PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona 1 z 41

2 SPIS TREŚCI Plan przygotowań podmiotu leczniczego I. Podstawy realizowania i koordynowania zadań obronnych 4 1. Wstęp 4 2. Szczegółowy arkusz uzgodnień 4 3. Tabela zmian aktualizacyjnych 5 4. Podstawy prawne opracowania planu 6 5. Zadania obronne i podstawa prawna ich realizacji 7 6. Ustalenia dotyczące prawa wglądu do planu i prowadzenia prac planistycznych z jego wykorzystaniem 8 II. Charakterystyka geograficzna Gminy 9 III. Przewidywane zagrożenia czasu pokoju i czasu wojny oraz ich wpływ na funkcjonowanie Gminy Zagrożenia czasu pokoju Zagrożenia o podłożu militarnym Wnioski końcowe 22 IV. Ogólna charakterystyka posiadanego potencjału służby zdrowia w Gminie Wyszczególnienie szpitali ogólnych i specjalistycznych (ich podległość i lokalizacja) Lokalizacja szpitalnych oddziałów ratunkowych Liczba zakładów opiekuńczo leczniczych, pielęgnacyjno opiekuńczych sanatoriów i zakładów uzdrowiskowych Liczba i lokalizacja ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (przychodni i ośrodków zdrowia) Opiekę stomatologiczną Punkty apteczne Liczba i miejsce planowanych do rozwinięcia zespołów zastępczych miejsc Szpitalnych Ogólna liczba personelu medycznego świadczącego usługi medyczne / w tym lekarzy, pielęgniarek i położnych Lokalizacja jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi Lokalizacja stacji sanitarno epidemiologicznych Transport sanitarny 27 Strona 2 z 41

3 12. Rozmieszczenie w terenie zespołów systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Karetki S i P ) z określeniem rejonów operacyjnych Lokalizacja lądowiska dla jednostek Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Lokalizacja punktów wydawania tabletek jodu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego Lokalizacja Centrum Powiadamiania Ratunkowego 29 V. Arkusz przeznaczony na notatki 30 VI. Wykaz załączników do planu 31 Załącznik nr 1 Plan organizacyjny i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) w Gminie Zielona Góra stanowi odrębny dokument. Załącznik nr 2 Plan w sprawie wskazania punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności na terenie Gminy Zielona Góra stanowi odrębny dokument. Załącznik nr 3 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (zasad ewakuacji) stanowi odrębny dokument. Załącznik nr 4 Imienny wykaz kadry kierowniczej i osób funkcyjnych. Załącznik nr 5 Wykaz podmiotów leczniczych. Załącznik nr 6 Zestawienie liczbowe personelu medycznego. Załącznik nr 7 Rozliczenie (bilans) personelu medycznego. Załącznik nr 8 Wykaz tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz). Załącznik nr 9 Wykaz uzyskanych świadczeń osobistych na rzecz obrony. Załącznik nr 10 Wykaz uzyskanych świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Strona 3 z 41

4 I. PODSTAWY REALIZOWANIA I KOORDYNOWANIA ZADAŃ OBRONNYCH 1. Wstęp Przygotowanie podmiotów leczniczych oraz organów samorządu terytorialnego do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w zakresie ochrony zdrowia prowadzone jest w formie opracowania dokumentacji planistycznej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 741). Uzgodnienia powinny uwzględniać usługi medyczne w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, a także w sytuacjach epidemicznych. 2. Szczegółowy arkusz uzgodnień SZCZEGÓŁOWY NAZWA ORGANU Lp. PODPIS DATA ZAKRES UZGODNIEŃ UZGADNIAJĄCEGO Strona 4 z 41

5 3. Tabele zmian aktualizacyjnych PODSTAWA OSOBA AKTUALIZUJĄCA Lp ZAKRES ZMIAN DOKONANIA DATA. Imię i nazwisko Podpis ZMIAN Strona 5 z 41

6 4. Podstawy prawne opracowania planu Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 741); Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320, z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307, z późn zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872, z późn zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210, poz. 2136, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz.1599, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850); Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228); Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz.985, z późn. zm.); Strona 6 z 41

7 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.); Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz z późn. zm.); Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); 5. Zadania obronne i podstawa prawna ich realizacji Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz.1599, z późn. zm.); Zarządzenie Nr 16 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej województwa lubuskiego w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; zarządzenie Nr 15 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie planowania i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego; Zarządzenie Nr.307 Wojewody Lubuskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej; Zarządzenie Nr 25/09 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 06 lutego 2009 r. w sprawie wskazania punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności na terenie Gminy Zielona Góra. Strona 7 z 41

8 6. Ustalenia dotyczące prawa wglądu do planu i prowadzenia prac planistycznych z jego wykorzystaniem Lp. Nazwisko i imię Stanowisko/funkcja Data ważności UWAGI Dostęp do informacji o klauzuli POUFNE 1 2 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA ZASTĘPCA WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA 3 Dostęp do informacji o klauzuli ZASTRZEZONE KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Aktualizowano dnia. 20 r. UWAGA! * dane do tabeli wpisywać pismem nie trwałym (ołówek). (Należy wyszczególnić osoby posiadające stosowne poświadczenia bezpieczeństwa, upoważnione przez właściwego przełożonego do opracowania planu, prowadzenia prac z jego wykorzystaniem oraz wglądu do dokumentu w związku z zajmowanym stanowiskiem służbowym) Strona 8 z 41

9 II. Plan przygotowań podmiotu leczniczego CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA GMINY Gmina Zielona Góra położona jest w północnej części Dolnego Śląska pomiędzy doliną Odry a pradoliną Śląskiej Ochli, na Wysoczyźnie Zielonogórskiej. Należy ona do powiatu zielonogórskiego, leży w południowo-wschodniej części województwa lubuskiego. Zajmuje powierzchnię 220,45 km 2, z czego ponad połowę (126,3 km 2 ) stanowią powierzchnie leśne. Posiada charakterystyczny kształt odwróconej litery C i częścią wewnętrzną obszaru od północy, wschodu i południa przylega bezpośrednio do miasta Zielona Góra. Rys. 1. Granice Gminy Zielona Góra Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy administracyjno-turystycznej województwa lubuskiego, Wydawnictwo BiK, Gmina Zielona Góra graniczy od południa z gminami Nowogród Bobrzański i Kożuchów, od zachodu z gminami Świdnica i Czerwieńsk oraz miastem Zielona Góra, od północy z gminą Sulechów i od wschodu z gminami Otyń i Zabór. Gminę oraz jej sąsiedztwo przedstawia rysunek 2. Legenda: - powiat zielonogórski - powiat nowosolski - gmina Zielona Góra - miasto Zielona Góra Rys. 2. Gmina wiejska Zielona Góra i jej sąsiedztwo Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy ze strony internetowej województwa lubuskiego Strona 9 z 41

10 Gmina Zielona Góra posiada status gminy wiejskiej. Funkcjonuje od 1972 r., jednakże w dzisiejszych granicach występuje od stycznia 1976 r. Składa się z 17 wsi sołeckich tj. Barcikowice, Drzonków, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Krępa, Łężyca, Ługowo, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Sucha, Zatonie, Zawada. Ponadto na terenie Gminy znajdują się 2 przysiółki: Marzęcin i Stożne. Rys. 3. Podział administracyjny Gminy Zielona Góra Źródło: Opracowanie własne Teren Gminy Zielona Góra zamieszkuje aktualnie osób. Stan ludności w latach poprzednich obrazuje tabela 1. Jak z niej wynika, liczba ludności Gminy systematycznie wzrasta. Tab. 1. Ludność Gminy Zielona Góra w latach Lata Wieś Zawada Jany Krępa Stary Kisielin Nowy Kisielin Racula Drzonków Sucha Ługowo Zatonie Kiełpin Strona 10 z 41

11 Jeleniów Jarogniewice Barcikowice Ochla Łężyca Przylep Stożne Marzęcin RAZEM Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy Zielona Góra Wsie Racula, Drzonków, Przylep, Stary Kisielin, Nowy Kisielin, Ochla, Zawada, Łężyca, Zatonie zamieszkuje generalnie ludność młoda. W przeważającej części jest to ludność napływowa z miasta, której źródłem utrzymania jest przede wszystkim praca w Zielonej Górze, stąd często ta część Gminy nazywana jest sypialnią Zielonej Góry. Pozostałe miejscowości tj. Barcikowice, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Ługowo, Suchą i Krępe w przeważającej części zamieszkuje ludność w wieku emerytalnym. Ta duża dysproporcja w strukturze i ilości ludności zamieszkującej Gminę, wynika przede wszystkim z odległości poszczególnych wsi od miasta, (czyli od miejsca pracy). Wsie zlokalizowane bliżej miasta są liczniej zaludnione i występuje tu przewaga osób młodych tj. w wieku produkcyjnym posiadających dzieci w wieku szkolnym. W Gminie Zielona Góra najwięcej jest ludności w wieku produkcyjnym. Drugą, co do wielkości grupą jest ludność przedprodukcyjna, czyli osoby w wieku do 17 lat. Ich udział w ludności Gminy wynosi około 21,4 %. Kolejną grupę stanowi ludność w wieku poprodukcyjnym, czyli mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej. W Gminie w ostatnich latach zaobserwowano tendencję malejącą przyrostu naturalnego. Obecnie wskaźnik przyrostu naturalnego na ludności wynosi 3,6. Mimo to w Gminie Zielona Góra obserwuje się wysoką dynamikę przyrostu ludności. Głównym stymulatorem wzrostu liczby mieszkańców Gminy jest wzmożona migracja ludności miejskiej. Gęstość zaludnienia na 1 km 2 wynosi 78,56. Strona 11 z 41

12 Na dodatnie saldo migracji ludności Gminy na jego tendencję wzrostową mają wpływ m. in. następujące czynniki: dobre połączenia komunikacyjne z miastem oraz rozbudowana sieć dróg, niższe koszty bytowania, wyczerpanie się przestrzeni urbanistycznej w granicach miasta, wzrost zamożności wyrażający się pewnym rodzajem mody na zamieszkiwanie poza miastem, atrakcyjność przyrodnicza terenów i dobra baza rekreacyjna. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania demograficzne oraz możliwości rozwoju Gminy, można przyjąć, że liczba ludności w niedługim okresie przekroczy Wskaźniki ilustrujące warunki mieszkaniowe w Gminie należą do najwyższych w województwie, zwłaszcza powierzchnia użytkowa na 1 osobę w m 2. Decydujący wpływ ma na to podmiejski charakter Gminy i podmiejska osiedlowa zabudowa, związana m. in. z migracja na wieś mieszkańców Zielonej Góry. Budynki mieszkalne pozostające we władaniu osób prywatnych, stojące na działkach zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej, dysponują znacznie większą powierzchnią użytkową - od kilkudziesięciu do kilkuset metrów kwadratowych. Poza tym na terenie Gminy znajdują się mieszkania należące do: spółdzielni mieszkaniowych, zakładów, RTBS oraz innych podmiotów. Gmina Zielona Góra posiada dobre warunki do rozwoju przestrzennego i gospodarczego. Atutami są to m. in.: usytuowanie w pobliżu miasta Zielona Góra, przebieg ważnych dróg kołowych i kolejowych, lokalizacja lotniska dyspozycyjnego, wyczerpanie przestrzeni urbanistycznej w granicach miasta, co powoduje usytuowanie siedzib, magazynów czy zakładów produkcyjnych na terenie Gminy oraz ekspansję budownictwa mieszkaniowego, tańsze koszty bytowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Miasto jest miejscem pracy dla wielu mieszkańców Gminy. Coraz mniej osób trudni się uprawianiem ziemi, spada liczba osób zatrudnionych w rolnictwie i łowiectwie. Obserwuje się wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i przekwalifikowanie na cele budowlane. Wszystko to odzwierciedla trend przekształcania się gminy wiejskiej w satelicki ośrodek miejski. Największą powierzchnię zajmują lasy i grunty leśne. Kolejne miejsce stanowią użytki rolne, w tym grunty orne. Większość z nich leży odłogiem, gdyż ich uprawianie jest ekonomicznie Strona 12 z 41

13 nieopłacalne. Na pozostałych uprawia się głównie zboża (pszenżyto, żyto i pszenicę), ziemniaki i kukurydzę. Około dziesięciu rolników zajmuje się ogrodnictwem. Według ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zielona Góra liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy wynosi Najwięcej z nich stanowią podmioty gospodarcze działające w sferze handlu, transportu i budownictwa. Większość z nich to małe jednostki działające na potrzeby miejscowej ludności. Na terenie Gminy nie występują szpitale. Na terenie Gminy funkcjonują: Gminne Przedszkole Publiczne z/s w Przylepie i oddziałami w Ochli, Zawadzie i Raculi, w którym przebywa 225 wychowanków, pięć szkół podstawowych w Drzonkowie, Ochli, Przylepie, Starym Kisielinie i Zawadzie, gdzie uczy się uczniów, dwa gimnazja w Drzonkowie i Przylepie, gdzie uczy się 446 osób, Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Zawadzie, posiadająca filie w Łężycy, Starym Kisielinie, Przylepie i Raculi oraz punkty biblioteczne w Janach, Jeleniowie i Kiełpinie, dwa ośrodki zdrowia w Zawadzie i Starym Kisielinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, z którego korzysta rodzin. Gmina posiada rozwiniętą bazę turystyczno-rekreacyjną. Na jej terenie znajdują się: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, Aeroklub Ziemi Lubuskiej w Przylepie, stadniny koni w Drzonkowie, Przylepie i Ochli, szlaki turystyczne (piesze i rowerowe). Gmina jest zwodociągowana w 98,9 % (dane z Referatu Gospodarki Gruntami wg stanu na dzień r.). Część miejscowości posiada własne ujęcie wody o różnej wydajności i eksploatacji. Gmina Zielona Góra nie posiada uporządkowanej gospodarki ściekowej. Istniejąca gminna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w południowej części miejscowości Drzonków (oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna). Ponadto, na terenie Gminy istnieją małe lokalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Stary Kisielin, Nowy Kisielin oraz Przylep (oczyszczalnie sanitarne). Na zachód od miejscowości Łężyca zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków Łącza Centralna Oczyszczalnia Ścieków dla Miasta Zielona Góra (oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z biologiczną defosfatacją, denitryfikacją i nitryfikacją). Do otwartego kanału ściekowego Łącza wykonane są cztery miejsca wrzutu Strona 13 z 41

14 ścieków: z części miasta Zielona Góra, Przylep, osiedla Czarkowo w Łężycy, Stary Kisielin, Drzonków, Racula. Na terenie Gminy znajdują się trzy oczyszczalnie ścieków: w Drzonkowie, Starym Kisielinie i miejska w Łężycy. Na obszarach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i okresowo wywożone taborem asenizacyjnym do ww. oczyszczalni. Stopniowo rozbudowuje się sieć kanalizacyjna. Dla kilku miejscowości przewidywana jest budowa małych indywidualnych biologicznomechanicznych oczyszczalni ścieków. Dla niewielkich miejscowości: Stożne i Marzęcin przewidziano szczelny zbiornik bezodpływowy i transportowanie ścieków zorganizowanym wywozem do punktu zlewnego na Centralnej Oczyszczalni. W miejscowościach: Zatonie, Kiełpin, Jeleniów, Jarogniewice, Barcikowice i Marzęcin nie można zastosować rozwiązań polegających na budowie małych przydomowych oczyszczalni ścieków ze względu na płytko występujący poziom wody gruntowej. Ponadto ww. miejscowości położone są na obszarze zbiornika zasobowego wód podziemnych (obszar zasobowy regionu Krzewiny Jeleniów Książ Śląski), stanowiącego rezerwuar wód pitnych dla miasta Nowa Sól i Kożuchów. Mieszkańcy Gminy Zielona Góra zaopatrywani są w energię elektryczną z terenowej sieci elektroenergetycznej. Na terenie Gminy istnieje następujący rodzaj uzbrojenia: stacje rozdzielcze, stacje transformatorowe, linie napowietrzne i kablowe. Stan techniczny uzbrojenia jest dobry. Gmina jest w całości zelektryfikowana, a większość, tj. ok. 90% dróg i ulic w Gminie posiada nowoczesne oświetlenie uliczne. Przez teren Gminy Zielona Góra przebiegają gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia, od których wykonane są rozgałęzienia; od strony południowej Gmina zasilana jest gazociągiem średniego ciśnienia. Miejscowości zgazyfikowane, które posiadają gaz dostarczany w/w gazociągami to: Drzonków, Racula, Stary Kisielin, Nowy Kisielin i Przylep. Właścicielem i zarządcą istniejącej sieci wysokiego ciśnienia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Regionalny Odział Przesyłu we Wrocławiu, a właścicielem i zarządcą sieci średniego ciśnienia jest Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. Z O.O. we Wrocławiu Zakład Gazowniczy Zgorzelec. Kolejną firmą zaopatrującą Gminę Zielona Góra w gaz jest Media Odra Warta Sp. Z O.O. z/s w Międzyrzeczu. Gazociągiem średniego ciśnienia zasilane są miejscowości Łężyca, Krępa, Zawada, Jany, Ochla, Kiełpin, Zatonie i Barcikowice. Pozostałe miejscowości nie posiadają gazu sieciowego, do ogrzewania i potrzeb bytowych używa się węgla, koksu, gazu propan-butan i drewna z okolicznych lasów. Strona 14 z 41

15 Przez gminę Zielona Góra przebiegają: 1) 3 drogi krajowe: nr 3 Świnoujście Szczecin Gorzów Wlkp. Zielona Góra Lubin- Jakuszyce granica Państwa (północ - południe) nr 27 granica Państwa Przewóz Żary - Nowogród Bobrz. Żary Świdnica - Zielona Góra nr 32 granica Państwa Gubinek Połupin - Zielona Góra Sulechów Okunin - Kargowa - Wolsztyn - Stęszew 2) 5 dróg wojewódzkich: nr 279- gm. Czerwieńsk m. Czerwieńsk gm. Świdnica gm. Zielona Góra nr 280 gm. Zielona Góra gm. Czerwieńsk - m. Czerwieńsk gm. Sulechów nr 281 gm. Zielona Góra gm. Czerwieńsk gm. Sulechów nr 282 gm. Zielona Góra - gm. Zabór - gm. Bojadła nr 283 gm. Zielona Góra 3) 11 dróg powiatowych Drogi wojewódzkie i powiatowe mają układ promienisty, łączą wszystkie jednostki osadnicze na terenie Gminy, a bezpośrednio lub pośrednio z miastem Zielona Góra. Stan większości dróg (zwłaszcza wojewódzkich) jest zadawalający, część podlega bieżącej modernizacji. Niezbyt korzystnie natomiast przedstawia się sytuacja na drogach gminnych, których przeważająca część posiada nawierzchnię gruntową. Drogi gminne tworzą 20 ciągów komunikacyjnych. Sieć ta stanowi uzupełniający układ w stosunku do dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Przez wschodnią oraz północno-zachodnią część Gminy przebiega kolejowa magistrala łącząca porty ze Śląskiem. Wyposażona jest ona w trakcję elektryczną, posiada zmodernizowane torowiska i jest w pełni wykorzystywana jako element krajowego systemu kolejowego. Jednak znaczenie jej w zakresie przewozów osobowo towarowych dla mieszkańców Gminy jest znikome i realizowane głównie za pośrednictwem węzła kolejowego w Zielonej Górze. Ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Zielona Góra zorganizowana jest przy pomocy Ochotniczych Straży Pożarnych, która jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Telekomunikacja na terenie gminy zainstalowana jest centrala telefoniczna zapewniająca potrzeby gminy. Jest to sieć światłowodowa. Strona 15 z 41

16 III. Plan przygotowań podmiotu leczniczego PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA CZASU POKOJU I CZASU WOJNY ORAZ ICH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE GMINY 1. Zagrożenia czasu pokoju a) Zagrożenia spowodowane skażeniami toksycznymi, środkami przemysłowymi Do znaczących zagrożeń gminy należą chemikalia używane w procesach produkcyjnych oraz ich zapasy przechowywane przez zakłady pracy. Ich uwolnienie się do atmosfery na skutek awarii może zagrażać zdrowiu ludności, a rozmiar zagrożenia będzie zależał od panujących aktualnie warunków meteorologicznych na danym obszarze. Największe zagrożenie chemiczno ekologiczne występuje na obszarze bezpośrednio przyległym do Zakładu Oczyszczania Ścieków w Drzonowie, Łężycy i Zakładu Uzdatniania wody dla miasta Zielona Góra w miejscowości Zawada Oprócz zagrożeń ze strony zakładów stosujących w produkcji i magazynujących TSP, istnieje realne zagrożenie ludności gminy zamieszkałej wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, zarówno drogowych nr 3 Świnoujście Szczecin Gorzów Wlkp. Zielona Góra Lubin- Jakuszyce granica Państwa (północ - południe), nr 27 granica Państwa Przewóz Żary - Nowogród Bobrz. Żary Świdnica - Zielona Góra, nr 32 granica Państwa Gubinek Połupin - Zielona Góra Sulechów Okunin - Kargowa - Wolsztyn - Stęszew zagrożenie to wynika z konieczności przewozu NSCh (TSP) pomiędzy producentem a odbiorcą, a tym samym możliwości katastrofy środka transportującego b) Zagrożenia spowodowane powodziami Bezpośrednie zagrożenie powodziowe Gminy Zielona Góra stanowi rzeka ODRA, a także w mniejszym stopniu cieki wodne przepływające przez Gminę - kanały. Powódź opadowa i towarzyszące jej wezbrania wody w rzece Odra zagrażają północnemu odcinkowi Gminy Zielona Góra od mostu w kierunku Sulechowa i Wrocławia do mostu kolejowego. Wysoki poziom wody może powodować tzw. cofki z rzeki ODRY do cieków wodnych mających do niej ujście. W takiej sytuacji zagrożenie powodziowe obejmuje większy terem Gminy Zielona Góra. Zagrożenie występuje wzdłuż wału przeciwpowodziowego szczególnie w przypadku uszkodzenia wału lub przelania wezbranych wód głównymi punktami zagrażającymi zalaniem Gminy jest Krepa, Jany, Stożne i Zawada. Nie należy jednak Strona 16 z 41

17 zapominać o możliwości wystąpienia podtopień lokalnych spowodowanych silnymi opadami deszczu (występującymi najczęściej w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu), gwałtownym topnieniem śniegu, często połączonym z deszczem (najczęściej w lutym, marcu i kwietniu); c) Zagrożenia spowodowane pożarami Zagrożenie pożarami przestrzennymi na terenie Gminy Zielona Góra wynika z występowania na jej terenie wielu kompleksów leśnych stanowiących 55% jej powierzchni. Decydujący wpływ na palność lasów obok warunków atmosferycznych (niska wilgotność ściółki) jest typ siedliskowy lasów (borowy), wiek drzewostanu (średnio ok. 50 lat) oraz najważniejszy czynnik ludzki, tj. bardzo duża penetracja lasu przez człowieka (ok. 50% pożarów powstaje wewnątrz kompleksu leśnego). Czynnik ludzki związany jest przede wszystkim z pracami leśnymi oraz sezonowymi zbiorami jagód i grzybów. Zagrożenia w lasach występują na ogół od marca do września. Do drugiej grupy pod względem ilości pożarów zaliczamy rolnictwo, gdzie wybucha ok. 25% ilości pożarów. Trzecią grupę stanowią obiekty mieszkalne. Pożary te z reguły kwalifikowane są jak małe tzn. ograniczają się do powierzchni jednego lokalu, mieszkania lub sporadycznie do całej zabudowy budynku. Szczególne zagrożenie stanowią obiekty zakwalifikowane do zagrożonych wybuchem oraz o obciążeniu ogniowym powyżej 100MJ/m 2, takie jak: gazociąg wysokiego ciśnienia; stacje paliw i gazu; zakłady drzewne w Janach, Starym Kisielinie, Raculi; indywidualne gospodarstwa rolne. d) Zagrożenia spowodowane zakażeniami biologicznymi ludzi i zwierząt Zakażenia biologiczne mogą występować jako epidemie (grypa, wirusowe zapalenie wątroby typu A, i czerwonka) i epizootie (pryszczyca, wścieklizna). Do głównych obiektów zagrożenia epidemiologicznego na terenie Gminy Zielona Góra należy zaliczyć miejsca dużych skupisk ludności: szkoły, przedszkola, kościoły. Na terenie gminy mogą wystąpić zakażenia o charakterze epidemii, spowodowanej rozprzestrzenianiem się w atmosferze drobnoustrojów i bakterii, które znalazły się Strona 17 z 41

18 przypadkowo lub zostały dodane świadomie do produktów żywnościowych i wody pitnej np. wodociągów. Miejsce i zasięg występowania wymienionych zagrożeń jest trudne do przewidzenia. Najbardziej sprzyjające warunki rozprzestrzeniania zakażeń i występowania zbiorowych zatruć występują w dużych skupiskach ludzkich. Szczególne zagrożenie występuje na obszarach zalanych w Janach, Zawadzie, Stożne i Krępa, na których podczas procesów gnilnych powstają dogodne warunki rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. Bardzo groźne w skutkach może okazać się celowe lub nieświadome zatrucie wody pitnej w wodociągach. Zatrucia te mogą objąć swym działaniem ludzi i zwierzęta szczególnie hodowlane zwierzęta domowe. Szczególnym zagrożeniem niosącym znamiona epidemii jest masowe występowanie niebezpiecznych dla zwierząt owadów. Szkodniki roślin mogą dotknąć swoim działaniem bardzo duże obszary pól uprawnych i lasów. Równie dużym zagrożeniem są epidemie chorób zwierząt ( głównie zwierząt dzikich). Specyficzna grupą są zakażenia biologiczne, stanowiące szczególny rodzaj niemilitarnych środków walki i obejmujące na terenie gminy działania w postaci: sprowadzanie zakażonych gatunków zwierząt, w celu zarażenia zdrowych stad i w efekcie rozprzestrzenianie się choroby na nowe obszary; import zakażonych produktów żywnościowych; import paszy, surowców paszowych, ściółki oraz nawozu produkowanego z zakażonych zwierząt. e) Zagrożenia spowodowane katastrofami i awariami Jednym z największych zagrożeń w tej dziedzinie mogą być katastrofy budowlane spowodowane wybuchem gazu z sieci gazowej lub butli gazowej (propan-butan) oraz rozległymi awariami sieci. Potencjalne zagrożenie katastrofami budowlanymi (awarie, zawały, uszkodzenia budynków) wynika z wzrastającej liczby nowych budynków o zróżnicowanej konstrukcji i wielkości, istnienia dużej ilości starych budynków wyeksploatowanych technicznie lub nie konserwowanych i nie remontowanych przez właścicieli; dużej ilości prowadzonych robót budowlanych, konstrukcyjnych i remontowych. Na terenie gminy istnieją zagrożenia katastrofami drogowymi, wynikające z dużego natężenia ruchu (drogi: 3 Świnoujście Szczecin Gorzów Wlkp. Zielona Góra Lubin- Jakuszyce granica Państwa (północ - południe), nr 27 granica Państwa Przewóz Strona 18 z 41

19 Żary - Nowogród Bobrz. Żary Świdnica - Zielona Góra, nr 32 granica Państwa Gubinek Połupin - Zielona Góra Sulechów Okunin - Kargowa - Wolsztyn - Stęszew). Awarie systemów energetycznych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, itp. mogą spowodować pozbawienie ludności i zakładów pracy podstawowych mediów, niezbędnych do normalnego funkcjonowania. f) Zagrożenia spowodowane klęskami żywiołowymi Nie wyklucza się możliwości zaistnienia na obszarze gminy klęsk żywiołowych spowodowanych siłami natury w postaci zawiei i zamieci śnieżnych, rozległych oblodzeń oraz huraganów, które mogą spowodować nieprzejezdność lub całkowity paraliż odcinków dróg. Gwałtowne wichury, huragany, opady śniegu mogą być przyczyna zerwania trakcji przesyłowych energii elektrycznej, linii telefonicznych i telekomunikacyjnych. Anomalia pogodowe występujące lokalnie na terenie gminy mogą występować oddzielnie lub łączyć się ze sobą np.: wichury połączone z gwałtownymi opadami atmosferycznymi. Mogą one potęgować wymienione wcześniej zagrożenia typu pożar kompleksu leśnego w czasie suszy lub pożar kompleksu leśnego połączony z silną wichurą. Gwałtowne opady atmosferyczne, zwłaszcza deszczu, mogą powodować lokalne podtopienia. Scenariusze prowadzenia akcji ratunkowych wraz z określeniem kompetencji jednostek uczestniczących w akcji ratunkowej, określone zostały w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 2. Zagrożenia o podłożu militarnym a) Zagrożenia terrorystyczne Niezmiernie groźnym i coraz częściej występującym rodzajem zagrożenia są akty terrorystyczne, w których wykorzystana jest broń palna, bomby, materiały wybuchowe, materiały i środki chemiczne oraz biologiczne. Mogą mieć miejsce porwania osób, zabór mienia czy wywołanie zamieszek. Działania terrorystyczne mogą powodować zagrożenia życia i zdrowia, utrudnienia lub blokadę komunikacyjną, ogromne straty materialne i zagrożenie lub wręcz uniemożliwienie funkcjonowania instytucji oraz codziennego życia ludności. Należy liczyć się z możliwością pojawienia się na terenie Gminy Zielona Góra członków grup terrorystycznych w celu dokonania ataków terrorystycznych na: Strona 19 z 41

20 Urząd Gminy, zakłady pracy, szkoły, kościoły, boiska itp.; obiekty i obszary położone przy drodze krajowej; stacje paliw; ujęcia wody oraz oczyszczalnie ścieków; placówki Poczty Polskiej. b) Zagrożenia skażeniami promieniotwórczymi Źródłem zagrożenia radiacyjnego mogą być niezamierzone awarie w elektrowniach jądrowych sąsiednich państw, zdarzenia związane z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia. Nie wyklucza się możliwość tranzytu tej broni przez obszar gminy i wykorzystania jej w celach terrorystycznych. Jednak ze względu na usytuowanie szlaków komunikacyjnych gminy w sieci transportowej kraju istnieje małe prawdopodobieństwo wykorzystania jej w tym celu. c) Zagrożenia wojny lokalnej i na dużą skalę W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego może nastąpić eskalacja zagrożeń, z których najbardziej prawdopodobne są: 1) zagrożenia atakami terrorystycznymi, inicjowane przez ośrodki związane z agresorem, skierowane na siedzibę Urzędu Gminy oraz obiekty ważne dla funkcjonowania gminy (ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków, placówkę pocztową, urządzenia energetyczne i telekomunikacyjne); 2) wzrost niekontrolowanego handlu bronią, w tym możliwości rozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia; 3) uaktywnienie się grup dywersyjnych, których działania ukierunkowane mogą być na: a) utrudnianie rozwinięcia i przegrupowania Sił Zbrojnych, b) unieruchamianie środków łączności i komunikacji, c) utrudnianie dostaw surowców i energii dla zakładów przemysłowych, d) utrudnianie dostaw wody, energii elektrycznej i artykułów pierwszej potrzeby, przeznaczonych dla ludności cywilnej, a także rozprowadzanie toksyn i zarazków powodujących szerzenie się chorób (elementy walki psychologicznej), e) utrudnianie prowadzenia akcji ratunkowych; Strona 20 z 41

Plan przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Gminy Zielona Góra na potrzeby obronne państwa PLAN PRZYGOTOWAŃ PUBLICZNEJ I NIEPUBLICZNEJ

Plan przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Gminy Zielona Góra na potrzeby obronne państwa PLAN PRZYGOTOWAŃ PUBLICZNEJ I NIEPUBLICZNEJ ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2011 PLAN PRZYGOTOWAŃ PUBLICZNEJ I NIEPUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA

WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA URZĄD GMINY ZIELONA GÓRA WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA w sprawie wskazania punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności na terenie Gminy Zielona Góra. Zielona Góra luty 2009 ZARZĄDZENIE Nr 25/09 WÓJTA GMINY

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe Typologia zagrożeń Zagrożenia naturalne Zagrożenia cywilizacyjne 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe 2. katastrofy: budowlane (budynków, obiektów drogowych, budowli hydrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

PLAN EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOSCI. Ewakuacja I i II stopnia

PLAN EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOSCI. Ewakuacja I i II stopnia Zatwierdzam Wójt Gminy Zielona Góra... podpis i data PLAN EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOSCI Ewakuacja I i II stopnia OPRACOWANO Zielona Góra 2009 r. Opracował: Andrzej Gedrange Inspektor ds. obronnych i OC

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego

Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego Zatwierdzam Przedkładam Minister Zdrowia dnia. Wojewoda Małopolski Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU.

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 ROKU. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PN.III.6352.3.2012.ES ZATWIERDZAM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO do działań publicznej słuŝby zdrowia podległej Samorządowi

Bardziej szczegółowo

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA SYTUACJE KRYZYSOWE Edukacja dla bezpieczeństwa PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA Opracował: mgr Mirosław Chorąży SYTUACJA KRYZYSOWA ROZUMIENIE POJĘCIA? Sytuacja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENE NR V1/641/14 BURMSTRZA MASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania elementów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r. Projekt z dnia 27 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2009 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15 czerwca 2011r. Zarządzenie Nr 0050.36.2011 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie organizacji lokalnego systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Krzyżanowice Na podstawie art. 17 ust. 7 i art.138 ust.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie planowania i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 42 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 139 /2014

ZARZĄDZENIE NR 139 /2014 ZARZĄDZENIE NR 139 /2014 Burmistrza Szefa Obrony Cywilnej Miasta Mszana Dolna z dnia 7 październik 2014 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 100/2012 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego o zdarzeniach kryzysowych

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenia Ogólne. 1. Przebieg kontroli

I. Ustalenia Ogólne. 1. Przebieg kontroli I. Ustalenia Ogólne 1. Przebieg kontroli Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Marek PIORUN Burmistrz Miasta Dzierżoniowa, któremu została zgłoszona kontrola i odnotowana w książce kontroli pod

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTCZNY MSWiA ul. B. Prusa 1/3, 05-400 Otwock tel. 22 779 20 61, fax 22 779 46 71 EKD: 8610 Z REGON:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO STAŁEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWEGO MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO STAŁEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWEGO MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁĄCZNIK NR 10.I. WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO STAŁEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWEGO MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE REJON I PÓŁNOCNY - ( 45,19 km ) DROGI KRAJOWE I WOJEWÓDZKIE - droga krajowa nr 32 na odcinku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 10.02.2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki

ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki ZARZĄDZENIE NR 19/13 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWE MIASTO W ZIELONEJ GÓRZE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWE MIASTO W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁĄCZNIK NR 9.I. WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWE MIASTO W ZIELONEJ GÓRZE REJON I PÓŁNOCNY DROGI KRAJOWE I WOJEWÓDZKIE - 21,74 km - droga krajowa nr 32 na odcinku od skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU REFERAT BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 18.02.2016 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2006 r.

WYTYCZNE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2006 r. WYTYCZNE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zasad realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2007 roku w zakresie, służby zdrowia i gotowości do działań w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH na lata 2005 2008 Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie Styczeń 2005 1 Podstawa prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku

Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Konina-Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 września 2016 roku w sprawie tworzenia nowych oraz reorganizacji dotychczasowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN URZĄD GMINY DUBENINKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN zamierzeń obronnych Gminy DUBENINKI na rok 2016 -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3094/2013

Zarządzenie Nr 3094/2013 Zarządzenie Nr 3094/2013 Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie: opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Płocka. Na podstawie art. 7 ust. 14 art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku. Czesław Osękowski

Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku. Czesław Osękowski Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku Czesław Osękowski Miasto i Gmina Zielona Góra Strony połączenia: - Miasto Zielona Góra - Gmina Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH na lata 2004 2008 Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie Marzec 2004 1 Podstawa prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego URZĄD GMINY STRZELECZKI Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych ZATWIERDZAM Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego Strzeleczki 2016 2 W S T Ę P 3 SPIS TREŚCI Strona 1. Dokumenty odniesienia 4 2. Cel Planu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OBRONA CYWILNA REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚCIŚLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZEŻONE ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2009 z dnia 21.12.2009 r. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 OPRACOWAŁ Inspektor ds. i OC Andrzej KOSSOWSKI ŁUKTA 2010 CZĘŚĆ I OPISOWA Plan obronnego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Telefon Faks E-mail

Lp. Nazwa Telefon Faks E-mail Załącznik nr 6 Lp. Nazwa Telefon Faks E-mail 1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 95 71 15 271 95 72 88 777 609 796 508 95 72 88 778 95 72 88 779 centrumkryzysowe@lubuskie.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

Organizacja, sposób działania oraz zasady przekazywania informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania (SWO) na terenie Gminy Michałowo

Organizacja, sposób działania oraz zasady przekazywania informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania (SWO) na terenie Gminy Michałowo Załącznik do Zarządzenia Nr 195/2016 Burmistrza Michałowa z dnia 8 września 2016 r. Organizacja, sposób działania oraz zasady przekazywania informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania (SWO) na terenie

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK 10.02.2015 r. PREWENCJA KRYZYSOWA 1. ZNAJOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne

Obowiązujące akty prawne Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/urzad/obow_akty_pr/printpdf Obowiązujące akty prawne I. KONWENCJE I UMOWY MIĘDZYNARODOWE Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA, GASTROENTEROLOGICZNA, I ONKOLOGICZNA 1, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 2 I GASTROENTEROLOGICZNA 3 I TRANSPLANTACYJNA 4 I NACZYNIOWA 5 I ENDOKRYNOLOGICZNA 6 NEUROCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo