzegorz Witkowski Mięsień kurczliwy narząd, jeden ze strukturalnych i funkcjonalnych elementów narządu ruchu, stanowiący jego element czynny. Jego kształt i budowa zależy od roli pełnionej w organizmie.

Bardziej szczegółowo

Zakres umiejętności praktycznych studentów Ortopedia wieku rozwojowego

Zakres umiejętności praktycznych studentów Ortopedia wieku rozwojowego TEMAT ĆWICZEŃ Zakres umiejętności praktycznych studentów Ortopedia wieku rozwojowego ĆWICZENIA (20 godzin) poniedziałek- piątek 8.30-9.45 oraz 10.15-11.30 Miejsce prowadzenia zajęć oddział II D, osoba

Bardziej szczegółowo

Metoda Dobosiewicz. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org

Metoda Dobosiewicz. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Metoda Dobosiewicz Physiotherapy & Medicine Znajduje zastosowanie w zachowawczym leczeniu dziecięcych i młodzieńczych skolioz idiopatycznych. Według tej metody czynnikiem powstawania i progresji wady są

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TERAPII MANUALNEJ W LECZENIU SKOLIOZ

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TERAPII MANUALNEJ W LECZENIU SKOLIOZ - 1 - Marianna BIAŁEK Prywatny Gabinet Fizjoterapii w Jaworze MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TERAPII MANUALNEJ W LECZENIU SKOLIOZ DOŚWIADCZENIA WŁASNE Słowa kluczowe: skolioza, skręcenie, zaburzenia czynnościowe,

Bardziej szczegółowo

Działanie mięśni w warunkach funkcjonalnych

Działanie mięśni w warunkach funkcjonalnych Działanie mięśni w warunkach funkcjonalnych Ryc. Pozycja neutralna szyi w płaszczyźnie strzałkowej Głowa jest praktycznie w osi barków, lekko wysunięta do przodu. Tę pozycję można przyjąć pod dwoma warunkami:

Bardziej szczegółowo

Metody oceny dynamiki struktur nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Metody oceny dynamiki struktur nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Metody oceny dynamiki struktur nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Wobec wysokiego poziomu badao technicznych wykonywanych za pomocą różnego rodzaju aparatów stosowanych w diagnostyce

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Pytka ¹. 1. Wstęp

Krzysztof Pytka ¹. 1. Wstęp Krzysztof Pytka ¹ Ocena wpływu mobilizacji łopatki na zachowanie się krzywizn kręgosłupa studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy użyciu urządzenia MORA 4 Generacji. ¹) Uniwersytet Medyczny w

Bardziej szczegółowo

Terapia manualna tkanek miękkich w zespołach posturalnych odcinka szyjnego i obręczy barkowej

Terapia manualna tkanek miękkich w zespołach posturalnych odcinka szyjnego i obręczy barkowej Terapia manualna tkanek miękkich w zespołach posturalnych odcinka szyjnego i obręczy barkowej Manual therapy in postural syndromes within the neck and shoulder girdle Radosław Szwarocki Wyższa Szkoła Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne

Zaopatrzenie ortopedyczne Zaopatrzenie ortopedyczne ZAOPATRZENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ Sprężynowa szyna odwodząca staw ramienny (szyna podpiera staw ramienny wraz z ramieniem i ręką) Wskazania W ostrych zespołach bólowych i urazach barku.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Michał Dwornik 1, Aleksandra Marek 2, Aleksander Kłosiewicz 2, Katarzyna Wasiak 1, Maria Kłoda 1,3, Anna Koseska 4, Bartosz Kaczyński 5

Michał Dwornik 1, Aleksandra Marek 2, Aleksander Kłosiewicz 2, Katarzyna Wasiak 1, Maria Kłoda 1,3, Anna Koseska 4, Bartosz Kaczyński 5 Michał Dwornik 1, Aleksandra Marek 2, Aleksander Kłosiewicz 2, Katarzyna Wasiak 1, Maria Kłoda 1,3, Anna Koseska 4, Bartosz Kaczyński 5 Ocena zmian napięcia mięśniowego po zabiegach trakcji manualnej u

Bardziej szczegółowo

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH Podnoszenie jest bezpieczne wówczas, gdy rzut środka ciężkości układu, osoba podnosząca i obiekt podnoszony mieści się wewnątrz powierzchni ograniczonej stopami (czworobok podparcia). Stopy powinny być

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

ANATOMIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ANATOMIA 1. Kręgi zaliczane są do kości: 2. Kręgi lędźwiowe nie posiadają: 3. W obrębie kręgosłupa nie występują: 4. Szkielet kręgosłupa zbudowany jest z: 5. W obrębie kręgosłupa występują połączenia:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Etiopatogeneza: Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem

Etiopatogeneza: Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Definicja: Kręgozmyk prawdziwy jest to wada chorobowa polegająca na ześlizgu kręgów w obrębie kręgoszczeliny na poziomie L5-

Bardziej szczegółowo

BIOMECHANIKA NARZĄDU RUCHU CZŁOWIEKA

BIOMECHANIKA NARZĄDU RUCHU CZŁOWIEKA Praca zbiorowa pod redakcją Dagmary Tejszerskiej, Eugeniusza Świtońskiego, Marka Gzika BIOMECHANIKA NARZĄDU RUCHU CZŁOWIEKA BIOMECHANIKA narządu ruchu człowieka Praca zbiorowa pod redakcją: Dagmary Tejszerskiej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy terapii manualnej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kubala. Katedra Medycyny Sportu i Fizykoterapii AWF w Poznaniu

Przemysław Kubala. Katedra Medycyny Sportu i Fizykoterapii AWF w Poznaniu PROFILAKTYKA URAZÓW TKANEK MIEKKICH, NARZADU, RUCHU Przemysław Kubala Katedra Medycyny Sportu i Fizykoterapii AWF w Poznaniu Mięśnie brzucha Prosty brzucha Przyczep bliŝszy - wyrostek mieczykowaty mostka

Bardziej szczegółowo

Wyłączny przedstawiciel na Polskę:

Wyłączny przedstawiciel na Polskę: Wyłączny przedstawiciel na Polskę: IFDMO jako jedyna organizacja na świecie posiada pełne prawa do wykorzystywania i przetwarzania materiałów wideo, publikacji oraz dokumentacji twórcy metody FDM - Dr

Bardziej szczegółowo

Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym

Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym Marek Jóźwiak Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Neurogenne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

SZKOLENIA I WARSZTATY TERAPEUTYCZNE SZKOLENIA I WARSZTATY TERAPEUTYCZNE Prowadzi wg programu autorskiego mgr Izabela Gelleta - specjalista rehabilitacji ruchowej I 0, terapeuta metod NDT-Bobath, PNF, SI, pedagog, terapeuta z kilkunastoletnim

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie narządu ruchu. Kinga Matczak

Funkcjonowanie narządu ruchu. Kinga Matczak Funkcjonowanie narządu ruchu Kinga Matczak Narząd ruchu zapewnia człowiekowi utrzymanie prawidłowej postawy ciała, dowolne zmiany pozycji i przemieszczanie się w przestrzeni. Ze względu na budowę i właściwości

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra Sportu Powszechnego Zakład Fitness i Sportów Siłowych Fitness Osoby prowadzące przedmiot: 1. Zarębska Aleksandra, adiunkt, olazarebska@o2.pl 2.

Bardziej szczegółowo

Metoda Mc Kenzie Mechanical Diagnosis and Therapy

Metoda Mc Kenzie Mechanical Diagnosis and Therapy Metoda Mc Kenzie Mechanical Diagnosis and Therapy Metoda ta zawiera część diagnostyczną i terapeutyczną. Badanie: Przed podjęciem leczenia u pacjenta przeprowadza się dokładny wywiad dotyczący: - ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Herbert Frisch, Jacąues Roex. Terapia manualna. Poradnik wykonywania ćwiczeń

Herbert Frisch, Jacąues Roex. Terapia manualna. Poradnik wykonywania ćwiczeń Herbert Frisch, Jacąues Roex Terapia manualna Poradnik wykonywania ćwiczeń Herbert Frisch, Jaeques Roex Terapia manualna Poradnik wykonywania ćwiczeń Tłumaczenie z języka niemieckiego: prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA KOŃCZYNY GÓRNEJ OBRĘCZ I STAW ŁOKCIOWY

MECHANIKA KOŃCZYNY GÓRNEJ OBRĘCZ I STAW ŁOKCIOWY MECHANIKA KOŃCZYNY GÓRNEJ OBRĘCZ I STAW ŁOKCIOWY POŁĄCZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ OBRĘCZ KOŃCZYNY GÓRNEJ Kończyna górna jest połączona ze szkieletem tułowia za pomocą obręczy. W tym połączeniu znajdują się trzy

Bardziej szczegółowo

Dr Jawny System. System aktywnego siedzenia

Dr Jawny System. System aktywnego siedzenia Dr Jawny System System aktywnego siedzenia Dr Jawny System jest zwieńczeniem koncepcji Systemu Aktywnego Leczenia Kręgosłupa SALK oraz wieloletnich prac konstruktorskich Jarosława Jawnego. Wszystkie części

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) ĆWICZENIE 2 (04.10.2012) ĆWICZENIE 3 (08.10.

KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) ĆWICZENIE 2 (04.10.2012) ĆWICZENIE 3 (08.10. KIERUNEK: PIELEGNIARSTWO; I rok I ο PRZEDMIOT: ANATOMIA (ĆWICZENIA 45h) ĆWICZENIE 1 (01.10.2012) - Zapoznanie się z regulaminem i przepisami BHP obowiązującymi na zajęciach. Podstawowe mianownictwo anatomiczne

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA. mgr Małgorzata Wiśniewska Łowigus

ANATOMIA. mgr Małgorzata Wiśniewska Łowigus ANATOMIA mgr Małgorzata Wiśniewska Łowigus Wśród nauk biologicznych, zajmujących się wszelkimi formami życia, wyróżnia się dwa podstawowe działy: morfologię, fizjologię. MORFOLOGIA - zajmuje się poznaniem

Bardziej szczegółowo

Centrum Terapii Manualnej

Centrum Terapii Manualnej ZABURZENIA CZYNNOŚCI NARZĄDU RUCHU NIEDOCENIANA PRZYCZYNA DOLEGLIWOŚCI PRZYPOMINAJĄCYCH KONTUZJE U SPORTOWCÓW Rakowski A., Słobodzian J. Słowa kluczowe: sport wyczynowy, kontuzje w sporcie, zaburzenia

Bardziej szczegółowo

ARCUS. OFERTA DLA FIRM by. Ul. Wysłouchów 51/u2, 30-611 Kraków Telefon 012 654 89 87 Kom 601 95 65 25 www.arcus.strefa.pl

ARCUS. OFERTA DLA FIRM by. Ul. Wysłouchów 51/u2, 30-611 Kraków Telefon 012 654 89 87 Kom 601 95 65 25 www.arcus.strefa.pl OFERTA DLA FIRM by ARCUS 2011r Szanowni Państwo Cieszę się, że mogę zapoznać Państwa z działalnością usługową Firmy ARCUS. Jestem przekonany, że firma posiadając szerokie spektrum usług będzie odpowiednim

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w autokorektorze

Ćwiczenia w autokorektorze Ćwiczenia w autokorektorze W proponowanej metodyce terapii uwzględniliśmy wytyczne i zalecenia opracowane przez SOSORT. 1 - najważniejszym elementem kinezyterapii skolioz są ćwiczenia czynne prowadzące

Bardziej szczegółowo

zgięcie odwiedzenie rotacja zewnętrzna (ręka za głowę górą) rotacja wewnętrzna (ręka za plecami do łopatki)

zgięcie odwiedzenie rotacja zewnętrzna (ręka za głowę górą) rotacja wewnętrzna (ręka za plecami do łopatki) Diagnostyka wizualna barku 1. Norma ustawienia łopatki: łopatka w odległości ok 8 cm od kręgosłupa, umiejscowiona między TH2 i TH7, płasko przylegająca do klatki, zrotowana 30 st. 2. Norma ustawienia głowy

Bardziej szczegółowo

Neurodynamika kliniczna

Neurodynamika kliniczna Neurodynamika kliniczna Koncepcja Neurodynamiki Klinicznej (NDS) została stworzona i opisana przez Michaela Shacklocka. Dzięki latom badań naukowych i zdobywanego doświadczenia opisał on koncpecję pracy

Bardziej szczegółowo