Test wiedzy o internecie i biznesie elektronicznym, dr Adam Salomon, Przedsiębiorstwo w internecie, ćwiczenia 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test wiedzy o internecie i biznesie elektronicznym, dr Adam Salomon, Przedsiębiorstwo w internecie, ćwiczenia 1."

Transkrypt

1 Test wiedzy o internecie i biznesie elektronicznym, dr Adam Salomon, Przedsiębiorstwo w internecie, ćwiczenia 1. UWAGA: Nowy adres internetowy: salo.nazwa.pl ( ) Baner reklamowy *W Internecie banner to graficzna forma przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych, często będąca odnośnikiem do strony promowanego produktu. Najczęściej jest wykonany w technologii Adobe Flash, wcześniej były to głównie animowane pliki graficzne w formacie GIF, czasami stosowane są pliki JPEG, teoretycznie może to też być applet języka Java, ostatnio prawie niespotykane. Animacje w formacie Adobe Flash, mimo że atrakcyjniejsze wizualnie, wymagają jednak, aby użytkownik miał zainstalowaną w systemie i aktywną specjalną wtyczkę do ich odtwarzania. Nie wszyscy reklamodawcy zdają sobie sprawę z tego, że taka animacja nie zostanie wyświetlona u niektórych użytkowników. Skuteczny baner reklamowy *Przyciągający oko, oryginalny wygląd, wyróżniający się z całej strony. *Treść zwięzła, zmuszająca oglądającego do interakcji - zawierająca pytania i celne, ale krótkie stwierdzenia, nakazujące Internaucie natychmiastowe podjęcie określonych działań. Brak zbędnych informacji. *Jeśli banner jest animowany (np. gif lub flash) to długość animacji powinna być niewielka, żeby widz się nią nie znudził i nie przestał oglądać przed końcem. *Czas ściągania bannera nie może być długi, najlepiej by reklama ważyła ok. 20 KB. *Powinien mieć określone wymiary (w zależności od wybranego systemu wymiany bannerów) - dlatego tworząc banner, dobrze jest wykonać go w kilku standardowych wielkościach. Standardy rozmiarów banerów reklamowych (1) *Istnieje wiele standardów rozmiarów bannerów. Za jednostkę miary przyjmuje się piksel. *Europejskie Stowarzyszenie Reklamy Interaktywnej (EIAA) oraz Biuro Reklamy Interaktywnej w Europie (IAB Europe) ustaliły następujące znormalizowane formaty banerów (wytłuszczono formaty najbardziej popularne): *Rectangles and Pop-Ups *180 x 150 (Rectangle) *240 x 400 (Vertical Rectangle) *250 x 250 (Square Pop-Up) *300 x 250 (Medium Rectangle) *336 x 280 (Large Rectangle) Standardy rozmiarów banerów reklamowych (2) *Banners and Buttons * 88 x 31 (Micro Bar) *120 x 90 (Button 1) *120 x 60 (Button 2) *120 x 240 (Vertical Banner) *125 x 125 (Square Button) *234 x 60 (Half Banner) *468 x 60 (Full Banner) *728 x 90 (Leaderboard) Standardy rozmiarów banerów reklamowych (3) *Skyscrapers *120 x 600 (Skyscraper) *160 x 600 (Wide Skyscraper) Test wiedzy o internecie i biznesie elektronicznym, dr Adam Salomon, Przedsiębiorstwo w internecie, ćwiczenia 1. 1

2 *300 x 600 (Half Page Ad) *Inne formaty *80 x 15 (Antipixel) *Formaty najbardziej popularne *468 x 60 (Full banner) - format używany głównie na zachodzie Europy i w Ameryce. *W Polsce przyjął się format mniejszy (400 x 50). Biznes elektroniczny (1) *Według pierwszej, najszerszej pojęciowo definicji: "Biznes elektroniczny obejmuje wszystkie procesy biznesu przeprowadzane elektronicznie. Od wielu lat jest głównym medium i częścią procesów biznesu niemal w każdej firmie. Biznes elektroniczny nie polega wyłącznie na przeprowadzeniu transakcji elektronicznie, ale dotyczy takie wszystkich procesów prowadzących do takiej transakcji. *Można przyjąć, przy tak zdefiniowanym pojęciu, że biznesem elektronicznym będzie każde wykorzystanie technologii komputerowych. Poczynając już od pisania tekstu w edytorze tekstów, wykonywania prostych obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego, czy obrabiania otrzymanego faksem dokumentu w komputerze. Biznes elektroniczny (2) *Kolejna z definicji kładzie nacisk na internetowy aspekt działalności gospodarczej: "E-biznes (e-business): jakiekolwiek przedsięwzięcie internetowe - taktyczne lub strategiczne - które przekształca zależności biznesowe, czy będą to relacje business-to-consumer, business-to-business, powiązania w zakresie przedsiębiorstw (intra-business), czy pomiędzy konsumentami (consumer-to-consumer). Każdy menedżer, który postrzega e-biznes jako sprzedaż produktów przez internet, nie ogarnia całości obrazu. E- biznes stanowi bowiem naprawdę nowe źródło efektywności, szybkości, innowacyjności i nowych sposobów tworzenia wartości w organizacji". Biznes elektroniczny (3) *Dariusz Nojszewski, Biznes elektroniczny - czyli jaki?, Business to Business (B2B) *B2B (ang. Business to Business) to nazwa relacji występujących pomiędzy firmami. *B2B obejmuje: *przygotowanie ofert *przygotowanie zamówień *potwierdzania zamówień *płatności *realizację transakcji *wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji Business to Consumer (B2C) *B2C (ang. Business-to-consumer) to nazwa relacji występujących pomiędzy firmą a klientem końcowym, często realizowanych za pomocą Internetu, choć nie tylko. Stroną inicjującą transakcje jest firma. Natomiast odwrotnie C2B gdzie transakcje inicjuje klient. *B2C obejmuje: *przygotowanie ofert *przygotowanie zamówień *potwierdzania zamówień *płatności *realizację transakcji *wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji *marketing Business to Public (B2P) *Obszar e-biznesu, który obejmuje relacje między przedsiębiorstwem, a jego makrootoczeniem (głównie społecznym). *Najważniejsze zadania systemu B2P przedsiębiorstwa to: *kreowanie wizerunku firmy (nie tylko internetowego), *promocja marki firmy i jej produktów, Test wiedzy o internecie i biznesie elektronicznym, dr Adam Salomon, Przedsiębiorstwo w internecie, ćwiczenia 1. 2

3 *tworzenie więzi między firmą i jej otoczeniem, *przyciąganie nowych klientów. Click Through Rate (CTR) *To skrót od angielskiego Click-Through Rate (inaczej Ratio). Jest to procent kliknięć na reklamę w stosunku do ilości jej wyświetleń lub ogólniej - ekspozycji (np. jeśli mówimy o mailingu). *CTR przedstawia się zazwyczaj w procentach, ale zdarza się, że przedstawiony jest jako stosunek liczbowy, np. 1:50 oznacza, że na 50 wyświetleń reklama jest raz klikana. *1:50 = 2%, czyli 2% osób, które widzą reklamę, klika w nią. *CTR obliczamy dzieląc ilość kliknięć przez całkowitą liczbę wyświetleń i mnożąc to przez 100. *CTR to najpopularniejszy wskaźnik skuteczności reklamy. *Jednakże CTR rozpatrywany oddzielnie (co jest częstą praktyką) jest jednym z najmniej przydatnych wskaźników. Czat (Chat) *Czat (z ang. chat - rozmowa, czyt. tʃæt), używana jest również angielska nazwa chat - rodzaj internetowej pogawędki i jedna z usług internetowych. *Wyraz czat (chat), będący zapożyczeniem, zagnieździł się w slangu informatycznym. Najpowszechniejszym znaczeniem tego słowa jest serwis internetowy służący do komunikacji wielu osób w tzw. pokojach. Zwykle istnieją dwa rodzaje rozmowy - prywatna, której przebieg mogą śledzić tylko dwie osoby, oraz publiczna, dostępna dla wszystkich zalogowanych użytkowników. W części czatów dostępne są również graficzne emotikony, stworzone dla ułatwienia ekspresji emocji. Taka forma czatu jest w większości oparta o aplet Java. *Podobną funkcjonalność oferuje IRC. W stosunku do wielu serwisów czatowych ma on dużo lepiej rozbudowane mechanizmy zarządzania pokojami (tam nazywanymi kanałami) oraz uprawnieniami użytkowników. *Od słowa czat powstały inne wyrażenia, takie jak czatownik (ewentualnie chatownik) - osoba korzystająca z czatu (chatu), oraz czatować (chatować) - rozmawiać za pośrednictwem czatu. Consumer to Consumer *C2C (ang. Consumer to Consumer) - określenie internetowych stref działalności gospodarczych zajmujących się handlem i gospodarką rynkową od strony prywatnych użytkowników. *Przykładem tego typu interakcji mogą być aukcje internetowe. Dostawca aplikacji użytkowych (Application Services Provider) (ASP) *application service provider (ASP) is a business that provides computer-based services to customers over a network. Software offered using an ASP model is also sometimes called On-demand software or software as a service (SaaS). The most limited sense of this business is that of providing access to a particular application program (such as medical billing) using a standard protocol such as HTTP. *The need for ASPs has evolved from the increasing costs of specialized software that have far exceeded the price range of small to medium sized businesses. As well, the growing complexities of software have led to huge costs in distributing the software to end-users. Through ASPs, the complexities and costs of such software can be cut down. In addition, the issues of upgrading have been eliminated from the end-firm by placing the onus on the ASP to maintain up-to-date services, 24 x 7 technical support, physical and electronic security and in-built support for business continuity and flexible working. Dostawca Usług Internetowych (Internet Services Provider) (ISP) *Firma oferująca usługę dostępu do Internetu (przeważnie odpłatnie). *W XX. wieku najpopularniejszą usługą dostępu oferowaną przez ISP było tzw. konto dial-up, czyli rozwiązanie, w którym klient za pomocą modemu analogowego nawiązywał połączenie telefoniczne z urządzeniem dostępowym dostawcy, które posiadało stały dostęp do Internetu (patrz połączenia dodzwaniane). W takim systemie dane pomiędzy ISP oraz klientem są przesyłane linią telefoniczną jako sygnał analogowy, co narzuca istotne ograniczenia na przepustowość oraz latencję łącza. Nieco lepsze parametry dostępu (wiekszą przepustowość oraz mniejszą latencję) oferuje cyfrowy dostęp ISDN. *Obecnie połączenia dodzwaniane straciły na popularności na rzecz stałych łączy. W Polsce najczęściej spotykane implementacje są realizowane w technologiach: *DSL przy użyciu istniejących linii telefonicznych; *EURODOCSIS lub DOCSIS w sieciach telewizji kablowej z modemem kablowym; *GPRS, EDGE, UMTS w sieciach GSM; *WiMAX szerokopasmowy dostęp radiowy. *Technologie DSL wypierają również dedykowane linie dzierżawione. Ekstranet *Ekstranet (ang. extranet) to rozwiązanie sieciowe polegające na połączeniu dwóch lub większej liczby intranetów Test wiedzy o internecie i biznesie elektronicznym, dr Adam Salomon, Przedsiębiorstwo w internecie, ćwiczenia 1. 3

4 za pomocą protokołów sieciowych. *Celem tworzenia ekstranetów jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między organizacjami (przedsiębiorstwami) lub między nimi i ich klientami, przy zabronieniu powszechnego dostępu z sieci Internet. *Przeważnie sieć taka występuje w firmach. W ten sposób klienci mogą się lepiej i szybciej zapoznać z ofertą danej firmy, a firmy mogą między sobą lepiej współpracować. Grupa dyskusyjna (News Group) *Grupa dyskusyjna - w Internecie to ogólna nazwa wszelkich form dyskusji internetowej przypominających wymianę korespondencji, a nie rozmowy w czasie rzeczywistym. *Grupy dyskusyjne przyjmują formę list dyskusyjnych pozwalających na automatyczną wymianę i, grup Usenetowych, grup występujących w Fidonecie i forów dyskusyjnych dostępnych przez bramki WWW. Grupy dyskusyjne ze względu na dostępność można podzielić na: *zamknięte - tzn. być dostępne tylko dla wybranej grupy osób (np: grupy przeznaczone dla pracowników jednej firmy); *półotwarte - tzn. dostępne dla wszystkich, ale pod pewnymi warunkami, (np. po udowodnieniu swoich kwalifikacji); *moderowane - czyli dostępne dla wszystkich, ale wysyłane nań komunikaty są cenzurowane przez specjalną osobę; *otwarte dla zarejestrowanych - czyli dostępne dla wszystkich, którzy się doń zapisali i niecenzurowane; *całkowicie otwarte - czyli dostępne także dla tych, którzy się do nich nie zapisali. Handel elektroniczny (Electronic Commerce e-commerce) *To rozmaite procedury wykorzystujące środki i urządzenia elektroniczne (telefon stacjonarny i komórkowy, faks, Internet, telewizję) w celu zawarcia transakcji finansowej. *Najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego jest handel internetowy, gdzie występują transakcje handlowe pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. *Najbardziej powszechną formą handlu elektronicznego są sklepy internetowe. *W skład e-commerce wchodzi sprzedaż towarów i usług, przyjmowanie i potwierdzanie zamówień oraz obsługa płatności bezgotówkowych. *Jedną z dziedzin elektronicznego handlu jest m-commerce, stosujący mobilne urządzenia komputerowe. Inteligentny program wyszukiwawczy (Intelligent Search Agent) *Narzędzie do wyszukiwania informacji w Internecie, oparte na zindeksowanych danych - bardziej zaawansowane systemy pozwalają wykorzystywać warunki logiczne i ograniczające. *Największymi i najszybszymi systemami w Internecie są HotBot i Alta Vista, indeksujące dane z kilkudziesięciu mln stron internetowych, dokonując "obrotu" w ciągu 1-2 tygodni. *Inny duży system - Lycos - gromadzi dane z ponad 10 mln stron. *Istnieją też systemy off-line - przykładem jest uproszczona baza Lycos na dysku kompaktowym, dostarczana z programem Internet Mania firmy Corel, która zawiera indeks ok. 400 tys. ważniejszych stron internetowych. System taki pozwala wyszukiwać informacje bez konieczności łączenia się z siecią. Interaktywność (Interactivity) *W informatyce, telewizji, sprzęcie elektronicznym zdolność do odbierania informacji z równoczesnym reagowaniem na nie. *Zachodząca poprzez media interaktywne relacja ma charakter dialogu pomiędzy człowiekiem (użytkownikiem), a innymi osobami, urządzeniami, lub programami komputerowymi. *Przekaz ten umożliwia zwrotne oddziaływanie stron (interakcja) i realizowany jest poprzez tzw. interfejs mechaniczny, programowy, bio-techniczny lub inny który pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy użytkownikiem i urządzeniem. *Modelowym przykładem medium interaktywnego jest Internet. Intranet *Sieć komputerowa, ograniczająca się do komputerów np. w firmie lub organizacji. Po zamontowaniu serwera, umożliwiającego korzystanie w obrębie sieci LAN z usług takich, jak strony WWW, poczta elektroniczna etc., czyli usług typowo internetowych, można mówić o intranecie. Do intranetu dostęp mają zazwyczaj tylko pracownicy danej firmy. *Intranet przypomina Internet, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest ograniczony do wąskiej grupy osób (np. pracowników firmy). *Kiedyś intranety działały tylko w zamkniętych sieciach wewnętrznych firm. W obecnych czasach intranet wychodzi poza firmę (można się zalogować do zasobów firmy z Internetu np. poprzez login i hasło lub bardziej zaawansowane zabezpieczenia). Test wiedzy o internecie i biznesie elektronicznym, dr Adam Salomon, Przedsiębiorstwo w internecie, ćwiczenia 1. 4

5 *W początkowej fazie rozwoju intranety były biuletynami informacyjnymi (niektóre firmy mogły zrezygnować z dotychczasowego biuletynu wydawanego w formie drukowanej). Obecnie intranet może pełnić więcej funkcji, na przykład umożliwiać dostęp do innych systemów firmy. Intranet obecnie składa się między innymi z: *systemu sprzedaży *systemu wymiany danych dla działów firmy (księgowości, działu kadr, magazynu itp.) *systemu pracy grupowej *systemu obsługi klienta i CRM *biuletynu informacyjnego Katalog tematyczny (Catalogue) *Katalog stron WWW jeden z rodzajów organizacji adresów i kategoryzacji stron internetowych. Moderowane ręcznie zbiory adresów internetowych, grupowane tematycznie. *W katalogach autorzy stron lub inne osoby zgłaszają stronę, zazwyczaj z krótkim opisem, po czym zostaje ona, zwykle po przejrzeniu, wpisana na listę pod danym hasłem. *Największym katalogiem jest DMOZ (Directory Mozilla, Open Directory Project) - otwarty katolog stron WWW, utrzymywany na serwerach koncernu Time Warner, w którym zarówno drzewo kategorii jak i wszelkie wpisy są redagowane przez wspólnotę redaktorów-ochotników.). Jest on tworzony przez ochotników z całego świata (kilkadziesiąt tysięcy osób). Cała treść tego katalogu jest dostępna jako open content w pliku XML i można z niej korzystać w dowolnych celach, pod warunkiem, że umieści się link powrotny na stronę DMOZ. Konfigurator (Configurator) *Np. Network Configurator to nowe narzędzie internetowe udostępnione przez firmę D-Link. Pomaga ono dobrać urządzenia do budowy sieci domowej zależnie od wymagań i potrzeb użytkownika. List elektroniczny ( Letter) *Poczta elektroniczna (ang. electronic mail, ) to jedna z usług internetowych, w prawie zwanych usługami świadczonymi drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych). Obecnie do przesyłania i używany jest protokół Simple Mail Transfer Protocol. *Słowo próbowano w Polsce zastąpić słowem listel (od list elektroniczny), starano się także rozpropagować określenie el-poczta (analogia do el-muzyki, czyli muzyki elektronicznej) słowa te jednak nie przyjęły się w codziennym użyciu. Językoznawcy za poprawne uznają jedynie formy oraz mejl i chociaż ta ostatnia używana jest na razie w języku potocznym, językoznawcy zalecają używać jej w piśmie wszędzie z wyjątkiem oficjalnych tekstów, dopóki forma ta nie przyjmie się dobrze w języku polskim. *Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym usługa poczty elektronicznej nie jest usługą telekomunikacyjną. Łącznik (link) *Link - w technologiach komputerowych, inaczej hiperłącze - element nawigacyjny ułatwiający przemieszczanie się pomiędzy dokumentami, bądź różnymi miejscami w tym samym dokumencie (odsyłacz do innego pliku). *Link farm - duża grupa stron internetowych zawierających odsyłacze internetowe, skierowane do siebie nawzajem lub do wybranej strony. *Link spam - metoda spamowania publicznych formularzy na stronach WWW adresem witryny, której popularność w wyszukiwarkach chce się (w przekonaniu spamera) podnieść. *Martwy link - odsyłacz prowadzący donikąd. Marketing wirusowy (Viral Marketing) *Marketing wirusowy (zw. reklamą wirusową) jest specyficznym rodzajem działań marketingowych. Polega na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów. Nie zawsze musi to być konkretna informacja, może to być tzw. budowanie świadomości marki, czyli wywoływanie pożądanych skojarzeń z nazwą, logo firmy. *Przykładem marketingu wirusowego mogą być zabawne lub intrygujące filmiki lub zdjęcia (często stylizowane na quasi-amatorskie) reklamowe, które użytkownicy internetu rozsyłają między sobą. Wykorzystywana jest także plotka, tworzone są odpowiednie trendy czy legendy miejskie, które wędrując między potencjalnymi klientami mają zwiększać świadomość produktu i czynić z niego produkt symboliczny, o wysokiej jakości czy symbol statusu bądź przeciwnie, szkodzić jego opinii. Marketing wirusowy (Viral Marketing) (2) *Kolejny ze stosowanych chwytów to udostępnianie za darmo informacji użytecznych, które zawierają mniej lub bardziej subtelny przekaz reklamowy. Przykładem może być wydanie przez producenta margaryny książeczek z przepisami na wypieki, gdzie w każdym z przepisów jako składnik występuje margaryna produkowana przez wydawcę książeczki. Intencją jest tu skłonienie odbiorcy do rozpowszechniania przepisów - mimowolnie, z Test wiedzy o internecie i biznesie elektronicznym, dr Adam Salomon, Przedsiębiorstwo w internecie, ćwiczenia 1. 5

6 nazwą reklamowanej firmy. *Zabiegiem wymagającym językowej finezji jest ukucie reklamowego sloganu, frazy lub powiedzenia w sposób prowokujący ich przeniknięcie do języka potocznego ("a świstak siedzi...", "a łyżka na to: niemożliwe", "no to frugo", "prawie...robi wielką różnicę", "wypróbuję go na pewno", "takie rzeczy to tylko w Erze"). *Marketing wirusowy może również polegać na zachęcaniu użytkowników do świadomego informowania znajomych o danym produkcie, usłudze. Do stosowanych tu metod należy umieszczanie odpowiednich skryptów w serwisach internetowych, konkursy "poleceniowe" lub rabaty itp. Netykieta (Netiquette) *Netykieta (ang. netiquette) to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w Sieci (ang. net). *Netykieta, podobnie jak zwykłe zasady przyzwoitego zachowania, nie jest dokładnie skodyfikowana, nikt też nie zajmuje się systematycznym karaniem osób łamiących te zasady, jednak uparte łamanie zasad netykiety może się wiązać z różnymi przykrymi konsekwencjami, jak np.: zgłoszenie nadużycia do działu abuse i odcięcie "niegrzecznego" osobnika od określonej usługi internetowej przez jej administratora. *Zasady netykiety wynikają wprost z ogólnych zasad przyzwoitości lub są odzwierciedleniem niemożliwych do ujęcia w standardy ograniczeń technicznych wynikających z natury danej usługi Internetu. Netykieta (Netiquette) *Netykieta (ang. netiquette) to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w Sieci (ang. net). *Netykieta, podobnie jak zwykłe zasady przyzwoitego zachowania, nie jest dokładnie skodyfikowana, nikt też nie zajmuje się systematycznym karaniem osób łamiących te zasady, jednak uparte łamanie zasad netykiety może się wiązać z różnymi przykrymi konsekwencjami, jak np.: zgłoszenie nadużycia do działu abuse i odcięcie "niegrzecznego" osobnika od określonej usługi internetowej przez jej administratora. *Zasady netykiety wynikają wprost z ogólnych zasad przyzwoitości lub są odzwierciedleniem niemożliwych do ujęcia w standardy ograniczeń technicznych wynikających z natury danej usługi Internetu. Permission Marketing * marketing nawiązuje do koncepcji permission marketingu, zgodnie z którą odbiorca komunikatu marketingowego powinien wyrazić zgodę na jego otrzymywanie. W przeciwnym razie marketing przeradza się w spam. *Najważniejsze działania marketingowe, w których wykorzystywany jest marketing: *programy lojalnościowe *promocje konsumenckie *badania marketingowe *działania public relations *relacje inwestorskie *komunikacja wewnętrzna. Platforma handlu elektronicznego (e-market) *Zobacz: *Dariusz Nojszewski, Przegląd modeli e-biznesowych (cz. I i II) *(część I): *(część II): Portal *Portal internetowy internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne usługi internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. W intencji twórców, ma to zachęcać użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce www i traktowania go jako bramy do Internetu. *Zazwyczaj portal zawiera informacje będące przedmiotem zainteresowania szerokiego grona odbiorców. Jako przykładową treść portalu można podać: dział aktualnych wiadomości, prognoza pogody, katalog stron WWW, chat, forum dyskusyjne oraz mechanizmy wyszukiwania informacji w nim samym lub w zewnętrznych zasobach Internetu (wyszukiwarki internetowe). *W celu przyciągnięcia większej ilości użytkowników portale mogą oferować darmowe konta poczty elektronicznej, miejsce na strony WWW i dostęp do innych usług (np. multimedia, pobieranie plików, grupy dyskusyjne). Dla zarejestrowanych użytkowników mogą być dostępne dodatkowe usługi lub usługi o wyższej jakości niż dla Test wiedzy o internecie i biznesie elektronicznym, dr Adam Salomon, Przedsiębiorstwo w internecie, ćwiczenia 1. 6

