Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. www.wi.pb.edu.pl"

Transkrypt

1 Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

2 Wydział Informatyki Wydział Informatyki PB powstał w roku 1989, początkowo jako Instytut Informatyki Wydział Informyki PB jest jedyną jednostką naukowo-dydaktyczną we wschodniej części kraju, która prowadzi kształcenie w zakresie informatyki na wszystkich trzech poziomach: inżynierskim, magisterskim, doktorskim

3 Wydział Informatyki najlepsze studia informatyczne w regionie ranking Newsweeka 2008 nowoczesne laboratoria I miejsce w rankingu KI PAN ponad 1400 studentów wykładowcy z Europy i USA pracowników naukowo-dydaktycznych w tym 15 prof. i dr hab. i 50 doktorów 4 studia inżynierskie / magisterskie prawa doktoryzowania z informatyki

4 Struktura organizacyjna Wydziału Katedra Informatyki Teoretycznej Katedra Matematyki Katedra Oprogramowania Katedra Systemów Czasu Rzeczywistego Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych Centrum Popularyzacji Matematyki Signum

5 Katedra Informatyki Teoretycznej matematyka, matematyka, matematyka i... jeszcze raz matematyka - teoretyczne podstawy informatyki analiza algorytmów kryptografia (ENIGMA) matematyka finansowa jest podstawą wszystkich innych gałęzi informatyki - nawet baz danych i sieci komputerowych

6 Katedra Matematyki badania operacyjne, bazy Groebnera, matematyka dyskretna, finansowa, matematyczna teoria sterowania, zbiory rozmyte rozproszone systemy wiedzy kombinatoryka logika logiki programów metody analizy programów optymalizacja programowanie liniowe

7 Katedra Oprogramowania pozyskiwanie wiedzy z baz danych (sztuczna inteligencja) oraz informatyka biomedyczna (analiza danych medycznych, wspomaganie diagnozy) przetwarzanie równoległe i rozproszone z wykorzystaniem klastrów obliczeniowych

8 Katedra Systemów Czasu Rzeczywistego przetwarzanie mowy odszumianie, rozpoznawanie mowy, przesyłanie głosu w sieciach komputerowych grafika i przetwarzanie obrazów - grafika 2D i 3D, kompresja obrazów, rozpoznawanie pisma

9 Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych systemy informacyjne przetwarzanie i klasyfikacja informacji - mówiąc ogólnie: sztuczna inteligencja sieci komputerowe i programowanie w środowisku sieciowym

10 Centrum Popularyzacji Matematyki Signum popularyzacja matematyki szeroko rozumiana edukacja matematyczna warsztaty konstrukcji wielościanów oraz origami stałą działalność skierowaną do uczniów, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych matematyką regionu podlaskiego

11 Działalność naukowo-badawcza metody eksploracji zbiorów danych, metody analizy i przetwarzania informacji niekompletnej (m.in. teoria zbiorów przybliżonych, teoria zbiorów rozmytych, algorytmy probabilistyczne, sieci bayesowskie), algorytmy obliczeniowe inspirowane biologią (m.in. algorytmy genetyczne i ewolucyjne, sieci neuronowe, algorytmy immunologiczne), informatyka medyczna, zastosowanie elementów kryptografii do ochrony własności intelektualnej, rozpoznawanie i przetwarzanie sygnałów oraz metody kompresji w zagadnieniach grafiki komputerowej, algebraiczne struktury skończone i ich algorytmiczne własności;

12 Centrum Doskonałości Na mocy uchwały nr 61/2004 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 listopada 2004 r., nadano Wydziałowi Informatyki PB status Centrum Doskonałości w Dziedzinie Rozwoju i Wdrażania Informatycznych Metod i Technologii na potrzeby Społeczeństwa Informacyjnego i Gospodarki Opartej na Wiedzy. Strategicznym celem działalności Centrum jest rozwój i wdrażanie technologii informatycznych na potrzeby społeczeństwa informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem regionu północno-wschodniej Polski.

13 Klastry obliczeniowe MORDOR - Klaster Linuksowy rozwiązywanie złożonych problemów obliczeniowych przy wykorzystaniu przetwarzania równoległego MORDOR: szesnaście serwerów 2GB RAM po dwa procesory 64-bitowe Intel Xeon 3.2 GHz moc obliczeniowa klastra to 217 GFLOPs sieć lokalna Infiniband 10Gb/s MORDOR2: szesnaście serwerów 2GB RAM po dwa czterordzeniowe procesory 64-bitowe Intel Xeon X GHz sieć Infiniband 4X DDR 20 Gb/s

14 Kierunki studiów II stopień stopień IIII stopień stopień studia stacjonarne studia stacjonarne informatyka, inżynier, 7 sem. informatyka, magister, 3 lub 4 sem. studia stacjonarne studia stacjonarne matematyka, licencjat, 6 sem. matematyka, magister, 4 sem. studia niestacjonarne studia niestacjonarne informatyka, informatyka, inżynier, 7 sem. magister, 3 lub 4 sem.

15 Rekrutacja 2011/ I stopień MATEMATYKA FIZYKA lub INFORMATYKA JĘZYK OBCY L = 0,5Mp + 1,25Mr+0,5FIp+1,75FIr+0,25Op+0,75Or p poziom podstawowy r poziom rozszerzony

16 Sylwetka absolwenta (I stopień) Absolwent kierunku INFORMATYKA: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych dobrze zna zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych posiada umiejętności programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych

17 Sylwetka absolwenta (I stopień) Absolwent kierunku INFORMATYKA: ma podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer swoją wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

18 Sylwetka absolwenta (I stopień) Absolwent kierunku MATEMATYKA: posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań umie formułować problemy w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie potrafi korzystać z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i rozwijania ich posługuje się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej jest przygotowany do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne oraz podjęcia studiów drugiego stopnia

19 Wybrane przedmioty kierunkowe Technika cyfrowa Podstawy programowania Systemy wbudowane Programowanie obiektowe Zaawans. techniki programistyczne Przetwarzanie sygnałów Programowanie zdarzeniowe Architektura komputerów Sieci komputerowe Programowanie aplikacji WWW Sztuczna inteligencja Bezpieczeństwo sieci komputerowych Bazy danych Inżynieria oprogramowania Algorytmy i struktury danych Systemy operacyjne Grafika komputerowa

20 Specjalność grafika komputerowa i multimedia grafika komputerowa 2D i 3D potrzebna przy: projektowaniu i implementowaniu przyjaznych interfejsów graficznych przygotowywaniu inteligentnych prezentacji towarów i usług programowaniu gier wizualizacji graficznej danych tworzeniu obiektów wirtualnej rzeczywistości metody i standardy akwizycji, przetwarzania, archiwizowania i przesyłania obrazów i dźwięków wykorzystywane w: tworzeniu bibliotek cyfrowych aplikacjach internetowych wideokonferencji prezentacjach treści multimedialnych Absolwent będzie przygotowany do projektowania i implementowania programowego i sprzętowego systemów multimedialnych

21 Specjalność - inżynieria oprogramowania Słuchacze zdobywają wiedzę na temat: tworzenia zaawansowanych aplikacji: internetowych, sieciowych, równoległych i rozproszonych zarządzania projektami informatycznymi; baz i hurtowni danych; inżynierii oprogramowania; systemów operacyjnych; eksploracji danych (data mining) oraz inteligencji obliczeniowej. Absolwenci tej specjalności są cenionymi pracownikami firm tworzących oprogramowanie.

22 Specjalność inteligentne technologie internetowe Program studiów obejmuje m.in.: projektowanie, implementację, wdrażanie i eksploatację aplikacji i systemów internetowych; esplorację zasobów internetowych; zagadnienia dotyczące języków, technik, narzędzi i metodologii tworzenia aplikacji i systemów internetowych: tworzenia stron, portali i serwisów internetowych; projektowania i implementacji internetowych systemów bazodanowych; zaawansowanych aplikacji sieciowych; tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych; zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do podjęcia pracy w firmach informatycznych zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem aplikacji i systemów internetowych.

23 Specjalność informatyka i finanse Słuchacze zdobywają wiedzę na temat: zarządzania bazami danych programowania aplikacji w sieciach komputerowych podstaw metod ekonometrycznych w finansach oraz prognozowania inżynierii finansowej, zarządzanie ryzykiem, elementów rachunkowości przedsiębiorstw Przygotowuje specjalistów informatyków ze znajomością podstaw szeroko rozumianych finansów, np. bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, itp.

24 Oferta edukacyjna SZKOLENIA Cisco Systems STUDIA PODYPLOMOWE Informatyka Informatyka dla nauczycieli Technologie Internetowe

25 Zaplecze laboratoryjne laboratoria wyposażone w specjalizowany i najnowocześniejszy sprzęt na zajęciach dostęp do najbardziej popularnych na rynku narzędzi, m.in. Oracle, Microsoft VisualStudio, Borland, IBM Rational, Matlab, Statistica

26 Projekty unijne POIG 2.1 Platforma Informatyczna TEWI POKL Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartego na wiedzy POKL (kierunki zamawiane) Zwiększenie potencjału absolwentów Wydziału Informatyki PB na rynku pracy Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaż 7. Program ramowy Sterowanie aktywne samolotu 2020 o elastycznej konstrukcji

27 Program SOCRATES/ERASMUS Wydział Informatyki PB uczestniczy w programie wymiany studentów od roku Studenci mogą korzystać z możliwości wyjazdu za granicę w ramach studiów: okresowe studia staż praktyki Wydział Informatyki współpracuje m.in. z uczelniami z: Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Włoch

28 Działalność studentów Na wydziale działają trzy koła naukowe: KWI z 3 sekcjami: algorytmiczna, Linuksa, Javy, Grupa.NET MSI (mobilne systemy inteligentne) Koło Miłośników Gier Logicznych

29 Działalność studentów Koło Naukowe Studentów Wydziału Informatyki organizuje corocznie, od 2002 roku - Podlaski Turniej w Programowaniu Zespołowym

30 Sukcesy naszych studentów III miejsce (2006) i IV miejsce (2007, 2008) w finałach krajowych ogólnoświatowego konkursu IMAGINE CUP w kategorii Sofware Design IC 2006

31 Imagine Cup drużyny ścisłym fnale: IV miejsce zespół RHEA (Agata Grzybek, Joanna Wacław, Jacek Ciereszko, Arkadiusz Kondratiuk, Krystian Karpiuk) VI miejsce: zespół SpringBees (Mateusz Andrzejewski, Marcin Iwanowski, Kamil Mijacz, Karol Rogowski)

32 Imagine Cup miejsce w rankingu polskich Imagin Cup 2010!!! zespół RHEA (Joanna Wacław, Jacek Ciereszko, Marcin Czajkowski - mentor) laureatem polskiej edycji Imagine Cup 2010 w kategorii Internet Explorer 8 Award I miejsce w finałach ogólnoświatowych w kategorii Internet Explorer 8 Award II miejsce w finałach ogólnoświatowych w kategorii Next Generation Web Award

33 Sukcesy studentów Studenci Wydziału Informatyki, od wielu lat są laureatami konkursu Primus Inter Pares. W roku 2006 student V roku, Krzysztof Jurczuk zajął II miejsce w kategorii najwybitniejszych podlaskich studentów. W 2005 roku dwaj studenci Wydziału otrzymali stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia i aktywność naukową oraz byli laureatami Konkursu Euro Primus 2005.

34 Możliwości na rynku pracy Wszyscy studenci kierunku informatyka odbywają praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy ZETO S.A. T-Matic, Biatel S.A. FILDNET Microsoft Polska Comarch S.A. FINDER S.A. Hewlett- Packard Transition Technologies DevCore.NET K2 Internet

35 Prezentacja absolwentów Absolwenci Wydziału Informatyki są cenionymi pracownikami Są zatrudniani przez największych pracodawców branży IT Wielu z nich zajmuje stanowiska kierownicze Poczynając od rynku lokalnego: ZETO, T-Matic, Biatel, FILDNET, DevCore.NET a kończąc na największych: SAP Polska, Hewlett-Packard Polska, Microsoft, Morotola, Siemens, Infovide, Premium Technology, ComputerLand, Transition Technologies

36 Prezentacja absolwentów - Przemysław Misiewicz Ukończył Wydział Informatyki w 1995 roku Po awansie na Kierownika działu Systemów Sieciowych odpowiadał za pracę zespołu zajmującego się rozpoznawaniem nowych technologii IT. W roku 1998 został Dyrektorem Pionu Oprogramowania w firmie ZETO. Obecnie jest odpowiedzialny za kreowanie polityki pionu, zarządzanie, planowanie i nadzór nad projektami programistycznymi i wdrożeniowymi.

37 Prezentacja absolwentów - Stanisław Wurm Rozpoczął pracę jako manager, w początkowej fazie jako Dyrektor Research And Development systemów BI i CRM, później Dyrektor Centrum Realizacji Kontraktów w Infovide S.A. (ponad 120 osób). Zatrudnił i wykształcił wielu konsultantów i kierowników projektów. Pełnił również funkcję Dyrektora Działu Inżynierii Oprogramowania w firmie Premium Technology Sp. z o.o. Od ponad 6 lat zajmuje się zarządzaniem firmami konsultingowymi, tworzeniem strategii i taktyki rozwoju biznesu.

38 Prezentacja absolwentów - Jakub Jałbrzykowski Razem z zespołem kilkakrotnie dostał się do finału krajowego ImagineCup Dzięki Imagine Cup znalazł pierwszą pracę, a dzięki udziałowi w programie Student Partner/Student Consultant dostał się na wakacyjne praktyki do Microsoftu Obecnie jest kierownikiem zespołu deweloperów w firmie FINDER S.A.

39 Prezentacja absolwentów Marcin Bartoszuk Razem z zespołem kilkakrotnie dostał się do finału krajowego konkursu ImagineCup Jest zdobywcą zaszczytnego tytułu Microsoft Most Valuable Professional - Client Application Development Jest też założycielem i dyrektorem firmy DevCore.Net

40 Kontakt Siedziba: ul. Wiejska 45 A, Białystok Sekretariat: tel.: tel/fax: Dziekanat: Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki Studia stacjonarne: tel.: , Studia niestacjonarne: tel.: Dziękuję za uwagę

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji...

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3 INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE... 12 Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... 22 4 INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki i Zarządzania

Wydział Informatyki i Zarządzania 2 www.wiz.pwr.wroc.pl WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA to: ponad 40 lat tradycji 15 tysięcy absolwentów w całej swej historii 4 tysiące studentów każdego roku ponad 1000 absolwentów rocznie 150 dydaktyków

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2006

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2006 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2006 Warszawa 2007 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Informator dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Białystok, styczeń 2015 Dlaczego Politechnika Białostocka? Czy wiesz, że w uczelni technicznej możesz

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Warszawa 2013 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. www.pwsz.nysa.pl DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

INFORMATOR. www.pwsz.nysa.pl DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 www.pwsz.nysa.pl 1 Spis treści NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Rok akademicki 2011/2012 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy wiedzę i umiejętności!

Przekazujemy wiedzę i umiejętności! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Przekazujemy wiedzę i umiejętności! Informator Inżynierskie Pielęgniarskie www.pwsz-gniezno.edu.pl Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie została

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Mariusz Dzieciątko. Ewa Falkiewicz-Szporer

Mariusz Dzieciątko. Ewa Falkiewicz-Szporer Hurtownie danych - teoria i praktyka Wizualizacja i raportowanie danych Mariusz Dzieciątko Doktor nauk technicznych, Business Solution Manager w SAS Poland Technology and Big Data Competency Center oraz

Bardziej szczegółowo