Partner. Spis treści. Instrukcja obsługi pakietu Partner

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partner. Spis treści. Instrukcja obsługi pakietu Partner"

Transkrypt

1 Partner Spis treści Partner... 1 Spis treści Instalacja i konfiguracja pakietu Wymaganie sprzętowe Konfiguracja minimalna Konfiguracja zalecana Wymagania systemowe Instalacja Deinstalacja Konfiguracja pakietu w sieci Zawartość pakietu Administrator Interfejs użytkownika w programie Administrator Menu: Pasek narzędzi Pasek stanu Okna danych Omówienie znaczenia poszczególnych tabel Grupy klientów Klienci Towary Grupy operatorów Operatorzy Ustawienia Transakcje Jednostki Relacje między tabelami Sprzedawca Interfejs użytkownika w programie Sprzedawca Menu Pasek narzędzi Pasek stanu Spis transakcji Przebieg transakcji Rozszerzenie Klawiatura Backup Licznik Informacje końcowe...12

2 1 Instalacja i konfiguracja pakietu 1.1 Wymaganie sprzętowe Konfiguracja minimalna Procesor: 386 Pamięć operacyjna: 8 megabajtów Wolne miejsce na twardym dysku: 25 megabajtów 1 Karta graficzna: 640 x 480 w 256 kolorach wskazanego przez użytkownika oraz zostanie zarejestrowane źródło bazy danych ODBC o nazwie cart. 2 Przed uruchomieniem Instalatora zalecane jest zamknąć wszystkie pozostałe aplikacje aby uniknąć ewentualnego restartu systemu operacyjnego po zakończeniu instalacji. Ekran instalatora jest przedstawiony na poniższym rysunku: Konfiguracja zalecana Procesor: Pentium II 500 MHz Pamięć operacyjna: 64 megabajty Wolne miejsce na twardym dysku: 25 megabajtów 1 Karta graficzna: 1024 x 768 w 16 milionach kolorów 1.2 Wymagania systemowe Pakiet Partner jest przeznaczony w 32-bitowym środowisku Windows. Rodzina tych systemów operacyjnych obejmuje: Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP W systemie operacyjnym powinien być zainstalowany standard obsługi baz danych ODBC. Od wersji Windows 98 ODBC jest integralną częścią systemu operacyjnego. W razie problemów z dostępem do danych lub nieprawidłowym działaniem bazy danych w starszych wersjach systemu operacyjnego należy uaktualnić Microsoft Data Access Component. Pierwszym krokiem podczas instalacji jest zapoznanie się z umową licencyjną określającą prawne aspekty korzystania z pakietu Partner. Wyrażenie zgody na warunki zawarte w tej licencji jest warunkiem przeprowadzenia instalacji i późniejszego korzystania z pakietu Partner: 1.3 Instalacja Instalacja rozpoczyna się od uruchomienia pliku Partner Setup.exe dostarczonego na instalacyjnym nośniku lub pobranego z witryny internetowej. Instalator ów zawiera komplet plików potrzebnych do działania pakietu Partner. Podczas instalacji odpowiednie pliki zostaną skopiowane do docelowego folderu Następnym krokiem jest wskazanie docelowego foldera, w którym zostanie zainstalowany pakiet. Instalator sugeruje folder Partner w %Program Files% najczęściej jest to C:\Program Files\Partner. Użytkownik może jednak wybrać inny folder, zwłaszcza jeżeli na dysku / partycji z 1 W trakcie korzystania z pakietu Operator jego zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową wzrasta. Zazwyczaj baza danych oraz kopie bezpieczeństwa zajmują dodatkowe 50 do 100 megabajtów. 2 Samodzielne modyfikowanie konfiguracji tego źródła danych może uniemożliwić działanie pakietu Operator.

3 domyślnym %Program Files% nie zostało już zbyt wiele miejsca. Przy wybieraniu docelowego foldera należy mieć na uwadze fakt, że w trakcie działania pakietu ilość zajmowanej przez niego przestrzeni dyskowej sukcesywnie wzrasta. 3 zainstalowanym właśnie pakiecie oraz o ewentualnych zmianach wprowadzonych w pakiet Partner a nieujętych w niniejszej dokumentacji. Następnie Instalator rozpoczyna rozpakowywanie plików i umieszczanie ich w odpowiednich folderach. Struktura plików i folderów po pomyślnie zakończonej instalacji wygląda następująco: Administrator.exe backup Backup.exe cart.mdb dbase.dll movies\00.avi movies\01.avi movies\02.avi movies\03.avi movies\04.avi movies\05.avi movies\06.avi movies\07.avi movies\08.avi movies\09.avi movies\index.html movies\tscc.exe Partner.pdf Register.exe Sprzedawca.exe Unregister.exe zip32.dll uninstall.exe agreement.txt about.txt uninstall.ini Oprócz notki Instalator otwiera okno ze skrótami do zainstalowanych komponentów pakietu Partner. Pozwala to osobie instalującej program na ewentualną korektę łatwego dostępu (przez skrót) do poszczególnych części pakietu. Po zakończonym procesie instalacji poszczególne komponenty pakietu Partner są dostępne z menu: Start->Programy->Partner. Następnie użytkownikowi jest przedstawiana zwięzła notka zawierająca podstawowy zestaw informacji o 3 Wyczerpanie wolnego miejsca na docelowym dysku / partycji może doprowadzić do uszkodzenia pliku bazy danych i bezpowrotnej utraty samych danych.

4 1.4 Deinstalacja Uruchomienie deinstalacji jest możliwe z Panelu Starowania (Dodaj/Usuń Programy) lub z menu Start : 1.5 Konfiguracja pakietu w sieci Pakiet Partner jest przystosowany do pracy w sieci lokalnej. Aby była możliwa jednoczesna praca wielu stanowisk na tej samej bazie danych należy: Uruchomić instalator pakietu jedynie komputerze, który ma się stać serwerem danych. Po zakończonej instalacji udostępnić w sieci lokalnej do zapisu folder z pakietem Partner. Na stanowiskach klientów uruchomić instalator Partner_klient.exe. Bezpośrednio po instalacji instalator wyświetli okno dialogowe z pytaniem gdzie znajduje się plik bazy danych. Należy wskazać położenie pliku w udostępnionym folderze sieciowym (np. \\serwer\partner). Najpierw Uninstaller upewnia się czy użytkownik rzeczywiście chce odinstalować pakiet Partner. Po twierdzącej odpowiedzi użytkownika rozpoczyna się porządkowanie rejestru systemowego oraz usuwanie plików. Jeżeli w trakcie działania pakietu Partner użytkownik korzystał z programu Backup.exe uninstaller upewnia się czy usunąć również kopie bezpieczeństwa bazy stworzone przez Backup.exe. Również źródło danych ODBC cart jest usuwane.

5 2 Zawartość pakietu 2.1 Administrator Interfejs użytkownika w programie Administrator Okno aplikacji Administrator z funkcjonalnego punktu widzenia składa się czterech części: hasło również: root. Zatem pierwsze logowanie do aplikacji powinno się odbyć z tego konta. 4 Wylogowanie Po wybraniu tej opcji zamykane są wszystkie bieżące tabele, uaktualniane wpisy do pliku bazy danych oraz odcinany jest dostęp do większości funkcji aplikacji. Jedyne działania jakie może podjąć użytkownik aplikacji w tym stanie się to: logowanie, wyjście i obejrzenie winiety programu. Export (csv) bieżącej tabeli (Ctrl+E) Użytkownik może wyeksportować dane z bieżącej tabeli do pliku w formacie CSV (ang. Comma Separated Values). Aplikacja wyświetla okno wyboru docelowego folderu w którym zostanie umieszczony plik z danymi z bieżącej tabeli: Menu: Menu, podobnie jak w większości aplikacji przeznaczonych do pracy w środowisku Windows, służy do klasycznego dostępu do wszystkich opcji oferowanych przez program. Jest podzielone na pięć podmenu: Po udanym eksporcie danych aplikacja wyświetla odpowiedni komunikat: Plik (Alt + P) Nazwy plików są ustalone i dla poszczególnych tabel noszą wartości: Logowanie (Ctrl + L) umożliwia rozpoczęcie pracy z aplikacją. Przed zalogowaniem większość opcji aplikacji jest niedostępna, przede wszystkim nie ma dostępu do żadnej z tabel z danymi. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno logowania: Po podaniu loginu i hasła aplikacja sprawdza czy logująca się osoba może korzystać z aplikacji i jaki jest jej poziom uprawnień. (Więcej nt. poziomów uprawnień przy omawianiu tabeli Grupy Operatorów). Po zainstalowaniu baza danych zawiera tylko jednego użytkownika, którego login to root, Grupy klientów: CustGroup.csv ; Klienci: Customer.csv ; Towary: Good.csv ; Grupy operatorów: OpGroup.csv ; Operatorzy: Operator.csv ; Ustawienia: Setting.csv ; Transakcje: Transactions.csv ; Jednostki: Unit.csv ; Eksport (csv) wszystkich tabel Do wskazanego przez użytkownika folderu są eksportowane wszystkie tabele zgodnie z konwencją opisaną w poprzednim akapicie. Jeżeli w podanym katalogu znajdują się już dane aplikacja wyświetli odpowiednie ostrzeżenie: 4 Pierwszym krokiem po zainstalowaniu pakietu powinno być stworzenie grup użytkowników oraz kont użytkowników, tak aby w umożliwić całemu personelowi bezpieczny i bezkolizyjny dostęp do odpowiednich zasobów bazy danych. Zakres uprawnień w dostępie do bazy danych powinien odzwierciedlać zakres zadań i odpowiedzialności poszczególnych pracowników.

6 Wyjście (Ctrl+Q) zakończenie pracy aplikacji. Tabela (Alt+T) Po zatwierdzeniu przez naciśnięcie klawisza OK wyświetlanie danych w tabeli Transakcje zostanie ograniczone do tych ze wskazanego dnia. Usuń filtr Jeżeli aktywna tabela zawiera przefiltrowane dane, wybranie opcji usuń filtr powoduje ponowne wyświetlenie wszystkich rekordów. Rekord (Alt + R) Dodaj wyświetla okno dialogowe charakterystyczne dla aktywnej tabeli umożliwiające stworzenie nowego rekordu. Wszystkie (Ctrl+A) otwiera wszystkie tabele z danymi. Szczegółowe omówienie poszczególnych tabel jest dostępne w paragrafie Filtr (Ctrl+F) Modyfikuj wyświetla okno dialogowe z danymi aktywnego rekordu. Po wprowadzeniu poprawek i zatwierdzeniu przez OK zmiany są natychmiast uwzględniane w bazie danych. Filtr służy do ograniczania ilości wyświetlonych danych we wskazanej tabeli ze względu na kryterium dotyczące jednego z pól wybranej tabeli. Kryteria jakie mogą być użyte przy danych typu liczba lub data/czas to: = równa się!= nie równa się < jest mniejsze od > jest większe od [, ] leży w zakresie od... do... Przykładowo jeżeli chcemy ograniczyć ilość wyświetlanych danych z tabeli Transakcje do transakcji przeprowadzonych w konkretnym dniu należy wybrać tabelę Transakcje, następnie pole Czas, następnie kryterium = (równa się) i w końcu wskazać na rozwijalnym kalendarzu odpowiednią datę. Usuń kasuje z bazy danych zaznaczony rekord (rekordy) Podczas usuwania rekordów należy pamiętać, że oprócz bieżącego rekordu zostaną usunięte z bazy wszystkie rekordy z tabel związanych relacją z bieżącą tabelą, o ile w polu relacji znajduje się wartość równa usuwanemu rekordowi.

7 Dla przykładu: tabela Towary jest związana z tabelą Jednostki relacją: Jednostki Towary Jeżeli z tabeli jednostki usuniemy rekord o wartości sztuk to z tabeli Towary zostaną usunięte wszystkie rekordy mające w polu Jednostka ustawioną wartość sztuk. Nieprzemyślane usunięcie pojedynczego rekordu może zatem potrwać dość długo, może również przynieść katastrofalne rezultaty, które zilustruje następny przykład: Załóżmy, że tabela Grupy operatorów zawiera dwa rekordy, ich wartości to Administrator i Sprzedawca. Tabela Operatorzy zawiera z kolei wiele rekordów odpowiadających sprzedawcom oraz pracownikom administracji. Wszyscy sprzedawcy należą do grupy Sprzedawca i tylko oni zajmują się realizowaniem Transakcji z klientami. Relacje w bazie danych wiążące te tabele wyglądają tak: Grupy Operatorzy Transakcje operatorów Jeżeli administrator przez pomyłkę usunie z tabeli Grupy operatorów rekord o wartości Sprzedawca, to usunie tym samym z bazy dane WSZYSTKICH sprzedawców oraz CAŁĄ historię transakcji! Ten krok może być odwrócony tylko wtedy gdy wcześniej został prawidłowo skonfigurowany system tworzenia kopii bezpieczeństwa. programie wyświetla winietę aplikacji Pasek narzędzi Pasek narzędzi zawiera ikony ułatwiające dostęp do większości opcji aplikacji: Login Otwórz wszystkie okna Ikony poszczególnych tabel. Szczegółowe omówienie poszczególnych tabel znajduje się w paragrafie Filtr Usuń filtr Dodaj rekord Edytuj rekord Usuń rekord Kaskada Rozmieść w poziomie Rozmieść w pionie O programie Pasek stanu Pasek stanu dzieli się na dwie części. Lewa informuje o tytule aktualnego okna, prawa pokazuje liczbę rekordów aktywnego okna Okna danych Okno (Alt + O) Kaskada układa otwarte okna kaskadowo Rozmieść w poziomie układa otwarte okna obok siebie tak, by wszystkie były w całości widoczne i ułożone poziomo (o ile pozwala na to miejsce) Rozmieść w pionie analogicznie jak wyżej, z tym że aplikacja próbuje ułożyć okna pionowo Zamknij wszystkie okna wszystkie okna z tabelami danych zostają zamknięte Pomoc (Alt + M) Okno danych oprócz standardowych elementów (pasek tytułu, paski przewijania, przyciski: minimalizuj / odtwórz, maksymalizuj, zamknij) zawiera: 1. Przyciski sortowania kolumn wraz z nazwami kolumn. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy w dowolny z tych przycisków sortuje rosnąco dane w aktywnej tabeli względem wybranej kolumny. Ponowne kliknięcie sortuje dane malejąco względem tej samej kolumny. 2. Siatkę danych w uporządkowany sposób przedstawia dane z tabeli, pozwala na zaznaczanie wierszy w celu ich edycji lub usunięcia. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obszarze siatki wywołuje menu obsługi rekordu:

8 Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w wiersz z danymi (rekord) wywołuje odpowiednie okno dialogowe do edycji wybranego rekordu Towary Omówienie znaczenia poszczególnych tabel Grupy klientów W tej tabeli użytkownik może edytować grupy klientów. Jedyną wartością dostępną edycji jest Nazwa. Tabela mimo symbolicznych możliwości edycji jest bardzo istotna w strukturze bazy danych (2.1.3) bowiem może stanowić kryterium grupujące zarówno klientów jak i towary Klienci Pole Jednostka jest związane relacją z tabelą Jednostki tylko wartości z tej tabeli mogą być tutaj umieszczane. Pole Grupa klientów jest również związane relacją z tabelą Grupa klientów, jednak może zostać niewypełnione. Wstawienie w to pole jakiejkolwiek grupy klientów spowoduje, że towar zacznie być dostępny tylko dla tej grupy. Brak wartości w tym polu powoduje dostępność towaru dla wszystkich klientów. W polu Punkty znajduje się wartość punktów przypisana do jednej jednostki towaru. Dodatnia wartość tego pola powoduje, że towar w aplikacji Sprzedawca trafia do działu Oferta (oznacza to, że przy zakupie tego towaru ilość punktów posiadanych przez klient będzie zwiększana), natomiast wartość ujemna kieruje towar do Promocji (czyli do grupy produktów, które klient może nabyć wykorzystując posiadane punkty). Cena określa ile kosztuje jedna jednostka (sztuka, litr itp.) towaru. Pole wyboru Aktywny pozwala w prosty sposób czasowo wyłączyć towar z oferty. Jeżeli jest niezaznaczone, towar jest nieosiągalny dla klientów Grupy operatorów W tej tabeli gromadzone są dane klientów. Podczas dodawania nowego klienta należy przede wszystkim zwrócić uwagę aby numer jego karty magnetycznej był wprowadzony prawidłowo. Po wprowadzeniu lub edycji numeru karty aplikacja weryfikuje unikalność numeru karty (nie jest możliwe istnienie w bazie danych dwóch klientów o tym samym numerze karty) jak i zgodność numeru z wykupioną licencją. Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione danymi. Pole wyboru Aktywny pozwala na czasowe wyłączenie konta danego klienta dopóki ta kontrolka będzie pozostawała niezaznaczona klient nie będzie mógł dokonywać transakcji. W tej tabeli znajdują się dane dotyczące uprawnień różnych grup operatorów. O zakresie działań do jakich jest uprawniony operator należący do konkretnej grupy decydują cztery pola wyboru: Punkty operator może dokonywać transakcji przy użyciu aplikacji Sprzedawca

9 Klienci operator może edytować dane z tabel: Grupy klientów i Klienci Transakcje operator może edytować dane z tabeli: Transakcje Super użytkownik operator może edytować wszystkie dane dostępne w bazie danych Operatorzy W tej tabeli znajdują się dane poszczególnych operatorów. Przynależność do określonej grupy operatorów decyduje o poziomie uprawnień danego operatora. Login i hasło pozwalają na identyfikację operatora podczas logowania. Pole wyboru Aktywny pozwala czasowo wyłączyć wskazanemu operatorowi konto. obliczeń zostanie wzięta pod uwagę ilość wydanych przez klienta pieniędzy. Wartość mniejsza od zera spowoduje kuriozalną sytuację odejmowania z konta klienta punktów wraz z kolejnymi transakcjami zalecane jest używanie wartości dodatnich. Domyślna wartość: 0.0 CURRENCY_POINTSREM analogicznie do powyższej pozwala określić jak będą naliczane punkty w transakcjach, w których klient wykorzystuje zdobyte punkty (promocje). A więc wartość 0.0 (zero) spowoduje wzięcie pod uwagę wartości z tabeli towary. Wartość większa od zera odejmuje z konta klienta ilość punktów na bazie wartości promocyjnego towaru w bieżącej walucie. BACKUP_FILES wskazuje plików z kopiami zapasowymi może być przechowywanych w katalogu backup. Im większa wartość tego współczynnika tym większe zapotrzebowanie na miejsce na twardym dysku ale jednocześnie zachowywana jest dłuższa historia bazy danych. Domyślna wartość: Transakcje Ustawienia Dane zawarte w tej tabeli mają istotny wpływ na działanie całego pakietu. Nie powinny być modyfikowane bez wyraźnej potrzeby. Podczas pracy pakietu niektóre jego komponenty sprawdzają wartości poszczególnych wierszy i wynik obliczeń uzależniają od otrzymanej wartości. Znaczenie poszczególnych zmiennych: CURRENCY_NAME określa nazwę waluty używanej w pakiecie. Domyślna wartość: PLN CURRENCY_POINTSADD określa sposób naliczania punktów w transakcjach, w których do kasy firmy wpływają pieniądze (standardowe zakupy). Jeżeli ta wartość jest równa 0.0 (zero) to w transakcji brana jest pod uwagę ilość towaru zakupiona podczas transakcji przez klienta i mnożona przez ilość punktów zawartą w definicji towaru. Jeżeli wartość będzie większa od 0.0 (zera) do W tej tabeli jest przechowywana historia wszystkich transakcji. Każdy rekord odpowiada jednej transakcji. Zapamiętywany jest klient; operator, który go obsłużył; towar, który został sprzedany / wydany; ilość tego towaru; wartość towaru; ilość zdobytych lub utraconych przez klienta punktów oraz czas i data transakcji Jednostki Dane z tabeli Jednostki są używane przy definiowaniu towarów.

10 2.1.3 Relacje między tabelami

11 2.2 Sprzedawca Interfejs użytkownika w programie Sprzedawca się zdefiniowane w aplikacji Sprzedawca towary ogólnodostępne oraz dostępne dla grupy, do której należy klient: O programie wyświetlana jest winieta programu Pasek narzędzi Pasek narzędzi zawiera skróty do opcji: Logowanie Wylogowanie Nowa transakcja Informacje Pasek stanu Menu Menu aplikacji Sprzedawca składa się z: Submenu Plik - Wyjście zamyka aplikację Submenu Sprzedawca - Logowanie po wybraniu tej pozycji aplikacja wyświetla okno dialogowe logowania: Pasek stanu jest podzielony na sześć części: zalogowany operator ilość transakcji wartość towarów jakie wzięły udział w transakcjach od ostatniego logowania ilość punktów dodatnich, czyli zdobytych przez klientów ilość punktów ujemnych, czyli wydanych / zużytych przez klientów godzina zalogowania się operatora Spis transakcji Spis transakcji ułatwia operatorowi orientację w dokonanych podczas bieżącej sesji transakcjach. Okno umożliwia zalogowanie się operatora przy pomocy czytnika kart magnetycznych lub poprzez podanie loginu i hasła. Po naciśnięciu OK weryfikowane są uprawnienia użytkownika dotyczące dostępu do bazy oraz sprawdzana jest ważność konta. - Wylogowanie po wylogowaniu aplikacja odcina dostęp do listy towarów oraz możliwość dokonywania transakcji. Nowa transakcja po wybraniu tej opcji należy wczytać kartę klienta. Aplikacja sprawdza ważność karty oraz grupę do której należy klient. Jeżeli karta jest ważna w panelach towarów i promocji pojawiają

12 2.2.2 Przebieg transakcji Po poprawnym zalogowaniu się operatora i klienta oraz wyświetleniu listy towarów i promocji operator może sprzedać klientowi towar lub zrealizować promocję. Wykonuje to klikając lewym przyciskiem myszy na ikonie odpowiedniego towaru lub promocji. Aplikacja wyświetla wówczas okno dialogowe transakcji: 3 Informacje końcowe Dziękujemy za wybór pakietu oprogramowania PARTNER. Mamy nadzieję, iż spełni ono Państwa oczekiwania. Operator musi jedynie podać ilość towaru jaki zakupił klient i nacisnąć przycisk OK lub klawisz Enter. Aplikacja wprowadza odpowiednie dane do tabeli Transakcje Rozszerzenie Klawiatura Podczas pracy z ekranem dotykowym dużą pomocą może być dodatek umieszczony do okien dialogowych rozwijany przyciskiem Klawiatura. Pozwala on wpisywać litery i cyfry do poszczególnych pól edycyjnych bez konieczności użycia prawdziwej klawiatury: 2.3 Backup Backup jest niewielkim programem umożliwiającym automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa wszystkich danych w bazie. Zalecane jest stworzenie w Harmonogramie Zadań komputera zadania uruchamianego raz dziennie, które przy pomocy narzędzia Backup wykonuje kopię bezpieczeństwa bazy. 2.4 Licznik Licznik umożliwia dodawanie punktów promocyjnych do kont klientów wyłącznie poprzez odczytania karty klienta. Każde odczytanie karty dodaje jeden punkt do puli klienta. Licznik jest modułem dodatkowym i nie jest dostępny w podstawowej wersji pakietu PARTNER.

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika

System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini. Instrukcja użytkownika System Rejestracji SR-RegiTech RCPmini Instrukcja użytkownika 1 1. Spis Treści SR-RegiTech RCPmini - Instrukcja użytkownika 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Instalacja... 5 3.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Menadżer Serwisu Multi

Menadżer Serwisu Multi Menadżer Serwisu Multi Podręcznik użytkownika by Krzysztof Pietras 1 Menadżer Serwisu Multi Spis treści O programie...5 Instalacja...7 Konfiguracja połączenia z bazą danych...8 Tworzenie nowej bazy danych...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

JOTKA. Instrukcja eksploatacji Systemu Ewidencji Czasu Pracy KarNet

JOTKA. Instrukcja eksploatacji Systemu Ewidencji Czasu Pracy KarNet JOTKA Instrukcja eksploatacji Systemu Ewidencji Czasu Pracy KarNet Wersja 3.7.7 Centrala systemu Sierpień 2008 Spis treści Spis treści 1. WSTĘP... 5 2. INFORMACJE OGÓLNE... 6 2.1. WYMAGANIA SYSTEMU...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

EUkaliptus. Podręcznik użytkownika

EUkaliptus. Podręcznik użytkownika EUkaliptus Podręcznik użytkownika Informacje o prawie autorskim Niniejszy dokument chroniony jest prawem autorskim i stanowi własność firmy DataDiscovery. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1).

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). www.e-karnet.com Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). UWAGA - WYMAGANIA PODSTAWOWE: Aplikacja 'E-KARNET.NET' przeznaczona jest do pracy w systemach

Bardziej szczegółowo