7 użytkowników nierejestrowanych, choć w praktyce i ta może się okazać niska, co stało się jedną z przyczyn powstania wortali. Wortal (Vortal) *Wortal, portal wertykalny (ang. vertical portal) portal wyspecjalizowany, publikujący informacje z jednej dziedziny, tematycznie do siebie zbliżone, np. dotyczące muzyki, filmu, programów komputerowych. *Nazwa ma stanowić przeciwstawienie do zwykłego portalu, obejmującego szeroki zakres tematyczny (horyzontalnego), a przy okazji podkreślać wyższą jakość udostępnianych zasobów, jednak nie przyjęła się szeroko. Produkt elektroniczny *Dystrybucja produktów sprzedawanych w Internecie podzielona jest na kilka składowych. Rozróżniamy dystrybucję: *produktów standardowych (książki, artykuły elektroniczne, sprzęt AGD, itp.) dystrybuowanych pocztą lub kurierem *produktów w sprzedaży on-line dystrybuowanych drogą elektroniczną (programy, licencje, gadżety, sprawozdania, gazety, itp.) *produktów lub półproduktów (części komponentów, druki, dokumenty), dystrybuowanych w różnorodny sposób pomiędzy dwiema współpracującymi firmami lub w ramach oddziałów jednej firmy. Program partnerski (Affiliate Program) (1) *Program partnerski - narzędzie internetowego marketingu. Jest to skrypt sprężony z bazą zamówień sklepu internetowego. W programie tym organizatorem jest sklep online, oferujący produkty lub usługi - zaś uczestnikami są osoby fizyczne lub firmy dysponujące własną stroną WWW. Partner po przystąpieniu do programu umieszcza na swojej stronie materiały dostarczone mu przez organizatora - w zamian za to otrzymuje prowizję za każdy udział w transakcji, która rozpoczęła się na jego stronie. *W praktyce wygląda to tak, iż klient X wchodzi na stronę internetową partnera. Na stronie tej zapoznaje się z ofertą sklepu Y, po czym ze strony partnera za pomocą hiperłączy przechodzi na stroną sklepu. Jeżeli klient ten dokona zakupów w sklepie organizatora - wówczas partner otrzymuje prowizję (zazwyczaj w postaci kilku procent wartości zamówienia) od organizatora. Program partnerski (Affiliate Program) (2) *Programy partnerskie tworzone są najczęściej przez sklepy, które sprzedają produkty z dużą marżą. Dotyczy to np. takich branż jak jubilerstwo, markowe perfumy czy e-booków. Wszędzie tam - gdzie sklep może odstąpić część swojego zysku na rzecz większej sprzedaży. Również na rynkach sportowych np. związanymi ze sportami zimowymi (snowboard, narciarstwo) inwestuje się w programy partnerskie - ze względu na to, iż istnieje sporo stron traktujących o sportach zimowych, strony te są potencjalnymi partnerami programów partnerskich. *Regulaminy programów partnerskich najczęściej dokładnie precyzują rolę uczestnika takiego programu. W większości przypadków partner nie jest ani przedstawicielem organizatora ani pośrednikiem pomiędzy klientem a sklepem. Program partnerski (Affiliate Program) (3) *Programy partnerskiego wykorzystywane są nie tylko przez małe i średnie sklepy, którym zależy przede wszystkim na zdobywaniu popularności w sieci. Z tego typu narzędzi korzystają również firmy, które wiodą prym na rynku. Przykładem dużej firmy stosującej program partnerski jest Allegro.pl. *Prowizje czy premie dla uczestników nie zawsze stanowią tylko procent od kwoty zamówienia. Allegro płaci partnerom również za pozyskanie każdego uczestnika - który założy w serwisie konto i je aktywuje. *Partycypowanie w programie partnerskim jest rodzajem telepracy. Przeglądarka (Browser) *Przeglądarka internetowa program komputerowy, który służy do pobierania i wyświetlania dokumentów HTML/XHTML/XML z serwerów internetowych, a także plików multimedialnych (czasem z pomocą różnych wtyczek). Najpopularniejszymi przeglądarkami są: Internet Explorer, Firefox, Opera, Konqueror, SeaMonkey oraz Safari. Rynek wirtualny (Virtual Market, Market Space) *Zobacz artykuł: *Otwarta Akademia Umiejętności, W wirtualnym świecie, %C5%82awem%20Filiciakiem.doc Test wiedzy o internecie i biznesie elektronicznym, dr Adam Salomon, Przedsiębiorstwo w internecie, ćwiczenia 1. 7

8 Serwis internetowy (website) *Serwis internetowy (witryna internetowa; ang. website) - rodzaj serwisu informacyjnego, dla którego nośnikiem jest Internet. Serwisy poza treścią statyczną posiadają często sekcję wiadomości, oraz możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. Serwis może posiadać obiekty interaktywne np. formularze, przyciski. *Serwisy mogą być tematyczne (poświęcone jednemu zagadnieniu), lub ogólne (zajmujące się kilkoma lub więcej tematami). Rodzaje serwisów internetowych (1) *serwis informacyjny jest to serwis poświęcony informacjom o organizacji, misji, charakterze organizacji, liście sukcesów, danych identyfikacyjnych i kontaktowych, zawierający katalog produktów lub usług, cen oraz aktualne informacje o organizacji oraz bieżącą ofertę handlową. Charakteryzuje się dużymi zasobami treści. *serwis reklamowy jego celem jest prowadzenie działań promocyjnych organizacji i jej produktów. *serwis transakcyjny ma na celu wspomaganie procesu sprzedaży oraz utrzymanie partnerskich kontaktów z klientami. *portal komercyjny jest wielotematycznym serwisem internetowym, oferującym dostęp do wielu informacji. Udostępnia on bogate treści, bez szczegółowości informacji. *wortal (vortal) portal wertykalny, dostarcza szczegółowej informacji z konkretnej dziedziny. Może być dedykowany np. ekonomii, finansom, budownictwu itp. Rodzaje serwisów internetowych (2) *blog - rodzaj stron, które generalnie są używane jako internetowe dzienniki. *portal korporacyjny ma na celu prezentację organizacji, jej działalności i produktów. Są wykorzystywane w ekstranecie oraz internecie dla różnych odbiorców przedstawiające różną treść. *serwis szkoleniowy nastawiony jest na zdobywanie i poszerzanie wiedzy. *serwis społecznościowy - rodzaj stron, na których spotykają się internauci o podobnych zainteresowaniach. Fundamentem serwisów społecznościowych są fora dyskusyjne, lub czaty. Sieć www *Sieć www, sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: *korzystania ze wspólnych urządzeń, np. drukarek, skanerów, *korzystania ze wspólnego oprogramowania, *korzystania z centralnej bazy danych, *przesyłania informacji między komputerami (komunikaty, listy, pliki). Słowa kluczowe (Keywords) *Słowa kluczowe znajdują sie w sekcji HEAD w znaczniku META *<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml11/dtd/xhtml11.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "/> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="pl"> <head> <meta http-equiv="content-language" content="pl" /> <meta name="description" content="prywatna strona dr. Adama Salomona: strony dla studentów Wydziału nawigacyjnego Akademii morskiej w Gdyni i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie"/> <meta name="keywords" content="spedycja, handel, e-handel, e-commerce, transport, inwestycje, morski, morze, trade, sea, port, handlowy, uniwersytet, ekonomia, ekonomiczny, szkoła, morska, salomon, Salomon, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, uniwersytet, Gdańsk, Gdansk, Sopot, Gdynia, AM, Akademia Morska, WSM, wsm, trójmiasto, trojmiasto, Trojmiasto, Trójmiasto"/> <meta name="author" content="dr Adam Salomon"/> name="keywords... Spamming *Spam to niechciane elektroniczne wiadomości niezgodne z omawianym tematem. Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w Usenecie. Zwykle (choć nie zawsze) jest wysyłany masowo. *Istotą spamu jest rozsyłanie dużej liczby informacji komercyjnych o jednakowej treści do nieznanych sobie osób. Nie ma znaczenia, jaka jest treść tych wiadomości. Aby określić wiadomość mianem spamu, musi ona spełnić trzy następujące warunki jednocześnie: *treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy; *odbiorca nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości; *treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski Test wiedzy o internecie i biznesie elektronicznym, dr Adam Salomon, Przedsiębiorstwo w internecie, ćwiczenia 1. 8

9 nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy. Społeczność wirtualna (Virtual Community) *E-społeczność to zbiorowość użytkowników Internetu, którzy w aktywny sposób wykorzystują tę platformę komunikacji do wymiany informacji i komunikatów związanych z ich wspólnymi zainteresowaniami, przekonaniami lub postawami. Strona internetowa (Web Page) *Strona internetowa (strona WWW) - dokument utworzony w którejś z odmian języka SGML (HTML, XML), pobierany z dysku lokalnego komputera bądź serwera internetowego i interpretowany po stronie użytkownika za pomocą przeglądarki. *Cechą charakterystyczną stron WWW jest hipertekstowość i często multimedialność. Część stron internetowych może zawierać w sobie elementy prezentacji stworzonych za pomocą dodatkowych technologii (np. Flash), część tworzona jest dynamicznie w momencie wysłania przez przeglądarkę zapytania do serwera. *Zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych często nazywa się serwisem internetowym/www lub witryną internetową. Webring *Webring jest klasyczną, chętnie używaną przez zachodnich internautów formą zrzeszania ludzi posiadających strony WWW. *Krótko o idei samego webringu: strony traktujące o podobnych tematach, są połączone wzajemnymi hiperłączami, które to pozwalają łatwo i szybko przenosić się pomiędzy nimi. *Złączone w ten sposób witryny tworzą zamknięty "pierścień" - czyli webring. *Efektem połączenia jest ułatwienie kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy ludźmi pasjonującymi się daną dziedziną i umożliwienie internautom dostępu do jak największej ilości informacji. Wyszukiwarka (Search Engine) *Wyszukiwarka internetowa (ang. search engine) to program lub strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie użytkownikom Internetu znalezienie informacji w sieci. *Określenie Wyszukiwarka stosujemy do: *stron internetowych serwisów wyszukujących - czyli implementacji oprogramowania wyszukującego działającego z interfejsem WWW ogólnodostępnym dla internautów *oprogramowania przeznaczonego do indeksowania i wyszukiwania informacji w sieciach komputerowych: internecie, intranecie. *W znaczeniu ogólnym wyszukiwarka to oprogramowanie gromadzące w sposób automatyczny informacje o dokumentach tekstowych oraz plikach zgromadzonych w sieci (obszarze wyznaczonym dla wyszukiwarki do indeksowania). Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (SCM - Supply Chain Management) *Rozwiązania informatyczne, które służą przedsiębiorstwu do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw. Dzięki nim możliwa jest synchronizacja przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi kooperantami, co wyraźnie ułatwia firmie dostosowanie się do określonego popytu rynkowego. Zajmują się przepływem informacji, produktów i usług. Wewnętrzne SCM obejmuje zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją. Zewnętrzne SCM integruje przedsiębiorstwo z jego dostawcami i klientami. *Rozwiązania SCM wykorzystuje się przede wszystkim w fazie projektowania produktu, wyboru źródeł zaopatrzenia, przewidywania popytu na wyroby, oraz sterowania ich dystrybucją. Zawierają bowiem specjalistyczne narzędzia, które umożliwiają nadzór nad poszczególnymi działaniami logistycznymi firmy. Zarzadzanie Relacjami z Klientem (CRM - Customer Relationship Management) *To zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. *CRM należy traktować nie tylko jako narzędzie, ale jako część strategii i filozofii biznesu, gdzie stały kontakt i zadowolenie klienta jest kluczową wartością. Istotną kwestią jest zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach biznesowych - od początku procesu sprzedaży poprzez serwis do sporządzania odpowiednich statystyk wykorzystywanych przy tworzeniu portfela produktów. *Sam sposób komunikacji dla systemu CRM nie jest sprawą pierwszoplanową, a jedynie narzędziem. Systemy CRM obudowane są w różnorodne moduły komunikacji. *Sprawne działanie systemu CRM nie byłoby możliwe bez systemów baz danych i systemów informatycznych. *Uwaga! Tego samego skrótu (CRM) używa się również względem Marketingu zaangażowanego społecznie (Cause Related Marketing). KONIEC ZAJĘĆ Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na kolejnych zajęciach. Test wiedzy o internecie i biznesie elektronicznym, dr Adam Salomon, Przedsiębiorstwo w internecie, ćwiczenia 1. 9

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012 2012 Marketing i reklama w Internecie Kraków, 31.10.2012 PRELEGENT Tomasz Gutkowski Wprowadzenie do marketingu i reklamy w Internecie Internet jako medium działań marketingowych Zasięg Internetu w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja. (konspekt)

Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja. (konspekt) Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja (konspekt) kontakt / informacje mgr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@swspiz.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: wtorek 16:00-18:00,

Bardziej szczegółowo

e-commerce (konspekt wykładów)

e-commerce (konspekt wykładów) e-commerce (konspekt wykładów) kontakt / informacje mgr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@swspiz.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: wtorek 16:00-17:30, Sienkiewicza 9, p.16 (parter) 2

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

1 Internet a inne media

1 Internet a inne media 1 a inne media Słowo internet powstało z połączenia dwóch słów łacińskiego inter- (między) i angielskiego net, oznaczającego sieć. można określić jako ogólnoświatową sieć komputerową, będącą połączeniem

Bardziej szczegółowo

Nasze motto brzmi: Jeżeli będziesz pracować tylko dla pieniędzy, nigdy nie odniesiesz sukcesu. Barry Hearn

Nasze motto brzmi: Jeżeli będziesz pracować tylko dla pieniędzy, nigdy nie odniesiesz sukcesu. Barry Hearn Spis Treści EASYCLICK CMS...3 SMART ASSISTANT...4 NONSTOP SHOP...5 PORTAL KORPORACYJNY...6 E-COMMERCE...7 SYSTEMY E-BIZNESU...8 E-LEARNING...9 SYSTEMY CRM...10 SYSTEMY CMS...11 FIRMOWE STRONY WWW...12

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH Radosław WOLNIAK Streszczenie: W publikacji zaprezentowano problematykę funkcjonowania witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

e-commerce handel elektroniczny (konspekt)

e-commerce handel elektroniczny (konspekt) e-commerce handel elektroniczny (konspekt) kontakt / informacje dr Katarzyna Kolasińska-Morawska e-mail: kkm@swspiz.pl www: http://kkolasinska.swspiz.pl konsultacje: via email 2 kontakt / informacje mgr

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych Piotr Kopciał Tworzenie serwisów internetowych Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła 070 USŁUGI W SIECI Prof. dr hab. Marek Wisła Usługi sieciowe Internet jest również zbiorem programów umożliwiających świadczenie użytkownikom różnorakich usług komunikacyjnych pozwalających na przepływ

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Portale korporacyjne Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska

Wykład 9 Portale korporacyjne Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Wykład 9 Portale korporacyjne Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Tworzenie portali biznesowych, Wykład 7, Folia 1 Zagadnienia Wykorzystane akronimy Definicje Zastosowania Rynek portali Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

SSI-02. Sprawozdanie. o wykorzystaniu technologii. informacyjno-telekomunikacyjnych ul. Matejki 22. w przedsiębiorstwach sektora finansowego

SSI-02. Sprawozdanie. o wykorzystaniu technologii. informacyjno-telekomunikacyjnych ul. Matejki 22. w przedsiębiorstwach sektora finansowego strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS SSI-02 www.stat.gov.pl Sprawozdanie Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rozprawa doktorska pt. MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM REKRUTACYJNYM mgr Agnieszka Wiącek Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Warszawa 2011 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Mój biznes w Internecie

Mój biznes w Internecie Mój biznes w Internecie Budowanie małego biznesu opartego na technologiach informatycznych Wojciech Murzyn Przedsiębiorczość w Internecie Marcin Mastykarz E-handel Piotr Skirski Jak wykorzystanie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY UZYSKIWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEZ FIRMĘ W OPARCIU O INTERNET

WYBRANE ASPEKTY UZYSKIWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEZ FIRMĘ W OPARCIU O INTERNET dr Adam Salomon salomon@panda.bg.univ.gda.pl WYBRANE ASPEKTY UZYSKIWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEZ FIRMĘ W OPARCIU O INTERNET Wstęp Liczba sposobów uzyskiwania przewagi nad firmami działającymi w tej

Bardziej szczegółowo

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Witold Kwaśnicki Rozdział II Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Literatura poświęcona wpływowi technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych (ICT) na szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ (15) zastosować e-portfolio i blog do opisu pracy indywidualnej i zespołowej wg podanych kryteriów. Materiały dydaktyczne

SCENARIUSZ (15) zastosować e-portfolio i blog do opisu pracy indywidualnej i zespołowej wg podanych kryteriów. Materiały dydaktyczne SCENARIUSZ (15) Autorka: Urszula Małek Temat: E-promocja. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Wiedza o społeczeństwie, III etap edukacyjny Uczeń/uczennica: 29.3) wskazuje główne elementy działań marketingowych

Bardziej szczegółowo

Proponowane typy projektów. w ramach programu Bon na Innowacje 2011. Warszawa, 2011 r.

Proponowane typy projektów. w ramach programu Bon na Innowacje 2011. Warszawa, 2011 r. Proponowane typy projektów w ramach programu Bon na Innowacje 2011 Warszawa, 2011 r. Spis treści 1. Projekt Modernizacja firmowej strony WWW zwiększająca skuteczność jej oddziaływania 5 2. Projekt Modernizacja

Bardziej szczegółowo