CYFROWY ANALIZATOR MOCY. Do śledzenia jednofazowych i trójfazowych obwodów elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYFROWY ANALIZATOR MOCY. Do śledzenia jednofazowych i trójfazowych obwodów elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia"

Transkrypt

1 CYFROWY ANALIZATOR MOCY Do śledzenia jednofazowych i trójfazowych obwodów elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia Volt kw Hz kwh średnie KVA Data Amp kva max. kva kvarh średnie kvar Czas cosϕ kvar max. kw THDF średnie KW Ma wbudowany zegar. Mierzy, wyświetla i przekazuje łączem RS485: - wartości skuteczne napięć fazowych i układu trójfazowego - wartości skuteczne prądów fazowych i układu trójfazowego - wartości współczynników mocy cosj każdej fazy i układu trójfazowego - wartości mocy czynnych, biernych i pozornych każdej fazy i układu trójfazowego - wartości średnie mocy czynnej, biernej i pozornej (za okres 10, 15, 20 lub 30min) - maksymalne wartości średnie mocy czynnej i pozornej (np: 15 minutowej) - wartości współczynników zniekształceń fazowych i częstotliwość - wartości energii czynnej i biernej z zaznaczeniem kierunku jej przepływu Pomiar dokonywany jest w układzie gwiazdy (4 przewody) lub trójkąta (3 przewody) przy pomocy wewnętrznych przekładników - w zakresie max. do 5A i 550V lub zewnętrznych - w zakresie max. do A, V. W wersji z łączem RS485 stosowany jest jako element systemu zdalnego monitorowania sieci energetycznej. Oprogramowanie VIPVIEW lub VIPLINK umożliwia zbieranie danych pomiarowych z max 247 takich elementów. VIP ENERGY 42 przyrządy w 1 Wersje z wyjściami do pomiaru energii kwh, kvarh i kvah oraz transmisji danych /montowany na szynie DIN TIME-NET / VIPENERGY ver. 01 /

2 VIP ENERGY Dla NIESYMETRYCZNYCH systemów TRÓJFAZOWYCH Pomiary systemów typu gwiazda (4 przewody) lub trójkąt (3 przewody) z wewnętrznymi przekładnikami do max. 5A, 550V lub z zewn. przekładnikami do max A, V WERSJA STANDARDOWA (analizator montowany na szynie DIN) - Mierzy i pokazuje V, A, W, cosϕ, Var, VA, Hz, kwh, kvarh, max.w, max.va, średnie kw, średnie kva, średnie kvar, wsp. szczytu (1/THDF), Datę, Czas; Zastępuje 42 przyrządy mając tyle połączeń i zajmując tyle miejsca co jeden. Wykonuje pomiary przy niskim lub wysokim napięciu (LV, HV), przy połączeniu w gwiazdę lub w trójkąt. kwh, kvarh Import / Eksport. Programowane przez użytkownika przekładniki prądu i napięcia. VIP ENERGY RPQS WYJŚCIA IMPULSOWE do monitoringu przemysłowego 2 wyjścia, których częstotliwość impulsów jest proporcjonalna do 2 wybranych wielkości: P (P+ lub P-), Q(Q+ indukcyjne lub Q- pojemnościowe), lub S (mocy czynnej, biernej, pozornej) wybieranej za pomocą klawiatury (P+ oznacza pobranie energii P- wysłanie) WYJŚCIE IMPULSOWE - kontrola obciążeń, monitoring przemysłowy. Dodatkowo, oprócz funkcji pomiarowych, przyrząd jest wyposażony w 2 wyjścia przekaźnikowe (280VAC rms 100mA) emitujące impulsy o częstotliwości proporcjonalnej do mierzonych mocy. Wyświetlane menu i przyciski wyboru pozwalają wybrać częstotliwość wyjściową: minimalna: 1 impuls = 1MWh (Mvarh) (MVAh) maksymalna: 999 impulsów = 1Wh (varh) (Vah) Można też wybrać co ma być na 2 wyjściach: Wybór RPQ (P+ lub P- z opcją COG4, Q+ lub Q-) powoduje generowanie impulsów proporcjonalnych do energii czynnej (P=W) i biernej (Q=var). Wybór RPS - impulsy proporcjonalne do energii czynnej (P=W) i pozornej (S=VA). Wybór RSQ (Q+ lub Q-) - impulsy proporcjonalne do energii pozornej (S=VA) i biernej (Q=var). VIP ENERGY Dla sieci monitorujących zużycie energii WYJŚCIE szeregowe RS485 W sieci można użyć do 247 przyrządów. Komputer PC z programami VIPVIEW lub VIPLINK może zdalnie kontrolować pomiary. Dwukierunkowe wyjście światłowodowe RS485 może być wykonane za pomocą zewn. konwertera PC485 OF-LINK.

3 NAJWYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ PRZY NAJMNIEJSZEJ WIELKOŚCI 42 funkcje pomiarowe na 157.5mm szyny DIN (9 modułów DIN): - V jednofazowe i trójfazowe (rms), A jednofazowe i trójfazowe (rms), wsp. mocy cosϕ jednofazowy i trójfazowy, W jednofazowa i trójfazowa, var jednofazowa i trójfazowa, VA jedno i trójfazowa, Hz. - kwh, kvarh, pomiary energii. - import/export kwh, kvarh. - Pamięć maksymalnych wartości średnich (np. 15-to minutowych) mocy czynnej i pozornej (aktualizacja co 3min.) oraz wartości średnich mocy czynnej, biernej i pozornej. - Prawdziwy (True) Rms od 200mW (7.5V 23mA) do 999GW (999999V, A). - Pomiary systemu trójfazowego niesymetrycznego i zniekształconego. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem. Prosty i łatwy do instalacji i użytkowania. W pełni programowalny w terenie przy pomocy klawiatury. Sygnały wyjściowe: dostępne w dużej liczbie wersji i w różnych konfiguracjach, zależnie od wymaganych funkcji. POMIARY ENERGII KIEDY I JAK TYLKO CHCESZ GDZIE: Instalacja na każdym panelu. JAK: Pomiary dają pełen obraz gospodarowania energią elektryczną włączając w to zapamiętywanie maks. wartości średnich mocy. Wysoka dokładność (klasa 1 IEC1036). Napięcia wejściowe: Maksym. bezpośrednio 550V, lub przez przekładniki napięciowe: wartość strony pierwotnej programowalna od 1V do V; wtórna: 57.7, 63.5, 100, 115, 120, 173, 190, 200, 220Voltów, zależnie od konfiguracji. Prąd wejściowy: Bezpośrednio 5A, lub przez przekładniki prądowe CT/5 LUB CT/2.5, CT/2, CT/1. Pierwotna wartość ustawiana od 1 do A. Akceptuje 2 lub 3 przekładniki. Automatyczna zmiana skali. Średnia moc pozorna, liczona w czasie 10, 15, 20, lub 30 minut. Średnia moc czynna, liczona w czasie 10, 15, 20, lub 30 minut. Współczynnik szczytu prądu (1/THDF) >1 lub <1 dla sygnałów zniekształconych. =1 dla sygnałów sinusoidalnych. OPCJONALNA WERSJA DLA ELEKTROWNI PRZEPŁYWOWYCH COG4: pokazuje przepływ mocy. Rejestruje zarówno pobraną (+ve) jak i wysłaną (-ve) energię (Kwh, kvarh) jednocześnie na osobnych wyświetlaczach. C.VIPD3 Oprawa płyty czołowej do montażu panelowego

4

5

6 VIP ENERGY dorównuje lub przewyższa swoimi parametrami szeroką gamę urządzeń pomiarowych stacjonarnych lub do montażu panelowego. VIP ENERGY współpracuje z oprogramowaniem Elcontrol Energy s VIPLINK i VIPVIEW i systemem sieci RS485. Bazujące na oknach oprogramowanie łączy funkcjonalność z wysokiej jakości graficznym interfejsem użytkownika, a więc z łatwością obsługi. Protokół komunikacyjny JBUS/MODBUS bazujący na standarcie RS485 pozwala na pracę w pojedynczej sieci do 247 urządzeń. Pewna i bezpieczna praca jest zagwarantowana przez użycie izolowanych portów komunikacyjnych i galwanicznie izolowanych wejść napięciowych i prądowych, przy uwzględnieniu wymagań wszystkich odpowiednich standardów europejskich. Pozwala to sieci VIP ENERGY na pracę w skrajnie niesprzyjających warunkach środowiska, przy wysokim szumie elektromagnetycznym, przepięciach itp. REPEATER WZMACNIACZ SYGNAŁU REPEATER-485 jest dwukierunkowym, zasilanym z sieci 220V AC ±10% lub 110V AC ±10% wzmacniaczem sygnału podłączanym do sieci VIPNET jak to pokazuje rysunek: Odpowiednio do różnych typów systemów, REPEATER-485 może być używany w różnych konfiguracjach sieci, jak np. typ liniowy lub drzewiasty. ZEWNĘTRZNE PODŁĄCZENIA I USTAWIENIA OPCJI RS485 VIP ENERGY może być podłączony do PC za pomocą pojedynczej pary przewodów o maksymalnej długości do 1200m. Inne przyrządy mogą być włączane do tej samej linii (VIP ENERGY-485 lub wzmacniacz sygnału REPEATER- 485) w ilości do 31 sztuk. Kolejne grupy 32 urządzeń muszą być przyłączane za pomocą wzmacniacza sygnału REPEATER-485 aż do osiągnięcia 247 urządzeń VIP ENERGY-485. Każde urządzenie VIP ENERGY-485 jest rozpoznawane za pomocą swojego własnego adresu, który może być ustawiany przez użytkownika za pomocą klawiatury. Podłączenie przewodów do przyrządu jest dokonywane przez złącza znajdujące się w polu opcji (obok złącza zasilania sieciowego). SPECYFIKACJA PROTOKOŁU VIP ENERGY-485 Protokół programu komunikacyjnego jest kompatybilny ze standardem JBUS/MODBUS o szybkości transmisji 9600 i 1200 bodów (7 bitów danych, 1 lub 2 bity stopu, bit parzystości programowalny za pomocą klawiatury) z urządzeniem nadzorującym PC-485-BOARD (karta komputera PC)lub PC-485-BOX (zewnętrzny konwerter) i maksymalnie do 247 urządzeń VIP ENERGY

7 KONWERTERY PC 485 OF-LINK I VIP 485 OF-LINK Zasilane z sieci 220V AC ±10% lub 110V AC ±10% interfejsy RS485: VIP 485 OF-LINK i PC 485 OF-LINK, skrętka dwóch przewodów elektrycznych i 2 światłowody (TX i RX) tworzą sieć z rysunku powyżej. Połączenie może być dokonywane do 70m dla plastikowych włókien światłowodowych i do 500m dla włókien szklanych

8 OGÓLNE DANE TECHNICZNE Wejścia Woltomierz: L1-N, L2-N, L3-N max. 550Vrms (gwiazda) L1-L3, L2-L3, L1-L2 max. 550Vrms (trójkąt) od 20 do 600 Hz. Amperomierz: 5A od 20 do 600 Hz. Przeciążalność woltomierza: 2000Vrms (60 sek.). Przeciążalność amperomierza: 20 x pełna skala / 1 sek. Liczba zakresów: 2 zakresy napięciowe; 3 zakresy prądowe. Automatyczna zmiana zakresu: czas zmiany zakresu: 1.2sek Wymiary: długość= 157.5mm (9 modułów DIN); szerokość= 90mm; głębokość= 73mm. Bateria litowa: 3V; 200mAh Waga: 1kg. Stopień zabezpiecz.: przyrząd IP20; płyta przednia IP40. Czas składowania danych (wew. pamięć EEPROM o cykli zapisu na sek.) gwarantowany: 40 lat. WARUNKI PRACY I TESTOWANIA Dopuszczalne warunki pracy: dopuszczalny zakres temperatury: od -10 C do +60 C zakres wilgotności względnej (R.H.): od 20% do 80% Temperatura magazynowania: od -20 C do +70 C. Kondensacja pary wodnej: niedopuszczalna. Spełnia normę VDE0110 grupa C dla napięć 500VACrms Rezystancja izolacji wejścia - obudowa 500MΩ. Wytrzymałość napięciowa izolacji pomiędzy złączami wejściowymi: testowane 2000Vrms 50Hz przez 60sek. Pomiędzy każdym złączem i obudową: testowane 3000Vrms przez 60sek. Standardy bezpieczeństwa: IEC 348, VDE 411, klasa 1dla napięć 650 VAC rms; IEC V. Standardy odpowiednio do EMC: EN , EN , EN 55011, EN ZASILANIE Sieć: / V, 50/60Hz Pobór mocy przez przyrząd 8VA Odporność na mikroprzerwy w zasilaniu: 0.1sek. PODSTAWOWE PARAMETRY POMIARÓW Metoda pomiaru: stałe próbkowanie i konwersja A/D Częstotliwość próbkowania: 1.25kHz. Ilość próbek na fazę: 125 (100 msek.) Odstęp między pomiarami: 1.2sek. Autokalibrowanie: co 1.2sek. DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW Błąd pomiaru w temperaturze do 18 C do 25 C (po 30 wygrzewania): patrz tabela Błąd pomiaru poza tym przedziałem: ±0.02% pełnej skali dla każdego C poza zakresem. Czułość i dokładność w pomiarach napięciowych: Max. nap. dołączane bezpośrednio =550 Vrms Współczynnik szczytu nap. wejściowego VA na każdą fazę. Czułość, zakres i dokładność napięcia zmiennego Zakres nominalny Czułość Zakres ε od 20% do 100% F.S. 140Vrms 111mV 140V 0.3%F.S.+0.3%Rd. 550Vrms 480mV 550V 0.3%F.S.+0.3%Rd. gdzie: F.S. - pełny zakres Rd. - odczyt ε - błąd względny Czułość i dokładność w pomiarach prądowych Max. prąd dołączany bezpośrednio: 5A. Obciążenie na każdy przekładnik prądowy: 0.07Ω. Współczynnik szczytu prądu wejściowego 1.6 Czułość, zakres i dokładność prądu zmiennego Zakres nominalny Czułość Zakres ε od 20% do 100% F.S. 0.30A 0.2mA 0.30A 0.5%F.S.+0.5%Rd. 1.50A 1mA 1.50A 0.3%F.S.+0.3%Rd. 5.00A 3.2mA 5.00A 0.3%F.S.+0.3%Rd. gdzie: F.S. - pełny zakres Rd. - odczyt ε - błąd względny Dokładność pomiarów prąd. i nap. w zależności od częstotliwości: dla sygnałów o częstotliwości z zakresu 20 90Hz nie ma dodatkowego błędu. Dokładność pomiarów innych parametrów: pomiary (jedno i trójfazowe) mocy, cosϕ, energii czynnej: klasa 1 IEC Dokładność mierzonej częstotliwości: 20 90Hz ±0.1Hz Hz ±1Hz +0.5%odczytu. Pomiary innych parametrów: błąd jest wyrażony we wzorze, który definiuje parametr w odniesieniu do V,I,W Wzory używane do pomiarów jedno i trójfazowych Chwil. nap. rms Chwil. moc czyn. Chwil. wsp. mocy Chwil. prąd rms Chwil. moc pozor. Chwil. moc. bierna Współ. szczytu Równ. nap. 3faz. Moc bierna 3faz. Równ. prąd 3faz. Moc czynna 3faz. Moc pozor. 3faz. Równ. wsp. mocy 3.faz. SYGNAŁ WYJŚCIOWY RS-485- Izolowane wyjście szeregowe dla skrętki kabli do 1.2Km, 9600/1200 bodów, 7bitów danych, 1 lub 2bity stopu, parzystość, NO/E/O bit parzystości, protokół JBUS/MODBUS ASCII, do 247 przyrządów. Impulsowe - 2 wyjścia 250Vrms 100mA, izolowane (izolacja 1500Vrms), częstotliw. 1 impuls/ 3Wh lub 20 impulsów/3wh do wyboru. Minimalny czas trwania impul. 200 ms. dla 1imp./3Wh i 17 ms. dla 20imp./3Wh. Światłowodowe - poprzez zewnętrzny konwerter PC 485 OF- LINK i 2 włókna światłowodowe (typ złącza HFBR lub VERSATILE LINK HP) plastikowe włókna do 70m. długości, szklane włókna do 500m. WYMIARY (w mm.)

SENTRON. Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200. Wstęp. Instrukcje bezpieczeństwa. Opis. Rozplanowanie miejsca zainstalowania

SENTRON. Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200. Wstęp. Instrukcje bezpieczeństwa. Opis. Rozplanowanie miejsca zainstalowania SENTRON Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci Podręcznik Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa Opis Rozplanowanie miejsca zainstalowania Czynności instalacyjne Połączenia Uruchomienie Sterowanie przez operatora

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY LICZNIK ENERGII Z REJESTRATOREM WŁAŚCIWOŚCI NASTĘPNA GENERACJA LICZNIKÓW ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZASTOSOWANIA

PRZENOŚNY LICZNIK ENERGII Z REJESTRATOREM WŁAŚCIWOŚCI NASTĘPNA GENERACJA LICZNIKÓW ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZASTOSOWANIA PRZENOŚNY LICZNIK ENERGII Z REJESTRATOREM NASTĘPNA GENERACJA LICZNIKÓW ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WŁAŚCIWOŚCI Pracuje na napięciu 1- lub 3 fazowym w zakresie 0 600 V (AC lub DC). Posiada do czterech

Bardziej szczegółowo

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

www.lumel.com.pl KATALOG PRODUKTÓW Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS

www.lumel.com.pl KATALOG PRODUKTÓW Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz usług EMS www.lumel.com.pl KATALOG RODUKTÓW Aparatury Kontrolnoomiarowej oraz usług EMS O nas doświadczenie rozwój energia środowisko ludzie doświadczenie rozwój energia środowisko ludzie Od ponad sześćdziesięciu

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Spójny certyfikat kalibracji od producenta zgodny z normą EN ISO/IEC 17025 Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Monitoring

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia 0/4-20 ma, 2 wejścia PULS Możliwość wyświetlania do 4 kanałów pomiarowych Funkcje obliczeniowe (+, -, *, /, ), śledzenie

Bardziej szczegółowo

O GRUPIE CHAUVIN ARNOUX

O GRUPIE CHAUVIN ARNOUX Katalog O GRUPIE CHAUVIN ARNOUX Założona w 1893 roku, w Paryżu we Francji, firma CHAUVIN ARNOUX rozwijała poprzez wieki swoje doświadczenie w projektowaniu, produkcji i sprzedaży przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Strona1/18 A1350. Elektroniczny, trójfazowy licznik energii. Opis produktu

Strona1/18 A1350. Elektroniczny, trójfazowy licznik energii. Opis produktu A1350 Strona1/18 Elektroniczny, trójfazowy licznik energii Opis produktu Strona2/18 Poprzez stworzenie w pełni elektronicznych liczników A1350 z rodziny Alpha Meter, ELSTER uczestniczy w tworzeniu warunków

Bardziej szczegółowo

W PEŁNI FUNKCJONALNY, ROZSZERZALNY ANALIZATOR SIECI

W PEŁNI FUNKCJONALNY, ROZSZERZALNY ANALIZATOR SIECI W PEŁNI FUNKJONLNY, ROZSZERZLNY NLIZTOR SIEI www.electroind.com Kontrola kosztów energii z rozszerzeniami I/O oraz analizą PQ Shark 200 nalizator/przekaźnik Shark 200T Przekaźnik MV90 OMPTILE Wysoka wydajność

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Ex-micro2_wxa koncentrator impulsów licznikowych

Ex-micro2_wxa koncentrator impulsów licznikowych Ex-micro2_wxa koncentrator impulsów licznikowych Ex-micro2_wxa jako koncentrator impulsów licznikowych Przeznaczenie Ex-micro2_wxa jest programowalnym, uniwersalnym sterownikiem, który może pełnić funkcję

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Urządzenia pomiarowe.

Urządzenia pomiarowe. Innowacyjna technologia pomiarowa dla sprężonego powietrza Urządzenia pomiarowe. Messprofi-Katalog Katalog 2013 2007/2008 Messprofi-Katalog 2007/2008 Messprofi-Katalog ssprofi-katalog 07/2008 2007/2008

Bardziej szczegółowo

K A R T A K A T A L O G O W A

K A R T A K A T A L O G O W A MULTICAL 601 K A R T A K A T A L O G O W A Dokładny pomiar energii cieplnej i chłodniczej aż do 3000 m 3 /h Czujniki temperatury Pt100, 2-u przewodowe Czujniki temperatury Pt500, 2-u i 4-ro przewodowe

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII e n l a w ramo g o H r P p S i k s i e i n r w e s o r Ste Fuji W Ó T K ODU R P G O L A T KA INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII Spis treści Wstęp do sterowników MICREX-SX... 2 Cechy sterowników

Bardziej szczegółowo

Rejestrator elektroniczny z ekranem TFT, czytnikiem kart CompactFlash oraz interfejsem USB

Rejestrator elektroniczny z ekranem TFT, czytnikiem kart CompactFlash oraz interfejsem USB JMO Sp. z o.o. Adres: l. Korfantego 28 Telefon: Fax: E-mail: Internet: 53-021 Wrocław Polska 48 71 339 87 56 48 71 339 82 39 48 71 339 73 79 biuro@jumo.com.pl www.jumo.com.pl JMO Instrument Co. Ltd. JMO

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ M R M 1 2 Regulator mocy biernej www.twelvee.com.pl Wprowadzenie Racjonalna gospodarka mocą bierną w przedsiębiorstwie polega na utrzymaniu współczynnika mocy cosφ na poziomie

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com.

Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com. Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com.pl tel. centrala: 68 329 51 01, fax 68 329 51 01 tel. dział sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

pco 5 sterownik elektroniczny Broszura techniczna

pco 5 sterownik elektroniczny Broszura techniczna pco 5 sterownik elektroniczny Broszura techniczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA pco 5 jest mikroprocesorowym elektronicznym sterownikiem kompatybilnym zarówno pod względem oprogramowania jak również struktury

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35. www.evosystem.pl

Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35. www.evosystem.pl Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35 www.evosystem.pl Evo-S ver BF jest zbudowany na bazie doświadczeń przeprowadzonych podczas instalacji zdalnej

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ INSTRUKCJA OBSŁUGI 03.20 2 Spis treści. Wstęp...5 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...5 3. Przeznaczenie oraz zakres stosowania...5 3. Przepływ cieczy...6 3.2

Bardziej szczegółowo

Pomiary przepływu. Skonfiguruj swój przepływomierz. zasilany bateryjnie. konstrukcja modułowa

Pomiary przepływu. Skonfiguruj swój przepływomierz. zasilany bateryjnie. konstrukcja modułowa Pomiary przepływu zasilany bateryjnie USB RS232 RS485 BLUETOOTH TCP/IP PRĄDOWE NAPIĘCIOWE 0-10 V IMPULSOWE 90-250 V AC 24 V DC 12 V DC 90-250 VAC 24VDC 12VDC Skonfiguruj swój przepływomierz konstrukcja

Bardziej szczegółowo

systemy zasilania awaryjnego katalog produktów

systemy zasilania awaryjnego katalog produktów systemy zasilania awaryjnego katalog produktów 00 Spis treści Wstęp --------------------------------------------------------------------------------- 3 1 Prostowniki przemysłowe typu PBI Siłownie napięcia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/118/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PROGRAMOWALNY

STEROWNIK PROGRAMOWALNY STEROWNIK PROGRAMOWALNY Sterowniki o małych, kompaktowych wymiarach, pozwalające realizować rozbudowane systemy automatyki, to wymagania, które stoją już dziś przed układami PLC. Systemy sterowania stają

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ MPP 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12.2011 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Wersja 7C Dla modeli : A, B, E Instrukcja obsługi MiCOM P111 Model A, B, E (RITx-210) Trójfazowe Zabezpieczenie Nadprądowe z Komunikacją Instrukcja

Bardziej szczegółowo