wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg"

Transkrypt

1 Dziś tabela V. _ DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W SZYSTK IM. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCL " -ŁLUiJ.k.l Rak VI. Niedziela, 9 maja 1937 r. wa^rangch na loterii Zatarg prasowy V Cena egzemplarza 10 gr. Hr. 126 wlosko-angielskl Rzym, PAT, Krążące w dniu wczorajszym pogłoski o wybuchu zatargu prasowego pomiędzy, Wiochami 1 Anglią zostały w dniu dzisiejszym potwierdzone w komunikacie, którego brzmienie jest następujące: Zważywszy na stanowisko zajęte przez prawie całą prasę brytyjską w stosunku do Włoch i ich sił zbrojnych, zostały zabronione we W łoszech w szystkie gazety angielskie z wyjątkiem Daily Mail", Evening News'* i Observer. W szyscy korespondenci prasy włoskiej zostali odwołani z Londynu". Przgczynq Sei mógł bać potworny zamach Wiedeń, teł. wf. W przejeździć przez Wiedeń dyrektor Zakładów budowy sterowców w Friedrichshafen dr. Hugo Eckener w rozmowie z dziennikarzami oświadczył m. in.:i P R. ECKENER I Nowy Jork, Tel. wł. W popołudniowych pismach nowojorskich (ukazały się relacje pasażerów statku Hindenburg*1, których zdołano ocalić. Drugi kucharz statku Alfred Groezinger oświadczył m. in, dziennikarzom: Zeppelinów" dr. Eckener wygłosił wczoraj wieczór przez radio przemówienie na temat katastrofy sterowca Hindenburg. Na podstawie ostatnio otrzymanych wiadomości oświadczył on, że doskonała organizacja amerykańskich władz lotniczych wyklucza hipotezę sabotażu, która początkowo uważana była za prawdopodobną. Zdaniem Eckenera, powodem katastrofy były raczej zjawiska elektryczne, powstałe wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, Ameryka sprzeda helium W aszy n g to n, PA T. Komisja wojskowa senatu uchwaliła pod wpływem katastrofy Hindenburga p ro je k t ustawy o ułatwianiu wywozu i sprzedaży helium, który jest m onopolowym wyrobem Stanów Zjednoczonych. W ywóz odbywać się będzie w ograniczonych ilościach, niedostatecznych dla celów wojskowych i mogących jedynie pokryć zapotrzebowanie Niemiec do utrzymywania transatlantyckie i komunikacji sterowcämi. pasażerów sterowca W ostatniej chwili uciekali z płomieni W yskoczyłem instynktownie z płonącego statku z wysokości 16 metrów 1 dzięki temu ocalałem. Gdy nastąpił wybuch, nie miałem pojęcia, co się stało. Pasażerka Maria Klee mann z Bad Hamburg opuściła już w piątek szpital i odleciała samolotem, do New Jersey. "V W tej chwili, nie mając jeszcze dokładnych wiadomości o przebiegu i rozmiarach katastrofy, nie mogę wydać ostatecznego sądu o jej przyczynach. O ile chodzi o wypełnianie gazem wnętrza balonu, zawsze stałem na stanowisku, że powłoka winna być wypełniona niepalnym gazem helium, którego jednak obecnie, w o bec zakazu wywozu dewiz z Niemiec, nie można w Niemczech nabyć. Dla wypełnienia powłoki potrzebaby około butli helium, a koszt przewozu tego gazu do Friedrichshafen byłby bardzo wysoki. iwobec tych trudności zaproponowaliśmy rządowi amerykańskiemu odstąpienie nam odpowiedniej ilości tego gazu. Rząd amerykański zgodził się na to, wobec czego ustalono, że sterowiec po przybyciu do Lakehurst będzie opróżniony z wodoru, a napełniony gazem helium. Na przyszłość postanowiono w ogóle odstąpić od napełniania balonu wodorem. O ile zaś chodzi o bezpośrednią przyczynę strasznej katastrofy, przypuszczam, że mamy do czynienia z potwornym aktem sabotażu, chociaż nie jest też wykluczone, że katastrofa wydarzyła się wskutek warunków atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg Nie jest zresztą żadną tajemnicą, że ja.w L akehurst. osobiście i kierownictwo zakładów w Friedrichshafen już od dłuższego czasu otrzymujemy listy z pogróżkami, których nieznani autorzy grożą dokonaniem zamachu. Przypominam sobie jeszcze z czasów Zgon kapitana Lehmanna wojny wszechświatowej, że w walce z balonami na uwięzi używano z odległości kilometra skutecznie specjalnych naboi za K ierow ał balonem od roni! Lakehurst, PAT. palających. Nie jest zatem wykluczone, ze mann zarządzał Niemieckim Towarzystwem Aeroinautycznym w Frankfurcie. również w Lakehurst dokonano w ten sposób zamachu na sterowiec. Twierdzenie, mann zmarł wczoraj o godzinie 18-tej. W 1917 r. został mianowany szefem B yły dowódca Hindenburga* kpt. Leh jakoby pożar został wywołany przez pasażera, palącego papieros, uznaję za nieuza Śmierć kpt. Lehmanna wywołała w w Friedrichshafen. Począwszy od r. 1928, Berlin, PAT. sekcji zakładów budowy Zeppelinów sadnione i nieprawdopodobne. całych Niemczech głębokie wrażenie. Po odbywał on podróże na sterowcu Graf Po przybyciu na lotnisko berlińskie w Eckenerze Lehmann był jedną z najwybitniejszych postaci lotnictwa sterowego. zostało mu powierzone w r. 1936, Zeppelin. Dowództwo Hindenburga" Tempelhofie dr. Eckener nie udzielił dziennikarzom żadnych wyjaśnień. Gdy go pytano, ile prawdy tkwi w pogłosce o doko W, chwili wypowiedzenia wojny Lehnaniu zamachu, Eckener oświadczył, że na Ubezpieczenia pytanie to nie odpowie. W piątek po południu Eckener, widocznie z polecenia Berlin, Tel. wł. miliona marek na pokrycie odszkodowań rządu niemieckiego, wygłosił krótkie przemówienie przez radio, stwierdzając, ze Z kół miarodajnych komunikują, że na wypadek śmierci i w tej samej wysokości na wypadek inwalidztwa. Także za sterowiec Hindenburg był w jednym z przyczyną katastrofy były najprawdopodobniej warunki atmosferyczne. najpoważniejszych towarzystw asekuracyjnych Rzeszy ubezpieczony na sumę 6 na marek na wypadek śmierci i 2.12 miłoga była ubezpieczona na sumę 1.6 milio milionów marek. Osobne ubezpieczenie Berlin, PAT. liona marek na wypadek inwalidztwa. Przewodniczący towarzystwa budowy istniała dla podróżnych w wysokości 2.4 Opowiadała ona, że na pokładzie statku znajdowało się sześć kobiet. Inny pasażer, 63-letni George Grant z Londynu oświadczył, że wyskoczył ze statku z wysokościo koło 15 metrów i doznał obrażeń wewnętrznych. Mechanik statku Teodor Ritter mówi m. inm.: Znajdowałem się w kabinie, przy motorach. Wszystko zdawało się być w porządku. Właśnie wstrzymaliśmy motory, gdy nagle błysnęło i statek stanął w płomieniach. Kabina, w której się znajdowałem, oderwała się gwałtownie od sterowca 1 runęła na ziemię. Wydobyłem się spod gruzów robitej kabiny i uciekałem, ile sił starczyło, z morza ogarniających mnie płomieni. Raport komandora amerykańskiego Lakehurst, Teł. wł. Komandor Rosendahl, dowódca bazy morskiej w Lakehurst, w raporcie urzędowym do urzędu marynarki wojennej podał następujące przyczyny katastrofy statku powietrznego Hindenburg1*: Przygotowania do lądowania sterowca odbywały się normalnie. Załoga statku spuściła właśnie liny. Nagle po czterech minutach w tylnej części balonu ukazał się płomień, który szybko ogarnął cały statek. Sterowiec spadł gwałtownie na zieniię, gdzie spłonął doszczętnie. Pożar trwał kilka godzin. Przyczyny katastrofy należy szukać w zapaleniu się wodoru w tyle statku. Na pokładzie statku znajdowało się 97 osób, z których 61 udało się uratować, 35 osób utraciło życie. Dokładnej przyczyny katastrofy chwilowo nie da się jeszcze ustalić'*, Śledztwo Nowy Jork, Teł. wł. Na polecenie departamentu marynarki amerykańskiej utworzony został specjalny trybunał śledczy,. któremu powierzono misję przeprowadzenia tajnych dochodzeń w sprawie katastrofy sterowca Hindenburg", Kondolencje Ojca św.' Berlin, Tel. wł. Sekretarz stanu kardynał Facelii wystosował do kanclerza Hitlera w imieniu Ojca św. telegram kondolencyjny z powodu katastrofy sterowca Hindenburg". /

2 D ew iza n asza - zdobyć zau fa n ie k o n su m enta n ie k rzy k liw a re klam a, lecz dobra jako i ci a naszych w y ro b ó w! Fabryka likierów, koniaków, win i soków owocowych W. C Z A J K A (dawn. J. RUS SAK), B60ŚC1AW R ok założenia Przedstawicielstwo na Śląsk: 1. CEQ8ES.KÄ, Piotrowice SI., ulica Marsz. Piłsudskiego 36. Niedziela Dziś: Grzegorza Ju tro : Izydora W schód słońca: g. 4 m. 15 Zachód: g. 19 m. 39 Długość dnia: g. 15 m. 23 R Ö W E Ü W f Cały ślask kupow ał i n a d a l kupuje na ra ty I za gotów kę w sk ład zie ro w e ró w K a i o i f i c e, r a «e r ł a c i < a i : f U W A G A : Przyjm uje sie obligacje pożyczki N arodow ej I Inw estycyjnej SAXOFONY, HARMONIE, kompl. jazzbandy, wszelkie instr. dęte, smyczkowe i części składowe. ROWERY maiki W eiladler, Kamiński, Rybowski, landis itd. poleca: Fabr. dostawa instr muz. I rowerów 1. Splewiński, Katowice, Pierackiego 3. (P o p r z e c z n a ) Najechany przez samochód (x) W czoraj po południu w ydarzył się na szosie Grażyńskiego w Chorzowie ciężki w ypadek, którem u legł row erzysta, Józef Konieczny z Ornontowic, w powiecie rybnickim. Konieczny został najechany przez przejeżdżający sam o chód osobowy, kierow any przez szofera Józefa K aczm arka z Katowic, upadł na ziemię i odniósł tak ciężkie okaleczenia, że m usiano go natychm iast odstawić do lecznicy. MA W 1 S $ Ę najlepsze jakości m ateriałów dam skich na pła szcze, kostium y, suknie, kom plety w najm od niejszych w iązaniach, kolorach i zachw ycających deseniach po zadziwiająco niskich cenach i w olbrzymim wyborze znajdziecie tylko w firmie»»sexiyl Katowice, Plac Marsz. Piłsudskiego 4 (Rynek). Chcesz oszczędzać kup w firmie M E B L E STYLOWE i Katowice, Stanisława 4 i Ł u Tanio, d o b r z e, na dogodnych warunkach Ciekawy odczyt Zjednoczenie polskich inżynierów katolfków w Katowicach organizuje 11 bm. o godz. 19-tej odczyt pt. Inkw izycja H iszpańska, który wygłosi dr. Wł. Brodowski. Odczyt odbędzie się w sali oświatowej przy ul. F rancuskiej. Przedsprzedaż biletów w księgarni Schaeffera w Katowicach, ul. Pierackiego. Redakcja i administracja: Katowice, «lica Sobieskiego i i, b*l Ä TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH: NIEDZIELA: g Serce na w olności (sprzedane). g. 19 Serce na w olności (sprzed an e). PONIEDZIAŁEK: g. 20 O statni w ystęp baletu P arh e lia. A TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO NA PROW INCJI: BIELSKO: p o n iedz., 10 b. m., g. 19,30 D obra w róż- Sa. ZABRZE: ś ro d a, 12 bm. g. 20 W esele na G. Śląsku REPERTUAR KIN: KATOWICE. Capitol: J e d n a n a m ilion. Casino: J e j w ysokość ta ń czy w alc a. C olosseum : Ciotka K arola. Rialto: W zam ieci żelaza i ognia. Stylow y: Sonata księży cow a i S zy fr 77. U nion: S zarża lekkiej b rygady. D ębina D ąb: P asteu r i św ia t je st zakochany. KATOWICE BOGUCICE. A tlantic: D w a dni m iłości 1 b o g aty n a d p ro g ra m. ZAŁĘŻE. R aj: D obra w różka 1 Noc przed b itw ą. W IELKIE HAJDUKI. Śląskie: San F rancisco i Koin e d ia n t. SZOPIENICE. C olosseum : D ziś popularne p rzedstaw ie n ie film u Ł ó d ź ś m ie rc i". W ieczorem : M aria Baszk ircew (Schocke Schakal) 1 B iały Tarzan" (Ken Mayn ard ). Hel: 1) O skarżona. 2) Concertina. D ziś popula rn e przedstaw ienie film u p. t K ochan y łob u z. CHORZÓW. A pollo: M oskwa S zanghal z P ołą N e g ri. II. film B łękitna p arad a z G inger R ogers. C olosseu m : O g ró d A lla ch a z M arleną D ie tric h i B andera z A nnabellą. D elta: Pieśń jej m atk i z M artą E ggerth i Zuz a n n a idzie w ś w ia t. R oxy: R ose M arie z Jeanette Mc D o n ald. II. R obin H ood z E l D o rad o. R ialto: O statnie dni Pom pei i Jak w siódrtiem niebie. Ś W IĘ T O C H Ł O W IC E. A pollo: S an F rancisco 1 Penny. C olosseum : Szarża lekkiej brygady i Deszcz na zam ówien ie. SIEMIANOWICE. K am eralne: San F rancisco 1 nadp ro g ra m. A pollo: M atu ra. WODZISŁAW. Słońce: Doktor X i W rotki. SZARLEJ. Apollo: Brygada śm iałych i Żona dwóch toężów. LUBLINIEC. A pollo: Słow ik W iednia, TA RN. GÓRY. N owości: W ied eń szaleje. M YSŁOWICE. Casino: Ty, co w O strej św iecisz B ra m ie. O dcon: S o n ata k sięż y co w a z Ign. P aderew skim. H elios: Śm ierć czyha w dżungli i Życie jest ciężk ie. BIETtTUŁTOWY. H elios: Pod d w iem a flagam i i Plęt lo raczki. RYDUŁTOW Y. A pollo: n ieczynne. Polonia: Szczepko i Toń ko w film ie B ędzie lepiej" i D zieci szczęścia". KNURÓW. Casino: E skapada W eroniki i N oc w eseliła. CIIROPACZÓW. M etropol; M oskwa S zanghaj 1 N a pad n a Kongo. RADZIONKÓW. Casino: P ieśniarz z W ied n ia 1 T rędow ata. CZERWIONKA. Apollo: Pieśń nocy i Piekielny w ą wóz. NOW A W IEŚ. Słońce: D aj m i tw e serce i C ienie p rzeszło śc i. S ien k iew icz: M aly lord i F lip i Flap. Piast: O rłów i D etektyw z H onolulu. ORZEGÓW. Casino: T rędow ata 1 K w iaciarka z Pra- teru. ŁAGIEW NIKI. Raj: N ie zapom nij o m nie. MIKOŁÓW. Adria: Don B osco i nadprogram. RYBNIK. H elios: Ty, co w O strej św iecisz Bram ie I S p rz e d a w c a tra k to ró w. Pomiotaj o bezrobotnych Szanuj Swój Grosz; Kupuigc MEBLE w Katowickim Domu Mebli Katowice ul. Staw ow a 19, oszczędzisz wiele pieniędzy. Polecam y wielki w ybór solidnych mebli jak: Jadalnie, Sypialnie, Gabinety itd. Sypialnia Uę. bow a zł. 255 Kuchnia z 7-miu części zł Przyjm ujem y obligacje pożyczek państwow ych. Do każdej sprzedanej sypialni dodajem y bezp ł ą t y leżanki,.- ' Dostawa bezpłatna Interesu jqcy proces»tórzy woprzysięslwo i»rze«a q d e m w H arfo w icacła (ag) Na sobotę wyznaczy! Sąd O krę- Katowic, p. Alojzemu Śmietanie, oskair- gowy w Katowicach rozprawę przeciw- żonemu o krzywoprzysięstwo. Sprawa ko b. inspektorowi biur Magistratu miasta ta jest w związku z wykryciem w Ma- Echa sensacyjnej kradzieży Kto skradł rejentow i katow ickiem u biżuterię? (ag) Gdy w grudniu ub. r. w czasie świąt Bożego Narodzenia notariusz Kobyliński bawił poza Katowicami, włamali się do jego mieszkania złodzieje, którzy skradli biżuterię i inne wartościowe przedmioty ogólnej wartości przeszło zł. W toku dochodzeń ustalono, że do służącej notariusza Kobylińskiego przyszedł, w odwiedziny młody człowiek w towarzystwie znanego złodzieja Kesego z Siemianowic i że oni właśnie okradli mieszkanie. W czasie dochodzeń wspólnik Ęę^ego popełnił w aresztach policyjnych samobójstwo. Kęsy odpowiadał RUDA S U A pollo: B o u n ty i D la cieb ie ta ń czę, ria.lt P ieśniarz W iednia i nadprogram. BIELSZOW ICE. Ś ląskie: B arb ara R adziw iłłów na 1 ś m ie rć m a sz e ru je. RADIO N iedziela, 1 maja 1137 r. K atow ice S ygnał czasu I p ie śń p o ra n n a Płyty W alk a % chw astam i łąkow ym i" pogadank a K o n c e rt życzeń T ra n sm is ja n ab o ż eń stw a z W a rsza w y S ygnał czasu P o ra n e k m uzyczny K apela (.udow a A udycja dla w si Płyty P o ż y teczn y w y p o c z y n e k " p o g ad a n k a S łu ch o w isk o pl Ż o n a L o la P o d w ie c z o re k p rz y m ikrotonie K u ltu ra czytan ia " szkic literack i R e c ita l fo rte p ia n o w y Ź dziebko słow a idziebko śpiew ki W iadom ości sportow e W e soła audycja ze Lw ow a U tw ory A leksandra S k riabina M uzyka rozryw kow a i taneczna. k Ż c u b ś H i y l c e. (K) DYŻUR LEKARSKI z ram ienia Ogólno- Miejscowej Kasy Chorych na m iasto Katowice w niedzielę dnia 9 m aja hr. pełnią: dr. Steinitz, Katowice, pi. W olności 11, dr. Szmeja, Katow i ce, ul. Piłsudskiego 15, dr. Adamczyk, Katowice-Bogucice, ul. K rakow ska 46. (K) KOLEJARZE ŚLĄSCY NA POMOC ZI MOWĄ BEZROBOTNYM. Akcja zbiórkow a na rzecz pom ocy zimowej bezrobotnym, przeprow adzona w śród pracow ników kolejowych w okręgu DOKP Katowice dala kw otę zł. (Ch) DYŻUR LEKARSKI W CHORZOWIE. D yżur niedzielny dla członków Kasy Chorych w Chorzowie w dniu 9 bm. pełnić będą: dr. Hadamik, Chorzów I, W olności 47, dr. Spyra, Chorzów II, 3 go Maja 4. JED Y N A D K A Z I A! przed Sądem Okręg, w Katowicach i został uwolniony od winy i kary. Obecnie sprawa wzięła sensacyjny obrót, policja siemianowicka bowiem przeprowadzając rewizję u znanego pasera, znalazła całą biżuterię, skradzioną u notariusza Kobylińskiego. Paser zeznał, że biżuterię nabył od Kęsego, który obecnie przyznał się do winy. Wobec tego Kęsy został ponownie osadzony w więzieniu, a prokurator będzie wnosił o wznowienie przeciwko niemu procesu karnego..,.,, (R) ZMIANY W K A SIE CHORYCH W RY BNIKU. Na ostatnim posiedzeniu zarządu O- gólno-m iejscowej Kasy Chorych pow iatu rybnickiego w Rybniku postanow iono dotychczasow ego kierownika biur p. Elsnera m ianować dyrektorem, zaś b. sekretarza p. Frysztackiego w ice-dyrektorem. (K.) (R) NOŻEM UCIĄŁ CZUBEK NOSA. W piątek wieczorem doszło na ul. św. Jana w Rybniku do zażartej bójki pomiędzy włóczęgą, 40-letnim Hilarym W itrachem a bliżej nieznanym osobnikiem, który uciął W itrachow i nożem czubek nosa, poczem zbiegł. W itracha odwiedziono do szpitala św. Juliusza w Rybniodprowadż.ono do szpitala św. Juliusza w Rybniku. (K.) (P) TARG NA BYDŁO W MIKOŁOWIE. Następny targ na bydło i konie w mieście Mikołowie odbędzie się w środę, 12 bm. J c u h u M s i Z t e S as (T ) PROCES WANDERBUNDU W T A R NOWSKICH GÓRACH. Jak się w ostatniej chwili dow iadujem y, proces T arnow itzcr W an de rb und u w którym oskarżonych jest 38 młodych Niemców, podbędzie się przed Sądem O kręgowym w T arnow skich Górach w dniach 24 i 25 maja. (ta) (T) ZA ZNIEWAGĘ URZĘDNIKA. Przed Sądem Okręgowym w Tarnow skich Górach odpow iadał Antoni Bąk z W ielkich P iekar za znieważenie czynne urzędnika w Pośrednictw ie Pracy w Piekarach Si. Sąd uznał Bąka winnym i skazał go na 7 miesięcy bezwzględnego więzienia. Zakupu po cenach n E Z M O H K B H S E l C T J I N V C I l To nasza wielka sprzedaż P R Z E D Ś W I Ą T E C Z N A polecamy m «a < e r i «i i 8 i i w e ł n i a n e na płaszcze, kostiumy, komplety, suknie J e d W o b i e W najnowszych kolorach i desenach o i j Z m r a e a d c e w i e a i ł ą g d e l e o r a c ^ l n e jak: brokaty...*... od zł siatki 300 cm szer..,..,, 3.55 f i r a n k i i s t o r y As»!*« l* E X** tilerz6wl obok kawiarni M- MhudiMego3 K 1 u p s c h* m u m m m m m m m m m m a m m gis tracie katowickim afery fatirykowa nia aryjczyków, za co pracownicy Ma* gistratu zostali skazani na dotkliwe kary więzienia. W toku tego procesu p* Śmietana zeznał, że o aferze fabrykacji aryjczyków zgłaszał jeszcze przed wykryciem afery prezydentowi miasta Katowic dr. Kocurowi, który jednak z tego rzekomo nie wyciągnął konsekwencji. Ponieważ p. Kocur temu zaprzeczył, prokurator oskarżył p. Śmietanę o krzywoprzysięstwo. Rozprawa przeciwko p. Śmietanie została ponownie odroczona, ponieważ nie stawił się p. Kocur, który na telefoniczne wezwanie oświadczył, że przybyć nie może, gdyż jest zajęty służbowo. P. Śmietana powoływał się w czasie rozprawy na świadka, adw. Ziółkiewicza, który ma zeznać, że p. Śmietana faktycznie mówił p. Kocurowi o aferze fabrykowania aryjczyków. Poza tym p. Śmietana wnosił o powołanie kilku innych świadków z kół pracowników magistrackich na dowód, że zgłaszał w 8 wypadkach o nadużyciach poszczególnych pracowników magistrackich i w żadnym z tych wypadków p. Kocur nie wyciągnął w stosunku do winnych konsekwencji. Sąd postanowił wniosek ten rozpatrzeć po wyznaczeniu nowej rozprawy, i Pielgrzymka do Piekar Zarząd Główny Katolickiego Towarzystwa Polek komunikuje, że pielgrzymka do Piekar Śląskich odbędzie się we wtorek 11 bm. Zbiórka na Placu Rajskim w Piekarach o godz Nabożeństwo odbędzie się o godz. 10-ej. Zjazd śpiewaków W d n iu 23 bm. c h ó r m ieszany L u tn ia " org an izu je w C zechow icach n a Ś ląsku Cie- szyńskim w p o ro zu m ien iu z zarządem głów n y m S tow arzyszenia Śpiew aków Śląskich' w ie lk i zja zd śpiew actw a śląskiego w P orąbce n ad Sołą w p o b liżu zapory w odnej. P ro g ra m o b ejm u je m szę p ołow ą w P o rą b ce, w czasie k tó re j połączone c h ó ry m ęskie o dśpiew ają m szę L a c h m a n a z to w arzyczeniem o rk iestry w ojskow ej z B ielska; po n abożeń stw ie i obiedzie n a stą p i zw iedzanie urządzeń1 zapory, po czym n a zakończenie odbędzie się koncert, n a k tórego p ro g ra m złożą się p ro d u k cje poszczególnych chórów. Reklamowa sprzedaż mebli! Na wszelkie MEBLE, pomimo znacznie zniżonych cen udzielamy dalszych 20% extra rabatu. Dogodne warunki. Bezpłatna dostawa. Tylko w znanej firmie C E N T R A K A M I E B E I N E V r a A N N A TARNOWSKIE GORY, Krakowska 10 - naprzeciwko składu p. Kaczmarczyka. Przyjmuje się pożyczki to rzecz zaufania * najlepiej obsłuży Zakup M C b ll Was Fa. Z. Mahler, skład mebli C h o r z ó w - M i a s t o ul, Grażyńskiego nr. 15 (dawniej Katowicka) Telefon 400-3$ Własny zakład tapicerski Na wpłaty przyjmujemy wszelkie pożyczki!

3 N r S l f c D E M G R O S Z Y Str. 3 PROSZEK ALBORIL JEST NIEDOŚCI G NIO NY W SWEJ JAKOŚCI, PIERZE, BIELI I OSZCZĘDZA BIELIZNE. 3ZANÖW ME GOSPODYNIE! BEZ WYSIŁKU UZYSKACIE ŚNIE ŻNOBIAŁĄ BIELIZNĘ, UŻYWAJĄC Z A W S Z E S A M O P IO R Ą C E G O PROSZK U m m iviem tä ra P0ŻYCŻKI NARODOWE. INWESTYCYJNE.KONSOLIDACYJNE DOLAROWE r INNS P O L O W I A DOTYCHCZASOWE _WOIKl ROKOWAŃ w sprawie waronkow pracy w górnictwie śląskim (x) Jak. już donosiliśmy, w dniu 30 kwietnia br. rozpoczęty się w biurach Związku Pracodawców Przemyślu Górniczo-Hutniczego w Katowicach rokowania w sprawie uregulowania warunków pracy w górnictwie śląskim. Ostatnie liczne strajki okupacyjne wybuchły właśnie na tle złych warunków pracy w kopalniach. Strajkujący wysuwali stale po kilkadziesiąt żądań, a prawdziwy rekord pod tym względem pobiła załoga kopalni Siemianowice, wysuwając aż 107 punktów. Żądania o charakterze lokalnym były załatwione bezpośrednio pomiędzy strajkującymi i kierownictwem kopalń, reszta zaś żądań, o charakterze ogólnym jest obecnie przedmiotem obrad specjalnej komisji fachowej, w skład której wchodzi po 5 przedstawicieli związ- ków zawodowych i przedstawicieli pracodawców. Obrady posuwają się dość opornie naprzód, bowiem żadna ze stron nie chce się godzić na ustępstwa. Po kilkudniowych prawie nieprzerwanych obradach zdołano uzgodnić kilkanaście spraw. 0 - mawiano przede wszystkim sprawy równomiernego podziału urlopu turnusowe* go, oraz zatrudniania robotników w czasie świąt 1 w nadgodzinach. Ustalono wreszcie, że podział przy wysyłaniu na turnus wzgl. przy pracy w nadgodzinach lub w święta będzie dokonywany bezwzględnie sprawiedliwie, i że każdy wypadek pokrzywdzenia robotnika przez przełożonego winien być zgłoszony radzie robotniczej, która omówi sporną sprawę z kierownictwem kopalni. W yzysk Wiele krzywd wyrządzono górnikom przy przenoszeniu ich do innej kategorii płac. Były to przeważnie owoce nieoględnej gospodarki oszczędnościowej MEBLE największy wybór na Śląsku,, MEBLE najdogodniejsze warunki na Śląsku, HEBLE najtaniej kupuje się na Śląsku t V1 k o w firmie Chorzowska Centrala MebS ä - '^CHORZOWSKA CENTRALA MEBLI i i WUDMfcBii MEBLE? 1 MEBLE niektórych kopalń. Robotników karano nietylko za zużywanie większych ilości materiałów wybuchowych wzgl. za niedoładowanie wózka węglem, ostatnio zaś przenoszono wielu górników do niższych kategoryj płac, chociaż w dalszym ciągu Niniejszym podajem y do łaskaw ej w iadomości Szan. Czytelnikom miejscowości Psar, Lubszy, Babienie, Piasek 1 Strzebinla, że agenturę Siedmiu Groszy na te miejscowości powierzyliśm y p. JÓZEFOW I KWIECIŃSKIEMU wykonywali te same roboty. zam. w miejscowości Piasek nr. 12. Zaznaczamy, że p. Alfons Plaszczym onka przestał być naszym agentem. A dm inistracja. W Byt Na jednej z kopań, kierownictwo zaoszczędziło na tych praktykach bardzo znaczne sumy. Okazało się bowiem, że 50 robotników, zarabiających po 11 zł. na dniówkę, przeniesiono do niższej kategórii płac, w której zarabiali oni już tylko po 8,50 zł. na dzień, mimo, że w dalszym ciągu wykonywali tę samą pracę, co poprzednio. Ponieważ sprawy te nie były uregulowane żadną umową taryfową, robotnicy nie mogli się oprzeć zarządzeniom swych przełożonych. W sprawie tej ustalono, że na żadnej z kopalń śląskich nie będzie wolno odtąd przenosić żadnego górnika do niższej kategorii płac. Rada zakładowa z dyrekcją kopalń winna stwierdzić, ilu górników przeniesiono w ten sposób do niższych kategoryj płac, przy czym górnikom tym należy przywrócić dawniejsze stawki zarobkowe. Sprawa potrącania składek Poza tym robotnicy skarżą się masowo na potrącanie składek na rzecz najrozmaitszych organizacyj wzgl; na cele społeczne. Niedość na tym, że składki te są bardzo wysokie, gdyż wynoszą w niektórych wypadkach do 10 zł. na 100 zł. miesięcznego zarobku górnika, to w wielu wypadkach nie pytano się nawet robotnika o to, czy godzi się na potrącenia. Obecnie będzie się praktykowało w ten ten sposób, że o ile jakaś organizacja będzie zamierzała przeprowadzić zbiórkę w kopalniach, będzie musiała się przede Uwaga Kełlcfy! Czyszczenie pierza pościelowego z dezynfekcją systemem elektrycznym po cenie reklamowej t«lłło p r z e z m a j i c z e rw ie c. wszystkim zwrócić do dyrekcji kopalni, która musi_ porozumieć się w tej sprawie z radą robotniczą. O ile rada robotnicza nie będzie miała żadnych zastrzeżeń, dyrekcja może zwołać zebranie zakładowe i omówić na nim sprawę składek. Nawet w ty ß ljq Kslqdz Kneipp - i jest tylko jedna prawdziwa kawa słodowa, któro szczyci się właśnie *v nazwiskiem swego wynalazcy. - Istnieje więc tylko jedna prawdziwa wypadku, gdyby przeważająca część załogi zgodziła się na płacenie składek, górnicy będą mogli odmówić płacenia. Winno to jednak nastąpić w ciągu 7 dni od zebrania zakładowego. Przełożonemu nie wolno w żadnym wypadku zmuszać robotników do wstępowania do organizacyj, wzgl. do składania ofiar na rzecz organizacyj. g o td w k ę 1 0 0/c rabati vu łoot Dłuższa dyskusja wywiązała się również nad sprawą nieusprawiedliwionego opuszczania dniówek. Prawie na wszystkich kopalniach nie było wiadome, który z ' przełożonych jest upoważniony do przyjmowania usprawiedliwienia za niestawienie się do pracy. W konsekwencji doszło do tegd, że górnikowi, który usprawiedliwił się należycie, strącono mimo to dniówkę z zarobku. Na konferencji ustalono ostatecznie, że do przyjmowania usprawiedliwienia za nieprzepracowaną dniówkę jest upoważniony tylko sztygar oddziałowy wzgl. jego zastępca Uniknie się w ten sposób wielu nieporozumień, które zdarzały się prawie na wszystkich kopalniach. Strajk na kop.,,wale$ka" (x) W sobotę rano wybuchł strajk załogi na kop. Waleska w Łaziskach Średnich, w pow. pszczyńskim. Do strajku przyłączyło się na razie 200 robotników. Strajk w fabryce porcelany Giesche (x) P iątk o w y s tra jk w fab ry ce porcelany G iesche w K atow icach-b ogucicach został p rzerw a n y w sobotę rano, poczem odbyła się ko n feren cja w spraw ie żądań ro b o tn ikó w. 0 godz. 14 zaw iadom iono ro botników o w y n ik u k o n feren cji, jed n ak ci, niezadow oleni z orzeczenia, p rzy stąp ili ponow nie do stra jk u. N astępna k o n ferencja odbędzie się w poniedziałek u k o m isarza dem obilizacyjnego w K atow icach. P rzebieg stra jk u jest zupełnie spokojny. Podziękowanie serników kopalni Boże Bary" Rada zakładowa kop. Boże Dary w Kostuchnie składa za naszym pośrednictwem podziękowanie wszystkim ofiaro" dawcom za udzieloną pomoc materialną i moralną rodzinom strajkującej załogi. Szczególnie zaś rada i załoga dziękuje robotnikom Browaru Książęcego i Obywatelskiego w Tychach, Fabryki Miazgi i Tektur i Fabryki Cynku w Kostuchnie, powstańcom w Wartogłowcu, właścicielom kilkunastu składów kolonialnych i innych w Mikołowie, Podlesiu, Kostuchnie, Tychach i Czułowie, oraz robotnikom Fabryki Celulozy w Czułowie za wydatne 1 bezinteresowne niesienie pomocy rodzinom załogi w czasie strajku. Dalszy ciąg kroniki na str. 11-tej Meble miesięcznie ocząwsz Po rekordowo niskich cenach i nader d o g o d nych warunkach płatności sprzedaje DOM MEBLOWY FORTUNA KATOW ICE, JA G IELLO Ń SK A 5 S555SSŚB CHORZÓW!., DWORCOWA 4.TEL KATOWICE, ul. Jagiellońska 14.

4 143) STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI. Piękna I m łoda hrabianka Irena Hohen«siei* e. Niemiec wyszła wbrew woli rodziców ea mąż za A rtura N ordheim a, który ją wkróce porzuci! i w yjechał do Ameryki. W ypędzona i dom u przez ojca, Irena w raz z m a łym dzieckiem w yjechała do Ameryki, gdzie odnalazła A rtura, który przybrał nazwisko Gould i ożenił się pow tórnie. Przegrawszy m ajątek w karty, A rtur zam ordow ał w celach rabunkow ych swego teścia Sm itha i, ścigany przez policję, ukryw a się. W Ameryce Irena przeżywa istną gehennę, prześladow ań* przez swcgc męża zbrodniarza. P o pewnym czasie Nordheim staje na czele bandy pastuchów-przestępców i dokonuje licznych napadów rabunkow ych na pociągi. [W czasie jednego z napadów Nordheim zab rał do obozu bandyckiego pewną niepospolitej urody kobietę Imieniem Mercedes, i k tó rą om awia plany na przyszłość. Nordheim przybrał nazw isko Gonzales i wspólnie z Mercedes, która uchodziła za jego siostrę zaczął dokonywać oszustw m atrym onialnych. Pierw szą ich ofiarą był W iliam Taylor. Z rujnow any przez oszustów W iliam, postanow ił ich zdemaskować. Gdy pewnego wieczoru wszedł do ogrodu w illi oszustów podsłyszał Ich rozm owę, którą prow adzili ' jr glianie. Krew w nim zawrzała... wiezie na dworzec kolejowy. Pociąg odchodzi o godz. 11-tej; będę cię o- czekiwał na dw orcu Odprowadzę cię aż do mego majątku, poczerń najbliższym pociągiem powrócę. Dałem łapówkę kelnerowi, aby w razie potrzeby zaświadczył, źe noc dzisiejszą spędziłem tutaj w hotelu. Musiałem sobie zarezerwować alibi na wszelki wypadek. Mąż twój obudzi się jutro rano, znajdzie twój list i będzie myślał, żeś umarła. W ydam odpowiednią dyspozycję mojemu człowiekowi, aby podrzucił twój kapelusz nad brzegiem rzeki. Ten nikczemnik wyjedzie, a my pozostaniemy ze sobą złączeni na wieki ł i Doskonale skonstruowany plan zauważyła Mercedes. - Mąż twój jest stary f chorowity. M am przyjaciela w Meksyku, który będzie mnie stale informował o zdrowiu tego tyrana. Mam nadzieję, że długo nie pociągnie... Tak, on jest bardzo cierpiący. Byłam zmuszona poddać się woli rodziców i wyjść za niego za mąż. Byłam młodym podlotkiem, a on miał lat 6 0! Był bardzo bogaty, a to był główny argument dla mojego ojca! Co za podłość! wykrzyknął Grant, pełen oburzenia - sprzedano cię za złoto 1 Muszę już uciekać, bo mąż może powrócić... D o widzenia, skarbie m ó j! A więc dziś w; nocy! Pamiętaj wołał Grant. Mercedes wybiegła z pokoju. Po paru godzinach jazdy, w oddali zamajaczyło jakieś światełko. Dojeżdżali do stacji. Nagle Mercedes cicho krzyknęła i przycisnęła się trwożliwie do ukochanego. Co ci jest najukochańsza? zapytał Grant zdziwiony. Czy nic nie słyszysz? szepnęła piękna uwodzicielka. Sekretarz wychylił głowę z powozu i bacznie obserwował szosę, oblaną silnym światłem księżycowym. Do uszu jego doszedł tętent galopującego konia... Grant pobladł lekko. Czyżby był ścigany? Rozkazał zaciąć konia i powóz ruszył z szaloną szybkością. Po kwadransie szalonej jazdy, Grant skonstatował z przerażeniem, że odległość między nim a nieznajomym jeźdźcem stale się zmniejszała. Do stacji mieli jeszcze około 1 i pół kilometra, gdy nagle sekretarz ujrzał obok powozu jeźdźca na spienionym koniu. Mr. Munoz! ' wyrwał się W * okrzyk przerażenia z piersi sekretarza. ' «i Nie, nie zapomniałam odpowiedziała > Ach to pan! rozległ się głos melancholijnie 1 ale do męża Mercedes. Przeczucia nie o- szłam do wniosku, źe nie mam prawa myliły m nie; wysoki urzędnik, szanowny pan sekretarz związkowy usi akceptować twojej ofiary. Jesteś dobry, masz anielskie serce, ale ja nie łuje uprowadzić moją żonę! mam prawa zgadzać się na plan, który Mercedes wydała słaby okrzyk i może zwichnąć całą twą karierę życio- zemdlona padła na poduszkę powozu..wą. Grant nie posiadał się ze złości; Bądź spokojna' rzekł Grant dzięki swemu roztargnieniu zapomniał jestem tak bogaty, źe nawet bez posady będziemy mogli żyć szczęśliwie! zabrać ze sobą rewolwer, natomiast w ręku prześladowcy, wyraźnie widział błyszczący w blasku księżyca Mój mąż ciągnęła dalej Mercedes powziął podejrzenia i nie spuszcza ze mnie oka. Tylko dzięki temu, ' R Ó ŻD ZIA U 247.: rewolwer. U C IE C Z K A. Grant nie zauważył, źe jego przeciwnik, mąż pięknej Mercedes, sie źe poszedł teraz na miasto załatwić kilka pilnych spraw, mogłam przyjść Była juz godzina io-ta wieczorem, do ciebie. gdy zaufany człowiek Granta pukał dział na koniu jak w ytrawny kawałe- Naiwny kochanek przytulił Mercedes czule do swej piersi. rym zainstalował się Nordheim z M er zdradzała starego, niedołężnego tyra do drzwi pokoju hotelowego, w któ rzysta, a jego postawa wcale nie Był teraz zupełnie zdecydowany cedes. na. zabrać ze sobą Mercedes i pojąć ją za W hotelu było cicho, jakby makiem Muszę jednak bezstronnie żonę. i zasiał. stwierdzić, ciągnął dalej z ironią Dziś w nocy uciekniemy razem Konfident sekretarza bacznie nadsłuchiwał, czy czegoś podejrzanego mąż Mercedes, że plan pański był * rzekł stanowczym głosem i pozostaniesz ze mną na zawsze. nie usłyszy, poczem powtórzył lekkie bardzo dowcipnie skonstruowany, nie przewidział pan tylko drobnego faktu, Nie! odparła obawiam się, pukanie. Drzwi się uchyliły i w ciemnościach zajamaczyła sylwetka M er żem mógł zauważyć, gdy żona moja źe prędko będziesz miał mnie dosyć. wsypywać będzie do herbaty proszek.chcę umrzeć! cedes, szczelnie otulonej w szeroki nasenny. W liściku swoim pisze mi Grant przestraszył się. płaszcz podróżny. małżonka, że ma święty zamiar odebrać sobie życie, ale obecność pana 1 Mercedes, jak możesz mieć tak i Pst! Czy mąż śpi? mało zaufania do mnie!? Tak jest, proszek działa doskonale t jest dowodem, że zrezygnowała z tej Ufam ci, najdroższy, ale wolę przykrości. A może pan zamierza Śmierć, aniżeli być przez ciebie porzuconą. Spójrz, oto mój najlepszy przy do Granta. Czy pani gotowa? i To dobrze, zaprowadzę panią razem z moją żoną przenieść się na łono Abraham a? jaciel! Proszę, niech pan zaprzestanie - Zupełnie 1 To mówiąc' wyciągnęła 2 zanadrza swoich dowcipów rzekł Grant i Proszę za mng, mały hiszpański sztylet. Szybko przebiegli korytarz i po jest pan pan człowiekiem bez serca, Nie męcz mnie dłużej błagał tyranizującym bezlitośnie tą biedną, chwili znaleźli się na dole. Powiernik nieszczęśliwy nie mogę sobie wyobrazić życia bez ciebie. Przysięgam, źe Mercedes jest moją żoną, na Granta otworzył boczną furtkę, prowadzącą na ulicę św. Stanisława. Na nieszczęśliwą kobietę. Cię nigdy nie opuszczę! ulicy, pomimo dość wczesnej godziny sze małżeńskie sceny są naszą sprawą Mercedes złożyła m u piękną główkę nie było żywej duszy. Z bocznej wewnętrzną. Jakim prawem, wtrąca na piersiach. Dwie wielkie łzy spłynęły po jej obliczu., się pan do nieswoich rzeczy? Żonę uliczki wysunął się mężczyzna z głęboko nasuniętym na czoło kapeluszem swoją zabieram z powrotem do siebie, a w razie pańskiego oporu zwró Ukochany - szeptała 1zostanę przy tobie, ale pamiętaj, że gdy mnie i postawionym kołnierzem. porzucisz, odbiorę sobie życie w twoich Mercedes, czy to ty? rozległ się głos Granta. cę się o pomoc policji. Biedny mr. Grant nie przeczuwał Oczach! i wcale, jaki wyrafinowany, bezczelny Grant Był głęboko poruszony ogromem miłości uroczej Mercedes. Tak, to ja, odpowiedziała szeptem. Prędzej, na litość boską, plan krył się za słowami mniemanego męża Mercedes. Był zrozpaczony możliwością rozstania się ze swą ukocha. Nigdy cię nie opuszczę mówił, bo umrę ze strachu! Okrywając jej twarzyczkę gorącymi pocałunkami każdą wolną chwilę po konfidentowi, który oddalił się szyb Grant szepnął coś do ucha swemu ną na zawsze. święcę tobie, w twoich ramionach znajdę wypoczynek po całodziennym tru Chodź prędko, moja droga, kim krokiem. ' Zapłacę panu każdą sumę 0- dezwał się wzburzonym głosem dzie! iwięc jedziesz ze mną? rzekł sekretarz powóz czeka na ale nie zabieraj mi pan tej kobiety. o Tak, jadę! nas w pobliżu! Ani mi się śni zawołał Nordheim, udając wściekłość wyjeżdżam * Posłuchaj więc, oto mój plan. Para kochanków znalazła się przy Przez mego zaufanego człowieka prześlę ci pewien środek nasenny. Wsypiesz dziny drogi od głównego dworca. wejściu do parku, leżącego o trzy go dziś rano z Georgetown i zabieram żonę z sobą. proszek mężowi do herbaty. Możesz Przed bramą stał powóz. Żona pańska mnie kocha 1 nie być pewną, że nie obudzi się, aż jutro Grant otworzył drzwiczki, pomógł chce o panu więcej słyszeć! o godzinie 9-tej rano. Dziś wieczorem wejść Mercedes do środka, poczem, To mi jest obojętne * odpowiedział o godzinie 11-tej, oczekiwać cię będzie otuliwszy ją pledem, zajął miejsce Nordheim żonę zabieram, przed domem Nr. 11 przy ulicy Św. Stanisławą obok. W oźnica świsnął batem i po a pan zapłaci mi słono za swą rolę mój powiernik, który cię zawóz ruszył z miejsca. Don Juana, * Jak mam to rozumieć? Bardzo zwyczajnie. Mant świadków pańskiego postępowania i jutro cały Georgetown dowie się, że szanowany, solidny sekretarz związkowy Grant w nocy usiłował uciec Ą żoną ogólnie znanego poważanego o- bywatela meksykańskiego. Jakie będą tego skutki może pan sobie san dośpiewać. Grant zaniemówił z przerażenia'* Widział siebie skompromitowanego, zblamcwanego, pozbawionego urzędu, wyśmianego, wytykanego palcami. Cała miłość dla Mercedes, runęła gdzieś w przepaść wobec takiej perspektywy. Tak, przyznaję rzekł ze, skruchą żem zbłądził. Moja miłość do pańskiej małżonki zaślepiła1 mnie, ale proszę niech pan zrozumie, do czego jest zdolny człowiek zakochany i nie sądzi mnie zbyt surowo* Proszę pana bardzo, niech pan zamilczy o moim postępku i zachowaj wszystko w tajemnicy. W oczach Nordheima błysnął tryumf ; jego ofiara prosiła o przebaczenie. Zgadzam się rzekł przebiegły intrygant ma pan dowód, że; nie jestem takim potworem, jak mnie reklamuje moja żonka. Przebaczę panu i będę milczał. Dziękuję panu serdecznie - rzekł uradowany sekretarz. Grant miał w yrzuty sumienia, żę tego łagodnego, wspaniałomyślnego człowieka zamierzał w; tak podstępny sposób oszukać. Nordheim ciągnął dalej:' Najbliższy pociąg odchodzi o godzinie drugie,;. Aby nie wzbudzać podejrzeń, wyjadę z żoną jeszcze dziś. w nocy. Może pan wziąć mego konia. Jest on własnością pana L. Powie mu pan, że użył pan jego konia do przejażdżki, a mój przyjaciel zmusi go do milczenia. Wielki Boże! I on również wiej o całej tej historii? Tak jest odpowiedział zimno Nordheim nic na to nie mogę" poradzić. Mój przyjaciel, który o- czekuje mnie tam na brzegu rzeczki, wyśledził pańskie zamiary no i naturalnie miał do pomocy kilku ludzi* Oczywiście, że nie może pan chyba wymagać, abym z własnej kieszeni o- płacił tych ludzi celem zmuszenia ich' do zachowania tajemnicy. i Ależ naturalnie zapewnił gorąco Grant chętnie dam panu trochę gotówki dla nich tytułem łapówki. i A może pan "z nimi pomówi 0- sobiście? zapytał chytrze N ordheim. Niech Pan Bóg bro n i! Takiej kompromitacji nie zniósłbym nigdy l Nordheim odniósł zupełne zwy* cięstwo; przyjaciel jego był naturalnie fikcją, ale powiedział to rozmyślnie, chcąc do reszty zmieszać nieszczę śliwego sekretarza. < Jak pan sądzi mr. Munoź, ile wyniesie ta suma? Czy może mam ich" panu przysłać do hotelu? j «Broń Boże, pän sam im wręczy pieniądze zawołał przestraszony mr. Grant. Tak, ale pan zapomina mfk Grant, że dziś jeszcze w nocy wyje4 dżam. To nie' szkodzi, mani więksź% sumę przy sobie, proszę niech pan o* znaczy wysokość wynagrodzenia. (Ciąg 'dalszy nastąpi?.

5 Miasto Watykańskie, Teł. wł. Ks. arcybiskup Filip Cortesi, nowy «nuncjusz Stolicy świętej w Polsce przygotowując się do odjazdu do Warszawy przyjął korespondenta Katolickiej Agencji dla Polski i W piątek artyleria pow stańcza bom bardow ała gwałtownie Madryt, wskutek czego około 60 osób zostało zabitych łub odniosło rany. Podczas m anewrów m arynarki am erykańskiej na Pacyfiku uległ katastrofie wodnopłatowiec m arynarki w ojennej; dw aj lotnicy ponieśli śmierć. Szwedzki Komitet Obrony Narodowej wyznaczy! 7 milionów 600 tysięcy koron na rozbudow ę szwedzkiej m arynarki wojennej. K onferencja kapitulacyjna zebrała się w sobotę w M ontreux pod honorow ym przewodnictwem szw ajcarskiego prezydenta związkowego Motty na ostatnie posiedzenie, na którym dokonano podpisania konw encji uchylającej kapitulacje E giptu; otw ierając posiedzenie, prem ier egipski N ahas Pasza w yraził swoje zadow olenie s rezultatu prac konferencji oświadczył, źe dzień ten posiada dla Egiptu historyczne znaczenie. W Londynie ogłoszono kom unikat kom i tetu nletnterwcncyjnego, który głosi, źe lord Plym outh zaproponow ał, aby kom itet wystąpił 0 całkow ite zaniechanie bom bardow ania pow ietrznego w obecnym konflikcie hiszpańskim ; wszyscy członkowie kom itetu w yrazili zgodę n a przedstaw ienie tej propozycji swym rządom 1 prośbą o niezwłoczne Instrukcje. Na froncie biskajskim w ojska pow stańczo posunęły się naprzód, zajm ując miejscowości Agnetl, Tabale, U rqulore, szereg wyniosłości w łańcuchu górskim Ossoyogue, dom inujących nad pozycjami rządowców, oraz szczyty górskie U rqinendi I San Andres. ; Korespondent L a L iberie donosi e Nowego Jorku, że rząd m eksykański udzielił rządowi w W alencji pożyczki w wysokości 20 m ilionów dolarów, czyli około 450 milionów franków francuskich. We wsi Zenboklej (pow. ciechanowski) pożar straw ił 23 gospodarstw a, w yrządzając około zł. strat. - W Łosośnle pod Grodnem cala rodzina restau rato ra M akarewicza zatruła się mięsem; a sześciu osób chorych, trzy zmarły. M inister Oświaty Śwlętosławskl nie przyjął rezygnacji p. M ariana Godecklcgo ze stanow iska k uratora okręgu szkolnego wileńskiego, wobec czego p. Godcckl będzie piastow ał nadal ę funkcję. W okręgu Orcno (Argentyna) po dwudniow ej burzy huraganow ej utw orzyła się w ziemi szczelina, m ająca 50 kilom etrów długości, a od półtora do dwu 1 pól m etrów szerokości. Na wysokości H astlags (Anglia) brytyjski statek handlow y W illcrden zderzył się ze statkiem włoskim G ran Franco, doznając takich uszkodzeń, źe załoga m usiała go opuścić I dopłynąć łodziam i do brzegu. Prasowej, aby podzielić się swymi uczuciami w stosunku do naszego kraju. Nuncjusz Cortesi czuje się wysoce zaszczyconym powierzeniem mu przez Ojca św. misji reprezentowania Stolicy Apostolskiej w kraju tak szczególnie drogim sercu Jego świątobliwości i z którym wiążą Go wciąż wrażenia niezapomnianego tam pobytu. Odczuwając powagę 1 wielkie znaczenie powierzonego mu stanowiska pełen jest podziwu dla Polski, a zwłaszcza dla jej misji przedmurza chrześcijaństwa. Ks. Cortesi pragnie gorąco, aby wszyscy katolicy współdziałali w rozwoju Polski nie tylko intelektualnym, ale i moralnym oraz materialnym, a obowiązek ten spada przede wszystkim na organizacje katolickie. Na zakończenie rozmów ks. nuncjusz wyraził radość, że może służyć narodowi polskiemu. maja rozpocznie sio w proces wspólników Doboszyńskiego Kraków, Tel. wł. Sąd wyznaczył już term iny rozpraw o zajścia w Myślenicach. Sprawę 49 w spółuczestników wyprawy na Myślenice wyznaczono na dzień 18-go m aja, a więc nazajutrz po Zielonych Świętach. Rozprawa rozpisana na tydzień potrw a praw dopodbnie znacznie dłużej. Obronę wnosić będzie kilkunastu adwokatów. Sprawę inż. Doboszyńskiego, którą będzie sądził sąd przysięgłych, wyznaczono na 10 czerwca bieżącego roku. Gdy chcecie schudnąć pam iętajcie o ziołach m agistra W olskiego na Podróż ministra Betka Min. Beck wyjeżdża jutro do Londynu, gdzie weźmie udział w uroczystościach koronacyjnych. Ajsel do zgody W arszawa, Teł. wł. K orporacje akadem ickie w W arszawie występują z listem otw artym do studentów w całej Polsce z żądaniem zaniechania wszelkich walk I waśni między narodow cam i. List otw arty wskazuje, źe Polska znajduje się obecnie w takiej sytuacji, że osłabienie frontu narodowego grozi nadm iernym wzrostem sił jego wrogów. Odezwę podpisało kilkudziesięciu członków korporacji w arszaw skich. Wszyscy podpisani należą do pokolenia, które kilka lub kilkanaście lat temu opuściło m ury wyższych uczelni i reprezentuje wszystkie odłam y narodowych ugrupow ań politycznych. przem ianę m aterii ze znak. ochr. Degrosa", które stosuje się przeciwko otyłości. Zawierają one jod organiczny w roślinie m orskiej Yahanga, pobudzający organizm do spalania nadm iernego tłuszczu. W ytw órnia: Magister W olski, W arszawa, Złota 14. luchaczewski nie jetfzie na koronacie Moskwa, PAT. W raz z Litwinowem i adm irałem Orłowem wyjechał do Londynu na uroczystości koronacyjne sekretarz generalny kom isariatu spraw zagranicznych Herszelman. W kołach oficjalnych wycofanie w ostatniej chwili m arszałka Tuchaczewskiego ze składu delegacji tłumatizą chorobą. M arszałek Tuchaczewski zaziębił się jakoby podczas rewii 1-m a jowej i dostał grypy. (?) N arady socjalistów Warszawa, tel. wł. Jutro o godz. 10-tej rano rozpoczyna w Warszawie obrady Rada Naczelna PPS. W naradzie tej dokonane będą wybory nowego Centralnego Komitetu W ykonawczego. Jak słychać, nie zanosi się na żadne poważniejsze zmiany w komitecie. T U W Y C lą Cł AIDA M / M m i SKŁADNIKÓW ROŚLINNYCH' najlepiej Dusiciela ujęto? W arszaw a, Tel. wł. Dalsze dochodzenia w sprawie tajemniczego m ordu popełnionego na osobie Marii Jarm oszukowej, doprow adziły do aresztow ania dom niemanego m ordercy. Po przesłuchaniu wszystkich lokatorów, z którym i m ieszkała zam ordow ana oraz jej krew nych i znajom ych, rozpoczęto poszukiw ania tajemniczego osobnika, którego w y puścił z domu syn dozorcy, Jan Król. Król stwierdził, że osobnik ten był bez kapelusza w jasnym ubraniu. Przesłuchany mąż zm arłej stwierdził kategorycznie, że Jarm oszukow a nie wpuściłaby do m ieszkania nikogo obcego. W o bec tego policja śledcza skierow ała swą uwagę na krew nych zm arłej. Podejrzenia padły na jednego z nich, który nie był obecny w dom u w czasie m ordu. Zarządzono więc obserwację jego m ieszkania i zatrzym ano go dziś nad ra nem. W czasie śledztwa zeznawał bardzo m ętnie 1 niekorzystnie dla siebie. Obecnie spraw dza się jego alibi. Podejrzanym jest daleki k u zyn Jarm oszukow ej, zamieszkały w W arszawie. Ze względu na dobro toczącego się śledztwa nazwisko jego trzym ane jest w tajem nicy. 4 mil. zł. na walkę z drożyzną Warszawa, Tel. wł. Minister skarbu oddal do dyspozycji komisji kontroli cen, zagraniczne dewizy na sumę około 4 miliony zł, w celu umożliwienia jej szerszego importu surowcowego dla ułatwienia akcji obniżki cen. Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej Wczoraj, w sobotę ukazały się urzędowe obwieszczenia o rozpisaniu wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej. Głosowanie ma się odbyć za 7 tygodni, a mianowicie 27 czerwca. / H u n t o \ PACJENT Lekarz zbadał pana Filipa i pow iada doń: - P an m a szmery w sercu... Przypuszczam, że to jest dziedziczne... P an Filip bierze zapisane lekarstw o, żegna się i odchodzi. Przepraszam... zatrzym uje go lekarz. A honorarium? Jeżeli m oja choroba jest dziedziczna, to niech ojciec płacił... W GÓRACH A lpinista (nerwow o): Ä jeśli się lina przerwie? Przew odnik: O, to drobiazg, m am w domu linę rezerwową!... FERDEK I MERDEK Ferdek i Mcrdek spotkali się w knajpie. No, jak lam, Ferdziu? pyta przyjaciel. - Czy żona tw oja jeszcze mię gniewa na ciebie, że tak późno w racasz do domu?... Nie.. Teraz już zmienił taktykę... Gdy w racam późno do domu, nic nie mówi, nie krzyczy, nie zwraca mi żadnych u- wag, tylko potrząsa głową... Twoja? kilkadziesiąt aparatów dla obcych", ale dla ciebie jeszcze ani jednego. Jak gdyby chcąc naprawić swoje niedopatrzenie, już nazajutrz naznosił do domu części składowych i zaczął przy nich pracować gorliwie, nie wiedząc nawet, jak bardzo Julia jest mu za to wdzięczna. Zawsze ogromnie kochała muzykę, a źe rzadko kiedy miała możność ją słyszeć, cieszyła się teraz ogromnie, źe będzie jej miała do syta. Miał to być piękny odbiornik sześciolampowy. Paweł pracował nad zbudowaniem go ze szczególną pilnością, nie szczędząc pracy, ani wydatków, gdyż matka musiała mieć wszystko jak najlepsze. Przypuszczał, że skończy go na długo przed Wielkanocą, lecz dopiero w Wielką Sobotę mógł założyć antenę. Właśnie w toku prac końcowych Pawła przyjechał na urlop Piotr, promienny i olśniewający w swym mundurze galowym. Przyjechał i skupił na sobie od razu całą uwagę Julii i Tyny. Wszystko się obracało dookoła niego, a Julia znów się uśmiechała radośnie, stawiając przed nim na stole mazurek migdałowy, kakao i świeże babki. Dopiero wieczorem, gdy przyjazd Piotra trochę Spowszedniał, przyszła kolej i na odbiornik. Paweł nastawił go właśnie w chwili, gdy Julia wchodziła z Piotrem do wielkiego pokoju na kolację. Oboje stanęli jak wryci. Nadawano właśnie koncert i łagodne, słodkie tony skrzypiec, którym towarzyszyły akordy fortepianu, płynęły po pokoju. Zdawało się, że ktoś niewidzialny opiewa i wielbi piękno nieskończone. Julia zatrzymała się w. drzwiach, aby nie zamącić muzyki 341 w gruncie rzeczy zdawało jej się, że jakaś strzała zadała jej ranę, z której się już nigdy nie wyleczy. Helenka patrzyła w przerażeniu na jej pochyloną głowę. Dopiero teraz zauważyła po raz pierwszy, źe włosy matki nie są już takie złote, jak dawniej; ich popielaty odcień wzruszył ją jako coś szczególnie smutnego. Cóż na to powiesz, mamusiu? zapytała niemal płaczliwie, z oczyma pełnymi łez. Milczenie matki przerażało ją, to też z niecierpliwością czekała na dźwięk jej łagodnego głosu. Prawda, źe jesteś zadowolona, źe się mnie pozbędziesz? nalegała po dziecinnemu. Proszę cię, abyś powiedziała, że się z tego cieszysz! T... takt odpowiedziała Julia, uśmiechając się kurczowo, z najwyższym wysiłkiem. Za nic w świecie nie byłaby powiedziała o swym ogromnym smutku temu dziecku, które samo cierpiało na myśl o wyjeździć do dalekiego kraju, do którego wiodła je miłość. Podniosła głowę i spojrzała wesoło na Helenkę, choć w gruncie rzeczy uginała się pod ciężarem bólu. Jedź, dziecko, rzekła spokojnie. A jeżeli będziesz szczęśliwa, to będzie to i moim szczęściem, choć będę w nim brała udział tylko z daleka Życie Julii zamieniło się teraz w wyczekiwanie. Czekała na powrót Anusi, czekała na odwiedziny Piotra, czekała na listy Helenki. Czekała, czekała, czekała... Dni płynęły powoli i posępnie, pełne wspomnień

6 TStr K D C M GROSZY*- N r ?. w cztery oczy Jakość zaw sze ta sama Bójka na Zazzewie H x z y m d a ł t i y t z ą d z o n a M l ź n l e m u I co ty powisz Wicek na to, źe Żydów jest coraz wiency, zamiasz ubywać? Bujda, Stasiuchna, bujda. Przecież stale się słyszy, że emigrujo do Palestyny i innych mięscowości letniskowych. szcie sumienie, które spędza Panu sen z To sie tylko mówi. Jak wyjedzie powiek, czyni Pana niezdolnym do pracy jeden, to 10 się narodzi. Wszędzie, gdzie się bracie obrucisz, to żyd, żyd, żyd, a cebula na 2 kilometry już jedzie. Źle to jest dla nas. Najlepsze stanowiska wzie* ni żydzi, a ciężko pracować każom tylko nam Polakom. i Panu nie daje ani na chwilę spokoju. Sumienie to odezwało się w Panu właśnie pod wpływem strachu przed zemstą losu, przed karą Boską, która Pana niewątpliwie spotka, jeśli Pan choć w części nie naprawi wyrządzonej temu człowiekowi i jego Dalsza rozmowa została przerwana najbliższym krzywdy. przez dwóch osobników, zygzakiem posuwających się po chodniku. gdyż mógłby się ktoś domyśleć, o co cho Nie mogę pisać szczerze 1 otwarcie, Z drogi clarajstwo, bo ja ide dzi, a wtedy byłoby Panu znacznie trudniej rzekł jeden z pijanych. naprawić krzywdy, nie mniej jednak zrozumie Pan na pewno, o co chodzi. Potem nie było słychać Już żadnych krzyków, tylko odgłosy ciosów, jakie Wybrnięcie z tej sytuacji jest bardzo spadały na pijanych. trudne, gdyż przy najmniejszej nieostrożności może się Pan zdradzić i znaleźć w Wałek, co my sie tern hyclom dajemy bić rzekł jeden trzeźwiejszy. sytuacji człowieka, którego Pan skrzywdził; ale nie ma takiej sytuacji, z której I po chwili pijani, którzy zdążyli już nie moźnaby było wyjść. ochłonąć i wytrzeźwieć, rozpoczęli oien- Jedno jest pewne, mianowicie to, że eywę. Bójka trwała przez kilka minut, aż nikt nie wie, kto złożył władzom ów anonim, a Panu tego nie dowiodą w żaden wreszcie wszyscy podchmieleni, którzy wywołali bójkę, rzucili się do ucieczki. sposób (Rozumie Pan, dlaczego). Niech Za nimi ruszyli Wincenty Płoszaj i Stanisław Burka. W pewnej chwili zdawało aresztowaniu owego pana i, że dowiedział Pan więc uda, że nic Pan nie wiedział o się im, że uciekinierzy skryli się do jednego ze sklepów. Weszli więc tam i do się Pan o wszystkim dopiero teraz, to też właściciela Icka JRozenbluma zwrócili się z żądaniem wydania nietrzeźwych gości. Ponieważ Żyd nic nie wiedział o antysemitami i napadu dokonali z zemsty. Co innego zeznali świadkowie, a mia żadnej bójce, przewrócili bufet, wagę rzucili w kupca, na którego następnie nowicie, że oskarżeni szukali osobników, wylali sok wiśniowy i wysypali nań worek którzy wszczęli bójkę, a żyd wiedząc, mąki. Wczoraj obaj napastnicy zasiedli na ławie oskarżonych. Poszkodowany tłumaczył, że Płoszaj i Burka są znanymi 342 o czasach', gdy w domku jej od rana' do wieczora rozbrzmiewały pełne życia głosy dziecięce. Teraz było wszędzie cicho i spokojnie, jak w kościele. Nie było już dla kogo prać, nie było komu cerować i nie było dla kogo gotować. Przecież obiad gotował się teraz właściwie tylko dla Julii i dla Tyny. Ludwik i Paweł nie przychodzili do domu nä posiłek południowy, a na kolację przychodził regularnie tylko Paweł. Smutne to były wieczory. Siedziała nad szyciem, wiążąc z każdym ściegiem swoje żałosne wspomnienia o dalekich dzieciach, podczas gdy Paweł montował swe osobliwe aparaciki, lub ślęczał nad nudnymi broszurami. Stałe się czymś zajmował, ciągle był jednakowo pilny i spokojny, jakby nie widząc zmian, jakie zaszły w rodzinie. Julia często go posądzała o brak uczuć i obojętność, zapominając, że W jesieni miała sposobność przekonania się o czymś wręcz odmiennym. Przecież Paweł wyrzekł się Wszystkich swych oszczędności, byleby ona mogła dać Helence odpowiednią wyprawę. Nie wiedziałaby, co począć, gdyby tego nic był podówczas zrobił. Helenka oczywiście nie chciała przyjąć jego daru, ale on ją prosił tak usilnie, jak gdyby to ona jemu wyrządzała dobrodziejstwo, a nie on jej. W końcu przyjęła pieniądze Pawła. Nie było innego wyjścia. Miłosz nie był na tyle zamożny, by pokryć wszystkie koszty wyjazdu, choć miał zaoszczędzony niewielki kapitalik, wystarczający najzupełniej na urządzenie mieszkanka. Kiedyś ci się za to wszystko odwdzięczę. Pawle! przyrzekła Helenka, żegnając się z nim. Zawsze wiedziałam, że jesteś najlepszym człowie- SUMIENIE. Każda podłość, każda krzywda, wyrządzona innym, mści się na człowieku w dwójnasób, życie dowiodło tego już niejednokrotnie. A im bardziej niskimi pobudkami człowiek się kieruje, tym większa spotyka go za to kara. Nie dziwię się, źe odezwało się w Panu wredopiero teraz zgłasza się Pan, aby wyjaśnić to wszystko. Niech Pan powie, źe Pan ten kompromitujący materiał znalazł przypadkowo, że Pan go przejrzał i zabrał z sobą, aby go wręczyć odpowiednim czynnikom. Po drodze wstąpił Pan do owego znajomego na pogawędkę, która przeciąg- W ątrobą Jest filtrem dla krwi Zanieczyszczona krew może powodować szereg rozm aitych dolegliwości, bóle artretyczne, wzdęcia, odbijania, bóle w w ątrobie, niesm ak w ustach, brak apetytu, skłonność do tycia, plam y i wyrzuty na skórze. Choroby złej przem iany m aterii niszczą organizm 1 przyspieszają starość. Racjonalną, zgodną z naturą kuracją jest norm ow anie czynności w ątroby i ne- że oskarżeni nic u niego nie kupują, sprowokował ich. Płoszaj 1 Burka zostali skazani na 3 dni aresztu. Wel. TU W YCIĄĆ 1 rek. Dwudziestoletnie doświadczenie wykazało, że w chorobach na tle złej przem iany materii, chronicznego zaparcia, kam ieniach żółciowych, żółtaczce, otyłości, artretyźm ie m ają zastosowanie zioła Cholekinaza H. Niemojewskiego W arszawa, Nowy - Świat 5 oraz apteki i skł. apt. nęła się do późnego wieczora, a że tematem prowadzonych rozmów był Pan bardzo zajęty, zapomniał Pan zabrać ów kompromitujący material Po powrocie do domu przypomniał Pan sobie o tym materiale, ale sądził Pan, że zgubił go Pan w drodze 1 dlatego machnął Pan -na wszystko ręką. Obecnie, gdy się Pan dowiedział o aresztowaniu swego znajomego, przypomniało się Panu, źe materiał obciążający, który u niego znaleziono, był tym samym, który Pan u niego zostawił. Niech Pan więc poprosi o pokazanie Panu tego dowodu rzeczowego i potwierdzi, że istotnie jest to ten sam. Ponieważ Pan nie był nigdy dotychczas karany, ani też podejrzany o podobne przestępstwo, uwierzą Panu, nie będą w stosunku do Pana wyciągać żadnych konsekwencyj; człowiek, który cierpi niewinnie, będzie zrehabilitowany, a\ Pan odzyska równowagę ducha, bo w dużej części naprawi Pan wyrządzoną bliźniemu krzywdę. Oczywiście są to tylko ogólne wskazówki, jak wybrnąć z tej sytuacji, a drobne szczegóły może Pan obmyślić sam. IR. SK : TUnzeczem i im fazed TRÓJKĄT". Drogi Panie! Jeśli mam być szczery, to muszę Panu powiedzieć, że jakkolwiek jesteście winni wszyscy troje, to jednak, najmniej jest winien ów sąsiad. Jeżeli bowiem nie napotyka on na zdecydowany opór i reakcję ze strony Pańskiej narzeczonej, ani ze strony Pana, to rzecz oczywista, że rozzuchwala się coraz bardziej i pozwala sobie na coraz to agresywniejsze wystąpienia. Nie potępiam bezwzględnie Pańskiej narzeczonej, ale tłumaczenie się tym, źe nie chce ona wywoływać skandalu jest co najmniej niepoważne. Gdyby się czuła niewinną', wystąpiłaby ostro i dała owemu Panu taką odprawę, że odechciałoby mu się podobnych zakusów raz na zawsze. Tymczasem ona tłumaczy się, że musi to znosić ze względu na bezinteresowną pracę, jaką on wykonuje dla jej rodziny. Trudno, ale trzeba stwierdzić, że narzeczona nie jest w porządku, a Pan jest co najmniej... naiwny. Jak można, kochając kobietę, tolerować tego rodzaju stan rzeczy? Przecież jeżeli Pan o tym wszystkim wie, to powinien Pan zdecydowanie położyć temu kres, tym bardziej, że można to łatwo zrobić. Powinien Pan bezwzględnie udać się kłem na ŚwIecie... oprócz Miłosza i matuckny, dodała szybko. Wyjechała szczęśliwa, lecz z ciężkim sercem. Znalazła miłość, ale traciła matkę i dom i nie wiedziała, czy nie po raz ostatni oddycha powietrzem swej ziemi ojczystej i obejmuje matkę za szyję. Pisywała bardzo często ciepłe listy, nie skarżąc się nigdy. Niespokojny i porywczy jej charakter przebijał nawet z ich kartek. Rozwodziła się nad swym nowym domeitl^ nad ludźmi, z którymi się styka, nad postępami, jakie robi w językach hiszpańskim i angielskim, nad miejscami przechadzek i wielu innymi rzeczami. Rozpisywaniem się o nicli umiała zapełnić kilka stron. Choć Julia wyczytywała między wierszami listów Helenki ukrytą tęsknotę za ojczyzną, były one dla niej pociechą i czekała na nie z upragnieniem, niby dziecko na nową zabawkę. Jeśli Helenka nie pisała dłużej, Julia martwiła się i mizerniała, przygnieciona okropnymi obawami o ukochane dziecko, które żyło tak daleko od niej, aż na drugim końcu świata, skąd nie można usłyszeć żadnego, nawet najrozpaczliwszego wołania. W takie dni Paweł szukał dla niej rozrywki. Rozmawiał z nią, skierowując jej uwagę na ten, czy inny przedmiot, aby łatwiej zapomniała o kłopotach. Albo nakłaniał ją do pójścia na spacer, czy do kina; zawsze jednak droczyła się i tylko po usilnych naleganiach opuszczała domek. Poczekaj, mamusiu, przypomniał sobie kiedyś. Zbuduję ci radioodbiornik. To przecież wstyd, że go jeszcze nie mamy. Zbudowałem już do owego sąsiada i ostrzec go, że jeżeli nie pozostawi Pańskiej narzeczonej w spokoju to powie Pan wszystko jego żonie. I jeżeliby to ostrzeżenie nie odniosło pożądanego skutku, to powinien Pan to zrobić, oraz dać mu odpowiednią nauczkę, aby na przyszłość pilnował swojej żony i dzieci, a nie bałamucił młodych dziewcząt. Z drugiej jednak strony winien Pan więcej pilnować narzeczonej, jcct to dziewczyna młoda i niedoświadczona, to też łatwo może zrobić w życiu fałszywy krok, tym bardziej, że nie ma rodziców, którzyby czuwali nad nią i strzegli jej przed niebezpieczeństwami. Niech Pan nie zapomina o tym, że narzeczoną, zwłaszcza tak młodą, jak Pańska, trudno sobie wychować i urobić, trzeba wykształcić w niej charakter i nauczyć ją poważnie patrzeć na świat, tak, aby, wychodząc za mąż, zdawała sobie sprawę z obowiązków, jakie spadają na jej barki. Jeżeli Pan tego nie będzie czynił, to nigdy nie będzie Pan miał gwarancji, że żona jest w porządku, nie będzie Pan miął do niej zaufania, które jest kardynalnym warunkiem szczęśliwego pożycia. Humo\ EGZAMIN Ignaś wrócił z egzaminu z uśm iechniętą, zadowoloną miną. No, jak?... pyta zniecierpliwiony ojciec. --- Zdałeś? ' Nie... W ięc czemu masz taką zadow oloną minę? Bo z pośród tych, którzy nie zdali, ja n ajlepiej odpow iadałem na wszystkie pytanial NAD DUNAJEM Kanclerz Schuschnigg wygłosił wielką mowę program ow ą, w której wystąpił zdecydowanie przeciw projektom Anschlüsse Podobno doszedł do wniosku, że dla Austrii Anschluss to byłby Schluss. POZNAŁ GO Charlie Chaplin w ybrał się pewnego dnia na przechadzkę autem i przekroczył dozwoloną szybkość. Policjant zatrzym ał go, by spisać protokuł. O ile się nie mylę a rzekł przedstaw iciel w ładzy to już gdzieś widziałem pańską twarz. Możliwe... odparł skrom nie artysta. A widzi pan?.. zatrium fow ał policjant. Od razu wiedziałem, że pan był już karany!

7 \ M - la g ruf SIEDEM GROSZY" Str. t, 3W iw.ł WjTkoóto tmntóith Juafowefe, Miastem 16-tu mostów, zwanym z szlifierni, gdzie znów inne maszyny dukcję klocków. Wynalazkiem tym jest tego powodu Polską Wenecją jest wygładzają im spojone miejsca. Stąd specjalna glazura drzewa, która czyni Kalisz, położony malowniczo między części lalki są przenoszone do innej je idealnie gładkim, wykluczając przyodnogami rzeki Prosny. Po pamiętnym pożarze w okresie wielkiej wojny, gród sali, gdzie montuje się je w całość. Na tym jednak wędrówka lalki się tem wszelką możliwość skaleczenia się dziecka podczas zabawy. nadprośnlański zmienił się dziś najzupełniej. Czerwone dachy nowego Kalisza dumnie strzelają ku niebu, jak gdyby głosząc i gloryfikując pracę społeczeństwa, które zgodnym wysiłkiem zamieniło stos dymiących zgliszcz w piękne, nowoczesne miasto. Nie tylko jednak zewnętrzne oblicze Kalisza mówi o żywotności jego mieszkańców. Motorem życia wewnętrznego Y Di O miasta i czynnikiem jego rozwoju jest przemysł kaliski. Gród nadproś- J E L E Ń niański stał się kolebką polskiej koronki i polskiej zabawki. Te gałęzie Zabawki kaliskie w pięknych strojach regional nych. przemysłu rozrosły się tutaj. Kalisz zaopatruje w te artykuły cały polski ry SCHICHT nie kończy. Musi ona przecież nabrać Poza zabawkarstwem również i odpowiedniego kolorytu, rumieńców. przemysł koronkarski dąży szybkimi nek handlowy. czyste i skuteczne aż Czynność tą ępełniają rozpylacze pneumatyczne, które barwią całą lalkę. wojennym był on dostosowany do po do ostatniego kawałka krokami do rozwoju. W okresie przed Zabawka czy lalka przyczynia się do stworzenia podstaw bytu dla wielu Z kolei wędruje ona do innej sali, trzeb rynku rosyjskiego; obecnie musiał uszczuplić swą produkcję, nie rodzin robotniczych w Kaliszu. Ostatnie lata przyniosły olbrzymi rozwój gdzie jest upiększona. Maluje się tu cienie pod jej oczami, wprawia jej rzęsy, nadaje rumieńce, ozdabia ją włosakazuje i on ożywienie. mniej jednak w czasach ostatnich wy zabawkarstwa w nadprośniańskim grodzie. Zaopatrzone w nowoczesne urzą dobrobyt w Kaliszu i w całej Ziemi Ka ści rozwoju, to równolegle podniesie się mi, słowem staje się ona wreszcie podobna do buzi dziecięcej. stwo kaliskie uzyskają dalsze możliwo- Jeżeli koronkarstwo i zabawkardzenia techniczne kaliskie wytwórnie liskiej. (J) zabawek pozostają pod kierownictwem Wreszcie ostatni etap jej wędrówki artystów. Zabawki kaliskie zdobyły sobie rynek i uznanie nic tylko w kraju, to pracownia krawiecka, gdzie piękna lala otrzymuje powiewną sukienkę. Tak wystrojona, zabawka idzie do lecz i za granicą. Do tego zwycięskiego pochodu zabawek kaliskich przyczyniła się sztu pudła, aby później zachwycać oczy dziecka na wystawie sklepowej. ka, która śmiałym krokiem weszła w każdą dziedzinę naszego życia. Od zabawki wymaga się dziś estetyki, Ważne dla Katowic I okolicy I gustu i ładnego wykonania. Po Zaszczytnie znany w catej Polsce specjalista z długoletnią praktyką M. T1LLEMAN z K rakowa, ul. Szlak Nr. 39, w ynalazca nowego stawiono jej również wymagania, aby była higienicznie wykonana, praktyczna w użyciu i tania. je z najlepszym i najradykalniejszym skut systemu opatentowanych bandaży, stosujący Wszystkim tym wymaganiom umiała kiem na różnego rodzaju najniebezpieczniejsze sprostać zabawka kaliska. i najzastarzalsze Na czoło zabawkarstxya w Kaliszu wysunęła się produkcja lalek regionalnych. Przepukliny.Barwne stroje krakowianek, gó (ruptury) u Pań, Panów i dzieci na zlec. lek. naw et w w ypadkach, gdzie różnego systemu bandaże nie pomogty, rali, czy piękne pasiaki łowickie oryginalnością swą zdołały zaciekawić zagranicę. Kaliskie lalki regionalne za przyjeżdża do Katowic i będzie przyjm ow ał od m aja b. r. wędrowały nawet do Ameryki, budząc włącznie od godz. 2 5 pop. w Hotelu Savoy, ul. M ariacka 4 6; w SOSNOWCU od tam powszechny zachwyt pięknym kolorytem polskiego folkloru m aja włącznie od g. 2,30 5 po poi. w Hotelu C entralnym, 3 Maja 11. Proszę Kalisz wyrabia zasadniczo cztery żądać prospektów bezpłatnie z Krakowa. gatunki zabawek: lalki celulojdowe, z papier-mache, zabawki wypychane o- raz z drzewa (m. in. klocki do zabawy). Równie długą wędrówkę przechodzą Pójdźmy do wielkich sal fabrycznych, wszystkie zwierzątka wypychane: Lalki kaliskie w gabinecie kosmetycznym w których powstaje lalka celu- małpki, misie, konie i psy. Pokryte puszystym pluszem, zabawnym swym wy lojdowa. Maszyna pochłania wielkie płyty glądem będą rozśmieszały milusińskich. Prawda o Związku Sowieckim celulojdowe, które wyglądają jak duże Kolorowe klocki, z których dziecko budować; będzie pałace i inne fanta Ciekawa broszura inform acyjna arkusze tektury. Ciężkie tłoki wygniatają z tych płyt połówki lalek, które styczne gmachy, również wymagają następnie są spawane automatycznie żmudnej pracy robotnika. Agitatorzy Kominternu w Polsce terrorze w Rosji, o więzieniach sowieckich, o stosunku do religji. Nie pominął twierdzą zwykle, że nie należy wierzyć przy pomocy pary. Ostatnio przemysł kaliski dzięki temu, co pisze o Sowietach prasa kapitalistyczna''. Istotnie, prasa, będąca na wieckiej i wniosków, jakie z niebezpie również autor sprawy propagandy so Takie kadłubki lalek, jak również wynalazkowi p. inż. Henryka Szrajera ich główki, nóżki i rączki wędrują do udoskonalił w wysokim stopniu pro- usługach bankierów i karteli, nie może czeństwa komunistycznego trzeba wyciągnąć. być bezstronna, ale jest przecież także P. Słowik podkreśla mianowicie prasa niezależna, mówiąca śmiało prawdę konieczność przebudowy ustroju gospoblicyści kapitalistom i rządom, a są także pudarczo-społecznego i usunięcia krzyw d wybitnie lewicowi. Co oni sądzą oraz wyzysku. o Sowietach? Mamy w Polsce wiele prac o bolszeoraz Pożyteczne zestawienie ich poglądów wiźmie, ale omawiają one samą rewolucję, albo okres pierwszej piatiletki. zawiera świeżo wydana broszurka p. Tad. Słowika: Nie wierzmy kapitalistom. Prawda o Związku Sowieckim ". ki aż do kwietnia 1937 r. Wreszcie jest Broszura p. Słowika uwzględnia wypad Autor przytacza, co o dyktaturze Stalina najtańsza ze wszystkich tego rodzaju mówią Trocki, Gide, Citrine, Dorgeles i wydawnictw. Nie było dotąd wypadku, wielu innych, których nie można posądzić by broszurka taka kosztowała kilka gro o sympatie dla kapitalizmu. szy. A broszurka Prawda o Związku Wartość broszury p. Tadeusza Słowi Sowieckim"' (skład główny w Katowi Zabawki kaliskie pod znakiem zbrojeń ka zwiększa fakt, iż napisana jest bardzo jasno, przejrzyście i zrozumiale. 0 ~ mawiając np. sprawę zarobków w Rosji, autor nie ogranicza się do podania cyfry w rublach, bo toby czytelnikowi nic nie mówiło, lecz wyjaśnia, ile robotnik może kupić chleba, mięsa, masła etc. Rolnik znowu dowie się z broszurki p. Słowika dokładnie, jak wygląda nowa pańszczyzna, co to są sowchozy'1 i kołchozy', jakie znaczenie mają traktory i t. d. Bardzo interesujące są rozdziały q cach, Sekretariat Ch. Zw. Zawód., ul. Sobieskiego 11) kosztuje 8 groszy. Jest mała rozmiarami (32 str.), ale za to re-- kordowo tania. Broszurka p. Słowika zasługuje na jak najszersze rozpowszechnienie. Będzie w rękach każdego robotnika i chłopa kopalnią ^argumentów, gdy trzeba będzie zetrzeć się w dyskusji z jakimś obałamuconym przez komunistów towarzyszem pracyl

8 stf. 8 SIEDEM GROSZY N r » Ryszard Smith, marynarz z Westminsteru'w Kanadzie, należał do kadzi, którzy się nie mogąi zdobyć na odwagę wyznania swej ukochanej, że ją eto darz a uczuciem. Był za bardzo nieśmiały. Ujrzawszy kiedyś po raz pierwszy w pewnej kawiarni w małym miasteczku Coolkstown w Irlandii zachodniej małą szatymeczkę Phillis Turlington, kelnerkę, zakochał 'stię w niej na zabój. Oczywiście stał się codziennym bywalcem kawiarenki i uczęszczał do niej dopóty, dopóki okręt jego stał na kolfwicy,w porcie Cookstownu. Serce biło mu gwałtownie, ręce mu drżały, oczy mu błyszczały, lecz usta jego milczały... Pożerał wzrokiem piękną kelnerkę, nie w y jąkał jednak ani słowa, choć Philips u- śmiechała się do niego zachęcająco. (Wreszcie musiał odpłynąć, nie zdoławszy do przedmiotu swych marzeń po-wiedzieć nic więcej poza utartą formułką, którą się wygłasza zwykle, gdy się zamawia kawę. (W.czasie wędrówek po morzach.smith nosił obraz ukochanej w sercu. Często pisywał do niej listy, lecz ani jednego z nich nie odważył się wysłać. Nieśmiałość nie pozwalała mu na to. Wreszcie wpadł na niezwykły pomysł. Napisał list na kawałku pergaminu, który włożył do butelki; zakorkował ją szczelnie i wrzucił do morza. Treść listu była taka: K to ten list znajdzie, niech w yzw o li nieszczęśliw ego zakochanego. Chcę się o- żenić z panną P hillis T urlin g to n, keln erką w ka w ia rn i w zach o d n io -irla n d zkim m ia steczku C ookstow n, nie m a m jed n a k odw agi poprosić je j o rękę. P roszę je j w y siać ten list. Jeżeli będzie m n ie chciała, za m ęża, niech napisze pod adresem : R y szard S m ith, W estm in ster, K anada. Nie wiadomo, jak długo osobliwe pismo pływało po morzu, gdyż Smith nie napisał na nim daty. Wreszcie rybak Sven Jorgen z Krystiansundu na zachodnim wybrzeżu Norwegii wyłowił butelkę z listem i posłał pergamin pannie Turlington z radą od siebie, aby przyjęła 0- fertę małżeńską nieśmiałego młodzieńca. Smith miał szczęście. Phi ills Turlington była jeszcze nadal kelnerką w kawiarni i nie miiala żadnego konkurenta. Wzruszył ją ogromnie fakt, że zakochany marynarz z miłości do niej przeżył tyle u- dręk duchowych, to też wysiała do Westminsteru w Kanadzie list z zawiadomieniem, że przyjmuje jego propozycję. Smith, wróciwszy do domu, znalazł list panienki. Nieśmiałość jego ulotniła się jak kamfora. Napisał bezzwłocznie do uwielbianej dziewczyny obszerny list, w którym opisał jej długo i szeroko swoje udręki. Później wsiadł na najbliższy Sprzedaż tylko w paczkach. W ystrzegać się naśladownictwf okręt i odpłynął do Irlandii, gdzie porwał Phillis w objęcia. Oczywiście później odbyło się huczne wesele, po którym młoda para odpłynęła do Kanady, (m) V Ö L E F B I A Ł O S i S d & S p C t,.,,. sie.rdo.nt p l a m y, (7.¾lg l i s z a j e ^zmarszczki, u s u w a i o d m ł a d z a I m e t y n a 0.75 zł. kaw. t a - PolBlvna 2, zł. słoik Płyn - Palnlym 3, zł. but. sprzed, dróg. i apteki, szczu święci, jeżeli małpa ciągnie go za maszynowe i zaczęliśmy prać do hordy rękę w tarntę stroną, więc poszedł za arabskiej, by nie dopuścić jej do obozu, zwierzęciem. Po chwili znikł w krza- Arabowie nie zostali nam dłużni. Zago uciekła. Nie chciała odejść. Wtedy postanowił ją zastrzelić. Inni żołnierze jednak, którym zrobiło się żal biednego stworzenia, nie pozwolili na to. Każdy z nas dzielił się z małpą pożywieniem. I tak maszerowała z nami, dzieląc wszystkie trudy życia żołnierskiego. Arabowie nie dawali nam spokojju. Ponawiane przez nich bezustannie^ ataki wyczerpały nas bardzo, to też któregoś dnia rozłożyliśmy się obozem u stóp wielkiej góry, aby odpocząć. Był dzień, więc nie rozstawiliśmy posterunków. Jedni z nas spali, a inni grali w karty. Małpa pokusztykała w krzaki, aby sobie wygrzebać słodkie korzonki do jedzenia. Mało nas obchodziła, więc nie zwracaliśmy na nią uwagi. Nagle wybiegła z gąszczu, skoczyła do swego pana i zaczęła piszczeć. Złapała go za rękę i ciągnie legionistą w krzaki. Skrzeczenie małpy obudziło kilku kolegów. Zaczęli wołać: Psiakrew! Małpa spać nie daje! Mensel, zabij ją! Ale Mensel wyczuł, że cotś się w gą- W Afryce nie trudno złapać małpę, to 'też żołnierze Legii Cudzoziemskiej chwytają te zwierzęta i oswajają je. W koszarach w Sidi-toel-Abbes legionista Mensel miał także małpę, a że karmił ją i obchodził się z nią dobrze, stworzenie przywiązało się do niego i chodziło za nim, jak dziecko. Pewnego dnia Hen sei dostał przydział do 4-ej kompanii marszowej, która miała być wysłana do Maroka. Ponieważ małpa nie chciała rozstać się ze swym panem, żołnierz zabrał ją z- sobą na front. Znaleźliśmy się w Maroku. Dopóki my mieliśmy co jeść, miała i małpa, lecz gdy nam zabrakło jedzenia, Mensel musiał morzyć małpę głodem. Bił ją i wypędzał z namiotu, pragnąc, żeby od nie-,zaprow adziła go kach. Lecz jak prędko w nie wlazł, tak jeszcze prędzej z nich wybiegł i krzyczy na całe gardło: Do broni! Arabowie! Do broni, koledzy! Setki Arabów podchodzą pod nasz obóz! Zerwaliśmy się wszyscy na równe nogi, Ustawiliśmy piorunem karabiny w krzaki. wrzała gwałtowna bitwa. Górowaliśmy nad nimi stanowiskiem i techniką, to też nakładliśmy ich, jak much. Po godzinie uciekli. Przerwaliśmy ogień. Na szczęście nikt z nas nie był zabity, ani ranny. Kapitan, mając wreszcie chwilę wolnego czasu, mógł zapytać Hensla jakim cudem dostrzegł Arabów. Wezwał go do siebie i mówi: Tobie mamy do zawdzięczenia, boś zobaczył Arabów! Mój kapitanie, odparł legionista nie mnie, tylko mojej małpie. Ona zauważyła Arabów, przybiegła do mnie, złapała mnie za rękę i zaciągnęła mnie w krzaki. Tam stanęła i nie chciała iść dalej. Rozejrzałem się, dostrzegłem Arabów, więc co tchu popędziłem do kompanii i zrobiłem alarm. Otoczyliśmy kołem oficera i Hensla ł przysłuchiwaliśmy się bacznie ich rozmowie. Małpka stała przy swym chlebodawcy i patrzyła w twarz kolejno to jemu, to kapitanowi, jak gdyby rozumiejąc, co mówią. Wzruszony dowódca ujął w dłoń łapkę małpy i powiada: Moje miłe zwierzątko! Tyś watowało życie co r - ' miej kilku z nas! = Podniósł ją, pccał v. :?, i zwracając się do kompanii, oświadczył: Nie wolno tej małpie zrobić najmniejszej krzywdy! Zgłoszę wniosek o przyznanie jej odznaczenia wojskowego! Kompania, baczność! Zawiadamiam was, żołnierze, że legionista Mensel, którego w tej chwili mianuję kapralem, będzie również podany do medalu za waleczność. Kompania, spocznij! Od tej pory małpa miała u nas raj. Dziwna to była małpa. Odróżniała na pierwszy rzut oka Europejczyków od Arabów, których nienawidziła. Jeżeli któregoś spotkała, nabierała w łapkę piasku i zasypywała mu nim oczy. Widocznie, wiedziała, że to nasz wróg. Lubiliśmy to stworzenie coraz bardziej i dbaliśmy o nie, jak o oko w głowie. Była razem z nami w Maroku przez 18 miesięcy. Gdy wróciliśmy do garnizonu, cały pułk dowiedział się o dzielności małpy Hensla. Generał Rollet odkupił ją od niego i trzymał ją w ogrodzie swego domu. Niczego jej tam nie brakło. (Opracował do druku W. M. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by Polonia, Katowic

9 N r ' SIEDEM GROSZY- 4 Książę Sasza Sergiejew rozbił niewątpliwie niejedno przykładne stadło małżeńskie. Saszeńka od dwóch tygodni był ulubieńcem całej żeńskiej, bawiącej się i nudzącej beztrosko stolicy. Niewątpliwie, do powodzenia tego przyczynił się, obok bezspornej urody Saszeńki spotęgowanej egzotycznością, również jego dar spirytystyczny. Bo Sasza obcował nie tylko z pięknymi kobietami. Był on podwójnym wybrańcem bogów, gdyż jego koligacje i stosunki rozciągały się również na świat duchów, w którym czuł się tak dobrze i obracał się z taką łatwością i wdziękiem, jak w salonie pani pułkownikowej. Wybredny smak i ścisła selekcja towarzyska Saszy odnosiła się również i do duchów. Przestawał z samą arystokracją. Dlatego Sasza był rozrywany. Bladły przy nim różne gwiazdy ekranu i ringu. Była moda na Saszę. Oczywiście wybrane grono wtajemniczonych, biorące udział w seansach spirytystycznych, składało się niemal wyłącznie z pań, żądnych, obok widoku Saszy, również i niecodziennych wrażeń duchowych. Znudziła się już jednak paniom rodowa arystokracja z tamtego świata; przestał intrygować car Mikołaj II., nie wzbudzała dreszczyków caryca Katarzyna. Nawet lubieżny Rasputin przestał być atrakcją. żądano czegoś nowego. Doszło do tego, że pani pułkownikowa na urządzonym u siebie ostatnim seansie spirytystycznym, na którym Ludwik XIV, z całą bezpretensjonalnością zabrał na pamiątkę platynowy zegarek pani komisarzowej wręcz oświadczyła, iż głowy koronowane są stanowczo źle wychowane I SJrsioają inklinacje kleptomańskie, a w Ogóle są mało zajmujące. Początkowo nastąpiła mała konsternacja, bo przecież platynowy zegarek czy kolia brylantowa to drobiazgi dla głów koronowanych: nie można brać im za złe tych królewskich kaprysów... Kiedy jednak pani dyrektorowa wspomniała o złotej papierośnicy, zabranej na pamiątkę przez Rasputina, a pani radczyni o sznurze pereł ( dobrze, że mąż o nich nie wie... ), pożyczonych przez markizę Pompadour, i gdy w końcu pani naczelnikowa napomknęła o pięciuset złotych, które utonęły w kieszeni zmarłego niedawno Rotschilda ( patrzcie państwo taki milioner... ) wybuchła burza. Wszystkie panie orzekły zgodnie, że z koronowanymi i dolarowymi głowami trzeba skończyć. Sasza bronił rozpaczliwie swoich klientów, tym razem jednak był osamotniony. Nie mogła mu przyjść z pomocą nawet Wiera Pawłowna,z urodzenia księżna, a z zawodu cudowne medium Saszy, gdyż natychmiast po seansie wychodziła szybko, a Sasza tłumaczył ją zmęczeniem i wyczerpaniem. Cóż było robić! Sasza zobowiązał się wypowiedzieć kontrakt ukoronowanym i udolarowanym głowom. Ale kogo na ich miejsce zaangażować? Rozwinęła się ożywiona dyskusja. Repertuar, po wyeliminowaniu postaci historycznych, okazał się bardzo ubogi. Padały różne nazwiska, lecz okazywało się, że osoby te jeszcze żyją... Kilka pań głosowało zgodnie za Rudolfem Valentino, gdyż on, jako stuprocentowy gentleman, daje przynajmniej gwarancję solidności. Sasza jednak zaoponował. Valentino wychodzi bard-o blado, a poza tym po śmierci jest bardzo brzydki... By się więc do boskiego Rudi nie rozczarowywać, panie po krótkiej dyskusji zrezygnowały z niego. W końcu pani Komisarzowa zaproponowała Sherlocka Holmesa. Znowu konsternacja i protesty. Najgłośniej oponował Sasza, bo przecież panie nie mogą zadawać się z byle detektywem. Sprawę rozstrzygnęła pani pułkownikowa: Uważam, że pomysł jest świetny i że będziemy mogły wspaniale się ubawić... Jeśli Sherlock Holmes był naprawdę takim genialnym detektywem, to powinien odnaleźć wszystkie zaginione na seansach rzeczy. Oczywiście chodzi tylko o zabawę... Wniosek, pomimo perswazji i gorących protestów Saszeńki, przeszedł jednomyślnie. A więc zapraszam państwa w imieniu Sherlocka Holmesa na jutrzejszy seans! pożegnała pułkownikowa, śmiejąc się, swoich gości. Hallo, czy komenda policji?... Poproszę gana inspektora... Przy; telefonie?.,. Dzień dobry!... Nie zapomnij pan, inspektorze! Dziś o ósmej, na seansie... Po występach kilku pomniejszych duchów, które zabrały na pamiątkę różne Te nowe fyny agarafóm dla podróży i fotograf]i sportowej na korzystnych warunkach do nabycia we firmie Zaźatiajtie n aty chm iatt nowego k atalo g u. programu. Wszyscy z napięciem oczekiwali zjawienia się Sherlocka Holmesa. W tej chwili skrzypnęły lekko drzwi. (Zawsze podczas seansu były zamknięte). G p ty k D y p lo m. K a t o w i c e, ś w l a n a 1 3. drobiazgi ( żeby genialny detektyw miał Kto to? zapytał dziwnie zmieniopole do popisu... ) nastąpiło clou nym głosem Sasza. I V * w m W pełnej napięcia ciszy rozpoczął się seans spl rytysfyezny.. E R B A U W związku z obowiązującym nowym cennikiem sprzed aj emy O ry g in aln y h e r b a te m dw ską O. P w skrzynkach po 5 kg. za zaliczeniem oocztowym po «nie 40 za Ü kg. netto bez doliczenia jakichkolwiek kosztów. Zamówienia będą wykonane kolejno. BEZPOŚREDNI I M P O R T H E R B A T Y S i t u m fi a l t a n w B. me er s B* fi fi S S g u G D Y N I A. Paczka 5 kg wynosi Gatunek Dobry i tani z l. *2 /2. herbaty gatunek herbaty FRANKO sklep. gwarantowany. przysparza klientów. P rzed sądem w B altim ore sta n ą ł czterdziestoletni kaw aler, w łaściciel fab ry k i i m i lioner S tan P atty, zn an y dobroczyńca. P o licja am ery k ań sk a p rzyłap ała go na k rad zieży i odprow adziła go do sądu, przed k tó ry m m iał odpow iedzieć za popełnioną przez siebie zbrodnię. O skarżony nie w y p ierał się w iny, lecz nie ch ciał w yjaw ić, jak ie pobudki popchnęły go do tego czynu. A kt o sk arżenia zarzucał m u aż 17 kradzieży z w łam a niem. H czasie rewizji, przeprowadzonej w w illi aresztow anego, znaleziono dokładny spis w szystkich p opełnionych przez niego kradzieży w raz ze szczegółow ym w yliczeniem okoliczności, w ja k ic h zostały d o k o n a ne. Sędzia nie w iedział, co począć, gdyż na rozpraw ę nie przy b y ł ani jeden z poszkodow anych. W końcu odroczył rozpraw ę i k a zał sprow adzić dw ie osoby z grona okradzionych. Pierwszy stanął przed jego obliczem dy- To ja, Sherlock Holmes odpowie-* dział grobowy głos. Wśród pisku wystraszonych pań (było oczywiście zupełnie ciemno), dały się słyszeć szamotania. Potem zabłysło nagłe światło. To pan?!... padło z kilku ust równocześnie zdziwione pytanie na widok znajomego komisarza. Sherlock Holmes we własnej osobie... Tylko źle się nasz Holmes spisał, bo duchy uciekły! dodała pułkownikowa. Teraz dopiero zauważono, że nie ma ani Saszy, ani cudownego medium. Duchy nie uciekną. Nie lubią one światła, a jeszcze bardziej łańcuszków odparł komisarz, wręczając paniom różne skonfiskowane duchom drobiazgi, złożone w banku duchów", którego dyrektorem była księżna" wiera Pawłowna, cudowne medium księcia Saszy Sergiejewa. Otwarły się drzwi i czterej agenci policji tajnej wprowadzili skutych w kajdanki Wierę i Saszę. Damy zaczęły piszczeć z emocji. Moi ludzie czekali już na nich na dole! wyjaśnił uprzejmie komisarz. Przedstawiam paniom Iwana Popowa, złodzieja 1 oszusta międzynarodowego, który był dorożkarzem w Moskwie i wspólniczkę jego, Nataszę Miszurinównę, pannę lekkiej kondycji... Pani mecenasowa zemdlała, a pani doktorowa dostała spazmów. re k to r b an k u, z któ reg o P a tty u k ra d ł dolarów. D rugą o fiarą b yła dam a z n a jle p szego tow arzystw a, k tó re j fa b ry k a n t w y k ra d ł z tre z o ru diadem b ry lan to w y, w a rto ści dolarów. Lecz to, co obie o fiary zeznały, n ie w n io sło w cale św iatła do Spraw y. D y re k to r B an k u City p a n C alm ośw iadczył m ianow icie, że nie wie, k to o g rab ił k asę in sty tu cji i że w łaściw ie o ra b u n k u nie m oże b y ć m ow y, gdyż n a z a ju trz po w łam an iu o trzy m ał od B an k u N arodow ego w D etro it nie tylko całą u k rad zio n ą sum ę, ale i odszkodow anie za dw ie now e k a sy pan cern e, k tó re złodziej uszkodził, a w d o d atk u dolarów ty tułem w y nagrodzenia za krzyw dę, w yrządzon ą bankow i. Z eznanie sw oje zakończył zdaniem, że p ra g n ą łb y bardzo, aby złodziej, k tó ry o k rad ł b an k, złożył in sty tu cji w izytę je szcze k ilk ak ro tn ie. Z eznanie to w yw ołało oczyw iście ogrom ną sensację. Nie m niej sensacyjne było zeznanie i drugiej o fiary, p ani E w eliny H enderson. W sk u tek w łam an ia nie p o niosłam żad nej szkody, zeznaw ała dam a. P rzeciw nie, w k ilk a dni po w y p adku o trzy m ałam sw ój diadem, w yczyszczony i n ap raw io n y, ułożony w now ym pudle. O prócz tego złodziej p rzy słał m i k asetę stalo w ą najnow szej k o n stru k cji, n ad ają cą się doskonale do p rzechow yw ania klejn o tó w, a jak o odszkodow a nie za strach, k tó ry p rzeżyłam po k rad zieży b ry la n t 28-karatow y. D opiero po ty ch zeznaniach o skarżony p ostan o w ił zab rać głos. O św iadczył, że ju ż od m łodości czuł pociąg do niebezpiecznych przygód aw an tu rn iczy ch. P rzeczy tał m nóstw o pow ieści d etek ty w n o -k ry m in aln y ch, uczył się przez dw a lata u pew nego w łam yw acza w C hicago i złożył egzam in z n ab y ty ch w iadom ości w p rak ty ce. O dw iedził w nocy w chara k te rz e fach o w ca z górą sto dom ów, ban k ó w i rezydencji bogaczy, przy czym w padło m u w ręce dolarów. Ł u pem jego stały się rów nież klejnoty, w a rto ści dolarów. N igdy je d n a k nie zrpbił nikom u n a j m niejszej krzyw dy. W szystkim poszkodow a nym pozw racał skradzione przedm ioty, obdarow yw ując ich przy tym doskonałym i u rz ą dzeniam i alarm ow ym i przeciw ko w łam an io m i różnym i dro b n o stk am i ty tu łem odszkodow ania za w yrządzoną im krzyw dę. K rad ł tylko z zam iłow ania do przygód... Poniew aż p raw o am ery k ań sk ie opiew a, ii istotnym elem entem ra b u n k u i k rad zieży jest zły zam iar skrzyw dzenia kogoś, sędzia był zm uszony po ro zejrzen iu się w ustaw ach' i po głębokim nam yśle... uw olnić m ilionera, k tó ry k ra d ł i rab o w ał jak dżentelm en, w y łącznie z zam iłow ania do kradzieży. Rzecz p ro sta, że gdyby w szyscy złodzieje byli tacy, ja k P atty, n ik t by nie oponow ał p rzeciw ko ich w izy to m, a policja m iałaby niewiele roboty, Jm>

10 G f o 4, k t ó r e g o - [j m m m v j a r m M t pieczęci i godeł. Traktat Wersalski podobnie, jak i wszystkie umowy średniowieczne, jest pisany ręcznie; nic nie wskazuje na to, że w czasie, gdy go zawierano, druk i maszyny do pisania były już znane. Styl historycznego dokumentu jest również niezwykły. Traktat rozpoczyna się od zdania:, Raymond Poincare, prezydent Republiki. Francuskiej, pozdrawia wszystkich, którzy ujrzą ten dokument... Poincare umarł przed kilku laty, lecz gdy się patrzy na dokument, wydaje się człowiekowi, iż pochodzi on z bardzo dawnych czasów... Na Traktacie Wersalskim widnieją również podpisy dwóch delegatów polskich na konferencję pokojową: Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Nie wszystkie przechowywane w archiwum dokumenty są zaopatrzone w pieczęć urzędową Republiki Francuskiej, która spoczywa stale w srebrnej szkatule. Możw r 8 m aja w N aarden w H olandii nastąpi uroczyste otw arcie odnowionego i ozdobionego artystycznie kościółka, w którym d. 22 listopada 1670 roku został pochowany słynny pedagog cłeski Jan Komeński. Grobu jego szukano napróżno przez dwieście lat. Dopiero w r uczeni holenderscy stwierdzili- li prochy Komeńskiego spoczywają w byłym kościółku walońskim, który na początku XIX stulecia został zam ieniony na budowlę świecką i stał się częścią składową koszar. W r rząd holenderski oddał kościółek w dzierżawę wieczystą państw u czechosłowackiemu. Budowlę przyw rócono do stanu pierwotnego wedle projektu architek ta holenderskiego Slothouwera. Przed dw om a laty prace restauracyjne zakończono. Następnie zabrano się do ozdobienia w nętrza kościółka wedle projektu architekta czechosłowackiego Machonia. Zaopatrzono je w piękną kratę kutą z 8-ma scenami z życia Komeńskiego, będącą dziełem prof. H orejca i w 7 wielkich w itraży prof. Bendy. Jan Amos Komeński, z łacińska zwany Comenius, urodził się w r w Niwnicy, ko- roku przed nowym prześladow aniem opuścił ojczyznę i osiadł w Lesznie; tu Wziąwszy na siebie zarząd gim nazjum oddał się studiom dydaktycznym. W tym czasie (1629) napisał: Janua linguarum (Leszno, 1631), dzieło w którym wskazał drogę do racjonalniejszego nauczania języków w ogóle, a zwłaszcza łacińskiego; dzieło to, przełożone wkrótce na wiele języków, zjednało mu ogólne uznanie. W r w ybrany został za seniora Jednoty. Sława, jakiej używał, sprawiła, że wiele n aro dów starało się go do siebie przyciągnąć. Na wezwanie parlam entu angielskiego przybył (1641) do Londynu, skąd w krótce w yjechał z powodu wojny domowej i udał się do Szwecji, gdzie kanclerz O xenstierna powierzył mu plan organizacji szkół szwedzkich. Zajęty w ykonaniem tego, oraz ułożeniem książek szkolnych, przebywa! 6 lat w Elblągu r. powrócił do Leszna, powołany po śmierci W aw rzyńca Justina na biskupa Jednoty. W r na wezwanie ks. Zygmunta Rakoczego udał się do W ę gier; tu w Szaros Pataku urządził szkołę podług swych idei i napisał kilka dzieł szkolnych, a między innymi Scola ludis (t. j. Szkoła ja ko zabaw a ) i słynny Orbis pictus (Norymberga, 1658), pierwsze dzieło obrazkow e dla dzieci, często w ydawane i naśladowane. Po śmierci Rakoczego powrócił (1645) do Leszna, niedługo tu jednak zabawił. W czasie wojny szwedzkiej, sądząc, że wychodźcy czescy za spraw ą Szwedów powrócą do ojczyzny i nie sprzyjając przy tym Polakom jako katolikom, źle odpłacił się przybranej ojczyźnie, łącząc się z jej wrogami. Leszno, oblężone przez wojsko polskie, za namową Komeńskiego stawiło opór, za co po wzięciu zostało spalone. Komeński ponownie utracił swe książki i rękopisy, między innym i 1 m ateriały do słownika Czeskiego, które Zbierał blisko 20 lat, i schronił się na Śląsk, skąd udał się do Amsterdamu. Tu na wezwanie senatu amsterdam skiego zebrał wszystkie swe prace dydaktyczne i wydał pt. Opera didactica om nia (4 t., 1657). N astępnie popadł w mistycyzm, owocem czego było Lux in tenebris (1657). Zm arł w roku 1670 w Amsterdamie, a pochow any został w N aarden. Przez swe prace dydaktyczne Komeński stał się prawdziwym reform atorem szkół i wy- JKfcXtTM. K arta tytułow a dzieła Komeńskiego pt. Vestlbolum rerum z r chowania w połowie XVII w.; był on przeciwnikiem przym usu, żądał nauki rzeczy zam iast wykładu słownego, poglądowości, wychowawczego wpływu nauki, wprowadził do szkoły nauki realne i przyrodnicze; pierwszy dom agał się także, żeby dzieci uczyć na podstawie języka ojczystego. Pragnąć należy, aby władze czechosłowackie realizow ały w całej pełni w śród m niejszości polskiej na Śląsku Cieszyńskim ostatni ze wspom nianych postulatów Komeńskiego: n au kę dzieci na podstawie ich języka ojczystego. JAN AMOS KOMEŃSKI f t ] ch i wum z ł o z o n e z 9 5 * r o m o w ło W ęgierskiego Brodu. Ukończywszy SzRoły w Herbornie, od 1612 roku studiow ał teologię na uniw ersytecie heidelberskim, następnie w roku 1614 odbył podróż po H olandii i Anglii. Pow róciwszy tegoż roku na Morawy, został przełożonym szkoły brackiej w Przerowie; w roku 1616 wyświęcony w Jednocie na duchownego, od ro ku 1618 był rektorem szkoły i kaznodzieją zboru w Fulneku, gdzie podczas rabunku m iasta przez w ojska hiszpańskie (1621) stracił cały m ajątek, oraz zbiór książek i rękopisów. W tym czasie rozw inęła się w Czechach katolicka reakcja i dla Komeńskiego jako duchownego protestanckiego nastała epoka prześladowań. W skutek tego wespół z innym i braćm i czeskimi schronił się pod opiekę Karola z Żerotina, którego był zmuszony opuścić (1624). Przez czas jakiś ukryw ał się po lasach ł górach; w roku 1623 w interesie Jednoty odbył podróż do Polski, a wróciwszy przebyw ał u Jerzego Sadowskiego. W 1628 X fiiik a Staruszek Silva Salles, zamieszkały w Rio de Janeiro, był geniuszem finansowym, który umiał zarabiać pieniądze i pożyczać je na lichwiarskie procenty. 2 tego powodu oczywiście nie miał wcale przyjaciół; przeciwnie było bardzo wielu ludzi, którzy pałali do niego zemstą. Silva Salles był także ogromnie skąpy. Skąpstwo jego sięgało tak daleko, że nie miał służącej ani posługaczki, aby im nie pła.cf. Biuro jego znajdowało sję w tytoęj części brudnej kamienicy. Choć stała w nim kasa, była zawsze otwarta, aby każdy mógł widzieć, że nie ma w niej pieniędzy. Pewnego dnia Salles został zamordowany. Ktoś przebił go sztyletem. W biurze panował wielki nieład: wszędzie leżały porozrzucane weksle i kwity. W księgach handlowych zmarłego zamiast nazwisk figurowały tylko zagadkowe znaki i notatki. Policja brazylijska znalazła w biurze również wiele listów z pogróżkami, te jednak niewiele jej powiedziały. Z początku detektywi nie mogli znaleźć niczego, coby ich naprowadziło na trop zbrodniarza. Dopiero przeprowadzając skrupulatne poszukiwania, znaleźli na podłodze szpilkę. Wśród licznych pa~ Nazwa Quai d'orsay jest znana w całym świecie, tam bowiem mieści się siedziba francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Lecz nikt prawie nie wie, iż w osobnym skrzydle tego ministerstwa znajduje się również kolekcja dokumentów, która należy do najcenniejszych zbiorów historycznych tego rodzaju. W kolekcji tej znajdziemy mianowicie nie tylko wszystkie umowy, lecz i tajne traktaty, które Francja zawarła w ciągu stuleci. Nic dziwnego, że stanowią one pierwszorzędne przyczynki do dziejów zarówno tego kraju, jak i całego świata. Niełatwo jest uzyskać pozwolenie na zwiedzenie tego wydziału ministerstwa, 'X & x d m o d n i a r x a s kietów weksli tylko jeden nie był spięty szpilką. Dlaczego? Szpilka dowodziła, że zbrodniarz u~ wolnil się od swego długu w taki sposób, że zamordował lichwiarza. Policja zaczęła więc porównywać płatne jeszcze weksle z notatkami w księgach handlowych. Wszystkie notatki zgadzały się co do joty z wekslami, z wyjątkiem jednego, opiewającego na 580 milrejsów. Teraz już wiedziano, jaką sumę morderca był winien lichwiarzowi. Z boku konta znajdowała się w książce buchalteryjnej uwaga: Zabliźnione ucho"'. Widocznie uszy złoczyńcy musiały mieć jakiś charakterystyczny znak, gdyż uwaga w księdze handlowej najwyraźniej miała pomóc lichwiarzowi do rozpoznania dłużnika. Policja zaczęła szukać gorączkowo ludzi z podejrzanymi uszami. Po kilku dniach morderca był już aresztowany. Miał na uchu bliznę po ranie, zadanej nożem. Z początku usiłował się wypierać Później jednak w ogniu krzyżowych pytań załamał się i przyznał się do winy, wskutek czego stanie wkrótce przed nhliczem sprawiedliwości, (m) gdyź od czasu zaginięcia ważnego dokumentu historycznego, mianowicie wypowiedzenia w roku 1914 Francji przez Niemcy wojny, kontrolę zaostrzono jeszcze bardziej. Dostępu do archiwum tajnego bronią potężne drzwi stalowe, których mechanizm zna tylko dyrektor wydziału. Wyglądem swoim drzwi te przypominają stalowe ściany w podziemiach Banku Francji, w których spoczywa złoty skarb państwa. Nie należy się temu dziwić, gdyż zbiory archiwalne przedstawiają również wartość wielu milionów franków. W archiwum znajduje się ogółem tomów. Są one rozmieszczone na kilku piętrach gmachu w porządku alfabetycznym. Zaczynają się od Afganistanu, a kończą się na Jugosławii, gdyż w języku francuskim nazwa tego kraju zaczyna się od litery Y. Najstarszy dokument tajny, znajdujący się w zbiorach, pochodzi z roku Jest to umowa, zawarta przez króla Jakuba z Majorki z hrabią de Foix, a ustalająca granice republiki Andorry. Jest tam również umowa z Troyes, nazywana przez naród haniebnym traktatem", gdyż na podstawie jej warunków Karol IV musiał uznać króla angielskiego za swego następcę. Oryginał Westfalskiego Traktatu Pokojowego, wskutek zawarcia którego zakończyła się Wojna Trzydziestoletnia, należy do pereł archiw n. Uważano go do niedawna w ogóle za najcenniejszy ze wszystkich w kolekcji, gdyż na żadnym innym dokumencie nie ma tylu podpisów, pieczęci i herbów państwowych poszczególnych krajów, jak na nim. Dopiero Traktat Wersalski usunął go na drugie miejsce, gdyż widnieje na nim jeszcze więcej podpisów, na tam również zobaczyć pieczęć króla an«gielskiego Jerzego V. Na jednej stronie pie«częci jest przedstawiony monarcha na tro«nie ze wszystkimi insygniami władzy królewskiej. Na odwrotnej stronie pieczęci król widnieje w mundurze admiralskim, w chwili, gdy stoi na mostku kapitańskim okrętu wojennego. W specjalnym oddziale mieszczą się dokumenty prywatne królów francuskich. Jest tam również umowa ślubna, zawarta pomiędzy delfinem Francji Ludwikiem i Ma«rią Antoniną, zaopatrzona we francuską pieczęć królewską i w pieczęć cesarzowej austriackiej Marii Teresy, matki Marii Antoniny. Ujrzymy tam również list miłosny Henryka IV do Katarzyny de Medici, Wreszcie znajdziemy i kilka dokumentów, podpisanych przez Napoleona I. Z podpisów jego można wysnuć wnioski o zmianach, jakie zachodziły w jego charakterze. Jako Pierwszy Konsul podpisywał dokumenty nazwiskiem Bonaparte". Jako cesarz podpisywał się najpierw Napoleon", później Nap", a w końcu zamiast podpisu stawiał tylko samą literę N, podkreślając ją energiczną kreską. W innej sali są przechowywane dokumenty, zawierające dokładne ustalenia I opisy granic wszystkich terytoriów, należących do Francji. Każda piędź ziemi francuskiej jest tam wymieniona z dokładnością do jednego metra. Od czasu, gdy Francja stała się państwem kolonialnym, kolekcja ta wzrosła wydatnie. Wreszcie jest tam sekcja, przypominająca silnie oddział czekowy jakiegoś banku, gdyż w sali tej są przechowywane podpisy wszystkich cudzoziemskich mężów stanu i listy uwierzytelniające wszystkich ambasadorów i posłów, akredytowanych przy rządzie francuskim. Najcenniejszym z tych pism jest niewątpliwie list uwierzytelniający, wystawiony przez króla syjamskiego, jest on bowiem napisany nie na arkuszu papieru, czy pergaminu, lecz na cienkiej płycie złotej, na której jakiś egzotyczny grawer wyrył artystycznie wzorzyste litery, (m) / I 0 v m 9 f e f i e d e m Q v & s m m * '

11 N r «S I E D E M G R O S Z Y " Stf. 11 C hmamr' ^ T n A A M y C - J i g J / A t N a murach" P a ry ż a zaroiło się od p la k a tów, n a k tó ry c h w idnieje k ap elu sz słom kow y, a p o d nim... w ysunięta d o ln a w arga. O b w ieszcza on publiczności p ary sk iej, że M aury cy C hevalier, w ystąpiw szy w k ilk u n o w y ch film ach 1 odpocząw szy przez cały ro czek, w ra c a do m u sic-hallu..w ielka rew ia w C asino de P a ris, nosząca ty tu ł: P a ry ż w śró d u ciech jest n ielad a p rzy n ętą d la w szystkich, k tó rz y p rz y ja d ą n a w ystaw ę do stolicy F ra n c ji. Ä rew ia ta w ra c a w idzom p o długich la ta c h tego sam ego sam ego Chev aliers, k tó reg o C asino de P a ris w ychow ało 1 przygotow ało do w y jazd u do H ollyw oodu. W ielk a rew ia, k tó ra będzie g ran a przez cały czas trw a n ia w ystaw y, sk ład a się z dw u części. W p ierw szej z n ich w y stępują dziew częta w bard zo sk ąp y ch stro ja c h. Nic dziw nego, iż ta p a rtia p ro g ra m u cieszy się n iezw ykłym pow odzeniem w śró d starszy ch p a nów i cudzoziem ców. W drugiej części p a n u je niepodzielnie szeroki, serdeczny uśm iech C hevaliera, to też cieszy się ona p ełn y m su k cesem w śró d p ary żan ek. Gdy się m a rozpocząć d ru g a część rew ii, ciekaw ość i niecierpliw ość w idow ni w zrasta. N a pierw sze jej obrazy publiczność p a trz y z roztarg n ien iem. W reszcie o rk ie stra m ilknie, a na p u stą scenę sp ły w a p rzejrzy sta k u rty n a, n a k tó re j w y h afto w ane ja sk ó łk i tw o rzą w ielk i m o n o g ram C hevaliera, sk ładający się z lite r M. C.. D w ie jask ó łk i, szybujące nad obłokam i, trz y m a ją w dziobkach k ap elu sz słom kow y C hevaliera. Ale poniew aż pierw sze jask ó łk i nie czyn ią w iosny, a ty m m n iej nie m ogą uczynić UROCZE letnisko między Babią Górą i Pilskiem Dzienne utrzym anie 3.70 zł. Inform acji udziela Huźnik, Koszarawa, poczta Hucisko oraz Settnik Chorzów III, telefon UJSOŁY to idealna miejscowość w ypoczynkow a między górami Lipów ką i Munsotym. Dzienne utrzym anie 3.50 zł. Inform acji udziela Cąbik Ujsoły, stacja Rajcza SPÓLNIKA a gotówką ewentl. w spółpraca do składu mieszanego poszukuję. Zgłoszenia pod K opalnia Siedem Groszy ZŁ. poszukuję na pierwszą hipotekę, dam 10%, łw ro t według umowy. Zgłoszenia do Siedmiu Groszy pod 21G8d Za wypożyczenie 2500 zł. dam m aszynę do pisania jako procent. Chorzów II, 23 czerwca 11 sklep POSZUKUJĘ na I hipotekę do zł. W artość w H ajdukach. O ferty Siedem Groszy Chorzów pod Pewność p a»- i r a W IELK I w ybór bogatych pań panów pragnących wyjść za m ą i ożenić się poleca G. Brych Katowice, M łyńska 22 I p KUPIEC sam odzielny 34-letni, poszukuje panny uczciwej i pow ażnie m yślącej w celach m a trym onialnych. Oferty z fotografiam i kierow ać Siedem Groszy Mysłowice pod 9/ TRZECH przem ysłowców dobrze sytuow a nych do lat 40, pragną poznać sym patyczne p a nie, cel: małżeństwo. Zgłoszenia z fotografią (za zw rot ręczą słowem honoru) Siedem Groszy Bielsko T ulipany Ka w a ł lat 27 z dobrym charakterem, p ra cujący sam odzielnie, posiada duży dom, pragnie zapoznać pannę posiadającą 5 6 tysięcy złotych gotówki dla pow iększenia przedsiębiorstwa. Zgłoszenia proszę kierow ać do Siedmiu Groszy pod Sam odzielny KAWALER lat 42, posiadający nieruchom ość i interes, poszukuje panny do lat 35 z dobrym Wychowaniem i odpow iednią gotówką, w celu m atrym onialnym. Oferty proszę z fotografią do Siedmiu Groszy pod 2163d WDOWIEC lat 45 z stałą pracą, poszukuje panny lub wdowy do lat 45. Cel m atrym onialny. O ferty do Sicdnjiu Groszy pod Ożenek K a w a l e r lat 30, niebrzydki i sympatyczny dżentelm en, poślubi pannę, wdówkę do lat 28, sam odzielną i niezależną, która dopomoże dla wspólnego dobra w założeniu własnego ogniska domowego i dobrobytu. Zgłoszenia Siedem Groszy Chorzów pod Kupiec D w ó c h kaw alerów 35 i 40 lat katolicy, poszukują panny lub wdowy celem ożenku. Oferty Siedem Groszy Chorzów god,,d. B, 683, 4740 słynnego arty sty, C hevaliera, na deskach sceny u k azu je się n ajp ierw k ilk a dziew cząt, o- czyw iście w słom kow ych kap elu szach n a głow ach, k tó re m a ją za zadanie jeszcze b ard ziej w yśrubow ać zniecierpliw ienie, zaciekaw ienie i napięcie publiczności i przygotow ać odpo- CHEVALIER W KARYKATURZE w lednią atm osferę do w y stąp ien ia n ajw ięk szej dziś p ary sk iej gw iazdy rew iow ej. '(p) Przed kilku tygodniami przewieziona została z więzienia kobiecego w Fordonie do więzienia karno-śledczego w Poznaniu, bohaterka smutnego procesu we Lwowie, Rita Gorgonowa. Podczas odbywania przez Gorgonową kary więziennej w Fordonie, lansowane były pogłoski, że zachowuje się ona niepoprawnie oraz, że jest krnąbrną. Otóż pogłoski te, jak się obecnie okazuje, nie potwierdzają się, gdyż Gorgonowa zachowuje się ku zadowoleniu włajtz więziennych. Zarząd więzienia w Fordonie, po krótkiej izolacji w osobnej celi, zatrudniał ją w więziennych warsztatach kilimiarskich, dla których to prac Gorgonowa wykazywała wielkie zamiłowanie. Współżycie Gorgonowej z innymi więźniarkami było jednak nieznośne, ale nie z winy Gorgonowej, lecz wskutek prowokacyj ze strony więźniarek, które, rekrutując się ze sfer przestępczych, ciągle sprawiały Gorgonowej wiele przykrości. Chcąc tych p -ykrości uniknąć, jakkolwiek z ciężkim sercem, Gorgonowa zrezygnowała z dobrodziejstwa pracy i odtąd pozostawała samotna w celi. Bohaterka procesu brzuchowicklego spędziła w murach więzienia pięć lat, a trzyma się bardzo dobrze. Ciężkich przeżyć nie znać na niej prayie zupełnie. W związku z przebudową i. -owacją więzienia fordońskiego przewieziono G-mgonową wraz z jeszcze jedną więźniarką do Poznania, gdzie osadzono ją w celi, wraz z dwoma więźniarkami. W chwili obecnej Gorgonowa d e ma żadnego zatrudnienia. Jest prawdopodobne, że nastąpi to w niedługim czasie. Na razie nie wiadomo czy Gorgonowa Pozostanie w więzieniu w Poznaniu, czy też zastanie przewieziona z powrotem do Fordonu dla odcierpienia reszty ka-. O rk iestra znow u p rzestaje grać i w reszcie w śród b u rzy oklasków p ary żan, a zw łaszcza p ary ż a n e k zjaw ia się p rzy ram p ie u- śm iechnięty M aurycy C hevalier, u b ra n y w jednorzędow y sm oking g ran ato w y i w tw a r dy k o łn ierzy k w y k ład an y (panow ie, któ rzy chcą być p o dobni do C hevaliera, nie p o w in ni już od tąd nosić do sm okinga ko łn ierzy ków stojących) z ch arak tery sty czn y m, tak dobrze zn an y m m otylkiem ". N a głow ie m a oczyw iście kapelusz słom kow y. Gdy oklaski i w o łan ia ucichną, M aurycy w ysuw a d o ln ą w argę, ro zk ład a ręce i zaczyna śpiew ać podobnie, ja k daw niej, piosenki p aryskie. Ani jed n ej jed n ak w języku angielskim... A w ięc p atrzy m y na p o w ró t syna m a rn o tra w n e g o z H ollyw oodu do P a ryża, k tó rem u zresztą C hevalierek zaw dzięcza w szystko całą sw ą późniejszą bajeczn ą k a rie rę 1 sław ę. N ajp ierw śpiew a piosenki św iatow ca, później sen ty m en taln e piosenki o m iłości szczęśliw ej i nieszczęśliw ej, a w reszcie sw ój p rz e b ó j : piosenkę podchm ielonego i zadow olonego żeb rak a parysk iego, którego przedterminowo Gorgonowa za wszelką cenę pragnie pozostać w Poznaniu, gdyż stosunki w poznańskim więzieniu bardziej jei cdpowiadają. Zwróciła się ona w tym celu do prokuratora z prośbą o pozostawienie jej w obecnej celi. Przed paru dniami kolportowano' wh- L-mość, że obrońca Gorgonowej adw. Axer zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Sprawiedliwości o darowanie jej pozostałej kary, gdyż za kilka miesięcy odcierpi ona 2/3 kary, a wówczas ma prawo u- biegać się o darowanie jej reszty kary. W Poznaniu nie wiedzą o tym nic. Ponieważ wniosek taki musi uzyskać opinię - ladz więziennych, wi.- należy się liczyć, że o ile rzeczywiście został wniesiony niebawem nadesłany zostanie do Poznania. Z drugiej strony znowu dowiadujemy się, że Gorgonowa wyraziła podobno źy- Dalsza zniżka cen! i Zamów tylko n nas listownie BROWNING MAGAZYNOWY 6-cio mm., wyrzucający sam (gilzy po każdym wystrzale, (strzelający do celu metalowe- Imi kulkami lub śrutem. Za- Jpew nia bezpieczeństo osobiste. na wraz z eleganckim fute- I ' ^ L S p H I lałem skórzanym Karta i r 1 I n a broń nie potrzebna. Autou 3 ( 8 mat 8-m io strzałowy J w ^ ^» l l O O sztuk naboi metalowych y i fcssssjw alarmowych Wysyłamy za zaliczeniem pocztowym. Adres: Przedstawicielstwo Fabryki Broni I Amunicji M A G A Z Y N S Z W A I C A R S H ", w «., Graniczna 7, oddział 52. wyrek w procesie zw. Nauczycielstwa przeciwko Dziennikowi DydSoskiemn' Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ogłosił wyrok w sprawie red. odp. Dziennika Bydgoskiego1' Stanisława Nowakowskiego, oskarżonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego o zniesławienie. Sąd uznał oskarżonego winnym takiego postępowania, które mogło poniżyć oskarżycieli prywatnych w opinni publicznej i narazić ich na utratę zaufania. Ponadto uznał go winnym rozszerzenia wiadomości, ubliżających członkom Z. N. P. Sąd skazał red. Nowakowskiego na 6 tygodni aresztu oraz 200 zł. grzywny z zamianą w razie nieściągalności na dalszych 20 dni aresztu. Sąd zarządził ogłoszenie wyroku w Dzienniku Bydgoskim oraz w Gazecie Polskiej w Warszawie. pałacem są w szystkie zaplute k n a jp k i n ł b u lw a ra c h. D la odśpiew ania tej piosenki C hevalier zrzuca elegancki g a rn itu r 1 p rzeb iera się w łach m an y ; n a głow ie m a zm ięty kapelusz, a zam iast sm o k in g a-p o d artą m a ry n ark ę. Za tę w łaśnie piosenkę zbiera najw iększe b raw a i n ajrzęsistsze oklaski. W idow nia po p ro stu szaleje i w yw ołuje niezliczoną ilość razy swego u lu b ień ca p rzed k u rty n ę. C hevalierek nie z a tra c ił w ięc zdolności zdobyw ania sy m p aty j p a ry ż a n p rzy pom ocy n ad er p ro sty ch efektów, do k tó ry c h od d aw n a należy kapelusz słom kow y, a obecnie < p o d a rta m a ry n a rk a. U m ie w czuć się w u - p o d o b an ia i gusty ro d ak ó w i um ie zaspoka-i ja ć je. Głos m a słaby, to też n im nie b yłby pew nie nigdy podbił słuchaczy. O prócz u - iensyliów u b raniow ych, k tó ry m i się posłuż guje n a scenie, m a jeszcze jedną p o tężn ą b ro ń, k tó rą p o d b ija serca w szystkich w i dzów uśm iech. Szczery, radosn y i m iły uśm iech, rzad k o k ied y schodzący z jego w arg, u to ro w ał m u drogę do rozgłosu i w iedzie go po niej dzisiaj. Nie ulega w ątpliw ości, że z pośród m ilionów ludzi, k tó rzy ze w szystkich k o n ty n e n tów św iata ściągną w ro k u bieżącym n a w y staw ę p ary sk ą, p rzynajm n iej setki tysięcy, szczególnie p rzedstaw icielek piękniejszej p o łow y ro d zaju ludzkiego, zap rag n ą zobaczyć uśm iech ten nie n a p łó tn ie ek ran u, lecz w n a tu rz e, czy w ory g in ale" i że z tego p o w odu w y b io rą się na rew ię w C asino de P a ris. I M aurycy C hevalier będzie św ięcił now e triu m fy w stolicy n ad sek w ań sk iej, aby m o że po pew nym czasie znow u jej się sprzeniew ierzyć na rzecz... k tó rejś z hollyw oodzk ich w y tw ó rn i film ow ych, (m) czenie odcierpienia całej nałożonej kary 8 lat więzienia, Odsiaduje więc Gorgonowa dalej swoją karę w więzieniu poznańskim, spędzając czas przeważnie na lekturze. Zachowuje się beznagannie, nie sprawiając władzy więziennej żadnego kłopotu. Gorgonowa jest zupełnie opusrezom. Nikt z rodziny losem jej nie zajmuje się. Najwięcej serca i ciepła okazuje Gorgonowej jej obrońca adw. Axer, który przesyła jej w pewnych okresach czasu kwotę 20 zł., t. j. taką na jaką zezwalają odnośne przepisy. Adwokat Axer saopiekował się Kropelką, która zapewne nie pozna swej matki, gdyż rozdzielona jest z nią od dłuższego czasu. Zjazd działkowców w Katowicach (x) W sobotę rano odbyto się w sali Rady W ojewódzkiej w Katowicach posiedzenie zarządu Centralnego Związku Towarzystw Ogródków Działkowych, Przydom owych, Małych Osiedli i Hodowli Drobnego Inw entarza R. P. Na zebraniu byli obecni delegaci całego p ań stwa. Zebraniu przewodniczył naczelnik Bartł. Przedm iotem obrad delegatów była dalsza rozbudowa osiedli i ogródków działkowych nie tylko na terenie województwa śląskiego, gdzie problem ten należy do najbardziej palących spraw, ale również i w pozostałych dzielnicach Polski. Poszczególni mówcy zwrócili się w tej sprawie do obecnych na zebraniu w ładz wojewódzkich z prośbą o dalsze popieranie akcji, kontynuow anej przez Towarzystwo. Na zebraniu podano do wiadomości, że w tegorocznym program ie Tow arzystw a jest przew idziana budowa kilkuset ogródków działkowych, oraz osiedli, co w w ydatnej m ierze przyczyni się do częściowego złagodzenia biedy wśród szerokich mas bezrobotnych. Wystawa książki w Mysłowicach Z a p o w ia d a n a ju ż od dłuższego czasu W y* staw a K siążki P o lsk ie j zo stan ie uroczyście o tw a rta w d n iu 9 bm. o godz. 11-tej w sali szkoły I. p rz y ul. Ż w irk i i W igury. K om itetow i O rg an izacyjn em u u d ało się u zy sk ać b a rd z o p o k a ź n ą ilość ciekaw ych k siążek. N ajstarsze dzieła sięgają ro k u Na w y. staw ie oprócz k siążek będzie p rz e d sta w io n y d o ro b ek k u ltu raln o -o św iato w y m iasta^ M y słow ic. W y staw a będzie o tw a rta codzie n n ie od godz. 9 tej ra n o do godz. 18-tej aż do o d w ołania. W stęp b ezpłatny. W uzasadnieniu wyroku sąd m. in. u- znał, że kilka zarzutów Dziennika Bydgoskiego nie zostało popartych dowodami. Ciekawe są ustępy motywów, dotyczące Płomyka. Mianowicie sąd znał, że w komitecie organizacyjnym Płomyka znajdują się osoby, które umieściły (ag) W piątek znaleźli przech o d n ie na Śmierć pasażera bez biletu artykuł o treści komunistycznej. Sąd uznał torze kolejow ym w R oździeniu-szopienicachi również, że jakkolwiek nie można stawiać zarzutów pod adresem czołowych czyk u b ra n y w szare u b ra n ie i b ronzow e zw ło ki m ę żc zy zn y z odciętą głow ą. N iebosz działaczy Związku, to jednak stwierdza, trzew iki. J a k w y k azały dochodzenia, d en at iż zachodzi tu fakt tolerowania przez jech ał bez biletu pod w a g o n em pociągu tow arow ego i w p a d ł pod k o ła w agonów, p o n o władze związkowe artykułu komunistycznego. W końcowych motywach sąd sząc śm ierć na m iejscu. P oniew aż przy zw łok ach nie znaleziono żad n y ch dokum entów, uznaje, że przeprowadzono dowody prawdy, o ile chodzi o walkę Związku Z. N. policji nie u d ało się u stalić indentyczności P, z klerem, Kościołem 1 rejüglg. zw łok,,

12 % % S I E D E M G R O S Z Y " N r ?«Tafeisla loterii 2-gi dzień ciągnienia 4-e] klasy 33-e] Loterii Państw. I i Ił ciągnienie Główne wygrane z ł.: S :'*t z ł.: ( z ł.: [ z ł.: % p c f Wygrane po 200 zł $ \ i r,'v si l2 6Ó l H Sl l U f , , ' s , J ; l ' l =217, m 743' W l l l III ciągnienie Wygrane po 200 zł l OSO U l l3a l l l SlO $77, Ö Ö $ H H IV ciągnienie Główne wygrane Stała dzienna w ygrana: zł. na nr zł. na nr zł. na nr zł. nr Wygrane po 200 zł Z t ! l : H » ! » ] ! ] ' ] ] i ) ¾ ] ; , ] ! ; ] ' : ! ] , ! ! , ! , Poszkodow any, Tarnow skie Góry. Z góry mógł pan wiedzieć i domyślać się, że bratow a wdowa podała panu te w arunki pracy w nadziei, że się pan z nią ożeni. Ponieważ pan się tego nie domyślił i w ybrał pan sobie inną narzeczoną, bratow a umowę zrywa. W ynik skargi o w ynagrodzenie jest wątpliwy. S. A. Do Zakładu Ubezpieczeń w Chorzowie nie może pan mieć żalu. Jeśli ubezpieczony nie dopełni w arunków, musi sam sobie przypisać winę utraty praw a do renty. Abon. nr Nie sposób wymienić w Odpowiedziach R edakcji choćby 10 proc. wszystkich znaczniejszych w ędliniarni w województwach krakow skim i poznańskim. Zresztą odpowiedzi na pytania tego rodzaju należą do d i dżiny ogłoszeń płatnych. K. A. Koszęcin. W łaściciel - sprzedawca parceli nie jest obowiązany do zw rotu zaliczki, bo projektow any plan zabudowy gminy, przew idujący, że właśnie przez tę parcelę będzie przechodziła droga publiczna, nie wpływa na uniew ażnienie zaw artej umowy. Może pan p arcelę kupić, zapłacić, uzyskać naw et praw o przewłaszczenia, atoli zezwolenia na budowę domu na tej parceli pan nie dostanie. Abon. nr Nie m a takiej ustawy, na mocy której możnaby Zmusić ojca-inwalidę, pobierającego 70 zł. renty miesięcznie, lub dalszych członków tejże rodziny (braci żonatych, m ających własne rodziny na utrzym aniu) do płacenia kosztów leczenia za pełnoletniego (25- letniego) bezrobotnego członka rodziny, odstawionego przez Urząd Gminny do lecznicy Spółki Brackiej wskutek doznanych okaleczeń przy dzikim kopalnictw ie w bieda-szybie. W. J. nr W artykuliku był podany w yraźny adres, dokąd kierow ać podania o przyznanie Krzyża Niepodległości i innych odznaczeń. Abon. nr Nie interesujem y się szkołami fryzjerskim i ani w W iedniu, ani w P a ryżu. Czy takie akadem ie w tych m iastach istnieją, nie wiemy. H. K. K. 50-morgowe gospodarstwo m o że pan śmiało podzielić pomiędzy obie córki, bo 25-morgowa gospodarka pozostanie nadal żywotnym w arsztatem rolnym. Ustawa, zabraniająca rozdrabniania gospodarstw rolnych, w tym w ypadku nie obowiązuje. Abon. nr Na pierwsze dwa pyta nia jedna odpowiedź: Zapłacić, bo rzeczywiście wyszły takie dodatkowe rozporządzenia skarbowo-podatkowe. 3) Takich prac nie podejm uje się żaden rzem ieślnik bez zaw arcia kontraktu. Ponosi pan sam winę, jeśli firm a nie uwzględni słusznych żądań pana odnośnie wykonywanych prac m alarskich. G. L. nr Przedw ojenne czynsze mieszkaniowe zostały swego czasu zw aloryzowane na zasadzie 1 mk. przedw ojenna = 1.20 zł. 2) Jeśli lokator ma z sublokatora zysk, to przysługuje gospodarzowi 30 proc. nadw yżka czynszu, płaconego przez lokatora. Nadwyżki tej może się gospodarz domagać tylko od lokatora, a nigdy od sublokatora. Abon. nr O ile płaci pan za psa podatek gminny, to wolno go panu, choć jest pan tylko lokatorem, trzym ać w mieszkaniu. Oczywiście za szkody, w yrządzone przez psa, odpowiada jego właściciel. Z tego powodu nie może gospodarz wypowiedzieć panu m ieszkania.. Abon. nr F. G. Przedstaw ił pan sprawę tak niejasno, że trudno na wszystkie pytania odpowiedzieć. Jeśli będzie pan kiedyś w Katowicach, to niech pan wstąpi do redakcji. Abon. nr , Katowice. Niech pan przyjdzie do redakcji przed południem, to pomówimy. Jakaś rada się znajdzie. Abon. nr Bardzo dobrze rozumiem pani położenie, lecz wierzyciel-kupiec był upraw niony do potrącenia i zatrzym ania zaległych rat z pieniędzy, posłanych mu przez panią do zmienienia na drobne. O skardze nie m a co myśleć «gfc. ŁŁHIWMWLas ""I ' Abon. nr mk. niem. jako zapis spadkowy z kw ietnia 1922 r. przedstaw ia rzeczywiście według rozporządzenia w aloryzacyjnego z 14 m aja 1924 r. m ałą wartość, bo 46 mk. = 1 zł. co wynosi, po uwartościowieniu, choćby w pełnych stu procentach, zaledwie 22 zł. Lecz tak liczyć nie można. Owszem, można twierdzić, że babka ostatnią swą wolą przeznaczyła pani, swej wnuczce, nie 20, lecz mk. i to pieniędzy w wartości przedw o jennej. O tym nie pow inna żyjąca ciocia pani zapominać. Abon. nr Rzecz prosta: Czytelnik, chcący wziąć udział w redakcyjnym konkursie nowelkowym, m a zgadnąć, jak autor zakończył nowelę. F r. Zin. nr W cztery oczy wolno się pani odwzajem nić taką sam ą bronią, jaką przeciwnik walczy. Ale radziłbym, nie zw racać uwagi na podobnie ordynarnego człowieka. Herby Śl Kartę rzem ieślniczą otrzyma każdy rękodzielnik, który złoży egzamin czeladniczy; egzamin m istrzowski nie jest konieczny. Atoli nie będąc m ajstrem egzam inowanym, nie wolno panu zatrudniać uczni. Abon. nr Katowice. Przy okazji prosimy wstąpić do redakcji, lecz tylko przed południem. Abon. nr , Brzezinka. Zakład Ubezpieczeń w Chorzowie nie skrzywdzi matki, wdowy po górniku. Ubiegłe miesiące zostaną jej nadpłacona

13 J S t i s i r z o s t w a ł u r e p w gi> J M e d l ś & I a n i e 6-clu pięściarzy polskich w półfinałach M ediolan. %V piątek wieczorem rozegrane zostały w Mediolanie na bokserskich m istrzostw ach E u ropy ćwierć finały. Z Polaków na pierwszy o- gień Doszli: Sobkowiak, Czortek i Polus. W szyscy trzej rozstrzygnęli spotkania na swoją korzyść, kw alifikując się do półfinału. W, wadze muszej, Sobkowiak spotkał się z Healy (Finlandia), wygrywając na punkty po ostrej walce. W pierwszej rundzie, Sobkowiak walczył spokojnie i przytom nie, górując wyraźnie nad ostrożnie w alczącym przeciw nikiem. W drugiej rundzie przew aga Polaka w zrasia, a Fin dw ukrotnie ląduje na deskach. Trzecia runda w ykazała nieco słabszą form ę Sobkowiaka, nie m niej w ygrał on zasłużenie na punkty. W półfinale, Sobkowiak spotka się i m istrzem olim pijskim, Niemcem Kaiserem. W wadze koguciej, Czortek walczył z Niemcem W ilke, w ygrywając nieznacznie na punkty. W pierwszej rundzie nadziewa się on na kilka ciosów przeciw nika i jest nieco oszołom iony. Niemiec walczy jednak również dość blado, a pod koniec rundy, Czortek dochodzi znow u do głosu, tak, że w rezultacie runda jest rem isowa. W drugiej rundzie, Polak rozpoczyna ataki z furią, które go szybko wyczerpują, tak, że inicjatyw ę przejm uje jego przeciw nik. Pod koniec rundy, Czortek jest znowu lepszy i starcie rozstrzyga dla siebie. Trzecia runda była raczej remisowa, nie mniej zwycięstwo C.zortka jest słuszne. W półfinale przeciw nikiem Polaka będzie Rumun Oska. XV trzecim spotkaniu, Polus wygrywa wysoko na punkty z Estończykiem Freim uthem. E stończyk dysponuje silnym ciosem i początkowo m a w yraźną przewagę nad Polakiem. Estończyk jednak okazał się bardzo mało odporny i następne dwie rundy w ygrał wysoko Polus. W półfinale, Polak spotka się z W ęgrem Szabo. Po północy, t. zn. między 2 a 8 nad ranem sobotę, bokserzy polscy rozegrali w Mediolanie trzy dalsze spotkania, odnosząc dwa zwycięstwa i ponosząc jedną porażkę. Porażkę poniósł niespodziewanie W oźniakiewicz z W łochem Facchini. Polak zastosow ał złą taktykę, walczył chaotycznie, nie u- m iał naw iązać w alki z przeciwnikiem i w rezultacie został w yelim inowany z dalszych roz- Polska na małej olimpiadzie lekkoatletycznej w Belgii B ruksela. Lekkoatletyczny klub Becrschot, który zaangażow ał ostatnio Heliasza, jako swego trenera, organizuje w dn. 26 i 27 czerw ca wielkie międzynarodow e zawody lekkoatletyczne. W chwili obecnej p artraktacje o u- dział drużyn zagranicznych zostały już zakończone i do Antwerpii przybędą reprezentacje: Finlandii, Polski, W łoch, Danii, Szwajcarii, Norwegii, W ęgier, H olandii, Luksem burga i Belgii. Poza tym z Ameryki przyjadzie słynny rekordzista w skoku o tyczce, Sefton i trzech innych lekkoatletów am erykańskich. Każda reprezentacja będzie zestaw iona przez swój zw iązek państw, i obejm ie 10 zawodników. Zawody odbędą się według systemu drużynowego Państw o, którego zawodnicy zdobędą najw ięcej punktów, odniesie zwycięstwo. Pizefl l i z l i l i l i i do Hen Polski Zw. Lekkoatletyczny otrzym ał od zw iązku greckiego pismo, w którym Grecy zgadzają się na powiększenie liczby członków ekspedycji na trójm ecz G recja Czechosłowacja Polska bm. w A tenach do 24 łtó b. Pojedzie zatem 22 zawodników i 2 kle- Tbwników, a m ianowicie kpi. Mlsiński i Inż. Yaworski. Skład reprezentacji ustalony zostanie na elim inacjach w Krakowie 9 m aja. Na elim inacje te jadą członkowie kom isji Trzech PZLA, kpi. M lsiński I dyr. Slachciak. W yjazd drużyny nastąpi 18 bm. rano o godz. 7,35 z W arszawy, godz. 12 z Katowic, a godz. 13 z Dziedzic. Zawodnicy przybędą 18 bm. wieczorem do Budapesztu, 19 bm. rano do Belgradu, następnie przejadą odcinek B elgrad Nisz orientekspresem, przybędą do Salonik wieczorem, a 20 bm. rano do Aten. Zawody odbędą się na ktadionie olim pijskim w A tenach 21 i 23 bm., *aś 22 bm. odbędzie się jedynie rzut miotem. Wyniki czeskich lekkoatletów W zw iązku z trójm eczem lekkoatletycznym w Atenach Grecja Czechosłowacja Polska, podajem y dalsze wyniki czołowych lekkoatletów czeskich, uzyskane na meczu T echnika Uniwersytet. Mecz ten odbył się przed spotkaniem piłkarskim Bilbao Praga. 100 m tr. Hanc 10.9, Koenicky 11: 400 mtr. Rosicky 51.8; 800 m ir. Otohal 2.02; oszczep Nowak 55.90; 4X100 Uniwersytet 44.6; tyczka Suchma Najlepszy wynik uzyskał Galan- <la w skoku wzwyż 1.96 mtr. (Jąlandą 191 lekka str&cjl ' W ź n i e s l s i e w i c z i r z g r ł ł grywek. Jest to obok Piłata drugi pięściarz polski, który odpadł w ćwierćfinałach. W pierwszej rundzie, W łoch punktow ał stale i rundę rozstrzygnął wysoko dla siebie. Druga wykazała również wyższość W łocha. W trzeciej, Polak atakow ał wprawdzie, ale chaotycznie. W łoch m iał przez cały czas przewagę i wygrał zasłużenie. W wadze średniej, Chmielewski wygrał bardzo wysoko na punkty ze Szwajcarem Flu- ry. W alka stała na beznadziejnym poziomie. Szw ajcar po pierwszej wymianie ciosów zrezygnował z góry ze zwycięstwa, starając się tylko uchronić przed nokautem w rezultacie Chmielewski gonił go przez wszystkie trzy rundy po ringu, wygrywając walkę w m iażdżącym stosunku. W półfinale, Chmielewski spotka się z N orwegiem Tillerem, z którym walczył na olimpiadzie. W alka Szymury ze Szwedem Andersonem zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Polaka. Szymura przew ażał przez cały czas nad przeciwnikiem, który w trzeciej rundzie znalazł się dw ukrotnie na deskach, a jedynie gong uchronił go przed nokautem. Ogółem do półfinałów zakwalifikowało się aż sześciu Polaków : Sobkowiak, Czortek, Sipiński, Chmielewski 1 Szymura, co jest dużym sukcesem. Ulwa mistrzem Europy w KoszyMwee Polska ponownie przegrywa z Francją W finale m istrzostw E uropy w koszykówce w Rydze, Litwa pokonała W iochy 24:23 (11:9), zajm ując pierwszo miejsce 1 zdobyw ając mistrzostwo Europy. W icem istrzem zostały W łochy. W walce o trzecie miejsce, F rancja pokonała Polskę 27:24 (13:15), spychając nas na czwarto miejsce. Polska przew ażała do przerwy, ale nie w ytrzym ała tem pa do końca. W walce o piąte miejsce, Estonia rozgrom iła Łotwę 41:19 (26:12), spychając dotychczasowego m istrza E uropy na szóste miejsce. O statnie miejsca zajęły, Egipt i Czechosłowacja. Z Łodzią i Ruchem grać będą piłkarze duńscy Na ostatnim posiedzeniu zarządu ŁOZPN. rozpatryw ana była oferta leadera duńskich m istrzostw piłkarskich Akadem lak Bold Klub rozegrania meczu z reprezentacją Łodzi w ram ach jubileuszu ŁOZPN. w dn. 20 czerwca. Zarząd ŁOZPN. zaakceptow ał w zasadzie w a runki Duńczyków, którzy m ają przyjechać do Polski na cztery mecze. Na mecz z D uńczykam i reflektuje m. In. śląski Ruch. Poza tym zarząd ŁOZPN. zwrócił się z propozycjam i w tej spraw ie do Cracovil,.W arszawianki 1 W arty. ntmmfny Program niedzielnych im prez sportowych jest następujący: W W arszaw ie na placu M arszałka w godzinach południowych zakończenie raidu m o tocyklowego dokoła Polski. Na Dynasach pierwszo w sezonie torowe zawody kolarskie. W Łodzi trójm ecz lekkoatletyczny m iejscowych klubów, mecz ligowy ŁKS. Garbarnia i m istrzostw a piłkarskie juniorów. W Krakowie wielkie elim inacyjne zawody lekkoatletyczne przed wyjazdem do Aten, z u- działem czołowych lekkoatletów polskich, w liczbie około 70-ciu, oraz mecz ligowy Cracovia W arszaw ianka. XV Mościcach piąty sam ochodowy pościg za balonem. XX'e Lwowie mecz ligowy Pogoń AK8. XV Poznaniu mecz ligowy W arta Ruch. Zwycięska drużyna otrzym ała nagrodę z rąk w iceprem iera Skujenleksa. Na m arginesie występu polskich koszykarzy w Rydze należy dodać, że przed w yjazdem kierownicy ekspedycji 1 różni panowie, uchodzący za ekspertów tej dziedziny sportu, zupełnie niedw uznacznie przepow iadali Polsce dobro miejsce, a nawet zdobycie m istrzostw a Europy. Pokazało się jednak, że fuksem zdobyto czw arte miejsce na olim piadzie w Berlinie, bynajm niej nie upow ażniało ich do stawiania tego rodzaju horoskopów W Bydgoszczy zakończenie m istrzostw zapaśniczych Polski. W W ejherowie wyścig dokoła pow iatu m orskiego. XV Gdańsku drużyna szczypiorniaka w arszawskiego AZS. rozegra dwa mecze. W M ediolanie zakończenie m istrzostw bokserskich Europy. W Budapeszcie zakończenie m istrzostw tenisowych W ęgier, z udziałem Jędrzejowskiej. W Berlinie zakończenie turnieju Blau Weissu, z udziałem polskich tenisistów. Dwa zwycięstwa WKS Pancerny" Kraków na Śląsku Przed kilku dniam i baw iła na Śląsku d ru żyna piłkdrska WKS. Pancerny z Krakowa, która rozegrała tow arzyskie spotkania w Pszowie i W odzisławiu. W drużynie wojskowej gra kilku doskonałych piłkarzy śląskich, odbyw ających obecnie swą powinność wojskową. XV \Vodzisławiu, gdzie jej przeciwnikiem był reprezentacyjny team m iasta, Pancerny zwyciężył w stosunku 4:3 (1:2). Przez cały czas tego spotkania gra prow adzona była w żywym tem pie i stała na wysokim poziomie technicznym. Już w drugiej m inucie miejscowi, po energicznie przeprow adzonych atakach prowadzili 2:0. Stopniowo jednak wojskowi przyszli do głosu i w rezultacie spotkanie wygrali. 3 bram ki strzelił dla nich God i jedną Krajca. Drugi mecz rozegrali wojskowi w Pszowie z leaderem A klasy rybnicką Polonią. Zespół ten na swoim boisku jest bardzo groźny, o czym przekonała się już niejedna drużyna. XX7ojskowi jednak, dzięki am bitnej grze uzyskali przewagę nad przeciwnikiem i zwyciężyli 4:2 (1:1). \X7szystkie cztery bram ki zdobył God. Spychała wygrał z Wai-Pul a Bratek przegrał z Kho-Sin-Kle Berlin. Na międzynarodow ym turnieju tenisowym w Berlinie, polscy tenisiści uzyskali następujące dalsze wyniki. B ratek spotkał się z mistrzem Chin Kho- Sin-Kie, przegryw ając 3:6, 3:6, 1:6. Drugi z Polaków, Spychała pokonał Chińczyka W ai-pui 6:2, 6:3, 6:2. XV grze mieszanej, para niem iecko-polska, Bohn B ratek przegrała z parą Bartels Malecek 6:2, 6:2. Jędrzejowska w Budaneszde Budapeszt. Jak wiadomo, w rozgrywkach tenisowych o m istrzostwo XVęgicr, z polskich rakiet startuje Jędrzejow ska. XV ćw ierćfinale, Polka spotkała się z Rumunką Somogyi, bijąc ją zdecy dowanie 6 0, 6 1. XV półfinale, Jędrzejow ska spotka się z XVęgierką Paksy. Drugi półfinał rozegrają: W łoszka Tonolli z XX7ęgierką Sarkany, przypuszczalnie finał rozegrają w niedzielę, Jędrzejow ska Tonolli. XV grze podw ójnej pań, para polsko-włoska, Jędrzejow ska - Tonolli pokonała parę węgiersfefc Geldaer 6:2, 6:3, a następnie wyelim inowała parę Baum garten Tsuk 6:3, 6 :1. Prasa w ęgierska podkreśla doskonałą formę Jędrzejowskiej. Druga runda pucharu Davisa NIEMCY AUSTRIA 2:0 W piątek, w pierwszym dniu meczu tenisowego Austria Niemcy, z drugiej rundy o puchar Davisa, tenisiści Rzeszy wygrali obie pry pojedyncze. Henkel pokonał Baworowskiego 6:1, 6:4, 6:1, a von Gramm M etaię 6:3, 6:4, 6:1, 6:3. JUGOSŁAWIA PROXVADZI Z RUMUNIĄ XV Zagrzebiu, w meczu tenisowym o puchar Davisa, Paiada pokonał Caralulisa 6:3, 6:0, 2:6, 6:1, a Puncec Schmidta 6:3, 6:2, 7:5. Po pierwszym dniu prow adzi Jugosław ia 2:0. Do międzynarodowych zawodów konnych, które odbędą się w XVarszawie 27 bm. i 7 czerwca, zgłosiła się ostatnio słynna am azonka niemiecka, p. Glahn, która przywozi swe cztery konie, pochodzące ze K#.dniny słynnego jeźdźca, śp, Axels H olsts. Sport na Śląsku XX' niedzielę o godz. 14-tej odbędzie się bieg kolarski na trasie 50 km. o m istrzostwo Okręgu K. P. XX7. Katowice. Start i m eta przed dworcem w Rybniku. T rasa: Rybnik Żory XX7o szczycę Mikołów Orzesze Bełk Paroszuw iec Rybnik. Organizacją zawodów Zajmuje się Klub Sportowy K. P. W. Rybnik. Zbiórka zaw odników o godz przed dworcem w Rybniku. WYŚCIGI KONNE. XV niedzielę w piątym dniu wyścigów konnych z totalizatorem w Katowicach na torze w Brynowie rozegrane będzie sześć gonitw: jedna z przeszkodam i o nagrodę zł (jadą panowie), jedna z płotam i oraz cztery płaskie, z tych jedna sprzedażna, po której koń zwycięzca będzie sprzedany na torze z licytacji. Początek gonitw o godz bez względu na pogodę. Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Żorach organizuje w dniu 11 m aja br. bieg na przełaj, dostępny dla zawodu ników z Żor i okolicy. Zbiórka zawodników w Strzelnicy (przed Stadionem) o godz. 15-tcj. S tart o godz. 16-tej. I. T. S. Szopienice donosi, że w poniedziałek, dnia 10 bm. odbędzie się o godz. 19-tej w świetlicy dla bezrobotnych zebranie kw artalne. Program przew iduje spraw ozdania członków prezydium zarządu za pierwszy okres działalności oraz w ykład p. kom isarza Niedzieli na tem at ostatniej olimpiady, urozm aicony przeźroczami i inne. STAN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH XV ŚLĄSKIEJ b LIDZE Przed kilku dniam i podaliśm y stan rozgrywek piłkarskich śląskiej A klasy i B klasy. Obecnie podajem y stan rozgrywek B ligi. G rupa I: Gier St. pkt. St. br. 1) KS. 09 Mysłowice 11 20:2 41:11 2) KS. Powstaniec Brzez :4 29:8 31KS. Powstaniec Gisz :5 32:10 4) KS. Naprzód Szopien :11 30:15 5) KS. Strzelec Szopien. 12 9:15 19:37 6) KS. Diana Katowice 12 8:16 16:31 7) KS. Unia Kosztowy 10 6:14 9:42 8) KS. 20 Bogucice 11 4:18 25:30 9) KS. Soła Oświęcim 8 3:13 9:26 Grupa II: 1) AKS. (rez.) Chorzów 15 24:6 56:13 2) KS. Piotrow ice 15 19:11 30:35 3) KS. Strzelec Zgoda 15 18:12 49:34 4) KS. Śląsk Kończyce 14 17:11 36:31 5) KS. W alka Makosz :12 54:33 6) KS. W awel (rez.) 14 15:13 49:35 7) KS. Rozwój Katowice 15 12:18 31:40 8) KS. 25" XVelnowiec 14 12:16 24:45 9) TS. Murcki 15 11:19 35:54 10) KS. Chorz. III (rez.) 15 9:21 23:46 11) KSM. K ostuchna 14 7:21 24:45 Grupa III: 1) KS. Kresy Chorzów 12 18:6 41:15 2)IKS. Tarnow skie G :8 32:20 3) KS. B rynica Kamień 12 14:10 24:19 4) KS. F ortuna Brzóz :11 20:25 51 KS. W yzwolenie Lag :14 34:35 6) KS. Strzelec Kalety 11 9:13 27:38 7) KS. O dra Miasteczko 12 8:16 22:27 8) KS. Świerklaniec 12 8:16 23:42 0 piłkarskie mistrzostwo Maska w niedziele graia... Liga Śląska: w Katowicach: Śląsk Świętochłowice Policyjny KS o godz. 17-tej. 06 Katowice Słowian Katowice na boisku Słowianu 0 godz. 17-tej. W Chropaczowie: Czarni W awel Nowa XVieś. W Knurowie: Concordia Zgoda Bielszowice. W Żywcu: K oszarawa N aprzód Lipiny. A klasa: I grupa: Stadion Mikołów ITS Szopienice, KS 24 Szopienice Naprzód Katowice, 20 Nikiszowiec Pogoń Katowice, 06 Mysłowice FC Katowice. II grupa: KS Bytków 22 Mała Dąbrówka, Chorzów 07 Siemianowice. Jedność Michałkowice Ruch Radzionków, Śląsk Siemianowice Orzeł XVehiowiec. III grupa: Pogoń Nowy Bytom N aprzód Ruda, Slavia Ruda Śląsk Tarn. Góry, Ruch Ib 27 Orzegów, Poniatow ski Godula Śląsk rez. B Liga: 09 Mysłowice Pow staniec Giszo- wiec, D iana Katowice Pow staniec Brzezinka, Unia Kosztowy 20 Bogucice, W awel II XXTalka Nowa W ieś Rozwój Katowice, KSM K ostuchna Strzelec Zgoda, W alka Makoszowy 25 X\7ełnowiec, TS M urcki KS Piotrowice, Odra Miasteczko KS B rynica Kamień, Fortuna Brzozowiec XVyzwolenie Łagiewniki, Strzelec Kalety C KS T arnow skie Góry. B klasa: Riok K r a s o w y Strzelec Stary Bieruń, Orzeł Mokre 36 Orzesze, Ligoń Janów ŻKS Katowice. Praga - Bilbao 3 : 2 (2 :2 ) Rozegrany w Pradze mecz m iędzym iastowy pomiędzy hiszpańską drużyną piłkarską Bilbao a Pragą przyniósł nieznaczną w ygraną drużynie czeskiej, w stosunku 3:2 (2:2). Zawody zgromadziły widzów. Czesi w ystaw i li najlepszy skład z Planicką, Sobotką, Nejedly 1 Pucem. Mecz stał na niespotykanie wysokim poziomie, a zwycięstwo miejscowych było ra czej przypadkow e. Pierw szą bram kę strzelił Langara, nazyw any na zachodzie E uropy tankiem hiszpańskim, XV 21 m inucie w yrów nał Puc z podania Sobolki. Następnie Praga zdobyła drugą bram kę przez Swobodę, a niedługo po tym, Hiszpanie wyrównali przez Emilina. D ecydująca bram ka padła w 23 minucie po przerw ie, a zdobył ją H ruska, po y u c ie S jog* ----

14 stf. 14 SIEDEM GROSZY^ W O Ł K I P O ła D T PRZYSTOJNĄ dziewczynę do bufetu poszukuje się od zaraz służąca może się zgłosić. Nowy Bytom, Niedurnego 36. R estauracja POSZUKUJĘ kraw cow ej do wspólnego interesu. Zgłoszenia do Siedmiu Groszy pod 2183d POMOCNI^" fryzjerski zaraz plotrzebny. Siem ianowice, ul. Bytom ska CZELADNIK i uczeń kraw iecki potrzebni. Makselon F r.m istt Z kraw iecki Makoszowy pow. Katowice, ul. 3-,go Maja DZIEWCZYNA do posług i posyłek 1 dobrym pismem potrzebna. O ferty do Siedmiu Groszy pod 2152d POTRZEBNA służąca do wszelkich prac, um iejąca dobrze gotow ać od 15 m aja. Zgłoszenia do Siedmiu Groszy pod P racow ita EKSPEDIENTKA może się zgłosić, tylko siła fachowa. P. Czarnecki, artykuły męskie. Katowice, Pocztow a POSZUKUJĘ inteligentnej sprzedawaczki do rzeżnictw a Nowa W ieś, Sienkiewicza POMOCNICA - sprzedaw czyni, branży kolonialne - spożywczej z dobrym i świadectwam i potrzebna. Skład kolonialny Katowice, P lebiscytowa UCZEŃ piekarski, syn porządnej rodziny może się zaraz zgłosić. Pszczyna, Lom py TRZECH PANÓW, dwie panie potrzebne od zaraz do lekkiej pracy akw izycyjnej. Zarobek według zdolności, fachow ość nie wymagana. Zgłoszenia poniedziałek 10. V. od 9 12 i Biała, św. Jana 22 m STOLARZ stylowych mebli na stałe lub czasowe zajęcie zaraz potrzebny. Zgłoszenia: Miarczyński, F abryka Katowice, W ojciechowskiego PANÓW intel. z dobrą prezencją do k u lturalnej pracy zew nętrznej za w ysokim w ynagrodzeniem. Zdolnym aw ans i stała pensja. Zgłoszenia osobiste iz dokum entam i od 9 10 i 5 6 popoł. Katowice, 3-go Maja 12 biuro ogłoszeń POMOCNIK fryzjerski potrzebny. Pilarski, Szopienice, Piastow ska POMOCNIK fryzjerski natychm iast potrzebny. Stała posada. Świętochłowice, W olności 9, Niczyński SZOFER otrzym a zaraz posadę za pożyczkę 500 zł. Oferty Siedem Groszy Chorzów pod Szofer CZELADNIK kraw iecki na duże sztuki, który pracow ał w większych firm ach, na stałą pracę zaraz potrzebny. Trzyszczok Chorzów I, W olności 43 I p KILKA PAN z powodu rozpoczęcia w akacyj przyjm iem y do stałej pracy handlow ej. Reflek tantki bez względu na stan i zawód powyżej lat 26 otrzym ają bliższe inform acje w poniedziałek od godz i 3 5 Katowice, Stawowa 10 I p POSZUKUJĄ PPACT CZŁOWIEK młody poszukuje jakiejkolw iek pracy za skrom nym wynagrodzeniem. Oferty do Siedmiu Groszy pod Uczciwość POSZUKUJĘ dobrej posady m agazyniera, woźnego, kasjera lub innej. Pożyczę albo dam kaucję 3000 do 4000 zł. Zgłoszenia kierow ać do Siedmiu Groszy pod 3000 zł ŚLUSARZ - szofer - m echanik - palacz, poszukuje pracy. W orek Leonard, Porąbka obok Kęt LAKIERNIK meblowy, znający wszelkie prace w tym zakresie, poszukuje zatrudnienia. Zgłoszenia do Siedmiu Groszy pod M alarz POSZUKUJĘ posady jako kierow nik składu, m agazynier, inkasent. K aucja 1000 zł. Oferty Siedem Groszy Chorzów pod 1000 B Ł C J 1 K A E E B S A W Ö E O W K = = S KIOSK (sklepik) kupię, wydzierżawię. Zgłoszenia Siedem Groszy pod 2197d RESTAURACJA I WYSZYNK W KATOWICACH dobrze zaprow adzone istniejące od 50 lat z powodu choroby w łaściciela do wydzierżaw ienia lub sprzedaży. O ferty do Siedmiu Groszy pod Tvlko poważni reflektanci z podaniem wysok > i gotów ki SKŁAD kolonialny z urządzeniem składowym w dobrym położeniu do sprzedania. W ójcik, W ojciech Mysłowice, Słupecka DO WYNAJĘCIA od 1 lipca lokal w centrum Mysłowic, nadający się na hurtow nię artykułów spożywczych. O ferty Siedem Groszy pod 2188d 4717 SKŁAD z m ieszkaniem do w ynajęcia. Ochojec, Poprzeczna SKŁAD kolonialny w dobrym położeniu do wy- n w Kosztowach. Oferty Siedem Groszy -d 4662 ' skład delikatesów w centrum miao.i Bajer, Piekary Śląskie, Słowackiego 4667 DOBRZE zaprow adzony w arsztat stolarski, z kom pletnym urządzeniem, sprzedam. Zgłoszenia Siedem Groszy Bielsko, pod Stolarstw o SKŁAD tow arów miesz. przy wielkiej kopalni węgla sprzedam, dogodne w arunki. Objęcie 5000 zł. Oferty Siedem Groszy pod O kazja KUŹNIA W BIAŁEJ DO WYNAJĘCIA. WIA DOMOŚĆ ZAGÓRSKI LIPNIK, TELEFON SKŁAD kolonialny w dobrym położeniu sprzedam zaraz. Potrzeba 1800 zł. Czynsz 27 zł., mieszkanie wolne. O ferty Siedem Groszy Chorzów pod Dobry skład j... RESTARACJA do sprzedania. Sosnowiec - Śródmieście, 1-go Maja MEBLE na raty kupi każdy najtaniej tylko w firm ie DOM OKAZJI KATOWICE, UL. M. PIŁSUDSKIEGO 40. Uwaga! Tylko pod nr. 40. Tel Dostawa na cały Śląsk bezpłatnie p o w n r - B» A B ic g Ł a e DOMEK m urow any z chlewem, blisko Mikołowa tanio do sprzedania. Oferty do Siedmiu Grosży pod nr. 2180d WIĘKSZA nieruchom ość z 5 interesam i Zaraz do sprzedania lub na m niejszą do zamiany. Oferty Siedem Groszy pod Nieruchomość" W i e l f c i W i s i s ó r r a e i s l i po najniższych cenach, odpowiednich dla sieb'e, znajdziesz zawsze w F fliisr. S M < ss«teie M ielą l i Bracia Jolko Knurów SPRZEDAŻE U w a^al Dogodne warunki spłaty. TAPCZANY leżanki, m aterace itp. na spłaty za gotówkę w prost u tapicera Katowice, M ariacka 28. SUTERYNY obok kościoła MAGIEL ręczna tanio do sprzedania. Piotrow i ce, Marsz. Piłsudskiego SAMOCHÓD 6 osobowy z przyczepką sprzedam okazyjnie. W iadomość Siedem Groszy Mysłowice 50/M OKAZYJNIE sprzedam nową sypialltę. Katowice, Kościuszki 52 m MOTOCYKL B. S. A. tanio do sprzedania. K atowice, Plebiscytowa 32 m WAPNO budow lane w bryłach pierwszego gatunku, tłuste o dużej wydajności. W apienniki B rynica, Czeladź, telefon MASZYNY do szycia SINGERA, PFAFFA, nowoczesne okrętki, m ereżkarki, maszyny do pisania, ROWERY, LODOWNIE, najtaniej poleca: Centrala Maszyn, Sosnow iec,.w arszaw ska 1, Katowice, Gliwicka 24 a TATRĘ dwucylindrową odkrytą w dobrym stanie sprzedam tanio byle zaraz. Tel PIANINO, gram ofon, różne meble i żelazne bram y tanio sprzedam. Katowice, Rynek 8/ SPRZEDAM 3 wozy do lodów i maszynę do wyrobu lodów na 30 litrów. Zawodzie, Szeroka SZYNY budow lane norm alne i wąskotorowe, tregry, rury, drut do betonu, drut kolczasty o- raz wszelkie inne żelazo poleca po cenach n ajniższych H urtow nia starego żelaza i maszyn W einera w Będzinie, M odrzejewska 82. tel MASZYNĘ do pisania w dobrym stanie sprzedam. Sosnowiec, Mierosławskiego 11. Górnicki. ' 4702 RĘCZNY wóz na lody do sprzedania. Joniec, Mała D ąbrówka, Siemianowicka FUTRA! wyprzedaż posezonowa. Resztę transportu wileńskiego lisów sprzedaje zabezcen K orona, Katowice, D yrekcyjna 10 I. p SPRZEDAM dostawczy wóz piekarski z 5 przedziałkam i, uprząż konną, m aszynę do cięcia sucharków, dobrze uti'zymane. O. Swadźba, Łaziska - Górne, Główna MAGIEL praw ie nowy, tanio sprzedam. Blacha Kochłowice, Nowowiejska MASZYNY Singera od 60 zł. Nowe maszyny od 175 zł. Gabinetowe od 200 zł. Maszyny k ra wieckie, siodłarskie i szewskie, ROWERY tanio sprzedaje, Katowice, Zabrska 9, parter prawo, przy konsulacie niem ieckim PIANINO tanio sprzedam. Cena 300 zł. Kostuchna, Piaskow a OGRÓDEK działkowy Nr. 35 w L unaparku sprzedam. Jesionek Chorzów I, Haukiego 5 koło Stadionu CENTRYFUGA ręczna lub elektr. Globe maselniczka Alfa Laval , konw ie do m leka 8.00, waga Berkcl sprzedam. Chorzów Krzyżowa 41 I FIRANKI, story, kapy na łóżka, serwety, n a rzutki, kołdry, m arkizety, siatki poleca: Chrześcijańska firm a Nicwrzędowska, Katowice, Młyńska ROWERY pierwszorzędnych m arek z długoletnią gw arancją, MASZYNY DO SZYCIA św iatowych m arek, MASZYNY DO PISANIA różnych systemów, RADIOODBIORNIKI gw arantow ane poleca najtaniej za gotówkę, na raty, za obli gacje Firm a: Inż. Ryszard W iśniewski i S-ka Katowice, 3 Maja 13 narożnik Stawowej. 475? BIURKA biurowe, dębowe zł Biurka am erykańskie, dębowe zł Również wszelkie meble biurow e dla przemysłu, handlu i związków sprzedaje najtaniej DOM OKAZJI KATOWICE, ul. M. Piłsudskiego 40, tel DOM, W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ RESTAURACJA oraz duża ilość lokali handlowych z powodu choroby właściciela korzystnie do sprzedania. O ferty do adm inistracji pod Czynsz roczny o- koło zł SPRZEDAM dom Mysłowice, Ks. Nygi SPRZEDAM parcele budowlane w Panew niku ul. M. Piłsudskiego m inut do klasztoru PARCELE koło stadionu oraz w Chorzowie III do sprzedania. Oferty Siedem Groszy Chorzów pod Stadion SPRZEDAM parcelę w Mikołowie przy ul. K rakowskiej przy targowisku. Smit Franciszek, Mikołów, ul. K rakowska DOM z w arsztatem, nadający się na piekarnię, w płaty zł. sprzedam. O ferty Siedem Groszy pod Przyszłość" 2155d DOM z piekarnią, w płaty zł. okazyjnie sprzedam. O ferty Siedem Groszy pod Zdecydow any 2156d SPRZEDAM mały domek. Halemba, Młyńska DOMEK z ogrodem, zabudowaniem oraz budowisko do sprzedania. Kochłowice, Poprzeczna SPRZEDAM parcele budow lane w centrum J a strzębia - Zdroju. Ceny przystępne. O ferty do Siedmiu Groszy Rybnik pod 2140d KAMIENICA nowa pełnokom fortowa, Bielsko, dochód roczny 9.500, gotówką , reszta hipoteka 2%. W iła nowa kom fortow a, ogród, gotów ką , reszta hipoteka 2%. W illa 5 ubikacji, ogródek (Szczyrk) cena Dom 4 u- bikacje, ogródek, cena W iele innych realności, parcel w Bielsku Okolicy sprzeda BIELSKIE POŚREDNICTWO Bielsko, M atejki MAJĄTKI: 73 morgowy , w płaty ; 40 morgowy 6.500; 60 morgowy w płaty W ybór m órg z zabudowaniem, inw entarzem ; domy dzierżawy poleca Traw iński Ostrów Poznański, Koszarowa DOM bez lokatorów, z 2 sklepami z powodu wyjazdu do sprzedania. W iadom ość: Sosnowiec, Piłsudskiego 15 m. 10. Tyrała SPRZEDAM dom jednopiętrowy. Piotrowice, Mysłowicka PARCELE budow lane w Katowicach do sprzedania. W iadom ość: Katowice III, W ojciechow skiego 74c. Gricman DW IE parcele natychm iast do sprzedania o wielkości 525 m. kw. i 492 m. kw. przy placu Andrzeja. Zgłoszenia do Siedmiu Groszy pod Korzystne KUPIĘ plac budow lany w Szopienicach lub okolicy. Oferty do Siedmiu Groszy pod Szopienice PLACE budow lane przy Piotrow icach w środku wsi blisko lasu 5 m inut od stacji tanio do sprzedania. Oferty Siedem Groszy Chorzów pod Las KUPIĘ domek w okolicy Katowic lub Chorzowa do zł. Oferty Siedem Groszy Chorzów pod PARCELE budow lane do sprzedania. Chorzów, ulica H ajducka NOWY domek 2 pokoje z kuchnią i ogródkiem do wynajęcia. Czynsz 25 zł. Panew nik, Mickiewicza ROWŁRY.PWZ.dO SZYNA apar. radiowe w największym wyborze, ceny ściśle fabryczne, dogodne warunki. M.Barietit! skł. fabryczny Żory MASZYNĘ dam ską kupię niedrogo. K ornacki Katowice, Piłsudskiego N r M a s z ty da pisania biurowe i walizkowe tanio, na dogodnych warunkach. B. B aic E R. KATOWICE, Teatralna 7, telef ZAKUP ZŁOTA, SREBRA, PLATYNY po n ajwyższych cenach. Złotopol Katowice, Słowackiego PARCELĘ 722 m. kw. a 4 zł. w Szopienicach przy drodze i szkole, oraz sklep spożywczy z m ieszkaniem w Katowicach sprzedam. Oferty Siedem Groszy pod 2192d DUŻY ogród z drzew kam i, skład, kilka m ieszkań w Koszęcinie przy dw orcu do w ynajęcia. Oferty do Siedmiu Groszy pod 2196d POMNIKI i wszelkie roboty kam ieniarskie wykonuje Ed. W oźny, m istrz kam ieniarski K atowice, ul. Pow stańców 45a. tel ZA długi m ojej żony Gertrudy z domu Malcberek nie odpowiadam. Magdosz Szczepan, Słupna UWAGA! Przy zakupie wszelkich tow arów m a nufakturow ych jak wyrobów bielskich oraz m a teriałów dam skich, jedw abnych, firanek, tow a rów płóciennych, przyjm uję 3 proc. Pożyczkę Inw estycyjną po pełnym kursie ( ). Tow ary Tekstylne R. Rozenzweig, Katowice, ul. Mielęckiego 6 (dawn. ul. W odna 4). Przyjm uję również Pożyczkę Narodową i Konsolidacyjną NOWOŚĆ. Przyjm ujem y szm atki na wyrób chodników, wielki wybór na składzie. U rzędnicy korzystają z dogodnych warunków. T kaln ia Katowice, Piłsudskiego 50a III podwórze. 465" TANIO! W ypożyczam czyste kostium y teatralne, smokingi, fraki, cylindry. Katowice, Stawowa 16 mieszkanie SKRADZIONO motocykl N orton 350 cm. Nr. Śl. 4307, nr. silnika 2206, dnia 6 m aja około z ulicy Sobieskiego. Spraw ca kradzieży w płaszczu i kapeluszu zbiegł z m otocyklem na ul. Opolską w kierunku Słowackiego. Za odnalezienie motocyklu z ew entualnym w skazaniem sprawcy kradzieży wyznacza się nagrodę 50 złotych. W iadom ość kierować do W ydziału Śledczego, względnie K om isariatu I Policji w K atowicach, lub najbliższego posterunku P. P. względnie do poszkodowanego, Sobieskiego 16 m ZA długi m ojej żony Heleny z domu Piechula nie odpowiadam. Jerzy Maciejok, Orzegów ODDAM egzystencję biurowo - handlow ą w Chorzowie. Potrzebne 500 zł. na inw entarz. Miesięczny zysk 180 zł. O ferty Siedem Groszy Chorzów pod Zysk PIEC - m aszyna nowoczesna, przenośna, piecze chleb gw arancyjnie i gotuje razem. Tanie spłaty. H ajduki, Sobieskiego KRAWCY CHORZOWA I OKOLICY UWAGA! Dobierać możecie z każdej obcej i zamiejscowej kolekcji wszelkiego rodzaju BIELSKIE SUK NA PÓ 5 ZŁ. NA KAŻDYM METRZE TANIEJ. Uwaga na adres BIELSKIE SUKNO, CHO RZÓW, WOLNOŚCI PODZIĘKOWANIE! Do WPANI MARMOLO- W E J, ZIOŁA LECZNICZE, KATOWICE, Pocztowa 16. Gorące podziękow anie zasyłam tą drogą, za wyleczenie się Jej ziołami. Chorowałem ciężko na żołądek i kiszki, tak, że nie starczyło już sił do przetrzym ania. Leczyłem się i przeleżałem sześć miesięcy w szpitalu. Mimo to dalej było źle i coraz gorzej tak, że tylko kłaść się i um ierać. Teraz zaledwie po trzech tygodniach zażyw ania Jej ziół jestem zupełnie zdrów, przybieram na wadze i czuję, że m i dawne siły w racają. Odkąd żyję nie słyszałem o tak szybkim wyleczeniu z ciężkiej, przew lekłej choroby. Kto nie wierzy, niech się m nie zapyta. W dzięczny Łytko Teodor, Katow i ce III, ul. Pokoju 14a ZAMIENIĘ słoneczny pokój z kuchnią, czynsz zł. na 2 lub 1 duży pokój z kuchnią w frontowym domu. Ewent. odszkodowanie. Chorzów I, Krzywa 15 m l» g l B E S ) E B < A M g A W P g. M C POKÓJ kuchnia, stajnia na 4 konie i stodoła do w ynajęcia w W ełnowcu ul. Agnieszki POKOJE z kuchnią kom fortow e, do w ynajęcia. Piotrow ice, ul. Szopena W A H M A 6 W Y C B i W. a m m o n e n i «mini» r n... J NAJNOWSZEGO kroju, szycia, m odelowania pod gw arancją wyucza dyplom owana instruktorka Kasprowiczowa. Mysłowice, Bytomska 13. O płata ratam i. Kończącym świadectwa prawne UCZ się stenografii, koncentrycznego m aszynopisom i korespondencji w obu językach, a znajdziesz posadę. Katowice, Plebiscytowa 4 m BUCHALTERYJNE W spółczesne W ykłady". W arszawa, Nowogrodzka 48, gw arantują wielodziedzinową samodzielność, natychm iastow y w arsztat pracy. Zamiejscowym korespondencyjnie EBZlETOä-Z&WW OKAZJA. W ydzierżawię dom z ogrodem owocowym w Imielinie. Czynsz miesięcznie 20 zł. O- ferty do Siedmiu Groszy pod 2144d. 4658

15 JNr I) U 4 ił *3 i«4*1 Śi t* U J lit i * otr. ID # R ai o i wicie dźwięki dzwonka Froncek okrzyk w lot usłyszał, Przyszła mu na piwko ślinka, Ha, Idż kupić! mówi baba. rozbrzm iew ają sobie żywo; w yjrzał z okna 1 dostrzega spieszy tedy do gosposi. Człek na hurcie zaoszczędzi!. łączy i nim i się przeciągły im ć przekupnia, który żwawo Trzaby kupić chociaż konew Chłopak porw ał dzban i grosze krzyki m Piwo!. Piwo!... Plw ol kolo swej cysterny biega. przekonuje Ją i prosi. 1 po nektar biegiem p e ^ S a 0 / Panie starszy! Konew piwa! W zięła lejek cna gosposia, Froncek flaszki napełnione J le ona podejrzliwie Prędko, zanim pan stąd zwieje... nektar wiewa do butelki; do piwnicy żwawo znosi, rzekła: Jakoś cl nie wierze H andlara Już odkręca kurek m a tych flaszek aż trzynaście gdyż we wszystkim dopomagą I notuje liczbę flaszek I d» dzbana napój leje. poczet feralny, choć wielki. najzacniejszej swej gosposi. ołówcczkiem na papierze. 1 O burzony, Froncek" mruczy: Idąc, słyszy, że w piwnicy W pada szybko do piwnicy 9- Ma zm arnować się dar Boży? ; «Masz cl los! Dogódź tu babie!. podejrzanie coś wybucha! a to piwo tak musuje... myśli, wyciągając szyję > P al ją sześć. i do roboły Skoczył, w rzasnął: Gwałtu! Rety! Co rusz z wielkim, krótkim hukiem Nie, przenigdy! Lepiej będzlw, pieszy, wziąwszy wielkie grabie. Lecz nie stracił przy tym ducha. ą butelki korek w ylatuje! jeśli trunek sam wypiję! 4>y W łło p ie Froncuś sm aczne piwo, W reszcie pani gospodyni, W biega wichrem do piwnicy. Froncek zgrubiał, niby beczka, buteleczkę po butelce... choć na starość człek jest głuchy, Aż złapała się za głowę, to też tru d u trza nlelada, Korki raz po raz strzelają, «chłopaka martwi wiele» usłyszała podejrzane szmery, trzaski 1 wybuchy, bo chłop wypił dziesięć flaszek, a chmiel wlazł mu w pustą głowę by z pod ziemi na luft" świeży wywindować znowu dziada"!

16 :3.SIEDEM GROSZY N r ROLNICTWO OGRODNICTWO DROBNY ROLNIK*DZIAŁKOWIEC*PSZCZELARZ 5>r. rwted m et. J tlfr e d in sfe c r^ Gruźlica zwierząt domowych Cała Polska, jak długa i szeroka stanęła do dlu. Tylko taki zdrowy produkt, otrzym any w się do miejscowej, bogato w yposażonej w ystawy walki z gruźlicą. Liczne wystawy, odczyty, w arunkach higienicznych, może zdobyć zaufanie przeciwgruźliczej, licznym szeregiem przej druki popularne i nalepki opisują rzeczowo konsum entów, prow adzić do zwiększania rzyście ujętych preparatów przeróżnych form objawy, skutki i środki zaradcze przeciw tej spożycia i racjonalnego eksportu przetworów gruźlicy u bydła, świń i drobiu. Z pośród groźnej chorobie. Miasta i wsie posiadają przechodnie przeciwgruźlicze, które stają się błogosławieństwem mleczarskich. Następnym posterunkiem w obronie czło groźnego szeregu w ybijają się słoje z otw artą gruźlicą płuc i wymienia, ostatnie zwłaszcza, dla setek nieszczęśliwych o- wieka jest lekarz w eterynaryjny rzeźniany i jako szczególnie groźne źródło dla zakażeń fiar. W tej tak pięknie zakrojonej akcji zapom ina, względnie nie podkreśla się dość dobitnie obwodowy, który ostatecznie ocenia zdatność wyłączonego z obory bydła, a także świń, dopuszczając człowieka młodocianego. Dla pełnego kom pletu brak tylko jeszcze gruźliczych zmian u psa, znaczenia gruźlicy zwierząt dla szerokie go ogółu całego społeczeństwa. Gruźlica znana była już we wczesnym śred tylko mięso pełnowartościowe do wywołanych zazwyczaj prątkam i typu ludz niowieczu, przy czym wprawdzie określenia techniczne a także istotny czynnik chorobowy tłum aczone były w przeróżny sposób. W łaściwe badania rozpoczęły się dopiero, gdy słynny prof. Koch odkrył i opisał prątek gruźlicy. Medycyna średniowieczna nie zajm ow ała się bliżej schorzeniam i zw ierząt domowych, mimo to w zbudziła zainteresow anie ówczesnych uczonych często przy uboju spotykana perlica, tj. gruźlica, w ystępująca w form ie drobnych a bardzo licznych perełek (guzków gruźliczych) na otrzewnej i opłucnej. Zmiany te porów nywano do podobnych objawów u lu dzi, to też z obawy na przeniesienie się choroby z zwierzęcia na człowieka niszczono c a łe sztuki. Dopiero z końcem ubiegłego stulecia uczeni znajdują właściwą istotę tych perliczych zm ian u bydła rogatego, stw ierdzając równocześnie wielkie podobieństw o obu odm ian gruźlicy, tj. ludzkiej i bydlęcej. Prof. Koch, widząc w tym objawie groźbę dla człowieka twierdzi, że spożywanie mięsa i mleka, pochodzącego od sztuk, dotkniętych perlicą, stanow i niebezpieczeństwo zakażenia człowieka, którego musi unikać. Gdy jakiś czas potem odkryto ostatecznie jeszcze jeden gatunek gruźlicy, a zatem trzeci, mianowicie typ ptasi i opisano szczegółowo własności typu ludzkiego i bydlęcego, stanowcze zdanie wymienionego profesora ulega wprawdzie pewnem u o- słabieniu, nie m niej jednak stw ierdzanie coraz to nowych przypadków gruźlicy u ludzi, zwłaszcza dzieci, wywołanych właśnie typem bydlęcym upow ażnia kongres przeciwgruźliczy w Rzymie do ogłoszenia następującego zdania: zakażenie człowieka prątkiem bydlęcym zdarza się rzadziej, niż prątkiem typu ludzkiego mimo to jednak należy utrzym ać w mocy środki zapobiegawcze przeciw zakażeniu człowieka prątkiem typu bydlęcego. Znakom ity francuski uczony, prof. Calmette podaje, że na 686 osób w wieku ponad 16 lat, tylko w 9 przypadkach stwierdzono zakażenie typem bydlęcym, zaś u 220 dzieci poniżej 5 lat aż 59 razy. Jak widać, więc gruźlica bydlęca atakuje najchętniej slaby jeszcze organizm m łodociany, w ywołując według stwierdzeń kom isji an gielskiej przeciwgruźliczej w 50 proc. gruźlicze zmiany w przewodzie pokarm owym. W o- parciu o tak cenne spostrzeżenia, 15-ty m iędzynarodow y zjazd higienistów w W aszyngtonie podkreśla z całym naciskiem, że nie należy w żaden sposób zaniedbywać gruźlicy bydlęcej. gdyż wywołać może stan chorobowy przew odu pokarm owego, zwłaszcza u dzieci. Zasadę taką uwieczniły wszystkie nowe ustawy o zwalczaniu chorób zaraźliwych, badaniu m ięsa i mleka, oraz ich przetworów. Bydło zakaża się w stajni od sztuk sąsiednich z t. z w. otw artą gruźlicą. Przeniesienie choroby z człowieka na bydło rogate jest w zasadzie możliwe, zdarza się jednak nader rzadko. Świnic, chętnie żerujące w kale i plwocinach ludzkich znacznie częściej ulegają zakażeniom typem ludzkim. Z reguły zaś pow staje u nich proces gruźliczy na skutek przedostania się z mlekiem do ich organizm u p rą t ków typu bydlęcego. Chroniąc człowieka przed tak niebezpieczną chorobą, lekarz w eterynaryjny wyłącza z obór mlecznych sztuki podejrzane i chore, przeznaczając je do uboju albo na obserwację. W ten tylko sposób może przerwać tak groźne dla egzystencji gospodarstwa wiejskiego dalsze rozszerzenie się zarazy. Higiena m leka czuwa nad zdrowiem ludzkim i przyczynia się do dodatniego rozw oju mleczarskiego, nie dopuszczając m leka zakażonego do wolnego han- Farby do malowania b u d y n k ó w Do m alow ania (bielenia) używamy farby wodne i farby olejne. Aby przygotować farbę wodną, należy rozpuścić w wodzie farbę suchą, a następnie dodać rozpuszczonego wapna. Aby farba w odna była trw ała, należy dodać ługu mydlanego, względnie soli, przy' czym na trzy części w apna niegaszonego dodać należy jedną część soli. Do m alow ania ścian zewnętrznych używamy: 2 kg. w apna lub kredy, 120 gramów chrom u żółtego, 120 gramów ultram aryny i 15 gram ów sadzy. F arba ta daje kolor niebiesko szary. Kolor ziclono-szary otrzym uje się łącząc 7 i pół części gaszonego wapna, 1 część sadzy, 1 i pół części umbry, i 1 i pół części żółtej ziemi. Kolor czerwono-żółty otrzym uje się łą cząc 12 kg. wapna, 0.6 kg. sadzy, 1 i pól grama jasnej ochry, 3 kg. um bry i jedną piątą an gielskiej czerwieni. Żółtą farbę dają połączenia: 3 kg. kredy, 120 gramów ochry i 30 kg. sadzy. wolnego obrotu. Przedostanie się zatem zarazy poprzez tak silny kordon sanitarny jest tylko możliwe przy obejściu przepisów praw nych ze strony gospodarstw mlecznych, oraz przy uboju pokątnym, odbywającym się bez dozoru lekarskiego w w arunkach, grożących poważnie życiu ludzkiemu. Dla zapoznania szerszego ogółu z obrazem zmian gruźliczych u zw ierząt domowych, dyrekcja rzeźni miejskiej Chorzowa przyłączyła kiego. Przejrzyste tablice poglądowe inform u ją widza o walce przeciwgruźliczej i tak na ubitego i zbadanego bydła, , a na świń, sztuk wykazało zmiany gruźlicze o różnym nasileniu, przyczem w 485 przypadkach również wymię było zajęte. Jedynie tak systematycznie prow adzona w alka, doprowadzić może do osłabiania gruźlicy w śród zwierząt, a naw et do jej całkow i tej zagłady. Śląskie czarne łyski z białym i paskam i Choroby gołęb i Zdrowy gołąb jest ruchliwy, w ejrzenie ma bystre, pióra błyszczące i gładkie z w yjątkiem okresu pierzenia, je z apetytem, pilnie żeruje i lata dużo, Gołębie zdrowe m ają wydzieliny gęste, papkow ate, najczęściej o wyglądzie biało-kaszkowatym. Gołąb chory na oko robi już wrażenie osowiałego, je niechętnie i nie wiele, częściej pije, kryje się po kątach, pióra ma najczęściej nastroszone. W śród gołębi panuje niewiele chorób. N ajgroźniejszą jest dyfteria. Choroba ta jest zakaźną. Pierwszym zwiastunem tej choroby jest zmienione oddychanie ptaka, który wyciąga głowę i otw iera dziób, chw ytając powietrze. Błony śluzowe w ewnątrz dzioba bledną,' z nosa wycieka lekka śluzowa masa. Gołębie często chrypią, kaszlą i potrząsając głową, starają się uwolnić od drażniącego śluzu, który zapełnia krtań i nozdrza. W podniebieniu, w gardle, przełyku, w szczelinach nosowych zjaw iają się tw arożkow ate narosły, które przy zdzieraniu krw awią i odrastają z powrotem. Zarażony gołąb, karm iąc młode, zaraża je. Te praw ie zawsze giną. Sztuki chore na dyfterię musi się natychm iast oddzielić od zdrowych. Pomieszczenie dezynfekować. Do wody dodawać w y w aru kory wierzbowej, lub siarczanu żelaza. W ewnątrz dzioba pędzlować dwa razy dziennie rozczynem gliceryny z jodyną lub pięcioprocentowym rozczynem pioktaniny na spirytusie. Oczy przem ywać trzyprocentow ym rozczynem kwasu bornego, a do w ewnątrz dawać odrobinę tannoform u w środku chleba. Dyfteria panuje najbardziej uporczywie, gdy gołębniki są ciemne i wilgotne, natom iast w suchych i słonecznych przechodzi łatwiej. Gołębie chorują też na pleśniak. Pleśniak objawia się w podobny sposób, jak dyfteria. Nie ma o n i jednak tw orożkow atych narostów, lecz posiada wysypkę w rodzaju pleśni. Z wola przez dziób wydobywa się kw aśna woń. Przy leczeniu tej choroby należy dawać do wody kwas salicylowy w ilości nic pełnej łyżeczki od herbaty na litr wody. Prócz tego do tej wody dodawać wody wapiennej. Gołębie m ają często na sobie pasożyty. Należy wówczas w pryskiwać pod pióra olejek anyżowy wraz z kroplam i Hofmana. Czystość gołębnika i częste bielenie go jest znakom itym środkiem zapobiegawczym. Apel d o króliczarzy W miesiącu m aju, po marcowych i kw ietniowych 100X 80X 70 cm.; dla m ałych 80X 80X 60 cm. wykotach, rozpoczyna się właściwa Poza tym każdy hodowca powinien posiadać hodowla królików. Apeluję tu na pierwszym ewidencję - rodow ód t. z w. książeczkę stajenkową i sum iennie zapisywać daty poparchania i wykotów poszczególnych samic. I P raktyczna króliczarnia. miejscu do kolegów króliczarzy, że powinniśmy przede wszystkim dokładnie zlustrow ać nasze stajenki. Bakcyle, jakie się zagnieździły w kró liczarniach w miesiącach zimowych, muszą zo stać wytępione, jeśli chcemy mieć zdrowe kró liki i uniknąć strat. W każdej klatce powinny znajdow ać się przepisowe knrm idełka kamień nc, glazurowane, czyszczone codziennie i jaśle na siano i paszę zieloną. Rozmiar stajenek dla ras wielkich. 120X 80X 80 cm, dla średnich: W tym miesiącu można już podawać królikom traw ę i zieleniznę, lecz ostrożnie, gdyż młode, które z natury są na paszę zieloną b ardzo chciwe i żarłoczne, po spożyciu większej ilości traw y bez domieszki siana łatwo zapadają na wzdęcia brzucha, dostają rozwolnienia i giną. Zdarza się często, że ofiarą tej lekkomyślności padają całe gniazda. Przejście z paszy suchej na zieloną musi następować powoli przez stopniowe dodaw anie zielonego, a ukracanie siana. Atoli siana nie powinno brakow ać przez cały rok. Traw a powinna być zawsze świeża, nie m okra i nic zaprzała. Stajenki należy raz w tygodniu gruntow nie czyścić i pamiętać, o suchej podściółce. Dla samic z młodymi trzeba mieć większe klatki, aby młode mogły swobodnie biegać. Przegródki dla odseparowanych samczyków i samiczek (po ukończonym czwartym miesiącu od dnia wykotu) powinny być podwójnych rozmiarów. Bardzo dobrze wpływa na rozwój młodych królików, gdy im się wstawi w środek klatki deseczkę cm. wysoką, aby mogły przez nią skakać. Cześć Hodowli1' Fr. Müller Zasady polania cieląt Cielęta należy poić m lekiem m atki, k tó rś trzeba dawać regularnie, w rów nych odstępach czasu; przez pierwszy tydzień 5 razy dziennie, następnie trzy razy dziennie. Mleko musi być podaw ane tylko świeże. Naczynia, z których pojone są młode cielęta, w inny być utrzym yw a ne z bezwzględną czystością. W m iarę przyrostu żywej wagi cieląt należy zwiększać ilość mleka. Cieliczkom dawać m leka jedną siódmą ich wagi, buhajom jedną szóstą. Pomiędzy czwartym a dziesiątym tygodniem należy stosować dawki najwyższe, a po 9-tym tygodniu stopniowo m leka ujmować. Żywienie koni suchym owsem N orm alna racja obrokow a owsa dla konia roboczego, wynosi dziennie 3 do 5 kg. z dodatkiem sieczki od ćwierć do pół kg. owsa. Zwilżenie owsa jest pożądane. O ile rozchodzi się o żyto, najlepiej jest rozmiękczyć je przez parę godzin w wodzie, a potem zmięszać jedną trzecią żyta z dwie trzecie częściami owsa z dodatkiem sieczki, jak wyżej. Spasanie żyta przez konie nie jest w skazane. Co do ilości owsa do zadaw ania koniom, bierze się pod uwagę wysiłek i pracę konia. Stenie żytnie i pszenno jako pasze Zarówno słoma pszenna jak i żytnia odznaczają się grubością, tw ardością i są ciężko straw ne. Słoma pszenna posiada białka około 0.0 proc. Słomę pszenną lepiej jest zadawać bydłu (a także koniom), w mieszance. Słomę żytnią zadaje się przew ażnie koniom. Jeżeli chcemy karm ić bydło słomą żytnią, koniecznym jest zmieszanie jej z inną słomą. Słoma pszenna z jarej pszenicy, posiada taki sam skład i wartość odżywczą, jak słoma pszenna ozima. Mąka soi domieszką do paszy Doświadczenia, przeprow adzone w B awarii z hodowlą soi, wydały pomyślne wyniki. W skutek tego uzyskała w Niemczech znaczenie spostrzeżenia, dokonane na uniw ersytecie w Genui (Włochy), streszczające się w tym, że przez domieszkę m ąki soi do karm y m łodych zw ierząt można pokryć korzystnie zapotrzebowanie białka i tłuszczów. U prawa soi może więc uzyskać wielkie znaczenie także dla hodowli zwierząt. Mieszanka bez obornika O ile chcemy zasiać m ieszankę na paszę, wysiew jej musi być gęstszy, o ile weźmiemy mieszankę po koniczynie bez obornika na glebie gliniastej. W tym wypadku najlepiej zastosować mieszankę składającą się: 100 kg. wyki, 30 kg. bobiku, 40 kg. grochu i 10 kg. owsa w stosunku na 1 ha. Ponieważ m ieszanka na paszę pow inna być gęstsza dodaje się więc 10 proc. n a sion do ilości podanej wyżej. Nawozy pomocnicze: najlepiej tutaj dać kg. 20 proc. soli potasowej i kg. 30 procentow ej supertom asyny. Pomieszczenie dla królików Pomieszczenie dla królików nie nastręcza żadnego kłopotu, chować je m ożna w każdej komórce, na strychach, a nawet w niepotrzebnych pakach, lub beczkach. Każda sam ica m u si mieć oddzielną zagródkę lub klatkę. N ajmniejszy w ym iar klatki wynosi 75 cm. w ysokości, długości i szerokości. Klatka praw idłowo zbudowana pow inna mieć drzwiczki na zaw iasach, zrobione z ram y obitej siatką drucianą dla przewiewu. Klatkę stawiam y na podstawie (nie w prost na ziemi) w m iejscu zacisznym. Królik nie boi się zimna, lecz boi się wilgoci i przeciągów. W dnie klatki robim y otwory dla odcieku odchodów moczowych, które inaczej zaw ilgacają ściółkę. Dno klatki wyścielamy często drobną słomą lub torfem, dotyczy to szczególnie Angorów, których długi włos łatwo się zanieczyszcza i mierzwi. XV postępowych, praw idłowo prow adzonych hodowlach, stosuje się najczęściej podw ójne dna klatek, jedno wybite blachą cynkową, lekko pochyłe z odciekiem rynienką. Drugie do w yjm ow ania 1 drew nianych deszczułek ze szparam i do odcieku. CHÓW KRÓLIKÓW NA W OLNEJ PRZESTRZENI Oo hodowli na wolnych wybiegach nadają się króliki o maści futerka ciemnej, jak Chinchille, wiedeńskie niebieskie itp. Rasa ta jest najodpow iedniejsza do hodowli. na wolnej przestrzeni. Celem ochrony królików od zew nątrz, oraz zapobieżenia ew entualnym przedostaw aniem się ich poza okólnik, najlepiej wpuszczać w ziemię siatkę drucianą na 1 m tr. Drukiem i nakładem Zakładów Graficznych i W ydawniczych l olonia S. A. w Katowicach. Redaktor.odpowiedzialny Stanisław N o g a j,

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? KLUCZ DO ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska Ojcze Janie Pawle, kiedy byłeś wśród nas, my, dzieci, i dorośli - bardzo kochaliśmy Cię. A kiedy Cię zabrakło, nie smucimy się, bo wiemy, że gdzieś z nieba patrzysz na nas i uśmiechasz się. Wielka radość

Bardziej szczegółowo

Test Becka. do samodzielnego wykonania

Test Becka. do samodzielnego wykonania Test Becka do samodzielnego wykonania Skala Depresji Becka (BDI) (Wypełnia pacjent) Skala Depresji Becka składa się z 21 punktów ocenianych od 0 do 3. Na jej podstawie można samodzielnie ocenić obecność

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat

BURSZTYNOWY SEN. ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat BURSZTYNOWY SEN ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat Jestem bursztynnikiem. Myślę, że dobrym bursztynnikiem. Mieszkam w Gdańsku, niestety, niewiele osób mnie docenia. Jednak jestem znany z moich dziwnych snów.

Bardziej szczegółowo

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!!

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Literka.pl INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Data dodania: 2004-03-16 13:30:00 Dzień Mamy i Taty Montaż słowno-muzyczny dla klasy III Konferansjer: Witam serdecznie wszystkich rodziców przybyłych na

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette)

MODLITWY. Autorka: Anna Młodawska (Leonette) MODLITWY BLOG MOTYWACYJNY www.leonette.pl Panie, Ty wiesz o najsłodszych mych wspomnieniach, Panie, Ty wiesz o największych mych marzeniach, Panie, Ty wiesz czego dzisiaj tak żałuję, Panie, Ty wiesz czego

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE-

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- WCZEŚNIEJSZA GWIAZDKA KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- ZAPEWNE TAKŻE, WIĘC SPOTKAJMY SIĘ

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA autor Maciej Wojtas 1. SCENA. DZIEŃ. WNĘTRZE. 2 Biuro agencji reklamowej WNM. Przy komputerze siedzi kobieta. Nagle wpada w szał radości. Ożesz japierdziuuuuu... Szefie!

Bardziej szczegółowo

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA!

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA! dla dziewczyny Co roku kocham mocniej i pamiętam tak samo. Jedno jest w życiu szczęście, kochać i być kochanym. Z okazji urodzin życzę Ci aby każdy dzień miał kształt Twoich marzeń. Z okazji urodzin życzę

Bardziej szczegółowo

Pouczenie o przysługujących prawach

Pouczenie o przysługujących prawach Pouczenie o przysługujących prawach Ta ulotka zawiera ważne informacje dotyczące przysługujących Ci praw podczas pobytu na posterunku policji. Przez prawa rozumiemy ważne swobody i pomoc, z których zgodnie

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 1. Podczas pobytu w Anglii rozbolał Cię ząb. Rozmawiasz z osobą pracującą w rejestracji przychodni. Podaj powód swojej wizyty. Dowiedz się, kiedy może przyjąć Cię dentysta. Zapytaj o cenę wizyty. Spędziłeś/aś

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

Opowiedziałem wam już wiele o mnie i nie tylko. Zaczynam opowiadać. A było to tak...

Opowiedziałem wam już wiele o mnie i nie tylko. Zaczynam opowiadać. A było to tak... Wielka przygoda Rozdział 1 To dopiero początek Moja historia zaczęła się bardzo dawno temu, gdy wszystko było inne. Domy były inne zwierzęta i ludzie też. Ja osobiście byłem inny niż wszyscy. Ciągle bujałem

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY

Streszczenie. Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Streszczenie MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY 8 Kleofas ma okulary! MIKOŁAJEK I JEGO KOLEDZY Mikołajek opowiada, że po przyjściu do szkoły on i wszyscy koledzy z klasy bardzo się zdziwili, gdy zobaczyli, że Kleofas,

Bardziej szczegółowo

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ!

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! Ewa Kozioł O CZYM BĘDZIE WEBINAR? - Porozmawiamy o nawyku, który odmieni wasze postrzeganie dnia codziennego; - Przekonam Cię do tego abyś zrezygnowała z pefekcjonizmu,

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski Życzenia : Ślub 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! młodej parze 恭 喜 喜 结

Bardziej szczegółowo

Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych.

Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Zmienić osobowość Pewien młody człowiek popadł w wielki kłopot. Pożyczył 10 tyś. dolarów i przegrał je na wyścigach konnych. Afirmacja to w działaniu potęga ale... Pewien

Bardziej szczegółowo

Newsletter. DeNews. Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu. SPOTKANIE DeNews. Temat: Matka Jedyna Taka. Wyjątkowo godz 22:00

Newsletter. DeNews. Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu. SPOTKANIE DeNews. Temat: Matka Jedyna Taka. Wyjątkowo godz 22:00 2 Newsletter DeNews Maj 2015 Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu 3 4 Dycha dziennie SPOTKANIE DeNews Temat: Matka Jedyna Taka Wyjątkowo 23.05.2015 godz 22:00 Jak zacząć biegać? Dziewczyna z Nazaretu Zwykła - Niezwykła

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

Prawdziwa miłość ani nie poucza, ani nie straszy.

Prawdziwa miłość ani nie poucza, ani nie straszy. 5 6 Tyle nam powiedział Święty Paweł, jaka może być miłość: cierpliwa, wytrwała... Widzimy taką miłość w życiu między ludźmi. Możemy ją opisać, używając słów mniej lub bardziej udanych, ale można się zgubić

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

mówili, że ci ze Wzgórza wszystko przejadają; mam kozę, więc będę miała mleko i ser, i samą kozę. Wpuść tu tę kozę, mój kochany!

mówili, że ci ze Wzgórza wszystko przejadają; mam kozę, więc będę miała mleko i ser, i samą kozę. Wpuść tu tę kozę, mój kochany! Gudbrand ze Wzgórza Był raz człowiek, który nazywał się Gudbrand; miał on gospodarkę położoną na wzgórzu, dlatego nazywano go Gudbrandem ze Wzgórza. Z żoną żyli dobrze, zgadzali się do tego stopnia, że

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Magdalena Bladocha Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno. Za siedmioma morzami i za siedmioma górami, a może całkiem blisko tuż obok ciebie mieszkała

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 36

SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!! Dziecko pilnie poszukuje opiekuna. Kandydat powinien: Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!!

Bardziej szczegółowo

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz TEKST NR 1 Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna Imię i Nazwisko Panny Młodej chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony Imię i Nazwisko Pana Młodego powiedział sobie: "Chcę

Bardziej szczegółowo

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać!

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłosne Wierszyki Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłość jedyna jest Miłość nie zna końca Miłość cierpliwa jest zawsze ufająca

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r.

Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków

Bardziej szczegółowo

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem.

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. Powojenna historia mojej miejscowości -Chełmiec- W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. -Chciałabym na początku aby powiedział Pan kilka słów o sobie. -Witam Panią! Nazywam

Bardziej szczegółowo

Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK

Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK Paulina Grzelak MAGICZNY ŚWIAT BAJEK Copyright by Paulina Grzelak & e-bookowo Grafika na okładce: shutterstock Projekt okładki: e-bookowo ISBN 978-83-7859-450-5 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Bardziej szczegółowo

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku...

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wyznania Wyznania Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wolę być chwilą w Twoim życiu niż wiecznością w życiu innej!!! Nie wiem, czy chcesz ze mną chodzić,

Bardziej szczegółowo

Spis tbreśo.

Spis tbreśo. Spis tbreśo Wprowadzenie. 13 Podziękowanie 15 Ciepła ręka śmierci Twardzina układowa 17 Spojrzeć śmierci w oczy Stwardnienie zanikowe boczne 19 Śmierć jako przyjaciel 22 Spostrzeżenie i strach 23 Nie ma

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo!

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo! Pielgrzymka,18.01. 2013 Kochana Mamo! Na początku mego listu chciałbym Ci podziękować za wiedzę, którą mi przekazałaś. Wiedza ta jest niesamowita i wielka. Cudownie ją opanowałem i staram się ją dobrze

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Instytut Studiów Społ ecznych Uniwersytet Warszawski Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53; www.iss.uw.edu.pl PGSS 2008 P OLSKI G ENERALNY S ONDAŻ

Bardziej szczegółowo

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku.

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku. Opieka zdrowotna przyjazna dziecku - Dzieci i młodzież: powiedz nam co myślisz! Rada Europy jest międzynarodową organizacją, którą tworzy 47 krajów członkowskich. Jej działania obejmują 150 milionów dzieci

Bardziej szczegółowo

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni

miłość, wierność i uczciwość przed obliczem Boga dnia. o godzinie w Kościele... w... Na tą uroczystość zapraszają W.P. Rodzice i Narzeczeni Wybór tekstu zaproszenia 1. Ku radości przyjaciół, za pozwoleniem najbliższych, rozpoczynają wspólna drogę życia Panna Młoda: imię i nazwisko i Pan Młody: imię i nazwisko miłość, wierność i uczciwość przed

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

JEAN GUITTON (1901-1995) Daj mi, Boże, pokój, pogodę ducha i radość

JEAN GUITTON (1901-1995) Daj mi, Boże, pokój, pogodę ducha i radość Niech będą błogosławione wszystkie drogi, Proste, krzywe i dookolne, Jeżeli prowadzą do Ciebie, Albowiem moja dusza bardziej tęskni za Tobą, Niż tęsknią nocni stróże, pokryci rosą, Za wschodzącym słońcem.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą DZIEŃ BEZ CIEBIE Dzień bez Ciebie Dzień bez Ciebie jakoś tak szary to brak mej części i mało widzę co istnieje najpiękniej gdy nie błyszczą Twe słowa tylko przy Tobie nie wiem czy się martwić to myśli

Bardziej szczegółowo

FILM - BANK (A2 / B1)

FILM - BANK (A2 / B1) FILM - BANK (A2 / B1) Pierre i Maria: Dzień dobry Pani! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Pierre: Jesteśmy zainteresowani założeniem konta w Państwa banku. Pochodzimy z Francji, ale teraz mieszkamy

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI. przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ:

ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI. przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ: ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ: IMIĘ...... NAZWISKO...... KLASA...... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Promienie miłości Bożej. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę. Twoim Duchem i Twoim życiem.

Promienie miłości Bożej. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę. Twoim Duchem i Twoim życiem. Promienie miłości Bożej Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę Twoim Duchem i Twoim życiem. Stań się Panem mojego istnienia w sposób tak całkowity, by całe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Wiersz Horrorek państwowy nr 3 Ania Juryta

Wiersz Horrorek państwowy nr 3 Ania Juryta Wiersz Horrorek państwowy nr 3 Ania Juryta Nie wiem zupełnie jak to się stało, że w końcu zdać mi się to udało... Wszystko zaczęło się standardowo: Samo południe plac manewrowy... Słońce jak zwykle zaciekle

Bardziej szczegółowo

ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA

ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 JOANNA ADAMSKA WSTĘP Cześć! Mam na imię Asia. Miałam przyjemność wziąć udział w programie Erasmus. Spędziłam 6 cudownych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 7

Spis treści. Słowo wstępne... 7 Spis treści Słowo wstępne................................... 7 1. Kruszyć pancerz (Wyznania 5, 1) środa popielcowa............................... 9 2. Niespokojne jest serce nasze (Wyznania 1, 1) czwartek

Bardziej szczegółowo

TEATRZYK CZERWONA GĘŚ

TEATRZYK CZERWONA GĘŚ Patryk Bielawski TEATRZYK CZERWONA GĘŚ czyli PRL we wspomnieniach moich najbliższych sceny na podstawie Teatrzyku Zielona Gęś K.I. Gałczyńskiego: ZAMYŚLONEGO KELNERA DZIWNEGO KRAWCA ŚMIERCI W KAWIARNI

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

KONKURUJEMY? tekst: Danuta TERPIŁOWSKA

KONKURUJEMY? tekst: Danuta TERPIŁOWSKA Dlaczego KONKURUJEMY? tekst: Danuta TERPIŁOWSKA Czym jest konkurencja, dlaczego się jej boimy, dlaczego z niej korzystamy i dlaczego w ogóle konkurujemy? Konkurencja to nic innego, jak brak wiary w siebie,

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

TEKSTY ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH r.

TEKSTY ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH r. TEKSTY ZAPROSZEŃ ŚLUBNYCH www.art-papier.pl 2012 r. TEKST 1 postanowili rozpocząć wspólną drogę życia ślubując sobie przed Bogiem miłość, wierność i wzajemny szacunek w dniu 21 października 2040 roku o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo