Partner. Spis treści. Instrukcja obsługi pakietu Partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partner. Spis treści. Instrukcja obsługi pakietu Partner"

Transkrypt

1 Partner Spis treści Partner... 1 Spis treści Instalacja i konfiguracja pakietu Wymaganie sprzętowe Konfiguracja minimalna Konfiguracja zalecana Wymagania systemowe Instalacja Deinstalacja Konfiguracja pakietu w sieci Zawartość pakietu Administrator Interfejs użytkownika w programie Administrator Menu: Pasek narzędzi Pasek stanu Okna danych Omówienie znaczenia poszczególnych tabel Grupy klientów Klienci Towary Grupy operatorów Operatorzy Ustawienia Transakcje Jednostki Relacje między tabelami Sprzedawca Interfejs użytkownika w programie Sprzedawca Menu Pasek narzędzi Pasek stanu Spis transakcji Przebieg transakcji Rozszerzenie Klawiatura Backup Licznik Informacje końcowe...12

2 1 Instalacja i konfiguracja pakietu 1.1 Wymaganie sprzętowe Konfiguracja minimalna Procesor: 386 Pamięć operacyjna: 8 megabajtów Wolne miejsce na twardym dysku: 25 megabajtów 1 Karta graficzna: 640 x 480 w 256 kolorach wskazanego przez użytkownika oraz zostanie zarejestrowane źródło bazy danych ODBC o nazwie cart. 2 Przed uruchomieniem Instalatora zalecane jest zamknąć wszystkie pozostałe aplikacje aby uniknąć ewentualnego restartu systemu operacyjnego po zakończeniu instalacji. Ekran instalatora jest przedstawiony na poniższym rysunku: Konfiguracja zalecana Procesor: Pentium II 500 MHz Pamięć operacyjna: 64 megabajty Wolne miejsce na twardym dysku: 25 megabajtów 1 Karta graficzna: 1024 x 768 w 16 milionach kolorów 1.2 Wymagania systemowe Pakiet Partner jest przeznaczony w 32-bitowym środowisku Windows. Rodzina tych systemów operacyjnych obejmuje: Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP W systemie operacyjnym powinien być zainstalowany standard obsługi baz danych ODBC. Od wersji Windows 98 ODBC jest integralną częścią systemu operacyjnego. W razie problemów z dostępem do danych lub nieprawidłowym działaniem bazy danych w starszych wersjach systemu operacyjnego należy uaktualnić Microsoft Data Access Component. Pierwszym krokiem podczas instalacji jest zapoznanie się z umową licencyjną określającą prawne aspekty korzystania z pakietu Partner. Wyrażenie zgody na warunki zawarte w tej licencji jest warunkiem przeprowadzenia instalacji i późniejszego korzystania z pakietu Partner: 1.3 Instalacja Instalacja rozpoczyna się od uruchomienia pliku Partner Setup.exe dostarczonego na instalacyjnym nośniku lub pobranego z witryny internetowej. Instalator ów zawiera komplet plików potrzebnych do działania pakietu Partner. Podczas instalacji odpowiednie pliki zostaną skopiowane do docelowego folderu Następnym krokiem jest wskazanie docelowego foldera, w którym zostanie zainstalowany pakiet. Instalator sugeruje folder Partner w %Program Files% najczęściej jest to C:\Program Files\Partner. Użytkownik może jednak wybrać inny folder, zwłaszcza jeżeli na dysku / partycji z 1 W trakcie korzystania z pakietu Operator jego zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową wzrasta. Zazwyczaj baza danych oraz kopie bezpieczeństwa zajmują dodatkowe 50 do 100 megabajtów. 2 Samodzielne modyfikowanie konfiguracji tego źródła danych może uniemożliwić działanie pakietu Operator.

3 domyślnym %Program Files% nie zostało już zbyt wiele miejsca. Przy wybieraniu docelowego foldera należy mieć na uwadze fakt, że w trakcie działania pakietu ilość zajmowanej przez niego przestrzeni dyskowej sukcesywnie wzrasta. 3 zainstalowanym właśnie pakiecie oraz o ewentualnych zmianach wprowadzonych w pakiet Partner a nieujętych w niniejszej dokumentacji. Następnie Instalator rozpoczyna rozpakowywanie plików i umieszczanie ich w odpowiednich folderach. Struktura plików i folderów po pomyślnie zakończonej instalacji wygląda następująco: Administrator.exe backup Backup.exe cart.mdb dbase.dll movies\00.avi movies\01.avi movies\02.avi movies\03.avi movies\04.avi movies\05.avi movies\06.avi movies\07.avi movies\08.avi movies\09.avi movies\index.html movies\tscc.exe Partner.pdf Register.exe Sprzedawca.exe Unregister.exe zip32.dll uninstall.exe agreement.txt about.txt uninstall.ini Oprócz notki Instalator otwiera okno ze skrótami do zainstalowanych komponentów pakietu Partner. Pozwala to osobie instalującej program na ewentualną korektę łatwego dostępu (przez skrót) do poszczególnych części pakietu. Po zakończonym procesie instalacji poszczególne komponenty pakietu Partner są dostępne z menu: Start->Programy->Partner. Następnie użytkownikowi jest przedstawiana zwięzła notka zawierająca podstawowy zestaw informacji o 3 Wyczerpanie wolnego miejsca na docelowym dysku / partycji może doprowadzić do uszkodzenia pliku bazy danych i bezpowrotnej utraty samych danych.

4 1.4 Deinstalacja Uruchomienie deinstalacji jest możliwe z Panelu Starowania (Dodaj/Usuń Programy) lub z menu Start : 1.5 Konfiguracja pakietu w sieci Pakiet Partner jest przystosowany do pracy w sieci lokalnej. Aby była możliwa jednoczesna praca wielu stanowisk na tej samej bazie danych należy: Uruchomić instalator pakietu jedynie komputerze, który ma się stać serwerem danych. Po zakończonej instalacji udostępnić w sieci lokalnej do zapisu folder z pakietem Partner. Na stanowiskach klientów uruchomić instalator Partner_klient.exe. Bezpośrednio po instalacji instalator wyświetli okno dialogowe z pytaniem gdzie znajduje się plik bazy danych. Należy wskazać położenie pliku w udostępnionym folderze sieciowym (np. \\serwer\partner). Najpierw Uninstaller upewnia się czy użytkownik rzeczywiście chce odinstalować pakiet Partner. Po twierdzącej odpowiedzi użytkownika rozpoczyna się porządkowanie rejestru systemowego oraz usuwanie plików. Jeżeli w trakcie działania pakietu Partner użytkownik korzystał z programu Backup.exe uninstaller upewnia się czy usunąć również kopie bezpieczeństwa bazy stworzone przez Backup.exe. Również źródło danych ODBC cart jest usuwane.

5 2 Zawartość pakietu 2.1 Administrator Interfejs użytkownika w programie Administrator Okno aplikacji Administrator z funkcjonalnego punktu widzenia składa się czterech części: hasło również: root. Zatem pierwsze logowanie do aplikacji powinno się odbyć z tego konta. 4 Wylogowanie Po wybraniu tej opcji zamykane są wszystkie bieżące tabele, uaktualniane wpisy do pliku bazy danych oraz odcinany jest dostęp do większości funkcji aplikacji. Jedyne działania jakie może podjąć użytkownik aplikacji w tym stanie się to: logowanie, wyjście i obejrzenie winiety programu. Export (csv) bieżącej tabeli (Ctrl+E) Użytkownik może wyeksportować dane z bieżącej tabeli do pliku w formacie CSV (ang. Comma Separated Values). Aplikacja wyświetla okno wyboru docelowego folderu w którym zostanie umieszczony plik z danymi z bieżącej tabeli: Menu: Menu, podobnie jak w większości aplikacji przeznaczonych do pracy w środowisku Windows, służy do klasycznego dostępu do wszystkich opcji oferowanych przez program. Jest podzielone na pięć podmenu: Po udanym eksporcie danych aplikacja wyświetla odpowiedni komunikat: Plik (Alt + P) Nazwy plików są ustalone i dla poszczególnych tabel noszą wartości: Logowanie (Ctrl + L) umożliwia rozpoczęcie pracy z aplikacją. Przed zalogowaniem większość opcji aplikacji jest niedostępna, przede wszystkim nie ma dostępu do żadnej z tabel z danymi. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno logowania: Po podaniu loginu i hasła aplikacja sprawdza czy logująca się osoba może korzystać z aplikacji i jaki jest jej poziom uprawnień. (Więcej nt. poziomów uprawnień przy omawianiu tabeli Grupy Operatorów). Po zainstalowaniu baza danych zawiera tylko jednego użytkownika, którego login to root, Grupy klientów: CustGroup.csv ; Klienci: Customer.csv ; Towary: Good.csv ; Grupy operatorów: OpGroup.csv ; Operatorzy: Operator.csv ; Ustawienia: Setting.csv ; Transakcje: Transactions.csv ; Jednostki: Unit.csv ; Eksport (csv) wszystkich tabel Do wskazanego przez użytkownika folderu są eksportowane wszystkie tabele zgodnie z konwencją opisaną w poprzednim akapicie. Jeżeli w podanym katalogu znajdują się już dane aplikacja wyświetli odpowiednie ostrzeżenie: 4 Pierwszym krokiem po zainstalowaniu pakietu powinno być stworzenie grup użytkowników oraz kont użytkowników, tak aby w umożliwić całemu personelowi bezpieczny i bezkolizyjny dostęp do odpowiednich zasobów bazy danych. Zakres uprawnień w dostępie do bazy danych powinien odzwierciedlać zakres zadań i odpowiedzialności poszczególnych pracowników.

6 Wyjście (Ctrl+Q) zakończenie pracy aplikacji. Tabela (Alt+T) Po zatwierdzeniu przez naciśnięcie klawisza OK wyświetlanie danych w tabeli Transakcje zostanie ograniczone do tych ze wskazanego dnia. Usuń filtr Jeżeli aktywna tabela zawiera przefiltrowane dane, wybranie opcji usuń filtr powoduje ponowne wyświetlenie wszystkich rekordów. Rekord (Alt + R) Dodaj wyświetla okno dialogowe charakterystyczne dla aktywnej tabeli umożliwiające stworzenie nowego rekordu. Wszystkie (Ctrl+A) otwiera wszystkie tabele z danymi. Szczegółowe omówienie poszczególnych tabel jest dostępne w paragrafie Filtr (Ctrl+F) Modyfikuj wyświetla okno dialogowe z danymi aktywnego rekordu. Po wprowadzeniu poprawek i zatwierdzeniu przez OK zmiany są natychmiast uwzględniane w bazie danych. Filtr służy do ograniczania ilości wyświetlonych danych we wskazanej tabeli ze względu na kryterium dotyczące jednego z pól wybranej tabeli. Kryteria jakie mogą być użyte przy danych typu liczba lub data/czas to: = równa się!= nie równa się < jest mniejsze od > jest większe od [, ] leży w zakresie od... do... Przykładowo jeżeli chcemy ograniczyć ilość wyświetlanych danych z tabeli Transakcje do transakcji przeprowadzonych w konkretnym dniu należy wybrać tabelę Transakcje, następnie pole Czas, następnie kryterium = (równa się) i w końcu wskazać na rozwijalnym kalendarzu odpowiednią datę. Usuń kasuje z bazy danych zaznaczony rekord (rekordy) Podczas usuwania rekordów należy pamiętać, że oprócz bieżącego rekordu zostaną usunięte z bazy wszystkie rekordy z tabel związanych relacją z bieżącą tabelą, o ile w polu relacji znajduje się wartość równa usuwanemu rekordowi.

7 Dla przykładu: tabela Towary jest związana z tabelą Jednostki relacją: Jednostki Towary Jeżeli z tabeli jednostki usuniemy rekord o wartości sztuk to z tabeli Towary zostaną usunięte wszystkie rekordy mające w polu Jednostka ustawioną wartość sztuk. Nieprzemyślane usunięcie pojedynczego rekordu może zatem potrwać dość długo, może również przynieść katastrofalne rezultaty, które zilustruje następny przykład: Załóżmy, że tabela Grupy operatorów zawiera dwa rekordy, ich wartości to Administrator i Sprzedawca. Tabela Operatorzy zawiera z kolei wiele rekordów odpowiadających sprzedawcom oraz pracownikom administracji. Wszyscy sprzedawcy należą do grupy Sprzedawca i tylko oni zajmują się realizowaniem Transakcji z klientami. Relacje w bazie danych wiążące te tabele wyglądają tak: Grupy Operatorzy Transakcje operatorów Jeżeli administrator przez pomyłkę usunie z tabeli Grupy operatorów rekord o wartości Sprzedawca, to usunie tym samym z bazy dane WSZYSTKICH sprzedawców oraz CAŁĄ historię transakcji! Ten krok może być odwrócony tylko wtedy gdy wcześniej został prawidłowo skonfigurowany system tworzenia kopii bezpieczeństwa. programie wyświetla winietę aplikacji Pasek narzędzi Pasek narzędzi zawiera ikony ułatwiające dostęp do większości opcji aplikacji: Login Otwórz wszystkie okna Ikony poszczególnych tabel. Szczegółowe omówienie poszczególnych tabel znajduje się w paragrafie Filtr Usuń filtr Dodaj rekord Edytuj rekord Usuń rekord Kaskada Rozmieść w poziomie Rozmieść w pionie O programie Pasek stanu Pasek stanu dzieli się na dwie części. Lewa informuje o tytule aktualnego okna, prawa pokazuje liczbę rekordów aktywnego okna Okna danych Okno (Alt + O) Kaskada układa otwarte okna kaskadowo Rozmieść w poziomie układa otwarte okna obok siebie tak, by wszystkie były w całości widoczne i ułożone poziomo (o ile pozwala na to miejsce) Rozmieść w pionie analogicznie jak wyżej, z tym że aplikacja próbuje ułożyć okna pionowo Zamknij wszystkie okna wszystkie okna z tabelami danych zostają zamknięte Pomoc (Alt + M) Okno danych oprócz standardowych elementów (pasek tytułu, paski przewijania, przyciski: minimalizuj / odtwórz, maksymalizuj, zamknij) zawiera: 1. Przyciski sortowania kolumn wraz z nazwami kolumn. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy w dowolny z tych przycisków sortuje rosnąco dane w aktywnej tabeli względem wybranej kolumny. Ponowne kliknięcie sortuje dane malejąco względem tej samej kolumny. 2. Siatkę danych w uporządkowany sposób przedstawia dane z tabeli, pozwala na zaznaczanie wierszy w celu ich edycji lub usunięcia. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obszarze siatki wywołuje menu obsługi rekordu:

8 Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w wiersz z danymi (rekord) wywołuje odpowiednie okno dialogowe do edycji wybranego rekordu Towary Omówienie znaczenia poszczególnych tabel Grupy klientów W tej tabeli użytkownik może edytować grupy klientów. Jedyną wartością dostępną edycji jest Nazwa. Tabela mimo symbolicznych możliwości edycji jest bardzo istotna w strukturze bazy danych (2.1.3) bowiem może stanowić kryterium grupujące zarówno klientów jak i towary Klienci Pole Jednostka jest związane relacją z tabelą Jednostki tylko wartości z tej tabeli mogą być tutaj umieszczane. Pole Grupa klientów jest również związane relacją z tabelą Grupa klientów, jednak może zostać niewypełnione. Wstawienie w to pole jakiejkolwiek grupy klientów spowoduje, że towar zacznie być dostępny tylko dla tej grupy. Brak wartości w tym polu powoduje dostępność towaru dla wszystkich klientów. W polu Punkty znajduje się wartość punktów przypisana do jednej jednostki towaru. Dodatnia wartość tego pola powoduje, że towar w aplikacji Sprzedawca trafia do działu Oferta (oznacza to, że przy zakupie tego towaru ilość punktów posiadanych przez klient będzie zwiększana), natomiast wartość ujemna kieruje towar do Promocji (czyli do grupy produktów, które klient może nabyć wykorzystując posiadane punkty). Cena określa ile kosztuje jedna jednostka (sztuka, litr itp.) towaru. Pole wyboru Aktywny pozwala w prosty sposób czasowo wyłączyć towar z oferty. Jeżeli jest niezaznaczone, towar jest nieosiągalny dla klientów Grupy operatorów W tej tabeli gromadzone są dane klientów. Podczas dodawania nowego klienta należy przede wszystkim zwrócić uwagę aby numer jego karty magnetycznej był wprowadzony prawidłowo. Po wprowadzeniu lub edycji numeru karty aplikacja weryfikuje unikalność numeru karty (nie jest możliwe istnienie w bazie danych dwóch klientów o tym samym numerze karty) jak i zgodność numeru z wykupioną licencją. Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione danymi. Pole wyboru Aktywny pozwala na czasowe wyłączenie konta danego klienta dopóki ta kontrolka będzie pozostawała niezaznaczona klient nie będzie mógł dokonywać transakcji. W tej tabeli znajdują się dane dotyczące uprawnień różnych grup operatorów. O zakresie działań do jakich jest uprawniony operator należący do konkretnej grupy decydują cztery pola wyboru: Punkty operator może dokonywać transakcji przy użyciu aplikacji Sprzedawca

9 Klienci operator może edytować dane z tabel: Grupy klientów i Klienci Transakcje operator może edytować dane z tabeli: Transakcje Super użytkownik operator może edytować wszystkie dane dostępne w bazie danych Operatorzy W tej tabeli znajdują się dane poszczególnych operatorów. Przynależność do określonej grupy operatorów decyduje o poziomie uprawnień danego operatora. Login i hasło pozwalają na identyfikację operatora podczas logowania. Pole wyboru Aktywny pozwala czasowo wyłączyć wskazanemu operatorowi konto. obliczeń zostanie wzięta pod uwagę ilość wydanych przez klienta pieniędzy. Wartość mniejsza od zera spowoduje kuriozalną sytuację odejmowania z konta klienta punktów wraz z kolejnymi transakcjami zalecane jest używanie wartości dodatnich. Domyślna wartość: 0.0 CURRENCY_POINTSREM analogicznie do powyższej pozwala określić jak będą naliczane punkty w transakcjach, w których klient wykorzystuje zdobyte punkty (promocje). A więc wartość 0.0 (zero) spowoduje wzięcie pod uwagę wartości z tabeli towary. Wartość większa od zera odejmuje z konta klienta ilość punktów na bazie wartości promocyjnego towaru w bieżącej walucie. BACKUP_FILES wskazuje plików z kopiami zapasowymi może być przechowywanych w katalogu backup. Im większa wartość tego współczynnika tym większe zapotrzebowanie na miejsce na twardym dysku ale jednocześnie zachowywana jest dłuższa historia bazy danych. Domyślna wartość: Transakcje Ustawienia Dane zawarte w tej tabeli mają istotny wpływ na działanie całego pakietu. Nie powinny być modyfikowane bez wyraźnej potrzeby. Podczas pracy pakietu niektóre jego komponenty sprawdzają wartości poszczególnych wierszy i wynik obliczeń uzależniają od otrzymanej wartości. Znaczenie poszczególnych zmiennych: CURRENCY_NAME określa nazwę waluty używanej w pakiecie. Domyślna wartość: PLN CURRENCY_POINTSADD określa sposób naliczania punktów w transakcjach, w których do kasy firmy wpływają pieniądze (standardowe zakupy). Jeżeli ta wartość jest równa 0.0 (zero) to w transakcji brana jest pod uwagę ilość towaru zakupiona podczas transakcji przez klienta i mnożona przez ilość punktów zawartą w definicji towaru. Jeżeli wartość będzie większa od 0.0 (zera) do W tej tabeli jest przechowywana historia wszystkich transakcji. Każdy rekord odpowiada jednej transakcji. Zapamiętywany jest klient; operator, który go obsłużył; towar, który został sprzedany / wydany; ilość tego towaru; wartość towaru; ilość zdobytych lub utraconych przez klienta punktów oraz czas i data transakcji Jednostki Dane z tabeli Jednostki są używane przy definiowaniu towarów.

10 2.1.3 Relacje między tabelami

11 2.2 Sprzedawca Interfejs użytkownika w programie Sprzedawca się zdefiniowane w aplikacji Sprzedawca towary ogólnodostępne oraz dostępne dla grupy, do której należy klient: O programie wyświetlana jest winieta programu Pasek narzędzi Pasek narzędzi zawiera skróty do opcji: Logowanie Wylogowanie Nowa transakcja Informacje Pasek stanu Menu Menu aplikacji Sprzedawca składa się z: Submenu Plik - Wyjście zamyka aplikację Submenu Sprzedawca - Logowanie po wybraniu tej pozycji aplikacja wyświetla okno dialogowe logowania: Pasek stanu jest podzielony na sześć części: zalogowany operator ilość transakcji wartość towarów jakie wzięły udział w transakcjach od ostatniego logowania ilość punktów dodatnich, czyli zdobytych przez klientów ilość punktów ujemnych, czyli wydanych / zużytych przez klientów godzina zalogowania się operatora Spis transakcji Spis transakcji ułatwia operatorowi orientację w dokonanych podczas bieżącej sesji transakcjach. Okno umożliwia zalogowanie się operatora przy pomocy czytnika kart magnetycznych lub poprzez podanie loginu i hasła. Po naciśnięciu OK weryfikowane są uprawnienia użytkownika dotyczące dostępu do bazy oraz sprawdzana jest ważność konta. - Wylogowanie po wylogowaniu aplikacja odcina dostęp do listy towarów oraz możliwość dokonywania transakcji. Nowa transakcja po wybraniu tej opcji należy wczytać kartę klienta. Aplikacja sprawdza ważność karty oraz grupę do której należy klient. Jeżeli karta jest ważna w panelach towarów i promocji pojawiają

12 2.2.2 Przebieg transakcji Po poprawnym zalogowaniu się operatora i klienta oraz wyświetleniu listy towarów i promocji operator może sprzedać klientowi towar lub zrealizować promocję. Wykonuje to klikając lewym przyciskiem myszy na ikonie odpowiedniego towaru lub promocji. Aplikacja wyświetla wówczas okno dialogowe transakcji: 3 Informacje końcowe Dziękujemy za wybór pakietu oprogramowania PARTNER. Mamy nadzieję, iż spełni ono Państwa oczekiwania. Operator musi jedynie podać ilość towaru jaki zakupił klient i nacisnąć przycisk OK lub klawisz Enter. Aplikacja wprowadza odpowiednie dane do tabeli Transakcje Rozszerzenie Klawiatura Podczas pracy z ekranem dotykowym dużą pomocą może być dodatek umieszczony do okien dialogowych rozwijany przyciskiem Klawiatura. Pozwala on wpisywać litery i cyfry do poszczególnych pól edycyjnych bez konieczności użycia prawdziwej klawiatury: 2.3 Backup Backup jest niewielkim programem umożliwiającym automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa wszystkich danych w bazie. Zalecane jest stworzenie w Harmonogramie Zadań komputera zadania uruchamianego raz dziennie, które przy pomocy narzędzia Backup wykonuje kopię bezpieczeństwa bazy. 2.4 Licznik Licznik umożliwia dodawanie punktów promocyjnych do kont klientów wyłącznie poprzez odczytania karty klienta. Każde odczytanie karty dodaje jeden punkt do puli klienta. Licznik jest modułem dodatkowym i nie jest dostępny w podstawowej wersji pakietu PARTNER.

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji

Instrukcja obsługi aplikacji Formularz koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady pracy z aplikacją...

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Czysta Instalacja systemu Windows XP

Czysta Instalacja systemu Windows XP Czysta Instalacja systemu Windows XP Polega na zainstalowaniu systemu na partycji, gdzie aktualnie nie znajduje się żadna inna wersja systemu Windows, z wyjątkiem tego, który nie działa poprawnie i chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Mgr inż. Marcin Dąbrowski INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska w Gliwicach Zabrze 2009 1. Instalacja lokalnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować Outlooka?

Jak skonfigurować Outlooka? Jak skonfigurować Outlooka? str. 1 Jak skonfigurować Outlooka? W tym dokumencie znajdziesz: Czy mogę korzystać z Outlooka?... 1 Nowa instalacja Outlooka... 2 Konfiguracja HostedExchange.pl na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

SMS WINDYKATOR Instrukcja instalacji i konfiguracji

SMS WINDYKATOR Instrukcja instalacji i konfiguracji SMS WINDYKATOR Instrukcja instalacji i konfiguracji 1 OGÓLNY OPIS PROGRAMU Program SMS Windykator służy do generowania i wysyłania powiadomień SMS o zaległych płatnościach. Dane do przygotowania powiadomień

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD 2016 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD MATEUSZ STYRCZULA Spis treści 1. Opis biznesowy... 2 2. Zawartość raportu... 3 3. Instalacja... 4 4. Jak korzystać?... 5 4.1 Akceptacja licencji... 5 4.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo