Na wstępie, odnosząc się do dostarczonych materiałów, czuję się w obowiązku wyrazić szczególne uznanie za wyjątkową dbałość o jakość przygotowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na wstępie, odnosząc się do dostarczonych materiałów, czuję się w obowiązku wyrazić szczególne uznanie za wyjątkową dbałość o jakość przygotowania"

Transkrypt

1 Prof. Krzysztof Wołowski, prof. zw. ASP Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wrocław, Plac Polski 3/4 RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr Olgi Kiedrowicz sporządzona w związku z przewodem doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki projektowe, wszczętym przez Radę Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Podstawę sporządzenia niniejszej recenzji stanowią następujące materiały dostarczone w dokumentacji przewodowej: tom pracy doktorskiej, zatytułowanej: Architektura wnętrz jako nośnik wielowymiarowych komunikatów i jej znaczenie w procesie budowania relacji: dzieło - odbiorca teczka zawierająca trzy tablice opracowane w formie graficznej, przeznaczone do analizy badawczej i optymalizacji założeń projektowych, wspomagające merytorycznie kształtowanie nowych, jak i weryfikację istniejących przestrzeni terapeutycznych, podpisana: Załączniki suplement, teczka zawierająca modelowe opracowania projektowe w pracy doktorskiej, zatytułowane: Rozwiązania modelowe przestrzeni terapeutycznych zaprojektowane w oparciu o narzędzie tablice przedstawione i opisane w rozprawie doktorskiej album OLGA KIEDROWICZ architektura wnętrz prezentacja dorobku projektowo-realizacyjnego album OLGA KIEDROWICZ wydarzenia artystyczne prezentacja działalności artystyczno-organizacyjnej katalog pracy dyplomowej Do trzech razy sztuka, czyli Akademia Sztuki w Szczecinie teczka dokumentów formalnych przewodu doktorskiego 1

2 Na wstępie, odnosząc się do dostarczonych materiałów, czuję się w obowiązku wyrazić szczególne uznanie za wyjątkową dbałość o jakość przygotowania edytorskiego i estetykę oprawy całego kompletu materiałów pracy doktorskiej. Tytułem wprowadzenia przedstawiam najważniejsze informacje o Doktorantce. Pani mgr Olga Kiedrowicz, urodzona w 1986 roku w Resku, jest absolwentką Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Dyplom ukończenia studiów otrzymała na Wydziale Grafiki i Architektury Wnętrz w 2010 roku, uzyskując tytuł magistra sztuki ze specjalnością projektowanie wnętrz, na kierunku architektura wnętrz,. Wysoki poziom przedstawionej pracy dyplomowej zaowocował wynikiem celującym i prestiżową Nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za najlepszy dyplom wyższej uczelni artystycznej województwa zachodniopomorskiego. Dyplom na temat: Akademia Sztuki w Szczecinie Pałac pod Globusem. Projekty adaptacji wnętrz i identyfikacji wizualnej powstał jako praca zespołowa dyplomantów dwóch wydziałów uczelni szczecińskiej architektury wnętrz i grafiki. Opracowanie tak złożonego problemowo projektu dyplomowego, uzyskanie wielowymiarowej i spójnej idei rozwiązań wnętrzarsko - graficznych powstało przy udziale Olgi Kiedrowicz, Agnieszki Katarzyny Matijuk i Tomasza Piotra Świtalskiego, pod opieką dwóch promotorów: prof. Janusza Stankowskiego i prof. Andrzeja Tomczaka. Ten niewątpliwy sukces jest świadectwem znakomitego pomysłu na opracowanie obszernego i złożonego problemowo tematu dyplomowego, przy współdziałaniu zespołowym w realizacji trudnego, ambitnego zadania w mentalnym, twórczym porozumieniu. Jest także przykładem czystej synergii w merytorycznym zaangażowaniu ze strony prowadzących profesorów. Mogę tylko pogratulować. Moją uwagę zwróciło jeszcze inne, ważne osiągnięcie, podkreślające wszechstronność osobowości artystycznej Olgi Kiedrowicz,. W latach , uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach, którą również ukończyła ze znakomitym wynikiem, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W latach była stypendystką fundacji Collegium Polonicum w Słubicach. Stypendium zostało przyznane za wybitne osiągnięcia naukowe. Od 2011 roku jest zatrudniona w Akademii Sztuki w Szczecinie na Wydziale Sztuk Wizualnych, jako asystentka w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz i Wystawiennictwa, prowadzonej przez profesora Józefa Jurka oraz dodatkowo, jako wykładowca przedmiotu: Oświetlenie. Od 2013 roku pracuje w Niepublicznej Szkole Plastycznej Ars Atelier, prowadząc jako wykładowca, zajęcia z przedmiotu: Modelowanie Przestrzenne. Od 2011 roku pracuje w firmie MASTER TECH sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, na stanowisku: architekt wnętrz w specjalności: oświetlenie. 2

3 Od 2010 roku prowadzi, wspólnie z Agnieszką Matijuk, autorską Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz. Wszechstronna, twórcza kreatywność Olgi Kiedrowicz jest godna szczególnego wyróżnienia. Na przestrzeni kilku lat, które minęły od zakończenia studiów wyraźnie rozwinęła obszar twórczych dokonań. Obok zaangażowania w dydaktykę i pracę naukowo - badawczą, widoczna jest również Jej wyjątkowa aktywność na polu własnej działalności artystyczno - projektowej. Ten dorobek nie wyróżnia się jeszcze znaczną ilością dokonań, lecz wartościami, które tworzą oryginalne pomysły, rzetelnie dopracowane w szczegółach rozwiązania projektowe, starannie przemyślane koncepcje o bardzo interesującej plastyce kształtowanych przestrzeni, sprawdzone w udanych realizacjach. W autorskich katalogach wybranych dokonań, znajduję ponad trzydzieści ambitnych projektów i realizacji, a także przykładów organizacji wydarzeń artystycznych, warsztatów itp., co potwierdza Jej zaangażowanie również w działalności organizacyjnej, merytorycznej i popularyzatorskiej, w przestrzeni sztuki i designu. To niewątpliwy talent, ale i ogromna pracowitość, to także nieustająca pogoń za nowymi doświadczeniami, doskonalenie warsztatu i pogłębianie wiedzy zawodowej. Dostrzegam Jej profesjonalizm i twórczą inwencję w całym spektrum podejmowanej problematyki, którą przedstawia w bardzo starannie przygotowanych albumach portfolio: architektura, wnętrza, meble, wystawiennictwo, wzornictwo, grafika, scenografia itp. W syntetycznej ocenie, podsumowaniu tego rozdziału twórczej działalności, mogę ująć to następująco: Autorka w poszukiwaniu własnych, oryginalnych form artystycznej wypowiedzi, łączy świadomość wyobraźni plastycznej z gruntowną wiedzą w zakresie problematyki kształtowania środowiska przestrzennej aktywności współczesnego człowieka. Okazuje się przy tym projektantem posiadającym już cenne, praktyczne doświadczenie od strony warsztatu architekta wnętrz. Jest to wyraźnie widoczne w podejściu do analizowania i programowania funkcji, podejściu do kształtowania przestrzeni wnętrz z właściwym wyczuciem formy w budowaniu idei plastycznej. W tym odniesieniu szczególnie ważna jest perfekcja rozwiązań decydujących o efekcie końcowym, gdzie Jej energia kreatywnego działania łączy się z racjonalną konsekwencją poszukiwania oryginalnych koncepcji przenikania się i zespolenia formy i funkcji. Przy okazji tej oceny pojawia się następująca refleksja. Obserwując kariery zawodowe wśród niektórych naszych absolwentów, mogę odczuwać niewątpliwą satysfakcję. Utalentowani, ambitni i niezwykle pracowici, z pasją poszukujący własnej wizji przestrzeni twórczej działalności. Imponuje mi rozwój ich osobowości i znaczące osiągnięcia w działalności artystycznej, potencjał twórczy, kreatywność wyobraźni, oryginalność i świeżość pomysłów. Wykaz ują się otwartością na współczesny świat, wszechstronną wiedzą, a także niezwykłą 3

4 wrażliwością i humanizmem w odczuwaniu, postrzeganiu i doświadczaniu otaczającego nas środowiska przestrzennego. Dotyczy to przede wszystkim wartości, jakie tworzy wielowątkowa tkanka architektury, czy zjawiskowa, inspirująca, oferująca nieprzebrane bogactwo doznań, przestrzeń natury. Jestem optymistą i myślę, że znakomita część przywołanych powyżej, młodych artystów jest skazana na sukces, a Olga Kiedrowicz bez wątpienia do nich należy. Jestem również przekonany, że przez okres kilku lat asystentury uzyskała pełną akceptację i uznanie środowiska akademickiego, a dodatkowo, potwierdzenie tej opinii, bardzo wysoką ocenę całokształtu tej działalności, otrzymałem w osobistej rekomendacji od Jej bezpośredniego przełożonego, prof. Józefa Jurka. Praca doktorska Praca doktorska, w przyjętym przez Autorkę obszarze opracowania naukowego, obejmuje trzy części tworzące spójną merytorycznie całość: część teoretyczną, rozprawę doktorską, zatytułowaną: Architektura wnętrz jako nośnik wielowymiarowych komunikatów i jej znaczenie w procesie budowania relacji: dzieło - odbiorca część metodologiczną - suplement rozprawy, trzy tablice opracowane w formie graficznej, jako narzędzie do analizy badawczej i optymalizacji założeń projektowych, wspomagające kształtowanie nowych, jak i weryfikację istniejących przestrzeni terapeutycznych; część projektową w pracy doktorskiej, zatytułowaną: Rozwiązania modelowe przestrzeni terapeutycznych zaprojektowane w oparciu o narzędzie tablice przedstawione i opisane w rozprawie doktorskiej Tom rozprawy doktorskiej liczy 91 stron z licznymi, dobrze dobranymi, ilustracjami, jakie stanowią fotografie, rysunki, ryciny, tabele itp. Rozprawę otwiera Wstęp, a rozwinięcie pracy następuje w treści kolejnych czterech rozdziałów podzielonych na podrozdziały. Spójny, logiczny tok merytorycznej narracji zamyka podsumowanie. W zakończeniu rozprawy zamieszczona została bardzo starannie opracowana Bibliografia, w której znajdujemy: Spis książek: 22 tytuły Spis czasopism: 6 tytułów Spis artkułów: 7 tytułów Źródła internetowe WWW: 24 strony oraz Spis ilustracji wskazujący 40 źródeł pozyskania materiałów. W tomie rozprawy znajduje się również jej streszczenie w języku polskim i angielskim. 4

5 Autorka na wstępie rozprawy przedstawia cel pracy, za który przyjmuje zbadanie wpływu architektury wnętrz na odbiorcę - użytkownika. Uściślając obszar i zakres planowanych badań, wskazuje na przestrzeń wnętrza o funkcji terapeutycznej, najczęściej lokalizowaną w strukturze obiektów opieki medycznej, a konsekwencją jest przyjęcie tezy, którą przytoczę cytując: tezę badawczą w niniejszej pracy stanowi stwierdzenie: za pomocą formy (bryły przestrzennej) można wpływać na odbiorcę wywołując pewne stany emocjonalne radość, spokój, można stymulować odbiorcę do aktywności, pobudzać, relaksować, a także działać multisensorycznie poza wizualnie. Architektura wnętrz uświadamia, pełni funkcję informacyjną, a także jest przekaźnikiem określonych wartości np. duchowych, społecznych. Forma przestrzenna (3D) może przekazać odbiorcy więcej niż graficzna (2D), ponieważ dodatkowo działa strukturą, fakturą, kształtem, złożoną bryłą, którą o dbiorca nie tylko widzi, ale i odczuwa wielozmysłowo, w związku z czym jest idealnym polem do interakcji z odbiorcą, a w przypadku przestrzeni terapeutycznej z pacjentem W takim ujęciu, semantyce przesłania postawionej tezy, odnajduję wskazanie istoty kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, przestrzeni wnętrza, przestrzeni w złożonym środowisku architektury. Autorka, już na etapie przygotowania, planowania rozprawy, określiła podstawowy zakres problemowy poruszanych zagadnień: - architektura oraz architektura wnętrz w wymiarze ideowym jako nośniki (przekaźniki) określonych wartości lub komunikatów; - analiza w zakresie wpływu architektury wnętrz na odbiorcę; - analiza relacji dzieło odbiorca, odpowiedź na pytanie w jaki sposób i za pomocą jakich wartości można zbudować daną zależność? - wielozmysłowe postrzeganie przestrzeni, która ogranicza się nie tylko do czysto wizualnych aspektów; - badanie zależności jak wiele zmysłów i w jak sposób można zaangażować do percepcji przestrzeni; - przestrzeń terapeutyczna jako przykład wnętrza wpływającego na odbiorcę - pacjenta Przedstawiona powyżej, rozbudowana wielowątkowo, struktura obszaru podjętej problematyki, umożliwiła Autorce właściwe zaprogramowanie toku pracy, rozwinięcie rozprawy w logicznym układzie rozdziałów i podrozdziałów, opracowanie części metodologicznej do prowadzenia analizy badawczej oraz części praktycznej, studyjnej zaprojektowania modelowych przestrzeni wnętrz 5

6 o funkcji terapeutycznej. Wprowadzona do rozprawy analiza, jako metoda badawcza, przede wszystkim obejmuje blok określonej specyfiki uwarunkowań i istotnych czynników kształtujących przestrzeń wnętrza, wpływających na relacje pacjent - otoczenie. Badania i uzyskane wnioski dotyczą, między innymi, komfortu lub dyskomfortu przebywania w tej przestrzeni, zarówno fizycznego, jak i psychicznego jej odczuwania, wzajemnego oddziaływania, zmysłowego przeżywania. W tym odniesieniu przedstawione zostały zagadnienia stanowiące podstawę prowadzonych w rozprawie rozważań oraz ukazana została istota tej pracy, jaką stanowi wartość strony badawczej. W kontekście powyższego zauważam, że w skomplikowanym układzie wielu zależności, w hierarchii ważności wielu uwarunkowań występujących w procesie programowania i kształtowania tak specyficznych przestrzeni, najważniejsze, inspirujące jest to co wyczuwamy pobudzani emocjami, empatią, świadomie lub podświadomie, stymulowani kodami skojarzeń, co porusza w swojej rozprawie Autorka. W moim rozumieniu, wyróżniającą cechą pracy projektanta, architekta wnętrz jest nieustanne dążenie do syntezy tego co racjonalne i fizycznie wymierne, z tym co intuicyjne. W sensie ideowym potwierdza ten pogląd przedstawiona praca doktorska. Sam jestem również przekonany o tym, że sztuka projektowania łączy w sobie elementy nauki i wiedzy praktycznej z wyobraźnią, twórczą kreatywnością i to właśnie w niezwykłym związku z intuicją, naturalną zdolnością podświadomej percepcji, wrażliwością postrzegania, odczuwania przestrzeni, zjawisk, czy rzeczy poza granicami kontrolowanej świadomości. Poruszany i poddawany analizie świat zagadnień powiązanych z fenomenem odczuwania, zmysłowej lub pozazmysłowej percepcji otaczającej nas bezpośrednio przestrzeni, jest mi szczególnie bliski i ten nurt rozważań cenię sobie wyjątkowo. Pozostaje tylko powołać się na Einsteina, który powiedział: Tym, co naprawdę się liczy, jest intuicja. Dodatkowym, niewątpliwym walorem ocenianej rozprawy jest właściwie zbudowana, logiczna struktura merytorycznych powiązań wszystkich poruszanych wątków problemowych, przedstawianych zagadnień, czy przykładów z odniesieniem do części metodologicznej i projektowej. Po omówionym już wstępie następuje blok czterech rozdziałów podzielonych na podrozdziały: - rozdział pierwszy, zatytułowany: Interakcja z przestrzenią poświęcony został przedstawieniu i zdefiniowaniu wielu przykładów form istnienia przestrzeni, występujących zjawisk, wzajemnych zależności, czy procesów odnoszących się do pojęć, które wyliczam za Autorką, dla podkreślenia złożoności obszaru problemowego: przestrzeń, miejsce, odbiorca, dzieło, relacja, plan, rytm, komunikat, komunikacja, kanał komunikacji. Prowadzone 6

7 rozważania ujawniają mechanizmy powstawania relacji człowieka z otaczającą przestrzenią, wnętrzem, stworzonym dziełem. Wskazywaną Istotą twórczego działania jest budowanie harmonii w emocjonalnym odbiorze dzieła, w zmysłowej percepcji odczuwania przestrzeni, czy interakcji oddziaływania. Dotyczy to zarówno pozytywnej, jak i negatywnej reakcji odczuwania przez odbiorcę dzieła. Tworząc merytoryczne podstawy prowadzonych rozważań, Autorka sięga do autorytetów, przykładów różnych postaw, głoszonych poglądów, czy lansowanych teorii, od starożytnych filozofów, myślicieli, po współczesnych teoretyków i czołowych twórców architektury. Rozdział jest pomyślany jako wprowadzenie do kolejnych etapów opracowania - rozdział drugi, zatytułowany: Przestrzeń terapeutyczna stanowi niezwykle wnikliwe, obszerne studium poświęcone bardzo konsekwentnej, drobiazgowej i wielokierunkowej analizie badawczej przestrzeni terapeutycznej, jak również szczegółowemu przedstawieniu obszernego katalogu metod i uwarunkowań prowadzonych terapii leczniczych i profilaktycznych. Badania te dotyczą przestrzeni zdefiniowanej w rozprawie, jako przestrzeń dospołeczna, przestrzeń która jest lokalizowana w strukturze ośrodków opieki medycznej, z wyraźnym ukierunkowaniem rozwiązań formy i funkcji na stymulowanie działaniem leczniczym w aspekcie psychologicznym, duchowym oraz fizycznym. Najważniejszym wskazaniem w założonych działaniach jest uzyskanie wysokich walorów terapeutycznych projektowanych przestrzeni wnętrz. Rozdział dopełniony został przez perfekcyjnie opracowana metodę prowadzenia analizy badawczej i weryfikacji założeń projektowych za pomocą załączonych do rozprawy, trzech specjalnych tablic. Ostatecznie, na tej podstawie, wykonane zostały studyjne projekty modelowych przestrzeni terapeutycznych, dedykowane trzem wybranym funkcjom w obiektach opieki medycznej: - ROZWIAZANIE MODELOWE NR 1 Oddział ginekologiczno położniczy - ROZWIĄZANIE MODELOWE NR 2 Przychodnia pediatryczna - ROZWIĄZANIE MODELOWE NR 3 Korytarz ogólny w obiekcie medycznym Opracowany całościowo, w interesującej konwencji przekazu, projekt badawczy, zatytułowany: Rozwiązania modelowe przestrzeni terapeutycznych zaprojektowane w oparciu o narzędzie tablice przedstawione i opisane w rozprawie doktorskiej oceniam bardzo wysoko, szczególnie za innowacyjność i kreacyjność w kształtowaniu przestrzeni, wprowadzone działania i elementy interaktywne, wspomagające efekt terapeutyczny, jak i niezwykle interesujące, nowatorskie eksperymenty z funkcją światła. Myślę, że najtrafniej recenzuje przedstawione projekty rozwiązań modelowych wypowiedź znakomitego twórcy i filozofa architektury Petera Zumthora, którą Autorka zamieściła w pracy: Siła dobrego projektu tkwi w nas i w naszej zdolności postrzegania świata za pomocą 7

8 uczucia i rozumu. Dobry projekt architektoniczny jest zmysłowy. Dobry projekt architektoniczny jest mądry. Rozprawę doktorską dopełniają jeszcze dwa kolejne rozdziały: Analiza stanu istniejącego regionalne ośrodki opieki medycznej oraz Analiza wzorcowych realizacji ośrodki opieki medycznej, które bardzo trafnie przedstawiają ilustrując i omawiając wybrane rozwiązania przestrzeni wnętrz o funkcji terapeutycznej, nie spełniające oczekiwań odbiorców pacjentów, jak również rozwiązania znakomite, wzorcowe, a wnioski końcowe, odpowiedź na założony cel rozprawy, przeprowadzonych badań i analiz znajdujemy w Podsumowaniu. Konkluzja recenzji Bardzo wysoko oceniam wartość rozprawy, oryginalnego opracowania teoretycznego w powiązaniu z dziełem projektowym, jakie stanowi studium rozwiązań modelowych przestrzeni wnętrz, dedykowane wybranym funkcjom w obiektach opieki medycznej. Praca podejmuje istotny z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia problem badawczy i jest potwierdzeniem umiejętności jego dostrzegania, samodzielnego analizowania, sformułowania i rozwiązania założonej tezy. Uważam, że podjęcie w pracy doktorskiej tej problematyki i w efekcie bardzo wysoki poziom tego opracowania, świadczy nie tylko o profesjonalizmie Autorki, pełnej świadomości prowadzonych działań i pogłębionej wiedzy z wyraźnymi preferencjami naukowego podejścia, ale również o ogromnej, twórczej pasji, wspartej talentem. W poszanowaniu wymagań proceduralnych mogę jednoznacznie stwierdzić, że praca doktorska Pani mgr. Olgi Kiedrowicz, stanowiąc oryginalne rozwiązanie problemu artystycznego, w pełni odpowiada wymaganiom Ustawy z dnia r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Mając na uwadze wysoką wartość przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz poziom przedstawionego w dokumentacji przewodowej dorobku twórczego, a także szczególną aktywność w działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie sztuki i designu, stwierdzam, że w pełni uzasadnione jest przyznanie Pani mgr. Oldze Kiedrowicz stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki projektowe i taki też wniosek Wysokiej Radzie Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przedstawiam i z całym przekonaniem popieram. Wrocław, dnia r. prof. Krzysztof Wołowski 8

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

Prof. Bogumiła Jung, prof. zw. UAP Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznań, al. Marcinkowskiego 29

Prof. Bogumiła Jung, prof. zw. UAP Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Poznań, al. Marcinkowskiego 29 Prof. Bogumiła Jung, prof. zw. UAP Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 60-967 Poznań, al. Marcinkowskiego 29 Adres @: bjung@poczta.onet.pl Tel. +48 602694440 RECENZJA rozprawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA

INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA Informacje wstępne Praca dyplomowa licencjacka Zakres pracy dyplomowej określony został zgodnie z opisem programu studiów w systemie KRK,

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

I. PROCEDURA DYPLOMOWA DLA STUDIÓW I stopnia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, informatyka

I. PROCEDURA DYPLOMOWA DLA STUDIÓW I stopnia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, informatyka ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 1/2015 28 lutego 2015 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

Recenzja. promotor: dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk

Recenzja. promotor: dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk dr hab. Tadeusz Dyr, prof. nadzw. Radom, 11-04-2017 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Z plastyką na TY. z zakresu plastyki i historii sztuki

Z plastyką na TY. z zakresu plastyki i historii sztuki Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Z plastyką na TY innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu plastyki i historii sztuki Opracowanie: mgr Jacek Krawczyk Śrem 2014 Wstęp Podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia A - obszar kształcenia w zakresie sztuki 1 studia I stopnia 2 studia II stopnia Użyte symbole: W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Poznań dnia 20 maja 2013

Poznań dnia 20 maja 2013 Poznań dnia 20 maja 2013 dr hab. inż. arch. Adam F. Nadolny Wydział Architektury, Politechnika Poznańska Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa Zakład Historii Architektury i Urbanistyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku GRAFIKA 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku GRAFIKA 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku GRAFIKA 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Efekty kształcenia 4. opis zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

p r o j e k t a n t Aleksandra Twardowska

p r o j e k t a n t Aleksandra Twardowska p o r t f o l i o p r o j e k t a n t Aleksandra Twardowska jest absolwentką Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Projekt dyplomowy z wynikiem celującym, wyróżnieniem, został

Bardziej szczegółowo

2. Temat i teza rozprawy

2. Temat i teza rozprawy Prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Katedra Architektury i Urbanistyki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E C E N Z J A pracy doktorskiej mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej Szczecin, 20.04. 2015 Prof. Dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Artura Jastrzębowskiego pt. Zakres i znaczenie współcześnie

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Pracownia Projektowania Wnętrz 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anety Kaczyńskiej pt. Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty

Recenzja pracy doktorskiej mgr Anety Kaczyńskiej pt. Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty Wrocław, dnia 22.05.2016 Dr hab. Paweł Kowalik, prof. UE Kat. Finansów Publicznych i Międzynarodowych Instytut Zarządzania Finansami Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

prof. Jerzy Porębski Warszawa, 10.06.2015 Wydział Wzornictwa Akademii Stuk Pięknych w Warszawie ul. Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa

prof. Jerzy Porębski Warszawa, 10.06.2015 Wydział Wzornictwa Akademii Stuk Pięknych w Warszawie ul. Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa prof. Jerzy Porębski Warszawa, 10.06.2015 Wydział Wzornictwa Akademii Stuk Pięknych w Warszawie ul. Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa Recenzji dotycząca dorobku i rozprawy doktorskiej mgr Anny Wachowicz p.t.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Portfolio///Książki. Wybrane książki, które powstały do 2014 roku.

Portfolio///Książki. Wybrane książki, które powstały do 2014 roku. Portfolio 1983/2014 Portfolio Dyplom w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) w Gdańsku obroniłem w 1983 roku. Od tamtego czasu zajmuję się pracą w obszarze komunikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KONFERENCJA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO oraz IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1. Warunki do otwarcia przewodu doktorskiego Przy otwarciu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę IS UW w dn. 5 maja 2015 r., zgodny ze stanem prawnym na 5 maja 2015 r., określonym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO nowy przedmiot na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej

PODSTAWY WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO nowy przedmiot na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej PODSTAWY WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO nowy przedmiot na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej Marek Adamczewski, ASP Gdańsk Paweł Romanowski Michał Wasilczuk Podstawy wzornictwa. Geneza pomysł Program

Bardziej szczegółowo

Informacje podstawowe o Doktorantce: Pani mgr Katarzyna Jagiełło, urodzona w 1985 roku we Wrocławiu, jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im.

Informacje podstawowe o Doktorantce: Pani mgr Katarzyna Jagiełło, urodzona w 1985 roku we Wrocławiu, jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Prof. Krzysztof Wołowski, prof. zw. ASP Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa RECENZJA rozprawy doktorskiej,

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA nazwa kierunku studiów: FOTOGRAFIA obszar: SZTUKA dziedzina: SZTUKI PLASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

dr hab. Piotr Welk Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

dr hab. Piotr Welk Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie dr hab. Piotr Welk Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Recenzja rozprawy doktorskiej oraz dorobku artystycznego Pana Łukasza Ziółkowskiego w związku z przewodem doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych

Bardziej szczegółowo

GODZINY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

GODZINY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 GODZINY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 I rok, studia I stopnia (licencjackie) godz. dydakt. w tyg. punkty ECTS sem. I sem. II sem. I sem. II 1 Podstawy Projektowania 6 6 6 6 2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP.

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP. REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Przepisy ogólne Termin sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia pierwszego stopnia WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia pierwszego stopnia WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: RYSUNEK Z ELEMENTAMI ANATOMII 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: st. I stopnia, architektura wnętrz

3. Poziom i kierunek studiów: st. I stopnia, architektura wnętrz WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE WSTĘPNE. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: st. I stopnia, architektura

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału Załącznik nr 2 do Uchwały nr 518/06/2015 Senatu UR OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału 28.05.2015 Nazwa kierunku: architektura krajobrazu Poziom :

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS Jednolite studia magisterskie 5-letnie wersja z 05 04 2014 3.600 godz. i 0 pkt. ECTS - do wyboru 1.200 godz. i 105 pkt. ECTS Kierunek: Sztuka mediów i edukacja wizualna Specjalności: Multimedia i fotografia

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia)

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały nr 393/IV/2015 Rady Naukowej WIM z dnia 18 marca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego pt.: Wykorzystanie otwartych innowacji w polskich przedsiębiorstwach

Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego pt.: Wykorzystanie otwartych innowacji w polskich przedsiębiorstwach Warszawa, dn. 28.04.2017 r. Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3

Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3 Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3 W takcie ustalania ocen z zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: systematyczność, wytrwałość w pracy, przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. pt Ocena jakości życia nosicielek mutacji genu BRCA1 po profilaktycznej operacji narządu rodnego

OCENA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. pt Ocena jakości życia nosicielek mutacji genu BRCA1 po profilaktycznej operacji narządu rodnego UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Zakład Genetyki Klinicznej ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin tel./fax. 81 448 6110 Kierownik: dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM Lublin, dnia 23.01.2017 r. OCENA

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Grafika. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka

1. Nazwa kierunku: Grafika. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 1. Nazwa kierunku: Grafika 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta: Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Seminarium doktoranckie Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Plan Wymagania ustawowe Wymagania zwyczajowe opinia promotora i recenzje Egzaminy doktorskie Metodyka pracy naukowej 2 USTAWA z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz.

Słowo magister znaczy po łacinie  mistrz. Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz. W średniowieczu prawna organizacja uniwersytetów wzorowana była na cechach rzemieślniczych. Ukończenie pełnego cyklu szkolenia przez czeladnika, oznaczało przemianę

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Psychofizjologia Widzenia 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku UCHWAŁA Nr 177 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie 100 ust. 6 Statutu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE, NIESTACJONARNE NA WYDZIALE GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI / specjalność: TEORIA MUZYKI

I. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI / specjalność: TEORIA MUZYKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82/2015 Rady Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych na kierunkach Kompozycja i teoria

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 STUDIA STACJONARNE WSTĘPNEGO STUDIA I STOPNIA Specjalność: Projektowanie w krajobrazie kulturowym - egzamin specjalistyczny 1 MINIMUM DOPUSZCZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Temat: Czym jest estetyka?

Temat: Czym jest estetyka? Temat: Czym jest? 1. Autor: Łukasz Nysler (IF UWr., ZSO nr 3 we Wrocławiu) 2. Czas realizacji: 90 minut. 3. Poziom edukacyjny: uczniowie gimnazjum i liceum 4. Liczba uczestników: do 20 osób. 5. Metody

Bardziej szczegółowo

10. Ochrona środowiska 11. Projektowanie graficzne 12. Formy strukturalne

10. Ochrona środowiska 11. Projektowanie graficzne 12. Formy strukturalne KIERUNEK: ARCHITEKTURA WNĘTRZ Absolwenci kierunku Architektura Wnętrz przygotowani są do samodzielnej i zespołowej pracy w dziedzinie projektowania, wyposażania wnętrz oraz nadawania im kształtu plastycznego.

Bardziej szczegółowo

Na ścieżkach wyobraźni

Na ścieżkach wyobraźni G A L E R I A Na ścieżkach wyobraźni Prezentowana wystawa prac jest efektem kontynuacji realizowanego od 2013 r. projektu edukacyjnego Na ścieżkach wyobraźni. Głównym motywem działania uczniów jest odniesienie

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. dr hab. Joanna Kubicz prof. ASP dziedzina sztuk plastycznych dyscyplina sztuki projektowe

RECENZJA. dr hab. Joanna Kubicz prof. ASP dziedzina sztuk plastycznych dyscyplina sztuki projektowe AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ dr hab. Joanna Kubicz prof. ASP dziedzina sztuk plastycznych dyscyplina sztuki projektowe ul. S. Humberta 3 31-121 Kraków

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 117/216/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie korekty opisów efektów kształcenia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Jan Mostowski. IF PAN, 4 lipca 2012 r.

Jan Mostowski. IF PAN, 4 lipca 2012 r. Jan Mostowski IF PAN, 4 lipca 2012 r. Przewody doktorskie otwarte przed 1 października 2011 reguluje Ustawa z 2003 r. (stara Ustawa) Przewody doktorskie otwarte po 1 października 2011 reguluje Ustawa z

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI

STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Sztuka współczesna (wybieralny) Kod przedmiotu

Sztuka współczesna (wybieralny) Kod przedmiotu Sztuka współczesna (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sztuka współczesna (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-AiUP-Szt.Wsp.02w-W-S14_pNadGen91OJJ Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM Załącznik nr 1 do uchwały nr 59/o/06/2010 REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM 1 Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody za: 1. oryginalne i

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wersja z dnia 1 kwietnia 2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI stanowiące uzupełnienie Zasad

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego): 120;

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego): 120; UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA Nazwa kierunku studiów: DESIGN KRAJOBRAZU 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia; Tryb

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy)

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy) mgr Jarosław Hermaszewski Inwestycje samorządu terytorialnego i ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy Polkowice w latach dziewięćdziesiątych (koncepcja pracy-tezy) Prawne podstawy funkcjonowania organów

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji!

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Kierunek Grafika Online Region łódzki rozwija przemysły kreatywne my rozwiniemy Twoją kreatywność! Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji! Komunikujemy się z naszymi studentami online strona

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy twórczej oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo