Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach"

Transkrypt

1 Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach

2 Struktura samorządowych szkół ogólnodostępnych (Łącznie 240 szkół) Szkoły Podstawowe Gimnazja Licea Ogólnokształcące Technika Szkoły Zawodowe Dane na podstawie SIO stan na

3 Liczba uczniów w ogólnodostępnych (19%) szkołach samorządowych (2%) (14%) (17%) (48%) (łącznie uczniów) Szkoły Podstawowe Gimnazja Licea Ogólnokształcące Technika Szkoły Zawodowe Dane na podstawie SIO stan na

4 Zmiany w strukturze szkół Szkoły podstawowe: z dniem 1 września 2017 r. przekształcenie w ośmioletnie szkoły podstawowe. Gimnazja: z dniem 1 września 2017 r. zaprzestanie naboru. 31 sierpnia 2019 r. zakończenie działalności gimnazjów. Licea ogólnokształcące: z dniem 1 września 2019 r. przekształcenie w czteroletnie licea ogólnokształcące. Technika: z dniem 1 września 2019 r. przekształcenie w pięcioletnie technika, Zasadnicze szkoły zawodowe: z dniem 1 września 2017 r. przekształcenie w trzyletnie szkoły branżowe I stopnia.

5 liczba ludności w wieku 7-18 lat Gmina Miejska Kraków wg danych GUS

6 70000 liczba ludności w wieku 7-14 lat Gmina Miejska Kraków wg danych GUS

7 30000 liczba ludności w wieku lat Gmina Miejska Kraków wg danych GUS

8 Wiek uczniów w szkołach w latach Typ szkoły 2016/ / / /20 Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa/Szkoła Branżowa

9 Liczba dzieci i młodzieży w Krakowie w wieku odpowiadającym danemu typowi szkoły LO, T, ZSZ (SB) G SP / / / /20 Na podstawie danych GUS

10 Kadry - dyrektorzy W przypadku wygaszenia gimnazjum z dniem 31 sierpnia 2019 r. wygasa powierzenie stanowiska dyrektora, w przypadku końca kadencji dyrektora w roku 2017 lub 2018 organ prowadzący może przedłużyć powierzenie do 31 sierpnia 2019 r.* W przypadku przekształcenia 6 letniej szkoły podstawowej w 8 - letnią szkołę dyrektor pozostaje na stanowisku do końca kadencji* W przypadku przekształcenia 3 letniego liceum ogólnokształcącego w 4 - letnie liceum ogólnokształcące dyrektor pozostaje na stanowisku do końca kadencji* W przypadku przekształcenia gimnazjum w szkolę dyrektor gimnazjum staje się dyrektorem szkoły podstawowej i pozostaje na stanowisku do końca kadencji * W przypadku przekształcenia gimnazjum w liceum ogólnokształcące dyrektor gimnazjum staje się dyrektorem liceum ogólnokształcącego (o ile posiada kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska) i pozostaje na stanowisku do końca kadencji * W przypadku włączenia gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej/liceum ogólnokształcącego/technikum/szkoły branżowej I stopnia dyrektor gimnazjum staje się wicedyrektorem szkoły podstawowej /liceum ogólnokształcącego/technikum/szkoły branżowej I stopnia do końca okresu na jaki mu powierzono stanowisko dyrektora gimnazjum (dotychczasowi wicedyrektorzy zostają odwołani ze stanowisk). *regulacje te dotyczą również odpowiednio wicedyrektorów

11 Kadry - nauczyciele Do 31 sierpnia 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w gimnazjach mogą uzupełniać obowiązkowy wymiar pracy w innej szkoły również w przypadku, gdy w dotychczasowym miejscu pracy są zatrudnieni w wymiarze niższym niż ½ etatu, liczba uczniów w przeliczeniu na etaty specjalisty nie może być wyższa niż w roku 2016/17, podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wymaga zgody dyrektora, pierwszeństwo w zatrudnieniu w szkołach mają nauczyciele przebywający w stanie nieczynnym, ograniczenie zatrudnienia do wymiaru niższego niż ½ etatu nie powoduje przerwania stażu. W roku szkolnym 2019/20 Średnia liczba godzin ponadwymiarowych nie może być wyższa niż w roku 2016/17. Do 31 sierpnia 2023 r. dyrektorzy informują kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy. W przypadku braku możliwości zatrudnienia ze względu na wygaszanie gimnazjum dyrektor: w roku szkolnym 2017/18 przenosi nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w stan nieczynny lub (jeżeli nauczyciel nie wyraża zgody na przeniesienie w stan nieczynny) rozwiązuje stosunek pracy, nauczyciel może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia do ½ wymiaru zatrudnienia lub niższego, w roku szkolnym 2018/19 rozwiązuje z nauczycielami stosunek pracy.

12 Kadry - zatrudnienie w gimnazjach liczba etatów administracja i obsługa nauczyciele razem w gimnazjach samodzielnych 124,94 591,22 716,16 w gimnazjach w zespołach 143,75 665,45 809,21 razem 268, , ,37 dane arkusze organizacyjne na 10 września 2016 r.

13 Potencjał szkół samorządowych Typ szkoły Liczba wolnych miejsc po rekrutacji Liczba uczniów* % wolnych miejsc po rekrutacji Szkoły Podstawowe Gimnazja Licea Ogólnokształcące Technika Zasadnicze Szkoły Zawodowe Razem szkoły ponadgimnazjalne *dane SIO

14 Zmianowość Współczynnik zmianowości, oznacza stosunek liczby oddziałów do liczby pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Współczynnik zmianowości mniejszy od 1 oznacza, że sal lekcyjnych jest więcej niż oddziałów. Szkoły, dla których współczynnik jest większy niż 1, posiadają mniej sal niż oddziałów. Uczniowie rozpoczynają naukę o różnych porach i dla części z nich kończy się ona w godzinach popołudniowych. Ze względu na zapewnienie jak najlepszych warunków kształcenia oraz wykorzystania infrastruktury szkolnej, optymalna wartość tego wskaźnika wynosi ok. 1.

15 Zmianowość - szkoły ogólnodostępne Zmianowość* ZSP SP G ZSO (SP+G) ZSO (G+LO) ZSO (SP+G+LO) LO Szkoły zawodowe < , ,3-1, >1, średnia zmianowość: 0,90 0,93 0,60 0,88 0,51 1,22 0,77 0,62 *liczba oddziałów/liczba pomieszczeń Na podstawie SIO

16 Zmianowość szkoły specjalne Zmianowość* ZSS SOSW ZPR-S (MOW+MOS) ZSiPS (SP+G+MOS) < , ,3-1, >1, średnia zmianowość: 0,52 0,77 0,78 0,65 *liczba oddziałów/liczba pomieszczeń Na podstawie SIO

17 Szkoły ogólnokształcące szkoły podstawowe gimnazja licea ogólnokształcące

18 Możliwe kierunki zmian Gimnazja likwidacja włączenie w strukturę przekształcenie z dniem 31 sierpnia 2017 r. przez wygaszanie z dniem 31 sierpnia 2019 r. szkoły podstawowej Iiceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia w szkołę w liceum ogólnokształcące, technikum, szkolę branżową I stopnia

19 Najważniejsze terminy

20 Ustalenie sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych Do 17 lutego 2017 r. - przekazanie projektu uchwały o sieci szkół podstawowych do KO, do 17 lutego 2017 r. - przekazanie projektu uchwały o sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych do KO, do 11 marca 2017 r. - opinie KO w tej sprawie, do 31 marca 2017 r. - podjecie uchwał przez OP.

21 Likwidacja szkół Grudzień 2016 r. - podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji szkoły, 31 stycznia 2017 r. - opinia KO w tej sprawie, do 28 lutego 2017 r. - zawiadomienie rodziców/uczniów o zamiarze likwidacji, do 31 marca 2017 r. podjęcie uchwały o likwidacji.

22 Przekształcanie szkół Do 30 listopada 2017 r. - stwierdzenie przekształcenia w 8-letnią szkołę, - stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia, do 30 listopada 2019 r. stwierdzenie przekształcenia w 4 letnie liceum ogólnokształcące ( w tym dla dorosłych) i 5 letnie technikum. (nadanie statutów, aktów założycielskich, ewentualne włączenie w struktury wygaszanych gimnazjów)

23 Rozwiązanie zespołów szkół Do 30 listopada 2017 r. - stwierdzenie przekształcenia ZSO (SP + G) w 8-letnia szkołę, do 30 listopada 2019 r. stwierdzenie przekształcenia ZSO (G+ LO) w 4 letnie liceum ogólnokształcące.

24 Proponowane zmiany w zakresie samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów

25 Dzielnica I Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana 1 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 (P 21 + SP 11) 2 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 (P 17 + SP 16) 3 ul. Miodowa 36 ul. Dietla 70 (pozostaje ZSP) (pozostaje ZSP) Data wprowadzenia zmiany Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. św. Marka 34 4 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Smoleńsk Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Spasowskiego 8 6 Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Chmielowskiego Gimnazjum Nr 1 ul. Bernardyńska 7 przekształcenie w szkołę Gimnazjum Nr 2 ul. Studencka 13 przekształcenie w szkołę /włączenie do VLO Gimnazjum Nr 4 Rynek Kleparski 18 włączenie do SP 3 z siedzibą przy Rynku Kleparskim 18 z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. 10 I Liceum Ogólnokształcące pl. Na Groblach 9 stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące do 30 listopada 2019 r. 11 II Liceum Ogólnokształcące ul. Sobieskiego 9 stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące do 30 listopada 2019 r. 12 V Liceum Ogólnokształcące ul. Studencka 12 stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące do 30 listopada 2019 r. 13 VI Liceum Ogólnokształcące ul. Wąska 7 stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące do 30 listopada 2019 r. 14 X Liceum Ogólnokształcące ul. Wróblewskiego 8 stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące do 30 listopada 2019 r. 15 XX Liceum Ogólnokształcące ul. Szlak 5 stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące do 30 listopada 2019 r.

26

27

28 Dzielnica II Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana 1 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Topolowa 22 2 Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Półkole 11 3 Szkoła Podstawowa Nr 38 ul. Fr. Nullo 23 (zmiana siedziby na Rynek Kleparski 18 G 4). Do budynku przy ul. Topolowej przeniesienie Samorządowego Przedszkola nr 1 4 Gimnazjum Nr 7 ul. Jachowicza 5 przekształcenie w szkołę Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (SP uczniów, G 6-64 uczniów) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (G uczniów, XXIV LO -183 uczniów) Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (SP uczniów, G uczniów, LOMS 84 uczniów) ul. Blachnickiego 1 ul. Wilka Wyrwińskiego 1 ul. Grochowska 20 8 VIII Liceum Ogólnokształcące ul. Grzegórzecka 24 9 XIII Liceum Ogólnokształcące ul. Sądowa 4 likwidacja (uczniowie do ZSP nr 6, ul. Dielta), przeniesienie ZSZ nr 1 do budynku przy ul. Blachnickiego. stwierdzenie przekształcenia ZSO w LO W budynku będzie również MDK Dom Harcerza z ul. Lotniczej, włączenie gimnazjum sportowego w strukturę szkoły podstawowej, stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące pozostaje ZSOMS (SP+LO) stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące Data wprowadzenia zmiany z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. z dniem 31 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2019 r. ; z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. do 30 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

29

30

31 Dzielnica III Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana 1 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Strzelców 5 a 2 Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Sadzawki 1 3 Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Wileńska 9 4 Szkoła Podstawowa Nr 114 ul. Łąkowa 31 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (G uczniów, XXIII LO 108 uczniów) 6 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 (G uczniów, XXXI LO 0 uczniów) rozwiązanie zespołu, likwidacja liceum (uczniowie ul. Seniorów Lotnictwa 5 będą kontynuować naukę w XXIV LO), przekształcenie gimnazjum w szkołę ul. Kazimierza Odnowiciela 2 rozwiązanie zespołu, likwidacja liceum, włączenie gimnazjum w strukturę SP nr 2 w budynku powstanie publiczna samorządowa lub niesamorządowa szkoła podstawowa. Data wprowadzenia zmiany z dniem 31 sierpnia 2017 r.; z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. z dniem 31 sierpnia 2017 r.; z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r.

32

33

34 Dzielnica IV Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana 1 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 (P39+ SP 68+ G 83) ul. Porzeczkowa 3 2 Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Bat. "Skała" AK 12 3 Szkoła Podstawowa Nr 58 ul. Pigonia 2 4 Szkoła Podstawowa Nr 67 ul. Kaczorówka 4 5 Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. Zdrowa 6 6 Szkoła Podstawowa Nr 113 ul. Stachiewicza 33 7 Szkoła Podstawowa Nr 119 ul. Czerwieńskiego Gimnazjum Nr 12 (141 uczniów) Zespół Szkół Nr 5 (P 30 + SP109 + G 13) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (G uczniów, XIV LO 51 uczniów) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53 (P 25 +SP 51+G 82) ul. Kluczborska 3 ul. Mackiewicza 15 ul. Chełmońskiego 24 ul. Stawowa 179, włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej (pozostaje ZSP) wygaszenie/włączenie w strukturę SP 113, budynek na potrzeby SPWPPP, SPdDwWP oraz fili MDK Dom Harcerza z ul. Lotniczej, włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej, zmiana nazwy na zespół szkolno - przedszkolny rozwiązanie zespołu, likwidacja liceum (uczniowie będą kontynuować naukę w XVII LO), przekształcenie gimnazjum w szkołę, włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej, zmiana nazwy na zespół szkolno przedszkolny Data wprowadzenia zmiany ; z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. z dniem 31 sierpnia 2019 r. z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. do 30 listopada 2017r.; z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r.

35

36

37 Dzielnica V Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 (P 55 +SP 34) ul. Urzędnicza 65 2 Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Mazowiecka 70 (pozostaje ZSP) 3 Gimnazjum Nr 16 ul. Konarskiego 2 przekształcenie w szkołę 4 Gimnazjum Nr 17 ul. Litewska 34 przekształcenie w szkołę 5 6 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (SP 5 + G 76) Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (SP 12 + G 15) 7 VII Liceum Ogólnokształcące ul. Skarbińskiego 5 8 IX Liceum Ogólnokształcące ul. Czapińskiego 5 z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. al. Kijowska 8 stwierdzenie przekształcenia ZSO w SP al. Kijowska 3 stwierdzenie przekształcenia ZSO w SP stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące do 30 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

38

39

40 Dzielnica VI Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Katowicka 28 2 Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Szlachtowskiego 31 3 Szkoła Podstawowa Nr 138 ul. Wierzyńskiego 3 4 Szkoła Podstawowa Nr 153 ul. Na Błonie 15 d 5 6 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (G uczniów, XVII LO 158 uczniów) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 (G uczniów, XVIII LO 47 uczniów) ul. Złoty Róg 30 stwierdzenie przekształcenia ZSO w LO do 30 listopada 2019 r. ul. Na Błonie 15 b rozwiązanie zespołu, likwidacja LO (uczniowie będą kontynuować naukę w XVII LO), włączenie G w strukturę SP 153 (sąsiadujący budynek) docelowo SP 153 w dwóch budynkach) z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r.

41

42

43 Dzielnica VII Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Szkoła Podstawowa Nr 31 ul. Prusa 18 2 Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Królowej Jadwigi 78 3 Szkoła Podstawowa Nr 48 ul. Księcia Józefa Szkoła Podstawowa Nr 72 al. Modrzewiowa 23 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (G uczniów, XXVII LO 77 uczniów) ul. Senatorska 35 rozwiązanie zespołu, likwidacja liceum (uczniowie będą kontynuować naukę w XX LO lub XXVI LO), przekształcenie gimnazjum w szkołę z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r.

44

45

46 Dzielnica VIII Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana 1 2 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7 (P 23+ SP 66) Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (P 18 + SP 133) ul. Skotnicka 86 ul. Wrony Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. Komandosów 29 4 Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Konfederacka 12 5 Szkoła Podstawowa Nr 40 ul. Pszczelna 13 6 Szkoła Podstawowa Nr 53 ul. Skośna 8 7 Szkoła Podstawowa Nr 54 ul. Tyniecka Szkoła Podstawowa Nr 62 ul. Ćwikłowa 1 9 Szkoła Podstawowa Nr 132 (pozostaje ZSP) (pozostaje ZSP) ul. Bolesława Śmiałego 6 ul. Benedyktyńska 4 Data wprowadzenia zmiany 10 Gimnazjum Nr 21 ul. Komandosów Gimnazjum Nr 22 ul. Skwerowa Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2 (SP G 23) Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (SP G 25) włączenie w strukturę SP 25 ( szkoły w jednym budynku) wygaszanie/włączenie w strukturę SP 30, budynek na potrzeby przedszkola i SOSW nr 1 z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. z dniem 31 sierpnia 2017 r. ul. Lipińskiego 2 stwierdzenie przekształcenia ZSO w SP ul. Strąkowa 3a stwierdzenie przekształcenia ZSO w SP

47

48 Dzielnica IX Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana 1 Gimnazjum Nr 24 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (SP 56+G 81) ul. Montwiłła Mireckiego 29 ul. Fredry 65/71 przekształcenie w szkołę, Data wprowadzenia zmiany z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r.

49

50 Dzielnica X Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Szkoła Podstawowa Nr 43 ul. Myślenicka Szkoła Podstawowa Nr 97 ul. Doktora Judyma 10 ul. Armii "Kraków" 76 3 Szkoła Podstawowa Nr 134 ul. Kłuszyńska 46 4 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (P SP G 26) ul. Mirtowa 2, włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej, zmiana nazwy na zespół szkolno - przedszkolny z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r.

51

52 Dzielnica XI Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Szkoła Podstawowa Nr 27 ul. Podedworze 16 2 Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Dobczycka 20 3 Szkoła Podstawowa Nr 162 ul. Stojałowskiego 31 4 Gimnazjum Nr 27 (86 uczniów) ul. Malborska 98 5 Gimnazjum Nr 28 ul. Bujaka 15 6 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (P32 +SP 90 + G 75) ul. Czarnogórska 14 wygaszenie/włączenie w strukturę SP 162, w budynku obecnie funkcjonuje publiczna niesamorządowa szkoła podstawowa. przekształcenie w szkołę, powołanie zespołu szkolno-przedszkolnego, włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej, zmiana nazwy na zespół szkolno - przedszkolny z dniem 31 sierpnia 2017 r. z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r.

53

54 Dzielnica XII Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (SP24+P37) ul. Aleksandry 17, 19 2 Gimnazjum Nr 29 ul. Aleksandry 17 3 Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Jerzmanowskiego 6 4 Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Popławskiego 17 5 Szkoła Podstawowa Nr 111 ul. Bieżanowska Szkoła Podstawowa Nr 117 ul. Kurczaba 15 7 Szkoła Podstawowa Nr 123 ul. Okólna 16 8 Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (G uczniów, XXV LO 237 uczniów) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 (SP G 33) Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 (SP G 32) ul. Weigla 2 ul. Sucharskiego 38 (pozostaje ZSP) włączenie do SP 24 w ZSP nr 11, szkoły znajdują się w tym samym budynku z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. ul. Telimeny 9 stwierdzenie przekształcenia ZSO w LO do 30 listopada 2019 r. ul. Rydygiera XV Liceum Ogólnokształcące al. Dygasińskiego 15, utworzenie ZSP ul. Żabia 20 stwierdzenie przekształcenia ZSO w SP stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące do 30 listopada 2019 r.

55

56

57 Dzielnica XIII Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (SP 47 +P 34) ul. Myśliwska 64 2 Szkoła Podstawowa Nr 26 ul. Krasickiego 34 3 Szkoła Podstawowa Nr 29 al. Dembowskiego 12 4 Szkoła Podstawowa Nr 65 ul. Golikówka 52 5 Szkoła Podstawowa Nr 137 ul. Wrobela 79 6 Gimnazjum Nr 34 (137 uczniów) 7 Gimnazjum Nr 35 8 Zespół Szkół Nr 2 (P 27+SP8+G 51) ul. Potebni 7 ul. Limanowskiego 60/62 ul. Goszczyńskiego 44 ul. Grochowa 23 9 IV Liceum Ogólnokształcące ul. Krzemionki XXVIII Liceum Ogólnokształcące ul. Czackiego 11 (pozostaje ZSP) włączenie do SP 29, przekazanie budynku na inne cele oświatowe przekształcenie w szkołę, zmiana nazwy na zespół szkolnoprzedszkolny stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. do 30 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

58

59

60 Dzielnica XIV Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana 1 Szkoła Podstawowa Nr 52 os. Dywizjonu Szkoła Podstawowa Nr 155 os. II Pułku Lotniczego 21 3 Szkoła Podstawowa Nr 156 ul. Centralna 39 4 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 (G uczniów, XXX LO 134 uczniów) os. Dywizjonu stwierdzenie przekształcenia ZSO w LO (przeniesienie uczniów XXI LO) Data wprowadzenia zmiany

61

62

63 Dzielnica XV Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana 1 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 (P64 + SP130 + G39) os. Oświecenia 30 2 Szkoła Podstawowa Nr 85 os. Złotego Wieku 4 3 Szkoła Podstawowa Nr 89 os. Piastów 34 a 4 Szkoła Podstawowa Nr 126 os. Tysiąclecia 57 5 Szkoła Podstawowa Nr 144 os. Boh. Września 13, włączenie G w strukturę SP (pozostaje ZSP) 6 Gimnazjum Nr 37 os. Złotego Wieku 36 przekształcenie w 8 - letnią szkołę 7 XXI Liceum Ogólnokształcące ( 68 uczniów) os. Tysiąclecia 15 Data wprowadzenia zmiany ; z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. lub 1 września 2019 r. z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. likwidacja (przeniesienie uczniów do XXX LO os. Dywizjonu 303). z dniem 31 sierpnia 2017 r.

64

65

66 Dzielnica XVI Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana 1 Szkoła Podstawowa Nr 82 os. Kalinowe 17 2 Szkoła Podstawowa Nr 86 os. Jagiellońskie 18 3 Szkoła Podstawowa Nr 92 +MDK im. J. Korczaka os. Kalinowe 18 4 Szkoła Podstawowa Nr 100 os. Albertyńskie 36 5 Szkoła Podstawowa Nr 101 os. Jagiellońskie 9 6 Szkoła Podstawowa Nr 104 os. Wysokie 7, przeniesienie do budynku G 42 7 Gimnazjum Nr 42 os. Strusia 19 włączenie do SP 92 z siedzibą na os. Strusia 19 8 III Liceum Ogólnokształcące os. Wysokie 6 stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące Data wprowadzenia zmiany z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. do 30 listopada 2019 r.

67

68

69 Dzielnica XVII Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jaskrowa 5 2 Szkoła Podstawowa Nr 129 os. Na Wzgórzach 13 3 Gimnazjum Nr 43 ul. Łuczanowicka 2 a 4 Gimnazjum Nr 44 os. Na Stoku 34 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 (SP 98 + G 74) włączenie w strukturę SP 78/przekształcenie w szkołę wygaszenie/włączenie w strukturę SP 129, w budynku będzie funkcjonować publiczna samorządowa lub niesamorządowa szkoła podstawowa z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. z dniem 31 sierpnia 2019 r. os. Na Stoku 52 stwierdzenie przekształcenia ZSO w SP

70

71 Dzielnica XVIII Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (P 19+ SP 140) ul. Prawocheńskiego 7 2 Szkoła Podstawowa Nr 37 os. Stalowe 18 3 Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Branicka 26 4 Szkoła Podstawowa Nr 80 os. Na Skarpie 8 5 Szkoła Podstawowa Nr 88 os. Szklane Domy 2 6 Szkoła Podstawowa Nr 142 ul. Drożyska 13 7 Gimnazjum Nr 48 (177 uczniów) os. Kolorowe 29 (pozostaje ZSP) przekształcenie w 8 - letnią szkołę dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. 8 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19 os. Willowe 1 stwierdzenie przekształcenia ZSO w LO do 30 listopada 2019 r. (G uczniów, XVI LO 165 uczniów) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52 (SP 141+ G 77) Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5 (SP G 49) Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1 (SP 91 + G 47) Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 (SP 87 + G 46 + I LO S) Kościelniki, ul. Sawy- Calińskiego 12 stwierdzenie przekształcenia ZSO w SP os. Słoneczne 12 stwierdzenie przekształcenia ZSO w SP os. Handlowe 4 stwierdzenie przekształcenia ZSO w SP os. Teatralne XI Liceum Ogólnokształcące (ZSO nr 2) os. Teatralne XII Liceum Ogólnokształcące (ZSO nr 6) os. Kolorowe 29 a ; z, włączenie gimnazjum sportowego w dniem 1 września 2017 r. strukturę szkoły podstawowej, stwierdzenie lub 1 września 2018 r. przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące, lub 1 września 2019 r.; do 30 pozostaje ZSOS (SP+LO) listopada 2019 r. stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące do 30 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

72

73

74 Podsumowanie Stwierdzenie przekształcenia szkoły podstawowej w 8 - letnią szkołę 83. Stwierdzenie przekształcenia w 4 - letnie liceum ogólnokształcące 14. Przekształcenie gimnazjum w 8 - letnią szkołę 13. Włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej 16. Przekształcenie zespołów szkół w szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi (do 2019 r.) 10. Przekształcenie zespołu szkół w liceum ogólnokształcące z klasami gimnazjalnymi 5. Wygaszenie gimnazjum/włączenie w strukturę szkoły podstawowej 4 Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3, Dz. IV/włączenie w strukturę Szkoły Podstawowej nr 113; Gimnazjum nr 22, ul. Skwerowa 3, Dz. VIII/włączenie w strukturę Szkoły Podstawowej nr 30; Gimnazjum nr 27, ul. Malborska 98, Dz. XI/włączenie w strukturę Szkoły Podstawowej nr 162; Gimnazjum nr 44, os. Na Stoku 34, Dz. XVII/włączenie w strukturę Szkoły Podstawowej nr 129. Likwidacje 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Blachnickiego 1, Dz. II; XXIII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5, Dz. III; XXXI Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 13, ul. Kazimierza Odnowiciela 2, Dz. III; XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 5, ul. Chełmońskiego 24, Dz. IV; XVIII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8, ul. Na Błonie 15b, Dz. VI; XXVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 18, ul. Senatorska 35, Dz. VII; XXI Liceum Ogólnokształcące, os. Tysiąclecia 15, Dz. XV. Razem: 152 uchwały.

75 Struktura szkół ogólnokształcących Przed zmianami Po zmianach TYP SZKOŁY LICZBA TYP SZKOŁY LICZBA Szkoły Podstawowe 69 Gimnazja 20 Licea Ogólnokształcące 17 Zespoły Szkolno-Przedszkolne 10 Zespoły Szkół Ogólnokształcących (SP + G) 16 Szkoły Podstawowe 92 Licea Ogólnokształcące 21 Zespoły Szkolno-Przedszkolne 16 Zespoły Szkół Ogólnokształcących (SP+LO) 2 RAZEM 131 Zespoły Szkół Ogólnokształcących (G + LO) 10 Zespoły Szkół Ogólnokształcących (SP + G+ LO) 2 RAZEM 144

76 Struktura samorządowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe technikum zasadnicza szkoła zawodowa

77 Liczba uczniów w ogólnodostępnych szkołach samorządowych prowadzących kształcenie zawodowe technika zasadnicze szkoły zawodowe

78 Proponowane zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego

79 Dzielnica I Lp. Szkoła Adres Zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Zespół Szkół Chemicznych ul. Krupnicza 44 Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska Nr 3 (332 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. XXVI Liceum Ogólnokształcące (174 uczniów) 2 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 ul. Kapucyńska 2 stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące do 30 listopada 2019 r. Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie Nr 4 (834 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. 3 Zespół Szkół Energetycznych ul. Loretańska 16 Technikum Energetyczno- Elektroniczne Nr 9 (691 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 (0 uczniów) 4 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 al. Mickiewicza 5 stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia Technikum Mechaniczne Nr 15 (612 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 14 (205 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia

80 Dzielnica I c.d. Lp. Szkoła Adres Zmiana Data wprowadzenia zmiany 5 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 ul. Podbrzezie 10 VII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (17 słuchaczy) stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych do 30 listopada 2019 r. Technikum Mechaniczne Nr 30 (207 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 18 (57 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia 6 Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ul. Brzozowa 5 Technikum Kształtowania Środowiska Nr 24 (304 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 26 (0 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia

81 Dzielnica II Lp. Szkoła Adres Zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Rzeźnicza 4 przeniesienie siedziby na ul. Blachnickiego 1 1 września 2017 r. Technikum Ekonomiczne i Elektroniczne Nr 23 (220 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 24 (112 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia

82 Dzielnica III Lp. Szkoła Adres Zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji ul. Ułanów 9 IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (48 słuchaczy) Technikum Inżynierii Środowiska Nr 13 (428 uczniów) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 (94 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych do 30 listopada 2019 r. stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia 2 Zespół Szkół Nr 1 ul. Ułanów 3 Gimnazjum Nr 73 prowadzące oddziały przysposabiające do pracy (0 uczniów) Gimnazjum Nr 1 dla Dorosłych (0 słuchaczy) Technikum Komunikacyjne Nr 25 (836 uczniów) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 27 (0 uczniów) likwidacja 31 sierpnia 2017 r. likwidacja 31 sierpnia 2017 r. stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia 3 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Miechowity 6 VIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (61 słuchaczy) Technikum Przemysłu Spożywczego Nr 22 (216 uczniów) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 23 (225 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych do 30 listopada 2019 r. stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia

83 Dzielnica VI Lp. Szkoła Adres Zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul. Szablowskiego 1 VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (33 słuchaczy) stwierdzenie przekształcenia w 4 - letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych do 30 listopada 2019 r. Technikum Budowlane Nr 1 (259 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (95 uczniów) Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 (331 uczniów) ul. Lea 235 stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r.

84 Dzielnica VIII Lp. Szkoła Adres Zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Zespół Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31 Technikum Łączności Nr 14 (1436 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 13 (0 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia

85 Dzielnica IX Lp. Szkoła Adres Zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Zespół Szkół Nr 3 ul. Millana 16 przeniesienie siedziby na ul. Cechową 57 Gimnazjum Nr 80 -prowadzące oddziały przysposabiające do pracy (104 uczniów) XXXIII Liceum Ogólnokształcące (0 uczniów) likwidacja Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 22 (104 uczniów) włączenie do szkoły branżowej I stopnia stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia 1 września 2017 r. 1 września 2017 r. 31 sierpnia 2018 r.

86 Dzielnica XI Lp. Szkoła Adres Zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 ul. Kamieńskiego 49 Technikum Elektryczno- Elektroniczne Nr 7 (759 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 (87 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia 2 Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 ul. Cechowa 57 rozwiązanie zespołu 31 sierpnia 2017 r. XXIX Liceum Ogólnokształcące (0 uczniów) Technikum Odzieżowe Nr 18 (146 uczniów) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 19 (0 uczniów) likwidacja włączenie w skład Zespołu Szkół Nr 3, stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie likwidacja 31 sierpnia 2017 r. 1 września 2017 r., do 30 listopada 2019 r. 31 sierpnia 2017 r. Szkoła Policealna Nr 16 (0 słuchaczy) włączenie w skład Zespołu Szkół Nr 3 1 września 2017 r.

87 Dzielnica XIII Lp. Szkoła Adres Zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 ul. Zamoyskiego 6 X Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (0 słuchaczy) stwierdzenie przekształcenia w 4 - letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych do 30 listopada 2019 r. Technikum Gastronomiczne Nr 11 (414 uczniów) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 (160 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia 2 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 al. Skrzyneckiego 12 IX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (59 słuchaczy) stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych do 30 listopada 2019 r. Technikum Nr 16 (254 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 (142 uczniów) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15 (103 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia

88 Dzielnica XV Lp. Szkoła Adres Zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych os. Tysiąclecia 38 Technikum Poligraficzno-Medialne Nr 20 (545 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 21 (67 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia

89 Dzielnica XVI Lp. Szkoła Adres Zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 os. Złotej Jesieni 16 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr 10 (507 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11 (77 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia

90 Dzielnica XVIII Lp. Szkoła Adres Zmiana Data wprowadzenia zmiany 1 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 os. Spółdzielcze 6 Technikum Ekonomiczno-Handlowe Nr 5 (802 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 (0 uczniów) 2 Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 os. Szkolne 26 XXII Liceum Ogólnokształcące (0 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia likwidacja 31 sierpnia 2017 r. Technikum Elektryczne Nr 8 (279 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 (0 uczniów) 3 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 os. Szkolne 37 stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia Technikum Mechaniczne Nr 17 (185 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 17 (79 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia

91 Dzielnica XVIII c.d. Lp. Szkoła Adres Zmiana Data wprowadzenia zmiany 4 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 os. Szkolne 18 Technikum Nr 2 (86 uczniów) stwierdzenie przekształcenia w technikum 5-letnie do 30 listopada 2019 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 (39 uczniów) 5 Centrum Kształcenia Ustawicznego os. Szkolne 21 V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (421 słuchaczy) stwierdzenie przekształcenia w szkołę branżową I stopnia stwierdzenie przekształcenia w 4-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych do 30 listopada 2019 r.

92 Podsumowanie Likwidacje liceów ogólnokształcących w zespołach szkół zawodowych 3 XXXIII Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 3, ul. Millana 16, Dz. IX; XXII Liceum Ogólnokształcące w ZSEl nr 2, os. Szkolne 26, Dz. XVII; XXIX Liceum Ogólnokształcące w ZSOdz nr 1, ul. Cechowa 57, Dz. XI. Likwidacja gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy 1 Gimnazjum nr 73 w ZS nr 1, ul. Ułanów 3, Dz. III, Likwidacja zasadniczej szkoły zawodowej 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 19 w ZSOdz nr 1, ul. Cechowa 57, Dz. XI. Likwidacja gimnazjum dla dorosłych 1 Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych w ZS nr 1, ul. Ułanów 3, Dz. III. Stwierdzenie przekształcenia liceów ogólnokształcących dla dorosłych 3-letnich w licea ogólnokształcące dla dorosłych 4-letnie 7 Stwierdzenie przekształcenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego w liceum ogólnokształcące 4-letnie - 1 Stwierdzenie przekształcenia techników 4-letnich w technika 5-letnie 23 Stwierdzenie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w szkołę branżową I stopnia 21 Rozwiązanie zespołu 1 Włączenie gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy do szkoły branżowej I stopnia - 1 Przeniesienie siedziby zespołu szkół 2 Włączenie technikum do zespołu szkół 1 Włączenie szkoły policealnej do zespołu szkół - 1 Razem: 60 uchwał.

93 Proponowane zmiany w zakresie szkolnictwa specjalnego

94 Struktura samorządowych szkół specjalnych SP G LO 16 T ZSZ

95 Liczba uczniów w samorządowych szkołach specjalnych SP G 44 LO T 578 ZSZ

96 Lp. Szkoła/zespół szkół 1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 4 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6 (26 uczniów) Gimnazjum Specjalne Nr 64 (26 uczniów) Adres ul. Wietora 7 Dzielnica I Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany Uchwała przekształcająca w 8- letnia szkołę podstawowa z dniem 1 września 2017 r. Włączenie w strukturę SP Nr 6 lub 1 września 2018 r.

97 Lp. Szkoła/zespół szkół 1. Zespół Szkół i Placówek Specjalnych Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 131 (14 uczniów) Gimnazjum Specjalne Nr 61 (21 uczniów) Gimnazjum Specjalne Nr 84 w MOS nr 1 (100 uczniów) Adres Dzielnica II ul. Lubomirskiego Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 ul. Kopernika 19 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 122 (38 uczniów) Gimnazjum Specjalne Nr 69 (40 uczniów) XXXIV Liceum Ogólnokształcące Specjalne (30 uczniów) Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany Uchwała przekształcająca w 8- letnia szkołę podstawowa z dniem 1 września Włączenie w strukturę SP Nr 2017 r. 131 lub 1 września 2018 r. Uchwała przekształcająca w 8- letnia szkołę podstawowa z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. Uchwała przekształcająca w 8- letnia szkołę podstawowa z dniem 1 września Włączenie w strukturę SP Nr 2017 r. 122 lub 1 września 2018 r. Przekształcenie w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące do 30 listopada 2019 r.

98 Lp. Szkoła/zespół szkół 1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 (85 uczniów) Gimnazjum Specjalne Nr 10 (35 uczniów) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 12 (6 uczniów) XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne (12 uczniów) Adres Dzielnica III ul. Spadochroniarzy 1 Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany Uchwała przekształcająca w 8- letnia szkołę podstawowa z dniem 1 września 2017 r. Włączenie w strukturę SP Nr 9 lub 1 września 2018 r. Uchwała przekształcająca w szkołę branżową I stopnia Przekształcenie w 4-letnie liceum ogólnokształcące do 30 listopada 2019 r.

99 Lp. Szkoła/zespół szkół 1. Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 w MOS Nr 2(16 uczniów) Gimnazjum Specjalne Nr 85 w MOS nr 2 (24 uczniów) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 59 (10 uczniów) Gimnazjum Specjalne Nr 59 w MOW dla Chłopców (60 uczniów) Filia Nr 1 Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 59 (0 uczniów) Filia Nr 1 Gimnazjum Specjalnego Nr 59 (0 uczniów) Filia Nr 2 Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 59 (0 uczniów) Filia Nr 2 Gimnazjum Specjalnego Nr 59 (0 uczniów) Adres Dzielnica IV ul. Górka Narodowa 116 Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany Uchwała przekształcająca w 8- letnia szkołę podstawowa z dniem 1 września 2017 r. Włączenie w strukturę SP Nr 13 lub 1 września 2018 r. Uchwała przekształcająca w 8- letnia szkołę podstawowa z dniem 1 września 2017 r. Włączenie w strukturę SP Nr 59 lub 1 września 2018 r. ul. Parkowa 12 z dniem 31 sierpnia Likwidacja 2017 r. ul. Parkowa 12 z dniem 31 sierpnia Likwidacja 2017 r. os. Szkolne 27 Likwidacja z dniem 31 sierpnia 2017 r. os. Szkolne 27 Likwidacja z dniem 31 sierpnia 2017 r.

100 Lp. Szkoła/zespół szkół Adres 1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 ul. Zakątek 2 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 44 (62 uczniów) Gimnazjum Specjalne Nr 55 (37 uczniów) Dzielnica V Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany Uchwała przekształcająca w 8- letnia szkołę podstawowa z dniem 1 września 2017 r. Włączenie w strukturę SP Nr 44 lub 1 września 2018 r.

101 Lp. Szkoła/zespół szkół Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 30 (124 uczniów) Adres ul. Barska 45 Ul. Szujskiego 2 Uchwała Specjalny Ośrodek Szkolno- ul. Praska 64 Wychowawczy Nr 3 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 42 (55 uczniów) Gimnazjum Specjalne Nr 66 (22 uczniów) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 73 (54 uczniów) Gimnazjum Specjalne Nr 68 (42 uczniów) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 33 (23 uczniów) XI Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Dorosłych (18 słuchaczy) Technikum Specjalne Nr 26 (90 uczniów) ul. Tyniecka 6 Dzielnica VIII Proponowana zmiana przekształcająca w szkołę branżową I stopnia Data wprowadzenia zmiany Uchwała przekształcająca w 8- letnia szkołę podstawowa z dniem 1 września 2017 r. Włączenie w strukturę SP Nr 42 lub 1 września 2018 r. Uchwała przekształcająca w 8- letnia szkołę podstawowa z dniem 1 września 2017 r. Włączenie w strukturę SP Nr 73 lub 1 września 2018 r. Uchwała przekształcająca w szkołę branżową I stopnia Przekształcenie w 4-letnie liceum ogólnokształcące do 30 listopada 2019 r. Przekształcenie w 5-letnie technikum do 30 listopada 2019 r.

102 Lp. Szkoła/zespół szkół 1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 6 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 154 (57 uczniów) Gimnazjum Specjalne Nr 63 (34 uczniów) Adres ul. Niecała 8 Dzielnica IX Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany Uchwała przekształcająca w 8- letnia szkołę podstawowa z dniem 1 września Włączenie w strukturę SP Nr 2017 r. 154 lub 1 września 2018 r.

103 Lp. Szkoła/zespół szkół Adres 1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 al. Dygasińskiego 25 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 150 (59 uczniów) Gimnazjum Specjalne Nr 62 (16 uczniów) Ul. Dobczycka 20 Dzielnica XII Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany Uchwała przekształcająca w 8- letnia szkołę podstawowa z dniem 1 września Włączenie w strukturę SP Nr 2017 r. 150 lub 1 września 2018 r.

104 Lp. Szkoła/zespół szkół Adres 1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 ul. Wielicka 265 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 108 (90 uczniów) Gimnazjum Specjalne Nr 70 (44 uczniów) XXXIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne (20 uczniów) Specjalny Ośrodek Szkolnoul. Zamoyskiego 100 Wychowawczy Nr 2 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 46 (38 uczniów) Gimnazjum Specjalne Nr 67 (49 uczniów) Specjalny Ośrodek Szkolno- ul. Grochowa 19 Wychowawczy dla Niesłyszących Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 29 (12 uczniów) XL Liceum Ogólnokształcące Specjalne (10 uczniów) XII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Dorosłych (11 słuchaczy) Technikum Specjalne Nr 27 (58 uczniów) Dzielnica XIII Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany Uchwała przekształcająca w 8- letnia szkołę podstawowa z dniem 1 września Włączenie w strukturę SP Nr 2017 r. 108 lub 1 września 2018 r. Przekształcenie w 4-letnie liceum ogólnokształcące do 30 listopada 2019 r. Uchwała przekształcająca w 8- letnia szkołę podstawowa z dniem 1 września 2017 r. Włączenie w strukturę SP Nr 46 lub 1 września 2018 r. Uchwała przekształcająca w szkołę branżową I stopnia Przekształcenie w 4-letnie liceum ogólnokształcące do 30 listopada 2019 r. Przekształcenie w 4-letnie liceum ogólnokształcące do 30 listopada 2019 r. Przekształcenie w 5-letnie technikum do 30 listopada 2019 r.

105 Lp. Szkoła/zespół szkół Adres 1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 ul. Ptaszyckiego 9 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 79 (31 uczniów) Gimnazjum Specjalne Nr 56 (12 uczniów) 2. Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 os. Sportowe 28 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 71 (38 uczniów) Gimnazjum Specjalne Nr 71 (52 uczniów) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 31 (93 uczniów) Dzielnica XVIII Proponowana zmiana Data wprowadzenia zmiany Uchwała przekształcająca w 8- letnia szkołę podstawowa z dniem 1 września 2017 r. Włączenie w strukturę SP Nr 79 lub 1 września 2018 r. Uchwała przekształcająca w 8- letnia szkołę podstawowa z dniem 1 września 2017 r. Włączenie w strukturę SP Nr 71 lub 1 września 2018 r. Uchwała przekształcająca w szkołę branżową I stopnia

106 Podsumowanie Stwierdzenie przekształcenia szkoły podstawowej w 8 letnią szkołę 15. Przekształcenie gimnazjum w 8 letnią szkołę 1. Włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej 15. Likwidacja filii gimnazjum i szkoły podstawowej 4. Filia nr 1 i 2 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116, Dz. IV; Filia nr 1 i 2 Gimnazjum Specjalnego nr 59 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116, Dz. IV. Przekształcenie zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w szkołę branżową 1 stopnia 5. Przekształcenie liceum ogólnokształcącego w 4 letnie liceum ogólnokształcącego 4. Przekształcenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w 4 letnie liceum ogólnokształcącego 2. Przekształcenie technikum w 5 letnie technikum 2. Razem: 48 uchwał.

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Proponowane zmiany w zakresie samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów Dzielnica I Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana 1 Zespół Szkolno

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków posiadających pracownie komputerowe (SIO wrzesień 2009 r.)

Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków posiadających pracownie komputerowe (SIO wrzesień 2009 r.) Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków posiadających pracownie komputerowe (SIO wrzesień 2009 r.) Lp. Placówka Ulica nr domu liczba pracowni komputerowych 1 Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe Liczba uczniów, którzy mogą we wrześniu 2017 Nazwa i adres placówki oświatowej

Szkoły podstawowe Liczba uczniów, którzy mogą we wrześniu 2017 Nazwa i adres placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą we wrześniu 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na Przedszkole Samorządowe Nr, Kraków Miechowity 3 Szkoły podstawowe mogą we wrześniu 07 Szkoła Podstawowa Nr,

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach Struktura samorządowych szkół ogólnodostępnych 23 22 99 (Łącznie 241 szkół) 44 53 Szkoły Podstawowe Gimnazja Licea Ogólnokształcące Technika Szkoły Zawodowe

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w czerwcu 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe Nr

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w kwietniu 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe Nr

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w marcu 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe Nr 0

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w lutym 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity 3 Przedszkole Samorządowe Nr

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe Liczba uczniów, którzy mogą w październiku Nazwa i adres placówki oświatowej

Szkoły podstawowe Liczba uczniów, którzy mogą w październiku Nazwa i adres placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w październiku 07 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora szkoły Przedszkole Samorządowe Nr, Kraków Miechowity 3 Przedszkole Samorządowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi Nr 3 é. ul. Topolowa

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi Nr 3 é. ul. Topolowa Lp Dzielnica Nazwa placówki Adres Godziny otwarcia szkoły w ramach kampanii informacyjnej "Kraków wspiera dojrzałość szkolną Rodzców" 1. I Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. św. Marka 34 10.00-13.00 2. II integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

WYKAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie WYKAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie Lp. Nazwa placówki Adres 1 Przedszkole Nr 1 ul. Kopernika 16 2 Przedszkole

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 386/0 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 0--0 WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH OBSŁUGĄ PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE w zakresie par. ust.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 336/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 09.02.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1737/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1737/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1737/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 03.07.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia samorządowych szkół i placówek Gminy Miejskiej Kraków podczas Światowych Dni

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą we wrześniu 06 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola Liczba dzieci, które mogą w październiku 06 zostać objęte pomocą w formie posiłków na podstawie decyzji dyrektora przedszkola Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe

Bardziej szczegółowo

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej

Przedszkola. Nazwa placówki oświatowej Przedszkola w styczniu 06 zostać Przedszkole Samorządowe Nr ul. Miechowity Przedszkole Samorządowe Nr 30 ul. Mackiewicza 5 Przedszkole Samorządowe Nr 45 ul. Piekarska 4 Przedszkole Samorządowe Nr 65 ul.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej PRZEDSZKOLA

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej PRZEDSZKOLA Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych - 2013

KRAKÓW Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych - 2013 KRAKÓW Wyniki sprawdzianu szkół podstawowych - 2013 1. Prywatna Szkoła Podstawowa "Scherzo" Korzeniaka 14 38.00 2. Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia "Inspiracja" 3. Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

1 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów Kraków

1 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów Kraków Załacznik Nr1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, które mogą gromadzić

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 maja 2015 roku

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 maja 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR XIV/279/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 3312 UCHWAŁA NR L/653/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 3312 UCHWAŁA NR L/653/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 lipca 2012 r. Poz. 3312 UCHWAŁA NR L/653/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia. Załacznik Nr1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LI/953/16 z dnia 31 sierpnia 2016

Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia. Załacznik Nr1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LI/953/16 z dnia 31 sierpnia 2016 Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia Załacznik Nr1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LI/953/16 z dnia 31 sierpnia 2016 Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną

Bardziej szczegółowo

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu. Ogólnodostępna

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu. Ogólnodostępna Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aktualizacji2017-09-01 08:18 Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Joanny Molli

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. z dnia

Załącznik Nr 1. z dnia Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, które mogą gromadzić

Bardziej szczegółowo

Dzielnica I Stare Miasto

Dzielnica I Stare Miasto Dzielnica I Stare Miasto 17.03.2017 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Smoleńsk 5/7 Gimnazjum nr 2 ul. Studencka 13 Przedszkole nr 61 ul. Rajska 14 Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Spasowskiego 8 Przedszkole nr 44 ul.

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: ZEO/ZP/MKZ II/1/17 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz miejsc dostawy i montażu przedmiotu zamówienia

Numer postępowania: ZEO/ZP/MKZ II/1/17 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz miejsc dostawy i montażu przedmiotu zamówienia Numer postępowania: ZEO/ZP/MKZ II//7 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz miejsc dostawy i montażu przedmiotu zamówienia Lp. miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: nazwa i adres szkoły w Gminie Miejskiej Kraków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 3183/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2012-11-02 WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA Lp. Nazwa placówki Adres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3504/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3504/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3504/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-12-03 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia sieci prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/257/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XXI/257/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR XXI/257/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVIII/1678/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR LXVIII/1678/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR LXVIII/1678/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty w gminie Turobin

Reforma systemu oświaty w gminie Turobin Reforma systemu oświaty w gminie Turobin Opracowano na podstawie: - USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ) - USTAWA z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach I Dzielnica

Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach I Dzielnica Reforma systemu oświaty w krakowskich szkołach I Dzielnica Proponowane zmiany w zakresie szkół ogólnokształcących Lp. Szkoła/ zespół szkół Adres Proponowana zmiana 1 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu

Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aktualizacji2016-12-25 16:10 Lp Dzielnica Placówka Oddział Adres placówki Numer telefonu 1. I Stare Miasto Szkoła Podstawowa Nr 1 KLASA 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych.

UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych. UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXX/1711/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR LXX/1711/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 26 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR LXX/1711/17 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki Wyniki egzaminu gimnazjalnego z matematyki 1. Salezjańskie Gimnazjum Publiczne 2. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów 3. os. Piastów 87,9 Dzielskiego 86,3 Prywatne Gimnazjum Brytyjskie Smoleńsk 86,0

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1418/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-29

ZARZĄDZENIE NR 1418/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-29 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 1418/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-29 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3447/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3447/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3447/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12.12.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia sieci prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych sierpień 2012 1 Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o ustalenia z narady z zespołem doradczym w dniu 3 lipca 2012 r. W tabelach zestawiono

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i wos

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i wos Wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i wos 1. Społeczne Gimnazjum Nr 7 im. Juliusza Słowackiego STO 2. Stradomska 87,0 Salezjańskie Gimnazjum Publiczne os. Piastów 86,1 3. Publiczne Gimnazjum nr 52

Bardziej szczegółowo

Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie

Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie BI.02.0531.470.2016 20 grudnia 2016 roku Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie Małe licea ogólnokształcące nie zostaną zlikwidowane, gimnazja będą przekształcane w szkoły podstawowe,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XC/2369/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XC/2369/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XC/2369/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu

Bardziej szczegółowo

Reforma oświaty w szkołach prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Reforma oświaty w szkołach prowadzonych przez Miasto Słupsk. Reforma oświaty w szkołach prowadzonych przez Miasto Słupsk. Słupsk 2017 Zmiany w strukturze szkół wynikające z reformy edukacji: Likwidacja gimnazjum 8-letnia szkoła podstawowa 4-letnie licea ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych Diagnoza szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych strona 1 listopad 2012 Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o ustalenia z narady z zespołem doradczym w dniu 3 lipca 2012 r. W tabelach

Bardziej szczegółowo

EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja

EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja EWD krakowskich szkół 2013 Gimnazja NAZWA SZKOŁY 1. 2. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 im. Fryderyka Chopina Dzielskiego 1 6,82

Bardziej szczegółowo

Wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych OKW Siedziba Adres 1 VI Liceum Ogólnokształcące Ul. Wąska 7 2 VI Liceum Ogólnokształcące Ul. Wąska 7 3 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży Ul. J. Dietla 53 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Ul. Miodowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w strukturze szkół

Zmiany w strukturze szkół Zmiany w strukturze szkół Szkoły podstawowe: przekształcenie w ośmioletnie szkoły podstawowe Gimnazja: zaprzestanie naboru. 31 sierpnia 2019 r. zakończenie działalności gimnazjów Licea ogólnokształcące:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa placówki Adres. 1 Samorządowe Przedszkole nr 1 ul. Kopernika 16. 2 Samorządowe Przedszkole nr 2 ul. Twardowskiego 90

Lp. Nazwa placówki Adres. 1 Samorządowe Przedszkole nr 1 ul. Kopernika 16. 2 Samorządowe Przedszkole nr 2 ul. Twardowskiego 90 WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKO OŚWIATY W KRAKOWIE PRZEDSZKOLA Lp. Nazwa placówki Adres 1 Samorządowe Przedszkole nr 1 ul. Kopernika 16 2 Samorządowe Przedszkole nr 2 ul. Twardowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/953/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR LI/953/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR LI/953/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9 31-450 Kraków

z dnia 1 Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9 31-450 Kraków Załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr z dnia Załacznik Nr1 do uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXIV/1537/10 z dnia 20.10.2010 Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzonych działalność określoną

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/880/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 4 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/880/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 lipca 2016 r. Poz. 3908 UCHWAŁA NR XLVIII/880/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 1. Prywatne Gimnazjum Brytyjskie Smoleńsk 100,0 2. Społeczne Gimnazjum Nr 7 im. Juliusza Słowackiego STO 3. Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXI/1967/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR LXXXI/1967/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 30 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR LXXXI/1967/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/16. z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r.

Protokół nr 29/16. z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. BR.01.00.29..2016 Protokół nr 29/16 z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Tomasz Urynowicz Przewodniczący Komisji,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Z MATEMATYKI (w procentach)

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Z MATEMATYKI (w procentach) WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 Z MATEMATYKI (w procentach) 1. Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego Kraków Dzielskiego 90,0 2. Salezjańskie Gimnazjum Publiczne Kraków

Bardziej szczegółowo

Dzielnica: Kraków - Krowodrza

Dzielnica: Kraków - Krowodrza Kraków - Krowodrza Gimnazjum Sportowe nr 76 ULICA: Al. Kijowska 26,3% 38 73,8 75 9 87% 68% 68% 82% 72% 60% 0 0 0 8 13 37 21 18 3 2008 39,2% 51 67,6 70 8 84% 59% 60% 80% 64% 47% 0 0 4 14 22 18 27 16 0 2007

Bardziej szczegółowo

Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków Lp. Nazwa przedszkola Adres przedszkola 1. Samorządowe Przedszkole nr 1 31-501

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 roku

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych,

Bardziej szczegółowo

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aktualizacji2016-05-28 00:28 Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu 1. I Stare Miasto Nr 1 ŚWIĘTEGO MARKA 34, 31-024 124225866

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r.

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. EK-02.4424.1..2018 Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. Wykaz samorządowych przedszkoli mających przerwę wakacyjną

Bardziej szczegółowo

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu Wolne miejsca aktualizowane są co około 30 minut Data ostatniej aklualizacji2015-06-01 08:00 Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu 1. I Stare Miasto Nr 1 ŚWIĘTEGO MARKA 34, 31-024 124225866

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28

ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 ZARZĄDZENIE NR 1416/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-28 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r.

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. EK-02.4424.1. 84.2018 Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. Wykaz samorządowych przedszkoli mających przerwę wakacyjną

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r.

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. EK-02.4424.1. 84.2018 Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. Wykaz samorządowych przedszkoli mających przerwę wakacyjną

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r.

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. EK-02.4424.1. 84.2018 Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2018 r. Wykaz samorządowych przedszkoli mających przerwę wakacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego (przedmioty obowiązkowe) - samorządowe licea ogólnokształcące

Wyniki egzaminu maturalnego (przedmioty obowiązkowe) - samorządowe licea ogólnokształcące Procent sukcesów maturalnych wszystkie przedmioty obowiązkowe polski pisemny (%) polski ustny (%) Matematyka (%) angielski pisemny (%) angielski ustny język angielski niemiecki pisemny (%) niemiecki ustny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XXI/354/15 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska oraz szkół specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

MIASTO WSTĘPNIE OSZACOWAŁO STRATY

MIASTO WSTĘPNIE OSZACOWAŁO STRATY KP-02-1.0624-1-41/10 Kraków, 21 maja 2010 r. MIASTO WSTĘPNIE OSZACOWAŁO STRATY Miasto oszacowało wstępne straty i przekazało je do Wojewody Małopolskiego. Wstępna lista strat obejmuje wykaz obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

Po konsultacjach zaproponowano nową sieć szkół w Krakowie

Po konsultacjach zaproponowano nową sieć szkół w Krakowie Po konsultacjach zaproponowano nową sieć szkół w Krakowie Małe licea ogólnokształcące nie zostaną zlikwidowane, gimnazja będą przekształcane w szkoły podstawowe, a uczniowie dokończą naukę w miejscu, w

Bardziej szczegółowo

IV. Udziały i akcje Gminy Miejskiej Kraków w spółkach prawa handlowego... 82

IV. Udziały i akcje Gminy Miejskiej Kraków w spółkach prawa handlowego... 82 I. Wstęp... 2 II. Majątek Gminy Miejskiej Kraków i Miasta Kraków miasta na prawach powiatu (zestawienia zbiorcze)... 6 III. Mienie Gminy Miejskiej Kraków i Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu w jednostkach

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ W 2017 ROKU

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ W 2017 ROKU PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ W 2017 ROKU przewidywany orientacyjna przewidywan tryb/ procedura y termin l.p. Przedmiot CPV Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE GMINA MIEJSKA KRAKÓW. ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów

OGŁOSZENIE O KONKURSIE GMINA MIEJSKA KRAKÓW. ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów OGŁOSZENIE O KONKURSIE GMINA MIEJSKA KRAKÓW ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów lp. Szkoła nr Adres 1. Szkoła Podstawowa 1 ul. Św. Marka 34 28 lutego 2007 2 marca 2007 14.00 pok. 511 2. Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Porównanie szkół uwzglęnionych w planach restrukturyzacji, lata szkolne: 2012/2013 i 2015/2016

Porównanie szkół uwzglęnionych w planach restrukturyzacji, lata szkolne: 2012/2013 i 2015/2016 Załącznik nr Porównanie szkół uwzglęnionych w planach restrukturyzacji, lata szkolne: 202/203 i 205/206 Lp. Gimnazjum nr 9 205 8 XXXI Liceum 39 6 Uchwała Nr LXV/940/3 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu edukacji

Reforma systemu edukacji Reforma systemu edukacji 1) Uchwała nr 656/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2) Uchwała nr 657/XXV/2017

Bardziej szczegółowo

PLAN KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ NA ROK 2008

PLAN KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ NA ROK 2008 PLAN KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ NA ROK 2008 Plan kontroli kompleksowych na rok 2008 Lp. Nazwa jednostki Adres jednostki Uwagi 1 IX Liceum Ogólnokształcące ul. Czapińskiego 5 2 Warsztaty Szkolne Zespołu

Bardziej szczegółowo

8. Zespoły szkół zawodowych

8. Zespoły szkół zawodowych 8. Zespoły szkół zawodowych 1. VI 2. XVIII 3. I 4. I Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 Technikum Uzupełniające Nr 1 Szkoła Policealna Nr 1 Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 Nr 1 zaoczne Zasadnicza Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3087/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3087/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3087/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji niektórych

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji. REFORMA OŚWIATY 2017 przekształcanie szkół, losy nauczycieli i dyrektorów

Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji. REFORMA OŚWIATY 2017 przekształcanie szkół, losy nauczycieli i dyrektorów Prezydent Miasta Siedlce Urząd Miasta Siedlce Wydział Edukacji REFORMA OŚWIATY 2017 przekształcanie szkół, losy nauczycieli i dyrektorów ZAŁOŻENIA REFORMY Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem spotkań.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem spotkań. Spotkania w Dzielnicach Do 16 czerwca br. w Dzielnicach Miasta Krakowa organizowane będą spotkania z mieszkańcami dotyczące budżetu obywatelskiego. Ich celem jest praca warsztatowa mieszkańców z udziałem

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ W 2017 ROKU

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ W 2017 ROKU PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ W 2017 ROKU - po korekcie z dnia 25.01.2017r. wprowadzajacej poz. 48 przewidywany orientacyjna przewidywan

Bardziej szczegółowo

Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków L.p. Nazwa przedszkola Adres przedszkola 1. Samorządowe Przedszkole nr 1 31-501

Bardziej szczegółowo

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu

Wolne miejsca. Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu Lp Dzielnica Placówka Adres placówki Numer telefonu 1. IV Prądnik Biały 2. VIII Dębniki 3. IV Prądnik Biały "Mały Newtonek" 4. VI Bronowice 5. IV Prądnik Biały 6. X Swoszowice 7. XIII Podgórze 8. I Stare

Bardziej szczegółowo

Wykaz Jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Miejskiej Kraków.

Wykaz Jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Miejskiej Kraków. Załącznik do zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Wykaz Jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Miejskiej Kraków. 1. Budżet Miasta Krakowa, 2. Urząd Miasta Krakowa: - Wydział Finansowy,

Bardziej szczegółowo

dotychczasowego gimnazjum i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki

dotychczasowego gimnazjum i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki Dyrektorzy w okresie przejściowym w świetle przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 1. Dyrektor wygaszanego samodzielnego gimnazjum

Bardziej szczegółowo

USTROJU SZKOLNEGO SZKOLNEGO

USTROJU SZKOLNEGO SZKOLNEGO Wdrożenie NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO Podstawy prawne nowego ustroju szkolnego Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Początek nowego prawa oświatowego przepisy docelowe Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

REFORMA USTROJU SZKOLNEGO

REFORMA USTROJU SZKOLNEGO REFORMA USTROJU SZKOLNEGO PRZEKSZTAŁCENIE SZKÓŁ Z MOCY USTAWY Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Planuje się pozostawienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Sieć szkół podstawowych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty - Agnieszka Pawlikowska

Rozdział II. Sieć szkół podstawowych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty - Agnieszka Pawlikowska Rozdział I. Typy i rodzaje szkół - Agnieszka Pawlikowska 1. Typy szkół 1.1. Szkoły i przedszkola 1.2. Szkoły artystyczne 2. Rodzaj szkoły 3. Pozostałe placówki systemu oświaty według ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/480/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA NR L/480/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r. UCHWAŁA NR L/480/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie przekształcenia techników i szkół równorzędnych dla dorosłych na w trzyletnie technika uzupełniające dla dorosłych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Reforma oświaty Koncepcja wdrożenia reformy systemu oświaty w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruo

Reforma oświaty Koncepcja wdrożenia reformy systemu oświaty w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruo Reforma oświaty 2017-2022 Koncepcja wdrożenia reformy systemu oświaty w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruo Materiał przygotowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2017 r. Poz. 1189 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

RUDA ŚLĄSKA REFORMA OŚWIATY

RUDA ŚLĄSKA REFORMA OŚWIATY RUDA ŚLĄSKA REFORMA OŚWIATY 2017 KALENDARIUM ZMIAN USTROJU SZKOLNEGO 1 września 2017 r. - utworzenie ośmioletniej szkoły podstawowej - likwidacja klasy I gimnazjum początek wygaszania gimnazjów Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/387/2017 RADY MIASTA SIEDLCE. z dnia 20 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/387/2017 RADY MIASTA SIEDLCE. z dnia 20 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2808 UCHWAŁA NR XXXI/387/2017 RADY MIASTA SIEDLCE w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia.

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia. Projekt uchwały z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Św. 3/4, Kraków

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Św. 3/4, Kraków Regulamin udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. Centrum Kompetencji Zawodowych w branży : - budowlanej (B) - mechanicznej (M) - turystyczno-gastronomicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach...

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach... Wykaz skrótów... O autorach... XIII XVII Rozdział I. Typy i rodzaje szkół (Agnieszka Pawlikowska)... 1 1. Typy szkół... 1 1.1. Szkoły i przedszkola... 1 1.2. Szkoły artystyczne... 3 2. Rodzaj szkoły...

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 8387 UCHWAŁA NR XXXIV/563/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 8387 UCHWAŁA NR XXXIV/563/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 8387 UCHWAŁA NR XXXIV/563/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XCIV/1403/13 Rady

Bardziej szczegółowo

Reforma oświaty. Plan dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Miasto Łódź do projektu nowego ustroju szkolnego

Reforma oświaty. Plan dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Miasto Łódź do projektu nowego ustroju szkolnego Reforma oświaty Plan dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Miasto Łódź do projektu nowego ustroju szkolnego ZAŁOŻENIA REFORMY zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe skierowaną

Bardziej szczegółowo